Julmånad – Black Friday- Spridda Notiser

 

Gävlebocken – ett säkert Jultecken – har traditionsenligt rests i sin hemstad. Han har flyttats till en annan plats, och det har till och med meddelats, att Åklagarämbetet utlyst ett strängare straff för bockbränning än många år till förne. Er hedning tror inte precis, att bocken har med de mörka makterna att göra – utan vill alltjämnt agera som ett slags hedendomens Karl Bertil Jonsson med sina kalendrar.

Er hedning har också läst mycket annat märkligt – bland annat om Tarot-kortlekar från USA i en helt ny, sydstatsmässig version, och ett slags ”promise keeper” till sektledare, som blivit dömd för sin delaktighet i stormningen av Capitolium.

Han har sett ännu märkligare historier om en katolsk präst i New Orleans, där det lokala stiftet haft problem med dels en barnsex-skandal, och dels penningbrist. Andra prästers beteende har varit än märkligare, och det har framstått som de velat svära i kyrkan, avkraga sig själva, strunta i alltihop. Händelserna inträffade redan 2020, men har även de fått sitt rättsliga efterspel och avslutats först nu, två år senare.

Stiftets biskop lär ha uttalat sig, och sagt att demoniska makter är i rörelse, men hedning som jag är, tror jag fortfarande inte på dessa makters existens, ens när det gäller konstprojekt från Kina, nya lokaltågsstationer i Göteborg, nyligen avlidna konstnärer och annat.

Kanske vill jag bara utlysa julfrid, med en förhoppning om att vi allesammans, var för sig, inte återfaller i våra gamla skötessynder. Givetvis är jag den störste av syndare, ”Maximus Peccator” som en medeltida Lundabiskop en gång skall ha låtit skriva på sin gravsten, men än så länge har jag inte behövt krypa till korset, som Strindberg med sitt ”Ave Crux, Spes Unica”.

Jag säger hellre som Goethe, ”Mehr Licht” eller ”Mera ljus!” trots högre elpriser, och ”skruvar lampan ned och bjuder frid”.

Min Jul kommer tidigt i år, jag vet – men vi får minnas att själva ordet är nordiskt, och på sitt sätt Nordbornas egen gåva till Världen, vilket jag påpekat för er, flera gånger. Årshjulet är i rörelse, tiden går och himlarna välver sig.

Jag vill bjuda er alla endräkt och fred, chans till återhämtning, till vila med nära och kära – var ni än är, var ni än befinner er.

Också över mig själv, över de som gått till vila vill jag låta friden råda. Kanske har jag gjort mig skyldig till högmod, frosseri, otukt, vrede – ja -alla andra dödliga synder, men världen är nu en gång sådan. Vi ska inte överdriva sakers betydelse, inte storma i vårt vattenglas, om än vi må byta namn, roller, språk. Allt detta är nu när allt kommer omkring naturligt, och föga att förundra sig över.

Det som mest förundrat mig under veckan, och som planenligt skrivits ned, har jag tagit bort – detta för att inte förarga några svenskspråkiga läsare, som troligtvis känt sig utpekade, nu till Julen. Jag har hållit upp dem i skrattspegeln, skärskådat dem, gisslat, ironiserat – men mycket av det som ter sig skrämmande eller främmande, slutar med ett skratt -från Loke själv, kanhända – men knappast någon Satan – för just den senare potentaten tror jag som sagt inte på…

SAMFUNDET SÄRIMNERS Kalender för 2023 nu TILL SALU…

SAMFUNDET SÄRIMNER är ett Esoteriskt samfund, alltså bara för de invigda och värdiga – men som många år förut, utger det nu sin kalender för 2023.

I kalendern presenteras många nordiska gudomar, och månens faser samt de gamla månadsnamnen presenteras – våra förfäders kalender var ju en kombinerad sol- och månkalender, liksom den vi har idag.

Allt du behöver göra för att köpa denna kalender är att beställa den från adressen hedniskatankar2@gmail.com med ett enkelt mail, där du anger NAMN och ADRESS dit kalendern skall skickas, och så sänder vi dig BETALNINGSINFORMATION på hur du betalar (enklast via bankkonto, men också via Paypal).

Kalendern säljes till ett pris av 150 svenska kronor, plus brevporto (26 kronor) alltså 176 kr – men det blir billigare om du köper flera exemplar.

12 månadsbilder tryckta på enkelsidigt papper ingår, liksom årets omslagsbild och en kort introduktion – här kommer några smakprov

”Svenska” Kyrkan allt mindre Politiskt Korrekt…Dissar Socialdemokratin och låter präster följa sitt eget samvete

NWT, Nya Wermlandstidningen vågar rapportera från ett kyrkomöte som fortfarande öppnas av den förra Ärke- någonting Fjantje Kackélen, som länge gått i det hart när allsmäktiga Partiets ledband. I Sverige kan det som bekant bli konsekvenser, för de som inte tycker som Partiet, eller bryter emot accepterad ”Väädegjund” för att nu citera en viss Annie Lööf, som snart inte längre leder sitt parti, hon heller. Rörande den fd. ärkebiskopinnans partitillhörighet, längst ut på den extrema vänsterkanten behöver heller ingenting tilläggas.

Men nu inträffade ett smärre mirakel, och där blev ett herrans liv ibland de kristna. Den sk ”Avkragningsmotionen” motion 83 till kyrkomötet, som skulle förklara alla präster obehöriga om de följer bibelns lära respektive sitt samvete, och vägrar viga Homosexuella par, gick inte igenom som det var tänkt, utan röstades ned. En Socialdemokratisk Riksdagsman hade lagt fram förslaget, men nu följde inte kyrkan partilinjen, vilket är ytterst anmärkningsvärt, eftersom det är första gången på minst hundra år, som detta händer. Partiets vilja har ju varit lag för de troende, och lika lite som man kan sätta sig upp emot de styrande i Iran, helt ostraffat, har det heller inte gått att ha ”fel åsikt” inom den påstått ”Svenska” Kyrkan, som i själva verket inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund eller någon annan religion, men som trots Statskyrkans upplösning anno 2000 gör anspråk på att få styra både politik och tro för precis alla medborgare i hela landet.

Nya Wermlandstidningen skriver idag såhär:

Så vad handlade då egentligen motion 83 om? Ja, flera av dem som pläderade mot den varnade för den angiverikultur som den skulle kunna föra med sig. För motionens mål är ju om att ta reda på prästers åsikter, och sedan ta jobben ifrån dem som inte tycker rätt. Åsiktskontroll och ökad politisering med andra ord. — —

Professionen och de teologisk skolade verkar övervägande ha varit emot avkragning. Sex biskopar pläderade från talarstolen för ett avslag. Flera debattörer påpekade också de juridiska svårigheterna att införa en vigselplikt just för präster i Svenska kyrkan. Inga andra med vigselrätt har en sådan plikt.

Det ogenomtänkta förslaget visar hur avkragningsmotionen hela tiden handlade om politiska motiv. Närmare bestämt om Socialdemokraternas behov av att måla upp påhittade konflikter och nidbilder av motståndare för att engagera de egna väljarna som tydligen ofta är ointresserade av kyrkans liv. Systemet med politiska partier i kyrkomötet är en cirkus som borde få ett slut.

Hajar du PK-tugget ? Man säger att det handlar om religion, men låter sig styras av politiska partier…

Hunnen hit i detta inlägg måste jag infoga, att det här med homosex och homosexuella vigslar inte är det minsta problematiskt för oss Hedningar och Asatroende. Vem som helst är fri att välja Lokes väg om han eller hon vill, men fastän våra Godar och Gydjor är folkvalda – Godord innebär ju ett folkligt godkännande via demokratiska val från den skara, som Goden eller Prästen skall representera – så kan man inte TVINGA någon andlig utövare att göra något, som skulle strida emot dennes eller dennas moraliska övertygelse, tolkning av Eddan eller Samvete.

”Cancel culture”, uteslutningar, parti-piskor och värdegrunds-tjafs hör inte hemma inom andliga samfund.

Twitter-Påvar på Nätet, Åsiktsgranskningar, Spansk Inkvisition och Häxprocesser, anyone ? Väädegjund de e finfint de se…

Därmed är det hela en icke-fråga för oss, men i en Polyteistisk religion är det heller inte likgiltigt vilken gudom man väljer att ära eller sälla sig till, för varje val medför konsekvenser, och det finns också begrepp som ”Rag” eller ”Aergi” – vilket kan bli följden, om man närmar sig Lokes sällskap – Och politik och religion ska man nog inte blanda ihop, lika lite som fotboll och politik.

Var sak på sin plats. Nu valde de kristna rätt den här gången, och gav sina egna präster frihet nog att vara vuxna människor, och få tycka som de ville och följa sitt samvete och sina urkunder, bäst de nu kan.

Det kan vi faktiskt unna dem. De får ha sin lära och sin uppfattning för sig, likaväl som vi har vår egen för oss – men tankens frihet är ändå det bästa, och allt tal om ”väädegrund” är därför detsamma som andlig förföljelse, och ett billigt slagträ emot ”oliktänkande” som smakar av parti-piskor och åsiktsförtryck.

Storm i ett vattenglas, javisst – men ändå en seger i det lilla formatet..

TOTAL Könsförvirring utbryter i Kanada – Presidenten är INBLANDAD !!

För två dagar sedan uppdagades det att den kanadensiske Presidenten Justin Trudeau måste vara totalt förvirrad, och dessutom lida av en störd verklighetsuppfattning. Han förstår inte ens, att människosläktet har två kön av naturen, och att detta faktiskt är ett biologiskt faktum och ingen ”social konstruktion”.

”Lost in space” – and not just Justin. Rökte han på för mycket ?? Hur tusan blev det såhär ??

Presidenten har nu bestämt, att man skall införa den nya officiella beteckningen 2slgbtqi+ för könsförvirrade individer, vilket fått vissa kristna nät-tidningar och bedömare hemma i Sverige att gå i taket. Det är som om själva alfabetet inte vill räcka till för dessa genus- och anus-freaks, kommenterar den kristna nät-tidningen ”Världen Idag” och man har nu skapat en term, som inte går att uttala på franska, inte går att uttala på engelska, inte går att uttala på svenska, och inte går att uttala i dagligt tal på något känt språk i hela vida Världen, utan att det blir språkliga komplikationer.

Tilltaget verkar uppenbart dårhusmässigt, och man har skrattretande nog mage att påstå att 2s ska stå för ”upplevelsen av att vara tvåkönad”, i för intersexuell (vad det nu ska vara för något ??) samt att +-tecknet skall stå för alla andra upplevda eller påstådda könsindentiteter som ännu inte diagnosticerats, eller fått någon bokstav.

Min enda fråga i sammanhanget är att sinnes-sjukhusen i Kanada liksom i Sverige och resten av Världen torde vimla av individer som tror att de är gjorda av glas, individer som ”självidentifierar” som bord, varulvar och pingviner – men – och det är den väsentliga frågan – Behöver någon regering uppmuntra dylika vanföreställningar, och dessutom ge dryga statsbidrag för dem ?

Vad vinner ett samhälle med att gynna tilltagande ”könsförvirring” och annan idioti ?

Uppenbarligen är det inte fruktbart alls, utan en evolutionär återvändsgränd, för på det sättet blir inga barn gjorda – och man får inte fram några sunda medborgare.

Gudarna skapade Ask och Embla till Man och Kvinna. De lade grunden för Fruktbarhet, Tvåsamhet och en sund mänsklig utveckling

Är detta en sund utveckling? Varför hamnar ständigt dessa frågor – som i praktiken berör relativt få människor – på högsta nyhets- och politiska nivå? Varför förväntas majoriteten snabbt och okritiskt svälja nya och, ur ett historiskt perspektiv sett, extrema åsikter angående definitioner på manligt och kvinnligt, identitet och sexualitet?

I dag betraktas minsta motstånd mot denna sakramentskade idioti som närmast reaktionärt och ondsint. Epitetet fobi kastas ofta mot dem som vågar problematisera och ifrågasätta dumheterna och bokstaverings-sjukan. Själv föreslår jag att både Kanadas och Sveriges Regering borde införa beteckningen ADHD-HBTQB istället.

ADHD-HBTQB eller det ryckvisa, hastigt påkomna behovet att plötsligt göra sig själv och alla andra människor i närheten till bögar eller sexuella spastiker är uppenbarligen en mycket svårbehandlad sjuka, och den bör också betraktas som en sådan.

I Sverige har Socialstyrelsen nu noterat, att pjosk-pedagoger, lärare och skolkuratorer i maskopi med sk ”Regnbågsfamiljer” plötsligt orsakat, att frekvensen på ”Könsförvirrade” ungdomar i vårt land gått upp med flera hundra % – vilket orsakat mycket stora kostnader för sjukvårds-sektorn och hela samhället.

Felaktiga hormon-behandlingar har getts, bekostade med skattemedel. ”Könsförändrande” experiment har bedrivits också på mycket små barn, som inte kunnat tåla hormonbehandlingarna och ”terapin” utan bestående skadeverkningar. Flera personer har ångrat sig, när de kommit upp i vuxen ålder – men då har det varit försent, för i de flesta fall kvarstår lidandet och de psykiska skadorna.

Vad beror den ökade sk ”könsförvirringen” bland våra unga på ? Beror den inte på en insnöad lärarkår med snedvridna ideal, brist på sunda vuxna förebilder och ett samhälle, som hela tiden uppmuntrar och göder psykisk sjukdom ??

Störd kroppsuppfattning bland unga är inte ovanligt. Man skulle kunna jämföra med det antal unga flickor som börjar lida av anorexi, eller de som hela tiden – till följd av ett sjukt mode – börjar med byst- och läppförstoring.. Men frågan är återigen – varför skall samhället uppmuntra sådant, och dessutom understödja det med skattemedel ?

När det gäller anorexin och allt det andra, förstår till och med våra svenska politiker, att man INTE bör ge statsbidrag för att individer skall fortsätta med sådant, och svälta eller skada sig själva. Detsamma gäller annat självskade-beteende – men ifråga om Könsbyte och Könsförvirring – ooh ja – då säger man plötsligt ja och amen till allt, av en ren modenyck – och så får du och jag betala, betala och betala för skiten.

Verklig ”läggning” eller bara smaklöst clowneri till ingen nytta ? Mr Trudeaux upp i dagen ??

Man måste säga, att alla dam-imitatörer, bystdrottningar, porrstjärnor och instagram-luder in spe i alla fall har den goda smaken att själva betala för sina plastikoperationer och allt det andra. Själv dömer jag inte folk för deras högst eventuella läggning, och förnekar inte att den visst kan vara svår att bemästra eller leda till sociala problem; men så länge folk sköter sig själva, inte stjäl av allmänna medel, uppför sig hederligt och någorlunda diskret (nåja, på nätet är det mesta tillåtet, och folk må ha tillstånd att leva ut vad tusan de nu vill, så länge de gör det anonymt, och åtminstone har den goda smaken att inte blanda in barn och djur) så har jag ingenting, ingenting alls att invända.

Att byta kön, är till skillnad från lönskaläge, lite frihetskränkande otukt (som ingen har dött av, åtminstone inte så länge man tillämpar sunt förnuft) eller aningen allmänna perversiteter, hedonism eller dylikt en irreversibel process.

Den kostar pengar, och är en långdragen, plågsam historia – och skall INTE bekostas av den allmänna sjukvården. Att födas till man eller kvinna, exempelvis – är ingen sjukdom. Det är ett naturligt tillstånd, som man får lära sig att acceptera. Anatomiskt svårbehandlade undantag finns, men då får individen SJÄLV betala behandlingen, likaväl som folk betalar för bröstförstoring, eller ett par träningsskor – i det fall de blivit för feta.

Medborgarna skall icke ligga sitt samhälle till last – här eller i Kanada !

Tor Hjälpe och Bättre !!

Läsning ur Penu Proverbiale #2

Och nu fortsätter vi vårt återgivande av gamla svenska ordspråk ett tag till..

 • Gammal Kiärleek rostar intet.
 • Galen Kohna, som lastar sin qweed (kved betyder moderliv, för de som inte visste…)

 • Gambla Wänner och gambla Wägar swijka intet giärna (jämför om vägen till en väns boning i Hávamál)
 •  Gammal Rääf går intet giärna på Nätet.
 • Gambla Wänner och profwat Swärd, Ähre i nöden Gullet wärd.
 • Gullet pröfwas i glöd, och wänner i nödh
 • Gambla skal man ähra, dhe vnga skal man lähra  (belagt sedan tidigt 1300-tal)
 • Gemeene bästa är högsta Laag.
 • Giord giärning, haar ingen wändning.  (från Olaus Petris Domarregler, 1540 talet)
 • Giör som du wil haa giordt igen (den sk ”gyllene regeln” som fanns i hedniska religioner långt före kristendomen)

 

 • Giöra nittan gånger wäl, och dhen tiugonde illa, så får man skam för allt.
 • Godh krook måste krökias i tijdh. (sedan 1300-talet eller tidigare)
 • Gott nogh, skijtit Smör åth siuka Hundar.
 • Halffgiord giärning bör hwarken lofwas eller lastas.

 

”Siuk Hund ?”

 • Handla ährligen och swara djärfligen.  (jfr Hávamál)
 • Han måste haa mycket Miööl, som wil stoppa hwars mans Munn.
 • Han duger intet til Skogz, som räds för hwar buska (sedan 1300-talet)
 • Han druncknar intet som hängias skall.
 • Harm giör Helfwete. (sedan 1450)

 • Hastigh rijkedom giör mannen misztänkt. (sedan Menander, 290 före kristus)
 • Hemma är hwilan bäst.
 •  Hemligh haatare, är wärre än en vppenbar Fiende (jfr Egil Skallagrimsson i ”Sonartorek”)
 • Herregunst och Aprils wäder, Dhe skrifwas bådhe medh en fjäder. (jfr Hávamál om vädrets skiftningar på en månad)
 • Herrar och Narrar, haa frijdt språk.
 • Hiälp dig sjelf, så blijr du och hulpen. (jfr Hávamál)
 • Horungar haa bästa Lyckan.
 • Hoot dräper ingen. (sen 1300-talet)
 • Hunger giör frwsen Älskog.
 • Hunden som mäst skiäller, han bijtz minst
 • Jagh weet hwadh iagh haar, men intet hwadh iagh får.
 • Icke alt sannt, som sanning är lijkt.

 

 •  Icke alt Kongzord som Drottningen talar. (jfr Hávamál om kvinnans ord i sängen)
 • Icke twå domare på en saak
 •  I dhet Wattnet man minst troor, får man snarast Fisk.
 • Ingen föddes mästare.
 • Ingen Barnaleek, när gambla Gumman dantzar.
 • Intet är så nytt, som icke förr är skedt.
 •  Jw meer man stryker Kattan på ryggen, jw meer sätter hon vp Rumpan.

 

Läsning ur Penu Proverbiale

Idag är rätta dagen för Alvablotet, som tidigare meddelats. Första Fullmånen i slaktmånad eller November är inne. Det firar vi med några gamla svenska ordspråk ur samlingen Penu Proverbiale av Christofer Larsson Grubb, en lärd landshövding i Kalmar län som blev hela 87 år gammal. och som genomlevde nästan hela Sveriges stormaktstid. Samlingen utkom år 1665, men innehåller mängder av svenska ordspråk som kan föras tillbaka till minst Medeltiden, då de först blev nedtecknade, och som nog egentligen är Hedniska, förutom att de speglar folklynnet i vårt land:

 • Aas lockar Örnen vth  (belagt redan 1604)

 

 • Abbothen bär Thärning, så haar Muncken godt speel
 • Aff Eelden blijr man bränder, och aff Skiökian skämder.
 • Aff skadan blijr man wijs, men icke rijk.
 • Agelös lefwer, ährelös döör. (belagt sedan åtminstone 1300-talet)

 • Bannor bijta intet til Beens (belagt sen åtminstone 1300-talet – jfr Kurt Vonneguts amerikanska version: ”Sticks and Stones might break my bones, but mere words cannot hurt me”)
 • Barn giör så i Byy, som dhet är hemma waant (belagt sedan 1100-talet)
 • Alle mans vän är Allemans Narr
 •  Blandar man sigh i Draaff, så blijr man ätin aff Swijn;    Blandas man med Gull, så blijr man lagd i Skrijn (belagt sedan 1440)
  Dhet är icke strax sommar med en Swala
 • Dhet som giömmes i Snöö, kommer vp i thöö.
 • Dhet Ögat seer, dhet troor och Hiertat.
 • Dhet är intet borta som man gieer sin grijs.
 • Effter Regn kommer Soolskeen. (belagt sen 1440)
 • Egen härd, är Gull wärd. (finns även i Hávamál, dock i annan version)
 • Egennytta, är en bottnlös Bytta.
 • Elack Giäst som drifwer Wärden vth. (finns även i Hávamál)
 • En Fader föder mång Barn, men mång Barn kunna icke föda en Faar.
 • Ensamt är ledesamt. (finns även i Hávamál, dock i annan version)
 • En arm högfärdigh brwkar hin hååle til arslezwiska

 

 • Faderen måste altijd giee Barnet nampn. (bevis för Knäsättning enligt Asatron)
 • Fager Ord mätta intet Magen.
 • Fast Åsnan blijr klädd i Leyonehwd, så förråda henne doch öronen.
 • Fattigh man feelar något, men dhen girige alt
 • Flere äre dagarne, än kårffuarne. (belagt sedan 1450)

 

Att fira värdigt

SkogskyrkogŒrden pŒ Allhelgona

”Då är mången gravhög öppen, och alla landvättar har flyttningsdag” (ur Gunnars saga þiðrandabana )

Vi här på Hedniska Tankar bojkottar det genomkommersialiserade, sönder-amerikaniserade Halloween-firandet, som ni vet. Majoriteten av Sveriges hedningar torde hålla med oss om att det inte är något värdigt firande av döden, eller de döda – som vi ju minns såhär års.

Henrik Andersson på bloggen ”Ideell Kulturkamp” skriver:

Värdighet om vi får välja

Hur respekterar man sina döda förfäder bäst, genom att klä ut sig och fjanta runt alternativt att i enskilt eller i små grupper samlas för att hedra de dödas minne? Fjant, trams och gyckel handlar ofta om en sak, ett desperat sätt att hantera dödsångest och rädsla för det eviga. Låt oss hedningar åtminstone försöka tänka på de döda med någon form av värdighet.

”Där svart utgör färgen och nio är talet”

Jag lämnar nu de sedvanliga och alltför välbekanta händelserna bland Midgårds illtjutande barn för ett tag, eftersom mänskligheten allt som oftast uppför sig som Lokes avföda. Ändå måste jag upprepa vad jag redan förut sagt och skrivit, många många gånger. Bara därför att jag råkar vara Hedning och till på köpet en Asatroende sådan behöver jag inte låtsas leva i någotslags elfenbenstorn, totalt avstängd från den omgivande yttervärlden, och allt som försiggår där. Åtminstone i teorin föreligger ännu yttrandefrihet i vårt land och på Internet dessutom. Något av det värsta jag vet är dessa New Age profeter, ”andliga” söndags-schamaner, hitte-på-profeter och skitstövlar typ Fornsedare och annat patrask, som gömmer sig bakom en konstlad mask av idel innerlighet och spelad vänlighet, lismande smilfinkar som kommer med falska kärleksbudskap, ”Hällörade” eller lika skenheliga som självaste Antje Jackélen, för att nu låna ett äktskånskt uttryck, som kommer från min gamla farmor.

Raus – Raus – Vom unser Land HINAUS !!

Som ni kanske vet var hon fru till en kyrkoherde i mer än trettio år, och hade tre barn med honom, men hon dog som en hednisk kvinna, moraliskt obesmittad av Monoteismen ännu vid 92 års ålder.  Att vara ”Hällörad” innebär att någon har huvudet på sned, ”häller på huvudet” alltså, och låtsas vara gudsnådelig, fast vederbörande är som en ulv i fårakläder, alltigenom falsk; och ute för att lura människor. DDR-sympatisösen Jackélen var och är sådan, som vi alla vet. För dagen har det avslöjats hur hon cyniskt manipulerat journalister i Sverige, enbart för att dölja sitt mörka förflutna, och som – efter en intervju som råkat tangera sanningen, vrövlat och orerat inför journalisterna om att de skulle vara lejda av ”twittertroll, Ann Heberlein och SD” och anklagat dem för att ”ha förminskat hennes gärning och kyrkans roll”.

Att Ann Heberlein, kristen teologie doktor och författerska till flera böcker i etik, också skrivit flera böcker om hur de som samarbetat med diktaturstater och som förespråkar totalitära läror hela tiden visar sig oförmögna att ta sitt moraliska ansvar, retar tydligen tant Antje, som tydligen fortsätter sin maktutövning emot svenskarna bakom sina egna Potemik-kulisser. Samerna fick en sk ”ursäkt” vilken innebar att deras kultur skulle utrotas, och att de skulle böja sig inför kristendomen. Men de etniska svenskarna fick ingen ursäkt alls för alla de förbrytelser, den sk ”Svenska” Kyrkan begått genom sju sekel och mer än så. Ärkeskojarna inom ärkestiftet fortsätter sitt andliga förstörelseverk – för de tillhör alla dem, som samarbetar med främmande makt…

Teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare

 

Men, nu över till något annat – where black is the color, and nine is the number för att nu travestera Bob Dylan, nobelpristagaren som nekade att ta emot sitt litteraturpris, då han inte ville ha med en sådan priskommitté att göra – och det hedrar honom – för vem vill egentligen det ? Och med detta syftar jag inte på ”Samfundet de Nio” utan på det faktum att NIO är ett av de heligaste talen i Asatron- se för övrigt mitt avsnitt om Naud-runan under avsnittet ”Runor” här ovan.

De mäktigas fall skall bliva stort, ty:

Black is the color, where nine is the number
And I’ll tell it and think it and speak it and breathe it
And shout it from the mountain so all souls can see it
Then I’ll stand firm on the beach until the church starts sinkin’
And you’ll know my song well before I start singin’
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard
It’s a hard rain’s a-gonna fall

eller – för att nämna en gammal svensk förbannelseformel från år 1679, från Bengt af Klintbergs ”Svenska Trollformler” och Blekinge, där Björketorpsstenen ännu står:

Nio voro de Nockunden söner
som Noren förde,
som buro deras mor döder.
Vi bar de henne så döder?
För hon kunde alla mål hölja och dölja.

Som hon gjorde, så skall jag göra:
Jag skall binda elden, där han brann,
jag skall binda kittelen, där han rann,
jag skall binda mannen, där han red,
jag skall binda skeppet, där han skred.
Jag skall binda järngårdar,
så att de gråter blodstårar.

”Noren” är en förvrängning av Oden, och kanske ser vi Loke – som ju uttalas ”Locke” bakom Nockunden, om nu inte detta är en hågkomst av Heimdals nio mödrar, vågorna.

Kanske har ni aldrig observerat följande, ack ni hedna och ludna:

 • Nio är antalet Världar eller ”Heimir” utom Midgård  (Vǫluspá). Om vi räknar Pluto och solen som astronomiska objekt, så har solsystemet också nio världar.
 • Nio var antalet “lövjerskor” (iviði) som fanns innan Världsträdet (Vǫluspá)
 • Nio är Heimdals mödrar, vågorna (Hyndluljóð, Heimdalargaldr, Snorri)
 • Nio är Ägirs och Rans döttrar, som bär trollkonors namn(Snorri)
 • Nio är Njords döttrar, som ristar runor i en värld bortom döden (Sólarljóð)
 • Nio nätter går innan Odens guldring Draupnir föder nio ringar, var och en lika stor och tung som den själv
 • Nio är tre gånger tre, och tretalet – för Oden, Tor och Frej, tre Nornor och mycket mer, återkommer ständigt i alla Indoeuropeiska myter
 • Nio är det antal nätter som går åt för ”Nórna dómr” eller Nornornas dom, när någon blir satt i Nornarstóll – ”Nornornas stol” efter döden och döms att fortsätta i andra världar, allt efter vad vederbörande har förtjänat (Sólarljóð, Fafnismál)
 • Nio är det antal världar som Hel, den helande och höljande dödsgudinnan härskar över (Snorri)
 • Nio är det antal världar som finns under Helheim (Vafþrúðnismál)
 • Nio är det tal som betecknar Frejas rike, Fólkvangr eller Folkets Vångar, dit vissa döda kommer (Grímnismál)
 • Nio eller tre gånger nio är Valkyriornas antal (Helgakviða I, II & H. Hiǫrvarðssonar )
 • Nio var det antal nätter som Oden väntade, innan han undfick runorna (Hávamál)
 • Nio nätter och nio dagar tog det för Hermod att rida ned till Hel, och korsa Gjallarbron
 • Nio nätter och nio dagar fick Skirnir rida, innan han fann Gerd eller Njärd, Moder Jord (Skírnismál)
 • Nio är nätterna som Frej fick vänta, innan han förenades med Gerd i lunden Barre (Skírnismál)
 • Nio var galdrarna, som Groa sjöng från gravens djup (Gróagaldr)
 • Nio är de mör, som omger Menglöd eller Freja på läkedomsberget, Lövjarberg (Fjölsvinnsmál).

Tror ni kanske, att allt detta är en slump, eller tillfälligheter utan mening ? Ånej, talet nio har sin betydelse. Måtte nio ulvar och nio plågor ta alla Ärke- någonting, måtte de dra nio gånger nittio mil neråt Tyskland, och måtte de få nio svåra sår, nio plågor, nio bedrövelser, en niosvansad katt vina över dem niohundranittionio gånger, så att de får lika många rapp och sedan helsot.

Min gamla farmor däremot, skrev i sina efterlämnade papper som så,  och citerade därmed en annan Nobelpristagare, Per Lagerkvist:

En gång ska du vara en av dem som levat för längesen.
Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna,
det multnade lövet.
Så som myllan minns
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig så som havet.

Se, hon tålde ingen kristendom. Hon trodde inte på deras helvete, det helvete de så många gånger ställt till för alla andra som inte är kristna. Och hon ville inte till någon himmel heller. Hon ville bara återvända till den jord och det land som var hennes. Inga gravstenar, ingen kistbegravning. Bara aska, att återföras till hembyn Väsbys åkerfält, ett vi, waichs på gotiska – en helig plats – och så ingenting.

Veckans fall av ”Hedniska Tankar LEDER – Andra bara FÖLJER”

I rule the ruins” sjöng en gång den milt Freja-influerade tyska hårdrocksångerskan Doro Pesch. Hedniska Tankar får be att instämma – ty de sprider sig ÖVERALLT – ja Överallt. Till Sydkorea, där en tragisk brand inträffat, och presidenten officiellt förklarat att landssorg utbryter, vilket är helt logiskt och följdriktigt, då man förlorat minst 149 döda – huvudsakligen unga människor, som kunnat bidra till sitt samhälle och Världen i övrigt. 19 av de avlidna lär vara utländska medborgare enligt våra kvällstidningar, varav minst en Norsk Medborgare – och sålunda berörs även de Nordiska folken direkt av vad som hänt.

Vi hedningar på redaktionen har ett konsekvent hedniskt perspektiv, och det måste ni alla läsare och läsarinnor (något tredje gives icke !) förstå, även vid ett tillfälle som detta. Vi skrev, så sent som igår att Halloween-firande är ett amerikaniserat, kommersialiserat otyg som ingen egentligen behöver, förutom att ungdomen naturligtvis använder helgen som en billig ursäkt för att supa sig full, och så uppstod folkträngsel och brand i nöjes-stadsdelen Itaewon, om nu detta inte var en tragisk händelse, ”gangnam style” eller ”gangland style”.

Dozens of people suffered from cardiac arrest in the South Korean capital Seoul, after thousands of people crowded into narrow streets in the city’s Itaewon neighbourhood to celebrate Halloween, local officials said. (Photo by JUNG YEON-JE / AFP) – Men varför ALLS fira en Globaliserad, Kommersialiserad, Amerikaniserad fest i ett huvudsakligen Buddhistiskt / Schamanistiskt land ?

 

Det gick som det gick, och nu sörjer en hel nation sina unga döda. ”Vad var det vi sa – sade vi ?” är inte rätt replik att fälla vid ett tillfälle som detta, ty Oden själv mäler oss i Hávamál att efterklokhet inte nyttar till någonting. Den stora merparten av de döda – närmare 90 personer enligt vissa rapporter vi läst – lär vara unga kvinnor. Dessa skall enligt ögonvittnen och överlevande till stora delar ha blivit nedtrampade och inte kunnat andas i folkträngseln, eftersom de koreanska kvinnorna faktiskt har den egenskapen att de är relativt kortväxta. Vad säger det om landets unga män, om Koreanska festvanor och kulturellt beteende, liksom Kvinnosynen i Korea ?

Vi skall inte spekulera om tragedier eller enstaka händelser, nej – men ändå. En konsekvent Hedning, Asatroende och kanske även Fulltrui till Oden skulle svara, att det är unga mäns uppgift att försvara och rädda sina unga kvinnor, och tillika offra sig för barn eller andra svagare individer i samhället – för annars har de unga männen de facto ingen uppgift, och därmed inget existensberättigande. Skuld åvilar dem som trängt sig genom massan på sina nära och käras bekostnad, och till de nära och kära hör också varje kvinna en ung man lärt känna, om så bara för kvällen, om så bara för fem minuter. Och Skuld heter nuets Norna.

Krigarens uppgift är att skydda och värna – och unga män är krigare. Det gäller för oss hedningar i alla tider, alla kulturer, vid alla tillfällen. Shingen Takeda – borta i Japan – var inne på samma sak. Hans uttalande ”The soldier is the castle” är en förkortning, och ett av hans mest berömda citat lyder i min översättning: ”Vårt folk är murarna av sten. Vårt folk är vallgraven, utanverken, allt försvar. Skydda ditt folk, och de skall skydda dig”. Detta gäller – oavsett om ”folk” här betyder folk i gemen, allmänheten, vad slags folk som helst, oberoende av religion, politik eller allt annat – eller om vi talar om särskilda nationer, stammar, kanske plutoner…

Låt oss därför – sade han – vara snabba som vinden, följsamma som träden, mera rasande än eld och hårdare än sten – för vi måste agera, ja anfalla”. Sådan var hans tro, och Shingen Takeda – som just i år hedras med ett 500 års jubileum – var också han H-e-d-n-i-n-g, liksom för all del alla sanna Koreaner – eller Japaner och dito Kineser – ty Kina – som vi på Hedniska Tankar aldrig kritiserar, utan accepterar – bygger på K’ung Fu-tzu, Lao Tses taoism och slutligen Mao Tse.. själva driver vi handel med alla folk, och överser där med ett och annat, liksom våra förfäder på Ostindiefaren ”Göteborg”.

Men – inte nog med det… I Sverige framträder för dagen den här mannen, på Svenska Dagbladets kultursidor.

Detta – mina Damer och Herrar (något tredje gives fortfarande inte !) är ingen mindre än Mats Eric Nillson, författaren till boken ”Kåppi Pejst” som handlar om det KRISTNA Sveriges komplexfyllda förhållande till USA, samt begrepp som kulturell appropriering och globalisering – något denna blogg inte bara var inne på när vi RATADE (men inte hatade) Halloween så sent som igår, och även när vi skrivit spaltkilometer efter spaltkilometer om dessa ämnen, utan att någon lyssnat.

Först nu lyssnar SvDs ytterligt trögtänkta journalister, denna eländiga fårskock till flockdjur, som inte klarar mer än ett ämne i taget, och inte flera som vi.

Herr Nilsson har tidigare – i vår generationskamrat Joakim Pirinens anda – kommit på den fyndiga titeln ”Chateau Vadå” – eller ”Det okända fusket med ditt vin” och alltså varit ett slags smakdomare, ungefär som någotslags Gaius Petronius vid Neros hov, men han är ändå inte ett av Nomeklaturans Lejda Kreatur, fastän hans senaste bok nu utkommit på Ordfronts förlag – för det är just Ord och Inga visor vi för tillfället behöver.

Svenskarna har naivt apat efter det stora landet i väster i årtionde efter årtionde. Inte ens under Kulturmarxismens 70-tal var detta självskadebeteende helt utrotat, och det berodde på för mycket kristendom. Nu till Halloween är det särskilt tydligt, ty:

Alla deltar i maskeraden. Glesbygdsbor sätter sydstatsflaggan på bilen för att visa hur stolta de är över sitt ursprung. Förorternas kriminella studerar amerikanska maffiafilmer, medan de intellektuella lär sig att ”n-ordet” är tabu. — — Nilsson skriver om manspalining, halloween, metoo, cancel culture och pulled pork. Hockeylaget Frölunda väljer ett inidianhuvud som symbol, och gör sig sedan av med det när sådana stereotyper anses kränkande i USA. — — Landet vars populärkultur lärt hela världen hur tufft det är att säga motherfucker har nämligen gått in i en puritansk fas, och upptäckt att ord kan vara sårande.. — Trots det massiva utrymme som nyhetssidor och kulturredaktioner ägnar åt USA är mediernas bevakning av landet ganska ytlig, ibland rentav okunnig. Efter fyra år med Trump som president nära på dubblades stödet för honom bland svarta amerikaner i valet 2020, påpekar Nilsson. Det som inte passar in, hamnar inte i nyheterna

 • Svd 2022-10-31

Nej, naturligtvis inte. Men här på denna redaktion är vi Nordbor och Hedningar, för något annat har vi inte varit, är vi inte, kommer vi inte att bli. Vi firar inte Halloween eller annat idiotiskt trams. Vi är inte ”Woke”, kommer inte att bli det heller. Ni kan ta er förbannade ”Cancel Culture” och köra upp i häcken, Motherfuckers eller ej – och det är väl Mother Fucker själv som står staty i Näv Jorks hamn, för Näv Jork är ett ställe där man får ta sig fram med nävarna.

 

Hennes runa verkar vara ett stort M eller två bröstliknande gyllene bågar, alltså en Madr-runa – vilket vi sett på tv.

Mother Fucker – den amerikanska Moder-gudinnan är alltså den amerikanska motsvarigheten till Frigg, men inte till Freja – Frigging A’ – som våra vänner i the UK brukar säga. Macdonalds-emblemet föreställer gudinnans två stora rattar – och denna teori från Hedningar ”på orten” kände vi redan till för 20 år sedan.

Ni kulturjournalister kan själva resa till Näv Jork eller – kanske – Jew Dork. Vi tänker INTE följa efter er – för vi är de Hedna och de Ludna. Begrips !!

 

”Thy holy Wings…”

”Bred dina vida vingar” anses vara en vacker kristen psalm. Men det är inte riktigt sant, eftersom melodin är stulen, och kommer från en dansk-svensk folkmelodi från Skåne. Att sjunga psalmer på FN-dagen – som jag beskrivit i inlägget ovan, är ett solklart exempel på kristen appropriering eller med andra ord en ren smaklöshet – men nåväl, då må ingen misstycka att jag för min del inte är sämre, utan skriver min egen, helt egna h-e-d-n-i-s-k-a version.

Den stämmer inte helt med ursprungsmelodin, fast stämmer kanske ändå till eftertanke.

Låna oss dina vita vingar, o Freja, när vi fjärran far.

Giv oss Tor och all hans styrka, och låt intet lämnas kvar.

Giv oss din ro och sällhet

Odens visdom, och hans råd.

När folkens fiender skall betvingas, Freja – utan nåd !

FN misssion

Förlåt oss våra synder

som vi sonar med vårt blod.

Skänk oss klar syn och ärligt sinne

för en ny dag, skön och god.

och inom Midgårds hägnad

belöna varje insats, de stora som de små.

För oss så till Norden åter,

när vi till slutlig vila gå.

FN dagen, 24 Oktober 2022

Vi ser ett vackert svenskt höstlandskap framför oss – och några nötta, solkiga minnesstenar. De är resta så sent som under 1990-talet och vidare framåt, men bär ändå spår av vittring, nötning och av tidens tand. ”Så snabbt de mänskliga erfarenheterna glöms bort av omvärlden – särskilt vissa människors erfarenheter” tänker någon. Det är er berättare, Hedningen – som tänker så.

En Pastor, en Skolchef och några åhörare anländer till platsen, eftersom Hedningen kommit först fram, i den tidiga och råkalla morgonen, som fortfarande osar av dimma och fukt efter ett nattligt höstregn, så kallt men ändå så inbjudande, som just ett höstregn kan vara i Sverige. En fetlagd man ifrån ett nära grannland pratar och flinar inför ett gäng kontorister från en närbelägen kontorsbyggnad i grå, rå betong – och detta gör han rakt fram, även om dagen eller vad som skall ske, knappast lämpar sig för några fräcka skämt.

Publiken – inte mer än ett tjugotal personer högst – radar upp sig på två raka linjer, för man kan egentligen inte tala om led. Men i andra ledet står ändå er hedning., nu gråhårig, ibland några lika gråskäggiga män – vissa hålögda och slitna nu, efter allt de varit med om, fast de inte ens passerat medelåldern och heller inte nalkats ålderdomen. Där finns ”musik tillika” som Carl Michael Bellman en gång skrev. En trumslagare, en trumpetare – men det är också allt vi bestås denna minnesdag, i detta svenska nu, då vi skriver anno 2022 efter en från början romersk och därmed hednisk tideräkning.

Hedendomen finns i alla tider, och hos alla folk. Hos alla nationer. Hos alla fria män, alla fria kvinnor – varje fri människa – för Hedendomen ligger inte bara i människans natur, nej – den är kvintessensen av allt det mänskliga, liksom Polyteism. FN, United Nations – är en icke-religiös organisation, instiftad till Humanismens, Hela mänsklighetens och alla kulturers, nationers och folkslags fromma. Lägg märke till att jag inte använder ordet ”mångfald” – för mångfald är för mig detsamma som pöbel, ja en simpel och o-ordnad hop – för det är alldeles uppenbart, att inte alla kulturer, religioner och nationer är lika mycket värda, eller ens likställda.

Vår skolchef kommer mycket snart att göra detta fullkomligt klart för oss.

 

Vissa namn, datum och platser på denna sten har retuscherats, då vi numera måste skydda våra egna

 

En blond kvinna delar ut ett papper med en kristen psalm, ”Bred dina vida vingar” – ”Thy Holy Wings”.

Hon borde verkligen inte ha gjort det.

Det är smaklöst, ytterligt smaklöst till och med, att ”i Jesu namn” försöka appropriera och lägga beslag på en dag som är till för alla – men INTE allah – för det är INTE samma sak – på FN-dagen – den enda VERKLIGT sekulära helgdag som är tilldelad hela mänskligheten, kan ingen religion och framförallt inte dessa påstådda frälsare eller denne påstått ”allsmäktige herre” likt någon Vladimir Putin ha företräde framför alla andra.

Vår skolchefs ord förklarar för oss alla ”vad som gäller” – eller vad det gäller – och det är detta:

Vilken nation har oftare än alla andra vält omkull och omöjliggjort FN:s gemensamma beslut, sedan organisationen bildades i slutet på andra Världskriget ? Det finns bara en sådan nation, och därtill några andra verkliga ”skurkstater”, såsom Iran, Kina och Nordkorea som just detta år utgör det största och tydligaste hotet emot Världsfreden, förutom då några icke-statliga aktörer, såsom Islamiska Staten (IS) eller dess avläggare, kända under flera olika namn.

Just dessa är de skyldiga, och det råder inga som helst tvivel – säger Skolchefen – att det är Ryssland och bara Ryssland som mest flagrant och upprepade gånger ideligen och hela tiden bryter emot alla FN:s portalkonventioner, genom sitt omänskliga överfall på Ukraina. Sådan mellanstatlig aggression kan inte och får inte tolereras, inte enligt FN, för den kastar tillbaka hela mänskligheten till det nu passerade stadium av utveckling som rådde under Andra Världskriget, och än tidigare.

FN har urholkats sedan dess bildande, och vissa personer har i likhet med en plump Donald Trump velat avskaffa hela organisationen som sådan, vilket skulle innebära att alla dess insatser och mandat faller ifrån, vilket kommer innebära döden inte bara för miljontals människor utan hela språk, kulturer, nationer och mycket mer. Lägg märke till att jag inte använder ordet ”religioner” för en verklig krigare har ingen religion – förutom sin inre hedendom.

Varje samfund av frivilliga och utvalda kan tendera till elitism, men i detta finns också den stora faran, och fröet till det totalitära, som skall och kan bekämpas. FN kan reformeras, och bli vad det en gång var – som under Dag Hammarskjölds tid – vår skolchef talade just om honom – och vilken makt i Midgård bar egentligen skulden för Hammarskjölds död, även om det inte blivit fullständigt bevisat – likaväl som sabotaget emot Enehodar, eller förstörelsen av Nordstream 1 och 2 ?

Var det inte just Ryssland, eller det före detta Sovjet ?

Det sägs att alla krig är märkvärdigt lika för de som är med och utkämpar dem, oavsett vilka vapen de använder; och oavsett om de som deltar eller har deltagit nu råkar överleva eller inte. Det stämmer också, och i Hedningens innersta ekar alltjämt skolchefens ord, medan han känner någonting rinna utefter sin vänstra kind, just där, i den kalla höstmorgonen.

Det är en enda tår – bestående av saltvatten – som rinner ifrån er hednings ögon. För så mycket är också sant, er hedning gråter över de kamrater han förlorat, över någon som höll på att dö redan under det första Ukraina-kriget och som han inte fått återse, fast just han – av tolv döda som jag saknar – visades upp i levande tillstånd och oskadd, på svensk TV. Och en hedning vänder aldrig någonsin andra kinden till, ens om han så skulle bli pryglad eller misshandlad till att sjunga kristna psalmer, vilket han följdriktligen aldrig någonsin gör, eftersom detta råkar vara frivilligt.

I alla fall i Sverige, FN-dagen den 24 Oktober, common era 2022.

Er hedning är också frivillig, samt redo att arbeta och offra sig för fredens sak – för den sortens frivilligt blot är det största blot eller offer som finns att ge. För dem som genomfört det väntar Valhall och dess härlighet – men för de som inte valts eller korats att komma dithän, finns bara ett stilla bortbleknande hos Hel, som också sägs hela och hölja.

Vi Asatroende, Nordbor, Stabs-sergeanter, ”camp rats” med flera har lika stor rätt att delta i denna dag som någonsin våra stupade kamrater, och deras anhöriga. Vad jag predikar är inget kaffedrickande, inget kalas på bakelser likt den 6 November utan ren, klar och hård verklighet – blod, svett, kroppsvätskor, självuppoffring men inte självutplåning, hårt arbete och tårar. Inget annat.

Jag struntar fullständigt i vad ”mångfalden” eller pöbeln på internet tycker om detta, lika mycket som åsikter från pöbel utanför internet, för den delen. Berömmelse är flyktig, och förbytts i glömska, förnedring eller hån bara efter någon dag – eller några år. Asatron är inte och kan heller inte bli någon ”sed” – inte FN-dagen heller. Den är just en dag vi bör fira i enlighet med trohet och trofasthet mot dess ideal, och därmed punkt. I FN-dagens firande ingår aldrig någonsin några kristna psalmer, eller alls någon kristendom överhuvudtaget, lika lite som någon islam. Sådant passar sig överhuvudtaget inte. Sekulär Polyteism däremot; är i enlighet med FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna.

 

 

Falska Samer SKÄMDE UT SIG mitt i Centrala Uppsala

Taktiken hos den sk ”Svenska” Kyrkan är känd sedan länge.

Den är en andlig ockupationsmakt, utgjord av en aggressiv, totalitärt sinnad Evangelisk-Lutheransk rörelse som helt saknar varje laglig rätt till sina absurda krav att ensamma få roffa åt sig makten över hela Sverige, och inkräkta på både politisk frihet, statsfinanser, kultur och samhällsliv – vilken den inte har den minsta rätt till.

Staten skildes från denna Kyrka redan år 2000, dvs redan för mer än 22 år sedan; och Sverige – vårt Sverige ! – är en sekulär stat. Så skall det också förbli.

Därför har ”Svenska” Kyrkan inte heller den minsta rätt, juridiskt; moraliskt eller praktiskt, att företräda vår nation. Det kan endast och endast bara staten och olika myndigheter göra, eftersom de enligt lag faktiskt har monopol på all statsceremoniell verksamhet. Mer än 46 % av våra medborgare är inte medlemmar i den påstått ”Svenska” kyrkan heller, utan har redan lämnat den i avsky och protest – och denna ebarmliga kyrka är inte ett enda dugg svenskare än exempelvis Livets Ord, eller kanske Maranata.

Nu är dess allra värsta Ärkebiskop (eller rättare sagt Ärkesbiskopinna) denna kyrka någonsin haft snart ute ur bilden, eftersom en viss Antje Jackélen har tänkt avgå. Under hennes tid vid makten (2014-2022) har den påstått ”Svenska” ökenreligionens andel av hela befolkningen sjunkit från 64,6 till 53,9 % – på bara åtta år har man gått från två tredjedelar till nästan hälften av befolkningen – och fortsätter man att förlora mer än 10 % på varje åtta års-period, är kristendomen i landet kanske helt utdöd inom mindre än 60 år – eller en enda livstid..

Det är ändå bäst så, om ni frågar mig, och de barn som föds idag, kanske får chansen att leva i en värld utan totalitära läror, krig och allt det lidande, som Islam, Kristendom och andra Monoteistiska religioner alltid fört med sig, just därför de kräver absolut ensamrätt inom all andlig verksamhet och vägrar att erkänna någon annan gud eller lära än sin egen.

Kontrollera själv med denna ”svenska” kyrkas siffror, om ni inte tror mig. Ingen av dess ”främsta företrädare” har skadat den så mycket, styrt så dåligt eller så kapitalt misslyckats med att försvara vad som är moraliskt skändligt – för att begränsa människors fria tänkande med irrationellt svammel om en ”allsmäktig herre” som alla måste lyda, är faktiskt en avskyvärd skändlighet – vilket redan filosofen Voltaire visste på sin tid.

Målning av Oksana Sjatjko från Ukraina, anno 2018. Kristendom är självutplåning, och därtill en mycket skadlig filosofi…

Till och med Kristina Lindh i Svenska Dagbladet, svassande som en liten pudel i sin kristna undergivenhet, brist på objektivitet och allmänna kryperi inför ”överheten” vågar ändå till slut erkänna huvudproblemet – ”Svenska” Kyrkans inställning till Islam, samt samma kyrkas totala politisering, dess krav på att få ta över hela sektorer inom samhället, och dess totala förakt för allt som andas demokrati, riggade och meningslösa ”Kyrkoval” till trots – knappt ens någon medborgare alls röstar ju i dem... Inte lär det bli bättre under den redan utsedda efterträdare, som valts med garanterat sken-demokratiska, ”riggade” metoder, och som hittills manifesterar sin kyrkliga gärning med att dela ut broschyrer till ungdomar i Västerås stift, som gör reklam för könsbyte, hormon-behandlingar eller lockar dem att bli ”queer” – låt vara med indirekta metoder – och sedan helt ologiskt påstår att detta skulle vara meningen med Bibeln och kristi lära… En sådan religion eller en sådan verksamhet har ingen mening, för sånt där kan man ändå inte tro på.

Teckning av ”Steget Efter” – satiriker på Twitter

Nu ger sig hycklerskan Kackélen och hennes ”svans” också i kast med våra Samer, som blir huvudämnet för denna artikel. ”Samerna skall få en ursäkt” heter det, men Svenska Folket och de etniska svenskarna – som i närmare 700 år utnyttjats, förslavats och indoktrinerats av denna kyrka, får givetvis ingen ursäkt alls. Lika lite ber de kristna om ursäkt för Husförhör, Konventikel-plakat och Häxbränningar samt tortyr av oliktänkande, vilket man rutinmässigt ägnat sig åt genom många sekler.

Den svenska staten, vår lagstiftning, historia och kultur svartmålas å det grövsta i det program för ”festligheterna” som man satt ihop, och Sveriges samer förväntas alla sjunga med i hyckel-psalmerna om ”Söte lille Jesus” och ”Herran” som de måste lyda, lyda, krypa på knäna inför och åter lyda..

De ska ”göra avbön från synden och samlas kring lammets tron” heter det, redan i inledningen. I de ”bekännelser” som de inbjudna ”Samerna” tvingas rabbla, likt småbarn eller skolbarn – står det uttryckligen: Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet

Tydligare än så kan diktaturens kreatur inte uttrycka sig. Detta är Hitlerism, Stalinism, Maoism, Putinism – och svensk Kristendom av idag.

Byt bara ut namnet på ”Guden” – och ni kommer att inse att alla totalitära läror är av exakt samma slag.

Vad är detta för Folk-förrädare till Samer, som SVIKER hela sin kultur och sina förfäders tro ?

Vad innebär det förresten att vara Same – och har någon äkta Same någonsin smutsat ned sig själv till den grad, att han eller hon skulle gå i kyrkan ?

Samerna är ett icke kristet nomadfolk av de sju årstiderna, de fria vidderna och de öde fjällen, inflyttade i Norden och på svenskt territorium nära tiotusen år efter de etniska svenskarna, vilket är antropologiskt och genetiskt bevisat. De är inte kristna, och har inget behov av att förstöra sin egen kultur – att så fegt, ynkligt och servilt svika sitt arv är det sämsta och lägsta någon som alls vill kalla sig same överhuvudtaget kan göra.

Alla dessa ”same-advokater” med sitt dumma prat om Sydsamer, övergående i ”Skogssamer” och nu också Stockholms-samer som aldrig kört snöskoter, aldrig besökt Norrbotten och aldrig ägt en enda ren inte skäms – för skämmas borde de – nu när de fegt går med på att få sin egen kultur approprierad, besmittad, förstörd, krossad och satt på museum i Uppsala Domkyrka.

En verklig Same är van vid folkligt och kulturellt motstånd. Han – eller Hon (något tredje finns icke !) är inte queer, men HEDNING Han bär sk ”lappkniv” och den bär han inte för ros skull. Inget same-blod rinner i mina ådror, det kan jag lova er. Jag är helt igenom etnisk svensk sedan fyra generationer tillbaka, både på fädernet och mödernet –  men ändå…

Måste jag kalla på de verkliga Nåjderna från fordom ? Blir ni Nåjda eller nöjda då ? Måste vi kalla på Nordman eller någon annan pyntad pajas, som får slå på Trolltrumman åt er, gott folk ? Måste jag frambesvärja skuggan av Evert Ljusberg – den bäste President den Fria Jämtländska Republiken någonsin haft, medan Solens söner finner Biennäjdä själv, liggande naken på fjällets dagg, en vacker vårdag, medan hon savar som en ungbjörk och skrevar med benen, allt under de tre Akkornas vård, de som är Urd, Skuld och Verdandi. Bieggolmai med kastskovlarna är Ull, Asatrons Vintergud. Horagalles är Thore-Karl, åskguden Tor liksom Jummala och Perkele.

Kristendomen har ingen rätt att appropriera Samerna och förstöra deras kultur, men de är en del av de Nordiska kulturen, och deras Hedendom är också vår.

RES ER SAMER ! RES ER UPP – GE INGEN NÅD ÅT KYRKAN – RES SEITARNA PÅ NYTT, ta tillbaka era kultplatser – utan jesus.

Lämna Kyrkbänkarna, för ni har int nå där e göra !!

VÄND ÅTER TILL VILDMÄNNEN, åter till Lappmarkerna. Vildmannen på Lapplands vapensköld är Starkodder, den hedniske kämpen – och i hans tecken ska vi segra.

Vad innebär det att vara en äkta vildman ? Lapplansbrigaden badar isvak efter bastubad med vedträ i hand – och inte ens vinterns snö kan besegra den !!