Det HEDNISKA SKIFTET är här.. Är DU redo ??

”Svenska” Kyrkan, ett samfund som bara är ett i mängden, och inte ett enda dugg ”svenskare” än något annat, har erkänt sig besegrat. Dess företrädare vet att spelet snart är slut. Mer än 50 % av alla Svenska Medborgare kommer snart att vara Hedningar, och därmed har den Evangelisk-Lutheranska Andliga Ockupationsmakten, som samfundet ifråga rätteligen bör kallas, också helt och hållet förlorat sin ledande ställning.

Kyrkan vet redan, att den enligt sina egna prognoser bara kommer att ha ungefär 4,7 miljoner medlemmar år 2030, av en befolkning på mer än 11 miljoner. Dess förlust går inte att stoppa, av rena befolkningsskäl – medlemmarna blir allt äldre och äldre, och få eller inga föräldrar kommer i framtiden vara så dumma, att de låter sina barn ”döpas” eller tvinga dem att anta en religion, helt emot barnens egen vilja och utan att fråga dem om lov, vilket är en mycket svår kränkning av små barns rätt som individer.

Det är så sant som det är sagt…

Fakta visar, att 2799 svenskar valde att Hedna sig under årets två första månader 2023. Tyvärr blev samtidigt inte mindre än 1775 personer lurade och duperade av de kristna, och anslöt sig till den Medeltida skräck-religionen. Detta innebär ett netto på 1024 hednade personer, vilket var mindre än tidigare år.

Ändå är trenden klar, och den är densamma över hela Västvärlden. Kristendomen har redan förlorat, och den förlorar stort. Befolkningen i Sverige kräver sin frihet. Den vill inte längre böja sig under en påstått ”allsmäktig” gud, som skall styra allt och alla hela tiden.

Nu kräver vi svenskar vår rätt ! Vid slutet, står segern…

NU GÄLLER DET i Gällivare – Orten kan BEFRIAS !!

Den tok-kristna dagstidningen Dagens Nyheter, helt igenom ”Låtsas-liberal” skriver idag en snyft-artikel om hur ”synd” det skulle vara om invånarna i Gällivare, som snart kan återgå till en sund tillvaro i frihet. Varje vår väljer minst 300 på orten sina fäders tro, vilket antingen är Asatro (för etniska svenskar) eller Samisk religion.

Här kan en missprydande och ful ”nykyrka” rivas. Man får en vettigare markanvändning, och plats till nya arbetstillfällen och bostäder. Varför tar en påstått ”liberal” tidning som DN inte upp detta, eller det kulturmord som skett på platsen…?

Den andliga ockupationsmakt, som förslavat lappmarkens folk sedan 1800-talet är nu på reträtt, och man skriver att  ”Svenska” kyrkan – som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund – skulle förlora en miljon SEK om året, enbart i Gällivare. Detta är uppenbart lögnaktigt, och tar inte hänsyn till det faktum att denna kyrka faktiskt är det rikaste samfundet i hela Sverige överhuvudtaget. ”Svenska” kyrkan gjorde en vinst på 1,5 miljarder Kronor 2021 – enligt sina egna siffror. Man ägde 11,5 Miljarder i kapital och gjorde minst 4,4 miljarder i vinst på sin ”finansförvaltning” som det så vackert heter.

Att då gå ut i pressen och påstå att man ”inte skulle ha råd” med just Gällivare Kyrka kan som vi alla förstår inte vara sant.

DN redovisar inte fakta på ett riktigt sätt. Man vinklar, och låter bara den ena sidan komma till tals, något som är mot alla pressetiska regler enligt Journalistförbundet, och dess värdegrund. Dessutom får samma samfund mer än 200 miljoner varje år i gåva från staten för sk ”byggnadsvård” av historiskt viktiga kyrkor – till vilka den i Gällivare uppenbarligen inte hör – och man har också fått rätt att ta ut skatt av alla svenskar, fastän man kallar det ”Kyrkoavgift” – med ränta på ränta tvingas en svensk normalinkomsttagare betala över en miljon kronor i ett helt liv – vilket är rena rama stölden !

En mörk och trist byggnad som inte längre tjänar något vettigt syfte. RIV DEN !

Samerna har aldrig bett om att få några kyrkor på sitt område. De har däremot sagt att deras religion bör respekteras, vilket också gäller Gällivaares trakter.

Det lär enligt Wikipedia finnas över 3932 kyrkobyggnader i Sverige – varav minst 600 inte har några som helst bevarandevärden. Räcker inte detta, kära DN ?

DN gråter stora, runda krokodil-tårar via sin reporter, och påstår att ”Svenska” Kyrkan skulle tappa 250 miljoner kronor om året, när svenskarna bara vill ha sin frihet, som i över 700 år tagits ifrån dem. Med 11,5 miljarder i kapital räcker ändå de feta slantar man lagt beslag på, och som vi alla gått miste om därför att man STULIT mark och pengar från oss i minst 46 år till, innan det är slut på galenskaperna. Är detta egentligen någon förlust ??

Minst 60 kyrkor lär ha sålts sedan år 2000, och kan nu användas till vettigare ändamål. ”Svenska” Kyrkan har tjänat pengar också på detta, och löper inte den minsta risk att gå omkull, eftersom man har både nog och övernog med pengar. Det enda riktiga vore en ny reformation, som under Gustav Vasa – och expropriation av sagda kyrkas mark och tillgångar.

Warer Swenske !” står det på sockeln till Carl Milles berömda staty av Gustav Vasa. En uppmaning, som DN och dess reportrar INTE lever upp till !

Nytt PRAKT-FIASKO för den påstått ”Svenska” Kyrkan – De vill ha mer Islam !

Sveriges största Ärke- någonting, Hans Högvördighet Martin Modéus, som under odemokratiska former valts till främste företrädare för ”Svenska” Kyrkan (ett samfund som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat, och inte har någon som helst rätt att företräda Sverige som nation, eftersom kyrkan skildes från staten redan år 2000) har nyligen uttalat sig i en redan hårt kritiserad debatt-artikel. Han vill ha mera islam i sin kyrka, och kämpar också för att på orättfärdig och orättmätig väg tillägna sig mer pengar ifrån det svenska folket.

Sveriges störste Ärke- någonting – klädd som ett slags ursprårad ”Lajvare” eller vad är det fråga om ?

Han refererar till centerpartiets blivande partiledare, Muharrem Demirok, som offentligt deklarerat att han är med i ”Svenska” Kyrkan trots att han inte alls tror på de kristnes Gud, utan tillber Allah. Han påstår också att ”Svenska” kyrkan inte skulle kontrollera sina medlemmars tro, utan att de släpper in vem som helst, helt oberoende av vilken trosuppfattning personen ifråga råkar ha. Med det synsättet skulle alltså också Satanister, Nazister och Kommunistiska Ateister vara självskrivna medlemmar i den ”Svenska” Kyrkan, men samtidigt hycklar biskopen, och säger dessutom emot sig själv, eftersom han påstår, att alla medlemmar måste anamma ”det glada budskapet om Jesus”.

Hur går detta ens ihop ?

Bakom alltihop står deras begär efter PENGAR

Bakom allt detta ärkebiskopliga jidder står den rena girigheten. Kyrkan vill locka fler personer att ge bort sina pengar, trots att mer än 45 % av alla Svenska Medborgare redan gått ur, och låtit hedna sig.

Särskilt idag, när stigande matpriser och elpriser höjer levnadsomkostnaderna på grund av Putins kristna krig i Ukraina, så är det viktigt att dra ned på onödiga utgifter.

Ett genomsnittligt svenskt hushåll betalar i år mer än 10 000 kronor till denna påstått ”Svenska” Kyrka, som i själva verket predikar en förlegad religion från Mellersta Östern – och nu är den religionen också öppet lierad med Islam. Inte ens de kristna som är verkligt ”troende” eller seriösa i sin kristendom kan vara med i ett sådant samfund – och det torde vara alldeles uppenbart. Man påstår, att alla de pengar man snattar från dig och din familj skulle vara en ”Kyrkoavgift” men det handlar om en dold skatt – och under ett helt liv betalar du faktiskt – med ränta på ränta – dvs om vi sätter räntan till omkring 2 % – mer än en miljon till detta hycklar-samfund.

Det bästa DU som svensk kan göra är att GÅ UR Kyrkan redan idag, så får du 10 000 kronor till mat och el – pengar som du förmodligen behöver.

Här finns en händig blankett som du kan trycka, direkt från nätet, fylla i och posta – så kan du spara på en alldeles onödig utgift !

Religiöst Samfund KIDNAPPAR vår Statsminister ! Kungahuset inblandat !

Den sk ”Svenska” Kyrkan – som inte företräder mer än ca 52 % av Sveriges befolkning – skildes från Staten år 2000, dvs för över 23 år sedan. Ändå försöker den hela tiden bli en maktfaktor i det svenska samhället. Dess mål är att avskaffa demokratin, och ta över hela vårt samhälle – jämför med situationen i Iran, Afghanistan, det Katolska Polen, Ungern och flera andra länder, där Monoteistiska Religioner och Totalitära system skaffar sig allt mer och mer inflytande, och det sekulära samhället sätts på undantag.

Svenska Dagbladet rapporterade idag om hur demokratin i vårt land återigen skändats, och släpats i smutsen. Två såkallade Biskopar eller Pisskoppar skall ha utsetts i en medeltida, närmast farsartad ceremoni med lustiga hattar och löjliga kläder – ja det hela ger mest intryck av någotslags bisarrt pajas-upptåg.

Varför skall sådana här pajas-figurer i lustiga hattar tvinga Statsminister och Kungahus att delta i sina löjliga upptåg ?

I Lördags KIDNAPPADES Statsministern och hans hustru, och fördes till en dunkel, dåligt belyst lokal i Centrala Uppsala. Kungafamiljen visade sig också vara med på det hela, och lät sig agera ”gäster” – mycket dålig smak av vår Statschef måste man säga – Han skall enligt Regeringsformen vara politiskt neutral, men det är han alltså inte i praktiken.

”Svenska” Kyrkan tillhör inte staten enligt lag. Det borde vara ett absolut krav, att Statsminister och Statschef skall följa Svea Rikes Lag, som den de facto är skriven.

”Svenska” Kyrkan har ingen som helst rätt att beordra fram Statsceremoniell verksamhet, eller tvinga Statschefen och andra högt uppsatta politiker att närvara vid sina meningslösa ritualer. Det finns alternativ. Ända sedan 2012 har Humanisterna i Sverige arbetat för dem.  Vi på Hedniska Tankar för en Ideell Kulturkamp, liksom självaste Furst Bismarck på sin tid.

Till Canossa skall vi icke gå ! SKILJ kyrkan från Staten !!

Den enda ”pisskopp” (som vår finska väninna säger) vi på Hedniska Tankar alls accepterat, är nog den före detta biskopen Lennart Koskinen, som så att säga företrädde en mer folklig stil, ända tills han kort före sin pensionsavgång började ta till våld, och störde utövandet av minst ett politiskt partis demokratiska fri- och rättigheter inför allmänna val, genom att inleda ett större slagsmål under Almedalsveckan i Visby.

Ja – denna påstått ”Svenska” Kyrka – som inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, oavsett det nu rör sig om rabiata islamister, judar, buddhister eller exempelvis vi Asatroende, som aldrig någonsin stört Regering och Riksdag i dess arbete, på ”Svenska” Kyrkans både oförskämda och förlegade vis…Skulle man då tvinga fram Regeringens närvaro vid Mulliga Mullors, Kadis och Stor-Kopthas utnämnande också – jag bara frågar ?

Varför tror man, att två helt oviktiga biskopstillsättningar i Visby respektive Linköping ALLS skulle kräva Statschefens närvaro ? Eller Statsministerns ??

Vad ska man säga om denna Evangelisk-Lutheranska Totalitära Ockupationsmakt  ? (För det är väl så den bör tituleras ??)

Vi ser ju hur den gång på gång tar till knytnävar, tvångsmedel och till och med rent våld, som Koskinen i Almedalen, anno 2010.

Hur länge skall detta få fortgå, frågar jag er – goda medborgare ? (För det är ni väl ??)

HUR LÄNGE ??

 

”Svenska” Kyrkan FÖRLORAR stort – HEDNISK MAJORITET i Sverige inom 5 år

”Svenska” Kyrkan – ett samfund som inte är ett enda dugg ”svenskare” än något annat – eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i vårt land fortsätter att FÖRLORA medlemmar. Bara under Oktober månad 2022 HEDNADE sig 14 281 medborgare, och de SLIPPER nu betala Kyrkoskatt i resten av sina liv. På grund av en uppenbart bedräglig och skadlig regel, som inget annat samfund, ingen annan samhällssektor, inga företag och inga myndigheter tillämpar tvingar denna Kyrka de som försöker gå ur i November och December månad att vara medlemmar i ett helt år extra, och beslagtar deras pengar. Kyrkan skyller lögnaktigt ifrån sig med att ”det inte skulle gå” att registrera utträden under de sista två månaderna av året, men det är en LÖGN eftersom man publicerat statistik på detta sedan åtminstone 1972.

Följaktligen har den här organisationen ingen rätt att fortsätta bluffa, ljuga och stjäla från vårt svenska folk, och den borde bötfällas och ställas inför domstol så snart det bara är möjligt.

Gör SLUT på Bedrägerierna ! Den här organisationen påstår att den säljer ”evigt liv” – men det är bara BLUFF !! Gå inte på sådana OETISKA försäljningsmetoder…

Hittills har 42 897 goda medborgare HEDNATS under årets första tio månader, och fortsätter det i den takten, kommer det att bli 51 476 eller fler HEDNINGAR i vårt land innan årets slut. Det motsvarar en mellanstor stad. Enligt preliminär befolkningsstatistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, fanns det 10 508 669 invånare i vårt land i slutet på September månad – förutom alla de personer som tagit sig in i landet illegalt, och som inte skall vara här, utan borde utvisas. Om vi antar, att befolkningsökningen i oktober i år inte var annorlunda än förra året, så skulle det innebära, att det fanns 10 514 084 invånare i Sverige den 1 November i år. Detta är mycket mer än vårt land kan försörja, och ingen hållbar siffra inför framtiden – vilket våra Miljöpartister nog borde notera..

Kyrkan ljuger också om sitt medlemsantal, och påstår att den skulle ha över 5,6 miljoner medlemmar, men det är inte sant. 2021-12-31 uppgick medlemsantalet enligt dess egen statistik till 5 633 867 medlemmar, men nu måste vi dra ifrån ett netto på 34 588 på de som GÅTT UR och inte mer vill ha med denna hyckel-organisation att göra under Januari till Oktober. Då återstår bara 5 599 279 personer, och till det måste vi lägga den ”generationsväxling” på minus 0,6 % som kyrkan kunde konstatera redan under 2021, och den generationsväxlingen, orsakad av kristna dödsfall och mindre antal döpta barn, är antagligen inte mindre i år.

”Dop” är en BARBARISK och fullständigt OETISK ceremoni. ALDRIG I LIVET skall du ”döpa” dina barn – du vill väl inte utsätta dem för ”religiös doping” ?

”Generationsväxlingen” innebär en förlust på ytterligare 33 595 kristna, bara i år. Det gör, att ”Svenska” Kyrkans verkliga medlemsantal nu bara uppgår till 5 565 684 personer, och FÄRRE ska det bli inom kort ! Med en befolkning om minst 10 514 084 individer, innebär det att bara 52,94 % av befolkningen är medlemmar i ”Svenska” Kyrkan – medan resten, dvs 47,06 % redan blivit HEDNINGAR.

Du som vill Hedna dig, och spara ungefär en miljon kronor under ditt vuxna liv – så mycket blir det faktiskt, om vi räknar med 2-3 % ränta på ränta – kan använda blanketten här, och GÅ UR det kristna förtryckar-samfundet. Så enkelt blir du en FRI MÄNNISKA och får SJÄLV bestämma över mer av dina pengar – bra eller hur ?

Enbart medtaget ”generationsväxlingen” så kommer ”Svenska” Kyrkan och dess förtryckar-apparat förlora ytterligare 3 % av sitt medlemsantal inom 5 år. Detta är förutbestämt av befolkningsutvecklingen, och det kommer INTE gå att ändra på. Det innebär, att vi når en hednisk majoritet i vårt land inom detta årtionde, och då får nog alla dessa skrikiga och bråkiga kristna vi tyvärr har i landet ändra attityd fortast möjligt, och sluta missionera, dvs sluta tvinga sin religion på alla oss andra…

Med tanke på att ungefär 1 % av medlemsantalet försvinner genom frivilliga utträden eller HEDENDOMENS popularitet, så innebär det ytterligare 5 % eller så medlemsförluster inom kort – och de kristna har INGEN CHANS att ta tillbaka den andelen. Utvecklingen från år 2000, då ”Statskyrkan” avskaffades, visar att medlemsandelen GÅTT NED från 88% till 53 % i år – och det innebär att 35 % eller mer än en tredjedel av svenska folket har HEDNATS under den tidsperioden.

Om utvecklingen fortsätter så i 22 år till, kommer kyrkan ha mindre än 20 % av folket som medlemmar – och ASATRON kan komma tillbaka på bred front.

Vi är som Särimner. Vi ger oss aldrig.

Vid slutet, står segern !

Du och Du ! Ta med din Fru !! HEDNA HEDNA HEDNA…

”Där svart utgör färgen och nio är talet”

Jag lämnar nu de sedvanliga och alltför välbekanta händelserna bland Midgårds illtjutande barn för ett tag, eftersom mänskligheten allt som oftast uppför sig som Lokes avföda. Ändå måste jag upprepa vad jag redan förut sagt och skrivit, många många gånger. Bara därför att jag råkar vara Hedning och till på köpet en Asatroende sådan behöver jag inte låtsas leva i någotslags elfenbenstorn, totalt avstängd från den omgivande yttervärlden, och allt som försiggår där. Åtminstone i teorin föreligger ännu yttrandefrihet i vårt land och på Internet dessutom. Något av det värsta jag vet är dessa New Age profeter, ”andliga” söndags-schamaner, hitte-på-profeter och skitstövlar typ Fornsedare och annat patrask, som gömmer sig bakom en konstlad mask av idel innerlighet och spelad vänlighet, lismande smilfinkar som kommer med falska kärleksbudskap, ”Hällörade” eller lika skenheliga som självaste Antje Jackélen, för att nu låna ett äktskånskt uttryck, som kommer från min gamla farmor.

Raus – Raus – Vom unser Land HINAUS !!

Som ni kanske vet var hon fru till en kyrkoherde i mer än trettio år, och hade tre barn med honom, men hon dog som en hednisk kvinna, moraliskt obesmittad av Monoteismen ännu vid 92 års ålder.  Att vara ”Hällörad” innebär att någon har huvudet på sned, ”häller på huvudet” alltså, och låtsas vara gudsnådelig, fast vederbörande är som en ulv i fårakläder, alltigenom falsk; och ute för att lura människor. DDR-sympatisösen Jackélen var och är sådan, som vi alla vet. För dagen har det avslöjats hur hon cyniskt manipulerat journalister i Sverige, enbart för att dölja sitt mörka förflutna, och som – efter en intervju som råkat tangera sanningen, vrövlat och orerat inför journalisterna om att de skulle vara lejda av ”twittertroll, Ann Heberlein och SD” och anklagat dem för att ”ha förminskat hennes gärning och kyrkans roll”.

Att Ann Heberlein, kristen teologie doktor och författerska till flera böcker i etik, också skrivit flera böcker om hur de som samarbetat med diktaturstater och som förespråkar totalitära läror hela tiden visar sig oförmögna att ta sitt moraliska ansvar, retar tydligen tant Antje, som tydligen fortsätter sin maktutövning emot svenskarna bakom sina egna Potemik-kulisser. Samerna fick en sk ”ursäkt” vilken innebar att deras kultur skulle utrotas, och att de skulle böja sig inför kristendomen. Men de etniska svenskarna fick ingen ursäkt alls för alla de förbrytelser, den sk ”Svenska” Kyrkan begått genom sju sekel och mer än så. Ärkeskojarna inom ärkestiftet fortsätter sitt andliga förstörelseverk – för de tillhör alla dem, som samarbetar med främmande makt…

Teckning av ”Steget Efter” – svensk karikatyrtecknare

 

Men, nu över till något annat – where black is the color, and nine is the number för att nu travestera Bob Dylan, nobelpristagaren som nekade att ta emot sitt litteraturpris, då han inte ville ha med en sådan priskommitté att göra – och det hedrar honom – för vem vill egentligen det ? Och med detta syftar jag inte på ”Samfundet de Nio” utan på det faktum att NIO är ett av de heligaste talen i Asatron- se för övrigt mitt avsnitt om Naud-runan under avsnittet ”Runor” här ovan.

De mäktigas fall skall bliva stort, ty:

Black is the color, where nine is the number
And I’ll tell it and think it and speak it and breathe it
And shout it from the mountain so all souls can see it
Then I’ll stand firm on the beach until the church starts sinkin’
And you’ll know my song well before I start singin’
And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard
It’s a hard rain’s a-gonna fall

eller – för att nämna en gammal svensk förbannelseformel från år 1679, från Bengt af Klintbergs ”Svenska Trollformler” och Blekinge, där Björketorpsstenen ännu står:

Nio voro de Nockunden söner
som Noren förde,
som buro deras mor döder.
Vi bar de henne så döder?
För hon kunde alla mål hölja och dölja.

Som hon gjorde, så skall jag göra:
Jag skall binda elden, där han brann,
jag skall binda kittelen, där han rann,
jag skall binda mannen, där han red,
jag skall binda skeppet, där han skred.
Jag skall binda järngårdar,
så att de gråter blodstårar.

”Noren” är en förvrängning av Oden, och kanske ser vi Loke – som ju uttalas ”Locke” bakom Nockunden, om nu inte detta är en hågkomst av Heimdals nio mödrar, vågorna.

Kanske har ni aldrig observerat följande, ack ni hedna och ludna:

 • Nio är antalet Världar eller ”Heimir” utom Midgård  (Vǫluspá). Om vi räknar Pluto och solen som astronomiska objekt, så har solsystemet också nio världar.
 • Nio var antalet “lövjerskor” (iviði) som fanns innan Världsträdet (Vǫluspá)
 • Nio är Heimdals mödrar, vågorna (Hyndluljóð, Heimdalargaldr, Snorri)
 • Nio är Ägirs och Rans döttrar, som bär trollkonors namn(Snorri)
 • Nio är Njords döttrar, som ristar runor i en värld bortom döden (Sólarljóð)
 • Nio nätter går innan Odens guldring Draupnir föder nio ringar, var och en lika stor och tung som den själv
 • Nio är tre gånger tre, och tretalet – för Oden, Tor och Frej, tre Nornor och mycket mer, återkommer ständigt i alla Indoeuropeiska myter
 • Nio är det antal nätter som går åt för ”Nórna dómr” eller Nornornas dom, när någon blir satt i Nornarstóll – ”Nornornas stol” efter döden och döms att fortsätta i andra världar, allt efter vad vederbörande har förtjänat (Sólarljóð, Fafnismál)
 • Nio är det antal världar som Hel, den helande och höljande dödsgudinnan härskar över (Snorri)
 • Nio är det antal världar som finns under Helheim (Vafþrúðnismál)
 • Nio är det tal som betecknar Frejas rike, Fólkvangr eller Folkets Vångar, dit vissa döda kommer (Grímnismál)
 • Nio eller tre gånger nio är Valkyriornas antal (Helgakviða I, II & H. Hiǫrvarðssonar )
 • Nio var det antal nätter som Oden väntade, innan han undfick runorna (Hávamál)
 • Nio nätter och nio dagar tog det för Hermod att rida ned till Hel, och korsa Gjallarbron
 • Nio nätter och nio dagar fick Skirnir rida, innan han fann Gerd eller Njärd, Moder Jord (Skírnismál)
 • Nio är nätterna som Frej fick vänta, innan han förenades med Gerd i lunden Barre (Skírnismál)
 • Nio var galdrarna, som Groa sjöng från gravens djup (Gróagaldr)
 • Nio är de mör, som omger Menglöd eller Freja på läkedomsberget, Lövjarberg (Fjölsvinnsmál).

Tror ni kanske, att allt detta är en slump, eller tillfälligheter utan mening ? Ånej, talet nio har sin betydelse. Måtte nio ulvar och nio plågor ta alla Ärke- någonting, måtte de dra nio gånger nittio mil neråt Tyskland, och måtte de få nio svåra sår, nio plågor, nio bedrövelser, en niosvansad katt vina över dem niohundranittionio gånger, så att de får lika många rapp och sedan helsot.

Min gamla farmor däremot, skrev i sina efterlämnade papper som så,  och citerade därmed en annan Nobelpristagare, Per Lagerkvist:

En gång ska du vara en av dem som levat för längesen.
Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna,
det multnade lövet.
Så som myllan minns
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig så som havet.

Se, hon tålde ingen kristendom. Hon trodde inte på deras helvete, det helvete de så många gånger ställt till för alla andra som inte är kristna. Och hon ville inte till någon himmel heller. Hon ville bara återvända till den jord och det land som var hennes. Inga gravstenar, ingen kistbegravning. Bara aska, att återföras till hembyn Väsbys åkerfält, ett vi, waichs på gotiska – en helig plats – och så ingenting.

Falska Samer SKÄMDE UT SIG mitt i Centrala Uppsala

Taktiken hos den sk ”Svenska” Kyrkan är känd sedan länge.

Den är en andlig ockupationsmakt, utgjord av en aggressiv, totalitärt sinnad Evangelisk-Lutheransk rörelse som helt saknar varje laglig rätt till sina absurda krav att ensamma få roffa åt sig makten över hela Sverige, och inkräkta på både politisk frihet, statsfinanser, kultur och samhällsliv – vilken den inte har den minsta rätt till.

Staten skildes från denna Kyrka redan år 2000, dvs redan för mer än 22 år sedan; och Sverige – vårt Sverige ! – är en sekulär stat. Så skall det också förbli.

Därför har ”Svenska” Kyrkan inte heller den minsta rätt, juridiskt; moraliskt eller praktiskt, att företräda vår nation. Det kan endast och endast bara staten och olika myndigheter göra, eftersom de enligt lag faktiskt har monopol på all statsceremoniell verksamhet. Mer än 46 % av våra medborgare är inte medlemmar i den påstått ”Svenska” kyrkan heller, utan har redan lämnat den i avsky och protest – och denna ebarmliga kyrka är inte ett enda dugg svenskare än exempelvis Livets Ord, eller kanske Maranata.

Nu är dess allra värsta Ärkebiskop (eller rättare sagt Ärkesbiskopinna) denna kyrka någonsin haft snart ute ur bilden, eftersom en viss Antje Jackélen har tänkt avgå. Under hennes tid vid makten (2014-2022) har den påstått ”Svenska” ökenreligionens andel av hela befolkningen sjunkit från 64,6 till 53,9 % – på bara åtta år har man gått från två tredjedelar till nästan hälften av befolkningen – och fortsätter man att förlora mer än 10 % på varje åtta års-period, är kristendomen i landet kanske helt utdöd inom mindre än 60 år – eller en enda livstid..

Det är ändå bäst så, om ni frågar mig, och de barn som föds idag, kanske får chansen att leva i en värld utan totalitära läror, krig och allt det lidande, som Islam, Kristendom och andra Monoteistiska religioner alltid fört med sig, just därför de kräver absolut ensamrätt inom all andlig verksamhet och vägrar att erkänna någon annan gud eller lära än sin egen.

Kontrollera själv med denna ”svenska” kyrkas siffror, om ni inte tror mig. Ingen av dess ”främsta företrädare” har skadat den så mycket, styrt så dåligt eller så kapitalt misslyckats med att försvara vad som är moraliskt skändligt – för att begränsa människors fria tänkande med irrationellt svammel om en ”allsmäktig herre” som alla måste lyda, är faktiskt en avskyvärd skändlighet – vilket redan filosofen Voltaire visste på sin tid.

Målning av Oksana Sjatjko från Ukraina, anno 2018. Kristendom är självutplåning, och därtill en mycket skadlig filosofi…

Till och med Kristina Lindh i Svenska Dagbladet, svassande som en liten pudel i sin kristna undergivenhet, brist på objektivitet och allmänna kryperi inför ”överheten” vågar ändå till slut erkänna huvudproblemet – ”Svenska” Kyrkans inställning till Islam, samt samma kyrkas totala politisering, dess krav på att få ta över hela sektorer inom samhället, och dess totala förakt för allt som andas demokrati, riggade och meningslösa ”Kyrkoval” till trots – knappt ens någon medborgare alls röstar ju i dem... Inte lär det bli bättre under den redan utsedda efterträdare, som valts med garanterat sken-demokratiska, ”riggade” metoder, och som hittills manifesterar sin kyrkliga gärning med att dela ut broschyrer till ungdomar i Västerås stift, som gör reklam för könsbyte, hormon-behandlingar eller lockar dem att bli ”queer” – låt vara med indirekta metoder – och sedan helt ologiskt påstår att detta skulle vara meningen med Bibeln och kristi lära… En sådan religion eller en sådan verksamhet har ingen mening, för sånt där kan man ändå inte tro på.

Teckning av ”Steget Efter” – satiriker på Twitter

Nu ger sig hycklerskan Kackélen och hennes ”svans” också i kast med våra Samer, som blir huvudämnet för denna artikel. ”Samerna skall få en ursäkt” heter det, men Svenska Folket och de etniska svenskarna – som i närmare 700 år utnyttjats, förslavats och indoktrinerats av denna kyrka, får givetvis ingen ursäkt alls. Lika lite ber de kristna om ursäkt för Husförhör, Konventikel-plakat och Häxbränningar samt tortyr av oliktänkande, vilket man rutinmässigt ägnat sig åt genom många sekler.

Den svenska staten, vår lagstiftning, historia och kultur svartmålas å det grövsta i det program för ”festligheterna” som man satt ihop, och Sveriges samer förväntas alla sjunga med i hyckel-psalmerna om ”Söte lille Jesus” och ”Herran” som de måste lyda, lyda, krypa på knäna inför och åter lyda..

De ska ”göra avbön från synden och samlas kring lammets tron” heter det, redan i inledningen. I de ”bekännelser” som de inbjudna ”Samerna” tvingas rabbla, likt småbarn eller skolbarn – står det uttryckligen: Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet

Tydligare än så kan diktaturens kreatur inte uttrycka sig. Detta är Hitlerism, Stalinism, Maoism, Putinism – och svensk Kristendom av idag.

Byt bara ut namnet på ”Guden” – och ni kommer att inse att alla totalitära läror är av exakt samma slag.

Vad är detta för Folk-förrädare till Samer, som SVIKER hela sin kultur och sina förfäders tro ?

Vad innebär det förresten att vara Same – och har någon äkta Same någonsin smutsat ned sig själv till den grad, att han eller hon skulle gå i kyrkan ?

Samerna är ett icke kristet nomadfolk av de sju årstiderna, de fria vidderna och de öde fjällen, inflyttade i Norden och på svenskt territorium nära tiotusen år efter de etniska svenskarna, vilket är antropologiskt och genetiskt bevisat. De är inte kristna, och har inget behov av att förstöra sin egen kultur – att så fegt, ynkligt och servilt svika sitt arv är det sämsta och lägsta någon som alls vill kalla sig same överhuvudtaget kan göra.

Alla dessa ”same-advokater” med sitt dumma prat om Sydsamer, övergående i ”Skogssamer” och nu också Stockholms-samer som aldrig kört snöskoter, aldrig besökt Norrbotten och aldrig ägt en enda ren inte skäms – för skämmas borde de – nu när de fegt går med på att få sin egen kultur approprierad, besmittad, förstörd, krossad och satt på museum i Uppsala Domkyrka.

En verklig Same är van vid folkligt och kulturellt motstånd. Han – eller Hon (något tredje finns icke !) är inte queer, men HEDNING Han bär sk ”lappkniv” och den bär han inte för ros skull. Inget same-blod rinner i mina ådror, det kan jag lova er. Jag är helt igenom etnisk svensk sedan fyra generationer tillbaka, både på fädernet och mödernet –  men ändå…

Måste jag kalla på de verkliga Nåjderna från fordom ? Blir ni Nåjda eller nöjda då ? Måste vi kalla på Nordman eller någon annan pyntad pajas, som får slå på Trolltrumman åt er, gott folk ? Måste jag frambesvärja skuggan av Evert Ljusberg – den bäste President den Fria Jämtländska Republiken någonsin haft, medan Solens söner finner Biennäjdä själv, liggande naken på fjällets dagg, en vacker vårdag, medan hon savar som en ungbjörk och skrevar med benen, allt under de tre Akkornas vård, de som är Urd, Skuld och Verdandi. Bieggolmai med kastskovlarna är Ull, Asatrons Vintergud. Horagalles är Thore-Karl, åskguden Tor liksom Jummala och Perkele.

Kristendomen har ingen rätt att appropriera Samerna och förstöra deras kultur, men de är en del av de Nordiska kulturen, och deras Hedendom är också vår.

RES ER SAMER ! RES ER UPP – GE INGEN NÅD ÅT KYRKAN – RES SEITARNA PÅ NYTT, ta tillbaka era kultplatser – utan jesus.

Lämna Kyrkbänkarna, för ni har int nå där e göra !!

VÄND ÅTER TILL VILDMÄNNEN, åter till Lappmarkerna. Vildmannen på Lapplands vapensköld är Starkodder, den hedniske kämpen – och i hans tecken ska vi segra.

Vad innebär det att vara en äkta vildman ? Lapplansbrigaden badar isvak efter bastubad med vedträ i hand – och inte ens vinterns snö kan besegra den !!

 

 

Dagen Klara

Idag har Klara namnsdag enligt den gamla svenska almanackan. Man bortförklarar det som en katolsk helgondag – de kristna gör som vanligt anspråk på att ta över hela kalendern, och islam har sin egen – men Klara eller Clara är klingande latin, och därmed ett hedniskt ord och ett hedniskt begrepp från början, ty det betyder också klarhet på de flesta Germanska språk, och även engelskans Clare och franskans Claire samt till och med italienskans Chiara har precis samma ursprung.

För Sveriges bönder och hårt arbetande folk betydde det en gång i tiden inget annat än att skörden skulle vara avklarad nu, för till Klara-dagen kom de första frostnätterna, åtminstone hos Norrlänningar och Fjällbönder i Jämtland. Trots påståenden om värmeböljor och klimatförändringar – vilket är en stor, manifest halvsanning, som knappast håller streck ens på årsperspektiv – är det redan höst i de allra nordligaste delarna av vårt land, åtminstone enligt SMHI:s kartor. Se efter själv om ni inte tror mig

Santa Klara – förgrämd, sjuk och helig som få – en av de första bilderna av henne, målad sådär 70 år efter hennes död

En gång fanns det en historisk person vid namn Santa Clara eller snarare Santa Chiara också. Det var på 1200-talet. Hon var ett riktigt hår av hin, en helig hysterika i likhet med Sanka Katarina av Siena, som brukade smörja in sig med sina avrättade älskares blod och sedan lycksaligt rosslande springa omkring på gatorna i sin hemstad och vråla ”Sangre, Sangre Dolce Sangre” medan hon drabbades av något som påminde om orgasm, eller en sexuell utlösning. Hon hade också för sed att späka sig, slå sig själv och andra med piskor och dessutom svälja ned levande ålar, som hon vid lämpligt tillfälle spydde upp ur magen vid vissa predikanters predikningar – meningen var att folk skulle tro att hon varit besatt, men att den katolska förkunnelsen drivit djävulen ur kroppen på henne.

Ni kan ju själva pröva detta lilla kristna party-trick nu när det ändå är fredagskväll, och minnas den ännu levande Åsa Walldau från Knutby-sekten, ni vet hon som svenska kvällstidningar och den Socialdemokratiska Tidningen Aftonbladet på fullt allvar och utan ironi ville utropa till ”Kristi Brud” – när inte samma Åsa Walldau lekte Heliga Birgitta i Finsta. August Strindberg – på sin tid – kallade den heliga Birgitta för en Djäkla Satkärring, och det gjorde han alldeles rätt i, av hennes bevarade brev och uttalanden att döma – men jag får återkomma till Sveriges enda såkallade ”helgon” när det blir Brittsommar.  Birgittas dotter, som också hette Katarina, var en hysterika av precis samma typ hon med – sånt här brukar ofta gå i arv, eller finnas inom vissa familjer – men till Sankta Klaras klara fördel, får jag säga att hon inte var fullt så sinnessjuk, som alla de hemska exempel jag nu räknat upp.

Vad gäller de andra damerna ifråga ber jag er att läsa relevanta kapitel i den Engelska kvinnliga historikern Frances Stonor Saunders böcker, samt Sven Stolpes gamla biografier över Birfitta – nej förlåt Birgitta, ty trots att herr Stolpe var rent förstockad, var han också klart medveten om katolicismens många avigsidor.

Chiara Offreduccio – som hon egentligen hette – kom från högadeln och var snuskigt rik, dotter till greven av Sasso-Rosso och hans hustru Ortolana. En ren herrskapsjänta med andra ord, ett bortskämt barn och ett slags medeltida Greta Thunberg – vårt sekels sjuka hysterika nummer ett. Hennes mor kom från en gammal högadlig familj hon med, och var hela tiden den drivande i dotterns religiösa och sekteristiska galenskaper – vissa mödrar av det slaget förnekar sig ju aldrig. Fast nåväl, enligt tidens sed skulle Chiara giftas bort när hon blev sådär 14-15 – så gick det till i Medeltidens Katolska Europa, likaväl som i Talibanernas Afghanistan – men se det ville jäntungen inte ! Chiara flydde in i religionen, och det gjorde hon med besked. Hon började med självsvält och att späka sig, för att aldrig behöva växa upp till en vuxen och normalt utvecklad kvinna. Dagens kältrande döttrar i den åldern ägnar sig ofta åt matvägran, veganism och vegetarianism i andra extrema former, och självsvälten eller Anorexia Nervosa – ibland med religiösa drag – har aldrig lämnat det kvinnliga släktet – tyvärr ! Om hon också hade fullt utvecklad Autism, ADHD eller andra typer av beteendestörningar – på medeltiden var sådana ganska okända, även om de såklart förekom – tidens läkare var inte så skickliga i att ställa diagnos – är såklart osäkert, men mycket tyder på det, för ganska snart fick detta ”heliga” underbarn för sig att hon skulle gå in i självvald isolering och leva som eremit eller nunna också…

Hon blev helt enkelt ”mer katolsk än själve påven” eller ”katolischer als der Papst” till sina adliga föräldrars förfäran, och i de tidiga tonåren – kring 14-15 – började hon skaffa sig idoler, liksom nutida tonårsflickor kan ”svärma” för Rockstjärnor eller avvikande unga män, kanske i stil med Johnny Depp i ”Pirates of Caribbean” eller andra, smått revolutionära manliga figurer.. Det närmaste man kunde komma något sådant, kring 1210 i Italien, var den här ”snubben”…

St Antonius av Padua, ska ni veta – enligt vissa den Helige Franciscus själv – var sannerligen en friskus ! Han idkade uteliv, levde i det fria, gick barfota, predikade för fiskarna (ja ni Hajar – mirakel ska ha inträffat, och firrarna skall i tusental ha dykt upp för att lyssna, som på Hultsfred ungefär...) och bar snarare otvättat, risigt hår än någon munkliknande tonsur. Fransciskanerna, ledda av den ”helige broder Frans” själv var till en början revolutionära, ett slags hybrid mellan Che Guevaras Kommunister och de mest extrema ”Ekosoferna” bland miljöpartisternade ville upplösa hela påvedömet, riva ned den katolska kyrkan och börja om från början i någotslags primitiv Adam-och-Eva tillvaro, där man skulle hålla predikningar för ”broder Sol och Syster Himmel” och alla skulle vara fattiga, 100 % kyska naturligtvis och helt utan jordiska ägodelar eller världsliga ting, ty sådant var bara såå syndfullt såå och därför av ondo…

Som vi förstår blev Chiara/Clara eld och lågor genast. Detta var så radikalt, så extremt så att hon bara måste falla för det. Begreppet ”Ungdomsuppror” fanns inte på medeltiden, men det här var det närmaste hon kunde komma – en klar protest emot allt hennes högadliga och stormrika föräldrar möjligen kunde stå för – och så var det mer än lovligt naivt och därmed skojigt också – hippie-tillvaro och lite naturflum har alltid lockat ungdomen – det låter lagom konfirmandiskt och bara såå härligt bekymmerslöst..

Exempel från vår egen tid saknas inte. Patty Hearst, den amerikanska miljardärsdottern som 1974 kidnappades av den såkallade ”Symbiotiska Befrielsearmén” – ingen visste vilka dessa rå-kommunister och Maoister var – men de skulle leva i ”total symbios” med varandra – hjärntvätt, fri sex och rikligt med droger ingick också – som snart nog blev bankrånerska för den goda sakens skull och bytte till en ny identitet som ”kommunistkvinnan Tanja” var ett barn av sin tid – och det var den ”heliga” Klara (fd Chiara) också – för även hon bytte namn och gjorde upp med sin fd. prinsesstillvaro, som en annan Lady Diana.. Jämför också med ”Forn Sed” och andra rörelser i Miljöpartiets utkanter, och ni skall bli varse ett och annat..

På 1200-talet fanns inga banker i staden Assisi värda att råna, trist nog – och vad det gäller sexbiten; hade ”heliga Klaras” kropp redan blivit så anorektiskt utmärglad, att hon inte kunde klara den alls. Men – vid 18 års ålder mötte hon äntligen sin stora idol – Francesco di Assisi – alltså den blivande Franciskus själv – den nya sektens och lärans huvudman. Hon lär ha svimmat under hans predikan, hon lär ha slitit sönder sina egna kläder och visat sig naken i kyrkan – allt för att väcka uppmärksamhet – och jodå – Franciskus var snäll och artig och tog emot henne – han till och med klippte av hennes långa hår och invigde henne i den nya, asketiska Franciskaner-orden eller Gråbröderna, fast det inte ens var påtänkt av honom själv att dessa alls skulle ha en kvinnlig gren…

Att försöka predika för ”Himlens fåglar” var fullständigt VERKNINGSLÖST utom som billigt propaganda-trick !

Anno 1212, när detta möte skedde i kyrkan Portiuncula, ca 4 km från Assisi, så var Franciscus redan 30 år, och inte längre så naiv som han varit i tonåren. Han hade bland annat hunnit med att delta i krig – vid 22 års ålder var han med i ett fälttåg emot Peruggia och satt också ett år därefter inspärrad i fängelse som krigsfånge – och om han någonsin varit en svärmare och naturmystiker, så var den delen av mystiken som bortblåst sen länge. Han hade haft för vana att restaurera små förfallna kapell och vallfartskyrkor för att hans sekt skulle kunna verka i dessa ruiner – och hans sociala ambitioner om en radikal rörelse, i vild opposition emot den sittande Påven kvarstod – men nu trodde han på ”barfotabröder”, sjukvård – något liknande frälsningsarméns långt senare koncept – och inom kort skulle han dra ut på Korståg emot Accra och det heliga landet också – i legosoldaters och kondottiärers sällskap.

Dessutom kände Franciscus nog till Claras odrägliga mamma, den svårt bigotta adelsfrun Ortolana, fåfängare än minst tjugo operadivor och åttio Malena Ernmans – hon hade förresten varit på pilgrimsfärd till ”det heliga landet” hon med, på den tiden de kristna hade makten där – och han förstod nog genast, att bli närmare bekant med en sådan överentusiastisk ung beundrarinna som ”Clara” nog kunde ha sina faror – eller innebära fler och längre fängelsestraff, i värsta fall – han var involverad i storpolitiken redan, och bör ha begripit vart åt det lutade. Steget mellan ”helgon” och ”kättare” var i alla händelser inte långt alls – det berodde bara på vilken falang inom den allsmäktiga Påvekyrkan som för tillfället hade makten..

Följaktligen tog Franciskus det säkra före det osäkra, och rekommenderade den fortfarande halvhysteriska Clara att bli nunna i Benediktiner-orden. ”Sankt Benedikts regler” tillkom redan på 600-talet, och innebar inget extremt eller asketiskt alls – till skillnad från vissa irländska munkordnar var de synnerligen ”middle of the road” på 1200-talet, och lämpliga som förvaringsorter eller kanske universitet för högadliga unga damer, särskilt då den sorten som var galna nog för att hållas inlåsta, och som säkerligen behövde hållas i herrans tukt och förmaning, så att säga.  Till och med Alf Henriksson, den blide svenske polyhistorn, skrev en gång att ”Sankta” Clara och Franciskus hade ett mycket, mycket ovanligt förhållande. Det var inte sexuellt – helgonen var nog så kyska på den punkten, men heller inte särskild faderligt, utan i alla fall till en början ganska misstänksamt från Franciskus sida – och till sådan tvekan hade han alla skäl.

Det visade sig ganska omedelbart, att unga Clara kom fullständigt på kant med de äldre och visare nunnorna i sitt kloster, och Franciskus fick alltså ingen frid och ro – som han hade tänkt. Till slut var han tvingad att hänvisa henne till en smärre klipp-boning nära en mer eller mindre förfallen kyrka vid namn San Damiano. Under tiden hade ”Claras” förståndige far uppenbarat sig och genomfört ett fritagnings-försök ur klostret, i ett sista tappert försök att få sin dotter att överge sina religiösa griller. Det misslyckades totalt, och slutade med ännu en hysterisk scen i ”Galna Gretas” anda, där ”Clara” höll sig fast vid altaret, sprattlade som en fisk på kyrkgolvet, skrek och ojade sig, samt vrålade att hon minsann bara och endast bara skulle bli ”Kristi Brud” och annat i den stilen.

Familjen blev nu djupt splittrad, och en av Claras systrar följde henne tillsammans med modern rätt in i den katolska galenskapen och den religiösa hysterins medeltida tassemarker.

Enbart Sankt Franciskus – som fortfarande hade stor auktoritet inom sin egen rörelse – och en annan klok karl vid namn Hugolino – han skulle senare bli Påve under namnet Gregoius den Nionde lyckades bibringa ”San Damianos Fattiga Jungfrur” som de nu kallade sig en smula stil, och försökte med sträng och varsam hand forma dem till en fungerande nunneorden, utan att det hela skulle urarta alldeles. Borta var de sönderslitna kläderna, gråtexcesserna, de ständiga vredesutbrotten och kvinnliga intrigerna, skvallret och kaoset i kapell och kyrkor – tillbaka var värdighet och fattning, bildning och en smula av god smak.

Franciskanernas kvinnliga gren – som fortfarande existerar – fick lära sig vad hårt arbete, fattigdom och kyskhet ville säga – och det genomfördes ”den hårda vägen”. Deras alltför extatiska drag tunnades ut. Hugolino beviljade dem som Påve den egendomliga rätten att neka alla former av penning-gåvor (som naturligtvis skulle gå till honom själv) för att de skulle förbli fattiga och han ålade dem också tysthetslöfte -åtminstone under de flesta av dygnets timmar – samt gillade och stadfäste ett antal kloster-regler i enlighet därmed. Och Franciskanerna eller Gråmunkarna – ja de blev en penning-stinn katolsk organisation och en indoktrinerings-anstalt som alla andra, och av dess sociala och världsförbättrande delar återstod inte mycket, när de slutligen var etablerade på ”Gråmunkeholmen” – numera Riddarholmen – i ett fjärran Stockholm.

Kanske mina läsare känner till att det finns en ”Klara Kyrka” på nedre Norrmalm också, på vars kyrkogård man kan bli överfallen, misshandlad och rånad – jotack – jag har själv blivit det – och där knarkare och andra husvilla kan få övernatta gratis ibland kulturminnesskyddade objekt, som helst inte bör förstöras, för kulturarvets skull. De riktigt allmänbildade bland er känner kanske till att det funnits ett ”Klara Kloster” på i stort sett samma plats också – arkeologerna och Stadsmuséet har undersökt dessa rester av kväljande medeltid, och oavsett det, så är det för länge länge sen klarlagt att detta kloster visst INTE var någotslags social institution för behövande, som dagens Klara-proselyter hävdar, utan ett riktigt storgodskomplex, en feodal utsugar-apparat med täta band till kungahuset – men knappast något för stadens fattiga – snarare var det hela återigen en apparat för en kyrka, som ville berika sig själv. 

Först på Gustav Vasas tid upplöstes alltsammans, och Konungen befallde de kvarvarande nunnorna att arbeta som sjuksköterskor och personal på Danvikens Hospital och Dårkista istället, vilket förmodligen behövdes. Innan dess hade självaste Magnus Ladulås eller Ladislaus spärrat in sin sexåriga dotter Rikissa på ort och ställe – och hon slutade som Abedissa, den 3:e i ordningen av 20 kända – rika och bortskämda döttrar tålde han inte, och lilla Rikissa tyckte kanske för mycket om Rikedomar. Gudskelov slapp vi andra ”Fattiga Klaras Kloster” i hela vårt land – utom ett – ty den katolska styggelsen, som vi numera uppmuntrar med statsbidrag i 100-miljonersklassen, är tyvärr inte utrotad här ännu. Man måste i sanningens namn fråga, varför endast och endast bara Sverige av alla länder i hela Europa tycker att islamism och katolicism skall statsfinansieras för, och hur det alls skall gagna eller nytta för vårt moderna samhälle. Religion är en privatsak, och fan i mig inget samhällsintresse, som du och jag ska betala dyra skattepengar för.

August Strindberg – för att återvända till honom – berättade i sin bok ”Gamla Stockholm” om ett försök till Smyg-katolisering av Sverige på 1850-talet”Sancta Clara” är nämligen skyddshelgon inte för några supiga Klarabohemer, utan för tvätterskor, illusionister och Televisionen samt TV-producenter också – hur det nu kan komma sig.

Men – då – kring 1850 -trodde många Stockholmare verkligen på ”Clara Nunna” som skulle vara ett livs levande spöke från den katolska tiden. Varför hon egentligen spökade fanns det olika teorier om – bland annat för att hon försökt mörda sitt eget barn, enkom för att uppfylla klosterlöftet -eller för att allt allt allt var svenskarnas eller möjligen Gustav Vasas fel (historien går igen, eller hur ?)

Katolska Mirakel skulle i vanlig ordning inträffa. Nunnan skulle verkligen visa sig på kyrkogården med dok och allt, och i mörka vinterkvällar hade de kristna sett henne, vilket alltså skulle bevisa att katolikerna hade rätt – och att underverk kunde inträffa – men så kom det fram att några personer (bland dem den unge August ?) sysslat med en sk ”laterna magica” och projicerat bilder av nunnan, hämtad ur en vanlig läsebok, på rökmoln och Katarina kyrkas väggarän idag finns det som bekant väldigt många i vårt land, som sysslar med ”religiös – eller politisk – rökläggning

”All can be done with SMOKE and MIRRORS – Men LÅT INTE LURA ER gott folk !”

Kanhända ni undrar varför ”Sankta” Klara skulle vara skyddshelgonet för Kinematografen, Televisionen osv osv – alltsammans saker som hon rimligen inte kan ha känt till, eftersom de inte ens existerade när hon levde. På hennes ålderdom – hon blev bara 59 år gammal – hade självsvälten, späkningarna och det andra slitit ut hennes kropp till den grad, att hon blev mycket sjuklig och spenderade sin sista år sängliggande, helt i strid emot de klosterregler hon själv hittat på, men inte längre kunde följa. (Just ett snyggt litet helgon !) Men – en sk ”leksyster” berättade allt intressant skvaller för henne om vad som hänt, nere i högmässan i den stora klosterkyrkan – och på så sätt ”kunde hon se allt ungefär som hon vore med själv” – ett stooort katolskt mirakel, halle-halle luu jaah !

Den kristne Guden är faktiskt väldigt motbjudande – Ähuörrörrölk – Emottag vördsamt den store Jahvehs och Tre-enighetens spyor…

Anno 2009 befanns det – enligt Göteborgs-Posten – att ”Clarissorna” som de numera kallas, hade nästlat sig in i Rävlanda av alla platser, och där orsakat problem för ortens alla omkringboende.

Det finns naturligtvis svärmare, världsfrånvända fjantar och Medeltids-entusiaster som tror att det skulle kännas ”härligt” att bo granne med en fullkomligt föråldrad institution, där man praktiserar klockringning vid Matutina och Vesper, ja pinglar morgon middag och kväll – men verklig religionsfrihet kan vara detsamma som frihet från all religion överhuvudtaget, i synnerhet mycket skadliga religioner som katolicismen, eller alla varianter därav.

Det uppdagades också, att Clarissinnorna var på väg att bryta emot den svenska byggnadslagens uttryckliga bestämmelser, och så kan vi ju inte ha det. Numera har man förvisat dem till ett före detta gästhem för Frälsningsarmén utanför Alingsås vid sjön Mjörns stränder, där de säljer ”andliga sånger på CD” likt Bert Carlsson eller ett eller annat Sataniskt Hårdrocksband typ ”Ghost” – för de gossarna är ju på sitt sätt mycket mycket högkyrkliga de också, och flörtar ständigt med kristendomen.

Själv föredrar jag att de slutar missionera, och lämnar den svenska ungdomen ifred – särskilt då vår kvinnliga ungdom, som allvarligt kan skadas av dessa nunnors uppträdande. Hellre tror jag väl på Hårdrock åt ungdomen, men nunnor aktar jag föga uppå.

Dock – de lär gilla hantverk – samt hårt arbete som sagt – och reparerar sina byggnader och tak själva. Det hedrar dem. Dessutom säger de sig vara en kontemplativ orden, som alltså bara ägnar sig åt bibelstudier numera – under tystnad, och inte klockringning, och under sådana förutsättningar, kan även jag som hedning acceptera deras närvaro – på mina villkor och av min stora nåd – men ICKE av Herrans, det säger jag eder…

 

Om mig bör man veta, att jag är en sådan man till sinnet, som Bartolomeo Colleoni – Kondottiärernas Kondottiär – om än inte till utseendet eller kroppsbyggnaden. Av en Österrikisk Jesuit-pater fick jag en gång – nära Katedralen i Wien – där Tyska Ordens högkvarter fortfarande ligger (ursäkta mig, mina damer – jag menar förstås vår Frus den heliga Marias tyska hus i Jerusalem – ty så heter denna Riddarorden egentligen) – frågan om jag som en sann korsets stridsman inte borde gå med i den – Men jag svarade honom genast att jag för det första är hedning, för det andra aldrig någonsin bär avog sköld emot mitt eget fädernesland, och – för det tredje – att jag inte lierar mig med tjuvar och mördare, oavsett hur mycket de betalar.

Man må veta, att Tyska Orden – herrarna av Järnkorset – Polackerna kallar dem ”Kryszasi” eller ”Black crusaders” om jag nu ens kan stava det rätt på polska – är en av de mest blodbesudlade och blodtörstiga organisationer som någonsin funnits på vår jord, näst Waffen-SS – som en hel del tyska ordensriddare faktiskt tillhörde, även om några av dem också avrättades såsom pacifister. Tyska orden bär skuld till att de västslaviska språken inte existerar längre – förutom Sorbiskan – och att Kassjuberna inte existerar utom som för länge sedan ruttnande lik – liksom 3 miljoner andra balter, för att Litauer och balter intar en åtskilligt undangömd plats i Europeisk historia, och de bekrigade på sin tid Böhmens och Tjeckiens fria folk, vilket jag aldrig förlåter dem. Och långt före den historiske Vlad Tepes införde Tyska Orden pålspetsning som avrättningsmetod vid sitt intåg i Siebenbürgen, senare Rumänien. De var nästan lika sjuka i huvudet som Vladimir Putins kriminal-dårar.

 

 

Man kan snarare likna mig vid Sir John Hawkwood, javisst – Turken, Påven eller Satan – jag kan tjäna dem alla, så länge de betalar bra – men jag för fortfarande inte avog sköld emot Hedningar eller mina egna, jag drar aldrig i korståg, och jag han inget med korsets tecken att göra. Möjligen är jag Taborit eller Utrakvist – ifall ni nu ens vet vad det är för något – eftersom jag till äventyrs kan tro på begreppet den Heliga Graal – just som begrepp – i Gustav Frödings anda – och att frälsning är möjlig att ernå för alla – enbart genom hårt arbete och att uppoffra sig själv, som soldat bland soldater – men det är också allt en gammal Odinist som jag är mäktig att tro på, för lyssna och lär:

Gral är allt varandes hopp och hugsvalan,
Gral är juvelen med underligt sken,
siad är Gral av Sibyllan och Valan,
Gral är de vises sten.
Fordom ett kärl av smaragd, som har flutit
över i urtid av livets vin,
nu kring sin dryck har det helt sig slutit,
vinet är vordet rubin.

— —

Kraft suger Gral ifrån nedan och ovan,
han bringar enhet åt allt, som är delt,
han har den frälsande läkande gåvan,
allt, som är bräckt, gör han helt.
Synd signar han till det luttrande saltet,
vilket kan rena till bragd ett brott,
han kastar skönhetens ljus över Alltet,
han gör det onda till gott.

— —

Den, som är älskad av Gud som av Satan,
den, som har Gud liksom Satan kär,
den, som går fram över Vintergatan,
följd av all helvetes här,
kuvande himmelens hat mot de dömda
med de förbannades kärleksbragd,
han är den rätte, som finner det gömda
vin i dess kärl av smaragd

Större mystiker än så blir jag aldrig, och för de av er som fortfarande är trögfattade, för de av er som ingenting kan begripa – detta:

Anno 1386, efter slaget vid Brentelle närmare bestämt – ett fältslag mellan de italienska stadsstaterna Verona och Padua, hände det sig att Paduensarna vann, under sin borgarmilis och sina legosoldater, som varit överlägsna fiendens. Då förde man i triumf mer än 120 tillfångnatagna tvätterskor, marketenterskor, horor, lägerslinkor och andra till stadens rådstuga, där man lät smycka dem alla med blomsterkransar i håret, och delta i en större festmåltid, tillsammans med Paduas honoratiores och de knektar, anförare och kondottiärer, som fortfarande var i livet.

Kyrkans män tyckte illa om detta, i synnerhet om bekransandet av horor och tvätterskor om varandra, men en viss Cortesio Serego – Paduas Generalkapten – lär ha slagit sin bepansrade näve i bordet vid det tillfället, och rutit – fast på tyska – det var att språk han också behärskade, ty som Kondottiär måste man ge order åt många slags folk: ”Gehört sie beim Sterben, So gehört sie beim Sieg !” – och eftersom de utstått en och annan belägring, varit med om fälttåg, örlig och annat mera, lika mycket som hans egna manskap, eller staden Paduas befolkning för övrigt, ja då ansåg han dem alla för saliga, eller lika goda kålsupare – och för övrigt avskydde han både nunnor och späkningar..

 

 

Upplands-Bro Kyrka – åstadkommen genom vandalism och förstörelse

Att ”Svenska” Kyrkan eller den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige – som den väl rätteligen bör kallas – har mycket på sitt samvete är väl känt. Även i våra dagar står den för inskränkt yttrandefrihet och åsiktsförtryck. För dagen har det kommit fram hur lillebrodern Fredrik Modeús till den blivande Ärkebiskopen Martin Modeus – som valts helt utan att ”Svenska” Kyrkans medlemmar alls fått yttra sig i frågan – diktatur-fasoner med andra ord – hyllat Islam, och sagt att han skall hålla förbön för alla islamister i Sverige. Han protesterar också emot Koran-bränning, som är ett fullt lagligt sätt att protestera emot islamiseringen av Sverige, och säger dessutom, att muslimerna skulle vara ”hans tros-syskon”.  Hur kan det komma sig ? Är Biskopen också Muslim, fast i hemlighet – eller vad är det som menas ??

 

Åsiktsförtrycket kommer smygande… De vill Islamisera Mera… Ska vi tillåta det ? Ska vi ha religiöst styrda partier i vårt Nationella Parlament ?? De är kristna på ytan…men innerst inne står de för SHARIA…

 

Fredrik Modeús är även känd för att vara en vän av minareter och böneutrop, och drev igenom att Araby utanför Växjö skulle vara ett slags Arab-By, där skrikande Imamer och Muzzeiner skulle störa friden för alla svenskar, enbart för att dessa egendomliga ”tros-syskon” skulle få utbreda sin religion på svenskarnas bekostnad. Att religionsfrihet också kan vara detsamma som frihet från förtryckande och skadliga religioner, känner biskopen i Växjö uppenbarligen inte till..

Från Malmvägen i Sollentuna – ett annat problemområde – rapporteras idag om hur Biskopens ”tros-syskon” hotar människor till livet, använder de grövsta könsord och tillmälen, och håller på ungefär som de alltid brukar göra, så fort någon kritiserar deras Monoteistiska religion. För dem är alltid våldet, hatet och åsiktsförtrycker fina ”argument”. Nyligen avslöjades det också hur en vuxen man, en viss Abushi Shamse Kamal som våldtagit och misshandlat en nioårig flicka i Skellefteå redan då han fick svenskt medborgarskap – två veckor innan det bestialiska överfallet på den lilla flickan – hade ljugit om sin ålder via föräldrarna, och uppgett för svenska myndigheter att han bara var 13 år, men nu har en medicinsk undersökning bevisat att han är straffmyndig. Han är också en såkallad ”Trosfrände” till Biskopen, betecknande nog…

Men men – Sådan är Monoteismen… Hur många våldsdåd, hur mycket kulturell förstörelse eller sk ”Mångkultur” orkar vi egentligen med ?

Ända sedan kristendomen – och nu också Islam – etablerat sig i Svea Rike, så har det gått på samma sätt..

På en webbsida för ”likasinnade” har jag idag läst om hur Riksantikvarieämbetet hittat minst tre sönderslagna runstenar, inmurade i Upplands-Bro Kyrka. Och det är inte det enda exemplet. Förutom de tre kända inskrifterna U 617 – 619 finns det tre andra stenar som slagits sönder, och hamnat i golv och väggar. Hela detta kristna hus är byggt på vandaliserade och krossade hedniska gravar – och nu är det dags att kräva en omedelbar rivning, och att vi Hedningar får våra heliga platser tillbaka..

Bevisen hopar sig. Massor av andra kyrkor över hela landet innehåller också skändade gravar, förstörda kulturminnen.

Redan från första början utövade monoteisterna sitt våld. De härjar och förstör överallt där de drar fram, idag precis som igår.

Svenska Kyrkan har nu visat sig vara ”Islam Light” och har därmed avslöjat sitt rätta ansikte.

Ni läsare som fortfarande vill vara fria människor, och som väljer att inte falla på knä, kan lämpligen GÅ UR ”Svenska” Kyrkan i protest, med en fin blankett som ni hittar på länken här…

Nytt Ärke-härke på gång – UNDERSKOTT på demokrati i den påstått ”Svenska” Kyrkan

Den Evangelisk-lutheranska andliga ockupationsmakten i Sverige fortsätter med sina ”fake news” och sina dumheter. Bland annat lanserar man – skrattretande nog – tanken att man på något sätt skulle vara ”svenskare” än andra samfund, och påstår att man är ”Svenska” Kyrkan, trots att bara 54 % av folket eller ännu mindre är medlemmar i den toppstyrda förtryckarorganisationen, som bara tillåter en enda gud, och dessutom påstår att denna enda gud skulle vara bättre än alla andras.

Den enda religion i Sverige som alls borde få kalla sig ”svensk” är Asatron, som funnits här sedan urminnes tider, möjligen också den samiska religionen; som kom hit sådär 400 efter kristus – innan dess fanns det ju inga dokumenterade ”samer” på vad som idag är svenskt statsterritorium.

Som andra hedniska skribenter uppmärksammas skall en ny Ärkeskojare – nej förlåt Ärkebiskop snart väljas i vårt land, av 800 höga prelater och ett litet kotteri av sina likar. Allt detta sker helt över huvudet på de ungefär 5 miljoner medlemmarna, som inte har ett enda dugg att säga till om alls – och en sådan organisation står rakt fram och kallar sig ”demokratisk” – hur kan man tillåta en sådan uppenbar lögn, en sådan skamlös charad ?

Snart är det ”finis malorum” eller slut på eländet, för att nu tala latin…

Jag hoppas, kära läsare och läsarinnor, att ni är medvetna om att under den nuvarande Ärke- någonting, Antje Jackélen, så har den påstått ”svenska” mellanöstern-religionen – som öppet sympatiserar med islam och som verkar för en fortsatt islamisering av hela Sverige – gått ned från 64,6 % till dagens nivå om under 54%.

Hon har i det närmaste varit en total katastrof för de kristna, och eftersom många av dem är våra landsmän tycker vi här på Hedniska Tankar faktiskt synd om dessa vilseförda, lurade människor som fortfarande måste underkasta sig en enda, grym och oförstående ”frälsare” likt alla dem, som följer totalt totalitära läror.

Ny favorit uppges vara en viss Martin Modéus, enligt artiklar i pressen. Han har inte så mycket på sitt samvete som den på sin tid DDR-trogna Jackélen, som har varit allmänt känd för ”affären Radler”, sina extrema vänsteråsikter, sitt firande av Luther med att bjuda Påven till Sverige – ett större ”klerikalt självmål” får man väl leta efter – och andra rena stolpskott, skandaler och trakasserier mot oss hedningar i en aldrig sinande ström.

Men ändå står det klart, att Martin Modéus, Biskop av Linköping, står i allians med de mörka krafterna, som ännu härjar i vårt land. Hans lillebror är biskop Fredrik Modéus av Växjö, en känd ”mörkman” som tillbett Islam, och som verkat för att magsjuka åsnors skriande och böneutrop skall ljuda ut över Aneby i mörkaste Småland. Därmed är det klart, att den ”svenska” kyrka bröderna Modéus företräder, inte längre representerar kristendomen eller ens Sveriges kristna. Den representerar istället en form av nattsvart underkastelse, den allra hårdaste och grövsta formen av religiöst förtryck, som säger att alla icke-troende och polyteister skall avrättas.

Anno 2017 kom det fram, att Fredrik Modéus allra närmaste man, en ”kyrkochef” i Växjö som han själv hade utsett, under lång tid hade ägnat sig åt att samla barnpornografi på stiftskansliet, och även begått olika sexuella övergrepp på barn. Den ärlige prästmannen Dag Sandahl blev vittne till hur ”Kyrkochefen” och biskopen gick hand i hand i en såkallad ”Homo-Parad” genom centrala Växjö, och bilder på detta fanns även utlagda på stiftets hemsida. Ändå hävdade Modéus att han skulle blivit ”bestört” när det kom fram hur ”Kyrkochefen” lagrat bilder av ”Söte Lille Jesus” ni vet tillsammans med bilder av de barn han förgripit sig på, och gömt barnsex och grov homosex inuti biblar, liturgiska föremål och annat.

Same shit. Different packaging…

Som genom ett lustigt sammanträffande lär den äldre brodern, Martin Modéus ha disputerat på just kristna ritualer, ”mässor” och annat kristet ritualbruk samt messaround. Då kan man ju fråga vad han tycker om sin egen lillebrors närmaste sällskap och utsvävningar i den vägen, och varför en så belastad familj ska inta ärkebiskopstronen, och påstå att han ensam ska få vara svenska folkets ”främste företrädare” i andliga ting, ja en riktig kardinalprimas, om en sådan nu alls ska väljas.

Och i de kristna kyrkorna förekommer Sado-Bögporren fortfarande ohejdat. De dyrkar en naken man som blöder ur alla hål, uppspikad på ett stort plustecken, och detta – säger de kristna – skall vara en symbol för ”universell kärlek” medan de känner sig en smula upphetsade eller ”helt frälsta” av att betrakta sådana blodiga avskyvärdheter.

Vem kan ”dyrka” sån här sjuk skit ?

Vad som försiggår i de kristna kyrkorna under deras sk ”högmässor” med rituellt blodsdrickande, ätande av människokroppar (sk ”helig nattvard”) och så vidare i symbolisk form, har jag för min del alltid ansett såsom direkt frånstötande och vidrigt, ja obeskrivligt äckligt. Jag tycker inte att detta vin-slafsande ur en kalk, eller förtärandet av oblater ger ”en skön gemenskapskänsla” som de kristna påstår om sina vedervärdiga kannibal-ritualer och sitt ständiga vampyr-lajvande.

En sådan religion är helt enkelt inte sund, utan i högsta grad sjuk – och vi ser också vad som hände i Växjö-fallet. Kristendomens ikonografi har alltid varit i högsta grad osund, med blödande martyrer å den ena sidan, sockersöta halv- eller helpedofila jesusbarn, änglar, ”knubbiga små keruber” och bebis-tillbedjan å den andra.

Tacka vet vi Frejas rena kärlek – hon står i motsats till kristendomen för något gott och bra !

Ni som vill GÅ UR ”svenska” Kyrkan kan göra det med hjälp av blanketten här (klicka bara på länken)- och jag uppmanar er alla till att TA STARKAST MÖJLIGA AVSTÅND från Ärkebiskopsvalet !

Präst fördömer Statskyrkan i ”Dagen” – ”He WILL be a heathen soon”

Strejken bland kristprästerna i Svea Rike verkar nu dessvärre ha blåst över. Själv såge vi gärna här på ”Hedniska Tankar” att den varade åtminstone året ut. En kristpräst som visar tydliga tecken på att revoltera emot det samfund han olyckligtvis tillhör – och som fortfarande helt utan rätt till den saken uppför sig som en Statskyrka – den upplöstes ju redan år 2000 – är en viss Christian Kastö som skriver en debattartikel i den kristna nyhets-blaskan ”Dagen” där han uppmanar ”Svenska” Kyrkans ledning att sluta plåga vanligt folk, indoktrinera dem och hela tiden slå dem i skallen med ”Helvetes-läran” och annat slikt.

Man – You’ll be a HEATHEN soon” säger vi här på Hedniska Tankar. I anslutning till den gamla låten ”Girl, you’ll be a woman soon”, skriven av Neal Diamon anno 1966 – samma sång förekommer ju i filmen ”Pulp Fiction” vilket kanske passar såhär i Frejas månad.

Hell  Freyja Freya Freja och låt oss avskaffa all kristendom och allt kristet helvete en gång för alla – för ingen underjord är så mörk, att inte hon kan lysa upp den tack vare Hildisvin, hennes käraste riddjur. Glöm inte bort att verklig kärlek är heterosexuell, och att den utspelar sig mellan man och kvinna !

HEDNINGAKARTAN 2021 Länsvis

Kristendomen är en icke-fungerande religion i Sverige numera, och de kristnas antal blir glädjande nog allt mindre och mindre, liksom de allt färre och färre anhängarna till alla andra Abrahamitiska, Monoteistiska religioner. Överallt i den fria världen, kan forskningsinstitut och ”think tanks” som PEW Research Center och andra, bland annat nationella motsvarigheter till SCB – Statistiska Centralbyrån i Sverige – notera samma trend.

Undantag som religiösa diktaturer typ Iran och Saudi-Arabien finns förstås – sorgligt nog – ännu i vår värld, och vi kan komma ihåg att den ortodoxa kristendomen är djupt omhuldad i Putins Ryssland, vilket bär syn för sägen. Kristendom är en totalitär styggelse, en religion som i likhet med Islam inte accepterar några andra läror eller gudar än dess egen, och som syftar till att utplåna alla andra åsikter eller kulturer från Jordens yta. Den gamla lögnen om att kristendomen eller islam skulle vara ”en kärlekens religion” liksom Islam stämmer heller inte. I fallet Islam är det alldeles uppenbart att den religionen inte alls är god eller kärleksfull emot någon människa, utom möjligen officianterna i dess religiösa hierarki, och med kristendomen är det precis likadant. Den är en trångsynt dödskult, vars främsta symbol – det såkallade ”Krucifixet” visar en halvnaken man, som sägs ha blivit ihjältorterad av sin egen far – Homosexuell sadism, med andra ord – och för egen del betackar jag mig för den sortens ”kärlek”.

De kristna tycker, att Sadistisk Bögporr ska vara ett uttryck för ”kärlek” och att man ska fira Vårens ankomst, eller såkallad ”Påsk” på detta sätt. VAD är det för ”gott” eller ”kärleksfullt” med det ??

Läran om arvssynden eller såkallad ”frälsning” är också rent förtryck, och inte alls gott eller kärleksfullt, eftersom det bygger på antagandet om att alla människor skulle vara skapade onda från första början, och att indoktrinering och tvång är något bra. Frejas rena kärlek, eller kärleken mellan man och kvinna är något de kristna förföljt och hatat i alla tider, till förmån för deras bög-jesus, som drog om kring i Judéen med hela tolv stjärtgossar, eller hur det nu var enligt evangeliet.

För min del tror jag mera på naturen, vetenskapen och just kärlek mellan man och kvinna eftersom vi människor de facto har två kön, men inte tre eller fyra. Sund familjebildning och ett sunt samhälle är också något vi etniska svenskar behöver – och det behöver alla kulturer och alla samhällen, i alla fall om de ska överleva i långa loppet.

Jag betackar mig fortfarande för all Monoteism, alla Abrahamitiska religioner och alla sjuka gudar från Mellersta Östern, som inte passar in här i vårt land, och inte heller i några andra länder, förresten. År 2000, när Statskyrkan upplöstes i Sverige, var andelen kristna så hög som 88 %. Nu – 22 år senare – har den sjunkit till under 54 %

Detta är FAKTA och oavsett vad ni tycker om just mina åsikter, kan ni inte förneka SANNINGEN, för då är ni fakta-förnekare. Det är den påstått ”Svenska” Kyrkans egna siffror jag använder, och ni får vackert ta och acceptera, att jag blott citerar. FAKTA är också – som sagt – att utvecklingen är densamma överallt, utom för Hinduism, Shinto, Buddhism och andra mer livsvänliga, icke-Abrahamitiska religioner, och FAKTA är också, att oavsett om du är Ateist, Humanist, Agnostiker eller Asatroende Nordisk Hedning som jag, så ÄR du HEDNING i alla fall, och därmed någon som skall bli föremål för förtryck och indoktrinering enligt de kristna, eller som saklöst ska dödas och mördas enligt Islam, för så står det faktiskt i Koranen – Alla hedningar skall dö – och detta besinngslösa folkmord är Islams stora mål.

”Tolkningar” av Abrahamitiska religioner, kommer förr eller senare in på samma sak – men ni kan inte läsa en enda rad som hävdar något sådant i Hávamál eller Eddan, trots alla de lögner, som Monoteismens företrädare spritt ut om oss Polyteister under tidens lopp. Vi för också krig, javisst – för att försvara oss mot mordet på våra länder och kulturer inte minst, men religionen har aldrig varit huvudskälet. Mänsklighetens utveckling går ständigt framåt, inte bakåt, och med det får Polyteismen sin renässans som det enda exemplet på en renlig och värdig religion, också i sekulära samhällen. Vi skulle kunna ta det moderna Tjeckien som ett exempel – en stat mitt i det katolska Mellaneuropa.

I Tjeckien tror de inte längre på ”gud” – däremot tror de på ÖLET – och HEDENDOM och ÖL är detsamma som POLYTEISM !!

Där är kristendomen nu under 11,7 %, för bara så få procent av det Tjeckiska folket – sunda skeptiker som de är – vill alls ha med kristendomen att göra.

Det Hedniska Skiftet, som jag länge länge skrivit om och förutspått, har redan inträffat där – och det KOMMER med all säkerhet inträffa i vårt land också – innan detta årtionde är slut.

Målet för den hedniska rörelsen i Sverige är detsamma som för tio år sedan. Vårt mål är att göra slut på Monoteisterna, och få bort deras inflytande över kultur, politik och samhälle. Vi skall reducera ned kristendomens och islams andel av befolkningen till under 10 % – judendomen behöver vi knappast bry oss om, eftersom den aldrig upptagit någon stor andel av de nordiska ländernas befolkning i alla fall, och därför att den är icke-missionerande och därmed skäligen harmlös.

Första steget är det HEDNISKA SKIFTET då kristendomen reduceras under 50 %. Detta har redan inträffat i stora delar av landet, inte geografiskt, men befolkningsmässigt. Snart kommer län efter län, kommun efter kommun att följa efter. De kristna kommer att få ändra sin attityd, och inse att den tid är förbi, då de kan förtrycka alla oss andra.

Se här. DETTA ÄR FAKTA – acceptera – eller försvinn !

2021 års Hedningakarta – Länsvis !

I Stockholms län ligger andelen Hedningar sedan flera år över 50 % – och som vi ska få se, kommer flera län att följa efter. Jämför med kartorna för 2017, 2018, 2019 och 2020. Hela tiden – ja i alla län, visar hedningarnas andel hela tiden en oavbruten stegring, emot den punkt, då det HEDNISKA SKIFTET inträffar – och så snart invånare i något län får smak på friheten i andligt hänseende, ja då kan ingen propaganda, inga media-lögner driva in dem i tvångsfållan igen, trots rörelser som ”tro och solidaritet” eller Magdalena Anderssons Nomeklatura..

Se efter själv. Ingen journalist, inga media I Sverige vågar göra sådana här kartor, falska, fega och rädda för kyrkans makt som dessa skändliga ”medlöpare” är – men uppgifterna finns på nätet. Jag har i flera års tid visat dig SANNINGEN, och det gör jag fortfarande.

Så ni ser – det hedniska Skiftet är snart här – låt oss också göra en försiktig prognos om framtiden, och använda ett ”viktat medelvärde” för de närmaste åren, eftersom alla vet att rak trendframskrivning, eller sådant som okunniga journalister och reklammakare i Sverige ägnar sig åt, ändå är rena skiten, och inte betyder något. Låt oss vara någorlunda noggranna, och lägga ihop siffrorna för 2017-2021 till ett medelvärde, och sedan anta att utvecklingen till 2025 och 2030 håller sig ungefär kring de talen – det är visst ingen orimlig slutsats.

År 2025 har det hedniska skiftet redan inträffat även i Skåne Län, i Västergötland och hela Mälardalen. Jönköpings Län har också gått förlorat för kristenheten, för där härskar redan Tor och Oden ! Och låt oss se hur det ser ut anno 2030….

Om bara åtta år är det kristna återtåget ett faktum. ”Statskyrkan” är besegrad en gång för alla. Folkopinionen i hela vårt land har nu blivit mörkröd på kartan, vilket betyder att även Norrland – låg utbildningsnivå går ofta hand i hand med kristendom, också i Afrika – och de frireligiösa bygderna i Kalmar län är nu fullt redo att ansluta sig till den hedniska folkgemenskapen. Och år 2035… om bara 13 år, eller – kanhända – under din och min livstid, kära läsare och läsarinna – kommer så äntligen BEFRIELSEN från 700 år av andligt, fysiskt och moraliskt förtryck… Vår tid skall komma. Vårt folk skall vakna. I Frejas namn, I Frejas namn !

2035 kommer folkmajoriteten i vårt land vara HEDNISK. Endast samekulturen, som nästan misshandlats till döds av ”Galna Gretor” och av kristenheten, kommer på efterkälken och lämnas kvar i de kristnas mörker..