Dagen Erik passeras – och var ligger Alvheim ?

Alfheim Frey
gáfu í árdaga
tívar at tannféi.

Ur Grimnesmáls 5:e strof i Eddan

”Alvheim Frej
gavs i årdagar
från Tivarna i tandgåva”

 

Igår var det som bekant Dagen Erik i den svenska almanackan, den dag som var tidpunkten för Frösgången eller bärandet av Frejs bild över åkrarna enligt Asatron – ett fenomen jag skrivit om förr i denna blogg. Först långt senare blev där en vandring med ”St Eriks skrin” genomförd av katoliker på åkrarna utanför Uppsala, men det var på  den kristna medeltiden. Alla svenskar är medvetna om att någon Erik Jedvardsson aldrig blivit erkänd som helgon av den katolska kyrkan, och även det skjutglada gäng av högerextrema, nutida katoliker som bildat sina egna högst konstifika ”ungdomsföreningar” i dagens Sverige, och ägnat sig åt vapenträning, olovlig kår-verksamhet och annat i den stilen, verkar ha hållit sig borta från gatorna i år.  Kanske har några av dem dukat under i den pågående pandemin, för deras ständiga bönerabblande lär väl inte skydda dem… Hoppas kan vi alltid… bäst vore ju om hela det katolska byket försvann ifrån Sverige. Vårt Sverige.

Nej, Eriksdagen har i år firats av de få – de som verkligen är makterna trogna – som vår vän Henrik Andersson i Västergötland till exempel – och andra Västgötar har också firat den på ett bra och värdigt vis. Det gäller inte minst Lokalhistorikern Bo Larsen i Göta-Älvdalen, för det är faktiskt där Alfheim eller Alvhem ligger, på riktigt.

Orten nämns i Grimnesmál i Eddan, och det är inte den enda helt verkliga och faktiska geografiska lokalitet som de facto nämns där, för även Järavallen, denna geologiska lämning från Litorinahavets tid nämns i Eddan, liksom Öresund – och det sker i Harbadsljod, färjkarlens och Tors ropade och ljudande dialog över sundet, om någon skulle undra. Tivarna, vars namn kommer av guden Tyrs namn – det var mycket riktigt Tisdag eller Tyrs dag igår – är ett annat namn för Asarna, och när Frej fick sin första tand, gavs han Alvheim i tandgåva – för på det sättet – med rika gåvor –  hälsade man inte bara den främste av Vaner, utan alla ättelägg som föddes in i en släkt, eller det Hedniska samhället.

Alfheim eller Alvhem existerar alltså faktiskt och på riktigt, nära Ale i Göteborgs dalgång, och nämns även i Beowulf-sagan, liksom dess kungsgård – i Gaeternas eller Götarnas rike. Där blommar vitsipporna och de skönaste blommor rikligt, som dessa bilder visar – och där låg en gång Frös eget Vi eller hans helgedom, som också är Frövi – en annan ort i Västergötland. Också i Norge finns Alfheim, de facto och i sinnevärlden, till exempel – för enligt vissa sagor var Alfheim en annan benämning på Ranrike, eller det hedniska Östfold och Bohuslän, sedda som ett landskap och en provins. Numera har till och med en idrottsstadium utanför Tromsö tagit upp samma namn, men det är förstås en annan historia.

Alvheim finns, inte bara som naturstig i Västergötland, utan som en fysisk realitet, överallt i den mänskliga tillvaron

Alvheim existerar alltså fysiskt, liksom den store Yngve-Frej eller Erik, den för evigt mäktige.

Men somliga förstår honom inte. De känner inte hans rätta namn, har ingen insikt i vår Nordiska natur, och de förnekar honom och hans blotta existens. De vänder sig bort från allt det sköna och det ljuva i vår Värld, ja till och med kvinnorna tycker de skall täckas över med stora svarta skynken, så att ingen man skall bli ”frestad” av deras vackra och björk-slanka kroppar.

Visste ni att ingen rätt-trogen Muslim får vara Florist, eller Blomsterhandlare och sälja blommor till oss Hedningar ? Joho, så är det – för det står i Hadhiterna – och jag citerar:

Inget ska säljas till otrogna i samband med deras högtider eftersom det innebär bistånd till deras osanning och godkännande av deras innoverade högtider. Det verkar vara tid för det nu, vissa uppmanar till någon blomsterhögtid. Det är inte tillåtet. Blomsterhögtider är inte tillåtna, de är typiska för hädarna. I islam har vi inte fler än två högtider: Fitr och Adhhâ.

Så talar de, dessa öknens skenheliga kolportörer, Västerlandets och Kulturens fiender i vårt land. De förnekar till och med markens blommor, själva naturen, ja allt vi etniska svenskar håller för heligt och sant. De hoppar och stampar på Herren Frej, och förstår inte hans innebörd och makt.

Vi får inte fira några blomsterfester säger de, dessa intoleranta imamer med sin förbannade islam. Vi får alltså inte fira Valborg – som ärar Freja, Vanadisen – och som är en hednisk blomsterfest. Vi får inte fira Första Maj – som är en Hednisk Blomsterfest, i annan tappning. Vi får inte fira vårens intåg, inte sjunga maj-visor. Vi får inte fira Pingst med Pingstliljor ensingång, förmodar jag – och ingen Frösgång heller – allt för dessa ÖKNENS DYSTER-KVISTAR.

Inte ens Mors Dag, med Violer till Mor får väl firas – enligt denna Monoteistiska Intolerans, dessa Abrahamiter med sin Öken-religion och sin skägg-lurk till Profet ?

Eller har jag missförstått någonting här ? Utfärda då, kära Imamer, genast en Fatwa som hyllar Frej – och som godkänner och accepterar hans allmakt, allt vad han står för och allt vad vi ser i naturen så här års

För oss är ASATRON, och tron på Vanerna är den enda sanna religionen – den som passar i Norden, I Sverige, och i våra Svenska landskap. Inte alla kulturer är likvärdiga, inte alla kulturer hyllar samma sak och tänker på samma sätt – som vi kan se – och för mig gäller endast HEDNISKA TANKAR

Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de.” (Matteus, 6:28)

Det är så sant som det är sagt – Till och med vissa kristna verkar ha förstått det..

Bokslut för Hedniska Tankar, Januari 2021

Hedniska Tankar konstaterar att månaden Januari 2021 nu passerats, och därmed är vi inne i Göje månad, som Februari egentligen heter på svenska. Detta är också månaden för Disablotet och Distinget, samt Distingsmarknaden i Uppsala, som jag skrivit om förr. (Se under Huvudrubriken ”Högtider och Blot” avsnittet Disablot ovan).

I år har Stockholms handelskammare felaktigt utlyst ett Disting redan i morgon, den 2:a Februari, när det av hävd alltid varit så att Distinget firas dagen efter Disablotet, då vi ärar Diserna, och det skall enligt Asatron ske Lördagen 27 Februari, då det är fullmåne nästa gång, så härmed ger vi de oupplysta byråkraterna i Uppsala och Stockholms län en ordentlig smäll på fingrarna – med stål-linjal… Vi hoppas att det känns, och att det svider – ordentligt, ända in i deras (S) märkta och för folkviljan okänsliga hjärtan..

Stål-linjal – sade jag !

En hednings dagar är alltid fulla av arbete, fulla av göromål. Arbete är också ett Blot, för det är att offra av sig själv, sin tid och sina kunskaper – och därmed det bästa sätt, på vilket man hedrar Gudamkterna och samhället i vardagen. Naturligtvis arbetar han, och det hemma – även om han skulle vara sjukskriven för en benskada. Var och en av oss bör vid slutet av varje dag fråga oss ”Vad har DU gjort för Sverige idag” – och förutsatt att vi har åtminstone något att svara på den frågan, skulle vår del av Världen vara en bättre plats. Hedendom börjar här och nu, och vi hedningar vet att ”gräva där vi står”. Så har det alltid varit, och så månde det bliva !

Der ARBEITER Tanzt Nicht – Er schwitzt !” – ARBETAREN dansar inte.. Han SVETTAS !” (Tyskt ordspråk)

Sagde Hedning konstaterar, att han under Januari i år inte nått riktigt lika högt i läsarantal per dag under månaden som han hoppats, för målet var att slå 2020 års notering om 235 läsare om dagen. Men så är det. Vissa år når jag högre, andra år lägre – och även om denna blogg funnits – på olika forum – i mer än tio år nu, så har den funnits sedan Januari 2015 på World Press, och då uppnått följande läsarsiffror:

Visserligen är jag inte längre uppe på rekord-årens siffror från 2018-19, då jag skrev två bloggar eller mer, nästan varenda dag, men nu har jag också annat att göra. I förbifarten noterar jag, att mitt privata referens-bibliotek nu vuxit till exakt 1704 böcker, och med en ny bokhyllas hjälp är jag på väg emot målet för året, 2000 bokverk att läsa och älska – det är ändå bokrea snart, och med lite tid på mig innan jag lämnar Midgårds dalar skall jag nog kunna slå Frans G Bengtssons 5000 läsbara och användbara böcker, även om jag nog aldrig kommer upp i Jan Myrdals aktningsvärda 12 000 verk, för även han var en stor boksamlare.

Annars kan vi denna månad notera, att de Galna Gretorna ljuger vidare, precis som vanligt. På bloggen ”det goda samhället” skrev Bitte Assarmo som bäst en intressant krönika om Dåren Per Holmgren på SMHI, en Miljöpartistisk fanatiker, som är för införandet av ”Grön Diktatur och som förutspått att Vasaloppet aldrig mer skall kunna hållas efter 2022, eftersom det då skulle vara för varmt och snöfattigt för att alls hålla några Vasalopp. Men sådana idiotiska amsagor bör man inte tro på. Vinterns medeltemperatur – även för början av Mars – Tömånad eller Vårmånad (beroende på var i landet vi befinner oss) varierar förstås, år från år, men det finns ingen anledning att komma sättandes med ”hockey stick curves” eller hetsa till panik, som alla dessa ”Galna Gretor”.

Jo – så ÄR det faktiskt. Mer CO-2 betyder mer biomassa och växtlighet, vilket betyder högre syrehalt… Och sambanden är inte ”färdigforskade” (teckning av Ben Garrison, Washington Post)

Variationer i klimatet har alltid förekommit. Både under Vikingatid och Bronsålder var medeltemperaturen åtskilligt varmare än nu, men den var lägre under den tidiga Järnålderns ”Fimbulvinter”. Övertron på att just människorna skulle styra klimatet, kan vi också glömma. I allt väsentligt är det INTE vi som styr de naturliga processerna. Vi påverkar dem, naturligtvis, men det är inte alls säkert att vår egen påverkan blir såvärst avgörande, eftersom människosläktet bara är en parantes i Kosmos och Jordens historia.

SMHI:s egna data för hela Januarimånaden visar nu något helt annat än de vanliga ”rödfärgningarna” och panik-propagandan. Nästan hela Sverige har upplevt vintertemperarturer under det normala, och dessutom har SMHI faktiskt infört en ny normalperiod som sträcker sig från 1991-2000, istället för den gamla, som omfattade perioden 1960 – 1990. Detta är inte utan betydelse i sammanhanget, och bygger på Världsmeterologiska beslut – hela Världen förutsätts nämligen använda samma normalperiod nuförtiden. Läs själva på SMHI:s hemsidor, så får ni se om ni vågar läsa något annat än DN och den vanliga halvuppvärmda ”Greta-Grötenoch all annan bedrövlig ”skåpmat” och innehållslös propaganda som vi serveras i ”gammelmedia”.

Källa: SMHI detaljerade islägeskarta, gjorde efter satellitfoto 21-01-31

Trots panik-förutsägelser om att temperaturerna i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken skulle ligga 3-4 grader högre än normalt, har det under årets Januari visat sig, att passagen över Kvarken nu håller på att frysa till, precis som vanligt. Och snart är det normal temperatur – givet referensperioden – för hela Bottenviken, dvs noll grader och bra isläge. Ifall detta upprepar sig också under kommande år får vi väl se, men än stundar goda tider för Vikaresälen, som nu kan krypa upp på öarna intill både Finlands och Sveriges kuster, och skaffa fler ungar…

Gack härifrån, ack ni Hedna samt Ludna – och Gör även ni sammalunda, på det att ni må föröka er och uppfylla jorden med ren HEDENDOM !

Han överlevde Julen – återigen…

Jag återupptar nu den hedniska nyhetsbevakningen, efter en gedigen genomgång av Hedniska Tankars artikelarkiv (se föregående inlägg och under rubrikerna ovan) – mycket beroende på att den här bloggen inte bara är en informationssida, den sysselsätter sig också med Hednisk Nyhetsbevakning, och med att sprida Hedendom och Asatrons välsignelser över vårt land, samtidigt som den aktivt bekämpar alla former av Monoteism, och andra totalitära förkunnelser.

Om ni inte redan förstått det, så kan jag berätta för er att detta är en Ideell Kulturkamp, för att låna ett uttryck från Henrik Andersson, min kollega i den Hedniska Bloggosfären. Och när vi säger ”Kulturkamp” menar vi det i historisk mening, och som det användes, när våra moderna sekulära samhällen skapades.

Gävlebocken – denna Stig Gavléns Hedniska gåva till Gävle stad, och alla människor där som vill fira en Nordisk Jul, överlevde Julen för fjärde året i rad, enligt vad kvällspressen kunde berätta, den 4:e denna månad. Också SVT, vår kära, kära Statstelevision – ni vet den som enligt sig själv aldrig aldrig ljuger, aldrig aldrig vinklar och aldrig aldrig kan ha fel, rapporterade om detta samma dag.

År efter År – Muslimer, Kristna och Utlänningar har bränt ned och skändat honom. Men varje Jul återuppbyggs han, för att värna sin stad och sitt land… (foto: Aftonbladet, 2021)

Numera tycker ingen etnisk svensk eller Gävlebo att det är ”ball” eller ”häftigt” med Mordbrand, för att använda den misslyckade (S)-politikern Mona Sahlins uttryck. Pendeln har svängt tillbaka, och för fjärde året i följd har den enorma Julbocken nu stått orörd hela Julen, under bevakning av trogna Gävlebor och alla i staden till fröjd och glädje. Så var det ju en gång tänkt, av ”Arbetarbladets” redaktör, att Julbocken skulle sprida ljus i mörkret, särskilt åt dem, som annars ingen Jul kunde få. Detta år, Covid-året 2020 -2021 behövde Gävleborna sina Nordiska Traditioner mer än annars, och de slöt upp kring sin stad.

Vi – som känner Julbockens Hedniska Ursprung, vet att han en gång var en av Tors bockar, men att folklore och folklynne gjorde något annat av honom, under seklernas gång i ett utpinat och fattigt land. Numera tillhör han Midvintern och Julen, och där kommer han att för evigt bli en säsongvis återkommande företeelse, i Gävle som överallt annars i Norden.

Vi minns också hur Gävle kommun burit sig åt under tidigare år, då den öppet hyllat Salafism och andra avarter av extrem Islam, och haft en av den ökände ”Gävleimamens” mest fanatiska proselyter på kommunens officiella reklamtavlor. Men det var 2019, och vi får hoppas att det aldrig någonsin upprepas !!

 

Vinterns STÄDNING på ”Hedniska Tankar”

Efter Vinterns första två stormar anno 2021, konstaterar jag att det blivit dags för en ordentlig städning i artikelarkiven här på ”Hedniska Tankar” som fortfarande är och förblir den största, mest spridda och mest lästa personliga bloggen av någon Hedning i Sverige. Senast någon städning i artikelarkiven alls inträffade, var 15 September 2019 för övrigt, och sedan dess har det ju hunnit gå över två år.

Som bekant utvecklar sig Världen snabbt numera, och anno 2019 fanns ännu ingen ”Pandemi”, ingen Mr Trump hade avgått och blivit aktuell för ”impeachment” eller Riksrätt, och Regeringen Löfvén i Sverige hade inte manifesterat sin oförmåga att styra just vårt land på det sätt, som vi fått se under hela 2020, där nu snart sagt alla medborgare hamnat framför ”Bankomaten i Rissne” eller fått handla på ”IKEA i Västerås”.

Redan 2015 anklagade mig en enda person – en riktig djävla Skitstövel, faktiskt – som ännu springer omkring och kallar sig ”Gydja över Storstockholm” eller något ditåt – med ungefär 10 stycken personer som ”väljarbas” – säg vad har sådant fåneri för legitimitet – för FEGHET eftersom jag regelbundet omarbetar den här bloggen. En sådan lögnaktighet är rent kontrafaktisk. Man skriver inte sådana – understundom grovt politiska – inlägg som jag gör, ifall man vore en feg människa.

Sedan 2014 har jag skrivit om olika Extremrörelser, varit Rikets värsta och största Hedning, samt delgivit allmänheten mitt kunnande.

 • Är en målare ”feg” ifall han åtar sig att måla om en gammal matsalsmöbel för en kund, någonstans ?
 • Är en medlem i HA, Hells Angels, ”feg” ifall han fyller på ny bensin i tanken på sin Harley, putsar densamma, och ger sig ut för att åka i årets och vårens första kortege, bakom sin ”Road Captain” ? (Nej, skulle inte tro det, vad ?)
 • Är en apotekare ”feg” ifall han följer en ny utgåva av FASS, och relegerar vissa tidigare mediciner och preparat till ”bäst före” listan, innan de helt gallras ut ?

Exemplen kan mångfaldigas, men ”forn sed” och Skitstövlar tror jag inte på, inte på makabra monoteister, inte på kristendom eller islam. Jag förblir Hednisk Humanist, och jag sysslar både med Comic Relief och Nyhetsbevakning, samt med ren och skär Folkbildning, ifall ni inte visste det. Vilket folk det är, som hör hit, och vem eller vilka det är, som ska bildas – vet ni också. Jag skiljer som sagt på svenska medborgare och landsmän, samt på läsare och verkliga vänner.

Och för er som inte förstått, för er som vägrar att förstå; fyllda som ni är av fördomar och självförvållad dumhet, den värsta av alla sjukor, som inget medikament i någon utgåva av FASS kan bota. Vad jag skriver är också hastiga uppkast, inkast, utkast, emotionella reaktioner på dagshändelserna – olika medborgares död i Covid-19 till exempel – och jag gör detta med ungefär samma precision, samma tillvägagångssätt som en lokaltidning, regionaltidning eller till och med SVT,SvD och DN – vars artikelarkiv också rätt fort tenderar att bli fulla med skräp som ingen läser, antingen vi nu bekymrar oss om ”pappersupplagor” eller den stinkande kloak, som heter Internet. Under de tre sista åren har jag ju profilerat mig rätt mycket emot ”mainstream media” som också rakt av s-t-u-l-i-t mina teman, uttryckssätt och formuleringar – helt utan att ge mig det minsta betalt, eller minsta credit – men  nog om det för tillfället.

Citerar man en skribent, eller ”rebloggar” man vad jag skrivit, kan man lika gärna vara artig nog att anmäla det och medge det. Det har de flesta personer i den svenska ”bloggosfären” och främst dess Hedniska del också gjort, men när det gäller fähundarna och skurkarna från Mainstream media, tvekar jag faktiskt. Deras handlande och agerande emot mig som bloggredaktör är som vanligt under all kritik, men för tillfället skall jag inte avslöja, exakt vad jag då syftar på.

 

Nonsens i Annonsen ? – Jodå, IMBARS BIDBIB !! ( I might be a rotten sod, but I don’t believe in Bullshit ! )

Man har dessutom utstött klagomål, gutturala läten och diverse ”naturljud” över det faktum, att jag har annonser på mina bloggsidor. Ungefär som om man trodde eller tyckte, att det skulle diskvalificera allt annat, som står på dem, och som om man trodde, att jag skulle tjäna några vidare pengar på vad jag ägnat mig åt på WordPress sedan 2014, och på andra bloggportaler sedan 2010, ungefär. Sanningen att säga har jag knappt tjänat mer än 1000 kronor i frivilliga gåvor på sex år – och det är ta mig fan inte ens skattepliktigt, ifall damer idioter (k-ä-r-r-i-n-g-a-r av alla de slag har klagat, men aldrig män, därför använder jag K-ordet) nu vill veta. Och på WordPress egen annonstjänst, har jag sedan Juni 2017 nu tjänat 39.66 USD, eller med andra ord 328.75 SEK (enligt senaste dagskurs) på mer än tre år.

Tycker ni då att jag blivit ”för kommersiell” ? – Jaha, men HÅLL KÄFTEN ! istället för att uttala er om saker ni inte vet något om; och kyss ni vänligen mig, där ryggen slutar… Och glöm inte bort – ni ert missunnsamma kristna eller halvkristna slödder ! – att Avundlär vara en dödssynd enligt den Katolska Kyrkan…

 

Låt mig så övergå till min årsvis återkommande BRUKSANVISING över Artikelarkivet, och vad du kan hitta på denna blogg.

Högst upp på denna sida ser du, kära läsare eller läsarinna (det gives ej något tredje på svenska språket) en rad rubriker, i tur och ordning ordnade som följer:

”Hem”, ”Adiafora”, ”Arkeologi”, ”Asatro”, ”Högtider och Blot”, ”I Naturen”, ”Hedendom utanför Sverige”, ”Konst och Litteratur”, ”Monoteister och Andra”, ”Om denna Blogg”, ”Varför du INTE  ska hålla på med sk ”Forn Sed”, samt ”Eddan och Runorna”

Detta är förstås bloggens huvudämnen, och det är inte ett enda förbannat dugg svårare att bläddra sig fram genom dem, än genom rubriker som ”Inrikes”, ”Utrikes”, eller ”Ledare” samt ”Kultur” i en så hemsk och dålig ”blaska” som exempelvis den låtsas-liberala, servilt Regeringstrogna, halv-katolska Dagens Nyheter…

Varje huvudrubrik har en separat uppsättning inlägg, alltså små essäer eller artiklar, men nästan varje huvudrubrik har också underrubriker, i form av separata menyer, som du får använda din fingerfärdighet med möss eller pekdon för att få framDetta inlägg, till exempel – hamnar också högst upp på ”Om denna blogg” sidan, ifall nu någon skulle undra, och där ligger den till nästa gång artikelarkivet fylls på, eller gallras.

För övrigt kan jag avslöja, att bloggens löpande sidor – inlägg för inlägg – nu innehåller 538 inlägg,emot förut 862 publicerade. Ni som fortfarande spridsr ert vanliga skitsnack och obefogade kommentarer om att jag, ifall jag sparat 130 inlägg i arkivet, men kasserat 193, skulle vara ”feg” förstår helt uppenbart inte hur denna blogg är uppbyggd eller fungerar, utan lider fortfarande av självförvållad halvidioti. Vad jag skriver är inte ristat i sten, inte runstenar – utan ”tidningsartiklar” – comprende ?

Mina politiska inlägg om ”Åldringsmorden” eller – som den ibland kallas – åldringsvården i Sverige finns fortfarande kvar, liksom allt jag skrivit om ”Landet Löfvén”, mest därför att SVT och andra media uppmanat medborgarna i detta land att så småningom skicka in alla sina observationer från 2020-2021 om hur det var att leva i ett land som vårt till Folkminnesarkivet, och det gäller oavkortat, obearbetat – med ev skönhetsfel och allt. Dessutom har jag redan nämnt detta sista faktum i tidigare inlägg – så där ser ni – och hör sen ! 538 inlägg, utspridda över flera år – eller sedan Maj 2015 – måste också sägas vara mer än nog, för jag tvivlar faktiskt på ert klara förstånd, ifall ni ögonblickligen försöker sätta er ned, och läsa dem allesammans – vilket ni helt säkert inte alls behöver..

 

 

Huvudmenyn ”Hem” fungerar bara som återställnings-knapp till det senaste inlägget, pga WordPress egen design.

Huvudmenyn ”Adiafora” – som betyder ”det överflödiga” på latin – innehåller allt sådant, som är av perifert intresse för Hedendomen, och inte fått plats under någon annan rubrik.

 • Här finns 12 artiklar under huvudrubriken, exempelvis allt om ”Church of the Subgenius” i USA, om varför Djävulsdyrkan nog inte är så farligt (när vi har med de flesta av Satans Fy Fan-clubbar att göra) och om Discordianerna, alltså de som dyrkar Eris, tvedräktens gudinna (hon är ofta klädd på just det viset, i sin egen tvedräkt alltså !) och varför du begår ett fruktansvärt brott, också emot Hinduer och Buddhister, om du går till korvkiosken en fredag.. Du får också lära dig något om begreppet Kitsch, Marvels Kitschiga Valkyria Brynhilde, sk ”Christian belittlement” och det förminskande och trivialiserande av Asatron och Hedendomen, som hela tiden pågår i främst amerikansk populärkultur, men också den undermånliga populärkultur vi tyvärr har i Sverige. Ja – till och med Branden i Kårböle/Ljusdal 2018 finns med – ifall man nu måste läsa politiska essäer om sådant.
 • Underrubriken ”Häxor, Häxeri och annat Okult” innehåller 12 artiklar om Häxförföljelser och Häxprocesser – något som inte alls hör det förgångna till, ens i dagens Sverige. Häxbålen flammar fortfarande i u-länderna, och varhelst kristna kyrkor får sätta sin prägel på samhället. Du kan läsa om Polska Katoliker och vad de håller på med, om frikyrkan ”The River” i Borås, diverse Kongoleser, som tagit sig in i Sverige, och om varför den sk ”Svenska” Kyrkan, tillsammans med den Norska statskyrkan, är de enda två statskyrkor eller fd Statskyrkor i hela Världen, som kategoriskt vägrat be om någon som helst ursäkt för vad de gjort emot sitt eget folk.
 • Underrubriken ”Samer” innehåller 5 artiklar om varför Samerna inte är och aldrig varit något ”urfolk” i Sverige, därför att den svenska folkstammen faktiskt är drygt 13 000 år äldre, minst, och varför Samisk och Hednisk-Nordisk folktro, inklusive Asatron, har förbluffande stora likheter, trots allt vad same-nationalisterna och andra fanatiker hävdar. Du får dessutom saklig information om varför du aldrig någonsin skall fira en ”samisk nationaldag” utan en ”samisk kulturdag” istället, och vad detta innebär – inklusive information om de svenskar som falskeligen påstått sig vara etniska Samer, utan att alls vara det
 • Underrubriken ”Yttrandefrihet” så, innehåller 2 små essäer – den ena om varför den tyska sången ”Die Gedanken sind Frei” inte alls är nazistisk, bara för att den är på just tyska, och varför den i själva verket är ett exempel på anti-nazism, anti-totalitära förkunnelser, och en ständigt återkommande ”protestsång” som ingen, absolut ingen vågat översätta till god svenska – inte på de mer än 178 år, som sången funnits. Endast och endast bara jag själv har vågat översätta den, och det skedde redan 2016. Dessutom kan du få läsa om debattörskan Bianca Muratagic, och hur hon ”kom ut” som skribent 2018. Senare har hon ägnat sig åt att plagiera mig, på det fulaste, mest simpla sätt, då hon utgett en mycket dåligt gjord kalender, där hon påstått sig vara ”sköldmö” och förfulat, förvanskat och vulgariserat olika Nordiska gudinnor, som hon inte haft vett att hantera med smak eller förstånd.

Detta är INTE Jord, Gerd eller ens Nerthus. Ingen av dessa gudinnor har någonsin avbildats med dolk eller svärd, och Jordgudinnan kan heller inte tänkas se ut såhär, av skäl som är pinsamt uppenbara. (skit ned dig, Bianca !)

 

Huvudmenyn Arkeologi

innehåller 48 vetenskapligt skrivna inlägg om främst Svensk Arkeologi, företrädesvis då inte Medeltidsarkeologi eller det som berör senare epoker efter det såkallade kristnandet, ca 1130 – utan Svensk förhistoria – som såklart även berör Nordisk arkeologi i någon mån. Här finns 48 artiklar – lär dig om Silverflickan Gunnlod – vår första namngivna svenska – om Striglakors och Torshammare, om hur fd. Kulturminister Alice Blaha Kuncke och andra försökte skada det svenska kulturarvet, genom att låta Torshammar-ringar och föremål som erinrar om Asatron gå till ”Metallåtervinning”, om Bronsålderns ”Kulthus” och föregångarna till Järnålderns Gudahov, om ”fornsedarnas” skändande av Havängsdösen och Ales stenar, om förfalskningarna av Oseberg-textilierna, om lögner och media hype kring en ring från Birka, hur svenska fornfynd ”islamiseras” av PK-eliten, och varför man INTE kan bevisa att Herigers hövdingagård fanns vid Korshamn i Birka, enbart med markradar…

 • Underrubriken ”Rekonstruerade Vikingaskepp” innehåller nu 17 inlägg – både om skepp jag själv rott och seglat med över Östersjön, Svarta Havet och Nordsjön, i samtliga fall helt utan motor – under åren 1992 – 2019 – samt om andra exakta musei-repliker, privata rekonstruktioner och kopior i ”fri stil” – vilket är tre olika klasser av rekonstruktioner – och i-n-t-e samma sak…
 • Underrubriken ”Nordisk Arkeologi” innehåller nu 23 inlägg – och här kan du läsa om danska Hedebymynt, om Egtvedt-kvinnan (nej, hon var ingen ”flicka”) och hennes förvandlingar, om hur PK-eliten också i Danmark försökt förvrida vissa saker – om stölderna av hundratals Vikingatida föremål från universitetsmuséet i Bergen, och vem som låg bakom dem, om ”Danyxor” och hur de används, om Vikingaläger i Repton, samt andra arkeologiska nyheter från Vinland, England, Frisland, Normandie och andra Nordiska influensområden
 • Underrubriken ”Förmänniskor” med 6 inlägg (oförändrat sedan hösten 2019) går än längre tillbaka i tiden, och handlar om genetik och människoraser (ja, de finns faktiskt – trots vissa fakta-förnekare) bland annat då Neanderthal-människan, som inte var så olik oss, och nog får räknas som just en nu utdöd ”ras” inom släktet homo…som inte har med homosex att göra. Våra egentliga förfäder Erectusarna, de som hann med att fördubbla sin hjärnvolym och öka medellängden med 30 cm, får också finnas med på ett hörn, liksom Denisovaner, Gigantopithecusar, Australopithecusar och många andra – de två sista har ju sina mentala motsvarigheter än idag, även om de borde ha utrotats för miljontals år sen.. Rasen ”Sapiens” har ju nästan utrotat alla andra stora primater…

Apart Ap-art utsatt för Apartheid… Men vem hade mest ”brain power” ??

 

Huvudmenyn ”Asatro”

är förmodligen den avdelning du bör läsa FÖRST – ifall du inte läst ”Om denna Blogg” bland huvudmenyerna. Du måste lära dig varför man aldrig ber inom Asatro, varför detta inte är någon frälsningslära, och varför ”de nio dygderna” och annat pseudo-kristet skräp från sådana som kallar sig ”Odinister” eller New Age, ”Gudinnedyrkan”, Schamanism och mycket annat inte har något gemensamt – mer än ytliga likheter – med verklig Asatro, och Nordisk Hedendom – med en något vidare definition. Här finns nu 22 faktaspäckade inlägg, emot tidigare 20.

 • Underrubriken ”Gudahov” (det heter i-n-t-e ”tempel”) behandlar 22 inlägg om Hov, Vi och Harg, hur du bygger ditt eget Gudahov – inklusive ritningar – och vad som kan hända dig och hela din familj, ifall du lever i landet Löfvén och försöker vara öppet Asatroende. Jag berättar om mordbränder och attentat, som drabbat mina vänner. Jag berättar om hur ”Svenska” Kyrkan och andra organisationer försökt ”ta över” Gamla Uppsala, och förhindra varje spår av Asatro och Hedendom där. Jag berättar om Gudahov i Danmark och de ännu oavslutade sådana på Island, och varför man inte lyckats där. Jag berättar om sådant som trots allt genomförts, men varför halvskale-gudahovet i Uppåkra och många andra ”Hov” i Sverige ständigt skall saboteras, och aldrig bli föremål för seriöst utövande, förstår jag inte. I Landet Löfvén råder ingen religionsfrihet, mer än på papper – men inte i praktiken.
 • Underrubriken ”Oden” innehåller 9 inlägg om Allfader, Sidhatt, Jolner – han med hundratals namn. Han är bland de mest missförstådda av Asarna, för han är inte och har aldrig varit någotslags ”jahve” i Hednisk tappning, utan en kunskapens, stridens och stormens gud – bland annat. Nio är hans tal, och Naud-runan har nummer nio, inte tio i den äldre runraden. Du får lära dig varför du aldrig, aldrig ska ”be” till honom, utan offra och blota. Du måste inse, att din egen tid och kraft är det största offret, och varför Hávamáls ”Loddfafnirsthulor” är goda råd i rättan tid – men aldrig budord. Oden är också den guddom, som ”nybörjare” inom Asatron helt bör undvika, och inte ha som ”Fulltrui” – ifall du nu ens lärt dig, vad begreppet ”Fulltrui” (ej att förväxla med ”god-spousery” och amerikanskt trams) innebär på riktigt.
 • Underrubriken Freja innehåller nu 13 inlägg, som försöker skildra Frejas ständigt skiftande väsen – för hon är nyckfull, och aldrig densamma. Hon står för kärlek, men minst lika mycket för krig, och begriper du inte ens det, har du förmodligen aldrig varit kär på allvar. Hon uppfann inte sejden, men lärde av Oden – inte tvärtom. Hon trånar efter Svipdag eller Od, den unge Oden, och hon har sängledes aldrig någonsin haft något med sin bror Frej att göra – han är ju Gerds eller Jords himmelske make – utom i Lokes fula anklagelse-lek, som de kristna genom århundraden spunnit vidare på. Du får också lära dig att hennes katter nog inte är två till antalet, att de inte haft några namn (utom i enfaldiga serie-album och i usla fantasy-romaner från USA) och hur gudinnan kommersialiserats, trivialiserats, och förvanskats – för att sälja allt från choklad till cigarrer, sprit och whiskey. Slutligen skall du minnas,  att hon har döttrarna Hnoss och Gersimi, och därför är ensamstående mor – samt en symbol för unga kvinnor i allmänhet – jämför Frigg och Hel, som är helt självständiga gestalter, och i-n-t-e kan ”bakas ihop” till samma gudinna – utom hos Gimbutas och andra lövjerskor och lögnerskor. Av alla ämnen jag tagit upp, har just Freja Freya Freyja alltid varit populärast – sedan 2015 – år efter år samma sak. ”Age cannot wither her, nor custom stale, her infinite variety

 • Underrubriken ”Skade” innehåller nu som anno 2019 5 stycken inlägg om den gudinna, efter vilken hela Skandinavien, men också Skåne fått sitt namn, jaktens härskarinna, drottningen över vinterns landskap och allt det Nordiska, som ingen sydlänning eller sörlänning någonsin kommer att begripa eller rätt förstå – för vissa saker sitter också i generna, inte bara i kulturen eller i huvudet.
 • Underrubriken ”Tor” innehåller 14 inlägg om Åskans dundergud, och varför somliga – ”fornsedare” och annat patrask – vill homosexualisera och ”fjollifiera” honom. De har inte insett vem Tor verkligen är, och varför vi i dagens samhälle behöver honom mer än någonsin. Jag tar också upp Marvels och amerikanernas usla avarter, och varför Tor är en medelålders (aldrig ung !) rödhårdig, rödskäggig, ätande och drickande man, en bondekarl bland bönder, och folkets man – till och med så långt bort som i det revolutionära Kina !
 • Underrubriken ”Heimdall” innehåller nu som 2019 tre stycken inlägg om Väktaren vid Bifrosts krön, han med den skarpa hörseln, som ser in i alla världar, och som är en solgud – inte eldgud – bland solgudar – även om hans koppling till den vediske Agni i Indien inte skall förglömmas. Varför Heimdalls huvud heter Svärd, och varför Baggen eller Gumsen är hans symbol får du också lära dig här, liksom Lokes outsläckliga hat emot just Heimdall – som få nuförtiden minns eller begriper sig på.

 • Underrubriken ”Frigg” innehåller 5 inlägg om Himladrottningen, hon som spinner molnen på himlen, och som fanns långt långt före några kristna, skenheliga Marior och romerska ”fältmadrasser”.  Det är hon som är Härn, ”linodlingens gudinna” och inte Freja – ortnamnsforskare har bevisat detta minst tjugo gånger om, och ”Härnösand” är Friggs stad – inte Frejas. Du m-å-s-t-e lära dig, att skilja på henne och Freja, för de två är i-n-t-e samma gudinna eller person. Frigg är den vuxna, gifta, medelålders kvinnan. Hon är makan och modern. Hon är Valhalls rätta husfru, med ödets nycklar i sin hand. Hon ensam känner sin makes hemligheter, och hon ensam gråter i Fensalar över Balders död, och alla Midgårds stupade söner. Hon har Fulla och Gnå till sin hjälp, och en hel skock mindre Asynjor, som du kanske vet – men hon kommer att vända sitt ansikte ifrån dig, om du inte ser henne som hon är – och som hon alltid har varit, utan förvanskningar, utan skändningar och utan masmedioker trivialisering, för Frigg skämtar man inte med.
 • Underrubriken Loke innehåller  nu 6 inlägg just om skämtaren, trickstern, den evige hädaren, skändningen personifierad. Han har aldrig varit dyrkad, men ärad och välkänd – och nog har det blotats åt honom med, men mest för att han skall få vad som är berättigat, och därmed hålla sig borta. Han uppfann det första fisknätet, och enligt somliga Internet, (a)sociala media och allt nätverkande – och gav impulser till än mer – Midgårds ”primus motor” som han är. Hans nära vänskap med Freja är väl känd, liksom varför Tors åska och Lokes eld passar väl samman. Att Loke är en eldgud, sammansmält kanske med ”lokke” eller lockespindlar – är också väl känt, men han är Laufeys son, den destruktiva vådelden, inte den ”skyddande hemmets eld i alla världar” som Heimdall eller Rig. ”Lokeaner” i USA skall du helt undvika, på det att det må gå dig väl, liksom att tro att du skulle vara Sigyn, ”god-spousery” och annat tjafs. Döp aldrig aldrig aldrig din son till ”Loke”många exempel finns på hur sådana barn blir i huvudet – och inte vill du väl att de ska få ADHD-HBTQB och bli rända i röven ?
 • Underrubriken Njord innehåller nu som förr 3 inlägg om den av Vanerna, som är herre över Skeppsbyggnad, och köpenskap och samfärdsel på sjön, men i-n-t-e ”havets gud – för sådana appellativ är egentligen meningslösa. Tor råder över väder och vind på sjön, och ska lika mycket äras av sjömannen, Ägir över bottnarna och djupen, men Ran – hans maka – är havskvinnan, och därmed vattnet självt – en räddande, skyddande ocean, som bara de kristna har förvanskat och är mycket rädda för. Men genom Ran, förs också de drunknade till Ägirs salar, där det är glädje och ingen sorg.
 • Underrubriken Frej innehåller 6 inlägg om den störste av Vaner eller Alfer – som är samma sak – Frej fick Alfheim i Tandgåva – och han är Yngve eller Ing, kvinnors tröst och Ingrids glöd – för hon rider på en Ing, hon är ings riderska, den kvinnan. Vad Ing-runan är, har du nu fått veta, och jag ska nog lära dig förstå vem som är Erik, den enväldigt mäktige Sveakungen, av Ynglingaättens stam. Sedan bronsålder har Frej varit ”Sviagod” mer än andra, även om han – sägs det – ”var bland ö-danerna först sedd”. Av helt okänd anledning, och gripit ur tomma luften – inget annat – har Nordiska Asa Samfundet i år påstått, att just 2021 skulle vara Äringsguden Frejs år – men härledningen till det är ytterligt svag. Tro inte på ”Sankt Erik”, media hype eller rena dumheter.

 

 • Underrubriken ”Idun” innehåller ett inlägg om ungdomens och äpplenas gudinna, hon som bäst hedras kring Julen – och hur hon skildras i ikonografin, samt mer eller mindre ”smakliga” bilder ur dagens populärkultur. Annars har hon inte velat manifestera sig lika rikligen som de andra makterna – inte för mig – som ju inte är någon ungdom längre.. Men hur hon sveks av Loke, lurades ur Asgård, rövades av Tjatse och närapå förnedrades och våldtogs, är ändå allmänt känt. I ”Hrafnagalder Odins” eller Odens Korpgalder har hon en större roll än man annars kunde tro eller ana, slumrande vintern igenom vid Världsträdets fot, sedan hon föll med midvinterns snö och i dess kyla. I Frejas blomstermånad Maj och i Friggs sommarmånad Juni kommer hon alltid åter, och hon var grekernas Kore, dotter av Demeter, och fångad av Persephone eller Hel i underjorden. Makterna är Jungianska arketyper, makterna finns hos alla Indoeuropeiska folk.
 • Underrubriken ”Tyr” innehåller nu 4 inlägg om han, som står för rättvisa, och rättvist krig. Tyr är Ziu, Djaus Pitar hos Perserna, Zeus och Jupiter, den gamle himmelsguden, som fanns hos oss och alla andra Germanfolk, innan Vishnu-Wothan-Oden med storm tog över – ty han är stormgud, icke himmelsgud. Och rättvisa, samt rättvisa krigare i stånd att lägga sina egna händer i Fenrisulvens gap, och därmed offra sig själva – det har vårt samhälle fortfarande stort behov av. ”Vargkrameri” och att tjuta med ulvarna, passar inte för mänskliga varelser, och alla som gör så, skall du slåss emot, och sky som pesten, likt alla ”galna gretor”
 • Underrubriken ”Ull” är ny för året, med 2 inlägg om Bronsålderns mäktige Wultuz, den första, proto-germanska Himmelsguden, också en solgud och det redan under klassisk hällristningstid, då bärnstensvägen – den äldre och yngre – ledde till en egyptisk högkultur. Ullr blev vinterguden, skidåkaren, samernas Bieggolmai, han med kastskovlarna – och Skades nye make efter Njord, som hon ju skilde sig ifrån – sedd i Ydalarna, Idegransskogen, men inte i Y-län, som är en senare, Norrländsk företeelse..
 • Underrubriken Mindre Asynjor och Asar samlar 4 nya inlägg, som reder ut missuppfattningar och tar död på förvanskningar och lögner, exempelvis detta med att Beyla skulle vara ”biodlingens” och därmed ”mjödets gudinna” vilket är fullkomligt nonsens, och etymologisk omöjligt. Någon ”mjödets gudinna” har aldrig någonsin funnits, därför att myten om Kvasers blod, Hnitbergs dryck och Odens mjödrov är sanningen – och resten är bara modernt USA-hitte-på, som inte har några verkliga belägg, utom på strunt-sajter typ Wikipedia. Också Saga och Siv – samt andra Viv vid namn Trud, Hild, Eir (som tillbes av många, i dessa pandemins tider) och Vár samt Lofn får sin förklaring här – liksom kanske så småningom Balder, Nanna och Höder samt Rind och Våle – när jag flyttar inläggen om dem till denna rubrik – eller kanske egna rubriker..

 

Nej, det har aldrig funnits någon ”biodlingens gudinna” i Norden….

 

Huvudmenyn ”Hedendom utanför Sverige”

leder dig till 19 inlägg om Hedningars och Asatroendes situation Världen över – om Heta Holländare, vandalisering och skändning av vin och kultplatser i Ryssland, om hur BBC i Storbritannien uppmanats ge ”equal time” åt Hedendomen, och mycket annat. Ingen annan svensk hedning – förutom jag själv – har genom åren skrivit lika mycket ”Världsvid Nyhetsbevakning inom Hedendom”. Nästan alla samfund, föreningar, individer förutom jag har ignorerat omvärldsläget, förblivit navelskådande småpåvar i sina egna Elfenbenstorn, och levt vidare i ren ynkedom och handlingsförlamning.

Jag är ingen oreflekterad universalist, och det krävs kunskaper om ämnet, innan man ens kan kalla sig Asatroende vilket man bör observera. Alla som påstår, att de utövar denna religion gör det definitivt inte – ett exempel är ”fornsedare” – ett annat är New Age och mycket annat, som inte hör till ämnet. Alla folkslag har sin variant av hedendomen, och även om Asatron delvis påminner om andra Indoeuropeiska trossystem, till exempel, är den också helt unik i många avseenden, och skall därför inte sammanblandas med något annat. Här får du lära dig om Asatroende i Ryssland, Serbien, Kanada, Spanien – ja över hela Jorden faktiskt, eftersom Asatrons värld är global… Det finns till och med amerikanska hangarfartyg, där man utövar Asatro ombord – säg visste du det ?

Ja- det er ”det danske smil” !

 • Underrubriken ”Danmark” innehåller 16 inlägg om ett grannland, där levnadsförhållandena i allmänhet och villkoren för Asatroende är mångdubbelt bättre än hos oss i ”Landet Löfvén” – hela Europas populationsgenetiska soptipp, där de 80 % som är ursprungsbefolkning, ständigt terroriseras av de andra 20 procenten, och där ett hejdlöst ”befolkningsutbyte” pågår. Du kan läsa om den kontroversielle, men folkkära kändisen, designern och hedningen Jim Lyngvild, samt alla hans meningsfränder.
 • Underrubriken ”Island” innehåller 23 inlägg om de asatroendes situation på ön, men också om Landvättarna, om Huldufolk och Alfer – som inte bör förväxlas med fantasylitteraturens ”Alver” – samt om Kristna Kyrkors övergrepp på Isländska medborgare, det nya Gudahovet och vilka krafter, som har svurit sig samman för att försena hela bygget samt Landvaettablot, Thorrablot, spökerierna på Frodha och mycket mer…
 • Underrubriken ”Norge” innehåller hittills 5 inlägg – om museibygge, kristen indoktrinering av småbarn och mycket mer… Norge ligger efter Danmark och Island i popularitet vad gäller Asatro, därför att det tusenåriga förtryck, som den sk ”Folkekirken” står för, fortsätter oförminskat. Om de Norska katolikerna, och om hur de lurat sig till statsbidrag och skadat hela det Norska samhället, kan du läsa under huvudmenyn ”Monoteister och Andra”.
 • Underrubriken ”Finland” har 7 om det Finlandssvenska, Finländska och Finska – som är tre helt olika ämnen, som inte bör blandas samman. I Finland finns en historisk och kulturell medvetenhet om det egna folkets värde och rätt till överlevnad, precis det som ”Landet Löfvén” saknar i sin misslyckade världsförbättrar-nit och sina lögner om ”den moraliska stormakten”. Om något land i Norden alls har rätt att kalla sig ”moralisk stormakt” så är det Finland, som under förra seklet överlevde inte mindre än fyra krig, vilket är något annat än det förvekligade, omkringhattande Sverige. Här får du läsa om det svenska och det finska folkets gemensamma ursprung sedan äldsta tid, för Finnarna är genetiskt sett mera Kväner, Balter och Germaner än något påstått ”ugriskt” folk, språkhistorien till trots.  Finsk mytologi och Nordisk mytologi har också betydligt mer som förenar, än som skiljer. Det gäller också de sentida hedningar, som finns i båda länderna, och de Asatroende, som ännu finns på Åland och i Svenska Finland – fast deras röster aldrig får höras i media, eller för de rasistiska ”sannfinländarna” eller andra, därmed likställda -rasist-finnar.
 • Underrubriken ”Ukraina” har 2 inlägg om Hedningarnas situation i ett land, jag för tillfället slutat skriva om – eftersom svårigheterna att få tag på nytt material i det svenska, mycket partiska mediabruset är alltför stora. Som ni vet råder fortfarande ett ”kallnat” inbördeskrig i det landet, och även om situationen i vårt eget land ännu inte är framme vid inbördeskrig, trots riots, ständiga hatbrott emot etniska svenskar och mycket annat, så kan vi i alla fall åtminstone försöka visa lite solidaritet med Ukraina..

 

 

Jodå – ursprunget till denna symbol är HEDNISKT…

 

Huvudmenyn ”Högtider och Blot”

innehåller 11 inlägg med information om de årstidsbundna högtiderna och bloten enligt Asatron – och det heter inte ”gudstjänst” hos oss, eftersom det är en kristen term, men med samma innebörd. Alla är skrivna under devisen ”ingen högtid utan regler” eftersom jag är en förespråkare av ordning och reda inom Asatro. Du får lära dig varför vegetariska blot är mindre lämpliga, utom sommartid, om hur man blotar med Blod, lagar Svartsoppa och äter hästkött – bland annat – och frånsett kristna fördomar emot viss föda är detta inte på minsta sätt farligt… Vi kan blota vad vi jagar och fiskar själv, men vi offrar inte människor nuförtiden, om någon fanatisk kristen nu skulle undra..

 • Underrubriken ”Jul och Midvinter” innehåller nu 24 inlägg, och inleder alltså det hedniska året. Samtidigt är det så, att dessa begrepp inte ska blandas ihop, och du måste lära dig att Julen är en Hednisk fest, som ursprungligen firades vid Midvintersolståndet, och att den inte har med någon kristendom att göra. Den senare Midvinter-festen, vid mitten av Thorre månad, som vi ser spår av både i det Isländska, moderna Thorrablotet och ”Knutsdagen” (som slår knut på Julen) i de Nordiska länderna, skall inte blandas ihop med Julen, de heller. Du får också texten till ett eget Julblot, och berättelsen om Gävlebocken, samt om kristna julhatare och sverigefientliga attentat – något som blir allt vanligare och vanligare, i och med att kristna och muslimska fanatiker inte kan acceptera tanken på en fredlig, hednisk Jul..
 • Underrubriken ”Thorrablot” ger dig 2 inlägg, som berättar mer om Thorre Månad, Midvinterblot (ej att förväxla med Midvintersolstånd, som är en helt annan sak) och Julens avslutning, samt övergången emot Disablotets tid. Denna underrubrik är ny för året.
 • Underrubriken ”Disablot” innehåller 8 inlägg om Diserna, Distinget och Distingsmarknaden – samt varför dessa ättens kvinnliga skyddsväsen var så viktiga just under den tid på året, då Vinterförråden höll på att ta slut – Februari och Mars var månader, då än lång och hård vinter kunde råda. Du får också lära dig en hel del om ”Up Helly Aa”, ”Groundhog Day”, ”Rasputitsa” eller tövädrens tid i Svitjod hin Mikla eller Ryssland, och mycket annat.

 

 

Vet du vilka Diserna är, och varför de inte ska förväxlas med Fylgior eller Nornor ? Vet du hur du hedrar dem på rätt sätt ??

 • Underrubriken ”Vårblot” innehåller 20 allmänt hållna inlägg om de olika Vårbloten, som aldrig någonsin skall firas gemensamt med den kristna Påsken, en totalt ologisk företeelse, som placerar en fiktiv persons inbillade dödsdag på olika dagar varje år, bara för att de kristna hundarna inte alls vet när deras påstådda ”frälsare” eller Führer dog. Att vårblotens antal och innehåll varierat i Norden är inte så konstigt, för det blir inte Vår vid samma tidpunkt i Sönderjylland och Skåne, som vid Lofoten eller Bottenviken. Här står också skrivet om Gudinnan Ostara hos Friserna, om Vanadisblot och Segerblot, sent på våren, om Frösgång och St Erik, som är Yngve-Frej, om varför ”Handfästning” INTE finns i Asatron (det är en wiccansk, pseudo-keltisk ritual) och de kristnas unkna ”Bebådelse” kontra Gerd och Jordgudinnan, samt Tranafton och ”Foråret” eller ”Föråret” före Äringsperioden, som man fortfarande talar om i Danmark och Skåne. Du får också lära dig om Vårblot jag själv hållit, och hur de ska hållas, får lära dig att ”Sätta Maj i vägg”, sjunga Majvisor och till och med Hedniskt Proletära Sånger, samt vem Majdrottningen eller Freja egentligen är, om ”Lady Godiva” eller Godegifu, Vanernas gåva till mänskligheten och lära känna Frejskonorna in på bara kroppen.
 • Underrubriken ”Vårdagjämning och Höstdagjämning” har 4 inlägg med fördjupning, om ”Dagjämningarna” samt en ritualtext för skördeblotet.
 • Underrubriken ”Midsommar” – ger dig 13 inlägg om Sommarsolståndet, samt hur det firas – flera dikter och vilka Gudomar och makter man bör ära – och vilka man inte ska ta med, vilket är minst lika viktigt. Dessutom en ritualtext till Midsommarbröllop, ifall ett sådant skall firas – på värdigt sätt. Du får också lära dig om källdrickning vid Trefaldighetstid, alltså Nornornas, de tre Höga Asarnas och Asynjornas tre trefaldigheter – inte något kristet tjafs ! Du måste påminna dig om varför det ÄR Frej och Gerd som är Midsommarnattens stora par, och inte felaktigt ”Frej och Freja” utom i den genomperverse Lokes skändliga fantasier. Du får också veta mer om Solkvinnan Siv, och varför vi har Majstången (en Majad eller lövad stång) med oss till Midsommar.

 

Såhär ser en svensk Majstång vid Midsommar ut. Den innehåller inga kristna kors, men Gerds krans och Frejs påle…och är ”majad” med gröna löv..

 • Underrubriken Skördeblot och Höstblot har 3 inlägg, och är ny för året. Du måste lära sig att skilja på dessa två begrepp, för först kommer skörden in emot sommarens slut i Augusti, först sedan kommer Hösten, då det verkliga inhöstandet eller skördanden, och tillvaratagandet av naturens gåvor är färdigt. Det finns alltså två, inte ett årstidsbundet blot för de här sakerna, och de stora bloten firar de flesta Asatroende månadsvis. Här får du lära dig mer om ”The Harvest Moon” eller skördemånen i Augusti, Iduns och äpplenas mysterier, och du får en gratis ritualtext för ditt Skördeblot.
 • Underrubriken ”Alvablot” har 14 långa inlägg om det hedniska blotet som förvanskades till det kristna ”Allhelgona”, och behandlar senhösten, för alltid dödens och vissnandets tid i de Nordiska länderna. Här får du lära dig hur Alvablotet uppstod, om en naturlig syn på döden och årstidernas gång, och varför meningslös ”fornsed” i samband med detta inte alls fungerar. Jag tar också upp FN-dagen, samt det ovärdiga Halloween-firandet samt varför du inte bör ”leka vampyr” och spela pajas framför våra döda. Du får lära dig om Birkas döda och vad vi kan lära av dem och om Hel, dödsgudinnan, och hennes mörka riken. Jag tar också upp Nära-Döden-Upplevelser, samt varför George S Patton, den amerikanske Pansargeneralen, faktiskt trodde på Valkyriornas reella existens..ifall vi ska utgå från hans poesi och egna uttalanden..

 • Underrubriken ”Lussi” med 9 inlägg avslutar årets stora Hedniska Festcykel. Här får du lära dig om hur den ursprungliga Ljusfesten och Solståndet flyttades framåt från 13 December till 21 December när den Gregorianska kalendern gjorde slut på den Julianska, om Frejas ljus i Midvintertid, vad Prokopios sa om kvinnorna i landet Thule, och du ska veta att ljusdrottningar fanns redan på bronsåldern, långt långt innan 1700-talet och en del felaktiga dateringar av denna folkseds uppkomst. Också ”Modranicht” eller ”Mödranatten” behandlas, liksom Frau Holle Lär dig mer här ! också rena skönhetstävlingar, PK-lussande och varför du INTE ”kan fira Lucia precis som du vill” eftersom det då inte b-l-i-r någon Lucia längre, behandlas och avhandlas.

 

Upplysande vid avläsande” – Frejas ljus vid Midvinter – teckning av Anker Eli Pedersen från Färeöarna

 • Underrubriken ”Knäsättning – men ALDRIG Dop” med 7 inlägg, inleder tre teman om Blot för livets olika skiften, till skillnad från Årstiderna. Det ÄR så att vi INTE DÖPER barn enligt Asatron, eller tvingar dem att anta en religion, men däremot välkomnar dem in i en släkt – och detta är en väsentlig skillnad. Vi ”vattenöser” inte heller, utom möjligen för att tvätta av ungarna efter födelsen, men det är och förblir Knäsättningen – upptagandet av barnet i dess faders knä, där mannen erkänner faderskapet (vem modern är, vet man ju redan!) som ÄR det viktiga eller det som kallas ”ättledning” även för adoptioner, och upptagande i en ätt eller släkt, till och med för vuxna. Kan ni inte förstå det här, då kommer ni heller aldrig någonsin att förstå Asatrons rätta väsen, och då blir det aldrig några riktiga Hedningar av er, det säger jag er ! Jag lär också ut vad Nordiskt Namnskick innebär, och varför man aldrig aldrig bör uppkalla ett barn direkt efter en gudamakt – för då kan det gå det barnet mycket illa – i synnerhet om ni ger det namnet ”Loke” eller andra skadliga, försmädliga namn, som ert barn kanske inte alls vill ha i vuxen ålder.  Jag rapporterar också om ”Svenska” Kyrkans övergrepp emot tiotusentals barn, och hur till och med Kungahuset tvingats spela med i den ömkliga, kristna charaden.
 • Underrubriken ”Bröllop och trolovning” med 5 inlägg, behandlar förstås två helt olika, men mer glädjefyllda saker. Båda är exempel på Hednisk Edgång, när den är som bäst, och vad man lovat, skall man som bekant hålla. Någon ”gud” eller jesusar i sovrummet vill vi dock inte ha, och inte ”handfästning” och annat wiccanskt hitte-på, för ”Handfästning” i Norden var som ”Handfästningen i Konungahälla” ett diplomatiskt avtal mellan Konungar, och det är inte alls samma sak som ett bröllop. Ni också  får lära er något om god smak, värdighet, och varför undervattens-, fallskärmshopparoch ”drogbröllop kanske inte har så mycket med saken att göra. Min text för Midsommarbröllop medföljer en gång till och i repris, om ni skulle ha svårt att hitta den. Prövat och utfört vid Uppsala Högar – av mig själv som Gode – så jag kan garantera att ceremonin är verksam.
 • Underrubriken ”Begravning och jordfästning” har 8 inlägg kring livets slutskede – personliga minnen och betraktelser, samt vad du bör tänka på – för att inte hamna i ”fornsederi” och andra ovärdigheter, som skämmer ut både dig och dina anhöriga. Avslöjanden om hur ”Svenska” kyrkan förstört många hedniska och multi-religiösa begravningsplatser, och hur de till och med stoppat individuella begravningar får också komma fram. Fler inlägg om dessa ämnen kan komma att skrivas, eftersom de är aktuella just nu – i dagspress och media – och vi ska också minnas ”Svenska” Kyrkans och Allmänna arvsfondens schackrande med krematorieguld, om skillnaden mellan kroppsvärme och fjärrvärme, och mycket som är ”eljest”.

 

Huvudmenyn ”I Naturen”

innehåller 24 inlägg, som på sitt sätt tar upp teman från föregående underrubrik, för även Döden ingår ju i naturens kretslopp, och Björnen – med sin vintersömn – är ett exempel på en Hednisk, icke kristen återuppståndelse, som ju inträffar varje år. Här får du lära dig inte bara om sovande björnar (och varför du inte ska väcka dem) utan också om Ekorren Ratatosk, Bävrar och vad de kan lära oss Vildsvinets liv och leverne samt Hedniska och Asatrogna aspekter på dessa djur och många andra… Svenska folkets förhållande till Älgen Vita älgar, ”andebjörnar” och andra märkliga satkritter uppenbarar sig också på denna sida..För övrigt är jag en stor Djurvän själv, vilket dessa inlägg och mina donationer till Björnhem i Ryssland nog bevisar. På senare tid har det dock kommit in kulturer och religioner i vårt Sverige, som har klara problem med att respektera både natur och djur, och som vi därför inte alls skall hysa eller uppmuntra här..

Huvudmenyn ”Konst och Litteratur”

har flera underrubriker, och innehåller garanterat Hedniska Tankar och aspekter på dessa ämnen, eftersom jag aldrig någonsin blir annat än vad jag är, alltså en Nordisk, Asatrogen Hedning – och det gäller också i genetiskt hänseende, inte bara litterärt, eller ifråga om Humanistiska Tidsfördriv. Här finns nu 28 inlägg om mer eller mindre hednisk konst – bland annat om en kättersk Ankmålare från Finland, om Botticelli, Mark Bodé, Sam Flegal och andra konstnärer jag gillar, som ibland också tangerat hedendomen. Du får också höra om censur och förföljelse emot enskilda konstnärer, mitt inne i Socialdemokratins och Stefan Löfvéns förment demokratiska Sverige. Du får också höra om hur det var, när Peter Dahl gick ur tiden, min gamle favoritförfattare och mycket annat.

Målning av Kaj Stenvall, Finland…

 • Underrubriken ”Musik och Poesi” innehåller 11 inlägg, bland annat musikrecensioner, något jag antagligen inte borde ägna mig åt alls, eftersom jag är mycket omusikalisk. ”A writer shouldn’t write what he doesn’t know” lyder ett av min favoritförfattares gamla valspråk. Ekelöfs ”Non Serviam !” är också en hednisk livshållning, för en hedning som går på konsert med Einar Selvik och Eivor Pálsdottir i Slaktkyrkan, när jag inte filosoferar över Garmarna, går på jakt över den moderna Asatrons poesi och annat – som till exempel Cornelis Wreeswik och Bertel Gripenberg – samtidigt…
 • UnderrubrikenLitterära texter, egna verk och bearbetningar” innehåller 8 inlägg om sådant som jag skrivit själv, exempelvis Hedniska och Norröna sagor med Axel Ulrik Bååts ”Nordmannaskämt” som grund. Också ”bearbetningar” eller skändningar, förvanskningar och Hednande av engelskspråkig populärmusik finns med, eftersom ett av mina taktiska grepp är att vrida fiendens vapen ur händerna på honom, och sedan använda dem emot fienden själv. Jag gillar inte amerikaner, eller vår nutida populärkultur – och dess trivialiserande – av ren princip !
 • Underrubriken ”Skulptur” innehåller 1 inlägg om just skulptur som konstart, företrädesvis då klassisk konst, och sådant som hyllar den nakna, friska och starka människokroppenallt det som får kristna, muslimer och andra fördomsfulla att fullkomligen tjuta av oresonligt hat.  Här så kan du än så länge bara njuta av ett inlägg – om Fogelbergs Gudar och deras återkomst till Nationalmuseum, men fler inlägg, bland annat om Zlatan-statyn i Malmö, Uma Thunmans mormor på plats vid Smygehuk (jodå !) och Arno Breker (som inte var nazist, men levde i fel tid, och anpassade sig efter omständigheterna) kommer snart att publiceras här.

 

 

Huvudmenyn ”Monoteister och Andra

behandlar med 35 inlägg, den fruktansvärda företeelse i mänsklighetens historia som kallas Monoteism, och som i form av kristendom och islam gjort obotlig skada genom nära 2000 år, överallt där dessa destruktiva förkunnelser visat sig. Polyteism innebär tolerans, och du kan inte säga Humanism, utan att säga Polyteism, och därmed ordet Hedendom. Här kan du läsa om hur svenska media fegt jamsar med, och håller kristna och extrema islamister bakom ryggen. Du får läsa om hur en idiotisk amerikan, som försökte tvinga sin tro på befolkningen på Andamanerna – en av de sista miljöer som fått vara ifred för kristna, Världen över – fick sitt rättvisa straff, där stenålderns påkar och spjut ställdes emot attackhelikoptrar. Du får skåda hur Regeringen Löfvén öppnat för barnäktenskap, kvinnlig och manlig omskärelse, och hela tiden ”cyklar med” de religiösa fanatikerna, helt utan omdöme, helt utan varje tillstymmelse till moral, trots lögnen om det söndermigrerade Sverige som en ”moralisk stormakt” – ett Taimour- och Rakmat Akilov samhälle, ett folkhem på dekis.  Jag förklarar också varför Monoteisternas sjuka värdeskala med ”ondska och godhet” inte har något som helst värde, och saknar all logik, när det är dumska och inte ondska det handlar om..

 • Undermenyn ”Svenska” Kyrkan” (42 inlägg) handlar om en evangelisk lutheransk kyrka som inte alls är ”svenskare” än någon annan… och hur den gör våld på sin egen tro, ljuger, dompterar och förblindar det svenska folket – och jag redovisar tusen och en logiska, klara anledningar till varför du aldrig någonsin bör stödja den – eller dess ”medlöpare.
 • Undermenyn ”Katoliker” (33 inlägg) redovisar ovedersägliga bevis för hur katolska präster systematiskt utövat pederasti, och skadat miljontals barn över hela världen, också i Sverige. Hur många pedofila präster Katolikerna har, vet ingen, men globalt sett uppgår de till minst 150 000 eller fler. Påven och hans ”Finansminister” Kardinal Pell (också dömd i en pedofil-härva) från Australien redovisas särskilt, liksom barnamord på Irland, den nuvarande Påven och andra Påvar – småpåvar i Sverige inbegripet – samt systematiskt bidragsfusk på nära 100 miljoner NOK av katoliker i Norge – samt hur det kom sig att de skyldiga smet undan – utan straff.. Du får också träffa Taxichauffören Albert Voss – som blev dömd enligt HITLERS lagar i Tyskland 2016 – trots att all lagstiftning från Nazi-tiden väl för länge sen skulle ha avskaffats – men jo – Hitler och katolikerna var nära allierade, och den alliansen lever vidare än idag..Du kan få läsa om det groteska Påvebesöket i Lund, och de onödiga statsutgifter det förde med sig. Du får läsa om en mördad italiensk flicka, vars kropp grävdes upp på Vatikanens område – och hur ”big media” i Sverige hela tiden försöker ”sälja på” svenskarna mer och mer katolicism, trots att hundratusentals svenska soldater under tre århundraden och mer har dött för att hålla denna ruttna form av kristendom utom landet – samt varför Humanister bör akta och ära Dr Martin Luther.

”En god man” ? Javisst, men vad är det för slags organisation han företräder ??

 

 • Undermenyn ”Kristna Sekter” (6 inlägg) handlar bland annat om Åsa Walldau och Knutby-sekten, som trots grov misshandel av sina egna kult-medlemmar i mer än ett tjugotal fall (Åsa Walldau själv slog och sparkade dem i huvudet, stack dem med gafflar och tvingade dem till slavarbete i sitt eget hem – även sexuella övergrepp förekom) – men hela sekten fick smita undan, fortsätta sin verksamhet på annat håll och fick bara högst symboliska straff. En svensk rättsskandal utan motstycke – och så har vi ju Livets Ord, samt ”Mördar-pastorn” Helge Fossmo också.. Också en rad ”New Age” rörelser, maskerade till hedendom, samt beteendet hos en del märkliga personer inom sk ”forn sed” granskas perifert under denna rubrik.
 • Undermenyn ”Islam” (38 inlägg) handlar om den farligaste formen av Monoteism – och varför ”moderata” eller ”snälla” personer inom denna lära nog inte finns, och aldrig kommer få inflytande – för terror-tron är välkänd…och har överröstat allt annat. Läs och gråt över mänsklighetens avskum, som alltjämt finns även i vårt land, och som ger prov på religionens allra sämsta sidor. En efterbliven kultur, som skapade mycket gott på 800-1300 talen, men som nu för länge länge sen sett sitt ”bäst före” datum, och som vi inte ska ha mer av, här i vårt land.
 • Undermenyn ”Judendom – Mosaiska Trosbekännare” (14 inlägg) behandlar en snäll form av Monoteism, som blivit hoppad och stampad på av de andra två Abrahamitiska religionerna genom tiotals sekel, eftersom den egentligen är ett slags urspårad stamreligion, där ett totalitärt system med en enda gud ersatt vad som från början var en sund, polyteistisk religion. Den stora debatten om manlig omskärelse utan bedövning – och smärta och lidande som ”grundstenen” i den här helt föråldrade tron, som inte ens många israeler och sekulära judar vill omfatta längre – redovisas här, ifall den nu gick dig förbi – förra året…

”Jag är hemskt ledsen, fru Cohen – Men det FUNKAR bara inte på er lille Deadpool. Det blir ingen Jude av honom !!”

Av någon anledning finns det alltid klantskallar som tycker, att det på något sätt skulle vara förbjudet att kritisera just dessa religioner, eller att judendom, kristendom och islam alltså skall vara allsmäktiga, och helt bortom all kritik, men det tycker verkligen inte jag. Jag tror nämligen på något, som kallas yttrandefrihet, och om du inte begripit vad detta är eller vad detta begrepp faktiskt handlar om, käre läsare eller läsarinna – ja då undrar jag varför du alls befinner dig på Internet överhuvudtaget, eller vad du alls gör här…

 

Huvudmenyn ”Om denna Blogg

har inga underrubriker alls, men innehåller en kopia på det här inlägget, och dessutom 9 inlägg av annat slag, som belyser den här bloggens utveckling och innehåll, från 2014 och vidare framåt. Ni får också veta mer om varför Asatron inte alls är en tom ”sed”, och varför ni inte ska tro på de debila lögner och new age-fantasier som vissa samfund i Sverige sprider ut på Internet, samt något om min farfars ”Fyllhund” och andra ”åskådsningsobjekt”.

 

Huvudmenyn ”Utöva ALDRIG sk forn sed

innehåller 15 inlägg om detta New Age-påhitt, ett slags multi-kulti-drogliberalt-mischmasch som inte har ett enda förbannat dugg med Nordisk Hedendom eller ens mänsklig kultur att göra. Jag avråder dig starkt, ihållande och bestämt för att alls gå med eller ens sympatisera med denna lilla 80 personers rörelse, inte minst därför att den förstört så oerhört mycket för oss seriösa Asatroende och Hedningar under den korta tid den existerat. Den ”samarbetar” också med de allra värsta formerna av Monoteistiska rörelser, utgör ett slags ”Andanda Marga” sekt inuti den moderna hedendomen, och tillämpar sekt-liknande metoder. Flera personer i dess ledning har också en klar koppling till visa extrema partier, inklusive den sk ”Autonoma” Vänstermiljön i Sverige, och fanatiska ”Greta-troende”. Desto större skäl till att UNDVIKA alltsammans ! Ska du alls gå med i något Asatroget samfund, så bör du hålla dig till NAS eller Nordiska Asa Samfundet istället.

Avsnitt ur ”Codex Runicus” med Skånelagen – LAND SKALL MED LAG BYGGAS….

 

 

Huvudmenyn ”Eddan och Runorna

innehåller 15 inlägg – som rätar ut frågetecken, besegrar fördomar och strunt, som spridits på nätet. Den 24-typiga, äldre runraden, började som ett chiffersystem och ett slags kod, för att förmedla esoterisk kunskap, och den var inte blott och bart ett skriftsystem, som många felaktigt tror. Redan från dess första uppkomst – vi vet inte riktigt var – kanske hos Goterna i Svarta Havsområdet, kanske redan i Po-dalen vid Bärnstensvägens slut, långt före kristus eller rentav i det södra Östersjöområdet – var användningen klar för både vanlig skrift, och esoteriska ändamål, som verkligen inte var till för envar. Som redan Tacitus och andra Romerska författare visar – ordet ”runa” var latin redan på 200-talet – så ”spådde” man aldrig aldrig med runor ”en och en” som vissa new age profeter från USA felaktigt har spritt ut. Här måste du läsa på, och lära dig den ”hårda” vägen – annars lär du dig inget alls ! Du får också lära dig om den ”tomma” runan, som är en modern lögn från Amerika, om dåliga Edda-översättningar och Lars Lönnroth – en man som rotar i lönn – och Goda Översättningar, som du bör köpa och flitigt läsa. Du blir också varnad från den ökände Professor Henrik Williams från Uppsala, det sk ”Uppsala Runforum” och hans minst sagt diskutabla teori om att Rökstenen skulle bevisa att ”vikingarna var rädda för klimatförändringar” och annat skitsnack – samt varför du bör hålla dig till seriösa Runloger vid Riksantikvarieämbetet, som Magnus Källström.

Utdrag ur Rökstenens numerologiska chifferklavar – de baseras inte på slump….

 • Undermenyn ”Runkampen” (14 inlägg) berättar om den vidriga förföljelse, som vid Asatroende utsätts för från Regeringen Löfvén och dess inkompetente Justitieminister, ni vet han som vill förbjuda all runskrift, Torshammaren och flera hedniska symboler, under det falska påståendet att alla som använder dessa, skulle vara ”onda nazister” osv osv. Vi vet alla, att det verkliga motivet är att hetsa, hata och trakassera enskilda svenska medborgare, eller alla inbillade motståndare, som Regeringen Löfvén möjligen kan ha. Angående rörelser som NMR, finns redan lagrum som ”Förargelseväckande beteende” samt ”Hets mot folkgrupp” (men vad skall man säga om en regering som hetsar emot själva kulturarvet och alla etniska svenskar ?) och ännu är denna vår kamp för yttrandefrihet, rättvisa och religionsfrihet inte över. Här får du läsa om hur jag själv gav inspiration till en demonstration, utanför Riksdagshuset i Stockholm, och hur hela denna sjuka, skadliga hat-kampanj från våra myndigheters sida utvecklat sig.
 • Undermenyn ”Enskilda Runinskrifter” (20 inlägg) innehåller mycket om enskilda runstenar och runhällar, hur inskrifter ska tydas och de personer som vill förstöra hela vårt Kulturarv, och utplåna runorna – för sådana finns ända upp i Rosenbad, och i förorts-ghettonas arab-kvarter – tyvärr. Okunniga och klåfingriga kommunpolitiker, som de i Strängnäs (Ingrid Birath, som sånär förstört hela Sigurds-ristningen på Ramsundsberget, och som vanställde en unik kulturmiljö, när p-plats och sk ”handikappramp” skulle byggas – men varför det ?) Holmfastristningen, och flera andra ristningar som skadats svårt i ”Landet Löfvén” tas också upp till behandling, liksom nya runfynd från Bergen, Adelsö, Magnus Källströms heroiska upptäckter och dokumentationsarbete, Rökstenen, inskrifter från Irland – ”den gamle Kamrerns runorja allt får sin förklaring här.
 • Undermenyn ”Hedniska Tankars Runkurs” (24 inlägg) förklarar bakgrunden till den esoteriska användningen av den äldre runraden, en hemlighet, som sysselsatt de invigda och de lärda sedan den genialiske forskaren Sigurd Agrell under förra århundradet. Här får du en översikt över många Asatrogna verk och böcker, möter fornforskare, svärmare och de som bevarar sanningen ren – mycket nöje.

 

Detta GÄLLER – På FLERA sätt än ett !

 

Sådär – detta var alltså en genomgång av hela Artikelarkivet hos ”Hedniska Tankar” – och det arkivet omfattar nu 797 olika inlägg.

Självklart skriver man inte 797 inlägg utan att några blir mindre bra, och somliga blir antagligen också renodlat usla, ja väldigt dåliga som man förstår. Men så är det överallt, och mycket av det som skrivs här i Världen, har alltid varit ”Adiafora” eller överflödigt.

Ifall någon här anser att det jag skrivit varit felaktigt, har de rätt till genmäle och även rättelser och omformuleringar, när det visat sig berättigat och när de kunnat uttrycka sig sakligt och korrekt. Tyvärr har så inte alltid varit fallet, men det överser jag med. Men som sagt – inget av det jag skriver är avsett att vara ristat i sten, utan det är snabba inpass i en debatt, reaktioner över dagshändelserna, och bloggar som gjort nytta för stunden – självfallet har jag också fått skriva polemiskt eller med medveten hyperbole eller retorisk överdrift, vilket jag också tror att alla någorlunda kloka läsare noterat.

Ingen enskild hedning i hela Världen har ett större artikelarkiv än det här, så jag hoppas du skall hitta något som engagerar just dig – och trevlig läsning !

 

”Hedniska Tankars 10 Populäraste sidor, 2020”

Årskrönikor är numera legio i svenska media, och själv har jag skrivit ganska många av dem genom åren.

Hedniska Tankar- den blogg ni läser just nu – är den största och mest besökta enskilda bloggen i hela det hedniska Sverige, och större än många förenings- och samfundssidor. Den har funnits i över nio år eller nära ett decennium nu, men här på WordPress är den bara lite över sex år gammal.

Ser man till statistiken från 2020, så har inte mycket förändrat sig sedan 2019. Freja är fortfarande den mest populära ibland bloggens olika ämnessidor, med 4197 besök, emot 3607 besök för 2019. Med tanke på att hela artikelarkivet här ovan fick 40 277 besök år 2020, så innebär det att mer än var tionde arkivbesök berör just gudinnan Freja, Freya eller Freyja – för just henne vill alla av någon anledning alltså läsa om – kanske för att man inbillat sig, att mina sidor på något sätt skulle innehålla något erotiskt material (tja, vad vet väl jag ?) eller också för att läsarna och läsarinnorna behöver Frejas krafter i en övrigt kärlekslös Värld.  Ni får välja själva, vad som är den rätta förklaringen, för jag kan då inte redogöra för det…

Asatro kommer som det näst mest populära ämnet, med 2070 besök emot 2049 stycken för år 2019. Intresset för Asatro växer hela tiden i Norden, men kunskaperna i ämnet är dåligt utbredda här och var, främst på grund av fake news och felaktiga fakta från ”forn sed” – ett uttryck som aldrig användes under den hedniska tiden – och en rad små grupper av fanatiker, som ännu tillåts springa lösa i det svenska samhället, utan att bli motsagda och nedkämpade med rena fakta sorgligt nog.

Därefter kommer sidan om Jul och Midvinter som den 3:e största, med 1701 besök år 2020, 1400 besök år 2019 – och 1609 besök för år 2018, eftersom den sidan var med ibland de tio mest besökta redan då. Intresset för Jultraditionerna skiftar något här alltså, men i fjol har de varit mer populära än någonsin förut, vilket kanske bekräftar vad Kungen sa i sitt Jultal, som jag ju tog upp så sent som igår. I kristid behövs traditionerna, det egna folkets kultur och sammanhållning, ifall vi skall kunna bygga ett starkt samhälle.

Läs och ät tills ni kräks – ty detta är min lekamen !

 

Sidan för ”bröllop och trolovning” ligger fortfarande kvar som nummer fyra, nu med 1067 besök emot 1300 besök under 2019 – kanske är folk inte lika giftassugna under pandemins och sjukdomens år 2020, som de var för två år sedan. Däremot är Tor, Trudvangs Dundergud och Människosläktets starke försvarare ny på femte plats, med 1035 besök från de som vill läsa om honom..

Några frågor på detta ? Något som ni inte har lärt er förstå ??

Sidan om Vårblot fick 2020 1015 stycken besök, emot 1309 stycken för 2019 – och kanske har jag för tillfället blivit färdig med det ämnet, eftersom jag under 2020 skrev mindre inlägg om just det. Därmed har vårbloten hamnat på sjätte plats, följda av Lussi – ljusets helg, som inte alls började med några förment kristna Lucior.. 2018 fick det ämnet 2815 besök, och var tydligen väldigt populärt för det året, eftersom det gått ned till 1051 och nu 906 besök sedan dess – alltså bara tredjedelen så många..

Dyrka Freja – dyrka gudinnan utomhus, inomhus, i er själva och och överallt !

På åttonde plats kom sidan om Alvablotet med 847 besök, emot 732 stycken för 2019. Kanske har vårt förhållande till döden, begravningar och förfäderna blivit starkare accentuerat under 2020, än det varit under tidigare år.  Och Allhelgona, denna förment kristna sed har som alla numera vet sitt ursprung i hedendomen, och fanns långt före det att någon kristendom kom till detta land, där kristendomen snart inte mera kommer att finnas kvar – redan är ju 47 % eller så av vårt folk hedningar, och inom kommande år väntas andelen bli ännu högre.

Mina artiklar om arkeologi fick 2020 780 stycken besök jämfört med 710 besök för år 2019, trots att det är den ämnessida som innehåller flest och längst inlägg – vilket ni torde kunna konstatera om ni läst den… Midsommar blev det tionde mest populära ämnet, med 744 besök – och därmed var denna lista slut.

I nästa inlägg tänker jag granska de 10 mest populära enskilda inläggen från förra året – och till dess – Till Äring och Frid !!

externsteine

Gudarna och makterna finns i naturen, och där kan du också möta dem…. De finns inte i kyrkor, synagogor eller moskéer…

Stora Framgångar för Hedniska Tankar i September..

Under September 2020 satte Hedniska Tankar nytt månadsrekord (sedan 2014), och vårt läsarantal är nu uppe i över 305 läsare per dag, vilket är den största cirkulation den här bloggen uppnått för året. Den största siffran på antal läsare per dag i September kommer annars från 2018, och låg på 260 läsare om dagen, men det har vi nu överträffat med sådär 17 %, Gudamakterna till ära, och till äring och frid. Hedendomen växer och tilltar, särskilt här i Sverige !

Vi har också passerat 2016 års helårsrekord på drygt 65 000 lästa artiklar och inlägg, eftersom inläggen från detta år hittills blivit lästa mer än 67 000 gånger.  Fortfarande är Sverige i särklass det land, där flest läsare av Hedniska tankar finns – detta är ju en blogg på endast svenska – men ungefär 10 % av våra läsare finns också i utlandet – ca 1 % i USA, men ännu fler i andra länder.

Observera: tröjan bär texten Otrogen eller HEDNING på arabiska…

”Vi hednar stora, vi hednar små – vi hednar några – med helskägg på !”

Som utlovat – 2019 års HEDNINGAKARTA Kommunvis…

Precis som utlovat tidigare denna sommar (se länk till Länsvisa data här) kan jag nu presentera utförliga statistiska data från ”Svenska” Kyrkan på hur fort Hednandet av Sverige fortgår. I alla kommuner, i alla Län, Stift och församlingar noterar Hedendomen framgångar. Statskyrkan är snart ett minne blott, och kommer att bli totalt avskaffad. Det här är data, som dagstidningar, Tv, radio och andra mediakällor i vårt land aldrig någonsin låter dig se. Istället skyler de över med den kristna hartassen.

Meningen är förstås, att du som vanlig svensk eller svenska aldrig någonsin skall få veta sanningen. Man påstår felaktigt, att Kristendomen skall vara ”det allena saliggörande” här i landet, och förfalskar medvetet Sverigebilden genom att påstå att alla svenska medborgare överallt skulle vara kristna, men den verkliga sanningen är att de kristnas antal nu är lägre än 56,39 %. I själva verket har alltså 43,61 % av vårt folk redan blivit hedningar, eftersom de står utanför den påstått ”Svenska” Kyrkans gemenskap, och istället väljer att vara sig själva.

Och ”Svenska” Kyrkan är inte ett enda dugg ”svenskare” än något annat samfund, som finns här i landet – bara så du vet !!

I Stockholms Län – det mest folkrika i landet – har ”Det hedniska skiftet” redan inträtt. Majoriteten här är nu HEDNINGAR !!

”Svenska” Kyrkan har ingen ensamrätt på att representera oss i andligt eller religiöst hänseende, och den kan per definition inte ha det heller. Statskyrkan som företeelse upplöstes redan för 20 år sedan och mer än det, men ändå vägrar dessa kristna hycklare att ta reson, och de ger fortfarande sken av, att de ska vara de enda som har rätt att företräda oss, när allt mindre och mindre andel av befolkningen alls vill ha något med den att göra. Allt fler och fler går ur – helt frivilligt, och slutar betala extra kyrkoskatt och andra pålagor, som man plågar och utnyttjar vanligt folk med. Förra året lämnade 1,8 % av ”Svenska” Kyrkans medlemmar den för gott, och samma tendens har varit statistiskt säkerställd i mer än 40 år i sträck nu.

DU kan också spara upp till ca 1 miljon kronor under en livstid på att GÅ UR – och du kan göra det på länken här – LÅT HEDNA DIG – helt enkelt !

FAKTA går inte att förneka. Samma trend gäller i hela Västvärlden, inklusive USA. Allt färre och färre personer vill alls vara kristna, eller ha en ”allsmäktig herre” som ska styra och befalla över deras liv.  I andra länder är de kvarvarande resterna av de nationella kyrkorna ärligare. I Danmark finns ingen ”Dansk Kyrka” och det finns ingen ”Finländsk kyrka” i Finland heller, ja inte ens en ”Finsk” sådan. Där ljuger och hycklar man inte, på samma sätt som vår ärkebiskop gör. I Finland talar man om ”den evangelisk Lutheranska kyrkan i Finland” och erkänner alltså öppet, att man endast är ett av flera olika alternativ, utan någon som helst ensamrätt eller överhöghet.

Vore de kristna i Sverige ärliga människor, så skulle även de göra på samma sätt, och sluta ljuga och fromla och hymla, och inte försöka dölja sanningen.

Här kan du nu själv med egna ögon se hur sanningen ser ut, även om detta är en bild, som ingen vill visa för dig. SVT och de stora morgontidningarna har egna grafikkontor, som kan bearbeta statistiken från Juni i år och ta fram fakta, men ändå vågar de inte berätta hur allt ligger till. ”Svenska” Kyrkan är en mäktig annonsör, och har massor av makt och pengar. Man snor sig till ”prime time television” och annat ”media coverage” med köpta journalister, köpta media och köpt annonsering. De som i likhet med Humanisterna, Nordiska Asa Samfundet och många andra företräder en skiljaktig mening, tillåts aldrig komma till tals i media, utan tystas ned.

Och sedan säger SVT att man skulle vara ”opartisk” i sitt programutbud, fast man tydligt och klart inte är det.

 

DAS SPIEL IST AUS !!

Snart är SPELET SLUT och det blir ”GAME OVER” för hela Kristendomen… eller Krystendummen…

Vem vill egentligen tro på det som är både dumt och krystat ? (skivomslag av Ulf Bejerstrand och Grisbäck Records, 1978)

Som framgår har ”Det Hedniska skiftet” redan inträffat i stora delar av Stockholmsregionen, samt i bland annat Malmö, Helsingborg och Göteborg – några andra av våra största städer. Förra årets bild – med lite annan grafik och klassindelning – såg ut såhär. Nu kan du själv jämföra resultatet. Jag förutspådde redan på 1990-talet, att det skulle gå såhär för de kristna till slut. Nu är tiden inne. Man påstår i sina fake news artiklar det här året att Svenska Folket skulle ha ”Krupit till Korset” under Corona-krisen, men det är inte sant. Tvärtom har det visat sig, att folket fortsätter gå ur och befria sig själva, och fler än 23 410 svenskar och svenskor har helt frivilligt låtit hedna sig, bara under årets första sex månader. Innan året är slut, kommer det nog vara fler än 46 000, och till det kan vi lägga det faktum att de flesta av de personer som dött i Covid-19 har varit i hög ålder, och man vet att de flesta medlemmar i ”Svenska” Kyrkan också är till åren.

Covid-19 stärker alltså inte alls kristendomens ställning i landet på minsta sätt, utan snarare omvänt. Hednandeprocessen minskar kanske något i hastighet, helt temporärt detta år, men det är också den enda effekten.

Man kan spekulera i vilka faktorer som bäst kan förklara den mycket sammansatta och brokiga bild, som Sverigekartan visar. Forskare tror sig veta, att stigande utbildningsnivå hos en befolkning medför mindre kristendom, och större antal akademiker i vissa kommuner skulle också kunna förklara bilden. Det är bara i glesbygden, och i rena avfolkningsbygder där kristendomen ännu har ett grepp om själarna Hedendom är bra för Sverige, det vet man – och ett annat drag är kanske, att i det rasistiska Sjöbo och Olofström ser vi många kristna – kristendom och rasism har ju alltid gått hand i hand – liksom judeförföljelser.

Tyvärr ser vi också att både Torsby och Torsås kommuner – som ju fått sitt namn efter Tor, vår Nordiske Dundergudsorgligt nog har en låg andel hedningar. Här finns underlag och anledning för brett upplagd Hednamission, så att vi får bort kristendomens fruktansvärda styggelse ur vårt land, och kan tvätta oss rena på nytt. Lokala torskällor och blot kan mycket väl användas för att komma till rätta med situationen på lokalplanet, och här har de stora, nationella hedniska organisationerna en uppgift att fylla – ty land skall med lag byggas !

Ser vi till hur stor procentsats de kristna har tappat, förra året eller 2019 – så ser vi att varje, alla, varenda en av Sveriges ca 260 kommuner har ÖKAT sin andel hedningar. Inte en enda kommun finns, där kristendomen går framåt – man skulle ju ha velat tro att någon enstaka predikant eller lite populära bingo-aftnar skulle gjort skillnad, men nej, men nej – så är INTE fallet..

I vissa kommuner, som t ex Härjedalen, Norra Jämtland men också i Östra Bergslagen och i Västergötland; ökar hedendomen explosionsartat. Det är svårt att säga vad detta beror på, men kanske beror det på ökad dödlighet bland de äldre, eller på inflyttning och personliga preferenser hos lokalbefolkningen. Också i Bohuslän verkar det finnas ett helt centrum av hednisk förkunnelse, samt avfall från kyrkan. Även på Gotland – där kyrkorna är många och ligger tätt – hednar man sig som aldrig förr. Varje dag, varje vecka och varje månad hela året om, vinner Hedendom och Asatro insteg i svenska folkets hjärtan !

Drar vi nu ut dessa tendenser enligt ”rak trendframskrivning” (som i och för sig inte är något vidare bra sätt att göra framtidsförutsägelser på) till 2025, enbart på grundval av 2019 års siffror, får vi följande bild. Den är inte så exakt, och man kunde också ha räknat med ett ”viktat” medelvärde för de fem sista åren, exempelvis, men nu hade jag inte tid att göra det just i sommar – dessa beräkningar utfördes på min semester – och att göra dem är lätt – både shapefiler och data finns att ladda ned på nätet..

Här ser vi nu hur framtiden kan komma att bli för våra bråkiga kristna. Också i Uppsala, mitt ibland Ärke-skojarna i själva Ärke-stiftet, och rakt utanför Fjantje Kackélens fönster – där kommer en hednisk folkmajoritet att marschera fram ! Fler och fler orter i Mälardalen och även hela Götaland tillhör snart oss hedningar, och ingen kristen gör sig längre besvär. Enbart underutvecklade delar av landet, typ norra Värmland och Norrlands tassemarker, kommer fasthålla vid ”söte lille jesus” ni vet..

Utvecklingen mot en ljusare, hednisk framtid har redan börjat.

2019 blev majoriteten i Eskilstuna och Sigtuna hednisk – och antalet kommuner där ”Det hedniska Skiftet” redan inträffat, är nu 20 stycken ! Erfarenheten visar också, att så fort en kommun får Hednisk majoritet, går den aldrig någonsin tillbaka till någon kristendom – utan befolkningen förblir hedningar – och hednar sig bara mera och mera ! I en del förortskommuner har man skäl att misstänka, att en otäck islamisering också spelar en viss roll, men den kommer vi etniska svenskar snart att ta i tu med och aktivt bekämpa, så snart en förnuftig regering kommer till makten i vårt land – var så säker. ”Vid slutet, står segern !”

Om vi fortsätter att förutspå framtiden enbart med 2019 års siffror som bas, samt ändringen från 2018, får vi följande bild om tio år. Antagligen går hednandet mycket snabbare än så, och den dag skall en gång gry, då vi gemensamt kan resa oss upp, och låta frihetens klockor ringa från Smygehuk ända upp till Treriksröset, och säga – ”Free at last – I am free at last – Thank Thor, Freyr and Odin – I am free at last !”

STORA framgångar för Hedniska Tankar i Maj 2020

Nu löser solen sitt blonda hår
i den första gryningens timma
och breder det ut över markens vår,
där tusende blommor glimma.

— —
Hon låter det smeka skog och äng,
hon låter det fara för vinden
Nu smeker det barnen i deras säng
och de gamla på skrovliga kinden.

Men hennes tanke är borta från allt,
vad kan denna glädje väl båta?
Hon drömmer bland stjärnor, som tusenfalt
förstora det levandes gåta

Hon löser sitt hår och breder det ut
i morgonens saliga timma
och drömmer bland världar, som gått förut
och nya, som längtande glimma.

– Per Lagerkvist (1919), något förkortad

 

Nu haver den unga fru sommar ställt
sitt ljusa tält
på resliga stänger över vårt fält,
över falan.
Nu låter hon ut sina härolder gå,
den spräckliga lärkan och göken den grå
och svalan.
— —
De säga: ‘- Vår drottning är varm och ung,
som en bröllopsfest hennes sinne.
Gå in, gå in i det stora tält,
du skall leva sällt
som den lustiga sommarens make och kung,
i solsken och ära därinne.”
— —
Nu sover hon själv på sin kudde allre’n,
och alla de skogar med gungande gren
och alla de vakande vatten
de säga: ”Fru sommar är sval och ren,
hennes drömmar som vajande dimma;
och den som är drömmande, vek och ung,
må komma och bli hennes drömmars kung.
hennes viskande hjärta förnimma.

Erik Axel Karlfeldt – tipstack till Ideell Kulturkamp, 1 Juni 2020

 

Vi har lämnat Frejas månad, eller Blomstermånaden Maj bakom oss. Nu kommer Friggs månad, Sommarmånaden, då Midsommaren snart är här och Himladrottningen förenas med sin man Oden, liksom Frej, äringsguden förenas med Gerd, hon som är Jorden, Njärd, Hertha eller Nerthus. Frej och Freja har nämligen ingenting med varann att göra, utöver att de är ett syskonpar, och syskon gifter sig aldrig med varandra, för deras avkomma blir aldrig livsduglig, eller sådan som den skall vara.

Ni MÅSTE lära er Hedendomens grundförutsättningar, och Asatron som den är utan att perverst förvrida den, ty ni är väl inga ”fornsedare” eller annars efterblivna…

De flesta av oss inser också, att i Norden är solen en kvinnlig gudom, och symboliseras bäst av den blond kvinna, vilket också många svenska poeter under kristen tid har förstått. Se de två exemplen ovan – och håll med om att våra skalder genom tiderna har förstått det sommarens och Midsommarens mysterium, som väntar oss nu.

De kristna hundarna firar såhär års något som heter Pingst, vilket alla goda svenskar för länge sen har glömt bort, eftersom både vår Nationaldag och vår Veterandag är mycket viktigare händelser än någon grekisk pentekoste, något konstigt som ska komma 50 dagar efter påsken, som de firar efter en inbillad frälsares påstådda dödsdag, vilket är totalt ologiskt, för en och samma persons dödsdag kan bara inte inträffa på olika dagar olika år. Vi svenskar, däremot – vet vad som gäller – i alla fall för oss själva i vårt eget land.

För oss som är Asar och Vaner trogna finns inte den kristna Pingsten längre, men bara försommarens förväntan och glädje, trots pandemin och kriserna i Världen runtomkring oss. Här blir ingen frimicklande väckelse, ingen jesus-hysteri och inget krypande till korset, för till Canossa skall vi icke gå, vad som än händer.

Under den föregående månaden har jag satt läsarrekord för det här året. Min ambition för 2020 var att få omkring 200 läsare varje dag, varje månad under året, där jag 2019 kom upp i siffror nära 300, men ändå har jag redan överträffat mina mål, trots att jag bloggat och skrivit mycket mindre detta år. Jag har lyckats få bort de amerikanska läsarna från den här bloggen – USA:s variant på asatron, eller deras försök att förstöra den lockar mig inte, lika lite som de inhemska försöken från en liten, liten minoritet att göra samma sak.

För första gången sen april har jag också fått en frivillig, ekonomisk gåva – man kan nämligen donera pengar via Paypal här bredvid – som en anonym svensk patriot skickat. Jag tackar för den fina gåvan, och fortsätter oförtrutet mitt skrivande, i yttrandefrihetens, hedendomens och nationens tjänst, för den rätten kan ingen ta ifrån mig, vilket vi ska minnas i tider som dessa, som mer och mer kommit att domineras av Despoti, en Nomenklaturas Hegemoni och en präktigt ineffektiv Regering. Men – nog om den – kanske jag hinner med ett inlägg till, den här varma och fuktiga försommarkvällen, och om inte, så återkommer jag till det ämnet i morgon.

Maj har varit en kall månad, 2-3 grader kallare än vanligt. Inte ett knyst har hörts från den aggressiva Thunberg-sekten, som nu genomfört en skatt på plastpåsar. Vi får väl se om det någonsin kan ha någon påverkan på Världens klimat, men det gör åtminstone landet en smula renare här hemma, medan befolkningsutbyte och romsk smuts som vanligt lortar ned.

Inför en kall Maj försvann Thunbergeriet plötsligt sin kos – vi fick viktigare saker att tänka på, denna vår..

För de som inte bara lever i nuet och naturen, utan kan gå in och ut ur flera Världar, och har kraft att delta i dem alla, så är politik och media inget att frukta, inget att gömma sig ifrån, inget som man kan ignorera – för ingen av oss lever i ett Elfenbenstorn. Oden själv har både Hugin och Munin – tanke och minne – och båda ger honom information, sammanhang, nyheter.  Långt borta skriver någon om Ivaldesönerna på Wikipedia, de som också Viktor Rydberg nämnde i ”Studier i Germanisk Mytologi” (ja, han stavade verkets titel så) – världsbyggmästarna, de som hela tiden ställer nya tavlor över Världen, för att använda Nietsches uttryck – de som bygger upp, där sjukdomar och plundring bara river ned…

Skapade de inte en sommar och en vacker Värld att leva i för oss alla, i det som blev oss givet, i vår del av Världen ?

Borta på en helt annan blogg nämns idag Hargar, Hov och platser för Hednisk Midsommar och dyrkan i Norge – tänk om också vi i vårt land kunde vårda våra platser lika väl ?

Tidens Gång – Alvablot, Innan-Gard och Utan-gard…

Nu när Zombies faktiskt närapå finns på riktigt, och är tämligen allmänt och rikligt förekommande i det som en gång var Sverige numera, (se föregående inlägg ) så är det kanske dags att observera även tidens ljusare tecken. Man får väl som vanligt bli tvungen att ta det goda med det onda eller tvärtom, nu när det ändå finns så många zombies ute på stan..

Nackdelen med zombies, förresten, är att de är ”Dead Already” som Lux Interior, sångare i ”The Cramps” en gång sa. Om vi med detta uttryck menar andligen döda, tanketomma, andligen eller mentalt frånvarande personer, så nog finns det Zombies i tusental och hundratusental i våra dagars Sverige egentligen. Jag frapperas fortfarande en hel del över dem, som hela tiden låter sig dompteras att lyda nya, undergångs- och dödsfixerade religioner eller sekterDet finns många av dem, nuförtiden…

Zombies eller viljelösa nicke-dockor som drillats att utföra en roll i undergångs-kulternas drama, har vissa, säregna kännetecken…

Men som sagt, kanske finns det hopp. Jag noterar från mitt elektroniska Hlidskjalf, där jag ser ut över gammal såväl som ung, att en av mina ”vänner” på nätet låtit omvända sig, och plötsligt blivit ”Sverige-vänlig” som det heter. Tidigare var han en sån där LCHF-person, fanatisk Miljöpartist och tillika sk ”fornsedare” – vad det nu är eller skall vara för något. Numera publicerar han ihållande på sitt twitter-konto stoff av en viss karaktär, som jag på sätt och vis måste undanhålla er, eftersom jag inte vill bli mer pinsamt övertydlig än nödvändigt, så att säga.

Gräver man bara tillräckligt djupt här i världen, så finner man något. Jag har funnit att en del människors ”omvändelse” kommer ganska sent i livet, eller först när de fyller fyrtio år eller så, och äntligen inser vad de håller på med, eller rättare sagt hållit på med – måhända även en viss Grälsjuk Gretas uppvaknande kommer bli lika stort, och lika drastiskt, en vacker dag..

Asatron talade en gång om Midgård respektive Utgård. Amerikanska Asatroende av idag – lättomvända vrak också de, som byter åsikt lika ofta som vindflöjlar, och säger sig vara Hedningar ibland, kristna en annan dag, och bekännande Mosaiska trosutövare en tredje dag – jag måste säga att jag föraktar sådan brist på konsekvens och elementär logik, liksom respekt för de trosriktningar, de här herrarna och damerna over there råkar missbruka och förvanska talar däremot om Innangard och Utangard istället, vilket är smått felaktiga men ungefär likabetydande och likalydande termer.

Innangård eller Midgård är människornas värld, ätten, det egna samhället.

Utangård eller rättare sagt Utgård är jättarnas – etanaz på gotiska, dvs ätarna, de som bara tär och förtär – och trollens hemvist, allt det nedanför-mänskliga och undermänskligas värld.

En del människor har tyvärr hela sin Midgårdstillvaro begränsad till den egna individen, eller möjligen deras maka, make och närmaste barn. De är döva och blinda för allt annat, vill inte se det sammanhang, det folk och det samhälle med dess långa och mångskiftande historia som de faktiskt ingår i. De blir ”zombie-fierade” och isolerade, ensamma i sin bristande civilisation – och det är det som får dem att så lätt byta sida, falla offer för demagoger och ”kulter” av olika slag, inklusive kristendomen motbjudande döds-kult, som helt tar avstånd från livet här och nu, men inriktar sig på ”livet efter detta” med sagor om himlar och helveten istället.

Den vise vet, att livet är större än så. Han skaffar sig allmänbildning istället, och har kunskaper i geografi, historia – reser runt världen och studerar mångahanda ting, inte för att ta något Thunbergskt djävla sabbats-år eller sabba sitt eget liv på andra sätt, men för att lära, lyssna och skåda.

Den som har läst Hávamál, vet redan, att där inte står ett enda ord om ett liv efter döden eller någon tillvaro i Hel eller Valhall i den mäktiga och inspirerande dikten. Oden är hela tiden här och nu, inriktad på det varandes och de levandes värld – han är ingen ensam mästare, instängd i ett elfenbenstorn eller någon predikande profet. Man har sagt om mig, att jag är alldeles för ”oandlig” i mina betraktelse, men jag är ingen världsförnekare. Jag lever, arbetar och bor i den här världen, och självklart förbehåller jag mig den enkla rätten, att reagera över vad jag ser.

För varje dag vi lever i Hávamáls anda, och för varje dag vi är här och nu, i denna värld, denna verklighet men ingen annan, växer Midgård. Löv efter Löv på Yggdrasil formar gren efter gren, kausalitetens träd, så fyllt av möjligheter. Och Utgård minskar i farlighet och omfattning för varje gång Midgård växer, och för varje dag vi lever i Innangård, i Midgård.

Frans G Bengtsson, den svenske författaren som själv var närapå hedning, skrev en gång en essä, betitlad ”Värmeledningsmänniskan” . Jag har tagit upp den analogin och den essän förr, men för de av er som inte är bekanta med den, skall jag säga att den handlar om just skillnaden mellan Utgård och Innangård, samt mellan bönder och stadsfolk, om man så vill.

Bonden och den vise vet, att han själv måste leva i sin värld, och åtgärda och ta i tu med vad som finns där. Stadsfolk däremot – eller alla dessa Galna Gretor – klagar alltid på vicevärlden, FN, någon annan som hela tiden skall komma och lösa deras problem. En inbillad ”Frälsare” – en Führer, likt under kristendomens och islams eviga Führer-princip. De gör själva aldrig något åt saken, fixar aldrig en igenisad pump, skottar ingen snö, genomför själv aldrig en endaste en av de miljöförbättringar de tycker andra ska göra, medan de skickar åtta av sina medarbetare fram och tillbaka, fram och tillbaka över Atlanten, och säger sedan att de ”bekämpat koloxid-utsläppen”

Den vise spottar i gruset framför deras fötter, och låter sitt eget hjärtas Midgård växa istället.

Han eller hon förtröttas aldrig, men fortsätter arbeta, kämpa, se och skåda.

Gack ni och gör sammanlunda, ni hedna och ludna !

I morgon är alltid en ny dag – och medan Innangård växer, går Midgård eller Jorden aldrig under på mycket länge.