Vi hedningar är fler än 40 % av folket – SNART kommer DET HEDNISKA SKIFTET

Slaget vid Lena, eller Kungslena i antingen Uppland eller Västergötland – olika lokalpatrioter håller på sin rätt – lär vara sista gången Oden själv visade sig på sin åttafotade häst Sleipner, för att leda en svensk krigshär i strid. Forskare och lärda män må tvista om slaget stod år 1208 eller 1205, men säkert är att fram till detta år var majoriteten av Sveriges befolkning hednisk, och först därefter var majoriteten kristen. Erik Knutsson, som ledde den Erikska ätten, lär ha fört sina blott 5000 man emot 18 000 danskar och förrädare under kung Sverker, men med Odens hjälp segrade de svenske den gången.

Nuförtiden är det blott sällan Oden själv visar sig, för att som förr leda härar i strid och kasta sin lans Gungner – av somliga kallad Ödets Spjut – emot sina motståndare, men när tiden är inne, kommer han åter. Jag har själv sett honom på avstånd en gång, i det år man plägar kalla 1983, och sannerligen sannerligen säger jag er – Oden eller Ygg är skräckinjagande att skåda, skoningslös emot sina fiender men god emot sina vänner, hur han än ser ut och hur han än må uppträda i sinnevärlden. Gör hans vägar breda, och invänta hans ankomst !

”Dagen Kommer, Freke – Stunden Kommer ! Snart kommer det HEDNISKA SKIFTET – Är DU redo ?”

Om nu kristendomen haft ett antalsmässigt – men inte moraliskt ! – övertag och herravälde över vårt land i sådär 800 år, så är det snart slut med det. Snart kommer nämligen det som jag själv valt att kalla Det Hedniska Skiftet, det ögonblick när majoriteten av medborgarna i vårt land blir Hedningar igen, och återgår till sitt och alla folks gemensamma ursprung.

Vi har upplevt ett kristnande med våld, hugg och slag. Vi har tvingats genomgå kättarförföljelser, häxprocesser och den allra mest fruktansvärda tortyr. Det man kallade kyrkoplikt eller tvånget att gå i kyrkan var allmän lag långt fram i tiden, liksom kyrkostraff i form av offentlig skampåle, tvångskristnande och lika tvångsmässiga bibelstudier. Inte förrän 1951 fanns det en lag om religionsfrihet i Sverige – innan dess fick man inte ens gå ur Kyrkan även om man villeoch först år 2000 fick vi religionsfrihet i alla andra länders mening, eftersom ”Svenska” Kyrkan eller den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten det året skildes från Staten – i alla fall formellt…

År 2000 fanns det bara 12 % hedningar i landet. Nu är vår andel av befolkningen över 40 %, eller rättare sagt 40,1 % enligt mina beräkningar.

Snart – mycket snart ! – tar vi äntligen tillbaka vårt land. Det hedniska skiftet är snart här, och det tror jag blir ett viktigt datum i vårt lands historia, inte minst psykologiskt eller andligen.

Efter den dagen kan de kristna inte längre hävda att just de har rätt att styra och ställa med oss andra, eller att de har rätt att diktera hela politiken för resten av folket. Om nu det verkligen är så, att vi ska vara en ”Multikulturell” stat som det ofta sägs (vad det egentligen skall innebära, kan man givetvis ha många olika åsikter om)  så måste Hedendom och Polyteism gå före – det är den enda rättmätiga och rättvisa vägen emot en ljusnande framtid, inte bara för oss, utan för alla länder. Monoteism och andra totalitära läror kan inte tillåtas styra längre.

Vid årsskiftet hade Sverige 9 995 153 invånare, säger Statistiska Centralbyrån. Då hade ”Svenska” Kyrkan 6 136 480 medlemmar, eller endast 61,4 % av folket – jämför det med de 88 % som var med år 2000, när det nya seklet började. På bara 17 år – inte ens en generation – har de kristna tappat greppet om nära en tredjedel av befolkningen. Det är, hur man än vrider och vänder på det, och hur man än vill se det, en häpnadsväckande stor siffra. Sociologer och Akademiker av alla sorter har all anledning att begrunda detta, liksom humanister och politiker.

Ändå förekommer ingen debatt alls om dessa frågor. Debatten har blivit kväst och nedtystad av de kristna, och ingen vågar ifrågasätta dem, trots att de inte längre har någon demokratisk legitimitet.

De kristna i vårt land har en MYCKET STOR MORALISK SKULD för allt ont de gjort mot ett helt folk genom flera århundraden… Till skillnad från kyrkor i många andra länder har ”Svenska” Kyrkan aldrig BETT OM URSÄKT för sina illdåd emot den egna befolkningen… Ännu ett skäl till att gå ur och lämna den…

Idag (slutet av september 2017)  kan befolkningen i vårt land uppskattas till 10 081 396 personer, oräknat alla de, som uppehåller sig här illegalt, och inte ska vara här överhuvudtaget. SCB har själva erkänt, att befolkningen skenar iväg helt okontrollerat. Invandringen ökade med 3 % enbart det första halvåret, vilket är alldeles för mycket. Befolkningen ökar nu med ca 1,4 % varje år, men det skapar inget hållbart samhälle, eftersom bostäder, arbeten, utbildning och infrastrukturen inte längre hänger med i denna snabba utveckling. Såhär kan det inte fortsätta. Som vi vet, har vårt land redan fått allvarliga problem med ökande kriminalitet och annat, och det kommer antagligen att ta mycket lång tid innan vi löser problemen.

Under Januari till September lät 7307 stackars svenskar lockas med av de kristnas propaganda, och de får nu betala, betala och betala 1% på allt de tjänar, i hela sitt liv. Samtidigt gick glädjande nog 63 801 svenskar ur, och lät sig genast hednas.

Under samma period dog 61 606 personer i Sverige, och om vi antar att 80 % av dem var kristna (siffran på årsbasis 2016 var exakt så hög, enligt vad ”Svenska” Kyrkan själv uppger) så innebär det, att de kristna förlorade 49 285 medlemmar, samtidigt som ”hednandekvoten” eller utträden minus inträden i deras förtryckarsamfund uppgick till netto 56 500 nya hedningar. Kyrkan har även tidigare erkänt, att 2016 förlorade de 0,4 % av sina medlemmar pga generationsväxling, medan hednandet stod för 1,3 % enbart förra året.

De kan aldrig någonsin återta sitt herravälde över oss. Vi är fria nu, och har hittat hem. Utvecklingen går inte att vända, och vårt folk söker sin egen framtid.

Tyvärr har de kristna en mycket ful ovana. Det är deras ständiga övergrepp emot barn, ja till och med mycket små och späda barn, som de använder som ett slags ”religiös doping” för att på konstlad och tvångsmässig väg öka sina egna medlemssiffror. Detta kallas ”Dop” men det är ett övergrepp. Humanisterna, The Swedish Humanist Association, och flera andra människorättsorganisationer har i flera års tid gång på gång protesterat emot den här totalt oetiska tvångsvärvningen, som helt frånkänner samhällets minsta och svagaste medborgare någon som helst fri vilja.

Sk ”Dop” KRÄNKER människorätten, och är ett ÖVERGREPP som innebär att man tvångsmässigt ”stämplar” samhällets svagaste och minsta med kristen religion…

Tyvärr drabbades inte mindre än ca 9280 små svenskar och svenskor av det här fruktansvärda övergreppet, mellan Januari och September i år, och det är verkligen fördjävligt att det ens ska tillåtas. Man får helt enkelt inte behandla barn i vårt land på det viset, och vad som hänt är en skam för hela vår nation. Själv drömmer jag om den dag, då det Hedniska Skiftet har inträffat, och alla människor i det här landet blir fria att SJÄLV välja sin religion vid vuxen ålder – som det ÄR och SKALL vara i en verklig demokrati.

Allt som allt hjälpte övergreppen inte de kristna särskilt mycket, utan de förlorade inalles 40 085 medlemmar under årets första nio månader, enbart på gamla medlemmar som dog av, som de inte kunde ersätta med nya, trots deras ohederliga och oetiska tvånngsmetoder emot barnen.. Det gör, att ”Svenska” Kyrkan medlemstal i slutet av September var 6 039 895 eller knappt 6 miljoner av en nationell befolkning på över 10 miljoner – Hur kan de då säga att just de ska styra och vara allenarådande över alla oss andra… ?

Detta GÄLLER – ÄN IDAG !

 

Sammanlagt var det alltså så, i slutet på September 2017, att bara 59,9 %  av svenskarna var medlemmar i ”Svenska” Kyrkan, medan 40,1 % har valt att bli ateister, agnostiker eller kanske troende medlemmar i något annat, exempelvis Asatrogna Samfund.

Det största och ojämförligt bästa av dem heter fortfarande Nordisk Asa Samfundet, och det kan jag verkligen rekommendera att också DU som läser detta går med i, för efter mer än trettio års samlad erfarenhet av olika hedniska samfund, vet jag inget bättre än just detta – i alla fall inte som det fungerar just nu.

Just det ! FRIHETEN att TÄNKA SJÄLV och HANDLA SJÄLV är ALLTID värd att försvara… Hjälp till att försvara friheten !

Och – för att citera en känd svensk författare – han som skrev ”Från Oden till Engelbrekt” bland annat – och som verkligen var HEDNING han också…

LÅT HEDNA DIG ! Det åligger faktiskt dig att göra det…

 

Frihet är det bästa ting,
där sökas kan all världen omkring,
den frihet kan väl bära.
Vill du vara dig själver huld,
du älska frihet mer än guld,
ty frihet följer ära.

Ur ”Frihetsvisan”

Nej, vi ”samarbetar” inte med den sk ”Svenska” Kyrkan

Because all of us are sitting at the same table, are all of us diners?

I’m not a diner until you let me dine. Then I become a diner.

Just being at the table with others who are dining doesn’t make me a diner, and this is what you’ve got to get in your head here in this country.

  • Malcolm X

 

I samband med de senaste dagarnas händelser har många personer skrivit till mig på sociala media och uttryckt sitt missnöje över hur ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige försökt ”kapa” alla de olika sorgeyttringar och manifestationer som ägt rum efter de senaste terrorattentatet emot vårt land.

Hånleende domprostar har setts i TV, och man har påpekat för mig hur de självbelåtet gjort ett PR-nummer av sorgen, som många Sockholmare nu känner, och gjort den till ett skamlöst och oblygt reklam-försök att locka folk till kyrkorna.

Människor har inte lämnats ifred med sin sorg, utan utsatts för aggressiv kristen mission, precis som vanligt. Många av oss hedningar och Asatroende sörjer också – det är självklart – men vi kan inte undgå att notera: Så snart ett sår uppstår på samhällskroppen, så är de kristna genast där, och försöker slicka – likt pestflugor eller prästflugor…

Det finns oberoende manifestationer, som INTE leds av någon kyrka eller de kristna – och det är också till de oberoende, de FLESTA eller den absoluta majoriteten av alla Stockholmare går…

”Svenska” Kyrkan måte faktiskt förstå, att den skildes från staten redan år 2000. Den har ingen särställning, varesig juridiskt eller rent praktiskt, och den har heller ingen som helst rätt, att försöka ”kapa” Stockholmarnas lugna och värdiga manifestationer.

Om folk vill minnas i ensamhet och utan kristna intrång, så skall de självfallet ha rätt att göra just det.

Humanisterna har idag skrivit ett uttalande om saken, och så har även Nordiska Asa Samfundet, som nu har över 620 medlemmar och därmed är det största samfundet någonsin för Asatroende i Sverige under modern tid.

Nu finns det tyddligen dem, som har deklarerat att de vill ”samarbeta” med ”Svenska Kyrkan” och skrivit under på Biskop Brunnes deklarationer.Det är en oroväckande tendens, som knappast står för alla inom den hedniska rörelsen i Sverige – de flesta av oss vill inte se något sådant här.

Mitt eget mål har hela tiden varit, att reducera närvaron av alla Abrahamitiska ökenreligioner i Sverige till ett minimun, eller maximmalt 10 % av befolkningen, även om jag givetvis accepterar religionsfriheten som en idé.

Eva Brunne, biskopen i Stockholm, är känd för att ha applåderat och hyllat knivskärningarna av ett antal svenska riksdagspolitiker på ett torg i Malmö för några år sedan, vilket skedde i samband med den svenska Riksdagens öppnande.

Jag behöver väl knappast påpeka det olämpliga i ett sådant uppträdande, och hur en biskop, som Ex Catedra och inför nästan alla Riksdagsmän först hyllat väpnat våld och terrorister, sedan kan påstå sig själv vara ”motståndare” till terrorismen, för det verkar ju fullständigt bortom all logik, eller hur ?

Det är INTE personer som de här, som ska leda sorgearbetet i Stockholm, och sådana personer kan vi heller inte ”samarbeta” med. Dessutom innebär sk ”samarbete” inte, att den antalsmässigt svagare parten hela tiden ska rätta sig efter den starkares krav, ukaser eller diktat…

Jag säger absolut inte nej till samarbete med ”Svenska” Kyrkan eller andra kristna kyrkor i och för sig, särskilt inte i tider av oro, eller kris och krig. Vi Asatroende är alltid beredda att göra vårt bästa för samhället eller nationen, men vi kan inte godkänna, att ”Svenska” Kyrkan på ett mycket falskt sätt sätter sig över alla andra människors och samfunds trosföreställningar, och osmakligt nog försöker utnyttja den uppkomna situationen till sin egen fördel.

Redan tidigare har jag redogjort för mitt personliga samarbete med fältpräster och andra, som verkligen kan konsten att arbeta under krig eller kris, men riktad mission i samband med sådana händelser – just vad ”Svenska” Kyrkan nu håller på med – är inte respektfyllt emot de sörjande, och det är därför ett otyg, som måste beivras och bekämpas.

Om något samarbete och någon dialog alls behöver ske, så skall den inte hela tiden vara på den antalsmässigt starkare partens villkor, och det är i stort sett hela saken. Mer behöver inte sägas om detta, och även om jag för tillfället inte representerar just Nordiska Asa Samfundet eller någon annan hednisk organisation, vet jag att nästan alla Stockholmare, svenskar och hedningar delar min uppfattning. Vi ”samarbetar” inte med någon påstått ”svensk” kyrka, och den har inte ensamrätt på att företräda just oss.

Med all respekt – så är vi just Hedningar eller Asatroende i det här landet – så är det faktiskt. Man kan var sekulär hedning, ateist, agnostiker eller Humanist också, men vi förblir just Hedningar, och det är det viktiga.  Svenska Kyrkans egen statistik visar, att det år 1990 gjordes ca 24 miljoner kyrkobesök i det här landet. 2015 var antalet nere i 15 422 000 kyrkobesök på ett år, ungefärIngen statistik för 2016 har publicerats än – trots att det vanligen brukar göras i början på April månad varje år – men i år skyller kyrkan fegt ifrån sig på ”administrativa problem” eftersom Svenska Staten uppmanade den att se över sina metoder, så sent som 2013.

Nu har vi över 10 miljoner invånare i det här landet, och i genomsnitt går alltså varje svensk och svenska i kyrkan högst 1 gång per år, men aldrig mer än så. Detta gäller, trots att vi påstås ha 6 miljoner människor i det här landet ungefär, som sägs vara kristna. Uppenbarligen går de inte alls i kyrkan de heller, och kyrksamheten kan inte vara så stor, för om de verkligen vore ”troende” så skulle de väl gå dit, åtminstone någon gång om året, och då skulle samma påstått ”svenska” kyrka registrera en besöksfrekvens högt ovan 40 miljoner – men det har den aldrig gjort, inte sedan medeltiden…

I USA har en och annan sajt, företrädd av någon, som kallar sig ”a rational heathen” uppmanat Asatroende över hela världen att besöka kristna kyrkor med sina anhöriga under Påskhelgen. (jag tänker inte länka till skräpet)

Själv har jag aldrig någonsin i hela mitt liv hört något så fånigt.

Jag är inte kristen. Jag har inga kristna anhöriga, och jag kommer inte ha det heller. I min släkt går vi inte i kyrkan, varesig till påsk, jul, Midsommar eller någon annan tid på året, och vi tänker INTE börja gå dit nu, oavsett hur mycket dessa kristna vägrar att lämna oss i fred, inte respekterar vår uppfattning, och inte ens tar den minsta hänsyn till vår sorg och vårt behov av att manifestera sorgen UTAN att de kommer och lägger sig i, eller försöker utnyttja våra känslor när vi är ledsna.

Kristendomen är en mycket rå, hänsynlös och brutal religion, inte minst emot de svaga i samhället, liksom Islam för den delen.

De flesta svenskar ställer inte längre upp på någon kristendom, och vill inte ha med några kristna kyrkor att göra.

Vår kyrka finns i naturen, i världen omkring oss och i det liv vi lever – varför kan dessa Präster, Påvar, Imamer och andra märkliga figurer, som likt spyflugor svärmar över hela vårt land, inte acceptera det ?

Vårt land. Vår tro. Vår natur . Våra heliga platser – inte deras !

Blasfemilagar i Danmark, Religiösa ”Friskolor” i Sverige….

Visste ni att Danmark som enda Nordiska land är med i den sk ”Blasfemi-klubben”, dvs en liten grupp Islamska Stater inklusive Ryssland, samt det ärke-katolska Irland ? Dessa länder är nämligen närapå de enda i Världen, som har särskilda lagar emot Blasfemi, eller sk ”Hädelse” av ”gud”, ”allah” eller ”jehova” och andra Monoteistiska Guddomar, som har krav på sk ”Allsmäktighet – eller med andra ord en fullständigt totalitär samhälssyn..

Enligt det ansedda Pew Research Centre är det bara totalitära stater, där katolicism och Islam dominerar – samt Ryssland – som har särskilda lagar emot Blasfemi. Alla andra någotsånär moderna stater har för länge sen slopat det begreppet…

23 februari i år började Humanistbloggen – organ för Humanisterna eller The Swedish Humanist Association – där jag själv är mångårig medlem – skriva om ett fall i Viborg på Jylland, där en man plötsligt blivit dömd för blasfemi, bara därför att han vågat bränna ett exemplar av Koranen, vilket han också filmade och lade ut på Facebook. Sådant må ju vara kontroversiellt så det förslår, men i nästan alla civililiserade stater, inklusive Sverige, skulle man tycka att sådana lagar inte behövs.

Möjligen skulle man nämligen kunna använda lagrummet eller paragrafen ”förargelseväckande beteende” istället, förutsatt att någon offentligt gjorde något som väcker förargelse hos en särskild grupp, religiös eller annan, men man kan inte döma personer för en åsikt, exempelvis – det måste till en viss ”verkshöjd” eller särskilt kvalificerade omständigheter för att ens k-u-n-n-a ”väcka förargelse”.

Ifall en person skulle bränna en Bibel hemma på sin bakgård, där ingen ser detta och ingen bevisning finns, skulle händelsen inte kunna väcka förargelse, och för att ens kunna väcka förargelse på internet, exempelvis, krävs det ju att någon aktivt går in och söker efter sidor som han eller hon kan bli förargad på..Bara därför att personen ifråga faktiskt v-i-l-l förarga sig…

Exempelvis kan du som läser denna text bli förargad på den också, men vad du hittar här har inte ”verkshöjd” eftersom du befinner dig här på denna sida och läser vad som står på den av din egen, fria vilja… Det finns ingen som sagt, att du måste titta på illustrationer som den här, och du behöver inte heller läsa detta, så nu kan du hålla för ögonen, om du vill…

För att en händelse skall vara ”i public domain” eller ske offentligt, måste den först försiggå i verkligheten, och inte ”på nätet” – enligt de flesta lagstiftares uppfattning. Abstrakta föreställningar, som cyberspace eller ”andliga” varelser kan egentligen knappast kränkas, eftersom de inte ”existerar” fysiskt, utan högst immatriellt. I och för sig finns det något som heter Immaterialrätt inom juridiken också – men den rör egentligen mänskliga uppfinnare eller utövare typ konstnärer, och möjligen kan också präster, troende osv hänföras till denna grupp…

Att straffa människor med upp till fyra års fängelse, som i Danmark; bara därför att man vill införa Sharia-lagar eller tillfredsställa de underliga nyckerna från en eller annan liten invandrargrupp är helt fel, anser Humanisterna i Nordens alla länder – Danmark inbegripet.

27 mars i år gjorde 12 olika Humanistiska organisationer över hela Norden ett gemensamt uttalande, och det lyder såhär:

NORDISKT UTTALANDE MOT BLASFEMILAGAR

De nordiska humanistförbunden uppmanar den danska regeringen att avskaffa §140 i den danska strafflagen.

Som humanister fasthåller vi att både yttrandefrihet och tros- och livsåskådningsfrihet måste beskyddas i varje tid.

Vi får inte glömma att dessa är rättigheter för människor, det vill säga mänskliga rättigheter. Lagstiftningen ska skydda individers yttrandefrihet, och även skydda individer mot hatspråk och hatbrott. Hatfulla och kritiska yttringar mot idéer, religioner och ideologier bör bekämpas med ord och debatt, inte lagstiftning. Alla ska kunna kritisera alla uppfattningar, även om kritiken inte är särskilt vänlig eller smakfull.
Som nordiska sekulära demokratier har vi en plikt att högt och tydligt säga att vi inte finner det acceptabelt att straffa människor för att de förolämpat gudar eller religioner. I andra delar av världen är detta straffbart med döden, och att inte motsätta sig sådana lagar bidrar till att legitimera denna typ av lagstiftning.

Danmark, Finland och Färöarna har fortfarande blasfemilagar och vi uppmanar härmed till att §140 i danska strafflagen, samt blasfemilagarna i Finland och på Färöarna, avskaffas.

Humanistisk Samfund, Danmark
Vapaa-ajattelijain Liitto ry – Fritänkarnas Förbund rf, Finland
Suomen Humanistiliitto, Finland
Humanisterna, Sverige
Human-Etisk Forbund, Norge
Si∂mennt, Island
Humanistafelag Føroya, Færøerne

 

Med Asatrons språk skulle man också kunna uttrycka det såhär: ”Vi kräver frihet för Loke, såväl som för Tor !”  Den som sa det var den store Humanisten Gruntvig – som var Dansker ! – och dessutom kristen till namnet, även om han nog egentligen var hedning till själ och hjärta.

För just så är det enligt Asatron, nämligen.

Vi har alltid Loke, och i Lokasenna i Eddan – även kallat Oegirsdrikkja – kan man läsa hur Loke hädar och smädar nästan alla övriga gudar och gudinnor samt makter å det grövsta. naturligtvis blir Lokes öde slutligen därefter, men han må ändå ha sagt vad han vill, och de andra gudarna ingriper på intet sätt emot detta, innan Tor anländer. Och häri finns stor och underbar visdom, som de fåtänkta icke kan se. För dåliga översättare med kristen bakgrund och kristen bias – som Lars Lönnroth – framstår bara Loke som en pajas, och de ser inte budskapen bakom den yttre texten, eftersom dessa budskap övergår både deras låga moraluppfattning och intellektuella förstånd. Lokes anklagelser skulle aldrig mottagits, om de inte innehöll en kärna av sanning, och just därigenom blir de farliga…

Hädelsen finns inbyggd i all Polyteism redan från början, liksom möjligheten att välja sig fler Gudar och att få höra Lokes skratt.

En man som förmodligen har ”god sans för Loke” – som det heter i Norge – är förstås Jim Lyngvild, den store Hedningen och Hädaren, som nu skapat sig en Frejas Falkhamn av tusentals vita svanfjädrar. Känner jag honom rätt, den spjuvern, så tänker han väl som en annan Ful ankunge eller ”den grimmende elling” iföra sig Falkhamnen själv, och iklädd den beträda en eller annan scen och modeshow. Eller sjov – för så heter det i Danmark. Og det er Fröjas sal. Också självaste Loke lånade ju som bekant Frejas Falkhamn en gång, vilket står att läsa i ”Thrymskvida”. Därigenom får Hr Lyngvild sin fullständigt logiska förklaring.

I landet Sverige – sedan länge styrt av en liten, halvtotalitär (s) och (mp) märkt ”nomenklatura” har attityden emot Monoteismen, med allt vad den innebär av Sharia och förföljelser börjat svänga på sista tiden…

Det började 24 Mars med att 13 högt uppsatta socialdemokrater och edsvurna medlemmar av ”Nomenklaturan” i Sverige skrev en debattartikel i DN, lagom inför Partikongresen senare i år. De kräver att religiösa friskolor, sharia och en massa annat, som samma Socialdemokrater också varit med och infört, nu förbjuds i vårt land.

I Stockholms norra förorter härjar redan Islamistisk ”moralpolis” och Monoteismens Spö-gubbar, ungefär som i Sydsudan. Kvinnor förföljs. Människor blir trakasserade. De som inte följer ”Gud” eller ”Allah” stämplas, misshandlas av ”spö-gubbarna” eller fördöms som kättare och hedningar.

Och det är inte det enda, som sker i Stefan Löfvéns Sverige. Skrikande och Hets har publicerats i DN – och för den bär den gamla ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till ”Tro & Solidaritet” samt Livets Ord skulden – jag länkar inte till sådana debattartiklar, skrivna av dessa högerextrema element – men debatten pågår fortfarande

Detta medan Sharian i Sverige – numera också förstäkt av ”hat-polis” och diverse ”muslimska frikårer” växer sig allt starkare och starkare… Min gamle vän Mohammed Omar har idag skrivit en insiktsfull artikel om den sk ”Mångkultur” svensk socialdemokrati varit med och infört, och om dess ofrånkomliga konsekvenser, som nu står allt klarare och klarare framför oss.

Själv anser jag att ”religiösa friskolor” inte hör hemma inom något modernt samhälle överhuvudtaget. Jag skulle inte acceptera eller respektera Hedniska friskolor heller, allra minst drivna av ”fornsedare” och annat kriminellt patrask.

Religion är ingenting för barnrumpor, utan en angelägenhet för vuxna människor, och religion får heller aldrig någonsin tillåtas gå ut på Monoteism, eller därmed likställda totalitära system. Enligt Humanisterna tycker hela 73 % av vårt folk, likadant som jag.

Jag är och förblir vad jag är. En son av mitt land, som försvarar demokratins världen – här och överallt i vår värld, så sant Tor hjälpe – och inte bara på Torsdagarna.

86 000 svenskar lät HEDNA sig 2016 – trenden FORTSÄTTER i år…

”Svenska” Kyrkan har stora och tydliga problem. Rätteligen borde den väl kallas Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, eftersom den inte hör hemma här, och inte på något sätt kan åberopa sig på någon legal eller samhällelig särställning alls, därför att Statskyrkan sedan länge är avskaffad i vårt land (det skedde redan år 2000), som enligt sina grundlagar dessutom skall vara ”Multikulturellt” fastän lagen inte alls förklarar vad detta nu ska innebära..

Redan 11 Januari i år blev det känt, att fler svenskar gått ur Kyrkan och tappat all tro på den sedan verkliga mätningar påbörjades om den saken, och det var på 1970-talet. Innan dess – fram till 1951 – ar det nämligen inte tillåtet för svenska medborgare att lämna kristendomen alls, och genom sekler av förtryck, övergrepp och förmynderi har denna kyrka satt sig över det svenska folkets vilja.

slide_19

Men nu förutsätts vi alltså ha religionsfrihet. Trots detta fortsätter ”Svenska” kyrkan att vägra inordna sig under de lagar och förordningar, som gäller för resten av samhället. Alla myndigheter i Sverige godkänner elektroniska legitimationsmedel som sk ”Bank-ID” till exempel, ja till och med Skatteverket och Försäkringskassan godkänner detta, liksom förstås PostNord, Banker, Affärer, Föreningar och Samfund i övrigt. Ändå fortsätter ”Svenska” Krykan att hindra, obstruera och schackra med pengar, som vi ska få se..

Redan i Oktober 2016 skrev DN – landets största dagstidning – en artikel om saken. Samma månad kunde jag och Humanistbloggen avslöja, att det var Emmanuel Karlsson, en alldeles vanlig svensk civilingenjör, som står bakom den utmärkta sajten Offentligt.Se som låter dig GÅ UR ”Svenska” Kyrkan alldeles gratis ! 

Vår hjälte och befriare av folket har redan räddat 18 595 svenskar från säker ruin, och sk ”kyrkoavgifter” (en dold Tvångs-skatt, och ett ”modernt tionde” på minst 1,25 % av allt du och din familj tjänar ) som under ett helt vuxet liv leder till att varje svensk och svenska får avstå från miljonbelopp, som vi annars skulle kunna använda till något bättre, som våra pensioner eller våra barns framtid, till exempel. Och kyrko”avgiften” bara höjs och höjs i de flesta församlingar, år från år. Många svenskar – särskilt de etniska svenskarna – lever nu på marginalen, och att fler och fler väljer att gå ur och SJÄLVA få bestämma över sina pengar som det anstår vuxna människor och medborgare i ett fritt land samt SJÄLVA få bestämma om och när de ska ge något till sk ”välgörenhet” (inte ens 2 % av ”Svenska” Kyrkans budget går till sådana ändamål) är egentligen inte så konstigt.

7182012042256iwsmt

Men ”Svenska” Kyrkan fortsätter sin miljardsvindel. De har – också på 1950-talet infört ett magiskt ”stoppdatum” den 1 November, och alla som försöker gå ur Svenska Kyrkan och lämna detta ocker bakom sig tvingas därför betala straff-skatten och pålagorna ännu ett helt år. Kyrkan skyller fegt ifrån sig med ”administrativa svårigheter” och att den inte kan datorisera, som samhället i övrigt. Bank-ID och vad samhället annars accepterat, är alltså en total omöjlighet för dessa dryga prelater. De vägrar anpassa sig, de vägrar lyda samhället och lagarna. De opererar bortom all kontroll, och i fullständigt förakt för vad vanliga människor tycker och tänker. Hur länge ska vi låta dem fortsätta ? Hur länge ??

em-ann

Tänk dig själv om du vore medlem i något annat samfund eller förening, en fackförening eller ett politiskt parti och ville gå ur, eftersom du fått andra åsikter – men så kommer någon och säger: ”Nehej, men det får du inte – du ska vara med i metall och Socialdemokraterna ett helt år till, och betala, betala betala – och du ska vara kollektivansluten, från dagen du föds till dagen du dör och inte kan leva och andas mera,  för se så har jag bestämt !”

Eller om du var medlem i en bokklubb, till exempel – eller om det gällde hundskatt eller båtskatt för en båt som redan för länge länge sen blivit såld, och en hund du inte längre har, därför att stackars Fido tynade bort och hastigt avled. Kom ihåg att det heller inte är den minsta skillnad på ”religious services” och andra varor och tjänster, såsom Sveriges lagar och regler faktiskt är skrivna. Vore det då rätt, om någon kom och krävde dig extra skatt i ett helt år för båten du inte har, och hunden som inte längre finns ?

Totalt lämnade 85 848 personer kyrkan 2016, vilket kan jämföras med 46 895 år 2015. Allesammans har vi tröttnat på det kristna tramset.

Jag har varit hedning i över 30 år nu, eller ända sedan jag varit 18, och det är ett beslut jag inte ångrar.

Jag förutspådde i November att kanske 90 000 svenskar skulle gå ur, och jag blev i stort sett sannspådd.

12353305_889154267859254_54160689_n

I andra länder – till exempel det Svenska Finland – och även det Finskspråkiga Finland – har de kristna insett faktum, och det är att de inte kan styra och ställa i ett modernt samhälle efter sitt eget huvud. Vi lever inte längre på den mörka medeltiden. I Finland finns inte något som heter ”Finska Kyrkan” och heller ingen ”Suomen Kirkko” (eller snarare ”Suomen Kajko!” ) eller så… Nej, där heter man mycket riktigt Evangelisk-Lutheranska Kyrkan I Finland – och Ingenting annat ! Man publicerar vederhäftig och noggrann statistik på ett professionellt sätt, vilket ”Svenska” Kyrkan inte gör.

Finland är på många sätt ett ärligare och rättframmare land än Sverige, även om man där tyvärr har 72 % kristna ibland sig och inte kommit lika långt inom frihet som vi, där vi nu lever ibland vad som påstås vara 62 % kristna och 7% muslimer, eller rättare sagt 7% personer med muslimsk bakgrund, vilket är något helt annat än att vara troende muslim – för många av alla dem som har kommit hit, gör det för att de är trötta på Monoteismen och förtrycket de också, och vill ha del av den frihet, vi har i den Nordiska kulturen.

Som Jim Lyngvild och flera andra står jag och de mina redo att utbilda de nyanlända i vår kultur. För den som är villig att lära, finns det alltid hopp. För den som är villig att arbeta och följa folkets lagar, finns än mer och mycket mer än så.

12314065_766700603473307_1202995256780247878_n

Men låt oss nu göra en snabb ”faktakoll” eftersom siffrorna ovan kommer från svenska journalister och mainstream media, som sällan eller aldrig granskar statistiken. 7 553 personer i vuxen ålder lät sig luras av de kristna, och skrevs in under deras ”allsmäktige” herre, som i all evighet antas befalla över dem och förslava dem.

Vad värre var – det kristna ”dopet” – en fruktansvärd form av ”religiös doping” där individens vilja kränks utövades fortfarande, mitt ibland oss, 2016 – något som faktiskt är ett övergrepp – bland annat Humanisterna, the Swedish Humanist Association, tycker att detta föråldrade bruk inte får och inte skall utövas, och att religiösa samfund inte heller ska få ta ut tvångsavgifter av minderåriga och deras föräldrar via skattsedeln – något jag också helt ställer mig bakom. Religion är inget för barnrumpor, utan för vuxna och medvetna människor som är utbildade nog att förstå vad de ger sig in på, och verkligen kan göra ett aktivt val. Till och med de kristna själva erkänner ju det, när de tjafsar om sin ”konfirmation” och hur viktig den är (men inte ens barn och ungdomar lämnar de ifred !) men glädjande nog ”döps” bara 45,5 % av antalet barn i Sverige. Resten kanske knäsätts enligt Asatrons sed istället, för knäsättning innebär som jag förklarat för er välkomnandet in i en familj och en ätt, ett språk, en kultur och ett historiskt sammanhang, och det har inget med religion eller val av Gudar att göra, eftersom det är något individen bestämmer senare i livet.

Ca 74 000 kristna dog under 2015, sägs det – vilket motsvarade 1,1 % av medlemsantalet. Denna andel har sannolikt inte minskat under 2016, utan tvärtom ökat, eftersom främst personer i hög ålder är kristna. (Kom ihåg att medias rapportering om saken är mycket dålig, och att ingen utomstående forskare eller populationsstatistiker typ Hans Rosling studerat det här – inte heller sociologer mfl)

Detta gör att antalet kristna ibland oss nu kan beräknas till 6 225 091 – ca 75 000 döda – 85 848 som insett den bistra sanningen och låtit sig hednas, (plus 0,455 x antalet födda inom riket, vilket enligt SCB var 108 910 = 49 554) vilket gör, att ”Svenska” kyrkan 31 December 2016 hade ca 6 113 797 medlemmar. Tyvärr är det tvångsanslutningen av barn och minderåriga, som gör att denna otäcka religion alls överlever.

Samtidigt skenar befolkningsutvecklingen i vårt land iväg på ett alldeles okontrollerat sätt, därför att Regeringen i stort sett tappat all kontroll över gränserna och den sk ”invandringspolitiken”. Nu har vi mer än 10 miljoner personer i landet, sägs det – men ingen kan längre avgöra om den siffran verkligen stämmer.

Om den nu stämmer, så är nu bara 61,1 % av befolkningen i Sverige kristen, men det finns redan 38,9 % hedningar.
”Svenska” Kyrkan erkänner som vanligt inte det här, och hävdar att de skulle ha ca 62 % av befolkningen istället – nå välan, säger jag. Den siffran sjunker snart ytterligare, för detta år, 2017 – skall vi i den hedniska rörelsen arbeta för att 100 000 personer eller fler ska gå ur !

Vårt antal växer – år från år. Man kan vara agnostiker, ateist eller Asatroende, men enligt Svenska Akademins Ordbok (inte ordlistan!) som styr användningen av det svenska språket, så betyder ”Hedning” varje person, som inte tror på de Monoteistiska religionerna. Detta är mycket mycket viktigt att lära sig, och förstå.

DOK-SNILLEOCHSMAK-SVENSKAAKADEMIEN-02_992

Nytt för i år är också, att de kristna redan erkänner sitt nederlag, och vårt folks kommande slutseger enligt Svenska Dagbladet. De har nämligen erkänt att vad jag ensam förutspått i flera år, nämligen att det jag kallar ”Det hedniska skiftet” eller ”Der Umschwung, Der Rückschlagspunkt” för att nu tala med Clausewitz faktiskt kommer. Det är dagen när vi Hedningar är i majoritet, och inte i minoritet längre.

Redan 2030 kommer mindre än 45 % av Svenskarna att vara med i ”Svenska” Kyrkan alls, enligt dess egna siffror och beräkningar.

För egen del tror jag att det kommer att gå lite snabbare än så – men EN sak måste alla medborgare i det här landet vara medvetna om:

Vid slutet, står segern !

freja-hacc88mndens-eld-1

Vår tid kommer. 700 år av andligt förtryck, hets, våld och mörker kommer äntligen att vara över. När vi Hedningar äntligen kommer i majoritet, inleds en ny era och en ny tid för vårt sargade, slitna och misskötta gamla land.

Och den nya tiden kommer att innebära stora förändringar – var så säker på det, medborgare respektive medborgarinna. Kanhända skriver jag snart om dem, och vad som kommer att ersätta allt vad Monoteismens bottenlösa förnedring av människor fört med sig, och vad den hemska föreställningen om ”den allsmäktige” har skapat.

dsc_5929_58a4aaf92a6b228003d8e125Foto lånat av Ulvdotter, Valkyria

Snart firar vi Disablotet, och det som är början på Vårens ankomst, efter en lång, lång vinter.  Och precis som naturens krafter förkunnar det, måste det till sist komma en förändring i attityd, över hela landet – också bland de kristnas eller muslimernas alltmer fåtaliga skara. Deras herravälde skall snart vara krossat för alltid. En ny vår börjar, Polyteismens, Vetenskapens, Mänsklighetens och Framstegens tidevarv.

Kampen går vidare. ”We live in interesting times”

maxresdefault

Det här ÄR en folklig BEFRIELSERÖRELSE – Vänta er INGET annat !

e93adf3f5eb82c7ff89f47d1a4f5f792

We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender

  • Sir Winston Churchill

En uppskjuten begravning i Lysekil…

Märkliga nyheter fortsätter att strömma in från vårt lands alla hörn, mest beroende på att tidningar och media nu försöker ta i tu med frågor och ämnen som de lämnat helt obesvarade hela hösten. Kanske vill de alla göra oss uppmärksamma på svåra orättvisor och olösta problem, som ännu präglar vårt samhälle.  Jag skrev ju om några av dem igår, fast vi kan lösa dem tillsammans, och vi kan också ta det här med stackars Jessica Milkéwitz, som nekats att begrava sin mor Eva Milkéwitz på grund av ”Svenska” Kyrkan i Lysekil enligt vad tidningen Bohuslänningen berättar 11 December i år

Som ni ser apostroferar jag ännu denna kyrka – för den seglar under falsk flagg – Statskyrkan är upplöst, och därför har inget samfund ”ensamrätt” på att representera vårt folk – det svenska folket – som alla vi i detta land faktiskt tillhör !

gravhoeg

Varför ska ”Svenska” Kyrkan ha sk Begravningsmonopol ?

Kanske undrar mina läsare nu vad gamla Eva Milkéwitz gjort, och om hon var någon hedning, kanske ? – Men nej, men nej. Hon var faktiskt kristen i ett helt liv – och ändå totalvägrade den lokale Kyrkoherden ändå att begrava henne. Det kan vi säga med bestämdhet – i ett helt liv betalade denna gamla dam troget sin kyrkoskatt, på mer än en hel miljon med ränta på ränta, för så mycket blir det faktiskt, om man ser till att fd. Statskyrkan tar mer än 3200 kr i avgift från alla kristna, varje år.

Hon dog hos sin dotter i Jämtland, där hon levat sin allra sista tid i livet. Så ville hon tillbaka till Lysekil, där hon levt de sista 20 åren, för att begravas där, och av praktiska skäl lät hennes dotter såklart kremera henne, eftersom kremering – en hednisk sedvänja som varit med oss ända sedan Asatrons tid – och som över 81 % av svenskarna ännu tillämpar ändå var det enda möjliga. Dottern hade nämligen inte råd eller möjlighet att transportera en kista hela vägen ned till Lysekil, som man förstår, och eftersom begravningslagen föreskriver att en begravning måste ske inom en månad, förstod hon inte alls varför den lokale Kyrkoherden Hans Wolfbrandt plötsligt vägrade att begrava hennes mor.

lysekil Ett plågans palats. En nygotisk tegelhög, som trycker ned en liten stad vid havet.. Därinne hänger en halvnaken man på någotslags ”kors” och bilder av tortyr finns uppsatta på väggarna. Det ska vara ”kärlek” säger en del.. Värdig lokal för begravning ? – ja, alla har rätt till en åsikt..

Jessica råkade berätta att hon till våren skulle jordfästa modern genom att strö ut hennes aska över havet till våren, också en hednisk vana som blivit vanligare och vanligare i det som en gång hette Ranrike eller långt senare Bohuslän – och det är väl ändå inte fel. Men då totalvägrade den kristne prästen…

Begravningslagen säger att en avliden person ska kremeras eller gravsättas inom en månad. Därför valde Jessica Milkéwitz att kremera sin mor i väntan på våren. Men det beslutet skulle dottern tydligen inte ha tagit.
– Hans Wolfbrandt tyckte att jag borde tänkt till innan jag valde att kremera. Jag blev förtvivlad, ledsen och jag grät. Så här i efterhand tycker jag att han kunde ha försökt att stötta och hjälpa mig, säger Jessica Milkéwitz.

  • Bohuslänningen, 2016-12-11

Ja, hur ska en präst vara egentligen, frågar jag ? Om man alls ska tillhöra någon kyrka, och ha några präster, är då inte tanken att de ska hjälpa människorna i deras sorg, och när de behöver – även om en väl utförd begravning kanske kan vara en av de svåraste uppgifter en präst har att sköta. En Asatrogen knäsättning av ett barn, där barnet inte alls tilldelas någon tro men bara välkomnas in i en ätt eller en familj, eller ett bröllop är av naturliga skäl mycket gladare, men den präst vars ord förmår hela och lindra, är inte han den rätte att ha ett sådant kall, oberoende av vilken religion eller vilket samfund vi talar om ?

Vi hedningar ska kanske inte slå oss för bröstet vi heller, för det finns ett litet, litet samfund på knappt 80 personer, som kallar sig ”Fornsedare (även om ingen vet vad det är för något – det verkar mest vara en fånig lek med ord – eller några som inbillat sig att historia och kultur är något som de kan vända upp och ned på efter fritt behag, men ser ni – det behagar inte mig !) och som förstört många begravningar  de också. Människor har kommit fram till mig och velat berätta sin historia, och vad de utsatts för av de här dårarna, som ”gör ned” och fryser ut folk i samband med begravningar.

vinter-soluppga%cc%8ang-havs-029

Till slut – till synes efter flera veckor och efter det att Göteborgs stift blivit inkopplat – med massor av byråkrati – ändrade man sig, men då var troligtvis begravningslagens bestämmelser inte uppfyllda. Som ”Bohuslänningen” berättar, vägrade Kyrkoherden i ett utslag av stel formalism, eftersom det inte fanns någon kista eller kropp – urnan räckte alltså inte enligt hans uppfattning !

Pressekreteraren på Göteborgs stift, Torgny Lindén, bekräftar riktlinjerna. Samtidigt finns det en möjlighet för kyrkoherden att göra undantag för att tillmötesgå de anhöriga. – Begravningsgudstjänsten är ju i första hand inte till för den döde, utan för de levande och för att de ska kunna gå vidare i sin sorgeprocess. Men det är upp till kyrkoherden att besluta om gudstjänsten, säger Torgny Lindén.

Samma Kyrkoherde i samma ”Svenska” Kyrka vägrar ännu att göra fler undantag för människornas skull, berättar ”Bohuslänningen” och därmed är vi inne på något väldigt viktigt… Hur många vill egentligen höra en kristen präst stå och mässa om ”Gud” eller Jesus, när det är den avlidne eller i det här fallet den avlidna och hennes anhöriga begravningen skall vara ”till för” vilket även Stiftets press-sekreterare bekräftat..  Jessica Milkéwitz säger följande till tidningen:

Om inte kyrkoherden i Lysekil vill hålla en ceremoni tycker jag att han kan betala tillbaka kyrkoskatten. Men helst vill jag få kontakt med en präst i eller runt Lysekil som kan hjälpa mig att komma vidare, säger Jessica Milkéwitz.

Ja, varför betala Kyrkoskatt i ett helt liv, när man ändå inte får något för den, till sist… Vi har en ”Svensk” Kyrka som vägrar ge med sig på att folk skall få begravas någon annanstans – det är bara i Tranås respektive Stockholm folk får ha religiöst neutrala griftegårdar – och utöver det några få samfund – som respektive Länsstyrelse har godkänt som förvaltare av gravplatser. Så här är ”Svenska” Kyrkans syn – åtminstone i det högkyrkliga Lysekil:

Till exempel kan kyrkoherden inte tänka sig gudstjänster på lördagar, även om den dagen ur ett reseperspektiv passar bättre för de anhöriga. – Gör vi undantag för en så öppnar vi ju upp för alla andra också. Vi gör inte heller några friluftsbegravningar, våra gudstjänster hålls i kapell och kyrkor, säger Hans Wolfbrandt.

Vilka ”andra” är det som denne Kyrkoherde talar om, tror ni ? Vad är det här för diskriminering – för det verkar ju vara så det är.Men ”Bohuslänningen” berättar att det snart råder andra tider för folk i vårt land.

Nära 40 % av Sveriges folk har ändå gått ur ”Svenska” Kyrkan, och börjat tro som de själva vill. De har alla blivit Hedningar, och många av dessa är också Asatroende, fast inte alla. Det finns ett stort antal ateister och agnostiker också, och varför skulle inte de också ha rätt till en stämningsfull och fin begravning, utanför kyrkan och utan kristen regi, vilket borde vara ett grundläggande demokratiskt krav.

humanisterna

Humanisterna – där jag själv är mångårig medlem – skriver i sitt idéprogram bland annat följande:

  • Alla livsåskådningsorganisationer ska behandlas lika och ha samma rättigheter och skyldigheter.
  • Religiösa organisationers dominans vid krishantering behöver balanseras och kompletteras med representation från sekulära livsåskådnings­organisationer.
  • Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte få statens hjälp att driva in sina medlemsavgifter, eftersom detta underminerar principen att medlemskap ska baseras på återkommande bekräftade handlingar.
  • Kommunerna ska överta ansvaret för samhällets begravningsverksamhet i form av begravningsplatser, krematorier och neutrala lokaler för begravningsceremonier från Svenska kyrkan.

Humanisterna har också väl dokumenterat flera andra fall, liknande Eva Milkéwitz.  Också i Järfälla norr om Stockholm har det hänt att samma kyrka ”straffat ut” sina egna medlemar, eller de som vågat vara av annan åsikt än prästerna och kyrkorådet.

”Bohuslänningen” berättar om ett av de ”kryphål” som ännu står till buds undan den kristna förödmjukelsen också vid gravens rand, som många människor utsätts för. 2430 svenskar ansöker nu varje år om att få återvända till naturen, utan någon präst eller kristen kyrka alls.

tofta-1-300x247Denne man lät sig brännas ombord på ett skepp, som han själv byggt med sina bara händer…

vikiing-funeral-the-vikings-burning-ship

Ej med klagan skall ditt minne firas, Ej likt den som går, och snart skall glömmas”  (J O Runeberg, ”Molnets Broder”)

Många – i Ranrike – väljer Havet som sista viloplats. Så gjorde min vän, Erik ”Tofta” Johansson på Gotland som gick bort 2012. Västkustens folk har alltid varit starkt och självständigt, och en del är frireligiösa, men de flesta säger nog som gamle ”Tofta”, eller som Mälarfiskaren, som for ut i saltsjön och grundade Stockholm:

”Mitt Vadmalssegel och Ekebåt – Det skiljer mig och bispen åt !”

030726-27a

Min farmor, som var prästfru men inte kristen – efter de dikter av Per Lagerkvist hon lämnade efter sig – lät sig begravas i en minneslund, helt utan gravsten. Så kommer jag själv också göra. Inga kristna ska kunna vanhelga min grav, och inga taffliga fornsedare eller andra förbannade nidiningar skall kunna skända den – för de kommer aldrig hitta någon grav att skända – själv har jag då för länge sedan återgått till naturen, och det land för vilket jag levat och älskat.

En gång skall du vara en av dem
som levat för länge sedan.
Jorden skall minnas dig
så som den minns gräset och skogarna.
Så som myllan minns det multnade lövet,
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig – såsom havet.

ran4

Över hela Ranrike vakar Ran – långt bortom präster och kyrka – för på havet och i dess djup styr andra makter…

Låt dessa präster från Lysekil eller var de nu finns stå kvar på land, tillsammans med alla dem, som hatar och förföljer oss !

De kan stå där och predika, ljuga och snörvla, men själva har vi rott och seglat ut på ett andens hav, där ingen kristen mer kan hinna i fatt oss. Ovanför oss råder Tor, som skickar god vind. På havets yta finns Njord, som är sjöman och fiskare liksom vi. På havsbottnen finns Ägirs stora festsal, och hans maka Ran för oss dit, genom oändliga vattenrymder. Och vi ska äntligen äntligen vara fria, även om andra folkslag eller dessa intoleranta kristna skulle vilja ta vårt land ifrån oss.. Inget varar för evigt, kanske inte ens ett land som funnits i mer än 1000 år.

Jessica Milkéwitz säger till ”Bohuslänningen” att hon söker efter en annan präst som hjälper henne att komma vidare. Hon får naturligtvis fortsätta att vara kristen om hon känner, att detta skulle vara det rätta för henne – men det finns helt andra samfund, helt andra präster att välja mellan.

Bara ett Asatroget samfund i landet kämpar för Hedningars rätt att få egna gravplatser, liksom Humanisterna. Vad somliga kallar oss bakom vår rygg – kanhända av ren avundsjuka, har ni redan fått läsa – men ser ni – vi kan stå för vad vi gör – och vi har också vår rätt att vara fria..

maxresdefault

Nej men Usch Usch Usch – Ebba Busch (”Vad sade du att hon sade sade du ?” )

De sk Krist”Demokraternas” Partiledare Ebba Busch Thor lär ha sagt i en podcastad radiosändning att hon inte tror på evolutionsteorin och att hon bokstavligen tror att Adam och Eva skulle varit de första människorna, enligt Nättidningen Nyheter 24.

Tidigare är hon känd för att ha varit medlem i den fanatiska kristna sekten ”Livets Ord” under en lång rad av år, och aktivt förnekat allt tal om evolutionsteorin i dess skolor, bland annat på så sätt att hon varit med och förföljt biologilärare som haft avvikande uppfattning gentemot de kristna och försökt lära barnen vetenskapliga fakta, enligt Dagens Nyheter.

ebba-busch-thorKan vi ha kristna fanatiker i Riksdagen, vårt nationella parlament ? Vad ska andra länder tänka om oss ??

Fastän man väl alltid kan göra den observationen, att enstaka muntliga uttalanden kanske inte må anses som bindande, och att det mycket väl kan hända att ett intervjuoffer i radio ”gör bort sig” därför att programledaren ställer ledande frågor eller ogärna säger emot jakande påståenden (det kan hända och HAR hänt vissa hedningar också) så måste man nog fråga var dessa Krist ”Demokrater” egentligen står.

Kan kristendomen överhuvudtaget sägas vara en demokratisk religion, så länge den kräver alla människors underkastelse under en enda Gud, och använder totalt fascistoida paroller typ ”Jesus är Herre – vi är Guds slavar” och annat i den stilen ??

Christer Sturmark, ledare för Humanisterna, the Swedish Humanist Association uppges ha sagt till Nyheter 24 att

Jag utgår från att Ebba Busch Thor skämtar när hon säger att hon tror att de två första människorna var Adam och Eva. Annars har vi en partiledare som fundamentalt förkastar vetenskapen i klass med Donald Trump. Det vill jag inte tro… — – Om hon menar det bokstavligt och inte metaforiskt, så är det en förnekelse av hela den biologiska vetenskapsdisciplinen.

Med tanke på Ebba Busch Thors minst sagt suspekta förflutna i vissa sekter – som DN redan kommenterat utförligt och detalj, så verkar vi tyvärr ha anledning att tro det värsta. Också andra oberoende bloggare i Sverige har reagerat, och frågat hur vi egentligen bör se på dessa Krist ”Demokrater” med sina absurda påståenden om att de på något sätt skulle representera ”Svenska Värderingar” vilket de aldrig gjort, och per definition inte kan anses representera.

Och Thor ? Hur kan man kalla sig för något sådant i efternamn, och försöka ge sken av att man skulle vara Kristen ?

Borde inte ”Sacredeus” eller något liknande, mera kristligt, så att säga – vara aningen lämpligare, särskilt som det ska finnas Krist ”Demokrater” som redan heter så.. Rätteligen borde väl både Åskans Dundergud och JHVH-1 vara vreda på en viss Ebba idag – men – dt är ju deras sak – inte människornas..

På Facebook har flera ledande svenska humanister uttalat sig, och sagt saker som ”Vet hon inte att det var ASK och EMBLA som var de första människorna – Vilken okunskap !” och det måste man väl instämma i, för vad har Eva och Adolf eller vad de nu hette i den svenska kulturen att göra ?

is_36

 Ask och Embla var det – INGET annat...

norsethor

Detta är THOR men någon ”Ebba” känner han INTE !

klassiker

”We’d said it before – and we’ll say it again: ÖÖÖÖDUG-GYGJA !”

Nu inser ”Svenska” Kyrkan den bistra sanningen…

”Sent skall syndaren vakna” lyder ett kristet gammalt ordspråk, och det kom jag att tänka på i veckan. Två dagar efter det att jag kommenterat Svenska Kyrkans medlemsras, kom journalistkåren i vårt land på att det kanske var dags att kommentera samma sak. Alla upprepar de samtidigt papegojmässigt samma TT-telegram, helt utan källkritik, utan faktakoll, utan självständigt tänkande, utan tillstymmelse till varje form av intellektuell analys kring vad det hela kan innebära.

De enda två tidningar jag läst som har något att tillägga till standardförklaringen att allt skulle bero på Kvällstidningarnas avslöjanden från i somras om långt gången korruption inom ”Svenska” Kyrkan och att just dessa artiklar skulle resulterat i ”det värsta medlemsraset någonsin” är Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Man påstår, att just 2016 års medlemsras skulle varit det största, vilket är en sanning med åtskillig modifikation, eftersom nedgången efter Statskyrkans avskaffande de facto var större. Och när vi nu INTE längre har en Statskyrka – varför envisas då dessa Evangeliska Lutheraner – som de väl rätteligen bör kallas – med att på falska grunder hävda, att just DE skulle vara de enda, som får företräda Svenska folket eller Staten Sverige i andligt hänseende ?

Deras kyrka är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än någon annan, för att nu tala klarspråk, och säga det rent ut. Ursäkta uttrycket ifall det nu skulle ”kränka” – men så ÄR det faktiskt… Ingen kristen kyrka har ensamrätt på det här begreppet. Ingen kristen organisation har den minsta rätt, att försöka genomföra ”Coup d’Etat” eller med andra ord Statskupp vid Riksdagens öppnande, och tvinga alla Riksdagsmän att delta i ett lovprisande av den kristna läran.

Sådant ser faktiskt mycket illa ut, ifall Statskyrkan nu ska vara avskaffad.

Endast staten självt och dess företrädare borde ha rätt, att syssla med statsceremoniell verksamhet, och det m-å-s-t-e dessa kristna lära sig att förstå – om så behövs ”den hårda vägen”.

bigoriginalGAME OVER !! Rien ne va plus – Raus Raus ! Von unserem land hinaus –  DAS SPIEL IST AUS !!

Årets medlemsras kan också ha flera och helt skilda orsaker – för i pressen spekulerar man bara – här finns ingen som verkligen v-e-t. Helsingborgs dagblad har uppgett, att det skulle vara så att en hemlig rapport som internt tagits fram inom kyrkan, och som får publiceras först nästa vecka på det stora Kyrkomötet visar att ”Svenska” Kyrkan själva erkänner, att enligt deras kalkyl så kommer endast 45 % av svenskarna alls vara med i denna kyrka år 2030.

Att då skylla ifrån sig, och peka på kvällstidningar som Expressen och Aftonbladet som den enda orsaken till detta, framstår inte som vederhäftigt alls.

Man kan mycket väl tänka sig flera andra hypoteser, och för övrigt tycker jag att det är ytterst märkligt att inget Universitet, ingen Högskola, ingen Samhällsvetare, ingen Statistiker och inte ens SCB vågat granska den här utvecklingen och dess orsaker.  Om det nu – oavsett vad vi tror på, oavsett vilken religion och livsåskådning vi tillhör och oavsett om vi är med i ett samfund eller inte, faktiskt ÄR så som jag själv i nära sju år förutspått, att mer än 50 % av svenska folket blir hedningar inom sex-sju år, så KUNDE ju någon våga ställa frågan, ifall detta beror på inkomst, socialgrupp, kön, åldersfördelning, arbetstillhörighet, region och var i landet man bor eller andra meningsfulla faktorer.

index

Är det inte en skyldighet för denna myndighet, att allsidigt belysa samhällsutvecklingen ?

 

Men nej, men nej – ingen vågar utmana denna mäktiga organisation – ingen vågar ens fråga. Allt som hörs är bara prelaternas och biskoparnas egen version av saken – och media hör och lyder.

imageHur kan mindre än 100 000 katoliker kräva, att 19 000 poliser ska bevaka deras Påve – för 30 miljoner eller mer ? Var är varsamheten med skattemedel ??

Under PÅVEBESÖKET krävde man, att hela landets Poliskår skulle stå med mössan i hand och bocka, bocka inför överheten. Kanske så mycket som 30 miljoner kostade detta – allt bara för att mindre än 1% av befolkningen – katolikerna – skulle få topprida hela samhället och se sin store idol. ”Återkatoliserandet” av Sverige verkade inte vara någon större succé – för man firar inte reformationen på det viset – och många hoppade av under månaden Oktober, eftersom de trodde, att den kyrka de gått med i ju skulle vara Lutheransk och inget annat. 

Ärligt talat tycker jag synd om de stackars goda kristna i vårt land som måste stå ut med en sådan bedrövlig ledning.

Många som var med i denna kyrka, var en gång troende Lutheraner – vi svenskar har varit det i mer än 500 år snart — och de tycker inte om något ”Påveri”.

Så sent som i Måndags fråntogs ”Regionchefen” i Uppsala Ärkestift sin befattning, och tvingades avgå. Han framträdde i UNT, och påstod att han var ”oerhört ledsen” för det inträffade. Aftonbladet har tidigare avslöjat hur denne bland annat reste på en privat semester till New York tillsammans med sin fru på kyrkans bekostnad. Han var inte ledsen alls i new York, visade sig – men det blev han sedan man väl kommit på hur han använt medlemmarnas pengar

Kan detta ha något med den plötsliga medlemsförlusten att göra, kantro ? I avsmak vänder sig folket bort, när de ser vad prästerna håller på med.

Och – det är – tyvärr – inte bara det.

barndopEtt religiöst samfund som håller på och TVÅNGSVÄRVAR mycket små och späda barn – helt utan att fråga efter individens vilja – hur kan det accepteras ?

Vi har den ökände ”Kyrkochefen” i Växjö också – han som arresterades för barnsexbrott i höstas, och även han fick lämna sin tjänst. Domen väntas innan årsskiftet, säger min trogne vän i bloggosfären, den frispråkige och folklige Dag Sandahl, som själv har varit präst i Växjö stift, och känner de inblandade, inklusive biskopen där. Och han är inte det ende. Vi har fallet med den för barnvåldtäkt dömde Oskar Kalm i ärkestiftet, till exempel.

Vi har den sk ”Ungdomsledaren” som mystiskt nog fick sänkt straff – för att han var med i Svenska kyrkan. Också i det fallet var brottsrubriceringen våldtäkt mot barn.

Sammanlagt har jag tididgare skrivit om sex eller sju väl dokumenterade fall av sånt här ibland Svenska Kyrkans präster i Sverige – bara på de senaste två åren. Många människor – också Biskopen i Växjö – har sagt att de känner sig mycket illa berörda av vad som sker – och det kan man ju förstå. Kyrkan påstår att den har en policy mot detta slags brott – men uppenbarligen fungerar den ju inte alls – sånt här är ju förankrat ända upp på Stiftskansliernas nivå – som vi sett under hösten.

Att man då tappar medlemmar i denna unkna kristna miljö av bebis-dyrkan, jesus-barn och knubbiga keruber (vi har fått se hur sådant slutar, och det slutar inte ens vid de kristna barnungarnas ryggslut) och att folk till sist inser, att förtrycket av barn är en del av den kristna strukturen, och den ”Allsmäktiges” eviga Führer princip (Jesus är ju ”herren” som man vet – och honom måste man bara lyda ) – ja – är det så konstigt, att kristendomen blir impopulär av sånt här ?

index2

Dag Sandahl har vågat ställa frågan om inte Utträdet ur Kyrkan måste leda till ett avträde – för så skriver han faktiskt. Han skriver inte detta därför att han så att säga blandat ihop Sakristian med Svinstian – ni vet väl att det finns två sorters stior – men därför att det måste till en rejäl omvärdering – och ett utbyte av ledningen bakom alltsammans. Utan det, har ”Svenska” Kyrkan ingen framtid alls, antyder han – och fastän hedning, är jag böjd att hålla med.

Han berättar om hur Antje Jackélen plötsligt utsetts till hedersdoktor i Greifswald, en tvivelaktig ära, som tidigare tillkommit bland annat Erich Honnecker, DDR:s diktatoriske president, och hur samma Jackelén – känd för sin totalitära människouppfattning –  plötsligt blev ”habilitiert” trots sina kopplingar till DDR-regimen, och hur hon själv uppträdde under alla dess mörka år.

Han berättar om hur mobbing förekommer inom Svenska Kyrkan – många präster som ställer sig på folkets sida blir kritiserade, utfrysta av sin egen ledning och så uteslutna. Dålig personalvård, vantrivsel och kotterimentalitet härskar. Jag har själv tagit upp vissa fall, där Ärkebiskopen varit inblandad. De hemliga bandinspelningarna i Skanör, och hur församlingsprästen där ”petades” och bildade ett eget kyrkligt parti. Återigen är det ledningen det beror på – och alltsammans har nog också en viss betydelse för medlemsutvecklingen – det måste man till sist erkänna, även om man kanske inte vill.

I en artikel – som han nu tagit bort från sin blogg – redovisade Dag Sandahl hur det – ironiskt nog – förekom en bild på s.7 i Växjö Stifts årsrapport för 2017 där Biskop Modérus och den nu för barnsex avskedade ”Kyrkochefen” gick hand i hand, på det av Kyrkan arrangerade ”Pride-tåget i Växjö” under en banderoll med textenSe mig som jag är”.

Onekligen har medborgarna i vårt land fått se mycket – eller mer och mer – från dessa biskopar och deras kyrka.

klassikerÖÖÖÖH-DUGG-GYGJA !

 

De stackars svenskarna har tröttnat, helt enkelt. I veckan har det också visat sig, att ”Svenska” Kyrkan nu vägrar godta människors utträde per email, liksom de tidigare vägrat godta Bank-ID och hela tiden sedan 1950-talet vägrat människor utträde, under årets två sista månader. Istället tvingas människor betala, betala och betala ett helt år extra – via skattsedeln – med procent på allt de tjänar.

Inget annat samfund, ingen annan myndighet, inget företag och ingen organisation i hela Sverige uppför sig på det här befängda sättet – och det väcker berättigad kritik.

Människor i det här landet ”köper” inte allt det här längre.

Nu vill vi vara fria – också i andligt hänseende.

Statistiken visar tydligt och klart, att bara en tredjedel av svenskarna gifter sig kristet. Bara 75 % vill ha en kristen begravning – och den andelen minskar i snabb takt. Bara 45 % av landets föräldrar tror på något så ohyggligt och föråldrat, som spädbarnsdop. Detta är FAKTA, och det kan man bara inte motsäga.

Sen är det upp till var och en vad man gör åt saken, eller ens om man väljer att höra sanningen. ”Sanningen ska göra eder fria” sas det en gång – men inte av mig.

Slutar med en helt annan sång – av JUDAS PRIEST – lämpligen nog – som jag dedicerar till Dag Sandahl – och alla andra ärliga kristna här i landet.

Ni har syndat. Ni kristna är alla syndare. Ni har syndat emot människorna i det här landet – till och med emot barnen. Emot naturen. Emot kulturen. Emot ett helt folk, emot ett helt land. Så säger Freja, och jag förkunnar det. Jag säger det. Jag predikar det.

Omvänd er – och anta hedendomen !