Varför skall Sabaton ha kulturpris som Folkbildare ? – De Sabbar ju bara…

Svenska media har i veckan skrivit spaltkilometer om hur det kvalitetsmässigt undermåliga hårdrocksbandet ”Sabaton” – som inte ens är verklig Heavy Metal – av någon outgrundlig anledning tilldelats organisationen ”VoF”s pris son Folkbildare år 2022. Att påstå att en sådan musikgrupp har det minsta med Folkbildning att göra; är för det första ynkligt, för det andra lögnaktigt.

Sabaton Sabbar bara. Idiotiska texter om Karl XII, Gustav Vasa, Vikingar och gud vet vad. Dåliga, svulstiga, överdrivet pompösa 3-minuterslåtar som SUGER, och sprider en stank av omogen hurra-patriotism, värdig halvdebila sjundeklassare och femtonåringar…

Dessa herrar från Västergötland respektive Dalarna är ungefär lika ”folkbildande” som Roy & Roger på den kända ”Macken”, och hade förmodligen gjort bäst i att stanna där. Vad VOF har för slags priskommitté, eller ifall priset utdelats efter en omröstning bland föreningen ”Vetenskap och Folkbildnings” medlemmar verkar vara lite oklart, men vad som däremot är glasklart, är att priskommittén detta år haft ett väldigt, väldigt dåligt omdöme.

VoF säger att de står för Folkvett, men hyllar ”Cancel Culture” och ren djävla idioti. Varför inte ge årets pris som Folkbildare till Dick Harrison i SvD, redaktören för ”Brons & Blod” eller någon seriös historiker, om man nu vill premiera just Svensk Historia ?

Det är väl känt, att majoriteten medlemmar inom VoF (där även Hedningen är medlem) består av naturvetenskapligt utbildade personer, laboranter, kemister och annat i den stilen. Men att dessa hade så dåligt begrepp om både god smak och Humaniora, kunde vi på Hedniska Tankar aldrig tro. Samfundet Särimner har via sin enväldige Ordförande ringt upp oss, och tagit starkt avstånd från årets utnämning.

Varför heter de ”Voff” ? – Rör det sig om någotslags KRISTNA HUNDAR ??

Band som ”Ultima Thule” och därmed likställda torde hela svenska folket och alla etniska svenskar redan ha fått nog av. Men, icke förty – en pseudo-debatt har brutit ut om att Sabatons verkligt ”Sabbade” medlemmar skulle fråntas priset därför att de efter det första Ukrainska kriget skulle ha hållit ett av ryssar bejublat framträdande på Krim, och basisten Pär Sundström (som bara är en vanlig musiker och kanske inte den skarpaste kniven i lådan, så att säga) har då till tidningen ETC – känd för att vara ”Vänsterbliven” och Ryssvänlig – sagt att deras publik i Sevastopol ”inte känner sig ockuperade utan snarast tvärtom”.

Det är i och för sig helt riktigt, och ett logiskt försvarbart uttalande.

Sevastopols befolkning har i huvudsak ALLTID utgjorts av just ryssar, eftersom staden alltid varit rysk örlogsbas, och dessutom en av de viktigaste baserna för hela den Sovjetiska flottan, inklusive Atomutbåtar och allt. Att dessa ryssar ställt sig på Putin-regimens sida, och att de alltid befunnit sig i ledet bakom Putin, är också självklart. Det är i ljuset av detta man skall se Pär Sundströms uttalande, och möjligen kan det också vara så att han lurats och bedragits av ETC:s lögnaktiga Lokes avföda till journalister.

Den Hedning, som skriver dessa rader var redan medveten om de rätta sakförhållandena anno 2004, när han besökte Simferopol med flera städer, men som vi vet; lierade han sig med Krimtatarerna – som redan då höll demonstrationer för frihet och oberoende i staden – och detta därför att de sista Krimgoterna på 1830-talet uppgick i den Krimtatariska minoriteten, som i och för sig är islamsk, men tillämpar en synnerligen moderat, sekulariserad och utslätad form av islam.

Idiot-debatten – på sandlåde- och lekskole-nivå – i svenska media har handlat om ett klart fall av ”Cherry Picking” eller ”Cancel Culture” tänkande eller annat ”snedtänk” – fullständig galopperande självförvållad galenskap, med andra ord. Detta därför att ”Cherry picking” eller det synnerligen enkla ”debatt-knepet” att försöka frånta hela Sabaton som grupp priset, enbart på ett enda uttalande av en enstaka bandmedlem, ett uttalande som presenteras helt lösryckt ur sitt sammanhang, är en av de ologiska, fula vanor som just VoF som förening hela tiden fördömt i sin media-analys.

Dålig smak, som sagt.

Och dålig musik.

VoF hade kunnat veta bättre, och i alla fall FÖRSÖKT leva upp till målsättningarna i sina egna stadgar.

Att utse Sabaton som ”Folkbildare” är som att säga att Scientologerna och Christian Science sysslar med riktig vetenskap, eller som att utse Ulf Ekman i Livets Ord, samt Röv Skogsberg från Åmål och i ”Forn Sed” som folkbildare de också – bara för att dessa bedragare, folkförförare och ”snillen” anser sig vara det.

Verklig folkbildning, däremot – är något annat. Vi rekommenderar att ni läser denna blogg, eller denna – eller kanske denna..

Samt lyssnar på äkta Vikinga-rock, om ni nu vill hava sådan musik uti hörlurarna…