Inför Sommaruppehållet

”Jag till FRÖJAS dyrkan går”

– Skrivet av Carl Michael Bellman, ”Fredmans Epistlar”

Den månad, då denna blogg skulle gå i träda under sommaren, har redan anlänt. Men, jag har ännu en hel del ämnen kvar för dagen som jag skulle ha kunnat skriva om, ifall jag bara ville. Jag hade kunnat ta upp något mer om den politiska situation som råder i landet, och hur den despotiska regering som varit skyldig till åldringsmorden under pandemins början nu åter skall tillträda, med hjälp från rena kommunister samt det Annie Lööf-parti, som till och med Oppositionsledare Kristersson fullständigt ratar, och inte ser som rumsrena för någon typ av samarbete överhuvudtaget.

Jag hade kunnat ta upp fallen med systematiskt mördad urbefolkning i Canada, och de massgravar som nu upptäckts framför Katolska internatskolor där. De obligatoriska – till intet förpliktigande halvdanna ursäkterna lär redan ha influtit från hans helighet Påven, och jag kunde också berätta om hur urbefolkningen börjat slå tillbaka, och hämnas tiotusentals ihjälplågade skolbarn på dessa internatskolor, genom att tända eld på enstaka katolska kyrkor, efter vad det ser ut. Men – så går det ju alltid för en kultur och en civilisation, när den släpper in monoteistiska religioner på sitt område, och inte har ledare som orkar stå emot eller slå tillbaka i tid.

I vårt land sker just nu Polismord, och en viss utlandsinsats har just avslutats, en insats jag kunde skriva mycket mer om, även om jag inte deltagit i den själv, utan blott och bart sett andra delta – på alla nivåer i systemet – och inte minst har jag sett en del av dessa deltagares sätt att reagera när de väl kom tillbaks, liksom jag upplevt saknaden efter två kollegor, som inte lever längre utan blev kvar därborta. Detta, parat med en del observationer rörande våra politikers fullständiga naivitet, samt det vi kan kalla krigets natur – för det pågår alltid ett krig, någonstans – hade jag också kunnat unna mig, givet att vårt land i teorin fortfarande anses ha full yttrandefrihet.

Sol och Sunna härskar (bildkälla Blogowood, Etsy)

Jag hade också kunnat skriva om vissa oseriösa, bluff-artade rörelser som har med New Age att göra, och som inte kan betecknas som Nordisk Hedendom, eftersom de lämnat allt vad sund naturreligion heter bakom sig för länge sen. Jag hade kunnat skriva om oseriösa personer, missbrukare och om sk ”Växtvandringar” i Stockholms närhet, där dessa nu går omkring och letar efter vissa svampar eller ”en blomma för dagen”. Personer som inte kan skilja mellan Kvanne och Odört, eller mellan Angelica Archangelica och vissa dödligt giftiga växter i svensk natur (för sådana finns, i stort antal) borde Polisanmälas, eftersom deras arrangemang faktiskt utgör en fara för allmänheten, inte minst med tanke på vad de lär ut där. Jag skulle kunna berätta om annat sådant också, inklusive hur det längs olika vattendrag i centrala Stockholm växer diverse plantor som är så farliga att de skulle kunna döda 5-10 personer på en gång, och dessutom lätt förväxlas med en växt som selleri – men jag tror jag avstår, av uppenbara skäl. Sådan information finns det ändå nog och övernog av på nätet, och om inte just där så på black net, eller forum som frekventeras av kriminella.

Själv har jag läst och utbildats på ett antal överlevnadsmanualer, både amerikanska sådana och de som skrivits av Stefan Kjellman med flera svenska författare, och jag rekommenderar verkligen, att ni läser de böckerna och INTE går på några sk ”växtvandringar” med en del Galna Gydjor och Galna Gretor i Storstockholmsområdet.

Slutligen kunde jag också skriva om hur vissa proselyter av påstådd Asatro i USA som bäst försöker ”svartlista” olika böcker, författare och bloggar, enkom av den orsaken att de inte skulle vara politiskt korrekta, och inte för att de orsakat eller fortfarande orsakar dödsfall. All kunskap har två sidor – den kan utnyttjas i ett gott syfte eller för att förstöra och skada, och det är just därför man skall totalt undvika och avsvära sig all kontakt med rörelser som ”forn sed” och liknande.

Men – som sagt – jag tror jag avstår -för jag har märkt att denna blogg inte längre når den publik jag ville ha.

Här ovan följer ett diagram, med statistik på hur många läsare ”Hedniska Tankar” haft per månad sedan 2014, då bloggen först debuterade på WordPress, även om den funnits sedan ca 2011 under andra namn och på andra forum. Som ni kanske ser och märker har de senaste tre månaderna inneburit en klar nedgång i antalet läsare, jämfört med det varit förr om åren.

April-siffran var den lägsta sedan 2015, och följdes av en mycket svag maj, vilket kan bero på ett minskat antal inlägg, men även Juni-siffran var den lägsta sedan 2017, även medtaget viss slumpvarians. Jag har visserligen själv bestämt mig för att hålla en mycket lägre frekvens på antalet inlägg detta år, och tänkt som så att det är mycket bättre att nå cirka 100 inflytelserika beslutsfattare inom media, exempelvis, än 400 new age-vrak och garanterat ovärdiga personer, som man inte vill ha inom sin egen umgängeskrets i alla fall – inte under några omständigheter.

Nu märker jag till min förvåning, att denna blogg också fortfarande läses av många intelligenta, väl pålästa och intressanta personligheter, som har intresse för ämnet, så att säga, och som också är synnerligen kreativa och driftiga personer – och det är för dem jag fortsätter skriva – för övrigt kan jag väl endast bocka och tacka för de läsarkommentarer, som influtit här.

Till sist förvånas jag också över, att en rad personer som jag ändå ser på mitt arbete, i min dagliga verksamhet och till och med bland mina grannar fortsätter att läsa denna blogg, fast det inte alls är dem jag skriver för. De borde hur som helst ha andra och mycket bättre saker för sig, än att läsa detta år och vecka ut och in, när de ändå får lyssna till mitt kaffebordsprat och leva med mitt sällskap så gott som dagligen.

Det finns det väl ändå andra saker för allmänheten att ägna sig åt, som till exempel familj, semester, trädgårdsodling och kanske fotograferande. Dessutom kan jag avslöja för er, att jag så gott som alltid skriver naken, en vana jag fått från min gamle – och nu för länge sedan avlidne – favoritförfattare Harlan Ellison i Sherman Oaks, California – mer om honom kan ni läsa under fliken ”Konst och Litteratur” i essän ”Mannen som älskade livet” längst ned på den sidan. Det är nämligen så att jag föddes naken, och sommartid – inte bara i Kalifornien – kan det inträffa värmeböljor, som gör att man har minst 28-30 graders temperatur även inomhus – och i så fall är lätt klädsel eller ingen klädsel alls framförtangentbordet, och en tjock frottéhandduk på skrivarstolen ett måste.

Ni pryda, kristna, krypande, insektliknande, kackerlacks-artade, vämjeliga nymoralister och kristna, inte ens riktiga Hedningar men kristna i lönn, kan ändå dra era färde, särskilt inför vad som ändå faller sig mest praktiskt…

Jag till FRÖJAS dyrkan går,” som Carl Michael Bellman en gång sa, och så var det med den saken !

Teckning av okänd konstnär, skickad av trogen läsarinna

Halvkvädna visor i Media – påstått ”Kristna” gravar i Sigtuna

I veckan har svenska media åter ”kablat” ut en nyhet om påstått ”kristna” gravar i Sigtuna, som påstås vara från 900-talet, trots att dessa gravar sannolikt är från tidigt 1000-tal. Nyhetstelegrammen och artiklarna – med sedvanlig nästan obefintlig kvalitet och längd – har börjat cirkulera överallt, och Riksmedia har förkortat dem i vanlig ordning, medan lokalpressen i alla fall fyller sin uppgift, genom att rapportera om vad ”nyheten” baseras på.

Den mest sakliga artikel jag sett hittills kommer från Märsta.nu, som förklarar att det rör sig om sju enstaka gravar längs Sjudargårdsvägen, långt väster om det forntida Sigtunas centrum, och heller inte inom vad som är centrum för tätorten idag. Man uppger nu att Sigtuna skulle ha grundats på 970-talet, men det stämmer inte alls med vedertagen historieskrivning, som gör gällande att staden först grundades av Erik Segersäll långt efter 980, eller strax före år 1000. Några resultat av Kol-14 analys, eller dendrokronologiska rapporter redovisas inte alls i mediakällorna, och det kan då vara fråga om ”spekulativ” arkeologi, eller aningen osäkra dateringar.

rester av trä- och stenkistor har hittats på en villatomt – med gravgåvor, vilket är en HEDNISK sedvänja. Varför identifierar man då gravarna som kristna, enbart pga gravskicket ?

Uppdragsarkeologen Johan Runer säger att det ”med stor sannolikhet” skulle vara den första generationen kristna som vilar i träkistor, omgivna med stenpackning – men utan att ifrågasätta hans yrkeskunskaper – exakt vad baseras den tolkningen på ? Gravarna kan lika gärna ha koppling till någon lokal stormansgård, som fanns långt FÖRE den senare staden, och de ligger flera hundra meter från närmaste kyrka eller kyrkoruin enligt vad jag vet, så det kan antagligen inte röra sig om någon nyupptäckt kristen kyrkogård – ifall man nu inte har verkliga, substantiella indicier på det.

Kniv, bälte och kam skall ha hittats i minst en av gravarna – och att ge de döda gravgåvor är en klart HEDNISK och inte kristen sedvänja, som var totalt förbjuden av den katolska kyrkan under den tidiga medeltiden. Som jag många gånger påpekat, är det inte heller så enkelt inom arkeologin, att man enbart kan ställa sig upp och säga ”Jamen denna grav måste vara kristen” ifall man står inför en kistgrav, eller en jordbegravning, och man kan heller inte tvärsäkert utbrista ”Jamen denna grav innehåller en hedning” om det rör sig om en brandbegravning.

Gravskicket varierade starkt under i stort sett alla epoker av Sveriges förhistoria, och järnålderns slut var heller inget undantag. Snarare än tvärsäkra, hastigt gjorda antaganden under en skyddsgrävning inför ett villabygge, skulle man önska sig detaljerade forskningsrapporter, och säkra dateringar – men att få fram sådant, tar vanligen tid, och det kan man inte alltid omedelbart få vid skyddsgrävningar eller ”uppdragsarkeologi”.

Därför är det fullständigt fel av media att babbla, sluddra och ljuga om ”kristna vikingar från 900-talet” i ett svenskt kontext, för sådana uttalanden är inte vetenskap, och har ingenting med arkeologin som vetenskap att göra.

Visst – träkistorna man nu hittat kan ha varit täckta av ett valv, en konstruktionstyp av grav man inte sett tidigare, och som kan vara hämtad från utlandet – men vad bevisar det ? Att personerna i gravarna nödvändigtvis måste vara ”utlänningar” eller ”invandrare” – Nej, inte alls. Sådana osakligheter har man publicerat om Sigtuna tidigare – och här luktar det PK och tomma spekulationer lång väg – man ska aldrig vara för tvärsäker inom arkeologin, innan sista ordet är sagt – och det är det inte ännu.

”Eskilstunakista” i rekonstruktion från Örberga kyrka- utan kristna kors, fast med modern grafitti – jätte-jätte kristligt, eller hur ?

Vi skulle kunna resonera på ett analogt sätt om ”Eskilstuna-kistorna” – en annan föga spridd gravtyp, som bestod av en sorts tomma epitafier, som placerades ut på eller intill kristna kyrkor under sent 1000-tal till 1100-tal, men med tydligt hednisk ornamentik, och ibland vad som förefaller vara rent hedniska inskrifter, utan omnämnande av ”gud”, ”ande”, ”själ” osv. Var alla de personer som de tomma monumenten uppställdes över verkligen kristna, i ordets rätta bemärkelse ? – Nej, naturligtvis inte. Kristnandet var en process som tog många hundra år, och som inte var avslutad förrän på 1200-talet, så där ljuger media ånyo..

Disney och Forn Seds-BLUFFEN – gå inte på sådant TJAFS !

Jag har tidigare detta år tagit upp Disney och Marvels nya Tv-serie ”Loki” och andra kulturimperialistiska dumheter, från alla dem som vill förvanska och trivialisera våra fäders tro -som var just en TRO i betydelsen ”Trua” på norröna – och inget annat.

Nu tar till och med SVT, eller Statstelevisionen upp det faktum att inte mindre än 100 000 personer över hela Världen skrivit på ett upprop emot Disneys fega försök att varumärkesregistrera våra gudar, och på otillbörligt sätt tjäna pengar på dem.

I inslaget intervjuas bland annat patentjuristen Sanna Wolk, som dock demonstrerar sin fullständiga okunnighet om Asatron. Hon säger bland annat i det programinslag som producerades i morse, att Tors Hammare Mjölner skulle vara gjord i sten, vilket är BRISTANDE ALLMÄNBILDNING och FEL I SAK. Varenda skolbarn vet ju, att Mjölner är SMIDD och därmed gjord i järn – närmare bestämt av de två dvärgarna Brokk och Sindre, Ivaldes söner, dessa ”kosmos byggmästare” och upprätthållare, som Loke slog vad om sitt eget huvud med.

Gullinbursti, Odens spjut Gungner, ringen Draupner och Skidbladners skepp, var bara några av de gåvor, som naturen gav åt Asar och Vaner..

Enligt Lokes vad skulle Brokk och Sindre aldrig gå i land med att skapa tre goda gåvor åt gudarna, och till yttermera visso förvandlade han sig till en bålgeting och stack Brokk, medan smidet ännu pågick- därför blev hammarens skaft som alla vet för kort. Loke förlorade riktigt nog vadet, men när Brokk och Sindre ville ta hans huvud i pant, svarade han att intet var bestämt om nacken, så den fick de inte hugga av. Då sydde de ihop hans lögnaktiga mun med en syl och en rem istället, och den rem varmed Lokes mun blev igensydd, kallas Vartare, för så fick Loke variga sår kring sina läppar, och de såren varar än.

Att denna sägen varit allmän i forntiden har vi arkeologiska bevis för, bland annat i form av stenen från Snaptun, som verkligen hittats i en smedja – den hade ett hål för en bälg, som skulle föra luft rakt in i smedens ässja, och på den stenen syns mycket riktigt Lokes ihopsydda mun..

Allt detta har SVT:s okunniga journalister inte reda på, uppenbarligen – men vi sanna Hedningar och Asatroende vet. Sant är emellertid också, att dessa satans kulturimperialister och amerikanska lögnare aldrig aldrig kommer att kunna sätta sina skändliga Copyright-märken på den Nordiska Kulturen, en kultur som aldrig varit deras och som inte kan köpas eller säljas för pengar.

Det sprids många grova lögner på Internet just nu. En av de mest seglivade och spridda är att det skulle funnits något som hette ”forn sed” eller ”forn sidr”, fast det är en kristen spe-glosa från 1200-talet, som bara finns i tre enstaka källor.

Våra förfäder talade aldrig någonsin om sin TRO som en SED, alltså en mekanisk upprepning utan mening och innehåll. Tvärtom var ordet Tru, som i Engelskans Truth fgör sanning och tyskans Treue eller Trofasthet allmänt kända begrepp, och så skall det förbli.

I våra dagar har ordet fornsed smutsats ned och förflackats, och mest kommit att användas om en skabbig liten politisk vänsterrörelse, med tycke av Mulle-skola eller Miljöpartiet. De mer än 5000 registrerade medlemmarna i Nordiska Asa Samfundet vill inte ha med sådan smuts att göra, och det vill jag inte heller !

Notera detta, kära Statstelevision !

Midsommaren fortsätter

Det har varit en förhållandevis lugn Midsommar i Sverige, gudamakterna ske pris och lov. Jag hoppas att ni inte dekat ned er med ”fornsed” och andra avarter, utan hållit Asatron i ära. Från Småland rapporterar en av mina läsare, att SR statsradion, nu sagt att den svenska Midsommarstången skall vara fransk. Jag känner inte nämnvärt för att kontrollera sanningshalten i ett såpass idiotiskt påstående.

Nejdå – trots 2500 fynd är Historiska Muséets utställning inte alls ”störst i Världen” – andra Nordiska länder har rikare Museibestånd..

Från en av Svenska Dagbladets omnämnanden av Historiska Muséets senaste utställning om Vikingatiden noterar jag att denna, enligt den kvinnliga journalist som skrev eländet, skulle ”synliggöra Vikingarnas slavhandel”. Man undrar genast hurså, och om det alls är möjligt – inga artefrakter överhuvudtaget har mig veterligen någonsin hittats, som utgör någotslags belägg för träldom i Norden, så det är i vanlig ordning osäkert, vad denna PK-tidning baserar sitt sedvanliga gallimatthias på – jag tänker då inte länka till det hela, men rekommenderar istället att ni söker er till Danmarks Nationalmuseum i sommar. Deras utställning innehåller nämligen långt fler än de 2500 föremål som visas i Stockholm, och därmed är den svenska utställningen inte alls ”Den största i Världen” som man felaktigt hävdar. Både Danmark och i viss mån Norge har en oerhört rikare arkeologi från sen Järnålder än vi här i Sverige, och det går inte att förneka.

Jim Lyngvild, Dansk Asatroende, gjorde denna rekonstruktion av Drottning Thyra Danabot..

Från Norge rapporterades kort före Midsommar att en privat donation i Norge säkrat 200 Miljoner NOK till det nya Vikingamuséet i Oslo, som kommer överträffa det svenska med hästlängder. Men intresset för vår gamla kultur, och hela det kulturarv och den sunda religion vi Hedniska, Etniska Nordbor representerar, är i växande – och det kommer aldrig ta slut.

Låt oss till sist hoppas på Nyval, och bättre tider för vårt eget land. Vi behöver en ny Regering mer än någonsin, och ju snabbare den kan tillträda och få arbetsro, ju bättre. Till sist kan också rapporteras, hur en mentalsjuk Somalier utan förvarning huggit ned en liten pojke och hans föräldrar, samt svårt skadat fem andra människor på öppen gata i Würtzburg, Tyskland.

Galningen skrev ”Allahu Akbar” medan han gick till attack – exakt samma valspråk översatt till svenska, som den nuvarande ”ärkebiskopen” i den ”Svenska” Kyrkan valt till sitt. Polismyndigheter i Bayern uppges nu utreda de religiösa motiv som föranlett mördandet, och det bästa vore väl, om dylika religioner totalt förbjöds. Som bekant stöder också vår ”ärke” någonting och den organisation hon företräder extrem islam, och man har noterat att galningens tillvägagångssätt var exakt detsamma som den Eritreanske mördaren på IKEA i Västerås använde år 2015. När – frågar jag er – blir vi någonsin fria från dessa Monoteister, och allt de religiösa gift deras skadliga religioner representerar ? När ??

Deras gud och deras religionsuppfattning fortsätter att hota hela den fria Världen, och den kan aldrig någonsin ”integreras” med värdegrunden i moderna, civiliserade stater, där Polyteismen borde få härska – för Polyteism är detsamma som sann tolerans – men mördares närvaro kan aldrig tolereras !

Jag tillönskar er, alla mina läsare – en trevlig, kunskapsrik och givande sommar – denna blogg kommer snart att göra ett uppehåll för städning av artikelarkivet

SVT klantar till det, SvD vinklar, ”Dagen” ljuger – Men Historiska Muséet VÄGRAR bli ”Hysteriska Moskéen”

Idag skriver Statstelevisionens monopol om vad de påstår är ”Världens största Vikingautställning” som förutsätts ha öppnat på Historiska Muséet i Stockholm. Detta är FEL I SAK. Nationalmuséets utställning i Köpenhamn, Danmark, är ojämförligt mycket större och finare, därför att den rent fysiskt omfattar fler föremål än den svenska – med 2500 föremål- någonsin gjort, eller ens kommer att göra.

Tokigt blir det också, när samma SVT säger att ”den berömda Tors Hammarsmycket” (man skriver så på sin hemsida) skulle finnas i Stockholm, helt utan att förklara vad som menas med det. Lika löjeväckande blir det i TV-inslaget till samma nyhetsartikel. Även en halvbildad Babian, eller kanske en Schimpans – borde känna till, att det finns FLERA modeller av ”Berömda Torshammar-smycken” – varför kan då svenska journalister inte inse detta ?

SVT kunde ha förklarat, om det gäller den sk ”Skånehammaren” jag själv skrivit om, Torshammaren från Uppland, som var först i hela riket – eller en av de gotländska modellerna, ett fynd från Birka osv.

Mitt roligaste minne angående Torshammare som amuletter, inträffade på en vikingamarknad i Sandefjord, Norge för många år sedan. En grånad herre – men lång och reslig – närmade sig det stånd jag blivit tillsagd att vakta – och frågade varifrån en – av de åtta varianter vi saluförde – egentligen kom.

Jag svarade som jag blivit lärd av en viss Gullbritt eller Bullshit, ökänd och i åminnelse.

NEJ FÖR I H-STRECK-E – vrålade den gamle mannen genast – och med full kraft.Jag är Professor Erik Nylén, och den hammaren är från Smiss i Närs socken på Gotland – det VET jag med säkerhet, eftersom det var J-A-G och ingen annan, som grävde fram den !”

Erik Nylén, för alla dem som ingenting kan, och ingenting vet, blev över 99 år gammal, innan han slutligen lämnade Midgård och oss alla år 2017, som vi räknar tiden nuförtiden. Han skrev bland annat böcker som ”Guld, Kvinnor och Båtar” del 1 och 2 – vilket också ganska bra sammanfattar vad han intresserade sig för i detta livet.

Inför sakkunskapen TIGER man – eller gör bäst i att tiga. Ty där blev jag rättvist brädad, ”kosse”, matt och satt, schack matt, ditsatt, pantad, stekt, hängd samt svaret skyldig, sannerligen ”rökt”. Men Erik Nylén och jag blev genast goda vänner – den marknaden igenom, och sedan också. Han var – i sin krafts dagar – nära över 2 meter lång, ”Mannar Allherliga Mannast !” som det står om Tor själv i Harbadsljod, och till och med idioter, bondlurkar och trälars lismande vederlikar, kristna, klåpare och andra som inget förstår, vet också att Lögnhalsen Lasse Liten Lönnroth från Göteborg, som i sin bedrövliga Edda-översättning – ett rent fuskverk av värsta slagskriver ”pojkvasker” och säger att man ”måste” översätta så ljuger, gör sig skyldig till Christian Belittlement, förminskar vår kultur och själva gudarna.

Det gjorde aldrig Erik Nylén, som dessutom var en ärlig man, och som aldrig ljög. 67 år gammal blev han kapten på den nu legendariska ”Krampmacken”, byggd av bland andra Erik ”Tofta” Johansson vars begravning jag skrivit om – han lämnade oss 2011 – men jag minns ännu hur han gick på lina vid Kraftvärmeverket i Västerås – hos ”Anund”, och slog volter som en ung grabb med mer än 60 år fyllda (allt detta minns jag !) och hur danskarna, från Roskilde – för sin del – skrev nidverser om att ”Bland andra så har vi Erik Nylén, Professorn som tror att han kan segla en sten” med tanke på Krampmackens proportioner. Jag minns också ännu den text av Erik Nylén som var den första av honom jag läste – ”Gotland Runt i Tremänning” som han skrev 1961 – han var född 1911, och då alltså redan 50 år gammal – jag måste ha läst den när jag var omkring 11, och drömde om vissa färder..

Erik Nylén skadade sitt knä under färden, men kom till Miklagård anno 1985, såsom jag kom till Krims halvö och Tatarernas länder anno 2004, och därför var jag du och bror med honom, och mycket förmer än er andra, som knappast eller aldrig någonsin har rätt att kalla er Vikingar och Hedningar på allvar. Jag innehar rekordet över Ålands Hav, förbi Hangö och till Reval eller Tallinn utan motor. Två stora samfund har jag varit med om att grunda, och blivit sviken av dem allihop. Dvärgalåt hatar jag, på 30 timmar har jag övergått Skagerak och Kattegatt, tre hav och Nordsjön har jag befarit, och få män kan säga, att de varit längre ut i både Västerled och Österled på fullt autentiska skepp mer än jag.

Amerikaner och Valrossar flyr för mitt blotta namn. Änkors gråt och Faderlösas klagan följer mig, överallt där jag drar fram. Freja var jag städse bevågen, henne och Oden själv har jag som Fulltrui. Regeringar och Furstar kan jag välta och vräka, trolldomsskador undanröja, kristna slakta och koranen bränna. Allt detta har jag gjort, allt detta gör jag städse, allt detta vill jag framgent göra – och mer än så kan jag ta på min ed, om än somt är osvuret.

Fähundarna på SvD skriver idag nesligen, att Histroriska muséets utställning skulle ”handla om starka kvinnor” fastän de i pappersupplagan illustrerar det med verktygskistan från Mästermyr – den tillhörde ingen svetsare, men en man, som inte fuskade med sitt hantverk. SvD vinklar, och tyder allt åt kristendom – deras tidning till evig vanära och skam, låter de också en svårartat kristen person vid namn Wera von Essen framträda, och påstå att kristenheten var ett lyft för kvinnan, på grundval av vad någotslags vidunderlig Dominikan-syster ska ha skrivit i form av en bok, som är en partsinlaga, och inte sanning alls.

Man skulle med samma rätt – eller ren orätt, för det är ju det som det handlar om – skriva att ”Islam är bra för kvinnor” med sin sharia, burkas, huckle-kärringar, könsstympning, kvinnlig omskärelse, kvinnor som ska gå tre steg bakom sina män, ”Balkongbrudar” och andra av Monoteisternas dumheter, i denna abderitiska PK-ignorans.

Fru eller Fröken ”von Oben” är väl släkt med Tribaden Siri von Essen får jag förmoda – henne som Strindberg var gift med eller skrev om – men förutom ”Dagens” artiklar från idag om att skolbarnen skall indoktrineras, kväsas och utfodras med kristendom – jag tänker inte länka till sådan förbannad dynga, och det säger jag oförblommerat – men riktigt snart nu skall jag ge ett särskilt klangfullt exempel, på vad jag menar.

Dock – all heder till vårt Historiska Muséum, som denna gång inte ljuger, PK-teoretiserar, förvrider, manipulerar, queerifierar eller vanställer vårt gemensamma, nationella arv. Åtminstone kan jag inte se sådana tendenser i den aktuella utställningen, trots att jag ännu ej besökt densamma, inte läst dess väl – kunde vi tänka eller ana – fast det kanske är falskt – prudentliga monter-texter – ett ämne som inte är utan viss aktualitet, i dagar som dessa.

En rejäl utställning blev det, och därmed kan vi vara nöjda. Vi som är Hedningar, på allvar, på riktigt, och inte fegt låtsas vara det som ”fornseds” patrasket, eller några Nas-are… Kanske Erik och ”Tofta” ler, från Trudvang om ej från Valhalls himmel – för det är där, eller i Himinbjörg jag tror de sitter.

Och till de som läst, samt förstått – Hell !

Till övriga intet, utom flaskan till att kyssa, surströmming att förtära, och en präktig spark därbak !

Nya Rön om Herkules- Figuren från Cerne Abbas..

Igår omnämnde jag Stonehenge, och det hårt kritiserade vägprojektet i Storbritannien, som hotar att helt spoliera detta minnesmärke i Världsklass, samtidigt som det också undanröjer allt skydd för UNESCO-skyddade ”World Heritage Sites” eftersom man skapar ett mycket farligt prejudikat om vägprojektet får tillstånd att fortsätta, och därmed går igenom. Nu är det bara två dagar kvar till en officiell hearing på Parlamentsnivå, som ska avgöra frågan.

I Maj månad däremot, gjordes det också en spännande upptäckt av en av de mest berömda platserna i Brittisk arkeologi. Det rör sig om den sk ”Cerne Abbas Giant”, en 55 meter hög ristning i grevskapet Dorsets kalk-berggrund, som är mycket känd – men åsikterna har gått isär om figurens ålder.

VÅR i Luften mina damer,men var har ni ER ? Ni är väl inga PRYDA kristna ??
Bara de kristna är RÄDDA för fysisk nakenhet !

Enligt de flesta forskares teorier föreställer figuren den Romerske Herkules, eller möjligen den lokale keltiske guden Ogmios, och kan vara från 300-talet enligt vår tideräkning, då det fortfarande fanns romerska garnisoner i grannskapet. Men nu har man undersökt figuren med Lidar, en delvis ny typ av markradar, som påvisar hur gamla ristningarna ända ned i kritberggrunden är. Tidigare har man inte kunnat göra detta, då tekniken inte varit tillräckligt utvecklad, och grästorvens tjocklek är svårmätbar, eftersom takten i dess tillväxt kan variera kraftigt under olika århundraden, och man därför inte kunnat få fram några säkra mätvärden.

Värdena visar att jätten är från sent 900-tal, och att den inte kan vara gjord före 700-talet. Figuren är alltså Vikingatida, och kan vara samtida med ”The great heathen army” och de Nordiska invasionerna av England, även om man anser att endast danskarna, och inte övriga nordbor nådde Dorset. Den kan ha varit övertorvad eller nedgrävd under vissa perioder, eftersom den inte syns på den synnerligen noggranne Engelske lantmätaren John Nordens karta från 1617, men däremot har den varit markerad på alla senare kartor, inklusive Brittiska Arméns berömda ”ordnance survey maps”. Själv besökte jag platsen under tidigt 1990-tal, givetvis med en armékarta i handen.

Långt tidigare – redan på 500 talet FÖRE vår tideräkning, fanns det en keltisk fornborg, kallad ”the Frying Pan” i folkmun, på platsen. Den syns på kartskissen ovan, och på bilden överst i detta inlägg. Det kloster, eller ”Abby” varifrån byn Cerne Abbas fått sitt namn, grundades först på 1000-talet, och en teori är nu att lokala hedningar och Vikingar från Norden (danskar !) kan ha karvat ut jätten ur berggrunden, för att förfasa och skrämma de pryda, kristna munkarna. Ett äkta hedniskt ”Puts” med andra ord…

Jag citerar, från den välkända hedniska nyhets-sajten ”The Wild Hunt”

Alison Sheridan, a freelance archaeological consultant, comments, “It would almost seem to be an act of resistance by local people to create this fantastically rude [Pagan] image on the hillside. It’s like a big two fingers to the abbey.” TWH spoke to historian Kari Maund, who said:

I seriously doubt there’s a Pagan context: it’s more likely to be a statement of resistance to political or social change (e.g. the rather harsh Benedictine reforms, which were driven by a royal cabal around Aethelred’s mother; or possibly someone commenting on the succession to Eadgar…it could be someone underwhelmed by religious reforms during the early years of Aethelred.

Oavsett om det nu var okristliga och vanartiga Djäknar på 1000-talet, eller ÄKTA hedningar från Dorset eller Danmark som skapade detta MÄSTERVERK finns det ändå kvar, som kulturskyddat minnesmärke, för alla att beskåda. Vi Nordbor har aldrig varit pryda av oss för pryda och rädda för nakenhet, är det bara kristna och särskilt katoliker som är… Det finns också en lokal vers eller ramsa som ännu är känd i grannskapet och som lyder:

‘ Ere I am / old Hub-bub-bub / In my hand I carry a club/ and at my back a frying pan / am I not a valiant man ?”

”Frying pan” i denna strof syftar förstås på fornborgen, som till stora delar ännu är outgrävd. Jämför den kända svenska soldatvisan: ”När jag gick genom skogen – med en Yxa av stål i min hand – Yxa av stål i min hand ! – Fanns ej värre man eller Djävul – I hela vårt Svenska land !” – en svensk variant av ”sounding the dozens” – vilket är tradition också i andra arméer, exempelvis den i US of A. 2015 censurerade ett amerikanskt bokförlag bilder av Cerne Abbas-jätten i serie-form, eftersom de ansågs ”anstötliga” för det högerkristna USA

Två andra kända brittiska kritfigurer är dels The Long Man of Wilmington, som daterats till 3460 före vår tideräkning – ungefär – och alltså skulle vara från stenåldern eller möjligen en senare bronsålder – enligt vissa forskare – och som antingen föreställer stjärnbilden Orion – den nordiska Aurvandil – Tors hjälpare – eller en forntida lantmätare.

”The Long man of Wilmington” från Sussex på Englands sydkust

Ännu kändare är förmodligen ”The White Horse of Uffington” som gett namn åt ”White Horse Hills” – en hel liten bergskedja i Berkshire, centrala Sydengland. Den har en längd av hela 110 meter, och utvisar som de andra ristningarna i kritberggrunden att man redan då kunde samordna stora konstprojekt, som bara kunde avnjutas från luften, eller på flera kilometers avstånd – på nära håll är dessa figurer alldeles omöjliga att överblicka.

Den sägs vara keltiskt influerad till sitt utseende, och kommer antingen från järnåldern eller sen bronsålder, 1000 – 700 år före vår tideräkning, enligt forskare. Men hittills har det INTE gjorts några Lidar- eller berggrundsmätningar på de två figurerna – i framtiden kan dateringen bli helt annorlunda..

Vi vet i alla fall att de som skapade dem var HEDNINGAR – och att Cerne Abbas figuren är ett HEDNISKT konstverk kan man inte ta fel på – liksom de små svenska bilderna av ”Farbror Frej – Äringens och Sädens store gud!”

Bloggen ”Brons & Blod” om vår Nordiska Midsommar…

Ni får ursäkta, att jag blott citerar ur denna text:

Om man någonsin tvivlar över att livet kan segra över döden, så är det bra att tänka tillbaka på den här tiden på året. Därför har människan, särskilt i norr, alltid firat någon typ av högtid vid midsommar. De lärde är inte eniga i vad det var för högtid som firades, för till skillnad från de andra årstidsbundna bloten, så finns det lite eller ingen dokumentation av midsommarfirande. Ändå är midsommarfirandet det mest spridda och gemensamma hedniska firandet runt hela Östersjön.

Många kollegor och bekanta från andra länder har frågat om midsommar, och jag har även hört om folk från andra länder som har besökt Sverige för att få uppleva midsommar. Men de har alla blivit besvikna när de har insett att de inte släpps in i det som de tror bara är en glad fest. Problemet är att det inte är en fest, som sådan. Det är en helig tradition, och främlingar kan bara se de yttre attributen. Bara de som är del av en hundra generationer lång tradition kan känna och förstå vad midsommar egentligen är. Midsommar känns i kroppen, och i hjärtat. Gå ut och känn gudarnas närvaro!

Sommarsolståndet 2021 – ”Listen to the Winds of Change”

Dagen då Stefan Löfvén avgick, sken solen. Ja, så kommer det att stå i framtidens svenska historieböcker. Tillika var det Sommarsolståndet 2021, och det inträffade exakt 05.32 i dag, bara så ni vet.

Hedning som jag är, så brukar jag för min del alltid gå upp klockan 05.30 på morgonen – det är en OKRISTLIG tid förstår ni – och eftersom jag inte gör någonting av slump här i Världen, hälsade jag i naket tillstånd solen från min balkong, exakt 2 minuter senare. Jag firar nämligen solståndet då det ska firas, inte på helgen före, och heller inte på den borgerliga Midsommarafton, som infaller på Fredag. Det är det astronomiskt bestämda ögonblicket som gäller, för då når sommaren och naturen sitt verkliga zenith – så är vårt universum beskaffat, och så skall det förbli.

Arvak och Allsvinn drar solens Vagn, medan Sköll, den ständigt skällande vargen förföljer dem

Det enda som är konstant i vår värld är förändringen, och själv välkomnar jag förändring; även om inte alla förändringar nödvändigtvis blir till det bättre. Vår Statsminister, Ledaren-Svetsaren, har idag på SVT i direktsändning kommenterat den Misstroendeomröstning som drabbat honom med att den skulle ha vållats av Vänstern och ”Extremhögern”

En närmast Lukasjenko-liknande retorik, som kunde ha hämtats direkt från Moskva. Som den maktfullkomlige lille despot han är, yttrar alltså Herr Löfvén att varje Riksdagsledamot som röstat för hans avgång, skulle vara Höger-extrem. Vilka är då dessa ”Högerextrema” ?

Är Ulf Kristersson ledare för ett Högerextremt parti ? Är Moderaterna Höger-extremister ? Skulle Nyamko Sabuni vara Högerextremist, kanske ? Är Ebba Bush Thor och hennes Kristdemokrater ( A Contradicition in Terms – eller en nätt självmotsägelse. Man kan inte vara kristen och för Demokrati. Kristendomen är en mycket anti-demokratisk religion, då den anser att en enda ”allsmäktig” gud ska styra allt – en sådan ”värdegrund” kan aldrig någonsin förena med ett demokratiskt samhälle) högerextremister ? Demokrater är de inte alls, i alla händelser, men bara för det kan man inte kalla dem högerextrema. Religiöst extrema, visserligen, men det är en annan sak..

Slutligen Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna, som är ett nationellt och svensksinnat parti. Och hela tiden dessa närmast religiösa griller från Löfvéns sida, om att Jimmy Åkesson skall vara Satan och Djävulen, Djävulen och Satan, samt att allt går åt helvete, bara partierna i vår Riksdag vågar resonera öppet med varandra.

Stefan Löfvén har inte bara en dålig människosyn, ett dåligt ledarskap och en dålig politik. Han är också alldeles uppenbart en dålig förlorare.

Måtte solens strålar förjaga Nomenklaturans vanvett !

Det är just hans Lukasjenko-fasoner, som lett fram till dagens nederlag. Och låt oss se efter hur det står till i våra tre närmaste Nordiska grannländer, Finland, Norge och Danmark.

I Finland har de sk ”Sannfinländarna” suttit i Regeringsställning. Pogromer emot Finlandssvenskar utbröt inte. Inga medlemmar i IKL eller höger-extrema organisationer sågs marschera iklädda stålhjälmar på gatorna. Istället har Finland förbjudit NMR, den sk ”Nordiska Motståndsrörelsen” vilket Regeringen Löfvén totalt misslyckats med, och inte vågat göra. Och istället har vi fått den lille narren Morgan Johansson, med sitt ytterst svårförklarliga hat emot svensk kultur och runor.

I Norge har Fremskrittspartiet suttit i Regeringen sedan 2013. Koncentrationslägret Grini förblir stängt. Inga konstiga figurer med armbindlar och stelt uppsträckta högerarmar ses på Karl Johann i Olso. Eidsvolls Flaggstang står ikke tom – den Norske flaggen vajer mest !

I Danmark har Dansk Folkeparti regerat, och det medförde inga svårigheter. Partiet var landets näst största under många år, men varken judar eller araber har förföljts i Danmark, som förblir ett dejligt, ja ytterst normalt land.

Snart dräps dvärgarna, ty solen skiner i salen !”

Själv tror jag att sanningen skall segra till sist, och sanningen är att Regeringen Löfvén har fel – på alla punkter. De har inte bara fel om marknadshyror. De har fört en felaktig politik länge nog, och Nyamko Sabuni, som idag säger att alla partier måste kunna tala med varandra, visar liksom Nooshi Dagostar en påtaglig klarsyn.

Om Sverigedemokraterna ingår i nästa regering, vore det på intet sätt någon katastrof, utan högst normalt – sett ur ett nordiskt och Europeiskt perspektiv. Överallt har nationella partier vunnit parlamentarisk representation, och det har inte alls medfört några större nackdelar.

Inte ens det perversa, pedofila och Ultra-liberala Centerpartiet stöder idag regeringen Löfvén. Annie Lööf och hennes anhang har avstått från att rösta, och stöder inte Löfvén de heller. Rimligen måste detta betyda Statsministerns avgång, och inte fler dolska manipulationer och mystiska ”talsmansrundor” med idel skendemokrati, som efter det förra Riksdagsvalet. Men ni ska se, svenska folk ! Nomenklaturan och dess mörkmän kommer att trixa, fixa och vrida sig som ålar för att behålla makten – och ”Talmansrundorna” kan vara minst hela sommaren ut.

Dagostar och vänstern har redan kallat det för en politisk teater, och jag själv håller med. Det är inte annat än ett enda stort falskspel, för i förra Riksdagsvalet röstade hela svenska folket eller de röstberättigade för ett Regeringsskifte. Löfvén har aldrig haft någon majoritet, men han tillskansade sig den på ett oerhört fult sätt – eller via manipulationer. Har folk röstat för en borgerlig regering, i en parlamentarisk demokrati som vår, ja då är det också en borgerlig regering de bör få – oberoende av vad man råkar tycka om den saken – för allt annat är att visa förakt för folkopinionen, och att förkasta ett demokratiskt valresultat.

”JÖK” partiernas eländiga gökande, stökande och pökande har byggt på kommando-styrning, och ett program på 70 punkter eller mer, som helt låst fast den politiska utvecklingen. Löfvén-Regeringen har inte haft en enda innovativ tanke, inte gjort ett enda nytt förslag utan trampat på i gamla invanda hjulspår, och svensk socialdemokrati har behållit sina traditionella skygglappar. Uppdragstaktik, inte kommandostyrning hade varit en långt bättre ledarskapsmodell. Inga fastlåsta ”utredningar” eller ”förhandlingar” mellan ”parterna” som falskt nog ska komma till en redan av partiet fastställd slutsats, via hemliga lagförslag – precis som i det gamla Sovjet.

Sådant är inte en bra modell för att styra ett fritt land, och det är just därför (S) ideologi är hopplöst föråldrad, liksom dess invandrings- och befolkningspolitik, som bara tjänar till att upprätthålla partiets slokande maktmonopol på alla etniska svenskars och en urholkad välfärds bekostnad. Alla har för längesen genomskådat det tricket, och nu är det dags att hela teater-föreställningen och cirkusen genast upphör.

Hur farligt det kan vara i en föränderlig omvärld, har vi set inte minst under Covid-pandemin – där Regeringen helt saknat varje tillstymmelse till strategi, utom att neka våra äldsta och fattigaste medborgare syrgas, så att de dött i hundratal och tusental – och det var just dessa människor, som man i sin lögnaktiga propaganda sa att man skulle värna…

Regeringens politik har kort sagt varit skamlig, skamligt låg liksom Stefan Löfvéns retorik för dagen, och nu får han själv betala priset. Själv förbehåller jag mig rätten till en åsikt, och att uttrycka mig fritt och oförblommerat, genom att säga vad jag faktiskt tycker och känner – men så är jag också HEDNING och inte politiker eller Statsminister. Jag ömkar honom inte, inte på minsta sätt, men jag ömkar det land och det folk jag tillhör, som alltför länge behövt stå ut med allt detta förtryck.

Solgudinnan Sunna i Finländska Kari Vannemaas gestalt

Vår sol lyser ännu över oss, och låt oss alla hoppas på bättre tider. Låt oss följa Allsvinns och Arvaks väg över sommarens ljusa himlar – ty så heter solens båda hästar – och se upp emot Svalinn, den sköld som likt ett ozoskikt står framför själva Solen, gudinnan Sunna själv i sin glans och härlighet.

Nu är årets middagstid, då despoten har fallit och det är en lust att leva. Jag spelar ”The Winds of Change” med the Scorpions för dagen – den låt som blev något av en frihetssång över hela 1990-talets Östeuropa, och gav miljontals människor deras hopp åter, så att de kunde leva, älska och drömma.

Också vårt land behöver större, renare och vidare drömmar och tankar. Låt oss vakna till hopp och till dag, och låten den nya dagen bringa en ny seger. Ned med despoterna ! Ned med Nomenklaturan ! Bort med Löfvén !!

Hedningakartan 2020

Här kommer 2020 års Hedningakarta, gjord med siffror från resterna av den ömkliga Statskyrkan. Slavägarna har nått nya förluster – alla dessa korsträlar och kristträlar dör snart ut, och för första gången på 700 år befriar vi Hedningar hela vårt land !

Friheten nalkas. Vårt slutmål är i sikte – och det är att alla Monoteistiska religioner som kristendom och islam skall reduceras till mindre än 10 % av befolkningsantalet.

Visserligen kommer vi nog dessvärre aldrig att kunna utrota dem helt, för obegåvade och lättlurade människor finns ju alltid, och sedan skall det råda ”religionsfrihet” säger man. Men är man fri att välja en religion, som förtrycker och förslavar ? Är man fri att välja en religion, som tvångsregistrerar små barn, kallar det för ”dop” och bildligt talat klämmer till med en stämpel som det står ”kristen” på, rakt i arslet på dem ? Vad är det för ”frihet” ? De flesta svenskar som lever idag har aldrig någonsin ”valt” att bli kristna. De har helt enkelt inte fått välja, därför att det hela körts ned i halsen på dem, och de tvingats anta dopet som små – och det är INTE något ”fritt val”.

Nu så får ni ursäkta mig om jag leker ”Hans Rosling” ett tag, och för fjärde året i rad publicerar min berömda ”Hedningakarta”. Det här är något, som ingen annan vågat publicera. Dagens Nyheter – med katoliker på sin ledarredaktion vågar aldrig aldrig säga det här. SvD och framförallt Statstelevisionen tiger som muren – de vågar inte visa dig sanningen, utan man hymlar, mumlar, hycklar och skyler över med hartassen.

Du ska inte få veta sanningen, är det tänkt – för så håller de kristna och överheten dig nere i okunnighet, och så kan de lugnt fortsätta att styra dig och befalla över dig – för så har herrarna bestämt..

Men av mig får du veta hur det verkligen är. Jag visar dig det, som ingen annan vågar visa.

Redan år 2019 hade ”Det Hedniska Skiftet” som jag kallat det inträffat i många kommuner, främst i de tre storstadsregionerna. Både i Stockholm, Malmö och Göteborg fanns och finns en hednisk majoritet, som inte längre vill tro vad kyrkan tror. Och redan är 46 % av vårt svenska folk hedningar -främst naturligtvis de etniska svenskarna. Det vill ingen erkänna, det vill ingen skriva om eller förklara, men så är det faktiskt.

Det här året kan vi välkomna kommunerna Gnosjö och Oxelösund in i den Hedniska gemenskapen, för där inträffade ett hedniskt skifte nu i år. Lunds kommun ligger på gränsen – och här skiljer det nu bara en tiondels procent till hednisk majoritet, och så är det i många andra kommuner. Du kan själv se på kartan nedan, hur landet blir rödare och rödare, och ”hettan” i hednandet bara ökar och ökar, tills det hedniska skiftet inträffar, överallt..

FAKTA talar sitt tydliga språk. Om rätt och fel må man diskutera, men man kan inte förneka de fakta, som ”svenska” kyrkan lagt fram över sitt eget medlemsantal – för det är den andliga frihetens fiender jag använder som källa, och vänder rakt emot dem (Smart, eller hur ?) Det är bara i rena glesbygdskommuner – som Sjöbo exempelvis – där befolkningen kallats för Rasister och Fascister – som kristendomen är verkligt stor, och det är kanske ingen slump. Kristendom och rasism har ju i alla tider hört nära samman – liksom judeförföljelser, utlösta av kristna.

I storstäder, industristäder och framförallt universitetsstäder är bilden en annan. Man vet från andra undersökningar att kristendomen alltid går ned, är befolkningens utbildningsnivå och kulturella bildning ökar. I fattiga, underutvecklade kommuner som i Norrlands inland och norra Värmland, sitter kristendomen kvar – men som vi ser håller stora delar av Jönköpings län, Kronobergs län, Skåne, Västergötland och Mälardalens landskap på att revoltera emot den ”Svenska” Kyrkan. Folket börjar resa sig, och snart kan ingenting hålla dem tillbaka.

Vad händer inom 5 år eller 10 år ? Inom 30 år eller en hel generation ?? Man kan resonera fram och tillbaka hur man vill, och en del tycker kanske till skillnad från mig att detta är en dålig utveckling, medan jag för min del tycker att den är bra. Men förneka fakta kan ingen av oss – för det är ingen framkomlig väg. Sanningen kommer nog alltid fram till sist – och själv är jag övertygad om, att mänskligheten kommer gå framåt och sanningen segra, medan vi lämnar den naiva tron på ”den ende guden” bakom oss för alltid.

Monoteisternas diktatur är snart slut. Och för över 120 år sedan skrev en svensk nobelpristagare:

Mitt folk, det finns annat att bära i hand
än en bräddfull egyptisk gryta.
Det är bättre, den grytan rämnar itu,
än att levande hjärtat förrostar;
och intet folk får bli mer än du,
– det är målet, vad helst det kostar
!

SUPRISE, SUPRISE, Akbar- and Jesus-lovers !

Sverige 2020: Takten i Hednandet ÖKAR !

You can’t deny this ! You might not like me saying it, BUT YOU CAN’T DENY IT !

  • Malcolm X

Det här är bilder och fakta som man vill att du inte ska få se, och inte ta del av. Media vill inte behandla dem, ingen vågar skriva det. Ingen vågar säga som det är. Sanningen ska gömmas, glömmas och stoppas undan – för så vill ”big media” och de styrande i vårt land ha det. Alla stora dagstidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, för att inte tala om SVT, vår Statstelevision, har numera såkallade ”Grafikredaktioner” som på ett enkelt sätt kan tillverka illustrationer, kartor, diagram och många andra slags dokument.

Men ingen, absolut ingen – utom jag – vågar skriva, publicera och säga detta. Den sk ”Svenska” Kyrkan, eller med andra ord den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, som den rätteligen väl bör kallas (den är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, Statskyrkan upplöstes år 2000 och dessutom säger man åt oss, att det ska råda religionsfrihet i det här landet – varför tillåter vi då att de här kristna tramsebyxorna ockuperar titeln ”svensk” ?)

Takten i hednandet ökar som aldrig förr. Befolkningen formligen hoppar strömhopp från denna påstått ”svenska” Kyrka – de vill helt enkelt inte ha med den att göra längre, och inte ha någon konstig ”Allsmäktig Herre” som ska befalla och styra över dem i evigheters evighet, amen… Nu säger vi svenskar NEJ till allt sådant, och det sker i allt ökande omfattning. Enbart i fjol gjorde över 54 000 medborgare helt frivilligt ett bra livsval, och valde frihet framför andligt slaveri. Titta på fakta här det är ”slavdrivarnas” egna siffror jag citerar.

Såhär såg det ut år 2019. I alla landets kommuner ökade hedendomen, och allt fler och fler valde att hedna sig. I genomsnitt uppgick takten till 0,8 % av kyrkans medlemsantal – och även om det inte verkar mycket – tänk på vad det innebär över 30 år. Redan idag är över 46 % av Svenskarna Hedningar, och det går inte att förneka.

Så till 2020 års bild över takten i hednandet, och nu ser det ut såhär, kommunvis uppdelat:

Som ni ser – under Corona-året 2020 ökade takten i Hednandet, och i många kommuner låg den upp emot 2-3 %. Det betyder, att de kristna inom 10 år kan förlora en tredjedel eller mer av sitt medlemstal. Det här vill ingen tala om för er. Det här vill man ”mörka” för om sanningen kommer ut, kan ju den rådande samhällsordningen bli rubbad, och de som har makt över politik och mycket mer förlorar makten – vilket ingen av dem vill.

I sanningens namn skall det här sägas, att det finns två små kommuner i landet, Mörbylånga och Båstad, där andelen kristna faktiskt ökat med 0,2% – men det är nog ingenting att ropa ”halleluuuja!” över. Annars har den forna ”Statskyrkan” inte noterat några framgångar överhuvudtaget, och man kan ju diskutera vad den ytterst lilla framgången i exmpelvis Mörbylånga beror på. Impopulära frikyrkopastorer, typ Åke Green ? Extra gott kyrkkaffe, eller extra sladdriga kanelbullar på församlingshemmet, inklusive någon populär präst ? – Ja, vem vet…

Det skulle också kunna tänkas – det är i alla fall en hypotes – men den kan jag inte bevisa – att många fattigpensionärer dog år 2020, främst beroende på den vanvård de utsattes för, och på grund av att regeringen Löfvén nekade dem syrgas, eller med andra ord en institutionaliserad Eutanasi, alltså statligt beordrade ”barmhärtighetsmord”. Det är ju ett väl känt faktum, att det främst är den äldre befolkningen i landet, från 70 år och uppåt, som alls är kristen, men nu har jag inte undersökt korrelationen mellan de här siffrorna, och kan därför inte säga hur stark den är.

Dessutom vet vi alla, att sk ”rak trendframskrivning” inte är en bra metod att förutsäga framtiden på. Så småningom kommer jag publicera fakta över hur kartbilden över det andliga Sverige kan förändras inom 5 år och 10 år, men det kräver nog ett viktat medelvärde för utvecklingen under de senaste 5 åren i varje kommun i så fall – för man kan nog inte automatiskt anta, att folk hednar sig lika friskt som under 2020 – ifall år 2020 nu skulle visa sig vara ett undantag…

Säkert är emellertid endast ett. Fler och fler blir hedningar. Fler och fler är trötta på Monoteismen, de allsmäktiga herrarna, hela jämra jesus-köret står dem upp i halsen – och nu väljer de ett friare, friskare liv…

Sveriges EGEN Lukasjenko uttalar sig

Statstelevisionen och ”gammelmedia” publicerar idag som väntat en uppsjö av artiklar, inlägg och ren propaganda till stöd för Regeringen Löfvén. Man låter den store Ledaren-Svetsaren – eller om det nu är Svetsaren-Ledaren – uttala sig i SVT, och påstå att ”Sverige är inne på en farlig väg” om oppositionen i vårt nationella parlament, Riksdagen skulle vinna. Varför är denne Statsminister så rädd för en demokratisk majoritet ? Inser han möjligen, att hans tid är fullständigt ute ?

Man låter Morgan Johansson, denne kortväxte lille knähund – ”the tail that wags the dog” stå i Riksdagen och fåraktigt tala om att en ”kris” skulle ha utbrutit i Sverige, lagom till Midsommar. Den enda kris som alls finns, är den Svensk Socialdemokrati själva har orsakat – i flera decennier. Det anser jag, och flera med mig.

Om SANNINGEN ÄR DIG KÄR – KOM IHÅG: De är lika som bär !

Som en trött gammal clown gaggar Svetsaren vidare om att ”det inte är ansvarsfullt” av den demokratiska oppositionen att kritisera honom. Så uttrycker sig en despot. Orden kunde lika gärna vara hämtade från Lukasjuenkos Vitryssland. Allt Despoten och hans svansdingel av politruker behöver göra nu, är att vika ned sig, pudla och lägga sig platt på marken i den fråga, som utlöst hela Misstroendevotumet. De kan välja att inte införa marknadshyror på nyproducerade bostäder, och därmed försvinner Vänsterpartiets röster från den demokratiska opposition, som kunde tagit ledningen i Sverige.

Allt fler och fler goda medborgare i vårt land tycker, att det är Regeringen Löfvén själv, som har visat brist på ansvar under sina år vid makten.

När det gäller ansvar så fick Löfven förtroendet som statsminister den 3 oktober 2014. Sedan dess har:

  • Sverige gått upp i EU-toppen när det gäller antalet dödsskjutningar, bombdåd och våldtäkter
  • Sverige har EU:s fjärde högsta arbetslöshet trots att Löfven lovade den lägsta till år 2020
  • Vi har bland den högsta smittspridningen av Covid-19 i EU, skyhögt mer än våra nordiska grannar
  • Vi har tredubbla och femdubbla dödstalet i Covid-19 jämfört med de Nordiska grannländerna – och smittan skulle inte kommit in ilandet, om inte Regeringen Löfvén helt underlåtit att stoppa den vid gränserna.
  • Sverige har nästan det minsta antalet vårdplatser per capita i hela EU
  • Vi ligger i botten när det gäller polistäthet
  • Elförsörjningen krisar efter att två fullt fungerande och säkra kärnkraftsreaktorer stängts av – På Regeringens order.
  • Vi är bäst på att locka hit dysfunktionella asylsökande och sämst på att sätta dem i arbete

Att Avsätta Stefan Löfvén- en gång för alla – det vore verkligen att ta ansvar för vårt land..

VEM är det som verkligen smiter från ansvaret, när det gäller det Sverige de själva skapat ?

(Teckning av ”Steget Efter”, svensk karikatyrtecknare)

Igår citerade jag bloggen Kulturminnet – och måhända är det med orätt, men jag hoppas att ni – kära läsare och läsarinnor – ursäktar, att jag nu blott citerar ånyo. Vi är många i det här landet som är trötta på Regeringen Löfvén och dess ständiga apspel, och vi ser faktiskt inte någon framtid med den, trots att det allra troligaste är att den nu sitter kvar i femton månader till – vilket inte kommer att bli till nytta för vårt land.

När Löfvén 2019 framträdde i Agenda för att kommentera våldsvågen fick han kraftig kritik för den bevingade bortförklaringen ”vi såg det inte komma”. En av orsakerna till de bittra reaktionerna var nog att ganska många faktiskt såg det komma. Det var många som tveklöst kunde se att Sveriges integrationskapacitet sedan länge var överskriden och att den svenska migrationspolitiken fick förödande konsekvenser. Men de avfärdades som rasister allihop.

Jag tillhör dem som såg det komma, och nu ser jag fortsättningen komma också. Och eftersom jag inte noterar några större tecken till att den politiska slutledningsförmågan har förbättrats känner jag mig manad att dela med mig av mina observationer. Så, Löfven, eftersom du har lite svårt att blicka framåt och förstå konsekvenserna av din egen politik, så tänkte jag att jag ska hjälpa dig att förstå vad som kommer hända om den svenska skutan fortsätter styras i samma riktning som hittills. Jag är inte naiv och kan därför bidra med en lite mer verklighetsförankrad prognos. Här kommer den:

Parallellsamhällena kommer stadigt att växa i omfattning. Den allmänna ordningen och respekten för lagar och bestämmelser kommer inte att kunna upprätthållas. Den grova kriminaliteten, och då inte minst våldsbrottsligheten, kommer att fortsätta öka. Vi kommer att få fler skjutningar, fler bilbränder, fler sprängdåd, fler överfallsvåldtäkter. På detta följer en växande otrygghet. Larm, övervakningskameror och väktare kommer att bli vanliga i både privata och offentliga miljöer. Allt ilsknare röster kommer att ropa efter hårdare tag, högre straff och fler poliser. Färre kommer att våga vittna eller ens anmäla brott av rädsla för repressalier. Vi kommer få se allt fler former av utomrättslig rättsskipning. Hedersvåldet kommer att breda ut sig. Nybildade etniska och religiösa partier kommer att försöka driva igenom lagar som är totalt främmande för allt västerländskt rättsmedvetande. Kraven på särrättigheter kommer att bli allt mer högljudda.

— —

Arbetsmarknaden kommer att fortsätta präglas av en arbetslöshet med etniska förtecken. Allt fler kommer att stå helt utanför arbetslivet eller sysselsättas i skattefinansierade låtsasåtgärder. Bidragsberoendet kommer att växa. Välfärdsstaten kommer att tvingas ner på knä och inte längre klara sina grundläggande uppdrag. Fler och fler kommer att ifrågasätta vad skattepengarna används till. Ett växande antal kommer uppleva att makthavarna tappat kontrollen och att samhällskontraktet är brutet. Samtidigt kommer allt större grupper börja misstänka att det så omhuldade mångkulturella samhället inte fungerar i praktiken. Politikerföraktet kommer att nå nya höjder.

Den värdefulla svenska tilliten kommer att bytas mot misstro, både gentemot andra människor och mot samhällsinstitutioner. Samhällsinstitutionerna kommer i sin tur att misstro medborgarna, eftersom missbruket av välfärdsstatens tjänster kommer att tillta. Misstänkliggörandet kommer inte bara att drabba de skyldiga, utan även personer som är i verkligt behov av samhällets stöd. Allt färre kommer att uppleva att Sverige erbjuder den grundtrygghet som borde finnas. Tillitssamhället bryts slutligen samman och ersätts av ett kontrollsamhälle.

Regeringen kommer att stå fortsatt handfallen. De politiska greppen för att skyla över det egna misslyckandet kommer att bli allt mer desperata. Den statliga mångkulturella propagandan kommer att trappas upp. Förvanskningar och snedvridna siffror av samma typ som i den senaste PISA-mätningen kommer att bli ständigt återkommande. Statistik rörande känsliga samhällsfrågor kommer inte att tas fram. Försöken att tysta kritiska röster kommer att bli allt mer repressiva. Yttrandefriheten kommer att begränsas med hänvisning till diffusa värdegrunder och en vanställd definition av demokrati. Bara medier som uttrycker sanktionerade åsikter kommer att beviljas presstöd. — —

Relationen till våra nordiska grannländer kommer att försämras. Vi kommer att ha allt mindre gemensamt och öppenheten mellan länderna kommer inte att kunna upprätthållas. När den svenska kriminaliteten spiller över gränserna kommer de övriga känna sig tvungna att vidta åtgärder för att skydda sig. Kanske kommer gränskontroller att införas. Besvikna, förbannade och rädda svenskar kommer att söka sig till andra nordiska länder för att få ett bättre liv, både åt sig själva och åt sina barn. Sverigebilden utomlands kommer att fortsätta gå i negativ riktning och föregångslandet kommer att förvandlas till ett avskräckande exempel.

Ett fortsatt högt inflöde av kulturer som krockar med det svenska samhällets grundvärden kommer att skapa allt större splittring. Allt fler svenskar kommer att härskna över att ständigt behöva maka på sig och samtidigt stå för notan. Samtidigt kommer invandrade grupper att känna sig utstötta och vända det övriga samhället ryggen. Sverige kommer till slut inte att ha något gemensamt ”vi”.

Och om du nu, Löfven, tycker att den bild jag målar upp är lite väl pessimistisk, fundera då över hur dagens situation skulle ha sett ut om den presenterats för dig för 20 år sedan. Alla pilar pekar åt samma håll. Dra ut tangenten i befintlig riktning, så hamnar vi i det läge som beskrivs ovan. Vi är redan på god väg.

  • från bloggen ”Kulturminnet” 18 Juni 2021

Själ känner jag hela familjer av etniska svenskar och Hedningar, som utvandrat och lämnat det här landet för alltid. Några har redan flytt till Åland och Finland – ett land utan skjutningar och med ordning och reda – medan andra har valt att bosätta sig i Danmark, allt för att trygga sina barns överlevnad. En god väninna bor i Akureyri på Island sedan ett par år – hon har velat flytta så långt bort från ”Landet Löfvén” som det överhuvudtaget går att komma – men ändå stanna kvar i Norden – det hem på jorden där hon vill bo

Själv väljer jag att stanna kvar, och kämpa för mitt land. För att en demokratisk regering, som motsvarar vad majoriteten av det svenska folket har röstat för, äntligen skall kunna komma till makten. Och för allas vår framtid – till allra sista andetaget, sista tangentnedslaget och sista gevärspatronen !

Bloggen Kulturminnet påminner oss om Forsaringen, men MISSAR dess betydelse…

Forsaringen från Hälsingland är ett ämne jag skrivit om förr. Igår tog bloggen bloggen ”Kulturminnet” upp den igen, men missar helt dess betydelse för kulturarvet. Av alla de trettio och mer forskare som studerat den sedan 1840, då den påträffades som dörrhandtag till en senare lyckligtvis riven kristen kyrka, är det bara två stycken som tolkar den i ett kristet kontext, och påstår att den skulle vara medeltida. Detta är betydelsefullt, då ”Kulturminnet” bara skriver av vad som står på Wikipedia, och inte bryr sig om att undersöka källorna…

Forsaringen är dessutom – som framgår av bilden ovan – försedd med en fastgjuten Torshammare med en liten ögla på, så den måste vara skapad av Hedningar. De enda forskare som vill ha den till att vara medeltida är Sophus Bugge från 1880-talet, som själv var kristen och kom från en biskopssläkt, samt en viss Carl Löving från 2010, men hans tolkning – från en enda artikel i ”Fornvännen” är utdömd sedan länge, och ersatt av sakligare undersökningar. Läs denna uppsats, till exempel.

Bugges och Lövings tolkning hänger dessutom på ett enda ord i en mycket lång runinskrift, som språkforskare, inklusive Magnus Källström – Riksantikvarieämbetets Chefsrunolog – är helt säkra på kommer från det hedniska 900-talet, eller till och med 800-talets slut, då inga kristna fanns i Hälsingland eller norr om Dalälven. Bugge tror nämligen i sin dumhet, att ordet ”stav” i texten nödvändigtvis måste stå för en Biskopsstav, men så behöver det inte alls vara. Det finns ingenting som tyder på det, och Forsa-ringen är också inte så unik som man skulle vilja tro..

Såkallade ”Edsringar” dyker upp i arkeologin, både vid Uppåkras Gudahov – där man hittat en ring, liknande den från Forsa i ett stolphål – och i den berömda Pietroassa-ringen från Rumänien, delvis skadad och nästan förstörd av romska banditer – men med den fullt läsbara inskriften ”Gutanowi Heilag” – Det heliga från Goternas Vi. Dessutom har vi flera litterära källor, som berättar om hur Edsringar låg framme på Tingsplatserna och i Gudahoven – som ju också kallades ”vin” eller med andra ord heliga platser, om de var utomhus.

Forsa-ringens text lyder enligt standardtolkningen såhär – man har inte kunnat enas om ”stav” kanske var ett penningmått, liksom de böter i form av boskap som nämns i själva texten:

En tvegill oxe och två öre till stav för första gången: två oxar fyra öre för andra gången: men för tredje gången fyra oxar och åtta öre till stav: och all egendom i kvarstad om han icke gör rätt för sig: det som de lärde tillkommer enligt landets lag, det blev förr stadgat och stadfäst: men de gjorde sig detta; Anund i Tåsta: och Ofeg i Hjortsta: men Vibjörn ristade.

Kanhända handlar denna text om böter för stöld, eller andra missgärningar – men det är lika lite som själva ordet ”stav” det viktiga – Det viktigaste är vad texten står för, vad den representerar – Principen om landets lagar

Det viktiga med Forsa-ringen – som kallats vårt äldsta rättsdokument – är att den innehåller spår av hednisk lag, och visar hur det gick till vid tingsförhandlingarna. Tinget – folkförsamlingen av alla fria män – styrde landet, och Forsa-ringens text talar om, att alla måste göra rätt för sig – vilket var den bärande tanken – det spelar ingen roll om den ”stav” som nämns i texten tillhörde Lagmannen, Kungen eller kanske senare Kyrkan – för det var att möta upp, och rida till tings som var det viktiga – Järnålderns ättesamhälle hade ingen ”stat” – men alla fria människor och varje ”medborgare” utgjorde ändå själva ”staten” – och det är på sitt sätt en oerhört revolutionerande tanke, som bara finns i den Germanska rätten och ingen annanstans. Både i Romersk rätt och Mosaisk, fanns ingen tanke på en Folkförsamling eller någon demokrati – Rom hade visserligen en fristående Senat under republiken, men den ersattes senare av en allsmäktig kejsare, och Ökenreligionerna kom som vi vet aldrig längre, än till den absurda föreställningen om en ”allsmäktig” gud.

Eller, för att tala med forskaren Stefan Brink:

Ingen torde ifrågasätta att ett slags rättsordning existerat under vikingatid i Norden. Löfving (2010 s. 50) menar att ordet stav i inskriften, hur det nu skall förklaras, vittnar om existensen av en ”samhällsmakt”. Någon verkställande makt har dock ej funnits, framhåller han, och häri kan man antagligen instämma. Men vad Löfving inte förtäljer, fastän han åberopar Njála för att exemplifiera sedvanerätt och dåtida lag, är att det i isländska sagorna, såsom exv. Njáls saga och Sturlunga saga, så tydligt framgår hur ett rättsystem utan kungamakt och verkställande makt kan ha fungerat. Det ålåg nämligen den kärande att själv genomdriva ett domslut vid lycklig utgång av en rättssak. Det är förstås detta som ligger bakom systemet med godar, godord och tingsmän.

Man har dessutom hittat en annan ring från Gästrikland, Häckelsängringen, som mycket påminner om den från Forsa. Det fyndet behandlades 2017 i en ännu längre uppsats än Brinks.

Också denna ring hade en fastsatt Torshammare från början, fastän den senare gått av. Från Mälardalen och Stockholms norra förorter har vi mängder av sk ”Amulettringar” – eller som de också kallas – Torshammar-ringar. Samma år, 2017, skrev Svenska Dagbladet om hur den dåvarande Miljöpartistiska ”Kulturministern” Alice Bah Kuncke befallde, att alla dessa ringar skulle skrotas, och gå till metallåtervinningen. Fynden skulle utplånas, därför att det ansågs viktigt, att man skulle dölja det faktum att orter som Rinkeby, Tensta och Kista en gång varit befolkade av Svear, och att utlänningar dåförtiden inte hörde hemma där.

Häckelsäng-ringen väger i sig 400 gram, och hittades med en lös Torshammare, som vägde 1 kg. Edsringarna var stora, tunga och solida arbeten, och vi vet hur de användes. I Landmannabok från Island finns en passage från vad som kallas Ulfljots lagar, skriven av en hednisk Lagman på Island under en Hednisk tid:

baugr tvíeyringar eða meiri skyldi liggja í hverju hofuð hofi á stalla. Þann baug skyldi hverr goði hafa á hendi sér til logþinga allra, þeira er hann skyldi sjálfr heyja, ok rjóða hann þar áðr í roðru nauts blóds þess, er hann blótaði þar sjálfr. Hverr sá maðr, er þar þurfti logskil af hendi at leysa at dómi skyldi aðr eið vinna at þeim baugi ok nefna sé vátta ij eða fleiri. Nefni ek í þat vætti, skyldi hann segja, at ek vinn eið at baugi, logeið, hjálpi mér svá Freyr ok Njorðr ok hinn máttki ass

En ring som vägde två öre eller mer, skulle ligga på stallen i varje huvud-hov. Denna ring skulle varje gode ha på sin hand vid alla de lagting, som han själv skulle öppna, och göra den röd med blodet från ett offerdjur, som han själv blotade där. Varje man som skulle utöva rättshandlingar vid tinget, skulle först avlägga ed på denna ring och nämna två vittnen eller fler. Jag nämner er till vittne, skulle han säga, på att jag avlägger ed vid ringen och lagen, så hjälp mig Frö och Njord och den mäktige Asen – dvs Oden.

I Dublinn fans också ett Hedniskt gudahov, som de Asatroende där inrättat. Där låg en edsring och ett svärd på stallen – det som de kristna kallar altare, och denna ring och dess svärd blev bortförd av Kung Maelseachlainn och då var nordbornas hedendom bruten ansågs det.

Man har identifierat sju ursprungliga ”socknar” i Gästrikland, som alla hade sitt Gudavi – och hittat ännu en edsring – också med Tors hammare – från Delsbo i Hälsingland.

Källorna och de arkeologiska bevisen talar sitt tydliga språk. Edsringrna var helgade åt Tor, och de användes både i sakralt bruk, eller då man hedrade gudarna i Viet, och vid Tinget – i båda fallen utgör de ett strålande exempel på en fungerande folkdemokrati. Till och med vid Giftemål avlades ”Ringed” och en Torshammare placerdes med skaftet uppåt i brudens knä, kan man läsa i Trymskvida i Eddan.

Men vad händer nu, om vi ska dela vårt land med personer som inte alls accepterar vår Rättsordning, inte håller ord och inte vet vad själva begreppet ”göra rätt för sig” enligt Svensk lag betyder ? I så fall havererar samhället, samhällsordningen och samhällskontraktet förblir brutet, och brottsligheten ökar – och det är precis detta vi ser i vår nutid…

GE OSS VÅRA GUDAR OCH MAKTER TILLBAKA – OCH HÅLL EDEN – FÖR EN LEVANDE TRO…