17 217 lät sig HEDNAS – bara i Oktober 2018….

”Svenska” Kyrkans medlemstal fortsätter att sjunka, vilket är en statistiskt säkerställd trend sedan mer än 40 år tillbaka. Man kan tycka vad man vill om detta faktum – kanske man i likhet med mig tycker att det är bra att denna ytterligt politiserade, pro-katolska pro-islamiska sekt som inte är mer ”svensk” än någonting annat försvinner så småningom, eller kanske man tycker att det är dåligt, om man nu är en ljum och politiserad ”troende” av viss partifärg. Eller så bryr man sig inte alls, vilket säkert gäller de flesta goda medborgare här i landet.

Men fakta kan inte förnekas. Det Hedniska skiftet – den tidpunkt då mindre än 50 % av befolkningen är kristen – kommer närmare och närmare, för varje dag som går. Anno 2000, då Kyrkan slutgiltigt skulle skilja från staten efter vad man sa, och berövas allt politiskt inflytande, så var medlemsandelen 88 %. Idag är den omkring 58 %, och det mesta talar väl för att den innan år 2050 kommer att gå ned under 10 %. Målet för den Hedniska rörelsen har som ni alla förhoppningsvis vet varit att få ned samtliga Monoteistiska, Abrahamitiska Ökenreligioner till under 10 % av vårt lands befolkning, och innan detta mål är uppfyllt, kommer vi aldrig någonsin att ge oss.

Vi ska ta tillbaka vårt land, och det skall ske nu !

Det kommer en dag då de kristna i vårt land MÅSTE acceptera, att deras egen religion inte kan ha någon särställning ovanför alla andra religioner och livsåskådningar. Till slut måste de i alla fall inse, att det INTE finns någon Statskyrka längre, och att de inte har monopol på varesig själavård, välgörenhet eller någonting annat, och att de inte alls kan gå omkring och inbilla sig, att just deras religion på något sätt ska vara finare och bättre än andra, därför ha mer bidrag från staten, behandlas med silkesvantar, och ha massor av förbehåll,  samt privillegier Vårt svenska samhälle är inte som förr, och statistiken över denna påstått ”Svenska” Kyrka som fortfarande tror på en Abrahamitisk Ökenreligion hör egentligen inte hemma här, om vi skall vara ärliga, för vår kultur och vårt andliga ursprung är egentligen hedniskt – i alla för de 80 % av oss som fortfarande är etniska svenskar och inget annat – våra sk ”nytillkomna” får faktiskt ursäkta, för det är inte de som bestämmer här, och det är inte de som utgör folkflertalet – och inte de kristna heller.

Någon principiell skillnad mellan Islam och Kristendom finns ju inte – ”Svenska” Kyrkan är bara ”Islam light” – båda är strängt Monoteistiska, intoleranta och totalitära religioner, som helt vägrar att erkänna någon annan ”gud” än just deras egen… Sådana religioner bör inte få Statsbidrag, och de hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

Sedan flera år propagerar ”Svenska” Kyrkan för Böneutrop, slöjtvång för kvinnor och islamism. Vill du som svensk verkligen stödja sådant, eller vara med i en kyrka som har detta på sitt ideologiska program ?

Under Januari till Oktober 2018 lät sig 62 632 personer hednas, och gick ur den ”Svenska” Kyrkan. Du som vill lämna den, kan också göra det enkelt och lätt med att använda detta formulär – tryck bara på denna blåmarkerade länk – Du är i gott sällskap, för 17 217 personer hednades, bara i Oktober. Också landets före detta Statsminister Fredrik Reinfeldt är förresten hedning – och har varit det i hela sitt vuxna liv, liksom jag själv – men det är nog den enda likheten mellan oss, även om vi förstås är landsmän – och jag hoppas att även DU är min landsman, och en god medborgare – som vet vad religionsfrihet verkligen innebär ! Är du det, ja då kan du inte fortsätta att stödja Monoteismen eller Islamismen, och bara tillåta en enda gud, när det faktiskt finns många svenskar nuförtiden, som är Polyteister, Ateister eller Agnostiker – och därmed HEDNINGAR !!

Kyrkan har sedan 1950-talet ett mystiskt, närmast religiöst betonat ”stoppdatum” med vilket den lurar av svenska medborgare pengar för ett helt år extra, ifall de försöker gå ur i November eller December. Man har alla möjliga billiga konster och lurendrej-betonade trick för sig, för att få oss att betala, betala och betala för alla deras dumheter. Men allt färre svenskar vägrar att acceptera den här bluffen. Det är ju som att betala hundskatt ett helt år efter att din hund dött, eller båtskatt fast din båt sjönk för över ett år sedan – och sådana här grovt oetiska fasoner borde vara förbjudna – i alla religiösa samfund !

Under 2018 års första tio månader, var det bara 7011 personer som påståtts ha gått med i ”Svenska” kyrkan av egen fri vilja – och hur fria de i själva verket var, kan förstås också diskuteras. Detta gör, att det finns ett ”hednande-netto” på 55 621 personer i landet. Enligt vad jag själv helt ovetenskapligt antar, så är det just ”Svenska” Kyrkans täta samarbete med islam, som är orsaken till dess nedgång och fall – för Islam, och de värderingar islamisterna kommit att stå för, ”gillas” inte av de flesta etniska svenskar. Sådan är den bistra sanningen, även om den säkert inte är rolig för de kristna.

Befolkningsutvecklingen i vårt land skenar fortfarande, på ett sätt som är ekonomiskt och miljömässigt ohållbart, och det sker till största delen tack vare helt ohejdad invandring. SCB, statistiska centralbyrån, beräknade att befolkningen var 10 129 114 personer 1 Januari 2018 – oräknat de som uppehåller sig här illegalt, och inte alls ska vistas här. 1 September i år var den uppe i 10 207 086 personer – vilket innebär att den var 77 972 personer högre än förut. Så kan det inte fortsätta, för vårt land kan omöjligt skapa bostäder, naturresurer, mark eller arbeten i samma takt som nya invånare ständigt tillkommer.

Vi har också fått ett ”naturligt bortfall av kristna” genom att ca 85 % av de som dör i landet kan antas vara medlemmar i ”svenska” kyrkan”.  Det betyder 59 079 färre medlemmar för den, samtidigt som man tyvärr tvångsvärvar spädbarn – som aldrig någonsin varit kapabla att välja religion själva – in i samma kyrka, genom sk ”dop” – en fullkomligt vidrig, avskyvärd och barbarisk sedvänja, som borde vara förbjuden i lag.

Tyvärr utsattes fortfarande ca 40 282 av våra minsta och  mest oskyddade medborgare för dessa övergrepp, som inte borde få förekomma i ett civiliserat land, givet att ca 43 % av alla barn i Sverige blir tvångsanmälda in i ett samfund de aldrig någonsin valt att tillhöra Det borde en gång för alla stå klart för alla kyrkor och samfund, att detta är en fullständigt oacceptabel metod för ”medlemsvärvning” som helt underkänner ett aktivt val hos de individer det gäller, och de som pratar en massa smörja typjamen barnen kan ju alltid gå ur kyrkan sen” (när man i 18 år och mer har tagit deras pengar i sk ”kyrkoavgift”) visar bara, att de inte förstått vad detta handlar om.  Hursomhelst, ”avkristnande-nettot” eller ”generationsväxlingen” som de kristna själv kallar den uppgick under Januari till Oktober till 18 797 personer.

Därmed har den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige (som den egentligen borde kallas – i vårt närmaste grannland Finland har man redan motsvarande policy) förlorat 81 429 medlemmar, på mindre än ett år. Det är faktiskt ganska häpnadsväckande, och en ovanligt hög siffra, givet det ovedersägliga faktum, att samma kyrka sade sig ha exakt 6 008 356 medlemmar vid årsskiftet. Om dessa beräkningar stämmer, är det alltså bara 5 926 927 kvar av dem nu – och befolkningen har samtidigt ökat till minst 10 207 086 personer.

Detta innebär, att bara 58 % av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska Kyrkan – emot drygt 60 % vid detta års början.

Med den takten, infaller det ”Hedniska Skiftet” om ca fem år, eller innan 2025 – hur vi än vrider och vänder på det hela..

Vi får väl se, när den officiella statistiken publiceras i början på april nästa år, men hittills – eller under fyra år – har mina beräkningar snarast varit för låga, och tilltagna i underkant…

Vid slutet, står segern. TOR HJÄLPE !!

Annonser

Södra Norrland, Häxprocesserna och ”Svenska” Kyrkans skuld

Sist i Dalarnas Tidningars artikelserie från 2016 intervjuades Per Sörlin vid Mittuniversitetet, som bland annat forskat kring de svenska häxprocesserna. Ingen annanstans i Sverige än i Södra Norrland skördade detta, av Svenska Kyrkan och de kristna iscensatta massmord på den infödda befolkningen så många offer, och ingen annanstans i Världen har det funnits och finns det fortfarande en kristen kyrka, som så grundligt vägrar att ta ansvar för vad den själv gjort.

Minst ett tusental människor i södra Norrland ställdes inför rätta på helt uppdiktade och påhittade anklagelser, och minst 300 av dem avrättades. Värst var det i Torsåker, där mer än 70 personer – och enligt andra källor nästan lika mycket som en tredjedel av den vuxna kvinnliga befolkningen avrättades för häxeri. Ändå har den Svenska Kyrkan aldrig bett offrens efterkommande om ursäkt för sina handlingar, och heller aldrig tagit avstånd ifrån vad den gjort under tidigare århundraden. I andra länder har det skett, men inte i Sverige. Är inte det ganska märkligt ?

Tyskt flygblad från 1670-talet, som berättar om hur den Svenska Kyrkan hetsade mot sin egen befolkning, och hur folk blev avrättade för att ha deltagit i inbillade ”häxsabbater”

– Här utspelades en av Europas mest omfattande häxförföljelser, säger Per Sörlin, professor i historia vid Mittuniversitetet

Det intressanta är, menar han, även varför vissa områden förskonades. Om lokala nyckelpersoner, som präster, länsmän och landshövdingar, höll sig skeptiska kunde de bryta förloppet. Så skedde i Västerbotten och lokalt på vissa håll i regionen. Men i stället löpte processerna amok i exempelvis Hälsingland och Ångermanland.

För att uppnå fällande domar frångick man mer och mer rådande rättspraxis, som att omyndiga inte fick vittna. Utmärkande för de norrländska Blåkullaprocesserna var att barn fick träda fram och berätta hur de fördes till Blåkulla. Detta var klassiska rättegångar om häxsabbater, där folk anklagades för att ha flugit till djävulen och dansat, festat och haft samlag med honom.

Men faktum är att människor har åtalats för trolldom och magi i Sverige från medeltidens slut fram till slutet av 1700-talet.

– De sträcker sig långt in i den period vi kallar upplysningen.

I vissa områden av Norrland segrade alltså förnuftet och det folkliga motståndet, i andra inte. Per Sörlin tillhör den skola av forskningen som menar, att det mesta av häxprocesserna skulle ha haft sociala orsaker. Många olika teorier för att förklara deras utbrott har framlagts genom åren, men alla glömmer ofta att betona den viktigaste bakomliggande faktorn: Kristendomen, och dess djävulstro. Utan den kristna överbyggnaden, och utan en kyrka, som aktivt deltog i och även gjorde sitt bästa för att bättra på alla häxanklagelserna – ofta med hjälp av falska bekännelser, framtvingade under tortyr, så skulle de inte ha tagit sig en så fasansfull omfattning, som de faktiskt fick i 1600-talets Sverige.

1960-talets radikalfeminstiska teorier har numera avskrivits, liksom 70-talets prat om klassklyftor. Per Sjölin menar att mobbing, förföljelser av enskilda och ryktesspridning, kopplat med kristna hatkampanjer är den viktigaste förklaringen, för som han säger i intervjun:

Då handlade det om så kallad vit magi, kloka gummor, vidskepelse och folktro, och processerna hade liksom tidigare ideologisk grund. En tredje variant var när folk i byarna menade att någon skadade dem med sina magiska förmågor, till exempel genom att sätta kor i sin och orsaka missväxt.

– Då tänkte man inte i termer av tillväxt, utan det goda fanns i begränsad mängd. Om en granne lyckades extra bra var det på bekostnad av någon annan. Men här var domstolarna rätt försiktiga. De krävde god bevisning för att fälla, och de anklagade kunde dömas till böter, fängelse och spöstraff men fick i allmänhet behålla livet, säger Per Sörlin.

I Norge och Danmark brändes häxor levande; i Sverige var de med något undantag redan döda när de lades på bålet. Det fanns en föreställning om att halshuggning var en lindrigare död, och löftet om den skulle få de anklagade att erkänna. Bekännelsen var nämligen viktig för själens frälsning.

– Lindrigare anklagelser erkände folk utan omsvep; det var ju saker som de hade gjort. Men ingen hade ju flugit till Blåkulla, säger Per Sörlin.

Ändå klarade sig många här jämfört med på platser på kontinenten, där uppemot 90 procent av de anklagade kunde avrättas. Så sent som under andra halvan av 1800-talet, under en religiös väckelse i Dalarna, uppkom Blåkullarykten igen, men ingen ställdes inför rätta.

Vi ser att kristendomen alltid är sig lik, och kärnan i det onda. Utan kristendom, ingen djävulstro, och därmed ingen häxförföljelse. Under alla tider och i alla kulturer – även den nordiska under järnåldern – har man trott på vit, grå eller till och med svart eller skadlig magi, men ändå fanns det ingenstans några straff, avrättningar eller några häxprocesser i stor skala, förrän kristendomen och de kristna prästerna kom med i bilden. Då förändrades allt, och rättsövergrepp, tortyr och avrättningar ägde rum i tusental och hundratusental, genom hela Europa. Och Norrland eller vårt land var inget undantag. Hur kan de kristna ursäkta allt detta ?

En hel del kommuner i Dalarna och Södra Norrland har idag officiellt tagit avstånd ifrån de här delarna av sin blodiga historia, och försäkrar oss, att vad som redan hänt för länge sen, inte skall få hända igen. Men – kan vi verkligen vara så säkra på det ? Från ”Svenska” Kyrkan hörs inte minsta ljud, inte minsta ursäkt, inget beklagande, ingenting. Officiellt har man aldrig tagit avstånd från häxprocesserna i Sverige, och vad som en gång hänt, tillhör kanske inte helt det förgågna. Idag fortsätter kristna, islamister och andra grupper att hetsa och hata emot enskilda på Internet istället, och anonyma anklagelser blir allt fler och fler, över hela samhället.

Än i dag kan ryktesspridning, propaganda och syndabockstänkande påverka oss mer än vi tror, och fenomenet inplanterade minnen blev aktuellt igen…. I mångt om mycket rasar samma krafter i människan nu som då. Det bästa motmedel vi har funnit på är och förblir utbildning och kunskap.

– Historiestudier ger studenterna förmåga till kritisk granskning. De får intellektuella redskap som är nödvändiga för samhället, och då går man inte på vad som helst, säger Per Sörlin.

Gå inte på talet om ”forn sed” och annan hets. Granska det förflutna och nutiden kritiskt !

Snart är det HEDNISKA SKIFTET ett faktum…

Datumet för vad jag själv och Hedniska Tankar förutspått i många år kommer allt närmare och närmare. Snart står vårt land inför det som brukar kallas DET HEDNISKA SKIFTET eller den tidpunkt, då de kristna inom den påstått ”svenska” Kyrkan utgör mindre än 50 % av vårt lands befolkning. Denna evangelisk-lutheranska kyrka är i själva verket inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än någon annan religion eller något annat samfund i landet, och den dag medlemsfrekvensen i den forna statskyrkan (upplöst via Riksdags- och regeringsbeslut för mer än 18 år sedan) sjunker under 50 %, tror jag det måste till en ordentlig attitydförändring ibland denna kyrkas företrädare.

Man har i flera år påstått inför oss medborgare att vårt land skulle vara ”Multikulturellt” och att detta till och med skulle vara skrivet i någon av Sveriges fyra grundlagar, fastän ingen politiker, förtåsigpåare eller massmedialt medioker journalist har kunnat förklara för oss var detta står, eller i vilken paragraf. Vad såkallad ”Multikulturalism” skall innebära kan man också diskutera, och det verkar inte framstå som så vidare klart om detta i så fall också innebär Multireligiositet, men så tolkar jag det i alla fall, eftersom religiös tillhörighet är ett kulturellt begrepp, som så mycket annat i Världen.

Snart är det ”GAME OVER” för dessa Ärke- någonting och Över-Imamer… (Vi behöver heller inga självutnämnda ”Riksgydjor” förresten)

Det kommer en dag då de kristna i vårt land MÅSTE acceptera, att deras egen religion inte på något sätt kan ha någon särställning ovanför alla andra religioner och livsåskådningar i landet. Till slut måste de i alla fall inse, att det INTE finns någon Statskyrka längre, och att de inte har monopol på varesig själavård, välgörenhet eller någonting annat, och att de inte alls kan gå omkring och inbilla sig, att just deras religion på något sätt ska vara finare och bättre än andra, därför ha mer bidrag från staten, behandlas med silkesvantar, ha massor av förbehåll, privillegier osv. Vårt svenska samhälle är inte som förr, och statistiken över denna påstått ”Svenska” Kyrka som fortfarande tror på en Abrahamitisk Ökenreligion hör egentligen inte hemma här, om vi skall vara ärliga, för vår kultur och vårt andliga ursprung är egentligen hedniskt – i alla för de 80 % av oss som fortfarande är etniska svenskar och inget annat – våra sk ”nytillkomna” får faktiskt ursäkta, för det är inte de som bestämmer här, och det är inte de som utgör folkflertalet – och inte de kristna heller.

Någon principiell skillnad mellan Islam och Kristendom finns ju inte – ”Svenska” Kyrkan är bara ”Islam light” – båda är strängt Monoteistiska, intoleranta och totalitära religioner, som helt vägrar att erkänna någon annan ”gud” än just deras egen…

 

Sedan flera år propagerar ”Svenska” Kyrkan för Böneutrop, slöjtvång för kvinnor och ren islamism. Vill du som svensk verkligen stödja sådant, eller vara med i en kyrka som har detta på sitt ideologiska program ?

Under Januari till Juli 2018 lät sig 34 344 personer hednas, och gick ur den ”Svenska” Kyrkan. Du som vill lämna den, kan också göra det enkelt och lätt med att använda detta formulär – tryck bara på denna blåmarkerade länk – Du är i gott sällskap, för ytterligare 11 071 personer hednades, bara i Augusti och September. Också landets före detta Statsminister Fredrik Reinfeldt är förresten hedning – och har varit det i hela sitt vuxna liv, liksom jag själv – men det är nog den enda likheten mellan oss, även om vi förstås är landsmän – och jag hoppas att även DU är min landsman, och därmed en god medborgare – som vet vad religionsfrihet verkligen innebär ! Är du det, ja då kan du inte fortsätta att stödja Monoteismen eller Islamismen, och bara tillåta en enda gud, när det faktiskt finns många svenskar nuförtiden, som är Polyteister, Ateister eller Agnostiker – och därmed HEDNINGAR !!

Om du sedan vill bli just en Asatroende Hedning som jag själv, lämnar jag till dig att överväga – den vägen är knappast till för alla – men under 2018 års första nio månader, var det bara 6337 personer som påståtts ha gått med i ”Svenska” kyrkan av egen fri vilja – och hur fria de i själva verket var, kan också diskuteras. Detta gör, att det finns ett ”hednande-netto” på 39 078 personer i landet. Jag förutspådde i Augusti, att helårs-siffran skulle ligga på drygt 36 000 personer – men den siffran är redan överträffad – hednandet av vårt land går bara SNABBARE och SNABBARE – och enligt vad jag själv helt ovetenskapligt antar, så är det just ”Svenska” Kyrkans täta samarbete med islam, som är orsaken till dess nedgång och fall – för Islam, och de värderingar denna världsreligion kommit att stå för, ”gillas” inte av de flesta etniska svenskar. Sådan är den bistra sanningen, även om den säkert inte är rolig för dessa kristna, som vi fortfarande har omkring oss.

Befolkningsutvecklingen i vårt land skenar fortfarande, på ett sätt som är ekonomiskt ohållbart, och det sker till största delen tack vare helt ohejdad invandring. SCB, statistiska centralbyrån, beräknade att befolkningen var 10 129 114 personer 1 Januari 2018 – oräknat de som uppehåller sig här illegalt, och inte alls ska vistas här. 1 Augusti i år var den uppe i 10 196 177 personer – vilket innebär att den var 75 935 personer högre än förut. Så kan det inte alls fortsätta, för vårt land kan omöjligt skapa bostäder eller arbeten i samma takt som nya invånare ständigt tillkommer. Vi har också fått ett ”naturligt bortfall av kristna” genom att ca 85 % av de som dör i landet kan antas vara medlemmar i ”svenska kyrkan”.  Det betyder 55 693 färre medlemmar för ”svenska” kyrkan, samtidigt som man tyvärr tvångsvärvar spädbarn – som aldrig någonsin varit kapabla att välja religion själva – in i samma kyrka, genom sk ”dop” – en fullkomligt vidrig, avskyvärd och barbarisk sedvänja, som borde vara förbjuden i lag.

ALDRIG I LIVET skall du ”Döpa” dina barn (men KNÄSÄTT dem gärna istället !)

Tyvärr utsattes fortfarande ca 7815 av våra minsta och allra mest oskyddade medborgare för denna allvarliga kränkning av deras mänskliga rättigheter, som inte borde få förekomma i ett civiliserat land. Det borde en gång för alla stå klart för alla kyrkor och samfund, att detta är en fullständigt oacceptabel metod för ”medlemsvärvning” som helt underkänner ett aktivt val hos de individer det gäller, och de som pratar en massa smörja typjamen barnen kan ju alltid gå ur kyrkan sen” (när man i 18 år och mer har tagit deras pengar i sk ”kyrkoavgift”) visar bara, att de inte förstått vad detta handlar om.  Hursomhelst, ”avkristnande-nettot” eller ”generationsväxlingen” som de kristna själv kallar den uppgick under Januari till September till 47 878 personer.

Därmed har den falska ”Svenska” kyrkan – Evangelisk Lutheransk och inte ett enda dugg ”svenskare” än någon annan – förlorat 86 956 medlemmar på nio månader.

Det är faktiskt ganska häpnadsväckande, och en ovanligt hög siffra, givet det ovedersägliga faktum, att samma kyrka själv erkänt, att den hade exakt 6 008 356 medlemmar vid årsskiftet. Om dessa beräkningar stämmer, är det alltså bara 5 921 400 kvar av dem nu – och befolkningen har samtidigt ökat till minst 10 196 177 personer. Detta innebär, att bara 58 % är medlemmar i Svenska Kyrkan – emot drygt 60 % vid detta års början. Med den takten, infaller det ”Hedniska Skiftet” om ca fem år, eller innan 2025 – hur vi än vrider och vänder på det hela..

Vi får väl se, när den officiella statistiken publiceras i början på april nästa år, men hittills – eller i fyra år – har mina beräkningar snarast varit för låga, och tilltagna i underkant…

Är DU redo ? Kom ihåg: VID SLUTET, STÅR SEGERN !!!

Påven mässar och ber… Men framstår som ”föga övertygande”

Hans Helighet Påven lär ha besökt Irland för några dagar sedan. Där höll han bland annat en mässa och förrättade bön till förmån för Pedofilerna inom den katolska Kyrkan. Ja – ni läste rätt, kära läsare. Han bad inte böner till förmån till offren, till alla de barn och familjer som fått sina liv förstörda av denna kristendom, utan han ville stödja förövarna via bön istället. Visserligen sade Hans Helighet också – ex cathedra eller ordagrant från predikstolen, att pedofiler är ”caca” eller med andra ord s-k-i-t på spanska.

Får en Påve egentligen använda ett sådant språkbruk ? Är det lämpligt eller passande, att den främste företrädaren för en Världsreligion uttrycker sig så ?

Den här bloggen, till exempel – skrivs inte av någon Påve, om nu någon trodde det, för dess författare är för det första bara en enkel hedning, för det andra inte ledare för någonting alls, och för det tredje uppbär han inget Godord, eftersom alla andliga funktionärer inom Asatron är folkvalda, och inget annat. Därmed kan jag också upprepa Hans Helighets Högheliga uttalanden utan risk, vill jag mena eller förstå det som…

Hans Helighet Påvar loss som vanligt – men åhörarna gäspar rakt ut eller faller i sömn – titta noga på bilden…

Nåja, Hans Helighet har nog goda avsikter, det tror jag alldeles säkert – men i Irland kunde man tydligt se, att Påvens tal inte alls övertygade just de människor han sade sig vilja hjälpa, alltså de hundratusentals barn världen över som fallit offer för katolska prästers pedofili…

Vore det inte bättre om Hans Helighet kom med konkreta åtgärder istället för alla dessa ”fina ord” om hur mycket han vill förbättra situationen, och Katolska Kyrkans alltmer skamfilade rykte. Denna Kyrka är helt överlägset det rikaste samfundet i Världen – men inte en enda futtig cent i ersättning har betalats ut från Kyrkans egen bank, den ökända ”Monte de Paschi” och flera andra banker med ett mycket mörkt, för att inte säga nazistiskt förflutet. Offren på Irland, i USA, i Australien och övriga delar av Världen har inte fått någonting alls i kompensation för sitt lidande, de psykiska problem som vållats dem, eller i vissa fall också fysiska skador i form av långvarig misshandel.

Alltihop för denna ”Guds” skull och hans sk ”förlåtelselära” som säger att man ska hjälpa förövarna, men strunta i offren… Helt emot snart sagt varje civiliserat juridiskt system i hela Världen, som säger att det är offren som behöver hjälp, och förövarna som behöver straff – eller i tillämpliga fall sk ”vård”.

Påvens handlande har fått kritik till och med från hans egna, och ifrån högt uppsatta personer inom Kyrkan.

A former top-ranking Vatican official released a 7,000-word letter asserting that the pontiff knew about the abuses of a now-disgraced American prelate, Cardinal Theodore McCarrick, years before they became public.

The official, Archbishop Carlo Maria Viganò, a conservative critic of Francis and a former apostolic nuncio to the United States, claimed that the pope had failed to punish Cardinal McCarrick, who was suspended in June after allegations that he had coerced seminarians into sexual relationships. He was also found to have abused a teenage altar boy 47 years ago, when he was a priest in New York.

In the letter, published on Saturday in Italian by The National Catholic Register and in English by LifeSiteNews, both critical of Francis, the archbishop called on the pope to resign.

“In this extremely dramatic moment for the universal Church,” the archbishop wrote, “he must acknowledge his mistakes and, in keeping with the proclaimed principle of zero tolerance, Pope Francis must be the first to set an example for cardinals and bishops who covered up McCarrick’s abuses and resign with all of them.”

– The New York Times, 26 Augusti 2018

Nu tycker jag Ärkebiskop Vigano glömmer en sak – utan att för den skull vara ”Katolischer als Der Papst” som det heter i Tyskland, alltså ”mer katolsk än Påven”.

Påven är faktiskt ofelbar, i alla fall enligt Dogmen om Påvens Ofelbarhet, som utfärdades av Första Vatikankonciliet år 1870 – och ÄR man nu Katolik, så MÅSTE man helt enkelt tro på detta – sådana är detta samfunds egna regler – och följer man inte reglerna, så kan man bli bannlyst, och kan alltså inte räknas som ”troende” – allt enligt SAMMA katolska tro. Påven kan säga, göra och agera precis hur han vill. Han är helt enkelt förmer än en vanlig människa, enligt Katolska Kyrkans syn på saken – och han skulle till och med kunna ändra ordalydelsen i ”Fader Vår” eller avskaffa hela Jesus-prylen om han ville det..

Rörande ”Fader vår…” så HAR Påven faktiskt ändrat på ordalydelsen i just den kända bönen – och simsalabim, bummeldibimdetta måste alla kristna följa…

Genom mer än 500 år av Europeisk historia dog hundratusentals svenska soldater för att hålla Katolicismen UTANFÖR vårt land – Det var inte utan ORSAK….

Visste ni att Sverige 2017 gav mer än 6,7 miljoner kronor till Världens rikaste kyrka i ”Bidrag” för att den ska kunna etablera sin pedofilreligion här i vårt land..? Jo, det är faktiskt sant, och alltihop av detta skedde på svenska skattebetalares bekostnad. Detta samtidigt som Pedofilskandal efter pedofilskandal skakar den katolska kyrkan – och ingen annan religion i hela världen har präster eller funktionärer som drabbas av denna svårförklarliga åkomma, det händer tydligen bara de kristna…

I Danmark dömdes i veckan ytterligare en kristen präst i den sk ”Folkekirken” (som fortfarande gör anspråk på absolut andlig överhöghet över hela Danmark befolkning) för sexuella övergrepp på inte mindre än tolv barn som han haft ansvaret för, i egenskap av sk ”ungdomsledare”. Mönstret känns igen, även från Sverige. Daniel Peschak, som prästen heter, är ingen infödd dansk. Också här i Sverige har ”ungdomsledare” av ett mycket märkligt slag inlett en liknande verksamhet, riktade emot 14 åriga småflickorÄven kvinnliga ungdomsledare med kristen bakgrund har begått flera våldtäkter bara i år, enligt vad tidningen ”Barometern” erfar.

Vad beror alla dessa sexuella övergrepp i kristendomens namn på ?

Barn efter barn, familj efter familj. Liv efter liv, tonåring efter tonåring… Varför tar myndigheterna i vårt land inte i tu med de här kristna grillerna med en gång, och undersöker de samfund som tydligtvis är de mest inblandade ? I Norge har det redan för flera år sedan kommit fram, att Katolska Kyrkan åtalats för bedrägeri, eftersom den systematiskt förskingrat minst 40 miljoner NOK, som den på felaktiga grunder fått, genom att förfalska sitt eget medlemstal.

Utbetalningarna har bara fortsatt och fortsatt, och i år har det framkommit, att Katolikerna svindlat den norska staten och det norska folket på mer än 141 miljoner NOK.

Myndigheten SST i Sverige, som ska ha ansvaret för de här frågorna har inte en enda gång undersökt, om de medlemstal man uppger i vårt land är förfalskade, eller inte. Hur många barn och ungdomar som drabbats av katolikernas terror och sexövergrepp, vet man inte heller – därför att ingen svensk myndighet försökt få en samlad bild över problemen i vårt land.

Nu är frågan – med tanke på vad som redan framkommit på Irland och USA, borde inte ALLA former av bidrag till denna kyrka inställas, på obestämd tid ?

Det sjuka sitter just i religionens kärna. I själva den kväljande Jesus-kulten, småbarnsreligionen, den sjukliga tillbedjan av ”söte lille Jesus” i krubban, mässandet om ”barnens renhet och snövita oskuld” osv – det står fullständigt klart att kombinerat med kravet på celibat, och en hel del annat – som till och med vissa katoliker numera offentligt kritiserar, i strid med sin egen Påves uttalandenså slår detta med ”barnet”, fullständigt över i huvudet på vissa präster, nunnor osv..

Kristendomen har redan i sig en pedofil tendens, vilket märks inte minst i den religionens ikonografi. Titta er omkring i de kristna kyrkorna. Överallt knubbiga små stjärtar, ”änglabarn”, ”Il Sacro Bambino”, ”El Nino” och så vidare och så vidare… Ser man inte redan där ett visst samband – och lägg sen till kravet på absolut lydnad, prästens överhöghet över församlingen, den ofelbare Påven och funktionärerna som står närmast Gud, höjda över all misstanke i evigheters evighet, bortom all lag, juridik och rättvisa – och ni har förklaringen till varför det varit såhär, i tusentals och hundratals år – och varför det FORTFARANDE är såhär i Irland, USA, Australien och många andra länder klar för er..

”How can you justify… ?”

Kristendomen är ett ont. En pest, en mänsklig tragedi, en olycka värre än digerdöden. Ett medeltida, barbariskt fenomen som hållit nere mänsklighetens utveckling, och fångat oss alla i en orkan av smuts, falsk botgöring, andligt förtryck och mental orenlighet. För fem hundra år sedan, lite drygt, föddes en man i Tyskland som hette Martin Luther, om det namnet nu är bekant. Han blev historiens förste PROTESTANT och började med full kraft PROTESTERA emot Katolicismen, och allt det dåliga, som den fört med sig. Det är något annat än den sk ”Svenska” Kyrkan av idag, det !

Hans kamp är inte slut. Den lever i alla sanna kristna, ja till och med i Hedningar som mig.

Kanske har Ärkebiskop Carlo Maria Vigano, han som tycker att Påven borde avgå, och det genast – rätt ändå.

Vi måste göra slut på tanken om Allsmäktiga Påvar, slut på hela Jesus-köret, slut på alla dessa frälsare.

Gud eller rättare sagt Gudarna och Gudinnorna finns inom er. Rädda er själva, om ni nu kan – och fly fort som fan ifrån allt som luktar katolsk kyrka…

Smakfullt, eller hur ?

Mer än 36 000 svenskar har låtit sig HEDNAS… bara i år…

”You can’t deny this !
You may not like me saying it, but you can’t deny it…”

– Malcolm X

 

Hednandet fortsätter. ”Svenska” Kyrkan, den förtryckarorganisation som tycker att den ska ha någotslags konstigt monopol på att företräda oss svenskar i andligt hänseende, fortsätter att förlora medlemmar som aldrig förr. Statskyrkan upplöstes genom Regeringsbeslut redan år 2000, och då var ca 88 % av befolkningen i detta land intvingade under den påstått ”allsmäktige” gudens banér.

Men så är det inte längre. Allt fler och fler människor väljer friheten, och vägrar låta sig dompteras av totalitära filosofier, och all den mentala diktatur, som de Monoteistiska religionerna står för. I början på detta år var bara 6 008 356 invånare av totalt 10 129 136 medlemmar i denna påstått ”Svenska” Kyrka, som inte är ett enda dugg svenskare än något annat, och som inte kan ha den minsta rätt till någotslags särställning här i landet, eftersom den inte är någon statskyrka längre, utan bara eett samfund som alla andra.Det innebar också, att medlemsandelen hade sjunkit till 59,3 %

Förra året förlorade den evangelisk-lutheranska kyrkan i Sverige – som den rätteligen bör kallas – den är inte alls någon ”svensk” kyrka utan kommer från mellanöstern – 1,76 % av sina medlemmar.

Man kan tycka vad man vill om detta faktum jag själv ser det som något starkt positivt och ett tecken på människornas frigörelse, eller betrakta det som något negativt – eller bara ett drag i samhällsutvecklingen – Men fakta kan inte förnekas. De kristna kan inte fortsätta att ljuga för sig själva och samtidigt ljuga för oss andra längre. Nu är det snart slut på deras välde, och de måste börja acceptera de demokratiska spelregler som gäller i vårt land, om de alls ska vara kvar här. Det hedniska skiftet – som jag själv kallar det – eller den tidpunkt när de kristnas antal ligger under 50 % närmar sig allt mer och mer – om bara 5 år eller än mindre kan det redan vara verklighet.

GAME OVER ! DAS SPIEL IST AUS !!

I år är det valår, och man vet, att år då Riksdagsval inträffar, brukar antalet personer som går ur ”svenska” kyrkan att sjunka. Kanhända beror det på att medborgarna är upptagna med dagspolitikens frågor, kanske på andra saker. Data från SCB och ”Svenska” Kyrkan själv, talar emellertid sitt tydliga språk. Under Januari till Juli 2018 gick 34 344 personer ur kyrkan, för att aldrig någonsin återkomma. Statistiken visar samma trend alltsedan 1960-talets början, och inte en enda gång på mer än 65 år har de kristna fått tillbaka något av det medlemsras, som ägt rum ända sedan dess. Samtidigt ökar polyteistiska religioner som Asatro i popularitet, eftersom fler och fler etniska svenskar söker sina kulturella rötter. 

När man beräknar medlemsraset hos de kristna, måste man ta hänsyn till en del fakta. Ordet ”Hedning” på svenska betyder en person som inte är anhängare av någon av de tre Monoteistiska Slav-religionerna från mellersta österns ökentrakter.

Man kan vara Ateist, Agnostiker eller troende Hedning, som de Asatroende, eller ha en helt annorlunda tro eller livsfilosofi – men HEDNING ÄR MAN I ALLA FALL redan i och med att man avsäger sig kristendomen, judendomen eller islam.

Det finns först ett netto-utträde bland vuxna människor, och den siffran kan beräknas ur de 34 344 som gått ur, minus de stackars vilsna människor som lät sig dompteras av de kristna locktonerna, och frivilligt vek ned sig inför den andliga diktaturen. Sorgligt nog finns det 5138 sådana svaga individer i vårt land, så netto-utträdessiffran var bara 29 206 personer. Till det ska läggas den generationsväxling, som kommer fortsätta långt in i framtiden. Kristendomen i Sverige är en föråldrad religion, som är vanlig främst i de högre åldersklasserna. Ca 85 % av de ca 54 033 personer som dött under Januari-Juli beräknas ha varit kristna, men under tiden föddes också 69 032 nya medborgare.

Tyvärr blir fortfarande ca 43 % av alla barn i Sverige utsatta för fruktansvärda övergrepp strax efter födseln, och påtvingas en religion och en religiös identitet som de aldrig valt själva.

Det kristna dopet är en skändlighet som inte hör hemma i något civiliserat land, eftersom religiös tillhörighet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska vara ett fritt val, inte ett tvång, som utifrån tvingas på människorna vid födseln.  I Asatron eller Hedendomen finns ingenting sådant. Man knäsätter barnet och välkomnar det, men man tvingar det inte att anta någon som helst tro, eftersom man för länge sedan insett, att detta är ett mycket gravt moraliskt fel, och en kränkning av individens fri- och rättigheter. Med ca 29 683 barn, som de kristna förgripit sig på, och kollektivanslutit enligt rena kommunistfasoner, samt 45 929 lyckligen avsomnade och döda kristna, får vi ett generationsväxlingsnetto på 16 246 personer.

De kristnas medlemsantal har alltså minskat från 6 008 356 – 29 206 – 16 246, så nu är det bara 5 959 904 av dem kvar, innan vi blir kvitt all denna tröttsamma pöbel.

Samtidigt har Sveriges befolkning stigit till ca 10 181 576 individer, eftersom den fortsätter att skena iväg med 1,21 % om året, främst via invandring – vilket är en fullständigt ohållbar utveckling, som kan leda till både splittring och till och med inbördeskrig på sikt, särskilt eftersom vi nu fått in än mer intoleranta ökenreligioner typ islam i landet.

En bak-vänd religion av ständig underkastelse… Vem vill leva i ett sådant land ??

Allt som allt har ”Svenska” Kyrkan nu bara 58,3 % av svenska folket som medlemmar, medan muslimernas antal inte ens uppgår till 5 % – även om närvaron av denna ytterst aggressiva grupp, faktiskt innebär en fara för varje demokratiskt och sekulärt samhälle. Men – Särimner har svaret – idag som i alla dagar !

Hedendomen har ökat – med 1 % på bara 7 månader, och för varje halvår, ökar vi för lika mycket.

Om bara 25 år, eller en enda generation till, kan vi återvända till Polyteismen.

Vid slutet står segern !!

Några tankar om att åtminstone FÖRSÖKA leva som man LÄR – I Australien, Pennsylvania eller rent av HÄR…

För två dagar sedan kablades det ut över Världen hur den Katolske Ärkebiskopen Hans Högvördighet Philip Wilson av Australien blivit dömd för att systematiskt och under flera års tid ha mörklagt och tystat ned sexövergrepp på barn, som begåtts av hundratals präster och katoliker i det landet. Domarna i rätten har betonat, att Wilson inte visat några som helst samvetskval eller ånger över sina brott, och att han alltså är mer än vanligt förhärdad. Samtidigt lallar och dillar de kristna i Australien i vanlig ordning om hur de ska ”be” för hans Högvördighet, vad det nu ska nytta till.

Katolsk Ärkebiskop. En ovanligt kvalificerad skurk, som först i år kunde dömas för vad han hållit på med, alltsedan 1980-talet…

 

Högvördig, som denne nu pensionerade prelat förstås anses vara (alla Biskopar, även de i Sverige, anser ju sig själva stå närmare ”gud” än oss vanliga, dödliga människor)  döms han till ett mycket mildare straff än alla andra sådana kriminella eller sjuka personer, som det är tal om här. Han får inte fängelse, men får avtjäna ett års mild husarrest i hemmet. Redan 2012 kom det enligt BBC – som brukar anses som en väl meriterad och sanningsenlig nyhetskälla – att inte mindre än 43 000 sexbrott mot barn, begångna av katolska präster rapporterats in till en statlig undersökningskommission, som Regeringen i Australien tillsatt. Bara 2500 av dessa gick vidare till utredning hos polisen, eftersom de många offren vågade berätta först i vuxen ålder, sedan de lyckats ta sig undan kristendomens och prästernas järngrepp.

Alla andra av de tusentals sexbrotten, våldtäkterna och allt det andra som katolikerna begått i sin Guds, eller ”Herrens” namn preskriberades alltså genast, med motiveringen att det var ”så längesedan” de hände, som om nu det skulle ursäkta något, eller ens kompensera alla de Australiska medborgare som fått sina liv förstörda för alltid – av den kristna kyrkan… Svagt, måste man nog säga. Dåligt av Australiens Regering, eller i alla fall ett moraliskt tvivelaktigt agerande.

Offren och deras familjer lämnas ”vind för våg”. De kristnas Gud sitter tyst i sin himmel, och NU HJÄLPER VARKEN BÖNER ELLER KLAGOSÅNGER…

 

Enligt New York Times – en tidning som DN och den svenska Bonnier-pressen gärna kopierar och idoliserar med nästan religiös vördnad, har det på en konferens i Harrisburg, Pennsylvania lagts fram en officiell rapport, som visar hur mer än 300 katolska präster i denna enda delstat våldtog över 1000 barn, skändade och begick sexbrott också emot vuxna under en tidrymd av 70 år Liksom ”av en ren händelse” vägrar både DN och SvD att skriva om detta. Det kan ju reta kristna i vårt land inför valet, och den mäktiga (S) ledda sk ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till Tro & Soldiaritet, men fortfarande ett slags frimurar-väsen för svenska journalister, kunde ju ha synpunkter, den med. Avslöjandena som kommit fram i USA nämns därför bara kortfattat i svenska media.  Erik Helmerson, en av DN:s ledarskribenter, är ju själv katolik, och det kan vara en orsak – bland andra – till hur dessa nyheter västerifrån sopas under mattan i Sverige.

Bara Skånska Dagbladet eller några landsortstidningar vågar ens ta upp ämnet, liksom Finska Yle – Finland har ju ännu många svensktalande, och är i de flesta avseenden ett mycket öppnare, ärligare och mer demokratiskt land än Stefan Löfvéns alltmer sunkiga och luggslitna Sverige. Jag citerar, direkt ur den amerikanska orginalartikeln – som ingen svensk tidning vågar översätta..

The report, which covered six of the state’s eight Catholic dioceses and found more than 1,000 identifiable victims, is the broadest examination yet by a government agency in the United States of child sexual abuse in the Catholic Church. The report said there are likely thousands more victims whose records were lost or who were too afraid to come forward.

It catalogs horrific instances of abuse: a priest who raped a young girl in the hospital after she had her tonsils out; a victim tied up and whipped with leather straps by a priest; and another priest who was allowed to stay in ministry after impregnating a young girl and arranging for her to have an abortion.

— —

“Despite some institutional reform, individual leaders of the church have largely escaped public accountability,” the grand jury wrote. “Priests were raping little boys and girls, and the men of God who were responsible for them not only did nothing; they hid it all. For decades.”

  • New York Times, 2018-08-14

Kyrkan och Katolikerna dolde dessa fruktansvärda brott så länge, att bara två av dem har kunnat åtalas, får vi veta i artikeln. Man var taktisk, ljög, mörkade och sopade under mattan i årtionden… Hör här bara:

Church officials followed a “playbook for concealing the truth,” the grand jury said, minimizing the abuse by using words like “inappropriate contact” instead of “rape”; assigning priests untrained in sexual abuse cases to investigate their colleagues; and not informing the community of the real reasons behind removing an accused priest.

“Tell his parishioners that he is on ‘sick leave,’ or suffering from ‘nervous exhaustion.’ Or say nothing at all,” the report said.

Attorney General Josh Shapiro, whose office initiated the investigation, said in a news conference, “They protected their institution at all costs. As the grand jury found, the church showed a complete disdain for victims.”

He said that the cover-up by senior church officials “stretched in some cases all the way up to the Vatican.”

Man hade alltså ”skriptade instruktioner” och manualer för att undgå åtal, och åklagare har klarlagt hur kyrkan totalt ignorerade offren – som uppgår till tusentals personer och familjer. Tyvärr är Pennsylvania en mycket kristen stat, där katolikerna har tillåtits växa sig talrika. Hans Helighet Påven erkände anno domini 2014 att 2 % av alla Katolska präster är Pedofiler – en fruktansvärd siffra, med tanke på att det finns mer än en miljon av dessa pestråttor eller prästråttor på det här klotet. Vatikanen har alltsedan medeltiden sina Nuntier, speciella ämbetsmän som övervakar indrivningen av kontanta medel till kyrkans bank ”Monte de Pasci” i Italien, men också mycket annat. Fast – som vi hört i USA – Vatikanen vet inte allt – mycket tystas ned – och vissa bedömare tror, att den verkliga siffran ligger nära 5 % – vilket skulle innebära, att vi har minst 20 katolska pedofil-präster på fri fot i vårt land – ifall vi nu får tro dessa siffror…

Hur ska svenska barn och deras föräldrar veta VEM som är ”Fader 2 %” eller om det nu är ”Fader 5 %” ??

Ärkebiskop Antje Jackélen – som tydligt strävar efter Katolicismens återinförande i Sverigeinbjöd år 2017 Påven till vårt land. Ingen bad honom komma, mer än ett antal höga prelater. Till Luther-jubliéet skulle man ”försonas” hette det, och trots att hundratusentals svenska soldater dött, för att hålla Katolicismen utanför vårt land, skulle också ”den svenska ungdomen” göras katolsk, fick vi veta. ”Ungdomsgalor” för 19 000 personer skulle anordnas på Swedbank Stadium i Malmö.

Till och med i vissa hedniska kretsar – i utkanten på den hedniska miljön i Sverige – finns det ett antal personer, som säger att vi skulle börja ”samarbeta” med de här katolska kriminella, och hela den genomkorrumperade organisation, som de tillhör.

Varje någorlunda laglydig eller moralisk människa torde förstå, att allt sådant ”samarbete” är totalt omöjligt, och dessutom komplett oönskat, liksom vidare katolsk närvaro i vårt land.

Sedan har vi ju alltid de här personerna:

Det här är prästen Oskar Kalm, en ärkeskurk från själva Ärkestiftet som åtalades för inte mindre än tio fall av våldtäkt på barn, och dömdes för sex stycken av dem. Hans straff blev 2 år och 6 månader – år 2015 – därefter gick han fri... Kristna i Sverige har skrivit till den här bloggen och bett mig att inte publicera något om saken, eftersom jag tagit upp Kalm och hans beteende även tidigare, liksom ett femtontal andra präster i Svenska Kyrkan – som alla gjort sig skyldiga till grova övergrepp emot just minderåriga, och även dömts för det i svensk domstol. Och domar är faktiskt offentlig handling i Sverige. Att publicera dem, samt namn och ansikte på en dömd sexförbrytare, är faktiskt inte olagligt, låt vara att det förstås händer att även präster blir oskyldigt anklagade. Om en dom faktiskt verkställts, och inte kunnat överklagas, är det däremot fullständigt legalt att publicera den – enligt svensk rätt. Bara så att ni vet.

Det här är Julius Mehler, enligt ej bekräftad uppgift fortfarande präst i Svenska Kyrkan på Gotland. Han våldförde sig på två då 14-åriga flickor i Svenska Kyrkans egna lokaler 2013, och blev faktiskt dömd för det, men även efter denna tidpunkt har han fortsatt som ”ungdomsledare” för konfirmander inom samma Svenska Kyrka. Just ett snyggt ”föregångsmannaskap” – tycker inte ni också det ? Han har fått byta församling, bara – men ”Gud förlåter ju allt” enligt de kristnas berömda ”förlåtelselära”

Vad beror det på att så många kristna präster begår grova övergrepp på barn ? Hur ska man ens förklara det ??

Förgäves söker man på Internet och i Media efter någon enstaka Buddhist-munk, som lider av samma svårförklarliga böjelse. Men Nej, Men Nej… En Rabbin då ? En Shinto-präst kanske, En Lapsk Nåjd rentav, eller någon trumdunkande pårökt ”Nyandlig” Schaman… inte ens där hittar vi samma sjuka – utom hos Islam förstås – men – av den religionen och dess utövare, kan man ju tyvärr vänta sig ett och annat ibland, om man så får uttrycka sig…

Ärligt talat: Vad liknar detta ? Vad påminner det om ??

Det finns alltid de människor som säger ”Jamen inga riktiga kristna gör så hemska saker emot barn” men då har de inte fattat vad detta handlar om.

Det onda sitter faktiskt i själva religionen. I själva Kristendomens struktur, i dess alla Kyrkor och hur de är uppbygda. Det är mycket viktigt att förstå.

Tänk efter ett slag !

Kristendomen bygger på teorin om en Allsmäktig ”Fader” som ska styra och bestämma över människorna, som sägs vara ”barn” allihop. Ni hör ju själva hur det låter. Redan där börjar det sjuka i denna religion göra sig gällande. Prästen ska vara denna ”Gud faders” ombud, liksom den allsmäktige Påven, och eftersom Prästerna anses vara förmer än vanliga människor, får de också lov att göra vad som helst. Prästen är ju den allsmäktiges representant, och kvinnan tige i församlingen…

Gud förlåter alla synder, simsalabim bara – allt som behövs är två ”Aviga Maria” och några Räta, tighta Fader Vår – och så kan man fortsätta våldta, mörda och gå på i kristendomens namn, allt vad man orkar… I katolicismen kombineras detta också med tanken på att prästen ska leva i celibat, en tanke som dock inte slog igenom i Norden, ens på medeltiden.

Just tanken att man anser att ”Gud och Prästerna står över lagen – de kan inte dömas som vanliga människor – ”de är det andliga frälset” och så vidare – plus förlåtelse-läran, ett gift för hela samhällen, som slår undan benen på allt vad domstolar och rättvisa heter – och som aldrig, aldrig ser det hela ur OFFRENS synvinkel. Där har ni stora delar av förklaringen hur det har kunnat bli såhär, både i USA, Australien och vårt eget land, om ni frågar mig. Och ännu hävdar dessa kristna, att just deras religion ska vara så ”god” säger de, ja bättre än alla andra religioner som finns på jorden – men några som helst bevis för den saken har de inte – och nu börjar sanningen sippra ut…

Tänk också på kristendomens ikonografi, med ”knubbiga små keruber” och ”oskyldiga små änglar” med bar rumpa, överallt i kyrkorna.. och minimala små ländskynken…

Sedan har vi den kväljande, mycket otäcka kulten av Jesusbarnet, ”söte lille jesus” som anropas jämnt och ständigt i denna omogna Bebis-religion. ”Ingen kan komma in i himmelriket, som inte är som ett litet barn” mässar prästen i kyrkan – ”barnets snövita renhet och oskuld”, ”barnet i krubban, åsnan och fåret som bräker”…

Vartåt leder detta ? Och hur slutar det – i väldigt många fall – både i Australien, Pennsylvania och även vårt eget Sverige ??

”Samarbeta” med Svenska Kyrkan ? Nej, aldrig i livet. Nu har jag själv inga barn, men för egen del skulle jag vara livrädd för att släppa mina döttrar i händerna på kräk som Arif Moradi, eller Oskar Kalm i Ärkestiftet, Herr Mehler på Gotland och hela detta Ärke- Härke.

Du som vill GÅ UR Svenska Kyrkan kan fortfarande göra det här – för jag skämtar inte. För hela vårt lands och folks egen skull bör du faktiskt göra det snarast, ifall du nu inte REDAN är hedning sedan 18 års ålder, precis som jag. Visserligen har jag aldrig råkat ut för något sådant, som beskrivs i detta blogginlägg, men i alla fall.

Kristendomen är en ond, omoralisk och falsk lära. Så är det faktiskt, och det går inte att komma ifrån, hur man än vrider och vänder på det. INTE EN MAN, INTE ETT ÖRE MER TILL MONOTEISMEN !!

Hednandet av Sverige fortsätter – Oförtrutet

Sverige blir allt mer och mer Hedniskt. Mycket snart inträffar det hedniska skiftet, som jag redan skrivit om – för om bara något enstaka år kommer de kristna i Sverige att vara i klar minoritet, medan vi hedningar och sekulära kommer att vara i majoritet, dvs långt över 50 % av befolkningsantalet. Hedning är man, rent definitionsmässigt, när man avfallit från någon av de tre stora Abrahamitiska ökenreligionerna, dessa totalitära läror med tydliga drag av ren fascism, som mindre och mindre antal personer världen över tror på. Människor har till sist insett det uppenbart motbjudande och totalitära i att bekänna sig till en enda, påstått ”Allsmäktig” gud, som skall bestämma över allt och alla.

Detta är fasoner som hör hemma i diktaturstater, och inte i något öppet samhälle. Där tror jag själv vi hittar den stora förklaringen till nedgången i den sk ”Svenska” kyrkans medlemstal – för denna evangelisk-lutheranska kyrka är inte ett enda dugg ”svenskare” än alla andra. Nuförtiden samarbetar den ju öppet med fundamentalistisk islam, vilket väcker många etniska svenskars uppenbara avsky. Dess ärkebiskop har ju antagit valspråket ”gud är större” eller Allahu Akbar översatt till svenska, och inte heller det är något som hör hemma i ett demokratiskt samhälle. ”Svenska” Kyrkan har också öppet visat sitt förakt för hela vårt demokratiska samhälle och dess institutioner, senast genom att försöka störa, avbryta och fördärva flera politiska möten och manifestationer vid Almedalen i Visby i år, på ett sätt som tydligt påminner om diverse nynazister och dessas förehavanden.

Statistiken visar nu, att inte mindre än 31 260 svenskar lät hedna sig under det första halvåret i år. Detta är fakta, och fakta kan inte förnekas. Samtidigt visar ”Svenska” Kyrkans egen statistik att endast 6 008 356 personer av en folkmängd på 10 129 248 personer var kristna vid årsskiftet. Detta betyder, att deras andel av befolkningen då uppgick till högst 59,3 %, oräknat det snabbt växande antal personer som uppehåller sig i vårt land helt illegalt, och som inte ska vara här.

Hur kommer det gå för alla dessa Öknens profeter och proselyter till sist ?

Sveriges befolkningsutveckling fortsätter att skena vidare, helt okontrollerat. Regeringen Löfvén kan inte skydda landets gränser, och för sedan länge en befolkningspolitik helt under all kritik, som inte är i de etniska svenskarnas intresse. Enligt den senaste officiella statistiken från SCB uppgår befolkningsantalet 31 maj 2018 till 10 161 797 individer, vilket innebär att befolkningen stigit med mer än 117 978 personer på ett år. Detta är inte en hållbar utveckling. Vi kan varken skaffa arbete, bostäder eller sjukvård till det växande antalet människor i längden, och till slut kommer de sociala systemen helt kollapsa – åter en förklaring till varför så många vänder sig bort i avsky från vad de kristna har skapat.

Samtidigt lät sig tyvärr 4 625 invånare luras och duperas av de kristna locktonerna – huvudsakligen var det väl invandrare. ”Svenska” Kyrkan tror fortfarande, att den skall lyckas med sina mål om den fegt ”cyklar med” och underkastar sig islam, men det har visat sig vara ett nattsvart misstag, som förskjuter dess budskap i en ännu mer odemokratisk riktning. Hittills sker allt detta med hjälp av statsbidrag, och med den socialdemokratiska regeringens goda minne, men vi får se hur det blir efter valet. Detta gör, att det fanns ett ”hednandenetto” på 31 260 – 4 625 = 26 635 personer enbart under det första halvåret 2018.

Sorgligt nog förgriper sig de kristna i Sverige regelbundet på mycket små och späda barn, som de helt utan minsta hänsyn till individens egen vilja tvingar med i sin egen religion, genom sk ”dop” som regelbundet också innehåller djävulsutdrivning eller exorcism – en fruktansvärt efterbliven, medeltida sedvänja. Av 48 890 födda, livsdugliga medborgare tvingades ca 42,5 % att anta kristendomen, helt utan att man tillfrågat dem – en skamlig siffra, som fortfarande skämmer ut hela vårt land som en odemokratins och förtryckets högborg – i alla fall om vi antar, att frekvensen för dessa skamliga sk ”dop” var lika stor första halvåret i år som förra året.

Detta ger en siffra på minst 20 775 stackars barn, som tvångsvärvats in i en sk ”Kyrka” de själv aldrig valt att tillhöra, och aldrig heller fått veta något om. Spädbarn kan inte göra något aktivt val, och har heller inget religiöst medvetande. Att ”stämpla” en individ med en tro, som denne eller denna aldrig någonsin valt själv, är och förblir ett svårt övergrepp, och en helt odemokratisk sedvänja, som vi alla måste göra slut på. I hedendomen eller Asatron, där man enbart tillämpar Knäsättning eller Ättledning, och alltså välkomnar barnet till dess egen familj, dess ätt och dess nation, finns inget sådant; och även här utgör Asatro ett bättre, sundare och renligare alternativ än kristendomen, med alla dess smutsiga, odemokratiska knep och finter.

Samtidigt dog 41 362 goda medborgare och svenskar under de första sex månaderna i år, och om vi antar att ungefär 85 % av dem var medlemmar i den sk ”Svenska” Kyrkan, vilket var det vanliga förra året, innebär det ett medlemsavbräck för denna kyrka med minst 35 158 personer. Det ger oss 20 775 – 35 158 = minus 14 323 kristna, som lyckligtvis försvunnit från vårt land, netto – och som aldrig kan komma tillbaka. En ungefärlig beräkning av ”Svenska” Kyrkans medlemstal, 30 Juni 2018 ligger därför på 6 008 356 – 26 635 – 14 323 =  5 967 398 personer – vilket innebär att antalet nu är under 6 miljoner – och det fortsätter sjunka…

Detta jämfört med en befolkning av 10 161 797 individer i slutet på Maj 2018, som sagt – och den forna ”Statskyrkans” medlemsantal är nu bara 58,7 % av totalbefolkningen, vilket innebär att den sjunkit 0,6 % på 6 månader – och antagligen kommer att sjunka med minst samma siffra innan detta år är till ända..

Hur kristet är Sverige – VÅRT Sverige – då egentligen, och varför tror dessa gapiga kristna, att just dem och inga andra skulle ha någotslags konstig ”ensamrätt” på att representera vårt folk i andligt hänseende ?

Varför vägrar de att tolerera en fri och öppen debatt, och varför kan de inte inse, att andra religioner är minst lika ”Svenska” som de ??

Svara på den frågan, den som kan och vet – ni goda medborgare (för det är ni väl ?)