Monoteister och andra..

Monoteismen fortsätter hota vår planet… (artikel från 21 Juni 2015)

Indoktrinering, Intolerans och Monoteistiska religioner är inget roligt. De fortsätter att förstöra Världen. Tidningen DN eller Dagens Nyheter går idag så långt att den lallar och tramsar om ”gud” ända in på sportsidorna, och redogör för hur en viss John Guidetti, spealre i det svenska U21-landslaget försöker påverka matchresultaten genom sin kristna tro. Fusk – med andra ord – förutsatt att det nu fungerade. Ifall gud nu bryr sig om fotboll – vilket man väl knappast kan tro – borde John Guidettirött kort, matchstraff och utvisning, helst på livstid. Men å andra sidan förstår jag inte, vad religion och fotboll har med varann att göra. Unge herr Guidetti får gärna tro på vad han vill, för min del – men att påstå sig kunna påverka matchresultatet och dessutom att ”Gud ska hjälpa Sverige till Semifinal” i fotboll… Ja ni hör ju själva så fånigt och fullkomligt fanatiskt det låter. Världsfrånvänt, faktiskt.

f2392beaa1bddbf4394a15f5811c9880

Världsfrånvända religioner, som bara tror på en enda gud och en enda möjlighet, har sett sin bästa tid på den här planeten. Förr eller senare kommer alla dessa ”guds hus” störta in, när Midsommarsolens klara strålar och Tors renande blixtar hinner i fatt dem…

epicurus

Redan omkring år 300 före kristus bevisade Epikuros – han vars namn betyder ”vän” eller ”bundsförvant” Monoteismens omöjlighet. Vad man kallar ”Teodicéproblemet” eller teorin om att det skulle finnas någon ”gudomlig rättvisa” i Universum har inte ens kristendomens eller islams skarpaste filosofer lyckats lösa. Om vi antar – som de – att ”gud” skulle vara allvetande, allsmäktig och samtidigt allgod, varför finns det då ondska i Världen ? Att skylla på ”fri vilja” eller införa Djävulen i ekvationen, som många kristna gör för att slingra sig ur argumentet, håller inte. Om fri vilja finns, så är ”gud” inte allsmäktig alls, eftersom hans skapelser i så fall kan gå emot honom. Och existensen av en ”Djävul” är på sitt sätt en solklar hädelse, eftersom den också skulle innebära ett hot emot guds allmakt, förutom att den ofta för till häxförföljelser, kättarbål och annat i den stilen. Somliga kristna har sedan medeltiden tröstat sig med att ”djävulen” inte skulle ha någon riktig makt egentligen, utan bara vara ett slags guds hjälpreda, med uppgiften att plåga mänskligheten, steka den över sakta eld i underjorden och annat sådant – men detta är vad man kallar ett rent cirkelbevis – för om djävulen nu fått sin makt av gud, är det fortfarande gud som är direkt moraliskt ansvarig för ondskan i världen..

Och om gud nu är allsmäktig, men inte förhindrar ondskan ? Då, säger Epikuros, är han i själva verket ondskefull, och knappast någon gud som alls är värd att dyrka…

Är han både allsmäktig och allgod borde ingen ondska finnas, och vi kunde anta att även U21 landslaget alltid vinner sina matcher – men detta motsäges av själva erfarenheten och våra sinnens vittnesbörd – för det gör de inte... Och slutligen – om gud inte kan förhindra ondskan, inte påverka ens ett enkelt matchresultat i fotboll, och dessutom verkar vara andligen frånvarande – varför då ens dyrka honom ??

Antag istället – om vi nu ska ha någon religion – som de flesta polyteister gör – att det finns flera gudar och gudinnor i det hinsides, eller många motsatta influenser i tillvaron, synliga och mätbara såväl som osynliga och ännu icke mätta eller utforskade. Vad händer i så fall ? Jo, Teodicéproblemet har fått en mycket lätt och enkel förklaring, och inget mer behöver sägas, förutom att U21 landslaget nog inte kan påräkna någon övernaturlig hjälp för att vinna sina matcher överhuvudtaget. Man får ingenting för ingenting, och vill man blota, måste man offra något för att erhålla gudarnas bistånd. Så är det med den saken !

e82bf1_f4deedc4d32b4f39b73577275cd48fe2.jpg_srb_p_328_159_75_22_0.50_1.20_0

 Om gudar, gudinnor och makter – eller kanske arketyperna i vårt medvetande – är flera och inte en – vilket vore enfaldigt – inser vi hur sammansatt tillvaron är…

Bevittnar vi Monoteismens dödsryckningar ?? (artikel från 22 Maj 2015)

Samuel Langhorne Clemens, den amerikanske humoristen; mer känd under sin pseudonym ”Mark Twain” sade en gång att det bara finns tre sorters lögn här i Världen. Lögner, Förbannad lögn och Statistik. Beträffande SCB, Statistiska Centralbyrån – vår egen nationella Statistikmyndighet och hur den numera agerar, samt våra nationella politiker; måste jag nog ge Mark Twain rätt. Men nu finns det ju andra och mer ansedda internationella statistikorgan, och i det stora perspektivet – utanför den soptipp som Sverige tyvärr håller på att bli – finns det ju dem, som använder statistik på ett mer vetenskapligt och vederhäftigt sätt, för SCB:s senaste långtidskalkyler över befolkningsutvecklingen i vårt land är varken vederhäftiga eller vetenskapliga. Partsinlägg, med andra ord, eller kamouflerad partipolitik.

Ett statistikorgan ibland flera, som dock vinnlägger sig om att vara vederhäftigt, är Pew Research Center – som säger sig vara ”Partisan Free” (och med det menas alltså frihet från ”hidden agendas” eller dolda agendor och syften, snarare än exempelvis ryska partigängare i Ukraina) som nyligen publicerat två rapporter som också kan vara av stort intresse för all världens hedningar.

Den ansedda Hedniska nät-tidskriften ”The Wild Hunt”, baserad i New York har också kommenterat saken.

cernunnos_header_by_Valerie_Herron

Nej, framtiden är aldrig förutbestämd… Det finns flera alternativa utvecklingsvägar

USA räknar sig ofta som den mest kristna nationen i hela Världen, och kristendomen anser sig också – med sin tro på allsmäktighet – ha flest utövare, globalt sett. Detta är dock en statistisk lögn, eller i vart fall en sanning med åtskillig modifikation. Undersökningar överallt i hela Västvärlden visar samma resultat. Inte ens i de länder som kallas kristna, tror mer än högst något tiotal procent av befolkningen på ”Gud” eller Allah, respektive Jehova. Ateism och Agnosticism ökar, och är man Ateist och Agnostiker så är man också Hedning per automatik eller definiens, eftersom svenska språket är uppbyggt så (enligt Svenska Akademins Ordbok, som är facit i dess användning) att man är hedning om man tillhör en annan religion än kristendomen, islam eller judendomen – eller inte har någon religion alls.

Gruppen ”religiously unaffiliated” ökar i alla industriländer där välutbildade människor finns, även i USA. Bara 70,6 % av amerikanerna ville alls beteckna sig som kristna år 2014, emot 78, 4 % år 2007. Fortsätter den trenden, så är kristendomen helt borta från USA om 100 år – men ”rak trendframskrivning” är ibland en mindre bra statistisk metod. Tillväxten av Hedendomen i form av kanske 30 % ”religiöst obestämbara” gynnar faktiskt hedendomen, fastslår The Wild Hunt.  ”This is something easily understood and seen within the collective Pagan, Heathen and Polytheists contexts. People can be religious and unaffiliated. ”

symbols2

Om vissa religioner, typ kristendom och Islam hela tiden hävdar att deras ende gud skall vara allsmäktig, och att de med våld har rätt att omvända alla andra, hur skall vi någonsin få fred ??

Pew Research förutspår också att kristendomen skulle behålla sina 31,4 % av Världsbefolkningen, ända tills 2050, trots att kristendomen bara ökar i de allra fattigaste, lägst utbildade och efterblivna länderna – exempelvis Afrika söder om Sahara (vilket inom parantes sagt inte är så konstigt, eftersom dessa länder blivit utsatta för Europeisk kolonialism) men sedan går Islam om kristendomen som den största religionen – som om vår Värld inte redan hade nog problem med just extrema islamister…

En intressant faktor är att man numera räknar med existensen av ”Folk religions” eller Folkreligioner. Exempel på dessa varierar, men även Judendomen, Shinto i Japan, Hinduismen i Indien och angränsande länder liksom Asatron i Norden kan sägas vara just en folkreligion. Om dagens migration fortsätter ohejdat, och befolkningsmönstren inte ändras, kommer folkreligionernas anhängare minska i antal och de kommer att gå en mycket dyster framtid till mötes, resonerar Pew Research.

Själv tror jag inte alls att framtiden blir sådan.

Kom ihåg vad jag sagt om Verdandi, framtidens Norna – och framtidens möjligheter..

DSCF0231De tre Nornorna… Staty från en park i Düsseldorf, Tyskland..

En del personer använder statistik och trendframskrivningar som sin egen form av vidskepelse, eller 5-års plan i gammal Stalinistisk och Socialdemokratisk anda – men se – det gör inte jag, Hedning som jag är. Jag tror på en alternativ utveckling, där mänskligheten går framåt istället och lämnar Monoteismen och andra totalitära åskådningar, typ Socialism eller Fascism långt bakom sig.

Trenderna visar trots allt att alla välutbildade länders invånare lämnar islam respektive kristendomen bakom sig, och i högteknologiska länder som japan och i viss mån Indien, är människorna förstår värdet av både matematik, teknik, datorer och modernt tänkande, är Polyteismen fullt möjlig…

anatomy_lesson_of_the_soothsayerSvårt är att sia om framtiden, men vem säger att statistiker eller politiker alltid skulle ha rätt ? Framtiden påverkas allra mest av vad vi själva väljer… (ruta hämtad ur ”Asterix och Spåmannen” av Udertzo/Goscinny )

Om ”Ondska” och ”Godhet”.. (artikel från 29 Decmber 2014)

Såsom varande Hedning och Asatroende har jag alltid retat mig en smula på kristendomens och de övriga Abrahamitiska religionernas mycket snäva och i grunden totalitära dogmer om ”ondska” och ”godhet”. Föreställningen om att människan skulle vara ond av naturen, föds ond (den sk ”läran om Arvssynden som alla kristna fortfarande tror på) och därför i behov av sk ”frälsning” är en mycket farlig och livsförnekande tanke, som orsakat fler utbrott av krig, förföljelse, tortyr och annat i den stilen än vad någon hednisk religion eller kultur någonsin haft på sitt samvete. De kristna, däremot – inklusive de i ”Svenska” Kyrkan – håller fortfarande på och är rädda för Djävulen – och tjatar vidare på sitt eviga ”fräls oss ifrån Ondo” vilket på sitt sätt är hädelse – eftersom de närmast upphöjt Djävulen till jämlike med sin ”Gud” och hela tiden söker efter absoluta föreställningar, trots att det knappast finns någon absolut godhet eller absolut ondska i verkligheten.

Asatron – liksom andra hedniska religioner – Japansk Shinto t ex – betraktar människan som medfött god istället, och betonar mänsklighetens goda sidor, samt att människor kan lära sig att skilja mellan rätt och fel, vilket är ett mycket mer intelligent sätt att se på saken. Människan kan själv ”frälsas” av sin egen kraft och sitt eget skapande förnuft om hon nu ens behöver det – och hon behöver ingen konstlad makthavare eller gud, som skall stå och säga åt henne vad hon får eller inte får göra – sådan är Hedendomens mycket liberala syn på saken – som också passar i vår tids sekulära samhälle.

baa0fe33d00cb8e055a0b95535f340b3

Apropos kristendomens föreställning om ”Ondska” – är det inte ironiskt att just denna religion förmodligen orsakat mer krig, blodsutgjutelse och allmänt lidande än alla andra religioner tillsammans ?

Föreställningen om att vissa människor – eller hela mänskligheten – stämplas som ”ond” leder alltid till fördömanden på olika sätt, och med fördömandet, kommer krigen, kättarbålen, häxförföljelserna och alla de andra vanliga sidorna av kristendomen. Ännu farligare blir det förstås, om föreställningarna om vissa grupper av människor som ”onda” respektive ”goda” tränger in i politikens värld – precis som det nu också börjat ske i vårt eget Sverige. Inte bara Antisemitism, till exempel – en annan av kristendomens ofrånkomliga följder (Vi Asatroende har aldrig haft med saken att göra, varken historiskt – våra förfäder fick sitt arabiska silver just med judiska mellanhänder – khazarerna – en av Svearnas viktigaste handelspartners österut, hade faktiskt Judendom som statsreligion) utan alla möjliga sorters övergrepp – inklusive de nuförtiden alltmer populära anklagelserna om inbillad ”rasism” eller till och med ”fascism” – den sk ”Mona Sahlin-doktrinen” som våra politiker (särskilt de S-märkta, eller alla som hatar Liberalism och Parlamentarism som politisk idé) numera spottar ur sig, så fort de öppnar munnen.

Muslims-and-ChristiansSå länge vi fritt tillåter ”Ökenreligionerna” att utbredas i Världen, kommer de alltid stämpla personer med en annan gud än deras egen som ”onda” eller kättare… Detta ligger inbakat i själva Monoteismens natur..

Så till exempel stämplar man nuförtiden varje person, som har den minsta kritiska uppfattning om befolkningspolitik eller liknande som ”rasist” eller ”ond” och använder de värsta invektiv man alls kan komma på, ifall någon vågar manifestera sin egen uppfattning. För en tid sedan reagerade Humanisterna (tidigare Humanetiska förbundet) i Sverige emot Stefan Löfvéns och andra ledande Socialdemokraters ständiga bruk av ordet ”Fascism” eller stämplandet av just Jimmy Åkesson som Satans redskap, Djävulens avföda eller Ondskan själv, ett ganska inskränkt betraktelsesätt, som knappast gagnar parlamentarismen eller demokratin i landet (tryck på understruken mening för att öppna en länk)

Ska vi alls ha en fungerande demokrati eller parlamentarism i vårt land, kommer vi faktiskt ingenstans med definitioner av våra egna landsmän som ”Goda” eller ”Onda” och vi kan inte heller fortsätta att nedvärdera oss själva och vår egen kultur med att stämpla just den som ”dålig” eller ”ond”, lika lite som vi kan använda samma invektiv om andra, utifrån kommande kulturer.

Kristendomens ”Drang nach dem Absolutem” eller dess ganska fåniga och ofruktbara indelning i hela Världen som svartvit, eller ”ond” respektive ”god” är helt enkelt inget vederhäftigt sätt att resonera eller diskutera.

Själv tror jag som Hedning och Asatroende mycket mer på ”Dumska” eller vad vi kan kalla inskränkthet, dumhet, brist på kunskap, egoism, egenkärlek, habegär, snikenhet eller destruktiva impulser – eller vad vi kan kalla – oönskade beteenden som en bättre eller förnuftigare definition – än just begreppet ”ondska” i sig.

Fler än jag har kommit till samma slutsats. För några år sedan skrev Mårten Bäckström – svensk terapeut och Asatroende – en liten bok med titeln ”Det stora Sammanhanget” i vilken han jämförde kristendom och islam med totalitära ideologier, som exempelvis Nazism och Kommunism.

EvilKristendomens stämplande av vissa människor – exempelvis ”hedningar” eller ”kättare” som ”Onda” är ett exempel på rasism, och har inte i politikens värld att göra…

Rent filosofiskt sett kan man notera, att alla de här ideologierna egentligen gör samma misstag om den mänskliga naturen. De saknar förmåga att skilja på subjekt och predikat, och resonerar på ett mycket barnsligt och omoget sätt, ungefär som en treåring – om begrepp som ”Godhet” och ”Ondska”.

Pelle slår tillbaka, när jag slår honom – alltså är Pelle ”ond” resonerar det lilla barnet, som inte lärt sig ta ut satsdelar eller tänka. En någorlunda vuxen eller intelligent person skulle säga att handlingen eller gärningen som sådan inte gör det handlande subjektet varesig ”ond” eller god – det hela kan möjligtvis vara ett destruktivt beteende (ur den talandes synpunkt – lille Pelle slår ju tillbaks !) men personen Pelle blir ju varken ondare eller godare för det – det finns ingen inneboende ondska eller godhet – utan just bara agerande personer.

I Havámál står det skrivet, att ”Ingen är så bra, att brist han ej äger, eller så dålig, att han till intet duger” (Erik Brates klassiska översättning av den 133:e strofen) och här talas om nytta – dvs samhällsnytta – istället för godhet eller ondska. Hedendomen och Asatron känner inte till dessa begrepp, och gör dem i vart fall inte till absoluta storheter.

Alla moderna rättsstater – och även de gamla hedniska lagarna, som bara föreskrev böter (till och med i form av ”mansbot” till den drabbade släkten, i händelse av mord) men aldrig fängelse eller kroppsstraff – bygger på det förhållandet, att det är handlingarna man ska bestraffa (eller förhindra) via rättssystemet, men inte individerna som utför dem. Individen skall ju helst förväntas bli bättre av det utdelade straffet – eviga straff (som i kristendomens helvete) leder ju inte till någon förbättring alls, utan bara till mera ont – medan det oönskade beteendet snarare förstärks i form av fler onda handlingar – vilket uppenbarligen inte fungerar.. Också våra förfäder hade utvecklats tillräckligt långt för att inse, att om man ens skulle laborera med begreppet rättvisa, vore ”inlåsning” eller ”oskadliggörande” i form av våld, en ganska trubbig metod, som borde uteslutas i de flesta fall – liksom ”häxbränning” och förföljelse av oliktänkande, något som också kom med kristendomen… Fredlöshet, däremot – det enda straff som i så fall utdömdes – innebar ju faktiskt att den drabbade var fri att gå, vart han eller hon alls ville..

När Havámál och Eddan alls talar om ondska eller godhet, görs det alltid ur ett teleologiskt perspektiv, dvs gärningar, tankar, känslor osv är aldrig absoluta storheter, utan måste alltid ses i sitt sammanhang, eller i relation till något annat. Man kan vara god eller ond emot, för eller till någon (dvs handlingen får ett föremål, eller en person drabbas av dess ”goda” eller ”dåliga” konsekvenser) men det gör inte personen som utför handlingen – eller ens den som drabbas av den – godare eller ondare i sig.

Havámáls 127 strof innehåller orden ”Om ont du märker, kvad att ont det är” vilket är en alldeles utmärkt förklaring av hur det teleologiska betraktelsesättet fungerar.

Ur min synpunkt är tandvärk, eller en sten i skon ”relativt ont” – men inte ur bakteriernas, respektive stenens eventuella perspektiv. För mig är det dåligt att bli av med mina pengar, men Eu-migranten som rånar mig, dansar och jublar över vad han kommit över. Vad som är ”ont” för vargen, är inte ”ont” för fåret – osv…

Jättarna, Trollen eller Loke – i mytologins värld – kan inte kallas onda i sig de heller – annat än ur människornas och Asarnas synvinkel sett – inför sig själva är trollen alltid goda, och de anser tvärtom, att människorna, Asarna och dagsljuset är fiender.

Myternas värld talar om en balans mellan nedbrytande och uppbyggande krafter, eller mellan förnuft och oförnuft – men inte mera än så.

yggdrasil_by_fulgurer-d5jj2ug

Ur rotens synvinkel är kanske kronan ond, men kronan inser att roten är god… Dag och natt, ”ondska” eller ”godhet” är för Hedningar och Asatroende ingående i en helhet…

 

I naturen kan vi se samma växelspel mellan förväntat ”ont” eller ”gott”. På varje vår följer en vinter, på varje vinter en ny vår. Köttätaren kan inte kallas ”ondare” än växtätaren, annat än om vi själva anlägger fårens perspektiv – för vargarna är alltid färre till antalet, än den sammanlagda mängden får. Kristna fårskallars antal, däremot, är snudd på oändligt…

Bjornungar_sKristendomen har traditionellt stämplat vissa djurarter som ”onda” – men kan ett djur alls sägas vara ”ont” eller ”gott” i sig ? Vems är synpunkten, eller synvinkeln ?? Ur växtätarens synpunkt, kanske köttätaren är ”relativt ond” – men förr eller senare inställer sig en balans, som inte ska överdrivas eller överföras på människosamhället…

För någon vecka sedan upptäckte jag hur de kristna till och med gått så långt, att de kräver att katter och andra husdjur skulle vara vegetarianer, och endast leva på vegetarisk föda – en onaturlighet, som närmast liknar djurplågeri… Kristendomens bisarra stämplande av växtätare som ”goda” och köttätare, eller vissa djur, typ vargar eller björnar som ”onda” är verkligen grotesk. Detta trots att de flesta av de personer, som nu tänker så, anser att ”vargungar är söta” och annat i den stilen – biologism – som filosofiskt skolade personer kallar företeelsen i sig.

Jämförelsen mellan djurens och naturens värld respektive människornas skall naturligtvis inte överdrivas – själva fungerar vi och vårt samhälle på ett oändligt mer komplicerat sätt än exempelvis en myrstack – och våra egna möjligheter att lära och förändra vårt beteende är extremt mycket mer invecklat och utvecklingsbart än hos de flesta organismer (huvuddelen av allt liv på vår planet utgörs av växter, respektive insekter – säg visste ni det ?) Redan våra förfäder insåg detta, när de talade om skillnaden mellan Utgård och Midgård respektive Asgård (eller de fundamentala krafternas värld – också de vetenskapligt sinnade bland oss räknar med en fysikens värld, långt bortom mänskliga ögons eller andra organs uppfattningsförmåga) och att det inte går att uppställa ”Gott” respektive ”Ont” som absoluta storheter.

”Quod licet Bovi, Non licet Jovi” sade de gamla romarna – och redan Aristoteles – hedning han också ! – insåg, att det här med teleologi, eller det teleologiska perspektivet var något att bygga på. (dvs en handling, tanke respektive känsla kan aldrig vara ”god” eller ”ond” i sig – storheterna är relativa, och kan bara bli föremål för etiskt bedömande om någon drabbas eller blir föremål för handlingen, tanken eller känslan, som först då blir ”relativt god” eller ”ond” ur det förnimmande subjektets synpunkt)

All moralfilosofi bygger på värderelativism, skulle man också kunna säga – liksom de flesta ideologier.

Och kan en ideologi ens vara ”ond” eller ”god” ??

De flesta människor följer ju inga lagar helt ut, eller någon speciell livsfilosofi, utan kompromissar – eller som de kristna ”syndar” hela tiden – emot de lagar de själva ställt upp.

Hedningar, däremot, kan inte synda – eftersom själva begreppet synd respektive frälsning är helt okänt i Hedendomens filosofi. Oden ger i Havámál goda råd till människorna, men inga budord – därför att han redan vet, att människorna aldrig kommer följa regelverket helt slaviskt, utan förmodligen tillämpar det olika, beroende på situationen.

En annan gång, kanhända; ska jag ge fler exempel på det här, och hur Asatron fungerar som samhällsbärande filosofi – främst kanske för ”krigare” som soldater, poliser, jurister, rättsvårdande myndigheter och deras anställda, liksom läkare – men – det är en annan historia…

58ee55615c_21900494_o2Gudar och Makter är bortom ont och gott – liksom fysikens lagar enligt vetenskapen…

Kristen präst i USA vägrade fullfölja begravning… (artikel från 18 Januari 2015)

Om det nu är så, att det finns tillfällen då man inte bör vara alltför lättkränkt (som föregående inlägg antydde) så finns det andra tillfällen, då man kanske borde känna sig allvarligt kränkt. Som när en präst vägrar fullfölja en begravning, till exempel, och avbryter den mitt under själva akten eller förrättningen. Kanske undrar ni vad det är för präster som är så oförskämda emot sina församlingsmedlemmar, att de skulle göra något sådant. Denver Post i USA ger närmare besked, och det gör tidningen Metro samt Expressen i Sverige också. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen – sådan är Monoteismen !

Puff_vanessa

Vanessa Collier, som avled 33 år gammal, var nämligen lesbisk, och det föll inte Pastor Ray Chavez i smaken. Därför avbröt han begravningen mitt under akten, medan en rasande folkmassa, bestående av den avlidnas släkt och vänner, marscherade ut ur den kristna kyrkan för att begrava henne i en annan lokal, som lyckligtvis låg tvärs över gatan. Omfattande protestaktioner följde också.

Detta är inte första gången liknande inträffar. Också i Sverige har det hänt, att den kristna kyrkan plötsligt avbryter begravningar och vägrar befatta sig med en avliden, men av annat skäl än i USA. Se på denna notis, till exempel (klicka på understruken mening för att följa länk). I Värnamo 2009 hände det, att en viss kyrkofunktionär vid namn Sture Svensson kom rusade och avbröt en begravning, bara därför att det saknades ett byråkratiskt intyg, vilket väl är ett väldigt svenskt sätt att avbryta begravningar på.

Å andra sidan undrar jag, om en präst egentligen kan avbryta begravningar, mitt i själva akten; med hänsyn till att han inte gillar den avlidna eller avlidne, eller tycker illa om dennes eller dennas livsstil. Tänk om alla människor skulle göra så ? Vore det inte fruktansvärt oartigt ??

En läkare kan inte neka till att behandla en patient, om bara patienten har betalat för sig, utan måste hjälpa alla patienter lika mycket – och det är Hedendomens förtjänst. Det finns nämligen något som heter Hippokrates Ed, och det är en hednisk princip, liksom hela begreppet läkaretik, eftersom det utvecklades i antikens hedniska Grekland. Till och med Svenska Läkareförbundet följer fortfarande den eden. En advokat, till exempel, kan inte neka att försvara en klient, och lämna en rättegång mitt under det att den pågår. Vad advokaten tycker eller tänker om klienten, hör nämligen inte dit – advokaten kanske anser att denne eller denna är en skurk, men det hjälper inte, för klienten måste försvaras i alla fall. En soldat i ett konfliktområde, måste försvara alla civila lika mycket, oberoende av vilka de är, eller vad han än må anse. Han kan inte skilja ut någon, och mot given order ropa: ”nej se jag försvarar inte henne/honom där, för se hon/han råkar vara judinna/jude !” En vanlig rörläggare eller en snickare, till exempel, Rör Mock och inte Leg Läk, kan heller inte undandra sig sina skyldigheter, och vägra fixa dasset för någon som betalat, med motiveringen att denne är Sverigedemokrat eller kanske en sådan där djävulsk Folkpartist, ni vet…

”Pacta Sunt Servanda” eller ”Ingångna avtal måste hållas” är en annan Hednisk princip, som en hednisk civilisation upptäckt, för grunden till dagens avtalsrätt lades redan under romartiden, och den finns också i de gamla nordiska lagarna.

1-handshake-black-white-woodcut-circle-aloysius-patrimonio

”Vad man lovar, ska man hålla” säger det gamla svenska ordspråket, och det är hela saken. Varken prästen, läkaren, soldaten eller ens rörmockaren kan svika ett ingånget avtal, och om man ska se praktiskt och realistiskt på saken, är en begravning faktiskt en tjänst man köper, eller en vara – och har någon väl betalat för den, måste varan överlämnas eller tjänsten utföras, under värdiga former. Det torde ändå vara självklart, oavsett vilka länder, livsfilosofier eller religioner vi nu talar om. Hur kristendomen, med sitt så kallade ”kärleksbudskap” i själva verket är, fick Vanessa Collier eller rättare sagt hennes anhöriga verkligen känna på, för man kan då inte påstå, att just den kristna kyrkan skulle vara bättre eller godare än någon annan, varken i det här individuella fallet eller annars.

Vi håller begravningar inte så mycket för de avlidnas skull, som för de anhörigas. Ingen död person har någonsin upplevt sin egen begravning, av det enkla skälet att han eller hon ju inte finns mer, men alla kulturer och religioner insisterar på, att man bör visa artighet eller aktning för de döda, och det är därför heller inte så konstigt, att allt fler och fler personer i dagens Sverige väljer en Borgerlig Begravning, helt utan inblandning från några kristna kyrkor. Här är en sida märkt ”Vett och Etikett” som kan ge er närmare information om saken.

Var det inte brist på just vett och etikett, som Pastorn i USA visade, förresten ?

I och för sig är jag inte längre Gode och har något Godord (obs att det inte stavas godeord som vissa mindre vetande tror) för tillfället, men jag har själv förrättat minst fyra bröllop och en begravning (min egen fars, om någon skulle undra – han var Hedning han också) och tror mig därför veta, att meningen med begravningar är att framhålla det goda hos den avlidna eller avlidne, snarare än att likt de kristna fördöma och hota med helvetet eller andra straff, också vid själva gravens rand. Att göra så är onekligen mycket stötande, eftersom de anhöriga kan behöva hjälp och tröst, så att de får påbörja sitt sorgearbete (ingen begravning, vore den aldrig så bra eller fin, kan ta bort all sorg – och det måste man inse !) och det är ju detta, som begravningar egentligen är till för, förutom att på ett enkelt men ändå värdigt sätt hugfästa den avlidnes eller avlidnas minne. Inser man inte det, skall man nog inte vara Präst, eller uppträda som om man vore det, oaktat vilken religion vi nu diskuterar.

De mortuis nihil nisi bonum – om de döda inget annat än gott – sa de antika stoiska filosoferna, redan 600 år före kristus.

Odin's_last_words_to_Baldr

 Havámáls berömda strofer – den 76:e och 77:e i hela diktverket – uttrycker precis samma sak, även om de tyvärr är de mest feltolkade och felöversatta raderna i just den Eddadikten. Okunniga amerikaner, och diverse småborgerliga ”fornsedare” och andra har  på falska grunder omtolkat ”domen över död man” (domr um daudan hvern) till att handla om att man ska dömas på sina grannars omdöme eller åsikter, dvs de tror falskeligen, att de har rätt att sätta sig till doms över andra människor efter döden, och därför tramsar de hela tiden tjatigt vidare om heder och ära, och annat sådant som intet betyder. Tror man på sådant, kan det också gå väldigt snett, som i Pastor Ray Chavez fall och Havámál självt varnar oss för människornas småaktighet, och hur småsinta de är emot varandra.

Men, det är inte detta diktverket handlar om, ty lyssna noga på strof 76, i min översättning:

Deýr fe,                                    Fänad dör,
deyia frondr,                         fränder dö,
deyr sialfr it sama;               dör gör du själv likaledes
enn orztírr                             men minnet
deyr aldregi                           dör aldrig
hveim er ser goðan getr.    Av dem som vunnit sig ett gott.

”ordstirr” är här samma sak som stirrighet, omkringflygande rykten, snack och tal utan bevis, och allt annat sådant. Allt sådant skall en gång vika, säger Havámál, men kvar står de goda gärningarna, och allt det goda, som den enskilda människan stod för – allt annat förbleknar med tiden, eller bränns upp med likbålets renande eld.

Sannerligen, Sannerligen frågar jag er – i namn av Särimner : Vem kan sätta sig till doms över Vanessa Collier, avliden som hon är ? Kan jag det – kan någon annan det ?? Kommer ens hennes vänner, eller de som nu kände henne i verkliga livet, inklusive hennes anhöriga någonsin ha den fulla bilden, även om de vet mer än vi; och minns alla de goda handlingarna eller tankarna ? Kanske hon just nu är hos Freja själv, och i Sessrumnirs sal – den på sittplatser rika – ty där, är det sagt – skall de komma att vistas vars kärlek eller goda handlingar aldrig blev förstådda här på jorden, eller vars kärlek smädades i livet, eller efter deras död.

Så är det sagt – och så får det bli.

I den andan – och på det sättet – bör man hålla begravningar, och föra folk till den sista vilan, oberoende av vilka de är eller har varit, ty Gudarna och Makterna frågar icke efter sådant.

il_340x270.419953355_2l64

Låt oss nu återvända till livet en stund, och fråga hur det är här, i vårt eget land och i vår verklighet. En undersökning utförd av Humanisterna, som erbjuder just Borgerliga Begravningar, helt utan de kristnas inblandning i saken, visar att det i genomsnitt bara talas om den avlidna eller avlidne under 7 % av tiden vid en genomsnittlig begravning i Sverige. Resten av tiden står de kristna prästerna där, och tjatar, tjatar, tjatar om sin gud och jesus i det oändliga, helt utan tankar på de anhöriga, eller vad de känner. Det var ju – som jag konstaterade – för den avlidnes eller avlidnas skull, som begravningen alls skulle hållas – och eftersom Kristendomen inget alls eller föga har att erbjuda, enligt många svenskars åsikt, kanske det inte är så konstigt att de väljer en borgerlig begravning. Numera finns det till och med hela Begravningsbyråer, som specialiserar sig på den typen av arrangemang. Och Statskyrkan skall vara upplöst sedan länge.

img_3571

 Det finns Världsarv och begravningsplatser i Sverige, som skulle vara till för alla religioner och kulturer, men… (forts i nästa bild)

 Vi Asatroende har inte några egna begravningsplatser i Sverige, och vi får inte ha några heller, till skillnad från exempelvis muslimerna eller mosaiska trosbekännare. Vår egen religion, som är Polyteistisk, räknas nämligen inte i den ”Svenska” Kyrkans ögon, som närmast har tillskansat sig ett orättmätigt monopol på begravningar. Bara två enstaka kommuner i vårt land – Tranås och Stockholm – erbjuder begravningsplatser, där man går fri från att se en massa kristna symboler som kors och andra tortyrinstrument, lika försmädliga i våra ögon som någonsin hakkorset på en judisk kyrkogård.

dcb7dcd3b7-Skogskyrkogarden

.. tyvärr har Svenska Kyrkan förfulat och smutsat ned alltsammans. Gunnar Asplund, som designade Skogskyrkogården ville INTE ha en massa svarta kristna kors stående överallt…

Om människor nu inte vill ha en massa kors på sina gravar, varför kan de då inte få slippa allt sådant ? Varför kan de inte få välja själva var de ska begravas, eller hur de ska begravas ? Det är visserligen sant att man får utforma sin egen begravningsritual numera – det fick vi först efter år 2000 – men ändå – ända in i döden – tvingar sig de kristna prästerna sig på oss, med sina kors och prylar – symboler med vilka vi intet vill ha att skaffa,, och som vi heller inte använder och står för.

I vårt nära grannland Danmark däremot, får de Asatroende sin egen begravningsplats i Odense, och de fick de redan 2008.

anundshog3-560x320Gravhögar och Skeppssättningar byggda för evigheten. Lika vackra och användbara nu, som om tusentals år in i framtiden. I Odense byggs de på nytt. Inga individuella stenar behövs, inga kors, inga konstigheter. Enkelt och naturligt – som det borde vara ! (Bild från Anundshögen, Västerås)

2009, när Sverige fortfarande hade ett fungerande Asatrosamfund, försökte Henrik Hallgren förhandla fram rätten för de Asatroende att få en egen gravplats åtminstone någonstans i landet. Han valde sin frireligiösa hemort Borås, och misslyckades naturligtvis, troligen pga de frikyrkliga krafterna i den staden. Trots det vällovliga initiativet, och trots att han använde exempel från Norge och Danmark, fick vi inte våra rättigheter tillgodosedda den gången, ens när vi är döda, och inte kan kämpa längre. Han beräknade då – anno 2009 – de Asatrognas antal till omkring 1000 personer i landet, så det fanns onekligen ett behov. Idag däremot, är vi så många fler, och man får nog räkna med det tredubbla eller kanske fyrdubbla antalet, efter vad jag tror.

Ända in i döden fortsätter de kristna smäda oss, och att vara oförstående.

Genast uttalade sig Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent vid Svenska kyrkans Församlingsförbund, och sa att vi måste ”samarbeta” eller underordna oss den ”svenska” Kyrkan, och låta oss begravas på deras Begravningsplatser, eftersom ”även hedningar får begravas där och det sker dagligen och stundligen

Herr konsulenten Lundkvist – eller vad han nu ska vara – har uppenbarligen ingenting ingenting ingenting förstått. Vi vill inte ”samarbeta” med den svenska kyrkan – eller rättare sagt – den Evangelisk Lutheranska Ockupationsarmén som den rätteligen borde kallas..

För – tänk bara ! – Vissa av oss kanske inte vill begravas under en massa kristna symboler, ihop med kristna, utan bara ha något eget för en enda gångs skull, även om vi inte ens fått det, medan vi andades och levde ? Muslimer, judar, Buddhister och alla andra får ha sina egna gravplatser – men inte vi… Varför ??

Är inte det ganska märkligt agerat av denna ”svenska” kyrka, som fortsätter förfölja oss, i namn av sk ”samarbete” ?

884a92769f38e930cb2426e88a787264_480x320

När får vi Lugn och Ro ? Värdighet och stillhet – utan kristendom…

”Den gyllene regeln” som också finns i Asatron – och varför kristendomen inte är unik alls… (artikel från 2 Januari 2015)

De kristna hävdar envist, att just deras religion skulle vara bättre än alla andra, pga deras mytiske grundare – och detta trots att det aldrig någonsin funnits de minsta bevis för hans existens överhuvudtaget. De påstår sig till och med ha monopol på detta med kärlek (uppenbarligen har de aldrig hört talas om Freja) och påstår att just deras religion skulle vara kärleksfullare, vänligare och mer humanistiskt präglad än alla andra tänkbara religioner och livsfilosofier – något som lätt motbevisas av lite elementär Världshistoria, eller kristendomens historia som den faktiskt ser ut…inklusive hur de flesta kristna faktiskt lever idag,,

Argumentet de använder för sina vanföreställningar är för det mesta den sk ”gyllene regeln” eller någon variant därav, alltså bibelordet om att ”Gören emot andra, såsom du vill att dessa skall göra emot dig !” eller något ditåt. Uttrycket är som bekant ganska vanligt, och har formulerats på olika sätt och med olika ord under tidernas lopp.

rules-for-life-33-728

Problemet är bara, att vad de kristna påstår faktiskt är ren lögn. Precis samma ”gyllene regel” finns i nästan alla kulturer och religioner, och det är på intet sätt en kristen uppfinning, eller något som kommer från någon inbillad ”frälsare” eller någon speciell profet. Vad man kallar ”ethic of reciprocity” uppfanns faktiskt av hedningar och inte av kristna, och det var också hedningarna som först av alla skrev ned den, eller formulerade den med allmängiltiga termer.

Hur kan man förresten som de kristna påstå, att en viss kultur eller religion skulle vara bättre än någon annan ?

Och för övrigt – hur eller på vilket sätt kan man påstå, att just vår egen, inhemska kultur och religion skulle vara sämre än någon annans, oavsett om det är det förgångna eller dagens situation vi då åberopar oss på ?

Är det inte ett slags rasism eller i varje fall intolerans de kristna och de Abrahamitiska religionernas företrädare kommer dragandes med, när de ideligen sprider påståendet om, att just deras egen religion skulle vara bättre eller godare än alla andra ?

Själv tror jag naturligtvis inte att Asatron skulle vara varken bättre eller sämre än någon annan livsfilosofi, religion, trosuppfattning eller allmän kulturyttring i sig – allt jag säger är bara att den är ett lokalt alternativ, som alltid funnits här – mer eller mindre starkt uttalad – och att dess väg ligger öppen för envar, som vill vandra på den – varken mer eller mindre än så. I Hávamál och Eddan finns precis samma uppfattning – råd och levnadsvisdom – men inga budord !

Den Asatrogna versionen av den gyllene regeln lyder ”Gåva kräver, att gengåva gives!” och är mycket enklare och kärnfullare formulerad än allt bibelskt pjoller. ”Tål intet ont här i Världen, men gläd dig åt allt som är gott” säger Havámál också.

2708

Redan i det gamla Kina, under vad som kallas ”de stridande staternas epok” då Kina var indelat i flera furstendömen, och helt avskuret från alla kulturella kontakter utifrån, formulerade Konfucius sådär år 520 före kristus principen om att ”Påtvinga icke andra personer sådana lagar, som du inte själv skulle vilja leva under !” och även det uttalandet är väl avsevärt bättre än de kristna versionerna av samma princip.

Lao-Tse, den gamle Taoisten, som levde sådär 100 år innan Konfucius eller kring 600 år före kristus uttryckte saken såhär: ”Betrakta din nästas framgång som din egen framgång, och din nästas förlust såsom din egen förlust” – ett tidigt exempel på samhällsanda med andra ord – och de kristna kritiserar alltsom oftast Taoisterna för att vara oansvariga !

I det Mellersta Riket i Egypten – som existerade två tusen år och mer före vår tideräkning – fram till ca 1650 fk. formulerades principen – ”Maats regel” som den då kallades, efter Sanningens stora gudinna, vars symbol är en skrivfjäder – och lydde såhär: ”Detta är nu min befallning: Gör så emot den handlande, att han handlar så emot dig, som du skulle vilja att han skulle göra !”

Inte ens Moses var påtänkt då, och han låg inte och skvalpade i någon inbillad vassrugge – inga Monoteister fanns överhuvudtaget (som Farao Echnaton – den förste Monoteisten i Världshistorien) fanns heller. Allt vad som fanns i Egypti land – var faktiskt HEDNINGAR – och de kom förstås på det här alldeles själva, utan inblandning från exempelvis Kina, eller någon annan civilisation i Mellanöstern. Moses levde sådär 1200 fK enligt vad man tror, och att judendomen är äldre än kristendomen, torde nog vara vedertagen sanning.

11971193381425066553Selanit_Maat.svg_.hi1_-269x300

”Den gyllene regln” var faktiskt färdig och klar tusentals år före kristus – och den behöver ingen kristendom för att tillämpas på förtjänta personer, om man vill..

Sexhundra år och mer före kristus sade Thales från Miletos i det gamla Grekland att ”Undvik att göra så emot andra, som du själv inte skulle göra” och han var annars matematiker och astronom, och inte etiker eller filosof. ”Gör icke sådant emot andra, som skulle förarga dig, ifall andra gjorde så emot dig” sade Isokrates, mer än 400 år före kristus, och Epikuros slutligen – grundar av den Epikuréiska filosofin, som de kristna ofta felaktigt likställer med allmän njutningslystnad, död 270 före vår tideräknings början i Aten, sade helt oberoende av alla de andra som såhär: ”Den som vill leva ett gott liv skall ej skada andra, och avstå från att skada eller bli skadad av vad andra påstår !”

640px-Epikouros_BM_1843Epikuros – soldat under Alexander den Store – Sade vad han menade – och menade vad han sade…. No surrender !

Seneca och andra stoiska filosofer från romersk tid hade också egna varianter av den gyllene regeln, och den fanns i det gamla Indien också – där hade folk helt oberoende av det gamla Kina, Egypten och Antikens Grekland redan kommit på samma sak, långt innan Alexander och Hellenismen… Redan på 800-talet fk kunde man i Mahabarata – berättelsen om det stora slaget – samma historia som vi här i Norden skulle återberätta som ”Bråvalla slag” – läsa att körsvennen och kavalleristen Arjuna sa till sin herre och konung ”Behandla dina underlydande, såsom dig själv, och gör så emot andra, som du vill att de ska handla emot dig” – och detta var bara lite handfast befälsföring eller kaserngårdens språk – fast på indiska förstås. Var och en som ”varit på trupp” känner nog igen sig i den berättelsen…

Den tamilska eller sydindiska berättelsen Tirukkuṛaḷ innehåller samma formulering den med, helt oberoende av den nordindiska traditionen.

Buddha, på sin tid (600 år före kristus) sade att ”Såsom de är, är jag, såsom jag handlar, är de andra” – vilket bara är en variant på samma gyllene regel. Hinduer, jainister, bahaister, judar (”var emot andra som de varit emot er, också ni var främlingar i Egypten – detta säger jag, Israels gud!” ) har också – oberoende av andra – upptäckt samma princip.

Så – varför skulle just kristendomen vara så unik ? Det finns ingenting som tyder på det, ifall man utgår från rena fakta

En del kritik emot den gyllene regeln har förstås yppats genom tiderna. En del säger till och med, att ”de som har guldet, oftast gör reglerna” och att detta är vad som menas med ”den gyllene regeln” men det tror i och för sig inte jag… Också en del del svenska – estniska och till och med ryska ordspråk säger ofta samma sak, ”som man lagar åt andra, får man äta” vilket på sitt sätt är en folkligare, lite råare variant av samma regel.

golden-rule

Till sist kan vi erinra oss Hávamáls ord: ”Det ska vi finna, om nogsamt oss själva vi må granska – att ingen är fri från fel ! Dock är ingen så usel, att han till intet duger !”

Också en hel del kristna har på sista tiden erkänt, att deras religion på intet sätt är unik, eller bättre än någon annans, och att ”den gyllene regeln” är en allmänmänsklig skapelse, som gjorts många gånger genom tiden, på många språk och i många kulturer – utan samband med varandra.

Om fakta må man kunna diskutera – fränt och öppet när man så vill, och när situationen så kräver. ”Intet mänskligt är mig främmande” sa en gång en annan Hednisk filosof – och så säger jag med – denna andra dag, på det nya året..

”Avdöparen” – en Svensk Moondog ? (inlägg från 11 April 2015)

Många känner inte till det, men det finns en stark rörelse för Avdop och Avdöpning eller utträde ur Svenska Kyrkan i Sverige. Unga Humanister var först, när de genomförde rituella avdop vid Bokmässan i Göteborg för ett antal år sedan, vilket fick biskop Åke Bonnier – numera i Skara – att skrika högt och gå i taket. Svenska Kyrkan begår fortfarande övergrepp emot barn, när de i samråd med föräldrarna tvingar barnet att anta en religion, som det aldrig själv valt och som inte är dess egen. De som resonerar enligt modellen ”jamen folk kan väl alltid gå ur senare, när de blivit myndiga” förstår inte vad det hela handlar om. Om någon i 18 år tar dina pengar och tvingar dig att betala för något du aldrig köpt, och aldrig ställt upp på – för det är just vad Svenska Kyrkan gör, i och med övergreppen, resonerar man ungefär som skotten; som gav sin treårige son en rakapparat, bara därför att han själv skulle använda den ”så länge” eller tills grabben blev 18, och därmed myndig…

En person, med det hedniska Namnet Frej Johansson sågs för sex dagar sedan bli utkastad ur Växjö Domkyrka – med våld…

En annan, som redan drabbats av samma kristna våld är den här vänlige och lågmälde mannen från Tornedalen, som avgående Kyrkoherden i Gamla Uppsala offentligt anklagat för att var sinnessjuk, bara därför att den ensamme Tornedalingen hotar kyrkans makt

Avdparen_frn_Tornedalenl_Sven_Danell__

”The man – the myth – the concept ” – Avdöparen från Tornedalen !

Avdöparen” eller Sven, som han egentligen heter, är en högt originell herre, bosatt i Uppsala sedan flera år. Han har flera internet-sajter, som trots att de är en smula virrigt formulerade ändå är mycket underhållande – här är en – och här är en annan – där han redovisar hur det gick till när han blev utkastad ur Uppsala Domkyrka och bannlyst av Stadsteatern i samma stad, bland annat.

Under flera år har ”Avdöparen” – som betraktar sig som kristen, enligt vad jag kan förstå – fört sin kamp emot den Svenska Kyrkan, och likt en fattig tiggare eller en vandrande Sokrates – ni vet han som ställde sig på torget i Aten med en lykta, mitt på ljusa dagen, och utropade ”jag söker efter en människa” – gått runt för att helt fredligt prata med folk. Här följer några Youtube klipp, som berättar om hans smått  omstörtande verksamhet, som många kristna hatar. Glåporden har haglat, fördömandena likaså – men Sven kämpar vidare. Bara det är trots allt värt en eloge !

Här berättar han öppet om Korpela-rörelsen – också Tornedalingar – och vad han anser om Ärkebiskopen, till exempel…

Och här en liten ”predikan” – mitt på gågatan i centrala Uppsala

Visst liknar han en galen tiggare – denne ensamme Tornedaling – för så har kyrkan och dess prelater benämnt honom. Men å andra sidan – kan vi verkligen veta om denne underlige andlige förkunnare, som säger sig vilja avdöpa och hedna hela världen med hjälp av trolldom – också inte kan ha funnit ett korn av sanning, eller har en smula rätt i alla fall, för minns den svenske skalden Nils Ferlins kloka ord:

Det var bara tokar och dårar
som lyssnade på dig först.
Det var slavar och skökor och ogärningsmän
men då var ditt rike som störst.

Det var bara enkla själar
och själar på undantag.
Sen byggdes det katedraler
och kyrkor av alla de slag.

Och påvar det kom och präster
som tvistade om vart ord
du fällt på din korta vandring
på denna bullrande jord.

Men tokar det var och dårar
som lyssnade på dig först.
Det var innan ditt rike blev kartlagt
och då var ditt rike störst.

Vem är egentligen avdöparen ? Kan vi egentligen veta det säkert ? Det finns en vandrande gud med tusen namn, sägs det. Han är Gångläre och Gångtrött, den som alltid vandrar vidare. Han är Sidhatt. Han är Gand-Alf, trollstavens vandrande alv. Han är Gestumblinde, den som förvirrar sina gäster. Han är Fjölsvinn, den trolldomsskicklige, eller Grim, den fördolde ”en förklädd gud” som Hjalmar Gullberg en gång kallade honom. Ser ni inte vem han liknar, den ensamme främlingen vid er farstukvist ? Oden är det namn han egentligen bär, och så här tecknade Axel von Rosen honom:

Georg_von_Rosen_-_Oden_som_vandringsman,_1886_(Odin,_the_Wanderer)

 Ganska likt, eller hur ? Det finns en kringvandrande, peripatetisk skola av Hedningar, som alla är Odens män…

Oden – Visdomens men också extasens gud – skall en gång återkomma, och tills den vackra dagen gryr, fyller vandrarna och dårarna, skalderna och vismännen jorden med avdop och profetior. Bland dem går också Avdöparen, i alla fall som jag ser det. Och kanske är inte Avdöparen i Uppsala helt ensam. Redan på 1960-talet fanns en liknande figur i New York, USA som kallade sig ”Moondog” och som var musiker. Moondog, eller Louis Thomas Hardin som han egentligen hette, levde 1916 – 1999 var egentligen aldrig bostadslös, utom under en kort period i ungdomen, och var mycket framgångsrik i sin musikaliska karriär. Han hann med att utge över 30 lp-skivor, och samarbetade även med den svenska gruppen Fläskkvartetten under sina senaste år, och han var hedning ut i fingerspetsarna.

Han blev redan tidigt känd som ”The Viking on the 6th Avenue” eftersom han klädd i ett slags läderhjälm och kåpa terroriserade börsmäklarna i New Yorks affärsdistrikt…

moodog-over-manhattan1

Han var under hela sitt liv också fascinerad av Asatro, och besökte de nordiska länderna, samtidigt som han likt ”Avdöparen” gillade att slå sig i slang med folk ute på gatan, precis som Sokrates en gång gjorde, och tillhörde helt och hållet samma peripatetiska, omkringvandrande skola, med uppgift att omvända folk, och få dem att lämna kristendomen. Förutom det var också Moondog uppfinnare, och uppfann nya kombinationer av gamla folkinstrument och elektroniska instrument, bara för att få fram helt nya melodiska klanger.

505 Moondog22

Vad är gemensamt för alla dessa fritänkare, filosofer och vandrande ombud för Odin ? De vill få dig att tänka själv, att gå utanför dina tidigare gränser – och befria ditt medvetande. Det är därför de står där i sina gathörn, dag efter dag, och ställer kluriga frågor om tillvaron. Framtiden tillhör dem, och de som har befriat sina sinnen. Inte Monoteisterna, eller de kristna…

Vill du själv gå ut ur den Svenska Kyrkan, och lämna den bakom dig och bli hedning, finner du en händig blankett här… Fyll genast i blanketten och skicka in den till närmaste församling, om du inte redan gjort det, så blir du avdöpt och befriad från tusentals kronor i extra skatt, varje år. Det är verkligen värt det, det lovar jag…

Kristi Förklarings dag, sägs det… (inlägg från 6 augusti 2015)

För en månad sedan var det kristi förklarings dag, sägs det. Jag vet inte så noga, eftersom jag ju är Hedning som alla vet, och inte följer med så noga bland de kristna helgdagarna. Alla människor mår bra av att förklara sig ibland, och eftersom jag också är för yttrandefrihet, låter jag även han den där ni vet, som borde heta Jeschua Ben Yussuf  (men som en del nu kallar Christos, vilket lär betyda ”den smorde” på grekiska) tala ur skägget och förklara vad han vill.  Också Stephen McNallen får tala fritt – det skrev jag igår – och varför inte även jesus. ? Som bekant är jag högst liberal. Nu går det inte längre som smort för jesu efterföljare. De har utrotat kultur efter kultur i land efter land, världsdel efter världsdel, århundrade efter århundrade – och säga vad man vill om själve grundaren av alltsammans (han lär också ha sagt ”fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra !”) men nog är han en oljig rackare alltid…

11760055_10153098347171872_9085068882938239519_n

Alla dessa frälsningsläror och ”soters” som de heter på grekiska… Av dem tycker jag faktiskt kristendomen har minst logik av alla. Den baseras på läran om arvssynden, alltså att alla vi människor är dåliga, usla och syndiga, redan från början eftersom det var något fel på Adam och Eva (eller med andra ord Ask och Embla) som var våra förfäder. Hedendomen säger precis tvärtom – dina förfäder var visst inte några dåliga människor, de gjorde så gott de kunde under förhandenvarande omständigheter; och Asatron utgår från att livet är något bra, det är inget dåligt och syndigt som man hela tiden måste skämmas över.

Och från vad ska vi frälsas ?

Från oss själva, eller bördan av att tänka själv och fatta egna beslut om vårt liv ??

Ifrån ”ondo” ??  – Men, vem skapade då djävulen, enligt de kristna ? – Jo, deras gud förutsätts vara allvetande, allgod och allsmäktig. Ändå skapar han Djävulen, och han låter till och med Hedningarna finnas. De kristna slingrar sig undan med att ”Nämen gud ville att vi alla skulle ha en fri vilja” och när vi sedan använder den fria viljan och inte gör som Gud vill – ja då straffar han oss – med eviga straff till och med.

Hur skall eviga straff, hot om våld efter döden och annat sådant någonsin kunna ”frälsa” oss ?

Om ett straff alls ska hjälpa en människa, måste det ju vara tidsbegränsat och komma under människans livstid, så att hon har någon chans att bättra sig – varar det i evighet är det ju totalt meningslöst, och dessutom utan verkan, eftersom ingenting blir bättre av det.

christianityI rest my case…

Hávamál hotar inte människorna. Det står ingenting i Hávamál om eviga straff, och nästan inte ett enda dugg om något som ens kan tolkas som ett straff alls, förresten. Det står inte ens något om någon ”gud” – stor eller liten – man förstår av innehållet – om man läst de andra delarna av Eddan, att den som talar i första person singularis i Hávamál inte kan vara någon annan än  Oden själv, men han tvingar eller straffar inte människorna. Han ger inga budord, lagar, regler eller föreskrifter – för i sin visdom vet han redan, att vi människor kanske inte kommer lyda eller lyssna i alla fall. Allt han säger att det går oss väl, om vi följer hans råd – i den del av Hávamál som kallas Loddfafnismál upprepas detta gång på gång – och förklarar för oss att livet kanske blir lättare och behagligare för oss själva – och alla runtomkring – om vi vill höra ett gott råd eller två, men det är också allt. Oden har aldrig sagt, att vi m-å-s-t-e göra som han säger, och han hotar oss inte heller med någon evig fördömelse.

Man skall vara försiktig med vem man släpper in genom sin egen dörr, och med vad som kan finnas bakom de dörrar man öppnar, säger han emellertid.

Jag åhör hellre Odens förklaring än jesu kristis, för Odens budskap är mer gott, mer kärleksfullt och bättre än kristi budskap. Därför finns heller ingen plats för kristendom i mitt liv.

0c5df0bc4f20d058c7dfa7f356401e2f

Var försiktig med vem du släpper in i ditt eget land eller ditt eget hem. Och med vilka dörrar du själv sticker in huvudet igenom… Här behövs SUNT FÖRNUFT men inga frälsare…

Blir man SNYGG av att vara Hedning ? (inlägg från 6 Augusti 2015)

Jag fick denna fråga som ett anonymt läsarbrev häromdagen, och jag måste förstås svara oreserverat JA !!! på den här frågan. Man blir inte bara SNYGG av att vara Hedning, oavsett om man är man, kvinna eller av Lokes stam och släkte. Man blir SCHNYGG helt enkelt – och just Schnygg är ju det snyggaste man kan vara. Annan expertis har redan konstaterat det (jag rekommenderar ideella kulturföreningens inlägg här, så kan ni ju se efter själva) men sant är det. Jag tar allt en gång till igen:

 Evil-Pope-1Den fd Påven. Bilden talar väl ganska tydligt för sig själv, tycker inte ni också det ?

1743552_1200_675

Monoteist javisst. III-ååååh-ahu-akbar !

jews

No comments !

Sarah-Palin

Sarah Palin – hon e inte snygg !

images-6

Också i Svea Rike finns det sådana som gillar Muslimsk och Kristen extremism….

Avskräckande exempel – eller hur ? Men betänk nu följande: Om du inte har någon allsmäktig gud som du hela tiden ska böja dig och krypa för, ja då kommer du bli bra mycket självsäkrare, friskare i huvudet och därmed också gladare och sundare. Inte lika förgrämd och livsfientlig, helt enkelt – som alla de fula exemplar av arten människa du fått se här ovan. Och då känner du dig också vackrare…

cropped-tvqsnow

Sångerska i den norska gruppen ”Voluspá” – Hon e SCHNYGG – inte bara snygg..

inna_0

Inna Shevchenko – behöver jag säga mer ?

lofotr2

Fria, glada, lyckliga starka SCHNYGGA Hedniska kvinnor från Lofoten…

l

Det är FREJAS makt !

tumblr_mr0jcbokl21ryc4gwo1_540

Också unga män kan bliva SCHNYGGA – Om de låter sig HEDNAS !

7e2ce807f59e5a9589a81cecefb1d8c5

SCHNYGGT – men inte pråligt !

old-viking

Också gamla Hedningar är SCHNYGGA Hedningar… Vill du OCKSÅ bli SCHNYGG – Ta då genast och Hedna dig – följ denna länk…

24294-religious-hindu-woman-tattoo_large

Troende Hindu – då blir man även SCHNYGG !

p-wonderjapan-31-07

Man blir SCHNYGG av Shinto !

woman_meditating_1134341c

Även Yoga gör dig SCHNYGG

VG Avslöjar – också Norska Lutheraner har ägnat sig åt systematiska bedrägerier… (inlägg från 12 Augusti 2015)

Tidningen ”Verdens Gang” eller VG i Norge har avslöjat att också den Lutheranska Norske Kirken – som fortfarande anser sig vara ”Statskyrka” i Norge (Hur kan ett demokratiskt land alls tillåta något sådant – att kräva att landets medborgare ska tillhöra en viss religion – så absurt !) under flera år systematiskt och ihållande ägnat sig åt Medlemsfusk och flera andra grova bedrägerier, begångna emot både land och folk. Avslöjandena har kommit fram i och med det senaste Kyrkovalet i Norge.

2421882”Norske” Kirken – en sned och skev organisation, som håller på att gå HELT ÖVER STYR….

Över tre millioner valkort eller valsedlar har skickats ut, men de har gått till personer som gått ur Norska Kyrkan för länge sen, och som inte alls vill vara medlemmar. Jag citerar:

Men det viser seg at en rekke personer, som ikke er medlem i kirken, også har fått valgkort. De står altså registrert som medlem i kirken mot sin vilje. Hvor mange dette dreier seg om kan ikke Den norske kirke gjøre rede for.    (Verdens Gang, 2015-08-04)

Tidningen intervjuar Henrik Teigøyen (31) från Oslo. Han har aldrig varit döpt, aldrig varit Konfirmerad och är alltså Hedning från Födseln. Så fort han blev myndig, gick han ur Norska Kyrkan (ett mycket klokt val!) men trots att han gått ur, vägrar den Norska Kyrkan att lämna honom ifred. De har gång på gång, år efter år skattelagt honom, och på så sätt bedrägligen tillskansat sig inkomster. Henrik Teigöyen säger till VG att han skickat in handlingar för sitt utträde ur Norska Kyrkan även en andra gång, och det sägs att Kyrkan skyller ifrån sig på ”datafel” osv i sina elektroniska register.

Han är inte den ende gode medborgare som blivit drabbad. Det här påstådda ”datafelet” uppträder om och om och om igen – medan Kyrkan tillskansar sig folks pengar !

– Jeg blir veldig provosert og mener det grenser mot bedrageri. Det er rart at de får holde på sånn når andre foreninger og trossamfunn blir straffet for det samme, sier han til VG.

henrikGoda medborgare och hederliga skattebetalare i Norge frågar sig: ”Hur kan de kristna kyrkorna få lov att hålla på såhär emot enskilda ?”

VG har också rapporterat om Norrmannen Terje Forsberg, som i mer än 40 år fått sin utträdesansökan ignorerad. Gång på gång har han försökt komma ur de kristnas järngrepp. Men i år efter år har de fortsatt förfölja honom – i decennium efter decennium har de tagit hans pengar i form av skatt, numera maskerad eller omdöpt till ”kyrkoavgift”

1367721Terje Forsberg, idag 62. I mer än 40 år ett offer för de kristna…

– Jeg synes det er frekt og motbydelig. Jeg nekter å tro at kirken har så mange reelle medlemmer som de hevder, sier Forsberg.– — 62-åringen hevder selv at han kontaktet sitt lokale kirkekontor i 1970 for å melde seg ut, men bekreftelsen på utmeldingen har han ikke lenger. I 1983 ble han ved en tilfeldighet oppmerksom på at han fortsatt var medlem, og gjorde et nytt forsøk på å melde seg ut. Da fikk han en utmeldingsattest fra Den norske kirke som han fortsatt har liggende.

Kyrkan erkände alltså redan 1983 att han gått ur, men ändå tar de pengar från honom – i mer än 32 års tid. Hur kan man någonsin försvara något sådant ? VG har också gjort en undersökning ibland sina läsare, och av mer än 6200 svarande, säger 10 % att de försökt gå ur, men ej fått svar. Det betyder att det finns minst 620 offer, vars röster aldrig fått höras. 620 familjer eller hushåll, vars pengar knyckts – och ändå är det här inte slutet på bedrägerierna..

Också i Sverige förekommer fusk, som närmast kan kallas ett bedrägeri det också. Svenska Kyrkan har nämligen ända sedan 1950 -talet en mycket underlig regel om en sk ”brytpunkt” som skall infalla den 1 November varje år. Om man försöker gå ur Svenska Kyrkan – vilket alla svenskar faktiskt har en självklar rätt till – så nekas man göra detta under årets sista två månader – och får istället betala tionde och kyrkoskatt (numera falskeligen och lögnaktigt betecknad som ”avgift”) i ett helt år till...  På 1950-talet, när Kyrkoböcker och register fördes för hand, var kanske denna regel berättigad, men det är den inte längre. Ända sedan 1970-talet – dvs i mer än 40 år – har kyrkans register varit datoriserade, och det finns ingen som helst anledning till att det ska vara på det här befängda viset längre. Ändå vägrar Kyrkan att ändra sig, bara för att den ska ha mer pengar från vanligt, hederligt folk.

Sin-of-Greed-in-Todays-ChurchÄr inte all denna kristna girighet ganska Motbjudande ?

Dessutom vägrar Svenska Kyrkan att stoppa sin monopolställning för begravningar – som den har överallt i hela landet – så när som på i Stockholms och Tranås kommuner. Alla svenskar bötfälls indirekt, och får betala en särskild ”begravningsavgift” till Svenska Kyrkan, fast de fortfarande lever. Humanisterna, the Swedish Humanist Association, har skarpt protesterat emot det här bedrägeriförsöket emot vårt folk.

_nd33902akalv_97644862Hur länge ska ”Dansen kring guldkalven” få fortsätta ? Varje svensk betalar i medeltal mer än 3000 kr varje år till ”Svenska” Kyrkan. Det hinner bli mer än 250 000 kr över ett helt liv – i genomsnitt. Varför ska vi LURAS på alla dessa pengar – och vad får vi för dem ?

Bröllop, Begravningar osv är faktiskt en tjänst man köper. Kanhända det låter krasst, men tänk efter ett slag. Det finns en hel bransch med människor som heter Begravningsentrepenörer, och som faktiskt tjänar pengar på det här – liksom bröllopsarrangörer och bröllopsfotografer för den delen. Men tänk dig nu hur det är med skatter och avgifter överallt annars i samhället…

Tänk dig att du har en bil, men säljer den. Inte tar staten då ut bilskatt i mer än ett helt år extra av dig för det ? Tänk dig att du har en båt istället, men båten sjunker eller blir såld. Inte tar väl staten ut båtskatt av dig för det, och inte kräver man dig på hamnavgift, för en båt som du inte har, och som inte ens finns i hamnen ? Tänk dig att du har en hund, men hunden råkar gå och dö. Skulle du då betala hundskatt för en hund som inte finns – i mer än 15 månader efteråt ?

”Brytpunkten” måste avskaffas – liksom begravningsmonopolet.

Bedrägerierna måste upphöra, helt enkelt.

I början av 1900-talet, förresten, var kyrkan ytterst kritisk emot det här som heter ”eldbegängelseföreningar” – men numera är det helt accepterat, av över 80 % av svenskarna – att just få sig en hednisk brandbegravning eller bli bränd i ett krematorium – brandbegravningar är för övrigt en hednisk sedvänja, som förekommit i vårt land ända sedan bronsåldern… Det är faktiskt de kristna som ska anpassa sig efter oss, dvs det svenska folket – och inte tvärtom ! 35 % och mer av svenskarna är inte medlemmar alls i ”Svenska” Kyrkan – och mindre än 10 % av svenskarna har alls någon ”Gudstro” eller tror på den gamle semitiske månguden ”Jahwe” eller ”Gud” överhuvudtaget. Så varför då hela tiden betala för denne ”gud” som vi inte alls vill ha…

Funeral-Viking-by_DickseeVarför inte SLUTA BETALA för en tro som du inte har ? Och när det blir dags – gå nöjd till dina förfäder…

Om Monoteisternas ”Jungfrutester”, Jungfrufödslar och andra fall av märklig besatthet… (inlägg från 2015-10-16)

6 Oktober i år publicerade icke-statliga TV 4:s programserie ”Kalla Fakta” ett program om sk ”Jungfrutestning” vilket nu – av rabiata Islamister, Katoliker och andrai stor skala införts på svenska sjukhus och vårdcentraler. Läkare och sjukvårdspersonal av alla de slag skall nu plötsligt – på ett närmast medeltida vis – gå runt och kontrollera, om svenska kvinnor är jungfrur eller inte. Och testerna skall utföras till och med på barn, långt ned i de lägre tonåren. Hela tiden dessa Monoteistiska och Abrahamitiska tokigheter. Spelar det egentligen någon som helst roll, om en kvinna är oskuld eller inte, och varför har de tre stora ökenreligionerna hela tiden så stora fördomar eller ”Hang-ups” omkring detta med jungfrudom ?

Tv-inslaget har redan blivit mycket omtalat. Ganska snart stod det klart att vad muslimska läkare i Västra Götaland och Malmö numera håller på med, klart och tydligt strider emot den svenska sjukvårdens regler. Journalisten Ossi Carp i DN – själv av muslimskt ursprung – omtalar att vad som sker, faktiskt många gånger är ett grovt övergrepp, eftersom det sker emot de ”behandlade” kvinnornas vilja.

Socialstyrelsen har som svensk myndighet uttalat sig, och förklarat att detta är ett brott emot svensk lagstiftning. Samtidigt finns det också andra debattörer, som uttalar sig och som genast kräver att muslimska läkare i namn av ”tolerans” ska få en gräddfil in på den svenska arbetsmarknaden – och vad det leder till, har Socialstyrelsen redan upptäckt… Man kan jämföra med omskärelser på mycket små och späda barn, vilket vissa ”läkare” visat sig utföra helt utan bedövning… I Uppsala dömdes tidigare minst en ”läkare” för den saken, och miste sin legitimation, som han nu på något mystiskt sätt – antagligen i namn av ”tolerans” plötsligt ska ha tillbaka, rapporterar SVT.

Charlie-Hebdo-Covers-07

Varifrån kommer alla dessa märkliga, skränande Monoteisters krav på ”Heliga Jungfrur”, Jungfru-födslar och så vidare ? Varför dessa ständiga hang-ups, och varför är det så viktigt för dem ?? (teckning från ”Charlie Hebdo” – den franska satir-tidskriften)

Men inte nog med det.

I Stockholms Läns Landsting gjorde samtliga sju styrande partier med Folkpartiet Liberalerna i spetsen följande uttalande, som jag i egenskap av Folkpartist också skriver under på:

Vi accepterar inte så kallade oskuldskontroller i sjukvården; dessa har inget med vård att göra utan är ett sätt att kontrollera unga kvinnors liv. Tvång av det slag som TV4 visat är fullständigt förkastligt och vi förväntar oss att berörda vårdgivare vidtar kraftfulla åtgärder för att stoppa detta. Landstingets medel får under inga omständigheter användas till den här typen av undersökningar.

Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd, vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd
Karin Fälldin (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd
Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd
Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd

8 Oktober i år uttalade sig Förenta Nationernas officiella ombud i Sverige och sa, att ”oskuldskontrollerna” bryter emot de mänskliga rättigheterna, och flera FN-konventioner dessutom. Muslimska läkare inom den svenska sjukvården bryter alltså emot internationell lag, allt enligt Förenta Nationernas sätt att se, och vad som fortfarande sker helt öppet i vårt land, skadar vårt internationella anseende som nation. Också Amnesty International, Internationella Röda Korset och flera andra internationella organisationer uppges ha uttalat sig, och fördömer enhälligt Regeringen Löfvén i Sverige, som i namn av sk ”tolerans”, ”väädegjund” och så vidare låter sådant här passera. Man skriver, från FN:s håll:

Det är med bestörtning som vi informeras om dessa övergrepp som svenska vårdgivare utför på unga kvinnor och flickor. Företeelsen är förkastlig och måste omedelbart stoppas.

Ändå stod samma Löfvén upp och påstod, att han ansåg sig företräda en ”feministisk utrikespolitik” i FN, New York för så sent som en månad sedan (Vad menade han med det, förresten ?)

image

Hycklare finns överallt ! Här är en gammal STASI-anhängare till Ärkebiskop som deklarerat att hon tror på Jungfrufödsel och ”Inkarnationens heliga mysterium”. Innefattar det också transplantation av mödomshinnor i kosmetiskt syfte, och andra dumheter i den stilen ?

Medicinskt sett är alla verkliga läkare och någotsånär medicinskt kunniga personer helt ense om att det inte finns någon som helst vetenskaplig grund till att tro, att ”Mödomshinnor” ens skulle vara ett tecken på jungfrudom, och att hela denna ytterst märkliga kristna och muslimska besatthet kring ”jungfrur” osv är helt onaturlig. I själva verket rör det sig bara om slemhinneveck, som kan vara mer eller mindre öppna eller sammanvuxna. Det finns heller ingen som helst medicinsk grund till vissa religioners taktfast framvrålade krav på omskärelse av små, nyfödda pojkar, annat än möjligtvis vid allvarliga missbildningar, ärftlig gonorré eller sådant, men det förekommer knappast i Sverige nuförtiden.

Hela tiden denna Monoteism ! Hela tiden dessa katoliker och andra, som driver kravet på ”jungfrulig renhet” osv som ett sätt att kontrollera och trycka ned kvinnor på, vilket också kom fram i TV:4s program..

– Den kanske mest kända personen som enligt legenden utsatts för oskuldskontroll av mödomshinnan var Jungfru Maria, säger reportern sedan, varpå tittaren får följa med in i en katolsk kyrka i Lund.

Där intervjuas diakon Björn Hakonsson om varför Marias jungfrudom är viktig för kyrkan.
– Hon var jungfrulig. Det är otroligt viktigt med hänsyn till att hon är en bild av kyrkan. Kyrkan är jungfrulig, den kristna själen är jungfrulig, säger han i inslaget.

citat ur tidningen ”Värden idag, 16 Oktober 2015

advice-god-meme-generator-ban-sex-before-marriage-impregnate-unmarried-virgin-7ef5ed

Hur pass logisk är kristendomen ? Sex före äktenskapet ska vara förbjudet enligt Gud, men samme ”gud” lät Ärkeängeln Gabriel sätta på en orörd Jungfru… (ps Han var nog ingen ängel, eller hur flickor ?)

2007-may-14-virgin-mary-mothers-day

”Mor kära mor – du är en större åsna än du tror !” (Gabriel var ingen ängel han, och snabbt som tusan han försvann !)

JosephAndMary

”Och när Maria blivit på smällen, fick Josef ta över och vara en snäll en… Vilken man skulle gå på det här ?  ”Heliga Jungfrur” är mest till besvär. Du får ta över ungarna och pröjsa, pröjsa, pröjsa, när kvinnan knullat runt – det kallas att ”leva kristligt” – men det är INTE sunt !”

Låt oss nu byta ämne ett slag, och fortsätta i lite mer skämtsam stil, trots Förenta Nationerna, arga katoliker och annat sådant. Hur har vårt eget folks syn på det här med Jungfrudom varit ? Vad säger Hedendomen och Asatron om saken ?? De kristna och den Monoteistiska dräggen brukar ju alltid rikta ytterst fula beskyllningar emot oss Hedningar, och säga att vi är någotslags sex-galningar, anhängare av en ”fruktbarhetsreligion” (har det egentligen alls funnits någon sådan ? Vad ska man i så fall säga om bibelns absoluta krav om att ”föröka sig och uppfylla jorden” – vilket bara leder till överbefolkning, krig och hungersnöd – redan i första mosebok ser vi att kristendomen inte är något att ha…)

tumblr_npa6zucwvD1so4c7go1_1280

Jämför FREJAS roll i myterna med  Jungfru Marias – det råder ingen tvekan om vem som är en VERKLIG gudinna – men någon ”Jungfru” är hon absolut INTE !!!

I ”Oegirsdrikkja” eller ”Lokasenna” står det i den 30:e strofen skrivet om hur Loke, lögnens gud (som fortfarande gillas av ”fornsediskt” patrask och några förvirrade amerikaner) å det grövsta förolämpar Freja, med att antyda att hon snarast är ett slags ”Anti-Jungfru” dvs själva raka motsatsen till en – för säkerhets skull återger jag denna strof på originalspråk här ovan. ”Thegi thu, Freyja” dvs ”Tig du, Freja” säger Loke, och fortsätter ”Thik kann ek fullgörla” – alltså ”Dig kan jag helt och hållet” – med andra ord ”Dig känner vi mycket väl till” – ”er ath er vamma vant” – ”Det är för alla väl bekant” och så fortsätter strofen med den dräpande fortsättningen ”er hér inni eru hverr hefir thin H-o-r verit” – ”av envar, som här inne är, icke e-n var din älskare ej” översätter Erik Brate i början av nittonhundratalet, men vad Loke faktiskt säger är just ordet ”hor” – samtliga närvarande (men endast de manliga – hverr är maskulinum) har varit din horkarl – Freja har alltså legat med dem allihop.

Fortsättningen är också ganska intressant. Freja svarar med att upprepa Hávamáls ord om att tungan ofta är huvudets baneman, och att Loke bör ge sig hem, om han alls vet vad som är bäst för honom, men hon förnekar på intet vis vad han egentligen sagt, vilket bör noteras. Istället blir det skeppsbyggnadens, handelns och samfärdselns gud Njord som tar till orda, och förklarar att Freja – liksom alla unga kvinnor – väl måste pröva sig framhur skulle hon annars bli en mogen eller vuxen kvinna överhuvudtaget, om hon inte levde ut sin sexualitet ? (dock – och det bör alla kvinnliga läsare minnas – Freja är övernaturligt uthållig, och vad hon kan, förmår inte de flesta jordiska kvinnor, om ens någon. Det finns ingenting i sexväg som Freja inte redan gjort, försökt, levt ut eller praktiserat flera gånger – studera myten om hur hon skaffade sig smycket Brisingagamen, till exempel, genom att i tre nätter ligga med tre osmakliga och giriga dvärgar, som ingen annan ville inlåta sig med – sådan är den oreserverade kärleken, den kan utstå och överleva allt – men bara för att Freja kunde utstå detta, behöver ni inte nödvändigtvis gå och försöka göra samma sak, för det orkar ni inte i alla fall…)

Där har ni det definitiva svaret från Norden rörande detta med kvinnornas påstådda ”jungfrudom” som på intet sätt är något att eftertrakta, ty:

”Þat er válítit,
þótt sér varðir
vers fái, hós eða hvárs;
hitt er undr, er áss ragr
er hér inn of kominn
ok hefir sá börn of borit.”

I Erik Brates klassiska – och hittills fullständigt oöverträffade Eddaöversättning blir det:

”Föga det gör,
om fruntimmer sig
äkta män eller älskare skaffa;
men ett under det är,
att en omanlig as
kommit hit in, som barn har burit.”

Just så står det också. Det är ”valtit” eller fullständigt ointressant om en kvinna är ”jungfru” eller inte. ”Det kan ju var och en se, att var och en får något som är värd något” – och vem vill ha en jungfru i sängen förresten ? En oerfaren kvinna, som inte vet hur hon ska bära sig åt, inte har någon erfarenhet och inget kan; i sovrummet – blir aldrig någon bra hustru. Och likaså Vilken någorlunda vuxen och förståndig kvinna skulle väl ha en helt oerfaren man, en blyg yngling som bara fumlar, men inte får in den ?  För övrigt – Njord skäms då inte för sin vackra dotter, som ändå är älskad av alla och envar – men Lokes avföda däremot, ja hur är det med den ? Jo, Loke har som en kvinna framfött Hel – dödsgudinnan, ”till häften blek, till hälften blå” eller färgad som ett ruttnande lik, samt monster som Midgårdsormen och Fenrisulven, som ingen vill ha i sin närhet – och dem har han fött genom röven, på ett sätt som är ”ragr” – galet och motbjudande…

The_children_of_Loki_by_Willy_Pogany

”Lokes avföda” enligt Willy Pogany, Österrike kring år 1905 – Som synes är Loke INGEN bekantskap man bör odla… Håll er till Freja istället !

Monoteisternas odrägliga och onödiga prat om ”renhet” osv är rena löjan, det inser nog var och en.

Över hela det Germanska området, inte bara i Sverige, hela Norden utan också Tyskland, England, Baltikum och långt ner i Mellaneuropa har det funnits något som hette ”Nattfrieri-sedan” vilken noga undersökts av etnologer och andra forskare. Längst höll sig denna sedvänja kvar i Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna (där man hade en fäbodkultur) långt in på 1900-talet, och den är belagd så långt tillbaka som till Vikingatid eller den tidiga medeltiden. ”Nattfrieret” gick helt enkelt ut på, att ogifta kvinnor SJÄLV fick välja sina älskare och sitt sällskap – så många de ville ha eller orkade med – ungefär som Gyda av Hordaland, kvinnan som sa nej till Harald Hårfager av Norge, och som inte lät denne kung ens komma i närheten av henne innan han erövrat hela landet, och lagt det för hennes fötter – det tog tid, men det blev ett hejdundrande sängelag när det väl inträffade..

Harald_Haarfagres_saga_-_Gyda_1_-_C._Krohg

 Nordiska kvinnor fick själv välja vem de ville ha, när de ville ha dem och hur…

Också i Arabiska krönikor från Vikingatiden står samma sak att läsa. Hos Nordborna var det kvinnan som valde sina älskare – inte älskarna som valde kvinnan… Poeten Al-Ghazal från Andalusien i Spanien, som 845 kom fram till hovet i Hedeby och påstod att han blev bekant med den danska drottningen, konstaterade att högättade kvinnor till och med kunde ta lågättade män eller trälar till älskare om de ville, men om de blev med barn, så måtte gudarna beskydda den dumma trälen, ty denne slog de manliga släktingarna vanligen ihjäl ! Det behöver nog ingen tro – Al Ghazal är en högeligen partisk och fördomsfull källa – men ”nattfrieriet” gick ut på ungefär vad Njord faktiskt säger i ”Lokasenna” – ungdomar, som annars inte kunde träffas (alla de nordiska byarna var i stort sett ensamgårdar, eller bebodda av 3-4 hushåll) kunde bjuda hem varandra till ”lekstugor” eller för att annars träffas (nuförtiden betyder ordet ”lekstuga” något annat – men ursprungligen betydde det sång, spel och dans) och på natten kunde kvinnorna få sällskap på sängkanten av den man de valde ut för kvällen.

Avsikten var att man och kvinna skulle få bekanta sig med varandra i lugn och ro, och se om tycke uppstod – att ”ligga samman” eller ”tillsamman gå” behövde inte alls innebära sex – om kvinnan inte ville ha det – i så fall var det mannens självklara plikt att göra sitt bästa – men om den ena kontrahenten snarkade, inte kunde sova ihop med den andra eller någon form av problem uppstod under natten, så borde man snarast skrota hela förhållandet, och välja sig ett nytt… Just naturligheten var det avgörande – eller den fysiska samvaron – där avgjordes alltihop. En annan nordisk myt handlar om hur Njord skiljer sig från Skade – hon är jaktens, skidåkningens och fjällens gudinna, lika mycket som han havets och kustens – han morgon-människa, medan hon är kvälls-människa, och som nattfrieri-seden visade, så kunde det förhållandet inte vara i längden, för:

En er Njörðr kom aftr til Nóatúna af fjallinu, þá kvað hann þetta:

35.
Leið erumk fjöll,
vark-a ek lengi á,
nætr einar níu;
ulfa þytr
mér þótti illr vera
hjá söngvi svana.

Þá kvað Skaði þetta:

36.
Sofa ek né máttak
sævar beðjum á
fugls jarmi fyrir;
sá mik vekr,
er af víði kemr,
morgin hverjan már.

Þá fór Skaði upp á fjall ok byggði í Þrymheimi, ok ferr hon mjök á skíðum ok með boga ok skýtr dýr. Hon heitir öndurgoð eða öndurdís…

njord-2

”och när Njord kom efter till Noatun från fjällen, då kvad han detta:

Led är jag vid fjällen – där jag var nio nätter och fick vaka ensam – ulvar tjöt, och än mer illa tycktes mig vara svanars sång” – men då svarade Skade; ”Sova orkade jag inte – för ur säven ständigt bärs fåglars jämmer före, så att de mig väcker, när de ur skogen kommer tidigt varje morgon” (jag översätter här som det faktiskt s-t-å-r, är och skall vara, utan poetiska omskrivningar eller takt och rytm – betydelsen är det viktiga)

Skadi's_longing_for_the_Mountains

Ingen av dem kunde ”ligga hos varandra” som man sa (det var liggandet eller sovandet och inte sexet som var huvudsaken) och ingendera parten trivdes, så de fick söka sig nya sängkamrater. Ingen jungfrudom där – som synes !

Jämför denna ytterst naturliga och ömsinta skildring av två makars samliv (ja, alla vet att det skall tålamod till för att bygga ett äktenskap, och det var kanske det Njord och Skade inte hade – därför blev de också olyckliga !) med muslimernas fjanteri om att varje man i paradiset skall tilldelas 72 stycken 16-åriga oskulder, och annan idiotisk gallimatias.. Det låter inte så moget, vill jag mena. För övrigt – vilken man skulle vilja omge sig med tjattrande tonårsbrudar som ingenting kan, ingenting vet och ingenting kan lära sig – jag menar – de förutsätts ju vara jungfrur för evigt, och i så fall – vad i Hels vite skulle en riktig karl med dem till ? Nej, muslimernas paradis verkar som ett riktigt helvete, måste jag säga – som att vara föreståndare för ett slags evig gymnasieklass av odrägliga ”fjortisar” från Rinkeby, utan all ände..

300px-Virgins-cartoonNumera klassisk skämtteckning ur danska Jyllands-Posten !

8993

Varför skulle den Nordiska kvinnan genomgå ett Oskulds-test när hon kan ha det skönt med en riktig BRUDPROVARE ?

214434270_cf5ad023-1575-418b-a428-2121a8679c1b

”Marias Himmelsfärd” (som den gick till enligt en Norsk folksaga)

Jag vill avsluta detta inlägg med att be alla kristna, muslimer och övriga Monoteister kyssa mig där ryggen slutar (som de Zaporogiska Kosackerna i Ukraina sa på sin tid,) och citera något som inte är folklore, men däremot folk-lår  om ni förstår hur jag menar, nämligen en visa som kan beläggas till minst 1730 talet, och som sjungits även Österbotten, Finland och på olika ställen i Norden. Den går i all sin korthet såhär. Den kommer ur den store svenske etnologen Bengt af Klintbergs numera klassiska samling ”Fula Visboken” från 1977.

”Flicka lilla, vill du gifta dig ? / Jodå far, stor tack far  – men det ska va en bra karl och en kämpe ! / Men säg vill du ha dig en skräddare ? / Nej du far, flyg åt helvete, far ! / det är INGEN bra karl och en kämpe/ Om dagen sömmar han med nål och trå – om natten får han inte kuken till att stå / som en bra karl och en kämpe. / Men vill du ha dig en skomakare ? / Nej fy fan far ! Kyss mig i röven, far ! / Det är INGEN bra karl och en kämpe/ Om dagen sömmar han med beck och pinn / Om natten får han inte kuken in ! / Som en bra karl och en kämpe…

”Men flicka lilla, vill du ha dig EN KRONANS KNEKT ? / – Ooh jadå tack far, stor tack kära far / D-e-t är en bra karl och en kämpe !/ Om dagen slåss han för vårt hem och härd / Om natten sticker han in sitt tolv tums svärd / Som en bra karl och en kämpe./ Som en kaffekopp, Som en sockertopp / Som en humlestör, Som smord med smör / Som en bra karl, och en kämpe !/

8045810_origNej det BEHÖVS inga ”oskulds-tester” (Och med lite socker i botten, går medicinen ned ! Tänk på det, flickor…)

DN avslöjar: 17 kristna bedragare i Syriansk-Ortodox Kyrka nu åtalade… (inlägg från 2015-10-20)

Igår, 19 Okotber avslöjade Dagens Nyheter – fortfarande landets största dagstidning – hur inte mindre än 17 personer, inklusive den förre ledaren för den sk ”Syrisk Ortodoxa Kyrkan” nu åtalas för grovt bedrägeri. I flera år har de systematiskt lurat den svenska staten på minst 6 miljoner kronor, och Åklagaren Ewa Wintzell vid Stockholms Tingsrätt kommenterar till tidningen om hur den här mystiska kristna församlingens kyrka i Hallunda ”ända sedan 2012 varit ett centrum för en systematiskt, planlagd brottslighet av en särskilt farlig art”. Kyrkan – i invandrartäta Hallunda utanför Stockholm – byggdes nästan helt och hållet med bidragspengar från svenska staten. Varför skulle den alls byggas ? Behöver vi verkligen fler kristna kyrkor i det här landet, särskilt då de som bär sig åt såhär ?

stpetruspaulusnorsborgVarför tillåter vi alls en massa konstiga kristna sekter att etablera sig i vårt land, när det sedan visar sig att de ägnar sig åt Systematiskt Bedrägeri ? Varför fortsätter bidragsutbetalningarna ??

Bedragaren Halef Halefs efterträdare Roger Abraham förklarar till tidningen att ”vi bara kör på som vanligt” och att han ”är säker på att det kommer att lösa sig” trots att Rikspolissstyrelsen, Åklagaren och Domstolen uppenbarligen har en helt annan bild av den saken, och de ”omfattande och allvarliga” bedrägerier som utövats i många år. Frågan är väl varför Sverige som nation alls tillåter, att de här personerna ”bara kör på som vanligt” som de säger. Vad det här egentligen handlar om, är den pågående konflikten mellan ”Klansamhälle kontra Rätts-stat” som jag skrivit om redan tidigare. Vissa religiösa grupper utifrån håller på att bygga upp sin egen ”stat inuti staten” och vad det får för konsekvenser för hela det Svenska rättssamhällets del, börjar vi nu bli varse.

Och fallet i Hallunda är inte unikt.

Det finns även andra bedragare, som härjar i närområdet.  I Juli i år kom det fram hur ingen mindre än Ärkebiskopen i Norska Katolska Kyrkan och hans ekonomichef – vars namn mystiskt nog aldrig avslöjats i massmedia – blivit arresterad efter bedrägerier emot Norska staten och Norska folket på mer än 50 miljoner NOK. Det har bland annat rört sig om ett utbrett mångårigt ”medlemsfusk” där man lurat myndigheterna och systematiskt angett falska medlemssiffror – genom flera år.  Påvekyrkan har inte reagerat, och Ärkebiskopen i Oslo är fortfarande på fri fot. Dom skall falla i November eller December sägs det.

Hur kan man ens tillåta, att en Ärkebiskop sitter kvar efter att ha ertappats på bar gärning för grovt bedrägeri ? Ska han också ”bara få köra på som vanligt” eller vad är meningen ??

I Sverige finns en mycket märklig myndighet, som heter SST, eller Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund. Granskar man dess statistik, finner man att den har betalat ut mer än tre miljoner till den nu bedrägeriåtalade ”Östkyrkan” samtidigt som brottsutredning fortfarande pågår. Hur kan man ens göra en sådan sak ? Vad är det för sorts myndighetsutövning ?? SST ger vidare över 95 % av de mer än hundra miljoner man slösar bort, varje år till enbart muslimska och kristna samfund. Alternativa organisationer som Humanisterna eller Polyteister, och de ursprungliga religionerna i detta land, typ Asatron, får inte ett enda öre. Man fuskar öppet emot sina egna regler och bryter emot dem. SST hävdar, att ett samfund bara blir bidragsberättigat om det har mer än 3000 medlemmar. Samtidigt finner man då av SST:s egen statistik, att diverse egendomliga sekter typ ”Koptiska Kyrkan” och ”Ortodoxa Prosteriet” som inte alls har 3000 medlemar, utan bara sådär 2700 får flera hundratusentals kronor årligen. Varför sker detta ? Varför följer man inte myndighetens egna regler ?? Förekommer här ”vänskapskorruption” – och hur kan det komma sig, att flera av SST:s egna tjänstemän är kristna – i just de sekter och samfund de själva sitter och betalar ut pengar till – efter vad som påstås…

SST+logotyp_max

Vad pågår egentligen vid denna myndighet ? Säg finns där någon, som egentligen vet…

Samtidigt finns det också flera andra utländska samfund, som just fått sina bidrag avstängda, efter vad massmedia rapporterar. Vid Halmstads moské har Imam Abu Muadh kallat homosexualitet för virus i en föreläsning om barnuppfostran, och då har SST genast stängt av bidraget där, enligt vad Sveriges Radio uppger – med motiveringen att Imam Abu Muadh inte följer svenska statens värderingar. Det kan man ju hålla med om, förstås – men hur är det då med Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Hallunda ?

17 personer är under åtal för grovt bedrägeri om minst 6 miljoner, och rättegången ska just börja. Men DÄR blir ingen avstängd, utan bidragen bara fortsätter att betalas ut, miljon efter miljon, år efter år…

Kan ni stava till Korruption, svenska medborgare ? Det stavas såhär: K-o-r-r-u-p-t-i-o-n och uppenbarligen är det precis vad SST håller på med – det är i alla fall mitt omedelbara intryck…

Samma regler borde gälla för alla. Samma lagar, rent av. Men – så är det inte i vårt eget land längre…

giphyVarför tar Polis och Myndigheter inte gemensamt och stoppar alla de här mystiska ”Östkyrkorna” ?

Dagens Nyheter om det senaste kristna bedrägeriet… (inlägg från 2015-10-22)

Dagens Nyheter – fortfarande landets största Dagstidning – publicerar idag ett helt uppslag i sin pappersupplaga samt två långa nätartiklar om det senaste kristna bedrägeriet i Sverige. Se mitt tidigare inlägg här.  I den första artikeln citerar man den mystiske ”Kyrkoledaren” Halef Halef från Syriska Ortodoxa Kyrkan, som nu står åtalad för bland annat grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och urkundsförfalskning. Han hävdar att han är en god människa i själva verket – de kristnas ständiga försvar – och att han är ”generös” – då främst med svenska statens pengar, som han på olika sätt tillägnat sig. Detta skall alltså på något magiskt och kristet vis ursäkta, att han stulit 6 miljoner kronor från vårt svenska samhälle… Andra kristna samfund, får vi väl konstatera – gör inte sådant, utan håller sig inom lagens gränser.

Polisen har bandinspelningar på hur Halef Halef pratar Syrianska med en anställd på Arbetsförmedlingen i Sverige, och ger order. ”Ordna det, broder!” säger han, i kraft av det klansamhälle och den ”Stat i Staten” den här Kyrkan representerar. Och Arbetsförmedlaren lyder villigt order från Bedrägeri-bossen. Tidningen tecknar en bild av Halef Halefs verksamhet, ända sedan han kom till Sverige. Människor har spelat sjuka för att blåsa Sverige, Försäkringskassan och hela samhället på pengar. Svarta anställningskontrakt har fixats. Man har påstått att den kristna kyrkan skulle ”hjälpa” sjuka och handikappade, som sedan inte alls fick någon vård, medan den religiösa organisationen tillägnade sig alla pengarna.

Lasse Wierup, reporter på DN skriver i en annan artikel:

AF lyckades åtminstone skaffa jobb åt polisen –

– Fy fan vad lätt det är att få pengar! Det är bara att fylla i blanketterna och skriva vad man vill, ingen kollar ju.

Özcan Kaldoyo i Södertälje kan inte fatta hur godtrogna svenska myndigheter är. Som talesman för föreningen Assyrian-Chaldean-Syriac Association har han följt de jätteåtal som under senare år väckts mot landsmän inom ramen för rättsväsendets spjutspetsinsats Tore 2. Svindlande summor har betalats ut av Försäkringskassan och socialtjänsten i så kallad assistansersätttning till framträdande personer som inte alls, har det visat sig i efterhand, vårdat funktionsnedsatta människor.

DN urskuldar sig med att Arbetsförmedlingens handläggare – alla kristna och Syrianer – skulle varit ”godtrogna” och att de alltså inte alls skulle medverkat i bluffen, men Polisens bandinspelningar säger en helt annan sak. Åtalet lär pågå in på nästa år, säger DN.

Varför granskar ingen de ansvariga tjänstemännen på SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund) ute i Saltsjöbaden, som under året betalat ut minst 300 000 kronor till den här organisationen, efter vad det ser ut…

noreligiousfraud

OK – ingen – allra minst jag – förnekar Syrianers eller andra invandrares rätt till arbete eller bistånd från arbetsmarknadens myndigheter, så länge de bär sig hederligt åt. (Läs detta inlägg)

Men det blir också alltmer tydligt, att alla kulturer och religioner, som nu ska samsas i landet inte alls har samma inställning vad det gäller det här med Korruption – eller ”Vänskapskorruption” – ett ord som DN hittills inte velat ta i sin mun, men som är mycket träffande i sammanhanget. Samtidigt rapporterades för några dagar sedan om hur den kristne Syrianen Jonas Hassem Khemiri plötsligt nominerats till ”Augustpriset” – ”jag ringer mina bröder” är som bekant titeln på hans mest kända verk.

Det var precis det Halef Halef rutinmässigt ägnade sig åt, i sin kristna bedrägerihärva.

Övriga kommentarer torde vara överflödiga.

World_Map_Index_of_perception_of_corruption

Karta över Korruptionsindex i olika delar av Världen. Faktiskt ligger det Kristna Afrika, det Islamska Mellanöstern och det katolska Sydamerika i topp, vad det nu kan bero på…

Hyperbole – och den sk “Kärlekens Religion” (del 2) – inlägg från 2015-11-18

Kristendomen, säger de kristna – är en religion som automatiskt skall anses som bättre, godare och mer kärleksfull än alla andra. Utövare av keltisk hedendom eller sk ”wicca” räknas inte, om så de än bor i Italien, världens mest katolska land. Människor i Japan ska heller inte sticka upp, och tro att de är något. De är ju bara Shintoister och Buddhister, och har aldrig varit kristna mer än högst till 1% eller så, så de har alltså – enligt de kristna – ingen som helst inneboende godhet. Och Hinduer – eller Asatroende – nej de har ingen kärlek, de heller.  Så resonerar de kristna. Så tycker Monoteisterna, och det kanske inte alls är Hyperbole, som vi talade om igår. Uppenbarligen har de kristna aldrig hört talas om Freja, eller ens Frejas Kärlek, eller för den delen Lokes, även om kärleken i just hans fall är av den något mer obeständiga, eller skall vi säga lite slumpartade sorten ?

Många kristna tolkar fortfarande Bibeln bokstavligt, liksom de flesta Muslimer anser att det bara finns en bokstavlig Koran, som just måste bokstavstolkas, allt enligt vad Ivar Arpi refererade till i gårdagens SvD (se föregående inlägg).

Nu undrar jag emellertid en sak: Tänk om ”gud”, ni vet Jod He Vau He, alias Jehova, ”den gamle med skägget” eller vad han nu heter också använder sig av Hyperbole ?

bible_781625

Dvs, tänk om alla dessa guds ord, som bara måste vara för evigt beständiga, och giltiga för alla tider, och oss givna av den allsmäktige, som helt enkelt aldrig kan göra några fel – innehåller också retoriska överdrifter, eller till och med ironi, för att inte tala om liknelser och allegorier, som den allsmäktige har satt in för att stimulera vår förmåga till tänkande, eller till och med skämta med oss ? Tänk om det förhåller sig så – jag menar – vem kan motbevisa det ?

Det är för övrigt stor skillnaden liknelse och en allegori, ifall ni inte visste det.

Liknelser är jämförelser, eller analogier, ofta falska och missvisande sådana, eftersom de tar upp två eller fler helt olika situationer eller företeelser som bara har en eller annan moralisk aspekt (faktisk eller upplevd) gemensam, som vi snart ska få se. En allegori, däremot, är något ärligare, eller lite mer renhårig, eftersom den bygger på symbolik, eller abstraktioner i någon form. Också Hedendomen och Asatron rör sig med liknande centrala begrepp, ibland av ett lite annat slag, typ Kenningar eller Heiten, fastän det är poetiska termer och inte berättartekniska eller moraliska, så att säga.

Men alla moderna Bibelforskare – och alla Edda-forskare är dock helt eniga om en sak. Bibeln kan icke vara guds ord, eftersom den bevisligen är skriven av flera författare vid flera helt olika tidpunkter, och i flera helt olika historiska miljöer och situationer, bland annat. Likadant är det förstås med Eddan, eller för den delen Koranen. Hávamál, till exempel, sönderfaller i minst tre olika delar, skrivna av olika författare, säger språkhistoriker och etymologer. Delar av Gestathattr är mycket gamla, och stammar från Östnordiskt område, någon gång före 900-talet, säger forskare, medan Loddfafnismál bevisligen innehåller ord och vändningar, som måste komma från Västnordiskt, men hedniskt område sådär 200 år senare. (Bevis på att Loddfafnismál är helt hedniskt finns bland annat i strofen om hur till och med liket av en död kristen kvinna kan förorsaka en Hednisk man svåra problem)

Låt oss nu granska Bibeln på allvar, och se hur det står till med de kristnas inbillade eller påstådda ”kärleksbudskap”

B-vI46jW8AAKb6k

Några som genomskådat alltihop och kan få oss att förstå den kristna bluffen är de svenska skeptikerna Jacob Ståhle och hans drivne illustratör Fredrik Andersson (en mycket stor satiriker och skämttecknare, även om han är föga känd) vars bok ”Tokiga Bibelord” eller ”Nutty Bible Quotes” i den internationella upplagan, som funnits på nätet i flera år, och som faktiskt har en egen blog – vilken jag förstås rekommenderar ! Ni finner dem också på Facebook. Deras bok kanske kan översättas till flera språk så småningom, och de har också lovat göra en uppföljare, med roliga och lättlästa citat ur Koranen – vilket är förbaskat modigt gjort i dessa Charlie-Hebdo tider !

Köp den på Amazon.com ! Köpt den på Bokus.com ! Ta hem, läs och diskutera med era vänner !!

20140206140600-NBQ_Books_dummy_covers_ENG_SWE_72dpi_transBGRena Rama ”Kristendom Light” eller ”Bible for Dummies” ! Lär känna den glade Skägglurken Yeschua ben Yussuf, och hans lustiga budskap !

Bibeln påbjuder inte bara försäljning av självdöda djur och ruttet kött till utlänningar (läs svenskar) vilket nog är svårt att tolka annat än som en Hyperbole eller analogi, dvs liknelse. Men vad ska i så fall denna liknelse föreställa – JHVH är här mycket specifik ifråga om vad han vill, eller vad som är hans bud.

Gjorde någon sådär idag, skulle han eller hon fort komma i gräl med EU:s hälsoskyddsmyndigheter, eller FDA, The Foods and Drugs Administration i USA.

Betänk nu också följande:

Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet//. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord.
(Joh 2:15)

Nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd
(Luk 22:36)

Det finns sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta.
(Matt 19:12)
”Herre”, sade de, ”här är två svärd.”
-”Det är bra”, svarade Jesus.
(Luk 22:38)

Jesus: ”Bind honom och kasta ut honom i mörkret. Där skall man gråta och skära tänder. Många är bjudna, men få är utvalda”
(Matt 22:13-14)

51 Tror ni jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, däremot splittring. 52 För härefter ska fem i samma familj leva splittrade, tre mot två och två mot tre, 53 far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.ˮ

 Inbördeskrig. Köp av vapen. Splittring av familjer. Det är såhär ”söte lille jesus” och hans sk ”kärlek” ser ut – alltsammans är nedskrivet, alltsammans står faktiskt där – liksom piskor, kastrering och mycket annat – som Jeschua ben Yussuf faktiskt uppmanade till. Rena rama IS eller Al-Quaida, med andra ord…

binladenjesusNWPIX_450x220Jesu Kristi Bin Ladin Kyrka av Sista Dagars Skenheliga ? – Ja, mycket står att läsa i Bibeln…

Allt detta har förstås också sin historiska grund och sina historiska orsaker, om vi ser till hur det faktiskt var i ”det heliga landet” på Jesu tid…Jesus visar sig ofta svårt kolerisk eller till och med våldsbenägen som person. Han förbannar fikonträdet, när det är fel säsong. Han dödar de Gadarenska Svinen, och han brusar upp och far ut i vredesutbrott också mot de egna lärjungarna. Läs själva får ni se – textställena är inte svåra att hitta… Och detta ska vara en sk ”fridsfurste” ?

Jämför dessa bibelcitat med Eddan. Ni kan förstås säga vad ni vill om den boken också, men ni kan INTE hitta något sådant där – det lovar jag er… eller jo förresten, EN sak:

45.Bræðr munu berjaskok at bönum verðask,munu systrungarsifjum spilla;hart er í heimi,hórdómr mikill,skeggöld, skalmöld,skildir ro klofnir,vindöld, vargöld,áðr veröld steypisk;mun engi maðröðrum þyrma.

Bröder ska strida / varandras bane bli/ Systrars barn / sin släktskap spilla / Hårt är i Världen / Hordom mycken ! / En yxtid, en eggtid / Kluvna blir sköldar. / En vindtid, en vargatid/  innan världen faller / och ingen frid / skall man ge till man !

”Brothers will fight, and kill each other/ Sister´s children defile their kinship. / It is harsh in this World / Whoredom is rife ! / An axe age, a sword age / A wind age, a wolf age/ before the World falls / and no mercy or quarter shall man give unto man !”

Detta är 45:e strofen ur Voluspá, för övrigt. Forskare har klarlagt att det är den enda strof, som är direkt påverkad av kristendomen och Jesu ”glada” budskap, för Nordborna – våra förfäder – genomskådade honom ! De kristna har hela tiden strävat efter Harmageddon, Världsbranden. De vill förstöra hela vår Värld, och alla som lever i den – för att deras ”frälsare” ska komma för andra gången. Sådan är deras uppfattning. Sådan är deras tro, och deras stora ”kärlek” med sitt ”himmelrike” – på andra sidan graven… Sophus Bugge, den norske 1800-tals biskopen – som i hög grad var partisk – trodde visserligen att hela Voluspá var påverkad av Bibeln, men han har senare motbevisats gång på gång, även av senare arkeologiska fynd (mera i ämnet skriver jag en annan dag).

Ok, alla folk har sina Ragnaröks-myter, men Ragnarök ser många hedningar som ett cykliskt förlopp, en avbild av vad som händer i den Nordiska naturen varje höst och vinter, men inget mer alarmerande än så. De kristnes tro, däremot är full av mörker, demoner och djävlar, helveten som ska uppsluka de otrogna och hedningarna, och annat sådant – i evigheters evighet – amen ! Och det ska vara ”kärlek” säger de… Liksom, herre gudrun, give us a  break !

8574390_orig

 Uppmaningar till Kannibalism, och alldeles speciellt ätande av spädbarn är förresten en av de kristne ”gudens” små specialiteter. Han nämner detta gång på gång, och återkommer inte mindre än fem gånger efter varann till det ämnet, har man räknat ut. Särskilt föräldrar bland främmande folkslag, som förargat de kristnes gud, ska få äta upp sina egna barn till straff, och kvinnorna ska slafsa i sig sin egen efterbörd, alltså navelsträng och moderkaka efter de nyfödda. Hör här bara:

Låt dem dö som skall dö, låt dem gå under som skall gå under och låt dem som blir kvar äta upp varandra
(Sak 11:9)

”Vi kokade min son och åt, men dagen därpå, när jag sade: Nu tar vi din son och äter honom, då hade hon gömt undan honom” (2 Kung 6:29)

Om ni avvisar mig, kommer jag i vredesmod straffa er. Ni skall bli tvungna att äta era söners & döttrars kött!
3 Mos 26:27-29

Efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet
(5 Mos 28:57)

Ja, i dig skall föräldrar äta sina barn och barn äta sina föräldrar. Jag (Gud) skall verkställa min dom. (Hes 5:10)

CPs6ujcUsAAk-0V

Detta är vad Kristendomen handlar om – Kannibalreligion, med andra ord… Ni kan gå igenom Eddan från pärm till pärm, gott folk ! Ni kommer aldrig, aldrig hitta något sådant, eller exempel på sådana skändligheter, sådana omänskligheter som den kristne ”guden” ägnar sig åt – kanske Eddan får er att skratta, den också – eller ser ni mycket som är hyperbole, i överförd bemärkelse eller liknelser, där också – man alla dessa ständiga upprepningar till Kannibalism, som man finner i Bibeln – hur ska man tolka dem ?

De kan inte vara liknelser, för de är högst specifika… Också jesu lärljungar äcklades av kannibal-religionen, när de efter förklarandet av den sk ”Nattvarden” inte längre stod ut med att höra på honom:

Lärjungarna avskydde Jesus tydliga uppmaning. ”Ät mitt kött, drick mitt blod” (Joh 6:60)Många av hans lärjungar sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?”

____2717242_orig

Det är ju så äckligt att man kan kasta upp !

Teman som de här, förekommer inte i Eddan. Ok, Fenrisulven biter av Tyrs hand, visst – men Fenris är ett djur, ett monster, och ingen man bör imitera. Absolut ingen ”frälsare”, för i Hedendomen finns inte ens det konceptet… Kunskap, samt korrekt beteende, finns däremot. Handel med barn, unga flickor som sex-slavar och liknande förekommer liksom våldtäkt, flitigt i Bibeln. ”jesus” tog heller aldrig avstånd ifrån det här – han till och med tolererade slaveriet, och gick runt och sa saker som ”Åt den som har, ska varda givet, men till den som inget har, ja honom ska tagas från också vad han har..” Är det kärlek, det ?

177209-1ef6173f94c541a6b30abb2dc30b4d52

Slaveri och dödsmisshandel av slavar nämns flitigt i Bibeln… Hur ska det tolkas ? Texten är utformad som en lagtext, och ger inte alls utrymme för något annat än ren bokstavstolkning…

 I Eddan nämns träldom mig veterligt bara en enda gång. Det är i Rigsthula, när guden Heimdall ger upphov till olika släkten på Jorden, och först kommer till ett ursprungligt ”stenålderspar” som blir upphov till trälarnas släkte. Senare går utvecklingen vidare, emot ”karlar” och ”jarlar”. Berättelsen går att tolka allegoriskt, eftersom vad som beskrivs, är en utvecklingskedja, från primitiva kulturer av kristen och biblisk typ, till högre medvetandetillstånd och mera kunskap. Många forskare anser nu, att verklig träldom och slaveri infördes i Norden först under kristen tid – vad man tidigare hade var ”Gävträlar” – alltså tjuvar och banditer, som genom träldom tillfälligt kunde ”arbeta av” ett straff, efter att ha blivit lagligen dömda av Tinget. Sedan kunde de friges, och av Germansk rätt – och bevarade lagtexter, som går tillbaka på Biblisk tid, ser vi att det var förbjudet att skada dem. Läs i Östen Kjellmans böcker, som innehåller en bra källförteckning, om ni inte tror mig..

Varje jämförelse mellan den yngre järnåldern i Norden, kontra Bibelns samhälle och samhällssyn, visar att den senare kulturen är helt underlägsen. Alla kulturer är som bekant inte alls likvärdiga. Kulturer som tillämpar rituell kannibalism, till exempel, måste bekämpas, och utrotas från jordens yta – i alla fall om vi ska ha sådant där, som numera kallas ”mänskliga rättigheter” vilket Bibeln helt saknar. Handel med barn, till exempel, påbjuds också. I Nordens gamla ättesamhälle, fanns inget sådant. (och om ni inte tror mig – bevisa motsatsen genom att hänvisa till giltig källa, tack !)

d652afaaf96853e7a36fe0051a42fb70

Handel med barn, i avsikt att göra dem till slavar, förekommer också flitigt i Bibeln. ”Jesus” tog aldrig någonsin avstånd från slaveri…

B9r7GDFIEAAhDnw

Om två män slåss, och en kvinna försvarar sin man genom att ta skamgrepp på angriparen – något som heller inte är okänt i Nordisk rätts-skipning, befaller Bibeln att kvinnan ska lemlästas – av den man hon just försvarade ! (och det kan inte tolkas som ironi, eftersom det gäller en lagtext)

Slutligen, studera exemplet här ovan – som säger något om Bibelns och ”Jesus” kvinnosyn – en Asatrogen hedning skulle nuförtiden svara, att kvinnan i exemplet gör alldeles rätt, då hon försöker avbryta slagsmålet genom icke-dödliga vapen, som heller inte – får man förmoda ! – ger några bestående men. Men ändå straffas hon – av sin make, som hon nyss försökte hjälpa… Kristen logik !

IMG_5395L

Kanske dags att ÖVERGE KRISTENDOMEN !!

DYRKA FREJA ! (Freyja, Freya !)

ENDAST Frejas Kärlek varar !!

Ännu fler märkliga Monoteister, här hemma och i ”Daily Mirror” – inlägg från 2015-11-20

Den engelska kvällstidningen ”Daily Mirror” som jag då och då länkat till, är känd för att inte alltid skriva så värst objektivt om just Hedningar, och nu har det tydligen hänt igen. År 2010 skrev de på fullt allvar, att wiccaner i England (allt allt allt är tydligen wiccanernas fel – eller hur ?) skulle vara ”promiskuösa på sina maj-fester” och påstod att själva polisväsendet i England blivit invaderat av ”Paganer” alltså Hedningar, vilket de framställde som en ytterst negativ sak, trots att det väl knappast är konstigare med en hednisk polisman i England, än en hednisk rörmockare i Säffle ?

Och nu – efter Parisattentaten – är samma Monoteister och samma Kristna journalister ute efter samma gamla skåpmat…

En hel värld upprörs och äcklas av blodbaden på rock-klubben ”Le Bataclan” men dessa kristna – dessa kristna – vad gör nu de ?

Jo, alltihop var djävulens fel, ser ni. Djävulens och hedningarnas. De mer än 80 döda – 132 människoliv har nu förlorats totalt – var ju hårdrockare, och gjorde ”two finger salutes”. De gillade fel sorts musik, helt enkelt, och lyssnade på fel sorts band med fel sorts sångtexter – därför straffade nu Jod He Vau He eller de kristnas garanterat obehaglige och mycket blodtörstige Gud dem med att sända dit muslimska terrorister, som den ”allsmäktige” gudens rättmätiga redskap. Och hårdrockarna dog i fruktansvärda plågor, noterar man – med fyrfärgsfoton som visar hela blodbadet, helt utan respekt, allra minst för offrens personliga intergritet

Sådan är den ”sanning” som man nu får läsa i det kristna Europas kvällsspress !

Är det så vidare smakfullt eller ens hederligt, tycker ni ?

3825-LE-BATACLAN

En hel värld gråter över liken – men den kristna högern gläder sig åt pinoskriken

Samma obehagliga tendens har redan spridit sig till kristna bloggforum i Sverige. Samma rabiata tro på Satan. Samma lallande och mässande om Djävulens kraft. Samma anklagelser, som riktas emot oskyldiga – samma helt irrationella förklaringar och föreställningardet är som om häxförföljelserna eller den mörka medeltiden aldrig tagit slut !

Skribenten Daniel ”Two Cents” Forslund (från den kristna ”tankesmedjan” Aletheia – som vi Hedningar i Sverige fått mycket att göra med ) säger visserligen, att ingen människa förtjänar ett sådant öde, som dessa offer fick, men han publicerar samma osmakliga bilder, och sedan skriver han, att offren ”sjungit en lovsång till Satan” och närmast antyder, att de förtjänade precis vad de fick... Mycket mycket genomskinligt, och mycket mycket ”kristligt” i sin uppenbara skadeglädje. Osmakligt, är min kommentar – men det förvånar mig inte.

Av en religion, som hyllar rituell kannibalism eller sk ”Nattvard”, kan man ju vänta sig sådant här. Forslund citerar ett enda bibelställe, som ska ”bevisa” djävulens ondska och eventuella existens, men alla någotsånär rationellt och praktiskt tänkande människor – och även många kristna – anser att djävulen är en allegori, en metafor eller en fantasifigur, ingen reell verklighet, vilket däremot Forslund är bergfast övertygad om, efter vad det ser ut.

Att människor med sådana åsikter alls får springa lösa i dagens Sverige, är också ganska skrämmande. Vem vet vad de kan få för sig i morgon ? Kanske kommer de hopa anklagelser emot någon, och vråla att så eller så är en ”ond” människa, påstå att någon är ”i maskopi med Djävulen” och därför ska utsättas för en massa grymma och förvirrade straff, i stil med Islams ”Sharia” – fast den enda ”ondska” som finns här ligger i just den kristna religionen (jag har nyligen nämnt tonvis med bibelcitat – många många fler finns på lager – och dess föreställning om en ”allsmäktig” gud, som finner sitt nöje och sin viktigaste sysselsättning i att straffa, mörda, förnedra och slakta de som tycker annorlunda, eller ens säger emot honom.

En sak är väl debatter på nätet, eller i bloggar, men… ibland verkar de kristnas tankar liksom helt gå över styr…

maxresdefault-1

Den kristna bibeln låter profeten Elisa – som råkar vara flintskallig – be gud sända två rasande björnar från Syrien, som slaktar, dräper och stympar 42 stycken oskyldiga barn, bara för att de hånat ”profetens” flintskallighet. Kristen logik ? Havámál nöjer sig med att praktiskt konstatera, att ”mycket är gott, som gråhårsmän tala” men nämner inte med ett enda ord dessa barbariska våldsskildringar, slakt på barn, stympningar, straff, mörker och mördande, som den kristna Bibeln är full av…

Islam och kristendom fortfarande de farligaste religionerna… (inlägg från 2015-11-29)

Efter händelserna i Paris, och den svenske Statsministern Stefan Löfvéns stora erkännande om att ”Vi svenskar har varit alldeles för naiva” (fast frågan är som sagt vilka ”vi” han alls talar om”) har tydligen dagens Nyheter, fortfarande Sveriges törsta dagstidning, tänkt om. Onsdag 25 November lät man den kristna skribenten Ann Heberlein angripa Islam från kultursidorna, för numera har Heberlein äntligen insett att alla religioner inte är likvärdiga, och att en del till och med är farliga, antyder hon.

12274596_1006266156105249_7356535479202887844_nMan måste komma ihåg att kristendomen är minst lika farlig som Islam. Kristendom står bakom huvuddelen av alla massmord, folkutrotningar och väpnade konflikter i Världen

Heberlein tar bland annat avstånd från hur hon tidigare hållit islamistiska extremister i Sverige bakom ryggen, till exempel i samband med Husby-kravallerna, och Socialdemokratins hävdvunna accepterande av islams extremism, mitt inne i vårt svenska samhälle, för som hon skriver:

Jag har själv lagt den som raster över exempelvis stenkastningen mot polis och räddningstjänst i Rosengård 2009. Det vi ser nu handlar om något annat. Det som sker nu är inte ett uttryck för ett antal missnöjda och missanpassade individers känsla av utanförskap och maktlöshet. Tvärtom. Jihadisterna drivs inte av besvikelse över att de inte blivit tillräckligt väl mottagna i den västerländska kulturen och samhället. De är inte intresserade av att integreras. De delar inte våra värderingar och vill inte vara en del av det västerländska. Det vi bevittnar är ett fientligt försök till övertagande, ett monumentalt angrepp på vår kultur och vårt sätt att leva. Drivkraften är drömmen om att upprätta ett kalifat, en realisering av en islamistisk dröm. Vi är naiva om vi tror att vi ska kunna bekämpa den drömmen genom att enbart sätta in åtgärder mot utanförskap

(Ann Heberlein i DN 2015-11-25)

Problemet är bara att DN behåller sina sedvanliga kristna och Monoteistiska skygglappar. Precis som vanligt resonerar Heberlein och de övriga av DN:s skribenter från ett extremt snävt och begränsat perspektiv. För dem är ”religion” bara lika med den kristna religionen. Några andra alternativ är helt enkelt inte tänkbara för dem, och de vägrar att inse att det finns Hinduer, buddhister, Asatroende och massor av sekulära Humanister i Sverige, likaväl som i andra av Västvärldens länder. Själv tycker jag att det både är motbjudande och ynkligt, att DN aldrig någonsin kan höja sig ur det kristna träsket, eller släppa in andra skribenter än dessa.

Visserligen har Heberlein rätt när hon sent omsider inser, att islam och den socialdemokratiska politik som släppt in islam i vårt land är en fara, men hon glömmer det faktum att hennes egen religion är minst lika farlig, och genom århundraden och årtusenden skapat minsta lika många konflikter i Världen. Polyteism är fortfarande den bästa lösningen på problemet, och den enda verkliga ”naturreligion” som finns att tillgå. Det borde Heberlein och DN verkligen observera.

ProfetenMuhammedJo jo – Men vem kan tro på det ?

DN – påstått ”liberal” tidning som hela tiden gör reklam för ”gud” (artikel från 2015-05-26)

I fem år och mer – för så länge har jag skrivit på denna blogg – i olika versioner och på olika sajter – har jag följt hur Dagens Nyheter, fortfarande den största dagstidningen i landet Sverige – och en av endast två morgontidningar med något som helst anspråk på allsidig analys och förment objektivitet – hela tiden konsekvent gör reklam för kristendomen, trots att tidningen påstår sig vara ”liberal” och till och med ”obunden” vilket den absolut inte är. Katoliker och personer som Helle Klein – en fanatisk kristen, och en medlem av en mycket tvivelaktig sk ”tankesmedja” finns fortfarande bland dess fasta skribenter.

Idag dyker en Thomas Lerner upp bland dessa kristna ”snillen” – eller säg snarare ”Uppviglingsidioter” med ett bättre och mer passande uttryck, som jag nyss hörde yttras av en hednisk vän i den eviga ungdomens stad, vilken den nu råkar vara. ”Insidan” på DN lanserar nämligen en ny artikelserie, som skrattretande nog säger sig på ett objektivt sätt redovisa ”andligheten” i Sverige år 2015, och med det förstås tydligen bara kristendomens eller de Abrahamitiska Ökenreligionernas Monotetistiska perspektiv – alla former av andlighet i övrigt blir nämligen totalt bortrensade ur DN:s koncept, utom Buddhism och New Age.

Utåt sett tar sig DN:s artikel formen av en bokrecension av en viss David Thurfjells senaste verk. Thurfjell presenteras som ”forskare” vid Södertörns Högskola, och i artikeln får vi veta, att all andlighet i Sverige skall utövas som kristendom, eller i form av ”Tv program som ”Det okända” och filmer som Avatar”.

Samisk religion eller kultur räknas inte

Folktro räknas inte.

Hedendom räknas inte, och får heller inte nämnas i DN. Inte synas, inte antydas.

Landets enda ursprungliga religion och kulturella identitet måste gömmas undan, osynliggöras och förtigas. Inga alternativ får finnas till Statskyrkan, som den förment ”objektive” forskaren fortfarande pläderar för. Förtryck emot barn. Religiös indoktrinering. Tvångsmässig inskrivning i den kristna kyrkan, redan från födseln. Förtryck i olika former. Inte ens i döden, inte ens på ”kyrko”gårdarna får vårt folk lov att vara sig självt, vi ska påtvingas en påstått kulturkristen identitet – för sådant är Thurfjells och DN:s koncept.

Ändå visar undersökningar klart och tydligt, att bara 20 % av vårt folk alls tror på ”gud” – eller rättare sagt Jahve eller Allah, som denne påstått ”allsmäktige” skäggmops från Mellersta Östern skall kallas. Över 35 % av alla vuxna svenskar har gått ur den forna Statskyrkan.  Och ändå fortsätter Dagens Nyheter med sin propaganda.

Den står mig faktiskt upp i halsen.

DN utesluter inte bara Hedningar i Sverige från en svensk identitet. Samma exkluderande hållning visas också Hinduer i Sverige, till exempel, Samerna – som jag nyss nämnde – ja alla som inte genast bekänner sig till denna eviga Monoteism, denna unkna allsmäktighet och alla dessa meningslösa ökenreligioner.  Vad denna Bonnier-tidning representerar är faktiskt rena rasismen, för med verklig objektivitet och ”forskning” har den nog inte det minsta att göra, och skulle den någonsin VÅGA GÅ HEDENDOMEN TILL MÖTES, så är tidningen alltid välkommen upp på en intervju.

Jag sänker min dagstidning, och bjuder er alla godnatt. Ni som fortfarande verkligen är svenskar. Ni som inte skäms över ert ursprung och identitet. Ni som vet, att kultur och tro är något som vi alla väljer av fri vilja, och som inte räknar er själva som sämre – som herr Thurfjell och DN tydligt vill – och som också förstått, att kultur och tro inte begränsas av så snäva och ynkliga barriärer som etnicitet, eller ens släktskap och familjeband för den delen.

I dagens DN, förresten, finns också en krönika från en viss ”Anita Goldman” med budskapet att religiöst tvång och förtryck emot barn är bra. Den som pläderar för något annat, är nämligen delaktig i ett angivarsamhälle, enligt samma Fru eller Fröken Goldman. Den som pläderar för något annat ”driver nämligen en kampanj mot religiösa” – ja så lyder hennes fältrop, från det Monoteistiska och navelskådande hörn hon själv sitter instängd i.

Och ”religion” ska tydligen då endast och endast bara vara identiskt med kristendom, eller den tro just hon själv har, enligt detta oerhört kortsynta och ointelligenta synsätt DN hela tiden upplåter spaltmeter efter spaltmeter åt. Aldrig någonsin ett alternativ. Aldrig någonsin en fri debatt. Aldrig någonsin en enda replik från alla dem, som definierar ”andlighet” eller för den delen ”identitet” som något annat… Inkluderande, och inte Exkluderande, som detta ömkliga, katolska DN. Detta vrak till tidning. Men – trots allt finns det hopp:

Om bara en månad firar vi Midsommar och Sommarsolståndet. En HEDNISK fest som alltid firats i Sverige. VÅRT Sverige  – inte Familjen Bonniers…

0f464fc01f485a9862c33529feab7289

Och skulle detta nu inte räcka för er, govänner, så har jag ett litet bloggtips. Ifall min egen sakprosa syns er för tunn, för enkel, för urvattnad, kan ni ju alltid gå till 1Sigfridsson från Uppsala, denne inbitne Odinist – och läsa vad han skriver just idag..

Vi befinner oss samtliga i Striden och ingen är undantagen från deltagande i detta faktum.

Det välkänt påtvingade sveket mot Gudarna och Livet självt formade den mellantid och parantes vi fortfarande är kvar i, och är som de flesta vet eller anar så långt ställt från något önskat eller självvalt för folken som är tänkbart här i Odins ägda värld. — — Någon hänsyn finns sedan länge inte kvar att skänka vår världs fiender och det har inte heller framkommit några förmildrande omständigheter i Striden. Det vi övertydligt ser, och sedan hundratals år tillbaka har tvingats åskåda är; ”Den brända jordens taktik”; en plundring, ett utnyttjande och en hjärtskärande förnedring av samtliga våra samhällen och kulturer vilka ställts under ett manipulerande vilket övergår förståndet hos flertalet. I första hand har Europa och ”västvärlden” varit, och är fortfarande, onekligen mest utnyttjat och samtidigt det starkaste vapnet för fienden att parasitera på; att nedbryta och vända mot våra andra kulturer i vår värld.— —

Denna världs förnedring kan svårligen bli mycket värre. Fienden har i förväg; innan den nya tiden inträder, inbillat stora delar av världen att de är deras ”vänner” och ”hjälpare”. Givetvis är de i fullt medvetande över att om folken visste att Gudarna existerade så skulle deras tid här vara slut. Och det är just detta nämnda faktum fienden ständigt strävar efter att dölja och söker att hindra nå det allmänna medvetandet. Det hela har nu så länge pågått och har så långt blivit genomfört att det har likt ett accepterat fel lämnats i fred som varande övermäktigt; detta oaktat faktumet att det endast leder fram till den degeneration och dess medföljande genocid vi alla tydligt kan iaktta. Att någon ens för en sekund kunnat sätta någon som helst tilltro till fiendens löjliga historier och smutsiga icke-läror bevisar världen något ofrånkomligt; mänskligheten är fullständigt maktlös utan Vetandet: Kunskapen om Gudarna.

— —-

Allt detta är till ett tillfälligt understöd för deras tre sjuka huvudläror i formen av s.k. ”monoteism”, vilket som bekant formar en extrem sinnessvaghet. (Det är fullständigt inbegripet att de ändrade ordens dolda och ursprungliga betydelser i den löjligt simpla koden de falskt gömmer sig bakom är medräknad. I vanlig ordning har de parasiterat och i stort sett förstört våra språk till detta onödiga och smutsiga ändamål. För att inte undgå att nämna det omogna manipulerandet av våra andra språk.) Nåväl, denna alltför skenbara intelligens vilken endast kan stjäla och utnyttja, därefter göra de redan tanklösa och veka till fullständigt okunniga är redan hatat av stora delar av världen, men långt ifrån tillräckligt hatat ännu. Fienden har alltför enkelt satt sig över och kontrollerat dessa slagna och tömda på vett i sinnet efter sitt behag. Men, det är faktiskt nära sitt slut nu.

– Signaturen 1Sigfridsson, fotograf och poet, 2015-05-25

”Usch Usch Usch för Kd och Ebba Bush” – Dan Johannesson, den Hedniske läkaren. (text från 30 april 2015)

Här och där i vårt land finns ännu män som står upp för Hedendomens sak, och som väljer att slåss för Humanismens ideal, och ett fritt samhälle, som inte får styras av kristendom, islam eller annan Monoteistisk bråte. En av dessa män, som varit aktuell på sistone; är Verksamhetschefen Dan Johannesson vid Länssjukhuset i Kalmar. I veckan gick han ut på Facebook och meddelade att hans sjukhus numera vägrar att behandla kristna. SVT, den nästan allsmäktiga Statstelevisionen, har redan haft ett reportage om saken.

Därmed avgår han också som Verksamhetschef, men stannar kvar vid sitt sjukhus och fortsätter att arbeta som läkare – precis som han alltid gjort – för att tjäna folk och land. Det är ett modigt, patriotiskt beslut. Dan Johannessons ensamma protesthandling kommer förstås inte som en blixt från klar himmel, utan som ett svar på hur KD, de såkallade Krist ”Demokraterna” (Hur kan man ens kalla sig demokrat, om man är kristen ? De kristna tror ju på en allsmäktig gud, som skall styra över allt och alla. Hur kan man någonsin jämföra sådana feodala föreställningar med Demokrati ??) med sin nyvalda Partiordförandeska Ebba Busch Thor i spetsen (i fortsättningen kommer jag att omnämna henne som Ebba Busch eller Usch, eftersom jag inte vill vanhelga Tors namn) uppmanat vårdpersonal i Sverige att vägra kvinnor abort, och på annat sätt hotat att förstöra liv och hälsa för medborgarna i vårt land, enbart för att de inte ställer upp på ”kristna värderingar” som det kallas, alltså fanatiskt abortmotstånd av amerikanskt, högerkonservativt snitt.

Slutligen fick alltså Dan Johannesson, läkare sedan många år, nog av alltsammans; eller hur de kristna hela tiden försöker bestämma över oss andra, och till och med lägga under sig samhällsviktiga funktioner, som exempelvis sjukvård, åldringsvård, socialvård i stort, samt en massa annat – saker som inte borde få skötas av religiösa samfund, och områden där man inte kan tolerera, att sådana människofientliga ideologier får makt eller inflytande.

lakare-0-jpg

Och på det viset är Dan Johannesson också just Hedning, även om han så vitt det är känt för mig inte sagt någonting om sina religiösa preferenser i övrigt. Inga kristna är längre välkomna på hans sjukhus, har det sagts – men detta uttalande får man förstås ta med en nypa salt.

Det var nämligen Hedniska Kulturer som skapade Humanismen och därmed också den första Läkaretiken, och det är mycket viktigt att komma ihåg. Redan 500 år före kristus fanns Hippokrates, han som först nedtecknade den Hippokratiska Eden, även om den sannolikt funnits i flera versioner innan dess, och vad nu klinikchefer eller verksamhetschefer, läkare och vårdpersonal över hela Världen angår, känner de flesta av dem helt säkert till den – Dan Johannesson i Kalmar är därvidlag inget undantag, det är jag nästan helt säker på.

Enligt Hippokrates ed får en läkare aldrig någonsin skada människor, eller äventyra deras hälsa. Han skall också behandla alla sina patienter efter bästa förmåga, och aldrig göra skillnad på fattig eller rik, eller på människor av olika ras eller religion. Han skall aldrig ge gift, ge sk ”aktiv dödshjälp” eller medverka vid tortyr, till exempel genom att förbereda offren, eller kurera dem om han vet att de utsätts för fler övergrepp – och i en del tidigare versioner – abort var redan i antiken en omstridd fråga – inte heller ”ge fosterfördrivande medel” (något som förklaras av att till exempel Idegran, Taxus Baccata på Latin, har en mycket smal ”terapeutisk marginal” – och att risken att framkalla allvarliga förgiftningar och en lyckad abort med Idegran eller exempelvis Sävenbom som medicin är mycket, mycket smal. De germanska stammarnas Völvor och Godar kunde en gång i tiden använda sådana medel med lyckat resultat, men Hippokrates nere i Grekland fann det klokast att avstå). Den Hippokratiska Eden förnyades och omformulerades faktiskt också under hela antiken med fler tillägg, alltefter hur de hedniska civilisationerna utvecklade sig emot allt högre och högre höjder, som kristendomens förespråkare aldrig någonsin nådde, mer än först möjligen på 1800-1900 talen.

Redan Dioskorides, skapare av den romerska fältläkarkåren, och något av ”Surgeon General” eller Chefsläkare för den romerska armén, gjorde ett tillägg om att läkaren också skulle hjälpa motståndarsidans soldater, och ge dem lika bra behandling som de egna styrkorna – i mån av tid. Detta hände minst 1500 år före skapandet av Röda Korset, och också FN och de flesta moderna länders väpnade styrkor har numera tagit med de här tilläggen till Hippokrates, i form av det som vi numera kallar Geneve-konventionen.

1269660_1200_674

Utan Läkaretiken – skapad av Hedningar – vore katastrofsjukvård eller sjukvård i krig helt enkelt inte möjligt.

Dan Johannesson är en man som följer sitt samvete – och det tycker jag som Asatroende att han bör hyllas och ihågkommas för. Det är i ljuset av detta hans uttalanden bör ses, liksom vad gäller mina egna.

Vi är goda patrioter, helt enkelt; och medlemmar i ett slags motståndsrörelse, även om vi just inte har några politiska mål, mer än mänsklighetens allmänna bästa. Dessutom har motsatsen redan hänt i andra länder – dvs att Hedniska patienter nekats vård på kristna sjukhus, exempelvis på Irland och i Storbritannien, alltså till Sverige närapå angränsande EU länder.

För tre år sedan berättade jag på den här bloggen – i ett nu borttaget inlägg (jag har inte plats nog att spara alla!) om den hinduiska kvinnan Savita Halappanavar, 31 år gammal, som dog av blodförgiftning därför att de katolska läkarna på Galways Universitetssjukhus nekade henne vård, just med motiveringen att hon inte var kristen utan hedning. När hennes man, Praveen, då 32 år, kom till sjukhuset för att vänta sig tillökning i familjen, var hon redan döende; och fast han bad de kristna om hjälp, lät de hans hustru dö i hemska plågor. Hennes död har utförligt beskrivits av The Guardian och flera andra Engelska tidningar.

savita_abortion_350_112012083524

Sedan dess lär man i Irland och England ha upptäckt minst fem fall, där kristna läkare låtit just hinduiska kvinnor dö, enbart därför att de tillhört just en ”hednisk religion”, och därmed räknats som ”sämre människor”. Brottet emot Läkaretiken och Hippokrates ed är fullständigt uppenbart, och med tanke på hur stark debatten i andra länder varit, där självbelåtna katolska biskopar och till och med Påven har uttalat sig, och sagt att det är rätt att ta livet av unga kvinnor bara för ett enstaka ofött fosters skull (detta är ju faktiskt – till syvende och sist – vad debatten handlar om ) tror jag inte ens att en Verksamhetschef i Kalmar, dit den kristna tok-högern redan kommit kan vara omedveten om detta.

Jag kan självfallet inte bevisa, att det gått till på det här viset – men Dan Johannesson kan ha fått Hedniska Tankar helt enkelt – och hans tanke är nu den, att vi en gång för alla måste göra slut på kristet inflytande i hela vårdapparaten, eftersom vi annars inte vet hur det slutar. Tänk på diverse småländska sekters vägran att ge blodtransfusioner till barn, och annat i den stilen – saker som redan hänt i vårt land – och fortfarande händer.

Själv anser jag faktiskt att vi till och med borde gå ett steg längre än så. Kristna sekter har inte i politikens värld att göra. Inga muslimer heller, ja inte någon religion. Sharia-lagar, krist”Demokrater” och liknande har inte i vår Riksdag eller vårt Parlament att göra, helt enkelt – de ska inte vara där ! – och om Ebba Usch, eller vad nu än hon må heta samt hennes Småländska, Småsinta anhang fortsätter sin marsch emot valurnorna, finns ändå ett sätt att protestera emot dem.

I morgon är det första Maj, vilket kanske också bör ihågkommas. Det finns också annan och betydligt beskare medicin, som exempelvis ”blypiller” (vilket sagda Ebba Buschs allra värsta anhängare en dag kan få smaka – i alla fall om de fortsätter )  men det är en lösning som inte heller står i överensstämmelse med Hippokrates Ed eller någon Läkaretik, även om vi svenskar numera lever i ett mycket sjukt samhälle. Därför är det heller ingenting jag förespråkar, lika lite som idegransdekokter.

Men jag tror på alla de, som har sundare, vettigare, friskare och bättre ideal än alla muslimer och kristna, och de som likt Dan Johannesson följer sitt samvetens väg, ända till slutet.

3e1462fcf1bc3a42645e5471f9ef4497

Dagens Hedniska Tanke: Varför skulle den allsmäktige skapa en Djävul ?? (text från 26 Augusti 2015)

Här ett litet inlägg från den amerikanska serien ”The Atheist Pig” vars sajt jag tidigare recenserat i denna blogg. Jag tycker faktiskt frågan är värd att ställas. Betrakta kristendomens och andra monoteistiska religioners ständiga insisterande på att det skulle finnas en allsmäktig gud. Kan det stämma i verkligheten ? En sådan föreställning är inte logiskt försvarbar.

Som den svenske Humanisten (och Humoristen !) Tage Danielsson en gång sa: ”Om den kristne guden ens finns – varför skulle han i så fall vara så dum att han skapade Hedningarna ?”

image7-1024x768

Först skapar den allsmäktige alltså Djävulen eller Satan, enligt Bibeln dessutom i en orms gestalt, och först när det är färdigt människor. Människorna förutsätts dessutom vara skapade med fri vilja, och när de sedan väljer fel – vilket den Allsmäktige borde ha räknat ut, eftersom han också påstås vara Allvetande, STRAFFAR den allsmäktige sina egna skapelser med att skicka dem till helvetet, och den Djävul eller Satan han själv nyss skapat.

Men varför det ? Vad finns det för logik i detta ?? Om den allsmäktige nu också är allvetande, och därmed smart, borde han då inte ha förutsett, att hans egna skapelser skulle sätta sig upp emot honom ?

Njuter Jehova-1 eller ”gud” av att straffa människorna eller erfar han sadistisk glädje därvid, eller vad är meningen med det hela ??

9205553_orig

”There is war in heaven”

Antag nu att tillvaron är beskaffad på ett helt annat sätt, och att vi inför POLYTEISM istället. ”There is war in heaven” för att välja ett engelskspråkigt, men välbekant uttryck.Då är världen inte längre svart eller vit, för där Kristna och andra Monoteister hela tiden ser ett svartvitt foto, ser vi Hedningar och Polyteister tillvaron i färg, och med djup dessutom – och inser att det finns fler dimensioner än bara ondska och godhet.

eyeKristendom och Islamism är en sjukdom, ungefär som färgblindhet – att inte kunna se tillvarons olika dimensioner eller fler värden än bara plus och minus

Antag att den allsmäktige inte alls finns, eftersom han för det första inte alls k-a-n finnas, och att tillvaron hela tiden är sammansatt av en rad olika influenser, styrande krafter eller makter, som inte alls samarbetar eller samverkar, utom i högst tillfälliga kombinationer. Polyteism är ett mycket rikare och mycket mer sammansatt andligt alternativ, eftersom man skulle kunna hävda att

A) vad vi kallar ”gudar” bara är naturkrafter som åska, vinter eller vind, och att ”Asatron är en naturreligion” som helt följer naturens, naturvetenskapens och fysikens lagar i vår Världsdel (Norden och Nordeuropa) och att den därför är den enda naturliga religionen eller andligheten för oss som lever och verkar här

eller

B) vad vi kallar ”gudar” är Jungianska arketyper med ett annat ord, högst allmänmänskliga föreställningar som finns och funnits i alla tider och alla kulturer, djupt inne i oss själva. Om detta är sant, så skulle det gå att utöva Asatro eller annan Polyteism överallt i Världen, och i så fall är Asatron inte begränsad till en viss geografisk miljö, kulturkrets eller etnicitet (Universalism, med ett annat ord)

eller

C) vad vi kallar ”gudar” är vad som kallas Egregorer, eller föreställningar i det kollektiva undermedvetna hos en hel grupp människor, en specifik kulturkrets (med en viss geografisk utbredning) eller ett folkslag, och dessa föreställningar faktiskt har konkreta fysiska krafter eller orsakar fysiskt påvisbara verkningar i den normala verkligheten – om än i begränsad form. Ifall detta är sant, så är Asatron kanske kopplad till en viss etnicitiet, eller i varje fall vissa språk och vissa kulturer

eller

D) Gudarna finns faktiskt, och Polyteisterna har haft rätt hela tiden.

Oavsett om du väljer att se på det här med Hedendom enligt A, B eller C och till och med D här ovan, så stämmer Polyteismen oändligt mycket bättre som förklaringsmodell till verkligheten än Monoteisternas fullkomligt idiotiska föreställning om en allsmäktig, allvetande och dessutom allgod gud. I den kristna skapelseberättelsen – som åtminstone några vilseförda individer påstås ta som bokstavlig sanning, säger den allsmäktige ”Adam, var är du ?” och kan inte ens se sin egen skapelse, när denne sitter gömd bakom en buske. En gud som yttrar sådant trams, kan inte vara allvetande alls, och därför inte allsmäktig – tvärtom måste han vara otroligt begränsad.

Vad skaparen till ”The Atheist Pig” gör i sin serie, är egentligen bara att ta upp ett särfall av vad som kallas ”Teodice-problemet” eller grovt formaliserat ondskans problem, kontra kravet på gudomlig rättvisa. Om den allsmäktige också ska vara allgod, varför skapar han då djävlar, demoner och eviga straff, och utsätter människorna för dem, bara därför att han försett dem med en fri vilja, och de sedan visar sig olydiga ?

Inte sedan Epikuros, den hedniske filosofen från 300-talets Grekland bevisade att hela tanken om en allsmäktig gud är fullständigt fel, har en endaste enda kristen filosof lyckats lösa problemet och svara på frågan. Varken Leibnitz, Descartes, Brian Davies eller någon annan har någonsin löst teodicens problem – och därför är det enda logiska, enda tänkbara följande: Förpassa Monoteismen till den historiens sophög där den hör hemma, och låt oss utveckla en bättre, sundare och friskare kultur på hedendomens grund…

12577-20080105150124

Redan på 300-talet före kristus hade Hedniska filosofer bevisat, att en allsmäktig, allgod och allvetande gud inte existerar, och inte kan existera. Sedan kom islam och de kristna, och störtade hela världen i kaos och mörker. Tänk så mycket gott och vackert mänskligheten hade kunnat skapa, och tänk så långt vi hade kunnat utvecklas, om det inte varit för all denna förbannade Monoteism…

 

Dagens Hedniska Tanke: Det där med ”Förlåtelseläran” (inlägg från 2016-04-16)

Idag såg jag ett intressant uttalande på en kristen blogg jag brukar läsa. (Ja – kära läsare – jag vet – fastän Hedning och Asatroende läser jag ibland kristna bloggar, det skadar nämligen inte att ha kunskap om vad motståndaren ämnar företa sig). Såhär stod det, med stora bokstäver:

”Den som förlåter av kärlek, går med på att dela konsekvenserna av den handling som begåtts…”

Detta låter nästan misstänkt Hedniskt, anser jag. Detta är i varje fall något helt annat än bibelns utsaga om att man ständigt ska vända andra kinden till (och därmed få en smäll till !) eller förlåta sjuttio gånger sju – vilket inom parantes en gång i tiden gav upphov till en filmtitel, den svenske regissören Vilgot Sjöman gjorde en film med titeln ”491” vari man såg Lena Nyman knulla med en hund, bland annat – och filmen ställde som helhet den i sammanhanget relevanta frågan, om man kan eller ska förlåta vad som helst...

I och för sig tycker jag inte det är något fel alls med förlåtelse i vardagslivet, eller förlåtelse av småsaker. Någon gång förlåter jag även stora saker – eller saker som folk vanligen betraktar som allvarligare. Otrohet inom ett förhållande, till exempel – det kan jag faktiskt förlåta – när det gäller vissa kvinnor, om inte annat därför att jag älskar dem. Jag antar att åtminstone några bland den kvinnliga delen av mänskligheten ser situationen på samma sätt – det finns kvinnor som förlåter sina äkta män, makar eller ”typ motsvarande” bra mycket, och detsamma gäller förmodligen också en hel del föräldrar i förhållande till sina barn, eller barn i förhållande till sina föräldrar.

98839d442c6d9850d94f47f6e49b1839

Endast Frigg, gudamodern, hon som spinner molnen på himlen och som är tiotusentals år äldre och hundratusenfalt mäktigare än någonsin de kristnas Aviga Maria kan verkligen förlåta allt, eller nästan allt, men vi vanliga dödliga klarar det nog inte, av den mycket enkla orsaken att vi inte är några gudar eller helgon. Men också Frigg har sina gränser. Mordet på Balder, till exempel, kommer hon aldrig någonsin förlåta, och heller inte glömma – och detsamma gäller om ”Friggs andra sorg” som inträffar vid Ragnarök.

Och för övrigt – gör vi inte oss själva och alla människor omkring oss en stor otjänst, ifall vi godvilligt bara förlåter, förlåter och förlåter allt, i det oändliga ?

Min gamle bataljonchef sade en gång till mig såhär, angående otroheten och kvinnorna:

”En gång är ingen gång, och två gånger är också ingen gång – Men tre gånger, då ringer djävlar i mig en gong-gong !”

Han var en klok man och syftade närmast på sin egen hustru, tror jag mig veta – men än har han inte tagit ut någon skilsmässa, för den tredje gången har inte inträffat. Lycklig är den karl, som kan leva så !

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Gong_hangend_in_een_standaard_onderdeel_van_gamelan_Semar_Pagulingan_TMnr_1340-13”Three strikes and you are out” går kanske att tillämpa som princip, även i vardagslag.. ?

Det går inte att förlåta vad som helst, och förmodligen skall vi inte göra det heller. Antag att du som förälder skulle överse med precis allt, och lät dina barn springa omkring vind för våg, precis som de ville ? Vad skulle då hända till slut, tror du ? Jag kan minnas ett blot för något år sedan, då jag dessvärre hade med ”fornsedare” och slika element att göra. Vi skulle åka hem med 47:ans buss, och den person som skulle föreställa ”Gode” – utan att ha något egentligt ”Godord” eller Godkännande (nej, det stavas inte med ett extra e – ni måste lära er att tala svenska !) var synbarligen påverkad (som det brukar stå i polisrapporterna) liksom hans hustru. Och deras barn sprang verkligen omkring hursomhelst, skrikande och vrålande, upp och ned för hela bussen.

9532-buss-47Inte heller här ska du förlåta din nästa precis allt…

I höjd med den optiska telegrafen vid det Tekniska Muséet i vår huvudstad, stannade busschauffören tvärt, och vägrade blankt köra en enda meter längre. Själv hade jag inte ingripit, eftersom jag ansåg att det faktiskt inte är mitt jobb att ingripa emot någons fullkomligt odrägliga, drägglande ungar. Endast med svårighet agerade ”goden” (säg snarare ”fulen”) och till sist kunde vi fortsätta färden. Vad vill jag ha sagt med det här ? – En hel del, antar jag.

För det första: Inlåt er inte med ”fornsedare”, falska vänner eller dåliga människor överhuvudtaget. För det andra: Småbarn, barnsligheter och religiösa ceremonier (oavsett vilken religion det är fråga om) har inte med varann att göra.

Jag har redan skrivit minst fyra inlägg, tror jag – om hur man skall uppföra sig i ett Gudahov, eller under ett blot och en ceremoni – För om du var i en kristen kyrka – inte skulle du väl låta dina egna barn springa fritt omkring och snora, snörvla eller skrika – smeta snor på altare och krucifix, sparka omkull kistan vid någons begravning eller störa någons bröllop ??

Nej, där ser du !

Och nu förstår ni också, kära läsare – varför jag inte medverkar vid ”fornsediska” Blot eller annat sådant längre. Jag sänker mig inte till den nivån, helt enkelt, och jag förlåter inte sådana människor heller – mitt tålamod med dem är definitivt slut efter ett ganska stort antal år, men jag tror däremot på det här som kallas tålamod och mänsklig värdighet i och för sig. En annan Asatroende har uttryckt det som följer:

fafcb7cf58205a6c5bee39a7ad38066c Vissa saker kan förbättras, andra inte. Antalet skitstövlar i universum är tyvärr oändligt, så ingen av oss kan tyvärr hugga ned dem allihop, även om vi faktiskt borde..

Det finns en gudinna inom Asatron, som kan lära oss följderna av det här med överdriven förlåtelse. Det är Sigyn, Lokes undanskuffade och tillbakaträngda hustru. Freja kan lära oss om den vanliga, vardagliga förlåtelsen – den som hon visar Loke i Lokasenna, när han kallar henne vid de fulaste namn. Freja svarar inte ens på tilltal, den gången, förmodligen därför att det Loke säger ligger ganska nära sanningen, eller i varje fall framstår som sannolikt – annars vore det ju ingen förolämpning… Freja låter sin far Njord svara för sig istället, och vad Njord säger om Loke, är däremot ordagrann sanning, vilket förtjänar att ihågkommas…

tumblr_npa6zucwvD1so4c7go1_1280

Men jämför detta med Sigyn – Hon får inte ens vara med vid gudarnas gille, den gången, utan får snällt vara hemma och sitta vid spisen, tills Loke behagar komma hem. Han har vid det här laget bedragit henne tusen och en gånger, till och med med Svadlifare, Asagrådsbyggmästaren Mundlifares häst, då Loke fött den monstruösa Sleipnir som resultatet av en hård hästkuk i röven, rätt och slätt. Ändå finner sig Sigyn lydigt och snällt i alltihop – och vart det till slut leder henne, vet vi…

 

_0173, 2008-02-15, 14:37 , 8C, 3638x4391 (1776+1768), 100%, 412E BetterLig, 1/60 s, R53.4, G41.3, B53.5

Sigyns hårda lott – så får hon sitta tills Ragnarök !

Sigyn är den perfekta offerhustrun, eller själva symbolen för alla de människor som borde lämna sina förhållanden bakom sig, men som ständigt säger saker som ”Nej men vi kan väl hålla ihop för barnens skull”  ”Hon är ju ganska trevlig på söndagarna!”, ”Han slutar nog knarka så småningom !” eller rent av ”Det är mitt eget fel att jag fick stryk – jag värmde ju inte maten !”  för när Loke är full, och kommer sent hem, är han som vi alla vet inte god att tas med… Så var det inte tänkt att vara från början, och visst är Sigyns kärlek god och ädel, men den leder henne också ned till Hel, och det värsta och allra understa helvetet… ”Detta är kärlekshatet, och det är av underjorden!” skrev en gång August Strindberg, i en liknande situation…

loki_and_sigyn_ii_by_noodlesayyeah-d5b9y3dTill att börja med verkade Sigyns liv nog så trevligt, men slösade hon sin kärlek på ovärdiga ?

Skades roll i Sigyns historia känner väl också de flesta av er till. Det är Skade som förvandlar Lokes söner Nare och Vale till vargar, och låter dem sönderslita varandra. Så binds Loke fast vid klipphällen med sönernas tarmar, och Skade hänger en giftorm över hans ansikte. Detta gör hon såklart som en hämnd för sin far, Tjatse, men kanske också av andra orsaker. Sigyn drabbas också mer än andra av Skades hämnd, och man kan fråga varför hon är så grym emot just Sigyn, som egentligen inget ont har gjort, utom att vara naiv och troskyldig.

Svaret är, att Skade anser att Sigyn ger de andra Asynjorna och Gudinnorna dåligt rykte. Hon uppför sig inte som en kvinna skall, enligt Skades mening, eftersom hon låter Loke trampa på henne, om och om igen. Skade – som är självständigheten personifierad – och ju skilde sig från Njord på grund av vad som egentligen kanske var en småsak – är allt som Sigyn inte är. Hon är Sigyns raka motsats, vinterstormen istället för tövädret. Men – allt det där har jag redan skrivit, sagt och förklarat i andra inlägg här.

För att summera så är förlåtelse nog bra, men det är inte en egenskap som ska överdrivas. Vissa saker bör man inte, kan man inte och skall man nog inte förlåta. Sådan är den bistra sanningen – rolig är denna sanning kanske inte – men nödvändig ändå !

Efter Orlando-massakern: De kristna står på Mördarens sida… (inlägg från 14 Juni 2016)

Det är bara att konstatera vad jag skrivit för två inlägg sedan: Det är de kristna, lika mycket som de extrema islamisterna, som ligger bakom massakern i Orlando. Humanistbloggen redogör idag för hur Stanley Sjöberg, den kände svenske pastorn, ställer sig på mördarens sida,  och flera andra refererade exempel (tre stycken) på hur de kristna applåderat alltsammans, kan läsas också i Patrik Lindefors personliga blogg.

Muslim BrotherhoodDe kristna och IS – tillsammans hjälps de åt – ja de kristna och IS – de sitter i samma båt” (lite fritt efter Ebba Grön)

Den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU konstaterar via sina legitimerade juridiska ombud att den kristna högern i USA faktiskt är direkt ansvariga för att ha piskat upp den hatstämning som den muslimske mördaren blev influerad av. Läs mera på länken här.

Svaret på hur man förebygger religiöst våld är också mycket enkelt. Låt oss bekämpa Monoteismen och istället införa Polyteism överallt, i hela Världen.

Finns ingen föreställning om någon straffande, allsmäktig Gud, så försvinner också det religiösa våldet emot kvinnor, till exempel…

jNipL

Typexempel på hur den kristne Guden agerar ! Han säger sig älska oss, och ska vara allsmäktig. Lyder vi inte, får vi massor av stryk – och hamnar i helvetet !

12793117114_05e10bbdac_b

Emot detta kan vi ställa Frejs och Gerds gränslösa kärlek i Midsommartid… De fördömer ingen, och ger inga befallningar !

”Gud” är avslöjad ! Kristna böner hade INGEN EFFEKT mot ”Hurricane Mattew” (inlägg från 16 Oktober 2016)

Hurricane Mattew, det senaste ovädret i Karibien och Södra USA, har som bekant drabbat Haiti mycket hårt. Hjälparbetet efter jordbävningen där 2010 (som krävde mellan 50 000 och 200 000 döda – ingen vet säkert, därför att adekvat statistik och en någorlunda kompetent regering på Haiti fullständigt saknas) har aldrig lyckats, och redan före den senaste tropiska orkanen drog in över ön, satt sådär 50 000 människor i tältläger, utan något adekvat skydd alls. Mer än 1,7 miljoner människor är nu i behov av hjälp, men FN erkänner att mellan 2010 och 2016 nådde bara 5 % av de pengar som samlats in för Haiti fram, och 95 % av alla de insatser som Världens regeringar och olika hjälporganisationer gjort, rann fullkomligt ut i sanden – till ingen nytta alls.

Haiti lär också vara en av de mest kristna länderna i Karibien och Världen. Uppenbarligen hjälper inte ”gud” befolkningen där det minsta. Kristendomen lär nu också vara Afrikas vanligaste religion, men Afrika fortsätter vara den Världsdel av alla, där människorna har lägst utbildning, störst sociala problem och lägst levnadsstandard. Detta brukar gå hand i hand med kristendom, och liknande Monoteistiska villfarelser.

Nu hotar ett nytt världsomfattande utbrott av kolera. Koleran är redan endemisk på Haiti, och i dagens globaliserade Värld kan den mycket lätt sprida sig i cirklar därifrån. USA ligger närmast på tur, och så får vi väl se om man kan hindra sjukdomen den här gången, eller inte. En sak kan vi i alla fall enas om: Kristen religion och kristna böner har inte hjälpt befolkningen på Haiti det minsta, och inte heller hjälper kristet bönerabblande de fattiga någon annanstans i Världen.

Möjligen får de kristna bönerna de kvarvarande kristna att mista sin verklighetskontakt, eller så känner de sig tillfälligt bättre för stunden – men emot Kolera och Naturkatastrofer, hjälper den kristne ”Guden” inte alls – lika lite som tro på Allah eller JHVH-1. Man har redan länge känt till att det är såhär. Och ändå fortsätter Monoteisterna med sina dumheter, som inte hjälper dem. Redan under Antiken – då ingen kristendom fanns – fanns det som vi ska se filosofer, som övertygande bevisade, att det inte kan finnas någon allgod, allsmäktig eller allvetande ”Gud”. Det är just själva tron på den ”allsmäktige” som är problemet, och som gör så att så många människor Världen över hålls tillbaka i fattigdom och brist på utbildning. De vill helt enkelt inte inse sakernas allvarliga tillstånd – och kan det inte heller.

Redan på 1700-talet kom man i Europa på att ”Gud” eller den kristne guden är ett totalt verkningslöst koncept. Då – mitt under upplysningstiden, inträffade den stora jordbävningen i Lissabon – närmare bestämt 1755. 40 000 – 100 000 helt oskyldiga människor dog, den gången – allt till följd av den kristne ”Gudens” påstått allsmäktiga gärningar. En av Europas största kulturstäder – i ett av de mest katolska länderna i Världen – fullständigt jämnades med marken.

Bränder och tsunamis utplånade ett av Europas största bibliotek och lärosäten, med över 70 000 böcker och hundratals målningar gjorda av ett flertal berömda konstnärer. De kungliga arkiven, som hade material från upptäckare och sjöfarare som Vasco de Gama, förstördes likaså. Och alltihop – så trodde man – på grund av den kristne Guden, och hans verk. Vad hade egentligen människorna i just Lissabon av alla platser gjort för ont ?

spas

Dikter skrevs, och poeter och intellektuella av alla sorter jämrade sig högt, och brast ut i tårefulla kväden. Till slut förbarmade sig filosofen Voltaire och kommenterade det pinsamt uppenbara: ”Det finns ingen Gud ! Det finns ingen ”allsmäktig skapare” – tron på något sådant är bara bluff, båg, vidskepligt hokuspokus…” Det var förstås inte första gången, som människor avslöjat den ”allsmäktige”. Redan på medeltiden och efter Digerdöden hade vissa intellektuella skrivit: ”Vem kan nu tro på kyrkan,  Påven, jesus eller helgonen ?” enligt den amerikanska historikern Barbara Tuchman i sin berömda bok ”En fjärran spegel”

136443744-8ob7zrj9

Redan på medeltiden började man bli övertygad om att den kristne Guden är en OND GUD som släpper ut katastrofer, krig och pest över mänskligheten…

Jordbävningen i Lissabon kom på sitt sätt att bli en vändpunkt, för efter den insåg mänskligheten till slut, att Gud inte finns, aldrig har funnits och heller inte kan finnas. Immanuel Kant kom med en vederhäftig teori för hur jordbävningar bildas, och seismologin som modern vetenskap grundades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hedniska civilisationer typ det gamla Kina kunde mycket exakt förutse jordbävningar, tusentals år före vi kunde det här i väst…

I Europa, dvs. I det hedniska Kina, däremot, hade man redan hundratals år före kristus apparater som kunde förutse jordbävningar, och som effektivt kunde visa, i vilken riktning de första stora skalven skulle visa sig – så att man hann evakuera och varna befolkningen i tid . Så länge kristendomen behärskade Europa fanns ingen chans för sådant vetenskapligt tänkande att kvalificera sig – och somliga människor är som vi vet så himla trögfattade, att de fortsätter att tro på ”gud” än idag…

I Sverige, till exempel, ojade sig och klagade den kristne poeten Bengt Lidner – som då var 23 år gammal – dikten ”Spastaras död” – kring en liknande jordbävning, denna gången i Messina 1783 – och inledde med de berömda versraderna:

På Nova Zemblas fjäll, i Ceylons brända dalar,
 Hvar hälst en usling fins, är han min vän, min bror:
Då jag hans öde hör, med tårar jag betalar
Den skatt jag skyldig är, Natur! dig, allas Mor

Lidner anklagar till och med sig själv för det inträffade i Messina, Italien – vilket inte hjälper honom det minsta – utan tvärtom bara får honom att känna sig svagare och sämre – och så reagerar de kristna fortfarande inför många naturkatastrofer – allt måste vara ”Guds straffdom” osv – människorna ska ödmjuka sig och krypa och kravla i stoftet, förneka sig själva och göra våld på sig själva… Samma gnälliga, tårfyllda och självbestraffande synsätt finns också i dagens kristna Socialdemokrati, speciellt i Sverige. Vi svenskar skall tvingas och drillas till att se oss som sämre än alla andra, och krypa i stoftet och kräla runt där med mössan i hand, bara för att vi till stor del undgått naturkatastrofer som på Haiti, och kunnat förvalta våra resurser på ett förnuftigt och rationellt sätt – vilket har skapat det välstånd vi har idag – inget annat folk skapade välståndet åt oss !

Den kristna synen löser inga problem – inte heller på Haiti.

83a175baab0e975dec59655bee7a7564

2015 fotograferades detta Mjölner-formade åskmoln i Missouri, USA….

Våra egna förfäder trodde att Gudarna var naturkrafter, och såg något bra, positivt och gudomligt också i Stormen, Åskan och Vinden – liksom i Havet. Deras synsätt byggde på Polyteism, inte Monoteism. De insåg att tillvaron var motsägelsefylld, och att det inte finns någon allsmäktig gud eller ”kraft” som styr i Universum – allt är ett samspel mellan flera olika krafter. Gudarna prövade visserligen människans styrka och samarbetsförmåga, genom att ställa olika hinder i människornas väg, men de var aldrig någonsin renodlat onda.

Inte heller såg våra förfäder några motsägelser mellan ”övernaturligt” eller ”naturligt” som de kristna – för de visste att det bara finns EN natur, ett Världsallt, även om människorna med sin naturvetenskap kanske inte kan förklara allting i det.

hqde2fault2014 slog Tor av två fingrar på jesus staty i Rio – Och jesus kristus kunde inte göra NÅGONTING till sitt försvar… Vem är då starkast, jag bara frågar ?

Redan Epikuros, den grekiske filosofen, insåg hundratals år innan kristendomen ens var grundad, att det INTE kan finnas någon allsmäktig, allvetande eller allgod gud, och att monoteistiska religioner bevisligen faller på sin egen orimlighet.

epicurus1

Om den skit- och pissgud (uttrycket är Ingmar Bergmans – och inte mitt) som kallas den kristne Guden hela tiden sänder katastrofer och kan förhindra det onda, så är han bevisligen själv ond. Om han inte kan förhindra det onda han själv orsakar, så är han inte allsmäktig, utan underlägsen. Kan han förhindra det onda, men undviker att göra det, så kan han heller inte kallas god – och om han verkligen kan eller vill förhindra någonting, så är han förmodligen ingen gud alls… utan en fantasi-skapelse.

Detta – enkelt uttryckt – har kallats teodicé-problemet, eller frågan om ”guds” högst eventuella godhet – och det har ingen kristen filosof genom hela Världshistorien kunnat lösa.

I polyteistiska religioner, däremot – finns inget sådant problem – och inte i naturvetenskapen heller. De kristna envisas att se tillvaron som tvådelad, eller indelad i en materiell och en andlig del, utan att förstå att detta är delar av samma helhet – eftersom det bara finns EN natur, och definitionsmässigt bara ETT universum – eftersom universum är allt, som ens finns. Utanför det kan inget existera – det kanske finns verkligheter eller delar av verkligheten som vi inte kan mäta eller uppfatta – men något ”övernaturligt” finns inte…

De kristna svänger sig också med en undanflykt från teodicé-problemet genom att osammanhängande babbla om den fria viljan, ungefär som om det skulle förklara något. ”Gud” ska ha skapat oss med en fri vilja, påstår de – dumt nog – men det förklarar inte jordbävningar på Haiti. Ingen människa där ville ha någon jordbävning, eller någon orkan, eller någon mer kolera – men ändå fick de alltihop – flera gånger om – av samme kristne gud.

Och då kan vi lika gärna sluta oss till, att den kristne guden är en ond och dålig gud, som bara vill djävlas, och plåga mänskligheten.

För övrigt har det brittiska Humanistförbundet, och den kände Humanisten Stephen Law kommit till just denna slutsats. Titta på filmklippet här nedan, så får ni se..

 

Monoteism funkar inte, helt enkelt. Polyteism funkar möjligen, och motsäger inte naturvetenskapen i sig. Också Humanistbloggen i Sverige har nyligen upptäckt detta.

 

Bloggen Rotlöshet avslöjar KD-märkt ”Batikhäxa” – Hon tror att Yoga beror på ”Onda Andar”… (inlägg från 2 November 2016)

Min hedniske kollega och parhäst (nå, vi är snart fler än i en quadriga) på den goda och utmärkta bloggen ”Rotlöshet” har kommit den KD-märkta Batikhäxan Anette Asplund, som tillåts sitta i Kommunstyrelsen i Luleå, uttala sig i SVT, Statstelevisionen, och sprida sina irrläror över landet. Bland annat tror hon att Yoga i Luleås skolor skulle leda till massmord, och att Yogaträning gör att skolelever faller offer för ”onda andar” enligt vad hon sagt till SVT. Och påståenden som dessa får stå oemotsagda – i år – 2016 !

Själv undrar jag bara över SVT:s förmenta objektivitet. Och för övrigt – hur kan man kalla sig ”Kristdemokrat” ?? – Snacka om ”Contradiction in terms” eller en ren självmotsägelse, eller hur ? Jag menar, kristendomen har ju aldrig varit någon demokratisk religion – och när det i grundlagen står, att detta land ska vara ”Multikulturellt” – Hur kan man då ens tillåta personer som bara tror på en enda ”Gud” i vår Riksdag – det är ju Okonstitutionellt – det kan ju var och en inse !

l-yogany-jpgHur tänker hon – ska inte elever få ha gymnastik i skolan – Hur ska vi då fostra dem till sunda medborgare ?

Jag citerar, från SVT:s Lokalnyheter den 24 Oktober i år:

Som SVT rapporterade om förra veckan är Anette Asplund (KD) starkt kritisk till yoga som elevens val på Tunaskolan, med synpunkter om att yogan är starkt kopplad till Hinduism, som hon menar inte har i skolan att göra. Under måndagens möte i kommunstyrelsen utvecklade hon kritiken, och pratade bland annat om ett frigörande av energi som kan ge psykoser… — —

Enligt kommunstyrelseledamoten Jan Nyberg (MP), som var med på måndagens möte, pratade Asplund om psykoser som kan leda till massmord, kopplade till den här formen av yoga.

– Jag sade på presskonferensen efteråt att jag suttit i kommunstyrelsen i tre år och det här var det mest häpnadsväckande och underliga jag varit med om, säger han.

Kommunstyrelsen var, förutom Asplund, positiva till förslaget och det ser nu ut att bli verklighet.

– Inte bara på Tunaskolan utan överhuvudtaget i skolan så är det ofta ett bekymmer att få bra deltagande på gymnastik och idrott, och ofta är det extra känsligt för unga tjejer. Här har man försökt hitta alternativa träningsformer, det är ju bara jättebra. Sedan läser kristdemokraten in en massa religion och saker i det här, det är hjärnspöken tycker jag, säger Jan Nyberg.

Norrländska ”Socialdemokraten” har också tagit upp Asplunds griller och kristna Mumbo-Jumbo. Alltsammans som en förtäckt kritik emot Polyteism, dvs Hedendom. Skolverket fastslog redan 2012, att Yoga är en sund form av träning som inte alls har något med hinduism eller religion överhuvudtaget att göra – i alla fall inte som den vanligen utövas i Sverige. ”Socialdemokraten” skriver:

Joanna Hansson, samordnare vid folkhälsocentrum vid landstinget, säger att projektet med yoga är ett sätt att öka den fysiska aktiviteten, och kanske locka elever som inte är intresserade av de mer traditionella formerna av idrott till att röra sig mer. Yoga är något vanligt, som till exempel föreslås människor som får fysisk aktivitet på recept, säger Hansson. – Vi har också vilat på ett beslut som Skolinspektionen tagit 2012 när man fick ett överklagande och det avgjordes att yoga inte var en religiös aktivitet och att den accepteras i skolan.

När alla redan accepterar det här i skolans värld, inklusive Tunaskolans rektor i Luleå, varför skall Kommunalfullmäktige tvingas att lyssna till uppenbarligen svårt förvirrade, kristna fanatiker ? SVT har mer i ämnet, och det har ”Rotlöshet” och hela det Hedniska Sverige också.. ”Socialdemokraten” har till och med gett ordet till Anette Asplund i en insändare på en hel sida genom dem kan vi kritiskt granska hennes ”argument” vilket faktiskt är viktigt.. Såhär lyder hennes förvirrade babbel:

Det är alldeles riktigt att yoga kommer från Indien och att det är en 5000-årig metod. Men syftet med den är inte att ”föra oss tillbaka in i våra kroppar” — –. Inte heller är den ursprungliga meningen med yoga att människan skall få bättre hälsa och harmoni. Tvärtom, eftersom yoga hör hemma i hinduismen så är yogan ett verktyg för att uppnå hinduismens livsmål. De andliga inslagen är bland annat solhälsningen till den hinduiske solguden Surya Namaskar, uttalandet av mantran, varav ett av dem är AUM, står för Brahma, Vishnu och Shiva tre av de mest kända hinduiska gudarna. Barnen i Östermalmsskolan i Stockholm gjorde detta i sina yogaövningar som man kunde se på webben för några år sedan.

Att hälsa solen skulle alltså vara farligt, påstås det. Eller rättare sagt – att lägga handflatorna emot varandra och buga – vilket i och för sig är en hednisk gest, trots att de flesta utövare av Yoga inte har någon minsta idé om det, eller ens att gesten skulle ”betyda” något... Men vari sitter det ”farliga” ?. Ni hör ju själv – Anette Asplund, KD-ledamot från Luleå, kan helt enkelt inte vara riktigt klok. Till och med hennes eget parti har officiellt tagit avstånd från vad hon säger.

luleSe själva ! I Luleås innerstad ligger Yoga-studios granne med Systembolaget, och till och med Stadshotellet och teatern.. Blir ni kristna Rädda nu ???

Ändå fortsätter hon att nämna den kristne massmördaren Anders Behring Breivik som ett exempel på ”yoga och meditations farlighet” – och ännu farligare är att tänka själv, ty:

Meditation syftar till avhumanisering av människan. Under andra världskriget använde sig Japan av just meditation för att soldaterna skulle kunna döda utan att besväras av känslor för vad de gjorde.

Normala och sunda individer världen över, förstår nog att Japans roll i andra världskriget inte alls berodde på detta, utan på att man tillämpade sin egen version av kristen kolonialism. Och hon fortsätter:

Genom att man säger mantra hela tiden. Det är ju hinduiska gudanamn. Så kommer det påverka i framtiden. Om man gör rörelserna är det också gudar, symboler för gudar. Religionen smyger sig in bakifrån, säger Kristdemokraternas gruppledare i Luleå, Anette Asplund.

Detta tillåter man henne att framträda och säga i SVT, vår statstelevision. Tar då SVT inget ansvar för sådana helt odemokratiska åsikter ? Nu ger jag ordet till min hedniske kollega:

Allt utanför ramarna för kristendom verkar vara ren ondska. Åtminstone om man ska tro på vad en del kristna säger.

I Luleå har man valt att ha en kurs i Yoga för studenterna på Tunaskolan. Kristdemokraternas ledamot, Anette Asplund, i kommunstyrelsen menar att yogan är kopplad till energi som kan ge psykoser och ha med onda andar att göra.  Dessutom är Yoga starkt kopplat till Hinduism och sådant anser hon inte ska förekomma i skolan.

”Det är lite svårt att beskriva men jag kan tänka mig att det är någon form av andar.”

Någon form av onda andar… Handlar det mer om misstänksamhet och okunskap grundat på personlig tro? Vad är ondska? Vad är godhet? Märker du någonsin av en god ande? Eller handlar det om vidskepelse? En tankevilla som inte baseras på kunskap och inte heller förnuft? — — Religionen smyger in bakifrån, säger Anette i en annan intervju med SvT. Troligen samma väg som ökenreligioner kom ut genom röven på Loke, säger jag. Det som tydligen är extra farligt i detta med Yogan är att rörelserna har att göra med Hinduismens gudar och gudinnor. Men skol-yogan enligt skolverket har ingen religiös inriktning utan handlar om hälsa och välbefinnande. Precis som att göra morgongymnastik med Bertil Uggla!

Kopplingen till Bertil Uggla, den hurtfriske Livgardeskaptenen i gamla tiders svenska radio är faktiskt ganska intressant. Sedermera Översten Uggla införde Yoga i Sverige redan på 1930-talet, och då var det ingen kristen, som tyckte det var något konstigt med det..

1514859_520_322

Stockholm-Motala, Stockholm-Motala.. ”Hjärtligt God Morgon, Svenska Folk och Lyssnare.. Nu skall vi börja med Yoga !” (detta sades på SR, varje dag from 1928)

kra-nov-03-5-big

Hela utbildningspaket med Yoga-rörelser fanns framtagna av kapten Uggla själv. Riksarkivet har bevisen !

uggla_0

”Och nu Valvstupstående ! Mycket enkelt att utföra också i hemmet, som ni alla ser 🙂 ”

Frågan är väl vad Anette Asplund (KD):s stora rädsla för alla sorters icke kristet tänkande egentligen beror på.. Och varför är hon så rädd för gymnastik och idrott, samt fysisk fostran ? Borta i Denver, Colorado – en stad som är lika isolerad pga sitt läge som någonsin Luleå – finns faktiskt ”The Freyja Project” – en hel rörelse (som även finns i Portugal) där man förenar dans med Yoga-rörelser för att just hylla Freja, vår stora Nordiska gudinna för Sex, Magi och Kärlek…

bc45f82e9f5efbb4205bc61e9cc32e42Se så starka och lyckliga dessa Amerikanska Hedningar blir !

144a9d9f75e23f899d394c45f5bae089

”Kvinnor kan” – också i Norden ! Oberoende av ålder och kön, så kan man alltid träna…

content_psoas_image

Visste ni att Yoga stärker kvinnans bäckenbotten, och ger henne härliga orgasmer, samtidigt som det också förebygger kissnödighet ? (ett svårt ”kärringproblem” tyvärr)

img052m

Och inte bara det ! En i yoga väl tränad Hednisk kvinna som DYRKAR FREJA kan bjuda varje man på massor av spännande upplevelser !

( Inte bara till halloween – eller – som här – en galgbacke i Marstrand – Så sluta gnäll, kära ”Hängbröstvänster” Börja träna istället !)

freyja

Dyrka Freyja Freja Freya – Meditera dagligen över alla hennes namn….

Nej, det är inte fel på människorna… bara på ”Jehova” (inlägg från 29 Maj 2017)

 

Ständigt dessa kristna ! (inlägg från 29 December 2017)

Medan vi själva (”svi-um” eller Svearna, vilket betyder just ”vi själva, folket självt”) firar vår hedniska Jul under hederliga och ärliga förhållanden, fortsätter de kristna runt om i Världen och i vårt land som vanligt… Titta bara på bilden nedan, får ni se… Vad liknar den ? Vad påminner den om, jag bara frågar ?

Kristendomens ikonografi innehåller tydligt Pedofila Tendenser… Så har det alltid varit.. (Bild från Kristeligt Dagblad i Danmark)

Det har beräknats, att 2 % av alla katolska präster runt om i Världen är Pedofiler, enligt vad samma kyrka själv erkänt. Det borde innebära, att vi har minst 8-9 sådana sexförbrytare odömda inne i vårt Sverige, och att de fortfarande springer runt i vårt land och förövar sina dåd. Samtidigt har Regeringen Löfvén via en av sina myndigheter gett samma kyrka mer än 24 miljoner kronor de sista tre åren trots att det här rör sig om den rikaste kyrkan i hela Världen – och den behöver inga bidrag överhuvudtaget.  Titta bara på dess ikonografi, eller vad som avbildas i dessa katolska kyrkor ! Överallt knubbiga små kyrkänglar och keruber, drägglande ”jesusbarn” och spädbarnsstjärtar omvartannat ! Inte konstigt det förr eller senare fullständigt ”slår över” i huvudet på en hel del präster och tillbedjare, och att de övergår till verklig pedofili, inte bara en pedofil religionsutövning. Det i just i själva tron, i själva kristendomen det onda sitter – och det är mycket viktigt att förstå. Och Katolska Kyrkans värderingar är inte sådana, att den överensstämmer med svensk lag eller demokrati – alltså ska den inte ha några bidrag, överhuvudtaget – och det borde statsmaktens företrädare i vårt land faktiskt ta och notera.

Men när faran för vår värld är som störst, så genomförs trots allt vissa protestaktioner, som vi också har kunnat se… Betrakta följande bild:

Se det var ett bra spratt åt katolikerna !

För fyra dagar sedan kunde vi läsa om hur aktivistgruppen FEMEN – som jag skrivit mycket om i det förgångna – jag har kallat dem ”Frejas Hedniska Krigarinnor” och jag anser fortfarande att det stämmer, även om de förnekar den kopplingen själva – slog till emot det katolska snusket, och försökte kidnappa pedofilernas jesus bara fem-sex timmar innan Påvens sedvanliga midnattsmässa där han kysste frälsarens unga skrev (se bild här ovan) även om Midnattsmässan nu hålls på fel tid eller klockan tio på kvällen, mest därför att hans helighet Påven blivit gammal och trött…

Jag citerar, från den svenska kvällstidningen Expressen:

Femen kritiserade Katolska kyrkan

Gruppen tog på sin Twittersida även upp kritik mot Katolska kyrkan och tog särskilt upp sin kritik mot kyrkans syn på abortfrågan, hbtq-frågor och pedofili:

– Slutligen syftar jungfru Marias #metoo-akt till att fördöma det stora antal pedofilibrott som den katolska kyrkan gjort sig skyldig till. Straffriheten bland religiösa ledare måste få ett slut och dessa rovdjur, dessa kriminella, måste straffas, oavsett deras titlar.

Under juldagen 2014 gjordes ett liknande försök av en annan Femen-aktivist mot krubban på Petersplatsen. Hon lyckades ta barnet ur krubban men kunde snabbt gripas på platsen.

Även CNN, Reuters, Tidningen The Independent och flera internationella media har tagit upp saken, men här i Sverige vågar Statstelevisionen SVT inte berätta om det. Nyheten censureras, döljs och ”väljs bort” av redaktionerna. För några dagar sedan berättade också journalisten Jackie Jackubowski – före detta redaktör för ”Judisk Krönika” och en man jag gillar – om hur den kristna högern från USA med Donald Trump i spetsen faktiskt försöker framkalla Harmageddon, den kristna världsbranden.

Han har avslöjat hur de kristna vill ha atomkrig, och hur de med avsikt försöker framkalla jordens undergång, bara så att ”jesus” ska komma tillbaka… Och han är inte den ende inflytelserike bedömare som har upptäckt detta, eller vad som ligger bakom Donald Trumps retorik. Även andra bedömare har gjort precis samma analys.

Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad är för den amerikanska kristna högern inte i första hand ett uppfyllande av ett politiskt valkampanjlöfte, utan ett teologiskt ställningstagande med förödande konsekvenser.

I Jerusalem förenas nationalism och religion till en explosiv krutdurk. En gnista här skulle kunna utlösa ett världsomfattande religionskrig. I ”Den heliga staden” frodas, bland extrema trosbekännare av de monoteistiska religionerna, den apokalyptiska idén om de ”yttersta dagarna”. — —

Den amerikanska kristna högerns viktigaste talesperson, Pat Robertson, skissar i sin bok ”The new millennium” ett messianskt scenario i form av en händelsekedja som bildar förutsättningarna för de bibliska profetiorna uppfyllelse och Jesu återkomst: först en världsregering under en satanisk ledare, Antikrist, därefter ett fruktansvärt krig i Mellanöstern, och slutligen uppförandet av templet i Jerusalem.

Stora delar av den evangeliska kyrkan i USA bygger i dag sin teologi på dessa profetiska föreställningar, enligt devisen ”ju sämre, desto bättre” – en fredlig utveckling skulle nämligen omkullkasta de nytestamentliga profetiorna om de kataklysmer som väntas föregå Messias. — —

Också USA:s vicepresident Mike Pence, som benämner sig som en ”evangelikal kristen”, ser Israels styre över hela Jerusalem som gudagiven. Det är heller inte en tillfällighet att Donald Trumps personliga advokat och talesperson Jay Sekulow är en så kallad ”messiansk jude” som tillhör en Jesutroende sekt vars vision består i att det judiska folket vid tidens slut erkänner Jesus Kristus som den efterlängtade Messias.

De väntade våldsamma protesterna mot det amerikanska Jerusalembeslutet och internationella vädjanden om fredsprocessens återupptagande avfärdas som irrelevanta av Trumps fundamentalistiska väljare. I själva verket hoppas de på krig – slaget vid Armageddon – då Jesus Kristus uppenbarar sig i Jerusalem. De tror att Trump är Guds instrument i detta apokalyptiska drama.

Är ”den yttersta tiden” snart här? Med Trump som president kan ingenting uteslutas.

Trump verkar mentalt instabil, har det påpekats, och med sådana kristna rådgivare, vet vi vad som kommer. Monoteisterna fortsätter att hota hela vår planet. Vår vördnadsvärde vän herr Jakubowski fortsätter att påpeka att redan 80 % av de väckelsekristna stöder Trump, och förutspår det värsta. Själv hoppas jag bara på att förnuftet och hedendomen segrar till slut, liksom Polyteismen, därför att Polyteism alltid förutsätter tolerans, men det är samtidigt viktigt att inse, att det finns rörelser som man bara inte kan tolerera, utan aktivt måste kämpa emot, och där är jag – redaktör för en ”Hednisk Krönika” som jag är samt Jackie Jakubowski fullkomligt ense. Vi måste försöka rädda världen från islamisterna och de kristna, kosta vad det kosta vill. Och Freja – denna kärlekens men också krigets gudinna – har kanske redan gett svaret..

 

Sundare idéer än dessa kristna har Ann Heberlein i Göteborgs-Posten. Hon är ju annars teologie doktor i etik vid Lunds Universitet, vilket förpliktigar. I sina funderingar kommer hon mycket nära det urgamla Hedniska Fridsbegreppet, som fanns långt tidigare än medeltidens kristna edsöreslagarFrith eller Frid som begrepp – vilket också ses i begreppet ”Julefrid” är nämligen något helt annat, moraliskt sett, än den kristna ”godheten”.

Idag förstår blott få hedningar vad Midvinterblot vid Midvintersolståndet och Julefrid verkligen betyder

Frid utesluter inte väpnad neutralitet, eller självförsvar emot våldsamma och främmande ideologier, nämligen.  ”Godhet” är inte att hela tiden ge pengar åt parasiter, tiggare eller ”ensamkommande” vuxna, för som Ann Heberlein klokt konstaterar i sin egen julbetraktelse:

Det är nu välgörenhetsindustrin går på högvarv, det skänks pengar till läkare utan gränser och köps getter och kanske ger du din lokale tiggare en extra slant när du kommer med dina plastkassar fullproppade med onyttigheter att inmundiga under julhelgen. I juletider premieras värdet ”god” före andra värden – men vad innebär godhet?

 — —

Vi måste helt enkelt göra skillnad på människor. Om vi inte gör det, är vi dåliga föräldrar, dåliga vänner, dåliga söner och döttrar och dåliga partners. Människor – alla människor – har nämligen ett behov av att känna sig speciella och utvalda. Hur speciell känner man sig om ens partner (av ren godhet, givetvis) ligger med alla behövande kvinnor? Om ens mamma hellre arbetar ideellt med andra barn än hämtar dig tidigare på dagis? Om ens son tillbringar julen med hemlösa och låter dig sitta ensam framför teven?

Rädda gärna världen, men se till att ta hand om det som är ditt största ansvar först. Ta hand om dina barn, dina föräldrar, din partner och dina vänner. Få dem att känna sig exakt så älskade och betydelsefulla som de är. Det är vad en människa som är god på riktigt gör.

Många hedningar jag talat med om denna svårförståeliga nyhet räknar helt enkelt med, att den ”Svenska” Kyrkan avvecklar sig själv under det kommande året, och att den byts ut emot traditionell Asatro, vilket mycket bättre står i samklang med svenska och nordiska värderingar.  Gudar som Oden, Tor, Frej och Tyr är det helt enkelt mera stake i – så är det ännu och så har det alltid varit – och så hoppas vi, att vi slipper alla katoliker, alla Donald Trumps och övriga kristna under nästa år….

Barcelona, Åbo, Sverige och ”Svenska” Kyrkan… Monoteismens terror fortsätter.. (Hebdo, Hebdo !) (inlägg från 1 September 2017)

Överallt där Monoteism och Ökenreligioner frodas, växer också terrorn och mördandet av oskyldiga människor. Det gör detsamma om det är Barcelona, Åbo, Finland eller någon annanstans i Världen vi talar om – Monoteismens sorgliga resultat blir alltid ett och samma – fler mördade civila, i namn av Allah, Jahve eller ”Gud” – den ”ende” Guden som anser sig ha rätt, och vars anhängare fortsätter döda, skövla, lemlästa och mörda…

Ingen Polyteist har någonsin kommit på en sådan tanke, vad det nu kan bero på, för Polyteister ser ingen anledning att döda och mörda i sina Gudars eller religioners respektive namn, även om de kanske i och för sig inte är absolut fläckfria i alla avseenden. Hursomhelst visar verkligheten – som de flesta av oss faktiskt lever i, att det är de Monoteistiska religionerna, som är ett av hela Världens största och värsta problem, just nu.

Den verklige MÖRDAREN är fortfarande på fri fot…” (teckning ur den franska satirtidskriften ”Charlie Hebdo”)

Efter de senaste Monoteistiska terror-dåden i Spanien publicerade den franska satir-tidskriften Charlie Hebdo följande teckning, som innehåller rubriken ”Islam – för evigt en fredens religion” vilket tydligt visar hur ihålig dessa Öken-monoteisters religiositet är. Genast kom påståenden om att teckningen skulle vara rasistisk eller islamofob, och det påstods till och med, att man från Ministerhåll i Frankrike skulle ha sagt, att denna teckning är ytterst farlig, och omedelbart måste förbjudas eller censureras.

Döm nu själv om det var så farligt, egentligen… Inget tycks ha hänt, trots att minst två veckor gått sedan publiceringen, och teckningen har inte alls med någon etnicitet att göra. Den visar bara Islams tragiska konsekvenser, facit efter ännu ett blodigt terrordåd – och den vänder sig inte mot något särskilt land, någon särskild person eller någon särskild organisation heller, vad som kritiseras här är själva dödandet, själva terrorn som allt fler och fler människor Världen över blir utsatta för. Vad är det som är så ”fel” med detta ? Hursomhelst är det ju bara en skämt-teckning, och man kan knappast ställa till med repressalier, bara för en skämt-tecknares åsikter, eller hur ?

Fler än jag i den hedniska Världen är av den åsikten, att man inte alls kan förbjuda eller kritisera teckningar som de här, eftersom de utgör en rättmätig protest emot det meningslösa våld, som de Monoteistiska religionerna hela tiden utövar och står för. Lägg därtill det faktum, att Charlie Hebdos” redaktion själv redan blivit utsatt – det skedde redan 2015 – för ännu mer Monoteistiskt våld, i vad som var det värsta terror-attentatet i Frankrike sedan 1920-talet, även om ”dessa Satans mördare (för att använda en känd svensk Statsministers än mer kända uttryck) förstås höjt siffran på lemlästade lik i en och samma attack sedan dess.

Skulle då inte offren ens få försvara sig, genom en tyst protest ? Hebdo-redaktionen har inte utpekat någon särskild, ens bland mördarna, de har själva inte dragit kniv, inte kastat några bomber eller granater, och själva inte utövat något våld alls, men ändå kritiserar alltså de kristna och islamisterna dem för blotta det faktum, att de inte låter sig mördas stillatigande..

”Sticks and stones may break bones, but mere WORDS can’t hurt you…”

 

Mördaren i Åbo skrek ”Allahu Akbar” innan han gick till attack. Exakt samma valspråk, översatt till svenska, har Antje Jackélen, den svenska Ärkebiskopen, vilket utgör ett väl uppmärksammat faktum. Mördaren i Åbo lär också ha skrivit ett ”manifest” vars åsikter i nog så betänklig grad överensstämmer just med den ”Svenska” kyrkan, och när Sverige nu går till sk ”Kyrkoval” – ett val där det i många församlingar och stift bara finns ett enda Regeringsstött alternativ – kan man tänka sig något mer odemokratiskt – är de totalitära tendenser och det nakna maktspråk som denna ”Svenska” Kyrka riktar emot alla svenskar och Nordbor alltmer klart och tydligt.

”Svenska” Kyrkan har på senare tid begått flera rena lagbrott, då den börjat skydda personer som tagit sig in i vårt land på illegal väg.

Flera enskilda församlingar gör reklam för islam och stöder öppet islamisering av det svenska samhället, som synes… Var skall det egentligen sluta ? Vad är det här för sorts religion ? Är det ens ”kristendom” som alls predikas här, eller vad är det för underlig, beslöjad och dold verksamhet man vill uppmuntra ? I Åbo haglar manifesten, och knivhuggen i ryggen på oskyldiga Finländare.

På vilken sida står ”Svenska” Kyrkan ? Inte på svenskarnas, i alla fall… I Västerås står Sharia-lagar och Shador på Höstens program, anno 2018…

Strax nära Medborgarplatsen i Stockholm – där ett antal kriminella personer sittstrejkar – mördades nästan en svensk polisman igår. Det är väl känt, att förövaren var en 17-årig Marockan, som illegalt tagit sig in i Sverige – just en sådan person av samma sort, som ”Svenska” Kyrkan nu aningslöst och utan vederbörlig identitetskontroll skyddar.

Polismannen Ted Eriksson har själv berättat om hur han nästan dödades på öppen gata. Han är förstås inte den ende svensk, som drabbas av allt detta religiöst motiverade våld, som ”Svenska” kyrkan nu tagit under sina armar, och de facto skyddar. Det borde vara självklart, att kyrkor och religiösa grupperingar inte ska skydda brottslingar, och att identitetskontroll och liknande faktiskt är Polismaktens uppgift – inte religiösa samfunds.

Jag citerar ur bloggen ”Rotlöshet” skriven av en hednisk kollega, som jobbar som systemutvecklare, appropå ett och annat han och jag kan se omkring oss:

Idén om öppna gränser inom nationer är lika ödesdiger som att ha många öppna portar till en server. Fritt där vem som helst kan dra nytta av resurserna. På bekostnad av de processer inom systemet som behöver resurserna.

Förfrågningar och passeringar kan lamslå och få systemet otillgängligt. Obrukbart. Vilka är då skyldiga till att detta kan alls hända. Vilka är det som inte lärt sig om sin och andras säkerhet. Eller inte alls förstår allvaret i idén med öppna dörrar?

Idéer och ideologier kan bli rena giftet. Det är sällan den drabbade drabbas ensam. Den drabbade tar med sig alla andra om det vill sig riktigt illa.

Det krävs väktare, murar och annan säkerhet som håller koll på vad som händer. Både inom och utanför. För att allt ska bestå.

Minns historien om när gudarna ville ha en mur byggd runt Asgård. Hur gick det? Nåja. Loke lurade reda på situationen men Oden visste ju att det inte gick riktigt rätt till. Sådant slår alltid tillbaka. Förr eller senare. Murar och beskyddade portar är viktiga för att allt inuti ska fungera. Rapporter om vad som händer utanför behöver vara korrekta beskrivningar av verkligheten.

Annars, förr eller senare står där de som bränner ned allt.

Vi kan inte tillåta, att våra friheter i det här landet missbrukas av de som för evigt vill förstöra dem. Vi måste vända alla dessa falska ökenreligioner ryggen, och bygga oss ett bättre land, en bättre Värld, en vackrare och värdigare framtid.

Låt oss vända alla våldsreligioner och skräpreligioner ryggen ! Låt oss skratta åt dem och driva med dem, på Charlie Hebdos vis…

”Svenska” Kyrkans och Ärkebiskopens ständiga flirt med våldsbejakande religioner och totalitära läror typ Islam, är en mycket farlig väg att gå, i alla fall om vi skall kunna ha vårt svenska rättssamhälle någotsånär intakt. Det vet inte bara systemvetarna bland oss, utan också många Poliser – av egen hård erfarenhet – och fer och fler av oss svenskar har blivit medvetna om det – för kom ihåg att denna påstådda ”Folkkyrka” nu bara omfattar cirka 62 % av landets invånare.  ”Sharia” eller kristendomens eviga ”kvinnan tige i församlingen” varken kan eller ska uppmuntras.

För några dagar sedan besökte jag Gottsunda, en av de drygt 70 sk ”No go-zones” som faktiskt finns i Sverige, men som vår Regering förnekar själva existensen av. Andra Nordiska länders politiker har noga beskrivit problemet, som är välkänt sedan länge. Till och med våra närmaste grannar, och länder som historiskt sett varit del av en nordisk union, tvivlar nu alltmer öppet på den Regering, och den sk ”statskyrka” vi nu har.

En person jag känner där är mycket rädd, mest för sin lilla dotters skull. Hon vågar inte ens skicka dottern ner till det närbelägna förortscentret för att handla mat längre, eftersom man aldrig vet vad som kan hända, ens vid ett besök på gården i samma kvarter. Vi vet att uppklarningsprocenten, också för mycket allvarliga brott, inte är mer än 5-6 % i hela landet, för att inte tala om de områden där de flesta brotten begås, det vill säga de sk ”No-go zonerna”

På gatan utanför denna etniska svenskas hus mötte jag en annan kvinna, denna gång klädd i shador, och precis lika rädd hon. Hon höll noga sin egen dotter – i exakt samma ålder – under mycket nära uppsikt, bara för ett besök vid gungorna utanför samma hus – och när vi kom i samspråk, förklarade jag att svenska kvinnor i samma område var precis lika rädda för allt detta våld, all denna terror.  Och det värsta är, sade den utländska kvinnan, att det finns så många män som inte bryr sig, så många män som bara går förbi, men nu insåg hon, att det var en Nordisk Hedning hon pratade med, om inte annat syntes det ju på Torshammaren, som jag bar om halsen.

Och Tor – förklarade jag för henne – är de små och de svagas beskyddare.

En gång ska vi kanske kunna skratta åt alltihop, och lämna all denna Sharia, alla dessa Ärke-pisskoppar och allt vad de står för bakom oss. En sundare, starkare och friskare generation skall komma, som inte tror på dessa ”Allsmäktiga” gudar mer… Och skrattet är också ett vapen, och en stark hammare i vår hand.

Här, eller i Spanien eller Frankrike.

 

Låt oss göra rent hus med dessa – allesammans. Och GÅ UR ”svenska” Kyrkan…

 

More ”interfaith” anyone ? (inlägg från 31 Januari 2015)

Det där, som kallas ”Interfaith” eller tankeutbyte och kommunikation mellan religioner och kulturer är en bra idé, men som jag konstaterade igår behöver det inte alls betyda, att man ska blanda ihop religion med politik, eller mixa alla religioner och kulturer till en enda soppa; eller ett Multikulturellt mischmasch. Visst – det finns de som har försökt, men försöken har oftast inte blivit sådär populära, och efterhand har de allesammans tynat bort av sig själva. På det språkliga området är försök till Världsspråk som Esperanto eller Volapük välbekanta exempel. Visst – de finns kvar efter ett hundratal år eller så, men de har aldrig fått någon större spridning, och på det religiösa området kan vi jämföra med Bahai och andra försök till blandreligioner, som trots sina profeters profetior aldrig slog så väl ut…

Bloggaren Dag Sandahl – varmt troende kristen och dessutom Teologie Doktor – han är en bildad man, som kan sitt ämne och därför givande att resonera med – har kommit till exakt samma slutsats som jag igår, beträffande Svenska Kyrkans ”Vägra hata!” kampanj – ett fräckt och oblygt försök att göra partipolitik för Socialdemokratins räkning av alla religioner i Sverige, och att förena dem alla i någotslags religiös enparti-stat.

partimarke

Ska ett enda Socialistiskt Parti verkligen få styra och ställa med alla religioner i vårt land ? Är detta Tanke- och Åsiktsfrihet ??

Dag Sandahl och jag må ha olika åsikter om det mesta, visst. Han är kristen, jag Asatroende. Han är konservativ, jag är liberal. Han tillhör en annan generation än jag själv, men han reagerar ändå, och skriver ärligt och rättframt vad han faktiskt känner. Han är min landsman, och jag förstår honom. I själva verket är ganska många läsare av denna min blogg faktiskt kristna, har jag märkt – och det har jag heller ingenting emot. Själv känner jag inte mindre än fem präster i Svenska Kyrkan, och de är faktiskt mina vänner allihop – trots att vi har helt olika åsikter, och helt olika andlig inriktning. Det finns också massor av goda kristna i landet, som faktiskt lever som de lär, och aldrig gjort just mig, hedningar i allmänhet eller Asatron i synnerhet något, utan faktiskt varit toleranta, som de borde vara – och det kommer jag för min del aldrig att glömma bort – för se dessa – som också tillhör mitt folk – är som ”Jordens Salt”.

Han påpekar bland annat hur det är med det här att ”Inte hata !” inom kristendomen, och konstaterar att det finns massor av hat i Bibeln, t ex. Det står faktiskt där. Läs själva.

Låt oss strunta i bibelorden om hur Gud hatar. Ps 5:6, Ps 31:7 och Jes 61:8. Vi kan hoppa över bibelord om att Gud på ett särskilt sätt tycks gilla den som hatar. Ps 45:8, Ps 97:10 liksom bibelord som uttrycker ett gott hat, Ps 139:21-22 och Amos 5:15.
Jag har nu enbart valt bibelord vi har samman med judendomen.
Låt oss strunta i dem, för det blir komplicerat annars.
Lika komplicerat som om vi frågar hur någon kan bli talesman för en religion. Skulle ens påven kunna framträda med anspråk på att föra ”kristendomens” talan? Vi återgår till ordningen!

– Dag Sandahl, 2015-01-30

Han känner också som jag, att personer som Eva Brunne, Åke Bonnier och slutligen Hennes Högvördighet Ärkebiskopinnan Antje Jackélen faktiskt inte är några bra religiösa företrädare alls, när de försöker göra partipolitik av religionen – dvs leda alla religioner i landet på en gång…

Vi tar det igen.
Regeringskansliet initierar en kampanj. De religiösa utför regeringskansliets initiativ. Budkavel författas. Budkavel går. Rid i natt! Budkavel läses. Läs på fredag, lördag och söndag i olika religiösa hus, Gud har 99 hus eller så. Avrapportera till statsrådet. Poängen i uttalandet hamnar hos Bah Kunke: ”Därför uppmanar vi regeringen och kulturminister Alice Bah Kunke att skapa förutsättningar fötr religioner och trossamfund att bidra till ökad förståelse, lokalt och nationellt.” Finsn inte den kraften nerifrån? I själva religionerna? Regeringen fixar saken – också lokalt. Nå då så.

och han fortsätter:

Det har jag länge trott, att man ska passa sig för de kristna när det gäller grundlagsfästa fri- och rättigheter. Där är hedningar mer att lita på. Biskop Bonnier menar att vi kan tala och skriva fritt. Verkligen? För när vi gör det, kanske något litet domkapitel har sin bestämda mening om hur det skrivna ”kunde komma att uppfattas” – och då är det detta ”som kunde komma att” som blir den förblivande sanningen. Ack, ja.

– Dag Sandahl, 2015-01-30

Detta skriver en doktor i Teologi som sagt, och på slutet verkar det nästan, som om han tar oss Hedningar i försvar. – Väl an, säger jag, Detta var artigt och ärligt skrivet av en landsman – och själv vill jag inte vara sämre. Det finns annat som kan ena oss, för vi behöver inte längre någon statskyrka, och det är idén om ett fritt samhälle, där religionsfrihet verkligen råder – utan statlig inblandning.

Försåvitt vi tror på detta, som en allmän rättsgrundsats; så kan vi alla var och en på sitt håll – svenska judar, svenska muslimer, kristna, asatroende, buddhister – ja vem som helst – agnostiker och ateister inbegripna, då de är mycket vanliga i vårt land – förenas kring en annan sak än påstått ”hat” som vi inte har så mycket av, eftersom vi har mer som förenar än som skiljer; och vad som förenar är detta: Vårt land. Vårt Sverige !

4909045724_6197648c9c_z

”Warer Svenske !”

Jag drömmer om den dag, då klarhet ska råda; och det ska finnas rättvisa för alla till sist. Då ingen man är förmer än den andre. Då ingen tro är förmer än någon annan. Då vi alla här – vi må vara svarta, vita, bruna, gula eller ha vilken hudfärg som helst – återtar det som en gång varit vårt, och bygger ett nytt och bättre Folkhem tillsammans.

bort-med-varje-tendens_fp1936Valaffisch från 1936 – fortfarande aktuell !

Vad sedan ”Interfaith” angår – så kanske jag kan säga lite mer om det – än att såhär oblygt redovisa min allmänna politiska målsättning, men kan herr Sandahl, så kan väl jag… Jag tror inte på att blanda ihop religioner eller kulturer, som sagt. Ingenting blir bättre eller mer givande av det – och jag är alltså inte Multikulturalist eller Universalist, om nu någon trodde det. Jag tror till exempel inte att det vore så populärt om jag själv ställde mig och predikade om Tor och Oden inne i en kristen kyrka, eftersom jag helt säkert vet att många kristna då hade tagit förfärligt illa vid sig.

Likaså tar jag illa vid mig, eller tar direkt anstöt om någon ”fornsedare” eller något annat äckligt litet New Age troll ställer sig upp vid det årliga Vårblotet på Uppsala Högar och säger att jag måste acceptera eller tillbe Jesus-kraften, för det tänker jag aldrig någonsin göra. Jag är en Odens man. Vänta er inget annat !

images-6

En enda gång har jag predikat om Hedendom och Asatro inne i en kristen kyrka, och det var 1997, vid min egen fars begravning. Detta skedde tillsammans med en präst, som var noga förberedd och helt införstådd med vad som skulle ske, eftersom jag använde ett skriftligt manus, som jag också lät honom läsa. Jag frågade om han hade några invändningar, och några sådana fanns inte. Inte heller invände någon i församlingen, inklusive min fars gamla arbetskamrater och kollegor – mer än 40 stycken – som samlats för att ta ett sista farväl av honom. Som ni kanske vet var han också kompromisslös ateist, och en trogen medlem av SAP – intill sin sista  dag i livet, intill sista andetaget. Också han levde som han lärde, så gott det nu gick i 1990-talets Sverige, och försökte vara en ärlig man. Som jag också berättat i ett annat blogginlägg, protesterade min far inte ens emot det faktum, att värmen från hans kropp när den förbrändes i stadskrematoriet kunde utnyttjas, för att driva på fjärrvärmenätet och dessutom generera nyttig elektricitet. Det såg han bara som en positiv teknisk innovation, och dessutom som helt rätt och riktigt, då han på så sätt fick anledning att göra det land och folk han tjänade en allra sista tjänst. Så dör en sann Socialist !

Nåja. Begravningsakten blev värdig och fin, och såpass bra att ingen av de församlade klagade det minsta på det hela – trots att det alltid finns folk, som jämnt och ständigt skall klaga på begravningar. Min yngste kusin invände att det var lite ovanligt med två präster på en begravning, i synnerhet då man begravde en ateist, men i övrigt påminns jag om en drömsyn, som en annan Asatroende Hedning en gång såg. Hans namn är Andreas Creutz, och han skriver såhär:

Jag ser det.Högstämt folk vandrar mot högaltaret. Orgeln tiger, men från läktarna hörs hornblåsare och trummor. Vid sidorna står de kristna prästerna. De står med triumfkorsen ödmjukt böjda, och sänkta mot marken i den besegrades gest.Detta är försoningsdagen.

Dagen då de kristna släpper fram vad de förtryckt.

Dagen då altaret lånas dem som var först på orten.

Jag ser hur de Gamles folk bär krus med saften från åkerns säd: de låter öl och mjöd rinna över altarduk och sten, som offerblot åt honom som de kristna nämnde djävul, men som de Gamles folk kallar Allfader, Valfader och Oden.

När blotet skett och hornen tystnat men trumslagen ännu ljuder, sänder de kristna till sin gud en innerlig bön om förlåtelse, för att de fördrivit dem som var före dem, för att de flyttat ett råmärke, men att de nu högtidligen gett dem rum igen, om än blott för en dag.

Då höjer den främste av Odens vänner sin röst: ”Här är trångt att vara. Över oss skall himlen välva sig och skogens träd skall vara väggar. Vi har offrat till Allfader i de kristnas sal: nu är de med oss försonade. Vi går dit, där vi hör hemma, där inga mässor hålls och ingen orgel hörs, men sånger om Oden och Tor och om Frej, om Siv och om Freja och Idun, där vinden blåser och kylan nyper.”

Så tågar de ut, försonade med de kristna. Och jag ser hur prästerna lättade ler.

Säg, när kommer den dagen till vårt land ?
valknut_2
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s