Den Gruvliga MORDBRANDEN i Högom – spår av Väpnad Konflikt från Norrlands 400-tal

Den alldeles utmärkta sajten Svenska Kulturbilder, som jag verkligen tycker att ni bör stödja, skrev häromdagen en alldeles osedvanligt intressant artikel. Den berättar om Storhögarna i Högom – en ort som fått namn just av sina gravhögar från folkvandringstid, dvs 400-500 tal, och de svenska Kungagravar som fanns att se där. En av högarna är fortfarande outgrävd, och sparad till evärdelig tid och kommande generationer, men det intressanta är, att dessa högar berättar att Medelpad och hela Norrlandskusten hade en fast, etniskt svensk befolkning och ett eget rike vid denna tid. Det har arkeologer i och för sig känt till långt tidigare, för även minnen från svensk stenålder och bronsålder finns i bygden, likaväl som man har hittat folkvandringstida gravar på Jämtlands kalfjäll – och de visar, att det inte fanns någon samisk befolkning där vid den tiden – men däremot var också dessa områden bebodda av svenskar..

Högom-Kungen var rikt utrustad, också i döden. Han hade gott om guld, och goda vapen. Han låg på en björnfäll, med en mössa av mårdskinn – sannolikt dog han väl under midvintern, mycket nära år 500 – med glas från Svarta havsområdet, och ett bronsfat från de Merovingiska Frankernas rike (inte Belgien, för det fanns inte då!) samt sköld, svärd och spjut, två fina ridhästar med alla seldon, och tre tolfter pilar, precis som det står i de landskapslagar, som upptecknades först på medeltiden, men som berättar om organiserade krigshärar med fastställd och reglementerad utrustning – sk ”fulla folkvapen” (som det står i Upplandslagen) också långt ner i Järnålderns början. Ja, han var förvisso en storman av rang, som inte stod någon Europeisk furste efter !

Han var också klädd i flammande rött – Julens och de hedniska Godarnas eller blotprästernas färg – men ännu intressantare är vad som berättas om gravhög nummer 3, strax brevid den döde hövdingen. Där finns ett gravklot på toppen, som alltid när det rör sig om kvinnogravar från Svealand och Götaland, något som visar att folket i Högom måste haft samma religion som Svearna. Mycket riktigt fann man också två döda kvinnor i högen – men de låg i en husgrund – och det var grunden till en järnldersgård som bränts ned – i en Mordbrand, av allt att döma. Bevis för vem, vad eller vilka som utfört det grymma dådet fanns också alldeles i närheten.

Man hittade nämligen pilspetsar av ben inkilade i resterna efter en vägg. Sådana pilar användes inte av svenskar – men däremot av samer. Stenpilar var också kända, och i de isländska sagorna – som den om Orvar Odd – är stenpilar eller benpilar alltid ”finnarnas” eller rättare sagt samernas främsta kännetecken.

Kvinnorna låg i vad som kunde ha varit ett gudahov, eller en vävstuga – de hade bevisligen fina synålar, vävredskap och sitt långa blonda hår välkammat och uppsatt, när de dog – vi kan ju bara hoppas, att deras död var smärtfri och skedde till följd av rökgaser, och att de slapp skammen att bli våldtagna och skändade före döden. Efter deras död – på 400-talet – och långt före Högom-kungen – de var inte alls samtida – gjorde man en stor eldstad och helstekte en kalv på platsen – inte en ren, men just en vanlig kalv – vilket tyder på att detta bara var en tillfällig ”raid” och en engångs-händelse. Hästkranier fanns också i det ursprungliga långhusets väggar, (därför trodde forskarna, att det var ett gudahov) och i en annan Högom-grav har man hittat rester av ett 40 meter långt, mycket rikt långhus, som också bevisar att den svenska bosättningen i denna centrala jordbruksbygd fortsatte existera, ända fram till idag. Högom-Kungen kom så småningom att göra bygden rik, laglydig och stolt, som sig bör – och länge och väl bör han ha hunnit styra sitt rike.

Idag är de flesta forskare helt ense om att Samerna har sitt ursprung i Komsa-kulturen, som övervann istiden vid Lofoten, och det Norska Ishavet. Samerna är inte alls Mongoler, utan Européer. De har ursprungligen kommit söderifrån, och inte österifrån, förutom att de fått ett litet tillskott från öst för sådär 2700 år sedan ,  men någon ”Ursprungsbefolkning” är de inte  annat än i modernt, juridiskt hänseende, vill säga. Eller – rättare sagt – de har bott här i 7000 år, vi själva eller ”s-vi-um” i sådär 37 000…

Någon Samisk kultur i modern mening uppstod inte innan järnåldern – och på folkvandringstiden fanns samerna bara i vad som nu är Nordsamiskt och Östsamiskt område – och vi Svenskar och Nordbor är faktiskt ännu mer ”urbefolkning” i så fall, eftersom vi har bott här i 37 000 år – men till skillnad från samerna, har vi inte längre någon juridisk status alls, ens i vårt eget land. De flesta forskare är också ense om att den Norrländska skiffer-kulturen, som bestod av renjägare och inte renägare (jag är ganska så säker på att de flesta samer som lever idag, är eniga med mig om att detta är två helt motsatta begrepp ) nog bestod av både svenska, finska och samiska folkstammar utan större åtskillnad, vad religion, livsföring, älg-jakt och materiell kultur angår – och först strax före ”kristi födelse” började man tämja renen, och den samiska kulturen skilde ut sig...

Ortnamnsforskningen bevisar, att det inte finns några sjönamn med det samiska -jaure eller -aure mer än i Lappland och Västerbottens fjäll. Innan 1600-talet var detta sydgränsen för samernas bosättning.

Som Högom-fältet klart och tydligt visar, ska vi inte idyllisera fornhistorien. Samer och svenskar var inte alltid sams – det är bevisat. Ibland var det krig, och blodiga konflikter förekom. Det kan man inte förneka, inte dölja – och som i alla krig förekom förstås övervåld från bägge sidor – felen låg inte alls bara på vår sida, som det ofta har hävdats på sista tiden. Högom-kvinnornas öde bevisar det, och det är ställt utom allt tvivel.

Först efter hundratals, ja tusentals år lärde vi oss att leva i fred med varandra, och det var i naturen, klimatet, djuren och den tro dessa företeelser inspirerade, som samer och svenskar fann en gemensam kulturell grund att stå på. Kristendomen bara skilde oss åt – det vet vi allihop – och för många samer innebar kristnandet en smärtsam, mycket otäck process, präglad av förtryck och förföljelser, som de kristna ju håller på med än idag. Vår tidigare historia visar hur mycket vi tidigare haft gemensamt. Varför skulle annars Juksakka, samernas jakt- och pilbågsgudinna, påfallande påminna om Skade, Vinterns och jaktens gudinna, också hos oss ? Varför är de tre akkorna, som vakar över barnens tillkomst, så lika de tre Nornorna, och varför är Horagalles – och finnarnas Perkele ! – bara ett annat namn för Thore-Karl eller Tor ?

Den samiska mytologin är inte alls skild från Asatrons Värld. Tvärtom har mycket lånats in därifrån…

Ändå har Samerna aldrig ”integrerats” in i någon ”svenskhet” som vi alla säkert förstår, lika litet som några svenskar ”blivit samer” – för det händer aldrig. Vi har alltid varit, vi är fortfarande och vi kommer alltid vara separata kulturkretsar, var och en med sin egen, helt unika kultur – och vi kommer inte blanda – vi är inget ”Multikulturellt Mischmasch” som många tänker sig – utan fortfarande distinkta, kulturella enheter, som det är och som det skall vara.

Så var det redan på Högom-Kungens tid, och så är det än idag.

De flesta Samer har än idag sin egen identitära filosofi – och det har jag också.  Jag kan inte påstå, att jag kan ”bli” same – för det föds man till, så är det bara. Förutom ett gemensamt medborgarskap – och samma rättigheter (minoriteten kan aldrig ha större rättigheter än majoritetsbefolkningen, eftersom det vore absurt, och helt emot den moderna demokratins principer) så är vi samma folk, men två kulturer – likt finnar och svenskar, vars gemensamma historia jag också skrivit om.

BT i Danmark bekräftar: JULEN har INGENTING med Kristi Födelse att göra..

Alla någotsånär allmänbildade människor vet det förstås redan. Julen har ingenting med Jesu födelse att göra, för det har aldrig någonsin bekräftats, när på året fantasifiguren jesus (som antagligen aldrig funnits – det finns inga som helst hållbara bevis för hans påstådda existens) ens skulle vara född, ifall hans alls existerat. Svenska tidningar har så här års talat mycket om att det skulle vara de romerska Saturnalierna, eller det romerska nyåret under heden tid som ligger bakom Julen, men det är en sanning med modifikation.

I själva verket blev det aldrig fastställt – ens av katolikerna – att den påstådda – men obevisade – födelsen skulle ha ägt rum den 25 December, förrän Påven Liberius år 354 förklarade, att det skulle vara så. Mithraismen, Persernas urgamla Sol-religion, är i så fall en mycket närmare kandidat – Mitra kulten var mycket spridd i det romerska riket – och det var faktiskt mycket nära att Mithra-dyrkan och inte kristendom blev den ledande religionen hos Romarna under de första århundradena av vår tideräkning.

Men – vad går Julen ut på, och har jesus alls något att göra med vår Nordiska Jul ??. En insändare i BT, Berlingske Tidene, en av Danmarks största och mest väl ansedda tidningar, summerar:

Man måste ge den okände danske debattören rätt: Vilket intryck skall våra barn och kommande generationer få, om vi på falska och uppdiktade grunder inbillar dem, att ”jesus” skulle vara en förutsättning för att fira Jul ? Julen har aldrig handlat om det, viktigare är väl gemenskapen med våra nära och kära, att ge gåvor till  vår familj, att värdesätta gemenskapen i samhället, och den kultur som är vår egen – ingen främmande religion från Mellersta Östern eller något liknande ?

Bereden väg för Oden – Jolner, han som gör så att det blir Jul…

FOX NEWS, USA slår fast: JULGRANEN är HEDNISK !!

När det gäller Landet Trump och dess invånare, har jag ibland en ganska kritisk uppfattning, som ni kanske vet. Amerikaner är inte bra pålästa och ofta helt felinformerade vad det gäller det här med Asatro och Nordisk Kultur, även om det förstås finns många förståndiga människor i USA också.

Att en av amerikas största Tv-kanaler nu fått Hedniska Tankar till skänks, kunde man ju inte trokanske kommer de på det här med vad Simon Wiesenthal-centret sade om vår Utrikesminister, Margot, ”La Grosse Margot” Wallström också – eller vad Svensk Socialdemokrati numera håller på med – som jag berättade för er så sent som igår…Kanhända är vi Hedningar bättre ambassadörer för vårt land och vår kultur, inte minst därför att vi är fredliga, nuförtiden…

Till och med den stora nyhetskanalen Fox News upptäckte igår att Julgranen, som sådan faktiskt är en Hednisk företeelse, och att Vårdträd – placerade utomhus, och inte inomhus – förekom redan i det hedniska norden. I antika kulturer som Egypten och Grekland förekom träd i krukor inomhus inför det nya året, och att vintergröna eller evigt gröna växter var en viktig symbol inför Vintersolvarvet, då den nya Solen pånyttföddes, är heller inte så konstigt.

Det var vid Vårdträdet på den egna Tomten, som man mötte Tomten – och satte ut gröt. Där kunde man också möta Hyllemor, Frau Holde…

Julgranen föddes inte alls på något kristet 1600-tal i Tyskland, fastslår Fox News. Dess ursprung är mycket äldre än så, och kommer helt och hållet från HedendomenI den kristna Bibeln, precis som det Gamla Testamentet och Koranen, är däremot Julgranar helt förbjudna – just därför att de är en hednisk vana.

Kristna får INTE ha Julgran ! Det STÅR i Bibeln !!

 

Som jag själv berättat, blir det Davids-stjärnor och TYR-runor i min sant Hedniska Julgran i år, bara för att reta vår Regering, och kanske även Fox News. Ni kristna får väl stå utanför mitt fönster och titta på, för Julgranar och Monoteism går alltså inte ihop –  det har vi sett på Fox News, och då måste det väl vara sant…

 

Och förresten – visste ni att Svenska skolor i såväl Bromölla som Ekerö  faktiskt försökte förbjuda alla Jultomtar i Luciatågen, så sent som 2013. Tomten fick inte ens omnämnas, eller besjungas i några visor – detta var absolut förbjudet enligt skolledningen, eftersom Lucia skulle ”kristnas” trots att det också var ett hedniskt bruk från början.

De klassiska jultomtarna och pepparkaksgubbarna har stoppats av skolledningen. Några sånger om tomtar och pepparkaksgubbar framförs inte heller. — —

– Jag är själv 40 år och har aldrig varit med om något liknande. Jag tycker inte det här verkar traditionellt ett dugg, säger Jonas Pettersson.

Enligt honom har skolan även informerat att stjärngossarna inte får bära den guldfärgade stjärnan, vare sig i handen eller på stjärngossestruten.

– Jag tolkar det som att man för in politik i detta. Här finns undertoner som jag vet att flera av föräldrarna inte tycker om.

Ja, man kan verkligen undra vad som ligger bakom detta kristna Tomte-hat… Har det möjligen att göra med den kufiske Frikyrkopastorn Jon Knudsen i Lökken, känd som Nissehaderen, från dansk tv..

Varför skulle vi Nordbor och Svenskar inte kunna få utöva vår egen kultur ?

Från Osby idag – inte långt från det kristna Bromölla – rapporteras om hur några vandaler huggit huvudet av en julbock, som stått uppställd i en rondell. 

– Det känns så meningslöst, suckar Bengt Olsson.
– Hela tiden är det skadegörelse, det kostar ju enorma summor pengar för samhället.

Konstverket med jultema i rondellen har hyllats bland annat på sociala medier.
”Helt underbart, speciellt tomten.”
”Härligt! Behövs lite färg i tillvaron just nu! Tack!”
”Den är jättefin … och på kvällen så lyser det i tomtens lykta! Riktigt stämningsfullt.”
Det är några av kommentarerna om verket. Men det fanns samtidigt en del oro för att någon skulle roa sig med att förstöra tomten och bocken:
”Så fint där är, hoppas att det får vara ifred, så ingen förstör detta fina” och ”Fin, hoppas att den får vara ifred” påpekade några av personerna som kommenterat rondellbocken.

Tyvärr visade sig oron vara befogad. I helgen förstördes inte bara bocken, utan belysningen revs också upp (synpunkter på att bocken syntes för dåligt hade lett till att extra belysning placerades ut).
Rondellbocken fick alltså bara sprida julstämning i en veckan innan den attackerades.

Det är den välkände Osbykonstnären Sven-Ingvar Johansson som gjort tomten och bocken och när Norra Skåne berättar om skadegörelsen blir han smått chockad.

  • Tidningen Norra Skåne, 2017-12-13

Återigen måste man fråga sig – varför ? Vad är det för Julhatare som är ute efter att förstöra Julen för alla oss andra – och varför kan vi svenskar inte få ha en Jesus-fri jul, som vi alltid haft – innan Islam och de kristna kom…

Såkallad ”Kristen Välgörenhet” – är det något att hurra för ?

Hur kan den här gamla förvirrade damen i lustig hatt påstå, att just HENNES gud skulle vara bättre och finare än någon annan ??

De kristna i Sverige, främst inom ”Svenska” Kyrkan – en kyrka som över 40 % av alla svenskar inte alls är med i – brukar hela tiden hävda, att just deras religion skulle vara bättre och ”godare” än alla andraDenna Evangelisk-Lutheranska Kyrka i Sverige (vilket väl är ett hederligare och ärligare namn – så kallar sig motsvarande kyrka i Finland – där är det nämligen fult att ljuga offentligt) påstår hela tiden, att just den skulle skänka ”mer till välgörenhet” – och dessa felaktiga påståenden upprepas särskilt intensivt just i dessa Juletider.

”Svenska” Kyrkan är en av de rikaste religiösa organisationerna på vår planet, men ändå har den inte avstått en enda kyrkobyggnad till de ”fattiga” eller ”hemlösa” den påstår sig vurma så mycket för. Ett ännu större hyckleri präglar väl de Katolska Kyrkorna – vars rikedom är enorm, men ändå ger dessa organisationer inte mer än en futtig procent till den sorts ”välgörenhet” de påstår sig representera. 

Jomenvisst ! Ska vi svenskar gå på sånt här ?

Apropos detta med välgörenhet, så finns det finns en mycket egendomlig myndighet i Sverige som kallas SST, Myndigheten för Stöd till Trossamfund. Samtidigt som Svenska Kyrkan fått miljoner i stadsbidrag, pumpar man också in pengar i Katolicism och islam, och gör allt för att dessa religioner ska spridas i vårt land. Förra året fick Katolikerna sammanlagt mer än 6 miljoner, diverse skumma ”Östkyrkor” och sekt-liknande Frikyrkor typ bög-hatarna i Frälsningsarmén eller  Pingstvänner och andra – kända för att indoktrinera småbarn och vägra barnen blodtransfusioner om de blir sjuka – får dela på långt mer än 13 miljoner.

Islamistiska samfund, även de som likt  Iman Samir El Refari från den märkliga Ahel Al-Sunnah Moskén i Helsingborg, som påstår sig verka för ”religiös och kulturell mångfald” men så sent som i somras skrek att Judar var ”apor och svin” får del av minst 3 miljoner kronor, via de ”förenade islamska föreningarna” (kontrollera själv med SST:s offentliga statistik, om ni inte tror mig)  och även de Palestinska aktivister, som  rakt fram står och skriker på torgen i Malmö att de vill ”skjuta judar”  får tillsammans dela på mer än 14 miljoner, bara för att islam ska kunna spridas här i landet. Lägg därtill att samma islamistiska samfund ofta har frikostiga bidrag i form av ”välgörenhet” från Saudi-Arabien och liknande stater.

Vill vi svenskar verkligen bidra till sådant här ? Är sådant ”välgörande” för vårt land ??

Hur är det med all denna (S) ledda och Kristna ”Godhet” ? Vad leder den till ??

Nu finns det förstås dem som säger, att man ”måste vara Jesuit”.  De kristna påstår att ”ändamålen helgar medlen och att det faktum att de ”har gjort så mycket för de fattiga barnen i Afrika” och så vidare ursäktar allt, som Islam och kristendomen ställt till med på hemmaplan här i Sverige, och i resten av Världen.

De kristna dunkar så att säga sig själva i ryggen, och och ropar ”hurra vad vi är bra” för sig själva, enkom för att de gjort några humanitära åtgärder, och visst – det har de kanske – men än sen då ? Deras agerande är lite som om någon skulle att säga att Hitler var en hygglig karl, för han byggde ju motorvägar, och dessutom var han vegetarian, och snäll emot Schäferhundar, då där ser man..

Ändå finns det många andra hjälporganisationer än katolska Caritas, Lutherhjälpen osv som inte ”driver barnhem” med allt vad det innebär och som INTE villkorar själva hjälpen eller vällgörenheten till någon särskild religion, som de kristna hjälporganisationerna oftast gör.  Man kan välja att ge till Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser osv – allesammans fristående, religiöst obundna organisationer som har betydligt bättre Humanitärt ”track record” än vad de kristna och islamisterna har.

Lustigt nog får Humanisterna – the Swedish Humanist Association – inte en enda spänn i bidrag eller ”välgörenhet” från Regeringen Löfvén, och det får naturligtvis inga polyteister eller Asatroende heller – inte en spänn, inte ett öre, nada, niente, ingenting.. Dessa livsåskådningar räknas nämligen inte som så ”fina” som just kristendom och islam, förstår ni – även om Mosaiska Trosbekännare i Sverige i och för sig får knappt 8 miljoner av de mer än 53 miljoner, som Regeringen Löfvén pytsar ut för att sponsra främmande religioner i Sverige..

Trots att Nazismen knappast skulle vara möjlig om det inte var för just Kristendomen fortsätter dessa ”välgörande” Socialdemokrater och kristna att angripa just de Asatroende.Ungefär som vi skulle vara skuld till alltsammans. Ungefär som vi vore en lämplig syndabock, för vad DE SJÄLVA orsakat…

Men apropos all den (S) märkta välgörenheten – till terror-stämplade organisationer som PLO och Hamaz, med bidragsmiljon efter bidragsmiljonvilka krafter är det egentligen, som står bakom Anti-semitismen i Sverige ?

2012 kom det fram, att Simon Wiesenthal-institutet i USA upptäckt, att Ilmar Reepalu, Kommunalråd i Malmö, hade gjort så pass många klart anti-semitiska uttalanden, att amerikanska judar varnades för att alls besöka Sverige. Detta är fakta. Sedermera (2015) sände också USA:s dåvarande President Barack Obama en undersökningskommission till Malmö, för att ta i tu med Reepalus anti-semitism, som spridit sig över hela staden. Man kom återigen fram till, att (S)-politikerns uttalanden var ett bevis på anti-semitism.

För sin egen del hävdade Ilmar Reepalu hela tiden, att ”Sverigedemokrater skulle ha infiltrerat den judiska församlingen i Malmö” och att dessa två djävulska krafter höll på med en sammansvärjning emot just honom… Ja, ni hör ju själva… eller hur, goda medborgare ?

Just idag har en kristen nyhetssajt avslöjat, att Malmö Stad fortfarande ger frikostiga ”välgörenhetsbidrag” åt den sk ”Grupp 194” rörelsen, en mystisk Palestinsk rörelse, som bland annat arrangerat evenemang där barn håller tal om att utföra knivattacker mot judar och offra sina liv som martyrer.

Samtidigt är det också ett välkänt faktum, att ingen mindre än Margot Wallström, Regeringen Löfvéns Utrikesminister, just lovsjungit knivattacker i Israel,  som hon kallat ”Utomrättsliga Avrättningar”. Enligt hennes uttalanden skall det alltså vara rätt och riktigt, att knivbeväpnade Palestinier mördar Israeliska civila på öppen gata, och mycket riktigt har hon förklarats som ”Persona Non Grata” i just Israel, och för all framtid blivit förbjuden att beträda denna stats territorium.

Simon Wiesenthal-centret i New York har också  år 2016 utnämnt Margot Wallström till en av Världens tio farligaste Anti-semiter,  och många anser naturligtvis, att ”La Grosse Margot” som hon numera kallas, är en stor, fet skamfläck för Sverige.

Vem är det då som är ”Anti-semit” frågar jag. Vem ??

Är det inte så att Regeringen Löfvén själv, utgör de allra största Anti-semiter som alls finns, eftersom den via sitt eget handlande – och brist på ansvar – hela tiden underblåsit sådana strömningar i opinionen ?

Nu ska det förstås sägas, att det finns ca 200 nynazister inom den sk NMR-rörelsen i Sverige – men låt oss nu se, hur den Socialdemokratiska Regeringen behandlat dem. Jo, man har själv gett dem demonstrationstillstånd för att marschera på Göteborgs gator, och när det såklart urartade, ville man enligt Morgan ”Mollgan” Johansson förbjuda Tyr-runan som symbol – trots att Finlands regering gjorde precis tvärtom, och förbjöd nazisterna istället – något som Socialdemokratin inte alls velat göra..

Dessutom har SÄPO i dagarna avslöjat, att det på grund av Regeringen Löfvén nu finns mer än 2000 starkt anti-semitiska och anti-demokratiska sk ”återvändare” från Syrien-konflikten på svensk jord – och alla dessa har Socialdemokraterna släppt in i landet..

Är det ens LÖNT för Regeringen Löfvén att hela tiden ”Knarka Godhet” och ge pengar till de som INTE borde ha det..

 

För att Sammanfatta – är all denna ”Välgörenhet” märkt ”Tro & Solidaritet” alias ”Broderskapsrörelsen” egentligen något att ha ?

Och – om vi nu ska Idka Välgörenhet som det så vackert heter – till vem ska vi då ge våra pengar ?

Ett gammalt svenskt ordspråk säger, att  ”Om du vill göra en människa lycklig för stunden, ge honom ett äpple. Vill du göra honom lycklig för en hel dag, ge honom en påse äpplen. Men – vill du göra någon lycklig för hela livet, ge honom en spade, så att han kan anlägga en trädgård”.

Det finns ett dolt budskap i detta.  Hávamáls och Asatrons syn på tiggeri, sk ”allmosor” och liknande – som också Islam vill att man ska ägna sig åt- framgår klart av dess 37:e strof. Där står bland annat följande att läsa:

blóðugt er hjarta, þeim er biðja skal sér í mál hvert matar.

Eller i min översättning: ”Blodigt blir hjärtat, på dem som till varje mål ska behöva be om mat”

Tiggeri är ingen sund livsstil, helt enkelt. Den gamla Socialdemokrati som trots allt en gång fanns i Sverige var noga med att ingen skulle behöva ta emot allmosor eller tvingas tigga för sitt uppehälle, eftersom det var under all mänsklig värdighet. I ett ansvarsfullt Folkhem, skulle ingen människa behöva ha det så. Tiggeriet skulle utrotas, och ”arbetslinjen” skulle gälla till 100 % – det är betydligt bättre och sundare att människor lever på sitt arbete istället, och det kommer också fram i Hávamáls och Asatrons etik, där man i och för sig kan tycka synd om de nödställda och hjälpa främlingar, men – den bästa hjälpen är i så fall, att avstå från allmosorna, tiggeriet och bidragsberoendet, och låta människor försörja sig själva..

Sverige är också ett litet land -vore det inte bättre, om VI SJÄLVA vore herrar i det landet ?

Allmosorna och ”den kristna välgörenheten” permanentar bara de problem som finns i det Svenska Samhället – enligt vad jag själv anser.  Soppkök och Stadsmissionens bullfester i all ära – men i längden kan människor inte leva på bidrag, eller låsas i ett kristet bidragsberoende. De måste lära sig att förlita sig på sig själva, inte på någon inbillad ”Gud” eller frälsare. Och vilket slags samhälle får vi, där medborgarna lär sig klaga och kältra, och likt bortskämda småbarn lura sig till allt ??

Vad för slags samhälle får vi, om vi baserar det på kristen lättkränkthet, tiggeri och tjat om bidrag ?

Nu till Jul tänker jag fästa en stor Davids-stjärna i toppen av min Hedniska Julgran, samtidigt som jag dekorerar den med TYR runor i glada färger. Allt för att reta vår fullständigt inkompetenta regering, och det anhang den fört in i landet. Ingen Judisk medborgare i Sverige har någonsin gjort mig något, och jag tycker bara bra om Judendomen som religion, om ni vill veta. Den är ingen etnicitet, sant nog – men i Svenskheten och Asatron finns ett etniskt element – det går inte att bortse ifrån – och jude blir man på mödernet, har jag hört – dvs om ens mor var judinna, ja då tillhör man det judiska folket, som håller sig för sig själv, inte missionerar, inte ger allmosor, inte tvingar på någon annan sin religion och för övrigt sköter sitt.  På samma sätt kan man också säga, att var ens mor svenska, ja då är man svensk – för svensk blir man inte av ett svenskt medborgarskap, eller en stämpel i passet – låt vara att man kan bo här – om man slutar tigga och gör rätt för sig… Gäster ska inte ligga sitt värdfolk till last” står det i Hávamál, nämligen, och dess etik är ganska enkel att förstå..

I år blir det Tyr-runor och Davids-stjärnor i Julgranen... ”Hej hoppsan, i Galoppsan, och alla sanna svenskar hatar Mollgan

 

Så långt, allt gott och väl – eller Frode-Fred, kunde vi säga. Men – om man nu tvunget vill ge gåvor till Jul – vem ska man då ge dem till ? Jag för min del skulle ge dem till Naturen, och inte till människorna, undantaget mina närmaste och de som nu verkligen har förtjänat några gåvor.

Vi ser sällan eller aldrig några Tiggande Isbjörnar som gjorts till ”Klimatflyktingar” i Sveriges trappuppgångar, och inga ”ensamkommande” knubbsälar har begått gruppvåldtäkter här, vad det nu kan bero på…

Tigger inte. Ber inte om Allmosor. Fångar fisken själv och låter maten tysta mun = Hedniska dygder !

Naturen ber inte om allmosor, eller bidrag. Den klarar sig själv och sköter sig för det mesta själv – om vi räknar bort människornas skada på den – och Världsnaturfonden får därför en stor del av just mina Julbidrag och min Hedniska Välgörenhet till Jul, eftersom den Hedniska Välgörenheten är av en helt annan sort än den kristna..

HEDNISKA DYGDER sa jag !

Mina bröder och systrar i Samfundet Särimner har i år beslutat, att ge Samfundet Särimners Stora Pris till DACA, ett Svenskt Motorcykelgäng som tagit sig an utsatta barn i det här landet. De är inte hedningar, men de har förstått Tors Kraft och Tors-trons inneboende principer, nämligen att det är de starkares plikt att hjälpa de svaga till styrka och framgång här i livet.

Priset är förstås av symbolisk – esoterisk karaktär, och överlämnas härmed, ty i det land där Judar numera kallas för svin, vill jag själv vara skapt som Särimner !

”Där rätt blir orätt, är MOTSTÅND plikt !”

Snart vaknas ANDRA BULLAR under Lussenatten…

Maria Kvilhaug i Norge, inte obekant forskare inom allt hedet och Asatroget, bekräftar i sin egen blogg mina observationer om Lussi, och årets längsta natt, som Lussenatten fortfarande anses vara enligt folktron. Innan den Gregorianska kalenderns införande var det här en bokstavlig sanning. Lussis namn betydde bokstavligt talat Ljus, och hon var en del av Åsgårdsreien, Odens följe vid Midvinter.

Lussi, pale-faced and terrible, would come to check that everything was ready for Yule – the spinning and the baking, primarily. If this work was not satisfactory, she could become so angry that she came down the chimney and into the house, and sometimes she would break down the whole chimney. Or she could press her terrifying face to the window to check how it looked, and if things were not ready for Yule, she would, according to Norwegian sources, cry out, piercingly: “Inkje bryggja, inkje baga, inkje store eld hava!!” (Not brewed, not baked, no great fire do they have!”)

Däremot misstar hon sig något på Julkusarnas eller Lussekatternas ursprung ur det som kallades Så-kakor eller Julbullar, de vetebullar man ursprungligen bakade av det som var kvar till utsäde nästa år. Något av utsädet i vete eller något annat dyrbart sädesslag maldes till mjöl, och förvandlades till kakor, som dels åts till julbordet, och dels fick stå framme tills nästa sådd, då de med fördel kunde begravas i den plöjda åkern… Den svenska traditionen med Lussebullar, sträcker sig minst tillbaka till 1500-talet, och kanske längre ned i Hednisk tid…
Precis som korsen på många runstenar är korset här en solsymbol, säger forskare, och har ingenting med kristendomen att göra. Nuförtiden vågar väl knappast någon göra en sk ”Gullvagn” pga PK-hets och den extremt utbredda svenska ”beröringsskräcken” för en del symboler, men i Jämtland, Dalarna och Härjedalen lär man nog mumsa på som vanligt.
Att man kryddade bullarna med saffran – en krydda som hittats också i Vikingatida gravar – är heller inte så konstigt. Saffran, insamlad från saffranskrokusar, som dåförtiden bara växte i Iran och Afghanistan, var en oerhört dyr krydda, och så är det än idag. Dessutom var den gul och ljus som solen, och smakade ovanligt gott – inte konstigt då att man associerade den till Freja, och det nya ljuset.
Apropos Norge och norska traditioner, äter norska barn i nordnorge ännu så kallade ”Solboller” eller Sol-bullar – alltså släta vetebullar med vaniljkräm eller något liknande i på den första soldagen – då ljuset verkligen kommer åter till Nordanlanden. Hur gammal denna tradition är har jag för min del inte lyckats härleda, men Tromsö Museum lär ha skrivit en hel bok om saken, och helt omöjligt att även detta bruk relaterar till Prokopios, och hans uppteckningar från Thule, är det ju inte… Jämför Frejas och Ljusi-Lussis klara och rena gestalt med vad katolikerna har för sig såhär års – de hyllar att kvinnor fått brösten avskurna, ögonen utstuckna och annat sådant..
Jämför Hedendomens enkla och glada dyrkan av solen med Kristendomens sjuka skit. Vem vill dyrka tortyrscener som de här, eller se något ”gott” i dem ?
Nej tacka vet vi ASATRO – Våra Fäders tro – Den enda tro, som hör hemma i det här landet !

Hednisk Begravning i Danmark, och flera begivenheter inför Julen

Från Fredicia Dagblad och Jylland rapporteras idag om en Hednisk Begravning till sjöss, som Asa- och Vanatrosamfundet i Danmark skall ha hållit. Den lokala tidningen skriver till och med två artiklar om tilldragelsen.

Till skillnad från de kristna, fruktar inte de Asatroende döden, och vi har ingen synda- eller helvetes-skräck. För oss är döden bara början på något nytt

I samband med det noteras det, att Asatron i Danmark nu omfattar minst 650 anhängare i detta samfund emot 600 för två år sedan, vilket får bedömas som en mycket långsam tillväxt jämfört med resten av Norden. Tar man upp alla Asatrogna samfund som finns i Danmark, så kan det nog beräknas att där finns minst 1200 Asatroende, medan det finns 750 i Nordiska Asa Samfundet i Sverige – som fortfarande är det största av alla samfund i de Nordiska länderna, oräknat Asatrufelagid på Island, som har över 3000 medlemmar.

”Forn Sed Sverige” kan dock inte ens med bästa vilja i världen räknas till den Nordiska hedendomen, eller Asatron eftersom vad denna förening tillämpar är ett slags New Age, byggt på bland annat droger, synkretism och vänsterextrem politik som de flesta hedningar i vårt land tar klart avstånd ifrån. Men, räknar man med de mindre samfund för Asatro som finns i Sverige, så är det enligt en försiktig uppskattning sådär 1500 troende i vårt land, och till det kan vi lägga ungefär 1000 i Norge samt kanske 2-300 i Finland, enligt mina beräkningar. Allt som allt gör det att det finns ungefär 7000 eller fler organiserade Asatroende i hela Norden

Från Island och Asatrufelagid där rapporteras också, att man givetvis firar sitt Julblot på det rätta datumet, 21 December som är Midvinterdagen, och inget annat.

Jólablót Ásatrúarfélagsins fer fram á vetrarsólstöðum
fimmtudaginn 21. desember n.k.

Blótið verður helgað í Öskjuhlíð, neðan vegslóðans við lóðina okkar stundvíslega kl. 18:00. Þar verður hin eina og sanna jólahelgi undir berum himni og eru allir hvattir til að mæta.

Precis som Håkon Jarl på sin tid firar man Julen utomhus, och inte under tak – och Thar verdhur hin eina og sanna Jólahelgi – det är både visst och sannt..

Vi har våra Gudahov, men behöver inga kyrkor eller Moskéer i vårt land…

Från Danmark rapporteras också att ingen mindre än Jim Lyngvild, Tv-kändisen, fliseknusern, fotografen, Gudahovsbyggaren, Julmarknadsarrangören, Ölbryggaren mm nu jobbar på ett nytt hemligt fotoprojekt, för Frejdal mjöd, och redan anlitat tre kvinnliga modeller…

”Til Middag hos Lyngvilds”

Blick från Ravnsborg

Själv vill jag bara påminna om min Kalender till förmån för Samfundet Särimner (nu mer än 800 medlemmar och en tyst legion) och insamlingen för ett Gudahov i Sverige, som du hittar på Länken här.  Kalendern kostar 60 kronor plus porto, eller 12 USD plus porto, eller 15 Eur plus porto utomlands. Vill du veta hur du betalar, skriv till nalle64@hotmail.com för mer info…

En hednisk kalender för det nya året – 60 kronor

Inför Lussis och Frejas ankomst

Då det snart är, är det kanske dags för ett hedniskt litet sångprogram… Lussi har ju ändå firats här i någon form sedan 500-talet, om man får tro Prokopios, den Byzantinske hävdateknaren, som skrev om det yttersta Thule

”När tio dagar återstod av den eviga natten, klättrar en budbärare upp på ett av de höga berg, som finns i dessa trakter, och där tänder han till slut ett bål, till tecken åt folk, som bor i dalarna nedanför, att han sett solen gå upp långt borta, och att den 40 dagar långa natten snart är över. Då tar kvinnorna i det nordliga landet fram facklor och ljus, för att smycka sig, och går klädda i vita kläder, och om midjan har de något rött, eller ett bälte av halm.”

GODER AFTON (melodi: traditionell)

Goder afton, Goder afton – båd Herre och Fru – Vi önskar eder alla en jesus-fri Jul

Ja, vi önskar eder alla en jesus-fri jul.

Goder afton, Goder afton – var hederlig gäst – Vi önskar eder alla en jesus-fri fest

Ja, vi önskar eder alla en jesus-fri fest…

Det är en gris utsprungen (melodi: Det är en Ros Utsprungen)

Det är en gris utsprungen
av Hildesvinets stam
av fädren ren besjungen
ett Svin i Svealand
en galt så skär och blid
mitt i den kalla vintern
i midnatts mörka tid

Om detta svin allena
ljuder så Frejs ord
att född i stian rena
han välsigna skall vårt bord
Av Yngve Frejs nåd och makt
oss detta under skedde
som vid Särimners slakt.

Den spickna skinkan fina
som doftar salighet
i mörkret skall den skina
besegra dunkelhet
Själv Frej och mänskor fann
att oss arma mänskor frälsa
från hungers kval den kan.

O Frej, tag dem som klaga
i denna jämmerdal
nu med din hjälp ledsaga
till Alvheims högtidssal
Ja, i ditt glada hus
låt oss hos dig evigt leva
i Hedendom och ljus.

 

O helga natt   (melodi: traditionell)

O helga natt, o helga stund för värden
då Jolners makt till jorden stiger ned
för att oss ena med vår tro och våra fäder
för oss att Solvarv fira, enligt deras tro.

Och Frändskaps stråle går igenom Världen
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, res nu eder, och hälsa glatt er frihet:
O helga natt, du Asatron oss gav
O helga natt, du Asatron oss gav

När Kristus faller, faller våra tunga bojor
Vår Jord blir fri, himlen öppnad är.
Uti var vän du ser en älskad broder
och se, din Jultid blir dig kär.
Från himlen bragte Jolnarna oss friden
för oss de Julens gåva gav.

Folk, res nu eder, och hälsa glatt er frihet:
O helga natt, du Asatron oss gav
O helga natt, du Asatron oss gav

Stilla Natt (melodi: traditonell)

Stilla natt, heliga natt
Allt är frid, stjärnan blid
skiner på folket i Tivarnas land
och på den eviga Asatrons band
Solvarv till jorden är kommet
Nu är vår Juletids fröjd

Stora stund, heliga stund
Disers här slår sin rund
Kring de fulltrogna hedningars hord
Rymden ljuder av Jolnarnas ord
Solvarv till jorden är kommet
Nu är vår Juletids fröjd

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
Asarna framför oss samlade står
Nu är vår Juletids fröjd

Gläns över sjö och strand

Gläns över sjö och strand, stjärna i fjärran
Du som i Nordens land, tändes av Herjan
Ledstjärnans klara ljus leder till hem och hus
Manligt och kvinnligt följer dig gärna
Strålande stjärna, strålande stjärna

Vinter i Nordens land, Jul i vårt Rike
Här i vårt Västerland, finns ej dess like
Mannen som sover trött, kvinnan som slumrar sött
vaknar i Solvarvs tid, hör Jolnarnas röster
Stråla så härligt klar, gryning i öster.