Först en ensam hedning, sedan Kvällstidningarna…

Kvällstidningen Excessenförlåt, jag menar naturligtvis Expressen tar nu upp exakt samma ämne som jag själv behandlade, så sent som igår. Vi har sett det förut, och nu ser vi det igen – detta är Särimners seger !

”Kulturministern MÅSTE sluta göda extremister” skriver skribenten Sofie Löwenmark på ledarplats, och hon fortsätter: Hur kommer det sig att Alice Bah Kuhnke inte har dragit i nödbromsen när tvivelaktiga föreningar gång på gång har fått miljonbidrag ? Också Erik Helmerson, Dagens Nyheters katolske chefredaktör, har reagerat, betonar Expressen.

Tyvärr är det bara ett i raden av haverier från Alice Bah Kuhnkes sida. Hon har en historia av att systematiskt dela ut pengar och delegera viktiga frågor till föreningar och personer som sår splittring och polariserar det svenska samhället. 

Under sin tid kort tid som generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor var hon ytterst ansvarig för att hundratusentals kronor delades ut till personer med kopplingar till extrema föreningar.

Som kulturminister har Bah Kuhnke fortsatt i samma stil. Hon har bland annat initierat kultursatsningen ”Äga rum” i en del bostadsområden med ”socialekonomiska utmaningar”. Bland de som fått vara med och dela på de 130 miljoner kronorna finns föreningarna Megafonen, Pantrarna och Rådet Av Enade kreoler.

Megafonen var med och uppviglade till kravallerna i Husby 2013. Rådet Av Enade Kreloer som trots miljoner i bidrag inte lyckades ”ta fram lokaler” ska nu i stället  ”skapa en mötesplats”. Och Pantrarna har på sitt Instagramkonto rentav hyllat en dödad IS-terrorist. ”Vila i frid. Vi kommer aldrig glömma dig, en sann krigarsjäl. Må du komma till paradiset InshAllah,” skrev man efter att en av föreningens grundare stupat i Syrien 2013.

Samtidigt som Alice Bah Kuhnke ansvarade för arbetet mot våldsbejakande extremism i regeringen initierade hon alltså projekt som gav pengar till grupper som hyllar jihadister. Det är rent häpnadsväckande.

– Expressen, 2018-02-11

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Det är dags att avskaffa Miljöpartiet, och sparka ut det ur Riksdagen. Det är dags att göra slut på Stefan Löfvén och hans regering – via valurnan. Mer islam, kristendom och annan totalitär extremism kan inte tolereras inför vårt lands gränser, och vi svenskar måste återta kontrollen över de försvunna skattemiljonerna och hela kulturpolitiken. Så tycker Expressen i egenskap av en liberal kvällstidning, men det var av mig ni fick höra det först…

Särimner ser dig – också när du sover

Särimner hälsar HILD välkommen, ibland sina galtar och Suggor

Särimner står bi i stormen

Särimners hjärta känner dygden allenast

Särimner skyddar de vapenlösa

Särimner ser till att de högt uppsatta blir de långnästa – ty deras fall skall bliva stort !

Särimner talar sanning, äter järn och skiter kätting !

Särimners klövar trampar själva molnen – han är DIN galt överallt !

 

I Disernas tid: Varför stöder Regeringen Löfvén islamisering och anti-semitism ?

Samtidigt med att vi Asatrogna och Hedningar firar Disablotet, finns det tyvärr numera de i vårt land som stöder helt andra saker, och totalitära läror från Mellersta Östern. De senaste tokerierna ägde rum i Malmö, där DN.s kvinnliga journalister öppet deltog i den sk ”Hijabdagen” den 1 februari, och frivilligt lät sig beslöjas. Trots sk ”Hedersmord”, ökande könsförtryck och alla Koranens patriarkala dumheter, fortsätter Nomenklaturans och S-regeringens kvinnor att göra såhär, utan eftertanke, utan ifrågasättande, utan solidaritet med de miljontals människor världen över, som hatar och avskyr Islams och kristendomens förtryckarmentalitet.

I Rian fängslas just nu kvinnor i upp till två månader, för att ha bränt sina Hijaber. Och samtidigt står kultureliten i Sverige, som säger sig vara ”feministisk” liksom Regeringen Löfvéns föga förtroende ingivande utrikespolitik, och tar på sig dessa tvångets och skammens plagg, helt frivilligt. Varför ? Är inte dessa regeringsföreträdare riktigt kloka i huvudet ? I veckan kom det också fram, hur SST, Regeringen Löfvéns ytterst märkliga ”Myndighet till Stöd för Trossamfund” återigen gett pengar till det grovt antisemistiska ”studieförbundet Ibn Rushd” som till och med journalister med islamskt ursprung pekat ut som en av de allra mest extrema och farliga religiösa organisationerna i Sverige överhuvudtaget. Varför skall just dessa organisationer, gång efter annan; matas med Regeringens pengar ? Vad är det egentliga syftet ??

Att Margot Wallström, som portats från inresa till staten Israel och samtidigt skall vara Svensk utrikesminister, är Antisemit, står redan klart. Dito Ilmar Reepalu, och flera andra ledande S-politiker i Malmö – men varför stöder de här personerna också islamisering ? Det hela går ju inte alls ihop med den ”feminism” de säger sig företräda…

Situationsbild: Envar sin egen kulturminister, eller en riktigt Parti-trogen (S) märkt Riksdagskvinna… ?

Kopplingen mellan Socialdemokraterna, och den anti-demokratiska organisationen ”Det muslimska brödraskapet” är sedan länge känd, och för en tid sedan avslöjade Nya Wermlands Tidningen (NWT) vad som ligger bakom Allmänna Arvsfonden, en myndighet som från början var till för goda syften, men som under Miljöpartiet och Regeringen Löfvéns handgångna förvandlades till något helt annat…

Arvsfonden har vidare finansierat antisemitisk propaganda. Det skedde i form av seminarier tillsammans med Afrosvenskarnas riksförbund och Forix (ett projekt inom det islamiska studieförbundet Ibn Rushd), där den ökända antisemiten och terrorpropagandisten Yvonne Ridley fick hålla låda. 6 miljoner kronor lade fonden under tre år på Forix.

– NWT, 2017-07-20

Ganska få svenskar vet idag vad Allmänna Arvsfonden är för något, och vad den är till för. Sedan urminnes tider och redan i Hednisk tid så fanns ett juridiskt begrepp, kallat Dana-arv, vilket betydde kvarlåtenskapen efter de avlidna, som helt saknade arvingar. Sådana arvlotter tillföll det allmänna, alltså Kungen eller Statskassan, och så har det varit också i de flesta civiliserade länder sedan dess. Det är bara på Island och i Sverige som man från 1928 instiftat en ”allmän arvsfond” vars pengar var menade att gå till Etniska Svenskars Kulturarv, men under Regeringen Löfvén har allt detta urholkats och förvanskats.

Fondens uppgift är att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och handikappade. Det låter ju trevligt. Riktigt så trevligt har det dock inte varit.

Arvsfondens anslag ska nämligen ha finansierat islamistiska och antidemokratiska organisationer, enligt en rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I rapporten beskrivs hur den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet via frontorganisationer tagit emot miljontals skattekronor för att bygga upp verksamhet i Sverige.

Pengar går också till rena bedrägerier. 2016 fick föreningen Spiritus Mundi 2,9 miljoner kronor av arvsfonden. Medlen skulle användas till att omvända ungdomar på väg in i extremism. Verksamheten verkar dock ha varit en rökridå. Pengarna gick till fantasilöner och bluffakturor.

Nya Wermlands Tidningens reporter menar att arvsreglerna i Sverige snarast bör ändras, till de etniska svenskarnas förmån, eftersom det mestadels är svenska pensionärers pengar som regeringen Löfvén konfiskerar, och sedan stöder extrem islam med. Om kusiner till exempel fick ärva, skulle ”Allmänna Arvsfonden” mista alla de penagr, som idag går till antisemitism och extrem islamism. Själv går jag ett steg längre, och hävdar att alla svenskar snarast bör ändra sina testamenten så att Kulturarvets verkliga förvaltare, och exempelvis Hedniska Organisationer som Nordiska Asa Samfundet får ta hand om pengarna istället, i händelse av någons frånfälle, utan direkta arvingar.

Vi har alla en plikt att försvara vårt land emot Monoteism, Kristendom och Extrem Islamism, som alla är utskott på samma sjuka träd.

I år är det också valår, och vi kan alla förpassa regeringen Löfvén och dess Islamistiska stödtrupper till den historiens sophög, där sådana regeringar hör hemma.

PEW research centre om Löfvéns Islamisering av Sverige

Redan i November förra året publicerade ansedda Pew Research Centre i USA en rapport om den våldsamma islamiseringen av Europa, men först nu har den börjat väcka genklang och debatt i svenska media. Pew Re research är ett opinionsundersökningsinstitut under kristna ägare och sponsorer, men anses ändå som tillräckligt opartiskt. Vi vet alla att Regeringen Löfvén och andra ledande svenska politiker hela tiden gynnat islam genom fake news som ”Folk flyr för sina liv” (det gör de inte alls, någon livsfara har aldrig uppstått för flyktingar från exempelvis Somalia, Syrien eller Afghanistan, därför att EU:s och FN:s principer om första asylland ändå gäller, trots att vår regering mycket konsekvent brutit mot dem) och att vi ska ”öppna våra hjärtan” för islam och andra dumheter. Ja, till och med den Svenska Ärkebiskopen har tagit en direktöversättning av ”Allahu Akbar!”  som sitt valspråk, och Svenska Kyrkan deltar aktivt i Islamiseringen av Sverige.

När kvällstidningen Expressen tar upp nyheten om forskningsresultaten från USA, görs det med en film där en svenska, som konverterat till den mest extrema formen av islam, och Burka-försetts får utbrista, att ”Islam gjort henne till en bättre människa”. Sådan rapportering kan inte kallas objektiv, utan är helt och hållet partisk.

Även om massinvandringen till Sverige upphör, kommer Sverige att drabbas av 11 % islamister år 2050, spår PEW. Vad det innebär av terror, våld och förtryck emot etniska svenskar, kan vi bara ana. Givet faktorer som familjestorlek, födelsetal, andel personer som småningom lämnar islam och en skattning att det redan nu skulle finnas 8,1 % islamister i Sverige, beräknar man den framtida utvecklingen, som verkar mycket dyster för hela Europa, och inte minst Norden och Sveriges folk.

I Expressen får bland annat den ökända docenten Bi Puranen, mera känd som Puh Biranen, verksam inom Ekonomisk historia och Institutet för Framtidsstudier, samt känd för sitt arbete inom det privata företaget Bikupan, vars attitydundersökningar för den svenska Försvarsmakten lämnade mycket övrigt att önska. Hon menar att Pew inte skulle ha tagit tillräcklig hänsyn till sjunkande födelsetal och förändrade attityder, som kan bli följden när Islam kommer in i ett civiliserat, sekulariserat samhälle som det svenska. Det är klart, att en attitydförändring och en övergång till hedendom kan gå snabbare än man trott i framtiden, men Pew redovisar också hur barnafödandet ibland muslimerna påverkar deras siffror.

Expressen noterar, att även med ”medelstor” invandring blir andelen muslimer i Sverige 20 % år 2050, eller – med dagens invandring – minst 30 %. Företrädare för PEW Research Institute säger till tidningen,  att det är osannolikt att den muslimska invandringen till Europa helt upphör, och samtidigt sitter nu extrema Islamister och bildar politiska partier inför kommande Riksdagsval, och Annie Lööf, ledare för Centerpartiet, säger att hon vill ha hit 20 miljoner invandrare till – vilket innebär att de etniska svenskarna skall göras till en minoritet i sitt eget land.

Lena Lundkvist på prognosavdelningen på Statistiska centralbyrån (SCB) har helt enkelt gett upp, och intar en slapp, slö och likgiltig hållning inför alla problemen. SCB för inga som helst register över religionstillhörighet eller etniska grupper, säger hon, men det borde man faktiskt göra – för statens och folkets egen säkerhet, om inte annat.

Expressen påstår slutligen, att alltihop skulle vara ”en konspirationsteori” från USA, och att födelsetalen säkert kommer att sjunka, även om det inte är dem som är den intressanta variabeln i hela undersökningen, utan just den hela tiden ökande invandringen. Framtiden får väl utvisa vem som har rätt, men kvällstidningen lär nog inte kunna övertrumfa hela västvärldens samlade vetenskapliga expertis, som nu förutspår att det kommer att gå mycket illa för Sverige, ifall man inte vänder utvecklingen…

Det går inte att prata bort det faktum, att Regeringen Löfvén genom sitt handlande försämrat oerhört mycket i det svenska samhället, och att både minskande välfärd, utebliven grundtrygghet och en skenande kriminalitet utgör faktorer att ta hänsyn till inför nästa val, förutom att allt detta väcker de infödda svenskarnas vrede. Förr eller senare kan det bli så, att de skyldiga kommer att ställas till svars, och det kan också bli på ett annat och mycket mera drastiskt sätt än vid Valurnan, i alla fall enligt vad jag tror. Konflikterna inom samhället ökar, och det finns få eller inga tecken på att denna utveckling skulle vända, om inte en ny handlingskraftig majoritetsregering, där folkflertalets åsikter är företrädda kommer till makten.

Också andra debattörer har uppmärksammat PEWs resultat, och debatten kommer helt säkert fortsätta, ända fram till September detta år.

Hur många gånger skall det upprepas ? Ska vi alls ha Islam i det här landet ??

Vi vet alla vad islam står för. Det påstås, att det också finns ”moderata islamister”, men Ökenreligionernas skadeverkningar, överallt där de visar sitt fula tryne, är ändå väl synliga.

Själv tror jag att Asatron kommer att växa, och att fler och fler svenskar öppet kommer att deklarera sig själva som Asatroende som ett enda – och mycket naturligt svar på alla dessa Ökenreligioners tillväxt, deras krav på ”allsmäktiga” gudar som ska styra alla oss andra och så vidare, och så vidare. Svenska kvinnor kommer inte heller låta sig förses med Burka, eller gå i islamisternas ledband. Inte heller Svenska Kyrkan kommer att få så värst många proselyter, om den öppet fortsätter att samaarbeta med en alltmer radikaliserad och högljudd islam.

”Svenska” Kyrkan erkänner – REKORDÅR för HEDNANDET år 2017…

I år blir det ett rekordår för hednandet av Sverige, liksom förra året. ”Svenska” Kyrkan tvingas själv erkänna det, enligt deras senaste månatliga statistik. Nu är det så, att vi sedan år 2000 inte alls har någon Statskyrka, som vi alla vet. ”Svenska” Kyrkan representerar inte alls alla svenskar, och har ingen som helst ”ensamrätt” på att få tala för alla, för minst 40 % av oss medborgare har gått ur den för länge, länge sen. Hur ”Svensk” är den då ? De som fortfarande är med, utgörs ju till mycket stor del av invandrare, och hela kristendomen är en invandrad religion, som inte hör hemma här i landet, lika lite som islam.

Den enda religion, som verkligen kan kalla sig ”Svensk” är i så fall Asatron, för den är den enda, som verkligen hör hemma här.

Det gäller att skilja på Asatro och inbillad sk ”forn sed” som mest är en politiserad form av New Age

I Finland och andra svensktalande länder har de kristna tagit reson, och påstår sig inte längre tala för någon statskyrka. I Finland talar man därför om ”Den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Finland” och själv anser jag att det är ett betydligt ärligare och rakare sätt att tala om denna minskande kristenhet, och på samma sätt borde vi Hedningar (mer än 40 % av folket, som sagt) tala om ”Den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige” samtidigt som vi också nämner, att Luther var Antisemit, vilket vi hedningar inte alls är, och inte heller har varit.

Förra året gick 85 848 vuxna svenskar ur ”Svenska” Kyrkan, och ville inte ha mer med den att göra. Tyvärr förtrycker samma Kyrka fortfarande många barn  i vårt land, för de tillåts inte gå ur, och tvångstilldelas också den kristna religionen i en fars-artad, närmast medeltida ceremoni, där man står och ber om att en ”helig ande” ska komma flygande, och tränga in i de små och späda barnens kroppar.  Ja, ni hör ju själva hur tokigt det låter. Att allt fler och fler svenskar inte vill ha med dessa ständiga övergrepp att göra, kanske inte är så konstigt.

Under årets första 11 månader har nu 91 129 svenskar gått ur ”Svenska” Kyrkan – vilket är ett nytt rekord sedan mätningarna började. Jag själv spådde redan i Oktober i år att nära 100 000 svenskar skulle låta sig hednas, bara det här året – och så kommer det också att bli. Tråkigt nog – ja det är verkligen tragiskt – föll 750 personer till föga för de kristna locktonerna – det var väl mest ”nyanlända” får man förmoda, för ingen riktig svensk kan väl tro på någotslags ”Herre” från Mellersta Östern som ska komma och bestämma över allt och alla – det låter ju ganska löjligt.. Men, endast 8833 förskrev sig till denna totalitära ideologi, medan 91 129 lyckades göra sig fria från den fram till slutet av November, vilket ju gläder varje sann och äkta svensk.

”Det finns inga ursäkter !” (Det visste redan Schopenhauer på sin tid)

I början av året hade ”Svenska” Kyrkan 6 116 480 medlemmar, mot en total folkmängd i Sverige på 9 995 153 personer. Det betydde, att bara 61,2 %  ville vara med i denna despotiska statskyrka, som inte tillåter andra uppfattningar, och inte förstår, att den inte längre kan tala för alla, därför att många av oss lämnat Monoteismen bakom oss för länge sen. Dessutom – hur kan samma kyrka kalla sig Multikulturell om den bara erkänner en enda Gud ? Räknas inte våra andra Gudar eller ??

Nu skenar Sveriges befolkningsutveckling fortfarande okontrollerat, vilket knappast skapar ett hållbart samhälle.

I slutet av Oktober fanns 10 103 843 individer här, oräknat de som uppehåller sig här illegalt, och inte ska vara här. Justerar vi upp befolkningssiffran till den sista November 2017, får vi kanske 10 500 individer till – lågt räknat, och enligt vad som är rimligt att anta. Samtidigt har de kristnas antal minskat med minst 82 296 personer, om vi ser till nettot på frivilliga utträden minus inträden.

Tragiskt nog har det skett ungefär 51 000 kristna övergrepp på spädbarn (sk ”dop” ) i det här landet, bara i år. Att tvinga på en nyfödd, helt omedveten individ en religion, utan att den individen ens kan värja sig, långt mindre förstå vad han eller hon tvingats in i är ALLTID ett övergrepp, och bör stämplas som ett sådant. Det är inte acceptabelt att det ska gå till såhär i ett modernt samhälle, helt enkelt. Ingen annan religion far fram såhär, eller använder spädbarn för att ”blåsa upp” sina egna medlemssiffror, mig veterligen. Vi Hedningar och Asatroende gör inte så. Vi har något som heter Knäsättning, sant nog – då vi tilldelar barnet ett namn, men inte en tro, och hälsar det välkommen till vår egen familj eller ätt, men vi tvingar det inte att anta någon religion, överhuvudtaget.

Det FINNS alternativ till Monoteism och andra Totalitära Livsåskådningar. Man KAN exempelvis låta Hedna sig, eller gå med i Humanisterna…

Samtidigt dog ungefär 1,197 % av de kristna, ifall vi antar, att deras dödlighet varit ungefär lika stor i år som förra året. Det blir ungefär 72 229 personer, och ger en nettominskning på 21 229 personer, plus nettoutträdet om 82 296, vilket innebär att vi glädjande nog fått 103 525 färre kristna, bara på 11 månader. Vg kontrollera själv, om ni inte tror mig.  Med en ny befolkning om ca 10 103 843 personer blir det 59,5 % kristna, och andelen Hedningar i vårt land är nu uppe i 40,5 % eller mer – en stor del av befolkningen är ju tyvärr så grundlurad, att den är med i kyrkan ”av gammal vana” men utan att ens tro på gud, eller vad den faktiskt säger.

Snart kommer ”Det hedniska Skiftet” då vi hedningar blir över 50 % av folket. Det kan inträffa inom 7-8 år.  De totalitära lärorna, som islam och kristendom har inte längre någon chans, och målet för den hedniska rörelsen är fortfarande, att få ned dem alla under 10 % av befolkningsantalet.

 

Många tänkare har redan INSETT DEN BISTRA SANNINGEN – Monoteism passar inte i ett civiliserat samhälle. Morgondagens religion, stavas POLYTEISM

Nu finns det förstås många, som säger att Frikyrkor, Katolicism och Islamism får en allt större roll i dagens Sverige.  ”Det må så vara” säger då jag, men när de gäller dessa totalitära läror, så har vi ingen tillförlitlig statistik.  Det finns en mycket märklig och snedvriden myndighet här i landet som heter Myndigheten för Stöd till Trossamfund här i Sverige. Förra året delade den ut över 91,6 miljoner kronor till Monoteistiska läror av olika slag. Bland annat gav man över 16 miljoner för att sprida Islam här i Sverige, ungefär som om Regeringen Löfvén ansåg, att det vore en statlig angelägenhet.

Humanisterna och olika Polyteistiska alternativ – däribland Asatron – fick däremot inte ett enda rött öre, trots att man ansökt om bidrag i flera års tid.

En sådan politik kan inte med bästa vilja i Världen kallas rättvis eller demokratisk, och för övrigt – är det rätt att staten alls ska sponsra religion, som ju borde vara en privatsak. I nästan inget land i Västvärlden gör man så, och den Löfvénska politiken är Saudi-Arabien upp i dagen, i alla fall enligt min åsikt.

Sedan när blev det bestämt, att den Svenska Regeringen ska sponsra islam och kristendom med 100 miljoner varje år ? Vi har ju ingen Statskyrka… (teckning av J E Ander, svensk skämttecknare)

Inte heller finns det någon tillförlitlig kontroll, av de medlemstal, som de här olika ”ökensamfunden” uppger. Man delar bara ut pengar helt okritiskt, och helt utan tanke på vad slags värderingar det sprider i det svenska samhället.

Många anser också, att Svenska Kyrkan blivit alldeles för politiserad som organisation betraktat. Dess Ärkebiskop har ju antagit fältropet ”Gud är större” eller ”Allahu Akbar!” i Svensk översättning, och säger helt öppet, att hon vill ”samarbeta” med Islam. Det vill inte jag, och det vill heller inte de flesta svenskar – och därför går vi ur, och lämnar denna politiserade kyrka åt sitt öde, när den inte längre kan stå för svenska värderingar eller svensk kultur, och det är just precis där jag för min del tror att vi ser den största anledningen till de negativa siffror, ”Svenska” kyrkan numera uppvisar, även om jag förstås inte kan bevisa det, rent statistiskt.

En annan orsak att gå ur är de höga skattesatserna i Sverige, och de så kallade ”avgifter” eller rättare sagt straffskatter – ett slags fortsättning på det medeltida tiondet, som ”Svenska” kyrkan hela tiden kramar och pressar ur sitt stackars folk.  Det sägs, att de flesta svenskar nu betalar långt mer än en tredjedel av allt de äger och har eller tjänar i skatt – ni får ju själva avgöra om detta är sant eller inte – och till det kommer genomsnittliga ”tionden” till ”Svenska” Kyrkan på minst 1,3 % som vi alla tvingas betala, direkt över skattsedeln, oberoende av om vi nu tror på gud eller inte.

En sådan politik kan under inga förhållanden kallas rättvis, och många svenskar har tröttnat på de uppenbara missförhållandena, eftersom de ju själva kan se vad som händer i deras land. Dessutom får man ett helt års extra straffskatt om man försöker gå ur ”Svenska” Kyrkan i November eller December, på grund av ett mystiskt, närmast religiöst betingat ”stoppdatum” som denna kyrka själv införde på 1950-talet.

Jag tycker att du som läser det här inlägget ska GÅ UR svenska Kyrkan FORTAST MÖJLIGT nästa år – om du inte redan HAR gjort det.

Att gå ur kostar ingenting, och allt du behöver göra är att sända in ditt personnummer, namn och adress till närmaste Pastorsexpedition.

Använd gärna blanketten här, så går det kanske fortare.

Inte ska väl du som är svensk acceptera alla dessa totalitära läror utifrån, eller betala straffskatt till ”Herren” när du kan vara en fri och vuxen människa ?

LÅT HEDNA DIG – det gjorde jag, så fort jag fyllde 18 – och till och med Fredrik Reinfeldt lät en gång göra samma sak..

Regeringen Löfvén öppnar för Barnäktenskap i Sverige, och de kristna håller på som vanligt…

Regeringen Löfvén och (S) nomenklaturan öppnade igår för Barnäktenskap i Sverige. Å ena sidan säger man fortfarande, att FN:s barnkonvention borde följas, men å andra sidan skapar man ”kryphål” i den svenska lagen, och lämnar öppet för diverse Monoteistiska religioner, att bära sig åt hursomhelst. Svenska Dagbladet uppmärksammade för två dagar sedan de alltmer tydliga inkonsekvenserna i Regeringen Löfvéns politik..

Regeringens utrederska Mari Heidenborg påstår att ”det inte skulle gå” att stoppa barnäktenskapen enligt EU-direktiv, och påstår också att giftemål mellan vuxna och 16 åringar, eller till och med barn som är yngre än så, skulle ”stå i konflikt med EU:s fria rörlighet” och att man därför måste tillåta dem. Och Regeringen Löfvéns migrationsminister Heléne Fritzon, tillika Biträdande Justitieminister, säger att hon ”välkomnar förslaget”.

Vi ska alltså ”öppna våra hjärtan för de utländska pedofilerna” – påstår redan en del nyhetssajter utomlands.

Göteborgs-Posten har redan avslöjat att Regeringen Löfvén är uppenbart okunnig, och att det inte finns någon gemensam EU-policy på området.

Känner regeringens egen utredare inte till att EU-landet Nederländerna har ett totalförbud mot barnäktenskap som ingåtts utomlands, utan möjlighet till undantag? Lagstiftning antogs i Nederländerna under 2015, benämnd Forced Marriage Prevention Act i engelsk översättning.— —

Om Nederländerna kan låta barns mänskliga rättigheter trumfa Europakonventionen borde Sverige kunna följa efter. Utgångspunkten i FN:s Barnkonvention är nämligen att alla personer under 18 år är barn.

Det existerar ingen enhetlig internationell reglering av minimiålder för äktenskap. Däremot rekommenderar Europarådets parlamentariska församling 18 år som lägsta ålder för ingående av äktenskap. Både FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor och FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att åldersgränsen för äktenskap bör vara 18 år.

En av de värsta formerna av kvinnoförtryck är när flickor, likt handelsvaror, tvingas in i äktenskap. I skuggan av krig frodas fenomenet. Meervat, fjorton år, intervjuades i ett skakande reportage om syriska barnbrudar i Jordanien och berättade att: ”Min pappa fick 36 000 kronor för mig. Jag var tretton år, min man var 22. På bröllopsnatten var jag så rädd att jag skakade” (Aftonbladet 2016).

Jenny Sonesson i GP, Ledaarsidan 2017-12-06

Hur långt skall detta (S)-märkta kryperi för Mellersta Österns Monotona Monoteister egentligen gå ?

Migrationsverket i Sverige lär redan ha konstaterat, att 132 barn, 3 av dem pojkar, illegalt ska ha gifts bort i Stefan Löfvéns Sverige. Somliga av dem har till och med varit under 14 år, ja inte äldre än 12. Hela tiden släpps detta igenom, och över den svenska gränsen, med ”religionsfrihet” som förevändning och ursäkt för att våldföra sig på barnMen mörkertalet är stort, och egentligen vet ”Kärringstaten” Sverige inte vad som pågår.

KÄRRING-STATEN modell (mp) och (S) – känner ni till den ?

Man kan också fråga vad Mari Heidenborg egentligen är för slags människavarför vill hon skapa kryphål för något sådant här ? Vem som helst kan nu illegalt ta sig in i Sverige, skaffa sig en 12-årig eller 14-årig barnbrud – och sen åka till närmsta EU-land för själva bröllopet. Sedan är det bara att vandra in, tillbaka över den svenska gränsen med EU-visum på fickan – helt utan att någon kontroll sker. Och svenska myndigheter kommer aldrig någonsin få veta något om saken, eller hur de små flickorna lider.

Vi vet ju alla, att Regeringen Löfvéns allra bästa medicinska expertis står fullständigt handfallen, när det gäller att åldersbestämma sk ”ensamkommande”

Liten ”Framtidsbild” från det Socialdemokratiska Paradiset... (teckning av JE Ander, svensk karikatyrtecknare)

Det finns ännu dem, som vågar protestera emot denna (S)-ledda sharia och den Löfvénska hegemoninSakine Madon – själv av muslimskt ursprung – skriver om flickornas och barnens lidande. 15 åringar tvingas bo ihop med 40-50 åriga män, som utnyttjar dem sexuellt. Danmark har redan infört totalförbud, skriver hon, men (S)-regeringen vägrar. Liberalerna i Sverige vill också ha ett totalförbud för barnäktenskap – liksom flertalet människorättsorganisationer – men (S)-regeringen fortsätter vägra ut sig.

Hur skall man någonsin kunna försvara den, eller dess handlande ??

Att Sverige i praktiken godtar barnäktenskap har märkts på flera sätt. Socialtjänsten i Mönsterås kommun ansökte om vård, enligt lagen om vård av unga, av en ensamkommande flicka från Syrien. Hon hade som tolvåring gifts bort till en äldre kusin. Väl i Sverige hade flickan – enligt födelsebeviset – hunnit fylla 14 år och bli gravid.

Förvaltningsrätten i Växjö valde att avslå socialtjänstens ansökan, med motiveringen att flickan är ”en med svenska mått mätt brådmogen flicka”. I domen, som kom tidigare i år, kunde man även läsa att flickan har ”en fast förankring i sin religion och i den kultur som hon är uppväxt i”. Som om barnäktenskapet därmed skulle vara okej. Argumentationen är horribel.  (Sakine Madon i VLT )

”Kulturer” som dessa skall inte finnas och inte kunna etableras i Sverige, och det är hela saken. Det är inte sk ”rasism” att hävda det, men det är för barnens bästa. Det har FN redan slagit fastfast det är klart, så har vi ju de kristna då, och de fortsätter förstås som vanligt..

Också i det kristna USA förekommer barnäktenskap, där våldtagna tvingas gifta sig med förövaren. Finns där ingen rättvisa ?

Dagens Nyheter intervjuar idag den svenske nyblivne Kardinalen hans Eminens Anders Arborelius., som de påstår skulle vara ”givmild” och ”ödmjuk”. Man märker genast, hur pass objektiv DN:s hycklande journalistik är. Ödmjukheten skulle i det här fallet bestå i, att Kardinalen själv erkänner att pedofilbrotten är mycket frekventa inom den katolska kyrkan, kanske frekventare än någon har trott. Han jämför situationen med #metoo-kampanjen i Sverige, och säger att Kyrkan behöver tid för självreflektion.

Mycket bra, ers Eminens ! Det sade ju den nuvarande Påven vid sitt tillträde också, men hittills har ingenting ingenting ingenting hänt, utom att man erkänner att 2% eller fler av de katolska prästerna faktiskt är brottslingar, och har förgripit sig på minderåriga. Det är ju givmilt och generöst, och en gudibehaglig början, tycker inte ni det också, kära DN ?

Nyligen uppdagade ”Arbetarbladet” och UNT att en präst i ”Svenska” Kyrkan återigen hade begått sexbrott – hur många dessa brottsliga präster nu är, vet ingen, men de tycks vara minst ett tjog till antalet, ifall vi tar December månads feta skörd av ”syndare”, som förstås aldrig någonsin omnämns i något #metoo… Folkbladet har också skrivit om händelsen:

Den utpekade prästen, som är verksam i Västmanland, har blivit polisanmäld av två kvinnor för våldsbrott och kvinnofridsbrott. Det rör sig om en före detta fru och en före detta sambo. Biskopar i två olika stift har låtit honom arbeta kvar inom Svenska kyrkan trots anmälningarna mot honom.

Enligt Arbetarbladet fick biskopen i Uppsala stift, där mannen arbetade 2015, information om en kvinnomisshandel. Exhustrun säger till tidningen att biskopen inte gav henne något stöd utan varnade henne för att äktenskapliga bråk inkräktade på arbetet i församlingen.

Inget #metoo-ande eller hallåande där inte, ty kvinnan tige i församlingen !

Från det katolska EU-rapporterades igår detta:

A nun broke a young girl’s arm as she reacted to discovering the child was being sexually abused by a priest, an inquiry has heard.

A witness told how she had hoped she would be protected when the nun walked in on the assault, when she was eight, but was instead called a ‘whore’, grabbed and thrown towards a wall.

På denna ”kristna fri-skola” i Skottland pågick det i tjugo år och mer saker, som allmänheten inte fick veta om eller se... (Vilket parti tror ni det är, som fortfarande står och försvarar existensen av ”kristna friskolor” i Sverige ??)

beatings, humiliations, freezing showers and children being force-fed inedible food, being told to eat their vomit and having their mouths rinsed out with soap.—She recounted how, about two years later, she had a job dusting pews in the church. One particular priest would arrive early and ask her to sit on his lap, before progressing to making her to perform a sex act on him or watch as he did so, the inquiry heard. — —

On one occasion, a nun walked in to the room as it was happening, she said.

She told the hearing: ‘I thought ‘praise the Lord, she’s seeing this, she’s going to be angry with him and protect me’.

‘Her whole face became distorted. I thought ‘she’s angry with him’, (but) she was angry with me.

‘She called me a whore, she took my left arm and yanked me out of his lap and flung me across to the wall (and said) … “get the f*** out of here”.’

She told how she crawled away and had to go back to church, but when another nun found out she could not raise her arm she was given ‘a real hiding’.

‘I said I couldn’t lift my arm, my arm hurt. I said (a nun) has broken my arm,’ Ms Tolmie-McGrane said.

She told the inquiry how the second nun took her to hospital but warned her: ‘Don’t you dare tell anybody what happened, young lady, or I’ll break your other arm’ and assured her she would be ‘lying to protect a man of God, so it’s okay to lie’.

Ms Tolmie-McGrane, who later went to Glasgow University and now works in Norway as a psychologist, told the inquiry she was at Smyllum from 1968 until 1979.

Familj efter familj. Barn efter barn. Kvinna efter kvinna, liv efter liv som förstörs – och ständigt dessa kristna ! Den skotska kvinna som vittnade igår, var bara sex år gammal när den katolska misshandeln började. När hon våldtogs och de bröt hennes arm, var hon åtta år gammal… ”How can we justify” ??

Hur ska vi kunna ”samexistera” med sådana religioner, och sådana religiösa utövare ?

écrasez l’infâme (krossa den skändliga).

Krossa den skändliga” sa en gång upplysningsfilosofen Voltaire, och med det menade han den katolska kyrkan”Det finns bara en enda väg ut ur den kristna Galenskapen ” säger emellertid jag. Det är folkligt Civlimotstånd. Satygraha. Att GÅ UR de kristna Kyrkorna, och ALDRIG någonsin igen ha det minsta med dem att göra.

Idag är en TORS DAG, som ni kanske märkt. Tor är vredens gud, men också de vapenlösas försvarare. På sina färder över hela Midgård följs han av de två människobarnen Tjalve och Röskva, vars försvarare han också är; symboliskt nog.

Överge kristendomen. Överge islam. Låt hedna er. Om inte för er egen, så i alla fall för era barns skull.

Till Ars och Frithar !

Präst dömd för sexbrott mot barn – blev ”Ungdomsledare” i Svenska Kyrkan…

”Jag vet det.
Jag säger det.
Men därför att jag vet och vågar säga det
ska jag vinna en styrka att skydda de värnlösa
som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig...”

– Erik Blomberg, ur dikten ”Rådjur i en park”

Återigen har det hänt här i Sverige. Vårt Sverige. En pedofildömd präst har ”benådats” av ”Svenska” Kyrkan, och i kraft av dess sk ”Förlåtelselära” satts in som – Ungdomsledare Kvällstidningen Aftonbladet redovisar i detalj och mycket utförligt hur det hela har gått till. Den senaste Pedofil-prästen är bara en av tolv präster som sedan 2013 förgripit sig på barn och ungdomar, avslöjar tidningen – och som blivit dömda för det. Hur många som begått brott, men inte blivit dömda – därför att de kunnat gömma sig i ”Svenska” Kyrkans regi – vet ingen. Däremot är det numera allmänt känt, att vi lever i ett land där bara 8% eller så av våldtäkter och allvarliga sexualbrott blir uppklarade.

Prästen dömdes 2013 för sexuellt ofredande av en konfirmand. I dag är han ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten i en ny församling. – Vi tycker att det är förskräckligt att han får fortsätta jobba med barn, säger pappan till den pojke som utsatts. — — Det var efter ett konfirmandläger sommaren 2013 som prästen, som är i 60-årsåldern, letade upp pojkens mobilnummer och tog kontakt. I första sms:et skrev prästen att ”det var trevligt att prata, vi kan prata igen om du vill”.

15-åringen visade meddelandet för föräldrarna som uppmanade honom att vara artig i sitt svar till prästen. Pojken svarade kort och undvikande. Men sms:en fortsatte att komma under hela sommarlovet. Prästen frågade vad pojken gjorde, var han var och erbjöd honom skjuts vid ett tillfälle. Pojken ifrågasatte i ett sms varför prästen ville ha kontakt. Då skrev prästen:

”Jag ska vara helt ärlig; jag ville förstås prata, men jag hoppas förstås att vi skulle hamna i sängen och ha sex. Därför att du tog kontakt, för att jag är bög och du är ung och snygg. Men det har du redan fattat…”.

– Ur Aftonbladet, 4 December 2017

Homosex skulle alltså enligt denna ”Kyrkofader” vara en ursäkt för att ge sig på minderåriga. Pojken och hans föräldrar Polisanmälde saken, och prästen blev mycket riktigt dömd av en svensk Domstol – men sen kom Svenska Kyrkans mycket märkliga ”Domkapitel” med i bilden – och då gick det som det gick…

Enligt Påvens och Katolska Kyrkans data är MINST 2% av alla Katolska präster i hela Världen Pedofiler… Hur många präster i ”Svenska” Kyrkan eller den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige som OCKSÅ är det vet ingen… Men det lär nog inte vara mindre än hos katolikerna. Och HUR ska svenska barn, ungdomar och deras föräldrar VETA vem som är ”Fader två Procent” ??

Domkapitlet bestämde, att prästen skulle ha ”tre års prövotid” som det så vackert hette – men bara efter ett år dök han plötsligt upp som ”Ungdomsledare” i en helt annan del av landet, ditskickad av Kyrkans egna.. Nu har Pedofil-prästen också hand om olika öppna eftermiddagsaktiviteter för barn i låg- och mellanstadiet, visar det sig – och någon egentlig behandling för sin sjukdom fick han aldrig. Han var ju präst – och därmed ansågs han stå över alla misstankar.. Forskare hela Världen över har diskuterat om pedofili egentligen kan botas, och man har kommit till insikt om att gärningsmännen aldrig kan ändra sin läggning om de inte vill det själva. Det bästa man kan göra är – antingen att låsa in dem på livstid, eller se till att ”de åker ut ur prästbetyget som det heter. Antingen det, eller se till att den dömde personen inte får arbeta med barn och ungdomar – vilket är för den dömdes eget bästa. Återfallsfrekvensen är helt enkelt för hög, och frestelsen för sådana här personer med denna väldigt speciella läggning, blir helt enkelt för stor… Självfallet kan behandlingen lyckats, och de kan skaffa sig ett annat arbete och bli nyttiga för samhället ändå – men ställs de i samma situation eller hamnar i ansvarig, men inte övervakad ställning igen, är det stor risk för, att brotten upprepas… Så långt den psykiatriska expertisen..

Underligt nog kom domstolen nämligen att ”hoppa över” alla möjligheter till behandling i det här speciella fallet – och det gjorde såklart ”Domkapitlet” – de kristnas hemliga special-domstol, som inga vanliga jurister får ha insyn i – också..

År 2013 trädde den nya lagen om registerkontroll i kraft. Den innebär att alla som erbjuds arbete med direkt kontakt med barn och ungdomar ska kunna visa utdrag ur belastningsregistret. Till skillnad från skolor i Sverige lyder de kristna mystiskt nog inte under denna lag – och ”Svenska” Kyrkan står såklart också över alla lagar och förordningar. De kristna kan styra och ställa med barnen som de vill. Dömda brottslingar kan bli ”Ungdomsledare” – helt utan att någon kollar upp dem. För sexuellt ofredande, som den aktuella prästen dömdes för, ligger domen kvar i det civila belastningsregistret i 10 år innan den gallras ut – men bara efter ett år såg alltså ”Svenska” Kyrkan till, att den dömde skulle ha ansvaret för lågstadiebarn..

Så fungerar alltså den kristna ”förlåtelseläran” i praktiken. Lagen blir helt satt ur spel. Farliga brottslingar hamnar där de inte ska vara, och friges helt slumpmässigt. Man måste kunna förlåta folk, eller hur? är den kommentar Kyrkan som arbetsgivare ger, när Aftonbladet kontrollerar vad som har skett.

Sådana kristna har vi, sade bonden om svinen” (gammalt svenskt ordspråk)

Sånt här är faktiskt ganska vanligt. I December 2014 dömdes prästen Oskar Kalm från själva Ärkestiftet till 2 år och 6 månaders fängelse för våldtäkt emot barn. Det rörde sig om mer än 10 upprepade brott emot samma konfirmand, en femtonårig pojke. Ändå slapp Kalm att avtjäna hela sitt straff, och man undrar hur denna kristna ”förlåtelselära” och dess anhängare egentligen är beskaffad, när den hela tiden upphäver normala lagar och rättsväsendets domar..

Men – för all del – de kristna i Sverige är kanske inte den enda Abrahamitiska Ökenreligion, vars anhängare bär sig åt såhär…

Den här personen som ses skaka hand med vår Statsminister, Stefan Löfvén, är Arif Moradi, som dömts för sexualbrott och för att ha våldfört sig på en svensk flicka, bara 14 år gammal  på ett konfirmandläger. Han uppehåller sig här i vårt land illegalt, och har fått avslag på sin asylansökan – men plötsligt har han fått rangen av ”Talesman i Ungdomsfrågor” inom den sk #jagärhärnu-kampanjen – och Daily Mail och andra tidningar utomlands har också uppmärksammat hur vår Statsminister skakar hand med en dömd sexförbrytare – efter det att domen fallit, och en lokal (S) representant från Söderköping – samma kommun där Moradis sexbrott begicks – bjudit in honom till Regeringskansliet…

Ganska märkligt beteende av vår Regering, tycker ni inte ?

Moradi – tidigare muslim – ska nämligen på ett väldigt snabbt och helt oförklarligt vis ha blivit ”en varmt troende kristen” säger den kristna tidningen ”Nyheter idag”.

Lika plötsligt blev han också ”ungdomsledare” eftersom (S)-märkta politiker helt okritiskt utsett honom till det – men han nämns aldrig i några #metoo kampanjer, såklart. Han är ju invandrare, dessutom illegal sådan. Detta hände i somras:

Under lägret intresserar sig Moradi i synnerhet för en 14-årig flicka som han flera gånger närmar sig sexuellt. Bland annat tafsar han på hennes bröst. Natten mellan lördagen och söndagen inträffar det grövsta övergreppet när ungdomarna ska sova. Flickan berättar att Moradi sätter sig gränsle över henne, drar av hennes byxor, sliter i hennes trosor och tar henne på rumpan. Hon lyckas slita sig loss och springer in på en toalett där hon låser in sig. Inifrån toaletten skickar flickan flera meddelanden till en väninna som också befinner sig på lägret.

  • ”Nyheter idag” 12 Oktober 2017

Församlingspedagogen Eva-Lotta Martinsson får höra de båda förtvivlade svenska flickornas berättelse – men hon gör ingenting… Först senare kommer polisanmälan. Under förhören skuldbeläggs den svenska 14-åringen, och Moradis försvarsadvokat ifrågasätter hela hennes berättelse. Bland annat anklagas hon för att ha uppmuntrat den afghanske mannen till att ha förgripit sig på henne. – Vet du vad du sände ut för signaler till honom? Har du reflekterat över det? frågar sig försvarsadvokaten Caroline Irander.

Moradi döms – men får villkorligt och 30 dagsböter. Hans offer trakasseras offentligt på nätet, och massor av äldre kvinnor tar förövarens parti.

NU ÄR FRÅGAN – Vad ska vi Svenskar göra ?

 

Vi får ingen hjälp från vår Regering

Vi får ingen hjälp från Domstolar och Rättsvårdande myndigheter – som bara löser 8 % av våldtäkterna

Vi får ingen hjälp från ”Svenska” Kyrkan – som hjälper förövarna istället

 

Vad ska vi göra ? Hur ska vi försvara oss själva, och hjälpa våra ungdomar och barn, som utsatts för allt detta ??

Själv har jag bara ett enda svar på det: FREDLIGT CIVILMOTSTÅND.

Vi låter Hedna oss, helt enkelt – och går ur ”Svenska” Kyrkan – endast så och bara så kan vi vara säkra på, att våra ungdomar, våra döttrar och våra söner inte utsätts för övergrepp igen….

Vårt lösenord MÅSTE bli: ”INTE EN MAN – INTE NÅGRA KVINNOR ELLER BARN TILL MONOTEISMEN…”

FOLKSTORM emot Regeringen Löfvéns HAT-KAMPANJ emot Runor…

”The only thing power respects, is power !”

  • Malcolm X

Från mina kontakter på nätet och Sociala media har jag idag nåtts av nyheten att Dagens Eko, Sveriges Radios dagliga nyhetsprogram, uppger att Regeringen Löfvén, Sveriges nuvarande Regering, skulle vilja förbjuda Tyr-runan som symbol, och belägga den med ett totalförbud, bara därför att den missbrukats av ett litet antal nazister under Bokmässan i Göteborg, vilket skedde förut i höst. Justitieminister Morgan Johansson påstås också ha sagt detta i samtal med alla oppositionspartier utom Sverigedemokraterna, som regeringen Löfvén fortfarande vägrar att samarbeta med på det mest löjeväckande och barnsliga vis. Det är som bekant valår nästa år, och jag tror inte den nuvarande Regeringen kommer att överleva det valet.

Själv upprörs jag inte alls så mycket över dessa övertoner i debatten, och våra fullständigt okunniga (S) politiker. Sveriges Radios journalistiska kvalitet och sanningshalt är heller inte hög nuförtiden, vilket alla medborgare i vårt land redan vet. Tidigare har sansade Jurister – bland annat hos Justitie-kanslern (JK) som sitter inne med sakkunskapen, och har till uppgift att övervaka yttrandefriheten och grundlagarna, att det beror på sammanhanget i vilken en symbol används, och inte symbolen i sig, om den kan anses som stötande, eller ens bli föremål för några förbud och rättsingripanden. Jämför med det kristna korset – hur många gånger har det inte missbrukats av rasister och nazister – men mystiskt nog vill ingen i Regeringen förbjuda kristna kors..

RASISM är en KRISTEN lära. Den är utvecklad och spridd av de kristna, och det är de kristna som utövar den !

Dock reagerar många hedningar (nu över 40 % av befolkningen i vårt land – ni må tycka vad ni vill, kära läsare, men ni kan inte förneka fakta) av regeringens kulturella okunnighet, dess groteska fördomar och dess allmänna hat emot allt som kan verka opposition. Till och med annars neutrala och fullständigt icke-politiska sajter som ”Arkeologi i Uppland” har idag reagerat, och jag citerar därifrån följande ord:

Mållös… Det framförs från statligt håll att man bör förbjuda en runa. Var ska det sluta?

Futharken eller runraden tillhör vårt kulturarv!


Ska vi sedan förbjuda folkdräkter? Har vi hamnat i en diktatur? Denna åtgärd kommer bara göra att man skänker symbolen till de makter som man vill bekämpa!

 

Argumentet har mycket fog för sig. Regeringen Löfvén är fullständigt ”ute och cyklar” när den vill våldföra sig på vårt eget lands kulturarv och historia, och förbjuda ett skriftspråk och ett alfabete. Att nazister missbrukat run-tecken har hänt förr – tänk bara på S-eller Solrunan – och det är i sig inget skäl för förbud, eftersom man inte kan stifta retroaktiva lagar enligt svensk rätt – och det vore hursomhelst groteskt. Bara för att Jimmy Åkesson har setts uppträda i folkdräkt, och Regeringen uppenbarligen hatar honom som person – måste man då också förbjuda folkdräkter, rent generellt ?

Vad kommer härnäst, i detta väloljade, närmast Nordkoreanskt färgade förbuds-maskineri, dikterad av en sunkig förbuds-mentalitet och moralpanik… Det är precis som ”Arkeologi i Uppland” säger – på det här sättet låter Regeringen Löfvén bara nazisterna vinna – man angriper symptomen, men löser inga problem…

Ska vi också förbjuda Dalahästar kanske ?

Midsommarstänger, eller Gustavs Korv, gjord på Hästkött ??

Alla dessa företeelser är ju hedniska, och någon har kanske någon gång missbrukat dem…

”Enigma of questionable pedigree ?”

Hur skall regeringen egentligen göra för att förbjuda allt bruk av upprättstående pilar, ifall den ens inför en ny lag. Tyr-runor finns överallt, i hela samhället, och till och med intatuerade på enskilda medborgares kroppar, vilket följande bilder visar. Vad ska regeringen då göra ? Hugga av medborgarnas armar eller ben, efter någotslags ny Sharia-lag, en ny ”underkastelsens religion” – mycket lik islam eller kristendomen ?

Nämen oj – medborgaren har ju en Tyr-runa på magen – Ska vi då sprätta upp den här personens mage ??

Eller efter Sharias sed hugga handen av den här personen ?

Nämen usch och fyy, usch och fyy stygga stygga Dayana Crunck ! Nu har hon smyckat sig med Pentagram och så, och har inverterade Tyr-runor på båda Rattarna, precis som vanligt. HUVUDET MÅSTE AV !! Hon skall genast såsom HÄXA å BÅLET BRÄNNAS ! (Tycker inte ni goda Socialdemokrater och medlemmar i ”Broderskapsrörelsen” – numera omdöpt till Tro & Solidaritet – också detta ?)

Från Syrien – ett land som allt mer och mer liknar landet Löfvén – inte minst därför att dessa båda länder har ”bytt” befolkning på sista tiden – alla sk ”återvändare” från IS eller Islamska Staten måste ju bo här, ja just här i Sverige måste de få bo – rapporteras idag hur samma Islamiska Stat kokat människor levande i het motorolja – en metodik, som Regeringen Löfvén kanske föredrar, för att komma åt de här mycket mycket anstötliga små Tyr-runorna, och alla stygga, stygga små ungdomar som bär dem, utan att ens veta vad symbolen står för, och vad den ens betyder…

Det inte det enda man gjort inom Socialdemokratin – nej förlåt jag menar IS – på sista tiden.

Man har också förstört den berömda Athena Statyn från böckernas tempel i staden Palmyra, till exempel, genom att hugga armar och ben av den.

Överallt där Monoteister, Islam, kristendom, socialistiska fanatiker dyker upp… samma sak, samma totalitära tendenser… och nu kan vi se dem, också i vår egen regering…

Alltid är det väl någon symbol som inte passar… Och genast kommer Monoteisterna springande, för att hugga ned, förstöra och tillintetgöra…

Redan Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)  kallad ”Den store Pessimisten” konstaterade samma sak på sin tid…

Långt långt bortom all okunskap, all Monoteistisk Idioti, och alla Okunniga Socialdemokrater, befinner sig verklighetens folk, runologer och de verkligt runkunniga eller runska.

På länken här, till exempel, möter ni ord från en verkligt insiktsfull skribent, och nu handlar det inte om 071 spålinjer, eller annan dumhet, typ ”forn sed”