Gudahov

För första gången på mer än 900 år – Gudahov på Island !! (inlägg från 9 januari 2015)

Isländsk TV, RUV rapporterade idag liksom Internationell press om en unik händelse. För första gången på över 900 år, eller sedan det stora Gudahovet vid Gamla Uppsala brändes (obs – det var just ett Gudahov, inget ”tempel” – detta är helt olika begrepp) brändes och förstördes av de kristna, kommer man nu bygga ett nytt Gudahov vid Reykjavik på Island. Den som säger detta är inte vem som helst, utan Hilmar Örn Hilmarsson, folkvald Alsherjargodi i det isländska Asatrufélagid – för på Island talar man inte alls om någon ”forn” sed – utan naturligtvis om Asatrú – och inget annat !

19mynf10181208_hilmar_n_06

Gamla Uppsala är en plats som fortfarande besudlas och vanhelgas av de kristna, som vägrar att lämna platsen i fred, och hålla sig till sin mark. Man har uppfört stora, svarta kors på en ”meditationsplats” som ligger på en del av själva gravfältet, och man vägrar också att låta statens markinnehav (hittills förvaltat av RAÄ, Riksantikvarieämbetet, men vid årsskiftet överfört till Statens Fastighetsverk, som man får hoppas kan sköta övervakningen bättre !) vara ifred, utan ställer utan lov och helt utan tillstånd upp stora kristna altare direkt på det. Sådana byggnationer måste betraktas som olagliga, och ett stort intrång – det är som om någon skulle resa ett kristet altare mitt inne i Stonehenge – en annan plats som är viktig för hedningar över hela världen, och som de kristna i England – till skillnad från ”Svenska” Kyrkan och dess fullkomligt respektlösa agerande – faktiskt har lämnat i fred, och inte skadat eller vanhelgat.

Winter Solstice at Stonehenge

 Också vi Hedningar vill kunna fira Vintersolstånd, Midsommar och de viktigaste högtiderna på året för oss själva och UTAN kristna inslag – Det är tillåtet i Storbritannien och andra länder – men här i Sverige har vi ingen plats, där de kristna inte försökt lägga beslag på alltsammans..

Jag har med egna ögon fått se hur ”Gudalunden” vid Gamla Uppsala fullständigt skövlats och hur mer än 20 träd huggits ned, bara för att Hedningar hängt upp små, knappt märkbara smycken och gåvor till platsens rådare där. Allt detta har hänt det senaste året. Den nu skövlade och förstörda lunden ligger alldeles invid de träd, som visas på bilden nedan. Visserligen är det inte exakt de vackra träd som bilden visar – men i alla fall – skadan är redan skedd. Det kristna illdådet är obegripligt. Varför måste de skövla och förstöra denna plats, eller utbreda just deras religion över den ? Från en hednisk vän i Uppsala har jag fått höra den krystade förklaringen, att lunden huggits ned och skövlats i sin helhet, därför att man skulle förbereda vetenskapliga utgrävningar på just denna plats. Men någon sådan utgrävning har inte annonserats av arkeologer, och är inte känd av fackmän. I och för sig måste trädrötter och liknande tas bort, om en utgrävning skulle ske – och det vore också tacknämligt, eftersom de kristna hela tiden sedan 1950-talet vägrat att ge tillstånd för några som helst vetenskapliga undersökningar på just deras mark. Ingen skulle kritisera dem det minsta, juridiskt sett (men kanske moraliskt !) om de verkligen höll sig till sin egen mark, och accepterade platsen – men ! – så gör de kristna i Sverige inte. Tvärtom försöker de istället klampa in på vad som inte är deras eget, och vad som inte tillhör dem, och kanske kommer de en vacker dag få betala ett mycket högt pris för det.

Uppsala+gravh%C3%B6garVackra platser som dessa är viktiga för Hedningar över hela Världen. De tillhör staten och folket, och inte någon ”svensk” kyrka….

Nåja. Hilmar Örn Hilmarsson, och det  Isländska Asatrufelagid har faktiskt stött byggandet av en Moské på Island, och har heller inte något emot Kyrkor, så länge de håller sig till sin egen mark, och inte går över gränsen in på andras. Det nya Gudahovet på Island beräknas bli (håll i er!) mer än 350 kvadratmeter stort (yta under tak!) och ha plats för mer än 250 människor. Det är den största byggnad i sitt slag, som har skapats på flera hundra år – och finessen är att de Asatroende äger marken. Öskuhlid, eller ”Åskliden” på svenska, köptes helt legalt av Felagid redan 2008, och ingen kristen eller någon annan kan invända det minsta emot det, varken juridiskt eller på annat sätt, eftersom det är mark man de facto äger.

Detta är av stor vikt, särskilt i dagens samhälle. Inte heller på statligt ägd mark får man uppföra byggnationer eller annat, utan bygglov eller tillstånd – för då kan det begäras handräckning, allt efter hur lagen ser ut både i Sverige och på Island. Folket har rätt att agera, värna sitt land och ta tillbaka vad som är dess rättmätiga egendom.

350px-The_tempel_of_Uppakra_Sweden ale

Byggnader som de här ovan (Gudahov, inte tempel – de var till för högtider och fest där alla var välkomna, bara de skötte sig- och inte enbart för religiösa bruk) fanns en gång över hela Nordeuropa, inbegripet England eller Normandie – och Holland samt Nordtyskland. Från Arkona till Island, och långt in i Ryssland, betraktades detta som något naturligt, något fint, något som man med rätta kunde vara stolt över – då man ville hylla sina egna händers verk.

Idag har vi kommit så långt i fråga om frihet och tolerans, att vi får ha kvar EN – säger EN ENDA sådan byggnad på Island – men inte här i Sverige. Att Asatempel och gilleshallar brinner, är tyvärr inget nytt. En god vän till mig, bosatt mellan Enköping och Västerås, byggde förresten för egna pengar en stor gilleshall liknande den på bilden här ovan, som är en vetenskaplig rekonstruktion från Ale kommun i Västsverige. Han fick den nedbränd och miste nästan hela sitt hem, pga ett attentat.

Låt oss nu bara hoppas att våra Isländska bröder och systrar inte drabbas av något sådant – och att de lyckas i sin hårda strävan. Jag för min del önskar dem allt gott här i livet, och kanske kommer jag en dag vara lycklig nog att förunnas besöka det nya Gudahovet, när det väl står färdigt. Som alltid gäller väl, att vi måste värna oss själva och upprätthålla Statens lagar – ingen annan kan ju göra det åt oss – i alla fall inte om vi vill få ha våra egna heliga platser kvar som de en gång var, och i oförvanskat skick.

Och för övrigt – kan jag bara hälsa att:

„Við erum að byggja í kringum sólarganginn, erum að leiða ljós inn í hvelfinguna eða helgidóminn sem endurspeglar gang ársins og endurspeglar árstíðir í stóra samhengingu er þetta örheimsmynd af tilvistinni sem er sífellt að endurnýja sig”, segir Hilmar.

Um 2.400 manns eru skráðir í Ásatrúarfélagið. Áætlaður byggingakostnaður við hofið er um 130 milljónir króna og á félagið fyrir framkvæmdunum. Í haust var hof tekið í notkun í Skagafirði, en þetta verður svokallað höfuðhof og þau eru ekki á hverju strái.

Allt enligt den isländska Statstelevisionen.

DIY ”Gudahof” – Now you can build your own… (inlägg från 31 Januari 2015)

För något år sedan stoppades nedanstående försök att bygga ett Gudahov intill ett järnåldersgravfält invid en motorväg i Sverige, med motiveringen att den lilla, 10 kvadratmeter stora byggnaden – men inte motorvägen ! – skulle förstöra hela landskapsbilden. Det var den kristne Länsantikvarien i Uppsala Län, som senare avgick – som kom med detta uttalande, och det var jag och mina vänner och fränder inom Särimners Sändebud som ritade och designade själva Gudahovet. Vi triumferade förstås ändå (ingen slår Särimner, ty han återföds med varje ny dag !) eftersom vi senare uppförde det i något förändrad form på en tomt, som en av oss ägde.

Nu tillhör dessa planer mänskligheten, och jag säger till er som så, O ni ludna och hedna !

”Build it, and they shall come ! Build it, and they shall come !”

Untitled-1 grundskiss blotsven sockel

Sorry folks – no IKEA self-assembly variants as of yet… 🙂

IMG_3524 IMG_3532

IMG_3520

 

Livsstilsmagasin uppmärksammar Gudahovet på Island (inlägg från 4 Februari 2015)

Det Isländska Asatrufélagids satsning på att bygga ett nytt Gudahov på Öskuhlid vid Reykjavik har väckt intresse i allt vidare kretsar. Nu skriver hela Världspressen om detta, och redan det är en framgång för seriös Asatro, och de som vill sprida kunskap om fenomenet. Observera att jag skriver Gudahov, som det heter, och inte sysslar med några kristna vansinnigheter, som ordet ”tempel” (vilket aldrig förekommit inom Asatron) eller det likaledes fullständigt missvisande ”forn sed” som inte har det minsta att göra med modern Asatro.

thumbs_k_01Denna rekonstruktion av ett Vikingatida Gudahov finns vid Ala på mellersta Gotland

De ursprungliga Gudahoven låg ofta intill stormannagårdar eller Sveakungens egna ”husabyar” ( i Sverige) och var inte bara religiösa byggnader, utan lika ofta sekulära gilleshallar eller bostäder för de allra mest framstående i samhället. För det mesta föredrog dock alla att dyrka sina gudomar utomhus, och inte stänga in dem under tak (vilket också är omtalat i Eddan). Asatron var och är en naturreligion, och vad Asatrufélagid strävar efter – nämligen en helt modern byggnad, som också är bibliotek, forskarbostad och ”community center” har jag redan beskrivit i tidigare inlägg.

Nu uppmärksammar det trendiga livsstilsmagasinet Vice (ursprungligen från Kanada, men nu med huvudkontor i USA) bygget av det nya Gudahovet, och betonar att den Hedniska världen innehåller många grupper som är helt olika till sinnelag och andlig inriktning. Magasinets chefredaktörer har också levt i de nordiska länderna, och därför bekanta med vår kultur. De betonar, att de Asatroende långtifrån är några extremister, och att Asatrufélagid och alla seriösa grupper – till skillnad från de som kallas ”fornsedare” och andra mer politiskt suspekta New age-grupper till höger eller vänster inte tror på någon nyuppfunnen ”flum-religion” eller något multikulturellt mischmasch, ”inventing new mythologies piecemeal” som man skriver.

De Asatroendes mål är istället att bygga upp en ny och öppen, för alla inkluderande Nordisk identitet på kulturell grund, förklarar man; vilket också innehåller den andlighet, som egentligen aldrig någonsin lämnat de nordiska länderna. Så kan man ju också uttrycka det, och visst är det sant att det inte bara är religiösa utan också samhälleliga behov som tillfredsställs på Island i och med det nya bygget – som är av stor betydelse också för Turism och hela Reykjaviks identitet.

Tortempel-2014-bottenvåning

Också i Sverige finns det dem, som har planer på Gudahov, som inte bara är religiösa byggnader, utan också caféer, kulturcentrum, kunskapsbanker och bibliotek.. Här är ett förslag, utformat som en gigantisk Torshammare..

Vice varnar också för risken med en ”kristen backlash” eller allvarliga attentat. Jag citerar:

In America, where as of 2004 we had between 200,000 and 400,000 pagans of one type or another (by one conservative estimate), there have been several underreported hate crimes against believers and their holy spaces. In 2010, someone put a giant cross on a pagan worship space at the US Air Force Academy (yes, the US government recognizes paganism) in El Paso County, Colorado. In 2013, a pagan family in New Port Rickey, Florida, suffered drive-by acid bombings by people who shouted ”fucking witch” as they rolled down the street. And most recently, much closer to Iceland, in Northern Ireland, some folks stole a statue of the Irish pagan sea deity Manannán Mac Lir, replacing it with a cross inscribed with the words ”You shall have no other gods before me.”

—- —-

It’s unclear whether there’s any risk of Ásatrúarfélagið’s newfound visibility bringing them any trouble. But given the group’s friction with and attempts to end the constitutional special status of the National Church of Iceland and the clear risk of the growing faith poaching off some of the Christians’ members, there’s always a chance that their high profile will inspire some ire.

Ständigt dessa kristna ! Ständigt dessa Monoteister, med sin flagranta intolerans och sin dåliga respekt för mänskliga rättigheter…

Visst, det är sorgligt – men för min del ser jag ingen större risk – just på Island, som måste bedömas som ett väl fungerande samhälle, mycket bättre och laglydigare än det nuvarande svenska. Danska Jyllands Posten – ni vet Dagstidningen i Danmark som hade mod och civilkurage nog att publicera sina Mohammed-karikatyrer, vilket svenska media inte tycks ha – har också skrivit om Gudahovet i Reykjavik idag.

 

3d_3_2014Om vi verkligen ska ha religionsfrihet i vårt land, då måste vi också tillåta sådana här byggnader för de Asatroende..

Jyllands-posten betonar, att undersökningar från det officiella Isländska Statistikorganet MMR (Islands svar på SCB) visar att 49 % av islänningarna absolut är för byggandet av ett Gudahov medan bara 11 % säger sig ha något emot det. Å andra sidan är ca 33 % av islänningarna definitivt emot fler kristna kyrkor, och ca 42 % vill inte ha några moskéer på Island.

Som Asatroende i Sverige blir man ofta överraskad på ett positivt sätt över hur många föreningar, samfund och sajter för Asatro det faktiskt finns, emot bara ett enda, som påstår sig syssla med ”forn sed”. Det sistnämnda har jag själv mycket dåliga erfarenheter av, och jag skulle inte ens rekommendera min värste ovän att ha något med det att göra.

Jag har talat om det rekonstruerade Vikingatida Gudahovet i Ala på Gotland, till exempel, och här är nu en sajt till vad som verkar vara ett alldeles nyetablerat Asatrosamfund, som vill göra sitt eget tempel i mycket stort format. Jag önskar sajtens ägare ett stort lycka till – Till Ars ok Fridhar !

Som varande Asatroende och liberal är jag inte ansluten till något särskilt samfund (utom Särimners Sändebud !) men samarbetar med alla Hedningar, som jag finner vara vettiga, förtroendeingivande och fria från extremism, antingen den nu kommer från vänster – vilket faktiskt är det vanligaste ! – eller – i undantagsfall – från höger – eller från något annat håll, exempelvis från kristna grupper typ SMU och andra, som i namn av sajter som ”Gud (sic!) har 99 namn” eller grupper som påstår sig syssla med Interfaith, men vars verkliga roll är att försöka ta över den hedniska rörelsen inifrån. Infiltration och subversion, med andra ord.

Redan strax efter år 2000 fick jag ett första vittnesbörd om den saken, när ett visst samfunds sk ”tempelkassa” på det förhållandevis ringa beloppet 5000 kronor försvanndet var en sk ”fornsedare” som var skyldig, vilket ju var just vad man kunde misstänka..

37ef248cd7170bd89458da148b0e3c95_7273eea96aab1081b4241e2e2c182b00Här vid Härjarö Kursgård och camping invid Mälaren fanns en sk ”Gudalund” med vackra skulpturer av en litauisk bildhuggare… men om den finns kvar, är mycket osäkert..

Jag har varit med om andra saker också, som verkligen inte är så roliga. En god vän till mig fick ett stort Gudahov på över 40-50 kvadratmeter nedbränt, trots att han byggt det själv. Det låg också vid Mälarens stränder, men jag tänker inte skriva mer om saken, av hänsyn till honom och hans familj. Det har dock kommit fram, att det troligen var hans egna visstidsanställda av utländsk härkomst som av något hatskäl brände ned hela anläggningen, som dock byggts upp igen. Hans Gudastöttor och stallr står kvar än idag, om än brandskadade.

Som ni vet har jag publicerat ritningar till ett litet, bygglovsfritt Gudahov på 10 kvadratmeter som var och en kan ha på sin tomt på den här sajten. ”DIY Gudahov” eller ”Do it yourself !” helt enkelt. Jag hoppas förstås, att detta skall leda till fler privata initiativ runt hela vårt land.

Vid Härjarö Kursgård och Camping fanns en stor gudalund med över 25 vackra träskulpturer gjorda av en litauisk konstnär. Detta var före 2010, och jag besökte själv anläggningen. Det var ett värdigt försök, men nu har ett utländskt riskkapitalbolag, som tjänar pengar på sk ”flykting” trafik till Sverige tagit över hela anläggningen och gjort asylboende av det, enligt ej bekräftad uppgift till muslimer. Det är risk för, att hela anläggningen liksom att den vackra herrgård som fanns på platsen, allvarligt skadas eller förstörs. Kommunen har bara gett tillstånd för asylboendet till Maj i år, och vi får väl hoppas att det inte blir någon förlängning, med tanke på vad som då kan hända med den övergivna gudalunden – ifall den inte redan är borta för alltid.

Veckholm - Härjarö gårdMånga gamla herrgårdar och andra kulturbyggnader skövlas just nu i Sverige. Bakom alltihop ligger risk-kapital-bolag, som ofta bedriver sk ”flyktinghantering”

Igår skrev jag om Disablotet och Disa-sagan, som fanns levandegjord i en unik serie av stora målningar på Venngarns slott – som också blivit flyktingförläggning, mystiskt nog, sedan slottet vanvårdats och vanskötts i ett antal år. Bakom förstörelsen av detta unika kulturminne ligger ursprungligen en kristen grupp – den sk ”lewi petrus stiftelsen”, ledd av kristna fanatiker. Saken har till och med JK anmälts av Kulturminnesvårdens ansvariga.

Målningarna har räddats, men befinner sig i magasin. Ingen får se de hedniska motiven i original.

412583_venngarn_disasalen_1989_2På Venngarn fanns en hel ”Disa-sal” från 1600-talet, med dåtidens uppfattning om Asatron levandegjord på ett tiotal stora målningar. Nu är den skövlad, tom och förstörd…

Venngarns slott är i lika dåligt skick som förut, och förfallet och misären fortsätter, berättade tidningarna förra året – nu med sk ”Rumäner” – eller förlåt, jag menar ”EU medborgare” som Sigtuna Kommuns kära gäster…

Ett alternativ – för de som vill etablera ett Gudahov – är kanske att utnyttja en befintlig byggnad, och ömt vårda den. Så har Frimurarna på Blasieholmen gjort i flera sekler, till exempel. Mycket kan göras, för den som verkligen är intresserad av kultur..

I vilket sk ”Sedgångare” avslöjas som rena ”Sengångare” – medan de Asatrogna Gudahoven blomstrar i Sveriges land.. (inlägg från 9 Februari 2015)

Ack vad människorna är opraktiska, och hur små är inte deras sinnen ! Ett visst samfund för ”Fornsedare” som nu för en alltmer tynande tillvaro, har nu fullständigt misslyckats med en av de viktigaste frågor, som den Hedniska rörelsen i Sverige hela tiden haft på sin agenda. En av dess godar deklarerar, rakt av från detta samfunds hemsida, att det inte ”behövs” några Gudahov, som på Island.

thumbs_k_01Vad vissa påstår är onödigt, finns redan färdigbyggt – på Gotland

Eller – rättare sagt – han kallar – i sin fullkomliga okunskap – hela anläggningen för ”tempel” eftersom han inte ens är medveten om ens de enklaste termerna inom Hedendom eller Asatro. Återigen går den sk ”fornseden” eller rättare sagt dess fåkunnige sk ”Gode” i Västsverige emot nya (ande)fattigdomsbevis, och återigen har varje seriös människa, som alls vill ha med själva begreppet Hedendom att göra, en anledning att ta avstånd ifrån allt, som har med ”forn sed” att göra, och dessa små töntiga ”foliehattar” som florerar i ”fornsederiets” skugga. Andra människor har större företagsamhet – och som dessa bilder visar – oerhört mycket större förmåga att komma till resultat.

Och dessutom – vad som ”inte behövs” enligt vissa, har andra redan förverkligat. Här kommer några bilder från en anläggning i Mellansverige jag redan omnämnt, men då dess ägare inte vill ha mer ståhej än nödvändigt, skriver jag inte mer om var anläggningen ligger. Den är nog tillräckligt välkänd ändå…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vad ”fornsedare” inte lyckades med på 25 år förverkligades av ett privat initiativ – på mindre än tolv månader !

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVisserligen utsattes man för brand och attentat, men stallen och Asagudarna är kvar – inuti Gudahovet finns också nya gudar !

Flera Gudahov kommer snart att byggas av de Asatroende, över hela vårt land. Som bekant publicerade jag nyligen min egen ”DIY – Do it Yourself – eller Gör det Själv version, bygglovsfri, 10 kvadratmeter” – som går att uppföra på snart sagt vilken villatomt eller bit skogsmark som helst. Vad ”fornsederiets” apostlar inte vet, inte inser och inte förstår är att de redan är frånåkta och redan besegrade av den faktiska utvecklingen.

Också i våra angränsande grannländer, som till exempel på Åland, nära Godby; skall det finnas ett gudahov har jag fått veta – och man slutar som sagt aldrig bli överraskad över det svenska folkets kreativitet – fler exempel finns, än den fåkunnige och oinsatte ”goden” (eller skall vi kalla honom ”onden” – kanske rent av ”fulen” ?) i Göteborg tycks tro. Om folk vill ha Gudahov, om folk bygger Gudahov, och om folk också förverkligar Gudahov  här eller på Island – varför skulle de i så fall inte få göra det ?

Somliga rörelser tycks liksom redan ha grävt sin egen grav… När de inte har någon agenda, och ingen verksamhet, har de helt enkelt överlevt sig själva. Framtiden tillhör Asatron !

 Och nu när vi ändå håller på att diskutera ”Den Gode, Den onde och den Fule” liksom – utan att nu behöva förklara vem som är vem – kanske jag kunde nämna andra riktningar och rörelser också. Valet står inte bara mellan Schamanism, påstådd ”forn sed” (eller New Age) eller Asatro. Det finns också en hel mängd ”källar-Gudahov” i Stockholmstrakten, och Södertälje, till exempel – moderna lokaler, som redan inretts till Gudahov de också – men utan att disponera någon särskild, för ändamålet konstruerad och uppförd byggnad – man kanske kunde jämföra med begreppet ”källar-moskéer” – till och med inom den rörelse, vars självutnämnda företrädare säger sig vara emot det hela…

10805564_797802436950388_6070379548303838052_nNya riktningar inom Hedendomen uppstår ständigt – och nya Gudahov byggs – och etableras…

Världens alla hinduer välkomnar Islands Gudahov, men ”fornsedare” i Sverige ligger kvar på marken… (inlägg från 13 februari 2015)

”Marken är alltid frusen för lata svin” lyder ett gott gammalt svenskt ordspråk. Själv kommer jag osökt tänka på ett visst samfund – som avlägsnar sig längre och längre bort från Asatron, och sitt eget ursprung. När jag själv och några andra grundade vad som var Sveriges enda fungerande, icke-rasistiska Asatrogna samfund under det tidiga 1990-talets början, var det vår högsta önskan att fullborda vad som borde vara en självklarhet – ett Gudahov på svensk mark.

hof-cutaway-21-500x189Island och Asatrufélagid lyckas där ”fornsedare” och andra oseriösa, tvivelaktiga samfund misslyckas – Det är ingen tillfällighet !

Som jag berättat för er urartade tyvärr alltihop. En skara oseriösa personer tog över, och somliga ibland dem är kvar i ”fornsedsträsket” än idag. En av de allra värsta exemplaren i det här lilla gänget, en ”foliehatt” jag nämnt redan tidigare, och en man som kallar sig ”gode” trots att han inte har något riktigt godord på demokratisk grund, som det är och som det bör vara hävdar nu – många år efter 5000 kronors och en ”tempelkassas” försnillande – att vi inte ska få ha några Gudahov i Sverige alls, i alla fall inte enligt hans uppfattning. Den får nog stå för honom själv. Man skyller på resursbrist, för att på så sätt dölja sitt bristande engagemang. Vad sade jag om bäverns flit, och framåtanda förresten ?

0ed498a6335a761a94a725566a6ab24eVälj dina vänner väl – och där resurser saknas – skapa dem !

Har man inga resurser, då måste man skapa dem – och policymässigt har vi försuttit minst 10 år av utveckling, tack vare det fåniga ”fornsederiet” som håller oss tillbaka – men lyckligtvis finns det många andra grupper, som vill samarbeta med Islänningarna och nu gör ”joined forces” med dem.

Överallt annars i Världen hyllar man det Isländska initiativet som något mycket positivt. ”Hindu World News” publicerade nyligen en artikel, där man uttrycker sig positivt och stödjande om det kommande Isländska Gudahovet, som lär bli ett miljondollarsprojekt. Alla verkliga Asatroende jag känner har förstås också varit positiva, och just därför är det så tråkigt att se, hur långt efter vissa grupper – som kallar sig hedningar utan att vara det – i Sverige ändå är.

Hinduismen – en annan polyteistisk religion – står inte så långt från Asatron idag, som en del kanske skulle kunna tro. Här är ett inslag från bloggen ”Hindu Human Rights” som handlar om hedendomens unika, civilisatoriska mission, och hur vi hela tiden spridit upplysningens ljus till de underutvecklade stackare, som fortfarande famlar omkring i kristendomens och Monoteismens kompakta mörker..

Vi är ju trots allt alla Indoeuropéer, från början, och vi har ett gemensamt mytologiskt arv att falla tillbaka på.

=frej 10614845

Shiva, den indiske fruktbarhetsguden, motsvarar faktiskt Frej.

Hans maka Parvati ”berget” är faktiskt identisk med Gerd, Frejs hustru, hon som också är Njärd eller Jorden.

Agni, eldens gud, kallas Heimdall hos oss.

Vishnu – vindguden – motsvarar Oden – som också är vindens och stormens Gud

Lakshmi – Vishnus hustru – motsvarar Frigg

Ganesh – som är Parvatis son – har vissa drag som påminner om Tor – ”jordens mäktige son”

I Hanuman – apguden – kan vi spåra en del drag av Loke…

I Kali ser vi Freja – en gudinna för både krig och kärlek på samma gång…

df6489aba693de3225c65e774e3d76c4 laxmi-aftrodit-stor

 Kali och Freja påminner mycket om varandra – från ett gemensamt Indoeuropeiskt ursprung, har separata religioner uppstått…

Själv anser jag att världens alla hinduer är mycket lätta att bygga ”interfaith” med och söka samarbete med, om vi nu behöver samarbeta. Det är i så fall på den svagare partens villkor, och inte på den starkares. När jag själv och några andra försökte få bygglov för ett Asatempel för några år sedan, skedde det förresten med en god vän, som just har en kulturell bakgrund i hinduismen, även om han nu är svensk…

Vi rör inte ihop våra religioner eller kulturer för den sakens skull – utan gör som bävrarna. Kanadensisk bäver och Europeisk Bäver är fortfarande två skilda arter, men på samma träd, och utseendemässigt är de mycket lika varandra, för att nu ta upp en analogi jag använde i ett föregående inlägg..

IMG_3528Med en Frejsbild, på gränsen mellan två svenska landskap…

Och kanske – om Mahatma Ghandi fortfarande hade levat, och inte blivit mördad – vore han inte också Asatroende idag ? Tänk på en del av hans citat, och hans kamp för kulturell överlevnad och politisk frihet, när det gällde hans eget folk, till exempel..

Mahatma-Gandhi-quote-First-they-ignore-you-then-they-laugh-at-you-then-they-fight-you-then-you-win

Vi bygger landet i gärning och ord

röjer dess tegar och plöjer dess jord

Vi bärgar skörden som åkrarna gav

timret ur skogen och fångsten ur hav

Vi är de tusenden som bygger landet
vi bar det fram i nöd och strid
i trots och längtan
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid

Malmen ur berget och milornas kol

stöpte vi järn av och smidde till stål

Fiskarens koja och torparens hem

röjde vi plats för och timrade dem

”Men de kanske bara vill vara sig själva för ett slag…” om The Newgrange Hall Project”, Asatru Folk Assembly, Universalister och Exklusivister… (inlägg från 5 Augusti 2015)

Om Asatrufélagidh på Island som bäst håller på att bygga ett gudahov, så är de inte den enda Asatrogna organisation i Världen som driver ett sådant projekt. Nu ger sig även AFA, the Asatru Folk Assembly in i leken, och organiserar en insamling för att rusta upp en redan existerande byggnad, man lagligen förvärvat. Projektet presenteras på länken här, och det finansieras via sk ”crowdfunding” vilket innebär att vem som helst kan bidra via Internet. Redan efter 1 dygn har man nu samlat in 12 720 USD av det mål på 74 800 USD (dvs ca 653 000 SEK) man tänker sig samla in, och man har nu 39 dagar på sig att nå ett mål som man redan nått till 17 % !

mqdefaultOckså ett rött gammalt församlingshus med vita knutar i Californien kan bli ett utmärkt Gudahov – om man vill…

Det är raskt marscherat ! I USA, minsann, brukar man ofta fort få saker gjorda, men kanske skall vi också minnas Pansartruppernas gamla valspråkfort och fel – för detaljer betyder lite, ifall man ska uppnå sitt mål!

maxresdefault

AFA eller The Asatru Folk Assembly och speciellt dess ledare Stephen McNallen brukar nämligen räknas som åtskilligt kontroversiella – i vissa kretsar ! De tillhör nämligen den gren som kallas ”Folkish” och som hävdar, att det faktiskt finns ett visst samband mellan etnicitet, religion och kultur. Detta yttrar sig på så sätt, att deras regler för medlemskap säger att de bara accepterar medlemskap för personer av ”Europeiskt” ursprung, vad de nu menar med det.Den svenske religionsforskaren Matthias Gardell, som numera är islamist, skrev år 2003 en akademisk avhandling om Amerikansk Asatro (vars inriktning är åtskilligt annorlunda än här i Europa, åtminstone i sina stycken), och såg då inget fel med AFA alls. Man skulle kunna kalla dem för en exklusivistisk rörelse, eftersom de begränsar sitt medlemskap, hävdar han.

Motsatsen, dvs vad man kallar Universalism, finns också.

the+troth+logoRing of Troths emblem. Asatru – men inte ”forn sed”

Universalisterna hävdar – i sin mest oreflekterade form – att vem som helst plötsligt är Asatroende bara för att han eller hon kallar sig så, och att vad som helst, närsomhelst, hursomhelst skall få kallas Asatro. De har med andra ord ingen koppling till varesig Historia, Kultur eller Traditioner alls.  De flesta universalister är däremot inte så hejdlösa eller oreflekterade, och man skulle kunna anföra The Ring of Troth, en annan stor Asatrogen Amerikansk organisation, som ett mer sansat exempel på Universalism. Medelvägar finns också, exempelvis individer som är medlemmar i båda organisationerna, och som – liksom jag själv – intar en strikt neutral mellanställning. Dessutom finns det också massor av Solitära Asatroende, som inte är medlem i någondera organisationen, eller inga organisationer alls, eftersom det går emot deras andliga principer. Den milde akademikern Glenn Bergen, som annars skriver små söta sagor och poesi på nätet, är just en sådan person.

”Fornsederiets” förespråkare, däremot, skäller och skriker att Stephen McNallen skulle vara rasist, bara för att han råkar företräda ett samfund med begränsat medlemskap. Själv har jag tagit del av AFA:s ”promotional videos” och Stephen McNallens Youtube-snuttar om Asatro, men jag kan faktiskt inte hitta något vidare rasistiskt med dem alls, vad det nu skulle vara. När Stephen McNallen år 2013 skulle besöka Danmark, utbröt plötsligt moralpanik i den danska organisationen ”Forn Sidr” och på dåligt förankrat underlag från enbart ett fåtal styrelsemedlemmar kastade de plötsligt ut ett tjugotal av sina egna medlemmar – enbart därför att dessa på något dunkelt vis skulle ha sympatiserat med Stephen McNallen (ungefär som om detta vore ett lagbrott) och man hävdade till och med, att Stephen McNallen skulle beläggas med inreseförbud till det nordiska landet, vilket dock aldrig inträffade, eftersom Danmark faktiskt är en demokratisk nation, som tror på det där som kallas yttrandefrihet. En utmärkt summering av hela bråket står att läsa på denna amerikanska blogg, ifall nu någon intresserar sig för det. Ironiskt nog begår ”fornsedarna” precis samma misstag som de anklagar andra för, de utesluter folk bara på åtskilligt grumliga och oklara principer – och man skulle lika gärna skrika ”rasist, rasist !” åt dem allesammans, så fort det inte passar.

politicalcorrectness

Vem är då Stephen McNallen som person, och varför är han hela tiden så hatad av vissa – och varför betraktas han så stereotypt som ”ond” ?  Hösten 2013 dök det plötsligt upp en påstått ” Asatrogen Anarkistisk” organisation på nätet benämnd ”Circle Ansuz” – dessa hävdade att de hade bildat en ”Ledung” som skulle dräpa Herr McNallen eller med våld skada AFA:s medlemmar i olika länder – det var i alla fall det som antyddes. Lustigt nog har den organisationen aldrig varit aktiv sedan dess, och man har heller aldrig sett dess medlemmar i verkligheten, vad det nu kan bero på. Tydligen bildades den bara som en hat-sida med målet att angripa just Stephen McNallen av alla personer – varför man nu ska göra det.. McNallen är född 1947, utbildad Ranger eller Jägarsoldat från Amerikanska Armén, men tog avsked redan på 1970-talet, då han lär ha fotvandrat genom Afrika, och enligt andra ett tag skall ha varit anställd i ett säkerhetsföretag från Sydafrika, vilket man också gjort ett stort nummer av. Problemet är bara, att jag själv känner minst tre personer som också varit anställda i sådana företag (i London, t ex) och utöver en enda artikel i ökända ”Soldier of Fortune” som den journalistiskt verksamme McNallen skrev som brödskribent, kan man nog inte anföra något om vad han gjort eller inte gjort på 1970-talet idag, då han idag är över 66 år gammal, och allt detta hände för över 45 år sedan. Dessutom kunde det ju tänkas, att en person faktiskt hinner ändra åsikt på 45 år. Sådant är inte alltför ovanligt.

hqdefault”Ett horn i sidan” till denne herre ?

Utöver det har Stephen McNallen gjort sig känd för att vara en stor djurvän, och ivra för ett slut på jakten av vilda elefanter och andra Afrikanska djur. Han har också stött Tibets frihetskamp, samt varit verksam i det amerikanska rättsväsendet med särskild inriktning på ungdomsfrågor.  Själv kan jag inte finna att det skulle vara olämpligt eller ett tecken på ”ondska” alls, tvärtemot vad alla ”fornsedare” alltså hävdar. Om en människa använder sina förmågor för att hjälpa de utsatta i samhället, eller för att bevara natur och kultur, vad är det för fel med det ?

Hela hetsen emot AFA påminner mig lite om den gamla svenska kampanjen (från tidigt 80-tal) för Norrlands Guld lättöl:

 En Norrlänning, någonstans, skriver på sin dagbok, och kommunalråd, Tv och myndigheter varnar för Trash-Metal-Djävel-Döds-Nazist-Satanist-bandet ”Killer Instinct” som skall vara de värsta busar som överhuvudtaget finns. De förutsätts vara ”onda” och ”dåliga” och ha ”fel tankar och idéer” av ren princip.

Men när Trash..Djävel döds osv plötsligt kommer in genom dörren, och frågar om de får lira lite, vad ser man då ?

Jo, deras budskap och handlingar talar ett helt annat språk. Själv dömer jag inte folk efter hur de tänker, eller ens vad de säger – eller påstås säga – utan efter hur de handlar, och hur de bär sig åt. ”We are our deeds” säger en del Asatrogna i USA. man skulle också kunna säga att ”as one acts, one is”

11760287_10205258778283074_7066040458286622114_n

Och för övrigt – det finns något som heter Fri Föreningsrätt – vilket lär vara en del av Konstitutionen i Amerikas Förenta Stater.

Dessutom – betänk följande:

Jag kan inte gå med i Afrosvenska Riksförbundet, eftersom jag inte är Afrikan, eller ens svart. Är då detta Riksförbund idel rasister och inget annat ?

Jag kan inte gå med i Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, av den enkla anledningen att jag faktiskt inte är någon kvinna, och inte har minsta tanke på att byta kön. Är då sagda förbund rasister ?

Jag kan inte gå med i CUF, eller Centerns Ungdomsförbund heller, därför att jag inte är någon ungdom längre. Är då CUF rasister ??

Jag kan inte gå med i Frimurarna, för där fodras att du är kristen och har en kristen gudstro – vilket jag inte har som Asatroende och Polyteist. Är då Frimurarna djävulens anhang, bara för det ?

Fri föreningsrätt, eller ”freedom to organize” innebär att man faktiskt har rätten att bilda vilka samfund eller föreningar man vill – med vilka inträdesregler som helst, så länge man inte bryter emot någon annan lag och förordning i det land det gäller. Visserligen innebär denna frihet inte, att någon skulle vara immun för kritik, men AFA åstadkommer åtminstone resultat, och verkar välorganiserade, samt består till största delen av fogliga och relativt snälla och välanpassade genomsnittsamerikaner. Ifall man nu skäller dem för att vara det ena eller det andra, då måste man komma med påtagliga bevis för den saken i så fall  – och har man inga bevis överhuvudtaget – ja då må man hålla käften – eller vara en skitstövel. Så enkelt är det, faktiskt.

Midsummer-in-the-Sierras-crowd

 Här i Sverige hade vi också ett fungerande Asatrosamfund, som verkade efter den principen att inte oreflekterat ta in vem som helst som medlem. Det fanns vissa grundläggande kunskapskrav, till exempel. Det fanns krav på att inte blanda ihop Asatro med new age, navelskådning, delfinskådning och en massa annat, som inte hörde till ämnet. Och vi hade också en kassa för ett gudahov, precis som man nu har på Island, och precis som AFA nu också skaffat – med en större grad av framgång än vi, anno 1994.

Jag var själv med som en av grundarna av alltsammans, vilket få idag känner till. Hot, tomma anklagelser och rent näthat har riktats emot mig personligen i ungefär samma omfattning som emot Herr McNallen, så jag tycker faktiskt jag kan förstå honom rätt bra på åtminstone den punkten, även om det inte alls behöver innebära, att jag skulle dela hans åsikter i allt. För övrigt känner jag honom inte personligen, och vi har heller aldrig mötts eller haft någon dialog med varandra, varesig på nätet eller i verkligheten. Tyvärr gick det som det gick i vårt fall. Helt olämpliga personer tog sig in i samfundet, och infiltrerade det.

Vår kassa för gudahovet stals, rakt av. Den som gjorde det var en narkoman, en viss Finn någonting, som vissa universalister – ingen nämnd och ingen glömd – utsett till kassör. Jag ska inte berätta hur det till slut gick för den personen, eller hans medlöpare, ty jag säger bara som Ulf Lundell en gång sa: ”Ingen kommer i min närhet, som ljuger eller stjäl”.

Oreflekterad universalism fungerar uppenbarligen inte, och det är därför som de flesta nationer och stater behöver en Polismakt, till exempel.

Fortfarande finns det dem, som på alla sätt motarbetar, förhindrar, förstör och är stenhårt emot existensen av Gudahov, både här i Sverige och i resten av Världen. Flera av dem finns i staden Göteborg, och har också uttryckt sin enfald och foliehatteri helt offentligt – jag säger inte mer än så, eftersom jag inte vill gå in på person, men föredrar att resonera i sak. Själv anser jag att det är en bra idé, som är väl värd att stödja, och idag har jag fattat beslutet om att ge ”The Newgrange Hall Project” som det pågående projektet i Californien kallas, 25 Dollar.

Samtidigt har jag också gett 35 USD till The Church of the Subgenius, som för det facila priset garanterar, att de ska frälsa min högst eventuella själ – eller ge mig tre gånger pengarna tillbaka. (Asatroende har inga själar alls. Vi har en Hug och en Hamn, precis som jag lärde er igår)

Vem kan väl motstå sådana odds, govänner !

Detaljerna kan vi alltid utarbeta så småningom – handlingar väger tyngre än ord – trots allt.

Om platsers betydelse – och om ”Vår stund på jorden” (text från 24 Juni 2015)

”Du ska alltid tänka: Jag är här på jorden denna enda gång! Jag kan aldrig komma hit igen! Och detsamma sa Sigfrid till sig själv: Tag vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva inte bort det! För nu är det din stund på jorden!”.

– Vilhelm Moberg, Svensk Författare

De kristna borde lämna Gamla Uppsala ifred, och frivilligt lämna platsen. Tänk vilket underbart hedniskt center man kunde skapa, och tänk om det gamla Asatemplet fick återuppbyggas, eller återuppstå i den befintliga kyrkans form i samband med att dess lokaler kunde överlåtas till den Internationella Hedendomen. Ryktet om de senaste utgrävningarna och en fjärde kungshög börjar nu också sprida sig utanför vårt eget lands gränser. Vi skulle få en fullständig unik turistattraktion, och en plats som kunde få bli central för alla Asatroende världen över – och samtidigt kunde vi få bevara en av Sveriges mest centrala fornlämningar. Gång på gång har förslag rests om att göra Fornlämningsområdet vid Gamla Uppsala till UNESCO Världsarv, men gång på gång har Regeringen vägrat. Platsen kunde återställas till sitt ursprungliga skick, och det kristna rensas undan, vilket sannerligen vore på tiden.

Idag har jag tänkt ganska många Hedniska Tankar om det här med platsers betydelse.

På Island byggs nu ett stort Gudahov utanför Rekjavik. Tänk om vi svenskar också fick genomföra samma sak ? Så sent som i april i år hörde jag från en läsarinna i Jämtland, som tyckte att det var oerhört synd att som Asatroende vid Brunflo utanför Östersund inte få ha en egen plats att utöva sin tro på. På Frösön fanns också Gudahov en gång, och varför inte återuppliva den traditionen ?

Och jag tycker att det är superkonstigt att vi ska ha femhundra kyrkor, och nu alla andra religioner också men inte ett enda vettigt, synligt, centralt ställe för asatro?! Alltså va?! Det är ju VÅR grund….

– Sinaturen ”Trollkatt” från Jämtland 2015-04-16

Airport_Östersund

Otaliga platser, hela vårt land över har fortfarande ortnamn som slutar på -vi, -hov, -hof eller -harg. Vid nästan alla av dem har det en gång funnits just Gudahov, eller ett Vi, en helig kultplats. Och i Västra USA finns faktiskt en entusiastisk snickare, som bygger upp Gudahov själv, och som fullbordat inte mindre än sju stycken sådana genom frivilliga insatser. Du kan läsa en intervju med den mannen på sidan här. Hur man kan gå tillväga för att konstruera sitt eget Hov är ett ämna jag redan skrivit om, men just idag tänker jag på en av de platser, som jag själv varit med om att rädda och bevara till eftervärlden – i dess ursprungliga, oförstörda form.

1990, då jag arbetade på Länsstyrelsen i Jämtlands Län, var jag med om att rädda en plats som kallas Jungfrukullen strax nordöst om just Brunflo. Platsen skulle nämligen jämnas med marken för ett lokalt motorvägsbygge, som skulle gå rakt över ett av Jämtlands fornminnestätaste områden. Nu fick Länsantikvarien – som på den tiden var en skicklig man – nys om detta, men den som skulle sammanställa yttrandet den gången, och dessutom delta i det som blev slutförhandlingen; var faktiskt jag. Detta skedde under årets början, och det var en kall och snörik vinter. Emot pengar och kortsiktiga exploateringsintressen hjälper sällan förnuft eller argument, så jag funderade mycket på vad jag skulle säga, den där gången för nu över ett kvarts sekel sedan..

jungfrukullen

 Karta från ”Fornsök” som visar Jungfrukullens läge.

De tre stora gravhögarna vid Jungfrukullen ligger på en mycket central plats i hela landskapet. Härifrån har man den allra mest hänförande utsikt, och härifrån leder siktlinjer ut över en hel bygd. Det visste förstås gravhögarnas konstruktörer, och därför lade de också sitt monument på en plats som syntes vida omkring. När Jungfrukullen grävdes ut under 1900-talet, hittade man faktiskt ben från en kvinna under 30 år, lås och nycklar (som ofta hörde till de nordiska kvinnornas dräkt) och gjorde fynd av älg, oxar och mycket annat. Om kvinnan i graven var jungfru eller inte kan man förstås inte veta, men det är inte det viktiga – men i hundratals år måste man ha känt till att detta var en kvinnograv. Det är inte den enda liknande graven i området. Brunflospännet, till exempel, lär vara tillverkat vid Helgö i Mälaren, är från Folkvandringstiden och man fann det tillsammans med klorna från en enorm björnfäll – från ett djur som måste varit mer än 2,10 meter när det stod på bakbenen – i ännu en kvinnograv alldeles i grannskapet.

fornminne1 Mer än ett hekto guld i ett enda mantelspänne…

Kvällen före huvudförhandlingen gjorde jag en ”utesittning” efter Starkads gamla manér, och satte mig ned i snön för att tala med den döda i den största högen, och yppade högt mina tankar om vad jag tänkt säga nästa dag. Jungfrukullen står i alla fall kvar orörd, som en helt intakt fornminnesmiljö än idag, och kanhända var min sejd framgångsrik, kanhända inte. Varje försvarare av det egna landet, eller en helig plats lever bara en gång, under en enda generation. Det är framtida generationer, som via mina ords vittnesbörd en gång kommer ta vid, och vara Asarna trogna, liksom jag. Kanhända kommer de också att få utkämpa sin egen kamp emot de som vill förstöra och vandalisera, alla islamister och alla kristna, eller skumma, penningstinna exploateringsintressen…

52674312

Landskapet vid Jungfrukullen i Brunflo under tidig vår

En sak är säker. När jag kommer inför Nornorna, och ställer mig upp för att höra gudarnas dom – de dömer visare och bättre än människorna, som alltid handlar partiskt och för det mesta ingenting vet – då kan jag med glädje i mitt hjärta säga, att dessa och andra platser har jag försvarat, detta har jag förvaltat och detta har jag lyckats bevara – och det är vad jag har gjort med ”min stund på jorden”.

p0314

Jag kommer att kunna säga: ”Allt detta har jag slagits för. Jag har bevarat björkarna, träder, växterna och blommorna – naturen som den en gång var, och Jungfrukullen och marken däromkring blev i alla fall ett lyckat projekt”. Ibland räcker en människas liv länge, ibland mindre än ett decennium. Men ingen länk i kedjan är förgäves, ingen insats för liten eller för stor för att inte ihågkommas. Det kommer makterna själva sörja för, en gång. Och nog finns det Gudahov och heliga platser i Norden ännu, för till skillnad från Gamla Uppsala – som står under hårt tryck – har de kristna inte lyckats förstöra alla av dem.

En som skrivit och tänkt mycket om det här med försvaret av heliga platser är den gamle Schamanen och radiojournalisten Jörgen I Eriksson, som för någon månad sedan utkom med en ny bok. Han menar att platserna och fornminnena inte kan brytas ut ur landskapet, utan att de måste bevaras intakta, som hela miljöer. Siktlinjer och syftlinjer ligger inte där de gör av en tillfällighet, och det är helheten i detaljerna som tillsammans skapar upplevelsen av ett helt landskap. Tänk om alla beslutsfattare, planerare och arkitekter också kunde inse den saken !

Heligt+landskapEn nyutkommen bok som kanske är värd att läsa

Sätter någon dit något som inte hör hemma och inte ska vara på en hednisk plats – som ett kristet altare till exempel – ja då förstörs hela landskapet, hela totaliteten. En modern väg kan bryta av och förändra samband i naturen på ett sätt som okunniga människor inte förstår, och detsamma gäller för byggnader, när de placeras med stor okänslighet. Nu håller jag kanske inte med Jörgen I Eriksson i alla stycken, för mycket av det han säger handlar om Curry-linjer och annan ”pseudoveetenskap” som är svår att bevisa och ibland ännu svårare att tolka – diverse teorier om ”jordstrålning” och annat kanske jag därför kan lämna därhän, åtminstone för ögonblicket, låt vara att de har sina troende, de med; liksom det här med slagrutor och mycket annat.

bild05Diverse ”forskare” säger sig ha hittat kraftfält och liknande nära forntida kultplatser – Bevisbart eller inte ??

En som i varje fall var skeptiskt inställd när det gäller Slagrutan och dess påstådda verkningar var Carl von Linné, den store vetenskapsmannen. En gång under sin ”Skånska Resa” (han gjorde tyvärr ingen resa till Jämtland) slog han vad om 100 dukater – 100 guldmynt med ett sammanlagt värde av ca 88 150 kr i dagens penningvärde – och grävde ned dem vid en Ranunkel på ett stort fält. En Loke-artad skämtare benämnd ”Söderberg” i Linnés resesällskap lovade att han skulle återfinna börsen med de 100 dukaterna med hjälp av slagruta, men rutan gav mystiskt nog utslag vid en helt annan del av fältet. Det visade sig att någon förstås flyttat börsen, när Linné inte såg det – och sen den gången, skriver han – går han inte fler vad om 100 dukater för en slagrutas skull.

f82edcb8-2124-4020-b0b2-f4bcdd9016bd

Lika sant är emellertid att flera moderna Arméer – den Brittiska, Tyska och Pakistanska till exempel – lär ha använt slagruta för att hitta källor eller vattenådror – har man 10 000 man eller mer som behöver en stor volym färskvatten snabbt, kan det ju vara värt att undersöka med en metod som kanske inte har bättre odds än sådär 30 % efter vad man räknat ut – man sparar ändå extremt mycket pengar, förutsatt att man borrar 3-4 hål efter varandra och slipper ett borrhål extra – och så mycket är väl klart – om alla teorier om kraftfält, slagrutor, curry-strålning, feng shui och mycket mer vore sanna, skulle mycket vara vunnet...

Personligen tror jag att det är andra krafter som är i rörelse vid exempelvis Jungfrukullen i Brunflo, och de låter sig nog inte så lätt förklaras med vetenskapliga metoder eller medel. I kronorna till de björkar som står där kan man se och höra mycket, det vet jag av egen erfarenhet. Men vad är det då man ser ? Är det inte som med vad jag redan skrivit om att skåda gudarna och makterna i molnformationer, klippor eller mycket annat – förklaringen ligger förmodligen i att vår mänskliga hjärna omtolkar och omskapar de vi ser i naturen till något för oss välbekant eller fattbart, som till exempel mänskliga gestalter…

birch-wood-tree

I alla gamla rundikter och runalfabeten står Bjarka-runan eller Björk-runan för något kvinnligt, och kanhända är det av symbolisk betydelse, att Jungfrukullen – när jag senast besökte platsen – just är uppfylld av ett antal präktiga gamla björkar. Före de träd som står där just nu har helt säkert andra björkar stått på samma plats, och så vidare bakåt genom århundradena. När ”krigarnas hus” i Birka grävdes ut, hittade man Birka-knivar med skaft av Körsbärsträ, och redan den gamle Arkeologen Hjalmar Stolpe konstaterade att det faktiskt växte just körsbärsträd på platsen under det tidiga 1900-talet – genetiskt sett ättlingar till de körsbärsträd och träfragment man hittade långt senare… Så vem vet…

mqdefault

På finska kan man bilda ord som ”Koivuainen” vilket betyder björk-kvinna eller kvinnligt björkväsen – samma tro finns också ibland Nordamerikas indianer och i nästan alla trakter där björkar växer, och på samma sätt förhåller det sig i Ryssland, över hela det slaviska eller Europeiska området, och inte bara det nordiska.

42_koivunainen

Vad jag själv såg, för många år sedan, behåller jag naturligtvis för mig själv – men gravhögarna vid Brunflo är som jag sade räddade, och de står ännu kvar, 25 år efter den där vinternatten…

1280px-The_Evil_Mothers_by_Giovanni_Segantini

I Danmark PRATAR man inte bara – där är det AKTIV HANDLING eller ”Agera-filosofin” som gäller… (30 Mars 2016)

”Agera-filosofin” är egentligen ett begrepp som jag lånat från svensk försvarsdoktrin under 1990-talet, men det kan göra detsamma för tillfället… I Danmark har den seriöst Asatrogne Tv-profilen och danske Rikskändisen Jim Lyngvild kommit allt längre och längre på sitt nya Asatempel eller rättare sagt Gudahov som snart är klart för invigning, och därmed slår det Isländska Asatrufélagids pågående Hov-projekt med flera månader, eller kanske år. Här några – på Facebook publicerade – bilder av själva bygget – som kanske kommer vara klart innan Valborg eller Vanadisblotet.

12670882_1030943283618679_7167367355213980555_n

Visserligen finns det – eller fanns det – minst ett liknande svenskt projekt, som tyvärr blev nedbränt under mystiska omständigheter, när en bra bloggsida – som numera inte finns den heller (många äro komna, men få äro kallade – själv har jag bara bloggat om Asatro och Hedendom i nu över fem år på olika sajter) som hette ”Torshammarens Blogg” tyvärr upphörde. Eftersom jag känner till den historien, och dessutom mannen bakom det – skall jag nu inte skriva mer om just det – till följd av en personlig ed, även om jag också svurit att försvara yttrandefriheten och anonymiteten…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Från ett annat Gudahovs-projekt, någonstans i Sverige – Vandaliserat, brandskadat och skändat av okänd anledning men ÅTERUPPSTÅTT redan år 2012…

Också på Gotland, i USA och över hela Världen faktiskt, har liknande projekt gjorts klara, här och där – så detta projekt är inte det första i Världen på sådär 900 år eller mer, men kanhända det första i Danmark – och det är ju gott nog så. Vi hedningar och Asatroende är som Särimner. Vi kommer alltid igen. Vi återföds, och anfaller med förnyad styrka. Och vi ger oss aldrig !

12890909_1027433827302958_2187071283494884048_o

”De står med brede Böge – Og det er Fröjas Sal !”

I Sverige lider vi tyvärr ännu svårt av den oönskade närvaron av ett Samfund, som påstår sig syssla med sk ”Forn sed” (vad det nu är för något, termen fanns inte före den kristna tiden, och antyder att Hedendomen skulle vara inaktuell, på lek eller någotslags ”levande rollspel” eller annat tramseri) och som är det största hindret för oss som verkligen är Hedningar eller just Asatroende.

imagesWeg Damit ! Schluss – Fertig !

12314065_766700603473307_1202995256780247878_n

Detta samfund säger sig ha funnits i minst 25 år nu, men har bara pratat, pratat och snackat till ingen nytta alls. Och en hel del av de blinda vrak, som skall föreställa dess främsta företrädare har till och med offentligt deklarerat att de är EMOT själva tanken på Gudahov, ute i den fysiska verkligheten – och vill hindra alla oss andra i vår självklara rätt till religionsfrihet, som vi faktiskt borde få ha enligt lag !

12495116_1030943263618681_8303421450369666911_nOm man inte vill bygga för framtiden – hur skall man då ens kunna utvecklas ?

I Danmark – liksom i andra hedniska kretsar i Sverige – se på Nordiska Asa-Samfundet till positivt exempel – GÖR man faktiskt något. Man agerar. Man handlar. Ok, alla får väl ära gudarna på sitt sätt – och tanken är, som uttrycksmedlen fri – men av Jim Lyngvilds och många andras projekt blir jag varm och glad i hugen, och det kan jag inte säga om ”fornsederiets” alltmer fåtaliga representanter. Själv har jag kallat dem för rena Skitstövlar och ”Foliehattar” som ni vet – och det står jag för…

foliehatt

Jim Lyngvild, nere i sitt eget lyckliga Danmark – Det er et Yndigt Land ! – har själv även kommenterat saken på sin egen Facebook-sida, och låter åtskilligt allvarligare, seriösare i sin tro och betydligt vettigare än somliga, hemma i vårt eget skadade Sverige – men så är dagens Danmark kanske något mindre totalitärt än vad Sverige är eller var…

Så blev templet færdigt – verdens første ”udelukkende til guderne byggede” gude-hov i 1000 år.

Det er en ydmyg følelse og stå ved siden af den enorme konstruktion og jeg er så stolt af mine drenge der har hjulpet til.

Mine egne hænder bløder og jeg er helt ør i hovedet… Men jeg er glad og stolt og håber Odin, Thor, Frej, Freja osv. vil blive det samme.

Religion er nemlig ikke en leg for mig, det er brabelig alvor… Jeg ved at guderne har givet mig en chance for at gøre noget særligt for dem, men også at de kan tage det væk lige så hurtigt igen – og så må jeg jo tage det med. Men stoltheden… den kan ingen tage fra os, den er nemlig gratis hvis man har gjort sig umage (smag på ordet og sig det igen… Umage… altså ikke lænet sig tilbage men knoklet)

Just så är det nämligen. Någon måste ta sig omaket, men inte agera övermaga. Sunda värderingar, sunt ledarskap – verklig demokratisk värdegrund – och inte bara ”fornsedens” eviga jönseri och skitsnack. Jim Lyngvild, tycks det – har vad som krävs. Han är en vinnare, helt enkelt. Inte en förlorare, och en icke-agerare av den typ vi ständigt ser här hemma i Sverige…

12525309_1027433977302943_7325240581564224091_oFramåt ! Inte bakåt…

Vad som kan hända D-i-g och hela din familj, om du försöker bygga ett Gudahov i Sverige / What could happen to you and your next of kin, if you try to erect a Gudahof in Sweden (artikel från 26 Maj 2016)

Nu byter jag ämne ett tag, och går över till något annat, som kanske är mindre behagligt för just mig att skriva om. Mitt intresse för arkeologi och historia är bara en hobby jag har, hursomhelst; men när det gäller Asatron är jag allvarligare – eller låt oss säga mycket allvarlig – nämligen exakt så allvarlig och framåtsyftande jag överhuvudtaget alls kan vara.

Ord och runor är mäktiga och förunderliga ting – det ser vi i Hávamál – och om inte annat bör slutklämmen på mitt senaste inlägg från nu i Odensdags, alltså igår – ha övertygat er. Den som behärskar orden och runorna, får också mycken makt och kan till och med injaga skräck i sina fiender – och även sina vänner, vilket också råkar ha hänt just mig. Jag vet inte om jag har varit så värst tydlig när det gäller att berätta vad jag nu har att förtälja er – hittills har jag mest rört mig med antydningar.

aarhusmaskOden är alltid förklädd, och visar aldrig sitt sanna ansikte. Han är känd som Grimner, Gestumbilde ”Gästförblindaren” eller Hrossharsgrani, och han bär ofta mask, samtidigt som han är en ridande gud. Läs gårdagens inlägg om igen, så förstår ni kanske bättre…

Att vara seriös Asatroende i dagens Sverige kan nämligen vara mycket, mycket farligt. Man blir inte förföljd av myndigheterna, långt därifrån, men man kan få ”hembesök” av kriminella, bli utnämnd till ”Nazist”, ”Rasist” eller något ännu värre, och få utstå förföljelse, hån, hat och hot av olika sorter – inte minst från kristna grupper har jag märkt, för de (och inte muslimerna – få muslimer i Sverige ens uppmärksammar oss) kan verkligen vara mycket hatiska, sina vackra bibelord till trots. Slutligen kan det också övergå i mordbrand och ren ödeläggelse, och sedan finns ju alltid de sk ”fornsedarna” ni vet…

För fyra år sedan gav jag ett löfte till en avlägsen, men god vän och en synnerligen gästfri Värld att inte skriva ett ord om, vad som hänt honom och hans familj. Först nu, när så lång tid gått, vågar jag göra just det, trots riskerna. Han var nämligen mycket, mycket rädd för följderna av ett sådant omnämnande, och ringde närmast bönfallande upp mig på min mobiltelefon för att med djup förtvivlan i sin röst inte säga något om det hela. Han hade också en egen blogg, benämnd ”Torshammarens Blogg” – tror jag visst den hette – alldeles som min, men nu saligen avsomnad. Den slutade tvärt, med ett utrop om att man säker borde tillåta Eid-Al-Fitr, avslutningen på Ramadan, som en officiell helgdag i Sverige. Hedniska bloggar finns det många, och Hedningar av alla sorter likaså. ”Många äro komna, men få äro kallade” står det i någon tråkig kristen lunta av något slag. Och jodå – som ni kanske märker av rubriken ovan – snart kommer denna min personliga blogg (för jag representerar ingen annan än mig själv) i en engelskspråkig, internationell upplaga också – ifall jag nu får lust att översätta..

Jag tog det själv mest som ett utslag av ironi, för först senare fick jag veta vilket slags belägenhet min gode vän och hans familj befann sig i.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”Stallr” och Gudastöttor från ett nedbränt Gudahov, någonstans i Sverige. Ägaren byggde genast upp den nedbrända byggnaden igen, och ersatte den med en ännu större till en än högre kostnad. Han vek sig aldrig en enda tum för hot och våld – och hans händers och tankes verk, varar ännu !

Själv har jag hållit på med denna blogg lika länge – i den här formen – och fått inte mindre än tre dödshot, varav två inte var särskilt allvarligt menade. Jag har redan skrivit om det i ett annat inlägg – om ni är intresserade, kan ni säkert hitta det själva. Vem eller vilka som möjligen kan ha stått för de hoten har jag redan skrivit om, och ärligt talat bryr jag mig inte så mycket, faktiskt. Jag brukar inte skriva några polisanmälningar eller så, oavsett vad som händer mig här i livet, men för den gode vän jag talar om, har saken ställt sig väsentligt annorlunda. Mordbranden emot honom och hans familj samt också hans hund har aldrig blivit uppklarad, nämligen; även om det såklart gjordes både en anmälan och en polisutredning, den gången.

svpol7 S – Spaningsfrågor – Ett måste om man vill överleva som Hedning !

Nu är det inte något att förundra sig över. Den svenska Polisen är inte så värst effektiv, för officiell Årsstatistik från BRÅ – Brottsförebyggande Rådet – visar att bara 15 % eller så av alla de drygt 1,1 miljon lagbrott (dvs inte trafikförseelser eller liknande) som skedde i Sverige 2014 alls blir uppklarade. Rörande mordbränder och så är det klart att uppklarningsprocenten är något lägre, eller omkring 5 %, men för all del – det finns ju brandförsäkringar för de som fått sina hem och hela sin tillvaro ödelagd, minnessaker och personliga foton förstörda, mist arbetsverktyg och kanske hela sina livsverk…

Det finns de som säger att jag skulle vara ”feg” eller rent av en ”niding” och ”ärelös” eftersom jag aldrig publicerar mitt riktiga namn, personnummer, fullständig adress osv i den här bloggen. Detta skulle ”bevisa” att jag inte kan stå för mina egna uttalanden, sägs det – och bakom anklagelserna – ganska grova sådana för att vara i Asatrons underbara Värld, underavdelning ”den svenska ankdammen” står den här mannen:

50460235-8t21u

Han är i 30-årsåldern, hemmahörande i Göteborg och sk ”teaterman” eller rättare sagt charlatan på amatörnivå. Han har ett kriminellt förflutet som vänsteraktivist, och arresterades redan vid ”Göteborgskravallerna” men skall numera fungera som lokal ”gode” eller något i ett visst samfund med strax under hundra medlemmar. Döm nu själva om vem av oss som är ”Niding” eller ”Ärelös” – kära läsare ! Han och hans gelikar har också försökt leka någotslags mycket underlig citatlek med mig, där de klippt ut olika lösryckta ord, meningar eller citat ur just denna blogg, helt utan mening, logik eller inbördes sammanhang (inte ett okänt fenomen, exakt samma taffliga ”argumentation” eller vad vi nu ska kalla det – ”inneordet” är quote mining – förekommer också bland diverse fundamentalister som förföljer Asatrogna i USA) och sedan har de haft mage att bland annat skriva flera brev till min arbetsgivare, mina arbetskamrater, grannar och flera andra sociala kontakter (jo, jag har bevis i mailform) för att berätta vilken ”ärelös hund” jag är – för så uttrycker de sig.

Vem som är citat ”en ärelös hund” slut citat kanske vi inte ska diskutera. Jag tycker ändå det framgår, och resultatet av alltsammans, och dessa människors aggression emot just mig har blivit att jag blir ännu mer läst – och uppskattad ! – än tidigare

Men för att återgå till min gode vän, någonstans i Sverige – han med det nedbrända Gudahovet…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dörren till hans Gudahov står ännu öppen och på glänt, som ni ser – men där får inte vem som helst komma in, längre. Han företräder numera en exklusiv, icke-inkluderande gren av vår hedendom, förstår ni – delvis på grund av vad han upplevt, och vad som hänt honom, på det mest personliga av alla plan. Själv är jag inte rädd av mig, precis – jag kallar Skitstövlar för Skitstövlar, och det står jag för – och för övrigt ser jag inget fel i common sense eller sunt förnuft.

I en demokratisk stat och ett demokratiskt land har alla människor rätt att uttrycka sina åsikter och sin tro anonymt. Man behöver inte ständigt publicera ansiktsbilder på sig själv, om man inte vill bli mördad, smädad eller så – men något jag alltid hållit styvt på är att öppet och ärligt redovisa vad jag faktiskt tycker och anser – och inte fegt gå bakom ryggen på människor, eller genast sänka mig till den allra, allra lägsta argumentationsnivån.

Jag tror på det som kallas genmälesrätt, eller rätten att själv få svara, om man blir tilltalad (ja – jag tilltalar er alla just nu – och ni har rätt att skicka in kommentarer – är det fegt kanske ??) samt en fri och öppen debatt, om nästan vad som helst – även omman till slut kanske får ta vissa mänskliga eller rent av journalistiska hänsyn

Men andra är räddare än jag – som sagt – och det är inte utan skäl. Jag kallar inte någon för feg eller ärelös alls för den sakens skull – om ni vill veta – tvärtom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De fruktar för sina liv och sina familjer – och de skriver inga bloggar längre, inte som jag. Vissa av dem jag talar om har helt slutat yttra sig i skrift, för de vet att sk ”Hatbrott” eller ”Hate crimes” i Sverige emot etniska svenskar (jotack, jag har själv blivit utsatt för dem!) mycket sällan eller rättare sagt nästan aldrig blir utredda i alla fall. Jag menar, den svenska polisen misslyckas ju i alla fall konstant i 85 % av fallen, så varför ens anmäla något, om du nu bor här i landet och till på köpet har oturen att vara född svensk ?

Jag har den fördelen att jag kan röra mig ganska tyst och smidigt i terräng, när jag väl vill eller försöker. Jag kan ta mig fram dolt, göra kringgående rörelser, komma in från flanken eller från sidan – och när jag senast – för fyra år sen – besökte min avlägsne väns nya gudahov – där de gamla, svartbrända bilderna av Tor, Oden, Frigg och alla de andra står kvar längs ena långsidan – tog en genväg över mitt värdfolks tomt, började deras gamla Cockerspaniel genast yla och tjuta av skräck. Det var ett intet emot barnens reaktioner, inte sedan det där skräckdygnet ungefär ett halvår tidigare, när deras hem nästan brann upp.

Och allt jag ville var att ta en genväg upp för en liten granitsluttning, bara. Jag hade inte för avsikt att skrämma någon, inte alls; och jag har aldrig sett mig själv som särskilt mäktig eller skräckinjagande, oaktat att jag skriver rätt bra emellanåt, om jag nu kan tillåta mig att säga det själv – för till skillnad från en hel del ”selfie-bloggare” och därmed likställda tror jag faktiskt, att eget beröm luktar mycket, mycket illa – liksom lukten av brandrök eller ”fornsed”.

Ändå är det försent att stoppa oss nu, och det är detta som är summan av det här inlägget.

Vi Asatrogna i det här landet kommer inte att låta oss nedslås.

Vi kommer att bygga upp våra Gudahov igen, kosta vad det kosta vill, om vi så ska få våra hem skövlade och vår ekonomi raserad för den sakens skull.

Vi tror på att ge av oss själva till andra, och för andra – för sådan är vår övertygelse.

Vi sänker oss inte till våra fienders låga nivå.

Vi svarar inte med samma mynt, och vi bränner inga kyrkor och moskéer, trots all förföljelse och hat somliga av oss nästan dagligen får utstå.

Vad min gode vän på avstånd nu angår – jo – Polisen kom slutligen med en hypotes om att det kunde vara en baltisk snickare eller hjälpreda han tillfälligt haft anställd i sitt husbygge som pga kristna ideal eller allmänt missnöje ville anlägga mordbranden – men det var allt man kom fram till. Angående det underliga ”Godordet” i Göteborg jag skrivit om så har det inte varit verksamt eller hållit några vidare offentliga blot eller sammankomster alls i år, och det är kanske lika gott det – om ni frågar mig. Jag har tidigare tagit upp en del minst sagt upprörande händelser som hände där i samband med ett smärre sk ”julblot” förra året – det verkar stå klart att personerna som agerade var berusade, på något sätt – och något mycket tragiskt som hände med en get i Slottsskogens djurpark, bland annat. Händelserna verkar ha haft en klar koppling till någotslags dagverksamhet med namnet ”Plikta” eller något liknande – jag är inte så insatt i det hela, och det är dessutom sedan länge åter en sak, som Polisen i vårt land får utreda – liksom kanske en dag hela ”fornsedsbluffen”.

Under tiden kan jag bara uppmana er själva att vara just er själva trogna, ty så tjänar ni bäst era medmänniskor, och gudar.

Gör som min gode vän, långt långt därute. Han trodde faktiskt på sin dröm, och han var beredd att offra mycket av sig själv för den – liksom för all del Jim Lyngvild, de verkliga Asatrogna på Island och många många andra.

Visste du att själva namnet ”Svear” kommer av ett ord som betydde ”Vi – folket !” eller ”Vi själva” ??

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s