”Varför valde du inte Asatro ?” – Ja, varför i sanning…

Den högerkristna tidningen ”Världen idag” (känd för sin rabiata hållning) protesterar i en artikel emot att Migrationsverkets tjänstemän frågar ut nyanlända i Sverige varför de påstått sig konvertera till kristendomen. Varför inte konvertera till Asatron istället ? Asatro är ju den enda religion som alls har någon hemortsrätt i det här landet, hursomhelst, och för min del finner jag inget stötande i om fler genast anslöt sig…

I det fjärran Frankrike, finner jag, har en info-sida för begravningsbyråer och liknande tjänster tagit upp Asatron, genom en för mig okänd kvinnlig skribent vid namn Sahra La Petite Gnome (är hon någotslags verklighetens Amelie från Montmartre, kantro ?). Hon har visserligen inte kommit längre än till Valhall som det enda hinsidesriket, men har insett att Asatron är en naturlig religion på det sättet att även Asar och vaner insett sin egen dödlighet liksom människorna och accepterar den. Ragnarök skall ju en gång inträffa, och därmed dör en generation Gudar för att efterträdas av en annan, men än så länge förmäler oss inga franska röster något om Gimle, Trudvang, Folkvang med Sessrumnirs salar, Hel och Okolnirs gilleshall jämte alla de andra boningar där man kan vistas efter döden, jämte Sökkvabäck, där Saga bor..

Franska Asatroende anno 2013 – par Thor et Odin par example… (Mais Oui, c’est ca !)

 

Här hemma i Sverige förbereder sig Nordiska Asa Samfundet – fortfarande Sveriges största och bästa samfund för ren Asatro och inget annat – för att delta i ett seminarium om diskriminering i arbetslivet, efter vad jag hört. Visserligen förekommer väl det ganska sällan för oss Asatroende – jag har sett Torshammare om halsen på såväl diversearbetare, snickare som byråkrater och stabschefer i mina dagar, och gör så dagligen – också ett tiotal av de människor jag pendlar fram och tillbaka med från arbetet bär Torshammaren dagligen som stolt symbol, och visar sina asatrogna preferenser, inte minst efter att jag pratat med dem.

Tillbakagången för den sk ”Svenska” Kyrkan – eller rättare sagt Den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige – som den rätteligen bör kallas – fortsätter ohejdat. Enligt statistik från ”Svenska” kyrkan självt, gjorde mer än 85 800 svenskar ett aktivt val förra året och lämnade denna falska och penninghungriga kyrka bakom sig. Det var mer än under hela 2000-talet, om man ser det på årsbasis, och även i år har alla svenskar fortfarande chansen att befria sig från den straffskatt, den sk Kyrko ”avgiften” (det är ingen avgift !) på 1 % på preics allt vi tjänar, eller i vissa fall 1,3 % som Kyrkan hela tiden snor åt sig – på ett arbetsliv blir det mer än en miljon kronor, och jag tycker du som läser det här snarast bör använda den här enkla appen, som visar hur mycket de kristna stjäl från dig och din familj – och sedan göra ett aktivt val för att gå ur du också – om du nu alls är kristen, förstås… Över 3 miljoner svenskar har redan gjort det !

Siffror för i år visar, att fram till Augusti i år gick mer än 43 000 svenskar ur Kyrkan, till följd av ett aktivt val. De befriade sig från skatter och pålagor, helt enkelt, och kan numera själv få bestämma om de vill skänka pengar till välgörenhet och i så fall till vem, eftersom allt sådant förstås bör vara frivilligt, och inte ett tvång. I alla fall om vi ska ha ett liberalt eller frihetligt samhälle, och det tycker jag för min del att vi ska.  Om trenden håller i sig under årets sista 4 månader, kommer minst 65 000 svenskar ha blivit hedningar i år, till följd av deras egna fria vilja – och ”Svenska” Kyrkan kommer att tappa fler än 100 000 medlemar till tack vare generationsskifte – framtiden tillhör oss, de Asatrogna.

Gör som alla riktiga svenskar ! BLI HEDNING du också !

 

Hösten har nu kommit till vårt land, visar mätningar från SMHI. Normalt sett skulle den ha nått Mälardalen redan kring den 1 Oktober, och snart är det Alvablot – den fest som föregick det kristna Allhelgonafirandet — och därefter såklart JUL, den mest hedniska av alla våra festseder, näst Midsommar…

Hösten har varit en vecka sen i Sydsverige, men i Lapplands fjäll råder redan Vintertemperaturer – nu börjar snart Vinternätterna, och den hedniska vinterhalvan av året.. Redan har hösten kommit till hela landet, utom Skånes kusttrakter, Öland samt Norra Gotland… Och det var allt från den hedniska totalredaktionen för idag..

Prisa NJORD – här kommer Skatteåterbäringen ! (Du står väl för det du tror på ?)

Igår var det sista dagen alla svenskar som deklarerat elektroniskt kunde få sin Skatteåterbäring, och själv blev jag rikt välsignad av Njord, Sjöfartens, Handelns och Rikedomens gud, precis som vanligt. Varje år sparar jag nämligen tusentals kronor, som andra svenskar fortfarande tvingas lämna ifrån sig och måste betala, och kanske vill även du lära dig tricket bakom min framgång…

Monument över Njord från Heilighafen i Tyskland

Njord på Noatun, Naustarnas eller skeppshusens stora plats, är mest känd från otaliga ortnamn i Norge och västnorden, där han blev mycket dyrkad i Hedendomens slutskede. Alla seriösa Hedningar – dvs de av oss som är Asatroende och avstår från oriktiga begrepp som ”forn sed” vet också redaan, att han utvecklades ur Njärd eller Nerthus, dvs Gerd eller Moder Jord, och blev Gerds manliga motsvarighet, satt att härska över havsytan och samfärdseln till sjöss, medan havets botten fortfarande tillhör Ägir, och vågorna och den fria vattenrymden Ran, för vi Hedningar böjer oss aldrig under en aallsmäktig gud, utan har flera gudomar även för något så viktigt som havet. Idag skrev också alla stater utom Donald Trumps förbannade USA under FN:s nya Havsrättskonvention, och även om detta förhoppningsvis blir ett stort steg framåt för miljövården, så kan vi alla konstatera, att USA:s nuvarande president är Nordens och hela Jordens fiende.

 

Tricket för hur du kan spara pengar är enkelt. Du kan göra som nästan 40 % av alla svenskar har gjort redan – du kan gå ur ”Svenska” Kyrkan och inte ha mer att göra med de kristna eller den Evangelisk Lutheranska Ockupationsmakten i det här landet. Kyrkan tar ut mer än 1 % på allt du tjänar, och de kallar detta för Kyrkoavgift, fast det i själva verket rör sig om en straffskatt eller ett tionde. I vissa församlingar betalar du över 2 %, och beroende på var i landet du bor och hur mycket du tjänar stjäl man varje år minst 3000 kr av dina pengar, ibland över 7000 kr.

Kanske tror du att detta är lite pengar, men så är det inte alls. Från den dag tills du fyller arton och genom ett helt liv stjäl man dig på mer än en miljon kronor, för så mycket blir det faktiskt, med ränta på ränta. Detta är pengar som du skulle kunna ha mycket bättre nytta av själv, och som du och din familj skulle kunna använda – exempelvis för dina barns utbildning.

Ändå fortsätter prästerna stjäla från dig, år efter år – och många etniska svenskar accepterar fortfarande snällt och stillatigande detta, utan att ens förstå vad som försiggår. Kyrkan och de kristna svänger sig med massor av knep för att försvåra utträdet, bland annat vägrar de nu helt att acceptera Bank-ID, ett elektroniskt system som nästan alla myndigheter, banker och de flesta ideella organisationer – bland dem flera politiska partier – ändå använder. Och dessutom har de sedan 1950-talet ett sjukt sk ”stoppdatum” den första november – av administrativa skäl som de fegt nog påstår, fast alla redan vet att deras medlemsregister är helt datoriserat. Ändå tar de ut avgifter och straffskatt från folk som försöker gå ut efter den 1 November varje år och låter dem betala ett helt år extra.. Ibland förekommer det även att de trakasserar människor som försöker gå ur, och inte vill betala tilll dem längre. Folk blir uppringda av präster, som på alla sätt försöker tubba, övertala och tvinga de som vill gå ur att stanna kvar, och förstås betala, betala och betala i det oändliga...

Ska man ställa upp på sådant ?

”Svenska” Kyrkan påstår också, att ”den ger så mycket till välgörenhet” men i själva verket går inte ens 5 % av vad den beskattar och besnattar oss vanliga svenskar på till sådana ändamål. Förra sommaren avslöjade flera kvällstidningar, däribland Aftonbladet, liksom Sveriges radio hur präster och prelater reser upp miljontals kronor av skattepengar, som du kanske ännu varit med att knoga ihop. Ska vi ha det såhär ? Att ”Svenska” Kyrkan är en starkt politiserad organisation, som hela tiden låter sitt sk ”bistånd” förenas med sk ”mission” eller rättare sagt kristen indoktrinering, vet också de flesta. De flesta sk ”Frikyrkor” är också extremt politiserade, och det är just därför fler och fler väljer Hedendomen som religiöst alternativ.

I veckan blev det känt, att Stockholms Stadsmission – som styrs av rasister – vägrade att ta emot en donation på 85 000 kronor till svenska fattigpensionärer, som Sverigedemokraterna samlat ihop. Rasisterna på Stadsmissionen tycker nämligen, att bara utlänningar ska få bistånd, medan det egen folket – dvs svenskarna – och de som arbetat för Sverige i ett helt yrkesliv, inte ska få några pengar alls. Sådan är deras idelogi. De är rasister, kort sagt, liksom de flesta kristna – för deras nekande att hjälpa sina egna landsmän, styrs helt av ideologiska skäl.

Återigen handlar det om vad för slags krafter i tillvaron man vill stödja.

Jag väljer för min del att stödja organisationer som ”Röda Korset” eller ”De Vita Hjälmarna” i Syrien, som jag redan berättat om. De som faktiskt hjälper folk på plats, oberoende av politisk ideologi, religion eller etnicitet.

Dessutom är det du själv och bara DU som bör få avgöra, till vem eller vilka du skänker dina pengar. De kristna behandlar inte oss svenskar som vuxna människor, när de tvångsmässigt beskattar oss, och frånkänner oss möjligheten att göra några egna val.

Vill du stödja sånt här ? Vill du hjälpa till att permanenta dessa människors utanförskap, och hålla kvar dem i fattigdom och tiggeri ? Ja, då stöder du nog ”Svenska” Kyrkan, eller hur ??

Jag råder sig att låta hedna dig och gå ur, fortast möjligt, innan denna totalitära organisation med sin rent ut sagt medeltida och snedvridna människosyn, grundad på kryperi och slaveri under en påstått ”allsmäktig” herre tar ännu mer pengar ifrån dig och hela din familj.

Snart nog stänger de kanske den möjligheten för dig också, och visar sitt rätta ansikte.

”Svenska” Kyrkan premierar tiggare, och legitimerar bettleri, småkriminalitet och utanförskap. Ett system med allmosor, istället för verkligt arbete – som i hundratals år byggt upp vårt land, och skapat förutsättningarna för det välstånd, de kristna nu urholkar – är ingen lösning.

Somliga organisationer, som kallar sig ”hedniska” kör med dubbelt medlemskap, dubbel religiös tillhörighet.

Rent hyckleri, med andra ord. Det finns sk ”rådsgydjor” (som helt har missuppfattat vad själva begreppet Gode eller Gydja handlar om) och andra, i vissa samfund, som samtidigt säger företräda Hedendomen, och samtidigt är kristna – med medlemskap i Svenska Kyrkan, Sensus och flera andra kristna organisationer.

De här människorna är oerhört falska. Hur kan man egentligen ljuga om sig själv och sin ideologi på det viset ? Tänk dig själv: Vad skulle Svenska Kyrkan eller någon annan Frikyrka säga, om det plötsligt kom fram, att en av dess påstådda företrädare i själva verket är hednapräst ? Skulle församlingen eller de övriga medlemmarna alls accceptera det, tror du ? – Nej, förmodligen inte. Vi Asatroende accepterar det inte heller. Vi har fått nog av ”fornsederi” och New Age – en gång för alla..

Eller tänk dig en Socialdemokrat, som den andra maj visar sig tillhöra liberalerna, den tredje maj är Sverigedemokrat, Kommunist eller något annat, eller tänk dig om Socialnämndens ordförande i en viss kommun sedan vill styra också Byggnadsnämnden, företräda det kommunala Bostadsbolaget, och dessutom styra över Skolfrågor också ? Sådant är inte bara falskt, utan korrupt, ja vedervärdigt.

Eller en Djurgårds-spelare i fotboll som mitt under pågående match drar på sig det andra lagets tröja, och nu påstår sig spela för AIK ?

Skulle en sådan hycklare och lögnare accepteras av den egna hejarklacken, sportjournalisterna eller publiken i stort – oavsett om han kutade omkring och sa ”jak er Zlatan, jak er Zathan, jak kan göhra vad jag ville, je suis liii..bero

Nordiska Asa Samfundet – som kämpar för saklighet, en icke-politiserad Asatro, samt förnuft och ordning – har antagit en klar grundregel, en sk ”Asavisir”.

Företräder man det samfundet, på någon officiell post – ja då företräder man INTE några andra religiösa eller andliga samfund – och håller sig UTANFÖR alla utomparlamentariska eller liknande rörelser, oberoende om de nu finns till höger eller vänster.

”When the hammer drops, the bullshit stops !”

Och ingen djävla ”varulvstro”, rökkatru, lokeanism eller andra konstiga föreställningar, som inte heller ryms, och inte kan rymmas under Hedendomens ram, som det fullständigt horribla exemplet Emma Hernejärvi, som jag redan berättat för er om.

Antingen har man en tro, och då står man upp för den – eller så har man en annan tro, och följer denna – by the book !

Det GÅR INTE att vara Hedning och Asatroende samtidigt som man är kristen. Att bekänna sig till en allsmäktig herre ena dagen, samtidigt som man förnekar existensen av alla andra gudar och gudinnor, och sedan nästa dag försöker återuppliva dem allihop.

Man MÅSTE visa var man står. Och GÅ UR Svenska Kyrkan…

86 000 svenskar lät HEDNA sig 2016 – trenden FORTSÄTTER i år…

”Svenska” Kyrkan har stora och tydliga problem. Rätteligen borde den väl kallas Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, eftersom den inte hör hemma här, och inte på något sätt kan åberopa sig på någon legal eller samhällelig särställning alls, därför att Statskyrkan sedan länge är avskaffad i vårt land (det skedde redan år 2000), som enligt sina grundlagar dessutom skall vara ”Multikulturellt” fastän lagen inte alls förklarar vad detta nu ska innebära..

Redan 11 Januari i år blev det känt, att fler svenskar gått ur Kyrkan och tappat all tro på den sedan verkliga mätningar påbörjades om den saken, och det var på 1970-talet. Innan dess – fram till 1951 – ar det nämligen inte tillåtet för svenska medborgare att lämna kristendomen alls, och genom sekler av förtryck, övergrepp och förmynderi har denna kyrka satt sig över det svenska folkets vilja.

slide_19

Men nu förutsätts vi alltså ha religionsfrihet. Trots detta fortsätter ”Svenska” kyrkan att vägra inordna sig under de lagar och förordningar, som gäller för resten av samhället. Alla myndigheter i Sverige godkänner elektroniska legitimationsmedel som sk ”Bank-ID” till exempel, ja till och med Skatteverket och Försäkringskassan godkänner detta, liksom förstås PostNord, Banker, Affärer, Föreningar och Samfund i övrigt. Ändå fortsätter ”Svenska” Krykan att hindra, obstruera och schackra med pengar, som vi ska få se..

Redan i Oktober 2016 skrev DN – landets största dagstidning – en artikel om saken. Samma månad kunde jag och Humanistbloggen avslöja, att det var Emmanuel Karlsson, en alldeles vanlig svensk civilingenjör, som står bakom den utmärkta sajten Offentligt.Se som låter dig GÅ UR ”Svenska” Kyrkan alldeles gratis ! 

Vår hjälte och befriare av folket har redan räddat 18 595 svenskar från säker ruin, och sk ”kyrkoavgifter” (en dold Tvångs-skatt, och ett ”modernt tionde” på minst 1,25 % av allt du och din familj tjänar ) som under ett helt vuxet liv leder till att varje svensk och svenska får avstå från miljonbelopp, som vi annars skulle kunna använda till något bättre, som våra pensioner eller våra barns framtid, till exempel. Och kyrko”avgiften” bara höjs och höjs i de flesta församlingar, år från år. Många svenskar – särskilt de etniska svenskarna – lever nu på marginalen, och att fler och fler väljer att gå ur och SJÄLVA få bestämma över sina pengar som det anstår vuxna människor och medborgare i ett fritt land samt SJÄLVA få bestämma om och när de ska ge något till sk ”välgörenhet” (inte ens 2 % av ”Svenska” Kyrkans budget går till sådana ändamål) är egentligen inte så konstigt.

7182012042256iwsmt

Men ”Svenska” Kyrkan fortsätter sin miljardsvindel. De har – också på 1950-talet infört ett magiskt ”stoppdatum” den 1 November, och alla som försöker gå ur Svenska Kyrkan och lämna detta ocker bakom sig tvingas därför betala straff-skatten och pålagorna ännu ett helt år. Kyrkan skyller fegt ifrån sig med ”administrativa svårigheter” och att den inte kan datorisera, som samhället i övrigt. Bank-ID och vad samhället annars accepterat, är alltså en total omöjlighet för dessa dryga prelater. De vägrar anpassa sig, de vägrar lyda samhället och lagarna. De opererar bortom all kontroll, och i fullständigt förakt för vad vanliga människor tycker och tänker. Hur länge ska vi låta dem fortsätta ? Hur länge ??

em-ann

Tänk dig själv om du vore medlem i något annat samfund eller förening, en fackförening eller ett politiskt parti och ville gå ur, eftersom du fått andra åsikter – men så kommer någon och säger: ”Nehej, men det får du inte – du ska vara med i metall och Socialdemokraterna ett helt år till, och betala, betala betala – och du ska vara kollektivansluten, från dagen du föds till dagen du dör och inte kan leva och andas mera,  för se så har jag bestämt !”

Eller om du var medlem i en bokklubb, till exempel – eller om det gällde hundskatt eller båtskatt för en båt som redan för länge länge sen blivit såld, och en hund du inte längre har, därför att stackars Fido tynade bort och hastigt avled. Kom ihåg att det heller inte är den minsta skillnad på ”religious services” och andra varor och tjänster, såsom Sveriges lagar och regler faktiskt är skrivna. Vore det då rätt, om någon kom och krävde dig extra skatt i ett helt år för båten du inte har, och hunden som inte längre finns ?

Totalt lämnade 85 848 personer kyrkan 2016, vilket kan jämföras med 46 895 år 2015. Allesammans har vi tröttnat på det kristna tramset.

Jag har varit hedning i över 30 år nu, eller ända sedan jag varit 18, och det är ett beslut jag inte ångrar.

Jag förutspådde i November att kanske 90 000 svenskar skulle gå ur, och jag blev i stort sett sannspådd.

12353305_889154267859254_54160689_n

I andra länder – till exempel det Svenska Finland – och även det Finskspråkiga Finland – har de kristna insett faktum, och det är att de inte kan styra och ställa i ett modernt samhälle efter sitt eget huvud. Vi lever inte längre på den mörka medeltiden. I Finland finns inte något som heter ”Finska Kyrkan” och heller ingen ”Suomen Kirkko” (eller snarare ”Suomen Kajko!” ) eller så… Nej, där heter man mycket riktigt Evangelisk-Lutheranska Kyrkan I Finland – och Ingenting annat ! Man publicerar vederhäftig och noggrann statistik på ett professionellt sätt, vilket ”Svenska” Kyrkan inte gör.

Finland är på många sätt ett ärligare och rättframmare land än Sverige, även om man där tyvärr har 72 % kristna ibland sig och inte kommit lika långt inom frihet som vi, där vi nu lever ibland vad som påstås vara 62 % kristna och 7% muslimer, eller rättare sagt 7% personer med muslimsk bakgrund, vilket är något helt annat än att vara troende muslim – för många av alla dem som har kommit hit, gör det för att de är trötta på Monoteismen och förtrycket de också, och vill ha del av den frihet, vi har i den Nordiska kulturen.

Som Jim Lyngvild och flera andra står jag och de mina redo att utbilda de nyanlända i vår kultur. För den som är villig att lära, finns det alltid hopp. För den som är villig att arbeta och följa folkets lagar, finns än mer och mycket mer än så.

12314065_766700603473307_1202995256780247878_n

Men låt oss nu göra en snabb ”faktakoll” eftersom siffrorna ovan kommer från svenska journalister och mainstream media, som sällan eller aldrig granskar statistiken. 7 553 personer i vuxen ålder lät sig luras av de kristna, och skrevs in under deras ”allsmäktige” herre, som i all evighet antas befalla över dem och förslava dem.

Vad värre var – det kristna ”dopet” – en fruktansvärd form av ”religiös doping” där individens vilja kränks utövades fortfarande, mitt ibland oss, 2016 – något som faktiskt är ett övergrepp – bland annat Humanisterna, the Swedish Humanist Association, tycker att detta föråldrade bruk inte får och inte skall utövas, och att religiösa samfund inte heller ska få ta ut tvångsavgifter av minderåriga och deras föräldrar via skattsedeln – något jag också helt ställer mig bakom. Religion är inget för barnrumpor, utan för vuxna och medvetna människor som är utbildade nog att förstå vad de ger sig in på, och verkligen kan göra ett aktivt val. Till och med de kristna själva erkänner ju det, när de tjafsar om sin ”konfirmation” och hur viktig den är (men inte ens barn och ungdomar lämnar de ifred !) men glädjande nog ”döps” bara 45,5 % av antalet barn i Sverige. Resten kanske knäsätts enligt Asatrons sed istället, för knäsättning innebär som jag förklarat för er välkomnandet in i en familj och en ätt, ett språk, en kultur och ett historiskt sammanhang, och det har inget med religion eller val av Gudar att göra, eftersom det är något individen bestämmer senare i livet.

Ca 74 000 kristna dog under 2015, sägs det – vilket motsvarade 1,1 % av medlemsantalet. Denna andel har sannolikt inte minskat under 2016, utan tvärtom ökat, eftersom främst personer i hög ålder är kristna. (Kom ihåg att medias rapportering om saken är mycket dålig, och att ingen utomstående forskare eller populationsstatistiker typ Hans Rosling studerat det här – inte heller sociologer mfl)

Detta gör att antalet kristna ibland oss nu kan beräknas till 6 225 091 – ca 75 000 döda – 85 848 som insett den bistra sanningen och låtit sig hednas, (plus 0,455 x antalet födda inom riket, vilket enligt SCB var 108 910 = 49 554) vilket gör, att ”Svenska” kyrkan 31 December 2016 hade ca 6 113 797 medlemmar. Tyvärr är det tvångsanslutningen av barn och minderåriga, som gör att denna otäcka religion alls överlever.

Samtidigt skenar befolkningsutvecklingen i vårt land iväg på ett alldeles okontrollerat sätt, därför att Regeringen i stort sett tappat all kontroll över gränserna och den sk ”invandringspolitiken”. Nu har vi mer än 10 miljoner personer i landet, sägs det – men ingen kan längre avgöra om den siffran verkligen stämmer.

Om den nu stämmer, så är nu bara 61,1 % av befolkningen i Sverige kristen, men det finns redan 38,9 % hedningar.
”Svenska” Kyrkan erkänner som vanligt inte det här, och hävdar att de skulle ha ca 62 % av befolkningen istället – nå välan, säger jag. Den siffran sjunker snart ytterligare, för detta år, 2017 – skall vi i den hedniska rörelsen arbeta för att 100 000 personer eller fler ska gå ur !

Vårt antal växer – år från år. Man kan vara agnostiker, ateist eller Asatroende, men enligt Svenska Akademins Ordbok (inte ordlistan!) som styr användningen av det svenska språket, så betyder ”Hedning” varje person, som inte tror på de Monoteistiska religionerna. Detta är mycket mycket viktigt att lära sig, och förstå.

DOK-SNILLEOCHSMAK-SVENSKAAKADEMIEN-02_992

Nytt för i år är också, att de kristna redan erkänner sitt nederlag, och vårt folks kommande slutseger enligt Svenska Dagbladet. De har nämligen erkänt att vad jag ensam förutspått i flera år, nämligen att det jag kallar ”Det hedniska skiftet” eller ”Der Umschwung, Der Rückschlagspunkt” för att nu tala med Clausewitz faktiskt kommer. Det är dagen när vi Hedningar är i majoritet, och inte i minoritet längre.

Redan 2030 kommer mindre än 45 % av Svenskarna att vara med i ”Svenska” Kyrkan alls, enligt dess egna siffror och beräkningar.

För egen del tror jag att det kommer att gå lite snabbare än så – men EN sak måste alla medborgare i det här landet vara medvetna om:

Vid slutet, står segern !

freja-hacc88mndens-eld-1

Vår tid kommer. 700 år av andligt förtryck, hets, våld och mörker kommer äntligen att vara över. När vi Hedningar äntligen kommer i majoritet, inleds en ny era och en ny tid för vårt sargade, slitna och misskötta gamla land.

Och den nya tiden kommer att innebära stora förändringar – var så säker på det, medborgare respektive medborgarinna. Kanhända skriver jag snart om dem, och vad som kommer att ersätta allt vad Monoteismens bottenlösa förnedring av människor fört med sig, och vad den hemska föreställningen om ”den allsmäktige” har skapat.

dsc_5929_58a4aaf92a6b228003d8e125Foto lånat av Ulvdotter, Valkyria

Snart firar vi Disablotet, och det som är början på Vårens ankomst, efter en lång, lång vinter.  Och precis som naturens krafter förkunnar det, måste det till sist komma en förändring i attityd, över hela landet – också bland de kristnas eller muslimernas alltmer fåtaliga skara. Deras herravälde skall snart vara krossat för alltid. En ny vår börjar, Polyteismens, Vetenskapens, Mänsklighetens och Framstegens tidevarv.

Kampen går vidare. ”We live in interesting times”

maxresdefault

Det här ÄR en folklig BEFRIELSERÖRELSE – Vänta er INGET annat !

e93adf3f5eb82c7ff89f47d1a4f5f792

We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender

  • Sir Winston Churchill

20 374 lät sig HEDNAS efter Påvebesöket

Förra månaden förutspådde jag att vi kommer att få 75 000 nya hedningar i vårt land under det här året. Den förutsägelsen har redan överträffats, för under enbart Oktober månad, hednade sig frivilligt 20 374 personer i vårt land, allt enligt ”Svenska” Kyrkans egna siffror. Inte sedan Oktober 2009 – dvs för sju år sen – har så många frivilligt hednat sig på en enda månad, och utträdessiffran för hela 2016 är REDAN större än för något annat år det här seklet, även om vi har två månader kvar på året vars statistik inte hunnit publicerats än.

I och med detta står det helt klart, att vårt folk inte ”köpte” det senaste Påve-besöket och den smygkatolisering av Sverige som man nu försökt inleda. Motståndskampen fortsätter, och om statistik från den nya sajten ”offentligt.se” är något att döma efter, kommer minst 4000 personer under November i år, och kanske ett liknande antal i December. Om så blir fallet, når vi närmare 90 000 nya hedningar i vårt land i år.

12353305_889154267859254_54160689_n

Asatro och Hedendom i Sverige är en BEFRIELSERÖRELSE – och snart VINNER vi kampen !

Enligt den senaste befolkningsstatistiken för SCB från September, innehåller vårt land nu 9 954 420 personer, och befolkningsutvecklingen skenar helt okontrollerat med rekordhögt invandringsnetto. Det är här en icke-hållbar utveckling, som lovar mycket illa för framtiden. I Januari 2016 var vi 9 858 842 personer, och redan det var alldeles för mycket ur folkförsörjningssynpunkt. Då var dessvärre 6 225 091 personer eller 63,2 % av befolkningen fortfarande medlöpare till den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten, som ”Svenska” Kyrkan rätteligen bör kallas. Medtaget medlemsutvecklingen sedan dess och det faktum att 45,5 % av de spädaste barnen i Sverige tvingas undergå en ohygglig, fullkomligt medeltida ceremoni kallad ”dop” där man tvångsinskriver dem i denna kyrka – helt utan att fråga efter deras egen åsikt – något som per definition är ett svårt övergrepp och borde vara förbjudet i alla någotsånär civiliserade länder, samt att ca 85 % av de som avlidit under året kan beräknas vara kristna, kan ”Svenska” Kyrkan nu ha så litet som 6 130 192 medlemmar, eller 61, 6 % av befolkningen. Dessa riktvärden har visat sig stämma under de fem år jag själv bedrivit mina undersökningar.

Med andra ord är redan ca 40 % av oss svenskar Hedningar, och snart – mycket snart – är vi över 50 %. Inom bara 25 år finns inte längre någon ”Svensk” Kyrka alls, och de kristna har helt försvunnit från vårt land, ifall årets minskning – minst 1,6 % – håller i sig i framtiden, och det kommer den nog att göra.

 annons

Man brukar påstå, att islamister och frikyrliga vinner terräng i dagens Sverige, men det är lögn. Det finns en mycket märklig myndighet som kallas SST, Nämnden för Statligt stöd till trossamfund, som fördomsfullt nog bara godkänner Monoteistiska samfund – bland dem flera radikala islamistiska rörelser –  och ger dem millionbidrag om mer än 80 miljoner SEK, bara i år.

Rörelser som dessa skulle inte ha en enda krona i bidrag alls. Monoteism, alltså tro på en enda gud, samt vägran att erkänna andra gudar än just denna ende, låter sig inte förenas med ett demokratiskt och modernt samhälle, särskilt inte om nu Sverige enligt sina grundlagar anses vara ”Multikulturellt”. I så fall kan endast Polyteistiska religioner som Asatron och möjligen den lapska religionen vara bidragsberättigade, men samtidigt vräker man ut mer än 12 miljoner i år till den Katolska Kyrkan i Sverige, trots dess mycket egendomliga ”medlemsregler”. I Norge står fortfarande samma kyrka under åtal för grovt bedrägeri, sedan det kommit fram att man systematiskt förfalskat sina medlemssiffror.  Också i Sverige påstår man nämligen – fräckt nog – att alla som någonsin skulle deltagit i någon katolsk aktivitet ska vara ”medlemmar” och söker sedan statsbidrag för de här personerna – helt utan deras vetskap.

Med sådana regler borde alla som någonsin firat Midsommar eller en svensk traditionell Jul automatiskt räknas som hedningar eller Asatroende, men nu kommer ingen av VÅRA organisationer på tanken att lura oss till bidragspengar bara för det, mycket beroende på att vi är hederliga människor (ja, så när som på de sk ”fornsedarna” då, men i alla fall)

SST räknar med att det högst finns ca 100 000 muslimer och kanske 3000 judar i Sverige – fler är de inte – och så kanske 100 000 ”andra kristna” om man bortser från de förfalskade medlemsantalen – SST har själva erkänt att ”friseringar” av medlemstal förekommer på sin egen hemsida – kontrollera själva får ni se…

Varje enskild svensk tvingas också betala ca 1,3 miljoner kronor till ”Svenska” kyrkan under en livstid, ifall hon eller han nu får en normalinkomst. Är det såhär vi ska ha det ? är det rimligt, att tvångsbeskatta ett helt land och ett helt folk på det här rent ut sagt snuskiga viset – och ta betalt för tjänster, som ingen efterfrågar ?

932c34a9041a0e988cbecafa436735a8

”Svenska” Kyrkans egna siffror visar, att bara 33 % av alla giftemålsceremonier är ”kyrkbröllop”. Mer än två tredjedelar av svenskarna och svenskorna, vill inte gifta sig kristet. Mindre än hälften av alla barn ”döps” och mindre än 25 % vill alls ”konfirmeras” på sin påstått kristna tro, när de blir tillräckligt gamla för att bestämma själva. Ny statistik visar också, att mindre än 73 % vill blanda in de kristna i begravningen – allt fler och fler väljer Borgerlig begravning eller andra alternativ. (Mer om detta i ett kommande inlägg)

Varför då fortsätta att betala för en ”gud” som vi inte längre tror på, när vi kan få bestämma över våra egna pengar och våra egna liv istället ?

maxresdefault

Framtiden tillhör Asatron och Hedendomen. Och du – vet du om att för bara en tredjedel av den summa som en normalinkomsttagare tvingas betala till ”Svenska” Kyrkan på ett år, kan du bli medlem i Nordiska Asa Samfundet under en hel livstid… Det är VÄRT något det – så LÅT DIG HEDNAS du också…

doepler-heimdal-rig

Ni kan spara MILJONBELOPP till Pensionsförsäkringen – eller till era Barns Studier, gott folk”   (Emil Doeppler visar hur Rig eller Heimdal undervisar i stugorna…)

Emanuel Karlsson – en SVENSK HJÄLTE värd att firas…

På sajten Offentligt.se kan du själv GÅ UR SVENSKA KYRKAN och BLI HEDNING på mindre än tio sekunder. Ett elektroniskt Bank-ID eller ett utskrivet formulär, som du enkelt kan ta fram via din printer är allt som behövs.

Närmare 15 000 svenskar har tagit den här möjligheten att göra sig fria från andligt tyranni och förtryck i den ende ”Gudens” namn den här månaden. Sajten har blivit mycket omtalad, men dess skapare har hela tiden varit okänd. Humanisterna har tidigare ”pudlat” och nekat till att ha med det hela att göra, och även om jag själv känner en hel del personer i den Hedniska och Asatrogna miljön i Sverige, så har sajtens skapare inte varit att finna ibland oss heller.  Men nu har de kristna spårat upp skaparen till Offentligt.se och publicerar en intervju i tidningen ”Dagen”. Den tidningen vill jag inte länka till – odemokratiska idéer och sådant med en ”allsmäktig” gud osv ska inte uppmuntras – men även den utmärkta bloggsidan Humanistbloggen har publicerat ett utdrag med vår okände, svenske hjälte.

150853f

Emanuel Karlsson heter han, en helt vanlig programmerare någonstans i vårt avlånga land. Svensk, och Patriot. Bland de vackraste och finaste saker en människa kan göra, är att skänka friheten åt andra människor. Att låta dem bestämma själv. Att låta dem få sin valfrihet. Att låta dem få en väg ut ur envälde, servil underdånighet, kollektivanslutning och något de själva aldrig valt.

Idag är FN-dagen, symboliskt nog, och med det, vill ”Hedniska Tankars” skapare också hylla medmänniskan och hjälten Emanuel Karlsson- Namnet ”Emanuel” förresten, lär betyda ”Gudarna är med oss” på hebreiska, eftersom ”Elohim”, det ursprungliga ordet för ”gud” är flertal och inte ental.

”SVENSKA KYRKAN ÄR EN OSERIÖS PRENEMURATIONSTJÄNST” säger vår hjälte och befriare – och konstaterar därmed vad vi alla redan vet. Att kollektivansluta mycket små och späda barn, till exempel -helt utan att fråga efter barnens vilja – och sedan kräva in avgifter via Skattsedeln – och dessutom ha mage att fortsätta göra det när barnen blir över 18 år – helt utan att tillfråga någon om de alls velat vara medlemmar – nej det är helt enkelt inte seriöst, skriver Humanistbloggen.

Jag själv håller med. ”Svenska” Kyrkans ”medlemsvård” är under all kritik – det konstaterar Humanisterna i ett nytt pressuttalande.

Men, låt oss nu ge ordet till den okände programmeraren själv:

Vem är du? Har du någon kristen koppling?
– Jag är programmerare. Jag har ingen kristen koppling och är inte troende. Jag tror att jag motsvarar en genomsnittsvensk så tillvida att jag är uppvuxen i en kristen kultur men har aldrig varit troende.
Varför startade du sajten? Hur fick du idén och när?
– Anledningen till att jag startade sajten är jag är uppriktigt förvånad över att Svenska kyrkan har så många medlemmar med tanke på hur få som betecknar sig som troende i dag. Jag misstänker att de flesta medlemmarna är ”soffliggare” som blivit anslutna utan att göra ett aktivt val i vuxen ålder och inte kommer sig för att lämna Svenska kyrkan på grund av ett otidsenligt och lite krångligt utträdesförfarande.
– Jag tror att många till och med är medlemmar utan att veta om det. Detta eftersom man fram till och med 1996 blev medlem oavsett om man döptes eller ej.

Mer än 14 575 av Herr Karlssons landsmän – alla svenskar och goda patrioter – har valt att värna sin frihet, sina pengar och sitt val att själv bestämma vem eller vilka de ska ge till – men underligt nog VÄGRAR ”Svenska” Kyrkan att acceptera Bank ID, trots att Skatteverket, alla myndigheter, Banker, Försäkringsbolag och alla andra företag och organisationer i samhället gör det.. Läs här, få ni se

Berätta hur den fungerar, hur ser ett ärendes gång ut från det att du får in en anmälan till att en person har utträtt?– När tjänsten lanserades fick utträdaren signera genom att rita en signatur direkt på skärmen som automatiskt påfördes den ifyllda blanketten. Blanketten mejlas därefter till den församling som medlemmen tillhör. Kravet för utträde enligt kyrkoordningen är att utträdesansökan är egenhändigt undertecknad. Rent juridiskt görs i dag ingen skillnad mellan underskrift på skärm och på papper. Det är varje församling för sig som beslutar om utträde. Många församlingar accepterade också inledningsvis utträde genom detta förfarande.
– Efter den första helgen hade närmare 9 000 utträdesansökningar gjorts genom tjänsten. Sajten uppmärksammades även ganska stort i media. I samband med detta gick Svenska kyrkan ut centralt och uppmanade församlingarna att inte godkänna utträde utan signatur på papper. Detta med motiveringen att signatur på papper säkerställer att avsändaren är den rätta. Jag tycker det är en märklig inställning eftersom en underskrift på papper också kan göras av vem som helst.
– Mot bakgrund av Svenska kyrkans agerande signeras numer blanketterna med Bank-ID, den säkraste formen av signering som erbjuds i Sverige i dag. Svenska kyrkan vägrar emellertid fortfarande att acceptera utträdesansökningar som ingivits genom min tjänst och de har inte gett några kommentarer kring säkerheten om Bank-ID.
Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Svenska kyrkan fått kalla fötter när det kommit in så många utträdesansökningar på så kort tid och vill försvåra möjligheterna att lämna. Vad jag vet är det mest oseriösa prenumerationstjänster som i dag vill försvåra uppsägning av medlemskap, som gör så.

Ja – hur kan vi acceptera det här beteendet från denna påstått ”Svenska” Kyrkas sida, goda medborgare ? Det här måste vi göra något åt – alla var för sig eller gemensamt. Man får bara inte kränka över 14 500 personers vilja på det här viset – det är helt oacceptabelt..

708px-ma%cc%8arten_eskil_winge_-_tors_fight_with_the_giants_-_google_art_projectKROSSA de skändliga !

Själv har jag diktat en liten hednisk hymn till Emanuel Karlssons ära, samtidigt som jag belönar honom med Samfundets Särimners stora pris, med Svärd och Eklöv för rättvist handlande för Hedendomens sak. (det är första gången detta utmärkelsetecken alls utdelas !)

HAN HAR ÖPPNAT VALHALLSPORTEN  (melodi: ”Han har öppnat pärleporten”)

Som en verklig kunskapskälla
rik och mäktig, djup och stor
är den frihet, rätt och sanning
som i Hedendomen bor.

Han har öppnat Valhallsporten
så att vi kan komma in
Över Bifrost har han lett oss
fram till självaste Odin !

En gång som en äcklig kristen
höljd i smuts och skam jag var
fattig, instängd, nöjd i träldom
tills att jag lärde folkets svar

Han har öppnat Valhallsporten
så att vi kan komma in
Fram till Heimdal själv på Bifrost
med friheten i sinn !

Emanuel har inte tjänat ett enda öre på sin frivilliga insats, för alla människors och goda medborgares bästa, för som han själv säger:

– Jag tjänar ingenting på sajten. Den är 100 procent gratis och har ingen reklam. Jag gör detta delvis för att jag gillar att driva teknikutvecklingen framåt, delvis för att jag tycker det är fel att så många är med i Svenska kyrkan utan att aktivt ha valt att vara medlemmar i vuxen ålder. Till skillnad från andra organisationer förnyar man ju inte sitt medlemskap i Svenska kyrkan aktivt varje år.

Det är bara att tacka Emanuel Karlsson för hans tapperhet, hans hjältemod och hans oegennyttighet. Den här sidan behövs verkligen.

Prognosen visar: Mer än 75 000 kommer LÅTA SIG HEDNAS bara i år.

Varje år inför ”Svenska” Kyrkan ett mystiskt ”stoppdatum” 1 November, och tvingar alla de svenskar som vill göra sig fria och själv bestämma över sin andliga inriktning och sina livsval att betala minst 1,29 % på allt de tjänar i ytterligare 14 månader. Jag kommer snart skriva fler inlägg, som tar upp detta medlemsfusk och missbruk av skattemedel, som ett helt folk oskyldigt utsätts för.

Men glädjande nog har fler och fler svenskar bestämt sig för att BLI HEDNINGAR och genomskådat de kristna lögnerna. Enligt den senaste månatliga statistiken, gjorde minst 12 460 svenskar ett aktivt val i September i år, och utträdde ur ”Svenska” Kyrkan för alltid. Och – om samma kyrka kan utfärda månatlig statistik, varför måste man då vänta i över ett helt år innan man slipper denna ständiga straffskatt ?  Man ljuger ju faktiskt för medlemmarna, om man bevisligen KAN registrera medlemstal varje månad, och sedan låter folk betala, betala och betala i mer än ett helt år. Det här är ju ett bedrägligt beteende – och Humanisterna och flera organisationer har faktiskt protesterat emot vad denna ”Svenska” Kyrkan håller på med..

Men alltnog – 1 Januari i år fanns det tyvärr 6 225 091 kristna i den sk ”Svenska” Kyrkan, trots att mindre än 10 % av befolkningen i vårt land lär tro på någon ”Gud” överhuvudtaget enligt oberoende undersökningar. Och 1 Januari i år hade  vårt land 9 851 017 registrerade invånare, förutom den folkmängd som uppehåller sig här tidvis, eller illegalt vistas i landet, och som därför inte syns i Statistiken. Det betyder, att 36,8 % av vårt folk var Hedniskt, redan vid årsskiftet.

sabaton-swedish-pagans-rs_720x600

Det är dags NU ! Låt dig HEDNAS – du också !

31 Augusti i år var landets befolkning uppe i 9 938 648 personer, och vi har just nu en skenande befolkningsutveckling pga en skapad ”flyktingkris” som ingen riktigt kan kontrollera. Hur mycket befolkningen var 1 månad senare, dvs 30 September, när ”Svenska” Kyrkan publicerade sina senaste medlemssiffror är svårt att säga exakt, men man kan jämföra med det faktum att befolkningen steg med 11500 personer mellan Augusti och September förra året, och att den steg med 16577 personer mellan Juli och Augusti i år. Relativt sett har den alltid stigit med minst 12 000 personer eller så per månad eller mycket mer de senaste tre åren, så låt oss ta ett medelvärde kring 14000 som normalt för årstiden eller September månad. Det ger oss 9 952 687 invånare den 30 September – så nu är vi nära 10 miljoner i det här landet.

Bara i September lät sig 12 460 vuxna svenskar hednas genom ett aktivt val. Tyvärr lurades 541 stackare med av de kristna locktonerna – dessa armaa människor är nu ”slavar under Herren” som det heter, och tvingas betala mer än 3400 kr om året, och hundratusentals kronor eller så mycket som en miljon och mer (med ränta på ränta) under ett helt liv.. Vill DU avstå så mycket till ”Svenska” Kyrkan ? Tänk dig för – det finns bättre alternativ…

Under årets första 9 månader har mer än 60 003 svenskar hednat sig – det betyder att antalet som går ur genom ett aktivt val i år antagligen kommer överstiga 75 000. Till ”Svenska” Kyrkans nettoförlust om 54095 medlemmar kan man sedan lägga 80 979 födda, men av dem ”döps” eller rättare sagt tvångsanmäls nu bara 45,5 % till den kristna religionen i en fruktansvärd, svårt kränkande och närmast medeltida ceremoni. Samtidigt har 60 469 personer dött, och motsvarande 85% av dessa var kristna – och slutsumman ger 70 082 färre kristna – inte en månad för tidigt.

Allt som allt betyder detta, att de kristnas antal nu är under 6 155 009 personer, och att 38,2 % är HEDNINGAR – en uppgång med 1,4 % på bara 9 månader.

Fortsätter det såhär, kommer vi vara över 50 % och i klar majoritet inom 8 år – och då, äntligen – gryr en ny morgon för vårt land.

2607ba68c962fa3d332b9d7e3250fcef

Varför skänka bort över EN MILJON under en hel livstid, när du faktiskt borde få BESTÄMMA SJÄLV över dina pengar…

Asa-Logo_email

Att få LIVSTIDS medlemskap här, kostar bara 2000 – mycket mindre än vad normalinkomsttagaren GER BORT till ”Svenska” Kyrkan inom ett enda år

sätt in pengarna på Bankgiro: 556-3002 (Asa-Samfundet)

NEWSFLASH: Ledare inom Svenska Kyrkan GRIPEN för Sexuellt Utnyttjande av barn… Inte första gången det händer…

Sveriges Radio har idag sänt ut nyheten om hur en sk ”Kyrkoledare” (läs Biskop eller Hög Administrativ chef, ty så brukar dessa ”högvördiga” figurer benämnas) återigen har gripits för barnsexbrott. Det är sannerligen inte första gången som ”Svenska” Kyrkans höga dignitärer och präster nämns i sådana sammanhang, som vi ska se…

68371831Här i den gamla Domkyrkostaden Växjö sitter en högt uppsatt person inom Växjö stift gripen för barnsexbrott sedan 4 dagar. Många fler stift och präster i Sverige kan vara inblandade.

Den här gången började alltsammans med att Polisen undersökte ett ”vanligt” sexbrott emot barn i det kristna Värmland, där sådant tydligen ofta förekommer. En 22-åring hade gett sig på en 13-årig pojke, men ganska snart kom det fram att brottet hade klara kopplingar till den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige. Spåren ledde till Ledningen av Växjö stift, där en högt uppsatt chef greps på bar gärning, uppger ”Smålandsposten”.

Det är i samband med analyser av datortrafik — — som misstankarna väckts om att en chef inom Svenska kyrkan i Kronoberg gjort sig skyldig till grovt barnpornografibrott och sexuellt utnyttjande av barn under våren 2015.

    • Smålands-Posten, 2016-09-08

Personen greps i måndags morse, uppger tidningen, och har på torsdagskvällen inte släppts, vilket innebär att vederbörande suttit häktad i minst fyra dygn. I Sverige brukar åklagare vanligen inte hålla personer häktade så länge, om det inte sker enligt den högsta misstankegraden, dvs ”på sannolika skäl misstänkt”. Fyra dagars förhörstid är också en mycket lång period, även om Polisen som alltid i ett fall som detta är mycket förtegen om detaljerna. Man ska kanske ogärna spekulera, men den långa förhörstiden tyder på att fler kristna präster kan vara inblandade, och att polisen har ett omfattande bevismaterial att konfrontera prästen med. Kanhända har 22-åringen i Värmland agerat ”skaffare” av lämpliga offer, eller också sänt bildmaterial till prästen i Växjö, som ”beställt” själva övergreppet. Sådant lär ha hänt i andra länder, bland annat Thailand och Filippinerna, men det är i så fall första gången det sker i Sverige, mig veterligen.

Men Svenska Kyrkan är känd för sådant här. I Mars i år dömdes en 35-årig präst, ”ungdomsledare” i Svenska Kyrkan för pedofilbrott, vilket också det här gäller. Den gången var det i Jönköping. Pedofil-prästen Lars Oscar Julius Mehler från Tyskland ofredade två stycken 11-åriga småflickor i källaren på en kyrka på Gotland. En präst i Göteborgs stift tilldelades ett nytt jobb och en ny tjänst av biskopen där, trots att prästen förgripit sig på en 11-årig pojke. Prästen Oskar Kalm i Uppsala stift blev 2015 dömd för inte mindre än tio övergrepp emot en liten flicka, det ena efter det andra..

Överallt i landet, samma sak. Ständigt dessa kristna !

Hur ska man förklara allt det här ?

Inget annat samfund, kristet eller inte, uppvisar en såpass hög brottsfrekvens som just ”Svenska Kyrkan” när det gäller homosexuell pedofili, barnsex och annat. Inga rabbiner i Sverige gör såhär. Inga Imamer döms eller grips. Inga buddhister, inga hedningar, ja inte ens några katoliker döms, fastän katolikerna i detta avseende har väldigt mycket på sitt samvete, enligt deras egen ledning.

images2

”Svenska” Kyrkans ”track record” kan alltså inte förklaras med hänsyn till att just deras präster skulle vara fler till antalet, rent statistiskt sett. Orsaken måste vara någon annan – men vilken ? Polisutredningen i Växjö pågår fortfarande, och snart får vi – kanske – se vad den visar. Ifall man nu inte – som vanligt när Kyrkan är inblandad – hemligstämplar alltsammans. Påven erkände år 2014 att enligt Vatikanens egna utredningar, så var 2% av alla katolska präster pedofiler – en procentsats som kanske kan verka låg, men som i själva verket är en fasaväckande hög siffra, för bland 414 000 katolska präster i världen borde då minst 8000 brottslingar gå lösa – och var och en av de här prästerna, kan ha tjogtals eller hundratals offer på sitt samvete. Hundratals barn. Otaliga familjer hela världen över, som drabbats av det här. Tänk på detta !

Påvens egna siffror borde också betyda, att ca 10 katolska pedofiler går fria i Sverige just nu, eftersom man inte gripit någon av dem än.

pedophile-priest-mazzumdotwordpressdotcom

Hur ska svenska Barn och svenska föräldrar någonsin veta, vem som är ”fader 2%” och därmed kristen pedofil ??

För ”Svenska” Kyrkans del borde det betyda, att det finns 100 barnsexförbrytare bland dess präster, eftersom Svenska Kyrkans präster är ca 5000 till antalet – och det finns ingen anledning till att tro att ”Påvesiffran” om 2% inte stämmer – snarare kanske det kan röra sig om 3-4 % av fallen i tidningarna att döma ?

Man har gripit och förhört kanske ett tjugotal präster, det framgår av medias bevakning – men minst 80, kanske fler – går fortfarande fria. I Värmland. I Växjö. i Uppsala Ärkestift – ja överallt – över hela Sverige…

Ska vi ha det såhär, i vårt land ?

Som av ett rent sammanträffande rapporterar SR eller Sveriges Radio idag om hur den svenska ungdomen vänder de kristna ryggen. Den låter sig helt enkelt inte rövknullas mer, för att nu vara krass, och säga det rent ut. En annan ”Kyrkoledare” eller ”Ungdomsledare” i Åmål av alla platser – en stad som är känd för att vara hemvist för ett ökänt samfund, som säger sig syssla med ”forn sed” – säger att hon nu lyckats locka 52 % av de oskyldiga ungdomarna där till sk ”konfirmation” vilket bland annat innnebär att de ska delta i en kannibalritual, där man under rituella former låtsas äta ”frälsarens” kött...

Ja, jag vet – goda medborgare. Det är verkligen äckligt, bisarrt och frånstötande vad dessa kristna sysslar med – men sådana är deras riter. De leker, att de äter människokött, och att de dricker människoblod tillsammans ur stora ”kalkar” – de kallar det visst för ”Nattvard”

Och till och med barn, till och med unga människor ska utsättas för sånt här och delta i denna smuts – enligt de kristna. Ja, ni hör ju själva…

9c3d4ae2-4291-4a88-8de3-4ae9593cb60b

Den här personen säger i radio att hon lyckats locka 52 % av de unga i Åmål till ”Svenska” Kyrkan – vilket lär vara en anmärkningsvärt hög siffra. Men 48 % har valt att avstå från att beblanda sig med ”kyrkoledare”… ÄR DET SÅ KONSTIGT EGENTLIGEN, med tanke på vad som redan HÄNT i Växjö och på andra ställen….

För alla de som är föräldrar i vårt land vill jag gå ut med en skarp VARNING – och det gäller särskilt föräldrar i Värmland, Växjö stift och angränsande delar i riket. Se upp noga, innan ni sänder era stackars barn på ”konfirmationsläger” eller liknande – vi vet inte hur många präster som kan vara inblandade i den senaste ”affären” som sagt…

Många hederliga och goda kristna i landet – vi får inte glömma bort demhar idag vänt sig emot allt det här i en stämning av avsky, och klart avståndstagande. Det gäller också mina kristna vänner. Bloggaren Dag Sandahl t ex – också präst i Svenska Kyrkan – har idag kommenterat de fasansfulla brotten i Växjö och Värmland, och sörjer idag säkert också över alla dem, som fått hela sitt liv förstört – av ”Svenska” Kyrkan – dess präster och biskopar…

Idag skriver jag ingenting om den ”hedniska” organisationen HUAR och dess fåniga små anklagelser om rasism, internt bland Asatroende i USA.

I mitt land, mitt eget älskade Sverige – har vi betydligt fler och betydligt allvarligare problem…

sverige_129249052

Håll Sverige Rent – GÅ UR ”Svenska” Kyrkan…