Går alla dessa ”Högvördiga” slutligen på pumpen ?

En liten tuva stjälper ofta ett stort lass”, säger det svenska ordspråket. ”Men emot dumheten, kämpar stundom själva Gudarna förgäves” lyder ett annat. Jag är blott en ensam hedning, och ska så förbli, men ändå uträttar jag ganska mycket med den här bloggen ibland, och det fröjdar mitt hjärta och min Hedniska Hug, för någon själ har jag inte; då ju jag som alla vet är 100 % okristen, mot all Monoteism och en tvättäkta hedning.

Vår väninna på parnassen. Har skrivit om Blondinernas kulturhistoria och en lärobok i Sexualetik. Gick ur Svenska Kyrkan  januari 2017 i protest emot dess politisering – FÖLJ HENNES EXEMPEL DU OCKSÅ !

Efter mitt inlägg om hans högvördighet i Växjö, och hur han propsar på att får styra det här landets politik (se det föregående inlägget) har bland andra Ann Heberlein, Teologie Doktor i Etik vid Lunds Universitet, också yttrat sig om denne Biskop…eller vad han nu är.. Ni får ursäkta mig, kära medborgare, men jag blott citerar:

Sverige är, näst Japan, det minst religiösa landet i världen. Enligt World Value Survey värderar svenskar självförverkligande och individuell frihet högt samtidigt som vi värderar traditionella och religiösa värderingar lågt. — — Friheten från religionens ok och ofta reaktionära värderingar har möjliggjort tankens frihet, individuell frihet, kvinnors emancipation, samkönade äktenskap, respekt för varandra och en progressiv lagstiftning. Vi ska vara stolta över vår tradition att hålla isär religion och stat. Sverige ska också fortsättningsvis vara ett sekulariserat land, ett land som värnar varje människas frihet från religiöst förtryck, religiös påverkan och religiös argumentering. — —

Man får aldrig, under några omständigheter, tvinga någon att ansluta sig till en religiös åskådning eller underkasta sig religiösa påbud. Friheten att utöva sin religion kan dock under vissa förutsättningar inskränkas – med hänsyn till allmänhetens säkerhet, ordning, hälsa och moral samt andras fri och rättigheter. Den enes rätt att slippa oönskad religiös påverkan väger således tyngre än den andres rätt att utöva sin religion. — —

Biskopen Fredrik Modeus hänvisar även han till religionsfriheten, och menar att rätten att utöva sin tro är grundläggande i en demokrati. Att religionsfriheten även innebär rätten att slippa religion, exempelvis i det offentliga rummet, undviker biskopen nogsamt att nämna. — —

I själva verket strider böneutrop tydligt mot religionsfriheten. Till skillnad från kyrkklockor innebär böneutrop inte bara en uppmaning till bön – nej, böneutropet är bön. I salah, som den bön som proklameras från minareter kallas, sägs att ”Gud är stor, jag vittnar om att det inte finns några andra gudar än Gud” och ”jag vittnar att Muhammed är Guds profet”. Det uttalade syftet med salah, alltså böneutrop, är att både troende och icketroende ska få ta del av islams andliga budskap. Böneutrop går alltså inte att jämställa med de kristna kyrkornas klockringning (eller med Hemglassbilens käcka trudelutt, som något ljushuvud på Växjö kommun gjorde). Böneutropen är inget annat än mission, eller, om man vill tala klarspråk, religiös indoktrinering i syfte att få människor att förstå islams storhet.

Jag menar att vi behöver ha en nationell policy i dessa frågor – det kan inte vara upp till varje kommun att bedöma om de ska godkänna böneutrop eller inte. Alla kommuner i landet bör naturligtvis beakta religionsfriheten och, i linje med den, avvisa förfrågningar om böneutrop. Det är fullt möjligt för en troende muslim att utöva sin religion utan böneutrop – men den ickemuslim som befinner sig i närheten av böneutropen kommer inte undan. Dennes rätt att slippa oönskade religiösa inslag i offentlighet kränks därmed.

Så långt kultureliten i vårt land. Observera likheterna med min egen argumentation om Nattvard och kannibalism, samt detta med böneutrop.- men inte nog med detta även i folkets djupare lager väcker numera min hedniska argumentation allmänt gehör. Har ni hört talas om bloggen ”Den Rosa Traktorn”, kära läsare ? – jaså inte… ?? Läs i så fall det här…

INGEN Går säker i Traktorns spår… Det är SKUGGAN av SÄRIMNER….

Under rubriken ”Svenska Kyrkans Svek och Rena Hädelser” kan vi läsa mycket insiktsfulla kommentarer, skrivna av en person som verkar till hälften hedning, och vars blogg härmed anbefalles för ett närmare studium, ty:

Likt de fariséer som kastades ut ur templet av Jesus själv, står våra religiösa ledare och ljuger för oss. De som ska företräda vår religion har helt och hållet fallit till föga för Islams Taqiyya, eller så har de likt demoner medvetet sålt ut vår religion, vårt religiösa arv och själva det fundament som vårt kristna samhälle har varit byggt på.

Författaren till ”Den Rosa Traktorn” noterar liksom jag att Monoteisterna håller ihop, och apropos religionsfrihetslagen detta:

4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

”Notering: Vilket betyder att ingen skall tvingas till att tillhöra ett samfund och att man ska rätten att lämna samfundet om man så önskar utan att hotas till livet… något som inte tillåts av islam som därmed bryter mot själva lagen enbart genom sin existens”

Från staden Borås rapporterades för några dagar sedan hur den islamske extremisten Abderisak Waberi, numera utkastad ur Riksdagen men fortfarande medlem av Moderaterna, plötsligt fick tillstånd att öppna en sk ”muslimsk friskola” med hijab-tvång för alla kvinnliga elever. Detta har idag fått vår gamle bekanting Jan Guillou – en annan av kulturelitens och den socialdemokratiska ”Nomenklaturans” medlemmar att uttala sig – han har ju omnämnt min enkla person vid ett eller annat tillfälle, även om det var många år sedan. Men, för en gångs skulle måste jag hålla med honom, när han skriver:

”försvarslösa barn får inte utsättas för sekteristisk indoktrinering”

Sk ”religionsfrihet” kan inte gälla barn, konstaterar Herr Guillou, eftersom barn har rätt att lära sig fakta. Endast vuxna individer, som gjort ett medvetet val, kan välja en religion. Åter min ståndpunkt, som jag redovisat många gånger. Det börjar med en ensam hedning, men det gäller kampen emot Monoteismen, hela Världen över. Och snart stundar ett frihetens vägval för hela vårt folk. I långa loppet tror jag faktiskt att Monoteisterna förlorar, och att de som fortfarande har religiösa behov, kommer att välja den frihet, som Asatron och Hedendomen innebär.

Här ser ni Växjö Domkyrkas torn – liknar de inte Satans horn ?

”Der Morgige Tag ist Mein !”

GRÄL utbryter om Julmaten mellan Aftonbladet och Känd Matexpert – och SÄRIMNER är FORTFARANDE inte Halal…

Livet i Sverige är fullt av rätt-tänkande människor, antingen de nu omfattar Politisk Korrekthet, är kristna av sig eller helt enkelt vill ha upprättelse på andra sätt, vilket ibland väl kan vara högst berättigat, ibland inte. Jag noterar till exempel – från mitt elektroniska Hlidskjalf – där allt syns och ingenting blir bortglömt, hur futtigt det än må synas vara för Världen, att ingen mindre än den kände matexperten och kulinariske forskaren Richard Tellström på sin utmärkta blogg dristat sig påpeka, att kvällstidningen Aftonbladet malträterat honom på det allra grövsta vis, förfuskat och förvanskat alla hans fakta, och dessutom påstår rena felaktigheter, och sådant han inte alls sagt, eller för den delen påstått.

Vem som helst kan ju bli ledsen eller spricka av helig julilska likt Karl Bertil Jonssons ömme fader Tyko vid dessa underrättelser, och jag förstår såklart att alla mina läsare måste vara högst chockerade och uppbragta vid åhörandet av sådana nyheter, och liksom söker sig en Deus ex Machina, vilket redan det är ett mycket hedniskt koncept – eller rent av väntar sig, att just jag skall komma och ställa saker till rätta, vilket är om möjligt ännu värre… (förstår ni ironi, eller ?)

Ej novis vid spisen. Drabbad utav tidningen och rammad utav grisen. Skinkan utav pressen randas, gräla ska vi tills vi slutar andas !

Nåja. Richard Tellström påpekar mycket klokt, att de klyschor och klischéer Aftonbladet och andra media spyr ur sig, om att ”traditioner ständigt förändras” – vilket samma media tar till intäkt för att hävda att ”inga traditioner får finnas” och att ”allt måste vara utländskt, ingenting får komma från Norden eller Sverige” och andra mycket grovt rasistiska påståenden faktiskt är fel. Sverige har faktiskt en matkultur liksom vårt land har en självständig kultur och en nationell identitet även i andra avseenden, och att förneka hela vår rätt till att ha det, är inget annat än just rasism, av den allra grövsta sorten, för vi svenskar och Nordbor är inte dummare än alla andra – och vi har rätt till våra traditioner – precis som alla andra.  Och dessutom – en hel del rätter på vårt Julbord är historiskt bevisade så länge tillbaks som det överhuvudtaget finns skriftliga källor, för..

Antalet mathistoriska fel i Aftonbladets artikel den 5 december 2017 är 15 grova påhitt samt ett antal mindre slirningar på vetenskapliga kunskap som vi faktiskt har källor på. Jag vet inte varför man hittar på förklaringar men det är som att säga att AIK spelade innebandy redan på 1700-talet, eller att Blåvitt är fotbollslag som skapades som reklam för Konsum på 1990-talet. Låt mig snabbt korrigera de värsta historieförfalskningarna:

• Aftonbladet påstår att revbensspjäll har blivit populärt på julbordet på senare år – Ingen kan vara mer fel än det. De var med på de första julborden för 1000 år sedan, och har varit poppis sedan dess. Färska revbensspjäll är just själva antitesen mot den lagrade maten människor åt hela året, och därför gjordes den till festmat och julmåltid.

– Richard Tellström på sin egen blogg 2017-12-17

Skåda Särimner ! säger jag. Julskinka har alltid funnits i vårt land, och inte bara revbenspjällen, och fläsket utan också hela Sonargalten (”The redemption hog”, själva Julens försoningsoffer) har mycket gamla – och renodlat hedniska anor. Se – ty detta är tecknet !

Kung Svens tal vid Harald Blåtands gravöl – Sonargalten frambars helstekt vid Jul… (ur Jomsvikinga saga)

I Hervorsagan som behandlar historiska händelser under 400-talet står skrivet:

[O]k skyldi þeim gelti blóta at sónarblóti. Jólaaptan skyldi leiða sónargöltinn í höll fyrir konúng; lögðu menn þá hendr yfir burst hans ok strengja heit.[2]
Og dei ville ofra ein galte i sonarblót. På julaftan blei sonar-galten leid inn i hallen framfor kongen; menn la hendene på blrsten hans og svor eider.

Det är heller inte allt, för i Helgakviða Hjörvarðssonar, som också behandlar folkvandringstiden på 400-talet, får vi läsa:

Um kveldit [jólaaftan] óru heitstrengingar. Var fram leiddr sónargöltr. Lögðu menn þar á hendr sínar ok strengðu menn þá heit at bragarfulli.
Om kvelden [julaftan] blei dei store eidane tekne. Den heilage galten blei leia inn, mennene la hendene sine på han og svor eidane sine ved brageskålen.[3]

Undersökningar, gjorda på 2010-talet efter vår tideräkning visar, att 98 % av svenskarna ännu äter julskinka, trots att man felaktigt har påstått, att 7 % av invånarna i landet Sverige skulle vara muslimer, för vilka allt fläskkött är Haram eller totalförbjudet, utom i stunder av krig eller dyrtid, vilka dock inte alls kan sägas råda i vårt land för närvarande. Enligt officiellt erkända muslimska samfund, har de bara högst 160 000 medlemmar, vilket inte ens motsvarar 2 % av befolkningen. Vad som har hänt, är att 7 % av invånarna i vårt land visserligen kommer från muslimska kulturer numera – vilket är en helt annan sak – men de är här för att de vill undvika att låta sig styras av islam, inget annat ! Det är en väsentlig skillnad, och det måste man komma ihåg.  Istället har de låtit sig styras av Särimner, och blivit Hedningar.

”U can’t touch this ! U can’t touch dis ! Hoo and Hey – WORSHIP FREY !”

 

Det är inte de som omvänt oss. Det är vi som omvänt dem. De har låtit sig hednas, helt enkelt – liksom 40 % eller mer av de kristna.

Det är en kulturell assimiliation, inte alls integration som inträffat. Till och med de kända matskribenternas inlägg bevisar det. Borta i USA har jag hört amerikanska Hedningar som ängsligt och med undran i rösten frågar ”Can we offer Halal meat to the Norse Gods ?” men svaret på den frågan blir naturligtvis ett rungande ”Nej !”.

Ja, i USA menar flera hedniska skribenter till och med, att man borde märka upp Halal-köttet, så att ingen Hedning blotar av det på grund av misstag – för om Muslimerna kan ha sin märkning, liksom Mosaiska trosbekännare – ja då borde vi på precis samma grunder få VÅR… Det ska ju vara rättvist för alla, eller hur ? – Och ingen man eller kvinna må äta av skinkan eller revbenspjällen eller det andra – så framt det är emot någons tro, ty SÄRIMNER tvingar ingen…

Men – låt oss gå vidare längs Julbordet i Richard Tellströms sakkunniga sällskap:

• AB påstår att sillsallad uppfanns i Finland under senare delen av 1800-talet – Nej. Fel det också. Om man åtminstone orkar gå in i Svenska Akademins ordbok (finns på internet!) så ser man äldsta belägg som de har är från 1636. Då kan man dra slutsatsen att den till och med kan vara några år äldre.

• AB låter kocken Niklas Ekstedt komma med den fantastiska uppgiften att inlagd sill kom in på julbordet på 1960-talet när folk upptäckte att fisk och Omega-3 var nyttigt – Fel. Inlagd sill blev poppis på borgerskapets julbord i 1800-talets mitt men kryddinlagd ansjovis (sill) åts redan på 1600-talet. Intresset för hälsoaspekterna med Omega 3 kom i början på 1990-talet.

Redan på Vikingatiden och på 800-talet inträffade ”Sillperioder” som gav så täta stim, att man kunde köra ned en pålyxa eller ”Atgeir” i sillstimmen, och den sjönk inte ens, utan bars upp av sillen..

Sill har alltid fiskats i de nordiska länderna, och att sill – inlagd eller saltad – var en uppskattad föda till Vintern och Julen, finner vi till och med hos Olaus Magnus på 1550-talet. Lutfisk exporterades redan på Vikingatiden till de Europeiska länderna, och den är ännu känd som ”Stoccafisso” i Italien, dit den redan kom i stor myckenhet före 1200-talet, ifrån Island och Norge. På tyska heter den ännu Stockfisch, och där var den känd redan på Karl den Stores tidAtt den exporterades från Norden till England har man bevis för, redan från år 875, och de historiska bevisen går inte att bortse ifrån..

I Norge talar man ännu om ”Hjäll” för torrfisk. Också ”Sejd-gälle”, alltså den ställning man sitter på under hednisk sejd, är ett känt bruk av samma ord… Ett bevis (av många) hur mat, kultur och religion hänger tätt samman..

Aftonbladet ljuger rätt ut, konstaterar Richard Tellström. Bland annat ljuger man om Lussekatter, Så-kakor och Lucia-brödens ursprung:

AB påstår att lussebullarna färgades gula i slutet på 1800-talet för att hålla djävulen borta – Om inte förr så borde nu larmklockorna ringa högljutt på redaktionen för den som är det minsta historiskt kunnig om 1800-talsmänniskans livsvärld. Saffransfärgade bröd/bullar men faktiskt också gröt har vi uppgifter på från renässansen i syfte att ge en dyrbar guldliknande yta av maten till festbordet. Gulfärgade saffransbröd (saffranskringlor) i Sverige är belagda säkert sedan 1600-talet.

Detta är inte allt. Belägg finns för att saffran användes redan i medeltidens Sverige, och Saffran har också hittats i Vikingatida gravar och hus – även om saffran var en extremt dyr och sällsynt krydda, som man bara kunde förära Gudarna – någon kristen ”djävul” fanns inte alls i sammanhanget.

Inte ens Julmusten är något från ”senare” år – för den tillverkades redan 1910 – och då i konkurrens med Svagdricka, som alltid funnits. Alla någotsånär bildade svenskar vet, att Gotlandsdricka och liknande drycker till Jul, är åtminstone Vikingatida, eller ännu äldre. Förr var alla svenska öl mörka, och det fanns inga ljusa öl överhuvudtaget, innan pilsnern kom till vårt land – men alla ölbryggare och hembryggare vet redan, att överjästa, mörka öl var vanligast förr – och så är det ännu med det Norska Juleölet, förresten…

6. Úti vill jól drekka,
ef skal einn ráða,
fylkir enn framlyndi,
ok Freys leik heyja;
ungr leiddisk eldvelli
ok inni at sitja,
varma dyngju
eða vǫttu dúns fulla.

”Ute vill han Jul dricka, och därför skall EN man råda, fylka än sitt folk framför sig, och hans Frej skall höjas i lek. Redan som ung leddes han vid husets härd, och att inne sitta vid varma dynor, eller vid dunfyllda kuddar” (Ur Torbjörn Hornkloves dikt om Harald Hårfager, ”Hrafnamál” eller Korpamålet, i min något fria översättning)

Observera också att ”Freys leik höja” inte bara betyder ”höja Frejs lek” utan är dubbeltydigt till sin natur. Men – för att avsluta – och det är både min och Richard Tellströms viktigiaste konklusion, eller slutsats:

Och så fortsätter felen och okunnigheten. Jag är mathistorisk forskare och vet att det ibland tar mycket lång tid att göra matresearch. Det kan var otroligt tidsödande att kolla upp så man fattat saker rätt. Men om man som skribent inte själv har kunskapen får man helt enkelt läsa sig till den. Man kan inte lita på att det folk påstår också är det riktiga. Och man kan framförallt inte trycka det. I någon mån är Aftonbladets historieförfalskning också ett övergrepp på de mat- och måltidsvärderingar som kvinnor och män har haft genom historien, genom att de blir tillskrivna betydelser som de inte delade.

Det vore en välgärning för vetenskapen och matkulturhistorien om Aftonbladet hade anständigheten att ta bort artikeln från nätet så att den inte får ligga kvar och fortsätta att pumpa ut sin okunnighet. Blir den kvar kan den dock användas i all skol-, media- och universitetsundervisning som ett bra exempel på vad som händer när man inte kan sin matkulturhistoria, eller inte orkar göra research på riktigt.

Det finns riktig bra julmatshistoria att läsa i den utmärkta boken av Christina Fjellström och Håkan Liby med titeln ”Det svenska julbordet; Rötter, riter, rätter från år 1000 till 2000”. Den innehåller kunskap om allt som vi har källa och referenser på. Inget hittepå. Bara fakta om vad vi vet.

Så är det också i Asatrons Värld, skulle jag vilja påstå – och så är det med allt annat… Låt oss avsluta med ett par andra ord från vår mat-expert..

EDIT: Den 18 december kontaktade Aftonbladet mig och skrev att de ”lade sig platt” för min kritik. De frågade om jag kunde hjälpa dem med fakta till en ny artikel. Jag svarade att det gjorde jag gärna. Den 19 december lägger så AB ut en korrigerad artikel MEN på samma länk/URL som den artikel jag kritiserat, alltså på https://www.aftonbladet.se/matdryck/a/gPPO3J/sa-blir-din-julmat-annu-bat… AB skriver däremot inget i den nya omgjorda artikeln att den är en omfattande korrigerad variant av en tidigare artikel. Så läsarna uppmanas att vara uppmärksam på att den artikel som jag kritiserar ovan inte längre finns på Aftonbladets hemsida. Det finns heller inget uppgift om att den har funnits. Den är också oetiskt antidaterad till 5 december och intervjun med mig gjordes alltså först måndag 18 december.

EDIT: Aftonbladet har nu (20 dec) tydliggjort att artikeln är uppdaterad med följande text: ”Uppdaterad med rättelser 19 december, kl 14.14.” Därmed framgår det nu att den artikel som ligger på deras hemsida är korrigerad och uppdaterad i förhållande till artikel som jag kritiserade, och som hade samma URL-adress som den nya har. Och den gamla artikeln finns som sagt var inte längre att läsa.

Rätt ska vara rätt, som sagt – och den relativa konsumtionen av fläskkött ökar fortfarande i vårt land. ”Food for thought” således…

vitodh ér enn, edha hvat?” (citat från Hrafnagaldir Odins, Odens Korpgalder) Bild av Paulus Indomitus, svensk illustratör

 

 

Recesnsioner på ny bok om Lucia urartar alldeles – och fungerar som ett slags test på tolerans…

Lagom till Lucia och Jul, så kommer – som alltid i Sverige – en hel del ”Julböcker” eller böcker med Julartade teman ut på bokhandelsdiskarna. År 2017 enligt den gamla eran är förstås inget undantag, och det här årets Julbok heter tydligenLucia – den svenskaste av alla traditioner” om vi får tro dagspressen. 1900-tals historikern Håkan Strömberg från Göteborgs Stadsmuseum har skrivit boken, men tyvärr urartar den alldeles efter några lovande kapitel, och utmynnar i mycket grov rasism och Sverigefientlighet, vilket flera skribenter än jag noterat – som vi ska se här nedan.

Håkan Strömbergs viktigaste budskap förefaller nämligen vara, att Luciatraditionen inte har någon framtid, och att den helt måste avskaffas; liksom alla andra svenska traditioner. Nu har jag inte läst den aktuella boken, utan bara de cirka 30 recensioner som strömmat in om verket, men redan dessa är på sitt sätt mycket avslöjande. Hela tiden är det bara och endast bara den kristna versionen som hamras in, taktfast och stöveltrampande som en pålkran, efter vad det verkar. Det är i alla fall så det är, givet recensionerna – men kanske inte boken i sig, det må man medge.

Inga trevna lussebullar, utan utstuckna ögon, hyllning av martyrskap och katolskt våld. Så måste det vara, när de kristna får sin vilja fram…

Det framstår nästan som om ”Lucia” måste ögonblickligen byta kön, svärtas ned och ”förändras” emot något annat, ungefär som om det vore en ”dogm” eller religiös trossats att detta skulle vara ”bra” även om ingen motiverat varför. Visst – alla traditioner förändras kanske, sant nog – men det är inte samma sak som att säga att de ögonblickligen måste avskaffas, eller bli föremål för statsmaktens förbud. Dessutom kan förändring ske sakta, gradvis och över tusentals år eller många århundraden, men det har recensenterna kanhända inte insett, eller upptäckt – lika lite som de förstår att förändring kan ske på årstidernas eller naturens villkor – och inte på människosamhällets.

Den svenska Luciatraditionen måste därför kompliceras, problematiseras, integreras och negligeras, för så har landets elit bestämt – och Strömberg är – tycks det – deras villiga redskap, utan eftertanke, utan klokskap, beväpnad med floskler och intellektuell ohederlighet,  akademiserad ut i fingerspetsarna.

Så framstår det i alla fall om man läser recensionerna…

Ärligt talat – vad är det som är så farligt med blonda, eller kvinnliga Lucior och tärnor, och varför måste de nedkämpas ?

Men – kanhända gör jag herr Strömberg den grövsta orätt. Jag ska med största intresse läsa hans bok vid tillfälle, men min egen intolerans består som ni vet däri, att jag inte tål några politiskt korrekta floskler, och när ett visst parti ex cathedra och från regeringshåll bevisligen sagt, att just svenskar inte får ha någon egen kultur eller tradition, opponerar jag mig – för det är just det vi har – och det har vi också en självklar rätt att få ha, liksom alla andra folk och etniska grupper på vår jord. Att hävda något annat är inte bara bisarrt, utan ett mycket grovt rasistiskt påstående, och sådant hoppas jag för min del att herr Strömberg och hans gelikar i fortsättningen håller sig för goda för.. ifall de nu har påstått just det..

Låt oss gå över till recensenterna, och se vad de som faktiskt läst boken (för det förutsätter jag) verkligen skriver:

Carsten Palmaer i Aftonbladet noterar till att börja med, att den svenska och nordiska luciatraditionen inte alls är kristen, utan inhemsk. Detta kallar han omedelbart för ”en mörk sanning” redan i rubriken, men sakta kryper det fram, att han inte tror på de ”rätt-tänkande” kristnas politiska floskler:

Strömberg är historiker av facket. Han gillar skriftliga källor och vill ha ordentligt på fötterna när han tvingas röra sig i myternas utmarker. Följaktligen är han mycket skeptisk till de artonhundratalsforskare som ville koppla ihop Luciafirandet med Fröja och andra fruktbarhetsgudinnor i asatron.

Där håller jag inte med honom. Från Nordkalotten till Alperna vimlar det av folktro och sedvänjor som går ut på att människan vid tiden för vintersolståndet ska vara vaken hela natten, äta kopiöst och dricka sig full. Ett kvinnligt väsen, med eller utan ljus i håret, är centralt i sammanhanget. Hon kan vara ond eller god, hon straffar eller belönar, hon kan heta Lussi eller Hulde eller Holda; som Berchta uppträder hon i spetsen för en härskara av kvinnor med skäror i händerna. Nog borde detta ha rötter i fertilitetskulten.

Observera vad Palmaer säger här. Han kan alltså inte tänka sig, att kvinnliga ”myter” skulle gå ut på något annat än just ”fertilitet”. För honom existerar kvinnor bara som könsvarelser och inget annat, han kan alltså inte tänka sig att de skulle stå för något annat än fruktbarhet, och vore förvaltare av exempelvis kärlek och  omtanke, eller rent av kunskap.  Och nordbor är alltså dumma, de ”dricker sig fulla” skriver han uttryckligen, äter för mycket och så vidare – åter exempel på rasistiska och mycket fördomsfulla påståenden – trots att Palmaer tar den nordiska kulturen i försvar, och i alla fall intresserar sig för den, trots genomgående negativa och pejorativa värdeomdömen.

”Oskoreien” eller Odens Jakt hade inget med ”fertilitet” att göra – däremot mycket med förfäderna, familjen, sammanhållning och den egna ätten. Detta kan kristna skribenter inte förstå, därför att de helt enkelt saknar de intellektuella förutsättningarna..

Bengt Lindroth i Norrköpings Tidningar noterar hur kontroversiell den svenska lucian blivit, och hur många fiender hon har – men hennes motståndare är helt fel ute – skriver han. Han fortsätter med att säga att

Lucia blev del i en karneval för att skapa julstämning längs affärsstråken. Det blev succé och året efter föregicks jippot av en läsaromröstning. ”Allt solblont och ljust av kvinnokön har sin möjlighet att intaga hedersplatsen”, hette det. — — Segraren Solveig Hedengran fyllde kraven som ”oskuldsfull och vacker, förtjusande nordisk och förtjusande älsklig”. Och ”detta är förklaringen till att vi 90 år senare sitter här med allt ståhej” skriver NT. Lindroth menar att blonda kvinnor inte får synas – det skulle vara fel att välja just dem, ja rasism till och med. Men – vem är då rasist ? Är det inte just alla dem, som automatiskt drar konklusionen, att blondhet måste motarbetas… Lindroth slutar med att säga, att Sverige måste göras blandkulturellt – inte ett enda sakargument presenteras – och att Lucia ska bli vår nya nationaldag. Man undrar varför. Det finns ingen logik i dessa påståenden – bara en svårtydd ambivalens.

Renodlat hatisk emot allt vad blonda Lucior och kvinnor heter är Natalie Lanz i Expressen, annars doktorand i Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet, samt skribent och översättare från hebreiska – får vi veta. För henne måste Lucia hela tiden vara mörk, ja svarthårig – inget annat är tänkbartdet får inte finnas någon stolthet över att vara svensk, inget ”nationellt projekt” för det är 1800-tal, påstår hon. I ett slag raderar hon ut hela den svenska historien från 900-talet och framåt, för henne får den inte finnas eller leva kvar – rena hebreiskan, således. Hon påpekar att hennes mamma minsann var svarthårig också, och blev vald till Lucia under 70-talets inledande PK-orgier, samt att det inte får finnas något svenskt ”nationsbygge” som hon nedvärderande uttalar sig om hela vårt land. Bara ett israeliskt nationsbygge, kanhända. Vår nation har faktiskt varit färdigbyggd längre än vad just hon kan förstå, och hon har inte den minsta anledning att nedvärdera svenskarna som folk, men ändå skriver hon:

Jag har vuxit upp med kvädet om den mörklockiga lilla tattarlucians jordskredsseger över ”flaggstångsblondinerna”. Även en minoritetskvinna kan drabbas av rasbiologisk vinnarskalle: längst bak i ledet, du solblonda tvåmetersgudinna!

Själv har jag väldigt svårt att förstå, vad omdömen som dessa har i en bokrecension att göra. Det liknar mest någotslags politisk programförklaring blandat med barndomsminnen från Fröken Lantz sida.

ÄR detta ens POLITIK ? Och varför har vissa ”minoritetsgrupper” likt Natalie Lantz så fruktansvärt svårt för att acceptera det ?

Dala-Demokraten sedan – ja, ni vet ju att det finns ett visst slag av ”demokrati” i delar av Dalarna, där samma parti har styrt i 60 år eller mer, de har en grej där – och hans namn är Greider – ja de skriver helt glatt att ”det står klart att Luciagestalten står i ständig förändring” (det är skitsnack, för mellan 1700-talets mitt och det tidiga 1900-talet förändrades den inte ett dugg. Ljuskronan fanns med redan i de äldsta uppteckningarna från Västergötland, men det har andra recensenter än de märkliga ”dala-demokraterna” helt misstagit sig på) Lucia måste ”könsutjämnas” skriver de också – alla fäder måste ta på sig nattlinne och särk (återigen undrar man varför, inte ett enda vettigt argument i sak anges) – och ”svenskhet är aningen missvisande” – endast den kristna versionen gäller, endast katolsk martyrdyrkan räcker – något annat får inte finnas, får inte existera och måste bort, bort, bort..

Slutligen kapitulerar ändå Olaw Wirström, och avviker starkt från parti-linjen och ”broderskaparnas” stjärt- och stjärngossar – och konstaterar:

Låt oss dock inte stanna vid de negativa aspekterna av luciafirandet utan i stället se det som en glädjerik tilldragelse nu när det är som mörkast. Ty ljus sprider både hon och alla tärnorna omkring sig. Skönsång och stämningsfullt allvar kan behövas då världen ser ut som den gör.

Nähä. Tydligen kunde man inte bortse från den nordiska ljusgudinnan i alla fall – så förefaller det, även i mörkaste Dalarna. Det gick inte att förneka och förbjuda hennes ursprung, trots att ”Dala-demokraterna” mycket tappert försöker..

”Freja-hatet” och rädslan för allt kvinnligt förefaller mycket stor i det kristna Sverige…

Nils Johan Tjärnlund i Tidskriften Axcess – som säger sig stå för ”Vetenskap, Bildning och Tradition (visst låter det ganska trevligt, eller hur kära läsare ?) konstaterar under rubriken ”Lucia med komplikationer” (återigen frågar vi: Varför måste hon kompliceras – vad är det som är så svårt att begripa ?) att:

I ett luciatåg förbjuds tomtar och på ett annat håll ställer man in luciatåget i kyrkan. Ibland har det urartat i gräl och hot.

Vintermörkrets stora ljusfest har blivit ett firande med komplikationer och det händer att skolor och kommuner helt sonika ställer in luciatågen för att slippa de eldiga diskussioner som brukar bli följden. I Håkan Strömbergs nya bok Lucia. Den svenskaste av alla traditioner ställs frågan om vår tids luciafirande till och med är en tradition på utdöende.

En annan fråga vi kan ställa, är v-e-m det är som  i så fall står för grälet och hoten, och varför Lucia ska ”dö ut” – som om det nu vore förutbestämt av någon.  Men även herr Kärnlund måste inse ursprunget, han skriver att det kristna klingar falskt, att det inte går att vidmakthålla påståendet om ”Lusse” som ett katolskt helgon:

Den första antydan till vår moderna bild av ljusbäraren Lucia dyker upp i en västgötsk prästgård på luciamorgonen 1764. En skånsk präst var på resa och väcktes då av två vitklädda ”fruntimmer” med en gördel om livet och med tända ljus i varsin silverljusstake. De serverade en välsmakande frukost som kallades lussebete. Denna sorts luciafirande tycks ha förekommit i herrgårdar, prästgårdar och bondgårdar i många varierande former.

Prokopios halmgördel från landet Thule var fortfarande med oss – och Oskoreiens kvinnliga deltagare förändrade inte sitt kön, och förlorade aldrig sin ljusa kvinnlighet. Bevisen hopar sig, plotten tjocknar alltmer, recensenternas prosa avslöjas som oduglig, ty:

Samtidigt är kärnan betydligt äldre – en vitklädd ljusbärare som bjuder på frukost på luciadagens morgon finns i olika former sedan 1700-talet. De lokala sedvänjorna är mer tillåtande i sina många variationer och kanske kommer luciatraditionen att finna inspiration i denna äldre historia för att överleva i framtiden.

Strömbergs bok är resonerande och debatterande med många intressanta infallsvinklar. Tyvärr är språket ibland alldeles för vardagligt, nära talspråket, vilket säkert kommer till sin rätt i författarens roll som museipedagog. Här kunde redaktören ha gripit in med stramare tyglar.

Jo, visst behövs här stramare tyglar emot alla kristna fördomar, Sverigefientliga rasism och PK-tänk. Cecilia Bergman på ”Dagens Bok.com” tycker uppenbarligen det också, för…

Jag vaggas in i någon slags mysig julstämning när det plötsligt, som en blixt från klar himmel, handlar om 1920-tal och det rasbiologiska institutet.

Vad hände? Jag måste backa några sidor för att se om detta skifte verkligen var så abrupt. Men jo, precis så abrupt var det. Och ”läsaren får själv avgöra…” har bytts mot ett tvärsäkert konstaterande att vår moderna Lucia är sprungen ur rasbiologiska idéer. Jag hade önskat fler argument för tesen än att Svenska dagbladet önskade en blond Lucia när man utlyste en tävling för att kora en Lucia.

  Maria Domellöf Wik i Göteborgs-posten noterar ocksåsamma sak, men slutar med att konstatera att ”Lucia är en tuffing, som har stått emot

Kanske hon MÅSTE vara ”tuff” för att ens överleva hatet och angreppen ??

Tidskriften ”Samtiden” noterar att ”den historiska Lucia är lite känd” och med det menas, att den katolska helgonlegenden är helt obevisad, bygger på stereotyper, och helt enkelt inte kan vara sann, då många bevis talar mot den. Dessutom uppstod den först på 300-talet, men den Nordiska ”Lusse” är av ett helt annat slag, för

Viktigare är att försöka förstå, hur den specifikt svenska traditionen har uppkommit. Under medeltiden var Lucia inte något särskilt viktigt helgon, även om hon hade sin dag i almanackan, en plats som hon, liksom andra helgon, behöll efter reformationen.

Lucianatten var däremot viktig, då den innan kalenderreformen på 1700-talet var årets längsta natt (och föreställningar som hörde samman med det överlevde också efter kalenderreformen). Den var således en vändpunkt som hade betydelse för arbetsåret, men till den knöts också mängder av magiska föreställningar. Det kunde till exempelvis vara att djuren kunde börja tala.

Varifrån kom då ”de magiska föreställningarna” ? Inte från kristendomen, uppenbarligen, och det var inte bara arbetsåret, utan solåret som var viktigt. Tidskriften ”Samtiden” anar var sanningen finns..men kan inte helt begripa den…

Teorierna om varför denna tradition uppkom och vem lucia, då kopplingen till helgonet är väldigt svag, egentligen var är många, och Strömberg går igenom flera av dem. Kanske är detta inte så viktigt. Det blir oavsett ursprung en kraftig symbol för ljuset som lyser upp i mörkret, liksom naturligtvis för den karaktäristiskt nordiska kvinnotypen. — — För även om namnet kommer av ett sicilianskt helgon, så är det en unik svensk tradition – en tradition som hyllar ljuset i den mörkaste tiden i ett solfattigt land. Vad kunde vara mera svenskt än att under mörka vinternätter längta efter ljuset och värmen?

Det finns ett ord och ett namn dessa kristna inte kan uttala. Det är ett slags Hebreiskt ”Schibbolet” – som en viss Natalie från Uppsala skulle säga – den åsnebrygga de inte kan komma över. Namnet de inte vågar nämna. Det outtalbara, som de fruktar och fasar för, omgivna av vinternattens och Odens skuggor, medan de kristna famlar vidare i blindo.

Det är Frejas namn. Freja, Freyja, Freya…. Den kvinnliga sexualiteten och magin i sin renaste form – allt som de fruktar, allt som de hatar och är rädda rädda rädda förHon måste hela tiden förvandlas till häxa, stämplas som ”farlig” och krossas – också i dessa PK-tider.. Se där klämmer skon !

Men säg hennes namn, högt och ljudligt, och ljuset, kärleken och det nya året återvänder. Erkänn Asatron i er själva, i allt omkring oss. Hedendomen kommer åter, och med den Frejas skönhet.

Ni kristna kommer aldrig att förstå, aldrig att begripa. Inga andra Monoteister heller, var de nu än kommer ifrån. Ni inser inte den stora Midvinternattens, Solvarvets och Vintersolståndets mysterium, och ni begriper inte ens djurens tal, ty ni står lägre än till och med dem, rasister som ni är – och förblir – trots mina försök till Hednisk Upplysning…fast i er ”Dala-demokrati”, fastlåsta i er totalitära ideologi, där endast ”Jehova” är en möjlig gud och allt annat stämplas som ”tjugotal” och ”rasbiologi”

När Monoteism och Totalitära läror typ Islam, Kristendom, Socialism och Nazism försvunnit, kommer en tolerantare Värld, grundad på POLYTEISM och förståelse. Först DÅ kan man tala om verklig ”Mångkultur”

 Flera recensenter i alla möjliga tidningar verkar vara negativt inställda till boken –och framfört denna åsikt, som inte bara ”får stå för dem”. Den kanske rent av är min – fast helt säker kan man ändå inte vara – jag är ju trots allt Hedning… Akademiserad eller inte – korrekt eller inte – tankeväckande eller inte – men intellektuellt ohederlig är man nog, om man hela tiden stämplar just Nordisk tradition som ”felaktig” och något som ”ska bort”.Ifall det nu är meningen med det hela, eller det egentliga budskapet. Recensenterna tycks mena det, i alla fall.

Visst – jag polemiserar. Jag är också intolerant, fast på mitt eget vis. Jag tycker inte om det som skadar mig, mitt folk och mina traditioner, och det kan kanske vara välgörande med ett starkt motsatt perspektiv, ifall recensenterna nu tror sig vara ”toleranta”

Frejas röst genom Världsalltet och det stora mörkret kommer inte att tystna. Inte de övriga Gudarnas och Gudinnornas röster heller. Acceptera – och hys hopp !

 

 

Mitt i Midvintermörkret: En TYRS DAG för RÄTTVISAN

Där rätt blir orätt,
blir MOTSTÅND plikt

– gammal hednisk sanning

Vi svenskar lever i mörka tider just nu,  på flera sätt än ett. Det är inte bara Midvinternattens mörker som sänker sig ned över oss. Det finns också ett annat slags mörker, som består av våldsdåd, övergrepp och hat. Aftonbladet redovisar idag hur antalet outredda våldsbrott i Sverige hela tiden ökar, fast det är allmänt känt, att bara ungefär 7 % av de riktigt grova brotten emot enskilda personer som anmäls, resulterar i en fällande dom.  Många av alla dessa brott blir aldrig anmälda, och kommer inte till Polisens eller myndigheternas kännedom, därför att offren har skrämts till tystnad.

Igår redovisade samma kvällstidning och samma ”Aftonblad” hur inte mindre än tolv präster ur den sk ”Svenska” Kyrkan dömts till sexbrott emot barn och ungdomar, men hur de flesta av dem fortsätter att  jobba just med ungdomar och barn – och detta är helt emot lagen – numera finns det nämligen lagar om registerkontroll, som säger att utdrag ur belastningsregistret måste ske, innan nyanställning av dömda pedofiler kommer ifråga. Och har man dömts för såpass grova brott som det är fråga om här – våldtäkt på barn och så vidare – ja då måste man nog under alla förhållanden säga, att de dömda personerna har förverkat sitt förtroende att alls få jobba med ”ungdomsfrågor”.

Samtidigt med detta, får vi se hur ”Ensamkommande begår Gruppvåldtäkter” (hur det nu kan komma sig – uppenbarligen arbetar de inte alls ensamma utan i ”vargflockar” eller gäng) och hur det lilla fåtal kända människorättsadvokater – som Elisabeth Massi Fritz tilll exempel – som kämpar med problemen plötsligt nekas tillgång till fakta.  Trots att personer som Arif Moradi – som olagligen tagit sig in i landet, påstått att han ”blivit kristen” och sen – i rollen av sk ”Ungdomsledare” på ett Konfirmandläger i Söderköping våldfört sig på en svensk 14-åring redan blivit dömda, och skall utvisas härifrån, stöder hela tider Regeringen dem bakom kulisserna, men kända människorättsadvokaters synpunkter ignoreras helt..

När uppenbar orätt tagit sig in ända i Regeringskansliet, gäller det att stå upp för sin åsikt och BEKÄMPA VANSTYRET medan det ännu finns tid..

Idag är det som bekant Tisdag, och för oss Hedningar och Asatroende så är Tisdagarna helgade åt Tyr – den Ase, som en gång stod för just Rättvisa, Mod och Handlingskraft. Var finns han nu, mitt i detta kompakta mörker av idel ondska, där vi ändå behöver Tyrs princip som bäst ?

Jo, Tyrs runa har blivit ockuperad av nazister, sägs det – och landets Justitieminister arbetar ivrigt på att förbjuda just den, medan nazisterna får gå helt fria. I vårt nära grannland Finland, däremot, där ett större parlamentariskt förnuft ännu härskar, förbjuder man själva nazistorganisationerna istället – och det är skillnad, emot Regeringen Löfvén och dess närmast totala inkompetens…

 

Vad är det för slags politik och rättvisa vi fått i vårt eget Sverige ?

Borta på den ”Nationella Operativa Ledningen” hos Polisen – som det så vackert heter – konstaterar Håkan Wall att antalet utredda brott gått ned med nästan 12 000 förra året, och att man numera bara klarar av att utreda ca 15 330 av de allra värsta våldsbrotten – mest sådana som slutade med livets förlust för offret eller offren.  Enstaka ljuspunkter finns ändå i mörkret, för ifråga om trafikförseelser eller narkotikabrott lyckas polisen trots allt höja uppklaringsprocenten, och som svenskar har vi ju lärt oss att vara tacksamma för det ytterst lilla, även om vi Hedningar kanske inte ska slå oss för bröstet just här – vi har ju fortfarande rörelser som ”Forn Sed Sverige” vars åtskilligt suspekta hållning vad gäller narkotika är väl känd – ibland säger de att ”detta ingår” i deras religionsutövning, ibland inte. Ibland följer de lagen, ibland inte alls. Ibland ägnar de sig åt förargelseväckande beteende och blodsoffer, som vid Gamla Uppsala nu i våras, trots att det också torde vara straffbelagt och borde polisanmälas. Håll med om att det i högsta grad verkar ”Pårökt” och att det nog finns klara skäl, att Polisen bör intressera sig lite mer för de här ”Fornsediska” grupperna..

Hur ska vi någonsin kunna få rättvisa ??

(S) Politiken i landet fungerar inte, knappast rättssystemet heller.

Vi kan ju alla se, att det inte går att ”samexistera” med de som hela tiden vill våldta och mörda oss. Man kan så att säga inte nära själva Fenrisulven vid sin barm, och sedan låta den stå fri och obunden.

Det går inte att tillåta att ”ensamkommande” tar sig in i ett land, eller att tillåta gängkriminalitet utan att vi alla förlorar något på kuppen…

 

Själv förordar jag som ni alla vet det Fredliga civilmotståndets väg. Tyrs väg – men också Polyteismens – och det är i sig inget nytt. Hinduerna i Indien – till exempel – hade varit Goda Polyteister i mer än 5000 år – innan  en viss Mahatma Gandhi började läsa Henry David Thoreau – ni vet han som skrev ”On civil disobedience” – och kom på det som han kallade ”Satygraha” vilket kan översättas med ”kärlek till sanningen – just det slags sanning, som Elisabeth Massi Fritz inte alls fick fram, när hon frågade BRÅ och Brottsoffermyndigheten om saken..

Gandhi sa inte alls att hans metod gick ut på passivt motstånd – tvärtom menade han att man måste arbeta aktivt om man alls ska få någon rättvisa – och han var långtifrån pacifist – även om många såklart föreställer sig det. Och den väg han förespråkade, var också Tyrs och Asatrons väg, som vi ska se..

När ”Svenska” Kyrkan hela tiden begår övergrepp emot barn, vägrar vi att ha med den att göra. Vi går ur, helt enkelt, och lämnar de kristna bakom oss för gott.

När de ”ensamkommande” begår gängbrott och våldtar, vägrar vi att låta dem vistas i vårt land. Så enkelt borde det faktiskt vara.

Likt Tyr tar vi reda på sanningen, men griper aldrig till vapen först. Vi accepterar till och med det oundvikliga, för när en förbrytelse redan inträffat, är det ju för sent att göra något åt den. Dessutom hjälper ju inte Polisen oss svenskar längre, för det sker nu bara i 7-8%  av alla de fall som anmälts.

Vi tar inte till våld eller hat, men sätter oss till motvärn på andra sätt.

NOLL TOLERANS emot Monoteism, droger och brott…

I ”Satygraha” ingick till exempel fredliga protestmarscher – och även om de väckte förargelse i sig – har många medborgarrättsrörelser – också i USA – menat att det är rätt att exempelvis spärra av en kyrka, och ”omringa” den med en mänsklig kedja, om det är känt att prästen därinne är pedofil, och våldför sig på barn och ungdomar.  Vad vi kan kalla ohörsamhet emot myndigheterna är kanske till sist det enda alternativ som erbjuds – exempelvis vid ”dop” och liknande svåra kränkningar av individens fri- och rättigheter (man kan inte tillåta, att små och späda barn tvångsvärvas till en viss religion) även om jag för min del inte vill uppmana till rent lagtrots.

Jag säger bara att som situationen i vårt land nu är, kan det vara ett alternativ när alla andra alternativ är uttömda, och den andliga ockupationsmakten vägrar att ta reson. Man kan jämföra med FEMEN-rörelsen i Sverige, och hur de protesterade emot Katolikernas abort-förbud i Spanien, till exempel, genom att – i Martin Luthers direkta efterföljd – ingripa emot den Katolska Kyrkan. Resultatet blev att Jenny Wenhammar – den aktivist som ledde aktionen – blev strypt av en sk ”Kyrkotjänare” och att Katolikerna gick fria, precis som vanligt.

”Satygraha” utesluter alltså inte konkreta protester. Dess utövare följde lagen så långt det gick, och rättade sig efter myndigheternas beslut, men där lagen förvandlats till uppenbar orätt, och där de mötte en ockupationsmakt gav de aldrig någonsin vika.

Det finns trots allt saker man inte kan tolerera här i livet, och kristendomens och islams ständiga angrepp på oss svenskar, kriminella, terror, våld och knark tillhör alldeles uppenbart till det som inte ska tolereras.

Tyr visade också NOLL TOLERANS när han mötte Fenrisulven – även om han fick offra sin högra hand på kuppen.

Också i motgång och de mörkaste tider, gryr den nya dagen…

”Follow the Money”… Allt fler ifrågasätter motiven bakom Annika Larssons ”forskning”

Kommer ni ihåg Annika Larsson, den förvirrade textilarkeologen som trodde sig kunna bevisa att det skulle ha stått ”Allah” på vävda bårder ifrån Birka, och som bara på sådana grunder påstod att ”Vikingarnas gravskick var inspirerat av islam” med flera falsarier… Uppsala Universitet, där Annika Larsson fortfarande är anställd, har fått utstå mycket kritik för saken – vilket väl knappast förvånar. Senast idag har man fått rätta sin egen pressrelease om Larssons ”fynd” och erkänner nu att hennes arbeten inte granskats av några sakliga opponenter, vilket ju sedan länge är sed inom den akademiska Världen, och att alla hennes slutsatser är ”preliminära”.

Till och med SVT, Statstelevisionen i vårt land, har nu ändrat sin uppfattning om denna i hög grad spekulativa typ av ”forskning”.

Det har visat sig, att ”kufisk” skrift av den typ Larsson tror sig ha hittat, förekommer först flera hundra år efter de aktuella fynden, och egentligen är det gammalt gravfynd från 1930-talet, som Larsson fått för sig att ”omtolka” – vilket bland annat gått till så, att hon fördubblat den aktuella bårdens bredd, och sedan lagt till mönsterdelar som aldrig funnits där.

Detta har redan bevisats av Stephennie Mulder, docent och expert på islamisk konst och arkitektur  på universitetet i Austin, Texas.

Varifrån kom alla motiv och pengar till Annika Larssons falsarier ? Varför granskade ingen hennes slutsatser, innan de kablades ut till pressen ?

Andra har ställt sig samma fråga. Varför fantiserade Larsson ihop alltsammans, och hur kan någon tro, att det skulle ”bevisa” att allt Vikingatida gravskick är islamskt, bara därför att det kan ha funnits silke från kalifatet (inköpt som handelsvara) med i en eller annan stormans begravning ? Påståendet att våra förfäder på järnåldern inte kunde tänka själva, inte kunde utveckla sitt gravskick själva, utan måste låta sig ”inspireras av islam” luktar ren rasism, till på köpt mycket grov sådan.

Teser som ”allt måste komma utifrån, ingenting kan Nordborna utveckla själva” är rasistiska, för de antyder, att just Nordborna skulle vara en sämre ras, oförmögna till egna uppfinningar. I själva verket användes brandgravar jämsides med jordbegravningar hela järnåldern igenom, därför att gravskicket i Norden alltid varierat, och de enstaka kammargravar från Birka Larsson undersökt, tillhör ett mycket litet undantag från det normala gravskicket.

Det har nu också avslöjats, att alltihop var en noga förberedd presskampanj, från Uppsala Universitets sida. Falska forskningsresultat, som aldrig granskats, kablades ut över Världen i en häpnadsväckande takt.

”Trodde vikingarna i Svealand på islams gud Allah?” – frågade sig Aftonbladet i början av oktober i en nyhet om att en forskare vid Uppsala universitet hittat en text med ordet ”Allah” på ett textilband från vikingatiden. Nyheten plockades upp av flera svenska och internationella medier inklusive BBC, The Guardian och Sveriges Radio. Även brittiska The Independent skrev om den med 39 tusen delningar på sociala medier.— —

Startskottet för sensationen gavs i ett pressmeddelande från Uppsala universitet, publicerat den 27 september. I pressmeddelandet återfinns följande kryptiska formulering:

”Här används andra forskningsmetoder än gängse teoretiska, eftersom resultaten ska nå en bredare publik än bara akademiker.”

I själva verket innebär ”andra forskningsmetoder” i det här fallet att forskaren Annika Larsson vid institutionen för arkeologi och antik historia konstruerade en del av textilmönstret för att kunna forma ordet ”Allah” – en omständighet som inte kom fram i rapporteringen.

  • Samhällsnytt, 2017-10-17

Hur kunde ett av vårt lands ledande universitet låta sig duperas på detta sätt ?

Andra forskare har också uttalat sig om falsarierna. Annika Larssons tolkning av den arabiska skriften, stämmer helt enkelt inte. För det första är det 1500-tals ortografi, som inte ens fanns på Vikingatiden, och för det andra:

Dels menar hon att av de tillgängliga bilderna kan man se att kanterna på textilbandet är avslutade – därför är det orimligt att gissa att en del av textilbandet fattas. Men även om man skulle blunda för ovanstående omständigheter och använda samma skrift som Larsson åberopade får man ändå inte ihop ordet ”Allah”.

– Det man får är ordet ”lallah”, som inte finns i arabiska. Allah är ju ett gudsnamn och det är viktigt att det är skrivet rätt.

Att förvränga gudens namn skulle vara en dödssynd i islam.

– Om jag tolkar henne generöst skulle jag säga att hon (Larsson – reds. anm.) fantiserat ihop saker.

Hela den utställning, som nu ska visas på Enköpings Bibliotek verkar minst sagt skumt ihopkommen…

Hon medger att hennes forskningsresultat inte är publicerade i någon vetenskaplig tidskrift. Enligt henne, är de en del av en utställning som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Utställningen, som ska öppnas på Enköpings museum, ska bland annat visa innehållet i vikingagravar.

Av någon anledning kommer texterna på utställningen översättas till arabiska. Larsson förklarar detta med att ”det är spännande att de ska kunna titta på utställningen”, eftersom det ska finnas många referenser till den arabiska kulturen.

Beslutet om att genomföra utställningen togs för mer än ett år sedan. Syftet ska ha varit att även genomföra kommunikativa insatser som en del av projektet. ”Upptäckten” av Allah-bandet gjordes först i våras.

När Samhällsnytt kopplar ihop dessa fakta och frågar om upptäckten kan ha varit ett resultat av konfirmationsbias för att främja kommunikationsdelen, nekar dock Larsson:

– Den tolkningen får stå för dig i så fall.

 

Också i Norge har forskare reagerat över den ”Pk-forskning” baserade på övertolkningar och förvridningar av enstaka fynd, som Annika Larsson håller på med..

Denne konklusjonen, og forskeren selv, Annika Larsson, insinuerer at vi på basis av dette ikke kan sies å ha hatt noen typisk ”nordisk fortid”, og at våre forfedre både var ”integrerte” og til og med muslimske, eller i det minste i høy grad influert og inspirert av Islam. Det indikeres videre at menneskene i disse gravfunnene ikke bare kan ha vært av ikke-nordisk etnisk herkomst, men til og med muslimer. Det mest tungtveiende argumentet for en slik påstand, skal etter sigende være at fragmentet er av silke, og at Islams paradisgjengere skulle vært kledd i silke.  

Annika Larsson fortsetter utspillene med at denne forskningen kan være bidragsytende til å ”fjerne vikingene fra nasjonalistiske grupper, som ofte bruker vikingruner og symboler”. 

Det hela har alltså klara politiska motiv. Man försöker anknyta vanlig arkeologi till nutida invandringspolitik, och hitta ”argument” till varför den kraftigt ökade invandringen från islamska länder måste fortsätta, enbart baserade på svaga ”nytolkningar” av forntida textilmaterial.

Så, litt om forskningen og hvem som står bak denne:

”Forskningsprosjektet” er finansiert av The Swedish Foundation for Humanities and Social Science. Misjonen er å fremme funn som ”bruker andre metoder enn de teoretiske, med bakgrunn i at resultatene skal nå et bredere publikum enn bare akademikere”. 

Hovedfinansiæren er Riksbankens Jubileumsfond. De benytter et eget fond for å finansiere forskning og research på det humanistiske og sosiale felt. Prosjektet ligger, og sorterer under, dialog og kommunikasjonsprosjektene. Dette er tilsynelatende ikke adekvat forskning eller akademia. Dette er publisert under Riksbankens Fondssider som: Viking Couture: Public Arena for research, dialogue and communication. Deres formål er oppgitt til å ”…ispørresette og tolke klær og trender, myter omhandlende kjønn, sosial status, estetikk og nasjonal identitet under vikingtiden.”

Denne ”forskningen” fra Sveriges engang etterrettelige universitet i Uppsala, er ikke forskning. Den er ikke fundert på fakta. Den er ikke basert på tidligere forskning, andre funn eller åpenbare kilder. Dette er et politisk bestillingsverk, finansiert av politiske krefter. Den søker å dekonstruere, relativisere og revisjonalisere vår kulturarv. 

Så långt bedömare i Norge. Jag är benägen att hålla med. Det här är historisk revisionism, ”PK-forskning” och sönderslående av ett helt folks kulturarv, motiverat från en politisk ideologi. Uppsala Universitet, liksom Riksbanken, borde skämmas för att finansiera något sådant här.

Vilka krafter är det, som vill påtvinga oss ”Islamiserandet” av Vikingatiden ? Vilka är deras politiska motiv ??

Justitiekanslern slår fast: Tyr runan kan INTE vara ”Hets”..

”You wanted the best, and you have got the best.
You had better believe it, baby”

– Gene Simmons, 1978

Idag avgav Justitiekanslern (JK) eller den myndighet som har det högsta ansvaret för att alla andra myndigheter och regeringsorgan följer lagarna i vårt land ett utlåtande, som svar på den anmälan om att förbjuda Tyr-runan som inkommit 20 September (se tidigare inlägg i ämnet). Justitiekanslern kommer i kraft av sin juridiska sakkunskap och det faktum att man redan nämnt frågan om enskilda symboler i tidigare utlåtanden fram till att Tyr runan inte kan förbjudas enligt svensk lag, och att den inte heller kan utgöra ”Hets” emot folkgrupp, eftersom en enstaka symbol i sig inte kan sägas ”hetsa” emot något, oberoende om symbolen nu används av ”fel” grupp i ”fel” sammanhang eller inte.

Har ni tänkt på att Försäkringskassan faktiskt har en TYR-runa i sin logotyp, fast snedställd… ?

Den Socialdemokratiska kvällstidningen Aftonbladet, en av de minst sakliga dagstidningarna i hela Sverige, fortsätter sin exempellösa hets emot Runor med motiveringen att symbolen skulle vara ”nazistisk” bara för att den använts fel av en och annan extremgrupp genom historien. Samtidigt med detta kan man konstatera, att inte bara Justitiekanslerns jurister, utan även Vänsterkulturtidskrifter som ”Ny Tids” anser via chefredaktör anser att ett förbud emot Tyr runor eller andra runor är minst sagt omöjligt, och visar upp en närmast total historielöshet.

Även andra extremistorganisationer – denna gång inom yttersta vänstern – har missbrukat Tyr Runan – exempelvis genom att försöka koppla den till homosexualitet, ”regnbågsmanifestationer” och liknande

Tyr Runor säljs öppet på Tradera, Ebay, Etsy mm. Ska då regeringen införa förbud mot alla dessa sajter ? Hur skulle det fungera i praktiken…

Och vid mer än 600 000 Svenska övergångsställen sitter numera en sån här lustig apparat, med en TYR RUNA högst upp på ovansidan… Det blir ganska DYRT för Regeringen att BYTA UT dem allihop, eller hur ?

Aftonbladet uppger dock, att Sveriges okunnige Justitieminister Morgan Johansson, numera allmänt känd som ”Mollgan” på grund av sin barnsliga framtoning – jämför Alfons Åbergs låtsas-kompis i barnböckerna med samma namn – fortsätter att hetsa emot runor och yrka på totalförbud, trots det uppenbart oförnuftiga i detta. Det skulle betyda, att samme minister nu också får förstöra en god del av kulturarvet i Sverige, förutom alla Försäkringskassans skyltar, till exempel.

Liknar inte denne flintskalle EN AGGRESSIV OCH INTOLERANT ”SKINHEAD” ?

Här ser vi nu en vacker glas-vas från Flygsfors glasbruk på 1970-talet… Måste Justititeministern nu SLÅ I SÖNDER den ? (Dyrt kalas krossa glas – och varför kasta sten i glashus ?)

Hela denna Socialdemokratiska förbuds-cirkus och förbudsmentalitet framstår bara som mer och mer löjlig, och hjälper snarast de extremister, man säger att man skall bekämpa. Även om Tyr-runor skulle förbjudas, hur kan man då stoppa extremisterna från att välja en annan runa eller bokstav eller symbol, och så missbruka den nya symbolen istället ? Resultatet blir ju bara en vanvettig rad av meningslösa förbud utan all ände, och kom ihåg att svensk Socialdemokrati har gjort bort sig förr..

På 1980-talet ville (S) och nymoralisterna med Siewert Öholm och ”Broderskapsrörelsen” (numera omdöpt till Tro & Solidaritet, men fortfarande med samma ärke-konservativa kristna fanatiker) förbjuda Hårdrocksgruppen KISS med vem om inte Gene Simmons i spetsen – orsaken skulle vara att bandet hade två Sol-runor eller S i namnet – och därför kunde man ”bevisa” att bandet bestod av idel nazister. Att både Gene Simmons och Paul Stanley faktiskt var judar, hade man inte tagit reda på…

På sin tid ville (S) förbjuda denna rockgrupp, eftersom den ”hade ett dåligt inflytande på ungdomen”… Men det var på 1980-talet… numera får den spela i Sverige med precis samma logga som alltid..

Den ständiga förbuds-mentaliteten inom svensk politik är emellertid sig väldigt, väldigt lik…

Om nu lille Mollgan, eller vårt lands okunnige och olämplige Justitieminister verkligen ville stoppa några extremister, så behövs faktiskt inga nya lagar, därför att den svenska lagboken REDAN innehåller väldigt många möjligheter, bara man tänker efter. Visste ni att det finns ett brott som heter ”Förledande av Ungdom” i den svenska lagboken ?

VILL man hitta ”Juridiska slagträn” – ja då KAN man alltid hitta ”Juridiska slagträn” att klubba till folk med…

Denna lag har visserligen inte använts på femtio år, minst – men den står i lagboken likafullt, och man kan när som helst börja tillämpa den. Också den Grekiske filosofen Sokrates dömdes förresten till döden för exakt samma brott – för att ha förlett ungdomen, alltså – men riktigt så radikal är förstås inte vår svenska lagstiftning, eftersom 12 § 16 kap Brottsbalken (som handlar om brott emot allmän ordning) helt enkelt lyder som följer:

12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1444).

Detta har vår Justitieminister uppenbarligen inte reda på, eftersom han är okunnig, och knappt kvalificerad för sitt ämbete. Till och med jag som är en olärd hedning är bra mycket lagklokare än Justitieministern, som ni kan se.. Det fina med denna lag är att NÄSTAN VILKEN HANDLING SOM HELST plötsligt kan göras straffbar enligt lagen. Ser man en bild och en symbol som man inte gillar – ja då säger man att den är ”skadlig för ungdomen” och hyr lämpligt antal expertvittnen, bara. Är det en bok eller en film man inte gillar – eller kanske en videoupptagning i dokumentär form eller något annat konstnärligt verk – en skulptur till exempel – ja vips kan man förbjuda den också !

12 § 16 kap Brb ger svenska lagstiftare makt att förbjuda VAD SOM HELST, NÄR SOM HELST, HUR SOM HELST (mycket användbar paragraf)

På 1930-talet, ville man till exempel förbjuda den hemska ”Negerjazzen” (ja, jag vet – man SA och skrev faktiskt så då – men det gör vi inte längre) och på 1940-talet var det den hemska hemska swingen, samt Benny Goodman som var i farozonen för Socialdemokratiskt totalförbud. Så var det också i en del andra länder, förresten…

På 1950-talet ville Socialdemokraterna använda ”Förledande av Ungdom” paragrafen emot Elvis ”The Pelvis” Presley, som med sitt underlivliga juckande allvarligt hotade att skada hela folkhems-idealet. På 1960-talet var det förstår ”Beatlemania” som var aktuellt för förbud – med hjälp av samma gamla fina lagparagraf – och på 1970-talet var det blodiga filmer och videos typ ”Motorsågsmassakern” som dock inte är så värst populära längre, och på 1920-talet var det kioskböcker och sk ”Nick Carter” litteratur som måste förbjudas, ifall sederna inte skulle förråas, och allsköns hemska hemska extremister, och onda hemskingar för att inte tala om hemska ondingar skulle få härja fritt.. Men hur det nu var, inga förbud såg dagens ljus, trots skrikande i Aftonbladet och de andra kvällstidningarna.

På 1980-talet gav sig de svenska Socialdemokraterna på Kiss och hårdrocken, och senare ändå har det alltså varit Torshammare och nu även Tyr-runor som skulle totalförbjudas..

Naturligtvis är nazism, i alla dess former, avskyvärd – men är inte all denna förbudsiver något att avsky, den med ? Den resulterar inte i någonting, utom att extremismen fortsätter, och att extremisterna byter symbol till något annat i alla händelser. Och eftersom nästa år i Sverige skall vara valår – Är vi egentligen hjälpta av inkompetenta Justitieministrar, som inte ens kan lagen ? Hur vore det om herr Morgan Johansson skulle lösa polisbristen i landet, eller minska antalet våldtäkter, till exempel ?

Vore inte det något smartare agerat, inför det stundade valåret, än att Morgan ”Mollgan” Johansson skriker som en treåring, så fort Morgan Johansson ser en enda liten Tyr-runa ?

Nordiska Asa Samfundet tar ANSVAR – Droger förbjuds på alla sammankomster, och vi svarar Media om TYR-runan…

Under en tid, när jag själv haft annat att syssla med än att skriva bloggar här, noterar jag att Nordiska Asa Samfundet – fortfarande Sveriges och Nordens största och enda officiellt erkända, seriösa samfund för Asatro, som vanligt gått från klarhet till klarhet. Man har nu strax över 740 medlemar, en fast etik att gå efter och har nyligen haft ett bejublat årsting, där så gott som samtliga medlemmar var eniga om att ta definitivt avstånd från droger vid blot och alla förekommande fester eller sammankomster och högtider.  Ifråga om de kanske femtio personer, som säger sig praktisera något som heter ”forn sed” men som närmast verkar en politiserad form av New Age, är det åtskilligt oklart var man egentligen står, och om man egentligen följer svensk narkotikalagstiftning eller inte. Hursomhelst blotar jag sedan många år aldrig någonsin med sk ”fornsedare” och vill inte ha något med dem att göra, överhuvudtaget.

Och kanhända är detta inte den enda kontroversen som rasar i riket i dessa dagar, eftersom även andra tvisteämnen seglat upp på sista tiden.

Vad TYR-runan verkligen innebär och handlar om – LÄS och LÄR svenska folk !

I Göteborg har som bekant ett knappt hundratal nynazister från en organisation som kallar sig NMR, Nordiska Motståndsrörelsen demonstrerat under en knapp halvtimme i helgen, och dessa missbrukar helt klart inte bara Tyr-runan utan också det Nordiska kulturbegreppet som helhet, vilket lett till en hel del överspända uttalanden från bland annat Annie Lööf, ordförande i centerpartiet, som tror att det skulle gå att förbjuda den i och för sig avskyvärda nynazismen som åsikt – trots att man i så fall gör slut på allt vad demokrati och yttrandefrihet heter i vårt Sverige, samt ännu mera okunniga, respektlösa och helt oinformerade uttalanden från Morgan Johansson, den Socialdemokratiska Regeringen Löfvéns Justitieminister, trots att han inte vet mycket om det som kallas rättvisa, och heller inte är utbildad jurist utan bara yrkespolitiker. Inte för inte är just den nu så omstridda Tyr-runan just Rättvisans symbol, och de som vill förbjuda bruket av runor överhuvudtaget bara för att något hundratal klåfingriga individer missbrukat dem i och med helgens olämpligheter, stöter nog minst sagt på många praktiska svårigheter vårt land är översållat med runstenar och föremål som bär Tyr-runor allihop – ska då herr Ministern förstöra dem eller ta bort dem från muséerna ?

 

Nästan ALLA runniskrifter i vårt land innehåller Tyr-runor – Hur ska Justitite-ministern då kunna förbjuda dem, om han verkligen är för ett förbud ?

 

Också Justitekanslern (JK), en myndighet som innehåller normalt sett välutbildade och sansade legala experter, uppges enligt svenska media nu ha fått in en anmälan som liknar Morgan Johanssons senaste absurda uttalanden , men hittills har alla jurister rimligt nog att det inte alls går att göra som Ministern säger, eftersom det – hör och häpna! – är SAMMANHANGET i vilket symbolen används, och INTE symbolen i sig, som är det väsentliga.

Annars skulle man ju också vara tvungen att förbjuda bland annat vägmärken, som detta från dagens Tyskland…

Eller diverse reklamplakat, som detta från USA….

Jajamensan ! Den unga damen på bilden är SÄKERT nazist – hon använder ju en stiliserad Tyr-runa, som vi alla kan se..

Förutom vägvisare, exit-skyltar (lämpliga i sammanhanget, måste vi säga…) och massor av helt vanliga anslag och plakat, hela Sverige över… Och även om Tyr-runan nu skulle bli förbjuden i alla fall, vem kan då ens garantera att inte de ytterst fåtaliga nynazzarna skulle ta en annan symbol att missbruka, och på felaktiga grunder försöka göra till sin..? (Sverige har en befolkning på över 10 miljoner, och något hundratal avvikare kan inte kallas många) På 1980-talet och i min ungdom missbrukade NRP – nu saligen avsomnat sedan många år – exempelvis solkorset, och även om jag på alla sätt var emot denna och alla liknande organisationer redan då, såsom varande god liberal och demokrat, kan jag notera att solkorset aldrig blivit förbjudet i Sverige, kanske därför att det också råkar vara en kristen symbol, som ”svenska” kyrkan använder, så där ser man…

Och vad ska vi i så fall säga om följande skylt, uppsatt av rena säkerhets-skäl – Tyr runan finns ju med där också…

Nämen oj ! Ännu ett ÖVERBUD från trakten av Gnarp – Måste hon köra TOPLESS i fortsättningen då ? Vore DET bättre och därmed MINDRE STÖTANDE Herr Minister ?

Kort sagt – ett förbud emot vertikala pilar är bara löjligt och faller på sin egen orimlighet – och man kan inte förbjuda bruket av Runor eller Futharken som alfabete och skrivtecken, vilket Nordiska Asa Samfundet redan påpekat och förklarat i folkupplysande syfte, Regeringens okunniga ministrar och fåtänkta, dumma och fördomsfulla journalister till god upplysning…

Runor är inte farliga, nämligen, även om felaktig användning av kulturarvet och gamla symboler kan vara farligt, men det är något vi inom Nordiska Asa Samfundet med kraft vänder oss emot, liksom de som missbrukar ordet ”Nordisk” som politisk term, vilket är en helt felaktig användning av just det ordet… Vi har redan skrivit ett öppet brev till vår Justitieminister, men från ”fornsedarnas” alltmer fåtaliga skara kommer inte ett enda ord till svar, och betecknande nog har JK eller Justitiekanslern redan tagit avstånd från dem som rörelse, vilket jag redan skrivit om i ett tidigare inlägg.

Flertalet sansade bedömare vet att Tyr runan står för altruism, gott medborgarsinne, sunt förnuft, rättvisa och samhällsansvar— egenskaper, som blir alltmer sällsynta i Stefan Löfvéns och nutidens Sverige..

 

De flesta seriösa Asatroende tar helt avstånd från det missbruk av runorna, som tyvärrr inleddes redan på 1910-talet och som är svårt, för att inte säga omöjligt att skydda sig emot. På 1980-talet, under den svenske Tv-journalisten och Evangelisten Siwert Öholms glansdagar, beordrade man ett totalförbud för Sol-runan eller Sieg-runor som symbol, och bland annat den jätte, jätte, jättefarliga popgruppen Kiss med Gene Simmons i spetsen skulle förbjudas på svensk radio, just på denna grund – bandet använde ju två Sieg-runor efter varandra, som ett slags SS-tecken… Så var verkligen argumentet på den tiden, och det var dåtidens svenska politik. Idag tycker nog inte ens den mest fanatiske, blodröda Socialdummokrat eller Kommunist att just Gene Simmons är sådär ultra-farlig längre, vad det nu kan bero på…

 

På 1980-talet ville Socialdemokraterna faktiskt förbjuda en viss popgrupp från USA – orsaken var att de hade två sol-runor i namnet, efter varandra… Detta ansågs då ”bevisa” att bandets medlemmar var farliga nynazister… Men vem tror på sådant idag ??

Personligen vill jag tillägga att jag tar avstånd från all politisk extremism, både till höger och till vänster. Jag tror på parlamentarism, nämligen, och det gör nästan 98 eller 99 % av alla hedningar och Asatroende i Sverige också, inte minst därför att vi redan uppgår till omkring 45 % av totalbefolkningen. Ändå kan man notera att de stenkastande motdemonstranterna inom AFA och den så kallade ”våldsvänstern” stod för det mesta våldet i Göteborg, vilket till och med (s) media som Aftonbladet uppmärksammat.

Ingen i Sverige är så värst mycket hjälpt med en radikalisering och polarisering av politiken, även om vi kan jämföra med Katalonien, där centralregeringen i Madrid nu öppet förbjuder människor att rösta i en folkomröstning, därför att man inte vill att ”fel” sida ska vinna…

Svensk Socialdemokrati, samt regeringarna Reinfeldt och Löfvén bär själva skuld till de enstaka nynazisterna, och det faktum att extrema rörelser av invandrarfientlig art nu uppträder, har sin orsak i att Sverige under minst femton år fört en fullkomligt självmordsbenägen befolkningspolitik. Detta är visserligen debatten om Tyr-runans vara eller icke vara fjärran, men att människor känner sig maktlösa, utlämnade och finner att deras friheter dagligen kränks, här som i Barcelona eller Charlotteville, är det politiska våldets verkliga orsak – och då vettiga politiker och en realistisk politik saknas, polariseras debatten på ett oroväckande sätt… Det är min analys av situationen just nu, och med dessa ord slutar jag min krönika…

ACHTUNG – BEIDE SEITEN !

Achtung beide Seiten
Im Osten und du im Westen
Achtung beide Seiten
Im Norden und du im Süden

Der Linke ist nicht zur Linken
Und Rechte ist niemals Recht
Der Krieg ist noch nicht Freiheit
Und Frieden ist für Ruhe schlecht

Die Sprache ist ohne Inhalt
Gesetz nur ein Papier
Das Wahre ist nicht immer Wahrheit
Aber wir sind wirklich hier

Achtung beide Seiten
Achtung beide Polen
Das Wahre ist nicht immer Wahrheit
Aber WIR sind immer HIER

Glückauf beide Seiten
Passt auf beide Pole
Achtung beide Seiten
Achtung beide Polen

Die Mauer ist keine Grenze
Und Grenze ist kein Abgrund
Die Nähe ist jetzt die Ferne
Und Nichtgigkeit ist absolut

Die Wahrheit ist für die Lügner
Und Freiheit die Sklaverei
Das Geld ist für die Armen
Und es ist Lüge reich zu sein (sein sein sein)

Achtung beide Seiten
Achtung beide Pole
Das Geld ist für die Armen
Und nur wir sind immer frei

Achtung beide Seiten
Im Osten und du im Westen
Achtung beide Seiten
Im Norden und du im Süden

Die Zeit
Es ist kein Geld
Quadrat
Ist niemals Kreis
Das Kapital
Ist immer wertlos
Und Leben
Hat keinen Preis

Denken ist nicht immer Wissen
Und Wissen ist keine Weisheit
Schlafen ist noch nicht das Sterben
Aber Tod ist immer bereit

Achtung beide Seiten
Achtung beide Pole
Alles kommt und alles geht
Nur WIR sind immer HIER