I vilket Hans Helighet Påven utlyser den Digitala Phastan…

Hans Helighet Påven har behagat uttala sig, så här i början av den kristna fastlagen; direkt från den heliga stolen, och det är ett faktum som jag i egenskap av hedning inte kan ignorera. Hans Helighet har sagt till sina undersåtar, det vill säga katolikerna och de kristna; att de borde fasta genom att avstå från att använda internet, och alla former av TV samt sociala media; och eftersom Påvens överhöghet över de sina är absolut, och det borde vara en synd för dessa goda kristna att inte lyda hans befallningar, hoppas jag nu att mina kristna läsare också följer Hans Helighets bud, och slutar läsa denna sida NU GENAST !!

”Den Heliga Stolen” – Hur ser den egentligen ut ?

 

Hans Helighet har i tidigare uttalanden sagt att Internet skulle vara den allsmäktiges välsignelse, och inte ett verk av Loke; som vi Asatrogna hedningar i Norden tror – för Loke uppfann ju det första fisknätet och därigenom allt nätverkande… Men umgängestonen på Internet, TV, mobiltelefoner och framförallt i Sociala Media, tidningar och allt sådant har blivit alldeles för ohyfsad och rå, skriver hans Helighet, och folk förolämpar och sårar varandra med falska beskyllningar, rena lögner och allt möjligt ”trollande”.

Därför har Hans Helighet nu i sin visdom utlyst den digitala fastan eller kanske snarare Phastan – som jag härmed stavar den för att skilja denna synnerligen moderna katolska skapelse ifrån vanlig fasta; och uppriktigt sagt måste jag erkänna, att jag ger Hans Helighet fullkomligt rätt. Vad han säger är fullkomligt sant, och jag tar gärna åt mig av hans budskap, fastän jag är hedning, däremot tror jag tyvärr att andra hedningar Världen över tyvärr inte gör det..

Den nuvarande Påven är en man jag uppskattar och gillar, på det mest mänskliga av alla plan, för han är då åtminstone en ärlig människa, som kämpar för vad han anser vara sanning, och säger sig strida emot lögn och falskhet, vilket är föga tilltalande mänskliga egenskaper som även jag hatar – jag skrev det ju så sent som igår.

Länge Leve Hans Helighet Fransiscus – som i Boxning är en friskus ! (Yes Box PÅVE alright !)

I ett annat av sina mer famösa uttalanden har den nuvarande Påven sagt, att det under vissa förhållanden är fullkomligt rätt för de kristna att ge sina medmänniskor på käften, exempelvis om någon förolämpar deras morsa, eller i överförd bemärkelse Jungfru Maria och den heliga kyrkan, som ju ska vara alla kristnas moder. Påven vänder inte längre andra kinden till – nej pang på rödbetan bara – och den som icke vill bliva frälst och tro som Påven tror, får genast en stor, fet djävla smäll !

Jag har redan kommenterat detta yttrande från 2015 flera gånger, samt öppnat för möjligheten att Hans Helighet blivit felciterad, eller att journalister och mediafolk missuppfattat honom på något vis. Visst är han en helig man, det förnekar jag inte alls, och man kan ha den största respekt för en människa, även om jag inte respekterar eller följer hans lära, eller snarare denna nya och mycket annorlunda omtolkning av det sedvanliga kristna budskapet. Fransciscus I är något av en teologernas Chuck Norris, skulle jag tro – och hans intresse för boxning, är väl dokumenterat. Förra året, till exempel, utsåg Hans Helighet Tungviktsmästaen Deontay Wilder till en av Vatikanens officiella ambassadörer, ifall ni inte redan visste detta, så där ser man.

Nu undrar jag bara om jag själv såsom varande Hedning också får lov att ge folk på käften, ifall de förolämpar just mig, min kultur eller min religion, eller ifall Hans Helighet kanske anser, att rätten att ge folk stryk, bara omfattar de kristna eller mera specifikt just katolikerna…

Nåja – Påven är i alla fall en stor sportsman, och en riktig karl. Han har sagt att käftsmällarna ska utdelas i levande livet och icke på nätet, ty där höves det oss alla att följa en trevlig och vinnande umgängeston, och därmed får det alltså vara jämnt.

Det är bara ett problem, som genast inställer sig – i alla fall för en tänkande människa.

Påvens religion framstår för mig som fullständigt absurd, och hans anspråk på att alla religioner och kulturer skall böja sig för kristendomen (vilket står i Bergspredikan, och därmed per definition gör kristendomen till en totalitär lära, i likhet med exempelvis kommunismen) är groteskt. I alla fall har samtliga av hans företrädare på Påvestolen hävdat, att frälsning utanför den katolska kyrkan dogmatiskt sett icke är möjlig, och Världen lär väl ha sett ett sextiotal påvar vid det här laget, om inte fler..

Människor i Japan och Kina skulle alltså inte kunna vara upplysta eller goda enligt detta kristna sätt att se, och det gäller självfallet också oss Hedningar, som ju per definition skall anses onda, och i besittning av en underlägsen kultur eller religion, vilket innebär att kristendomen också är en sorts Rasism.

Vidare anser Katolikerna, att deras gud skall vara Allsmäktig, Allgod och Allvetande, fastän det strider emot vanligt sunt förnuft. Att den kristne guden icke är allgod, och eventuellt inte god alls, som tillåter så mycket ondska, inte bara i form av näthat och falska påståenden på nätet, utan Corona-virus och krig (som måste anses vara mycket, mycket värre än det som Påven just nu uppmärksammar) vet alla någotsånär intelligenta människor redan, eftersom vi kan konstatera det med våra egna ögon. Detta kallas Teodicé-problemet, och det har – som jag redan påpekat i flera inlägg – kristendomens skarpaste filosofer och teologer aldrig lyckats lösa.

Införandet av Satan eller Djävulen som ett slags ”skyll-off” eller en kristen låtsas-kompis, som dessa kristna kan skylla ifrån sig snart sagt allting på, bara därför att de som barnungar saknar varje förmåga att själva ta ansvar; hjälper inte katolikerna stort heller. Den kristna helvetes-läran har orsakat mycket mer problem och lidande än den löst; och redan själva Djävulen som sådan, ifall han nu kan tänkas existera, kullkastar teorin om guds allmakt. Efterkonstruktioner och nya bortförklaringar, som att Djävulens makt är högst tillfällig, och att han egentligen har sina order från Gud, som ett slags skapelsens sophämtare eller en mytisk ”sotare” som man skrämmer barn med, är också totalt verkningslös. Antingen är gud allgod eller också inte, och är han dum nog att införa en djävul eller fri vilja i sin skapelse, då får han också stå sitt eget kast.

Slutligen det katolska bönerabblandet, som är den största hädelse som tänkas kan. Om gud är allvetande, så vet han också människornas innersta önskningar, och då finns inget giltigt skäl för böner eller klagosånger överhuvudtaget, eftersom den allrahögste rimligen redan vet om alltsammans. Hur kan människorna ens tro, att de skulle kunna påverka eller styra en allsmäktig gud, och föreskriva vad den allsmäktige ska göra eller besluta, genom något såpass idiotiskt som böner ? Detta är höjden av förmätenhet, att lägga ord i den allsmäktiges mun, och till och med anse sig kunna företräda honom – på vilket mandat då ? Redan de antika filosoferna avskrev helt tron på bönens makt, och Aristoteles lärde oss, att lasternas summa är konstant. Och hur kan kyrkan vara så dum, att den anser sig ha monopol på frälsning, och dessutom tror sig kunna påverka sin egen allsmäktige gud ? En gud som verkligen vore allsmäktig, behöver inte lyssna på mänskligheten, av samma skäl som jag redan angett.

Sedan detta med synden – vad är nu det ?

Hans helighet har nu deklarerat att lögner och förtal samt smutskastning är en synd, och det kunde räcka så. Där håller jag fullständigt med, men resten ?

Om gud är allsmäktig, vilken människa kan då säga sig vara mäktigare än gud, och ensam åta sig uppdraget att förlåta människornas synder ?

Också det i sig är en hädisk, eller hednisk tanke. Nuförtiden är människorna småaktiga, elaka och förlåter aldrig någonsin varann sina fel och brister; men vore de verkligen av ett kristligt sinnelag, vilket påven föreskriver; så skulle de hålla käft och sköta sitt, och inte lägga sig i varandras affärer.

Tror människorna att de kan döma bättre än gud eller gudarna i sin småaktighet, och avgöra vad som är synd eller icke, vem som syndat eller inte ?

”Litilla saefva, Litilla sanda, Litill ero Gerds guma” står det i Hávamál, och se – detta är uttytt – ”Små sävdungar, små stränder, små är människornas sinnen”

För en äkta hedning existerar ingen ”synd”, inte på det sätt katolikerna hävdar i alla fall.

Katolicismen opererar samtidigt med inte mindre än sju dödssynder, som sägs vara oförlåtliga, men ändå förlåter deras gud genast alltihop via deras kyrka. Till och med prästernas pedofili är tillåten enligt gud – de behöver bara rabbla sina Ave Maria – och kan sedan synda på nytt igen, helt utan konsekvenser – eftersom deras absolution förutsätts vara fullkomlig. Att tro på dödssynder, och samtidigt säga att de kan förlåtas, är som att äta en kaka, och samtidigt ha den kvar – eller kanske en semla…

Rakt ned i det kristna helvetet…Här blir det andra bullar enligt Påven

Frosseri skall vara en dödssynd, lär oss de kristna. Hávamál säger att man varken bör njuta av sprit eller mat till överlopps, och dikterar måttlighet i allt, vilket är förnuftigt och realistiskt tänkt. De kristnas tanke om att världen ständigt försämras genom mera och mer synd, och att undergången står för dörren, förstår jag inte. Mänskligheten är varken sämre eller bättre nu än för tusen eller tvåtusen år sedan, och den som tror att just hans eller hennes förfäder skulle ha varit ädlare eller visare än alla andras, är en högmodig varelse som har fullkomligt fel – för högmod är en annan dödssynd.

Åtrå eller kättja, dvs mänsklig sexualitet och dess utlevelse, anser katolikerna också vara en dödssynd, fast det anser inte jag.

Tvärtom anser jag som strängt Freja-troende att detta är något gott, åtminstone i huvudsak; och om det utesluter barn eller djur, samt det som kallas aergi, varmed icke förstås vanlig vrede eller arghet, utan något helt annat.

I Hávamál står dessutom uttryckligen, att du icke ska okväda eller förebrå din granne hans otukt eller hor, ty du är precis själv lika ovis – se i strof 93 – 94. Otukt i sig har aldrig någonsin varit en synd enligt den nordiska hedendomen, eftersom den saknar det kristna syndabegreppet överhuvudtaget. Och jag lever som jag lär, liksom hans Helighet Påven.

Vrede är heller icke någon synd, så länge den inte får olagliga konsekvenser. I vreden finner vi viljan till förändring, och utan vrede eller ilska emot världens eländiga tillstånd, är ingen förändring eller förbättring heller möjlig – Hans Helighet Påven själv vredgas ju storligen på de på nätet verksamma kristna, som enligt honom syndar och beteer sig okristligt.

Varför skulle han då icke vredgas på synden, särskilt inte den synd hans egna präster gång på gång begår i Kyrkans mitt...Och dessa kristna, som hela tiden vill anse sig bättre än andra – hur skändliga och eländiga är de inte, i sitt måttlösa hyckleri..

Verkliga hedningar och den sanna Asatrons anhängare förstår, att synden inte finns. Vanlig hederlig juridik, samt sunt förnuft kan lösa det problemet.

Och var god notera att vi aldrig sagt oss vara bättre eller förmer än någon annan tro, inte heligare, inte sämre heller – utan bara ett alternativ så gott som något. Vi har inga Påvar. De struntförnäma borgerliga små fisar, löndarkristna eller kristna i förklädnad, som upphöjer sig själva till Godars eller Gydjors värdighet fast de inget hederligt Godord har, ger jag inte mycket för – i alla händelser.

Fornsederiet har som katolicismen redan sett sina bästa dagar, och snart är de förbi med dem båda två.

”Nothing is true – Everything is permitted”

(last words of Hassan I Sabbah – alias ”den gamle på berget)

 

Similia Similibus Curentur (Stämmer det ?) samt ytterligare en FET tisdag passeras

”I have seen things – things you people wouldn’t believe… (— —)
All those moments will be lost in time, like tears in rain… ”

– Ur Ridley Scotts filmatisering av ”Blade Runner”

– ”You see, my son – Here time turns into space”

Wolfram von Eschenbach, Parzifal (i Engelsk översättning)

 

 

Det påstås naturligtvis av de kristna, att semlor skulle vara en kristen uppfinning, härstammande från 1500-talet, fast ingenting kunde vara felaktigare. På Wikipedia och andra forum för värdelöst vetande får man lära sig att de Svenska och Nordiska fastlagsbullarna skulle komma från ett platt-tyskt Fastelavend eller Faste-abend, alltså den sista kvällen före fastan. Man jämför med nutida tyska och Österrikiska ”Semmelbrötchen” eller med andra ord vad som här kallas småfranska eller frukost-frallor, alltså ett huvudsakligen torrt, knastrigt vetebröd i form av en bulle med hård skorpa, som i alla fall förr i tiden måste mjukas upp med mjölk – ursprunget till den såkallade Hetväggen, vilket man i sin tur antar skulle komma från ett Heisse Wecken eller ett förmodat trekantigt bakverk, som lättare skulle kunna bakas eller vätas med mjölk i en rund panna – ju fler trekantiga degbitar som lades dit, ju fler kunde ju gräddas eller blötas upp på samma gång.

Kanske minns några av er också att den överjordiskt kloka Schäfern Kommissarie Rex – appropå mitt föregående inslag om bitska hundar och om Regicid, alltså Mord på Statschefer och annat, som jag inte rekommenderar, inklusive Coup D´etat eller Statskupp – vilket efter svenska förhållanden är något väldigt sällsynt – det har bara inträffat tre gånger i vår historia (senast 1809 ) och alla tre gångerna var en och samma institution inblandad, liksom vid Borggårdstalet 1914 – då Statskuppen kom av sig, beroende på att samma personer och samma institution inte ställde upp bakom planerna – erinrar ni er också kanske att den extremt kloka hunden ifråga (mycket klokare än mänskliga, tvåbenta kommissarier) fick sig torra Semmelbrötchen eller släta bullar sig tillkastad i slutet på så gott som varje avsnitt.

Och vore nu någon av er, kära läsare eller läsarinnor, nu någorlunda klok själv, samtidigt som ni umgicks med planer på just Coup D’etat eller Statskupp – ja – jag säger det igen ! – så skulle ni väl inte tala om detta på just internet, eller ens skriva ned planerna på papper. För övrigt kan jag berätta för er att det fanns två utomordentligt kloka herrar för ganska så längesen som hette Oster samt Canaris, som redan på våren anno 1935 gjorde vad man inte bör göra, alltså skriva ned planerna på Statskupp; mycket omsorgsfullt och väl. Man hade redan planerat vilka lastbilar man skulle använda, från vilka byggnader i huvudstaden de skulle åka – närmare bestämt direkt till Rikskansliet, för att där arrestera en viss person man benämnde med kodnamnet ”Emil” – och h-a-d-e nu herrarna Oster samt Canaris – vars biografi fortfarande står på min bokhylla – verkligen satt sina planer i verket, tja – då hade dessa två kunnat skriva Världshistoria på allvar, och mycket ont hade kunnat undvikas.

För övrigt skrev de ned sina planer just i Februari månads slut, eller själva Semmeltiden, om någon nu vill veta, men detta med statskuppen avskrev det som något magstarkt – de trodde att press och media skulle vara emot dem – och därför utförde de aldrig sina planer, som låg säkert inlåsta i ett eller annat arkivskåp tills året 1944, då mycket hade förändrats -inte minst politiskt – och den historiska situationen var helt annorlunda. Mycket riktigt avrättades de båda två genom långsam och utdragen hängning.

Den historiska situation just vårt land befinner sig i just nu, accelererar tack vare nuvarande Regering antingen emot ett inbördeskrig i full skala, inom sådär tjugo år – eller också Regeringens snara avsättande, inte genom Statskupp utan genom nyval. You had better believe it, kära läsare – hängd eller ohängd.

 

Men allt detta är naturligtvis nonsens, lika väl som vännen Eddie Råbocks eller Mohamed Omars utläggningar om andra trekantiga ting på bloggen ”det goda samhället” som jag fortfarande läser.

Alla som studerat Semlans etymologi vet förstås redan, att själva ordet Semla kommer från latinets Simila, alltså något som är likt något annat. Man talar om semolinagryn, till exempel; vilket bara är det engelska handelsnamnet för vad vi kallar Mannagryn, som för det mesta kommer från Durum- eller Semolinavete, som fortfarande odlas i Italien och visst inte från några mannabuskar eller någon annan gräsart; ifall nu någon trodde det.

I det Hedniska Rom och det likaledes hedniska antika Grekland fanns det en kaka eller ett offerbröd, som ursprungligen var bakat just på semolinagryn, och som ställdes på gudarnas altare, eller på gravarna till de döda. Ofta gjorde man så vid det Romerska nyåret, vilket som bekant inträffade kring den första Mars. Kakan kallades för övrigt Placenta, och var sötad med honung, med sylt invändigt och har gett upphov till många varianter genom historien. Man använde så gott som alltid vetemjöl vid tillagningen, och bytte ut det vanliga rågmjölet eller kornmjölet man hade i vardagslag emot något liknande – gryn av hirs också om inget annat fanns – och därav kommer alltså namnet ”Simila” som så småningom blev ”Semolina”. Vi säger ju ofta om Skådebröd och andra rätter som ställs fram för att ära gudar eller döda att de är gjorda så att de ska likna vardagsbrödet, men ändå inte.

De av er som kan en smula medicin – det är viktigt att vara allmänbildad, så att man erkänner alla kulturers hedniska ursprung – känner förstås till, att Placenta är namnet på en tillfällig anatomisk skapelse inuti kvinnan, och därför en så god beteckning på ett offerbröd så god som någon, vilket förstås inte är någon slump; såhär direkt efter Disablotet.

Ni ser, allt hänger samman…

Simila Similibus Curentur” – och inte ”Curantur” som man ibland felstavar det till på dåligt latin – är för övrigt en devis som används till försvar för Homeopati, en känd pseudovetenskap, som jag aldrig någonsin trott på. Man kan inte späda ut kemiska lösningar till miljarddels procent, och tro att man ska få någon som helst verkan av den enda aktiva molekyl eller så som till äventyrs finns kvar inuti lösningen, förutom rena placebo-effekter.

I min ungdom lärde man mig mycket om något som kallades Simil-gaser, för övrigt – men alltihop var bara en stor, djävla lögn – liksom så mycket annat i det svenska samhället av idag.

 

Övningsgas 311 samt 211 till exempel, antogs vara just similgaser, eller ämnen som genom sin unika kemiska sammansättning skulle kunna indikera riktig senapsgas liksom nervgasen Sarin (man försäkrade oss också om att Sarinklorid, egentligen Sarinhydroklorid och inget annat, skulle vara ett 100 % ofarligt ämne, som till och med gick att dricka, eller tvätta sig under armarna med, precis som den ack så utmärkta ”311” ) men problemet var och är förstås, att ingenting av detta stämmer, och att ingenting av detta är sanning. Man kan inte indikera en nervgas som Sarin, utan att verkligen använda den, och exakt samma förhållande råder rörande det där som kallas Lewisit, och som faktiskt finns i vanlig åkersenap också – låt vara i en just Homepoatisk dos… Ett ytterligare problem är att det finns något som kallas Brysselkonventionen – som inte har ett enda förbannat dugg med det nutida EU att göra – men för all del – nu ska jag inte bli direkt ofin – men jodå – jag har både druckit nervgas i form av Sarin, och tvättat mig i den och så undrar man varför jag är hedning…

Allt som inte dödar, gör bara en hedning starkare och starkare. Hans väg är ändlös, ty hans kunskaper överlever honom, och själv har han lika många liv, som det finns strålar från solen.

Under mina resor i Ukraina 2004 – innan ockupationen av Krim, inbördeskriget där och alltihop – it seems, thousands of centuries ago – såg jag i den vackra staden Cherson- en gång benämnd Kimbrike Chersonessos och antagen som de verkliga amazonernas hemvist på jorden – för övrigt  även fd. hemvist för en viss Inna Shevchenko (vars mellanhavanden med mig – ehuru ytterst flyktiga – jag redan beskrivit tillräckligt i andra texter ) såg jag i denna stads utkanter en sportaffär. Där kunde man inte bara köpa Sarin i form av självförsvars-sprej (redan tanken på detta är fullständigt befängd – det krävs mindre än 50 mg av det ämnet för att döda en människa, och förmodligen skulle gasen vara minst lika farlig för användare som för måltavla) enligt vad reklamen faktiskt lovade, tillika något som jag trodde var Soft Air Guns eller någon form av billig kopia – men som vid fråga till expedit visade sig vara fullt funktionsdugliga AK 47:or, med mera sådant.

Jag frågade samma expedit om han händelsevis råkade sälja ammunition också, men fick ett mycket bryskt svar om att man naturligtvis inte kunde göra det, det vore ju grovt olagligt enligt republiken Ukrainas lagar, ja utomordentligt kriminellt. Men rakt över gatan och utanför affären fanns förresten en liten kiosk, enligt vad man vältaligt demonstrerade för mig – och där kunde man enkelt inhandla allt man ansåg sig behöva… för en billig penning. Och sålunda uppfylldes republikens lagar, till punkt såväl som pricka.

Det förvånar mig inte alls, att Ukraina nu sedan länge drabbats av vad som officiellt rubriceras som ett inbördeskrig, men vad som i realiteten är en dåligt kamouflerad invasion, vilket till och med Regeringen Löfvéns Utrikesminister inte varit sen att påpeka – även om hon inte vet vad hon talar om, och ännu mindre vad hon faktiskt gör när hon försöker kritisera ett stort land i öster.

Och mest ironiskt av allt – hon tillhör en Regering, som med näbbar och klor försökt göra sitt bästa, för att skapa exakt samma situation just här, i Sverige. Vårt Sverige.

En dåligt kamouflerad invasion, maskerad till kriminalitet – eller – om man så vill – inbördeskrig. Än så länge inte i full skala, men ”vi såg det inte komma” är våra stora, kloka ledares ord för dagen. Och tror ni mig inte, så läs vad jag skrev så sent som igår.

Jag slutar med ett annat citat, ur en och annan gammal film, någonstans..

 

”They lie. They all lie. And we have to be merciful, towards those who lie.

Those Nabobs. I hate them. I really hate them…. ”

I en kall, våt och blåsig årstid…

Enligt vad SMHI eller Statens Meteorologiska Institut nu försäkrar oss, skall det råda Vår i Sverige söder om Mälardalen. Våren anlände redan före den 20 Februari, vilket är vidpass en månad tidigare än normalt. Men fan tro detta ! Den meteorologiska definitionen på Vår har som ni kanske vet nu utökats till att omfatta det första datum, när dygnsmedeltemperaturen varit över noll grader i sju dygn, emot som förut fem; fast med det tillägget att årstiden Vår per definition aldrig sägs kunna inträffa före den 15 Februari.

Detta hindrar på intet sätt det faktum att det haglar, snöar, regnar och blåser samtidigt, och där min gamle vän Tekniske Johansson en gång talade om ”svårmod i tjällossningen” noterar jag själv bara vrede på mitt känsloregister och är på intet sätt svårmodig. Vrede är en skön känsla, för utan att vara vred, åstadkommer man ingen vilja till förändring av det samhälle man lever i.

Vårt lands Statsminister Stefan Löfvén har uttalat sig, och påstått att de såkallade ”ungdområnen” eller de allt oftare förekommande attackerna på etniska svenskar beror på Regeringen Reinfeldts skattesänkningar. Det skulle alltså vara därför den våg av ”ensamkommande” samme Löfvén och hans Regering släppte in i landet klär av sina offer nakna, ställer sig att pissa i munnen på dem och utövar den råaste misshandel som tänkas kan. Man kan undra vad för slags verklighet den Socialdemokratiska nomenklatura som fortfarande styr landet lever i.

Tror ens Regeringen själv på sina lögner, eller det faktum att man ”aldrig såg detta komma” som samme Löfvén och samme Statsminister också har sagt. Allt det populationsgenetiska avskräde, som inget annat land i Västvärlden vill ha innanför sina gränser, lika lite som böldpest eller Coronavirus, skall vi svenskar utbilda och hysa med hjälp av skattepengar, och när dräggen slutligen löper risk för utvisning, klagar media förstås översiggivet. Sällan har någon Regering gått så långt som den Löfvénledda, när det gäller föraktet emot sitt eget folk, eller öppet förräderi emot de hårt arbetande människor som i tusentals år byggt upp vårt land…

På  Lördag infaller Skottdagen, vilket lär vara den dag när Olof Palme sköts på öppen gata – på sin tid alltså. Och snart är det Idus Martii, om ni nu vet vad det betyder.. Jag drar mig till minnes att en god vän och kollega i ett eller annat sammanhang rakt fram erkände för mig, att han ansåg att det bästa för det här landet hade varit om en Statskupp hade inträffat under slutet på 1990-talet, Coup D´etat alltså, helt utan några förskönande omskrivningar. Jag måste erkänna att jag var ganska förvånad att höra detta uttalande från en person som honom, som alltid haft partibok och varit troende Socialdemokrat – men inte ens dessa parteigenossen tror längre på statsledningen – och den person jag talar om, har alldeles uppenbart fått Hedniska Tankar till skänks…Sådant kan vara mycket farligt, i alla fall i en del länder – sanna mina ord !

”Allfader Oden som Schaman” – Vackert konstverk av den amerikanske målaren Sam Flegal

Som ni vet tror jag varken på politiska mord eller statskupper som legitima eller verkningsfulla medel att förändra sakernas tillstånd i det här landet, eller för den delen andra länder. Om själva Idus Martii alls visar oss något, var det att den romerska diktaturen på intet sätt avskaffades, utan permanentades i form av kejsardöme, och vad politiska mord och sådana saker nu angår; bör man dra sig till minnes att det inte är vems hand som håller i mordvapnet som är det viktiga, utan vilket grupp och vilken nation utanför det drabbade landet som tjänar mest på det skedda. Man har nyligen i svenska media från officiellt håll påstått att Palmemordet skall vara nära sin lösning, i alla fall enligt vad Svenska Dagbladet påstår.

Själv skrattar jag bara åt alltsammans. Att seriösa media ägnar sig åt dylika konspirationsteorier gör inte saken bättre, och samma Dagblad meddelar idag att ”Sveriges beredskap emot Corona-smitta är mycket god, bara inte smittan sprider sig...”

Förstår de personer i Sverige som kallar sig yrkesverksamma journalister alls hur sakramentskade dumt och ihåligt de skriver, eller är de bara ironiska ?

– Ja, ni får ursäkta att jag såsom jourhavande hedning alls ställer frågan. Det ligger liksom i sakens natur, att retrovirus har en förmåga att just sprida sig. Det är bland annat därför, man kallar dem för virus, och det oaktat, gick Karolinska Sjukhuset igår upp i stabsläge, vilket innebär att det står under krisledning. Detta under helt normala, fredstida förhållanden – eller är förhållandena i landet verkligen normala ? – Tja, vad säger ni, Goda medborgare – för det är ni väl ??

I veckan skrev också Dagbladet att de ”ensamkommandes” brott och våldsterror emot etniska svenskar beror på ”kosmiska” faktorer – förmodligen ironiskt menat den här gången – men säker kan man aldrig vara… Journalistkårens sludder liknar mer och mer Löfvéns förvirrade uttalanden – eller är ”sant kosmiska grodor” ett bättre uttryck? Ni väljer själva…

Jag påminner mig att jag faktiskt haft en vän och kollega i det förgångna som till råga på allt blev misstänkt för Palmemordet – på 1980-talet, då. Allt kom sig av att han dresserade sin hund – förstår ni – han ville nämligen ha den som vakthund, eller bevakningshund då – och alla hundägare vet att det går att lära hundar viss ”attack-fraser” genom inlärning av betingade reflexer, eller ord och uttryck, som ”buss på!” eller ”grip honom !”. I min gamle, fd kollegas fall använde han istället frasen ”Olof Palme” vilket visade sig vara mindre välbetänkt.

Ordkombinationen ”Olof Palme” uttalades ganska ofta i media som radio och tv på den tiden, och det var inte ovanligt att folk råkade säga det namnet högt ute på gator och torg eller busshållplatsen heller. Så snart hunden hörde det, förvandlades den obönhörligt till ett rasande, bitande, råskällande odjur, som utan att tveka attackerade första bästa mänskliga mål den såg, eller själva radio- och tv-apparaten, ifall den dåvarande Statsministerns ansikte eller namn nu visades där.

Håll med om att hundar och andra djur är bra kloka. Ibland är de till och med klokare än människorna.

Det blev tio månaders utredning på kollegan, innan han slutligen avfördes ur SÄPOs misstankeregister, men helt säker kan man inte vara där heller…

Själv tycker jag att folk i landet är så otrevliga numera, att jag hellre åker hundkupé – och med SAS flyger jag aldrig mer, som ni redan vet. Däremot är det INTE sant att en annan vän i Stockholms skärgård hade en hund som föll omkull på marken och låg helt stilla, till synes livlös varje gång en viss skärgårdsbåt kom förbi. Hunden hade helt enkelt ett lättare synfel. När ångaren ”Blidösund” passerade, läste den fel, förstår ni. ”Bli dö hund trodde hunden att det stod, och så gick det som det gick…

Till sist kan jag nämna att ett helt litet band av töntar, narkomaner, kriminella och därmed likställda tänker fira ”Vårblot” på själva ”Påskdagen”.

De påstår att detta ska vara ”Forn Sed” och att de ska fira någotslags jubileum.

Jag har redan sagt mitt angående ovärdiga och falska blot, och ännu falskare samfund, som fått skylta i pressen för självskadebeteende, blodsoffer i människoblod på allmän plats vid Uppsala högar och annat sådant – och samma samfund och samma ”fornsedare” ljuger fortfarande rätt ut, när de säger att inget av detta förekommit, liksom drogerna och haschet på deras sammankomster.

Nedskräpning på offentlig mark, och drogpåverkade personer… Är det en ”forn sed” och har det alls med ”Hedendom” att göra ??

Vore det ruter i svensk polis, för att inte tala om svenska myndigheter, skulle detta patrask ögonblickligen avhysas från Uppsala Högar och med våld förhindras att förstöra eller besudla den platsen, med tanke på vad vi redan sett under tidigare år, men det är förstås en annan historia.

Själv kommer jag i alla hädelser inte sätta min fot där, och i morgon kanske jag skriver ett inlägg mera riktat emot Hedendomens kärna och väsen, skämt om Skottdagen och sådana bloggar jag själv gärna läser. Det finns intelligent folk i vårt land fortfarande, nämligen; trots våra såkallade ”ledare” och vår journalistkår.

I morgon är också en dag. Vi befinner oss nu i den tid danskarna kallar ”föråret” – eller tiden inan den nya grönskan börjar, vårvintern; haglandets kalla och blåsiga tid, då jorden reder sig och skall renas inför vad som skall komma. Då skall allt skräp och avskräde en gång städas bort, har det sagts – och för vår del, detta år, kan den dagen inte komma för tidigt..

Mera om RASISTERNA på Scandinavian Airlines System, och den skandal de orsakat.

Idag har jag läst många bloggar, som tar upp den senaste landsomfattande skandalen med SAS reklamfilm, och de rasister i det Skandinaviska Flygbolagets ledning som står bakom den, utan att ta bort den från marknaden eller ta ansvar för sina minst sagt märkliga uttalanden om att Sverige och de övriga Nordiska länderna skulle sakna all kultur, och inte vara mäktiga något självständigt skapande.

Bloggen ”Kulturminnet” publicerade till exempel så sent som igår följande tänkvärda text:

När oikofober i tron att de hittat ett medel för integration hävdar att det inte finns någon svensk kultur, inser de inte att de därmed kränker människor. Kränkningen av en människas eller ett folks självkänsla är inte vägen mot en större enighet mellan människor, utan leder till raka motsatsen.

– Dan Korn

Det har också kommit fram, vem som producerat all denna hets emot folkgrupp, och som ännu undgått åtal, även om det bästa väl vore, om hans grannar på Södermalm i Stockholm gemensamt gjorde en polisanmälan. Jag säger inte ett ord mer om den person det gäller, men det skall röra sig om en sk ”Hipster” i 40-års åldern – och den reklamfirma som också är involverad lär redan ha blivit föremål för bombhot, vilket jag på intet sätt ställer mig bakom eller vill uppmuntra. Det bästa vore som sagt om den här sortens personer vänligt men bestämt ”togs om hand”, fördes åt sidan och oskadliggjordes, på så sätt att de i väntan på åtal för sin rasistiska hets inte tillåts producera fler reklamfilmer. Skyddshäkte vore ett utmärkt och lagligen realiserbart alternativ.

Självklart kan alla ha olika åsikter om vad som utgör en kultur, eller kulturers olika värde; eftersom de onekligen inte är och inte kan vara likvärdiga. Exempelvis anser jag för min del, att den sorts ”kultur” som utövas emot kvinnor i Iran, under Islamska staten eller i Nordkorea, inte kan anses som likvärdig eller lika mycket värd som den i Västvärldens huvuddel, och det av uppenbara skäl.

Men åsikter är en sak, och sk ”reklam” som framförs globalt eller i det offentliga rummet en annan. Man kunde hävda, att om en mindre skickad person framför underliga åsikter om svenskar eller nordbor i lunchrummet på SKF, så är det ingen skandal, eftersom det finns få eller nästan inga mottagare för själva det rasistiska budskapet. Likaså är det ingen skandal, om jag framför saklig kritik på en blogg som den här, för den har för det första ingen större ”verkshöjd” (som jurister brukar säga) eller spridning den heller…

Men antag till exempel att en lärare i en svensk skola skulle ställa sig upp och göra uttalanden av samma typ som SAS verksledning och reklammakare:

”Afrikaner har ingen kultur, utan allt afrikanskt har importerats utifrån”

Vad skulle följden bli då, tror ni ?

Jag skulle faktiskt våga påstå, att en lärare som i dagens läge gjorde sig skyldig till något sådant, blev avstängd från vidare undervisningstillfällen i sin egen kommun inom tre röda sekunder…

Eller om en läkare sade följande:

”Nämen Judar har ingen kultur, och de är inte mäktiga att skapa något själva, utan allt judiskt har kommit utifrån”

Det är nog att garantera, att en läkare som sade så, skulle finna sig ställd inför sjukvårdens Personalansvarnämnd, för grovt antisemitiska uttalanden…

Antag sedan att det rörde sig om en brandchef, en kommundirektör, en sergeant på en kaserngård i färd med att undervisa värnpliktiga, eller en känd tv-kock kanhända. Återigen, rasism är aldrig ”okej” oavsett i vilka sammanhang den förekommer, och eftersom vi antas ha likhet inför lagen i vårt land – borde man inte då bestraffa även pr-konsulter samt sk ”journalister” och reklammakare ?

Inte kan det väl vara så, att just denna grupp i samhället likt SAS stormrika direktörer ska sitta i en ”gräddfil” och komma undan med grovt rasistiska uttalanden ?

Ok, alla kan vi göra misstag i hastigt mod eller av stundens ingivelse, men det är svårt att tro att hela reklamfilmer som tagit flera månader att producera kan ha tillkommit så att säga av en slump. Klart och tydligt uppsåt måste föreligga i lagens mening, och föreligger det, så ska de ansvariga inför rätta. Personen på Södermalm, som bär huvudansvaret och som helst borde bli föremål för dryga böter eller ett kännbart fängelsestraff (ja, Hets mot folkgrupp kan faktiskt resultera i fängelse, i upp till två år enligt lag) har inte velat förklara sig, eller komma med den ringaste form av ursäkt, vilket ju hör till vanligt hyfs eller folkvett, i alla fall enligt vad jag själv tycker. Förklaringen tror jag också är väldigt enkel – personen ifråga är verkligen rasist, helt igenom, och hans rasism riktas alltså emot vita nordbor, hans egna landsmän och svenska medborgare, vilket är att betrakta som mycket allvarligt, och borde föranleda ett strängare straff..

Det faktum att en mycket stor grupp medborgare har drabbats, måste nämligen föranleda ett strängare straff; än om brottet hade drabbat en mycket liten, utifrån kommande majoritet. Man kunde säga, att detta faktum utgör en försvårande sakomständighet, trots att alla grupper i samhället förutsätts vara lika inför lagen i sig.

Liksom av en händelse, eller helt osökt har Sverigedemokraterna eller SD idag avkrävt ett svar av Regeringen Löfvén och samtliga Riksdagspartier, angående vad de tänker göra mot det ständigt ökande flödet av grova hatbrott emot etniska svenskar. Eller skall vi kalla det synkronicitet – alltså det faktum att vissa händelser ”ligger i tiden”?

Oberoende av vilka partier vi röstar på eller inte röstar på, så har vi vanliga svenskar rätt att få ett svar från våra politiker vad de önskar göra åt den växande vågen av sk ”förnedringsrån” mot unga svenskar, eller gruppvåldtäkterna på våra kvinnor, till exempel. Om vi får tro BRÅ:s eller Brottsförebyggande rådets siffror från 2018, så begicks hälften av alla rasistiskt motiverade hatbrott just emot etniska svenskar – redan då – och idag är nog andelen ännu högre – även om mörkertalen kanske är stora och man har diskuterat tillförlitligheten i BRÅ:s undersökningar.. Oavsett vilken politisk ideologi vi nu har eller inte har, så borde våra partier i alla fall komma med ett konkret svar angående vad man tänker göra åt problemet – och det är ett problem som Regeringen Löfvén och Regeringen Reinfeldt före den i mycket själva skapat. De gamla ideologierna hjälper oss inte, och det är dags att diskutera sakfrågor.

Att blunda för problemen, och att som Stefan Löfvén påstå att rasismen emot svenskar och nordbor i vad som borde vara deras eget land på något sätt skulle helt och hållet bero på borgerliga skattesänkningar är ingen utväg.

Det finns trots allt politiska – och hedniska – alternativ till Löfvén-regimen, och tur är väl det… Handlingsprogrammen finns redan formulerade, och låt oss komma ihåg att Regeringen Löfvén och dess medlöpare – SAS direktörsklick och Södermalms-vänstern inbegripen – snart kan förpassas till den historiens soptipp, där Regeringar och såkallad ”intelligentia” av det slaget hör hemma..

Teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare…

 

 

I vilket NAS lanserar en KONSUMENTBOJKOTT emot Scandinavian Airlines System

Ingen etnisk svensk eller etnisk Nordbo har väl kunnat undgå den synnerligen grova och hatiska Rasism, som spritts via en av flygbolaget SAS (eller Scandinavian Airlines Systems, som firman egentligen heter) reklamfilmer och som för länge sen borde ha anmälts för hatbrott och Hets emot Folkgrupp i samtliga Nordiska länder. SAS har varit dryga, nedlåtande och öppet rasistiska, som var och en kan se, och därmed avslöjar bolagets ledning och chefer en mindre välbetänkt inställning och värdegrund, som överhuvudtaget inte borde accepteras i något civiliserat land.

Dryga böter, eller ett symboliskt fängelsestraff för de inblandade vore ett naturligt krav, i alla fall enligt min egen, högst personliga åsikt.

De rasister som är i ledningen för SAS har bland annat påstått, att de nordiska folken inte skulle ha någon kultur, utan att all sådan kommit utifrån. Grovt kränkande och dessutom direkt felaktiga som dessa groteska påståenden är, har de på många håll väckt förbittring och harm, och många medborgare har reagerat. Smutstidningen Dagens Nyheter, en av de allra sämsta och mest osakliga organen i svensk press, angav den 12 Februari i år att förhållandet skulle ha varit det omvända, och har till och med mage att insinuera, att alla som vänder sig emot SAS på något sätt skulle vara nynazister. Trots detta ligger ändå rasismen i den nya reklamfilmen i öppen dag, och SAS uppges nu ha tagit bort densamma.

I takt med att SvD, TT och alla sakligare nyhetskällor till sist reagerat, måste rasistanhängarna på DN ändå konstatera, att den osmakliga reklamfilmen nu tagits bort, enligt vad SAS själva erkänt. Således finns inte minsta tvivel om bolagets skuld, varken i moraliskt eller juridiskt avseende. Vad som hänt, är helt enkelt en skam för alla Nordiska länder, och all inhemsk befolkning i dem.

Detta är Rickard Gustavsson, VD för SAS. HAN ÄR RASIST – och påstår att folken i Norden skulle vara sämre än alla andra folkslag, eftersom de saknar all kultur. Skrämmande att personer som han alls får vara i ansvarig ställning, eller hur ?

Rasistdjävlar, som direktörerna på SAS faktiskt är – borde enligt min mening ta konsekvenserna av sitt handlande och avgå, eller bli utsatt för en modern form av det gamla fredlöshetsstraffet. Ingen borde tala med dem. Ingen borde köpa deras produkter eller resor. Ingen nordbo borde sälja mat, drivmedel, vatten eller någon annan vara överhuvudtaget till dessa personer – som helt enkelt borde betecknas som ”non grata” – och de borde vägras inträde på alla offentliga kommunikationsmedel, på alla bibliotek, kulturinstitutioner, sjukhus, blomsteraffärer, butiker, myndigheters kontor, ja överallt. Detsamma borde gälla deras anhöriga – och när också tanten i blomsteraffären reagerar, eller folk på en busshållplats konfronterar en skumraskfigur som Rickard Gustavsson med vad han håller på med – ja då tror jag också att SAS chefer till sist inser att de har gått för långt eller rättare sagt hur långt de gått – och ångrar sig !

Kanske detta sätt att visa vad de flesta medborgare i Sverige och Nordbor idag känner inför Scandinavian Airlines System (varför heter de ”Scandinavian” förresten – varför använder de inte ordet Nordic, som ju betecknar oss Nordbor i kulturellt hänseende ?) vore bättre än någon rättsprocess, eller det åtal som annars borde ha blivit följden för sådant här. Onekligen är det en tråkig historia, inte minst för det aktuella flygbolaget.

Rasism i alla dess former är och förblir fullständigt oacceptabelt, och det skall inte få förekomma i något Nordiskt samhälle, oberoende av vad vi nu kan ha för kulturell, politisk eller till och med religiös uppfattning i övrigt.

Emellertid är det inte slut med detta.

Alternativmediet Nya Dagbladet (som inte har någon tydlig politisk koppling) skrev på sin nyhetssida den 17 Februari – alltså i måndags – att SAS anti-nordiska tendenser och den grova rasism och det hatbrott de gjort sig skyldiga till nu utlöst så mycket harm, att ett flertal intresseorganisationer tagit avstånd från SAS som flygbolag för all framtid.

Bland de intresseorganisationer som uppmanat till Konsumentbojkott av SAS skall också NAS, eller Nordiska Asa Samfundet finnas med, skriver Nya Dagbladet.

Redaktionen för Hedniska Tankar har i kväll försökt nå de ansvariga inom NAS, men utan att erhålla några kommentarer.

HEDNISK KONSUMENTBOJKOTT – med mycket boj och kott, eller bojor och kottar, samt ansvarsutkrävande är onekligen modellen.

Vi Hedningar börjar nu bli en kraft att räkna med i samhället, och även flygsektorn gör bäst i att inte reta upp oss, utan ta sitt förnuft till fånga – medan tid ännu är. Själv har jag bara flugit med SAS en enda gång de sista tjugo åren – och jag lär inte göra om det igen, någonsin – i alla fall inte om det kan undvikas.

Annars har jag anlitat Lufthansa, om än inte Luftgreta, och hennes sedvanliga luftaffärer..

Vet ni förresten vad Dumbo heter på Tyska, om jag nu ska komma med en osmaklig vits av samma kaliber som SAS rasistiska reklam-makare och skäligen odugliga PR-konsulter ?

– Ja inte tusan heter det Die Schnabel-Luftwaffe !!

 

Läs för övrigt Paula Neudings inlägg i SvD – som avslöjar rasisterna på SAS – och alla deras likaledes rasistiska medlöpare…

I vilket ASATRON blir ERKÄND i staten Israel

För sju dagar sedan, just när jag höll på och tramsade om Ben Gurion, körande sin Centurion, publicerade den italienska nyhetsbyrån ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) en mycket intressant nyhet i sin Medelhavsupplaga, som publiceras på Italienska, Arabiska och Engelska. Asatron kan nu komma att bli erkänd i staten Israel, och det hela är ytterligare ett exempel på vad man kallar Synkronicitet, eller det att sinsemellan likartade händelser händer i stort sett samtidigt. Anropa Freja och hennes katter, och du får snart nog varsebli själva Freja… För mig som hedning är dylika händelsekedjor inte alls ovanliga, utan bara ett resultat av Nornornas trådar i Urds väv..

Det är en Hedning och Gode vid namn Einar (namnet antagligen taget efter den populäre svenske musikartisten) som i verkligheten heter Eliad, och valde Asatron efter att ha brutit med sin judiska familj, som nu kämpar för att ge alla Asatrogna upprättelse, också i ”det heliga landet”. Precis som på Island, i Norden, i USA ja överallt där verklig Nordisk Hedendom praktiseras, talar man inte om någon tillgjord eller konstlad ”forn sed” för detta är i-n-t-e en sed, utan en tro. En levande tro, lika stark som någonsin Monoteisternas religioner.

Det är viktigt att förstå, och därmed ansluter sig också Einar och Hedningar i främmande land till det Nordiska kulturarvet, vilket jag tycker är bra. Var och en, som inte förvanskar och talar om ”sed” utan som vill söka verklig kunskap, är välkommen att utöva Asatron, han eller hon må sedan bo i Australien, Israel, ja från Nova Semblas fjäll till Ceylons brända dalar..

I Asatron finns ingen Antisemitism, men Einar möts dagligen av fördomar, precis som vi Asatroende här i Sverige. Han lider än mer än vi av att vara fjättrad i ett samhälle som är ännu mer Monoteistiskt och fördomsfullt än det inskränkta, kristna Sverige, där våra media och till och med flygbolaget SAS rackar ned på den Nordiska kulturen och svartmålar den så gott som varje dag. Som jag berättade i några artiklar om Israelisk press i samband med debatten om förbud emot manlig omskärelse i Sverige för ett tag sedan, är attityderna också i Israel på väg att svänga, och omskärelse är inte obligatorisk längre, ens om man hamnar i den Israeliska Armén. Einar har samverkat med en Italiensk filmare som heter Dario Sanchez och som i fem år bott i Israel, får vi veta på den Italienska nyhetssajten.

Han säger att Asatron inte har något gemensamt alls med högerextremism, vilket är den vrångbild, Israeliska media i likhet med vissa svenska smutstidningar typ ”Dagens Nyheter” sprider över världen, och han säger till och med att de judar som är rädda för hakkorset och tror att det skulle vara en Nordisk symbol kan betrakta den forntida synagogan i Ein Geddi, inte långt från Masada-Berget, som ju är en av Israels heligaste platser, precis som Gamla Uppsala är heligt för oss svenskar. I den synagogan finns hakkors-mönster infällda i mosaik-golvet, och vad Einar här nämner är riktigt, man har för länge sedan konstaterat att svastikor var vanliga också hos semitiska folk – ifall man nu studerar de arkeologiska bevisen.

Om man ostört kan utöva Asatro på Masadas borgklippa, där Israeliska soldater svär trohetseden, varför kan vi då inte utöva Asatro på våra svenska kaserngårdar ?

Vida viktigare är det faktum att den största Asatrogna organisationen i Israel, motsvarigheten till NAS (Nordiska Asa Samfundet) i Israel har drygt tusen medlemmar. Allt som allt finns det minst 20 000 organiserade Hedningar i det moderna Israel, och deras antal växer för varje dag. Också där, i ett av Monoteismens starkaste fästen, lämnar man tron på den allsmäktige guden och andra totalitära och människofientliga filosofier bakom sig, och söker sin egen kulturella frihet, vilket man är i sin fulla rätt att göra.

Inom parantes skall det här tillfogas, att det finns Judiska Hedningar också, eller anhängare av För-Jahveisk religion, som de ibland vill beteckna sig själva. Såsom redan namnet ”Elohim” – ett av Jahves namn i bibeln – anger – det är en pluralis-form och inte ett ental var den Israeliska religionen ursprungligen Polyteistisk den också, och byggde inte alls på någon Monoteism. Nu när vi Asatrogna Hedningar i Norden nyss firat Diserna och Disablotet, kan vi påminna oss Ashera eller Lilithim i det gamla Kaanan, vilket bara var ytterligare en variant på Ishtar eller Freja – hennes andra namn Mardöll betyder ju havsglansen, och associeras till Aftonstjärnan eller Morgonstjärnan, på samma sätt som ishtar betyder stjärna.

På min egen bokhylla står ännu den Israeliske amatörarkeologen Yigael Yadin (fd Stabschef i Israels Armé) bok om Masada, och utgrävningarna där. Det har spekulerats om att Flavius Silva, den romerske befälhavare som vann slaget vid Masada, hade delar av den tionde legionen – ett germanskt förband – under sitt befäl, och om så är fallet, så är det inte första gången Asatron utövas på vad som idag är Israelisk mark – det skedde ju redan år 69 enligt vår tideräkning.

På Golan-höjderna kommer man snart bygga ett Gudahov, står det i artikeln; omgivet av skogar och dalar, och snart väntas Knesset ta efter det erkännande, som Kammarkollegiet och andra Nordiska myndigheter redan givit Asatron här hemma. Snart blir Asatron därmed legal i Israel med, och inget kan hindra hedendomens slutliga seger.

Låt oss hälsa våra bröder med ett Till År och Frid, och ett rungande Hell ! Här kommer fler, som ska öka vår glädje !!

Jakt på Ekorre och Hermelin skall tillåtas i Sverige, men VARFÖR DET ??

Naturvårdsverket uppges utreda en ändring i jaktlagen, som skall göra det tillåtet att jaga ekorre och hermelin i Sverige. Det finns bara cirka 200 000 ekorrar i Sverige, men ändå skall man nu börja jaga dem, trots att ekorrkött och gråverk – det gamla namnet på ekorrens päls – knappast har något ekonomiskt värde överhuvudtaget. Pälsverk är ju sedan länge högst ”ute” och omodernt, och det lär knappast finnas någon högre efterfrågan på hermelinsbrämade mantlar i dagens samhälle. En viss debatt har förmärkts på nätet, men annars tiger landets djurvänner.

Det hela öppnar för ”okynnesjakt” med luftgevär, halvdöda och skadade ekorrar inne i bostadsområden, och en småviltjakt med skjutvapen som statsmakten lätt förlorar kontrollen över. Är det värt allt detta, och varför vill Svenska Jägareförbundet – som ursprungligen lade fram förslaget – egentligen stödja den sortens jaktmetoder ? Inte ens under 1900-talets början, då fattiga skogsbönder jagade ekorre i Norrbotten, uppgick ekorrjakten till något större ekonomiskt värde. Gunnar Brusewitz berättar i boken ”Jakt och Jägare” att en skogsbonde kanske kunde få högst 10-15 ekorrar per säsong, men köttet smakade sött och underligt, och åts bara som absolut ”nödföda” – och köttet från tio ekorrar gjorde nog knappast från eller till, ens under den mildaste vinter.

Ratatosk, den uppfinningsrike och vakne ekorren, fyller en viktig roll i Nordisk mytologi…

Man har i Norrbottenspressen påstått, att ekorrar skulle terrorisera de boende i det landskapet, förorsaka stora skador på hus och byggnader och dessutom föra sjukdomar med sig, vilket väl troligtvis är en skröna – och med tanke på att inte ett enda intrång förmärkts sedan 2008, enligt vad man kan läsa på nätet, kan man ju undra varför ekorren inte kan fortsätta att vara fridlyst, vilket nog de flesta svenskar vill. I Brittisk folktro har man anklagat den vanliga röda Europeiska ekorren för att ligga bakom spridningen av digerdöden (som man en gång skyllde på judarna) och i nutida brittiska kvällstidningar kan man se artiklar om att den skulle sprida lepra eller spetälska. Mer absurda anklagelser emot ett oskyldigt djur är det svårt att leta efter.

Den kristne forskaren Richard W. Thorington Jr. tyckte år 2006 att ekorrar skulle vara skyldiga till att baktala mänskligheten, och skrev i en biologibok angående Ratatosk, att ”it takes little imagination for you to think that the squirrel is saying nasty things about you.” För egen del har jag aldrig ansett mig baktalad av ekorrar, även om somliga människor helt klart har liknande vanor eller rättare sagt ovanor. Varför detta kristna hat emot just ekorrar har uppkommit, är svårt att förstå.

Varför ens vilja ge sig på ett oskyldigt djur ?

Att ekorren under namnet Ratatosk, den evigt knatande har fått en stor roll i Nordisk mytologi vore i så fall mera lättbegripligt. Ekorren är relativt människoliknande, särskilt när den står upp, och dess tassar liknar våra egna händer och fötter. Samtidigt har den ett piggt och vaket utseende – tillika stora och uppåtriktade öron – och även i dagens värld har dess namn liknats vid ordet ”korrespondent” – inte bara Östgöta-Correspondenten utan en hel rad av tidningar runt om i Världen har ekorren som symbol för nyhetsförmedling, och sämre ideal kan man ju ha.

Gråverk eller ekorrskinn exporterades på medeltiden till Lübeck i ”timmer” om 40 skinn vardera – men det är längesen nu, och någon marknad för den sortens jakt finns inte mera. Enligt Olaus Magnus på 1500-talet skulle ekorrarna i Nordens länder vara lika talrika som fiskstim i havet, och man jagade dem företrädesvis med klump-pil, avskjuten från armborst, eftersom hagel och bly – som man föreslagit idag – helt trasar sönder skinnet och gör det obrukbart.

De gamla landskapslagarna, med ursprung i hedendomen förbjöd ekorrjakt under större delen av året, utom på vintern. I Februari skulle vanligen ekorrjakten vara slut, och vid ”Bjurnedan” som inföll igår, skulle den helt ha upphört. Enligt Upplandslagen var det förbjudet att jaga ekorre före 1 November, i Västmannalagen var det förbjudet att jaga den under 23 mars till 14 oktober, och enligt Södermannalagen skulle ekorren fredas redan den 2 Februari till 29 September, eftersom det annars fanns risk att den helt utrotades. I Storbrittannien tror man nu, att röda ekorrar helt kan vara försvunna därifrån inom tio år, och det vore väl synd, om Sverige gick en liknande utveckling till mötes ?

Jakt på ekorre och hermelin enligt Olaus Magnus ”Historia om de Nordiska folken”. Illustratören hade troligtvis aldrig sett en ekorre i levande livet, än mindre någon riktig ekorrpil..

Verklig ekorrpil eller klump-pil ur Riksantikvarieämbetets samlingar

Enligt ”Jakt och Jägare” skall man ha använt specialdresserade hundar – företrädesvis lapphundar eller gråhundar – för att hämta de bedövade och nedskjutna ekorrarna, och samerna påstås också ha haft en åtskilligt tillkrånglad jaktmetod, som bestod i att man ”tanade” ekorren, som dessutom sägs vara immun mot flugsvamp – ett faktum som jag vill låta vara osagt. ”Tanandet” utfördes med en avkvistad björkslana eller ”slya”, som ekorren skulle lockas att hoppa över i, och sedan det väl skett, skulle samejägaren sno runt slanan för att trassla in ekorrens svans, och så med ett raskt handgrepp fälla hela ungträdet till marken, så att ekorren slogs medvetslös, och den dresserade lapphunden kunde plocka upp den…. En sådan jakt kan knappast ha varit inkomstbringande, med tanke på hur fort en ekorre vanligen hoppar iväg, så fort den får syn på människor..

I övriga landet skall man ha använt fällor av kluvna tallstockar, betade med svamp – särskilt i slutet av vintern, när ekorrens förråd börjar tryta, blir den begiven på svamp, nötter och godsaker. Förr lär man ha trott att krig och örlig skulle utbryta, om ekorrar i stort antal sökte sig till städerna, och det skall enligt boken ”Sällsamheter i Örebro” ha hänt i Örebro stad omedelbart före första världskrigets utbrott, men nuförtiden har vi ekorrar i våra stadsområden hela året om – och när jag själv bodde i Aspudden, hade jag ekorrar i en tall utanför, som höll mig sällskap och tittade in genom fönstren till så gott som varje måltid – mig gjorde det då ingenting, eftersom jag såg dem som Asarnas och naturens budbärare…

Vem skulle alls vilja ta livet av en ekorre eller en hermelin, förresten ? Varför inte bara låta dem vara, eller jaga dem med kamera istället, om det alls skall jagas ??

 

Vales Dag – och om Nemesis Divina

”Rind föder Vale
i Västersalar.
Åt Balder är en
hämnare född…”

(fritt efter Baldrs Draumar, 11:e strofen)

I am your Nemesis
Pledge to me allegiance
I am your Nemesis

Pledge to me defiance

Are you following me ?
Are you following me ?

Well, stand up my sons of Uriel
And stand up my bastard child
The time has come to conquer
I´ll provide your anger

We march !

(efter Marillion ”Market Square Heroes” )

 

Igår var det som bekant Valentins Dag, en dag uppkallad efter ett fiktivt katolskt helgon, vars existens med hög sannolikhet kan ifrågasättas. Tidigare benämndes dagen ”Alla Hjärtans Dag”, ett vackert svenskt namn som numera kommit att stryka på foten inför allehanda amerikanska dumheter. Dagen sägs vara ägnad kärlek och romantik, men dess ursprung är inte alls kristet utan hedniskt, därför att den går tillbaka på Lupercalia, den romerska Februari-festen, som jag beskrivit förr om åren.

Amerikanska Asatroende har på senare tid utnyttjat dagen till att fira Vale, hämndens gud; som ju hämnades Balder bara en natt gammal. Man har gissat att Vale skulle vara nymånen, som med sitt ljus utsläcker mörkret efter det att Höder, eller månen i nedan gjort slut på Balder, som är fullmånen. Även om jag själv som Freja-troende hellre skulle vilja fira en kärlekens fest ligger det kanske nära till hands att erinra sig Baldersmyten, denna mörka och kulna Februari, då det redan är Bjurnedan – första nedanet i årets andra månad benämns ju så – se min artikel om Bävrar och kopplingen till ”Bjur” under rubriken – ”I Naturen” ovan. Balder var ljushylt, älskad av alla och helt oskyldig; men då gudarna kastade till måls emot honom hittade Misteltenen, som Frigg glömt att ta en ed av ändå sitt mål, och Balder föll dödligt sårad till marken, och lät så sitt liv.

Vale, hämndens gud i mitten, flankerad av Höder till höger, och Balder till vänster på frimärke från Färeöarna av Anker Eli Pedersen år 2003.

Själv hade jag en gång ansvar för en hop nittonåringar, som började kasta upp moraknivar i luften – allt högre och högre – och sen ta emot dem med fötterna. Ingen ville erkänna vem ibland dem som kommit på den leken, men den slutade förstås illa, och en kniv gick rätt genom fotbladet på en person, när någon kastat sin kniv högt nog. Så var det nog också med Balders dråp, någon började att kasta till måls, och de andra följde efter – och konsekvenserna av den oskyldige Balders död, ser vi till slut i Ragnarök. Så kan en tillfällig händelse sätta igång en hel kedja av nya och mer ödesdigra skeenden, som till slut orsakar död och lidande – och det visste våra förfäder också.

Frigg sörjer i Fensalar över Balders död, och det var hennes ”första sorg” står det i Eddan…

I skuggan av denna myt kan man tänka efter en stund kring begreppet hämnd, vilket blir en nödvändighet när oskyldiga drabbas på grund av något de inte förtjänar. Linné, den store naturvetenskapsmannen, trodde exempelvis på det som kallas Nemesis Divina eller Gudarnas Hämnd.Man behöver sällan själv hämnas,” som min gamle far sa på den tiden han levde, ”för livet hämnas ofta åt en”. Det ligger en stor sanning begravd i det uttalandet, och ofta har jag funnit att det är rätt. Var och en får till slut sitt bekymmer, och till och med dina fiender kan lida mer än du tror, och om inte annat kommer de att göra det när du väl ertappar dem, och utsätter dem för hämndens bann och domslut.

”Gudarna straffar somliga med detsamma, men för de verkligt stora skitstövlarna tar det ofta något längre tid” lyder ett gammalt svenskt ordspråk. I förra veckan såg jag det besannas återigen. Jag hade en gång under tio års tid en chef på mellannivå, som var något av det mest elaka, trolösa och baksluga ni någonsin kan föreställa er. Men vad hände under årens lopp ? Jo, hans hustru lämnade honom, och han började dricka. Så dog hans föräldrar, och av en nyss pensionerad kollega, vars liv den här personen också förbistrade om än inte förstörde, fick jag höra att hans älsklingsdotter just dött. Hon studerade vid Uppsala Universitet, ditskickad med sin fars pengar vid tjugoett års ålder, men råkade ut för en sällsynt illvillig professor – inte i Runologi och vid namn Williams – men i alla fall – och så begick hon självmord. Förutom en sällsynt ohängd son har min gamle chef nu inga anhöriga alls kvar i livet, och det sägs; att han nu tillbringar det mesta av sina dagar i nedbrutenhet och sorg; ja han sitter bara där och stirrar tomt ut i tomma intet framför sig.

Om det är sant att dygden kan vara sin egen belöning, är förräderiet sitt eget straff.

Vid underrättelsen om alltsamman kände jag varken sorg eller glädje, och inget annat heller. Bara tomhet, och så är det ofta när hämnden till slut inställer sig; och de skyldiga till sist faller offer för sina egna ränker. Nornornas kvarnar må mala trögt, men till slut skapar de rättvisa. Linné samlade exempel i levnadsöden han stött på eller hört talas om, och själv har jag gjort observationer om att en del av det han skriver mycket väl kan vara giltigt än idag, som till exempel detta med att fädernas missgärningar skall gå igen på barnen.

Skulptur av Nornorna i Ribe, Danmark

De föräldrar som begår misstaget att döpa sina barn till Loke, Hel, Angerboda och andra destruktiva namn får ofta barn som inte lever länge, eller som drabbas av sjukdomar och andra fel. Våra namn betyder mer än vi tror, för var gång vi uttalar dem blir vi tvunga att tänka på vad namnet betyder, och destruktiva tankar framkallar destruktion. Rättvisan vinner i längden, och dygden finner alltid sin man.

Tro mig, ni hedna och ludna, ty mycket har jag sett, och än mer jag vet som ni inte vet…

”Knutby, Knutby, underbara stad” (episod 3)

”Knutby Knutby
Underbara stad
Där de kristna står på rad

Det börjar dra ihop sig till ett slutligt avgörande i den senaste Knutby-rättegången, där Åsa Walldau – den sjuka kvinnan som påstått att hon är ”kristi brud” och ett flertal sektledare står åtalade för att i åratal ha misshandlat och trakasserat sina egna församlingsmedlemmar. Människor har blivit stuckna med gafflar, fått sina huvuden dunkade i skåp och luggats blodiga av Åsa Walldau, som behandlat flera i församlingen som sina personliga slavar. Även sexuellt utnyttjande av minderåriga har förekommit, berättar SVT, och huvudförhandlingarna i målet har nu pågått sedan 14 Januari. Ändå yrkar åklagaren bara på ett så lågt straff som på 18 månader för Åsa Walldau, på grund av att det är ”vad man brukar få” för en enstaka misshandel, men enligt SVT uppger målsägandebiträdet, stjärnadvokaten Elisabeth Massi Fritz att man måste ta hänsyn till det faktum att det är minst 14 personer som systematiskt misshandlats, och blivit föremål för Åsa Walldaus psykiska terror. 

Sektledarna styrde till och med enskilda församlingsmedlemmars sexliv, och förbjöd gifta personer att sova i samma hus. Allt detta har varit känt sen länge, men ändå har Knutby-sektens ledare klarat sig helt utan straff i flera år. Peter Gembäck och andra ”avhoppare” från Knutby Filadelfia har varnat för sekten, och för hur nya ”Knutby” kan komma att uppstå överallt i Sverige, när mördar-pastorn Helge Fossmo kommer ut ur fängelset med nytt namn och kommer fortsätta predikandet på nya platser, och så uppstår nya offer, nya församlingar allt medan denna kristna pest sprider sig över landet. Och ändå är åklagarna i Uppsala Tingsrätt lika aningslösa och undfallande som förut.

Jag har skrivit det förut, och jag skriver det igen. Tron på en allsmäktig, absolut guddom kallad ”Herren” är en av de farligaste föreställningar som överhuvudtaget finns, och all kristendom är en totalitär filosofi, just därför att den opererar med en ”allsmäktig herre” som ska härska över alla, överallt. Utan kristendom, fanns inte Adolf Hitler – för att nu bara ta ett – visserligen extremt – exempel. Förblir man hedning, däremot, är man också skeptiker, och Polyteistiska religioner löper i sig mindre risk att tas över av psykopater som Åsa Walldau och hennes gäng , även om man förmodligen aldrig kan vara riktigt säker.

Tron på en allsmäktig gud leder förr eller senare till att personer, som tror sig vara den allsmäktiges redskap tar över i samhället. Kristendomen är, precis som nazism och kommunism, en totalitär filosofi – och detta är viktigt att förstå om vi skall kunna undvika fler tragedier.

Att kristendomen fått fortsätta florera och härja fritt i Västvärlden är en av världshistoriens allra största tragedier, och antagligen kommer tron på en allsmäktig gud förorsaka ännu fler offer och ännu fler krig, tortyrfall och missbruk av rättvisan även i framtiden, men låt oss återvända till veckans nyhetsstoff. Hur blev det egentligen såhär ?

En av de bästa analyser av fenomenet Knutby och dess många skadeverkningar jag någonsin läst kommer från den ärkekonservative pingstvännen Joel Halldorf, som är känd för att hysa ett intensivt, nästan svart hat emot alla oss hedningar, som han stämplat som onda hemskingar, eller kanske hemska ondingar, trots att det är hans egna församlingsbröder, som är det stora problemet. Herr Halldorf kände alla de inblandade, inklusive Walldau på ett tidigt stadium i sin karriär som pingstvän i ropet, skriver han; och han är även känd för att ha drabbat samman med en fd sk ”Rådsgydja” eller ”Riksgydja” ur ett tämligen famöst Samfund vid namn ”forn sed”, ännu en sjuk person som på Walldau-vis ansett sig kallad att ta befälet över alla oss hedningar, högst oklart dock på vilket mandat och på vilken grund, precis som i fallet Walldau…

Herr Halldorf tycker att Knutby inte var så dumt från början, när man passerade den extatiska frälsnings-fasen. Man satte upp sin egen version av musikalen ”Jesus Christ Superstar” och fick massor av gratis reklam i den kristna pressen, ja hela media-Sverige spelade villigt med i ”Kristi Brud” struntpratet och lockade fler och fler vilsna själar till sekten. Främst var det de unga som lät sig lockas, skriver Halldorf, och jag tror honom. Man påstod sig vara en demokratisk rörelse, precis som ”fornsedarna”.  Man påstod sig utgöra en ”lycklig familj” som bara spridde oskyldiga kärleks-budskap, men bakom denna vackra fasad dolde sig psykopaterna, och ett fullständigt urartat ledarskap med sjuka ideal, som inte alls överensstämde med bibeln eller den religion man sade sig predika – allt enligt Joel Halldorf, som faktiskt har alldeles rätt här.

Den verkliga urartningen kom när Walldaus småbarnsjoller till ”profetior” plötsligt skulle ersätta Bibeln, och när hon tvingade församlingen att tro på detta. Det är precis såhär destruktiva sekter fungerar. Utåt låtsas man ha en inbjudande, kärleksfull och förment ”demokratisk” front, men så småningom sker en grotesk radikalisering inom sekten, och man utvecklar en fullkomligt monumental intolerans emot oliktänkande. Så kommer de första slumpvisa och godtyckliga bestraffningarna, och så börjar det verkliga förtrycket. I Walldaus fall skedde det genom att människor stämplades som varande ”fel”, och att de genom att existera i den ”heliga” profetissans närhet skulle kunna försena Jesu återkomst, som Walldau påstod skulle vara nära förestående. Därför måste hon sticka dem med gafflar så de blödde, dunka deras huvuden i skåp och misshandla dem på andra vis – och hennes försvar lär idag vara, att församlingen genom att se upp till henne frivilligt gav henne denna roll, varför hon tydligen anser att hon skall frias från allt ansvar. Ett sämre ledarskap och en sämre ursäkt får man leta efter, och snarare vore det väl läge för Domstolen att anse att detta med grillerna och föreställningarna om jesu återkomst vore att anse som sinnessjukdom.

Herr Halldorf och jag  har visserligen direkt motsatta åsikter i de flesta fall, men ibland måste man kunna ge sin motståndare rätt.

Han har genomskådat sekterna, och tar numera i ett slags statskyrklighet avstånd ifrån dem. Bristen på logik, säger han – och förvridandet av fakta, är sekternas främsta kännetecken. Just de saker som jag själv alltid försökt bekämpa, när det gäller hedendomen – och ifrån en motsatt ståndpunkt.

Vad den aktuella rättegången får för upplösning, lär vi snart få se. För egen del tror jag dessvärre, att straffen för att i åratal ha hållit en hel bygd i skräck och förstört livet för ett hundratal människor på en och samma ort blir alldeles för låga – men att förövarna måste bakom lås och bom, och att dessa ”goda kristna” har fleråriga fängelsestraff att vänta, är nog solklart.

Låt hedna er, gott folk – och lev hedniskt – för bara så kan vi undvika fler Knutby. Lämna de totalitära systemen bakom er, helt enkelt.

Skadegörelse på gravfält i Halland – Vem ligger bakom ?

Så har det då hänt igen. Åter har ett fall av grovt fornminnesbrott upptäckts i Sverige. Vårt Sverige. Denna gång är det Örelidsgravfältet i Laholms kommun som råkar illa ut, och Länsantikvarie Jenny Nord är alldeles förtvivlad och ledsen, kan vi läsa på Länsstyrelsens hemsida. Det skulle jag också vara, ifall jag befann mig i hennes ställning. Vanskötsel och förstörelse av fornminnen blir allt vanligare och vanligare. Knappt har vi fått läsa i lokaltidningar som ”Sundbyberg Direkt” om seriösa föreningar typ Alsnu Vikingalag, och de som gör sitt för att bevara den svenska historien oförstörd och oförvanskad (se mittuppslaget här) så händer det åter, att kapitalstarka reklambyråer och andra ”marknadsaktörer” försöker förneka hela den nordiska kulturens existens, och helt omotiverat rackar ned på denoch hack i häl på dem kommer vandalerna…

 

På Örelidsgravfältet har vandaler varit framme och fraktat bort jord från foten av en rest sten – mönstret syns tydligt igen från andra fornminnesbrott vid Ales Stenar i Skåne och Lindholm Höje i Danmark.

Först etableras ideologin, sedan kommer de kriminella – skulle man också kunna säga. Det är hatet och föraktet emot det Nordiska, som skapar grogrund för fornminnesbrotten och ger dem tillfälle att blomstra – för det handlar antagligen långtifrån om något så enkelt som diverse obildade och totalt okunniga ”skattsökare” med metalldetektorer den här gången.

En Polisanmälan är redan gjord, och förundersökningen har inletts – och enligt vad Länsstyrelsen berättar på sin hemsida kommer man också följa upp med en ”efterundersökning” eller rättare sagt säkra fler bevis. Jag har redan berättat för er om hur alla seriösa Samfund och Föreningar inom vad vi kan kalla den Hedniska Sfären i Sverige tagit avstånd från sådant här, från Nordiska Asatro Samfundet till PFI eller Pagan Federation International.

Också vid Ales Stenar har vandaler upprepade gånger grävt bort jord just vid foten av resta stenar…. Ingen tillfällighet ?

Men, inte alla rörelser inom den hedniska sfären tycker likadant, vilket blir helt uppenbart. På Hylte Naturbruksgymnasium i Halland har den ökända ”forn sed” rörelsen bitit sig fast, och här har den en av sina starkaste center. Inom ”Forn Sed” finns ritualer som går ut på att man ska ”Magna jorden” till Påsk, fira sk Påskblot vid Uppsala högar med offer av människoblod och andra dumheter (Ni hör själva hur idiotiskt detta är – Påsken är en kristen tradition och har inget med Nordisk hedendom att göra) och i dessa ritualer ingår också, att man fraktar bort jord och använder den för egna ändamål, bland annat för att tillverka sk ”fröbomber” och kladda och gegga med den, vilket man tydligen tänker sig skall ingå i ceremonierna.

Jag anklagar ingen rent specifikt, men jag är ändå ganska övertygad om att ifall man letar i ”svansen” på detta mycket egendomliga samfund, som de flesta av oss helt tar avstånd ifrån så hittar man nog snart några av de skyldiga. Sånt här vill vi inte se, varesig nu eller i framtiden, och därför är det viktigt för oss, att göra slut på allt ”fornsederi” och alla andra oseriösa verksamheter på det, som för alla svenskar och Nordbor borde vara helig och okränkbar mark.