Göje Månad börjar…

I Väntan på Disablotet, som snart kommer – Dagen Disa i den moderna svenska almanackan är inte inne ännu – så har vi nu passerat in i Februari. Disablot och Disting – den dag av rättsskipning och marknad som följde dagen efter själva blotet – har inte infallit ännu – för den gamla Distings-regeln säger att Disablot firas den första fullmånen efter tjugonde dagen Jul – vilket i år innebär på söndag, 5 Februari.

Nu finns det vissa ursprårade samfund för New Age, Multikulturellt Mischmasch, Flum och diverse droger som firar på andra datum, men sådant kan ni glömma. Det är ändå inte Hedendom, inte Asatro. De kristna firar däremot Kyndelsmäss eller Candlemass i morgon, av samma orsak som vi hedna ärar Diserna – och Goi på norröna är inte alls något ord för spårsnö, snöslask eller liknande – ni ska inte aningslöst godta allt som står på svenska Wikipedia, hedningar små – för de sidorna är skrivna av en hel del kristet folk som ändå inte har reda på sig.

Kelter och Irländare firar något som kallades Imbolc eller Ewe-molk på denna dag – i det nutida, tvångskristnade och katolska Irland kallas det ”St Brigid’s Day” eller ”the Bride’s day” efter ett hitte-på helgon, som ska ha levat i County Kildare. Brigid var en keltisk gudinna – hon stod för hem och härd, och den heliga, renande elden – som kan förtära Koraner och annat otyg – var hennes symbol. Hennes namn betydde ursprungligen helt enkelt ”bruden” och hon var en vårens gudinna,liksom Freja eller Vanernas Dis, Vana-dis själv. Vi som kan något om Nordisk mytologi vet att Heid var ett annat namn för Freja, ”tre gånger bränd i den höges hall, men ofta, osällan den bruden ändå lever” för att tala med Voluspas ord, och Freja är – som sejdens mästarinna – en kittel-kokerska, en eldgudinna vid härden – liksom Brigid på sin tid.

”Goi” – slutligen – kan vara ett ”noa-ord” eller ett annat namn för gudinnan, ”den goda disen” – hon som skyddar och bevarar. Men – varför sökte så många Nordeuropeiska kulturer beskydd från kvinnliga väsen just nu, såhär års ? undrar ni kanske. Jo, i ett äldre jordbrukarsamhälle var det mycket enkelt. Maten och Vinterförråden var nu nästan slut – och att kontrollera dem var en uppgift som tillföll kvinnorna i huset eller rättare sagt hallen – man hade ju hallar av trä, men inte hus av sten. Vad värre var – fodret åt boskapen kunde sina också – och om det tog slut, och om inte får och tackor blev fruktsamma på Irland, exempelvis; så skulle det ju finnas ännu mindre att äta innan nästa skörd var bärgad – och i Norden var det snarare boskaps-skötsel än rent ”jordbruk” som gällde – det vet ändå varje kulturgeograf.

Någon produktion av finare brödsäd typ vete eller havre bedrevs knappt, det var mestadels råg eller korn det gällde – och dåtidens åkertegar var smala och små. Byarna var lagda i solskifte, med växelbruk – och om boskapens foder tog slut, och den dog så fanns det ingen gödsel, och därmed inget som gödslade åkrarna, ingen ny boskap, ingen bra skörd nästa år och inget att hoppas på – så Vinterns slut och vårens början var en kritisk tid, då det gällde att sörja för hem, hus och härd. Man vände sig till den goda jorden, elden, hemmets härd – mödrarna och kvinnorna. Inte så konstigt, när – eller i ert fall om – man tänker efter.

Också detta år, är Disablotets budskap fortfarande aktuellt, elkris eller inte, eskalering i Ukraina eller icke. Man behöver möta kvinna, och kvinna behöver möta man. Freja är en fruktbarhetens gudinna – och man skall icke möta man, inte kvinna med kvinna heller – för på det sättet blir inga barn gjorda, och det blir heller inget fruktbart liv av sådant.

Erik Axel Karlfeldt, den svenske poeten och Nobelpristagaren skrev en dikt om just Göje månad, som lyder som följer. Han hade verkligen sinne för Hedendom, och angående Agrimonian – en bittert smakande Småborre, en gul blomma liksom Tätörten – som får filbunke att vassla sig och surna – viktig såhär års – är de gula blommorna förstås också helgade åt Freja, liksom Gullvivan, Gulmåran och många andra. Karlfeldt var en lärd man, och han behärskade sitt ämne. Lyssna och lär – försök förstå budskapet – om ni nu kan.

”Den som har öron till att höra, han höre”

 

Nordan är min kärleksvind
och Göja min älskogsmö.
Aldrig står solen så röd vid sin grind
som stigen från bolster av snö.
Aldrig är flickan så skön för din blick
som sedd genom yrvädrets flor.
»Dansa och sjung, agrimonia drick«,
så säger oss Göja, min bror.

Solen, som går i den kyliga Fisk,
nu drager sig tidigt till ro.
Så ock var yngling, fullkommen och frisk,
nu önskar hos kärestan bo.
Sunnan går kvalmig i skogar av lind
och andas förgiftande dunst;
nordan, kom nordan, vår bilägersvind,
som blåser om hälsa och gunst!

Långvägs jag kommer av nordvindens bygd
och söker min älskades lund.
Ser du mitt lopp under granarnas skygd,
kom möt mig i Veneris stund!
Gott är att handla med kvinnfolk, jag lärt,
i Göjas trovärdiga natt.
Hör, över drivan, som dagsmejan tärt,
går tassande mjukt Peter Katt.

Nu må man gilja och bygga sig bo,
ty gamman är god som en päls;
aldrig slår rötan i huset sin klo,
om timret i Göjetid fälls.
Fastlagen kommer; om jorden i tö
täcks röja sin fruktsamma famn,
strör jag på Disernas helgdag mitt frö
i ditt och de heligas namn.

Frej och Freja har namnsdag

Som även andra Asatroende och Hedningar har uppmärksammat, så har Frej och Freja namnsdag idag, enligt den nutida svenska almanackan. Alla någotsånär bildade svenskar och Nordbor torde känna till det faktum att Frej och Freja är bror och syster, med Njord till far och att Freja har tagit Od eller den unge Svipdag till make (se i Fjölsvinnsmál och Groagaldern i Eddan) samt att Frej förmälts med Gerd eller Jorden.

Men en del dårar vet inte ens hur man ska blota, och kan än mindre om våra Gudamakter. En enfaldig och dum skara New Age-freaks och gamla narkomaner har i dagarna utlyst ett sk ”Påskblot” vid Uppsala Högar, vad nu påsken har med Hedendom att göra. Inte en siffra rätt, som vi alla förstår. Dessa felnavlade spillror tror också på Lokes smädelser och förolämpningar mot Freja i Lokasenna eller Oegirsdrikkja, där Loke fult nog påstår att Freja skulle ha påträffats i säng med sin egen bror, något som aldrig hänt i verkligheten.

Man förolämpar inte Freja ostraffat. Det kommer att straffa sig !

Påsken är inte en hednisk fest, och har inte ett enda förbannat dugg med Asatro att göra. Vi här på Hedniska Tankar tar kraftfullt avstånd från all New Age, personer som inte har vett att föra sig, utan som super ned sig med mjöd och annat när de ska blota. Vi tar avstånd från droger, ”Forn Sed” och andra, som skändar vår tro och våra traditioner, från äldsta tid intill den dag vi har idag, och vidare intill Ragnarök och tidens slut. Rätta tiden för Vårblot är vid Vårdagjämningen eller när vädret så påbjuder – och det vet ändå var och en !

 

Hedniska Tankars 10 populäraste sidor år 2022

Årskrönikorna står som spön i backen i press och media just nu, och varför skulle just jag som enskild hedning då vara sämre ? År 2022 var som brukligt Freja den populäraste ämnessidan, liksom år 2020 och 2021. Sidan fick 1175 besök. Det innebär att de flesta arkivbesök hos Hedniska Tankar berör just gudinnan Freja, Freya eller Freyja – för just henne vill alla av någon anledning alltså läsa om – kanske för att man inbillat sig, att mina sidor på något sätt skulle innehålla något erotiskt material (tja, vad vet väl jag ?) eller också för att läsarna och läsarinnorna behöver Frejas krafter i en övrigt kärlekslös Värld.

Ni får själva välja vad som kan vara den rätta förklaringen, för jag kan då inte döma i denna sak…

Hedniska Tankars Runkurs kommer som det näst populäraste sakområdet, med sin genomgång av utharken (nej, inte futharken, för när runor används för magiska syften förskjuts talsymboliken som ni kanske vet ett ”hack” på det stora runhjulet – världens äldsta oktala kod). År 2022 fick ämnet 686 besök. Jag tror – som deklarerat – på Agrells ”Uthark-teori” och de flesta av er läsare kommer nog bli överraskade av vilka positiva resultat ni får i vardagen och hur bra det systemet stämmer, ifall ni nu arbetat med den äldre runraden överhuvudtaget.

”Att arbeta med runorna är inte riskfritt. De är vare sig
harmlösa lyckosymboler eller charmerande åldriga skrivtecken
med magisk symbolik. De är mycket mer än så. Runorna
är Liv och Död, direkt sprungna från Världsträdet.”

Sonja Axelsson, svensk författarinna

Runorna kan ses som ett ”runhjul” eller en evigt snurrande krets, 2 gånger årets 12 månader till sitt antal – och talet 24 låter sig också tydas som 3 x 8. Runorna är en oktal kod, som Rökstenens chiffer-runor klart utvisar, och oktala koder finns förresten också i dagens datorer..

”Lussi” eller de hedniska föregångarna och det hedniska upphovet till det svenska och nordiska moderna Lucia-firandet kom på tredje plats. Man är inte längre intresserad av katolska låtsas-helgon som sannolikt aldrig existerat, och bakom Lussi ser vi kanske återigen Freja – men det får ni läsa om i mitt artikel-arkiv… 618 läsare gjorde så redan under 2022…

Vårblotet, som år 2021 låg på andra plats, var det fjärde populäraste ämnet år 2022, med 601 konsultationer av mitt artikelarkiv. Kanhända beror det på en ovanligt hög frekvens av antalet läsare under första kvartalet 2022, eller också på att förvirringen är stor rörande hur vårblotet skall firas, och kanske söker sig många till en vederhäftig kunskapskälla, istället för ”fornsederi” och missbruk, som fortfarande tyvärr följer i varandras spår, inte bara om våren… När våren inträffar beror inte bara på tidens gång, utan som alla borde förstå också på var i landet man bor, för vårens ankomst i Norrbotten infaller inte på samma gång som i Skåne, och heller inte på samma datum. Likadant förhåller det sig med den rätta tidpunkten, för när vårblot ska firas…

 

 

Därefter kommer sidan om Jul och Midvinter som den 5:e största, med 537 besök för år 2022, 553 besök år 2021, 1701 besök år 2020, 1400 besök år 2019 – och 1609 besök för år 2018, eftersom den sidan var med ibland de tio mest besökta redan då. Intresset för Jultraditionerna skiftar alltså, men fortfarande är de i hög grad popullära, vilket kanske bekräftar vad Kungen sa i sitt Jultal detta år. I kristid behövs traditionerna, det egna folkets kultur och sammanhållning, ifall vi skall kunna bygga ett starkt samhälle.

Läs och ät tills ni kräks – detta är min lekamen !

 

Asatro är nu det sjätte mest populära ämnet, med 502 besök, emot 812 besök för 2021 . Intresset för Asatro växer hela tiden i Norden, men kunskaperna i ämnet är dåligt utbredda här och var, främst på grund av fake news och felaktiga fakta från ”forn sed” – ett uttryck som aldrig användes under den hedniska tiden – och en rad små grupper av fanatiker, som ännu tillåts springa lösa i det svenska samhället, utan att bli motsagda och nedkämpade med rena fakta – vilket är ett av denna bloggs syften.

”Rekonstruerade Vikingaskepp” kom förra året på sjunde plats med 771 besök, emot tionde plats med 443 besök under 2021. Här kan du läsa mer om detta spännande ämne.  ”Bröllop och Trolovning” kom på åttonde plats förra året, med 473 besök emot 514 besök år 2021 – något mindre populärt för i fjol, alltså. Det var också betydligt mindre än de 1067 besök som noterades för 2020, samt 1300 besök under 2019 – kanske är folk inte lika giftassugna som de var för två-tre år sedan. Att folk vill fira Hedniska och Asatrogna bröllop gäller dock fortfarande – allt fler och fler väljer alternativ till Kristendomens hopplösa förtryck, och allt det unkna, föråldrade som ”Svenska” Kyrkan står för…

41aeYuAFdbL._SY344_BO1,204,203,200_Någon inbillad ”allsmäktig fader” som ska övervaka och styra allt, hör ta mig tusan INTE hemma i Sovrummet ! Där vill nog de flesta gifta par vara för sig själva…

”Alvablot” eller den Asatrogna föregångaren till det uppdiktade kristna ”Allhelgona” som väl knappast firades ens i katolsk tid, kom som nummer åtta år 2022 med 322 inlägg – vilket är första gången detta ämne är med på listan överhuvudtaget. Därefter kom ”Tor” på plats nummer nio – kanske inte så märkligt, därför att herren Tor alltid varit det arbetande folkets gud och än idag är den av Asarna, som vanligt folk mest känner till och starkast dras till – vi behöver honom som en sund manlig förebild, och som en motvikt emot den löjlige, homosexuelle och gnällige jesus, som inte längre har något att ge oss vanliga svenskar.  Inte mindre än 217 läsare ville läsa mina inlägg om Tor förra året.

 

Några frågor på detta ? Något som ni inte har lärt er förstå ??

”Midsommar” var det tionde populäraste ämnet, och en nykomling på listan jämfört med 2021. Artikelarkivet konsulterades 301 gånger, rörande Frejs och Gerds stora bröllop, och den mest nordiska av årets festseder – och därmed var denna tio-i-topp lista slut för i år…

Freja ÄR Lusse. Lucia ÄR Freja…

Lucia eller Lussi är inne, ljusets fest. Allt fler och fler accepterar nu sanningen att Lucia är en hednisk tradition från början, som har med ljusets återkomst efter Midvinter att göra. Jag citerar, från en lokalpolitiker i Vänersborg av alla platser:

I natt kom Lucia ner till Miðgarðr (Midgård) – från Valhall, eller var hon nu befinner sig mellan högtiderna. Hon kom i sin vita klädnad för att gästa och hjälpa oss dödliga. (Ack, dessa okunniga och dåligt upplysta ! Envar sann svensk vet väl att Freja är att finna på Folkvangs slätter, och i Sessrumnirs salar, som är byggda just på dem… )

Ett annat namn för Freja är Menglöd, den klart glödande – ett lämpligt namn för en ljusdrottning. Hennes bröd kallas ”katter” – ett namn som ingen kristen kunnat förklara, men alla Hedningar vet att katten – förutom vildsvinet och falken – är ett av Frejas djur.

Det gällde att besvärja ljusets makter för att få solen och ljuset, och fruktbarheten, att återvända. Den kristna kyrkan kunde naturligtvis inte acceptera att göter och svear firade en högtid till en hednisk gudinna. Och en kärleks- och fruktbarhetsgudinna dessutom! Nä, det skulle vara den oskuldsfulla, och kyska, jungfru Maria som skulle vara förebilden för alla kvinnor.

Hur skulle kyrkan lösa detta intrikata problem? Naturligtvis kunde den inte avskaffa en högtid – en fest. Det skulle folket aldrig acceptera. Men kanske kunde människorna få fortsätta fira, men av någon annan orsak…? Typ en kristen orsak…

Ett annat namn på fruktbarhetsgudinnan Freja var Lusse. Det var en framkomlig väg. Kyrkan hittade ett okänt katolskt helgon på Sicilien vars namn påminde om namnet Lusse – Lucia! — — Kyrkan gjorde om Lusse/Freja till ett kristet helgon… Lucia betydde också ljus, och ljus var ju förknippat med Freja.

Kannan Full, på Anna-dagen….

Nio är de nätter som förflyter, innan Draupnir, Odens guldring, avlar åtta nya ringar, lika stora och tunga som Draupnir själv. Nio var det antal nätter, som Frej väntade, innan han kunde möta Gerd i Barres lund, och om talet Nio, och dess betydelse i den äldsta, 24-typiga runraden, och varför Naud-runan blir den nionde runan, har jag redan beskrivit för er. Se Hedniska Tankars Runkurs här ovan, ifall ni vill lära er något om esoterisk runlära, och vad det faktiskt betyder och kan användas till.

Runorna är en oktal kod, i likhet med den som används i våra datamaskiner, fast utformad på ett annat sätt. Repetition är och förblir kunskapens moder. Minns ni, att jag skrev det igår ?

Oden är Sidhatt, den evige vandraren – för också det är ett av hans heiten. Ni vet redan, att han inte bara är den välvillige Jolner, den nutida Jultomtens ursprung, och inte bara den lärande och spörjande Allfadern – som gav oss goda råd – men aldrig någonsin några budord – i Hávamál. Vida klokare än den kristne guden har Oden själv nämligen redan insett, att budord eller absoluta lagar är av föga nytta för Midgårds barn i alla fall, eftersom de för det första alltid kommer vara tvungna att bryta mot dem, förr eller senare, och för det andra därför att inte ens Asarna kan förutse allt, då det råder en ständig kamp och ett ständigt krig i tillvaron, ända intill Ragnarök; och då ligger det i sakens och tillvarons natur, att man aldrig någonsin kan uppställa fasta regler i en värld, där allting förändrar sig, och där ingenting är konstant, utom själva förändringen.

För de kristna hundarna är detta Anna-dagen – ”Anna kommer med Kanna” enligt svensk folktradition – då Julölet skulle vara färdigbryggt – men vem gav oss då det första ölet och kunskapens mjöd, på det att denna dryck måtte givas åt mänskligheten ? Rätt svar är återigen, att det var Oden själv. Kristendomen har ingenting att lära oss, ingenting att visa oss Nordbor som vi inte redan visste eller lärde själva. Vår egen kultur behöver inte imitera andra. Vår egen kulturkrets och dess religion, är inte sämre än någon annan. Att hela tiden åberopa sig på ”blandkulturer” är att förneka fakta, och att förneka också sig själv. Julen, eller själva föreställningen om Jul är och förblir en nordisk tradition, vår gåva till resten av Världen.

Jul borde alla kunna fira, oberoende av religion eller politisk åskådning.

Teckning av Anker Eli Petersen, konstnär från Färeöarna

Innan ”Lucia” – detta sicilianska fejk-helgon, som har få eller inga förbindelser med Sverige – fanns Lussi, Odensjakten och ännu äldre bevis för vilka gudamakter man hyllade, och alltjämt borde hylla i en värld, där Islam eller Kristendom inte längre har något att ge.

Redan på 300-talet före kristus skrev den grekiske geografen Pytheas om sin resa till Ultima Thule – i ett nu försvunnet verk som vi bara har kvar utdrag av hos andra antika geografer, Prokopios till exempel. Åsikterna har gått isär om var Pytheas Thule egentligen låg, men på hans beskrivning om dagens längd vid midvinter, har man gissat att han följde den norska kusten ända till Ofoten i Norr. Långt norr om Polcirkeln måste det ha varit, i alla händelser. Och där gick det till som så, konstaterade Prokopios:

 ”När tio dagar återstod av den eviga natten, klättrar en budbärare upp på ett av de höga berg, som finns i dessa trakter, och där tänder han till slut ett bål, till tecken åt folk, som bor i dalarna nedanför, att han sett solen gå upp långt borta, och att den 40 dagar långa natten snart är över. Då tar kvinnorna i det nordliga landet fram facklor och ljus, för att smycka sig, och går klädda i vita kläder, och om midjan har de något rött, eller ett bälte av halm.”

Bakom Lussi eller den hedniska Lussebruden syns inte alls någon kristen Lucifer – ni vet ju att dessa kristna ständigt lallar och dillar om Djävulen – men om denne potentat alls existerar, så är deras gud uppenbart inte allsmäktig, utan tvärtom svag – eftersom Hornpers makt tenderar att framstå som minst lika giltig. Det är Frejas och de nordiska kvinnornas ljus vi ser i Midvinternatten, och så är det, så kommer det att vara, så har det alltid varit – och vad det innebär att vara en Nordisk kvinna kan Jonna Jinton – fotomodell, sångerska och mycket annat visa oss i följande lilla youtube-klipp – även om ”inte alla kan vara Lucia” som det heter..

Ska man ens ha en kvinna vid sin sida, kan det lika gärna vara en som är tilltalande och en smula vacker – det är inget fel på dem som ägnar sig åt modellverksamhet, det har jag ansett i många år och anser ännu. Svenska kvinnor har i många avseenden vansläktats på senare år och försämrats till den grad att de inte längre har något att ge, varken intellektuellt, fysiskt, praktiskt eller ens i sängen och för en Odens man, finns de på annat håll och i andra Europeiska länder, ty såsom varande Hedning inskränker jag mig personligen till vita kvinnor – andra må väl göra hur tusan de vill. Detta för oss osökt in på några andra av dagens ämnen, och verklighetens Värld, det Midgård vi alla bebor, sent under anno 2022 common era.

Iran lär ha avskaffat den sk ”Moralpolisen” men i nymoralismens Sverige har den förstås aldrig blivit avskaffad, ty här ska inte få finnas något privatliv längre. Enskilda förföljs, hackas på – även digitalt och minsta avvikelse från normerna bestraffas strängt – så länge du är heterosexuell vill säga, är du bög eller pedofil; är däremot allting ok, för detta är ju högsta mode och skall därför genast vara förlåtet – allt enligt de kristna, och den Kyrka som ännu kontrollerar stora delar av det politiska livet i Sverige, oavsett om den leds av en viss Magdalena Andersson eller den nytillträdde Martin Modeús, vars broder Fredrik, Biskopen av Växjö, gick i ett sk ADHD-HBTQB tåg tillsammans med sin ”Kyrkochef” som visade sig ha tonvis med barnporr i hemmet, under bilder av ”söte lille jesus” ni vet – för detta hände sig verkligen år 2017, och Biskopen av Växjö, nej han visste ingenting ingenting ingenting alls om saken förstår ni, för enligt svenska media blev han ”bestört” över sin närmaste medarbetares läggning – som han själv var med och uppmuntrade…

Nytt för dagen i Sveriget är också en smaskig sex-skandal inom den nationella polisledningen – apropå detta med ”moralpolis”. Skrev jag inte att den fanns, också i vårt land ? Underrättelsechef Linda Staaf påstår plötsligt, att hon skulle ha misshandlats flera gånger av NOA-chefen Mats Löfving, men ändå skall hon enligt SVT – detta unikum av trovärdighet och saklig information – inte ha polisanmält honom själv, men fått hjälp av andra Poliser, som alltså på något sätt skulle ha agerat ”bulvaner” i själva anmälningsförfarandet, hur det nu skulle ha gå till. Enligt gällande svensk lag, kan man så vitt jag vet inte göra ”Polisanmälan by proxy” och när kvinnor i den högsta polisledningen ägnar sig åt vad som rent hypotetiskt kan vara ett slags ”me too, boo hoo hoo” eller verksintriger lagom innan Julen, har vi anledning att ifrågasätta Polisledningens omdöme. Oavsett vem eller vilka som är den skyldige eller skyldiga, och det faktum att man aldrig, aldrig må kommentera enskilda fall innan någon dom har fallit – för sådant är helt enkelt inte god press-etik, så påstår SVT att det funnits poliskällor, som ifrågasatt även hur eller varför Linda Staaf alls blivit anställd eller placerad på en såpass framträdande post – det är i alla fall så jag tolkar vad som sagts i kvällens utsändningar.

Kanske hon skulle ha lyckats bättre i en helt annan bransch, eftersom hon alldeles uppenbart velat vara ”ansiktet utåt” för KUT, NOA och flera lustiga små sekter eller sektioner inom själva staten. (Jodå, jag har själv varit medlem i en av dem, men det var under tidigt 2000-tal). Illojalitet, dåligt arbetsklimat, brist på ledarskap; små-påvar och liknande fenomen finns överallt – också inom Sveriges Poliskår. Det må vara sorgligt, visst – men icke desdo mindre tror jag tyvärr att det är sant.

Muslimska galningar i Indonesien har fått igenom en lag, som bestraffar sex före och utom äktenskapet med ett års fängelse. Varför inför de inte en lag som bestraffar sex inom, under och efter äktenskapet också, så kanske dessa TOTALIDIOTER dör ut så småningom… ?

I det Islamistiska Indonesien – en av Världens allra största muslimska stater – har man nu förbjudit sex före och utom äktenskapet, och bestraffar varje sådan handling med fängelse, åtminstone i teorin. Varför inte då införa en lag, som bestraffar ALLA sexuella handlingar, tankar eller konstverk etc överhuvudtaget – så får ju dessa muslimer som de vill... Och vi andra – Hedningar som vi är – lär slippa att se denna efterblivna avföda på vår planet, eftersom de i så fall lär dö ut så småningom ?

Linda Staaf, ”Hängbröstvänstern” och de kristna i vårt land lär väl hålla med och jubla över denna nyhet, ty även kristendomen är som bekant en starkt sexualfientlig religion, som i alla tider fördömt ”vår syndiga kropp” och sex mellan heterosexuella människor är också förkastligt, enligt våra nya genus- och anus-teoretiker…

Varför är Katolikerna, ”Kyrkocheferna” i Växjö stift och alla de andra kristna påfallande ofta perversa, eller pedofiler ? Går det inte hand i hand med ideologin, kanske ?

Kväljande, på gränsen till kladdigt…

Den kristna bebis-dyrkan, manipulerandet av spädbarns-statyer ”söte lille jesus” återigen, för att inte glömma de ”knubbiga små keruberna, så söta och oskuldsfulla – hela den kristna konsten är till sin natur djupt pedofil – inget för vuxna människor… studera de många ”krubborna” som sätts upp till Jul.. en fest som aldrig varit den påstådde frälsarens, eftersom han aldrig föddes på denna dag – ifall han alls existerat..

Men – för all del, för all del – jag kanske överdriver, och ni får härmed ursäkta mina något överförfriskade uttalanden, denna Julölets fredagskväll…

För egen del föredrar jag ljusets drottning, det vill säga Freja. Vanernas dis, Valkyriornas anförerska. All kärleks och godhets upphov – för vuxna människor, vill säga.

Där du, Linda Staaf – har du att leva upp till – svinabockar finns, javisst – men misshandlad ? Nej, det tror jag knappast.

Freja-dyrkan – Enda SANNA Kyrkan… Sejd betyder att sjuda, och vilken soppa är inte den svenska verkligheten ?

Igår dog den första svenska hjälparbetaren vid fronten i Bakhmut, Ukraina. Staden har i flera månader hotats av inringning från ryska trupper, men knappast ett enda ord om detta eller striderna i Östra Ukraina, i delar av Donetsk och Luhansk – har nått svenska media, som alltjämt målar upp Vladimir Putin som den ensamt ansvarige, när han ändå är en återhållande faktor jämfört med Muslimen Ramzan Kadyrov och hans Tjetjener,  Irans mullor med sin drönar-export, och sitt öppna stöd för Rysslands folkmord, Generalstabschefen Sergei Shogu och hela den ryska ”Stavkan” – som faktiskt drivit fram hela kriget, ända sedan första början – Den djupt kristne Patriarken av Moskva, hans höghelighet Kirill Gundajev, före detta officer i KGB, vars kyrka fortfarande – i detta nu – får miljonbelopp av den svenska staten – mitt inne i vårt land – och slutligen Yevgeny Viktorovich Prigozhin – ledare för Wagner-gruppens privatarmé, delvis rekryterad ur den värsta dräggen från Rysslands fängelser – det är just dem som i två månader och mer belägrat Bakhmut, fast ingenting står att läsa om det i svenska tidningar.

Detta är de verkliga skyldiga bakom det andra Ukrainska kriget. Plus alla dem, som hjälper den ryska sidan och spelar den i händerna genom att gång på gång förolämpa och kränka de svenska volontärerna och spotta dem rakt i ansiktet, likt svd:s sportjournalister och därmed likställda. Just nu behöver Ukraina all hjälp det landet kan få – men Linda Staaf – och det som skulle var en stor del av den svenska säkerhetstjänsten – vad gör de – i dagar som dessa ?

Förbleknar inte NOA-chef Mats Löfvings högst eventuella brott mot bakgrunden av dessa händelser Österut ?

Sinne för proportioner, och omdöme nog att välja vilka brott som borde bestraffas först och hårdast, är i alla händelser viktigt att ha. Därvidlag får ni förlåta mina ord, för ord har ingen dött av, medan intriger, kulor och verkliga övergrepp förvisso dödar…

Den svenske frivillige, fallen vid Bakhmut – som SvD:s okunniga journalister inte ens kan stava till – dog när sjuktransportfordonet han fördes bort i, kolliderade med ett stridsfordon, troligen ett Ukrainskt pansarskyttefordon av något slag.

Träd in i Valhall, min landsman ! ”Hospitallers” eller ej – du deltog knappast i någon kristen riddarorden. Du var hedning, liksom jag. Och många andra kamrater, som jag ännu saknar, och inte fått återse på många och långa år – efter allt vad ni utstått, allt vad vi fått se..

 

 

”Vid slutet, står Segern !” – Slava Ukraini !

Barn på Waldorf-skola HEDNAS, Hedna spelkort utges och Freja fortsätter vara populär

den kristet influerade Kristofferskolan, en sk ”waldorfskola” vars undervisningsmetoder blivit mycket omstridda, lär sig barnen just nu om Hedendom och Asatro, och kanske några av dem slipper att falla offer för jesus kristus.. Några av dem har åstadkommit fina bilder av Ragnarök, och insett att Ragnarök i sig inte är slutet, och de har inte fastnat i den fadda undergångsromantik, som kristendomen och Greta Thunberg samt den nya Greta-tron erbjuder.

Deras lärare skriver: Oden, Tor, Freja, Loke, Idun, Balder m fl kan i alla sina olikheter representera allt det som ryms inom oss och som vi behöver lära känna för att utvecklas vidare i vår individualitet. — Det gamla måste ibland gå under för att något nytt skall kunna spira. Existentiella val, prov på stort mod, att ge upp vissa saker för att kunna gå vidare, och att ständigt förändras i takt med sina gärningar är ett motiv som 10 åringen både kan och behöver få relatera till. 

Bland annat har de åstadkommit denna fantastiska teckning av Tor, Midgårdsormen och vad som väl skall vara en stjärnliknande Freja med ett flammande svärd, och kanske HIMARS missiler i bakgrunden – vilket lovar gott inför framtiden. Det är gott gry i våra små telningar, och kanske kommer de en gång att bli rakvuxna i ryggen som Nordens furor, sega som Malungs läder och hårda som svenskt stål... långt bortom allt greteri och jesus-jönseri.

Samtidigt skapar också vuxnare konstnärer bilder av våra gudomar därute. Ett av de mest innovativa projekt jag sett på sistone är ett Kickstarter- finansierat försök att skapa en kortlek, vilket faktiskt är ganska lyckat.

Här ser vi korten för Oden, Freja och Njord – skeppsbyggnadskonstens gud, som ganska vitsigt avbildas med en båtshake i handen, samt ett prov på ”lankorna” i leken, och Loke som Joker.. Det enda jag såsom varande hedning inte kan förstå är att man avbildar Balder med en pilbåge i handen – vilket går emot alla bildframställningar av honom som någonsin gjorts – Ull är vanligen en bågskjutande gud, men Balder bär aldrig några vapen – och även om han blev skjuten av sin bror Höder med misteltenen, är denna tolkning mer än lovligt fri…

Balder never carries any weapons in any known iconography. Just because he was slain by an arrow, does not mean that he has to carry a bow…

Tja, vad ska man väl säga. Detta är ju på sätt och vis lika tokigt som alla dessa amerikaner, som skriver om hur de ”offers prayers to Thor from their pagan Altars”. Klantskallar, rätt och slätt. Böner ingår inte i Asatron, och Tor skulle antagligen låta blixten slå ned i dessa ovärdiga kladdsockars huvuden, för varken ”altaren” eller böner finns i vår tro – däremot finns offer, dvs blot och möjligen en Stallr, alltså en hylla eller en ställning att ställa gudabilder på, men aldrig aldrig någonsin några ”altaren” vilket är ett kristet begrepp…

Konstnärer hela världen över fortsätter fortfarande att fascineras över Freja, och därmed populariserar de också Asatron, kanske till hälften omedvetet… Men Freja själv gillar framställningar  bild ”Mansöngur” eller sånger som manar på sexualdriften och kärlekslivet, ja till och med pornografi, så länge det görs till gudinnans ära. Här en bild från 1500-talet

Som jag många gånger påpekat, tänks Frejas katter i konsten oftast vara två – men i Eddan står inget skrivet om deras antal överhuvudtaget, och moderna fantasy-författares påståenden om att de skulle heta Bigull och Traegull, samt att detta skulle betyda Honung och Bärnsten kan ni glömma med en gång – sådant är bara förfalskningar, och kommer inte göra er populära i gudinnans ögon… ”Aft kötta sinum” står det, i den enda passage där Frejas katter alls nämns, och kötta är plural, vilket lika gärna kan vara en hel skock, som två, tre eller vilket antal som helst..

Här var katterna tre till antalet i en annan tolkning…

Frejas falkhamn, eller hur den bärs, har också intresserat en del illustratörer…

Liksom Hildisvin, Strids-Svinet, hennes enorma galt som nämns i ”Hyndluljöd”

”Thy holy Wings…”

”Bred dina vida vingar” anses vara en vacker kristen psalm. Men det är inte riktigt sant, eftersom melodin är stulen, och kommer från en dansk-svensk folkmelodi från Skåne. Att sjunga psalmer på FN-dagen – som jag beskrivit i inlägget ovan, är ett solklart exempel på kristen appropriering eller med andra ord en ren smaklöshet – men nåväl, då må ingen misstycka att jag för min del inte är sämre, utan skriver min egen, helt egna h-e-d-n-i-s-k-a version.

Den stämmer inte helt med ursprungsmelodin, fast stämmer kanske ändå till eftertanke.

Låna oss dina vita vingar, o Freja, när vi fjärran far.

Giv oss Tor och all hans styrka, och låt intet lämnas kvar.

Giv oss din ro och sällhet

Odens visdom, och hans råd.

När folkens fiender skall betvingas, Freja – utan nåd !

FN misssion

Förlåt oss våra synder

som vi sonar med vårt blod.

Skänk oss klar syn och ärligt sinne

för en ny dag, skön och god.

och inom Midgårds hägnad

belöna varje insats, de stora som de små.

För oss så till Norden åter,

när vi till slutlig vila gå.

En valross vid namn Freya…

”Christian Belittlement” eller Kulturell Appropriation var något jag nämnde i föregående inlägg. Endast kristna Norrmän kan få för sig något så extremt dumt, som att döpa en späckig och förvirrad Valross till Freya, skönhetens, kärlekens, magins och även en av stridens gudinnor. Vilken idiot till journalist, vilken Norrman har återigen missbrukat Frejas namn ? Bara i det genomkristna Norge kan man göra något så olympiskt dumt, som att uppkalla ett chokladmärke efter gudinnan, allt för att profanera och dra ned, förminska och trivialisera henne. Skulle jag träffa på denna individ, någonstans skulle jag förmodligen säga honom eller henne några sanningens ord, angående namnval och vad vederbörande håller på med.

Skulle du döpa din hund till ”Mohammed” förresten, eller tror du att det vore smakfullt och lämpligt för IKEA att sälja TV-soffan ”Herre Jesus” nere i Gnosjö ?

Nej, konsumentprodukter har inget med kultur och religionsutövning att göra – därför skall de inte blandas samman…

Valrossen ifråga, ett ungt djur som lämnat sin ursprungliga miljö uppe vid polen och istället hamnat vid Oslo-fjorden av alla platser, betackar sig nog också för detta.

Spaltkilometer har skrivits i tidningarna, denna Rötmånad – som ännu varar – och Fiskedirektoratet i Norge vill nu avliva den stackars valrossen, därför att ”farliga situationer” uppstått, då badande och allehanda sälfie-fotografer, nyfiken allmänhet och andra inte vill lämna det stackars djuret ifred.

Allt enligt vad Dagens Nyheter rapporterade igår – men vem är det egentligen som är en fara för vem ?

 

Tylö Jungfru – en Harg för Mardöll eller Freja ?

På Tylön utanför Halmstad i Halland står Tylajungfrun, ett mystiskt sjömärke, som numera är fornminnesmärkt enligt Länsstyrelsen i Hallands Län. Ingen vet dess ålder, men sannolikt är det från Vikingatid eller ännu längre tillbaka, och man kan jämföra med det mer berömda monumentet vid Rödstens gård i Östergötland, en kultplats helgad åt Frej.

Arkeologer har ansett att runda stenblock ofta förekommer överst på rösen till kvinnogravar från äldre järnålder – så är fallet på många gravfält i Sverige, exempelvis det gigantiska Ösmo-gravfältet söder om Stockholm eller Vätterydsgravfältet i Skåne. Tylöns namn skall gå tillbaka på ett äldre Tylen, av osäker etymologi – åtminstone har Hedniska Tankar inte hittat något bevis på varifrån detta ortnamn kommer, men Thyle, Tala och liknande har ibland varit noa-ord eller Heiten för Freja, hon som också kallas Mardöll, havsglansen och har smycket Brisingamén (havsbris-smycket) omkring sin hals.

Man kan inte bevisa att Tylö Jungfru varit en Freja-plats, men det är högst sannolikt. Tylön var bebodd och uppodlad redan före kristus, och av Hyndluljöd i Eddan vet vi, att Freja själv belönade Ottar, som reste henne en harg av hårdaste gråsten, och rödfärgade den med nötblod – det blotet var henne kärare än offer av guld och ädla stenar.

Exakt hur en harg ser ut, ser vi också på bilden ovan – ursprungligen kanske stenstoden varit omgiven av flera stenar, eller ett helt röse

Vidare står det i Eddan, att Heimdall och Loke – Solen emot Elden – skall kämpa på ön Singasten i sälars gestalt, efter att Loke stulit Brisingamén från dess rätta ägarinna, och innan Ragnarök kommer.

FREJADYRKAN – enda sanna kyrkan ! Dyrka henne på stranden, vid havet, på Tylön, ja överallt !

 

Freja har således många kopplingar till hav och sol, och någon bättre plats att dyrka henne på än just Tylön och Tylö jungfru kan nog svårligen tänkas – även om en del forskare föreställt sig, att ”Singasten” skulle vara Singö i Roslagen. Järavallen, Öresund och andra platser som de facto finns i Midgård och i sinnevärlden, är nämnda i Eddan, så varför skulle inte Tylön vara en möjlig kultplats, som faktiskt använts i heden tid, och som varit mycket omtalad ? Inte mindre än fyra stora rösen skall finnas på ön, men de är odlingsrösen och inte gravar, enligt arkeologerna.

Fanatiska Abortmotståndare härjar uti USA (och för övrigt är det väl ungefär – samma MONOTEISTER här som där)

De Monoteitiska, Abrahamitiska Religionerna förnekar sig aldrig. De är ett problem för hela jordens folk, och de förtrycker regelmässigt alla kvinnor. Såhär i Frejas månad, vill vi på Hedniska Tankar med all kraft demonstrera vårt förakt för den nya anti-abortlagstiftning som införts i bland annat Texas med flera delstater, och som fråntar Amerikas kvinnor rätten till sina egna kroppar, och sina egna liv. Gudinnan Freja är EMOT de nya lagarna, bara så att ni vet !

Väck inte Frejas och kvinnornas vrede – FÖR DÅ !!

Bakom alltsammans ligger förstås den amerikanska högern, och kristna fundamentalister vars närvaro fortfarande utgör ett stort samhällsproblem, inte bara ”over there” utan också i Sverige. Vårt Sverige. Den federala Texas-lagen från September 2021 kallas Senate Bill 8 och innebär att personer som hjälper någon att göra en abort kan få betala upp mot 90 000 kr i böter. Det är inte bara läkare och sjukhuspersonal som kan dömas, utan även de goda medborgare som exempelvis skjutsar en stackars gravid kvinna till abortmottagningen. Texas -högern och de kristna fanatikerna räknar graviditeten början från första dagen på senaste menstruationen för varje kvinna.. Om hon upptäcker att hon är gravid fyra veckor senare, i samband med att nästa mens uteblir, har hon alltså bara två veckor på sig att avsluta graviditeten. Inga undantag görs, ens för incest eller våldtäkt.

Så groteska är de kristna hundarnas lagar i Texas. Även hedniska organisationer och nyhetsbloggar har skrivit om sakernas ömkliga tillstånd i det legalt underutvecklade USA, där mänskliga rättigheter nu kränks på löpande band.  Ett beslut i Högsta domstolen från 1973, Roe v. Wade, slår fast att rätten till abort – fram till dess att fostret kan leva utanför kroppen – är en grundlagsskyddad rättighet i USA, och även våra gamla landskapslagar i Sverige – samtliga av dem har ju hedniskt ursprung – fastslår i många fall vad Dalalagen föreskriver – först när ett barn själv kan dra andan in och ut, och lever av sig själv – så räknas det som fött och ska uppfostras av modern och den man, som erkänner faderskapet – vilket ursprungligen skedde genom Hednisk Knäsättning enligt Asatron, och inte genom något så barbariskt och fruktansvärt som ett kristet dop. Vi hedningar har nämligen aldrig tvingat på nyfödda barn någon religion, utan tvärtom låtit dem välja sin tro själva, när de blivit vuxna – så gör man i ett civiliserat samhälle.

Barn som inte kan eller kunde överleva, exempelvis för att ryggmärgen låg öppen, eller för att de var svårt missbildade på annat sätt, fick man sätta ut i skogen eller på fjället, eftersom de dåförtiden inte kunde få ett värdigt liv – och det etiska resonemanget gäller fortfarande – i alla fall om ni frågar mig som enskild hedning. Jag anser att det är föräldrarna – i samförstånd med läkarvetenskapen – och inte staten eller samhället, som skall bestämma om ett barn är livsdugligt eller inte, och det beslutet tillkommer främst modern, som framfött barnet ur sin egen kropp. Se fö. vad ”Läkartidningen” skriver om hednisk barnuppfostran och hednisk moral vad angår detta. Barnamord eller barnmisshandel medförde däremot liksom vanvård alltid hårda straff enligt Landskapslagarna – så var det både enligt Östgötalagen och Gutalagen.

 

MONOTEISMEN är sig alltid lik – plågar alltid kvinnan, varesig hon är fattig eller rik…

Om Roe vs. Wade upphävs innebär det att det blir upp till varje delstat att utforma sina egna abortlagar. Enligt en analys som Center for Reproductive Rights i USA har gjort är det sannolikt att 24 av USA:s 50 delstater kommer begränsa eller helt ta bort aborträtten. Allt detta onda har orsakats av Kristendomen, som dessvärre fortsätter att härja fritt i USA, lika illa som att islam numera tillåts i Sverige. Demokratin och den moderna rättsstatens lagar är ingen självmordspakt, som hos IS i kalifatets öknar. Vi HEDNA MÄN har rätt att försvara vår demokrati, våra svenska lagar och våra kvinnor emot varje kraft, som önskar döda och förstöra dem alla !

I Skaldskaparmál står berättat, om hur Freja valde att föda fram döttrarna Gersimi (som betyder dyrbarhet) och Hnoss (som betyder skatt) som hon fick med Od eller den unge Svipdag, den förste älskare hon hade. Sedan dess är alltså Freja ensamstående mor, och alla ensamstående mödrars beskyddarinna.

Thrymskvida berättar om hur Tor och Loke en gång bad henne att ingå tvångsäktenskap, men Freja vägrade rasande och vrålande gå med på allt sådant, och bestämmer ännu idag helt och hållet över sig själv, och därmed över den egna kroppen. Så gör en fri kvinna – och därmed är det för evigt fastställt att det är kvinnan själv, som väljer om hon vill framföda några barn eller inte.

Ilskan över varje form av begränsning i rättigheterna till den egna kroppen gjorde enligt myten Freja så arg att hon slet sitt eget hår, att hon rev sönder sina egna kläder i vrede; att Brisingamén, hennes smycke – gick sönder och brast i tusen bitar, och att denna myt är helt äkta och inte sentida, har bevisats genom ett silversmycke från Tissö eller Tyrs Ö från 800-talet, och i Danmark, då tron på Freja ännu levde, och inget kristet folk fanns där.

Vi säger det IGEN – Varning för FREJAS Vrede !!

 

Ut för trapporna i Sessrumnirs – den på sittplatser rika – Salar åkte också Tor och Loke – symboler för dels den manliga styrkan och dels den manliga listen, eftersom Freja sparkade dem i arslet, så att de huvudstupa for ut – och så bör vi göra också med alla amerikanska högerkristna, abortmotståndare, islam-utövare och andra, som ens djärves besöka Island, Danmark, Sverige eller något annat Nordiskt land..

Präst fördömer Statskyrkan i ”Dagen” – ”He WILL be a heathen soon”

Strejken bland kristprästerna i Svea Rike verkar nu dessvärre ha blåst över. Själv såge vi gärna här på ”Hedniska Tankar” att den varade åtminstone året ut. En kristpräst som visar tydliga tecken på att revoltera emot det samfund han olyckligtvis tillhör – och som fortfarande helt utan rätt till den saken uppför sig som en Statskyrka – den upplöstes ju redan år 2000 – är en viss Christian Kastö som skriver en debattartikel i den kristna nyhets-blaskan ”Dagen” där han uppmanar ”Svenska” Kyrkans ledning att sluta plåga vanligt folk, indoktrinera dem och hela tiden slå dem i skallen med ”Helvetes-läran” och annat slikt.

Man – You’ll be a HEATHEN soon” säger vi här på Hedniska Tankar. I anslutning till den gamla låten ”Girl, you’ll be a woman soon”, skriven av Neal Diamon anno 1966 – samma sång förekommer ju i filmen ”Pulp Fiction” vilket kanske passar såhär i Frejas månad.

Hell  Freyja Freya Freja och låt oss avskaffa all kristendom och allt kristet helvete en gång för alla – för ingen underjord är så mörk, att inte hon kan lysa upp den tack vare Hildisvin, hennes käraste riddjur. Glöm inte bort att verklig kärlek är heterosexuell, och att den utspelar sig mellan man och kvinna !