”Cry Haddoque – And let slip the Hogs of WAR !”

Han var före sin tid, den gode Kaptenen. Han var före sin tid, den gode Kaptenen. Han var före sin tid, den gode Kaptenen… Sådär…det tål nog att skrivas både en och tre gånger, apropå Islamska Staten, alla Monoteistiska religioner, och så vidare..

kapten haddock