Neanderthalkonsten omtalad…

”The Independent” och andra läsvärda tidningsmedia utomlands, lanserar nu liksom svagt faktaunderbyggda och ofta dåligt researchade Dagens Nyheter i Sverige nya forskningsresultat. Dr Chris Standish vid universitetet i Southhampton har hittat vad som otvivelaktigt är 65 000 år gamla grottmålningar i Spanien, och på den tiden fanns inga Homo Sapiens i Europa, varför det hela måste vara ett verk av Homo Neanderthaliensis eller Neanderthalare. Tidigare har forskare påstått, att Neanderthalare inte alls skulle kunna skapa konst, eftersom man hävdat att de inte skulle ha förmåga till abstrakt tänkande, trots att deras genomsnittliga hjärnvolym var större än vår, och att de också – för minst sådär 80 000 år sedan – gav upphov till Kaukasoiderna eller den vita människorasen. Till och med renodlat rasistiska journalister, som Karin Bojs i DN, måste erkänna att de Neanderthalare som levde i Nordeuropa var ljushyade i minst 200 000 år, och även om hon tar fullständigt fel på tidpunkten för när Neanderthalarnas förfäder lämnade Afrika – det skedde för över 350 000 år sedan, och inte 120 000 år sedan, som hon felaktigt skriver, så vet vi via den svenske forskaren Svante Pääbos och andras genforskning att Neanderthalarna redan tidigt gav upphov till de första Nordborna, och att de otvivelaktigt var ljushyade som vi, när de sent omsider kom hit för 37 000 år sedan

64 000 år gamla bilder från La Paciega-grottan i Spanien

Upptäckterna i Spanien innebär en ny syn på förhistorien och människoblivandet. Man har i årtionden diskuterat om Neanderthalarna var en separat människoras, eller om de måste betraktas som en annan djurart, vilket är det sannloka, men de var inte mindre genetiskt skilda från oss än att korsbefruktningar kunde uppstå, ungefär som mellan åsnor och hästar – och där representerar den betydligt kraftigare byggda och starkare Neanderthalaren närmast åsnan, medan de spensligare och rörligare människorna kan sägas vara analoga med hästarna. Ändå var det – som Svante Pääbo klart visat – bara så att kanske 1 par på tiotusen i en population bestod av kombinationen Neanderthalare – Sapiens, medan urmänniskorna i 9999 fall av 10 000 inte beblandade sig med varandra alls – dåtidens Europa var tillräckligt stort för att de knappt skulle kunna se, möta eller ens veta om varandras existens – men under en hel istid av tid räckte det till slut för att de betydligt mer hjärnrika och långskalliga Neanderthalarna skulle dö ut så småningom.

Nu är det i och för sig med hjärnor som med plånböcker, inom vissa givna gränser har storleken mindre betydelse – vad som betyder något är i stället hur innehållet är organiserat – Neanderthalarna hade till exempel mycket större luktlober än vi, varför deras smaksinne och luktsinne kan ha varit mycket högre utvecklat. Stora näshålor gjorde dem inte bara i stånd att överleva bättre i en istida miljö – luften förvärmdes något innan den kom ned i lungorna – de kunde också lukta sig till bytesdjur på betydligt längre avstånd, också i ett vinterlandskap.

Nu visar det sig också att deras sinne för abstrakt tänkande var lika välutvecklat som vårt, och att de hade uppfunnit konst, hantverk och till och med ritningar. I Spanien har man tidigare hittat smycken av snäckskal, som gjorts av Neanderthalare de också, och som har prydligt borrade hål, och i deras sista fäste neråt Gibraltar (de uppfann aldrig skinnbåten eller kanoten, och skulle så småningom utrotas av den mer talrika Sapiens-variant de själva varit med och gett upphov till) har man också tidigare upptäckt 40 000 år gamla lämningar efter dekorationer på grottväggar.

Djurfigurerna i vad som verkar vara fångstgropar eller inhägnader har lagts till av senare Sapiens, enligt vad man tror, men resten är Neanderthal-teckningar i original. Kanske ser vi en flod, och hagmarker eller fångstgropar bredvid den – och en mänsklig figur på väg ut ur en grottöppning ? Karta, konst eller ritning ??

Tydningen av Neanderthal-konsten är än så länge oklar, men vad som står helt klart enligt brittiska forskare, är att Neanderthalarna hade hög förmåga till abstrakt tänkande, och kunde avbilda världen i form av symboler, precis som vi själva. Vetskapen om att de också hade en religion, begravde sina döda mycket noggrannt – och till och med gav dem blommor, med symbolisk eller helande betydelse – har jag redan skrivit om förr – så deras kultur var mycket mer utvecklad än vad man hittills trott. Hur de lät är en annan omstridd fråga, men att Neanderthalarna också var förmögna till ett språk är också helt klart sedan länge – deras stämband, struphuvud och munapparat var inte mycket annorlunda än vår egen, och med så mycket hjärnkapacitet som de hade, bör där också ha funnits utrymme för språklig förmåga.

Vit hy, rött hår och blå eller gröna ögon är typiska Neanderthal-drag. Befolkningar söder om sahara saknar alla Neanderthalgener, men Nordeuropéer har mest av alla, eller upp till 20 %

För ett par år sedan publicerades det på BBC ”rekonstruktioner” av deras röster, baserade på strupens längd, lungvolym och liknandemen resultatet verkade mest påminna om skrikiga, högljudda troll   – vilket våra förfäder sannolikt också kom ihåg.

Sagornas troll och jättar kan mycket väl ha varit inspirerade av dunkla hågkomster av möten med Neanderthalare, i alla fall som jag ser det. Trollen och jättarna skildras enligt alla myter som stornästa, klumpiga, med kroppskrafter överstigande människans, och tämligen trögtänkta och lättlurade, ibland destruktiva men knappast ”onda” i sig… Också Skade, vintergudinnan, får i Asatron vara av Jättesläkt..

Deras röstläge måste också ha framstått som synnerligen irriterandede som ”gängat sig” med en rödhårig Neanderthal-kvinna eller rättare sagt kärring måste ha haft skäl att ångra det, vilket också kanske är ett forskningsrön i sig...

Ärligt talat, skulle du vilja gifta dig med en sån här ?

Mimer Bokförlag utger Ragnar Lodbroks Saga

Den dåliga, amerikaniserade TV-serien ”Vikings” – som är så långt ifrån historisk korrekthet det överhuvudtaget går att komma – en ren Hollywood-lögn, med ett ”Uppsala” som ligger bland höga berg i ett Norskt Fjordlandskap, drakskepp som seglar med vinden in från fel håll, och ändå rör sig framåt – för att inte nämna fler rena orimligheter, inte minst vad gäller Asatron och Hedendomen – alltihop är ju skrivet av kristna manusförfattare, med det värsta förakt för vetenskapliga källor och seriösa fakta som det alls går att uppbringa – bygger mycket ytligt på Ragnar Lodbroks Saga, vilket nog inte har undgått någon tv-gluttare, här eller i USA. En hel del Hedniska Samfund ”Over there” har också försökt slå mynt av TV-succén, och kanske leda in allmänheten på seriösare och vederhäftigare banor så småningom, bland annat genom att utge original-sagan i nyupplaga.

Bland annat försökte sig Ring of Throth på en sådan översättning för ett tag sedan – en bok jag inte läst – jag läser sällan eller aldrig mitt folks litteratur på amerikansk engelska, när jag kan läsa den på norröna eller andra nordiska språk direkt från nätet, och vad ska man då med alla dessa amerikaner till ? Ändå kan man kanske säga, att de Amerikanska samfunden har ett vällovligt syfte, när de försöker haka på hela ”Ragnar-trenden” genom att lära ut verklig kunskap istället, och inte sänka sig till Tv-seriens nördaktigt låga nivå, eller någotslags falsk media-kult av idel ”fan fiction” och annat sådant.

”Grymta månde grisarna, om de visste hur den gamle Galten lider !”

Också här i Sverige finns det kvalitetsförlag, som Mimers Förlag, till exempel, ej att förväxla med det skandalöst dåliga alternativförlaget ”Mimers Källa” – en äcklig och gulfärgad liten vattenpuss, som ägs av sk ”fornsedare”, och som utger tvivelaktigt och  lågkvalitativt skräp av en sort som vi seriösa Hedningar och Asatroende inte skulle vilja ta i med tång, ensingång.

Mimers Förlag, däremot, utger historiska verk i Fryxells anda, och är man bara tillräckligt allmänbildad för att veta vem Anders Fryxell var, och är man trött på det förbanade fornseds-skräpet, så kan man läsa några vettiga böcker utgivna av dem istället, fullt i klass med vad som produceras av SMB, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, som ju också publicerat och fortfarande publicerar många verk med inriktning på seriös arkeologi och Vikingatidens faktiska historia, vilket ”fornseds” patrasket aldrig gjort, och heller aldrig någonsin kommer få förmåga till att göra, eftersom sådant helt enkelt överstiger deras ringa förstånd, samt helt obefintliga litterära förmåga.

Också ”Svenskarna och deras Hövdingar” har nyligen getts ut av Mimers Förlag – noterar jag. Ett verk av en svensk nobelpristagare, som varit oåtkomligt sedan länge – även det här är en kulturgärning, och det går att köpa det här utmärkta förlagets böcker på såväl Adlibris som Bokus.com, även det en välgärning. Månne Lennart Svensson, den skicklige och väl påläste bibliotekarien från Hudiksvall, uppmärksammar dem så småningom, fast jag inte läst något av just honom på länge.

Nu, som sagt, ska sagan ut i Nyöversättning på svenska, vilket är första gången sedan 1800-talet. Många inom Nordiska Asa Samfundet och andra mer seriösa forum för ren Asatro och inget annat, frågar sig redan hur man lyckas med Krakumál, den dikt som Ragnar själv författade i ormgropen hos kung Ella av Northumberland – jämför med föregående blogginlägg om massgravarna i Burton – mycket av vad som står i Ragnar Lodbroks Saga kan faktiskt ha sina direkta förebilder i 800-talets historia, även om sagaförfattarna skildrade det på ett legendmässigt och Saga-aktigt sätt, eftersom detta verk, som snart ska utges är en ”nytolkning” enligt vad man lovat oss, och själv är jag som bekant skeptisk emot nytolkningar och översättningar…

Men – Miners Förlag – ej att förväxla med något annat och billigare, samt fulare – på alla de sätt och vis – ska i alla fall ha full heder av sin satsning – och själv är jag beredd att köpa den här boken…

Citatet gör sig INTE lika bra på Engelska – dessutom inkluderar man här ett oskönt tempus-fel…

Repton-gravarna ”extremt viktiga” säger självaste SVT

SVT, vår kära Statstelevision, ofta ett Sverigefientligt medium, vågade faktiskt låta sin Vetenskapsredaktion ta upp den nya dateringen på Repton-gravarna, hela 16 dagar efter det att nyheten publicerats i Engelska Media, och att pålitliga facktidskrifter som Science Nordic givit mycket bättre och sakligare information, även om SVT:s rapportering om en arkeologisk händelse med betydelse för hela Nordens historia denna gång glädjande nog var fri från alla politiska vinklingar.

Redan på 1970-talet fann Engelska och danskättade arkeologer inte mindre än 264 döda kroppar i massgravar och enkelbegravningar vid Sankt Wystans kyrka i Repton, som ligger vid en biflod till Trent, nära Nottingham i Danelagen, och bara någon mil från den kända ölstaden Burton, där det gjordes öl redan på 1000-talet. Man förstod genast, att vad man såg var gravarna efter hedningar, som besinningslöst massakrerats av kristna, när den sk ”Stora Armén” övervintrade i England år 876. Myntfynd fastslog dateringen, men kristna forskare försökte blanda bort korten, och hittade på lögnaktiga hypoteser om att det skulle vara munkar från ett aldrig identifierat kloster i närheten som dött av svärdshugg, och de kristna försökte också med stor iver motbevisa de kol-14 dateringar som tagits av de viktiga fynden. Allt detta har nu definitivt motbevisats.

Redan 2013 visste forskare, att fisk och föda från marina miljöer kan påverka kol-14 dateringar med en felkälla på upp till 400 år, så Repton-fynden blev aldrig riktigt daterade, och man ansträngde sig för att ”mörka ned” dem. Men nu, berättar SVT, har nya dateringar gjorts, som slutgiltigt bevisar vad man vetat ända sedan 1979 – alla de döda var bevisligen Vikingar och Nordbor.  Man har också klarlagt att ca 20 % av de döda var kvinnor, som huggits ned och blivit slaktade som boskap tillsammans med sina män – ja de kristna skonade inte ens barnen. Minst 4 stycken barnskelett i 5-6 årsåldern har hittats, som bär klara spår av massivt yttre våld. Skador på kranier – somliga hugg har träffat bakifrån samt i mage och genitalier har också klarlagts, vilket tyder på att de kristna fullkomligt besinningslöst och mot alla krigets lagar huggit emot personer som redan låg ned, och som saknat sköldar eller vapen att skydda sig med.

Såhär behandlades våra förfäder av Englands kristna..

Den sk ”Stora Armén” var inte den första vikingahär som invaderade England, och långtifrån den sista, eftersom Danagäld togs av Knut Den Store, nära 200 år senare, och Danelagen var redan tidigt bebodd och koloniserad av fredliga kolonister från alla de Nordiska länderna. Kanske är det somliga av dessa, som hamnat i de massgravar som fick upprättas efter allt detta kristna våld och terror som oskyldiga hedningar var tvugna att värja sig emot av alla krafter – och anfall är, som vi alla vet – bästa försvar – särskilt när man har med Monoteister att göra. Tidigt på 1900-talet trodde man att skelettgravar måste vara kristna, medan brandgravar och kremering var en hednisk sed. Det senare påståendet är visserligen sant, men det finns många hedniska skelettgravar över hela Norden också – rikligast kanske på Birka.

Flera av de döda bar Torshammare, men låg ändå nedkastade i en grop på en kristen kyrkogård – vilket troligen får tolkas så, att det var kristna som begravde dem i en massgrav. Ingen av de döda är äldre än 45 år, vilket också gäller kvinnorna, och många av männen är påtagligt muskulösa och storvuxna, vilket får tolkas så, att det är fråga om krigare.I närheten av Repton hittade man redan på 1800-talet ett helt gravfält med över 50 brandgravar, där folk blivit ordentligt kremerade enligt hednisk sed, så vi vet att Repton-trakten med säkerhet hade en bofast hednisk befolkning (även om den kanske inte bodde där någon längre tid, hypotesen att det var en armé som under flera år från 865 och framåt hade sina vinterkvarter här verkar högst sannolik, och stöds också av myntfynden).

Särskilt en grav, den sk grav 511 – som SVT inte nämner med ett enda ord – har ansetts som ytterst intressant enligt Engelska forskare. Här vilar en man i 35-45 års åldern, som stuckits med ett vapen genom ögat, och fått ett svårt hugg i underlivet – vilket som sagt kan tyda på att han legat ned, eller varit utan sköld. Han hade en Torshammare runt halsen, och var otvivelaktigt både Hedning och Hövding, av gravgodset att döma. Helt säkert var han reslig, och minst 187 cm lång.Mellan benen hade han också beten av en ståtlig vildgalt, så att han även kunde bli den styvaste hedningen i nästa Värld, och förnöja Sessrumnirs Husdejor. Sådan är Särimner – det säger jag er – och Grymta månde grisarna, om de visste hur den gamle galten lider !

Engelska arkeologer sade redan på 1970 talet, med största bestämdhet och helt utan att tveka, att detta måste vara Ivar Benlös, en av Ragnar Lodbroks tre berömda söner, fast dt inte alls finns några tecken till osteoporos eller bensjukdomar hos den döde. En noggrann ansiktsrekonstuktion har gjorts, som visar att han hade regelbunda, Nordiska drag. Hövdingen begravdes också i kretsen av sina stupade män, som det anstår en härförare. Andra arkeologiska hypoteser har velat göra honom till Halvdan Ragnarson, en annan av Lodbrokssönerna, som 877 enligt sagan verkligen skall ha dött i England – och för de engelska forskarna är han en fullt historisk person, och inräknad i den Brittiska kungalängden dessutom, och visst ingen legendfigur, men detta kan man förstås inte bevisa enbart med arkeologins hjälp. Ett tecken av många, om visar på att detta kan ha varit en kunglig begravning, är att Kungarna av Mercia, ett av de småkungadömen i England som totalt krossades av Vikingarna och uppgick i Danelagen sedan, alltsedan 700-talet hade sin gravkyrka just vid Sankt Wystans i Repton, vilket man kan se av en bevarad krypta där. För övrigt finns det en bra pub i Repton också, kan jag försäkra er, men det är förstås en annan historia.

Jag avslutar med en dikt, en smula fritt efter Bertel Gripenberg, den finländske skalden:

Där de levande kivas och strida
ska de döda hålla ihop.
De som föll för samma sak
och vräktes i samma grop.

De döda som levde tillsammans
ett liv av gärning och plikt
De fallna som ska få leva
trots allt i minne och dikt.

Må de döda bilda en egen armé
En helig här som står
för allt som kan ena Nordens folk
och läka dess tvedräkts sår.

Kring gemensamma minnens helgedom
kring gemensamma bragders ljus
kring den fana som ska leda oss
i framtida striders brus..”

 

Det är dags att Påtala att det är för sent att Åtala de som sprider FAKE NEWS om kannibaler i Motala….

Kanske ni, kära läsekrets, har hört talas om kannibalerna i Motala, efter att ha läst kvällspressens senaste ”FAKE NEWS” artiklar om den saken, eller Karin Bojs likaledes lögnaktiga artiklar i DN. Jag tänker ändå inte länka till skräpet, utan istället ge er vederhäftiga källor, ur akademiska uppsatser i ämnet.

Fast – det är klart – ”Nur keine Angst”, som Tysken säger – det rör sig visst inte om några ”ensamkommande” invandrare från Centralasien eller några ”kulturberikare” från MENA-länderna den här gången, eller någon annan som nyligen kommit hit – nej det här rör händelser på stenåldern, närmare bestämt för 7500 – 7700 år sedan. ”Populär Arkeologi” har redan skrivit en mycket mer korrekt och saklig artikel i ämnet, och utgrävningarna från den sk ”Kanaljorden” i Motala är faktiskt ingen nyhet de heller, eftersom de påbörjades redan 2010, alltså redan för åtta år sedan. Excessen, Aptonbladet och andra gammelmedia har kommit med många osakliga och vinklade rapporter om fynden sedan dess, men först nu träder de fram i sin helhet.

Kanaljorden ligger vid Motala ström… men där fanns ingen kannibalism, trots kvällstidningarna av idag…

Bland annat har man ljugit om de förhistoriska Motala-bornas etnicitet, och påstått att de skulle vara från Asien, eller till och med svarta i hyn, men detta är en ren lögn, och alltså fake news. Arkeologen Hallgren, som själv deltagit i projektet, och även publicerat forskningsresultaten, skriver nämligen själv att alla, samtliga, 100 %, varenda en, todos i den population av 10 individer man hittat, var ljushyad, hade blont eller mellanblont hår och blå ögon. För att alls kunna utveckla ljus hy, blont hår och blå ögon behövs minst 80 generationers boende i Nordeuropeiskt klimat enligt genetikerna, och då kommer vi minst 2400 år ytterligare bakåt i tiden, alltså till 10100 år sedan, eller äldre renjägarstenålder.

Dessutom var redan Neanderthalarna – för 80 000 år sedan – bevisligen ljushyade enligt genetiken, och till och med rödhåriga, ett recessivt anlag som aldrig kan manifestera sig, om inte man haft föräldrar och anfäder i ytterligare två släktled bakåt som också var ljushyade, blonda och just blåögda, eftersom rött hår aldrig uppkommer annars. Danska populationsgenetiker har klarlagt att det fanns Kaukasoider eller med andra ord vita människor i centralasien för redan 30 000 år sedan, och människorna i Motala var också delvis besläktade med samma grupper, de var alltså inte alls en ”mix” mellan flera populationer, som det osakligt hävdats. Påståendena om att det skulle varit ”Afrikaner” som befolkade det tidiga Sverige är en befängd lögn, och för övrigt är mänsklighetens utvecklingshistoria inte så okomplicerad heller, utvandringar ur Afrika skedde bevisligen flera gånger, och redan för 200 000 år sedan utvecklades Homo Neanderthalensis i Europa och Asien – inte ett enda fossil av sådana har hittats i Afrika, nämligen – och om Svante Pääbo och andra svenska genetiker har rätt, uppstod kaukasoiderna eller den vita rasen (jo, raser existerar faktiskt !) ur tidiga korsningar mellan Neanderthal och Sapiens...

Det är alltså svenskarna – de nutida svenskarna – som är Sveriges verkliga urbefolkning, och inga samer eller andra grupper, som man ofta felaktigt påstår. Haplogrupp I1 – den Nordiska – är märkvärdigt konstant till sin utbredning, även idag, och det är här kombinationen blont hår och blå ögon är mest utbredd, även sådär 8000 år senare – genom en kontinuerlig bosättningshistoria.. Detta är fakta, trots att Karin Bojs och de andra fake news-tillverkarna inte vill erkänna det, utan istället i någotslags ”politisk korrekthetsiver” bortser från vad man faktiskt hittat, och börjar rapportera om andra saker. Isotop- och Strontiumanalys visar att en kvinna från Kanaljords-fynden kom från ett kalkstensrikt område, troligen Gotland, och att några andra individer hade växt upp i Södermanland, men annars var man ”Östgötar, guschelov”

Ryktena om kannibalism – som arkeologerna inte alls anser sig ha bevisat – kommer från det faktum, att man hittat en enorm stenpackning på 12 x 14 meter, och ovanpå den har man funnit en mängd delvis sönderbrutna kranier, som nästan alla bär spår av slag i huvudet och yttre våld. Men dessa skador har alla läkts, och vårdats i perioder om kanske två år – och vad visar det ? Att personerna dog av sina skador, eller blev ihjälslagna – nej inte alls. Tvärtom, säger arkeologerna, fick personerna ifråga mycket god sjukvård, och det var sannolikt fråga om krigare, som hedrades efter döden – inget annat.

Ovanpå stenpackningen i Motala Ström hittade man fynd av människokranier (blått) på pålar, björnskallar (röda) och Vildsvinshuvuden (gula)

Arkeologen Hallgren jämför med dagens katoliker, som också har sönderbrutna skallar i sina kyrkor, som de vördar som ”heliga reliker” och finner att stenålderns religiösa liv var mycket mer komplicerat än vi trott. Björnkäkarna bär spår efter knivar, likt järnålderns björnskallar under Frösö kyrka – som inte alls kom dit pga samer – men sådana spår finns inte alls på människokranierna. Personerna ifråga har inte alls blivit uppätna, men sannolikt stupat i strid, och trots en mängd obevisade spekulationer om stenålderns sociala liv, tror forskare nu att den enstaka Gotländskan slunkit med av misstag, ”befunnit sig i en högrisk-grupp för våld” (var hon för stor i käften, eller svår att ha och göra med ??) men hamnat i Östgötarnas dödstempel… Det visade sig tydligt, att Människokranierna förvarats framför en fond av björnhuvuden, som kanske suttit på stolpar de med, samt att vildsvin ätits på platsen, något längre österut, med galtar och galtars huvuden som ett typiskt fynd. ”Grymta månde grisarna, om de visste hur den gamle galten lider” !

 

 

Analyser av stenålderns Östergötland visar med 100 % tydlighet, att krig förekom redan då – och att framstående krigare hedrades med särskilda begravningar, och fick sina ben bevarade för eftervärlden. Även björnkult förekom på platsen – säger er begreppet ”Bärsärk” någonting ?

Även galtar smyckade vendeltidens hjälmar på öland, i götaland och uppland – 5000 år senare. Är det ”bara ett sammanträffande” att man redan tidigt hyllade björn och vildsvin som särskilt betydelsefulla djur, tror ni ?

Det är värt att observera, att dödsorsaken inte fastställts med säkerhet för någon av de funna individerna” säger man, i en uppsats från Universitetet i Cambridge. Kanhända får vi aldrig fram några slutliga bevis om stenålderns Motala för 7900 år sedan, men det är ställt bortom alla tvivel att där i mer än 200 år fanns en stor helgedom, även om man inte ens kan säga om denna befann sig utomhus eller inomhus – och kanske inte ska spekulera i övrigt, som jag gör här ovan – även om det enligt expertisen verkar vara den mest sannolika teorin.  Ortsnamnet Motala, lär för övrigt betyda ”-al” en vid mötesplatsen, och ortnamnsändelsen ”al” eller ”sal” för helgedom, är en av de allra äldsta ortnamnsändelser vi alls har – spårad till århundradena strax före år noll. Inte bara svenskarna – urbefolkningen i detta land – utan också Asatron har mycket gamla rötter – och det är i alla fall bevisat !

Går alla dessa ”Högvördiga” slutligen på pumpen ?

En liten tuva stjälper ofta ett stort lass”, säger det svenska ordspråket. ”Men emot dumheten, kämpar stundom själva Gudarna förgäves” lyder ett annat. Jag är blott en ensam hedning, och ska så förbli, men ändå uträttar jag ganska mycket med den här bloggen ibland, och det fröjdar mitt hjärta och min Hedniska Hug, för någon själ har jag inte; då ju jag som alla vet är 100 % okristen, mot all Monoteism och en tvättäkta hedning.

Vår väninna på parnassen. Har skrivit om Blondinernas kulturhistoria och en lärobok i Sexualetik. Gick ur Svenska Kyrkan  januari 2017 i protest emot dess politisering – FÖLJ HENNES EXEMPEL DU OCKSÅ !

Efter mitt inlägg om hans högvördighet i Växjö, och hur han propsar på att får styra det här landets politik (se det föregående inlägget) har bland andra Ann Heberlein, Teologie Doktor i Etik vid Lunds Universitet, också yttrat sig om denne Biskop…eller vad han nu är.. Ni får ursäkta mig, kära medborgare, men jag blott citerar:

Sverige är, näst Japan, det minst religiösa landet i världen. Enligt World Value Survey värderar svenskar självförverkligande och individuell frihet högt samtidigt som vi värderar traditionella och religiösa värderingar lågt. — — Friheten från religionens ok och ofta reaktionära värderingar har möjliggjort tankens frihet, individuell frihet, kvinnors emancipation, samkönade äktenskap, respekt för varandra och en progressiv lagstiftning. Vi ska vara stolta över vår tradition att hålla isär religion och stat. Sverige ska också fortsättningsvis vara ett sekulariserat land, ett land som värnar varje människas frihet från religiöst förtryck, religiös påverkan och religiös argumentering. — —

Man får aldrig, under några omständigheter, tvinga någon att ansluta sig till en religiös åskådning eller underkasta sig religiösa påbud. Friheten att utöva sin religion kan dock under vissa förutsättningar inskränkas – med hänsyn till allmänhetens säkerhet, ordning, hälsa och moral samt andras fri och rättigheter. Den enes rätt att slippa oönskad religiös påverkan väger således tyngre än den andres rätt att utöva sin religion. — —

Biskopen Fredrik Modeus hänvisar även han till religionsfriheten, och menar att rätten att utöva sin tro är grundläggande i en demokrati. Att religionsfriheten även innebär rätten att slippa religion, exempelvis i det offentliga rummet, undviker biskopen nogsamt att nämna. — —

I själva verket strider böneutrop tydligt mot religionsfriheten. Till skillnad från kyrkklockor innebär böneutrop inte bara en uppmaning till bön – nej, böneutropet är bön. I salah, som den bön som proklameras från minareter kallas, sägs att ”Gud är stor, jag vittnar om att det inte finns några andra gudar än Gud” och ”jag vittnar att Muhammed är Guds profet”. Det uttalade syftet med salah, alltså böneutrop, är att både troende och icketroende ska få ta del av islams andliga budskap. Böneutrop går alltså inte att jämställa med de kristna kyrkornas klockringning (eller med Hemglassbilens käcka trudelutt, som något ljushuvud på Växjö kommun gjorde). Böneutropen är inget annat än mission, eller, om man vill tala klarspråk, religiös indoktrinering i syfte att få människor att förstå islams storhet.

Jag menar att vi behöver ha en nationell policy i dessa frågor – det kan inte vara upp till varje kommun att bedöma om de ska godkänna böneutrop eller inte. Alla kommuner i landet bör naturligtvis beakta religionsfriheten och, i linje med den, avvisa förfrågningar om böneutrop. Det är fullt möjligt för en troende muslim att utöva sin religion utan böneutrop – men den ickemuslim som befinner sig i närheten av böneutropen kommer inte undan. Dennes rätt att slippa oönskade religiösa inslag i offentlighet kränks därmed.

Så långt kultureliten i vårt land. Observera likheterna med min egen argumentation om Nattvard och kannibalism, samt detta med böneutrop.- men inte nog med detta även i folkets djupare lager väcker numera min hedniska argumentation allmänt gehör. Har ni hört talas om bloggen ”Den Rosa Traktorn”, kära läsare ? – jaså inte… ?? Läs i så fall det här…

INGEN Går säker i Traktorns spår… Det är SKUGGAN av SÄRIMNER….

Under rubriken ”Svenska Kyrkans Svek och Rena Hädelser” kan vi läsa mycket insiktsfulla kommentarer, skrivna av en person som verkar till hälften hedning, och vars blogg härmed anbefalles för ett närmare studium, ty:

Likt de fariséer som kastades ut ur templet av Jesus själv, står våra religiösa ledare och ljuger för oss. De som ska företräda vår religion har helt och hållet fallit till föga för Islams Taqiyya, eller så har de likt demoner medvetet sålt ut vår religion, vårt religiösa arv och själva det fundament som vårt kristna samhälle har varit byggt på.

Författaren till ”Den Rosa Traktorn” noterar liksom jag att Monoteisterna håller ihop, och apropos religionsfrihetslagen detta:

4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

”Notering: Vilket betyder att ingen skall tvingas till att tillhöra ett samfund och att man ska rätten att lämna samfundet om man så önskar utan att hotas till livet… något som inte tillåts av islam som därmed bryter mot själva lagen enbart genom sin existens”

Från staden Borås rapporterades för några dagar sedan hur den islamske extremisten Abderisak Waberi, numera utkastad ur Riksdagen men fortfarande medlem av Moderaterna, plötsligt fick tillstånd att öppna en sk ”muslimsk friskola” med hijab-tvång för alla kvinnliga elever. Detta har idag fått vår gamle bekanting Jan Guillou – en annan av kulturelitens och den socialdemokratiska ”Nomenklaturans” medlemmar att uttala sig – han har ju omnämnt min enkla person vid ett eller annat tillfälle, även om det var många år sedan. Men, för en gångs skulle måste jag hålla med honom, när han skriver:

”försvarslösa barn får inte utsättas för sekteristisk indoktrinering”

Sk ”religionsfrihet” kan inte gälla barn, konstaterar Herr Guillou, eftersom barn har rätt att lära sig fakta. Endast vuxna individer, som gjort ett medvetet val, kan välja en religion. Åter min ståndpunkt, som jag redovisat många gånger. Det börjar med en ensam hedning, men det gäller kampen emot Monoteismen, hela Världen över. Och snart stundar ett frihetens vägval för hela vårt folk. I långa loppet tror jag faktiskt att Monoteisterna förlorar, och att de som fortfarande har religiösa behov, kommer att välja den frihet, som Asatron och Hedendomen innebär.

Här ser ni Växjö Domkyrkas torn – liknar de inte Satans horn ?

”Der Morgige Tag ist Mein !”

I vilket ”Hans Högvördighet” blir Sheikh of Araby… ?

På den tiden när vi hade roliga komiker i vårt land, alltså 1960-talet, skämtade duon ”Svenska Ord” friskt om Rudolf Valentuno, alltså amatörskådespelaren från Vallentuna, som ville bli The Sheikh of Araby – Araby är som bekant en liten förort till staden Växjö i Småland… Frågan är nu, om inte Pisskoppen av Växjö, Hans Högvördighet Fredrik Modéus vill bli liksom Sheikh of Araby han också... – men ursäkta förlåt kära medborgare – vad skriver jag ? – Biskopen av Växjö skall det naturligtvis stå, inget annat – Alla kristna Biskopar är ju Högvördiga, ja liksom lite förmer och mycket finare än alla oss andra dödliga människor, och deras åsikter väger tungt inför ”gud”, jajamensan – ja bara såå tungt så….

Ärligt talat, verkar inte denne mans ”kristna värdegrund” lite väl Sheiky eller Shaky ?

Hans Högvördighet Biskopen har uttalat sig i Excessen i veckan (skall naturligtvis vara Expressen) och krävt att den lokala moskén i Araby – som nu blivit en riktig Arab-by under den lokale Imamen Ismail Abu Helal (Han är Halal, asså – liksom Särimner – ni vet ) måste få göra böneutrop minst två gånger i veckan. Växjös övriga politiker har haft minst sagt delade åsikter om den saken – Moskén är inte ens någon riktig sådan, utan bara inrymd i vad som verkar vara en för ändamålet upplåten kommunal skola – hur gick det egentligen till, när den lokalen alls uppläts ? – Men nu ingriper alltså den starkt politiserade ”Svenska” Kyrkan…

Vi har sett det förut, och nu ser vi det igen. De håller ihop, dessa Monoteister. Och ”Svenska” Kyrkan agerar för att sprida Islam över Sverige – hurpass väl stämmer det med dess egna budskap ?  Hans Högvördighet uttrycker sig per twitter och nu borttagna inlägg per Facebook, och kräver att alla församlingsmedlemmar i Växjö stift omedelbart skall omfatta hans deklarationer om ”Tro och Solidaritet” samt Tolerans, som det så vackert heter.

Många andra debattörer har redan yttrat sig, och förklarat för den Högvördige i Växjö att det här är något han fullständigt missuppfattat. Tolerans i vardagslivet är en underbar egenskap, javisst, men bara för att vi har religionsfrihet och sk ”tolerans” i det här landet, så behöver vi inte tolerera vad som helst.

Har man rätt att i ”religionsfrihetens” namn störa, skräna och ”böneutropa” ??

Första paragrafen i Religionsfrihetslagen säger klart och tydligt, att bara för att man har en viss tro, så har man inte rätt att störa och väcka förargelse ibland sina medmänniskor, och det är förresten kanske inte så konstigt. Kristna, oavsett om de tillhör ”Svenska” Kyrkan eller ej, får inte hålla på och ringa i sina kyrkklockor heller, och ingen Hedning, Asatroende eller ej, har rätt att inom tättbebyggt område stöta i lur, eller Tuta i Gjallarhorn, kanske.

Lagen är lika för alla religioner, och ingen islamist göre sig besvär i namn av ”Sharia”.

Religionsfrihetslagen (1951:680).
Om religionsfrihet:
1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

Onekligen måste man säga, att det väcker förargelse, om man mitt i ett svenskt bostadsområde tutar, skriker och kräver, att alla fem gånger om dygnet – också mitt i natten – ska anpassa sig efter böneutropen, ungefär som när ”Svenska” Kyrkan med berått mod stör boende i Görväln, Järfälla, där de visst ska ha tagit över en påstått ”multikulturell” begravningsplats och rest stora kors tvärs över den. Hur multikulturell är den då ? Man påstår att multikulturalismen nu skulle tillhöra Rikets grundlagar – men i vilken grundlag det i så fall står, har ingen lyckats identifiera – och om detta gäller, så borde väl alla religioner – också Islam – faktiskt lära sig att ta extra stor hänsyn – annars faller ju hela samhället sönder – för om Multikulti ska anses gälla, krävs ju faktiskt att alla grupper i lika mån tonar ned sina krav, och anpassar sig till det normala, sekulära samhället.. Men – hela tiden ser vi hur dessa märkliga Monoteisterna vägrar att göra detta... Och vad är då slutsatsen från samhällets och lagstiftarens sida – ska vi tillåta, att Hans Högvördighet uppträder som ”The Sheikh of Araby” hädanefter, i burnus och allt ?

Tutom Gjallarhorn !

Katerina Magazine skrev i veckan följande, insiktsfullt nog:

I Sverige har vi kunnat se hur framför allt islam försöker allt ihärdigare dominera vårt sekulära samhälle. Kvinnor förföljs, hotats och trakasserats av religiösa moralpoliser och tvingats flytta från förorterna på grund av sin livsstil och klädval. Kvinnor som har flytt till Sverige för att leva i frihet blir mördade då de till exempel vägrar slöja. Vi ser könssegregering i skolor, på badplatser, caféer, restauranger, där religiösa ledare sakta men säkert flyttar fram sina positioner genom att utnyttja demokratis öppenhet och tolerans och ställa krav på den. — —

Vi ser nu fall där radikal islam tillåts allt större inflytande i det offentliga, och där begreppet islamofobi används för att tysta dem som ogillar religionens och dess extremare avarters framväxt i Sverige. Vi ser rättsliga strider i vardagen, där män och kvinnor vägrar ta i hand på grund av sin tro, och att de vägrar följa regler om arbetskläder. Vi ser att det plötsligt krävs att svenskar ska anpassa sig till utländska seder och bruk, inte sällan baserade på just religiös grund. På vilket sätt integreras människor i ett sekulärt samhälle om religionen är deras identitet och kommer före västerländska värderingar och där rätten att utöva sin religion sker inte bara privat utan offentligt?

Har man alls rätt att väcka förargelse genom att utöva absurda religioner från Mellanöstern i det offentliga rummet ?

Äää BäääHuu Yalla Akbar bara Shiite ! (finns där inte en viss likhet ?)

Inom parantes kan sägas, att somliga Hedningar också uppför sig taffligt, och störande. Vad ska vi säga om ”Samfundet Forn Sed” som står och ägnar sig åt blodsoffer och skär sig i fingrar och händer vid ett sk ”Påskblot” på Uppsala Högar, förresten ? 

Måste man alls ägna sig åt blodsoffer, offentligt ? Ingår det ens i Hedendom eller Asatro, i dess moderna form ?

Och vad ska man säga om det här Jönseriet ? Vad menar dessa pajasar ?? Väcker de inte just förargelse, när de trummar och för oljud på allmän plats utan tillstånd ???

Vid Uppsala vistas många barnfamiljer, inte bara till Påsk, och ingen av dem skulle nog vilja se det här ”fornsediska” självskadebeteendet, som skadar och skämmer ut hela den hedniska rörelsen i Sverige, och se och höra en massa galningar som slår på trumma, eller annat sådant. Kort sagt är alltihop sådant Förargelseväckande Beteende det också, och det bör bestraffas som detta, då det sker offentligt, och inför öppen ridå.

Och vad ska vi säga om en religion som kristendomen, som bygger på rituell kannibalism, samt drickande av människoblod (sk ”Nattvard”) låt vara i symbolisk form, men ändå offentligt, i vilken kyrka som helst, även de där Hans Högvördighet av Växjö utövar sk ”Högmässor”. För min del tycker jag man borde förbjuda alltsammans, för sådan symbolik är avskyvärd, frånstötande och äcklig, rent ut sagt. De flesta kulturer i vår värld har ändå kommit så långt, att de avstått från kannibalreligioner, och inte längre utför blodsritualer och liknande. Sådant är otidsenligt, och tillhör inte den moderna tiden. Kyrkans lära eller Jesu budskap skulle inte bli lidande om ”Nattvarden” omedelbart togs bort, lika lite som verklig Asatro i Sverige skulle lida det minsta av att ”Samfundet Forn Sed” totalförbjöds och upplöstes.

Jag är inte kannibal, och det är inte de flesta svenskar heller, och jag ser inte heller nödvändigheten i blodsutgjutelse för religionens skull – även om vissa kristna tydligen tycker, att detta ger ”krydda” åt deras religionsutövning, ungefär som haschet och svamparna för ”fornsedarna”.

Och inte bara det. Hans Högvördighet av Växjö – eller i alla fall hans stiftskansli – var förra året aktuella i mindre smickrande sammanhang. Det visade sig att ”Kyrkochefen” i Väjö stift, om än inte Hans Högvördighet själv, blev häktad för barnsexbrott när han haft tusentals porrbilder på sin tjänstedator i Stiftskansliet, nämligen… Förutom att samme ”Kyrkochef” greps för sexuellt utnyttjande av barn, tillika..

Det visade sig också, att ”Kyrkochefen” hade barnporr gömd bakom Jesus-bilder i särskilda etuier på stiftskansliet – och som prästen Dag Sandahl – en ärlig kristen från Småland (det finns många ärliga kristna även där – jag känner flera präster i Svenska Kyrkan personligen sen flera år, och har bara gott att säga om just dem, men Växjö Stifts ledning verkar verkligen vara ett undantag, det måste man nog säga) berättat – har Hans Högvördighet Modús själv gått arm i arm med just den barnporr-dömde ”Kyrkochefen” i en så kallad ”Gay-parad” genom Växjös gator, och detta på bilder i Svenska Kyrkans egna reklambroschyrer till och med…

Hur är det då med ”Toleransen” Ers Högvördighet ? Ska man verkligen tolerera sådant, och hur är det med Biskopar som er ??

Känner ni er verkligen ”Högvördig” inför Israels Gud, som det ju heter – eller är det så, att ni också är en syndare, liksom kanske människor, lite till mans (och kvinns ) ?

Hur står det till i Växjö Stift, egentligen ? Gäller Hans Högvördighets berömda ”Tolerans” där också, eller ?

Och hur tror ni, att era församlingsmedlemmar – Smålänningarna – som ju har rykte om sig att vara frireligiösa – känner inför all er ”Svenska” Allahu-Akbar iver ?

Själv vill jag uppmana dem till en enda sak. Att gå ur Svenska Kyrkan – i Växjö stift, eller annorledes. Att inte ha ett enda dugg med den att göra, hädanefter.

Är DU redo ? SNART kommer DET HEDNISKA SKIFTET..

Islamister och Kristna i Sverige borde faktiskt ändra attityd, snarast möjligt. De måste lära sig att förstå, att det faktiskt finns en majoritet här i landet som har en annan tro än vad de själva har, och lära sig acceptera detta faktum. Det handlar om tolerans, något utövarna av dessa två Monoteistiska religioner aldrig  haft, och heller inte förstår innebörden av, då de fortsätter att missionera, och hela tiden kräver att resten av samhället skall anpassa sig till deras förlegade, närmast medeltida levnadsregler.

Först år 2000 fick vi svenskar religionsfrihet på allvar, för det året upplöste man Statskyrkan i Sverige. Andelen svenskar som mest ”av gammal vana” var medlemmar i Svenska Kyrkan uppgick då till 88 %, har man sagt, även om det verkligen kan diskuteras, hurpass ”troende” dessa svenskar var. Nu erkänner samma Evangelisk-Lutheranska Kyrka att den inte hade mer än 61,2 % av folkets sympatier, vid slutet av 2016. Detta enligt den påstått ”Svenska” Kyrkans officiella statistik.

Denna Kyrka är inte alls ”svensk” och är inte ett enda förbannat dugg svenskare än andra, så namnet borde bytas ut. Jämför med de betydligt ärligare kristna i Finland, till exempel. Där finns det ingen ”Finländsk Kyrka” utan bara just en Evangelisk-Lutheransk sådan, för utan statskyrka, ingen ensamrätt på att representera folket...

Vid slutet av 2016 hade vårt land 9 995 153 invånare, om man får tro SCB, Statistiska Centralbyrån. Nu har antalet skenat iväg till 10 112 669, om man får tro den senast publicerade siffran för November 2017. Befolkningspolitiken har havererat, och invandringen går med rasande fart. Man vet i själva verket inte hur många individer som i verkligheten uppehåller sig här, för Regeringen Löfvén har helt tappat greppet om de sk ”EU-migranter” och påstått ”ensamkommande” som i stora flockar helt illegalt vistas i landet.

Ska man göra en försiktig uppskattning efter SCB:s siffror, borde den verkliga befolkningssiffran för 31 Januari 2018 ligga på minst 10 142 739 individer, ifall vi antar, att befolkningen under December 2017 – Januari 2018 inte steg fortare än under samma period, ett år tidigare. I själva verket kan ökningen ha varit än större, medtaget illegal invandring, men låt oss lämna den problemställningen. Under 2017 lämnade minst 93 093 svenskar den påstått ”Svenska” Kyrkan av egen vilja, och lät hedna sig.

Som ni kanske minns, förutspådde jag i November förra året att nära 100 000 nya hedningar skulle uppstå 2017, och jag fick såklart rätt. Den sk ”dopfrekvensen” har numera gått ned till 44,1 %, glädjande nog, men fortfarande tvångsregistrerar de kristna mycket små och späda barn, helt utan minsta respekt för individernas vilja. Ingen annan religion i Sverige bär sig åt på det här fullständigt befängda och groteska viset. Barnen förstår ju inte ens vad man tvingat på dem, och man tar ut skatter och avgifter av deras föräldrar.

Skamligt nog dopades (inte döptes, för det är ”religiös doping” det handlar om) hela 51 771 stackars barn i Sverige förra året – ett avskyvärt övergrepp, som aldrig bort förekomma. Vi borde faktiskt lagstifta emot sådant här, och att olika religiösa fanatiker får ge sig på till och med de minsta barnen i vårt land, är verkligen inte snyggt. Det är fullständigt oacceptabelt, och de kristna borde faktiskt inse att de måste sluta med det här, först som sist. I ett demokratiskt samhälle, är religion enbart en angelägenhet för vuxna, förutsatt att de är vid sina sinnens fulla bruk – galningar och förståndshandikappade kan man ju faktiskt inte utnyttja, eller ta ut medlemsavgifter av..

Glädjande nog dog också 73 233 kristna förra året, men tyvärr lät sig 9328 personer indoktrineras, huvudsakligen invandrare, och mycket få etniska svenskar. Detta gör, att antalet dopade eller tvångsvärvade mot sin vilja (vilket är vad det sk ”dopet” innebär) minus dödstalet resulterade i ett avbräck på 21 462 personer. De som frivilligt lämnade ”Herren” och den påstått ”allsmäktige” guden bakom sig, minus de indoktrinerade uppgick till ytterligare 83 765 personer, så totalt fick vi 105 227 nya hedningar i Sverige förra året, och därför var jag sannspådd. Gör vi samma justering för Januari 2018, kan vi räkna ut att vi fick ca 4116 hedningar under årets första månad, ifall vi antar, att frekvensen för antalet avlidna kristna plus dessa avskyvärda ”dop” var oförändrad under den månaden. Vi kan också nämna, att 3073 personer lät sig hednas Januari 2018, och att det var den näst högsta månadssiffran för Januari sen 2004..

Allt som allt innebär detta, att ”Svenska” Kyrkans medlemstal nu sjunkit till 6 007 137 personer. Och befolkningen har som sagt stigit till minst 10 142 739 oavsett hur vi räknar. Alltså är bara 59,2 % statskyrkliga, emot 61,2 % för tretton månader sedan. Man har förlorat 2 % av medlemsantalet, bara på ett år – en mycket stor förändring, eftersom man de sista 18 åren förlorat sådär 1,1 % varje år – men nu går det fortare och fortare utför med de kristna..

Snart kommer det hedniska skiftet. Inom bara 4 år kan det vara här – då är vi hedningar fler än 50 % av befolkningen….

Själv tror jag att detta blir början på en mycket viktig attitydförändring i det svenska samhället.  När hedendomen är i majoritet, och de kristna samt muslimerna i minoritet, ja då måste dessa två ökenreligioner och dess utövare inse det ofrånkomliga.

De passar inte in här. De har ingen ensamrätt på att representera det svenska folket, för deras egendomliga trosföreställningar från antikens Mellersta Östern; är inte längre allenarådande, utan i huvudsak passé. De representerar inte oss svenskar och nordbor, och många av oss kommer – som vissa av oss redan gjort – återgå till våra fäders tro. Asatron – den enda religion som verkligen hör hemma här i Norden, för att den uppstått och utövats här…

Mer än åttahundra medlemmar. Och vi växer fortfarande…Gå med du också – de kristna tar ut mer än 2000 kronor varje år av dig, så gå ur... (vi tar inte ens tiondelen så mycket)