Om Trumperi och USA:s förre President

Från mitt elektroniska Hlidskjalf blickar jag ut över samtiden och Världen. Det är en konstig och ohövisk tid vi lever i, men detsamma kan sägas om alla tidsepoker i historien, Världden är för det mesta mycket mindre ”ärofull” än vi tror… Från Donald Trump, numera USA:s president (kan någon tro det ?) har det nyligen kommit en serie förvirrade uttalanden om Sverige som nation, vilka snarast ger intryck av att Presidenten inte vet vilket land han pratar om, än mindre vilka händelser som åsyftas. 

thor_vol_1_381_015A comic strip version of reality” eller en serietidnings-mässig syn på Världen ? – Ja, vem är Donald Trump egentligen ??

Nu har Donald Trump styrt USA i nära fyra veckor, och ju mer jag för egen del ser och hör om den karln, ju mer längtar jag tillbaka till den tid, då Barack Obama ännu var President, och styrde vad som påstås vara Världens starkaste nation. På den tiden fanns nämligen ännu ett rationellt fungerande ledarskap, en värdig politisk retorik och något helt annat än dagens ”Trumperi”. Många svenskar har den senaste tiden ställt sig upp och vittnat i media om hur mycket Barack Obama faktiskt betydde för dem, på det mesta personliga av alla plan, och vilken förebild och rollmodell han varit. Angående Mr Trump, så kan ingen av oss här i landet säga samma sak.

trumpswedenÄr Donald Trump fullständigt obekant med Sverige, fullständigt galen eller har han helt enkelt bara lite otur när han tänker ?

Att Donald Trump alls kunnat bli vald – i konkurrens med Hillay Clinton, vars retorik också varit av samma sort – är på sätt och vis en svidande vidräkning med allt vad rationalitet och förnuft heter. Folk i USA vill uppenbarligen inte ha rationella ledare med en saklig och dämpad framtoning, utan istället föredrar de populism och grövsta tänkbara argument – men även om vi alla kanske är medskyldiga på sitt sätt, finns det ändå en milsvid skillnad mellan vad som skrivs på sociala media, på en blogg som den här eller vad en Världspolitiker eller en man som förutsätts leda en hel kontinent – samt inneha nycklarna till Världens största kärnvapenarsenal – och vad en sådan befattningshavare kan säga, twittra eller helt allmänt vräka ur sig.

2008-10-11-barackishopeDen förre presidenten ingav hopp åt en hel Värld – särskilt i U-länderna. När den historiska summeringen av hans tid görs om hundra år, kommer det nog att sägas att de åtta åren med Obama var bra år. USA hade fortfarande en stark och aktad ställning i Världen, men hur är det nu ?

Under Barack Obamas tid vid makten hände inget sådant. Ingen kunde anklaga USA:s dåvarande President för att ha sagt rena lögner i TV, eller ställt sig upp och med berått mod ha skymfat sina motståndare. Ingen kunde säga det minsta illa om Presidentens hustru Michelle Obama heller, och under åtta år med Obamas, förekom inga Whitewater-skandaler, inga pinsamma Lewinsky-affärer och förstås inget Watergate. Redan vid Mr Trump:s ”inauguration” eller hans svärjande av eden som President förekom ”alternativa fakta” eller rättare sagt lögn. Så skulle Barack Obama aldrig någonsin ha burit sig åt. Han var en man som gjorde sitt bästa för att bevara lugnet, och bevara det han ansåg vara sant, samt värdefulllt, stort och bra här i Världen. Mycket klander riktades emot honom för hans sociala reformiver, och rena rasistiska påhopp på Presidentens egen person förekom också. Men inte ens Trump har förmått ogilitgförklara den så hatade ”Obamacare” i sin helhet, och behovet av sådana saker som offentliga sjukvårdsförsäkringar kvarstår ännu, oavsett vad man nu kan anse om hur ett sådant system bäst ska utformas, eller vilken vårdnivå som möjligen är den rätta.

TRUMPLOW

Redan i November 2016 – innan Trump ens var vald, gjorde den svenske satirtecknaren J E Ander denna teckning…

Dessutom kan vi svenskar minnas den nyss avgångne Presidenten med glädje, kärlek och värme i hjärtat för en helt annan sak. Han var den förste President i USA som alls brydde sig om att besöka Sverige, och som alls tyckte att det fanns den minsta anledning att besöka vårt land. Inte en enda Amerikansk ledare på mer än 240 år har annars satt sin fot i just Sverige, men Barack Obama var den förste att göra det… Som ni kanske minns skrev jag redan 2013 ett inlägg här märkt ”Hail to the Chief” (efter den melodi som alltid spelas, när USA:s President befinner sig på statsbesök) och var den förste att hylla honom, trots att han skakade hand med Fredrik Reinfeldt, en av de sämsta ledare Sverige någonsin haft…

arp3637159 Alla kunde vi se, att vid sidan om en så stark och karismatisk ledare som Obama, blev Fredrik Reinfeldt helt kväst och sidsteppad, ja närmast ynklig i sin litenhet…

En sak är i alla fall säker, och det är den att om vad som sägs vara Världens Mäktigaste Man kommer till mitt land, med fredliga avsikter och med utsträckt hand och ett öppet hjärta, ja då säger mitt Hedniska och Asatrogna jag att jag måste välkomna den mannen, och ära honom som han bör äras. Som svensk hedning är jag nämligen en mycket enkel och okomplicerad varelse. Om man behandlar mig artigt och väl, ja då är jag också artig tillbaks. Svårare än så, behöver det här med internationell diplomati kanske inte vara, nämligen. Länder eller kulturer som kommer till Norden eller Sverige med renodlat fientligt uppsåt, som islam eller kristendomen, kan aldrig hoppas på ett vänligt mottagande här, och detsamma gäller väl också Putins Ryssland, där ”La Grosse Margot” Wallström gör en lika slät och misslyckad figur som Stefan Löfvén inför FN:s säkerhetsråd.

Den officiella anledningen för Obamas besök i Sverige, förresten, uppgavs 2013 vara, att USA skulle varit intresserade av svensk sophantering ellerr miljöteknik, och försökt handla till sig ett avtal på miljöområdet – efter vad man då skrev i Riksmedia. Det hela var förstås en illa dold lögn, vilket senare års utveckling bevisat.  Under Obama-administrationens senare år öppnade senatorer som Joe Biden för att USA direkt kunde försvara Sverige med vapenmakt emot Ryssland – en ren nödvändighet efter Reinfeldts katastrofala nedrustningar.

Också John McCain och flera andra senatorer på högsta nivå har hela tiden varnat den Socialdemokratiska Regeringen Löfvén för dess oerhörda släpphänthet och inkonsekvens, och de risker som det innebär, att vägra ta sitt ansvar inom Östersjöregionen. Så länge Obama satt vid makten i USA kunde alla svenskar vara säker på att USA:s utrikespolitiska löften gentemot oss stod fast, och Regeringen Reinfeldt förpassades slutligen till den historiens sophög, där regeringar av det slaget hör hemma. I dagarna har Mona Sahlin – ett av den Socialdemokratiska nomenklaturanss högsta namn – slutligen dömts för sina ekonomiska brott emot staten och hela Samhället, men fortfarande får hon inget straff för sina politiska gärningar. I USA, däremot, brukar man ibland lösa detta med misshagliga ledare på ett annat och mera skjutglatt sätt – senast hände det Kennedy, men också Reagan utsattes för mordförsök. Sådant, emellertid, gör vi inte här i Sverige – istället accepterar vi nästan vad som helst från den lilla klick och den nomenklatura, som fortfarande leder oss. Till och med i Vladimir Vladimirovitj Putins Ryssland, är politikerna närapå hederligare…

Nu har Donald Trump hotat att upplösa NATO, eller i alla fall starkt begränsa alla Amerikanska bidrag till den organisationen. Han har också nära nog kastat tillbaka hela Världen till Kalla krigets dagar, genom att hota att ta till Atomvapen i Europa, vilket han motiverat med att ”Europe is a big place” – men därefter – sin vana trogen – nästan omedelbart tagit tillbaka, och dolt under en ny härva av undanflykter, lögner och synnerligen motsägelsefulla Twitter-uttalanden. Vilken del av Europa är det då, som är mest glesbefolkad och står närmast på tur ? Gäller det Nordkalotten, eller vad är det egentligen som avses ? Vi svenskar kan bara spekulera..

Man kan anse vad man vill om herr Trump – många länder lär redan ha förklarat honom för ”persona non grata” som Margot Wallström redan blivit i Israel – enligt officiella uttalanden från den staten är hon ju aldrig någonsin välkommen igen på dess territorium, och det kan man ju förstå med hänsyn till hennes hävdvunna antisemitism.. Men – jämför allt detta med Barack Obama – till vems fördel utfaller jämförelsen, tror ni ?

President Barack Obama and Vice President Joe Biden, along with with members of the national security team, receive an update on the mission against Osama bin Laden in the Situation Room of the White House, May 1, 2011. Please note: a classified document seen in this photograph has been obscured. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

”Gentlemen – no fighting in the War Room !” (replik från filmenDr Strangelove, or how I stopped worrying and learned to love the bomb !” )

Här är ett foto som påstås vara äkta och som jag tycker karaktäriserar Obamas presidentskap och hans ledarstil mer än någonting annat. Bilden ska vara tagen i Vita Husets ”Situation Room” den natt, då Navy Seals specialstyrkor var i verksamhet för att döda Usama Bin Ladin och hela hans familj i Pakistan. Man kan förstås invända, att det är en arrangerad bild, eftersom det ju alltid råder fotoförbud på platser som militära ledningscentraler, övningshallar eller ”maktrum” som det i Vita Huset, Washington DC.

Presidenten är förstås där, liksom Hillary Clinton och en massa andra rådgivare, Joe Biden inbegripet – men även om stämningen i rummet verkar något spänd och kylig – vilket ju inte är oväntat – kan man lägga märke till saker, som den kvinnliga ”White House Intern” som lewinsky-artat försöker nästla sig in genom dörren, trots att hon inte alls har där att göra, eller den militäre rådgivaren i mitten, som ser helt avspänd och lugn ut, samt verkar mycket säker på sin sak.

Presidenten, däremot, är mycket spändare än de andra, och i hans ansikte syns tydligt – om ni frågar mig ! – avsky och äckel inför hela situationen. Han är inte alls road över vad som pågår, och har också en viss distans till de övriga i gruppen. Trots att det är han som är den självklare ledaren och borde sitta i mitten är han närmast undanskymd i bilden – han är en blygsam man, som inte tycker om att ”ta plats”.

Trots alla ”spin doctors”, militära prognoser, rådgivare och förståsigpåare av alla sorter får vi också komma ihåg att i den historiska situation då bilden är tagen (2011) kunde ingen verkligen VETA om den aktion man nyss inlett, skulle lyckas. Det hela hade mycket väl kunnat bli en ny Iran-skandal, som då man försökte frita gisslan på den Amerikanska ambassaden, och frånsett det, så kunde nog ingen i rummet förutse exempelvis Rysslands eller hela den samlade Islamska världens reaktion på vad som skulle ske..

Som vi vet (men det visste inte personerna på bilden) slutade allt väl för USA:s sida den gången, och ingen Obama fick ensam tala med Världspressen nästa dag (en situation, som ingen annan i rummet kunde bli ställd i – Presidenten vet, att han som ledare ensam bär hela det moraliska ansvaret, och det syns i hans ansikte) men som jag tolkar bilden är Barack Obama inte road av situationen ändå. Han ser inte fram emot att starta vad som potentiellt kunde ha blivit ett helt Världskrig, eller åtminstone några ovanligt kraftiga terrorist-attacker, och han ser alldeles definitivt inte fram emot att döda en kvinna och hennes barn, som faktiskt är helt oskydliga i sammanhanget, men som ändå MÅSTE dö, givet den militära operationens ineboende förutsättningar.

Allt detta tycker jag hedrar honom – men vad som hedrar Obama än mer, är att han faktiskt genomförde vad som var en ren hämnd-attack, och inget annat. Det var visserligen högst obehagligt – men han insåg den nödvändiga sanningen. Inget skiljer egentligen USA:s handlande här ifrån den blodshämnd, som exempelvis var rådande på Vikingatiden, men Obama inser mot sin vilja, att situationen politiskt sett nu drivits så långt, att hela opinionen i hans land faktiskt kräver av honom att han måste gå åstad och ge order om vad han nog innerst inne inte alls vill beordra. Han gör det endast, därför att det politiska systemet i hans land – som han obetingat tror på – kräver det, men hans samvete säger något helt annat – det är i alla fall vad jag ”tolkar in” i denna bild…

Eftervärlden vet också, att Obama var den förste att kritisera sina egna misstag, som situationen i fängelset Guantanamo Bay, till exempel, eller det faktum att man där faktiskt tillgrep tortyr emot politiska fångar – hans egen syn på detta var att det hela borde upphöra, så snart det alls var politiskt möjligt – men han nådde som bekant inte ända fram – medan Trump däremot är för fortsatt tortyr, och att Guantanamo ska fyllas med ”bad guys”, oavsett vilka tvångsmedel man då får ta till. Obamas syn på Syrienkonflikten, eller hur han där undvek att ta ansvar – och därmed även undgick ännu ett amerikanskt krig, därför att politiska mandat aldrig fanns – är också välbekant.

Men i valet mellan en President helt utan moral – som Mr Trump – emot en som underordnar sig det politiska systemet, tror på folkviljan och därför också blir dess fånge – eller en märkvärdigt lojal tjänsteman – vilken sida ska vi välja ?

Själv tror jag i alla fall på Barack Obamas väg, och att han valde rätt. Måtte gudarna ge honom ett gott eftermäle !

FOLKETS Hedniska Tankar…

Sedan jag började med den här bloggen för sju år sedan – den har funnits på olika sajter och i olika editioner – har mycket hänt. Donald Trump har tyvärr tillträtt som President i USA å den ena sidan, men en fjärdedel Hedningar i Sverige har blivit närmare 40 % av hela befolkningen – för så många är det faktiskt som lämnat ”Svenska” Kyrkan – och ett slags andens tattarfölje, som kallar sig ”Samfundet Forn Sed” men som mest sysslar med New Age och varken är Hedningar eller kristna, lär ha förklarat att de ska stämma just mig för förtal, bara för att jag inte håller med dem om vad deras skräniga lilla sekt på drygt 40 personer eller så tycks predika.

De kan ju alltid försöka, men jag tror knappast de kommer ha större framgång i den saken, så länge åsiksfrihet och tankefrihet råder i Svea Rike. Rättegångskostnaderna för deras sista halvdebila påhitt lär också bli ruskigt dyra ifall de nu försöker, och själv applåderar jag bara deras snara bankrutt – ekonomiskt sett. Ideologiskt eller andligen har de ju varit i konkurs sedan länge.

2

En VERKLIG Hedning och Asatroende slutar inte bara därför att han blir TRÖTT på en del saker… Han slutar när han är FÄRDIG…

Dagens första Hedniska Tanke kommer från journalissan Margit RichertSvenska Dagbladet. Tydligen har hon mest varit kock och matskribent, men nu har hon sadlat om till litteraturkritiker, sägs det; och har alltså bytt ut den rent fysiska sspisen emot den andliga, och därmed givit sig Särimner i våld, för i gårdagens kåseri som hon gjort alldeles själv, stod följande att läsa:

Hade Jesus haft sociala medier hade han antagligen inte fått ens tolv följare

  • Margit Richert, SvD 2017-02-19

Själv har jag ca 280 läsare dagligen på den här bloggen, minst 16 disciplar på Facebook och ett tjugotal här, så jag reder mig bra likt en sås. Tydligt är, att Hedendomen börjar vinna insteg lite här och var i den svenska pressen, och det folkliga motståndet emot Monoteism, kristendom och andra i grund totalitära förkunnelser typ islam växer dag för dag, för till och med i ett glesbygdsorgan som Nya Wermlandstidningen kunde man igår läsa att ”Det är dags att städa upp i den otidsenliga kristna trosläran” i en filosofisk artikel, signerad Ove Persson, som också skriver:

Våra förfäders tro att guden Tor orsakade åskan med sin vagn, då han körde över himlavalvet, var ju ganska logisk. Hade vi haft kvar vår asatro så skulle vi förmodligen ha infogat en meteorlogisk förklaring på fenomenet åska. — — l ett vidare perspektiv bör mycket av de från Medelhavsländerna importerade legenderna ersättas av våra rika nordiska sagoskatter.

Det är inte så illa tänkt, eftersom Tor vadar genom Elivågor, enligt Eddan, ett slags vågor som flammar likt eld och norrsken i alla färger, men som är kallare än det kallast kalla, och som fanns även i Ginnungagap. Att Norrsken och blixtar är elektrisk energi förstod nog också våra förfäder – de lär kunna ha iakttagit små gnistor från bärnstensstycken – bärnstenen var ju ocså helgad åt Tor och den mesta energin i universum finns enligt de moderna fysikerna just i form av kosmisk strålning, antingen som ”bakgrundsstrålning” eller ”solvind” så det finns inget här som motsägs av den moderna vetenskapen..

051f1e0e5ba92f887a148c1834f813b1Kormt och Ormt är Karlögar två, Tor ska de vattnen vada…. Två sorters Elivågor finns enligt Eddan – likt pluspol och minuspol..

Nåja. Att kristendomens värderingar, med en allsmäktig och diktatorisk gud eller ett slags Adolf eller Jesus, som ska ”frälsa” människorna inte längre passar in i det moderna samhället, där Polyteism blir det enda alternativet för framtiden är förstås välkänt sedan länge.  Det viktigaste av det den för mig okände skribenten Ove Persson säger, är att kristendomen nog blir ersatt av Asatron på sikt – och i det framtida Sverige, tror jag nog att Kyrkan antingen får anpassa sig, eller också gå under.

image-php

”st Markus” fula kyrka i Skövde – en byggnad som INGEN behövde…

I Skövde skall förresten en kyrka rivas, demoleras i grunden och inte längre drivas vidare i ”Svenska” Kyrkans eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sveriges regi, läser jag i ”Skaraborgs Allehanda”. Man har helt enkelt inte råd att ha den trista och erbarmliga betongbyggnaden i 60-talistisk tegelarkitektur kvar, och eftersom marken där den står kan utnyttjas till betydligt bättre och samhällsnyttigare ändamål är det lika bra att man river den, fortast möjligt. Så är det nog med ganska många eller kanske ett 500-tal ”förortskyrkor” vi förutsätts ha här i landet. Överallt i våra fförorter står dessa tomma och tråkiga ”själasilos” som inte längre behövs, och kan man inte riva dem är det väl llika bra att bygga om den till bibliotek, IT- och kunskapscenter eller något annat vettigt.

Redan 2011 föreslog Docenten i Etik, fd Domprosten HB Hammar samma sak, och själv tror jag att en del kyrkor måste göras om till multi-religiösa ”Places of Worship” om de ens skalll överleva. I framtiden får vi se Oden, Frej med sin väldiga lem eller den väna Frejas bild på altarets och korsets plats i allt fler svenska kyrkor, och kanske man också kommer ha en liten skrubb kvar åt monoteisterna borta i vapenhuset vid ingången – närmast toaletten och utgångsdörren – där kan Jeschua Ben Yussufs och Mohammeds tillbedjare minsann dväljas…

imagesj04bqiod

Snart dags för FREJAS väna bild i Svenska Kyrkor – bort med kors och andra tortyrinstrument !

(Ärligt talat, vem kan gilla och dyrka en halvnaken karl med sår över hela kroppen och spikar i händerna ? – Homosexuella Sadister är väl de enda, som blir ”frälsta” av sånt)

Nej – bli Asatroende och Hedning – säger jag – det är mycket bättre ! I Danmark fanns och finns en man vid namn Morten Grölstedt, och han kan visa hur man gör och tror… Hedendom är mycket bättre för välbefinnandet och självkänslan !

14596649_1853967201481454_3071031088429137920_nAsatro ger självrespekt !

Trash_Religion_b-on-w_no-site

Disablotet lyckligen genomfört

I Lördags var det den första vårdagen i Mälardalen norr om Stockholm, och det lokala godordet ur Nordiska Asa Ssamfundet genomförde sitt Disablot. Många, som går runt och kallar sig hedningar utan att veta något, vet inte ens vad Disablotet är till för, men som jag berättat (se rubrikerna här ovan) var och är Disablotet – ett firande av de kvinnliga makterna innan Vårens ankomst – en viktig tilldragelse, för nu är en mager tid för djur och människor. Under vintern har matförråden förhoppningsvis räckt, men nu är de på upphällningen och tar snart slut. Då behövs alla goda makters beskydd innan vårsådden börjar, och därmed har Disablotet sin naturliga förklaring…

img_5483

Årets Disblot firades vid Assurs hög i Upplands Bro, där våren som synes redan började göra sig påmind. I gamla tider skulle det ännu varit viter, men i år har sydligaste Skåne, stora delar av Halland och Öland inte haft någon vinter alls, på grund av klimatförändingarna, konstaterar SMHI.

Resultatet har blivit ett mellantillstånd, en årstid som varrken är vinter ellerr vår, och vad vore väl mer naturligt än att blota till Diserna, och främst Vanadis, Freja själv för en bättre tid än den vi nu lever i…

img_5485

DN om bajsets kyrka i Kristianstad – Undanflykterna fortsätter..

Dagens Nyheter publicerade i lördaags en lång rad reportage om Heliga Enfaldighets… nej förlåt Heliga Trefaldighets Kyrka i Kristianstad, skall det vara. Man skyller på ”hemliga trollfabriker” i Makedonien, som påstås stödja Donald Trump i USA och skall vara i maskopi med skumma krafter, som anklagas för att ”förändra Sverigebilden” men hur är det egentligen ?

16807974_10154294373301680_5312755750651559936_n

Såhär går det till i ”Svenska” kyrkan numera – och det var INTE en enstaka händelse på en plats…

Är inte Dagens Nyheter minst lika skyldig till denna förändrade Sverigebild som Regeringen Löfvén, till exempel ? Under de senaste dagarna har tidningen också rapporterat om hur Magot Wallstöm, samma regerings Utrikesminister, har blivit ”persona non grata” i Israel och aldrig mer kommer släppas in i det landet på grund av sina öppet antisemistiska uttalanden, och hur mord numera hör till vardagen i storstaden Malmö, till exempel.  Tilll och med Erik Helmerson, annars ett mer intelligent namn bland tidningens ledarskribenter missar helt poängen och bakgrunden i vad som hänt – han säger att det var ”individer” som i flera åratals tid bajsat, urinerat och svinat ner i en av Skånes mest kulturhistoriskt värdefulla kyrkor.

Visst, gärningsmännen kanske är individer, men det är inte huvudsaken. Vad som hänt, är att en hel grupp personer vars sätt att uppföra sig och vrs värdegrund uppenbarligen skiljer sig helt från normalbefolkningens, fått fritt spelrum. Och ”Svenska” Kyrkans ledarskap har urartat för längesen, för uppenbarligen har man helt tappat kontrollen över hela situationen. Alternativa media, som ”Nyheter idag” har mera om vad som i själva verket hänt, och sådant DN inte vågar skriva.

– Skriker högljutt och krossar spritflaskor i golvet.
– Ligger och blockerar sittbänkar. Onanerar (slutar inte trots polismans tillsägelse).
– Kissar och bajsar både inne i kyrkan på golvet och ute på byggnaden.
– Klättrar upp på orgelfasad och altaruppsats.
– Försöker ta barn från präst eller mamma vid pågående dop.
– Tänder fyr på papper.
– Tar kyrksilvret från altaret och stoppar detta i en plastsäck.
– Tränger sig fram vid kaffeservering och tar samtliga kakor eller frallor.

Detta skulle – påstår personer från Heliga Trefaldighets Kyrka – endast röra svensktalande personer, och dessutom om ”lokala missbrukare” men hur kan man vara säker på det ? Hör det till vanligheterna att alkisar eller narkotikamissbrukare bär sig åt såhär, och varför rapporteras det inte från någon annan av landets cirka tvåtusen kyrkor i så fall ? Det viktiga är väl inte vem som begår gärningen, kära DN, utan att den inte skall förekomma – och att ”Svenska” Kyrkan i Kristianstadd, liksom överallt annars i landet, fullständigt tappat kontrollen över vad den säger sig skydda eller värna framgår också – med all önskvärd tydlighet.

Det är dags att frånta ”Svenska” Kyrkan kontrollen över heliga Trefaldigheets Kyrka. Avhelga hela byggnaden, och utse den till lokalt museum, och låt polis och vaktbolag sköta bevakningen, så blir det äntligen ordning…

I gången vid läktartrappan, på väg mot toaletten, stiger den stickande doften av urin mot prästen. Piss som torkat in i fyra hundra år gammalt tegelgolv. Att toaletten står låst när kyrkan är obemannad hindrar uppenbarligen inte somliga från att uträtta sina behov här inne.

Både ettan och tvåan.

– Där hade någon lagt en go laddning, grimaserar vaktmästare Göran Kjell, som var den som fick spola bort bajset. Det var liksom inte fast form utan det var… ja, någon som var riktigt kass i magen.

Det är ett intagande kyrkorum.

  • Ur Dagens Nyheter 2017-02-18

 

Mycket intagande, eller hur ?

index

One small fragment – from my neighbourhood

”The line it is drawn
The curse it is cast
The slowest now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is rapidly fading
And the first one now will later be last
Cause the times they are a-changing…”

 

It has all been written or sung before, of course, and by last year’s Nobel Prize Laureate in Litterature, no less. Then again, Mr Dylan might have declared himself ”way too cool” to even care about the prize or our little piffling country, for what is another million USD worth to him? He can just send over the US Ambassador or someone as a mere errand girl to fetch all his money for him. In the era of Trump – and  Anglo-American Trumping and dumping on other cultures, other countries – even common politeness is going out of style, it seems. He insults us all to our faces, and our entire Government and the Nobel Prize Committee to boot, but he’s not the only one to have done it during the last thousand years, so we can afford to be magnanimous and forgive him, although we won’t forget the songs he gave us. Or a few other things. His own patented brand of anger with the World could well be one of them, I guess.

On the subject of curses, and runes that linger on and on forever, I found out something interesting tonite. It’s about Veddesta, a very dull, uninteresting industrial area and shopping mall not very far from here. No one goes there anymore than used car dealers, their even shabbier customers or visitors to the local municipal sewage works, or people who have to pass through this dismal neighbourhood as they need to commute to and from work. Things used to be very different, once. Before the 1970’s the place was still left intact and used as farmland, with a huge iron age grave field stretching across the fields, as far as the eye could see. But so-called progress and – later – the Reinfeldt years – changed all that…

image-aspx

Most lots in the area are still vacant, since businesses there have all closed and failed. Right about where this picture was taken, there used to stand a runestone, undisturbed for a millennium of recorded time, but in the name of progress, they removed it. In 2014 I saw the stone removed and wrote to the Swedish National Heritage Board about it, but they told me that inscription U 84, as it’s generally known, had already been taken care of. They put it in storage for two years and wrote it off as another supposedly ”Christian” stone, from around 1030 AD, although opinions differ about the sun-cross emblazoned on it. It says nothing about ”Kudh hialpi and hans” or anything obviously Christian like that, but instead tells of a family and a blood line, an Aett, just like all the other stones from Uppland province, nearly none of which even mention religion (of any kind) at all. Here is how it used to look, up until three scant years ago.

39828570

And here is how the dilapidated, vandalized and cut stone looks today, three years later, with new bits and pieces taken from it, in its new sordid location, near yet another half-empty industrial shed.

250px-u84_runsten_veddesta_2

All is not lost to us, however, and this was very clearly demonstrated to me by a man who really can be called ”runsk” at that, the runologist Magnus Källström, of Runverket, a branch of the Swedish National Heritage Board.  He told me of a ”loose find” I previously never have heard about, a very small runic copper amulet, found in a grave which by now has been destroyed forever, and lies buried beneath yet another drab asphalt surface. It all happened at a lecture, in a local library somewhere for an audience of 60 or so people, but when I heard the story, I could see how it all connects to my own blog and other little musings.I’m not very surprised, for if you begin to work with runes, such things happen with almost disturbing regularity.

Anyhow, close nearby, a part of the old iron age site called Fruns Backe” survives unmolested – at least for now – come spring, it will still look like this:

fruns-backe

The finds from the graves there are nothing special, the usual assortment of coins from King Ethelred of England (AD 979 – 1016), bear claws, elegant combs, rusted hilts of swords, chess pieces and other paraphernalia of the same kind, showing that without doubt, the men who were buried there were professional warriors, who had been abroad. By the way, no one knows how old the very name ”Fruns Backe” is, or where it comes from. They’re explaining it away as a very late colloquial name from the 19th century, although buildings exist from at least before 1485 AD, and the prehistoric village predates even that. And some of us do know that ”Frun” or ”The Lady” herself in ”the Lady’s Hill” could be Freyja, Freja, Freya ( yes shout her name out aloud, every Friday she does send!) and none but her, except of course – and maybe – Lady Hel herself, who always has the final word.

But then they found it, in the bottom layer of stones that formed the foundation for yet another burial mound. A very small leather pouch, with a small copper plate inside 47 x 24 mm’s.

Already in the 1960’s it was duly examined by the runologists, who made a very scolarly interpretation of it, and the inscrpition

ilfusun ibithrua              which it still bears.

black

The copper plate has been badly corroded, as anyone can plainly see, but the inscription might not make very much sense, unless you are a qualified expert, with enough knowledge about grammar and spelling with runes – and runic amulets. Dozens more have been found in Denmark, Scania province and Iceland. From them, we can grasp the meaning of counting runes and numerological values, but the only interpretation of this little gem so far follows pure linguistics, and nothing else. You might be tempted into believing that Ilfus is a corruption of Vifil, a word often found on other amulets, and in the Heimskringla as well. Or that ”thrua” has some sort of connection with tru as in Asatru, but these connections are all wrong, and nothing but ”false etymology”

Instead, we have illfuss, meaning malevolent, of ill will, ill-a-foot, as in evil walking the land and going about.

We then have unni, or unna – to wish, or to grant somebody something. The 1960’s interpretation of Unni as the name of the carver, or the man with the amulet inside the grave might be correct, for all that we do know, but then there is bithi – which isn’t at all bidja as in to pray, but bidja as in command, to order – and ua – contemporary swedish ”ont” or unwell…

The full meaning then, according to the very best expert alive today, plus Helmer Gustavsson in 1969:

”You of ill will ! Unni summons you (lots of) evil and unwell !”

This, our man Unni had hanging from around his neck in a leather pouch, until the very day that he died.

His grave was destroyed. The findings placed in a museum warehouse. The industrial lots of Veddesta was built on top of it all, during the Reinfeldt years, just like I told you…

odin-with-sleipnir-the-8-legged-horse

But do you know what, my friends ? Do you know what – ”Veten I än, eller Vad ?” – Vituð ér enn – eða hvat?

They never defeated him anyway. Unni’s words still live, and echoes through my heart and mind, the Hugr itself. He never died, he still lives on – and his words hit home from beyond the grave, even a thousand years past. This year, The National History Museum of Stockholm put on yet another World Tour, entitled ”We call them Vikings” – and despite the usual political correctness, the Christian propaganda and all the rest, Unni’s little bronze tablet, plus its original leather pouch, now goes on a great big World tour too.

Oh, to be sure, the very same exhibition – to tour Estonia, New York USA, Sydney Australia has much more grand works of art or great artifacts to look at, to be sure – you can see some of them reproduced on the link here – but even so – or common so – I for one feels rather strongly for old Unni, an upright man to the last, cursing at the World for what it had become, but still undefeated, still shouting for vengeance – and getting his own back, to live forever in spirit form, even if only on the Internet…

Here rests his head upon the lap of Earth
A youth to Fortune and to Fame unknown.
Fair Science frown’d not on his humble birth,
And Melancholy mark’d him for her own….

 

 

And then I realized… like I was shot… like I was shot with a diamond… a diamond bullet right through my forehead… And I thought, my God… the genius of that! The genius! The will to do that!

Perfect, genuine, complete, crystalline, pure.

And then I realized they were stronger than we, because they could stand that these were not monsters, these were men… trained cadres. These men who fought with their hearts, who had families, who had children, who were filled with love… but they had the strength… the strength… to do that.

And if I had ten divisions of such men, our troubles here in this country would be over very quickly, I can promise you that. You have to have men who are moral… and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill without feeling… without passion… without judgment… without judgment! Because you see Willard, it’s judgment that defeats us…

242hhkh

 

 

86 000 svenskar lät HEDNA sig 2016 – trenden FORTSÄTTER i år…

”Svenska” Kyrkan har stora och tydliga problem. Rätteligen borde den väl kallas Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, eftersom den inte hör hemma här, och inte på något sätt kan åberopa sig på någon legal eller samhällelig särställning alls, därför att Statskyrkan sedan länge är avskaffad i vårt land (det skedde redan år 2000), som enligt sina grundlagar dessutom skall vara ”Multikulturellt” fastän lagen inte alls förklarar vad detta nu ska innebära..

Redan 11 Januari i år blev det känt, att fler svenskar gått ur Kyrkan och tappat all tro på den sedan verkliga mätningar påbörjades om den saken, och det var på 1970-talet. Innan dess – fram till 1951 – ar det nämligen inte tillåtet för svenska medborgare att lämna kristendomen alls, och genom sekler av förtryck, övergrepp och förmynderi har denna kyrka satt sig över det svenska folkets vilja.

slide_19

Men nu förutsätts vi alltså ha religionsfrihet. Trots detta fortsätter ”Svenska” kyrkan att vägra inordna sig under de lagar och förordningar, som gäller för resten av samhället. Alla myndigheter i Sverige godkänner elektroniska legitimationsmedel som sk ”Bank-ID” till exempel, ja till och med Skatteverket och Försäkringskassan godkänner detta, liksom förstås PostNord, Banker, Affärer, Föreningar och Samfund i övrigt. Ändå fortsätter ”Svenska” Krykan att hindra, obstruera och schackra med pengar, som vi ska få se..

Redan i Oktober 2016 skrev DN – landets största dagstidning – en artikel om saken. Samma månad kunde jag och Humanistbloggen avslöja, att det var Emmanuel Karlsson, en alldeles vanlig svensk civilingenjör, som står bakom den utmärkta sajten Offentligt.Se som låter dig GÅ UR ”Svenska” Kyrkan alldeles gratis ! 

Vår hjälte och befriare av folket har redan räddat 18 595 svenskar från säker ruin, och sk ”kyrkoavgifter” (en dold Tvångs-skatt, och ett ”modernt tionde” på minst 1,25 % av allt du och din familj tjänar ) som under ett helt vuxet liv leder till att varje svensk och svenska får avstå från miljonbelopp, som vi annars skulle kunna använda till något bättre, som våra pensioner eller våra barns framtid, till exempel. Och kyrko”avgiften” bara höjs och höjs i de flesta församlingar, år från år. Många svenskar – särskilt de etniska svenskarna – lever nu på marginalen, och att fler och fler väljer att gå ur och SJÄLVA få bestämma över sina pengar som det anstår vuxna människor och medborgare i ett fritt land samt SJÄLVA få bestämma om och när de ska ge något till sk ”välgörenhet” (inte ens 2 % av ”Svenska” Kyrkans budget går till sådana ändamål) är egentligen inte så konstigt.

7182012042256iwsmt

Men ”Svenska” Kyrkan fortsätter sin miljardsvindel. De har – också på 1950-talet infört ett magiskt ”stoppdatum” den 1 November, och alla som försöker gå ur Svenska Kyrkan och lämna detta ocker bakom sig tvingas därför betala straff-skatten och pålagorna ännu ett helt år. Kyrkan skyller fegt ifrån sig med ”administrativa svårigheter” och att den inte kan datorisera, som samhället i övrigt. Bank-ID och vad samhället annars accepterat, är alltså en total omöjlighet för dessa dryga prelater. De vägrar anpassa sig, de vägrar lyda samhället och lagarna. De opererar bortom all kontroll, och i fullständigt förakt för vad vanliga människor tycker och tänker. Hur länge ska vi låta dem fortsätta ? Hur länge ??

em-ann

Tänk dig själv om du vore medlem i något annat samfund eller förening, en fackförening eller ett politiskt parti och ville gå ur, eftersom du fått andra åsikter – men så kommer någon och säger: ”Nehej, men det får du inte – du ska vara med i metall och Socialdemokraterna ett helt år till, och betala, betala betala – och du ska vara kollektivansluten, från dagen du föds till dagen du dör och inte kan leva och andas mera,  för se så har jag bestämt !”

Eller om du var medlem i en bokklubb, till exempel – eller om det gällde hundskatt eller båtskatt för en båt som redan för länge länge sen blivit såld, och en hund du inte längre har, därför att stackars Fido tynade bort och hastigt avled. Kom ihåg att det heller inte är den minsta skillnad på ”religious services” och andra varor och tjänster, såsom Sveriges lagar och regler faktiskt är skrivna. Vore det då rätt, om någon kom och krävde dig extra skatt i ett helt år för båten du inte har, och hunden som inte längre finns ?

Totalt lämnade 85 848 personer kyrkan 2016, vilket kan jämföras med 46 895 år 2015. Allesammans har vi tröttnat på det kristna tramset.

Jag har varit hedning i över 30 år nu, eller ända sedan jag varit 18, och det är ett beslut jag inte ångrar.

Jag förutspådde i November att kanske 90 000 svenskar skulle gå ur, och jag blev i stort sett sannspådd.

12353305_889154267859254_54160689_n

I andra länder – till exempel det Svenska Finland – och även det Finskspråkiga Finland – har de kristna insett faktum, och det är att de inte kan styra och ställa i ett modernt samhälle efter sitt eget huvud. Vi lever inte längre på den mörka medeltiden. I Finland finns inte något som heter ”Finska Kyrkan” och heller ingen ”Suomen Kirkko” (eller snarare ”Suomen Kajko!” ) eller så… Nej, där heter man mycket riktigt Evangelisk-Lutheranska Kyrkan I Finland – och Ingenting annat ! Man publicerar vederhäftig och noggrann statistik på ett professionellt sätt, vilket ”Svenska” Kyrkan inte gör.

Finland är på många sätt ett ärligare och rättframmare land än Sverige, även om man där tyvärr har 72 % kristna ibland sig och inte kommit lika långt inom frihet som vi, där vi nu lever ibland vad som påstås vara 62 % kristna och 7% muslimer, eller rättare sagt 7% personer med muslimsk bakgrund, vilket är något helt annat än att vara troende muslim – för många av alla dem som har kommit hit, gör det för att de är trötta på Monoteismen och förtrycket de också, och vill ha del av den frihet, vi har i den Nordiska kulturen.

Som Jim Lyngvild och flera andra står jag och de mina redo att utbilda de nyanlända i vår kultur. För den som är villig att lära, finns det alltid hopp. För den som är villig att arbeta och följa folkets lagar, finns än mer och mycket mer än så.

12314065_766700603473307_1202995256780247878_n

Men låt oss nu göra en snabb ”faktakoll” eftersom siffrorna ovan kommer från svenska journalister och mainstream media, som sällan eller aldrig granskar statistiken. 7 553 personer i vuxen ålder lät sig luras av de kristna, och skrevs in under deras ”allsmäktige” herre, som i all evighet antas befalla över dem och förslava dem.

Vad värre var – det kristna ”dopet” – en fruktansvärd form av ”religiös doping” där individens vilja kränks utövades fortfarande, mitt ibland oss, 2016 – något som faktiskt är ett övergrepp – bland annat Humanisterna, the Swedish Humanist Association, tycker att detta föråldrade bruk inte får och inte skall utövas, och att religiösa samfund inte heller ska få ta ut tvångsavgifter av minderåriga och deras föräldrar via skattsedeln – något jag också helt ställer mig bakom. Religion är inget för barnrumpor, utan för vuxna och medvetna människor som är utbildade nog att förstå vad de ger sig in på, och verkligen kan göra ett aktivt val. Till och med de kristna själva erkänner ju det, när de tjafsar om sin ”konfirmation” och hur viktig den är (men inte ens barn och ungdomar lämnar de ifred !) men glädjande nog ”döps” bara 45,5 % av antalet barn i Sverige. Resten kanske knäsätts enligt Asatrons sed istället, för knäsättning innebär som jag förklarat för er välkomnandet in i en familj och en ätt, ett språk, en kultur och ett historiskt sammanhang, och det har inget med religion eller val av Gudar att göra, eftersom det är något individen bestämmer senare i livet.

Ca 74 000 kristna dog under 2015, sägs det – vilket motsvarade 1,1 % av medlemsantalet. Denna andel har sannolikt inte minskat under 2016, utan tvärtom ökat, eftersom främst personer i hög ålder är kristna. (Kom ihåg att medias rapportering om saken är mycket dålig, och att ingen utomstående forskare eller populationsstatistiker typ Hans Rosling studerat det här – inte heller sociologer mfl)

Detta gör att antalet kristna ibland oss nu kan beräknas till 6 225 091 – ca 75 000 döda – 85 848 som insett den bistra sanningen och låtit sig hednas, (plus 0,455 x antalet födda inom riket, vilket enligt SCB var 108 910 = 49 554) vilket gör, att ”Svenska” kyrkan 31 December 2016 hade ca 6 113 797 medlemmar. Tyvärr är det tvångsanslutningen av barn och minderåriga, som gör att denna otäcka religion alls överlever.

Samtidigt skenar befolkningsutvecklingen i vårt land iväg på ett alldeles okontrollerat sätt, därför att Regeringen i stort sett tappat all kontroll över gränserna och den sk ”invandringspolitiken”. Nu har vi mer än 10 miljoner personer i landet, sägs det – men ingen kan längre avgöra om den siffran verkligen stämmer.

Om den nu stämmer, så är nu bara 61,1 % av befolkningen i Sverige kristen, men det finns redan 38,9 % hedningar.
”Svenska” Kyrkan erkänner som vanligt inte det här, och hävdar att de skulle ha ca 62 % av befolkningen istället – nå välan, säger jag. Den siffran sjunker snart ytterligare, för detta år, 2017 – skall vi i den hedniska rörelsen arbeta för att 100 000 personer eller fler ska gå ur !

Vårt antal växer – år från år. Man kan vara agnostiker, ateist eller Asatroende, men enligt Svenska Akademins Ordbok (inte ordlistan!) som styr användningen av det svenska språket, så betyder ”Hedning” varje person, som inte tror på de Monoteistiska religionerna. Detta är mycket mycket viktigt att lära sig, och förstå.

DOK-SNILLEOCHSMAK-SVENSKAAKADEMIEN-02_992

Nytt för i år är också, att de kristna redan erkänner sitt nederlag, och vårt folks kommande slutseger enligt Svenska Dagbladet. De har nämligen erkänt att vad jag ensam förutspått i flera år, nämligen att det jag kallar ”Det hedniska skiftet” eller ”Der Umschwung, Der Rückschlagspunkt” för att nu tala med Clausewitz faktiskt kommer. Det är dagen när vi Hedningar är i majoritet, och inte i minoritet längre.

Redan 2030 kommer mindre än 45 % av Svenskarna att vara med i ”Svenska” Kyrkan alls, enligt dess egna siffror och beräkningar.

För egen del tror jag att det kommer att gå lite snabbare än så – men EN sak måste alla medborgare i det här landet vara medvetna om:

Vid slutet, står segern !

freja-hacc88mndens-eld-1

Vår tid kommer. 700 år av andligt förtryck, hets, våld och mörker kommer äntligen att vara över. När vi Hedningar äntligen kommer i majoritet, inleds en ny era och en ny tid för vårt sargade, slitna och misskötta gamla land.

Och den nya tiden kommer att innebära stora förändringar – var så säker på det, medborgare respektive medborgarinna. Kanhända skriver jag snart om dem, och vad som kommer att ersätta allt vad Monoteismens bottenlösa förnedring av människor fört med sig, och vad den hemska föreställningen om ”den allsmäktige” har skapat.

dsc_5929_58a4aaf92a6b228003d8e125Foto lånat av Ulvdotter, Valkyria

Snart firar vi Disablotet, och det som är början på Vårens ankomst, efter en lång, lång vinter.  Och precis som naturens krafter förkunnar det, måste det till sist komma en förändring i attityd, över hela landet – också bland de kristnas eller muslimernas alltmer fåtaliga skara. Deras herravälde skall snart vara krossat för alltid. En ny vår börjar, Polyteismens, Vetenskapens, Mänsklighetens och Framstegens tidevarv.

Kampen går vidare. ”We live in interesting times”

maxresdefault

Det här ÄR en folklig BEFRIELSERÖRELSE – Vänta er INGET annat !

e93adf3f5eb82c7ff89f47d1a4f5f792

We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender

  • Sir Winston Churchill

A Freyja for the 2 section

Do not worry if you don’t even know what section 2 does, or what it’s for, oh gentle and well esteemed readers. There might be hope for you yet, or then again – perhaps not.

Yesterday, I delved into the sordid politics of Asatru within the good old US of A – it all seems to ”Trumped up” these days – plus the minutae of certain laws within Sweden – or why certain things might not occurr or develop the way some less trustworthy people in my country have predicted.

The other day, I wrote about the Catholic Church of Norway, and the sentences against it, even if the final verdict still is pending, as the case of the people and the State of Norway against this Church still wears on – and on.  At least 40 million NOK embezzled from public funds, The catholic Archbishop of Norway appearing at a public trial, in the dock – on charges of gross fraud – 60 000 Norwegians falsely registered – against their will – by the very same church.

Gross fraud, corruption – and corrupt or spurious practises going on for decades upon decades… And these people call themselves Christian, spiritual, religious, whatever. To an Asatrùman for more than 30 years standing like me, it all seems absurd. Do we need to house and have these people within our respective countries ? – or – another rethoric question – Do we even need to give them public grants ??

31fc8bfaac1515442810f6da695aafe3

And, over in another corner of the World, a person named Galina Krassova tells us all to sharpen our theological arguments. Such a nice and heartwarming little thought, I must say – and just for once, I’m not being ironic – at least one person or other seems to be on to something, and have and inkling or two on what I’m talking about. Somewhere else at the very fringes of my bloggosphere, yet another person named John T Mainer talks about art, and the immportance of creativity within our community, but yet he misses the point completely, as he seems to be totally unaware of the very real and legally binding differences between ”public domain” and ”private domain” and why these never even were or never will be the same thing, at any time or in any culture. (And no – I will not provide a link this time over, since unfortunately, I do not share Mr Mainer’s opinion…not on this matter and not on any other matter or subject as well, it seems – at least to me..)

But, then again – let’s talk about art for a while. I could begin with a piece of art or someone else’s handiwork that I actually do own, since I commissioned it. It was made for me by a person I consider to be a friend – and I do not use such words lightly – over in the Ukraine, called Denis Ratushniy – a wooden carver in Kiev.

At least, it gives me an excuse for not shamelessly plugging the Sam Flegal version of Hávamál, since I have plugged that one already. The subject matter is Freyja, whom I feel sure some of you out there will associate with yesterday’s date – regardless of the fact that that date has nothing whatsoever to do with Norse culture nor Nordic culture of the present day as far as anyone can grasp it, and as for your silly, contrieved notions of ”Vali´s Day” and all the rest – plus everyone’s current favourite – the thinly disguised version of the Lupercalia, well – you already know what to do with those, don’t you just, Mr or Mrs Jones ?

img_5477

This version of Freyja does not look like all the usual ones – I have an ample selection of samples nested among the headings above – but instead, she presents a very different image to the World. I think Denis captured her personality perfectly, and it says a lot about mine as well, even if he never ever met me in real life, much less new my real name. But – little does it matter. By inspiration – his own or inspiration of a very different sort, not just Zeitgeist or the World around him, he got all the details exactly right.

She stands in her Falcon garb,, with a helmet on her head underneath its hood, and although she somehow remains unmistakably female, she does not reveal very much of herself to the World, nor is she fully naked. Quite obviously, she does not share her secrets very easily, or even willingly. Not that I have any objections towards nakedness of course, not like some of you – Americans…Christian bigots in Asatru disguise, all of you ”political correctness” jokers, or fakers of every kind, race, creed and color – it does not matter who you are but how you act, again; might have something to do with it.

And, do not give me any silly talk about ”honor” or any such foolish notions. There is very little of those things left in the World, as far as we can grasp it, and then; why do you even suppose that your own Americanized version of Asatru should even vaugely correspond to ours ?

Besides, I do not even care what you think. If the sight of the human body, be it male or female, scares or intimidates you so much that you cannot even bear to look at pictures of it, or artistic representations of it, as the case might be; then – very clearly, Asatru is not for you at all, neither is Nordic culture. And – if I might put forward a slice of personal philosophy – it might be that you have been on this planet for too long, and therefore, it is perhaps time for you to die. Yes, to die or to be removed from Midgard by force. Or exterminated, rather, put down and destroyed, in the very same way that a sane person would destory rats, viruses or vermin, should they ever come within his or her vicinity. Now, I’d rather not go into the details of all of this, but to be perfectly honest with you folks out there in the West, this is exactly how I feel about your new president and most of your leaders, for instance – or rather – this is exactly how I feel about some of you, when it comes to your attitude towards the World in general, as well as your attitude towards my culturre and country. Rest assured that I do not like you very much, for patently obvious reasons, eventhough they have very little to do with the subject matter outlined inn the beginning of this passage.

And, again, do not think of me as a ”brother”, fellow traveller or even a friend. It has been said before, of course, but for the most part, I would reserve such appelatives to my fellow Europeans, Ukrainians, Russians or Balts.  Having said all that – or written it on the web, for all the World to see, let’s return to the Freyja of Denis Ratushniy.

img_5479

Indeed, she might appear rather faceless – ”Ein Staabsofficier hat kein gesicht” – any facial features is only hinted at, but does not appear to have been carved very clearly – and this, I think to be fully intentional, a conscious act on the part of the artist. The Brisingamen is there, to be sure, and so is a spear – rather the counterpart of Gungnir, Odin’s flying lance of piercing intellect and pure thought, the spear of destiny in the Ravenscroftian sense. Strangely enough, or as pure coincidence would have it, I have one close blood relative whose name means ”helmeted one” and my real name (yes, we have several – I have one which I do not speak to the outside World) has – as you might have guessed or decoded by now – something to do with spears, in particular. The creature at Freyja’s feet, on the other hand, since very indeterminate. Very clearly, it is not feline, and this is no ordinary house-cat, nor does it appear to be canine or dog-like either, nor is it ursine or porcine. It is something else enitrely. Perhaps, the artist started out carving a dog, but then changed horses in mid-stream, so to speak, and then made a creture which combines many elements into one, as a suggestion that there is more to this than meets the eye.

Around the neck of the figure, we find a very conventional Fä-rune (F for Freyja, get it ?) but at the buckle of her belt (”meine ehre heisst treue”  – as in the very word Tru or Trua ?) there is a bind rune, which seems to suggest that Mr Ratushniy might actually know a thing or two about runes himself – I’m not exactly the only runester out there… You can clearly see the Kaun rune and the Gifu inside it – and those two, very apporopriately are the fifth and sixth runes within a standard Uthark (yes, we do not count them as you do – surprise surprise – and why do you think the Kylver stone was buried upside down ?) and they are of course Freyja’s runes to boot, the one for heat, flame, ardour and gift, recieving, asking as well.

Remember the passage from Egil’s Saga Skallagrimssonar. Egil comes to Swedish Wermland province, and finds a young woman feverish and sick, nearly on the verge of dying, from inappropriate use of runes. He finds an object, very much like this, underneath the sick bed – only it’s scribbled all over with runes – this one has none, but they shall be marked in blood one day – and removes some of them…

thumb_dscf0004_1024

A writer shouldn’t write what he or she doesn’t know” – this sentence, as you know, remains among my favorite dictums. Not as the countless people out there, who do very sloppy research or rather no research at all, and who remain so ignorant about our language, our culture, our history (yes – ours – and it is not for you to use and abuse at your own will !) that they misinterpret everything that they see, from Hildisvin to Irminsul. To sum up, I have my own standards – about art and many other things – but good art, no matter what the subject was (it begins with Freyja, and it constantly comes back to her – but it does not end there) can perhaps show us the way.

kungenEven Kings and Queens must fall silent, while ”Runsk” may speak…

I have a ranking list of sorts, somewhere.

A) Verified Information – that correlates to at least one, or preferrably several documented sources.

Examples: Edred Thorsson, Kveldulf Gundarson, Asatrufélag Islands, Sveinbjörn Beinteinsson. ”Thessi eru Asatruamanna !”

B) Propably Verifiable Information – that correlates to earlier information from at least two independent, propably accurate sources

Examples: Gro Steinsland, Östen Kjellman, Åke Ström

C) Possibly Verifiable Information – the contents of which doesn’t differ from earlier, verified information or actual conditions as observed, and where a high degree of reliability has been ensured.

Examples: Eldaring Germany, Sveriges Asatro Samfund (before 1998), Nordiska Asa Samfundet, Björn Collinder, Erik Brate

D) Doubtful information, the contents of which sharply deviates from tendencies or observed context matter in earlier verified info, and where a high degree of reliability cannot be ensured

Examples: Freyja Ashwynn, Åke Ohlmarks, ”Eddabloggen” etc

E) Highly Unlikely Information, the contents of which visibly go against every verified source, or directly militates against empirically observed facts:

Examples: Hugin’s Heathen Hof, ”Forn Sed” Sverige, the Catholic Church of Norway et al..

F) Veracity cannot be determined. Information which simply is illogical, irrational, and which militates against every known fact:

Examples: ”Räv” Skogsberg, ”Mr Borbah”, Heathen Talk Radios (of any kind) Mr Bonobo, Trump.

End of transmission. Soon back to regular sermons and rants in Swedish…

16228637_290834934664451_3729334177724628992_n

Cute, isn’t it just – Mr or Mrs Jones ?

 

 

 

Of course, the other side is quite the opposite. It defines itself by what it is not, and by what it is against. Groups like Hugin’s Heathen Hof, The Troth, and Heathen Talk do little more than vomit forth a steady stream of negative virtue signaling, as if to say, ”we’re the good ones, because we define ourselves by whom we hate.”
They are defined by their hatreds.