Du kan bli LURAD av andefattig ”underhållning”

De vill styra dig – och då är ”Panem et Circenses” den givna taktiken. Du blir LURAD med ”Underhållning” eller massmedioker mello-dravel-skval festival, som kostar miljoner och åter miljoner i skattepengar… Hur länge skall du låta dig luras, dompteras och glömma bort landets VERKLIGA problem ? HUR LÄNGE ?

(Teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare)