Två Båtgravar funna vid Gamla Uppsala, Juni 2019

Fortfarande görs stora arkeologiska upptäckter i vårt land, även om det nu finns politiska beslut på att vissa fornfynd skall förstöras – för under den förra kulturministern, beordrades som bekant förstörelsen av tjogtals Torshammar-ringar från södra uppland. Men vid Gamla Uppsala har arkeologerna nu funnit två båtgravar från järnåldern. Bakgrunden är att Svenska Kyrkan försöker utöka sin redan idag alldeles för stora närvaro på platsen, och försöker utöka prästgårdens lokaler med nya byggnader, något som aldrig någonsin bort ske, eller få bygglov – inte minst då Gamla Uppsala fortsätter vara en arkeologiskt känslig plats.

Senaste gången någon båtgrav grävdes ut i Sverige var för mer än femtio år sedan. I skrivande stund har bara Södermanlands Nyheter berättat om fornfynden, men fler artiklar i ämnet kan nog väntas flyta in i morgon. Det är i alla händelser här på Hedniska Tankar, som ni FÖRST får höra om saken, för frånsett experterna, är vi som vanligt först att ge er sanningen. Tidningarna vågar inte skriva orden ”viking” eller ”krigare” men berättar om en man som begravts tillsammans med häst, hund, en rikt ornamenterad sköld och en hel vapenutrustning. Och hur man än försöker skyla över det, framgår sanningen klart. Båtgravarna var till för en liten elit i dåtidens samhälle, och det var inte vem som helst, som fick begravas på det viset – brandgravar var det vanligaste gravskicket som alla arkeologiskt insatta vet. Fynden visar på en båt, som varit minst sju meter lång, kanske längre, och man uppges också ha hittat båtnitar i fyndet.

En krigares ansikte. Han bör ha hunnit till minst 45 år, av symfyserna i skallbenen att döma, och han har raka , fina och jämna tänder utan spår av hål, vilket visar att han åt en god kost och levde ett hälsosamt liv. Han var HEDNING !!

Man får komma ihåg, att skeppen från Vendel och Valsgärde kunde rekonstrueras, just för att man hittade bevarade nitar eller rostfläckar av dem i jorden, vilket gav marinarkeologer och skeppsbyggare en chans att bygga mycket exakta rekonstruktioner av just de fynden. Hur det står till med de nu funna två stycken båtgravarna från Gamla Uppsala framgår inte av vad som publicerats hittills, men kanhända kan de också en dag rekonstrueras, och ros och seglas ut från Fyrisån till den Östersjö, där de också säkert var verksamma en gång. Och hedna män skall fortfarande ro och segla dem, precis som deras förfäder gjorde.

En doppsko med korpmotiv visar, att mannen i skeppsgraven var Oden och Asarna trogen. Han var inte kristen, och han fick en hednisk begravning.

Delar av fynden kommer att ställas ut på Gamla Uppsala Museum och Historiska Muséet i Stockholm, enligt vad mediakällorna uppger. Man får inte heller glömma, att rekonstruktioner av liknande skepp från Valsgärde, redan seglat över hela Östersjön och till Estland…

Annonser

SvD recenserar Västanå teaters uppsättning av Eddan..

SvD, Svenska Dagbladet publicerade för tre dagar sedan en ovanligt positiv recension av Västanå teaters uppsättning av den norske pjäsförfattaren Jon Fosses ”Eddan” som spelas i Sunne, Värmland, där min gamle vän Tekniske Johansson (om ni minns honom) ju har sina hemtrakter. Att en av vårt lands största två morgontidningar yttrar sig positivt om något som hänför sig till vår inhemska, Nordiska kultur och dessutom till Asatron är ännu mer ovanligt. SvD:s recensent Lars Ring skrev att pjäsen ”ställer mytologier emot varandra” men vad han menar med det tycks i hög grad oklart. Tematiken är helt och hållet hämtad från Vóluspá och skildrar det kosmiska Världsdramat, från Midgårds och Asgårds skapelse fram till Ragnarök.

SvD:s recensent skriver också – kanske efter en kortare tids ”Lönnrothande” på nätet att Eddan skulle vara tillkommen under åren 1000-800 på Island och i Norge, men det är fel i sak, därför att Eddamyterna bevisligen går tillbaka på ännu äldre original, och han glömmer bort fakta som att Tors fiskafänge är avbildat redan i hällristningar från bronsåldern, vilket forskningen känt till ända sedan 1960-talet.

Men sådana skönhetsfel och fadäser i början av recensionen gör kanske mindre, då alldeles för få svenskar nuförtiden är kunniga om den kultur och religion, som är deras och bara deras.

Jon Fosses sceniska bearbetning följer texterna, men han har valt och vrakat: sedvanligt minimalistiskt Fossetypiskt är det ändå inte. Här virvlar det av namn och skrönor fram till dess att handlingen får stillna och – med Völvan som berätterska – skildra främst gudarna Oden, Loke, Tor och Freja.

Den aning Oden fått om att världen kan gå under löper som en rysning genom iscensättningen.


Hela uppsättningen är oerhört formsäker, och många repliker har små glidningar mot norskan – flera av aktörerna kommer från andra sidan den nära gränsen.

Paul-Ottar Haga är, exempelvis, en reslig Oden som skapat världen och gett den språk och klokskap. Han, liksom Balder, är på samma gång gud och Kristusfigur. Fosses bearbetning tar fram skeenden med arketypiska mönster och trosuppfattningar.

Eddan är också en svindel av mycket mänskliga känslor, som avund och hat. Mycket sex blir det också – fast här dansas åtrån. Eddan är en katalog över laster, lister och lustar men man är mans gamman: människan är människans glädje. Dock kom ihåg: ”Hjärtat är sällan sorglöst hos dem som är mycket kloka.”

— —

Björn Söderbäck gör Brages roll, han som väl diktar världen. Hanna Kulles Völva har en djup och själfull röst. Jakob Hultcrantz Hansson spelar Lokes roll som en spjuver – aldrig riktigt förklarad. Vilket heller inte verkar vara meningen. Iscensättningen ägnar inte mycket tid åt psykologi. ”Eddan” spelad så här blir en bildkavalkad dansad med polskatakt.

Så långt SvD:s recensent – och han har i alla fall märkt att kristet moraliserande inte finns i Eddan, inte heller de kristnas eviga skuldkomplex med sexhat, skuld, skam och straff som ett medel att trycka ned och förminska människorna. Kanhända är det den viktigaste lärdom som finns i hans recension, istället för valna och överdrivna anspelningar på vår tids sektliknande klimatångest och koldioxidhysteri, vilket tyvärr också finns i samma dagblad. Västanå teater skall i alla fall ha all heder av sin satsning att ge oss Eddan åter, och föra ut den till massorna !

 

Åsa Walldau och Knutby Filadelfia ÄNTLIGEN inför rätta – Bör dömas för sina brott…

Äntligen har det hänt, och nu kan det kristna etablissemanget och rörelser som ”Tro & Solidaritet” som bakom kulisserna försöker styra Regeringen Löfvén, inte dölja det längre. Åsa Walldau, den mycket märkliga kvinnan som går runt och påstår att hon i någotslags ”Heliga Birgitta”-anda skall vara ”Kristi Brud” och andra dumheter, har äntligen åtalats för sina många brott, enligt vad Svenska Dagbladet berättade för två dagar sedan. Två andra personer ur den ökända kristna ”Knutby-sekten” har också gripits, och vad dessa kristna står åtalade för är sannerligen inga bagatellartade förseelser.

 

Kristligt beteende ? Ja, i Filadelfia-församlingarna och Knutby går det till såhär…

Åsa Walldau står åtalad för att upprepade gånger ha sparkat och slagit liggande personer, som hon i kraft av att ha varit ”Kristi Brud” haft som sina ”personliga tjänare” och dragit ned på golvet i sitt hem. Hon har stuckit dem med gafflar och matbestick, och till och med utövat misshandel genom att bita dem i ansiktet, hårt och flera gånger. Till tidningarna säger hon nu att hon ”aldrig menat att göra någon illa” och att hon alltså skulle sakna uppsåt, men hur är det alls möjligt ? Man kan inte sparka på en liggande person, inte heller bita eller sticka någon utan uppsåt, försåvitt man inte är höggradigt sinnessjuk, asberusad eller annars inte medveten om konsekvenserna av sina egna handlingar. Vi får väl se vad rätten kommer fram till i ”Fallet Walldau”.

Kvällstidningen Expressen skriver:

I stämningsansökan som lämnats in till Uppsala tingsrätt framgår det att Åsa Waldau åtalas för att ha slagit en kvinna i huvudet med en hårborste och dragit henne i håret, dunkat hennes huvud i ett skåp, slagit henne i ansiktet med en flugsmälla och slagit henne med knytnävarna mot brösten.

I ännu ett fall åtalas Åsa Waldau för att ha slagit en kvinna i ansiktet med öppen hand, ”klöst henne över ryggen”, bitit henne i nacken och slitit i hennes hår.

Ytterligare en kvinna ska ha fått hår avslitet av Åsa Waldau.

I ett fall anklagas Åsa Waldau för att ha dragit ner en kvinna på golvet för att sen hoppa eller stampa på hennes kropp.

Och dessa kristna fortsätter alltså att hävda, att allt detta skulle vara ”helt oavsiktligt” och ”rena tillfälligheter” – och de vill att resten av samhället skall tro på dem. Vad ska man egentligen säga om sådant ? Bakom alltsammans ligger den Monoteistiska läran, föreställningen om att det ska finnas en allsmäktig Gud, och att det finns ett prästerskap som är den allsmäktiges representanter, bättre än andra människor och som därför har rätt att bära sig åt såhär – till och med emot sina egna – och andra kristna !

”Åtalet visar på grymhet, hänsynslöshet. Mina klienter har hjärntvättats, manipulerats och bestraffats såväl fysiskt som psykiskt. De fd pastorerna har också använt religionen som verktyg för att lyckas med gärningarna. Min klient som utsatts för sexualbrott mår mycket dåligt”, skriver målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz i en kommentar.

Såhär far de kristna fram. Såhär lever de. Så här gör de, om och om igen – och de säger att just deras religion ska vara byggd på sk ”kärlek” och så vidare och så vidare…

Är en religion som dyrkar sådana här bilder alls sund ? Och vad för slags ”kärlek” ligger det i detta… ?? Det är ju Homosexuell Sado-porr och olaga Våldsskildiring det är fråga om…

 

Andra sektmedlemmar i ”den innersta kretsen” eller det ”Högsta Råd” som Åsa Walldau satt upp, har ägnat sig åt sexuella förbrytelser emot minderåriga – något som vi alla känner igen från den Katolska Kyrkan.

SvD skrev följande för två dagar sedan. Tidningen har också – i en annan artikel – konstaterat att den sk ”Brudmystiken” eller tron på att vissa personer är utvalda av Gud att styra över alla andra fortfarande förekommer inom Filadelfia, och i stort sett hela den svenska frikyrkorörelsen. 

”Inom kretsen kan våld ha normaliserats på ett sätt som annars ofta bara förekommer inom nära relationer”, skriver han.

Totalt åtta personer står som målsäganden i målet, enligt dokument från tingsrätten.

”Jag företräder flera målsäganden i målet och misstankarna rör sexualbrott och våldsbrott som pågått under en längre tid. Det rör sig om målsägande som farit väldigt illa psykiskt”, skriver advokat Elisabeth Massi Fritz i ett sms till TT.

Och från expressen citerar jag:

 I ett mejl till TT har Åsa Waldaus advokat Andreas Hahn skrivit:

Åsa kan nu i efterhand se att den gemenskapen och den tron man levt i, inom en grupp av församlingen, lett till ett beteende som inte varit sunt. Det beklagar Åsa djupt i dag och hon är beredd att ta sin del av ansvaret för det. Åsa vill dock understryka att hon upplevt att man agerat tillsammans och i samförstånd i gruppen och att hon aldrig haft något uppsåt att göra någon illa.

Detta måste rimligen vara en ren lögn och en mycket dålig undanflykt, och vi kan bara hoppas, att Domstolen också bedömer det så. ”Inte sunt” är det närmaste denna kvinnliga psykopat – för nog är det väl en sådan det är fråga om ? – kommer ett offentligt erkännande av vad hon gjort, men i vanlig kristen ordning inte är beredd att stå för. Snart kommer väl de obligatoriska frånskyllningarna på ”Satan”, häxor osv osv – de kristna brukar ju ofta ta till den sortens argument när de äntligen kommer inför rätta, både nu som förr.

Det är tydligt att Monoteistiska religioner och föreställningar om Guds allmakt osv är mycket mycket farliga, och att de inte kan tillåtas i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi har alla ett ansvar för våra medmänniskor och andra medborgare., samt hur de blir behandlade av dem som tagit sig en självpåtagen roll att vara ”ledare” eller ”påvar” över andra. ”All makt korrumperar” sägs det, och absolut makt korrumperar fullständigt. De kristna praktiserar också ”läran om arvssynden” eller teorin om att alla människor är födda ”dåliga” eller ”syndfulla” och att de måste skämmas – särskilt då över sin sexualitet, sina kroppar och andra, högst naturliga ting. Och så börjar förslavandet, medan de ”frälsta” – som därför anser sig syndfria och bättre än alla andra – kan styra och ställa som de vill.

Sådana tankar finns inte i Hedendomen eller Asatron, som inte är och aldrig varit någon ”frälsningslära”.

Där kan ingen säga sig vara ”frälst” eller ens säker på en plats i Valhall, och i Havamál står det mycket riktigt, att ”Det ska vi finna när nogsamt oss själva vi granskar, att ingen är fri från fel – men ingen så usel, att han till intet dugerÅsa Walldau och de andra – som förgripit sig också på barn och ungdomar, inte minst sexuellt – har fått människor att känna sig just usla och smutsiga. De har tryckt ned dem, upprepade gånger, behandlat dem som om de vore sämre än djur och helt fråntagit dem deras mänsklighet – som de kristna prästerna ofta gör, när det gäller påstådda ”hedningar” eller syndare. Och för dessa förbrytelser, måste man nog ange lagens strängaste straff, eller allrahelst utvisning ur Sverige på livstid, om det nu kan tillämpas i just detta fall.

Vi kan inte låta oss själva eller våra barn ”samexistera” med sådana här religioner eller samfund. Demokrati är ingen självmordspakt, för vårt sekulära samhälle har rätt att försvara sig emot de mörka krafter som helt vill förstöra det, och som i Knutby-fallet försöker ta över det inifrån.

Inte heller är det någon ursäkt, varken juridiskt eller moraliskt, att flera personer med ansvar utövat de här avskyvärda handlingarna ”i samförstånd” som Åsa Walldau påstår. Det gör inte alls saken bättre. Tvärtom gör det saken så mycket sämre, när flera personer påstått, att de skulle vara ledare och sedan gör såhär emot sina egna. Det är till att svika allt förtroende och ansvar, och det är att svika det grovt. I flera år, ja i decennier har sedan dessa kristna lurat och bedragit samhället runtomkring, och lurat i alla att det varit frid och fröjd, att just de själva är en ”kärlekens religion” osv osv…

Likheten med IS i Syrien och liknande farliga sekter, är också nästan slående...och träffar mycket riktigt som en spark i magen.  Visste ni att det i dagens Sverige finns en ännu märkligare Myndighet som heter SST, den statliga ”Nämnden för Stöd till Trossamfund” som förra året pytsade ut mer än 80 miljoner kronor i statsbidrag just till märkliga ”Östkyrkor” eller kristna, muslimska eller Monoteistiska samfund i allmänhet – helt utan någon kontroll över vilket slags verksamhet, som fick använda pengarna.

Knutby-fallet är kanske bara toppen på ett isberg, och sånt här vekar – inte minst med tanke på salafismen – vara mycket vanligare än man annars kunde tro. Religioner och sekter som den i Knutby är ingen samhällsangelägenhet, utan en samhällsfara. Ändå fortsätter Regeringen Löfvén år efter år efter år att ge bidrag till sådant här. Vem kan egentligen tycka att det är bra, särskilt som Förbundet Humanisterna och andra polyteistiska alternativ som trots allt finns, inte får ett enda rött öre av staten ? Och hur kan en sådan stat, som bara stöder Monoteistiska förtryckarreligioner, alls kalla sig objektiv ??

Så länge vi har kristna sekter som Filadelfia och andra liknande församlingar av ”Livets Ord” typ kvar i landet, så är det stor risk att detta mönster upprepas, också på andra orter än i just Knutby.

Kärnan till det onda som skedde i Knutby sitter i själva tron. I gudsföreställningen, och läran om ”den ende gudens” allmakt…

Engelbrektsdagen – därför att FRIHETEN alltid är värd att försvara…

Frihet är det bästa ting… som sökas kan all Världen kring

– Ur Biskop Thomas ”Frihetsvisa”

Igår var det Engelbrektsdagen, och den var jag inte ensam om att fira. Jag firade den i Västerås tillsammans med en god väninna, som av hjärtat förstår mig. Andra firade den också, som Mohamed Omar på bloggen ”Det goda samhället” förresten. Frihetsvisan skrevs först när Engelbrekt själv var död, fälld av en skändlig lönnmördare. Han levde i en annan tid än vår, då mycket i Sverige var helt annorlunda än nu. Det var under den kristna medeltidens mest feodala skede, då vårt folks självständighet var på väg att utplånas för alltid. Det var ”Unionstid” som man sagt under det tidiga 1900-talet.

 

Bild som vi fått av en Engelsk ”Odinist” – och oberoende vad vi tycker om Odinister eller EU – Har inte regimer i alla land  en viss moralisk skyldighet att FÖLJA folkomröstningars resultat ?

Tyskar och utlänningar var på väg att ta makten i Sverige. I Stockholm hade redan de bekanta ”Käpplingemorden” ägt rum 1389, då 76 svenska rådsherrar och adelsmän i Stockholm brändes ihjäl, instängda i ett trähus på Käpplingeholmen, nuvarande Blasieholmen, flera av dem efter svår och långvarig tortyr. Utländska fogdar hade installerats på slotten ute i Sverige, och for fram emot de självägande svenska bönderna som om de hade varit livegna. Men folket reste sig till sist, och det var ibland Dalarnas och Västmanlands allmoge, som upproret började… Huvudstaden var nästan helt i utlänningarnas händer, precis som idag.

 

Tyska fogdar och utlänningar gjorde allt för att ta ut skatt, och berika sig på den svenska allmogens bekostnad, och så gör de än…

 

Man har beräknat, att nästan 65 % av Stockholms medeltida befolkning kan ha bestått av utlänningar och Hanseater, men Stockholm var då en stad på kanske 3000 personer i ett bondeland med 2-3 miljoner invånare. Idag är situationen i Sverige värre än någonsin, då man beräknar att så mycket som 25 % av befolkningen här har ett utländskt ursprung. Det sker idag ett systematiskt befolkningsutbyte, där man försöker utrota den inhemska befolkningen, precis som på medeltiden. Vissa fogdar och deras medlöpare, som den danske adelsmannen Jösse Eriksson, till exempel, gick mycket längre för att genomföra befolkningsutbytet än vad Nomenklaturans (S)-märkta hejdukar och romska supporters gör idag. Han lät flytta in ”Garpar” eller folk från Nordtyskland och Polen för att slavarbeta i Bergslagens Gruvor och Hyttor, samtidigt som han plågade svenskarna och deras kvinnor till döds. Erikskrönikan berättar om denna grymma tid:

han loth them swa sara plaga
oc skattade them aff mest huat the aga
han loth the bönder j rök vphängia
Swa sara loth han them trengia
;there qwinnor loth han ther mz plaga
the spentis for hölass them sculle the draga
them giordis ther mz swa stor nödh
the födhe strax barn som waro dödh

Bönderna bakbands och hängdes över rykande eldar tills de dog. Deras gravida kvinnor spändes för hölass, tills de spontanaborterade sina foster och fick missfall. Under 1970-talet betvivlade Marxistiska historiker i Sverige att Jösse Erikssons härjningar i Bergslagen och folkmordet där verkligen ägt rum, men Socialister är ju fina på att förneka folkmord. Bevisen ligger i öppen dag, och består i bland annat rådsprotokoll från Stockholm, som visar att bönderna haft rätt i sina klagomål, och att den danske fogden upprepade gånger bröt emot landets lag. I tjugo år fick Bergslagsbönderna stå ut med tyranniet. I början skulle de bara utse Engelbrekt Engelbrektsson, själv tyskättad och ur lågadeln till sin talesman för att ”Gå till Kungs” med ett brev, som man sa.

 

Men budkavlen gick över de svenska landen… Och bönderna samlades som förr till Ting….

 

Och då som nu fanns där väl dönickar och töntar, som inte förstod vad som försiggick och som sa ”Nej men detta är inget politiskt” av ren räddhåga och för att de sket i byxorna av skräck, ungefär som när mer sentida töntar och små beskäftiga kladdsockar inom ett och annat samfund som kallas NAS, påstår att ”Nej, detta är inget politiskt” när de samlas utanför Riksdagshuset, på vars framsida man ännu kan läsa texten ”Här fattas visa beslut…” Och se – det stämmer – för nog fattas det visa beslut i dagens Riksdag, alltid !

Visste ni att det är Engelbrekts förtjänst, att vi alls har ett nationellt parlament eller en Riksdag…? ”Här fattas visa beslut” lär det stå över ingången… Och nog tusan FATTAS dem, som vi kan se…

Den historiska utvecklingen var ofrånkomlig. Folkets vilja kunde inte hejdas av överklassen, och feodalherrarna. På den tiden fanns ingenting annat att göra, än att gå man ur huse; och sopa bort denna överklass med våld. Kungen, Karl Knutsson, avgick självmant inte mindre än två gånger under Engelbrektsfejden eller Unionskrigen, som svenskarnas långa frihetskamp har kallats. Och den kampen har aldrig tagit slut, för den fortsätter också idag. I andra former, visserligen, och mot en annan union som vill förkväva Sveriges frihet och göra slut på de etniska svenskarna, men en befrielsekamp är det, lik förbannat – sak samma hur mycket vissa än ljuger, hur mycket de än förvanskar sanningen. En tysk borgare i Stockholm, Berndt Osenbrygge, skrev 1 Augusti 1431 till folk i sin hemstad Danzig:

”Här i landet är en man vid namn Engelbrekt Engelbrektsson, en svensk född i Dalarna, där koppar och järn brytes. Han har församlat folkskaror på fyrtio till femtio tusen man och kan säkert få mer när han vill. Under hans ledning har dessa nedbränt och erövrat många städer, fästen och byar. De kommo dragande till Stockholm, på vars ena sida de lägrade sig liksom kättarna utanför Danzig.”

 

Befrielsekriget bröt ut. Från 1436 till 1523 slogs svenskarna för sin frihet… Adelshärarna lockades in i skogarnas djup, där timmerbrötar och armborstpilar väntade dem…

Talet om ”kättarna utanför Danzig” kräver sin förklaring. Den högt ansedda amerikanska historikern Barbara W Tuchman har i sin bok ”A distant mirror” eller ”en fjärran spegel” från 1976 berättat om vad som försiggick i Tyska Ordens rike, på andra sidan Östersjön. Dit flydde den avsatte Kung Karl Knutsson, som direkt var lierad med dessa fanatiska kristna korsfarare, bondeplågare och mördare. Korsfarar-staten utrotade hela den Nordslaviska språkgruppen, under en hundraårsperiod, och förutom några folkspillror som Sorberna i Lausitz, och Kassjuberna utanför Gdansk i det gamla Ostpreussen (som nobelpristagaren Günter Grass skrivit mycket om) finns idag inga talare av nordslaviska språk kvar i livet… 10 miljoner Europeiska hedningar försvann spårlöst, över ca 150 år…

 

Den tyska rovriddarstaten dödade över 10 miljoner prusser, liver, litauer och även gotlänningar genom systematisk utrotning. Kalkindustrierna i Slite, grundades när Gotland tillhörde Tyska Orden, och den som inte ville ”jobbe å slite” hamnade själv i kalkugnarna…Därav fick orten ”Slite” sitt namn, och så blev Gotland en avfolkningsbygd, med tomma medeltidskyrkor…

Barbara Tuchman har i sin bok beskrivit, hur hundratals Europeiska adelsmän från Frankrike, Italien och England bjöds in av Tyska Orden, för att delta i deras ”Korståg” eller rättare sagt Folkmord på oskyldiga hedniska befolkningar. Litauen förblev nämligen hedniskt till åtminstone 1417, och under hela Engelbrekts livstid, fanns fortfarande hedniska stammar i Europa. Tyska Orden – som finns kvar än idag, med högkvarter i Wien och allt – har av tyska och polska 1900-tals historiker kallats ”ett medeltidens Waffen SS” och den beteckningen stämmer verkligen. Hade Karl Knutsson eller Erik av Pommern fått härska lite till, hade dessa rovriddare etablerat sig inte bara på Gotland, utan också i Sverige.

Tyska Ordens egna krönikor beskriver i detalj hur folkutplåningen gick till – och Erikskrönikans berättelse om Jösse Eriksson från Danmark, är antagligen inte alls överdriven. Sådana saker hände verkligen, både i Bergslagen och i Sveriges absoluta närområde. Också danska riddare deltog i stort antal i korstågen på andra sidan Östersjön, och de var inte slut med Valdemar Sejr på 1200-talet. Den tyske historikern Hartmut Bookman, vars bok ”Der Deutsche Orden” fortfarande står på min bokhylla (ISBN 3 406 08415X, 1981) berättar sanningen om dessa sk ”kristna riddare” och vad de i själva verket stod för, nämligen mord, tortyr, våld och brand:

”die Haiden aber sere schreien
in de Push, die ging ins Not
wen man slug ir vil zu Tot.
Gewangen wurden wib und kind
– Das wahr ein gemleich hofgesinT!
Man sach da vil maningem weib
zwai chint gepunden in irn leib…”

Här skildras hur bönderna slaktades, och hur man tillfångatog kvinnor och barn – och de gravida mödrarna skars upp som korvbröd – det var ”hofgesint” eller ”ett fint spektakel” när de hittade två foster att hälla ut på marken i samma gravida kvinna, ungefär som en medeltida variant av den gamla julleken ”filipin !”, och för att citera den tyske historikern:

Ein Bild des jammers und graunes ist es das führ ihn nicht, sonder vielmehr ein gelegenheit, diesen Eindruck ironish  mit der Heidnische lebensweeise zu konfrontieren, die er zu propagieren hat: Eine sonderbare unhöfsische Gesellschaft, die da aus den Wäldern auftacht...” (sagt om Hertig Albrecht av Österrikes ”fälttåg mot hedningarna 1337)

Medeltidens svenska bönder var inte dumma. De visste mycket väl vad som pågick på andra sidan Östersjön, och vad Europas feodalism stod för. De insåg mycket väl, att de själva skulle kunna komma att drabbas av exakt samma öde som Litauerna – precis som vi inser, att den ”Islamska Statens” härjningar i Syrien, också kan fortsätta i vårt eget land, nu när vår egen Regering försöker få hit alla ”återvändare” och deras barn ”av humanitära skäl” som det heter – fast det i verkligheten gäller att fortsätta och avsluta ett redan pågående befolkningsutbyte.

Men nu hade de Engelbrekt – folkets man !


 Engelbrekt-statyn i Arboga

Befrielsekriget rasade länge, och i nästan nittio år. Sturarna och Gustav Vasa skulle fortsätta kampen, efter att högadeln mördat Engelbrekt. Det finns olika versioner om hur det gått till, och populärhistorikern Dick Harrison har i Svenska Dagbladet sagt, att han inte tror på Erikskrönikans uppgifter, och att den fege mördaren och svikaren Måns Bengtsson Natt och Dag aldrig fick något straff, utan smet undan. Natt och Dag ätten – en av Sveriges mäktigaste – bodde på Göksholm söder om Hjälmaren, och deras adelsgods finns kvar än idag, även om det tillhör en annan godsägarfamilj. De hade nyss överfallit ett lybskt fartyg, som simpla sjörövare, trots att fred rådde mellan Sverige och Lübeck för tillfället. Engelbrekt dömde ätten Natt och Dag till att betala skadestånd, eftersom han ville upprätthålla lag och ordning, och därför mördades han.

Han kom utan svek, en gammal och sjuk man, stödd på en krycka och sårad av ett pilskott, till den lilla holme som kallas Engelbrektsholmen, och som nu är en halvö i Hjälmaren.

Mördaren gick mot honom, med tre man i följe, och skall enligt sägnen bakslugt ha dolt en yxa bakom ryggen. Så högg han av tre fingrar på Engelbrekt, så att den försvarslöse åldringen föll utan käpp till marken, och så högg han Engelbrekt flera gånger över bröstkorg och skalle. Det tog mycket lång tid för honom att dö, har det sagts, och han led oerhört under tiden. Men hans folk glömde honom aldrig. Engelbrekt blev – och är – en av den svenska historiens allra största hjältar.

På denna plats dog Engelbrekt enligt traditionen…

Svensk valaffisch från 1910-talet och det Frisinnade Partiet, som senare skulle bli ett Folkets Parti… Sedermera bytte det namn till ”Liberalerna” och har nu nästan helt försvunnit…

På 1930-talet använde De Frihetliga Socialisterna i Sverige Engelbrekt som symbol i kampen mot nazismen – något som också Vilhelm Moberg och flera andra författare skulle ta upp. Och Nils Ferlin, den store poeten, skrev en dikt, direkt inspirerad av Biskop Thomas i Strängnäs, och Frihetsvisan:

LIBERTAS

Du tändes och släcktes och tändes igen
där du bars genom mörker och hot
där du bars av de ödsliga nätternas män
genom sekler av jämmer och hot.

Det skall andas en sång ur din låga – en stum
som det innerst förtegnaste når
Över bila och kors och martyrium
skall du lysa till blomma och vår.

 

Engelbrekts kamp var en kamp mot kristenhet och katolicism. Det var en kamp för bönderna och folket, emot alla Europeiska Unioner och allt vad de står för, då som nu. Det var en kamp för Sverige, och det var en politisk handling. Inbilla er inget annat, och tro inte på hycklare eller lögnare ! Hans gärning fortsätter, och den är inte över. Den fortsätter, överallt där svenskar kämpar, lever och arbetar för sin överlevnad, och som det står i den gamla frihetssången:

”Frihet är det ädlaste ting
Som sökas må all verlden kring,
Den frihet väl kan bära.
Vill du dig sjelfvan vara huld,
Du älske frihet mer än guld,
Ty frihet följer ära.

Frihet må liknas vid ett torn,
Der väktarn blåser i sitt horn:
Det klingar så klart och vida!
Om från det tornet ut du går
Och en annan det i händer får,
Då fäller du tårar strida.

Hafver du frihet fått i hand,
Lyck väl till och bind om band,
Att ej hon dig förlåter;
Hon liknar falken, stolt och snar;
Om en gång bort han flugit har,
Du får honom icke åter. […]

En fågel värjer sitt bo på kvist,
Så göra de vilda djur för visst,
Nu märk, hvad du bör göra!
Gud hafver gifvit dig hjerta och själ:
Var hellre fri än en annans träl,
Så länge du dig kan röra!”

 

SVD och RAÄ

SvD, eller Svenska Dagbladet publicerar idag ett mycket sakligt, men något kortfattat inlägg om den svenska kulturpolitiken, eller rättare sagt avsaknaden av den. Sällan eller aldrig har väl denna borgerliga tidning kundgjort så många ”halvkvädna visor” i en och samma artikel. Fokus för tidningens uppmärksamhet är RAÄ eller Riksantikvarieämbetet, en myndighet som enligt SvD är behäftad med klara problem.

Alltsammans började redan under förra mandatperioden, då en fanatisk Sverigehatare vid namn Alice Bah Kuncke (Mp) hade fått för sig att det svenska kulturarvet skulle nedmonteras och förstöras för alltid. Tidningen nämner inte hur denna misslyckandets minister beordrade förstörelsen av hundratals Torshammarringar från Stockholms norra förorter – ett ämne som SvD var först med att ta upp, även om facktidskrifter som ”Arkeologforum” och jag själv inte var sena att reagera emot vansinnet, precis som flera andra. Istället påpekar man bara hur våra närmaste grannländer reagerat över hur den Nordiska kulturen förstörs, eftersom ju också Danmark, Norge och Island lider oersättlig skada av vad Regeringen Löfvén håller på med. Till och med ”Kristeligt Dagblad” i Danmark reagerade, anno 2017, säger SvD:s skribent Elisabeth Andersson.

Vi vet alla också hur vansinnet i Löfvén-Regeringen fortsatte denna mandatperiod, med krav på förbud emot runor och trakasserier av etniskt svenska medborgare. SvD:s Anderssonska vågar inte andas en enda rad om problemet, trots att hon mycket väl borde känna till det. Däremot insinuerar hon att RAÄ idag blivit en myndighet med mycket stora problem, och flera ärenden hos Arbetsmiljöverket – Arbetsmiljön inuti RAÄ har nämligen blivit förkvävd av all politisk styrning, de anställda är rädda och vantrivs, och minst en hög chef i RAÄ har agerat på ett mycket olämpligt sätt emot sina egna anställda, och missbrukat sin egen ställning, samtidigt som den traditionella kulturminnesvårdens uppgifter, som vård av Runstenar och Byggnader, helt nedprioriterats – allt enligt vad SvD avslöjar idag.

Skogsbrukets skövling av fornminnen, som bronsåldersboplatser, rösen och gravhögar samt mindre påtagliga lämningar som stensträngar tas inte upp i artikeln, men man vågar i alla fall nämna de växande problemen med städernas försvinnande kulturmiljö, och hur byggnadsvården försummas.

Hur ska RAÄ i framtiden alls kunna hävda Kullturminnesvårdens intressen, när till och med enskilda runor förbjuds enligt en fullkomligt inkompetent Justitieministers misslyckade lagförslag ? Förstår inte RAÄ att vad Morgan Johansson håller på med går tvärtemot all kulturminnesvård och svensk kultur överhuvudtaget, och varför gör man som Sektorsmyndighet ingenting åt saken ?

Se där en fråga, som Svenska Dagbladet inte vågade behandla, och inte vågade ta upp…

Tidningens analys må vara riktig. RÄA:s ledning fungerar inte längre som den borde, och RAÄ har svikit sitt ansvar som sektorsmyndighet, inte minst emot det svenska folket. Det är tid för en genomgripande reform, helt enkelt, och dags att göra rent hus med de Sverigefientliga krafter, som redan är framme och tassar på kulturpolitikens område..

”Men var här någon dörrterror ?” Kristen HATPREDIKANT snart i Sverige, Anti-semit får stöd av Dagens Nyheter

Ibland är tillvaron förvisso märklig, men som Hedning blir jag inte överraskad av det – även om jag blir sannspådd mycket fort, och det som ser ut om mina egna hedniska tankar idag, faktiskt blir 100 % verkligt i morgon. Det brukar hända, att mina gudar förser mig med en siargåva, eller i alla fall en skalds poetiska kraft.

I mitt senaste inlägg skrev jag klart och tydligt på slutet av alltihop, att man inte kan ”samarbeta” med en ockupationsmakt, till exempel; och heller inte ”samexistera” med läror och personer som önskar ens snara död, och totala utplåning.

Jag skrev också, att man faktiskt måste tro på olika troendes påståenden om sig själva och vad deras tro baseras på, dvs att vad de säger om sin uppfattning i olika frågor, de facto är sant – och bör tas ”at face value” – oavkortat och efter vad som är givna fakta i målet. Ta dem på allvar, helt enkelt – oavsett om de råkar vara dårar, så måste man ändå lyssna till vad dessa förbannade dårar faktiskt säger.

Som den här kristne dåren till exempel. Det här är den ökände hatpredikanten och Baptist-pastorn Steven Andersson från Donald Trumps USA; som redan förklarats ”persona non grata” och nekats inresetillstånd till bland annat Storbritannien, Kanada och Sydafrika. Anderson är nu på väg till Sverige, och är känd för sitt oerhörda judehat, sina angrepp på homosexuella och på Barack Obama, vars död han har önskat i offentlig bön... Den kristna dagstidningen. Dagens Nyheter, som envisas med att kalla sig oberoende liberal, var först med att uppmärksamma hat-pastorns besök, och föga förvånande vinklades då nyheten på ett särskilt PK-sätt, samtidigt som artiklarna om saken snabbt låstes för andra än DN:s prenemuranter. Jag kan därför inte ge er riktiga källhänvisningar.  DN är kända för att ha ”storheter” som Helle Klein och den aktive – men ganska ljumme – katoliken Erik Helmerson ibland sina ledarskribenter, och som vanligt är det knappast några allmänbildade personer eller universalgenier vi har att göra med i svensk press.

Svenska Dagbladet publicerade genast en motartikel, som bygger på Hat-pastorns egna påståenden om att han skulle åka till Sverige för att ”hjälpa de kristna” och knacka dörr samt ”sprida budskapet om Jesus”, men i själva verket lär han ha bjudits in av fanatiska katoliker och abortmotståndare – mera om de här personernas aktiviteter hade jag tänkt skriva i helgen.

Dessutom påstår han att Svenska protestanter är ”ondskefulla” och ”egentligen ateister”.

Man kan ju undra vad den svenska ”Broderskapsrörelsen” – numera maskerad till ”Tro & Solidaritet” tycker om denne baptist.

Enligt DN – bara åtta timmar senare – har ingen mindre än Anders Ygeman, ledande Socialdemokrat i rollen som Energi- och Internet-minister redan uttalat sig om det hela. Man kan fråga sig, om det egentligen hör till sagde ministers ansvarsområde, men Anders Ygeman säger enligt DN att hat-predikanten måste stoppas redan vid den svenska gränsen, nekas inrese-tillstånd och att EU skall upprätta en ”svart lista” över allmänt misshagliga religiösa individer, som därmed skall nekas inresa i hela Schengen-området.

Som vanligt är (S)-ministären och Regeringen Löfvén ute i helt ogjort väder, och vet inte ens vad de pratar om, rent juridiskt. Sannolikheten för att EU ens skulle bry sig om ett sådant förslag från just Sveriges sida är obefintlig. Regeringens förslag till en ny anti-terror lag har redan fallit, sedan Lagrådet och alla juridiskt kunniga myndigheter förklarat det för fullständigt ogenomförbart, och illa framarbetat. Till och med Justitieminister Morgan Johansson – som själv hetsat emot folkgrupp – de som använder runor är bara ett exempel – har fått erkänna ännu ett juridiskt misslyckande, och att den nya lagen skall dras tillbaka. Man kan då genast undra, om hans partikollegas förslag är så mycket bättre, och vad det egentligen baseras på.

Men – nu inträffar det märkvärdiga, att DN – fortfarande Bonnier-ägt – står och försvarar en känd anti-semit. I en låst ledare, som vanliga människor inte får läsa, står man och försvarar hans närvaro med det ovanligt krystade argumentet att man måste släppa in denne jesus-terrorist så att man kan registrera och hetsa emot de krafter, som lyssnar till honom, bara för att ”bakvägen” angripa dessa så mycket kraftigare sedan.

Ren brottsprovokation, med andra ord. Något som redan i sig är olagligt, och som varken Polis eller andra myndigheter brukar vilja göra sig skyldiga till. Det hela är ungefär lika ”smart tänkt” som när Mexikanska Militären eller Polisen i USA börjar sälja droger själva, med det påstått ”goda uppsåtet” att det bara är så och endast så de kan sätta fast de verkligt stora knarklangarna genom att själva bli en mindre aktör på narkotika-marknaden – och tjäna pengar på det samtidigt…

Eller som när ”Svenska Kyrkan” tycker det är etiskt försvarbart att stjäla guld från kremerade församlingsmedlemmars döda kroppar, och sedan ge guldet till sig själva, samt Allmänna Arvsfonden och terror-listade organisationer som ”Studieförbundet Ibn Rushd” som sprider islam i Sverige, med motiveringen att detta skulle vara ”kristen välgörenhet”.

Eller som om en viss Regering skulle släppa in en viss Rakmat Akilov i landet, trots att man varnat samma Regering för det, och som om samma Regering skulle låta denne Akilov bo hos en känd (S)-familj, tills SÄPO-utredningen om honom mystiskt nog lagts ned – och så låter man honom ta ett antal oskyldiga människor av daga, bara för att arrestera honom sedan, och säga ”hurra vad vi är bra, goda medborgare – ser ni inte våra ”kraftttag emot terrorismen””

(S)-ledd juridik när den är som bäst… ? (teckning av J E Ander, svensk satirtecknare)

Erik Helmersons och DN:s förvända logik visavi dessa kristna, dessa monoteister och all den islam och underkastelse inför de ”allsmäktiga” totalitära krafterna och pastorerna är rent ut sagt pervers, det är min enda slutsats av det inträffade. Det finns redan namninsamlingar emot Hat-pastorns närvaro i Sverige, som man kan skriva under om man vill, i hopp om att Svenska Myndigheter skulle visa något prov på kompetens så småningom. För en gångs skull har de av oss som i likhet med mig tror på fredligt civlimotstånd, faktiskt nytta av den sk ”bög-lobbyn” och nu har också jag sällat mig till den, genom att skriva på tidningen QX:s lilla lista.

Dagens Ros, emellertid, går inte till dem utan till vår Nationella Gränspolis. De som vet hur man tillämpar lagen, och att inga nya (S)-märkta speciallagar att missbruka för skumma syften alls behövs.

Chefen för nationella gränspolissektionen, Patrik Engström, skriver dock som ett svar till Ygeman att det redan i dag finns stöd i utlänningslagen att avvisa den som ”kan antas komma att begå brott i Sverige”.

Därmed står det nog klart, att personer som Steven Anderson inte kan, inte ska och inte bör släppas in i Sverige. Vårt Sverige.
Vad vi ska göra i fallet Morgan ”Mollgan” Johansson med hans fullständigt idiotiska ”Runförbud” är fortfarande lite oklart, men jag rekommenderar fredligt civilmotstånd emot denne hatare och hetsare där med…

”Musik för de rätta öronen” (tipstack till Björn Johansen för lån av bild)

När du är bakfull och vill sova
Får du besök utav sekten Jehova
Lägg en hundring I kollekten
Och du blir hedersgäst I sekten

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Ja ere nån dörrterror då?

Feta madammer med åderbrocksben
Gapar och skriker I Frälsningsarmén
På Guds bekostnad lever orkestern men
Det är DU som får betala festen och

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Ja ere nån dörrterror då?

Narkomaniserat barfotasvin
Vill banka och slå på Hare Krishnas tamburin
Men ere nån dörrterror (Harry Harry Krishna! )
Men ere nån dörrterror (Harry Harry, Ha-Hare Krishna! )
Ja ere nån dörrterror då!

 

Ett FATTIGDOMSBEVIS från Svenska Dagbladet

Tyvärr finns det inga krav på allmänbildning eller ens elementär bildning för svenska journalister eller för den delen ledarskribenter. Det är tydligt, att mycket fattas hos det sällsamma släkte, som tillåts skriva i vårt lands största tidningar.

I Dagens Svenska Dagbladet – gudarna ske pris inte i pappersupplagan – finns en artikel av en viss Jan Erik Larsson, som är så hejdlöst dum och ”efter” att jag nästan vill avstå från att kommentera den. Herr Larsson måste antagligen vara en av dessa självbelåtna och egoistiska kristna, som vi har alldeles för många av i vårt land – säger jag, med viss risk att göra honom orätt, där han sitter i sin tidning med bild-byline och allt.

För honom fanns aldrig något Grekland och Rom.

Han känner inte ens sitt eget land, dess kultur eller dess historia.

Kina existerar liksom inte för honom – där är man ju Buddhister, och inte heller verkar det som Herr Larsson, i sin närmast avgrundsdjupa dumhet och brist på ens elementär kulturell och religiös förståelse, har förstått att Japan och Indien faktiskt finns. I japan praktiserar man Shinto, och den religionen är Polyteistisk. I Indien finns hundratals miljoner hinduer, men herr Larsson negligerar helt dessa miljoner och åter miljoner människors blotta existens, deras tro och deras sätt att vara. Nej – för honom är religion endast lika med ”Gud” skriver han – det är i alla fall innebörden i den rabiata, bigotta soppa han skriver.

LÄGG AV, Svenska Dagbladet ! INSE att Monoteism är ett PASSERAT STADIUM i mänsklighetens utveckling…

Herr Larsson kan inte ens tänka själv. Han bygger helt och hållet sin ohållbara tes om ”guds comeback” (som han skriver – snacka om önsketänkande!) på en annan skribent, en för mig lika okänd tvivelaktig figur vid namn Sofie Holmström. Också hon är helt oförmögen att förstå att Polyteistiska religioner är helt annorlunda beskaffade än kristendom, judendom och islam.

Herr Larsson och Fru Holmström verkar aldrig ha läst Hávamál, Odens egna ord till mänskligheten. De förstår inte, att det finns gudar som fullkomligt struntar i om du tillber dem eller inte. De kristnes Gud är som ett slags diktator, eller Jättebebis. Så fort hans minsta bud och vink inte åtlyds och människorna syndar, ja då ska den kristne guden JVHV straffa mänskligheten, plåga den och döma den till helvetet. De kristna måste hela tiden ödmjuka sig, kräla i stoftet och bocka bocka bocka med mössan i hand. Hela tiden måste deras gud matas som ett barn med saligprisningar och lovprisningar, för att inte bli arg och sända oss en syndaflod.

Varför vill SvD MÖRKA i krematoriedebatten ? Är det kristet att stjäla tandguld från döda svenskar och deras anhöriga,. utan att de vet om det… ?? Redan Hitler gjorde något liknande, men det var på 1940-talet. Varför skriver Jan Erik Larsson inte om detta ?

Men Polyteismens Gudar fungerar inte alls så.

De är rena naturkrafter, och naturkrafterna existerar som vi alla vet oberoende av människans föreställningar om dem.

Tor är Åskan och regnet. Oden är stormen. Frej är växandet, och glädjen i att växa, också på det intellektuella planet. Detta är saker, som herr Larsson i sin totala ignorans inte kan förstå.  Han förstår inte ens, att det finns en kraft som heter Freja, och som är den rena och osjälviska kärleken, inför vilken ingenting är syndigt, förbjudet eller smutsigt. Denna mentala katastrof till ledarskribent skriver sålunda:

Holmströms grundläggande insikt är helt korrekt, men också att föremålet (föremålen) för tillbedjan växlar sig över tiden.

Holmström noterade alltså för två år sedan att svenskarna ersatt Gud med 5:2-diet och feminism.

— —

Nej, religionen kommer vi inte undan. Det verkar ligga i människans natur att söka sig till system och läror. Kommunismen nära nog förbjöd religionsutövning men reste statyer till de egna ledarna. Maos ”lilla röda” bars i fickan som anglikaner bär med sig the ”The book of common prayer”. Nordkorea praktiserar en personkult som skulle göra Gamla Testamentets avgudar avundsjuka. Och det är inte så konstigt – alla vill väl ha något att orientera sig efter i en stor och ofta ganska osäker värld? Det är skönt att få lägga sin tillit i någon annans händer: statsministerns, SÄPO:s, ÖB:s, eller kanske någon mindfulnessgurus om det verkligen krisar.

Idag har även objekten för tillit skiftat. Statsministern är åtminstone helt ute.

Hon: Titta inte nu, men där borta går JanErik Larsson, SvD:s Ledarskribent. Han är så dum, att han inte förstår att det finns FLER Gudar än bara en…

Han: Nämen Fy Fan ! Vad säger du… Det är ju fanimig helt OTROLIGT…. (Illustration av Robert Crumb, amerikansk tecknare)

Religion för herr Larsson är alltså samma sak som kristendom – men varför det ? Förstår han inte, att det finns människor med helt andra vägar, helt andra verkligheter än denna kristna, totalitära ? Endast i detta har han rätt, och detta har han i alla fall insett: Kristendomen är ett totalitärt system, likt nazism eller kommunism. Alla dessa läror har blind tilltro till sina ledare, sina Führers och frälsare. Asatron är icke sådan. Där finns inga budord du ska följa. Oden ger goda råd till mänskligheten i Havamal – det är också allt, han säger itne ens, att man bör följa dem, än mindre ger han oss alla svar. ”Han ger seger åt somliga” heter det.

Personligen tror jag inte alls, att gud gör någon ”comeback” som dessa skenheliga, pösande kristna med sina skitnödiga ansikten skriver. Undersökningar över hela världen, från PEW Research institute till FN och Svenska Kyrkans ständiga nedgång under minst femtio år, bevisar alltsammans med fullständig tydlighet. I framtiden kommer man att betrakta dessa kristna som vi idag betraktar förståndshandikappade, eller människor som lider av harmynthet, eller ständig flatulens.

Att bara tro att det finns en enda Gud, och att vägra erkänna att det finns andra gudar, andra verkligheter är så Satans horribelt dumt och inskränkt, att jag bara kan skratta åt det. Det är ett bevis för okunskap, för intellektuell fattigdom och torftighet från Herr Larssons sida, och så länge det finns en enda medborgare av hans sort kvar i landet, är det min självklara plikt att bekämpa dem – för sådana mål kan och ska bekämpas. Eller, som bloggen Ideell Kulturkamp skriver, just idag:

Nej vår plikt är att försöka hindra ragnarök. Att bekämpa monoteistisk dumhet är ett sätt. Mot dumhet och trams vare sig det är islamister, feminister, marxister eller annat pack som Midgårdsormen kläckt ur sin bak.

Vi hedningar måste visa att det finns alternativ till denna dumhet. Vårt folkbildningsprojekt fyller en funktion. Vår humor och satir är ett vapen mot eländet. Vi befinner oss i en kamp mot dumhet och galenskap.

Idag är våra vapen konst och kultur. I morgon kanske vi måste tillgripa andra vapen. Vi lever inte i den bäst av världar, men vi behöver för den sakens skull inte verka för att den ska bli sämre.

Gör som Oden, rid ut i världen och strid mot det dumma, fula och inskränkta. Gör som Oden skaldernas gud, skapa kultur!