Katoliker

Tankar om Påven och hans ”Finansminister” och Kardinal, Mr Pell…

Så har det äntligen hänt. Efter flera år av juridiska processer och decennier av nedtystade utredningar inom den Katolska Kyrkan i Australien, har George Pell, Ärkebiskop av Australien, Katolsk Kardinal och tillika Vatikanens fd ”Ekonomichef” eller Finansminister, till slut dömts för två av sina sexbrott emot småpojkar. SVT, den Svenska Statstelevisionen anger felaktigt, att det skulle ha rört sig om ”körgossar” när det är två 13-åriga korgossar, inget annat, som Mr Pell haft könsumgänge med. Riktigt är emellertid, att Mr Pell enligt Australisk lag kan komma att dömas till upp till femtio års fängelse, och till det bör man lägga, att det finns hela organisationer, som sysslar med att försöka rehabilitera de tiotusentals, ja hundratusentals offer som finns, enbart i Australien för de katolska prästernas uppenbara brott. Också statliga undersökningskommissioner har tillsatts i det landet, när det gäller dessa förbrytelser, men i Sverige har vi aldrig haft någon sådan. Ändå framstår det som alltmer självklart, att om vår egen Justitieminister Morgan Johansson skulle våga tillsätta en komission, och sluta ge miljonbidrag till den katolska kyrkan, och sluta hålla de sk ”religiösa friskolorna” bakom ryggen, så skulle antagligen många fler sexbrott emot barn klaras upp.

Australien. Irland. USA. Filippinerna, Mexico, Tyskland, påvens hemland Argentina. I land efter land, stat efter stat har Katolska Präster, Biskopar, Kardinaler och Munkar blivit dömda av oberoende civila domstolar för upprepade fall av pedofili. I Sverige däremot, gör myndigheterna ingenting alls åt saken…

Svenska media har också helt glömt bort att berätta, att Pell varit under åklagarutredning för många, många fler brott, och även skyddat flera präster, som begått fler än 54 övergrepp. Vad UNT däremot vågar snudda vid i förbigående – men utan att ta reda på hela sanningen, är att inte mindre än sju procent av de katolska prästerna i Australien blivit identifierade som sexförbrytare i de statliga utredningarna. För några år sedan sade Påven själv, Hans Helighet Franciskus den förste, att han trodde att andelen högst kunde vara 2 % – även om Vatikanen senare såklart försökte förneka det.

Katolska kyrkan av idag är en förbrytarorganisation, och en organisation som skyddar förövare. Sådan är den bistra sanningen, även om den inte är rolig att höra – för de kristna. Det torde ligga i öppen dager, och nu går det inte att förneka detta längre. Skenbilden och den heliga fasaden har rämnat. Till och med Hans Helighet Påven själv har sagt, att han finner de brott som begåtts inom hans egen kyrka för ”Monstruösa” som han uttrycker det. En kongress har hållits inom den heliga moderkyrkan självt, ledd av Påven personligen. Även om jag själv är en hedning; och inte någon Påve; måste jag först av allt säga, att jag faktiskt tror att Hans Helighet har ett gott uppsåt. Han visar god vilja att lösa problemen, och gör mer än sina företrädare, då han faktiskt erkänt problemets existens, och förstår det. Och – när det rör ämnet religion, eller ”sunt förnuft och förstånd”:

Asatron har, som ni vet Godord, eller demokratiskt framröstade och godkända religiösa funktionärer för en viss tid, men inget fast prästerskap eller evigt ämbete för sina Gydjor eller Godar, och det utesluter relativt många typer av missbruk, som annars kan uppstå – till exempel när religiösa funktionärer i andra religioner anser sig vara bättre, förmer och närmare ”gud” än människor i allmänhet, eller rentav guds ställföreträdare på Jorden, vilket en del Påvar gjort gällande – om än inte den nuvarande… Hela kristendomen bygger på tanken att prästerna som ”den allsmäktiges” representanter också har del i denna allsmäktighet – samt i kraft därav – kan behandla sina församlingsmedlemmar och underställda exakt som de vill, när de vill och hur de vill. Att ifrågasätta kristna präster, har i alla tider också varit att ifrågasätta ”guds” påstådda allmakt.

Vilken är ”den heliga stolen” och vem är dess främste företrädare ?

Den nuvarande Påven däremot, har en personlighet, som föga liknar eller påminner om hans direkta företrädare Han verkar till och med ha en viss humor, och framstår för mina ögon som mycket mänsklig, ja som en god själasörjare för sig och de sina. Hans egen lägesbedömning saknar inte heller drag av realism, för Påven har tidigare – innan den senaste sexbrott-synoden eller ”kongressen” erkänt, att vi inte kan vänta oss några underverk eller mirakel av den katolska kyrkan, och att vi inte skall hysa alltför stora förhoppningar om denna organisation. De tiotusentals förövarna måste överlämnas till den Världsliga rättvisan, helt enkelt. Kyrkan kan inte skydda dem längre, eller försöka skyla över vad som hänt – i flera hundra år. Offren kan heller inte hoppas på någon ekonomisk kompensation från kyrkan, och får alltså ingenting alls för ”sveda och verk” eller vad de utsatts för, utom rena förböner – som om det nu skulle hjälpa…

Samtidigt har Hans Helighet de sista dagarna gjort en del uttalanden, som verkar mer kryptiska och svåra att förstå i sammanhanget. Det verkar nästan som om Påven ”skyller ifrån sig” på samma sätt, som de kristna alltid skyller ifrån sig på sin låtsas-kompis Satan eller Djävulen, men låt mig återkomma till detta om en stund.

Underligt nog får vi aldrig läsa om några sex-skandaler hemma hos Satan, ni vet Horn-Per, Gamle Skam, Gammel-Erk, Hin Håle, Han-som-tyckte-att-Åmål-ändå-var-något – och han ska alltså vara ”den onde” sägs det… Hur kan det komma sig ?? (Säg vad ni vill, men han sägs ha de bästa musikerna, och håller sig i alla fall till vuxna fruntimmer)

Vad Påven säger har nämligen en oerhört stor betydelse, i alla fall om man råkar vara katolik, och det påstår kyrkan själv att över en miljard människor på vår planet fortfarande skulle vara, även om det förstås kan råda delade meningar om den saken också. Enligt en Dogm eller Påvlig Bulla från 1870-talet är nämligen Påven Ofelbar. Han kan helt enkelt inte göra fel, inte säga fel och inte ha fel i sak, för är man troende katolik, är precis allt Påven säger, eller uttalar sig om bokstavlig sanning. Påven är inte en vanlig människa, för alla hans uttalanden måste vara faktamässigt oerhört väl underbyggda, och de utgör också själva grunden eller tolkningsföreträdet för den katolska religionen. Kurian eller hans rådgivare måste sörja för den saken, och det finns alltså inga Trumpna, Trumpade ”twitterpåvar”…

Ingen annan, förutom Påven, har enligt Katolicismen ett sådant tolkningsföreträde, och tror man inte på detta, så kan man heller inte vara någon troende katolik. På sin höjd liberal katolik, men inte mer än så. (Det finns en helt självständig Liberal Katolsk Kyrka också, men denna sekt erkänner inga Påvar alls). När Påven nu har uttalat sig i saken, har Påven talat EX SESE – eller ”från sätet” som det heter på latin, och detta går heller inte att bestrida. Då har han bland annat sagt följande ord:

Jag har påmints om den grymma religiösa vanan, en gång utbredd i vissa kulturer, om att offra mänskliga varelser, företrädelsevis barn, i hedniska riter, sade påven under konferensen i Vatikanen.

– Citat av Hans Helighet Påve Franciskus I enligt Uppsala Nya Tidning, 2019-02-26 (Felstavningen är tidningens. Det heter ”företrädesvis” på god svenska)

Exakt vilka hedniska religioner är det då Hans Helighet Påven syftar på ? Menar han till exempel, att barnoffer skulle ha praktiserats i Norden ?? Det finns inga som helst vetenskapligt hållbara bevis för det. Menar han istället Karthagernas och Feniciernas påstådda Molok-dyrkan ?? Beklagar, ers helighet – men det finns inga påtagliga bevis för den saken heller, så vitt jag vet. Ursprungligen var Moloch en judisk gudom, inte en hednisk. Således förefaller det som om Påven faktiskt har fel i sak. Inte heller Aztekerna eller Mayas offrade barn, i någon särskilt stor omfattning – Påven är ju Sydamerikan, och det kan ju då vara det han syftar på – eller sägs syfta på. Han kan ju ha blivit felöversatt, eller felciterad – svenska media håller som vi sett ofta en mycket låg kvalitet. Se SVT:s artikel här ovan.

Påven har också i början av sin pågående ämbetsperiod sagt, att det i hans barndom i Buenos Aires var så att man fick slå folk på käften om de förolämpade ens morsa, och därför borde det än idag vara tillåtet för honom att slå folk på käften, om de förolämpade ”allas vår moder” alltså den katolska kyrkan. Detta enligt vad flera Världsmedia, bland annat BBC World News rapporterade den gången.

Kom nu ihåg, att Påven är ofelbar, och att miljoner katoliker världen över tar hans ord för bokstavlig sanning, även om det han förkunnar torde vara olagligt i de flesta civiliserade länder, och knappast ens kristet eller kristligt – kristendomen är ju en religion som utgår från att alla ska ”vända andra kinden till” och alltså få okristligt med stryk flera gånger… Å andra sidan medger jag också, att Hans Helighet kanske skämtade till det, den gången, eller att han kan ha blivit felciterad – återigen. Frågan är emellertid – Om någon förolämpat den heliga Moderkyrkan – Gäller inte det då också Kardinal Pell, Vatikanens tidigare ekonomichef – och skall han då också ha på käften, kanhända ? En stor fet djävla smäll, åt Kardinal Pell ? Eller hur resonerar hans helighet – egentligen ??

Länge leve hans helighet Franciskus – som i Boxning är en friskus !” Yes Box Påve ! Do you box straight, or rough and tumble ??

På engelska finns det ett uttryck, som heter ”Do you box straight, or do you rough and tumble ?” Det innebär ungefär, att man måste vara någorlunda ärlig mot sin motståndare, om man alls ska delta i en debatt, och inte komma med helt ogrundade beskyllningar eller ”halmgubbs-argument” som Påven gör, vad gäller hedniska religioner under forntiden. Vad han sagt, utgör ingen godtagbar ursäkt eller förklaring för katolicismens många brott genom historien, från negerslaveri till häxbränning, folkmorden i Amerika, kulturmordet i Norden… Listan kan göras hur lång som helst. Inte heller finns några som helst bevis för att någon nutida religion, hednisk eller ej,  nuförtiden skulle ha begått sådana sexbrott emot barn, som just katolikerna de facto befunnits skyldiga till. Ingen annan religion i modern tid, inte ens islam, har uppvisat dylika problem i den omfattningen, det måste hans helighet erkänna. Också de nutida satanisternas och djävulsdyrkarnas påstådda ”barnoffer” har i de flesta fall visat sig vara Stephen King-litteratur och kristna fantasier, även om enstaka psykopater naturligtvis finns, och alltid har funnits.

Johannes ur Kötlum, en Isländsk poet, sa en gång såhär, angående hela kristendomen – enligt vad jag själv ”råkar minnas”:

– Det är saligare att giva, än att taga. PÅ KÄFT !!

Om hans helighet alls vill fortsätta debattera, bör han hålla sig till sanningen, och sluta ljuga eller beskylla andra religioners företrädare för saker de inte gjort, ens i forntiden. I brist på bättre, bör han i alla fall kunna presentera konkreta bevis för sina utsagor, och för all del, för all del hans Helighet – vad är det ni katoliker ägnat er åt, ända sedan ni för första gången försökte etablera er här i Norden ? Svara på det, om ni kan…

I Rimberts krönika om Ansgar, Vita Anskarii, står det skrivet om den förste katoliken i Sverige, att han var så höghelig, att han inte sov med ”lekbröderna” eller sina kor- och stjärtgossar, ens under längre sjöresor. Varför skulle Rimbert – hans direkte efterträdare på stolen som Missionsbiskop i ärkestiftet Hamburg på sin tid, ens behöva påpeka detta, om det inte vore en regel på den tiden, dvs de flesta munkar faktiskt ”sov ihop” med barn, eller rättare sagt låg med dem. Annars skulle ju Rimbert inte behöva skriva, att just Ansgar var ett av de få och lysande undantagen ifrån denna utbredda ovana.

 

Enligt Discordianerna, som dyrkar Tvedräktens och Kaos gudinna Eris, är vi alla Påvar… ja, det är hemskt, men sant…

 

Rimbert berättar också om, hur ”lekbrodern” Fulbert, som stod under Ansgars andliga överinseende, en dag blev ihjälslagen med en bräda. Detta kommer in i Rimberts text, helt plötsligt och ryckvis i krönikan; och omnämns som om det vore en allom bekant händelse, ja något som alla i den katolska kyrkan kände till, och Ansgar blev mycket riktigt förvisad på flera år till ett litet kloster i de östra delarna av Tyskland, alltså det då fortfarande hedniska Sachsen, den dåtida kyrkans absoluta utmarker.

Det berättas också om hur de kristna gjorde ”pojkuppköp” i städer som Slesvig och Ribe, och hur unga pojkar drillades till kor-, kör- och stjärtgossar, i akt och mening att senare göra dem till katolska präster.

Se själva efter, får ni se. De katolska missionärer, som sändes till de Nordiska länderna, var inte guds bästa barn, precis – om vi nu ska ”påminna oss” något.… som Påven  mycket riktigt säger…

Vi kan också ”påminna oss” den här mannen. Doktor Martin Luther, han som lånade Tors Hammare, för att spika fast sina teser i Wittenberg. Luther ansåg – till skillnad från den nuvarande Påven, att någon reform av den katolska kyrkan inifrån dess maktstruktur helt enkelt inte var möjlig. Istället måste man bryta helt med katolicismen. Avsäga sig den, en gång för alla, helt och hållet. Bort med alla sk ”heliga reliker” eller ruttnande likdelar i kyrkorna. Bort med alla kannibal-ritualer, eller det bokstavliga ätandet av kristi kropp. Bort med alla påvar, alla dogmer, all överhet – och bort med celibatet för prästerna, eftersom det bara för till homosex och perversioner – alltsammans helt epokgörande tankar på sin tid, som förde vår mänsklighet framåt.

”Sola fide” eller tron allena, frälser – ansåg Luther. Den måste predikas på ett enkelt sätt, så att alla människor förstår – och på deras eget språk. Så talade en sann German !

Påven är trogen sin egen lära, och en trogen herre för sin flock – därpå tvivlar jag icke. Men – jag är inte katolik, och jag blir det aldrig heller. Mitt land har under nära 500 år varit protestantiskt, och under flera hundra år, var katolicismen i lag förbjuden här. Det var heller inte utan orsak. Vi fick ett rättssamhälle, en sekulär stat – och så småningom demokrati – med hjälp av kungen, och de fria bönderna. För detta kan vi tacka Luthers humanism, och den germanska pliktkänsla, som säger att man bör hylla sitt arv, sitt ursprung och sina förfäder. Tingstraditionen, den germanska rättsordningen. Hundratusentals svenska soldater har dött i strid för att hålla katolicismen utanför vårt land, och för min del tänker jag inte glömma dem. Deras arv förpliktar, för det finns än idag mycket konkreta skäl till att låta Katoliker stå utanför alla former av statligt stöd – den sortens religion, som de ägnar sig åt, förtjänar inte att finansieras eller spridas med skattemedel. Det finns goda katoliker – ja kanhända ! – men den som är katolik, är ingen god svensk – för han eller hon har i så fall tagit ställning emot allt vad det svenska rättssamhället i hundratals år har stått för.

Islam och Katolicism, samt liknande religioner, ska inte ha statsbidrag i dagens Sverige, för deras brott ligger i öppen dag, och demokratin eller det sekulära samhället är ingen självmordspakt. Den har rätt att försvara sig emot de krafter, som försöker vålla dess undergång – och – det säger jag – även om det Luther-ordet har blivit missbrukat, och få vet, varifrån det kommer –

”Meine ehre heisst Treue !”

Därför, mina hedna och ludna bröder: Tvivla icke, utan tro. Sanningen ska göra eder fria, och vi vet alla sanningen om den katolska kyrkan. Mer och mer läcker ut. Mer och mer kommer i dagen.

Nyligen helgonförklarades en av den katolska kyrkans modernaste eller senaste påvar, sägs det. Samma Påve bröt emot svensk lag. Han vanhelgade och profanerade en av den svenska kulturminnesvårdens viktigaste platser. Han skändade en plats, och en helgedom, som är viktig för all världens Hedningar.  Han hade inte tillstånd att göra det, och ingen katolsk kyrka har heller haft någon laglig rätt att använda den platsen. Vi själva ställer inga runstenar i Peterskyrkan, vid Berninis högaltare. Vi själva bränner inga kyrkor, våldtar inga barn, ränner dem inte i röven, och kör kuken i stjärten på dem, om och om och om igen, vilket Kardinal Pell befunnits ha gjort i en sakristia, om vi får tro UNT.

Vi är icke av en sådan flock, och icke av det fårahuset. Ni – katolikerna – haver gjort vad som skulle vara herrans tempel till en svinstia, inte en sakristia, och ni har vanhelgat  och fortsätter vanhelga våra heligaste rum, och de få platser vi Hedningar alls har kvar. Allt detta trampar ni på, allt detta kränker ni, allt detta försöker ni vanställa och – som det numera heter – appropriera för egen räkning.

Säger icke denne mytiske och påhittade, som ni kallar frälsare eller kristus jesus, lika verklig som Tor eller Stålmannen: ”Det ni har gjort emot dessa, mina minsta bröder, det har ni också gjort emot mig !”

I vilket svenska media och TT begår ett KARDINALFEL angående Monsignor George Pell

Svenska Medias ”faktakoll” eller kvalitet är ofta mycket låg. Idag besannades det ånyo. De flesta tidningar i Sverige, till exempel, skriver bara rent mekaniskt av varandra, eller använder starkt förkortade ”klipp” från TT, helt okritiskt och helt utan någon kontroll av läget ur allmänna källor – och därför blir ofta kvaliteten på rapporteringen rent undermånlig.

Denna artikel – ur Aftonbladet bär syn för sägen. Till och med lilla Hallandsposten har ett sakligare skrivet inlägg i så fall.

Detta gäller Kardinal George Pell från Australien, en av de mest förhärdade sexualbrottslingarna och pedofilerna i hela den katolska kyrkans moderna historia, och det vill inte säga lite, som ni säkert förstår. Aftonbladet påstår rakt ut, att ”två av tre domare i Australien haft fel” angående det uppmärksammade rättsfallet emot en man, som tidigare med rätta kallats ”Påvens finansminister” och varit den högste ansvarige för katolska kyrkans enorma ekonomiska tillgångar.

Kardinal George Pell har dömts för två fall av våldtäkt – en oral – på minderåriga, samt tre andra grova sexövergepp emot barn. Svenska Aftonbladet har FEL I SAK.

Om någon ”har fel” i det aktuella fallet, så är de just den svenska kvällstidningen. Pell har inte bara dömts för två grova sexövergrepp på tidigare korgossar eller rättare sagt stjärtgossar, något katolska präster genom tiderna ofta hållit sig med. Han har dömts för fem övergrepp, som han själv begått (inte alls två, som Aftonbladet felaktigt hävdar), och för att han systematiskt och över en lång följd av år förtigit andra fall av pedofili, som katolska präster i Australien och USA har ägnat sig åt. Bättre mediakällor och korrektare media utomlands, har redan redovisat alla fakta och detaljer i det aktuella fallet.

Övergreppen skedde på 1990-talet, skriver Brittiska ”The Guardian”, och kardinalen är nu 78 år gammal – men har hela tiden kvarstått i sin befattning, trots att Katolska Kyrkan känt till övergreppen under en lång följd av år. Hans offer har fått skador för livet, och en av dem avled sedermera i en heroinöverdos på Sidneys gator. Ändå döljer svenska media sanningen.

Aftonbladets kommentar till händelserna i Australien avslöjar en fundamental okunskap om hur själva rättssystemet i Anglosaxiska länder alls fungerar. Tydligen har dess journalister inte ens gjort sig omaket att lära sig det, eller kontrollera elementära fakta. Det är inte alls så att det finns två domare, som ”haft fel” för i Anglosaxiska länder finns ett jurysystem, som fäller själva avgörandet, medan fackjuristerna eller i det här fallet domarna bara har en rent administrativ och övervakande roll. I Sverige och de flesta civiliserade länder är förhållandet det rakt omvända. Här dömer fackjuristerna, och nämndemän och liknande politiskt tillsatt bråte står för kontrollfunktionen, och skall endast gripa in ifall allvarliga processuella fel eller uppenbara rättsövergrepp föreligger. Så lär det nog inte vara i Pell-fallet.

Vad man kritiserar är Juryns enhälliga beslut från tidigare i år, och varför man vill få det upphävt, är för att bevisningen kring en enda av de sammanlagt fem åtalspunkterna skulle ha varit missledande, eller rättare sagt det sätt, på vilket beviset i det enda fallet lades fram för Juryn, enligt The Guardian. Det är en väsentlig skillnad, emot Aftonbladets partiska sakframställan, som bara citerar Pells  egen försvarsadvokat, men helt utelämnar andra fakta.

Ärkebiskopen av Sidney påstås fortfarande hävda Pells oskuld, trots den mycket starka och icke ifrågasatta bevisning som finns i de andra fyra fallen. Vatikanen har enligt tyska källor redan utsett Pells efterträdare, och entledigat honom från alla uppdrag, trots den dom som Australiens högsta domstol mycket väl kan fastställa senast i Mars. Kardinal Pell dömdes till minst 2 års fängelse, ett ytterst lindrigt straff, med tanke på att straffskalan för hans brott i Australien kan lyda på upp till 50 år. Det är svårt att finna andra förmildrande omständigheter än just kardinalens högst framskridna ålder, och det faktum att han för länge sedan borde ha gått i pension.

 

”Skynda er för fan, vi får snart en VIP-kund…” (Teckning av Sergei Elkin, the Moscow Times)

Tidigare har svenska media också hela tiden hållit den katolska kyrkan bakom ryggen, och undvikit att skriva om dess många, upprepade och grova övergrepp – också i Sverige och de övriga Nordiska länderna, samt länder som direkt gränsar till Sverige. I Tyskland noterades i höst hur mer än 4,4 % av alla Tyska katolska präster gjort sig skyldiga till pedofili. Det finns mer än 3600 offer, enligt vad en biskopskongress i Fulda redan erkänt.

I enbart en skola för korgossar eller stjärtgossar i Regensburg – för den så kallade sångkören ”Regensburger Domspatzen” noterades 547 sexuella övergrepp på minderåriga, enligt vad den tidigare Påvens bror, kardinal Georg Ratzinger, tvingats erkänna. Förhållandena där har blivit jämförda med helvetet, och nazismens koncentrationsläger.

På Island har flera fall av katolska sexövergrepp klarlagts.

I Norge har det kommit fram, hur Katolska Kyrkan systematiskt förfalskat sitt eget medlemstal, och genom långtgående bedrägerier orättmätigt tillskansat sig miljontals kronor, varje år i mer än 25 års tid, utan att Norska staten kontrollerat det (se under rubriken ”katoliker” här ovan). Den norske ärkebiskopen åtalades bland annat för grovt bedrägeri, men frikändes såklart.

I Sverige har ingen som helst kontroll skett, men varje år betalar den åtskilligt underliga sk ”Nämnden för stöd till trossamfund” ut miljontals kronor till Katolikerna, trots att det inte finns någon som helst form av behov för det. Alla vet redan, att denna kyrka är det rikaste samfundet i Världen, och att den inte har behov av mer pengar.

Det framkom emellertid, att samme Katolske ärkebiskop av Norge som var aktuell i bedrägerifallet, också förtigit ett fall där den katolske biskopen i Trondheim visat sig vara pedofil. Krav fanns på att upplösa hela det katolska biskopsdömet i just Trondheim, eftersom denna form av kriminalitet var vida spridd i den organisationen, men detta infriades förstås aldrig.

I vårt eget land – Sverige – har det i år kommit fram hur minst två katolska pedofil-präster från USA omplacerades hit, och hur de fortsatte begå sexualbrott emot vuxna här. Katolska kyrkan underlät helt att göra någon polisanmälan, precis som vanligt.

En av de katolska präster som upptäcktes i Sverige fortsatte övergreppen också i Finland, sedan han diskret ”slussats” över dit. Finska YLE, alltså statstelevisionen, har bekräftat uppgifterna.

För en dryg vecka sedan firade vi Gustav II Adolf – en Kung som visste hur man handskas med Katoliker. ”Värjan måste göra det bästa,” sade han, ”ty hon skämtar intet !

 

Vad har den Katolska Kyrkan alls i våra Nordiska länder att göra ?  Varför tillåter vi dess närvaro här ?? Religionsfrihet är inte samma sak som att begå övergrepp emot barn i institutionaliserad form, om och om och om igen. Lagarna i civiliserade länder är till för, att samhällets svagaste och minsta medborgare skall skyddas. I flera hundra år var alla former av katolicism totalförbjudna i vårt land – och det fanns en mycket god anledning till det. Det gällde att skydda det egna folket och landet emot övervåld, att hindra att främmande religioner och påveväldet blev ”en stat i staten” som kunde fräta sönder vårt svenska samhälle inifrån, och med religionen som täckmantel.

Också idag fortsätter samma katolska kyrka att flagrant bryta emot lagen, och göra saker den inte alls haft tillstånd för.

Namninsamlingar har startats.

Krav på åtgärder har framställts till Regionala Myndigheter – men våra media gör inte sitt jobb.

Läs på, kära Aftonbludder !

Annonser

Ny kristen pedofilskandal i Tyskland – Katoliker inblandade som vanligt (inlägg från 16 September 2018)

Tyska media rapporterade för fyra dagar sedan om en undersökning, som den Katolska Kyrkan genomfört inom sina egna led i Tyskland. Det har visat sig, att inte mindre än 3677 minderåriga våldtogs eller utsattes för svåra sexuella övergrepp som minst 1670 funktionärer inom den Tyska katolska kyrkan begick. Bland andra har den ansedda tyska dagstidningen Die Zeit bekräftat uppgifterna, som en tysk biskopskonferens låtit ta fram. Inte mindre än 1429 lokala församlingspräster fanns med bland förövarna, och det är 5,1 % av alla tyska katolska församlingspräster överhuvudtaget – en överraskande hög siffra.

Den katolska pedofilin kryper närmare och närmare Sveriges gränser.  Hittills får vi inte höra om vad som försiggått och fortfarande försiggår inuti vårt eget land,  för svenska media vågar ingenting skriva, svenska politiker och poliser vågar ingenting göra. Land efter Land – Australien, USA, Irland, Italien visar sig vara inblandat – och nu också Tyskland, ett av våra grannländer. Varför gör EU och EU:s myndigheter, respektive Interpol ingenting ?

Minst 96 av de katolska prästerna var serie-förövare, som begick mer än 100 grova sexuella övergrepp vardera – allt riktat emot tyska barn och ungdomar. Detta enligt vad Berliner Zeitung erfar. ”Der Tagesspiegel” – Tidningen Der Spiegel i dagsupplaga – tillfogar att minst hälften av offren var under 13 år.

De kristna och katolikerna har oerhört mycket på sitt samvete. De har utrotat hela kulturer från vår planet, och våldfört sig på miljontals människor, allt i sin påstått ”kärleksfulle” och påstått ”allsmäktige” Guds namn. Tyska media anser liksom jag, att skulden sitter i själva religionen, i själva kyrkans maktstruktur och sätt att behandla människor.

Något bättre argument för att låta hedna sig, och lämna kristendomen bakom sig, en gång för alla kan vi knappast få ur det dagliga nyhetsflödet. De kristnas offer blir bara fler och fler, och någon gång måste ändå vi svenskar resa oss, och göra slut på de här galenskaperna, som inte hör hemma i något civiliserat land.

Här finns en gratis blankett, för dig som vill gå ur den ”Svenska” Kyrkan. Är du som läser detta fortfarande katolik eller något annat, föreslår jag att du skickar motsvarande formulär till den kristna kyrka du är med i, och låter hedna dig, en gång för alla…

Dagens fall av ”Catholic Guilt” – om MORALISK och JURIDISK skuld… (inlägg från 6 september 2018)

Det kända amerikanska internet-forumet Paheos.com, som skall vara en gemensam plattform för alla slags religioner och livsfilosofier – även rena Hedningar, Asatroende, Ateister, Buddhister, Kristna – ja snart sagt människor med vilken tros- och moraluppfattning som helst skriver där – har vågat publicera en mycket intressant artikel.

Den handlar om The Pennsylvania Supreme Court, alltså högsta Domstolen i delstaten Pennsylvania, USA som har förklarat de Katolska Kyrkan skyldig till sexförbrytelser emot barn i fler än 1000 konstaterade fall, som fler än 300 pedofila präster begått.

Even more damning, the report describes in detail the systematic and widespread effort of church leaders to cover-up the crimes, and in so doing church leaders protected and enabled pedophile priests to continue to rape and sexually abuse children.

The grand jury report explains in great detail that the rape and sexual abuse of children were not isolated incidents, but widespread and systematic, and occurred with the full knowledge and tacit approval of church leaders:

The abuse was occurring not only by its own people, but on its own property. Children were raped in places of worship, in schools, and in diocesan owned vehicles, and were groomed through diocesan programs and retreats. The bishops weren’t just aware of what was going on; they were immersed in it. And they went to great lengths to keep it secret.

Barnen våldtogs inne i de katolska kyrkorna, i skolor, i fordon som tillhörde Kyrkan, och Biskoparna och kyrkans ledare var inte bara medvetna om vad som försiggick. De deltog allesammans aktivt i förbrytelserna. Detta är inget nytt, eftersom det kommit fram också i andra katolska länder, som till exempel Irland och Australien. Överallt där kristendomen tillåts visa sitt fula tryne, händer sånt här om och om och om igen. Fallen Världen över uppgår till hundratusentals, ja kanske flera miljoner – och ingen vet hur många fall som ”Svenska” Kyrkan och Katolikerna har på sitt samvete, också i vårt land.

Nej – det ”nya” i det här fallet är hur den amerikanska sajten reagerar och agerar i den aktuella situationen.

Illustration from the Progressive Secular Humanist Blog – Included as Quote only…

Den amerikanska sajten hävdar, att VARJE person som stöder kristendomen eller den katolska kyrkan, STÖDER övergreppen, barnmisshandeln och pedofilerna. Så har INTE jag sagt, och så har ingen tidigare yttrat sig tidigare heller – vad jag vet. Kanske kunde man jämföra med Islam, en religion som av sina tillbedjare skulle stå för ”kärlek” osv men som påfallande ofta är inblandad i terror-dåd, mord, ja de allra rysligaste saker. Är då varje utövare av islam också ovillkorligen delaktig i vad som sker, och gäller detta alla Ökenreligioner, månne ?

Det är så sant som det är sagt…

För egen del tycker jag faktiskt att man måste skilja på moralisk skuld och juridisk skuld i det här fallet – och alla andra liknande fall. Man kan antagligen inte döma alla deltagare i en Världsreligion till straff för pedofili, eftersom ett flertal av dem kan ha varit omedvetna om de brott som skett, och inte deltagit i dem, även om prästerna och religionens främsta företrädare säkerligen gjort det allesammans. Det är i alla fall möjligt, att det trots allt förhåller sig så, och juridiska domstolar i all världens civiliserade länder skall vanligen hellre fria än fälla, om det inte finns full bevisning.

Det finns trots allt några få goda kristna i världen också, likaväl som det finns enstaka goda muslimer, och det får vi inte glömma bort – men moraliskt sett tycker jag ändå att dem amerikanska sajten har rätt. De flesta kristna i Sverige och resten av Världen ÄR medvetna om de här sakerna, liksom all världens journalister och politiker – och så länge de faktiskt inte GÖR något för att förbättra situationen, och återställa sin religions skamfilade rykte genom att klart och tydligt ta avstånd från de katolska excesserna, så måste man säga att det finns en moralisk skuld, som för evigt vidlåder dem.

Om de kristnes gud är så ”god” – Varför våldtar då hans präster i godhetens namn, och varför sysslar de så mycket med skuld, skam och straff ??

De k-a-n faktiskt göra något åt problemen en rationell åtgärd från Svenska myndigheters sida vore att undersöka också den katolska kyrkan i Sverige, och även Svenska Kyrkan och flera andra samfund KAN uttala sig, och tydligt och klart ta avstånd från katolikerna.

När det hela sitter i själva religionens kärna, och genomsyrar ett helt samfunds struktur, som det faktiskt gör i det katolska fallet, måste vi ändå göra något åt situationen.

Det är allas gemensamma ansvar, faktiskt – och så länge inte också vi hedningar och Asatroende tar avstånd, som nu jag gjort – så har vi också en viss moralisk skuld…

På ett sätt är vi alla ombord på ”den katolska bussen”. I och med att vi tillåter kristendomen att fortsätta, har vi ett ansvar inför kommande generationer att göra oss kvitt den…

Hur skulle våra förfäder ha handlat ? Religionsfrihet är inte samma sak som frihet att begå brott, och demokratin är ingen självmords-pakt…

”Det är normalt att slå folk på käften…” säger Påven (Åtminstone ibland !) – artikel från 16 januari 2015

”En olycka kommer sällan ensam” säger ett gammalt svenskt ordspråk, och ett nyare svenskt Asatroget talesätt lyder ”En Påve kommer sällan ensam !” Idag, konstaterar jag, får vi kombinera dessa båda fraser, för nu har det faktiskt OLYCKATS FÖR PÅVEN igen, apropos detta med Charlie Hebdo… Tidigare har Vatikanen meddelat, att den helt tar avstånd från terrorattacken mot denna franska skämttidning, liksom Världens alla civiliserade Regeringar, men idag kommer Han Helighet Påve Franciscus I själv med så väldigt motsägelsefulla och dunkla uttalanden, att många bedömare både i och utanför Sverige har frågat sig, vad Påven egentligen menar.

 

24BA807200000578-2911370-Pope_Francis-m-2_1421345144009”Ey mon, I’m da Pope – You insulta my momma – u get punch inna face, Capisce ?”

Påven har nämligen sagt, att ”det är normalt att slå folk på käften”, i alla fall om de är ”ens vänner och förolämpar din mor”. Humanistbloggen, utgiven av The Swedish Humanist Association, frågar sig idag också vad Påven håller på med.. Också den katolska bloggen Signum och flera andra kristna bloggar i Sverige är upprörda av händelsen, som för dem sannerligen inte är någon liten sak. På engelska, förresten, löd Påvens uttalande såhär:

If a dear friend were to utter ”a swear word against my mother, he’s going to get a punch in the nose. That’s normal,”
”There are so many people who speak badly about religions, who make fun of them … they are provocateurs. And what happens to them is what would happen to [my dear friend] if he says a word against my mother.”

”There is a limit. Every religion has its dignity … in freedom of expression there are limits,” he added.

Påven säger alltså rakt fram och inför TV-kameror, att det är rätt att hämnas, och ta till våld om ens religion blir förolämpad, och att Yttrandefriheten har gränser, och att detta ska vara ”värdighet” i religionen. Sedan när blev det då värdigt att hämnas i en religions namn, frågar jag ?

Även BBC, en vanligtvis mycket väl ansedd källa, har kommenterat saken.

Påven är som bekant Ofelbar, liksom den Katolska Kyrkan (åtminstone enligt sina egna). Kyrkan kan helt enkelt inte göra några fel, och Påven är för alla katoliker bokstavligt talat Guds Ställföreträdare på Jorden, vars blotta ord är lag. Alla Katoliker måste lyda honom, och inga avvikelser är tillåtna. Detta fastslås i Dogmen om Påvens Ofelbarhet, som katolska kyrkan antog så sent som 1870, när den fastställdes av Första Vatikankonciliet. Vad Påven säger är förpliktigande, moraliskt och juridiskt, för hela Kyrkan, och detta står i den katolska konstitutionen – tror man inte på den, så kan man faktiskt inte vara katolik… (Kommer Erik Helmersson, Chefredaktör för Dagens Nyheter notera detta, kantro ?)

 

'The Pope's Mad Bull', 1865. Artist: John Tenniel1865 kommenterade den Engelska skämttidningen ”Punch” eller ”The London Charivari” (den var gjord efter franska förebilder, och var sin tids Charlie Hebdo) detta med Påvliga BULLOR och Katolska Kyrkans Dogmer, på detta vis…

En som ogillade detta med Ofelbarhetsdogmer, på sin tid, var ingen mindre än Furst Otto von Bismarck, den kände tyske diplomaten och landsfadern. Han utlyste ögonblickligen vad han kallade en Kulturkamp eller ”Kulturkampf” och ansåg katoliker för en säkerhetsrisk vilket jag anser att hela Världens regeringar än idag bör göra. Inget någorlunda civiliserat land kan ju ha medborgare som sätter Påvens ord eller religionen över själva lagen, vilket också var Bismarcks främsta argument. Ifall Påven skulle ge order åt katolikerna att delta i ett visst krig, resonerade Bismarck, skulle ju följden bli slakt och terror, samt att själva lagarna i det Tyska Riket sattes ur spel. Och så kunde man ju inte ha det – Bismarcks svar var att katolikerna borde ställas under sträng bevakning av myndigheterna. Också idag lär det nog vara ett vettigt förslag – i alla fall om Påven gör allvar av sitt hot. Att hota med att hämnas, i religionens namn, verkar som att säga att de muslimska terrorister som angrep och dödade minst tolv människor på Charlie Hebdos redaktion förra veckan i själva verket har rätt, och det måste nog framstå som ett säkerhetshot, som sagt – inte minst med tanke på att flera extrema katolska grupper som ”Civitas” i Frankrike kan börja se det här som en förevändning för mer terrorism..

 

81674-004-1F328DE1Bismarck, eller ”Järnkanslern” daltade inte med oansvariga katoliker, eftersom han ansåg dem för ett HOT EMOT STATEN – Det bör kanske vi svenskar också göra…

Också den svenska bloggen ”Everykinda people” citerar idag Påven, och ger också prov på några röster ur den internationella pressen:

”I stället för att vända andra kinden till, ska man slå folk i ansiktet. Är det okej att skjuta dem också?” Daily Mail

”Att förolämpa någons mamma är inte samma sak som att förolämpa någons religion. Du kan inte välja din mamma, din ras, din sexualitet eller ditt födelseland, men du kan välja din religion. Hån och satir kan vara legitima former av kritik, om ibland råa, och allt som är ett val ska vara öppet för kritik.” Independent

”Hej, om påven själv kan bli fysisk när han är förolämpad, vad förväntar ni er av outbildade småtjuvar som utsätts för muslimsk propaganda?
Detta är inte roligt. Hur som helst, jag föreslår att påven inte bör försöka vara rolig när man diskuterar seriemord motiverade av en religion vars dogm föreskriver dödandet av kristna (bland andra). Låt mig korrigera detta: Jag förväntar mig inte av påven att vara rolig. Någonsin. Det finns ett stort utbud av offentliga personer som försöker vara roliga. Påvar bör inte vara bland dem.” Catholic Herald

Ja, ni hör ju själva. Till och med Katolska Media inser att påvens uttalande kan vara olagligt, eller i alla fall obetänksamt.

Från tidningen The Guardian kommer den engelska journalisten Polly Tonybee, som tycker att Påven använder ”The wife-beaters argument” eller ”en hustrumisshandlares argument” dvs ”hon provocerade mig, alltså vet ni liksom asså va, så jag slog till bitchen alltså då vaa..”

On the day another cartoonist victim was buried at Père Lachaise cemetery, the pope came as near as dammit to suggesting that Charlie Hebdo had it coming. “One cannot provoke; one cannot insult other people’s faith; one cannot make fun of faith,” he said.

Oh yes, you can. You may not choose to. It may not be wise or polite or kind – but you can. And to show you can, without being gunned down, Charlie Hebdo has just gone on sale in the UK, in bolder outlets, proudly defiant with an image of Muhammad on the cover – though with a tear and a kindly thought: “All is forgiven.”

—–

No, it’s not normal to punch someone who insults you; the pope’s Christ certainly didn’t think so. Verbal provocation is never an excuse for violence – that’s the wife-beater’s defence.

Is he saying we must respect any old cult: followers of Black Sabbath, Odin, Scientology, astrology? Or is it the size of a faith that earns it the right to gag mockery?

– ”The Guardian” 2015-01-16

Själv tycker jag det ligger mycket i The Guardians kommentar. Vi Asatroende tycker som ni vet inte att vi har rätt att hämnas, bara för att någon i tal eller skrift förolämpar Oden, till exempel (se tidigare inlägg i denna blogg). Inte ens de mest inbitna Black Sabbath fans tycker nog att det är rätt att dra till någon, mitt i ansiktet, på det sätt som Påven föreskriver, bara för att någon säger något i stil med: ”Nämen Ozzy Osborne liknar Kalle Anka ! – Han har ju inga byxor på sig !” eller något ditåt.

Inte någon gång i svensk rättshistoria eller nordiskt rättsmedvetande har det varit rätt att hämnas, bara för okvädningsord, eller förolämpningar om mödrar. Den sk ”Hednalagen” i Äldre Västgötalagen – den äldsta svenska lag vi har bevarad – säger visserligen att dueller kan utkämpas, men då måste det vara under sportsliga och schyssta villkor, under förutsättning att båda parter går med på det. Äldre Västgötalagen i övrigt föreskriver böter (16 örtugar, en hög summa på sin tid – en halv mansbot på 1000-talet) ifall man falskeligen säger, att någons mor var en trälkvinna, och därmed drar skam över en friboren man; men slåss fick man absolut inte – ens i dåtidens samhälle. Närmare än så kommer vi inte, ens i de allra äldsta lagarna.

Idag har alla någotsånär civiliserade stater – utom möjligen en del delstater i USA (å andra sidan kan man kanske fråga sig, om det alls finns någon civilisation där – de är ju så kristna!) förbud mot att svara med övervåld, som den ”ofelbare” Påven vill verbala förolämpningar räknas inte, utom i Ohio, där Ku Klux Klan varit inblandat i ett fall med sk ”fighting words” vilket verkar vara vad Påven här åberopar sig på.

jamfor”Påve till Vänster, Ku Klux Klanare till Höger” Påminner inte dessa lustigkurrar i vita kåpor inte ganska mycket om varandra ?

Själv tycker jag Påven påminner ganska mycket om Marlon Brando i rollen som ”The Godfather” eller själve Gudfadern, ni vet. Han som hela tiden talar så mycket om ”Rrrespect!” eller ”rispetto” på italienska, fast han egentligen mest är en simpel maffia-boss, med krav på absolut överhöghet, absolut lydnad, osv…

e86ad07f-3632-43f9-919d-c04edb1398aa”Carmine, dey talk BAD about the Godfather, we teach them rrrespect – or else !”

Andra svenskar har idag gått längre ändå. Som matematikprofessorn Olle Häggström vid Chalmers ansedda Högskola i Göteborg till exempel. Han skriver idag på sin blogg såhär:

Jag finner detta provocerande. Men i kontrast mot den av Franciskus förordade reaktionen att ta till våld, så reagerar jag med ord. Så skall det gå till. Våld är fel slags bemötande, ord är rätt. Här är mina ord till Franciskus:
Din religion utgörs av bisarra fånerier, din Gud är en blodtörstig psykopat, din Jesus är en härsklysten nolla som låter sin barnsliga ilska gå ut över ett stackars oskyldigt fikonträd, din företrädare på den påvliga tronen är en fucking motherfucker, och själv är du en löjeväckande fåntratt i en fånig hatt!
Riktigt så grovt skulle jag inte själv vilja uttrycka mig, får jag säga. Svordomar och invektiv passar sig nog inte i sammanhanget. Å andra sidan kan jag förstå Olle Häggström också, eftersom han ger uttryck för den berättigade vrede och avsky många svenskar idag känner inför allt Påve-välde, och allt som luktar katolicism. Vi vill inte ha in det i vårt land, helt enkelt – inte när våra förfäder kämpat i flera hundra år för att hålla allt detta katolska våld ifrån oss. Katoliker idag kränker faktiskt lagen i Sverige på annat sätt än via påvens uttalanden – och det sker utomlands med. Vi har de många pedofil-skandalerna inom den katolska kyrkan, och fler exempel än så, men dem skall jag återkomma till vid tillfälle.
Visst tror jag att Påven kan vara välmenande i och för sig. Man bör inte döma en människa för vad han eller hon kanske sagt i hastigt mod, eller när han eller hon blivit upprörd, säger Hávamál också, men de nordiska myterna och sagorna betonar hela tiden, att en vis man inte får uttrycka sig på det här sättet, och att det måste vara måtta och måttfullhet i allt.
5fcebeb283c3e64ce0769de2d4628152

 

Jag tror också det skedda med all önskvärd tydlighet demonstrerar, att Påven alls inte är ofelbar, på något enda sätt.  Också han kan göra bort sig och begå allvarliga misstag, eller säga alldeles fel saker – som oss andra. Han är INTE någon ”guds ställföreträdare” på jorden, och han blir det aldrig heller. Skall de kristna eller katolska kyrkan alls överleva nästa sekel, tror jag det är bäst för dem själva om de lägger bort alla dogmer, och avskaffar 1:a Vatikankonciliets beslut av år 1870 –i alla fall om de inte ska bli betraktade som just en säkerhetsrisk.

 

Redan Gustav Vasa och Henrik VIII av England betraktade de katolska Påvarna så, förresten. Dessa maktfullkomliga män i Rom med sina lustiga hattar satte sig över hela nationers vilja, alla nationella lagar och all rättvisa överhuvudtaget, och detta kunde man bara inte acceptera. Påven borde inte tituleras påve, utan bara benämnas ”Bishop of Rome” eller ”Biskop av Rom” ansåg de stora Humanisterna och Renässansfurstarna på sin tid – och det anser jag också !

 

Henry_VIII_Ditchley_Portrait_after_Holbein
Varesig Henrik VIII eller Gustav Vasa ville ha några ”påvetrogna” i sina egna länder. De ansåg att ”Biskopen av Rom” inte hade det minsta att säga till om...

 

Avskaffa Påvedömet ! Något annat är helt enkelt inte möjligt, för några ”guds ställföreträdare på jorden” behöver vi inte – inte när påven, alldeles tydligt och klart, bara är en vanlig man som oss andra…

Påven uttalar sig: ”Det är ok att slå och bestraffa barn !” (artikel från 11 Februari 2015)

Humanistbloggen i Sverige – officiellt organ för The Swedish Humanist Association – har som ett av mycket få svenska media uppmärksammat Påvens bisarra uttalande för fem dagar sedan. Påven har sagt att det är fullständigt ok att slå och bestraffa barn, så länge man inte slår dem i ansiktet, och så länge det görs med ”värdighet”.

The New York Times har också uppmärksammat det Påvliga uttalandet, som nästan ingen i svensk press ens vågar skriva om, av rädsla för att kritisera de mäktiga katolikerna. Påven är som bekant ofelbar, vilket är en dogm för hela den katolska kyrkan, och detta fastslogs så sent som 1870 i ännu en Påvlig bulla. Därför är hans uttalanden av mycket stor betydelse, eftersom de är direkt vägledande för den miljard katoliker som ännu påstås finnas i Världen. Så här sa Hans Helighet Påve Fransciscus I, ordagrant enligt New York Times:

”One time, I heard a father in a meeting with married couples say ‘I sometimes have to smack my children a bit, but never in the face so as to not humiliate them,'” Francis said. ”How beautiful!” Francis remarked.

Enligt Påven är det alltså till och med ”vackert” att slå och bestraffa sina barn, så länge man inte slår dem i ansiktet.

30427976,pd=2,h=250,mxh=600,mxw=800,w=300Den tyske tecknaren och fotografen Waldemar Dubrowski kommenterar den katolska barnmisshandeln såhär

Också den internationellt erkända tidningen The Guardian i Storbritannien har påpekat, att Katolska Kyrkan förra året genomgått FN-förhör, för sitt synnerligen odrägliga beteende emot barn. Jag citerar:

The Catholic Church’s position on corporal punishment came under sharp criticism last year during a grilling by members of a U.N. human rights committee monitoring implementation of the U.N. treaty on the rights of the child.

In its final report, the committee members reminded the Holy See that the treaty explicitly requires signatories to take all measures, including legislative and educational, to protect children from all forms of physical or mental violence – including while in the care of parents.

Katolikerna har redan varnats av FN för vad de fortsätter att hålla på med. Den Tyska Tidningen ”Die Welt” – en av det landets mest erkända media – frågar sig via sin Chefskommentator Torsten Krauel om Påven är riktigt klok. Lider han av ”andlig Alzheimers” (spirituellen Alzheimers) eller är han en ”snacksalighetens terrorist” (Terrorismus der Geschwätzigkeit) ??

papst-franziskus-mit-peitsche-kinder-schlagen-erlaubt-neue-alte-erziehung-skandal-zuechtigung-dogma-gewaltaetige-erziehung-vatikan-doktrin-qpress-1024x613Ständigt dessa Påvar ! Ständigt denna Monoteism !!

Den Internationellt erkända organisationen ”Rädda Barnen” (Save the Children) har tagit starkt officiellt avstånd ifrån Påvens uttalande. Och det är inte att undra på. Slutligen avslöjar sig de kristna och katolikerna i all sin nakna glans. Deras sk ”kristna värderingar” är sig lika, sekler och årtusenden igenom…

sheaa2

 Vårt eget moderna och sekulära Sverige var – betecknande nog – det första land i Världen som förbjöd barnaga. Det skedde redan 1979. Svenska Rädda Barnen för fortfarande en kampanj, som vill förbjuda barnaga och barnmisshandel i Världens alla länder. Nyligen införde till och med Argentina – det land den nuvarande Påven kommer ifrån – en lag om den saken, och Påvens uttalande är givetvis en reaktion på detta.  En undersökning, som FN gjort, visar enligt dem att 80 % av Världens barn fortfarande utsätts för hugg, slag och våld i hemmet. 39 länder har dock gjort gemensam sak med Sverige och de Nordiska länderna, som var först att förbjuda de här sakerna – samma våld emot barn, som Påven nu ställer sig upp och propagerar för.

R-dda_Barnens_v-rldskarta_litenDe Nordiska Länderna står i spetsen för sunda ideal – i motsats till den katolska världen och de kristna i USA

Emot allt detta kristna våld kan vi undersöka, hur det var (och är) i den nordiska kulturen. Redan Tacitus, den gamle Romerske underrättelseofficeren, visste att Germanerna var mycket barnkära, och trodde på en fri uppfostran.. Samma sak noterade Ansgar, den förste kristne missionären, när han för första gången kom till Birka. I äldre Västgötalagen, och alla de hedniska lagarna, står att den som är ”övermaga” eller omyndig, som det nu heter, åtnjuter precis samma skydd av lagen emot misshandel, kroppslig bestraffning eller till och med okvädningsord.

För sådana brott, emot ”maghandi maer” eller fullvuxen man, likaså ”ofvermagi” eller den som intet förmådde, alltså var svagare eller intet förmådde, fick man böta två guldmynt, och det var stadgat, att våld emot värnlösa var förbjudet – Manhelgd, eller början till Mänskliga rättigheter, med andra ord. På samma sätt var det enligt Hälseingelagen, och Gotlandslagen stadgade till och med stränga straff för att ha knuffat en kvinna, i synnerhet under havandeskapet. Mödrar var skyldiga att vårda sina barn, särskilt vid gille, i ölbänk och i andra situationer, där alkohol kanske förekom, och barnen kunde råka illa ut. Så framsynt var hedningarnas lagstiftning.

I nästan alla islänningasagor står att far eller mor ”unni barna mikit” eller älskade barnen mycket, samt att man var överseende emot dem, unnade dem saker, och förlät och översåg med deras fel – utan att aga.. ”Mannlestir” eller kränkningar av människan, alltså hugg och slag, eller grova tillmälen, var förbjudna mellan barn och föräldrar. Ja, till och med om barnen gjort något verkligt dumt, förekom inga fysiska bestraffningar alls, och fader och söner beskrivs som ”fraendir” eller fränder, i frändskap och vänskap med varann, hela uppväxten igenom.

Detta är ingen tillfällighet.

10808718_339069809598423_1746464774_a

Emot kristendomens aga och straff, står Hedningarnas fria uppfostran, och kärleken till den egna ätten

BzgK32GIgAAxFhu I alla tider har det bland oss Asatroende hetat, att barn och vapenlösa skall försvaras…

Själv kan jag bara säga en sak om Påvens senaste uttalande. Påven får mig att skämmas över mänskligheten. Att en sådan person, med det slaget av värderingar, ens får uppträda på mänsklighetens scen, och framstå som någotslags religiös ledare, för kristendomen eller vad det nu är han representerar, är helt enkelt pinsamt.

Han borde veta bättre än så. Och det borde också andra personer av samma slag, som vill införa våld emot barn och andra typiskt kristna värderingar här i vårt hedniska Sverige !

bild-41

Somliga kristna LÄR SIG ALDRIG… De är ungefär som Påven…

Fortfarande finns det sk ”jurister” som kommer till vårt land, och talar sig varma för de sk ”kristna värdena” som alltså innebär fysisk bestraffning, barnaga, barnmisshandel, ”dask i baken” osv – hur länge skall detta egentligen pågå ?

Save the Children och Humanisterna protesterar i alla fall emot den kristna idiotin – och det gör jag också !

Norska Katoliker skyldiga till bedrägeri i flera års tid.. (inlägg från 20 Mars 2015)

Nu lite fler nyheter från vårt Västra grannland, samtidigt som det blivit känt, att också Finland skickar trupp till Syrien för att slåss emot Islamska Staten, med allt vad den innebär av barbari. I slutet på Februari i år blev det känt, att Katolska Kyrkan i Norge under flera års tid ägnat sig åt systematiskt bedrägeri emot hela det Norska samhället och den Norska Staten genom att förfalska sina egna medlemssiffror. På falska och orättmätiga grunder – helt utan att fråga någon om lov – har man helt enkelt låtit ”skriva in” personer från påstått katolska länder som till exempel Latinamerika eller Spanien och Italien som medlemmar, och på det sättet har man lyckats roffa åt sig statsbidrag på mer än 150 miljoner NOK eller mer än 50 miljoner NOK per år i flera års tid, enligt vad Norska media erfar.

17 Mars i år skrev NRK, den Norska Kringkastningen att en polisutredning i saken fortfarande pågår, och att ”Politiet lar seg ikke påvirke” av de undanflykter som Oslos Katolska Bispedöme lär ha publicerat. Också Påven ska ha informerats i fallet. Media som den konservativa Norska Tidningen ”Vårt Land” har också kommenterat saken.

Obehagligt nog fortsätter Norska Myndigheter – helt utan anledning – att pytsa ut så mycket som ca 850 miljoner NOK årligen över olika Monoteistiska samfund – pengar som kunde användas mycket bättre och mycket förnuftigare på annat håll i det norska samhället, eftersom ju religion faktiskt är en privatsak, och inte något som skall ha samhällsstöd. Någon som helst nytta av den här miljonrullningen finns ju inte, och man kan fråga sig, vad det är för slags politiker och ledare, som ens fått för sig att tillåta dessa bidrag. Katolikerna i Norge har nu avslöjats som lögnare, eftersom de påstått att de på nio år skulle ökat sitt medlemsantal från ca 46 000 personer (skäligen obetydligt, och ett litet sår på den norska folkkroppen jämfört med de 5,5 miljoner som faktiskt bor där – katolikernas verkliga antal är under 0,008  % ) till 140 049 personer, som de på falska grunder påstår…

afp000842398-lcwNRoFVzzOslos katolske biskop Bernt Edsvig – avslöjad som en simpel lögnare. Under flera års tid tog han folk med som han tyckte ”katolska namn” ur Telefonkatalogen, spårade deras personnummer och adress, och tvångsvärvade dem som medlemar i sin kyrka – helt utan att de visste om det…

Till skillnad från tidningen Oslo By – som avslöjar hur de mångåriga bedrägerierna gått till är jag inte särskilt förvånad, hedning som jag ju är. Tvång, våld och övergrepp har ju alltid varit de kristna kyrkornas speciella kännemärke, ända sedan de första började att etablera sig här i Norden. Även idag förekommer fullkomligt skräckinjagande, medeltida ceremonier kallade ”Dop” där man med tvång förgriper sig också på mycket små och späda barn, och utan att ens fråga efter barnens vilja eller förstånd tvångsvärvar dem som medlemmar in i sina samfund, bara för att tillskansa sig skattepengar…

Och ändå är den katolska kyrkan redan en av de rikaste religiösa organisationerna på hela vår planet… Hur understår man sig då att stjäla av ett helt land, till på köpet ett av våra närmaste grannländer ??

Också i vårt land finns en mycket ljusskygg och egendomlig myndighet, kallad SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, med säte i fashionabla Saltsjöbaden utanför Stockholm. Varje år delar den här obehagliga och mycket snaskiga organisationen ut så mycket som 77 miljoner SEK (ja, ni hörde rätt – goda medborgare – 77 miljoner, direkt ned i monoteisternas fickor – mycket märkligt nog är det nämligen bara kristna och muslimer, som får över 98 % av bidragen – Polyteistiska kyrkor däremot, eller Inhemska religioner i vårt land, inklusive Asatron, har aldrig fått ett enda förbannat rött öre av den här påstått ”objektiva” myndigheten) och även här, har det diskuterats, om inte detta luktar bedrägeri lång väg.

Ändå finns det ingen annan myndighet eller för den delen opartisk journalist, tidning eller liknande, som utsätter SST:s verksamhet för en närmare granskning…. Vilket kanske är på tiden, eftersom man – om man gjorde det – nog skulle hitta ganska mycket ”smått och gott” i den mycket vildvuxna bidragsfloran…

4 februari i år kom det till exempel fram att den Syrianska Kyrkan i Sverige under flera års tid varit inblandad i en bedrägerihärva, med inslag av grov ekonomisk brottslighet, och denna kyrkas ledande man i landet, greps av Polis som en av ledarna av hela bedrägeri-verksamheten… Man undrar vad som ligger bakom, och om också flera andra Svenska Kyrkor är delaktiga i sådant här…

Redan år 2000 påstod Katolska Kyrkan att den skulle ha 158 000 medlemmar i Sverige, men det verkliga antalet medlemmar ligger i själva verket under 107 0000 och vissa misstankar om fusk, oklarheter i bokföringen eller tillgrepp av skattemedel förekommer faktiskt, allt enligt vad tidningar som Dagens Nyheter hävdar..

Är det inte dags att journalister i vårt land undersöker all denna smutsiga katolska byk närmare, eller vad tror ni, goda medborgare ?

gustaf-adolf-den-store1Gustav II Adolf – en av Sveriges största Regenter – som visste hur man tas med Katoliker ! Ut med dem ur landet, helt enkelt, varendaste en !!

”Hysch Hysch !” De chockerande nyheterna om Katolska Kyrkan, som du INTE får läsa i Svenska Media (inlägg från 5 Juni 2015)

Jag har i viss mån varit intresserad av det här med media och deras nyhetsvärdering eller totala brist på all sådan.  Vad gäller Sverige och dagstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns det nämligen sällan eller aldrig någon person som gör urval av nyheter på någon som helst saklig och faktamässigt baserad grund, allra minst sk påstått ”liberala” eller oberoende tidningar. I hela Västvärlden i övrigt – utanför den svenska ankdammen – skrivs det nu om den senaste pedofilskandalen inom den Katolska Kyrkan, och de avslöjanden som kommit från Australien, samt nyheterna om hur de kristna och katolikerna satt pedofilin i system där – genom flera årtionden.

Boy+in+Crucifix

Det är väl känt att DN vimlar av kristna journalister, och att det går att ”köpa” reportage i den tidningen. Svenska Kyrkan och Katolicismen får regelbundet ”lovprisningar” på ledarplats. Senast idag hyllar man diverse ”friskolor” – just samma typ av institutioner som orsakat de fruktansvärda problemen i Australien, och det är väl känt att Erik Helmerson, en av DN:s chefredaktörer eller ”Mister Hysch Hysch” som han numera allmänt kallas, själv är Katolik.

Sedan länge har problemen med katolsk pedofili varit så allvarliga i Australien, att Parlamentet där tillsatt en särskild undersökningskommission. Det är också känt att man dömt vissa individuella präster, som till exempel den ökände katolske sexförbrytaren Fader Gerald Ridsdale, som dömts för över 140 grova sexbrott eller våldtäkter på barn. Den ansedda Engelska tidningen ”The Guardian” (som verkligen är en oberoende liberal tidning – inte bara ”låtsasliberal” som DN) har publicerat utförliga artiklar om saken. Ridsdale har berättat för polisen att hans överordnade inom katolska kyrkan visste allting sedan 1961, men att de lät honom fortsätta, eftersom de omplacerade honom och flyttade runt honom mellan flera olika församlingar i Ballarat-regionen, tills han äntligen dömdes år 1994 – alltså 33 år senare..

Redan det är ju chockerande i sig, men det finns ännu mera… Och detta är verkligen ingen rolig läsning, särskilt inte för de kristna.

Father+John+Someone+Who+Pays+for+Sex+Catholic+Church+Sex+abuse+scandal+Cartoon+by+Brian+Fairrington+the+Arizona+RepublicMetro har som enda svenska tidning (så när som på Aftonbladet) vågat skriva om Kardinalen George Pell, numera Vatikanens ”finansminister” och ansvarig för dess bankaffärer. Det har kommit fram att Pell ”köpt tystnad” av hundratals Australier, som annars kunnat vittna inför Parlamentet om Katolska Sexbrott de blev utsatta för som barn.

Peter Saunders, ett av Vatikanens särskilda barnombud, anklagar Pell för ett nästan ”sociopatiskt” förakt för barn som utsatts för övergrepp.

Pell är indragen i en utredning om övergrepp i sitt hemland, där man förhört en präst som förgripit sig på minst 50 pojkar under två årtionden. Finanschefen har förnekat all kännedom om brotten och nekar till att ha hjälpt prästen. Men ett av offren var Pells syskonbarn, som hävdar att kardinalen försökt köpa hans tystnad.

Peter Saunders, själv offer för övergrepp som barn, säger att Pell uppvisat total likgiltighet inför de utsatta barnen.

– Metro 2015-06-01

Bevis finns för att Kardinal Pell gömde sexförbrytaren Fader Ridsdale i sin bostad, och levde tillsammans med honom under minst en längre period. Också det är förmodligen ganska chockerande, i alla fall för kristna läsare. Enskilda Australier, nu i 70-års åldern har vittnat om vad de utsattes för på katolska barnhem:

Giving evidence at the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Gordon Hill – now in his 70s – said he was taken to the St Joseph’s Home as a three-year-old. — —

Mr Hill said he was among a group at the home known as ”the Drones”, children who had no-one and instead of going to school were put to work.

He said he was assigned a number and a locker number, instead of a name, and did not know his own surname until he was 10 years old.

Mr Hill told the inquiry he was first abused by a priest at age five, in a dungeon-like environment he called ”the horror rooms”.

”I was given a drink … I blacked out,” he said.

”When I woke up my genitals and bottom hurt … I discovered bite marks. The priest told me to get out.”

Mr Hill said a nun had told him to go to the rooms.

”Father wants to cleanse you, 29,” the nuns said to him.

He said when he woke up and walked outside, ”The nun was laughing. Big joke to her … she told me to get back to work. Maybe because I was walking funny.”

When I woke up my genitals and bottom hurt … I discovered bite marks. The priest told me to get out.

Gordon Hill

On other occasions Mr Hill said he was strapped down naked, tied up and sexually abused.

”Sometimes the nuns would punish us by pulling out a tooth with a pair of pliers or hitting one of us in the head with an engineer’s hammer.”

Mr Hill told the inquiry his mouth was so sore after having his teeth removed he could not eat, so he fed his food to a mouse he made a pet of in the dungeon.

He said sticks were broken across his back and he still bears the scars.

”I made a mess on the floor because I was bleeding so much … I was left in a room with a bucket behind a soundproof door. For a bed I had a concrete slab,” he said.

”I stayed there about a month. The nuns told me nobody wants you, nobody cares about you. You’re just a nobody.”

Mr Hill also described being tortured with electric shock therapy while he was tied down, with pads on his head and neck, and a catheter inserted ‘so I didn’t make a mess’.”

– ABC News Australia, 2015-05-20

Föräldralösa barn fick elchocker, och sina tänder utdragna med tänger bakom ljudisolerade dörrar i särskilda lokaler på det katolska barnhemmet. Andra vittnesmål från hela Australien – mer än 200 lär finnas – berättar om precis samma sak på samma platser, så detta var inte en isolerad händelse.. Detta var ett helt religiöst system i en av Västvärldens rikaste länder, och det systemet höll på med detta i flera årtionden – ja, kanske är det inte slut än…

6476980-3x2-940x627På denna ”katolska friskola” i Australien, av samma typ som Dagens Nyheter nu lovprisar och gör reklam för på ledarplats var alla manliga lärare pedofiler. 12 barn av en klass på 33 begick senare självmord i vuxen ålder, andra fick allvarliga missbruksproblem eller störningar i annan form

Bevisen, som den parlamentariska undersökningskommissionen i Australien – landets egen Regering med andra ord – har granskat, är mycket omfattande och juridiskt oantastliga. Läs också det här:

The Royal Commission into Institutional Child Sexual Abuse will move to the regional Victorian city for hearings today.

Ballarat was one of the most horrific sites of abuse and it was revealed that in 1971 all the male teachers and the chaplain at the St Alipius primary school were molesting children.

One of Australia’s most notorious paedophiles, Father Gerald Ridsdale, will give live evidence to the commission via video link from prison, where he is serving an eight-year sentence for the rape and abuse of children, some of them as young as four.

Peter Blenkiron is one of the prominent campaigners for justice and redress for victims of abuse by the Catholic Church clergy. Ballarat has got this hidden trauma and landscape of death about it. I believe the suicide rate is higher than the road toll. He said suicide was an epidemic in the Ballarat region.

Last month the Federal Government declined to commit to a national single redress scheme for victims of abuse, saying it would be too costly and involve significant time and resources.

The royal commission had estimated such a scheme would cost more than $4 billion and have at least 65,000 people claiming.

– ABC News Australia, 2015-05-19

65 000 offer alltså, bara i Australien. Och kostnaderna för att ge dessa stackars människor terapi, är mycket mer än den Australiensiska regeringen har råd att betala. Själv har jag bara en enda sak att säga till DN och dess reportrar, och det är att jag själv är en svuren motståndare till allt vad religiösa ”friskolor” heter.  Jag skulle inte heller acceptera hedniska friskolor, för den delen, även om det bara är sk ”fornsedare” och andra sjuka människor som ägnar sig åt sådant. Enligt Skollagen och Europakonventionen skall all undervisning i svenska skolor vara religiöst neutral, men även här förekommer flera fall av barnmisshandel – från de kristna. Detta har nämnts i DN, lustigt nog, men ingen har vågat undersöka saken.

128708_600

Bevisen talar sitt tydliga språk. Till och med Wikipedia har artiklar om detta. The Guardian och hela den brittiska pressen skriver artiklar. The New York Post nämner saken. Överallt i den västliga världen debatterar och diskuterar man, och väldigt många människor vänder sig i äckel och avsmak bort från den Katolska Kyrkan och dess hyckleri. Men inte ett enda ljud i svenska media. Här är flatheten och censuren närmast total, liksom det allerstädes närvarande kryperiet för de kristna. Inte ens Humanisterna, the Swedish Humanist Association har mig veterligt skrivit en enda rad i ämnet, och som ni vet är jag mångårig medlem i den organisationen.

Ska man acceptera religioner och samfund som agerar på det här viset eller gör sig skyldiga till sådant här i vårt land ?

Själv tycker jag inte det. Sådana kyrkor ska inte finnas alls, oavsett var i Världen de nu frodas och verkar.

Jag är glad att jag är Hedning, och att de flesta svenskar också är Hedningar, eller i vart fall Protestanter, innerst inne. Religionsfrihet är en sak, men systematiska, organiserade övergrepp emot barn, är en annan.

Gustave_Adolphe_at_Breitenfeld-Johann_Walter-f3706497

En gång hade vårt land framsynta ledare, som inte tillät närvaron av katoliker. Gustav II Adolf till exempel, lät KASTA UT dem från det svenska Riket… Kanske inte att undra på…

 

Norska katolska kyrkan misstänkt för grovt bedrägeri – stal över 50 miljoner från det Norska folket.. (inlägg från 14 Juni 2014)

Man kommer ingenstans genom att ljuga, heter det. En del människor tycks tro att lögn gör alla saker rätt, eller att små lögner, utströdda här och där inte gör någon skillnad för ett politiskt parti eller ett trossamfund. Ta det här med den Norska Katolska Kyrkan som ett exempel. Det har kommit fram att de under flera års tid rutinmässigt fuskat med sitt medlemsantal, bara för att tillskansa sig över 50 miljoner Norska Kronor i Skattemedel. Detta stod klart redan förra året, 2014 då den norska tidningen ”Dagbladet” avslöjade saken.  Ändå är katolska kyrkan ett av de allra rikaste trossamfunden i hela Världen, och de behöver knappast några statsbidrag överhuvudtaget – varken i Norge, Sverige eller i Världen i övrigt.

pope-trash-talk

Katolikerna i Norge har hävdat att de skulle vara landets snabbast ökande religiösa samfund, och mellan 2010 och 2014 påstod de att deras antal skulle ha växt från 66 000 till 140 000 personer. Men nu har det visat sig, att alltihop var en enda stor lögn. 26 Februari i år kunde NRK, den Norska Rikskringkastningen, meddela att den katolskre Ärkebiskopen Bernt Eidsvik blivit förhörd av Polisen för grovt bedgrägeri. Polisen genomförde också en ”gryningsräd” i katolska Kyrkans lokaler i Oslo, där den var tvungen att beslagta material från medlemsregister och ekonomiska handlingar. Till och med Dagens Nyheter och andra starkt pro-kristna media i Sverige publicerade nyheten, men det mesta av vad som hänt, doldes givetvis för oss här i Sverige.

Också Svenska Kyrkan i Norge är inblandad i korruptionsskandalen, uppger den norska tidningen ”Vårt Land”.

Det finns numera bevis för hur bedrägerierna emot den Norska staten och det Norska folket gått till.

Katolska Kyrkan i Norge har helt enkelt stulit folks adresser och identiteter från telefonkatalogen, och sedan lagt till personnummer och de uppgifter som behövts. Sedan har man skrivit in personerna som medlemmar, bara därför att de haft ”ett katolskt efternamn” eller för att de varit invandrare från ett ”katolskt” land. Det är nämligen främst invandrare till Norge som drabbats, och det är över 56 000 personer som fått sin identitet stulen av de kristna, enligt vad tidningen ”Vårt Land” uppger.

Kommunikationschefen Agnieszka Bryn från det Norska Human-Etiska Förbundet berättar hur hennes son i hemlighet blev tvångsinskriven som katolik, helt utan att hon själv visste om det, bara därför att hon själv ursprungligen var född i Polen. Hon är självfallet inte den enda som råkat illa ut, och som hamnat i de kristnas klor. Också andra människor har i hemlighet fått sin identitet kränkt, och Katolska Kyrkan har tillskansat sig pengar i form av ”medlemsavgifter” för personer som aldrig någonsin har sympatiserat med dem.

Bland annat har det drabbat tusentals Buddhister i Norge – människor som aldrig varit katoliker,  men som ändå tvångsinskrivits som ”medlemmar” helt utan sin egen vetskap. Forstander Sissel Johansen i Diamantveibuddhisme Karma Kagyu-linjen (DKKL) har till och med skrivit till Fylkesmannen (dvs Länsstyrelsen ) och Polisen i Norge, sedan tjogtals buddhister ringt till henne, och frågat vad som pågår. Också andra samfund och trosriktningar lär ha drabbats av katolikernas fusk, korruption och ”fula grepp”.

Det finns knappt en varelse i hela Norge som inte upprörs av saken, som näst intill väckt ”folkstorm” emot de kristna...

web-bc-seal-gallery20

”Dette her var fra Norsk FISK-Kringkastning… Hvad syns dere om disse Katolikka ?”

– ”Fragen er ikke hvis vi skal ta råtta på dem – Fragen er Hvordann !”

Det har också blivit känt att Lisa Wade, administrativ chef i den norska katolska kyrkan, förbjudit alla anställda att tala med journalister sedan 16 av dem greps och sattes i Polisförhör under februari månad i år.  Norska Journalistförbundet har reagerat, och hävdar med rätta att katolikerna hotar att undergräva allmänna rättsprinciper i det norska samhället, och det är inte den enda reaktionen. 19 Maj i år avslöjades det att Arbejdstillsynet i Oslo nu granskar hur Katolska kyrkan fungerar – eller rättare sagt inte fungerar som arbetsgivare. Flera anställda har hotats och trakasserats med ”mobbing” sedan de avslöjat vad som pågår bakom kulisserna. Människor lär ha blivit hotade med uppsägning och exkommunikation, alltså Bannlysning och förvisning till helvetet (vilket torde framstå som mycket allvarligt, inte minst för en troende katolik) sedan de berättat för Polisen vad som hänt, och larmat andra Norrmän om katolska kyrkans metoder…

0Slik er det – Selvsagt !

Lustigt nog har jag inte funnit ett enda tecken på att Påven – som väl borde ha informerats om saken – eller Vatikanen reagerat på det inträffade – som ju varit känt ända sedan Februari i år. Franciskus I, som hans helighet döpt sig till, skall ju vara uppkallad efter ”Guds lille Fattige” eller den Helige Franciskus, en man som tyckte, att kyrkan helt skulle avstå från pengar och världsliga ägodelar. Men hur det verkligen ligger till med den saken, har vi nu alla fått se...

Bland annat har det kommit fram att australiensaren Kardinal George Pell, som är ansvarig för Vatikanens ekonomi och fungerat som ”Påvens Finansminister” blivit inblandad i en pedofili-härva, där hans egen systerdotter skall ha varit ett av offren.. Pell står nu åtalad inför en Kunglig Kommission inom det Brittiska Samväldet, enligt vad Australiensiska media uppger..

franciskus_i_1953055Påven kanske är välmenande, men hur skall han någonsin få bukt med korruptionen ?

Också i vårt land förekommer det, att kristna kyrkor gör sig skyldiga till grov korruption, ekonomisk brottslighet och liknande saker, fastän det här sällan eller så gott som aldrig kommenteras i media. 4 Februari i år – samtidigt med händelserna i Norge – häktades inte mindre än åtta personer inom den Syriansk Ortodoxa Kyrkan i Sverige för grovt bedrägeri.

Det finns en mycket märklig svensk myndighet kallad SSTNämnden för Statligt Stöd till Trossamfund – som årligen pytsar ut mer än 46 miljoner SEK i bidrag till främst kristna kyrkor eller monoteistiska samfund av anti-demokratisk natur.

Skall religion egentligen kosta pengar ? Borde inte de troende eller medlemmarna själva bekosta den saken i så fall, som det är i USA och de flesta civiliserade länder ??

Varför skall religiösa samfund – särskilt då de som uppenbart fuskar eller ljuger – inneha rätt till Statsbidrag.

Och om så – varför skall bara Monoteistiska religioner, som fördömer alla andra gudar eller makter, få bidrag av staten ? Passar sådana värderingar in i ett modernt, påstått ”multikulturellt” samhälle ?? Av de 46 miljoner som betalades ut 2013 (SST har hittills vägrat att släppa ifrån sig siffror för 2014, beroende på bristande kontroll och rutiner) var det bara ett, säger ett enda Polyteistiskt eller tolerant samfund som fick något statsbidrag överhuvudtaget. Detta var Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, och de fick ynkliga 336 000 kr av de 46 miljonerna. Resten gick till intoleranta Monoteister av olika slag, och av dem fick katolikerna över 5 miljoner – trots att Katolska kyrkan inte behöver några bidrag från Svenska Staten. Den är ju tillräckligt rik och mäktig som den är ändå…

”Medlemsfusk” bland katoliker kan nog misstänkas förekomma här i Sverige också – även om det inte finns några bevis för den saken. Polis har inte undersökt det hela – i alla fall inte hittills.. Katolska Kyrkan påstår att den har över 100 000 medlemmar i vårt land – men den siffran har också starkt ifrågasatts av katolikerna själva..

staty_gustav_adolf_torg

Dags att göra som Gustav II Adolf – SLUTA DALTA med Katolikerna…

religion_gave_us_the_dark_ages_2_mousepad-p144248924214192764envq7_400

Är du PROTESTANT eller Hedning ? Då skall du väl också PROTESTERA emot fusk, lagbrott och korruption ??

 

Norska Katolska Kyrkan BÖTFÄLLS för bedrägeri – straffet: ”Betala tillbaka 42 miljoner” (inlägg från 12 Augusti 2015)

Ifall någon nu glömt bort att tänka sig för, skulle man i allra högsta grad säga det om ledningen för Katolska Kyrkan i Norge. 30 Juni i år avslöjade den kristna tidningen Dagen i Sverige och flera andra svenska nyhetsmedia, bland annat Tidningen Metro, Sydsvenskan mfl  hur Fylkesmannen eller Landshövdingen i Akershus Fylke nu dömt dessa katolska bedragare till att betala tillbaka 42 miljoner NOK (över 45 miljoner svenska kronor) efter att de i flera år utövat systematiskt bedrägeri emot Norska Staten och det norska folket. Katolska Kyrkan har i år efter år fuskat med sitt medlemsantal, och anmält falska siffror, i akt och mening att via grovt bedrägeri tillskansa sig allt mer och mer skattemedel.

Människor blev inskrivna som medlemmar utan att de själva visste om det och katolska kyrkans medlemsantal ökade med över 200 procent på åtta år. Bedrägerierna kom fram efter man bland annat på falsk grund registrerat till och med Buddhister, och dessutom Agnieszka Bryn, Kommunikationschef i det Norska Human-Etiska Förbundet, helt utan att hon visste något, och på så sätt lurat till sig pengar av staten.

image-1Bild från Oslo, Februari 2015 – Norsk Polis slår till vid ”Gryningsräd” och griper de kristna inne i deras egna lokaler…

Enligt den norska tidningen Vårt land har landshövdingen specificerat de stölder katolikerna begått ur den Norska Statskassan mellan åren 2011-2014 i norska kronor:

– 2011: 2,7 miljoner
– 2012: 7,3 miljoner
– 2013: 12,4 miljoner
– 2014: 18,2 miljoner

Redan att stjäla från en människa är skändligt – men att stjäla från ett helt folk och ett helt land – systematiskt, i år efter årvad ska man säga om det ?

high_ta2d8a5fBevismaterialet beslagtogs av uniformerad (se bildens bakgrund) och civil polis. Flera kristna arresterades, och sattes i förhör.

Katolska Kyrkan gäller för att vara en av de rikaste religiösa organisationerna på hela vår planet, ja kanske den allra rikaste religiösa organisationen överhuvudtaget. Ändå håller den på så här. Bedrägerierna i Norge omfattar mer än 50 miljoner NOK, efter vad Polisen där redan vet, och hur kan man alls ursäkta, att en kyrka eller ett samfund på falska grunder försöker ”blåsa upp” sitt eget medlemsantal, och sen dessutom begår grovt bedrägeri ? Också den Svenska Katolska Kyrkan påstår  att dess medlemsantal skulle ha ökat från ca 100 000 medlemmar år 2004 till 106 800 medlemmar år 2013, och i mer än tio år har den tilldelats miljonbelopp från Svenska Staten, men underligt nog har ingen Polismyndighet undersökt de svenska katolikerna ännu. Det finns nämligen en mycket märklig svensk myndighet som heter SST, den Statliga Nämnden för Stöd till Trossamfund.

Granskar man vad de suspekta typerna bakom SST håller på med, så ser man att de till mer än 98 % stöder just Monoteister, men att Humanister, Polyteister och andra religiösa alternativ knappast alls får några bidrag, samt att Katolska Kyrkan i Sverige fått mer än 8 miljoner för att driva verksamhet, och mer än 1,5 miljoner i ”lokalbidrag” under de två senaste åren. Och ingen – absolut ingen politiker – ens ifrågasätter detta.

Behöver Påvekyrkan verkligen bidrag från svenska staten, och varför det ?

Jag har letat och letat på nätet – men inte en – inte en endaste enda – kommentar från Vatikanen har influtit, rörande det grova bedrägeriet som förövats emot Norges folk. Borde inte Påven kommentera saken – det hela måste ju onekligen påverka Romersk-Katolska Kyrkans anseende, inte minst internationellet, eller kanske skicka hit en kardinal eller nuntie, vilket faktiskt gjordes i gamla tider och som historiskt gjorts förr – när det gällt andra regelbrott. Redan på medeltiden – 1152 närmare bestämt – sände Katolska Kyrkan en Kardinal som hette Nicolaus Breakspere till Sverige för att undersöka varför de katolska prästerna här gifte sig med sina ”hushållerskor” och aldrig gick med på celibatet, som katolska kyrkan först lär ha avskaffat på 2000-talet.

Humanisterna, the Swedish Humanist Association, skrev 1 Augusti i år en offentlig debattartikel, som kräver ett omedelbart stopp för alla Statsbidrag till religiösa samfund och kyrkor som kränker kvinnors rättigheter, eller inte accepterar homosexuella, till exempel. Katolska Kyrkan faller helt klart inom denna grupp – så varför stoppas inte bidragen ?

image

Norges Katolske Ärkebiskop är fortfarande under Polisutredning för Grovt Bedrägeri sedan mer än fem månader. Och ändå har han inte AVGÅTT – Varför ??

Den Katolske Ärkebiskopen av Norge, Bernt Eidsvig är även personligen anmäld för grovt bedrägeri på 50 miljoner kronor.(över 55 miljoner i svensk valuta) I det fallet pågår polisundersökningen fortfarande. Ärligt talat – borde inte Påvekyrkan ha avsatt honom för länge sen ?

Vad Påven INTE har sagt – men vad han gott KUNDE säga… (inlägg från 12 Augusti 2015)

För några månader sedan skall den här bilden (se nedan) ha börjat cirkulera på Internet och Facebook, men den är faktiskt INTE sann, utan en REN FÖRFALSKNING har det uppdagats…

francisgodNej – det har Påven INTE sagt – bilden är tyvärr förfalskad – men onekligen hade det varit ETT STEG I RÄTT RIKTNING ifall han vågat säga såhär…

OM Påven yttrat detta, skulle det för det första göra honom till en erkännare av naturreligionerna, och därmed Hedendom och Asatro – åtminstone indirekt. Det värsta är förstås, att ingen kristen kyrkas representant vågat erkänna andra religioner på lika villkor, åtminstone inte vad jag känner till just nu. De kristna kyrkorna – inklusive den påstått ”Svenska” Kyrkan (säg snarare den Evangelisk Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige ) tycker dessutom att de har rätt att blanda sig i politiken, och enskilda staters styrelseskick. Vad jag vet gör inget annat samfund, möjligen undantaget IS eller ”Islamska Staten” på detta sätt. ”Svenska” Kyrkan skriver faktiskt helt öppet på sina hemsidor, att de anser sig ha rätt att diktera svensk politik.

Ska det gå till på det sättet ?

Kan man acceptera samfund som dessa i ett ”multikulturellt” samhälle ? Om Sverige nu verkligen är Multikulturellt, som en del hävdar – varför erkänner då inte de kristna kyrkor som finns här Polyteismen, inklusive Ateism och Agnosticism som fullvärdiga, religiösa alternativ ? Och hur kan vi tillåta deras fortsatta närvaro i vårt land, när de tydligt och klart har visat, att de allesammans inte accepterar ens de mest grundläggande värderingarna bakom vårt öppna samhälle ??

Man får visserligen tycka vad man vill, i kraft av att vi har religionsfrihet i det här landet, det är sant – men kan man verkligen ge frihet åt de som vill inkräkta på det fria samhället, styra politiken och dessutom inte accepterar Polyteism, dvs Multikulturalism ?

Själv tänker jag närmast på Weird Al Yankovic – den amerikanske komiske sångaren – när jag ser bilder av Påven, eller Sveriges Ärkebiskop, med sitt STASI-förflutna…

weird-al460

Weird Al Yankovic – den ende PÅVE du någonsin behöver (Godkänn inga ”Småpåvar” eller ”Motpåvar” !)

Inte ens de flesta diktatorer eller totalitära härskare går så långt som Sveriges Ärkebiskop. Vitrysslands diktator eller Nordkoreas regering gör inga försök att styra över hela Sverige och dess folk, men det gör Påven och Ärkebiskopen ! Hur länge ska vi acceptera det, govänner ? Weird Al Yankovic, förresten, lär ha spelning på Gröna Lund i Stockholm 24 September kl 20.00. Kanske bäst ni går dit. Det behövs inga Påvar !

Norge: Korruptionsåtalet emot Katolska Kyrkan pågår ända tills 2016 (inlägg från 19 Augusti 2015)

VG, den Norska tidningen ”Verdens Gang” och flera andra norska media har i år avslöjat flera allvarliga och mycket grova fall av uppsåtligt bedrägeri från den Katolska Kyrkans sida emot den Norska staten och det norska folket. Totalt har katolikerna lurat och bedragit människor i Norge för mer än 56 miljoner kronor, genom att systematiskt och i flera års tid förfalskat sina medlemssiffror. På så sätt har denna korrupta religiösa organisation lurat till sig statsbidrag, som den aldrig någonsin varit berättigad till.

Det råder ingen tvekan om att Katolska Kyrkan är en av världens rikaste religiösa organisationer, ja kanske den allra rikaste överhuvudtaget, och så har det varit sedan medeltiden. Varför skall den alls uppbära statsbidrag i den Nordiska länderna ? Den hör ju inte hemma här, och den skall inte vara här heller. Det var i flera hundra år vår hävdvunna uppfattning, och så även Norge-Danmarks. Här i Sverige har SST, den ytterst märkliga ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” under de senaste två åren på åtskilligt oklara och grumliga grunder beviljat Svenska Katolska Kyrkan bidrag på över 22 miljoner SEK. Bland annat ska detta ha gått till nya byggnader, när det redan finns nog med kyrkor i Sverige. Också Svenska Kyrkan har ju erkänt, att dess kyrkor står helt tomma i sådär 30 % av fallen, och varför ska staten då ge pengar till Katolska nybyggen ? Det saknar ju all logik att göra på det viset.

imageOslo – Våren 2015 – Norsk civilklädd polis för ut falska medlemsregister från katolska kyrkans lokaler.. Uppenbart bedrägeri emot stat och land avslöjat !

I Norge sker ännu värre saker. Den norska tidningen rapporterar:

Om lag 56.500 personer er registrert med det OKB selv kaller «lite betryggende metoder». Mange tusen av disse har i opprydningsprosessen sagt nei til å være medlemmer. Oslo katolske bispedømme (OKB), biskop Bernt Eidsvig og økonom Thuan Cong Pham er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mente praksisen var lovstridig og anmeldte OKB. Det samme gjorde en ansatt i OKB. 26. februar tok Oslo-politiet ut siktelse og holdt razzia i bispedømmets lokaler og hjemme hos økonomen.Til nå har Oslo-politiet avhørt om lag 20 vitner, i tillegg til de to siktede. Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever at OKB tilbakebetaler 40 millioner kroner de skal ha fått i uberettiget statstøtte. Men også 384 kommuner kan til sammen komme til å kreve om lag 40 millioner fra bispedømmet, dersom Fylkesmannens lovtolkning blir stående.

20 vittnen tagna i polisförhör. 2 huvudmisstänkta – en ärkebiskop och en sk ”ekonom”. 56 500 personer, som mot sin vilja kan ha registrerats som katoliker. Bland dem många hedningar, buddhister, invandrare från katolska länder, humanister, ateister och många fler. Skadeståndskrav på totalt mer än 80 miljoner NOK, alltså 100 miljoner SEK.

Hur kan vi tillåta dessa katolikers närvaro, mitt inne i vårt moderna samhälle ?

Det här måste verkligen utredas – av polis.

1667316

Hur lyder sjunde budordet, ers Högvördighet Ärkebiskopen ? Jo – det lyder såhär: DERE MÅ IKKE STJELE !!

I den svenska Lutheranska katekesen stod det skrivet såhär, på sin tid: Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke taga ifrån vår nästa hans penningar och ägodelar eller med falska varor och svek draga dem till oss.

Ändå är det precis och exakt detta Norges katoliker nu gjort systematiskt – och i flera år. Hur kunde det alls ske ? Varför reagerar inte Vatikanen ?? Onekligen är ju det här beteendet, från de misstänktas sida något som ger katolska Kyrkan dåligt rykte – över hela Norden, ja kanske hela Europa.

En enda hederlig katolik finns kanske i denna vansinniga, kristna soppa. Biskopen av Tromsö, Norges nordligaste Katolska stift, som själv är invandrare och inte norrman, Bersilav Grgic (antagligen kroat) medger att stiftet tagit emot 2,8 miljoner NOK för mycket i statsbidrag på tre år, och vill lämna tillbaka det stulna frivilligt.

Det hedrar ju onekligen Tromsö Stift och deras biskop att göra så, det måste jag ju säga. Men å andra sidan – är inte detta som att först länsa någons plånbok, och sen säga ”Varsågod, här får du den tomma plånboken tillbaka”

De 2,8 miljonerna är inte ens 5 % av den stulna summan.

stop-clubbing-baby-seals-stop-clubbing-baby-seals-punctuatio-demotivational-posters-1328522015Än slank de hit, och än slank de dit – oj vad de rackarna lever om !

Jag kommer att tänka på en rolig historia från Mörkaste Afrika ja faktiskt – som jag hörde en kamrat berätta under det glada 1990-talet. Mats, som han hette, var ingenjör och sysselsatt i Kenya vid ett sk ”Bistånds-projekt” med svenska statsmedel. Så en dag var det några svarta arbetare (ja, Mats själv använde N-ordet när han berättade historien för mig, men så gör inte jag – man gjorde så på den tiden, men det gör vi inte längre) som tog ifrån honom pass, plånbok och alltihop.

Efter en halv dag kom ännu en svart arbetare med den tomma plånboken, och det sönderrivna omslaget till ett svenskt pass i handen, och sa, på bruten engelska:

”Massa ferstå – jag hitta detta på flodstranden. Massa ge mig pengar, jag kanske hitta mer ? Många kompis komma sent ikväll, kanske leta allesamman – då vi hitta Kontokort !”

Mats bara skakade på huvudet, men låtsades ge med sig. ”Visst, kom du hit med alla dina polare klockan nio, efter mörkrets inbrott !”

11412192_390341337827322_41611243064153809_n

Till all lycka fanns ingen skimming-utrustning i Kenya på 1990-talet, och vad som fanns av lämplig elektronik var de lokala invånarna inte kloka nog att förstå sig på. Internet hade de inte heller, så de kunde inte sälja kontokortet, det svenska passet och alltihop. Mats däremot samlade ihop alla vita ingenjörer och anställda som fanns att finna, och utrustade dem allihop med var sin kraftig träpåk. Själv använde han ett baseball-trä.

latest

Såhär ska de tas ! ”Bald kommt Knüppel aus der Sack !!”

När tjuvarna väl dök upp för att återlämna en del av stöldgodset – sent på kvällen och i den ljumma, Afrikanska natten blev där ingen hittelön precis, helt annorlunda än vad dessa tjuvar tänkt sig. Vad som hände, och hur där lät och hur där tjöts, förstår ni nog. Det var ingen uppbygglig historia detta – men så tampas man med bedragare i andra länder – utanför Norden.

Hur blir Norges och Norska folkets svar, emot de som lurat dem på miljontals kronor, skrivit in människor i en kyrka mot deras vilja, och i övrigt bråkat och haft sig ? Här i Norden brukar vi sällan ta till våld – men det bästa vore nog, om katolikerna åkte ut ur Norge – matchstraff och utvisning helt enkelt… Utan våld, men dessa skojare måste nog lämna Norge. Så blir det bäst…

Christian_IV_by_Vilhelm_Marstrand

Också Kung Christian IV förstod på sin tid hur man handskas med tjuvar. Man sänker dem – till havets botten !

”Vatikanen hotar själva pressfriheten” skriver DN (inlägg från 2015-11-29)

I fredags – 27 November 2015 – skrev journalisten Peter Loewe ett mycket intressant reportage i Dagens Nyheter om hur själva pressfriheten och yttrandefriheten i Europa nu hotas av katolikerna, och den kristna kyrkan. Det gäller de två italienska ”visselblåsarna” Gianlungi Nuzzi och Emiliano Fittipaldi, som tidigare avslöjat Påvekyrkans smutsiga affärer genom att läcka dokument om hur Katolikerna sysslat med ”penningtvätt” och skumraskaffärer. Därför har de – och tre journalister utöver dem – släpats till en rättegång inne i Vatikanstaten, trots att de är Italienska medborgare, och inte borde ha någonting med denna ”stat” att göra, och inte heller falla inom dess jurisdiktion.

Minst en katolsk präst är också åtalad, avslöjar DN, och hela affären – kallad ”Vatileaks 2” visar att den nuvarande Påven, Franciskus I, inte alls är så liberal som han utger sig för att vara.

Rättsövergrepp efter rättsövergrepp pågår i katolsk regi – och Europas ledare blundar för vad som håller på att ske. Det kanske allvarligaste ibland vad DN nu skriver, är hur man nu hotar de italienska journalisterna med åtta års fängelse – och bokstavligt talat ”kidnappar” dem, i och med att man överför dem till Vatikanens privata territorium, där inga normala lagar och regler gäller…

–  Vatikanen har inte låtit mig få välja advokat. Jag har fått en av påvestatens advokater tilldelad mig som kallas ”min förtroendevalde”. Vi har inte heller fått tillgång till rättegångsmaterialet mer än precis innan rättegången började. Jag har nekats att få en kopia. — —

Påvestatens nuvarande rättsväsende har sina rötter i slutet av 1920-talet då Pius XI med hjälp av Mussolini träffade en överenskommelse som gjorde att Vatikanstaten kom till. Den som tror att Franciskus är liberal bör notera att påven redan i juli 2013, det vill säga endast fem månader efter att han blivit vald, bestämde att skärpa den lag som rör ”brott mot fosterlandet” och införde en ny paragraf 116 bis. Där heter det: ”Om agerandet inkluderar uppgifter och dokument som rör grundläggande intressen för staten eller Den heliga stolens diplomatiska relationer så skall en straffpåföljd på mellan fyra och åtta års fängelse tillämpas.”

(Dagens Nyheter 27 November 2015)

Pressfriheten hotas och urholkas. Yttrandefriheten sätts ur spel, helt och hållet, mitt inne i vårt Europa. Och varför – jo på grund av dessa kristna. DN fortsätter:

Journalisten Gianluigi Nuzzi har nyligen publicerat boken ”Via Crucis” (Korsets väg). Den handlar bland annat om hur påve Franciskus misslyckats med att genomföra en total storstädning inom IOR (Institutet för religiöst arbete som Vatikanbanken kallas). Det gäller en bank som i decennier tvättat svarta pengar inne i en huvudstad. Och en insatt läsare blir skakad av att läsa historiska brev till banken från den sicilianska maffians ledande bankir Michele Sindona (död redan 1986 då han drack förgiftat kaffe i fängelset).

 — —

Men här ifrågasätts allt vad pressfrihet heter. Vilken undersökande journalist som helst har en skyldighet att publicera dessa uppgifter, säger Emiliano Fittipaldi journalist på veckomagasinet L’Espresso till DN.

Han har skrivit boken ”Girigheten” som enligt katolsk lära är en av de sju dödssynderna. Fittipaldi berättar att han räknade med att Vatikanen inte skulle gilla uppgifter i boken som att de troendes miljonkollekt gått till kyrkans kardinaler och inte till välgörande ändamål. Eller att fonden för ett barnsjukhus använts av förre statssekreteraren Tarcisio Bertone för att som pensionär renovera en lyxlägenhet med jätteterrass för ett par miljoner kronor.

imgpressSåhär håller de på… Ska vi låta religioner som dessa etablera sig, även i vårt land ?

I Norge står den Katolske Ärkebiskopen Bernt Eidsvig åtalad sedan i Augusti i år. Han har lagt beslag på mer än 50 miljoner NOK av Norska statens pengar – på felaktigt utbetalda ”medlemsbidrag” efter vad det visat sig. Och i Italien fortsätter den aktuella rättegången emot de fem modiga journalister som vågat säga sanningen om Påvekyrkan nu på måndag. Åtalspunkten i Norge lyder på Grovt Bedrägeri, men mystiskt nog har ingen dom fallit ännu, trots att det gått över nio månader sedan Polisens senaste tillslag emot katolikerna.

imageI Norge är den Katolske Ärkebiskopen Berndt Eidsvik sedan mer än åtta månader åtalad för grovt bedrägeri på mer än 50 miljoner NOK. Påven har informerats, men ändå får samme biskop sitta kvar…

Här i Sverige finns en mycket märklig myndighet vid namn SST, den sk ”Statliga Nämnden för Stöd till Trossamfund” som sköts helt och hållet av kristna tjänstemän. Dessa gav förra året, 2014 – över 4,5 miljoner kronor till Påvekyrkan, och över 12 miljoner SEK har utbetalats till dessa katoliker under de senaste åren – och detta trots att Katolska Kyrkan bevisligen är det rikaste religiösa samfundet på hela vår planet, trots att det flera gånger befunnits skyldigt till korruption, grovt bedrägeri och annan oredlighet – men nej – i Sverige håller dessa kristna fortfarande på med att ge miljon efter miljon, bidrag efter bidrag till allsköns odemokratiska religioner…

Totalt sett håller SST – och Regeringen Löfvén, som ytterst är ansvarig för denna ständiga ”miljonrullning” – på att ge över 44 miljoner kronor om året till olika slags gravt odemokratiska religiösa samfund, med islamistiska eller kristna förtecken… Är det så vi ska ha det, i vårt eget land ?

Hundratusentals svenskar har dött för landets politiska frihet, och för att vi ska hålla Katolikerna utanför Sverige. Var finns ”sjättenovember-rörelsen” nu när vi behöver den ?

gustavusadolphus_flg

Norska Katolska Kyrkan fortfarande under utredning för GROVT BEDRÄGERI – stal över 80 miljoner NOK från Norska Staten och Folket.. (text från 3 Mars 2016)

Hans Helighet Påven har nyligen uttalat sig, rapporterar en viss svensk morgontidning som löjeväckande nog fortsätter att påstå att den skulle vara ”oberoende liberal”. Hans Helighet lär ha påstått, att katolska kyrkan aldrig skulle ha tagit emot pengar från knarkhandlare i katolska länder som Colombia och Mexico, och tillagt att ”Guds folk, Kyrkan, vill inte ha era smutsiga pengar”.

I ett av Sverige nära grannländer, Norge, står Hans Högvördighet den Katolske Ärkebiskopen Bernt Eidsvig och hans fd. Buddhistiske Ekonomichef Thuan Cong Pham fortfarande åtalade för Grovt Bedrägeri, brott som de förövat i flera åratal emot både Norska Staten och hela det Norska Folket – som inte är ”Guds folk” just, utan Tors och Odins. Läs själva den här artikeln i den likaledes kristna dagstidningen ”Vårt Land” så får ni se…

Enligt NRK, Norsk Rikskringkastning, har hela den kristna bedrägerihärvan nu vuxit till mer än 80 miljoner.

imgpress

Och jodå – Hans Helighet Påven var redan 2015 informerad, säger NRK – grundligt informerad till och med, eftersom bedrägeri-åtalet inleddes redan i februari förra året, och det inte precis hör till vanligheterna, att Polisen i ett fritt och demokratiskt land som Norge, måste arrestera en Högvördig Ärkebiskop. Ändå pågår brottsutredningen fortfarande, trots att den skulle varit avslutad först vid Jul, och sedan i månadsskiftet Januari-Februari, enligt vad norska media uppger.

Vem är det då som sysslar med ”smutsiga pengar” ? Bara knarkhandlarna, eller också Katolikerna själva ?? Och är inte Hans Helighets uttalanden, om än de kan ha fällts i ett gott syfte – för även en Påve kan vara en god kristen och mena väl – kanhända detsamma som hyckleri ?

ItY66MABzv7-GqpuxFQuRAxF9jJTkQyz088dDgOQtqBQBild från NRK på hur Norsk Polis tvangs beslagta bokföring, datorer och annan utrustning vid en ”gryningsräd” emot Katolikerna på morgonen den 28 Februari 2015. Omfattande ekonomisk brottslighet hade avslöjats !

Redan då stod det klart att Hans Högvördighet Ärkebiskopen högst personligen hade försökt ”mörka” och dölja vissa handlingar från Polisen, och övriga delar av det norska samhället. Också ”Aftenposten” och flera andra norska media har uttalat sig i ämnet. I flera årtionden har Katolska Kyrkan i Norge felaktigt registrerat personer som ”troende katoliker” och uppburit statsbidrag för dem. Kyrkoskatt har tagits ut av människor som inte alls är kristna, och som inte alls varit med i Katolska kyrkan, eller ens velat vara med där. Bland annat har man registrerat alla Spansktalande invandrare till Norge som medlemmar, enbart pga deras efternamn, och ”telefonkatalogsmetoden”. I flera fall har det sedan visat sig, att dessa invandrare kom till Norge just därför att de ville vara ifred för katolikerna, men man har helt flagrant krävt skatt av dem, och helt struntat i deras åsikter, liksom många vanliga norrmänns. Och i flera årtionden lär detta ha pågått. Kyrkans ledning – liksom den nu arresterade Ekonomi-chefen, visste hela tiden om vad som försiggick. Åtalspunkten emot dessa kristna, lyder som sagt på Grovt bedrägeri.

En av alla de personer som drabbats – man lär också ha registrerat Thailändare och Buddhister i hemlighet – är Susanna Escobar, visserligen döpt katolik, men sedan länge medlem av Human-Etiska förbundet. Också hennes pengar har stulits av dessa kristna. Också för tiotusentals, ja kanske hundratusentals människor – även etniska norrmän och norskor – har Katolikerna hela tiden tillroffat sig statsbidrag, på helt olaglig grund.

Att stjäla från enskilda människor – helt utan deras vetskap – är illa nog, men att stjäla från ett helt land, direkt ur statskassan – vad ska man kalla det ? Den som stjäl från det allmänna, och ur ett helt lands gemensamma resurser begår enligt Asatrons syn ett ännu värre brott, än om det bara gällde en tvist med en enstaka person. 5 Februari i år fastslog det Norska Kulturdepartementet, att Katolska Kyrkan brutit emot Norsk lag.

Sedan tidigare är det också känt att Hans Högvördighet Ärkebiskopen av Norge har ett privat arkiv med dokumentation om sexövergrepp, som Katolska Kyrkans präster ska ha förövat emot Norska barn och helt vanliga Norrmän. Han har vägrat överlämna handlingarna till Polisen, och trots att han varit utredd av samma Norska polis och även förhörts av den i över ett helt år, vill han inte samarbeta, inte medge att några fel har begåtts och heller inte betala tillbaka ett enda öre av det stulna. Ändå har han varnats av sina egna, enligt vad norska media erfar – men eftersom bara Hans Helighet Påven kan avsätta Katolska Ärkebiskopar, får Ärkebiskopen hela tiden sitta kvar Enbart i Oslo Bispedöme har Fylkesmannen – som motsvarar en svensk Länsstyrelse – krävt katolikerna på över 40 miljoner NOK – och inlett ett extra civilrättsligt mål, eftersom kyrkan vägrar att ge tillbaka några pengar.

sxf54ba0Hans Högvördighet Ärkebiskopen av det katolska Norge. Väldigt mycket Högvördig, som vi förstår..

Den enda någorlunda hederlige person eller prästman man kan hitta i hela den ytterst omfattande Bedrägeri-härva, som nu nystas upp är möjligen den katolske biskopen av Tromsö, längst upp i Nordnorge, en viss Berislav Grgic, som erkänt sina brott. Den biskopen är ångerfull, väljer att underordna sig Norsk lag och påstår att man ska ”förbättra sina rutiner (vad nu det kan innebära ?) och hanterar saken så, att han inte i onödan väljer att förolämpa en hel nation och stöta sig med det norska lokalsamhället.

Katolikerna i Tromsö har därför gått med på att betala tillbaka 2,4 miljoner av de stulna 80 miljonerna. Förhandlingar har i alla fall inletts, och det kan man möjligen se som ett gott tecken.

baseball-bat-picture

Även i Sverige har andra kristna kyrkor ägnat sig åt liknande saker.

18 Oktober 2015 kunde Dagens Nyheter berätta om hur inte mindre än 17 personer från den sk S:t Petrus & Paulus syrisk-ortodoxa församling i Botkyrka, tillsammans med sin ”Kyrkoledare” (om än inte biskop eller präst) Halef Halef lurat Svenska Staten, Folket och Försäkringskassan på över 17 millioner kronor, som de under organiserade former tillskansat sig sedan år 2012.

 Enbart Polisutredningen – inte domstolsförhandlingarna ! – av hela denna kristna svindel kostade det svenska samhället 500.000 arbetstimmar eller 270 polisiära årsarbetskrafter.

Sådant är Monoteismens pris. Detta är vad det hela leder till, för den svenska rättsstatens del – och som vanligt måste hederligt folk betala, betala och betala för alla dessa ”goda kristna”

March312010Överallt samma korruption. Överallt ständigt samma problem…. Och hur var det nu med ”etiken” och ”det bibliska budskapet” – månglarna som skulle drivas ut ur templet…

I Sverige har vi också en mycket märklig myndighet, den sk ”SST” eller ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” vars budget den Socialdemokratiska och Miljöpartistiskt ledda regering vi nu har plötsligt utökat till över 120 miljoner SEK per år. Av dessa miljoner går allt utom 300 000 – som går till Buddhisterna – det enda icke-Monoteistiska samfund SST alls erkänner – hela tiden till olika Islamistiska och Kristna sekter – däribland Katolska Kyrkan som en av de absolut största bidragstagarna – och så har det varit i över 15 år, eller ända sedan SST:s verksamhet – som leds av just kristna, påfallande ofta medlemmar i exakt samma samfund – alls inleddes.

Auktoritära, Totalitära Ideologier, som finansieras med svenska skattemedel. Vill vi ens ha det såhär, i vårt eget land – om vi nu ska lyckas blunda för vad Katolikerna gör i Norge ?

Behöver då Katolska Kyrkan – ofta omskriven som Världens rikaste religiösa organisation – överhuvudtaget några svenska eller norska skattemedel ?

Måste man hela tiden finansiera företeelser som kristendom eller islam via det svenska samhället – särskilt om här nu ska råda ”mångkultur” enligt vad de styrande förutsätter ? Borde alls någon kyrka, någon religion eller något samfund alls ha Statsbidrag ?? Är inte religion och liknande de enskilda medborgarnas ensak, och något som de själva väljer eller sköter – och inte en allmän ”nyttighet” som alla medborgare ska tvingas betala för ?

Tror ni att muslimer i Sverige skulle vilja finansiera katolska kyrkor via skattsedeln – trots att detta är vad vi faktiskt tvingar dem – och alla andra invånare här i landet – till ? Eller det omvända ?? Kan man alls via skatt tvinga en människa att betala för en religion som den människan inte har, samfund som hon inte vill vara med i, kyrkor hon aldrig besökt, och åsikter som är mer eller mindre medeltida, och som ingen längre delar ?

Och har en kyrka – Katolska Kyrkan är bara ett exempel – egentligen rätt att fuska, ljuga och fara med osanning inför hela samhället om sitt medlemsantal ?

giphy

Kan man tillåta att Katoliker och andra gör sig till ”en stat i staten” helt bortom samhällets vanliga regler och kontroll… ? Norge är inte precis det enda landet där detta sker…

Katolska Kyrkan i Norge påstår till exempel, att den skulle ha 130 000 medlemmar eller så – men av det antalet är minst 50 000 eller kanske mer personer som aldrig varit katoliker, som tagit avstånd från alltsammans, som varit humanister, humanetiker, buddhister, asatroende, ja Hedningar istället... Om och om och om igen kränker katolikerna alla dessa människors religiösa uppfattning och vilja, dels genom att ta ut skatt, dels genom att uppbära statsbidrag…

Hur ska man benämna det ? Vad ska man kalla det för ?? I Norge använder man numera helt enkelt termen ”Grovt Bedrägeri” – eller ”Religiös Svindel” som den norske författaren Dagfinn Norbö träffande uttrycker det.

caroleanfury

Hundratusentals svenska soldater har dött för att hålla Katolicismen utanför vårt land. Kanske har de varit så många som 500 000, eller fler än en halv miljon. Jag för min del tänker inte svika dem – Goda medborgare i Sverige  – Hur tänker ni ?

Sverige har, historiskt sett – alltid varit ett Protestantiskt land – i alla fall sedan Protestantismen alls funnits, liksom Finland, Norge, Island och Danmark – ja alla Nordiska länder. Vi har fått betala dyrt för vår frihet, och i 300 år eller mer fick våra folk kämpa för sina liv emot det katolska Europa. Numera har vi religionsfrihet – samma frihet våra förfäder gav sina liv för – och det är rätt så. Fram till 1873 var det faktiskt totalförbjudet i Sverige att ens vara katolik – och det var – för sin tid och även vår – faktiskt en mycket vettig och förnuftig lag, som infördes av klara orsaker och rationella skäl – nämligen landets egen politiska frihet, rätten att få styra sig själv – utan Påvevälde.. Än idag står det också inskrivet i Successionsordningen – en av våra Grundlagar – att Statschefen, alltså Kungen – absolut inte får vara katolikhan måste tillhöra den rena evangeliska läran – och det borde också gälla hela hans familj, ja hela kungahuset. En katolik kan aldrig ärva tronen, och alla katoliker är automatiskt uteslutna ur Sveriges tronföljd – vilket är viktigt att veta…

leonore-jpgVem gav de här märkliga personerna rätt att försöka representera hela Sverige, och ”sängvägen” försöka återinföra Katolicismen i vårt land ? Har de alls fått något politiskt mandat eller något uppdrag från det svenska folket för att göra såhär ? Borde de inte åtminstone försöka följa vad som står i vårt lands äldsta gällande Grundlag istället…

Man kan uttrycka saken som så, att Statschefen eller Kungahuset faktiskt gett upp sin religionsfrihet, i hela folkets namn. Ska man regera Sverige, eller ens representera det officiellt – så kan man inte vara katolik, och inte ha någon maktposition i det svenska samhället – så enkelt är det faktiskt – för Katolikerna har påfallande ofta missbrukat just makten – och dessutom visat sig vara ytterst Sverigefientliga och odemokratiska. Så enkelt är det faktiskt, religionsfriheten till trots. Men religionsfrihet är inte – och får aldrig vara – samma sak som att utöva bedrägeri, stölder eller svek i den ”allsmäktige” gudens namn, eller i namn av några Påvar, biskopar eller annan överhet.

Demokratin är ingen självmordspakt, helt enkelt. Den kräver att den hela tiden försvaras och bevakas, emot totalitära ideologier och andra, som söker pervertera och förvanska den till något helt annat, och som därför slåss emot dess innersta väsen, ja emot folket självt.

En maning till Bernadotte & Sommerlath – ”Svear äga Konung taga, och så vräka !” Varken Påvar eller Kungar står över Folkets lag.

Ännu en katolsk mörkläggning – ”hundratals” pedofilbrott obestraffade i USA (6 Mars 2016)

För sex dagar sedan tog TT in ett telegram, som Dagens Nyheterden kristet vridna morgontidningen som skrattretande nog kallar sig ”liberal” – förkortade ned till några meningar. Två katolska biskopar i Pennysylvania, USA misstänks ha mörklagt hundratals och åter hundratals pedofilbrott. Kanhända ingen större nyhet, med tanke på vad Katolska Kyrkan – hela Världen över – fortsätter att rutinmässigt ägna sig åt, närmast som ett planerat inslag i sin egen verksamhet. Göteborgs-posten vågar i alla fall skriva utförligt om övergreppen, och med det får svenska läsare låta sig nöja. Redan år 2014 erkände den nuvarande Påven, hans helighet Franciskus, att inte mindre än 2 % av alla katolska präster är pedofiler.

pedophile-priest-mazzumdotwordpressdotcom

Nej visst – ”bara” kanske 2 % eller 10 % av de katolska prästerna är pedofiler – men hur ska barn och föräldrar kunna veta vem som tillhör dessa procent ?

Det verkar kanske inte som någon högre siffra, men då får man komma ihåg att det ska finnas mer än en miljon katolska präster i Världen, vilket betyder över 20 000 förövare, som fortfarande går lösa. Och varje förövare kan ha hundratals offer. Vart och ett av dessa offer betyder också en förstörd familj, och barn som kan ha fått men för livet – och då är vi fortfarande uppe i miljonsiffror. Enbart i Sverige påstås det nu finnas över 4000 katolska funktionärer, och det borde betyda – om Påvens egna siffror är riktiga – att det finns minst 80 förövare här också – samt ett okänt antal offer – åtminstone ett tusental – trots att ingen av katolikerna här i landet hittills fått något straff. När jag själv – för drygt ett år sedan – skrev på den här bloggen om Oskar Kalm, präst i Svenska Kyrkan, som i Uppsala Tingsrätt dömdes för våldtäkt emot barn, och flera andra präster i Svenska Kyrkan, som också dömts för liknande saker, blev jag plötsligt kontaktad av flera anonyma kristna bloggare, som i hotfulla ordalag uppmanade mig att inte skriva något mer, och absolut inte lägga ut några ansiktsbilder på förövarna. Och helt oförklarligt ändrade Svea Hovrätt plötsligt Kalms dom till 2,5 års strafftid för våldförande – men inte våldtäkt – på en 15-årig konfirmand.

Ett vittnesbörd så gott som något för vad kristendomen alltid har i släptåg, och hur illa det kan gå för de föräldrar och ungdomar som fortfarande tror på den – och för hur lindrigt de kristna prästerna behandlas. Kalm lär väl fortfarande sitta inlåst, ifall den svenska rättvisan inte plötsligt och oförhappandes nu bestämt sig för att släppa ut honom. I vårt eget land är det ju ganska vanligt, att även mycket grova och kvalificerade brottslingar inte ens får sitta av halva strafftiden. Och såhär ser Oskar Kalm ut – ifall någon undrar. Han dömdes 9 Mars 2015, och att sätta ut bilder på dömda personer är inte olagligt i Sverige, eftersom en Dom från Tingsrätt eller Hovrätt är offentlig handling.

10171040_676265515829430_825320682578711767_n”sådana kristna har vi” sa bonden om svinen (gammalt svenskt ordspråk)

Till och med FN har uppmärksammat, att det bara är just de kristna och då speciellt katolikerna som ägnar sig åt sådant här, och har uppmanat Vatikanen att överlämna all dokumentation och alla bevis de själva samlat in, men som de fortfarande döljer för Interpol och alla myndigheter. Anständiga media utomlands – som den brittiska tidningen ”The Guardian” har mera om de två biskopar som nu ertappats på bar gärning i USA. En mer än 147 sidor lång faktaspäckad rapport har lagts fram, som visar hur mer än 50 präster rutinmässigt ägnade sig åt pedofili på sina egna församlingsmedlemmars barn under åren 1966 till 2011. Mer än 40 år alltså. Och biskoparna James Hogan och Joseph Adamec som ledde det aktuella stiftet i Pennysylvania, kände noga till alltsammans, men sade under hela denna långa tid inget till Polisen eller Myndigheterna. Allt bara doldes.

Svenska media – Göteborgs-Posten inbegripet – skriver som vanligt att fallet ska läggas ned. Det tycker inte Pennysylvanias Chefsåklagare, som citeras av The Guardian. I många fall är det så att inget åtal kan väckas, eftersom Biskop Hogan har avgått med döden och Biskop Adamec är pensionerad, samt att alla de offer som drabbats är så svårt skadade att de inte längre kan vittna – men undersökningen av de katolska brotten fortsätter – och det är i alla fall det viktigaste. Skandalen avslöjades redan 2006, när tidningen The Boston Globe avslöjade det hela. Ändå har ingen av prästerna eller biskoparna fått något straff, just därför att de är kristna biskopar och präster. Adamec lär ha skickat 14 av sina tjänstgörande präster till psykiatriker i hemlighet, och lät dem fortsätta tjänstgöra, samtidigt som han hade en ”prislista” för hemliga ersättningar, som betalades ut från den katolska kyrkan.

The report said the bishop created a “pay-out chart” to help guide how much victims would receive from the church. Victims fondled over their clothes were to be paid $10,000 to $25,000; fondled under their clothes or subjected to masturbation, $15,000 to $40,000; subjected to forced oral sex, $25,000 to $75,000; subjected to forced sodomy or intercourse, $50,000 to $175,000.

The US Conference of Catholic Bishops estimates that American dioceses have paid nearly $4bn since 1950 to settle claims with victims.

4 miljarder dollar alltså. Det är inga små belopp de här katolikerna rör sig med. Hur fick de egentligen tag i så mycket pengar, och är det acceptabelt att de får ägna sig åt ”payola” för att försöka undanröja bevisen för all sin pedofili ?

Och ingen annan religions utövare gör såhär. Det gäller bara de kristna – och främst katolikerna. Inga liknande nyheter publiceras om Buddhistmunkar, Imamer, Rabbiner eller ens hedniska Gydjor eller Godar – men förövarna är alltid just katolska präster. Är inte det ganska märkligt ? I Inget fall har FN fått yttra sig, eller rättare sagt varit tvunget att ingripa – och UNICEF har aldrig konstaterat något liknande – utom just vad gäller den Katolska Kyrkan, som vi nu ska tillåta och släppa in här i landet… Religionsfrihet i all ära, men varför tillåter vi ens sådana samfund eller kyrkor ? Varför inte göra det enda rätta, och totalförbjuda dem på en enda gång ??

En del har påstått att det onda skulle sitta i själva maktstrukturen, och försöker leda i bevis, att liknande saker också skulle kunna hända på internatskolor, kloster eller fängelser, eller kanske sjukhem eller kaserner. Men ingenstans hittar man några bevis för såpass grov eller systematisk, under flera årtionden bedriven verksamhet, som hos just katolikerna. Är inte också det ganska anmärkningsvärt ?

40508052830e8d54585ee7a83008e00c

Felet sitter i religionen. I själva kristendomen. Det är mycket viktigt att förstå. Kristendomen uppmanar till absolut lydnad under en allsmäktig Gud, och det är just i föreställningen om den allsmäktige, som det farliga sitter – liksom i föreställningen om präster och biskopar samt påvar som den allsmäktiges representanter, utrustade med absolut makt över sina församlingsbor. Den katolska ”bikten” eller föreställningen om att vanliga människor är syndiga eller ”dåliga” gör förstås inte saken bättre. Prästerna går runt med föreställningen om att de på något sätt genom sitt yrke skulle vara fria från all synd, eller i alla fall närmare ”Gud” – och därför bär de sig åt som de gör.

c6edd45c2c2346277c8b3dc4a6eb3376VARNING FÖRÄLDRAR ! Den här skäggige manspersonen kan vilja dina barn VÄLDIGT VÄLDIGT ILLA… SÅ SE UPP !

Ta dessutom den väldigt osunda kulten av ”Jesusbarnet” eller det slags pedofila ikonografi som odlas i kristna kyrkor, och den kristna kulturen. Överallt talas det om ”barnets snövita renhet och oskuld”, ”ingen kan komma in i himmelriket, som inte uppför sig som ett litet barn” och så vidare och så vidare. Överallt barnstjärtar, knubbiga små keruber, lindade Jesus-barn, ”bambinos” och  ”el ninos” om vartannat... Inte konstigt kanske, att hela denna förbannade ”spädbarnskult” eller väldigt barnsliga religion slutar alldeles fel…

Sedan finns också det katolska celibatet, eller föreställningen om att katolska präster måste vara ogifta, och inte kan ha någon normal sexualitet med vuxna kvinnor. Till och med Påven har nu börjat uppmärksamma det här som en intressant faktor i sammanhanget, och kanhända en förklarande orsak till all den pedofili och det förtryck, som katoliker och kristna i flera århundraden har ägnat sig åt. Överallt där de kristna tillåts komma in i ett öppet samhälle, blir det förr eller senare problem med sådant här. Och alla får vi skörda konsekvenserna av dessa handlingar – i USA eller här hemma. Trots allt är det ändå ett historiskt faktum – och det har många glömt bort – att det kristna celibatet aldrig blev accepterat i just Sverige eller Norden, ens på den katolska medeltiden. När den Påvlige Legaten Nicolaus Breakspear, som senare blev Påve Hadrianus den IV besökte Sverige och Norden under 2 år på 1150-talet, meddelade han nämligen ett beslut, som gav svenska präster rätt att hålla pigor och hushållerskor ”för sällskaps skull” som det hette, och efter lång och trogen tjänst, kunde de också gifta sig med dem. Även senare på medeltiden fanns et ”Liber Extra” eller ett sk ”Fribrev”.

Katolicismen, med alla sina förvrängningar av det mänskliga livet, passade inte in här, helt enkelt – och som sagt – ett totalt förbud, både emot den sortens kristendom och många andra, vore nog på sin plats, även i dagens samhälle..

Albert Voss – Taxichaufför – dömd enligt HITLERS Lagar i Februari 2016…. (inlägg från 11 Mars 2016)

Strax nära den goda staden Münster i Westfahlen, Tyskland bor en pensionerad gymnasielärare vid namn Albert Voss i en liten ort kallad Lüdigshausen. Numera är han Taxichaufför – och Fritänkare. Humanistbloggen i Sverige och även den tyska sajten HPD – Humanistischer Pressedienst har liksom the Telegraph i England, och självaste Bild-Zeitung råkat uppmärksamma hans öde, ända sedan han 28 Februari fick sitt körkort indraget, förbjöds att köra taxi och dömdes att böta 500 Euro (sådär 5200 SEK)

2,w=559,c=0.bild

Albert Voss vid 66 års ålder i Februari 2016. Dömd enligt Hitler-statens lagar, som borde ha avskaffats redan 1945…

Ändå bröt han inte emot några trafikregler. Han körde inte berusad, ställde inte till med någon olycka på autobahn eller så och han är känd som en rättskaffens man, som aldrig annars brutit emot några lagar och förordningar. Men nu döms han enligt den Tyska Blasfemi-lagen för HÄDELSE av de kristnas Gud, 166 § i den tyska Strafflagen, en paragraf som funnits ända sedan Hitlers tid vid makten, och som har sin nuvarande ordalydelse i nästan exakt samma utförande som på 1930-talet.

Vad är nu detta ? – undrar kanske en del läsare…

Dagens Tyskland har väl gjort upp med Hitler och Nazismen för länge länge sen ? Alla lagar, som stiftades 1933 – 1945 har väl för länge sedan ogiltigförklarats, upphävts och kastats på soptippen ??gr102347

Tysk skämtteckning från 1933 – fortfarande aktuell i dagens Tyskland – mer än 80 år senare…

Nej – så är det inte alls. Det sk ”Rikskonkordatet” eller ”Reichskonkordat” gäller fortfarande – liksom Hädelse-paragrafen – och dessa två lagar – till förmån för den Katolska Kyrkan har aldrig avskaffats.  Den som först gjorde mig uppmärksam på det faktum att Rikskonkordatet – instiftat med Påven så snart Hitler kom till makten – finns kvar än idag, och nu firat 80-års jubileum var min tyske vän Martin M som förestod den tyska sajten ”Asatru zum Selber Denken” eller ”Asatro för dig som kan tänka själv” ( i klar motsats till ”fornsed för dig som inte kan tänka alls”). Numera har den sajten stängts ned och tagits bort från nätet, men den finns kvar på vissa arkiv-sidor. Martin var och är arkeolog och akademiker till professionen, och han har alltid – liksom jag varit liberal, alltså Folkpartist, vad den politiska inriktningen angår – men jag misstänker att det i Tysklands av kristna dominerade akademiska universitetsvärld kan gå hetare till än här – och att kritik emot det egna landets lagar, alltmer aggressiva kristna, Pegida och annat sådant kan ha sina följder…Eller också tar sig broder Martin bara en välbehövlig paus, vilket vi nog kan förunna honom. Vi är ändå fritänkare, inte fän eller ”partiboskap”.

Rikskonkordatet innebar bland annat, att Katolska kyrkan skulle ha rätt att för eviga tider beskatta människor i varje tysk provins, där de hade majoritet. De skulle också få rätt att ta över skolundervisningen, och tillsätta präster istället för riktiga lärare i landets alla skolor. De skulle få inneha jord, skog och väldiga marktillgångar – gamla privillegier från den mossiga medeltiden skulle upprätthållas. De skulle få hålla alla begravningar – man fick inte ens begravas som man ville – utanför kyrkan – oinskränkt begravningsmonopol, med andra ord ; och till och med ta sig in på sjukhus och vårdinrättningar, för att med tvång ”frälsa” patienterna där. Och till sist kunde de katolska prästerna driva barnhem och kloster, samt för evig tid vara befriade från värnplikt, och kravet att försvara det egna landet, vilket alla andra tyskar var underkastade – i händelse av ofred, som det ju snart nog blev…

Bismark – han som startade Kulturkampen – eller Kampen för ett sekulärt samhälle där Katoliker och kristna INTE skulle vara ”en stat i staten” ansåg på sin tid att man skulle ta bort alla ”brotkorbsgesetze” eller ”brödkorgslagar” som gav katolikerna enorma inkomster, och ”fribrev” från alla skyldigheter i det tyska samhället. De skulle inte längre ha rätt att straffa människor för hädelse, förfölja oliktänkande eller  förgripa sig på barn, med pedofili och annat som obehaglig följd – saker som katolikerna än idag ägnar sig åt, åtminstone enligt UNICEF, FN:s särskilda skyddsorgan för all världens barn.

Bismarks Preussen hade på sin tid en ”Schulaufsichtsgesetz” som sade att det var samhället, inte kyrkan som skulle ha kontroll över undervisningen, och man skulle ha uppsikt över skolorna, så att ingen skadlig religiös eller politisk indoktrinering skulle uppkomma. Och ännu tidigare regerades det gamla Preussen Fredrik den StoreFritänkare också han, men varmt troende Lutheran på sin ålderdom – som umgicks med Voltaire, och tyckte att alla hädelselagar skulle slopas...

L'empereur Frédéric II le grand (1712 - 1786) rend visite au philosophe Voltaire (1694 - 1778). Gravure du 18ème siècle. © Fototeca/ Leemage [© LEEMAGE - ACHTUNG: ABRECHNUNG ERFOLGT UeBER IMAGES.DE - Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Belegexemplar, diese bitte an images.de senden. Potsdamer Str. 96, 10785 Berlin. Hinweis: NO MODEL-RELEASE! Bei werblicher Nutzung vorher Kontakt aufnehmen mit: images.de, Berlin. Kontakt: E-Mail sales@images.de, Telefon: +49302579289 80, Fax +4930 2579289 99. Ueberweisung des Honorars erfolgt an images.de. Deutsche Bank, BLZ 10070000, KTO 0414862; ACHTUNG images.de ist NICHT der Urheber dieses Bildes: Bildnachweis soll lauten: © Fotograf/LEEMAGE]

På Upplysningstiden ansåg Fredrik II av Preussen, att Ateister och till och med Mohammedaner var välkomna i det Preussiska Riket Total religionsfrihet – ”für alle!” –  Großer Friedrich, steig hernieder, und regiere Preußen wieder !Hilf’ mit deiner starken Hand, unserm armen Vaterland.

Men så blev det inte. 1859 tvingades Preussen återinföra Hädelselagarna, fast de då bara gällde ”förnekelse av Gud” eller de kristna kyrkorna. I dagens lydelse – nästan ordagrant samma som under Hitler – lyder de såhär:

1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Observera kursiveringarna. Enligt de subjektiva rekvisiten, som det heter på juridiskt språk, måste man enligt tysk lag ha brutit emot allmän ordning, eller ”stört den offentliga friden” för att alls dömas som skyldig enligt dessa Hitler-paragrafer.  Kanske man kunde jämföra med ”brott emot allmän ordning” hemma hos oss. 

Men brott emot allmän ordning enligt svensk rätt, inkluderar bara våldsamt upplopp, brott emot Regeringen och annat sådant. Tänk på Husby-kravallerna, där ledarna för den sk ”Megafon-rörelsen” inte dömdes alls, trots att i skrift ha uppmanat till ”en svensk intifadan”, där sådär 300 bilar och ett antal byggnader brann ned till grunden – ja – det var ju den ”svenska” rättvisan det – under Fredrik den Lille eller Fredrik Reinfeldt – men tysk ”ordnung” är ju som vi vet lite annorlunda än den svenska

Här ser ni en bild på den senaste av dessa små texter – och det var den han dömdes för. (Bild-Zeitung har redan publicerat den också, så jag gör mig inte alls skyldig till hädelse enligt Hitlertysk lag – som inte gäller i Sverige) ifall jag lägger ut liknande bilder här… Münster är en extremt katolsk stad – konstaterar The Telegraph – som anser att allt detta är fånigt, och det kan man ju tycka. Allmänna åklagaren i den staden har helt enkelt gått för långt, skriver den Engelska tidningen.

spruchtaxi_rumhaengenStör denna text ”allmän ordning” : ”Kyrkan söker moderna annonns-idéer. Jag hjälper till: Vår älsklingsartist Jesus har hängt med i 2000 år – och han har inte ens kramp !

(värt att beröva någon körkort, levebröd och betala 5000 kr i böter för ? Rättvis dom ?? )

Allt Albert Voss gjorde var att klistra upp dekaler i bakrutan på sin taxi-bil – en sk ”bumper sticker” ungefär – som man säger i Amerika., Och det var inte första gången, ty han har kört omkring på vägarna i sin ”Spruch-taxi” eller Samtals-taxi – en plats för fritt tänkande eller fria samtal om vad som helst – i nästan tre år nu..

Blir den ”allmänna ordningen” kränkt eller hindrad av sådant ?. Citatet om Jesus behöver inte nödvändigtvis vara negativt – det andas ju en viss beundran för karln ifråga, men frågan är väl om man inte ska beundra den tyske taxichauffören för hans kreativitet.. Och han är numera kändis i hela Tyskland, tack vare Bild-Zeitung och all media-uppmärksamhet han fått – raka motsatta effekten emot den katolikerna ville ha, alltså. De försökte tysta honom, beröva honom hans jobb osv – men det gick inte alls !

cache_9041110

Enligt svensk lag kan man inte döma någon för förtal, ifall det som sägs är grundat på fakta, eller bokstavlig sanning. Vad som står här är faktiskt sant: Martin Luther, Protestantismens grundare fodrade faktiskt brandattentat emot alla Synagogor – och i år firar Kyrkan jubelår i Rom. ”Anständiga människor kräks !” står där sedan som avslutning – kanhända partiskt – men hur skall man kunna annat än kräkas åt dessa kristna, med all sin Antisemitism.

Inte heller Hitler hade varit möjlig, om det inte varit just för katolikerna eller den kristna kyrkan. Det var inte vi Asatroende som låg bakom honom, och inte Antisemitismen heller, eftersom vi aldrig haft med den att göra. Av de tre stora Abrahamitiska Ökenreligionerna är det snarast Judendomen jag tycker bäst om, ifall ni alls vill veta – och av en enda orsak: Den håller sig mest för sig själv,baseras på släktskap – i alla fall i de vanligast förekommande varianterna – man utgår från mödernet – och den missionerar aldrig.

Herr Albert Voss i Tyskland däremot, missionerar ordentligt på sitt eget sätt, genom att åka omkring i taxi och prata med människor – men är det då något straffbart i detta ??

Inte så länge Monoteistiska religioner typ kristendom eller islam och andra totalitära ideologier finns kvar på vår planet.

På Island har man helt avskaffat alla Hädelse-lagar, och det har man i Sverige också – för här anser vi att sådant inte behövs.

Anledningen till att det radikalliberala ”Piratpartiet” på Island avskaffade alla Hädelse-lagar som en reaktion på de muslimska Charlie Hebdo attentaten i Paris var enligt det Isländska Allthinget – Parlamentet som funnits i mer än tusen år – följande:

”Freedom of expression is one of the cornerstones of democracy. It is a fundamental point in a free society that people can express themselves without fear of punishment of any kind, whether on behalf of the authorities or others,” the Pirate Party said in presenting its bill.

I gamla tider på Island var det också så. När kristendomen skulle införas år 1000, och den gamle Lagmannen Torgeir ljosvetningagode Torkelsson ensam fick besluta, om kristendom alls skulle få råda på Island – han var själv Asatroende – medan inbördeskrig stod för dörren, och serie-mördare som Biskop Thangbrand trängt in i landet, beslöt han att kristendom kanske kunde tillåtas, men att var och en kunde få blota som han ville hemma på sin egen gård, och att ingen makt i världen hade rätt att förbjuda fria människor hur de skulle tycka, tänka, tala eller skriva. På sitt eget gårdstun kunde var och en få göra som de ville.

index

Ensam, med svärd i hand stod Lagmannen på Lagberget.

Runt om honom i Världen fortsatte den grå medeltiden. Kättarbålen flammade. Häxförföljelser och krig rasade – liksom i vår egen tid. Men långt före allt tal om mänskliga rättigheter – långt före något FN, Amerikas frihetsdeklaration, Franska Revolutionen eller ens någon upplysningstid hade denne Asatrogne förstått vad Människans frihet går ut på. Det var hans folks gåva till en tacksam eftervärldden gåva de fått från sin egen natur och ifrån gudarna.

Och Thorrgeirs gård – Ljosavatn – de ljusa vattnen – finns kvar än idag.

I den katolska staden Münster däremot hänger några slitna metallburar kvar på den katolska katedralens väggar. De ser ut såhär:

09

I dessa burar spärrades liken efter de sk Anabaptisternas eller Vederdöparnas kristna sekt in – de var en sekt som trodde på vuxendop – man skulle inte tvinga kristendomen på spädbarn, som inte ens förstod vad den handlade om, för enligt deras tankesätt var det fel att göra så – efter ett lokalt uppror på 1500-talet, som slogs ned av en armé av legoknektar, som katolska kyrkan och påven hyrt in för alla sina pengar.

Münster hade då som nu sina fritänkare. Liken efter ledarna fick långsamt ruttna sönder i de burar ni ser på bilden, och i burarna – tillsammans med de ruttnande liken – satte man de överlevande, som fick långsamt långsamt svälta ihjäl där, tillsammans med de stinkande kropparna. Burarna hänger kvar än idag, som ett bevis på den katolska kyrkans makt.

Och man har dömt och fördömt Albert Voss, naturligtvis. Taxichaufför som sagt, och fd Gymnasielärare – för lite dekaler han haft på sin bil.

I Maj månad tänker jag bege mig till den vackra staden Münster. Jag tänker då åka Spruch-Taxi, och ta mig ett snack med ortens mest berömde hedning om vad man utsatt honom för, och om livet i allmänhet. Ifall taxi-bolaget finns kvar – dvs. Är Albert Voss den han ser ut för att vara  – ska jag tilldela honom Särimners Kulturpris – med Eklöv och Svärd – för berömvärd insats, och anbefalla honom i Asarnas famn.

Hans egen hemstad har ju svikit honom, men Asarna sviker aldrig. Och tanken är fri. Det vet jag med bestämdhet.

 

Vissa saker började inte alls med Luther…. (inlägg från 25 Augusti 2016)

Tron allena frälser”, menade Martin Luther, den store tyske reformatorn och förkunnaren – på sin tid. Det behövs med andra ord inga Påvar, överhuvud, dyrkan av likdelar – sk ”heliga reliker” eller avlatsbrev eller annat som katolikerna håller på med, utan var och en kan bli frälst på sin egen tro, eller i vart fall uppnå mer kunskap om Världen, ifall han eller hon är villig att arbeta för det själv. Nästa år – 2017 – skall Martin Luther fira jubileum, säger de kristna; och såhär 500 år efter Luthers stora reformation, inser vi kanske inte hurpass revolutionerande hans tankar faktiskt var.

Förvisso är Luther ingen okomplicerad figur – han var också en rabiat judehatare och tysk antisemit på alla sätt, och från att från början stött det tyska folket – så länge Luther själv var förföljd och i livsfara – vände han sig sedan emot de folkliga bonderesningarna och tog herremännens parti istället. Han var också för häxprocesser och förföljelse av oliktänkande, men ingen kan frånkänna honom hans historiska betydelse som Nordeuropas store befriare, och den som ledde oss bort från katolicismen – kristendomen i dess mest barbariska och frånstötande form. Dessutom beundrar jag Luther för hans frispråkighet, och saftiga prosa, som sannerligen inte skrädde orden.

f8ce6f66fb40ee6d

Luther tvekade aldrig att skriva att Påven är Satan och Antikrist, eller att Munkar och ”bakblåsare” var av Djävulen…

Luther har fått skulden för mycket, inte minst Svenskarnas och Nordeuropérnas stora flit och arbetsamhet. Särskilt i början av det här årtiondet var det ”inne” att påstå att Luther ensam skulle ha skapat det svenska Folkhemmets och 1900-talets arbetsmoral, men då ser man bort från det faktum, att samma arbetsmoral eller vad vi kan kalla ”driften att göra rätt för sig” är mycket äldre än så, och inte alls började med Luther, eller Olaus Petris och Gustav Vasas skrifter under reformationstiden.  ”Låt ingen vara din skaftsmed eller skosmed, utan gör dessa saker själv” står det i Hávamál. ”Eget bo är bäst, om än litet” är ett av dess andra ordspråksmässiga stäv. ”Alltid får klok karl sig en ko, och har man så bara två getter eller havets tång till taktäckning, klarar man sig vintern ut” är ett annat – åtminstone står det så i en del översättningar av dess 36 strof – där det också står ”þat er þó betra en bæn” och i nästföljande strof, som upprepar att eget bo är bäst – man kan inte nomadisera, ströva runt, låtsas att man är ”flykting” osv (för detta är inte alls att göra rätt för sig, utan att leva som en parasit, av andras välvilja) skrivs det att:

Bú er betra,þótt lítit sé,halr er heima hverr ;blóðugt er hjarta,þeim er biðja skal sér í mál hvert matar

eller med andra ord:

Eget bo är bäst, om än litet det sig ter – Envar är herre därhemma. Blodigt blir hjärtat på dem, som ständigt ska tigga och be om varje mål mat…

Enklare kan inte den påstått eller förmodat ”Lutherska” driften att göra rätt för sig, och tron på att eget arbete, egen frihet och självförsörjande verkligen är något som betyder något i det långa loppet, när det gäller för en kultur eller ett folk att överleva. Luthers ideal var också Hedendomens.

dsc_0055

Egen härd, eget arbete, flit och sparsamhet – alla Hedniska dygder, som Luther också skulle ha uppskattat…

p1040148

Parasitism, missbruk och bettleri accepteras inte enligt Hedendomen, och inte heller under Luther..

I somras besökte jag bland annat den vackra staden Münster, som har en del med reformationen och därmed med Luther att göra, även om just den staden tyvärr till sist hamnade på den katolska sidan. Men på sin tid tillhörde den en social rörelse kallad Anabaptisterna eller Vederdöparna, som även Luther till sist tog avstånd ifrån. Framför en av stadens kyrkor, där de ruttnande liken av anabaptisternas ledare ställdes ut i trånga burar – burarna sitter fortfarande kvar på kyrkotornet – såg jag åter en rom, av det slag som numera översvämmar Sverige – och naturligtvis hade han satt sig ned utanför katolikernas kyrkoport för att spela sjuk och handikappad, och pockade envist på ”barmhärtighet” eller misercordia och allmosor, allmosor, allmosor…

19anabap

Såhär gick det för Anabaptisterna och andra oppositionella kristna i 1500-talets Tyskland – När Katolikerna slutligen fick tag i dem…

Hade samme man bara vågat lyfta på sitt arsle och gå tvärs över gatan, skulle han ha funnit en lokal arbetsförmedling. I dess fönster stod en stor annons om arbete som gräsklipparförare med 90 Euro om dagen i lön – ingen tyska eller tidigare erfarenhet nödvändig – ”ausbildung” skulle ingå… Somliga människor kan man inte hjälpa, ansåg Luther, därför att de inte vill hjälpa ens sig själva. Och därför har de det också som de har det – allt tal om allmosor eller katolsk ”barmhärtighet” bara förvärrar problemen…

MuensterJohannVanLeydenTaufeI Anabaptisternas idealstat fick ingen vacker kvinna leva ensam – hade hon inte någon make, tilldelades hon genast en..

Jan van Leiden, Anabaptisternas karismatiske ledare, hade också en rad idéer, som kanske var lite mer långtgående än Luthers. Den gode broder Martin var ju kategorisk motståndare till det här med celibatet, och gifte sig med Katarina von Bora, en förrymd nunna. Våra dagars ”enpersonshushåll” var verkligen inte i Luthers smak, och allt sådant fördömde han uttryckligen som ”Hurerei” – jag gissar att ni vet vad det betyder..

Jan_van_Leiden_by_AldegreverJan van Leiden – ”Kejsare av Münster” var en Luthersk renässansfurste av rang….

Inspirerad av detta deklarerade Jan van Leiden – som var en rik och stilig karl – att ingen kvinna – i synnerhet inte vackra och unga kvinnor – fick vara ogifta eller leva ensamma, för om de inte hade något legitimt arbete, typ piga, fiskhandlerska, grönsaksmånglerska eller något annat matnyttigt, och ifall de inte studerade, borde de omedelbart kunna gifta sig med första bästa man, som ville fria till dem. Sysslolöshet, däremot, var inte bra, och det skulle man undvika. Det hela var mycket strängt ordnat även för männen, för mannen fick förstås lova att försörja sin hustru för all framtid, göra sina plikter i sängen, samt ”förse hustrun med goda och ståndsmässiga kläder” – brist i att uppfylla detta, kunde resultera i omedelbar skilsmässa, men själv var Jan van Leiden inte bara rik – utan synnerligen viril, sägs det – och kunde ta hela sexton hustrur….

Riktigt så radikal var inte Martin Luther, som mest hade håg för skrivande. Och för egen del har jag också alltid hållit mig till en kvinna i taget, vilket Asatron föreskriver som det normala. ”Ein kona Madr !” heter det på isländska. En gång mötte jag också en islänning, som själv hävdade att han hållit styvt på denna regel. Några kvinnor hade han älskat i tjugo år, några i tjugo minuter, men aldrig två på samma gång – alltså hade han följt reglerna !

IMG_5430LDivara van Haarlem – Jan van Leidens favorithustru – lär på sin tid ha fått en klänning av renaste guld

Nåja – det gick som sagt illa för Anabaptisternas radikala rörelse till slut, och även Luther lär på sin ålderdom ha ångrat vissa överdrifter. Borgen Wartburg, det ställe där Luther kastade sitt bläckhorn emot djävulen har jag också besett i sommar – och vissa – som inte kunde sköta sig – fick inte ens följa med. Rummet, där Luther – efter att ha blivit fördömd av både Påven och Tyskromerske Kejsaren – är inte mycket att se, och hur Luther under pseudonymen ”Junker Jörg” kan ha uppehållit sig där i mer än ett år, har jag själv svårt att förstå. Under århundradenas lopp har turister och besökare också skrapat putsen från väggarna, eftersom de trott på en högst personlig Djävul, eller att Luther verkligen haft Satan, Avgrundens Eminens, Mörkrets Furste osv stående i sin egen kakelungsvrå (det är inte alla djävlar som bär horn och svans) och inte förstått, att han bara uttryckte sig bildligt talat, alltså i allegorier – vilket jag också gör ibland, som ni märker.

DSCF0109Kakelungsvrån, där Fan själv fick på nöten, och Luthers porträtt…

Som skribent, och översättare av Eddan har jag lätt att förstå Luther, in i det sista kämpande med sina bibeltexter. Rolig är också berättelsen om ”Das Narrenbibel” eller det första feltrycket av Luthers verk – ingen mindre än Katarina von Bora – Luthers egen hustru – ska ha tassat ned i den typografiska verkstaden på Wartburg en mörk natt, och blandat om de Gutenbergska blytyperna, så att istället för ”Du sollst dein mann gehorchen, der soll dein Herr sein” istället kom att stå ”Du sollst dein Mann belachen, der soll dein Narr sein” – alltså inte ”Du ska lyda din man, ty han ska vara din herre” utan ”Du ska skratta åt din man, ty han ska vara din Narr !” vilket ju vara något helt annat än Martin Luther ursprungligen tänkt sig.

Wartburg_Eisenach_DSCN3512

Slottet Wartburg har trots Luther aldrig varit en särskilt kristen plats…

För övrigt kan det nämnas, att när Wartburg en gång byggdes – redan på 900-talet och 1000-talet – kom det en gång att bli platsen för den största hallen under tak någonsin, en ståtlig riddarsal, mer än två badminton-planer stor – inte mycket med vår tids mått, men förutom Uppsalen i Uppsala den största hallen under tak för sin tid, och en avbild av det kämparnas Valhall, som de Thüringska grevarna fortfarande kände till och trodde på, som en verklig, om än avlägsen plats.

Det är för övrigt den hall, där den stora ”Sångarstriden på Wartburg” ägde rum i verkligheten, samma rum som Wagner åsyftar med ”Dich, teure Halle grüss ich wieder” och samma hall där Klingsor, den onde ungerske ärkemagikern eller ”mannen som var slät mellan benen” en gång uppträdde – allt enligt Graalmystikern Wolfram von Eschenbach, men allt det där är ni väl bildade nog att känna till redan, så det är väl ingen idé att jag ens förklarar sammanhangen, eller varför Wolfram var herre över Odenwald, och vad som långt in på 1200-talet praktiserades där. Kanske behöver jag heller inte berätta hur detta relaterar till Asatron, ifall ni nu liksom mig är belästa över genomsnittet – men om inte, så kanske ni borde läsa på därhemma själva…

eisenach_festsaa_wartburg[1]In fernem Land, unnahbar euren Schritten… Håll er till sanningen, för annars…

 

Låt mig istället återgå till det här med begreppet ”Trua” eller tro, vilket är känt redan från Eddan, och som en trogen läsare igår skrivit till mig och fråga om. På de germanska språken betyder inte ”Treue” bara religiös tro – utan också trofasthet, och har man inte den rätta trofastheten vad gäller förhållanden, till exempel, dvs äktenskaplig trofasthet, ja då får man ganska snabbt finna sig i att bli avlägsnad från mitt sällskap, och får skylla sig själv om man nu i efterhand anser sig gå miste om något 🙂

Tru og sann” står det i det norska Ordtakskvädet, vad gäller detta med att tala sanning, och det är en ytterligare betydelse av ordet ”tro” liksom ”Tro Odin” vilket förekommer både i Eddan och Ynglingasagan – jag förklarade något om detta igår, och varför själva termen Asatro är känd också från Eddorna, och visst inte är någon sentida nyskapelse, som somliga inbillat sig. Formuleringen att ”vara någon tro” är känd också från Gunnlaug Ormstungas saga, Finnbogasagan, Björn Hitdalakappas saga, Njalssagan, eller också Skirnismål i Eddan – ”de två kan varandra tro” står det – apropos giftemålet mellan Frej och Gerd – liksom om trofasthet, lojalitet, frihet från svek i Hymiskvädet – om vi ska ta två andra exempel.

Katolska Kyrkan i Påvens hemland dömd för sexövergrepp (artikel från 16 Oktober 2016)

Svenska tidningar och media berättar idag om hur ännu en biskop i Argentina, den nuvarande Påvens hemland, dömts för grova sexövergrepp. Den här gången är det en ärkebiskop som var inblandad, och förgrep sig på en ung student på ett prästseminarium. Studenten stämde redan 1992 ärkebiskopen, som 2009 dömdes till åtta års fängelse för sexuella övergrepp. Domen upphävdes två år senare av en appellationsdomstol, som återremitterade ärendet till en underrätt. Biskopen hann dock avlida innan fallet slutgiltigt avgjorts.

Trots att brottet varit känt sen länge, undkom alltså förövaren hela tiden, och steg bara högre och högre inom Katolska Kyrkans egen hierarki. Här i Sverige har vi fått se hur den nuvarande Ärkebiskopen i över tio års tid samarbetade med Alexander Radler, en Östtysk präst som tagit sig in i Sverige, och som tillsammans med den nuvarande Ärkebiskopen i Sverige fungerade som ”IM” eller ”Individuelle Mitarbeiter” i STASI, Östtysklands fruktade underättelsttjänst. Flera människor i dåtida DDR dog eller fick skador för livet pga Radlers verksamhet. Data om tiotusentals, ja kanske hundratusentals svenskar fördes utomlands, pga Jackélens och Radlers landsförräderi. Ändå har de undkommit straff.

I Argentina, den nuvarande Påvens hemland, finns det mint sagt många sexbrott och liknande ibland mycket högt uppsatta präster och prelater.

2012 kunde GP berätta om ännu ett fall: Fotografier hade avslöjat biskopen när han ”tumlat runt” med en kvinna på en strand i Mexiko. Många argentinska biskopar är också medlemmar i den mystiska organisationen SSPX, som visat sig bestå av Nazister och förintelseförnekare.

images2

Tidigare har Påven själv erkänt att 2 % av alla Präster i Katolska Kyrkan är Pedofila. Det kan låta litet, men med tanke på antalet katolska präster i Världen betyder det kanske 50 000 pedofiler som går lösa, och som trivs i katolska kyrkans hägn, varav kanske 20-30 i Sverige.  Ingen av de här personerna har hittills upptäckts, eller ställts till svars för sina avskyvärda brott.

 

pedophile

Hur ska barn och föräldrar i det här landet veta vem bland katolikerna som är ”Fader 2%” ?

 

Nu har vår egen STASI-Ärkebiskop ställt till med ett sk ”Påvebesök”. Katolikerna bjuds in till vårt land. Det kostar svenska skattebetalare minst 4 Miljoner att ha dessa Påvar och Pedofiler här i landet. Alla tvingas vi betala – ja dvs de av oss som fortfarande är medlemmar i ”Svenska” Kyrkan. Och ändå är den katolska Kyrkan en av de allra rikaste religiösa organisationerna i hela Världen – ja den allra rikaste, om man får tro dess egna representanter. Nu låter oss ”Svenska” Kyrkan betala, betala och betala för något vi aldrig velat ha, inte bör ha och något som dessutom bryter emot lagen i Sverige. Hur ska vi någonsin kunna tillåta det ?

Det finns bara en sak vi kan göra. Protestera – kraftigt och så det hörs. Gå ur Kyrkan – och vägra att ha något med de här kristna lymlarna att göra.

Endast på det sättet kan vi ju skydda våra egna barn från deras våld, och ständiga övergrepp…

d2feef5b126c7dca202ebdb10d840e44

”En Påve Kommer Sällan Ensam” del 1 – säkerhet och kostnader. (inlägg från 18 Oktober 2016)

 Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: En Påve kommer sällan ensam. Ni kanske tycker att detta inte rör mig – Jag är ju hedning  -fast det är också minst 38 % av hela Svenska Folket, nuförtiden. Så många av de 9 938 648 personer som fanns i vårt land så sent som i Augusti i år, har faktiskt GÅTT UR ”Svenska” Kyrkan och är inte medlemmar i någon känd kristen kyrka eller något kristet samfund.  Så säger den officiella statistiken. Tror ni mig inte, så vg kontrollera siffrorna själv, och då skall ni se att vad jag skriver är riktigt.

paven1-jpgHans närvaro i två dagar kostar svenska skattebetalare minst 8 miljoner. Vem tog beslutet  Vem har godkänt det ?

Men nu måste vi alltså få en Påve på halsen också – och det måste ske NU – genast nu eller i månadsskiftet.

Vem har gett order om det ? Vems beslut var det ??

Var det Stefan Löfvén, som i egenskap av Statsminister beslutade detta ? Var det Hans Majestät Konungen, kanske ? Har Riksdagen alls fått vara med och besluta ?? Utrikesminister Margot Wallström, ”La Grosse Margot” kallad ?? Någon person inom Statsförvaltningen måste väl ändå gett order, antar jag – för någon är väl ändå chef – eller ??

index”Komsi komsi lille svensk ! Komsi komsi lilla svenska ! Intag rätt attityd – Mössan i hand – Bort med ryggraden – och bocka, bocka, bocka, och kryp, kryp kryp…!”

Det är klart, att för alla Sveriges katoliker, så kan ju en Påve eller två vara trevligt. Man måste mässa, dyrka ”heliga reliker” och låtsas, att man ”dricker frälsarens blod” – sk ”Nattvard” – och det här måste då alla  Sveriges skattebetalare genast ställa upp bakom och betala för. Välgörenhetskonserter på Malmös största fotbollsstadium måste hållas – men kan inte den svenska musikbranschen själv genomföra det, när den omsätter över 9 miljarder ??

Möjligen kan det ju erbjuda ett slags tillfällig känsla av andlig tröst och lindring, såhär då mörkret och höstkylan sätter in – för vissa…

Men nu – plötsligt – ska alla höga herrar och potentater här i landet resa ned till Malmö – för att frottera sig med Påven. och det kostar pengar. Mycket pengar.

”Svenska” Kyrkan är  INTE är någon statlig myndighet.

Statskyrkan är upplöst sedan år 2000 – och det finns i princip ingen skillnad mellan ett förbund för frimärkssamlare, en populär fotbollsklubb, en båtägarförening, Motormännens Riksförbund eller ”andliga” samfund i Sverige – alla är faktiskt lika i samhällets och lagens ögon) Nu påstår ”Svenska” Kyrkan att p den ska betala hälften av kostnaderna, och sedan får katolikerna själva stå för resten – men som vi ska se, vet ingen hur stor den slutliga kostnaden är. Samhällsekonomiska kostnader, eller Polisens, Brandkårens och alla andras kostnad – din och min t ex – betalar man inte för. 

Vi är inte ens tillfrågade om vad vi tycker, eller ifall vi ”beställt” detta. Ändå ska vi betala, betala och betala…

Hur många är Sveriges katoliker, förresten ?

Representerar inte de ett väldigt, väldigt litet särintresse månne ?

Och är ”Svenska” Kyrkan Katolsk nu också ??   Själv trodde jag faktiskt att vi var PROTESTANTER i det här landet, alltså Evangeliska eller Lutheraner, och att det var DÄRFÖR som vi hade en Reformation, till exempel – eller en självständig kyrka – som nu genast ställer sig under Påvens ledband… Malena Ehrman måste kommma sättandes ned från Dalarna, och sjunga för Påven. Det ska daltas och gullas, som sig bör. Alla måste lyda. Alla måste ödmjuka sig, krypa till korset och genuflektera inför den kristne ”Allsmäktige” gudens levande representant – den ”Heliga Fadern” från Rom. Är det såhär vi ska ha det ? Är vi inte fria att tänka och tycka vad vi vill, längre ?

Är vi inte Protestanter i det här landet ? Då ska vi väl PROTESTERA….

protestant-reformation-16-638

Ändamålet med Påvens besök – har man förklarat – ska officiellt vara, att man ska fira 299-års jubileéet av Reformationen – som inträffade i TYSKLAND – men inte i Sverige – för den svenska reformationen inträffade först 1527 – under Gustav Vasa. Vem har då bestämt, att vi alla som bor här måste fira på det här viset, oberoende av vad vi tror på. Jag är inte katolik. Jag är hedning, och jag kommer inte delta i firandet, för detta är ingenting att fira alls, om ni frågar mig.

Därför måste nu Påven komma till Lund, har man sagt – och hela Lund skall spärras av – i två dagar. Människor kan inte komma till sitt arbete. Inga bilar får köra på stadens gator. Invånarna kan inte längre röra sig fritt. Studenterna måste sluta studera – för de kan inte komma till några föreläsningar mer. Det annars så lugna Lund har blivit en stad i skräck. Trängsel, Kaos och – i värsta fall – terrordåd hotar. 

itPolisen i Sydsverige har fått in minst 70 uppgifter om underliga clowner på sistone. Nu väntar man också på en vitklädd gammal man i konstig mössa.

Är detta värt priset, goda medborgare ? Polisen vet inte, hur mycket detta kommer att kosta, har man sagt. 

d3a9037d856ba0fbcc5ceea3a31d3698-597x400

Polisen i Lund vet inte hur den ska hantera situationen. Extra personal från Malmö, Blekinge och hela Sydsverige måste inkallas. Detta i ett läge, när poliskåren i Sverige redan är HÅRT ANSTRÄNGD och saknar resurser. Den kan bara lösa 18 % av alla anmälda grova brott, enligt data från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet.

Kommentarer har cirkulerat i Pressen om att stänga av Sturups flygplats. Detta måste ske vid minst två tillfällen. Allmänheten får inte släppas in på flygplatsen. Den får inte se, vad som händer när Påvens plan landar eller lyfter. Saker kan hända. Alla brunnslock utmed kortegevägen måste svetsas igen. Man är rädd för OXA eller IED-vägminor, som det heter utomlands. Hustak – Turninng torso och alla andra höga hus – måste bevakas – med polishelikoptrar och krypskyttar.

Vad kostar detta, för en poliskår som inte ens i normalfallet klarar sina uppgifter ?

Ett attentat får bara inte ske. Men påven Franciskus egen spontanitet ställer till det för polisen. — —

– Han bestämmer själv när bilen ska stoppas, så det går inte att förutse var han vill träffa människor. Vi får anpassa oss efter det. Säpo svarar för närskyddet och vi för distansskyddet, säger kommenderingschef Mats Karlsson.

Var påven ska bo är hemligt  och var färdvägen går får inte ens Mats Karlsson veta förrän i sista stund. Känt är att påven ska uppträda i Malmö Arena, Swedbank stadion i Malmö och i Lunds domkyrka.

Extra brandbilar, reservpoliser och ambulanser måste kallas in. Miljontals och åter miljontals kronor tillkommer i extra utgifter – pengar som ”Kyrkan” aldrig redovisat, pengar som kyrkan aldrig betalar 

Normal polisverksamhet måste ställas in.

Anders Knutsson som är chef för lokalpolischef i det område som omfattar Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och Bromölla säger att besöket kommer att märkas hos polisen.

– Under de dagarna så får vi på hemmaplan ägna åt oss det allra viktigaste och låta annat få vänta.

Också Polischefen i Malmö är allvarligt bekymrad – och det har han all anledning att vara – han har varken tilldelats personal, pengar eller andra resurser för det här:

– Vi tittar på allt som vi kan tänka oss, vilka aktörer som kan finnas som skulle kunna vilja göra någonting, säger Mats Karlsson, som är polismästare i Malmö, och den som ska se till att inget går snett när påven är på besök.

Jobbet inför besöket handlar om att bedöma hur många poliser som behövs och vilken kompetens som behövs bland poliserna.

– Vi tittar också på vilka andra åtgärder behövs i form av exempelvis staket. Det kan vara att vi stänger gator och svetsar igen brunnslock och sen väljer vi utifrån det vilka åtgärder vi vidtar, säger han.

Ordningsmakten kommer gå ”all in” säkerhetsmässigt under de dagar som påven och de andra skyddspersonerna är här.

Mot bakgrund av att Sverige inte är ett katolskt land och att det är 27 år sedan en påve senast var här är det svårt att uppskatta hur många åskådare som kommer ta sig till Lund för att få en skymt av honom.

the-godfather-5”Clemenza ! Hear whatta I tell you. Those fuggin Swedes ! They have to PAY… Yes, every Swede has to PAY !! See to that it is done – NOW !!

I AM THE GODFATHER, Capisce ?

karta_pave__161012

En HEL STAD ska spärras av i två dagar. Och VARFÖR ? Jo, 109 967 personer som kallas katoliker – inte ens 1,1 % av Sveriges Befolkning – ska fira någotslags ”jubileum” ihop med sina vänner.. Snacka om SÄRINTRESSE !

”En Påve kommer sällan ensam” (del 2) Tidningen Metros och de sociala skadeverkningarna.. (inlägg 26 Oktober 2016)

Tidningen Metro publicerade idag en falsk artikel, till bredden fylld med felaktig information om Katolska Kyrkans medlemsantal i Sverige . Helt okritiskt och helt utan någon pressetik eller något journalistiskt ansvarstagande publicerade man rakt av uppgifter, som man fått från Katolikerna själva. Bland annat påstod man, att Katolska kyrkan i Sverige skulle ha 115 600 medlemmar, och att medlemsantalet skulle ha gått upp med 38 %. Men då bortser man totalt från viktiga basfakta i sammanhanget. Katolikerna i hela Norden räknar ”medlemsantal” utifrån vilka personer som sägs ha besökt en gudstjänst eller varit med på något katolskt arrangemang en enda gång, och begär sedan statsbidrag efter det.

Det är som att säga, att alla som någon gång besökt en protestantisk kyrka, automatiskt skulle vara med i ”Svenska” Kyrkan, kanske därför att de gått på någon anhörigs begravning, eller liknande. Man kan lika lite påstå så falska saker, som att säga att någon per automatik skulle vara muslim, bara för att han eller hon gått på en enda fredagsbön i en Moské. Eller som om någon per automatik skulle bli Asatroende, bara för att den personen varit i Sverige och firat Midsommar…

Metro och dess journalister undertrycker också andra fakta. I Norge – vårt nära grannland, har Katolska Kyrkan blivit åtalad för grovt bedrägeri. Så sent som i Juni i år avslöjade Aftenposten, att Katolikerna i  Norge tilltvingat sig mer än 80 miljoner NOK (över 100 miljoner svenska kronor) i Statsbidrag. Allt på grund av sina mycket oetiska och mycket underliga principer för ”medlemsvärvning”. Norska Polisen och Finansinspektionen har varit inkopplad. Fylkesmannen eller Länsstyrelsen i Oslo har krävt tillbaka 40 miljoner NOK, men katolikerna vägrar betala tillbaka vad de stulit från ett helt folk !

Norsk polis i civila kläder slog till emot KATOLSKA BEDRAGARE ! De försökte tilltvinga sig minst 185 miljoner NOK, bara i år – på förfalskade medlemssiffror !

Norska Kulturdepartementet har klarlagt, att lagbrott föreligger. Av de nya 65 500 medlemmar som Katolikerna påstod att de skulle ha fått, var bara 28 500 ”äkta” när myndigheterna tillfrågade dem om saken. Allt detta avslöjades i början på detta år. Ändå publicerar Metro helt okritiskt liknande siffror – men varför ?

Alla vet, att Katolska Kyrkan sedan hundratals år är den rikaste ”andliga” organisationen i Världen överhuvudtaget. Ändå begär den bara mer och mer statsbidrag hela tiden, särskilt i de Nordiska länderna. Hur ska vi Nordbor – som ändå påstås vara Protestanter – någonsin acceptera det här fusket ?

I Sverige finns en mycket märklig myndighet vid namn SST, den sk ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund”. Denna nämnd påstår sig ha demokratiska ideal, och en demokratisk värdegrund – men man ger bara pengar till Monoteistiska religioner, som säger att deras ende ”Gud” har rätt. Buddhister i Sverige får något ynka hundratusental kronor, men annars går över 80 miljoner till Ökenreligioner från Mellersta östern av olika slag. Och varje år får vi svenskar punga ut med det här – via skattemedel. Själv har jag bara ett ord och ett uttryck för det: Jag tycker det är skamligt.

8db87356-75bc-4420-a839-c468df74a7ceBerndt Eidsvig, katolsk Ärkebiskop av Oslo. Åtalad för bedrägerier mot Norska staten och folket till ett värde av 40 miljoner NOK.

Förra året fick Katolska Kyrkan i Sverige mer än 10 miljoner SEK, enligt data från SST. Pengar, som gick direkt från den svenska statskassan till en av Världens rikaste organisationer – som INTE kan sägas behöva någon hjälp och ersättning från just Sverige. Enligt SST skulle katolikerna ha 109 000 svenskar och svenskor i sitt våld, siffror som man har stor anledning betvivla. Skumraskmetoder har konstaterats i ett nära grannland, men ingen oberoende undersökning har skett här.

Snart skall Stefan Löfvén – som säger att han företräder en ”Feministisk Utrikespolitik” (vad det nu är ?) ta Påven i hand. Och ändå har inte den svenska Regeringen alls bjudit in till något Påvebesök, som kan kosta staten åtskilliga miljoner. Sturups flygplats skall, som jag berättat, stängas av under två dagar. Hela Lunds innerstad lamslås. Och samma katoliker verkar för barnmisshandel, och för minskad aborträtt till kvinnor. Hur går det ihop med den påstått ”feministiska” uttrikespolitiken ?

Påven har sagt, att det är ”vackert” om föräldrar slår och agar sina barn. Påven har sagt att det är fullständigt ok att slå och bestraffa barn, så länge man inte slår dem i ansiktet, och så länge det görs med ”värdighet”.  The New York Times har också uppmärksammat det Påvliga uttalandet, som nästan ingen i svensk press ens vågar skriva om, av rädsla för att kritisera de mäktiga katolikerna. Påven är som bekant ofelbar, vilket är en dogm för hela den katolska kyrkan, och detta fastslogs så sent som 1870 i ännu en Påvlig bulla. Därför är hans uttalanden av mycket stor betydelse, eftersom de är direkt vägledande för den miljard katoliker som ännu påstås finnas i Världen.

papst-franziskus-mit-peitsche-kinder-schlagen-erlaubt-neue-alte-erziehung-skandal-zuechtigung-dogma-gewaltaetige-erziehung-vatikan-doktrin-qpress-1024x613Enligt svensk lag får man inte slå eller aga barn alls. Ändå uppmanar Påven just miljontals katoliker Världen över till precis detta. Hur kan man ens släppa in honom i landet, och hur kommer det sig att han ska få SKAKA HAND med Statsministern ??

Det här är inga trevliga saker. Det är inga bra värderingar, som denna katolska kyrka står för.

Också den internationellt erkända tidningen The Guardian i Storbritannien har påpekat, att Katolska Kyrkan fått genomgått FN-förhör, för sitt synnerligen odrägliga beteende emot barn. Jag citerar:

The Catholic Church’s position on corporal punishment came under sharp criticism last year during a grilling by members of a U.N. human rights committee monitoring implementation of the U.N. treaty on the rights of the child.

In its final report, the committee members reminded the Holy See that the treaty explicitly requires signatories to take all measures, including legislative and educational, to protect children from all forms of physical or mental violence – including while in the care of parents.

Katolikerna har redan varnats av FN för vad de fortsätter att hålla på med. Den Tyska Tidningen ”Die Welt” – en av det landets mest erkända media – frågar sig via sin Chefskommentator Torsten Krauel om Påven är riktigt klok. Lider han av ”andlig Alzheimers” (spirituellen Alzheimers) eller är han en ”snacksalighetens terrorist” (Terrorismus der Geschwätzigkeit) ?? Den Internationellt erkända organisationen ”Rädda Barnen” (Save the Children) har också tagit starkt officiellt avstånd ifrån Påvens uttalande.

30427976pd2h250mxh600mxw800w300

Påven har sagt att det är ok med kroppsaga för barn, ”så länge man inte slår dem i ansiktet”. Hur kan vi tillåta sådant i vårt land ?

Den Socialdemokratiska Regeringen i Sverige skall nu vara medlemmar av FN:s Säkerhetsråd – och ändå tillåter man sådana här flagranta brott emot de mänskliga rättigheterna. Sverige har skrivit under UNICEFs Barnkonvention, till exempel – men nu bryter Regeringen Löfvén rakt fram emot den, genom att ”samarbeta” med Påven.

Fram till 1873 fanns det ett totalt förbud emot all Katolicism i Sverige. Det var väl underbyggt. Påven ansågs och anses Ofelbar enligt den Katolska Kyrkans dogmer, och man kan inte vara katolik utan att följa hans order eller direktiv. Förut förde också Katolska Kyrkan krig, bland annat mot Sverige och Svenskarna – och uppenbart lagtrots kunde vår Regering inte tolerera.

Nu sägs det att vi ska ha ”religionsfrihet” – men det är inte samma sak som att man i religionens namn får göra eller säga vad som helst.

Rena lagbrott, bedrägerier emot staten eller barnmisshandel kan svårligen tolereras, särskilt inte i vårt moderna samhälle.

Svensk lag gäller fortfarande, och om vi accepterar en massa ”undantag” eller ”särbestämmelser” för än den ena lilla minoriteten och än den andra, så faller snart hela rättsstaten och vårt öppna samhälle sönder. Vi måste skydda våra barn, kvinnor och familjer – och gäller nu ”feministisk utrikespolitik” som man påstår, varför då ens tillåta Katolicism ??

nopepope-francis-1024x723

Sätt P för Påven. Han är ingen folkvald eller Demokratisk ledare – och HAN SKALL INTE VARA HÄR i vårt land !!

10923501_329262173945583_430666534429706355_n

Hundratusentals svenska soldater – samt ett oräknat antal män, kvinnor och barn om varandra – har DÖTT och GAV SINA LIV för den Frihet vi har idag.

De dog i kamp mot Katolska Kyrkan, och för ett fritt Sverige. Varför svika dem ? 6 November firar vi Gustav Adolf…

 

En Påve kommer sällan Ensam, del 3: ”Den Moraliska Stormakten” (artikel från 27 Oktober 2017)

Idag noterar Dagens Nyheter, liksom osökt och av en ren händelse, att Vatikanens Ekonomichef, tillika Australiens Ärkebiskop George Pell förhörts av polis för minst två fall av misstänkt pedofili. Som vi alla vet, skall det snart ske ett Påvebesök här i Sverige i Lund av alla platser, och på Halloween av alla datum. Det är kanske heller inte någon slump, vem vet ? Vad Svenska media däremot inte berättar, är att ”Affären Pell” varit känd sedan mycket länge. Pell har varit eftersökt både för brott som begicks på 1970-talet, och sedan vid flera tillfällen på 1980-talet, skriver den ansedda brittiska tidningen ”The Guardian”Den höge Monsignor Kardinalen har varit kallad till Polisen redan i februari i år, säger ”The Guardian” – men det är först nu – i slutet på Oktober – som han frivilligt inställer sig för förhör, enligt vad DN uppger.

Tänk om alla Australiensiska medborgare, som blivit misstänkta för någonting skulle behandla Polisen på det viset ?

Eller tänk, om alla Italienska medborgare eller svenskar skulle behandla sitt lands Polis på samma sätt ? – Dvs, man svarar bara på frågor när man själv vill, och bryr sig inte om några kallelser. Kommer man alls, sker det först efter ett halvår, och då genom ”frivillighet”. Det är ju synnerligen charmant, som alla förstår. Men hur skulle det gå med rättssäkerheten och Polisens arbete i något land, ifall alla gjorde som Monsignor Pell ?

franciskus-1-lowTeckning av den svenske tecknaren J E Ander från 2013

Samme Kardinal har också sagt – så sent som i Juli i somras – att allt ”bara är en förtalskampanj”. Han själv ska vara helt oskyldig, trots flera åsyna vittnen, menar Kardinalen. Dagens Nyheter skriver idag såhär:

Övergrepp mot barn bland präster och andra anställda inom den katolska kyrkan har länge varit ett öppet sår i Australien. I staden Ballarat, Pells hemstad, i Victoria ska hundratals barn ha drabbats medan kyrkan länge valde att sopa problemen under mattan – och övergreppen fortsatte.

George Pell har i förhör tidigare sagt att han tycker att kyrkan begick ”katastrofala” misstag när man valde att inte tro barnens berättelser. Han nekar till alla brott.

Den australiensiska människorättsorganisationen ”Broken Rites” har dokumenterat tiotusentals fall, inte alls bara ”hundratals” som DN uppger. Bland annat uppger man, att Pell var verksam som pedofil redan på 1960-talet, och inte alls bara 1970-80 talen, samt att det finns ännu fler vittnesmål rörande hans person.  Det är ju faktiskt ganska relevant i sammanhanget. Varför granskar DN inte dessa källor ?

Sverige under Regeringen Löfvén ska nu vara ”en moralisk stormakt” sägs det. Dessutom skall Sverige enligt Statsministern – som talat om saken inför hela FN i New York, ja ingen mindre församling – ha en ”feministisk utrikespolitik. och hela Regeringen Löfvén, ned till varje enskild Minister, skall också vara just ”Feminister”. I alla fall enligt Regeringen själv. Vad innebär då detta ? Är det ”Feminism” att skaka hand med en religiös ledare, vars närmaste medarbetare och ekonomichef ifrågasatts såhär ?

I Polen – det torde vara välkänt – har den katolska kyrkans företrädare bedrivit lobbyverksamhet för hårdare abortlagar. Dessutom har man bedrivit Exorcism på barn och ungdomar – och flera liknande riter. Detta sker idag, 2016. Är det också ”Feminism” ?

Vem har för övrigt alls bestämt, att Påven ska komma till Sverige ?

Vem har fattat själva beslutet ?? Har Riksdagen fått godkänna det ?

Vem styr Sverige ? Vem är chef ???

ar-710269866-jpgmaxw660maxh440q100isomodifieddatePå Guds bekostnad lever orkestern, men det är DU som får betala festen” (Citat KSMB 1980 )

Varken Statsministern eller Statschefen – alltså Hans Majestät Konungen, Karl XVI Gustavhar anordnat eller anstiftat detta Påvebesök. Det vilar inte på någon som helst demokratisk grund, för varken Riksdag eller Regering har alls tagit ställning till, om det ens behöver genomföras. ”Svenska” Kyrkan är INTE någon Statskyrka, eftersom den upplöstes redan år 2000. Juridiskt sett är ”Svenska” Kyrkan bara som Motormännens Riksförbund, Sjöräddningssällskapet, Sveriges Muslimska Råd eller vilken annan förening eller ”andligt” samfund som helst. De har ingen särställning, och ingen som helst rätt att begära något sådant här av Statsmakten.

Visst – Karl XVI Gustav kan säkert skaka hand med Påven – eller vilken religiös eller världslig person som helst (Konungen har skakat hand med mig också – det skedde å Marinmuseums invigning i Karlskrona, 28 Juni 1997 samt ånyo på Borgholm samma år några dagar senare, då Hans Majestät hedrade mig med ett personligt besök) då detta är hans önskan, eller då hans stab eller kanske adjutant framställer en förfrågan om saken. Så brukar det vanligen gå till, tror jag mig veta. Jag står självfallet bakom min Konung,  och respekterar hans önskan att möta just Påven, ifall så nu är fallet -men jag måste påminna majestätet om att han enligt vårt lands grundlagar, (Successionsordningen) måste vara av ”Den rätta Evangeliska läran” och därmed inte Katolik.

Idag är det nämligen Religionsfrihetens Dag över hela Världen, något som vi Hedningar också har rätt att fira – och det är även i högsta grad relevant i sammanhanget – Kungligheter utomlands har respekterat detta. Den Svenske Kungen är nämligen undantagen från alla bestämmelser om just Religionsfriheten, just genom våra grundlagar. Han kan inte vara katolik, och blev han det skulle han få avsäga sig tronen – och därmed har han ingen religionsfrihet, för han måste vara Protestant, helt enkelt. Det är en av de skyldigheter eller inskränkningar man har, som Svensk Kung – men i övrigt var det alltså så, att ”full religionsfrihet” skulle råda i ”den moraliska Stormakten Sverige”.

No-Pasaran-2012-as-worn-by-Nadezhda-Tolokonnikova

Hur ser det nu ut med den saken ? Är alla religioner likställda, eller finns det dem, som TROR SIG KUNNA BESTÄMMA över alla oss andra ?

Hur mycket kostar Påvebesöket för den svenska staten ?

SST+logotyp_max

Det påstås, att det skulle finnas 109 000 katoliker i Sverige. I Norge har Kulturdepartementet redan avslöjat, att samma Katolska Kyrka där dribblat och fuskat med sina medlemssiffror, i tydlig avsikt att tillskansa sig statsbidrag på det allmännas bekostnad. 

65.500 nyregistreringer fra 2010 til 2014 er gjennomgått. 56.500 av disse ble registrert gjennom diskutable metoder. 28.900 har bekreftet medlemskapet, mens cirka 6.800 ikke ønsker å være medlemmer. (Dagbladet i Norge, 2016-02-15)

Människor har blivit registrerade som Katoliker, utan att de ens ville. 80 % av de påstådda medlemmarna, tillkom på falska och uppdiktade grunder – bland annat på så viss, att man påstod att alla som någon gång gått på en Katolsk gudstjänst – ”automatiskt” skulle vara Katoliker. Sedan tog man betalt av Norska staten för detta. Inga polisundersökningar har än så länge skett i vårt land, men det förefaller sannolikt, att samma ”diskutable metoder” kan ha använts här med.

Tidigare har det påståtts, att inga kostnader alls skulle uppstå för samhället pga Påvebesöket. ”Avsändare” och källa till dessa budskap har varit ”Svenska Kyrkan” (som handlat över huvudet och bakom ryggen på hela landets befolkning)

Nu träder Susanna Trehörning, Chef för Personskyddsenheten på SÄPO fram i dagens tidning. Hon avslöjar, att en hemlig grupp av Poliser arbetat med saken ända sedan i februari. Helt gratis, får man förmoda – eller hur gick det till – egentligen ?  Hon jämför saken med USA:s President Barack Obama – eller rättare sagt hans besök i Sverige – något som enligt öppna källor engagerade mer än 1600 årsarbetskrafter – är också det gratis, eller vad menas ?? För övrigt är hon en synnerligen väl meriterad polis, med chefssskap över kriminalenheten mm bakom sig – och redan för två år sen konstaterade hon att kostnaderna för Politikernas livvaktsskydd (bla Mona Sahlins) hade fördubblats

4iqgqnw8eehihsbvl2d6iighpscRing GENAST Fru Trehörning ! (Hon har koll på precis ALLT !)

great-seal-of-the-usa

HJÄÄLP ! Det är ett Allseende Öga i min Trehörning  ! (Svårt att sova, när sådant händer)

Varje år delas det ut tio miljoner kronor till Katolska Kyrkan i Sverige, genom SST, en märklig ”specialmyndighet” som spenderar 80 miljoner om året, varav endast och endast bara Monoteister, samt några Buddhister (de får 700 000 spänn, lite vid sidan om; tack vare ”den moraliska stormakten”) alls är godkända för bidrag. Wiccaner ska inte sticka upp. Humanisterna får ingenting. Inga andra religioner heller – men Katolikerna – som redan är rika, ja de ska ha miljon efter miljon…

Är det ”moraliskt” att göra på det här viset ? Med vilken rätt, frågar jag. Med vilken rätt ?

Postnord anmäler nu att till och med Postutdelningen i Sverige blir försenad, enbart pga Påvebesöket. Inte ens brev- och pakethanteringen i vårt land kan längre fungera normalt, pga Påven. Vad kostar det ? Vem betalar det ?? Tror någon att det är ”Svenska” Kyrkan eller något Lutherskt Världsråd som betalar det här också ?

Sturups internationella flygplats skall stängas av i två dagar. Fraktflyg och passagerarflyg måste omdirigeras. Vem betalar ?

Lunds Kommun stänger av gator, lokaltrafik, fjärrtåg och P-platser. Vem betalar ?

Svaret är givet. Det är du och jag som får betala, betala och betala… För något som vi själva aldrig valt, och för ett litet litet särintresse ingen av oss vill ha..

På måndag är det – som Humanisterna noterat under rubriken ”Svenska Kyrkans Medlemsvård” – dags för det mystiska stoppdatumet för de som vill gå ur ”Svenska” Kyrkan. Varje år måste varje svensk normalinkomsttagare – med en månadslön på sådär 28 000 – betala, betala och betala 3200 kronor eller mer – allt till samma ”Svenska” kyrka. Detta ORÄKNAT alla de miljoner och åter miljoner, som nu ska vräkas ut för ett enda ”Påvebesök” på två dagar.

Vad har vi vanliga människor i detta land egentligen för nytta av det ? Vems intressen tjänar detta ??

Ingen vet varför de som försöker gå ur efter 31 Oktober ska betala mer än ett års extra skatt – och först räknas som utträdda eller hednade efter 14 månaders extra betalning – men så har det varit sedan 1950-talet. Då skyllde man på att Folkbokföringen måste ske för hand, men sedan 1980-talet har ”Svenska” kyrkan inte alls hand om någon folkbokföring längre – Det privilegiet försvann när SÄPO upptäckte Alexander Radlers och Antje Jackélens kontakter med STASI och DDR – och samma Fru Jackélen är nu Ärkebiskop över hela vårt land – med Ensamrätt och ”Fri Dragning” på att beställa hit en massa Påvar, närsomhelst, hursomhelst, varsomhelst – bara hon får som hon vill..

Så går det till i ”Den Moraliska Stormakten”

Eller är det en DEMOKRATUR vi har här ??

demokratur

Bara vissa meningsyttringar får komma fram i Demokraturen, sa en gång Vilhelm Moberg – han som skrev ”Från Oden till Engelbrekt”

Och det värsta av allt – Medborgarna ser inte ens vad som pågår. Alla har blivit så duperade, blåsta, lurade av media att de inte ser vad de får betala, betala och betala för. Man döljer åsiktsförtrycket. Och den fria debatten stryps.

Idag är religionsfrihetens dag. Fira den bäst ni kan, goda medborgare – väsentliga delar av er frihet har redan tagits ifrån er.

Emanuel Karlsson, den namnlöse datorprogrammeraren som skapade sajten ”offentligt.se” och avslöjade hur ”Svenska” Kyrkan plötsligt vägrar att godta Bank-ID sade nyligen i en intervju med tidningen ”Dagen” att den ”Svenska” Kyrkan mest liknar en dåligt ihopkommen, oseriös Prenemurationstjänst.

Så kan man också se det.

Jag själv firar ingen Halloween. Jag firar inga besökande Påvar heller.

dsc_4890_copy_580cf82d2a6b222f55aeaea0

Som bekant är jag en Asatroende Hedning, inget annat. Mina förfäder och döda anhöriga var inga spöken, katolska djävlar eller demoner. 

Jag är en son av mitt folk, och jag bor i detta land.

Jag slåss för alla de vapenlösa, för kvinnor och barn och för deras rättvisa. För de av mina stackars landsmän och landsmaninnor som håller på att ge upp, och som inte orkar betala, betala och betala mer. Deras pengar är slut. Deras krafter är på upphällningen. De är förtvivlade över detta land, förtvivlade över det slags Regering vi har. 

För de som är drabbade av denna unkna, sunkiga och usla kristendom, och emot alla de som förgriper sig till och med på små barn, och på de svagaste och allra mest utsatta svenska familjerna. Där står jag – ”och jag kan heller inget annat” som Martin Luther en gång sa.

Jag går ut i Frejas och Hels vildmark, ut i naturen, ut till mitt folk och dess rötter. Jag söker mig nya vägar, för en mänskligare och bättre Värld.

Kan någon Påve hindra mig ?

Kan någon ”allsmäktig Herre” förhindra, att jag går min egen väg och tänker mina egna tankar ??

Kan någon Ärkebiskop eller något annat Ärke-Härke stoppa mig ???

Det tror jag inte. Jag är emot alla Påvar, stora som små. Ni hindrar mig inte alls.

1621947_10153114725312264_607216769408435392_n

Katolska Kyrkan i Norge SKYLDIG till BROTT EMOT STATEN och hela det Norska Folket. BEDRÄGERI i flera decennier – stal mer än 40 miljoner från ett helt folk ! (13 Februari 2017)

Tidigare här på Hedniska Tankar – se under rubriken ”Katoliker” ovan har jag berättat om hur Katolske Kirken i Norge ställdes inför rätta för bedrägerier på över 50 miljoner NOK, som samma kyrka hade utövat i flera decennierMinst fem personer inom Kyrkans allra högsta ledning, inklusive den katolske Ärkebiskopen – som vägrade avgå – och hans högste ekonomichef (som fick sparken) stod misstänkta för att ha förfalskat Kyrkans medlemssiffror och sedan tillskansat sig Statsbidrag från den norska staten och norska skattebetalare.

Man hade förfalskat minst 67 000 namnunderskrifter, som man i flera fall hämtat direkt från telefonkatalogen, bara på den grunden att namnen ”lät katolska”. Spanjorer, Italienare i Norge – och massor av norrmän – alla registrerades som katoliker MOT sin vilja – och sedan stal man deras skattepengar för egen vinning ! Tidningen ”Verdens Gang” i Norge har avslöjat hur det hela gick till.

image

INFÖR RÄTTA efter en årslång process. Katolske Ärkebiskopen i Oslo, Bernt Eidsvik. Åtalspunkten: Brott emot ett helt land, Brott emot ett helt folk… Och han SITTER KVAR som ärke—ja — ärkebiskop… !

Till och med den kvinnliga kommunikationschefen i Human-Etiska Förbundet – Agnieszka Bryn – registrerades emot sin vilja somm katolik, bara för att hon hade ”ett polskt efternamn”. I flera fall vägrade katolikerna hånskrattande vanliga hederliga norrmän rätten att gåur deras kyrka, och tog deras pengar via skattsedeln, år efter år efter år. Brotten saknar motstycke i Nordens historia. Inget modernt samhälle har tillåtit att vanliga, hederliga medborgare behandlats såhär illa.

Statusen i minst 20 800 fall är fortfarande oklar, trots den Norska Polisens försök att klara upp bedrägerierna, uppger Verdens Gang. Ärkebiskopen i Oslo friades från personligt ansvar – han har hela tiden påstått att han som högste chef skulle varit komplett ovetande om vad som i årtionden pågick bland hans närmaste medarbetare. Detta hände den 17 Januari i år – men även om Hans Högvördighet Ärkebiskopen kanske är Juridiskt sett helt oskyldig – hur är det då med hans moraliska skuld ?

När en hel kyrka eller ett samfund uppför sig såhär – borde han inte ta de moraliska konsekvenserna, och avgå ? De kristna säger ju hela tiden, att just deras religion ska vara ”godare”, ”finare” och bättre än alla andras, men nu har vi fått se hur de bär sig åt !

Rättsfallet har rullat vidare, rapporterar bland andra tidningen ”Vårt Land” i Norge. OKB, Oslo Katolske Bispedöme, har dömts till att betala skadestånd på 1 miljon NOK samt att betala statens och folkets rättegångskostnader på ca ytterligare en halv miljon NOK.

Vad som ska hända de minst 20 000 norrmännen och norskorna, som fortfarande kränkts och FORTFARANDE står inskrivna i ett samfund de ALDRIG tillhört och aldrig ens velat tillhöra, är fortfarande en öppen fråga…

Norske Katolske Kirken självt erkänner på sin hemsida öppet, att man förövat bedrägerier emot minst 5000 norska medborgare, men förnekar sin skuld i de andra fallen. Men vad är det för slags resonemang ? Begriper inte de här människorna, att oavsett om de övar bedrägerier emot 5000 eller 50 000 människor, så är det precis lika illa i andligt hänseende, och grovt omoraliskt i alla fall.

7182012042256iwsmt

VARFÖR ska Katolska Kyrkan – en av världens rikaste organisationer, ja kanske det allra rikaste samfundet eller kyrkan på hela vår planet, tilldelas miljoner och åter miljoner i Statsbidrag i just de NORDISKA länderna ??? VEM har bestämt det ??

Också i Sverige har rent fusk och bedrägerier emot staten förekommit bland olika kristna samfund.

16 Juni 2016 framkom det hur sex personer i ledningen för den sk ”Syrisk Ortodoxa Församlingen i Botkyrka” dömts till fängelse eller skadestånd efter att ha ”blåst” den svenska Försäkringskassan på minst 7 miljoner SEK.

En mycket märklig myndighet i Sverige – SST – den sk ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” ger årligen bort mer än 80 miljoner av Svenska folkets pengar till de här märkliga ”Östkyrkorna” – och katolska Kyrkan har fått mer än 20 miljoner SEK. ”Syrisk Ortodoxa Kyrkan” står FORTFARANDE med på listan, trots att sju personer i dess ledning dömts för grovt bedrägeri.

Och på de tre senaste åren, har katolikerna i Sverige – vars metoder för ”medlemsvärvning” visat sig minst lika suspekta som i Norge – fått mer än 15 miljoner direkt ur statskassan – trots att de förespråkar abortmotstånd och andra saker, som INTE står i överensstämmelse med svensk lagstiftning.

Hur kan detta ens få förekomma ?  Vem är det som styr ?? Vad är det för metoder som används ??

thegodfatherstill”Yeah, Clemenca ! We are merciful and just – I’m the Godfather you see.. and those fucking Swedes.. they shall have to PAY, PAY and PAY !!”

Man vet, att katolska Kyrkan i Sverige registrerar varje person som medlem om de får tag i någons namnteckning eller en gästlista, till exempel på ett bröllop. Gifter sig ett par katolskt, eller döper de sin avkomma, ja då skriver katolikerna genast in hela släkten, mormor, farfar, kusinerna, ja alla som var där bara på besök – och kallar dem för ”troende katoliker”

Sen uppbär man statsbidrag för alla dessa personer – så går bedrägerierna till – och det varar i åratal, helt utan att de personer vars skattepengar man lägger beslag på ens vet om det… Så låt dig inte luras, käre svensk, norrman, svenska eller norska. GÅ UR DE KRISTNA KYRKORNA – VÄGRA ATT NÅGONSIN HA MED DEM ATT GÖRA…

Tänk själv !

Vad skulle du säga om att bli kollektivansluten till en fackförening du inte alls vill vara med i, till exempel ? Eller till ett politiskt parti du aldrig någonsin varit med i, eller ens sympatiserat med, bara för att du besökt det partiets valstuga, eller tagit emot en broschyr någon gång ?

Katolikerna i Sverige eller Norge håller faktiskt på med liknande saker. Det är som om du skulle bli Kollektivansluten till Emmaboda Trädgårdsförening ungefär, fast du aldrig varit i Emmaboda, aldrig någonsin bott där – och till på köpet inte ens har någon trädgård !

Bara en sak kan rädda oss. Att tillhöra Hedendomen. Att själva få välja, vad vi ska tro på eller inte tro på. Som vuxna och fria människor, i ett fritt land.

hammerofthor

tack-fc3b6r-ledigheten-gustav

Gustav Vasa grundade det moderna Sverige. Han DREV KATOLIKERNA UR LANDET och konfiskerade all deras egendom… Resultatet blev en stark, enad stat som fått bestå till våra dagar. Ska vi nu tvingas förlora den, och vår religionsfrihet på köpet ?

”Barn-Gulag” upptäckt på Irland – Katoliker ligger bakom… (inlägg från 8 Mars 2017)

En ny katolsk massgrav har upptäckts på Irland, enligt uppgifter som cirkulerat i svenska media. SVT har tagit del av uppgifterna, liksom Dagens Nyheter och många andra Riksmedia.

Återigen visar Monoteismen sitt verkliga ansikte, så att hela Världen ser det.

Minst 500 barnlik ska ha hittats nedslängda och dumpade i en septiktank vid ett katolskt barnhem i Tuam, och barnen dumpades där under hela den tid som barnhemmet – drivet med delvis offentliga medel – var öppet, under åren 1925-1961. De döda består av barn i åldern upp til tre år. 2014 tillsattes en undersökningskommission om vad katolikerna ägnat sig åt under alla dessa år, men fynden har hemlighållits ända tills nu. Barnhemmet uppges ha haft plats för sådär 200 barn under varje år det var i drift, men av dem ”försvann” sådär 22 stycken årligen – en barnadödlighet som visserligen inte är exceptionell, historiskt sett – men minst sagt hög för ett land i Europa på 1900-talet.

”En struktur verkar vara stort ett avloppssystem eller septisk tank som sänkts ner och fyllts igen med grus och skärp och sedan täckts över med jord. Den andra strukturen verkar dölja ett system uppdelat i 20 kamrar”, slår kommissionen fast i ett utlåtande.

Inte mindre än 796 barn ha dött på inrättningen, enligt lokala register, men hur många av dessa som verkligen dog en naturlig död och hur många som lämnades att svälta, vanvårdades till döds eller helt enkelt plågades ihjäl, vet man inte. Allt detta våld utövades av en nunneorden ”Bon Secours” som påstod sig driva välgörenhetsinrättningar för ogifta mödrar. Orden är spridd också i Skottland och hela Europa, plus USA och i flera u-länder.

Den irländska statliga undersökningskommissionen håller fortfarande på och utreder två fattighus och minst 14 sk ”välgörenhetsinrättningar” där fler människor – också åldringar och pensionärer – kan ha mördats. Saken har varit känd sen länge, enligt vad SVT uppger.1975 ska två pojkar ha funnit skelettdelar huller om buller i ett betongutrymme vid platsen och i vittnesmål gjort bedömningen att mängden ben motsvarat omkring 20-kroppar,enligt The Irish Times.

The Irish Times skriver också mer om hur slängdes i septiktanken. Varken statliga eller kommunala myndigheter på Irland misstänkte tydligen aldrig någonting. Hur kan man försvara något sådant ? Varför skedde ingen kontroll ? Hur kunde det hela förbli oupptäckt så länge ??

Under de tre senaste åren har SST, den Statliga Nämnden för Stöd til Trossamfund i Sverige gett mer än 12 miljoner kronor till den katolska kyrkan. Behöver den egentligen finansieras med allmänna medel ? Ja det är väl ändå en fråga som man får ställa sig i sammanhanget…

Å ena sidan stöder Svenska Staten fria abort, men å andra sidan är man med och finansierar ett kyrkligt samfund som bedriver ett fanatiskt abortmotstånd, och vad det leder till kan vi se här.

I svensk folktradition finns det många berättelser om hur barnlik i massor grävts fram ur ruinerna av katolska kloster. Där ska de ha hittats inmurade i väggar, under kyrkgolven och lite varstans, säger den lokala traditionen. Bland annat i Vadstena ska flera sådana platser finnas, och makabra fynd har också rapporterats från Mariefred, Skåne och Alvastra. Fast, det var på medeltiden såklart – och fynden finns förstås inte kvar idag, utan har viftats bort som ”vidskepelse”, ”skrönor” osv.

Också på denna grusplan i det skenbart så lugna Vadstena lär visa makabra fynd ha gjorts… Fast det var i arkeologiska sammanhang, och fynden var från medeltiden – inte från 1900-talet som på Irland..

Vad som nu hänt på Irland, är inga fantasier, utan ren och skär verklighet. Här har statliga undersökningskommissioner bevisat alltsammans sedan 2014, och nu har man riktigt folkbokföringsmaterial, namn och data att gå på. Också de svenska fynden från medeltiden kan vara verkliga, och utgör delar i bevismaterialet om ett bortglömt folkmord.

Sanningen vill som bekant ingen kristen kännas vid, och pengarna fortsätter att strömma ut ur Regeringen Löfvéns bidragskranar. I Norge har som bekant den katolska kyrkan under nästan ett helt år stått under åtal för förfalskade medlemssiffror och fusk med statsbidrag på inte mindre än 80 miljoner. I Sverige däremot har inga undersökningar alls skett, och myndigheterna bara passivt accepterar de medlemssiffror som uppges, helt utan att kontrollera dem.

Å andra sidan ska kanske vi svenskar och protestanter inte vara så stolta, eller slå oss för bröstet vi heller. Det finns många mörka sidor av vår egen 1900-tals historia, som Svenska Kyrkan och andra inte vill erkänna, eller ens prata om..

Så sent som i början på 1900-talet, fanns det ett begrepp i Sverige som hette ”änglamakerskor” – det var kristna kvinnor som mot kontant ersättning från ”fattigvården” tog emot ”obemedlade barn och oäktingar” som man skrev- men rätt som det var, dog de ”små änglarna” och råkade ”fara till himlen” – och så kunde änglamakerskorna skaffa sig nya fosterbarn och få mer penningbidrag, såklart.

Begravningen kostade ju också en summa, och skedde inte alltid i hemlighet. Läkaren Richard Wavrinsky – efter vilken Wavrinskys plats i Göteborg uppkallats – konstaterade inte mindre än sex säkra fall av ”änglamakeri” under ett år i sin hemstad på 1880-talet. Flera kända svenskar, bland annat Nils Poppe och Stig Ohlin, uppges som små ha varit nära att råka ut för den här protestantiska verksamheten, men de klarade sig och överlevde – tydligen därför att de var ovanligt motståndskraftiga, eller också inga ”små änglar”…

Uppgifter om att liknande saker pågick på katolska barnhem i Sverige saknas inte heller. Sveriges radio publicerade dem så sent som 2010, och än är det kanske inte slut på övergreppen. Hur länge ska vi vanliga svenskar och skattebetalare vara med och finansiera sådant här – jag bara frågar.. ?

Och kan vi ens ”samexistera” med de här väldigt underliga kyrkorna i vårt moderna samhälle ??

När de inte ens följer lagen, och när de utan att upptäckas kan mörda tjogtals med spädbarn i en enda Irländsk kommun, år efter år – hur skall vi ens kunna acceptera dem ? Visst, det irländska fallet kanske är exceptionellt, eller det värsta man hittills upptäckt…men i alla fall – vill vi ens ha Katolicism i Sverige ?

Gustav II Adolf – en kung som visste hur man handskas med katoliker… ”Värjan måste göra det bästa” sade han, ”ty hon skämtar intet”… (Det gör inte jag heller)

NEWSFLASH: Katolsk ärkebiskop undgår åtal för över 100 sexövergrepp och barnamord… (inlägg från 20 Oktober 2017)

Nu så har det hänt igen. Ytterligare ett avslöjande om Katolska Kyrkan och dess bisarra verksamhet har läckt ut över Världen. Gång på gång har vi fått se nyheter hur högt uppsatta män, till och med Kardinaler och Ärkebiskopar i den Romersk Katolska Kyrkans absoluta ledning – som Kardinal George Pell i Australien – ”Påvens Finansminister” och direkt ansvarig för Vatikanens alla bankaffärer – har anklagats för hundratals grova sexbrott och övergrepp på barn.

Inget annat religiöst samfund i Världen har företrädare, som gör såhär. Förgäves bläddrar vi efter motsvarande notiser om imamer eller rabbiner, kanske en och annan vilsegången buddhistmunk eller något annat individuellt fall – men nej, men nej – något sådant hittar vi inte ! Framförallt finns det inga andra religioner som har pedofiler och barnsexförbrytare uppe i den allra högsta ledningen – sådant har inte rapporterats i något annat fall !

 

Den katolske patern George Pell i Australien – numera Kardinal – har begått hundratals grova barnsexbrott. Över 50 vittnen har hörts och förhörs fortfarande av domstol, enligt Dagens Nyheter. Han har hållit på ända sedan 1970-talet, och ändå har man inte försökt ställa honom till svars, förrän nu..

DN rapporterade också i början på den här månaden hur Pell och andra katoliker i Australien försökt ”tysta ner” vittnena genom att erbjuda summor på 40-50 000 Australiska Dollar, för att de ska ta tillbaka sina vittnesmål. Verkar inte det suspekt ? Jag menar, om Kyrkan nu är oskyldig, varför då betala ?

Kardinal Pell räknas som den tredje högst uppsatta Katoliken i hela Världen, förutom Påven själv. En stor rättegång väntas hållas i Australien nästa år. Och även om Pell kanske är oskyldig till några av de allra värsta anklagelserna, kvarstår ändå misstankarna om systematiska mutbrott för att ”köpa tystnad”. Hur man än ser på detta, borde det få hela Världens befolkning att allvarligt tänka till om kristendomen och dess såkallade ”förlåtelselära”.

Likaså borde all världens regeringar och Justitieministrar ta sig en allvarlig funderare på om de alls kan tillåta någon som helst form av kristendom eller katolicism i sina länder – det är åtminstone vad jag anser. I USA har det nu kommit fram, att Ärkebiskopen Anthony Apuron, som också är katolik, står misstänkt för över 100 fall av pedofili, och dessutom barnamordDetta är alltså vad de kristnas sjuka bebis-kult och hyllande av ”Lille Söte Jesus” slutligen resulterat i – för här finns onekligen ett mycket starkt samband. Tänk på alla avbildningar av knubbiga små keruber och ”bambinos” som finns i de Katolska kyrkorna, och hur celibatet uppenbarligen påverkar en del präster…

 

Ärkebiskop Apuron på den lilla isolerade ön Guam i Stilla havet våldtog mer än 50 korgossar, men får GRATIS PENSION av den katolska kyrkan, så ”att han ska få tid att ägna sig åt botgöring” är den officiella förklaringen. … Här ser vi hur de kristnas ”förlåtelselära” fungerar i praktiken…. (AP Photo/Grace Garces Bordallo)

Övergreppen började under 1980-talet, då Apuron var nyutexaminerad, och har fortsatt ända fram tills nu. Amerikanska media berättar om hur de kristna tagit över hela ögruppen, och indoktrinerat invånarna, som utsattes för ett mycket hårt kristnande redan på 1700-talet. Man kan jämföra med vad som hände i Sverige och Övriga Norden under medeltiden, när de kristna tilläts etablera sig här. En hel inhemsk kultur förstördes, med våld och på det mest fasansfulla sätt.

Över 100 övergrepp på barn och ungdomar har nu anmälts, men ingenting hjälper emot alla dessa biskopar och prästerna. Den ansedda tidningen ”USA Today” rapporterar om dussintals fall, där präster avslöjats som brutala barnmisshandlare och pedofiler, som våldtagit sina offer om och om och om igen, under hela decennier – helt utan att Polis eller lokala myndigheter ingrep, trots att man mycket väl visste vad som pågick bakom de kristliga kulisserna.

 

Hans Helighet Påven har själv erkänt, att minst 2 % av alla Katolska präster är pedofiler och sexbrottslingar, och det är en siffra som Vatikanen kommit fram till efter att ha undersökt saken mycket noga – det är inte bara ett intervjusvar, som Hans Helighet slängt ur sig sådär utan vidare. Detta sade han redan 2014, och sedan dess har man stillatigande åsett hur kyrkan själv satt ihop en ”tribunal” som bara friar förövarna, men skuldbelägger offren. Här ser vi tydligt de kristnas ”Himmelske Fader” in action, så att säga, och deras Gud förlåter ju allt. Har man syndat – ja då är det bara att be tjugo Pater Noster och fem Ave Maria – och sen kan man våldta, rövknulla och skända, bäst man vill.

Få människor har insett, att det är just den kristna förlåtelseläran som ser till att övergreppen fortsätter, och att förövarna aldrig kommer bakom lås och bom.

Ärkebiskopen på Guam får extra pension, och ”tid för botgöring” men slipper såklart alla civila rättegångar. Vittnen ”kommer på andra tankar” sedan de fått en ordentlig sedelbunt i näven, och de kristna fortsätter beskatta, besnattta och lura den inhemska befolkningar – som hålls nere via predikningar, och tal om att man måste ”vända andra kinden till” – för det är ju så kristendomen fungerar.. Men kan man verkligen förlåta allt ? Kan ens ”Gud” förlåta de här personerna ? I moderna stater typ Sverige räknar vi med att brottslingar och kriminella först måste ta sitt straff, innan det överhuvudtaget kan bli tal om någon sorts förlåtelse eller rehabilitering, men här fuskar man bara bort rättegångarna, och förlåter i jesu namn”. Vi ser alla vilka konsekvenser det får. Rättsröta, och upplösning av hela samhällen. Religiöst skräckvälde, till och med emot barnen.

Katolikerna har själva ERKÄNT, att minst 2% av deras präster är Pedofiler. Hur ska barn och föräldrar i Sverige kunna veta vilka präster det är ?

Tänk på att vi redan släppt in 4000 av dessa svartrockar och prästråttor i landet. Det betyder att 80 förövare går fria – mitt inne i vårt Sverige…

Hemma i Sverige rasar den senaste ”Me Too” kampanjen om hur synd det är om stackars vuxna kvinnor som blivit ”tafsade” på, men de miljoner och åter miljoner barn hela Världen över som misshandlats, indoktrinerats och rövknullats av de kristna – vem tycker synd om dem ? Vem för ens deras talan ? Inte svenska myndigheter eller Påven i alla fall. Om Katolikernas egna uppgifter är sanna, och om vi får tro dem på deras ord, går minst 80 sexualförbrytare fria i dagens Sverige, därför att de befinner sig i den katolska Kyrkans hägn. Hur kan vi alls tillåta det ? Varför undersöker vår Riksdag och Regering inte genast ned den här  verksamheten ?

kanske dags undersöka – inte bara av kyrkan själv..

I land efter land, stat efter stat har ju sanningen bakom katolicismen redan visat sig…Minst 2000 katolska präster har ertappats på bar gärning enligt kyrkan själv, och då ska vi komma ihåg att varje förövare vanligen har hundratals, eller till och med tusentals offer.. Som sagt har det också visat sig, att nästan varje katolsk pedofil i prästrock fortsatt sin verksamhet ett helt liv igenom, och att den här sjukan inte kan ”botas” – särskilt inte med kristen ”botgöring” eller verkningslösa sk ”böner”

Samtidigt har det också kommit fram, att Katolska Kyrkan betalat ut 3,994,797,060 amerikanska Dollar och 10 cent för att ”tysta ner” obekväma vittnen och offer, som fortfarande lever.

I Sverige har vi under Regeringen Löfvén en mycket märklig myndighet kallad SST, som förra året betalade ut 5 miljoner till denna Katolska Kyrka, bara för att den ska spridas i vårt land.

På de senaste fem åren har vi svenskar fått betala över 30 miljoner till samma Katolska Kyrka – direkt via skatterna. Varför tillåter vi, att personer som de här alls får några statsbidrag, för sin sk ”religion” eller sk ”kristna värderingar”. Har de ens gjort sig värdiga ett enda öre i bidrag från oss, när de ändå har så mycket pengar, och bevisligen är det rikaste religiösa samfundet i Världen ? Bidragstagandet kan nog ifrågasättas i detta fall..

Varför skulle Ärke- någonting Antje Jackelen fira Luther 500-års jublieum genom att bjuda in Påven och försöka ”smyg-katolicera” Sverige ? Vad är det för dunkla krafter och motiv, som ligger bakom ?? Är det månne PETERSPENNINGENS MAKT vi ser… ?

Förra året skulle ”Svenska” kyrkan fira Luthers 500-års jubileum, och det gjorde man genom att bjuda in Påven – trots att all katolicism och alla katoliker under lång tid varit förbjudna att verka i vårt land – och det är inte utan orsak ! Deras penning- och ”förlåtelsepolitik” tenderar att sätta rättsväsendet ur spel, och bli en ”stat i staten”. Vad ligger bakom all denna ”Smygkatolisering” – och religionsfrihet i all ära – men kan vi egentligen ens tillåta att religioner som bär sig åt såhär etablerar sig i Sverige ?

Hur länge ska Regeringen blunda för problemet ? Hur länge ??

PÅVEN påstås ha AVSKAFFAT HELVETET – Fast gjorde han det ?? (Himlen är full av pedofiler, vartän du går) (inlägg från 10 april 2018)

 

För några dagar sedan kablades nyheten om att Hans Helighet Påven, Franciskus den förste, skulle ha avskaffat hela det katolska helvetet. Detta dementerades dagen därpå av Vatikanens kardinaler och teologer – Påven skulle alltså inte alls ha sagt sådär, och helvetet bara fortsätter och fortsätter, som alltid under dessa kristna…

”No Hell…” – ”Hell no !”

Inflyterlserika The Guardian har berättat om saken, förhållandevis objektivt. Shrew Pork Shames… förlåt…jag menar naturligtvis Mew Dork Games … nej – New York Times – ni vet den där underliga Fake News tidningen från Donald Trumps US of A – den som kallat det norska vinter OS laget för nazister – och som nu sägs ”samarbeta” med Dagens Nyheter- ett ”samarbete” som alla svenska dagstidningar och all press i Europa borde hålla sig för goda för; pga den amerikanska skandal-blaskans urusla kvalitet. Den skrev nyligen en ovanligt hatisk och illa formulerad artikel, som skuldbelägger den ansedde italienske tidningsmannen Eugenio Scalfari, 93, grundare till tidningen La Repubblica  och pekar ut honom som skyldig till alltihop – vilket är minst sagt oförskämt.

Överallt där katolikerna tillåts komma in i ett samhälle, där kommer också HELVETES-LÄRAN och tron på Djävlar och Demoner som ett brev på posten… (”En påve kommer sällan ensam”)

”The Times” i London är som vanligt mer sansad i sina bedömningar, och beskriver sakligt vad som hänt, vilket däremot amerikanerna inte gör. Herr Scalfari hade helt enkelt en öppenhjärtig intervju med hans helighet – de två har trots motsatta ståndpunkter alls inget emot varandra, rent personligen – de är ju italienare, och därmed artiga...

Påven erkände att han inte alls tror på något helvete, enligt herr Scalfari, som dock infogar att han kan ha råkat citera Påven fel – och det är kanske inte så konstigt..

It is been accepted Christian doctrine since the founding of the church, but Pope Francis appears this morning to have abolished Hell.

In a move that will enrage conservative Catholics, the Pontiff told La Repubblica that the souls of unrepentant sinners were not punished in the afterlife, but simply disappeared.

“Hell doesn’t exist, the disappearance of the souls of sinners exists,” he told Eugenio Scalfari, a 93-year-old atheist philosopher, during a conversation in the Vatican.

It was the fifth meeting between Pope Francis and Mr Scalfari, the founder of one of Italy’s leading newspapers.

– The Times, 2018-03-29

Enligt den nuvarande Påven skulle alltså alla hedningar liksom försvinna ut i det blå, med ett stilla litet ”poff” liksom, så fort de råkar avlida. Detta är helt annorlunda än vad alla andra påvar före honom hävdat, och om ni nu tycker att jag på något sätt skulle vara respektlös emot Hans Helighet och  den katolska ligan, så kan jag för min del knappast tänka mig, att jag skulle vara så värst respektfull emot människor som för det första vill  döda mig, sedan utsätta mig för eviga straff, erövra mitt land, utplåna min kultur från jordens yta och dessutom gång på gång uttryckt att alla mina gudar är ”falska” – en religion vars företrädare uttrycker sig så kan jag för min del knappast respektera alls, eller för att citera Hávamál –

Om ont du röner, kvad då att ont det är, och ge ej dina fiender frid

Katolicismen är en religion som skändat kvinnor och barn, som utrotat hela kulturkretsar och hotat och plågat hela nationer Världen över, och som förföljt påstådda häxor, kättare och hädare mycket hårdare och skoningslösare än vad snart sagt alla andra religioner gjort; bara för att vi ”Hedningar” inte trott på dess påstått ”Allsmäktige” gud JHVH – bättre känd som Jehova eller ”Herren”.

Oden – som inte alls ger oss några budord – har rått oss att ta oss i akt för den sortens ”gudar” och dess förkunnare. Det är vår plikt att bekämpa dem, liksom det är en självklar plikt för oss hedningar att försvara de värnlösa, och värna vårt eget land.  Och dessutom har hans helighet Påve Franciskus I gjort en hel del underliga uttalanden förr om åren också.

Ann0 2015 uttalade  hans helighet till exempel att det är fullständigt ok för katolska föräldrar att slå, aga och misshandla sina barn, så länge man ”inte skadar barnens värdighet” eller slår dem i ansiktet, till exempel.  Detta uttalande står i direkt konflikt med Svensk lagstiftning, och i direkt konflikt med lagarna i exempelvis Tyskland och flera EU-länder, vilket flera kommentatorer än just jag påpekat.  Vi kunde nu fråga Erik Helmerson i DN, till exempel, om han som svensk katolik också slår sina barn, eller om han sätter den svenska lagen före Påvens ord, eller Påvens ord före den svenska lagen ? Vilket gäller ?? Följer han bara våra svenska lagar ibland, eller när han känner för det, liksom ?? Och hur är det med alla de andra ca 50 000 vuxna katoliker som tagit sig in i vårt Sverige ?

 

 

Helt ok beteende enligt Hans Helighet Påven… Svenska lagar säger något helt annat – Så vad följer katolikerna ?

Regeringen Löfvén i Sverige har nu börjat införa ”förbehåll och undantag” för barnäktenskap pga ”religiösa skäl” – främst till förmån för Muslimer i Sverige. Riksdagen röstade emot denna Socialdemokratiska politik, och eftersom röstesiffrorna är väl kända, vet alla svenskar också att Regeringen Löfvén ville göra det legalt att gifta sig med 8-10 åriga flickor utomlands, och sedan var det bara att vandra tillbaka in i Sverige igen, med dessa ”barnbrudar”.  Rörande Påvens märkliga uttalanden från 2015 har Regeringen Löfvén inte sagt ett enda ord, men jag antar då att det är legalt för katoliker i Malmö; exempelvis, att färja över sin dotter till Saltholm i Danmark, och slå och puckla på henne där av hjärtans lust, till dess att hon blöder och inte kan stå på benen.

Nu när muslimerna fått sina ”religiösa undantag” så måste väl de gamla (S) märkta rättvise-kraven gälla, och så får även katolikerna kryphål… Socialstyrelsen har ju tryckt upp lite fina broschyrer på sistone, men nu när vi diskuterar SJÄLVA HELVETET, alltså helvetet självt, så kanske vi ska dela ut den här fina broschyren också…

Men detta är inte allt. 2015 sade Hans Helighet Påven att det är helt Ok och mycket Katolskt att ge vissa människor på käften, exempelvis för att de har förolämpat din morsa.

Detta skulle då helt stå i samklang med Kristi Lära, som vi förstår, och enligt en dogm från 1870 är Hans Helighet också ofelbar, det vill säga alla Katoliker MÅSTE lyda honom, och de MÅSTE följa hans påbud, annars kan de icke kvarstå inom den Romersk Katolska Kyrkan överhuvudtaget – men denna gång uttryckte sig Hans Helighet endast bildligt talat, alltså allegoriskt,har vi fått höra. Vad Påve Franciskus – som väl kommer gå till historien som ”Boxar-Påven” – menade var ”allas vår moder Kyrkan” som katolikerna brukar säga – Dvs förolämpar någon den Katolska Kyrkan, eller så fort en katolik känner sig ”kränkt” – ja då har denne katolik rätt att börja slåss och veva – i alla fall enligt Påven..

Tänk om det också skulle gälla oss hedningar – hur skulle Världen då se ut ?

”Ey mon, I’m da Pope ! I’m da greatest !! I’m da Pontifex Max,Get it ?  You insulta my Mamma, I puncha your face, Capisce ?

(Också ifråga om BOXNING är Hans Helighet Franciskus minsann EN RIKTIG FRISKUS….)

Men vi hedningar och Asatroende tycker annorlunda. Enligt Hávamál är det fegt, och nidingsverk att slåss emot vapenlösa, eller de som inte kan försvara sig; till exempel; och man får heller inte slåss emot de som är gamla, ty ”mycket är gott, som de gamle säga”.  Vad Odens uttalande om ”giv ej dina fiender frid” betyder, är att man har rätt att säga emot, när man blir illa behandlad, exempelvis av en muslim eller en kristen.

Man får ”kväda” att fel och förbrytelser har begåtts, till exempel – och att man inte längre tror på Påven – samt tillkalla rättsvårdande myndigheter, skulle vi säga med ett modernt språkbruk. Det är vad Hávamáls kända strof betyder – inget annat.  Påven sade i sin senaste intervju med ”La Repubblica” att den kristna sk ”förlåtelse-läran” löser allt, och det var bland annat därför han påstod sig vilja avskaffa det katolska helvetet..

Har ni tänkt på en sak ? Om HELVETET nu STÄNGS – då blir ju alla STACKARS DJÄVLAR arbetslösa ! (Fan också !!)

 

Påven utgår ifrån, att om mördare och pedofiler, sadistiska torterare, diktatorer och människor som Hitler, Stalin och Pol Pot – nu ångrar sig på sin dödsbädd, och tar emot ”söte lille Jesus” ni vet – ja då blir de automatiskt frälsta, och kommer till himlen, allihop... Det har Påven faktiskt sagt, och yttrat. Och många kristna tror också på det. Påven – eller snart sagt vilken katolsk präst som helst – svänger bara ett magiskt trollspö, liksom – eller säger helt enkelt ”Killevippen !”  liksom Karlsson på Taket – Ni vet Astrid Lindgren figuren som liknar Stefan Lövén – och så löser sig precis allt.

Också Adolf Hitler får plötsligt änglavingar, och så fluff fluff fluff, fladdrar Gamle Adolf bort till den kristna Himlen, förlåten av alla kristna…

Den katolska himlen måste vara full med pedofiler och massmördare, för även Jeffrey Dahmer, Heinrich Himmler och flera snubbar i samma stil lär ju ha ångrat sig på slutet – och då blir de ju automatiskt förlåtna och far upp till ”Gud”allt enligt Påven, som bara är såå god och såå kärleksfull såå…

Tror ni verkligen på sådant här kristet trams, kära medmänniskor ?

Tror ni verkligen, att förlåtelse är såpass lätt att utverka ??

Martin Luther, säger jag er – han trodde inte på detta. Och det gör inte jag heller. Förlåtelse är nämligen inte så lätt att utverka, inte för verkliga brott. Visst, den kristna förlåtelse-läran kanske funkar mycket bra i vardagslivet, ifall någon knycker din blyertspenna eller du blir knuffad i tunnelbanan – eller om någon medmänniska förolämpar din morsa, till exempel – alltså just den grej som hans helighet Franciskus sagt att det är helt ok att slå ut folks tänder för..

Men det finns saker man inte kan förlåta – och fram tills nu har även katolikerna erkänt, att vad vi kan kalla Dödssynder och Helveten de facto finns. Lutheranska teologer, för sin del, har traditionellt trott på botgöring, eller på att förlåtelsen är något man måste jobba verkligt hårt på. Och fram tills på 1900-talet, fanns det heller inte ens några Lutheranska teologer som ville avskaffa Helvetet eller Djävulen, som jag strax ska visa er…

Vi hedningar tror inte på någon ”synd” och därmed heller inte på någon ”förlåtelse”. Däremot tror vi på rätt och fel – och för den som nu vill till den kristna himlen, tillsammans med alla massmördare, terrorister, nazister, kommunister, förbrytare och många andra som redan finns där – alltihop enligt vad Hans Helighet Påve Franciskus I sagt om ”Guds” stora nåd – så lycka till, säger jag… Jag själv vill INTE till någon kristen himmel i alla fall, när det finns härligare ställen i det hinsides.. Jag har redan berört detta i ett annat inlägg, men låt oss ta en liten repetitionskurs…

I Valhall finns inga ovärdiga människor. Dit kan man inte komma via någon påstådd ”frälsning” eller inbillad ”förlåtelse”. Barnungar kommer inte dit, utan bara de som dött i strid för en god och värdig sak, Mördare blir inte insläppta – inte pedofiler heller – och det ser ett särskilt släkte av utvalda varelser – de som korar Valen, och alltså heter Valkyrior – till. Ingen kan heller gå runt och kalla sig ”frälst” inom Asatron, eller vara säker på Valhalls härlighet – för det avgörs av en högre makt. Tron på Särimner, möjligtvis- kan hjälpa dig, men inte ens han avger några löften, utan ger bara av sig själv, evinnerligen. Det finns dessutom andra boningar i livet efter detta. Vi har Sessrumnir eller den på Sittplatser rika, Frejas stora glädjesal på Folkvangs slätter, dit bara de utvalda och de som Freja verkligen älskar får komma. Inte ens hon är villkorslös i sin kärlek; nämligen, för de som vanärat sina kroppar eller perverterat själva kärleken kommer aldrig någonsin in dit, och har Freja och Nornorna verkligen bestämt sig, finns heller ingen förlåtelse.

Observera också vad som händer i den kristna himlen, och vari deras sk ”salighet” ska bestå. De döda själar, som kommit dit, förutsätts stå och spela på harpor, och hela tiden”lovprisa herren” vilket måste ske ideligen, ideligen.. Så fort de kristnes ”gud” i sin påstådda ”allsmäktighet” inte för höra hur bra, hur fin, hur storståtlig och ”mäktig” han är, så blir han arg, vredgas, hotar att sända syndafloder och förstöra hela Jorden i ett blodbad bortom all vett och sans – låter detta som en ”allsmäktig” gud – eller som en tjurskallig 3-åring…

De kristnas gud är oändligt barnslig, och ger överhuvudtaget inget ”allsmäktigt” intryck – redan i den första Mosebok ropar han ”Adam, var är du ?” som ett litet barn, och kan inte se eller varselbli sin egen skapelse, trots att han ska vara ”allvetande”. Jämför detta med VERKLIGA gudar, som Tor och Oden.

Tor struntar fullkomligt i om du alls tror på honom eller inte, eftersom han är säker i sig själv, och inte har några problem med sitt självförtroende. Han behöver inga ”lovprisningar” och inga änglakörer för att göra vad han ska – han litar bara till sin egen styrka och sitt eget vett – ingen annans !

Oden behöver inga mänskliga tillbedjare överhuvudtaget. Han behöver inte utge några budord, eller utfärda påbud eller förbud, utan ger bara mänskligheten goda råd då och då, som Hávamál tydligt utvisar. I den boken finns inga budord alls, inga regler – utan vad som står där får du själv tolka – som den mycket visare och moraliskt överlägsnare Gud han faktiskt är, Har Oden redan insett att merparten av mänskligheten inte kommer att följa honom eller ens begripa honom i alla fall, och därför inriktar han sig bara på de bästa människorna… de som han verkligen behöver, och som inte försmår hans råd.. Oden existerar, oberoende av vad du säger eller tycker. Han är stormen, vindens kraft, inspirationen i dig själv, och allt som är gott i människorna – men lovprisas – nej – det behöver han inte – du kan sälla dig till hans sällskap, visserligen, eller följa hans väg, om du ens vågar – men där finns inga påbud. Så agerar en v-e-r-k-l-i-g-t allsmäktig ledare, i kraft av just sitt ledarskap..

 

Hels Vite är redan det ett Nordiskt ord, och därifrån kommer själva den kristna termen ”Helvete” – eftersom Nifelhel, Nastrand och andra strafforter efter döden de facto existerar. Men, till skillnad från det kristna helvetet, är allt detta bara övergående andliga tillstånd, och inget som varar i evighet. Redan Viktor Rydberg – som skrev ”Studier i Germanisk Mytologi” på 1800-talet visste, att Ragnarök kommer, och då utplånas Hels Vite eller straff, eftersom de som rättvist hamnat där kommer att slåss på Surts, Fenris och Lokes sida i den sista, avgörande striden. Och de kommer att FÖRLORA – liksom Loke – sanna mina ord – för när Ragnarök är över, tar Asarnas söner och döttrar sin naturliga plats i tillvaron.

Detta är inte alls några kristna tankar, eftersom tanken på Ragnarök och ett cykliskt universum fanns årtusenden innan kristendomen, också här i Norden. De kristna, och i synnerhet katolikerna, trodde däremot – tills det senaste Påveuttalandet – att Helvetets straff var eviga. För en hedning är detta ytterst bisarrt, och en grotesk, ja absurd tro. Meningen med straff är ju, att förövaren ska kunna bättra sig, men varar straffen i all evighet, finns heller inte den minsta chans till bättring. Kristendomens världsbild och ”Helvetes-lära” är därför fullkomligt värdelös – och för övrigt – om Påven nu avskaffar Helvetet, vad händer då med den katolske Satan ?  Blir han arbetslös, eller inte ??

”Påven är ANTI-KRIST !” (Det sade redan Herr Doktor Martinus Luther från Wittenberg – på sin tid…)

Ni vet ”Horn-Pär”, Gammel-Erk, Skam, ”Han den där, som tyckte att Åmål också var något” – flera svenska teologer, bland dem den blivande svenske Ärkebiskopen Nathan Söderblom, i folkmun bättre känd som ”Satan Nöderblom” var på sin tid helt övertygade om att Satan, enligt katolikernas lära, inte kunde existera…

Tron på Satan eller Djävulen är nämligen en direkt hädelse emot ”guds” påstådda allmakt, och står dessutom i direkt motsättning till hans påstådda ”allgodhet”. En god gud, menade Nathan Söderblom – och han var en av de kraftfullaste och bästa ärkebiskopar vi någonsin haft, milsvida bättre än den nuvarande – skulle aldrig kunna skapa Satan, och heller aldrig tillåta ett helvete, eftersom det inte vore värdigt gud eller ens kristendomen att låta en sådan plats finnas till. Emellertid ser vi nu, efter 1900-talets fasor – att Nathan Söderblom hade fel. Teodicé-problemet, eller problemet med varför ondska alls existerar, under en påstått ”allsmäktig” gud har ingen kristen filosof eller teolog någonsin lyckats lösa, men det problemet löses galant och lekande lätt av alla polyteister. 

Nathan Söderblom lär på sin dödsbädd ha sagt:  ”Det finns en levande Gud, jag kan bevisa det genom religionshistorien” – ett uttalande som var fullständig bullshit, och ungefär som att säga att eftersom 100 000 flugor äter bajs, och alla flugor historien igenom ätit just bajs, så måste bajset vara gott att äta... Men – på det viset bevisar man ingenting, utom att kristendomens dumheter vanligen är konstanta, liksom dess Helvetes-lära. Söderblom brevväxlade också med Viktor Rydberg, och fällde sitt sista yttrande mycket i opposition emot Rydbergs intellektuellt överlägsna Hedendom och Asatro, som han innerst inne insåg, att han aldrig kunde besegra. 1909 utkämpades nämligen i Sverige den sk ”Djävuls-Striden” – eller en stor, offentlig debatt om Djävulens och Helvetets avskaffande..

Först idag – cirka 120 år efteråt – har katolikerna uppnått samma ståndpunkt, som vi Nordbor redan gjorde då. Nathan Söderblom, som annars inte tvekade att utbyta tankar med allsköns hinduer och hedningar,uteslöt Katolikerna och Pingstvännerna från varje form av ekumeniskt samarbete, och det gjorde han alldeles rätt i. Han ansåg att de var så hopplöst ”efter” med sitt blinda vetenskapshat, sina ruttnande likdelar (sk ”heliga reliker”) och kannibal-riter (sk ”nattvard”) att det överhuvudtaget inte var lönt att diskutera med dem, utan fortsatte sin argumentation för helvetets och djävulens avskaffande alldeles själv.

Nathan Söderblom, Ärkebiskopen som först av alla kristna avskaffade helvetet…

Visserligen försökte senare Dagens Nyheter – denna kristna hydra – ta åt sig äran för ”Djävulsstriden” när det var gamle Nathan och hans bundsförvanter, som skrev de mer än 60 artiklar, som denna tidning publicerade i ämnet. Också min farfar – som var präst i Skåne på 1920-talet – bidrog på sitt sätt till debatten, genom att knacka sina egna församlingsbor på axeln, och då och då fråga dem: ”Tror du på en personlig djävul – och i så fall – varför inte ?” (och det var inte bara för att han ville djävlas, utan sätta fart på deras tankeverksamhet, nämligen..)

CS Lewis, en kristen filosof och fantasy-författare, trodde på 1920-talet att han skulle kunna avskaffa hela det kristna helvetet genom att förklara det som en allegori, eller en liknelse. I Nathan Söderbloms modernistiska efterföljd menade han att Helvetet skulle vara ett slags andligt tillstånd, eller en subjektiv, psykisk upplevelse – något som Jean Paul Sartre och enstaka franska existensialister senare tagit upp ”L´enfer, c´est les autres” – eller att helvetet är de andra – de kristna plågar exempelvis ständigt alla oss andra med sitt tjat om Satan, synd, evig förtappelse osv osv och ställer därför till med ett helvete på Jorden – som vi kan se – och Islamisternas Självmordsbombare och andra Monoteister gör precis likadant..

Lewis menade mera specifikt att Djävulen objektivt sett skulle existera, men att han vore totalt avskild från ”gud”, och i själva verket led mest utav alla i det helvete, den kristne guden och själva kristendomen skapat åt oss alla, eftersom Lucifer ju en gång varit en ängel, och fortfarande kunde tänka och känna som en sådan – och rent av hysa medlidande med de stackars människor, han var satt till att plåga och tortera i evigheters evighet – utan att förstå människorna kan ju Satan knappast plåga dem så värst grundligt, det blev ungefär som när Djävlarna i Helvetet skulle plåga Homer Simpson genom att tvångsmata honom med munkar – han själv såg det som en belöning, och insåg inte att det var menat som ett straff..

Lewis ansåg alltså, att helvetet mest var ett enda stort kommunikationsproblem, och att det skulle förstås i existensiella termer – livet självt vore ett straff, och eftersom människorna likt Satan är avskilda från ”gud” och inte har någon fungerande kommunikationskanal upp till honom – för den kristne guden svarar ju inte på deras böner, och avskaffar inte själva ondskan – så är hoppet om frälsning högst illusoriskt…

Andra teologer har byggt ut Lewis tankegångar än mer, och sagt att helvetes-vistelsen är ett slags frivilligt tillstånd, i vilket ”Hedningar” eller ”Syndare” befinner sig,  bara för att de varit själviska nog att välja något annat än ”himlen” och försökt tänka efter själva… Ungefär som om de trodde, att vi Hedningar skulle vara olyckliga, bara därför att vi saknar kristendomen – eller rättare sagt – vi saknar den inte alls…

Avslutar dagens predikan med en vacker sång, och låter alla er kristna därute behålla era katolska helveten, ert mörker och era djävlar för er själva... Själv är jag en lycklig, Asatroende Hedning i Frejas namn, som ni vet.. och denna sång bevisar det bortom allt (o)rimligt tvivel..

 

HIMLEN ÄR FULL AV PEDOFILER

”Leenden och vänlighet och kärleksfulla ord
får du ej bland hatiska små präster.
Katolikerna de hotar oss med Satans svavelstraff
och bjuder oss på kristendomens skämda rester

Himlen är full med pedofiler, vartän du går
och jeschus bara frälser alla, ifall han kan och får
så runt Gud faders tron, där trängs de kriminella

För så har PÅVEN sagt, just till denna vår
och Helvetet det slopas för de kristna, faderalla
men inte för den, som råkar ha en annan tro..
För så vill Kyrkan tro och blott befalla..

Ja, Himlen är full med pedofiler, vartän du går
och jeschus bara frälser alla, ifall han kan och får
så runt Gud faders tron, där trängs de kriminella…”

Scen från den kristna lednings-centralen” – Tror ni att de små Påvarna tar hem spelet om saligheten ?

Ännu några tankar om Boxar-Påven… (SYMPATI – FÖR FAN !)… och om sådana, man INTE bör ha sympati för… (inlägg från 11 april 2018)

 

Man måste erkänna att Boxar-Påven, Hans Helighet Franciskus den Förste, ändå är en bra grabb. Jag kanske ogillar många drag i den religion och religiositet han står för – men en sak kan jag erkänna och bekänna – Jag gillar honom som person. Redan hans uttalande från anno 2015, som jag nämnde igår väcker faktiskt min beundran, på sitt sätt.

Och varför skulle man inte, någon gång emellanåt, kunna erkänna att motståndaren har rätt i något ?


Karln har ändå humor – Det måste man beundra !

Påven är nämligen inte den som vänder andra kinden till i alla lägen, som vi har fått se. Ånej ! Förolämpar någon den heliga romerska kyrkan, ja då är det pang på rödbetan, och yes box kula – det har han ju själv sagt. Nu har hans helighet inte sagt att man bör använda den åtgärden i alla lägen, och kanske är den heller inte den första åtgärd man bör ta till, eller ”det allena saliggörande” om vi nu säger så, men i princip tycker jag ändå Påven har rätt här. Det finns människor som uppför sig som skitstövlar, till exempel. Jag har ändå gett er exempel på sådana personer och till och med grupper av personer ifråga, utan att nu tala om någon speciell skitstövel i och för sig.

Och Påven kanske talar ur ett andligt perspektiv, som vi alla förstår. Då menar han alltså andliga käftsmällar, andlig ”rammelbuljong”, andliga fiskar som blir varma, andliga kok stryk, helt enkelt. Hans livssyn verkar vara ljus och positiv, precis som min egen. Jag själv gillar nämligen de flesta eller snart sagt alla människor jag möter i det verkliga livet, utanför Internet, och har den benägenheten, att jag ofta tror både enskilda och hela grupper av personer om gott, när jag inledningsvis råkar möta dem. Det är bara det, att någon gång får jag den direkta motsatsen snabbt bevisad för mig, och en gång varje årtionde, ungefär; möter man en verklig skitstövel ute i livet också.

Precis som en av Hávamáls centrala strofer lär oss (ja, jag tog upp den igår !) har vi rätt att protestera emot övervåld, de som vill dräpa oss eller utplåna vår kultur, till exempel, och det är nog så Hans Helighet menar, i alla fall om jag skall tolka honom positivt, och det gör jag alltså. Man kan inte vara så ”inkluderande” emot alla överallt, för då gör man sig själv, sina närmaste och allt det man älskar – inklusive den tro och den kultur man tillhör – fruktansvärt orätt.

Skulle du släppa in vem som helst i ditt eget hem, utan att låsa dörren ? – Nej, det tror jag knappast. På samma sätt har vi redan sett, att Asatrons världar i det hinsides, inte är inkluderande, och det är sannolikt den kristna himlen inte heller. En del personer kommer alltid och för evigt att stå utanför den, lika mycket som barnrumpor och ovärdiga är utestängda ifrån Valhall. Och inte ens den kristna himlen är till för alla – det säger jag utan omsvep, som god fd. Lutheran, utan att vara ”Mehr Katolisch als Der Papst” som tysken säger.

Scen från Petersplatsen, 2014. Påven skulle släppa ut en massa duvor, men skåda miraklet – en av Odens Korpar hann först… Så går det till ute i naturen, ser ni…

Medan vi nu ändå befinner oss på jorden, och här i Midgårds dalar, erinrar jag mig ett engelskspråkigt uttryck, som heter ”Give the Devil his due” – eller ”Ge (den) Djävulen vad han förtjänar” eller ”Sympathy for the Devil” helt enkelt, för att nu tala med The Rolling Stones. ”SYMPATI – FÖR FAN !” som jag själv ibland har ropat, högt och ljudligt, så att folk hört det, när jag läst ”Dagens Nyheter” och andra kristna dagstidningar, där man också emellanåt kan hitta en och annan liten godbit…

En verklig skitstövel, som låtit mycket tala om sig i dagspressen det senaste året, är den dömde sexualförbrytaren Arif Moradi.  Han har låtit förfalska sin identitet inte mindre än tre olika gånger, tagit sig in i vårt land på illegal väg, och sedan gjort sig till talesman för en grupp sk ”ensamkommande” barn från Afghanistan, som flerfaldiga gånger visat sig vara långt över 18 år. Han överföll och förgrep sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger utanför Söderköping, där han bor, eftersom ”Svenska” Kyrkan av någon anledning utsett honom till sk ”ungdomsledare”. Flickan överfölls nattetid när hon sov, och Moradi tafsade på hennes kön, stack in fingrarna i henne, höll fast henne och stoppade handen innanför hennes trosor. ”Svenska” Kyrkan dolde först hela övergreppet, och sade inget till Polisen.

I Europas civiliserade länder skulle den sortens ”konvertiter” till kristendomen inte tillåtas, och jag tvivlar starkt på att den sortens beteende skulle tolereras i ett katolskt land, eller för den delen en katolsk skola eller ett ”ungdomsläger” i Sverige. Vederbörande skitstövel skulle nog finna sig relegerad från skolan och utvisad ur Italien eller Frankrike på ett par dagar.

Arif Moradi har också uttalat, att han ska bli Statsminister i Sverige, och – som han uttrycker det ”ta över” i vårt land. Också S-märkta Folkbladets redaktör, samt Afghanistanexperten Johanne Hildebrandt har reagerat emot hur Migrationsverket i Sverige gett den dömde Sexualförbrytaren uppehållstillstånd, som nu löper risk att permanentas. Samtidigt har ”Svenska” Kyrkan etablerat och stött hans sk ”ledarskap” över ungdomen – samma ungdom som han flerfaldiga gånger misshandlat och förgripit sig på… allt enligt den sk ”kristna förlåtelseläran”.

Bild som visar hur Sveriges Statsminister skakar hand med en dömd sexualförbrytare och flerfaldig identitetsförfalskare, som uppgivit sig vara ”kristen” och därför ”ska förlåtas”. (OBS – Statsministern är den obehaglige figuren till vänster på bilderna ovan)

Visserligen intar Hans Helighet Påven en invandringsvänlig hållning, och manar till ”tolerans” – men han skakar inte hand med dömda sexualförbrytare – det gör Sveriges Statsminister Stefan Löfvén, däremot – och man kan fråga sig, hur aningslösa våra sk ”goda kristna” i det här landet kan bli... Efter att ”Svenska” Kyrkans välsignelse utfärdats, och Moradi fått skaka hand med Statsministern, blev han insläppt i Sverige med motiveringen att han blivit kristen – och därför omedelbart skulle ”förlåtas”

Ur domen: ”Under utredningen hos Migrationsverket har (Moradi) enligt domstolens uppfattning lämnat uppgifter som ger uttryck för att han har en förståelse för kristendomen som inte är grund.”

Och ändå säger man, att vi skulle vara lika inför Lagen i det här landet. Varför kan en och samma individ ljuga om sin identitet flera gånger, begå sexualbrott emot barn, och ändå inte bli utvisad ? Har inte all denna fullkomligt absurda ”kristna förlåtelselära” gått för långt ? Vi kan ju alla se, hur de här personerna sätter sig över lagen, och börjar terrorisera samhällets svagaste medlemmar, svenska barn som inte har något skydd alls, ens i Domstol…

Journalisten Tino Sandjali, som själv är invandrare från ett muslimskt land, har skrivit om Moradi och hans övergrepp på Facebook. Jag citerar, ur ett av hans inlägg där från igår, klockan 17.49:

Moradi har tidigare fått avslag då han saknar skyddsbehov. Gud hör dock ”barns” bön, och nu får vi uppleva en solskenshistoria rakt ut ur bibeln när Arif beviljas uppehållstillstånd efter att tagit Jesus till sitt hjärta. Den som skrev intyget om hans konversion till kristendom ska vara en av kyrkans fritidsledare som försökte skydda honom efter övergreppet. Precis som Kristus förvandlade vatten till vin förvandlades hans avvisningsbeslut mirakulöst till ett uppehållstillstånd. Lovad vare Herran, våra fäders Gud! Både när och fjärran skalle detta ljud: Lovat, upphöjt, prisat vare Herrens råd! Han har oss bevisat outsäglig nåd!

Widar Andersson kritiserar att myndigheter citerar kyrklig aktivitet som slutade med sexövergrepp som grund för uppehållstillstånd:

”Att ”A” deltagit i ”kyrkans aktiviteter” är sant och riktigt. I början av oktober 2017 dömde nämligen Norrköpings tingsrätt ”A” som skyldig till sexuellt ofredande av en 14-årig flicka. Enligt domen begicks brottet på Svenska kyrkans konfirmandläger i Söderköping där mannen deltog som ”assistent”.

Folkbladet uppmärksammade händelsen; framförallt därför att kyrkans medarbetare agerade mycket anmärkningsvärt och svekfullt gentemot det unga brottsoffret….I min värld krävs det mycket starka skäl för att en man vars identitet inte går att styrka och som dömts för sexualbrott mot barn ska ges uppehållstillstånd”

Det finns inga straff mot kristna i Afghanistan, och att kristna skulle ha hög sannolikhet att dödas är rövarhistorier att lura svenskar med. Migrationsdomstolen själva pratar bara vagt om att han skulle ”riskera förföljelsen”, ungefär som judar i Malmö eller svenska tjejer i förorten.

Påve Franciskus I har sagt att man inte behöver ha tålamod med skitstövlar, eller de som våldtar, skändar, mördar och förstör. SK ”kristen förlåtelselära” är en sak, men Lagar och Förordningar är en annan. Herrar och Fruar Hildebrandt, Sanandjali, Folkbladets redaktörer och jag själv är av alldeles samma åsikt..

 

Några tankar om att åtminstone FÖRSÖKA leva som man LÄR – I Australien, Pennsylvania eller rent av HÄR… (16 Aug 2018)

 

För två dagar sedan kablades det ut över Världen hur den Katolske Ärkebiskopen Hans Högvördighet Philip Wilson av Australien blivit dömd för att systematiskt och under flera års tid ha mörklagt och tystat ned sexövergrepp på barn, som begåtts av hundratals präster och katoliker i det landet. Domarna i rätten har betonat, att Wilson inte visat några som helst samvetskval eller ånger över sina brott, och att han alltså är mer än vanligt förhärdad. Samtidigt lallar och dillar de kristna i Australien i vanlig ordning om hur de ska ”be” för hans Högvördighet, vad det nu ska nytta till.

Katolsk Ärkebiskop. En ovanligt kvalificerad skurk, som först i år kunde dömas för vad han hållit på med, alltsedan 1980-talet…

 

Högvördig, som denne nu pensionerade prelat förstås anses vara (alla Biskopar, även de i Sverige, anser ju sig själva stå närmare ”gud” än oss vanliga, dödliga människor)  döms han till ett mycket mildare straff än alla andra sådana kriminella eller sjuka personer, som det är tal om här. Han får inte fängelse, men får avtjäna ett års mild husarrest i hemmet. Redan 2012 kom det enligt BBC – som brukar anses som en väl meriterad och sanningsenlig nyhetskälla – att inte mindre än 43 000 sexbrott mot barn, begångna av katolska präster rapporterats in till en statlig undersökningskommission, som Regeringen i Australien tillsatt. Bara 2500 av dessa gick vidare till utredning hos polisen, eftersom de många offren vågade berätta först i vuxen ålder, sedan de lyckats ta sig undan kristendomens och prästernas järngrepp.

Alla andra av de tusentals sexbrotten, våldtäkterna och allt det andra som katolikerna begått i sin Guds, eller ”Herrens” namn preskriberades alltså genast, med motiveringen att det var ”så längesedan” de hände, som om nu det skulle ursäkta något, eller ens kompensera alla de Australiska medborgare som fått sina liv förstörda för alltid – av den kristna kyrkan… Svagt, måste man nog säga. Dåligt av Australiens Regering, eller i alla fall ett moraliskt tvivelaktigt agerande.

Offren och deras familjer lämnas ”vind för våg”. De kristnas Gud sitter tyst i sin himmel, och NU HJÄLPER VARKEN BÖNER ELLER KLAGOSÅNGER…

 

Enligt New York Times – en tidning som DN och den svenska Bonnier-pressen gärna kopierar och idoliserar med nästan religiös vördnad, har det på en konferens i Harrisburg, Pennsylvania lagts fram en officiell rapport, som visar hur mer än 300 katolska präster i denna enda delstat våldtog över 1000 barn, skändade och begick sexbrott också emot vuxna under en tidrymd av 70 år Liksom ”av en ren händelse” vägrar både DN och SvD att skriva om detta. Det kan ju reta kristna i vårt land inför valet, och den mäktiga (S) ledda sk ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till Tro & Soldiaritet, men fortfarande ett slags frimurar-väsen för svenska journalister, kunde ju ha synpunkter, den med. Avslöjandena som kommit fram i USA nämns därför bara kortfattat i svenska media.  Erik Helmerson, en av DN:s ledarskribenter, är ju själv katolik, och det kan vara en orsak – bland andra – till hur dessa nyheter västerifrån sopas under mattan i Sverige.

Bara Skånska Dagbladet eller några landsortstidningar vågar ens ta upp ämnet, liksom Finska Yle – Finland har ju ännu många svensktalande, och är i de flesta avseenden ett mycket öppnare, ärligare och mer demokratiskt land än Stefan Löfvéns alltmer sunkiga och luggslitna Sverige. Jag citerar, direkt ur den amerikanska orginalartikeln – som ingen svensk tidning vågar översätta..

The report, which covered six of the state’s eight Catholic dioceses and found more than 1,000 identifiable victims, is the broadest examination yet by a government agency in the United States of child sexual abuse in the Catholic Church. The report said there are likely thousands more victims whose records were lost or who were too afraid to come forward.

It catalogs horrific instances of abuse: a priest who raped a young girl in the hospital after she had her tonsils out; a victim tied up and whipped with leather straps by a priest; and another priest who was allowed to stay in ministry after impregnating a young girl and arranging for her to have an abortion.

— —

“Despite some institutional reform, individual leaders of the church have largely escaped public accountability,” the grand jury wrote. “Priests were raping little boys and girls, and the men of God who were responsible for them not only did nothing; they hid it all. For decades.”

  • New York Times, 2018-08-14

Kyrkan och Katolikerna dolde dessa fruktansvärda brott så länge, att bara två av dem har kunnat åtalas, får vi veta i artikeln. Man var taktisk, ljög, mörkade och sopade under mattan i årtionden… Hör här bara:

Church officials followed a “playbook for concealing the truth,” the grand jury said, minimizing the abuse by using words like “inappropriate contact” instead of “rape”; assigning priests untrained in sexual abuse cases to investigate their colleagues; and not informing the community of the real reasons behind removing an accused priest.

“Tell his parishioners that he is on ‘sick leave,’ or suffering from ‘nervous exhaustion.’ Or say nothing at all,” the report said.

Attorney General Josh Shapiro, whose office initiated the investigation, said in a news conference, “They protected their institution at all costs. As the grand jury found, the church showed a complete disdain for victims.”

He said that the cover-up by senior church officials “stretched in some cases all the way up to the Vatican.”

Man hade alltså ”skriptade instruktioner” och manualer för att undgå åtal, och åklagare har klarlagt hur kyrkan totalt ignorerade offren – som uppgår till tusentals personer och familjer. Tyvärr är Pennsylvania en mycket kristen stat, där katolikerna har tillåtits växa sig talrika. Hans Helighet Påven erkände anno domini 2014 att 2 % av alla Katolska präster är Pedofiler – en fruktansvärd siffra, med tanke på att det finns mer än en miljon av dessa pestråttor eller prästråttor på det här klotet. Vatikanen har alltsedan medeltiden sina Nuntier, speciella ämbetsmän som övervakar indrivningen av kontanta medel till kyrkans bank ”Monte de Pasci” i Italien, men också mycket annat. Fast – som vi hört i USA – Vatikanen vet inte allt – mycket tystas ned – och vissa bedömare tror, att den verkliga siffran ligger nära 5 % – vilket skulle innebära, att vi har minst 20 katolska pedofil-präster på fri fot i vårt land – ifall vi nu får tro dessa siffror…

Hur ska svenska barn och deras föräldrar veta VEM som är ”Fader 2 %” eller om det nu är ”Fader 5 %” ??

Ärkebiskop Antje Jackélen – som tydligt strävar efter Katolicismens återinförande i Sverigeinbjöd år 2017 Påven till vårt land. Ingen bad honom komma, mer än ett antal höga prelater. Till Luther-jubliéet skulle man ”försonas” hette det, och trots att hundratusentals svenska soldater dött, för att hålla Katolicismen utanför vårt land, skulle också ”den svenska ungdomen” göras katolsk, fick vi veta. ”Ungdomsgalor” för 19 000 personer skulle anordnas på Swedbank Stadium i Malmö.

Till och med i vissa hedniska kretsar – i utkanten på den hedniska miljön i Sverige – finns det ett antal personer, som säger att vi skulle börja ”samarbeta” med de här katolska kriminella, och hela den genomkorrumperade organisation, som de tillhör.

Varje någorlunda laglydig eller moralisk människa torde förstå, att allt sådant ”samarbete” är totalt omöjligt, och dessutom komplett oönskat, liksom vidare katolsk närvaro i vårt land.

Sedan har vi ju alltid de här personerna:

Det här är prästen Oskar Kalm, en ärkeskurk från själva Ärkestiftet som åtalades för inte mindre än tio fall av våldtäkt på barn, och dömdes för sex stycken av dem. Hans straff blev 2 år och 6 månader – år 2015 – därefter gick han fri... Kristna i Sverige har skrivit till den här bloggen och bett mig att inte publicera något om saken, eftersom jag tagit upp Kalm och hans beteende även tidigare, liksom ett femtontal andra präster i Svenska Kyrkan – som alla gjort sig skyldiga till grova övergrepp emot just minderåriga, och även dömts för det i svensk domstol. Och domar är faktiskt offentlig handling i Sverige. Att publicera dem, samt namn och ansikte på en dömd sexförbrytare, är faktiskt inte olagligt, låt vara att det förstås händer att även präster blir oskyldigt anklagade. Om en dom faktiskt verkställts, och inte kunnat överklagas, är det däremot fullständigt legalt att publicera den – enligt svensk rätt. Bara så att ni vet.

Det här är Julius Mehler, enligt ej bekräftad uppgift fortfarande präst i Svenska Kyrkan på Gotland. Han våldförde sig på två då 14-åriga flickor i Svenska Kyrkans egna lokaler 2013, och blev faktiskt dömd för det, men även efter denna tidpunkt har han fortsatt som ”ungdomsledare” för konfirmander inom samma Svenska Kyrka. Just ett snyggt ”föregångsmannaskap” – tycker inte ni också det ? Han har fått byta församling, bara – men ”Gud förlåter ju allt” enligt de kristnas berömda ”förlåtelselära”

Vad beror det på att så många kristna präster begår grova övergrepp på barn ? Hur ska man ens förklara det ??

Förgäves söker man på Internet och i Media efter någon enstaka Buddhist-munk, som lider av samma svårförklarliga böjelse. Men Nej, Men Nej… En Rabbin då ? En Shinto-präst kanske, En Lapsk Nåjd rentav, eller någon trumdunkande pårökt ”Nyandlig” Schaman… inte ens där hittar vi samma sjuka – utom hos Islam förstås – men – av den religionen och dess utövare, kan man ju tyvärr vänta sig ett och annat ibland, om man så får uttrycka sig…

Ärligt talat: Vad liknar detta ? Vad påminner det om ??

Det finns alltid de människor som säger ”Jamen inga riktiga kristna gör så hemska saker emot barn” men då har de inte fattat vad detta handlar om.

Det onda sitter faktiskt i själva religionen. I själva Kristendomens struktur, i dess alla Kyrkor och hur de är uppbygda. Det är mycket viktigt att förstå.

Tänk efter ett slag !

Kristendomen bygger på teorin om en Allsmäktig ”Fader” som ska styra och bestämma över människorna, som sägs vara ”barn” allihop. Ni hör ju själva hur det låter. Redan där börjar det sjuka i denna religion göra sig gällande. Prästen ska vara denna ”Gud faders” ombud, liksom den allsmäktige Påven, och eftersom Prästerna anses vara förmer än vanliga människor, får de också lov att göra vad som helst. Prästen är ju den allsmäktiges representant, och kvinnan tige i församlingen…

Gud förlåter alla synder, simsalabim bara – allt som behövs är två ”Aviga Maria” och några Räta, tighta Fader Vår – och så kan man fortsätta våldta, mörda och gå på i kristendomens namn, allt vad man orkar… I katolicismen kombineras detta också med tanken på att prästen ska leva i celibat, en tanke som dock inte slog igenom i Norden, ens på medeltiden.

Just tanken att man anser att ”Gud och Prästerna står över lagen – de kan inte dömas som vanliga människor – ”de är det andliga frälset” och så vidare – plus förlåtelse-läran, ett gift för hela samhällen, som slår undan benen på allt vad domstolar och rättvisa heter – och som aldrig, aldrig ser det hela ur OFFRENS synvinkel. Där har ni stora delar av förklaringen hur det har kunnat bli såhär, både i USA, Australien och vårt eget land, om ni frågar mig. Och ännu hävdar dessa kristna, att just deras religion ska vara så ”god” säger de, ja bättre än alla andra religioner som finns på jorden – men några som helst bevis för den saken har de inte – och nu börjar sanningen sippra ut…

Tänk också på kristendomens ikonografi, med ”knubbiga små keruber” och ”oskyldiga små änglar” med bar rumpa, överallt i kyrkorna.. och minimala små ländskynken…

Sedan har vi den kväljande, mycket otäcka kulten av Jesusbarnet, ”söte lille jesus” som anropas jämnt och ständigt i denna omogna Bebis-religion. ”Ingen kan komma in i himmelriket, som inte är som ett litet barn” mässar prästen i kyrkan – ”barnets snövita renhet och oskuld”, ”barnet i krubban, åsnan och fåret som bräker”…

Vartåt leder detta ? Och hur slutar det – i väldigt många fall – både i Australien, Pennsylvania och även vårt eget Sverige ??

”Samarbeta” med Svenska Kyrkan ? Nej, aldrig i livet. Nu har jag själv inga barn, men för egen del skulle jag vara livrädd för att släppa mina döttrar i händerna på kräk som Arif Moradi, eller Oskar Kalm i Ärkestiftet, Herr Mehler på Gotland och hela detta Ärke- Härke.

Du som vill GÅ UR Svenska Kyrkan kan fortfarande göra det här – för jag skämtar inte. För hela vårt lands och folks egen skull bör du faktiskt göra det snarast, ifall du nu inte REDAN är hedning sedan 18 års ålder, precis som jag. INTE EN MAN, INTE ETT ÖRE MER TILL MONOTEISMEN !!

Påven mässar och ber… Men framstår som ”föga övertygande” (inlägg från 31 Augusti 2018)

 

Hans Helighet Påven lär ha besökt Irland för några dagar sedan. Där höll han bland annat en mässa och förrättade bön till förmån för Pedofilerna inom den katolska Kyrkan. Ja – ni läste rätt, kära läsare. Han bad inte böner till förmån till offren, till alla de barn och familjer som fått sina liv förstörda av denna kristendom, utan han ville stödja förövarna via bön istället. Visserligen sade Hans Helighet också – ex cathedra eller ordagrant från predikstolen, att pedofiler är ”caca” eller med andra ord s-k-i-t på spanska.

Får en Påve egentligen använda ett sådant språkbruk ? Är det lämpligt eller passande, att den främste företrädaren för en Världsreligion uttrycker sig så ?

Den här bloggen, till exempel – skrivs inte av någon Påve, om nu någon trodde det, för dess författare är för det första bara en enkel hedning, för det andra inte ledare för någonting alls, och för det tredje uppbär han inget Godord, eftersom alla andliga funktionärer inom Asatron är folkvalda, och inget annat. Därmed kan jag också upprepa Hans Helighets Högheliga uttalanden utan risk, vill jag mena eller förstå det som…

Hans Helighet Påvar loss som vanligt – men åhörarna gäspar rakt ut eller faller i sömn – titta noga på bilden…

Nåja, Hans Helighet har nog goda avsikter, det tror jag alldeles säkert – men i Irland kunde man tydligt se, att Påvens tal inte alls övertygade just de människor han sade sig vilja hjälpa, alltså de hundratusentals barn världen över som fallit offer för katolska prästers pedofili…

Vore det inte bättre om Hans Helighet kom med konkreta åtgärder istället för alla dessa ”fina ord” om hur mycket han vill förbättra situationen, och Katolska Kyrkans alltmer skamfilade rykte. Denna Kyrka är helt överlägset det rikaste samfundet i Världen – men inte en enda futtig cent i ersättning har betalats ut från Kyrkans egen bank, den ökända ”Monte de Paschi” och flera andra banker med ett mycket mörkt, för att inte säga nazistiskt förflutet. Offren på Irland, i USA, i Australien och övriga delar av Världen har inte fått någonting alls i kompensation för sitt lidande, de psykiska problem som vållats dem, eller i vissa fall också fysiska skador i form av långvarig misshandel.

Alltihop för denna ”Guds” skull och hans sk ”förlåtelselära” som säger att man ska hjälpa förövarna, men strunta i offren… Helt emot snart sagt varje civiliserat juridiskt system i hela Världen, som säger att det är offren som behöver hjälp, och förövarna som behöver straff – eller i tillämpliga fall sk ”vård”.

Påvens handlande har fått kritik till och med från hans egna, och ifrån högt uppsatta personer inom Kyrkan.

A former top-ranking Vatican official released a 7,000-word letter asserting that the pontiff knew about the abuses of a now-disgraced American prelate, Cardinal Theodore McCarrick, years before they became public.

The official, Archbishop Carlo Maria Viganò, a conservative critic of Francis and a former apostolic nuncio to the United States, claimed that the pope had failed to punish Cardinal McCarrick, who was suspended in June after allegations that he had coerced seminarians into sexual relationships. He was also found to have abused a teenage altar boy 47 years ago, when he was a priest in New York.

In the letter, published on Saturday in Italian by The National Catholic Register and in English by LifeSiteNews, both critical of Francis, the archbishop called on the pope to resign.

“In this extremely dramatic moment for the universal Church,” the archbishop wrote, “he must acknowledge his mistakes and, in keeping with the proclaimed principle of zero tolerance, Pope Francis must be the first to set an example for cardinals and bishops who covered up McCarrick’s abuses and resign with all of them.”

– The New York Times, 26 Augusti 2018

Nu tycker jag Ärkebiskop Vigano glömmer en sak – utan att för den skull vara ”Katolischer als Der Papst” som det heter i Tyskland, alltså ”mer katolsk än Påven”.

Påven är faktiskt ofelbar, i alla fall enligt Dogmen om Påvens Ofelbarhet, som utfärdades av Första Vatikankonciliet år 1870 – och ÄR man nu Katolik, så MÅSTE man helt enkelt tro på detta – sådana är detta samfunds egna regler – och följer man inte reglerna, så kan man bli bannlyst, och kan alltså inte räknas som ”troende” – allt enligt SAMMA katolska tro. Påven kan säga, göra och agera precis hur han vill. Han är helt enkelt förmer än en vanlig människa, enligt Katolska Kyrkans syn på saken – och han skulle till och med kunna ändra ordalydelsen i ”Fader Vår” eller avskaffa hela Jesus-prylen om han ville det..

Rörande ”Fader vår…” så HAR Påven faktiskt ändrat på ordalydelsen i just den kända bönen – och simsalabim, bummeldibimdetta måste alla kristna följa…

Genom mer än 500 år av Europeisk historia dog hundratusentals svenska soldater för att hålla Katolicismen UTANFÖR vårt land – Det var inte utan ORSAK….

Visste ni att Sverige 2017 gav mer än 6,7 miljoner kronor till Världens rikaste kyrka i ”Bidrag” för att den ska kunna etablera sin pedofilreligion här i vårt land..? Jo, det är faktiskt sant, och alltihop av detta skedde på svenska skattebetalares bekostnad. Detta samtidigt som Pedofilskandal efter pedofilskandal skakar den katolska kyrkan – och ingen annan religion i hela världen har präster eller funktionärer som drabbas av denna svårförklarliga åkomma, det händer tydligen bara de kristna…

I Danmark dömdes i veckan ytterligare en kristen präst i den sk ”Folkekirken” (som fortfarande gör anspråk på absolut andlig överhöghet över hela Danmark befolkning) för sexuella övergrepp på inte mindre än tolv barn som han haft ansvaret för, i egenskap av sk ”ungdomsledare”. Mönstret känns igen, även från Sverige. Daniel Peschak, som prästen heter, är ingen infödd dansk. Också här i Sverige har ”ungdomsledare” av ett mycket märkligt slag inlett en liknande verksamhet, riktade emot 14 åriga småflickorÄven kvinnliga ungdomsledare med kristen bakgrund har begått flera våldtäkter bara i år, enligt vad tidningen ”Barometern” erfar.

Vad beror alla dessa sexuella övergrepp i kristendomens namn på ?

Barn efter barn, familj efter familj. Liv efter liv, tonåring efter tonåring… Varför tar myndigheterna i vårt land inte i tu med de här kristna grillerna med en gång, och undersöker de samfund som tydligtvis är de mest inblandade ? I Norge har det redan för flera år sedan kommit fram, att Katolska Kyrkan åtalats för bedrägeri, eftersom den systematiskt förskingrat minst 40 miljoner NOK, som den på felaktiga grunder fått, genom att förfalska sitt eget medlemstal.

Utbetalningarna har bara fortsatt och fortsatt, och i år har det framkommit, att Katolikerna svindlat den norska staten och det norska folket på mer än 141 miljoner NOK.

Myndigheten SST i Sverige, som ska ha ansvaret för de här frågorna har inte en enda gång undersökt, om de medlemstal man uppger i vårt land är förfalskade, eller inte. Hur många barn och ungdomar som drabbats av katolikernas terror och sexövergrepp, vet man inte heller – därför att ingen svensk myndighet försökt få en samlad bild över problemen i vårt land.

Nu är frågan – med tanke på vad som redan framkommit på Irland och USA, borde inte ALLA former av bidrag till denna kyrka inställas, på obestämd tid ?

Det sjuka sitter just i religionens kärna. I själva den kväljande Jesus-kulten, småbarnsreligionen, den sjukliga tillbedjan av ”söte lille Jesus” i krubban, mässandet om ”barnens renhet och snövita oskuld” osv – det står fullständigt klart att kombinerat med kravet på celibat, och en hel del annat – som till och med vissa katoliker numera offentligt kritiserar, i strid med sin egen Påves uttalandenså slår detta med ”barnet”, fullständigt över i huvudet på vissa präster, nunnor osv..

Kristendomen har redan i sig en pedofil tendens, vilket märks inte minst i den religionens ikonografi. Titta er omkring i de kristna kyrkorna. Överallt knubbiga små stjärtar, ”änglabarn”, ”Il Sacro Bambino”, ”El Nino” och så vidare och så vidare… Ser man inte redan där ett visst samband – och lägg sen till kravet på absolut lydnad, prästens överhöghet över församlingen, den ofelbare Påven och funktionärerna som står närmast Gud, höjda över all misstanke i evigheters evighet, bortom all lag, juridik och rättvisa – och ni har förklaringen till varför det varit såhär, i tusentals och hundratals år – och varför det FORTFARANDE är såhär i Irland, USA, Australien och många andra länder klar för er..

”How can you justify… ?”

Kristendomen är ett ont. En pest, en mänsklig tragedi, en olycka värre än digerdöden. Ett medeltida, barbariskt fenomen som hållit nere mänsklighetens utveckling, och fångat oss alla i en orkan av smuts, falsk botgöring, andligt förtryck och mental orenlighet. För fem hundra år sedan, lite drygt, föddes en man i Tyskland som hette Martin Luther, om det namnet nu är bekant. Han blev historiens förste PROTESTANT och började med full kraft PROTESTERA emot Katolicismen, och allt det dåliga, som den fört med sig. Det är något annat än den sk ”Svenska” Kyrkan av idag, det !

Hans kamp är inte slut. Den lever i alla sanna kristna, ja till och med i Hedningar som mig.

Kanske har Ärkebiskop Carlo Maria Vigano, han som tycker att Påven borde avgå, och det genast – rätt ändå.

Vi måste göra slut på tanken om Allsmäktiga Påvar, slut på hela Jesus-köret, slut på alla dessa frälsare.

Gud eller rättare sagt Gudarna och Gudinnorna finns inom er. Rädda er själva, om ni nu kan – och fly fort som fan ifrån allt som luktar katolsk kyrka…

Smakfullt, eller hur ?

 

”Det var Satans fel, det var Satans fel…” (14 Oktober 2018)

 

Så har då Hans Helighet Påven uttalat sig igen. 10 Oktober i år förklarade Påve Franciscus – som ju är en riktig friskus – att det skulle vara Djävulen, Satan, Horn-Per, Belial, Hin Fule, eller Han den där, som tyckte att Åmål ändå var något om skulle ligga bakom de kristnas och den katolska kyrkans alla pedofilskandaler – men inte de skyldiga prästerna, biskoparna och alla de andra kristna, som ägnat sig åt sådant här i århundraden och decennier.

Vad ska man säga, egentligen ? Åter skyller de kristna på sin låtsaskompis satan, som på sitt sätt är den ultimata hädelsen och en total självmotsägelse emot den kristna tron. Om Djävulen faktiskt finns, vilket alltså Påven envist hävdar, så är gud inte allsmäktig. Isåfall stämmer heller inte kristendomens läror, och ifall ”gud” skulle ha skapat Djävulen och låter honom husera som han vill, låt var med begränsad makt; så kan gud inte alls vara ”allgod” som de kristna hävdar, eftersom han ju låter djävulen och det onda existera. Återigen ser vi hur orimlig, grotesk och närmast medeltida de kristnas Djävulstro är, och i och med att Påven faktiskt skall vara ofelbar, samt andligt överhuvud för mer än 1 miljard människor på vår planet enligt vad han själv påstår, är hans uttalanden faktiskt inte obetydliga, utan i allra högsta grad en fara, som förtjänar att tas på allvar.

Carlo Maria Viganò, tidigare ambassadör för Vatikanstaten i USA har avslöjat, att Påven personligen känt till de många sexuella övergreppen emot barn i den katolska kyrkan, men sopat allt under mattan och själv inte gjort något åt saken, förrän det gått flera år och saken kommit ut i media. Och nu skyller man alltså ifrån sig på Djävulen, och påstår att det skulle hjälpa med förböner till ärkeängeln Gabriel och alltihop – vem kan överhuvudtaget tro på sådan smörja ? Här hjälper bara juridik, och insatser från samhället – och det bästa vore väl att helt förbjuda den katolska kyrkan, både i vårt land och alla andra länder. Åtminstone borde en sådan kyrka aldrig någonsin få statsbidrag, trots att vi här i landet fortsätter att ge den över 12 miljoner kronor i skattepengar via en mycket märklig myndighet vid namn SST, eller Nämnden för Stöd till Trossamfund, som hela tiden pytsar ut mer och mer pengar till sådant här.

Nyhetsbyrån Reuters har också uppmärksammat saken, och hur Påven nu anklagar alla interna kritiker för att direkt stå i Satans tjänst, och vara i maskopi med djävulen. Ärligt talat, hur kan någon intelligent människa överhuvudtaget tro på alla dessa katolska påståenden, ex cathedra ?

Kanske bättre med en ärlig Fan av Satan, än en pedofil Påve – eller vad tror ni ?

Jag har sagt det förut, och jag säger den igen. Kristendomens sjuka uppdelning av Världen i svart eller vitt, ont eller gott håller inte i längden; och det faktum att den sprider tron att det skulle finnas något absolut gott kontra något absolut ont, eller absolut onda varelser är ett logiskt tankefel, och oerhört barnsligt resonerat. Ingen varelse kan vara absolut ond, och ingen varelse kan vara absolut god heller. För vad är egentligen ”ondska” respektive ”godhet” ? Kristendomen blandar helt enkelt ihop ondska respektive godhet på det mest befängda sätt, och det visar hur begränsad dess filosofi i själva verket är. De kristna resonerar precis som småbarn, eller personer som inte kan skilja på subjekt och predikat.

Pelle kastade en bil på mig, och slog tillbaks, när jag drog honom i håret” kan en liten treåring säga. ”Alltså är Pelle OND och antagligen i förbund med själve Satan, han också!” – ”Nej, nu får du lugna ned dig” kan en förståndig vuxen säga, om någon sådan kommer förbi. Det är inte alls Pelle som är Ond, utan Pelles beteende – sett ur din helt personliga synvinkel – som framstår som oönskat. Och om Stortjuven och landsförrädaren Petterson, till exempel, hjälper en liten flicka och en gammal dam över gatan, begår faktiskt sagde Petterson – hur moraliskt förkastlig och dålig han än är som människa – ändå en god och konstruktiv handling.

Alla människor har förmodligen anhöriga, vänner i någon form, eller individer de gång efter annan uppfört sig korrekt emot, hur många moraliskt dåliga, oönskade och möjligen förment ”onda” handlingar (utifrån offrens synpunkt) de begått vid andra tillfällen – men fullkomligt ond kan alltså ingen kallas, lika lite som någon är fullkomligt god. Och vad händer i naturen, för att nu anlägga hedendomens syn på saken ? Visst, vargar och andra rovdjur uppfattar människan gärna som ”onda” därför att de äter upp människans boskap och ur fårens synpunkt är vargen knappast ”god” som varelse. Men kan man säga, att den – eller för den delen Aids-viruset – är en ”ondskefull” skapelse ? Naturen är varken ond eller god, därför att den existerar helt på sina egna premisser. En sådan grundläggande premiss är förstås, att bara den starkaste överlever i längden, men denna slutsats kan inte automatiskt överföras till människosamhället, som är oerhört mycket mer komplicerat än blott och bart naturens ordning – och vi människor har alltid haft altruism eller förmåga att hjälpa andra som en inneboende egenskap, eftersom vi insett, att även den egenskapen har överlevnadsvärde.

Vi har också utvecklat en rätts-stat, eller föreställningen om ett rättvist samhälle, där offer för brott blir kompenserade, och destruktiva eller ”onda” beteenden, som bara bryter ned och förstör samhället undviks. Hedendomen och våra förfäder i Norden insåg det här för länge, länge sen när de talade om rätt och fel, snarare än om ont och gott, och lät även gudarna och makterna i mytens värld vara sammansatta och dubbelbottnade figurer. Loke och jättarna är till exempel inte alltigenom goda, men för den skull inte alltigenom onda heller – det är snarare så att det finns onda handlingar, eller handlingar som genom sina konsekvenser leder till ett dåligt eller ”ont” resultat, likaväl som det finns handlingar, som får goda eller positiva konsekvenser.  Lär er myten om Fenrisulven och dess fängslande, och ni kan kanske dra era egna slutsatser om varför ”ondska” och ”godhet” i den historien inte alls finns…

Asarna uppfostrar Fenrisulven, Lokes avkomma, som Loke fegt överger. Loke begår en moraliskt förkastlig handling medan Asarna tror sig begå en god. De har fel, och misstar sig svårligen, för precis som de som släpper in ”ensamkommande” i sitt eget land, sår de fröet till sin egen undergång och skaffar sig problem så stora, att problemen en gång kommer att ta livet av Oden själv. Tyr begår en handling som är god emot Asarna och kosmos, men ond ur Fenris synpunkt, när han försöker binda vargen, vilket endast lyckas genom svek. Dessutom står det att Vargen ”dräpte sig ur Löding” (eller Ledung) respektive ”Löste sig ur Drome” när Fenrisulven lyckas bräcka två mindre bojor, som man lagt på honom.

Många läsare har helt missat denna väsentliga detalj, för Ledung är ju ett gemensamt flottuppbåd, och Drome eller en Dromund, på grekiska Dromon var ett av de härskepp, som Vikingarna mötte på Medelhavet och Svarta Havet. Vad myten vill säga är att Fenrisulven är en helt asocial individ, en sådan som inte gör sin Värnplikt, utan sviker det övriga samhället, en fredlösing och en ”outlaw” vilket inte alls var en god egenskap, eller något man ivrade för, tvärtom. Nå, Vargen binds så småningom med bojan Gleipner, vilket är en god handling, men Tyr mister sin ena hand, vilket förstås är något i högsta grad ont. Så ligger då ulven bunden till Ragnarök, vilket är något gott ur Midgårds och Asgårds synvinkel, men dåligt för kaosmakterna och Utgård.

Hela tiden ser vi, att ont och gott aldrig blir något absolut, som i kristendomen, utan att goda och dåliga handlingar flätas om varandra och att det förment goda man tror sig utföra ofta leder till något ont, eller omvänt – en förment dålig handling, som att fängsla Fenris, leder i slutändan till något gott, nämligen hela Kosmos fortbestånd. Det här är en mycket mer komplex och realistisk syn på vad som är ont respektive gott än vad kristendomen någonsin kan åstadkomma. De kristna har ett ”drang nach dem absoluten” eller tror i sin enfald, att Ont och Gott skall vara absoluta storheter, utan att förstå att det är relativa begrepp, som aldrig kan uppkomma utom i relation till någonting annat.

En god handling kan aldrig uppstå, utan att det också finns ett objekt för handlingen, dvs någon som är föremål för, till eller åt det goda, och på samma sätt är det naturligtvis med den dåliga, respektive onda eller oönskvärda handlingen. Det behöver man inte vara så vidare slängd i moralfilosofi för att förstå.

Men inte nog med detta. Hans helighet Påven har också gjort ännu fler märkliga uttalanden den senaste veckan, om fosterdiagnostik och ärftliga sjukdomar, till exempel. Påven har jämfört abort med nazism, och förespeglat att alla som är för fri aborträtt är nazister. Han har påstått, att fosterdiagnostik skulle vara som att hyra lejda mördare, helt utan tanke på det livslånga lidande som ärftliga sjukdomar kostar för offret, föräldrar och anhöriga. Istället för att veerka för ett friskare, starkare och mer begåvat människosläkte, vill Katolikerna som vanligt hålla människor nere i smuts, sjukdomar och fattigdom, och de är de allra fattigaste människorna i världens u-länder, där lite eller inga vårdresurser alls finns, som drabbas av hans och katolikernas påhitt. Själv har jag som hedning rakt motsatt åsikt. Jag anser att eugenik och fosterdiagnostik bör tillämpas, för att skapa ett bättre släkte – inte ett svagare och sämre.

I gamla tider satte man ut oönskad eller icke livsduglig avkomma i skogen, men så gör vi inte längre. Nu har vi möjligheten att förebygga lidande och sjukdom via enkla, preventiva åtgärder som inte drabbar någon och som kostar väldigt lite, jämfört med de gigantiska summor hela samhällen skulle åsamkas i form av vårdkostnader, ifall vi lät fler förståndshandikappade och svårt sjuka människor födas – och att testa sina anlag, innan barn ens avlas eller kommer till världen – hur kan man likna det vid mord och nazism ?

Svenska media rapporterar idag hur två Chilenska biskopar avskedats, efter att de gjort sig skyldiga till nyligen avslöjade sexuella övergrepp på minderåriga. Vi har sett mönstret förr. Canada, USA, Australien, Tyskland, Italien, Irland, England, Filippinerna – överallt där katolicismen och kristendomen visar sitt fula tryne – varhelst dessa kristna får inflytande, där sker också ritualiserade övergrepp på barn, i ”guds” och den allsmäktiges namn.

Hur länge skall vi låta katolikerna i vårt land fortsätta, utan att ställa dem inför rätta eller undergå en myndighetsledd undersökning – och varför skall de alls ha statsbidag – för närvarande mer än 6,2 miljoner kronor om året ? Hur kan fanatiska abortmotståndare, djävulstroende och pedofiler alls förenas med en svensk eller nordisk värdegrund ? Förstår ni det, goda medborgare ??

Mördad flickas kvarlevor funna på Vatikanstatens område.. (inlägg från 31 Oktober 2018)

 

Vissa dagar händer tragiska saker, som närmast tycks bekräfta vad man redan vet. Idag, kort före Alvablotet, är tydligen en sådan dag. Kvällstidningen Ap-ton-bladet (förlåt, jag menar naturligtvis Aftonbladet) meddelar idag, att Vatikanens Chefs-Exorcist skall ha uttalat sig, efter att likdelarna efter en femtonårig flicka hittats inne på Vatikanens område av hantverkare. Inte nog med att Katolska Kyrkan har Exorcister i arbete, alltså – nu har de också en Chefsexorcist och alltså en hel hierarki av präster för detta ändamål. Vad kommer härnäst ? Tänker de återinföra den fina titeln Storinkvisitor, som ju fanns på salig Torquemadas tid ?

Chefs-exorcisten skall enligt Aftonbladet ha sagt i ett uttalande att 15-åriga Emanuela Orlandi mördades på ett ”sexparty” i Vatikanen 1983, vilket förklarar det faktum att hon varit försvunnen sedan dess. Den kristna dagstidningen ”Dagen” skriver något mer återhållsamt om fallet. Kvarlevorna fanns på Vatikanstatens ambassad i Rom, meddelar ”The Independent”

Offentliga protester har hållits utanför Vatikanen i mer än 30 år – men katolikerna har förnekat all kännedom om fallet…

Orlandi uppges ha varit dotter till en anställd inom Vatikanens Polisstyrka, vilket väl innebär Schweizergardet, och försvann efter en flöjtlektion på Vatikanens område – mitt på ljusa dagen. 2017 kommenterade den nuvarande Påven fallet och sa att ”Hon är i himlen”, men nu vet vi att det var lögn, precis som så mycket annat dessa kristna påstår. Hon låg hela tiden nedgrävd bakom Vatikanens ambassad i Rom istället… och nu har statsåklagarämbetet i samma stad identifierat kvarlevorna med DNA-bevis och allt…

Internationella medier rapporterar om att hantverkare som renoverar Vatikanstatens ambassad i Rom har gjort två makabra fynd. Ett nästan komplett skelett av en människa har påträffats, plus en mindre uppsättning människoben. Benen antas komma från två olika personer. Så nu tar nya spekulationer fart: Kan detta vara kvarlevor efter Emanuela Orlandi? Och 16-åriga Mirella Gregori som försvann 40 dagar före Emanuela, men vars försvinnande inte varit lika medialt uppmärksammat?

— —Emanuelas bror, som i decennier försökt få reda på sanningen om sin systers försvinnande, anordnade så sent som i somras en demonstration där han krävde att fallet ska öppnas igen. Han har hävdat att Vatikanen varit märkligt tyst i frågan och till och med anklagat den för inblandning.

Alla DNA-tester uppges inte vara avslutade ännu – men antagligen mördades de två tonårsflickorna – och allt pekar på att de blev sexuellt utnyttjade av katolska pedofil-präster, biskopar eller kanske kardinaler. Fyndomständigheterna tyder också på att man avsiktligen försökt dölja det helaman kan jämföra med det aktuella fallet med journalisten Jamal Khashoggi som lockades till Saudi-Arabiens ambassad i Istanbul, och där avrättades på ett sadistiskt utstuderat vis.

Likdelarna ska ha hittats i Saudiska konsulatets trädgård där i staden, utan att man ens försökt gömma dem så särskilt noga.

Och vad ska man säga egentligen ? Sådan är Monoteismen – och om stackars Emanuela blivit hedning, hade detta aldrig hänt…

Sanningen om Katolikernas illdåd kommer fram – på Irland… (inlägg från 11 November 2018)

 

berört tidigare, men som svenska media inte vågar ta upp. När man för en tid sedan grävde på bakgården till ett barnhem i Tuam hittade man kvarlevorna av nästan 800 barnlik i en septiktank. Barnen hade systematiskt svultits till döds under hela efterkrigstiden fram till 1960-talet, och barnhemmet drevs av katolska nunnor. Nunnorna tog barnen direkt från deras mödrar, som användes för tvångsarbete på barnhemmet. De svagaste barnen dog medan de som hölls friska såldes till adoptivföräldrar, ofta i USA.

Peter Mulryan och Winifred O´Neill, som intervjuas i radiodokumentären Det är livsfarligt att vara barn hör till dem som har upplevt nunnornas grymhet på nära håll. – Min mamma blev gravid som ogift, och det var en fruktansvärd skandal för Kyrkan, säger Peter Mulryan. Prästen knackade på sent en kväll och sa att flickan måste föras bort från församlingen. Vi hittar ett trevligt hem åt henne där hon ta hand om sitt barn, sa prästen.

Benen av 800 barn hittades i TuamÄn idag finns det tiotusentals personer på Irland, som inte fått någon upprättelse efter katolikernas alla illdåd. Och varje år ger en myndighet som kallas SST mer än 6,2 miljoner för att sprida katolicismen över Sverige. Med vilken rätt sprider man sådana läror i vårt land ??

Allt började år 2014 då amatörhistorikern Catherine Corless grävde i arkiven för att hitta uppgifter om ett hem för mödrar och barn som hon mindes från sin barndom i Tuam. Hon ville veta mer om hemmet och dem som hade bott där. Kvinnor som aldrig sågs till och undernärda barn som kom till skolan för några timmar varje dag.

Benen av 800 barn hittades i Tuam
Katolska Kyrkan försökte medvetet dölja sina brott. En lekplats har byggts på marken där spädbarnen har begravts. Bild: Henrietta Clayhills

Catherine Corless och de andra barnen fick inte prata med dem. De kom senare och gick tidigare än alla andra. Man hittade dödsattester för 796 barn som hade dött på hemmet mellan 1925 och 1961, då det stängdes. Men hon hittade inga uppgifter om var de hade begravts.  När hon hörde sig för bland grannar och ortsbor kom det fram att barn som lekt i hemmets gamla trädgård hade hittat ben och skallar och att byggnadsfirman som byggt de nya bostadshusen i närheten hade gjort samma fynd. Men det här hade inte lett till något. Tystnaden fortsatte. Ända till år 2014 då det blev offentligt genom en tidningsintervju med Catherine Corless.

Förfalskade dödsattester

Efter det har hundratals barn som bott på hemmet eller vars mammor har bott där tagit kontakt och organiserat sig i nätverk. Hemmet i Tuam är ingalunda det enda där spädbarn har dött under oklara omständigheter och begravts i omärkta gravar på hemmets område. Men det var tragedin i Tuam som öppnade locket som hade legat på kyrkans och nunnornas verksamhet. Hur de hade tagit barn från deras mammor och sålt dem till adoptivföräldrar i USA. Hur de hade sopat igen spåren med hjälp av förfalskade dödsattester. Hur barn som var sjukliga och dog hade placerats i en gammal septiktank på hemmets bakgård.

Varför skall Svenska staten och Sverige som nation ge bidrag till sådana här sjuka avarter på kristendom ? Varför tillåter man nuförtiden katolikerna att driva barnhem också här, och varför ger vi varje år mer än 40 miljoner kronor till spridandet av islam via rena skattepengar, resurser som Sverige kunde använda på ett betydligt bättre sätt – allt enligt vad SST:s eviga bidragssnurra visar.

Själv vore jag den förste att kräva ett definitivt stopp för alla bidrag till Monoteistiska religioner, oavsett om det sker via SST, Allmänna Arvsfonden eller på annat sätt.

”Sådan är Monoteismen” konstaterar DN och andra media (inlägg från 2 Juli 2018)

 

Journalisiten Katarina LagerwallDagens Nyheter vågar idag skriva en artikel, som få eller inga media i dagens Sverige – eller Landet Löfvén som det också kallas – är villiga att ta upp. Hon gör det på grundval av rapportering från BBC i Storbritannien, en mycket mer opartisk och väl sedd källa än den svenska dagstidningen.

I Australien har mer än 60 000 människor fallit offer för pedofiler inom den katolska kyrkan och andra kristna kyrkor – samfund som tyvärr trängt sig in också här hos oss i Sverige, trots att Sverige skall vara ett protestantiskt land. Efter fem års statlig utredning av vad dessa kristna samfund hållit på med, har man först nu inrättat en nationell skadeståndsfond, som vänder sig till offren för närmare femtio års oavbrutna sexuella övergrepp och förföljelser emot minderåriga, i snart sagt varje katolsk skola, vårdhem eller kyrka som dessa kristna tillåtits driva – under hela efterkrigstiden. Påven har tidigare erkänt, att det skulle vara högst 1 eller 2 % av de katolska prästerna som regelbundet ägnar sig åt pedofili, men nu visar det sig att denna siffra är alldeles för låg. Rätt svar är att mer än 40 % av alla katolska prästerna i varje stift av Australien rutinmässigt begått övergrepp efter övergrepp, sedan 1950-talet och vidare framåt – och ingen har brytt sig eller vågat ta upp vad som skett – tills för fem år sedan, det vill säga.

Vad är det för ”moral” eller ”värdegrund” de kristna och framförallt katolikerna har ? Varför skall vi alls tillåta deras närvaro i vårt land ??

DNs artikel väcker många frågor, inte minst med tanke på situationen i Sverige. Skall vi förutsätta, att det är långt långt över 1-2 % av de katolska prästerna som rutinmässigt begår övergrepp på barn här också – ja, kanske så många som 40 %, som det ju var i det Australiska fallet ? Katolska kyrkan utpekas som den skyldiga organisationen bakom alltsammans i bara 60 % av fallen, vilket innebär att alltså 40 % av barnvåldtäkterna, övergreppen och allt det andra förövats av andra kyrkor, bland dem främst den anglikanska kyrkan, enligt vad DN antyder. Man skriver att enbart på Tasmanien, Australiens minsta provins, har den anglikanska kyrkan fått göra sig av med 108 byggnader, varav 78 kyrkor – som nu stängts och bommats igen för alltid – bara för att man måste betala ut ersättningar till alla dem, vars liv man förstört, flera decennier i streck..

78 kyrkor har fått slå igen på Tasmanien. Orsak: Pedofili i hela organisationen. När börjar vi stänga kyrkorna i Sverige – VÅRT Sverige ??

Med tanke på att det finns minst 2000 katolska präster, nunnor och annat anhang som går lösa – och helt outredda – i våra dagars Sverige – hur många av dem är egentligen sexförbrytare, med religionen och celibatet som täckmantel ? Finns det någon som egentligen vet ? Minst 20 till kanske 800 förövare, som fortfarande är ostraffade och som fortfarande begår övergrepp – helt utan att vår Regering gjort vad andra länder redan gjort, och utrett saken i detalj, samt under polisiära experter... Och var och en av dessa förövare, hinner med att våldta och förgripa sig på kanske 20-30 barn eller mer under sin livstid – det betyder i runda tal 400 – 2600 offer för katolicismen, bara i Sverige…

Australiska undersökningar visar att pojkar systematiskt utnyttjades vid en ålder av i medeltal 11,6 år, flickorna var i medeltal 10,5 år gamla när de kristna började förgripa sig på dem…

Och kom ihåg – också den Anglikanska kyrkan, som skulle vara ”majoritetssamfundet” i Australien hörde till de mest skyldiga – hur är det egentligen med den sk ”Svenska” Kyrkan – också där är ”mörkertalen” fasaväckande stora…

Uppgifter från BBC – som hör till världens mest ansedda nyhetskällor – visar att man i USA upptäckte 4000 katolska pedofil-präster med mer än 10 000 offer redan år 2004. På Irland anses pedofilin bland katolska präster vara ”endemisk” – dvs snart sagt var och varannan katolsk präst är och förblir en sexförbrytare. Det var ju inte snyggt, precis…

Men för övrigt kan vi fråga, om det egentligen är de kristna eller katolikerna som är värst. I Sverige förekommer nu tusentals ”gruppvåldtäkter” varje år, och man vet, att sk ”ensamkommande” islamister från bland annat Somalia, Syrien och Afghanistan är förövare i mer än 80 % av fallen. Statsminister Stefan Löfven, som är skyldig till att ha släppt in alla dessa grova förbrytare och kriminella i landet, har offentligt stått i Tv och pratat osammanhängande om LAS, lagen om anställningsskydd när han tillfrågats om sin juridiska och moraliska skuld i sammanhanget. Tidigare har han också – skrattretande nog -stått i FN och förklarat att vårt land skulle ha en ”feministisk utrikespolitik” vad han nu menar med det. Landet Löfvén är ingen moralisk stormakt, utan ett moraliskt svart hål.

 

Vems intressen är det ”Tokvänstern” och Miljöpartisterna egentligen stöder ? Varför vurmar de så för muslimsk pedofili och de som våldtar i grupp, när det redan finns juridiskt väl motiverade utvisningsbeslut ?

Stefan Lindquist är distriktsordförande för Vänstern i Svenska kyrkan i Härnösand. Han var även engagerad i Facebook-gruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu! – fram tills han nyligen blev blockerad i gruppen. I ett inlägg på sin Facebook berättar Lindquist att gruppen används bland annat för sexuellt utnyttjande av ensamkommande:

”Samvetslösa kvinnor erbjuder pojkarna som är papperslösa, bostad och mat mot att kvinnorna får utnyttja pojkarna. Det förekommer berättelser om allt från slavliknande arbeten i hemmen till vidriga sexuella övergrepp och våldtäkter”, skriver han bland annat i sitt inlägg.

– Samhällsnytt, 2018-07-02

På sk ”flyktingboenden” och andra institutioner runt om i hela Sverige förekommer grova oegentligheter, och i vissa fall rent kriminella beteenden, antyder Stefan Lindquist. Han är visserligen både kristen och kommunist – samtidigt (a contradiction in terms !) men till och med han börjar nu reagera emot missförhållandena, och den ”värdegrund” som tokvänstern och Socialdemokratin visat sig ha – bakom kulisserna och i sin ”halvhemliga” rörelse ”Tro & Solidaritet” som står bakom allt det här:

Men jag kan ta ett exempel som är ganska känt i den här gruppen. Det är att en överårig man erbjöd en afghansk pojke rum och mat. Redan första kvällen kom han in och onanerade framför pojken. Det pågick ungefär en månad. Sista kvällen innan den här pojken rymde därifrån blev han våldtagen av den här mannen.

Händelsen skedde i Malmö för några månader sedan och blev polisanmäld, men Lundquist menar att det ofta är svårt för rättsvårdande myndigheter att få kännedom om utnyttjande och sexuella övergrepp eftersom de ensamkommande offren är illegala i Sverige och därför inte kan räkna med hjälp från polisen:

– Då kan du inte gå till polisen och vittna eller berätta.

Ja, kära läsare – Vad ska man säga ? SÅDAN ÄR MONOTEISMEN säger jag – överallt där dessa kristna och muslimer tillåts ”komma in” i ett sekulärt, öppet och hedniskt samhälle, så går det förr eller senare såhär.

Det finns de som säger, att vi ska ”samexistera” med dessa katoliker, muslimer och allt vad det är – men varför det ? Demokratin är ingen självmordspakt, och det är inte Hedendomen eller vårt Sverige heller. Vi måste ta oss rätten att försvara oss emot de krafter utifrån, som vill förgripa sig på alla fria medborgare, och som inte ens skonar samhällets svagaste och minsta medlemmar.

 

Katoliker skakade: Påven tror inte längre på någon bokstavlig uppståndelse

Hans Helighet Påven är som bekant ofelbar enligt katolicismen. Man måste tro på precis allt denne person säger, för annars är man inte renlärig katolik, och kommer nog inte till den kristna himlen – om man nu ens vill dit, förstås. Nyligen har det utbrutit ett nytt bråk i kristenheten, eftersom Påven förklarat att han inte tror att den påstådde frälsaren Yeshua Ben Yussuf verkligen återvände från de döda.

Det är den italienska journalisten Eugenio Scalfari, en långvarig vän till påven som gjort en rad intervjuer med honom, som släpper de kontroversiella uppgifterna i en ny bok om Franciskus. Scalfari uppger att påven har berättat för honom att han inte tror att Jesus återuppstod kroppsligen utan i ”en andes skepnad”. Påven skall tidigare också ha sagt, att han inte tror på det katolska helvetet.

Kommer det gå fullständigt åt helvete för Påvekyrkan ? Chansen finns…

Sociala medier i Italien uppges vara i fullt uppror, och folk uppges ”inte tro sina öron” om Påvens uttalanden, sägs det.

Kanhända är det här början på en ny schism inom Katolska kyrkan, som får ännu fler människor att lämna den inom kort. Det hedrar ju påven att han numera insett han inte företräder någon god eller logisk religionatt döma folk till evig plåga i ett katolskt helvete låter ju verkligen inte människovänligt eller bra – och onekligen måste kristendomen anpassa sig till dagens värld, om den alls ska ha någon plats här överhuvudtaget… Vi får väl se hur det hela utvecklar sig..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s