Svenska Folket behöver inte ”Svenska” Kyrkan…

Henrik Andersson, vår bloggande kollega på Ideella Kulturföreningens blogg, gjorde den 15 januari i år följande inlägg, som också publicerats av bland annat Gotlands Allehanda och Skaraborgsbygden, med flera lokaltidningar runt om i Sverige. Jag vill citera det rakt av, eftersom det relaterar mycket tydligt och klart till den pågående debatten om sk ”Multikulturalism” i Sverige, liksom detta med Monoteism, kontra Polyteism:

 

Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka

93 093 personer lämnade svenska kyrkan 2017. Trots att svenska kyrkan satsade stort på reformationens 500 år jubileum valde allt fler att lämna detta samfund.
Aldrig tidigare har så många begärt utträde. Förvisso tillkom en del medlemmar, men de begärde inträde av politiska skäl. Anhängare och motståndare till sverigedemokraterna gick med i svenska kyrkan av den anledningen att det var kyrkoval. Inte av andliga utan av världsliga skäl fick svenska kyrkan några nya medlemmar, de går nog ur lika fort som de kommit. Svenska kyrkans försök att återkomma inte som statskyrka men som ”folkkyrka” får sägas misslyckats. Gott så.

Vi behöver inte ett samfund i dagens Sverige där det finns otaliga kristna inriktningar olika muslimska dito samt inte att förglömma buddister, hinduer, asatroende samt ateister. Nu borde väl ändå svenska kyrkan inse eller tvingas inse att de är det största religiösa samfundet, men också bara ett samfund bland andra samfund och en religion bland andra religioner. Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka!

Henrik Andersson

 

Vad Henrik Andersson säger, stämmer faktiskt. 40.5 % av svenska folket och alla Svenska Medborgare är inte med i ”Svenska” Kyrkan alls, och därmed finns överhuvudtaget ingen saklig grund för just denna kyrka att hävda, att just den skulle vara ”svenskare” än något annat samfund, särskilt inte om vi nu ska förutsättas ha så kallad ”Multikulturalism” i landet, vilket en del avsigkomna figurer sagt ska vara en grundlag, även om de inte kan säga i vilken av landets grundlagar detta står skrivet. Varken i Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Successionsordningen eller Yttrandefrihetsgrundlagen har jag själv hittat någon sådan formulering i alla fall, och hur som helst kan man nog diskutera, vad begreppet ”Multikulturalism” skall innebära, trots att ”Svenska” kyrkans egna representanter använder det både jämnt och ständigt.

Multikulturalism innebär alltid Polyteism – inte Monoteism – och det måste man ha klart för sig. Säger man eller tror man, att vi ska ha många kulturer i vårt land, och påstår man att alla dessa är ”likvärdiga” som det så vackert heter – ja då måste man också tillåta Polyteistiska religioner, som till exempel Hinduism eller Asatro på lika villkor med Islam,  Kristendomen eller andra Abrahamitiska Ökenreligioner.

 

Bild från US Bureaux of Veteran Affairs, Washington DC. TORSHAMMAREN är också en officiellt GODKÄND symbol, på LIKA VILLKOR med alla andra religiösa symboler.

 

Å andra sidan gäller det också att komma ihåg, att detta prat om ”lika värde” är ett gravt missvisande uttryck – vad som menas, är ju som varje någorlunda normalt funtad människa lätt inser, att det är lika rättigheter man menar – för det är aldrig någonsin ”likvärdigt” varesig för individen eller samhället vilken religion man väljer att omfatta. Vissa religioners utövare har visat att de har uppenbara svårigheter med att ta till sig det svenska rättssystemet, till exempel, och precis som de kristna förespråkar de också sina egna religiösa lagar, hedersförtryck, våld och minskad yttrandefrihet.

Teckning av J E Ander, svensk karikatyrtecknare från 2017 – fortfarande mycket aktuell…

Asatron och Hedendomen har funnits i vårt land sedan urminnes tider. Den har inga särskilda dietkrav, ställer sig bakom det sekulära samhället och dess utövare är minst lika laglydiga eller till och med väldigt mycket laglydigare än Sveriges befolkning i gemen. Ändå fortsätter diskrimineringen, förföljelsen, S-regeringens krav på förbud för Tyr runor eller Torshammare, till exempel, trots att både Lagrådet och alla andra någotsånär insatta myndigheter sagt, att detta (S)-märkta förbudskrav är nonsens.

Ändå påstår dessa kristna, och just ”Svenska” Kyrkan att just deras religion skulle vara ”tolerantare” än alla andra. Stämmer det, egentligen ??

Vad har JHVH-1, Allah eller ”Gud” skapat – mer än förtryck och terror ? Alla känner vi till sanningen bakom alltihop..

”Skyddsväst PÅ !” i Arlövs Församling – och resten av Riket….

Sedan jag nu i föregående inlägg behandlat två sällsynt tragiska dödsfall i England, Idegranars giftighet och det ovedersägliga faktum att just deras ved – till skillnad från snart sagt alla andra delar av samma växt – inte alls är farlig, och duger inte bara till att göra pilskaft och knivskaft av – utan också att elda med, faktiskt – samt varför man skall akta sig för sådana människor, som inte ger dig ”hela bilden” av olika företeelser, kanske jag nu ska gå över till några händelser i Arlövs församling och resten av riket, nu när jag ändå sitter här och kåserar om så kallat ”andliga” ting, samt olika så kallade ”samfund”.

Märkligt nog hände det sig, att två män – inte ”barn” eller ”pojkar” i åldern 20 till 25 år plötsligt blev gripna av Polisen på Arlövs Kyrkogård, ja i en förort till Malmö. De var förstås kända av polisen sedan tidigare, och var konstigt nog iförda skyddsväst – men uppgav sig naturligtvis vara oskyldiga. Helt ”ensamkommande” – men ändå i sällskap hade de alltså av en ren händelse kommit spankulerande förbi kyrkogården i sina skyddsvästar – av okänd modell, och så blev de plötsligt beskjutna med fler än fem skott, bara sådär – har man konstaterat. Vår kära Statstelevision – ett under av faktagranskning och klarhet – har rapporterat om saken – och Statstelevisionen ljuger aldrig, allra minst i landet Löfvén, eller det som en gång var Sverige – det vet vi ju allihop.

 

SKYDDSVÄST PÅ ! – Gäller i detta område… Kanske Diakonen i Burlövs församling eller Cafévärdinnan ska börja dela ut Hjälmar till församlingsmedlemarna också…

Naturligtvis skedde inga som helst gripanden eller frihetsberövanden, och det var ju inte så att dessa stackars ensamma små var medlemmar i ett gäng, nej nej. Det var ju nattetid skjutningen skedde, och ingen blev dödad på öppen gata i just Malmö – inte denna gång. Statstelevisionen har ju förklarat detta för oss.

Dödad blev ju istället den 60-årige svensk, som kom cyklande rakt utanför tunnelbanan i Vårby Gård i söndags. Han plockade nämligen upp ett granatliknande föremål från gatan, bara sådär liksom – eftersom han ju trodde det var en leksak, som några ”barn” hade tappat.   Detta har hans egen son förklarat i tidningen, och då måste vi ju tro på det, eller hur ? Den gamle svensken skulle alltså inte känna igen handgranaten alls, och märkligt nog insåg han inte, att detta rörde sig om en sk 75 Jugoslavisk – trots att nästan alla infödda svenskar gjort värnplikten – i alla fall när det rör sig om 60-åringar eller de äldre generationerna. Ja, så kan det gå när äldre generationers kunskap snabbt glöms av en eller annan underlig anledning – den stackars mannen dog, och även hans hustru skadades allvarligt, som vi vet.

Flera personer såg innan dess granaten ligga på torget, troligtvis helt omaskerad – uppges det – även om det lär ha förekommit spekulationer på Internet om att den skulle varit dold inne i en ölburk, och att 60-åringen – som så många svenskfödda fattigpensionärer i vårt land – skulle varit en burksamlare. Ingen medborgare ingrep, ingen tänkte ”men där ligger ju en handgranat mitt på gatan” eller sa till Polisen. Alla bara skyndade vidare emot tunnelbanan – eller ?

Nåja – det får väl vara hur det vill och kan med den saken, men typbeteckningen på granaten blev fastställd ovanligt fort, även om vi inte vet var skyddsvästarna i Arlöv kom ifrån, eller hur man kommit över just denna stöldbegärliga utrustning.

Lille ”Mollgan” griper nog in, ska ni se…

Morgan ”Mollgan” Johansson, själv skåning och känd för att han vill förbjuda Tyr-runor, men inte Nazister (i Finland gör man exakt tvärtom) ryckte turligt nog in, men så är han ju en av Regeringens allra högst uppsatta män. Han är inte bara Justitieminister, utan också samtidigt Inrikesminister, sedan Anders Ygeman avgått efter den stora skandalen i Transportstyrelsen, om ni minns – en av den (S) ledda regeringens mindre lyckade manöver. Ja, ”Mollgan” är höjd över all misstanke, hög som ett hyreshus, rent ut sagt Trumpskt Twittrande hög – för hans första åtgärd – enligt Svenska Dagbladet – var att föreslå omedelbar amnesti för handgranater, direkt efter händelsen i Vårby.

Inga straff får ges. ”Buset” och alla ligorna skall en och en – ensamkommande alltså – vandra iväg till närmaste Polisstation, och frivilligt lämna ifrån sig ”blindgångare” med osäkra tändrör, IED:er, handgranater och explosivämnen. Visst förekommer det att Ministrar blir felciterade, men SvD:s rapportering ger ändå en tillräcklig bakgrund.

Morgan Johansson är inte formellt Vice Statsminister ännu, men hans ställning kan liknas vid Åsa ”Folk flyr för sina liv” Romson – hon som tycker att FN:s och EU:s principer om första asylland, och vad som gäller i snart sagt alla andra civiliserade länder inte ska gälla i Sverige.

Åter till Burlövs församling – det är nämligen så att Arlöv inte är någon egen församling längre – bara 60 % av folket är med i ”Svenska” Kyrkan – som ändå anser sig ha total ensamrätt, begravningsmonopol, ja monopol på Gud – endast en enda är tillåten – ni vet hur dessa kristna brukar gå på, med sin totalitära samhällssyn och livsfilosofi – hur reagerar man där över det som sker rakt inne på kyrkogården – oberoende av klockslaget, som nog är ointressant i sammanhanget.

Gör man månne några insatser för att skydda sin egen personal, först och främst – med just svenska medborgare är det ju inte längre så noga ?  Efter det att ”storpastorat” skapats – som nästan överallt annars i vårt land – finns det nämligen en kyrka i Burlöv också – det är förresten ovanligt tätt mellan kyrkorna i just Skåne, och det är kanske bäst att man helt koncentrerar verksamheten dit i fortsättningen – av rena säkerhetsskäl – ifall skottlossningen i Malmös förorter fortsätter. Just Arlövs församling – märkligt nog – säger sig ståta med en Jourhavande präst, ja en verklig expert på själavård, förstår ni – hon ensam förmår förhindra självmord, depressioner osv – allt enbart med kristna kurser i botten, samt praktisk erfarenhet – det är detta något ytliga intryck man får av församlingens egen hemsida – men är inte detta i första hand läkares, kommunens eller rent av statens ansvar – frågar jag mig ?

Man har en egen diakon också, kafévärdinnor – ja allt – och till på köpet en särskild befattningshavare, har jag hört, som skall kunna ordna icke-kristna begravningar – så just Burlöv, Arlöv och kanske till och med Görslöv – ja denna svenska lokalbefolkning kan verkligen skatta sig lycklig, som bor i ett så fint och välordnat lokalsamhälle…

I Burlöv och Landet Löfvén förlåter Gud allt – precis allt – juridik behövs inte överhuvudtaget, inte skyddsväst heller.. (har man bara tron, så blir man helt säkert ”frälst” av denna lära – tror inte ni också det ?)

Man får ju då fråga, om de ”icke-kristna begravningarna” bara gäller Ökenreligioner från Mellersta Östern – just sådana är ju lite över-representerade i Malmö med omnejd –  eller man rent av kan vara såpass djärv att spekulera i huruvida också Humanister eller rent av Hedningar får begravas i Burlöv, sedan de blivit nedskjutna, det vill säga. Just ”Svenska” Kyrkan – som inte alls är svenskare än något annat samfund – i Finland är man lite ärligare, och säger som det är –  man har en evangelisk-lutheransk Kyrka, men det är inte den enda tron i landet – är ju faktiskt skyldig att tillhandahålla detta – under värdiga former – enligt svensk lag.

Innan skjutningarna väl avslutats, är det ju inte dags att begrava svenskarna, för då är de ju tyvärr inte riktigt döda, utan bara skendöda och – förefaller det – totalt handlingsförlamade av vad som övergår dem – lika handlingsförlamade  som i Botkyrka församling – där man just nu skändar gravar som bäst..

Ja – man kan verkligen ha olika uppfattningar om hurpass förtroendeingivande denna kyrka är, i Burlöv, Botkyrka eller någon annanstans – eller hur pass väl den relaterar till dagens svenska verklighet, som allt fler svenska medborgare drabbas av – även om det kanske inte alltid behöver ske i form av helt spontant upp-plockade granater från gatan, eller annat ”sprängstoff”. Kan den ansvariga ensamma prästkvinnan eller kvinnoprästen eller förtjusande damen i övre medelåldern – likt Tant Brunne – ni vet hon som uppmanade till knivskärningar på öppen gata vid Riksdagens högtidliga öppnande för något år sedan – och sedan tog tillbaka alltsammans, eftersom det bara var en enstaka olyckligt vald formulering, som vi så väl vet.

Man kan ju ”synda” då och då – det kan ju var och en förstå – men det löser sig med hjälp av ”partiet” – samt Tro & Solidaritet…

Alla är vi jämlikar, men några är sig helt enkelt MER LIKA än alla andra…

Vår regering eller våra myndigheter verkar inte så värst förtroendeingivande heller, tror jag – även om vi än så länge kan lita på Polisen.

En sådan Polis, till exempel, utgörs av Chefen för Gränspolissektionen, Patrik Engström, som idag avslöjade för Svenska Dagbladet att det finns minst 12 500 fall av så kallade ”avvikna asylanter” eller personer som gått under jorden, fast de uppehåller sig illegalt i vårt land – hur många Rakhmat Akilov det ännu finns bland dem, är dock ännu okänt. Gränspolisen har inga som helst resurser att lösa problemen, eftersom man får arbeta i stort sett manuellt med varje akt, och det är heller ingen hemlighet precis, att det är Polisbrist, ständiga omorganisationer och felsatsningar, som gör att ”Mollgans” skrikande om dels hårdare straff, dels fler amnestier för granater, kriminella och invandrare om vartannat förvandlas till en absurd, motbjudande soppa – liksom hela Landet Löfvén – vars ”Feministiska Utrikespolitik” havererat för länge länge sen..

”Du sa som det va !” lyder en textrad ur Nationaltheaterns gamla fina låtklassiker ”Hanna från Arlöv” apropos detta med Arlövs församling, och ”Svenska” Kyrkan. Texten utgavs på sin tid genom en platta med texten ”Lägg av!” – ett enstaka uttalande, som vi också får uppfatta symboliskt, även om jag för min del inte alls tycker, att den är olyckligt vald.. Den är tvärtom väldigt väl vald för dagen, och sammanfattar kanske, vad en del befattningshavare inom Svenska Kyrkan eller ett visst parti inte tål att höra, nämligen – att några av dem varit – och kanske fortfarande är – anhängare av inte bara Monoteismen, utan också andra totalitära ideologier…

Hur det är i Lars Ohlys fall, vet man ju för dagen inte. Han har öppet och rakt fram – likt Hanna från Arlövs goda arbetskamrat – sagt sig vara Kommunist, men det var för ett par år sedan.

Numera har han dock petats ur sitt eget parti – på grund av absurt #metoo-twitter – ”revolutionen äter upp sina egna barn” heter det…

Hela detta S-ledda Sverige, där Broderskapsrörelsen – nu omdöpt efter demokratiska förvandlingar – men ingen är ansvarig för sina handlingar ! partiet och ”Gud” ska styra och ställa i all evighet – vi får väl se vad som händer efter nästa val – framstår mer och mer som en löjlig fars.

När ska vi i vårt land äntligen inse vad som krävs ? När ska vi äntligen agera – eller skall vi låta valresultatet manövreras bort av ännu en svag minoritetsregering, liksom på Reinfeldts tid…

Ännu ett av de vackra öknens barn – som ”flytt hit för sina liv” – och försökt mörda polismannen Ted Eriksson direkt inför #jagärhärnu-rörelsens läktare – Expressen uppgav så sent som i oktober att det skulle ha rört sig om en 17-åring – befinnes nu heta Muhammad Hussaini och vara 26 år gammal – vilket han erkänt och vidgått redan 2016.

Man vet inte ens vilket land han kommer ifrån, men han har uppgett sig vara Afghan, ”hatar poliser” (vilket lett till att han följt Eva Brunnes bibelord i praktiken) och är dessutom konstaterat ”ensamkommande”, så han blir nog förlåten av ”Gud”, Tant Löfvén, lille Mollgan eller till och med Tant Antje själv – den allra mest högvördiga tanten av dem allihop…

När ska vi mönstra ut hela detta djävla svenska daltande, denna kväljande förlåtelselära, och lära oss att förstå, att religion är en sak – men juridik en annan ?

Vi måste helt klart stoppa dessa ”goda kristnas” inflytande över vårt lands politik – om vi ska ha någon ny regering värdig namnet efter nästa val..

Själv är jag som bekant Folkpartist, eller rättare sagt Liberal – som det numera ska heta – eller REALIST. Inte ens Sverigedemokrat heller, för den delen – ifall ni skulle undra…

Det är skillnad på att vara realist och rasist. Nämligen.

”Järn-Skägge visar Nordtröndernas Gudahov för Olaf Tryggvason”

På en sajt, tillhörande den norska konstfirman Galleri Straume har jag hittat många bilder av Anders Kvåle Rue, en norsk konstnär jag inte känt till sedan tidigare. Bilderna säljs nu som reproduktioner för sådär 1500 NOK eller uppåt, vilket är ganska billigt för handsignerade litografier, enligt vad jag förstår. Sådana säljs vanligen i numrerad men ytterst begränsad upplaga, ungefär som mina egna hedniska kalendrar – men de kostar i alla händelser bara 60 kr plus porto, även om jag för min del aldrig skulle drömma om att kalla mig ”konstnär” (se tidigare inlägg) i alla fall inte vid jämförelse med bättre män, eller de som är mer utbildade konstnärer än jag någonsin varit, eller kommer att vara.

Anders Kvåle Rue (f. 1965), bur i Svartdal, Seljord kommune. Anders er utdanna ved Statens handtverk og kunstindustriskule, Oslo, 1991. Rue har spesialisert seg på historiske motiv generelt og vikingtida spesielt. I tillegg til biletkunst held Rue foredrag og skriv artiklar om den norrøne arven. Anders har motteke fleire utmerkingar, blant anna i bransjeprisen «Årets vakraste bøker».

 

Om någon borde ha Samfundet Särimners Stora Pris inför 2018, är det Anders Kvåle Rue. Såsom enväldig domare delar jag härmed ut det, även om 2018 knappast börjat än, för jag tror ändå, att hans bilder från Flatöboken – denna sena källa från Islands 1390-tal, långt efter det Sagatiden upphört – faktiskt kommer att gillas, av alla och envar. Det är en kunskapsgärning och ett folkbildande han utfört, genom att hålla de gamla sagorna vid liv, helt enkelt.

Jag har för mig att Flatöbokens berättelse om det stora gudahovet vid Möre i Nord-Tröndelag innehåller den detaljen, att där fanns en Torsbild, helt förgylld, som var så skickligt gjord, att bockarna och Tor såg helt levande ut och kunde röra sig framåt utan konstlade hjälpmedel, men konstnären har väl tillåtit sig en viss frihet, när han låter den stå på hjul – Olaf Tryggvasons Saga i Snorre Sturlassons version från 1230-talet, säger också att Torsbilden stod på en upphöjning, och att den var helt klädd i guld och silver, samt mycket kostbar – men nämner inga bockar.  Detta står att läsa det 68:e till 71:a kapitlet av Sagan om hur Norge kristnades med våld och tvång – för Kung Olaf svek stackars Järnskägge å det gruvligaste och värsta, och dräpte honom saklöst, bara därför att han inte var kristen.

Järnskägge och de andra bönderna och de fria männen i Tröndelag trodde den nye kungen om gott, men han bedrog och lurade dem. Kanske skulle de inte ha visat honom Gudahovet alls, för han bara förstörde det, samma dag som han kom till platsen. Som ni kan se fanns där fina bilder av i tur och ordning Freja, Frej med sin galt och Oden med sina Korpar, jämte Frigg och Njord, som var de makter Trönderna mest dyrkade, förutom Tor själv. Men alltsammans brände och förhärjade de kristna, på samma sätt som de bränt, skövlat och förhärjat våra gudahov än idag, vilket jag också berättat för er om.

 

Överallt dit de kristna kommer, är deras kristendom sig ständigt lik. Det här är brända Gudabilder som räddats från en Mordbrand, någonstans i Mälardalen – fotot togs 2015. Hur ska vi någonsin kunna ”samexistera” med all denna kristna fundamentalism ?

Någon har på Wikipedia anmärkt, att Maere lär vara den enda plats i hela Norge, där de kristna varit tillräckligt fräcka att bygga sin nya kyrka direkt på det gamla gudahovet, vilket hindrar oss från att gräva ut det, och få veta mer om hur det verkligen såg ut. Också när de fria männen på platsen är döda och inte längre kan försvara sig, fortsätter de kristna att hoppa och stampa på deras minne, och den fula ovanan att bygga kyrkor direkt ovanpå mark som inte alls är kyrkans, och som inte alls tillhör den, känner vi också från Sverige, även om det här – liksom i Norge – vanligen tillgick så, att man byggde kyrkorna i anslutning till platser, där de gamla gudahoven stått, men aldrig direkt ovanpå dem. En viss respekt för våra fäders tro, fanns faktiskt under den första kristna tiden, och det tycker jag verkligen att de kristna som lever idag gjorde gott i att minnas och lära sig av, om ni frågar mig.

Allt vi har fått se, är deras vanliga hänsynslöshet.

Ta Gamla Uppsala som ett enkelt och talande exempel. Man vet, att det ligger en vikingatida hallbyggnad eller vad som tolkats som en av flera, jättestora, minst 40 meter långa hallar under golvet till Gamla Uppsala Kyrka, till exempel. Detta konstaterades redan vid utgrävningar under kyrkgolvet på 1950-talet, men ut på kyrkogården har man aldrig tillåtits fortsätta gräva, därför att det är en modern kyrkogård och ”Svenska” Kyrkan hela tiden och ideligen fortsätter gräva ned sina egna döda församlingsmedlemmar på den, trots att forskare gång på gång uppmanat dem att sluta med det – det finns andra, likvärdiga och minst lika fina kyrkogårdar på andra platser runt Uppsala, som man lika gärna skulle kunna använda sig av..

Arkeologerna Birger Nerman och Sune Lindquist tolkade på 1950-talet stolphålen under Gamla Uppsala äldsta kyrka som rester efter ett ”tempel” – men idag vet man, att Gudahovet och inte templet var en hallbyggnad…

Visserligen råder det alltid konflikter om markanvändning i Sverige och alla andra moderna stater och samhällen, sant nog. Men vetenskapliga intressen, som är av vital betydelse för en hel nations historia och identitet, måste faktiskt gå före några lokala begravningar. De kristna har helt enkelt ingen rätt till platsen, som är av stor och central betydelse för Asatroende från hela Världen. Att den alls blivit utgrävd under senare år beror på bygget av Upplandsbanan till Gävle – för numera går järnvägen som alla vet i tunnel under Gamla Uppsala, låt vara inte direkt under kyrkogården. När detta kan tillåtas, varför tillåter inte ”Svenska” Kyrkan ens undersökning med markradar, vilket kan göras jämförelsevis mycket billigt, och inte skadar marken, naturen eller kyrkogården det minsta ?

Hela tiden hindrar de kristna den moderna vetenskapen, och sätter sig emot även markradar, med motiveringen att det vore oetiskt, eftersom man på radarbilderna möjligen kunde urskilja kistor eller kistornas innehåll, fast helt utan någon större detaljeringsgrad, eller den minsta möjlighet att identifiera några individer – som ju i de flesta fall multnat bort för längesen – dessutom är de flesta begravningar, i Gamla Uppsala och överallt annars i Sverige och Norden faktiskt kremeringar, vilket är direkt förbjudet i Bibeln, och en hednisk, inte alls en kristen sedvänja.

Vari ligger då det förment ”oetiska” i bilder som de här ? Här nedan finns ett exempel på en markradarbild från en kyrkogård i Landskrona, och där tycker minsann ingen – ens i ”Svenska” Kyrkan – att detta vore ”oetiskt” eller annars ett problem..

Hela tiden fortsätter de kristna att vanhelga, våldta och ockupera våra mest heliga platser. Inte ens i döden får vi hedningar eller Asatroende frid, för ingen gravlund eller begravningsplats får vi ha för oss själva. På Uppsala åsen finns två såkallade ”Meditationsplatser” – men de två platserna har de kristna helt ockuperat och förstört, med stora svarta kors – hela landskapet har blivit våldtaget och ockuperat, och de kristna kan inte ens ta så mycket hänsyn, att de ens förstår att människor, som tillhör andra religioner än kristendomen, också kan ha behov av stilla begrundan eller kontemplation på de platserna.

Hela tiden denna kristna hänsynslöshet. Hela tiden denna förstörelse av hela landskap. Hela tiden dessa kors, detta brännande, detta kristna härjande. Utan hänsyn.

Inte ens i fjällen, inte ens i yttersta Norrland får vi Hedningar vara ifred – förutom vad man gjort emot Samefolkets heliga platser... och de vill att vi ska ”samexistera” med sådant här. Hur kan det ens ske, frågar jag er ? Hur kan man ens tillåta det ??

Bild från Svenska Turistföreningen. Inte ens samefolkets heliga platser och Seitar får vara ifred för den kristna vandaliseringen…

Vi måste ta dessa platser tillbaka – och hedna dem. Skogskyrkogården, med sitt fula betongkors från Nazismens glansdagar – som kristendomen evigt är förknippad med. Görvälns Griftegård i Järfälla. Hassela-korset, som aldrig skulle ha fått bygglov. Överallt kristna våldtäkter av plats efter plats, trakt efter trakt, gudahov efter gudahov – och inget släpper de ifrån sig, trots att deras religion inte alls omfattas av minst 41 % av de här landets människor, som faktiskt gått ur ”Svenska” kyrkan, som inte alls är svenskare än något annat samfund. Inte ens muslimerna gör såhär – för de har – i de flesta fall – fattat att böneutrop och minareter inte hör hemma i Sverige.

Varför kan de kristna inte ACCEPTERA att det finns och skall finnas multi-religösa begravningsplatser i det här landet – där man SLIPPER kristna kors… ??

Svenska” Kyrkan har till och med fräckheten att ljuga rakt ut och påstå, att de skulle ha ”befriat” de två meditationsplatserna nära Gamla Uppsala genom att resa kristna kors och andra styggelser på dem. Helt utan respekt för andra människors trosutövning, helt utan respekt för andra människors behov av meditation utan kristna symboler, helt utan respekt för andra människors tro. och detta låter vi allesammans fortgå, mitt inne i vårt svenska samhälle, 2017 eller till och med 2018. Kasta ut korsen – säger jag – och gör slut på den andliga tortyren och skändligheterna !

Gamla Uppsala är inget kristet vallfärdsmål, utan en hednisk plats. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara.

Så var det en gång vid Tröndernas Gudahov, när Järnskägge – mannen av folket, den frie bonden – stod där och ville visa något folket själva byggt, emot kyrkor, präster, påvar, kungar och all överhet.

De dräpte och mördade honom.

Sådant var de kristnas ”tack”men hans minne och verk lever ännu vidare – genom Flatöyarbok, Anders Kvåle Rue, och alla de, som är Asatrogna..

Se – sannerligen sannerligen säger jag eder – Vid slutet står Särimner – och han är själva segern. Honom rår de kristna aldrig någonsin på, för han återföds och återföds ständigt med varje ny dag, som naturen själv – och hans återfödelse är planetens, naturens och hedningarnas seger…

Ständigt dessa kristna !

Medan vi själva (”svi-um” eller Svearna, vilket betyder just ”vi själva, folket självt”) firar vår hedniska Jul under hederliga och ärliga förhållanden, fortsätter de kristna runt om i Världen och i vårt land som vanligt… Titta bara på bilden nedan, får ni se… Vad liknar den ? Vad påminner den om, jag bara frågar ?

Kristendomens ikonografi innehåller tydligt Pedofila Tendenser… Så har det alltid varit.. (Bild från Kristeligt Dagblad i Danmark)

Det har beräknats, att 2 % av alla katolska präster runt om i Världen är Pedofiler, enligt vad samma kyrka själv erkänt. Det borde innebära, att vi har minst 8-9 sådana sexförbrytare odömda inne i vårt Sverige, och att de fortfarande springer runt i vårt land och förövar sina dåd. Samtidigt har Regeringen Löfvén via en av sina myndigheter gett samma kyrka mer än 24 miljoner kronor de sista tre åren trots att det här rör sig om den rikaste kyrkan i hela Världen – och den behöver inga bidrag överhuvudtaget.  Titta bara på dess ikonografi, eller vad som avbildas i dessa katolska kyrkor ! Överallt knubbiga små kyrkänglar och keruber, drägglande ”jesusbarn” och spädbarnsstjärtar omvartannat ! Inte konstigt det förr eller senare fullständigt ”slår över” i huvudet på en hel del präster och tillbedjare, och att de övergår till verklig pedofili, inte bara en pedofil religionsutövning. Det i just i själva tron, i själva kristendomen det onda sitter – och det är mycket viktigt att förstå. Och Katolska Kyrkans värderingar är inte sådana, att den överensstämmer med svensk lag eller demokrati – alltså ska den inte ha några bidrag, överhuvudtaget – och det borde statsmaktens företrädare i vårt land faktiskt ta och notera.

Men när faran för vår värld är som störst, så genomförs trots allt vissa protestaktioner, som vi också har kunnat se… Betrakta följande bild:

Se det var ett bra spratt åt katolikerna !

För fyra dagar sedan kunde vi läsa om hur aktivistgruppen FEMEN – som jag skrivit mycket om i det förgångna – jag har kallat dem ”Frejas Hedniska Krigarinnor” och jag anser fortfarande att det stämmer, även om de förnekar den kopplingen själva – slog till emot det katolska snusket, och försökte kidnappa pedofilernas jesus bara fem-sex timmar innan Påvens sedvanliga midnattsmässa där han kysste frälsarens unga skrev (se bild här ovan) även om Midnattsmässan nu hålls på fel tid eller klockan tio på kvällen, mest därför att hans helighet Påven blivit gammal och trött…

Jag citerar, från den svenska kvällstidningen Expressen:

Femen kritiserade Katolska kyrkan

Gruppen tog på sin Twittersida även upp kritik mot Katolska kyrkan och tog särskilt upp sin kritik mot kyrkans syn på abortfrågan, hbtq-frågor och pedofili:

– Slutligen syftar jungfru Marias #metoo-akt till att fördöma det stora antal pedofilibrott som den katolska kyrkan gjort sig skyldig till. Straffriheten bland religiösa ledare måste få ett slut och dessa rovdjur, dessa kriminella, måste straffas, oavsett deras titlar.

Under juldagen 2014 gjordes ett liknande försök av en annan Femen-aktivist mot krubban på Petersplatsen. Hon lyckades ta barnet ur krubban men kunde snabbt gripas på platsen.

Även CNN, Reuters, Tidningen The Independent och flera internationella media har tagit upp saken, men här i Sverige vågar Statstelevisionen SVT inte berätta om det. Nyheten censureras, döljs och ”väljs bort” av redaktionerna. För några dagar sedan berättade också journalisten Jackie Jackubowski – före detta redaktör för ”Judisk Krönika” och en man jag gillar – om hur den kristna högern från USA med Donald Trump i spetsen faktiskt försöker framkalla Harmageddon, den kristna världsbranden.

Han har avslöjat hur de kristna vill ha atomkrig, och hur de med avsikt försöker framkalla jordens undergång, bara så att ”jesus” ska komma tillbaka… Och han är inte den ende inflytelserike bedömare som har upptäckt detta, eller vad som ligger bakom Donald Trumps retorik. Även andra bedömare har gjort precis samma analys.

Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad är för den amerikanska kristna högern inte i första hand ett uppfyllande av ett politiskt valkampanjlöfte, utan ett teologiskt ställningstagande med förödande konsekvenser.

I Jerusalem förenas nationalism och religion till en explosiv krutdurk. En gnista här skulle kunna utlösa ett världsomfattande religionskrig. I ”Den heliga staden” frodas, bland extrema trosbekännare av de monoteistiska religionerna, den apokalyptiska idén om de ”yttersta dagarna”. — —

Den amerikanska kristna högerns viktigaste talesperson, Pat Robertson, skissar i sin bok ”The new millennium” ett messianskt scenario i form av en händelsekedja som bildar förutsättningarna för de bibliska profetiorna uppfyllelse och Jesu återkomst: först en världsregering under en satanisk ledare, Antikrist, därefter ett fruktansvärt krig i Mellanöstern, och slutligen uppförandet av templet i Jerusalem.

Stora delar av den evangeliska kyrkan i USA bygger i dag sin teologi på dessa profetiska föreställningar, enligt devisen ”ju sämre, desto bättre” – en fredlig utveckling skulle nämligen omkullkasta de nytestamentliga profetiorna om de kataklysmer som väntas föregå Messias. — —

Också USA:s vicepresident Mike Pence, som benämner sig som en ”evangelikal kristen”, ser Israels styre över hela Jerusalem som gudagiven. Det är heller inte en tillfällighet att Donald Trumps personliga advokat och talesperson Jay Sekulow är en så kallad ”messiansk jude” som tillhör en Jesutroende sekt vars vision består i att det judiska folket vid tidens slut erkänner Jesus Kristus som den efterlängtade Messias.

De väntade våldsamma protesterna mot det amerikanska Jerusalembeslutet och internationella vädjanden om fredsprocessens återupptagande avfärdas som irrelevanta av Trumps fundamentalistiska väljare. I själva verket hoppas de på krig – slaget vid Armageddon – då Jesus Kristus uppenbarar sig i Jerusalem. De tror att Trump är Guds instrument i detta apokalyptiska drama.

Är ”den yttersta tiden” snart här? Med Trump som president kan ingenting uteslutas.

Trump verkar mentalt instabil, har det påpekats, och med sådana kristna rådgivare, vet vi vad som kommer. Monoteisterna fortsätter att hota hela vår planet. Vår vördnadsvärde vän herr Jakubowski fortsätter att påpeka att redan 80 % av de väckelsekristna stöder Trump, och förutspår det värsta. Själv hoppas jag bara på att förnuftet och hedendomen segrar till slut, liksom Polyteismen, därför att Polyteism alltid förutsätter tolerans, men det är samtidigt viktigt att inse, att det finns rörelser som man bara inte kan tolerera, utan aktivt måste kämpa emot, och där är jag – redaktör för en ”Hednisk Krönika” som jag är samt Jackie Jakubowski fullkomligt ense. Vi måste försöka rädda världen från islamisterna och de kristna, kosta vad det kosta vill. Och Freja – denna kärlekens men också krigets gudinna – har kanske redan gett svaret..

 

Sundare idéer än dessa kristna har Ann Heberlein i Göteborgs-Posten. Hon är ju annars teologie doktor i etik vid Lunds Universitet, vilket förpliktigar. I sina funderingar kommer hon mycket nära det urgamla Hedniska Fridsbegreppet, som fanns långt tidigare än medeltidens kristna edsöreslagarFrith eller Frid som begrepp – vilket också ses i begreppet ”Julefrid” är nämligen något helt annat, moraliskt sett, än den kristna ”godheten”.

Idag förstår blott få hedningar vad Midvinterblot vid Midvintersolståndet och Julefrid verkligen betyder

Frid utesluter inte väpnad neutralitet, eller självförsvar emot våldsamma och främmande ideologier, nämligen.  ”Godhet” är inte att hela tiden ge pengar åt parasiter, tiggare eller ”ensamkommande” vuxna, för som Ann Heberlein klokt konstaterar i sin egen julbetraktelse:

Det är nu välgörenhetsindustrin går på högvarv, det skänks pengar till läkare utan gränser och köps getter och kanske ger du din lokale tiggare en extra slant när du kommer med dina plastkassar fullproppade med onyttigheter att inmundiga under julhelgen. I juletider premieras värdet ”god” före andra värden – men vad innebär godhet?

 — —

Vi måste helt enkelt göra skillnad på människor. Om vi inte gör det, är vi dåliga föräldrar, dåliga vänner, dåliga söner och döttrar och dåliga partners. Människor – alla människor – har nämligen ett behov av att känna sig speciella och utvalda. Hur speciell känner man sig om ens partner (av ren godhet, givetvis) ligger med alla behövande kvinnor? Om ens mamma hellre arbetar ideellt med andra barn än hämtar dig tidigare på dagis? Om ens son tillbringar julen med hemlösa och låter dig sitta ensam framför teven?

Rädda gärna världen, men se till att ta hand om det som är ditt största ansvar först. Ta hand om dina barn, dina föräldrar, din partner och dina vänner. Få dem att känna sig exakt så älskade och betydelsefulla som de är. Det är vad en människa som är god på riktigt gör.

Många hedningar jag talat med om denna svårförståeliga nyhet räknar helt enkelt med, att den ”Svenska” Kyrkan avvecklar sig själv under det kommande året, och att den byts ut emot traditionell Asatro, vilket mycket bättre står i samklang med svenska och nordiska värderingar.  Gudar som Oden, Tor, Frej och Tyr är det helt enkelt mera stake i – så är det ännu och så har det alltid varit – och så hoppas vi, att vi slipper alla katoliker, alla Donald Trumps och övriga kristna under nästa år….

”Svenska” Kyrkan erkänner – REKORDÅR för HEDNANDET år 2017…

I år blir det ett rekordår för hednandet av Sverige, liksom förra året. ”Svenska” Kyrkan tvingas själv erkänna det, enligt deras senaste månatliga statistik. Nu är det så, att vi sedan år 2000 inte alls har någon Statskyrka, som vi alla vet. ”Svenska” Kyrkan representerar inte alls alla svenskar, och har ingen som helst ”ensamrätt” på att få tala för alla, för minst 40 % av oss medborgare har gått ur den för länge, länge sen. Hur ”Svensk” är den då ? De som fortfarande är med, utgörs ju till mycket stor del av invandrare, och hela kristendomen är en invandrad religion, som inte hör hemma här i landet, lika lite som islam.

Den enda religion, som verkligen kan kalla sig ”Svensk” är i så fall Asatron, för den är den enda, som verkligen hör hemma här.

Det gäller att skilja på Asatro och inbillad sk ”forn sed” som mest är en politiserad form av New Age

I Finland och andra svensktalande länder har de kristna tagit reson, och påstår sig inte längre tala för någon statskyrka. I Finland talar man därför om ”Den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Finland” och själv anser jag att det är ett betydligt ärligare och rakare sätt att tala om denna minskande kristenhet, och på samma sätt borde vi Hedningar (mer än 40 % av folket, som sagt) tala om ”Den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige” samtidigt som vi också nämner, att Luther var Antisemit, vilket vi hedningar inte alls är, och inte heller har varit.

Förra året gick 85 848 vuxna svenskar ur ”Svenska” Kyrkan, och ville inte ha mer med den att göra. Tyvärr förtrycker samma Kyrka fortfarande många barn  i vårt land, för de tillåts inte gå ur, och tvångstilldelas också den kristna religionen i en fars-artad, närmast medeltida ceremoni, där man står och ber om att en ”helig ande” ska komma flygande, och tränga in i de små och späda barnens kroppar.  Ja, ni hör ju själva hur tokigt det låter. Att allt fler och fler svenskar inte vill ha med dessa ständiga övergrepp att göra, kanske inte är så konstigt.

Under årets första 11 månader har nu 91 129 svenskar gått ur ”Svenska” Kyrkan – vilket är ett nytt rekord sedan mätningarna började. Jag själv spådde redan i Oktober i år att nära 100 000 svenskar skulle låta sig hednas, bara det här året – och så kommer det också att bli. Tråkigt nog – ja det är verkligen tragiskt – föll 750 personer till föga för de kristna locktonerna – det var väl mest ”nyanlända” får man förmoda, för ingen riktig svensk kan väl tro på någotslags ”Herre” från Mellersta Östern som ska komma och bestämma över allt och alla – det låter ju ganska löjligt.. Men, endast 8833 förskrev sig till denna totalitära ideologi, medan 91 129 lyckades göra sig fria från den fram till slutet av November, vilket ju gläder varje sann och äkta svensk.

”Det finns inga ursäkter !” (Det visste redan Schopenhauer på sin tid)

I början av året hade ”Svenska” Kyrkan 6 116 480 medlemmar, mot en total folkmängd i Sverige på 9 995 153 personer. Det betydde, att bara 61,2 %  ville vara med i denna despotiska statskyrka, som inte tillåter andra uppfattningar, och inte förstår, att den inte längre kan tala för alla, därför att många av oss lämnat Monoteismen bakom oss för länge sen. Dessutom – hur kan samma kyrka kalla sig Multikulturell om den bara erkänner en enda Gud ? Räknas inte våra andra Gudar eller ??

Nu skenar Sveriges befolkningsutveckling fortfarande okontrollerat, vilket knappast skapar ett hållbart samhälle.

I slutet av Oktober fanns 10 103 843 individer här, oräknat de som uppehåller sig här illegalt, och inte ska vara här. Justerar vi upp befolkningssiffran till den sista November 2017, får vi kanske 10 500 individer till – lågt räknat, och enligt vad som är rimligt att anta. Samtidigt har de kristnas antal minskat med minst 82 296 personer, om vi ser till nettot på frivilliga utträden minus inträden.

Tragiskt nog har det skett ungefär 51 000 kristna övergrepp på spädbarn (sk ”dop” ) i det här landet, bara i år. Att tvinga på en nyfödd, helt omedveten individ en religion, utan att den individen ens kan värja sig, långt mindre förstå vad han eller hon tvingats in i är ALLTID ett övergrepp, och bör stämplas som ett sådant. Det är inte acceptabelt att det ska gå till såhär i ett modernt samhälle, helt enkelt. Ingen annan religion far fram såhär, eller använder spädbarn för att ”blåsa upp” sina egna medlemssiffror, mig veterligen. Vi Hedningar och Asatroende gör inte så. Vi har något som heter Knäsättning, sant nog – då vi tilldelar barnet ett namn, men inte en tro, och hälsar det välkommen till vår egen familj eller ätt, men vi tvingar det inte att anta någon religion, överhuvudtaget.

Det FINNS alternativ till Monoteism och andra Totalitära Livsåskådningar. Man KAN exempelvis låta Hedna sig, eller gå med i Humanisterna…

Samtidigt dog ungefär 1,197 % av de kristna, ifall vi antar, att deras dödlighet varit ungefär lika stor i år som förra året. Det blir ungefär 72 229 personer, och ger en nettominskning på 21 229 personer, plus nettoutträdet om 82 296, vilket innebär att vi glädjande nog fått 103 525 färre kristna, bara på 11 månader. Vg kontrollera själv, om ni inte tror mig.  Med en ny befolkning om ca 10 103 843 personer blir det 59,5 % kristna, och andelen Hedningar i vårt land är nu uppe i 40,5 % eller mer – en stor del av befolkningen är ju tyvärr så grundlurad, att den är med i kyrkan ”av gammal vana” men utan att ens tro på gud, eller vad den faktiskt säger.

Snart kommer ”Det hedniska Skiftet” då vi hedningar blir över 50 % av folket. Det kan inträffa inom 7-8 år.  De totalitära lärorna, som islam och kristendom har inte längre någon chans, och målet för den hedniska rörelsen är fortfarande, att få ned dem alla under 10 % av befolkningsantalet.

 

Många tänkare har redan INSETT DEN BISTRA SANNINGEN – Monoteism passar inte i ett civiliserat samhälle. Morgondagens religion, stavas POLYTEISM

Nu finns det förstås många, som säger att Frikyrkor, Katolicism och Islamism får en allt större roll i dagens Sverige.  ”Det må så vara” säger då jag, men när de gäller dessa totalitära läror, så har vi ingen tillförlitlig statistik.  Det finns en mycket märklig och snedvriden myndighet här i landet som heter Myndigheten för Stöd till Trossamfund här i Sverige. Förra året delade den ut över 91,6 miljoner kronor till Monoteistiska läror av olika slag. Bland annat gav man över 16 miljoner för att sprida Islam här i Sverige, ungefär som om Regeringen Löfvén ansåg, att det vore en statlig angelägenhet.

Humanisterna och olika Polyteistiska alternativ – däribland Asatron – fick däremot inte ett enda rött öre, trots att man ansökt om bidrag i flera års tid.

En sådan politik kan inte med bästa vilja i Världen kallas rättvis eller demokratisk, och för övrigt – är det rätt att staten alls ska sponsra religion, som ju borde vara en privatsak. I nästan inget land i Västvärlden gör man så, och den Löfvénska politiken är Saudi-Arabien upp i dagen, i alla fall enligt min åsikt.

Sedan när blev det bestämt, att den Svenska Regeringen ska sponsra islam och kristendom med 100 miljoner varje år ? Vi har ju ingen Statskyrka… (teckning av J E Ander, svensk skämttecknare)

Inte heller finns det någon tillförlitlig kontroll, av de medlemstal, som de här olika ”ökensamfunden” uppger. Man delar bara ut pengar helt okritiskt, och helt utan tanke på vad slags värderingar det sprider i det svenska samhället.

Många anser också, att Svenska Kyrkan blivit alldeles för politiserad som organisation betraktat. Dess Ärkebiskop har ju antagit fältropet ”Gud är större” eller ”Allahu Akbar!” i Svensk översättning, och säger helt öppet, att hon vill ”samarbeta” med Islam. Det vill inte jag, och det vill heller inte de flesta svenskar – och därför går vi ur, och lämnar denna politiserade kyrka åt sitt öde, när den inte längre kan stå för svenska värderingar eller svensk kultur, och det är just precis där jag för min del tror att vi ser den största anledningen till de negativa siffror, ”Svenska” kyrkan numera uppvisar, även om jag förstås inte kan bevisa det, rent statistiskt.

En annan orsak att gå ur är de höga skattesatserna i Sverige, och de så kallade ”avgifter” eller rättare sagt straffskatter – ett slags fortsättning på det medeltida tiondet, som ”Svenska” kyrkan hela tiden kramar och pressar ur sitt stackars folk.  Det sägs, att de flesta svenskar nu betalar långt mer än en tredjedel av allt de äger och har eller tjänar i skatt – ni får ju själva avgöra om detta är sant eller inte – och till det kommer genomsnittliga ”tionden” till ”Svenska” Kyrkan på minst 1,3 % som vi alla tvingas betala, direkt över skattsedeln, oberoende av om vi nu tror på gud eller inte.

En sådan politik kan under inga förhållanden kallas rättvis, och många svenskar har tröttnat på de uppenbara missförhållandena, eftersom de ju själva kan se vad som händer i deras land. Dessutom får man ett helt års extra straffskatt om man försöker gå ur ”Svenska” Kyrkan i November eller December, på grund av ett mystiskt, närmast religiöst betingat ”stoppdatum” som denna kyrka själv införde på 1950-talet.

Jag tycker att du som läser det här inlägget ska GÅ UR svenska Kyrkan FORTAST MÖJLIGT nästa år – om du inte redan HAR gjort det.

Att gå ur kostar ingenting, och allt du behöver göra är att sända in ditt personnummer, namn och adress till närmaste Pastorsexpedition.

Använd gärna blanketten här, så går det kanske fortare.

Inte ska väl du som är svensk acceptera alla dessa totalitära läror utifrån, eller betala straffskatt till ”Herren” när du kan vara en fri och vuxen människa ?

LÅT HEDNA DIG – det gjorde jag, så fort jag fyllde 18 – och till och med Fredrik Reinfeldt lät en gång göra samma sak..

Såkallad ”Kristen Välgörenhet” – är det något att hurra för ?

Hur kan den här gamla förvirrade damen i lustig hatt påstå, att just HENNES gud skulle vara bättre och finare än någon annan ??

De kristna i Sverige, främst inom ”Svenska” Kyrkan – en kyrka som över 40 % av alla svenskar inte alls är med i – brukar hela tiden hävda, att just deras religion skulle vara bättre och ”godare” än alla andraDenna Evangelisk-Lutheranska Kyrka i Sverige (vilket väl är ett hederligare och ärligare namn – så kallar sig motsvarande kyrka i Finland – där är det nämligen fult att ljuga offentligt) påstår hela tiden, att just den skulle skänka ”mer till välgörenhet” – och dessa felaktiga påståenden upprepas särskilt intensivt just i dessa Juletider.

”Svenska” Kyrkan är en av de rikaste religiösa organisationerna på vår planet, men ändå har den inte avstått en enda kyrkobyggnad till de ”fattiga” eller ”hemlösa” den påstår sig vurma så mycket för. Ett ännu större hyckleri präglar väl de Katolska Kyrkorna – vars rikedom är enorm, men ändå ger dessa organisationer inte mer än en futtig procent till den sorts ”välgörenhet” de påstår sig representera. 

Jomenvisst ! Ska vi svenskar gå på sånt här ?

Apropos detta med välgörenhet, så finns det finns en mycket egendomlig myndighet i Sverige som kallas SST, Myndigheten för Stöd till Trossamfund. Samtidigt som Svenska Kyrkan fått miljoner i stadsbidrag, pumpar man också in pengar i Katolicism och islam, och gör allt för att dessa religioner ska spridas i vårt land. Förra året fick Katolikerna sammanlagt mer än 6 miljoner, diverse skumma ”Östkyrkor” och sekt-liknande Frikyrkor typ bög-hatarna i Frälsningsarmén eller  Pingstvänner och andra – kända för att indoktrinera småbarn och vägra barnen blodtransfusioner om de blir sjuka – får dela på långt mer än 13 miljoner.

Islamistiska samfund, även de som likt  Iman Samir El Refari från den märkliga Ahel Al-Sunnah Moskén i Helsingborg, som påstår sig verka för ”religiös och kulturell mångfald” men så sent som i somras skrek att Judar var ”apor och svin” får del av minst 3 miljoner kronor, via de ”förenade islamska föreningarna” (kontrollera själv med SST:s offentliga statistik, om ni inte tror mig)  och även de Palestinska aktivister, som  rakt fram står och skriker på torgen i Malmö att de vill ”skjuta judar”  får tillsammans dela på mer än 14 miljoner, bara för att islam ska kunna spridas här i landet. Lägg därtill att samma islamistiska samfund ofta har frikostiga bidrag i form av ”välgörenhet” från Saudi-Arabien och liknande stater.

Vill vi svenskar verkligen bidra till sådant här ? Är sådant ”välgörande” för vårt land ??

Hur är det med all denna (S) ledda och Kristna ”Godhet” ? Vad leder den till ??

Nu finns det förstås dem som säger, att man ”måste vara Jesuit”.  De kristna påstår att ”ändamålen helgar medlen och att det faktum att de ”har gjort så mycket för de fattiga barnen i Afrika” och så vidare ursäktar allt, som Islam och kristendomen ställt till med på hemmaplan här i Sverige, och i resten av Världen.

De kristna dunkar så att säga sig själva i ryggen, och och ropar ”hurra vad vi är bra” för sig själva, enkom för att de gjort några humanitära åtgärder, och visst – det har de kanske – men än sen då ? Deras agerande är lite som om någon skulle att säga att Hitler var en hygglig karl, för han byggde ju motorvägar, och dessutom var han vegetarian, och snäll emot Schäferhundar, då där ser man..

Ändå finns det många andra hjälporganisationer än katolska Caritas, Lutherhjälpen osv som inte ”driver barnhem” med allt vad det innebär och som INTE villkorar själva hjälpen eller vällgörenheten till någon särskild religion, som de kristna hjälporganisationerna oftast gör.  Man kan välja att ge till Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser osv – allesammans fristående, religiöst obundna organisationer som har betydligt bättre Humanitärt ”track record” än vad de kristna och islamisterna har.

Lustigt nog får Humanisterna – the Swedish Humanist Association – inte en enda spänn i bidrag eller ”välgörenhet” från Regeringen Löfvén, och det får naturligtvis inga polyteister eller Asatroende heller – inte en spänn, inte ett öre, nada, niente, ingenting.. Dessa livsåskådningar räknas nämligen inte som så ”fina” som just kristendom och islam, förstår ni – även om Mosaiska Trosbekännare i Sverige i och för sig får knappt 8 miljoner av de mer än 53 miljoner, som Regeringen Löfvén pytsar ut för att sponsra främmande religioner i Sverige..

Trots att Nazismen knappast skulle vara möjlig om det inte var för just Kristendomen fortsätter dessa ”välgörande” Socialdemokrater och kristna att angripa just de Asatroende.Ungefär som vi skulle vara skuld till alltsammans. Ungefär som vi vore en lämplig syndabock, för vad DE SJÄLVA orsakat…

Men apropos all den (S) märkta välgörenheten – till terror-stämplade organisationer som PLO och Hamaz, med bidragsmiljon efter bidragsmiljonvilka krafter är det egentligen, som står bakom Anti-semitismen i Sverige ?

2012 kom det fram, att Simon Wiesenthal-institutet i USA upptäckt, att Ilmar Reepalu, Kommunalråd i Malmö, hade gjort så pass många klart anti-semitiska uttalanden, att amerikanska judar varnades för att alls besöka Sverige. Detta är fakta. Sedermera (2015) sände också USA:s dåvarande President Barack Obama en undersökningskommission till Malmö, för att ta i tu med Reepalus anti-semitism, som spridit sig över hela staden. Man kom återigen fram till, att (S)-politikerns uttalanden var ett bevis på anti-semitism.

För sin egen del hävdade Ilmar Reepalu hela tiden, att ”Sverigedemokrater skulle ha infiltrerat den judiska församlingen i Malmö” och att dessa två djävulska krafter höll på med en sammansvärjning emot just honom… Ja, ni hör ju själva… eller hur, goda medborgare ?

Just idag har en kristen nyhetssajt avslöjat, att Malmö Stad fortfarande ger frikostiga ”välgörenhetsbidrag” åt den sk ”Grupp 194” rörelsen, en mystisk Palestinsk rörelse, som bland annat arrangerat evenemang där barn håller tal om att utföra knivattacker mot judar och offra sina liv som martyrer.

Samtidigt är det också ett välkänt faktum, att ingen mindre än Margot Wallström, Regeringen Löfvéns Utrikesminister, just lovsjungit knivattacker i Israel,  som hon kallat ”Utomrättsliga Avrättningar”. Enligt hennes uttalanden skall det alltså vara rätt och riktigt, att knivbeväpnade Palestinier mördar Israeliska civila på öppen gata, och mycket riktigt har hon förklarats som ”Persona Non Grata” i just Israel, och för all framtid blivit förbjuden att beträda denna stats territorium.

Simon Wiesenthal-centret i New York har också  år 2016 utnämnt Margot Wallström till en av Världens tio farligaste Anti-semiter,  och många anser naturligtvis, att ”La Grosse Margot” som hon numera kallas, är en stor, fet skamfläck för Sverige.

Vem är det då som är ”Anti-semit” frågar jag. Vem ??

Är det inte så att Regeringen Löfvén själv, utgör de allra största Anti-semiter som alls finns, eftersom den via sitt eget handlande – och brist på ansvar – hela tiden underblåsit sådana strömningar i opinionen ?

Nu ska det förstås sägas, att det finns ca 200 nynazister inom den sk NMR-rörelsen i Sverige – men låt oss nu se, hur den Socialdemokratiska Regeringen behandlat dem. Jo, man har själv gett dem demonstrationstillstånd för att marschera på Göteborgs gator, och när det såklart urartade, ville man enligt Morgan ”Mollgan” Johansson förbjuda Tyr-runan som symbol – trots att Finlands regering gjorde precis tvärtom, och förbjöd nazisterna istället – något som Socialdemokratin inte alls velat göra..

Dessutom har SÄPO i dagarna avslöjat, att det på grund av Regeringen Löfvén nu finns mer än 2000 starkt anti-semitiska och anti-demokratiska sk ”återvändare” från Syrien-konflikten på svensk jord – och alla dessa har Socialdemokraterna släppt in i landet..

Är det ens LÖNT för Regeringen Löfvén att hela tiden ”Knarka Godhet” och ge pengar till de som INTE borde ha det..

 

För att Sammanfatta – är all denna ”Välgörenhet” märkt ”Tro & Solidaritet” alias ”Broderskapsrörelsen” egentligen något att ha ?

Och – om vi nu ska Idka Välgörenhet som det så vackert heter – till vem ska vi då ge våra pengar ?

Ett gammalt svenskt ordspråk säger, att  ”Om du vill göra en människa lycklig för stunden, ge honom ett äpple. Vill du göra honom lycklig för en hel dag, ge honom en påse äpplen. Men – vill du göra någon lycklig för hela livet, ge honom en spade, så att han kan anlägga en trädgård”.

Det finns ett dolt budskap i detta.  Hávamáls och Asatrons syn på tiggeri, sk ”allmosor” och liknande – som också Islam vill att man ska ägna sig åt- framgår klart av dess 37:e strof. Där står bland annat följande att läsa:

blóðugt er hjarta, þeim er biðja skal sér í mál hvert matar.

Eller i min översättning: ”Blodigt blir hjärtat, på dem som till varje mål ska behöva be om mat”

Tiggeri är ingen sund livsstil, helt enkelt. Den gamla Socialdemokrati som trots allt en gång fanns i Sverige var noga med att ingen skulle behöva ta emot allmosor eller tvingas tigga för sitt uppehälle, eftersom det var under all mänsklig värdighet. I ett ansvarsfullt Folkhem, skulle ingen människa behöva ha det så. Tiggeriet skulle utrotas, och ”arbetslinjen” skulle gälla till 100 % – det är betydligt bättre och sundare att människor lever på sitt arbete istället, och det kommer också fram i Hávamáls och Asatrons etik, där man i och för sig kan tycka synd om de nödställda och hjälpa främlingar, men – den bästa hjälpen är i så fall, att avstå från allmosorna, tiggeriet och bidragsberoendet, och låta människor försörja sig själva..

Sverige är också ett litet land -vore det inte bättre, om VI SJÄLVA vore herrar i det landet ?

Allmosorna och ”den kristna välgörenheten” permanentar bara de problem som finns i det Svenska Samhället – enligt vad jag själv anser.  Soppkök och Stadsmissionens bullfester i all ära – men i längden kan människor inte leva på bidrag, eller låsas i ett kristet bidragsberoende. De måste lära sig att förlita sig på sig själva, inte på någon inbillad ”Gud” eller frälsare. Och vilket slags samhälle får vi, där medborgarna lär sig klaga och kältra, och likt bortskämda småbarn lura sig till allt ??

Vad för slags samhälle får vi, om vi baserar det på kristen lättkränkthet, tiggeri och tjat om bidrag ?

Nu till Jul tänker jag fästa en stor Davids-stjärna i toppen av min Hedniska Julgran, samtidigt som jag dekorerar den med TYR runor i glada färger. Allt för att reta vår fullständigt inkompetenta regering, och det anhang den fört in i landet. Ingen Judisk medborgare i Sverige har någonsin gjort mig något, och jag tycker bara bra om Judendomen som religion, om ni vill veta. Den är ingen etnicitet, sant nog – men i Svenskheten och Asatron finns ett etniskt element – det går inte att bortse ifrån – och jude blir man på mödernet, har jag hört – dvs om ens mor var judinna, ja då tillhör man det judiska folket, som håller sig för sig själv, inte missionerar, inte ger allmosor, inte tvingar på någon annan sin religion och för övrigt sköter sitt.  På samma sätt kan man också säga, att var ens mor svenska, ja då är man svensk – för svensk blir man inte av ett svenskt medborgarskap, eller en stämpel i passet – låt vara att man kan bo här – om man slutar tigga och gör rätt för sig… Gäster ska inte ligga sitt värdfolk till last” står det i Hávamál, nämligen, och dess etik är ganska enkel att förstå..

I år blir det Tyr-runor och Davids-stjärnor i Julgranen... ”Hej hoppsan, i Galoppsan, och alla sanna svenskar hatar Mollgan

 

Så långt, allt gott och väl – eller Frode-Fred, kunde vi säga. Men – om man nu tvunget vill ge gåvor till Jul – vem ska man då ge dem till ? Jag för min del skulle ge dem till Naturen, och inte till människorna, undantaget mina närmaste och de som nu verkligen har förtjänat några gåvor.

Vi ser sällan eller aldrig några Tiggande Isbjörnar som gjorts till ”Klimatflyktingar” i Sveriges trappuppgångar, och inga ”ensamkommande” knubbsälar har begått gruppvåldtäkter här, vad det nu kan bero på…

Tigger inte. Ber inte om Allmosor. Fångar fisken själv och låter maten tysta mun = Hedniska dygder !

Naturen ber inte om allmosor, eller bidrag. Den klarar sig själv och sköter sig för det mesta själv – om vi räknar bort människornas skada på den – och Världsnaturfonden får därför en stor del av just mina Julbidrag och min Hedniska Välgörenhet till Jul, eftersom den Hedniska Välgörenheten är av en helt annan sort än den kristna..

HEDNISKA DYGDER sa jag !

Mina bröder och systrar i Samfundet Särimner har i år beslutat, att ge Samfundet Särimners Stora Pris till DACA, ett Svenskt Motorcykelgäng som tagit sig an utsatta barn i det här landet. De är inte hedningar, men de har förstått Tors Kraft och Tors-trons inneboende principer, nämligen att det är de starkares plikt att hjälpa de svaga till styrka och framgång här i livet.

Priset är förstås av symbolisk – esoterisk karaktär, och överlämnas härmed, ty i det land där Judar numera kallas för svin, vill jag själv vara skapt som Särimner !

”Där rätt blir orätt, är MOTSTÅND plikt !”

Präst dömd för sexbrott mot barn – blev ”Ungdomsledare” i Svenska Kyrkan…

”Jag vet det.
Jag säger det.
Men därför att jag vet och vågar säga det
ska jag vinna en styrka att skydda de värnlösa
som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig...”

– Erik Blomberg, ur dikten ”Rådjur i en park”

Återigen har det hänt här i Sverige. Vårt Sverige. En pedofildömd präst har ”benådats” av ”Svenska” Kyrkan, och i kraft av dess sk ”Förlåtelselära” satts in som – Ungdomsledare Kvällstidningen Aftonbladet redovisar i detalj och mycket utförligt hur det hela har gått till. Den senaste Pedofil-prästen är bara en av tolv präster som sedan 2013 förgripit sig på barn och ungdomar, avslöjar tidningen – och som blivit dömda för det. Hur många som begått brott, men inte blivit dömda – därför att de kunnat gömma sig i ”Svenska” Kyrkans regi – vet ingen. Däremot är det numera allmänt känt, att vi lever i ett land där bara 8% eller så av våldtäkter och allvarliga sexualbrott blir uppklarade.

Prästen dömdes 2013 för sexuellt ofredande av en konfirmand. I dag är han ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten i en ny församling. – Vi tycker att det är förskräckligt att han får fortsätta jobba med barn, säger pappan till den pojke som utsatts. — — Det var efter ett konfirmandläger sommaren 2013 som prästen, som är i 60-årsåldern, letade upp pojkens mobilnummer och tog kontakt. I första sms:et skrev prästen att ”det var trevligt att prata, vi kan prata igen om du vill”.

15-åringen visade meddelandet för föräldrarna som uppmanade honom att vara artig i sitt svar till prästen. Pojken svarade kort och undvikande. Men sms:en fortsatte att komma under hela sommarlovet. Prästen frågade vad pojken gjorde, var han var och erbjöd honom skjuts vid ett tillfälle. Pojken ifrågasatte i ett sms varför prästen ville ha kontakt. Då skrev prästen:

”Jag ska vara helt ärlig; jag ville förstås prata, men jag hoppas förstås att vi skulle hamna i sängen och ha sex. Därför att du tog kontakt, för att jag är bög och du är ung och snygg. Men det har du redan fattat…”.

– Ur Aftonbladet, 4 December 2017

Homosex skulle alltså enligt denna ”Kyrkofader” vara en ursäkt för att ge sig på minderåriga. Pojken och hans föräldrar Polisanmälde saken, och prästen blev mycket riktigt dömd av en svensk Domstol – men sen kom Svenska Kyrkans mycket märkliga ”Domkapitel” med i bilden – och då gick det som det gick…

Enligt Påvens och Katolska Kyrkans data är MINST 2% av alla Katolska präster i hela Världen Pedofiler… Hur många präster i ”Svenska” Kyrkan eller den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige som OCKSÅ är det vet ingen… Men det lär nog inte vara mindre än hos katolikerna. Och HUR ska svenska barn, ungdomar och deras föräldrar VETA vem som är ”Fader två Procent” ??

Domkapitlet bestämde, att prästen skulle ha ”tre års prövotid” som det så vackert hette – men bara efter ett år dök han plötsligt upp som ”Ungdomsledare” i en helt annan del av landet, ditskickad av Kyrkans egna.. Nu har Pedofil-prästen också hand om olika öppna eftermiddagsaktiviteter för barn i låg- och mellanstadiet, visar det sig – och någon egentlig behandling för sin sjukdom fick han aldrig. Han var ju präst – och därmed ansågs han stå över alla misstankar.. Forskare hela Världen över har diskuterat om pedofili egentligen kan botas, och man har kommit till insikt om att gärningsmännen aldrig kan ändra sin läggning om de inte vill det själva. Det bästa man kan göra är – antingen att låsa in dem på livstid, eller se till att ”de åker ut ur prästbetyget som det heter. Antingen det, eller se till att den dömde personen inte får arbeta med barn och ungdomar – vilket är för den dömdes eget bästa. Återfallsfrekvensen är helt enkelt för hög, och frestelsen för sådana här personer med denna väldigt speciella läggning, blir helt enkelt för stor… Självfallet kan behandlingen lyckats, och de kan skaffa sig ett annat arbete och bli nyttiga för samhället ändå – men ställs de i samma situation eller hamnar i ansvarig, men inte övervakad ställning igen, är det stor risk för, att brotten upprepas… Så långt den psykiatriska expertisen..

Underligt nog kom domstolen nämligen att ”hoppa över” alla möjligheter till behandling i det här speciella fallet – och det gjorde såklart ”Domkapitlet” – de kristnas hemliga special-domstol, som inga vanliga jurister får ha insyn i – också..

År 2013 trädde den nya lagen om registerkontroll i kraft. Den innebär att alla som erbjuds arbete med direkt kontakt med barn och ungdomar ska kunna visa utdrag ur belastningsregistret. Till skillnad från skolor i Sverige lyder de kristna mystiskt nog inte under denna lag – och ”Svenska” Kyrkan står såklart också över alla lagar och förordningar. De kristna kan styra och ställa med barnen som de vill. Dömda brottslingar kan bli ”Ungdomsledare” – helt utan att någon kollar upp dem. För sexuellt ofredande, som den aktuella prästen dömdes för, ligger domen kvar i det civila belastningsregistret i 10 år innan den gallras ut – men bara efter ett år såg alltså ”Svenska” Kyrkan till, att den dömde skulle ha ansvaret för lågstadiebarn..

Så fungerar alltså den kristna ”förlåtelseläran” i praktiken. Lagen blir helt satt ur spel. Farliga brottslingar hamnar där de inte ska vara, och friges helt slumpmässigt. Man måste kunna förlåta folk, eller hur? är den kommentar Kyrkan som arbetsgivare ger, när Aftonbladet kontrollerar vad som har skett.

Sådana kristna har vi, sade bonden om svinen” (gammalt svenskt ordspråk)

Sånt här är faktiskt ganska vanligt. I December 2014 dömdes prästen Oskar Kalm från själva Ärkestiftet till 2 år och 6 månaders fängelse för våldtäkt emot barn. Det rörde sig om mer än 10 upprepade brott emot samma konfirmand, en femtonårig pojke. Ändå slapp Kalm att avtjäna hela sitt straff, och man undrar hur denna kristna ”förlåtelselära” och dess anhängare egentligen är beskaffad, när den hela tiden upphäver normala lagar och rättsväsendets domar..

Men – för all del – de kristna i Sverige är kanske inte den enda Abrahamitiska Ökenreligion, vars anhängare bär sig åt såhär…

Den här personen som ses skaka hand med vår Statsminister, Stefan Löfvén, är Arif Moradi, som dömts för sexualbrott och för att ha våldfört sig på en svensk flicka, bara 14 år gammal  på ett konfirmandläger. Han uppehåller sig här i vårt land illegalt, och har fått avslag på sin asylansökan – men plötsligt har han fått rangen av ”Talesman i Ungdomsfrågor” inom den sk #jagärhärnu-kampanjen – och Daily Mail och andra tidningar utomlands har också uppmärksammat hur vår Statsminister skakar hand med en dömd sexförbrytare – efter det att domen fallit, och en lokal (S) representant från Söderköping – samma kommun där Moradis sexbrott begicks – bjudit in honom till Regeringskansliet…

Ganska märkligt beteende av vår Regering, tycker ni inte ?

Moradi – tidigare muslim – ska nämligen på ett väldigt snabbt och helt oförklarligt vis ha blivit ”en varmt troende kristen” säger den kristna tidningen ”Nyheter idag”.

Lika plötsligt blev han också ”ungdomsledare” eftersom (S)-märkta politiker helt okritiskt utsett honom till det – men han nämns aldrig i några #metoo kampanjer, såklart. Han är ju invandrare, dessutom illegal sådan. Detta hände i somras:

Under lägret intresserar sig Moradi i synnerhet för en 14-årig flicka som han flera gånger närmar sig sexuellt. Bland annat tafsar han på hennes bröst. Natten mellan lördagen och söndagen inträffar det grövsta övergreppet när ungdomarna ska sova. Flickan berättar att Moradi sätter sig gränsle över henne, drar av hennes byxor, sliter i hennes trosor och tar henne på rumpan. Hon lyckas slita sig loss och springer in på en toalett där hon låser in sig. Inifrån toaletten skickar flickan flera meddelanden till en väninna som också befinner sig på lägret.

  • ”Nyheter idag” 12 Oktober 2017

Församlingspedagogen Eva-Lotta Martinsson får höra de båda förtvivlade svenska flickornas berättelse – men hon gör ingenting… Först senare kommer polisanmälan. Under förhören skuldbeläggs den svenska 14-åringen, och Moradis försvarsadvokat ifrågasätter hela hennes berättelse. Bland annat anklagas hon för att ha uppmuntrat den afghanske mannen till att ha förgripit sig på henne. – Vet du vad du sände ut för signaler till honom? Har du reflekterat över det? frågar sig försvarsadvokaten Caroline Irander.

Moradi döms – men får villkorligt och 30 dagsböter. Hans offer trakasseras offentligt på nätet, och massor av äldre kvinnor tar förövarens parti.

NU ÄR FRÅGAN – Vad ska vi Svenskar göra ?

 

Vi får ingen hjälp från vår Regering

Vi får ingen hjälp från Domstolar och Rättsvårdande myndigheter – som bara löser 8 % av våldtäkterna

Vi får ingen hjälp från ”Svenska” Kyrkan – som hjälper förövarna istället

 

Vad ska vi göra ? Hur ska vi försvara oss själva, och hjälpa våra ungdomar och barn, som utsatts för allt detta ??

Själv har jag bara ett enda svar på det: FREDLIGT CIVILMOTSTÅND.

Vi låter Hedna oss, helt enkelt – och går ur ”Svenska” Kyrkan – endast så och bara så kan vi vara säkra på, att våra ungdomar, våra döttrar och våra söner inte utsätts för övergrepp igen….

Vårt lösenord MÅSTE bli: ”INTE EN MAN – INTE NÅGRA KVINNOR ELLER BARN TILL MONOTEISMEN…”