Islam

En av ”Vårdens Taimourer” tagen på BAR GÄRNING (inlägg från 2020-09-25)

Jag har tidigare – i två inlägg – berört ”Vårdens Taimourer” i Sverige, alltså de personer som infiltrerat sjukvård, socialtjänst och övriga myndigheter, i avsikt att införa sina egna Mellanöstern-värderingar och sjuka ideal från Monoteismens kriminella Klan-kulturer. Till synes ”oförklarliga” incidenter har inträffat, ibland med dödsfall och personskador som följd, och den officiella förklaringen har hela tiden varit, att sjukvårdsapparaten är överbelastad, delvis pga Corona-krisen och att personalen skulle ”gå  på knäna” vilket skulle förklara precis alla misstag och uppenbara felbehandlingar som sker. Men brottsligt uppsåt kan inte uteslutas i många fall. Tänk på hur en uppenbart illitterat hemtjänst-anställd plötsligt ”tog fel” på en tub superlim och en flaska ögondroppar (vars förpackningar ser helt olika ut och har olika text) och försökte beröva en äldre, etniskt svensk kvinna synen, till exempel.

INGEN ska behöva utsättas för religiöst motiverade ”felbehandlingar” eller sk ”misstag” i vården…

Sydsvenskan berättade i veckan om hur en sk ”Regionanställd” av Yazidisk härkomst – detta är en fanatiskt kristen minoritet, närbesläktad med Kurderna – i Malmöhus län spionerade på unga kvinnor och flickor via deras patientjournaler, som han tog del av via dataintrång i mer än 60 olika fall – vilket alltid är en brottslig gärning.

Yaziden, som nu fått avsked, skulle fastställa om de haft sex före äktenskapet, ifall de skaffat sig preventivmedel, haft  intim kontakt med svenska män eller gynekolog, vilket skulle ”vanärat” dem enligt hans förvridna, religiöst motiverade sätt att se. Som vi alla vet, vimlar även Islam som religion ofta av dylika, gravt kvinnoförnedrande och felaktiga föreställningar, som kommer av ”Klankulturernas” sjuka hedersuppfattning – men borde vi inte snarare tala om en Vanhedrande kultur från Mellersta Östern ?

Enligt Kammaråklagare Lisa Åberg och ”Sydsvenskan” svävar många av de 60 kvinnorna i uppenbar livsfara, på grund av vad som läckt ut ur dåligt bevakade patientjournaler. Borde inte en åklagar-undersökning också omfatta de som gav Yaziden anställning, nu när han visat sig uppenbart opålitlig i säkerhetshänseende ? Hur långt upp inom Landsting och Region sträcker sig infiltrationen ??

Alternativ-mediet ”Samhällsnytt” har tagit upp samma nyhet, och skriver:

Brotten rubricieras som grova eftersom det handlar om en systematisk kartläggning av kvinnor i den yazidiska gruppen och en stor mängd uppgifter. — — Detta är problematiskt framför allt för andra generationens unga flickor med ursprung i gruppen som vill leva fritt och jämställt på samma sätt som sina väninnor med svensk bakgrund. I värsta fall riskerar de att dödas om det blir känt inom det yazidiska civilsamhället att de haft sexuella kontakter före äktenskapet med någon svensk eller annan icke-yazid som det är sträng förbjudet att ha relationer med överhuvudtaget.

Oron inom gruppen för att flickorna ska ”försvenskas” är stor när man lever i ett land där majoritetssamhället har en helt annan friare och mer jämställd syn på kvinnans roll i samhället och rätt till ett eget liv, inklusive sex före äktenskapet.

Infiltration av vården sätt att kontrollera kvinnorna

Att låta personer lojala med klanen infiltrera den svenska vårdapparaten är ett sätt att upprätthålla den yazidiska kyskhetsnormen för gruppens flickor och undvika att dra skam och vanära över familjen genom att få varningar när någon flicka bryter mot klanens kulturella och religiösa regler.

Den 32-årige yazidiske infiltratören har fått sparken från sitt jobb i vården i Region Skåne och har suttit häktad i tre månader. Datum för rättegång är ännu inte bestämt. Mannen har medgett att han begått brotten och att motivet varit hedersrelaterat.

Hur många av de Monoteistiska klanernas infiltratörer går lösa därute ? Hur många ”Vårdens Taimourer” finns det i Sverige ?? Också kvällstidningen Aftonbladet har skrivit om ett liknande fall – kanhända identiskt med det ovan..

Otroligt nog dör många ”balkongbrudar” i Sverige plötsligt och ”oförklarligt” av fallskador… Beror det på dåliga hus eller balkongers bristande hållfasthet, kantro, eller vad är orsaken ?

När även läkarkåren innehåller extrema muslimer och liknande, kan vi då vara säker på att ha en objektiv sjukvård, som inte ska döma efter ras, kön, läggning, bakgrund eller region, utan behandla alla lika ?

Enligt den KRISTNA Bibeln skall kvinnor ”Tiga i församlingen” och vara sexuellt undergivna. Islam föreskriver också att de ska ha ”påse över huvudet” och inte gå med obetäckt hår… Tjogtals med citat ur Koranen och Bibeln handlar om det här…

Enligt HEDENDOMEN och ASATRON kan varje Kvinna SJÄLV välja sitt liv, och styra över det… Hon kan vara ung och vild som Freja, klok som Frigg, Gammal som Hel, livgivande som Idun, trogen som Sigyn och kärleksfull som Nanna… bland annat…

VILKEN väg väljer Världens kvinnor ? Kristet och Islamskt SLAVERI eller Nordisk FRIHET ??

Salafister tog över Ungdomshem – började predika om ”Onda Djinner”… (inlägg från 2019-11-11)

Dagens Nyheter publicerade för tre dagar sedan en extremt bizarr nyhet. En hop Salafister och islamska extremister har lyckats bli anställda som ”vårdpersonal” på Ungdomsvårdsanstalten Nereby utanför Göteborg. Väl etablerade där, har de försökt sprida extrem islam och börjat predika om att ”Onda andar” kunde ta sin boning i ungdomarna, ifall dessa ”råkade sjunga i duschen” – ett ganska oskyldigt nöje, får man förmoda.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. De Monoteistiska religionernas ständiga helvetes-prat och demonlära är bara för grotesk. Ska man alls ha någon religion överhuvudtaget, kan man i ju i alla fall försöka tillbe något skönt eller vackert, som gör tillvaron bättre och behagligare, och inte hela tiden sämre och mörkare. Uppenbarligen har dessa Salafistiska vrak aldrig hört talas om Frejas kärlek, men så sitter de också intagna där de sitter – och deras handlande bär syn för sägen…

Överallt där Monoteistiska religioner tillåts etablera sig, kommer också ”Djävulstron” eller ”Demonläran” som ett brev på posten…

Det har visat sig att det är en och samma avdelningsföreståndare på Nereby-hemmet som anställt inte mindre än fem fanatiska salafister, den ena efter den andra. DN skriver inte vad för religiös eller etnisk hemvist denne ”avdelningsföreståndare” alls har, men det finns ju skäl att misstänka att också han omfattat de läror som har lärts ut. Denne har kvar sin fulla lön, och har inte avskedats.

De senaste åren har Nereby anställt flera behandlingsassistenter med kopplingar till antidemokratiska salafistiska rörelser. Ledningen bekräftar för DN att det handlar om åtminstone fem individer, muslimska extremister som främst arbetat på en avdelning för särskilt vårdkrävande pojkar mellan tolv och sexton år.

Flera av de salafister som jobbat på Nereby är kända namn för poliser, forskare och journalister som följer den radikala islamismen i Sverige. DN har tidigare skrivit om två av dem, två bröder som fick sluta på en Göteborgsskola efter att rektorn misstänkt extremistkopplingar.

Hur har det alls kunnat hända, att man låter extremister arbeta med de mest utsatta och vårdkrävande barnen och ungdomarna ? Kan någon förklara det ?? Dn citerar en viss föreståndare Joakim Reiff, som erkänner att ”ledningen varit alldeles för naiv som han uttrycker det, och att man ”inte skulle ha känt till” någonting om vad som hänt, utan varit alldeles ovetande om alltsammans, precis som vanligt i ”Landet Löfvén”. Men andra myndigheter, som DN nämner, har inte varit ovetande alls, utan haft mycket noga reda på vad det är för slags individer som har varit verksamma – och som fått ha ett helt ungdomshem som bas…

En annan har i en intervju med Göteborgs-Posten sagt att ”i islam ska inte kvinnor umgås med män”. En tredje predikar att ”döden är sanningen” och ”helvetet är sanningen” i religiösa videoklipp på nätet.

De senaste veckorna har ledningen på Nereby nåtts av vittnesmål om hur ungdomar på Nereby har blivit påverkade. Pojkar har blivit tillsagda att inte sjunga i duschen för att onda andar då skulle kunna lockas fram. Enligt uppgifter till DN har en pojke blivit så uppskrämd av berättelser om djinner – onda andar i islam – att personalen började undersöka saken närmare. Det ledde till att en av salafisternas anställning avslutades, eftersom han bedömdes vara olämplig.

– Jag kan bekräfta den uppgiften, säger Joachim Reif, biträdande institutionschef på Nereby.

Hur kunde svenska myndigheter vara så naiva, att de i mer än ett helt år lät Extrema Islamister ha en Ungdomsvårdsskola som bas, och rekryterings-läger ?

Vilken politisk filosofi eller ideologi, är det som ligger bakom sådana beslut ??

Alla dessa – minst fem – som sagt, sk ”behandlingsassistenter” som tjänstgjort på Nereby, uppges nu ha avskedats, men man vet att de försökt rekrytera och omvända unga pojkar på 12-16 år till sin rörelse i mer än ett års tid – utan att man reagerat eller försökt avbryta detta från ledningens sida.  Antisemitism och Konspirationsteorier skall också ha spridits därifrån, och inte bara tron på Djinner, likt de kristnas så bekanta ”heliga ande” som ofta sägs tränga in i små barn, i samband med en medeltida doping-ceremoni, som de kristna kallar för ”Dop”,

Flera av salafisterna som jobbat på Nereby har även arbetat på den omstridda Vetenskapsskolan där El Nadi Abdel Nasser varit vd och rektor – samme Nasser som Säpo och regeringen pekar ut som ett hot mot Sverige, och som regeringen beslutat ska utvisas ur landet.

Vetenskapsskolan, som i dag bytt namn till Safirskolan, har fått hård kritik från Skolinspektionen för att lära ut konservativa könsroller, bland annat att flickor ska hålla ”lägre profil”.

PO Hellqvist har 30 år på Säpo bakom sig, och är numera sakkunnig om våldsbejakande extremism hos Göteborgspolisen. Han känner väl till de fem män som varit anställda på Nereby, och är upprörd att de fått arbeta där.

– Här har du har individer som har en ickedemokratisk och i vissa fall våldsbejakande agenda som får jobba med just sårbara tonårskillar, på en statlig institution. Det är extremt olyckligt. 

Nerebys biträdande institutionschef Joachim Reif anser att uppgifterna om påverkan är ”väldigt oroväckande”. Ledningen på hemmet försöker nu utreda vilken skada som pojkarna kan ha lidit under sin tid på det statliga vårdhemmet.

– Utredningen kommer att bli klar nu under november. Vi måste lära av det här. Vi ska inte ha olämpliga människor i vår verksamhet, säger Joachim Reif.

Han jämför det som inträffat med att ha nazister anställda på ett statligt vårdhem, och säger att Statens institutionsstyrelse satsat mycket på att upptäcka våldsbejakande extremism.

– Dagens Nyheter, 2019-11-08

”Visst sörrö grabbet ! Dy få inte sjunga i duschen asså va, för då kommer jag flügande, Jalla Jalla Akbar !”

NEDSLAG på Spädgrisarnas Marknad…. (inlägg från 12 Decmber 2018)

I den gamla och historiska staden Strassburg, som jag själv besökt, ligger ett torg betitlat ”Marche aux Cochons du Lait” eller ”Spädgrisarnas marknad” alldeles bakom stadens katedral. ”Kultingarnas Torg” skulle vi väl säga med ett bättre översatt uttryck. Jag har själv stått på detta Kultingarnas Torg, som en Hednisk Kulting i mängden, och jag vet hur där ser ut. Jag vet vad jag talar om.

På detta torg – och i omgivande kvarter brukar det hållas en julmarknad varje år, men igår dödades minst tre personer i ännu en terror-attack, medan 8 personer sårades allvarligt – och fem andra lätt. Vad svenska media och vår statskontrollerade Television (SVT) INTE har berättat för människor i vårt land är VARFÖR den meningslösa terror-attacken utfördes, och med VILKA motiv. Mördaren skrek ”Allahu Akbar!” innan han gick till attack, och sårade även Poliser, och en soldat ur den franska arméns ”Operation Sentinel” som har till uppgift att skydda alla franska medborgare.

Allt detta vill SVT dölja för Sveriges folk, men New York Times och andra media har berättat sanningen.

Mes amis, Citoyens !

Åter ser vi, hur Monoteismen visar sitt sanna ansikte. Åter får vi se, vart tron på den påstått ”Allsmäktige Guden” leder Europa. Åter visar det sig, att en islamist ligger bakom ännu en orgie av blod, våld och meningslöst dödande. Mönstret upprepar sig. Bataclan i Paris. London, Madrid, Julmarknader i Berlin. Attentat som förövats också i vårt eget land, och som med knapp nöd stoppats, innan det varit alltför sent.

Också i Frankrike vet man, att Julen, La Noel, är en HEDNISK fest som kan förena alla kulturer och religioner – Just därför hatar också Monoteisterna den…

Alltid är den Hedniska Julen måltavla. Alltid attackerar man oskyldiga människor, som bara velat flanera i sin egen stad, och kanske köpa gåvor till sina egna nära och kära, vilket är en hednisk tradition inför Julen, som så mycket annat. Men franska myndigheters motåtgärder har visat sig snabba, koncentrerade och mycket bättre på att erbjuda hjälp åt de oskyldigt drabbade, än vi någonsin skulle kunna göra i Sverige. Gärningsmannen är tyvärr ännu på fri fot, men det finns ändå gott hopp om att han skall kunna gripas, och utan de franska Polisernas och soldaternas hjältemodiga insatser, hade säkert ännu fler oskyldiga fått sätta livet till.

Därför säger jag: Vive la France, Vive la Republic Francais, Vive L’Armée Francaise !

Tänk på mannen i främsta ledet ! Det är HAN som skyddar dig och de dina i VARJE land, när ni firar Jul !

Ett anfall på Frankrike, och Frankrikes folk, är ett anfall också på hela Europa. Ända sedan 1789 har Frankrike stått upp emot kristendom och islamism, och försvarat vad som en gång var hedniska ideal, ideal om yttrandefrihet och frihet från religiös fundamentalism, för demokrati och mot fåtalsvälde. Detta får vi hedningar i Norden inte glömma – och som sagt – en attack på något så oskyldigt som en Julmarknad – är en attack också emot oss svenskar, och våra traditioner.

Även i vårt eget land har Polisen nu gått ut och varnat för religiös fundamentalism, islamism och andra Monoteister, som faktiskt utgör ett reellt och högst påtagligt hot – som man i Frankrike och övriga Europa tar på största allvar, och vågar nämna vid dess rätta namn.  Jag citerar:

– Julhandeln är en typisk sådan helg där det blir stora koncentrationer av allmänhet. Det handlar om att det är möjligt att förutse att många personer kommer att vistas på samma ställe, säger Magnus Sjöberg, chef vid polisens nationella taktiska råd, till SVT Nyheter.

Polisen manar allmänheten att vara extra uppmärksam på avvikelser. Ser man något som sticker ut eller bryter mot det vanliga mönstret ska man kontakta polis, väktare eller ordningsvakter. Samtidigt betonar Sjöberg att man inte behöver vara rädd och orolig – ”men var medveten”.

Han rekommenderar även människor att vara alerta i områden som gågator, kollektivtrafiken och olika typer av evenemang och inte gå omkring med hörlurar i öronen samt notera var nödutgångarna finns.

Skulle man hamna mitt i en terrorattack ska man först och främst koncentrera sig på att fly alternativt söka upp en plats som ger skydd om man inte kan fly området.

Faran skall inte överdrivas, men säkerhetsmedvetenhet skadar inte. Vi kan alla vara beredda, genom att undvika storstädernas tätaste shoppingdistrikt, och istället köpa mindre och billigare Julklappar, sådana vi själva tillverkat. Det gäller att uppmärksamma även brandskydd, vara redo att undsätta sina medmänniskor, och att inte i onödan vistas i stadscentrum och folksamlingar.

Låt HEDNA er och fira en lugn Jul – Endast SÅ kan vi undgå fler tragiska terror-attacker…

 

Om den sk ”Gävleimamen” och hans stöd från Svensk Socialdemokrati

Jag skriver sällan eller aldrig om svensk säkerhetspolitik i denna blogg, men ibland inträffar det händelser som är såpass allvarliga, att man faktiskt inte kan förtiga dem. I en demokrati och ett öppet samhälle skall medborgarna heller inte behöva vara rädda för att yttra sig i ämnen som rör rikets säkerhet, utan kunna debattera dessa ämnen i det offentliga samtalet, precis som det också anstår medborgare i en fri stat. Jag hänvisar till en artikel på bloggen ”Det Goda Samhället” som också tangerar bakomliggande ämnen.

 

Vissa myndigheter agerar i alla fall, trots att Regeringen Löfvén inte gör det…

 

För några dagar sedan blev det känt att SÄPO, den Svenska Säkerhetspolisen, äntligen arresterat den sk ”Gävleimamen” Abo Raad och hans son, som numera påstår sig vara ”ungdomsledare” i Gävle. De tillhör de allra mest radikala islamisterna i hela Sverige, och är kända för att flera gånger ha ställt till med allvarliga problem också för sina mer dämpade trosfränder. Nu har de häktats för förberedelse till terrorbrott, enligt vad vissa svenska media påstår. SÄPO har klart deklarerat, att utländska medborgare som hotar hela Sveriges säkerhet måste utvisas, och att de här personerna inte kan tillåtas stanna i landet.

Man vet också, att det är kända terror-finansiärer från bland annat Quatar, som bekostat köpet av den fd Metodistkyrka i Gävle, där Abo Raad inrättat sin moské. Mer än 2 miljoner SEK, som imamen låtit samla in, har gått till grupper som IS och Al-quaida, via en viss Umayr al-Nuaymi, vars banktillgodohavanden frysts av USA – eftersom den personen under lång tid sysslat med att finansiera terrorism. Detta har fått pågå, rakt fram, år efter år, utan att någon ansvarig i Gävle kommun gjort det minsta åt saken. SVT, den svenska statstelevisionen, har som vanligt publicerat ”snyftreportage” om hur synd det är om imamen, och hur ”spontana” demonstrationer ägt rum i Sandviken, liksom påståenden om att Abo Raad och hans familj kanske ådrar sig långvariga fängelsestraff eller värre, om de utvisas ur Sverige. Finansierar man terrorism, förbereder attentat och liknande saker, kanske det ligger i sakens natur att man blir straffad, då man åter förpassas till sitt hemland, men det säger förstås vår kära Statstelevision ingenting om…

Förutom det vet man också att imamens 34-årige bror gjort sig skyldig till grovt bedrägeri i flera års tid, samtidigt som han varit gift med en kvinnlig IS-medlem. Det rör sig om miljonbelopp, som man lurat till sig från kommunen och staten – allt delar i en organiserad verksamhet. Och ändå har ledande socialdemokrater i Gävle också lyft fram de här personerna som ”mönstermedborgare” och låtit dem skaka hand med kungen, och så vidare. Hur djupt fusket och korruptionen i Gävle faktiskt gått, blev känt för några månader sedan, då en välkomstskylt för staden Gävle plötsligt blev försedd med en islamsk kvinna i slöja. Skylten plockades tämligen omedelbart ned av goda patrioter, som inte ville se ett islamistiskt maktövertagade i den hedniska staden, vars enda rätta symbol ju är en av Tors bockar, men skadan var redan skedd…

Det visade sig också ganska omgående, att kvinnan var radikal islamist, och en av Abo Raads främsta adepter… Hur kunde det komma sig, att Socialdemokraterna i Gävle kommun just valde att lyfta fram henne ?

Samtidigt med alla dessa händelser i Sverige, har det nu också blivit känt att President Donald Trump borta i USA förbereder sig att sätta en terror-stämpel på det sk ”Islamiska Brödraskapet” i Egypten, en organisation vars täta och intima förbindelser med svensk Socialdemokrati är väl kända. Redan 2010 stod det klart, att det fanns en hemlig överenskommelse mellan rörelsen ”Tro & Solidaritet” och detta islamska brödraskap, som har förgreningar också i Sverige. Bakom ryggen och över huvudet på det svenska folket bestämde sig Socialdemokraterna för att radikala islamister skulle beredas tillfälle att hamna i varje kommunalfullmäktigeförsamling, stå på alla valsedlar och få en mycket stor del av makten i framtidens Sverige – allt med (S) ledningens och de kristna socialdemokraternas goda minne.

Motivet var att partiet skulle fiska röster bland islamska väljare, som i stort antal importerades och tilläts flytta in i Sverige, allt för att samma Socialdemokrater skulle hålla sig kvar vid makten…

Vi vet också vad som hände sedan. Vi har Rakmat Akilov, och händelserna på Drottninggatan i Stockholm, till exempel. Trots att Uzbekistans utrikesminister sagt att den svenska Löfvén regeringen varnats för att släppa in Akilov i landet, förnekar svensk socialdemokrati att det någonsin fanns en sådan diplomatisk not. Ord står mot ord, men vilken utrikesminister skall vi egentligen lita på ? Att Akilov ”togs om hand” av ledande socialdemokrater, och att dessa gav honom frikostigt underhåll i samband med att han blev ”snickare” hos en viss partikamrat Nujen på Gotland finns det också många bevis för

Snart KNÄPPS BYXORNA NED på dessa inkompetenta politiker… Det vankas pisk och RAMMELBULJONG på bara svetsar-stjärten !

Vad händer då, om USA med Donald Trump i spetsen snart går till aktion emot den socialdemokratiska ”terrorist haven” som Sverige tyvärr har blivit ? Regeringen Löfvén får sannolikt lägga om sin politik, och det illa kvickt, om man inte vill drabbas av fler frysta banktillgodohavanden, eller handelssanktioner – som kan komma att slå mycket hårt emot svensk industri. Man måste komma ihåg att Donald Trump är en man som är känd för att besluta sig fort, som står upp för vad han sagt och som sällan lägger fingarna emellan.

Det har också blivit känt, att Israel som stat officiellt förklarat Margot Wallström, den svenska utrikesministern, som Persona Non Grata och för all framtid förbjudit henne att beträda Israeliskt territorium. Orsaken uppges vara hennes många grovt antisemistiska uttalnden, som nog inte gått USA förbi heller, och dessutom hennes kontakter med terror-grupper i Palestina…

Man kan förvisso säga, att ”Sverigebilden rämnar” under Stefan Löfvéns styre.

Fler och fler obehagliga sanningar kommer i dagen, samtidigt som (S) era vid makten oåterkalleligt närmar sig sitt definitiva slut.

Redan i höstas ogilitgförklarade Sveriges Riksdag Stefan Löfvéns Regering två gånger efter varann, och endast en smutsig, schakrande uppgörelse med (C) och (mp) kunde hålla den kvar vid makten – trots att den har stöd av mindre än 30 % av det svenska folket, och nästan inte alls bland gruppen etniska svenskar.

Nu har det också kommit fram, hur samma mycket grova antisemitism, islamistiska infiltration och korruption lägrat sig över (S) i Malmö – något som fortsatt ända sedan Simon Wiesenthal-centret fick ingripa emot det Socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, vilket skedde redan år 2012. Redan Barack Obamas administration i USA reagerade den gången, och det återstår att se hur pass kraftig USA:s reaktion emot Sverige kommer att bli framöver. Själv hoppas jag att Donald Trump sätter hårt emot hårt – för de inkompetenta politiker som nu styr vårt land förtjänar verkligen en uppläxning – på flera sätt än ett.  Om jagsjälv varit kritisk emot Mr Trump i det förgångna, eller i denna blogg, må man komma ihåg att vi lever i en värld som ständigt förändrar sig, och att utvecklingen i vårt land inte alls är statisk, utan i många fall högst olycksbådande. Det gäller både den islamism som frodas här, och Regeringen Löfvéns agerande gentemot sitt eget folk i allmänhet.

Man vet, att ledande Salafister bjudits in och fått tala hos SSU Malmö, och socialdemokratins antisemitism ligger i öppen dag. Den syns både där, och i den sk ”Feministiska utrikespolitik” som Regeringen Löfvén påstår att den driver. Snart lider denna politik nya nederlag, men Stefan Löfvén låtsas ännu oberörd i sitt Riksdagshus, trots att han mycket snart kan få det alltmer hett om öronen..

Ingriper USA och världens säkerhetstjänster – inte bara SÄPO – på allvar i Sverige – så är det bara att lyckönska. Med tanke på händelserna i Gävle, Malmö, Örebro och på flera håll i vårt land, är det ändå hög tid. Norge förbjöd nyligen IS-¨återvändare ” att komma in i landet, och även Danmark har vidtagit liknande åtgärder. Regeringen Löfvén, däremot, fortsätter att göra vårt land till en ”terrorist haven”.

Slutsatsen är uppenbar. Varken svenska medborgare eller omvärlden kan tolerera Islam längre..

Hur du hednar dem med bacon… (inlägg från 27 Maj 2018)

Som bekant är det ännu Ramadan, vilket Regeringen Löfvén och ”Svenska” Kyrkan säger skall vara en svensk tradition numera. Själv tror jag på hårdast möjliga civilmotstånd emot Monoteisterna, och så fort du stöter på en kristen eller en muslim, tycker jag gott att du som hedning kan hedna dem med bacon, vilket sannerligen inte är för mycket begärt.

Hednandet med bacon – eller kort sagt – Protester genom Särimner har gamla anor. Sedan urminnes tider är det allom bekant, att muslimer inte kan äta bacon, och katolikter får fortfarande inte äta fläskkött på fredagar. Utsätts då en muslim eller en katolik för den allra minsta, lilla lilla partikel av bacon – så är det klippt för deras del ! De kommer aldrig mer att minnas Bibelns eller Koranens ord, samt hednas ofelbart. Redan oset från bacon är vansinnigt effektivt, så häv du på ordentligt med dansk flaeskesteg och massor av bacon på utegrillen. Grilla gärna på balkongen, och se till att oset och röken sprider sig emot närmaste katolik eller muslim, som då genast blir hedning…

Ja – det er det danske smil !

 

1864 hände det sig i den gamla danska staden Husum med omnejd att bönder och vanligt folk protesterade emot den Preussiska och Österrikiska ockupationen. Dessa två imperialistiskt sinnade stater hade förklarat vårt nära grannland Danmark krig, och ockuperat delar av dess territorium. Folket hissade fortfarande den danska flaggan, men detta förbjöds, och ledarna kastades i hårt fängelse. Nu avlade man fram en särskild grisras, den sk ”Husumer Protest-Schwein” som mycket riktigt var vackert röd och vit, precis som Dannebrogen, och släppte lös grisarna på stadens gator. Den preussiska polisen stod fullkomligt maktlös emot de folkliga protesterna ! ”Det uppstod mycket förvirring, och de mest häpnadsväckande förväxlingar” som det stod i de Sydschleswigska tidningarna på den tiden – vem som förväxlades med vem framgår dock inte…

DEMONSTRATION av SÄRIMNERS MAKT – den hedniska återfödelsen…..

Samma metoder kan befolkningen i Växjö och andra svenska städer ta till idag, när de drabbas av böneutrop och tjutande, monoteistisk terror. I Särimner ser vi hedningar naturens återfödelse, livets stärkande krafter och planetens förmåga att hysa ständigt mer liv, och den principen firar vi genom att förtära vårt bacon, så gott som varje dag. Ett bra sätt är att smörja in dina händer med baconfett – det är välgörande också för hudens dagliga vård – och sedan hälsa varje muslim genom att gå fram och ta dem i hand – det är ju det hävdvunna, Nordiska och Asatrogna sättet att hälsa, som varje muslim inte tål. Särskilt om du är kvinna ska du använda den hälsningsmetoden, och insmord med baconfett begå den dagliga hälsningsritualen…

Undersökningar visar också, att det till mycket stora delar är muslimer, som ligger bakom de ökade gruppvåldtäkterna i landet. Som kvinna kan du skydda dig med en bit bacon, nedstoppad i trosorna – för sådant skyr ockupanterna – och så slår du tillbaka deras våldtäkts-jihad…

linda bacon, bacon överallt…

Börja med att fråga första bästa person utomhus, vid busshållplatsen, på tunnelbanan, framför snabbköpskassan, i bankomat-kön, ja överallt… ”Vet du om att en av de viktigaste belöningarna i VALHALL är Särimner själv, en galt så stor att ingen kan knäcka honom !” Svarar då din medmänniska ”javisst – jajamensan!” eller något dylikt kan du slå dig i backen på att vederbörande redan är en Asatrogen hedning, och då hjälper varken böner eller klagosånger...

Om inte, kan du gå över till steg nummer två, nämligen blind fanatism, och börja hoppa upp och ner och SKRIKA: ”Jomen Särimner lever, och han lever för evigt, ty han är det största svinet, ja sannerligen, sannerligen !” medan du inombords och ur ögonvrån lugnt och stilla observerar om ditt offer börjar övertygas. Om så är fallet, sätt honom eller henne genast på NAS mailinglista, och få honom eller henne (ett tredje gives inte – det finns INGA ”hens” utom på hönsgården !) att betala medlemsavgiften, och om inte detta tar skruv, övergår du utan vidare spisning till steg nummer tre, nämligen:

Påståendena om tron, och du ropar: ”Jamen du MÅSTE ha tro ! Allt är förlorat, om du inte tror, jag är verkligen ledsen för din skull om du SAKNAR TRO för endast SÄRIMNER lever evinnerligen, så det så !

Det ser ut om rosor, men ÄR bacon – överlämnas lämpligen till en muslimsk kvinna nära dig – innan solnedgången såklart…

Sedan övergår du till argumentation genom skrämsel-propaganda och utbrister: ”Nämen vet du vad som händer med dem som dristar sig att t-v-i-v-l-a på Särimner, som ÄR The Pork of Ages, yes box kula !” och berätta om vad som väntar i Nifelhel och Svartalfaheim, medan du stryker en krokodiltår ur ögonvrån och fortsätter med Gimmicken om alltings upphov och vrålar:

Så vem tror du var orsaken till allt det här, alltså livet, universum och allting – om det INTE var Särimner, vem kan det då ha varit” och om din motpart nu svarar med ”Det var ingen alls, bara kosmos grundläggande krafter”, eller ”Ussare kvantfysik !” eller något annat i den stilen så fortsätter du med Förvridning in i semantisk gymnastik och rent ordvrängeri och utbrister:

Jag måste ge dig rätt. Bara opersonliga krafter, men nu så har alla dessa krafter reinkarnerats i en jättestor gris, och dess namn är och förblir SÄRIMNER Särimner Särimner…”. Om din motpart – under över alla under – fortsätter vara obstinat, klämmer du i med Figurativ symbolism och andra små krokar och hojtar segervisst:  ”Ja, alla sofistikerade och intelligenta människor inser genast,a tt tillvaron är grisformad, liksom universum, och därför är Särimner den metafysiska symbolen för denna och alla andra hypotetiskt tänkbara verkligheter, från tidernas morgon till dess absoluta slut, och Särimner är mera som en jättelik dikt och ett epos, snarare än en exakt vetenskap, och om man förnekar Särimner, så hamnar man ofelbart i Nifelhel, och det väntar dig säkert också, ifall du inte inser att Särimners slutknorr är mycket skär och väldigt vacker, därför skall du tillbe honom om du vill vara någorlunda hipp...

Minns: om DU förnekar Särimner, hur vill du då att Herren FREJ skall kunna tro på D-I-G ??

I vilket ”kärlekens religion” visar sitt rätta ansikte… – inlägg från 9 januari 2015

Finns det en klar koppling mellan Islam och terrorism, lika väl som det finns en klar koppling emellan Monoteism och förföljelser av oliktänkande ? – Ja, idag tycks hela världen vara medveten om det, även om majoriteten av Världens muslimer förstås är oskyldiga till händelser som den jag beskrev i mitt förra inlägg. Media svämmar över av notiser, precis som vanligt. Peter Wolodarski, chefredaktör för vårt lands största dagstidning – en man med rötter i den enda Monoteistiska religion jag faktiskt gillar och accepterar, inte minst därför att den aldrig missionerar, och liksom Hedendomen blivit utsatt för mycket grav förföljelse ifrån Islams och de kristnas sida (Som Asatroende försvarar jag alltid de förtryckta, och mina sympatier ligger oftast på de svagares sida) – skrev en fin och innerlig insändare igår, vars innehåll berörde mig mycket djupt, och vars ord jag helhjärtat kan instämma i, både som DN-läsare och humanist.

Detta är ett mordiskt angrepp, inte bara på en tidning och dess medarbetare. Valet av mål visar att gärningsmännen velat träffa det öppna samhällets själva fundament: det fria ordet, rätten att få provocera och tänja på gränser – ibland också genom att gå över gränsen. – Peter Wolodarski i DN 2015-01-06

640px-Peter_Wolodarski”Den som försvarar Sverige är en del av Sverige. Den som försvarar den fria världen är en del av den fria världen. Den som försvarar liberala värden, är en del av liberalismen ! – (och de som inte är med oss, är emot)

Också Erik Helmersson – katoliken – som jag numera nästan känner i skrift, och som alltid behandlat mig ytterst artigt, när jag som DN-läsare hört av mig till honom – i kraft av att han är en civiliserad människa – har yttrat sig i en osignerad ledare, där jag tycker mig spåra hans eget särpräglade handlag och språk. I ledaren påpekas – som jag själv sagt – hur feg denna attack var, och hur lite den har med heder och ära att göra.

Precis som jag själv anade, har det avslöjats att attacken åtminstone delvis var ett slags ”Hedersmord” (eller snarare ”Vanhederlighet”) utförd av två bröder, mycket grovt kriminellt belastade dessutom, ungefär som de personer som utförde morden på Fadhime och Pela i Sverige (klicka på länk för mer info). I takt med att dramats sista akter nu utspelar sig framför våra ögon, börjar fler och fler personer inse att det är just den snedvridna hedersuppfattningen eller ”kulturen” bakom detta slags korantolkning – snarare än någon bestämd Koran i sig, som bär skulden till det inträffade, och kanske inte all islam i sig.

Ändå utbrister DN:s utrikeskorrespondent Michael Winiarski i ett ögonblick av klarsyn följande:

Vad vi såg var knappast det sista attentatet mot en av det demokratiska samhällets grundpelare. Någon sitter någonstans just nu och detaljplanerar ett nytt terrordåd, i Frankrike, i Tyskland eller kanske i Sverige.

DN har också redogjort för hur minst 400 muslimskt anstuckna personer i Sverige genast sitter och jublar över de mer än 12 morden i sin egen Facebook-grupp, och omtalar att de skall hylla mördarna i sin fredagsbön, och tidningen antyder till sist att SÄPO snarast möjligt bör ta i tu med dessa personer – även om det väl som alltid är en politisk fråga. Vi vet hur det gick efter Akalla- och Husbykravallerna. Hittills har knappt någon straffats för dem, och i det franska fallet rör det sig nu om ett gisslandrama. Dessa Monoteistiska hejdukar kan uppenbarligen ta sig till nästan vad som helst – och kopplingen emellan Islam och Våld, som den religionen faktiskt ser ut idag, går inte att förneka längre. Ingen annan religion i hela Världen, märkligt nog, lånar sig såpass ofta till förtryck och våld som just den, åtminstone inte i dagsläget. Den enda religion som tillnärmelsevis kan anses lika farlig, är Kristendomen, fast det gäller kanhända inte i just nu, just här. (Jo, det ÄR vi emot dem!” utropar DN också i sin ledare, skriven idag den 2015-01-09)

Marie Dariusseq – kvinnan vars roman ”Suggestioner” och övriga verk är ett enda långt avståndstagande från just Katolicismen, och en lovsång till Hedendomen (jodå, romanen står mycket riktigt på min bokhylla!) kommer med ännu en ”Truism” i DN:s kulturdel. Voltaires påståendeKrossa den skändliga!” gäller fortfarande, menar hon, och hon sörjer sina döda vänner.

bok2435

Sörj inte, utan agera ! Läs en bra hednisk bok istället…

Till och med min muslimske granne reagerar med sorg och bestörtning idag. Han kommer från Iran, och i vår gemensamma trappuppgång säger han till mig, att han inte vill vara muslim längre – så intensivt skäms han för vad som hänt. Och han fruktar också repressalier, säger han. Istället vill han bli ”Hedning” precis som jag, bekänner han, närmast med gråten i halsen. Och som det nu är, vill han inte mera gå i någon Moské, eller lyssna på några imamer längre – han anser nämligen sedan länge, att det inte behövs och inte leder till något gott, hursomhelst. ”Visst, ” svarar jag honom, och lägger en deltagande hand på hans axel. ”Asatro är en levande tro, och också islam betydde bara tro och hängivenhet från början. Det fanns en tid då ni muslimer stod för mycket gott här i världen, som arabiska siffror, textkritik, geografi och historia. Ni hade män som Al-Idrisi, den store geografen, poeter som Firdausi – från just Iran – och Hafiz. Ni Iranier hade er egen, åtminstone Henoteistiska variant av Hedendom, kallad Zoroastism, som alltid fördömts och ibland förföljts av islam, fast många kallar den en filosofi, och inte en religion. Ni skapade er egen hedniska och persiska civilisation, som till och med grekerna – läs Herodotos ! –  och Västerlandet beundrade – och ni hade ert eget imperium. Sträck på dig, min vän – och var stolt ! Om bara en månad eller så, skall du och jag fira NewRoz tillsammans, i förbrödringens anda, ty det är en HEDNISK fest och ett hedniskt bruk från er folktro – och kom inte och säg något annat..

persepolis7 Newroz-flame

”Men det hjälper oss inte nu – och min bil och din bil blev faktiskt brända till aska, just här, förra året” säger min iranske vän.

Det senare är faktiskt sant. I vår del av huvudstadens nordvästra förortszon, brändes bara två bilar – min gamla SAAB och hans splitt nya Audi. Själv hade jag bilen avställd och var för tillfället utan försäkring för den, men hans förlust var större, eftersom han också har fru och flera barn – två duktiga söner, bland annat – som jag tänkt undervisa i vapenbruk – ty man måste ha rättsinniga krigare här i Världen.

Också Skalle-Pär, min gode schamanske vän, förlorade sin bil i en brand vid Omberg” fortsätter jag. ”Vårt eget land börjar bli osäkert, och vi märker alla att vi måste försvara det – lika väl som jag kommer försvara d-i-g – och din familj, om något händer. Sådana är vi Hedningar. Vi går aldrig till angrepp, men tror på självförsvar.

Om du gör det, är du förvisso en god människa, och rättfärdig – för verklig islam skulle en gång handla en hel del om ”righteousness” säger min granne, och går in till sig och de sina, medan han noga låser om sig.

Bättre att tala om rättfärdighet, istället för heder” ropar jag efter honom, ”för det här med ”heder” – vad det nu än ska vara – tror jag inte mycket på…

 ea645deb3af45d9cf978611744eff141

Apropos mitt förra inlägg, har en del kommentarer publicerats på nätet av Hedningar i USA, som också kallar sig just Asatroende, snarare än ”fornsedare” eller något annat, mindre adekvat. Och de säger, bland annat:

In light of tragic events today in Paris, I thought it might be positive to address the ways, in which recently, I have seen Heathens can often get offended in the name of their religion.

We have seen many Heathens get upset when Marvel first released the movies depicting Norse Gods.
We have seen Heathens concerned about the inaccuracy of the Vikings television programme.
We have seen racists who operate within Heathenry decry the casting of Idris Elba as the god Heimdall.
We have seen Heathens getting upset when the comic book version of Thor was made female. And Thor has also been portrayed as a FROG!!!!!

It is very important to remember as Heathens that we should never lose our ability to laugh, joke, play and even insult our gods. We should not view such things as some kind of blasphemy towards our gods. The people in Norse times were able to laugh and make fun of our gods and we should too or else we can fall victim to fanaticism which can in turn be dangerous.

Look at þrymskviða. To the Norse people, the idea of Thor in drag must have seemed hilarious. Or how about Lokasenna? A poem where insults are cast back and forth between Loki and the other gods. And countless more examples from the Eddic material, Sagas and more.

So please, let us not take offence to such meaningless things. Let us not take our cues from other religions that see such parody as a grave dishonour. Be comfortable enough to mock yourself. Have the security to laugh off insults. Have the self confidence to joke and jibe with your gods.

Ifrån NORGE – vårt nära grannland – där Asatrufelleskapet Bifrosts Venner (obs – man talar inte om ”forn” sed, lika lite som du kallar en same för lapp, eller en muslim för ”mohammedan”) ännu sysslar med just Asatru och inget annat – kommer följande bild – apropos det där med Thrymskvida och Loke – vilket jag var först ut att nämna, i mitt inlägg om Charlie Hebdo

10928992_843840358971242_3795361954798360799_n

Skämt och blodigt allvar blandas fortfarande om varandra, i vår Värld. Världen är motsägelsefull, och innehåller flera gudar eller makter eller influenser än en, och så kommer det att förbli. Monoteismen, däremot – har visat sitt rätta ansikte – och den har ingen framtid….

Det händer igen… Och igen och igen.. Den sk ”Kärlekens religion” visar sitt rätta ansikte.. (inlägg från 24 Augusti 2018)

Från Frankrike rapporteras idag enligt ”Russia Today” om hur ännu en muslim – som stått på den franska polisens terror-lista, ”Fiche S” – plötsligt börjat skrika ”Allahu Akbar” och dödat två personer i en förort till Paris. Daesch, även känd som IS eller Islamska Staten har tagit på sig ansvaret för dådet, precis som vanligt.

Och den svenska Ärkebiskopen Antje Jackélen har fortfarande exakt samma fras – översatt till svenska – som sitt enda valspråk…

Här hemma börjar anklagelser om rent valfusk, och ett växande politiskt våld breda ut sig, i den svenska valrörelsens spår. Vissa Riksdagspartier stöder öppet islamisterna, samma islamister som man har tydliga och klara problem med i de flesta Västeuropeiska länder. Idag avslöjades det till exempel, att Centerpartiets ledande man i Göteborg är högerextremist, och under lång tid samarbetat med den islamska gruppen ”Grå Vargarna” i Turkiet – denne Centerpartists hemland.

Vem vill rösta på ”Akbar Annie” ? Det är väl känt, på vems sida hon står…

I somras hände det också, att en annan muslimsk extremist i just Frankrike lyckades skära halsen av en katolsk präst inuti en kyrka. Återigen visade dessa utövare av ”kärlekens religion” vilka de verkligen är – liksom många andra Monoteister. Självklart kan man gå omkring och säga ”Men de flesta av islams anhängare är väl goda och laglydiga människor, liksom de kristna ?” och naturligtvis är detta påstående sant – de flesta människor på jorden, oavsett religion, hudfärg eller något annat, är faktiskt just goda och laglydiga – men tänk nu efter en smula..

 

Kan man egentligen hävda – som Monoteisterna – att just deras religion skulle vara ”bättre” eller ”kärleksfullare” än någon annan ?
Har kristendomen eller islam någotslags konstigt ”Monopol på kärlek” kanske ?

Och för övrigt – Hur yttrar sig denna påstådda ”kärleksfullhet” eller såkallade ”godhet” gång efter annan ?

Om och om och om igen har vi fått se tydliga bevis på det, i Madrid, Paris, London, Berlin, på Drottninggatan i Stockholm…och tja… listan på Monoteismens illdåd, kan faktiskt göras hur lång som helst..

Förgäves letar vi i media hela världen över efter någon som vill ”Skada för Skades skull” eller ”Terrorism för Tor”. Någon sådan Hednisk terrorism finns inte någonstans alls, inte på hela Jorden, vad det nu kan bero på. Indiens alla hinduer håller sig påfallande lugna, och tycks inte kasta några bomber på folk, allt tal om onda hindunationalister till trots. Kanhända är det därför att de tror på Karmas Lag, kanhända inte. Fråga inte mig, för jag kan mycket lite om hinduism, och är inte expert på ämnet. Inga Shintoister i Japan tar livet av folk med den egna religionen som argument. Inte heller någon polyteist bland Nordamerikas indianer.  Och ändå förföljs polyteistiska religioner typ Asatro över hela vår Jord, och utnämns till ”farliga” av såväl muslimer som kristna. Är inte det rätt konstigt ?

Vems religion är det, som är ”farlig” – ifall vi ser till verkningarna, och verkligheten, sådan den faktiskt ser ut – trots att många – svenska politiker inte minst – inte vill inse den bistra sanningen–

Varför tror alla dessa islamister och kristna, att endast deras ”gud” existerar och har rätt ?

Nåja. Det har i och för sig funnits en enda mördare och mordbrännare bland Nordiska Hedningar också – det vet jag efter att ha studerat ämnet i mer än trettio år, och namnet Varg Vikernes är kanske känt för de redan insatta. Denne fd. norske medborgare begick sina dåd redan 1993 – det var för mer än 25 år sedan, och eftersom man i de flesta civiliserade länder anser att även dömda förbrytare skall kunna återanpassas till samhället, bara de avtjänat sitt straff och inte får några ”återfall” så försattes han anno 2009 på fri fot – och flyttade till Frankrike riktigt nog, men där har han gripits för olaga vapeninnehav.

En person av mer än 10 000 i hela Skandinavien, således, men därav kan man knappast dra några alltför långtgående slutsatser. Herr Vikernes, med sitt rätt egendomliga författarskap och senare skriftställeri vill jag själv lämna därhän, för jag har själv aldrig någonsin sympatiserat med just honom, och det har nog ingen annan svensk hedning heller. Enbart vanelögnaren Fredrik Gregorius i Linköping – ni vet han som utger sig för att vara seriös akademisk forskare – och gång efter annan ”får betalt” i media för att racka ned på Asatron, säga att den ”inte finns”, angripa dess utövare osv – lär vara av motsatt mening.

Upp till bevis, min bäste herre” säger jag då – för var är de hedniska terroristerna, bilbrännarna, våldtäktsmännen och mördarna ?

Underligt nog får vi inte läsa om några sådana i media, vad det nu kan bero på… Här i landet eller i Europa finns det inga – i USA 2-3 stycken kanhända, men det är också allt.

Denne man säger hela tiden att enbart Asatron i Sverige ska vara ”farlig”, ”nationalistisk” osv propagandalögner. Men – inte ett enda brott har begåtts som styrker Fredrik Gregorius vansinniga teser…

 

Och för övrigt – ska vi ens ha några ”Religiösa Friskolor” i Sverige ? VÅRT Sverige…

 

Moskébränder och Annat – inlägg från 14 Januari 2015

Som bekant har det inträffat tre fall av lindrig skadegörelse i Moskéer runt om i Sverige under det senaste året. Ingen har skadats, ingen har dött och den materiella omfattning skadorna fått har också varit ytterst ringa, samt inskränkt sig till någon krossad ruta och ett och annat bränt köksutrymme. I och för sig är det alldeles sant att dessa bränder inte följer ”den gyllene regeln” (se föregående inlägg) som möjligen också finns i Islam, och det är också tämligen säkerställt att vad som skett, inte följer den svenska lagboken, oavsett vems felet nu är. Hittills har ingen misstänkt kunnat hittas, ingen har gripits, inga motiv har identifierats, och fastän självaste SÄPO tillfrågats, hittar man ingen extremist eller organisation eller individ som möjligen kan vara skyldig, allt till pressens stora sorg.

timbuktu1När hela skolor, förorter och bilar i hundratal och åter hundratal bränns ned, klagar inte en kotte, men blir en Moské det minsta skadad, ja då blir det genast riksviktigt.. Perspektiv ??

Samtidigt inträffade det enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 1283 bilbränder i Sverige förra året. Detta är Europarekord. I huvudstadens utkanter och i nästan alla storstäder har allvarliga kravaller rapporterats i förorterna. Det har också rapporterats om 185 skolbränder (mer än ett trettiotal skolor och undervisningslokaler, liksom enstaka bibliotek har blivit totalförstörda) samt 38 restaurangbränder, 35 affärsbränder och det har också noterats 22 förstörda eller skadade idrottsanläggningar, vandalisering av 7 kristna kyrkor samt bränder i 6 stycken fritidsgårdar, till stor skada för det lokala föreningslivet. Inga av dessa händelser väcker lustigt nog något som helst medialt intresse, för de drabbar ju bara vanliga svenskar.

Det har också skett en storbrand i Västmanland, som ödelagt 25 hem, och  13 800 hektar skog – ett enormt område. 7 Hemvärnsbataljoner – av de ynka 30 vi har kvar – och tiotusentals brandmän, poliser och frivilliga hjälparbetare krävdes för att bekämpa den branden, som påstås ha utbrutit pga en defekt skogsmaskin, eller ett handhavandefel av en enstaka traktorförare. Detta har alla nu glömt, tycks det – om inte därför att allmänhetens minne är väldigt kort.

brand-vastmanlandVilket är värst ? Att någon gudstjänstlokal får lättare skador, eller att hela svenska landskap ödeläggs ??

MSB noterar också att 76 svenskar dödades i bränder förra året, vilket lyckligtvis var den lägsta siffran under hela 2000-talet. I och för sig är det ju hemskt tragiskt – särskilt för det ytterst lilla fåtalet drabbade – att någon muslimsk gudstjänstlokal tvingas stänga i ett antal veckor, tills att någon ny har hittats, men samtidigt får man komma ihåg, att antalet kristna församlingar som drabbades av precis samma sak faktiskt var mer än dubbelt så många.

Personligen, måste jag säga, upprörs jag mycket mer av alla skolor som förstörts och ödelagts, och hur mycket kunskap som förlorats i alla nedbrända bibliotek – och ännu mer av den rovdrift på den svenska naturen och den oerhörda förstörelse, som skett i vår skog.

Monoteistiska religioner – som just Islam – fortsätter också att inspirera till tiotusentals våldsdåd, över hela vår planet. Är det förresten konstigt, att Islam blivit en så hatad förkunnelse och religion hela världen över, liksom kristendomen ? En Buddhist skulle kanske säga, att svaret beror på dålig karma. Vem var det förresten, som brände ned Biblioteket i Alexandria, och som sköt årets Fredspristagare Malala Yousafzai i huvudet, eftersom hon bara var en liten flicka som ville gå i skola, och som ville tänka fritt  och söka kunskap på egen hand ??

I hela världen i övrigt – utanför Sverige, där de Abrahamitiska ökenreligionerna av något dunkelt skäl hela tiden skall daltas med, omhuldas och hela tiden ha högre och högre statsbidrag – övriga religioner får sällan eller aldrig ett rött öre, en procentuellt sett – upprörs man nu över Boko Harams härjningar, och de massmord som begåtts av IS, eller den sk ”Islamska Statens” förövare.  Återigen frågar jag – Är det konstigt att just Islam blivit en så hatad och avskydd religion ? Det kanske inte är helt utan orsak, i alla fall… även om de stackars utövare som finns i vårt eget land, förstås är helt oskyldiga till de mer extrema formerna av islamism – för så är det väl ?? – Jo, så är det. Enligt tillförlitliga källor uppges inte mindre än 80 % av de som invandrat till Sverige från muslimska länder, ha gjort detta därför att de vill slippa ifrån islam och inte längre vill leva under sharia-lagar till exempel. Vi skulle kunna erinra om många, många fler än den Egyptiska ”nakenbloggerskan” Aliah Elmahdy – numera bosatt i Skövde – vars bloggar och inlägg jag själv regelbundet följer, om inte annat därför att jag från flera ex-muslimska vänner (som numera är goda Hedningar och i enstaka fall Asatroende) in på bara skinnet fått veta, vad Islam verkligen står för.

Ca 180 unga svenska kvinnor lär ha fått sina kroppar stympade och skändade i Islams namn, genom bruket av kvinnlig omskärelse, efter vad frk Elmahdy och andra skriver. När brydde sig media om detta besynnerliga faktum senast, trots att det drabbat hela skolklasser i vårt land ??

AP_aliaa_elmahdy_jef_131220_16x9_992Hur kommer det sig att de flesta med muslimsk bakgrund – som Aliah Elmahdy (fd medlem i Femen och en Frejas krigare)  från Egypten till exempel – numera öppet protesterar emot islam och väljer en ”västerländsk” livsstil, tillsammans med oss Hedningar ? (läs mer på länk här)

Jag tänker också på de andra egendomligheter jag läst under det föregående året. Minns ni det stora ”Hijab-upproret” som utlystes i svenska media ? Det visade sig att anstifterskan hittat på alltsammans, inklusive två mycket märkliga överfall från ”maskerade rasister” som i dagsljus och på öppen gata – i vittnens åsyn – skulle slagit ned vederbörande, därför att hon bar slöja, eller rättare sagt just hijab. Trots vittnesmålen hittades inga misstänkta alls, och ingen greps för de påstådda händelserna – och misstanke uppstod om att de blåmärken som vederbörande anstifterska fått, kanske var självförvållade ? Sådant är ju tragiskt, och spelar kanske mindre roll, men liksom de senaste påstådda moskébränderna – vem anlade dem ?? – var skadorna bara obetydliga, medan de politiska konsekvenserna var betydligt mer långtgående. Det menade i alla fall den exmuslimska samhällsdebattrisen Nima Gholam Ali Pour som i Aftonbladet uttalade sig om saken.

eeeac50c54c5ab19231694323411d065På vems sida står hon och Mona Sahlin egentligen ? Inte på svenskarnas, i alla fall…

Bland den nya Regeringen Löfvéns första – mycket märkliga – åtgärder – kom ett mycket bisarrt förslag från den nya ”Terrorsamordnerskan” Mona Sahlin – som hävdar att Socialbidrag skall delas ut till alla medlemmar i Islamska Staten, IS som gömmer sig i Sverige, eller som använder Sverige som ”Språngbräda” för att delta i Syriens Inbördeskrig, till exempel. Detta är nämligen ganska vanligt nuförtiden. På grund av en fullständigt vansinnig invandringspolitik, befinner sig mer än 110 mycket våldsbenägna terrorister med Sverige som bas numera i Syrien och Irak, allt enligt vad svensk Säkerhetspolis faktiskt vet.

Islamska Staten är numera en terrorstämplad och totalförbjuden organisation i de flesta länder, men i Sverige tillåts den tydligen – av oklara skäl – fortfarande – och tolereras öppet av svenska, Socialdemokratiska politiker. Ändå är det bekant, hur samma organisation sprider Youtube-klipp och annat på nätet, där man avrättar civila fångar och biståndsarbetare genom att långsamt skära halsen av dem…

Hur kan Mona Sahlin ens tro att man kan ”köpa ut” eller ”bota” sådana personer med att ge dem mera pengar, dvs vara med och finansiera deras verksamhet, i hopp om att de sedan ”frivilligt” ska hoppa av ?? Och varför skall denna mycket underliga ”botgöring” ske i just Sverige, som då skall hysa och återanpassa alla dessa muslimska terrorister – och om det nu ens är möjligt – få dem till sunda vätskor igen ?? Vad kan målet med detta vara ?? Och hur kommer omvärlden, inklusive USA och flera ledande stater i Europa att se på Sverige som stat, och dess nuvarande Regering, om en sådan (S) märkt politik nu inleds ???

I och för sig har det redan skett, att Svensk Socialdemokrati gett mycket stora individuella bidrag till just muslimska terrorister, som använt pengarna för att försöka döda och lemlästa svenska medborgare. Ett sådant fall var t ex Taimour Abdelwahadvars tidsinställda bomb bara skadade honom själv (ett annat exempel på dålig karma ??)

Senare kom det fram, att den svenska studiemedelsnämnden CSN under många år gett sagde terrorist inte mindre än 750 000 kronor, som han använde för att finansiera sin bombtillverkning och brottsliga verksamhet i övrigt. Det var bara ren tur att hans bomb utlöstes på Bryggargatan i Stockholm, och inte på Centralstationen, där de säkerligen hade dödat ytterligare 20 svenskar – eller kanske så många som 40 – 50.

Just nu ger också en mycket märklig myndighet kallad SST, ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” ut miljonbelopp till olika muslimska ”frikyrkor” – märkligt nog får nästan bara Monoteistiska religioner över 95 % av bidragen, och ibland dem fick muslimerna mest pengar (år 2013) per troende räknat – oberoende av detta med könsstympning, förespråkande av Sharia-lagar och mycket annat smått och gott, som dessa Muslimska samfund synbarligen ägnar sig åt, inklusive stödet till IS, eller deltagandet i diverse krig utomlands. Kunde man möjligen tänka sig, att någon sorts revision äger rum, gällande vart de pengarna tog vägen; eller ska vi vänta på ”tredje statsmakten” i det här fallet ?

Visst är det synd med skadegörelse och klotter i eller på tre små Moskéer, goda medborgare.

Å andra sidan finns det mycket mera som är upprörande, eller synd här i världen – eller värd att bli upprörd över – islamsk terrorism eller stympning inte minst.

Kanske dags att minnas allt detta och något av vad jag räknat upp ovan för att få rätt perspektiv på saken, eller vad tror ni ?

trash_religion_rectangle_sticker

Överallt där Monoteistiska religioner tillåts sprida sig eller får statsbidrag, uppstår förr eller senare krig och förföljelser… Detta är ingen tillfällighet !

Om det matematiskt BEVISADE sambandet mellan Islamism och Terrorism – och om fler AVSTÅNDSTAGANDEN från Monoteismen ibland de Asatrogna.. (inlägg från 12 Januari 2015)

Det är viktigt att besinna fakta. Svenska Dagbladet, Sveriges näst största morgontidning, publicerar idag en artikel, som redogör för det matematiskt bevisade sambandet mellan Islamism och Terrorism. Så är det nämligen. Ett sådant samband finns faktiskt, och det är mycket starkt. Så ser den bistra sanningen ut. Det är kanske inte någon rolig sanning, särskilt inte för Världens alla fredliga muslimer – sådana finns som bekant i mycket stort antal – eller för alla ”Talibankramare” i den svenska pressen och politiken, men faktum kvarstår.

trash_religion_rectangle_stickerFaktum kvarstår – skulle vi bli kvitt föreställningen om en enda gud, vore vår Värld så mycket fredligare..

Monoteistiska religioner som kristendom och islam har orsakat mer död och mer lidande genom århundraden och årtusenden på vår planet, undantaget alla andra politiska system eller livsfilosofier överhuvudtaget, möjligen undantaget Kommunismen, som bara under 1900-talet skördade minst 40 miljoner dödsoffer.

SvD avslöjar att 82 % eller mer än fyra femtedelar av alla terrorattacker med dödlig utgång överhuvudtaget sker i fem muslimska länder, som också erkänt dåden och tagit på sig ansvaret för alltihop. Hur kan då vissa säga, att det inte finns ett klart samband ? För mig är det fullständigt obegripligt. Siffrorna kommer från Global Terrorism Index, som utges av det mycket ansedda Institute for Economics and Peace, och det finns ingen anledning att betvivla dessa uppgifter.  Jag citerar, direkt från SvD:

Under förra året skedde nära 10 000 terroristattacker i världen, och över 90 procent i länder med grova brott mot mänskliga rättigheter. Nära 18 000 människor dödades i dåden, 14 722  av dem i de fem muslimskdominerade länderna. Irak var värst drabbat med 6 362 döda i terrorangrepp. Därefter kommer andra länder långt från västvärlden: Indien, Somalia, Filippinerna, Yemen, Thailand, Kenya, Egypten och Libanon.

Det är faktiskt muslimerna själva, och muslimer i tredje världens länder som lider mest av terrorn. Det är mycket viktigt att komma ihåg. I Västvärlden, där islam inte tillåts dominera och förgifta hela samhällslivet på samma sätt, är terrorn avsevärt mindre allvarlig. Dessutom gör vi i väst faktiskt något moraliskt betänkligt, när vi tillåter jordens allra fattigaste länder att vara en bas för terror och våld, vilket drabbar befolkningen och människorna där oerhört mycket hårdare än vi själva drabbas eller såras i våra känslor.

Bara fem procent av alla dödsoffer i terrordåd mellan 2000 och 2013 finns i de rika OECD-industriländerna, enligt indexet. De inkluderar 11 september-attentatet, tågbombningen i Madrid 2004, London-bombningen 2005 och det norska Breivik-dådet 2012. Bland OECD-länder med dödliga terrorattacker under förra året finns Turkiet, Mexiko och USA.

Bakom 66 procent av terrordåden i världen under förra året låg fyra extremistiska islamiska grupper. Det är al-Qaida, talibanerna, Islamiska staten och Boko Haram,

(SvD 2015-01-12)

Bekämpar man alltså dessa grupper, och håller man dem utanför respektive land, så kan jordens alla stater med gemensamma ansträngningar få bort två tredjedelar av alla terrordåd överhuvudtaget… Religiös terrorism, för vilket just islamska extremister bär ansvaret, är faktiskt den allra värsta och allra dödligaste typen av terrorism överhuvudtaget, om man ser till hur Världen ser ut just nu, 2015.. Detta måste man vara medveten om, och ta hänsyn till – oavsett vilken religion och livsfilosofi man nu bekänner sig till för egen del.

10898260_10152690842224065_8279757746877423661_n

MAD = ”Mutually Assured Destruction” ?

I Asatrons lilla och ganska kringskurna värld har jag idag fått läsa hur Asatroende i Danmark, på Island och i Tyskland tar starkt avstånd ifrån vad som hänt, och attackerna emot Charlie Hebdo. Som jag redan berättat, har Asatroende i Sverige och Norge samt USA redan gjort samma sak, och det är självklart inte bara vi, utan statsministrar, ledare från hela Världen och inte minst Frankrikes hela befolkning – inklusive den överväldigande majoriteten av muslimer i det landet, som tar avstånd ifrån terroristerna. Jag anser mig inte tala för dem alla, och verkligen inte för Isländska Asatrufélagid heller (något sådant har jag aldrig sagt, eller hävdat) men det är betecknande, att inte ett knyst hörs från de mycket fåtaliga sk ”fornsedarna” i Sverige, och vissa ministrar och sk ”terrorsamordnare” i den svenska regeringen. Jag skäms också över att berätta, att det faktiskt finns människor i Sverige som kallar sig förkämpar för människorätt, men som ändå stöder IS (Islamiska Staten) och terror-dåden i Paris, skamligt nog. Det är heller ingen trevlig sanning, men det måste omtalas likaväl.

Jag ska redogöra för dessa faktum närmare här nedan, men tillåt mig bara citera en liten dikt, som en anonym tysk Asatroende skrivit, apropos vår egen inställning till satir, skämtteckningar och eventuell hädelse (som vi inte tror mycket på) vad gäller gudar eller religion i allmänhet. Det måste vara tillåtet att skratta, skämta och vara människa, vill den okände poeten säga, och jag håller faktiskt med honom:

Wer seinen Glauben ehren will…

Ohne Zwang, ohne Druck, ohne Furcht oder Gewalt
frei wie der Raben Flug, so sollte es sein
in heller, friedlicher und freundlicher Gestalt
ein jeder wählt seinen Glaubensweg selbst und ganz für sich allein…!Wer seinen Glauben ehren will,
erlangt nur auf eine Art den Siege,
er zeigt, dass seine Götter für Freiheit stehen, für Anstand und für Liebe!Egal ob Ernst oder Scherz, Witz oder Spaß,
Die Hohen über uns brauchen wir Heiden nie zu rächen,
im Namen unserer Götter verbreiten wir keinen Hass,
denn sie stehen weit über allem und… können über uns lächeln…:)!
Kommer ni ihåg vad jag sagt angående begrepp som sk ”ära” eller ”heder” ? Meningslöst dödande i ”hederns” namn, över en såpass löjlig sak som en skämttidning eller skämtteckningar hedrar eller ärar ingen tro här i Världen. Man behöver inte hämnas sina gudar, eller inträda i makternas ställe – för vore inte det den ultimata hädelsen av alla, om hädelse nu ens skall finnas som begrepp. Låt oss hellre tro på och tillbe det ljusa i naturen och Världen – och just skämta och glamma också med makterna – för så ärar vi dem bäst…
1743694_10204595136031334_8576436170427866802_n
 Vilken är den största kyrkan eller moskén i Världen ? Finns den inte direkt utanför ditt eget fönster, i naturen ??

 

Men – det såklart. Alla håller inte med. Igår syftade jag på att Finska Vinterkriget började den här dagen för 75 år sedan – också ett faktum värt att minnas, då det faktiskt gäller mer än 140 000 stupade (och alla deras anhöriga – på bägge sidor) i ett nära grannland. ”Friheten är alltid värd att försvara” lyder ett gammalt svenskt ordspråk, och det kan man ju hålla med om – i alla möjliga krig, meningsutbyten eller konflikter – för nog finns det en konflikt mellan Polyteism och Monoteism, liksom mellan Pluralistiska och Totalitära Samhällen, oavsett om det nu är IS ”Kalifat” eller Stalins Sovjet vi talar om…
Meme+Monotheism+is+one+truth+for+the+masses+but+polytheism+is+many+truths+for+the+individual+Hilmar+Orn+Hilmarsson+Asatruarfelagid+Asatru+heathen+Iceland+Icelandic+Norse+Mythology+Blog+myth+gods+photo+final
 
Mehmet Kaplan, som nu utsetts till Bostadsminister i Regeringen Löfvén (som sedan Oktober 2014 styr Sverige) har liknat Islamska Statens terror-kommandon vid de svenska krigsfrivilliga i Vinterkriget. En nattsvart förolämpning, som han aldrig bett om ursäkt för – trots att Stefan Löfvén själv nu tagit avstånd från IS genom att gå med i gårdagens demonstrationståg genom Paris med bland annat Angela Merkel. Kaplans uttalanden har redan dragit skam över hela Sverige utomlands, och till och med Nalin Pekgul, en annan Socialdemokrat med muslimsk bakgrund, har sagt att han har en dold agenda. Göran Persson, före detta Statsminister i den senaste hederliga Socialdemokratiska Regering vårt land haft, kommenterar att det finns ”alltför många ministrar” i den Regering som nu tillträtt, och säger att Löfvén aldrig någonsin skulle ha tillsatt dessa miljöpartistiska befattningshavare.
Fakta är fakta. Finska Vinterkriget var en hänsynslös stormakts överfall på en erkänd stat, medan däremot IS ”kalifat” inte är en stat alls, utan ett terror-stämplat rövarband, avskytt över hela den fria världen. Finska och svenska soldater i det kriget begick inga terror-brott, men det gör IS, som begått brott emot mänskligheten och alla krigslagar gång på gång.
Vidare jämförelser torde vara fullkomligt onödiga…
645@70
Frågan kan också ställas – när får vi en bättre regering, och när börjar vi handla i konsekvens med de fakta, vi tyvärr ser ? Finns terrorism, är det tyvärr också nödvändigt att kämpa emot den – och inte stryka den medhårs…

Censur av kunskap – för Monoteisternas skull ? – inlägg från 24 Januari 2015

I veckan avslöjade The Guardian, Daily Mirror, The Independent, The Telegraph och flera andra välkända och respekterade media-källor i Storbritannien, inklusive BBC World News hur helt vanliga engelska ord, som ”pork” (fläsk), ”bacon” (bacon), ”swine” (svin) eller till och med ”sausages” (korvar !) måste censureras ur alla Engelskspråkiga skolböcker, som det ansedda förlaget Oxford University Press publicerar, i synnerhet ur exportupplagorna…

oxford-university_PORK_main

Saken är av stor betydelse, eftersom just Oxford University Press är en av de ledande förlagen för skolböcker och akademisk litteratur i hela Världen, och censuren av vanlig kunskap, eller helt vanliga ord kan mycket väl väntas breda ut sig inom kort, i stil med de kända ”Sharia-lagarna” i muslimska länder, och flera andra tokigheter..

Orsaken till varför inte helt vanliga ord längre får nämnas, av sk ”PK-skäl” eller påklistrad politisk korrekthet är att man inte får reta muslimer eller judar efter Charlie Hebdo-attackerna, påstår det engelska förlaget.

garysizedHur kom all denna ”PK-maffia” att utöva sitt censur-välde till och med över barnböckerna.. ?

Det har också avslöjats hur det ansedda förlaget Harper Collins strukit staten Israel ur Skolatlaserna. The Guardian har skrivit om hur The Collins Middle East Atlas, som ska gå på export till skolor och universitet i arabiska länder, plötsligt stryker själva ordet Israel, eftersom Israel inte får finnas som stat i de länderna.

mphoto_featured

 Till och med själva geografin måste censureras, bara för att vissa religiösa dårar ska få som de vill

Harper Collins ägs av den kända mediamagnaten Rupert Murdoch som kontrollerar mycket av alla de media, som finns i den fria Världen. Varför har han plötsligt börjat ”cykla med” jihadister, och flera andra mörka krafter, som nu vill censurera all världens kunskap ? En läsare av The Guardian kommenterar, att det hela kan vändas också emot vårt land:

“Way to go Collins! While we’re at it, let’s delete Sweden from the map of Europe, Venezuela from the map of South America, and Russia entirely. In fact, let’s all design our own maps of the world and leave out all the countries we don’t particularly care for,”

Journalisten Alex Brummer däremot, som The Guardian också citerar – han råkar tillika vara Vice-president i en organisation vid namn Board of Deputies of British Jews säger att det hela klart och tydligt påminner om Anti-semitism. Man kan bara inte vägra att erkänna hela staters existens på det viset, och börja censurera alla källor till kunskap, som exempelvis vanliga atlaser och kartor, bara för att det inte skulle passa någon åsikt. Han betonar också, att även om Judendomen har vissa dietförbud, har det aldrig någonsin funnits förbud emot att uttala dessa födoämnens namn, eller att nämna namnet på de djur, som födoämnena ifråga kommer ifrån…

frejFrejsdyrkare för fläsk !” Vildsvin och liknande har alltid ingått i de keltiska och nordiska religionerna – Ska vi tvingas förneka fakta, bara för att tillfredställa all denna ruttna PK-fundamentalism.. ?

Den brittiske Parlamentsledamoten Khalid Mahmood (som själv är muslim) säger såhär, rörande Oxford University Press och dess groteska ”PK” politik:

That’s absolute utter nonsense. And when people go too far, that brings the whole discussion into disrepute.’ 

En annan Parlamentsledamot, Philip Davies, kommenterar:

We have got to get a grip on this nonsensical political correctness.  The political correctness brigade appear to have taken control of our schools. The Secretary of State needs to get a grip over this and make sure this ridiculous ban is stopped at once.’

10945623_816375305076224_421456402453005937_nDags TA STRID emot de Islamska fundamentalisterna ??

Man begär alltså, att den Brittiske Inrikesministern ska ingripa, och det är sannerligen inte för mycket begärt. Inte ett enda ord har hörts om denna nyhet i svenska media – vad nu det kan bero på. Det är bland annat därför, som jag nu skriver denna artikel. Låt oss nu göra ett tanke-experiment, kära läsare. Att hela den akademiska forskningen skulle haverera, förutom hur många flygplans- och fartygshaverier det blir, ifall man börjar censurera i kartor och atlaser – förstår nog alla och envar.

Men vad händer om man tar bort helt vanliga ord ur alla bibliotek, alla läroböcker och all undervisning, bara för att tillfredsställa en och annan bisarr religiös minoritet ? Ta ordet Bacon till exempel. Vad händer, om det tas bort ur alla skolböcker i Storbritannien ??

Bacon_editors”Now bacon – That´s FOOD FOR THOUGHT !”

Ja, för det första skulle då Brittiska skolor och universitet inte kunna undervisa om den store kristne filosofen och vetenskapsmannen Roger Bacon (1214-1292) – ”Doctor Mirabilis” eller ”Den Underbare Doktorn” som britterna kallar honom, långt före exempelvis Doctor Who. Roger Bacon kom mycket nära att uppfinna det första teleskopet. Han återgav tidiga recept på krut, och han rättade de kristnas felaktiga kalender, eftersom han med astronomiska metoder kunde räkna ut, att året hade ungefär 365,25 dagar – vilket många hedniska civilisationer hade fastställt långt exaktare före honom… Han grundade också vad som skulle komma att bli empirisk naturvetenskap och empirisk filosofi överhuvudtaget genom att fastställa, att religiösa dogmer har inget värde, utan att man måste ta hänsyn till själva erfarenheten, ifall vi alls skall kunna tala om vetande – för annars går Världen inte framåt.

Exempelvis finns det inga bevis för att sk ”forn sed” någonsin har existerat, men däremot talar alla källor om just Asatro – och empiriskt kan vi också iakkta, att Asatron är mest spridd – ifall vi nu ska tänka logiskt, som Roger Bacon faktiskt kunde..

Roger_Bacon_optics01Hur skulle det gå, ifall man tog bort elementär trigonometri eller optik ur de Engelska skolorna, enbart för att Roger Bacon faktiskt hette – Bacon ?

Inte heller Sir Francis Bacon, som levde mycket senare – eller 1561 till 1621 för att nu vara exakt – skulle i så fall kunna nämnas i Engelska Skolböcker, och fick väl censureras ut ur Oxford University Press, eftersom inte ens minsta fotnot i historien fick handla om just honom.. Han hann med att vara både Lordkansler och Filosof samtidigt, och fastslog bland annat att:

”Kunskap är makt”, och ”naturen behärskas genom att man lyder den”

och kom dessutom på att vetenskapsmännen måste befria sig från fyra slags olika idoler, eller fördomar, som till exempel:

 • Idola tribus eller fördomar, baserade på sort – exempelvis åsikten om att Kristendom, Monoteism eller ”fornsed” står över Asatron
 • Idola specus eller fördomar, baserade på ren inskränkthet och förnekande av fakta, exempelvis åsikten om att ”fornsed” skulle vara ett namn för Asatro, när alla förnuftiga källor, samfund och människor i hela världen har en annan och riktigare uppfattning
 • Idola fori eller ”torgets fördomar” baserade på felaktiga rykten, eller sådant som flyter runt på nätet, exempelvis uppfattningen om att ”forn sed” alls finns
 • Idola theatri, eller fördomar, alstrade av skadliga traditioner och religioner, typ ”fornsederi” eller annan fundamentalism.

Slutligen fanns det också 1909 – 1992 en konstnär, som heter just Francis Bacon – och inte heller om honom skulle man väl kunna undervisa, och hans bilder skulle antagligen förbjudas – eftersom han ju mycket riktigt heter – ja just det – Bacon !

francis-bacon-pope-innocente-x-velazquez-comparison

 Francis Bacon var känd för sina porträtt av SKRIKANDE PÅVAR, och allehanda diktatorer, maktmänniskor och kända kommunister och liknande. Bland annat parodierade han den spanske konstnären Velasquez kända målning på Påve Innocentius X som en skrikande galning, innesluten i en gyllene bur..

Ja – dessa Monoteister !

Dessa fundamentalister !

De är sig lika, i alla tider och alla skeden av den mänskliga historien. Ständigt dessa religiösa dårar, kristna och muslimer omvartannat, som vill förstöra all konst, all kunskap och som förnekar också själva det mänskliga vetandet, nu också genom att försöka sudda och fuska med skolböcker och de stora universitetens litteratur…

Man kan ju bli hedning för mindre…

Det var ERIKA-dagen i Lördags, och jag firar faktiskt ERIKA… (inlägg från 26 Januari 2015)

I lördags hade Erika namnsdag i Sverige, och det här med att fira namnsdagar har förresten alltid varit en hednisk vana. Redan i det hedniska Rom hade man det bruket, liksom födelsedags-firande, och med tiden blev det till och med accepterat av Katolska Kyrkan, även om de tidiga Kyrkofäderna fördömde allt vad namns- och födelsedagar heter, fundamentalister som de var.

Det finns 26 926  Erikor i Sverige enligt Skatteverket och Folkbokföringen, men för egen del firar jag förstås en alldeles speciell Erika. Förra året, 2014 tyckte dock några tokstollar i landet att alla Erikor inte skulle få fira någon namnsdag alls. Istället skulle Erika för evigt strykas ur den svenska namnlängden och almanackan. Hon skulle tas bort, likvideras rent av. Ingen skulle få heta Erika längre – och själva namnet eller ordet Erika skulle utsättas för ”Damnatio Memoriae som det heter på Latin… Istället skulle Mohammed införas i den svenska namnlängden, föreslog man, och Erikas namn skulle aldrig mer höras eller nämnas...

417870_487517781318135_1294954309_nIron Man-instruktris Erika Rosenbaum – en av 26 926 Erikor i vårt land (för övrigt kan de se hut hursomhelst – det finns alltid en Erika nära dig...)

Det finns visserligen bara cirka 12 000 Mohammed i vårt land (minst en fjärdedel av bärarna är kvinnor, hur det nu kan komma sig) och alla Erikor är mer än dubbelt så vanliga men det hjälpte förstås inte. ”Smyg-islamiseringen” skulle förstås införas i alla fall, av ”Politiska Korrekthetsskäl” som det numera heter, för så hade ”tredje statsmakten” och den styrande klicken i landet planerat. Men hej vad man bedrog sig – för i år – som alla år – är det faktiskt så att vi inte firar Profetens födelsedag eller namnsdag, i det här landet, för så har faktiskt Namnlängdskomittén bestämt, och än så länge har man inte lurat på oss några nya religiösa festdagar eller någon Sharia i smyg…

1511081_947809815229807_2031780436724459687_n

Även en get kan heta Erika, get it ? (och Loke ler i mjugg)

 I landet Sverige – vanligtvis ett mycket välordnat och väl fungerande land – åtminstone hittills – är det nämligen så, att man inte kan heta vad som helst, och Namnsdagarna i Almanackan står också under statlig kontroll, så man kan inte fira namnsdag lite som på måfå heller. Ånej. Glöm sådana tankar. Den Svenska Namnlängdskommittén har bildats, med personal från Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen, och det är bara dessa instanser som får bestämma vilka namn som står i Almanackan, och därför kan firas – åtminstone i officiella sammanhang. Stolligheter som i England, där man plötsligt kan få för sig att förbjuda ordet ”bacon” i skolorna, bara för att ett skolboksförlag, som t ex Oxford University Press (se tidigare inlägg) plötsligt tycker, att det ordet inte får användas för att inte reta någon, gäller inte här…

4DD9A86844E0081BE1008000AC193D36

Förstår du det nya PK-tugget ? Om inte, kanske du genast måste gå och köpa lite PK-tuggummi (PK = ”Political Correctness”)

I sitt arbete skall Namnlängdskomittén utgå från historisk och kulturell kontinuitet – det är den viktigaste regeln – och dess arbete skall också vara långsiktigt, så att varje almanacka kan användas också i framtiden. Man kan ju inte ändra i almanackan helt planlöst, eller på grund av tillfälliga modenycker, men i viss mån är det också så, att antalet namnbärare som finns i landet, spelar in. 2011 infogade man namnet Fatima – Profetens 13-åriga ”barnhustru” i namnlängden, och från i år, 2015, har vi nu godkänt Emmy och Jasmine också, även om de inte är svenska namn från början. Jasmin – som är ett persiskt namn – får dela namnsdag med Jesper (som också är persiskt, faktiskt !) och eftersom var och en av årets 365 dagar får ha två namnsdagar, kan vi ha totalt 616 namnsdagar i namnlängden – och det finns fortfarande plats för några fler, utan att behöva genomföra det här med Erikas likvidering

038BODY0508PNej man käftar inte med Erika… Och som Världsmästerska är hon faktiskt ganska stark…

Således blev det alltså ingen Mohammed-fest för min del, den 24 januari, utan jag kunde fortfarande fira landets alla Erikor med gott samvete. Vill du veta mer om namnlängden, förresten, finns det en länk här (klicka på den understrukna meningen)

Snille_och_smak”Snille och Smak” som sagt – man kan inte kalla saker vid helt ”påhittade” namn som inte existerar…

Man får heller inte byta namn på personer, saker eller företeelser i vårt land sådär helt utan vidare, eller hitta på helt nya namn, utan att de får sitt officiella godkännande. Förut var det Patent- och Registreringsverket som skötte tillsynen av allt det här, men numera är det Skatteverket, som ju redan fixar det här med Folkbokföringen. Från och med i år kan man förresten ha två efternamn samtidigt, och från 2015 kan man alltså gå runt och kalla sig ”Petterson Johansson” om man skulle vilja, men däremot inte ”Röv Skogsberg” eller ”Tönten Hallgren”.

Enligt Namnlagen får nämligen Namn inte väcka anstöt, leda till problem för de som bär det, eller vara outtalbara för svensktalande, eftersom svenska råkar vara det språk, som talas här i riket; i alla fall av huvuddelen av våra medborgare. Man kan till exempel inte byta namn till ”Schibbolet Qwertyuiop” eftersom det namnet inte går att uttala – någon gemensam standard finns helt enkelt inte, och man kan inte heller döpa sitt barn till sifferkombinationer, eller till bara ”Von” (uttalas ”fån”) eller liknande.

Sådana lagar har funnits mycket länge i Sverige – redan på de gamla landskapslagarnas och de hedniska lagarnas tid var det förbjudet att ge barn ”Onamn eller Smädenamn” till exempel, eftersom namn dåförtiden skulle vara hederliga, rejäla och gå att uttala. Dessutom uppkallade man aldrig någon direkt efter en Gud eller liknande, och att kalla någon för ”Freja” eller ”Loke” eller liknande ansågs som grovt anstötligt, eftersom det ju skulle kunna ställa till med förväxlingar, lika lite som man kan döpa någon till ”Rucola” – som ju är en sallad – eller ”Aldo Morot” just idag..

Så är det även i reklamens Värld, om vi nu ska gå över till det här med Patent, vilket ju på sätt och vis hör i hop med namn som företeelse.

fitta_1409856466_600x338

Denna bilmodell från Honda var tvungen att byta namn, innan den lanserades på den svenska marknaden. Det kostade flera miljarder Yen – men gissa varför ?

År 2002 hände det sig att den stora Japanska och Internationella Biltillverkaren Honda skulle lansera en ny bilmodell i Sverige, som skulle vara till just för kvinnor – också sådana som heter Erika. Man hade tänkt sig att den skulle vara sportig, snygg och dessutom finnas även i färgen rosa, som är rätt ovanlig för bilar – alltsammans skulle vara en given livsstilsprodukt för den moderna och modemedvetna unga kvinnan i åldern 20 – 40 år, hade man tänkt sig – men så var det där med namnet. I Japan hette bilen redan Honda Fitta, faktiskt; och nu tänkte man lansera samma namn här, med kvinnliga idrottsstjärnor som draghjälp. Pernilla Wiberg var redan kontaktad, och ett antal klämkäcka reklam-slogans, som ”Honda Fitta – Ren körglädje !” och ”Jag får in mycket mer än man tror – i min sköna Honda Fitta – för den är liten på utsidan, men stor på insidan” men av någon orsak – vilken den nu kan vara (jag tror att de läsare som är svensktalande eller som har lite elementär kulturförståelse inser varför) – ringde alltså en vanlig tjänsteman på Patent- och registreringsverket (PRV) upp den stora Japanska biltillverkarens chefer, och förklarade att det här namnet liksom var lite mindre lämpligt, särskilt då i Norden och Sverige.

Nu finns det också ett litet fåtal klantskallar och skitstövlar hos oss, som vill kalla Asatro för ”Forn Sed” och liknande dumheter – men de flesta av oss som verkligen är Asatroende, godkänner inte det namnet, lika lite som för sin del US Army. Men – det har jag redan skrivit.

Kulturell förståelse, namn och liknande är inte oviktiga ämnen. Nämligen.

Om Juridik, och ”Skrikande, magsjuka åsnor” från Nyköping (från 26 Februari 2015)

I en mycket intressant ledare i gårdagens Dagens Nyheter, skrev dess Chefredaktör Erik Helmerson, själv som bekant katolik, om ett aktuellt rättsfall från Nyköping samt – i samband med det om de nya Hädelselagar och inskränkningar i yttrandefriheten som en del förespråkare för Monoteistiska religioner vill införa. Jag citerar:

Mannen som liknade ett gudstjänstutrop vid ett åsneskri åtalades. De som ville skada honom gick fria.

En del minns säkert händelsen. Den nämndes i många större medier, bland annat på dessa sidor. Detta var vad som skedde:

En man i Nyköping väcktes en morgon i slutet av juli 2014 av en muslimsk utomhusgudstjänst. Det var utrop i högtalare som hade stört honom. I förhören berättade han att han arbetat sent och somnat först klockan 3, utropen startade vid 7.30.

– Erik Helmerson i Dagens Nyheter, 2015-02-25

Enligt uppgifter som cirkulerat på Internet skulle det röra sig om en Syriansk kristen, som var bosatt i Stadsdelen Brandkärr utanför Nyköping, pga sin höga brottslighet känd som ”Lilla Mogadishu” inte minst för de många islamska fanatiker som bosatt sig i området, och koncentrerats dit. Alltnog, mannen gjorde en bandinspelning av de fridstörare, som rubbat hans nattsömn, och skrev på Facebook att:

”Det här är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen”.

2014-07-31_0852”If you listen to fools – THE MOB RULES !!”

Mannen tog bort dessa enstaka ord någon timma senare, men då hade en rasande islamistisk mobb redan stormat hans hem. Jag fortsätter, från Dagens Nyheters redogörelse:

Snart står en stor, uppeggad folkmassa utanför hans lägenhet – mellan 100 och 200 personer, enligt polis. Så här säger en polisman i ett så kallat avrapporterings-pm:

Det finns personer som befinner sig på platsen som vill slå X. Vi i patrullen försöker förklara för personerna på platsen att vi ska gå och prata med X och de ska vänta men så fort vi kommer bort till X som står och väntar på sin adress så kommer det ca 100 personer efter som vill ha tag på X”. En man säger till poliserna ”att några som vill ha tag på X även har knivar på sig”.

Några av personerna på platsen säger att om inte polisen gör något åt X så kommer de göra det själva. Någon säger även att det inte är svårt att krossa en ruta och ta sig in till X som bor på bottenvåningen”.

Ett solklart fall av Olaga Hot, med andra ord, bevittnat av Svensk polis. Ändå var det offret som åtalades – den ensamme Syrianen, som fått sin nattsömn förstörd, med åtalsrubriceringen ”hets mot folkgrupp”. I höstas lades hela utredningen ned, pga bristande kvalitet på arbetet från Kammaråklagare Michael Forsberg, enligt vad Dagens Nyheter tidigare uppgivit. Men nu – idag den 26:e Februari – skall alltså Nyköpings Tingsrätt ta upp det hela igen…

böneutrop1-300x171

 Man angriper alltså offret, men försvarar förövarna – med Svensk Lag som täckmantel. Erik Helmerson skriver:

Om mannen skulle fällas är det en svensk rättsskandal. Inte minst för att ingen av de som hotade honom har åtalats. Trots att några av dem ska ha haft knivar med sig. Och trots att det fanns poliser på plats som såg alltihop.

Den åtalade har inte uttalat sig om muslimer som ett kollektiv. Han har inte sagt något om religionen islam. Han har inte skändat någon profet eller annan helighet. Han har liknat ett utrop i högtalare vid en åsnas skriande. Det är snarast att likställa med om katoliker skulle polisanmäla alla som någon gång antyder att påvens mössa är lustig.

– Erik Helmersson i DN 2015-02-25

Onekligen måste man ge Erik Helmerson rätt. Om jag skrev ”Loke är en klantfjant, och en riktig trickster minsann” eller påpekar det ovedersägliga faktum, att Sveriges nuvarande Ärkebiskop samarbetade med STASI på sin tid, så är detta knappast ”hets emot Folkgrupp” oavsett om folkgruppen då består av Asatroende, sk ”Lokeaner” eller ens kristna. För att ett brott alls skall föreligga, måste nämligen på juridiskt språk ett antal subjektiva samt objektiva rekvisit, eller grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. Om man till exempel säger, att man ska bryta sig in i någons bostad för att slå någon, är det ett subjektivt rekvisit för olaga hot. Har man sedan en kniv i handen, samt beger sig till bostaden ifråga, är även det objektiva rekvisitet, dvs de faktiska sakomständigheterna uppfyllda. Men att enbart säga ett i och för sig kanske dumt eller plumpt yttrande, räcker inte.

På juridiskt språk heter det, att det inte finns någon verkshöjd på vad personen i Nyköping gjorde, och för att alls räknas som ”hets” måste det ha varit fråga om upprepade uttalanden, fällda vid flera tillfällen – som detta lagrum vanligen tolkas.. För övrigt, vem var det som hetsade emot vem ? Erik Helmerson är medveten om vad som sker i dagens Sverige, när han skriver:

Jag utgår från att mannen i Nyköping frias. Annars sänder vi en mycket obehaglig signal: Om du säger något om en religionsutövning som kan tolkas som förklenande så hetsar du mot folkgrupp och riskerar upp till fyra års fängelse. Om du däremot samlar ihop några kompisar för att misshandla den som sagt det du ogillar om religionen, då kan du räkna med att ordningsmakten ser mellan fingrarna.

– Erik Helmerson 2014-02-25

1743552_1200_675glad-åsna

Finns här kanske en viss likhet ? Ioooåååh alla akbar ?

Nu hör det också till saken, att det i Syrien och på många andra platser i medelhavsområdet alltid varit sed, att kalla stolliga, skrikande Monoteister för just Åsnor. Det kanske inte Tingsrätten i Nyköping känner till, men just så är det faktiskt. Redan under Hellenismens glansdagar talade man om såkallad Onolatri eller Åsnedyrkan.Att bara tro på en enda gud är är verkligen just Åsneaktigt, extremt envist och inskränkt, ja; att bära sig åt som en magsjuk åsna – det ansåg man redan för mer än 2000 år sedan. Titta här bara:

640px-AlexGraffito.svg

”Alexamenos tillber sin gud” – grafitti från det gamla Rom, 300-talet ek

Detta är en av de tidigaste bilder på den kristna korsfästelsen man alls känner till, och som ni kan se är den grovt satirisk. En gud, som påstår sig vara allsmäktig och som sänder sin ende son rakt i döden på det skymfligaste sätt, kan inte vara riktigt klok i huvudet, ansåg man under Hellenismen, och därav de många ”Åsnekrucifixen”. Och ”kolla” här:

ncd00823

Sk ”Åsnekamé” från det gamla Rom, som visar en kristen präst som en tvåbent åsna, på väg att indoktrinera några skolbarn… Inte snyggt, men ”poppis” på 200-talet.

 Även i den svenska reklamens värld förekommer skriande åsnor – måhända även magsjuka sådana, även om man inte kan veta det heltköp säkert. Skall då den okände Nyköpingsbon även åtalas för Varumärkesintrång, när han nämner just skriande åsnor ?

esel_full”Alla använder Karlssons Klister utom jag, för jag är en Åsna ?”

Eller kan man säga, att företaget som tillverkar det kända klisterfabrikatet ”Karlssons Klister” också begår ”hets mot folkgrupp” ifall de liknar de som inte köper deras produkt för just skrikande åsnor ? Kan Nyköpings Tingsrätt svara på detta ? Ja eller Nej ??

Låt oss återvända till Erik Helmerson, som liksom jag är en vän av yttrandefriheten, men låt mig innan dess bara konstatera en enkel sak. Lagar har vi i vårt samhälle av flera skäl, bland annat för att:

 • Det är inte de starka i samhället, eller de som gaddar ihop sig till en kriminell, beväpnad mobb som ska skyddas av lagen
 • Lagen skall skydda den svagare parten, alltså offret, men inte förövarna.
 • Lagar behövs inte för de som alltid tänker rätt, handlar rätt, säger rätt sak och annars är 100 % felfria – men vem är det ?

Det är inte de politiskt korrekta som ska skyddas av Svensk Lag. Det är de klantiga, dumma, obetänksamma eller slarviga. Därför har vi lagar. Det är faktiskt just de obetänksamma, som annars kunde komma till skada, som skall ha skydd av lagen – inte de starka eller maktfullkomliga. Och Erik Helmerson fortsätter:

Vi lever i en tid där många, även i Sverige, vill vrida klockan tillbaka och göra gudstro till något okränkbart. Där meningen ”yttrandefrihet är bra, men det innebär inte att man ska ha rätt att kränka andra” ofta sägs – trots att det är exakt vad yttrandefrihet betyder.

Det är faktiskt så det är – precis så och bara så. Yttrandefrihet är rätten att få säga fel sak, på fel sätt, vid fel tillfälle. Yttrandefrihet är rätten att ha en väldigt impopulär åsikt. Yttrandefrihet är att säga vad som stöter, för vad är egentligen värst – en knivbeväpnad mobb – eller en enstaka replik ?

Erik Helmerson nämner också den Katolske Konstnären Andres Serranos berömda verk ”Piss Christ”, som föreställer ett krucifix nedsänkt i något som framgår av titeln; säger han – eller rättare sagt vad Serrano 1987 påstod skulle vara hans egen urin, men som lika gärna kunde vara öl, eller någon annan gulfärgad vätska. Det såg ut såhär, förresten:

89627_andres-serrano-devant-sa-photo-piss-christ-vandalisee-le-13-octobre-1997-a-melbourneFörra gången Andres Serrano ställde ut i Sverige blev han – betecknande nog – angripen av Högerextremister…

Trots att Erik Helmerson är katolik, har han personligen ingenting emot den Serrano-utställning som nu återigen skall öppnas 13 Mars på Fotografiska Muséet i Stockholm.

Det har inte jag heller, förresten. Oavsett om herr Serrano skulle byta motivkrets, och avbilda exempelvis de Nordiska Gudarna, skulle jag inte ha något emot den saken heller.

Jag är nämligen för yttrandefrihet, och emot hat. Därför accepterar jag allt det, som vanligen kallas för Hädelse. Humanisterna, the Swedish Humanist Association har även tagit upp saken på sin egen blogg, och konstaterar liksom jag, att så fort Monoteistiska religioner som Islam och Kristendom kommer in i ett samhälle, så får vi allvarliga problem – särskilt om man har sneda, illa fungerande domstolar i ett land, som försöker förvrida lagen och rättvisan, så att våldsbenägna hat-mobbare frias, och oskyldiga döms.

Monoteismen och ”Kärlekens religion” visar sitt rätta ansikte i Köpenhamn (inlägg från 15 Februari 2015)

Detta skulle bli ett lugnt veckoslut för min del, men så blev det nu inte. Firandet av Alla Hjärtans Dag (nej, jag firar inte Valentin-dagen, och inte heller Vales Dag faktiskt, utan just Alla Hjärtans) blev idag något annorlunda än vi tänkt oss. Igår eftermiddag attackerades den kände pro-hedniske konstnären Lars Vilks vid ett seminarium om yttrandefrihet och hädelse vid Kulturcentret Krudtönnen i Köpenhamn. Men han var inte den ende av dem, som jag räknar som mina vänner som befann sig just där. Det gjorde också ingen mindre än Inna Shevchenko, från den Internationella Femen-rörelsen, och Jenny Wenhammar, rörelsens hittills enda fasta svenska representant. Svenska media skriver förstås inte ett enda ord om de senare personernas närvaro i Köpenhamn, och ”Svenska” Kyrkan tiger också i en stund som denna.

10987689_10152706945833325_8460257749030697399_n

http://www.itele.fr/monde/video/copenhague-rescapee-de-la-fusillade-inna-shevchenko-temoigne-112081

Svenska media skriver inte ett enda ord om Franske Ambassadörens och Inna Shevchenkos och andras närvaro i Köpenhamn

Monoteismen visar återigen sitt sanna ansikte. Dagens Nyheter berättade igår via sin analytiker Erik Olsson om hur flera hundra kristna aktivister bildat en lång kedja mellan en moské i Göteborg och Brännaregårdens Kyrka, i ett försök att ”knyta moskén närmare Kyrkan” som han skriver. Sveriges Ärkebiskop Antje Jackelén, vars valspråk är det islamska ”Allah Akbar” översatt till ”Gud är Större” – och som är välkänd för sitt samarbete med STASI, den gamla Östtyska Underrättelsetjänsten (hon var IM eller ”Individuelle Mitarbeiter” i en hel tioårsperiod) håller sig också – betecknande nog – tyst i en stund som denna, och har inte tagit avstånd från attentatet

10523839_10152707086573325_6026410640217784829_n

Den Danska Statsministern Helle Thorning-Smith däremot, understryker liksom den Svenske Statsministern Stefan Löfvén det viktiga att inte ge efter för de Monoteistiska religionernas våld i en stund som denna, och att verkligen stå upp för yttrandefriheten som ett av vårt samhälles grundläggande ideal. Låt oss hoppas, att våra politiker nu står fast vid sina löften, och att inga Hädelselagar nu införs i vårt eget land, eller att en ”anpassning” till islamismen nu sker, som Mona Sahlin och flera andra Socialdemokratiska politiker faktiskt har förordat i det förgångna. Världen är full av personer, som ser chansen att ”cykla med” Monoteisterna i en stund som denna, och vägen från ”samarbete” till renodlat medlöperi är i vissa fall – som hos Ärkebiskop Jackelén och andra – häpnadsväckande kort..

10968575_872063852836906_1527883025097753021_nLars Wilks teckning av profeten Mohammed som rondellhund. Värd att döda människor för ??

För oss Hedningar och Asatroende har – som jag redan förklarat många gånger – det här med Hädelse inte varit ett problem, eftersom vår egen religion tillåter sådant – vi har ju alltid Loke (eller hur ?) – och för två dagar sedan skrev Patrik Lindenfors från  The Swedish Humanist Association en klarsynt ledare i Dala-Demokraten, denna lokaltidning från de norra delarna av vårt land.

För det andra, om det bara hade handlat om böcker som är signifikanta för att de är gamla och metaforiskt vackra så borde deras huvudpersoner inte ha någon annan status än Ra och Oden; själva böckerna borde inte vara viktigare än Odyssén och Gilgamesheposet.

Ingen reagerar med vansinnesdåd på en skämtteckning av Zeus, eller nickar förstående åt att människor blir sårade in i bara själen av en nidbild av Horus.

De Irländska hädelselagarna säger att böter eller fängelse skall komma ifråga så snart ”en kraftig reaktion hos en betydande andel av anhängarna” av en viss religion, läs alltså Islam eller kristendomen uppstår. Tydligen gäller inte detta Polyteistiska – och mer toleranta religioner. Ganska märkligt, eller hur ?

Lars Wilks sympati för Hedendomen och Asatron är välkänd – bland annat lät han ju uppkalla ett av de största tornen i sitt konstverk ”Nimis” på Kullaberg i Skåne efter Oden.

stormwotanbogLars Wilks har offentligt hyllat Wothan eller Oden

I fredags skrev Svenska PEN-klubbens ordförande Ola Larsmo ett inlägg i Dagens Nyheter i vilket han hävdar, att Sverige nu fått en hotkultur. Genom att släppa in Islamisterna i vårt eget land, har skapande och konstnärliga människor i Sverige nu fått allt svårare och svårare att arbeta, hävdar han. ”Hoten kan även ta sig uttryck som brev, hembesök, vandalisering av utställningar och misshandel. Enligt arrangörerna finns ett tydligt uppsåt: att plantera rädsla, att skrämma till tystnad och självcensur.”

Under de fyra år jag själv sysslat med den här bloggen, har jag fått motta fyra allvarliga fall av näthat eller hot. En av dessa kom från en kristen ”näthatare” och fd civilingenjör, som har sin egen blogg på nätet; i ett annat fall handlar det om en känd akademiker i Göteborgstrakten, och i ett tredje om en fornsedisk sk ”gode” i samma stad, som också haft för vana att sprida rena lögner om min enkla person, eller komma med mer eller mindre våldsbejakande hotelser av olika slag – vilket han ägnat sig åt i flera år. Jag är som sagt inte förvånad, och för den delen ganska tolerant. Det fjärde fallet rör en före detta dambekant, som på Menlösa Barns dag av alla dagar, drack sig full på krogen Aifur i Gamla Stan, och hade den dåliga smaken att – klockan tre på natten – skicka mig ett dödshot för en text jag skrivit.

Jag tog inte saken på något större allvar, och personer med alkoholproblem, ”fornsedare” eller oseriösa kristna skall man kanske inte spilla någon större tid på, hursomhelst. De är de inte värda, för det första – men vid sidan av den verklighet andra jag känner, eller kommit i kontakt med faktiskt lever i, känner jag mig ändå väldigt lyckligt lottad. Det enda vi kan göra, och det vi bör göra – är att fortsätta skapa och älska – långt bortom all denna kvävande, kväljande Monoteism, och alla dessa intoleranta Muslimer och Kristna…

Efter Köpenhamnsattentaten: Yttrandefrihetens Vänner och Fiender avslöjar sig… (inlägg från 18 Februari 2015)

Tre dagar har gått sedan attentaten i Köpenhamn. Man vet, att gärningsmannen, som hette Omar Abdel Hamid El-Hussein – uppvuxen i Danmark sedan han tillåtits inflytta – inte agerade ensam. Minst två andra personer hjälpte honom, och försåg honom med mordvapen. Det hela skedde inte spontant, utan var en del i en planmässig verksamhet, som sannolikt varit beslutad och övervägd sedan lång tid.

Fem danska polismän blev skadade, sedan två av dem fått eldavbrott på sina k-pistar – trots att en k-pist torde vara ett av de mest lätthanterade handeldvapen, som alls existerar. Den danske filmaren och journalisten Finn Nørgaard är död, mördad vid 53 års ålder. Mördad blev också Dan Uzan, 23, som stod på post utanför en synagoga.

150216192515-copenhagen-gunman-train-exlarge-169Mördaren Omar Abdel Hamid El-Hussain – som försökte döda över 40 personer – danskar och svenskar…

Kvällstidningarna i Danmark och Sverige rapporterar om hur många muslimer i Danmark hyllar mördaren, som lätt kunde ha dödat ännu fler. Från Malmö rapporteras, hur en 70-årig svenska, tillika aktiv Socialdemokrat och Partimedlem, hyllat mordförsöket på Lars Wilks. Vad är det för värdegrund en sådan person har ? Varför hyllar hon mordförsök på sina egna landsmän, och hur kan Regeringspartiet i vårt land ens tillåta, att man har sådana personer som medlemmar ??

Skärmavbild-2015-02-14-kl.-18.02.25-232x300Skärmavbild-2015-02-14-kl.-18.31.30-165x300

Observera: ”Mångfaldsvänner” och Socialdemokrater applåderar skjutningarna i Köpenhamn, och vill att Lars Wilks ska dödas…

Från Danmark kommer just nu underrättelsen, att en 26-årig Dansk från Århus nu arresterats, sedan han sagt samma sak som Partimedlem Marianne ”Mia” Giorgetti. Bör då inte svensk polis arrestera henne med, eller undgår hon arrest, därför att hon är 70 år och har partibok ??

En annan gammal ”Parteigenossin”  är Sveriges Kvinnliga Ärkebiskop, Antje Jackelén. Hon har tidigare bland annat gjort sig känd som mångårig medarbetare – sk ”IM” eller ”Individuelle Mitarbeiter” i STASI – DDR:s gamla underrättelsetjänst. Hon skriver nu ordagrant såhär, när hon beklagar attentatet emot synagogan – vilket naturligtvis var en fruktansvärd händelse, som upprört många – men samtidigt skriver hon inte ett endaste ord till exempelvis Lars Wilks och andra svenskars försvar – och hon nämner inte ens det första attentatet, emot alla deltagarna på kulturcentret Kruttunden, där många av hennes egna landsmän nästan sköts till döds – Lars Wilks och Inna Shevchenko från Femen inbegripna. Alla blev de infösta i ett kylrum, där de satt och väntade på döden.

Ärkebiskopen påstår, att hon skulle vara någotslags ”andlig ledare” för hela vår nation. Gäller då inte hennes sk ”medkänsla” Lars Wilks också, eller för den delen hennes egna landsmän ?? Varför har hon ingen medkänsla med just dem – eller är hon ingen yttrandsfrihetsvän, precis. Med tanke på hennes tydliga sympatier för vissa diktaturstater i det förgångna, så vet vi mycket väl vad hon står…

original

Man fördömer ett attentat av två – med rätta – men glömmer samtidigt helt bort det första… Varför ?

Jag är inte precis den ende i vårt land, som i denna stund tänker i liknande banor. För en dag sedan frågade David Croneman – vanligen TV-recensent i Dagens Nyheter – varför hela kulturetablissemanget i Sverige är så uppenbart aggressivt och hatiskt emot just Lars Wilks, och varför många vill gå islamisternas ärenden genom att se honom död, och till och med hetsar offentligt genom att ge sig hän åt sitt sedvanliga näthat.

Ann_Heberlein

Ann Heberlein, känd kristen – kallar sig ”lektor i Etik”. Försvarar terrorister och mord på svenskar.

Han lägger märke till hur Ann Heberlein – en av de mer fanatiska ibland DN:s kristna skribenter plötsligt tvekar om yttrandefriheten, och hur hon egentligen vill förbjuda den – precis som de flesta kristna.

Och hur långt kan/får man gå? Ann Heberlein menade att när det kommer till konstnärliga provokationer i yttrandefrihetens namn måste vi ”fundera på om det är värt det”.

Jag blir skrämd av den inställningen, det låter tveklöst som att en vettig kompromiss om yttrandefriheten skulle vara möjlig.

En kommitté som avgör när man går för långt? En jury som bestämmer hur lite eller hur mycket som krävs för att bli ”kränkt”?

Och vad får man, och vad får man inte ta till vapen för?

– David Croneman i Dagens Nyheter, 2015-01-17

Så snart deras egen Monoteism blir attackerad – ja då försvarar de till och med mord, våld, blodiga attentat – ja allt ! Emot svenskar. Emot fredliga civila. Emot sina egna landsmän. Emot oss alla. Emot hela vårt folk. Emot hela vårt land.

Det är tydligt nu, mycket tydligt – kära medborgare och vänner.

Monoteistiska religioner som Islam och Kristendom är en STOR FARA i demokratiskt och yttrandefrihetsmässigt hänseende. De hotar hela vårt land, hela det öppna samhället, vår frihet och dess fortbestånd. Personligen anser jag att dessa kristna och muslimska galningar och fundamentalister måste stoppas – med lagliga medel !

180378474Inna Shevchenko – själv drabbad av Köpenhamnsattentaten. Aktivist som försvarar Yttrandefriheten, med ”Examen från LHS” = Livets Hårda Skola…

Långt borta hör jag en röst. The Voice of Reason. Frejas stämma på Jorden. Vad sade Inna Shevchenko, sekunderna före skotten i Köpenhamn ? Visst, hon är inte lektor i någonting alls, och har inga akademiska titlar vid 27 års ålder – därför att hon har fått fly från sitt hemland, Ukraina – men hon sa, att yttrandefriheten är värdelös, om vi inte vågar använda den. Verklig yttrandefrihet är inte att tycka som ”Das Partei” i något DDR, eller det Östland, en del kristna Socialdemokrater vill förvandla vårt Sverige till. Verklig yttrandefrihet är inte heller, att hela tiden ”cykla med” Islam, eller stödja terrorister som IS, vilket Svensk Socialdemokrati faktiskt gör. Verklig yttrandefrihet är att vara obekväm. Att våga ha en åsikt, som kanske är väldigt irriterande, eller avviker från mängden, god smak och allas förutbestämda mening. Hedniska Tankar, helt enkelt. Så tror Inna Shevchenko, och så tror också jag.

Jag går tusen gånger hellre i ett demonstrationståg med nämnda Inna, än med Heberlein och hennes kristna högerpatrask. Till och med om man skulle försöka bekämpa oss med kulor, vilket inte framstår som särskilt osannolikt, inte minst därför att det redan hänt i frk. Shevchenkos fall – flera gånger till och med.

Jag tror jag får citera en annan biskop än den bedrövliga hycklerska vi har just nu – Esaias Tégner, denne store svenske skald, som i dikten ”Det eviga” skrev

960x540

Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
Det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
Lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld
Och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt: Kring himmel och jord
Genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: Ej rotas där ut
Från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut,
Så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
Sin fristad det har i ditt bröst fördold.

Som man förstår, var Esaias Tégner en stor vän av Hedendomen och Asatron, men ingen större vän av Monoteistiska religioner, trots att han levde i en värld och en tid, då det inte var tillåtet att vara något annat än kristen – samma trångsynta, yttrandefrihetsdefekta halvdiktatur, som vissa personer än idag vill se i vårt land – och som de fortsätter att ta till våldsargument för. De applåderar terrorism, som sagt; men det gör inte jag. Ingen makt i världen – inte ens det halvt allsmäktiga Socialdemokratiska Partiet, kan få mig att applådera mord på svenska medborgare. Kom ihåg det, godvänner.

Och som jag tidigare skrivit. Tar man bara bort kristendomen och islam från jordens yta, försvinner 80 % av all terrorism överhuvudtaget, liksom den religiösa terrorismen, enligt vad en del undersökningar visar.

Det finns nämligen INGA polyteistiska eller hedniska religiösa terrorister, inte någonstans på hela Jorden, vad det nu kan bero på…

10994943_343364179191705_5303252241655312702_n

I Vilket Norge skickar Telemarksbataljonen på Islamska Staten… (inlägg från 20 mars 2015)

7 Mars i år kom en annan militärt präglad nyhet från de Nordiska länderna, som fick ganska stort genomslag i engelskspråkig press. Medan den svaga svenska minoritetsregeringen kring Stefan Löfvén misslyckas med i stort sett hela sin utrikespolitik, inte minst med hänsyn till Saudi-Arabien och Islam, är de övriga Nordiska länderna helt eniga om vad som måste göras..

Daily Mail och andra Brittiska Tidningar har varit mycket tydliga, när det gällt att uppmärksamma hela saken. I Sverige noterar vi bara hur Socialdemokratin ger ett ökat stöd till IS sk ”återvändare” och de personer, som använder Sverige som bas för terrorism, allt enligt SÄPOS årsrapporter, där antalet IS-anhängare från Sverige nu anges till minst 300 stycken. I Norge, däremot, har man en helt annan syn på problemet, och vad som snarast bör göras för att lösa det…

Telemark_bataljon_vaapen

Från Norge har man nämligen nu skickat Telemarksbataljonen – känd från inte minst Afghanistan – till Norra Syrien för att lösa problemen där, och göra slut på ”Islamska Staten” en gång för alla. Jag citerar:

Norway is apparently fed up with the Islamic State terrorist group (ISIS) and will be joining several other nations in sending forces to combat them, but they’re not just sending regular soldiers. — — a battalion so fierce that even an American veteran said they’re a force to be reckoned with, have been mobilized to head to Iraq and take on ISIS in their own territory, and they’re not playing around. Roughly 50 soldiers from the elite squad are on their way to the northern Iraqi city of Irbil to train Kurdish forces in their fight against the brutal terrorist group. Norway will also be sending instructors to the capital city of Baghdad in hopes of stopping an insurgency that has allowed ISIS to take over large portions of Iraq and neighboring Syria.

While in Afghanistan in 2010, the Telemarks became well-known for painting the skull featured in the Punisher comics on houses and buildings that belonged to suspected members of the Taliban. Upon the loss of one of their team, Claes Joachim Olsson in January 2010, members of the group reportedly wore patches featuring the skull with the words, “Jokke – we will never forget.” Jokke, as he was called by his team, was only 22 when a roadside bomb placed by Taliban insurgents exploded underneath his storm tank and killed him. — —

An American veteran who fought with the Telemarks knows just how fierce of a battalion they are. Charles Stanley, 51, former sergeant in the Army’s 82nd Airborne Division, helped provide logistics for Norwegian units during their two-week cold weather training to prepare for a deployment to Bosnia in the late 90s.

Stanley told MailOnline that the Telemarks would be a fierce asset to the Kurdish Peshmerga in fighting ISIS, and that ISIS had best be running scared with their arrival.

“ISIS should fear them for sure,” said Stanley. “They didn’t hold back in work or play and when they went to the task of battle that was all of the business they cared for until the mission was completed.”

Stanley said that ISIS relies on uncontrolled chaos and sheer force to overrun enemy positions. He said they lack training and discipline, and they have no strategy when it comes to the battlefield other than rushing the enemy and hoping for the best.

Så långt den Norska hållningen, som faktiskt talar för sig själv. Man accepterar inte fler Islamister eller Monoteister – varken i sitt eget land, eller någon annanstans.

Man gör rent hus med dem, och för krig för att blåsa bort dem från jordens yta, helt enkelt. Men vad gör vår egen ”Regering” ???

Vi har regeringens egen ”terrorsamordnare” Mona Sahlin, och hennes eviga sätt att ständigt vika ned sig för IS, hennes ständiga daltande, och hennes förstulna och understuckna stöd för islamism och extremism, som till och med fått vissa islamska invandrare i Sverige att ”kräkas” som de skriver.

Hur länge skall denna svenska indolens egentligen fortgå ? När gör vi som våra Nordiska bröder, och sätter hårt emot hårt – också här hemma i förorterna ??

Vad har Islamska Staten emot Palmyra och Palmyrenerna ? (inlägg från 2015-08-26)

Den 19:e Augusti i år kom nyheten om hur den kände och väl respekterade arkeologen Khaled Al-asaad (varje efternamn lär betyda ”Lejon” tror jag, även om mina kunskaper i Arabiska eller Syriska är lika med noll) mördats av Islamska Staten i Palmyra – den antika ruinstad och UNESCO Världsarv han ägnat 40 långa år av sitt liv åt att värna, utforska och skydda. Khaled Al-assad blev 81 år gammal, innan hans mördare först halshögg honom, och sedan band fast hans huvudlösa och blödande kropp vid en av Palmyras kolonner..

_85057995_paltwoPalmyras Hellenistiska kultur byggde på Polyteism – och därför tolerans. Monoteistiska kulturer som islam och kristendom, är per definition alltid intoleranta.

Youtube-klipp har också publicerats på hur barnsoldater – inte äldre än 15-16 år – tvingats och trugats till att avrätta Syriska fångar på Palmyras gamla romerska amfiteater. En hel värld har fördömt övergreppen, men ingen skriver om det hedniska Palmyra, som en gång var en tolerant och tekniskt kompetent civilisation, vars jordbruk och hushållande med vattenresurser var helt överlägsen de primitiva islamister, som nuförtiden förhärjar en halv världsdel.

o-PUTIN-570Scener som dessa har utspelats om och om och om igen, överallt där Islam och kristendom visat sig… Korståg, assassiner och förföljelse – från medeltiden till idag

Igår publicerades så bilder på hur Islamska Staten förstört Baalshamin-templet och andra kulturskatter i det antika Palmyra, som stått orört i över 1800 år. Baalshamin betyder ordagrant ”Herren Solen” och var bara en av de många gudomar, som dyrkades i Palmyra – men hans tempel var nästan intakt. (Shamash var namnet på den fornsumeriska solguden, som också var rättvisans gud – jämför vår himmelsgud Tyr). Han dyrkades redan på Feniciernas tid – 1800 år före kristus – och tillsammans med Mithra – en persisk solgud – var han bland de viktigaste hedniska gudarna, i en obruten följd av år, sådär 2000-2100 år senare, eftersom Palmyras egentliga storhetstid inföll på 200-300 talen av vår tideräkning.

915Ständigt denna islam – ständigt denna kristendom – och se på resultatet !

Sådan är Monoteismen.

För sjuhundra år sedan eller lite mer var våra egna förfäder illa ute. Kristna folkmord och massavrättningar drabbade dem, och Vikingar avrättades av de kristna i England på samma sätt, som syriska arméns soldater nu avrättas av islamisterna. Både i Dorset i England och i York och på andra ställen har man hittat rester efter män, kvinnor och barn, som skoningslöst massakrerats av de kristna. Också här i vårt eget Norden skedde med säkerhet tempelskändningar, masslakt och förföljelse, fast få arkeologiska spår har hittats ännu. Men våra förfäder beväpnade sig, och slog tillbaks emot den Monoteistiska ohyran. Många forskare anser nu, att Vikingatågen var ett rent försvarskrig. Via attacker emot fiendens baser, vid Lindisfarne och andra baser på den Northumbriska kusten, kunde vi freda oss och de våra emot folkmordet. Då gjorde vi inte som idag, när vi bjuder in fienden till det egna landet, och låter honom bosätta sig här – mitt inne ibland oss.

_73387655_vikingmassgrave,weymouthDöda Nordiska civila, och krigsfångar som fått huvudet avhugget. Det kristna England på 1050-talet. (Metoderna känns igen !)

Som jag ska skriva om i ett kommande inlägg finns det fortfarande kristna grupper som vandaliserar UNESCO Minnesmärken, här i vårt eget land – och som våldför sig på Världsarven – precis som ”Islamska Staten”. Igår rapporterade SVT, den Svenska Statstelevisionen i nyhetsprogrammet Aktuellt om en Muslimsk Mobb i Stockholmsförorten Rinkeby, som hotat och förföljt flera personer, och som kastat ägg – men inte stenar – emot Aktuellt-redaktionens bil. Än så länge har dräggen i Rinkeby inte tillgång till yxor eller automatvapen, men som ”Husby-kravallerna” från 2013 visade, så är det nog bara en tidsfråga innan den islamska fundamentalismen breder ut sig här med – med känt resultat !

026122167a8b05ba0ffdd315b94101e3

Antikens Palmyra var en högstående stad med plats för mer än 40 000 invånare – vid sin höjdpunkt under Hellenismens glansdagar. Den hade stora trädgårdar, oaser med palmer – varifrån hela staden tog sitt namn – och friskt rinnande vatten i nästan varje hus – lyx som dagens invånare helt får klara sig utan. Fontäner sprudlade, offentliga badhus, teatrar och jättestora tempelkomplex, där alla i endräkt och fred kunde dyrka Statens gudar hörde till gatubilden. Man har spårat de äldsta templen till 2300 fk och långt före bronsåldern – och solen och växtlighetens gudar dyrkades med stor kontinuitet i mer än två och ett halvt årtusende. Palmyra låg vid korsvägen mellan öst och väst, och där flera viktiga karavanvägar möttes.

1280px-Palmyra_theater02(js)

Palmyras vackra romerska teater – en plats för talekonst och poesi – innan Islamisterna besudlade den med likhögar och blod…

Judar, greker och romare – araméer och syrier – alla var de Polyteister – och alla kunde de leva i endräkt och fred. Alexander den Store kom förbi redan på 300-talet, och efter honom var Palmyra i mer än 300 år del av en grekisk och hednisk civilisation utan motstycke i den kända Världen. Romarna övertog formellt stadens styrelse år 14 – under Tiberius – samme vise kejsare som klokt nog lät avrätta den efterlyste terroristen Jeschua ben Yussuf, sin tids Osama bin Ladin – och staden fortsatte blomstra som autonom provins i det romerska riket.

binladenjesusNWPIX_450x220Jesus och Bin Ladin – lika som bär – och för övrigt är det väl ungefär – samma Monoteister här som där…

Jeschuas attack emot Templet i Jerusalem – sin tids ”World Trade Center” misslyckades pga brist på sprängmedel, men har ihågkommits i Bibeln som ”utdrivandet av månglarna ur templet”. På 140-talet gjorde de Monoteistiskt anstuckna Nabatéerna i staden Petra (i våra dagars Jordanien) uppror emot Romarna, men också under Hadrianus på 300-talet fortsatte staden att blomstra, och blev hem åt flera manstarka garnisoner – alla polyteister de också, och anstuckna av Mithraismens filosofi – som egentligen mest var ett förstadium till Frimureriet…

Triade_palmyréenne._Malakbêl,_Baalshamên_et_AglibôlEn av Palmyras många gudatriader – med den persiska solguden i mitten. Alla är klädda som romerska soldater med Centurionernas Officerssvärd i händerna – och alla har helt olika anletsdrag. Många nationaliteter, men en stark armé.. Garantin för välstånd, polyteism och fred !

Påfallande ofta var Palmyras gudomligheter indelade i triader, eller grupper om tre. Se statysockeln med de tre gudinnorna överst i detta inslag ! Samma tre-delning – sade på sin tid (1950-talet) den franske antropologen Georges Dumezil – är utmärkande för alla de indoeuropeiska folken, i klar motsats till semiterna och deras intoleranta ökenreligioner. Också i Nordisk mytologi finns Oden, Tor och Frej, till exempel, de tre Nornorna eller Freja, Frigg och Hel – som också är en gudinne-triad.

Och inte bara det. År 252 – när Rom och det Parthiska riket – dåtidens supermakter – råkade i krig, tog en lokal exarch eller styresman vid namn Odaenathus befälet i staden, och grundade ett eget Hellenistiskt rike – som när det var som störst omfattade stora delar av Mellanöstern, inklusive det toleranta och intellektuella Alexandria i Egypten, med sitt berömda bibliotek – samma bibliotek som islamisterna till slut totalförstörde…

Palmyra_imposedNär Palmyranska Imperiet var som störst kunde det förena judar, araber, romare och kristna – under en hednisk statsreligion – enda sättet att ena dessa folk !

Det Palmyranska riket blev dock kortlivat. Romarna återställde ordningen i sin östra rikshalva redan 273. Palmyra förstördes av den kristne kejsar Aurelianus. Muslimer och annat bråte tog över så småningom, och öknen bredde ut sig över ett våldtaget land. Hela platsens hedniska historia är förstås nog för att dagens islamister ska hata den, men med särskild hätskhet hatar de nog ändå dess sista självständiga härskare – eller härskarinna – eftersom hon var kvinna, och Odaenathus änka till på köpet…

Denarius-Zenobia-s3290Palmyriansk Silverdenar från Zenobias regeringstid, 269-275

Zenobia, som hon hette – har gått till historien som Mellanösterns mäktigaste och märkligaste kvinna någonsin, undantaget möjligen Kleopatra av Egypten, som hon också påminde om. Men till skillnad från Kleopatra, som faktiskt var en ljushårig och blond grekiska med tydligt Europeiska drag (hon var av Ptoleméernas makedonska släkt, och man har många porträtt av henne) så beskrivs Zenobia som mörk, svarthårig och ungefär lika språkbegåvad (Kleopatra lär ha talat 12 språk flytande, Zenobia bara fem) – hon hade också ett utpräglat sinne för den fornegyptiska kulturen, vars gudomar hon också lär ha dyrkat… Förutom det hade hon också något Kleopatra helt saknade – nämligen militär begåvning. Zenobia ledde sina arméer själv, red och slogs minst lika bra som någon man, om man får tro de antika källorna, och hon brukade också följa sina soldater en sträcka motsvarande minst en nutida svensk mil med full packning och i främsta ledet, när de gick ut för att slåss..

800px-Herbert_Schmalz-Zenobia

Zenobia av Palmyra enligt en tysk 1800-tals målning

Zenobia förlorade till slut – för emot det hedniska Rom, som hade enat en hel värld av hedningar med kelter och germaner som soldater, kunde hon i längden inte slåss. Men romarna behandlade henne ytterst tolerant – för tiden. Vercingetorix, Simon bar Kochba och alla de andra som gjorde uppror emot Rom avrättades – men inte Zenobia. Hennes efterkommande barn levde i Rom i lång tid sedan, och man har på 2000-talet hittat inskriptioner, som tyder på att hennes släkt levde kvar i Rom mer än 200 år senare..

Också Veleda, de germanska frisernas och batavernas stora Völva, fördes till Rom och levde där – men om hon fick någon villa i Tivoli, utanför Rom, där Zenobia slutade sina dagar, förmäler inte historien. Förutom Thusnelda – Arminius hustru, som också var politiskt verksam, och som satt internerad på marinbasen i Aquileja i Norditalien – samt Kleopatra själv – var nog ingen kvinna någonsin ett så stort hot emot Rom – och Zenobia är fortfarande legendarisk...

Kanhända kommer IS blinda hat emot staden Palmyra just härifrån – eller hatar de bara hedningar och toleranta civilisationer i allmänhet, likt alla dessa Satans mördare och barbarer, inbegripet dessa kristna. Ja- vem vet.

En sak är dock säker.

”Vad våldet må skapa, är vanskligt och kort – Det dör som en stormvind i öknen bort” som Esaias Tégner, den store hedningen och humanisten till biskop, en gång skrev…

”Det var Satans fel, det var Satans fel” (inlägg från 2015-09-25)

Om det nu – enligt Muralgranskaren – som jag skrev om för några dagar sedan – finns en Katolsk Satan, en Ortodox Kristen Satan och troligen väl även en Statskyrklig Evangelisk Satan (Antje Jackélen är nog på något sätt inblandad, tror ni inte ?) så finns det naturligtvis också en Muslimsk Satan som Världens Monoteister som vanligt sysselsätter sig med.

För mig som Hedning påminner dessa märkliga Monoteisters ständiga lallande och dillande om Satan och Djävulen (ja alltså Fan, Hornper, Mörkrets Furste ni vet) lite om Alfons Åberg, den lille treåringen som på fullt allvar skyller precis allt ont som händer på sin inbillade låtsaskompis ”Mollgan”, som han skrikande av förtrytelse tar till som den skyldige, så snart han själv blir påkommen med ett eller annat hyss.”Det var inte jag, det var Mollgan som gjorde det !” När ett litet barn gör såhär kanske det kan anses charmigt, men betänk nu följande:

Flera Kristna Mördare i Sverige har under det senaste året börjat skylla på Djävulen vid Landets Domstolar, och på fullt allvar hävdat att de nu är ”frälsta” och att de därför – enbart på grund av sin religion – ska släppas fria omedelbart, och att de aldrig var skyldiga, utan att det var Djävulen som skulle legat bakom deras brott, osv osv..

”Dagens Juridik” berättade 16 September i år om den Muslimske mördaren Rahmi Sahindal, gärningsman i det uppmärksammade Fadhime-mordet. Han påstår nu också plötsligt inför Domstol och under ed, att han själv skulle varit totalt oskyldig till det mord han begick på nära håll gentemot sin egen dotter för cirka 13 år sedan. Allt skulle vara Djävulens fel, och därmed anser han – ska han alltså genast få nåd, och få komma ut i samhället…

fadimecomSköt sin egen 26-åriga dotter i huvudet, inför hennes mor och dotter. Har i mer än tio år påstått att det var för familjens ”heder” – anför nu Islam som skäl.

Tyvärr har – som Dagens Juridik nu uppmärksammat – Svenska Domstolar tydligen börjat låta sig bevekas av dylika religiösa ramsor, och därmed är rättssäkerheten i hela landet ute på vad som kan vara ett snabbt sluttande plan… Domskälen hos Örebro Tingsrätt, som haft till uppgift att granska nådeansökan (samma Tingsrätt har också fått befatta sig med den flerdubble Polismördaren Jackie Arklöv, som också anser sig oskyldig och ”frälst”) framgår inte helt av artikeln, men man kan ju bara hoppas att man inte tar hänsyn till allt detta muslimska joller.

Rahmi Sahindal sköt sin egen dotter efter noggranna förberedelser, och efter att ha köpt och anskaffat ett vapen. Var det också djävulens verk, eller hur gick det till ? Tidningen skriver:

I samband med att Fadime besökte sin syster i Uppsala överrumplades hon av sin pappa som sköt henne i huvudet med en pistol. Trots att Fadimes mamma och syster försökte stoppa honom trängde sig pappan fram och avlossade, på mycket nära håll, ännu ett skott i huvudet på sin dotter.

Pappan erkände gärningen och dömdes senare samma år till livstids fängelse för mord. Uppsala tingsrätt liknade i sin dom tillvägagångssättet med ”en ren avrättning”. Den hade dessutom utförts inför ögonen på Fadimes mamma och två systrar, varav den yngsta var 13 år.

Det här kan inte ha varit fråga om ett vådaskott, eller en tillfällig impuls. Domstolen konstaterar att det varit fråga om en planerad aktivitet, rent handgemäng och två skott på nära håll. Inga som helst djävlar var inblandade, men däremot en muslimsk familj, som i sedvanlig ordning tagit sig in i vårt land på ”flyktingstatus”. Familjen Sahindals manliga medlemmar i Uppsala har också varit kända för ett och annat. Fadhimes bror mordhotade bland annat systern, och blev även dömd för våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande, innan Polisen år 2014 slutligen sköt ned honom, och oskadliggjorde honom för alltid – vilket sannolikt var den enda utvägen för samhället.

Men nu ska man tydligen plötsligt ta helt andra hänsyn. Tingsrätten skriver, enligt ”Dagens Juridik”:

Örebro tingsrätt beslutar nu att omvandla 69-åringens livstidsstraff till 24 års fängelse. Domstolen anser i och för sig att han under de senaste åren kunde ha ”intensifierat sina ansträngningar att lära sig svenska i tal och skrift och att utvidga sitt kontaktnät till att inte enbart omfatta nära anhöriga till honom”.

Det skälet att mördaren hela tiden utvidgar sitt kontaktnät, och söker nya kumpaner utöver ”familjen” ska alltså vara ett skäl för strafflindring, och för att så småningom släppa lös honom, liksom allt det religiösa tramset.

Verkar det tillrådligt ? Är det ett skäl till att begränsa livstidsstraffet ??

För mig verkar det – med tanke på allmänhetens säkerhet – snarare tvärtom, eftersom det är en kriminell mobb vi här har att göra med. Rahmi Sahindal är idag 69 år, och när straffet är till ända – det skulle vara en livstid – kommer han att vara 78 år. Det är ingen hög ålder, eftersom medellivslängden i vårt land är högre än så. Han kan säkerligen förväntas mörda och fortsätta begå brott efter brott ett tag till, ända tills han blir hundra – eller vi utvisar honom tillbaka till Syrien med hela hans ”familj” – möjligen kvinnorna undantaget. Det vore nog bäst. Och nu när vi frågar: Hur många fler med hans värderingar har vi nu släppt in i vårt land – frågan är nog relevant, med tanke på dagsläget ?

Från självaste Mecka rapporteras idag mer om den muslimske Satans härjningar – även om få kurder väl förhoppningsvis torde vara inblandade just denna gång.

mecka2prio

Över 700 människor har trampats ihjäl. Över 800 har skadats allvarligt – och VARFÖR – jo – på grund av Monoteisternas Djävulstro.

 I en absurd och ovärdig ceremoni – kallad ”Stenandet av Djävulen” utbröt plötsligt religiös masshysteri och panik, enligt DN. Saudi-Arabien, där det hela inträffade – är vanligtvis ett land med mycket Polis och synnerligen hård social kontroll, liksom Sverige är åtminstone i några avseeenden, men ändå… Och saudiska myndigheter har sin egen version av varför det hela alls inträffade:

Saudiska myndigheter skyllde på torsdagen ifrån sig för katastrofen och pekar istället ut ”odisciplinerade” pilgrimer som ansvariga. Senare på torsdagskvällen krävde Irans högste ledare Ali Khamenei att Saudiarabien tar på sig ansvaret för katastrofen. ”Misskötsel och felaktigt agerande har orsakat katastrofen”, sade Khamenei enligt Reuters.

-Dagens Nyheter 2015-09-25

Då har det ju även, således gått upp för herrar Imamer och Muslimer att det är människornas dumhet, den så kallade Dumskan och inte Ondskan det handlar om. Helig Enfald, med andra ord. När Monoteistiska Religioner och Djävulstro är inblandade, går det förr eller senare ofta såhär. Det är inte första gången det händer, har flera kommentatorer uppmärksammat.

Själv är jag som bekant Hedning, och jag tror överhuvudtaget inte på några Djävlar, eller att det skulle finnas ”onda” influenser i Universum annat än skenbart. De flesta mördare är utan tvekan kristna, eller muslimer. Finns det några onda krafter i Världen alls, går de att hänföra till just dessa två världsreligioner, eller rättare sagt deras utövare – för de bär sig ofta åt såhär. Som en enkel hyllning till Kristendomen och  Islam, och vad de religionerna påfallande ofta för med sig, spelar jag idag följande vackra sång:

Visst, det är kanske inte så respektfullt, men vissa sorters ”kulturer” ska kanske få just den sorts respekt de förtjänar, till slut:

Attentaten i Paris – och om Världens oförmåga att lära sig vad Monoteismen står för.. (inlägg från 2015-11-15)

Återigen visar Monoteismen sitt rätta ansikte. Återigen får Världen lära sig hur det går, när Abrahamitiska ökenreligioner som bara tror på en enda gud får breda ut sig i ett samhälle. Återigen ser vi vad Islam verkligen står för. I Paris skjuts människor på öppen gata. Bomber briserar, och ytterligare ett hundratal människor dör på grund av Allah, Jahve eller som han också kallas – Gud. Kristendomen och Islam har orsakat mer korståg, mer död och mer förödelse än alla andra religioner på vår planet tillsammans, och så länge vi tillåter, att Islam eller Kristendom sprids öppet – så länge kommer det gå såhär.

is-paris-terror

Världens ledare uttalar nu många vackra ord om sin solidaritet med Frankrike, där allt detta hemska inträffat. Francois Hollande, Frankrikes tappre President som jag för min del helhjärtat stöder – IS måste stoppas – var den förste att avslöja vem som låg bakom attacken, och kraftfullt fördöma denPresident Obama i USA kallar attacken ett överfall på hela mänskligheten, och de universella värden vi alla delar.David Cameron i England visar också sitt stöd, och säger att han känner Frankrikes smärta.

Paris kommer inte att falla igen

Det är stora ord, men på ett sätt sant. Paris – och Boulevarde Voltaire – längs vilken de flesta av attentaten inträffat – är på sitt sätt en symbol för den fria Världen, för det var här det sekulära samhället föddes. Det var här människor för första gången tog till vapen emot den kristna kyrkan på allvar, och det var Voltaire som sa ”Ecrasse l’infâme” eller krossa den skändliga, och med det syftade han på den kristna religionen. Ända sedan dess har vi fått beträffa Monoteismens fruktansvärda dödsryckningar, och att de som inte vill acceptera, att alla folk har sina egna Gudar och religioner därför slår till emot just Paris, är som vi alla förstår mer än en tillfällighet. Kanhända kommer vi se hur islamister, katoliker och andra kristna slår till emot vanliga medborgare flera gånger efter det här, men till slut måste ändå Världens folk vakna, och inse sanningen – och den är, att vi inte kan ha dessa Monoteister bland oss längre !

550ee30e8783c4b4af4660c0906fc16e

-- , Dental--

Paris har sett många terrordåd och många revolutioner, men Paris har aldrig gett upp !

Nu förstår också kanske till sist Europas ledare, att hårdare gränskontoller och en enad front emot kristendom och islam är ett absolut villkor, om vi skall kunna skydda våra länder. Minst en av det tiotal terrorister från IS, som nu tagit sig in i Europa hade gjort det med falsk ”flyktingstatus” via Grekland, och medan allt fler och fler islamister nu översvämmar Europa, måste vi ändå fråga oss, hur många fler av dessa ”mördarsniglar” som redan finns i Sverige, och som också gömmer sig här. Enligt SÄPO, Säkerhetspolisen, finns minst 120 ”före detta” IS medlemmar i Sverige, och det är ingen hemlighet att flera av dem gömmer sig på de ”flyktingboenden” den Socialdemokratiska Regeringen Löfvén ordnat för dem.

Det finns vissa Socialdemokratiska Politiker i Sverige, som öppet stöder IS, och som säger att dessa skall erbjudas fria jobb, gratis bostäder och massor av bidrag här i vårt land, vilket bara innebär att de kan fortsätta med sin terrorism, och att de får fri finansiering av terrorismen via den svenska Socialdemokratins försorg. En sådan politiker är Mona Sahlin, som är känd för sin stora sympati för Jihadismen, och som tidigare i år lagt fram en hel rad förslag, som stöder finansieringen av Jihadisterna. Liksom av en ren händelse – eller en slump – talade jag i fredags eftermiddag med en kollega, som är mer insatt än jag i den säkerhetsmässiga situationen för Sverige, och han var mycket upprörd över den politik, som svensk Socialdemokrati nu för.

hqdefaultDessvärre har vi nuförtiden politiker i den svenska Socialdemokratins topp, som stöder och samarbetar med Jihadisterna..

Hårdare gränskontroller och noggrann identitetskontroll av de personer som kommer hit är en absolut nödvändighet – det förstår man nog i de flesta av Europas länder. Endast så kan de värsta verkningarna av Abrahamitiska religioner, Monoteism eller Islam och Kristendom stoppas – det inser vi nog allihop. Från Danmark kom igår en underrättelse om hur de styrande i den goda staden Köpenhamn avbrutit allt samarbete med ”Det Islamiske Trossamfund” – som den största muslimska organisationen i Danmark kallas – anledning är dess antisemitism, och dess grovt odemokratiska hållning, som inte längre kan accepteras i Danmark, eftersom Danmark till skillnad från Sverige är ett sekulärt samhälle. Undersökningar visar också, att 4 av 10 muslimer i Danmark vill införa Sharia-lagar i det danska samhället, vilket skulle innebära att all civilisation och alla ”västerländska värden” i ett av Sveriges närmaste grannländer i så fall utplånas. Nu gör danskarna motstånd, och förslaget har ingen chans att gå igenom.

12239684_921193121305757_2576238109044352588_n

Svensk Socialdemokrati vacklar hela tiden hit och dit, och visar stor oförmåga att lösa säkerhetssituationen. Det är FARLIGT för ett litet land som Sverige att ha sådana politiker vid makten..

12249864_953232358057184_5245148694761362145_n

I Sverige finns fortfarande en mycket märklig myndighet kallad SST, som under de senaste tre-fyra åren vräkt ut accelererande summor – på över 40 miljoner – till de allra mest extrema Muslimska samfunden i vårt land. Just sådana samfund, som man i Danmark och Köpenhamn inte längre vill finansiera, till och med innan de senaste händelserna i Paris ägde rum. Allehanda märkliga och mystiska kristna ”östkyrkor” stöds också hela tiden av SST, som håller dem flytande. Vad det leder till för vårt öppna samhälles del har vi redan fått se.

Åsa Romson från Miljöpartiet, har också vacklat hit och dit i dessa frågor. Hon skall nu föreställa Vice Statsminister i ett land som Sverige, och Stefan Löfvén lär ha uppmanat henne att ta tillbaka sina senaste uttalanden, vad gäller händelserna i Paris, samtidigt som allt fler svenskar kräver hennes avgång i namninsamlingar på nätet. Inom loppet av en enda dag, lär drygt 11 000 underskrifter lämnats in, och med detta står det också klart – vi kan inte längre ha Politiker som medvetet eller omedvetet stöder och finansierar terror, genom att ge IS-anhängare och Jihadister frikostiga bidrag och gratis asyl i vårt land.

Det gäller också Frankrikes och hela Europas säkerhet – lika mycket som vår egen. Vårt lösenord måste bli: INTE EN MAN, INTE EN KRONA MER ÅT MONOTEISMEN !

Trash_Religion_b-on-w_no-site

Vive la France Libre !

images-2

Aux armes citoyens. Formez vos bataillons ! Marchons, marchons !

Hyperbole – och ”Kärlekens Religioner” (del 1) (inlägg från 2015-11-17)

Vet ni – mina läsare – vad som menas med en sk ”Hyperbole” ? – Jaså inte ?? Då måste jag börja med att förklara det för er. En Hyperbole är en så kallad Retorisk figur (Rhetoric Figure, Rhetorische Figur) elleren medveten överdrift, (bewusstes übertreibung, intentional exaggeration) som satts ut i en konversation, en text eller något annat medium för att illustrera en argumentation, till exempel, eller i ett ironiskt eller satiriskt syfte. Hyperbolen som berättartekniskt knep fanns redan under den Hedniska antiken, och används lika flitigt inom politikens värld, som inom religion, mytologi, journalistik eller många andra ämnesområden. Den som först myntade begreppet lär ha varit retorikern Isokrates, och han var helt och hållet Polyteistisk Hedning.

Det finns naturligtvis många sådana stilmedel – det inser varje någorlunda intelligent person, som någonsin handskats med skriven text – men Hyperboler, som retorisk figur, kan många gånger användas för att skapa en avsiktligt komisk effekt, (comic effect, komisches effekt) som då man arbetar med tecknade karikatyrer eller bilder – till exempel.

Ett annat exempel på Hyperbole finns i Hymiskvida i Eddan, där Tor sägs äta tre oxar på en gång, av ren hunger – och före frukost, fast vi annars i Harabsljod får förklarat för oss, att han ingen annan frukost äter, än en skål gröt och lite sill. Berättaren använder alltså Hyperbole som en komisk effekt, för att säga något om Tors sinnesstämning före hans och Hymirs berömda fiske.

Forskning visar emellertid att små barn och förståndshandikappade personer (de som lider av Asbergers syndrom, till exempel) inte kan förstå vad som menas med Hyperbole, eller medvetna överdrifter. De kan inte förstå ironi heller, och befinner sig därför på ett mycket lågt intellektuellt stadium, liknande Bokstavstrogna muslimer och Kristna, eller andra anhängare av Monoteistiska religioner, först som sist. Dessa visar ju sig ofta påfallande humorfria, och har extremt lätt för att ”tolka in” saker i ett budskap som inte alls finns där – och inte minst – först som sist känns de igen på sin Monumentala Intolerans, likt ett slags sk ”fornsedare” eller andra Skitstövlar.

Dessbättre skall Asberger vara relativt sällsynt i vårt land – det beror helt enkelt på dåliga gener, och är en medfödd defekt – helt olikt detta med Blå Ögon och Rödhårighet (som jag skrev om igår) – men Monoteism, respektive existensen av Skitstövlar, är som vi alla vet betydligt vanligare…

Titta på detta väl tecknade exempel, får ni se… (mal sehen, Lookie here, Asatruar Eldaring.de)

719

Visst- Kristendomen i sin Evangelisk-Lutheranska form kanske har kommit någonstans efter 1000 år av utveckling och påverkan av hedningar, men det finns ju flera Monoteister som påstår sig företräda ”en kärlekens religion”

I dagens ledare i Svenska Dagbladet noterar Ivar Arpi (känd för att i somras ha försvarat Asatron) att Islam aldrig varit en kärlekens religion, lika lite som kristendomen, och att den sannolikt aldrig kan bli det heller. Han skriver faktiskt – återigen – så pass bra, att jag måste citera honom, även om Ivar Arpi – för den sakens skull – inte använder varesig ironi eller hyperbole i det här exemplet, för hans syfte är högst allvarligt, även om man inte kan kalla honom för bokstavstroende just för det. Jag hoppas, att ni alla är intelligenta nog att inse skillnaden, ty:

Hur representativa är terroristerna för islam? Inte särskilt. Men som icke-muslim är det vanskligt att bestämma vad som är äkta respektive falsk islam. Det behöver man heller inte göra. Det räcker med att konstatera att radikal islamism förvisso inte representerar hela islam, men att islam har ett problem med radikal islamism. Ett problem som dessutom drabbar oss alla.

I Sverige har vi länge ignorerat det växande problemet med radikalisering av unga muslimer företrädesvis i utanförskapsområden. Allt fler moderata imamer varnar för detta. Tyvärr har muslimska samfund varit för dåliga på att ta striden med radikal islamism.

En styrelseledamot för al-Rahmanmoskén i Eskilstuna skrev stöttande ord till en svensk IS-jihadist på Facebook. En imam i Gävle moské har likaså stöttat IS.

— —

De som har försökt påtala problemen har stämplats som rasister och islamofober.

Ofta är det svenska muslimska organisationer – exempelvis Sveriges unga muslimer, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Islamiska förbundet – som legat bakom. De är mer måna om att anklaga de som skriver om de här frågorna för islamofobi än att själva ta striden mot extremismen. Man kan undra varför. De torgför nämligen ofta samma berättelse: om en islamofob västvärld som är ute efter att bekämpa islam. Det är samma berättelse som Al-Qaida och IS använder. Även om man inte stöttar jihadism så utgör den här sortens ideologi en grogrund och ökar polariseringen i samhället.

Det måste vara slut med det nu. Man är inte för radikal islamism om man försvarar muslimer mot absurda anklagelser. Och man är inte islamofob för att man ser det stora hotet från radikal islamism. (Ivar Arpi i ledaren ”Radikal Islamism drabbar alla” – Svd 2015-11-17)

79845030abdallah-jpgLille Abdallah (Allahs tjänare): Uuhu Buuhu – Västvärlden är e-elak – bara såå Elak ! Men snart så utropar jag Kalifatet, och min pappa är Emir ! Så det så !!

Så hur vanliga är ”vanliga muslimer”? Enligt en färsk studie av den holländske sociologen Ruud Koopmans verkar uppfattningar som i regel anses tillhöra radikal islamism verkar vara mer utbredda än man tidigare har trott. Koopmans har undersökt attityder hos självidentifierade muslimer från Turkiet och Marocko i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Österrike och Sverige. Både fundamentalism och fientlighet mot andra grupper är relativt vanliga.

 • 43 procent av svenska muslimer (med rötter i Turkiet) vill inte ha homosexuella som vänner,
 • 37 procent anser att man inte kan lita på judar och
 • 52 procent av muslimerna i undersökningen anser att väst är ute efter att förstöra islam.
 • 43 procent av svenska muslimer tycker att muslimer borde återvända till islams rötter,
 • 67 procent tycker att det bara finns en tolkning av islam och
 • hela 52 procent anser att det är viktigare att följa religiösa lagar än lagarna i Sverige.

(Ivar Arpi, 2015-11-17)

CF7hIhdWIAAwyLuMärker ni inte skillnaden… ? Jag menar, det finns ju många moderata muslimer i Syrien också…

Utifrån dessa svar kan man inte avgöra stödet för radikal islamism, men attityderna säger något om grogrunden för den bland svenska muslimer.

Det finns också stora skillnader mellan olika grupper av muslimer i Koopmans studie. Något som talar för att det inte finns något inneboende problem inom islam, utan att det snarare handlar om vilka tolkningar som för tillfället har medvind.

Det som talar för att en islamistisk rörelse nu drar genom den muslimska världen är att yngre och äldre muslimer uppvisar ungefär samma grad av fundamentalism.

Medan vänster- och högerextremism är mer av ett ungdomsfenomen i Sverige går det inte att urskilja någon skillnad mellan generationernas attityder bland muslimerna i undersökningen. Det betyder också att problemet med radikal islamism inte kommer att försvinna i första taget. (Ivar Arpi, 2015-11-17)

B99vm1vCQAEC_uQTintins nya äventyr ?

Självfallet är det som Ivar Arpi redan konstaterat så att man inte kan döma en hel religion pga en enda sociologisk undersökning, men den anförda undersökningen uppvisar ändå skrämmande siffror på var företrädarna för denna ”kärlekens religion” står. 52 % av alla Muslimer i Sverige vill inte inordna sig under den svenska lagen, utan istället sätter de sin egen ”sharia” högre istället.  Jag hoppas då ni ursäktar min näsvisa fråga, som inte är hyperbole – men vad ska de då alls befinna sig i vårt land för, om de inte tänker följa vårt samhälles lagar ?

Koranens lagar innebär bland annat stening, halshuggning, avkapande av fingar och annat sådant – och en ganska stor majoritet av all Världens muslimer tolkar faktiskt Koranen just bokstavligt, och utan hyperbole. Kommer ni ihåg bloggaren Raif Badawi i Saudiararbien ? Hans fall är faktiskt verklighet – och ingen retorisk figur alls.

Under Regeringen Löfvén – som ännu Regerar Sverige – är det för närvarande så, att hela 40 % av alla asylsökande nuförtiden släpps in i Sverige helt utan pass, ID handlingar eller utan varje form av legitimation alls. Så långt har förflackningen i vårt land gått, enligt vad SvD konstaterat idag, enligt en av sina andra ledarskribenter, Maria Ludvigsson. Ni får förlåta, att jag blott citerar.

Antag nu – för exemplets skull – att 99,99 % av alla muslimer som nu väller in i Sverige verkligen skulle tro påen ”kärlekens religion” (fast deras Koran inte innehåller något av den varan !) och att 99,99 % av dem verkligen har ett ärligt uppsåt. Då återstår ju bara 1 promille, eller en tiondels procent, eller hur ? Just nu mottar vi 1500 eller mer av de aktuella Monoteisterna per vecka, vilket gör 6000 eller fler per månad. Det innebär en terrorcell om sex personer liknande den i Paris i månaden, eller rättare sagt tolv terrorceller per år.

Och det är inte hyperbole, utan bara en förenklad sannolikhetskalkyl.

Redan en enda terrorcell, på plats i Sverige, kan tack vare denna Islam, denna påstådda ”kärlekens religion” göra avsevärd materiell och personell skada, alla stackars moderata muslimer till trots..

Vi har redan fått se det i Paris. Vi har redan fått se det – gång på gång – i Syrien och resten av hela Världen också. Hela religionens anseende fläckas, högst betänkligt, men på sätt och vis kan man säga, att om en hel serie händelser – utsträckta under många år – faktiskt kan ske i verkligheten, utanför retorikens Värld – så är detta ett fullbordat faktum, och något de aktuella religionerna med alla deras utövare med eller mot sin vilja blir ansvariga för, varesig de vill eller inte – för om tillräckligt många mord, låt oss säga, begås i en och samma religions namn, kan dess utövare nog inte komma och påstå att de företräder någon särskild ”kärlek” längre..

SÄPO, vår egen svenska Säkerhetspolis, säger sig redan 2014 faktiskt ha avvärjt två större terror-attacker i Sverige från lika många sådana celler, som jag nyss räknade upp.

Exakt hur många sådana celler för ”kärlekens religion som redan befinner sig inne i landet, tack vare bristande identitetskontroll och bristande förstånd – från Regeringen Löfvén – kan vi heller inte veta. Självklart är inte heller särskilt många av dessa nyanlända extremister – det är inte så jag menar – men som sagt, det räcker omen tiondels promille eller så slinker igenom. En som faktiskt slank igenom – 2014 – var den här mannen från Karlskrona – och han blev faktiskt dömd för terrorism – i England, men inte i Sverige.. (Det var inte Hyperbole, – utan – verklighet !)

svenskenSamtidigt med att denne ”svensk” stod och poserade med lik från personer han nyss avrättat, 2014 – stod Mehmet Kaplan, Bostadsminister i Regeringen Löfvén och känd Miljöpartist och jämförde ”IS svenskarna i Syrien” med svenska frivilliga i Finska Vinterkriget. Både SvD, Hufvudstadsbladet i Finland och många andra media noterade den händelsen – men Kaplan satt kvar, och Mona Sahlins sk ”Bostadspolitik” – eller var det en ”eftergiftspolitik” åt IS det var fråga om – fick märkvärdigt nog fortsätta – under den svenska Regeringen Löfvéns styre.

Och kom ihåg att detta är fakta – inte hyperbole.

Något Hyperbolisk är däremot denna teckning, gjord av den svenske skämttecknaren Jan-Erik Ander, som jag finner ytterst intressant, för min del. Han har ett hedniskt och hädiskt sinnelag, nämligen:

Hemva%CC%88ndare+low-1

25 Maj i år avslöjade Tidningen Metro hur Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad ville ge förtur till bostäder, bidrag och jobb för fd IS-medlemmar, som sökte sig till Sverige. Och hon var inte ens Miljöpartist, som muslimen Mehmet Kaplan – som alltså också är Bostadsminister i Sverige och öppet sympatiserar med IS – eller gjorde han åtminstone det för ett år sedan ? Islamofilen Mona Sahlins inställning till IS är väl känd, och inte hyperbolisk, utan faktisk.Det tycker även Tidningen Metro just idag (förlåt – jag blott citerar !) för när de summerar denna Socialdemokratiska ”terror-samordnares” inställning till ”kärlekens religion” – ty så benämner hon den ! – så finner man att det enda praktiska resultat som alls kan visas av hennes arbete är en telefonledes klagomur, där medborgarna kan sitta och oja sig över att deras söner och döttrar gått med i IS

Metro noterar, att effekten av Sahlins ”arbete” är högst ”oklar” och att SÄPO för sin del inte kan se någon enda effekt av denna ”Madam Toblerone” alls – mer än att IS sympatisörernas antal i Sverige hela tiden ökar – och det gäller uppenbarligen i regerings-kretsar också…

snowwall-1267473552Tror ni att det hjälper med en KLAGOMUR att stå och oja och voja sig vid, om man råkat bli offer för Terrorism ?

Det tror – för min del – inte jag ! Här hjälper varken böner eller klagosånger !!

freya_classic_white_coffee_mug-rb797a92889cc4b24a2285f2b868039a8_x7jgr_8byvr_324freya_love_and_war_small_mugsfreya_shield_mug-r0c373c73315e40d9b29636c453cb5705_x7j1i_8byvr_324-1freya_shield_mug-r0c373c73315e40d9b29636c453cb5705_x7j1i_8byvr_324freyja_mug-1freyja_mug

 

Om Kulturkartor, Kallvatten och Monoteisternas Spö-gubbar (artikel från 21 januari 2015)

Idag publicerar Dagens Nyheter – fortfarande Sveriges största seriösa dagstidning – en intervju med Bi Puranen, som numera är Generalsekreterare för World Values Survey – ett känt sociologiskt undersökningsinstitut som bland annat publicerar data om hur folk i olika länder ser på tillvaron och livet. Bi Puranen är en person med stor allmänbildning, som tidigare bland annat jobbat med den svenska Nationalencyklopedin och som gjort attitydundersökningar inom den svenska Försvarsmakten, vilket torde vara välkänt. En av hennes söner, råkar förresten vara döpt till ett hedniskt namn, och hon har numera uppnått den relativt höga åldern av 64 år. I morgon publiceras den sjätte globala undersökningen från WVS, och den är faktiskt också ganska intressant för oss hedningar – inte minst för de Asatroende bland oss. 

originalEn ”Modern Völva” eller sierska som kommit på, att de Nordiska länderna faktiskt är annorlunda än alla andra…

Monoteismen fortsätter att ställa till krig och elände, överallt på vår planet. Attentat emot Charlie Hebdo, krig i Syrien och Nigeria, Boko Haram, katolicism och mycket mer. Bi Puranen noterar alla problemen, men också det faktum att Världen sakta blir en säkrare plats (enligt vad folk i olika länder faktiskt tycker), och att de tre stora ökenreligionerna ligger i sina dödsryckningar. Dessutom skiljer Sverige och de Nordiska länderna också tydligt ut sig, globalt sett – men Bi Puranen har ingen förklaring till detta.

Culture-Map_WVS6

Vad vi kallar Humanistiska värderingar, som syns på Y-axeln i detta diagram,  dominerar nämligen i de Nordiska eller Germanska länderna norr om Alperna, som undersökningen kallar ”Protestantiska länder”. Längst ned ligger de islamska länderna, och diagrammet har också en X-axel, där man noterar rena u-länder längst till vänster, där ren överlevnad och kampen för föda dominerar, medan yttrandefrihet och självförverkligande dominerar ju längre ut på y-axeln man kommer. Ju mer Monoteism, antingen i form av kristendom eller islam ett land har, ju längre bak på utvecklingsstegen kommer man.

human-evolution-religion-600x285

Arise ! There is a new road to CULTURAL PROGRESS, scientists now say…

Även andra observatörer har kommit underfund med detta sedan länge. Diagrammet ovan, det sk Ingelhart-Weltzels karta över det mänskliga framåtskridandet eller det faktum att alla kulturer inte är lika, har varit känt ända sedan 1990-talet. Världen kan indelas i helt olika kulturkretsar, och bland dessa intar det ursprungligen hedniska Europa, eller länder där Asatron funnits en gång i tiden, lustigt nog en särställning. Länder med mycket monoteism, däremot – hamnar längre ned på utvecklingsstegen, och har mindre yttrandefrihet, mindre kreativitet, mindre tankefrihet och mindre friheter i övrigt. Det polyteistiska Japan, däremot, kommer högt upp ifråga om rationalitet.

Också i Ryssland och andra delar av Världen är detta välkänt bland sociologer. Jag läste senast idag en rysk blogg, som uppmärksammar det faktum, att länder med mest Protestantism har minst korruption – eller andra ekonomiska problem, medan länder med i tur och ordning Judendom (som god tvåa) Katolicism och till sist Grekisk-Ortodox kristendom har värre problem. Också detta stämmer med Ingelhart-Weltzel diagrammet.

Själv tror jag inte det är Protestantismen som är den enda förklaringen, och man kan ju ha flera hypoteser om vad detta beror på. Jag säger INTE att Asatron eller det historiskt-kulturella ursprunget hos de Nordeuropeiska länderna är den enda förklaringen heller, utan det är en hypotes av många.  Ytterligare en hypotes lanserades i en intressant bok om Sociologi, som kom förra året.

9781107664838_p0_v2_s260x420valknut_2

Kallvatten eller Asatro – ja säg vad beror Nordeuropéernas Frihetslängtan och Respekt för Humanismens värden på ?

Den tyske Sociologiprofessorn Christian Weltzel från Universitetet i Lüneburg, som dessutom råkar vara Vice-President of the World Values Survey (tänk vilket sammanträffande !) utgav 2013 denna bok, som säger att strävan efter frihet, och vad han kallar ”Human Empowerment” via framväxten av en liberal filosofi, är vad som utmärker vår tid idag. Vi kommer bort från de Monoteistiska religionerna, konstaterar han, och detta skulle enligt honom bero på den mycket märkliga sk ”Kallvattens-teorin” eller ”Cool Water Condition” som han lanserar i boken.

“is a combination of (1) moderately cold climates, (2) continuous rainfalls over all seasons, and (3) permanently navigable waterways”.[14] According to the source thesis CW areas offer water autonomy and a higher disease security which naturally locates them higher on the utility ladder of freedom. Welzel demonstrates that the CW condition prevented a transition to agriculture in the first place since foraging was a freer lifestyle. — — Until today human development is far advanced in all of the world’s CW areas, that is in Western Europe, in Japan, in distinctive areas of Northern America, Australia, and New Zealand.

Frihet, handel och välstånd – samt avsaknad av ökenreligioner -skulle utvecklas bara i trakter där det finns rikligt med kallt vatten, som i Japan eller Norden – och detta avgör alltså Humanismens framväxt, givet den historiska utvecklingen – samt det faktum att man förstås måste försvara det egna territoriet emot främmande folkslag, eller kolonisering av just Monoteister, till exempel.

hallo-hier-bin-ich-f6bc373d-d616-4325-98f5-9211564faab3

Knubbsälen Kuno från Helgoland ställer sig aningen skeptisk till Kallvattens-teorin. Om kallt vatten är allt som behövs, skulle han vara Världens mest moraliskt högtstående varelse…

543407_420099254710574_1523951980_n

 Polyteism, Humanism, Kallt vatten och Teknologiskt Framåtskridande tycks alltså hänga ihop – men ingen kan helt förklara varför ännu…

Den här teorin kan som sagt inte förklara allt, eller varför respekten för Humanism eller Vissa kulturella värden är så höga i Nordeuropa. Den tyska bloggen ”Asatru zum selber Denken” (vars redaktör är Professionell Arkeolog ) har också behandlat ämnet. Är det välståndet i sig, eller Y-axeln i diagrammet ovan som är den avgörande faktorn, frågar han sig – eller är det något annat ?

Ja, ingen vet alltså svaret..

Men – för att återgå till Bi Puranen – så vet hon i alla fall vilka kulturer och religioner på vår planet, som inte är humana.

Hon berättar om en bekant kvinna i det katolska Sydfrankrike som har en läderpiska hemma som hon har använt mot alla sina barn. Piskorna säljs i den lokala butiken bland städprylarna. — — Jobbet som generalsekreterare för WVS går till stora delar ut på att resa runt och förhandla med de olika ländernas ledare för att få komma in och ställa en hel del känsliga frågor. I ett land som Egypten är det till exempel ett lagbrott att svara nej på en fråga som ”tror du på Gud?”

– DN 2015-01-15

 Ja, dessa Monoteismens Spö-gubbar är sannerligen aktuella i våra dagar. Apropos Piskningar, har Sanna Rayman i Svenska Dagbladet – en annan stor svensk liberal dagstidning läst den Saudiske bloggaren Raif Badawis uttalanden i den engelska tidningen The Guardian, och översatt några av dem för oss:

BeFunky_saudi-blogger.jpgSådan är Monoteismen – och de länder som står allra längst ned på utvecklingsskalan i WVS diagram…

Stater baserade på religiös ideologi … har ingenting förutom gudsfruktan och en oförmåga att möta livet. Titta på vad som hände efter att de europeiska folken lyckades ta bort prästerskapet från det offentliga livet och förpassa dem till sina kyrkor. De byggde upp människor och (verkade för) upplysning, kreativitet och uppror. Stater som är baserade på religion spärrar in sitt folk i tron och rädslan.”

”Sekularism respekterar alla och kränker ingen … Sekularism … är den praktiska lösningen för att lyfta länder (även vårt) ut ur tredje världen och in i den första.”

Så snart en tänkare börjar avslöja sina idéer anklagar hundratals fatwas honom för att vara en otrogen, bara för att han hade modet att diskutera ett heligt/förbjudet ämne. Jag är verkligen orolig att arabiska tänkare kommer att emigrera, på jakt efter frisk luft och för att fly de religiösa makthavarnas svärd”

– Raif Badawi, Saudisk bloggare och liberal

Samtidigt med detta noterar Svenska Dagbladet hur Antje Jackélen – Sveriges Ärkebiskop inte tagit avstånd emot de muslimska terrordåden i Nigeria och mot Charlie Hebdo. Annika Borg, teologie dr – slår fast att Antje Jackélens befängda lögner om att ”terrorn inte har med Islam att göra” är lika fel som att säga att en bilolycka inte har med trafik att göra, ungefär. Monoteismen – i alla dess former – är verkligen för grotesk.

d86c565f731f3ca66f21877ea8796500

Snart säger väl också Ärkebiskopen, att piskningen av Raif Badawi – som dömts till 1000 piskrapp och 10 års fängelse, bara därför att han är Liberal, Humanist och Sekulär -heller inte har med Islam att göra, när det är just detta som står i själva domen emot honom. Sanna Rayman uppmanar alla sina läsare att stödja Amnesty Internationals upprop, och det gör jag också.

Visste ni förresten att man kan bli avrättad för att ha fött upp duvor i Irak ?. IS, eller Islamska Staten, avrättade nyligen 3 stycken duvuppfödare i åldrarna 16 till 22 år, allt enligt vad den engelska tidningen Daily Mail berättar.Man kan också bli piskad med 90 piskrapp och få sin synth sönderslagen om man spelar synth musik i Syrien, till exempel.

24DCEEE600000578-0-image-a-14_142175007878724DCEEEA00000578-0-image-a-16_1421750090576-1

På så låg kulturell nivå står man i vissa länder… Skrämmande, inte sant ?

Jodå – ”Taharrush gamea” är visst religiöst och socialt grundat (text från 15 Januari 2016)

Idag fortsätter den svenska dagspressen sin skönmålning av övergreppen i Köln, Stockholm och på andra platser – och till raden av orter, där ”ensamkommande” och ”nykomlingar” – alla från en alldeles bestämd religion och kulturkrets – av någon underlig anledning per Facebook, sms och andra sociala media plötsligt bestämt sig för att gå ut och kränka alla ”västerländskt” klädda kvinnor – särskilt då de ”blonda” eller de med ”nordiskt” utseende kan vi idag lägga Helsingfors.

Den finska nyhetstidningen Ilta-Sanomat kunde redan den 11 Januari i år berätta om hur Finska Immigrationsmyndigheter kunde informera Polisen i Helsingfors redan före nyårsnatten, och berätta vad dessa ”nykomlingar” hade organiserat och planerat. Finsk Polis och Säkerhetspolis agerade snabbt och hårt och kunde gripa ett antal personer direkt på ”flyktingboendena” rapporteras det. Man hade en stor polisstyrka samlad och redo att agera i den finska huvudstaden, bland annat vid Helsingfors berömda järnvägsstation, något som också tyska media bekräftat idag.

71936cc7a40ab658a001f4baad970f14

Vid den hedniskt utformade centralstationen i ett nära grannland syntes under nyår ett ljus i mörkret…

Men i vårt eget land fortsätter lögnerna och förvanskandet om vad som skett. Tidningen Metro förnekar idag redan på sitt omslag att kulturell eller religiös tillhörighet hos förövarna skulle vara en faktor, trots att det är fel i sak. Religion, etnicitet och kulturell bakgrund är en faktor, därom är i stort sett alla bedömare helt ense.  Och Regionpolischefen i Stockholm – denne hedersman ! – uttalar sig synnerligen politiskt korrekt i Dagens Nyheter, precis som vi kunde vänta oss.

Han erkänner rakt av, att de ”ensamkommande” är roten till det onda.  (citat DN 2016-01-15 Är det relevant att prata om brottsaktiva ensamkommande?– Ja, det kan jag tycka att det är. Absolut.) men nämner genast, att han förstås inte har politiskt mandat för annat än svaga ”åtgärdsprogram” och att allt man kommer att göra, är att sätta upp kameror vid festivalen ”We are Stockholm” nästa gång. Bara en enda person har gripits, skriver DN – som ”symbolisk syndabock”, vilket är ganska vanligt i Polisiära sammanhang i Sverige nuförtiden. Efter Husby-kravallerna, när den ökända ”Megafon-rörelsen” uppmanade till ”Intifadan i Sverige” och ”Svenne-slakt” (alltså folkmord på etniska svenskar) greps bara ett fåtal personer, som enbart fick symboliska straff.

Som alla vet, var det bestämt och politiskt dikterat av den dåvarande Regeringen Reinfeldt, att inga som helst gripanden skulle göras. Och svensk Polis – som har mycket få resurser i realiteten (vilket Regionpolischefen mycket väl vet om – det talas om att återuppliva ”beredskapspolisen”) lyder givetvis order även denna gång, medan allas vår vänlige Ulf Johansson konstaterar, att ”Vi avbryter festivalen nästa år, om säkerheten brister”.

Ja – det kan ju vem som helst konstatera, och inte sedan den på sin tid så ryktbare Polischef Raab i Uppsala, på 1890-talet, har väl någon svensk polis gjort så säkra och träffande förutsägelser, tycker inte ni också det, goda medborgare ?

Ifall en ny Taimour Abdelwahab skulle dyka upp – bland alla potentiella små Taimourer vi nu hyser i vårt land – så avbryter man nog ”ungdomsfestivalen” som hela det ”Multikulturella” arrangemanget lär kallas, ja helt säkert. För övrigt har Säkerhetspolisen i vårt land redan nedjusterat det internationella hotet emot Sverige till en 3:a på en 5:gradig skala, efter att det hela Julhelgen legat uppe på en fyra. Man kan ju inte hålla en såpass hög beredskap så länge, som vi alla förstår, och för övrigt bestämdes det också idag att ingen utredning emot Polisen själv för dess berömda mörkläggning av det nya fenomenet Taharrush kommer att ske.

Säkerhetspolisen i Sverige har dock – till skillnad från i Finland – inte ens fått tillgång till några ”asylregister”, utan måste först nu fråga om saken – vad antyder väl det om säkerhetsmedvetenheten, respektive kvaliteten i dess arbete ?

Under förra årets slut grep man plötsligt en ung man i Boliden – på vad man påstod var ”helt säkra” uppgifter, men det visade sig efter ynka tjugo-trettio timmar vara en fullständig bluff, och en enbart ”symbolisk” insats enligt vad redan Hans Ihrman vid Stockholms åklagarkammare var den förste att antyda till media. För övrigt är jag – som god hedning också bekant med honom – och inte bara Regionpolischefen – sedan det tidiga 1990 -talet.

Varför tror ni Polisen i vårt land hela tiden gör dessa ”symboliska” gripanden av enstaka personer, som sen får mycket låga straff, eller inga straff alls, om inte för att man i medvetenhet om sin egen stora oförmåga vill framstå som handlingskraftig inför medborgarna, samtidigt som man ingenting ingenting ingenting gör åt de verkliga problemen ?

Man har kallat mig för ”den hedniske Max Headroom”. Ni anar inte hur rätt det är.

max-headroom-dvd”En med Tors hammare förseddd Ma-Ma-Max Headroom ? På din sida i det svenska mediamörkret…”

Men – goda medborgare – för det är ni väl ? – hur uppstod då det nya fenomenet Taharrush Gamea, som islams och Daeesh små hantlangare nu sprider över hela vida världen ? – Ifall vi nu ska övergå till sakens kärna.

Var kommer det ifrån ?

Först såg man den arabiska sex-trakasserings epidieminTahir Torget i Kairo, mitt under den så kallade ”arabiska våren” 2011 – fenomenet hade funnits redan tidigare, riktat emot Egyptiska kvinnor med alltför ”västerländska” idéer, men riktigt vanligt som politiskt vapen blev det först 2011, och det är den IS-strategi, som nu används emot oss här i väst och Norden. Det året blev en blond amerikanska – för övrigt krigsreporter – nästan våldtagen på öppen gata medan hon gjorde ett reportage, och man kan knappast påstå, att det INTE skulle ha att göra med en religiös eller kulturell konflikt, som svenska tidningar nu lögnaktigt och mot bättre vetande påstår.

Regionpolischefen i Stockholm säger till exempel idag, att han haft kännedom om fenomenet i nära tio år, så det hela är inte precis okänt här heller, även om man såklart ”mörkat ned” det hela.

I en av den här bloggens tidigare inkarnationer berättade jag om hur Al-Idrisi och andra klassiska arabiska geografer – från Vikingatid och Medeltid – kommit nutiden till hjälp, otroligt nog. Det fanns en tid då till och med islam kunde stå för något gott, och ett humanistiskt bildningsideal, även om det är längesen borta nu. Geografer vid Al-idrisi universitetet skapade med hjälp av GIS – geografiska informationssystem – och relationsdatabaser eller det där som kallas multivariat faktoranalys – kartor över de islamistiska gatugängens uppträdande.

harrassmap_imgI Egypten och andra länder finns fortfarande organisationen ”Harrass map” som kartlägger var IS-dräggen finns och var det är farligt att vistas för kvinnor…

Sådant kunde Polisen i vårt land göra här med, om jag nu skall bistå med lite konkreta förslag. Redan på 1950-talet utvecklade den svenske kulturgeografen Torsten Hägerstrand tidsgeografin (temporal geography på engelska) som vetenskap, och med hjälp av dessa och andra forensiska tekniker går det mycket lätt att fånga in potentiella eller redan aktiva sexualförbrytare – liksom ”getknullarna” och gravskändarna i det ”fornsediska” Göteborg – ifall man bara vill – och kan göra lite grundläggande polisarbete.

Rekommenderar att ni alla gör något av det här – och vänder er till frivilligorganisationen Harassmap.org som grundades i just Egypten, som sagt.

Där finns mycket relevant information även för svenska och nordiska kvinnor att hämta, och där kan du läsa mer om hur du praktiskt skyddar dig och dina anhöriga emot islamisternas och de kristnas ständiga angrepp.

Le numéro spécial comprend un cahier de dessins des caricaturistes disparus. Mördaren och Våldtäktsmannen som kallar sig ”Allah”, ”Jehova” eller kort och gott ”Gud” är fortfarande på fri fot… han påstår sig vara ”allsmäktig” och kan på goda grunder betecknas som BEVÄPNAD och MYCKET MYCKET FARLIG…. (vacker liten teckning från en fransk satirtidskrift)

Åter firar Monoteismen sina triumfer – denna gång i Bryssel.. (23 Mars 2016)

Återigen firar Monoteismen sina triumfer. Återigen får hela världen se, vad islam, kristendom och annan Monoteism slutligen leder till, och vad tron på en enda, allsmäktig ”Gud” får för resultat. Återigen ser vi hur mönstret upprepas, från Paris för cirka ett år sedan, eller Köpenhamn och många många fler städer och orter runtom i Europa. Denna gång blev det minst 31 dödsoffer, kanske 270 skadade – och terrordåden har den här gången en klar koppling till Socialdemokratins Sverige, eftersom det finns ovedersägliga bevis för att en viss Mohamed Belkaid, nu lyckligtvis permanent eliminerad av Belgisk polis, varit inblandad både i attentaten i Bryssel och de tidigare dåden i Paris.

gore_vidal_monotheism-evil

Naturligtvis finns det dem, som fortfarande säger ”Men majoriteten av världens muslimer eller kristna gör ju inte såhär” men det bevisar bara, att man ingenting förstått. Faran sitter i själva religionen, i själva föreställningen om den allsmäktige Allah, JHVH eller ”Gud” – för förr eller senare dyker alltid en ny grupp upp, som säger sig vara denna allsmäktige guds representanter, och som sedan börjar döda och mörda i religionens namn. Sådana problem finns inte i Polyteistiska religioner, för Polyteism innebär alltid tolerans.

charlie_hebdo_s878x1104

Mördaren och galningen som kallas ”Gud” eller Jehova, är fortfarande på fri fot...

När ska världen vakna upp ? När ska människor börja inse, att Monoteismen är orsaken till all denna terror, och inse att om vi hindrar islam och kristendomen från att fortsätta breda ut sig, så har vi ett säkert andligt skyddsmedel emot sådant här. Vi kan börja tillämpa Hedendom, eller Polyteism, helt enkelt…

quote-i-regard-monotheism-as-the-greatest-disaster-ever-to-befall-the-human-race-i-see-no-gore-vidal-52-99-79

190px-Thorshammer,_Mjölnir_neu

I veckan uttalade sig Nordiska Asatrosamfundet på nyhetssajten ”Nyheter 24” via två av sina representanter, och förklarade att ”Asatro är den enda lösningen” för ett framtida Sverige. Riktigt så skulle jag kanske inte uttrycka mig – jag tror att det kan finnas flera lösningar än en, och flera vägar framåt – men i allt väsentligt håller jag helt med om vad som sagts.

Ge Naturen en tanke, ge våra förfäder och vår kultur en tanke, sade de.

En hednisk tanke, som motvikt emot allt våld, och allt det onda vi ser runt omkring oss i Världen. En tanke om befrielse, yttrandefrihet och fred. Har de inte rätt ?

Jag citerar:

Vi vill också poängtera. Vi är opolitiska och är inte exkluderande. Alla som skriver under på vår värdegrund och som känner att asatron är något för dom är välkomna. Vi gör ingen skillnad på ursprung eller färger. Vi står också bakom FN:s resolution om de mänskliga rättigheterna.

Tillsammans kan vi återföra Asatron till en framskjutande position i samhället och därmed återfå vår förlorade tillhörighet.

Vid Oden,

Stenar Sonevang,
Talesperson, Nordiska Asa-samfundet

Mattias Ericson,
Ordförande, Nordiska Asa-samfundet

Bara en tanke: ”Om din katt får ungar i stallet – kallar du då kattungarna för Hästar ??” (3 April 2016)

Nu bara en lösryckt tanke, av en sort som en hel del tillfälliga läsare och besökare på denna sajt förmodligen inte kommer gilla. Om din katt får ungar i ett stall – kallar du då Kattungarna för Hästar ? Och om Musen Pip föds i ett stall, är då Musen Pip – med samma oefterhärmliga sinne för logik – också en häst, eller är han fortfarande sig själv ?

Ja, allt detta frågar sig en organisation som säger sig vara ”Odinistisk” (vad det nu är – det finns sk Odinister av alla politiska sorter och färger) som jag kommit i kontakt med på facebook, men intressant är frågan allt… Den kan också uttryckas i bild – det var just det de sk ”Odinisterna” just gjorde – och då blir resultatet såhär:

10994226_860284074081346_5416929400739515180_n

Man skall nu förmodligen inte dra allt för höga växlar på denna tankegång, sant nog – men det finns en viss lärdom i den. Alla religioner, kulturer osv är inte likvärdiga, och en del av dem hör alldeles definitivt inte hemma här, trots att vi i och för sig har religionsfrihet och tankefrihet. Demokrati är heller ingen självmordspakt, för den har rätt att försvara sig emot de krafter, som vill omintetgöra det moderna, sekulära samhället och som hotar dess blotta existens, oavsett var på jorden det sker.

För övrigt är det också tillåtet att vara öppet satirisk och att debattera med alla tillgängliga medel – i alla fall om man lever i en demokrati.

Det har till och med vår gamle bloggbekanting Uppsala-bon Mohammed Omar – ni vet han som är Anti-Kalif – också upptäckt.

Jan Erik Ander – ja – jag gillar Karikatyrtecknare – märke ni hur ont det blivit om dem i vårt eget land, därför att de flesta stora tidningar inte vågar ta in politiska karikatyrer längre, inte sedan händelserna i Köpenhamn och Paris – kommenterar den nuvarande svenska Regeringens politik i en del frågor på följande sätt – om rätt eller fel må man alltid diskutera…

aAnpassa low

Vem är det egentligen, som borde anpassa sig efter vem ?

”Turken Vaknar” (19 april 2016)

Det är inte bara björnarna som vaknar såhär års… (se tidigare inlägg om ämnet). Det har skett vissa förändringar i landets politik också, och bara för att jag är hedning, lever jag inte alls avskärmad i någotslags elfenbenstorn, skall ni veta…

11 april kom det fram att Turkiska Riksförbundets vice ordförande Barbaros Leylani stått mitt på Sergels Torg och hetsat emot Armenier. Han sa bland annat:

”Turken vaknar. De armeniska hundarna bör akta sig! Död åt armeniska hundar! Död! Död! Död! 

Mina kära raskamrater […] 

Den turkiska rasen kommer att enas! […] 

Låt oss visa Sverige, Skandinavien och Europa vad turken står för. Vi tycker inte om blod, men vi kan låta blodet flyta när det behövs.”

Humanistbloggen har påpekat att det finns en mycket underlig myndighet i Sverige, som den nuvarande Regeringen Löfvén instiftat. Den heter myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, och gav förra året detta Turkiska Riksförbund, som tydligt består av extrema islamister och rasister 631 000 kronor. I år får samma organisation 520 000 kronor, och mer än 1 miljon har alltså satsats på att sponsra de här rasisterna – av en Socialdemokratisk regering, som själv påstår att den är anti-rasistisk, men som nu avslöjats som renodlat Sverigefientlig. Och avslöjandena har bara fortsatt. Mehmet Kaplan, Regeringen Löfvéns bostadsminister, som för ut gjort sig känd bland annat för att neka alla etniska svenskar bostad och som konsekvent gett islamister från Syrien förtur i bostadskön, med motiveringen att dessa skulle vara ”flyktingar” har nu slutgiltigt avslöjats som varande rasist.

BOSTADLOW

Såhär kommenterar tecknaren Jan Erik Ander den bostadspolitik, som nu råder i Socialdemokratins Sverige

Kaplan tillhör visserligen Miljöpartiet, regeringens stödparti och svansdingel, men Miljöpartisterna har som vi alla sett inte alls tagit avstånd från honom under de senaste dagarnas avslöjanden, utan tvärtom bara fortsatt att stödja och underbygga hans islamist. Kaplan har nu gjort sig känd för att ha stött flera extrema islamska organisationer under en lång följd av år, ja minst sedan 2009 enligt vad oberoende undersökningar företagna av Statstelevisionen SVT uppger. Förra året sade han också att ”Svenskar” som stöder IS, skulle vara att jämföra med Finlandsfrivilliga, som slogs emot Stalins Sovjet under Andra Världskriget, och även Brysselterroristen Mohammad Belkaid, ska enligt Regeringskontrollerade media vara ”svensk” fast han bara uppehållit sig en tid i Sverige under inte mindre än fyra falska identiteter. Så sent som i November förra året rapporterades det i media om att minst 70% av alla de påstådda ”flyktingar” som nu väller in i Sverige helt saknar varje form av giltig identitetshandling, och även om merparten av dessa nu skulle ha några egentliga skäl för att komma just till vårt land, undrar man hur många IS-anhängare som döljer sig bland dem.

DROMMENLOW

Regeringen Löfvén har i sin senaste budget begärt, att mer än 307 miljarder skall satsas på huvudsakligen islamsk migration till Sverige under de kommande tre åren. Det är mer än vad försvar, rättsväsen, polis, sjukvård och skolor för hela befolkningen kostar, och ändå fortsätter Regeringen Löfvén att betrakta allt detta som ett självändamål, samtidigt som Miljöpartisterna vill avreglera invandringen från muslimska länder alldeles, och slopa alla ID-kontroller överhuvudtaget, vilket med absolut säkerhet kommer att göra vårt land till en ”safe haven” för terrorism. Varför för egentligen dessa två partier en så medvetet Sverigefientlig och uttalat rasistisk politik emot sitt eget folk ? Kan någon ens förklara det ??

Vart%20är%20vi%20på%20väg_

Kaplan har nu tvingats avgå, men Åsa Romson och de övriga Miljöpartisterna fortsätter vara ett onödigt påhäng till Socialdemokratin, som sänker hela Sverige. Vaför valde Löfvén att alls samregera med dem ? En undersökning från mediasajten ”Det goda Samhället” visar samtidigt, att 70% av alla svenskar är emot Regeringens fullständigt absurda invandrings- och islamiseringspolitik. Samtidigt med detta har Åsa Romson – som ska vara Sveriges vice statsminister – idag kallat Terror-attacken på USA den 11 September 2001 som en ”olycka”, ungefär som om det vore en helt tillfällig händelse, och som om hon ville normalisera IS-terrorn – alltsammans uttalanden, som starkt påminner om Mehmet Kaplans Sverigefientliga retorik, eller vår Utrikesministers renodlat antisemitiska uttalanden, som fått Israels ambassadör att skarpt protestera.

mehmetstoryn

Jerusalems ölbryggare och Kamenets bödel ??

Det hela får mig att lite tänka på de Zaporogiska Kosackerna, som på sin tid skrev ett berömt skällbrev till den Turkiska Sultanen, eftersom han försökt tvinga dem att bli muslimer och ansluta sig till det Osmanska riket. Själv hoppas jag, att vi i dagens Sverige kan bygga två Gudahov för varje Moské som finns i landet, och hälsa Mehmet Kaplan och hans IS-terrorister på följande sätt:

Zaporogerna till den turkiske sultanen.

Du Turkiske Satan! Du den förbannade Djävulens bror och kamrat, Lucifers sekreterare! Vad är Du för en helvetesmunk, som inte ens kan döda en igelkott med Din nakna rumpa? Djävulen slukar din här och skiter ut kätting. Du är inte värd att ha kristna folk under Dig, och än mindre hedna folk. Vi fruktar inte dig och ditt avskum på minsta vis, och till lands och till sjöss skall vi slåss mot Dig. Knulla Din morsa ! Du, Din babyloniske kökspojke, makedoniske tunnbindare, ölbryggare från Jerusalem, getapojke från Alexandria, Stora och Lilla Egyptens svinaherde, armeniska galt, tatariske bagge, skurk från Podolien, Kamenets bödel, världens och underjordens tokstolle, därtill en dåre inför Gud, Djävulens ättling, märraröv, svintryne, hästrumpa, rödhåriga hund, odöpta skalle, kristnas vederlike…

Så svarar kosackerna Dig, Din usling. Du kommer inte ens att få vakta kristna svin. Nu måste vi sluta. Vi vet inte vilket datum det är eftersom vi inte har någon kalender. Månen är på himlen, året i boken, och det är samma dag hos oss som hos er

Och för övrigt, du Turkiske Satan, kan du ta och kyssa oss där ryggen slutar.

Kosjevoj ataman Ivan Sirko med hela sin zaporogiska här.

cossacks

Miljöpartism och Våldsbejakande Extremism… (21 April 2016)

I dagarna har ännu mer kommit fram om den extrema och våldsbejakande extremism och islamism, som dolts inom Miljöpartiet, sannolikt det minst Regeringsdugliga av alla Riksdagspartier. Det allmänpolitiska läget i vårt land har med ens förändrats till det sämre, och man frågar sig hur långt islamiseringen av Sverige egentligen gått. Igår kom det fram att Yasri Khan, kandidat till Miljöpartiets partistyrelse och dessutom ordförande i en mycket märklig organisation vid namn ”Svenska Muslimer för fred och rättvisa” som grundats av anti-semiten och IS-anhängaren Mehmet Kaplan, tidigare Bostadsminister har såpass extrema åsikter att han vägrar att ta svenska kvinnor i hand, och att han även i övrigt följer Sharia.

tv4

Just det – vilken värld vill vi leva i ? En Värld där extrema islamister tillåts styra hela vårt land bakom kulisserna ? Är det ”rättvist” ??

Dessutom kan han enligt Humanistbloggen inte ge ett ordentligt svar på om det är rätt, att Saudiarabien avrättar bloggare med en annan grundsyn än islams – något som tyder på att Khan och Miljöpartiet i själva verket stöder dessa och liknande saker. Och fler och fler etniska svenskar frågar sig nu vad det är som håller på att hända inom Miljöpartiet, Regeringen Löfvéns enda stödparti i den svaga Minoritetsregering, som för tillfället styr landet.

Det här är inte det enda som kommit fram om Miljöpartiet just nu. Idag avslöjade SVT, den svenska Statstelevisionen, att Miljöpartiets Planeringschef Magnus Johansson försökte påverka nyhetsmedia, och tysta all kritik emot MP. Johansson har tillfälligt stängts av från sitt arbete, enligt vad TT, Tidningarnas Telegrambyrå uppger. Och det här är långtifrån allt. Man vet också att flera ledande Miljöpartister, bl a Åsa Domeij, har tydliga kopplingar till den sk ”Forn Sed” rörelsen, en liten extrem grupp som via en ”halvgrön” och drogliberal ideologi försöker sabotera ställningen för Asatron i Sverige, och som även på annat sätt har uttryckt Sverigefientliga åsikter. Kopplingarna är inte bara släktskapsmässiga, utan också ideologiska. Alla kommer vi ihåg händelserna i samband med det sk ”Julblotet” i Slottsskogen förra året, som skall ha genomförts av ”Forn Sed Göteborg” – en av de allra mest extrema grupperna inom den här rörelsen, som totalt omfattar kanske högst 100 personer. Hundratals gravar skändades, bland annat på kyrkogården i Kviberg, och en liten vit get dödsmisshandlades, brändes levande och utsattes för sexuellt våld nära den kommunala lekplatsen ”Plikta Parklek” som tydligen blivit ett tillhåll för många ”fornsedare”.

2014 dömdes en sk ”Kyrkopolitiker” inom Miljöpartiet i just Göteborg för omfattande gravskändning. Richard Klinsmeister född, 810818 dömdes för att ha attackerat en familjegrav i Hjo, tillhörande en minkfarmare tillsammans med ett helt gäng bestående av fem personer, som också åtalades för försök till olaga tvång, olaga tvång, brott mot griftefrid, förberedelse till grov skadegörelse, olaga intrång och ofredande. Senare kom det fram, att Klinsmeister gått ur Svenska Kyrkan, och efter vad man tror anslutit sig till ”forn sed” i Sverige. Hans 5 medbrottslingar var alla med i en liten tät organiserad terror-cell inom den sk djurrättsrörelsen, och bestod av några sambo-par, som haft ett tätt umgänge också utanför sin aktivistiska verksamhet.

Detta är relevant information i sammanhanget, eftersom man vet att olika former av starkt våldsbenägna sk ”djurrättsaktivister” har kopplingar också till Miljöpartiet, Vänsterpartiet och flera sk ”autonoma” grupper i Sverige, bl a då ”fornsedarna”. Attentatet vid Djurparken i Göteborg skedde troligen därför att djurrättsaktivisterna hela tiden varit fanatiska motståndare till bl a just då djurparker. Men det var inte det enda Klinsmeisters grupp har legat bakom. Redan 2012 dömdes han – eller om det nu är en sk ”hen” vi här har att röra oss med – tillsammans med  Robin Ljung, Jack Westlin och Karl Häggroth i mål Mål B 17788-10 vid Göteborgs tingsrätt för bland annat Mordbrand, olaga hot, ofredande och andra brott.Samtliga av de här personerna har alltså en lång sammanhängande kriminell ”karriär” bakom sig, och de har i flera år i följd – från ca 2010 – 2014 och ända fram tills idag – ägnat sig åt grova mordbränder, gravskändningar och en omfattande verksamhet med olaga hot, utpressning, skadegörelse och annat. ”Grön Ungdom”, MP:s ungdomsavdelning i Uppsala, tog inte avstånd från Klinsmeister-ligan när de dömdes senaste gången, år 2014.

Typiskt för de här gruppernas sätt att agera är att de ibland – när de vill framstå som legitima – säger sig vara Miljöpartister – nästa gång kan de låtsas vara Vänsterpartister, medlemmar i AFA (Antifascistisk Aktion) och ibland Djurrättsrörelsen eller ”Forn sed”. På sitt sätt är de alltså lika extrema som Khan, Mehmet Kaplan och de andra IS-förespråkarna, även om de tillhör en annan gren inom Miljöpartiet. Ibland skjuter de fram sina kvinnliga medlemmar – hustrur eller ”sambos” till männen, eller också agerar de omvänt, där kvinnorna får försöka ”bevisa” männens påstådda oskuld. Flera celler med anknytning till ”fornsederiet” finns i landet, bland annat en i Stockholmstrakten, företrädd av en kvinna som heter ”Emma H” och säger sig vara ”gydja”. Det här reportaget från 2012 visar hur ”aktivisterna” terroriserat och trakasserat hela släkter av etniska svenskar söderut i landet under en lång följd av år, eller från 2011 och framåt.

untitled2

Ska ett parti som detta verkligen få regera vårt land ?

Sociologiprofessorn Kerstin Jacobsson vid Göteborgs Universitet har undersökt hur de här Miljöpartisterna eller ”fornsedarna” tänker, och har kommit fram till att de närmast kan liknas vid en rörelse med religiösa förtecken, delvis med en åtskilligt störd verklighetsuppfattning. De är till större delen våldsbenägna, och har ett slags vänsterideologi, som numera tydligt syns inom Miljöpartiet – jämsides med samma partis också alltmer tydliga kopplingar till islamism och annan religiös extremism. Här är en lista på Miljöpartiets olika politiska bravader och insatser i det svenska samhället under tvåtusentalet, som visar vad jag talar om – och som klarlägger en liten del – men långtifrån allt av vad jag nu talat om.

Det är på tiden, att Svensk Socialdemokrati och andra mer förnuftiga, demokratiska grupper i det svenska samhället granskar vad som faktiskt pågår, och gör rent hus med de här ”halvfigurerna” och deras skumrask. Polisen, SÄPO och RPS är grundligt informerade om saken redan, men media skriver mycket lite om alltsammans – och idag vet vi att ”Planeringssekreteraren” inom MP också försökt påverka åtminstone SVT och kanske fler media att hålla tyst om allt det här…

Miljöpartiets ”Facit” – Ett urval:

2014: Richard Klinsmeister från Göteborg åtalas för gravskändning.
2013: Filip Persson från Hörby polisanmäls för ärekränkning.
2013: Mattias Stenberg anhålls, misstänkt för att ha orsakat fruns fall från balkong. Släpps senare, men misstankarna kvarstår.
2012: Daniel Jesus Arrospide Alata, riksdagskandidat 2010, grips för mordförsök.
2012: Marcel Wisselqvist grips för sexuellt utnyttjande av handikappad.
2012: Rune Tessin från Åtvidaberg kritiseras efter att ha sjungit rasistiska sånger på en välgörenhetsgala.
2012: Ulf Svensson från Ulricehamn utnyttjar flyktingar som billig arbetskraft.
2012: Pernilla Hagberg från Vingåker anklagar CIA för att via ”chemtrails” spruta ut gifter över Sverige.
2012: Mattias Stenberg från Norrköping avgår, starkt kritiserad för sin drogliberala syn. Han missbrukar hasch.
2011: De bägge språkrören, Gustav Fridolin och Åsa Romson, erkänner att de använt narkotika.
2011: Nykterhetskämpen Peter Norrby från Hultsfred döms för smuggling av alkohol.
2008: Maria Ferm erkänner att hon brukade kokain i två år.
2007: Dmitar Savic, kommunpolitiker i Jämtland, grips i Tyskland för medverkan till ett rån i Kroatien.
2007: Per Gahrton krockar med bilen och grips med både alkohol och narkotikaklassat preparat i blodet.
2006: Polisen beslagtar en hampaplanta i en valstuga i Halmstad.
2005: Bernt Varvemo från Waxholm knivrånar en man i Stockholms tunnelbana.
2005: Michael Leventis från Höganäs åtalas för våldtäkt av 11-årig flicka.
2004: Christer Öhgren, f.d. gruppledare i Stockholm, grips för sex med minderåriga. Frias dock, men fälls för förförelse av ungdom.
2004: Gustav Fridolin åker till Hultsfred för riksdagens pengar och fångas påverkad på bild.
2004: Manlig gruppledare utreds för sex med minderåriga pojkar.
2001: Yvonne Ruwaida handlar för 275 000 kronor på riksdagens kort, utan att redovisa kvitton.

Kring en Fatwa från Gävle (26 april 2016)

Från den goda staden Gävle, där inte bara gigantiska halmbockar utan bilar och hela förorter brinner numera, kom häromdagen en Fatwa, signerad av Imamen imamen i Gävle moské Sheikh Abu Raad som är känd för sina extremt islamistiska åsikter. Patrik Lindefors, en av de ledande medlemmarna i Humanisterna, the Swedish Humanist association, har kommenterat den senaste Fatwan här. Alla Islamister har av Imamen uppmanats att rösta på Miljöpartiet, och detta skedde redan den 18:e april, långt innan Mehmet Kaplan fick avgå ur den svenska Regeringen och en skandal utbröt kring hur Miljöpartiet, andra parti i den Regeringskoalition som nu dessvärre tagit makten i vårt land, hela tiden öppet har stött radikal och våldsbenägen islamism.

I andra hand har islamisterna i Gävle uppmanats att rösta på det Kommunistiska Vänsterpartiet, vilket kanske känns en aning främmande, ända tills man kommer ihåg att det var rena kommunister som stödde Ayatollah Khomeinis maktöverrtagande i Iran på sin tid.

Men skall vi verkligen ha Islamister i vårt land, och acceptera radikal Islamism ända in i vårt parlament ?

Skall vi alls ha religiöst motiverade partier i Riksdagen, för kom ihåg att även KD eller de påstådda Krist”demokraterna” (hur kan man ens vara demokrat, så länge man tror på en enda Gud ?) är ett religiöst extremistparti, som nu sitter i vårt nationella parlament. Kan vi etniska svenskar någonsin acceptera detta ? Själv anser jag att alla fundamentalister, oavsett vilken religion de tillhör, skall UT ur Riksdagen och det snarast, eftersom religion och politik inte hör ihop, och vi inte kan tillåta att religiösa fanatiker styr och ställer med vårt Sverige.

Patrik Lindefors är inte den enda som kritiserat Miljöpartiet Islamisterna på sista tiden.

8

SÄRIMNERS SÄNDEBUD talar ut – och återställer freden..

Även Nalin Pekgul, numera god Socialdemokrat och botad från sin tidigare fundamentalism, har igår uttalat sig i SVT, Statstelevisionens program ”Agenda” där hon hävdat att hon redan länge känt till att det sitter fullt med Islamister ända upp i Miljöpartiets absoluta topp.

Vi får inte glömma att huvuddelen av alla personer från Islamistiska länder som flyttat hit, har gjort så därför att de vill undvika Islam och inte vill bo i religiöst styrda länder längre. De har sett det sekulära Västerlandet som ett hem, och har flytt hit, så att de kan njuta av vår yttrandefrihet och andra förmåner, och huvuddelen av dem vill nog inte heller ha någon religiös fundamentalism i vår Riksdag. Ett annat mycket relevant exempel vi skulle kunna ta upp är den store Poeten Muhammed Omar, numera bosatt i Uppsala – staden som är granne med Gävle, som en gång var fundamentalist han också, men som numera är helt ”botad” från den sjukan, säger han själv – eftersom han insett, att Västerländska värden, poesi och kultur ändå är något att försvara.

En ny undersökning, genomförd på uppdrag av kvällstidningen Aftonbladet, visar att 42 % av de Socialdemokratiska Väljarna – som nu representerar sådär 25 % av vår väljarkår – helt vill avbryta allt samarbete med Miljöpartisterna, och sparka ut dem ur Regeringen. Efter valet i september 2014 tyckte 80 % av dem att Miljöpartiet skulle gå att samarbeta med, men nu inser de hur djupt och hur långt Miljöpartiets språkrör, ”fornsedare” och annat patrask har fört oss alla bakom ljuset. Ytterligare 19 % av Socialdemokraterna är tveksamma, men som god Liberal och representant för vad som tills alldeles nyligen var ett Folkparti – dvs ett parti för Sveriges folk – vet jag var jag står.

Jag utfärdar inga Fatwor, men jag redogör öppet för min personliga uppfattning, och det har jag också rätt till såsom varande svensk medborgare.

Jag säger NEJ till alla religiösa partier i Riksdagen.

Jag säger NEJ till alla totalitära ideologier, som kristendom och kommunism

Jag säger NEJ till Miljöpartiet och Islamismen, och jag säger NEJ till alla krafter, som vill splittra och försvaga vårt land, oavsett om det nu är IS-anhängare, romska eller samiska nationalister eller annat osmakligt byke.

9

Så enkelt är det. Tor hjälpe och bättre !

10

En liten uppdatering om tillståndet i Riket…”Taharrush gamea” och Tyska Badhus… Samt andra märkvärdigheter… (11 maj 2016)

Medan jag själv tagit en kort men välbehövlig semester utomlands har mycket hänt här hemma. Statsministern har ställts i Konstitutionsförhör. Vice Statsministern, Åsa Romson, som visat sig tillhöra ett islamistiskt parti, har avgått och sparkats också från sin befattning inom Miljöpartiet Islamisterna, som Socialdemokraternas allianspartner nu kallas. Regeringen måste ombildas, vilket antas ske inom de närmaste veckorna. Mona ”Madame Toblerone” Sahlin, en av de mest korrupta politikerna inte bara inom Svensk Socialdeomkrati utan hela Sverige (det vill inte säga lite – hon är alltigenom korrupt !) har blivit påkommen med sin såkallade ”livvakt” och har nu anmälts för vad som kan kännetecknas som synnerligen grov vårdslöshet med allmänna medel – och hon har dessutom fått avgå från sin post som ”Samordnare emot terror och politisk extremism”, ett mycket underligt – men säkert välbehövligt – ämbete, som Regeringen Löfvén inrättat. Tja, kära medborgare – vad ska man väl säga ?

Meningen med Parlamentarism, eller Demokratiska Regeringar överhuvudtaget brukar oftast framställas som att majoriteten av folkets åsikter faktiskt ska få bli företrädd. Valsystemet är till för just detta syfte, och för att skapa en stabil och trovärdig Regering i de land, där Parlamentarismen förekommer. Under Fredrik Reinfeldt åsidosattes den principen under åtta långa år, och resultatet var en svag och ofärdig minoritetsregering, som knappt kunde regera landet. Idag har vi hamnat i precis samma situation, efter det att en åtskilligt skamfilad och illa beryktad Socialdemokrati plötsligt väljer att liera sig med Miljöpartiet, vilket alldeles uppenbart visat sig fullständigt regeringsodugligt, och ur stånd att på ett positivt sätt medverka till vårt lands styrelse. Ingenting ska ändras i Mp:s ideologi, har vi fått veta. Koloxidutsläppen hemma och i Europa ökar, Islamismen och Sverigefientligheten inom Mp ökar ännu mer, och allt det detta påstått demokratiska och ”gröna” parti gick till val på, har redan svikits och visat sig vara tomma ord, som inget förbättrar.

ORMLOWTecknaren Jeander på Jeanders bildblogg kommenterar den politiska utvecklingen i Sverige på sitt eget sätt

Vi må alla ha olika politiska åsikter i detta land, javisst – och vi kan ha skillnader i tro, åsikter och tänkesätt av alla de slag – men en sak kan vi alla verkliga svenskar enas om – Mp måste ut ur Regeringen, för vi kan inte fortsätta som hittills. Nu är det upp till Socialdemokraterna att axla den roll som Riksbärare och Riksvärnare de förut haft, och sätta samman en regering som har bredast möjligast folkrepresentation och därför faktiskt fungerar. Alla partier, utom Mp och Kommunisterna – måste nu gå samman och göra sitt bästa för folket och landet – det är vad jag själv anser – för det framstår som ganska tydligt, att Regeringen Löfvén hittills misslyckats grovt, och att den inte längre kan ha folkets förtroende..

olausmagnus-morasten

Land skall med Lag byggas !

Själv har jag sysslat med helt andra saker än politik på sistone. Jag älskar mitt land, kanske inte för vad det är och vad det blivit, utan för vad det en gång var och återigen kunde vara. Jag är trött på att leva i världens största populationsgenetiska kloak, eller Europas etniska soptipp, dit alla sorters tvåbent skräp som ingen, absolut ingen annan vill ha inom sina gränser till slut hamnar och migrerar. Från München – som jag just besökte – rapporteras just nu om hur en islamistisk galning skrek ”Allahu Akbar” och genast knivhögg inte mindre än nio personer på en pendeltågsstation. Minst en av de knivhuggna dog av sina skador.

Munchen_3

Också i Tyskland har folk uppmanats att ”öppna sina hjärtan” för islamister, kristna och Monoteister – men vart det leder, kan vi alla se… Det blir en kniv genom hjärtat, precis som vanligt överallt dessa ökenreligioner visar sig…

För dagen flanerar jag i Kungsträdgården med A i sällskap – hon tillhör inte ännu mina Husfrejor men kan kanske snart räknas dit ! – under nyutslagna almar, kopplar av och är lycklig. Men A ser allvarligt upp på mig från sin ost och skinksallad, där vi sitter på ett Café kallat ”Hjalmar Söderberg” – det var han som skrev ”Den Allvarsamma Leken” men det vet ni väl redan.. ”Reser du till München eller Europa – förstår du inte att något kan hända dig ?” säger hon. ”Det gör inget” säger jag. ”I’m expendable” som det heter i USA. ”Jag är ju bara en man, medan du är en ung kvinna. Ditt värde är faktiskt större än mitt – för så är det av naturen.”  Hon frågar mig om inte alla människor har samma värde. ”Nej, så är det inte alls” svarar jag. Alla har visserligen samma grundläggande rättigheter, ja – men detta säger ingenting om värdet, genetiskt eller biologiskt sett. Du kan till exempel föda barn, Frigg och Freja ske lov och pris, men det kan inte jag, och därför har du faktiskt större värde för vårt släkte och land. Du är värd att skyddas och vördas, eftersom du är kvinna. Så är det enligt Asatron, och redan Tacitus skrev i sin ”Germania” att…

A avbryter mig och ler ett stort leende. ”Jag vet” svarar hon. ”Jag har läst vad du skriver på nätet”. Reda långt före kristi födelse ansåg man här i Norden att det fanns något stort, gudomligt och heligt inom varje kvinna, och man satte mycket högt värde på kvinnornas drömmar, visioner eller de budskap, de hade att komma med – nästan varje kvinna kunde vara ett slags prästinna, eller på annat sätt helgad och helig för sin egen släkt, sina närmaste och de som fanns runtomkring henne… ”Är jag då helig för dig ?” frågar hon – en smula oroligt – eftersom hon är lite orolig också inför vad som händer i hennes hemstad, etnisk svenska som hon är. ”Ja ! Nu, förut, och framåt i tiden” svarar jag kort och helt utan reservationer, medan jag tuggar i mig av ostsalladen. ”Jag skulle till och med gå så långt som att säga, att det under vissa förhållanden är min självklara plikt att försvara dig, och se till att du får mat, dryck och allt annat som du kan behöva – eller i fall du nu inte kan skaffa dig allt detta själv

cafe_soderberg_kungstradgarden_great_blogg_unga_fru_kajson_5194f0abe087c3093640b1a2På detta café kan man än så länge konversera ostört … men för hur länge ?

Från den goda staden Köln rapporterade Tidningen Dagens Samhälle och journalisten Paula Neuding för en tid sedan. Hon vågar skriva vad man annars inte får skriva i Svenska media, vilket blir alltmer sällsynt. Sanningen. Det alla andra journalister i Sverige faktiskt dolde, och de facto LJÖG om, liksom Kommunisten Rossana Dinamarca och flera andra, hemma i den svenska ankdammen. Taharrush Gamea, muslimernas våldtäktslek och antastning av vita kvinnor i Köln under nyårsnatten, var just en muslimsk aktion, och ingen tillfällighet. 

Tyska åklagarmyndigheter har ett omfattande bevismaterial, med filmer från övervakningskameror och andra bevis, som inte går att prata bort, och som talar sitt tydliga språk. 1178 timmars material från övervakningskameror har samlats in och gåtts igenom, och där ser man hur 529 av 1219 kvinnliga vita offer, gång på gång utsätts för sexuella trakasserier av muslimska gäng, eller till och med våldtäktsbrott. Utredningen slår också fast att nästan samtliga misstänkta gärningsmän, 149 av 153 personer, är invandrare. Av dessa kommer två tredjedelar från Marocko och Algeriet. 68 är asylsökande, 18 befinner sig illegalt i landet och 47 har okänd status, det vill säga man vet inte om de befinner sig i landet legalt eller illegalt. Fyra är ensamkommande minderåriga, tio har fått uppehållstillstånd.

Så långt har det hela gått – i Tyskland. Och inte bara det. På tyska badhus har jag den här våren med egna ögon sett en serie varningsskyltar, ungefär som trafikskyltar, som upplyser om att det är förbjudet att dra unga kvinnor i håret, tvinga ned deras huvuden under vattenytan i simbassängerna så att de drunknar, och att man inte får slita av bikini-överdelen från deras kroppar och liknande.

30C6DC6600000578-3426142-One_cartoon_shows_a_hand_attempting_to_grope_a_woman_wearing_a_b-a-6_1454334135473VERKLIG skylt, som numera finns uppsatt på många Badhus och simhallar i Tyskland

I Sverige skämtade karikatyrtecknaren Jan Erik Ander, mer känd under signaturen Jeander om hur Mona Sahlin, Miljöpartisterna och ”Flumvänstern” vill ta hand om de ”nyanlända” vars moral, sätt att behandla kvinnor och grundläggande värderingar skarpt avviker från det vanliga i vårt Västerländska och öppna samhälle, som i längden inte kan bestå, ifall det utsätts för fortsatta angrepp.. I Tyskland, likaväl som här, är allt detta inte längre något skämt – utan håller på att bli verklighet…

Svenska.LOW

Hur ska man egentligen kunna LÄRA ut något till de som faktiskt inte vill LÄRA SIG ??

Det har visat sig att Mohamed Belkaid, och flera av de ”svenska” terrorister som låg bakom de senaste terror-dåden i Bryssel och Paris faktiskt tagits upp som exempel på ”lyckad” integration av de svenska Socialdemokraterna. I deras fall måste man nog säga, att alltihop bara var en enda stor lögn, och att de inte alls ”integreras” i det svenska samhället, all denna beskäftiga förmyndarmentalitet till trots.. Och KAN man för övrigt alls ”integrera” fundamentalister, kristna eller islamister, som inte vill och inte kan ändra sin attityd emot exempelvis svenska kvinnor, eller hela vårt samhälle ?

trakasserierLOWVilka attityder har dessa ”ensamkommande” egentligen ?

I Tyskland såg jag en bok på Hugendübels bokhandel i München, som tydligen är den senaste storsäljaren och mycket populär. Den heter ”Politisches Wunschdenken” eller Politiskt Önsketänkande och säger faktiskt mycket om vad både den tyska och den svenska socialdemokratin hela tiden ägnar sig åt. Vi tror i vår oerhörda naivitet, att alla inser fördelarna i ett öppet samhälle, och att alla personer som kommer hit, faktiskt vill följa våra lagar, regler och seder. Men tänk, om det inte alls är så – och vad ska vi för övrigt göra i de fall, där vi ser uppenbara bevis på motsatsen, alltså personer som inte ens visar allmänt folkvett, och som dessutom begår rena lagbrott ? Visst – merparten av alla ”nyanlända” kanske inte gör så – inte öppet i alla fall – men tyvärr är det också så att merparten, eller de hederliga medborgarna ofta får lida för de ohederligas skull, och så kan man ju inte ha det, inte i längden…

BADBILD20

Vacker framtidsbild, modell (Mp) eller (Kd) ??

Nåja – själv anser jag att jag har en positiv människosyn för det mesta. Jag tror oftast människor – oavsett vilka de nu är eller var de kommer ifrån – om gott, tills motsatsen bevisats. Och tyska badhus är nuförtiden ytterst märkliga ställen – på en elegant spa-anläggning i Baden-Baden av alla platser såg jag förra året en skylt, som på tyska och utan internationellt gångbara symboler, alltså sådana som kan läsas även av analfabeter – se exempel ovan – förklarade att det var absolut förbjudet att ha homosex eller vanlig sex i den 120 grader Celcius heta ångbastun…

Men vem skulle ens komma på en sådan tanke ?

Och läser tyska ligister, ensamkommande ”skäggbarn” eller ej, överhuvudtaget några skyltar, tror ni ?

Det brukar ju sägas att då nya lagar eller regler stiftas, nulla poene sine lege” (vilket för övrigt är ett hedniskt uttryck från det gamla Rom) så måste oskicket eller brotten man försöker bekämpa föregå själva lagregleringen, dvs ingen sätter upp en förbudsskylt i en ångbastu, om det inte verkligen är så att folk HAR försökt bära sig olämpligt åt i den…

Nåja.

DSCF0375

 Jag slutar med en bild från den goda staden Erfurt i det forna DDR, en stad där man nästa år ska fira 500-års minnet av Martin Luther ni vet han som först av alla vågade Protestera emot katolikerna, och som blev Protestant… Stadens stora torg eller Domplatz kan fortfarande beskådas från 1600-tals fästningen Petersberg, som omgärdas av stora, nästan lodräta bastioner, och som därför erbjuder en god utsikt. Men från en av dem såg jag av en händelse något ganska intressant, som jag nu tänkt dela med mig av.

Under en av bastionerna ligger nämligen en ganska hemsk liten grusgrop och en muryta, som idag kallas ”Denkmal der Unbekannten Wehrmachtsdeserteur” eller ungefär ”Den okände Desertörens Grav” alltså. Platsen är inte alls inbjudande, och dess namn kommer sig av att man här sköt och arkebuserade ett 50-tal desertörer under andra Världskriget, vilket kanske ändå var fullt förståeligt, eftersom hela Tyskland vid den tidpunkten för det första höll på att bombas sönder och samman, och för det andra erövras av Stalin, medan de flesta tyska män låg i fält, och faktiskt valde att försvara sitt land och hjälpa sina kamrater istället för att fegt smita undan. Kan man egentligen klandra dem, med tanke på den desperata situation, de befann sig i – och är det förresten desertörerna, smitarna eller förrädarna, som alls ska hyllas ?? I dagens Tyskland tycker man uppenbarligen det, men själv ser jag inget stort i att svika sitt land eller sina egna landsmän genom att desertera, och det vill jag ha sagt först som sist.

Men alltväl…

DSCF0376

 Nere i grusgropen fann jag en ung blond tysk i 20-års åldern, som låg på gräsmattan, bokstavligt talat med byxorna nere. Och ovanpå honom satt en mycket ung svarthårig liten arabiska – hon såg inte ut att vara mer än 15-16 – med kjolen uppe om midjan, som energiskt och taktfast gjorde sitt bästa för att förnöja sin mycket äldre tyske vän, på alla de sätt och vis. Med andra ord gökade det unga paret, alltså vöglade för att säga det på oren tyska, eller med andra ord pökade, jufsade, fjässade, brynte, kopulerade, idkade fysiskt umgänge eller helt enkelt knullade med ett annat ord. Allt detta i Frejas förtjusande månad, alltså Maj, direkt på bara marken – ovanpå ett krigsmonument.

Jag gick tyst förbi, och kunde bara skaka på huvudet åt dessa små dumbomar och skitstövlar.

Först tänkte jag framhålla det olämpliga i deras beteende, men det gjorde jag inte. Sedan tänkte jag kasta till dem en 50-euros sedel, och på deras språk – som jag talar ganska bra – ropa: ”Om ni nu måste göra vad ni redan gör, ta då för helvete och hyr er ett hotellrum, för såhär års är det ganska kallt på marken, och det där ser mest ut att vara obekvämt – dessutom kan ni få blåskatarr – tänk på det !”

”Om du under bara himlen otukt gör, kan det hända, att man dig mitt i akten stör !” säger ett svenskt folkligt ordspråk.

Sensmoralen i denna historia är att människor är som de är, och att de aldrig blir bättre än de varit från början. Oavsett om du är krigshjälte eller desertör, ja snart ska du se att det kommer några små idioter ur en obetydligt senare generation, och rakt fram lägger sig att knulla på din grav – och aldrig blir det väl något slut på arkebuseringarna, knullandet, krigandet och allt det andra – i Erfurt eller här – för människor är bara människor ändå, och det är allt vad som lärs ur denna skildring av vår tid…

Men för Frejas skull – om inte annat – varför kan vi inte alla bära oss någorlunda anständigt åt emot varandra ?

13179111_599186500236023_6406365011093618207_n

Händelserna i Orlando – åter en triumf för Monoteismen, samt Islam – denna ”kärlekens religion” (13 Juni 2016)

Återigen triumferar Monoteismen. Denna gång i Orlando, Florida, USA, där en fanatisk islamist skjutit minst 50 människor till döds, och allvarligt skadat ytterligare 53. Dödssiffran väntas stiga kraftigt under de närmaste dagarna, rapporteras det i svensk press.

180541_600

Överallt där Kristendom och Islam kommer lös i ett samhälle, går det förr eller senare alltid såhär.

Det finns förstås de som ständigt försöker skylla ifrån sig med att ”religionen inte har någon betydelse” men det är ändå ett ovedersägligt faktum att både bibeln och koranen vill straffa homosexualitet och liknande med döden. Religionen tillhandahåller ideologin, och även om alla kristna inte är som Anders Behring Breivik i Norge, och även om det finns muslimer som genast försökt donera blod till offren, så kan detta inte på minsta sätt ändra sakens kärna, och bakomliggande orsaker. Koranen bär skulden till våldet. Monoteismen bär skulden till våldet.

Så är det faktiskt – även om detta kanske är en obehaglig sanning för vissa.

Ni kan gå igenom Eddan från pärm till pärm, govänner – men ni kommer inte kunna hitta några uppmaningar till våld och dräpande där. Lika lite kommer ni att kunna hitta det i andra polyteistiska religioner, för Polyteism innebär alltid tolerans. 

Mohamed Omar – före detta aggressiv islamist, men numera poet och försvarare av det demokratiska Sverige – skriver för tidskriften ”Det Goda Samhället” och avslöjar att det inte är någon slump att attentaten kommer just under Ramadan, den muslimska högtid då man ska göra ”goda gärningar”. Och exakt samma muslimska ideologi som motiverade dåden i Orlando, finns numera även i Sverige. Detta är mycket viktigt att förstå. Jag citerar, från Mohamed Omars artikel:

Dessa negativa attityder finns också hos muslimer som lever i väst. Många av de som är troende och engagerade i det religiösa livet upplever sig som en del av världsvid, islamisk gemenskap. Man är inte isolerad utan delar attityder och värderingar som är vanliga bland muslimer i islamvärlden.

Förra året kom det fram att Abu Muadh, en ung imam i Halmstad, i en mosképredikan sagt att ”homosexualitet är ett virus”. Något han ansåg att muslimer borde skydda sig emot genom att bygga upp vad han kallar ett ”immunförsvar”.

Jag har under mina år som muslim hunnit besöka ett flertal svenska moskéer från norr till söder.I samtliga har homofobi varit det normala. Jag har hört värre saker än att ”homosexualitet är ett virus”. I ingen moské, jag upprepar ingen, har jag mött en undervisning som tolererar homosexualitet.

En av de mest populära och respekterade salafistiska imamerna i Sverige, Gävleimamen Abo Raad, hymlar inte med att han förordar dödsstraff för homosexuella, även om han inte riktigt vill stå för sina uttalanden till stöd för terrorgruppen Islamiska staten (IS). Han bryr sig inte om vad människor tycker, säger han, det viktiga är att stå för Guds ord. Och det är vad salafismen går ut på: att gå tillbaka till källorna och rensa bort nya tankar.

Det finns svenska muslimer som förespråkar tolerans mot homosexualitet och homosexuella, men de är få och saknar inflytande i moskéerna. De kan inte som homofoberna uttrycka sig från predikstolarna. Det rör sig ofta om sekulära personer med svagt religiöst engagemang. — — Omar Mateen uppgav att han sympatiserade med terrorgruppen Islamiska staten (IS). Det är egentligen inte så viktigt. Hatet mot homosexuella är som sagt starkt förankrat i islamiska källor som är betydligt äldre än IS och det kommer att finnas kvar när IS är borta. Egentligen är det inte IS som inspirerar sådana här attacker utan det är snarare så att IS självt är inspirerad av värderingar som är djupt rotade i den islamiska traditionen.     (Muhamed Omar, ”Det goda samhället” 2016-06-13)

13321755_10153718096091245_4067232262667956798_nSomliga sk ”toleranta” krafter BINDER RIS ÅT EGEN RYGG – Monoteism, kristendom och Islam skall ALDRIG tolereras i ett öppet samhälle…

Redan före händelserna i Orlando varnade Humanistbloggen för sådant här, och särskilt hur ”Gävle Imamens” moské, samt moskéer i Halmstad och på flera platser faktiskt får bidrag från svenska staten för att sprida sitt gift emot homosexuella och ”hedningar” av olika slag. Humanisterna, the Swedish Humanist Assaociation, har krävt omedelbara åtgärder, och att bidragen genast stoppas.

Det är aningslöst att som SST och en del kommunala myndigheter gör – anslår skattemedel till organisationer som säger sig företräda olika etniska eller religiösa grupper men som sedan inte uppfyller elementära demokratikriterier. Att förbjuda kvinnor att inneha religiösa ämbete, att förbjuda kärlek före äktenskap och förbjuda homosexuell kärlek överhuvudtaget med mera är lika med att bryta mot grundläggande demokratiska principer. Därför anser vi att de samfund, vilka på detta sätt bryter mot individens mänskliga rättigheter inte längre skall skattefinansieras. Detta behöver man inte ”utreda”, det behöver man istället åtgärda.

I USA har också många kristna grupper redan ställt sig på mördarens sida. En av de som gjort det omtalas på det hedniska forumet Patheos idag:

Pastor Steven Anderson of Faithful Word Baptist Church argues that the mass shooting that left at least 50 dead and scores more wounded at a gay nightclub in Florida is “good news” because “homosexuals are a bunch of disgusting perverts.”

In his hateful rant Pastor Anderson says he is “not sad,” and says he is “not gonna cry” about the horrific massacre, because the victims were just “disgusting homosexuals at a gay bar.”

– See more at: http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2016/06/christian-pastor-calls-orlando-massacre-good-news/#sthash.XA0hCDl4.dpuf

Så långt de kristna, alltså.
Men – vad kan vi göra åt situationen ? USA är ett land som är notoriskt för sina dåliga vapenlagar. I en verklig demokrati skall medborgarna inte behöva gå beväpnade eller beväpna sig emot varandra. Vapnen skall tillhöra landets Polismakt och dess väpnade styrkor, och medborgarna skall kunna känna sig skyddade och säkra både genom Försvarsmakten, och med sin egen lokala polis. I de fall kriminella kommit över vapen, skall Polis och myndigheter genast reagera – och så är det också i de flesta Västerländska och Europeiska rättssamhällen, som har helt andra vapenlagar än i USA.
maxresdefault
To serve, protect and defend – Den hedniske krigarens skyldighet !
Redan Tacitus, den förste skildraren av en Nordisk Midsommar, noterade i 44:e kapitlet av sin ”Germania” att Svionerna, ytterst i den nordliga Oceanen, lät sig styras av en Konung eller ”Rex” och att alla vapen i fredstid fanns inlåsta i förråd, bevakade av en ”custos armorum” som det står i originaltexten. Detta begrepp har översatts på felaktigt sätt i de flesta svenska översättningar, för ”custos armorum” betyder visst inte slav, träl eller liknande utan vapentekniker – och en sådan person med just den titeln fanns i varje centuria av den Romerska Armén.
Ett folkförsvar har alltid varit ett bra botemedel emot galningar, eller övergrepp emot själva lagen. Men – inte bara det.
e937bcc04256e43d9e92965a236bf397
I Hávamáls sk ”Runatal” räknar Oden själv upp femton olika förmågor, som en krigare bör ha. Främst ibland dessa är att styra med mildhet, och att försvara de vapenlösa. Långt senare, under den kristna medeltiden, blev dessa 15 dygder nedkortade till sju, och uttrycktes såhär:
 • Att mätta de hungrande
 • Att klä de nakna
 • Att befria de orätt fängslade
 • Att bota de sjuka
 • Att begrava de döda
 • Att försvara de vapenlösa
 • Att straffa och nedslå de onda

Behärskar Polisen i Florida det här – ja – då är den nog en bra polis, må jag då säga – och tills vidare kan vi alla leva som Hedningar, Asatroende och Goda Polyteister – för då upphör detta att vara något problem, och så råkar vi inte in i fler situationer som de i Orlando, USA.

Låt oss därför ta avstånd från det här med tanken på en allsmäktig ”Gud” och all Monoteism och kristendom eller islam, först som sist…

d51a9ace24534a89faa31c38f3ba887c

Klansamhälle kontra Rättsstat – artikel från 11 Juni 2015

Tidningen ”Dagens Samhälle” som officiellt skall vara oberoende, och som vänder sig främst till beslutsfattare inom Kommuner, Landsting och Näringsliv i Sverige hade en ganska intressant artikel idag, signerad författaren Lars Åberg (nej, han ska inte förväxlas med komikern med samma namn!). Dagens Sverige är inte ett ättesamhälle längre, konstaterar han – och det kan vi väl alla hålla med om. Ganska tidigt i vår historia – ja redan på 800-talet allraminst framväxte föreställningen om en rättsordning, eller det som så småningom blev en fungerande rättssat och en demokrati. Visserligen tog det lång tid – liksom överallt annars i världen – men till slut lyckades vi. Inget ”andligt frälse” eller någon politisk klass eller en liten inskränkt ”Nomenklatura” sitter idag och bestämmer över oss – eller gör den det ?

t_a_d2005-03-09_h11_m29_s04

Inte alla kulturer eller samhällen tänker förstås likadant. Idag har vi fått in vad vi skulle kunna kalla ”konkurrerande stater” i vårt eget land, eller maktgrupperingar som inte är att leka med. De anser att samhället ska styras av klan-samband, eller vem som för tillfället är ”inne eller ute” och bygger upp sina egna ”Brödraskap” oberoende av om det nu är den fd. Socialdemokratiska ”Broderskapsrörelsen”, den kriminella organisationen ”Brödraskapet” eller rent av rörelser som IS eller det Islamska Brödraskapet det handlar om. Eller, för att citera herr Åberg:

Jonas Hassem Khemiri skrev en uppmärksammad kultursidesartikel i Dagens Nyheter 2010 efter det misslyckade islamistiska bombdådet i centrala Stockholm. Artikeln med rubriken ”Jag ringer mina bröder”, utvecklades senare också till bok och en teaterföreställning. Det var en rubrik, och en titel, som dröjde sig kvar eftersom den tycktes röra vid en obekväm samhällsförändring under ytan.

Vad var det som fick honom att ringa sina bröder?

Någonting med begreppet broder har med tiden fått – eller återfått – en bismak; han kan ju faktiskt vara så mycket mer än en kär bror. Brödraskap. Blodsbröder. Vapenbröder. Vi mot dom. Om systerskapet framställs som en trevlig tebjudning ryms betydligt fler bottnar i den manliga sammanslutningen, vilket märks i politiken, i näringslivet, i religionen, i gangsterkulturen. Bröder är sådana man ska ty sig till, lita på, ringa till när det kniper. De drar också ett streck i sanden, ritar en ring. De markerar var gränsen går.

– Lars Åberg i artikeln ”Folk Flyr från Brödraskap till Nationalstatens Välfärd” 2015-06-08

Lars Åberg belyser också en intressant tendens i Dagens Sverige – vissa religiösa och etniska grupper börjar hävda sitt gamla ”klantänkande” emot hela den sekulariserade, öppna Rättsstaten och försöker undergräva den inifrån. Det är klart att sådana problem uppstått i demokratier under alla tider – vår tid är inte unik – det fanns diverse klaner som ansåg sig stå över och utanför lagen i den sena järnålderns samhälle också – och så finns det ännu dem som i namn av islam, katolicism eller allmänt ”fornsederi” vill göra sig själva till en maktfaktor…

År 2002 inträffade någonting intressant i svensk lokalpolitik. Edip Noyan röstades in i Botkyrkas kommunfullmäktige för Moderaterna sedan han fått oväntat många kryss på valsedeln. Ett femtiotal av dem visade sig komma från Noyans släktingar. De var inte nödvändigtvis moderater, men röstade för att få in en person ”som representerar oss”, som det uttrycktes i en artikel i Dagens Nyheter. En syriansk präst förklarade: ”Edip blir församlingens röst i fullmäktige. Allt vi behöver kan vi begära genom honom.”

Som exempel nämnde prästen att församlingen nu kanske skulle få möjlighet att köpa en efterfrågad tomt av kommunen. Det var således inte Moderaterna som hade fått en plats i den valda kretsen, det var församlingen, släkten, familjen, bröderna….

St_Afrem_Byggnad_3_Om_Oss

Exemplet med den Syriansk Ortodoxa kyrkan som Åberg nämner, är faktiskt mycket relevant. Tidigare i år visade sig, att en sk ”Kyrkoledare” inom samma kyrka hade ägnat sig åt grova bokföringsbrott under flera års tid. Det var faktiskt så illa, att  Internationella Åklagarkammaren i Sverige måste ta sig an fallet. I vissa länder och kulturer är korruption en del av vardagen, och det gäller bland annat just klansamhällen, konstaterar Åberg klartänkt. Men inte bara det. Han konstaterar också:

Eduardo Grutzkys och min bok om hederskultur, Heder och samvete, beskrivs den större släktens sammanhållande funktion; när man kliver utanför ramarna riskerar man utfrysning och förlust av det skydd som tidigare garanterats i utbyte mot att integriteten och självständigheten getts upp. — — Per Brinkemo skriver i sin bok Mellan klan och stat på liknande tema om problemen som uppstår när en klankultur flyttar till ett samhälle med andra värderingar och offentligt finansierad välfärd.

Individualism är i själva verket bara tänkbart i ett rättssamhälle, där en stark stat garanterar, att inga brottsliga klaner tar makten, och börjar straffa ”misshagliga” personer, eller inför sitt eget korrupta system. Det fanns en tid när vi i Sverige inte accepterade, att religiösa grupper av alla de slag försökte erodera vårt samhällsbygge, och det var också en tid när till och med Socialdemokraterna stod för något gott. Folkhemstanken, eller teorin om ett hem för just vårt folk, visade sig långt mer gångbar eller rättvis än någon trodde; eftersom det byggde på teorin om en stark, men rättvis stat.

Socialdemokratin hade efter andra världskriget en vision, inte minst i Skandinavien, om att befria individen på den kollektiva trygghetens grund.— — Kombinationen individualism och socialt skyddsnät har gjort den svenska välfärdsmodellen udda i ett globalt perspektiv. Den har också haft nationalstaten som förutsättning; medborgarna har betalat hög skatt för att alla nationens medborgare ska kunna få ett bra liv.

folkhemmet_51abc1bfe087c31e6f3518a5

Hedniska dygder sedan Hedenhös – som alla kan ställa upp på !

När systemet nu knakar i fogarna, med alltmer urholkade pensioner och stora brister i vården och skolan, hörs röster som hävdar att orättvisorna här och i världen i stort bara kan försvinna om nationsgränserna löses upp. Men de många som flyr till Europa gör det för att de söker sig till fungerande statsbildningar, bort från förhållandena i sina hemländer.

Flykten går från klansamhällets opålitlighet till nationalstaten med dess välfärdsinstitutioner. —

Hela det socialdemokratiska projektet, som också förvaltats av borgerliga regeringar, är satt under press. På ganska kort tid har detta samhällsexperiment i en skyddad del av världen fått sina förutsättningar ändrade. Det finns inte någon plan för hur landet ska klara av den stora invandringen från regioner med helt andra, eller sönderslitna, mönster. Den strukturella välviljan kan inte längre dölja svårigheterna. Det tycks vara slut med vardagslivets förutsägbarhet. Sverige liknar alltmer sin omgivning, med tåg som inte går som de ska och med växande ekonomiska klyftor som paras med ett bestämt intryck av att jämlikhets­idealens dagar är förbi.

Det är en samhällsvision som har brustit, splittrats och kanske till och med ödelagts. Övertygelsen om att ha skapat jordklotets mest rättvisa samhälle har ersatts av skuldbelagd värderelativism. —

Korruption var tidigare någonting som hörde odemokratiska regioner och världsdelar till. Nu sprids uppfattningen, sannolikt på goda grunder, att man på en rad olika nivåer kan skaffa sig fördelar genom pengar, kontakter, släktskap och hot. Tilliten till systemet krymper. De former av beroenden som kännetecknar klansamhället äter sig in i välfärdssamhällets vävnader.

 

korruptionMånga ekonomiska institut anser att Sverige hittills varit en av Världens minst korrupta länder…

Så långt författaren Lars Åberg. Han talar om behovet av det vi en gång kallade Tingsfrid och Rättsordning, och om det faktum att individ och samhälle i förening, alltid är mäktigare än kotterier, familjegrupper eller okontrollerade religiösa eller etniska ”brödraskap” av de mest skiftande slag.

Tycker ni att hans ord är irrelevanta för Världen, sådan den ser ut idag ?

Det tycker inte jag.

Allt är nämligen inte nattsvart, och så gott som dagligen ser jag bevis på hur folk runt om i världen – i de mest skilda kulturer – vaknar upp, och det märks inte minst på de följare jag får på den här bloggen. Lustigt nog fick jag precis den 8 Juni två nya följare i islamska länder. En av dem heter Kamel i förnamn (jo, man kan faktiskt heta så !) och bor i Egypten. Han råkar vara en skarp motståndare till det ”Islamska Brödraskap” som finns just där. En annan följare finns i Recip Erdogans Turkiet – som börjar utveckla sig till en religiös diktatur det också.

odin_and_sleipnir_-_john_bauerHedniska Tankar över Världen – Rättvisans Budbärare på väg !

Aldrig trodde jag då att jag skulle få läsare så långväga ifrån, men där ser man ! Jag skriver mest om Asatro och liknande ämnen, och de torde inte vara såvärst intressanta i ett Egyptiskt eller ett Turkiskt nutida politiskt kontext, men vi hedningar tar oss då fram överallt… Minns ni förresten Raif Badawi, den Saudi-arabiske bloggaren ? Jag tror mig ha nämnt honom många gånger förut, och det har Humanisterna, the Swedish Humanist Association också…

tumblr_niwecg6eSm1u8dumxo1_1280

Allt detta ”fornsederi”, Monoteism, religiöst förtryck, kriminella ”brödraskap” och liknande kommer en gång att försvinna. Sanna mina ord. Jag är ingen expert på internationell politik, och inte heller på Islam och dess olika grenar, men en av dess företrädare – en amerikan, som jag diskuterat med på nätet, säger att en av dess allra mest centrala begrepp är ”righteousness” eller med andra ord rättfärdighet. Ursprungligen, hävdar han – skapade också Mohammed sin Koran som just en form av protest emot ett alltmer korrupt klansamhälle. Hos oss Hedningar i Norden fanns Tyr, rättvisans gud, och det vi kan kalla Odenstanken, men det är en annan historia.

Men till er, läsare i fjärran land, sänder jag ändå ett tack. En enda man kan – som vi alla vet – förändra världen. En enda rättfärdig människa betyder mer än alla kyrkor, samfund, livetsordare, fornsedare och alla andra församlingar. Och kvar finns alltid Hedendomen – likt Särimner. Idag, och i morgon…

images-6

I vilket Hedningsamfunnet och DN kommenterar Islam, liksom Humanisterna (inlägg från 8 Mars 2016)

Idag är det som bekant Internationella Kvinnodagen, på tal om ”Hijas de Gullveig” som jag skrev om i föregående inlägg. Dagen firas bland annat av Hedningsamfunnet i Norge, de svenska Humanisternas (Swedish Humanist Association) närmaste motsvarighet, och det sker genom följande lilla bild:

467

8 Mars är Ikke en ”Herrens Dag” lyder undertexten till bilden, och som ni alla säkert vet kan man vara Hedning och Ateist, likaväl som Hedning och Agnostiker – men att vara kristen och agnostiker respektive ateist går förstås inte alls, och lika illa blir det nog för islams anhängare. Hedning är man nämligen om man tar avstånd från de tre Patriarkaliska Ökenreligionerna, och redan under Vikingatiden fanns det förresten ”Den egna kraftens män” (och kvinnor) i Norden, dvs sådana som inte erkände någon annan makt än sin egen, och inte trodde på högre makter överhuvudtaget.

I Sverige har samtidigt den sk ”feminsten” Jonna Bornemark (släkt med Gullan, den kända barnviseförfatterskan ?) beskyllt Humanisterna för att vara ”islamofober” bara för att de vågar kritisera Islam öppet, vilket med kraft tillbakavisats av Humanisternas Ordförande Christer Sturmark i en saklig och vettigt skriven debattartikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Ni kan alla läsa den här. (klicka på markerad länk)

norwegian-society-of-heathens

Du kan inte säga ordet ”Hedendom” utan att också vara för Pluralism och därmed Demokrati. Monoteism däremot – i alla dess former – är en totalitär ideologi..

Men vad skall vi med alla dessa kristna barnvisor till ? Man är inte ”islamofob” bara för att man är emot muslimsk terror eller dödsstraff genom stening, till exempel. Man är inte heller ”kristofob” om man är emot katolsk pedofili, eller för den delen kristna samfunds omfattande bedrägerier, i Norge eller här hemma. Vad man i så fall vänder sig emot, är själva lagbrotten, grymheterna och den dumska (snarare än ondska – jag tror inte på ondskan som begrepp, men däremot förvånar mig Monoteisternas dumhet) som dessa religioner omfattar – och bara för att man kritiserar en annan ideologi eller en företeelse i sig, eller ens tar upp den till debatt, behöver man inte alls vara ”fobisk”. Det inser snart sagt var och en. Särimners Söner går som vanligt i främsta ledet. Här en kommentar från vår polare Winston, borta på ”The Atheist Pig” i USA.

something-to-believe-in-768x768Jo – man ha faktiskt rätt att kritisera andra religioner, när deras beteende blir olidligt eller orimligt !

Apropos detta med det plausibla. Har det slagit er att Tor är Åskan, och att Åskan faktiskt existerar – som en naturkraft ? Och Oden är stormen, vinden och regnet. Storm, vind och regn existerar förvisso i sinnevärlden – och Freja är Kärleken – som faktiskt finns den också – ifall nu ni som är mina läsare faktiskt upplevt den, Och Loke – tja, han är internet, lögnerna och trubblet – och så länge personer som Jonna Bornemark existerar – nog ser vi Hedningar och Humanister konkreta bevis på hans existens !

Jämför detta med Ökenreligionernas tjat om en påstått allsmäktig, allgod och allvetande gud. Hur plausibelt är det ? Om den allgode ens finns, hur förklarar vi då teodice-problemet eller det faktum att Universum faktiskt är fyllt av motsägelser. För en polyteist, däremot, är detta inte alls svårt att förklara. (There is war in heaven ! säger jag)

Humanistbloggen kommenterade för några dagar sedan hur den fd Femen-aktivisten Aliaa Elmahdy – ursprungligen bloggerska och officersdotter från Egypten – nu i Sverige och exil med flera dödshot och Fatwor hängande över sig – ”gatecrashat” ett ”hijab-event” i Fittja av alla platser. Självklart måste jag nämna Femen-rörelsen på en dag som denna – de är ju de enda sanna feministerna, förutom då alla Hedniska kvinnor. I Tensta har man idag firat en Av-slöjad kvinnodag, förmäler jag från Facebook, och där protesteras öppet emot alla hijaber, shadorer eller allt övertäckande av kvinnor överhuvudtaget – och så länge de är vuxna människor – varför skulle de inte få klä sig som de vill, utan att råka ut för denne påstått ”allsmäktige” gud och hans vrede ?

8-mars-630x243Varför lämnar så många kvinnor de muslimska länderna för att söka sig till Norden, Sverige och ”Västländer” tror ni ? Varför blir så många av dem hedningar eller till och med Asatroende med ens ??

Torsdag 3 Mars – avslutningsvis – skrev ingen mindre än katoliken Erik HelmersonDN.s ledarsida under rubriken ”öppna fönstret till moskén” och avslöjade hur muslimer vid den danska Grimshöj-moskén i Århus, Danmark utåt sätt står och kallar sig Danskar, och säger att de vill följa dansk lag, men när Danska TV2:s medarbetare besökt imamens predikningar inne i samma Moské, sägs där något helt annat:

”Om äktenskapsbrytare begår hor, är deras blod halal och vi ska stena dem till döds !” skriker Imamen Abu Bilal i sin undervisning. ”Om hon är oskuld, är straffet piskslag – och den som lämnar islam ska dödas” Dessutom är det ”på intet sätt tillåtet” att en kvinna ens skaffar sig jobb och bostad, utan makens eller familjens uttryckliga samvete. Så långt Ökenreligionerna. Så långt denna islam – som dessutom har mage att kalla sina avrättningar och sina steningar för ”kärlek”…

Tror någon verkligen därute att Erik Helmerson och Dagens Nyheters redaktion är ”islamofober” för att de kritiserar allt detta ?

 

Hur Muslimernas ”Taharrusch Gamea” eller ”Våldtäktslek” bestraffades under den hedna tiden… Och vad ”Skamgrepp” verkligen innebär… (inlägg från 12 maj 2016)

Ganska många av de mer bildade bland mina läsare har kanske hört det gamla svenska uttrycket ”Skamgrepp” eller ”Ta Skamgrepp på någon”, men få vet kanhända vad det betyder. Uttrycket kommer från den hedniska Gutalagen, som skrevs ned på 1200-talet, men som i allt väsentligt behandlar förhållanden under heden tid. I lagtexten står det talat om ”Fola Gripr” eller ”en dåres grepp” och ”det skamliga greppet” och vad är alla dessa ”ensamkommande” eller ”skäggbarn” som nu belastar vårt land och antastar våra kvinnor på badhus och liknande annat än rena djävla dårar, som dessutom uppvisar skamligt lågt beteende, och en mycket dålig kvinnosyn, som inte hör hemma i vårt land ?

I arabiska kulturer, medelhavsländerna och katolska samt islamska trakter finns sedan länge ett motsvarande uttryck, ”taharrush gamea” som dock representerar något vi aldrig haft i Norden – tills nu, dvs.

Nuförtiden används termen ”skamgrepp” mest i överförd betydelse, som i meningen ”Begreppet ”forn sed” tar skamgrepp på hela vår Nordiska Kultur” men i forntiden var det faktiskt ett reellt begrepp. Ingen kvinna skall behöva gömma sig, ansåg våra hedniska förfäder, och kvinnofrid var redan ett erkänt begrepp under den hedniska tiden, långt innan kristendomen kom. Se t ex i Östen Kjellmans bok ”den forna seden” som innehåller en uppräkning av vad Eddan, islänningasagorna och många andra väl dokumenterade historiska källor har att säga om ämnet.

hastarGanska gott om sådana här i år…

Visserligen innehåller Gutalagen bestämmelsen om att man skall förneka Hedendomen, något som kom till när lagen skrevs ned på 1220-talet, nästan samtidigt med att Eddan skrevs ned på Island, men samma handskrift innehåller Gutasagan, som berättar om ett fullständigt hedniskt Gotland, långt in på 1000-talet, och man kan jämföra med den berömda Codex Runicus eller Skånelagen, som också berättar om en hednisk tid och ett hedniskt land.

CodexRunicusI över tusen år har det funnits bestämmelser till skydd för kvinnor och förbud mot att ofreda dem, eller försöka påverka deras klädvanor… Så är det i vårt land…

Gutalagen säger mycket rakt på sak att þa en þrel manz gierir slict viþr gutnisca cunu þa vindir ai drotin miþ vereldi vert hann vtan þi at ains at han heldr vili hafa vereldi þan lif hans, Dvs om en utländsk träl våldtar en gutnisk kvinna, så kan inte ens Kungen fria trälen med att betala mansbot (eller med andra ord bötesbeloppet för mord, våldtäkt och mord straffades nämligen på samma sätt, och i nästan alla mål använde man aldrig fängelse utan just böter) utan man måste fråga kvinnan om hon vill ta emot böterna, eller om hon hellre tycker, att man ska ta trälens liv. Hon bestämmer straffet, eftersom det är hon som är offret för förbrytelsen.

freyja_gar_med_mig_tee_shirts-rd10ecaa28b964e8aa7ab91a2abf2d5ef_jyr6m_324

Kanske bäst att göra klart ”Vad som gäller” först som sist…

Nu är Gotlandslagen och de andra gamla hedniska lagarna skrivna utifrån ett ättesamhälle, och inte ett modernt rättssamhälle; som man märker. Träldomen var aldrig ärftlig förrän kristendomen kom med i bilden, och den avskaffades först i och med Magnus Erikssons landslag på 1350-talet, så själva avskaffandet hade inte ett enda dugg med kristendom eller kristna argument att göra. Under heden tid fanns nästan bara gävträlar, dvs de som begått brott och inte kunde betala böterna, fick frivilligt bli trälar en tid, och ge sig till tåls, till dess att böterna betalts, och liknande förhållanden rådde för krigsfångar, eller utländska män. I dagens samhälle, däremot, har vi som alla känner till varken träldom eller dödsstraff; utan tror, att det skall finnas vissa för alla tider helt oföränderliga fri- och rättigheter, som så att säga skall vara givna av naturen; eller rent av en Gud. (Lägg märke till att 1949 års Deklaration om Mänskliga Fri- och Rättigheter aldrig får förkortas eller utökas enligt vad som står i den, den skall alltså i evigheters evigheter ha exakt samma lydelse, som just år 1949 och ingen förändring eller den minsta diskussion är tillåten enligt deklarationstexten).

Så trodde emellertid inte våra förfäder.

De trodde att man skipade rätt, som det står i Eddan, och Lagmännen – som kunde lagen utantill, helt utan att den ens behövde skrivas ned – skulle ”lag göra, tälja och säga” (därifrån kommer det nutida Juridiska uttrycket Domsaga, eftersom Lagmannen läste upp och reciterade hela lagen ur minnet på tinget, ”nu är lag fullt utsagd, med hund och harvpinnar” som det lär stå i den äldre Västgötalagen) vilket är en mycket viktig skillnad. Enligt Asatron finns ingen ”naturrättsfilosofi”. Lagarna i ett samhälle är inte alls oföränderliga eller givna av någon gud, och inga religiösa lagar får styra själva rättsskipningen – som är en arbiträr process, eller med andra ord helt dikterad av människoförstånd, inte av gudar. Man skipar rätten, eller resonerar om vad som är det rimliga och rätta ifråga om böter och annat, allt eftersom samhället förändras. Så har det alltid varit i Norden, och så bör det också förbli.

VAWb-A4

Miljöpartister, Socialdemokrater och andra börjar nu kräva att svenska och nordiska kvinnor ska ”anpassa sig” till islamisternas tänkesätt…

img_8336

Apropos det nuförtiden utbredda tafsandet – på badhus eller annorstädes, säger Gutalagen detta:

‘§ 1. Sliter du spänne eller ögla av en kvinna, böta då åtta örtugar. Sliter du av båda, böta en halv mark. Om den faller ned på jorden, böta en mark.
§ 2. Sliter du snodd av en kvinna, böta då en halv mark för varje, ända till högsta böter. Och giv henne allt tillbaka. Hon styrke själv, när det är allt.
§ 3. Skuffar du en kvinna, så att hennes kläder fara ur lag, böta då åtta örtugar.

Flyga de upp mitt på läggen, böta en halv mark. Flyga de upp, så att man kan se knäskålarna, böta då en mark penningar. Flyga de så högt, att man kan se både länd och blygd, böta då två marker.

§ 4. Tager du en kvinna om handleden, böta en halv mark, om hon vill kära. Tager du henne om armbågen, böta åtta örtugar. Tager du henne om axeln, böta fem örtugar. Tager du henne om bröstet, böta en öre. Tager du henne om ankeln, böta en halv mark. Tager du henne mellan knät och vaden, böta åtta örtugar. Tager du ovanför knät, böta fem örtugar. Tager du ännu högre upp, då är det det skamliga greppet och heter en dåres grepp; där gälla inga penningböter; de flesta tåla, när det har kommit därhän.

Den hedniska tidens samhälle byggde på att alla var beväpnade – också kvinnorna ! Till en vanlig kvinnas klädedräkt hörde alltid nålhus och kniv, som hängde i den ”snodd” som nämns i själva lagtexten. I dagens Sverige gäller det förstås knivförbud på allmänna platser, utom för hantverkare och byggnadsarbetare – vi vill ju undvika otrevligheter av ett slag, som i veckan förekommit i München (se föregående inlägg)

tumblr_mbrx17ixaK1ribtpvo3_400Sk ”kvinnoknivar” i olika storlekar hörde till den dagliga klädedräkten – och alla kvinnor kunde konsten att använda dem !

Därför var det inte så konstigt att lagen innehöll en bestämmelse att om en kvinna inte dragit blankt – eller protesterat på annat sätt – genom skrik eller rop, kanske – innan det kom så långt som till ett verkligt skamgrepp, ja då kunde det inte uteslutas att där förelåg ett visst samtycke, så att säga. Men innan det gick så långt, var det förbjudet att ens vidröra en kvinnas hand (eller fot, vilket väl förutsatte att förövaren låg drucken mitt på gatan i allas åsyn – hur skulle han annars komma åt att gripa om själva fotleden ?) och lagen skilde också mellan spänne eller ögla. Varför förstår man, om man studerar vikingatidens kvinnodräkt, som var helt annorlunda än det mode, som bars under den kristna tiden – vilket också talar för, att Gutalagen gällde en hednisk tid, inte en kristen.

755de5a7d71790ef1289b05527358d96

Låter sig ej betafsas, men väl beskådas. Märk Torshammaren och Solkorset – båda är hedniska symboler !

Spännena åsyftar de spännbucklor, som satt över öglorna, som höll uppe den typiskt vikingatida hängslekjolen – vanligen i ylle – som nog bara bars till fest eller i kallare väderlek. För övrigt var de Vikingatida kvinnornas klädsel mycket mer utmanande än de flesta tror. Allt handlade inte om präktiga bondmoror i långa särkar och hängslekjol, med duk över huvudet. Ungmör och gifta kvinnor kunde gå med håret utsläppt om de ville. Klänningen sommartid var oftast helt öppen framtill och visade brösten, vilket man vet av fynd från Birka. Linnet eller särken kunde vara genomskinligt, och gjort i siden, eller också kunde hela dräkten vara helt öppen på vänster sida, och visa former, höfter, bröst och allt, samt bara hållas ihop av skärpet eller just en ”snodd”.

Men bara att skuffa en kvinna, så att hennes kläder kom i olag, medförde stränga bötesstraff. Det minsta straffet var som framgår åtta örtugar, eller fem örtugar om man råkade beröra axeln eller skuldran – just det var ju ganska oskyldigt – att röra vid en hand eller ett bröst var betydligt värre – ett ”öre” var på den här tiden ett guldmynt, en aureus på latin, men också en viktenhet (lagen skiljer mellan Marker silver, som var det normala, dvs 212 gram lödigt silver, och ”mark penningar” vilket ursprungligen var ungefär 4 ggr silvervärdet).

Det innebär att böterna för ”full frontal contact” var 26,5 gram guld, eller ca 8900 kr givet hur guldpriset står just nu. Köpkraften var emellertid vida högre förr, och ett öre var ungefär åtta månadslöner för en vanlig dräng, medan en örtug (1/24 av öret) var tre månadslöner eller mer, för ”normalmedborgaren”. Bara att nudda en kvinnas armbåge, ifall det skett med vilje eller i vittnens åsyn, gav alltså ett sådant straff… och rörande en mark silver eller rent av två marker – som man fick betala om man verkligen trakasserat kvinnan – så var det fråga om 428 gram rent silver, vilket blir minst 9000 kronor, fast 8 x 8 = 64 månadslöner för en ”normalmedborgare” eftersom det gick åtta öre på en mark.

I dagens penningvärde blir det kanske en hel villa, eller en och en halv miljon kronor, om vi tänker oss att normalinkomsten idag är ungefär 24 000 kr i månaden.

il_570xN.651919455_b16dInte till att leka med… Det kan stå Diverse Monoteistiska Manspersoner mycket mycket dyrt… (not to be molested – armed and potentially dangerous, unless you behave…)

gor_inte_mig_att_akalla_freyja_tshirts-r025d0407abfa4f7398f5e6c81226188e_jf4g2_324

Kan det sägas tydligare ??

images

Aktuell skylt från Köln, Tyskland (jag blott citerar !)

 

London calling… (inlägg från 24 Mars 2017)

”London calling to the faraway towns
Now war is declared and battle come down
London calling to the underworld….

— —

London calling to the zombies of death
Quit holding out and draw another breath
London calling and I don’t want to shout
But when we were talking I saw you nodding out

— —

The ice age is coming, the sun is zooming in
Engines stop running, the wheat is growin’ thin
A nuclear era, but I have no fear
London is drowning, and I, I live by the river

Now get this

London calling, yes, I was there, too
An’ you know what they said? Well, some of it was true!

– The Clash, 1979

Återigen visar Monoteismen sitt fula ansikte i Europa. Återigen drabbas oskyldiga civila i ett fredligt land. Återigen ligger extrem islam och individer, som inte borde få vistas här ibland oss bakom. Jag har skrivit det förr, angående attentaten i Paris, Madrid och annorstädes, såklart – men inte desdo mindre är det fortfarande sant….

De kristna rabblar sina eviga böneramsor. Engelsk polis griper sig resolut fallet an, och gör det enda rätta. På Westminster-bron – full av blod som flyter i rännsten – ses en muslimsk kvinna oberört gå förbi och twittra med mobiltelefon i hand, medan lojala engelsmän försöker rädda ännu ett hjälplöst offer. Bilden – som visas i media – förklaras omedelbart vara falsk, ”trollad” eller arrangerad. Men den är sann – inte desdo mindre. Jag har redan skrivit om ”Kitty Genovese-effekten” i mitt inlägg om Åke Göransson, den svenske Generaldirektören och hans synnerligen märkliga beteende vis-a-vi unga Tunisiska pojkar, och oavsett om man nu tror att den muslimska, somaliska kvinna som visats på bild i Världsmedia nu var oberörd av det lidande, hennes trosfränder nyss orsakat, eller inte – (somliga har påstått raka motsatsen, och att hon twittrat med mobilen för att ”hjälpa” offret – var det egentligen till någon större hjälp och alls en konstruktiv reaktion ?) så gäller i alla fall en sak – som ingen kan förneka. Oavsett orsaken eller motiven till hennes handlande, så var hon där, men gjorde ingenting för att hjälpa offren…

Många andra, som också befann sig på platsen, gjorde istället precis tvärtom.

Somliga ingriper – och andra bryr sig som vanligt inte…

Berördes vederbörande av vad hon såg ? – Tja, kanske det – av pressbilder att döma… Men hon gjorde fortfarande ingenting för att hjälpa offren…

Skuld är nuets Norna, inte framtidens, för framtidens Norna heter Verdandi eller Vardandet, det som skall varda på alla nordiska språk, och hon är den yngsta Nornan. Till och med Sturlasson skrev fel i sin poetiska Edda, och många – amerikanerna till exempel – har helt vantolkat detta. Men här hjälper varken böner eller klagosånger.

Tar vi inte aktivt ställning emot Kristendom eller Islam, och allt vad dessa två Monoteistiska religioner för med sig, skadar vi bara oss själva. Då riskerar vi att bli lika fördummade som den stackars svarta kvinnan med huvudduk och mobiltelefon, hon som kunde ha ingripit, kunde ha tagit ställning men som ändå ingenting ingenting ingenting gjorde, förrän det var för sent.

Inget undgår makternas ögon.

Ingen kan undandra sig Nornornas Dom.

London calling…

Till VAD nyttar de kristnas ständiga bönerabblande – är det inte bättre att GÖRA något istället ?

Hur bekämpar vi Imamerna bäst ? (inlägg från 7 April 2017)

I veckan blev det känt att SFM, Sveriges Förenade Muslimer, en organisation som varje år får allt större och större belopp av svenska skattepengar till skänks, allt tack vare Regeringen Löfvén  och myndigheter som SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund mfl vill hindra muslimska kvinnor i Sverige från att bära parfym, att gå ut på gatorna och att ens skratta eller le, bara på grund av deras gud Allah, och hans såkallade vilja, som samma SFM:s imamer säger sig kunna uttolka, in i minsta detalj.

Se på dessa ”män” ! Verkar sådana pajas-fysionomier förtroendeingivande för någon svensk kvinna ?? Verkar det inte lite ”forn sed” liksom ??

En verklig Monoteist skulle säga att sådana idéer förmodligen är hädelse, eftersom människor nog knappast kan göra sig till den påstått ”allsmäktiges” tolkar. Vore Allah verkligen allsmäktig, så skulle han nog knappast ha behov av sådana pajasar till språkrör, lika lite som samme Allah kunde ha något behov av Åsa Romson och de andra Miljöpartisterna i vår Riksdag.

Men herrarna Abu Saad och Sheikh Muhamad Al-Sarani – som ni kan se på bilden här ovan – fortsätter bara… De tror sig tydligen kunna veta bättre än Allah själv…Andra av SFM:s föreläsare har hotat 12-åriga flickor med helvetet, helt öppet och under sina framträdanden, enligt vad kvällstidningen Aftonbladet vet att berätta.

Kvällstidningen påstår nu att deras halvmiljon stora bidrag måste återbetalas – vi får väl se hur det blir med den saken – och att Göteborgs stad så sent som i Januari fortsatt att ösa ut pengar över de här mycket märkliga figurerna.

Ska de ens ha några bidrag ? Hur går detta ihop med Regeringen Löfvéns påstått ”feministiska” politik för sant demokratiska värden ? Vad är det för värden som lärs ut här, och kan man ens kalla dem för ”demokratiska” ? Eller är man ”islamofob” om man ifrågasätter förbud för kvinnor att bära färgglada kläder, att gå ut själva, att kunna få handla och shoppa, eller ens le en smula ?

I nästa mening tillägger han att det kan vara tillåtet med parfym om kvinnan ska på en fest där endast kvinnor närvarar. Men då får hon inte ta på sig parfymen förrän hon kommer till festen, när hon går därifrån får hon inte lukta något.

– Kvinnan ska inte lukta någonting när hon går ut, samtidigt ska hon inte lukta illa, lök eller mat (…) Hon ska också undvika att ta på sig kläder som gör att andra tittar på henne. Massa färger, gul, röd och så.

– Hon ska också prata på ett normalt sätt, inte skoja. (Aftonbladet, 5 April 2017)

Helt klart är att vi måste skydda alla Sveriges kvinnor från sådant här. Dessa muslimska fasoner hör inte hemma i vårt land. Nu har jag ett mäkta hedniskt förslag och en hednisk tanke, som jag förmodligen fått direkt från Freja, eller som jag ger er alla så att säga på stundens ingivelse.

Låt alla Hedniska Män – framförallt de unga männen – köpa blommor och parfym till den första muslimska kvinna de överhuvudtaget ser, ute på gatan.

Låt oss överräcka rosor, tulpaner och andra blommor till de muslimska kvinnorna, jämnt och ständigt !

Låt oss överraska dem med presenter i form av riktigt färgsprakande kläder, sjalar och kanske burkinis i latex…

Låt oss bjuda dem på lunch, alternativt middag och kanske ett biobesök efteråt  – men låt oss för all del vara gentlemen.

Allt detta ska vi bjuda de muslimska kvinnorna på i den takt de själva vill och går med på, för vi ska inte överdriva, och om inte annat, skall vi sända dem våra egna kvinnor för att gå på shoppingtur med dem, och inköpa samma varor. Vi ska låta dem betala endast med sina leenden för blommorna och allt det andra, och efter ett tag så skall vi lägra somliga av dem.

Mr Kamikaze
Mr DNA
He’s an altruistic pervert
Mr DNA
Mr Kamikaze
He is here to spread some genes now…

Vi skall ta ifrån muslimerna deras egna kvinnor, helt enkelt – och så omvända dem till Hedendomen, och skaffa barn med dem !

Låtom oss sprida våra gener, i herren Frejs namn !!

”Ser du himmelen klar – Ser du kuken på Far ? Kom skåda din Frej, tocken Rälling han har !”

(Rällinge-Frej, funnen i Södermanland)

Håll med om att allt detta vore ett väldigt bra spratt åt Imamerna, eller hur, svenska folk ? Låt sen varje kvinna, vore hon svenska eller inte, skratta, skratta och skratta i Frejas namn åt dessa muslimska klantskallar…

Snart kommer en sundare, starkare generation som inte tror på kristus eller Allah längre…

I Hávamál står det skrivet, i den 92:a strofen, angående kvinnor:

Fagrt skal mæla ok fé bjóða, sá er vill fljóðs ást fá, líki leyfains ljósa mans, sá fær, er fríar.

”Fagert skall man tala och gåvor bjuda, om man vill kvinnfolks kärlek få. Den ljusa kroppen vinner den man, som friar !”

Vilken religion väljer kvinnorna nu själva helst ? Själv tror jag, att de flesta av dem med tiden kommer välja Asatron…

 

Svensk Åklagare förklarar: ”Helt legalt vifta med IS-flaggor på nätet” (artikel från 19 Oktober 2016)

 

Svenska myndigheter fattar minst sagt egendomliga beslut ibland. Man tycker det är på sin plats att stödja ett Påvebesök med miljontals kronor, ungefär som om detta vore ett slags samhällsintresse.

I Laholm har Åklagarmyndigheten nu friat en fanatisk IS-anhängare från brottsmisstanke om Hets mot Folkgrupp på ytterst grumliga domskäl, efter vad Hallandsposten berättar.

Händelsen har förstås väckt stor uppmärksamhet även i utländsk press, eftersom man undrar vad slags land Sverige egentligen är, och vad slags Regering Sverige nu har.

Bland annat har den liberala tidningen The Independent yttrat sig, och frågat vad som pågår.

– IS uttrycker någon form av missaktning, men det är mot alla utom dem som själv tillhör IS. Där är dilemmat, det blir för stor grupp, säger Gisela Sjövall.

IS har fört krig, man har sprängt folk i luften, man har skjutit fångar bakifrån, man har tänt eld på sina fångar, huggit huvudet av dem och publicerat videos av saken – ja alla människor på Jorden måste nu känna till, vad slags värderingar dessa Monoteister har, och vad de gör i sin ”Ende Guds” namn.

Men nej – men nej !  Gisela Sjövall vid den svenska Åklagarmyndigheten, hon tycker det är helt i sin ordning när en 23-åring i Laholm viftar med IS-fanor på Facebook. Hon har noga utrett saken, skriver tidningen, och kommit fram till en definitiv slutsats. Möjligen kan IS-fanor kriminaliseras om tjugo år eller så, men absolut inte tidigare, antyder hon till Hallandsposten. Hakkorsfanor däremot – det är hon bestämt emot – praxis finns såklart från svenska domstolars sida – och hon nämner inte ens Hammaren och Skäran, som väl är en totalitär symbol den med.

IS-fanor är inte ens Förargelseväckande beteende, ett helt annat brott enligt svensk lagstiftning – som bestraffas betydligt mildare.

isis-flag

Nu hatar jag att vara ett slags Djävulens Advokat här – eller rättare sagt Lokes Sakförare. Jag har inte läst Domskälen i sin helhet, och heller inte den bedömning man gjort aav dess gärningars subjektiva såväl som objektiva rekvisit, som det heter på juridiskt språk. Vad gäller Förargelseväckande beteende, till exempel, så måste det enligt brottsbalken, 16 Kap 16§ röra sig om att man:

för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter

Då är ju den första frågan vad som är en allmän plats. Nuförtiden heter det faktiskt offentlig plats, och så har det hetat sen 1993, men brottsbalken skrevs på 1960-talet.

Offentliga platser är:

 1. allmänna vägar,
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Men – eller annars offentligen – som det står i lagtexten, då ?

Är ett slutet forum på Internet en offentlig plats ? Ja eller Nej ? För att se den förgripliga flaggan, måste man ju gå in på personens Facebook-sida, och veta att det just finns en sådan person – och hur är det med den här personliga bloggen jag nu skriver, förresten ?

Är denna Internet-sida en offentlig plats ? Nej, skulle jag vilja hävda – även om svensk lagstiftning är högst oklar på den punkten. Denna bloggsida läses enbart av 200 läsare i alla fall – per dygn, högst- och för att komma hit måste man antingen ”googla” sig fram eller aktivt ”bli följare” på vad jag skriver. Man skulle faktiskt kunna hävda, att det vore samma sak med personliga sidor på Facebook – om brottsrubriceringen nu vore ”förargelseväckande beteende” just – men se – det var den i-n-t-e i det här fallet. Man befinner sig inte längre på en allmän plats, ifall platsen först måste letas upp genom att man själv via en aktiv handling och ett aktivt val måste söka efter platsen ifråga. Då har man ju faktiskt själv valt att vara där – eller hur ?

6Den här P-platsen framför stationen har höj- och sänkbara stolpar. Det är INTE en allmän plats, för om du ska köra in där, måste du först räkna ut ett sätt att sänka stolparna, och sedan KÖRA in på platsen – Comprende ??

Dessutom är det inte klart, vem som är ”allmänheten” heller. Företaget Arla är en juridisk person, t ex – ingen allmänhet. Gruppen ”fornsedare” är ingen grupp, det är enstaka skitstövlar eller privatpersoner. Privatpersoner kan möjligen vara eller bli arga eller låtsas bli det – om de tittar på en bild som de tror är pornografisk, t ex – men de kan också ha fel i sak.

Vad ska man säga om de som förargar sig med att googla fram sådant, de möjligen kan bli förargade över själva – tillhör då de någon ”allmänhet” i vid bemärkelse – eller rör det sig bara om idioter, rätt och slätt – och folkligt sagt ??

Dessutom – med Kammaråklagarens så kloka och visa domslut, så blir det ju så att om man är Misantrop – och hatar hela Världen – ja då går man fri !

9447d4e4ecd5f6e0ce23fc3f947d7017

Gisela Sjövall skrev ju att om man visar missaktning emot en alltför stor grupp – så blir man automatiskt frikänd, och att det är KÄRNAN i hennes resonemang.

Nå, välan – säger då jag.

Då kan man välja att vara Hedning, Satiriker, Misantrop, Lokean, Ikonoklast, Anti-Monoteist, Pornograf och ”emot all Hängbröstvänster” inte minst, precis som jag. 

Dessutom har jag aldrig dödat någon via denna blogg, så vitt jag vet. Jag har inte huggit huvudet av fångar eller torterat dem heller. Jag har inte ens sprängt några hundrakilosladdningar, stora nog att förstöra hela Palmyra, eller några tjugo meter höga Buddhastatyer. Möjligen kan någon ha dött av skratt åt vad jag skriver, men det kan man knappast jämföra med IS gärningar.

Jag har redan – i ett annat inlägg – talat om för er att även enligt Asatrons sätt att se saker och ting, så väger Gärningar tyngre än ord, hursomhelst.

Eller – som Kurt Vonnegut en gång skrev: ”Sticks and Stones may break my bones, but mere words can never hurt me !”

citat-ordets-makt

”Käpprapp och sten kan krossa ben – men BARA ORD kan aldrig skada !”

Märkliga Monoteister i Manchester (artikel från 24 Maj 2017)

Åter ser hela Världen Monoteismens skadeverkningar. Så fort Islam, Kristendom eller någon annan religion med en förment ”Allsmäktig” ”Herre” eller Gud visar sig, händer det förr eller senare alltid något sånt här.

22 döda – bland dem en åttaårig liten flicka – och 55 allvarligt skadade – så många blev den Monoteistiska terrorns offer den här gången.

Den svenska vänsterpressen, klädd i sedvanlig Manchester-kostym, verkar mest blasé och Dagens Nyheter konstaterar att mönstret känns igen från Paris, Berlin, Stockholm och många många fler städer – det enda man egentligen ser som anmärkningsvärt, är att IS eller Islamska Staten riktade in sig på en nöjeslokal och en vit kvinnlig, lättklädd sångerska den här gången, mot slutet av Frejas månad.

Som vanligt fylls media av bilder på sårade och lemlästade, oskyldiga civila. Herren Gud, även känd som Jehova och Allah har slagit till igen, via sitt ombud som den här gången heter Salman Abedi. Är det vi ser nu, i vår egen tid – i själva verket Monoteismens frukktansvärda dödsryckningar ? Till slut måste väl folk ändå inse det pinsamt självklara och helt uppenbara – nämligen att det är just detta med tron på en enda gud – och den därmed intimt förknippade uppfattningen att alla andra gudar och deras anhängare måste ha fel – som är terrorns verkliga orsak, och det är där vi hittar förklaringen.

Salman Abedi  – Just en snygg figur ? – Snart på en gata NÄRA DIG i Sommar-Sverige ??

Förgäves söker man efter några polyteistiska terror-nätverk, men det har aldrig någonsin funnits några, och det kommer aldrig någonsin att finnas några polyteistiska terrorister heller, eftersom Polyteism i sig redan innebär tolerans, pluralism och ett liberalare samhälle. Tillåter du många gudar eller gudinnor att existera, ja då kan du inte längre säga att just d-i-n Gudom skulle vara bättre än din grannes, och du kan inte spränga din granne i luften heller, i alla fall inte med religionen som enda argument.

Detta är de Abrahamitiska Ökenreligionernas ständigt återkommande facit: Våld och Terror emot oskyldiga !

Hela tiden oroar sig vänstern i sina Manchester-kostymer för att det skulle bli en ”backlash” emot lokala muslimer i England – men trots terror-dåd efter terror-dåd har något sådant inte hänt – det hände varken efter Paris, Mardrid, Berlin eller Stockholm – och det kommer sannolikt inte bli några repressalier den här gången heller, och tur är väl det. Vi Européer har ända sedan Danelagens tid trott på lag och ordning, men kanske inte kraftfullt nog – för mer lag och ordning och mindre muslimsk påverkan och invandring, mindre Monoteism och mindre kyrkor, är vad vi alla behöver.

När ska Monoteisternas smutsiga spel ta slut ? Inser de inte, att det är GAME OVER ??

KOM IHÅG: Kristendom, Islam och Judendom är TOTALITÄRA religioner som leder till ett TOTALITÄRT samhälle – och TERROR

Och för övrigt nog det är – inga Islamofober här eller där… (inlägg från 19 April 2017)

Ang dagens kommentar – från en insiktsfull kvinnlig läsare, faller mig ett citat från sociala media mig osökt i minnet… Man skulle också kunna ha sagt samma sak om detta med kristendom, till exempel:

PEW research centre om Löfvéns Islamisering av Sverige (inlägg från 28 Januari 2018)

Redan i November förra året publicerade ansedda Pew Research Centre i USA en rapport om den våldsamma islamiseringen av Europa, men först nu har den börjat väcka genklang och debatt i svenska media. Pew Re research är ett opinionsundersökningsinstitut under kristna ägare och sponsorer, men anses ändå som tillräckligt opartiskt. Vi vet alla att Regeringen Löfvén och andra ledande svenska politiker hela tiden gynnat islam genom fake news som ”Folk flyr för sina liv” (det gör de inte alls, någon livsfara har aldrig uppstått för flyktingar från exempelvis Somalia, Syrien eller Afghanistan, därför att EU:s och FN:s principer om första asylland ändå gäller, trots att vår regering mycket konsekvent brutit mot dem) och att vi ska ”öppna våra hjärtan” för islam och andra dumheter. Ja, till och med den Svenska Ärkebiskopen har tagit en direktöversättning av ”Allahu Akbar!”  som sitt valspråk, och Svenska Kyrkan deltar aktivt i Islamiseringen av Sverige.

När kvällstidningen Expressen tar upp nyheten om forskningsresultaten från USA, görs det med en film där en svenska, som konverterat till den mest extrema formen av islam, och Burka-försetts får utbrista, att ”Islam gjort henne till en bättre människa”. Sådan rapportering kan inte kallas objektiv, utan är helt och hållet partisk.

Även om massinvandringen till Sverige upphör, kommer Sverige att drabbas av 11 % islamister år 2050, spår PEW. Vad det innebär av terror, våld och förtryck emot etniska svenskar, kan vi bara ana. Givet faktorer som familjestorlek, födelsetal, andel personer som småningom lämnar islam och en skattning att det redan nu skulle finnas 8,1 % islamister i Sverige, beräknar man den framtida utvecklingen, som verkar mycket dyster för hela Europa, och inte minst Norden och Sveriges folk.

I Expressen får bland annat den ökända docenten Bi Puranen, mera känd som Puh Biranen, verksam inom Ekonomisk historia och Institutet för Framtidsstudier, samt känd för sitt arbete inom det privata företaget Bikupan, vars attitydundersökningar för den svenska Försvarsmakten lämnade mycket övrigt att önska. Hon menar att Pew inte skulle ha tagit tillräcklig hänsyn till sjunkande födelsetal och förändrade attityder, som kan bli följden när Islam kommer in i ett civiliserat, sekulariserat samhälle som det svenska. Det är klart, att en attitydförändring och en övergång till hedendom kan gå snabbare än man trott i framtiden, men Pew redovisar också hur barnafödandet ibland muslimerna påverkar deras siffror.

Expressen noterar, att även med ”medelstor” invandring blir andelen muslimer i Sverige 20 % år 2050, eller – med dagens invandring – minst 30 %. Företrädare för PEW Research Institute säger till tidningen,  att det är osannolikt att den muslimska invandringen till Europa helt upphör, och samtidigt sitter nu extrema Islamister och bildar politiska partier inför kommande Riksdagsval, och Annie Lööf, ledare för Centerpartiet, säger att hon vill ha hit 20 miljoner invandrare till – vilket innebär att de etniska svenskarna skall göras till en minoritet i sitt eget land.

Lena Lundkvist på prognosavdelningen på Statistiska centralbyrån (SCB) har helt enkelt gett upp, och intar en slapp, slö och likgiltig hållning inför alla problemen. SCB för inga som helst register över religionstillhörighet eller etniska grupper, säger hon, men det borde man faktiskt göra – för statens och folkets egen säkerhet, om inte annat.

Expressen påstår slutligen, att alltihop skulle vara ”en konspirationsteori” från USA, och att födelsetalen säkert kommer att sjunka, även om det inte är dem som är den intressanta variabeln i hela undersökningen, utan just den hela tiden ökande invandringen. Framtiden får väl utvisa vem som har rätt, men kvällstidningen lär nog inte kunna övertrumfa hela västvärldens samlade vetenskapliga expertis, som nu förutspår att det kommer att gå mycket illa för Sverige, ifall man inte vänder utvecklingen…

Det går inte att prata bort det faktum, att Regeringen Löfvén genom sitt handlande försämrat oerhört mycket i det svenska samhället, och att både minskande välfärd, utebliven grundtrygghet och en skenande kriminalitet utgör faktorer att ta hänsyn till inför nästa val, förutom att allt detta väcker de infödda svenskarnas vrede. Förr eller senare kan det bli så, att de skyldiga kommer att ställas till svars, och det kan också bli på ett annat och mycket mera drastiskt sätt än vid Valurnan, i alla fall enligt vad jag tror. Konflikterna inom samhället ökar, och det finns få eller inga tecken på att denna utveckling skulle vända, om inte en ny handlingskraftig majoritetsregering, där folkflertalets åsikter är företrädda kommer till makten.

Också andra debattörer har uppmärksammat PEWs resultat, och debatten kommer helt säkert fortsätta, ända fram till September detta år.

Vi vet alla vad islam står för. Det påstås, att det också finns ”moderata islamister”, men Ökenreligionernas skadeverkningar, överallt där de visar sitt fula tryne, är ändå väl synliga.

Själv tror jag att Asatron kommer att växa, och att fler och fler svenskar öppet kommer att deklarera sig själva som Asatroende som ett enda – och mycket naturligt svar på alla dessa Ökenreligioners tillväxt, deras krav på ”allsmäktiga” gudar som ska styra alla oss andra och så vidare, och så vidare. Svenska kvinnor kommer inte heller låta sig förses med Burka, eller gå i islamisternas ledband. Inte heller Svenska Kyrkan kommer att få så värst många proselyter, om den öppet fortsätter att samarbeta med en alltmer radikaliserad och högljudd islam – i alla fall inte som jag bedömer det…

I Disernas tid: Varför stöder Regeringen Löfvén islamisering och anti-semitism ? (inlägg från 11 Februari 2018)

 

Samtidigt med att vi Asatrogna och Hedningar firar Disablotet, finns det tyvärr numera de i vårt land som stöder helt andra saker, och totalitära läror från Mellersta Östern. De senaste tokerierna ägde rum i Malmö, där DN.s kvinnliga journalister öppet deltog i den sk ”Hijabdagen” den 1 februari, och frivilligt lät sig beslöjas. Trots sk ”Hedersmord”, ökande könsförtryck och alla Koranens patriarkala dumheter, fortsätter Nomenklaturans och S-regeringens kvinnor att göra såhär, utan eftertanke, utan ifrågasättande, utan solidaritet med de miljontals människor världen över, som hatar och avskyr Islams och kristendomens förtryckarmentalitet.

I Rian fängslas just nu kvinnor i upp till två månader, för att ha bränt sina Hijaber. Och samtidigt står kultureliten i Sverige, som säger sig vara ”feministisk” liksom Regeringen Löfvéns föga förtroende ingivande utrikespolitik, och tar på sig dessa tvångets och skammens plagg, helt frivilligt. Varför ? Är inte dessa regeringsföreträdare riktigt kloka i huvudet ? I veckan kom det också fram, hur SST, Regeringen Löfvéns ytterst märkliga ”Myndighet till Stöd för Trossamfund” återigen gett pengar till det grovt antisemistiska ”studieförbundet Ibn Rushd” som till och med journalister med islamskt ursprung pekat ut som en av de allra mest extrema och farliga religiösa organisationerna i Sverige överhuvudtaget. Varför skall just dessa organisationer, gång efter annan; matas med Regeringens pengar ? Vad är det egentliga syftet ??

Att Margot Wallström, som portats från inresa till staten Israel och samtidigt skall vara Svensk utrikesminister, är Antisemit, står redan klart. Dito Ilmar Reepalu, och flera andra ledande S-politiker i Malmö – men varför stöder de här personerna också islamisering ? Det hela går ju inte alls ihop med den ”feminism” de säger sig företräda…

Situationsbild: Envar sin egen kulturminister, eller en riktigt Parti-trogen (S) märkt Riksdagskvinna… ?

Kopplingen mellan Socialdemokraterna, och den anti-demokratiska organisationen ”Det muslimska brödraskapet” är sedan länge känd, och för en tid sedan avslöjade Nya Wermlands Tidningen (NWT) vad som ligger bakom Allmänna Arvsfonden, en myndighet som från början var till för goda syften, men som under Miljöpartiet och Regeringen Löfvéns handgångna förvandlades till något helt annat…

Arvsfonden har vidare finansierat antisemitisk propaganda. Det skedde i form av seminarier tillsammans med Afrosvenskarnas riksförbund och Forix (ett projekt inom det islamiska studieförbundet Ibn Rushd), där den ökända antisemiten och terrorpropagandisten Yvonne Ridley fick hålla låda. 6 miljoner kronor lade fonden under tre år på Forix.

– NWT, 2017-07-20

Ganska få svenskar vet idag vad Allmänna Arvsfonden är för något, och vad den är till för. Sedan urminnes tider och redan i Hednisk tid så fanns ett juridiskt begrepp, kallat Dana-arv, vilket betydde kvarlåtenskapen efter de avlidna, som helt saknade arvingar. Sådana arvlotter tillföll det allmänna, alltså Kungen eller Statskassan, och så har det varit också i de flesta civiliserade länder sedan dess. Det är bara på Island och i Sverige som man från 1928 instiftat en ”allmän arvsfond” vars pengar var menade att gå till Etniska Svenskars Kulturarv, men under Regeringen Löfvén har allt detta urholkats och förvanskats.

Fondens uppgift är att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och handikappade. Det låter ju trevligt. Riktigt så trevligt har det dock inte varit.

Arvsfondens anslag ska nämligen ha finansierat islamistiska och antidemokratiska organisationer, enligt en rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I rapporten beskrivs hur den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet via frontorganisationer tagit emot miljontals skattekronor för att bygga upp verksamhet i Sverige.

Pengar går också till rena bedrägerier. 2016 fick föreningen Spiritus Mundi 2,9 miljoner kronor av arvsfonden. Medlen skulle användas till att omvända ungdomar på väg in i extremism. Verksamheten verkar dock ha varit en rökridå. Pengarna gick till fantasilöner och bluffakturor.

Nya Wermlands Tidningens reporter menar att arvsreglerna i Sverige snarast bör ändras, till de etniska svenskarnas förmån, eftersom det mestadels är svenska pensionärers pengar som regeringen Löfvén konfiskerar, och sedan stöder extrem islam med. Om kusiner till exempel fick ärva, skulle ”Allmänna Arvsfonden” mista alla de pengar, som idag går till antisemitism och extrem islamism. Själv går jag ett steg längre, och hävdar att alla svenskar snarast bör ändra sina testamenten så att Kulturarvets verkliga förvaltare, och exempelvis Hedniska Organisationer som Nordiska Asa Samfundet får ta hand om pengarna istället, i händelse av någons frånfälle, utan direkta arvingar.

Vi har alla en plikt att försvara vårt land emot Monoteism, Kristendom och Extrem Islamism, som alla är utskott på samma sjuka träd.

I år är det också valår, och vi kan alla förpassa regeringen Löfvén och dess Islamistiska stödtrupper till den historiens sophög, där sådana regeringar hör hemma.

Dagens Nyheter och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap gör gemensam sak emot det bidragsindustriella komplexet… (artikel från 18 Mars 2018)

Dagens Nyheters flyhänte ledarskribent Erik Helmerson, en man vars åsikter jag för det mesta brukar dela, trots att han är katolik – men en skäligen ljum sådan – och jag är en liberal Asatroende Hedning – skrev ett mycket bra inlägg angående SST, Regeringen Löfvéns mycket märkliga ”Myndighet för Stöd till Religiösa Samfund” och dess agerande i veckan. Det har visat sig att SST – vars budget nu acceleretat iväg till över 86 miljoner SEK om året – indirekt håller på att dela ut pengar till det Muslimska Brödraskapet, och andra agenter för extrem islam i Sverige.

Det sker bland annat genom det ökända ”Studieförbundet Ibn Rushd”, eller för att direkt citera DN, den 16 mars i år:

Den 13 mars debatterade Amineh Kakabaveh (V) mot kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) i riksdagen. Kakabaveh hade ställt en interpellation om hur i all världen det kunde ha gått till när den statliga Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) överlät uppdraget att skapa en hemsida mot islamofobi till det kontroversiella studieförbundet Ibn Rushd. Förbundet har bland annat bjudit in talare som uttryckt hat mot homosexuella och vill utplåna Israel. Det har försökt stoppa misshagliga forskare från att delta i seminarier. På hemsidan viftas hedersmord bort och moderata muslimer hånas.

Anonyma rapporter, som kommit Hedniska Tankars redaktion till del, säger att diverse organisationer med kopplingar till den extrema vänstern, som ”Samfundet Forn Sed” och andra ytterlighetsorganisationer (med sådär kanske 40-50 betalande medlemmar i verkligheten) nu även försöker skaffa pengar från SST. MSB, den svenska nationella myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, publicerade alldeles nyligen en rapport, där man varnar för Islamisterna och andra virrhjärnor med farliga tankar.

– Vi behöver fortsätta arbetet med att analysera några av rapportens slutsatser. Bland annat om islamistisk informationspåverkan kan bidra till polarisering i samhället, försvåra integration och i förlängningen påverka grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, säger Anneli Bergholm Söder, chef på MSB:s operativa avdelning.

Rapporten är ett underlag i MSB:s fortsatta arbete och reser viktiga frågor.

– Docent Aje Carlbom har gjort ett grannlaga arbete och rapporten är en viktig del i vårt uppdrag med att öka kunskapen om de metoder och processer som till exempel Muslimska brödraskapet bedriver för att uppnå inflytande i samhället.

Det säger MSB själva, i en offentlig pressrelease på sin egen internet-sida. Tydligt är, att det svenska demokratiska samhället kan hotas av alla dessa extremrörelser, som Regeringen Löfvén tillåter att florera i vårt land. 

Varför göder Regeringen Löfvén hela tiden Daesh, ”Muslimska Brödraskapet”, ”forn sed” och andra sk ”Brödraskapare” ??

Till och med Sveriges Radio har ifrågasatt, om organisationer med sådana tydliga kopplingar skall finansieras med skattemedel. Dagens Nyheter kommer nu via Helmerson till exakt samma slutsats, och även på Svenska Dagbladets debattsidor har man ifrågasatt, om Monoteistiska eller Totalitära, garanterat Odemokratiska organisationer skall ha statsbidrag överhuvudtaget.

Jag själv har också samma åsikt. Varför skall Svenska Staten finansiera alla dessa märkliga ”frikyrkor” och islamska samfund med mera för ? Begriper man inte vilka värderingar de har ?? Ska man använda skattepengar på det viset, när svenska kvinnor i exempelvis Sollefteå inte ens får förlossningsvård, något de kunde ha fått för bara 35 av SST:s nu över 100 miljoner… Vems intressen är det egentligen vårt Kulturdepartement och det Bidragsindustriella komplexet försöker tillgodose ?

Den 10 mars anlände en delegation från Svenska kyrkan i Frankfurt för att träffa Centralrådet för muslimer i Tyskland (Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD), en delegation  direkt utskickad av ärkebiskop Antje Jackelén. ZMD har fått utstå kritik då de vägrar ta avstånd från sharia, och för deras starka kopplingar till terrorstämplade Muslimska Brödraskapet genom sin medlemsförening Islamischen Gemeinschaft in Deutschland (Islamiska gemenskapen i Tyskland). Allt detta är alltså en verksamhet som den sk ”Svenska” Kyrkan och ”Broderskaparna” numera stöder, samarbetar med och regelbundet träffar.

Det finns bara en enda sak vi demokratiskt och frihetligt sinnade svenskar kan göra för att protestera emot allt det här. Att GÅ UR ”Svenska” Kyrkan och aldrig mer ha med den att göra.

Samt – inte minst viktigt – att rösta bort (Mp) och Regeringen Löfvén från Maktens Taburetter, i samband med nästa riksdagsval…

Här kan ni läsa ännu en intressant artikel om hur Monoteisterna i vårt land håller på, och vad som försiggår bakom den politiska scenen…

MOTSTÅND – INTE UNDERKASTELSE…

 

”Haupt- und Staatsaktion” ! Landssorg är beordrad… (inlägg från 11 april 2018)

 

Jag lämnar nu ordet till Erik van Der Heeg – enligt honom själv ”Världens siste Konservative Hippie” som annars är kristen, tror jag mig veta, och skribent för Ledarsidorna.se – Alltid i Opposition… Herr Heeg och jag må ha föga gemensamt politiskt, och jag har heller inte så mycket till övers för hippies, konservativa eller ej – men ur ett utmärkt inlägg vill jag bara drista mig att publicera följande, men i förkortad form…

Haupt- und Staatsaktion !” (hur görs det i Sverige ??)

Att studera offentliga ceremonier, vad som tyskarna ibland kallar ”Haupt- und Staatsaktionen” – statsakter – kan säga en del om ett samhälle. Det senaste uttrycket för något sådant här i vårt land var den officiella högtid som hölls till åminnelse av dödsoffren för det muslimska terrorattentat som genomfördes av den illegale uzbekiske invandraren Rahmat Akilov, på Drottninggatan i Stockholm, för ganska exakt ett år sedan.

En statsakt kan ses som ett slags social rit vars syfte är att samla en nation och dess folk – från dess förnämsta, till dess allra ringaste medborgare. Här är vi alla lika, om än med olika funktioner. Här deltar vi som officianter, funktionärer, åskådare. En statsakt bör vara värdig och kunna ingjuta förtröstan och – emellanåt – entusiasm i ett folk. — —

I våra moderna samhällen har det dock blivit så att det oftare är sorg, snarare än glädje som kommit att bli föremål för statsakter. Det tycks som om glädjen är något som människor kan sköta själva i sina privatliv eller som om det vore förmätet av en nation hänge sig åt något sådant. Segerparader och åminnelser av segerrika krig har blivit ovanliga, men nationen kan likväl prisa sig själv vid vissa formaliserade tillfällen, såsom idrottsliga triumfer och guldmedaljer vid olympiska spel. Sorgen, däremot, anses dock fortfarande fordra statsakter av mer klassiskt snitt. Som exempel har vi under de senaste decennierna haft offentliga manifestationer i samband med Estonia- och Tsunamikatastroferna, liksom nu senast i samband med det islamistiska angreppet på vårt land, förra året. — —

En viktig principiell skillnad mellan terrorattentatet i Stockholm och de andra incidenterna var att den förra orsakades med vett och vilja av en person som av religiösa skäl ansåg sig följa ett gudomligt påbud när han mördade sina medmänniskor, under det att de övriga handlade om mer eller mindre slumpmässiga katastrofer eller rena olyckor. I de senare fallen är det givetvis lättare att skapa samling i en delad sorg då ursprunget på något vis står att söka i tillfälligheternas spel, under det att attentatet på Drottninggatan hade sin grund i en människas konkreta och överlagda handlingar, motiverade av en religion, eller åtminstone en tolkning av en religion, vars syfte är vår undergång. Här har vi alltså att göra med en manifesterad fiende och en fientlig ideologi.

Så hur löste det moderna officiella Sverige denna uppgift att genomföra en statsakt vars syfte var att ena nationen? Inte särskilt bra, enligt min uppfattning.— — Vad som sägs där framme vid altaret får en särskild dignitet genom den kontext som kyrkan alltid är förmögen att ge. Här spelar alltså ordval en mycket stor roll. De ord som hade kunnat ena och stärka nationen uteblev dessvärre. Uppgiften att få de drabbade att förstå att deras anhörigas död eller de egna skadorna inte var meningslösa och att hela nationen står vid deras sida i kamp mot en gemensam fiende, misslyckades, enligt min uppfattning.

Eva Brunne hemföll åt värdegrundstillbedjan av konventionellast tänkbara slag. Hon prisade ”mångfalden”, lyfte fram hur viktigt det är att vi ”respekterar minoriteter”, framhöll att vår uppgift var att ”motverka polarisering” och att alla religioner måste ”hålla ihop”. — — Ingen av hennes retoriska replipunkter hade heller att göra med vad som faktiskt hade skett på Drottninggatan, om man inte ser terroristens dåd som ett angrepp på mångfald och minoriteter. Att bekämpa fiender genom att undvika polarisering verkar också minst sagt motsägelsefullt.

Expressen har avslöjat hur en viss Moské i Stockholm samlade in 870 000 kr till en terror-grupp utomlands… Den moskén får nu medverka vid en minnesgudstjänst mot islamistisk terror under dess Imams ledning – smakfullt ? Demokratiskt ? ”Respekt för allas lika värde” ??

Lika smaklöst var det naturligtvis att låta Malena Ernman uppträda i Kungsträdgården. Frågan är om det finns en mindre lämplig artist överhuvudtaget för ett sådant sammanhang? Ernman har gjort sig känd genom uttalanden som att ”dolda jihadister i flyktingströmmarna är en löjlig myt”. Detta är ju exakt vad Akilov själv var för en person: en jihadist som kommit till vårt land dold i flyktingströmmarna med en önskan om att få mörda.

Att Ernman ens hade mage att uppträda inför de människor, vilkas anhöriga mördats eller som själva skadats och fått men för livet, genom implementeringen av en politik som så naivt emulerat hennes utsaga, är häpnadsväckande.

Denna ceremoni gjorde ingenting som en statsakt av en sådan kaliber bör göra. Den tröstade oss inte, den hugsvalade oss inte, den fick oss inte att känna förtröstan eller redo nog att våga slå tillbaka. Tvärt om. Av de som såg spektaklet över televisionen kan nog reaktionerna fördelas på lika delar likgiltighet och aversion. Man får intrycket av att det här inte handlade om oss, folket här i Sverige, utan om dem, en elit som hoppas att vi skall svälja flosklerna och inte tänka för mycket. Om detta var avsikten, kan jag dock meddela att det misslyckades å det grövsta.

 • Erik von Der Heeg, Ledarsidorna.se

 

Mitt folk, det finns annat att bära i hand
än en bräddfull egyptisk gryta.
Det är bättre, den grytan rämnar itu,
än att levande hjärtan förrostar;
och intet folk får bli mer än du,
  – det är målet, vad än det kostar.

– Verner von Heidenstam, Svensk Nobelpristagare,  ur dikten ”åkallan och löfte” 1899

”Moralpolisen” och Sharian intar Sverige… (inlägg från 28 Maj 2018)

 

Anno 2013 hade jag en kollega med Majors grad, som återvände från Sydsudan. Han var allvarligt upprörd och skakad över vad han sett där, bland annat i form av offentliga piskningar och annat. Inte bara de som dömts av Sharia-domstolarna piskades offentligt. Ibland gjorde de lokala islamisterna razzia på närmsta marknad, torg eller busshållplats. 20-30 personer med långa spön kunde plötsligt dyka upp i en gränd, och de slog och slog hänsynslöst med två meter långa spön. Också mycket små barn och kvinnor fick omänskligt med stryk – småflickor mest – deras brott var att ha gått barhuvade, utan slöja eller på något annat sätt ha avvikit från islams regler. Ofta träffades offren i ögonen eller ansiktet, med blodvite eller förstörd syn som följd, eller också omringades de och piskades om och om och om igen tills de blev liggande på marken, och inte kunde röra sig mer.

Resultatet av Monoteismens Terror är sig likt. Allt fler och fler människor drabbas av detta, hela Världen över…

Så gick det till i Sydsudan, berättade han. Då – 2013 – trodde väl varken han eller jag att samma Sharia och samma våldsorganisationer skulle etablera sig i Sverige – vårt Sverige. Men tack vare först Regeringen Reinfeldt och sedan Regeringen Löfvén, är allt detta redan verklighet – en verklighet som allt fler och fler svenskar lever i. Vi har de många fallen med sk ”balkongflickor” och kvinnor, till exempel. Plötsligt faller gifta mödrar eller unga invandrartjejer handlöst från balkonger i storstädernas förorter, och slår ihjäl sig emot gatan – eller lemlästas. Och detta beror inte på att balkongerna i våra förorter skulle vara dåligt byggda, för vi har fortfarande Europas strängaste och mest reglerade byggnormer i det här landet.

I Sudan kan det fortfarande hända, att unga mödrar piskas ihjäl – för att ha burit byxor… (Det var som bekant Mors Dag i helgen…)

Vi har gruppvåldtäkterna, vars ursprung i Taharrush Gamea – en ”favoritsport” för unga muslimska ”ensamkommande” män är väl känt. Och nu har vi också sk ”Moralpolis” eller rättare sagt Sharia-drägg, som går omkring med vapen på förortstorgen i Norrort och på andra håll i landet, och öppet trakasserar folk. Inga offentliga piskningar med dödlig utgång har förekommit än så länge, men det är väl bara en tidsfrågaIgår var det Mors Dag och i morgon är det Veterandagen, två högtidsdagar som borde hyllas av hela den svenska befolkningen, och som borde innebära frid.

Moderata Samlingspartiet lade för sex dagar sedan fram ett lagförslag, som jag i egenskap av hedning, hehjärtat och fullödigt stöder.

Moderaterna vill sätta stopp för så kallade moralpoliser i svenska förorter som ett sätt att motverka hedersförtryck.
– De begränsar kvinnors frihet, kontrollerar och rapporterar tillbaka till familjen, säger Jessica Polfjärd, partiets jämställdhets- och integrationspolitisk talesperson.

Partiets rättspolitiska talesperson Tomas Tobé och Jessica Polfjärd, partiets jämställdhets- och integrationspolitisk talesperson, presenterade under tisdagen tre nya förslag mot hedersförtryck.

För det första vill M införa en ny brottsrubricering ”olaga frihetsbegränsning”. Det handlar om personer som har i syfte att begränsa människors frihet genom att upprätthålla informella regler i hederns namn. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

– De begränsar kvinnors frihet, kontrollerar och rapporterar tillbaka till familjen, säger Jessica Polfjärd.  — —

M vill också sätta stopp för vad partiet kallar moralpoliser, en person som ”håller koll” på hur kvinnor och flickor i svenska förorter beter sig i det offentliga livet, bland annat så att de klär sig på ett ”korrekt” sätt.

– Det är personer som väljer att begränsa kvinnors frihet i Sverige. De ska mötas med ett straff och med fängelse, men även i vissa fall utvisning, säger Tomas Tobé.

Moderaterna vill också göra en kartläggning för att få mer kunskap om moralpoliser, då en sådan genomgång inte har gjorts tidigare. Den ska kunna vara till stor hjälp för poliser och kommuner, anser Tobé.– — För det tredje vill partiet också införa ett tillträdesförbud för moralpoliser. Detta ska delas ut av poliser som upplever att en person har ett otrygghetsskapande beteende, och personen kommer då inte att få vistas på just den platsen.

Teckning av Kalle Strokirk, svensk skämttecknare…

I Tyskland är beväpnad ”Sharia-polis” ute på gatorna – inte bara i förorten, utan i städernas centrala delar – en verklighet sedan länge, och dessa satans klåpare och medborgargarden har redan observerats av Tyska författningsdomstolar, som borde vara de första att reagera och agera emot Monoteisternas terror-fasoner. Inte sedan Brunskjortor och ”Stormavdelningar” härjade i  Tyskland, har man upplevt något liknande. Hela det demokratiska systemet kan på sikt gå över styr.

Moderna ”Sturmabteilungen” i form av självutnämnd Sharia-Polis har synts i Wuppertal och andra tyska städer. Ska vi ha sådan drägg i Sverige ?

En viss Amineh Kakabaveh, som är Kommunist och sitter i Sveriges Riksdag (skall den sortens måndagsexemplar alls vara där ?) påstår att det Moderata förslaget skulle vara ineffektivt, och Bonnier-Media samt DN håller som vanligt Monoteisterna bakom ryggen, och stöder aktivt förtrycket med glada tillrop. En viss Evelyn Schreiber – partitillhörighet okänd – skriver till och med, att det ”inte skulle gå att känna igen” moralpoliserna. Antagligen är det väl därför som de i Tyskland bär orangea västar, och hedersförtryck, slag i ansiktet, piskrapp, okvädande och en alltmer tryckt stämning som tillsammans med skränande Böneutop sprider sig över hela vårt land, skulle alltså inte alls gå att identifiera, om man får tro henne. Hur dum kan en dagstidning som Dagens Nyheter alls bli, frågar jag mig – och finns det ingen gräns för dess osaklighet ?

En av de få kolumnisterna i A-pressen, som verkligen har stått upp bakom demokratiska värden i veckan är Ingvar Persson, som på ledarplats i (S)-märkta Aftonbladet faktiskt vågar stödja Moderaternas förslag. Han konstaterar att personer, som agerar ”Moralpolis” emot andra måste straffas, och att ingrepp i kvinnors rätt att klä sig som de vill, yttrandefrihet och åsiktsfrihet i religionens namn aldrig någonsin får tolereras i ett öppet och demokratiskt samhälle. Själv anser jag att förslaget om utvisning är mycket bra – personer som använder våld för att införa monoteistiska värderingar skall inte vistas i Sverige – för Sverige är och förblir ett hedniskt land..

FRIDSTÖRARE skall aldrig någonsin få någon FRID – Vi ska DRIVA UT DEM utanför vårt lands gränser !

Moderaterna vill prova den lagliga och juridiska vägen för att bli kvitt Monoteismen, och den ohyra som sprider sig i dess spår. Själv tror jag också en smula på civil olydnad och folkligt motstånd, alltså ohörsamhet och trots som ett vapen emot all denna självutnämnda ”moralpolis”. Såhär i Frejas månad, då vädret ännu är varmt och bacon hjälper förträffligt emot islamisternas Ramadan, kanske vi ska ha en omoralisk Polis istället… eller vad tror ni ? Förslag mottages tacksamt, men alltid retar det någon…

Låt de kristna och islamisterna få smaka sin egen medicin… Förargar de oss, så kan vi förarga dem tillbaks, i Frejas namn, i Frejas namn (eller hur flickor ?)

Shejka loss med the Sheikh of Araby….

I arab-byn Araby i närheten av Växjö är väl en del personer glada som små barn idag. Förvaltningsrätten har bestämt, att den etniskt svenska befolkningen klagomål på böneutrop och andra sanitära olägenheter helt skall underkännas. ”I en tätort måste man i viss mån räkna med störningar i form av ljud och buller. Det aktuella tillståndet gäller i förväg inspelade böneutrop som pågår under cirka tre minuter mitt på dagen på fredagar”, står det i domslutet.

Främmande religioner har alltså numer rätt att sträcka sig ända in i folks vardagsrum, ända in i sovrummen. Ingenstans får svenskarna vara ifred, inte ens för sina egna myndigheter.

Vad är det här för slags domslut, undrar jag ? Människor som skiftarbetar då – eller undersköterskor med natt-arbete ? Har inte de rätt att få sova ostört på fredagarna längre, även om det sker på dagtid ?

Och borde inte det svenska samhället verka för, att buller och andra sanitära olägenheter minskar, och inte ökar, även inom tättbebyggda områden ? Varför hela tiden tillföra nya bullerkällor – vad säger det lokala Miljöpartiet om det, förresten – eller är de också Allah Akbar anhängare ?

Nämen ÖÖÖUUU BÄÄUU AKKKKBAAR ! (ett strålande bra argument – i alla fall i Aneby, Växjö)

Religionsfrihet är inte samma sak som att förstöra för andra. Det är inte en automatisk rätt att tränga sig på människor, och bullra och stöka till i deras hem eller närmiljö. varken med kyrk-klockor, böneutrop, gjallar-horn eller annat. Till och med ”Svenska” Kyrkan har nu vikt ned sig på många platser i landet, och lagt av med sitt ständiga klockringande.

Svenska folkets hemfrid måste bevaras. Vi har rätt att vara ifred för religioner, som vi inte vill ha. Både nu och i framtiden. Ingen högtalare fungerar utan ström, förresten. Om strömmen till Moskén plötsligt bryts, blir där inga böneutrop. Och ingen högtalare fungerar utan membran, eller högtalar-kon. Skadas membranet eller konen, kan högtalaren inte längre alstra något ljud. Så fungerar det, rent tekniskt – och det är fakta. Jag uppmanar verkligen ingen till brottsliga gärningar, men jag säger bara som det är…

 

”Nämen nu så tycker jag att vi alla gemensamt sjunger ”We shall overcome” – NEJ FÖRLÅT – Jag menar förstås ”Hela familjen går ut med Geten” – och det skall vi göra om och om och om igen, klockan tre varje fredag – så det så !”

En Uppvisning i GOD ANDA: Herr Omar, Hedningen och DET HEMLIGA VAPNET….

One hundred men will test today
But only three win the Green Beret

 • Sagt och Sjunget av Barry Sadler (på sin tid)

 

I gårdagens nummer av tidningen ”Samtiden” skriver Eddie Råbock – eller som han också kallas – Mohammed Omar under rubriken ”Religionsfrihet betyder inte att jag måste ”respektera” islam…”

Jag råder er alla att läsa denna artikel, även om ni kanske inte delar Herr Omars åsikter. Själv känner jag ju honom sen gammalt, eller rättare sagt från Uppsala. En gång i tiden var Mohammed Omar anti-semit (något jag aldrig varit, eftersom jag faktiskt tycker om Kabbala, så väl som judendom) och dessutom extrem islamist, men han ångrade sig. Numera har han gjort avbön för allt det, som han sade i sin alltför gröna ungdom, och i sex års tid har han ägnat sig åt att försvara Västerländsk liberalism, ett sekulärt samhälle och frånvaro av extrema religiösa läror.

Jag tycker faktiskt att det hedrar honom, för han har konsekvent stått upp bakom sin omvändelse till liberala idéer och en frisinnad tanke, och även i sin ungdom skrev han diktsamlingar med titlar som ”Orientalisk Sejd” – bara en sådan sak….

Ett infernaliskt HEMLIGT VAPEN som i all sin enkelhet och ringa kostnad (25 kronor på apoteket) HJÄLPER emot all sorts Islamistisk Extremism (botar även torr hud och irriterande småsår)

Innan vi går vidare i detta inlägg vill jag bara berätta, att en enhällig priskommitté inom den inre kretsen av Samfundet Särimner beslutat tilldela Eddie Råbock alias Mohammed Omar SAMFUNDET SÄRIMNERS STORA PRIS för 2018. Han får priset med motiveringen att han kämpat för att motverka extremism, sluta upp bakom ett Sverige där alla religioner och samhällsklasser kan integreras, oavsett etniskt ursprung och där svenskar och invandrare förenas i sitt medborgarskap, och i sitt försvar av nationen.

Han skriver, angående den växande rasism som de etniska svenskarna ofta möter, inne i sitt eget land:

Ofta finns en inte bara nedvärderande syn på svenskar inom vissa grupper med invandrarbakgrund, utan också en idé om att man inte ska ”beblandas” med svenskar, alltså en slags apartheid. Man vill inte integreras.

Sedan jag lämnat islam stöter jag ibland på åsikten att svensk religionsfrihet betyder att man inte får kritisera islam, eller till och med att man måste respektera islam. Det är framför allt muslimer som tycker att jag ska hålla tyst ”eftersom i Sverige får man tro vad man vill”.

Jag får inte detta att gå ihop: i Sverige får man tro vad man vill, därför får du inte säga vad du tycker om min tro! Jag gissar att det inte är den svenska religionsfriheten som är den högsta principen för dem som resonerar så. De har sannolikt en annan princip som för dem står över religionsfriheten – och det är deras islamiska tro.

Men de vill inte säga att ”enligt min islamiska tro, så måste du vara tyst”, eftersom de befinner sig i Sverige och vill ha stöd av andra. Här, i ett icke-islamiskt samhälle, skulle en sådan hållning inte uppfattas som rimlig. Så de säger alltså i stället ”i Sverige har vi religionsfrihet, vilket betyder att du inte får ha en negativ uppfattning om islam”.

— —

I vissa kommentarer uttrycks en rasism mot svenskar, en typ av rasism som får väldigt lite uppmärksamhet i mainstreammedia. En kommentator skriver:

Lyssna din mamma är en svensk hora och därför blev det som det blev, man ska inte beblanda sig med svenskar, män som kvinnor. Ni är smuts.

Och en annan:

Din mamma ska lämna islam din lilla svennbanan du ser ut som gris när du pratar om ilsam så mitt råd är gå lärt i islam innan du sitter hör och att du inte vet nåt.”

I den här kommentaren hittar man inte bara en nedvärderande syn på svenskar som tyvärr förekommer inom vissa grupper med invandrarbakgrund, utan också en idé om att svenskar och andra inte bör ”beblandas”, alltså en slags apartheid.

Jag skulle tro att mångkulturens införande i Sverige och den efterföljande massinvandringen från Afrika och Mellanöstern inte har lett till mindre rasism, utan till mer. För det har flyttat hit människor från länder som är betydligt mer rasistiska än vårt.

Jag kommer också att tänka på pappan som i juli i år misshandlades i Karlskrona. Mattias Liedholm, 47, fick höra att hans söner hotades av 7–8 okända män och åkte dit för att hjälpa dem. Han blev kallad ”svennejävel” och brutalt misshandlad framför sina barn.

Antirasisterna i Sverige var tysta när Mattias misshandlades. De bryr sig inte om denna rasism. De arbetar i stället för mer mångkultur och invandring från Afrika och Mellanöstern, som kommer att leda till att rasismen ökar. Därför är det svårt att ta deras antirasism på allvar.

Så långt Mohammed Omar. Vi vet också varifrån den senaste epidemin av gruppvåldtäkter – tidigare ett nästan helt okänt begrepp i Sverige – faktiskt kommer. Det är visst inte ”alla” män som våldtar, vilket den påstått ”anti-rasistiska” (men i själva verket ytterst rasistiska) vänstern själva påstår. Fakta talar sitt tydliga språk. De flesta etniska svenskar vet redan, att 85 % av alla överfallsvåldtäkter i vårt land begås av invandrare, och att offren i nästan alla fall är svenska kvinnor. Man vet, att nästan var tredje svensk kvinna mellan 16 till 64 år uppger, att hon utsatts för någon form av sexualbrott det senaste året, och det är en ökning i anmälningsbenägenhet med ca 30 % jämfört med föregående år. Allt detta enligt SvD, Svenska Dagbladet.

Men – som sagt – det finns motmedel...

Redan ”Försvarets Hudsalva” – denna lilla till synes helt oskyldiga pryl – bär på en stor hemlighet. Den innehåller inte bara ”cera alba” utan också ”adeps bovi” – vad det nu kan vara. Cera alba betyder förstås bivax, men ”adeps bovi” är visst inte bara ”fett från oxar” utan – just det – grisfett. Enligt EU:s regler och svenska producentkrav behöver man visst inte ursprungsmärka vilket djurslag fettet kommer ifrån, utan det kan mycket väl vara av gris – hur mycket vet ingen. Talgen i alla hudvårdsprodukter har alltså ett okänt och blandat ursprung, och handskslem – som används vid sk ”per recutum” undersökningar på svenska sjukhus och polisstationer – också den är tillverkad av – just det ! – gris.

Smörjer sig en svensk kvinna om läpparna och i ansiktet med Försvarets Hudsalva blir hon alltså helt oberörbar för alla muslimer.

Vi vet också alla att varje kvinna har tre par läppar. Ett par upptill, samt två par nedtill, fast jag tänker inte visa er några anatomiska detaljskisser. Den nyss nämnda hudsalvan är emellertid helt oskadlig och giftfri, och kan även ätas – den duger också som stekfett och vapenfett – vilket ofta är omvittnat.

Hur ni kan använda den – för den händelse att ni som läser detta nu är av kvinnligt kön – och hur den kan skydda er emot våldtäkter, begångna av vissa personer med islamsk ideologi – något som blir vanligare och vanligare – kan ni förhoppningsvis själva räkna ut – och var och hur själva applikationen kan och bör ske, ska jag inte behöva tala om för er…

Den GRUVLIGA SALVAN emot Islamismen, finns numera också i en ROSA variant…. Väl bekomme – och var förnöjsamma…

Särimner finns därute, liksom sanningen. Han har redan infiltrerat samhällets bärande och rättsvårdande instanser, och 700 personer av alla kön, etniciteter och språk står redan i Särimners sold. Särimner är DU. Särimner är JAG. Särimner är alla människor, som tycker om och hyllar Särimner – men inte alla är utvalda, ty många äro komna, men få äro kallade. Somliga personer i Riket kommer aldrig aldrig aldrig att kunna joina the Pork of Ages™ eftersom de inte är av det rätta virket, och för att de har fel inställning. 

Man vet, att det är ytterst svårt att klara de många och långa inträdesproven, ty dem håller Fader Oden och Herren Yngve Frej i sin hand. I princip kan man bara upptas av Särimner själv, ifall han vände sitt tryne till eder, och om hans knorr är eder nådig – annars blir det nämligen inte nådigt nog – utan du förblir ”a flock member in bad standing”. Särimner är allerstädes närvarande, och evig. Särimner är inte för white trash, corn beef hash och amerikaner. Särimner är det rena blodet, Särimner är den sanna skinkan.

Dock – Eddie Råbock har kallats, och blivit utvald. Särimner har skådat honom – och sannerligen sannerligen säger jag eder, att han skall få skåda Särimner.

Vi infiltrerar vilka som helst, hur som helst närsomhelst. Vi finns redan inom NCC, SE-Banken, Polisen, Staten, Läkarkåren, Advokatförbundet….

Det ÄR en sammansvärjning… eller ”för landsmän”

”Låt oss göra HELA Svitjod till Imamernas lilla H-streck-E…”

Svenska media har i förra veckan rapporterat att tre förvarstagna personer på Gävleanstalten försökt skriva ett brev till JO, eftersom de serverats fläsk. Vem kan det vara, så säg ? Kan detta möjligen ha någotslags dunkelt, icke utrett samband med de tre terror-misstänkta Imamer som SÄPO, den svenska säkerhetspolisen, tog i förvar förra veckan, eftersom de förberett terrordåd emot den etniskt svenska befolkningen enligt vad man vet, lagom till att Ramadan skulle börja…

8 Maj blev det också känt att en tredje imam, tidigare verksam i Skåne, men numera inflyttad till Norrbotten också tagits i förvar. Terror-forskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan kommenterar till vår kära, kära Statstelevision – som alltid, alltid är så opartisk och korrekt, att ”detta skall bli intressant att följa” som han säger. Jomen, det tycker jag också. ”Intressant” är faktiskt det minsta man kan säga. Dessutom förutspår Magnus Ranstorp att det kommer ylas, tjutas i media och utbryta ett ständigt utropande av böner och förbannelser emot Regeringen Löfvén bland de radikala muslimerna efter det här, och det kan man väl också anse som förutsägbart, allrahelst när det redan hänt på en anstalt i Gävle…

 

Vissa imamer verkar fullständigt ha tappat huvudet, eller vad säger ni ? Här är en samling fin, av äkta Salafisters svin…

 

En av de intagna, som kallar sig Xhonior skriver att ”Jak kanner mig kränkt för att det står i kökets papper att jag inte ätter flesk kött men endå så gör dem dett.”  Också förutsägbart. Man spelar ut det stora kränkthets-kortet, och och påstår att man skulle ha blivit förolämpad, fast det inte finns någon saklig grund till det, som vi ska se. Har det redan gått så långt, att man tagits i förvar pga förberedelse till terror-brott, och omhäktats för långvariga förhör med SÄPO, då är nog lite fläsk i ärtsoppan det minsta en sk ”rättrogen” muslim har att oroa sig för. Abu Raad från Gävle, hans son och nu ytterligare en annan person har också gjort sig skyldiga till bedrägeri, till finansiering av IS eller Islamiska Staten med hjälp av insamlingar i Sverige, och står som sagt i intim kontakt med den sk ”Tro och Solidaritets” rörelsen inom det Socialdemokratiska Partiet i Sverige, tidigare bekant som ”Broderskapsrörelsen”.

Förhören sker inte utan anledning, och det beräknas ta minst två hela veckor innan härvan är tillräckligt uppnystad för att åtal skall kunna förberedas.

Men dessa imamers sent komna protester är väldigt, väldigt genomskinliga. I Koranen står det klart och tydligt, att om en muslim får i sig fläskkött av misstag, eller mot sin vilja, så kommer hans gud automatiskt att genast förlåta honom, ty:

Men den som [av hunger] tvingas [att äta sådant] – inte den som av trots överträder [förbuden] eller som går längre [än hungern driver honom] – begår ingen synd. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” -ur Koranen, Al-Baqarah, ayat 172-173

Att äta griskött pga hunger och nöd, exempelvis för att man redan sitter i fängelse för brott man begått alldeles själv, är alltså inte alls en synd enligt islam, och inget vederbörande behöver känna sig kränkt eller oren för alls. Allah den barmhärtige har i sin outgrundliga visdom redan benådat alltsammans, och så var det med den saken ! Nu är islam en religion som – när den var högtstående – dvs på 800-talet, och en del av medeltiden – har en tradition med olika tolkningar, alltså hadither, men även jag som är hedning, råkar känna till att det ingenstans i denna skriftliga och skriftälskande tradition står att fläsk skulle vara syndigt, ifall man äter det av nödtvång och icke fri vilja…

Följaktligen finns det ingen anledning för de intagna att känna sig kränkta överhuvudtaget, inte om de verkligen skall vara såpass ”rätt-trogna” som de ger sig ut för att vara… Det har också blivit känt att Gävle-imamen Abu Raad och hans familj är misstänkta för långvariga skattebrott, bedrägerier och ”penningtvätt” efter hur det verkar. Känner då icke dessa andens eller Allahs män till att de som stjäl, ska få handen avhuggen enligt deras egen Sharia, som de rätt-trogna ju ska följa helt slaviskt ? Och vad ska man egentligen säga om de som stjäl från det allmänna, eller en hel nation ?? Borde inte deras tjuvnadsbrott vara helt uppenbart, och föranleda än värre straff, ifall det nu kan bevisas och kommer i dagen. Märkvärdigt nog har inte ens Miljöpartistiska eller Centerpartistiska journalister uppträtt till dessa imamers försvar – än så länge..

FOLKLIGA PROTESTER och SÄRIMNERS MAKT är ett SÄKERT vapen emot Islamismen…

 

Dessa imamer har helt enkelt ställts inför Särimner, och eftersom detta redan hänt, ligger de minst sagt skrynkligt till, skulle man kunna säga. Men vem är då Salafist-imam nummer tre, undrar ni kanske; och vad har han gjort sig känd för, utöver de sedvanliga terror-planerna emot det svenska folket ? Jo, även SVT vet att förmedla att han varit verksam i Skåne eller närmare bestämt i Helsingborg, där en 60-årig judisk kvinna som varit aktiv i den lokala synagogan och sekreterare där knivhöggs på öppen gata, vilket även israeliska media har kommenterat. Att förövaren är muslim, och tillhör de Salafistiska kretsarna är väl känt.

Nyligen gick SSU i Malmö i demonstrationståg, och skränade att de skulle ”krossa sionismen” som man skrek.  Och före knivdådet i Helsingborg – som var noga förberett av allt att döma – man utdelar inte nio hugg emot en person på måfå, eller utan förberedelse, greps en imam i Helsingborg för Hets emot Folkgrupp, när han kallat judar för ”apor och svins avkommor”. Antisemitismen inom det Socialdemokratiska partiet i malmö är väl känd sedan länge – man behöver bara tänka på de likartade uttalanden, som Ilmar Reepalu, Malmö stads borgmästare har gjort, förutom SSU i Malmö och den stämning som härskar där. Broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraterna, som numera säger att de företräder ”Tro och Solidaritet” är också med i den anti-semitiska hetsjakten.

Men nu rämnar förlåten i den (S)-märkta templet. I samband med SÄPOs gripanden, blir det allt mer klart vilka rörelser svensk socialdemokrati hela tiden stöttat med pengar, och släppt in i landet. En artikel på Ledarsidorna.se avslöjar vad den fjärde imamen gjort, och vad han är misstänkt för.

Både Eurpol, EU:s egen polismyndighet och Ekobrottsmyndigheten är verksamma i fallet, där Skåne-imamen spritt sin extremism till Umeå…

Att det finns en radikal islamistisk rörelse i Umeå är känt sedan tidigare. Abu Muadh, till vardags verksam i Halmstad, har tidigare bjudits in av Islamiska Föreningen i Västerbotten för att hålla i föreningens fredagsbön samt för att hålla en föreläsningar. Exemplen på budskapet som förmedlas är många vilket VK kunnat beskriva genom bland annat Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglunds blogg.

Samtidigt som den svenska säkerhetspolisen tycks arbeta vidare uppger Ledarsidorna.se källor in i den amerikanska administrationen att arbetet med den föreslagna terrorisklassificeringen av Muslimska Brödraskapet fortsätter. Det höjs nu röster inom administrationen att ”ta det lugnare” och försöka hitta en mer kirurgisk utformning av de åtgärder som president Trump lovade sin egyptiske kollega al Sissi den nionde april. En utformning som slår mot de faktiska strukturerna och finansieringssystem som nyttjas av Muslimska Brödraskapet och som i många fall utnyttjar de svagheter som finns inom den internationella biståndssektorn.

Ett av förslagen som nu analyseras är hur Storbritannien hanterar motsvarande organisationer. Det senaste exemplet som analyseras är organisationen Muslim Aid, systerorganisation till det mer kända Islamic Relief. Skälet är att stora delar av finansieringen till terrororganisationer visar sig ha gått inte bara genom Hawalah-systemet utan även maskerats som bistånd av olika karaktär.

— —

Muslim Aid är representerat i Sverige och i dess ledning återfinns inte bara tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan utan även Kajs Atallah som genom sitt engagemang i Swedish United Dawa Center, SUDC, samarbetat med den nu förvarstagne imamen Abo Raad.

Att Muslimska Brödraskapet är etablerat som rörelse i Sverige, enligt deras egna utsagor i dels Islamiska Förbundet i Sveriges stadgar samt en dom i Förvaltningsdomstolen i Stockholm där Sveriges Unga Muslimer själva anför att de är en del av Brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO är ställt utom allt tvivel. Även verksamheten vid Muslimska Familjedagarna har genom åren präglats av Muslimska Brödraskapets ideologi där återkommande internationellt kända och erkända sharia- och jihadistpredikanter bjudits in som med en överväldigande majoritet kan länkas till Brödraskapet.

Muslimska Familjedagarna är numera nedlagd som konferens och grundarna, studieförbundet Ibn Rushd, Islamiska Förbundet i Sverige samt Sveriges Unga Muslimer har släckt hemsidan. Det är som konferendagarna aldrig funnits. Dagar som frekvent gästades av bland annat professor Mattias Gardell vid Uppsala Universitet. Muslimska Brödraskapet i Sverige glider nu bort från det offentliga rummet och in i annan statsfinansierad verksamhet som är svårare att kartlägga.

– Den undersökande journalisten Johan Westerholm på Ledarsidorna.se

Den enda skillnaden mellan IS och Islamska Brödraskapet, samt (S) regeringen i Sverige är att den senare finansierat IS krig med bidrag, och därigenom ”fjärrutlöst” bomberna… IS arbetade mera direkt…

Kom ihåg vad jag sagt om SST, eller den statliga ”Nämnden för Stöd till Trossamfund” som förra året delade ut över 60 miljoner kronor till Ibn Rushd-förbundet, Sveriges Unga Muslimer och liknande organisationer.  I flera fall har de handläggare, som suttit och administrerat pengautdelningen också varit med i de aktuella organisationerna – rent jäv, med andra ord.  Att SÄPO och Ekobrotts-myndigheter nu börjat städa upp i detta (S)-ledda Bidragsindustriella komplex är faktiskt på tiden…

Igår greps också en femte salafist-imam, som har varit rektor på den sk ”Vetenskapsskolan” – som dock inte har ett enda förbannat dugg med vetenskap att göra… Bakom alltihop döljer sig ännu en av de islamistiska organisationer, som med hjälp av Regeringen Löfvén har infiltrerat Sverige. Vårt Sverige. Vår gamle vän Eddie Råbock, alias Mohamed Omar, som också varit islamistisk extremist själv men kommit på bättre tankar, och numera är en stor vän av Sverige, samt även Hedendomen har mera högintressant information att bjuda på:

Skolchefen Abdel-Nasser El Nadi har blivit frihetsberövad efter ett ingripande av Säpo. Det är glädjande att säkerhetspolisen äntligen börjar ta tag i det växande hotet från den salafistiska miljön i Sverige. El Nadi, 54, har länge funnits på radarn hos oss som granskar denna miljö. Jag skrev om honom och hans så kallade ”Vetenskapsskola” i Göteborg på min blogg den 16 oktober 2018: ”Vetenskapsskolan är inte så vetenskaplig”.

I artikeln påpekade jag det orimliga i att en skola med kopplingar till salafistisk fanatism kunde komma undan med att kalla sin skola ”Vetenskapsskolan”. Salafismen är en rörelse som i sitt tänkande står i total motsättning till modern, västerländsk vetenskap.— — Det är därför man kan höra salafistiska ”tänkare” som Saleh Al-Fawzan, en av Saudiarabiens viktigaste religiöse ledare, säga sådant som att solen roterar kring jorden. — —

När Skolinspektionen besökte den så kallade ”Vetenskapsskolan” frågade de vad eleverna fick lära sig i religionsundervisningen. En elev svarade då: ”man får lära sig mycket om arabiska, bön, islam”. Eleverna kunde i intervjuerna med inspektionen inte redogöra för något annat inom ämnet religion förutom islam.

Men det är inte på grund av falsk marknadsföring som El Nadi nu har frihetsberövats. Det är snarare hans roll inom den militanta, salafistiska miljön som gjort att Säpo agerat. I oktober förra året kunde Doku, ett journalistiskt projekt som granskar islamism, avslöja att El Nadi pekades ut som jihadrekryterare.— — De senaste veckorna har Säpo sett till att El Nadi och fyra andra ledande figurer inom den militanta salafismen tagits i förvar. En av dem är Gävleimamen Abo Raad som jag skrivit om vid ett flertal tillfällen här på Det Goda Samhället. Jag har själv träffat Abo Raad, både i Uppsalamoskén och i Gävlemoskén. Han är ingen ytterkantsfigur utan är djupt respekterad och omtyckt av de muslimska församlingarna i både Uppsala och Gävle och på andra orter där han bedriver sitt missionsarbete.

Jag hoppas Mohamed Omar förlåter mig, nu när jag blott citerar. Jag håller helt med om hans viktigaste slutsatser, som är följande:

Att Säpo vidtar sådana här åtgärder är bra för att:

1) det hindrar dessa personer från att bedriva sina aktiviteter, vilket ökar vår säkerhet
2) det avskräcker andra
3) det visar att det svenska samhället kan reagera bestämt – det inger respekt
4) salafister känner sig mindre välkomna i vårt land, vilket kan minska inflödet

Men frihetsberövanden – och till och med utvisningar – av en jihadistfigur här och där – kommer inte att kunna stoppa den militanta salafismens tillväxt. Vi behöver drastiskt förändra vår invandringspolitik.

— —

I en debatt i förrgår  (15/5) frågade Charlie Weimers, som kandiderar till Europaparlamentet för SD, Nasra Ali, ordföranden för S-studenter, om hon kunde säga ”krossa islamismen”. Kunde hon det? Nej, i stället så sa hon ”krossa sverigedemokraterna”. Det här är typiskt för vänsterns hållning: man lägger all kraft på att bekämpa det man kallar ”högerextremism”, som i många fall bara handlar om att bevara ett tolerant och sekulärt Sverige, samtidigt som man är blind för hotet från den globala islamismen som orsakar så mycket förtryck, lidande och död.

Det är – som vi alla är medvetna om – inte bara Islamismen, som orsakar lidande och död. Detta gäller i mint lika hög grad också andra Monoteistiska religioner, som till exempel kristendomen. Monoteismen är den stora fienden – alla folks gemensamma fiende – och det är emot den – och de odemokratiska krafterna i Riksdagen – vi nu skall slåss.

SÄRIMNER har Svaret – Minns ni ”The Gina Diraw Ham Sandwich Challenge” – Imamens dotter blir BOTAD från salafism, när hon halsar en öl och äter skinksmörgås i DIREKTSÄNDNING

Salafisterna i Sverige har gjort slut på sin Smekmånad. Här råder ingen ”Samexistens” längre – UT MED DEM !!

 

2 tankar om “Islam

 1. Jag vet inte om jag har missat något, men står det skrivet någonstans i koranen vart kvinnor tar vägen efter döden? Kommer de också till paradiset och får vänslas med en hoper oskulder, eller blir det ett fortsatt slavande för dem även i nästa liv? Borde kännas lite meningslöst att plåga sig igenom ett helt liv som slav åt sin man, om belöningen blir att de får fortsätta även i nästa liv. Speciellt då mannen får det än bättre, och även belönas med en hoper unga villiga damer.
  Har Mona Muslim verkligen tänkt igenom detta?

  Gilla

  • Nu är jag ingen expert på islam, eftersom jag är en Asatroende Hedning; som bekant. Jag har för mig att både det kristna och det islamska paradiset innehåller ”en allmän avdelning” så att säga. Jihadisternas paradis, eller paradiset för trosmartyrer tänks väl vara en separat företeelse, ungefär som Valhall är skilt från Sessrumnir, Trudvang, Alvheim eller Hel. Att en del överåriga damer borde förvandlas till 16-årringar, är en tänkbar hypotes – oskuldernas antal är ju i våra dagar försvinnande litet, men trosmartyrer och kärringar finns det desdo fler 🙂

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s