Den sk ”Snippa-Domen” överklagas.. Kristen Pedofil kan bli dömd….

Domen från Hovrätten för Västra Götaland och dess underliga friande av den kristne våldtäktsmannen Jörgen Sörensen, som förgrep sig på en tioårig liten flicka under ett sk ”Kyrk-kaffe” i Frälsningsarmén överklagas nu till Högsta Domstolen, enligt Svenska Media. Det är Riksåklagerska Petra Lundh som kommit fram till beslutet, och hon säger nu i ett uttalande att hon anser att hovrätten begått flera fel vid handläggningen.

– ”Barnets berättelse, med ord och kroppsspråk, kan inte tolkas på annat sätt än att hon menar att mannen har fört in ett finger i hennes könsorgan. Mannen bör därför dömas enligt åtalet för våldtäkt mot barn i två fall till fängelse i tre år. Jag begär att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och lämna målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning eftersom hovrätten enligt min uppfattning begått flera fel” säger Riksåklagerskan i ett press-meddelande.

Låt INTE dina barn komma i närheten av sådana här ”Frälsar-farbröder” – för då vet man ALDRIG vad som sker…

Precis som Hedniska Tankar redan påpekat, tillägger Riksåklagerskan att Hovrätten mycket väl kunde ha valt en annan brottsrubricering. Varför så ej skedde, är fortfarande högst oklart, av medias rapportering att döma. Jag citerar, ur Svenska Dagbladet:

– Domstolen kan nämligen själv sätta brottrubriceringen och i detta fallet menar jag att man borde fört upp detta med andra rubriceringar, till exempel ”sexuellt övergrepp mot barn”. I och med att man inte har gjort det har man brustit, säger Petra Lundh.

Frågan är då VARFÖR Hovrätten och Hovrättslagmannen hela tiden ”brast” med Riksåklagerskans språkbruk. Var det inte så, att kristet ”jäv” förekom ? Var det inte så, att både de två nu avgångna nämndemännen och Hovrättslagmannen var kristna ?? Man har hela tiden angett förklaringen, eller rättare sagt ”svepskälet” att tolkningen av ordet ”snippa” skulle vara oklar – men är det verkligen hela sanningen ?

Att rätten friat på grund av kristen partiskhet, kan nog inte helt uteslutas… Petra Lundh menar i alla fall, att ordet ”snippas” betydelse borde stått helt klar för domstolen, och att den också borde tagit större hänsyn till FN:s barnkonvention, vilket den alltså inte gjorde…

Jörgen Sörensen är ”känd” i Halmstad för att ha uppfört sig underligt, när han varit ”Ungdomsledare” på kristna konfirmationsläger. Han har också ”spelat Jesus”  i flera teater-pjäser och framträdanden, och även till vardags lagt sig till med ett ”Jesus-liknande” utseende, vilket uppmärksammats, när målet ursprungligen togs upp vid Halmstads Tingsrätt. Att Jörgen Sörensen haft ett ”frälsar-komplex” torde stå helt klart – straffet kanske påverkas av i vilken grad han kan anses helt frisk eller tillräknelig  – men som sagt… tänk på ”Söte Lille Jesus”, alla Kerub-stjärtar och små ”änglabarn” i de kristna kyrkorna…för en del personer kan de här ”barnsliga” sidorna av kristendomen leda till att de slår över totalt – liksom den kristna läran om att präster är förmer än vanliga församlingsbor, och att de därmed kan göra lite som de vill, då de är guds representanter

Detta är farliga saker, som vi kan se. Kristendomen är INGEN BRA RELIGION, varken för barn eller vuxna…

Påven öppnar för Celibatets avskaffande – Vilket årtusende som helst…

Morgonposten, denna oerhörda glädjekälla ibland svenska nät-tidningar, som förstås alltid alltid är såå vederhäftig såå (”Zweifel lohnt sich aber nicht !” ) kom igår med ett viktigt meddelande. Hans Helighet Påven, obestridd ledare och Kardinalprimas för hela den Världsomspännande Katolska Kyrkan i kraft av sitt ”Patrimonium Petri” och alla sina pengar, pengar, aktier och banktillgodohavanden kan faktiskt t-ä-n-k-a sig att avskaffa celibatet.

Detta efter att katolska grupper i bland annat Tyskland påpekat det solklara sambandet mellan Celibat och Pedofili, ett slags ”skötessynd” som enligt vad hans helighet Franciskus faktiskt ERKÄNT kan ha drabbat minst 2 % och kanske upp till 4 % av religiösa funktionärer i katolska kyrkan överhuvudtaget. Det blir många förövare som går fria, eftersom Katolska kyrkan nu har ca 1500 religiösa funktionärer som tagit sig in i Sverige, och enbart i Frankrike har man identifierat 3200 Katolska pedofil-präster, som förgripit sig på minst 216 000 späda barn och vuxna. Listan på länder där övergrepp skett och fortfarande sker är mycket lång – USA, Canada, Australien, Italien, Österrike, Nya Zeeland, Tyskland, Benelux, Spanien, hela Latinamerika, Afrika – ja överallt där dessa katoliker tillåts sprida sitt kristna gift, kommer Pedofil-problemen, Kor- och Stjärtgossarna som ett brev på posten.

Det finns inga skäl att anta, att det skulle vara annorlunda i den Svenska Katolska Kyrkan, och att man ”mörkar” även här. Flera kriminella katolska präster identifierades redan år 2019.. Även om det kanske bara finns 30-60 katolska förövare i landet, så kom ihåg att varje förövare kan ha tiotals, ja hundratals offer – de franska siffrorna skulle motsvara ca 68 offer per pedofil Kyrkotjänare inom den katolska kyrkan. Räknar vi med 30-60 förövare i Sverige, och att de siffror som Påven själv ERKÄNT som varande sanna är riktiga, så innebär det ca 4080 barn och vuxna som redan fallit offer för dessa ”goda kristna” här i vårt land.

 

Hans Helighet kör huvudet i väggen – menar väl, men kan INTE bryta igenom Celibatets mur, och den pedofila religion han är en del av…

 

Problemen är INTE SMÅ. De är BETYDANDE – och SKADEVERKNINGARNA av det Katolska systemet är KÄNDA sedan länge... Ändå gör våra Politiker och Rättsvårdande myndigheter INGENTING för att STOPPA detta. Tvärtom får Katolska Kyrkan MILJONBELOPP av skattepengar varje år… Trots att den är den rikaste religiösa organisationen i Världen – BEHÖVER den ens Svenska Skattepengar – och i så fall VARFÖR ?? (Enbart år 2021 gav vi bort 11 miljoner i skattemedel till katolikerna – hundratals miljoner har FÖRSVUNNIT ur vår Statskassa – direkt ner i deras fickor…)

Vill du joina den katolska kören av KOR- och STJÄRT-GOSSAR – Bli ett med Erik Helmerson i Dagens Nyheter ?

Celibatet infördes på grund av Augustinus och andra sjuka, kvinnohatande ”kyrkofäder” som redan från början var emot det bejakande av den kvinnliga sexualiteten som fanns i Hedendomen. Kristendomen är sådan. Den hatar kvinnor, och har ett Madonna-Hora komplex. Vid kyrkomötet i Elvira anno 306 började Celibat bli tvång i Medelhavsländerna, och Andra Laterankonciliet anno 1139 gjorde det obligatoriskt i hela kristenheten, efter det att man som vanligt hycklat i ett antal århundraden, och sagt att de präster som inte gjorde som kyrkan sa – och avstod från kvinnor – var mindre värda. I klostren däremot, kunde bögeriet, homosexet och ”celldelningen” mellan munk och munk samt nunna på nunna försiggå tämligen ohejdat. Också i ”Vita Ansgarii” eller Rimberts krönika om denne ”Nordens Apostel” står det talat om hur Ansgar låg med sina ”lärpojkar” och hur han gjorde pojk-uppköp i Ribe, där ett tjugotal unga slavpojkar föll i munkarnas klor – man påstod att de också skulle bli ”apostlar” men ingen av dem var någonsin verksam i Danmark, Sverige eller någon annanstans. Också under sjöresor – står det i Rimberts krönika – förekom katolska ”peg boys” eller unga manliga upp-passare, som skulle ”sörja för munkarnas alla behov både ombord och i land. Så kom bögeriet till Svea Rike, och trängde sig in ”bakvägen” tillsammans med de kristna.

 

Hur ska våra barn veta vem som är ”Fader 2-4 %” ? Ju fler katoliker det är i ett land, ju större risk….

Ett skäl till varför Celibatet infördes, var att man skulle få ”Prästlönetillgångar” som Svenska Kyrkan så poetiskt kallar sitt gigantiska markinnehav. Hela Lindesbergs kommun är inklätt med dessa ”Kyrkoskogar” och kyrkans innehav av Sveriges landyta, uppgår till över 7 %. Överallt tränger man sig in. I stad efter stad ligger en ”död hand” över markanvändningen – vindkraft, grön omställning – allt är FÖRHINDRAT pga dessa kristna… Ogifta präster och kardinaler har under historiens lopp TVINGATS donera allt de ägde och hade till den Katolska Kyrkan – utan hustrur, kunde de ju inte få några arvingar – och så föddes ett multi-nationellt utsugar-företag av rang… ”Tionde” och avlatsbrev, samt skatter, skatter och tullar gjorde inte saken bättre… Kristet bedrägeri emot folk efter folk, från början till slut…

Tänk efter ett slag. Ska vi verkligen behöva tåla sådan här skit i det moderna Sverige, och i det tjugoförsta århundradet ?

 

Men i Norden gick celibatet inte alls lika bra hem, som i Medelhavsländerna. Vår kultur var annorlunda. Danskar, Svenskar och alla Nordbor var segare – vi stod emot den katolska smittan, perversionerna, övergreppen på småbarn…. ”Söte lille Jesus” ni vet… all denna Bebis-dyrkan och den pedofila ikonografi som finns i de kristna kyrkorna – den spär bara på problemen…

Redan första Laterankonciliet 1123 hade infört celibat Söder om Alperna, men i Danmark och Sverige hade detta ingen verkan. Celibatets smitta hade emellertid nått fram till England, och 1152 sändes Kardinalen Nicolaus Breakspear – som senare blev påve under namnet Hadrianus IV – till först Norge, och så Sverige och Danmark för att införa Celibatet, och ordna upp kyrkliga förhållanden överhuvudtaget – Nordborna var inte kristna så det störde, utan fortfarande halvhedniska. Till och med Biskopar och Ärkebiskopar hade frillor och hustrur – och de svenska prästerna lär ängsligt ha frågat – vid ett ”Kyrkomöte” i Linköping – om de inte fick ha pigor och hushållerskor, Sverige var ju ett skogrikt och vidsträckt land, där det kunde bli ensamt om vinterkvällarna – dessutom var prästerna tvungna att själva sköta sitt jordbruk som vanligt folk, och för att alls hinna skriva några predikningar eller ägna sig åt ”andliga ting” var ju pigorna ett måste… Kardinalen lär ha svarat att bara hustrur gick för sig, allt annat var nattsvart synd – men Svenska präster fick ett kryphål till – man kunde gifta sig med sin ”hushållerska” efter lång och trogen tjänst, så att säga – och det blev inget celibat alls… Lika illa gick det förstås i Danmark.

Detta var inte alls någon ovanlig scen i 1200-talets Sverige… Ända till 1800-talet, höll präster, biskopar och prelater på såhär med sina pigor…

Vid andra Laterankonciliet 1176 underströk kyrkomötet att det likaledes var förbjudet för prästerna att ”synda mot naturen”, det vill säga att ha homosexuella förhållanden. Redan förbudet i sig visar att detta nu hade blivit vida utbrett, och att kor- och stjärtgossar var legio…. Redan 1117 hade den danske Kungen Niels skrivit till Påve Paschalis I – den påskfiraren ! – och talat om, att Celibat inte var någonting för danskarna – det passade helt enkelt inte det danska folkets kynne.

Påven svarade med löjliga brev, och krav på absolut kyskhet – och danskarna sket i alltsammans – och gjorde som de var vana vid. De hade sex med kvinnor, och inte med män – som hos katolikerna.

År 1123 framförde en själländsk storman, Peder Bodilssön, vid tinget kravet att prästerna skulle skicka bort sina hustrur och att ogifta präster skulle avstå från att ingå äktenskap. Resultatet blev ett veritabelt uppror, i vilket några präster ”blev lemlästade, andra dräpta, andra jagade i landsflykt, och endast få behöll sin egendom”, enligt Roskildekrönikan från ca 1140. Det danska folket hade blivit uppretat, och tog tillbaka vad kyrkans män hade stulit från dem.

Mördar-biskopen Absalon, kallad ”Skånes Djävul” (som grundade Köpenhamn) höll aldrig på något celibat för egen del – däremot för alla andra. Den fromme danske ärkebiskopen Eskil, som innehade ämbetet 1137 – 177 var inte frommare än att han fick en dotter med sin hustru, och flera barn utom äktenskapet tillika. Ändå ansågs han vara ”kysk som ett helgon” fastän alltihop var en billig lögn. År 1074 hade biskopen i Paris under en predikan i domkyrkan krävt att påbudet om celibat skulle efterlevas. De vredgade kyrkliga undersåtarna hade därpå med våld jagat ut biskopen ur kyrkan. Under stort tumult, rop och slag hade de tvingat biskopen att söka tillflykt hos frankrikes kungafamilj.

En engelsk rättskommentator, Thomas av Chobham (ca 1158–1233), vädrade också sina åsikter om celibatspåbudet. Han menade att det skulle vara klokare av präster av de lägre graderna att gifta sig i stillhet och hålla tyst om dessa äktenskap. Detta skulle bara vara en smärre synd – följden blev mycket ofta annars ”pederasti” och ”de allra vidrigaste onaturligheter” (läs stjärtknull och bögeri) sade Thomas av Chobbham klarsynt – 700 år och mer innan nutidens påve..

 

”Visst får prästen ta en piga då och då – det kan ju var och en förstå, sen tar vi tagelskjortan på, ja man kan ju synda si och så…”

Påvarna svarade med fler bannbullor, hotelser, skrivelser, påbud och encyklikor – men INGENTING bet på Nordborna – knappast på folk i Tyskland eller England heller.

Omkring år 1140 avslutade den italienske munken Gratianus sitt juridiska arbete med sitt stora verk Concordia discordantium canonum, ”Harmoni mellan oöverensstämmande regler”, även kallat Gratianus dekret. — — I sitt dekret varnade Gratianus prästerna för samvaro med kvinnor. Det kvinnliga könet, menade han, utsatte kyrkans tjänare för en oemotståndlig frestelse till synd. Sexuellt umgänge mellan präster och kvinnor borde därför bestraffas med förlust av den kyrkliga ställningen och förvisning till kloster på livstid. ((och där bögades och runkades så att det stod det härliga till ))

– Citat av Torben K Nielsen historiker vid Århus universitet. Författare till Celibat och kyrkotukt, utgiven på Århus universitetsförlag

Även Ärkebiskopen av Lund, Anders Sunesen, hade problem med prästerskapets sexualvanor och parförhållanden. 1203 hade det återigen kommit till påvens kännedom att det rådde missförhållanden inom den nordiska kyrkan. Denna gång menade påven att kanikerna vid domkyrkorna fortfarande ”vältrade sig i sin smuts”. Prästerna beskylldes i påvens brev för att öppet hålla konkubiner och på annat sätt visa kvinnor ”äktenskaplig kärlek” – ja fyy fyy så hemskt att älska kvinnor – men ”broderlig kärlek” eller homosex mellan män – det var ju de kristnas kännemärke…

I ett brev från 1203 besvarar påven en mängd juridiska frågor från den danske ärkebiskopen. Brevet gav det påvliga svaret på ett känsligt juridiskt problem: Vad skulle man göra med präster som hade två frillor i följd? Skulle de förklaras skyldiga till bigami eller kunde man nöja sig med att fördöma dem som horbockar? Det sista – dvs fördöma folk härs och tvärs, neka dem nattvard och begravning kunde Ärkebiskopen göra själv, men bigami krävde pilgrimsresor – som gav ”snabba cash” till Påven…

och så fortsatte hela den katolska cirkusen – i hundratals och åter hundratals år – vill vi ha sådan skit här i Sverige ? Gustav Vasa drev ut papisterna ur landet, och det med rätta. I flera hundra år var också Katolicism förbjudet i Sverige – och det med rätta. Vi kan inte ha religiösa samfund som försöker ”ta över” hela samhället, och bli ”en stat inuti staten” – utan att förlora vår frihet.

Religionsfrihet är också detsamma som frihet från SKADLIGA religioner, typ katolicism, kristendom och Islam. Det är värt att minnas.

”Skänninge Möte” säger Dick Harrison i SvD – skulle ha varit döds-stöten för normala äktenskap, normal sexualitet och normala präster i Sverige – men det stämmer såklart inte alls.

På Skänninge möte i februari 1248 fick sig de närvarande biskoparna en rejäl uppläxning av kardinalbiskopen Vilhelm av Sabina. I de statuter som Vilhelm utfärdade den 1 mars 1248 gick påvemakten långt i försöket att reformera Sveriges kyrka. Urkunden finns bevarad i original på Riksarkivet i Stockholm, med kardinalbiskopens sigill fäst i nedre delen av pergamentbladet.

Av dokumentet framgår att den påvlige legaten tvingade igenom beslut som stadgar att svenskarna skall hålla sig till kanonisk-rättslig praxis enligt Liber Extra, en lagsamling som inte ens tycks ha funnits i Sverige vid tiden för mötet – de svenska biskoparna ålades att införskaffa Liber Extra inom ett års tid. Dessutom intervenerade Vilhelm i prästernas privatliv…

— —

De som var över femtio år gamla fick under vissa förutsättningar, via biskoplig dispens, fortleva i äktenskap. Detta var dock under förutsättning att de inte sov under samma tak som hustrun. Alla andra präster fick – under hot om bannlysning – ett år på sig att sända iväg fruarna, vilka likställdes med konkubiner, dvs. älskarinnor med vilka man idkade permanent samlevnad. Inga präster fick behålla sina barn, och de fick absolut inte lämna egendomar i arv till dessa. Endast med avseende på personlig lösegendom fick prästerna rätt att förfara som de ville genom testamenten.

Så långt Skänninge mötes beslut. Men vad blev resultatet? Höll sig biskoparna till påvens och lagens regler? Nej. Redan på själva mötet protesterade svenskarna och förklarade ”att de inte kunde leva utan förbindelse med och hjälp av kvinnorna”. Av en påvlig bulla från 1252, fyra år efter Skänninge möte, framgår att många präster, som i praktiken torde ha bannlyst sig själva genom att hålla fast vid sina kvinnor, likväl fortsatte att verka ute i socknarna. Ingen stoppade dem.

– Dick Harrison i SvD, 26 Oktober 2014

”På Skänninge Torg står TURE LÅNG – Han har som FARBROR FREJ en redig Grej, ja en LÅNG STÅNG….”

Välj ett FRUKTBART  alternativ ! Älska Asa-Trogna Kvinnor och BLI HEDNING !! Svekfull DÖD må träffa Katolikerna !!!

”A Memo from the Sports Desk” – Rykten om fred, Rykten om krig…

Uttrycket ”A memo from the Sports Desk” kommer från den minst sagt ökände amerikanske journalisten Hunter S. Thomson, avliden under tragiska omständigheter anno 2005, men på sin tid legendarisk skapare av vad som kallades ”Gonzo Journalism eller konsten att skriva självupplevda tidningskrönikor om snart sagt vad som helst, en vansklig konst som vänner av ordning eller till och med Hedningar helst inte borde försöka utöva.

Vad Hunter S. ville antyda med sitt uttryck, är att helt oinsatta skribenter i dagspressen inte ska skriva om saker de inte behärskar, inte förstår och inte kan – för då blir det bara löjligt till slut.

Jag ska återkomma till Hunter S Thomsons begravning – som sannerligen blev honom värdig – en annan gång – när jag skildrar hur jag tänker mig min egen, eller min sista vilja, men än så länge är jag faktiskt inte såpass död som många människor i det här samhället och den här Världen om och om igen önskat att jag borde vara.

 

Uttrycket ”a memo from the sports desk” syftar också på den fd. ”nyttige idioten” Jan Majlard i Svenska Dagbladet, den mest enfaldige person som påträffats i hela Sveriges samlade journalistkår – både den här veckan och andra veckor.  Och det vill inte säga litet – ifråga om ren enfald. Tydligen var han redaktör för nämnda Dagblads sportredaktion, ända till våren 2022 efter vad det ser ut – och det var han som helt och hållet svalde och förde vidare Vladimir Putins narr-aktiga narrativ om att alla Ukrainare som försvarade Azovstals anläggningar i Mariupol skulle vara Nynazister och Fascister – samtidigt med att slaget om Mariupol ännu pågick. Han spottade dem mitt i ansiktet. Han förolämpade de sårade och de döende, och trampade på deras gravar.

 

Nej herr Majlard – eller bara lard. Försvaret av Maruipol var ingen fotbollsmatch. Det handlade om människor som lemlästades och dog för sitt land, och som i många fall ännu sitter i ryska fångläger…

Just idag meddelar tankesmedjan ISW – som jag var den förste att uppmärksamma, långt innan SvD och DN ens gjorde det – att 101 ukrainska fångar – huvudsakligen då från Mariupol-området och striderna där – utväxlats på en 1-emot-1 basis emot 101 stycken ryssar, som befunnit sig i Ukrainsk fångenskap. Det får vi aldrig läsa om i svenska tidningar – men vad gör då detta unika tjugofemöres-geni som kallas Majlard, och hur spenderar han sin vecka ?

Jo, han sitter och berättar för oss vad en allmänbildad person redan vet, och vad alla svenskar borde veta. 152 mm granater från Warzsawapaktens forna länder passar inte i 155 mm Archer pjäser som Sverige sagt sig kunna leverera, ja tänka sig ! Hur djävla dum, inskränkt, okunnig och allmänt ”fredsskadad” får en svensk journalist bli ? Såhär har det varit ända sedan andra världskriget för 80 år sedan och mer- till och med en genomsnittlig svensk värnpliktig torde veta, att 76 x 2 = 152 och att 76 mm – inte 7,5 cm – är en vanligt förekommande rysk eller fd. sovjetisk kaliber.

Och herr Majlard har fortsatt att manifestera sin dumhet, sin monumentala okunskap hela veckan ut. Han skryter rakt fram med att ha ringt upp den svenska Försvarsmaktens enda expertkommentator – diverse överåriga, pensionerade kommunpolitiker i Danderyd med omnejd vill jag som sagt inte räkna till den skaran, och kanske har SvD ändå till sist övergivit de där fähundarna – och stört honom alldeles innan en föreläsning på FHS – där jag själv aldrig befunnit mig – ungefär som Majlard trodde att detta var en merit, eller något att komma med redan i ingressen till hans synnerligen onödiga artikel.

Överstelöjtnant Paasikivi lär mödosamt och i lätt docerande ton ha förklarat för idioten att diverse amerikanska senatorers påståenden om att Ukraina genast skulle ingå separatförhandlingar med Vladolf Putlers män bara är ett luftslott, en chimär. Till och med Majlard själv – detta stolpskott – använder formuleringen ”amerikanska baksätesförare” i sin kria.

Och som stuckna grisar ylar Putins trollfabriker om att Ukrainarna är såå hemska såå…När Ryssen skickar missil efter missil emot civila mål och Ukrainska städer, svarar frontsoldaterna med små billiga drönare, stora nog att släppa handgranater på Wagner-gruppens kriminella slödder… Så för man krig idag. Tycker någon att det är konstigt att Ukrainarna VILL och KAN försvara sig, när hela deras land ÖDELÄGGS ??

Det enda goda SvD:s senaste skriverier för med sig, är att den tidigare ”nyttige idioten” Majlard uppenbarligen bytt sida. Men – han är fortfarande en idiot, och denna vecka har han inte ens varit nyttig för någondera sidan.

I och för sig skulle jag kanske inte malträtera just honom – eller hela Dagbladet. Sverige är ett mycket fredsskadat land – som vi alla kan konstatera.

I veckan har hela Världen fått se Ulf Kristersson – eller om det nu är Kristensson – i rollen som tillfälligt tjänstgörande EU-ordförande på snabbvisit hos Volodymir Zelensky. På SVT ”Rapport” har vår Statsminister stått och vrålat rakt ut om ”Zelensky’s peace plan” – en plan som inte finns, och som heller inte kan finnas. Dessa övertydliga försök till värdelös symbolpolitik skrämmer mig, för det är naivt – outsägligt naivt och till på köpet dumt, ifall Sveriges Statsminister verkligen tror, att han kan ta initiativet till fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina, när Ryssland hela tiden utsätter det Ukrainska folket för ett uppenbart folkmord.

Jag vet mycket väl vad ett par amerikanska senatorer i Donald Trumps republikanska följe säger, och hur Putin-sidan utnyttjar detta.  Men – låt oss göra två små djärva tanke-experiment – låt vara att också de blir verklighetsfrämmande och dumma:

Tror ni att USA skulle stifta fred med Kina, och inleda förhandlingar omedelbart efter det att Washington State, Kalifornien, Texas och Nebraska blivit erövrade, och man ”omhändertagit” och bortfört amerikanska skolbarn därifrån, för att tvinga dem att lära sig kinesiska ?

Skulle Ulf Kristersson själv i rollen som svensk Statsminister gå med på att omedelbart inleda förhandlingar med Ryssland, om Ryssland ockuperat Öland, Gotland, Östergötland och Småland – för det är ungefär så situationen för Ukrainas del fortfarande ser ut… Fast – det är ju klart. När det gäller våra fega och ryggradslösa svenska politiker vet vi ju aldrig – de springer och underhandlar med en despot som Erodgan, så fort det sker en liten symbolisk koranbränning, och dansar som ömkliga marionetter och sprattel-gubbar i Turkiets – och därmed Putins – garn. De förklarar inte ens för oss att hela spelet är uppgjort bakom vår rygg redan från början – om Turkiet inte är lättkränkt över EN sak – så kan samma Turkar hitta något annat i Sverige att reta sig på – förekomsten av Bacon i skolmatsalarna, kanske…

Ryssland kan vara på väg att återta Lyman. Lystjansk föll redan förra sommaren. Och så säger man att Ukraina måste dra sig undan från Bakhmut, och sluta försvara Donetsk – fattar ens bedömare i väst hur lång tid det tar att dra ur en enstaka brigad, när det knappt finns farbara vägar ?

Det finns dock ännu, ja ännu större idioter i vårt land. Herrarna Majlard och Kristersson är inte de värsta exemplaren, inte på långa vägar. Människor som i ett helt liv varit så inpyrda med rysk propaganda, att de knappast vet vad de säger eller gör. En sådan sakramentskad jubelidiot – och en person som – måhända och bildligt talat – skulle vara värd en riktig ”Tolchok !” som de säger något längre österut än i Stockholm, mitt i ansiktet och på käkbenet, så att han verkligen känner det är ”filosofen” Lars Linder i alltid den alltid ryss-vänliga, ”vänsterblivna” Bonnier-tidningen Dagens Nyheter. Så titulerar sig denne gamle KPMLR:are från Fib Kulturfront faktiskt – och han har aldrig ångrat eller gjort avbön för sin Marxism, det slår jag vad om. Den enda Marxism jag själv tillämpar, förresten – torde väl då vara Grouchos eller möjligen Chicos…

Linder får i uppdrag att recensera en ny bok av Dick Harrison, som ofta skriver hastverk och dagstidningsjournalistik, han med. Men – hur inleder ryss-vännen och sovjetälskaren Linder sin artikel ? Jo, han berättar för oss, att Ryssland aldrig skulle ha gjort Sverige eller Norden det minsta illa, och Ryssen och Putin, ja de är bara såå såå snälla, ja rena idealsamhället under slavisk ledning, faktiskt… Ursäkta mig, goda medborgare – jag tror jag måste ta fram en plasthink, för jubelidioten Lars Linder i DN får mig att må så satans illa, så att jag tror jag måste spy…

Detta förnekar ”filosofen” och ”litteraturkritikern” Lars Linder i DN. ”Ryssland har trots allt inte förorsakat Sverige så djupt lidande” skriver han. Nej, kära skitstövel och Landsförrädare – men Vad har då hänt överallt annars, där din ”älskade” röda armé eller ryska soldater visat sig – genom århundrade efter århundrade (bild från Butja, våren 2022)

 

För honom fanns aldrig rysshärjningarna vid den svenska kusten.

För honom fanns aldrig Finska Vinterkriget

För honom fanns aldrig ockupationen av Hangö, och de ryska krigsvåldtäkterna där.

För honom fanns aldrig massgravarna i Butja, vid Charkov, vid Cherson – och överallt där ryska soldater idag rör sig över Ukrainas blodbestänkta jord.

För honom fanns aldrig inmarschen i Goldap, 1945.

Anledningen till att jag själv kan tala tyska rätt bra, ifall ni undrar, beror på en viss Hannah B – numera avliden – som kom just från Goldap. Hon var inte tyska, inte polska, inte ryska utan kasjubiska, och även om jag som 5-åring inte förstod anledningen till varför tant Hanna grät, när hon berättade vad hon varit med om – vid knappt 12 års ålder – så förstår jag det bättre nu. Om ni inte vill läsa garanterat politiskt inkorrekt litteratur, som Gösta Borgs ”Det röda massanfallet” skriven av en kufisk Livgardist, så tycker jag att ni kunde ta och läsa den svenske historikern Niclas Sennertegs bok ”Stalins Hämnd” om de systematiska krigsvåldtäkterna på folktyska kvinnor mellan 6 och 70 år – vilket drevs på av ideologer och ”filosofer” som Ilja Ehrenburg – och förstås hans nutida motsvarighet, Lars Linder i DN – som säger att ryssen är så snäll, så snäll..

Tante Hannah dog för flera år sedan, men jag minns hennes svarta hår klippt i page, och hennes märkvärdigt klara ögon – för de hade ett slags genomträngande blick man aldrig glömmer. Hennes man var ingenjör på en kranfirma här i Sverige den största tiden i sitt liv, och han lever fortfarande. Därför skriver jag inget mera – för man ska inte smäda de döda, eller solka deras minne. De levande, däremot – som försvarar folkmord och de systematiska övergrepp på civilbefolkningen, som ryska soldater alltid ägnat sig åt och fortfarande ägnar sig åt i detta nu – i en omfattning som sällan eller aldrig skådats i modern tid – minst 2 miljoner kvinnor våldtogs bara under 1945, enligt vad nutida historiker som Sennerteg faktiskt har bevisat – dem får man kritisera – och med rätta.

Som den Asatroende hedning jag faktiskt är vill jag tro att Hannah B sitter hos Frigg i Fensalar, för det är hon värd. Hela hennes väsen var mycket som just Friggs, faktiskt.

Man säger oss att Koranbränder är fel.

Man ljuger för oss om att endast och endast bara Vladmir Putin skulle bära skulden för kriget i Ukraina, som om en viss herr Schicklgruber ensam skulle bära hela skulden för andra världskriget.

Men nej och åter nej. Så är det inte, så har det aldrig varit, så blir det aldrig heller.

I varje krig finns människor som väljer sida. De väljer att handla på ett visst sätt, medvetet eller omedvetet. Det finns medlöpare, ”nyttiga idioter” eller onyttiga, av Linders och Majlards föga vördnadsbjudande typ, men också högst verkliga och reella sjukvårdare och frontsoldater. Varje dag under ett krig innebär ett val, för krigen kan locka fram både det allra sämsta, och det som är något bättre inuti oss människor.

Det är just därför det är så viktigt att veta vilken sida man egentligen står på, och att sedan – utan att som den eländige, lumpne herr Majlard vackla omkring som en berusad fågelskrämma – faktiskt stå fast vid det val, man väljer.

Under Andra Världskriget var det många i Sverige som tyckte, att redaktörer som Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skulle hålla käften. Egentligen var han religionshistoriker. Det kanske också jag har varit, låt vara av det ganska lilla formatet, och på ett annat vis. Ännu fler etniska svenskar tyckte den gången att Rangvald Blix – han som tillsammans med Herr Segerstedt tyckte att ”Herr Hitler är en förolämpning” och att det var synd, att hela världspressen måste sysselsätta sig med en sådan – gick alldeles för långt. De insåg inte ens, att Stig Höök – Ragnvald Blix pseudonym, efter det att han flytt från Norge till det skamligt nog neutrala Sverige – faktiskt var samma tecknare, som valde att träget arbeta vidare, under antaget namn.

Despoter, Totalitära Hönsfarmare, Islamister och Kristna…De är sig lika i alla tider – men hur går det för dem, till sist ?

 

Själv har jag som ni vet redan bränt Koranen – i det tysta och ute i skogen, respektive på Påvens altare – och om jag hade levt på Segerstedts tid, så hade jag ställt mig tillsammans med honom och Ragnvald Blix och bränt ”Mein Kampf” på Järntorget i Göteborg också – det kan ni lita på.

Det gäller att välja sida här i livet, men för den skull behöver man inte göra som en viss Överstelöjtnant Christer Carlsson, samt hans kompanjon Amnebring, gemenligen kallad ”Galten” angående detta med kommunalpolitiker, på Värmdö eller eljest, samt ”chefer vi minns”.

Måtta och konsekvens torde gälla i allt. Det finns regler och lagar också i krig. Stjäl inga ”Galtar” men hjälp de Ukrainska soldaterna att vinna kriget istället !

”Du skall ingenting ta med dig när du går – Galten där är också vår ! Till Gottsunda skall du heller icke köra, ty se och lär vart det kan föra !!

 

 

Ulf Kristersson – en riktig FEGIS !!

Ingen Statsminister i hela Europa, i hela Västvärlden är såpass FEG och OENGAGERAD i Ukraina-frågan som Sveriges Statsminister…

Här finns BEVIS !!

Nästan ALLA länder – ja – ALLA – har ställt upp för Ukraina och skänkt stridsvagnar, main battle tanks. Till och med det fattiga Marocko ger frikostiga bidrag. Men vad gör vår handlingsförlamade, fega Regering ??

Vi firar Erika-dagen !

Idag har Erika namnsdag i den svenska almanackan. Enligt SCB, statistiska centralbyrån, är detta urnordiska namn det 65:e vanligaste kvinnonamnet i Sverige, med 35 416 innehaverskor år 2021. Men så har vi då Svenska Dagbladets SKITSTÖVLAR och Sverigehatare. Sådana finns det många på den frånstötande tidningsredaktionen. Anno 2013 föreslog en urballad människospillra vid namn Erika Hallhagen att profeten Mohammed skulle tas in i den svenska almanackan, vad tusan han nu har där att göra.

En bland över 35 000

Det dumma tilltaget misslyckades fullständigt, som tur är. 10 år senare ser vi att ERIKA fortfarande har sin dag – hennes namn betyder ju ”den ensamt mäktiga” och någon vidare islamisering behöver inte vi etniska svenskar. Tvärtom står vi upp emot religiöst förtryck och sharia-lagar. SvD:s mening var att alla landets Erikor skulle tystas. De skulle överröstas, osynliggöras – inte få finnas längre. Så var det tänkt – men hej vad man bedrog sig !

Leg Fysioteraput. Samhällsnyttig. Heter Erika !

Skit-tidningen kunde lika gärna bita sig i läppen. Flera idrottskvinnor, sångerskor, sjukgymnaster och många många andra samhällsnyttiga och goda medborgarinnor heter FORTFARANDE Erika, och de har ingen som helst lust att sluta heta just det – och så kommer det helt säkert heta också i framtiden. Utomlands förekommer också namnformen Eryka, men det är fortfarande samma namn i grunden. Namnet Erik betecknar också guden Yngve Frej, äringens stora skapare – och som Frej och Freja, är Erik och Erika också en beteckning för detta Vanernas odödliga syskonpar.

”Powered by Erika”

Härmed hyllar vi alla Erikor över HELA VÄRLDEN med Erika-Marschen, skriven av Herms Niel på sin tid – som våra vänner i Bundeswehr och Grafenwöhr tvingat på oss.

Angående våra Turkar, islamister och därmed likställda, har vi fortfarande bara en enda sak att säga. Let´s go, Let´s go Gå ner på stan – låt oss göra en Paludan – bränna var koran ! Vi fortsätter med koranbränningarna, tills vi drivit varje Turk ur landet – för trivs de inte, kan de lika gärna sticka härifrån !!

 

Kannan Full, på Anna-dagen….

Nio är de nätter som förflyter, innan Draupnir, Odens guldring, avlar åtta nya ringar, lika stora och tunga som Draupnir själv. Nio var det antal nätter, som Frej väntade, innan han kunde möta Gerd i Barres lund, och om talet Nio, och dess betydelse i den äldsta, 24-typiga runraden, och varför Naud-runan blir den nionde runan, har jag redan beskrivit för er. Se Hedniska Tankars Runkurs här ovan, ifall ni vill lära er något om esoterisk runlära, och vad det faktiskt betyder och kan användas till.

Runorna är en oktal kod, i likhet med den som används i våra datamaskiner, fast utformad på ett annat sätt. Repetition är och förblir kunskapens moder. Minns ni, att jag skrev det igår ?

Oden är Sidhatt, den evige vandraren – för också det är ett av hans heiten. Ni vet redan, att han inte bara är den välvillige Jolner, den nutida Jultomtens ursprung, och inte bara den lärande och spörjande Allfadern – som gav oss goda råd – men aldrig någonsin några budord – i Hávamál. Vida klokare än den kristne guden har Oden själv nämligen redan insett, att budord eller absoluta lagar är av föga nytta för Midgårds barn i alla fall, eftersom de för det första alltid kommer vara tvungna att bryta mot dem, förr eller senare, och för det andra därför att inte ens Asarna kan förutse allt, då det råder en ständig kamp och ett ständigt krig i tillvaron, ända intill Ragnarök; och då ligger det i sakens och tillvarons natur, att man aldrig någonsin kan uppställa fasta regler i en värld, där allting förändrar sig, och där ingenting är konstant, utom själva förändringen.

För de kristna hundarna är detta Anna-dagen – ”Anna kommer med Kanna” enligt svensk folktradition – då Julölet skulle vara färdigbryggt – men vem gav oss då det första ölet och kunskapens mjöd, på det att denna dryck måtte givas åt mänskligheten ? Rätt svar är återigen, att det var Oden själv. Kristendomen har ingenting att lära oss, ingenting att visa oss Nordbor som vi inte redan visste eller lärde själva. Vår egen kultur behöver inte imitera andra. Vår egen kulturkrets och dess religion, är inte sämre än någon annan. Att hela tiden åberopa sig på ”blandkulturer” är att förneka fakta, och att förneka också sig själv. Julen, eller själva föreställningen om Jul är och förblir en nordisk tradition, vår gåva till resten av Världen.

Jul borde alla kunna fira, oberoende av religion eller politisk åskådning.

Teckning av Anker Eli Petersen, konstnär från Färeöarna

Innan ”Lucia” – detta sicilianska fejk-helgon, som har få eller inga förbindelser med Sverige – fanns Lussi, Odensjakten och ännu äldre bevis för vilka gudamakter man hyllade, och alltjämt borde hylla i en värld, där Islam eller Kristendom inte längre har något att ge.

Redan på 300-talet före kristus skrev den grekiske geografen Pytheas om sin resa till Ultima Thule – i ett nu försvunnet verk som vi bara har kvar utdrag av hos andra antika geografer, Prokopios till exempel. Åsikterna har gått isär om var Pytheas Thule egentligen låg, men på hans beskrivning om dagens längd vid midvinter, har man gissat att han följde den norska kusten ända till Ofoten i Norr. Långt norr om Polcirkeln måste det ha varit, i alla händelser. Och där gick det till som så, konstaterade Prokopios:

 ”När tio dagar återstod av den eviga natten, klättrar en budbärare upp på ett av de höga berg, som finns i dessa trakter, och där tänder han till slut ett bål, till tecken åt folk, som bor i dalarna nedanför, att han sett solen gå upp långt borta, och att den 40 dagar långa natten snart är över. Då tar kvinnorna i det nordliga landet fram facklor och ljus, för att smycka sig, och går klädda i vita kläder, och om midjan har de något rött, eller ett bälte av halm.”

Bakom Lussi eller den hedniska Lussebruden syns inte alls någon kristen Lucifer – ni vet ju att dessa kristna ständigt lallar och dillar om Djävulen – men om denne potentat alls existerar, så är deras gud uppenbart inte allsmäktig, utan tvärtom svag – eftersom Hornpers makt tenderar att framstå som minst lika giltig. Det är Frejas och de nordiska kvinnornas ljus vi ser i Midvinternatten, och så är det, så kommer det att vara, så har det alltid varit – och vad det innebär att vara en Nordisk kvinna kan Jonna Jinton – fotomodell, sångerska och mycket annat visa oss i följande lilla youtube-klipp – även om ”inte alla kan vara Lucia” som det heter..

Ska man ens ha en kvinna vid sin sida, kan det lika gärna vara en som är tilltalande och en smula vacker – det är inget fel på dem som ägnar sig åt modellverksamhet, det har jag ansett i många år och anser ännu. Svenska kvinnor har i många avseenden vansläktats på senare år och försämrats till den grad att de inte längre har något att ge, varken intellektuellt, fysiskt, praktiskt eller ens i sängen och för en Odens man, finns de på annat håll och i andra Europeiska länder, ty såsom varande Hedning inskränker jag mig personligen till vita kvinnor – andra må väl göra hur tusan de vill. Detta för oss osökt in på några andra av dagens ämnen, och verklighetens Värld, det Midgård vi alla bebor, sent under anno 2022 common era.

Iran lär ha avskaffat den sk ”Moralpolisen” men i nymoralismens Sverige har den förstås aldrig blivit avskaffad, ty här ska inte få finnas något privatliv längre. Enskilda förföljs, hackas på – även digitalt och minsta avvikelse från normerna bestraffas strängt – så länge du är heterosexuell vill säga, är du bög eller pedofil; är däremot allting ok, för detta är ju högsta mode och skall därför genast vara förlåtet – allt enligt de kristna, och den Kyrka som ännu kontrollerar stora delar av det politiska livet i Sverige, oavsett om den leds av en viss Magdalena Andersson eller den nytillträdde Martin Modeús, vars broder Fredrik, Biskopen av Växjö, gick i ett sk ADHD-HBTQB tåg tillsammans med sin ”Kyrkochef” som visade sig ha tonvis med barnporr i hemmet, under bilder av ”söte lille jesus” ni vet – för detta hände sig verkligen år 2017, och Biskopen av Växjö, nej han visste ingenting ingenting ingenting alls om saken förstår ni, för enligt svenska media blev han ”bestört” över sin närmaste medarbetares läggning – som han själv var med och uppmuntrade…

Nytt för dagen i Sveriget är också en smaskig sex-skandal inom den nationella polisledningen – apropå detta med ”moralpolis”. Skrev jag inte att den fanns, också i vårt land ? Underrättelsechef Linda Staaf påstår plötsligt, att hon skulle ha misshandlats flera gånger av NOA-chefen Mats Löfving, men ändå skall hon enligt SVT – detta unikum av trovärdighet och saklig information – inte ha polisanmält honom själv, men fått hjälp av andra Poliser, som alltså på något sätt skulle ha agerat ”bulvaner” i själva anmälningsförfarandet, hur det nu skulle ha gå till. Enligt gällande svensk lag, kan man så vitt jag vet inte göra ”Polisanmälan by proxy” och när kvinnor i den högsta polisledningen ägnar sig åt vad som rent hypotetiskt kan vara ett slags ”me too, boo hoo hoo” eller verksintriger lagom innan Julen, har vi anledning att ifrågasätta Polisledningens omdöme. Oavsett vem eller vilka som är den skyldige eller skyldiga, och det faktum att man aldrig, aldrig må kommentera enskilda fall innan någon dom har fallit – för sådant är helt enkelt inte god press-etik, så påstår SVT att det funnits poliskällor, som ifrågasatt även hur eller varför Linda Staaf alls blivit anställd eller placerad på en såpass framträdande post – det är i alla fall så jag tolkar vad som sagts i kvällens utsändningar.

Kanske hon skulle ha lyckats bättre i en helt annan bransch, eftersom hon alldeles uppenbart velat vara ”ansiktet utåt” för KUT, NOA och flera lustiga små sekter eller sektioner inom själva staten. (Jodå, jag har själv varit medlem i en av dem, men det var under tidigt 2000-tal). Illojalitet, dåligt arbetsklimat, brist på ledarskap; små-påvar och liknande fenomen finns överallt – också inom Sveriges Poliskår. Det må vara sorgligt, visst – men icke desdo mindre tror jag tyvärr att det är sant.

Muslimska galningar i Indonesien har fått igenom en lag, som bestraffar sex före och utom äktenskapet med ett års fängelse. Varför inför de inte en lag som bestraffar sex inom, under och efter äktenskapet också, så kanske dessa TOTALIDIOTER dör ut så småningom… ?

I det Islamistiska Indonesien – en av Världens allra största muslimska stater – har man nu förbjudit sex före och utom äktenskapet, och bestraffar varje sådan handling med fängelse, åtminstone i teorin. Varför inte då införa en lag, som bestraffar ALLA sexuella handlingar, tankar eller konstverk etc överhuvudtaget – så får ju dessa muslimer som de vill... Och vi andra – Hedningar som vi är – lär slippa att se denna efterblivna avföda på vår planet, eftersom de i så fall lär dö ut så småningom ?

Linda Staaf, ”Hängbröstvänstern” och de kristna i vårt land lär väl hålla med och jubla över denna nyhet, ty även kristendomen är som bekant en starkt sexualfientlig religion, som i alla tider fördömt ”vår syndiga kropp” och sex mellan heterosexuella människor är också förkastligt, enligt våra nya genus- och anus-teoretiker…

Varför är Katolikerna, ”Kyrkocheferna” i Växjö stift och alla de andra kristna påfallande ofta perversa, eller pedofiler ? Går det inte hand i hand med ideologin, kanske ?

Kväljande, på gränsen till kladdigt…

Den kristna bebis-dyrkan, manipulerandet av spädbarns-statyer ”söte lille jesus” återigen, för att inte glömma de ”knubbiga små keruberna, så söta och oskuldsfulla – hela den kristna konsten är till sin natur djupt pedofil – inget för vuxna människor… studera de många ”krubborna” som sätts upp till Jul.. en fest som aldrig varit den påstådde frälsarens, eftersom han aldrig föddes på denna dag – ifall han alls existerat..

Men – för all del, för all del – jag kanske överdriver, och ni får härmed ursäkta mina något överförfriskade uttalanden, denna Julölets fredagskväll…

För egen del föredrar jag ljusets drottning, det vill säga Freja. Vanernas dis, Valkyriornas anförerska. All kärleks och godhets upphov – för vuxna människor, vill säga.

Där du, Linda Staaf – har du att leva upp till – svinabockar finns, javisst – men misshandlad ? Nej, det tror jag knappast.

Freja-dyrkan – Enda SANNA Kyrkan… Sejd betyder att sjuda, och vilken soppa är inte den svenska verkligheten ?

Igår dog den första svenska hjälparbetaren vid fronten i Bakhmut, Ukraina. Staden har i flera månader hotats av inringning från ryska trupper, men knappast ett enda ord om detta eller striderna i Östra Ukraina, i delar av Donetsk och Luhansk – har nått svenska media, som alltjämt målar upp Vladimir Putin som den ensamt ansvarige, när han ändå är en återhållande faktor jämfört med Muslimen Ramzan Kadyrov och hans Tjetjener,  Irans mullor med sin drönar-export, och sitt öppna stöd för Rysslands folkmord, Generalstabschefen Sergei Shogu och hela den ryska ”Stavkan” – som faktiskt drivit fram hela kriget, ända sedan första början – Den djupt kristne Patriarken av Moskva, hans höghelighet Kirill Gundajev, före detta officer i KGB, vars kyrka fortfarande – i detta nu – får miljonbelopp av den svenska staten – mitt inne i vårt land – och slutligen Yevgeny Viktorovich Prigozhin – ledare för Wagner-gruppens privatarmé, delvis rekryterad ur den värsta dräggen från Rysslands fängelser – det är just dem som i två månader och mer belägrat Bakhmut, fast ingenting står att läsa om det i svenska tidningar.

Detta är de verkliga skyldiga bakom det andra Ukrainska kriget. Plus alla dem, som hjälper den ryska sidan och spelar den i händerna genom att gång på gång förolämpa och kränka de svenska volontärerna och spotta dem rakt i ansiktet, likt svd:s sportjournalister och därmed likställda. Just nu behöver Ukraina all hjälp det landet kan få – men Linda Staaf – och det som skulle var en stor del av den svenska säkerhetstjänsten – vad gör de – i dagar som dessa ?

Förbleknar inte NOA-chef Mats Löfvings högst eventuella brott mot bakgrunden av dessa händelser Österut ?

Sinne för proportioner, och omdöme nog att välja vilka brott som borde bestraffas först och hårdast, är i alla händelser viktigt att ha. Därvidlag får ni förlåta mina ord, för ord har ingen dött av, medan intriger, kulor och verkliga övergrepp förvisso dödar…

Den svenske frivillige, fallen vid Bakhmut – som SvD:s okunniga journalister inte ens kan stava till – dog när sjuktransportfordonet han fördes bort i, kolliderade med ett stridsfordon, troligen ett Ukrainskt pansarskyttefordon av något slag.

Träd in i Valhall, min landsman ! ”Hospitallers” eller ej – du deltog knappast i någon kristen riddarorden. Du var hedning, liksom jag. Och många andra kamrater, som jag ännu saknar, och inte fått återse på många och långa år – efter allt vad ni utstått, allt vad vi fått se..

 

 

”Vid slutet, står Segern !” – Slava Ukraini !

Den sköna klättrerskan…

Samtidigt med att Alvablotet nalkas – en fest där man också starkt betonar kvinnornas roll – sker det stora saker i Iran. Överallt i hela Världen, till och med på amerikanske militära ”think tanks” och expert-sidor som ”Understanding War” (nej, jag tänker inte länka till den sidan, även om jag gjort det i det förgångna) betonas det, att det folkliga upproret i Iran nu nått ett läge, som kan övergå i fullt inbördeskrig. Och inte bara det. Över Kiev, Mykolaiv, Odessa och flera andra Ukrainska städer syns långsamt flygande Shahed-drönare, var och en försedd med en stridsladdning om 50 kg sprängämne. De förstör hyreshus och dödar civila på löpande band.

Det är ingen tillfällighet. Det muslimska Iran är ett av de få länder som alls säljer vapen till Ryssland och som stöder den ryska invasionen av Ukraina. Och inte bara det. Ramzan Kadyrov, den Tjetjenske ledaren – allierad med Putin – har om och om igen den senaste tiden bedyrat i ryska media att Rysslands Krig är Jihad, alltså islams heliga krig emot väst, och kallar muslim efter muslim under sina fanor. Svenska media och journalister ignorerar vad som sker, döljer och slätar över med hartassen.

Sedan flera veckor finns det nu en rysk ”nyhetsförmedling” som heter ”Imarat Donbass” eller ”Emiratet Donbass” och som hävdar att ”hela världen tillhör Allah”. Wagner Group, den ryska lego-armén som nu också rekryterar gravt kriminella direkt från ryska fängelser, är fortfarande i högsta grad verksam i stater som Mali och Syrien. Islamisterna och Putin är i allians, Kristna Monoteister och Islamska Monoteister är av samma skrot och korn. Mot dem står Polyteisterna, och den sekulära Världen.

Skall mänskligheten uppåt och framåt, så MÅSTE vi KASTA BORT Hijaberna och de Totalitära Systemen…

Det gäller att välja sida här i Världen, i det stora som i det lilla. För bara elva dagar sedan rapporterade svenska media och Sveriges Radio FEL om den unga dam som syns här ovan. Hon heter Elnaz Rekabi, är född kvinna och är därför ingen ”klättrare”. Hon är och förblir en klättrerska, inget annat – för så heter det på vårt svenska språk. Hon är ingen ”hen” utan en verklig idrottskvinna – som ”glömde” Hijaben när hon tävlade vid Asiatiska Mästerskapen i Seol, Sydkorea, och som ett tag ansågs vara försvunnen – men nejdå – hon fintade Islamisterna och den allerstädes närvarande ”moralpolisen” – som numera finns också i vårt land, i Socialdemokraternas nomenklatura och våra ”förortskalifat” med att be om en hastigt framhasplad ursäkt, som ingenting betyder – lika lite som herrar Spetznaz och Wagner Groups ”glömska” att sätta någon form av kragspeglar eller nationalitetsbeteckning på sina uniformer, så att man kan se vem de jobbar åt, och på vems sida de för sin del står.

Hennes Iranska folk och inte minst de Iranska kvinnorna förstod vad hon var ute efter i alla fall, och lät sig inte luras. De hälsade henne som en hjältinna, vilket hon givetvis är – för också i mina egna Hedniska Tankar har Elnaz Rekabi klättrat in, och hon har funnits där i över en vecka nu, medan jag sysslat med annat.

I Malmö och Stockholm har det förekommit ytterst små och sporadiska protester – till och med på Mynttorget i uppenbar närhet av Riksdagshuset, där föga talrika manifestationer á la ”Speakers Corner” vid Hyde Park i London numera brukar förekomma. Som alla läsare vet, gav jag själv upphov till en sådan, när Morgan Johansson och nomenklaturans handgångna kreatur försökte förbjuda Torshammaren och Runorna, samt besudla hela vårt Nordiska arv – vilket inte gick igenom innan Regeringen Andersson gudarna ske pris han falla. Men SVT mörkade och vägrade nämna den senaste demonstrationen i vår huvudstad, naturligtvis…

SVT har Mörkat, ljugit och dolt sanningen. Protesterna i Iran ÄR en protest emot Prästerskapet, emot Islam som Religion – och inte bara till stöd för kvinnorna…Allt hänger samman…

Däremot har den kära, kära Statstelevisionen inte kunnat undgå att nämna den ariska Arian Shadmani, en svensk-iranska som stått bakom Malmö-demonstrationen, men som bara för tre veckor sedan fick fly eller flytta (det är lite oklart vilket) från Förortskalifatet nr 1 i Malmö till Bunkeflostrand, och i riktning Höllviken. Men samtidigt med denna ”klassresa” gav hon sig också iväg till Berlin, Tyskland – där VERKLIGA demonstrationer hållits, och där tiotusentals människor vågat samlas emot Mullorna och den religiösa diktaturen, vilket som bekant aldrig sker i Sverige. Kom ihåg att Iranierna är Indo-Européer som vi, och att fru Shadmani inte är så manisk som somliga vill tro, även om hon har suttit ned och gråtit av rörelse i svensk TV. Det gör jag med, förresten – och med på vägen följde tydligen också hennes väninna Mitra Pooyandeh – Mithraismen var också en iransk och Persisk religion från början, en gång ett starkt alternativ till kristendomen i det gamla Rom, och Mit-Odin var Mitra i lätt förklädnad, han också.

Allt hänger samman. Inte ens de agerande kvinnornas blotta namn är någon tillfällighet, för de är döttrar av sitt folk – alltså Perserna – och Perserna är som sagt Indo-Européer. Det kan man inte prata bort, för detta är fakta. Också Iran har haft sin egen Hedendom, och Zarathustras religion – alltså Zoroasterna – är INTE monoteistisk som många tror, utan dualistisk – för Asa – visdomens herre Oden eller Ahura Mazda, Ormuz som Carl Johan Almquist, den svenske författaren en gång kallade honom, är minst lika viktig som Ahriman, och vi får ta det onda med det goda…

Hemma i Sverige har Sakine Madon, samt även ”Vildhönan” Amineh Kakabavehfortfarande inte utlämnad till Turkiet trots allt – upptäckt, att den gällna, nattståndna och idiotiska Kulturrelativism som det Socialdemokratiska etablissemanget och ”Hängbröstvänsterns” ständiga företrädare här hemma i Sverige fortfarande ägnar sig åt inte lönar sig mer.  ”Allt hänger samman” – det är sant – men det gäller att ha elementär urskiljningsförmåga. När man jämför schaletter på svenska Folkdräkter – burna av en och annan politiker eller taleskvinna (inte Talman, för kvinnor är inte män…) i Riksdagen med Hijaberna, då har man inte förstått att det är Islamskt Tyranni det handlar om, samt Folkligt motstånd emot en skadlig religion.

När samma Socialdemokratiska elit utestänger en viss Jimmy Åkesson från Nobelfesten, med motiveringen att just han skulle ha begått brott emot mänskligheten, men SAMTIDIGT välkomnar Irans och Mullornas ambassadör i Stockholm, ja då begår man dels en ren skändlighet, och ägnar sig för det andra åt klockren självförvållad idioti.

Vad Svenska Kacka-de-min ägnat sig åt i närtid, med Jean-Claude Arnault, samt självaste Bob Dylans vägran att ta emot Nobelpriset (visste han något som svenska media hela tiden dolde och förteg ?) är ändå allom välbekant. Herr Åkesson har alldeles rätt, då han säger att alla kulturer och religioner INTE är likvärdiga, eller ”lika värda” – grundläggande rättigheter finns för alla, det är sant – däribland frihet från förtryck pga religion eller kläder – men att stödja Mullorna, stödja Islam – och acceptera hur islamisternas värderingar hela tiden breder ut sig i det svenska samhället, på etniska svenskars och fredliga iraniers bekostnad – nej det kan vi ALDRIG acceptera.

Teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare – som visar hur ”förortskalifaten” uppsått med Hängbröstvänsterns och (S)-Nomenklaturans bistånd… och en felslagen invandringspolitik… Inga 3-4 åringar ”väljer slöja frivilligt” – SUNT FÖRNUFT är viktigt att behålla … 3-4 åringar i Cherson har inte heller ”helt frivilligt” bortförts från sina hem och hamnat hos ”fosterfamiljer” i ett Putin-troget Ryssland..

 

Vägen till frihet heter ofta folkligt civilmotstånd, och ibland även väpnad kamp – för väpnad kamp är inte detsamma som terror. Vår Socialdemokratiska Regering har i månader förhalat, försenat och förhindrat varje ansats till väpnat bistånd till Ukraina. Man har förvägrat dem Archer-pjäser och robot 56. Man har medvetet försenat leveranserna av artilleriammunition, som Ukraina behöver förtvivlat väl. På nobelfesten sitter ”Språkröret” Maria Wetterstrand och Märta Stenevi och hånler. De lismar om lagar som förbjuder vapenexport, och stämmer in i Ann Lindes falska prat om hur man ”satt hårt tryck på regimen i Iran” genom att pynta sig med Hijaber.

Vem som helst förstår ändå vilken sida de här ”berömdheterna” eller stolpskotten till svenska politiker står på. Det är inte på frihetens.

Att exportera vapen till ett folk som håller på att gå under, är inget brott. För övrigt – vilken nation köper vapen, som inte behövs och som man inte tänker använda ?

Och därmed är jag tillbaka vid den frågeställning, som jag lyfte i de första meningarna av detta blogginlägg.

”Mannens slit varar dagen ut – men se kvinnans, det tar aldrig slut” är ett Norrländskt och Svenskt ordspråk.

Jag lämnar er i Jonna Jintons vård – nu till Alvablotet – för NORDISKA KVINNOR KAN – lika väl som de i Iran – Indoeuropéer också de, och därmed en del av oss.

”Kvinna – Liv – Frihet”. Aldrig mer kristendom ! Aldrig mer Islam !!

KVINNOR KAN ! – också i Iran eller lite varstans i Världen – Låt oss fira Alvablot och Förmödrarna !

Falska Samer SKÄMDE UT SIG mitt i Centrala Uppsala

Taktiken hos den sk ”Svenska” Kyrkan är känd sedan länge.

Den är en andlig ockupationsmakt, utgjord av en aggressiv, totalitärt sinnad Evangelisk-Lutheransk rörelse som helt saknar varje laglig rätt till sina absurda krav att ensamma få roffa åt sig makten över hela Sverige, och inkräkta på både politisk frihet, statsfinanser, kultur och samhällsliv – vilken den inte har den minsta rätt till.

Staten skildes från denna Kyrka redan år 2000, dvs redan för mer än 22 år sedan; och Sverige – vårt Sverige ! – är en sekulär stat. Så skall det också förbli.

Därför har ”Svenska” Kyrkan inte heller den minsta rätt, juridiskt; moraliskt eller praktiskt, att företräda vår nation. Det kan endast och endast bara staten och olika myndigheter göra, eftersom de enligt lag faktiskt har monopol på all statsceremoniell verksamhet. Mer än 46 % av våra medborgare är inte medlemmar i den påstått ”Svenska” kyrkan heller, utan har redan lämnat den i avsky och protest – och denna ebarmliga kyrka är inte ett enda dugg svenskare än exempelvis Livets Ord, eller kanske Maranata.

Nu är dess allra värsta Ärkebiskop (eller rättare sagt Ärkesbiskopinna) denna kyrka någonsin haft snart ute ur bilden, eftersom en viss Antje Jackélen har tänkt avgå. Under hennes tid vid makten (2014-2022) har den påstått ”Svenska” ökenreligionens andel av hela befolkningen sjunkit från 64,6 till 53,9 % – på bara åtta år har man gått från två tredjedelar till nästan hälften av befolkningen – och fortsätter man att förlora mer än 10 % på varje åtta års-period, är kristendomen i landet kanske helt utdöd inom mindre än 60 år – eller en enda livstid..

Det är ändå bäst så, om ni frågar mig, och de barn som föds idag, kanske får chansen att leva i en värld utan totalitära läror, krig och allt det lidande, som Islam, Kristendom och andra Monoteistiska religioner alltid fört med sig, just därför de kräver absolut ensamrätt inom all andlig verksamhet och vägrar att erkänna någon annan gud eller lära än sin egen.

Kontrollera själv med denna ”svenska” kyrkas siffror, om ni inte tror mig. Ingen av dess ”främsta företrädare” har skadat den så mycket, styrt så dåligt eller så kapitalt misslyckats med att försvara vad som är moraliskt skändligt – för att begränsa människors fria tänkande med irrationellt svammel om en ”allsmäktig herre” som alla måste lyda, är faktiskt en avskyvärd skändlighet – vilket redan filosofen Voltaire visste på sin tid.

Målning av Oksana Sjatjko från Ukraina, anno 2018. Kristendom är självutplåning, och därtill en mycket skadlig filosofi…

Till och med Kristina Lindh i Svenska Dagbladet, svassande som en liten pudel i sin kristna undergivenhet, brist på objektivitet och allmänna kryperi inför ”överheten” vågar ändå till slut erkänna huvudproblemet – ”Svenska” Kyrkans inställning till Islam, samt samma kyrkas totala politisering, dess krav på att få ta över hela sektorer inom samhället, och dess totala förakt för allt som andas demokrati, riggade och meningslösa ”Kyrkoval” till trots – knappt ens någon medborgare alls röstar ju i dem... Inte lär det bli bättre under den redan utsedda efterträdare, som valts med garanterat sken-demokratiska, ”riggade” metoder, och som hittills manifesterar sin kyrkliga gärning med att dela ut broschyrer till ungdomar i Västerås stift, som gör reklam för könsbyte, hormon-behandlingar eller lockar dem att bli ”queer” – låt vara med indirekta metoder – och sedan helt ologiskt påstår att detta skulle vara meningen med Bibeln och kristi lära… En sådan religion eller en sådan verksamhet har ingen mening, för sånt där kan man ändå inte tro på.

Teckning av ”Steget Efter” – satiriker på Twitter

Nu ger sig hycklerskan Kackélen och hennes ”svans” också i kast med våra Samer, som blir huvudämnet för denna artikel. ”Samerna skall få en ursäkt” heter det, men Svenska Folket och de etniska svenskarna – som i närmare 700 år utnyttjats, förslavats och indoktrinerats av denna kyrka, får givetvis ingen ursäkt alls. Lika lite ber de kristna om ursäkt för Husförhör, Konventikel-plakat och Häxbränningar samt tortyr av oliktänkande, vilket man rutinmässigt ägnat sig åt genom många sekler.

Den svenska staten, vår lagstiftning, historia och kultur svartmålas å det grövsta i det program för ”festligheterna” som man satt ihop, och Sveriges samer förväntas alla sjunga med i hyckel-psalmerna om ”Söte lille Jesus” och ”Herran” som de måste lyda, lyda, krypa på knäna inför och åter lyda..

De ska ”göra avbön från synden och samlas kring lammets tron” heter det, redan i inledningen. I de ”bekännelser” som de inbjudna ”Samerna” tvingas rabbla, likt småbarn eller skolbarn – står det uttryckligen: Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet

Tydligare än så kan diktaturens kreatur inte uttrycka sig. Detta är Hitlerism, Stalinism, Maoism, Putinism – och svensk Kristendom av idag.

Byt bara ut namnet på ”Guden” – och ni kommer att inse att alla totalitära läror är av exakt samma slag.

Vad är detta för Folk-förrädare till Samer, som SVIKER hela sin kultur och sina förfäders tro ?

Vad innebär det förresten att vara Same – och har någon äkta Same någonsin smutsat ned sig själv till den grad, att han eller hon skulle gå i kyrkan ?

Samerna är ett icke kristet nomadfolk av de sju årstiderna, de fria vidderna och de öde fjällen, inflyttade i Norden och på svenskt territorium nära tiotusen år efter de etniska svenskarna, vilket är antropologiskt och genetiskt bevisat. De är inte kristna, och har inget behov av att förstöra sin egen kultur – att så fegt, ynkligt och servilt svika sitt arv är det sämsta och lägsta någon som alls vill kalla sig same överhuvudtaget kan göra.

Alla dessa ”same-advokater” med sitt dumma prat om Sydsamer, övergående i ”Skogssamer” och nu också Stockholms-samer som aldrig kört snöskoter, aldrig besökt Norrbotten och aldrig ägt en enda ren inte skäms – för skämmas borde de – nu när de fegt går med på att få sin egen kultur approprierad, besmittad, förstörd, krossad och satt på museum i Uppsala Domkyrka.

En verklig Same är van vid folkligt och kulturellt motstånd. Han – eller Hon (något tredje finns icke !) är inte queer, men HEDNING Han bär sk ”lappkniv” och den bär han inte för ros skull. Inget same-blod rinner i mina ådror, det kan jag lova er. Jag är helt igenom etnisk svensk sedan fyra generationer tillbaka, både på fädernet och mödernet –  men ändå…

Måste jag kalla på de verkliga Nåjderna från fordom ? Blir ni Nåjda eller nöjda då ? Måste vi kalla på Nordman eller någon annan pyntad pajas, som får slå på Trolltrumman åt er, gott folk ? Måste jag frambesvärja skuggan av Evert Ljusberg – den bäste President den Fria Jämtländska Republiken någonsin haft, medan Solens söner finner Biennäjdä själv, liggande naken på fjällets dagg, en vacker vårdag, medan hon savar som en ungbjörk och skrevar med benen, allt under de tre Akkornas vård, de som är Urd, Skuld och Verdandi. Bieggolmai med kastskovlarna är Ull, Asatrons Vintergud. Horagalles är Thore-Karl, åskguden Tor liksom Jummala och Perkele.

Kristendomen har ingen rätt att appropriera Samerna och förstöra deras kultur, men de är en del av de Nordiska kulturen, och deras Hedendom är också vår.

RES ER SAMER ! RES ER UPP – GE INGEN NÅD ÅT KYRKAN – RES SEITARNA PÅ NYTT, ta tillbaka era kultplatser – utan jesus.

Lämna Kyrkbänkarna, för ni har int nå där e göra !!

VÄND ÅTER TILL VILDMÄNNEN, åter till Lappmarkerna. Vildmannen på Lapplands vapensköld är Starkodder, den hedniske kämpen – och i hans tecken ska vi segra.

Vad innebär det att vara en äkta vildman ? Lapplansbrigaden badar isvak efter bastubad med vedträ i hand – och inte ens vinterns snö kan besegra den !!

 

 

Sur Strömming, Vildsvin och Valfläsk

Den som läser på nätet vad som hänt
är en informationsflödesrecepient
Men den som ser på TV för att höra vad som blir sagt
uppnår en maximal indoktrineringskontakt
Så de som läser och fattar skralt
Informerar sig suboptimalt.

- aningen fritt efter en dikt av Alf Henriksson

Det står en sur lukt över hela vårt land såhär års, och det beror inte bara på rötmånaden; som ännu varar, då den av hävd slutar först 23 Augusti. Det beror inte heller bara på Surströmmingspremiären, som infaller just denna Tors Dag, utan desdo mer på den valkampanj vi ännu genomlider, och det ännu mer olidliga mediaklimat, som fortfarande tillåts breda ut sig över Sverige.

Som vanligt flyttar denna blogg sitt fokus ideligen, eftersom dess målgrupp redan för något år sedan kommit att bli en helt annan, än den ursprungligen var riktad mot. Och från sitt elektroniska Hlidskjalf, varifrån allt syns och ingenting kan döljas, blickar en ensam Hedning ur över Världen.

Europa är i krig, och till och med Al-Jazeera rapporterade ikväll om hur nya Kinzhal-robotar ombaserats till Kaliningrad-området, varifrån de kan nå hela Sverige, eller till exempel Nynäshamnstrakten; där kommunpolitikerna som bäst lär diskutera om Sorunda och Ösmo äntligen kan göra sig fria från 100 år av Social "demokratiskt" styre, och det parti som fortfarande säger sig vara Statsbärande, samt aspirerar på att härska och söndra i all evighet. Självklart sägs det inget på statstelevisionen om det senaste missilhotet - man vill ju inte att väljarkåren och valboskapen skall få en annan uppfattning om vad som verkligen händer i exempelvis NATO-frågan, för då kan ju oppositionen råka vinna. 

Har Annies Centerparti fått en spricka i mitten ? Det står en SUR LUKT kring dessa personer…. Något är RUTTET i den Svenska Staten…

Istället vill Statstelevisionen just ikväll att allt skall handla om kvinnan(?) till höger på bilden ovan. Vissa kallade henne för ”Landsförräderska” i samband med det senaste valet, och det var faktiskt berättigat, på flera sätt än ett. Nu aspirerar hon på att bli vice Statsminister. Idag har den ÅTTONDE pedofilen avgått ur Centerpartiets ledning, på Riksnivå eller eljest. Fredrik Federley, till vänster i bild, känd för att ha bildat en sk ”regnbågsfamilj” med en villkorligt frigiven pedofil han sammanbott med och en sjuårig flicka (nu nio år) fick i början av 2022 en ”fallskärm” på cirka 2,3 miljoner – allt på EU:s och Svenska skattebetalares bekostnad. Annie Lööf lovade också personligen att skjuta till en del, antagligen direkt ur partikassan.

Utgör Centerpartiet alls ett valbart alternativ i Sveriges Riksdag, och skall en sådan partiledare tillåtas inneha positionen som vice Statsminister ?

Annie Lööf skall enligt medias uppgifter så sent som igår ha påstått, att hon vägrar att regera ihop med Vänsterpartiet, alltså de röda kommunisterna – som måste skiljas från de ”gröna”. Nooshi Nooshi Jada Jada Jing Jing Dagostar – som inte är en ”stjärna” annat i rent retoriskt hänseende, men som sällan eller aldrig levererar (vad har hennes parti uträttat under de senaste fyra åren, kära läsare…) skall å sin sida sagt, att hon också skall ha en fin Ministerpost, samt att hon inte vill samregera med Centerpartisterna.

Verkar några av dessa partier eller partiledare alls trovärdiga i era ögon, kära läsare… ?

När vi ändå påstås befinna oss inför en inte bara Nationell utan Europeisk kris, med skenande bränsle-, el-, matpriser och en internationell lågkonjunktur enligt vad som sägs, är det då seriöst, att föregripa valresultatet ? Är det seriöst, att som vår Statsminister igår lova hela 30 miljarder – det vill säga HELA reformutrymmet enligt sittande Finansminister i ”kompensation” för höjda elpriser i den sydligaste tredjedelen av landet. Eller är det bara innehållslöst valfläsk ?

Låt oss studera vad som ska föreställa ledande svenska media, samt deras unkna retorik.

Ebba: Nu så ska vi lösa korsord… Vad blir ”förlegad lära” med sex bokstäver ?

Robert: Ja, i ditt fall så betyder det väl k-r-i-s-t-i lära – USCH USCH för Bush !

Kvinnan till vänster i bild, som skrattretande nog påstår sig företräda ett ”kristdemokratiskt” partikristendomen har aldrig varit demokratisk, den är totalitär (se dess påstådde grundares sk ”bergspredikan”) har också mage att uppkalla sig efter en hednisk gud – THOR – vars namn hon fräckt approprierar. Vi skulle kunna förstå om hon hetat ”Sacredeus”, ”Helgesson” eller något liknande, möjligen Bringeus, Modéus osv med -us i slutet, för så hette av tradition många av våra förnämsta historiska svenska präst-släkter.

Programledaren till höger i bild – en rättfram och ärlig människa jag redan behandlat i ett annat inlägg – hade så sent som igår vågat säga till henne att sluta bjäbba, inte avbryta honom under pågående direktsändning, och i övrigt acceptera civiliserade debattregler. De kristnas barnsligheter har redan avslöjats, men hur svarade partiledarinnan ifråga ?

Man kan säga om Fru Bush, att hon är ett ”fugghead” som det hette på 1950-talet. Uttrycket kommer ursprungligen från den amerikanska marinkåren, och ni kan kanske själva räkna ut vad denna behändiga eufemism, annars ganska genomskinlig; egentligen betyder.. På svenska finns ordet Skitstövel, och det passar också ganska bra.

Detta eviga kattrakande skall det mest intressanta i media just nu, och bevisar om inte annat; på vilken nivå våra svenska partiledare och journalister står – förutom de få män, som höjer sig över mängden.

Vänta bara ! ”Svinhugg går igen” sägs det !

”Höglandsnytt” skrev idag inte mindre än FEM artiklar med sedvanliga krigsrubriker om att en dansk turist och jägare skall ha dödats av ett vildsvin i mörkaste Småland. Av rapporterna framgår, att mannen attackerades av det vilda svinet när han befann sig på marken, men att han sedan klättrade upp i ett jakt-torn, och dog där. I samband med händelsen blev tre etniska svenskar förhörda av vårt lands Polis, men man friade dem ganska snabbt från misstankar om mord. ”Höglandsnytt” skiljer som vanligt ut sig, både vad omdöme, urval och stilistik beträffar..

I den kungliga huvudstaden har ett oskyldigt skämt om Val-reklam på ett tunnelbanetåg upprört lokala Fuggheads, Skitstövlar och Dumskallar, som inte har urskiljning nog att bry sig om det pinsamt uppenbara.

Främst bland skitstövlarna står förstås ordföranden i det lokala SEKO-förbundet för SL anställda, vars retorik är mer än lovligt nattstånden. Den luktar surt, helt enkelt.

I ”de goa göbbarnas” hemstad Göteborg sköts nyligen en kvinna i trettioårsåldern ned på en spårvagn inför flera vittnen. Förövaren uppges vara en 60-årig man, som senare greps i tidningen ”Faktums” lokaler. Jag överlåter till min läsekrets att dra sina egna slutsatser om en sådan händelse, men vad upprör egentligen mest ? Vad som uppenbarligen kan ha varit ett mordförsök, respektive lite val-reklam i Tunnelbanan – ja – vad är farligast, vad är värt att uppmärksamma och välja att agera på, respektive skriva om ??

Borde inte då SEKO Stockholm, Lokalavdelning SL kunna avgöra vad som är ett verkligt säkerhetshot, liksom de ryska kärnvapenmissiler, som nu står riktade inte bara emot Ukraina, utan också mot hela Västeuropa, inbegripet Sverige ?

Det är brist på Strömming i landet, sägs det. SKYLL INTE PÅ KNUBBSÄLEN – Det är GRÅSÄLEN som utgör den stora faran !Bekenne mich im sinn der Anklage nicht schuldig..” – TUMMEN NED säger denna tyska Knubbsäl från Helgoland

Folklivsforskaren Ebbe Schön går ur tiden

Folklivsforskaren Ebbe Schön har gått bort efter en tids sjukdom, skriver SvD efter att ha läst artikeln i DN. ”Det var hans stora kunnande som gjorde honom folkkär” konstaterar man. Så är det också. Man saknar icke hästen, förrän spiltan är tom säger ett känt svenskt ordspråk.

Ebbe Schön föddes år 1929 i Brastad i Bohuslän och blev 92 år gammal. Han skrev och arbetade intill den sista dagen i sitt liv, undantaget en kort tids sjukdom, och satte därmed ett gott föredöme för alla etniska svenskar. Han betydde också mycket för Svensk Asatro, som han bidrog till att sprida fakta om med böcker som ”Asatros Hammare” från 2008, i klar motsats till alla de kunskapslösa journalister, som nuförtiden i tidning efter tidning försöker sprida lögner och kristna fördomar om ämnet (se för två inlägg sedan)

Ebbe Schön var också till hela sitt väsen en mycket ”oakademisk” människa, ödmjuk och aktsam inför kulturarvet. Till skillnad från rena charlataner som Runprofessorn Henrik Williams från Uppsala (se det föregående inlägget), påstod Ebbe Schön aldrig att han skulle vara ”Världsbäst” på något, och briljerade aldrig med akademiska titlar eller framhöll sin egen betydelse. Han förblev en folkets man och en ödmjuk människa, intill den sista dagen i sitt liv – och tjänade som andligt föredöme för många, just därigenom.

 

Han kunde påvisa hur Asatrons traditioner kunnat fortleva opåverkade in på 1900-talet, utan att ha klassats ned och degraderats av falsk, påhittad ”fornsed” och annan meningslös New Age. En av de bästa böcker jag läst av honom är Häxprocesser och Trolldom” där han bevisar hur tusentals svenska kvinnor förföljdes, torterades, fängslades och i många fall mördades av den sk ”Svenska Kyrkan”. Han redovisar många fall och exempel på det från sin Bohusländska hembygd, där han också besökte Elin i Staxängs kvarn, till exempel. Som vi vet har denna ”Svenska” Kyrka fortfarande inte gjort ett enda dugg för offren, och till skillnad från nästan alla kyrkor utomlands (förutom den i Norge) aldrig tagit avstånd ifrån vad den själv predikat under häxprocesserna, eller allt det onda, som den gjort emot Sveriges folk.

Dagens Nyheters mångårige medarbetare författaren Clas Svahn skriver om hur Ebbe Schön, tack vare sitt stora vita skägg och sin vänliga framtoning i TV och andra media förknippats med gårdstomten, som han ofta skrev om, och betonar hur folkkär han till sist blev, men ignorerar Asatrons betydelse för hans författarskap och livsgärning.

Han var under många år chef för Nordiska Muséets Folkminnesavdelning, som han styrde utan politiska förvanskningar och PK-tänkande. Han utgav flera andra värdefulla böcker som ”Folktrons år” , ”älskogens magi”, Folktrons ABC, Folktro om Ödet och lyckan, Folktro i Bohuslän och många många fler, och tillsammans omfattade hans författarskap mer än ett 40-tal böcker. Han vårdade också det svenska språket, och var medlem i sällskapet Språkförsvaret, som många har glömt bort.

Clas Svahn framhåller också hans sista, skönlitterära verk ”Gårdstomtens tårar” där Ebbe Schön påpekar hur människorna i dagens Sverige helt och hållet glömt bort rysshärjningarna på 1700-talet, och hur nära det varit, att också vi erövrats och attackerats av främmande folkslag. Och han citerar Ebbe Schön själv:

Vi har svårt att lära av historien. Plötsligt skjuter man på varandra igen. Och det som äger rum nu i Ukraina just nu sker på gammal vikingamark, säger han.

Men Ebbe Schön kommer nog aldrig att dö, så länge hans böcker fortfarande läses och tillämpas. Verklig kunskap dör aldrig, och Hávamál lär oss att minnet av den man som levat väl och varit vis, aldrig kommer att dö i Midgårds dalar.

Alla som kämpat och fortfarande kämpar för den nationella och Nordiska kulturens överlevnad, det svenska språket och medvetandet om den svenska historien gör bäst i att läsa Ebbe Schöns böcker, först som sist, och ta del av hans livsgärning, som inte har varit förgäves, inte ens i en mörk tid som vår.

 

Vårt folk skall minnas honom !

”Ålandstraktaten” helt ONÖDIG i och med NATO – Låt oss SÄGA UPP DEN NU !!

”Ålandstraktaten” som jag nämnde för två dagar sedan är kanske okänd för dagens obildade svenskar, som inte ens bryr sig om sitt eget lands historia. I Finland, vårt nära grannland, som tagit över det svenskspråkiga Åland och numera anser det som sitt – är saker och ting annorlunda. Där minns man mycket väl hur Ryssland redan på 1850-tlet började diktera Nordens utrikespolitik och hävda sin överhöghet, vilket bland annat fick ta sig uttryck i att Åland skulle bli en ”demilitariserad zon” och stå helt utan försvarsförmåga.

Bara ruiner återstår av det som en gång var ett av Nordens kraftigaste försvarsverk. Förräderiet på Sveaborg är en annan minnesvärd händelse – det kostade Finlands folk över 100 år av rysk ockupation och lidande, för att inte tala om ett helt inbördeskrig..

Bomarsunds fästning skulle läggas ned, sådant var det ursprungliga målet. Ryska flottenheter skulle utan risk kunna beskjuta städer som Åbo eller Luleå, och behärska hela Bottenhavet och Bottenviken – sådant var först Tsarväldets och senare Sovjetkommissariernas vilja. 1914 besatte ryssarna åter Åland, precis som Sovjet besatte Bornholm efter andra världskriget och först vägrade att lämna ön ifrån sig till dess rättmätiga, Nordiska ägare. Allt sådant har den svenska allmänheten glömt, det kollektiva minnet har raderats ut tack vare decennier av ”flumskola” och svensk socialdemokrati – eller rättare sagt kateder-socialism.

Finland har i modern tid också upplevt Stalins ockupation av Hangö samt Porkkala Udd – och hur sovjetryska styrkor – när de drog sig tillbaka – brände ned hela Hangö stad, förgiftade alla brunnar med dieselolja, och orsakade miljöskador utan motstycke runt hela Porkkala-näset, som de besatte och förvandlade till ett slags Bucha – den orten är ju fortfarande dagsaktuell.

Det var Rickard Sandler och de svenska Socialdemokraterna som gav försvaret av Åland döds-stöten, och som svek Finland redan 1939, innan Vinterkriget ens hade brakat loss. Han krävde, att Åland skulle vara obesatt, och att öborna inte fick försvara sig emot den ryska övermakten – och det av ren dumhet, svensk naivitet inför Ryssland, samt förstås ren inkompetens, något som fortfarande kännetecknar en hel del Socialdemokrater på det utrikespolitiska området.

Idag – när både Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Polen och Tyskland gemensamt är medlemmar i NATO – eller snart kommer att vara det – saknar Ålandstraktaten all giltighet och relevans. Den bör sägas upp, och förpassas till historiens skräpkammare en gång för alla. Våra finska bröder har redan krävt det, och jag har inte glömt vad mina finska kollegor lärt mig om sitt lands historia – och allt deras fäder samt även de själva sett och upplevt.

Finskt propaganda-blad från 1940. Text på ryska ”Du förfryser i skogen – på order av SKURKAR !” (TITTA NOGA på Zampoliten eller den politiske kommissarien i bakgrunden…VAR har vi sett hans ansikte förut – I vår egen tid ?? )

nastrovje, tovaritsch !

En svensk Regering värd namnet – istället för den vi har nu – borde gemensamt med Finland förklara Ålandstraktaten upphävd, och det för evig tid.

Bottenviken och Bottenhavet, samt all sjöfart på dessa vatten tillhör Sverige och Finland gemensamt. Ryska inkräktare eller annan militär trafik har inte där att göra. Att säkra de vattnen från ubåtar, och bevaka både malmtransporter och fredlig färjetrafik, är det bästa och mest ”miljövänliga” valet våra länder kan göra.

Miljöpartiets ”Nyttiga Idioter” och Putin-anhängare med Maria Wetterstrand i spetsen skriker just nu som stuckna grisar, och ojar sig över den helt obefintliga risken för att kärnvapen skulle placeras på svensk mark – ett fullkomligt idiotiskt antagande och en ren icke-fråga, vilket flera Riksdagsledamöter för KD påpekat så sent som igår, inte minst därför att samtliga kärnvapenförande makter i Europa, inklusive USA förklarat, att de bara och endast bara tänker behålla sina kärnvapen och stridsspetsar på sitt eget territorium, och inte repetera inte föra in dem i Östersjön, vilket redan Danmark, Norge och Island i mer än 70 års tid fått löfte om i form av skriftliga garantier – och de löftena har faktiskt hållits…

Den mest klarsynta politiska analys av den militära situationen i Östersjöområdet jag sett de senaste dagarna kommer ifrån Peter Wennblad, en ”doldis” ibland Svenska Dagbladets ledarskribenter. Han avslöjar hur miljövännerna och ”de grå vargarna” inom Miljöpartiet hela tiden försöker förstöra och skada de Nordiska ländernas gemensamma försvarspolitik, under illa dold ryssvänlighet, maskerad till ”naturskydd”.

Miljö-vänsterns mål är inte bara gigantiska vindkraftsparker till havs – något som stör den marina faunan och är föga miljövänligt – utan också Natura 2000 områden, strategiskt placerade intill Gotlands och Ölands kuster, som därmed blir förbjudet område för den svenska marinen, och omöjliga att öva i – samtidigt som det är där vi måste öva, ifall försvaret av Gotland och de andra öarna i Östersjön skall ha något rimlig chans.

Wetterstand, Wechselman, Schyman och hängbröstvänsterns andra föga vördnadsbjudande ledargestalter har sin plan klar. De vill vingklippa hela vårt försvar, och tvinga de mycket få marina resurser vi har ut på verkligt djupt vatten, precis där Ryssarna dragit Nordstream 1 och Nordstream 2

Ska vi verkligen låta dem lyckas med den saken, eller bjuda aktivt motstånd och rösta bort vänsterpacket från taburetterna i höst ?

De som inte minns sitt lands historia, eller Finlands kan bli tvungna att återupprepa historiens misstag, vad det lider.

Och att lämna Finland ensamt, att tillåta ockupationen av Baltikum, att ständigt förminska Sverige och lämna de Nordiska grannländerna i sticket i namn av ”Neutralitet” som under det senaste Världskriget, VAR ett misstag – moraliskt, politiskt och strategiskt. Inte tu tal om saken.

Hedniska Tankar är för ett större Sverige. Som det en gång var, och åter borde vara.

 

Imamdotter helt förvirrad, enligt SvD. ”Går bort sig” i New Age

Imam-dottern Gina Dirawi från Libanon är olyckligtvis på tapeten igen, läser jag i dagens dagblad. Hon är känd som en ovanligt hatisk kritiker av Asatron och allt svenskt, och har flera gånger förolämpat den nordiska religionens utövare offentligt i TV, också under sitt beramade ”julvärdskap” för några år sedan. Även om kändis-journalistik och mothugg alltid är en smula pinsamt, skall vi här på Hedniska Tankar för dagen – vars namn är Maja – efter Blot-Svens hustru, som ju faktiskt hette så (se gårdagens inlägg) inte vara sämre, utan vår vana trogen ge sju för tu, och icke låta udda vara jämnt.

Även kvällstidningen ”Excessen” – ett av de allra sämsta organen i svensk press, även om vi inte får glömma bort nät-tidningar som ”Höglandsnytt” och ”Morgon-Posten” säger oss på fullt allvar att Gina Dirawi skulle ”lida av existensiell ångest” och vara fullt deprimerad på riktigt. Man påstår att hon redan som barn skulle ha lidit av PTSD eller Post-traumatisk Stress, men egentligen kan det logiskt sett nog inte vara så farligt med den saken, eftersom hon ett helt liv igenom setts uppträda som kvinnlig komiker och hallåa i Tv.

TT och SvD skriver som följer:

Du träffar druider, dervischer, terapeuter och buddistmunkar i England, USA, Turkiet, Nepal och Sverige. Vilka möten gav mest?

– En del flummade i väg som fan. Alla var så övertygade om att just de hade hittat ”det”, det var en stor sorg för mig. Allt funkar lite grann, men det krävs ju ett slags träning. Alla beskriver att man behöver få bukt med sina tankar på något sätt.

– SvD 2022-05-19

Kontentan av denna dans med New Age på svensk humors absoluta bakgårdar var alltså att det endast var att TÄNKA SJÄLV som gav något – i längden…

Bild på en kulturlös, halvbildad imam-tös. Vars syn på livet frös. Hon såg inte skogen för bara träd – och kände sig inte mycket värd.

Behövde verkligen Gina Dirawi och Svensk Statstelevisions ”högklassiga underhållning” en hel programserie för att få oss att inse denna lättköpta sanning ?

Själv tror jag att frk. Dirawi skulle må betydligt bättre av att sluta förneka det svenska, ignorera kulturlandskapet omkring henne och de renodlat hedniska traditioner som hela tiden omger oss. Hon borde börja bränna vad hon tillbett, och börja tillbe vad hon har försökt förstöra och bränt – innan alla broar är brända…

”Men det sanna och sköna finns alltid kvar – I Sveriges natur och det hedniska arv vi har…”

”GÅ ÖVER TILL SÄRIMNER – VI GER SÅ MYCKET MER !”