Dagen STYRBJÖRN… Och fler Hedningakartor i REPRIS….

Idag, 10 Maj är det dagen Styrbjörn enligt den gamla svenska namnlängden, och så har det varit nästan ända sedan 1901, då man äntligen gjorde rent hus med Katolicismen, och kastade ut en massa direkt motbjudande kristna martyrer ur vår kalender. Vi kan alla minnas Styrbjörn Starke, och slaget vid Fyrisvall år 986 – för både Styrbjörn och Erik Segersäll, historiska personer som de facto existerat – och sedan må Dick Harrison med ett s i SvD ha sagt vad han vill, angående Styrbjörns existens, eftersom modern arkeologi bevisat, att fynd från Fyrislund och Fyrisvall faktiskt  hittats – inom rätt tids-spann..

Sjörupsstenen är en hednisk sten, rest i en hednisk tid över en hednisk man med ett hedniskt namn. På den finns de berömda orden

Han flydde  ej vid Uppsala, utan kämpade, så länge han hade vapen”.

Så – och BARA SÅ – handlar en ÄKTA Hedning !! DU som läser detta BÖR handla på samma sätt – NU –  och FÖR ALLTID !!

Fyrisvall nämns i runstensmaterialet, och inte mindre än fyra runristningar från tiden, inte bara senare krönikor, som är innehållsrika nog. Tre oberoende skriftliga källor räknas vanligen som fullgott bevis, historiskt sett, och följaktligen kan vi – tillsammans med arkeologiska bevis i form av vapenfynd – vara helt säkra på att Slaget vid Fyrisvall verkligen utkämpades – att förneka Styrbjörn Starke är ungefär lika sannolikt som att försöka förneka Gustav Vasas existens, och säga att intåget i Stockholm anno 1523 den 6 Juni – vi firar i år 500-års jubileum – inte existerade det helleräven om det alltid finns sådana, som vill förneka själva den svenska historien, och de etniska svenskarnas rätt till sin egen historia, sin nationella kultur och sin framtida överlevnad – inte minst !

Ifall gårdagens inlägg inte var tydligt nog – för somliga läsare – särskilt utomlands och på vissa forum – fortsätter jag min publicering av Hedningakartor i repris, nu med annorlunda aggregation av data. Kanske en indelning i det som skall vara ”befolkningsdistrikt” eller fd. församlingar var alltför finmaskig för en del av er.

Data talar ändå sitt tydliga språk – och alla tillgängliga data visar att varken sk ”frikyrkor” – som inte alls är ”fria” utan bara sysslar med samma Monoteistiska dravel som alltid – eller påstådda muslimer (rättare sagt alltför många invandrare med ett ursprung i muslimska länder, som knappast tror på Islam – annars skulle de i de flesta fall inte ens befinna sig här ) också minskar i stadig takt. Motbevisa mig gärna ifall ni har bättre fakta, eller kan presentera dem på ett tillräckligt begripligt sätt. Med den raka trendframskrivning som håller intill max 2030, får vi följande utfall för anno 2025:

Och för 2030, ser bilden ut såhär – med andra ord inträffar DET HEDNISKA SKIFTET eller den tidpunkt, när vi Hedningar är i majoritet innan detta årtionde är slut nästan överallt – om vi håller oss till Läns- eller Regionnivån...

Anno 2030 är som ni ser Hedningarna i majoritet i varje län, utom yttersta Norrbotten och Lapphelvetet, där Samerna tyvärr narrats att svika sina fäders tro och är kristnare än befolkningen i övrigt., vilket är skamligt lågt handlat av denna folkspillra, som sannerligen får skylla sig själv. De flesta av oss svenskar verkar helt uppenbart inte vilja gå samma sorgliga öde till mötes – i alla fall inte så länge vi har en armé, eller vapen i hand – vilket är det enda, som slutligen avgör frågan. Studerar vi nu – som en gång Hans Roslingutvecklingen baserad på kommuner istället, och alltså väljer ett mellanting mellan ”regioner” eller län samt ”distrikt” eller den allra lägsta lokala nivån som vi alls kan aggregera data påutom vad gäller individer – får vi fram följande bild för 2022:

Intrycket blir förstås brokigare, beroende på vilken aggregationsnivå vi väljer – för enkelhets skull låter jag färger och procentsatser i kartogrammen vara helt oförändrade. Både Göteborgsregionens, Malmöregionens och inte minst Huvudstadsregionens kommuner har REDAN HEDNATS i icke ringa omfattning. Andra regioner följer efter. Hypotesen att med stigande utbildningsnivå och normalinkomst hos befolkningen, så väljer allt färre och färre medborgare att ansluta sig till kristendomen, och allt fler och fler låter hedna sig – alla andra socioekonomiska faktorer kan vi utelämna för tillfället, därför att verkligheten ger samma svar i alla fall – och dessa siffror – från den sk ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska andliga ockupationsmakten, gör faktiskt anspråk på att vara verklighet, samt den bästa datakälla vi för tillfället har – vilket förmodligen är ganska ironiskt, eller ett meningsfullt sammanträffande, så att säga.

Titta här vad som händer, anno 2025 givet vår prognos:

Nu har det HEDNISKA SKIFTET inträffat över stora delar av Mellansverige – take it or leave it ! – och 2030 ser kartbilden ut såhär:

Som du ser – denna Onsdag eller Odens Dag – som är ”Dagen Styrbjörn”. Det hedniska skiftet kommer – med populationsmässig säkerhet, därför att de kristna inte kan ersätta föregående generationer tillräckligt snabbt, inte tvinga fram ”dop” eller andra former av ”religiös doping” och annat otillåtet fusk för att kollektivansluta spädbarn och på det ytterst konstlade och odemokratiska sättet höja sina intäkter och medlemssiffror inte fungerar längre.

Rien va non plus” ni kristna… Era knep fungerar inte längre. Framtiden tillhör Polyteismen – och Hedningarna – därför att bara och endast bara Polyteism innebär Demokrati, men inte ”Mångkultur”.

Svårare än så behöver dessa slutsatser inför framtiden inte vara. Därmed lämnar jag ämnet för dagen – och går över till händelser, som egentligen härrör från den 9 Maj och inte den 10:e – ifall ni nu ens vet, vad den 9 Maj är för slags datum, och vad det vanligen står för i den Värld och den verklighet som faktiskt – de facto – är vår…

Det HEDNISKA SKIFTET är här.. Är DU redo ??

”Svenska” Kyrkan, ett samfund som bara är ett i mängden, och inte ett enda dugg ”svenskare” än något annat, har erkänt sig besegrat. Dess företrädare vet att spelet snart är slut. Mer än 50 % av alla Svenska Medborgare kommer snart att vara Hedningar, och därmed har den Evangelisk-Lutheranska Andliga Ockupationsmakten, som samfundet ifråga rätteligen bör kallas, också helt och hållet förlorat sin ledande ställning.

Kyrkan vet redan, att den enligt sina egna prognoser bara kommer att ha ungefär 4,7 miljoner medlemmar år 2030, av en befolkning på mer än 11 miljoner. Dess förlust går inte att stoppa, av rena befolkningsskäl – medlemmarna blir allt äldre och äldre, och få eller inga föräldrar kommer i framtiden vara så dumma, att de låter sina barn ”döpas” eller tvinga dem att anta en religion, helt emot barnens egen vilja och utan att fråga dem om lov, vilket är en mycket svår kränkning av små barns rätt som individer.

Det är så sant som det är sagt…

Fakta visar, att 2799 svenskar valde att Hedna sig under årets två första månader 2023. Tyvärr blev samtidigt inte mindre än 1775 personer lurade och duperade av de kristna, och anslöt sig till den Medeltida skräck-religionen. Detta innebär ett netto på 1024 hednade personer, vilket var mindre än tidigare år.

Ändå är trenden klar, och den är densamma över hela Västvärlden. Kristendomen har redan förlorat, och den förlorar stort. Befolkningen i Sverige kräver sin frihet. Den vill inte längre böja sig under en påstått ”allsmäktig” gud, som skall styra allt och alla hela tiden.

Nu kräver vi svenskar vår rätt ! Vid slutet, står segern…