Stökigt i påsk enligt Polisen, och alternativen till ”fornsederiet” utvecklas fortfarande

Det har varit en stökig påsk i år enligt Polisen och landets rättsvårdande myndigheter. Inget samhälle klarar sig utan ”law enforcement” och man kan inte vara så hållningslös och slapp, att man ständigt ställer upp en skylt med texten ”alla är välkomna” vid Sveriges gräns.

Efter det senaste Sverigefientliga terror-attentatet har det noterats, att Uzbekistans Utrikesminister Kamilov Abdulaziz faktiskt officiellt varnade Regeringen Löfvén i Sverige för att släppa in terroristen Rakhmat Akilov i Sverige, bland annat därför att han bevisligen hade klara kopplingar till IS, eller Islamska Staten. Detta enligt vad den Uzbekiske Utrikesministern uppger för nyhetsbyrån Reuters.  Regeringen Löfvén förnekar naturligtvis fortfarande all kännedom om varningen, enligt vad kvällstidningen Aftonbladet har uppgett.

Om du tror att ”alla är välkomna” i Sverige – likt diverse personer som kallar sig ”fornsedare” – hur ska vi då alls kunna skydda vårt land från fler terrorister, och andra som definitivt inte bör vara här ?

Från Polisen rapporterass nu att i Kiruna sitter en man anhållen för grov misshandel efter att samtal om en nedblodadd människa på en gata kommit in till polisen. I Eskilstuna blev en person nerslagen med en flaska inne på en krog.  I samma stad fick polisen rycka ut efter att en ungdomsfest på Slottsskolan urartat. Även i Malmö var det bråkigt och stökigt. På lördagskvällen förstördes fem bilar genom brand i ett underjordiskt garage i stadsdelen Rosengård. Vid tvåtiden natten till söndagen avfyrades också flera skott på Snödroppsgatan i Malmö, rapporterar TT. I Västerås behövde inte polisen rycka ut någon längre sträcka för att anträffa en misstänkt narkotikapåverkad person. Personen ingick i ett gäng som uppehöll sig bakom det stora polishuset på Skepparbacken.  I Finspång i Östergötland fick polisen rycka ut till en adress på Oxhagsvägen klockan 21.28 på påskaftonskvällen, skriver Corren. Händelsen rubriceras som skadegörelse.

Slutligen har flera rapporter också inkommit till mig om någotslags idiotgäng – kanske knarkare, gamla ”proggare” eller annars sådana – som i en liten skara om upp till ett trettiotal personer samlats vid Gamla Uppsala högar och orenat där.

De ska ha kissat direkt på marken, slängt skräp omkring sig och annars betettt sig dåligt, efter vad jag tyvärr fått höra från flera håll. Tre personer jag känner väl – Hedendomen i Sverige kan vara som en ankdamm ibland – har hört av sig, men vill förbli anonyma. Och tidningar och bloggar i Sverige behöver inte redovisa sina källor, enligt vad journalistförbundet anser. Förmodligen kan väl de anses vara policy-sättande – men vad ska vi anse om ”fornsedarna” ? Hur ska vi benämna dem ??

Tydigen bar de omkring på statyer av Frej och Freja, som de ansåg skulle ha förenats i incest, våren till ära, och annars sysslade de med offer av människoblod och annat sådant, enligt vad Uppsala Nya Tidning vet att berätta.

”Kaftanklädsel” och flera andra pittoreska inslag – ifall vi nu får kalla det så – ska också ha fått förekomma – förutom orenandet i det fria.

Allt det här är saker vi seriösa Asaroende skarpt tar avstånd ifrån, och som faktiskt skämmer ut oss.

Vi sysslar inte med några blodsoffer, särskilt inte av människoblod.

Vi sysslar inte med någotslags utklädningslekar, urspårade ”laj” för vuxna eller något annat sådant, utom när vi kanske vill hedra en speciell gud eller gudinna på ett konstnärligt sätt, men konstnärliga framställningar är en sak, förgrovad ”vikingalek” eller vad det nu ska vara en annan.

Vi orenar heller inte direkt på marken, och lämnar heller inte skräp eller fimpar efter oss, särskilt inte vid ett såpass viktigt område som Gamla Uppsala.

Såhär kan det ha sett ut i Gamla Uppsala på Måndagen, efter att ”fornsedare” fått vara där utan Polistillstånd dagen före. Trevligt ?

Hör ”fornsederi” alls hemma på den här platsen ? Människor som inte kan bära sig åt ordentligt, och som inget vet om Asatron, borde inte få lov att sätta sin fot där…

Inte heller sysslar vi med urspårade politiska manifestationer som alla ska skriva under, i en påstådd deklaration om att ”alla är välkommna” för att sedan berätta om hur vi utesluter människor för påstådda anklagelser om rasism. Och vi rapporterar inte in helt felaktiga siffror på medlemsantal enligt tidningarna. ”forn sed” och vad de nu anser sig representera har knappt 80 medlemmar, inte 400 – så många har de aldrig någonsin varit.

Anser du dig vara med i en ”naturreligion” ? Då ska du väl inte slänga skräp eller fimpar direkt på marken under pågående Blot eller ”ceremoni” särskilt inte på en helig plats, som Gamla Uppsala…

Det är dåligt, mycket dåligt till och med, att detta alls ska få förekomma. Polisen borde gripa in emot det, och sätta stopp för allt sådant här, och rörande ”fornsederi” i allmänhet finns det många, många fler som minst sagt har kritiska åsikter. Jag lämnar nu över ordet till Tommy Kilenius, som har följande att säga – ifrån en Facebook-grupp på nätet:

Det rör på sig i den hedniska sfären i Sverige, och även ute i Norden och världen. Det blossar upp diskussioner, det stämplas och anklagas och… det syns tydligt vilka som är hedningar och inte!

Begrepp och dess innebörd är otroligt viktiga, och med det har en tanke kommit till mig som ett frö.
Detta frö har kommit att växa och får nu synas: Begreppet ”hedning” och ”asatroende” behöver skyddas!

Det finns de som i likhet med mig känner en samhörighet till vår fornnordiska kultur och dess praktik, det som modernt kallas ”asatro”. Vi vill bevara tankarna och kulturen från denna tid, vi helgar förfäder och lokala folkloristiska inslag och vi tror på riktningen gudarna pekat ut åt oss i bland annat havamal.

Sen har vi ”de andra”. Dessa använder våra ord och begrepp, de använder våra texter, vår kultur och våra symboler.
Men inte som riktlinje i deras liv, eller som en trygg bas för personlig utveckling.
De använder de delar som passar dem för att ihop med en politisk eller personlig agenda kunna införliva dem i någon form av hemgjord buffé som med delar av vår kultur ska ge deras egna påhitt trovärdighet historiskt.

Hur många blot du än genomför…
Hur många böcker du än läser…
Hur många symboler du än pryder dig med…
Hur många akademiska poäng inom ämnet du än skaffar dig…

Det hjälper inte! Det gör dig inte ”hednisk”. Din livsföring och dina gärningar gör!

De som skaffar en Torshammare för att bli intressanta personligheter, de som ”vill” känna sig hedniska men inte brinner för den livsföringen, och framförallt de som stjäl våra ord, begrepp och symboler i sin jakt på att validera sina försök att bli accepterade utan att passa in i denna formen: Visa respekt för det gamla genom att lämna detta ifred. Hitta istället på ett nytt namn för vad ni ”skapat” och säg som det är; detta är ett nytt påfund. Ni är inspirerade av vår forna kultur, men ert hitte-på är INTE förenligt med hednisk och asatroende synsätt och med det borde ni genast sluta använda våra kulturyttringar för att försöka legitimera er verksamhet.

”Forn Sed” har – som jag ser det-  ingen legitimitet alls, varken vetenskapligt eller på annat sätt – och i alla fall styrelsen inom Nordiska Asa Samfundet (så vitt jag vett, jag själv har ingen plats där) tar skarpt avstånd ifrån ”fornsederiet” med allt vad det innebär.

Vi vill vara en opolitisk rörelse, inte en politiserad sådan – även om vi självfallet har en rätt till åsikter allihop, och i alla fall är överens om Parlamentarismen, samt om samhällets grundläggande rättsprinciper; allt det där som ”fornsederiet” bryter emot. Och andra alternativ utvecklas fortfarande – på nätet kan man hitta information om andra hedniska Samfund, som skarp tar avstånd från allt ”fornsedande”

Alternativ-mediet Nya Tider (som också är politiserat, och ytterst kontroversiellt för vissa..) berättar om den svenska avdelningen av AFA – Asatru Folk Assembly (ej att förväxla med diverse anarkistiska sammanslutningar på yttersta vänsterkanten, som ”fornsedarna” är kopplade till) som vill fira på ett annat och värdigare sättutan offer av människoblod, utan utklädningslekar och utan nedskräpning – för – som dess ledare Anders Niilsson och Linus Borrgström säger till ”Nya Tider”:

Asatron och intresset för våra förfäder växer i Sverige och nu finns flera olika samfund med inriktningen. Organisationen Asatru Folk Assembly som startades i USA under 1970-talet har omgärdats av kontroverser för sin uttolkning av andlighet. Nya Tider ställde därför några frågor till två företrädare för den skandinaviska grenen av organisationen och mötte en personlig religion för personliga troende som satte en besjälad natur framför politisk korrekthet.— — Både Linus och Anders betonar att de inte är intresserade av att jämföra sig med andra asaförbund i Norden. De vill hellre lyfta fram sin åskådning — —

Genomgående framhåller Anders och Linus en ödmjuk hållning till naturen. Mänskligheten är också inlemmad i naturens mångfald, menar de, så därför gäller det för oss att ingå i en ständig växelverkan med den.

På frågan om de tror att det finns olika kollektiva medvetanden i världen som legat till grund för olika religioner, svarar både Linus och Anders jakande. De hänvisar till psykoanalytikern C.G Jung som tagit fram en förklaringsmodell till stöd för teorin och som Linus och Anders menar även finns ett gammalt nordiskt uttryck för.

– Inom Asatru Folk Assembly känner vi det som Hamingja, minnet som lever genom vårt DNA. Allt detta är så klart väldigt esoteriskt, och till synes även eteriskt, men vetenskapen börjar komma ikapp när det kommer till att visa på hur händelser i våra liv påverkar nästkommande generationer. Vad gäller arketyperna som kan ligga till grund för våra bilder av till exempel gudarna, finns det för mig personligen inget tvivel om deras närvaro. Man behöver bara utforska de indoeuropeiska folkens olika andliga traditioner för att se att de alla är grenar på samma träd. Våra gudar kanske inte delar samma namn alla gånger, men vad de representerar och karaktäriserar har så många slående likheter att man lätt kan anta att de delar ursprung i någon slags andlig arketyp.

Det här representerar en annan, mycket mer intellektuell och intelligent form av Asatro än ”fornsederiet”. Här skräpar man inte ned – hyser man vördnad för naturen gör man inte så – och man visar också respekt för de sanna traditionerna genom att uppföra sig ordentligt, och inte förvanska dem. Sådant kan jag ställa upp på, för min egen del. Om man sedan vill tro på den bokstavliga existensen av en ”hamngja” som folksjäl (jag skulle snarare säga ett folks Fylgia) låter jag var osagt, men jag ser ingen anledning att stämpla detta som rasism, i och för sig.. därför skriver jag inte heller under några deklarationer emot just AFA – särskilt inte under hot – och det gör inte Nordiska Asa Samfundet heller, har jag fått veta..

Om man ens ska fira eller blota för vårens ankomst, varför inte göra det i vanliga kläder, under värdiga former och utan att skräpa ned eller lämna ovälkomna spår efter sig ?

På frågan om man som troende i ritualer ska klä sig som människor antas ha klätt sig då asatron var tongivande i Skandinavien svarar Linus:
– Många organisationer som arbetar rituellt har anammat närmast teatraliska riter, medan vi ämnar arbeta på ett immateriellt plan först och främst. Givetvis uppskattas alltid vackert traditionellt hantverk, även om det klassiska ”kläder efter väder” många gånger får ta förarsätet.

Anders betonar att det är upp till var och en på personlig nivå. För vissa kan ett förändrat yttre underlätta en förändring av det inre, men han menar att man bör vara uppmärksam så att man inte flyttar fokus från det inre andliga till något ytligt man inte är till vardags.
Linus fortsätter:

– Vi föredrar att prata om vad vi är, framför vad vi inte är, men tillägger gärna att vårt fokus ligger mer på inre utveckling och djup andlighet för att kunna bygga en starkare människa än historisk ”re-enactment” och diskussioner om huruvida vikingarna gjorde si eller så. Vi har inte alla svaren angående vad eller hur våra förfäder levde, vi kan aldrig kopiera deras tro och detta bör inte heller vara målet. Målet bör vara att istället bygga något nytt av något gammalt för att främja de europeiska folken.

Så långt Linus Borgström, som jag tycker låter åtskilligt vettigare och seriösare än ”fornsedens” alltmer fåtaliga utövare. Vi står idag inte alls för något ”fornt” eller något urspårat ”laj” – som den ena dagen hävdar att man är hednisk, eller den andra dagen ”samarbetar” med den kristna kyrkan.

Mångkulturen, den ideologiska riktning som präglat senare decennier, menar Linus utgör ett försök att rubba den naturliga ordning där kontakten med folkminnet är en avgörande komponent. Därför tror han att mångkulturen i dess nuvarande form är dömd att misslyckas. Han klargör effekten av att rubba den ordning alla människor innerst inne behöver:

– Sann mångkultur är att uppskatta varje folks unika rötter och uttryck därav, men som alla vet förvandlas alla vackra färger på konstnärens arbetsyta i slutändan till gråbrun massa, utan syfte. Och vad tar människor sig till när de inte längre har ett syfte? Förstörelse. – ”Nya Tider” 2017-04-16

Man måste nog ge Linus Borgström rätt. Vi ser ju själva vad ”mångkulturen” orsakar varje dag i Polisrapporterna, inte misnt från denna helg. Och rörande ”samarbetet” med de kristna säger Tommy Kilenius från NAS:

Samarbete med andra trossamfund är nog bra, rör det de abrahamitiska religionerna bör det ske med tydlig inriktning där båda parterna för lika mycket. Med hänvisning till vår historia bör hedniska samfund inte aktivt söka efter kristet stöd. Kan man inom ramen för samfundet eller liknande samfund sköta uppgiften bör vi göra så, inte ställa oss med kyrkan. Hellre stå själva och visa vilka vi är!

Jag skulle personligen inte ha problem att tillsammans med kyrkans utsända hjälpa till med en insats av praktisk karaktär eller nöd där andra behöver hjälp. Inte heller har jag agg mot dem så att jag är emot alla former av samarbete, men kan samfundet lösa uppgiften i eget regi ser jag ingen anledning att liera mig med kyrkan.

Att gå ihop med ”svenska kyrkan” och göra ett ställningstagande man lika gärna kan göra i eget regi ser jag som att ett visst samfund börjar bli desperata när medlemmarna föredrar ett sant hedniskt alternativ i NAS ᛏ! Inte kul för dem att underlaget sviktar, men flykten från samfundet borde kanske antyda att politifieringen, ältandet om rasism/nazism, skuldbeläggande i den trånga åsiktskorridoren och fokus på genus och hbtq inte ses som speciellt hedniskt av den breda massan?

— —  Däremot vill jag passa på att säga att NAS opolitiska hållning och vägran att ta ställning hit och dit verkar ligga i linje med vad den gemene hedningen anser – med glädje ser jag hur nordiska Asa-samfundet växer varje dag!!! Hoppas på att få fira in den 1000:e medlemmen inom en inte alltför avlägsen framtid!

NAS har genom sin hemsida och på Facebook uppmärksammat terrordåden i Stockholm, och NAS ansåg att vi klarade det utan hjälp från någon annan religion ᛏ

NAS är nu Sveriges enda samfund som är opolitiska och utan inblandning från de abrahamnitiska religionerna ✌️

Vid Oden!

Bättre än så kan det inte sägas. Jag håller med, och skriver under på detta som ensam hedning, om jag alls måste skriva under på något. Jag fördömer inte NAS, och jag fördömer inte någon annan heller, men jag ”samarbetar” å andra sidan inte heller med religioner, vars åsikter och ideologi är djupt oförenliga med min egen, så länge det inte tjänar något uttalat eller gott syfte, till exempel när hela vår nation är i fara, just på grund av islam eller kristendom.

Den ”tredje ståndpunktens” Asatrogna politik ?

Det enda jag fördömer är fornsederi, för nedskräpning, andligen eller fysisk, snusk och okunskap, sk ”mångkultur” eller saker som inte hör ihop med Hedendom eller Asatro har vi inom den Hedniska Rörelsen i Sverige ingen nytta av, varken i vår, idag eller i morgon.

Länge har jag väntat, sedan jag först var med och grundade Sveriges Asatrosamfund, 1992. Nordiska Asa samfundet växte upp istället, och tog över dess ideal och uppgift. Och nya alternativ utvecklas alltjämt, trots ”fornsederi” och annat som de flesta av oss inte vill veta av överhuvudtaget.

”Med Lag skall Land byggas” hette det en gång.

Det gäller faktiskt fortfarande.

 

DN om ”Hängbröstvänstern” och andra fanatiska fundamentalister….

Erik Helmerson, Dagens Nyheters katolske chefredaktör, uppmärksammar idag Hängbröstvänstern och den odödligt löjliga ”Kulturdirektören” – dvs Kulturdirektrisen Anna Söderbäck på Landstinget i Uppsala, ni vet den halvfnoskiga gamla kristna kvinnan som ville införa censur av offentlig konst i Sverige.

Makthavare skall lämna konsten i fred” konstaterar Chefredaktören lugnt, och ser tydligt hur Miljöpartiets och Stefan Löfvéns kulturpolitik urartar mer och mer till att likna just den nazism och de totalitära tendenser de brukar beskylla andra för.

Kanske minns någon hur Miljöpartiet i Ronneby för två år sedan klädde på nakna kvinnostatyer i staden eftersom dessa var ”symboler för ett ojämställt samhälle”. Det drogs paralleller mellan statyerna och dåligt manligt uttag av föräldraledighet.— —

Bilderna gav oss associationer från 30-talet”, sa Söderbäck om utsmyckningen i Uppsala. Där någonstans blev denna konstiga debatt en perfekt illustration till begreppet ”extremerna berör varandra”.

För jovisst, få fenomen ger starkare kopplingar till denna epok än makthavare som vill förbjuda konst för att den inte stämmer med deras egna samtida värderingar. Undrar vilken konstnär som blir snabbast med en utställning i Uppsala döpt efter nazisternas beteckning på det som störde deras agenda: ”Entartete Kunst”. – Erik Helmerson i Dagens Nyheter 2016-10-15

Återigen ser jag hur mina egna Hedniska Tankar burit frukt, men det är inte det enda exemplet från landets största dagstidning. Erik Helmerson uppmärksammar hur (S) och (Mp) nu också försökt införa reklamförbud, och hur deras politik bli alltmer och mer fundamentalistisk.

669f9a46057354d0cda318ffd55e95a3

Vad är det för krafter som försökt ta över Landstinget i Uppsala ?

Extremistavslöjaren och islamistkritikern Niklas Orrenius berättar idag om andra kända fall av censur och övergrepp på offentlig konst i dagens Sverige, samt hur den nya fundamentalismen breder ut sig. Han berättar om kvinnan Mala från Iran, och hur hon ett helt liv igenom förföljts av Monoteister. Vid 19 års ålder tvingade man på henne en bok, som beskrev det islamska helvetet. Ständigt denna helvetestro. Ständigt dessa monoteister, som skrämmer, skadar och trycker ned.

Den handlade om helvetet, om kvalen som man skulle få lida i eviga tider om man inte följde religionens lagar.

”Jag blev så oerhört rädd. Jag blev jättereligiös, började be fem gånger om dagen. Jag slutade med nagellack. Man anses inte som ren om man ber med nagellack.”

Mahus religiösa period handlade inte om kärlek, glädje eller om att finna en mening med livet. Den handlade om skräck, betonar hon. Det var tanken på Guds missnöjda blick och helvetet som drev henne att be. — —

Efter ett halvår började rädslan att släppa sitt grepp om Mahu. Hon uttrycker det som att hon blev sig själv igen. Hon slutade be, och fortsatte att drömma om att fly Iran. När hon var i 30-årsåldern blev flykten till Sverige äntligen av. Hon rev av sig slöjan på flygplanet för att aldrig sätta den på sig igen.

Jag träffade Mahu av en slump i vintras. Hon var med i en grupp konststudenter som lyssnade när Lars Vilks gjorde en hemlig föreläsning. Med förundran hörde hon sina studentkompisar angripa Vilks för att han med sin rondellhund ”gett sig på muslimer” och ”göder hat”.

De förstår inte, tänkte hon. Hon mindes förtrycket hon växte upp med, ett förtryck som skedde i islams namn, och tyckte att hennes kamraters tal om muslimer som en ”svag grupp” skorrade falskt. – Niklas Orrenius i DN, 2016-10-15

tumblr_oewwieksxh1tvxpwjo1_1280

Hur ska vi någonsin kunna ”integrera” vissa Monoteistiska föreställningar med ett fritt samhälle ?

I den internationella Asatrons lilla (förhålllandevis!) ankdamm händer också liknande saker. En god vän ringde upp mig idag, och var ytterst upprörd över hur vissa Fundamentalistiska rörelser – nu var det det ökända ”Samfundet Forn Sed” i Sverige – hanterar människor. Detta samfund påstår sig ha ”en demokratisk grundsyn vilket inte alls stämmer. De accepterar inte parlamentarism, utan brännmärker ständigt människor som ”rasister” och liknande – det nya samhällets Djävulstro – så fort de har någon annan åsikt än deras egen, ”Hängbröstvänster”-artat fundamentalistiska.

abrahamic-illuminati

Jag har kommit i kontakt med många andra människor också, som varnat mig för ”Samfundet Forn Sed” och vad de håller på med.  Här är ett utdrag ur en sådan människas berättelse. vad som skildras, liknar någotslags Miljöpartistisk form av ”Hjärntvätt:

Då hade jag enligt fornsed inte längre rätt värde grund. Jag ombedes att inte närvara vid det öppna midvinterblotet i Slottskogen i Göteborg . Jag blev uppringd och skulle svara på frågor vilket jag gjorde, en fråga som de tyckte var avgörande var min inställning till om Homosexuella skulle få frysa sperma innan könsbyte . Mitt svar var: jag kan inte ta ställning till detta , jag vill samtala med barn först och fråga hur de ser på att deras pappa som nu är kvinna är far till barnet. Hur är deras liv, hur har de blivit bemötta. Det är inte min sak att döma det är barn jag värnar om Det är inte en mänsklig rättighet att få barn på artificiella vägar, det är inte de vuxnas rätt utan barns rätt och välmående som jag prioriterar. Detta måste vara fel värdegrund enligt Fornsed.– — Jag är numera gift med en persisk man, jag är fosterföräldrar till Afghanska barn, god man för ensamkommande , faster till thai/ svenska barn, till adopterade från Korea. Min ena svär dotter är från Libanon. Men jag har inte rätt värde grund för jag är anti kalifat och motståndare till Islam och allt förtryck den religionen står för. Fornsed har en märklig människosyn Och sitter på väldigt höga hästar och föraktar de som inte håller med.

Ständiga anklagelser alltså, gripna ur luften. Beskyllningar för rasism, och ännu värre saker. Sådan är den väg, vissa ”samfund” i Sverige går.

För egen del är jag som sagt liberal. Jag ser inget fel i ett öppet samhälle, lika lite som jag ser något fel i en Nationalstat; eller bevarandet av ett kulturarv, samt ”Folklig”Asatro, eller en viss koppling mellan Kultur, Etnicitet och Religion. Sådana kopplingar har alltid funnits – ingen kan utnämna sig själv till Indianhövding eller styrande över Lakota-stammen i USA heller, så länge denna någon är vit, men det finns som sagt andra, bättre eller mer inkluderande samfund – om man nu är intresserad av Asatro, och inget annat – liksom dess inneboende ”befrielse-teologi”…

Allt är trots allt inte svart eller mörker, här i tillvaron. Nordiska Asa Samfundet har nu över 600 medlemmar, emot strax under hundra för de alltmer fåtaliga ”fornsedarna” och på deras små sammankomster eller ”skogsblot” som bär en slarvig, oorganiseradd och ful prägel – dryckeshorn slängda på marken osv – kommer numera inte mer än en handfull människor – eller vad det nu ska vara. I Spånga har den fullständigt korrupte ”Kommunalpolitikern” Awad Hersi (mp) tvingats till avgång, efter anklagelser om övergrepp i rättssak, påverkan på tjänstemän och andra fullkomligt oetiska metoder, inklusive censur – saker som vi känner igen från både ”Fornsedarna” och Landstinget i Uppsala.

Samma ideologi ligger bakom, i samtliga av dessa fall – och det ska man ha fullständigt klart för sig..

mjolnir_by_sigrulfrd315bac

Om att Hålla sina Eder…

”Keep your Oaths” eller ”Håll dina Eder” är en populär amerikansk tolkning av vad det här med Asatro verkligen innebär. ”Man ska hålla vad man lovar” säger ett gammalt svenskt ordspråk, och vi kan väl alla erkänna att en person som ständigt bryter sina avtal, löften och ingångna överenskommelser eller inte talar sanning, inte heller är att lita på. ”Pacta sunt servanda” sa en gång de gamla romarna, hundratals år före kristus, och detta är bara ytterligare ett i raden av exempel på en gammal princip, som alltid varit gemensam för alla Hedniska kulturer. För övrigt är ”Pacta Sunt Servanda” en grundläggande rättsprincip över hela Jorden, och själva grundstenen i såväl internationell diplomati som svensk avtalsrätt – och förstår man inte den principen, förstår man heller inte vad Heder och Ära innebär,  utan är att betrakta som en Skitstövel, en ärelös hund och en svikare, en sån som ”viker ned sig” i alla lägen…

12935020_494922750705336_372174255_nKommer ni ihåg vad jag skrivit om den ynklige ”Rådsgoden” inom ett ”samfund” för sk ”Forn Sed” eller rättare sagt ett slags Andens Tattarfölje (för att använda en känd svensk nobelpristagares uttryck – ni får förlåta mig för att jag blott citerar) – alltså han som svek en gydja i samma samfund, när han lovat att hålla en begravningsritual för hennes man och helt enkelt inte dök upp på begravningen, eftersom han hastigt och lustigt ”fått flickvänsproblem” som han uttryckte det. (se inlägget ”Otur och Tur i Demokraturen” tidigare denna månad)  Nu har jag nått den person som utsattes för allt det här – och som genast blev utsparkad ur ”fornsederiet” när hon vågade kritisera den här personen och hans sk ”Godeord” (det heter inte så – det stavas g-o-d-o-r-d och inget annat på svenska språket och alla andra nordiska språk – det heter också ”godkänna””, inte ”godekännna” ) samt hans brist på ansvarskännande, kamratskap och vanlig mänsklig anständighet, eller det där vi kan kalla heder. Ingen präst i någon religion – till på köpet inte någon vars titel skulle motsvara en biskop eller liknande – alltså en företrädare på Riksnivån – skulle väl bära sig åt på det här befängda viset, oavsett inom vilken religion den personen var verksam, och oavsett vad man nu tror på eller inte…

index

Personen som fick sin egen mans begravning grundligt förstörd skriver såhär till mig:

Ja det var en absurd händelse – men det var min äkta man och mina barns förebild och far vi skulle jordfästa.  Jag hade lyckats få tag i hans urna och vi i familjen och vänner ville göra ceremoni enligt tradition där vi håller blot och att jag själv bär hans aska i kont på ryggen till anvisad jordfästelseplats. När Martin ringde stod jag helt stum. Han hade bett en av mina kurskamrater (vi läste gydja utbildningen tillsammans ) komma och hålla ceremonin med en timmas varsel. Allt det jag talat med Martin om sådant som var viktigt för min man och Martin har träffat honom här vid blot så han hade koll på vad som skulle vara med, jag kunde själv klara ca hälften av blotet innan rösten sprack och tårarna blev övermäktiga. — — Men efteråt är jag glad att han inte kom för med den personligheten han visade sig ha är inget en själasörjare och gode borde ha. Utesluten blev jag för min öppenhet om hans svek… — —

Då hade jag enligt fornsed inte längre rätt värdegrund.

Såhär uppför sig ”fornsedarna” emot sina egna. Jag har fått många vittnesbörd om det här den senaste tiden, och avsikten med vad jag nu skriver är inte att ”pricka” eller kritisera någon enskild person, utan ett helt samfund, och vad det faktiskt står för. Självfallet kan det uppstå sk ”Mässfall” inom alla religioner, och det finns sådant som heter ”Force majeure” eller olyckliga omständigheter, som kanske för till att ett avtal och ett löfte inte kan hållas, men i så fall kan man ju vanligen meddela det – med mer en en timmes varsel – i alla fall i ett såpass allvarligt sammanhang som det anförda. Det är nog rimligt att förutsätta, förresten.

Man måste vara medveten om att en begravning är en sorts tjänst, ja – en gudstjänst – något som man håller både för de efterlevande, av respekt för den döde och för Gudarna – i alla fall om man nu ens ska vara ”troende” överhuvudtaget, oavsett religion. Och självfallet kan man inte ”vika ned sig” på att utföra en sådan ritual, utan borde kunna ge klart besked om man måste utebli – i alla fall någon dag i förväg. Det borde väl ändå vara grundläggande, eller något som man enligt avtalsrätten kunde förutsätta, även om det är så att det inte finns ”Konsumentskydd” på begravningsritualer – av någon religion – i Sverige.

screenshotfinal-large

Till och med inom Islam är ”Righteousness” eller förmåga att hålla sina löften viktigt…

Även utomlands har vad jag skrivit om ”Samfundet Forn Sed” och hur det behandlar sina egna medlemmar väckt en hel del uppseende – av förståeliga skäl. Skribenten Cara Schulz skriver på bloggen ”The Wild Hunt” som en smula oriktigt har kallats ”Pagan CNN” eller ”Hedningarnas CNN” om situationen i USA – som är en smula bättre än det sorgliga läge som råder i vårt Sverige, där det lilla hundratalet ”fornsedare” förstör så oerhört mycket för oss över tusen Asatroende. I USA finns anmälningsplikt för präster och liknande – oberoende av religion eller samfund – och alla religiösa funktionärer har en plikt att bistå sörjande inte bara vid begravningar, utan i alla lägen.

Det skulle ju kunna tänkas att en person som mist en nära anhörig blir allvarligt besviken eller bedrövad, till exempel om begravningsritualen misslyckats eller uteblivit; eller för helt andra orsakers skull, exempelvis svår depression, som ju kan tänkas uppträda även utan någon nära anförvants frånfälle. I så fall måste prästen, den religiösa funktionären eller liknande göra samma sak som all vårdpersonal i USA, och alltså anmäla det hela till läkare, psykolog eller relevant expertis, om sådan kan nås – bla för att undvika självmord bland de troende. Denna regel gäller inte överallt i USA, men i alla fall i de flesta delstater, skriver man; och det verkar ju politiskt sunt, måste man säga.

Motsvarande lagstiftning finns inte i Sverige – här gäller ju katolsk bikthemlighet och annat kristet mumbo-jumbo – och diverse religiösa dårar får syssla med nästan vad de vill – och ”fornseda loss” helt utan samvetsbetänkligheter. Men hederliga människor gör förstås inte så. Det behövs en diskussion om ”Social Responsibility and Training” i alla religioner och alla samfund, konstaterar bloggen ”The Wild Hunt”. Utbildning och förmåga till ansvarstagande är alltså avgörande , särskilt för de som ska vara i en ledarposition…

111

Det gäller att Välja sina Vänner – men också att vara ett Gott föredöme – och visa Gott Ledarskap gentemot andra… Välj Asatro – INTE ”forn sed”

En av mina tidigare chefer – han var för övrigt överstelöjtnant i Flygvapnet, och tidigare skvadronchef på F 21 under AJ 37 ”Viggen” perioden – med Tors Hammare ditmålad på sitt eget flygplan – sa till mig något, som han själv tyckte var svaret på hur islams krav om ”Righteousness” eller vad alla religioner – även Asatron – bäst kunde sammanfattas som.

torl

Hans egen hela erfarenhet och livsvisdom låg i de orden, och det var något han ansåg gällde såväl i krig, som i fred. ”Var alltid en god kamrat !” Så sade han. Vid bröllop, likaväl som födsel eller begravning. Om så i fångläger, på sjukhus eller i dödens ögonblick. Man kan alltid vara en god kamrat, och ta hand om de sina, eller de människor man kommit i kontakt med. Jag lämnade denne chef – min kamrat – år 2005, eller för snart elva år sedan, inom en särskild tjänstegren – men jag har alltid försökt leva i just denna anda. och fortsätta så, som min egen chef sade till mig.  Om jag lyckats, eller inte, låter jag Gudarna bedöma, ty en hedning som jag kan icke dömas av människor, eller de som är korta om huvudet och fattiga i anden. Läs Havamals berömda 76:e till 77:e strof om ni inte tror mig. Det är de starkares självklara plikt, att kämpa för det som är rätt och för de som är svaga, och med sitt eget föregångsmannaskap visa vägen… Så kan man också tolka det.

donald-sutherland-kellys-heroes-1970

”Why can’t we all do some good, and RIGHTEOUS for a change ?”

Rörande detta med flickvänsproblematiken som jag för min del knappast låter hindra varesig begravningar eller ”generalspresentationer”så kan det väl hända, att även jag har sådana smärre och ”jordiska” problem, av och till.

Man har gång på gång frågat mig, varför jag så sällan ”ger upp” rörande en del människor som jag har omkring mig – och varför jag hela tiden ger dem en chans till att bättra sig, om också de svikit eller ljugit gång efter annan sedan minst sex månader eller ett halvår tillbaka. ”Därför att jag tror på dem i alla fall, hur usla de än må vara” svarar jag. Och därför att – som min gamle far en gång sa – medan han levde – ”man överger aldrig en sårad, eller en sjuk människa – utan bär dem tillbaka, trots allt !

f697e218b05efed8101f7f60f0b19ba8

Den som tjänar sina bröder och systrar, tjänar också Gudarna, eller till och med ”Gud”

maxresdefault

ÄRA – SKYLDIGHET – VILJA !!