PEW research centre om Löfvéns Islamisering av Sverige

Redan i November förra året publicerade ansedda Pew Research Centre i USA en rapport om den våldsamma islamiseringen av Europa, men först nu har den börjat väcka genklang och debatt i svenska media. Pew Re research är ett opinionsundersökningsinstitut under kristna ägare och sponsorer, men anses ändå som tillräckligt opartiskt. Vi vet alla att Regeringen Löfvén och andra ledande svenska politiker hela tiden gynnat islam genom fake news som ”Folk flyr för sina liv” (det gör de inte alls, någon livsfara har aldrig uppstått för flyktingar från exempelvis Somalia, Syrien eller Afghanistan, därför att EU:s och FN:s principer om första asylland ändå gäller, trots att vår regering mycket konsekvent brutit mot dem) och att vi ska ”öppna våra hjärtan” för islam och andra dumheter. Ja, till och med den Svenska Ärkebiskopen har tagit en direktöversättning av ”Allahu Akbar!”  som sitt valspråk, och Svenska Kyrkan deltar aktivt i Islamiseringen av Sverige.

När kvällstidningen Expressen tar upp nyheten om forskningsresultaten från USA, görs det med en film där en svenska, som konverterat till den mest extrema formen av islam, och Burka-försetts får utbrista, att ”Islam gjort henne till en bättre människa”. Sådan rapportering kan inte kallas objektiv, utan är helt och hållet partisk.

Även om massinvandringen till Sverige upphör, kommer Sverige att drabbas av 11 % islamister år 2050, spår PEW. Vad det innebär av terror, våld och förtryck emot etniska svenskar, kan vi bara ana. Givet faktorer som familjestorlek, födelsetal, andel personer som småningom lämnar islam och en skattning att det redan nu skulle finnas 8,1 % islamister i Sverige, beräknar man den framtida utvecklingen, som verkar mycket dyster för hela Europa, och inte minst Norden och Sveriges folk.

I Expressen får bland annat den ökända docenten Bi Puranen, mera känd som Puh Biranen, verksam inom Ekonomisk historia och Institutet för Framtidsstudier, samt känd för sitt arbete inom det privata företaget Bikupan, vars attitydundersökningar för den svenska Försvarsmakten lämnade mycket övrigt att önska. Hon menar att Pew inte skulle ha tagit tillräcklig hänsyn till sjunkande födelsetal och förändrade attityder, som kan bli följden när Islam kommer in i ett civiliserat, sekulariserat samhälle som det svenska. Det är klart, att en attitydförändring och en övergång till hedendom kan gå snabbare än man trott i framtiden, men Pew redovisar också hur barnafödandet ibland muslimerna påverkar deras siffror.

Expressen noterar, att även med ”medelstor” invandring blir andelen muslimer i Sverige 20 % år 2050, eller – med dagens invandring – minst 30 %. Företrädare för PEW Research Institute säger till tidningen,  att det är osannolikt att den muslimska invandringen till Europa helt upphör, och samtidigt sitter nu extrema Islamister och bildar politiska partier inför kommande Riksdagsval, och Annie Lööf, ledare för Centerpartiet, säger att hon vill ha hit 20 miljoner invandrare till – vilket innebär att de etniska svenskarna skall göras till en minoritet i sitt eget land.

Lena Lundkvist på prognosavdelningen på Statistiska centralbyrån (SCB) har helt enkelt gett upp, och intar en slapp, slö och likgiltig hållning inför alla problemen. SCB för inga som helst register över religionstillhörighet eller etniska grupper, säger hon, men det borde man faktiskt göra – för statens och folkets egen säkerhet, om inte annat.

Expressen påstår slutligen, att alltihop skulle vara ”en konspirationsteori” från USA, och att födelsetalen säkert kommer att sjunka, även om det inte är dem som är den intressanta variabeln i hela undersökningen, utan just den hela tiden ökande invandringen. Framtiden får väl utvisa vem som har rätt, men kvällstidningen lär nog inte kunna övertrumfa hela västvärldens samlade vetenskapliga expertis, som nu förutspår att det kommer att gå mycket illa för Sverige, ifall man inte vänder utvecklingen…

Det går inte att prata bort det faktum, att Regeringen Löfvén genom sitt handlande försämrat oerhört mycket i det svenska samhället, och att både minskande välfärd, utebliven grundtrygghet och en skenande kriminalitet utgör faktorer att ta hänsyn till inför nästa val, förutom att allt detta väcker de infödda svenskarnas vrede. Förr eller senare kan det bli så, att de skyldiga kommer att ställas till svars, och det kan också bli på ett annat och mycket mera drastiskt sätt än vid Valurnan, i alla fall enligt vad jag tror. Konflikterna inom samhället ökar, och det finns få eller inga tecken på att denna utveckling skulle vända, om inte en ny handlingskraftig majoritetsregering, där folkflertalets åsikter är företrädda kommer till makten.

Också andra debattörer har uppmärksammat PEWs resultat, och debatten kommer helt säkert fortsätta, ända fram till September detta år.

Hur många gånger skall det upprepas ? Ska vi alls ha Islam i det här landet ??

Vi vet alla vad islam står för. Det påstås, att det också finns ”moderata islamister”, men Ökenreligionernas skadeverkningar, överallt där de visar sitt fula tryne, är ändå väl synliga.

Själv tror jag att Asatron kommer att växa, och att fler och fler svenskar öppet kommer att deklarera sig själva som Asatroende som ett enda – och mycket naturligt svar på alla dessa Ökenreligioners tillväxt, deras krav på ”allsmäktiga” gudar som ska styra alla oss andra och så vidare, och så vidare. Svenska kvinnor kommer inte heller låta sig förses med Burka, eller gå i islamisternas ledband. Inte heller Svenska Kyrkan kommer att få så värst många proselyter, om den öppet fortsätter att samaarbeta med en alltmer radikaliserad och högljudd islam.