Mimer Bokförlag utger Ragnar Lodbroks Saga

Den dåliga, amerikaniserade TV-serien ”Vikings” – som är så långt ifrån historisk korrekthet det överhuvudtaget går att komma – en ren Hollywood-lögn, med ett ”Uppsala” som ligger bland höga berg i ett Norskt Fjordlandskap, drakskepp som seglar med vinden in från fel håll, och ändå rör sig framåt – för att inte nämna fler rena orimligheter, inte minst vad gäller Asatron och Hedendomen – alltihop är ju skrivet av kristna manusförfattare, med det värsta förakt för vetenskapliga källor och seriösa fakta som det alls går att uppbringa – bygger mycket ytligt på Ragnar Lodbroks Saga, vilket nog inte har undgått någon tv-gluttare, här eller i USA. En hel del Hedniska Samfund ”Over there” har också försökt slå mynt av TV-succén, och kanske leda in allmänheten på seriösare och vederhäftigare banor så småningom, bland annat genom att utge original-sagan i nyupplaga.

Bland annat försökte sig Ring of Throth på en sådan översättning för ett tag sedan – en bok jag inte läst – jag läser sällan eller aldrig mitt folks litteratur på amerikansk engelska, när jag kan läsa den på norröna eller andra nordiska språk direkt från nätet, och vad ska man då med alla dessa amerikaner till ? Ändå kan man kanske säga, att de Amerikanska samfunden har ett vällovligt syfte, när de försöker haka på hela ”Ragnar-trenden” genom att lära ut verklig kunskap istället, och inte sänka sig till Tv-seriens nördaktigt låga nivå, eller någotslags falsk media-kult av idel ”fan fiction” och annat sådant.

”Grymta månde grisarna, om de visste hur den gamle Galten lider !”

Också här i Sverige finns det kvalitetsförlag, som Mimers Förlag, till exempel, ej att förväxla med det skandalöst dåliga alternativförlaget ”Mimers Källa” – en äcklig och gulfärgad liten vattenpuss, som ägs av sk ”fornsedare”, och som utger tvivelaktigt och  lågkvalitativt skräp av en sort som vi seriösa Hedningar och Asatroende inte skulle vilja ta i med tång, ensingång.

Mimers Förlag, däremot, utger historiska verk i Fryxells anda, och är man bara tillräckligt allmänbildad för att veta vem Anders Fryxell var, och är man trött på det förbanade fornseds-skräpet, så kan man läsa några vettiga böcker utgivna av dem istället, fullt i klass med vad som produceras av SMB, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, som ju också publicerat och fortfarande publicerar många verk med inriktning på seriös arkeologi och Vikingatidens faktiska historia, vilket ”fornseds” patrasket aldrig gjort, och heller aldrig någonsin kommer få förmåga till att göra, eftersom sådant helt enkelt överstiger deras ringa förstånd, samt helt obefintliga litterära förmåga.

Också ”Svenskarna och deras Hövdingar” har nyligen getts ut av Mimers Förlag – noterar jag. Ett verk av en svensk nobelpristagare, som varit oåtkomligt sedan länge – även det här är en kulturgärning, och det går att köpa det här utmärkta förlagets böcker på såväl Adlibris som Bokus.com, även det en välgärning. Månne Lennart Svensson, den skicklige och väl påläste bibliotekarien från Hudiksvall, uppmärksammar dem så småningom, fast jag inte läst något av just honom på länge.

Nu, som sagt, ska sagan ut i Nyöversättning på svenska, vilket är första gången sedan 1800-talet. Många inom Nordiska Asa Samfundet och andra mer seriösa forum för ren Asatro och inget annat, frågar sig redan hur man lyckas med Krakumál, den dikt som Ragnar själv författade i ormgropen hos kung Ella av Northumberland – jämför med föregående blogginlägg om massgravarna i Burton – mycket av vad som står i Ragnar Lodbroks Saga kan faktiskt ha sina direkta förebilder i 800-talets historia, även om sagaförfattarna skildrade det på ett legendmässigt och Saga-aktigt sätt, eftersom detta verk, som snart ska utges är en ”nytolkning” enligt vad man lovat oss, och själv är jag som bekant skeptisk emot nytolkningar och översättningar…

Men – Miners Förlag – ej att förväxla med något annat och billigare, samt fulare – på alla de sätt och vis – ska i alla fall ha full heder av sin satsning – och själv är jag beredd att köpa den här boken…

Citatet gör sig INTE lika bra på Engelska – dessutom inkluderar man här ett oskönt tempus-fel…

Annonser