I vilket Ivar Arpi ( Chefredaktör på Svenska Dagbladet) har något att deklarera.

21 Mars i år – dvs i tisdags – hade Ivar Arpi, Chefredaktör på Svenska Dagbladet och en av vårt lands få ärliga journalister något att deklarera. Han är dessutom en ärlig liberal, inte bara låtsasliberal som till exempel Erik Helmerson på DN, en man som ena dagen förklarar sig själv vara god katolik – hur går det ens ihop med Liberalismen som idé ? – och den andra dagen låtsas varra God Socialdemokrat eller något annat. Men Ivar Arpi ljuger inte – Ånej !

En ärlig man ute i vårluften – Kanske dags att du och jag gör honom sällskap, käre läsare ?

Ivar Arpi var också den förste etablerade journalist som avslöjade den stora Fornseds-bluffen, iscensatt av ”Samfundet Forn Sed” som i flera år mycket målmedvetet ägnat sig åt att pervertera, göra ned och förstöra väsentliga delar av det svenska kulturarvet, vilket torde vara ett välkänt faktum vid det här laget. Medlet som Herr Arpi använde utgjordes dock endast av twitter, ett mycket trubbigt och dåligt sätt att föra en offentlig debatt på, men han reagerade ändå starkt emot vad dessa sjuka knarkare  och urartade Miljöpartister sagt om Guden Tor exempelvis – det skedde redan 2015, när ”fornsedarna” tilläts uttala sig i Sveriges Radio, något som givetvis aldrig någonsin borde tillåtas inte enligt både min, Herr Arpis och många andras mening i alla fall.

”When the Hammer drops – The Fornsed Bullshit STOPS !”

Men vadd Ivar Arpi deklarerar den här gången är vida viktigare. Nu gäller det Regeringen Löfvén – det här landets Regering – och hur den bedriver nationell politik. Hur den stöder extremism och Islamism, och hur ”nypåhittade” myndigheter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och SST – ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” – fortfarande ledd av den Ökände Generaldirektören Åke Göranssondelar ut miljon efter miljon, bidrag efter bidrag tilll IS-terrorister och extrema Islamister – allt med Regeringens goda minne – och Miljöpartiets och Kulturminister Alica Bahs medverkanför övrigt har hon ju nyligen kallats till konstitutionsförhör om saken, som alla redan vet.

Likt ”fornsedarna” – som lustigt nog nästan uteslutande också är Miljöpartister – har Åsa Romson – som nu aviserat sin avgång och de övriga i hennes parti hela tiden förnekat, att de stöder extrem islamism, fast bevisen är många och övertygande. Och inte bara det – Den socialdemokratiska miljonrullningen och misshushållningen med skattemedel fortsätter. I ledare efter ledare, artikel efter artikel, har SvD som en av landets största tidningar presenterat tydliga och klara bevis – men Regeringen ignorerar alltsammans.. Jag citerar:

Mycket går förstås till vård, omsorg, skola och migrationskostnader. Annat går till kamelcenter i Göteborg. Men svenska skattebetalare finansierar även extremism, rasism och islamism. — — Föreningen Sveriges Förenade Muslimer bjuder in föreläsare som propagerar för våldsbejakande islamism. Både den här ledarsidan, terrorismexperten Magnus Sandelin och granskningen på Smedjan bevisar kopplingar mellan SFM och jihadism. Men MUCF har trots detta gett organisationen närmare en miljon under 2015 och 2016. — —

Rådet av enade kreoler bägnar sig åt ”postkolonial kunskapsproduktion”. Bland annat projektet ”chilla organiserat”, som handlade om att tillgängliggöra lokaler för unga i förorten. Det fick de 1,3 miljoner kronor för av MUCF, och sedan ytterligare 500 000 kronor. Några lokaler hittades dock inte.

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) har bjudit in extrema talare vid ett flertal tillfällen. Imamen Hamza Sodagar torgför antisemitiska myter och förespråkar dödsstraff för homosexuella. Predikanten Farrokh Sekaleshfar vill avrätta homosexuella ”av medlidande”. Förra året beviljades ISS nästan en halv miljon kronor av MUCF för projektet ”Fredsutbildning” mot våldsbejakande extremism.

Informationen i Löwenmarks granskning är offentlig. Men MUCF gör i princip inga kontroller. Och de få kontroller man gör är bevisligen undermåliga. År efter år kan samma extremister leva på bidrag.

Det är häftigt att betala skatt, som Mona Sahlin sade.  (Ivar Arpi i SvD, 2017-03-21)

Mona Sahlin – Regeringens Löfvéns sk ”terror-samordnare” befanns skyldig till flera fall av urkundsförfalskning och osannt intygande. Hon har erkänt brott, lämnat politikens Värld och tilldelats straff-föreläggande, vilket också är allmänt känt. Att korruption föreligger i vår Regering, och detta på högsta nivå, står således tämligen klart för alla och envar, det måste man ändå säga.

Ingvar Arpi har fått nog av alltsammans. Han protesterarsom en ren Hedning. Och han är inte den ende. Många andra Liberala debattörer i vårt land har haft exakt samma åsikt. Det gäller till exempel Jonas Forsberg i Aftonbladet, en annan av vårt lands hederliga journalister.

Många andra i vårt land har insett, att nyval och en öppen skatterevolt – också emot Svenska Kyrkan och liknande Monoteister, ”Broderskapssrörelsen”, ”Det muslimska broderskapet” och allt vad de här konstiga sekterna, inklusive Socialdemokratiska ”Tro & Solidaritet” håller på med, är enda sättet att stoppa vansinnet.

Här är en länk du kan använda för att SLUTA BETALA för sånt här – och INTE STÖDJA islamister av samma typ, som nyss slog till i London, UK.

Vårt land behöver en majoritetsregering, som representerar folkviljan. Det är ju det, som är själva meningen med Demokrati och Parlamentarism. Extrema partier som Miljöpartiet, skall inte kunna tränga sig in i vårt lands Regering via skumma manipulationer. Regeringen Reinfeldt hade aldrig någonsin någon parlamentarisk majoritet, och det har inte Regeringen Löfvén heller, för hans Regering har aldrig vunnit några Riksdagsval.

Jag tror – som god liberal och Hedning – på Demokrati, Parlamentarism och Allmänna Val. Jag tror som Ivar Arpi på rätten att fritt få uttrycka sina åsikter, och protestera; när man ser att det egna landet styrs uppenbart fel. Jag är – och förblir – Svensk Patriot.

Spritt Språngande Springare – eller ”Är du påverkad, lille vän ?”

Som hedning lever jag inte isolerad från samhällsutvecklingen i övrigt, eller instängd i någotslags andligt Elfenbenstorn; vilket jag tror framgår av gårdagens blogginlägg. Alla har vi rätt att yttra oss, och alla har vi ett ansvar för det land vi lever i. Vi har inte bara mänskliga rättigheter, utan också mänskliga skyldigheter, och var och en av oss är också det egna landets och kulturens försvarare.

Ser inte också denne Herre nästan MISSTÄNKT HEDNISK ut… Titta blott på den fina målningen i bakgrunden…

Ingen mindre än Finlands President, Sauli Niinistö, sade detta i en personlig intervju med Dagens Nyheter, fortfarande Sveriges största dagstidning för några dagar sedan, och såsom varande Asatroende är jag benägen att hålla med honom. Vad som återstår att diskutera är väl bara hur detta försvar skall manifestera sig, och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta, för det fall att varje enskild medborgare nu kan bidra med något. ”Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov” blir det lilla slagord jag adopterar för dagen.

”Spring has sprung” – men är Peter Springare spritt språngande galen ?

Igår inträffade det visst åter en liten skandal eller ett vanligt missöde i media, när den kände Polisen Peter Springare råkade springa omkring och uttala sig på Facebook, vilket genast fick DN:s samlade journalistkår att skrika som stuckna grisar, och samfällt gå i taket. Värst av alla – eller allra mest oartikulerat och ihållande – skriker och vrålar idag kulturjournalisten Kristina Lindquist, som upprört och osammanhängande babblar om att ”Springare bryter samhällskontraktet” och att hon är rädd för Poliser och Lagens Långa arm – och anledningen ? – Jo, herr Springare råkade som en annan plump liten Trump sa att man borde ”förinta” vänsterelementen inom Sveriges journalistkår vilket förstås lett till en omedelbar attack från hela ”Nomenklaturan” ellr det svenska Socialdemokratiska etablissemanget, för sådär kan man ju inte tänkas få säga helt utan vidare... ”Anhilate” är ju även på engelska ett väldigt starkt ord..

I princip kan man dock undra om det inte ligger ett litet, litet korn av sanning i vad herr Springare säger. Sveriges media styrs av tre stora koncerner, Bonniers, Schibstedt och TV 4, och utöver dem finns bara ”alternativa media” som DN genast brännmärker, förföljer och försöker svartmåla – troligen därför att man är väldigt, väldigt rädd för varje form av konkurrens. Endast en etablerad ”sanning” får lov att finnas i det här landet, och det är den kristna, Monoteistiska, S-ledda sanningen – varje försök att lansera något annat stämplas nu ofrånkomligen som ”försök att förändra Sverigebilden” – och detta har i DN:s ögon förvandlats till något nästan brottsligt, något man måste utse syndabockar och ”hitta” påstådda förövare för…

I DN:s sjuka och förvridna universum hände aldrig Husbykravallerna, inga lokala uppror finns, några mord inträffar aldrig i Angered, Bergsjön, Stockholms förorter och Malmö – allt påstås nu plötsligt vara ”desinformation från Sverigefientliga element” och det faktum att just den svenska socialdemokratin tillsammans med miljöpartisterna själva bär mycket stor skuld till ”den förändrade Sverigebilden” genom att verkligheten faktiskt hunnit ikapp dem, är givetvis inte något som ”Nomenklaturan” vill höra. Så kommer det sig också att man ”statuerar exempel” med Herr Springare, även om han i-n-t-e – som den saudiske Bloggaren Raif Badawi tilldelas hundratals piskrapp offentligt, och man slår nu ned på honom bara för ett enstaka uttalandes skull. ”Cherry picking” med andra ord, eller ett ovanligt genomskinligt och fult debattknep, genomfört av DN.s utsända.

Vem är det egentligen som är ”Påverkad” ? Är det månne en viss Löfvén själv ??

Och Sveriges Statsminister, Stefan Löfvén – vad gör han just nu ? Jo, han lanserar en debattartikel i DN – givetvis – partiets allra mest okritiska husorgan, där han skriver att ”Sverige skall försvaras emot Påverkansoperationer” inför nästa val, och ger Putins Ryssland skulden för alltihop, även om man vet, att det är Donald Trumps USA och inte Putins Ryssland som fällt de allra mest Sverigefientliga uttalandena. Tidigare har samme Statsminister påstått, att Putin i hemlighet skulle backa upp Sverigedemokraterna – ett uttalande som helt faller på sin orimlighet – varför skulle Putin stödja ett NATO-vänligt parti som villl öka försvarsutgifterna, och tilll på köpet är ganska nationalistiskt ? Om Putin verkligen stöder någon i den svenska Riksdagen, är det förmodligen Miljöpartiet, samma Miljöparti som vill nedrusta Sverige helt, och som öppet propagerar för ökad invandring österifrån…

Återigen undrar man hur försvaret emot ”påverkansoperationer” i ett öppet samhälle ska se ut…

Ska regeringen börja kontrollera alla sociala media ?

Ska man arrestera alla dem, som kan tänkas göra olämpliga uttalanden ?

Ska man grunda nya Guantanamo i Värnamo eller Tranemo, där ”regimkritiker” kan hållas inspärrade ?

Ja, kort sagt undrar man ju vilka åtgärder man rent praktiskt kan vidta från regeringshåll, förutom att vädja till medborgarnas allmänna tankeförmåga, eller utfärda högst ospecificerade uppmaneningar till medborgerlig vaksamhet, men se den vaksamheten, har vi hedningar redan – och Regeringens senaste uttalanden, får – liksom herr Springares – till slut tilll följd, att antalet ”hedningar” ellerr regimkritiker bara växer och växer..

Aber kein problem, Herr Staatminister ! Påverkansoperationer – ja dem sköter jag och DN – Jawohl !!

Själv villl jag bara ge er ett enkelt ledord för dagen – och det heter såhär: relationsdatabaser, relationsdatabaser, relationsdatabaser…

Undersök exempelvis alla artiklar som Kristina Lindquist – och liknande ”kulturjournalister” har skrivit under låt oss säga de tre senaste åren. Undersök alla kollegor hon har omkring sig, och vem hon samarbetat med – det kan man också utläsa ur öppna källor, som finns på nätet. Vem som helst som har den nödvändiga programvaran och kunnandet, kan göra det här – och så framträder ett mönster. Mönstret över Nomenklaturan, eller hur liten den krets av människor – journalister och andra – som nu med hjälp av ännu en svag minoritetsregering (vi har redan regerats av sådana i vidpasss över 12 år, och om Statsministern heter Reinfeldt eller Löfvén, är numerra fullständigt likgiltigt – det är ju samma lilla elit, som styr i alla fall ) försöker kontrollera hela landet, och styra all politik.

Vi har ändå ett altternativ kvar. Vi kan låta hedna oss, och sluta tro på alltsammans. Vi kan misstro också den egna regeringen, och börja granska dess källor, liksom vi även bör granska herr Springares, och hela den samlade journalistkåren…

I vilket Johannes Forssberg – en av Sveriges få hederliga journalister – skriver ett öppet brev till Kulturministern…

5 Mars i år hände något. En etablerad journalist tog upp vad jag själv skrivit, och förde mina åsikter vidare till högsta ort, så att Regeringen Löfvéns svinaktiga bidragskarusell till olika Monoteistiska samfund och sekter kanske till slut kan stoppas, och någorlunda sunda och riktiga förhållanden kan återställas i det här landet. Som vi redan sett, står Kulturministern nu inför Konstitutionsförhör, och Johannes Forssberg i Expressen – som nu lär ha inlett juridikstudier undrar varför SST, en myckeet märklig myndighet under Kulturdepartementets kontroll – fortsätter att vräka ut 80 miljoner eller mer till olika religioner överhuvudtaget.

Kan det ens kallas rättvisa, när bara och endast bara Monoteistiska samfund (ja, så när som på Buddhisterna, men de är så få så att de knappast räknas) tilldelas statsbidrag, och alla Sveriges Humanister, Polyteister och andra blir helt utan ? Är inte det uppenbart odemokratiskt, och vem är det egentligen, som avgör vilka religioner som ska kallas för ”godkända” ??

Regerinngen tillsatte 2016 en utredning, men vem är det egentligen som leder den ?

Johannes Forssberg vet svaret, och svaret skrämmer verkligen.

Regeringen borde ha dragit den självklara slutsatsen av Jehovas vittnen-domarna och debatten om extremiststöd att det eländiga systemet med religionsbidrag måste läggas ned. I stället har man, utan att ha förstått någonting, tillsatt en utredning som ska se över hur de politiska kraven på samfunden kan skärpas. Statens omöjliga och olämpliga roll som smakdomare över religioner ska alltså förstärkas.

Utredaren är till råga på allt Ulf Bjereld, som tidigare var ordförande för den i sammanhanget notoriskt omdömeslösa kristna S-föreningen Tro och Solidaritet. Regeringen behöver kamma sig.

Det är alltså de kristna själva som belönar sig med statsbidrag – på alla Skattebetalares bekostnad. Tro & Solidaritet är mera kända som Broderskapsrörelsen, den fanatiska kristna ”Nomenklatura” som styrt det Socialdemokratiska Partiet och därmed Sverige ”Bakom kulisserna” under en lång rad av år. Dessutom har samma rörelse också flera kopplingar till ”det muslimska brödraskapet” och flera extrema sekter inom islam – som nu också ska få ännu mer pengar från Regeringen Löfvén… Och detta tycker kulturdepartementet är ”Demokrati”. Man borde skämmas !

KROSSA den skändliga – écrasez l’infâme – sade en gång Voltaire…

Ska extrema Monoteister och Terrorister ha Statsbidrag från (S) Regeringen ?

I förra veckan har debattens vågor gått höga i alla svenska media, sedan det visat sig hur personer, tillhörande IS eller den sk ”Islamska Staten” fått frikostiga statsbidrag från Regeringen Löfvén. Samtidigt med detta ansöker också den extrema och fanatiska kristna sekten ”Jehovas Vittnen” om att få statsbidrag i Sverige, trots att den redan fått avslag tre gånger.

SVT – Statstelevisionen i Sverige – kunde för tre dagar sedan berätta om en undersökning från Försvarshögskolan, som gjorts på uppdrag av Finansinspektionen. Minst 300 av de IS-terrorister, som numera använder Sverige som ”hemmabas” och rekryteringsplattform, och som varit ned i Syrien och krigat på IS sida, har fått bidrag från Regeringen Löfvén. Det har helt brustit i samhällets kontroll av de här personerna.

Samtliga, alltså 100 %, varenda en av de individer som nu granskas har tillvältrat sig stora summor i bidrag.

Vanligast är bidrag som kommer från Försäkringskassan så som bostadsbidrag, barnbidrag, studielån, underhållsstöd och föräldrapenning. Det är också vanligt att personer som befinner sig i Sverige får bidrag som de därefter skickar ner till de personer som befinner sig i konfliktområdet. – SVT, 2017-03-09

Dagens Nyheter och flera andra media har också tagit upp exakt samma nyhet. I DN kommenterar Finansministern och i SVT får till och med Skolministern kommentera Försvarshögskolans utredning, hur det nu kan komma sig. Borde det inte snarare vara Utrikesministern, Försvarsministern eller Stefan Löfvén själv, som kommenterar detta ? Men, de ansvariga tiger som muren och döljer sig bakom andra Ministrar, som nu skickas fram och får uttala sig i media..

Skolministerns koppling till frågan är svår att förstå, men möjligen rör det sig här om sk ”ensamkommande”, dvs unga män over 18 år i fullt vapenför ålder, som i stora skaror visat sig komma till just Sverige, under förevändning att de skulle vara ”barn”, och som senare visat sig ”pendla” fram och tillbaks till Syrien på ”semester”. Minns också det mycket märkliga fallet med Generaldirektör Åke Göransson, som jag skrivit om tidigare – en av Regeringens egna Myndighetschefer, som uppträtt mycket ”kuriöst”.

Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan säger att bättre myndighetssamverkan behövs, och det är ju en ganska klar slutsats. Skolministern sager såhär till SVT:

– Det är förstås fullkomligt oacceptabelt. Inga statliga medel ska användas till något som är i närheten av terrorism. Vi tar tag i det här omedelbart. Vi förbereder redan nu att gå till riksdagen och säkerställa att regeringen får möjlighet att se till att man inte kan betala ut så stora summor samtidigt, säger Anna Ekström (S).

Man får väl då som enskild medborgare bara hoppas, att den här Regeringen lyckas med sina ”förberedelser” – och kan vi tro att man rent av, händelsevis; försöker att komma med ”åtgärder” så småningom ? Det är ju faktiskt valår om två år, ungefär. Vi minns alla hur vice Statsminister Romson, som företräder de ”Gröna” Kommunisterna i Miljöpartiet, ställt sig rakt fram och ylat och gråtit i den svenska Riksdagen, därmed demonstrerande sin egen maktlöshet att förhindra, när terroristerna ”flyr för sina liv” genom att söka sig till Sverige.

Är Regeringen Löfvén och dess talesmän egentligen vuxna nog att hantera den situation som råder vårt land?

Samtidigt har det nu framkommit, att Jehovas Vittnen, denna fanatiska, dörrknackande kristna sekt, åter söker bidrag från den svenska Regeringen, och även de vill åka med på den (S)-märkta bidragskarusellen, som bara fortsätter snurra och snurra.. Den Irländske katoliken Oisin Cantwell (he can’t be well… that Oisin..) stöder dem via Aftonbladet, och avslöjar hur sekten försökt mygla till sig pengar av kulturdepartementet, tre gånger sedan 2007. Jehovas Vittnen är kända för att bland annat ha vägrat ge barn blodtransfusioner, vilket är en allvarlig hälsofara. Man har uppmanat sina medlemmar att vägra rösta i demokratiska val, och även på alla andra upptänkliga sätt bekämpat de normala värderingar, som annars råder i det svenska samhället.

Nu har dessa fanatiska kristna förlorat ett mål i Regeringsrätten, sedan de för tredje gången ifrågasatt Kulturdepartementets beslut.

Till och med Oisin Cantwell tycker att det är fel, så katolik han är:

Frågan är vad som händer efter det tredje nederlaget. Kapitulerar regeringen? Eller är nytt trixande att vänta?

Varje år fördelar Nämnden för statligt stöd ungefär 90 miljoner kronor till de drygt 30 samfund som regeringen anser ha rätt till bidrag.

Det ställs krav för att komma ifråga. De religiösa organisationerna förväntas bland annat verka för jämställdhet mellan män och kvinnor samt ”klart markera avståndstagande från antidemokratiska strömningar”.—

Just konsekvens går det emellertid inte att förknippa vare sig nuvarande eller tidigare regeringars agerande i denna fråga.

Det är dags för denna fars att upphöra.

Kom ihåg att massgravar med 800 barnlik från Katolska barnhem på Irland hittats nyligen, och att dessa institutioner ännu står under Irländska statliga myndigheters undersökning. Och varför brast det så i myndighetskontrollen även på Irland, där barn dog i stora hopar, till långt in på 1960-talet. Hur kom det sig, att kommunala myndigheter, läkare, socialsekreterare, barnavårdsnämnder och alla andra på Irland bara kunde missa allt detta ? Var det inte för att de kristna fått alldeles för stort inflytande i samhället, och trängt sig in också i själva Statsapparaten hur skulle man annars kunna dölja alla dessa dödade, mördade och vanvårdade barn ?

Kulturministern – som fått ansvaret för Terroristbekämpningen – det skulle knappast kunna hända i ett annat land – vanligen är det väl Justitieministrar, eller kanske en och annan Inrikesminister som får ansvar för sådant – har nu ställts inför Konstitutionsutskottet, sedan det visat sig att hon ljugit rakt fram inför svenska medborgare i SVT, Statstelevisionen.

Vart är Sverige egentligen på väg ? Var kommer allt detta daltande med Monoteister och deras orimliga religioner ifrån ??

En ”Ond Man” från Uppsala…?? Fallet med Generaldirektörens fall…

I slutet på januari i år inträffade en mycket obehaglig händelse i Uppsala. Den har faktiskt varit så pass obehaglig, och på alla sätt tragisk, att jag medvetet undvikit att skriva om den, pga pågående polisutredning. Vad som hänt, visar sig nämligen vara något i hög grad äckligt, motbjudande och något som dessvärre säger ganska mycket om det slags samhälle som Sverige blivit, och som vi nu alla tvingas leva i. Dessutom har det också mycket med moral och etik hos de styrande i det här landet och inte minst Regeringen Löfvén att göra, vilket ju är pinsamt, inte minst för landets Kulturminister, som vi ska se.

mordDen kristne Generaldirektören raggade unga immigranter via nätet… Slutligen blev han nästan mördad av en ”18 årig” (?) Tunisier och dennes okände kompanjon

Tidningen UNT kunde plötsligt rapportera om hur en 58-årig Myndighetschef och generaldirektör knivhöggs i trapphuset utanför sin exklusiva bostadsrätt i staden. Händelsen uppgavs senare ha hänt vid 23-tiden på natten, och man kunde konstatera att mannen, som blev huggen eller stucken ett tiotal gånger, var identisk med ingen mindre än Generaldirektören för SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, Åke Göransson.

Chefsåklagaren i Uppsala, Thomas Bälter Nordenman, har senare totalt förnekat att händelsen på minsta sätt skulle ha samband med Göranssons yrke eller befatttning, vilket de flesta journalister och mediakällor haft svårt för att tro. Den kristna dagstidningen ”Dagen” har via sina journalister om och om igen predikat motsatsen, och hävdar alltså att det hela skulle ha med religion och Göranssons agerande som Myndighetschef att göra.

gw-om-springareLeif GW Persson och Peter Springare… En Polis som springer omkring... Och en som mest sitter ner…. men båda ÄR det HELT ENIGA om EN sak… Unga invandrare är av någon anledning klart överepresenterade i brotts-statistiken. ”Svensk polis utredningsarbete lämnar mycket övrigt att önska” säger de..

Redan där uppstod en hel del misstankar vad mig beträffar – man behöver ju inte precis vara Leif GW Persson för att räkna ut, att det är något som inte stämmer här. Om händelsen inte hade samband med SST – en av våra mest kritiserade och minst demokratiskt skötta myndigheter – kunde den då på något sätt ha haft samband med Göranssons privatliv ?

Vad skulle egentligen en 58-årig Generaldirektör göra ute i trapphuset utanför sin bostad 22.45 på natten och varför grep man senare två personer, varav en sannolikt kan vara minderårig (åldern har mystiskt nog aldrig uppgivits i media, vilket tyder på att något här är oklart), och den andra uppges vara en 18-årig ensamkommande Tunisier ?

Just dessa sk ”ensamkommande” – som illegalt och i flock tar sig in i landet – har i mer än 14 000 fall visat sig ha åtskilligt osäker ålder enligt Migrationsverkets statistik, blotta 14 dagar eller så innan Åke Göransson brutalt knivhöggs. Man har inte kunnat bestämma åldern på dem alls, och kanske måste alla de 14 000 osäkra åldersbestämningarna göras om. Kunde det tänkas, att den gripne gärningsmannen också hörde till dessa, men vad var då hans koppling tilll Åke Göransson ??

Den kända bloggerskan Ann Helena Rudberg visste mer om saken. Hon visste, att Åke Göransson varit verksam på en sk ”dejtingapp” för Homosexuella, där också pedofiler samlats. Där var av allt att döma den kristne Generaldirektören mycket aktiv och en välkänd profil, för det kan knappast vara första gången han svarat på en sådan annons, eller ens ett enstaka tillfälle, om han nu inte händelsevis haft en sällsynt otur…

SST+logotyp_max

Myndighetschefen för SST har offentligt sagt sig vara ”intresserad av invandrarungdomens situation” och att han skulle leda ”ett forum för värderingar, respekt och tolerans”. SST har bland annat deltagit i de Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö i november. Då diskuterades jämställdhet, systerskap och maktstrukturer inom trossamfunden – men vilken Maktstruktur är Åke Göransson i själva verket del av ?

Jag ska inte länka till den aktuella ”dejtingappen” för pedofiler, kallad Grindr här, då dess bildmaterial är grovt pornografiskt och stötande. Men homosex med minderåriga är i lag förbjudet i Sverige, och dessutom finns ett brott som kallas ”Förledande av Unngdom” brottsbalken 16:12, vilket kanske stämmer in på just Åke Göransson, samt appen Grindr och de personer som står bakom den.

”Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader.” – Brottsbalken 16 Kap, §12

Polisen i Uppsala har avslöjat minst två andra fall, där homosexuella eller pedofiler (eller personer som varit båda dera, dvs homosexuella pedofiler ) misshandlats och rånats, just via denna Dejting-app, som då Åke Göransson sägs ha använt, uppenbarligen flera gånger. Skall en sådan person ens vara Myndighetschef och Generaldirektör i Sverige ?

Mydnighetschefer får vanligen inte uppträda på ett sätt, som kan skada myndighetens förtroende bland medborgarna, och det måste man nog ändå konstatera, att Åke Göranssons agerande ändå gjort, även om ingen – absolut ingen – oavsett sexuell läggning – bör mördas eller rånas eller bli föremål för så grovt våld, enbart pga sitt avvikande beteende.Lägg dessutom märke till, att andra Generaldirektörer i Sverige GENAST blivit avskedade för mycket mindre än såhär, som vi ska få se

Vad säger Sveriges Kulturminister Alice Bah Kuncke (tidigare ordförande i Disneyklubben) om att ha en nära medarbetare, som kan vara skyldig till sexuella övergrepp på barn eller unga ?

Enligt information från UNT idag är den ene av rånarna 17 år, inte 18. De har nu omhäktats på 4 veckor och rättegången – där Göransson måste medverka som part i målet – har skjutits upp 4 veckor. Samtidigt har polisen lagt mycket stora resurser på att säkra bevis. Dykningar med dykare har skett i Fyrisån, där man ska ha tillvaratagit en kniv, som kan vara det presumtiva mordvapnet. Så stora insatser gör Polisen inte i vanliga fall, men här är det ju förstås ingen vanlig medborgare utan en Generaldirektör och en av Nomenklaturans handgångna män, som kommit till skada. Det är ju redan allvarligt i sig för Regeringen, som man kan förstå, och därför är det kanske nödvändigt med en noggrann rättslig genomlysning av allt detta.

Men den 18 (eller 17 ??) årige Tunisiern då – vad har han gjort sig skyldig till, egentligen ? Han ska inte bara vara häktad för mordförsök, utan också för liknande rån mot två andra män, och för ett fall av människorov. Sedan tidigare är nordafrikanen, trots sin ringa ålder, dömd för brott som rånförsök, stöld, häleri, olaga hot och ofredande.

Ganska imponerande, måste man säga. Otvivelaktigt kan detta röra sig om en hel rånarliga, med specialisering emot Homosexuella snarare än Generaldirektörer, men det är ju då mycket egendomligt att just Åke Göransson som är en så god och framstående kristen skulle råka illa ut, tycker inte ni det också, goda medborgare ?

Hur gick händelserna i trapphuset egentligen till ?

Mord är inte bra för affärerna, särskilt inte för yrkeskriminella från utlandet. Vanligen vill sådana personer inte lämna alltför mycket spår efter sig, för då kan de ju inte fortsätta sin verksamhet lika ostört, och heller inte tjäna pengar på den.

Vad var det då som fick den påstått 18-årige Tunisiern att plötsligt gå upp i våldsnivå ända till mord i det här speciella fallet ?

Och varför stod Åke Göranssson hela tiden kvar i trapphuset – handgemäng och vilt slagsmål måste väl rimligen ha utbrutit – eller blev Göransson fasthållen av mördarens kompanjon ?? Att Polisen inte kom till platsen förrän efter tjugo minuter eller en halvtimme vet vi av medias berättelse – men varför stoppade ingen av grannarna själva våldet ?

index

Mycket kan hända en måndagsnatt i Uppsala, uppenbarligen…

Borde ingen ha reagerat eller agerat på något sätt innan polisen kom till platsen, för det vore väl det normala, om mord och högljutt slagsmål mellan en 58-årig, fetlagd och storvuxen man och två små, spensliga invandrare sker i ett trapphus en vacker måndagskväll ? Har sagde Göransson rent av tagit hem unga män till sig i lägenheten på Kyrkogårdsgatan vid Ekonomikum tidigare, och var det därför som granarna inte reagerade alls ?

I internationell kriminologisk och sociologisk litteratur finns det ett mycket berömt fall, som blivit till ett begrepp, det sk ”Kitty Genovese-Synndromet”. Kitty Genovese var en ung katolsk kvinna i New York, USA, som år 1964 först blev våldtagen och sedan mördad av en svart man. Det påstods att det fanns inte mindre än 34 vittnen eller så till händelsen, men ingen ingrep för att hjälpa den hysteriskt skrikande unga kvinnan, trots att det tog mer än 30 minuter för henne att dö.

Senare forskning har hävdat att fallet skulle vara ett sällsynt exempel på dålig journalistik, eller utelämnade uppgifter i media, men då ska man komma ihåg att medias uppgifter om mordfall nästan alltid är knapphändiga i början, pga utredningssekretess. Sociologerna har påstått att Kitty Geovese visst fick hjälp, och att en gammal dam på 70 år faktiskt sprang ut ur sin lägenhet och ut på gatan – obekymrad om eventuella mördare – för att hjälpa den unga kvinnan. I USA har de flesta brottslingar skjutvapen, inte knivar som hos oss. Man måste konstatera att om en 70-årig kvinna gjorde så klockan tre på natten, så måste hon ha varit ovanligt frisk och rask – men ingen sådan medborgarinsats förekom alltså i Åke Göranssons tragiska fall, vad det nu kan bero på.

While there was no question that the attack occurred, and that some neighbors ignored cries for help, the portrayal of 38 witnesses as fully aware and unresponsive was erroneous. The article grossly exaggerated the number of witnesses and what they had perceived. None saw the attack in its entirety. Only a few had glimpsed parts of it, or recognized the cries for help. Many thought they had heard lovers or drunks quarreling. There were two attacks, not three. And afterward, two people did call the police. A 70-year-old woman ventured out and cradled the dying victim in her arms until they arrived. Ms. Genovese died on the way to a hospital. – Wikipedia om Genovese-fallet.

 

”The whimper of whipped dogs – Gnället från piskade hundar ”

kittygenoveseKitty Genovese (28 år) samt Winston Mosely, som var 29 år när han först rånade, sedan knivhögg och till sist våldtog sitt blödande offer till döds… utan att någon ingrep medan detta pågick. Mosely dog i fängelse 28 mars förra året, 86 år gammal

Sedan 1964 har sociologer och kriminologer debatterat saken, som sagt. Ingen kan förklara varför de flesta av vittnena helt ignorerade den unga kvinnan på gatan, som höll på att bli mördad, och varför så få personer alls hjälpte henne, eller vågade ingripa. Förvisso kan man alltid kritisera personer för olika moraliska fel, men att ge sig på barn och ungdomar, kanhända locka dem med pengar,  samt utnyttja sin ställning som Myndighetschef eller Generaldirektör – ifall detta nu verkligen är det som skett – det är allvarligt.

Och för rånmord finns heller ingen ursäkt, det måste man nog säga.

Att skriva om saken kan också vara omoraliskt, det medger jag.  Kanhända gör jag mig skyldig till det som kallas ”Easy Virtue” eller en viss omedveten självgodhet, när jag uttalar mig om Åke Göranssons personliga liv, och hur han har agerat som Myndighetschef, men jag ser inte att hans eget omdöme varit såvärst gott heller. Han borde haft mycket bättre förstånd än att en eller flera gånger ”ragga” ibland minderåriga ensamkommande invandrarungdomar på nätet, särskilt med tanke på sin position i samhället. Jag skulle faktiskt vilja hävda, att detta agerande från hans sida är ett mycket större moraliskt fel än att skriva om saken och påtala det faktum som skett, eftersom det ligger i hela samhällets intresse att vi har pålitliga myndighetschefer.

Under hela sin tid som Generaldirektör har Åke Göransson som jag visat i andra inlägg systematiskt och överlagt vägrat att ge andra än Monoteistiska religioner de minsta bidrag, och det har starkt ifrågasatts om hans agerande alls varit demokratiskt eller objektivt av både företrädare för Liberalerna och nu senast Moderaterna (Hanif Bali) samt även andra Riksdagspartier.

Han har gjort sig skyldig till religiös diskriminering, gång på gång, genom att vägra både Hinduer, Shintoister, företrädare för samisk religion, Humanister och andra någon som helst form av bidrag. Varenda polyteistisk religion har han systematiskt och diskriminerande underkänt, och trots att han måste ha vetat om hur han agerat, har han kallat sin myndighet  ”ett forum för dialog och tolerans”.

Toleransen från Åke Göransssons sida har uppenbarligen inte varit så stor alls, och hans myndighet har också gång på gång kritiserats i pressen för att ge alldeles odemokratiska samfund miljonbidrag.

Visst, man kan i efterhand kanske hävda att detta skall ha gjorts på Kulturdepartementets order, och att Åke Göransson som Myndighetschef bara handlat enligt de instruktioner han fått, men det stämmer inte, eftersom han bevisligen varit utrustad med total bestämmanderätt på området, i egenskap av sk ”Enrådighetsmyndighet”, ansvarig inför ingen utom Regeringen.

Och nu har han alltså nästan blivit mördad – och i vilket sammanhang sedan !

Ja, ”det är ju nästtan så man kan bli religiös” eller hur – för tala om fall på eget grepp, eller en viss kosmisk ironi...

en-chef-med-byxorna-nere

Man kan fråga sig hur det är ställt med en del Myndighetschefer och Generaldirektörer, samt andra medlemmar av den Socialdemokratiska ”Nomenklaturan” i Landet Löfvén eller det som en gång var Sverige.

I veckan kom nyheten om att Generaldirektören för Skatteverket måste avgå med omedelbar verkan, eftersom hans gärningar påverkat hela myndighetens anseende negativt, enligt vad en av Regeringen Löfvéns egna Ministrar sagt offentligt till media. Aftonbladet skriver på sitt vanliga sätt att Skatteverkets chef ”fått sparken” men vad denne egentligen gjort syns oklart, för det ska väl inte finnas några brottsmissstankar ?

Statens Fastighetsverk – den myndighet som numera skall förvalta stora delar av vårt kulturarv, samt landets mest värdefulla fornminnen – har drabbats av en muthärva. Tjänstemännen på det verket har i två år vetat att deras chef begick lagbrott, men först nu har han anhållits för korruption, enligt vad tidningarna uppger. 26 Januari i år anhölls Generaldirektören för Fastighetsverket och hans närmaste man. Båda var politiskt tillsatta av den nuvarande Regeringen.

index33En efter en har ledande Socialdemokrater avslöjats, dömda för mutbrott, urkundsföralskning och liknande saker..

Fd ”Terror-samordnare” Mona Sahlin, som en gång trodde att hon skulle kunna bli Statsminister i ett (S) dominerat Sverige har också dömts för korruption. Hon har haft ett förhållande med sin livvakt, som regeringen utrustat henne med, och livvakten visar sig inte bara vara en urkundsförfalskare, utan lär flerfaldiga gånger vara dömd för misshandel. Carl Bildt, som jag ju själv träffat och även utbytt åsikter med i bloggosfären – det var anno 2013 ! – lär ha önskat henne ”nya möjligheter i livet” via Twitter, och så kan man ju också uttrycka det. Det är kort sagt dags för henne att lämna politikens Värld, eftersom det nog blir bäst så, både för henne rent personligen och för vårt regeringsparti.

Man får hoppas, att Miljödepartementet ger Åke Göransson förtidspension, och en viss summa för ”sveda och värk” eller utstått personligt lidande. Han är trots allt 58 år gammal, men har visat en allvarlig brist på personligt omdöme, och har också misskött sitt uppdrag.  Han uppges inte vara allvarligt skadad, utan tillbaka på sin arbetsplats – men borde väl rätteligen avskiljas från den, i alla fall så länge rättegången varar ?

I Svenska Dagbladet har det på sistone debatterats, om pedofiler alls kan botas. Experter lär ha kommit fram till, att så inte är fallet. Risken för återfall är alldeles för stor, och sådana personer kan inte rå för sin läggning, och heller inte ändra på den.

Allt som kan göras åt deras tragiska och hemska belägenhet, är att se till att de aldrig får placeras exempelvis som Myndighetschefer, lärare eller anställda i barnomsorgen, ha hand om invandrarungdomar eller liknande, för då vet man aldrig riktigt hur det går. Det kan vi ju tydligt se, inte minst efter Åke Göranssons mycket beklagansvärda fall.

Som Carl Bildt sa måste dessa människor placeras på andra ställen, och ges möjlighet att utföra en uppgift, som bättre överensstämmer med deras mentala förutsättningar. Om samhället ingriper och sätter stopp för de här individernas maktutövning eller rättare sagt maktmissbruk, så är det bäst också för de potentiella eller reella förövarna, inte bara för offren.

Åke Göransson har iakttagit vad som kan kallas ”ett högriskbeteende” och det går nog knappast, att ha honom kvar som myndighetschef.  Han måste avgå helt enkelt, och ju snarare det kan ske, och ju snarare SST får klara och ordentliga regler, desdo bättre.

en-ond-man

Vid tanken på Åke Göransson som person, så påminns jag osökt om Hans Alfredssons gamla bok (och senare film) ”En Ond Man” om en skånsk fabrikör (inte generaldirektör) som hela tiden säger sig vara ”en god kristen” och förnedrar, utnyttjar och hunsar sina egna arrendatorer, eller de som kommer till honom för att be om små penning-bidrag.

”jaja Asatroende Månsson – Månsson ska ju inte trro att jag bryr mig om en så futtig struntsumma som 80 miljoner eller så – det är ju principerna, Månsson, PRRINCIPERNA ska han se..”

På samma sätt har Humanisterna, Sveriges alla Samer, Hinduer, Asatroende och andra minoritetsgrupper hunsats och förnedrats när de kommit till SST och bett om bidrag, för jag vet faktiskt många organisationer och små samfund bland de nyss nämnda, som fått utstå sån här behandling – bildligt talat – från vad som ska vara en statlig myndighet, som skulle behandla alla lika, Humanisterna inkluderat…

Till slut knivmördas han av en av arrendatorerna, en stackars förståndshandikappad ”idoit eller rättare sagt idiot (ja, jag vet att det säkert är kränkande för någon, men de säger så i filmen) som för övrigt spelas av en ung Stellan Skarsgård, som är riktigt bra på att spela ett oskyldigt offer för Monoteism och kristna religiösa griller. Det visar sig nämligen att filmens mördare ”tror sig ha fått ett uppdrag av Gud” och ser änglar och så vidare… Det kanske den här 18 (?) årige Tunisiern också gjorde..

d8514

Nu har denna film närapå fått sin motsvarighet i den fysiska verkligheten. En maktmänniska har avslöjats i allt sitt förall och moraliska hyckleri. En stackars ”ensamkommande” har fått spela ”idoitens” eller mördarens roll, och vi vet ingenting om hans bakgrund eller de kval han kanske fått utstå från människor, som svagt liknar Göransson under hela sin uppväxt. Tydligt är ju att han måste hata dem, på något vis; och gett igen, med besked. Hans situation är för närvarande oklar, men i häkte måstte han nog sitta – i minst 4 veckor till.  Klart är emellertid, att han måste lämna oss, och tyvärr återförvisas till sitt hemland. Så blir det nog bäst.

Jag själv hatar ingen, och resonerar utifrån en säker grund, men jag ogillar dessa kristna hycklare. ”Somliga straffar Gud med detsamma,” säger ett svenskt ordspråk, ”men för de verkligt stora skurkarna eller Generaldirektörerna, tar det lite längre tid..”

Så kan det gå här i Världen. Dett är ingen snygg historia, men i alla fall…

Om Trumperi och USA:s förre President

Från mitt elektroniska Hlidskjalf blickar jag ut över samtiden och Världen. Det är en konstig och ohövisk tid vi lever i, men detsamma kan sägas om alla tidsepoker i historien, Världden är för det mesta mycket mindre ”ärofull” än vi tror… Från Donald Trump, numera USA:s president (kan någon tro det ?) har det nyligen kommit en serie förvirrade uttalanden om Sverige som nation, vilka snarast ger intryck av att Presidenten inte vet vilket land han pratar om, än mindre vilka händelser som åsyftas. 

thor_vol_1_381_015A comic strip version of reality” eller en serietidnings-mässig syn på Världen ? – Ja, vem är Donald Trump egentligen ??

Nu har Donald Trump styrt USA i nära fyra veckor, och ju mer jag för egen del ser och hör om den karln, ju mer längtar jag tillbaka till den tid, då Barack Obama ännu var President, och styrde vad som påstås vara Världens starkaste nation. På den tiden fanns nämligen ännu ett rationellt fungerande ledarskap, en värdig politisk retorik och något helt annat än dagens ”Trumperi”. Många svenskar har den senaste tiden ställt sig upp och vittnat i media om hur mycket Barack Obama faktiskt betydde för dem, på det mesta personliga av alla plan, och vilken förebild och rollmodell han varit. Angående Mr Trump, så kan ingen av oss här i landet säga samma sak.

trumpswedenÄr Donald Trump fullständigt obekant med Sverige, fullständigt galen eller har han helt enkelt bara lite otur när han tänker ?

Att Donald Trump alls kunnat bli vald – i konkurrens med Hillay Clinton, vars retorik också varit av samma sort – är på sätt och vis en svidande vidräkning med allt vad rationalitet och förnuft heter. Folk i USA vill uppenbarligen inte ha rationella ledare med en saklig och dämpad framtoning, utan istället föredrar de populism och grövsta tänkbara argument – men även om vi alla kanske är medskyldiga på sitt sätt, finns det ändå en milsvid skillnad mellan vad som skrivs på sociala media, på en blogg som den här eller vad en Världspolitiker eller en man som förutsätts leda en hel kontinent – samt inneha nycklarna till Världens största kärnvapenarsenal – och vad en sådan befattningshavare kan säga, twittra eller helt allmänt vräka ur sig.

2008-10-11-barackishopeDen förre presidenten ingav hopp åt en hel Värld – särskilt i U-länderna. När den historiska summeringen av hans tid görs om hundra år, kommer det nog att sägas att de åtta åren med Obama var bra år. USA hade fortfarande en stark och aktad ställning i Världen, men hur är det nu ?

Under Barack Obamas tid vid makten hände inget sådant. Ingen kunde anklaga USA:s dåvarande President för att ha sagt rena lögner i TV, eller ställt sig upp och med berått mod ha skymfat sina motståndare. Ingen kunde säga det minsta illa om Presidentens hustru Michelle Obama heller, och under åtta år med Obamas, förekom inga Whitewater-skandaler, inga pinsamma Lewinsky-affärer och förstås inget Watergate. Redan vid Mr Trump:s ”inauguration” eller hans svärjande av eden som President förekom ”alternativa fakta” eller rättare sagt lögn. Så skulle Barack Obama aldrig någonsin ha burit sig åt. Han var en man som gjorde sitt bästa för att bevara lugnet, och bevara det han ansåg vara sant, samt värdefulllt, stort och bra här i Världen. Mycket klander riktades emot honom för hans sociala reformiver, och rena rasistiska påhopp på Presidentens egen person förekom också. Men inte ens Trump har förmått ogilitgförklara den så hatade ”Obamacare” i sin helhet, och behovet av sådana saker som offentliga sjukvårdsförsäkringar kvarstår ännu, oavsett vad man nu kan anse om hur ett sådant system bäst ska utformas, eller vilken vårdnivå som möjligen är den rätta.

TRUMPLOW

Redan i November 2016 – innan Trump ens var vald, gjorde den svenske satirtecknaren J E Ander denna teckning…

Dessutom kan vi svenskar minnas den nyss avgångne Presidenten med glädje, kärlek och värme i hjärtat för en helt annan sak. Han var den förste President i USA som alls brydde sig om att besöka Sverige, och som alls tyckte att det fanns den minsta anledning att besöka vårt land. Inte en enda Amerikansk ledare på mer än 240 år har annars satt sin fot i just Sverige, men Barack Obama var den förste att göra det… Som ni kanske minns skrev jag redan 2013 ett inlägg här märkt ”Hail to the Chief” (efter den melodi som alltid spelas, när USA:s President befinner sig på statsbesök) och var den förste att hylla honom, trots att han skakade hand med Fredrik Reinfeldt, en av de sämsta ledare Sverige någonsin haft…

arp3637159 Alla kunde vi se, att vid sidan om en så stark och karismatisk ledare som Obama, blev Fredrik Reinfeldt helt kväst och sidsteppad, ja närmast ynklig i sin litenhet…

En sak är i alla fall säker, och det är den att om vad som sägs vara Världens Mäktigaste Man kommer till mitt land, med fredliga avsikter och med utsträckt hand och ett öppet hjärta, ja då säger mitt Hedniska och Asatrogna jag att jag måste välkomna den mannen, och ära honom som han bör äras. Som svensk hedning är jag nämligen en mycket enkel och okomplicerad varelse. Om man behandlar mig artigt och väl, ja då är jag också artig tillbaks. Svårare än så, behöver det här med internationell diplomati kanske inte vara, nämligen. Länder eller kulturer som kommer till Norden eller Sverige med renodlat fientligt uppsåt, som islam eller kristendomen, kan aldrig hoppas på ett vänligt mottagande här, och detsamma gäller väl också Putins Ryssland, där ”La Grosse Margot” Wallström gör en lika slät och misslyckad figur som Stefan Löfvén inför FN:s säkerhetsråd.

Den officiella anledningen för Obamas besök i Sverige, förresten, uppgavs 2013 vara, att USA skulle varit intresserade av svensk sophantering ellerr miljöteknik, och försökt handla till sig ett avtal på miljöområdet – efter vad man då skrev i Riksmedia. Det hela var förstås en illa dold lögn, vilket senare års utveckling bevisat.  Under Obama-administrationens senare år öppnade senatorer som Joe Biden för att USA direkt kunde försvara Sverige med vapenmakt emot Ryssland – en ren nödvändighet efter Reinfeldts katastrofala nedrustningar.

Också John McCain och flera andra senatorer på högsta nivå har hela tiden varnat den Socialdemokratiska Regeringen Löfvén för dess oerhörda släpphänthet och inkonsekvens, och de risker som det innebär, att vägra ta sitt ansvar inom Östersjöregionen. Så länge Obama satt vid makten i USA kunde alla svenskar vara säker på att USA:s utrikespolitiska löften gentemot oss stod fast, och Regeringen Reinfeldt förpassades slutligen till den historiens sophög, där regeringar av det slaget hör hemma. I dagarna har Mona Sahlin – ett av den Socialdemokratiska nomenklaturanss högsta namn – slutligen dömts för sina ekonomiska brott emot staten och hela Samhället, men fortfarande får hon inget straff för sina politiska gärningar. I USA, däremot, brukar man ibland lösa detta med misshagliga ledare på ett annat och mera skjutglatt sätt – senast hände det Kennedy, men också Reagan utsattes för mordförsök. Sådant, emellertid, gör vi inte här i Sverige – istället accepterar vi nästan vad som helst från den lilla klick och den nomenklatura, som fortfarande leder oss. Till och med i Vladimir Vladimirovitj Putins Ryssland, är politikerna närapå hederligare…

Nu har Donald Trump hotat att upplösa NATO, eller i alla fall starkt begränsa alla Amerikanska bidrag till den organisationen. Han har också nära nog kastat tillbaka hela Världen till Kalla krigets dagar, genom att hota att ta till Atomvapen i Europa, vilket han motiverat med att ”Europe is a big place” – men därefter – sin vana trogen – nästan omedelbart tagit tillbaka, och dolt under en ny härva av undanflykter, lögner och synnerligen motsägelsefulla Twitter-uttalanden. Vilken del av Europa är det då, som är mest glesbefolkad och står närmast på tur ? Gäller det Nordkalotten, eller vad är det egentligen som avses ? Vi svenskar kan bara spekulera..

Man kan anse vad man vill om herr Trump – många länder lär redan ha förklarat honom för ”persona non grata” som Margot Wallström redan blivit i Israel – enligt officiella uttalanden från den staten är hon ju aldrig någonsin välkommen igen på dess territorium, och det kan man ju förstå med hänsyn till hennes hävdvunna antisemitism.. Men – jämför allt detta med Barack Obama – till vems fördel utfaller jämförelsen, tror ni ?

President Barack Obama and Vice President Joe Biden, along with with members of the national security team, receive an update on the mission against Osama bin Laden in the Situation Room of the White House, May 1, 2011. Please note: a classified document seen in this photograph has been obscured. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

”Gentlemen – no fighting in the War Room !” (replik från filmenDr Strangelove, or how I stopped worrying and learned to love the bomb !” )

Här är ett foto som påstås vara äkta och som jag tycker karaktäriserar Obamas presidentskap och hans ledarstil mer än någonting annat. Bilden ska vara tagen i Vita Husets ”Situation Room” den natt, då Navy Seals specialstyrkor var i verksamhet för att döda Usama Bin Ladin och hela hans familj i Pakistan. Man kan förstås invända, att det är en arrangerad bild, eftersom det ju alltid råder fotoförbud på platser som militära ledningscentraler, övningshallar eller ”maktrum” som det i Vita Huset, Washington DC.

Presidenten är förstås där, liksom Hillary Clinton och en massa andra rådgivare, Joe Biden inbegripet – men även om stämningen i rummet verkar något spänd och kylig – vilket ju inte är oväntat – kan man lägga märke till saker, som den kvinnliga ”White House Intern” som lewinsky-artat försöker nästla sig in genom dörren, trots att hon inte alls har där att göra, eller den militäre rådgivaren i mitten, som ser helt avspänd och lugn ut, samt verkar mycket säker på sin sak.

Presidenten, däremot, är mycket spändare än de andra, och i hans ansikte syns tydligt – om ni frågar mig ! – avsky och äckel inför hela situationen. Han är inte alls road över vad som pågår, och har också en viss distans till de övriga i gruppen. Trots att det är han som är den självklare ledaren och borde sitta i mitten är han närmast undanskymd i bilden – han är en blygsam man, som inte tycker om att ”ta plats”.

Trots alla ”spin doctors”, militära prognoser, rådgivare och förståsigpåare av alla sorter får vi också komma ihåg att i den historiska situation då bilden är tagen (2011) kunde ingen verkligen VETA om den aktion man nyss inlett, skulle lyckas. Det hela hade mycket väl kunnat bli en ny Iran-skandal, som då man försökte frita gisslan på den Amerikanska ambassaden, och frånsett det, så kunde nog ingen i rummet förutse exempelvis Rysslands eller hela den samlade Islamska världens reaktion på vad som skulle ske..

Som vi vet (men det visste inte personerna på bilden) slutade allt väl för USA:s sida den gången, och ingen Obama fick ensam tala med Världspressen nästa dag (en situation, som ingen annan i rummet kunde bli ställd i – Presidenten vet, att han som ledare ensam bär hela det moraliska ansvaret, och det syns i hans ansikte) men som jag tolkar bilden är Barack Obama inte road av situationen ändå. Han ser inte fram emot att starta vad som potentiellt kunde ha blivit ett helt Världskrig, eller åtminstone några ovanligt kraftiga terrorist-attacker, och han ser alldeles definitivt inte fram emot att döda en kvinna och hennes barn, som faktiskt är helt oskydliga i sammanhanget, men som ändå MÅSTE dö, givet den militära operationens ineboende förutsättningar.

Allt detta tycker jag hedrar honom – men vad som hedrar Obama än mer, är att han faktiskt genomförde vad som var en ren hämnd-attack, och inget annat. Det var visserligen högst obehagligt – men han insåg den nödvändiga sanningen. Inget skiljer egentligen USA:s handlande här ifrån den blodshämnd, som exempelvis var rådande på Vikingatiden, men Obama inser mot sin vilja, att situationen politiskt sett nu drivits så långt, att hela opinionen i hans land faktiskt kräver av honom att han måste gå åstad och ge order om vad han nog innerst inne inte alls vill beordra. Han gör det endast, därför att det politiska systemet i hans land – som han obetingat tror på – kräver det, men hans samvete säger något helt annat – det är i alla fall vad jag ”tolkar in” i denna bild…

Eftervärlden vet också, att Obama var den förste att kritisera sina egna misstag, som situationen i fängelset Guantanamo Bay, till exempel, eller det faktum att man där faktiskt tillgrep tortyr emot politiska fångar – hans egen syn på detta var att det hela borde upphöra, så snart det alls var politiskt möjligt – men han nådde som bekant inte ända fram – medan Trump däremot är för fortsatt tortyr, och att Guantanamo ska fyllas med ”bad guys”, oavsett vilka tvångsmedel man då får ta till. Obamas syn på Syrienkonflikten, eller hur han där undvek att ta ansvar – och därmed även undgick ännu ett amerikanskt krig, därför att politiska mandat aldrig fanns – är också välbekant.

Men i valet mellan en President helt utan moral – som Mr Trump – emot en som underordnar sig det politiska systemet, tror på folkviljan och därför också blir dess fånge – eller en märkvärdigt lojal tjänsteman – vilken sida ska vi välja ?

Själv tror jag i alla fall på Barack Obamas väg, och att han valde rätt. Måtte gudarna ge honom ett gott eftermäle !

Inte Sedan Segerstedt…

Ibland uppnår man mycket med litet. En enda Hedning, en enda individ kan fälla en hel PK-elit, en Kyrka eller en osund kult. Apropå detta med ”Låtsasliberala” tidningar som Dagens Nyheter, ett fenomen jag skrivit flera inlägg om, läser jag följande kria på ledarplats av Tove Lifvendahl i Svenska Dagbladet – tufft och rakt på skrivet – jag tror knappast man sett maken till det sedan Torgny Segerstedts dagar.

Det är skillnad på falska och äkta liberaler, som sagt, och nu när vi firade den Finländska Frihetsdagen så sent som igår, kan vi också erinra oss följande:

Det låter avsevärt bättre att vara ett fredsälskande folk, än ett fredsskadat dito. Men ibland undrar man hur det står till. Som tanken på att vi skulle hyra ut Slite hamn på Gotland till ryska Gazprom. Den idén är ju ur alla aspekter helt absurd. Ändå finns folkvalda politiker som anser att det vore en god idé.

Gazprom vill dra en gasledning från Ryssland till Tyskland genom Östersjön, för att kunna exportera mer naturgas till Europa. Det är säkerhetspolitik på begåvad nivå. Den som kontrollerar andras energiflöden har avsevärd makt. Demonstrationer gavs i januari 2006 och i januari 2009 då Gazprom av politiska skäl stoppade sina leveranser till 16 länder i Europa. För att vara en förment kommersiell aktör, uppvisar företaget grava trovärdighetsbrister när det gäller pålitligheten i leveransen.

483c8fd3-bf8d-4cef-9b5b-7c7d320c5abdHur kan det komma sig att vi har (S) politiker i ledningen för vårt land, som vill sälja svenska hamnar, svensk infrastruktur och mycket mer till Putins Ryssland – för futtiga 50 miljoner ?

Gång på gång har jag ställt mig själv samma fråga, och det har många andra goda medborgare och patrioter också. Tove Lifvendahl fortsätter:

Så hur i hela friden kan det komma sig att Sverige är berett att bistå Ryssland i förverkligandet av en energipolitik som går på tvärs med EU:s, samt att på köpet utsätta sig och sin omvärld för en uppenbar säkerhetspolitisk risk?

Svaret är 50–60 miljoner kronor. Prasslande pengar som dinglar framför ögonen på gotländska lokalpolitiker och som tveklöst skulle komma väl till pass i den kommunala kassan. ”Vi väger inte in de säkerhetspolitiska aspekterna. Vi har att hålla oss till den kommunala kompetensen. Säkerhetspolitiken bedöms av regering och riksdag”, sade Björn Jansson (S), ordförande för regionstyrelsen på Gotland, till Ekot (SR 5/12). Fast när han talade med Aftonbladet var attityden mer morsk: ”Det är många försvarsexperter som yttrat sig. Jag tar inte så allvarligt på experterna.” (AB 5/12).

Regeringen har det yttersta ansvaret för landets försvar. I en interpellationsdebatt den 8 september vacklade utrikesministern fram och tillbaka och menade att situationen var den förra regeringens fel, i det att den ”tillät att man drog Nordstream 1 som naturligtvis inte har gjort det lättare att hantera Nordstream 2. […] Man kanske inte skulle ha gjort det från början”. Det ligger något i det, men med vunnen kunskap borde utrikesministern ha lättare för att sätta ner foten. Wallström har också hörts nämna det kommunala självstyret, vilket får tolkas som ett dåligt försök att sparka iväg bollen. Alla alternativa förklaringar skulle vara förklenande för utrikesministern.

Egentligen räcker det med en persons bedömning. Överbefälhavare Micael Bydén har varit tydlig med att han inte vill ”att ett annat land oavsett vilket det är, ska ha tillgång till en infrastruktur som över tiden är väldigt viktig för försvarsmakten”. Dessutom understryker han att det finns ett land i närområdet som utgör den stora säkerhetsrisken: ”Kom ihåg det ryska agerandet, illegal annektering av Krim. Fortsatta militära aktioner i östra Ukraina, som fortfarande pågår. Vi ser också motsvarande verksamhet i Syrien. Det är det här som utmanar det europeiska säkerhetsläget och ingenting annat.

I gårdagens DN fortsatte Mattias Hagberg, den avdankade och avskedade Expressen-journalisten – hemmahörande i den svenska pressens absoluta C-lag att förtvivlat skrika ”varför skriver ingen längre om jämställdhet och miljöfrågor ?”. Svaret på den frågan är mycket, mycket enkel. Ingen skriver längre om dessa frågor, därför att det är ”icke-frågor” för 2017. Nu gäller det något väsentligt viktigare, som den egna nationens överlevnad, och hela stabiliteten i Östersjöområdet.

miljo%cc%88partiet_hen__valaffisch_vr-14Hur länge ska vi ha Regeringen Löfvéns stödtrupp – ett rent pajas-parti på plats i den svenska Riksdagen ?

Samma SvD har idag också – betecknande nog – skrivit sin egen lilla historiska analys – tänk på vad jag sade om professor Harrison – där sagde Hagberg – som aldrig bort släppas fram i DN – också kommenteras:

Dagens Nyheters kultursida har granskat Expressens och Göteborgs-Postens ledarsidor. Frilansskribenten Mattias Hagberg har gått igenom vad som skrivits på de två ledarsidorna under senare tid och jämfört det med hur det var tidigare.

Jag ska inte ägna utrymme åt att gå igenom röran av definitioner (eller brist på definitioner), den oprecisa politiska analysen eller den insinuanta tonen. Jag kan bara konstatera att Dagens Nyheter valde att schabbla bort en alldeles utmärkt artikelidé.

Hagbergs artiklar har dessutom redan plockats isär av andra. Av exempelvis Hanne Kjöller, Anna Dahlberg och Sakine Madion.

  • Fredrik Johansson i Svenska Dagbladet 2016-12-07

d6a4de12-e76a-41ad-acc1-8d41acec1c3a

Svenskt territorium skall förbli svenskt – Njet Molotoff !

Kanhända håller jag inte med allt som sägs i fortsättningen av Herr Johanssons artikel, men det är skönt att se att det ännu finns dagstidningar – utanför Bonnier-imperiet – som faktiskt är vad de säger sig vara, nämligen just liberala.. Både Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten (som blivit föremål för de allra mest osakliga angreppen från DN) samt Skånska Dagbladet hör alldeles otvivelaktigt hemma i den kategorin – och sanningen segrar nog till sist – trots PK-elitens, ”Nomenklaturans” och Hängbröstvänsterns sista skrik, som vi varje dag kan få höra genom DN..

gammal-valaffisch-folkpartiet-bort-m-diktaturstravanden

En gång i tiden fanns det Liberaler i det här landet, som tog det egna FOLKETS parti !!