Iraniern som brände Koranen…

Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.

Men detta är redan så mycket
att också själve Odin ler.
En passiv människa mindre
betyder en broder mer.

– En smula fritt efter en av Dagermans ”Dagsedlar”
(Av Hedningen)

Den svenske poeten Stig Dagerman var som alla vet Syndikalist, men också hedning. Han begick självmord 1954 i Enebyberg, Danderyd på ett mäkta ohedniskt sett, men det berodde som i många andra fall på att han sagt och skrivit allt som han ville säga eller kunde skriva. Jämför med den ännu mer Hedniske och stridbare Vilhelm Moberg, som aldrig fick nobelpriset, men som definitivt tillhörde det svenska 1900-talets största författargeneration. Vilhelm Moberg skrev redan tidigt i sin karriär ”Brudarnas Källa” och ”Gudens Hustru” (om Frejskonan, och dyrkandet av Yngve-Frej) och han var precis som Jan Fridegård och många med honom aldrig kristen, utan ständigt i hednisk opposition med knuten näve, intill sista dagen i sitt liv – och han var beredd att dö för vad han trodde på.

Caveat Lector – inte ”Cave Canem” !

När Ville från Moshultamåla blev nedsablad av kulturmarxisterna för att ha skrivit sin bok om Sveriges Historia, ”Från Oden till Engelbrekt” som också den var mäkta hednisk, fyllde han en dag sina fickor med sten, och gick – 74 år gammal och med skrivkramp, som Dagerman – rakt ut i havet från sin sommarstuga på Väddö. Han förenades med gudinnan Ran, som väntade på honom därute, i det stora blå.

Såhär i Disernas tid skall vi minnas vad han skrev i ”Brudarnas Källa” – långt tidigare i sitt liv, ty det var ord som var profetiska:

Jag är källorna, jag är början. Jag var före ekarna, gräset och blommorna.
Jag var före fänaden, som avbetar gräset.
Jag var före svävande vinge och löpande fot. Jag var före humlorna, bina och fåglarna.
Jag var före sorgen och glädjen. Jag var före gråten och skrattet.
Jag var före sången och spelet och dansen. Jag var före plågan och våndan
och ångesten på jorden. Jag var före människornas släkt.

Nere i mörka jordens grund brusar mina ådror, som ingen känner.
Men här rinner jag upp nedanför kullen, här speglar jag ekarnas kronor
och följer släktenas gång genom världen.
Jag är källan. Jag är början.

I ett helt liv hade Vilhelm Moberg varit ett med den hedniska källkulten och vattnet, och därför återvände han till vattnets element när han skulle hem, precis som hans egen mor lärt honom. Nu sitter han hos Ran och Ägir i deras salar, tillsammans med deras sju döttrar, vågorna.

Men låt oss nu gå över till något annat. Eldens element, gestaltad av bland annat gudinnan Freja, eller den keltiska Brigid. Elden härdar och renar. Allt som hamnar i brinnande eld, kan omvandlas till renaste stål, och luttras. Att bränna Koraner är ganska populärt nuförtiden, men egentligen är det bara Koraner på Arabiska som räknas – är de inte på arabiska, så är de INTE heliga, som bland annat Kyrkans Tidning och dess Monoteistiska anhang påpekat. Endast Mullorna och Haditherna må döma, och vara Kadi i denna sak, vilket envar enkelt inser.

Detta är helt sant, och kan – som vi ser ovan – intygas också av de flesta troende Muslimer. Följaktligen har Den Turkiske Satan, Erdogan Effendi, inte ett enda giltigt skäl till sina sedvanliga utgjutelser – lika lite som de Vänsterblivna, och all den (S)-märkta drägg som kritiserar hjälten Rasmus Paludans rättrådiga och modiga handlingar här hemma i Sverige. Dessa har skett för att protestera emot Totalitära regimer, Totalitära Religioner, all Monoteism och dessutom Turkiet, som vi alla vet. Så måste vi tolka det.

Jag ger nu ordet till en kämpande broder från Iran, som också råkar vara Syndikalist, och som numera talar vad Esaias Tégner på sin tid kallade ärans och hjältarnas språk, eftersom han nu befinner sig hos oss här i Sverige. Innan detta sker, vill jag berätta att jag för egen del bränt Koranen inte bara EN gång – vilket skedde hemma i Jakobsberg, där jag bor – utan TVÅ gånger – också PÅ PÅVENS ALTARE – ifall ni nu vet var detta ligger beläget någonstans. Men – detta räknas såklart inte, eftersom det var svenska Koran-översättningar jag brände, och dessa är helt klart inte heliga nog, vilket får anses bevisat. Därför måste jag såsom HEDNING bränna Koranen minst en gång till, och det måste vara på originalspråk, dvs Arabiska – och under värdiga former, på det sätt som sig bör – det vill säga rituellt, och med iakttagande av alla tillbörliga säkerhetsföreskrifter, i brandskyddshänseende eller eljest. Sverige är ett mycket stort och skogrikt land, och vår Regering har redan förklarat, att detta inte är någon Polis-stat. Således kan envar medborgare i detta land bränna Koranen i Original, varhelst han eller hon så önskar, hemma på sin egen tomt eller i lönndom.

Ingen kan hindra, att så faktiskt sker !

Jag har ju också bränt Koranen

Varför gjorde jag det? En helig bok? Nej, inga böcker är heliga för mig. De religiösa böckerna får kallas urkunder men inte heliga med tanke på alla våldsbejakande och förtryckande dogmer som genomsyrar dem.

Det var andra året på gymnasiet i Iran. Vi hade obligatorisk koranundervisning från årskurs 6. Varje skoldag tvingades vi börja med att lyssna på recitering av Koranen och säga amen efter varje vers. På lektionerna sattes skräck i oss för den hämndlystna abrahamitiska guden. Vi fick läsa om att vi ska identifiera, förfölja, gripa och halshugga otrogna. Vi fick läsa att våra mödrar och systrar var halvmän och räknades som en halvman i frågor om arv, vittnesmål etc. Vi fick lära oss att sex var en kontaminerande och därav klandervärd och straffbar handling. Likaså med musik, bekväma kläder, dans, alkohol, ja livets goda. Jag blev less på alla förbud mot det goda och alla påbud till kriminella och inhumana handlingar. I slutet av en termin lyfte jag på locket till oljelampan som var enda värmekällan i klassrummet och lät den bok som genomsyras av bristande respekt för individuella fri- och rättigheter och manade till våld och kriminella handlingar att slukas av lågorna i oljelampan.

Vi hade några salafister i klassen. De såg vad jag gjorde. Stirrade i mina ögon för att skrämma mig. Dagen efter stod det på väggen bakom min stol ”Död åt socialister!” Kvällen efter blev jag förföljd av en av dem när jag var på väg hem. De tjallade självklart för den civilklädda polisen i skolan. Från den dagen var jag under bevakning. Fick varningar och fick det klart för mig att jag inte fick fortsätta vidare med mina studier på universitetet. Så blev det också. Förutom regimen så skulle även min egen far, som var en vanlig troende, kunnat skada mig för min hädelse. Gjorde jag det för att jag hatade muslimer, inklusive min far? Självklart inte något mot dem som människor. Jag var emot deras förtryckande tro som de pådyvlade mig och min generation. Det var bland annat av den anledningen, det vill säga ingen framtid i Iran utom i fängelse eller med en snara kring min blasfemiska hals som jag lämnade landet och tog till slut min tillflykt till Sverige vars regering nu diskuterar blasfemilagar med utländska och inhemska islamister och får stöd av en av landets toppjurister, nämligen Göran Lambertz.

Inga religioner, kulturer och böcker förtjänar respekt per automatik. De måste göra sig förtjänta av respekt, bland annat genom respekt för fundamentala fri- och rättigheter i modern tappning. Normsystem har inte rättigheter utan det är individen som är rättighetsbärare. Det är hennes rätt till eller från till exempel religion som ska respekteras och inte själva tron.

Devin Rexvid, Bulletid, 4 Februari 2023

Det faktum att Herr Rexvid, som nu är min broder – brände Koranen som ung gymnasist, är betydelselöst. Han kan ÄNDÅ inte bli förlåten av Allah, utan är för evigt skild från denne maktlöse öknens mångud, som inte härskar här i Sverige och Norden. Vårt Norden ! Han kan INTE bortförklara det som en ungdoms-synd, eller någon tillfällig förvillelse, ens med advokat Lambertz hjälp, utan ÄR evigt förtappad enligt de Mulliga, smällfeta Mullorna.

Därför är han min vän, min bror. ”Wahrheit reden heisst leuchten und brennen” sade en gång den tyske poeten Schiller. Det betyder, att ”Tala sanning är att lysa och brinna” men OCKSÅ – samtidigt och på samma tyska, germanska språk – beroende på hur detta är konstruerat – Tala sanning är att upplysa och bränna !

Konstverket ”Nuda Veritas” eller ”Den nakna Sanningen” av Gustav Klimt skapades efter Schillers citat ovan…

Därför utser jag nu – på Samfundet Särimners vägnar – Devin Rexvid till ensam förvaltare och Stor-Kophta av Koran-brännar-samfundet Frejfaxe – tillsammans med Rasmus Pauldan – givetvis !

Dessa två har nu att förvalta detta samfund så, som värdigt vore och i ärlighet vore bäst. De har mitt fulla förtroende, och mitt beslut KAN ICKE ÖVERKLAGAS eftersom jag och endast jag är Hedningen med stort H – så det så ! Därmed är jag också enväldig, fast icke allsmäktig, utan fortfarande liberal polyteist – som alla redan vet.

Kan dessa två män icke enas, i sin skötsel av Koran-brännar-samfundet Frejfaxe (glöm aldrig det namnet – från och med NU !) så måste de bada bastu och isvak tillsammans, eventuellt också med mig själv som åsyna vittne. Utlänningar, och de ovärdiga; som icke förstår den Nordiska kulturen har inte insett den sanningen, att Finsk Sauna, Rysk Bannik och Nordisk Badstuga samt Svensk Bastu är ett och samma kulturella fenomen, kommet ur ett och samma ursprung – och att allt detta går ut på samma sak.

Bastu är rening genom eld och hetta. Härdning av stål, smidande av planer – såsom också en smed smider det rena stålet. Völund var gudarnas smed, liksom Brokk och Sindre. Ingen av dem var gudar, men skapade väsen – likt oss människor – och i bastuns hetta – där sex inte förekommer – Sydeuropéer, Abrahamiter och andra har aldrig förstått sig på rituell nakenhet, eller vad det är, att vara naken och vaken inför Gudamakterna, och himlavalvet högt därovan – kan män bikta sig för varandra, och i bastuns mörker tala ut.

Jag har redan i denna blogg förut nämnt en man jag kallar ”Ärkeängeln” – på grund av hans likhet med Dorés vredgade Satan i det understa och nedersta, frusna ishelvetet – och den bikt han avlade till mig och enbart mig om sin tid i Centralasien, och två män som dog för honom, och aldrig kom tillbaka. Det fanns ingen annan där för honom att tala med, och jag är också än idag tacksam för vad min vän – numera pensionerad sedan förra året och därför ogill i samhällets ögon berättade för mig den gången, om moral, om vad människor är till för och vad vi till slut måste göra.

Även om det skulle bli vår död, eller det yttersta av offer – för inget högre finns än att offra sig själv och av sig själv.

Somliga män gör det som diktare, och med sina ord. Andra av sitt arbete, och sina dagliga sysslor. Somliga som krigare, och lojala soldater i kampen emot Totalitarismen och Monoteismen – vårt årtusendes kamp, precis som för våra förfäder. Så är det. Så – och bara så.

Ske gudarnas vilja, såsom i Asgård, så ock i Midgård !

Gå ut, ni hedna och ludna ! Var gudarnas händer, knutna nävar, armar och ben.

Fullgör deras vilja, var deras redskap och låt dem kora valen – för i Disernas tid, Koras valen av en högre makt än vi själva.

Somliga av er skall få skåda Särimner ! Vid slutet, står segern !!

 

 

”Up Helly Aa” inte på Upphällningen… Stones of Stenness står UPPRÄTT i Odens Namn !

Detta inlägg skulle egentligen ha skrivits för exakt två dagar sedan, eller kanske igår – men såsom varande Asa-trogen Hedning hade jag inte tid. Disablotet och mina små Husfrejor upptog all min vakna tid och uppmärksamhet, trots att jag naturligtvis kunde skriva samtidigt – om så krävs behärskar jag nämligen den från Allfader Oden stammande skrivkonsten och runorna nästan i sömnen, instinktivt och utantill. Det sitter i generna – kanhända !

Alltnog – på Shetlandsöarna, Orkney eller Jorkna – för så hette det allra först – och i Skottland firar man – nu som förr – Up Helly Aa den 31 Januari – och den traditionen är inte på Upphällningen, lika lite som ”Groundhog Day” i USA – ett ämne jag skrivit om tidigare år.  Onda tungor och kristna säger naturligtvis, att detta inte är några riktiga folktraditioner, att detta bara är Kvasi-Keltiska, Kvasi-Europeiska upptåg, utan någon verklig religiös eller andlig mening och innebörd, men då förenklar man mycket grovt.

Kulturfenomenen må vara nutida, javisst – men deras utövare ljuger inte, påstår sig inte var någon del av någon påstådd, men falsk ”forn sed” men talar fortfarande sanning om vad de gör, och däri sitter det viktiga. Up Helly Aa är som det Keltiska Imbolc en helig uppståndelserit, en förberedelse inför den vår som skall komma, en hyllning av Brigid eller Freja, som är samma gudinna i lokala tolkningar, men samma Hestas eller Vestas härd – och med eld skall firas, när vintern går emot sitt slut och våren börjar.

Kaxa Asa-Brasa ! Firas värdigt, det som firas skall – låt oss även bränna Koran och Bibel – Knall och Fall !

I Lerwick, på Shetland hålls den största ceremonin, en spelad eldbegängelse av den siste frie Nordiske Jarlen av Shetland, med hela hans hird som drar genom staden – fortfarande i symbolisk form. Och ”Groundhog Day” är fortfarande firad till åminnelse av murmeldjuret Punxsutawney Phil – som symboliskt lyfts upp och hälsar solens flammande eldklot just idag. De kristna, muslimerna och Abrahamiterna i gemen blir förstås väldigt skrämda och rädda av allt det här, eftersom dessa Hedniska ritualer avviker från deras blinda Monoteism, och deras närmast totala oförmåga att förstå varje religion eller andligt uttryck, som avviker från deras egna. Dessutom fruktar de kristna alltid sitt eget helvete och den eld, de önskat åt andra, medan Hedningarna vet att elden kan bemästras, att den inte är något farligt, och att den skyddar och renar.

På Shetland, i Skottland och på Orkney bejakar man nämligen det Nordiska ursprunget och de Nordiska traditionerna – vilket den nutida Svenska Nomenklaturan och de styrande i vårt samhälle aldrig gör. Istället hatar och förbannar de allt Nordiskt, och förföljer hänsynslöst allt som kan ge oss rötter, stolthet och förmåga till självständigt tänkande, eftersom de vill ha oss till valboskap, blinda och andäktigt fromma, antingen den totala underkastelsen kommer med någon påstådd Jeschua ben Yussuf, eller kanske med Allah.

Och inte bara det. Häromdagen slapp något plötsligt igenom censuren, när det populär- och vulgär-historiska nät-magasinet ”Världens Historia” råkade skriva om  the Stones of Stenness (ja – de stavas faktiskt så – Sten Näs – begrips ! ) men givetvis utan att ens ana vad dessa resta stenar är och var till för – och vad ändamål de en gång tjänat – och fortfarande tjänar – därför att Hednisk tid är cyklisk tid – och inte ett linjärt förlopp – något okunniga, halvtaskiga kristna brödskribenter i svenska media inte kan förstå, inte inse, inte begripa – just därför att de är instängda i sin egen litenhet och kristenhet.

”Världens Historia” inleder sin mycket dumma och fördomsfulla text med att tala om ”offer” – samma kristna skräck och hat-propaganda som alltid, med andra ord. Ifall de okunniga och dumma brödskribenterna bara konsulterat en enda källa till, och bekvämat sig till elementär källkritik och grundforskning, hade kanske dessa blinda vrak kunnat komma någonstans, andligt och mentalt sett – men nej, nej.. de var förstås för lata och oföretagsamma, likt de flesta sorgliga svenskar av idag.

”Stones of Stenness” är förstås ett megalit-monument, riktigt nog – och byggt redan under Hebridisk bronsålder, för över 3000 år sedan. I och för sig har man firat festmåltider på denna plats – det enda ”offer” som någonsin ägt rum där – några andra arkeologiska bevis finns inte – ben av boskap, får (den största andelen – glöm inte vad Imbolc är för slags fest för kelterna) samt ben av varg och kanske hund – som aldrig ätits, men däremot begravts – har hittats på platsen. Men – aldrig någonsin ben av människor, som i de kristna halvparanoida skräck-fantasierna om Gamla Uppsala och så vidare, och så vidare i all bigott förljugenhet, ja halleluuja… Att äta biff eller fårkött är inget större ”offer” och knappast konstigt, för det gör de flesta kulturer idag också, utom halvgalna ”Veganer”, Hel-galna Gretor och därmed likställda..

Måltidsresterna upphörde i alla senare kulturlager. På Vikingatiden, när Shetlands, Orkneys och Skottlands nutida inbyggare fick nytt blod och kanske 30-40% av sin befolkning kom Nordborna, och därmed en mycket mer utvecklad civilisation än under bronsåldern. Nu åt man inte inom stencirkeln, utan iakttog vad vi skulle kalla god hygien på vad man insåg var en större kultplats, och något man ville bevara. Nu firade man bara giftemål på platsen istället – så vitt vi vet – och hedrade Freja – samt Diserna – just i den årstid då vi nu befinner oss – och under Midsommar, samt sommarhalvåret.

”The Odin Stone” enligt en bild från 1800-talet

Lokal tradition vet att berätta, att den såkallade Odens sten – som fortfarande står kvar ungefär i mitten av det enorma ”stenskeppet” – vi rör oss inte med en cirkel – utan just ett skepp – som Ales Stenar – ingen ”ellips” – var till för giftemål, ätter eller klaner emellan. På ena sidan stenen stod brudens familj, på den andra sidan stenen brudgummens. Brud och Brudgum – man och kvinna som det skall vara (något annat är inte fruktbart, eller ens hållbart, för på andra sätt blir inga barn gjorda – detta handlar om elementär mänsklig biologi, och har man inte ens förstått det, kan man lika gärna gå och hänga sig, eller bli given åt Oden.. ) skakade helt enkelt hand – som Nordbor alltid gör – genom hålet i stenen – som sitter på ungefärligen rätt höjd – grästorven har förstås vuxit på tusen år – och se ! – hålet är precis lagom stort för att detta skall gå att genomföra. Inga ”dragningar” åt lungsiktiga eller rakitis-sjuka barn från Englands Viktorianska industri-städer här inte – för sådant fanns aldrig på Orkneys öar – där luften var frisk, och gräset städse grönt.

Bara skönhet och glädje, som det är och skall vara – och visst inte ”offer” därför att giftemål oftast inte innehåller något sådant. Min muslimska grann-fru säger visserligen att om man gifter sig med fel person, kan det förgifta hela livet – men Islam har ju bara sina ”hedersmord” och ”balkongflickor” som vi alla vet – och inga skilsmässor – vilket däremot var fullt möjligt i Norden redan under Sagatiden, och långt tidigare.

I tusentals år har Stones of Stenness fortsatt att vara en helig plats, orörd och stilla i ett nästan lika orört landskap – bortsett från modern färjetrafik på behörigt avstånd, långt borta vid horisonten. Men – så var det då de kristna rövhålen, markägarna och allt det andra. Allt som de kristna och Monoteisterna rör vid, förstörs, ödeläggs, går käpprätt åt Hels Vite – och allt det sköna och goda i livet, spolieras helt när denna ohyra i människohamn kommer sättandes.

Jag citerar:

In December 1814 Captain W. Mackay, a recent immigrant to Orkney who owned farmland in the vicinity of the stones, decided to remove them on the grounds that local people were trespassing and disturbing his land by using the stones in rituals. He started in December 1814 by smashing the Odin Stone. This caused outrage and he was stopped after destroying one other stone and toppling another.[8] The toppled stone was re-erected in 1906 along with some inaccurate reconstruction inside the circle

”Sådana kristna har vi – Sade bonden om Svinen” är ett svenskt ordspråk.

Men – ännu stod och står the Stones of Stennes upprätt, likt fria hedniska män och kvinnor. Igår var en Odens dag – Idag är en Tors för styrkans – i morgon var en dag för Frigg – i Västnorden och på Orkney – fast i Svea Rike gällde då som nu något annat. Men visste ni att ”Odens Flisor” finns som skepps-sättning i Sverige, både på Öland och i Västergötland, och att man i samma Västergötland haft en ”Sankt Odens källa” strax efter reformationen. Hur kristen var då Västergötlands befolkning månne, på en skala från 1 till 24 ?

Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Bara hedendom och polyteism består och återstår, för det är det enda vackra, naturliga och sanna här i Världen.

Samekultur är INTE sk ”Världskultur”

Nu lite ”kulturknutteri”. De såkallade Världskulturmuséerna i Sverige – belägna i Stockholm respektive Göteborg – bygger i allt väsentligt på vad som en gång fick heta Etnografiska Muséet, vilket är och förblir ett betydligt bättre namn. Under den förra Regeringen – som trodde sig vara ”en moralisk stormakt” vilket den aldrig någonsin var – den var bara ett skändligt misslyckande, moraliskt, reellt och till och med juridiskt, vilket framgår inte minst av den nuvarande NATO-debatten – började man plötsligt babbla osammanhängande om ”Världskultur” vilket är att förhäva sig, inte kalla saker vid dess rätta namn och att allmänt förfalska med PK-floskler.

Också Same-kulturen skall nu kallas Världskultur, och tvångsmässigt globaliseras, lagom till den sk ”Samernas Nationaldag” den 6 Februari. Men Samerna är inte, har aldrig varit och kommer aldrig någonsin vara en ”nation”. De har ingen Armé, inga väpnade styrkor – och därmed faller hela nationsbegreppet. De är ett ”stamfolk” – javisst – men för den skull inget ”urfolk” och heller ingen ”ursprungsbefolkning” vilket endast och endast bara de etniska svenskarna är – och alls kan vara, felaktigt antagna ”definitioner” av Samebegreppet till trots. Det finns inga som helst arkeologiska eller andra bevis för ”samers” existens på nuvarande svenskt territorium före tidigast 500 fk. men etniskt svensk närvaro i samma område är dokumenterad redan under äldre jägarstenålder, långt in i ”Lappmarken” och inte bara i Bottniska Vikens kusttrakter. Följaktligen och bevisligen är alltså Samerna inget ”urfolk” och heller inte mera ”ursprungliga”. Därmed punkt.

 

Museimannen Ernst Mankers utställning i NORDISKA Muséets källarvåning stod sig från 1939 till långt in på 2000-talet, med obetydliga moderniseringar. Senare stängdes den helt, i och med att de Samiska föremålen nu överlämnats  eller kommer överlämnas till ett museum i Jokkmokk, vilket är konsekvent och riktigt.

 

De är och förblir en del av Sverige, ingenting annat. Samer på Norskt, Finskt och Skoltsamiskt eller Ryskt område tillhör respektive nationalstat – och därmed punkt. Att hävda något annat är att LJUGA och dessutom en billig lögn, en PK-fantasi som helt överdriver det sk ”Sametingets” roll och de påstådda ”Samer” som har rösträtt i detta falska ting. Enligt tingets egen definition, antagen för flera år sedan; är det endast och endast bara personer i vars hem det under uppväxtåren talades flytande samiska och inget annat som kan räkna sig som ”samer” överhuvudtaget – för kan man inte Samiska – i någon av alla dess dialekter och former – så är man inte Same, utan svensk. Enligt samma Sametings åsikt. Och därmed punkt.

Inte förrän långt efter 500 efter – inte före ! – vår tideräkning kan man tala om Renägare, i motsats till Renjägare, vilket är en helt annan sak. Samer har aldrig jagat eller dödat vildren, per definition, men det har etniskt svenska jägare och samlare gjort, inklusive Komsa-kulturens medlemmar vid Norra Ishavet och på Ofoten, och därmed punkt – men genetiskt sett var ingen av dessa grupper Samer, därför att det inte existerar något specifikt samiskt genom, eller ens en identifierande haplogrupp, vilket det däremot gör när vi kommer till de genetiska svenskarna och Nordborna – en grupp som i allt väsentligt varit oförändrad sedan så långt tillbaka som 100 000 år före kristus, enligt vad fullt vederhäftig forskning kunnat bevisa. Det är faktiskt Nordborna, inte samerna – som är ”de första Européerna”

Det har heller aldrig funnits särskilt många Samer – inte jämfört med antalet Nordbor, som redan under Vikingatiden uppgick till över tio miljoner individer samtidigt.

Den Samiska befolkningen har alltid varit en försvinnande liten minoritet, aldrig någonsin majoritet – inte ens i sitt eget fiktiva land ”Sápmi” som aldrig någonsin existerat i verkligheten, annat än som ett rent geografiskt hitte-på objekt. Rena lögner, som att denna fiktiva nation skulle innehålla över 2 miljoner invånare är trams, nonsens, idioti och lika overkligt som en sorts förvridet och puerilt data-spel, eftersom Sametinget redan slagit fast att det bara och endast bara kan finnas maximalt 20 000 rena Samer i dagens Sverige – och såvärst många fler har de heller aldrig varit. Språket, inte genetiken fäller avgörandet – för detta är Tingets mening, och detta ”ting” är den enda och endast möjliga juridiska företrädare sagda folkgrupp alls har – per definition. Därmed punkt !

Räknar vi dessutom med Samer på Norskt, Finskt och Ryskt statsterritorium, blir siffran av idag omöjligt fler än 65 000 + 6000 + 8000 = 79 000 – och såvärst många fler har de FORTFARANDE aldrig varit, inte en enda gång under sin historia. Följaktligen är de INTE, kan heller aldrig BLI och har heller aldrig VARIT någon Världskultur, eftersom det begreppet är och förblir TOTALT MISSVISANDE.

De var, är och kommer vara en stamkultur på Nordiskt område. Därmed punkt och endast punkt – allt annat är osanning, och den som påstår något annat, kan inte skriva.

 

Tre Nornor från Ribe. Ribe ligger i DANMARK – inte i något påstått ”Sápmi” som inte finns i geografin…

Men – nu har NORDISKA (inte ”etnografiska, inte ”globala” etc) Muséet stängt sin stora Manker-utställning över Samernas öde – och det är väl vackert så. Utställningen har funnits i över 70 år, inte alls bara i 15 år, som ”Sveriges Radio” lögnaktigt påstår – för det är 1) dålig journalistik och 2) rent faktafel = fel i sak.

Idag, 2 Februari har exakt 477 samiska föremål återbördats till det såkallade ”Ajtte Museum” från Statens Muséer (i Sverige – fortfarande kivas en massa dumskallar till akademiker, ”kulturknuttar” och idiotiska ”förståsigpåare” om det är i Stockholm eller Göteborg det såkallade ”Världskulturmuséet ligger – men det är totalt djävla BETYDELSELÖST, och fortfarande förhävelse, dynga och dravel därför att Norden och Sverige INTE HAR någon ”Världskultur” lika lite som det fiktiva Sapmi.)

Ingen sann och äkta Svensk, än mindre någon påstådd ”Same” (ja ”Same – same but different !”) vet var detta FÖRBANNADE Ajtte ligger, existerar, är beläget.

Det är ett sällsynt dåligt, ja opedagogiskt, tramsigt, värdelöst PK-floskel-namn som det lokala Samiska Muséet i JOKK-MOKK (ingen annanstans !) har valt.

IIdag denna Tors Dag öppnar emellertid Jokkmokks marknad lagom till Distinget i övriga Sverige – och det är FORTFARANDE vackert så, ja skönt, övermåttan behagligt, på alla sätt rätt och riktigt att så sker.

”Å när vi säjj Jokkmokks Markne så men vi Jokkmokks markne – BEGRIP !!”

Det är OCKSÅ skönt, övermåttan behagligt, ja på alla alla alla sätt RÄTT och RIKTIGT att de 477 föremålen – av okänt värde – återlämnas till sina rättmätiga ägare, som inte ingår i någon Världskultur, utan en Nordisk Stamkultur, som alla andra. Det applåderar jag, ställer mig starkt positiv till, bejakar osv osv – eftersom föremålen faktiskt inte har något större värde för oss etniska svenskar, och heller inte ingår i vårt kulturarv, utan just det Samiska kulturarvet – och ingenting annat.

Därmed mycket slut, punkt, finito, the end, schluss damit !

Och Horagalles eller Tore-Karl är FORTFARANDE den Nordiske Tor, dagen till ovansklig ära.

Biegg-Olmai är fortfarande vinterguden Ull.

De tre Akkorna är fortfarande motsvarigheten till våra tre Nornor.

”Soldottern” enligt de sk sydsamerna är fortfarande Siv.

Vår mytologi är också deras, deras tro är också vår. En Asatro, En nation – därför att vi egentligen är SAMMA folk från början, samma nordbor just, samma Sverige, samma nation. Inte två olika nationer, men olika regioner och traditioner – javisst – men ett land, ett folk, ett rike.

Förstår ni nu vad ”Samekultur” är för något, och varför rätt ägare skall ha rätt föremål ?

Hur kommer det sig att så många ”samekvinnor” i realiteten är över 175 cm långa, slanka och blonda ? Säg vad kan det bero på ??

En LUSTIG DANS i Världspolitikens skimrande Värld…

Idag är det den första Februari eller den första dagen i Göje eller Goi månad enligt den gamla svenska almanackan, ett faktum som jag tänker återvända till i nästa inlägg. Från det muslimska Iran rapporteras i DN om en kvinna och en man, som dansat tillsammans utomhus, och på en offentlig plats dessutom. Aja Baja ! Hos Mullorna blir det tio års fängelsestraff för sådant, och det blir det nog också snart här med – om vår Statsminister och Fru Oppositionsledarinnan får som de vill.

Teckning av Kenneth Wisti, Präst i ”Svenska” Kyrkan från 16 Januari 2023

Fega som de är, viker de genast ned sig inför diktaturens kreatur, som nu även aspirerar på att få diktera hela lagstiftningen i landet Sverige. 

Statsministern gick enligt Statstelevisionens nyhetsprogram ”Rapport” ut igår och informerade samtliga Riksdagspartier om att ”situationen är den värsta sedan andra Världskriget” och det gavs sken av att ett omedelbart säkerhetshot förelåg. Något sådant föreligger däremot inte alls enligt SÄPO, den myndighet som faktiskt skall ha kontroll över sakområdet, och sitta inne med fakta. Hotnivån ligger fortfarande kvar på 3 av 5, och trots att enskilda händelser eventuellt kan vara ”hotdrivande” för enskilda muslimska galningar eller islamistiska terror-sekter, kan man enligt forskare som Magnus Ranstorp vid FOI eller Hans Brun vid SÄPO aldrig utesluta, att dessa lättkränkta vrak och misslyckade människor inte slår till ändå.

Karikatyr från den finska tidningen Iltalehti. I övriga Nordiska länder vågar journalister och media iaktta en åtskilligt mer islamkritisk attityd än hos oss…

Enligt SVT ”Rapports” expert-bedömare Mats Knutsson igår – känd för sin mångåriga bevakning av såväl valvakor som utrikespolitik – så spelar det ingen som helst roll ifall Finland går in i NATO ensamt, trots de enträgna försäkringarna från våra Finska bröder om att de aldrig kommer göra det, utan att de väntar in Sverige. NATO kommer att stärkas i alla fall, och Sverige har redan alla de diplomatiska försvarsgarantier vi behöver. Vad vår Regering än säger, och den ”moralpanik” och andra världskrigs-stämning man försöker piska upp, förblir de Statsministerliga presskonferenserna bara ett spel för gallerierna.

Under Andra Världskriget rådde det förbud emot dans i Sverige. Dans var ju SYNDIGT enligt prästerskapet, och framförallt gällde det att komma åt den fördärvliga jazz- och swingmusiken, ni vet… Och vi har fortfarande faktiskt ett kategoriskt förbud emot dans och spontana glädjeyttringar på allmän plats i Sverige. Någon kan ju bli ”kränkt” förstår ni – och enligt Sveriges Regering, har ju den som blir det minsta ”kränkt” alltid rätt… Fortfarande föreligger upplysningsplikt inför Polisen. Om ni tänkt dansa, på ett torg eller en gata, så MÅSTE ni ha polistillstånd. Ni får heller inte dansa utomhus, på en busshållplats eller i tunnelbanan. Sådan är lagen i vårt land.

DAS IST VERBOTEN ! ALLES IST VERBOTEN !! – Så var det redan under Andra Världskriget…

Den store, store idéfilosofen och intellektuelle bjässen Lars O Ericsson sitter idag och breder ut sig i Svenska Dagbladet om att Ulf Kristersson är den nye Per Albin Hansson, och travar i sin maniska underkastelse inför allt islamskt upp sina lögner ända upp i taket. Tryckfriheten och yttrandefriheten måste genast inskränkas. Krigshotet förutsätts vara akut, och den store och högt upplyste LEDAREN ni vet gjorde på sin tid ingenting som kunde reta Hitler eller Tyskarna – eftersom – skriver denne framstående IDIOT – Det som förbjöds var exempelvis sådant som kunde skada Sveriges relation till Tyskland.

Jaha ja – säger då jag. Tala om att vara HISTORIELÖS eller inte kunna något om Sveriges historia. Under 1940-talet fanns män som Ragnvald Blix, den norske karikatyrtecknaren, och Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning – ni vet han som vågade skriva ”Herr Hitler är en förolämpning” – eller – omsatt till dagens situation – Islam och Herr Erdogan är en FÖROLÄMPNING – emot hela den fria Världen.”

Och herrarna Blix och Segerstedt överlevde konstigt nog Per Albins högst eventuella censur.

 

En bok, som FEGISEN och ”Filosofen” Lars O Ericsson glömt bort att läsa. Står på min bokhylla sedan flera år.

Också i Norge – NATO-medlemmar sedan 1947 om jag inte minns fel – håller man en åtskilligt stramare kurs emot Islam än det undergivna, fega Sverige som genast underkastar sig vad som helst, och lägger sig på rygg som en lydig liten pudel. Man låter sig skrämmas av varje litet terror-hot, varje liten tappad exportkrona, precis som på Transiteringarnas, Narvik-banans och järnmalmsexportens lysande tid. ”SWING TANZEN VERBOTEN !” – Och gör ingenting, som kan reta den store, store lysande diktatorn..

Bild från ”Norway Post” – till och med A-pressen i Norge vågar publicera bilder som dessa…

Från den stora, stora Världsmetropolen Ronneby rapporteras idag enligt Statstelevisonen att någon skulle ha ”skändat” fyra Koraner genom att skriva ordet ”Svin” på två av dessa. En annan Koran, med några passager understrykna i rött – hittades på en busshållplats – och en annan Koran hittades i Kallinge, nära Helikopterflygdivisionen..

En fanatisk islamist-kvinna, som kallar sig ”Gudlaug Hilmarsdottir” – ett namn som hon inte har rätt till, men hittat på själv – jämför Hilmar Hilmarsson, som råkar vara ordförande i det Isländska Asatrufelagid – tillåts säga dumheter i lokalradion, och påstår att hela Blekinge Län skulle ha blivit ”otryggt” i och med detta.

Ja Hjälptetihjälp, stackars liten Gudlaug ! Hur många gånger har jag själv då inte kallats för ”svin” i min egen förort Jakobsberg, eller ”Svennejävel”, blivit trampad på, knuffad, spottad i ansiktet och så vidare – men har jag då stämt någon för ”Förolämpning” eller kanske ”förtal” ? Ofredande, till och med – vilket det rent juridiskt och lagtekniskt faktiskt ÄR ifall du spottar eller knuffar till någon. Nej – och det av en tydlig orsak, som den helt blinda, totalt okunniga fru eller fröken H…någonting inte förstår.

Att bränna en bok, stryka under vissa passager i den eller riva ut några sidor och lämna boken ifråga på en busshållplats – eller eljest – är INTE ”olaga hot”. Skulle det vara så, så skulle alla Sveriges kommunbibliotekarier polisanmäla alla låntagare av böcker jämnt och ständigt – och alla Sveriges Wiccaner skulle anse sig vansinnigt förolämpade, om de hittade Margit Sandemo-pockets i papperskorgarna utanför ICA.

På juridiskt språk säger man, att händelserna i Kallinge, Ronneby osv Saknar Verkshöjd – och det vilar faktiskt ett löjets skimmer över ”Gudlaug Svikar-hustru” – gift med en muslim som hon troligtvis är och alla dessa händelser i ”Fucking Åmål”. Det är inte Världspolitik, eller anledning att ropa på Polis, ifall någon liten Fjortis i Kallinge grillar Koran, eller två flick-scouter gör upp eld genom att gnida två ”heliga böcker” emot varandra.

Det har sedan länge inte heller varit praxis i svenska domstolar att åtala för omdömen och interjektioner av typen ”idiot!”, ”dumskalle”, ”var inte en sådan rörläggare, tvestjärt och bakblåsare”eftersom våra domstolar och poliser har mycket, mycket värre saker att ägna sig åt – gårdagens mystiska ”balkongfall” eller ”skjutningar” och mord är bara några självklara exempel.

Skulle alla hålla på som Gudlaug – eller Erdogan – skulle här bli en eländig straff-cirkus utan all ände, ungefär som i det kristna helvetet.

Jag påminns också om den franske författaren

Gabriel Chevallier (1895–1969)

som 1934 skrev en bok som heter ”Clochemerle” eller ”Förargelsens Hus” på svenska. I den lilla, inkrökta katolska staden Clochemerle styr prästerna med järnhand. Man beslutar sig att uppföra en pissoir på stadens torg – ack vilken synd, ja synd och skam ! – och denna stad ligger ju i Alsace et Lorraine – eller Elsass-Lothringen. Den tyska minoriteten kan ju bli oerhört, oerhört förolämpad, om pissoiren står bara en enda meter in på tyskt område – så det så !

Diplomatiska förvecklingar uppstår. Pissoiren ligger också för nära kyrkan – kvinnor kan gå in där – utan slöja till och med – och kanske kanske skymta nakna karlar – ja ni förstår… VÄRLDSKRIG måste ju bli följden – och så blir det också – i just denna roman av Monsieur Chevalier, som verkligen var en chevaleresk och skojig herre.

 

När-demokrati modell Åmål eller kanske Ronneby… (Hans Lindström avled 2019, 70 år gammal – i Corona)

 

Om jag ger sista ordet till någon, denna vackra Odens Dag, så blir det broder Nima Daryamadj, som redan år 2008 skrev en profetisk text i Aftonbladet – trots att han helt uppenbart inte gillar Profeter, Monoteistiska religioner, och dessutom TVIVLAR på självaste Allah… Han är min broder, en broder i orten – och också enligt den kristna bibeln, skall man taga vara på sina bröder.

Därför – upplyften era öron till broder Nima, och ta del av hans vittnesmål, ty de som hava öron, de höre !

Minns ni Runarbråket? Ni vet, när pastorn med dammsugarförsäljarleendet hamnade i blåsväder för att ha förolämpat profeten Muhammed.

Det många missade var att han även hade skymfat Buddha. Från muslimskt håll blev det mycket starka reaktioner. Buddhisterna sa inte ett pip.

Då det begav sig ringde jag till ett buddhistcenter för att få en förklaring. Damen jag pratade med sa: ”Som buddhist strävar du efter att skapa ett inre lugn och är då inte så lättpåverkad av vad andra gör. Ju mer rädd och svag du känner dig, desto argare kan du bli.” ”Om Runar är en idiot så är det hans problem mer än något annat. Det är synd om honom, inte mig. Varför ska jag låta hans dumhet bli mitt problem? Jag förlorar bara på det. Varför hetsa upp mig och låta mig övermannas av ilska och andra negativa känslor, när det är mycket mer konstruktivt att konstatera att han är som han är, önska honom lycka till och sedan gå vidare med mitt eget liv?”

DETTA är poängen med religion, tänkte jag. Att den troende blir en märkbart lugnare, softare och bättre människa än hon var utan religion.

— —

Andra religioner har profeter: perfekta, ouppnåeliga unikum utvalda av Guds celestiala castingbolag. Det är brinnande buktalande buske, ängel på hembesök eller mullrande röst från himlen och 1000 watts spotlight. Acceptans och frihet tycktes vara nyckelorden. Att låta människor vara som de är och inte döma dem. Och även ge sig själv friheten att välja att inte låta saker och ting komma åt en.

Så var hans ord, anno 2008 – men han hade då inte insett – att framtiden stavas P-O-L-Y-T-E-I-S-M och Asatro. Men här kan – som vi ser – Buddhister och Asatroende ta varandra i hand – ty friheten, tankens frihet är här det centrala. Visserligen hade broder Nima inte kommit på det heller, anno 2008 – men – för att citera en lite mer Odens-betonad dikt, det är ju trots allt en onsdag idag, onsdagen den 1 Februari:

Ditt drömmarliv i armod, kamp och ära  -oss skänkt till tröst din sköna mannalära: att krusa varken herre eller dräng.

Det du, Nima Daryamadj, det du, Ulf Kristersson – feg som du är – Fru Oppositionsledarinna och er allesammans. Detta är ord och inga visor, samt en devis att leva efter. Aldrig underkastelse inför makten. Aldrig ett steg tillbaka emot de totalitära. Friheten framförallt, och rätten att leva som vi själva vill. Inte som Erdogan vill, inte enligt Islam, inte enligt kristendomen, inte enligt några Abrahamitiska mellanöstern-religioner alls och alla dessa påstått ”allsmäktiga” herrar.

Jag ger er alla åt Oden, Oden äge er alla !

Hans tankes spjut skall stinga och genomborra er. Han kräver inte tillbedjan, han gör sig inte till profet – Han ger oss blott goda råd i Hávamál, men också friheten att välja själva.

Han struntar också fullkomligt i om vi tror på honom eller inte – och han offrar sig själv, men kräver inga andra offer.

Så gör en sann gud. Så gör en sann ledare.

”Det sa TJONG i Betongen när hon föll från BALKONGEN !”

Att bo på femte våningen i Jakobsberg, strax nära Engelbreksvägen – är ett MYCKET FARLIGT PREDIKAMENT. Jag har själv bott där i sju år,jag vet vad jag snackar om. Numera har jag flyttat något hundratal meter bort – men skillnaden på det klientel som omger mig, är högst obetydlig.

Svenska media började i morse skriva om hur grannar i området hört upprörda skrik och vrål från en balkong i närheten. Många av de boende i huset vaknade av ett bråk under natten och hörde höga röster och skrik, skriver en av våra kvällstidningar.  Skriken var så höga att boende skall ha vaknat av det – men så hördes en tung duns, och allt blev tyst. Det var strax efter midnatt, och ”tumult” ska ha uppstått i trapphuset – i och för sig inget ovanligt i dessa trakter – jag har själv varit vittne till sådant otaliga gånger – och flera manliga personer uppges ha begett sig från adressen. Så hittade man en svårt skadad kvinna, som uppenbarligen fallit från en balkong – på femte våningen, som sagt. Hon avled senare på sjukhus, och en ”man i trettioårsåldern” som kvinnan skall ha haft ”en relation” till, påträffades i lägenheten – och är nu misstänkt för mord, med vilken misstankegrad anges dock inte – men kanske man kan skriva ”skäligen misstänkt”.  Flera personer tycks också ha varit inblandade i dådet, åtminstone om vi får tro media.

Sådant här blir bara vanligare och vanligare i Sverige nuförtiden. Jakobsberg är inget undantag, och inte heller centrum för fenomenet ifråga…

Redan 2006 sände Sveriges radio ett program betitlat ”Balkongflickorna” om ett tiotal otäcka mord, som inträffat just när kvinnor (inte ”flickor”) helt enkelt ”råkat ramla” från balkonger. Socialdemokratiska politiker – för det var sådana som hade makten – förnekade i flera år problemets blotta existens. Nu – 17 år senare – händer det igen. Och igen. Och igen. 2018 var det nya artiklar i kvällstidningarna, men de ledde inte till någonting alls. År 2013 skrev en viss Amineh Kakabaveh – samma person som en viss Erdogan i Turkiet velat ha utlämnad, eftersom hennes namn stått på ”en hemlig lista” inför Sveriges NATO-anslutning som naturligtvis ingen ”vanlig” svensk fått se – vår Regering hemlighåller som vi vet allt sådant – en hel motion om just ”Balkongflickor” och krävde att en utredning skulle tillsättas – men fick såklart inget svar.

Man vet, att det enbart år 2016 var så att ”balkongflickorna” utgjorde 10 % av alla mord i Sverige – men polisen tyckte tydligen att det här med fall från balkonger var ”knepiga” fall, så nästan inga åtal skedde.

 

Nämen helt normalt och inget att oroa sig för… Man (S)over lugnt i (S)ovstaden Jakob(S)berg…. ”hedersvåld” finns väl inte, eller ?

 

Man har aldrig velat eller vågat publicera hur många alla dessa mystiska ”balkongfall” är till antalet. Vad kan det bero på ? Uppenbarligen måste de vara ganska många vid det här laget. Ett tiotal har listats på Wikipedia, tio fanns redan år 2006, 10 stycken ytterligare skedde år 2016 – och antalet per år kan nog inte ha minskat sedan dess, utan snarare ökat. Minst ett trettiotal helt olösta mord, alltså – kanske många många fler. Det finns ingen som vet, för ingen vågar tala om det i media. ”Tystnadskulturen” och ”cancel culture” råder överallt – inte bara i nattsvarta Jakobsberg i Midnattens timma.

Är 2021 var det faktiskt en forskare vid Stockholms Universitet som försökte undersöka fenomenet, och till och med skriva om det. Han blev genast misstänkt för ”kränkning” av vissa befolkningsgrupper – dessa kunde ju bli ”utpekade” och Universitetsledningen avbröt plötsligt hela projektet. Det var alltså inte mördarna som kränkte någon, nej nej – själva balkongmorden var helt i sin ordning. Nej Nej förstår ni ! Det var ju forskaren, som begick ”etikbrott” – men mördarna – ja – de gick fria..

Har man ovanligt låga balkongräcken i just Jakobsberg, tror ni ?

Är det något fel på balkongernas konstruktion – Någon av Boverkets byggnormer som man fuskat med, kanhända ?

Ska vi ha galler för alla balkonger, någotslags ”tigerburar” för svenska folket – som en del politiker redan lär haft på förslag (se ovan) ??

Våra (S)-märkta politiker är skrämmande i sin flathet, sin inkompetens, sin ovilja i att förstå rena fakta, och vad som var ett faktum redan för flera år sedan. Föreningar som GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime – har skrivit om saken, om och om och om igen. Islam är bakom allt. Ideologin, vansinnes-religionen, den farligaste sortens Monoteism, som lär ut att det finns en ”gud fader” eller Allah någonstans, som skall vara allsmäktig, och hela tiden bestämma allt över alla – särskilt då kvinnorna., vars sexualitet noga skall kontrolleras och regleras.

Där har ni de skyldiga. De, som hela tiden ger bidrag till denna våldsideologi från Mellanöstern, och som hela tiden stöttar den med bidrag, ord och gärningar. Morden drivs på av religionen. Morden fortsätter öka i antal, eftersom man importerar mördare och hela klaner med problem. 

Rosengård, Bergsjön, Hässelby, Lambohov… stad efter stad, län efter län, kommun efter kommun – överallt samma sak…och samma mördare. Samma ideologi. Samma religion. KOM IHÅG att alla kulturer INTE är likvärdiga…

Själv tänker jag på det faktum, att Disablotet infaller denna vecka – eftersom jag är Hedning och dessutom Asatroende. Jag kan heller inte vara så mycket annat. Jag ser ju hur de kristnas tystnad, politikernas inkompetens och islams utbredning bara göder problemet, och gör saken värre för varje dag som går. Morden är in på skinnet, in på bara ansiktet. De händer här och nu, runt omkring mig – i den förort jag bebor, och om ni tycker att jag är ironisk och skämtar för mycket om saken, så är kanske inte heller det så konstigt.

Tankens kraft, och det faktum att också humor kan vara ett skarpt svärd; det är något jag alltid trott på. För alla de som är förtvivlade, för alla de som är fångade i en hopplös situation, som islam och socialdemokratin i Sverige försatt dem i, så kan humorn faktiskt inte bara vara en lättnad, utan en väg bort från den Monoteistiska galenskapen, alla dessa Abrahamitiska religioner, som orsakar samma slags problem, vartän i Världen de visar sig och dyker upp.

Islam och Kristendomen föraktar kvinnorna. Asatron och Hedningarna värnar och försvarar dem…

Diserna – dessa kvinnliga skyddsväsen – var till för att bevara och skydda kvinnorna. Det var goda gudinnor och gudamakter, som lät kvinnan själv bestämma över sin sexualitet, sitt barnafödande och den hon helst ville vara. Kvinnor i vår kultur fick vara starka och självständiga. De var till och med värda att dyrkas, och uppskattas för sin egen skull. Man fick inte slå, ofreda eller misshandla dem – och Disernas fest var liksom Freja Freya Freyja helig…

Så var det i vårt land en gång. Kan vi få den tiden tillbaka ?

Själv är jag ganska övertygad om den saken. Slår vi islam och kristendomen ur brädet, så finns humanismen alltid kvar. Jag tänker på den etniskt svenske poeten Erik Axel Blomberg, han som i en av sina mest kända dikter – en klar favorit – jag har citerat den flera gånger – en gång skrev:

”Jag vet det.
Jag säger det.
Men därför att jag vet och vågar att säga det
skall jag vinna en styrka att skydda de värnlösa
som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig”

De kristna ljuger och tjatar om ättestupor – något som aldrig förekommit i verkligheten i något Nordiskt land överhuvudtaget, eftersom det bara är ytterligare en kristen lögn från 1600-talet.  ”Balkongbrudar” är däremot verklighet, och det kan vi se idag – i Jakobsberg, i Stockholm, över hela Sverige. Om vi är trogna emot oss själva, och det land som en gång blev vårt, måste vi göra slut på det. Vi måste göra slut på Islam. Vi måste göra slut på kristendomen, Monoteismen, Sosseriet, lögnerna, oförmågan att se och tänka klart. Alltihop. Ja – alltihop.

Eller, för att citera en viss Nobelpristagare, som vägrade att komma till ett land som dagens Sverige och ta emot sitt pris:

I’m a-goin’ back out ’fore the rain starts a-fallin’

I’ll walk to the depths of the deepest black forest

Where the people are many and their hands are all empty

Where the pellets of poison are flooding their waters

Where the home in the valley meets the damp dirty prison

Where the executioner’s face is always well hidden

Where hunger is ugly, where souls are forgotten

Where black is the color, where none is the number

 

 

And I’ll tell it and think it and speak it and breathe it

And reflect it from the mountain so all souls can see it

Then I’ll stand on the ocean until I start sinkin’

But I’ll know my song well before I start singin’

And it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard, it’s a hard

It’s a hard rain’s a-gonna fall

 

Det regnar ikväll. Ett hårt, iskallt regn lägger sig över förorten, betongen och all livlös asfalt. Själv är jag på väg till närmaste polisstation med ett brev, innehållande vittnesmål, uppgifter, 7-S rapport  (jag hoppas ni vet vad det är för något) rörande allt jag sett och hört härute – om en viss Engelbrektsväg och en viss lägenhet.

Kalla mig gärna Engelbrekt, om ni vill. Eller Hedningen. Eller vad tusan som helst. Det kvittar.

 

SCB slutar att föra statistik över Nordiska Namn

Tyvärr har den såkallade ”Multikulturalismen” nått en framgång för dagen. SCB, Statistiska Centralbyrån, slutar att föra statistik över nyfödda svenskars egennamn, och därmed kan man inte längre se och upptäcka hur stor andel av befolkningen som följer Nordiskt Namnskick – för det har alltid varit skick och fason, att de som föds i Sverige skall ha ett svenskt namn – INTE ett utländskt. (Mer om Nordiskt Namnskick kan ni läsa under rubriken Knäsättning men ALDRIG Dop”  under Högtider och Blot här ovan)

2022 års statistik blir den sista som alls samlas in, och bakom det ligger ett beslut från den nya Regeringen, som sviker de etniska svenskarna. Men glädjande nog ligger ett Nordiskt namn i topp bland de 10 mest populära namnen för flickor – Astrid.

”Ast” betyder kärlek och är etymologiskt sett detsamma som ”Ost” faktiskt – och ”Ast-rid” är alltså ”hon som rider under kärlek” vilket dels syftar på samvaron mellan man och kvinna, men det kan också vara ett tillnamn på Valkyrian Gnå, en av Friggs tjänarinnor. Näst populärast är Maja, efter månaden Maj – helgad åt Freja. Namnet Freja är det femte mest populära för 2022, men det har aldrig ingått i Nordiskt namnskick att ge ett stackars barn namn efter en gudom. Det är detsamma som att drabbas av hybris, vilket kan straffa sig mycket mycket illa, och dessutom är det inte alls säkert att flickebarnet ifråga verkligen vill ha Frejas egenskaper som vuxen – att tvinga på någon denna roll, är något av det allra, allra värsta man kan göra emot sitt barn som förälder.

Rollen som allomfattande Kärleksgudinna kan vara svår att leva upp till. Vad händer om er dotter inte klarar av det, och dessutom inte vill ?

504 par var ändå dumma nog att göra så förra året, emot 603 stycken klokare, som använde namnet Astrid. I Nordisk tradition använder vi Frejadisa, Fröjdis, Fröjdeborg, Frejdis osv men aldrig aldrig enbart namnet Freja, eftersom det är definitivt fel att förguda ett människobarn. Man ärar inte alls gudarna på det sättet, man tvärtom förargar dem svårt, och sårar alla sanna Asatroende. (Du skulle förmodligen aldrig uppkalla din hund till ”Mohammed” eller ”Jesus” heller – eller hur ? – Nej, där ser du ! Då skall du också sluta att missbruka våra gudomars namn…)

Ella, av Aelle eller Ålderdomen, som Tor besegrade i Utgårda-lokes hall, är också med på listan, liksom det keltiska namnet Selma, som inte har med Norden eller Sverige att göra – men såhär i Disernas och Disablotets tid kan vi i alla fall konstatera att 4 namn av 10 på den kvinnliga listan för 2022 var av Nordiskt ursprung.

För pojkar och blivande män är situationen tyvärr mycket värre.

Bara Hugo – av Hug eller Tanke, som i Hedniska Tankar, samt Walter – av Walt-Hari på tyska, alltså ”Våldsam härjare” (kanske ett mindre lämpligt namn på en son – hur skall det egentligen se ut därhemma med en sådan vildbasse i huset ?) eller Valfader, alltså Oden – finns med på listan. Bland de kvinnliga namn som finns med sedan statistiken började föras år 1998 finns också Alva – efter ett heite eller binamn på Gudinnan Hel – Alvablotet är ju uppkallat efter henne; Emma – ”den väldiga” efter Irminsul, Sachsarnas ”Världsträd”, Matilda ”Mecht-Hild” eller ”Mäktig strid” på forngermanska, Moa (av ”Moder”) Saga (åter en gudinna) samt Wilma, egentligen Wilhelmina, i sin tur en kvinnlig form av Vilhelm, eller Willehelm, alltså ”den, som bär sin vilja som en hjälm”.

1998 – 2023 förekom också Wilhelm bland de 10 mest populära namnen, men annars är det skralt med vackra, manliga namn som Karl, Folke, Arvid eller Valter.

Kom ihåg att barn ofta tar mycket större intryck av de namn de får – för namnen är ju något som de ständigt hör upprepas, varje dag under hela deras liv – och det påverkar alla människor psykologiskt i större grad än vi kan tro.

Ger man ett barn ett dåligt eller utländskt namn, kommer barnet kanske aldrig att känna sig hemma i Sverige, och får ingen riktig grundtrygghet eller identitet.

SÅ SLARVA ALDRIG MED NAMNEN….

 

”Yster när det doftar Ister” – Morgonposten och Josefin Skans ger oss recept på Doftljus – OCH DET KOKTA FLÄSKET BLIVER STEKT !!

Det är strax dags för det som kallas Kyndelsmäss eller Candlemass enligt de kristnas kalender. Det gäller någotslags mumbo-jumbo om orörda Jungfrur eller Jungfru Maria, tror jag – men sådana fjollerier kan ingen vettig människa eller man tro på – ge mig en erfaren kvinna, det är vad jag säger – I Särimners namn, ja i Särimners namn… En sådan mänsklig klenod är säkert Josefin Skans, journalissa från Morgonposten, detta under av vederhäftighet och saklig information på nätet.

Hon har i dagarna publicerat ett recept på doftljus med Bacon, som är så himla bra att jag ovedersägligen måste föra det vidare.

Kommersiella varianter på temat har redan fullbordats. HÅLLER MUSLIMER OCH JIHADISTER BORTA FRÅN DITT GRANNSKAP !!!

Kloka och underbara Josefin skriver – och förlåt, jag blott citerar:

Koranbränningar har börjat bli en hobby som intresserar fler och fler. Sådana aktiviteter kan dock leda till rätt mycket bråk och uppståndelse – och man vill ju gärna kunna ägna sig åt sina fritidssysselsättningar utan att det kastas sten och polisbilar sätts i brand. Låt mig därför föreslå en annan hobby du kan ägna dig åt. Den har samma – på alla sätt –värmande effekt som brännandet av en koran, men själva handlingen har en betydligt högre mysfaktor än att sätta fyr på islams heliga bok. För vad kan väl vara trivsammare än ett doftljus? Och om det är ett doftljus som avger en behaglig vällukt av bacon har det samma effekt på delar av befolkningen som en koranbränning.

Men hur får man tag på ett bacondoftljus?

Du stöper det givetvis själv!

Tänk dig  – att få tända ett baconljus hemma och låta den behagliga doften sprida sig i din boning och öka trevnaden. Men du kan förstås också tända det på offentliga platser. Själv har jag funderat på en allé av bacondoftljus vid ingången till moskén på Medborgarplatsen.

– Morgonposten, 2023-01-23

”Candlemass” är förresten en HEDNISK fest från början. Kelterna firade såhär års något som hette Imbolc, ägnat åt deras eldgudinna Brigid, eller ”The Bride” som har mycket gemensamt med Freja – och för dem – på det forntida Irland – var detta också början på Våren, ett slags inledande vårblot. Här i Norden har vi alla firat Disablotet till Disernas ära – något du kan läsa mer om under avsnittet ”Blot och Fester” här ovan – men främst av alla diser är förstås Vanernas Dis, alltså Vana-disen, Freja själv – och hennes blot firades med facklor i Disa-salen i Gamla Uppsala, så där ser man… Vad Josefin Skans skriver om är inget sammanträffande, men en ”meningsfull tillfällighet” för utan att ens vara hedning hör hon blodets röst – det är så att säga en fråga om kvinnlig intuition som får henne att handla rätt, just denna årstid.

Ädel Medborgarinna. Har luktat på Oset och SETT LJUSET ! Sannerligen Sannerligen skall hon få SKÅDA SÄRIMNER !!

Disablot i Gamla Uppsala enligt August Malmström – observera de rykande facklorna !

 

Först gäller det naturligtvis att köpa in massor av bacon. Detta gör du enklast i närmaste affär. Håll gärna upp paketen med bacon i höger hand, och lyft dem emot skyn, så att alla – särskilt dina muslimska grannar – ser att du köpt hem massor med sidfläsk eller bacon såhär före Ramadan ! Fläsket har naturligtvis flera positiva sido-effekter, vetenskapsmän har redan konstaterat att de som äter bacon, har mycket mindre benägenhet att spränga sig själva i luften som alla dess galna självmords-bombare i Pakistan eller annorstädes… Minns också planerna på ”The Särimner Device” som Hedniska Tankar färdigställde redan för flera år sedan.

1/2 l baconfett

1/2 kg bivax

Röd vaxfärg

6 st kraftiga glasburkar som rymmer 0,5 liter

3 ljusvekar

3 vekhållare

Så här gör du:
1. Plocka fram de sex burkarna. Se till att de är rena, och håller rumstemperatur. Plocka dem alltså inte direkt från ett kallt skafferi eller från källaren.

Kapa till ljusvekarna så att de är fem centimer längre än burkens höjd. Fäst vekens ena ände i en vekhållare.

2. Ta fram ditt baconfett (som du givetvis alltid har ett litet förråd av). Se till att alla eventuella rester av kött är bortsilade.

3. Placera tre av burkarna i en stor kastrull som du fyller med varmt vatten. Därefter fyller du en av burkarna med baconfett, en med bivax och den tredje ska vara tom.

4. Ställ kastrullen på spisen och hetta sakta vattnet upp på låg värme. När baconfett och bivax fått flytande form häller du hälften av vardera i den tomma burken. Rör om ordentligt i burken med blandningen, men försiktigt, med något smalt husgeråd av trä. Sedan tillsätter du röd vaxfärg i blandningen tills du fått den nyans du vill ha.

5. Fäst nu de tillklippta vekarna i varsin vekhållare. Placera sedan vekhållaren på botten av en glasburk. Håll fast vekhållaren på botten med ett lämpligt föremål. Häll sedan på smält bivax så att det täcker vekhållaren och litet till – vaxets funktion är förstås att hålla fast vekhållaren. Låt bivaxet stelna.

Toppen på veken snurrar du runt en strumpsticka och lägger strumpstickan över öppningen på burken (snurra upp veken på stickan så att veken är sträckt och rak).

6. När bivaxet är stelt, häller du på lite till och håller upp burken och roterar och skakar den försiktigt så att bivaxet flyter ut och täcker insidan av burken. Ställ ner, låt svalna och stelna och sedan häller du på ett lager med blandningen av bivax och baconfett. Låter stelna. Därefter häller du på ett lager rent baconfett och låter det stelna. Sedan ett lager bivax, ett lager av blandningen med bivax och baconfett, och ett lager rent baconfett. Låt lagren stelna mellan varje påfyllning. Så håller du på tills burken är fylld. Se till att sista lagret består av bivax.

7. Ställ burken med dess blandning på en sval plats och låt blandningen stelna ordentligt. Sedan går du vidare med och fyller de två andra burkarna. Känner du att du har koll på saker och ting så kan du förstås fylla de tre burkarna på en och samma gång.

– Morgonposten, 2023-01-23

THE TOOLS OF THE TRADE HAVE ALREADY BEEN MADE – AND WHAT HAS BEEN MADE, CANNOT BE UNDONE ! OUR TIME WILL COME… OUR TIME WILL COME…. !

Josefin Skans avslutar sin artikel sålunda:

Jag har valt att använda röd vaxfärg, men du kan förstås använda vilken färg du vill. Betänk dock att grön vaxfärg kan leda till förvirring hos muslimer. När de ser det gröna ljuset kommer de förstås att tycka att det är fint, och dras till det – eftersom grönt för dem är en helig färg. Men ju närmare ljuset de kommer desto mer kommer de att känna doften av bacon. Ja, ni kan själva föreställa er hur förbryllade och konfunderade de skulle bli, möjligen rentav skrämda. Kanske paralyserade – ska de röra sig mot ljuset eller springa åt andra hållet?

När jag tänker efter låter det rätt kul. Kanske ska jag ska testa grönt som färg på ljusen i den där allén?

– Morgonposten 2023-01-23

Så skriver Särimners Sändebud – och tänk nu så hemskt, om någon gör allvar av det där. Jag rekommenderar det förstås inte alls, nähä då – men ingen kan hindra mig eller någon annan, från att placera ut Bacon-doftljus i ett eget hem, eller i lokaler man själv äger… Äger vi svenskar inte detta land och allt som finns däri, kanhända ?

I vilket vi förutsätts fira någotslags ”Minnesdag”

Sedan 1999 har det officiella Sverige påbjudit, att alla svenskar skall skuldbelägga sig själva, och fira någotslags minnesdag just idag över ett på alla sätt tragiskt folkmord som hände för mer än 77 år sedan. Vi förutsätts alla vara skyldiga, trots att den överväldigande majoriteten av oss inte ens var födda då, och Sverige deltog inte i Andra Världskriget överhuvudtaget, men ändå skall just vi känna skuld och skam, samt bli utsatta för olika symboliska straff för gärningar och tankar vi aldrig haft eller utfört, och saker som vi inte på minsta sätt bär skuld till.

Räddade mer än 19 000 fångar ur tyska koncentrationsläger. MÖRDADES av Israeliska Judar som tack, 17 September 1948. Borde vi inte minnas HONOM på den såkallade ”Förintelsens Minnesdag” ?

Man påstår, att det skulle finnas mycket antisemitism i det nutida Sverige. Men vem står i så fall för den ? Vår Statsminister, som alltid fegt lismar och är underdånig inför vissa folkgrupper har vågat ge en del av svaret, när han i Malmö denna vecka sagt att det finns ”en ny sorts antisemitism som är starkt kopplad till kulturer i Mellanöstern” även om han förstås inte vågar nämna VEM det är som försöker bränna synagogor och förföljer Judar i Malmö, och heller inte nämner ordet ”Islam

Rauol Wallenberg räddade minst 48 000 judar i Budapest 1944 – 1945. Som tack MÖRDADES han av Sovjetiska judar och Kommunister i Ljubjanka, 1947. Sveriges Regering mörklade fallet i många år – Borde vi inte minnas HONOM på den sk ”Förintelsens Minnesdag” ??

Man kan inte beskylla oss hedningar eller Asatroende för några antisemitiska tendenser. Vi ÄR och förblir Anti-Monoteister, javisst – men av alla Monoteistiska religioner, måste jag säga att Judendomen eller Mosaiska Trosbekännare ligger mig varmast om hjärtat – och detta av ett mycket enkelt skäl. Judendomen missionerar aldrig. (Åtminstone inte enligt de flesta varianterna) utan den håller sig till att vara vad den alltid varit – en stam-religion. Man kan födas till Jude om man har en judisk morsa – men har man inte det, så kan man aldrig någonsin konvertera. Det väcker min beundran, måste jag säga – för här är man åtminstone konsekvent.

Å andra sidan finns det många Judar – till och med i Israel och den Israeliska armén av idag – som konverterat till Asatron – och det har jag inte det minsta emot. Även detta väcker mitt höga gillandejag har redan berättat för er om den Israeliske goden Einar, som förrättat blot till Oden ovanpå berget Masada – en ytterst viktig plats i den judiska historien. De gånger jag kritiserat Judendomen för något, har det varit på förekommen anledning, och inte alls på grund av något hat eller illvilja. Exempelvis förstår jag inte varför ett visst Centralråd i Sverige, under sin anförare Aron Verständig, deklarerat att man bara MÅSTE omskära manliga spädbarn helt utan bedövning, och att detta är en omistlig del av den judiska religionen, och att allt står och faller med just det. Spädbarnen måste plågas och lida, helt enkelt – och just det faktum att man ska tvinga dem att uppleva största möjliga smärta, är alltså det ”viktiga” med denna judiska initiations- och manbarhetsrit. Själv ser jag inte vad som är så viktigt med det, och det gör man inte i det moderna Israel heller – de flesta småbarnsföräldrar där tycker numera annorlunda, enligt tidningen ”Haaretz” och till och med i Israels väpnade styrkor, tillåter man nu Hedningar och icke-omskurna.

Angående Ben Shalit och flera av de judiska instruktörer, föredragshållare och judiska vänner jag mött på min HEDNISKA väg genom livet, minns jag dem alla med kärlek och värme. Judendomen förblir en intellektuell religion, för civiliserade människor som kan resonera och uppträda civiliserat. En man kan föredra Kabbala, en annan man föredrar Runor, men båda söker de sanningen och visdomen, båda hör de till de rättfärdiga – och judendomen förespråkar i sin traditionella form just rättfärdighet som det centrala – och håller det dessutom. De kristna och muslimerna däremot, uppför sig inte rättfärdigt alls, särskilt inte mot just Mosaiska trosbekännare – och det kan vi alla tydligt se.

Den attityd som Herr Verständig och hans ”Centralråd” uppvisar är inte förståndig, och den delas nog heller inte av de flesta judar i Sverige – som förblir en liten, väl anpassad och skötsam minoritet på 25 000 personer. Ingen Mosaisk trosbekännare har till exempel gjort just mig det minsta illa. Ingen har mordhotat mig. Ingen har förtalat mig inför min arbetsgivare, eller utsatt mig för hån, spottloskor och idel lögner – som de kristna och särskilt muslimerna har gjort. Att det är DE KRISTNA tillika med Islams anhängare som hela tiden drivit på Judeförföljelserna – genom mer än tusen år, talar man också väldigt tyst om. Utan kristendom, ingen antisemitism.

Han sa det redan från början… Och höll alltid fast vid kristendomen…

Hitler var varmt troende katolik, och utan katolicismen och dess ständiga tjat om att judarna dödade jesus kristus, skulle det knappt förekomma någon antisemitism i världen överhuvudtaget. Vem är då de skyldiga, frågar jag – vem ?

Folke Bernadotte gjorde rätt, när han beredde plats för mer än 35 000 judiska flyktingar i Sverige. Dessa visade sig kapabla att assimileras, och gjorde allt de kunde för att följa de lagar och regler, som redan då fanns i det svenska samhället. Det förekom inga judiska ”gängkriminella”, inga riots, inga bilbränder, inget bidragsfusk – utan dessa människor gjorde – så vitt det är känt – allesammans rätt för sig. Jämför med dagens situation, som urartat fullständigt och slutat med ett ”Balkaniserat” Sverige, där nära 25 % av landets invånare har utländsk härkomst – och det ÄR skillnad på folk och folk – liksom det ÄR skillnad på olika religioner, och deras inställning till saker och ting.

Om alla Monoteister vore som judarna, skulle mycket vara vunnet för det allmänna tillståndet i Världen.

Grav från Norra Kyrkogården i Lund – där också Hedningens släktingar ligger begravda…

Såsom varande hedning, är jag också beredd att försvara de som blir orättvist förföljda, och anklagade för saker de aldrig gjort, sagt, menat eller ens tänkt. Den som är antisemit, bör minnas detta – för jag försvarar – som den Asatroende jag är – alltid den som sköter sitt, ärar vad han finner rätt men bli orätt angripen. Så har också vi svenskar gjort – det gjorde vi redan under åren efter kriget – men vi kan också se, hur Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg lönades, och vilket slags tack de fick av just det folk, som de i sitt ädelmod försökte rädda. Även detta stämmer till varning och eftertanke.

Obegripligt nog talar man denna dag – år 2023 – inte ett enda ord om alla de människor, som mördades av Kommunismen. Den kommunistiska lärans totalitära folkmord pågår fortfarande, till exempel i Ukraina. Om något mer än 6 miljoner judar dödades av nazister, så nämner man fortfarande inte ett enda ord i de svenska skolorna om att kommunismen dödat mer än 60 miljoner människor, ja kanske så många som 100 miljoner – minst 20 gånger fler än under den såkallade ”förintelsen” som visst inte förintade det judiska folket eller deras kultur och religion. Idag är den mer omhuldad än någonsin, medan svensk kultur och nordisk religion hela tiden förföljs och förlöjligas, ja trivialiseras.

I denna stund, då den här texten skrivs, sitter fortfarande kommunister i den svenska Riksdagen. De har aldrig tagit avstånd från sina brott, lika lite som de kristna. Och det såkallade ”Forum för nutida historia” som får frikostiga statsbidrag, informerar aldrig så mycket som en enda svensk skolelev om Kommunismens brott, eller andra totalitära läror typ kristendom och islam – är inte det ganska egendomligt, ja anmärkningsvärt ??

Varför får offren för andra – nutida – folkmord som det i Ukraina aldrig ett ord på denna dag, aldrig en enda tillstymmelse till upprättelse ?

Varför bara tjata, tjata och åter tjata om ett folkmord i mängden, även om det folkmordet var ytterst allvarligt ?

Jag hälsar er alla med några bilder från den Polsk-judiska kyrkogården i Lund, strax nära det ställe där mina egna anhöriga ligger begravda – och där allierat flyg fällde bomber 1942 – just det – de allierade bombade faktiskt staden Lund – vilket på den tiden djupt påverkade min egen mor, som 9 år gammal var vittne till den händelsen – och som faktiskt såg ”de vita bussarnas” transporter anlända, direkt utanför hennes egen skola.

Där står idag ett monument, liknande ett slags fylgia, eller silverängel – och invid det monumentet vilar också en hel del Polska Frihetskämpar och partisaner. Många av dem var judar, javisst – men många av dem gav också sina liv i kampen för ett fritt Polen, och MOT kommunisterna – lika mycket som de slogs emot tyska nazister.

Historien är aldrig svart eller vit, och inte alls sådan, som det officiella Sverige vill lära ut.

Vem minns morden på Wallenberg och Bernadotte idag, och hur de mördades, av representanter för just det folk, de själva ville rädda ?

Borde vi inte också ihågkomma det ??

Vid Partisanernas gravar i Lund…

 

Varför tror Svenskarna att den som blir KRÄNKT alltid skulle ha RÄTT ?

Vi lever i ett land av medgörliga, daltande små lekskolefröknar. Den största ”Pussyn” av dem alla denna vecka är den man som skall föreställa vår Statsminister, Ulf Kristersson. Istället för att stå upp bakom svensk yttrandefrihet och demokrati, viker han fegt ned sig för Turkiets diktator.

Samtidigt kan idag ”Morgonposten” – detta under av saklighet bland svenska nät-tidningar (obs ironi !) liksom av en händelse rapportera om Lärar-vikarien Hans Olofsborg i Angered – och berätta en liten vardags-historia, som tydligt och klart belyser vad som är fel i det svenska samhället. Hans Olofsborg har vikarierat på mer än 25 skolor i Göteborgs problemområden, där såkallade ”skjutningar” eller rättare sagt mord och dråp numera hör till vardagen,  vilket gör honom väl meriterad inom sitt yrke. Dessutom är han utexaminerad lärare med mer än tio års erfarenhet.

Men – när han skulle ha hand om en sjundeklass i grundskolan – i ett område där mer än 99 % av eleverna är andra generationens invandrare, fick han plötsligt sparken av Göteborgs skolförvaltning. Och vad var orsaken ? – Jo, han blev mordhotad av en av sina elever – en 14-åring – när denne blev tillsagd att stänga av sin surfplatta, och följa det normala beteende som alla andra elever i klassrummet uppvisade. Magister Olofsborg hade nämligen helt kort gripit tag i elevens arm, innan denne frivilligt lämnade klassrummet. Men trots mordhotet var det alltså l-ä-r-a-r-e-n som blev avskedad, när han försökte skapa lugn och ordning åt de övriga eleverna.

Man påstod, att det skulle vara ”synd” om den stackars fridstöraren, och att denne blivit ”kränkt” – så 14-åringen fick inget straff alls.

Chefen på Skolförvaltningens bemanningsenheten, en viss Larisa Muslijovic – av namnet att döma också invandrare och därför jävig – skrev ett mail till herr Olfosborg, som hon omedelbart avskedade med orden: “I situationer där du behövde agera lågeffektivt så agerade du istället själv impulsivt”.

Nog tusan är Göteborgs skolförvaltning ”Lågeffektiv” som vi alla kan se…

Duwääth Grabbet Abo ! De e så SYND om mejj asså Allahu Akbar bara Shiiit ! – JAAH EEH KRÄÄÄNKT

Exemplen kan mångfaldigas.

I veckan stod det enligt Migrationsverket klart, att ”det inte skulle gå” att utvisa dömda mördare, gängmedlemmar och grova våldsbrottslingar, trots redan aktuella utvisningsbeslut till länder som Somalia och Afghanistan. Och varför – frågar ni ? – Jo, enligt våra ”snillen” till handläggare på sagda Migrationsverk, så skulle det vara ”farligt” för de stackars, stackars söta små brottslingarna och MÖRDARNA ifall vi utvisade dem till Afghanistan, Somalia, Syrien, Iran, Palestina, Etiopien, Eritrea, och Sudan.

Detta trots en lagändring, som kritiserats av ledande Såsial-demokrater för att vara ”inhuman” då man kan komma att utvisa ytterligare 200 tungt kriminella personer.

Men ligger det inte i sakens natur – så att säga – att det ALLTID är ”farligt” att var just gängmedlem, mördare eller våldsbrottsling ?

Tänkte inte Migrationsverkets handläggare på detta – eller ?? Man kan verkligen undra…

Om någon kriminell blir ”kränkt” – är det då ens värt att bry sig om ? Och om galna islamister och extremister tar till våld, bara för att de känner sig ”kränkta” – hur kan det någonsin sägas vara ”rätt” ? DET MÅSTE BLI SLUT PÅ DEN ”SVENSKA” UNDFALLENHETEN OCH MESIGHETEN !!

Svensk Socialdemokrati står bakom skjutningarna, upploppen, sprängningarna, bränderna… Utan deras dårhusmässiga politik skulle vi aldrig ha hamnat där vi är idag…

Dessutom kan inte två fel bli ett rätt. Anser sig en viss högljudd, invandrad minoritet ”kränkt” stup i kvarten, kanske det kan hända att den har rätt vid ett eller annat tillfälle – men detta ger inte sagda minoritet rätt att inskränka yttrandefriheten för alla oss andra, eller ta till våld. Vi hedningar har fått se våra egna anhöriga dödas, hur våra Gudahov blivit skändade, hur man förolämpat våra gudomar och hånat oss – systematiskt, i sju hundra år och mer av kristen förföljelse – men har vi någonsin hämnats på allvar ? – Nej, det har vi knappast. Vi har följt Hávamáls ord om att ”Om ont du ser, kvad då att ont det är” – men två fel blir fortfarande inte ett rätt – och därmed faller idiot-argumenten, och det ständiga krypandet för Erdogan och fundamentalistisk islam på sin egen omöjlighet.

Vad är hela denna muslimska ”lättkränkthet” – Är det inte detsamma som osäkerhet, tvivel på om Islam har rätt, och ett krav på att omvärlden eller Sverige ständigt skall komma springande och försöka lösa Islamisternas psyk-problem ??

PÅSEN DIREKT ! Här ser vi det Afghanska landslaget i Damfotboll… Vad tycker Pia Sundhage om det ?? Ska vi acceptera sånt här fåneri ??

                 KRÄÄÄNKT – YOU BETCHA !!

 

Hela tiden ser vi hur kryperiet, och den institutionaliserade svenska fegheten orsakar stora problem. Problem som vore otänkbara i vilket annat land som helst, där befolkningen har rest sig, och inte anammar denna underkastelse, denna kristna lära av ödmjukhet och floskler, som om och om och om igen försöker truga på oss, att vi inte ens kan vara herrar i det land som är vårt, och att vi ständigt måste stå med mössan i hand och bocka, bocka och bocka för allt utländskt.

 

Vi svenskar har rätt att hävda vår yttrandefrihet och vår demokrati. Vi får också bränna Koraner om vi vill – flera tusen om så krävs – för detta är inte olagligt i sig, även om det kan uppfattas som kränkande, eller kanske till och med förargelseväckande beteende om det vill sig illa.

Men mord, sprängladdningar i bostadsområden, riots och bränder är också förargelseväckande, liksom Terror-brott. Terroristerna vill allihop att vi fegt ska vika ned oss inför dem. Att vi ska börja tumma på frihetens krav, att vi inte ska få äta fläsk i skolbespisningarna, att vi måste ”lovprisa Herran” och flera andra dumheter. Och vilket är egentligen det värsta brottet ? En mördare, som blir utvisad till ett ”farligt” land har ändå stora chanser att klara sig, och en lärare som tillrättavisar en elev, och visar ut denne ur klassrummet, handlar väl för de andra elevernas bästa ?

Idag är en Tors dag. Vi hedningar omfattar Tors princip – och han väljer att SLÅ TILLBAKS mot alla dessa lättkränkta troll och jotnar.

Tänk om hela vår nation kunde börja följa guden Tors exempel ?

Skulle inte terrorn, skjutningarna, bilbränderna och allt det andra försvinna då – som genom ett ”trollslag” ?

 

RAÄ om Stenen från Hole – nu kallad Svingerud-stenen

Riksantikvarieämbetet, RAÄ har via sin främste runolog Magnus Källström – långt mer bevandrad inom Runornas konst än exempelvis skojar-professorn Henrik Williams från Uppsala – ni vet han som påstår att magiska eller esoteriska runinskrifter inte skulle finnas – har nu kommenterat den såkallade Svingerud-stenen, som Hedniska Tankar var först med att beskriva. Han skriver att fyndet skulle leda till en omvärdering av hela runradens utveckling, trots att det torde vara välkänt att redan Tacitus omkring år 100 enligt vår tideräkning omnämnde runorna. Tactius omnämnande ligger också helt i linje med den tidsram, som man anser utmärker Svingerud-stenens tillkomst.

Magnus Källström skriver också att tolkningen ”idiberug”, som skall vara ett kvinnonamn förefaller rimlig, men erkänner Hedniska Tankars påpekande om att det finns mycket mer text på den mest kända av stenplattorna – upptill på bilden här ovan – och att de textsekvenserna än så länge är otolkade. E-runan, som finns på stenen är identisk med den på Kylverstenen, säger han – och därmed får Eh-runans ursprung flyttas upp till 300 år bakåt i tiden. Magnus Källström säger också att B-runan, alltså den bindruna som förekommer mitt i texten skulle vara ”märklig” och sakna motsvarigheter, men Bindrunor som fenomen borde ändå vara välbekant för alla seriösa runologer.

En som redan tolkat den, och som dessutom är ytterst skicklig när det gäller det esoteriska bruket av runor är Stavmästaren Roland Zerpe, som redan förut omnämnts här på Hedniska Tankar. Hans tolkning finner ni här – kanhända inte nödvändigtvis rätt – det får senare forskning utvisa – men ytterst intressant – vi rekommenderar hans blogg för en genomläsning.

Oavsett vilken tolkning av bindrunan man väljer, står det klart att här döljer sig mycket mer än ett enstaka kvinnonamn. Runstenen är nu utställd på Kulturhistoriska Muséet i Oslo under en knapp månad, och efter det hoppas Magnus Källström att få tillfälle att granska stenen. Roland Zerpes tolkningsförslag fortsätter här, men omfatar inte heller de svagt, fint ristade runor som syns överst på blocket – och forskningen kring stenen har inte på långt när sagt sista ordet ännu – så var beredd på överraskningar…

Frej och Freja har namnsdag

Som även andra Asatroende och Hedningar har uppmärksammat, så har Frej och Freja namnsdag idag, enligt den nutida svenska almanackan. Alla någotsånär bildade svenskar och Nordbor torde känna till det faktum att Frej och Freja är bror och syster, med Njord till far och att Freja har tagit Od eller den unge Svipdag till make (se i Fjölsvinnsmál och Groagaldern i Eddan) samt att Frej förmälts med Gerd eller Jorden.

Men en del dårar vet inte ens hur man ska blota, och kan än mindre om våra Gudamakter. En enfaldig och dum skara New Age-freaks och gamla narkomaner har i dagarna utlyst ett sk ”Påskblot” vid Uppsala Högar, vad nu påsken har med Hedendom att göra. Inte en siffra rätt, som vi alla förstår. Dessa felnavlade spillror tror också på Lokes smädelser och förolämpningar mot Freja i Lokasenna eller Oegirsdrikkja, där Loke fult nog påstår att Freja skulle ha påträffats i säng med sin egen bror, något som aldrig hänt i verkligheten.

Man förolämpar inte Freja ostraffat. Det kommer att straffa sig !

Påsken är inte en hednisk fest, och har inte ett enda förbannat dugg med Asatro att göra. Vi här på Hedniska Tankar tar kraftfullt avstånd från all New Age, personer som inte har vett att föra sig, utan som super ned sig med mjöd och annat när de ska blota. Vi tar avstånd från droger, ”Forn Sed” och andra, som skändar vår tro och våra traditioner, från äldsta tid intill den dag vi har idag, och vidare intill Ragnarök och tidens slut. Rätta tiden för Vårblot är vid Vårdagjämningen eller när vädret så påbjuder – och det vet ändå var och en !

 

Hedniska Tankars 10 populäraste inlägg under 2022

Den här bloggsidan innehåller numera över 3300 inlägg, om man räknar med det omfångsrika arkivet med sina temasidor. (Ni finner länkarna till dem här ovan). Jag har skrivit det förut, och jag skriver det igen – självklart kan ingen skribent, hur flyhänt eller skicklig han än är, hela tiden hålla den bästa kvalitet, och en hel del av vad jag skriver är dessutom saker som aldrig någonsin varit ämnade för fri tillgänglighet på internet för evigt.

Många av dem är dagsländor, adiafora; och precis som det mesta av all dagstidningsjournalistik är de avsedda för omedelbar konsumtion och knappast värda att sparas, hursomhelst; medan andra av mina krior – särskilt dem som redan är i arkivet – är avsedda att sparas åtminstone en liten tid. Allt föråldras, allt skiftar – och vem vill väl få ”evigt liv” som de kristna hela tiden suktar efter – men aldrig någonsin får – för allt sådant är fåfängt hopp, det vet ändå varje hedning..

Allra populärast var inlägget om ”Affären Radler”, Antje Jackélen och STASI från år 2019. Man ska veta, att den såkallade ”Svenska” kyrkan i Sverige har mycket på sitt samvete, stödet till Islam och andra diverse totalitära företeelser, stater och religioner inte minst. DDR-tidens skändligheter har heller inte riktigt lämnat den före detta ärkebiskopen, efter vad det ser ut – trots att hon avgått under året – för mina kristna läsares skull hoppas jag en sådan person aldrig någonsin mer kommer till maktens tinnar, när det nu är ställt som det är med denna ”kardinalprimas” och hennes politiska förflutna.. Detta inlägg blev läst inte mindre än 603 gånger år 2022, emot 667 gånger år 2021, och 347 gånger år 2020.

Antje Jackélen känner sig inte riktigt kry, sägs det… (Karikatyr av Sergei Elkin, Moscow Times)

”Trollandet om Trollkorset” – ett litet stycke ren konsumentupplysning från 2017, som handlar om hur viktigt det är att inte gå på vad som helst, som diverse ”mystifaxar” och allehanda gör-det-självare runt om i stugorna vill försöka ”sälja på” oss vanliga dödliga med braskande reklam och förfalskad information, är kanske också nyttigt, och tyvärr allt för nödvändigt att läsa. Åtminstone måste 323 personer ha tyckt det, då de läste detta fem år gamla inlägg om igen – och kanske kan vi hoppas att färre människor låter lura sig av all falsk marknadsföring man kan hitta på nätet, typ påstådd ”forn sed” och dylikt nästa år…

Visst – du kan säkert ragla omkring och fåna dig med en sån här järnbit kring halsen – men det är INTE ”genuin folktro” osv – till skillnad från ”äkta vara” som Torshammare… DON’T BE A ”SCHMUCK” – This is NOT ”Genuine Folk Art” – but a ”genuine fake”

Inlägget om ”De Dulle Griet” eller ”Galna Greta” och hennes kristet färgade undergångsromantik fick 311 läsare förra året. Sedan 2019, då det inlägget skrevs, har vi sett nya terror-grupper som ”Bevara Våtmarkerna” och ”Extinction Rebellion” orsaka flera människors död, genom att stoppa ambulanser på Essingeleden och mycket annat. Och våra Gammel-media låter fortfarande de ”Galna Gretorna” och deras avskyvärda sekt hållas, kramar om dem och ger dem klappar på huvudet… Ett tidens tecken ? Terror, mord och våld blir plötsligt tillåtet, när det sker i ”Miljöns” eller Per Bolunds heliga namn – eller ?

Därefter kom inlägget om Skånehammaren – samt om rätt och fel sätt att bära en Torshammare på fjärde plats, med 304 individuella läsningar. Därmed är vi – tyvärr ! – fortfarande inne på mindre positiva ting….

FELAKTIGT och Förargelseväckande MISSBRUK av Torshammaren, Runorna och våra religiösa symboler.

Sådana här sjuka personer MÅSTE man ta skarpt AVSTÅND ifrån !!

Den är inte till för att leka med…

Inlägget ”En Hednings tankar om Påven” kom på femte plats, med 303 läsningar. Som jag sade redan år 2020, så tycker jag hans helighet Franciskus är en hyvens tjomme och säkert en god herde för de sina, samt en man kan man respektera, även om den organisation han representerar är rent förfärlig. Detta jämfört med avskyvärda människor som representerar ännu avskyvärdare läror – jag gav ett exempel på dem när jag talade om fel sätt att använda Torshammare på här ovan – men en klok och sansad karl, som tjänar sin gud så bra han nu kan, är ändå en hederlig Monoteist, jämfört med tusen ohederliga Polyteister…

Att Samerna inte är Jämtlands ursprungliga invånare utan kom dit först på 1600-talet känner de flesta svenskar nog till, men 208 läsare ville ändå bilda sig med hjälp av detta inlägg från Augusti förra året – och det är väl vackert så. Det blev det sjätte mest populära inlägget för i fjol.

Nummer sju på listan över de tio mest populära inläggen för 2022 var en mer skämtsamt skriven artikel om trollkarlen Catweazle, en brittisk TV-gestalt från det fjärran 1970-talet, som ändå var mäkta hednisk. 192 personer lät sig roas av detta – efter vad jag hoppas – och kanske gav det dem lite omväxling emot de mera allvarliga ämnen och skarpa varningsord för en del fenomen och saker, som jag tyvärr ofta nog blir tvungen att skriva – när nu nutiden är som den är. Vi hedningar lever inte i några elfenbenstorn, som de kristna. Vi värnar, vakar och handlar. Vi är på vår vakt emot våld och övermakt, och de som vill skada och dra ned vår egen kultur och tro i fördärvet, för det tillåter vi inte !

Alltigenom Hedning och Anglosax – fast kanske inte alltid någon bra förebild…

Nummer åtta var åter ett inlägg om allvarliga ting, och sådana människor som tyvärr måste tilldelas stränga straff, eftersom de är rent kriminella. Den 52-årige universitetslektorn Maths Bertell, hemmahörande i Årsta dömdes år 2021 till nio års fängelse för pedofili, och han tillhör de som ivrigast smädat och förolämpat Asatron av alla kristna – betecknande nog, får vi sorgligt vis säga. Ni kan läsa om detta tragiska fall och om vederbörandes kompisar på TV-huset och andra platser, ifall ni vill och orkar. 182 personer orkade i alla fall ta del av saken anno 2022, och fick sig kanske en tankeställare – och ifall det nu är så, då har mitt inlägg också fyllt sin uppgift.

Det nionde mest populära inlägget för 2022 – och det näst sista på denna tio i topp lista var ett inlägg om att bekräfta, vad man tråkigt nog redan vet. Den formade sig till en liten politisk redogörelse för vad som inträffade en helt vanlig dag i Sverige – 22 Februari förra året – och vad som hände däromkring.

Inte mindre än 145 personer tyckte i alla fall att det var väl värt att läsa den summeringen ur den krassa verkligheten – väl själva varför – jag vet inte anledningen till det, men läst blev denna kria i alla fall…

”Lokes straff och Sigyns bittra tårar” – verk av Sam Flegal, amerikansk Asatrogen konstnär… (så kan det gå för Gudars och Människors fiender till sist)

Den Udda Oddvar” och hur Byggnadsnämndens Ordförande i Hässlehåla råkade i CHOCK !” är ännu ett inlägg, det tionde och sista på topplistan för 2022. Aningen mer skämtsamt skrivet, kanske en storm i ett vattenglas, javisst – men den vägkrog inlägget handlade om, när det begav sig anno 2020 – är numera nedlagd.

Ty mot själva byggnadsnämnden, vet ni – kämpar också jotnarna, Fenris och trollen helt förgäves – den kan man icke rå på… 127 läsare protesterade ingalunda, utan höll med om denna smått oomkullrunkeliga sanning – ifall den nu var sanning lik…

Nu slutar jag min uppräkning – men var viss – HEDNISKA TANKAR skall vara med eder även hela nästa år, ty de tankarnas rike är icke av denna Världen, utan av Midgård, ja sannerligen sannerligen i Särimners namn, ja evigt, intill Ragnarök och evinnerligen..