Samekultur är INTE sk ”Världskultur”

Nu lite ”kulturknutteri”. De såkallade Världskulturmuséerna i Sverige – belägna i Stockholm respektive Göteborg – bygger i allt väsentligt på vad som en gång fick heta Etnografiska Muséet, vilket är och förblir ett betydligt bättre namn. Under den förra Regeringen – som trodde sig vara ”en moralisk stormakt” vilket den aldrig någonsin var – den var bara ett skändligt misslyckande, moraliskt, reellt och till och med juridiskt, vilket framgår inte minst av den nuvarande NATO-debatten – började man plötsligt babbla osammanhängande om ”Världskultur” vilket är att förhäva sig, inte kalla saker vid dess rätta namn och att allmänt förfalska med PK-floskler.

Också Same-kulturen skall nu kallas Världskultur, och tvångsmässigt globaliseras, lagom till den sk ”Samernas Nationaldag” den 6 Februari. Men Samerna är inte, har aldrig varit och kommer aldrig någonsin vara en ”nation”. De har ingen Armé, inga väpnade styrkor – och därmed faller hela nationsbegreppet. De är ett ”stamfolk” – javisst – men för den skull inget ”urfolk” och heller ingen ”ursprungsbefolkning” vilket endast och endast bara de etniska svenskarna är – och alls kan vara, felaktigt antagna ”definitioner” av Samebegreppet till trots. Det finns inga som helst arkeologiska eller andra bevis för ”samers” existens på nuvarande svenskt territorium före tidigast 500 fk. men etniskt svensk närvaro i samma område är dokumenterad redan under äldre jägarstenålder, långt in i ”Lappmarken” och inte bara i Bottniska Vikens kusttrakter. Följaktligen och bevisligen är alltså Samerna inget ”urfolk” och heller inte mera ”ursprungliga”. Därmed punkt.

 

Museimannen Ernst Mankers utställning i NORDISKA Muséets källarvåning stod sig från 1939 till långt in på 2000-talet, med obetydliga moderniseringar. Senare stängdes den helt, i och med att de Samiska föremålen nu överlämnats  eller kommer överlämnas till ett museum i Jokkmokk, vilket är konsekvent och riktigt.

 

De är och förblir en del av Sverige, ingenting annat. Samer på Norskt, Finskt och Skoltsamiskt eller Ryskt område tillhör respektive nationalstat – och därmed punkt. Att hävda något annat är att LJUGA och dessutom en billig lögn, en PK-fantasi som helt överdriver det sk ”Sametingets” roll och de påstådda ”Samer” som har rösträtt i detta falska ting. Enligt tingets egen definition, antagen för flera år sedan; är det endast och endast bara personer i vars hem det under uppväxtåren talades flytande samiska och inget annat som kan räkna sig som ”samer” överhuvudtaget – för kan man inte Samiska – i någon av alla dess dialekter och former – så är man inte Same, utan svensk. Enligt samma Sametings åsikt. Och därmed punkt.

Inte förrän långt efter 500 efter – inte före ! – vår tideräkning kan man tala om Renägare, i motsats till Renjägare, vilket är en helt annan sak. Samer har aldrig jagat eller dödat vildren, per definition, men det har etniskt svenska jägare och samlare gjort, inklusive Komsa-kulturens medlemmar vid Norra Ishavet och på Ofoten, och därmed punkt – men genetiskt sett var ingen av dessa grupper Samer, därför att det inte existerar något specifikt samiskt genom, eller ens en identifierande haplogrupp, vilket det däremot gör när vi kommer till de genetiska svenskarna och Nordborna – en grupp som i allt väsentligt varit oförändrad sedan så långt tillbaka som 100 000 år före kristus, enligt vad fullt vederhäftig forskning kunnat bevisa. Det är faktiskt Nordborna, inte samerna – som är ”de första Européerna”

Det har heller aldrig funnits särskilt många Samer – inte jämfört med antalet Nordbor, som redan under Vikingatiden uppgick till över tio miljoner individer samtidigt.

Den Samiska befolkningen har alltid varit en försvinnande liten minoritet, aldrig någonsin majoritet – inte ens i sitt eget fiktiva land ”Sápmi” som aldrig någonsin existerat i verkligheten, annat än som ett rent geografiskt hitte-på objekt. Rena lögner, som att denna fiktiva nation skulle innehålla över 2 miljoner invånare är trams, nonsens, idioti och lika overkligt som en sorts förvridet och puerilt data-spel, eftersom Sametinget redan slagit fast att det bara och endast bara kan finnas maximalt 20 000 rena Samer i dagens Sverige – och såvärst många fler har de heller aldrig varit. Språket, inte genetiken fäller avgörandet – för detta är Tingets mening, och detta ”ting” är den enda och endast möjliga juridiska företrädare sagda folkgrupp alls har – per definition. Därmed punkt !

Räknar vi dessutom med Samer på Norskt, Finskt och Ryskt statsterritorium, blir siffran av idag omöjligt fler än 65 000 + 6000 + 8000 = 79 000 – och såvärst många fler har de FORTFARANDE aldrig varit, inte en enda gång under sin historia. Följaktligen är de INTE, kan heller aldrig BLI och har heller aldrig VARIT någon Världskultur, eftersom det begreppet är och förblir TOTALT MISSVISANDE.

De var, är och kommer vara en stamkultur på Nordiskt område. Därmed punkt och endast punkt – allt annat är osanning, och den som påstår något annat, kan inte skriva.

 

Tre Nornor från Ribe. Ribe ligger i DANMARK – inte i något påstått ”Sápmi” som inte finns i geografin…

Men – nu har NORDISKA (inte ”etnografiska, inte ”globala” etc) Muséet stängt sin stora Manker-utställning över Samernas öde – och det är väl vackert så. Utställningen har funnits i över 70 år, inte alls bara i 15 år, som ”Sveriges Radio” lögnaktigt påstår – för det är 1) dålig journalistik och 2) rent faktafel = fel i sak.

Idag, 2 Februari har exakt 477 samiska föremål återbördats till det såkallade ”Ajtte Museum” från Statens Muséer (i Sverige – fortfarande kivas en massa dumskallar till akademiker, ”kulturknuttar” och idiotiska ”förståsigpåare” om det är i Stockholm eller Göteborg det såkallade ”Världskulturmuséet ligger – men det är totalt djävla BETYDELSELÖST, och fortfarande förhävelse, dynga och dravel därför att Norden och Sverige INTE HAR någon ”Världskultur” lika lite som det fiktiva Sapmi.)

Ingen sann och äkta Svensk, än mindre någon påstådd ”Same” (ja ”Same – same but different !”) vet var detta FÖRBANNADE Ajtte ligger, existerar, är beläget.

Det är ett sällsynt dåligt, ja opedagogiskt, tramsigt, värdelöst PK-floskel-namn som det lokala Samiska Muséet i JOKK-MOKK (ingen annanstans !) har valt.

IIdag denna Tors Dag öppnar emellertid Jokkmokks marknad lagom till Distinget i övriga Sverige – och det är FORTFARANDE vackert så, ja skönt, övermåttan behagligt, på alla sätt rätt och riktigt att så sker.

”Å när vi säjj Jokkmokks Markne så men vi Jokkmokks markne – BEGRIP !!”

Det är OCKSÅ skönt, övermåttan behagligt, ja på alla alla alla sätt RÄTT och RIKTIGT att de 477 föremålen – av okänt värde – återlämnas till sina rättmätiga ägare, som inte ingår i någon Världskultur, utan en Nordisk Stamkultur, som alla andra. Det applåderar jag, ställer mig starkt positiv till, bejakar osv osv – eftersom föremålen faktiskt inte har något större värde för oss etniska svenskar, och heller inte ingår i vårt kulturarv, utan just det Samiska kulturarvet – och ingenting annat.

Därmed mycket slut, punkt, finito, the end, schluss damit !

Och Horagalles eller Tore-Karl är FORTFARANDE den Nordiske Tor, dagen till ovansklig ära.

Biegg-Olmai är fortfarande vinterguden Ull.

De tre Akkorna är fortfarande motsvarigheten till våra tre Nornor.

”Soldottern” enligt de sk sydsamerna är fortfarande Siv.

Vår mytologi är också deras, deras tro är också vår. En Asatro, En nation – därför att vi egentligen är SAMMA folk från början, samma nordbor just, samma Sverige, samma nation. Inte två olika nationer, men olika regioner och traditioner – javisst – men ett land, ett folk, ett rike.

Förstår ni nu vad ”Samekultur” är för något, och varför rätt ägare skall ha rätt föremål ?

Hur kommer det sig att så många ”samekvinnor” i realiteten är över 175 cm långa, slanka och blonda ? Säg vad kan det bero på ??