Mitt i Midvintermörkret: En TYRS DAG för RÄTTVISAN

Där rätt blir orätt,
blir MOTSTÅND plikt

– gammal hednisk sanning

Vi svenskar lever i mörka tider just nu,  på flera sätt än ett. Det är inte bara Midvinternattens mörker som sänker sig ned över oss. Det finns också ett annat slags mörker, som består av våldsdåd, övergrepp och hat. Aftonbladet redovisar idag hur antalet outredda våldsbrott i Sverige hela tiden ökar, fast det är allmänt känt, att bara ungefär 7 % av de riktigt grova brotten emot enskilda personer som anmäls, resulterar i en fällande dom.  Många av alla dessa brott blir aldrig anmälda, och kommer inte till Polisens eller myndigheternas kännedom, därför att offren har skrämts till tystnad.

Igår redovisade samma kvällstidning och samma ”Aftonblad” hur inte mindre än tolv präster ur den sk ”Svenska” Kyrkan dömts till sexbrott emot barn och ungdomar, men hur de flesta av dem fortsätter att  jobba just med ungdomar och barn – och detta är helt emot lagen – numera finns det nämligen lagar om registerkontroll, som säger att utdrag ur belastningsregistret måste ske, innan nyanställning av dömda pedofiler kommer ifråga. Och har man dömts för såpass grova brott som det är fråga om här – våldtäkt på barn och så vidare – ja då måste man nog under alla förhållanden säga, att de dömda personerna har förverkat sitt förtroende att alls få jobba med ”ungdomsfrågor”.

Samtidigt med detta, får vi se hur ”Ensamkommande begår Gruppvåldtäkter” (hur det nu kan komma sig – uppenbarligen arbetar de inte alls ensamma utan i ”vargflockar” eller gäng) och hur det lilla fåtal kända människorättsadvokater – som Elisabeth Massi Fritz tilll exempel – som kämpar med problemen plötsligt nekas tillgång till fakta.  Trots att personer som Arif Moradi – som olagligen tagit sig in i landet, påstått att han ”blivit kristen” och sen – i rollen av sk ”Ungdomsledare” på ett Konfirmandläger i Söderköping våldfört sig på en svensk 14-åring redan blivit dömda, och skall utvisas härifrån, stöder hela tider Regeringen dem bakom kulisserna, men kända människorättsadvokaters synpunkter ignoreras helt..

När uppenbar orätt tagit sig in ända i Regeringskansliet, gäller det att stå upp för sin åsikt och BEKÄMPA VANSTYRET medan det ännu finns tid..

Idag är det som bekant Tisdag, och för oss Hedningar och Asatroende så är Tisdagarna helgade åt Tyr – den Ase, som en gång stod för just Rättvisa, Mod och Handlingskraft. Var finns han nu, mitt i detta kompakta mörker av idel ondska, där vi ändå behöver Tyrs princip som bäst ?

Jo, Tyrs runa har blivit ockuperad av nazister, sägs det – och landets Justitieminister arbetar ivrigt på att förbjuda just den, medan nazisterna får gå helt fria. I vårt nära grannland Finland, däremot, där ett större parlamentariskt förnuft ännu härskar, förbjuder man själva nazistorganisationerna istället – och det är skillnad, emot Regeringen Löfvén och dess närmast totala inkompetens…

 

Vad är det för slags politik och rättvisa vi fått i vårt eget Sverige ?

Borta på den ”Nationella Operativa Ledningen” hos Polisen – som det så vackert heter – konstaterar Håkan Wall att antalet utredda brott gått ned med nästan 12 000 förra året, och att man numera bara klarar av att utreda ca 15 330 av de allra värsta våldsbrotten – mest sådana som slutade med livets förlust för offret eller offren.  Enstaka ljuspunkter finns ändå i mörkret, för ifråga om trafikförseelser eller narkotikabrott lyckas polisen trots allt höja uppklaringsprocenten, och som svenskar har vi ju lärt oss att vara tacksamma för det ytterst lilla, även om vi Hedningar kanske inte ska slå oss för bröstet just här – vi har ju fortfarande rörelser som ”Forn Sed Sverige” vars åtskilligt suspekta hållning vad gäller narkotika är väl känd – ibland säger de att ”detta ingår” i deras religionsutövning, ibland inte. Ibland följer de lagen, ibland inte alls. Ibland ägnar de sig åt förargelseväckande beteende och blodsoffer, som vid Gamla Uppsala nu i våras, trots att det också torde vara straffbelagt och borde polisanmälas. Håll med om att det i högsta grad verkar ”Pårökt” och att det nog finns klara skäl, att Polisen bör intressera sig lite mer för de här ”Fornsediska” grupperna..

Hur ska vi någonsin kunna få rättvisa ??

(S) Politiken i landet fungerar inte, knappast rättssystemet heller.

Vi kan ju alla se, att det inte går att ”samexistera” med de som hela tiden vill våldta och mörda oss. Man kan så att säga inte nära själva Fenrisulven vid sin barm, och sedan låta den stå fri och obunden.

Det går inte att tillåta att ”ensamkommande” tar sig in i ett land, eller att tillåta gängkriminalitet utan att vi alla förlorar något på kuppen…

 

Själv förordar jag som ni alla vet det Fredliga civilmotståndets väg. Tyrs väg – men också Polyteismens – och det är i sig inget nytt. Hinduerna i Indien – till exempel – hade varit Goda Polyteister i mer än 5000 år – innan  en viss Mahatma Gandhi började läsa Henry David Thoreau – ni vet han som skrev ”On civil disobedience” – och kom på det som han kallade ”Satygraha” vilket kan översättas med ”kärlek till sanningen – just det slags sanning, som Elisabeth Massi Fritz inte alls fick fram, när hon frågade BRÅ och Brottsoffermyndigheten om saken..

Gandhi sa inte alls att hans metod gick ut på passivt motstånd – tvärtom menade han att man måste arbeta aktivt om man alls ska få någon rättvisa – och han var långtifrån pacifist – även om många såklart föreställer sig det. Och den väg han förespråkade, var också Tyrs och Asatrons väg, som vi ska se..

När ”Svenska” Kyrkan hela tiden begår övergrepp emot barn, vägrar vi att ha med den att göra. Vi går ur, helt enkelt, och lämnar de kristna bakom oss för gott.

När de ”ensamkommande” begår gängbrott och våldtar, vägrar vi att låta dem vistas i vårt land. Så enkelt borde det faktiskt vara.

Likt Tyr tar vi reda på sanningen, men griper aldrig till vapen först. Vi accepterar till och med det oundvikliga, för när en förbrytelse redan inträffat, är det ju för sent att göra något åt den. Dessutom hjälper ju inte Polisen oss svenskar längre, för det sker nu bara i 7-8%  av alla de fall som anmälts.

Vi tar inte till våld eller hat, men sätter oss till motvärn på andra sätt.

NOLL TOLERANS emot Monoteism, droger och brott…

I ”Satygraha” ingick till exempel fredliga protestmarscher – och även om de väckte förargelse i sig – har många medborgarrättsrörelser – också i USA – menat att det är rätt att exempelvis spärra av en kyrka, och ”omringa” den med en mänsklig kedja, om det är känt att prästen därinne är pedofil, och våldför sig på barn och ungdomar.  Vad vi kan kalla ohörsamhet emot myndigheterna är kanske till sist det enda alternativ som erbjuds – exempelvis vid ”dop” och liknande svåra kränkningar av individens fri- och rättigheter (man kan inte tillåta, att små och späda barn tvångsvärvas till en viss religion) även om jag för min del inte vill uppmana till rent lagtrots.

Jag säger bara att som situationen i vårt land nu är, kan det vara ett alternativ när alla andra alternativ är uttömda, och den andliga ockupationsmakten vägrar att ta reson. Man kan jämföra med FEMEN-rörelsen i Sverige, och hur de protesterade emot Katolikernas abort-förbud i Spanien, till exempel, genom att – i Martin Luthers direkta efterföljd – ingripa emot den Katolska Kyrkan. Resultatet blev att Jenny Wenhammar – den aktivist som ledde aktionen – blev strypt av en sk ”Kyrkotjänare” och att Katolikerna gick fria, precis som vanligt.

”Satygraha” utesluter alltså inte konkreta protester. Dess utövare följde lagen så långt det gick, och rättade sig efter myndigheternas beslut, men där lagen förvandlats till uppenbar orätt, och där de mötte en ockupationsmakt gav de aldrig någonsin vika.

Det finns trots allt saker man inte kan tolerera här i livet, och kristendomens och islams ständiga angrepp på oss svenskar, kriminella, terror, våld och knark tillhör alldeles uppenbart till det som inte ska tolereras.

Tyr visade också NOLL TOLERANS när han mötte Fenrisulven – även om han fick offra sin högra hand på kuppen.

Också i motgång och de mörkaste tider, gryr den nya dagen…

”Follow the Money”… Allt fler ifrågasätter motiven bakom Annika Larssons ”forskning”

Kommer ni ihåg Annika Larsson, den förvirrade textilarkeologen som trodde sig kunna bevisa att det skulle ha stått ”Allah” på vävda bårder ifrån Birka, och som bara på sådana grunder påstod att ”Vikingarnas gravskick var inspirerat av islam” med flera falsarier… Uppsala Universitet, där Annika Larsson fortfarande är anställd, har fått utstå mycket kritik för saken – vilket väl knappast förvånar. Senast idag har man fått rätta sin egen pressrelease om Larssons ”fynd” och erkänner nu att hennes arbeten inte granskats av några sakliga opponenter, vilket ju sedan länge är sed inom den akademiska Världen, och att alla hennes slutsatser är ”preliminära”.

Till och med SVT, Statstelevisionen i vårt land, har nu ändrat sin uppfattning om denna i hög grad spekulativa typ av ”forskning”.

Det har visat sig, att ”kufisk” skrift av den typ Larsson tror sig ha hittat, förekommer först flera hundra år efter de aktuella fynden, och egentligen är det gammalt gravfynd från 1930-talet, som Larsson fått för sig att ”omtolka” – vilket bland annat gått till så, att hon fördubblat den aktuella bårdens bredd, och sedan lagt till mönsterdelar som aldrig funnits där.

Detta har redan bevisats av Stephennie Mulder, docent och expert på islamisk konst och arkitektur  på universitetet i Austin, Texas.

Varifrån kom alla motiv och pengar till Annika Larssons falsarier ? Varför granskade ingen hennes slutsatser, innan de kablades ut till pressen ?

Andra har ställt sig samma fråga. Varför fantiserade Larsson ihop alltsammans, och hur kan någon tro, att det skulle ”bevisa” att allt Vikingatida gravskick är islamskt, bara därför att det kan ha funnits silke från kalifatet (inköpt som handelsvara) med i en eller annan stormans begravning ? Påståendet att våra förfäder på järnåldern inte kunde tänka själva, inte kunde utveckla sitt gravskick själva, utan måste låta sig ”inspireras av islam” luktar ren rasism, till på köpt mycket grov sådan.

Teser som ”allt måste komma utifrån, ingenting kan Nordborna utveckla själva” är rasistiska, för de antyder, att just Nordborna skulle vara en sämre ras, oförmögna till egna uppfinningar. I själva verket användes brandgravar jämsides med jordbegravningar hela järnåldern igenom, därför att gravskicket i Norden alltid varierat, och de enstaka kammargravar från Birka Larsson undersökt, tillhör ett mycket litet undantag från det normala gravskicket.

Det har nu också avslöjats, att alltihop var en noga förberedd presskampanj, från Uppsala Universitets sida. Falska forskningsresultat, som aldrig granskats, kablades ut över Världen i en häpnadsväckande takt.

”Trodde vikingarna i Svealand på islams gud Allah?” – frågade sig Aftonbladet i början av oktober i en nyhet om att en forskare vid Uppsala universitet hittat en text med ordet ”Allah” på ett textilband från vikingatiden. Nyheten plockades upp av flera svenska och internationella medier inklusive BBC, The Guardian och Sveriges Radio. Även brittiska The Independent skrev om den med 39 tusen delningar på sociala medier.— —

Startskottet för sensationen gavs i ett pressmeddelande från Uppsala universitet, publicerat den 27 september. I pressmeddelandet återfinns följande kryptiska formulering:

”Här används andra forskningsmetoder än gängse teoretiska, eftersom resultaten ska nå en bredare publik än bara akademiker.”

I själva verket innebär ”andra forskningsmetoder” i det här fallet att forskaren Annika Larsson vid institutionen för arkeologi och antik historia konstruerade en del av textilmönstret för att kunna forma ordet ”Allah” – en omständighet som inte kom fram i rapporteringen.

  • Samhällsnytt, 2017-10-17

Hur kunde ett av vårt lands ledande universitet låta sig duperas på detta sätt ?

Andra forskare har också uttalat sig om falsarierna. Annika Larssons tolkning av den arabiska skriften, stämmer helt enkelt inte. För det första är det 1500-tals ortografi, som inte ens fanns på Vikingatiden, och för det andra:

Dels menar hon att av de tillgängliga bilderna kan man se att kanterna på textilbandet är avslutade – därför är det orimligt att gissa att en del av textilbandet fattas. Men även om man skulle blunda för ovanstående omständigheter och använda samma skrift som Larsson åberopade får man ändå inte ihop ordet ”Allah”.

– Det man får är ordet ”lallah”, som inte finns i arabiska. Allah är ju ett gudsnamn och det är viktigt att det är skrivet rätt.

Att förvränga gudens namn skulle vara en dödssynd i islam.

– Om jag tolkar henne generöst skulle jag säga att hon (Larsson – reds. anm.) fantiserat ihop saker.

Hela den utställning, som nu ska visas på Enköpings Bibliotek verkar minst sagt skumt ihopkommen…

Hon medger att hennes forskningsresultat inte är publicerade i någon vetenskaplig tidskrift. Enligt henne, är de en del av en utställning som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Utställningen, som ska öppnas på Enköpings museum, ska bland annat visa innehållet i vikingagravar.

Av någon anledning kommer texterna på utställningen översättas till arabiska. Larsson förklarar detta med att ”det är spännande att de ska kunna titta på utställningen”, eftersom det ska finnas många referenser till den arabiska kulturen.

Beslutet om att genomföra utställningen togs för mer än ett år sedan. Syftet ska ha varit att även genomföra kommunikativa insatser som en del av projektet. ”Upptäckten” av Allah-bandet gjordes först i våras.

När Samhällsnytt kopplar ihop dessa fakta och frågar om upptäckten kan ha varit ett resultat av konfirmationsbias för att främja kommunikationsdelen, nekar dock Larsson:

– Den tolkningen får stå för dig i så fall.

 

Också i Norge har forskare reagerat över den ”Pk-forskning” baserade på övertolkningar och förvridningar av enstaka fynd, som Annika Larsson håller på med..

Denne konklusjonen, og forskeren selv, Annika Larsson, insinuerer at vi på basis av dette ikke kan sies å ha hatt noen typisk ”nordisk fortid”, og at våre forfedre både var ”integrerte” og til og med muslimske, eller i det minste i høy grad influert og inspirert av Islam. Det indikeres videre at menneskene i disse gravfunnene ikke bare kan ha vært av ikke-nordisk etnisk herkomst, men til og med muslimer. Det mest tungtveiende argumentet for en slik påstand, skal etter sigende være at fragmentet er av silke, og at Islams paradisgjengere skulle vært kledd i silke.  

Annika Larsson fortsetter utspillene med at denne forskningen kan være bidragsytende til å ”fjerne vikingene fra nasjonalistiske grupper, som ofte bruker vikingruner og symboler”. 

Det hela har alltså klara politiska motiv. Man försöker anknyta vanlig arkeologi till nutida invandringspolitik, och hitta ”argument” till varför den kraftigt ökade invandringen från islamska länder måste fortsätta, enbart baserade på svaga ”nytolkningar” av forntida textilmaterial.

Så, litt om forskningen og hvem som står bak denne:

”Forskningsprosjektet” er finansiert av The Swedish Foundation for Humanities and Social Science. Misjonen er å fremme funn som ”bruker andre metoder enn de teoretiske, med bakgrunn i at resultatene skal nå et bredere publikum enn bare akademikere”. 

Hovedfinansiæren er Riksbankens Jubileumsfond. De benytter et eget fond for å finansiere forskning og research på det humanistiske og sosiale felt. Prosjektet ligger, og sorterer under, dialog og kommunikasjonsprosjektene. Dette er tilsynelatende ikke adekvat forskning eller akademia. Dette er publisert under Riksbankens Fondssider som: Viking Couture: Public Arena for research, dialogue and communication. Deres formål er oppgitt til å ”…ispørresette og tolke klær og trender, myter omhandlende kjønn, sosial status, estetikk og nasjonal identitet under vikingtiden.”

Denne ”forskningen” fra Sveriges engang etterrettelige universitet i Uppsala, er ikke forskning. Den er ikke fundert på fakta. Den er ikke basert på tidligere forskning, andre funn eller åpenbare kilder. Dette er et politisk bestillingsverk, finansiert av politiske krefter. Den søker å dekonstruere, relativisere og revisjonalisere vår kulturarv. 

Så långt bedömare i Norge. Jag är benägen att hålla med. Det här är historisk revisionism, ”PK-forskning” och sönderslående av ett helt folks kulturarv, motiverat från en politisk ideologi. Uppsala Universitet, liksom Riksbanken, borde skämmas för att finansiera något sådant här.

Vilka krafter är det, som vill påtvinga oss ”Islamiserandet” av Vikingatiden ? Vilka är deras politiska motiv ??

Justitiekanslern slår fast: Tyr runan kan INTE vara ”Hets”..

”You wanted the best, and you have got the best.
You had better believe it, baby”

– Gene Simmons, 1978

Idag avgav Justitiekanslern (JK) eller den myndighet som har det högsta ansvaret för att alla andra myndigheter och regeringsorgan följer lagarna i vårt land ett utlåtande, som svar på den anmälan om att förbjuda Tyr-runan som inkommit 20 September (se tidigare inlägg i ämnet). Justitiekanslern kommer i kraft av sin juridiska sakkunskap och det faktum att man redan nämnt frågan om enskilda symboler i tidigare utlåtanden fram till att Tyr runan inte kan förbjudas enligt svensk lag, och att den inte heller kan utgöra ”Hets” emot folkgrupp, eftersom en enstaka symbol i sig inte kan sägas ”hetsa” emot något, oberoende om symbolen nu används av ”fel” grupp i ”fel” sammanhang eller inte.

Har ni tänkt på att Försäkringskassan faktiskt har en TYR-runa i sin logotyp, fast snedställd… ?

Den Socialdemokratiska kvällstidningen Aftonbladet, en av de minst sakliga dagstidningarna i hela Sverige, fortsätter sin exempellösa hets emot Runor med motiveringen att symbolen skulle vara ”nazistisk” bara för att den använts fel av en och annan extremgrupp genom historien. Samtidigt med detta kan man konstatera, att inte bara Justitiekanslerns jurister, utan även Vänsterkulturtidskrifter som ”Ny Tids” anser via chefredaktör anser att ett förbud emot Tyr runor eller andra runor är minst sagt omöjligt, och visar upp en närmast total historielöshet.

Även andra extremistorganisationer – denna gång inom yttersta vänstern – har missbrukat Tyr Runan – exempelvis genom att försöka koppla den till homosexualitet, ”regnbågsmanifestationer” och liknande

Tyr Runor säljs öppet på Tradera, Ebay, Etsy mm. Ska då regeringen införa förbud mot alla dessa sajter ? Hur skulle det fungera i praktiken…

Och vid mer än 600 000 Svenska övergångsställen sitter numera en sån här lustig apparat, med en TYR RUNA högst upp på ovansidan… Det blir ganska DYRT för Regeringen att BYTA UT dem allihop, eller hur ?

Aftonbladet uppger dock, att Sveriges okunnige Justitieminister Morgan Johansson, numera allmänt känd som ”Mollgan” på grund av sin barnsliga framtoning – jämför Alfons Åbergs låtsas-kompis i barnböckerna med samma namn – fortsätter att hetsa emot runor och yrka på totalförbud, trots det uppenbart oförnuftiga i detta. Det skulle betyda, att samme minister nu också får förstöra en god del av kulturarvet i Sverige, förutom alla Försäkringskassans skyltar, till exempel.

Liknar inte denne flintskalle EN AGGRESSIV OCH INTOLERANT ”SKINHEAD” ?

Här ser vi nu en vacker glas-vas från Flygsfors glasbruk på 1970-talet… Måste Justititeministern nu SLÅ I SÖNDER den ? (Dyrt kalas krossa glas – och varför kasta sten i glashus ?)

Hela denna Socialdemokratiska förbuds-cirkus och förbudsmentalitet framstår bara som mer och mer löjlig, och hjälper snarast de extremister, man säger att man skall bekämpa. Även om Tyr-runor skulle förbjudas, hur kan man då stoppa extremisterna från att välja en annan runa eller bokstav eller symbol, och så missbruka den nya symbolen istället ? Resultatet blir ju bara en vanvettig rad av meningslösa förbud utan all ände, och kom ihåg att svensk Socialdemokrati har gjort bort sig förr..

På 1980-talet ville (S) och nymoralisterna med Siewert Öholm och ”Broderskapsrörelsen” (numera omdöpt till Tro & Solidaritet, men fortfarande med samma ärke-konservativa kristna fanatiker) förbjuda Hårdrocksgruppen KISS med vem om inte Gene Simmons i spetsen – orsaken skulle vara att bandet hade två Sol-runor eller S i namnet – och därför kunde man ”bevisa” att bandet bestod av idel nazister. Att både Gene Simmons och Paul Stanley faktiskt var judar, hade man inte tagit reda på…

På sin tid ville (S) förbjuda denna rockgrupp, eftersom den ”hade ett dåligt inflytande på ungdomen”… Men det var på 1980-talet… numera får den spela i Sverige med precis samma logga som alltid..

Den ständiga förbuds-mentaliteten inom svensk politik är emellertid sig väldigt, väldigt lik…

Om nu lille Mollgan, eller vårt lands okunnige och olämplige Justitieminister verkligen ville stoppa några extremister, så behövs faktiskt inga nya lagar, därför att den svenska lagboken REDAN innehåller väldigt många möjligheter, bara man tänker efter. Visste ni att det finns ett brott som heter ”Förledande av Ungdom” i den svenska lagboken ?

VILL man hitta ”Juridiska slagträn” – ja då KAN man alltid hitta ”Juridiska slagträn” att klubba till folk med…

Denna lag har visserligen inte använts på femtio år, minst – men den står i lagboken likafullt, och man kan när som helst börja tillämpa den. Också den Grekiske filosofen Sokrates dömdes förresten till döden för exakt samma brott – för att ha förlett ungdomen, alltså – men riktigt så radikal är förstås inte vår svenska lagstiftning, eftersom 12 § 16 kap Brottsbalken (som handlar om brott emot allmän ordning) helt enkelt lyder som följer:

12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1444).

Detta har vår Justitieminister uppenbarligen inte reda på, eftersom han är okunnig, och knappt kvalificerad för sitt ämbete. Till och med jag som är en olärd hedning är bra mycket lagklokare än Justitieministern, som ni kan se.. Det fina med denna lag är att NÄSTAN VILKEN HANDLING SOM HELST plötsligt kan göras straffbar enligt lagen. Ser man en bild och en symbol som man inte gillar – ja då säger man att den är ”skadlig för ungdomen” och hyr lämpligt antal expertvittnen, bara. Är det en bok eller en film man inte gillar – eller kanske en videoupptagning i dokumentär form eller något annat konstnärligt verk – en skulptur till exempel – ja vips kan man förbjuda den också !

12 § 16 kap Brb ger svenska lagstiftare makt att förbjuda VAD SOM HELST, NÄR SOM HELST, HUR SOM HELST (mycket användbar paragraf)

På 1930-talet, ville man till exempel förbjuda den hemska ”Negerjazzen” (ja, jag vet – man SA och skrev faktiskt så då – men det gör vi inte längre) och på 1940-talet var det den hemska hemska swingen, samt Benny Goodman som var i farozonen för Socialdemokratiskt totalförbud. Så var det också i en del andra länder, förresten…

På 1950-talet ville Socialdemokraterna använda ”Förledande av Ungdom” paragrafen emot Elvis ”The Pelvis” Presley, som med sitt underlivliga juckande allvarligt hotade att skada hela folkhems-idealet. På 1960-talet var det förstår ”Beatlemania” som var aktuellt för förbud – med hjälp av samma gamla fina lagparagraf – och på 1970-talet var det blodiga filmer och videos typ ”Motorsågsmassakern” som dock inte är så värst populära längre, och på 1920-talet var det kioskböcker och sk ”Nick Carter” litteratur som måste förbjudas, ifall sederna inte skulle förråas, och allsköns hemska hemska extremister, och onda hemskingar för att inte tala om hemska ondingar skulle få härja fritt.. Men hur det nu var, inga förbud såg dagens ljus, trots skrikande i Aftonbladet och de andra kvällstidningarna.

På 1980-talet gav sig de svenska Socialdemokraterna på Kiss och hårdrocken, och senare ändå har det alltså varit Torshammare och nu även Tyr-runor som skulle totalförbjudas..

Naturligtvis är nazism, i alla dess former, avskyvärd – men är inte all denna förbudsiver något att avsky, den med ? Den resulterar inte i någonting, utom att extremismen fortsätter, och att extremisterna byter symbol till något annat i alla händelser. Och eftersom nästa år i Sverige skall vara valår – Är vi egentligen hjälpta av inkompetenta Justitieministrar, som inte ens kan lagen ? Hur vore det om herr Morgan Johansson skulle lösa polisbristen i landet, eller minska antalet våldtäkter, till exempel ?

Vore inte det något smartare agerat, inför det stundade valåret, än att Morgan ”Mollgan” Johansson skriker som en treåring, så fort Morgan Johansson ser en enda liten Tyr-runa ?

Nordiska Asa Samfundet tar ANSVAR – Droger förbjuds på alla sammankomster, och vi svarar Media om TYR-runan…

Under en tid, när jag själv haft annat att syssla med än att skriva bloggar här, noterar jag att Nordiska Asa Samfundet – fortfarande Sveriges och Nordens största och enda officiellt erkända, seriösa samfund för Asatro, som vanligt gått från klarhet till klarhet. Man har nu strax över 740 medlemar, en fast etik att gå efter och har nyligen haft ett bejublat årsting, där så gott som samtliga medlemmar var eniga om att ta definitivt avstånd från droger vid blot och alla förekommande fester eller sammankomster och högtider.  Ifråga om de kanske femtio personer, som säger sig praktisera något som heter ”forn sed” men som närmast verkar en politiserad form av New Age, är det åtskilligt oklart var man egentligen står, och om man egentligen följer svensk narkotikalagstiftning eller inte. Hursomhelst blotar jag sedan många år aldrig någonsin med sk ”fornsedare” och vill inte ha något med dem att göra, överhuvudtaget.

Och kanhända är detta inte den enda kontroversen som rasar i riket i dessa dagar, eftersom även andra tvisteämnen seglat upp på sista tiden.

Vad TYR-runan verkligen innebär och handlar om – LÄS och LÄR svenska folk !

I Göteborg har som bekant ett knappt hundratal nynazister från en organisation som kallar sig NMR, Nordiska Motståndsrörelsen demonstrerat under en knapp halvtimme i helgen, och dessa missbrukar helt klart inte bara Tyr-runan utan också det Nordiska kulturbegreppet som helhet, vilket lett till en hel del överspända uttalanden från bland annat Annie Lööf, ordförande i centerpartiet, som tror att det skulle gå att förbjuda den i och för sig avskyvärda nynazismen som åsikt – trots att man i så fall gör slut på allt vad demokrati och yttrandefrihet heter i vårt Sverige, samt ännu mera okunniga, respektlösa och helt oinformerade uttalanden från Morgan Johansson, den Socialdemokratiska Regeringen Löfvéns Justitieminister, trots att han inte vet mycket om det som kallas rättvisa, och heller inte är utbildad jurist utan bara yrkespolitiker. Inte för inte är just den nu så omstridda Tyr-runan just Rättvisans symbol, och de som vill förbjuda bruket av runor överhuvudtaget bara för att något hundratal klåfingriga individer missbrukat dem i och med helgens olämpligheter, stöter nog minst sagt på många praktiska svårigheter vårt land är översållat med runstenar och föremål som bär Tyr-runor allihop – ska då herr Ministern förstöra dem eller ta bort dem från muséerna ?

 

Nästan ALLA runniskrifter i vårt land innehåller Tyr-runor – Hur ska Justitite-ministern då kunna förbjuda dem, om han verkligen är för ett förbud ?

 

Också Justitekanslern (JK), en myndighet som innehåller normalt sett välutbildade och sansade legala experter, uppges enligt svenska media nu ha fått in en anmälan som liknar Morgan Johanssons senaste absurda uttalanden , men hittills har alla jurister rimligt nog att det inte alls går att göra som Ministern säger, eftersom det – hör och häpna! – är SAMMANHANGET i vilket symbolen används, och INTE symbolen i sig, som är det väsentliga.

Annars skulle man ju också vara tvungen att förbjuda bland annat vägmärken, som detta från dagens Tyskland…

Eller diverse reklamplakat, som detta från USA….

Jajamensan ! Den unga damen på bilden är SÄKERT nazist – hon använder ju en stiliserad Tyr-runa, som vi alla kan se..

Förutom vägvisare, exit-skyltar (lämpliga i sammanhanget, måste vi säga…) och massor av helt vanliga anslag och plakat, hela Sverige över… Och även om Tyr-runan nu skulle bli förbjuden i alla fall, vem kan då ens garantera att inte de ytterst fåtaliga nynazzarna skulle ta en annan symbol att missbruka, och på felaktiga grunder försöka göra till sin..? (Sverige har en befolkning på över 10 miljoner, och något hundratal avvikare kan inte kallas många) På 1980-talet och i min ungdom missbrukade NRP – nu saligen avsomnat sedan många år – exempelvis solkorset, och även om jag på alla sätt var emot denna och alla liknande organisationer redan då, såsom varande god liberal och demokrat, kan jag notera att solkorset aldrig blivit förbjudet i Sverige, kanske därför att det också råkar vara en kristen symbol, som ”svenska” kyrkan använder, så där ser man…

Och vad ska vi i så fall säga om följande skylt, uppsatt av rena säkerhets-skäl – Tyr runan finns ju med där också…

Nämen oj ! Ännu ett ÖVERBUD från trakten av Gnarp – Måste hon köra TOPLESS i fortsättningen då ? Vore DET bättre och därmed MINDRE STÖTANDE Herr Minister ?

Kort sagt – ett förbud emot vertikala pilar är bara löjligt och faller på sin egen orimlighet – och man kan inte förbjuda bruket av Runor eller Futharken som alfabete och skrivtecken, vilket Nordiska Asa Samfundet redan påpekat och förklarat i folkupplysande syfte, Regeringens okunniga ministrar och fåtänkta, dumma och fördomsfulla journalister till god upplysning…

Runor är inte farliga, nämligen, även om felaktig användning av kulturarvet och gamla symboler kan vara farligt, men det är något vi inom Nordiska Asa Samfundet med kraft vänder oss emot, liksom de som missbrukar ordet ”Nordisk” som politisk term, vilket är en helt felaktig användning av just det ordet… Vi har redan skrivit ett öppet brev till vår Justitieminister, men från ”fornsedarnas” alltmer fåtaliga skara kommer inte ett enda ord till svar, och betecknande nog har JK eller Justitiekanslern redan tagit avstånd från dem som rörelse, vilket jag redan skrivit om i ett tidigare inlägg.

Flertalet sansade bedömare vet att Tyr runan står för altruism, gott medborgarsinne, sunt förnuft, rättvisa och samhällsansvar— egenskaper, som blir alltmer sällsynta i Stefan Löfvéns och nutidens Sverige..

 

De flesta seriösa Asatroende tar helt avstånd från det missbruk av runorna, som tyvärrr inleddes redan på 1910-talet och som är svårt, för att inte säga omöjligt att skydda sig emot. På 1980-talet, under den svenske Tv-journalisten och Evangelisten Siwert Öholms glansdagar, beordrade man ett totalförbud för Sol-runan eller Sieg-runor som symbol, och bland annat den jätte, jätte, jättefarliga popgruppen Kiss med Gene Simmons i spetsen skulle förbjudas på svensk radio, just på denna grund – bandet använde ju två Sieg-runor efter varandra, som ett slags SS-tecken… Så var verkligen argumentet på den tiden, och det var dåtidens svenska politik. Idag tycker nog inte ens den mest fanatiske, blodröda Socialdummokrat eller Kommunist att just Gene Simmons är sådär ultra-farlig längre, vad det nu kan bero på…

 

På 1980-talet ville Socialdemokraterna faktiskt förbjuda en viss popgrupp från USA – orsaken var att de hade två sol-runor i namnet, efter varandra… Detta ansågs då ”bevisa” att bandets medlemmar var farliga nynazister… Men vem tror på sådant idag ??

Personligen vill jag tillägga att jag tar avstånd från all politisk extremism, både till höger och till vänster. Jag tror på parlamentarism, nämligen, och det gör nästan 98 eller 99 % av alla hedningar och Asatroende i Sverige också, inte minst därför att vi redan uppgår till omkring 45 % av totalbefolkningen. Ändå kan man notera att de stenkastande motdemonstranterna inom AFA och den så kallade ”våldsvänstern” stod för det mesta våldet i Göteborg, vilket till och med (s) media som Aftonbladet uppmärksammat.

Ingen i Sverige är så värst mycket hjälpt med en radikalisering och polarisering av politiken, även om vi kan jämföra med Katalonien, där centralregeringen i Madrid nu öppet förbjuder människor att rösta i en folkomröstning, därför att man inte vill att ”fel” sida ska vinna…

Svensk Socialdemokrati, samt regeringarna Reinfeldt och Löfvén bär själva skuld till de enstaka nynazisterna, och det faktum att extrema rörelser av invandrarfientlig art nu uppträder, har sin orsak i att Sverige under minst femton år fört en fullkomligt självmordsbenägen befolkningspolitik. Detta är visserligen debatten om Tyr-runans vara eller icke vara fjärran, men att människor känner sig maktlösa, utlämnade och finner att deras friheter dagligen kränks, här som i Barcelona eller Charlotteville, är det politiska våldets verkliga orsak – och då vettiga politiker och en realistisk politik saknas, polariseras debatten på ett oroväckande sätt… Det är min analys av situationen just nu, och med dessa ord slutar jag min krönika…

ACHTUNG – BEIDE SEITEN !

Achtung beide Seiten
Im Osten und du im Westen
Achtung beide Seiten
Im Norden und du im Süden

Der Linke ist nicht zur Linken
Und Rechte ist niemals Recht
Der Krieg ist noch nicht Freiheit
Und Frieden ist für Ruhe schlecht

Die Sprache ist ohne Inhalt
Gesetz nur ein Papier
Das Wahre ist nicht immer Wahrheit
Aber wir sind wirklich hier

Achtung beide Seiten
Achtung beide Polen
Das Wahre ist nicht immer Wahrheit
Aber WIR sind immer HIER

Glückauf beide Seiten
Passt auf beide Pole
Achtung beide Seiten
Achtung beide Polen

Die Mauer ist keine Grenze
Und Grenze ist kein Abgrund
Die Nähe ist jetzt die Ferne
Und Nichtgigkeit ist absolut

Die Wahrheit ist für die Lügner
Und Freiheit die Sklaverei
Das Geld ist für die Armen
Und es ist Lüge reich zu sein (sein sein sein)

Achtung beide Seiten
Achtung beide Pole
Das Geld ist für die Armen
Und nur wir sind immer frei

Achtung beide Seiten
Im Osten und du im Westen
Achtung beide Seiten
Im Norden und du im Süden

Die Zeit
Es ist kein Geld
Quadrat
Ist niemals Kreis
Das Kapital
Ist immer wertlos
Und Leben
Hat keinen Preis

Denken ist nicht immer Wissen
Und Wissen ist keine Weisheit
Schlafen ist noch nicht das Sterben
Aber Tod ist immer bereit

Achtung beide Seiten
Achtung beide Pole
Alles kommt und alles geht
Nur WIR sind immer HIER

Dagens Hedniska Tanke: Jag bjuder ÅRETS JULVÄRD Gina Dirawi på öl och skinka i DIREKTSÄNDNING

Den muslimska komediennen Gina Dirawi har som bekant utsetts till årets Julvärd i den svenska Statstelevisionen, SVT. Det hela har fått allsköns kristna att formligen gå i taket, och i vanlig ordning spy ur sig sitt hat. Själv förstår jag som varande Asatroende inte alls vad folk behöver bli så upprörda över detta för. Julen är som alla vet ett hedniskt begrepp, som vi Asatrogna uppfann från början, men vår Nordiska Jul inkluderar alla och den Nordiska Julen kan firas av alla människor på hela Jorden, vilket man också tydligt kan se. Från Japan till Jordanien, överallt är den Nordiska Jultraditionen – som våra förfäder uppfunnit – välkommen, och som jag sagt och konstaterat har den också blivit internationell.

gladjul-jpgGina är hjärtligt välkommen in på ett HORN ÖL och en SKINKSMÖRGÅS !

Yule0750-52-01-big-3f9e1e9377b64ea8888e6748975b93ba__b468m

Varför skulle då inte också Gina Dirawi – som lär komma från Sundsvall, min födelsestad, och dessutom vara dotter till en lokal Imam kunna fira en äkta Nordisk Jul ? Vissa onda tungor påstår, att Gina Dirawi skulle vara antisemit, pga uttalanden som hon påstås ha gjort när hon var anställd som radioreporter år 2011. Å andra sidan kan man ju fråga, om hon har samma åsikter idag. Dessutom lär hon ha opererat om sin näsa, så att den skulle få ett rakare, mer ”svenskt” och mindre krokigt utseende. Själv dömer jag inte näsan efter kvinnan, eller omvänt. Aftonbladet, Expressen och andra kvällstidningar har också kommenterat valet av den nya Julvärdinnan (hon är ju faktiskt kvinna, och är därför Värdinna, men inte ”värd”) och enligt vad Gina själv påstår skulle hon ha utsetts efter att ha ”tjatat” på programchefen Safa Safiyari, som också är av muslimskt ursprung, men som kommenterat till pressen att Gina Dirawi helt utsetts pga sina yrkesmässiga meriter, och flera gånger betonat, att hennes eventuella religion inte alls är en faktor i sammanhanget. Dagens Nyheter och Sundsvalls Tidning noterar också utnämningen, liksom Sydsvenskan, som däremot är kritisk emot henne redan i rubrikraden.

Själv kan jag på ett sätt hålla med om att frågan om en programledares privata tro är ganska oväsentlig i sammanhanget, men man måste också minnas, att mer än 40 % av Sveriges befolkning inte definierar sig som kristen överhuvudtaget. 5 % lär vara av muslimsk kulturell bakgrund, nämligen, men av dem är det bara 25 000 som är religiöst praktiserande. Det motsvarar enligt religionssociologer inte ens hälften av de som kommit hit från muslimska länder, och faktum är också, att bland dem i andra generationen – som Gina Dirawi själv – är det bara 15 % som säger sig tillhöra islam. De flesta som kommit hit i år, gör det därför att de flyr från Islam, vill undvika all Monoteism, och inte vill leva i religiöst dominerade samhällen, utan söker sig till ”västländer” som Sverige i hopp om ett sekulärt, polyteistiskt och tolerant liv – för polyteism är detsamma som tolerans. Och mer än 35 % av alla svenskar har gått ur den ”Svenska” Kyrkan. De vill inte räkna sig som kristna, och inte ha med kristendomen att göra längre.

2408946347

Mer än 40 % av alla svenskar tillhör INTE kristendomen eller islam. De är HEDNINGAR och det bör årets Julvärd nog uppmärksamma, för Julen är faktiskt hednisk !

Detta tycker jag Gina Dirawi – och alla andra svenskar – bör uppmärksamma och ta fasta på.

Särskilt i Stockholms Norra förorter – där jag numera bor – går många ”kulturmuslimska” unga tjejer numera omkring med en Torshammare runt halsen. Man kan nämligen vara endast ”kulturmuslimsk” precis som man också kan vara blott och bart ”kulturkristen” och även KULTURHEDNING fastän alla hedningar – de Asatroende t ex – inte är det.

Torshammaren är för alla de här tjejerna inte bara en symbol för ”svenskhet” sådär i största allmänhet, men resultatet av ett medvetet livsval.
images-6

Vi får heller inte glömma Pela och Fadime i sammanhanget. Gina Dirawi skall under sin uppväxt ha engagerat sig i kampen emot Hedersvåld, och det är helt följdriktigt, eftersom Tor är de svagas och vapenlösas beskyddare, som bestraffar de onda varelser, som ger sig på kvinnor eller barn.

Därför har jag nu också skrivit ett öppet brev till Gina Dirawi på Facebook, och bett henne uppmärksamma, att Julen faktiskt är Hednisk från början.

För övrigt utropar jag nu THE GINA DIRAWI HAM SANDWICH CHALLENGE – och den består i, att Programledarinnan får dricka ett horn öl och äta en skinksmörgås i direktsändning. VÅGAR HON TA DEL AV ALLT DETTA – I DIREKTSÄNDNING – JA DÅ SKA JAG KYSSA HENNE – MITT PÅ MUNNEN !

Det lär nämligen vara så, att 98 % av alla svenskar äter julbord, fastän sådär 5 % påstås vara muslimer. I Julbordet ingår alltid skinka, samt snaps och öl – av hednisk hävd.

jtp-1Skinka, öl, sill och mycket annat gott finns på ALLA svenska Julbord….

Detta borde – om siffrorna är sanna – innebära, att över hälften av alla muslimer i Sverige gått över till skinka och öl. Detta är strängeligen förbjudet enligt Koranen, även om det lär finnas vissa särbestämmelser i skinkans fall, som säger om krig och dyrtid råder i ett land, ja då är Själve Särimner inte alls ”Haram” utan ”Halal”

Det är faktiskt så att Sverige inte alls islamiserats tvärtom har muslimer i Sverige blivit mer Hedniska, och allt svenskare och svenskare i sina vanor, vilket också valet av Gina Dirawi som Julvärdinna (inte julvärd, just Värdinna) också bevisar !

acc88rimner Du får MYCKET MER – hos SÄRIMNER !

(JOIN THE GINA DIRAWI HAM SANDWICH CHALLENGE !)