4 December – och ännu några gårdstomtar…

Jag fortsätter med lucka fyra och gårdstomte-historia nummer tre i min alldeles egna Hedniska julkalender. Faktum är – som jag redovisade senast igår – att det faktiskt finns en hel del personer, som på riktigt tror på diverse gårdstomtars närvaro i vår samtid, som ett okult eller parapsykologiskt fenomen, så att säga. Antalet observationer är större än man kan tro – och Gårdstomtarna – som alltså inte skall blandas ihop med Jultomten – är enligt folktron vresiga, vättelika väsen, som det är bäst att se upp med.

Nej, folktrons Gårdstomte och Jultomtar är två olika ting

Den ”gullifikation” av gårdstomtarnas väsen – en form av ”Christian Belittlement” eller förminskande av dem som satt in i och med Jenny Nyström, samt ”Lille Viggs Äventyr på Julafton” av Viktor Rydberg , samt det här med Kulturkretsläran, som jag var inne på igår, är helt uppenbart en sak, som inte alla av mina läsare ens är kapabla att förstå.

Åtskilliga personer – som fortfarande finns mitt i bland oss – inte bara långt ute på landsbygden – har berättat om underliga syner i fähus och stall, eller att de fått sig en rejäl knuff eller örfil när de oförhappandes gått in genom någon mörk ladugårdsport, och jag tror inte för min del, att de nödvändigtvis måste ha ”tomtar på loftet” för det – eller att de här personerna, allesammans, utan undantag – är skvatt galna.

En del av dem kan sannolikt vara det, ja – men långtifrån alla. Jag intar, som DN-journalisten Clas Svahn – van utredare av det paranormala – en något skeptisk attityd – sist jag nämnde honom, var när en grupp Syriskt Ortodoxa kristna på fullt allvar trodde sig ha skådat Jungfru Maria i Rinkeby – ett mirakel som snabbt kom av sig..

Några av deras påstådda upplevelser förtjänar att studeras ur ett sociologiskt perspektiv- vilka är de här ”tomtetroende” – vad vill de egentligen ha sagt, vad tror de på innerst inne, och hur manifesterar sig egentligen deras tro i vardagen, utan att vi ska förfalla till rena snömoset, onödigt ”fornsederi” eller andra dumheter.

Jag exemplifierar med en 13 år gammal artikel i länken här ovan, som får tala för sig själv, men observera att yta och djup inte är samma sak, inte vad någon säger sig tro, utan vad någon faktiskt g-ö-r och lever efter. Men – vad gör då Gårdstomtarna enligt sägenfloran ?

Enligt en artikel i ”Nya Växjöbladet” från 25 Oktober 1907 – citerad i Per Gustavssons oförlikneliga bok om ”Gårdstomten” – fanns det en gång en Småländsk bonde i Växjötrakten, som hade hjälp av tomtar. Han hade några åkerlappar på en kulle i grannskapet, och på nätterna brukade tomtarna skära säden på dessa – exakt var kullen låg, citeras inte i min bok. Men det enda bonden behövde göra, var att köra in säden när den var torr – och så satte han ut ett grötfat med en smörtrilling i, varje dag. Inte på Julafton, inte på julkvällen, utan varje dag – och det gjorde han under en lång följd av år – tills den dag då han uteslut smöret, kanske av glömska, kanske av snålhet – men inte av ren illvilja.

Men då hördes en röst från kullen: ”Gåva kräver, att gengåva gives !

Och från den dagen, syntes eller hördes aldrig mer några tomtar, och bonden fick skära, skörda och köra in sin säd helt själv. Arbetaren är värdig sin lön, brukar det heta – och ett väl utfört hantverk, är värd inte bara mödan utan också lönen. Tomtarna syntes inte mera till i den trakten, men lär ha återfunnits invid Ränneslätt, i Eksjö stad, där de städslade sig, och skötte en helt annan syssla.

I vilket Professor Dick Harrison tar sig an ÄRKESKOJARNA i själva ÄRKESTIFTET….

Lyckan för en skribent och krönikör är att bliva läst – det kan jag själv intyga – angående ämnesvalet för det första blogginlägget för denna kväll.

Jag har redan nämnt, hur jag råkar känna till att det ibland bara ”råkar” bli så att Mainstream media, med vårt ”Svenska Dagblad” i spetsen understundom vill upphöja just mig till någotslags chefredaktör eller liknande, och låter min hedniskt särpräglade smak göra sig gällande såsom ett svagt eko av reminiscenser, hänsyftningar och halvt om halvt dolda ”korsreferenser”, nu när Thunberg-sektens Galna Greta fortfarande inte fått vara chefredaktör i DN, för en dag, en vecka, en månad eller kanske flera år – hennes helgonlika ankomst och obefläckade avelse, mitt på själva redaktionsgolvet, har ju redan eklaterats på ort och ställe, och vem kan väl undgå ett sådant kändis-mirakel, iscensatt av en operaprimadonna under inflytande av ”kändis-skapets vita snö” och en ännu smartare, högt betald avdankad gammal skådis och PR-man, apropå mitt senaste inhopp i teater-branschen, från så sent som igår.

 

 

Fråga mig nu inte hur jag kan veta allt det där, inklusive detta med SvD:s inblandning i saken, men det hör inte till ämnet, just idag – denna Tors Dag.

Men professor Dick Harrison, ensam ägare till ett helt produktionsbolag om svensk historia, tillika medarbetare i just SvD tar plötsligt upp ett ämne från det tidiga 1100-talet, eller mycket sent 1000-tal, som jag själv råkade nämna i ett eller annat sammanhang just igår. Det är ju nästan som den ädle herr Professorn läser över axeln på mig, men för all del – han håller sig saklig och korrekt, vilket andra journalister på samma SvD helt uppenbart inte alltid gör.

Professorn vill besvara en läsarfråga, och utreda hur det kommer sig att just Uppsala blev säte för det svenska Ärkestiftet. Att detta inte alls inträffade på 1000-talet, utan bevisligen först 1164 – för äldre är inte Uppsala Ärkestift – och att inga biskopar alls, och inget kyrkligt stift heller, fanns i staden Uppsala förrän tidigast på 1140-talet, har samme Dick Harrison redan förtjänstfullt utrett redan år 2013, då en viss Antje J. kom till maktens klerikala boningar, och tog sin plats vid de kristna köttgrytorna. Vad som sedan hände med vår ”Svenska” Kyrka, vet vi också.

Varför var det då inte städer som Linköping eller Skara som blev Ärkebiskopssäte i Svea Rike, frågar Dick Harrison retoriskt, utan att nämna staden Lund – som han själv kommer ifrån – förrän på slutet i sin artikel. Lund vore ju onekligen den självklara kandidaten, eftersom det finns hur mycket historiska bevis som helst för att den staden verkligen var av Hans Helighet Påven utsedd, gillad och Stadfäst Ärkebiskopsstad för hela Nordens Kardinalprimas, först 1103, och att Lunds formella överhöghet över hela Norden i kyrkliga sammanhang avslutades först med Absalon Hvide – kallad ”Skånes Djävul” – tempelskändaren från Arkona, och ansvarig för folkmord och dråp inte bara på Vender, utan också på Skånes allmoge.

Jo – svarar Dick Harrison – de kristna ville krossa, förinta och ”göra ned ” Gamla Uppsala som hednisk plats. Redan Adam av Bremens gamla lögner från 1060-talet, då han skrev sin historia över Ärkestiftet Bremen, är en sannskyldig paroxysm av hat och åter hat emot Nordborna, svenskarna och framförallt all Asatro – som aldrig kunnat bevisas, ens på minsta sätt genom arkeologi eller andra vetenskaper.

Ändå får varje svenskt skolbarn fortfarande tvångsmässigt lära sig den gamle biskopens lögner om hängda hästar och ”människo-offer” fast det står ”kroppar” i handskriftens original, vilket sentida historiker utan känsla för fakta förvanskat till att gälla människor. Akefalerna i Hälsingland, människorna med hundhuvuden i Övre Norrland och andra kristna bisarrerier, lärs förstås inte ut i skolan, liksom hela det sammelsurium av kristna lögner, lögner och åter lögner, som präglar Mäster Adams verk.

Nej – ”Templet” eller rättare sagt Gudahovet i Gamla Uppsala stod intill åtminstone 1097, enligt vad andra historiker konstaterat, och Birka blev aldrig ens Biskopssäte, de söndags-skole mässiga valserna om ”Ansgar” och hur denne på en enda gång skulle ha kristnat hela Sverige genom att stå på Birkas borgberg – där han med säkerhet aldrig blev insläppt – ibland leende småflickor, svartmuskiga trälar och bräkande små ulliga, gulliga lamm.

De flesta biskopar som alls utnämndes i Norden (från Tyskland och vad gäller Skara England) var bara ”titulärbiskopar” och inte ens missions-dito, för de besökte med säkerhet aldrig Sverige, och bedrev heller inte någon mission här. I Sveariket skulle det aldrig ha gått, och Uppland förblev hedniskt, liksom omgivande landskap, ända tills tusentalets slut – vilket Dick Harrison verkar alldeles klar över.

Varken Adalbert, Adaldag eller de andra tyskarna från 1000 talet vågade ens sätta sin fot på svensk mark, och vad den nutida Ärke- någonting beträffar, är hon ju också av tysk härstamning och hyllar fortfarande en viss tysk ideologi, vilket hennes roll i ”affären Radler” tydligt avslöjar. Allt vad Adalbert, förment ”patriark av Norden” gjorde, var att sitta vid det Ottonska hovet och ta upp mer skatter, förvärva mer pengar, ständigt mer, mer och mer, i feodalismens kristna anda – en epok i Svensk historia, som inte slutat, ens idag.

Inte ens efter döden får vi etniska svenskar frid, som bekant – ånej – kyrkan ska fortfarande ha rätt att ”återvinna” metall ur våra kroppar – helt utan vårt samtycke, helt utan att vi har fått vara med och bestämma om vi vill stödja denna ”Svenska” organisation eller ej – och det handlar förstås om makt och pengar, pengar och stora pengar…

Till och med ”Svenska” Kyrkan själv – ett samfund som numera bara samlar högst 55 % av folket, och en än mindre del av de etniska svenskarna – erkänner numera att det aldrig fanns något Ärkestift i Uppsala förrän långt in på 1100-talet, alltså EFTER 1164 och inte före. Något Stift i Hälsingland fanns inte heller, och för övrigt ifrågasätter de kristna själv numera, hurpass kristet exempelvis Sigtuna egentligen var.

 

 

Dick Harrison avslöjar förtjänstfullt att ”Sigtuna inte fungerade” som biskopsplats, eller Ärkesäte – och att den kristna maktutövningen över vårt land, en maktutövning som infördes som ”Schwertmission” eller ”Tatmission” – alltså med våld och tvång – och aldrig någonsin enbart som ”Wortmission” eller på frivillig grund, som den felaktiga och lögnaktiga Ansgar-myten hävdar – är högst 700 år gammal.

Kristendomen har inte ett enda dugg mer hemortsrätt i det här landet än Islam och andra främmande, Monoteistiska religioner, och heller inga berättigade krav på överhöghet över vad Eli Hekscher, en annan känd historiker kallade ”Svenskt Arbete och Liv” – i alla fall inte i nutiden.

Fjollan Fredrik Federleys Fataliteter…

Fjollan Fredrik drog åstad
för att ta sitt gyttjebad
Pedofile Nisse följde också med
med sin luva, käckt på sned…

– Fritt efter en gammal sång med ”Onkel Kånkel” – det svenska ”könsrocksbandet

BUT WHAT OF THE LIMITLESS SEX AND VIOLENCE IN THE WAKE OF R-R-RAGNARÖK !!

– Sagt och sjunget av Gwar, den amerikanska satiriska hårdrocksgruppen

Kanhända jag inte skulle fortsätta att skriva om detta ämne, men som den enkla Hedning jag är, förvånas jag storligen över det såkallade Centerpartiet, samt dess och hela vårt samhälles allmänna moral.

Idag har det kommit fram, att Riksdagsmannen, Fjollan och EU-parlamentarikerna Fredrik Federley – som också säger sig vara Tant Vestit eller något, måste ta en tillfällig ”Time out på Mauritius” i den heliga Monas efterföljd, eftersom han under lång tid sammanbott med en känd pedofil.

Just EN VÄRDIG REPRESENTANT (?) att skicka till Europaparlamentet med 94 500 kronor i månadslön, eller hur ?

Den högvördige parlamentsledamoten kan nog inte vara obekant med vad hans ”sambo” ställt till med, eftersom deras 6 år långa bekantskap inleddes år 2014, ”sambon” dömdes till nio års fängelse för 22 grova våldtäkter mot barn 6 och 9 år gamla, 2 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6 fall av sexuellt ofredande, 38 fall av grovt barnpornografibrott samt ett fall av barnpornografibrott av sk ”normalgrad”, vad det nu kan innebära.

Herr Federley säger nu till tidningar och media att hans ”liv är i bitar” och han hyllas, hissas och hurras av Centerkvinnor per  Twitter – exakt samma Centerkvinnor som arrangerat en sannskyldig hatstorm emot Eskil Erlandsson, lustigt nog

KRISTLIGT !

Rimligen borde Fredrik Federley ha varit väl medveten om sin ”sambos” liv och leverne på den gård i Gagnef, där denne skall ha varit inneboende. Kanske han rent av delat samma böjelser, även om vi såklart inte skall peka finger åt någon. Låt oss granska ett par händelser ur samme höge herres mycket märkliga liv som Centerpartist – vilka allesammans passerat spårlöst förbi med välsignelse från ”Akbar Annie” och partiledningen.

Hur är det med den mycket märkliga moralen hos vår ”Stureplanscenter” och MIljöpartister ? Tror de, att DUBBEL moral är BÄTTRE än enkel moral ? Och varifrån kommer alla dessa snedvridna vuxna ?? (teckning av ”Steget Efter”, svensk karikatyrtecknare)

 

Kommentarer torde kanske vara överflödiga, men inte sedan det avslöjades att en helt annan Fredrik – Reinfeldt den här gången – haft en ”närstående” son som på bar gärning tagits av polis för kokain-missbruk, i pappas lägenhet och för pappas pengar, naturligtvis – har man sett något prov på liknande dekadens.

ÖPPNA också era PLÅNBÖCKER Svenska Folk – samt era NÄSBORRAR för ”Kändis-skapets Vita Snö”

KOM IHÅG: Kokain och Alkohol under graviditeten kan ha TRAGISKA effekter….

Sk ”Bokstavs-barn” med Lätt Maniska drag kan födas…

Slutligen kanske vi skall ta och erinra oss det mycket tragiska fallet med ”Generaldirektören som försvann” eller hur det plötsligt visade sig, att ingen mindre än en viss Åke Göransson, högste chef för SST, den väldigt ”queera” och kufiska ”Nämnden för Stöd till Trossamfund” som fortfarande delar ut miljonbelopp till islamister och underliga kristna sekter, hade varit ute och surfat på en känd sado-bög kontaktförmedling, där han fått träffa tre unga ”invandrargrabbar” från sin hemstad.

Ännu mer tragiskt var att samme Generaldirektör avled under ”oklara” omständigheter i Rumänien tre år senare – enligt UNT. En förundersökning om mord inleddes i början på det här året, men lades ned.

Självfallet är det förfärligt, att alla Transor, Tramsor, Flamsor och till och med Gamla General-direktörer skall misshandlas så ofta, och så svårt och så grymt – men ni får förlåta mig mitt hedniska sinnelag och min skepsis, goda medborgare – är inte något av allt detta delvis självförvållat ?

Tänk på ”Fallet Federley” !

Hur ska man kunna ”förklara” den högst egendomliga psykiska sammansättningen och läggningen hos en sådan – uppenbarligen svårt sjuk människa  – han kanske inte rår för sin uppfostran eller läggning – men än allvarligare – vad skall man säga om en organisation som Centerpartiet, som både uppmuntrar och tolererar sådant här – i flera år – och från sina högst betalda Riksdagsmän och partitoppar ?

Varför reagerade ingen inom detta ”Akbar Annies” famösa centerparti – förrän nu, dvs ??

 

Mycket Mycket trovärdiga uttalanden av Centerledarinnan, som vi alla förstår – Hon hade Federley i sin partitopp i flera år…

 

Angående den juridiska situationen för vanliga medborgare, antalet mord, våldtäkter, knivhugg mot passagerare på UL:s bussar och så vidare (vad som hände vissa Generaldirektörer anno 2017, händer nu gemene man) kanske jag inte skall uttala mig, men jag har ändå min hedniska analys klar för dagen.

Vi lever i ett samhälle med allvarliga problem, och vi leds av ett dekadent klientel av korrupta makthavare.

Sådan är slutsatsen. Ställda inför detta faktum, kan vi kasta ut all moral, all sans, allt omdöme och allt vett rakt ut genom fönstret, för ingen tycks bry sig i alla fall.

Om statens ledande figuranter bär sig åt så – nå varför skall jag som Hedning vara sämre med just mina kinks och min allmänna horiskhet, frågar jag er. 

Självfallet har jag redan kommit undan med en del – men aldrig straffats, aldrig blivit föremål för åtal ens, och vad jag gjort eller inte gjort här i världen, har aldrig visat sig vara åtalbart – vad det nu kan bero på. Förmodligen är jag själv en ovanligt förhärdad och slipad förbrytare – tror ni inte också det – gott folk ?

Eller också – driver jag bara med er – likt Loke – Likt en hedning – och skrattar åt våra ledande herrar och överkuckus, skrattar åt juridiken, skrattar åt Morgan Johansson, skrattar åt hela det ruttna rättssystemet och åt ett land i sönderfall.

I morgon kommer min tid.
Der Morgige Tag ist Mein” – för vid slutet står segern.

 

Men nu är det alltså fredag, fredag i det land som en gång var Sverige, men som numera blivit Landet Löfvén…

Och just DÄRFÖR lämnar jag fritt spelrum åt GWAR – den gamla satiriska amerikanska hårdrocksgruppen. I en värld där människor som Fredrik Federley, ”Akbar” Annie Lööf och deras gelikar tillåts regera oss, är deras egen form av perversitet och avvikelser nästan fullt normala. Till skillnad från våra svenska politiker, som skadat och förstört ett helt land, skadar de i alla fall ingen. (Och det gör inte jag heller, förresten – annat än högst symboliskt, vill säga…)

 

To die – perchance to sin, Hahahaha, – see that’s the rub
For in that sleep of sin, What kingdom may come?
BUT WHAT OF THE LIMITLESS SEX AND VIOLENCE IN THE WAKE OF R-R-RAGNARÖK

Welcome to the slaughter, what are going to do?
What will be your epitaph, when we are done with you?
Are you gonna cry for your mama?
Are you gonna have a good time?
Are you gonna be in rehab, when it’s your turn to die?

It all gets pretty crazy,
Bedlam all around !
Anarchy and chaos rule the streets,
it’s a Ragnarök party town!

Pissgul skymning över huvudstaden… ”Det är vackrast när det skymmer” ?

 

Your head it is a-turning,
your brain it is a-burning
As your sanity slips away
The final hour’s here,
(so grab yourself a beer !)
You’re only king for one day

Hur kan det komma sig att svensk Polis inte kan lösa stölderna av tjänstepistoler från Morgan Johanssons Regeringskansli – vilka inträffat TRE GÅNGER I RAD ?

Go on and get a gun,
we’re gonna have some fun
Snuffing out some fools,
and breaking all the rules
The only rule is winning,
That means a lot of sinning !
Sinning feels so fine,
but HURRY – you’re running out of time!

Ashes to ashes
(and DUH – dust to dust)

Varför förfölja och HATA sönder just ESKIL Erlandsson ?

 

It’s always one hell of a party when Ragnarök comes to town
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll
It’s time to trash the planet, it’s a Ragnarök battleground
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll

Welcome to Valhalla, do not be afraid
Now you are a zombie, and all your friends are dead (sob!)
It all gets rather naughty, when you get backstage
Everybody take a load off, I hope you’re underage
— —

Go on and find somebody –
Then get them really bloody
Peelin’ and a-porkin’, dealin’ and a-dorkin’
Chokin’ and a-jokin’, laughin’ and a-loadin’
Loadin’ lot of fun, Hurry now you’re running out of time!

Ashes to Ashes and Dust to dust

Hur kan ett sk ”Miljöparti” med mindre än 4,5 % av röstetalet få FEM Ministerplatser i Stefan Löfvéns Regering ?

 

It’s always one hell of a party when Ragnarök comes around
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll
It’s time to trash the planet, It’s a Ragnarök battleground
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll

Yeah, It’s always one hell of a party when Ragnarök comes around
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll
Go out and shag your city, it’s a Ragnarök battleground
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll
Ragnarök ‘n’ roll, Ragnarök ‘n’ roll

Ragnarök ‘n’ roll !!

I vilket SvD utmanar hela Monoteist-bluffen

Europa ist in einer furchtbaren Krisis.
Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden,
und das gesicht der Zukunft verändern wird.
Vor ihre Entscheidung muss mann furchtbare Zufälle bestehn´
Aber nach ihre Entwicklung klärt sich der Himmel auf
und wird heller.

Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist,
vertraue Ich auf meine gute Sache, und
die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen,
vom Feldmarschall bis zum aller jüngsten Soldaten.“

 

Europa står inför en fruktansvärd kris.
Vi lever i en epok som kommer att avgöra allt
och som kommer förändra framtiden för alltid.
Inför denna utveckling måste vi lära oss att uthärda det oerhörda
men efter avgörandets år kommer himlen att bli molnfri,
och lysa klart; återigen.

Men hur många mina fiender än är,
så förlitar jag mig på att jag slåss för en god och rättvis sak;
och på den beundransvärda tapperheten hos trupperna,
från Fältmarskalken ned till den allra yngste soldaten.

– Ur filmen ”Der Grosse König” av Veit Harlan, (i något fri översättning)

I dagens Svenska Dagblad finns ännu en artikel införd, som visar att dess redaktion har fått sig Hedniska Tankar till livs.

Skribenten Torbjörn Elensky menar, att framförallt Islam måste ta klivet bort från den mörka medeltiden och in i nutiden, och det gäller också de kristna. Kung Salomo och den bibliske David är inga historiska personer, skriver han, lika lite som Profeten Mohammed, för han påstår, att det inte finns några historiskt godtagbara bevis för denne profets existensÅ andra sidan vågar Torbjörn Elensky inte mer än att hymla, fromla och svamla, som de flesta kristna, när det kommer till frågan om den gamle skäggmopsen Jeschua Ben Yussufs historiska realitet.

Ni vet – skäggmopsen ifråga kallades ”Christos” eller ”den smorde” eftersom han var en verkligt oljig rackare, men för att han verkligen blivit född av hustrun till en snickare – som lade sig med flera andra män vid sidan om – eller för att han alls levat, samt pinats under Pontius Pilatus – vars historiska existens faktiskt är bevisad, liksom en viss terrorist och mördare vid namn Bar Abba – Bibelns Barabbas – finns faktiskt inga bevis alls, även om Torbjörn Elensky med enbart en populärvetenskaplig bok i lättköpt arkeologi skriven av Hans ”Hatte” Furuhagen hävdar att så skulle vara fallet.

Själv tycker jag att det vore åtskilligt intressantare att höra vad en seriös historiker som Dick Harrison har att säga i ämnet, för det är ändå allmänt känt, att några historiskt godtagbara bevis för jesu existens aldrig funnits, och förmodligen heller aldrig någonsin kommer att hittas. Självklart finns det väldigt många kristna förfalskare som försökt ”plantera” bevis under historiens och framförallt medeltidens gång – alltfrån editeringar och tillägg i en handskrift av Flavius Josephus ”Historia om de judiska kriget (vilket lär vara den enda textkälla, där ”Bar Abba” alls nämns)  till ”Turin-svepningen” och diverse helt påhittade ”heliga reliker” alltifrån kejsarinnan Helena av Bysans, under 300-talet, och vidare framåt.

Torbjörn Elensky skriver inte ett enda ord om ovanstående, antagligen därför att han till skillnad från mig inte alls känner till det, och måhända inte behärskar ämnet, men så är han ju också bara en vanlig svensk journalist och brödskrivare som alla andra – sådana skribenter har sällan eller aldrig någon verklig allmänbildning, särskilt inte i dagens läge.

Men – hans argumentation i det stora hela är rätt, skarpsinnig och mycket intressant. Alla religioner – och speciellt de Monoteistiska, eftersom de kategoriskt och definitionsmässigt gör anspråk på att det bara finns en enda gud, och att just deras egen ende gud skulle vara den enda som finns, och alls har rätt MÅSTE faktiskt kunna tåla en vetenskaplig och historiskt kritisk granskning vad gäller sina källor och urkunder, liksom hela tron i övrigt.

För Asatrons del har detta gjorts i och med både runologin, Edda-forskningen, språkhistorien och den moderna arkeologin, men med både kristendomen och islam är det sämre beställt. Bibelns mellersta östern och det påstått ”Heliga Landet” (som inte är ett enda sjävla dugg heligare än andra länder) eller Palestina har utgrävts i det oändliga, men inga hållbara bevis eller indicier för att den kristna och judiska bibeln är annat än sagor, har någonsin identifierats.

Verklig religionsfrihet är också frihet från att tro, och dessutom frihet att välja vad man i själva verket vill tro på” skriver herr Elensky ungefär – och med den sanningen får vi nöja oss.

Herr Elensky är humanist, liksom jag. Frågan är, om han inte snart blir Hedning på allvar också, eller går med i Humanisterna.

GÖR DET – Ni med !

HEDNING och HUMANIST – Javisst – Varaförståelse på Vetenskaplig och andlig grund – samtidigt…

Ny silverskatt funnen på Gotland – och Om vår framtid…

”All mänsklig utveckling beror egentligen på bonden,
som med sitt arbete föder oss alla.
Den beror på de andens män,
som lär ut en användbar etik.
Den beror på krigarna,
som försvarar landet i kamp.

Resten är skapade för piskan…
”Le reste est créé pour le fouet”

– Översatt en smula fritt efter Charles Baudelaire, fransk poet

Mitt inlägg om Silverskatten, som hittades vid Viggbyholm i Täby, har tydligen fått genomslag. Nu berättar SVT Öst – som annars inte gjort sig kända för någon vidare vederhäftighet i behandlingen av arkeologiska ämnen, om ännu en vikingatida silverskatt som hittats på Gotland, vilket förstås inte är någon ovanlighet, eftersom Gotland är vårt absolut fyndrikaste landskap, när det gäller Vikingatida mynt och Silver.

Skatten består bland annat av 160 arabiska silvermynt eller Dirhemer, samt böjda rester av en fin silverfibula eller ett spänne till en mansdräkt, och kommenteras utförligt av Majvor Östergren, en av Gotlands allra bästa nu levande arkeologer, som varit synlig i media förr. 160 Dirhemers vikt i silver är ganska exakt 2 Mark lödigt silver, och lite till, om vi har i minnet att den Vikingatida Marken, själva basen i penning- och viktsystemet, var omkring 220 gram. Marken indelades i 8 öre, 24 örtugar om 8 penningar och var alltså 192 penningar totalt, utom just på Gotland, där den indelades i 288 penningar, och där det alltså gick 12 penningar på örtugen istället.

Ett ”örtugaland” eller så mycket åker du kunde köpa för en örtug, var på 1600-talet ännu 1/3 tunnland, men på Vikingatiden hela tunnlandet, i alla fall i det mindre rika Svealand, så 48 örtugars värde, bör ha motsvarat en gård med kanske 24 – 48 tunnland, eller i moderna mått 12- 24 hektar åker, vilket var mycket, om man tar i beaktande att de flesta vikingatid enfamiljsgårdar inte var mer än 7 hektar stora.

HÅRT ARBETE byggde landet. ”Svenskt Arbete och Liv” av ekonomhistorikern Eli Heckscher, är fortfarande ett standardverk.

Den okände 900-tals bonden från Gotland, som gömde sin skatt åt eftervärlden, var en framgångsrik och framsynt man. Det är också hans sentida ättling, bonden Håkan Linder, som hela tiden blivit avfärdad av myndigheterna, fastän han hittade de första bitarna av silverskatten redan under sin barndom på 1980-talet. Dåtidens kulturmarxistiska byråkrater svarade honom att alltsammans var skräp och värdelöst, då han tog sig in till Visby för att få fynden värderade. SVT berättar nu den historien.

Men varje silverbit räknas. Håkan Lider bevarade sina fynd, och vägrade skiljas från allt det, hans förfäder samlat in och byggt upp.

Arkeologerna ger honom rätt. De berättar, att varje pusselbit om kustsocknarnas rika historia, ger en aning om hur rikt och mäktigt Gotland en gång var, och hur långt åt öster och väster dess handelsvägar gick. Arbete bröt byggd, arbete byggde landet. Så är det, så har det alltid varit, så kommer det alltid att förbli.

Men vad är det för slags samhälle vi har fått idag, Corona-året 2020 ? Håkan Linders fina fynd, och hans omsorg om sitt land, får mig faktiskt att tänka på den saken. Vår regering och en viss Herr Tegnell, som hela tiden papegojmässigt hyllas i pressen, får oss hela tiden att ”stanna hemma vid minsta symptom”. Maska med andra ord, ligga på latsidan, strunta i arbetet och lata sig, hemma i den varma och uppvärmda stugan… En Regering, som vore namnet värd, skulle uppmana sitt folk att förse sig med andningsmasker och munskydd, och jobba tredubbelt hårdare, för att lyfta vårt land ur krisen. Att inte spara någon ansträngning, liksom de Gotländska bönderna, och ge i arv till våra efterkommande alla de rikedomar, vi själva bragt samman.

Symboliskt nog – eller som ett tidens tecken, kan man säga – såg jag idag följande notis om en felaktigt och otillräckligt byggd modern vägbro, som spolats bort av höstregnen nära Robertsfors i Västerbotten. Under den moderna bron, fanns en hundraårig stenbro, och den visade sig vara förmer än den moderna tidens fuskverk.

Den gamla stenbron, hon står ännu bi” (foto från SVT)

Det svenska trafikverket har nu bestämt sig för att bevara stenbron, som kan stå i många hundra år till, eftersom de män som byggde den, visste vad de gjorde.

Från annat håll kommer idag notiser om såkallade ”Rumänska bärplockare” i Söderhamn, och vad de fört med sig av nedskräpning, förstörelse och miljöbrott i de svenska skogarna, medan Regeringen med Morgan ”Mollgan” Johansson i spetsen påstår att våra lagar är effektiva.

(Bildkälla: Samnytt)

Saneringen av vad den romska ohyran lämnade efter sig den här gången kostade minst en halv miljon kronor, enligt alternativmedia. Ni kan själva kanske räkna ut hur många gammaldags marker silver det blir, medan vanligt hederligt folk i det här landet numera tvingas betala sju kronor i extra skatt per plastpåse, och helt andra sorters folk från främmande land kommer undan med att svina ned såhär:

Man kan ju undra vad de som ”säger sig företräda en naturreligion” i vissa av Riksdagens extrempartier tycker och tänker om den här saken. Varför vill de inte se problemet, och benämna saker och ting vid sitt rätta namn ? Nästan inga etniska svenskar bär sig åt såhär i det land och det landskap vi själva förvaltar, men det finns helt uppenbart andra kulturer i landet numera, vars blotta närvaro är ett växande problem.

På ett annat och högre plan diskuterade EU:s ministrar idag vad de ska göra åt den växande islamistiska terrorismen och det hot, som Monoteismen fortfarande utgör för hela Europa.  Mötet resulterade dock bara i en halvmesyr, eller rättare sagt ingenting ingenting alls, eftersom man inte lyckades enas om en gemensam deklaration.

Frankrike har nyligen förbjudit den Turkiska organisationen ”De grå vargarna” som gynnas av Miljöpartiet i Sveriges Riksdag.  Tyskland har förbjudit det Islamska Brödraskapets bulvan-organisation ”Islamic Relief”. ”Svenska” Kyrkans ledare Ärkebiskop Jackélen har tagit ”selfies” med dess representanter, och medan alla andra Europeiska stater, Tyskland inbegripet, nu stryper finansieringen av ”Islamic Relief” håller den svenska regeringen på och tredubblar den.. Samma Löfvén-Regering har nu också stoppat alla lagförslag om att ta bort bidragen till religiös terror och islam på två år, efter det att Inrikesministern Mikael Damberg har gett sig in i debatten, enligt vad SvD erfar.

Samtidigt med detta har också Sveriges smällfeta EU-kommissionär Ylva Johansson (S) stått rakt fram i Bryssel och sagt att islamismens terror inte är ett hot, avsiktligen saboterat alla försök till gemensamma skrivningar mot terror, och lögnaktigt påstått att det skulle vara ”högerextremister” som skulle vara den stora faran för Europa.

Varför skall Sverige alls vara med i EU, egentligen ?

Tjänar vi inte mer på att med arbete bygga upp vårt eget land, och skydda det emot främmande inkräktare ?

I vilket SvD och SVT befinner sig PÅ FEL SIDA AV HISTORIEN och vi kan fråga vad som händer med vårt land..

”Let me have men about me that are fat;
Sleek-headed men, and such as sleep o’nights.
Yond Cassius has a lean and hungry look;
He thinks too much – such men are dangerous.”

”Jag vill se Feta Män omkring mig,
slätkammat folk
som sover gott om natten.
Den där Cassius har en mager, hungrig uppsyn.
Han tänker för mycket – Sådant folk är FARLIGT…”

– William Shakespeare, Julius Caesar akt 1, scen 2

And then I realized – They are stronger than we, because they could stand it. These were not monsters, these were men… trained Cadres. These men who fought with their hearts, who have families, who have children, who are filled with love… but they had the Strength… the Strength… to do that.

If I had ten divisions of such men, our troubles here in this country would be over very quickly. I can promise you that.
You have to have men who are moral… and yet at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill without feeling… without passion… without judgment…
Without judgment! Because you see, Willard – it’s judgment that defeats us.

– Marlon Brando som den Hedniske Översten Walter E Kurtz i Francis Ford Coppolas film !”Apocalypse Now”

(What’s your game now, can anybody play ?)

Idag är det som bekant Dagen Mårten, ännu en Odens Dag, som av naturliga skäl följer på den Hedniska Mårtens Afton, som vi hade igår. I fredags publicerade Svenska Dagbladet rakt fram två hela uppslag som hyllade Kristian Tyrann – detta på 500-årsdagen av Stockholms Blodbad år 1520. De fortsatte med att publicera en artikel om den sk Ålpelaren i Storkyrkan, och den pro-danske tysken Adam av Düren, som öppet hetsade emot alla etniska svenskar redan då.  Tala om ett lågt och osmakligt, Sverigefientligt beteende från denna tidnings sida !!

De avslutade sedan med att djupintervjua en katolsk präst, som vill se ett abortförbud och ett definitivt förbud emot ADHD-HBTQB i Sverige (Ja, den sjukan är ju ganska svår, och griper omkring sig mer och mer – ADHD-HBTQB är ett ryckvis påkommet falskt behov av att göra sig själv till bög, helt enkelt – och även det beteendet är ju ganska spritt i vårt rike, Katolicismen och dess lismande, skenheliga Patrar till trots.)

SvD är en tidning, som enligt egen utsago skall vara ”oberoende liberal” – efter vad den vill lura i folk.

Då undrar man verkligen, varför man hela tiden måste publicera spekulativa artiklar som dessa, särskilt som man börjat stödja och göra reklam för öppet Totalitära system, som Katolicism och annat i den vägen.  Skäms inte journalisterna över att alls publicera sådan dynga ?

KOM IHÅG: Särimner SER dig – också när du SOVER ! (Du kan fortfarande falla tillbaka på oss…)

I och för sig kanske inte just jag skall skälla för mycket på dagstidningarna. Etermedia i det här landet är ännu osakligare. Idag spekulerar och fantiserar SVT eller Statstelevisionen över en händelse i Malmö. Man gör helt opåkallade påståenden, som Polis och ansvariga myndigheter INTE håller med om, och sprider därigenom ”Fake News”. Saken är den att ett föremål – som visade sig helt ofarligt – skulle ha hittats vid Islamic Centre i Malmö och då spekulerar Statstelevisonen dels om att det skulle varit en bomb, och för det andra beskyller man rakt fram dansken Rasmus Paludan för det inträffade.  Allt ansvariga myndigheter har sagt, är att saken måste utredas – men ändå föregriper SVT:s journalister myndigheterna. Är inte det ganska osakligt, så säg ?

I Malmö har även företrädare för de sk ”Grå Vargarna” varit ute och marscherat på stadens gator, och gjort gemensam sak med såkallade ”Antirasister”. Som alla vet är ”Grå Vargarna” en ökänd extremistgrupp från Turkiet med flerfaldigt bevisade kopplingar till Miljöpartiet, detta underliga lilla extremistparti, som ännu får topprida både SVT och hela Regeringen. Om det säger förstås den kära, kära Statstelevisionen inte ett enda ord, men det hela har ju läckt ut på Internet ändå.

SVT:s journalister, med deras spekulation över Paludan, bär sig ungefär åt på samma sätt som den okände ”falsklarmare” som nu tagits fast i Malmö, och man skall nog inte vara alarmist – men den nya, högst förbryllande alliansen mellan sk ”Antirasister” med muslimsk koppling, högerextremister och miljöpartister är inte att ta miste på. Och även om vi inte ska spekulera – vad ska de högst frekventa blåsljussabotagen tjäna till ? Försöker någon vilseleda de Polisiära resurser som finns, bara för att begå någon annanstans i Stor-Malmö, eller vad är skälet ?? Straffbart är det emellertid, och det känner även SvD till.

I Gävle har SÄPO nu stängt en islamisk friskola. Det visar sig, att ett antal olika ”Bulvaner” inom det Bidragsindustriella komplexet ligger bakom verksamheten, som hela tiden byter ”huvudman” i syfte att tillskansa sig ännu mer bidrag, och förvilla myndigheterna. Det här vågar SVT inte nämna, som vanligt inte med ett enda ord men man vet, att den sk ”Gävleimamen” – som mystiskt nog plötsligt släpptes ur SÄPOs förvar – på order av ingen vet vem – och som ”inte kunde” utvisas ur landet, varit inblandad i ”Nya Kastets” friskola under en längre tidAtt religiösa ledare för olika slags samfund grips av Polis i Sverige är väldigt ovanligt – men i Gävle har det alltså hänt – flera gånger.

Samtidigt med detta skriver man, att den Miljöpartistiska Kulturministern Amanda Lind – av alla personer – nu blivit ansvarig för en utredning, som ska granska det bidragsindustriella komplex, som hon själv sitter i ledningen för. Trots att Säkerhetspolisen ”Varnat” kulturministern (en ”varning” är nog på sin plats – många ser nog hellre ett ”gripande” av någon) enligt tidningen Aftonbladet, skall det nu dröja minst ett helt år, innan vissa bidragsfuskande samfund – vilka det nu kan vara – får sin försörjningslina avskuren. Så underligt – tycker ni inte ?

 

I Göteborg har idag två kvinnor skadats allvarligt, när en bomb detonerat på en läkarmottagning. Polisen utreder händelsen som Mordförsök, men Dagens Nyheter skriver, att en sprängladdning skall ha lämnats på en toalett inne på mottagningen. Är inte detta folkrättsbrott eller samhälls-sabotage ? Att angripa läkarmottagningar och vårdinrättningar, särskilt under en pandemi, är mera än ”bara” dråp eller mord. Inte ens i krig kan man göra sådant, utan att det är att betrakta som ett brott emot den internationella folkrättens regler – ren terror med andra ord. Återigen man skall inte spekulera – men var detta en abortklinik ? Vilken folkgrupp tillhör de två kvinnor, som lär ha skadats allvarligt av bomben inne på mottagningen ?? Var de etniska svenskor, eller från utlandet ?? Kan det rentav tänkas, att detta var ett verk av Monoteister, eller någon typ av religiösa extremister ?

Slutligen har också mannen på bilden nedan angripits, sedan den med Thunberg-sekten lierade rörelsen ”Extinction Rebellion” stod utanför hans bostad och förde massor av oväsen, så sent som i fredags natt.

Vanligen slätkammad. Lagom fet och i sina bästa år. BORDE få sova gott om nätterna, väl ?

Man har alltså angripit vår älskade Statsminister. Extinction rebellion är kända för att använda våld vid sina aktioner, för att ha försvarat väpnat våld emot samhället, och i London och utomlands har de ägnat sig åt kollektivtrafiksabotage på stor bredd – något som knappast gagnar den miljösituation de påstår att de skulle förbättra – saboterar man kollektivtrafiken medvetet, så ökar privatbilismen, och därmed koldioxidutsläppen, som alla förstår – utom Thunberg-sekten och de här djävla dårarna.

Visst – jag och Svetsaren-Ledaren må också ha haft våra dispyter fråga om politik, men man angriper inte en människas bostad, eller slår emot hans familj och hustru. Sådant är fegt, otroligt fegt, ja lågt rent av – och de som utför sådant, är verkligen ”på fel sida av historien” som det så vackert brukar heta. Diskussioner och ”performance art” är en sak, men ren terror en annan.

Sådant ska inte få förekomma, inte i något samhälle – särskilt inte i vad som är kvar av Sverige.

Media påstår, att detta försök att väcka Löfvén, eller göra honom ”wake” på känt maner slutade i kaos, när polis upplöste demonstrationen.

”Och för övrigt är det väl ungefär – Samma extremister här som där. Samma sjuka vänster, och samma Höger-vrål. Samma gamla stöveltramp, och samma rohypnol…”

Vad värre är, så vet jag ganska mycket om vem och vilka som ligger bakom – och det hoppas jag att KUT – en särskild avdelning inom vårt lands polis – också gör. På Facebook har jag sett inlägg, som kommer från en grupp som kallar sig ”Jordemor Media” och jag vet, att flera sk ”fornsedare” var verksamma i attacken på Statsministerns bostad, och Sagerska Palatset – alldeles intill UD, och Arvfurstens Palats, där ju ”den feministiska utrikespolitiken” ni vet sitter i högsätet.

KUT behövs, om SANNINGEN ska fram…

Man säger sig också skola angripa med ”Andinska Meditiationer”, trumningar och annat ”fornsederi”.  Rätt som det är, kan Statsministern förmodligen bli nedrökt med Salvia eller Bolmört, samt få diverse blå dunster i ögonen. Beteendet är känt sedan tidigare, och vi vet vem som ägnat sig åt detta. Bland annat har en viss Kulturministers man – Björn Ola Lind – högt uppsatt inom just Miljöpartiet – så tidigt som förra året ägnat sig åt att springa omkring och ”Leka Schaman” i Stockholm, ropat ”Älgarna kommer ut ur våra maskiner” och visat sig påtagligt överförfriskad, ja pårökt – som en ”Clown on Drugs”.

Det hela var ingen vacker syn, precis – och därför länkar jag inte till sådant, även om den här personens pinsamma uppträde också finns på Youtube.

Jag har fullt förtroende för de män och kvinnor som finns på KUT, samt på SÄPOs operativa avdelning, förresten. Jag räknar alldeles kallt med, att de vet tillräckligt mycket om de här personerna, och likt jag kan spåra dem – det hela är ganska enkelt.

Det är inte jag som ”leder insats” och det är heller inte min syssla, här i livet.

Men så mycket är också sant. Ledde jag insatsen, och hade jag tio divisioner Särimners Sändebud under mitt direkta befäl, ja då hade pöbeln fått se på annat. Under vårt Stockholm finns många tunnlar, som också är Skyddsobjekt – liksom den Statsministerliga tjänstebostaden. Vid skyddsobjekt, så gäller den militära skyddslagen vid behov. ”Åååh-Dalen 31” gäller inte längre – Regeringen Löfvén har själv avskaffat och tagit bort de begränsningarna.

De här tunnlarna skall vi inte skriva för mycket om, eftersom även sådant kan vara straffbart, och flera personer HAR faktiskt nyligen straffats för just det, men ännu inte för de ”Gunnebo-historier” och den ”Transport-styrelse skandal” som Regeringen själv orsakat.

Den sk ”Rännarbanan” mellan Kanslihuset vid Mynttorget och Gamla Riksdagshuset, är inte den enda underjordiska tunnel, som finns på nedre Norrmalm i Stockholm – och det torde vara välbekant nog. Anledningen till att jag nämner just den – är att den finns omskriven på Wikipedia, således i ”öppna källor” och det gäller även det sk ”Atom-garaget” under Klara Kyrka – som man INTE borde ha skrivit på nätet om…

VEM är det egentligen som för taktpinnen, i ”Miljövänsterns” sunkiga, illaluktande orkester ?? ”Forn Sed” anyone ??

En tunnel leder hela vägen från Gamla Riksdagen till Kulturhuset, via förgreningar till UD, Rosenbad och Sagerska Palatset, och genom den kan diverse Ministrar smita ut bakvägen, medan Polis och ansvariga myndigheter HAR goda framryckninsgvägar att slå till – SNABBT OCH HÅRT ! emot Vänsterextremister och annat patrask, om de nu försöker samlas vid Strömgatan – för det var precis så det gick till i Fredags natt – även om man denna gång inte vidtog någon åtgärd. Att gripa, omhänderta och förhöra de personer som saken gäller, hade faktiskt varit på sin plats.

Tunneln är så bred, så att mer än sex man kan gå i bredd genom den, och räcker för att ställa upp två kompanier i marschgruppering. Det vet jag, och det visste jag redan på 1980-talet, då jag tjänstgjorde vid en helt annan plats, i en helt annan befattning.

Nu har jag åldrats, men jag ser vad som händer i mitt eget land. Jag tänker fortfarande försvara det, ifall ni råkar undra – och det gäller – oberoende av vem som för tillfället sitter vid makten.

I Paris, vid Triumfbågen, lär det ha hänt att en viss Rasmus Paludan tyvärr misslyckades med att bränna Koranen. Han kom aldrig dit, enligt danska oberoende media. Någon annan gång – kanske och om ni är snälla – skall jag berätta för er om det som vi inom Särimners Sändebud kallar ”Den Tredje Grisens Mirakel”

Miraklet ifråga har förstås samband med den kartskiss, jag publicerat överst i detta inlägg, men ärligt talat tror jag att väldigt få av mina läsare är mogna till att ens förstå den – särskilt inte de av er som jobbar på diverse nyhetsredaktioner. Er intellektuella kapacitet är tyvärr alltför låg, och därför lämnar jag er för tillfället UTAN historien om ”den tredje grisen” och vad den vill säga..

Tills dess – undvik olagligheter, undvik underliga samfund, undvik olagliga demonstrationer – och UNDVIK MONOTEISMEN OCH ISLAM…

”En pionjär är på sin vakt…”

Silverskatt i Viggbyholm hittad – pusselbit i Attundalands bebyggelsemönster..

Sist jag alls nämnde sajten ”Arkeologerna” – som är en firma inom uppdragsarkeologi och inget annat – eller Svensk Arkeologisk Forskning överhuvudtaget, handlade det bland annat om en begraven hund i Sölvesborg – antalet hundbegravningar inom Riket, eller sakförhållanden som borde undersökas – inte bara i form av arkeologiska utredningar – är ju som bekant legio nuförtiden.

Men – alltnog – nu har landets ledande firma inom uppdragsarkeologins exklusiva fält hittat en hel silverskatt i Viggbyholm, Täby av alla platser. Vi kan bara hoppas, att fynden blir väl omhändertagna även efter det att dokumentationen är färdigställd, och Arkeologerna själva dragit vidare emot nya djärva mål, ty vi minns hur det gick med Torshammar-ringarna eller ”Amulettringarna” som de kristna senare ville kalla dem – de var ju också från Attundaland.  Under en viss Alica Bah Kunkes tid som Kulturminister i Sverige, hände det ju påfallande ofta att fornfynd, som hade med Asatro och Vikingatid att göra, systematiskt förstördes och gick direkt till metallåtervinningen – något som till och med Svenska Dagbladet uppmärksammade – den gången…anno 2017

Viggbyholms höghus skymtar i bakgrunden – för den som har lokalkännedom, är det lätt att räkna ut var utgrävningsplatsen låg, men inte ligger.. (Källa: Arkeologerna)

Utgrävningen genomfördes för hela ett år sedan. Det är viktigt att inte publicera arkeologiska nyheter för snabbt – rena säkerhetsskäl, eller förhöjd risk för plundring och rovgrävningar av diverse Sverigefientliga individer är tyvärr en påtaglig risk nuförtiden, särskilt i vissa storstadsområden – kombinerat med krav på allsidiga undersökningar, preparering, konservering och noggrann dokumentation av resultat, gör att hela nyhets-kedjan blir fördröjd.

Man har nu funnit en sk deponi från 1000-talet, bestående av bland annat inte mindre än åtta stora halsringar av lödigt silver, och 12 mynthängen – varav fem Dirhemer – en ren spottstyver jämfört med hur mycket myntat silver som hittats i enstaka skattfynd på Gotland – samt ett mynt från Rouen, i 900-talets Normandie. Alltsammans små, men viktiga pusselbitar, som inte säger så mycket var för sig eller som ett enstaka deponi-fynd betraktat, men något som måste ses i sitt större sammanhang, tillsammans med andra större byar, gårdstun och bebyggelseplatser i området.

Delar av silverskatten från Viggbyholm – Från fäder har den kommit – Till söner skall den gå  – och låt oss hoppas att den hamnar på ett museum, där fynd av den här kvaliteten hör hemma !

Boplatsen vid Viggbyholm hade alldeles uppenbart kontakter både i Västerled och Österled, och man kan minnas den gamle hävdatecknaren Ibn Fadhlan, som i sin berömda ”Risala” om Väringarnas vistelse vid Volga-Bulgar skriver, att en enstaka Dirhem, eller en grön glaspärla av samma värde (också glaspärlor anträffades i fyndet från Viggbyholm, men det står inget om deras färg – ordet för ”grön” på arabiska har flera bibetydelser) var en vanlig gåva för en man att ge till sin hustru – om han inte var mera betydande, för då kunde han i Österled köpa halskedjor av guld till hustrun, som hade flera tusen Dirhemers värde, och ofta kunde man se kvinnor, som hade minst 4 eller 5 sådana kedjor runt halsen.  Tyvärr har Ibn Fadhlans text ofta blivit förvanskad, förkortad och felöversatt i svenska skolböcker och populärhistoriska verk, men 1 Dirham var lika med ungefär tre gram lödigt silver, eller tre penningar på Vikingatiden – alltså var 1000 Dirhemer lika med ungefär 5,20 Mark silver – och för det kunde du köpa fem ridhästar, eller en större gård – 4-5 halskedjor av samma värde, var 4-5 stora gårdar, eller en hel by i Attundaland, som ännu består.

Låt oss värna våra fäders land, och berättelsen om de som levat här före ossmånga vill förstöra och skada vår historia – men vi i Attundaland ger inte upp !

 

Kring ett uppskjutet Valresultat, och en Dagstidning…

Egentligen skulle detta andra blogginlägg för dagen, detta datumden fjärde November, som förstås följer i fjäten på den store Profetens födelsedag, samt Valdagen i USA förstås ha handlat om det Amerikanska Valet – som även i Sverige förutsätts vara en Världshändelse av absolut avgörande betydelse för många år framåt – men – så blir det nu inte.

Den store profeten och hans följeslagare intresserar mig inte ett smack, eftersom jag redan bränt hans bok. Ni kan kalla det en senkommen hämnd för brännandet av biblioteket i Alexandria, en världshändelse som visserligen hänt flera gånger under den mänskliga historiens gång, eller min reaktion på en fullständigt otillräcklig och felkonstruerad månkalender. Som ni kanske vet eller inser, var det ju just den Muslimska månkalendern, samt den förvirring den för med sig, som fick Profetens Födelsedag och USA:s presidentval att sammanfalla – av vad som kan se ut som en kosmisk slump, eller en lustig tillfällighet.

Emellertid, i dagens Svenska Dagblad kåserar en för mig helt okänd skribent, en viss Kristoffer Leandoer – på kultursidorna – om bibliotek och statsministrar, samt en del författare. Han nämner den argentinske författaren Jorge Luis Borges, lustigt nog och liksom av ett rent sammanträffande – för vem kan glömma sådana noveller som ”El Aleph” eller ”Funes med det goda minnet”Borges böcker kommer alltid att stå på min bokhylla, men Koranen och Bibeln kommer aldrig mer att göra det. Herr Leandoer – ty det är exakt så han stavar sig – kåserar också vittert kring höstkvällar i Tirana, Albansk litteratur, och livet i vad som kan kallas en av Europas mest efterblivna öststater, tröttare och fattigare än till och med Stefan Löfvéns Sverige.

Nej, denna bokhylla av Lammhults tillverkning är fullständigt Bibel- och Koranfri.

Till och med under Albaniens 1600-tal, konstaterar han – fanns personer som i bokform kunde komma undan med teser som ”Det Osmanska Rikets Undergång” – förmodligen i samma veva som en hel koalition av Europeiska Stater stoppade Turkarna vid just Wien 16683, eller Wiens portar – ”the gates of Vienna” för att använda en sliten referens, överanvänd i ett helt annat sammanhang. Hans egen tes för dagen är att en god bok är den kortaste vägen till Paradiset, och med det konstaterandet nöjdförklarar han sig.

På samma Dagblads ledarsida resonerar idag Ivar Arpi om Islamismen, de 7 svenska imamerna som ”förföljts” av SÄPO och deras ständiga offer-mentalitet – dessa skäggiga herrar vädjade ju genast till vårt medlidande, och ”kunde” därefter inte utvisas, av synnerligen underliga skäl – och hur ”synd” det var om dessa små imamer.

Jag tillåter mig ett småleende – det är allt jag har att erbjuda inför den sortens ”kulturyttringar” – herr Leandoers kåseri till trots.

Från den store Svetsaren-Ledarens horisont har idag uttalats, apropå Corona-restriktionerna, att den store Ledaren-Svetsarens politik naturligtvis är oerhört framåtsyftande, som vi alla förstår – och att Ledaren i sin oerhörda visdom nu försöker överlägga kring, hur han tänkt sig att det svenska folket skall fira Jul och Lucia, som han uttrycker det. Även jag har som bekant skrivit en hel del kring det ämnet, genom åren.

Jag fäster mig naturligtvis vid den store och högt lysande ledarens minsta ordval och tänkesätt. Det återstår att se, vilka ”uppoffringar” han nu vill ålägga det svenska folket, och vilka former de skall ta, just denna gång.

Vi har ju sett, att den Store, Store Ledaren-Svetsaren personligen velat återinföra Eutanesin som ”behandlingsmetod” vid våra äldreboenden, eftersom hans ordval i ett TV-tal redan i påskas lät förstå, att så var fallet.  För att begränsa oss till själva kärnfrågan, är det i alla fall så jag fortfarande tolkar verkligheten, och vad jag fått höra. Jag tror faktiskt inte, att någon liten Sjukvårdsdirektör i Stockholms Län ensam bär ansvaret för hela den stora ”reformen” även om det är det svar jag fått, via dagstidningarna.

Å andra sidan påbjuds också en hednisk Jul – för redan själva ordet är till sitt ursprung hedniskt – samt en kristen Lucia, som alltså skall firas, men däremot inte en Muslimsk eller Multikulturell ”Vinterfest” som möbelfirman IKEA försökte lura i oss, så sent som förra året.

Jag skriver inte kändis-journalistik, och jag vill inte gå in på den nuvarande Statsministerns privatliv, eftersom det bjuder mig emot.

Jag har emellertid redan sagt och skrivit, samt och synnerligen, att jag verkligen borde försöka uppamma mer medmänsklighet, just vad gäller ledarens person. Hans styvmor har ju dött, fick vi läsa i pressen, och således har även Ledaren-Svetsaren drabbats av en stor personlig förlust – men jag har också sagt att jag haft väldigt, väldigt svårt att alls hysa sådana känslor det verkligen vore klädsamt att ha rörande ledarens person, eller skall vi säga personlighet. Politik är verkligen ett elakt spel.

Sannerligen, Stefan Löfvén är någon, som bara en styvmor kunde älska. Hans biologiska mor kunde det uppenbarligen inte, av skäl som jag inte känner till, men styvmodern var verkligen en styv morsa, som uppnådde den höga åldern av 90 år. Var det närheten till Ådalen, eller kanske den sortens Äldreomsorg, som den store profeten Nikanor Tetralogen – ifall han är bekant – i en vision såg utbredd över Den Övre Kågedalen, som hela tiden svävat framför ledarens ögon.

Tja – vem vet.

Kärnfrågan är fortfarande den, att det under Stefan Löfvéns tid vid makten införts ett system med hart när obligatorisk eutanesi, eller med andra ord ”ättestupa” (en antaget fornnordisk institution enligt de kristna, som det aldrig någonsin funnits några belägg för) och jag funderar alltjämt på vad i den store ledarens uppväxt, som fått honom att se just detta som något helt naturligt, en enkel ”uppoffring” för hans svenska folk, och om det är just Styvmodern som fått honom att fortsätta den Reinfeldska politiken med befolkningsutbytet, eller importen av somaliska analfabeter, sudanska kriminella till Härnösand, eller sådana framstående ”Kulturberikare” som Tishko Ahmed att inleda sin bekantskap med en familjeflicka som Wilma Andersson, för just detta har ju hela tiden varit det bärande inslaget i hela det Socialdemokratiska samhällsbygget, hela den förträffliga strategi Stefan Löfvén tänkt ut för Sverige.

Om den svenska befolkningen genomskådat hans parti – ja då avlivar vi dem helt enkelt allesammans, och anskaffar en ny befolkning någonannanstans ifrån – så kan vi göra ”folk” av dem med, och fortsätta den (S)-märkta Socialiseringsprocessen i vår ”moraliska stormakt” som Svetsar-Steffe uttryckt det.

Jag har i alla händelser valt sida, och det står jag för. Min väg är inte Stefan Löfvéns, utan snarare Ivar Arpis, ty denne är något av en idealist, och upplyser oss för dagen om en svensk nobelpristagare, som hette Per Lagerkvist, ifall han nu är bekant – samt de ideal – ”oberoende liberala” han faktiskt stred för. Herr Arpi är idealist, förstår ni – och det är jag med – men jag har helt andra ideal än vissa.

Kanske det vore klädsamt, att berätta lite om min egen familj och bakgrund till sist, nu när vi berör ämnet ”uppoffringar” –

Den store, store Ledaren har ju sagt, att han oundgängligen och inför Julen kräver mer mer mer sådana av oss etniska svenskar.

Min egen far lyckades på sin egen dödsbädd intala sig själv, att detta med att utnyttja överskottsvärmen från landets Krematorier till att driva elnätet – bland annat i en stad som Linköping – vore en god och förträfflig sak, en verklig framtidsplan. Jag har redan berört detta ämne i ett litet kåseri kallat ”Fjärrvärme och Kroppsvärme”, som ni kan hitta på denna blogg Återanvändning var ju redan då tidens honnörsord, enligt tidningarna, och driven in absurdum, var detta en plan, som inte stod Thunberg-sektens många griller efter.

Också döende lyckades han inbilla sig, att det vore en bra och stor tanke att så att säga samt bildligt talat överleva eller rättare sagt fortsätta leva via elnätet – och han hade tanke-kapacitet och sinnesro nog, att verkligen få sig själv att tro på en sådan tanke i mer än ett par minuter, vilket tyder på en hel del fantasi och föreställningsförmåga, som inte ens Statsministrar kan ha eller hysa.

Då skulle han kunna finnas med hos varje studerande i dunkelt upplysta studentlyor och arbetsrum, i sjukhus och skolmatsalar, ja symboliskt i trånga stabsutrymmen, där självständiga diesel-elverk fortfarande puttrade och gick i vinternatten. Han var en fanatiskt trogen statstjänsteman och jurist, parti-trogen ut i fingerspetsarna, ateist dessutom – intill sin sista dag, intill allra sista andetaget.

Där – om någonsin – kan vi tala om begrepp som partilojalitet, samt en idealism, värdig krigsmän och soldater.

Själv har jag som sagt fått se – på nära håll – vad det slaget av idealism, kateder-socialism och annat kan leda till och kommer leda till, Valutgången i USA till trots – och mina ideal ligger inte åt det hållet heller – ty det vore brist på humanitet.

Av sig själv har man rätt att kräva en hel del, det är sant – och det gör kanske Herr Löfvén också – på många sätt.

Men vad som passar för Per, passar inte för Pål – med ett svenskt ordspråk – men på förlegade ideal, som inte längre stämmer med verkligheten – kan man inte längre driva en stat – och den sortens uppoffringar som Herr Löfvén nu fodrat, kan inte åläggas åldringar eller civilister.

Min son, vet du inte med hur lite förstånd Världen styrs”, sade en gång Axel Oxenstierna, av somliga kallad den svenska statsförvaltningens fader. Han lär till och med ha sagt det på latin, vid den Westfaliska Fredens instiftande, om ni vill veta.

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.

 

 

Veckans fall av ”SÅDAN ÄR MONOTEISMEN”

I Norrtälje Kommun, tycker kommunledningen uppenbarligen att alla svenska medborgare skall fira ”Profetens Födelsedag” enligt vad en herre vid namn Pettersson  – som i likhet med mig åtminstone försöker vara en god medborgare – noterar. Petterson frågar sig då genast varför Norrtälje kommun endast tar upp en kristen helg, samt just Profetens Födelsedag enligt en viss religion, som vi kanske inte bör nämna.

För övrigt skall Profetens Födelsedag infalla just idag, och nu hoppas alltså Kommunledningen i Norrtälje att vi svenskar åter skall krypa, krypa och krypa för denna ”underkastelsens religion” samtidigt som Petterson förstås noterar, att alla Asatroende, Buddhister, Hinduer, Shintoister eller Samer och alla andra förstås är totalt exkluderade ur den ”inkluderande” lilla fest som Norrtälje Kommun lär föredra.

Jag har sagt och skrivit det förr. SÅDAN ÄR MONOTEISMEN

Tydligen är det så i Norrtälje Kommun, att man aldrig någonsin har hört talas om Alvablotet, och vad det representerar i form av kärlek till det egna landet och förfäderna – för i Norrtälje är det tydligen bara en massa kristendom och islam som räknasresten räknas inte alls.. Inte ens de som vill fira Mr Trump och / eller Mr Biden, ty vilken av dessa två man bör fira eller helst inte är just för stunden lite oklart.

Från den vackra staden Wien rapporteras om ett NYTT VANSINNESDÅD utfört av en sinnessjuk och överkänslig Islamist, som sprungit runt på stan med bomb-bälte och Automatvapen, samt skjutit ned totalt fyra personer, varav en polisman – det hela skall ha hänt i närheten av en större Synagoga enligt vad som antas, men sådana har man ju tämligen gott om i Wiens gamla stad. Enligt SVT och Österrikes inrikesminister Karl Nehammer är den dödade gärningsmannen en 20-årig IS-sympatisör med medborgarskap i både Österrike och Nordmakedonien. Han är tidigare dömd för att ha försökt resa till IS terrorvälde i Syrien, där han alltså inte fått tillfälle att frottera sig med de sk ”IS kvinnor från Sverige” samt deras avföda, som nu av vår Regering ”plockats in” i landet, och enligt uppgift satts i inledande Polisförhör, som nog är av nöden.  Vi får väl se om vår egen Regering följer upp de inledande förhören, och sätter dessa personer i ”förvar” som det nu kallas – det är nämligen en juridisk möjlighet.

 

Från nattens firande av ”PROFETEN MUHAMMEDS FÖDELSEDAG” i Wien – en riktig ”Pang-föreställning” som synes. Bildkälla: Petterssons blog.

Vi har sagt det förut – och vi säger det igen: SÅDAN ÄR MONOTEISMEN !!

Här så var det bara att ”vandra in” i ankomsthallen…

 

Från den lysande och store Ledaren-Svetsaren Stefan Löfvén i Sverige – ty den store och lysande Svetsaren-Ledaren kan aldrig aldrig säga något tokigt eller fel, än mindre erkänna att han sagt något fel –  kommer idag ett klädsamt beklagande av nattens händelser i den Österrikiska huvudstaden, stick i stäv med Norrtälje Kommuns målsättningar, ty såhär lyder den store, store ledarens ord enligt Svd:

”Jag fördömer starkt terrorattackerna i Wien i kväll, en av dem nära en synagoga. Mina tankar går till offren och deras familjer. Vi måste alla stå enade mot attacker mot vårt öppna samhälle”,

Ja – är det inte enormt vilken Humanitet den store lysande ledaren alltid visar. Han är ju så human, så human. Särskilt under helgen, då han kallade det för ”Uppoffringar” att ta livet av försvarslösa gamlingar över 70 med morfin, och beordrade offrens familjer att stillatigande och med mössan i hand uppoffra fäder, mödrar, farfäder, farmödrar, mormödrar, morfäder, fastrar, mostrar – ja alla som berövats syrgas på sina äldreboenden faktiskt – ty dem måste vi ju då enligt Statsministern bara ”offra” – fast frågan lyder – enligt vems religion ?

Svetsar-Stefans egen lilla religion, filosofi eller tanke-stuga kanhända, fast man inte kan kalla en sådan förkunnelse för vare sig hednisk, kristen eller något annat.

I Österrike huttlar man inte med Islamismen. Där underkastar man sig inte. President Macron, och alla Europeiska ledare av betydelsedit hör aldrig Stefan Löfvén, som vi vet – har kallat islam en hårt trängd religion, trots det dagsaktuella ”firande” av dess Profet som nu ägt rum i Wien och på andra platser. Själv är jag alldeles övertygad om att det är President Macron, samt myndigheterna i Europas övriga civiliserade stater som har rätt, och inte Stefan Löfvén.

De terror-händelser vi ser har ett klart och tydligt samband med islam, och det kan vi alla inse. Denna religions utövare har också ett ansvar att ta, men frågan är naturligtvis om de alls är mogna att ta i tu med den saken, för precis som när det gäller kristendomen, har just deras religion kommit att förknippas med så många vidrigheter och våldsdåd, att det nästan är pinsamt. Även om den Svenske Statsministerns uttalanden för dagen är mer klädsamma och inte lika pinsamma som vanligt, återstår det nu att se, om man kommer sätta kraft bakom orden, och inte låta det här stanna vid rena krokodiltårar eller en läpparnas tomma bekännelse allenast.

Visserligen kan man inte begära, att en tredje eller fjärde rangens nation som Sverige, ledd av en sk ”Feministisk regering” genast skall lägga om sin utrikespolitik – ni vet väl att den också är ”feministisk” enligt just Stefan Löfvén – men att konkreta åtgärder som syftar till att ta bort allt penning-stöd till islam, och lägga ned hela det bidragsindustriella komplexet, är på sikt nödvändiga. Detta angående ”uppoffringar” som ju statsministern själv har talat så mycket om…

Tips: Fira PROFETENS FÖDELSEDAG alldeles själv – som i Norrtälje. Steg ett: skriv ut denna bild med färgskrivare. Steg två: KLISTRA UPP DENNA BILD med vattenglas på en lämplig plats nära dig – FÖR ATT EFTERLYSA GETTER ÄR INTE OLAGLIGT  och vi sa inte VILKEN profet det handlade om… (Politiko-religiös satir, ganska harmlös och ofarlig)

Tips nummer två – vill ni lära er något om Getter i Asatron, se här denna händiga blogg med grund-info...

Ja, i gårdagens blogg nämnde jag en svensk kvinnlig filosof vid namn Jonna Bornemark, och en annan kvinna med samma efternamn var ju barnvise-författarinnan Gullan Bornemark, som skrivit skäligen harmlösa små visor om getter och andra kreatur, och att fira Profetens Födelsedag med en barnvisa är inte förbjudet, om jag förstår saken rätt, och kan heller inte skada någon.

I våra närmaste grannländer Norge och Danmark har det redan vuxit fram vågor av folkliga protester emot Islam och islamismen. Där står ingen längre med mössan i hand och bockar samt kröker rygg, som i Norrtälje.  I Danmark har det politiska partiet Nye Borglige lovat att publicera Många Många Mohammed-karikatyrer, dagen till ära. Både Berlingske Tidene och Weekend-Avisen samt sannolikt många många fler danska tidningar har lovat publicera publicera och publicera dem, och det tycker jag nog också man ska.

I den Norska staden Bergen har den lokala Moskén också prytts med bilder av Profeten Mohammed, som omtänksamma och vänliga Norrmän klistrat upp. Lokala muslimer tillåts gråta och skrika övergivet som små barnrumpor i lokalblaskan ”Bergens Tidene” istället. Deras ”allsmäktige Allah” ni vet – alla barn behöver ju en låtsas-kompis  – kan inte förhindra saken, och den lokala ordningsmakten är också otroligt, fullständigt maktlös – precis som vid Hemliga Koran-bränningar på den svenska landsbygden – för Sverige är till ytan ett mycket stort land – och vilken Sharia-polis skall nu förhindra sådant ??

Själv tycker jag onekligen, att det Norska sättet att fira ”profetens födelsedag” har något fartfyllt och festligt över sig.

Tips till våra minsta: Såhär enkelt kan också DU teckna profeten Mohammed.

Provokativt ? Värt att döda oskyldiga för ??

(Bildkälla: Charlie Hebdo !)

Sisådär – Vi har nu firat denne store store och höghelige profet på ett sätt, som hans nutida anhängare verkligen förtjänar. Är vi Nordbor, Svenskar och Européer respektlösa – ja kanhända… ?

SÄRIMNER är nu AKBAR !! Ayatollah you so….

Men kom ihåg, MONOTEIST-SLÖDDER att för varje kula ni skjuter på oskyldiga, så kommer vi sätta upp en bild till och en bild till och en bild till… Och för varje bomb som sprängs, för varje liv som tas – kommer vi bränna minst en Koran – en symbolisk handling – som inte skadar någon mer än högst illusoriskt.

Och därefter bränner vi en koran till och en koran till – ja – det blir många braskaminer att fylla – hur ska ni hindra det, förresten ?

Där hör ni – Och hör sen !!

Om Socialisternas LÖGNER och SVAMMEL

”Janne Myrdal är död, och Sean Connery är Död, men Stefan Löfvén, han lever fortfarande. Till råga på allt är det November, och så har jag ont i foten”

  • Sagt av Hedningen, 2020-11-02

Den store Ledaren-Svetsaren har åter framträtt inför sitt folk i Statstelevisionen.

Har han överhuvudtaget haft någon ”strategi” – och vad är den i så fall, utom giftsprutor till de äldre… ?

Svetsar-Steffe har i sin oändliga visdom och godhet talat sålunda, ty sålunda sade i går den store Svetsaren-Ledaren, enligt vad SvD vet att förmäla oss enkla undersåtar:

En person som förlorar en familjemedlem eller en vän, förlorar också en del av sig själv. — — En uppoffring av många människor som gjort att det sista avskedet kanske inte blev som önskades…

Finns det ännu ord för en människa som Stefan Löfvén ? Med vilka ord skall man i så fall benämna honom ??

Han vet om situationen på landets äldreboenden, hur de stått utan syrgas, trots att ingen brist på syrgas funnits i hela landet, hur inte mindre än sju Landsting i vårt land – eller ”regioner” som de tydligen numera skall kallas – beordrat mord på åldringar via morfin-injektioner så att alla över 70 år, överviktiga, de som ”har svårt att gå i trappor” och andra avvikare skall DÖDAS – trots att det på intet sätt är motiverat, därför att inget krigsläge råder trots allt, och ingen sådan åtgärd har varit det minsta rationell, mänskligt att döma – men det är ju klart – Herr Statsministern vill ju spara pensionspengar, och ”berika” vårt land med lite fler av dem som ”flyr för sina liv” ni vet – eller snarare flyr från rättvisan.

Ja – höge herre Minister – store och lysande Svetsare – ”det blev inte som många önskade” – därför att du DÖDADE dem.

De fick morfin, inte syrgas, och skulle ”somna in” – och nu har du mage att komma och tala om uppoffringar, ditt falska svin ! Du talar om kärlek, och du talar om att ”förlora en del av sig själv” – Men slutar du då aldrig med ditt uppenbara HYCKLERI. Du har talat om ”Allas lika värde”, ”Allas lika värde i vården” och dina floskler har nu tagit sig sådana proportioner, att ingen kan tro på dem längre. 

Kom inte inför vanligt och hederligt folks ansikten, och tala om ”kärlek” eller ”uppoffringar” när du själv alldeles uppenbart inte har en enda gnutta kärlek för det folk eller till det land du skall representera ! Och för övrigt – kan du beordra fram ”uppoffringar” i form av ”barhärtighetsmord” på de över 70 år, de senildementa, och de andra du försökt ta livet av, med den eutanesi-kampanj som du MÅSTE ha känt till ända sedan i våras, om du inte känner till den nu – vilket torde vara uppenbart.

De äldre du dödat, har inte valt att ”uppoffra sig” lika lite som deras familjer – och alla de som sörjer just nu.

De har inte valt det, och har heller inte varit i stånd att välja något sådant, sjuka och omtöcknade som de varit – och att som du ljuga och tala om livets förlust via beslut ovanför människors huvud som en ”uppoffring” är så falskt, att jag saknar ord för att beskriva det.

Du kan beordra sådant av dina soldater, läkare och sjukvårdspersonal (eftersom de ändå skall ha något som kallas ”vårdetik” ) poliser eller frivilliga i uniformsyrken, javisst – men detta har inte varit någon ”uppoffring” som tjänat några högre syften alls, utan blott och bart ett snuskigt slöseri med människoliv och resurser utan all ände.

Du är en falsk människa, Stefan Löfvén, falsk och hycklande ända in i märgen. Jag kommer aldrig mer rösta på dig, aldrig någonsin förstår du, och det gäller också hela ditt parti och de falska ideal ni numera står för. Era ”lika värden” gäller helt uppenbart inte längre, om de nu någonsin gjort det – och att sjunka så djupt, att du förråder en hel generation av de människor som byggt upp det här landet, och det ”Folkhem” din rörelse alltid talat sig varm för – ja du, Svetsar-Steffe – vi är många och vi minns.

Kom ihåg vad jag sagt dig. Jag har skrivit det som en varning, för att du skulle ta åt dig i tid, och lyssna på ditt folk. ”Det finns en kulans och gatans domstol” skrev jag, ”som sällan eller aldrig ger någon nåd”.  Självfallet var det 1980-talets Palme-mord jag då syftade på, och det kan var och en nog räkna ut – och jag skrev också, att det aldrig någonsin borde vara opportunt eller valbart att ta till sådana metoder, inte i ett civiliserat land, inte i ett samhälle som vårt, inte på några villkors vismen nu har DU gjort det, Stefan – i hundratals fall – och dessvärre tror jag – religiös som jag ju är – att det kan straffa sig för dig och ditt parti så småningom, även om du kanske för dagen inte har vanligt folkvett eller ens ”bondförstånd” nog att begripa det.

Liksom av en ren händelse, som liknar en hednisk och hädisk tanke, sitter idag en Ledarskribent i Svenska Dagbladet och kommenterar Jan Myrdals bortgång, vilken som bekant inträffade i helgen.

Janne Myrdal försvarade under sin levnad Pol Pot, Stalin, Ceaucescu i Rumänien, och islamisternas hat och mordkampanjer emot Salman Rushdie kommenterade Herr Myrdal på sin tid som såhär:

”en medveten ideologisk strid för sitt människovärde”

Det var så han kommenterade det, förstår du Stefan min vän – eller vad du nu är, eller borde vara… Muslimerna måste enligt Jan Myrdal, den gången, mörda och döda Salman Rushdie för att de skulle bedriva – citat – ”en medveten ideologisk strid för sitt människovärdeoch därför vore – med er socialistiska ideologi, terror, bilbomber, till och med giftmord vara berättigat.

Man ska inte tala illa om de döda” anmärker SvDs skribent något andrtrutet. ”Kanske inte man ska tala illa om de levande heller – inte ens om Löfvén, Lööf, hela ligan, hela dragningslistan” lägger jag själv till.

Men med vilka ord skall man benämna sådana människor, med vilka ord ?

Man kan säga om Jan Myrdal, att han var en kladdsock, kanhända – en sådan som besjälades av sitt patos och sin socialistiska vrede. Eller en människa, som alldeles uppenbart satte känslor före logik, och kritiskt tänkande. Kanhända är vi alla sådana ibland, kanhända inte.

Men för dig, Stefan Löfvén… vad finns det för ord för dig, som medvetet gör något helt annat, något som du vet är alldeles fel, men ändå genomför. För dig finns bara ett ord, ser du – och det ordet är – skitstövel, rätt och slätt. Du har makten i din hand, och du borde ha förnuft nog att veta vad du säger, när du låter ordet ”kärlek” befläcka din mun.

Du är falsk, ända in i märgen falsk. Du har genomfört något som inte bara var dumt, lite oturligt, felaktigt handlat – ty kladdsockarna har ofta otur när de tänker, så att säga.

Men att inte erkänna dina fel, och att fortsätta ljuga, inför en hel befolkning… Att kalla dödandet av gamla människor på ålderdomshem, äldreboenden och vårdinstitutioner för ”en uppoffring” – vad ska man säga om det, Stefan Löfvén ?

Vad ska man säga ??

Sådant gör bara skitstövlar. Och garanterat ovärdiga ledare, för att nu citera Alexander Bard.