Förbud mot religiösa friskolor på väg – Men stat och media håller barnmisshandlarna bakom ryggen och försvarar dem…

Att indoktrinera barn tillhör de allra allra värsta sysselsättningar som vuxna människor kan ägna sig åt, och borde vara straffbart enligt lag. Regeringen Löfvén har nu utrett de religiösa friskolornas vara eller icke vara, och som vanligt håller statliga myndigheter Montoeisterna bakom ryggen, och går de totalitära samhällssystemens och lärornas ärenden.

Svenska media deltar också i det sedvanliga daltandet med både kristna och islamister, och borde skämmas för en såpass ryggradslös och ynklig hållning, helt renons på både ansvarstagande och moral.

Från Regeringen Löfvéns slaktarbod: ”Och bocka bocka lille svensk – utan ryggrad passar du för SAP, liksom på sin tid NSDAP !

 

Till och med svenska dagbladet viker ned sig för kristenheten, och påstår servilt och underdånigt  med mössan i hand och ryggen krökt ända ned emot skrevet att det skulle vara ”för svårt” att förbjuda de religiösa friskolorna, och sluta med indoktrineringen av barn i det här landet. En hållningslösare uppfattning än SvD:s, får man leta länge efter.  Det borde vara självklart för varje någorlunda sunt tänkande individ, att barns och ungdomars rätt att bilda sig en egen uppfattning, och komma fram till sin egen livsfilosofi borde vara så fri som möjligt, eftersom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, tillika konventionen om barns rättigheter kräver den saken.

Istället jamsar statstelevisionen och våra övriga media med de kristna sekterna, och kastar ut alla FN:s konventioner genom fönstret, medan man försöker hänvisa till Europakonventionen och en massa EU-lagstiftning, dikterad av katoliker söder om Alperna. Varför skulle Sverige och Sveriges regering ens ta hänsyn till sådan smörja ?

Förslaget, som riskerar att bli en urvattnad kompromiss – ”ett lagom förslag” enligt DN:s och SvD:s Låtsas-liberaler, lyder på ett etableringsförbud för nya religiösa friskolor från och med 2023, men löper också risken att aldrig gå igenom, eftersom det blir alltmer tydligt att Regeringen Löfvén inte kommer att sitta kvar efter nästa val. Enligt min och de flesta hedningars mening, är detta nya utredningsförslag långtifrån tillräckligt.

Det enda som står i överensstämmelse med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och skydd för barn och ungdomar är ett totalt förbud för religiösa samfund och sekter att försöka ta över samhällets normala skolundervisning. Våra barn och ungdomar har rätt att slippa de kristnas och islams ständiga förtryck.

INTE EN MAN – INTE ETT ÖRE MER TILL MONOTEISMEN !

 

 

Ännu en SEGER för SÄRIMNER – ALDRIG MER ”Halal” i svenska skolkök och i offentlig verksamhet.

Ibland kan jag som Hedning åstadkomma MYCKET med små medel. Och även i Riksdagshuset, har man fått mina Hedniska Tankar på sista tiden.

Igår skrev jag om Asatrons dag, som var i måndags, och om Turid/Trud – vars blotta namn betyder ”styrka” – och se ! – positiva resultat visar sig genast. Ett fall av såkallad ”synkronicitet” eller samtidiga händelseförlopp, men sådant är jag van vid, såsom varande Asatrogen. Anropar man en av våra 147 gudamakter, så finns det stor chans att denna eller denna hör, men gåva kräver att gengåva gives..

Kanske kommer ni också ihåg mitt inlägg om den progressiva, Sverigevänliga Kommundirektören i Järfälla Kommun, hon som vägrade att beställa in mer Halal-kött till Skolmatsalarna i den kommunen, och som ansåg, att svenskt djurskydd, modern lagstiftning och svensk kultur måste gå före en liten, liten minoritet av religiösa fanatiker och djurplågare från Mellersta östern..

ALDRIG MER HALAL ! Sunt tänkande och omsorg om djur och natur MÅSTE gå före..

Monoteister och religiösa svärmare skall inte ha inflytande över våra svenska skolor, för där skall undervisningen baseras på fakta och inte Ökenreligioner !

Riksdagsledamoten Markus Wiechel har tydligen kommit på samma hedniska Tanke som jag, för han har ställt en sk ”Enkel fråga” till Regeringen Löfvén.

Halal är en avskyvärd slaktmetod, som plågar djuren. De får kippa efter andan med avskurna luftstrupar och halspulsådror, tills de förblöder. Ofta sker ritualslakten utomlands, och köttet importeras på ”hemliga” och oseriösa vägar till Sverige, där det sedan hamnar i skolmatsalar, sjukhusmatsalar, matsalar på regementen och i annan offentlig verksamhet. Så kan vi inte ha det i vårt land ! Svensk allmoge har alltid präglats av en human syn, vad det gäller våra husdjur, och den måste gälla inom det moderna jordbruket också.

Den muslimska vidskepelsen skadar både djur och människor…

Frågan lyder i korthet, om det är Svenskt djurskydd enligt lag, förnuft och humanitet som ska styra i vårt Sverige, eller om det är den (S)tändiga (S)harian, som Regeringen Löfvén både vurmar för och stöder. Jag citerar, från Riksdagens egen hemsida:

Religiös ritualslakt, exempelvis kosher- eller halalslakt, innebär att nerver, artärer samt mat- och luftstrupe skärs av med ett i bästa fall djupt snitt. Detta sker dock samtidigt som djuret i flera minuter är vid fullt medvetande. Ofta sker det dessutom i samband med att djuret hålls fast i en fasthållningsanordning. Fasthållningsanordningen kan se ut på olika sätt men dess primära uppgift är att se till att djuret kan avblodas under alla de minuter som djuret har kvar sitt medvetande. I många fall blir djuren mycket stressade av dessa anordningar, som dessutom ibland innebär att djuret hängs upp och ned.

Vidare kan kniven som används inte nå två stora artärer bakom halskotpelaren som samtidigt fortsätter att pumpa upp blod i djurets hjärna, vilket innebär att djuret är medvetet om vad som händer. Resultatet förutom extrem dödsångest är alltså en mycket långsam och plågsam död.

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan föregående bedövning. Ett flertal länder runt om i världen distribuerar dock ritualslaktat kött till Sverige, trots att dessa produkter med rätta aldrig hade fått produceras i vårt land.

Mot bakgrund av detta önskas utbildningsminister Anna Ekström svara på följande fråga:

Är djurvälfärden i Sverige tillräckligt viktig för att ministern och regeringen ska verka för ett totalstopp inom det svenska skolväsendet av importerat ritualslaktat kött eller andra produkter som framställts på ett sätt som strider mot svenska djurskyddslagar, och om inte, varför?

 

Utbildningsminister Anna Ekström vägrade att svara på frågan. Istället skickade hon fram sin partikollega Jennie Nilsson, vars svar dock antyder att Regeringen Löfvén börjat svänga bort från den (S)tändiga (Sharian) och åter till sunda, normala och svenska värderingar, utifrån en civiliserad värdegrund.

Redan det är en stor seger. En seger för förnuftet, och Särimner !

Det är redan i dag möjligt för upphandlande myndigheter att ställa specifika krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel. Upphandlingsmyndigheten har bl.a. tagit fram stödverktyg som hjälp för att ställa sådana krav i upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten har, inom ramen för livsmedelsstrategin, haft ett särskilt uppdrag från regeringen att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Regeringen anser dock att inte tillräckligt många upphandlingar ställer djurskyddskrav och vill därför göra det obligatoriskt för myndigheter att vid upphandling av animaliska livsmedel ställa krav både på djurskydd och på låg användning av antibiotika. Ett arbete med detta syfte har därför inletts.

Det är alltså djurskydd och sunt förnuft, som måste gå före. Arbetet är inte avslutat än, har vi fått veta – men i framtiden borde ingen offentlig verksamhet, vare sig skolor, sjukhus eller vad det än vara må; någonsin servera Halal !

Kom över till oss ! VI GER MER !!

Claris Majorum Exemplis” – Följ den gamle Majorens klara exempel !!