Freja

Att få höra Frejas skratt… (26 Augusti 2016)

Nu byter jag – min vana trogen – ämne fullständigt igen. Nu vill jag tala om Freja, främst av Asynjorna – för dit räknas hon – även om hon ursprungligen är av Vanernas ätt. Freyja, står det i Gylfaginning, líkaði vel mansöngr, alltså sånger som manar och eggar, dvs allt som har med erotik att göra, och inte bara kärlek. Vidare gillar hon skömtun eller skämtan, alltså sådana skämt som man delvis får skämmas för; eftersom dessa två ord i alla Nordiska språk har samma ursprung – våra förfäder tyckte inte att ett skämt inte var roligt nog om det inte också vore lite respektlöst eller fräckt, och vitsar med vad man kallar lite tvetydigt eller ekivokt innehåll gillades, nu som då. Ja – vi vet också att Loke varit Frejas vän och förtrogne, och att han varit en mästare inom detta – så sannerligen, sannerligen säger jag eder – Freja – gudinna över kärlek likaväl som krig, måste alldeles uppenbart ha stor humor.

I krig och kärlek är allt tillåtet” säger ett gammalt svenskt ordspråk. Det stämmer också, på flera sätt än ett.

Freja

Den leende Freja – läsarbild från Henrik Andersson

Frejas katter är två till antalet, säger samma källa – och vi kan anta att ”arga katter, får rivet skinn”. (En er hon ferr, þá ekr hon köttum tveim ok sitr í reið) dvs ”Och när hon far, då äger hon katter två och sitter i vagn”. Få har förstått vad som menas med detta ord, men att två katter gemensamt och i endräkt samstämt skulle kunna dra en vagn, det inträffar förstås aldrig i människornas Värld. Och för övrigt – när far då Freja sin kos ? – När kärleken lämnar oss, naturligtvis. Det inträffar förstås ibland – och då går det fort undan, för då åker Freja därifrån i en vagn, står det mycket riktigt. För egen del är jag säker på, att jag många gånger i livet hört Freja själv skratta, utan att förfalla till det som kallas ”godspousery” eller andra amerikanska dumheter, rent fornsederi eller annan kväljande dynga, men nog har Freja humor alltid.

freya-driving-her-cat-chariot-dani-kaulakis

Jag tror faktiskt också att hon många gånger skrattat åt just mig – men det gör mig inget – elak är hon aldrig, och hon har belönat mig storligen, ett helt liv igenom, så varför alls klaga ? – och att hon emellanåt sitter i Sessrumnir, den på sittplatser rika, Frejas stora hall, och tänker ut hur hon ska tussa ihop människorna och fläta samman deras öden.

Das_Ungleiche_Paar”Det omaka paret” av Lukas Cranach

De där två förtjänar verkligen varandra” säger hon antagligen, där hon sitter – ”men där ska jag göra något riktigt originellt, ett omaka par, något som aldrig setts tidigare – bara för att roa mig och halva Världen.” Och kanske ler hon och säger – ”där ska jag ge honom ett riktigt våp, ett viktor åke peter; eller en kvinna helt utan inkomster, arbete, karriär eller någonting, utan bara ett behagligt yttre, en yta, rätt och slätt – bara för att se, om han går på det, och för att pröva honom… Och jag ska låta henne ljuga och smila och stryka honom medhårs, liksom jag gör med katterna, och låta det hela vara för en tid, och sen ska jag byta plats på allt och så rasera, vad jag nyss skapat. Men han, som älskar och dyrkar mig, ska ändå inte bli arg, utan han ska le och vara glad som jag, och tillbe mig Freyja Freya Freja, störst av kvinnor och gudinnor, ty han ska inse, att endast jag segrar och lever evinnerligen...”

Freya_v2_Best

Ja – med Freja kan man skämta och glamma – men till en viss gräns – det gäller att inte gå över den, för då vredgas hon, och Frejas vrede är som Kalis – hennes närmaste motsvarighet hos andra indoeuropéer – den är ingenting att leka med. Skalder har prisat henne, fotografer och konstnärer försöker avporträttera henne, och varje gåva, framställning eller verk, som ägnas Freja, blir väl mottaget för det mesta, och belönas ibland mer än väntat, och på direktare sätt än man kunde tro, ty – med Frejas egna ord enligt Hyndluljöd, där hon gläds också över en harg eller en hög uppstaplad gråsten – allt som görs med kärlek tjänar – och så heter det i Eddan att:

 Hörg hann mér gerðihl aðinn steinum,- nú er grjót þatat gleri orðit; -rauð hann í nýju nauta blóði;æ trúði Óttarrá ásynjur

”Harg han mig gjorde, lagd av stenar – Nu lyser detta grå som glas – Rött lät han färga allt med nötblod i ny – Alltid Ottar på Asynjor trodde !”

art_freyja

En Hustavla och en ”Domostroj” given ur Frejas hand för Hedningarna… (artikel från 22 December 2014)

Under de senaste tre dagarna har jag oavbrutet ägnat mig åt att blota till Freja, vilket jag gör helt och hållet på mitt eget sätt. Inte för inte har jag Freja till Fulltrui numera, lika mycket som Oden, och om ni inte vet vad som menas med Fulltrui, eller att ha en gud eller en gudinna till sin närmaste vän och förtrogna eller förtrogne, utan att krypa eller böja sig eller böna och be som de kristna (sådant anstår inte våra Gudomar, och inga hederliga människor överhuvudtaget!) må ni väl läsa andra källor någonstans, så får ni kanske veta mer om detta…

Mina Husfrejor, förresten, är nu lika många som Asynjorna eller Årets månader, och med det menas att de är tolv stycken. Till deras krets räknades Frigg och Freja, Saga, Gefjon och Eir, liksom Skade och Gerd. Siv, Nanna, Rind och Jord samt Idun var också bland de mest kända i skaran. En del har felaktigt angett deras antal till fjorton, och somliga räknar dem som 24, och då tillkommer Beyla, Sigyn, Sjovn, Lovn, Snotra, Fulla och Hlin, Gnå och Saga, Vår och Var, Syn, Bil och Sol; som också kallas Sunna.

Den som kunde leva så!” tänker nu vissa manliga läsare kanske. ”Löper du städse runt med dem, som Särimner gör bland sina suggor ?” frågar en annan.

Vad tänker ni nu för snusk, och varför talar ni före ni tänker ?” svarar jag då er.

Kunde man och kvinna inte ha glädje av varann som vänner, och sker varje förhållande dem emellan, enbart genom sex ? En man som är klok, borde väl se till intellektet också, och kvinnligt intellekt, kreativitet och begåvning allra mest, i varje fall om han nu hedrar Freja. Så lyder mitt svar, även om det också är sant att jag är fullständigt heterosexuell, och till på köpet ogift och utan barn, även om jag förstått att det inte alls är populärt här i landet numera, och att heterosexualitet i allmänhet, i synnerhet hos män, anses som en sämre och mindervärdigare form av kärlek, särskilt hos de intellektuella. Emellertid skiter jag helt i detta, lika mycket som jag struntar i vad press, media och allmänhet tycker, Asatroende som jag råkar vara. Mannen är sin egen lyckas smed, heter det, och den som hedrar Freja, får också Frejas hugsvalelse och lycka.

Hur hedrar man nu Freja bäst ?”Hvergang det må ske !” säger jag er.

Enligt Eddan och Sturlasson själv, görs det genom att tillägna Freja vackra saker, som man själv tillverkat ihop med andra, kvinnor då mest – och genom att ge sin egen och andras kreativitet fritt spelrum. Till Freja må man blota och offra allt sådant, som kommer genom kvinnor eller genom en själv, oavsett om det må vara skaldestycken eller bilder eller annat, vet Skaldskaparmál att berätta.

IMG219L

Se Regel nr 2: Klädd eller Oklädd, en Husfreja klär sig som hon vill och talar som hon vill.

 

Låter detta nu som jag låter uppställa regler och liksom en hustavla eller vad man på ryska kallar en ”Domostroj” (klicka på understruken text för att följa en länk) framför er, ack ni ludna och hedna ?

Vet, jag ger er endast goda råd – därför att jag är klokare än ni, och för att jag  hört Freja själv tala till mig liksom ur en dröm.

En kvinna i USA vars bedrövliga alster jag nyss läste på internet tycks ha haft samma upplevelse. Freja talade också till henne, kanske ur djupet av hennes otillfredsställda själ – och kanske på grund av en kristen bakgrund och en förfärlig uppväxt hos än värre föräldrar, något jag för min del aldrig någonsin lidit av på minsta sätt om ni nu råkar undra, uppfostrad som jag är hos goda ateister med partibok från sjuttiotalet, även om jag själv blev Folkpartist och liberal. Så är det nämligen – jag har alltid tagit det egna folkets parti, i motsats till andra folk, särskilt de som vissa av våra politiker nu vill sätta till att härska över oss, även om just detta faktum förstås inte har så mycket med förhållandet mellan man och kvinna (eller en man och flera kvinnor) eller ens Freja att göra. Ty Freja skådar in i mycket, som vare människorna på Jorden och Midgårds barn fördolt.

l

Men, allt nog – den amerikanska kvinnan tyckte sig höra Frejas röst, angående vad hon borde göra till Julen och alla helgerna. ”You ought to show more cleavage !” eller ”Du borde bära djupare urringningar var gudinnans budskap, där hon i drömmen satt på amerikanskans sängkant. ”Varför det” ? undrar ni kanske. Jo, säger jag er – Frejas mening var kanske att denna snöpta amerikanska borde ta tillfället i akt och lära känna fler människor eller män, vilket hade frigjort hennes sinne ifrån all kristendom och fått henne att utvecklas som människa. Och vem vet ? Genom att använda vad Freja själv givit henne och visa mer av sin kropp, gör hon kanske sig ett gott gifte, eller träffar någon som Freja i sin vishet redan räknat ut, att hon faktiskt bör träffa, eftersom makterna helt enkelt vill ha det så. På så sätt skapar Freja förändring i livet, och människorna gör ständigt nya resor och bekantskaper – kanhända inte enbart goda – men mycket är också deras eget fel – när Freja skapar vad hon är satt att skapa.

kulturbilder.wordpress.comDet skall vara ordning på torpet !

Utan vidare spisning publicerar jag därför min egen ”Domostroj” eller Hus-tavla för er, med mina regler för Husfrejorna och deras Hållande, liknande de sköna och innehållsrika soldat-regler, som på sin tid fanns uppsatta i nästan varje Kronotorp eller Knektehushåll i forna tiders Sverige:

 1.  En Husfreja må vara gammal eller ung, vacker eller ful som stryk, tjock eller smal, mörk eller ljus, men hon ska vara vid myndig ålder och en fullvuxen kvinna.
 2. Klädd eller Oklädd, en Husfreja klär sig som hon vill och talar som hon vill. Hungrig eller Mätt, en Husfreja äter vad hon vill och gör som hon vill. Ensam eller i Sällskap, en Husfreja umgås med den man hon helst vill ha, så länge hon gör det av ärligt sinne och av allt sitt hjärta. Gående eller Åkande, en Husfreja far dit hon vill, när hon vill och hur hon vill, så länge hon tar ansvar för sina gärningar.
 3. En vis man lyssnar till sin Husfrejas ord och fogar sig inte sällan i hennes åsikt, men Husfrejan må betänka, att en vis mans största nöje måste vara hans arbete, och att han inte enbart är satt till jorden och livet för hennes glädje och högsta lust.
 4. En vis man må ha många Husfrejor eller endast en, menhan må betänka att makterna skapade kvinnan så att det är svårare för en man att tillfredsställa flera kvinnor, men det är lättare för en kvinna att bli tillfredsställd av många män, varför den kloke förlåter sådan otrohet, som sker i hastigt mod. Ty den vise förlåter en gång, och även för andra gången, men landsvägen leder kvinnan bort från hans hus och så långt skogen växer, om det sker en tredje gång eller mera.
 5. Skulle mannen vara sysslolös eller inte veta, vad han ska göra med all tid, skall man icke sällan finna, att hans Husfreja eller Husfrejor vet att finna ett svar. Vet inte Husfrejan svar på en fråga, som mannen ställer henne, må samme man spörja Makterna om råd. Skulle Husfrejan ha alldeles fel, vilket inte sällan händer i vissa hem, måtte mannen göra som han vill men ändå högakta henne.
 6. En vis man behandlar sin Husfreja väl, och låter henne inte sakna vad hon behöver för sitt uppehälle och nödtorft. Vill hon ha mer än så, bör hon betänka att hårt arbete är det enda som skapar ett gott hem eller varaktigt välstånd; men i allt sådant är mannen skyldig att hjälpa henne.
 7. En vis man må ha en eller fler Husfrejor, men för de barn med sig in i hemmet, är varken han eller Husfrejorna längre fria att göra vad de vill när de vill och hur de vill, för barnens bästa måste komma i främsta rummet.
 8. En Husfreja må städse betänka, att det finns inte större prydnad för en kvinna än ett gott hem, ett väl utfört arbete och ett hederligt yrke, och goda söner och döttrar att skänka till folk och land – om hon själv kan och vill föda och fostra dem.
 9. En Husfreja må städse betänka, att inget är så ohederligt som att vara oärlig, och att falskhet och svek sände många Husfrejor på dörren – ifall de inte förklarade sig i tid- då visa män förlåter väldigt mycket.
 10. Toge Husfrejan mannen för hans pengar, eller enbart för att vinna egna fördelar, ska hon inte klaga när pengarna tar slut, fördelarna upphör och mannen ber henne dra åt skogen, för hon som älskar för egen vinning skall till slut ofta finna, att hon inget vunnit. Sedan månne hon bo i vildskogen eller i grottor, och söka sin föda som ett djur.

IMG227L

Regel nr 10…

    11. Ingen Husfreja må hållas i träldom eller bindas fast med tunga kedjor och rep, med mindre än att hon själv har sitt nöje och behag i sådana lekar.

 IMG456LRegel nr 11…

  12. En Husfreja må betänka, att det ofta är bättre att stanna på en säker plats, när man har åldern inne och gott husfolk omkring sig. När män och kvinnor är unga, är det tid att tänka på långa resor eller dra i krig, men gammalt folk har oftast fått nog av äventyr och bör stanna där de är, ännu mer så om de skulle ha huset fullt av barn.

13. Blir man eller Husfrejan gammal eller sjuk, hedrar det dem och än mer deras barn om de hjälper varandra, för man och kvinna skapades av makterna till varandras stöd och hjälp. Dock bör man minnas att det är bättre för människorna att dö bråddöden än strådöden, och detta gäller också för ett enskilt hjonelag.

14. Livets väg är brantast mot slutet, vilket män och kvinnor skall få lära tids nog. Storm och strid måtte råda på jorden; så länge sinnet har frid, och verklig frid är Makternas största gåva. Så må mannen och Husfrejan foga sig i också det sista och det ofrånkomliga ögonblick då deras förhållande dör och allt ska upphöra; på samma sätt som Makterna bidar sitt Ragnarök.

15. Ett Frimodigt och öppet sinne vinner Husfrejan. Omtanke adlar mannen; men krigaren utan kärlek är ingenting värd, ty krig och kärlek kommer båda från Freja, och ärliga krigare och rätta Husfrejor är Vanadis egna barn.

8211701854_4162bcbc91_z

”Aft Kötta sinum” – dagens diskussion ?” (artikel från 5 Februari 2015)

Ibland följer jag med i Asatrogna debatter av alla de slag på nätet. Varje bildad Hedning vet förstås, att det står ”aft kötta sinum..” eller ”efter sina katter” när det talas om de djur som drar Frejas vagn i Gylfaginning, 24:e strofen för att vara exakt.. Det står ingenting om hur många dessa katter antas vara, men språkhistoriskt är det oomtvistligt att det inte är några lodjur, lejon eller andra kattdjur det rör sig om, utan helt vanliga katter…

KÖTTR, m., kattar, ketti, pl. kettir, acc. köttu, mod. ketti; [A. S. and Engl. cat; O. H. G. chatza; Germ. katze; Dan. kat; Swed. katt] :– a cat,originally the martin cat or weasel; engi dynr verðr af hlaupi kattarins, Edda 19; hross eigu menn eigi at eta ok köttu, K. Þ. K. 134; mýss svá stórar sem kettir ungir vaeri, Ó. H.; liggja hjá sem köttr í hreysi, Orkn. 104; sér köttrinn músina, Ísl. ii. 309; rífast eins og gráir kettir, to live a cat and dog life, a saying; hvatr, blauðr, breyma k. (q.v.); a tom-cat is called fress, högni, steggr; a she-cat, bleyða; a black tom-cat, kolr; a white tom-cat,mjaldr; the pet name is kisa, kis kis, q.v.; hreysi-k. (q.v.), the ermine cat.

Innan katter kom till de nordiska länderna – arkeologer har satt tidpunkten kring år noll, beroende på gravfynd; betydde ordet vessla eller hermelin, alltså ett litet med kvickt djur, och kattlo, lejon mm är därför uteslutna ur diskussionen, även om en del mytologer också velat jämföra Freja med Kybele, en främreasiatisk gudinna, som faktiskt färdades i en vagn, dragen av lejon.

freyja_0391200-tals bild av Freja från Slesvigs Domkyrka. Inte ens under den kristna tiden glömdes hon helt, och kopplingen mellan Freja och kattdjur är gammal

Folk har till och med frågat mig vad Frejas katter har för namn, eller om de är just två till antalet, vilket de flesta konstnärer verkar ha antagit. En amerikansk fantasy-författarinna har till och med döpt dem till ”Bigull” och ”Trädgull” vilket skall fås till att betyda honung respektive bärnsten, pga katternas förmodade färg, men detta är en sentida tradition, och för övrigt finns det som sagt inga belägg för att katterna just skall vara två till antalet. Allt man egentligen vet, är att det är pluralis katter, och att de alltså är fler än en.

LEGIS2FRIGGA1829 tyckte Anton Thormond Legis att Freja och hennes katter skulle se ut såhär..

Det har i och för sig funnits dem som haft andra teorier. redan 1829 skrev Finnur Magnusson, verksam i Danmark, men bördig från island att:

Eddaerne tillægge Freya undertiden et Forspand der snart siges at have bestaaet af Katte, snart Fress’, denne sidste Benævnelse tillægges nit i Island Hankatte, men vi see af Skalda at det og fordum har betydet Bjöme ,

Men senare etymologisk forskning ger honom fel på den punkten, ”fress” betyder hankatt eller litet, vessleliknande djur, en frett vilket är ett annat namn för iller. Dock var ”björnteorin” mycket populär ända fram till 1860 talet efter vad det ser ut, och till och med PDA Atterbom, den gamle romantikern, trodde att Freja lät sig dras av björnar, men inte katter:

Freya, åkande genom himlarymden efter sitt björnspann*), gjuter gullregnet af sin längtans tårar.
*Det isländska ordet ”fress”, som allmänligen tolkats med katt, betyder äfven björn: se isländaren Björn Haldorsens lexicon.

Efter det datumet har uppfattningen om katterna dock varit den förhärskande. Atterbom citerar Eddan, när han säger att Freja gråter tårar av guld, och Nils Blommér, en av Atterboms samtida, avbildade Freja och ett par verkligt fotorealistiska katter på nedanstående sätt. Hans Freja-bild verkar synnerligen föråldrad, och alldeles för sockersöt, med virvlande små amoriner och allt, men katterna har stått sig genom åren:

Freyja1

Problemet är förstås, att två katter – eller ens katter i trespann eller fyrspann – knappast kan dra några vagnar eller än mindre någon fullvuxen människa – och proportionerna för det hela, ser onekligen märkliga ut, om man som Blommér envisas med att avbilda katterna och vagnen sedda från sidan. En del konstnärer har försökt komma runt det bildmässiga problemet genom att avbilda katterna i förgrunden, perspektiviskt förskjutna, medan Freja och hennes vagn då enligt perspektivets lagar hamnar i bakgrunden:

Freyja

Här är ett modernt försök i form av ett linoleumsnitt, och det hör ändå till de mer lyckade

Bland de fånigaste bilder jag sett, är denna, signerad Maria Klugh år 1909. Kring sekelskiftet var det många brittiska och amerikanska illustratörer som försökte sig på att skildra Asatrons och Nordens gudar i Jugend-stil – ibland med klent resultat, som här – och ibland inte utan en viss framgång vad stil och smak beträffar. Maria Klughs Freja, däremot, ser mest ut som ett våp, vilket Freja inte är och aldrig någonsin varit, eftersom hon är krigets gudinna, lika mycket som kärlekens. Förstår ni inte denna koppling, och vet ni inte om att kärlek kan vara ett slags kamp eller strid, tror jag inte att ni någonsin varit häftigt förälskade eller än mindre i ett fast förhållande; men Maria Klughs katter verkar allvarligt betänksamma angående vad de egentligen gett sig in på, och verkar föra någotslags jamande konversation sinsemellan.

72710_freya_cry_lg

En nutida amerikansk serie-tecknare, förresten; har avbildat Freja och katterna, direkt efter Klughs teckning, på det här viset:

2006-06-11_freyas_chariot

Freja är ju en gudinna, och kan därför göra vad hon vill – det är en klarsynt observation – och som kärlekens gudinna kanske hon till och med kan få katter att enas, och dra en vagn tillsammans. Alla kattägare vet förstås, att det i verkligheten är fullständigt omöjligt att få katter att dra vagnar eller göra något ordentligt arbete.

FrejaCatChariotMera hederligt försök av Giovanni Casselli, 1978 – han sätter Freja i förgrunden, och en Oseberg-mässig vagn i bakgrunden, fast 2-hjulig..

I amerikansk engelska finns det ett uttryck, som heter ”herding cats” eller ”att driva fram katter” och som antyder en fåfäng syssla, en opraktisk sysselsättning eller något som inte fungerar, helt enkelt..

Tv-programmet ”Mythbusters” från Storbritannien har också försökt ta sig an problemområdet, men poängen är här att det inte går att uppfatta uttrycket om Frejas katter rent bokstavligen..

Vad som försiggår i vår Värld kan inte jämföras med vad som sker i Asgård eller på Folkvangs slätter, där ju Freja bor. Sådan är den bistra sanningen. Alla försökt – konstnärliga eller inte – att avbilda Freja, eller att föreställa oss gudinnan i hennes oerhörda skönhet och glans är dömda att misslyckas, eftersom vi människor inte har sinnen nog att uppfatta Freja som totalitet, eller alla aspekter av henne samtidigt. Vi förmår sannolikt bara uppfatta en liten del av den verklighet, som är katterna och vagnen också, och därmed är alla diskussioner om hur den och de egentligen ser ut ganska ointressanta, eftersom vi förmodligen skulle falla avsvimmade till marken allesammans, om vi verkligen kunde se och uppfatta Freja som hon faktiskt är. Det här med ”epifanier” inom Hedendomen eller direkta uppenbarelser av gudar och gudinnor har jag skrivit om förr, men det är inte ett så enkelt ämne, som man kunde tro.

freyja_with_manuls_by_spanielf-d5gfwzaEn bild av Freja är inte den riktiga Freja…

MagrittePipe

Och det här är INTE en pipa… det är en BILD av en pipa, som den franske surrealisten Magritte konstaterade..

Det finns naturligtvis de konstnärer som försökt avbilda Freja med sin Falkhamn också, eller följd av den enorma galten Hildisvin, men även där är försöken dömda att stranda, eftersom avbilder bara kan skapa oss en ytterst begränsad föreställning om originalet.

highpriestess

Ändå finns det naturligtvis nya teorier, från de som söker rent vetenskapliga förklaringar till vagnen och katternas existens. Lodjur, lejon och tigrar är uteslutna, och sabeltandade tigrar som Smilodonter skulle bara framkalla ett smil, eftersom de var utdöda långt innan människor kom till Amerika, där de levde. Men – det finns faktiskt andra sabeltandade kattdjur som levde i Europa och Asien för så sent som 10 000 år sedan – och eftersom Sverige och Nordeuropa var befolkade redan 12 000 år före vår tideräkning, kan ”Frejas katter” vara ett direkt minne av djur som faktiskt existerade, säger vissa.

Homotherium_serum

Homotherium Serum var stor som ett lejon, och mycket lik ett stort lodjur. Det var ett socialt djur, som jagade i par eller i flock.

Djur av det här slaget skulle faktiskt kunna fås att dra vagnar, och allt hopp om att restaurera deras DNA är heller inte ute. En annan variant, Homotheirum Latidens, har hittats i Sibirien och norra Ryssland, och skulle faktiskt ha kunnat finnas här i Norden också..

giant_scimitar_toothed_cat_by_jagroar-d3c5erc homotherium-lionJämfört med ett nutida lejon, var Homotherium Latidens betydligt grövre byggd, kanske 30 cm högre och betydligt starkare..

Var. Latidens tänder stack inte ut ur underkäken, och även om den hade den egenheten att frambenen var längre än bakbenen (den hade evolverat för att hoppa fram, eller för att ta långa språng) så skulle den helt säkert ha uppfattats som kattlik, och varit mycket respektingivande för alla människor, som kom i kontakt med den. Precis som våra dagars tigrar och geparder hade de sabeltandade katterna svårt att finna byte – och därför dog de också ut till slut – våra dagars stora kattdjur är närapå utrotningshotade allihop, utom just huskatten, som överlevde tack vare en allians med människan – så teorin om ett högst påtagligt ursprung för Frejas katter, kanske inte är helt omöjlig ändå..

homot01

FREJAS CIGARRER – Ett ”Värdigt” Attribut för gudinnan, eller bara kitschig kommersialism ? (inlägg från 29 Juli 2015)

Faraos Cigarrer torde kanske de flesta svenskar ur vissa generationer ha hört talas om, eftersom de råkar vara namnet på ett Tintin-album. Likaså finns det dem, som ibland ägnar sig åt att försöka röka på, med hjälp av ”en cigarr utan märke” som det heter i vissa kretsar. Men Frejas cigarrer ? Vem skulle komma på en sådan idé, och finns de ens på riktigt ?

Freyja-poster

Värdigt gudinnan ? Välj själva – författaren till denna blogg förklarar sig strikt neutral

Men – jodå – kära läsare. De finns på riktigt. Bilden här ovan är inget skämt, utan i allra högsta grad på fullt allvar. Kvinnan på bilden – Emma Viktorsson – är nämligen inte vem som helst. Hon är en av världens främsta cigarrexperter, med sin egen sajt, och om vi får tro henne själv har hon alltid varit lidelsefullt intresserad av Nordisk Mytologi. Ja, hon säger till och med, att hon anser att Freja på något sätt skulle vara bandet mellan den kalla Norden och sydligare nejder – en intressant teori, som jag gärna skulle vilja höra de andliga eller vetenskapliga argumenten bakom. För egen del är jag alltid intresserad av att höra nya teorier om de Nordiska gudarna, Asatroende som jag är sedan mer än trettio år tillbaka, och om någon kan komma med argument för sin sak, eller formulera sina tankar i ord är jag alltid beredd att lyssna.

Det nya cigarrmärket har fått goda recensioner världen över – bland annat på den här erkända sajten – och eftersom jag råkar han en broder i Särimner  med majors grad, som själv är samlare av cigarrer med egen humidor (här är en annan sajt med samma namn som utförligt och sakkunnigt recenserar cigarrerna) antar jag, på förekommen anledning, att detta är något som bör och bara måste uppmärksammas. Kanske följer nya cigarrkreationer, märkta ”Hildisvin” eller ”Ottar” i den redan etablerades fotspår.

”Maggördeln” till den nya cigarren ser ni här – enligt uppgift ett verk av en fd jugoslavisk illustratris

FreyjaSessrumnirCoronaLarga2

Om ni ser efter, ser ni att detta är en ganska exakt kopia av en illustration jag själv publicerat på denna blogg för två år sedan och som jag hämtat från nätet. Bland annat det faktum att gudinnan håller en kniv (denna gång för att snoppa cigarrer ?) och hennes kroppshållning är exakt samma – tillagda är bara falkvingarna, eftersom falken också är ett av Frejas vapendjur utöver vildsvin (inte tamsvin!) och lodjur.

freya_m80

Bilder som dessa är ”public domain” och Emma Viktorsson – som verkligen inte är vem som helst – råkar vara gift med José Blanco, en av de ledande direktörerna bakom  Joya de Nicaragua  som i sin tur är Nicaraguas främsta cigarr-koncern. Hennes far var innan sin pension direktör för Swedish Match i Östeuropa – ett av detta företags absolut viktigaste marknader. Vad detta par inte vet om cigarrer, eller om kvalitetssäkrad, hantverksmässig cigarrtillverkning är inte värt att veta. Av den anledningen tycker jag faktiskt denna satsning är all heder värd, även om jag har en hel del att säga om sambandet mellan braskande reklam och det vi skulle kunna kalla för Asatrogen Kitsch eller populärkulturell trivialisering av vissa mytologiska, andliga och religiösa begrepp.

Detta är dock ganska vanligt. Det finns – som jag ska visa i ett senare inlägg – även katolsk kitsch, hinduisk kitsch och vad vi skulle kunna kalla ”populärkultur” för alla religioner.

Ölvishof Bryggeri på Island marknadsför till exempel sedan flera år tillbaka detta ölmärke:

freya

Ytterligare kommersialisering i Frejas namn, med andra ord. Så gott som alla vill ha en bit av henne, och det finns också ganska många kvinnor (själv känner jag en del !) som leker med tanken att få VARA Freja. De flesta kvinnor klarar helt enkelt inte av det, inte mer än för en man åt gången, och dessutom vid väldigt speciella tillfällen. Asatron varnar oss genom sina myter också genomgående för det grekerna kallade hybris, eller grotesk självöverskattning, till exempel genom att ikläda oss Gudarnas eller Gudinnornas skepnad, och försöka BLI dem på riktigt. Om en kvinna verkligen försökte vara Freja själv, 100 %, hela tiden, jämt och ständigt skulle hon antagligen bli fullständigt utbränd eller gå i bitar inom en vecka. Måncykeln och andra naturliga rytmer förbjuder dessutom detta – även om de flesta kvinnor aldrig är ”i fas” eller exakt följer månens rytm. Och apropos ”bitar” – beakta nu följande:

Freia_Oslo

I Oslo finns alltsedan det sena 1800-talet Freia A/S som tillverkar choklad och andra godsaker, bland annat det kända Norska märket ”Kvikk-Lunsj” och som i sin reklam säger sig vara ”en god bit av Norge” trots att företaget inte alls är Norskt eller Nordiskt, utan tillhör samma multinationella koncern som det svenska Marabou. Men å andra sidan har Freia A/S aldrig använt gudinnan Freyja i sin marknadsföring, så vitt jag vet heller aldrig alluderat på just Asatro som försäljningsargument

Dock förekom sådant redan för mer än 130 år sedan i andra länder – otaliga Tyska företag har sålt ”Odin” cyklar och till och med radioapparater, liksom Sekt-märket ”Rheingold” med tillhörande Valkyria, och så vidare och så vidare i all oändlighet. I sammanhanget vore det närmast oartigt att beskylla just Emma Viktorsson, hennes make eller någon annan enskild individ för just allt detta, och jag vill först som sist göra alla läsare uppmärksamma på att vad jag nu kritiserar är en allmän tendens eller rättare sagt ”Kitsch” som konstnärligt / kommersiellt fenomen överhuvudtaget, oavsett när eller var i Världen det förekommer.

800px-Jugend-magazine-valkyrie-rheingold-advertisement-I Ibland kan man känna sig tveksam… Är detta egentligen rätt ?

Men tänk er nu följande – kära läsare ! Låt oss leka med tanken att någon ritade en bild av Mohammeden förpackning motorolja, till exempel. Eller sålde bultpistoler med Jesus Kristus som argument ? Tror ni, att dessa religioners utövare hade bedömt det som passande, eller ens smakfullt ?? Gällde det muslimerna, så hade följden mycket väl kunnat bli ett eller annat blodigt attentat, och gällde det Mosaiska Trosbekännare hade det kanske kunnat sluta med en patenträttslig tvist – vilket onekligen är mera civiliserat.

easter-247

Jesu Kristi BULTPISTOL – mycket smakfullt – eller hur ? ”Ifall Romarna använt den här, skulle grabben hängt kvar än idag”

Jag förstår Emma, det gör jag visst. Jag vet många kvinnor som är amatörmodeller, till exempel – och jag har själv genom åren utgett två kalendrar med just Nordiska Gudinnor, men utan att tjäna ett enda rött öre på saken, eftersom jag aldrig haft kommersiella motiv, utan bara velat sprida Asatron. I alla fall utom ett – Ran eller havets gudinna – som är klädd i ett fisknät enligt Eddan, och som alltid genomgående avbildats på just det sättet – har jag aldrig någonsin behövt sträcka mig till ”avklädda” eller öppet urringade eller på något sätt erotiskt utmanande poser – även om jag i och för sig vet massor av kvinnor, som faktiskt vill och aktivt försöker att avbilda sig själva just på det speciella sättet, och som också är villiga att betala en hel del för att få göra det – om de hittar en tillräckligt skicklig fotograf, vill säga. Ärligt talat har jag själv inga hämningar i den vägen, eftersom jag inte anser att nakenhet är någon skam, och för övrigt har jag sett så mycket naket i mina dagar, att jag knappast bryr mig..

emma

Erotiskt ? Ja, vissa lär tycka det..

emma-1

Variant på Freyja-reklamen – nu med 1800-tals korsett – hur var det med cigarren, glaset och… ?

Liknande bilder har jag själv blivit ombedd göra (av vem säger jag dock inte – det låter jag vara en privatsak) men inte i kommersiella sammanhang – och det är skillnad, skulle jag vilja påstå. Att avbilda ”Freja” såhär – ens en påstådd Freja – är kanske – i alla fall för en del – ett tecken på mindre omdöme, om man så säger. I vissa kulturer – exempelvis den arabiska – skulle den sortens reklam antagligen inte gå hem alls, och kanske heller inte i Indien, eftersom kvinnan här råkar vara vit, och dessutom blond. Satsar man internationellt, och kommersiellt tillika, kan det var värt att tänka på sådana saker, när det gäller produktplacering, och detta säger jag bara som ett gott råd.

Dessutom påminns jag osökt om en söt skämthistoria från 1910-talets Sverige – som faktiskt lär vara bokstavlig sanning.

Den kristna föreningen ”Undfly krogen!” ska enligt Albert Engström en gång haft möte i Uppsala 1911. Föredragshållaren lär ha sagt:Akten eder för den farliga cigarren, som för med sig glaset och skökan!Då reser sig genast teologie studeranden Nathanel Päronkvist och ropar:  Var gives denna verkligt goda cigarr?

Och nu – ur en Sköldmös liv… (inlägg från 1 Augusti 2015)

Jag har just skrivit en hel del om kitsch, och om populärkultur – när jag för en gångs skull hittade lite Asatrogen populärkultur som jag för en gångs skull tycker var trevlig, eller inte utan en viss finess. Frågan är, om jag och mina bröder i Särimner inte skall tilldela den Samfundet Särimners Stora Pris för 2014, trots att denna lilla animerade filmsnutt gjordes redan 2012, som ett elevprojekt av Darcy Dee, då student vid en Filmskola i Vancouver, Canada. Vi skall lägga det namnet på minnet, hursomhelst.

Kom ihåg att Särimner är allerstädes närvarande – och att han är evig, ty han återföds varje dag. Följande klipp – som kommer från en sajt som stängs ned den 31 Augusti – nomineras alltså för en stor Särimner i guld, med eklöv, svärd och briljanter – vilket är den högsta valör som står att få, när det gäller vårt exklusiva kulturpris. Vi får se hur omröstningen utfaller mot slutet av detta år – men vem tycker du gjort en bra insats för den Hedniska kulturen detta år – det vill vi gärna höra..

Hildisvini – Vancouver Film School (VFS) Video – Films | Openfilm.

freyja_and_hildisvini_ii_by_juhizz-d56ys69

Man skildrar Frejas och Hildisvinets hemliv med karikerade, men ändå realistiska uttrycksmedel. Filmen andas ett slags svulstig pregnans, avbruten av Frejas tydligt pekande finger, följt – några sekunder senare – av hennes milda leende. Allt detta till musik av en okänd grupp vid namn ”5Alarm” – men för mig, som går upp kl 0500 varje arbetsdag, och som nyss haft Valkyriebesök norrifrån – vi är vansinnigt heterosexuella av oss här, men så mycket mer får ni inte reda på – ger filmen ett igenkännandets glädje. Vi avbryter snart vårt vanliga flöde av notiser här för en smärre städning i artikelarkivet, och ifall ni inte förstått hur detta fungerar än, kommer det en kort presentation så småningom.

 

”Freya-whisky” och annan dyr Kitsch från Highland Park (inlägg från 3 Augusti 2015)

Man har fäst min uppmärksamhet på, att om Gudinnan Freja nu på ett ganska oblygt sätt används för att marknadsföra cigarrer (se tidigare inlägg om saken), så är det inte det enda fallet av blatant kommersialisering och trivialisering av de Nordiska gudamakterna på sistone. Också Whiskytillverkarna Highland Park borta i Skottland är skyldiga till den saken, i samma omfattning som alla andra. För några år sedan lanserade Highland Park sin ”The Valhalla Collection” med en utgåva av mera exklusiva Whiskysorter.

HP-Odin-bottle-pack-700ml-LR-600x600

Man lanserade bland annat en whisky benämnd Odin (som numera är slutsåld på nätet – den uppges vara spritigare och samtidigt komplex), samt en annan benämnd Loki,. Loke-whiskyn uppges ändra sin karaktär i konsumentens mun, från en ursprunglig smak av bittra apelsiner förvandlas den plötsligt till sura citronskal, och detta skall alltså påminna om Loke. Också denna 15 åriga single malt är slutsåld, och för övrigt kostade den – likt de övriga i serien – hela 130 GBP eller 1750 SEK – priset var verkligen inte kitschigt.

HP-Loki-bottle-pack-600x600

HP-Thor-bottle-pack-600x600

Utöver det har man också lanserat en whisky benämnd Thor,  som var rökig och sålde till något billigare pris, eller 120 pund flaskan – Thor skall ju vara det arbetande folkets Asagud – fast är en whisky till detta pris, verkligen något för gemene man ? Slutligen har man nu också (sprit)missbrukat Freyas heliga namn, men för all del – vi Asatrogna är som bekant ett tolerant släkte, och vi låter makterna utkräva vad makterna måste utkräva, ifall de nu upplever saken så – och ingriper aldrig själva.

HP-Freya-with-pack-700ml-CMYK-600x600

Freya-whiskyn, som fortfarande går att köpa, uppges smaka av mandelblom, vanilj (nog det sista man kan säga om henne – hon är allt annat än en ”vanilje” gudinna) samt körsbär i sockerlag, med inslag av mango eller melon, och på så sätt tror man sig alltså ha fångat den gudomliga Freyjas karaktär. Kan hon då ens fångas, frågar jag, eller stoppas in i en flaska i så fall – och gäller detsamma månne de övriga makterna ? Freyja skulle aldrig låta sig infångas, med mindre att hon vill det själv, det tror jag mig veta med absolut säkerhet. Och makterna är nu en gång vad vi kallar arketypiska föreställningar, som inte låter sig fångas alls, eftersom de är obegränsade i tid och rum, och ständigt återkommer både i det mänskliga medvetandet och den mänskliga historien.

På så sätt är det lite fel att ens tro att det går att göra dem till försäljningsargument, men Highland Parks specialsortiment har sålt mycket bra, och för övrigt kan jag bara skarpt erinra er alla om Hávamáls ord, som är att finna i dess tolfte strof och som lyder því að færra veit – er fleira drekkur – síns til geðs gumi.

vilket vanligen översätts med

”Ju mer du dricker, dess mindre vet du vart ditt vett tar vägen” i svenska översättningar. Minns nu detta, mina barn !

 

Behövs det FLER VALKYRIOR här i Världen ? (inlägg från 9 Augusti 2015)

Frågan kan tyckas egendomlig, men ja – jag tycker faktiskt det. Det behövs absolut fler Valkyrior här i Världen. För en tid sedan försvann en ung svensk kvinna spårlöst vid ett motionsspår i Upplands Väsby. Spekulationerna har varit många – den pensionerade polisen och amatörkriminologen Leif GW Persson, som alltid brukar tillfrågas när något liknande har hänt i Sverige, har som vanligt uttalat sig. Dock råder som alltid förunderssökningssekretess enligt svensk lag, och man skall nog undvika spekulationer, hursomhelst.

En sak är säker. Hade den här unga kvinnan – och tusentals andra – kunnat försvara sig, och fått lära sig självförsvar redan från början – hade kanske aldrig detta hänt.

maxresdefault

Näst Lesotho i Afrika – där det pågår stamkrig – lär Sverige vara det land i Världen som har flest anmälda våldtäkter. Det kan till stor del förklaras av en hög anmälningsbenägenhet, säger de som studerat ämnet. Här är man van att hela tiden lita till myndigheternas och Polisens hjälp, för att lösa sina problem, eftersom vi har relativt väl fungerande myndigheter, åtminstone jämfört med länder som Lesotho. Men ändå. Undersökningar visar att Danmark endast hade 7,3 våldtäkter per 100 000 invånare jämfört med 53,2 för Sverige, ifall vi räknar uppgifter efter 2010. Dansk lagstiftning skiljer sig inte mycket från den svenska, och det finns ingen uppenbar anledning att tro att danska kvinnor skulle vara mindre benägna att anmäla våldtäkt än sina svenska systrar.

Sverige är också ett land där kvinnor som Anna Ardin – nu åter i den Socialdemokratiska partitoppen – kan jämställa en sprucken kondom med våldtäkt, och den förundersökningen står att läsa på länk här. Anna Ardin gick bevisligen på grillfest hand i hand med Julian Assange, grundare av Wikileaks, dagen efter den påstådda ”våldtäkten” eller rättare sagt ”kondomspräckningen” vilken alltså Julian Assange skulle ha orsakat med ont uppsåt – och där sågs och iakttogs hon av minst ett tjugotal personer. Vi vet också hur det har gått sedan. Julian Assange har suttit oskyldigt anklagad, utan att kunna förhöras på Equadors ambassad i England i mer än fyra långa år, och Riksåklagare Marianne Ny vägrar också att lägga ned det åtskilligt oklara och uppseendeväckande fallet. Sedan dess har också Sverige kallats för ”feminismens Saudi-arabien” i Internationell Press, och en mycket lång och obehaglig skugga har kastats över det svenska rättsväsendet.

tumblr_n13xxfq9Cn1sd49b4o1_500

Ändå fortsätter Anna Ardin – som direkt är framsprungen ur den Socialdemokratiska ”Broderskapsrörelsen” (jfr det islamiska brödraskapet i Egypten och flera liknande länder) som nu bytt namn till – ”tro och solidaritet” alltmer sina verklighetsfrämmande anklagelser. Julian Assanges hela liv är förött och Wikileaks, den rörelse han grundat, har fått sitt rykte förstört för all framtid, enbart på två politiserande svenskors falska anklagelser – och efter fyra-fem år har ingenting förändrats. Anna Ardin har visat sig ha personliga kopplingar både till jouråklagare och andra politiska kontakter på den allra högst nivån, och att det hela blivit en ren skådeprocess är helt klart.

300px-Julian_Assange_cropped_to_face

Spräckte en kondom inne i en kvinnlig socialist. Därför förföljd och svartlistad för all framtid.

 Ändå finns det kvinnor i Sverige och annorstädes – som aldrig får någon rättvisa. Den senaste överfallsvåldtäkten i Upplands Väsby var bara en i raden, och det är också väl känt att det finns en klar överrepresentation av vissa folkgrupper i landet, som begår just dessa överfallsvåldtäkter, även om det inte är sociologiskt klarlagt exakt vad detta beror på. Det finns 21 forskningsrapporter från 1960-talet fram till i dag som har utrett våldtäkter begågna av personer med utländsk bakgrund och resultaten är entydiga: I alla rapporterna (antingen de mäter lagförda eller skäligen misstänkta gärningsmän) är personer med utländsk bakgrund grovt överrepresenterade jämfört med svenskar. Och det har blivit allt värre med åren:

 • 1960-1970-talen – 1,2 till 2,6 gånger så ofta som svenskar
 • 1980-talet – 2,1 till 4,7 gånger så ofta som svenskar
 • 1990-talet – 2,1 till 8,1 gånger så ofta som svenskar
 • 2000-talet – 2,1 till 19,5 gånger så ofta som svenskar’

Rapporternas antal har dock glesnat betydligt på senare år – ingen forskare vill ju utpekas som rasist eller kanske islamofob eller kristofob, bara därför att man säger sanningen – men undantag finns. Kulturgenererad våldtäktsbrottslighet – eller rättare sagt religiöst genererad sådan finns i Sverige, sade en svensk kvinnlig universitetslektor år 2006. I Sverige gör myndigheterna allt för att dölja våldtäktsmännens ursprung. I Danmark avslöjade 2010 statens officiella statistikmyndighet, Danmarks statistik, att mer än hälften av de dömda våldtäktsmännen hade invandrarbakgrund. Ingen vet vad detta beror på, och ingen sociolog eller kriminolog har lyckats förklara det – men religion eller kultur kan vara en av flera faktorer i sammanhanget – dock är det osäkert vilken förklaringsgrad just de faktorerna har, åtminstone vad gäller det nordiska materialet.

tumblr_inline_np2awx3z7d1s2ibwb_500

I USA såg bilden ut såhär år 2005 – åtminstone enligt Bureau of Justice officiella statistik i ämnet, som vem som helst kan ta del av. Dock har man dolt eller maskerat vissa fakta där med – för sedan 2005 publicerar man inga uppgifter som direkt korstabulerar våldtäktsmännens etnicitet med offrens etnicitet, som i tabellen här ovan. Då kunde ju Byrån eller Federala myndigheter bli anklagade för ren rasism, bara därför att man säger sanningen, och det vore ju alldeles förfärligt, eller hur ? Korstabuleringen gav dock ganska intressanta resultat. De som definierats som ”svarta” i USA utgör bara 12 % av den totala befolkningen, men av någon konstig anledning begår dessa svarta ändå 32 % av det totala antalet singelvåldtäkter – gruppvåldtäkt räknas inte i statistiken. Och av dessa våldtäkter, var 33,6 % begångna just av svarta förövare emot vita kvinnor, samtidigt som data visar att ingen vit förövare (0,0 %) blev anmäld för våldtäkt på en svart kvinna i USA, åtminstone inte år 2005 när data samlades in.

Skulle detta då bero på, att svarta kvinnor inte har någon anmälningsbenägenhet alls, när det kommer till vita män, eller vad ? – Ja, orsaken är tills vidare okänd, men i USA menar man, att media skulle ha en viss bias, när det gäller just etnicitet, och hela tiden undertrycka just våld emot svarta kvinnor. Det verkar som om det finns en viss grund för det påståendet, men inte helt och hållet. Ser man till antalet ”missing persons” eller personer som rapporteras försvunna så är en mycket stor andel av dem just unga svarta kvinnor, och svartas brottslighet emot andra svarta syns också tydligt i statistiken. Det kan finnas massor av orsaker till detta, som arbetslöshet, alkoholmissbruk, droger, ghettoproblem, gängkriminalitet och mycket annat.

Om alla dessa svarta – eller vita – unga kvinnor kunnat konsten att försvara sig emot potentiella förövare – hur många av dem hade då kunnat räddas ?

-Ja, den frågan kommer vi aldrig få svar på – för den kan inte mätas med statistik – men ändå – tänk efter !

CNN har också uppmärksammat en ny och allvarlig trend i dagens Amerika. Det har kommit en helt ny typ av överfallsvåldtäkter. Unga kvinnor – oftast de mest attraktiva – överfalls på gatan, tvingas in i en bil och körs sen till en undanskymd plats, säg ett industriområde eller ett dunkelt motionsspår där flera män – oftast gängmedlemmar – idkar gruppvåldtäkt med dem. Sådan brottslighet är ännu så länge relativt okänd i Sverige, men den sprids nog säkert också hit – i vissa fall blir det ännu värre – offren tvingas till prostitution under lång tid, eftersom de hålls inspärrade, utan en chans att kunna fly. Både svarta och vita förövare har upptäckts, och detta uppges bli allt vanligare enligt media – även om man kanske inte skulle uppmuntra till någon ”moralpanik”.

Judith Rosmair ist Kriemhild

Man kanske inte ska ÖVERDRAMATISERA det här med Valkyrior – men samtidigt spelas som vanligt festspel i Worms och Bayreuth…

CNN hävdade i Februari i år att så många som 18 % av kvinnliga college-studenter i USA (första året på college) skulle ha upplevt fullbordad våldtäkt eller försök till våldtäkt. Det är en fasaväckande hög siffra, om den vore sann. Samtidigt visar statistik från Amerikanska myndigheter en helt annan bild. Enligt dem var siffran bara 0,1 %, och kvinnor i ”college-ålder”, alltså upp till 25 ungefär, utsattes bara för försök i 0,4 % av fallen, medan unga kvinnor med låg utbildning utanför college faktiskt var 1.2 gånger mer drabbade än de med högre utbildning. Detta enligt data från 2014.

Just nu används hela frågan som ”slagträ” i dem amerikanska valdebatten av Donald Trump och flera andra republikanska kandidater, och i USA – som överallt annars – är detta en åtskilligt inflammerad politisk fråga.

mother_trained_a_valkyrie_womens_tank_topVacker bild som vi fått av läsare i Australien…

Men behövs det då fler Valkyrior ? – Svaret tycks helt uppenbart, och det lutar åt ett starkt JA ! Förutsatt att den Nordiska kulturens syn på kvinnor spreds över Världen, och Valkyrie-idealet blev ett faktum, så vore alla dessa problem ett minne blott. På TED Talks i Grekland berättade nyligen den här kvinnan – Inna Shevchenko, en av de ledande inom FEMEN sin historia…

Femen4Modern Valkyria av senaste fabrikat. Märk motorsågsklingorna i bakgrunden

Inna Shevchenko kan dock betraktas mest som ett slags Makhnovitisk anarkist – fast helt utan antisemitism – om ni frågar mig. Hon drömmer om en framtid med total frihet – bland annat tror hon på totalt fri invandring – och total frihet från alla religioner – trots att folk ofta kallat henne för Anti-islamist, vilket hon dock inte är. Själv håller jag inte med henne om allt, särskilt inte om tolkningen av sektion 15 samt sektion 22 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, men detta får vi reda ut en annan gång. I kampen för kvinnors rättigheter, däremot, har hon gjort mycket gott.

Ni kan också höra henne berätta om hennes upplevelser i händerna på Vitrysslands säkerhetstjänst och hur hon besköts i Köpenhamn tillsammans med Lars Wilks, för övrigt.

Man kan inte ifrågasätta hennes stora personliga engagemang eller hennes mod, en egenskap som alla Valkyrior bör ha.

Ibland, dock, reagerar hon dock lite som ”Fröken Lättkränkt” som jag skrivit om redan förut, i och med min artikel om diverse Valkyrie-ideal i seriernas Värld. Kanhända har hon läst mina artiklar, som vanligt, kanhända inte – jag kan spåra de som går in på den här sidan, om ni vill veta. Vi har haft en del med varandra att göra i det förgångna, eftersom rapporteringen om FEMEN i den här bloggen legat mig varmt om hjärtat. Numera har jag dock tagit bort den – på begäran av vissa kontakter inom Femen Sweden (som för en minst sagt tynande tillvaro – de finns nästan inte) som jag också korresponderat med.

Hennes senaste utspel om Kondomfirman Durex (apropos det här med spräckta kondomer ??) och deras reklamsnutt i en turkisk fotbollsmatch, till exempel…

n_86552_1Codex Durex – FEMENIsm i den högre skolan ?

Kondomfirman hade bett spelare ur ett turkiskt fotbollslag att ta med sig kondomer nästa gång de besökte Ukraina. Detta fick Femens representanter att bli alldeles rasande, och upprepa sin gamla slogan ”Ukraine is not a whorehouse”. Visst, det må vara sant, och de må ha rätt i sak, men Ukraina har andra sorters problem nu – ett krig med Ryssland som Putin fortfarande låter pyra i bakgrunden, till exempel, plus enorma ekonomiska skulder – som Femen inte kan göra ett enda dugg åt. De flesta av rörelsens aktivister har nu lämnat Ukraina, och lever som bekant i exil utomlands – och varför Inna Shevchenko besökt Grekland, kan ni ju själva räkna ut. Det var inte för att fira semester, om någon nu trodde. det. Valkyrior tar aldrig någonsin semester, förresten. De arbetar ständigt !

Vettigare har då Femen varit, när de i veckan helt fördömde Amnesty Internationals försök att avkriminalisera prostitution.

Där FEMEN alls nått framgångar – som till exempel i fallet med kampen emot den katolska kyrkan, abortlagstiftning i Spanien och annat – har det mestadels – och det erkänner numera Shevchenko själv – rört sig om samarbete med ett mycket stort antal andra organisationer, som delvis kämpar för samma mål, och som kan enas runt en agenda.

Kan vi enas om behovet av fler Valkyrior, måntro, eller spridningen av Valkyrie-idealet som en god sak ?

Själv är jag benägen att tro det, men vi får se vad framtiden kan utvisa. Både här och i Upplands Väsby…

valkyriebrunnhilde1

Starbucks, Freja och ännu en plump Donald Trump (vilken klump !) (inlägg från 2015-11-12)

Nu är själve fan – alltså fan själv, ni vet Satan, Djävulen, han som tyckte att Åmål ändå var något -ovanligt lös i USA igen. Fundamentalistiska kristna har slagit till i alla media. Sociala Sajter, CNN, ja till och med fullt seriösa och mycket välrenommerade tidningar som The Washington Post, New York Times och många andra har tagit upp det senaste kristna klagomålet. Den här gången gäller det den fullständigt oskyldiga multinationella Kaffe-kedjan Starbucks, som driver Caféer lite varstans i Världen – inte bara i USA utan också i Sverige. Starbucks råkar faktiskt – som jag tidigare berättat – ha en logo som starkt påminner om gudinnan Freja (Freya, Freyja) som symbol.  Hur och varför det kommer sig, skall jag förklara närmare sedan. Men inte bara det. Till Julen 2015 har Starbucks lanserat en särskild pappers-kopp i miljövänligt papper, som ser ut såhär:

10starbucks-web-blog427

Det var alltsammans. Koppen har en sparsmakad, minimalistisk design, men detta har ändå fått den kristne foliehatten Joshua Feuerstein – en självutnämnd ”evangelist” som hela tiden likt en stollig åsna skriar och skriker om Jesus (eller Jeezus eller Cheesus !) – dessa tokiga kristnas främsta kännetecken – att gå i taket. Det står ju inte Christmas på koppen ! Allt har blivit fel ! Starbucks hatar lile sööte Jeesus skriker genast denne kristne profet. Att Starbucks inte heller skriver sitt firmanamn på koppen bekymrar inte denna kristna idiot det minsta. Dessutom har Starbucks – detta år som alltid – tänkt sätta upp juldekorationer, precis som vanligt. Mycket riktigt står det Merry Christmas – och Merry X-mas  på  juldekorationerna  – i år som i alla år – men de kristna fundamentalisterna vill ändå inte hålla käften ! (redan på 1950-talet fanns det faktiskt amerikaner som inte alls gillade någon ”christ” eller kristus, och som införde termen X-mas )

pluto-christmas”tyst min mun, får du socker” (gammalt svenskt ordspråk)

Starbucks-23-Oct-2014

Starbucks hade julreklam fri från ”Christ”mas även 2014 – man finns i alla världsdelar och bland alla religioner – då måste man anpassa sig för att få sälja kaffe, och betona att Julen är till för alla kulturer (ett klassiskt fredsbudskap)

Men profeten Feuerstein är inte ensam ! Nu i dagarna har han fått sällskap av ingen mindre än högerpopulisten Donald Trump inom det republikanska partiet, som uppmanat till ögonblicklig bojkott av Starbucks, enbart för att de inte skriver ”Christ!” på sina kaffekoppar. Donald Trump har använt sig av den senaste högerkristna konspirations-teorin om Hedningarnas ”War Against Christmas som retoriskt knep. Och  Donald Trump framstår numera som huvudkandidaten för det republikanska partiet i USA, trots att detta är ett land med mer än 318 miljoner invånare – och där måste väl det största oppositionspartiet ha andra politiker att välja på än denne farlige pajas, med tycke av Stefan Löfvén – gasnka pajas-aktig han också, om jag får säga min mening.

trump_starbucks_3497097b

En skrikande galning, som mycket snart kan få makten över en av världens största kärnvapenarsenaler, och som också är en känd Sverige-hatare..

TRUMPLOW

Med Teorin om ”The war against Christmas” är Donald Trump ute på mycket, mycket djupt och grumligt vatten. Teorin går ut på att Judar, Frimurare och elaka Hedningar – främst Satanister och Asatroende i ljuv och skön förening, skulle vilja förstöra hela kristenheten genom att ta bort begreppet Christmas. Det var nazisterna inom The John Birch Society som var först med den teorin.

Ni hör själva hur implausibel den är. Hedningar tror per definition inte alls på någon djävul eller satan, som de kristna hela tiden håller på och mässar om. Påståendena om att alla hedniska religioner på något sätt skulle vara influerade av satan, faller därför på sin egen orimlighet – och Donald Trumps uttalanden bär också mer än ett stänk av anti-semitism… På senare år (2006) har teorin kryddats med ännu mer bisarra inslag. Bland annat tror de högerkristna republikanerna, att den internationella organisationen Illuminati skulle ligga bakom Starbucks kaffe. Illuminati var ett slags utbrytar-grupp ur Frimurarna, som fanns i Bayern på 1700-talet, och som dog ut långt före den franska revolutionen (som de också fick skulden för) och som även påstås ligga bakom precis allt, från andra världskriget till 11-september attentaten, eller närmast a-l-l-a historiska händelser av vikt – och nu även det synnerligen illavarslande faktum att Starbucks har röda kaffe-koppar !

600px-Evil_starbucksKristna i USA tror numera på fullt allvar och utan att skämta, att Starbucks är influerat av Satan…

Som ”bevis” för dessa löjliga teorier, anför man att Starbucks symbol – med en tvåsvansad sjöjungfru – kommer från ”A Norse 1600 century manuscript” enligt vad profeten Feuerstein hävdar, och att den påminner om den babyloniska gudinnan Astarte (Bibelns demoniska Astaroth) och att Afrodite, Venus eller Freja också är länkad till alltihop… Att alla dessa gudinnor är länkade till begreppet kärlek, och inte representerar någon ondska alls, bekymrar inte dessa kristna fundamentalister ett dugg, men uppenbarligen har de ingen aning om hur hedendomen fungerar, eller ens var begreppet Jul alls kommer ifrån. Det var nämligen i Norden, som begreppet ”Yule” eller Jul först uppfanns. Asatron, och Midvinterblotet är själva ursprunget.. 

500663_f2fbacf6a4ab45d7888c2f3ee26eb59dSymbolen länkas till ”Stella Maris” eller Mardöll, som är ett annat namn för Freja…

Och varför skulle vi hedningar alls revoltera emot ett begrepp som var vårt från början, och som vi själva skapat ?

Mardöll, eller ”Havs-glansen” var det hedniska namnet på planeten Venus, som också symboliserar just Freja. Venus kallas både morgonstjärnan eller aftonstjärnan, beroende på hur den står på himlen, eller klockslaget, men de kristna tänker genast på Lucifer, ”fallen som en stjärna för himlen” och därför på Satan… aldrig kan de då tänka på annat – deras föreställningsvärld är mer än lovligt begränsad…

symbolsHur kan någon sund människa tro på dessa irrationella kristna griller ?

För övrigt – och för att vara rationella och tänka sunt – som vi hedningar alltid gör – finns det inte någon enklare förklaring till varför Starbucks Jul-kaffe kopp i rött (Rött anses ju vara både Julens och kärlekens färg!) inte har något skrivet på sig… Bakom allt döljer sig ingen djävulsk konspiration, men tänk på hur Starbucks fungerar, om ni alls besökt det stället…

tumblr_nmkx76zcOm1s6ref5o1_500”Bildbevis” så gott som något – Gudinnan Freyja måste ha besökt Starbucks – för det står ju hennes namn på Smoothie-koppen !

Starbucks får gästen skrivet sitt förnamn, alltså personnamnet skrivet utanpå koppen, medan man först betalar och sedan får koppen fylld med kaffe – så raggar den intenationella kaffe-kedjan sina kunder, och då finns det ingen dunkel sammansvärjning som står bakom… Det är alltså därför det inte finns plats för att skriva ”Starbucks” i klartext, eller ens ”Merry Christmas” eftersom det skulle innebära, att koppen fylldes med grisigt klotter, och på sommaren har Starbucks som ni ser inga logotyper alls på kopparna – inte ens de med sjöjungfrur, eller nödtorftigt omgjorda Frejor…

Men å andra sidan…

11038469_945312258907262_7822215176844603579_n

Amerikanska hedningar börjar nu anlägga moteld emot Donald Trump och den kristna högern. Vill dessa kristna ha krig, så skall de få det ! Alla vet redan att ”Jolner” eller ”Jularen” är ett annat namn för Oden, och att det är han som är förebilden till ”Jultomten” (se artikel från the International Business Times här) samt att det var just vi Asatroende, som först uppfann begreppet ”Jul”

Victorian era engraving depicting adults decorating Christmas tree while impatient children are kept at bay. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)

yule-in-yuletide

Vill de kristna ha krig – så kan de FÅ det….

Eller – för att citera en helt annan källa: ”Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?”

För mig – måste jag erkänna – var Illuminati ett dåligt kortspel, som fanns på 1990-talet. Firman Steve Jackson Games i USA satte samman spelet som en parodi på olika kristna konspirations-teorier och byggde i sin tur på den hedniske författaren och humoristen Robert Anton Wilsons böcker från 1970-talet, som jag också läst och tycker om.

kh3wYNP

Lite Freja-kaffe, någon ?

I spelet var det fullständigt normalt att koppla ihop olika helt motsatta grupper med varandra – det var själva kortspelets idé – så att ”De Asatroende”, med hjälp av ”Outlaw Motorcycle Clubs” kunde styra den hemska ”Militären” (ja, allt är ju deras fel, eller hur !) och ta över ”The Republican Party” samt ”The Hairdressers” varvid intressanta kabaler eller konspirations-teorier bildades..

theweirdturnpro

Mitt favorit-kort ur ”Illuminati-the card game” – ”When the going gets tough, the weird turns pro” (Hunter S Thomson)

Problemet är bara, att enligt vissa högerkristna tokar, så kunde detta spel från 1995 förutspå framtiden, och Steve Jackson Games (med mindre än 10 anställda) skulle varit en del av de r-i-k-t-i-g-a Bayerska Illuminati,  för titta här så får ni se:

image002 152

Jodå ! Både World Trade Center och Pentagon blev faktiskt träffade av terror-attacker 2001, alltså 6 år in i framtiden från 1995, och hur kunde speltillverkarna förutse detta ? – Tja, det är ju rätt enkelt – skulle en terror-attack alls ske, så vore det väl i hög grad lämpligt att ägna sig åt ”högprofil-mål” som dessa, det kunde man ju räkna ut med arslet… man behöver liksom inte vara dum i huvudet eller kristen för att komma på det..

hqdefault

Detta hände också – den förste svarte Presidenten i USA utsattes verkligen för en ”media backlash” av högerkristna och republikaner… men även det var väl inte så svårt att förutse

maxresdefault

Svårare att förklara är hur Kortspelet från 1995 fick rätt om Julian Assange, och hur svenska socialdemokrater från den kristna ”Broderskapsrörelsen” – numera omdöpt till ”Tro & Solidaritet” med den ökända Anna Ardin i spetsen, kunde få honom fälld för våldtäkt, och därmed desarmerade hela Wiki-leaks  bara därför att sagde Julian ska ha spräckt en kondom inne i sagda Anna – även där hade Freja ett finger med i spelet… Kortet ”Karaktärsmord” illustrerar vad som blev verklighet, två decennier senare..

Dessutom fick kortspelet rätt om både saker som Britney Spears avprogrammering, eller Jordbävningen i Tokyo 2011, så där ser man ! Säkert är de hemska hemska Frimurarna, understödda av de Asatroende ännu i farten, eller vad tror ni ?

maxresdefault-1 maxresdefault-2

Problemet med alla dessa konspirations-teorier är, att man förstås underskattar det ”media barrage” som Hedniska krafter i Norden strax kommer släppa loss. Våra agenter är redan djupt inne i USA. Vi finns redan i mellanvästern. Överallt är Monoteismen, dvs de kristna och islam – redan på reträtt – och vi hedningar blir bara fler och fler… Allt beror säkerligen på Freja, och Frejas kärlek, eller vad tusan tror väl ni ?

CJUO30NWIAE3aLQ

Mera om Freyja + Starbucks = Good Coffee ! (inlägg från 2015-11-16)

Freyja ♥ Starbucks, kunde jag skriva. Nu uppmärksammar även Humanistbloggen – från Humanisterna eller The Swedish Humanist Association hur kristna fanatiker och foliehattar i USA velat tvinga fram en bojkott av den internationella cafékedjan Starbucks, bara för att dessa inte skrivit ”Merry Christmas” på sina kaffemuggar, utan låtit dessa vara helt utan någon text, och helt utan några andra utsmyckningar än företagets egen logotyp. De kristna fundamentalisterna påstår att Starbucks därmed skulle sabotera hela Julen, att de är anti-kristna, i maskopi med Satan och en massa andra dumheter. Nu påstår de också att ”Starbucks supports genocide” eller att Starbucks skulle stödja folkmord, bara därför att man gett en del donationer till familjeplanering för fattiga familjer i USA, som inte vill ha mer barn – det kan visserligen också innefatta abort, men man kan väl knappast påstå att Starbucks skulle f-ö-r-e-s-p-r-å-k-a det, eller ens ha en åsikt i frågan, om de ger en del av sina pengar till välgörenhet. Se mitt tidigare inlägg om denna idiotiska kristna höger, som håller på att vinna fotfäste också i vårt land…

Starbucks logotyp skulle ha en klar koppling till den assyriska gudinnan Astarte, hon som också kallades Ishtar i Babylonien, och som är Venus, Afrodite eller helt enkelt Freja för oss Asatroende… ”Bevis” för saken har redan i flera år cirkulerat på nätet, se nedan.

starbucksandpaganism

Kristna fanatiker av alla sorter börjar nu påstå de mest förvirrade ting. Förvisso är det sant, att det har hänt att Asatroende valt vissa Starbucks-fik som mötesplats, bland annat i USA (se exempel här och här och även i Indianapolis, ni vet rally-staden !) och det har även andra Hedniska grupper, men att därför påstå att det skulle finnas någon koppling, är nog att gå alldeles för långt….

Samtidigt med detta kommer nu företagsnyheter om att Starbucks väsentligt utökar sin verksamhet i just Sverige och Norden. Idag finns Starbucks bara på 12 platser i landet, men Svenska Dagbladet berättade för tre dagar sedan att de nu öppnar nästan överallt, till exempel nära alla ICA Maxi varuhus och matbutiker i hela landet, eftersom ICA och Starbucks samarbetar. Man kommer också finna Starbucks-automater på alla sjukhus och universitet, varför vi snart alla kan dricka vårt Freja-kaffe ur eleganta, röda muggar ! Också i Tyskland – ett annat Germanskt land – öppnar 1000 Starbucks just kring Stormarknader – jag själv har redan besökt några av Starbucks 156 filialer på Tyskt område, bland annat i Mannheim, Stuttgart och Freiburg im Breisgau. Samt hyllat Freja, förstås !

l

Hell Freja !

Kanske vi hedningar borde starta en liten mot-rörelse emot de kristna. Om de nu ogillar Starbucks så mycket att de vill utsätta företaget för en bojkott, ja då kan vi börja handla vårt kaffe där, i ren protest. Starbucks sägs ha en linje med ekologiska produkter, så varför inte – och själv vet jag någon, som är som en Freja för just mig, så att säga – och hon gillar Starrbucks ! Följaktligen gör jag det också… Men – kan vi fråga – är det egentligen Freja eller Gullveig, alltså Guldtörsten eller Girigheten som styr det multinationella företaget ? En del forskare anser, att Freja och Gullveig, eller ”Heid”, tre gånger bränd, tre gånger uppstånden (ni hör – Freja är överlägsen jesus på alla punkter !) i den höges Hall, ”ofta, osällan, än hon lever !skulle vara samma person, men det finns inga som helst belägg för den saken i Eddan..

IMG_5430L Freja eller Gullveig, som jag föreställer mig henne (Kunde Arno Breker – så kan väl jag ? )

Andra hedningar har också bringat Gudinnan sin hyllning, fast inte samma gudinna jag råkat avbilda här. Kanske skriver de lite mindre smickrande, men de anknyter till Starbucks och själva Freja, alltså Freja själv de också – och nog är det sant att det finns lite av Freja i alla kvinnor, liksom lite av Od i varje man…

wFAtqL2

Ja, gott folk ! Bibelstället Hesekiel 23:20 lyder faktiskt såhär – och ni vet väl att Monoteisternas gamle jod he vau he, även känd som jahve påstås vara ofelbar, och detta är hans ord. Jag ska, av ren blygsamhet, inte göra saken värre genom att citera Hesekiel 23:21 för er också, men… Freyja är störst – bara så att ni vet…

tumblr_nxqfbcrETK1twphcwo1_540(Du påstås bara kunna ha det, om båda dina föräldrar hade ljust hår och blå ögon, liksom alla för-föräldrar i tre generationer tillbaka)

IMG_5456L

12237506_140195409671600_1592088087_n

Ett föredrag om ”Frejas Vrede” och dess konsekvenser… (text från 15 januari 2016)

Frejas Vrede har behandlats av mig flera gånger i den här bloggen, i en eller annan form. Som vi sett, är det en kraft som sällan kommer i rörelse; men som sannerligen behövs, än idag. Genom ett slags kosmisk slump – eller snarare en meningsfull tillfällighet, ett fall av synkronicitet eller det synnerligen enkla faktum att ju mer man koncentrerar sig på en företeelse i Midgård eller i Samhället, ju mer upptäcker man av just den företeelsen (något Robert Anton Wilson, den förtjusande gamle libertinen; på sin tid kallade ”the 22 paradox efter att ha börjat samla på tidningsartiklar som på något sätt involverade siffran 22 )

Det är ungefär som det svenska skämtet om mannen som var född den sjunde i sjunde och som klockan sju en dag såg sju bussar från busslinje sju i staden stå på rad, när han gick för att slå en sjua. Han blev övertygad om att den sällsynta händelsen betydde tur, så han satsade allt han hade på häst nummer sju i lopp nummer sju – och kan ni tänka er – det slog faktiskt in, och det inträffade ett mirakel – för hästen kom in på sjunde plats… Vet ni förresten vilken den sjunde runan är, runmagiskt sett, om ni använder det 24-typiga runalfabetet som det ska användas, och hur just den runan länkas till Freja ?

runhjul

”Runalfabeten” eller runrader är en modern rationalisering av vad som var ett runhjul, eller  ett enkelt chiffersystem, klart att kombinera minst 24 gånger…

Nåja, för den som är hemma inom det här med den temporala geografin, som jag nämnde i det förra inlägget, eller vana att läsa multidimensionala kartor (de är lite svåra att återge på vanliga, 2-dimensionella skärmar eller papper) är det förstås att Ulricehamns Bibliotek – av alla institutioner (där har jag också varit, vid mina besök på orten) – låtit den fullt seriöse akademiske historikern Stefan Högberg upprepa sitt föredrag om Sköldmör, Valkyrior och Kvinnliga krigare från Nordisk VikingatidHistoriska Muséet i veckan. Han har även tidigare medverkat hos RAÄ – Riksantikvarieämbetet – vid liknande arrangemang.

Till all lycka har Stefan Högberg också en utmärkt skriven blogg, där han berättar mer om dessa fenomen. Även om han som alla akademiska historiker nuförtiden tillhör den något begränsade ”jamen vi kan aldrig veta…” skolan, dvs den riktning som hela tiden hävdar – nej det kan vi aldrig få veta, det kan vi aldrig bevisa och helt glömmer bort det faktum att det finns alldeles utmärkta historiska hjälpvetenskaper, som till exempel Numismatik, Arkeologi och mycket annat, och att alla dessa vetenskaper måste kombineras, för att få fram en helhetsbild – likaså måste man träna sig inom strategiskt och geografiskt tänkande – rekommenderas hans blogg för de som vill veta mer om själva Valkyriebegreppet.

219712715_82ec6434-7bd2-4123-87a2-1f37d8d7357c

Romantikens syn på valkyrior – enligt Peter Nicolai Arboes 1800-tals målning

Egentligen bör man – som min mångårige kommentator Henrik Andersson redan påpekat – skarpt skilja mellan Valkyrior (som är ett mytiskt och religiöst begrepp) och Sköldmör (dvs högst verkliga kvinnliga krigare, som fastän obevisade till sin existens k-a-n ha funnits i sinnevärlden, enligt vad arkeologer nu anser) . Stefan Högberg anser, att alla Isländska sagor skulle vara mytiska eller påhittade, och förnekar alltså existensen av Heimskringla och de norska Konungasagorna som historisk källa, i alla fall som jag läser vad han skrivit på hans bloggsida.

Detta är aningen tråkigt, eftersom man måste skilja på helt mytiska berättelser typ Hervarar Saga (där en kvinna på grund av släkthämnd och det faktum att hon blivit utsatt för brott och förödmjukelser tar saken i egna händer och skaffar sig rättvisa, när ingen annan vill hjälpa henne) och fullt historiska sagor, typ Olaf Saga Helga. Vi skulle också kunna nämna Erik Rödes Saga, och hur Erik den Rödes halvt mytiska dotter Freydis – syster till Leif Eriksson – i Vinlandssagorna går fram barbröstad med svärd i hand emot Skrälingar eller Indianer, som vid anblicken av detta genast flyr – och för all del den moderne isländske filmskaparen Hrafn Gunnlaugson, som i filmen ”Den Vite Vikingen” låter en yngre man fråga om Skrälingarna inte sett nakna bröst förr, eller ens betraktat sina egna mödrar, medan en betydligt äldre viking tillrättavisar honom med kommentaren om att ”Jo, men deras kvinnor kanske inte hade så stora och vita som just Freydis – för se – min son ! – storleken har betydelse…”

asgardaVerklighetens Valkyria: Ung Kvinna från Östra Ukraina, och den nyhedniska ”Asgarda” rörelsen, som gått under i inbördeskrigets inferno… tillsammans med många av de kvinnor som var med i den…

Bortom allt detta, eller litterära; konstlade, romantiserade eller halvt parodiska framställningar finns förstås verkligheten, som också tar sig uttryck i arkeologiska fynd. Jag citerar, från Stefan Högbergs sajt:

 • sydnorska Kaupang, Skiringssal, begravdes en kvinna sittandes vid rodret på ett skepp med en yxa och en sköld bredvid sig. Ytterligare en kvinna, en man och ett spädbarn lades i samma grav, men vapnens placering associerar dem klart med den första kvinnan.
 • I Skiringssal finns även kvinnogravar som innehåller pilar.
 • Från Aurland, sydvästra Norge, finns uppgifter om ytterligare två kvinnogravar med pilar.
 • En kvinna som begravdes vid Nordre Kjølen nära Flisa i Hedmark (södra Norge, nära gränsen mot Sverige) fick med sig en komplett uppsättning vapen — arkeologerna hittade rester av svärd, yxa, sköld, spjut och pilar, och det är väl inte omöjligt att pilarna tillhört en båge som helt försvunnit.
 • När en kvinnograv i danska Gerdrup grävdes ut visade den sig innehålla en spjutspets.
 • I Birka har arkeologer grävt ut åtminstone fyra kvinnogravar som innehöll vapen. En med ett svärd, en med spjut och sax — sax i betydelsen germansk huggkniv, inte en kökssax — en med enbart spjut och en med enbart sax.
 • I Klinta by på Öland grävde man ut en kvinnograv från 800-talet som innehöll två pilspetsar, eller möjligen en mindre spjutspets och en pilspets.
 • I samma by begravdes på 900-talet en kvinna med en numera berömd järnstav som framhållits som en völvas redskap, men graven innehöll även en yxa och utrustning till en häst.
 • I Fröjel på Gotland hittade man en kvinnograv med en pilspets. Denna sitter dock vid kvinnans hals, och det lutar åt att den var dödsorsak snarare än gravgåva. Att kvinnan tycks ha vräkts ned i graven tillsammans med en man som blivit halshuggen förstärker intrycket av en våldsam död.

Så visst – för att summera – ja – kvinnliga krigare eller Sköldmör fanns verkligen, men de var otroligt sällsynta, och kan som sagorna berättar många gånger ha bestått av stolta eller djärva kvinnor som grep till vapen för en fullt berättigad anledning. Men för det mesta lade rent biologiska hinder sordin på Valkyriedrömmarna, hur självständig och stark den nordiska kvinnan må ha varit i tidiga år. I trettioårsåldern och framåt, fysiskt sett, var kvinnor och män inte längre på toppen av sin förmåga, och många bildade familj ganska tidigt, vilket vi också vet från arkeologins vittnesbörd – eller slog sig ned och blev vanliga enkla jordbrukare, handelsidkare, hantverkare och yrkesmän och yrkeskvinnor av alla de slag…

Motsvarigheter är lätta att finna än idag, för jag har en verklig Valkyria som rest ensam, levt ensam och kämpat ensam runt halva Världen vid min sida just nu, och jag kan försäkra er att hon är precis lagom stor överallt, och alldeles alldeles underbar. jag är mycket lycklig, tillsammans med henne; och för närvarande behöver jag inte fler… Freja har välsignat mig i rikt mått redan.

Annorlunda – och mera illa – gick det för den Ukrainska Asagarda-rörelsen, som på sin tid leddes av en fd major i de Sovjetiska Inrikestrupperna, efter vad man tror i väst, och hans hustru, som tillika var elitgymnast. De riktade sig främst emot kvinnliga ungdomar i de östra delarna av deras land – i många fall mycket fattiga, som varit med om fruktansvärda saker – och började undervisa dem i en blandning av kampsport, samt slavisk och nordisk mytologi. Rörelsen var aldrig renodlat nationalistisk, men däremot radikalfeministisk, och överglänstes på sin tid endast av FEMEN – en annan mycket märklig Ukrainsk rörelse, som jag också skrivit en del om.

Ungdomarna inom Asgarda fick se sitt land drabbas av inbördeskrig, och efter 2009 ungefär är inget officiellt känt om vad som hände dem. Många återfanns på den Ukrainska sidan i det krig som fortfarande pågår, men som har frusit till is, andra hamnade på den ryska sidan och de dog där, och några försvann alldeles – men de förtjänar en minnesruna, varenda en. Frid över deras minne – och må de överlevande få återvända hem !

Ett vet jag som aldrig dör – det är minnet efter de som levat väl” skriver Hávamál, och så är det också. Freja skydde för alla land !

1-a-asgarda

”Asgardas” ungdomar under deras storhetstid, 2007-2009.

”Tears of Gold” (9 September 2016)

I mina försök att få fram vad jag vill ha sagt, och popularisera Asatron och Hedendomen tar jag till alla medel, som ni märker. Jag inte bara satiriserar och skämtar ibland, utan jag pekar på verkliga missförhållanden och oförrätter, ”samhällstillvänt” eller ej. Jag har redan använt mig av populär retorik och kända talare, till exempel – ni bör ha märkt min parafras – som en annan Martin Luther – på en viss Dr King i de sista styckena av det förra inlägget, i alla fall om ni har det där, som kallas allmänbildning. Och har ni det inte, får ni väl skaffa er den saken via fusk, google, appar eller vad tusan som helst. 50 kronor till den som märker någon skillnad. See if I care…

Bilder, musik, text. Här finns inga tabun, och här låter vi allt gagna Asatron.

Jag har redan skrivit en annan hednisk parafras – på Bob Marley – och nu är det dags för Neil Young. Gör därför en liten hymn, tillägnad Freja, Freya, Freyja den stora Vanadisen, hon som ensam ser till att barn kommer till jorden, för de föds inte bakifrån och ur analen, som på Loke när han framfödde Sleipner, utan framifrån och från kvinnornas gudomliga härligt guldåldersunga fuktiga och rosa sköten...

Om ni inte begriper allt i den, så oroa er inte. Det beror på att ni inte känner Feja och hennes mysterier lika väl, som jag gör – eller på att ni inte frigjort er från krysten-dummen...

freja

”Tears of gold”   (melodi: ”Heart of Gold” – Neil Young)

She wants to live
She wants to give
and she cries tears of gold
She has the wisdom
she’ll never give
to those who doesn’t see
her tears of gold.
And she is never old.

She keeps on searching
for the love of Od.
And she is never old.

She’s in hollywood
She’s in Redwood
stands fierce in battle
shedding tears of gold
She’s been in your mind
She lives in my mind

Forever searching
with tears of gold.
And she is never old.

She keeps on searching
for the love of Od.
And she is never old.

index

 

I vilket ”The Norse Mythology Blog” lanserar ännu en teckningstävling… (inlägg från 15 November 2016)

Karl H Seigfried, den amerikanske professorn i Chicago som driver den flerfaldigt prisbelönta ”The Norse Mythology Blog” lanserade igår ännu en årlig teckningstävling för barn och vuxna – ett betydligt roligare och trevligare ämne att skriva om, än det slags nyheter som relativt ofta når oss här hemma. Temat den här gången – tävlingen varar ända till Midvinterdagen den 21 December, och allt om domare, klassindelning, regler – bara tecknad eller målad konst i original godkännes – datorer och digitala metoder får också användas – är Frejas Midvinter och Jul – och eftersom Freja inte bara är en gudinna för kärleken, utan minst lika mycket för kriget och magin i tillvaron, borde här finnas mycket att avbilda.

Eller, som den gode professorn förklarar – alla regler finner ni på hans sajt här

Your artwork entry must somehow relate to the character and legends of the goddess Freyja and the celebration of midwinter. This complex goddess has many aspects. Your job is to find something about Freyja that speaks to you and inspires you, then combine it with some aspect of midwinter and create your own original work of art.
Freyja has connections to battle, cats, love, travel, sadness, jewelry, ritual, magic, flight, death, and women. There certainly is a lot to draw on for your entry!

midwinter-art-contest-2016-norse-mythology-blog-facebook-google-plus-twitter-pinterest-rules-entry-carl-emil-doepler-1905-freyja-cats-chariot-wagon-flying

Själv skulle jag vilja hävda att Freja är minst fyra gestalter, snarare än en enda. Visst, hennes mest kända aspekt är som kärleksgudinna utan inskränkningar – hon gör aldrig något halvvägs, utan helt och fullt ut – men på sina villkor, och där och när samt med vem hon vill – inte nödvändigtvis vad de dödliga vill, eller vad andra makter och gudomar tycker vore lämpligt – och som Sessrumnirs sals härskarinna, (den på sittplatser rika) med ett helt hov av tolv mindre tärnor och gudinnor runt sig har hon blivit mest känd – men utöver det har vi den kämpande Freja, stridsgudinnan.

Lägg därtill sejdens Freja – hon som ”höll blotet längst uppe bland gudarna” och sedan Gullveig, girigheten eller guldtörsten, vilket en del anser vara Freja i en mer negativ aspekt. Sannerligen – konstverken och berättelserna om henne är legio, och hon gillar själv skildringar och bilder, sägs det i Gylfaginning – lägg därtill Hyndluljöds berömda ord om hur en av Frejas tillbedjare en dag gjorde en harg eller ett altare av gråsten, och rödfärgade det med oxblod – även om det bara var en hög med stenar, tog det åtskilligt med arbete, och den som ägnar sina krafter åt Frejas åkallan, får ofta nog svar – det är känt och prövat..

Slutar med lite ”funnen” konst på Internet, vilket förhoppningsvis kan verka illustrerande.. eller inspirerande för de verk, som jag väntar mig skapas inom kort…

mardoll__shining_on_the_sea_by_marisvision-d59rlqh Freja som ”Mardöll” eller Havsglansen av okänd konstnär

freyja

Hon är också Syr eller Suggan, Hildisvins följeslagerska

larme-dor-tears-of-gold

Gustav Klimts Freja – gråtande tårar av guld

freyja__goddess_of_love_and_war__me_modelling__by_gestiefeltekatze-d82w94l

En modern tyskas åsikt om Vanadis, ett annat av Frejas namn

tribute_to_freya___homenaje_a_freya_by_mvicen-d8w9jjm

Spansk urspårning ? I och för sig är hon också Thrungva, den för evigt trånga..

b4cf7f87eb8f1b7cc2f2dde2a7351acc

Innovativ variant på temat Freja, vagnen och kattorna

crhjumtxgaahxyi

Sam Flegals version av Freyja och Hildisvin

 

Från klarhet till klarhet med en ny bild av Freja (inlägg från 17 april 2017)

Medan det  finns sådana urspårade människor i vårt land som kallar sig ”fornsedare” och inte ens har kunskap om de allra mest grundläggande begreppen inom Asatro – ”Frej och Freja” har aldrig haft något förhållande med varandra, utom i Lokes beskyllningar – incest var något som man avskydde i den Nordiska kulturen – Frej är gift med Gerd, Jordgudinnan (som alla vet) och Freja söker efter Od, eller Svipdag – så finner jag andra och bättre framställningar av makter och gudar i Asatrons värld utomlands. Från Ryssland kommer denna bild – som säkert provocerar vissa – av Freja, ridande på Hildisvin, strids-svinet, vars namn också ses i Hilda, eller Hildur.

Som ni ser är den något kommersiell, men inte prålig, och har sin Sugg-estiva charm, angående detta med konst. Yxan på bilden kunde gärna ha fått bytas ut – den passar inte in – och förlagan är antagligen den här – en bild i John Bauers stil (han tecknade ju de ursprungliga illustrationerna till Viktor Rydbergs ”Fädernas Gudasaga”)

Härmed lämnar jag konstens och fotograferandet framställande Värld för ett tag, och går in på andra ämnen…

 

Nej, ”Valborg” är inget kristet helgon, och dagen har INGENTING med kristendom att göra (inlägg från 30 april 2017)

Som bekant är det Valborg idag, eller rättare sagt Valborgsmässoafton, eftersom Valborgsdagen – som nästan överallt i Sverige ansetts vara Vårens höjdpunkt, och tiden för det egentliga vårfirandet, ”Majandet” då man ”sätter Maj i vägg” och sjunger Majvisor.  Folklivsforskare som Martin P:son Nilsson och andra pionjärer inom etnologin hittade paralleller till Majandet, eller inbärandet av de gröna kvistarrna hos alla Europas folk, och till och med i den grekiska antiken, då det inte fanns någon kristendom överhuvudtaget.

Och vem är Valborg, eller som det heter på Tyska – Walphurgis ? Hon som borgar för Valen, med andra ord eller Valfrun, Vårfrun – den stora korerskan, Valeburga, Valepurga, Valdis, Vanadis – hennes namn är känt inte bara i Tyskland utan i alla länder med Germanska språk, alltså inte bara de Nordiska språken, utan också Frisiska, Tyska (i alla varianter) och Engelska samt holländska. Överallt tänder man så här års stora eldar till hennes ära, och utser ”May Queens” eller Majdrottningar, vilket också är ett hedniskt bruk från början, som inte alls har med någon krystad kristendom att göra. Jungfru maria har inte ett enda dyft med saken att göra hon heller, för våren är inte steril, den är könlig och sexuell, ingen trist ”jungfrufödsel”.

Freja tar var dag av Valplatsens fallna hälften” står det i Eddan, och hon ensam är Vanernas Dis, själva Vanadisen – Walphurgis. Det är ett namn som inte många kristna begriper idag, men som är helt och hållet hedniskt från början.

De kristna har visserligen hittat på ett fiktivt helgon, en ”sankta Walepurga” som skall ha levat på 700-talet, men vars historiska existens aldrig någonsin bevisats, och fortfarande bara är en from helgonlegend. Hon skulle ha varit syster till en viss Willibald, som i samband med Bonifatius härjningar och plundringståg emot Sachsarna rest från England till Tyskland, och under Bonifatius huggt ned inte bara den heliga eken vid Geismar, utan som alla kristna förstört, mördat, skövlat och bränt och slutligen – när hon blev för gammal för det – slutat sina dagar som abedissa i ett nygrundat kloster i Eichstedt, som man byggt på ännu en skövlad och förstörd hednisk kultplats. De få skriftfragment man tillskriver henne är från 800-talet, dvs långt senare, och hennes ben ska också ha placerats i en klippskreva utanför klostret, när uthungrade människor i närheten mycket riktigt brände det. Hennes ben ruttnade sönder, på det vanliga katolska viset, och från dem sipprade en helig olja, påstås det, men det behöver ingen tro på. Så långt katolikerna, och deras smutslegend.

Valborgsmässoeldarna är däremot mycket äldre, för även om man inte har några beläggg för deras tändande just i Sverige innan 1700-talet, förekom de på kontinental botten långt innan den fiktiva Walepurga ens var påtänkt eller uppfunnen, och varför ett kristet helgon ska gå omkring och bära Frejas eller Vanadis namn kan man ju fundera mycket över, men det här är bara samma tröttsamma ”kristifikation” som när Skade i Skadevi fick bli ”Sankta Elin” av Skövde (ett annat helgon som sannolikt aldrig funnits, och som inte är erkänt av kyrkan ens idag)

Valborg fortsätter att vara en obskyr, endast till hälften känd gestalt, men Freja, majfesten, majdrottningen och majandet känner alla till. På slavisk botten – för Majfirandet är känt även där – heter Majdrottningen ibland ”Kostrubunku” och det är också hon som är huvudpersonen i Igor Stravinskijs ”Våroffer” som väl de flesta bildade människor hört om. De kristna bevisar bara sin egen okunskap genom att dilla och lalla vidare om katolska helgon, och de är utestängda från så mycket skönt och vackert, som den hedniska delen av mänskligheten genast förstår och känner sig hemma med.

Stravinskijs balett har ibland uppförts just under namnet ”Walpurgis” eller Valborg, men i verkligheten skedde inga människo-offer, särskilt inte av slaviska majdrottningar. Vad den slaviska – och baltiska traditionen – som också kopplats till ”Kupala” eller Midsommar – gått ut på, är däremot att kvinnorna som deltog i majfesten anordnar ett gemensamt bad istället, där ”majdrottningen”, ”kostrubunko” eller vad hon nu kan antas heta ska kastas i vattnet, och under fröjdefulla former badas. Jämför med Nerthus, som Tacitus och romarna var så rädda för… Vid Midsommar offrar de ukrainska flickorna Midsommarkransar, liksom vi ibland här även bekransar oss vid Maj, och att de väljer åt sig en man för Midsommarnatten, har jag själv sett, och upplevt…

Maj och Midsommar brukar ofta glida över i varandra, och eftersom vissa inte kan få för mycket av det goda, eller i det här fallet Frejas sällsamma kraft, kan man ju tänka på alla de sk ”Pingstbrudar”, ”Majbrudar” och andra folkliga seder som förekommit ända in till 1800-talets slut eller 1900-talets början i Sverige. Till ”Majbrud” eller Frejas gestalt, nedstigen på jorden och levande bland människorna, skulle man i 1880-talets Skåne ta en kvinna som var ”en rikti Dansekatta” eller med andra ord tillräckligt lätt på foten, och alltid lång, blond och högvuxen, så att hon kunde gestalta Freja eller Vårfrun. ”Den som har stått Majbrud, får heller inte någon brudeskrud” sade man också, och med det menades att den som tagit på sig den utvaldas roll, måste stå vanliga människor och förhållanden fjärran för åtminstone en tid, eftersom hon så att säga närmat sig det gudomliga. Frejas fester var visst inga lössläppta orgier eller något annat, utan högst ordentliga kransagillen, dansfester och våröl för bygemenskapen, och så var det långt fram i tiden…

Till och med min gamla farmor – som blev över 92 år blev utsedd till majbrud i sin ungdom, men slutade som en högst respektabel prästfru, så där ser man…

Ska man ikläda sig Frejas roll och bära Brisinga-men, det stora havssmycket, måste man ha vad som krävs... Det går inte för vem som helst…

Den friska havsbrisens glöd eller men, är förstås solen, som sjunker i havet eller reser sig ur oceanen, precis på samma sätt som planeten Venus eller Mardöll – som är och förblir Frejas stjärna – kan vara Aftonstjärna eller Morgonstjärna, beroende på när man ser den. Men, inte alla kvinnor förmår bära solsmycket. För att komma dit hän måste man ha vad som krävs, och även tänka, tala, gå och handla på rätt sätt – och det är inte alla som kan, särskilt inte dumma, feta och fula amerikanskor, eller andra som missbrukar Frejas heliga namn – vilket man ska akta sig noga för att göra… Många har tänkt sig Brisingamen som gjort av guld eller bärnsten, och det finns absolut inga hinder för att uppfatta smycket så, inte heller Frejas heliga gördel, som hon kan spänna om sig som ett slags styrkebälte, för att öka sin attraktionskraft och sin förmåga till sexualitet månggfaldiga gånger, ungefär som Tors egen Megingjord, som emellertid bara ökar styrkan och de manliga kroppskrafterna.

Allt är inte kärlek, som kallas så, och bara för att vissa figurer går runt och bräker som får om det, blir livet eller Våren inte kärleksfullare eller godare för det. Se på ”fornsedarnas” idiotiska flumsnack, till exempel…

Striden mellan Sommar och Vinter, eller Majgrevens kamp med Vintergreven, en annan främst medeltida sedvänja, har knappast varit så vanlig i vårt land, men vanligare på kontinenten, där redan Frankerna och andra Germaner höll ”Campus Majus” eller stora truppmönstringar och torneringar på just den första maj, då alla vapenföra män skulle inställa sig ”med fulla folkvapen” inklusive tre tolfter pilar och mat för två veckor inför tinget och kungen.  Här syns den äldre Freja, hon som är stridens gudinna lika mycket som kärlekens – och vad en del underhaltiga avhandlingar beträffar, som t ex Gullan Gerwards ”Majgrevefesten” från Lunds Universitet 1996, ger jag inte mycket för dem, därför att man konsekvent valt bort alla hedniska källor, eller utelämnat allt förkristet material, och sedan försöker bortförklara Majgreven och Majdrottningen som ”gesunkenes kulturgut” i någotslags Kvasi-Marxistisk anda, dvs Vårfesterna skulle vara ett slags parodi – i medeltida gillesform – på adelns tornerspel, intåg i städer och ridderliga ideal överhuvudtage, fast överförda till landsbygden, där de alltså skulle ha hållit sig kvar intill industrialismen… Men till och med i Ryssland, och så även Sovjetunionen, firades Första Maj alltid med enorma militärparader…

Men allt det här smakar dålig vetenskap, för man kan inte bara ”välja bort” källor bara för att de är förkristna, och förekommer över hela Europa gemensamt – och även om Vårfesterna så småningom – under den kristna tiden – fick en delvis annan funktion och nedsjönk till vanliga bykalas, där folk åt, drack och hade roligt av hjärtans lust – så kan Hedendomen aldrig besegras i alla fall. Den uppspirar alltid, som studenternas valborgsfirande eller gräset om våren, och Frejas verkliga budskap är evigt – det handlar om man och kvinna, inte om man och man, eller två kvinnor, som försöker ligga med varandra.

Slutligen borde här sägas något om Frejas Vrede – ett ämne jag har berört förr.

I början av 2000-talet hittades denna figurin i Silver från 800-talet i Tissö, Danmark, och den föreställer mycket riktigt Freja när hon är ordentligt arg, på precis det ställe som nämns i Trymskvida 13, där både Tor (den manliga styrkan) och Loke (den manliga slugheten) blir utkastade ur hennes bostad, och hon skriker, vrålar och sliter sitt hår:

Freja blev så arg, att  solsmycket Brisingamen (som mycket riktigt syns på figurinens bröst) sprang i småbitar, och hon rev sönder sina egna kläder i vreden, och kastade trasorna efter Tor och Loke, som ensam plockade upp de ömkliga resterna, och försökte skapa sig något därav – vilket inte alls lyckades, utan bara blev en hemsk travesti – för han hade inte den rätta förmågan, eller vad som alls krävs för att skapa något vackert. Freja hatar att utnyttjas, på alla sätt, och jag skulle tro att de som nu missbrukar hennes namn till att sälja allehanda varor, såsom Freja Melkesjokolade i Norge, diverse bryggerier, cigarrfabrikanter i Sverige och andra – exempelvis i Berkely, California, USA får akta sig, den dagen Freja slutligen tröttnar på dem, och vänder sitt ansikte ifrån dem för alltid – för sådan är hon nämligen.

Den rasande Freja enligt en tysk illustration från 1800-talet

Man ska inte ta Freja och hennes krafter för givna, ty även om hon förstår skämt och skoj och har en viss humor samt – har jag förstått – till och med medlidande med människorna, så tål hon inte att missbrukas, eller att bli utnyttjad. Där går ändå gränsen, och ifall den gränsen överskrids, så vänder hon på klacken och vänder sig om och går – för alltid ! Detta gäller även var och ens Husfrejor, som ni kanske redan märkt, och redan förstår. Allt tål Freja, Freya, Freyja (upprepa alltid hennes namn, särskilt i sänghalmen !) – till och med att låta sig bindas fast, bli ordentligt piskad och ligga fjättrad i underjorden, glömsk av det faktum att hon faktiskt är Freja – ifall vi får tro Viktor Rydberg, som i ”Fädernas Gudasaga” återgav en av hennes mindre kända myter, inklusive berättelsen om Svipdag eller Od, den man hon överallt sökt men som hon inte funnit, och som hon alltid trånar efter. ”Nicht Menschliches ist mir Fremd” eller ”Inget mänskligt är mig främmande” är också Frejas ordspråk, när det kommer till kärlekens och erotikens område, men att bli utnyttjad, tål hon som sagt inte.

Överskrider man kärlekens gränser, och visar man inte Freja tillbörlig respekt – hon korar valen, det är på hennes och ingen annans villkor som det hela sker – så går hon sin väg, så ÄR det bara – så går det också som det går. Missbruka aldrig aldrig hennes namn, och uppkalla aldrig aldrig barn eller er själva efter henne,  för det kan sluta illa – mycket mycket illa – utan håll er till sanningen, de namn ni verkligen fått, och vad ni egentligen är och heter. Blota aldrig i människoblod till henne, men ära henne med hjärtat istället.

Kom ihåg vad som står att läsa om Ottars blot i Hyndluljöd !

Endast så och bara så blir Freja nöjda med er. Endast så och bara så får Freja inom och utom er verklig tillfredsställelse.

”Frejas tårar av guld, över människornas missbruk och oerhörda dårskap” (Tavla av Gustav Klimt)

Själv åker jag nu iväg någonstans – med två av mina Husfrejorde är ju tolv till antalet, och lika strålande som himlens stjärnor – men sådant är inte till för er, ni oinvigda, ty allt är icke som ni tror, och ni är bara lekmän, där jag är en äkta Gode – och slutar med en vacker sång. För – ska man ta ut svängarna ordentligt, kan man alltid göra som den store skalden Bellman ni vet – han som först av alla på svenska sade ”Jag är en hedning” och rakt fram ”Jag till Fröjas dyrkan går” så att man verkligen förstod vad han menade. Tänk på detta i Valborgs- och Midsommarnatten:

Drick ej mera än du tål – tänk på dina göromål ! – Tänk på din Chloris, där hon ligger, pigger – visar dig sin blomsterskål !

Detta skrev Bellman verkligen i sin 49:e epistel, och alltsammans är alltså dagsens sanning – det har intet med katolska helgon att göra

Var det ”Blomsterskål” eller Picnic Basket eller ”Party Bowl” det hette – ja en del saker har som Freja många namn

Ja, kort sagt – och för att bre på tjockt och fläka på med musik:

Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn
und dann werden tausend Märchen wahr.
Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergeh’n,
die so groß ist und so wunderbar.

Wir haben beide den selben Stern
und dein Schicksal ist auch mein.
Du bist mir fern und doch nicht fern,
denn unsere Seelen sind ein.
Und darum wird einmal ein Wunder geschehen
und ich weiß, dass wir uns wiedersehn…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s