Blir det ”En Lång Het Sommar” i Sverige ? – Chefen MSB och HEDNINGEN gör GEMENSAM SAK för att Rädda DITT Land…

Nuvarande Chefen för MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har nyligen yttrat sig i Aftonbladet. Allas vår Dan Eliasson, tidigare chef för Rikspolisen är känd för att vara en man som inte skräder orden, utan som fritt ur hjärtat säger vad han tycker och tänker.  Det är jag också, som alla vet – fast kanske lite på ett annat sätt.

Dan Eliasson framträdde vid den sk ”Almedalsveckan” för något år sedan, och lär då rakt ut och rakt fram, ex cathedra och från talarstolen ha sagt, att han tyckte att det tredje största politiska partiet i vårt land skulle förbjudas i lag, samt förföljas av Polismakten. Ifall en sådan åsikt eller ett sådant förslag hade blivit verklighet, hade det betytt slutet för all demokrati i Sverige, alla allmänna val och all parlamentarism överhuvudtaget.

Men nu var kanske dåvarande Rikspolischefen inte helt allvarlig, därför att även Rikspolischefer har rätt att skämta, liksom de har rätt att offentligen föredraga en personlig åsikt, därför att alla människor i en demokratisk stat har rätt att ha åsikter, så även Poliser och därmed likställda.

Kanhända upprepade Dan Eliasson, ledande Socialdemokrat och mångårig medlem av Nomenklaturan i vårt land bara vad han hört under ett eller annat sammanträde i ett visst partihögkvarter, där någon före detta svetsare sagt något, som faktiskt inte borde sägas. Nåväl, misstag gör vi väl alla, och för övrigt vet jag, att chefen MSB och jag faktiskt står på samma sida, när det verkligen gäller.

Man kan inte tala som om man vore helt galen – Rakt fram och i Almedalen !(årets Almedalsvecka är NEDLAGD pga Covid 19)

Idag har jag också hört någotslags civil rådgivare till en Överste och skolchef offentligen sitta och jämföra Donald Trump med Hitler.  Jag måste säga, att jag faktiskt blir moraliskt upprörd av den sortens uttalanden. Ok, vi må alla ha olika åsikter om Donald Trump, samt om vad som händer i USA just nu, javisst. Men man jämför inte Statschefen i ett främmande land och Världens ledande stormakt med just Adolf Hitler, inte i officiella sammanhang i alla fall. Vad skulle företrädare för Amerikas regering behöva tycka eller tänka, om de fick höra alltsammans ? Man kan ju säga som så, att ifall Rikspolischefen i något land (likgiltigt vilket) verkligen tycker, att man skall upplösa demokratin som institution, ja då är det uttalandet att uppfatta som synnerligen allvarligt menat, i alla fall om det görs mitt under ett politiskt tal, där det gärna uppfattas som någotslags programförklaring.

På juridiskt språk säger man därför ofta, att ett sådant uttalande har ”verkshöjd”.

Vad som inte har verkshöjd, däremot; är om en enstaka demonstrant, svetsare Lundbom, vaktmästare Svensson eller Jourhavande Hedning skulle ha sagt samma sak på en privat blogg, om så vore – för ett sådant uttalande är icke någon grund för en officiell politik, och det representerar heller icke någon särskild organisation, som när chefen MSB eller Chefen för en hel Rikspolis-styrelse, faktiskt behagar uttala sig Ex Cathedra. Jag hoppas att ni alla förstår skillnaden, och inte är helt ”betydelseblinda”.

Det händer nämligen andra och långt värre saker i vårt Sverige just nu.

Sommarens första skogsbrand har helt oförmodat rasat i naturreservatet ”Paradiset” i Rikstens och Södertörns skogar. Minst två brandbekämpningshelikoptrar och flera kommunala brandkårer har berörts av släckningsarbetet. Och inte bara det. De första allvarliga bilbränderna för sommaren har också visat sig i vårt land. Bilbränder är ett återkommande fenomen i vårt land, liksom skogsbränderna, men i de flesta fall sker de i invandrar-rika förorter där lokalbefolkningens egna bilar blir totalförstörda, och sällan eller nästan aldrig sker det, att Polisen griper eller lagför någon person, trots de ständiga våldsdåden.

Vi känner tydligt igen mönstret från de såkallade Husby-kravallerna under Regeringen Reinfeldts tid vid makten. Då förstördes tusentals bilar, liksom ett fyrtiotal skolor, daghem och övriga samhällsinstitutioner, och det var enskilda bilbränder och stenkastning – en sk ”Svensk Intifadan” som muslimska ungdomar inom den sk ”Megafon”-rörelsen, som utgjorde den utlösande faktorn. Underligt nog blev ingen av dem straffad. Alla frikändes. Man kan jämföra med den senaste veckans händelser i USA, som sagt. Vi svenskar kan inte längre slå oss för bröstet, tro att vi är Världsbäst eller agera Världs-samvete, för det är vi inte längre – om vi nu någonsin varit det.

”Det kan aldrig hända här i Sverige” säger många. JODÅ – säger jag – för det HAR redan HÄNT !!

Till och med chefen för MSB erkände detta häromdagen, och gav mig själv rätt på den punkten. Vi måste börja jobba redan nu för att undvika nästa kris, och snabbt få vårt land på fötter igen, trots Covid-19 krisen, säger Dan Eliasson. Det gäller främst att få bukt med höga arbetslöshetssiffror och vikande sysselsättning, så att vi kan undvika ”Riots” och social oro.

– När man utvärderar hur man hanterat kriser så ser man alltid saker man kunde ha gjort tidigare och snabbare. Det är jag övertygad om att vi kommer att se även när vi utvärderar denna katastrof, säger han.

– Alla har ju pratat om de äldre och personlig skyddsutrustning för äldreboenden, så det är ju ett exempel. Men det kan säkert finnas andra saker också och det är ju jätteviktigt att man lär sig av det där så fort det bara är möjligt. Det handlar inte om att vänta på att få någon kommission tillsatt av regeringen utan varenda en som är i verksamhet måste dra igång och ha läroprocessen här och nu, för hur man kan utveckla ett system om det kommer ytterligare vågor, så att man möter dem bättre förberedda än tidigare.

— —

I förra veckan höll Eliasson i en videokonferens på Royal United Services Institute i London – världens äldsta tankesmedja kring internationellt försvar och säkerhet. Temat var säkerhet i en post-pandemisk värld och bland talarna fanns en före detta chef för USA:s departement för inrikessäkerhet, en före detta brittisk säkerhetsminister, en cybersäkerhetschef på Facebook, och flera amerikanska experter på krishantering, säkerhet och hälsa. Bland åhörarna fanns svenska regeringsrepresentanter, lokalpolitiker, myndighetstoppar samt flera länders Sverigeambassadörer.  (Aftonbladet 1 Juni 2020)

Dan Eliasson säger att man inte kan vänta mitt under en kris, utan att man måste AGERA – och det med kraft. Sådan är också Hedendomens filosofi. Annars, förklarar han för kvällstidningen – ger man upp spelet inför de Totalitära filosofierna, som fortfarande hotar vårt land. Ni ser – han till och med använder mitt språkbruk, min retorik, mina termer. Det är nästan som vi vore släkt på något dunkelt sätt, chefen MSB och jag. Har han rentav fått ”hedniska tankar” ? Och HUR skedde nu det – inte i London, väl ?

SÄRIMNER står upp när andra bara faller och sviker !

Chefen MSB betonar vikten av beredskapslager, värnplikt och ständig medvetenhet, ständig beredskap och vilja att göra en insats, från vanliga medborgares sida.

”Väl förberedda medborgare är vårt lands största styrka säger han.  Han talar om ”det mod vi har i Sverige om att prata om både kris och krig. De ser det som en styrka att vi kan tala om för medborgarna att de också har ett ansvar, säger han.”

”Jaha, Chefen MSB !” säger nu jag – och slår ihop klackarna. ”Ni har lyssnat – och förstått !” Ni förstår som jag – att vi alla är frivilliga, att vi alla är kallade till att försvara vårt land i händelse av kris eller krig. Däri ligger vårt mod, vårt ansvar och vår förmåga – och vad som hänt förut, kan vi nu glömma – för det är FRAMTIDEN det gäller !

– Jag tackar er, chefen MSB för de vänliga och träffande orden !”

Vad har DU gjort för VÅRT SVERIGE idag ? Kan DU svara på den frågan ??

I Krisens och farans stund kan vi svenskar INTE lita till något EU, något WHO eller någon Regering, som hela tiden skall komma och hjälpa oss.

Att vara svensk, det är att vara hänvisad på sig själv” (en smula fritt efter CJL Almkvist ”Om den svenska fattigdomens betydelse” )

Nya FRAMGÅNGAR för Hedniska Tankar

Vårt Sverige blir allt mer och mer Hedniskt, och även de Asatrognas antal tillväxer, dag för dag. Medan jag själv tagit en stärkande semester strax intill stora H som i Hels Vite någonstans, och begått mitt Alvablot, alldeles för mig själv – vilket är som sig bör – ty till den högtiden ”håller man heligt” och då är inga utomstående inbjudna – noterar jag, att antalet läsare och besökare på denna blogg numera håller igång sig självt, vilket även det är en framgång i det lilla.

 

Under förra månaden noterades ett nytt rekord för den här bloggen, i det utförande den funnits på WordPress, även om den har en förhistoria på andra sajter, och nu existerat – under olika former – i snart tio år. Oktober 2019 såg 292 läsare per dag, emot det gamla rekordet på 272 läsare per dag under Oktober månad 2017. Det betyder en ökning på 7 % och nu har bloggen en god chans att slå förra årets läsarrekord på över 100 300 läsare på helårsbasis.

Tackar alla ni som hjälpt till därute, i detta land och långt utanför dess gränser !

Och KOM IHÅG – Hedendomen är som Särimner ! Den kommer alltid igen, och varje dag är kampen alltid ny. Den tröttnar aldrig, men uthärdar allt – för den sitter också i själva generna…

En hymn till SÄRIMNER

Melodi: Tomorrow Belongs to me” aka ”Der Morgige Tag ist mein”

”Se, solen står låg över höstlikt land
men tanken är trots allt dock fri
Så samlas, mitt folk, till ett högre mål –
– För Särimners makt är min !

Förtryckta vi lever, med kors och islam
i ett land utan mening och hopp
Men någonstans väntar vårt ödes dag
– För Särimners makt är din !

Ja, Särimner lever, trots våld och trots hot
I det land som ändå är vårt
I tider av nöd står han upp för oss
Och Särimners makt blir din !

En morgon ska komma, när segern den vinns
För Särimners makt skall bli din

Ja, Särimners makt
Särimners makt
Särimners makt
Särimners makt är DIN !”

 

Håll Monoteisterna UTANFÖR skolan – Den ska baseras på FAKTA – inte religion…

Asatroende Hedning som jag ju är, alltsedan mina tidiga tonår, så läser jag en förbluffande stor mängd insändare till de mest olika tidningsblad. Jag läser till och med ”Dagen”, ”Dagens Nyheter” och andra kristna blaskor, enkom för att hålla mig á jour med vad de Sverigefientliga krafterna i vårt samhälle går omkring och predikar. Dock har tillvaron städse sina ljusglimtar och goda tecken för oss hedningar. Min grundsyn är alltid positiv, och härom veckan hittade jag en insändare i Svenska Dagbladet som heter duga.

Den är visserligen skriven av en kvinna, medelålders plus med frireligiös bakgrund, men för en gångs skull finns här vettiga synpunkter.

Till skillnad från alla dem, som fräckt påstår att religiös indoktrinering av barn, och spridning av fundamentalistisk Monoteism, på något sätt skulle ”öka mångfalden” i vårt samhälle, eller till och med ”berika” det (Vår avskyvärda Ärke- någonting i Svenska Kyrkan har rakt fram ställt sig och predikat detta) vågar Louise Jansson, själv uppvuxen i en frireligiös miljö, erkänna att Religiösa friskolor är ett stort ont, som kränker alla barns rättigheter och krav på en opartisk skolundervisning.

Varför skall vi behöva tåla Koranskolor som sprider Sharialagar i Sverige ? Vårt Sverige – inte deras !!

2018 gick Socialdemokraterna till val på att alla religiösa friskolor i Sverige skulle avskaffas. Nästan ett helt år har gått sedan dess, men partiet har som vanligt svikit sitt löfte till det svenska folket. Man höll inte alls vad man lovade under valrörelsen. En ohelig allians med såkallade ”Kristdemokrater” (what a contradiction in terms !) och Akbar Annies centerpartister bildades, och allt vad man åstadkom, var ett temporärt stopp för etableringen av fler religiösa indoktrineringscentra med kristen och muslimsk bakgrund.

Till och med Liberalernas Ungdomsförbund har protesterat emot detta, och krävt att Socialdemokraterna skall stå fast vid sitt ursprungliga löfte. De vill genast avveckla alla religiösa friskolor, och det vill jag själv också. Inte ens om det fanns någon Hednisk friskola i Sverige skulle jag vilja placera mina barn i den, för med tanke på diverse ”fornsedare” och andra destruktiva sekter, plus en hel del personer i utkanten på den hedniska miljön i Sverige som inte borde ha hand om barn överhuvudtaget, vore det nog säkrast att avstå.

Men, nu ger jag ordet till Louise Jansson:

Skolan behöver vara en öppen miljö där barnen lär sig att tänka fritt och ifrågasätta. Men det grundläggande syftet med religiösa friskolor är att propagera för den aktuella religionen. De bidrar till ökad segregation i samhället. — —

Att barn och ungdomar placeras i religiösa friskolor leder till flera allvarliga och negativa konsekvenser både för barnen som individer och för samhället. Detta gäller oavsett religiös inriktning. Att skolor i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med religiösa skapelseberättelser är bara delar av problemet. Betydligt allvarligare problem är att religiösa friskolor kränker barnens rätt till religionsfrihet och bidrar till ökad segregering mellan olika religiösa grupper i samhället.

Ett stopp för start av nya religiösa friskolor är inte tillräckligt.

Att barn och ungdomar placeras i religiösa friskolor leder till flera allvarliga och negativa konsekvenser både för barnen som individer och för samhället. Detta gäller oavsett religiös inriktning. Att skolor i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med religiösa skapelseberättelser är bara delar av problemet. Betydligt allvarligare problem är att religiösa friskolor kränker barnens rätt till religionsfrihet och bidrar till ökad segregering mellan olika religiösa grupper i samhället. — —

Ibland påstås att Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, ger Sverige skyldighet att stödja religiösa friskolor. Om man anser detta så har man tolkat konventionens budskap totalt fel. I artikel 14 i denna konvention står: ”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Ett barn placeras i en religiös friskola på grund av att föräldrarna kräver maximal möjlighet att indoktrinera barnet i den religion man själv företräder. Det är inte tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för barnet. Det är religiöst förtryck!

Barnkonventionen är till för att stödja barnets rätt, inte föräldrarnas. Barnet är en egen individ.

Bara och endast bara Hedendomen – som innebär frihet från religion och religiös påverkan så länge det är möjligt – kan ge våra svenska barn friheten åter, och fostra dem till starka, vackra, uthålliga och kunskapssökande individer, vars verklighetsuppfattning är baserad på rena fakta, och inget annat. Kunskap var en gång Odens arvedel, och den gav han till människorna. Han krävde ingen tro alls, ingen lydnad, ingenting sådant – men i Hávamál gav han det uppväxande släktet några goda råd – av rent medlidande – men det var också allt.

Kunskap och Fantasi – nog för att TÄNKA SJÄLV är den bästa gåvan till dina söner och döttrar

För någon dag sedan talade Elisabeth Svantesson (M) för ett förbud mot att småflickor under femton år, ja ofta så små som 7-8 år gamla, tvingas bära slöjor, burka och shador i den svenska skolan. De har sällan eller aldrig fått välja sin klädsel själva, utan maskeringen och påsarna över deras huvud har tvingats på dem av föräldrar, imamer och annat slödder.  Den Moderata partiledningen uppges också ha velat utreda förbud emot Kors, Davidsstjärnor och annat ovidkommande skräp runt våra barns halsar, för de sitter ju ofta lika hårt åtdragna där som någonsin buntband. Religiösa symboler hör inte hemma i en svensk grundskola, där våra barn skall inhämta kunskap – inte vidskepelse från Mellanöstern.

Själv håller jag helt och fullt med Moderaterna i deras initiativ, och jag hoppas verkligen att det går igenom. Religion är en angelägenhet för vuxna medborgare, som kan göra ett aktivt och medvetet val. Det är ingenting för barnrumpor. Till och med Kristendomen i Sverige har på sätt och vis alltid erkänt detta, när man meddelat Konfirmation, även om den varit tvångsmässig och inte frivillig. Man har från kyrkligt håll ansett att en människa som inte ens är insatt i trons grundläggande, elementära delar överhuvudtaget inte kan gå omkring och kalla sig troende, utan måste bibringas tillräckligt mycket kunskap för att kunna välja själv. Också den nutida, senare skollagen vilar på samma premisser.

ENDAST Särimner är Kosher ! Bacon Bacon Bacon VARJE dag !

I Järfälla Kommun har nu den modiga och svensksinnade Kommundirektörskan Christina Rapp Lundahl äntligen satt stopp för Halal-slaktat kött i den kommunens skolbespisningar. Järfälla, i huvudstadens nordvästra sektor, har länge varit en kommun där den fullständigt urartade svenska befolkningspolitiken visat sina allra största avigsidor. Inte mindre än 42,5 % av kommunens befolkning har utländsk bakgrund, men bara en liten, skrikig minoritet kräver att maten i skolan ska vara halal.

Halal innebär att djurets strupe skärs av, och att det får förblöda levande. Rent djurplågeri, med andra ord. Visserligen kräver lagen numera formellt att viss bedövning av slaktdjuren ska ske innan man halal-slaktar dem, men alla vet att det mycket ofta tummas på den regeln. Järfälla Kommun kan heller inte garantera, att köttet inte kommer ifrån obedövade djur, och djurskyddet måste därför få företräde framför de religiösa fanatikernas synpunkter.

Också flera djurskyddsorganisationer i Sverige har kommit fram till samma slutsats. Billigt importkött från EU och andra länder strömmar omärkt in i landet, och ofta vet man inte alls, vilka hemska kval djuren fått utstå i Halal-slakterierna.

Tycker vi att det är ”OK” att kött som produceras såhär ska ätas i Svenska skolmatsalar ? Det tycker man inte längre i Järfälla….

I Germansk och Keltisk kultur har man aldrig någonsin behandlat djur så illa under slakt som i Mellersta Österns Ökenkulturer. Ingen svensk bonde skulle någonsin drömma om att skära halsen av sina egna slaktdjur utan föregående bedövning – i gamla tider var ju djuren närmast medlemmar i hushållet, och framförallt hästen ärades mer än allt annat, men också den fläskgivande grisen. De klubbades alltid före slakt, så att de inte behövde känna någonting, och så gav man djuret ett hjärtstick, så att hjärtmuskeln förlamades, och både hjärndöd och hjärtdöd han inträffa, innan man slutligen band ett rep om djurets hals och drog åt, innan strupen snabbt skars av. Denna ”tredubbla metod” gav en fullständig säkerhet, och forskare har noterat att den så gott som alltid användes under både förhistoriska perioder typ järnålder och bronsålder, men också under medeltiden fram till 1800-talet.

”Oxen klubbar slaktaren” – Varnande kyrkmålning av Johannes Rosenrod i Täby Kyrka, Uppland. 1400-talet. Så kan det gå för dem, som behandlar djuren illa !

Till och med i de fall där man avrättat dömda brottslingar, har man i germanska och keltiska länder alltid använt den ”tredubbla” metoden, där man alltid krossar skallen först, vilket ger fullständig medvetslöshet. Men i Järfälla uppstår nu ramaskri från en sk ”Muslimsk Förening” som tidigare byggt sig en ”jättestor moské” med Sunna-extremism på den kända ”Söderhöjden” där ett otal mord och sk ”skjutningar” (alltså mord på öppen gata, se inlägget om Malmö igår) hänt under de senaste åren.

En viss Abdullahi, Sheikh Abdi har framträtt i offentlighetens karga ljus, och ”krävt” att de mindre än tio barn detta handlar om ”måste” äta obedövat Halal-kött och att de skulle ha ”rätt” till detta. Det finns ingen sådan rätt alls, enligt svenska Djurskyddslagar, vilket bör påpekas.  Det finns ingen sådan rätt enligt Skollagen heller. Svenska skolor är inte skyldiga att servera kött, inte på något vis. De är inte skyldiga att servera vegetarisk mat heller, inte fisk, inte potatis, inte soppa – allt som står är att maten ska vara närande och tjänlig, men i lagen finns ingen bestämmelse om vad den ”måste” bestå av – för det finns inga sådana ”måsten”

Samme Sheikh Abdi har också sagt, att obligatoriska böneutrop skall skalla och eka över hela Järfälla inom några år.

Thor och Odin förbjude, säger jag. Det skall aldrig någonsin ske !!

Ifall nu denne ytterst märklige Abdullahi, Abdallah ha ha ha, Abdulla ho ho ho kräver Halal-kost, så kräver jag – med exakt lika stor rätt såsom Asatroende Hedning att Ärtsoppa med FLÄSK tvångsmässigt MÅSTE serveras i alla skolmatsalar, sjukhusrestauranger, militära matsalar och offentliga miljöer i övrigt, varje THORS DAG eller Torsdag som THOR sänder oss – därför att vår religion KRÄVER detta !!

Are you with me, patriots ?

Sannerligen Sannerligen säger jag eder SÄRIMNER – och se, detta är uttytt – du skall ICKE söka dig andra grisar till att jämföra med honom, ty enbart SÄRIMNER är det STÖRSTA svinet – FREJ har sagt det – AAAOOGAH ! (Tutom Hjallarhorn !)

SIC SEMPER PORCUS – IN HOC SIGNO VINCES !!