Njord

”Prisa NJORD – snart så kommer SKATTEÅTERBÄRINGEN” – Hur du och din familj kan spara ÖVER 10 000 kronor om året.. (text från 12 Augusti 2015)

Idag är det givetvis Odens Dag eller Onsdag, men vi svenskar har all anledning att prisa Njord, just denna dag också. Snart har alla skatteåterbäringar betalats ut här i Svea Rike, och om du, käre läsare eller läsarinna nu inte tillhör de rike, utan de fattige, ja då har jag världens bästa spartips. GÅ UR SVENSKA KYRKAN – det kan du och din familj spara jättemycket pengar på. Varje år betalar nästan varje svensk – ja till och med små, späda barn som av någon obegriplig anledning tvingats med i denna obehagliga kannibalreligion (ja, du vet väl att de påstås äta sin frälsares kött under deras ohyggliga sk ”Nattvard” ) – minst sådär 3000 kr per år i tionde och skatt, numera lögnaktigt omdöpt till sk ”kyrkoavgift”.

För en genomsnittlig barnfamilj kan det här bli mer än 10 000 kr om året, och det ska väl du och din stackars familj ändå inte behöva ge bort, nu när semestersäsongen ändå varar !

På ett helt liv förlorar du över 200 000 i medeltal – och din familj, dina närmaste och dina barn ännu mer. Så – vad väntar du på ? Du kan gå ur svenska kyrkan, och lägga pengarna på något betydligt nyttigare, som dina egna barns utbildning, till exempel. Gör dig själv och dina närmaste en tjänst – gå ur nu – drabbas inte av ”brytpunkten” (se föregående inlägg) och bli hedning, så sparar du pengar.

Med lite av de pengar som blir över kan du förstås BLOTA TILL NJORD –  som är handelns, köpenskapens och havets gud – så får du kanske ännu mera pengar i skatteåterbäring.

1024px-Blot_till_Njord_på_Brännö_2009-05-12

Enkelt blot till Njord av Asatrogna på Brännö, Svenska Västkusten år 2006

230px-1535Njord

Njord på norskt frimärke från 2000-talet

Njord-2

Njord hade för vana att vakna tidigt enligt Eddan, men Skade, hans maka, sov långt fram på dagen

niord

Njord (här illustrerad av Giovanni Casselli på 1990-talet) är gud även över skeppsbyggnad, och havets alla djur

hqdefault

 Med Njord för Sverige – var sparsam – hushåll med resurserna !

53d57c08b177400210ab1525fe421970

Njord sänder egentligen inte stormar (det är Tors uppgift) men enstaka konstnärer har uppfattat honom så

583

Så sant som det är sagt !

Njord

Knubbsäl – och andra säldjur – sägs vara Njords sällskap

njord_by_hellanim-d4ueybc

Njord, med måsar och sälar

Njord2

Njord som sjöfartens beskyddare

njord-1

”Njord på Noatun” med vindarna i en säck enligt isländskt 1600-tals manuskript

Njord1

Njord (i mitten) samt Frej och Freja, hans son och dotter (märk Knubbsälen hos Frej)

skadi_n_njord_p_32_end_by_theperfectbromance-d70oinm

Njord och Skade ordnar sin boskillnad enligt modern amerikansk serie. Själv far jag till Ranrike, om ni vet var det ligger…

VIKTIG SAMHÄLLSINFORMATION: Du kan ÖKA din SKATTEÅTERBÄRING med  TUSENTALS kronor (6 april 2016)

Just idag, 6 April 2016 skickar Skatteverket – denna oskattbara krona ibland Svenska Myndigheter – ut de första självdeklarationerna till alla goda medborgare i vårt land. Och just DU som läser detta är väl en god medborgare, förmodar jag ?

Faktum är att alla vi svenskar som älskar och ärar vårt land ända sedan 1903 har varit skyldiga enligt lag att deklarera var vi står inför statsmakten. Vi gör det på heder och samvete, nämligen. Naturligtvis är det främst våra pengar och våra inkomster Staten vill åt – de flesta av oss betalar redan mer än 30 % på vad vi tjänar, om vi lägger till kommunalskatten, och förmodligen finns det mycket få länder på vår jord, som alls har ett högre skattetryck än just Sverige. Inte minst alla ”ensamkommande” och andra personer som inte betalar för sig, och inte bidrar till vårt samhälle kostar ju numera en hel del, och då är det alltså så, att alla vi andra – som faktiskt gör rätt för oss – får betala.

images-6Deklarera var du står inför Statsmakten ! Visa att du är Hedning !!

Vi kan alla Prisa Njord för skatteåterbäringenifall vi nu får någon. Njord är nämligen guden för samfärdsel till sjöss, handel, tullar och annat sådant – ja i överförd bemärkelse en gud också för gränskontroller och deklarationer, liksom Postverket till exempel – även om våra Självdeklarationer har börjat befordrats elektroniskt.

230px-1535njord

Också det Norska Postverket hyllar Njord ! Tillbe och ära honom, när du skickar in självdeklarationen !

Men – det förstås – många etniska svenskar, som bott och arbetat här i hela sitt live, får det numera allt svårare och svårare med inkomsterna. Särskilt barnfamiljerna och våra gamla lever ibland ”på marginalen”, och det gäller också många andra grupper i samhället, som ensamstående kvinnor och mödrar, till exempel. Själv klagar jag inte alls, god patriot som jag förstås är – och själv får jag skatteåterbäring detta år, kan jag avslöja, eftersom jag alltid betalat in mycket mer skatt än vad som behövts i förväg. Men, det är ett litet blot eller offer. Jag gör det för mina landsmän (och kvinnor !) samt för mitt land.

Fick du ingen skatteåterbäring detta år ?

Aj då – stackars stackars dig !

Men nu ska jag ge dig ett HETT TIPS – också du och din familj kan tjäna TUSENTALS kronor i Skatteåterbäring, varje år – hela livet igenom !

Vill du att jag ska visa dig hur ? Det är mycket mycket enkelt, förstår du. Följ bara länken här till den officiella sidan Myndighetspoolen, och då får du hjälp av Njord !

IMG_9778

Många Många har frågat mig – Hur kan det komma sig, att just ni Hedningar är så framgångsrika nuförtiden ? Alla Asatroende, samt även Agnostiker och rent av Ateister tjänar ju stora pengar i Skatteåterbäring varje år, och ni kan ta hand om era familjer och barn såpass bra att de inte behöver sakna något, förutom de stora bidrag ni ger till hela samhället. Varifrån kommer er arbetsamhet, framgång och flit ? Hur kan det komma sig att ni Asatroende har sådan kraft att hjälpa andra, medan andra kyrkor och samfund bara hjälper präster och biskopar, och ger åt de som redan har ? – Ja, så frågar de flesta.

frankiejohn

Svaret är enkelt – vi betalar ingen ”Kyrkoavgift”. Staten och ”Svenska” kyrkan skildes åt redan år 2000, för sedan dess har vi ingen Statskyrka mer.

Sverige idag skall vara Multikulturellt, för så har de styrande bestämt. Det innebär att det finns religions- och tankefrihet, och därför behöver vi inte betala till någon kyrka, helt i onödan, eftersom vi hedningar anser att vi SJÄLVA är tillräckligt mogna för att ta hand om våra EGNA inkomster istället.

Titta på exemplet på länken här !

Låt oss säga, att du är 30 år och tjänar sådär 200 000 kr i årsinkomst – vilket är det normala. Nu kan du faktiskt få sådär 2476 kr tillbaka på skatten – eller 86 880 kr genom hela ditt arbetsliv, ungefär. Just nu är det pengar som du bara kastar bort.

Du kan fortfarande tro på vad du vill, och få precis den begravning du önskar, eftersom alla svenskar ska betala något som heter ”begravningsavgift” nuförtiden, fast det också egentligen är en kamouflerad skatt och ett slags tionde, som vi tvingas betala till de kristna. De har nämligen etablerat ett hemligt ”Begravningsmonopol” eller en kartell, och driver alla begravningsplatser utom i Stockholms stad och Tranås, där kommunerna har hand om saken. Undersök det hela själv, eller via Humanisterna, så får du se ! Du kan också gifta dig gratis i ”Svenska” kyrkan utan att vara medlem, om du nu skulle vilja det. Din maka eller make kanske är kristen, ifall du nu skulle brinna av lust att gifta dig kristet, och till varje pris måste ha ett kyrkbröllop – och inte är du väl så elak, att du skulle gå åstad och ”döpa” dina egna barn ?

Tvångs-inskrivning i ett religiöst samfund är en barbarisk och mycket otäck vana, och inte heller skulle väl du vilja förbli tvångs-inskriven själv ?

 Släpp in Njord och Havets friska bris i din egen ekonomi redan detta år – och sedan ordnar det sig med Skatteåterbäringen…

Och för övrigt – ska trosuppfattningar verkligen behöva kosta pengar, samt i så fall hur mycket ?

Titta på kyrkor utomlands, eller i USA till exempel. Inte ett enda samfund där har rätt att BESKATTA folk – utan där bestämmer medborgarna själva om eller hur mycket det vill skänka till välgörenhet. Varför är det inte så även här ?

Väldigt många svenskar vet inte ens om att de blir GRUNDLURADE på tusentals, ja kanske tiotusentals kronor i Skatteåterbäring varje år…

Tänk dig för ! Det är ditt liv, och dina pengar – så ta reda på fakta och jämför – det kan aldrig vara fel !

statue-514829_640Också i Heilighafen, ”den heliga hamnen” nära Lübeck sitter Njord själv staty… Där betalar du heller INGEN KYRKOSKATT….

Från Irland rapporteras om hur en liknande staty av Manannan Mac Lir, Kelternas gamle havsgud, förra året blev förstörd och vandaliserad av Katoliker. Men nu har man satt upp statyn igen, till tecken på att ”statskyrkans” tid är förbi och över. En annan Nordisk Havsgud är Ägir, som också kallas Hler – Lä-givaren som skyddar dig från alla ekonomiska stormar i livet. Hans namn syns också i Läsö eller Hleasöy, som ligger mitt i Kattegatt… Det är också hans namn som syns som det Iriska ”Ller” – för en gång fanns ju Lochlann eller Vikingarna på just Irland – och detta var samma gud..

223551868-3b3204b0-9710-4774-9459-e19e4cb54e69Denna staty förstördes av katolikerna år 2015 – vandalerna undgick straff, men statyn är återinvigd…

Jag citerar, från The Irish News 29 Februari 2016:

The removal and destruction of the statue in January last year received worldwide interest when it emerged that religious fundamentalists were believed to be behind the incident. After cutting the sculpture from its boat-shaped plinth at Binevenagh outside Limavady, thieves replaced the structure with a large cross bearing the words of the first commandment, “You shall have no other gods before Me.”

The statue by Dungannon artist, John Sutton – who has worked on the Game of Thrones – was commissioned by the former Limavady Borough Council as part of a myths and legends trail through the Roe Valley. Standing with hands outstretched, the statue represented the mythical Manannan Mac Lír figure

Också i Norge har kristna gett sig på bilder av Njord, och vandaliserat flera offentliga konstverk. Redan detta i sig är ett skäl till varför varje god medborgare i de Nordiska länderna inte bör stödja kristna samfund eller kyrkor längre. På Algröy i Norge hände det att en lokal konstnär med samma efternamn som hans hemö fick sin bild av Njord förstörd och vandaliserad, efter vad Norska Vestnytt berättar.

Jag citerar, från deras artikel 2 Juni 2015:

Bygdefolk som Vestnytt har snakka med, er ikkje lystne på å stå fram i avisa med sine mistankar, men somme trur at øydelegginga botnar i kristen fanatisme.

Slike tankar og rykte skapar sjølvsagt dårleg stemning i bygda.

Han var ein snill gud

Samstundes som rykta går, veit alle at hærverk førekjem.

Njord Slik satt hanPRISA NJORD – SNART KOMMER SKATTEÅTERBÄRINGEN…

Valet är ditt. Tänk efter noga. Vill du fortsätta stödja en såpass barbarisk religion som kristendomen, som har så mycket ont och så mycken förstörelse på sitt samvete ? Nu när du som svensk medborgare ska deklarera, är det inte bättre att du deklarerar ditt stöd för den egna kulturen, religionsfriheten och din egen rätt att välja själv istället ?

Snille_och_smak