”Svenska” Kyrkan tappar stort – allt fler och fler låter sig HEDNAS !

2016 var ett katastrofalt år för den politiserade ”Svenska” Kyrkan, eller den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten i Sverige, som den väl rätteligen bör kallas. 85 848 personer lät sig hednas, medan bara 7553 personer ”cyklade med” i det totalitära system som den ende, påstått allsmäktige guden kallad ”herren” tvingar på sina allt färre undersåtar och trosutövare.

Liten bild från Nordiska Asa Samfundet – nu över 630 medlemmar – GÅ MED du också…

Ingen analys görs i media av vad det här beror på. Utvecklingen ligger fast sedan mer än 30 år tillbaka, och varje år tappar kristendomen i vårt land 1% eller mer av antalet utövare, men förgäves söker man efter relevanta data som kopplar detta till åldersstruktur, socialgrupp, inkomst, bostadsort, geografisk fördelning eller flera andra relevanta faktorer. ”Svenska” Kyrkan påstår sig ha en analysgrupp på hela 12 personer, men vad dessa egentligen ägnar sig åt, kan man verkligen fråga sig. Inga data publiceras offentligt, förutom själva medlemstalen; och inte heller Universitets- och Högskolevärlden ställer några frågor om det här, trots att det borde utgöra ett ganska intressant sociologiskt fenomen, som därför är värt att undersöka närmare…

Det fanns en tid i Sverige, på 1970-talet ungefär, när Sociologi och liknande universitetsämnen ännu byggde på hårda fakta, samt på tillförlitlig statistik istället för onödigt flum och tyckande. Men så kom Regeringen Reinfeldt in i bilden, de tidigare Folk- och Bostadsräkningarna hade för länge sedan monterats ned av borgerlighetens representanter, och ”den svenska modellen” som Socialdemokratin slagits så mycket för, har under Regeringen Löfvén mest blivit ett dåligt skämt. Religionen är inget undantag – också här fattas rena grunddata, och där man en gång trodde på det som kallades samhällsplanering och rationalitet har det blinda tyckandet och faktaförnekandet helt tagt över. Sverige är idag inget kristet land, och de kristna kan heller inte begära, att just deras religion ska ha någon särställning i samhället. 

Vi får inte glömma vilket oerhört förtryck vi svenskar och nordbor utsatts för, genom närmare 700 år av andligt tyranni. Före 1951 var det faktiskt förbjudet att gå ur ”Svenska” Kyrkan överhuvudtaget, om man inte blev medlem i något annat kristet samfund, och först det året fick vi svenskar verklig religionsfrihet, i den mening FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna använder själva ordet. Och statskyrkan avskaffades först år 2000…

Korruption, ekonomiska manipulationer, tvångs-skatt och ständigt höjda ”Kyrkoavgifter” – situationen är lika illa i vårt grannland Norge som här – men allt fler och fler människor PROTESTERAR emot det andliga tyranniet och gör sig fria…

 

Själv har jag som ni kanske minns utgivit ”hedningakartor” i ett antal år, för att studera hur Hedendomens ljus och värdet i en överlägsen civilisation sprids över vårt land. Andelen hedningar i befolkningen är nu uppe i över 40 %, emot mindre än 25% när jag började skriva på den här bloggen, och på mindre än ett decennium har vi gått framåt med stora kliv. År 2000, när statskyrkan upphörde, var 88 % av vårt stackars folk ännu slavar under ”den ende guden” och det patrask som företräder honom, men det har vi gjort slut på nu. På mindre än en enda generation har vi gjort oss fria, och ”Svenska” Kyrkan erkänner nu själv, att de kristna innan år 2045 kommer att vara i klar minoritet. Kanske har det samband med vad som uppdagades, sommaren 2016…

Själv tror jag Hednandet kommer gå oerhört mycket fortare än så, och redan 2025 kan majoriteten av svenskarna äntligen vara fria.

Om mina ”Hedningakartor” visar något, så finns det en trend där storstadsområden och universitetsstäder leder utvecklingen. Det verkar som om stigande utbildning medför fler hedningar och mindre kristendom, medan efterblivna landsbygdsområden, särskilt i Norrlands inland och andra avfolkningsbygder fortfarande visar en hög andel kristna – det här är i alla fall min arbetshypotes över hur verkligheten ser ut.

Lag och rätt är ett hedniskt begrepp – och Land ska med Lag byggas. Här styr ingen ”allsmäktig” överhet. Tinget bestämmer – och Hedendom och Polyteism, innebär sann demokrati.

I Januari och Februari i år HEDNADES ytterligare 6839 svenskar, vilket var den högsta siffran för de två månaderna sedan 2004, eller än längre tillbaka i tiden. Utvecklingen för hela 2017 blir sannolikt ännu bättre än för 2016 – i år kan över 90 000 hedna sig – efter vad preliminära data visar.. Någon gång under april månad kommer antagligen den slutliga statistiken för 2016 offentliggöras – och då kommer jag vara redo – med nya Hedningakartor som ger dig sanningen om vad som händer...

Vi har redan över 3000 Asatrogna i det här landet, efter vad som på sannolika skäl kan antas – mer än 630 av dem inom ett ledande samfund, och sen en radd oorganiserade sympatisörer i enskilda Godord och Blotlag. Vår tid kommer. Vårt folk ska leva – liksom makterna och den natur vi lever i.

Snart…mycket snart… och när jag har 20 divisioner sådana män, kommer mycket i det här landet förändras – för evigt !

FOLKETS Hedniska Tankar…

Sedan jag började med den här bloggen för sju år sedan – den har funnits på olika sajter och i olika editioner – har mycket hänt. Donald Trump har tyvärr tillträtt som President i USA å den ena sidan, men en fjärdedel Hedningar i Sverige har blivit närmare 40 % av hela befolkningen – för så många är det faktiskt som lämnat ”Svenska” Kyrkan – och ett slags andens tattarfölje, som kallar sig ”Samfundet Forn Sed” men som mest sysslar med New Age och varken är Hedningar eller kristna, lär ha förklarat att de ska stämma just mig för förtal, bara för att jag inte håller med dem om vad deras skräniga lilla sekt på drygt 40 personer eller så tycks predika.

De kan ju alltid försöka, men jag tror knappast de kommer ha större framgång i den saken, så länge åsiksfrihet och tankefrihet råder i Svea Rike. Rättegångskostnaderna för deras sista halvdebila påhitt lär också bli ruskigt dyra ifall de nu försöker, och själv applåderar jag bara deras snara bankrutt – ekonomiskt sett. Ideologiskt eller andligen har de ju varit i konkurs sedan länge.

2

En VERKLIG Hedning och Asatroende slutar inte bara därför att han blir TRÖTT på en del saker… Han slutar när han är FÄRDIG…

Dagens första Hedniska Tanke kommer från journalissan Margit RichertSvenska Dagbladet. Tydligen har hon mest varit kock och matskribent, men nu har hon sadlat om till litteraturkritiker, sägs det; och har alltså bytt ut den rent fysiska sspisen emot den andliga, och därmed givit sig Särimner i våld, för i gårdagens kåseri som hon gjort alldeles själv, stod följande att läsa:

Hade Jesus haft sociala medier hade han antagligen inte fått ens tolv följare

  • Margit Richert, SvD 2017-02-19

Själv har jag ca 280 läsare dagligen på den här bloggen, minst 16 disciplar på Facebook och ett tjugotal här, så jag reder mig bra likt en sås. Tydligt är, att Hedendomen börjar vinna insteg lite här och var i den svenska pressen, och det folkliga motståndet emot Monoteism, kristendom och andra i grund totalitära förkunnelser typ islam växer dag för dag, för till och med i ett glesbygdsorgan som Nya Wermlandstidningen kunde man igår läsa att ”Det är dags att städa upp i den otidsenliga kristna trosläran” i en filosofisk artikel, signerad Ove Persson, som också skriver:

Våra förfäders tro att guden Tor orsakade åskan med sin vagn, då han körde över himlavalvet, var ju ganska logisk. Hade vi haft kvar vår asatro så skulle vi förmodligen ha infogat en meteorlogisk förklaring på fenomenet åska. — — l ett vidare perspektiv bör mycket av de från Medelhavsländerna importerade legenderna ersättas av våra rika nordiska sagoskatter.

Det är inte så illa tänkt, eftersom Tor vadar genom Elivågor, enligt Eddan, ett slags vågor som flammar likt eld och norrsken i alla färger, men som är kallare än det kallast kalla, och som fanns även i Ginnungagap. Att Norrsken och blixtar är elektrisk energi förstod nog också våra förfäder – de lär kunna ha iakttagit små gnistor från bärnstensstycken – bärnstenen var ju ocså helgad åt Tor och den mesta energin i universum finns enligt de moderna fysikerna just i form av kosmisk strålning, antingen som ”bakgrundsstrålning” eller ”solvind” så det finns inget här som motsägs av den moderna vetenskapen..

051f1e0e5ba92f887a148c1834f813b1Kormt och Ormt är Karlögar två, Tor ska de vattnen vada…. Två sorters Elivågor finns enligt Eddan – likt pluspol och minuspol..

Nåja. Att kristendomens värderingar, med en allsmäktig och diktatorisk gud eller ett slags Adolf eller Jesus, som ska ”frälsa” människorna inte längre passar in i det moderna samhället, där Polyteism blir det enda alternativet för framtiden är förstås välkänt sedan länge.  Det viktigaste av det den för mig okände skribenten Ove Persson säger, är att kristendomen nog blir ersatt av Asatron på sikt – och i det framtida Sverige, tror jag nog att Kyrkan antingen får anpassa sig, eller också gå under.

image-php

”st Markus” fula kyrka i Skövde – en byggnad som INGEN behövde…

I Skövde skall förresten en kyrka rivas, demoleras i grunden och inte längre drivas vidare i ”Svenska” Kyrkans eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sveriges regi, läser jag i ”Skaraborgs Allehanda”. Man har helt enkelt inte råd att ha den trista och erbarmliga betongbyggnaden i 60-talistisk tegelarkitektur kvar, och eftersom marken där den står kan utnyttjas till betydligt bättre och samhällsnyttigare ändamål är det lika bra att man river den, fortast möjligt. Så är det nog med ganska många eller kanske ett 500-tal ”förortskyrkor” vi förutsätts ha här i landet. Överallt i våra fförorter står dessa tomma och tråkiga ”själasilos” som inte längre behövs, och kan man inte riva dem är det väl llika bra att bygga om den till bibliotek, IT- och kunskapscenter eller något annat vettigt.

Redan 2011 föreslog Docenten i Etik, fd Domprosten HB Hammar samma sak, och själv tror jag att en del kyrkor måste göras om till multi-religiösa ”Places of Worship” om de ens skalll överleva. I framtiden får vi se Oden, Frej med sin väldiga lem eller den väna Frejas bild på altarets och korsets plats i allt fler svenska kyrkor, och kanske man också kommer ha en liten skrubb kvar åt monoteisterna borta i vapenhuset vid ingången – närmast toaletten och utgångsdörren – där kan Jeschua Ben Yussufs och Mohammeds tillbedjare minsann dväljas…

imagesj04bqiod

Snart dags för FREJAS väna bild i Svenska Kyrkor – bort med kors och andra tortyrinstrument !

(Ärligt talat, vem kan gilla och dyrka en halvnaken karl med sår över hela kroppen och spikar i händerna ? – Homosexuella Sadister är väl de enda, som blir ”frälsta” av sånt)

Nej – bli Asatroende och Hedning – säger jag – det är mycket bättre ! I Danmark fanns och finns en man vid namn Morten Grölstedt, och han kan visa hur man gör och tror… Hedendom är mycket bättre för välbefinnandet och självkänslan !

14596649_1853967201481454_3071031088429137920_nAsatro ger självrespekt !

Trash_Religion_b-on-w_no-site

DN om bajsets kyrka i Kristianstad – Undanflykterna fortsätter..

Dagens Nyheter publicerade i lördaags en lång rad reportage om Heliga Enfaldighets… nej förlåt Heliga Trefaldighets Kyrka i Kristianstad, skall det vara. Man skyller på ”hemliga trollfabriker” i Makedonien, som påstås stödja Donald Trump i USA och skall vara i maskopi med skumma krafter, som anklagas för att ”förändra Sverigebilden” men hur är det egentligen ?

16807974_10154294373301680_5312755750651559936_n

Såhär går det till i ”Svenska” kyrkan numera – och det var INTE en enstaka händelse på en plats…

Är inte Dagens Nyheter minst lika skyldig till denna förändrade Sverigebild som Regeringen Löfvén, till exempel ? Under de senaste dagarna har tidningen också rapporterat om hur Magot Wallstöm, samma regerings Utrikesminister, har blivit ”persona non grata” i Israel och aldrig mer kommer släppas in i det landet på grund av sina öppet antisemistiska uttalanden, och hur mord numera hör till vardagen i storstaden Malmö, till exempel.  Tilll och med Erik Helmerson, annars ett mer intelligent namn bland tidningens ledarskribenter missar helt poängen och bakgrunden i vad som hänt – han säger att det var ”individer” som i flera åratals tid bajsat, urinerat och svinat ner i en av Skånes mest kulturhistoriskt värdefulla kyrkor.

Visst, gärningsmännen kanske är individer, men det är inte huvudsaken. Vad som hänt, är att en hel grupp personer vars sätt att uppföra sig och vrs värdegrund uppenbarligen skiljer sig helt från normalbefolkningens, fått fritt spelrum. Och ”Svenska” Kyrkans ledarskap har urartat för längesen, för uppenbarligen har man helt tappat kontrollen över hela situationen. Alternativa media, som ”Nyheter idag” har mera om vad som i själva verket hänt, och sådant DN inte vågar skriva.

– Skriker högljutt och krossar spritflaskor i golvet.
– Ligger och blockerar sittbänkar. Onanerar (slutar inte trots polismans tillsägelse).
– Kissar och bajsar både inne i kyrkan på golvet och ute på byggnaden.
– Klättrar upp på orgelfasad och altaruppsats.
– Försöker ta barn från präst eller mamma vid pågående dop.
– Tänder fyr på papper.
– Tar kyrksilvret från altaret och stoppar detta i en plastsäck.
– Tränger sig fram vid kaffeservering och tar samtliga kakor eller frallor.

Detta skulle – påstår personer från Heliga Trefaldighets Kyrka – endast röra svensktalande personer, och dessutom om ”lokala missbrukare” men hur kan man vara säker på det ? Hör det till vanligheterna att alkisar eller narkotikamissbrukare bär sig åt såhär, och varför rapporteras det inte från någon annan av landets cirka tvåtusen kyrkor i så fall ? Det viktiga är väl inte vem som begår gärningen, kära DN, utan att den inte skall förekomma – och att ”Svenska” Kyrkan i Kristianstadd, liksom överallt annars i landet, fullständigt tappat kontrollen över vad den säger sig skydda eller värna framgår också – med all önskvärd tydlighet.

Det är dags att frånta ”Svenska” Kyrkan kontrollen över heliga Trefaldigheets Kyrka. Avhelga hela byggnaden, och utse den till lokalt museum, och låt polis och vaktbolag sköta bevakningen, så blir det äntligen ordning…

I gången vid läktartrappan, på väg mot toaletten, stiger den stickande doften av urin mot prästen. Piss som torkat in i fyra hundra år gammalt tegelgolv. Att toaletten står låst när kyrkan är obemannad hindrar uppenbarligen inte somliga från att uträtta sina behov här inne.

Både ettan och tvåan.

– Där hade någon lagt en go laddning, grimaserar vaktmästare Göran Kjell, som var den som fick spola bort bajset. Det var liksom inte fast form utan det var… ja, någon som var riktigt kass i magen.

Det är ett intagande kyrkorum.

  • Ur Dagens Nyheter 2017-02-18

 

Mycket intagande, eller hur ?

index

En uppskjuten begravning i Lysekil…

Märkliga nyheter fortsätter att strömma in från vårt lands alla hörn, mest beroende på att tidningar och media nu försöker ta i tu med frågor och ämnen som de lämnat helt obesvarade hela hösten. Kanske vill de alla göra oss uppmärksamma på svåra orättvisor och olösta problem, som ännu präglar vårt samhälle.  Jag skrev ju om några av dem igår, fast vi kan lösa dem tillsammans, och vi kan också ta det här med stackars Jessica Milkéwitz, som nekats att begrava sin mor Eva Milkéwitz på grund av ”Svenska” Kyrkan i Lysekil enligt vad tidningen Bohuslänningen berättar 11 December i år

Som ni ser apostroferar jag ännu denna kyrka – för den seglar under falsk flagg – Statskyrkan är upplöst, och därför har inget samfund ”ensamrätt” på att representera vårt folk – det svenska folket – som alla vi i detta land faktiskt tillhör !

gravhoeg

Varför ska ”Svenska” Kyrkan ha sk Begravningsmonopol ?

Kanske undrar mina läsare nu vad gamla Eva Milkéwitz gjort, och om hon var någon hedning, kanske ? – Men nej, men nej. Hon var faktiskt kristen i ett helt liv – och ändå totalvägrade den lokale Kyrkoherden ändå att begrava henne. Det kan vi säga med bestämdhet – i ett helt liv betalade denna gamla dam troget sin kyrkoskatt, på mer än en hel miljon med ränta på ränta, för så mycket blir det faktiskt, om man ser till att fd. Statskyrkan tar mer än 3200 kr i avgift från alla kristna, varje år.

Hon dog hos sin dotter i Jämtland, där hon levat sin allra sista tid i livet. Så ville hon tillbaka till Lysekil, där hon levt de sista 20 åren, för att begravas där, och av praktiska skäl lät hennes dotter såklart kremera henne, eftersom kremering – en hednisk sedvänja som varit med oss ända sedan Asatrons tid – och som över 81 % av svenskarna ännu tillämpar ändå var det enda möjliga. Dottern hade nämligen inte råd eller möjlighet att transportera en kista hela vägen ned till Lysekil, som man förstår, och eftersom begravningslagen föreskriver att en begravning måste ske inom en månad, förstod hon inte alls varför den lokale Kyrkoherden Hans Wolfbrandt plötsligt vägrade att begrava hennes mor.

lysekil Ett plågans palats. En nygotisk tegelhög, som trycker ned en liten stad vid havet.. Därinne hänger en halvnaken man på någotslags ”kors” och bilder av tortyr finns uppsatta på väggarna. Det ska vara ”kärlek” säger en del.. Värdig lokal för begravning ? – ja, alla har rätt till en åsikt..

Jessica råkade berätta att hon till våren skulle jordfästa modern genom att strö ut hennes aska över havet till våren, också en hednisk vana som blivit vanligare och vanligare i det som en gång hette Ranrike eller långt senare Bohuslän – och det är väl ändå inte fel. Men då totalvägrade den kristne prästen…

Begravningslagen säger att en avliden person ska kremeras eller gravsättas inom en månad. Därför valde Jessica Milkéwitz att kremera sin mor i väntan på våren. Men det beslutet skulle dottern tydligen inte ha tagit.
– Hans Wolfbrandt tyckte att jag borde tänkt till innan jag valde att kremera. Jag blev förtvivlad, ledsen och jag grät. Så här i efterhand tycker jag att han kunde ha försökt att stötta och hjälpa mig, säger Jessica Milkéwitz.

  • Bohuslänningen, 2016-12-11

Ja, hur ska en präst vara egentligen, frågar jag ? Om man alls ska tillhöra någon kyrka, och ha några präster, är då inte tanken att de ska hjälpa människorna i deras sorg, och när de behöver – även om en väl utförd begravning kanske kan vara en av de svåraste uppgifter en präst har att sköta. En Asatrogen knäsättning av ett barn, där barnet inte alls tilldelas någon tro men bara välkomnas in i en ätt eller en familj, eller ett bröllop är av naturliga skäl mycket gladare, men den präst vars ord förmår hela och lindra, är inte han den rätte att ha ett sådant kall, oberoende av vilken religion eller vilket samfund vi talar om ?

Vi hedningar ska kanske inte slå oss för bröstet vi heller, för det finns ett litet, litet samfund på knappt 80 personer, som kallar sig ”Fornsedare (även om ingen vet vad det är för något – det verkar mest vara en fånig lek med ord – eller några som inbillat sig att historia och kultur är något som de kan vända upp och ned på efter fritt behag, men ser ni – det behagar inte mig !) och som förstört många begravningar  de också. Människor har kommit fram till mig och velat berätta sin historia, och vad de utsatts för av de här dårarna, som ”gör ned” och fryser ut folk i samband med begravningar.

vinter-soluppga%cc%8ang-havs-029

Till slut – till synes efter flera veckor och efter det att Göteborgs stift blivit inkopplat – med massor av byråkrati – ändrade man sig, men då var troligtvis begravningslagens bestämmelser inte uppfyllda. Som ”Bohuslänningen” berättar, vägrade Kyrkoherden i ett utslag av stel formalism, eftersom det inte fanns någon kista eller kropp – urnan räckte alltså inte enligt hans uppfattning !

Pressekreteraren på Göteborgs stift, Torgny Lindén, bekräftar riktlinjerna. Samtidigt finns det en möjlighet för kyrkoherden att göra undantag för att tillmötesgå de anhöriga. – Begravningsgudstjänsten är ju i första hand inte till för den döde, utan för de levande och för att de ska kunna gå vidare i sin sorgeprocess. Men det är upp till kyrkoherden att besluta om gudstjänsten, säger Torgny Lindén.

Samma Kyrkoherde i samma ”Svenska” Kyrka vägrar ännu att göra fler undantag för människornas skull, berättar ”Bohuslänningen” och därmed är vi inne på något väldigt viktigt… Hur många vill egentligen höra en kristen präst stå och mässa om ”Gud” eller Jesus, när det är den avlidne eller i det här fallet den avlidna och hennes anhöriga begravningen skall vara ”till för” vilket även Stiftets press-sekreterare bekräftat..  Jessica Milkéwitz säger följande till tidningen:

Om inte kyrkoherden i Lysekil vill hålla en ceremoni tycker jag att han kan betala tillbaka kyrkoskatten. Men helst vill jag få kontakt med en präst i eller runt Lysekil som kan hjälpa mig att komma vidare, säger Jessica Milkéwitz.

Ja, varför betala Kyrkoskatt i ett helt liv, när man ändå inte får något för den, till sist… Vi har en ”Svensk” Kyrka som vägrar ge med sig på att folk skall få begravas någon annanstans – det är bara i Tranås respektive Stockholm folk får ha religiöst neutrala griftegårdar – och utöver det några få samfund – som respektive Länsstyrelse har godkänt som förvaltare av gravplatser. Så här är ”Svenska” Kyrkans syn – åtminstone i det högkyrkliga Lysekil:

Till exempel kan kyrkoherden inte tänka sig gudstjänster på lördagar, även om den dagen ur ett reseperspektiv passar bättre för de anhöriga. – Gör vi undantag för en så öppnar vi ju upp för alla andra också. Vi gör inte heller några friluftsbegravningar, våra gudstjänster hålls i kapell och kyrkor, säger Hans Wolfbrandt.

Vilka ”andra” är det som denne Kyrkoherde talar om, tror ni ? Vad är det här för diskriminering – för det verkar ju vara så det är.Men ”Bohuslänningen” berättar att det snart råder andra tider för folk i vårt land.

Nära 40 % av Sveriges folk har ändå gått ur ”Svenska” Kyrkan, och börjat tro som de själva vill. De har alla blivit Hedningar, och många av dessa är också Asatroende, fast inte alla. Det finns ett stort antal ateister och agnostiker också, och varför skulle inte de också ha rätt till en stämningsfull och fin begravning, utanför kyrkan och utan kristen regi, vilket borde vara ett grundläggande demokratiskt krav.

humanisterna

Humanisterna – där jag själv är mångårig medlem – skriver i sitt idéprogram bland annat följande:

  • Alla livsåskådningsorganisationer ska behandlas lika och ha samma rättigheter och skyldigheter.
  • Religiösa organisationers dominans vid krishantering behöver balanseras och kompletteras med representation från sekulära livsåskådnings­organisationer.
  • Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte få statens hjälp att driva in sina medlemsavgifter, eftersom detta underminerar principen att medlemskap ska baseras på återkommande bekräftade handlingar.
  • Kommunerna ska överta ansvaret för samhällets begravningsverksamhet i form av begravningsplatser, krematorier och neutrala lokaler för begravningsceremonier från Svenska kyrkan.

Humanisterna har också väl dokumenterat flera andra fall, liknande Eva Milkéwitz.  Också i Järfälla norr om Stockholm har det hänt att samma kyrka ”straffat ut” sina egna medlemar, eller de som vågat vara av annan åsikt än prästerna och kyrkorådet.

”Bohuslänningen” berättar om ett av de ”kryphål” som ännu står till buds undan den kristna förödmjukelsen också vid gravens rand, som många människor utsätts för. 2430 svenskar ansöker nu varje år om att få återvända till naturen, utan någon präst eller kristen kyrka alls.

tofta-1-300x247Denne man lät sig brännas ombord på ett skepp, som han själv byggt med sina bara händer…

vikiing-funeral-the-vikings-burning-ship

Ej med klagan skall ditt minne firas, Ej likt den som går, och snart skall glömmas”  (J O Runeberg, ”Molnets Broder”)

Många – i Ranrike – väljer Havet som sista viloplats. Så gjorde min vän, Erik ”Tofta” Johansson på Gotland som gick bort 2012. Västkustens folk har alltid varit starkt och självständigt, och en del är frireligiösa, men de flesta säger nog som gamle ”Tofta”, eller som Mälarfiskaren, som for ut i saltsjön och grundade Stockholm:

”Mitt Vadmalssegel och Ekebåt – Det skiljer mig och bispen åt !”

030726-27a

Min farmor, som var prästfru men inte kristen – efter de dikter av Per Lagerkvist hon lämnade efter sig – lät sig begravas i en minneslund, helt utan gravsten. Så kommer jag själv också göra. Inga kristna ska kunna vanhelga min grav, och inga taffliga fornsedare eller andra förbannade nidiningar skall kunna skända den – för de kommer aldrig hitta någon grav att skända – själv har jag då för länge sedan återgått till naturen, och det land för vilket jag levat och älskat.

En gång skall du vara en av dem
som levat för länge sedan.
Jorden skall minnas dig
så som den minns gräset och skogarna.
Så som myllan minns det multnade lövet,
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig – såsom havet.

ran4

Över hela Ranrike vakar Ran – långt bortom präster och kyrka – för på havet och i dess djup styr andra makter…

Låt dessa präster från Lysekil eller var de nu finns stå kvar på land, tillsammans med alla dem, som hatar och förföljer oss !

De kan stå där och predika, ljuga och snörvla, men själva har vi rott och seglat ut på ett andens hav, där ingen kristen mer kan hinna i fatt oss. Ovanför oss råder Tor, som skickar god vind. På havets yta finns Njord, som är sjöman och fiskare liksom vi. På havsbottnen finns Ägirs stora festsal, och hans maka Ran för oss dit, genom oändliga vattenrymder. Och vi ska äntligen äntligen vara fria, även om andra folkslag eller dessa intoleranta kristna skulle vilja ta vårt land ifrån oss.. Inget varar för evigt, kanske inte ens ett land som funnits i mer än 1000 år.

Jessica Milkéwitz säger till ”Bohuslänningen” att hon söker efter en annan präst som hjälper henne att komma vidare. Hon får naturligtvis fortsätta att vara kristen om hon känner, att detta skulle vara det rätta för henne – men det finns helt andra samfund, helt andra präster att välja mellan.

Bara ett Asatroget samfund i landet kämpar för Hedningars rätt att få egna gravplatser, liksom Humanisterna. Vad somliga kallar oss bakom vår rygg – kanhända av ren avundsjuka, har ni redan fått läsa – men ser ni – vi kan stå för vad vi gör – och vi har också vår rätt att vara fria..

maxresdefault

Bajs och Onani i Svenska Kyrkan ?

Det är Juletid och då skulle väl rätteligen råda Julefrid, men det gör det inte överallt. Inte i Heliga Enfaldighets… nej förlåt kära läsare – denna uppgift var falsk – jag menar Heliga Trefaldighets Kyrka i Kristianstad.  Denna historiska byggnad tillhör ”Svenska” kyrkan, som inte alls är svenskare än andra kyrkor och samfund, men där inne pågår saker som nog inte alls borde få försiggå i ett ”heligt” rum.

Bajs och mänsklig avföring har hittats bland kyrkbänkarna. Polisen har försökt avhysa onanister, som håller till i Kyrkan. Det har klättrats på orgelläktaren, man har försökt stjäla kyrksilvret och en okänd skara personer har överfallit modern och prästen vid ett barndop, och försökt ta barnet med sig – ren kidnappning, med andra ord. Denna Kyrkas brist på ledarskap har gått som en följetång genom lokaltidningen Kristianstadsbladet hela hösten, men problemen har bara blivit värre och värre – och det är INTE vi Hedningar som har orsakat dem, inte heller några Muslimer – för de besöker sällan kyrkor – och heller inte några Mosaiska trosbekännare, så vitt man vet. Alla religiösa grupper är helt oskyldiga, faktiskt – det har man konstaterat i pressen, och så här gör heller inte några Humanistiskt eller kanske Ateistiskt sinnade personer..

680

De kristna brukar oftast berömma sig själva med påståenden om att just de skulle vara godare och bättre människor än alla dem, som tillhör andra religioner.  De påstår att de ”öppnat sina hjärtan för främlingar och sätter upp stora reklam-affischer där de säger, att ”inte gör skillnad på människor” och så vidare och så vidare – men hur är det i praktiken ?

I Kristianstads största och äldsta stadskyrka får man nu använda beväpnade vakter, inhyrda från civila vaktbolag vid alla gudstjänster och arrangemang.  Personalen uppges också ha utbildats i självförsvar, enligt tidningen Expressen.

Så var det med den så kallade ”öppenheten”…

Problemen ska enligt media ha berott på ”knarkare” alltså narkotikamissbrukare från andra städer i Skåne, som sökt sig från stadens järnvägsstation till Kyrkan. Men är denna förklaring verkligen logisk ? Ledningen för Heliga Enfaldighets… förlåt Trefaldighets… har tidigare delat ut en sk ”Trivselenkät” för att komma till rätta med problemen – ungefär som om det skulle kunna hjälpa emot barnarov, störande av förrättning (som är ett brott enligt Lagboken, straffbart med fängelse i upp till 6 månader (Brb 16:4)

Man får faktiskt inte störa andra samfunds eller religioners sammankomster heller, ifall nu någon skulle undra…

Och för övrigt – hur vanligt är det med ”knarkare” som stjäl barn ? Om detta ska vara orsaken, varför uppvisar just den gruppen bara och endast bara sådant beteende i Kristianstad, men ingen annanstans ?  Man behöver inte precis vara Leif GW Persson för att räkna ut, att det är något som inte stämmer här..

dsc03255Knarkarna bajsar i högan sky – Mot glimmande månguld, med skymning i ny…” (citat David Nessle)

Personer som bajsar på golvet. Onanerar. Försöker ta barn från präst eller mamma vid pågående dop. Allvarliga incidenter gör att Heliga Trefaldighets församling tvingas ha väktare i kyrkan. — — Under förrättningar i kyrkan så kan personerna skrika högljutt och krossa spritflaskor i golvet. Det händer att de både kissar och bajsar i kyrkan och utanför. Det har klättrats på orgelfasader och altaruppsats och de försöker stjäla kyrksilvret. — — Vilka människor det är som stör vet Bengt Alvland inte. Han säger att det inte är de gamla uteliggarna, som personalen känner, utan ett ”nytt klientel”. (Kristianstadsbladet 7 December 2016)

Ortens kommunpolis bekräftar att det ”till största delen” skulle vara missbrukare, men också andra. Vilka andra ? Varifrån kommer det mystiska, ”nya klientelet” ??

I vilken kultur stjäl man barn mitt under ett pågående dop, till exempel ? Eller orenar på ett kyrkgolv ? Vem kan det vara, som gör så ?

Polisen har i mejl bekräftat, att Kyrkan får använda sin egen inhyrda vaktstyrka, berättade tidningen för en vecka sedan. Och så mycket är ju klart. Polisen i Sverige löser numera endast 18 % av alla utredda brott, dvs inte de brott som anmäls (eller de brott som man ”glömmer bort” att alls rapportera) utan 18 % av den andel brott man verkligen påbörjar utredning kring, och denna låga uppklarningsprocent gäller också misshandel, mord, grova våldsbrott och till och med sexualbrott. Det är så i Landet Löfvén så att bara tre mord av tio klaras upp, om man får tro SVT, vår kära Statstelevision – som aldrig aldrig ljuger..

Vår Kulturminister Alice Bah Skunke har ju sagt att alla lögner ska förbjudas i hela samhället, det ska hon minsann själv se till – och tillika ska Polisen nu också sysselsätta sig med förbrytelser per twitter och facebook, ifall någon stackars stackars medborgare blivit ”kränkt”.

I ett sådant sammanhang är det ju lätt att förstå, att Polisen inte har några resurser alls att sätta in vad gäller just Heliga Trefaldighet, utan att en ny kyrklig ”Privatpolis” måste ta hand om säkerheten – det är nog ändå bäst – en historisk byggnad riskerar ju annars att förstöras, och även som hedning tycker jag synd om dessa goda kristna.

Men så återstår detta med de hastigt påkomna magproblemen ibland de ”nyanlända” församlingsmedlemmarna, om jag nu får säga så.. kanske hann de inte ända fram till den andliga bekvämlighetsinrättningen, för att nå ”förlossning” och nåd, som man brukar säga i Kyrkan… Även i Kista Centrum – och på många många andra platser i Sverige, har små ”visitkort” efter samma befolkningsgrupp kunnat iakttas, redan i somras – och de kallas – EU migranter…

Utanför Uppsala blev en hel kyrkogård för infödda svenskar helt nedsnaskad, så att kommunen måste komma dit och sanera från sopor och skräp. Nu uppträdde där plötsligt en underlig (V) märkt politiker kalladd Szatmari Waldau – ur samma befolkningsgrupp – kanhända besläktad med Åsa Waldau – ni vet kvinnan som sade sig vara ”Kristi Brud” osv och sade, att kommunens försök att ställa ut sk ”bajamajor” inte var tillräckligt.

Uppenbarligen var det väl sanning och ingen lögn, för den här väldigt speciella befolkningsgruppen använde ju inte bajamajorna. De gick och sket direkt ute på gravarna istället, visade det sig. Den kristna sekten ”Livets Ord” beviljades bidrag av Uppsala Stad för att hysa de här personerna – och sen dess har problemen fortsatt

vyuwvxb

Förlåt att jag frågar, kära medborgare, men vore det inte lättare att sätta upp beväpnad vakt vid Öresundsbron istället, och slippa den höga kostnaden för sanering, skadegörelse, sanitära olägenheter och vakter framför varje kyrkogård, varje kyrka och historisk plats av betydelse ?

Vad är det som sker i ”Landet Löfvén” eller det som en gång var vårt Sverige ?

Reportern Carolin Dahlman har skrivit en mycket intressant artikel i dagens ”Kristianstadsblad”. Jag rekommenderar verkligen, att ni läser den extra noga…

polistull Sk ”Öppenhet” fungerar inte överallt. För att överleva, behöver ett modernt samhälle exempelvis Tull och Polis

Årets Julgåvor till ”De Vita Hjälmarna” och VRR

De kristna – och speciellt det minskande antal som är med i ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmaktens följare, som de väl rätteligen bör kallas, framhåller ständigt att just deras religion skulle vara så mycket ”godare” eller givmildare än alla andra. Själv undrar jag, om det överhuvudtaget finns någon faktamässig grund eller de minsta bevis för vad de säger,  när de springer omkring och yttrar sig på det viset.

Att påstå att en religion eller en livsfilosofi skulle vara ”godare” än en annan håller helt enkelt inte. Det är oerhört fördomsfullt och inskränkt att säga något sådant. Av de 886 miljoner eller mer som sagda ”Svenska” kyrka får i avkastning varje år, så går en oerhört liten del, eller bara några få procent till välgörenhet, och de summor som alls skänks, är också förknippade med ”mission” eller snarare missionerande… borde inte välgörenhet få vara opartisk ?

preview_colourbox1017216Det är inte alls likgiltig, VILKEN välgörenhetsorganisation man väljer att stödja !

Kristendomen har orsakat oerhörd skada på kulturer Världen över, vår egen Nordiska kultur inbegripet. Och kan man egentligen ”tvinga” någon till att idka välgörenhet över Skattsedeln, som denna ”Svenska” Kyrka ständigt försöker göra ?

Som Liberal anser jag att människor SJÄLVA borde få bestämma över sina pengar, och till vilka organisationer de alls vill ge gåvor, eller vem de vill ge sitt stöd. Att själv få välja vem man stöder, och vilka värden man väljer att stå upp bakom, borde vara en mänsklig rättighet – men så är det inte i det här landet, i alla fall inte så länge denna ”Svenska” Kyrka fortsätter att tvångsvärva små barn och i övrigt tvingar ett helt folk att anta ett medlemskap i något som de inte valt själva.

4

Årets Julgåvor – i Samfundet Särimners anda – går därför i form av 25 USD till organisationen ”De Vita Hjälmarna” för deras sjukvårdsarbete i det av inbördeskrig härjade Syrien och VRR – Veteranstöd Rapid Reaktion till Utlandsveteraner här hemma,  och deras familjer, i ”Operation Jultomte” 2016 – som jag stöder med 200 kr. Därmed har jag förbrukat allt som blev över på min lön i November månad 2016, när räkningarna var betalda, men är man hedning, så är man...

Begreppet ”Vita Hjälmar” skapades egentligen i Kiev 2013, när obeväpnade sjukvårdare trotsade Viktor Janukovytj och hans ryska prickskyttar från specialstyrkorna, och med dödsförakt räddade civila sårade. Så småningom har begreppet överförts till det pågående inbördeskriget i Syrien, där en ny frivilligorganisation med hjälparbetare, pionjärer, sjukvårdare och läkare arbetar under detta namn. I September i år tilldelades de ”Right Livelihood Award” som inofficiellt har kallats ”Lilla Nobelpriset.

57f79af0c36188f36e8b4601Dessa vänder inte bara ryggen till och ”flyr” så fort det inte passar. De fortsätter kämpa för sina landsmän !

Nu har organisationen 2850 man, som hittills lär ha räddat närmare 74 000 liv ur ruinerna. Inte alla Syrier gör sig själva till urarva, och opportunister, alltså sådana som ständigt fegt vänder ryggen till och bara flyr, när deras eget land drabbas av inbördeskrig. En del stannar kvar, och hjälper sina landsmän, istället för att svika sin försvarsplikt – något som i de flesta länder – Sverige inbegripet – är påbjudet i lag. Vad som blivit ett landsomfattande civilförsvar fungerar fortfarande, och hjälper folk oberoende av religion, och oberoeende av vilken sida eller fraktion de tillhör

flyktsoda_beer5_905

Bland hjälparbetarna finns fd frivilliga brandmän, idrottslärare, de med sjukvårdsutbildning, hjullastarförare och många andra – helt vanliga människor. Och dessa flyr inte, trots att de kanske kunde. Nej – istället stannar de kvar, och fortsätter hjälpa – och gjorde alla som dem, kanske det inte skulle funnits något Syriskt inbördeskrig alls, eftersom det i så fall aldrig kunnat börja.

Inbördeskriget i Ukraina – som fortfarande pågår – är visserligen inte landsomfattande, och inte lika destruktivt som det i Syrien, men det pågår likförbannat. Enbart i år har det skett 12.500 brott mot vapenvilan. Sedan årets början har Ukraina haft 444 soldater och officerare som sårats och 172 som dödats i strider.  I de rebellkontrollerade områdena i östra Ukraina understöds 33.000 rebeller av 600 ryska stridsvagnar, 1.000 pansarfordon, 400 luftvärnsystem och 500 raketsystem samt 6.000 reguljära ryska soldater. Detta kan inte kallas för fred – för det är krig – så enkelt är det.

Ändå har inte en enda Ukrainare flytt till väst. Inte en enda – inte ens från de drabbade områdena.

Men i Syrien samlades det nu in vad som kallats ”The Peoples Million” eller ”Folkets Million” i form av en milljon dollar – så mycket lär nämligen Putin ge i militärt bistånd till Assad-regimen, bara i år; har jag hört. Därför stöder jag denna kampanj.

syrian_civil_defense_logo

Här hemma i Sverige finns veteranorganisationen VRR som jobbar för alla våra krigsveteraner – och deras familjer.  Det finns ändå dem, som på officiellt beslut från den Svenska Regeringen deltagit i fredsbevarande insatser – inte bara i Syrien, men också på annat håll. Efter de två sista Regeringarna – Reinfeldt och Löfvén – har vi fått inskränka alla insatser utomlands till ett minimum. Vi vet alla, att vår insats kanske borde vara större än så, liksom praktiskt taget alla svenskar idag känner till, att Regeringens Försvarspolitik liksom flyktingpolitiken blivit ett enda stort misslyckande. Det förgångna kan man inte ändra, sägs det – men kanske man kan ändra framtiden..

4xr0j0px

Men – för de som kom hem – för de som inte gjorde det – och för alla de familjer som genom att bidra med en eller annan familjemedlem också gjorde en insats för freden vill jag också göra en insats – och därför får VRR 200 kr av mig, till behövande familjer inför Julen.

Gudarna skydde för alla land !

Resultat av ”Kyrkomötet” – en fånig app och ”samvetsförbud” emot bögar…

Jag är visserligen hedning, och detta kanske inte är min angelägenhet, så att säga; men man kan ju fråga sig vad det senaste sk ”Kyrkomötet” inom Svenska Kyrkan – som fortfarande anser sig vara den enda organisation, som på något sätt skulle ha rätt att företräda oss svenskar i andligt hänseende – egentligen skulle gå ut på. Enligt uppgifter, som cirkulerat i svenska media skulle det enda praktiska resultatet vara skapandet av en fånig sk ”App” som innehåller Luthers Katekes, med vilken alla kristna förväntas gå omkring och skriva oss andra på näsan om hur bra och renläriga de själva är – en återgång till de husförhör och katekes-tvång som rådde på 1800-talet.

Är denna ständiga kristna inkvisition något som passar moderna människor i ett land som vårt ?

Vid husförhören utdelades betyg och straff – och det hela verkar mest som en ursäkt för att få bestraffa människor i religiöst hänseende, också idag.

not-mine-467Straff – Skam – Skuld. Det var vad de sk ”Husförhören”, katekes-läsandet och prästernas ständiga terror mot vanligt folk innebar. Nu vill man återinföra allt det här -via elektroniska ”appar”

Det stora kyrkomötet 2016 har också kommit fram till, att Svenska Kyrkans präster kan neka att viga bögar. Hela tiden under 2000-talet har samma ”Svenska” kyrka ideligen skrivit och gastat om hur ”tolerant” den är, hur den tar ADHD-HBTQB rörelsen på det största allvar osv osv samt att den är vidsynt, öppen osv.

Nu kan var och en se, att det där inte stämmer.

Alltsammans är bara nys, kort sagt – för här gör man lite som man vill, den ene prästen gör si – den andre gör så – och ingen gemensam policy, gudstjänstordning eller procedur för bröllop och giftemål finns längre.

lagbokLAGEN GÄLLER – Har vi en Giftemålsbalk, och en lag i riket, då skall alla Kyrkor, samfund, Mystifaxar osv FÖLJA lagen också – annars skall de INTE ha statsbidrag eller någon som helst form av samhällelig acceptans eller lagligt stöd. BASTA !! (Detta RÄTTEN och PACKEN I er Efter)

gustav_vasa-650x913

LAND skall med LAG byggas – Sade en gång Gustav Vasa. Gäller det inte idag ? Eller gäller det inte vissa kristna samfund, som tror att de kan skaffa sig ”fribrev” från det övriga samhället ??

”Någon djävla ordning får det väl vara på ett parti !” röt en gång C-H Hermansson, den kände svenske kommunistledaren. Nu är jag varken kommunist eller partiledare, eller ens präst, men ”Någon djävla ordning och hyfs får det väl ändå vara på ”Svenska” Kyrkan” är vad jag frestas utbrista eller utropa just idag, den 25 November 2016. Uppenbarligen tänker en del av dess medlemmar också likadant.

Har vi nu lagar och förordningar i det här landet, som säger att ”Samkönade vigslar” osv ÄR tillåtna, och skall nu denna solkiga svenska kyrka säga att den ska företräda oss alla, vara statskyrka och ha bidrag från staten – ja då ska den väl för h-streck-e följa lagen också.

Så är det här i samhället, nämligen.

Antingen följer man lagen, eller också inte. Det ges inget tredje, och allt snack om prästers sk ”samvete” och annat mumbo-jumbo kan vi lämna därhän. Ska en kyrka eller ett samfund alls ha statsbidrag – ja då ska den följa statens lagar – så mycket borde vara en självklarhet.

Man har en gudstjänstordning, ett vigselformulär, en vigselritual – inte två eller flera – eller lite hipp som happ. Det borde till och med dessa sk ”kristna” förstå – och vill de inte förstå det – ja då tycker jag det är dags att Staten visar dem vad som gäller – den hårda vägen…