Barcelona, Åbo, Sverige och ”Svenska” Kyrkan… Monoteismens terror fortsätter.. (Hebdo, Hebdo !)

Överallt där Monoteism och Ökenreligioner frodas, växer också terrorn och mördandet av oskyldiga människor. Det gör detsamma om det är Barcelona, Åbo, Finland eller någon annanstans i Världen vi talar om – Monoteismens sorgliga resultat blir alltid ett och samma – fler mördade civila, i namn av Allah, Jahve eller ”Gud” – den ”ende” Guden som anser sig ha rätt, och vars anhängare fortsätter döda, skövla, lemlästa och mörda…

Ingen Polyteist har någonsin kommit på en sådan tanke, vad det nu kan bero på, för Polyteister ser ingen anledning att döda och mörda i sina Gudars eller religioners respektive namn, även om de kanske i och för sig inte är absolut fläckfria i alla avseenden. Hursomhelst visar verkligheten – som de flesta av oss faktiskt lever i, att det är de Monoteistiska religionerna, som är ett av hela Världens största och värsta problem, just nu.

Den verklige MÖRDAREN är fortfarande på fri fot…” (teckning ur den franska satirtidskriften ”Charlie Hebdo”)

Efter de senaste Monoteistiska terror-dåden i Spanien publicerade den franska satir-tidskriften Charlie Hebdo följande teckning, som innehåller rubriken ”Islam – för evigt en fredens religion” vilket tydligt visar hur ihålig dessa Öken-monoteisters religiositet är. Genast kom påståenden om att teckningen skulle vara rasistisk eller islamofob, och det påstods till och med, att man från Ministerhåll i Frankrike skulle ha sagt, att denna teckning är ytterst farlig, och omedelbart måste förbjudas eller censureras.

Döm nu själv om det var så farligt, egentligen… Inget tycks ha hänt, trots att minst två veckor gått sedan publiceringen, och teckningen har inte alls med någon etnicitet att göra. Den visar bara Islams tragiska konsekvenser, facit efter ännu ett blodigt terrordåd – och den vänder sig inte mot något särskilt land, någon särskild person eller någon särskild organisation heller, vad som kritiseras här är själva dödandet, själva terrorn som allt fler och fler människor Världen över blir utsatta för. Vad är det som är så ”fel” med detta ? Hursomhelst är det ju bara en skämt-teckning, och man kan knappast ställa till med repressalier, bara för en skämt-tecknares åsikter, eller hur ?

Fler än jag i den hedniska Världen är av den åsikten, att man inte alls kan förbjuda eller kritisera teckningar som de här, eftersom de utgör en rättmätig protest emot det meningslösa våld, som de Monoteistiska religionerna hela tiden utövar och står för. Lägg därtill det faktum, att Charlie Hebdos” redaktion själv redan blivit utsatt – det skedde redan 2015 – för ännu mer Monoteistiskt våld, i vad som var det värsta terror-attentatet i Frankrike sedan 1920-talet, även om ”dessa Satans mördare (för att använda en känd svensk Statsministers än mer kända uttryck) förstås höjt siffran på lemlästade lik i en och samma attack sedan dess.

Skulle då inte offren ens få försvara sig, genom en tyst protest ? Hebdo-redaktionen har inte utpekat någon särskild, ens bland mördarna, de har själva inte dragit kniv, inte kastat några bomber eller granater, och själva inte utövat något våld alls, men ändå kritiserar alltså de kristna och islamisterna dem för blotta det faktum, att de inte låter sig mördas stillatigande..

”Sticks and stones may break bones, but mere WORDS can’t hurt you…”

 

Mördaren i Åbo skrek ”Allahu Akbar” innan han gick till attack. Exakt samma valspråk, översatt till svenska, har Antje Jackélen, den svenska Ärkebiskopen, vilket utgör ett väl uppmärksammat faktum. Mördaren i Åbo lär också ha skrivit ett ”manifest” vars åsikter i nog så betänklig grad överensstämmer just med den ”Svenska” kyrkan, och när Sverige nu går till sk ”Kyrkoval” – ett val där det i många församlingar och stift bara finns ett enda Regeringsstött alternativ – kan man tänka sig något mer odemokratiskt – är de totalitära tendenser och det nakna maktspråk som denna ”Svenska” Kyrka riktar emot alla svenskar och Nordbor alltmer klart och tydligt.

”Svenska” Kyrkan har på senare tid begått flera rena lagbrott, då den börjat skydda personer som tagit sig in i vårt land på illegal väg.

Flera enskilda församlingar gör reklam för islam och stöder öppet islamisering av det svenska samhället, som synes… Var skall det egentligen sluta ? Vad är det här för sorts religion ? Är det ens ”kristendom” som alls predikas här, eller vad är det för underlig, beslöjad och dold verksamhet man vill uppmuntra ? I Åbo haglar manifesten, och knivhuggen i ryggen på oskyldiga Finländare.

På vilken sida står ”Svenska” Kyrkan ? Inte på svenskarnas, i alla fall... I Västerås står Sharia-lagar och Shador på Höstens program, anno 2018…

Strax nära Medborgarplatsen i Stockholm – där ett antal kriminella personer sittstrejkar – mördades nästan en svensk polisman igår. Det är väl känt, att förövaren var en 17-årig Marockan, som illegalt tagit sig in i Sverige – just en sådan person av samma sort, som ”Svenska” Kyrkan nu aningslöst och utan vederbörlig identitetskontroll skyddar.

Polismannen Ted Eriksson har själv berättat om hur han nästan dödades på öppen gata. Han är förstås inte den ende svensk, som drabbas av allt detta religiöst motiverade våld, som ”Svenska” kyrkan nu tagit under sina armar, och de facto skyddar. Det borde vara självklart, att kyrkor och religiösa grupperingar inte ska skydda brottslingar, och att identitetskontroll och liknande faktiskt är Polismaktens uppgift – inte religiösa samfunds.

Jag citerar ur bloggen ”Rotlöshet” skriven av en hednisk kollega, som jobbar som systemutvecklare, appropå ett och annat han och jag kan se omkring oss:

Idén om öppna gränser inom nationer är lika ödesdiger som att ha många öppna portar till en server. Fritt där vem som helst kan dra nytta av resurserna. På bekostnad av de processer inom systemet som behöver resurserna.

Förfrågningar och passeringar kan lamslå och få systemet otillgängligt. Obrukbart. Vilka är då skyldiga till att detta kan alls hända. Vilka är det som inte lärt sig om sin och andras säkerhet. Eller inte alls förstår allvaret i idén med öppna dörrar?

Idéer och ideologier kan bli rena giftet. Det är sällan den drabbade drabbas ensam. Den drabbade tar med sig alla andra om det vill sig riktigt illa.

Det krävs väktare, murar och annan säkerhet som håller koll på vad som händer. Både inom och utanför. För att allt ska bestå.

Minns historien om när gudarna ville ha en mur byggd runt Asgård. Hur gick det? Nåja. Loke lurade reda på situationen men Oden visste ju att det inte gick riktigt rätt till. Sådant slår alltid tillbaka. Förr eller senare. Murar och beskyddade portar är viktiga för att allt inuti ska fungera. Rapporter om vad som händer utanför behöver vara korrekta beskrivningar av verkligheten.

Annars, förr eller senare står där de som bränner ned allt.

Vi kan inte tillåta, att våra friheter i det här landet missbrukas av de som för evigt vill förstöra dem. Vi måste vända alla dessa falska ökenreligioner ryggen, och bygga oss ett bättre land, en bättre Värld, en vackrare och värdigare framtid.

Låt oss vända alla våldsreligioner och skräpreligioner ryggen ! Låt oss skratta åt dem och driva med dem, på Charlie Hebdos vis…

”Svenska” Kyrkans och Ärkebiskopens ständiga flirt med våldsbejakande religioner och totalitära läror typ Islam, är en mycket farlig väg att gå, i alla fall om vi skall kunna ha vårt svenska rättssamhälle någotsånär intakt. Det vet inte bara systemvetarna bland oss, utan också många Poliser – av egen hård erfarenhet – och fer och fler av oss svenskar har blivit medvetna om det – för kom ihåg att denna påstådda ”Folkkyrka” nu bara omfattar cirka 62 % av landets invånare.  ”Sharia” eller kristendomens eviga ”kvinnan tige i församlingen” varken kan eller ska uppmuntras.

För några dagar sedan besökte jag Gottsunda, en av de drygt 70 sk ”No go-zones” som faktiskt finns i Sverige, men som vår Regering förnekar själva existensen av. Andra Nordiska länders politiker har noga beskrivit problemet, som är välkänt sedan länge. Till och med våra närmaste grannar, och länder som historiskt sett varit del av en nordisk union, tvivlar nu alltmer öppet på den Regering, och den sk ”statskyrka” vi nu har.

En person jag känner där är mycket rädd, mest för sin lilla dotters skull. Hon vågar inte ens skicka dottern ner till det närbelägna förortscentret för att handla mat längre, eftersom man aldrig vet vad som kan hända, ens vid ett besök på gården i samma kvarter. Vi vet att uppklarningsprocenten, också för mycket allvarliga brott, inte är mer än 5-6 % i hela landet, för att inte tala om de områden där de flesta brotten begås, det vill säga de sk ”No-go zonerna”

På gatan utanför denna etniska svenskas hus mötte jag en annan kvinna, denna gång klädd i shador, och precis lika rädd hon. Hon höll noga sin egen dotter – i exakt samma ålder – under mycket nära uppsikt, bara för ett besök vid gungorna utanför samma hus – och när vi kom i samspråk, förklarade jag att svenska kvinnor i samma område var precis lika rädda för allt detta våld, all denna terror.  Och det värsta är, sade den utländska kvinnan, att det finns så många män som inte bryr sig, så många män som bara går förbi, men nu insåg hon, att det var en Nordisk Hedning hon pratade med, om inte annat syntes det ju på Torshammaren, som jag bar om halsen.

Och Tor – förklarade jag för henne – är de små och de svagas beskyddare.

En gång ska vi kanske kunna skratta åt alltihop, och lämna all denna Sharia, alla dessa Ärke-pisskoppar och allt vad de står för bakom oss. En sundare, starkare och friskare generation skall komma, som inte tror på dessa ”Allsmäktiga” gudar mer… Och skrattet är också ett vapen, och en stark hammare i vår hand.

Här, eller i Spanien eller Frankrike.

 

Låt oss göra rent hus med dessa – allesammans. Och GÅ UR ”svenska” Kyrkan…

”Svenska” Kyrkan tappar stort – allt fler och fler låter sig HEDNAS !

2016 var ett katastrofalt år för den politiserade ”Svenska” Kyrkan, eller den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten i Sverige, som den väl rätteligen bör kallas. 85 848 personer lät sig hednas, medan bara 7553 personer ”cyklade med” i det totalitära system som den ende, påstått allsmäktige guden kallad ”herren” tvingar på sina allt färre undersåtar och trosutövare.

Liten bild från Nordiska Asa Samfundet – nu över 630 medlemmar – GÅ MED du också…

Ingen analys görs i media av vad det här beror på. Utvecklingen ligger fast sedan mer än 30 år tillbaka, och varje år tappar kristendomen i vårt land 1% eller mer av antalet utövare, men förgäves söker man efter relevanta data som kopplar detta till åldersstruktur, socialgrupp, inkomst, bostadsort, geografisk fördelning eller flera andra relevanta faktorer. ”Svenska” Kyrkan påstår sig ha en analysgrupp på hela 12 personer, men vad dessa egentligen ägnar sig åt, kan man verkligen fråga sig. Inga data publiceras offentligt, förutom själva medlemstalen; och inte heller Universitets- och Högskolevärlden ställer några frågor om det här, trots att det borde utgöra ett ganska intressant sociologiskt fenomen, som därför är värt att undersöka närmare…

Det fanns en tid i Sverige, på 1970-talet ungefär, när Sociologi och liknande universitetsämnen ännu byggde på hårda fakta, samt på tillförlitlig statistik istället för onödigt flum och tyckande. Men så kom Regeringen Reinfeldt in i bilden, de tidigare Folk- och Bostadsräkningarna hade för länge sedan monterats ned av borgerlighetens representanter, och ”den svenska modellen” som Socialdemokratin slagits så mycket för, har under Regeringen Löfvén mest blivit ett dåligt skämt. Religionen är inget undantag – också här fattas rena grunddata, och där man en gång trodde på det som kallades samhällsplanering och rationalitet har det blinda tyckandet och faktaförnekandet helt tagt över. Sverige är idag inget kristet land, och de kristna kan heller inte begära, att just deras religion ska ha någon särställning i samhället. 

Vi får inte glömma vilket oerhört förtryck vi svenskar och nordbor utsatts för, genom närmare 700 år av andligt tyranni. Före 1951 var det faktiskt förbjudet att gå ur ”Svenska” Kyrkan överhuvudtaget, om man inte blev medlem i något annat kristet samfund, och först det året fick vi svenskar verklig religionsfrihet, i den mening FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna använder själva ordet. Och statskyrkan avskaffades först år 2000…

Korruption, ekonomiska manipulationer, tvångs-skatt och ständigt höjda ”Kyrkoavgifter” – situationen är lika illa i vårt grannland Norge som här – men allt fler och fler människor PROTESTERAR emot det andliga tyranniet och gör sig fria…

 

Själv har jag som ni kanske minns utgivit ”hedningakartor” i ett antal år, för att studera hur Hedendomens ljus och värdet i en överlägsen civilisation sprids över vårt land. Andelen hedningar i befolkningen är nu uppe i över 40 %, emot mindre än 25% när jag började skriva på den här bloggen, och på mindre än ett decennium har vi gått framåt med stora kliv. År 2000, när statskyrkan upphörde, var 88 % av vårt stackars folk ännu slavar under ”den ende guden” och det patrask som företräder honom, men det har vi gjort slut på nu. På mindre än en enda generation har vi gjort oss fria, och ”Svenska” Kyrkan erkänner nu själv, att de kristna innan år 2045 kommer att vara i klar minoritet. Kanske har det samband med vad som uppdagades, sommaren 2016…

Själv tror jag Hednandet kommer gå oerhört mycket fortare än så, och redan 2025 kan majoriteten av svenskarna äntligen vara fria.

Om mina ”Hedningakartor” visar något, så finns det en trend där storstadsområden och universitetsstäder leder utvecklingen. Det verkar som om stigande utbildning medför fler hedningar och mindre kristendom, medan efterblivna landsbygdsområden, särskilt i Norrlands inland och andra avfolkningsbygder fortfarande visar en hög andel kristna – det här är i alla fall min arbetshypotes över hur verkligheten ser ut.

Lag och rätt är ett hedniskt begrepp – och Land ska med Lag byggas. Här styr ingen ”allsmäktig” överhet. Tinget bestämmer – och Hedendom och Polyteism, innebär sann demokrati.

I Januari och Februari i år HEDNADES ytterligare 6839 svenskar, vilket var den högsta siffran för de två månaderna sedan 2004, eller än längre tillbaka i tiden. Utvecklingen för hela 2017 blir sannolikt ännu bättre än för 2016 – i år kan över 90 000 hedna sig – efter vad preliminära data visar.. Någon gång under april månad kommer antagligen den slutliga statistiken för 2016 offentliggöras – och då kommer jag vara redo – med nya Hedningakartor som ger dig sanningen om vad som händer...

Vi har redan över 3000 Asatrogna i det här landet, efter vad som på sannolika skäl kan antas – mer än 630 av dem inom ett ledande samfund, och sen en radd oorganiserade sympatisörer i enskilda Godord och Blotlag. Vår tid kommer. Vårt folk ska leva – liksom makterna och den natur vi lever i.

Snart…mycket snart… och när jag har 20 divisioner sådana män, kommer mycket i det här landet förändras – för evigt !

Om värdet av kontinuitet och en kristen lögn i Flatöboken

Sverige har existerat som ett självständigt land i över tusen år, därför att människor har respekterat vissa grundläggande värden, och inte låtit sig styras utifrån. Isländskan har kunnat bevar sitt talspråk i stort sett oförändrat i över tusen år, därför att människor respekterat sin egen kultur, och haft en kulturell medvetenhet. På samma sätt har Kina kunnat bevara sitt skriftspråk i mer än två tusen år, och utvecklat en av de mest särpräglade kulturerna på hela vår planet.

Utan kulturell medvetenhet, uppnår man ingenting här i Världen. Utan respekt för den enka, oförstörda naturen och alla de generationer av människor som levat här före oss, och gjort vår del av Världen till vad den är, uppnår man heller ingenting. Ständigt finns det människor som säger ”allt förändras” och återupprepar detta för sig själva som ett dåligt mantra. Oftast sätter de här individerna likhetstecken mellan ”allt förändras” och ”allt MÅSTE bara förändras”, dvs de tror, att de själva kan behandla hela Världen, naturen omkring dem och hela skapelsen som de själva vill.

polluted_riverSkitsnack som ”jamen allt förändras” används ofta av sådana, som tror att de kan bära sig åt precis hur som helst, utan lagar och regler – men inget samhälle kan bestå eller vara med en sådan inställning….

Vad ett sådant perverst tänkande leder till, har vi redan fått se. Det har lett oss till en enorm miljöförstöring och till Donald Trump, bland annat…

Det är ett tänkande som river ned och sliter sönder, men det är främmande för Asatron, för vad de här individerna glömmer, är att Asatro bygger just på kontinuitet, släktkänsla, språk, kultur, medvetenhet om vem man är och vårt historiska arv. Också andra livsfilosofier och tros- eller moralsystem säger samma sak. Det finns vissa värden som är oföränderliga, och som man inte tummar på. Så är det också i moderna samhällen. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, till exempel, bygger på principen om att 1948 års deklaration gäller oförändrat, för evigt och för alla tider – och att senare generationer inte får göra förändringar eller strykningar i den texten, oavsett hur deras samhällen ellerr kulturer skulle ”utvecklas” (eller kanske snarare av-vecklas) i framtidden.  I och för sig gjordes det smärre tillägg år 1976, men det ursprungliga fördraget kan som sagt aldrig ändras.

Också Monoteister har sina eviga värden och principer, men när Nordborna drabbades av det kristna folkmordet och kulturförstöringen, förstod de ganska snart vad som väntade dem, och vad som skulle drabba derass gamla ättesamhälle och släktsamhälle. Såhär påstår man att en viss profet sa – och vad som förespråkades var total anarki, allas krig emot alla, den fullständiga, nedriga ondskan.. Hör här bara:

”Ni ska inte tro att jag kommit för att skapa frid på jorden. Istället har jag kommit för att skapa krig. Jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen går emot sin fader, dottern emot sin moder, broder emot broder och sonhustrun emot sin svärmoder, och alla ska få sin egen släkt till fiender…” (Matteus 10:34 – 10:36)

”Den som vågar älska sin far och mor mer än mig, han är inte mig värdig. Den som vågar älska sin son eller dotter mer än mig, han är mig inte värdig” (Matteus 10:37)downloadedfileNej, gamle Yeschua ben Yussuf var ingen ”Fridsfurste”. Han var sin tids Osama bin Ladin

”Jesus” som denne profet antogs heta, ”drev ut månglarna ur templet” och ställde till med väpnade uppror och inbördeskrig. Osama sprängde World Trade Center, men skillnaden mellan dessa två herrar var att den ene av dem hade tillgång till sprängmedel, vilket den andre inte hade – men bådas anhängarskaror har fortsatt att mörda, döda, skövla, bränna och våldta så fort de kommer åt. Kultur efter Kultur. Land efter Land. Världsdel efter Världsdel – samma sak ! Inkariket, Nordamerikas Indianer, Afrikas tidiga stater – bortblåsta allihop, och Monoteisternas mördande fortsätter i våra dagar”Allt förändras” säger ni – men uppenbarligen förändras inte alltid saker och ting till det bättre. Tänk därför lite än vad näsan räcker !!

För Hedningarna i Norden var allt detta en ren styggelse. De insåg vad kristendomen förde med sig, av våld inom och utom familjer, och skrev i Eddan mycket riktigt:

Bröder skola kämpa,
varandras banemän bliva,
systrars barn
sin släktskap spilla;
hårt är i världen,
hordom mycken,
yxtid, klingtid,
kluvna bliva sköldar,
vindålder, vargålder,
innan världen störtas;
ingen man skall
den andre skona.

Så lyder den 45:e strofen ur Volúspa i Erik Brates kända tolkning. Vissa Edda-forskare – med början hos Sophus Bugge, den norske biskopen, menar att Volúspas 45:e strof skulle vara direkt inspirerad av det bibelställe jag nyss nämnde, men tyvärr övertolkade också den gamle biskopen ruskigt mycket, och trodde förstås – som alla Monoteister – att Hedningarna i Norden skulle vara oförmögna att skapa någonting själva, fastän inget kunde vara felaktigare. I Voluspás 45:e strof gav de bara uttryck för hur Kristendomens påstådda ”fredsbudskap” såg ut – ur deras egen synvinkel sett.. Krig och split inom ätter, eller inbördeskriget som idé var det värsta våra förfäder kunde tänka sig – och de fick allt detta över sig också – mycket riktigt – när de kristna och nu också muslimerna kom in i bilden…

bjhvuepciaee-ug-large

Såhär har Islam och de kristna alltid hållit på – om vi alls ska ha någon religion, är det inte dags vi skaffar oss bättre och värdigare religioner ?

Både kristendom och Islam är döds-centrerade religioner. Båda två dyrkar Yttersta Domen, Harmageddon, den totala förintelsen av hela Världen, och ser detta som sitt yttersta mål. De vill förstöra naturen, och det lär till och med finnas kristna Senatorer i Trumps Regering som ser fram emot klimatförändringarna, med argumentet att detta påskyndar Armageddon och därmed Jesu ankomst.. Det är viktigt att förstå och komma ihåg. Visserligen har Asatron också sin Ragnaröksmyt; men Ragnarök är inget vi Hedningar och asatroende ser fram emot, tvärtom. Dessutom är Ragnarök inte en slutgiltig undergång, utan bara en naturens återfödelse med nya gudar och en ny Värld, inget statiskt Världsherravälde av ”den ende guden” som hos de kristna.

Många forskare ser faktiskt Ragnaröksmyten som en spegel av vad som händer i Naturen varje höst och vinter, ja något som är grundat på faktiska, logiska observationer – och att den finns i Eddan beror inte alls på någon kristen påverkan. Se till exempel denna artikel, som ger en ny dimension åt saken…

quote-i-regard-monotheism-as-the-greatest-disaster-ever-to-befall-the-human-race-i-see-no-gore-vidal-52-99-79

Nu finns det förstås alltid de kristna fundamentalister eller ”Kristna i Asatro-förklädnad” som måste försöka peta in ”käre lille Jesus” i Asatron ändå, trots allt vad denne sk ”frälsare” står för av död, lidande och plåga.  För några år sedan lanserade ett samfund som påstår sig stå för ”Forn Sed” vad det nu är – en kalender med en tecknad bild för December, där Gudarna – som blivit gamla och ”inaktuella” förutsattes det, skulle tänkas ”mysa” åt Jesusbarnets födelse. Bilden var minst sagt fånig, och jag tänker inte besudla vad jag anser en bra blogg med att återge den. Själv förstår inte jag vad sådana oriktiga sammanbladningar alls skall tjäna till. På det sättet får man ingen fungerande religion alls, utan ett massmediokret missfoster, en blandkultur som varken tilltalar Hedningar eller Kristna.

I förra veckan hörde jag ett mycket underligt påstående från en ”följare” på nätet, troligen härrörande från kristna fundamentalister. De påstod att Jesu återkomst skulle finnas ”förutspådd” i Voluspá, och åberopade sig på att Viktor Rydberg på 1800-talet skulle ha upptäckt en del sena isländska kväden typ ”Merlinus-spà” och andra, som skulle bevisa att ”jamen alla vikingar var kristna egentligen” och annat trams i samma stil. Visst – Merlinusspá var en direktöversättning av Engelska kristna texter på 1200-talet, 200 år efter det att Asatron hade blivit i lag förbjuden på island, men vad bevisar det ? Det bevisar ingenting, förutom det faktum att 1200-talets islänningar kunde översätta från Engelska, och att de inte levde i ett intellektuellt vakuum, samtidigt som de just också hade känsla för kontiniuitet – det bevisade män som Snorre Sturlasson, när han ensam gjorde en enorm kulturgärning med att ”Rädda” massor av Edda-texter åt oss..och åt eftervärlden… utan respekt för den egna historien, den egna kulturen hade detta aldrig skett..

11906141_1046048642081050_300750699_n

Hade inte Islänningarna trott på sig själva, på sitt eget språk, sin egen nationella identitet, sin kultur och sin förmåga skulle vi kanske inte alls haft någon Asatro kvar idag, men nu stod de upp som fria män… emot Monoteism, beroende av andra, kryperi för utlandet och andligt slaveri…

weber-06-800x600Jalla Jalla svensken – Du ska bli ”Frälst” serru kompiss, bara bocka, bocka kryp kryp för resten av livet.. Allahu Akbar !

Men i Voluspá står – föga förvånande – inte något om en ”allsmäktig herre” som alla måste lyda och krypa inför. Vad man åsyftar är en passage av Flatöboken, som skrevs av två kristna präster år 1387 – till 1392, av Jon prestr Þórðar son respektive Magnús prestr Thorhallz sun, son också försåg verket med illustrationer. Dessa båda lärda herrar levde alltså nästan 400 år efter att Hedendomen officiellt förbjudits, och småningom belagts med dödsstraff, men ändå skrev de bara av stora delar av Snorres Kungasagor i ”Heimskringla” – och dessutom gav de oss en version av ”Hyndluljöd” som i deras version blev utökad från 33 strofer (i Codex Regius eller Saemunds Edda) till 49 strofer – bland annat med ”Voluspá hin Skamma” eller ”Det korta Voluspá” som en del av detta kväde kallas.

 Det hela är djupt ironiskt, eftersom Hyndluljöd som alla vet handlar om Freja – hon för ”Ottar hin Heimski” (”hemsk” betydde inskränkt eller enfaldig, ungefär som de två begreppen ”fornsedare” eller kristen gör idag) till trollkonan och Völvan Hyndla, genom att förvandla honom till sitt vanliga rid-djur, galten Hildisvin eller Strids-svinet. Då får Ottar lära sig sin släkts historia, han väcks till en högre medvetenhet, och han får insikt i vem han verkligen är, och var i världen han hör hemma.

images

Frejas bild kunde de katolska prästerna inte utplåna ur sina sinnen, fast de skulle leva i celibat. De skrev en hel hyllningsdikt till henne och endast henne – för inom sig var de fortfarande islänningar och nordbor – det satt i deras gener, och generna kunde de inte förändra. De visste att det fanns en annan, riktigare, större kärlek än vad kristendomen kunde ge, med all dess homosexuella sadism, och den halvnakne ”frälsaren” på korset, blödande ur alla hål… Freja var hos dem, och hon styrde deras pennor. Trots allt det onda, dessa kristna gjort, glömde hon inte bort dem ändå… Ty sannerligen sannerligen säger jag er – Sådan är Freyja, Freya, Freja i sin barmhärtighet, i sin givmildhet, i sin oerhöra, allt omfattande kärlek, i sin visdom…

Bara i den aktuella strofen, strof 43, fogade de – pliktskyldigast – in en liten, troligtvis helt ”egenpåhittad” undanflykt om att det efter Ragnarök måste komma en okänd gud, vars namn de inte vågar nämna – och denna lilla passus från två mycket hedniskt sinnade och öppet Freja-dyrkande präster – var kanske närmast menad som en ”ursäkt” eller ett sätt att undgå dödsstraffet. Kom ihåg att Snorre mördades, eftersom han haft alltför stor sympati för det hedniska, och att han införde ”halvtaskiga ursäkter” i sin Prosa-Edda också han, som att Asarna egentligen skulle varit ”Asia-män” eller riktiga historiska personer, ungefär som i Troja-sagan, som islands intellektuella och präster kände till redan på 1200-talet. Idag har vulgärhistoriker som Herman Lindquist använt detta textställe som ”argument” för ökad islamsk invandring…

Þa kemr annar
enn maatkari
þo þori ek eigi
þann at nefna.
faair sia nu
fram um leingra
enn Odinn man
vlfui mæta.

Eller, i min ordaagranna översättning – så nära originalet som möjligt, utan att göra våld på textens innebörd: ”Då kommer en annan, ännu mäktigare, Men törs jag ej hans namn att nämna… Få kan nu sia än längre fram, än när Oden månne Ulven mätta

Oden dör ju mycket riktigt i kampen emot Fenris vid Ragnarök, men hans föga kände son Vidar hämnas detta, men få är de sagor som nämner Vidars namn – men de kristna fundamentalisterna läser alltså in ”jehova” här, och påstår babblande som småbarn, att detta ”måste” vara en förutsägelse om Jesus, varför hela Voluspá ”måste” vara kristen. Problemet är förstås bara att det där är en dålig lögn, förvridning av sanningen, rena påhitt och undanflykter… Flatöboken är en av de senaste norröna texter vi har, och den skrevs 400 år in i den kristna tiden, då hedendom som sagt var belagt med stränga straff.

I föregående strof nämns en gud som ”ökar jordens makt” (aukin jardar megni) som måste vara Frej, som ju också dör i Ragnaröksslaget, enligt den riktiga Voluspá, inte den 290 år senare skrivna, tillrättalagda halvkristna versionen… Och som sagt – antagligen k-a-n det mycket väl vara Vidar, som åsyftas i denna föga kända Edda-strof, men alla som läser den ser tydligt, att den inte har så mycket med någon kristendom att göra…

Och för övrigt – ingen version av Voluspá – varesig från 1200 talet eller ens strax före år 1400 – nämner Frejas öde, som bara hon själv känner till. Inget står om att hon dör vid Ragnarök, och det finns de som tror att hon överlever. The Goddess Prevails !

90bf37149eba0fb4bcd2f99e5620c356

Bevisen för det är kraftfulla, och om skapandet av ”Voluspá hin Skamma” alls tyder på något. är det just den kulturella kontinuiteten i Asatron och Hedendomen. En kontinuitet, som ingen kristendom och inga kristna prräster någonsin kunde ändra på. Att förneka Freja, eller att förneka Asar och Vaner är att förneka sig själv, och så gör bara Loke, som bekant, men därför lider han evinnerligen. Hedendomen ligger i vår natur, i våra kroppar, i hamn och hug och alla våra sinnen. Det kan inga Monoteister ändra på !

”Gud” är avslöjad ! Kristna böner hade INGEN EFFEKT mot ”Hurricane Mattew”

Hurricane Mattew, det senaste ovädret i Karibien och Södra USA, har som bekant drabbat Haiti mycket hårt. Hjälparbetet efter jordbävningen där 2010 (som krävde mellan 50 000 och 200 000 döda – ingen vet säkert, därför att adekvat statistik och en någorlunda kompetent regering på Haiti fullständigt saknas) har aldrig lyckats, och redan före den senaste tropiska orkanen drog in över ön, satt sådär 50 000 människor i tältläger, utan något adekvat skydd alls. Mer än 1,7 miljoner människor är nu i behov av hjälp, men FN erkänner att mellan 2010 och 2016 nådde bara 5 % av de pengar som samlats in för Haiti fram, och 95 % av alla de insatser som Världens regeringar och olika hjälporganisationer gjort, rann fullkomligt ut i sanden – till ingen nytta alls.

hurricane-matthew-haiti-e38b616c-jpg-885x498_q90_box-012832091934_crop_detailDet ser mörkt ut, det här…

Haiti lär också vara en av de mest kristna länderna i Karibien och Världen. Uppenbarligen hjälper inte ”gud” befolkningen där det minsta. Kristendomen lär nu också vara Afrikas vanligaste religion, men Afrika fortsätter vara den Världsdel av alla, där människorna har lägst utbildning, störst sociala problem och lägst levnadsstandard. Detta brukar gå hand i hand med kristendom, och liknande Monoteistiska villfarelser.

storm-matthew-usaKristna böner är TOTALT VERKNINGSLÖSA emot ett vanligt oväder…

Nu hotar ett nytt världsomfattande utbrott av kolera. Koleran är redan endemisk på Haiti, och i dagens globaliserade Värld kan den mycket lätt sprida sig i cirklar därifrån. USA ligger närmast på tur, och så får vi väl se om man kan hindra sjukdomen den här gången, eller inte. En sak kan vi i alla fall enas om: Kristen religion och kristna böner har inte hjälpt befolkningen på Haiti det minsta, och inte heller hjälper kristet bönerabblande de fattiga någon annanstans i Världen.

Möjligen får de kristna bönerna de kvarvarande kristna att mista sin verklighetskontakt, eller så känner de sig tillfälligt bättre för stunden – men emot Kolera och Naturkatastrofer, hjälper den kristne ”Guden” inte alls – lika lite som tro på Allah eller JHVH-1. Man har redan länge känt till att det är såhär. Och ändå fortsätter Monoteisterna med sina dumheter, som inte hjälper dem. Redan under Antiken – då ingen kristendom fanns – fanns det som vi ska se filosofer, som övertygande bevisade, att det inte kan finnas någon allgod, allsmäktig eller allvetande ”Gud”. Det är just själva tron på den ”allsmäktige” som är problemet, och som gör så att så många människor Världen över hålls tillbaka i fattigdom och brist på utbildning. De vill helt enkelt inte inse sakernas allvarliga tillstånd – och kan det inte heller.

hurricane-matthewOm den kristne guden är ”God” – varför träffar då så många katastrofer Världens fattigaste befolkningar ?

Redan på 1700-talet kom man i Europa på att ”Gud” eller den kristne guden är ett totalt verkningslöst koncept. Då – mitt under upplysningstiden, inträffade den stora jordbävningen i Lissabon – närmare bestämt 1755. 40 000 – 100 000 helt oskyldiga människor dog, den gången – allt till följd av den kristne ”Gudens” påstått allsmäktiga gärningar. En av Europas största kulturstäder – i ett av de mest katolska länderna i Världen – fullständigt jämnades med marken.

Bränder och tsunamis utplånade ett av Europas största bibliotek och lärosäten, med över 70 000 böcker och hundratals målningar gjorda av ett flertal berömda konstnärer. De kungliga arkiven, som hade material från upptäckare och sjöfarare som Vasco de Gama, förstördes likaså. Och alltihop – så trodde man – på grund av den kristne Guden, och hans verk. Vad hade egentligen människorna i just Lissabon av alla platser gjort för ont ?

spas

Dikter skrevs, och poeter och intellektuella av alla sorter jämrade sig högt, och brast ut i tårefulla kväden. Till slut förbarmade sig filosofen Voltaire och kommenterade det pinsamt uppenbara: ”Det finns ingen Gud ! Det finns ingen ”allsmäktig skapare” – tron på något sådant är bara bluff, båg, vidskepligt hokuspokus…” Det var förstås inte första gången, som människor avslöjat den ”allsmäktige”. Redan på medeltiden och efter Digerdöden hade vissa intellektuella skrivit: ”Vem kan nu tro på kyrkan,  Påven, jesus eller helgonen ?” enligt den amerikanska historikern Barbara Tuchman i sin berömda bok ”En fjärran spegel”

136443744-8ob7zrj9

Redan på medeltiden började man bli övertygad om att den kristne Guden är en OND GUD som släpper ut katastrofer, krig och pest över mänskligheten…

Jordbävningen i Lissabon kom på sitt sätt att bli en vändpunkt, för efter den insåg mänskligheten till slut, att Gud inte finns, aldrig har funnits och heller inte kan finnas. Immanuel Kant kom med en vederhäftig teori för hur jordbävningar bildas, och seismologin som modern vetenskap grundades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hedniska civilisationer typ det gamla Kina kunde mycket exakt förutse jordbävningar, tusentals år före vi kunde det här i väst…

I Europa, dvs. I det hedniska Kina, däremot, hade man redan hundratals år före kristus apparater som kunde förutse jordbävningar, och som effektivt kunde visa, i vilken riktning de första stora skalven skulle visa sig – så att man hann evakuera och varna befolkningen i tid . Så länge kristendomen behärskade Europa fanns ingen chans för sådant vetenskapligt tänkande att kvalificera sig – och somliga människor är som vi vet så himla trögfattade, att de fortsätter att tro på ”gud” än idag…

I Sverige, till exempel, ojade sig och klagade den kristne poeten Bengt Lidner – som då var 23 år gammal – dikten ”Spastaras död” – kring en liknande jordbävning, denna gången i Messina 1783 – och inledde med de berömda versraderna:

På Nova Zemblas fjäll, i Ceylons brända dalar,
 Hvar hälst en usling fins, är han min vän, min bror:
Då jag hans öde hör, med tårar jag betalar
Den skatt jag skyldig är, Natur! dig, allas Mor

Lidner anklagar till och med sig själv för det inträffade i Messina, Italien – vilket inte hjälper honom det minsta – utan tvärtom bara får honom att känna sig svagare och sämre – och så reagerar de kristna fortfarande inför många naturkatastrofer – allt måste vara ”Guds straffdom” osv – människorna ska ödmjuka sig och krypa och kravla i stoftet, förneka sig själva och göra våld på sig själva… Samma gnälliga, tårfyllda och självbestraffande synsätt finns också i dagens kristna Socialdemokrati, speciellt i Sverige. Vi svenskar skall tvingas och drillas till att se oss som sämre än alla andra, och krypa i stoftet och kräla runt där med mössan i hand, bara för att vi till stor del undgått naturkatastrofer som på Haiti, och kunnat förvalta våra resurser på ett förnuftigt och rationellt sätt – vilket har skapat det välstånd vi har idag – inget annat folk skapade välståndet åt oss !

Den kristna synen löser inga problem – inte heller på Haiti.

83a175baab0e975dec59655bee7a7564

2015 fotograferades detta Mjölner-formade åskmoln i Missouri, USA….

Våra egna förfäder trodde att Gudarna var naturkrafter, och såg något bra, positivt och gudomligt också i Stormen, Åskan och Vinden – liksom i Havet. Deras synsätt byggde på Polyteism, inte Monoteism. De insåg att tillvaron var motsägelsefylld, och att det inte finns någon allsmäktig gud eller ”kraft” som styr i Universum – allt är ett samspel mellan flera olika krafter. Gudarna prövade visserligen människans styrka och samarbetsförmåga, genom att ställa olika hinder i människornas väg, men de var aldrig någonsin renodlat onda.

Inte heller såg våra förfäder några motsägelser mellan ”övernaturligt” eller ”naturligt” som de kristna – för de visste att det bara finns EN natur, ett Världsallt, även om människorna med sin naturvetenskap kanske inte kan förklara allting i det.

hqde2fault2014 slog Tor av två fingrar på jesus staty i Rio – Och jesus kristus kunde inte göra NÅGONTING till sitt försvar… Vem är då starkast, jag bara frågar ?

Redan Epikuros, den grekiske filosofen, insåg hundratals år innan kristendomen ens var grundad, att det INTE kan finnas någon allsmäktig, allvetande eller allgod gud, och att monoteistiska religioner bevisligen faller på sin egen orimlighet.

epicurus1

Om den skit- och pissgud (uttrycket är Ingmar Bergmans – och inte mitt) som kallas den kristne Guden hela tiden sänder katastrofer och kan förhindra det onda, så är han bevisligen själv ond. Om han inte kan förhindra det onda han själv orsakar, så är han inte allsmäktig, utan underlägsen. Kan han förhindra det onda, men undviker att göra det, så kan han heller inte kallas god – och om han verkligen kan eller vill förhindra någonting, så är han förmodligen ingen gud alls… utan en fantasi-skapelse.

Detta – enkelt uttryckt – har kallats teodicé-problemet, eller frågan om ”guds” högst eventuella godhet – och det har ingen kristen filosof genom hela Världshistorien kunnat lösa.

I polyteistiska religioner, däremot – finns inget sådant problem – och inte i naturvetenskapen heller. De kristna envisas att se tillvaron som tvådelad, eller indelad i en materiell och en andlig del, utan att förstå att detta är delar av samma helhet – eftersom det bara finns EN natur, och definitionsmässigt bara ETT universum – eftersom universum är allt, som ens finns. Utanför det kan inget existera – det kanske finns verkligheter eller delar av verkligheten som vi inte kan mäta eller uppfatta – men något ”övernaturligt” finns inte…

De kristna svänger sig också med en undanflykt från teodicé-problemet genom att osammanhängande babbla om den fria viljan, ungefär som om det skulle förklara något. ”Gud” ska ha skapat oss med en fri vilja, påstår de – dumt nog – men det förklarar inte jordbävningar på Haiti. Ingen människa där ville ha någon jordbävning, eller någon orkan, eller någon mer kolera – men ändå fick de alltihop – flera gånger om – av samme kristne gud.

Och då kan vi lika gärna sluta oss till, att den kristne guden är en ond och dålig gud, som bara vill djävlas, och plåga mänskligheten.

För övrigt har det brittiska Humanistförbundet, och den kände Humanisten Stephen Law kommit till just denna slutsats. Titta på filmklippet här nedan, så får ni se..

 

Monoteism funkar inte, helt enkelt. Polyteism funkar möjligen, och motsäger inte naturvetenskapen i sig. Också Humanistbloggen i Sverige har nyligen upptäckt detta.

Dagens Nyheter tipsar: Hur ska vi STOPPA Monoteismen i vårt land ?

Erik Helmerson, chefredaktör på Dagens Nyheter, har ibland sina ljusa ögonblick. Kanske har han liksom jag insett att kristendom och islamism inte hör hemma i ett Multikulturellt samhälle, som ju Sverige skall vara enligt sina grundlagar. Föreställningen om en allsmäktig Gud, som ska styra över alla andra gudar, rimmar oerhört illa med demokrati och tolerans. Multikulturalism stavas också P-o-l-y-t-e-i-s-m, för accepterar man tanken på ett Multikulturellt samhälle enligt grundlagen, så kan man bara inte hävda att endast en religion eller endast en Gud har rätt. Statskyrkan har avskaffats för längesen (dvs år 2000) och mer än 38 % av vårt folk är redan hedningar, eftersom de inte tillhör några kristna eller islamska eller mosaiska samfund. Detta är fakta.

748384673169d7f7f1c4346d35ed78bc

Hur ska vi svenskar NÅGONSIN kunna få ett fungerande samhälle och en fredlig omvärld, så länge vi tillåter existensen av Monoteistiska religioner ?

Erik Helmerson recenserar idag islamkritikern Niklas Orrenius nya bok om Lars Vilks, kallad ”Skotten i Köpenhamn” men glömmer att inte bara Lars Vilks utan också dansk polis, liksom Inna Chevshenko, Valkyrielik taleskvinna för den numera internationella (och ganska hedniska) kvinnorättsorganisationen Femen också blev beskjutna vid samma tillfälle. Niklas Orrenius är för övrigt också mångårig medarbetare i DN, och närmast i förbigående konstaterar Helmerson det självklara: Bara för att man vågar kritisera islam, eller terror-attentat, så är man inte islamofob, lika lite som man är ”kristofob” om man vågar kritisera den katolska kyrkans abortpolitik, eller hur präster och höga chefer i Svenska Kyrkan ägnat sig åt pedofili, samt fuskat och schakrat med medlemsavgifter.

Det måste vara tillåtet att kritisera rena sakfrågor, och dessutom ta upp väsentliga fakta, betonar Erik Helmerson. Jag måste säga, att jag håller med. Det är just detta som är ansvarsfulla journalisters uppgift, och om det går så långt att en viss familj, en kyrka eller en etnisk grupp kan kontrollera väsentliga delar av media i ett land, ja då är vi alla illa ute – för då är yttrandefriheten i fara..

När det gäller islam, och hur islamismen sprids i Sverige – numera också med ”Svenska” Kyrkan som allierad, så tar Erik Helmerson och Niklas Orrenius upp följande:

  • Man beskriver Gävlemoskéns mycket konservative imam Abo Raad, vad denne sagt och skrivit (bland annat att ”homosexualitet bör straffas med döden och att det är förbjudet att bli vän med en icke-muslim”).
  • Man citerar Abu Muadh, en predikant i Halmstad moské, som skrivit att attacken mot Charlie Hebdo aldrig hänt utan bara var en antimuslimsk konspiration.
  • Man berättar i detalj om hur Lars Vilks hotats av muslimer både i Sverige och utomlands. Även här är han konkret. Han visar vem som sagt och gjort vad.

Exemplen skulle förstås kunna mångfaldigas – det här är bara ett litet, litet axplock bland den senaste tidens händelser.

40508052830e8d54585ee7a83008e00cKom ihåg: Det är själva föreställningen om ”Gud” eller Allah som allsmäktig som är farlig... förr eller senare får denne ”allsmäktige” jordiska ombud, som börjar ”styra eller ställa” och förgripa sig på sina medmänniskor..

För några dagar sedan hände det att fyra muslimska ”ensamkommande” på Gotland våldtog en rullstolsbunden, etniskt svensk kvinna. Samtliga förövare släpptes plötsligt, sedan de – troligen – som i det kända ”Lindome-fallet” börjat skylla på varandra. Den tidigare kristna skribenten Ann Heberlein – som erkänt att ”hon har problem med Gud” som hon uttrycker det – hon är för övrigt lektor i Etik vid Lunds Universitet – har kommenterat händelserna, och hur man nu arresterat enskilda personer, som lär ha haft synpunkter på frisläppandet av förövarna. För övrigt finns över 450 ouppklarade mord i dagens Sverige, och Polisen klarar upp högst 18 % av alla brott, inklusive våldtäkter och de allra grövsta våldsbrotten, så rättssäkerheten för vanliga, etniska svenskar är inte längre så stor.

Men vad beror detta på ? Det beror inte alls på någon ”ras” skriver Ann Heberlein klarsynt. Problemet sitter i attityden, i kulturen, i religionen som dessa förövare företräder. Jag citerar:

I en studie från BRÅ, ”Invandrare och invandrares barns brottslighet, 1996:2” konstaterades att 40 procent av gärningsmännen vid våldtäkter är invandrare trots att dessa (då undersökningen gjordes) endast utgjorde 10 procent av befolkningen.  När siffrorna bryts ner ytterligare visar det sig att det framförallt är män med ursprung i länder i Mellanöstern och Nordafrika som sticker ut i statistiken: alltså precis de länder majoriteten av de asylsökande som kommit till Sverige de senaste två åren lämnat. Detta är länder som, värderingsmässigt, skiljer sig en hel del, från den svenska kulturen.– — Olika folkslag har inte olika högt värde – är bättre eller sämre – men olika värderingar är olika bra.

Ann Heberlein på sajten ”Ledarsidorna” 2016-10-07

Vi skulle kunna ta ännu fler exempel. I September i år utsattes Ann Heberlein och hennes vuxna dotter för en attack på öppen gata i hemstaden Lund. Orsaken skall enligt henne vara, att hon var icke-muslim, blond samt etnisk svenska. Och 6 Okotber hände det att muslimska elever på en skola i Eskilstuna omringade en blond, etnisk svensk flicka i mellanstadiet, drog ned hennes byxor och misshandlade henne, medan de skrek ”fitta!” och ”hora!” till det stackars barnet. En verklighet, som allt fler och fler unga svenskor får uppleva. Enligt Statstelevisionen SVT svarade skolans rektor flickans föräldrar atthon var blond och söt” samt gick i västerländska kläder – och då får hon alltså skylla sig själv…

Ann Heberlein har onekligen rätt. Alla religioner och kulturer är inte likvärdiga. Utomlands har även andra experter på religion, sociologi eller etik konstaterat samma sak – och för övrigt kan vi notera utbrotten av ”Taharrush gamea” som numera också Sverige drabbas av..

monotheism-4

Sociologer har redan BEVISAT det – De Monoteistiska religionerna har helt enkelt TASKIG KVINNOSYN

Men allt är inte bara svart. Det finns trots allt ljuspunkter i det Monoteistiska mörkret. Islandsbloggen har berättat om hur Kvinnliga Isländska Parlamentariker gjorde en Valkyrie-lik insats för sina Polska systrar och stoppade katolikernas skamliga försök att införa hårdare abortlagar i Polen.

486323_410153772413096_1089536147_n

Snart VAKNAR Valkyriorna… Och då blir det INTE lätt att förbli Monoteist… (Ásta Guðrún Helga­dótt­ir, Svandís Svavars­dótt­ir, Odd­ný Harðardótt­ir, Sig­ríður Ingi­björg Inga­dótt­ir, Björt Ólafs­dótt­ir, Bryn­hild­ur Pét­urs­dótt­ir, , Jó­hanna María Sig­munds­dótt­ir, , Katrín Jak­obs­dótt­ir, Ótt­arr Proppé, Birgitta Jóns­dótt­ir, Katrín Júlí­us­dótt­ir, Ólína Kjer­úlf Þórðardótt­ir,, Elsa Lára Arn­ar­dótt­ir, Lín­eik Anna Sæv­ars­dótt­ir, , Stein­unn Þóra Árna­dótt­ir, , Bjarkey Ol­sen Gunn­ars­dótt­ir,  Silja Dögg Gunn­ars­dótt­ir,. Möller och Unn­ur Brá Kon­ráðsdótt­ir – Islandsbloggen nämner dem alla...)

I vårt broderland Norge är det nu klart med ett absolut förbud mot att bära Niqab och andra muslimska klädesplagg i den Norska Skolan. Både Arbeiderpartiet och Den Norske Utbildningsministern ställer sig bakom förslaget, som kommer börja tillämpas redan i höst. Också andra Hedniska Bloggare i Sverige har noterat detta.

galna-gudarAtt Monoteistiska religioner förtrycker kvinnor är känt sen länge – minns ni den här boken ?

Vi Nordbor och Svenskar har alltid haft något som heter Kvinnofrid. Det finns inte i kristendomen och islam, men vi håller på den principen att det är kvinnorna själva som bestämmer hur de vill klä sig och hur de vill bli behandlade – inga kristna patriarker…

giphyNED MED PATRIARKERNA !

trump-grab-them-by-the-pussy

Den här är också kristen…

IMG_4469

”And so, Mr Trump – I have an AXE to grind….!!”

Hedningsamfunnet i Norge lanserar ny bok – MOT VÅRES FELLES FIENDE – MONOTEISMEN !!!

Det norska Hedningsamfunnet, en förening för ateister, agnostiker och fritänkare (ja – jag har förklarat det för er förut – Hedning kan man vara på flera sätt – varje person, som tar avstånd från de tre stora Abrahamitiska Ökenreligionerna, är ju per definition en Hedning) har i dagarna utgett en ny bok. Den ser ut såhär, och titeln säger väl allt:

481

Kristendomen går mot sin Undergång, hävdar författaren John Einbu, som liksom jag uppenbarligen har noterat att i en multikulturell och globaliserad Värld GÅR det helt enkelt inte längre att vara Monoteist och hela tiden tro att ”den ende guden” har rätt. Monoteism som företeelse har orsakat mer krig, mer häxprocesser, förföljelser av oliktänkande, mer vetenskapsfientlighet och mer fattigdom än alla andra religioner tillsammans, och skall vi nu ens ha någon religion – utöver Humanismen och vårt Nordiska arv – så är Polyteism förmodligen ett mycket bättre alternativ. Det är i alla fall så jag tolkar huvudsatserna i John Einbus bok, som jag i och för sig bara läst en kortare anmälan av..

Eller för att citera, direkt från de Norska hedningarna:

Boken tar utgangspunkt i situasjonen i verden i dag, hvor mennesker jevnlig blir drept i massakrer, terroraksjoner og kriger som alle har sitt utspring i religiøs tro. Forfatteren hevder at hvis man kunne eliminere de viktigste religionene i verden, så vil man samtidig bli kvitt mange av disse voldshandlingene. For noen ti-år siden var det vanskelig å tenke seg at det var mulig å radere ut religionen i et land, men nå ser vi, med Norge som eksempel, at ved økende folkeopplysning så minker antall troende fra år til år. Men for å få fortgang i den prosessen det vil være å skape et religionsfritt Norge må vi allikevel være villige til å foreta endringer, blant annet i undervisningen av barn.

Kan dette være veien å gå for å skape en fredeligere verden?

”Kristendommen mot undergangen” er ikke polemisk og er ikke ute etter å krenke religion, tankefrihet eller retten til å fritt tilbe noe vi tror større enn oss selv, men den søker et land og en verden som ikke bruker penger, kapasitet eller energi på noe vi ikke vet om eksisterer.

Observera vad som sägs. Författaren vill eliminera ”de viktigaste” religionerna – och det betyder Polyteism, inte Monoteism, därför att Polyteism med naturnödvändighet står för viss tolerans, liksom Paganism eller Hedendom. Framförallt handlar det om folkupplysning, och att förhindra att kristna, muslimer och andra får ta herraväldet i skolans Värld – och att vi förändrar vårt samhälle och tänkesätt – Vi låter hedna oss – helt enkelt !

norwegian-society-of-heathens

DERE MÅ STÅ PÅ KRAVA !

d86c565f731f3ca66f21877ea8796500

”Vem kom egentligen på det här med Monoteismen ?” – SvD recenserar en ny bok…

SvD eller Svenska Dagbladet har nyligen publicerat en länk till en artikel från 2012, som handlar om hur den ovanligt krystade och snedvridna föreställningen att det bara finns en enda gud först uppstod.

Monoteismen är en mycket farlig uppfattning, som har kostat hela mänskligheten mer krig, mer lidande, mer tårar och mer terrorism än alla andra idéer och mänskliga påfund tillsammans, inte minst därför att alla dessa sjuka Monoteister hela tiden insisterar på, att det just är deras ende gud som har rätt, och därför gång efter annan börjar föra krig emot alla andra människor på vår planet.

MONOTEISM ”Moses trodde inte på Gud”, konstaterar den franske religionsforskaren Jean Soler i en ny bok om uppkomsten av föreställningen att det bara finns en Gud. Historien om hur de ”etniska gudarna” förenades har redan väckt kontrovers. — — Efter att i tre verk under samlingstiteln ”Aux origines du Dieu unique” (I spåren efter den ende Guden) ha behandlat olika aspekter av problemet, ställer han i sin senaste bok frågan Qui est Dieu? (Vem är Gud?, Editions de Fallois, 124 s).

Det nya i detta franska verk från 2012 är upptäckten att ”gud” som han framställs i Bibeln, omöjligt kan sägas ha existerat före sådär 600. fk Hebréerna hade inte något skriftspråk alls före sådär 700-800 fK, och någon ”Abraham” fanns aldrig, lika lite som någon Isak eller Jakob. Allt det där är bara legender. Man har aldrig hittat några arkeologiska spår för att något ”uttåg ur Egypten” emot Kaanans land alls existerat, men Jean Soler tror ändå på existensen av en historisk Moses, även om denne Ahmose – som han bör ha hetat – han var ju Egyptier från början – inte alls trodde på någon ”gud” eller Jahve…

Om Moses alls existerat, bör han ha gjort det på 1200-talet fK, men innan dess skapades själva Monoteismen av en svårt missbildad person med en sjuk hjärna... Det var så den alls kom till Världen.

akhenaten1Föreställningen om en enda ”Gud” var en mycket sjuk mans verk. Det var också en Totalitär Förkunnelse, ända från första början…

I det gamla Egypten hade man alltsedan fördynastisk tid, eller sådär 5000 år Fk – 7000 år före vår nutid – levt med föreställningen om flera gudar eller sammansatta krafter i tillvaron, och så var det också överallt annars på vår planet. Under den Viktorianska eran på 1800-talet fanns det visserligen en del tidiga socialantropologer som James George Frazer som med sin bok ”den gyllene grenen (1890) försökte tvinga på mänskligheten föreställningen om någotslags ”Ur-monoteism” som aldrig funnits, och som sedan visat sig vara en helt felaktig teori, när det gällt att förklara religionernas uppkomst på Jorden.

Frazer tog ett Algonkin-indianskt ord ”Manitou” – som ursprungligen betydde en skapar-ande (inte så unikt, massor av folkslag från Kineser – med P’an Ku till Nordbor – med Ymer, Urjätten hade sådana Skapare, men de var aldrig någonsin allsmäktiga, utan måste dela sin skapelse med massor av andra gudar, liksom Ptah i Egypten, också en skapare – men inte alls allsmäktig) och förvred det efter sina kristna, Viktorianska fördomar. Senare forskning har vederlagt honom på alla punkter. Farao Akhenaton, som regerade i mitten på 1300-talet fK var den allra förste Monoteisten, och han var mycket riktigt sinnessjuk, eller åtminstone epileptiker, och svårt drabbad av både tuberkulos och polio... för att inte tala om generationer av inavel, vilket gjorde den 18.e dynastins historia ovanligt kort – den varade inte ens i 100 år.

Tutankhamun-tomb-525480Fysiska rekonstruktioner som gjorts av vad som antas vara Akhenatens kvarlevor, och hans efterkommande, visar att de allesammans var svårt missbildade..

Under ”Gamla Riket” i Egypten hade Per’aa eller ”Det stora huset” eller själva Farao-värdigheten varit till för att ge folk arbete och bröd. Farao skulle hålla igång offentliga byggnadsprojekt med prästernas hjälp, och dessutom leda landet i krig emot yttre fiender, om det nu behövdes. Ramses II till exempel, var just en sådan Farao eller värdig härskare – men inte enväldig. Han regerade hela tiden med prästernas, eller de olika gudarnas hjälp. Först när Egypten befann sig ordentligt på ”dekis” och längesen mist hela sin storhetstid under ”det mellersta riket” och vad man kallar invasionen från Hyksos eller Sjöfolken – en våldsam invandringsvåg – kom en fullständigt urartad figur som Akhenaton fram, och kunde gripa makten med en lokal solkults hjälp. Egentligen var det först i det femte året av Akhenatens regering, som han lät ”Farao” bli titeln för en allsmäktig envåldshärskare och började kräva att alla skulle tillbe ”hans” personliga gud, en solgud vid namn Aton, som skulle ersätta den gamle, vänlige och tolerante Amon som alla Egyptier redan kände till.

Ännu fler sinnessjuka idéer följde. Akhenaton började lida av förföljelsemani, och konstruerade en helt ny huvudstad ute i öknen, som alla hans tillbedjare skulle bo i. Efter mindre än nio år av detta, gjorde folk uppror, och allt gick tillbaka till det gamla vanliga, dvs ren Polyteism och inget annat. Återigen fick man fira den kända Opeth-festivalen, och ge varandra gåvor och presenter i vad som var en fornegyptisk, polyteistisk variant på julafton.Man kan tänka sig lite hur det var, när folks mer än 3000 år gamla traditioner plötsligt slogs sönder på grund av en sjuk människas nycker – ungefär som om Stefan Löfvén idag skulle påbjuda kulten av den nya Mångudinnan Mona – kräva att alla skulle tillbe henne genom att recitera ramsor som Hell stora Mona, full av Toblerone !” – vilket nästan var vad Akhenatens sk ”Solbön” faktiskt handlade om. Alla tvangs rabbla den, morgon, middag, kväll.. Akhenatons namn, däremot, höggs till sist bort från alla tempel och statyer – och Tut-Ankh-Aton, en av hans efterkommande – fick byta namn till Tut-Ankh-Amun efter guden Amon istället, innan man mördade honom – för säkerhets skull.

Här kunde Monoteismens äckliga och motbjudande historia ha slutat, en gång för alla – som ett skäligen misslyckat socialt experiment i jätteformat, genomfört av en ond diktator. Men – icke ! Ett litet slavfolk – Hebréerna – som hade tvingats arbeta i El-Amarna och de andra av Akhenatens jätteprojekt, tog fasta på idén – när alla andra glömde bort den. Monoteismen gjorde att de skiljde ut sig – och kravet på absolut makt ledde till en ”framgångsfaktor” som alla senare envåldshärskare i historien inte varit sena att ta till sig… ”Ignorance is strength” sade en gång George Orwell – och det får man hålla med om…

cardinalhEnvåldshärskare och Diktatorer har i alla tider stöttat sig på Monoteistiska religioner..

I Egypten, däremot, skulle långt senare en koptisk kyrka födas, som liksom katolikerna blev ”pseudo-polyteister” – för helt och hållet försvann inte Polyteismen från några kristna länder heller –  Helgon och Jungfru Maria kom i de gamla, undanträngda och förtryckta gudarnas ställe – samtidigt som föreställningen om den ”allsmäktige” guden fortsatte att orsaka så mycket ont. Egentligen, säger SvD, var det bara från och med Kyrkomötet i Nicea, 325 AD, som man alls hade någon föreställning om någon ”Gud” eller någon kodifierad ”bibel”.

Äldre än så, är Monoteismen alltså inte – och i namn av medmänsklighet och tolerans, liksom åsiktsfrihet (för att bara tillåta en enda gud ÄR fel – oavsett vad man tycker eller vilken religion eller livsfilosofi man än bekänner sig till )– nu lämnar allt fler och fler människor och nationer den !

0547c89216d6bd4b8cd6d16f2db4240978b95fef14345c542e2acd9d05d8c4a8_1