”Hedniska Tankar” har Julstädat inför det nya året…

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Vad jag skriver är inte ristat i sten, eller några meditativa tankestycken från någotslags elfenbenstorn långt borta. Jag lever här och nu, och praktiserar verklig Asatro i nutiden, till skillnad från de som på falska grunder säger sig praktisera ”forn sed” och andra drogliberala avarter, som man inte riktigt kan identifiera.

Fakta: Benämningen Asatro har alltid funnits. ”Trua á Asom ok Ölfvom” står det i Eddan

 

Då och då uppdaterar jag mitt stora och rikhaltiga arkiv här, och lägger undan de blogginlägg som jag anser värda att spara inför framtiden. Av 497 inlägg, återstår nu 284 stycken efter årets stora Julständning, men jag tycker ändå detta får räcka – varje läsare kan ändå hitta inlägg här som räcker i flera månader. Dessutom innehåller arkivet väldigt många inlägg om de mest skilda ämnen – och under 2018 kommer det också göras om till en betal-tjänst, kan jag avslöja.

Det kommer helt enkelt gå till så, att man får betala 10 kronor eller 20 kronor för att kunna läsa alla tidigare artiklar och prenumrera på dem – vilket ändå inte är en stor summa, och kanhända kommer också mycket av vad jag skrivit göras om och utges i bok-form så småningom. Detta om mina planer inför framtiden, och 2018.

Självklart skriver man inte 497 inlägg utan att några blir mindre bra, och somliga blir antagligen också renodlat usla, som man förstår. Men så är det även i Dagstidningsjournalistikens Värld, och mycket av det som skrivs här i Världen, har alltid varit ”Adiafora” eller överflödigt.

Ifall någon här anser att det jag skrivit varit felaktigt, har de fått rätt till genmäle och även rättelser och omformuleringar, när det visat sig berättigat och när de kunnat uttrycka sig sakligt och korrekt. Tyvärr har så inte alltid varit fallet, men det överser jag med. Men som sagt – inget av det jag skriver är avsett att vara ristat i sten, utan det är snabba inpass i en debatt, reaktioner över dagshändelserna, och bloggar som gjort nytta för stunden – självfallet har jag också fått skriva polemiskt eller med medveten hyperbole eller retorisk överdrift ibland, vilket jag också tror att alla någorlunda kloka läsare noterat.

Allt detta är heller inte så konstigt, eller svårt att förstå. Vår Värld förändrar sig. Nyheter och Influenser, som plötsligt dök upp och lika snabbt försvann, visar sig inte bli bestående, och annat – som har varit fullständigt osannolikt och inte har kunnat förutspås av någon, visade sig bli verklighet. Antag att någon – år 1990 till exempel – dykt upp på den Svenska Försvarshögskolan, och förklarat att Sovjetunionen skulle gå under – personen ifråga hade nog blivit utkastad, eller gjord till allmänt åtlöje, men inte desdo mindre var samma ”eviga” Union upplöst inom mindre än ett år.  Eller antag att någon – anno 2012 – hade förutspått, att ingen mindre än Donald Trump verkligen kunde bli President i USA – ja, ingen skulle heller ha trott den personen – men inte desdo mindre var det precis detta som hände, som vi alla vet.

År 2000 var inte mindre än 88% av alla Svenskar med i den sk ”Svenska” Kyrkan, men idag är antalet mindre än 60 %

Hedendomen växer, dag för dag, och vi svenskar har också fått ett fungerande Nordiskt Asatrosamfund med snart 800 medlemmar, som jag helhjärtat stöder.

2017 har varit ett år, som lovar väl inför framtiden, och vi har lyckats uppnå mycket, som inte gjorts på flera år – trots det lilla fåtal, som öppet motarbetar oss, och som hatar oss, oavsett var de nu sitter – i det nya förortskalifaten eller på de kristna dagstidningarnas redaktioner, eller till och med på SVT, vår kära statstelevision.

Men nu över till mitt artikelarkiv – som du finner genom att klicka på rubriker och under-rubriker här ovan – än så länge är det kostnadsfritt att ta del av.

TUGGA och SVÄLJ i SÄRIMNERS namn ! (Food for thought !)

Arkivet innehåller nu inte mindre än  462  artiklar, uppdelade på 40 olika rubriker

Under huvudrubriken ”Om denna blogg” som du når genom att trycka på länken överst på sidan kan du hitta 7 olika inlägg som beskriver  varför jag började med den här bloggen, och något av dess tillkomsthistoria, och en del inlägg om min attityd till just denna blogg, andra bloggar eller skrivande i allmänhet.

cry

Under huvudrubriken ”Adiafora” eller ”överflödigt” på latin hittar du 17 långa inlägg om allt från Kitsch till Valkyrior, Discordianism, Anarki vid Korvkiosken,  ”The Church of the Subgenius”, Hur Lupercalia firades i det gamla Rom, envig, björnar och profeter, 6 November bakelser och andra märkvärdigheter. Jag har samlat allt som inte kan hänföras till andra rubriker här, eftersom det inte hör till bloggens huvudämne.

Underrubriken ”Forn Sed” innehåller 14 varningar för denna underliga rörelse, som inte har det minsta med Asatro att göra. Du får bevis för hur den rörelsens profeter vill använda droger i sin religionsutövning, hur deras ”godar” eller präster rakt fram uteblivit från begravningar de åtagit sig att hålla, hur de ägnat sig åt blodsoffer i människoblod vid Gamla Uppsala och annat, som de faktiskt borde skämmas över… och sådant som vi vanliga, hederliga Asatroende anser ”överförfriskat” och vad vi INTE ska hålla på med…

Mycket av det som står skrivet under denna underrubrik är dessutom citat från övriga ledande Asatroende, som också avskyr ”fornsedarna” och vad de kommit att stå för…

Underrubriken Häxor, Häxeri och annat Okult innehåller 6 artiklar om dessa – för mig perifera – ämnen. Särskild tonvikt har lagts vid det märkliga och obehagliga faktum, att ”Svenska” kyrkan aldrig någonsin bett om ursäkt för vad den gjort emot sitt eget folk under Häxförföljelserna – och här berättas också – med många och rikhaltiga bevis – om hur kristna och islamister fortfarande förföljer och ibland dödar häxor och hedningar över hela Världen.

Huvudrubriken Arkeologi däremot innehåller nu 39 artiklar med fakta, alla om kända fynd, typ Egtved, Gamla Uppsala, Havängsdösen och annat vetenskapligt. Läs om hur man försökt omtolka Rökstenen – men utan att lyckas – om debatten kring Svearikets Vagga – om en fjärde, nu utplånad fjärde Uppsala-hög och om hur Svenska Kyrkan försökt förstöra Gamla Uppsala som fornminnesplats, vår äldsta namngivna Svenska, bevisen för Ragnaröksmyten och mycket annat – jag tror knappast du har läst allt detta tidigare, och mycket av det har också ignorerats av massmedia eller större tidningar. Jag berättar också om de många problemen med skadegörelse på fornlämningar och det svenska kulturarvet, som blivit allt vanligare och vanligare på senare år, om Birka-forskning, Sveriges äldsta kyrka, sanningen om anfallet på Lindisfarne och andra saker, du nog borde uppmärksamma.

 

legosoldat_artikel_IMG0059En romersk officersring från 300-talett hittad på Öland -hur kom den dit ?

Huvudrubriken ”Asatro” tar upp det egentliga ämnet för den här bloggen, och förklarar den milsvida skillnaden mellan Asatro och sk ”forn sed” – en beteckning som inte bör användas – samt varför man inte bör blanda samman Asatron med New Age och annat oseriöst – ifall det nu inte framgick tillräckligt klart av ”varningsorden” ovan…

27 inlägg om allt om Bärandet av Torshammare (och varför det inte är ”rasism”) samt vikten av traditioner, fakta och sunt förnuft – också vid ordnandet av Blot och andra fester – konkreta Boktips och mycket annat, har samlats under denna rubrik, liksom varför det aldrig funnits några ”Vanatroende”, varför Asatron inte är någon frälsningslära, om hur också Agnostiker kan vara Asatroende, om varför Asatron inte har några budord och många andra teologiska spörsmål, som du får utredda i detalj… Bland annat får du lära dig, att vi Asatroende ALDRIG BER utan faktiskt BLOTAR eller rättare sagt offrar något till Gudarna – för ”Gåva kräver, att gengåva krävs” – det är det äldsta och mest grundläggande av Hávamáls bud..

asatro-010-fb-anpassad

”Asatro” avdelningen har också försetts med inte mindre än 10 stycken underrubriker, i tur och ordning

 • ”Gudahov” det HETER nämligen just Gudahov och inte ”tempel” som ger ett enkelt ”när, var, hur” om hur de byggs på Island – och hur du enkelt själv kan bygga ett sådant – och hur det redan finns invigda Gudahov i Danmark på 15 inlägg. Du får också lära dig om Urnes – den påstått kristna kyrkan som inte alls var kristen, och heller ingen ”Kyrka” utan just ett gudahov, varför Asatron alltid varit en inomhus-religion lika mycket som en utomhusreligion och om attentat och bränder emot de som försökt bygga ”Gudahov” i Sverige och därför blivit förföljda – och mycket annat..
 • ”Oden” – 5 inlägg om och kring Allfader – mycket mer finns förstås att säga kring ämnet – men det kan du också läsa på annat håll.
 • ”Freja” – 16 inlägg om och kring gudinnan, hennes katter, hennes kommersialisering (med Freja-whiskey, Frejas Cigarrer och Starbucks kaffe som pikanta tillägg eller företeelser) samt vad hon kan uträtta i nutiden och vad hon gjort för mig, samt en hel del poesi – allt för att ära och hedra GUDINNAN !
 • ”Skade” – 3 inlägg om Vinterns gudinna, barfotavandring i snön, övernattning i bivack, jaktens tid och annat sådant
 • ”Tor” – 8 inlägg om Åskans Dundergud, Tor och Hans bockar, Torshammarens ursprung, poeten Thomas Thorild och annat Tor-betonat…
 • ”Heimdall”2 inlägg om varför Heimdall behövs som motvikt till Loke, och alla ”Lokeaner” som det finns nog och övernog av numera.. Och om hur Gjallarhornet och Vuvuzelor kan stoppa själve Påven…
 • ”Frigg” – 5 långa inlägg om Himlens Gudinna, Himladrottningen Frigg, All-modern samt om vad hon står för samt hur kunskapen om henne kan användas
 • ”Loke”4 inlägg om Loke i populärkulturen, och varför han säkerligen inte bör dyrkas eller tillbes… trots att han är en underhållande spjuver minsann
 • ”Njord” – 2 inlägg om Rikedomens Gud – och vad du kan vinna på att Gå Ur Svenska Kyrkan samt tillbe honom…
 • ”Tyr”3 nya inlägg om Tyr – stridens och rättvisans Gud – och vad du vinner på att tillbe och ära honom – samt hur endast fornsedare och amerikaner hyllar Fenris…

Anledningen till att det blev separata teman och underrubriker, är förstås att det är begreppsmässigt mycket enklare att samla alla artiklar om varje gudomlighet under sin egen rubrik – fler inlägg kommer förstås så småningom…

46b06a_3f9f33bf131644899e83d7b5a55c5fa3-jpg_srz_939_278_85_22_0-50_1-20_0-00_jpg_srzVi finns ÖVERALLT med kanske 110 000 utövare i hela Världen

Under Huvudrubriken ”Hedningar utomlands” möter du 14 inlägg om Asatroendes situation Världen över. Jag är ingen oreflekterad universalist, och det krävs kunskaper om ämnet, innan man ens kan kalla sig Asatroende vilket man bör observera. Alla som påstår, att de utövar denna religion gör det definitivt inte – ett exempel är ”fornsedare” – ett annat är New Age och mycket annat, som inte hör till ämnet. Alla folkslag har sin variant av hedendomen, och även om Asatron delvis påminner om andra Indoeuropeiska trossystem, till exempel, är den också helt unik i många avseenden, och skall därför inte sammanblandas med något annat. Här får du lära dig om Asatroende i Ryssland, Serbien, Kanada, Spanien – ja över hela Jorden faktiskt, eftersom Asatrons värld är global…

 • Underrubriken ”Danmark” innehåller 11 inlägg om Asatron där, inklusive världskändisen Jim Lyngvild – Danmarks ”meste hedning”
 • Underrubriken ”Island” innehåller 11 inlägg om de asatroendes situation på ön, men också om Landvättarna, om Huldufolk och Alfer – som inte bör förväxlas med fantasylitteraturens ”Alver” – samt om Kristna Kyrkors övergrepp emot Isländska medborgare, det nya gudahovet och Landvaettablot
 • Underrubriken ”Norge” innehåller hittills 2 inlägg – om museibygge, kristna förföljelser av norska medborgare och annat men fler inlägg kommer.
 • Underrubriken ”Ukraina” som är ny – innehåller  2 inlägg om den svåra politiska situationen och inbördeskriget där, vilken också påverkar landets hedningar

 

Blotar A Brief Guide To Asatru Ritual

Under huvudrubriken ”Högtider och Blot” möter du 7 inlägg under devisen ”ingen högtid utan regler” eftersom jag är en förespråkare av ordning och reda inom Asatro. Du får lära dig varför vegetariska blot är mindre lämpliga, utom sommartid, om hur man blotar med Blod, lagar Svartsoppa och äter hästkött – bland annat – och frånsett kristna fördomar emot viss föda är detta inte på minsta sätt farligt… Vi kan blota vad vi jagar och fiskar själv, men vi offrar inte människor nuförtiden, om någon fanatisk kristen nu skulle undra..

Här finns också underrubriker, som behandlar:

 • ”Jul och Midvinter” med 17 inlägg från 2014-2017 om Julbockar, Oden och Jultomten, samt varför Julen inte är någon kristen helg överhuvudtaget, och hur den långt tidigare alltid firats i Norden. Du får också texten till ett eget Julblot, och berättelsen om Gävlebocken, samt om kristna julhatare och sverigefientliga attentat – något som blir allt vanligare och vanligare, i och med att kristna och muslimska fanatiker inte kan acceptera tanken på en fredlig, hednisk Jul..
 • ”Lucia”3 inlägg om Lusse och festens hedniska ursprung – för Lucia eller Ljusdrottningar fanns redan på bronsåldern, långt långt innan 1700-talet och en del felaktiga dateringar av denna folkseds uppkomst. Lär dig mer här !
 • ”Disablot” – 4 inlägg om Diserna, Distinget och vad Diser är för slags väsen
 • ”Vårblot” – 8 inlägg om vårens fester, och hur och när du skall fira dem
 • ”Vårdagjämning och Höstdagjämning”3 mer specifika inlägg om ”Dagjämningarna” samt en nyskriven ritualtext för skördeblotet.
 • ”Midsommar” – 10 inlägg om Sommarsolståndet, samt hur det firas – flera dikter och vilka Gudomar och makter man bör ära – och vilka man inte ska ta med, vilket är minst lika viktigt. Dessutom en text till Midsommarbröllop, om du behöver fira detta..
 • ”Alvablot” – 9 långa inlägg om hösten, döden och årets mörkaste tid. Om hur Alvablotet uppstod, om hur de kristna försökte förvanska det till Allhelgona, om en naturlig syn på döden och årstidernas gång, och varför meningslös ”fornsed” i samband med detta inte alls fungerar.

blotFörutom de årstidsbundna festerna har jag nu också med inlägg för alla livets skeden, som till exempel:

 • ”Bröllop och Trolovning” 5 inlägg om hur det firas, samt vilka ord och seder som hör dit – och varför sk ”Handfästning” är en Kelisk sedvänja, som INTE hör ihop med Asatron.
 • ”Begravning och jordfästning” 8 inlägg kring livets slutskede – personliga minnen och betraktelser, samt vad du bör tänka på – för att inte hamna i ”fornsederi” och andra ovärdigheter, som skämmer ut både dig och dina anhöriga. Avslöjanden om hur ”Svenska” kyrkan förstört många hedniska och multi-religiösa begravningsplatser, och hur de till och med stoppat individuella begravningar får också komma fram
 • ”Knäsättning” (ALDRIG ”Dop”) 6 inlägg kring detta, eftersom man INTE DÖPER barn enligt Asatron, eller tvingar dem att anta en religion, men däremot välkomnar dem in i en släkt – och varför detta är en väsentlig skillnad.

björn-rovdjursparken-grönklitt

Under huvudrubriken ”I Naturen” får du 16 långa inlägg om i tur och ordning Älgen, Bävern, Vildsvinet och Björnen, samt Hedniska och Asatrogna aspekter på dessa djur och många andra… Vita älgar, ”andebjörnar” och andra märkliga satkritter uppenbarar sig också på denna sida..

Huvudrubriken ”Konst” innehåller 14 inlägg om mer eller mindre hednisk konst – bland annat om en kättersk Ankmålare från Finland, om Botticelli, Mark Bodé, Sam Flegal och andra konstnärer jag gillar, som ibland också tangerat hedendomen. Du får också höra om censur och förföljelse emot enskilda konstnärer, mitt inne i Socialdemokratins och Stefan Löfvéns förment demokratiska Sverige.

Underrubriken ”Resor” innehåller en rad reseskildringar och kåserier, 11 till antalet, på temat ”Det går en hedning genom Europa”

277784-humandignity-1319076254-675-640x480

Huvudrubriken ”Om goda kristna och andra religioner” innehåller  24 artiklar om denna märkliga företeelse som kallas Monoteism, och andra sjuka avarter av religion. Underrubrikerna ”Svenska” Kyrkan” (24 inlägg) handlar om en evangelisk lutheransk kyrka som inte alls är ”svenskare” än någon annan…”Katoliker” (20 inlägg),  och ”Islam” (22 inlägg) innehåller utförliga argument till varför du bör undvika och ta avstånd ifrån allt vad Ökenreligioner heter, och varför de inte ska utövas här – i vårt Norden och i vårt Sverige – i alla fall om vi vill undvika svåra skadeverkningar på vårt samhälle.

En ny underrubrik kallade ”SAP och andra rasister” redogör med 17  inlägg för den växande Sverigefientligheten och rasismen emot vanliga svenskar inom en högst märklig organisation, som kallar sig ”det Socialdemokratiska Arbetarpartiet” utan att varken vara så särskilt socialt, demokratiskt eller ens något ”arbetarparti”. I alla fall inte enligt min blygsamma åsikt. De åsikter som redovisas här är bara mina egna, och representerar inte någon särskild organisation. Har du problem med dem, eller tål du inte fri åsikts- och opinionsbildning, ja då bör du nog förfoga dig någon annanstans..

Av någon anledning finns det alltid klantskallar som tycker, att det på något sätt skulle vara förbjudet att kritisera just dessa religioner, eller att kristendom och islam alltså skall vara allsmäktiga, och helt bortom all kritik, men det tycker verkligen inte jag. Jag tror nämligen på något, som kallas yttrandefrihet, och om du inte begripit vad detta är eller vad detta begrepp faktiskt handlar om, käre läsare eller läsarinna – ja då undrar jag varför du alls befinner dig på Internet överhuvudtaget, eller vad du alls gör här…

Övriga kommentarer torde vara överflödiga…

 

0f464fc01f485a9862c33529feab7289

20 374 lät sig HEDNAS efter Påvebesöket

Förra månaden förutspådde jag att vi kommer att få 75 000 nya hedningar i vårt land under det här året. Den förutsägelsen har redan överträffats, för under enbart Oktober månad, hednade sig frivilligt 20 374 personer i vårt land, allt enligt ”Svenska” Kyrkans egna siffror. Inte sedan Oktober 2009 – dvs för sju år sen – har så många frivilligt hednat sig på en enda månad, och utträdessiffran för hela 2016 är REDAN större än för något annat år det här seklet, även om vi har två månader kvar på året vars statistik inte hunnit publicerats än.

I och med detta står det helt klart, att vårt folk inte ”köpte” det senaste Påve-besöket och den smygkatolisering av Sverige som man nu försökt inleda. Motståndskampen fortsätter, och om statistik från den nya sajten ”offentligt.se” är något att döma efter, kommer minst 4000 personer under November i år, och kanske ett liknande antal i December. Om så blir fallet, når vi närmare 90 000 nya hedningar i vårt land i år.

12353305_889154267859254_54160689_n

Asatro och Hedendom i Sverige är en BEFRIELSERÖRELSE – och snart VINNER vi kampen !

Enligt den senaste befolkningsstatistiken för SCB från September, innehåller vårt land nu 9 954 420 personer, och befolkningsutvecklingen skenar helt okontrollerat med rekordhögt invandringsnetto. Det är här en icke-hållbar utveckling, som lovar mycket illa för framtiden. I Januari 2016 var vi 9 858 842 personer, och redan det var alldeles för mycket ur folkförsörjningssynpunkt. Då var dessvärre 6 225 091 personer eller 63,2 % av befolkningen fortfarande medlöpare till den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten, som ”Svenska” Kyrkan rätteligen bör kallas. Medtaget medlemsutvecklingen sedan dess och det faktum att 45,5 % av de spädaste barnen i Sverige tvingas undergå en ohygglig, fullkomligt medeltida ceremoni kallad ”dop” där man tvångsinskriver dem i denna kyrka – helt utan att fråga efter deras egen åsikt – något som per definition är ett svårt övergrepp och borde vara förbjudet i alla någotsånär civiliserade länder, samt att ca 85 % av de som avlidit under året kan beräknas vara kristna, kan ”Svenska” Kyrkan nu ha så litet som 6 130 192 medlemmar, eller 61, 6 % av befolkningen. Dessa riktvärden har visat sig stämma under de fem år jag själv bedrivit mina undersökningar.

Med andra ord är redan ca 40 % av oss svenskar Hedningar, och snart – mycket snart – är vi över 50 %. Inom bara 25 år finns inte längre någon ”Svensk” Kyrka alls, och de kristna har helt försvunnit från vårt land, ifall årets minskning – minst 1,6 % – håller i sig i framtiden, och det kommer den nog att göra.

 annons

Man brukar påstå, att islamister och frikyrliga vinner terräng i dagens Sverige, men det är lögn. Det finns en mycket märklig myndighet som kallas SST, Nämnden för Statligt stöd till trossamfund, som fördomsfullt nog bara godkänner Monoteistiska samfund – bland dem flera radikala islamistiska rörelser –  och ger dem millionbidrag om mer än 80 miljoner SEK, bara i år.

Rörelser som dessa skulle inte ha en enda krona i bidrag alls. Monoteism, alltså tro på en enda gud, samt vägran att erkänna andra gudar än just denna ende, låter sig inte förenas med ett demokratiskt och modernt samhälle, särskilt inte om nu Sverige enligt sina grundlagar anses vara ”Multikulturellt”. I så fall kan endast Polyteistiska religioner som Asatron och möjligen den lapska religionen vara bidragsberättigade, men samtidigt vräker man ut mer än 12 miljoner i år till den Katolska Kyrkan i Sverige, trots dess mycket egendomliga ”medlemsregler”. I Norge står fortfarande samma kyrka under åtal för grovt bedrägeri, sedan det kommit fram att man systematiskt förfalskat sina medlemssiffror.  Också i Sverige påstår man nämligen – fräckt nog – att alla som någonsin skulle deltagit i någon katolsk aktivitet ska vara ”medlemmar” och söker sedan statsbidrag för de här personerna – helt utan deras vetskap.

Med sådana regler borde alla som någonsin firat Midsommar eller en svensk traditionell Jul automatiskt räknas som hedningar eller Asatroende, men nu kommer ingen av VÅRA organisationer på tanken att lura oss till bidragspengar bara för det, mycket beroende på att vi är hederliga människor (ja, så när som på de sk ”fornsedarna” då, men i alla fall)

SST räknar med att det högst finns ca 100 000 muslimer och kanske 3000 judar i Sverige – fler är de inte – och så kanske 100 000 ”andra kristna” om man bortser från de förfalskade medlemsantalen – SST har själva erkänt att ”friseringar” av medlemstal förekommer på sin egen hemsida – kontrollera själva får ni se…

Varje enskild svensk tvingas också betala ca 1,3 miljoner kronor till ”Svenska” kyrkan under en livstid, ifall hon eller han nu får en normalinkomst. Är det såhär vi ska ha det ? är det rimligt, att tvångsbeskatta ett helt land och ett helt folk på det här rent ut sagt snuskiga viset – och ta betalt för tjänster, som ingen efterfrågar ?

932c34a9041a0e988cbecafa436735a8

”Svenska” Kyrkans egna siffror visar, att bara 33 % av alla giftemålsceremonier är ”kyrkbröllop”. Mer än två tredjedelar av svenskarna och svenskorna, vill inte gifta sig kristet. Mindre än hälften av alla barn ”döps” och mindre än 25 % vill alls ”konfirmeras” på sin påstått kristna tro, när de blir tillräckligt gamla för att bestämma själva. Ny statistik visar också, att mindre än 73 % vill blanda in de kristna i begravningen – allt fler och fler väljer Borgerlig begravning eller andra alternativ. (Mer om detta i ett kommande inlägg)

Varför då fortsätta att betala för en ”gud” som vi inte längre tror på, när vi kan få bestämma över våra egna pengar och våra egna liv istället ?

maxresdefault

Framtiden tillhör Asatron och Hedendomen. Och du – vet du om att för bara en tredjedel av den summa som en normalinkomsttagare tvingas betala till ”Svenska” Kyrkan på ett år, kan du bli medlem i Nordiska Asa Samfundet under en hel livstid… Det är VÄRT något det – så LÅT DIG HEDNAS du också…

doepler-heimdal-rig

Ni kan spara MILJONBELOPP till Pensionsförsäkringen – eller till era Barns Studier, gott folk”   (Emil Doeppler visar hur Rig eller Heimdal undervisar i stugorna…)

Om Dalahästar, Hästkött och Blodsblotet…

För en vecka sedan förärades jag en Dalahäst av en kollega, vars farfar och familj alltjämt täljer dem. Denna helg begick jag också ett hejdundrande blot på Svartsoppa och Hästkött, vilket har tydliga och klara effekter. Inte bara stärker Svartsoppan mannakraften, som alla vet – den ökar också den kvinnliga förmågan – på ett väsentligt område – angående det här med Freja, alltså. Alla vet redan – och det är allmänt känt – att man av ”forn sed” och blodlösa blot blir helt impotent, men blotar man med blod, händer däremot raka motsatsen, för vilket jag själv har många och rikhaltiga empiriska bevis – både vad gäller kvinnor och män och allt vad som kan hända dem enskilt eller dem emellan. Det finns de forskare, som på fullt allvar hävdat att de ljusstakar med hästar som numera finns i trä, men som redan på medeltiden fanns i smitt järn, och förvarades i kyrkorna, skulle vara en rest av det Urnordiska hästoffret, och blotandet i hästkött.

47825-3dc3e590d9324f83a1ea2fa8b6d61a24Staffansritten under Jul, ”Julaträdet” på bordet och alla Julens hästhuvud och hästfigurer hade alla ursprungligen med Blot att göra… Och man blotade i hästkött..

Ja, till och med Dick Harrison, en av Sveriges mesta populärhistoriker, och förutom det professor i historia, menade redan 2013 att det finns en rak linje mellan senare tiders Dalahäst och de ursprungligen Asatrogna hästoffren, samt att Dalahästen som företeelse är mycket äldre än vi vanligen tänker oss. Wikipedia och andra okritiska framställningar man kan hitta på nätet har nämligen fel i sak, eftersom det bevisligen hittats dalahästar som är mycket mycket äldre än det tidiga 1800-tal, varifrån man har bevarade hästfigurer. Som Dick Harrison dokumenterat finns det äkta Dalahästar som daterats till 1560-talet, alltså Gustav Vasas tid, och det mesta pekar på att de var symboliska prydnadsföremål, omtyckta gåvor eller helt enkelt leksaker redan då.

 

dalahastarx De ursprungliga Dalahästarna var mycket mer naturalistiskt formade än dagens grovt tilltäljda exemplar, och ofta målade till skimmlar eller i Apelkastad färg.

1560-talshästen låg tillsammans med vad som kan vara en runstav i en kista från Malung, berättar Dick Harrison, och redan vid de klassiska häxprocesserna i Mora möter vi tre ”bäror” eller bjäror i ”små hästars” gestalt – en röd, en svart och en vit – precis som dalahästar ofta är färgade. Ja redan 1624, då Johannes Rudbäckius var biskop i Västerås, skrek Svenska Kyrkan om och om igen om förbud emot Dalahästar, som ansågs vara ”ett djävulens otyg” liksom för övrigt lergökar. Dåförtiden fanns knappt några kyrkor i Bygden kring Siljan – förutom Mora Kyrka och några till – och från landskapets nordligaste delar – Älvdalen – där man fortfarande skrev med runor – kom också de flesta häxorna.  Dalabönderna vandrade redan på 15-1600 talen ner emot Västmanland och Mälardalen vid Marknader på höstarna och liknande, och även långt fram i tiden var det sed att ge bort dalahästar som tack för husrum eller gjorda tjänster – det var så jag fick hästen ni ser här…

img_4138

Harrison sätter Dalahästarna i förbindelse med den bekanta Völsetåten och det faktum, att man blir viril som en hingst av att äta hästkött, vilket nästan alla ryttarfolk gjort i alla tider och ännu gör. I Japan äter man ännu Basashi eller rå hästbiff – och det gjorde våra förfäder med…Min sagesman och kollega – själv dalkarl – menar att hästen under inga förhållanden bör målas, för hans farfars bomärke sitter i botten, och täljas till får den inte heller. Ända sedan Världsutställningen i New York år 1935 – då Dalahästarna fick sitt internationella genombrott som turistsouvenir och symbol för hela Sverige, inte bara Dalarna, har man föredragit hästar med fyrkantiga ben, för stor manke och smalt bröst, samt tvärt avslutad bakdel. Så ser naturligtvis inga hästar ut i verkligheten, och studerar man äldre dalahästar, ska man finna att de ser helt annorlunda ut. De enda hästar, som liknar just Dalahästarna är mycket riktigt barockens hästar från 1600-talet – Gustav II Adolfs Livhäst Streif, utställd på Livrustkammaren i Stockholm (där jag en kort period i min ungdom också var vaktmästare) är den enda verkliga häst, som ser ut ungefär som Dalahästarna.

iphonemarch13-099Hippologisk expertis har många gånger påpekat, att Gustav II Adolfs berömda stridshingst, inte kan ha sett ut såhär i verkligheten – det är bara en hästhud, spänd över en trämodell..

Streiff dog kort efter slaget, och blev mycket riktigt uppäten av ryttare och soldater från Småland och övriga provinser – hem till Stockholm kom bara en nedsaltad hästhud i en tunna – och han gick inte alls med i Gustav II Adolfs begravningståg ända till Greifswald, som en del felaktigt har påstått. Man har också påstått, att Streif – vars blotta namn betyder ”strid” – skulle vara den enda bevarade hästen från 30-åriga kriget, och att barockens hästar alla hade Dalahästens linjer, med litet huvud i förhållande till kroppen, kort bakdel osv.  Men – det stämmer inte ! I den tyska staden Eger – nu i Tjeckien – såg jag en gång också Wallensteins hästWallenstein eller Waldstein, som Böhmarrna fortfarande kallar honom, deltog ju vid Lützen han med, men vad som är kvar av hans häst är en veritabel Frankenstein till kuse, ihopsydd av olika delar i olika färg, och inte alls så väl bevarad som Streif.

ar-310309785-jpgmaxw505imageversiondefaultncs_modified20151030172015Wallensteins katolska ök, som var av fulaste slag….

2013 inträffade den stora hästköttsskandalen, då EU och EU-myndigheter på falska och uppdiktade grunder började hetsa emot Sverige och Svensk Livsmedelsindustri – bara för att vi äter hästkött här uppe – vilket man också gör i Tyskland, samt Italien och många länder i Sydeuropa. Bland annat anklagade man gång på gång svenska storföretag som Findus och IKEA för att ha blandat 1 % hästkött i köttbullar och lasagne – fullständigt löjliga anklagelser. Engelska media gjorde öppet narr av Sverige och Nordborna, samtidigt som man försökte skaffa sin egen industri orättvisa konkurrensfördelar. Hästköttet var inte skämt, inte dåligt och innehöll inte – som man först påstod – fenylbutazon – ett ämne som används för att liva upp muskelstela hästar, eftersom de precis som människorna kan få ont i sina vadmuskler.

article-2275565-176e1aef000005dc-737_634x427

Ärligt talat – vad är det som är så farligt med att äta häst ? Européerna, och deras groteska kristna fördomar kan vi lämna därhän.

Till och med Travsportens Museum och många hästvänner ivrar nu för att vi ska äta mer hästkött. Att äta upp sin egen häst – eller ge den som gåva till gudar och människor i samband med ett Blot – är i alla händelser det finaste man kan göra. Då vet man ju, att hästen fått ett bra liv – och varför sända iväg den till främlingar ? Hästkött-skandalen 2013 visade sig bero på romer och rumäner – rena hästskojare faktiskt – som lurat de svenska bolagens underleverantörer att frakta hästar fram och tillbaka, fram och tillbaka över Europas gränser – vilket visade sig vara mycket oetiska transporter, som inte gynnade någon… Då hade det varit mycket bättre, att äta hemslaktat svenskt hästkött istället – vilket de flesta svenskar föredrar

2645533_origSåhär arbetade de rumänska lurendrejare, som bedrog hela den svenska industrin…

Dessa ”Vallackare” eller hästskojare var ökända redan på det 30-åriga krigets tid, och samma byke – från Wallakiet – lär väl härja i vårt Sverige ännu. Men – hur uppstod nu det här med Dalahästar eller täljda hästar i trä, frånsett min egen passion för hästbiff, vilket ni kan skaffa från svenska källorhär på Hötorgshallen – eller här – från firma Grantelius – vilka samarbetar med Gustavskorv ifrån Dalarna – Dalarna har ju varit det landskap, där man alltid konsumerat mest hästar.

Antagligen har det varit fråga om Votivgåvor till Asarna – det är i alla fall vad jag tror. Med andra ord – kunde man inte ge bort en hel gris eller en hel häst, fick man nöja sig med att blota en sådan i trä, och kanske symboliskt kasta den i elden.

380295257Särimner och Odenshästen – både julskinka och hästkött har alltid hört den hedniska julen till

På så sätt uppkom inte bara Dalahästar, utan också Dalagrisen – som är från 1500-talet eller ännu äldre även den – liksom Rättvikstuppen (Heimdalls eller solens symbol) som lokala varianter på samma tema – och i form av leksaker för barn eller enkla gåvor och handelsvaror emellan vuxna köpare och säljare bevarades traditionen ända tills idag.  Så KAN det ha gått till – vill säga. Åtminstone Dick Harrison anser att denna teori är fullt trovärdig, och även om man inte kan BEVISA den i skrift, eller via fynd, hela vägen ned till 1300-tal (Dalarna kristnades inte förrän då) Nu kan man också köpa äkta handgjorda hästar på internet, för övrigt..

rooster_dala

Rättviks trätupp och ”dalagrisen” duger gott som symboliska blotgåvor

dalagrisar-vit-34cm-281kg

Längre österut – i Ryssland till exempel – har Dalahästar från Sverige på allvar blivit identifierade med Dazbogs, eller Solgudens häst – och ryska besökare, som sett Jätte-dalahästen vid infarten till Avesta, har på fullt allvar trott sig stå inför en hednisk symbol. Ryssarna är för övrigt inte de enda utlänningar eller icke-svenskar, som ser något hedniskt just i Dalahästen, eller ätandet av hästkött i Sverige.  Med tanke på hur mycket hästar vi håller oss med – numera för rent fritidsbruk och nöjes skull – vårt land är ändå starkt motoriserat – skulle vi alla, män kvinnor som barn, äta minst tio kilo hästkött mer varje år – och häststammen skulle vara totalt oförändrad…

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Monument som dessa, har fått utländska besökare att baxna..

354e62ce94367e0bd2df2e1279f3858cDet vilar onekligen något både Hedniskt och Svenskt över Dalahästarna…

Också i miniatyrformat har Dalahästen gjort sitt globala segertåg. Dalahästar nästan lika små som huvudet på en tändsticka har noterats i Guinness Book of World Records – enligt vad Dala-Demokraten upplyser oss om. De har också parodierats, naturligtvis, förvanskats, förvandlats eller utnyttjats på alla möjliga sätt – men alltjämnt vänder de åter till sitt ursprung. Trots att de finns i vitt, träfärgat, svart, grönt, blått eller nästan vilka färger som helst, är den röda blotfärgen vanligast, och de påminner fortfarande om hästens och hästköttets roll som offergåva till Asarna – hästen var ju det dyraste djur man kunde äga – och – nästan människan själv – det dyrbaraste som fanns på den egna gården.

Min egen – nyss förvärvade häst – tänker jag förstås inte bränna, eller blota bort. Han ska bli skönt bemålad, i Upplands Ryttares färger, och få ett sadeltäcke som passar honom, eftersom han nu hamnat här på min nuvarande bostadsort – och inte i Dalarna, där han kommer ifrån. Till sist några vackra bilder, som jag hittat på nätet idag – av ett Sverige i vinterskrud – och en ryttarinna med en bondhäst av svensk lantras efter vad det ser ut – dalahästens ursprung, som det en gång var…

15073389_10154971408307439_6540396179118648050_n 15032721_10209741826296681_6555103177787637299_n 15042206_10209742728399233_6872699701014936785_o

Ps: tack till Johanna för bilderna…