55 hektar stort läger för ”den stora armén” av Vikingar funnet i England

SCI News, flera andra vetenskapliga tidskrifter på nätet och Russia Today har under de senaste dagarna uppgett att arkeologer i England hittat ett mer än 55 hektar stort läger för vad som kallats ”den stora armén” vid Torksey i Linconshire. Anläggningen ligger på en hög platå vid floden Trent, och måste ha varit en lätt försvarad plats, som var större än nästan alla städer i det dåtida England, bland annat York.

Torksey innehöll naustar eller båthus, en ordentlig skyddsvall och många husgrunder med plats för kanske tiotusen man

Det faktum att ”den stora hedniska armén” permanent uppehöll sig i England sedan ca 865 och sedan övervintrade i flera år, bland annat vid Torksey vintern 872-873 har länge varit känt både av historiker och arkeologer, och de fynd som nu gjorts ger bara en ännu starkare bild av hur välorganiserad, systematisk och taktisk skicklig den Nordiska kolonisationen av England var. Det var under dessa år Danelagen upprättades, och lag och ordning infördes i ett splittrat, dåligt lett örike.

Fynd visar att man smält ned guld och silvertackor, och för första gången infört ett organiserat skattesystem – något som också var ett civilisatoriskt steg framåt. Brittiska krönikor från tiden talar mest om Daner, men i själva verket var Nordmännen också Norrmän, Svenskar och Skåningar, i en gemensamt ledd professionell armé, som kan ha räknat över 20 000 personer.

Mer än 350 mynt har hittats, silverpenningar från Angeln och sk ”Stycas” eller Stycken från Northumberland, ett dåligt myntslag gjort av en koppar och silverlegering. Därtill kommer 124 Dirhamer från kalifatets länder, som antagligen visar att det fanns svear och österledsfarare i vinterlägret 872-873, och utöver det har man hittat 350 spelpjäser av bly, samt fynd som visar att både kvinnor och barn också fanns på plats vid Torksey – som var avsett bli en permanent stad i ett nytt välde och ett nytt land. Då som nu gällde det att bygga upp – inte riva ned.

Fynden berättar om en unik civilisation, mer högtstående än de kristna engelsmännens

England – också ett Vikingaland

Under 2015 lär populationsgenetiker i Storbritannien ha gjort en undersökning av 2000 Engelsmän av idag, och kommit fram till att det i stort sett skulle vara så att endast 10 % av deras arvsmassa kommer från Vikingarna, eller Anglo-saxiska förfäder. Men den slutsatsen har snabbt blivit ifrågasatt av bland annat arkeologer, som hävdar att man inte alls kan dra slutsatser om dagens 61 miljoner stora befolkning utifrån ett så litet sample, eftersom det är helt fel metod, och inte statistiskt korrekt. Daily Mail, en kvällstidning, hävdar nu att minst 20 % av arvsmassan i dagens Storbritannien kommer från Vikingarna, och att dessa var ”ovanligt bra på att dra till sig kvinnor” vilket är en lustig formulering, men kan stämma, eftersom kvinnor blev mycket bättre behandlade i den hednisk-nordiska kulturen än hos de kristna.  Minst 35 000 Vikingar koloniserade också Danelagen, eller det civiliserade område där Nordiska lagar upprätthölls.

De nya slutsatserna från deember 2016 kan man ta del av här, tack vare Cambridge University Press, men saken har också debatterats fram och tillbaks i brittiska media. Den vetenskapliga tidskriften Science Nordic har också publicerat ettt debattinlägg, och de flesta forskare är nu ense om att Vikingarnas påverkan på det engelska kulturlandskapet och den senare befolkningshistorien kanske är större än man hade kunnat tro.

Thor News, vår systersajt i Norge, har publicerat länkar till en liten karta från British Museum, som visar hur många gårdsnamn, ortnamn, platsnamn och andra geografiska namn Vikingarna lämnade efter sig i England, och alla dessa namn används fortfarande. Lägg därtill hela det Engelska språket, som trots sin latinisering till stora delar fortfarande är nordiskt…

Nästan hela Danelagen och angränsande områden är fortfarande fulla med Nordiska namn – landskapet vimlar av dem…