Hedniska Tankars Årskrönika 2022

Hedniska tankar noterade 38 655 individuella besökare på Internet förra året. Det är en väsentlig minskning jämfört med 2021, då över 55 000 besök noterades, men å andra sidan har här publicerats betydligt färre inlägg. En viss sektledarinna inom Asatro – en mycket sjuk människa, vars halvdebila griller tyvärr ligger i öppen dag – har också förbjudit sina sektmedlemmar att ta del av vad jag skriver – vilket visar på sektens egen otillräcklighet, och hur rädda dessa i grunden fega, rädda och andligen snöpta människor är för varje form av åsikt, som avviker från deras egen. Yttrandefrihet råder fortfarande i Sverige, och organisationer som det avsevärt mer sympatiska Nordiska Asa Samfundet finns fortfarande kvar därute.

Intresset för Asatro och närliggande fenomen går ofta i vågor. Så har det alltid varit. Efter Kristendomens intåg och de folkmord och den kulturella förstörelse av en hel världsdel som följde i kristnandets spår, dröjde det till 1600-talet innan Sverige fick en hednisk renässans, och därefter märktes en nedgång till början av 1800-talet – och så har det också varit tydliga stegringar i intresset efter sekelskiftena 1900 och kring 2000. På mikronivå kan man också märka variationer inom varje årtionde, också med tanke på antalet föreningar och samfund som grundats – men denna blogg har i alla fall funnits i sin nuvarande form i mer än åtta år nu, och går härmed in på det nionde året.

Antalet besökare är fortfarande större än under 2015, trots att merparten av min läsekrets nu bytts ut – men jag har fortfarande mer än 60 fasta prenemuranter. En del av de läsare jag garanterat inte vill ha och inte vill befatta mig med har jag också mist, vilket jag ser som en makternas och Ragnarnas välgärning – jag nämnde nyss en del av dessa förbannade Måndags-exemplar till människor och skitstövlar ovan – för i en värld som vår – och särskilt på nätet – är skitstövlarnas antal som bekant legio och åter legio.

Men – glöm det. Begreppet Asatro har alltid funnits, ända sedan äldsta tid, och det kommer att bestå tills Ragnarök och världens slut, som ändå är avlägset hur det än må gå detta år (se föregående inlägg).

”Trua á Asom” finns som fras redan i Eddan, och Asatron har aldrig någonsin varit någon ”forn sed” som nutida lögnare och bluffmakare påstår, utan i högsta grad en levande tro, vilket är direkt motsatt ordet ”sed” som begrepp – detta är viktigt att förstå och hör till de absoluta grunderna, har man inte förstått detta, har man inte förstått någonting alls.

Asatron är INTE ”forn”. Begreppet ”forn sed” gäller INTE, utan skapades av kristna under medeltiden som ett hån emot våra fäders tro. Vi skall ALDRIG använda det begreppet… Det är som att säga ”Nigger” istället för ”Svart” eller ”Lapp” istället för ”Same”…

De kristna speglosorna, som felaktigt påstår att Asatron skulle vara utrotad, och därmed ”forn” kan du som läser detta helt glömma. Redan denna blogg i sig är ett bevis för felaktigheterna i dessa dumskallars ständigt återkommande floskler, som man fortfarande får läsa på Internet. Om du kallar oss Asatroende för ”fornsedare” är det en ren förolämpning, och jag antar att du inte springer runt och kallar Samer för ”Lappar” till exempel – du begår ett lika stort fel om du använder det ordet, och en hel del andra… N-ordet inbegripet.

Här ser du hur Hedniska Tankar har utbrett sig över hela Världen, och nästan alla folk och stater i Midgård – utom länder som Nordkorea och Iran, samt Afrikas underutvecklade stater. I diktaturerna finns ändå ingen tankens frihet och heller ingen yttrandefrihet, och betecknande nog läser man inte Hedniska Tankar i Vitryssland heller. Å andra sidan klandrar jag inte världens befolkning – de flesta människor på planeten har förmodligen fullt upp med att skaffa sig mat för dagen, arbeta och överleva och behöver därför heller inte manifestera någon tro eller yttra några åsikter, men man får också komma ihåg att de friheter som ej brukas, brukar gå fort förlorade..

Här ovan ser du vilka länder som mest ägnade sig åt Hedniska Tankar förra året. Sverige ligger fortfarande i absoluta toppen, vilket även var fallet 2021, 2020 och alla tidigare år – och det är föga förvånande, eftersom denna blogg skrivs på svenska – som knappast är ett världsspråk, och ett språk vars ställning numera är hotad, också i vårt eget land. Arabiska lär på kort tid ha blivit det andra största språket i vårt land istället för Finskan, och det beror på den socialdemokratiskt kristna politik som hela tiden verkat för ökad islamisering under mer än två årtionden av maktmissbruk, och som därför inte är i de etniska svenskarnas intresse.

USA är fortfarande land nummer två, sedan tre år tillbaka, men glädjande nog har jag lyckats minska mitt amerikanska läsarantal från 1831 till under 1000 det här året – de avarter som benämnes Asatro i USA har nämligen nästan ingenting med vår Nordiska tro att göra, lika lite som den perversa vrångbild som utgörs av ”forn sed” här hemma i Sverige.

Som god tre kommer nu vår försvunna östra rikshalva eller Finland – 2021 var det landet på sjätte plats, och hade fallit till sjunde plats år 2020, men före pandemin år 2019 var Finland det tredje landet i antal läsare räknat. Danmark och Norge följer i god ordning som Nordiska länder där Asatro utövas, men oroande nog ligger det fientliga Ryssland fortfarande på sjätte plats, följt av Kina. Ryssland var på plats nummer sju förra året, och Kina på plats nummer nio – och varför läsare i dessa länder tydligen tycker att min blogg har något att ge just dem, förstår jag inte. Kanske läses vad jag skriver också av respektive lands säkerhetstjänster – det skulle knappast förvåna mig – men så värst mycket matnyttigt lär nog dessa herrar och några damer säkerligen inte få ut, oavsett om de nu sitter i Moskva eller Peking med uppdrag att bevaka vad som skrivs på nätet.

Storbritannien låg på plats nummer fem år 2020, med 418 läsare, men har nu fallit tillbaka till åttonde plats – kris lär råda i det förenade kungadömet, som tillika har mist sin drottning. Nederländerna är tillbaka på plats nummer nio – så var fallet redan 2020, och Asatron är ganska stark där också. Märkligt nog fanns Seyshellerna med på 2021 års lista, före Island – men Island är nu åter på tiondeplatsen, följt av Tyskland, Spanien och Irland – Europeiska länder där Asatron finns etablerad sen länge. Polen saknas på årets lista – 2021 kom Polen före Kina – och Åland är en nykomling för året, liksom Schweiz – annars har de länder som varit med på listan över flest Hedniska Tankar hållit sig märkvärdigt konstant genom åren – och över hela vår Jord ökar ständigt de HEDNAS och LUDNAS antal..

HELL TOR – FÖR JANUARI ÄR TORSMÅNAD ELLER THORRE MÅNAD…