Allhelgonadagen – och en stor dag för HEDNISKA TANKAR

Idag är det Allhelgonadagen, den kristna helgdag som utvecklades ur det hedniska Alvablotet och som fortfarande firas till åminnelse av våra döda, och inte efter några ”helgon” eftersom Sverige har varit ett protestantiskt land i drygt 500 år. Fortfarande är Allhelgona en privat fest, precis som Alvablotet också var. Vi svenskar vill minnas våra döda enskilt, eller tillsammans med våra anhöriga och vår släkt. Det är den egna släktens och ättens vilja som manifesterar sig, och som finns kvar i våra nutida Allhelgonaseder. Att lägga granris på sina anhörigas gravar, eller att tända ljus på dem är en sed, som många av oss fortfarande följer, och den var minst lika viktig under hednisk tid. Förr trodde man också att det lyste av sig själv på gravhögarna och gårdsgravfälten under Alvablotet, som nog firades under fullmånen i Oktober. Nu står månen i nedan, men November, som också kallas Slaktmånad, kommer…

 

Också på vårt Världsarv Skogskyrkogården i Stockholm märks den hedniska stämningen invid den enorma gravkulle och urnlund, som rests där. Och fortfarande väljer ca 90 % av svenska folket kremering, vilket är det hedniska sättet att begravas, och inte någon kristen kistbegravning…

Vi samlas i lundar, vid gravhögar och Gudahov…

Idag är också en stor dag för bloggen Hedniska Tankar. Just idag, 1 November, passerar jag mitt läsar-rekord från förra året, och i skrivande stund har denna blogg blivit läst av 76 762 människor hittills under 2018, vilket är mer än under hela 2017. I genomsnitt var det 210 personer som besökte min blogg varje dag under förra året, och den siffran kommer jag helt säkert kunna slå i år – och kanske kommer jag också upp i över 80 000 läsare om året. Hedniska Tankar har nu funnits – på olika sajter – i mer än sju år, och ännu visar intresset för denna blogg inga som helst tecken på avmattning, vad det nu kan bero på.

Enligt Clausewitz måste varje god offensiv slutligen nå ett ”umschwung” eller vad som kallas en ”rückschlagspunkt”, alltså den punkt när den beslutsamt genomförda offensiven övergår i stillestånd, eller rent av reträtt. Men för mig som hedning är reträtten otänkbar – och än har ingen omsvängning inträffat. Hedendomen och Asatron i Sverige fortsätter att gå framåt, år efter år. Vi blir allt starkare och starkare, allt flera och flera. Fortfarande är vi drabbade av fördomar från kristna och andra grupper i samhället, men vår tid kommer.

Vid slutet, står segern !

Annonser

Hednisk Guide inför Riksdagsvalet 2018

Om bara fem dagar är det Riksdagsval i Sverige, och förhoppningsvis får vi svenskar en stark Majoritetsregering, istället för de svaga och ofärdiga minoritetsregeringar som har präglat hela vårt land under de mörka åren med Reinfeldt och Löfvén. Regeringar utan egen majoritet har svårt att alls driva någon politik överhuvudtaget, och i ett litet land i norr som Sverige, är avsaknad av ledarskap katastrofalt. Om inte annat, borde sommarens riots, bilbränder och skogsbränder ha visat alla väljare, hur viktigt det är att ha en kompetent ledning i landet, om vi alls skall kunna klara av de framtida kriser som snart kan vara verklighet.

Emellertid, en majoritetsregering verkar just nu föga sannolik, om man får tro opinionssiffrorna, och det påstås att det finns Europeiska länder, där minoritetsregeringar är förbjudna, även om ingen i svensk press har skrivit vilket land det nu skulle vara. En gång i tiden – under 1950-talet och hela efterkrigstiden fram till Mona Sahlin och Socialdemokratins definitiva försumpning och dekadens, fanns det något som hette Saltsjöbadsanda och Samförståndslösningar i svensk politik. Våra politiker insåg dåförtiden, att de inte kunde fortsätta att driva en ensidig konfrontationslinje eller lägga alltför extrema förslag, som de närapå juridiskt omöjliga lagar Regeringen Löfvén stiftade under våren. Istället borde alla politiker slå vakt om det egna landets och folkets bästa, och ge de etniska svenskarna deras Folkhem tillbaka – som det en gång var tänkt. Svensk Socialdemokrati styrde vårt land länge, skickligt och väl genom detta koncept, men på 1980-talet raserades alltsammans. Måste det gå ända till en verkligt djupgående ekonomisk kris, krig eller nya kravaller innan folk här i vårt land inser det pinsamt självklara, och våra politiker börjar samarbeta igen – för ALLAS och landets gemensamma bästa ?

Nejdå, det var inte vi som ”åt Sverige”…. Vårt land har ätits upp av några andra..

Nåväl. Min kollega i den Hedniska Bloggsofären, Henrik Andersson, ställde för några dagar sedan en fråga till ALLA större politiska partier i vårt land, både sådana som omfattar parlamentariska principer, och sitter med i Riksdagen, eller andra mer extrema och demokratiskt suspekta organisationer, typ FI eller Feministiskt Alternativ. Detta skedde den 24:e Augusti i år, och i de flesta fall fick Henrik Andersson svar..

Två Partier VÄGRADE dock svara på några frågor, oförskämt nog. De kommer INTE få ”The Asatru Vote”, sanna mina ord. Dessa två partier var Centerpartiet och Alternativ för Sverige, som jag därför uppmanar varje svensk hedning att BOJKOTTA. Ignorerar de oss, ignorerar vi dem, det är allt jag säger.

Centerpartiet är dessutom olämpligt att ha i Sveriges Riksdag av många andra skäl. Det är ett parti som ställer upp på extrem islamism, har extrema islamister typ Mehmet Kaplan i sina led, och som dessutom har tydliga kopplingar till ”Grå Vargarna” och andra odemokratiska rörelser i Europa. Därför kan ingen vettig människa rösta på dem, och saker som stöd till tvångs-burka, sharia i svenska domstolar, samt dess definition av ”medmänsklighet” och ”humanism” som innebär att minst 30 miljoner muslimer skall importeras till vårt land, är saker som lämnar en mycket dålig smak i munnen. Jag uppmanar varje svensk medborgare att ta klart avstånd ifrån Centerpartiet, sådan är min bestämda åsikt.

Att även Miljöpartiet hyser samma åsikter som Centern, torde vara välkänt. Ingen enda Hedning borde rösta på det partiet heller, av exakt samma skäl, samt det faktum att det partiets miljöpolitik inte alls fungerat. Mp är och förblir ett enfråge-parti, med mycket svagt stöd i opinionen, och en röst på dem är en förspilld röst – och ingenting för oss Hedningar. Förutom stödet till ”Grå Vargarna” och extrem islamism, är (Mp) känt för fullständigt verklighetsfrämmande förslag som att alla svenskar i städer och på landsbygd skall handla med hjälp av cykelkärror och annat, som har en högst marginell inverkan på klimatet, och inte leder någonstans, mer än till ökat bidragsfusk.

Om vi svenskar nu kan enas om att undvika ytterligheter – vilka partier skall vi då välja ifall vi är Asarna Trogna, och alltså Hedningar ? Fi, Feministiskt Alternativ har svarat oss med en blandning av rent hat, propaganda och osakligheter. De svarar med tillmälen, och skriver oss saker på näsan genom sitt informationskontor – som Henrik Anderssons inlägg klart visar.

Visst – (S) + (Mp) och (C) lovar runt, men håller tunt – De lovar ”mer jobb” vilket betyder höjd pensionsålder, höjd skatt och orimlig försörjningsbörda för etniska svenskar..

 

Sverigedemokraterna verkar också vara ett tveksamt alternativ ur ett hedniskt perspektiv, för de svarar såhär:

Vi är ett icke- konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska samhället. Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. När det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn. Religiösa och icke- religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier.

Vad innebär detta, mer exakt ? Det kan man filosofera en stund över. Å ena sidan lovar de att skydda oss från negativ särbehandling eller förföljelse, men å andra sidan skall vi få mindre inflytande, antyder man. Partiets tydligt kristna bias är välkänd, och utgör ett stort hinder. Å andra sidan måste man säga, att Sverigedemokraterna har rätt i mycket, och att de påpekat några av de allra värsta absurditeterna i Regeringen Löfvéns skadliga politik, och att många Hedningar och Sverigevänner kanske därför kommer att rösta på dem, givet deras politik i stort.

En sådan här öppet rasistisk politik från (S) regeringen är verkligen ”körd” och lönar sig inte för något land i Europa…

 

(S) svarar dessutom indifferent, ungefär som (SD) på alla våra frågor. Såhär skrev man:

Vi har religionsfrihet i Sverige. Socialdemokraterna som parti ger inte företräde till någon religion. De av staten erkända trossamfunden kan erhålla trossamfundsstöd.
Asatroende ska rösta på Socialdemokraterna därför att S är ett parti som inte diskriminerar någon uppfattning och som vill arbeta för ett samhälle som håller ihop.

Observera denna skrivning:De av staten erkända”… Nordiska Asa Samfundet godkändes av Svenska Staten redan 2014, men har inte fått en enda krona i bidrag, trots upprepade ansökningar. Det är helt klart ett fall av tydlig diskriminering, och därmed ser vi Hedningar och Asatroende – mer än 1800 medlemmar bara i detta samfund – att vi inte längre kan tro på (S) eller det partiets vallöften. Man påstår att man inte skulle diskriminera oss, men vad vi upplevt under den senaste mandatperioden ÄR faktiskt öppen diskriminering.  Ett sådant parti får antingen bättra sig ordentligt, eller också gå miste om våra röster.

FRIHET – Ditt namn är SÄRIMNER” – Just nu eldas det på med rykande hett VALFLÄSK – men kan vi tro på en sådan Regering ??

 

Till och med Vänsterpartiet, eller de verkligt gammel-gamla KOMMUNISTERNA svarar kortare, och en  bra bit ärligare än (S) – men deras hållning är också INDIFFERENT och ger inte oss hedningar några fördelar…

Hej, Vänsterpartiet är för religionsfrihet men har ingen partiuppfattning om Asatro eller någon annan religion heller.

Vänliga hälsningar Vänsterpartiets kansli

Moderaterna är i så fall något vänligare i tonen, och lovar liksom Liberalerna att beskydda oss från förföljelse, även om man inte nämner islam eller de kristna vid namn…

Religionsfriheten en av hörnstenarna i ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Alla människor ska ha rätt att själv välja vilken tro man vill bekänna sig till och rätten att utöva sin tro. Ingen ska någonsin behöva bli trakasserad eller förföljd på grund av sin tro.

Med vänlig hälsning Väljarkontakter

För att summera halvvägs, så är alltså Liberaler, Moderater och Sd på vår sida, efter vad de påstår. Kristdemokraterna, som ur vår synvinkel sett måste framstå som ytterst suspekta, svarar såhär, vilket visserligen är vänligt, taktfullt och hövligt – men ändå:

Bäste Brevskrivare,

Stort tack för ditt mejl. Ni undrar lite kring er övertygelse asatro. Som ni skriver har ni som samfund erkänts av staten.

Vår syn på asatro skiljer sig inte från vår syn på övriga religioner. Vi värnar religionsfriheten och allas rätt till sin egen bekännelse. Vi har dock inga planer på att gynna er religion särskilt.

Kristdemokraterna är ett parti som erkänner människans behov av en andlig dimension i sitt liv. Som vi uttrycker i vårt principprogram:

Ett av de mest karaktäristiska uttrycken för människans natur är förmågan och benägenheten att reflektera över sin egen existens. Detta har fött existentiella frågor som visat sig vara närvarande under hela mänsklighetens historia och som till exempel handlat om världens uppkomst, döden och meningen med livet. Till det djupast mänskliga hör således människans själsliga och andliga behov. (sid 74).

Asatroende får gärna rösta på oss. Vi går till val på ett Sverige du ska kunna lita på.

Man vill dock inte ”gynna oss särskilt” skriver man – och därför har detta parti tydligen inget att erbjuda. För övrigt hur kan man kalla sig ”Ebba Busch Thor” – Thor är ju en HEDNISK Gud – och påstå att kristendom skulle ha något med demokrati att göra – denna religion erkänner ju bara en enda gud, men förnekar alla andra, och enligt Bergspredikan – som finns i Bibeln – ska alla andra religioner utrotas. Tror dessa (KD) anhängare och goda kristna inte på Bibeln längre, eller vad menas ?

En röst på (KD) är en bortkastad röst… varför stödja ett parti av KRISTNA FANATIKER som balanserar på 4 % spärren ?

Landsbygdspartiet, slutligen – verkar i alla fall ha en del att erbjuda oss Hedningar. De svarar såhär:

Det enda sättet att fylla på/påverka och förändra vårt partiprogram är att skriva en motion i ett ämne, lämna in det på årsstämman och få den antagen och införd som officiell ståndpunkt i partiprogrammet.

Asatro är ett ämne vi inte har tagit ställning i. — —

Därför kan jag inte svara på huruvida Lpo kommer behandla Asatron i framtiden.

Varför Asatroende ska rösta på Lpo? Ja, för det första består vi av vanliga människor, som har som uppgift att bevaka landsbygdsfrågorna med allt vad det innebär; att man ska kunna bo och verka var man vill i Sverige t ex, vi vill även gå ur EU, och verka för lokal demokrati, dvs att man ska kunna påverka i sitt närområde. Vi vill vara 100 % självförsörjande på livsmedel, vi tycker att det är viktigt med lant- och skogsbruk, jakt och äganderätten mm mm mm.

Detta är i alla fall ett ärligt svar, som följer sunda, parlamentaristiska och demokratiska principer. Man är öppen för att ge oss inflytande, och hävdar Hedniska dygder som självförsörjande, jakt och äganderätt – alltsammans saker, som går hand i hand med Asatro – så detta parti får MIN röst…

Om vi inte har något BRA alternativ att rösta på, kan vi i alla fall välja det MINST DÅLIGA för framtiden, och våra barn…

Stora Framgångar för Hedniska Tankar under 2018

Under årets första åtta månader har denna sajt haft 250 stycken läsare i medeltal, dag in och dag ut, vecka efter vecka under hela 2018 hittills. Det kan jämföras med helårssiffran för 2017, som löd på 210 läsare om dagen. Om denna trend håller i sig, och det verkar den sannerligen att göra, så kommer det ha skett en ökning i antalet unika besökare på denna sajt med ungefär 20 % när året är slut. Just nu står ökningen på 19 %, och verkar inte att avmattas.

Idag är det Årsnedan enligt den gamla svenska kalendern, den dag i höstmånaden när det första nedanet inföll. Nu är tid att hylla Frej och Idun bland andra, liksom vanerna under skördetiden – och snart får vårt land en ny – och förhoppningsvis bättre Regering. Tor Hjälpe, och var Asarna trogna, ack ni hedna och ni ludna !

Stora framgångar för Hedniska Tankar under första halvåret 2017

Juni månad 2018 är nu slut, och med det första halvåret av detta år. Under den tiden har den här bloggen ökat sitt läsarantal med 21 % upp till en nivå om ca 250 läsare om dygnet. Enbart i Juni 2018 sattes ett rekord på 237 läsare över hela månaden, jämfört med det gamla rekordet på 214 läsare per dag i Juni månad 2016. Intresset för hedendom ökar i vårt land, och så skall det förbli. Låt hedna er, svenska folk !

Fortsatta framgångar för Hedniska Tankar under 2018

Med ordet ”teritial” brukar man beteckna 4 månader, eftersom alla kalendrar, såväl kristna som hedniska, bygger på tolv månader, vilka enkelt låter sig indelas i tre olika grupper om fyra månader i varje. Den äldre runraden bygger på 24 tecken, och den yngre på 16 – och båda dessa system är jämnt delbara med 4, och det äldre med tolv, vilket inte bör förvåna någon, ty här ryms en stor hemlighet.

Torshammare i Trä från Studio Yarinka, Ukraina…

Nåväl – under första tertialet 2018 noterade denna blogg mer än 260 läsare om dagen i genomsnitt, eller en uppgång med 25 % i antal läsare jämfört med samma period förra året. Visserligen har de ökade läsarsiffrorna gått ned litet, sedan den uppgång på 32 % jag noterade under årets första tre månader, men denna blogg ser ändå ut att hålla stilen – och Hedendomen, såväl som Asatron i Sverige noterar fortfarande ett stigande intresse.

Jag rekommenderar er verkligen att gå med i Nordiska Asa Samfundet, vilket bara kostar 2500 kronor för ett livstids medlemskap – själv är jag medlem nummer 52, där vi nu har långt över elvahundra medlemmar – eller 269 kronor om året, ifall du nu skulle föredra det… Det gjorde jag för snart fyra år sedan, och det har jag aldrig ångrat. Låt hedna er !

Stora Framgångar för Hedniska Tankar under första kvartalet 2018

Under första kvartalet av 2018 noterade denna blogg stora framgångar. 2017 var läsarfrekvensen 210.22 läsare per dag, men denna siffra har nu stigit till 278 läsare per dag, alltså en ökning med ungefär 32 % eller en tredjedel – en siffra som lovar mycket gott inför resten av 2018. Bloggen blir allt populärare, och är nu mer läst än de flesta föreningars bloggar – helt säkert en av de allra mest populära inom sitt ämne i hela Norden.

Ser man till hela tiden bloggen funnits på just denna sajt, från 2013 till 2018, så fördelar sig antalet läsare på olika länder såhär; räknat på de 18 länder där flest läser mina inlägg:

Detta innebär också att det har blivit några förändringar sedan förra året. De sju första länderna är oförändrade, med Sverige i topp, följt av USA, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och så Storbritannien, men Frankrike låg förut på nionde plats, medan Kanada låg på åttånde. Nu är Frankrike tillbaka på åttåndeplatsen, och har fått sig fler hedniska tankar till livs, medan Island och Ryssland rycker fram i läsarantal..

Vårstädningen av den här bloggen är nu också över, och totalt finns det tvåhundratre inlägg att läsa i fortlöpande följd, utöver vad som finns i arkivet. Förut hade jag över 380 inlägg här, men såklart har jag rensat bort mycket, som är av adiaforisk eller tillfällig natur. Det är också självklart, att skriver man över 500 inlägg, så håller inte allt samma kvalitet. En del inlägg måste med naturnödvändighet bli dåliga, usla, ja skräp och tas därför bort efter ett tag – jag själv ser visst ingen motsägelse eller något större fel i det. Man må betänka, att inte 500 av de artiklar man dagligen läser i dagspressen eller ”etablerade media” är såvärst bra de heller, och allt jag skrivit är vardagliga betraktelser, inga bibeltexter från någotslags elfenbenstorn eller en fjärran bergstopp, även om en del kanske tror det är så. Mycket av det vi skriver eller talar är skrivet i sand, vilket redan Hávamál noterat i sin berömda strof om ”litilla saefa, litlilla sanda, litill ero gerds guma”. Således är det inte heller konstigt, att jag städar denna blogg med jämna mellanrum.

Ifall någon här anser att det jag skrivit varit felaktigt, har de fått rätt till genmäle och även rättelser och omformuleringar, när det visat sig berättigat och när de kunnat uttrycka sig sakligt och korrekt. Tyvärr har så inte alltid varit fallet, men det överser jag med. Men som sagt – inget av det jag skriver är avsett att vara ristat i sten, utan det är snabba inpass i en debatt, reaktioner över dagshändelserna, och bloggar som gjort nytta för stunden – självfallet har jag också fått skriva polemiskt eller med medveten hyperbole eller retorisk överdrift ibland, vilket jag också tror att alla någorlunda kloka läsare noterat.

Allt detta är heller inte så konstigt, eller svårt att förstå. Vår Värld förändrar sig. Nyheter och Influenser, som plötsligt dök upp och lika snabbt försvann, visar sig inte bli bestående, och annat – som har varit fullständigt osannolikt och inte har kunnat förutspås av någon, visade sig bli verklighet. Antag att någon – år 1990 till exempel – dykt upp på den Svenska Försvarshögskolan, och förklarat att Sovjetunionen skulle gå under – personen ifråga hade nog blivit utkastad, eller gjord till allmänt åtlöje, men inte desdo mindre var samma ”eviga” Union upplöst inom mindre än ett år.  Eller antag att någon – anno 2012 – hade förutspått, att ingen mindre än Donald Trump verkligen kunde bli President i USA – ja, ingen skulle heller ha trott den personen – men inte desdo mindre var det precis detta som hände, som vi alla vet.

År 2000 var inte mindre än 88% av alla Svenskar med i den sk ”Svenska” Kyrkan, men idag är antalet omkring 59 %

Hedendomen växer, dag för dag, och vi svenskar har också fått ett fungerande Nordiskt Asatrosamfund med mer än 850 medlemmar, som jag helhjärtat stöder.

Arkivet innehåller nu inte mindre än 520  artiklar, uppdelade på 42 olika rubriker

Under huvudrubriken ”Om denna blogg” som du når genom att trycka på länken överst på sidan kan du hitta 8 olika inlägg som beskriver  varför jag började med den här bloggen, och något av dess tillkomsthistoria, och en del inlägg om min attityd till just denna blogg, andra bloggar eller skrivande i allmänhet.

Under huvudrubriken ”Adiafora” eller ”överflödigt” på latin hittar du 17 långa inlägg om allt från Kitsch till Valkyrior, Discordianism, Anarki vid Korvkiosken,  ”The Church of the Subgenius”, Hur Lupercalia firades i det gamla Rom, envig, björnar och profeter, 6 November bakelser och andra märkvärdigheter. Jag har samlat allt som inte kan hänföras till andra rubriker här, eftersom det inte hör till bloggens huvudämne.

Underrubriken ”Forn Sed” innehåller nu 16 varningar för denna underliga rörelse, som inte har det minsta med Asatro att göra. Du får bevis för hur den rörelsens profeter vill använda droger i sin religionsutövning, hur deras ”godar” eller präster rakt fram uteblivit från begravningar de åtagit sig att hålla, hur de ägnat sig åt blodsoffer i människoblod vid Gamla Uppsala och annat, som de faktiskt borde skämmas över… och sådant som vi vanliga, hederliga Asatroende anser ”överförfriskat” och vad vi INTE vill förknippas med, på något enda vis. Var god respektera detta – vi vill INTE ha med någon påstådd ”forn sed” att göra..

Mycket av det som står skrivet under denna underrubrik är dessutom citat från övriga ledande Asatroende, som också avskyr ”fornsedarna” och vad de kommit att stå för…

Underrubriken Häxor, Häxeri och annat Okult innehåller 6 artiklar om dessa – för mig perifera – ämnen. Särskild tonvikt har lagts vid det märkliga och obehagliga faktum, att ”Svenska” kyrkan aldrig någonsin bett om ursäkt för vad den gjort emot sitt eget folk under Häxförföljelserna – och här berättas också – med många och rikhaltiga bevis – om hur kristna och islamister fortfarande förföljer och ibland dödar häxor och hedningar över hela Världen.

Huvudrubriken Arkeologi däremot innehåller nu inte mindre än 52 artiklar med fakta, alla om kända fynd, typ Egtved, Gamla Uppsala, Havängsdösen och annat vetenskapligt. Läs om hur man försökt omtolka Rökstenen – men utan att lyckas – om debatten kring Svearikets Vagga – om en fjärde, nu utplånad fjärde Uppsala-hög och om hur Svenska Kyrkan försökt förstöra Gamla Uppsala som fornminnesplats, vår äldsta namngivna Svenska, bevisen för Ragnaröksmyten och mycket annat – jag tror knappast du har läst allt detta tidigare, och mycket av det har också ignorerats av massmedia eller större tidningar. Jag berättar också om de många problemen med skadegörelse på fornlämningar och det svenska kulturarvet, som blivit allt vanligare och vanligare på senare år, om Birka-forskning, Sveriges äldsta kyrka, sanningen om anfallet på Lindisfarne och andra saker, du nog borde uppmärksamma. Särskilt den ovetenskapliga textilarkeologen Annika Larsson och hennes falsarier och förvrängningar om Vikingar och islam har uppmärksammats under året.

Arkeologi-sidan har dessutom försetts med tillägg om i tur och ordning Rekonstruerade Vikingaskepp (9 inlägg) ett ämne, där jag själv samlat mycket vetande genom åren. Mycket om Havhingsten, men också om klassiska skeppsrepliker som Oseberg och Gokstad finner du här. Avdelningen om Förmänniskor är också ny, och innehåller 5 inlägg hittills – paleonotologi är ett annat ämne, jag själv tycker är intressant och spännande.

Huvudrubriken ”Asatro” tar upp det egentliga ämnet för den här bloggen, och förklarar den milsvida skillnaden mellan Asatro och sk ”forn sed” – en beteckning som inte bör användas – samt varför man inte bör blanda samman Asatron med New Age och annat oseriöst – ifall det nu inte framgick tillräckligt klart av ”varningsorden” ovan…

30 inlägg om allt om Bärandet av Torshammare (och varför det inte är ”rasism”) samt vikten av traditioner, fakta och sunt förnuft – också vid ordnandet av Blot och andra fester – konkreta Boktips och mycket annat, har samlats under denna rubrik, liksom varför det aldrig funnits några ”Vanatroende”, varför Asatron inte är någon frälsningslära, om hur också Agnostiker kan vara Asatroende, om varför Asatron inte har några budord och många andra teologiska spörsmål, som du får utredda i detalj… Bland annat får du lära dig, att vi Asatroende ALDRIG BER utan faktiskt BLOTAR eller rättare sagt offrar något till Gudarna – för ”Gåva kräver, att gengåva krävs” – det är det äldsta och mest grundläggande av Hávamáls bud..

”Asatro” avdelningen har också försetts med inte mindre än 10 stycken underrubriker, i tur och ordning

 • ”Gudahov” det HETER nämligen just Gudahov och inte ”tempel” som ger ett enkelt ”när, var, hur” om hur de byggs på Island – och hur du enkelt själv kan bygga ett sådant – och hur det redan finns invigda Gudahov i Danmark på 19 inlägg. Du får också lära dig om varför Asatron alltid varit en inomhus-religion lika mycket som en utomhusreligion och om attentat och bränder emot de som försökt bygga ”Gudahov” i Sverige och därför blivit förföljda – och mycket annat..
 • ”Oden” – 4 inlägg om och kring Allfader – mycket mer finns förstås att säga kring ämnet – men det kan du också läsa på annat håll.
 • ”Freja” – 16 inlägg om och kring gudinnan, hennes katter, hennes kommersialisering (med Freja-whiskey, Frejas Cigarrer och Starbucks kaffe som pikanta tillägg eller företeelser) samt vad hon kan uträtta i nutiden och vad hon gjort för mig, samt en hel del poesi – allt för att ära och hedra GUDINNAN !
 • ”Skade” – 4 inlägg om Vinterns gudinna, barfotavandring i snön, övernattning i bivack, jaktens tid och annat sådant
 • ”Tor” – 10 inlägg om Åskans Dundergud, Tor och Hans bockar, Torshammarens ursprung, poeten Thomas Thorild och annat Tor-betonat… Inklusive det stora Thorra-blotet på Island..
 • ”Heimdall” – 3 inlägg om varför Heimdall behövs som motvikt till Loke, och alla ”Lokeaner” som det finns nog och övernog av numera.. Och om hur Gjallarhornet och Vuvuzelor kan stoppa själve Påven… Samt om hur du dricker Eldborgs skål… en gammal Heimdalls-ritual..
 • ”Frigg” – 5 långa inlägg om Himlens Gudinna, Himladrottningen Frigg, All-modern samt om vad hon står för samt hur kunskapen om henne kan användas
 • ”Loke”4 inlägg om Loke i populärkulturen, och varför han säkerligen inte bör dyrkas eller tillbes… trots att han är en underhållande spjuver minsann
 • ”Njord” – 3 inlägg om Rikedomens Gud – och vad du kan vinna på att Gå Ur Svenska Kyrkan samt tillbe honom…
 • ”Frej”3 inlägg om den store Äringsguden, som är gift med Gerd, jordens gudinna och ingen annan – samt om vilka dagar du bör ära honom
 • ”Tyr”3 nya inlägg om Tyr – stridens och rättvisans Gud – och vad du vinner på att tillbe och ära honom – samt hur endast fornsedare och amerikaner hyllar Fenris…

Anledningen till att det blev separata teman och underrubriker, är förstås att det är begreppsmässigt mycket enklare att samla alla artiklar om varje gudomlighet under sin egen rubrik – fler inlägg kommer förstås så småningom…

Vi finns ÖVERALLT med kanske 110 000 utövare världen över..

Under Huvudrubriken ”Hedningar utomlands” möter du 19 inlägg om Asatroendes situation Världen över. Jag är ingen oreflekterad universalist, och det krävs kunskaper om ämnet, innan man ens kan kalla sig Asatroende vilket man bör observera. Alla som påstår, att de utövar denna religion gör det definitivt inte – ett exempel är ”fornsedare” – ett annat är New Age och mycket annat, som inte hör till ämnet. Alla folkslag har sin variant av hedendomen, och även om Asatron delvis påminner om andra Indoeuropeiska trossystem, till exempel, är den också helt unik i många avseenden, och skall därför inte sammanblandas med något annat. Här får du lära dig om Asatroende i Ryssland, Serbien, Kanada, Spanien, Polen – ja över hela Jorden faktiskt, eftersom Asatrons värld är global…

 • Underrubriken ”Danmark” innehåller 14 inlägg om Asatron där, inklusive världskändisen Jim Lyngvild – Danmarks ”meste hedning”
 • Underrubriken ”Island” innehåller 15 inlägg om de asatroendes situation på ön, men också om Landvättarna, om Huldufolk och Alfer – som inte bör förväxlas med fantasylitteraturens ”Alver” – samt om Kristna Kyrkors övergrepp emot Isländska medborgare, det nya gudahovet och Landvaettablot, ja till och med om Isländska punkare..
 • Underrubriken ”Norge” innehåller hittills 4 inlägg – om museibygge, kristna förföljelser av norska medborgare och annat mera
 • Underrubriken ”Ukraina” innehåller  2 inlägg om den svåra politiska situationen och inbördeskriget där, vilken också påverkar landets hedningar

Under huvudrubriken ”Högtider och Blot” möter du 8 inlägg under devisen ”ingen högtid utan regler” eftersom jag är en förespråkare av ordning och reda inom Asatro. Du får lära dig varför vegetariska blot är mindre lämpliga, utom sommartid, om hur man blotar med Blod, lagar Svartsoppa och äter hästkött – bland annat – och frånsett kristna fördomar emot viss föda är detta inte på minsta sätt farligt… Vi kan blota vad vi jagar och fiskar själv, men vi offrar inte människor nuförtiden, om någon fanatisk kristen nu skulle undra..

Här finns också underrubriker, som behandlar:

 • ”Jul och Midvinter” med 24 inlägg från 2014-2017 om Julbockar, Oden och Jultomten, samt varför Julen inte är någon kristen helg överhuvudtaget, och hur den långt tidigare alltid firats i Norden. Du får också texten till ett eget Julblot, och berättelsen om Gävlebocken, samt om kristna julhatare och sverigefientliga attentat – något som blir allt vanligare och vanligare, i och med att kristna och muslimska fanatiker inte kan acceptera tanken på en fredlig, hednisk Jul..
 • ”Lucia” – 7 inlägg om Lusse och festens hedniska ursprung – för Lucia eller Ljusdrottningar fanns redan på bronsåldern, långt långt innan 1700-talet och en del felaktiga dateringar av denna folkseds uppkomst. Lär dig mer här !
 • ”Disablot” – 7 inlägg om Diserna, Distinget och vad Diser är för slags väsen
 • ”Vårblot” – 10 inlägg om vårens fester, och hur och när du skall fira dem
 • ”Vårdagjämning och Höstdagjämning”3 mer specifika inlägg om ”Dagjämningarna” samt en ritualtext för skördeblotet.
 • ”Midsommar” – 13 inlägg om Sommarsolståndet, samt hur det firas – flera dikter och vilka Gudomar och makter man bör ära – och vilka man inte ska ta med, vilket är minst lika viktigt. Dessutom en text till Midsommarbröllop, om du behöver fira detta..
 • ”Alvablot” – 10 långa inlägg om hösten, döden och årets mörkaste tid. Om hur Alvablotet uppstod, om hur de kristna försökte förvanska det till Allhelgona, om en naturlig syn på döden och årstidernas gång, och varför meningslös ”fornsed” i samband med detta inte alls fungerar.

Förutom de årstidsbundna festerna har jag nu också med inlägg för alla livets skeden, som till exempel:

 • ”Bröllop och Trolovning” 5 inlägg om hur det firas, samt vilka ord och seder som hör dit – och varför sk ”Handfästning” är en Kelisk sedvänja, som INTE hör ihop med Asatron.
 • ”Begravning och jordfästning” 8 inlägg kring livets slutskede – personliga minnen och betraktelser, samt vad du bör tänka på – för att inte hamna i ”fornsederi” och andra ovärdigheter, som skämmer ut både dig och dina anhöriga. Avslöjanden om hur ”Svenska” kyrkan förstört många hedniska och multi-religiösa begravningsplatser, och hur de till och med stoppat individuella begravningar får också komma fram
 • ”Knäsättning” (ALDRIG ”Dop”) 6 inlägg kring detta, eftersom man INTE DÖPER barn enligt Asatron, eller tvingar dem att anta en religion, men däremot välkomnar dem in i en släkt – och varför detta är en väsentlig skillnad.

 

Under huvudrubriken ”I Naturen” får du 16 långa inlägg om i tur och ordning Älgen, Bävern, Vildsvinet och Björnen, samt Hedniska och Asatrogna aspekter på dessa djur och många andra… Vita älgar, ”andebjörnar” och andra märkliga kritter uppenbarar sig också på denna sida..

Huvudrubriken ”Konst” innehåller 16 inlägg om mer eller mindre hednisk konst – bland annat om en kättersk Ankmålare från Finland, om Botticelli, Mark Bodé, Sam Flegal och andra konstnärer jag gillar, som ibland också tangerat hedendomen. Du får också höra om censur och förföljelse emot enskilda konstnärer, mitt inne i Socialdemokratins och Stefan Löfvéns förment demokratiska Sverige.

Underrubriken ”Resor” innehåller en rad reseskildringar och kåserier, 11 till antalet, på temat ”Det går en hedning genom Europa”

277784-humandignity-1319076254-675-640x480

Huvudrubriken ”Monoteister och andra” innehåller  24 artiklar om denna märkliga företeelse som kallas Monoteism, och andra sjuka avarter av religion.Du får lära dig om varför ”Den gyllene regeln” också finns i Asatron, varför kristendomen på intet sätt är unik, hur de kristna hela tiden misslyckas med Teodice-problemet och andra teologiska spörsmål.

Underrubrikerna ”Svenska” Kyrkan” (36 inlägg) handlar om en evangelisk lutheransk kyrka som inte alls är ”svenskare” än någon annan…och varför jag själv och andra Asatroende INTE ”samarbetar” med denna kyrka. ”Katoliker” (23 inlägg),  och ”Islam” (26 inlägg) innehåller utförliga argument till varför du bör undvika och ta avstånd ifrån allt vad Ökenreligioner heter, och varför de inte ska utövas här – i vårt Norden och i vårt Sverige – i alla fall om vi vill undvika svåra skadeverkningar på vårt samhälle.

Av någon anledning finns det alltid klantskallar som tycker, att det på något sätt skulle vara förbjudet att kritisera just dessa religioner, eller att kristendom och islam alltså skall vara allsmäktiga, och helt bortom all kritik, men det tycker verkligen inte jag. Jag tror nämligen på något, som kallas yttrandefrihet, och om du inte begripit vad detta är eller vad detta begrepp faktiskt handlar om, käre läsare eller läsarinna – ja då undrar jag varför du alls befinner dig på Internet överhuvudtaget, eller vad du alls gör här…

Övriga kommentarer torde vara överflödiga…

 

Mer än ”Tillräckligt Bra” upplysnings-sajt om Asatro från Danmark

Jag har skrivit det förr, och jag skriver det om igen, om det är så att någon läsare har svårt att förstå det uppenbara – det här är en personlig blogg, inte någon informationssida om Asatro eller angränsande ämnen…

Sådana informationssidor – av det mer vederhäftiga slaget – är det ibland mindre gott om, särskilt i Sverige. Här finns vissa avarter, som bör undvikas, framförallt från ”låtsas samfund” med sådär högst 30-40 medlemmar, som mest lever kvar på gamla meriter eller som rent av säger sig ha 400 aktiva, när man i själva verket räknar in ett mycket högt antal personer, som var aktiva på 1990-talet, men som inte längre är det – Men å andra sidan har vi ju detta med Katolska Kyrkans uppenbara Medlemsfusk i Norge, och hur den tillskansade sig miljoner i statsbidrag, också det en fascinerande historia – särskilt som riksmedia i Sverige, typ Dagens Nyheter – går på hela den mediabluff och det bedrägeri, de utsatts för.

Nåja. I Danmark – däremot – finns en relativt nystartad sajt av Martin Höjbjerg, annars föreläsare i ämnet – som i alla fall är ”mycket mera än tillräckligt bra” – och som därför rekommenderas. Här får du lära dig grundernaoch ett antal populära myter och missuppfattningar punkteras skickligt och väl, till exempel den om hampfrö – helt oanvändbara annat än som just utsäde – i Oseberg-skeppet, till exempel.

Bloggen har också en klar övervikt emot ämnen som seriös arkeologi, och talar konsekvent om Asatro – men undviker alla andra namn, klokt nog. Riktigt källmaterial, inte förfalskat, pålitliga hänvisningar, och dessutom snygg webbdesign – appropå detta med ”konst” – och mycket annat.

Jag rekommenderar oreserverat denna sida, och det är mycket beröm för att komma från mig. Annars har jag nämligen sett en hel del sajter, bloggar, webbforum och annat utveckla sig åt minst sagt olika håll genom åren – denna nyupptäckt lovar hittills mycket väl inför framtiden – även om man nu som alltid inte skall ta ut något i förskott… Framtiden får väl utvisa vad det blir av det hela – själv har jag bloggat i stort sett oavbrutet på denna och andra sidor i sex år nu – och sett andra sajter både komma och gå… Runt 300 unika läsare per dag har jag också lyckats uppnå – men den Danska approachen var denna gång intressant – och kan potentiellt uppnå mycket mycket mer..