”Granskningsnämnd” hos SVT övertagen av kristna journalister ? – Avgav ”icke-svar” till medborgarna…

Den så kallade ”Granskningsnämnden” eller fd ”radionämnden” som den ibland fortfarande kallas, är idag en statlig myndighet, som ska övervaka att Press, Radio och TV uppför sig någorlunda opartiskt, och på ett sakligt sätt redovisar fakta om olika företeelser i samtiden och i samhället. Egentligen heter den Myndigheten för Press, Radio och TV – och tillhör Regeringen Löfvéns alltmer vildvuxna och okontrollerade myndighetsflora..

Men hur ser det ut i Praktiken ? Vad är det för människor, Regeringen utsett till denna ”nämnd” ? Myndigheten för press, radio och Tv uppför sig ibland inte sakligt alls, och har allvarliga brister i sin handläggning, enligt vad Hedniska Tankar fått erfara.

Studera nedanstående dokument. I Nyhetsprogrammet ”Aktuellt” förekom under Oktober månad kristen hets, utövad av S-märkta politiker emot oss Asatroende som grupp. Bland annat påstod man, att Torshammaren skulle vara en rasistisk symbol, och att all användning av denna skulle beläggas med stränga straff – något som strider inte bara emot demokratiska principer, utan emot all religionsfrihet för övrigtDet fullkomligt idiotiska i dessa Trumpskt Twittrande politiker och deras osaklighet, har redan påvisats under 1990-talet, och den ständiga kristna förföljelsen emot svenskar och Hedningar i det här landet är förstås inte ny. Vad som är nytt, är däremot ”Granskningsnämndens” slarv, oförmåga att motivera sina beslut och bristande myndighetsutövning…

 

Enligt vad Hedniska Tankar erfar, inkom minst fem individuella anmälningar till nämnden, underskrivna av ett flertal personer. Några av dem angav, att S-politikernas uttalanden möjligen kunde vara hets emot folkgrupp – vilket man får instämma i. SVT eller Statstelevisonen har nämligen i sina föreskrifter, att man inte får sända program eller inslag som är kränkande emot människor med viss religion, men det var exakt det man gjorde i det här fallet. Med andra ord rena svepskäl, och otillräcklig motivation för en avvisning, från den enskilde handläggarens sida.  När han som enskild tjänsteman ju fått kännedom om vad som förevarit, ingår det då inte i hans plikt, att se till att ärendet blir handlagt av offentlig domstol, och kompetenta personer ? Varför gjorde inte aktuell person så, i detta fall ??

Nämndens ledamöter (med handläggare osv hela 36 stycken till antalet ) är inte jurister, och saknar juridisk utbildning, utan många gånger just journalister – dessutom ofta med tydliga politiska kopplingar till vissa partier (pga medlemskap och annat) samt den mycket märkliga rörelsen ”Tro och Solidaritet” – den fd ”broderskapsrörelsen” som liknar det ”islamska brödraskap” som etablerats på många håll.

Nu anger den ensamme handläggare, som gjort en sk ” muntlig ensamföredragning” av ärendena inför sin chef, att rubriceringen ”hets mot folkgrupp” såklart faller under allmänt åtal, och avvisar därför hela ärendet, helt utan varje form av motivation eller förklaring av beslutet, eller varför det ens skall avvisas.

Jomenvisst – Alla är ju jämlikar, men somliga är MER LIKA än alla andra… ”Vi är en samling fin, av stora, röda KRISTNA sv…” (lämpligt rimord kan insättas här)

Att Myndigheter i ”landet Löfvén” agerar såhär emot sina egna medborgare, blir allt mer och mer vanligt, under det att maktmissbruk och”vänskapskorruption” sprider sig. Också på kommunal och lokal nivå är det vanligt, att hunsa och hetsa emot medborgarna, eller behandla dem illa på olika vis, också på Länsnivå, i landstinget eller i sjukvården – detta sätt att betee sig, som just ”Granskningsnämnden” uppvisar, känns igen, och det har hänt förr – det är min enda åsikt.

Men nu har sagda nämnd problem. Folket i Sverige håller på aatt resa sig emot makthavarna. Enligt vad ”Hedniska Tankar” erfar, kommer många fler anmälningar emot SVT, och till exempel dess programserie ”Vikingarnas Värld” anmälas för de rena osakligheter och faktafel, som förekommit i denna och ännu fler SVT-produktioner.

Exempelvis har man helt okritiskt återgivit Adam av Bremens kristna skräckskildringar som om de vore en ”sanning” – trots att Gamla Uppsala som område grävts ut gång på gång, alltsedan Hjalmar Stolpe och den moderna arkeologins skapande – men inget, absolut inget som alls stöder de bisarra påståendena om människooffer och liknande har någonsin förekommit, och vad SVT sysslar med är ren historieförfalskning, med andra ord.  Det har ännu fler föreningar, samfund och enskilda personer i Sverige redan noterat, inte bara de som är Hedningar, utan också helt andra sammanslutningar.  Kutlurminnesföreningar, ”projekt Allmogen”, ja över hela det kulturella Sverige, anmäler man nu SVT och den lilla partiska ”nomenklatura” som ännu har makten. Se här bara:

 

”Svenska folket är ett till Lag gånget folk” konstaterade en gång den store reformatorn Olaus Petri i sina berömda Domarregler, som han på sin tid tyckte skulle vara utgångspunkten för all rättskipning och myndighetsutövning i det här landet. Hans regler byggde i sin tur på Äldre Västgötalagens råd från hednisk tid, rörande hur ett land bör styras, och det ofta citerade ordspråket ”Det man gärna ser, där vittnar man och håller med kommer också från denna hedniska källa. ”Hund och Varg leka ej väl tillsammans”, lyder ett annat sådant hedniskt domarordspråk, eller talesätt.

Och kan HAN – så kan väl vi… ?

Folket har talat. De kristna måste bort ur vårt land. Vi kan inte tillåta, att de fortsätter med sin orättvisa myndighetsutövning, eller tränger sig in i vad som ska vara opartiska, ej politiskt styrda forum. Vi måste skaffa oss rättvisa – med lagliga medel – och rörande denna ”Granskningsnämnd” – ni har inte hört det sista från Hedningarna ute i landet – även om jag själv inte fanns med bland anmälare eller undertecknare den här gången…

Hell Tyr ! ”Justice WILL be done – OUR time will come, our time will come !”

Och appropå Torshammare och Hedniska Gudar – nyligen sågs ingen mindre än Björn Skifs – som firats efter inte mindre än 50 års sammanhängande artistkarriär, just på SVT – fortfarande med Torshammaren väl synlig om halsen – liksom så många gånger förr. Kan han bära Torshammare i TV, helt utan repressalier, trakassaseri eller förbud – ja då kan vi andra det också. Ulf Lundell – som tidvis också bekänt sig till Asatron i sina romaner, eller Pugh Rogefeldt med låten ”Hammarhjärta” (1985) som är en enda stor lovsång till hedendom och Asatro – fastän få ”sossesvin” och kristna ens begripit det – kan också ihågkommas.

Vi står fast. Vi bär våra Torshammare med stolthet och glädje.

Vi kommer inte låta oss tystas, eller hunsas mer – allra minst av SVT:s vänsterpatrask. Vi kräver vår rätt, likaberättigande och rättvisa.

Oberoende av vad Fursten säger…

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. I och med den Midsommar och det halvårsskifte vi nu upplevt, går Asatron i Sverige in i ett nytt skede – och det gäller kanske också denna blogg. Vi har sett hur en helt ny folkrörelse och ”motkultur” etablerat sig, och detta följer verkligen ”Motståndets Estetik” i Peter Weiss mening – för de av er som nu vet vem Peter Weiss var; och var han hörde hemma rent politiskt. Själv sysslar jag inte med politik, utan med andliga och kulturella ting, även om jag förbehåller mig rätten att starta debatter och ha åsikter. Vad vore en blogg utan det, förresten ?

En annan vana jag har är att göra ”operation re-write” eller att skriva om kända sångtexter, utan att mena så mycket med det; men mest för att det är roligt, liksom. Håll därför till godo med det här i hängmattan så långe, kära fru eller herr Svensson, eller ”typ motsvarande” eller vad i Muspels namn ni nu är för några.  Ett 80-talsband vid namn Hansson DeWolfe United skrev originalet, men det vet ni väl redan.  Och till och med Ulf Lundell har skrivit texter om Asatro, kan vi konstatera såhär mitt i sommaren.

Jag själv ger mig av till min släkt och mina fränder, och jag hoppas för allt i Världen att ni har tid att besöka era fränder också, för er egen del.

 

 

OBEROENDE AV VAD FURSTEN SÄGER

Jag håller mitt huvud högt.
Längtan är mitt svärd
för jag visar dig en väg
i en förlorad Värld.

Tiden är ingenting
.
Gudar och Jord är ett
.
Allting finns i Urds väv
om du förstår mig rätt

Oberoende av vad Fursten säger finns alltid en rätt:
Vet att Du är alltid Du
 med livets ögon sett.

Jag visar dig Asatron som den är
Jag sänder ut ett ord
som faller till slut i din jord
Lova din Freja evig tro
snudda vid hennes kind
Sväva som hennes falk
i en befriande vind.

Oberoende av vad Fursten säger
 finns alltid en rätt:
Vet att Du är alltid Du 
med livets ögon sett.

Jag håller mitt huvud högt
Längtan är mitt svärd
För jag visar dig en väg
i en förlorad Värld.

I hjärtat av denna stund
Min tanke gör sig fri
Vet att du är du
men jag och du är ändå vi.

Oberoende av vad Fursten säger
finns alltid en rätt:
Vet att Du är alltid Du med livets ögon sett.
Oberoende av vad Fursten säger
är du ändå fri:
Vet att Du är Du
 men jag och Du är ändå vi.