Tor och Loke har STRAFFAT Turkiet – Månguden Allah är HELT MAKTLÖS !!

Idag nås jag av den skakande och tragiska rapporten av att en mycket kraftig jordbävning på mer än 7,7 på Richter-skalan drabbat Turkiet. Detta bekräftar åter vad vi redan vet:

ASARNA ÄR MÄKTIGA I SIN VREDE ! 

De har STRAFFAT den övermodige Erdogan och hans folk, därför att de försökt lägga sig i vårt lands lagar – som vi alla kan se. Deras svage och föraktlige Mångud, Allah – har på intet sätt kunnat skydda dem. De påstår att Allah ska vara allgod, men ändå kan vi se vad slags gud han är, för nu har över 1000 personer dött, och begravts i rasmassor – och efterskalv kan icke uteslutas, enligt seismologerna. Igår skrev jag såhär – och DET VAR KRAFT I DET BLOTET !!

Igår skrev jag såhär:

Ske gudarnas vilja, såsom i Asgård, så ock i Midgård !

Gå ut, ni hedna och ludna ! Var gudarnas händer, knutna nävar, armar och ben.

Fullgör deras vilja, var deras redskap och låt dem kora valen – för i Disernas tid, Koras valen av en högre makt än vi själva.

Somliga av er skall få skåda Särimner ! Vid slutet, står segern !!

Vi vet alla hur jordbävningar uppkommer enligt Eddan…

Ja, det är lätt att vara efterklok, kära läsare – och läsarinnor – men VAD VAR DET JAG SA ? – Vad var det jag sa... Detta är den värsta jordbävningen någonsin i Turkiets historia, eller kanske den näst värsta. Vår Statsminister och Utrikesminister har nu båda två skickat kondoleanser till Hundturken Erdogan Effendi, och i kraft av vårt pågående Ordförandeskap i EU, håller jag givetvis med dem denna gång. Vi kan visa misskund, medlidande och medkänsla. Vi kan välja att bistå Turkarna i deras nöd, och så får vi väl se, om deras skurk till President fortsätter att förolämpa oss alla å det grövsta, och spotta oss rakt i ansiktet som tack..

Vi har nu givit dem 7 miljoner SEK till återuppbyggnad, rakt fram och på stående fot. Snart blir det nog känt hur väl de lönar oss; och vad slags tack vi får till svar.

Från USA meddelas, att inte mindre än 29 inflytelserika Senatorer har vägrat Turkarna rätten att köpa 40 stycken F-16 plan, eller moderniseringar för detta. Dessa moderna Torsviggar behöver Turkiet för sitt försvar, och även om de svekfulla turkarna redan svarat att de kan köpa attackflygplan någonannanstans ifrån och närma sig Ryssland, så skulle det betyda ett slut på deras NATO-medlemskap och att Turkiet inte längre tillhör den fria Världen, utan den islamistiska despotin.

Behöver vi fler bevis på Gudarnas allmakt, och att både Tor och Loke de facto existerar ?

Jordbävningar uppkommer ju när den fängslade Loke vrider sig i plågor, där han ligger fjättrad i Glyngves dyhålor över tre skarpa klippblock. Invid honom står Sigyn, hans hustru – hon vars blotta namn betyder Seger, och som slutgiltigt kommer att befrias vid Ragnarök, då Loke blir fri och stupar i kamp mot Heimdall, den rättrådigaste av alla Asar utom Tyr.  Skade – Vinterns iskalla gudinna som ännu råder så här års hängde en giftorm över Lokes ansikte, men Sigyn fångar omtänksamt ormens etter i en skål, som hon då och då måste tömma.

Det kallas Kärleks-Hatet, och det är av Avgrunden !” skrev en gång August Strindberg…

När Sigyn går för att tömma sin skål, träffas Loke av ettret, och skriker, vrålar och rister så i sina kedjor, att jordbävning uppstår. Och så är Turkiet straffat, och dess öde utmätt. Skade – som också ville plåga stackars Sigyn – som inget ont har gjort -ler nu Skade-glatt, ty hon gav också upphov till Skade-glädjen, eller Skades glädje, och hur det skedde, hoppas jag ni alla kommer ihåg…

Men – vad som skett stämmer till eftertanke, och till Gudsfruktan, vilket är detsamma som att vara Gudfruktig. Vi får inte drabbas av hybris, eller självöverskattning, utan som sagt hysa medlidande med de stackars vilseförda Monoteisterna, som inte förstår hur underlägsen den Abrahamitiske Allah är vid sidan om våra kraftfulla gudar, och hur mycket starkare de är. Vi kan ju alla se hur Allah inte kan åstadkomma något alls – han kan inte ens hindra oss från att bränna hans påstått ”heliga” Koran på arabiska, och han behöver ständigt terrorister och ogärningsmän, därför att han till skillnad från de båda Kumpanerna Tor och Loke inte kan göra någonting själv.

Allah är en falsk gud, medan våra gudar lever.. i skyn, så väl som i underjorden, och de utgörs som vi alla kan se av själva naturens krafter.

People and rescue teams try to reach trapped residents inside collapsed buildings in Adana, Turkey, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful quake has knocked down multiple buildings in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. (IHA agency via AP) FS102

Såhär illa kan det gå, om man sätter sig upp emot det Nordiska riket, och dess gudamakter. Det bör tjäna den lede Hundturken till eftertanke och bättring ! Hans folk lider nu oskyldigt, men dem kan vi hjälpa – och hur det slutligen går för oss alla, står i Makternas hand. Därför må vi alla vara ödmjuka, och hedra alla gudar med att göra vad som är rätt, bistå de nödställda och städse hjälpa vår nästa… Sigyn själv kan visa oss vägen, liksom Tor, den evigt mäktige.

Porträttstudie av SIGYN från en av mina Hedniska kalendrar (Årets upplaga reas just nu för 100 kronor styck, plus porto -använd adressen här bredvid…)

Iraniern som brände Koranen…

Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.

Men detta är redan så mycket
att också själve Odin ler.
En passiv människa mindre
betyder en broder mer.

– En smula fritt efter en av Dagermans ”Dagsedlar”
(Av Hedningen)

Den svenske poeten Stig Dagerman var som alla vet Syndikalist, men också hedning. Han begick självmord 1954 i Enebyberg, Danderyd på ett mäkta ohedniskt sett, men det berodde som i många andra fall på att han sagt och skrivit allt som han ville säga eller kunde skriva. Jämför med den ännu mer Hedniske och stridbare Vilhelm Moberg, som aldrig fick nobelpriset, men som definitivt tillhörde det svenska 1900-talets största författargeneration. Vilhelm Moberg skrev redan tidigt i sin karriär ”Brudarnas Källa” och ”Gudens Hustru” (om Frejskonan, och dyrkandet av Yngve-Frej) och han var precis som Jan Fridegård och många med honom aldrig kristen, utan ständigt i hednisk opposition med knuten näve, intill sista dagen i sitt liv – och han var beredd att dö för vad han trodde på.

Caveat Lector – inte ”Cave Canem” !

När Ville från Moshultamåla blev nedsablad av kulturmarxisterna för att ha skrivit sin bok om Sveriges Historia, ”Från Oden till Engelbrekt” som också den var mäkta hednisk, fyllde han en dag sina fickor med sten, och gick – 74 år gammal och med skrivkramp, som Dagerman – rakt ut i havet från sin sommarstuga på Väddö. Han förenades med gudinnan Ran, som väntade på honom därute, i det stora blå.

Såhär i Disernas tid skall vi minnas vad han skrev i ”Brudarnas Källa” – långt tidigare i sitt liv, ty det var ord som var profetiska:

Jag är källorna, jag är början. Jag var före ekarna, gräset och blommorna.
Jag var före fänaden, som avbetar gräset.
Jag var före svävande vinge och löpande fot. Jag var före humlorna, bina och fåglarna.
Jag var före sorgen och glädjen. Jag var före gråten och skrattet.
Jag var före sången och spelet och dansen. Jag var före plågan och våndan
och ångesten på jorden. Jag var före människornas släkt.

Nere i mörka jordens grund brusar mina ådror, som ingen känner.
Men här rinner jag upp nedanför kullen, här speglar jag ekarnas kronor
och följer släktenas gång genom världen.
Jag är källan. Jag är början.

I ett helt liv hade Vilhelm Moberg varit ett med den hedniska källkulten och vattnet, och därför återvände han till vattnets element när han skulle hem, precis som hans egen mor lärt honom. Nu sitter han hos Ran och Ägir i deras salar, tillsammans med deras sju döttrar, vågorna.

Men låt oss nu gå över till något annat. Eldens element, gestaltad av bland annat gudinnan Freja, eller den keltiska Brigid. Elden härdar och renar. Allt som hamnar i brinnande eld, kan omvandlas till renaste stål, och luttras. Att bränna Koraner är ganska populärt nuförtiden, men egentligen är det bara Koraner på Arabiska som räknas – är de inte på arabiska, så är de INTE heliga, som bland annat Kyrkans Tidning och dess Monoteistiska anhang påpekat. Endast Mullorna och Haditherna må döma, och vara Kadi i denna sak, vilket envar enkelt inser.

Detta är helt sant, och kan – som vi ser ovan – intygas också av de flesta troende Muslimer. Följaktligen har Den Turkiske Satan, Erdogan Effendi, inte ett enda giltigt skäl till sina sedvanliga utgjutelser – lika lite som de Vänsterblivna, och all den (S)-märkta drägg som kritiserar hjälten Rasmus Paludans rättrådiga och modiga handlingar här hemma i Sverige. Dessa har skett för att protestera emot Totalitära regimer, Totalitära Religioner, all Monoteism och dessutom Turkiet, som vi alla vet. Så måste vi tolka det.

Jag ger nu ordet till en kämpande broder från Iran, som också råkar vara Syndikalist, och som numera talar vad Esaias Tégner på sin tid kallade ärans och hjältarnas språk, eftersom han nu befinner sig hos oss här i Sverige. Innan detta sker, vill jag berätta att jag för egen del bränt Koranen inte bara EN gång – vilket skedde hemma i Jakobsberg, där jag bor – utan TVÅ gånger – också PÅ PÅVENS ALTARE – ifall ni nu vet var detta ligger beläget någonstans. Men – detta räknas såklart inte, eftersom det var svenska Koran-översättningar jag brände, och dessa är helt klart inte heliga nog, vilket får anses bevisat. Därför måste jag såsom HEDNING bränna Koranen minst en gång till, och det måste vara på originalspråk, dvs Arabiska – och under värdiga former, på det sätt som sig bör – det vill säga rituellt, och med iakttagande av alla tillbörliga säkerhetsföreskrifter, i brandskyddshänseende eller eljest. Sverige är ett mycket stort och skogrikt land, och vår Regering har redan förklarat, att detta inte är någon Polis-stat. Således kan envar medborgare i detta land bränna Koranen i Original, varhelst han eller hon så önskar, hemma på sin egen tomt eller i lönndom.

Ingen kan hindra, att så faktiskt sker !

Jag har ju också bränt Koranen

Varför gjorde jag det? En helig bok? Nej, inga böcker är heliga för mig. De religiösa böckerna får kallas urkunder men inte heliga med tanke på alla våldsbejakande och förtryckande dogmer som genomsyrar dem.

Det var andra året på gymnasiet i Iran. Vi hade obligatorisk koranundervisning från årskurs 6. Varje skoldag tvingades vi börja med att lyssna på recitering av Koranen och säga amen efter varje vers. På lektionerna sattes skräck i oss för den hämndlystna abrahamitiska guden. Vi fick läsa om att vi ska identifiera, förfölja, gripa och halshugga otrogna. Vi fick läsa att våra mödrar och systrar var halvmän och räknades som en halvman i frågor om arv, vittnesmål etc. Vi fick lära oss att sex var en kontaminerande och därav klandervärd och straffbar handling. Likaså med musik, bekväma kläder, dans, alkohol, ja livets goda. Jag blev less på alla förbud mot det goda och alla påbud till kriminella och inhumana handlingar. I slutet av en termin lyfte jag på locket till oljelampan som var enda värmekällan i klassrummet och lät den bok som genomsyras av bristande respekt för individuella fri- och rättigheter och manade till våld och kriminella handlingar att slukas av lågorna i oljelampan.

Vi hade några salafister i klassen. De såg vad jag gjorde. Stirrade i mina ögon för att skrämma mig. Dagen efter stod det på väggen bakom min stol ”Död åt socialister!” Kvällen efter blev jag förföljd av en av dem när jag var på väg hem. De tjallade självklart för den civilklädda polisen i skolan. Från den dagen var jag under bevakning. Fick varningar och fick det klart för mig att jag inte fick fortsätta vidare med mina studier på universitetet. Så blev det också. Förutom regimen så skulle även min egen far, som var en vanlig troende, kunnat skada mig för min hädelse. Gjorde jag det för att jag hatade muslimer, inklusive min far? Självklart inte något mot dem som människor. Jag var emot deras förtryckande tro som de pådyvlade mig och min generation. Det var bland annat av den anledningen, det vill säga ingen framtid i Iran utom i fängelse eller med en snara kring min blasfemiska hals som jag lämnade landet och tog till slut min tillflykt till Sverige vars regering nu diskuterar blasfemilagar med utländska och inhemska islamister och får stöd av en av landets toppjurister, nämligen Göran Lambertz.

Inga religioner, kulturer och böcker förtjänar respekt per automatik. De måste göra sig förtjänta av respekt, bland annat genom respekt för fundamentala fri- och rättigheter i modern tappning. Normsystem har inte rättigheter utan det är individen som är rättighetsbärare. Det är hennes rätt till eller från till exempel religion som ska respekteras och inte själva tron.

Devin Rexvid, Bulletid, 4 Februari 2023

Det faktum att Herr Rexvid, som nu är min broder – brände Koranen som ung gymnasist, är betydelselöst. Han kan ÄNDÅ inte bli förlåten av Allah, utan är för evigt skild från denne maktlöse öknens mångud, som inte härskar här i Sverige och Norden. Vårt Norden ! Han kan INTE bortförklara det som en ungdoms-synd, eller någon tillfällig förvillelse, ens med advokat Lambertz hjälp, utan ÄR evigt förtappad enligt de Mulliga, smällfeta Mullorna.

Därför är han min vän, min bror. ”Wahrheit reden heisst leuchten und brennen” sade en gång den tyske poeten Schiller. Det betyder, att ”Tala sanning är att lysa och brinna” men OCKSÅ – samtidigt och på samma tyska, germanska språk – beroende på hur detta är konstruerat – Tala sanning är att upplysa och bränna !

Konstverket ”Nuda Veritas” eller ”Den nakna Sanningen” av Gustav Klimt skapades efter Schillers citat ovan…

Därför utser jag nu – på Samfundet Särimners vägnar – Devin Rexvid till ensam förvaltare och Stor-Kophta av Koran-brännar-samfundet Frejfaxe – tillsammans med Rasmus Pauldan – givetvis !

Dessa två har nu att förvalta detta samfund så, som värdigt vore och i ärlighet vore bäst. De har mitt fulla förtroende, och mitt beslut KAN ICKE ÖVERKLAGAS eftersom jag och endast jag är Hedningen med stort H – så det så ! Därmed är jag också enväldig, fast icke allsmäktig, utan fortfarande liberal polyteist – som alla redan vet.

Kan dessa två män icke enas, i sin skötsel av Koran-brännar-samfundet Frejfaxe (glöm aldrig det namnet – från och med NU !) så måste de bada bastu och isvak tillsammans, eventuellt också med mig själv som åsyna vittne. Utlänningar, och de ovärdiga; som icke förstår den Nordiska kulturen har inte insett den sanningen, att Finsk Sauna, Rysk Bannik och Nordisk Badstuga samt Svensk Bastu är ett och samma kulturella fenomen, kommet ur ett och samma ursprung – och att allt detta går ut på samma sak.

Bastu är rening genom eld och hetta. Härdning av stål, smidande av planer – såsom också en smed smider det rena stålet. Völund var gudarnas smed, liksom Brokk och Sindre. Ingen av dem var gudar, men skapade väsen – likt oss människor – och i bastuns hetta – där sex inte förekommer – Sydeuropéer, Abrahamiter och andra har aldrig förstått sig på rituell nakenhet, eller vad det är, att vara naken och vaken inför Gudamakterna, och himlavalvet högt därovan – kan män bikta sig för varandra, och i bastuns mörker tala ut.

Jag har redan i denna blogg förut nämnt en man jag kallar ”Ärkeängeln” – på grund av hans likhet med Dorés vredgade Satan i det understa och nedersta, frusna ishelvetet – och den bikt han avlade till mig och enbart mig om sin tid i Centralasien, och två män som dog för honom, och aldrig kom tillbaka. Det fanns ingen annan där för honom att tala med, och jag är också än idag tacksam för vad min vän – numera pensionerad sedan förra året och därför ogill i samhällets ögon berättade för mig den gången, om moral, om vad människor är till för och vad vi till slut måste göra.

Även om det skulle bli vår död, eller det yttersta av offer – för inget högre finns än att offra sig själv och av sig själv.

Somliga män gör det som diktare, och med sina ord. Andra av sitt arbete, och sina dagliga sysslor. Somliga som krigare, och lojala soldater i kampen emot Totalitarismen och Monoteismen – vårt årtusendes kamp, precis som för våra förfäder. Så är det. Så – och bara så.

Ske gudarnas vilja, såsom i Asgård, så ock i Midgård !

Gå ut, ni hedna och ludna ! Var gudarnas händer, knutna nävar, armar och ben.

Fullgör deras vilja, var deras redskap och låt dem kora valen – för i Disernas tid, Koras valen av en högre makt än vi själva.

Somliga av er skall få skåda Särimner ! Vid slutet, står segern !!

 

 

”Att få bekräftat vad man REDAN vet” – Hedningen tar ett Gen-test

”Sorgligt nog kommer han ifrån Hydaspes kalla land,
som bara frambringar järn, hästar och soldater !”

– yttrande, tillskrivet Apollonius från Tyana, 15 – 97 ekr

”Sadly, he comes from the cold, Hydaspian lands,
which only brings forth iron, horses and soldiers !”

– attributed to Apollonius of Tyana, 3? – 97 AD

 

Såkallade Gen-tester på nätet blir allt populärare nuförtiden, och marknadsförs just nu hårt emot de Nordiska länderna. Hur många ”sanningar” och hur mycket DNA-analys kan man i så fall förvänta sig, om man köper en gen-test för strax under 2000 kronor ? Vad du får på köpet är egentligen en databas-tjänst med traditionell släktforskning i digitalt format – och den har fortfarande mycket högre bevisvärde än de högst tio generationers DNA du kan få tag i genom att spotta i ett provrör, sända in detta rör till ett certifierat laboratorium på Irland och sedan avvakta i ungefär två månader.

Du skulle också kunna prova mitokondiell DNA-analys och få besked om dina haplogrupper, vilket är åtskilligt säkrare och går åtskilligt länge bakåt i tiden, eller försöka med analys av exempelvis Y-kromosomens DNA, och spåra din härstamning enbart på fädernet, eftersom bara och endast bara män – men inte kvinnor – har tillgång till den. Kön är fortfarande en biologisk realitet, inte alls en social konstruktion som många helt felaktigt hävdar. Detta handlar bara om elementär mänsklig biologi, och det är inte ett dugg svårt att förstå.

Du bör inte tro på de PK-platityder, som cirkulerar i media och på nätet, typ ”nämen alla människor härstammar från Afrika egentligen” eller ”alla är vi en blandning” vilket inte alls är sant. Visst – 2 % vatten i apelsinjuice är också en blandning, sant nog – men vad du har i glaset, smakar fortfarande likförbannat apelsin.

Enkla överslagskalkyler av typen, ”nämen vi ärver ju 50 % av våra arvsanlag från vår mor respektive far”, 25 % från våra mor- och farföräldrar, 12,5 % från nästa generation och så vidare, tills ditt gentest – käre svensk ! – ofrånkomligen visar att du tvunget skall vara 10 % nigerian, eskimå, inka-indian och sannolikt också 138 % aborigin…Nej – de stämmer fortfarande inte – för allt sådant är ”falsk matematik”.  Redan Mendel på sin tid visste att det finns dominanta och recessiva anlag, och att det i rent medicinskt hänseende kan vara så att Nordeuropeer och Kaukasoider har ärvt anlag för Diabetes från sina ljushyade Neanderthal-förfäder, som långifrån var så primitiva som man vill få dig att tro.

Lustigt nog är vi nordbor påfallande toleranta – för laktos. Laktosintoleransen finns tydligen inbyggd i vissa västafrikanska folkgrupper, och om dessa skulle övergå till att äta en enbart nordisk kost, närmast lakto-vegetarisk med tydliga utbrott av köttfrossa kring Jul, strömmingsfiske och mycket annat, skulle Västafrikanerna helt klart må mycket dåligt och illa av det – och det ligger fortfarande inga som helst värdeomdömen i detta.

Tre stora utvandingsvågor har utgått från Afrika, under tidernas lopp. Tråkigt nog gäller fortfarande mångkärne-hypotesen, och den språngvisa hjärnförstoring och det människoblivande som plötsligt inträffade för Homo Erectus, skedde mer eller mindre samtidigt hos Heidelberg-människan och det som hette Peking-människan – men tråkigt nog förstördes och förslarvades alla de kinesiska originalfossil som fanns av denna människoras (ja – just det – jag skrev R-ordet – och Homo Sapiens var. Neanderthaliensis är och var fortfarande en ras – jämfört med rasen Sapiens Sapiens..) under Andra Världskriget, så att bara spridda rester i gips och andra rekonstruerade material återstår.

Det är sedan länge högsta mode ibland paleontologer och ”paleoartists” att stereotypt skildra exempelvis Denisovaner som genomgående svarta i hyn, trots att vi bar har kvar i stort sett enstaka tandfossil, och vi vet med säkerhet, att det bara tar trettio generationer – ungefär – för att stänga av eller aktivera den gen som styr melaninet eller detta med pigmentering, och som gör mörk hudfärg till ljus, eller tvärtom. Denisovanerna levde helt och hållet i en arktisk och centralasiatisk miljö, och var sannolikt bleka, eller  gulaktiga i hyn. Varför det stora språnget från en hjärnvolym långt under 1000 kubikcentimeter för tidiga Homo Erectus till de allra senaste exemplaren – innan utdöendet – med 1400 kubik neuroner eller mer egentligen skedde, har aldrig förklarats. Det kan mycket väl antas ha skett på flera kontinenter, dvs dels i Asien, Europa och Afrika – men aldrig någonsin Amerika eller Australien.

Vad du får – för ett 2000 kronors gentest – är – i motsats till ett för 20 000 eller mera, om du nu alls har råd eller lust att lägga ut den summan – högst 40 generationer bakåt i tiden, men inte längre – absolut inte mer än de senaste 1000 åren av utveckling, eller inte ens det. Kyrkböcker och släktforskning har högst bevisvärde – men i just er hednings fall – i Nordvästra Skåne – förstördes alla arkiv under slutfasen av det Stora Nordiska Kriget vid 1600-talets slut – vi kommer inte ens till dess början.

Bild, som talar sitt tydliga språk och som tyvärr inte kan motbevisas…

Att drömma om en ”mänsklighetens urmoder Eva” eller Embla är också totalt, kapitalt och brutalt förgäves i Hedningens fall – han är redan bortom en såpass enkel ”vad kom först, hönan eller ägget” hypotes.

Han är etnisk svensk – varken mer eller mindre – det är vad testet visar. Han kommer från de södra delarna av Götaland, närmare bestämt Skåne – på både mödernet och fädernet – och hans släktnamn – vilket databasen också tar hänsyn till – är delvis spritt också in över vad som är danskt område – idag, över 3 sekel senare. Han har enstaka släktingar – i ett enda fall i Australien – och i Mystic Seaport, Connecticut USA – som ståtar med ett av Amerikas största marinhistoriska museum, och liksom genom ett under eller en ren slump, ja ett sammanträffande fått besök av Draken Harald Hårfagre – när just det skeppet var världens absolut största seglande museumkopia av just ett Vikingaskepp, tänka sig.

 

Ph.D from Miskatonic University in the state of Euphoria ? (Kanske det…)

Inga icke-nordiska gener har påträffats i er hedning – punkt slut ! Inte en enda procent. Han hade gärna tänkt sig – jomenvisst ! – att en av hans förfäder skulle kunna ha instuckits under de svenska fanorna i form av en tysk, en böhmare exempelvis, en irländare eller en engelsman, eftersom hans förfäder tråkigt nog bara har varit enkla bönder, knektar och bondesoldater – varken mer eller mindre… De förlorar sig i det trettioåriga krigets töcken, ja – de tillbringade en livstid i krig.

Längre var inte deras generationsskiften, längre sträckte sig inte deras levnadslopp – och där har ni er hedning !

Senare förlöpte sig hans släkt genom två århundraden enligt det gamla och välkända schemat Bonde, Präst, Ämbetsman (eller Ombudsman, ja Tjänsteman!) enligt en numera bortglömd bok av en viss Sten Carlsson, utgiven år 1962. Roligare än så, eller mer pittoresk än så blir inte er Hednings historia – aldrig någonsin – det är vetenskapens och källforskningens nuvarande ståndpunkt.

Detta är hans anor, varken mer eller mindre.

Hans farfar blev kyrkoherde i ”Svenska” Kyrkan, men märkvärdigt nog snarast icke-troende – och kanske minns ni det samtal jag redan relaterat emellan en 5-6 årig Hedning och denne prästman, som förfäktade att prästers tro på gud – eller den katolske påvens – inte var bevisbar, och följaktligen inte alls något krav. Märkligt nog gav han också den unge Hedningen – som fortfarande bara var ett barn – böcker som ”Människor i Fest och Vardag under 500 000 år” från Bra Böckers Förlag, en ren omarbetning eller ett plagiat, översatt efter ett franskt original år 1968 – då hedningen var exakt 4 år gammal – men i denna garanterat kätterska bok kan man finna den åsikten, att redan Neanderthalarna hade passerat gränsen för människoblivandet, en tanke som er hedning senare kom att ta fasta på.

Roligare eller trevligare än såhär blir han aldrig, för han är långt bortom all frälsning, och vid hans dödsbädd kommer det gå alldeles som hos Von Döbeln enligt Runeberg, där Prelaten drevs ut, och denne konstaterade: ”Här har jag gjort nog, som människa och som präst”

Hedningen vet vad han vet, blir vad han är och redan har varit – och inte ens gentester förmår ändra honom. Där finns inga kända motbevis, helt enkelt.

Köp er ett dyrare test, analysera om och om igen – och ni kommer till samma tråkiga slutsats.

Skall vi slå vad ?

Muharrem och hans ”Center-Extremister”…

Centerpartiets nya ledare skall heta Muharrem Demirok. Ingen som helst kritik får riktas emot detta, eftersom det redan ansetts vara förutbestämt sedan mer än en månad tillbaka. Vad partistämman och partistyrelsen än beslutar, så är det mest en tom formalitet. Bräkande som ett får, falsk in i det sista står Annie Lööf där, med en spricka mitt i sitt Centerparti – inte bara för att hon råkar vara kvinna, utan på högsta allvar.

Centerpa-skit – för dig som vill ha MER ISLAM – och som ingenting begriper… ”Väädegjund” framförallt !

Det är ingen hejd på de tårefyllda avskeden, känslosamma till tusen, Annies fån-bligande, tanketomma ord om ”vilken spännande resa det varit” och ännu mer idiotiska, till intet förpliktigande ord från en viss kvinnlig ledarskribent i SvD, som mitt omdöme och mina försök till god smak faktiskt förbjuder mig att nämna vid namn.

Och jodå, lille Muharrem försäkrar att han ”bara e en helt vanlig kille från förorten, asså”, uppvuxen söder om Stockholm, nära Botkyrka, där en viss Ebba Östlin nyss ”kuppats” bort, beroende på ett tjugotal hastigt inträdda ”nya partimedlemmar” som bara några timmar tidigare inte alls var medlemmar i just (S) enligt vad man rapporterade. Samma Ebba skulle också ha manifesterat ”Fel ledarstil” när hon bestämde sig för att stänga ett fyrtiotal fritidsgårdar, ungdomsgårdar och liknande i kommunen, där det helt uppenbart och öppet försiggick narkotika-försäljning, numera i ABF:s och det Bidragsindustriella Komplexets regi. ”Väädegjund” framförallt, oavsett hur grund och osaklig den än är, eller må vara.

”Stureplans-Centern” har triumferat. Eskil Erlandsson – vars öde jag beklagat i flera år – har röstats bort i en #MeToo #BooHooHoo skådeprocess av sällan skådat slag, ett rent justitiemord, värdigt Roland Freisler. Inte mindre än fyra såkallade högt uppsatta ”Centerkvinnor” vittnade plötsligt om hur en man, som snart skulle pensionerats, skulle ha suttit och tafsat dem allihop på benen under bordet i det Svenska Riksdagshusets matsal – men underligt nog var de hux flux bara tre – den fjärde centerkvinnan blev högst äcklad, och ville inte vara med om den skådeprocess, som hennes sk ”medsystrar” eller offentliga gråterskor hade satt igång.

Kände Annie Lööf till detta ? Skedde det med hennes goda minne och godkännande ? Var hon fullt införstådd med den saken, och tillät hon – utan moral, utan vidare spisning – utan ”Väädegjunden” hemifrån flickrummet i Småland eller någonstans – som hos de två mörderskorna i Vetlanda kanske – att allt detta skulle ske.

Kort därefter lanserades ADHD-HBTQB som Centerpartiets huvudsakliga politiska program. Fjollan Fredrik Federley skulle – i kraft av sin nya ”Regnbågsfamilj” och en ”frigångare” – alltså en dömd pedofil, som sagda fjolla sammanlevde med – vara Sveriges och Centerpartiets högsta representant i EU-parlamentet.

Tillika fanns där i bilden en 8-årig stackars flicka, numera över 12 och i tonåren, som fick följa med på alla ”hemma hos” reportagen hos ”de fryntliga farbröderna”, stryktäcka, slätkammade – med tycke av Adam Alsing och Edward Blom. Vad kommer hända henne, och hur kommer hon reagera och agera, när hon har vuxit upp? Förvandlas hon till en ny, lyckligt hån-flinande ”Galna Greta” som blir bortburen av Tysk Polis från ett brunkols-brott, som på vilken Rockfestival Wacken som helst, eller ett Stonehenge-jippo – kanske ? Gör hon andra ”snabba inspel” på brottets bana, trots att herrar Gardell och Lewengood ingått skilsmässa, kulturella som de ju är – och fullt sansade utan att ens försöka vara eller bli politiker, något som de inte kan vara och inte blir.

Fjollan Federley kröp mycket hastigt till korset, och skulle bli präst i Svenska Kyrkan – liksom diakonen Anna Ardinkänd för att ha gett upphov till Julian Assange-affären, sin påverkan till och med på hart när Riksåklagare som Marianne Ny, eller sina pinsamma krumsprång i juridikens underbara värld, där Anna Ardin och hennes medsystrar #MeToo #BooHooHoo trodde att minsta ofredande skulle bestraffas som fullbordad grov våldtäkt, prostitution var lika med våldtäkt, mäns sex med kvinnor var ”brott emot könsmaktsordning” (nej, jag skojar inte – det förslaget fanns !) och ”manlig blick” skulle bestraffas, ungefär som ”Onda ögat” under medeltidens häxrättegångar – trots att homosexualitet är en biologisk återvändsgränd, som aldrig passar för det stora folkflertalet, av helt uppenbara skäl.

I Anna Ardins sällskap fanns den mystiska ”Enköpingskvinnan” som också hoppade av från Assange-processen, åter en av de värsta rättsövergreppen i hela Sveriges moderna historia, inte minst med tanke på vilka konsekvenser den fick för Mr Assange, i flera år straffad med husarrest på en latinamerikansk ambassad för ett brott han aldrig begått – vittnesmål i Assange-saken om vad som försiggick i LO-borgen en viss natt, finns fortfarande ute på nätet..

Kräktes ”Enköpingskvinnan” i vassen utanför Joar Blås borg, eller ett lokalt diskotek med samma namn ?

Vägrade hon att ställa upp på hela den sjuka anklagelse-leken, och vad Anna Ardin, Annie Lööf et consorties tyckte att hela Sveriges politik skulle handla om ?

Ja – sådana frågor kommer vi aldrig någonsin att få veta svaret på, goda medborgare – men lille Muharrem ni vet – han jungfrutalar om friskolor, och centerns suveräna skolpolitik. Vi minns alla ”Kunskapsskolorna” som var och är Koran-skolor, Studieförbundet Ibn Rushd, hela det bidragsindustriella komplexet, ABF i Botkyrka – inte ”Arbetarnas Bildningsförbund” längre – utan ”Absolut Brottsligt Fusk”.

Minns ni den somalisk-svenske Moderate Riksdagspolitikern Abdirizak Waberi, som befanns skyldig till att ha förskingrat mer än 12 miljoner SEK, då han stulit av medel som skulle varit till för skolbarn i Sverige, och överfört de pengarna till sina somalier i hemlandet ?

Minns ni ”de nya Valförrättarna” från Järva – dessa djärva ny-rekryteringar, som plötsligt släpptes ut från Valmyndighetens och Länsstyrelsens lokaler en viss valnatt, eftersom tjänstemännen inte hade laglig rätt att hålla dessa vrak kvar längre ?

Duwääth Grabbet Abo ! Vi ee Centerpaskit ABF Nüa valför-rätt !

Minns ni hur en viss ledande Folkpartistisk – nej förlåt Liberal – Kommunpolitiker i Järfälla och Jakobsberg begärde kontrollräkning av alla röster efter samma riksdagsval, då det befanns, att den (S) märkta majoriteten eller hastigt påkomna koalitionen vunnit med en enda röst – i en hel kommun med mer än 40 000 invånare, lustigt nog ?

Minns ni Valfusket i Falun, 2019 – då det plötsligt befanns, att en hel säck med 145 röster från huvudsakligen etniska svenskar bosatta i utlandet på något mycket mystiskt sätt ”kom bort” bland Postnords anställda – eftersom postsäcken gömts undan på en för tillfället mycket lämplig plats – och hur ingen skyldig hittades, ingen blev dömd – naturligtvis inte, detta är Sverige, vuxen-dagiset nummer ett, Center-pa-skits förtrollade drömland och stamort på Jorden.

Vet ni vad, goda medborgare – för det är ni väl ?

Jag skulle hellre rösta på en hårdför, pragmatisk och realpolitisk Eurokommunist som Nooshi Dagostar, innan jag röstar på Centerpaskit, eller dess svansdingel inom Miljöpartisterna. Nooshi bär inte ens näbbstövlar, inte palestina-sjal heller. Hon vinglar inte omkring på den utrikespolitiska arenan.

Hon har helt och hållet anammat den grundsats, som uttalades av C-H Hermansson på sin tid – ”Någon Djävla Ordning får det vara på ett parti” !!

I Centerpartiet råder ingen ordning alls – för det har fortfarande en djup spricka i mitten, orsakad av de nya Islamistiska Center-Extremisterna.

Som etnisk svensk och hedning – varken mer eller mindre – kommer jag aldrig någonsin att rösta på Herr Effendin Muharrem Demirok – för vilken jag inte hyser det minsta av förtroende.

Jag ber honom – på det mest personliga av alla plan – naturligtvis om ursäkt, alldeles genast innan de politiska skåde-processerna och skenrättegångarna börjar,  precis som vanligt.

”Cancel Culture”, obefogade maktkamper, sjuka uteslutningar på garanterat osaklig grund – allt som inte är politik i sak. Centerpaskit är i sin nuvarande form inte ett värdigt Regeringsalternativ – det saknar moral, värdegrund – alltsammans – och är så långt bortom räddning, att till och med Kristdemokraterna och Ebba Bush plötsligt nästan framstår som vettiga – ifall jag inte vore Asatroende…

Statsministern och ”Krokodilerna”…

De som varit med ett tag vet naturligtvis att ”Krokodil” en gång i tiden var en Sovjetisk Skämt-tidning och inget annat – och enligt media-legenden – som vi inte skall tro för mycket på – kom det sig så att en vanlig Sovjetisk städ-gumma kom på de unga intellektuella under ett mycket sent redaktionsmöte någonstans, med sprit och cigaretter under en mycket sen fredagskväll, kantänka. Vredgad utbrast städerskan – som ännu inte var någon lokalvårderska, än mindre lokalvårdare eftersom hon faktiskt var en kvinna – repliken ”Sitter ni här ännu, era Krokodiler !” – och så fick en helt ny form av tidskrift sitt namn…

Hedning som jag är kan jag notera att den svenska dagspolitiken på det allra högsta av nivå – den nationella nivån – omedelbart vänt sig mer än 180 grader – inom loppet av en enda vecka. Den man jag nästan kallade för skurk eller i alla fall ”fegis” förra veckan, viker nu inte ned sig för Turkiet – utan står plötsligt upp för Sveriges sak. Det är ju nästan så att man kan tro att just han också fått en ”Hednisk Tanke” till skänks, men för all del – som jag redan råkat skriva i ett helt annat sammanhang – ”jag skriver inte filmrecensioner”.

Hur skall vi vanliga Hedningar alls hänga med i denna lustiga dans, detta spel inför de gallerier, där vi befinner oss ?

Karikatyr från utlandet. Kolla in HUNDTURKEN !

Vårt sinne för humor tycks fortfarande vara till hjälp, även om det sinnet förstås råkar vara av det lätt makabra slaget. Och jodå, Finlands yngsta kvinnliga Statsminister Sanna Marin förklarar omedelbart att ”Nej visst nej – Finland och Sverige kommer obönhörligen fortsätta sin ansökningsprocess tillsammans” trots att detta redan är överspelat, och Finland förmodligen gör allra bäst i att utnyttja sitt realpolitiska läge fortast möjligt – eftersom både Finlands och Västs ställning – liksom Sveriges – kraftigt skulle förbättras av ett ensamt finskt inträde.

Enligt media uppges Ulf Kristersson till och med ha sagt, att något svenskt förbud emot Koranbränder och någon (S)-märkt Sharia inte kommer på tal, i alla fall inte för tillfället. Det Turkiska försöket att diktera lag och rätt i ett land som Sverige, ser ut att skändligen ha misslyckats.

Effendi Erdogan är inte någon Atatürk, alla turkars fader, lika lite som Stefan Löfvén var någon landsfader i Sverige, lika lite som någon Ko-ögd Magdalena Andersson – med sin Putin-retorik om att alla som är emot svensk Socialdemokrati på något dunkelt sätt måste vara nazister, nya partier som ”Medborgerlig Samling” inbegripet – och vad deras företrädare nu ”hastigt och lustigt” kan råka ut för.

Erdogans måttlösa populism, värdig en Donald Trump eller någon annan klump fungerar bara under förutsättning att han vinner det Turkiska parlamentsvalet i Augusti, och därmed kommer att fortsätta blockera Sveriges NATO-ansökan i all evighet, eller för flera år framåt – minst. Någon reell opposition i Turkiet, eller några som helst demokratiska alternativ finns inte. Inga ”Bergsturkar” eller PKK:s efterträdare göre sig besvär, lika lite som de lokala Imamerna. Så kommer framtiden att bli, spår jag som varande god hedning, och vi svenskar skall aldrig för ett enda ögonblick tro att ”Nu så kommer President Joe Biden säkert att gripa in till vår förmån” eftersom Sverige, Arktis och NATO:s norra flank är fullständigt, ja totalt ointressant ur Amerikansk Utrikespolitisk synvinkel sett.

Biden-administrationen är fullt upptagen med helt andra saker…

År 1979 var ”Joe’s Garage” en LP med Frank Zappa…

Nuförtiden anklagas President Joe Biden på fullt allvar för att ha gömt hemliga handlingar hemma i sitt garage, också enligt ”Time Magazine”

På detta skall vi allihopa tro, enligt Trumps anhang och anhängare och den kristna högern i just USA, som visat sig vara mäktig att syssla med liknande saker.

”Veten I än, eller vad ?”

Visserligen ligger det i sakens natur att USA:s president mycket väl kan tänkas ta del av hemliga dokument – av de mest skilda slag – men jag vill ändå tro, föreställa mig – men inte veta – att man inte för seriös världspolitik med sådana medel – eller att den sortens ”avslöjanden” -likt dem från helt okända Turkiska hacker-grupper – tjänar så mycket till.

För dagen meddelar också en viss tankesmedja västerut att St Petersburgs troll-fabriker pumpat ut, att de nu har minst en ”frivilligbataljon” bestående av huvudsakligen Turkar, därpå Serber och slutligen Svenska frivilliga, som skulle ha anslutit sig till Rysslands sak.

Visst – sådana svenska medborgare finns, eftersom Svensk Socialdemokrati i årtionden varit alldeles för frikostig med att dela ut svenska medborgarskap. Etniska svenskar, däremot; strider inte för Ryssland, utan för Ukraina – även om Svenska Dagbladets sportjournalister i likhet med Magdalena Andersson rakt fram kallade dem för nazister, före striderna vid Azovstal – där flera Ukrainska Bataljonsstridsgrupper utplånades, och gick in i rysk fångenskap – med sina sista överlevande. De fick betala i blod, till slut. Det kan också vi svenskar – mig själv inbegripet – få göra, fortare än vi någonsin anar.

”Up Helly Aa” inte på Upphällningen… Stones of Stenness står UPPRÄTT i Odens Namn !

Detta inlägg skulle egentligen ha skrivits för exakt två dagar sedan, eller kanske igår – men såsom varande Asa-trogen Hedning hade jag inte tid. Disablotet och mina små Husfrejor upptog all min vakna tid och uppmärksamhet, trots att jag naturligtvis kunde skriva samtidigt – om så krävs behärskar jag nämligen den från Allfader Oden stammande skrivkonsten och runorna nästan i sömnen, instinktivt och utantill. Det sitter i generna – kanhända !

Alltnog – på Shetlandsöarna, Orkney eller Jorkna – för så hette det allra först – och i Skottland firar man – nu som förr – Up Helly Aa den 31 Januari – och den traditionen är inte på Upphällningen, lika lite som ”Groundhog Day” i USA – ett ämne jag skrivit om tidigare år.  Onda tungor och kristna säger naturligtvis, att detta inte är några riktiga folktraditioner, att detta bara är Kvasi-Keltiska, Kvasi-Europeiska upptåg, utan någon verklig religiös eller andlig mening och innebörd, men då förenklar man mycket grovt.

Kulturfenomenen må vara nutida, javisst – men deras utövare ljuger inte, påstår sig inte var någon del av någon påstådd, men falsk ”forn sed” men talar fortfarande sanning om vad de gör, och däri sitter det viktiga. Up Helly Aa är som det Keltiska Imbolc en helig uppståndelserit, en förberedelse inför den vår som skall komma, en hyllning av Brigid eller Freja, som är samma gudinna i lokala tolkningar, men samma Hestas eller Vestas härd – och med eld skall firas, när vintern går emot sitt slut och våren börjar.

Kaxa Asa-Brasa ! Firas värdigt, det som firas skall – låt oss även bränna Koran och Bibel – Knall och Fall !

I Lerwick, på Shetland hålls den största ceremonin, en spelad eldbegängelse av den siste frie Nordiske Jarlen av Shetland, med hela hans hird som drar genom staden – fortfarande i symbolisk form. Och ”Groundhog Day” är fortfarande firad till åminnelse av murmeldjuret Punxsutawney Phil – som symboliskt lyfts upp och hälsar solens flammande eldklot just idag. De kristna, muslimerna och Abrahamiterna i gemen blir förstås väldigt skrämda och rädda av allt det här, eftersom dessa Hedniska ritualer avviker från deras blinda Monoteism, och deras närmast totala oförmåga att förstå varje religion eller andligt uttryck, som avviker från deras egna. Dessutom fruktar de kristna alltid sitt eget helvete och den eld, de önskat åt andra, medan Hedningarna vet att elden kan bemästras, att den inte är något farligt, och att den skyddar och renar.

På Shetland, i Skottland och på Orkney bejakar man nämligen det Nordiska ursprunget och de Nordiska traditionerna – vilket den nutida Svenska Nomenklaturan och de styrande i vårt samhälle aldrig gör. Istället hatar och förbannar de allt Nordiskt, och förföljer hänsynslöst allt som kan ge oss rötter, stolthet och förmåga till självständigt tänkande, eftersom de vill ha oss till valboskap, blinda och andäktigt fromma, antingen den totala underkastelsen kommer med någon påstådd Jeschua ben Yussuf, eller kanske med Allah.

Och inte bara det. Häromdagen slapp något plötsligt igenom censuren, när det populär- och vulgär-historiska nät-magasinet ”Världens Historia” råkade skriva om  the Stones of Stenness (ja – de stavas faktiskt så – Sten Näs – begrips ! ) men givetvis utan att ens ana vad dessa resta stenar är och var till för – och vad ändamål de en gång tjänat – och fortfarande tjänar – därför att Hednisk tid är cyklisk tid – och inte ett linjärt förlopp – något okunniga, halvtaskiga kristna brödskribenter i svenska media inte kan förstå, inte inse, inte begripa – just därför att de är instängda i sin egen litenhet och kristenhet.

”Världens Historia” inleder sin mycket dumma och fördomsfulla text med att tala om ”offer” – samma kristna skräck och hat-propaganda som alltid, med andra ord. Ifall de okunniga och dumma brödskribenterna bara konsulterat en enda källa till, och bekvämat sig till elementär källkritik och grundforskning, hade kanske dessa blinda vrak kunnat komma någonstans, andligt och mentalt sett – men nej, nej.. de var förstås för lata och oföretagsamma, likt de flesta sorgliga svenskar av idag.

”Stones of Stenness” är förstås ett megalit-monument, riktigt nog – och byggt redan under Hebridisk bronsålder, för över 3000 år sedan. I och för sig har man firat festmåltider på denna plats – det enda ”offer” som någonsin ägt rum där – några andra arkeologiska bevis finns inte – ben av boskap, får (den största andelen – glöm inte vad Imbolc är för slags fest för kelterna) samt ben av varg och kanske hund – som aldrig ätits, men däremot begravts – har hittats på platsen. Men – aldrig någonsin ben av människor, som i de kristna halvparanoida skräck-fantasierna om Gamla Uppsala och så vidare, och så vidare i all bigott förljugenhet, ja halleluuja… Att äta biff eller fårkött är inget större ”offer” och knappast konstigt, för det gör de flesta kulturer idag också, utom halvgalna ”Veganer”, Hel-galna Gretor och därmed likställda..

Måltidsresterna upphörde i alla senare kulturlager. På Vikingatiden, när Shetlands, Orkneys och Skottlands nutida inbyggare fick nytt blod och kanske 30-40% av sin befolkning kom Nordborna, och därmed en mycket mer utvecklad civilisation än under bronsåldern. Nu åt man inte inom stencirkeln, utan iakttog vad vi skulle kalla god hygien på vad man insåg var en större kultplats, och något man ville bevara. Nu firade man bara giftemål på platsen istället – så vitt vi vet – och hedrade Freja – samt Diserna – just i den årstid då vi nu befinner oss – och under Midsommar, samt sommarhalvåret.

”The Odin Stone” enligt en bild från 1800-talet

Lokal tradition vet att berätta, att den såkallade Odens sten – som fortfarande står kvar ungefär i mitten av det enorma ”stenskeppet” – vi rör oss inte med en cirkel – utan just ett skepp – som Ales Stenar – ingen ”ellips” – var till för giftemål, ätter eller klaner emellan. På ena sidan stenen stod brudens familj, på den andra sidan stenen brudgummens. Brud och Brudgum – man och kvinna som det skall vara (något annat är inte fruktbart, eller ens hållbart, för på andra sätt blir inga barn gjorda – detta handlar om elementär mänsklig biologi, och har man inte ens förstått det, kan man lika gärna gå och hänga sig, eller bli given åt Oden.. ) skakade helt enkelt hand – som Nordbor alltid gör – genom hålet i stenen – som sitter på ungefärligen rätt höjd – grästorven har förstås vuxit på tusen år – och se ! – hålet är precis lagom stort för att detta skall gå att genomföra. Inga ”dragningar” åt lungsiktiga eller rakitis-sjuka barn från Englands Viktorianska industri-städer här inte – för sådant fanns aldrig på Orkneys öar – där luften var frisk, och gräset städse grönt.

Bara skönhet och glädje, som det är och skall vara – och visst inte ”offer” därför att giftemål oftast inte innehåller något sådant. Min muslimska grann-fru säger visserligen att om man gifter sig med fel person, kan det förgifta hela livet – men Islam har ju bara sina ”hedersmord” och ”balkongflickor” som vi alla vet – och inga skilsmässor – vilket däremot var fullt möjligt i Norden redan under Sagatiden, och långt tidigare.

I tusentals år har Stones of Stenness fortsatt att vara en helig plats, orörd och stilla i ett nästan lika orört landskap – bortsett från modern färjetrafik på behörigt avstånd, långt borta vid horisonten. Men – så var det då de kristna rövhålen, markägarna och allt det andra. Allt som de kristna och Monoteisterna rör vid, förstörs, ödeläggs, går käpprätt åt Hels Vite – och allt det sköna och goda i livet, spolieras helt när denna ohyra i människohamn kommer sättandes.

Jag citerar:

In December 1814 Captain W. Mackay, a recent immigrant to Orkney who owned farmland in the vicinity of the stones, decided to remove them on the grounds that local people were trespassing and disturbing his land by using the stones in rituals. He started in December 1814 by smashing the Odin Stone. This caused outrage and he was stopped after destroying one other stone and toppling another.[8] The toppled stone was re-erected in 1906 along with some inaccurate reconstruction inside the circle

”Sådana kristna har vi – Sade bonden om Svinen” är ett svenskt ordspråk.

Men – ännu stod och står the Stones of Stennes upprätt, likt fria hedniska män och kvinnor. Igår var en Odens dag – Idag är en Tors för styrkans – i morgon var en dag för Frigg – i Västnorden och på Orkney – fast i Svea Rike gällde då som nu något annat. Men visste ni att ”Odens Flisor” finns som skepps-sättning i Sverige, både på Öland och i Västergötland, och att man i samma Västergötland haft en ”Sankt Odens källa” strax efter reformationen. Hur kristen var då Västergötlands befolkning månne, på en skala från 1 till 24 ?

Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Bara hedendom och polyteism består och återstår, för det är det enda vackra, naturliga och sanna här i Världen.

Samekultur är INTE sk ”Världskultur”

Nu lite ”kulturknutteri”. De såkallade Världskulturmuséerna i Sverige – belägna i Stockholm respektive Göteborg – bygger i allt väsentligt på vad som en gång fick heta Etnografiska Muséet, vilket är och förblir ett betydligt bättre namn. Under den förra Regeringen – som trodde sig vara ”en moralisk stormakt” vilket den aldrig någonsin var – den var bara ett skändligt misslyckande, moraliskt, reellt och till och med juridiskt, vilket framgår inte minst av den nuvarande NATO-debatten – började man plötsligt babbla osammanhängande om ”Världskultur” vilket är att förhäva sig, inte kalla saker vid dess rätta namn och att allmänt förfalska med PK-floskler.

Också Same-kulturen skall nu kallas Världskultur, och tvångsmässigt globaliseras, lagom till den sk ”Samernas Nationaldag” den 6 Februari. Men Samerna är inte, har aldrig varit och kommer aldrig någonsin vara en ”nation”. De har ingen Armé, inga väpnade styrkor – och därmed faller hela nationsbegreppet. De är ett ”stamfolk” – javisst – men för den skull inget ”urfolk” och heller ingen ”ursprungsbefolkning” vilket endast och endast bara de etniska svenskarna är – och alls kan vara, felaktigt antagna ”definitioner” av Samebegreppet till trots. Det finns inga som helst arkeologiska eller andra bevis för ”samers” existens på nuvarande svenskt territorium före tidigast 500 fk. men etniskt svensk närvaro i samma område är dokumenterad redan under äldre jägarstenålder, långt in i ”Lappmarken” och inte bara i Bottniska Vikens kusttrakter. Följaktligen och bevisligen är alltså Samerna inget ”urfolk” och heller inte mera ”ursprungliga”. Därmed punkt.

 

Museimannen Ernst Mankers utställning i NORDISKA Muséets källarvåning stod sig från 1939 till långt in på 2000-talet, med obetydliga moderniseringar. Senare stängdes den helt, i och med att de Samiska föremålen nu överlämnats  eller kommer överlämnas till ett museum i Jokkmokk, vilket är konsekvent och riktigt.

 

De är och förblir en del av Sverige, ingenting annat. Samer på Norskt, Finskt och Skoltsamiskt eller Ryskt område tillhör respektive nationalstat – och därmed punkt. Att hävda något annat är att LJUGA och dessutom en billig lögn, en PK-fantasi som helt överdriver det sk ”Sametingets” roll och de påstådda ”Samer” som har rösträtt i detta falska ting. Enligt tingets egen definition, antagen för flera år sedan; är det endast och endast bara personer i vars hem det under uppväxtåren talades flytande samiska och inget annat som kan räkna sig som ”samer” överhuvudtaget – för kan man inte Samiska – i någon av alla dess dialekter och former – så är man inte Same, utan svensk. Enligt samma Sametings åsikt. Och därmed punkt.

Inte förrän långt efter 500 efter – inte före ! – vår tideräkning kan man tala om Renägare, i motsats till Renjägare, vilket är en helt annan sak. Samer har aldrig jagat eller dödat vildren, per definition, men det har etniskt svenska jägare och samlare gjort, inklusive Komsa-kulturens medlemmar vid Norra Ishavet och på Ofoten, och därmed punkt – men genetiskt sett var ingen av dessa grupper Samer, därför att det inte existerar något specifikt samiskt genom, eller ens en identifierande haplogrupp, vilket det däremot gör när vi kommer till de genetiska svenskarna och Nordborna – en grupp som i allt väsentligt varit oförändrad sedan så långt tillbaka som 100 000 år före kristus, enligt vad fullt vederhäftig forskning kunnat bevisa. Det är faktiskt Nordborna, inte samerna – som är ”de första Européerna”

Det har heller aldrig funnits särskilt många Samer – inte jämfört med antalet Nordbor, som redan under Vikingatiden uppgick till över tio miljoner individer samtidigt.

Den Samiska befolkningen har alltid varit en försvinnande liten minoritet, aldrig någonsin majoritet – inte ens i sitt eget fiktiva land ”Sápmi” som aldrig någonsin existerat i verkligheten, annat än som ett rent geografiskt hitte-på objekt. Rena lögner, som att denna fiktiva nation skulle innehålla över 2 miljoner invånare är trams, nonsens, idioti och lika overkligt som en sorts förvridet och puerilt data-spel, eftersom Sametinget redan slagit fast att det bara och endast bara kan finnas maximalt 20 000 rena Samer i dagens Sverige – och såvärst många fler har de heller aldrig varit. Språket, inte genetiken fäller avgörandet – för detta är Tingets mening, och detta ”ting” är den enda och endast möjliga juridiska företrädare sagda folkgrupp alls har – per definition. Därmed punkt !

Räknar vi dessutom med Samer på Norskt, Finskt och Ryskt statsterritorium, blir siffran av idag omöjligt fler än 65 000 + 6000 + 8000 = 79 000 – och såvärst många fler har de FORTFARANDE aldrig varit, inte en enda gång under sin historia. Följaktligen är de INTE, kan heller aldrig BLI och har heller aldrig VARIT någon Världskultur, eftersom det begreppet är och förblir TOTALT MISSVISANDE.

De var, är och kommer vara en stamkultur på Nordiskt område. Därmed punkt och endast punkt – allt annat är osanning, och den som påstår något annat, kan inte skriva.

 

Tre Nornor från Ribe. Ribe ligger i DANMARK – inte i något påstått ”Sápmi” som inte finns i geografin…

Men – nu har NORDISKA (inte ”etnografiska, inte ”globala” etc) Muséet stängt sin stora Manker-utställning över Samernas öde – och det är väl vackert så. Utställningen har funnits i över 70 år, inte alls bara i 15 år, som ”Sveriges Radio” lögnaktigt påstår – för det är 1) dålig journalistik och 2) rent faktafel = fel i sak.

Idag, 2 Februari har exakt 477 samiska föremål återbördats till det såkallade ”Ajtte Museum” från Statens Muséer (i Sverige – fortfarande kivas en massa dumskallar till akademiker, ”kulturknuttar” och idiotiska ”förståsigpåare” om det är i Stockholm eller Göteborg det såkallade ”Världskulturmuséet ligger – men det är totalt djävla BETYDELSELÖST, och fortfarande förhävelse, dynga och dravel därför att Norden och Sverige INTE HAR någon ”Världskultur” lika lite som det fiktiva Sapmi.)

Ingen sann och äkta Svensk, än mindre någon påstådd ”Same” (ja ”Same – same but different !”) vet var detta FÖRBANNADE Ajtte ligger, existerar, är beläget.

Det är ett sällsynt dåligt, ja opedagogiskt, tramsigt, värdelöst PK-floskel-namn som det lokala Samiska Muséet i JOKK-MOKK (ingen annanstans !) har valt.

IIdag denna Tors Dag öppnar emellertid Jokkmokks marknad lagom till Distinget i övriga Sverige – och det är FORTFARANDE vackert så, ja skönt, övermåttan behagligt, på alla sätt rätt och riktigt att så sker.

”Å när vi säjj Jokkmokks Markne så men vi Jokkmokks markne – BEGRIP !!”

Det är OCKSÅ skönt, övermåttan behagligt, ja på alla alla alla sätt RÄTT och RIKTIGT att de 477 föremålen – av okänt värde – återlämnas till sina rättmätiga ägare, som inte ingår i någon Världskultur, utan en Nordisk Stamkultur, som alla andra. Det applåderar jag, ställer mig starkt positiv till, bejakar osv osv – eftersom föremålen faktiskt inte har något större värde för oss etniska svenskar, och heller inte ingår i vårt kulturarv, utan just det Samiska kulturarvet – och ingenting annat.

Därmed mycket slut, punkt, finito, the end, schluss damit !

Och Horagalles eller Tore-Karl är FORTFARANDE den Nordiske Tor, dagen till ovansklig ära.

Biegg-Olmai är fortfarande vinterguden Ull.

De tre Akkorna är fortfarande motsvarigheten till våra tre Nornor.

”Soldottern” enligt de sk sydsamerna är fortfarande Siv.

Vår mytologi är också deras, deras tro är också vår. En Asatro, En nation – därför att vi egentligen är SAMMA folk från början, samma nordbor just, samma Sverige, samma nation. Inte två olika nationer, men olika regioner och traditioner – javisst – men ett land, ett folk, ett rike.

Förstår ni nu vad ”Samekultur” är för något, och varför rätt ägare skall ha rätt föremål ?

Hur kommer det sig att så många ”samekvinnor” i realiteten är över 175 cm långa, slanka och blonda ? Säg vad kan det bero på ??

Samtidigt hos Wagners Gospodins vid Motorväg M03, utanför Bakhmut…

иди на три быкви, Российские свиньи !

 

Självklart vet inte så många av er, mina svenska läsare – vad den äktryska frasen ”Idi na Tri Bykvi, Rossiskoje Svini !” betyder. Som den hedning jag är kan jag tala några ord och meningar ryska, eller nöjaktigt läsa Kyrilliska bokstävlar. Egentligen möter vi här en förmildrad och förvanskad variant av ”Idi na Chuj” eller ordagrant ”Gå till Kuken !” som är ett ryskt uttryck för det svenska ”Dra åt Helvete !” vilket ryska yrkeskriminella mycket väl kan tänkas använda. Chuj eller – ävenså eufemistiskt – Fuj – är ett sk ”three letter word” på ryska, eftersom de stavar CH med en runa eller bokstav.

Engelskan har istället ”four letter words” – särskilt massmediokra Amerikaner pratar hela tiden så – men våra Nordiska svordomar bygger istället för sexualia – som alla andra folkslag och nationer använder i pejorativt syfte – på i grunden religiösa begrepp, som är hämtade från Asatron, och inte alls från kristendomen, som många felaktigt tror.

I vår kultur värdesätter vi sex, och skjuter inte ned kvinnor eller barn. Så har vi aldrig gjort, men ”Naströnd” och ”Hels Vite” – alltså dödsgudinnans straff – väntar alla dem, som följer  ”forn” eller rysk sed – vilket är en djävla osed.Nás” betyder ett ruttet lik, som ligger på marken, och som inte längre vet eller förmår någonting, vilket också är en händelse; som ser ut som en tanke.

Anskotans” på modern Isländska, som i ”Anskotans Doni !” betyder ordagrant ”den som skjuter på dig” vilket betyder ”Fan” på svenska, ”Fanden” på danska och ”Faen !” på norska – alla tre ord kommer av ordet Fiende – Fiend på engelska, Feind på Tyska.

Rysslands Militära styrkor, samt i synnerhet Wagner Group, såkallade ”frivilliga” anförda av Jevgenij Viktorovitj Prigozjin – ursprungligen Varmkorvs-försäljare från Leningrad – har sedan Februari 2022 gjort sig till hela mänsklighetens fiender – och det torde i alla fall vara allmänt känt.

Nej, slaget om Bakhmut är INTE över ! Staden är INTE inringad…

TRO INTE PÅ VAD SOM PÅSTÅS PÅ STATSTELEVISIONEN SVT ELLER I SVENSKA MEDIA – DE LJUGER !!

Igår försökte man förespegla oss i SVT ”Rapports” vanliga 1930-utsändning att slaget om Bakhmut skulle vara över, och att de Ukrainska styrkorna inringats och besegrats, vilket INTE är sant. Internationella bedömare och de bästa kortfattade källor som finns – inklusive den källa som levererat kartan här ovan – efter nära fyra månaders fullständig tystnad (källan var alltför bra, alltför sanningsenlig – vilket kan vara farligt för båda parter i den pågående konflikten) vet betydligt bättre, än att hänga med på SVT:s, DNs eller SvD:s lortreportage.

Vad som i själva verket hänt i just Bakhmut, är att ryska styrkor hunnit fram till motorvägen M03 utanför stadskärnan, ca 2-3 kilometer bort, men de har inte alls fullbordat någon inringning, trots vad de påstår i sina egna media, trots alla lögnerna i Putins trollfabriker och svensk, ryssvänlig mainstream journalistik.

Ukraina har än så länge reserver – och i Vitryssland och Belarus pågår för dagen samövningar mellan Vitryskt och Ryskt flyg, vilket är den verkliga orsaken till varför Ukrainas president begärt flygunderstöd från väst – men om denna orsak och anledning, vågar de militärt inkompetenta journalisterna i Sverige ingenting skriva, samtidigt som en viss ”herr expert” i SvD inte inser det pinsamt uppenbara. Rysk missil-trupp, med Iskender-robotar, utbildas just nu också på Vitrysk mark. Vad tyder detta på, kantänka ?

Vidare kan källorna visa att 6000 ryska fängelseinterner på något mystiskt sätt bara ”försvunnit” från ryska fängelser mellan November 2022 och Januari 2023. Under perioden September till Oktober 2022 – eller den senaste fullbordade ryska mobiliseringsvågen – ”försvann” mystiskt nog 23 000 tungt kriminella fångar.

Återigen – använd ert sunda förnuft ! Vad tyder detta på ? Alla dessa fångar fick inte ”fribrev” eller någon ”plötslig benådning” – men jo – de rekryterades av Wagner Group, vilken numera inte bara omfattar såkallade ”kameler” eller obeväpnade am-bärare, som följer efter de 12-manna troppar (inte patruller, inte grupper, utan just troppar av tropps storlek – är ni alls med i matchen ?) av mördare, rånare och våldtäktsmän, vilket är just precis vad Gospodin Prigozjin och  vår käre Vladimir Vladimirovitj de facto använder sig av, överallt där den sk ”Wagner Group” dyker upp…

Ni är väldigt dåligt insatta i läget, ack ni hedna och ludna – samt svenska medborgare i övrigt.

Men denna Tors Dag är jag – den okände hedningen – med er som vanligt. Jag är som Särimner, och jag återföds ständigt varje dag och alla dagar, intill Ragnarök och tidens ände. Jag är en folkets man, och även det Ukrainska folket kan aldrig någonsin besegras, så länge det tänker, handlar och känner sig som ett enda folk – för att nu travestera Erik Gustav Geijer – han som en gång kallades ”den svenska historiens fader”.

Kanske tror ni att jag skämtar, ironiserar och driver med er – eftersom jag bytt ut några ord i den nu avlidne tecknaren Hans Lindströms teckning från 2000-talets början här ovan. Jag ska inte nämna hur original-versionen av samma teckning såg ut – Någon Abrahamit kan ju bli ”kränkt” och det vore ju såå förfärligt såå eller hur ? Men nejdå – Alltnog. Jag menar 100% allvar, vilket också en hel del sk ”skämttecknare” alltid gör och alltid har gjort, fastän deras teckningar inte längre är på modet – ingen vågar ju längre skämta eller skapa i dagens Värld – inte med sådana skämt som gamle Herr Lindström, i alla fall.

 

Lustig Dans !” eller hur, kära Miljöpartister, kära herr och fru Andersson, kära ”Svenssons”… Skrattar bäst, som skrattar sist…

 

Слава Україні !

Göje Månad börjar…

I Väntan på Disablotet, som snart kommer – Dagen Disa i den moderna svenska almanackan är inte inne ännu – så har vi nu passerat in i Februari. Disablot och Disting – den dag av rättsskipning och marknad som följde dagen efter själva blotet – har inte infallit ännu – för den gamla Distings-regeln säger att Disablot firas den första fullmånen efter tjugonde dagen Jul – vilket i år innebär på söndag, 5 Februari.

Nu finns det vissa ursprårade samfund för New Age, Multikulturellt Mischmasch, Flum och diverse droger som firar på andra datum, men sådant kan ni glömma. Det är ändå inte Hedendom, inte Asatro. De kristna firar däremot Kyndelsmäss eller Candlemass i morgon, av samma orsak som vi hedna ärar Diserna – och Goi på norröna är inte alls något ord för spårsnö, snöslask eller liknande – ni ska inte aningslöst godta allt som står på svenska Wikipedia, hedningar små – för de sidorna är skrivna av en hel del kristet folk som ändå inte har reda på sig.

Kelter och Irländare firar något som kallades Imbolc eller Ewe-molk på denna dag – i det nutida, tvångskristnade och katolska Irland kallas det ”St Brigid’s Day” eller ”the Bride’s day” efter ett hitte-på helgon, som ska ha levat i County Kildare. Brigid var en keltisk gudinna – hon stod för hem och härd, och den heliga, renande elden – som kan förtära Koraner och annat otyg – var hennes symbol. Hennes namn betydde ursprungligen helt enkelt ”bruden” och hon var en vårens gudinna,liksom Freja eller Vanernas Dis, Vana-dis själv. Vi som kan något om Nordisk mytologi vet att Heid var ett annat namn för Freja, ”tre gånger bränd i den höges hall, men ofta, osällan den bruden ändå lever” för att tala med Voluspas ord, och Freja är – som sejdens mästarinna – en kittel-kokerska, en eldgudinna vid härden – liksom Brigid på sin tid.

”Goi” – slutligen – kan vara ett ”noa-ord” eller ett annat namn för gudinnan, ”den goda disen” – hon som skyddar och bevarar. Men – varför sökte så många Nordeuropeiska kulturer beskydd från kvinnliga väsen just nu, såhär års ? undrar ni kanske. Jo, i ett äldre jordbrukarsamhälle var det mycket enkelt. Maten och Vinterförråden var nu nästan slut – och att kontrollera dem var en uppgift som tillföll kvinnorna i huset eller rättare sagt hallen – man hade ju hallar av trä, men inte hus av sten. Vad värre var – fodret åt boskapen kunde sina också – och om det tog slut, och om inte får och tackor blev fruktsamma på Irland, exempelvis; så skulle det ju finnas ännu mindre att äta innan nästa skörd var bärgad – och i Norden var det snarare boskaps-skötsel än rent ”jordbruk” som gällde – det vet ändå varje kulturgeograf.

Någon produktion av finare brödsäd typ vete eller havre bedrevs knappt, det var mestadels råg eller korn det gällde – och dåtidens åkertegar var smala och små. Byarna var lagda i solskifte, med växelbruk – och om boskapens foder tog slut, och den dog så fanns det ingen gödsel, och därmed inget som gödslade åkrarna, ingen ny boskap, ingen bra skörd nästa år och inget att hoppas på – så Vinterns slut och vårens början var en kritisk tid, då det gällde att sörja för hem, hus och härd. Man vände sig till den goda jorden, elden, hemmets härd – mödrarna och kvinnorna. Inte så konstigt, när – eller i ert fall om – man tänker efter.

Också detta år, är Disablotets budskap fortfarande aktuellt, elkris eller inte, eskalering i Ukraina eller icke. Man behöver möta kvinna, och kvinna behöver möta man. Freja är en fruktbarhetens gudinna – och man skall icke möta man, inte kvinna med kvinna heller – för på det sättet blir inga barn gjorda, och det blir heller inget fruktbart liv av sådant.

Erik Axel Karlfeldt, den svenske poeten och Nobelpristagaren skrev en dikt om just Göje månad, som lyder som följer. Han hade verkligen sinne för Hedendom, och angående Agrimonian – en bittert smakande Småborre, en gul blomma liksom Tätörten – som får filbunke att vassla sig och surna – viktig såhär års – är de gula blommorna förstås också helgade åt Freja, liksom Gullvivan, Gulmåran och många andra. Karlfeldt var en lärd man, och han behärskade sitt ämne. Lyssna och lär – försök förstå budskapet – om ni nu kan.

”Den som har öron till att höra, han höre”

 

Nordan är min kärleksvind
och Göja min älskogsmö.
Aldrig står solen så röd vid sin grind
som stigen från bolster av snö.
Aldrig är flickan så skön för din blick
som sedd genom yrvädrets flor.
»Dansa och sjung, agrimonia drick«,
så säger oss Göja, min bror.

Solen, som går i den kyliga Fisk,
nu drager sig tidigt till ro.
Så ock var yngling, fullkommen och frisk,
nu önskar hos kärestan bo.
Sunnan går kvalmig i skogar av lind
och andas förgiftande dunst;
nordan, kom nordan, vår bilägersvind,
som blåser om hälsa och gunst!

Långvägs jag kommer av nordvindens bygd
och söker min älskades lund.
Ser du mitt lopp under granarnas skygd,
kom möt mig i Veneris stund!
Gott är att handla med kvinnfolk, jag lärt,
i Göjas trovärdiga natt.
Hör, över drivan, som dagsmejan tärt,
går tassande mjukt Peter Katt.

Nu må man gilja och bygga sig bo,
ty gamman är god som en päls;
aldrig slår rötan i huset sin klo,
om timret i Göjetid fälls.
Fastlagen kommer; om jorden i tö
täcks röja sin fruktsamma famn,
strör jag på Disernas helgdag mitt frö
i ditt och de heligas namn.

En LUSTIG DANS i Världspolitikens skimrande Värld…

Idag är det den första Februari eller den första dagen i Göje eller Goi månad enligt den gamla svenska almanackan, ett faktum som jag tänker återvända till i nästa inlägg. Från det muslimska Iran rapporteras i DN om en kvinna och en man, som dansat tillsammans utomhus, och på en offentlig plats dessutom. Aja Baja ! Hos Mullorna blir det tio års fängelsestraff för sådant, och det blir det nog också snart här med – om vår Statsminister och Fru Oppositionsledarinnan får som de vill.

Teckning av Kenneth Wisti, Präst i ”Svenska” Kyrkan från 16 Januari 2023

Fega som de är, viker de genast ned sig inför diktaturens kreatur, som nu även aspirerar på att få diktera hela lagstiftningen i landet Sverige. 

Statsministern gick enligt Statstelevisionens nyhetsprogram ”Rapport” ut igår och informerade samtliga Riksdagspartier om att ”situationen är den värsta sedan andra Världskriget” och det gavs sken av att ett omedelbart säkerhetshot förelåg. Något sådant föreligger däremot inte alls enligt SÄPO, den myndighet som faktiskt skall ha kontroll över sakområdet, och sitta inne med fakta. Hotnivån ligger fortfarande kvar på 3 av 5, och trots att enskilda händelser eventuellt kan vara ”hotdrivande” för enskilda muslimska galningar eller islamistiska terror-sekter, kan man enligt forskare som Magnus Ranstorp vid FOI eller Hans Brun vid SÄPO aldrig utesluta, att dessa lättkränkta vrak och misslyckade människor inte slår till ändå.

Karikatyr från den finska tidningen Iltalehti. I övriga Nordiska länder vågar journalister och media iaktta en åtskilligt mer islamkritisk attityd än hos oss…

Enligt SVT ”Rapports” expert-bedömare Mats Knutsson igår – känd för sin mångåriga bevakning av såväl valvakor som utrikespolitik – så spelar det ingen som helst roll ifall Finland går in i NATO ensamt, trots de enträgna försäkringarna från våra Finska bröder om att de aldrig kommer göra det, utan att de väntar in Sverige. NATO kommer att stärkas i alla fall, och Sverige har redan alla de diplomatiska försvarsgarantier vi behöver. Vad vår Regering än säger, och den ”moralpanik” och andra världskrigs-stämning man försöker piska upp, förblir de Statsministerliga presskonferenserna bara ett spel för gallerierna.

Under Andra Världskriget rådde det förbud emot dans i Sverige. Dans var ju SYNDIGT enligt prästerskapet, och framförallt gällde det att komma åt den fördärvliga jazz- och swingmusiken, ni vet… Och vi har fortfarande faktiskt ett kategoriskt förbud emot dans och spontana glädjeyttringar på allmän plats i Sverige. Någon kan ju bli ”kränkt” förstår ni – och enligt Sveriges Regering, har ju den som blir det minsta ”kränkt” alltid rätt… Fortfarande föreligger upplysningsplikt inför Polisen. Om ni tänkt dansa, på ett torg eller en gata, så MÅSTE ni ha polistillstånd. Ni får heller inte dansa utomhus, på en busshållplats eller i tunnelbanan. Sådan är lagen i vårt land.

DAS IST VERBOTEN ! ALLES IST VERBOTEN !! – Så var det redan under Andra Världskriget…

Den store, store idéfilosofen och intellektuelle bjässen Lars O Ericsson sitter idag och breder ut sig i Svenska Dagbladet om att Ulf Kristersson är den nye Per Albin Hansson, och travar i sin maniska underkastelse inför allt islamskt upp sina lögner ända upp i taket. Tryckfriheten och yttrandefriheten måste genast inskränkas. Krigshotet förutsätts vara akut, och den store och högt upplyste LEDAREN ni vet gjorde på sin tid ingenting som kunde reta Hitler eller Tyskarna – eftersom – skriver denne framstående IDIOT – Det som förbjöds var exempelvis sådant som kunde skada Sveriges relation till Tyskland.

Jaha ja – säger då jag. Tala om att vara HISTORIELÖS eller inte kunna något om Sveriges historia. Under 1940-talet fanns män som Ragnvald Blix, den norske karikatyrtecknaren, och Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning – ni vet han som vågade skriva ”Herr Hitler är en förolämpning” – eller – omsatt till dagens situation – Islam och Herr Erdogan är en FÖROLÄMPNING – emot hela den fria Världen.”

Och herrarna Blix och Segerstedt överlevde konstigt nog Per Albins högst eventuella censur.

 

En bok, som FEGISEN och ”Filosofen” Lars O Ericsson glömt bort att läsa. Står på min bokhylla sedan flera år.

Också i Norge – NATO-medlemmar sedan 1947 om jag inte minns fel – håller man en åtskilligt stramare kurs emot Islam än det undergivna, fega Sverige som genast underkastar sig vad som helst, och lägger sig på rygg som en lydig liten pudel. Man låter sig skrämmas av varje litet terror-hot, varje liten tappad exportkrona, precis som på Transiteringarnas, Narvik-banans och järnmalmsexportens lysande tid. ”SWING TANZEN VERBOTEN !” – Och gör ingenting, som kan reta den store, store lysande diktatorn..

Bild från ”Norway Post” – till och med A-pressen i Norge vågar publicera bilder som dessa…

Från den stora, stora Världsmetropolen Ronneby rapporteras idag enligt Statstelevisonen att någon skulle ha ”skändat” fyra Koraner genom att skriva ordet ”Svin” på två av dessa. En annan Koran, med några passager understrykna i rött – hittades på en busshållplats – och en annan Koran hittades i Kallinge, nära Helikopterflygdivisionen..

En fanatisk islamist-kvinna, som kallar sig ”Gudlaug Hilmarsdottir” – ett namn som hon inte har rätt till, men hittat på själv – jämför Hilmar Hilmarsson, som råkar vara ordförande i det Isländska Asatrufelagid – tillåts säga dumheter i lokalradion, och påstår att hela Blekinge Län skulle ha blivit ”otryggt” i och med detta.

Ja Hjälptetihjälp, stackars liten Gudlaug ! Hur många gånger har jag själv då inte kallats för ”svin” i min egen förort Jakobsberg, eller ”Svennejävel”, blivit trampad på, knuffad, spottad i ansiktet och så vidare – men har jag då stämt någon för ”Förolämpning” eller kanske ”förtal” ? Ofredande, till och med – vilket det rent juridiskt och lagtekniskt faktiskt ÄR ifall du spottar eller knuffar till någon. Nej – och det av en tydlig orsak, som den helt blinda, totalt okunniga fru eller fröken H…någonting inte förstår.

Att bränna en bok, stryka under vissa passager i den eller riva ut några sidor och lämna boken ifråga på en busshållplats – eller eljest – är INTE ”olaga hot”. Skulle det vara så, så skulle alla Sveriges kommunbibliotekarier polisanmäla alla låntagare av böcker jämnt och ständigt – och alla Sveriges Wiccaner skulle anse sig vansinnigt förolämpade, om de hittade Margit Sandemo-pockets i papperskorgarna utanför ICA.

På juridiskt språk säger man, att händelserna i Kallinge, Ronneby osv Saknar Verkshöjd – och det vilar faktiskt ett löjets skimmer över ”Gudlaug Svikar-hustru” – gift med en muslim som hon troligtvis är och alla dessa händelser i ”Fucking Åmål”. Det är inte Världspolitik, eller anledning att ropa på Polis, ifall någon liten Fjortis i Kallinge grillar Koran, eller två flick-scouter gör upp eld genom att gnida två ”heliga böcker” emot varandra.

Det har sedan länge inte heller varit praxis i svenska domstolar att åtala för omdömen och interjektioner av typen ”idiot!”, ”dumskalle”, ”var inte en sådan rörläggare, tvestjärt och bakblåsare”eftersom våra domstolar och poliser har mycket, mycket värre saker att ägna sig åt – gårdagens mystiska ”balkongfall” eller ”skjutningar” och mord är bara några självklara exempel.

Skulle alla hålla på som Gudlaug – eller Erdogan – skulle här bli en eländig straff-cirkus utan all ände, ungefär som i det kristna helvetet.

Jag påminns också om den franske författaren

Gabriel Chevallier (1895–1969)

som 1934 skrev en bok som heter ”Clochemerle” eller ”Förargelsens Hus” på svenska. I den lilla, inkrökta katolska staden Clochemerle styr prästerna med järnhand. Man beslutar sig att uppföra en pissoir på stadens torg – ack vilken synd, ja synd och skam ! – och denna stad ligger ju i Alsace et Lorraine – eller Elsass-Lothringen. Den tyska minoriteten kan ju bli oerhört, oerhört förolämpad, om pissoiren står bara en enda meter in på tyskt område – så det så !

Diplomatiska förvecklingar uppstår. Pissoiren ligger också för nära kyrkan – kvinnor kan gå in där – utan slöja till och med – och kanske kanske skymta nakna karlar – ja ni förstår… VÄRLDSKRIG måste ju bli följden – och så blir det också – i just denna roman av Monsieur Chevalier, som verkligen var en chevaleresk och skojig herre.

 

När-demokrati modell Åmål eller kanske Ronneby… (Hans Lindström avled 2019, 70 år gammal – i Corona)

 

Om jag ger sista ordet till någon, denna vackra Odens Dag, så blir det broder Nima Daryamadj, som redan år 2008 skrev en profetisk text i Aftonbladet – trots att han helt uppenbart inte gillar Profeter, Monoteistiska religioner, och dessutom TVIVLAR på självaste Allah… Han är min broder, en broder i orten – och också enligt den kristna bibeln, skall man taga vara på sina bröder.

Därför – upplyften era öron till broder Nima, och ta del av hans vittnesmål, ty de som hava öron, de höre !

Minns ni Runarbråket? Ni vet, när pastorn med dammsugarförsäljarleendet hamnade i blåsväder för att ha förolämpat profeten Muhammed.

Det många missade var att han även hade skymfat Buddha. Från muslimskt håll blev det mycket starka reaktioner. Buddhisterna sa inte ett pip.

Då det begav sig ringde jag till ett buddhistcenter för att få en förklaring. Damen jag pratade med sa: ”Som buddhist strävar du efter att skapa ett inre lugn och är då inte så lättpåverkad av vad andra gör. Ju mer rädd och svag du känner dig, desto argare kan du bli.” ”Om Runar är en idiot så är det hans problem mer än något annat. Det är synd om honom, inte mig. Varför ska jag låta hans dumhet bli mitt problem? Jag förlorar bara på det. Varför hetsa upp mig och låta mig övermannas av ilska och andra negativa känslor, när det är mycket mer konstruktivt att konstatera att han är som han är, önska honom lycka till och sedan gå vidare med mitt eget liv?”

DETTA är poängen med religion, tänkte jag. Att den troende blir en märkbart lugnare, softare och bättre människa än hon var utan religion.

— —

Andra religioner har profeter: perfekta, ouppnåeliga unikum utvalda av Guds celestiala castingbolag. Det är brinnande buktalande buske, ängel på hembesök eller mullrande röst från himlen och 1000 watts spotlight. Acceptans och frihet tycktes vara nyckelorden. Att låta människor vara som de är och inte döma dem. Och även ge sig själv friheten att välja att inte låta saker och ting komma åt en.

Så var hans ord, anno 2008 – men han hade då inte insett – att framtiden stavas P-O-L-Y-T-E-I-S-M och Asatro. Men här kan – som vi ser – Buddhister och Asatroende ta varandra i hand – ty friheten, tankens frihet är här det centrala. Visserligen hade broder Nima inte kommit på det heller, anno 2008 – men – för att citera en lite mer Odens-betonad dikt, det är ju trots allt en onsdag idag, onsdagen den 1 Februari:

Ditt drömmarliv i armod, kamp och ära  -oss skänkt till tröst din sköna mannalära: att krusa varken herre eller dräng.

Det du, Nima Daryamadj, det du, Ulf Kristersson – feg som du är – Fru Oppositionsledarinna och er allesammans. Detta är ord och inga visor, samt en devis att leva efter. Aldrig underkastelse inför makten. Aldrig ett steg tillbaka emot de totalitära. Friheten framförallt, och rätten att leva som vi själva vill. Inte som Erdogan vill, inte enligt Islam, inte enligt kristendomen, inte enligt några Abrahamitiska mellanöstern-religioner alls och alla dessa påstått ”allsmäktiga” herrar.

Jag ger er alla åt Oden, Oden äge er alla !

Hans tankes spjut skall stinga och genomborra er. Han kräver inte tillbedjan, han gör sig inte till profet – Han ger oss blott goda råd i Hávamál, men också friheten att välja själva.

Han struntar också fullkomligt i om vi tror på honom eller inte – och han offrar sig själv, men kräver inga andra offer.

Så gör en sann gud. Så gör en sann ledare.

”Det sa TJONG i Betongen när hon föll från BALKONGEN !”

Att bo på femte våningen i Jakobsberg, strax nära Engelbreksvägen – är ett MYCKET FARLIGT PREDIKAMENT. Jag har själv bott där i sju år,jag vet vad jag snackar om. Numera har jag flyttat något hundratal meter bort – men skillnaden på det klientel som omger mig, är högst obetydlig.

Svenska media började i morse skriva om hur grannar i området hört upprörda skrik och vrål från en balkong i närheten. Många av de boende i huset vaknade av ett bråk under natten och hörde höga röster och skrik, skriver en av våra kvällstidningar.  Skriken var så höga att boende skall ha vaknat av det – men så hördes en tung duns, och allt blev tyst. Det var strax efter midnatt, och ”tumult” ska ha uppstått i trapphuset – i och för sig inget ovanligt i dessa trakter – jag har själv varit vittne till sådant otaliga gånger – och flera manliga personer uppges ha begett sig från adressen. Så hittade man en svårt skadad kvinna, som uppenbarligen fallit från en balkong – på femte våningen, som sagt. Hon avled senare på sjukhus, och en ”man i trettioårsåldern” som kvinnan skall ha haft ”en relation” till, påträffades i lägenheten – och är nu misstänkt för mord, med vilken misstankegrad anges dock inte – men kanske man kan skriva ”skäligen misstänkt”.  Flera personer tycks också ha varit inblandade i dådet, åtminstone om vi får tro media.

Sådant här blir bara vanligare och vanligare i Sverige nuförtiden. Jakobsberg är inget undantag, och inte heller centrum för fenomenet ifråga…

Redan 2006 sände Sveriges radio ett program betitlat ”Balkongflickorna” om ett tiotal otäcka mord, som inträffat just när kvinnor (inte ”flickor”) helt enkelt ”råkat ramla” från balkonger. Socialdemokratiska politiker – för det var sådana som hade makten – förnekade i flera år problemets blotta existens. Nu – 17 år senare – händer det igen. Och igen. Och igen. 2018 var det nya artiklar i kvällstidningarna, men de ledde inte till någonting alls. År 2013 skrev en viss Amineh Kakabaveh – samma person som en viss Erdogan i Turkiet velat ha utlämnad, eftersom hennes namn stått på ”en hemlig lista” inför Sveriges NATO-anslutning som naturligtvis ingen ”vanlig” svensk fått se – vår Regering hemlighåller som vi vet allt sådant – en hel motion om just ”Balkongflickor” och krävde att en utredning skulle tillsättas – men fick såklart inget svar.

Man vet, att det enbart år 2016 var så att ”balkongflickorna” utgjorde 10 % av alla mord i Sverige – men polisen tyckte tydligen att det här med fall från balkonger var ”knepiga” fall, så nästan inga åtal skedde.

 

Nämen helt normalt och inget att oroa sig för… Man (S)over lugnt i (S)ovstaden Jakob(S)berg…. ”hedersvåld” finns väl inte, eller ?

 

Man har aldrig velat eller vågat publicera hur många alla dessa mystiska ”balkongfall” är till antalet. Vad kan det bero på ? Uppenbarligen måste de vara ganska många vid det här laget. Ett tiotal har listats på Wikipedia, tio fanns redan år 2006, 10 stycken ytterligare skedde år 2016 – och antalet per år kan nog inte ha minskat sedan dess, utan snarare ökat. Minst ett trettiotal helt olösta mord, alltså – kanske många många fler. Det finns ingen som vet, för ingen vågar tala om det i media. ”Tystnadskulturen” och ”cancel culture” råder överallt – inte bara i nattsvarta Jakobsberg i Midnattens timma.

Är 2021 var det faktiskt en forskare vid Stockholms Universitet som försökte undersöka fenomenet, och till och med skriva om det. Han blev genast misstänkt för ”kränkning” av vissa befolkningsgrupper – dessa kunde ju bli ”utpekade” och Universitetsledningen avbröt plötsligt hela projektet. Det var alltså inte mördarna som kränkte någon, nej nej – själva balkongmorden var helt i sin ordning. Nej Nej förstår ni ! Det var ju forskaren, som begick ”etikbrott” – men mördarna – ja – de gick fria..

Har man ovanligt låga balkongräcken i just Jakobsberg, tror ni ?

Är det något fel på balkongernas konstruktion – Någon av Boverkets byggnormer som man fuskat med, kanhända ?

Ska vi ha galler för alla balkonger, någotslags ”tigerburar” för svenska folket – som en del politiker redan lär haft på förslag (se ovan) ??

Våra (S)-märkta politiker är skrämmande i sin flathet, sin inkompetens, sin ovilja i att förstå rena fakta, och vad som var ett faktum redan för flera år sedan. Föreningar som GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime – har skrivit om saken, om och om och om igen. Islam är bakom allt. Ideologin, vansinnes-religionen, den farligaste sortens Monoteism, som lär ut att det finns en ”gud fader” eller Allah någonstans, som skall vara allsmäktig, och hela tiden bestämma allt över alla – särskilt då kvinnorna., vars sexualitet noga skall kontrolleras och regleras.

Där har ni de skyldiga. De, som hela tiden ger bidrag till denna våldsideologi från Mellanöstern, och som hela tiden stöttar den med bidrag, ord och gärningar. Morden drivs på av religionen. Morden fortsätter öka i antal, eftersom man importerar mördare och hela klaner med problem. 

Rosengård, Bergsjön, Hässelby, Lambohov… stad efter stad, län efter län, kommun efter kommun – överallt samma sak…och samma mördare. Samma ideologi. Samma religion. KOM IHÅG att alla kulturer INTE är likvärdiga…

Själv tänker jag på det faktum, att Disablotet infaller denna vecka – eftersom jag är Hedning och dessutom Asatroende. Jag kan heller inte vara så mycket annat. Jag ser ju hur de kristnas tystnad, politikernas inkompetens och islams utbredning bara göder problemet, och gör saken värre för varje dag som går. Morden är in på skinnet, in på bara ansiktet. De händer här och nu, runt omkring mig – i den förort jag bebor, och om ni tycker att jag är ironisk och skämtar för mycket om saken, så är kanske inte heller det så konstigt.

Tankens kraft, och det faktum att också humor kan vara ett skarpt svärd; det är något jag alltid trott på. För alla de som är förtvivlade, för alla de som är fångade i en hopplös situation, som islam och socialdemokratin i Sverige försatt dem i, så kan humorn faktiskt inte bara vara en lättnad, utan en väg bort från den Monoteistiska galenskapen, alla dessa Abrahamitiska religioner, som orsakar samma slags problem, vartän i Världen de visar sig och dyker upp.

Islam och Kristendomen föraktar kvinnorna. Asatron och Hedningarna värnar och försvarar dem…

Diserna – dessa kvinnliga skyddsväsen – var till för att bevara och skydda kvinnorna. Det var goda gudinnor och gudamakter, som lät kvinnan själv bestämma över sin sexualitet, sitt barnafödande och den hon helst ville vara. Kvinnor i vår kultur fick vara starka och självständiga. De var till och med värda att dyrkas, och uppskattas för sin egen skull. Man fick inte slå, ofreda eller misshandla dem – och Disernas fest var liksom Freja Freya Freyja helig…

Så var det i vårt land en gång. Kan vi få den tiden tillbaka ?

Själv är jag ganska övertygad om den saken. Slår vi islam och kristendomen ur brädet, så finns humanismen alltid kvar. Jag tänker på den etniskt svenske poeten Erik Axel Blomberg, han som i en av sina mest kända dikter – en klar favorit – jag har citerat den flera gånger – en gång skrev:

”Jag vet det.
Jag säger det.
Men därför att jag vet och vågar att säga det
skall jag vinna en styrka att skydda de värnlösa
som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig”

De kristna ljuger och tjatar om ättestupor – något som aldrig förekommit i verkligheten i något Nordiskt land överhuvudtaget, eftersom det bara är ytterligare en kristen lögn från 1600-talet.  ”Balkongbrudar” är däremot verklighet, och det kan vi se idag – i Jakobsberg, i Stockholm, över hela Sverige. Om vi är trogna emot oss själva, och det land som en gång blev vårt, måste vi göra slut på det. Vi måste göra slut på Islam. Vi måste göra slut på kristendomen, Monoteismen, Sosseriet, lögnerna, oförmågan att se och tänka klart. Alltihop. Ja – alltihop.

Eller, för att citera en viss Nobelpristagare, som vägrade att komma till ett land som dagens Sverige och ta emot sitt pris:

I’m a-goin’ back out ’fore the rain starts a-fallin’

I’ll walk to the depths of the deepest black forest

Where the people are many and their hands are all empty

Where the pellets of poison are flooding their waters

Where the home in the valley meets the damp dirty prison

Where the executioner’s face is always well hidden

Where hunger is ugly, where souls are forgotten

Where black is the color, where none is the number

 

 

And I’ll tell it and think it and speak it and breathe it

And reflect it from the mountain so all souls can see it

Then I’ll stand on the ocean until I start sinkin’

But I’ll know my song well before I start singin’

And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard

It’s a hard rain’s a-gonna fall

 

Det regnar ikväll. Ett hårt, iskallt regn lägger sig över förorten, betongen och all livlös asfalt. Själv är jag på väg till närmaste polisstation med ett brev, innehållande vittnesmål, uppgifter, 7-S rapport  (jag hoppas ni vet vad det är för något) rörande allt jag sett och hört härute – om en viss Engelbrektsväg och en viss lägenhet.

Kalla mig gärna Engelbrekt, om ni vill. Eller Hedningen. Eller vad tusan som helst. Det kvittar.

 

Shiiterna fortsätter sälja sex – får fortsatt bidrag för sina ”Njutnings-äktenskap”

Förra året avslöjade SVT, den svenska statstelevisionen och Tv-programmet ”Uppdrag granskning” hur Islamska Imamer och Shiitiska Samfund i Sverige tjänar pengar på att sälja sex, i såkallade ”Njutningsäktenskap” som kan vara från några timmar till någon månad eller så – ifall man ”köper” en kvinna från hennes familj och donerar stålarna till den lokala Moskén – allt enligt Islam och profeten Mohammed.. Detta utöver alla de tiotals miljoner kronor i statsbidrag, som föreningen Islamiska Shiasamfunden fått av den väldigt skumma myndigheten SST, som sprider Islam i Sverige under rubriken ”stöd till trossamfund”

Varför skall Islam alls ha något stöd, förresten – när Polyteistiska alternativ och Humanisterna inte får en enda krona i bidrag – var ligger ”demokratin” i det ?

Vanlig syn hemma hos Achmet och Fatima ? När pengar uti kassan klingar, Imamerna sig till Allah och Himlen svingar ??

Man har nu vidtagit lite kosmetiska åtgärder – men ingen statlig kontroll alls har skett. Inga poliser har gjort sig besvär att undersöka hur det verkligen ligger till, och inga socialsekreterare eller förstå-sig-påare heller. Ett antal personer i Karlskrona och någon i Karlshamn skall ha ”petats” från en lokal Shiitisk förening. Haider Ibrahim, ordförande i ISS – eller om det nu var ISIS säger sig ha ”pratat med sina medlemmar” – men ingen fick några straff, ingen besvärande polisutredning behövde ske – någon blev utesluten eller ”petad” bara – och så fortsätter allt, precis som förut. Man håller lite ”kurser” i Väädegjund – och då blir allt såå fint såå – blir det…

SST:s generaldirektör Isak Reichel, som företräder en annan Monoteistisk religion, och är känd för sin vägran att ge bidrag till Polyteister, Asatroende, Hedningar eller Humanister – hans demokratisyn har hela tiden haltat betänkligt – säger att han ”godtar handlingsplanen” och att ”uppföljning” kommer att ske – men vad i den består, avslöjar han inte.

Miljonrullningen fortsätter. Bidrag efter bidrag för Islamisering fortsätter att betalas ut. Och ingen vet när det ska sluta. Detta i en tid med stigande elpriser, matpriser, hyreshöjningar, krig i Ukraina och fortsatt ekonomisk kris – men Islamisterna, ja se de ska ha bidrag för att njuta… av sex med köpta kvinnor…

Två Imamer i Stockholm, samt 12 olika personer i landet – också i Eskilstuna har ”skaffare” identifierats – skall ha fått avgå – men det var också allt. En av de avslöjade församlingarna var Al-Zahra Kulturförening i Eskilstuna som nu mister hela 30 000 kronor. Såå synd om dem, eller hur ?

KRRR..ÄÄÄÄNKT ! Jah bli så Krääänkt du wäth min bror Abo !

En del tycker att man inte får diskutera det här med Tros-uppfattningar i samhället. Här ser ni ett par skitiga trosor… Vilket Tros-samfund tillhör de, månne ?

Damfotbollen nästa ! Finfin kvinnosyn…som vi alla kan se – eller ??