AVSLÖJAT: Hur Sveriges Kulturminister ”Vaskar” mer än 102 Miljoner varje år, och annat FUSK inom det bidragsindustriella komplexet…

Landet Löfvén, eller det land som en gång kallades Sverige, är ett mycket märkligt land. I nästan INGEN av Världens nationer sitter Regeringar som ger bidrag åt Islamister – nåja – vi får kanske undanta Taliban-Regimen i Afghanistan, men i alla fall… eller olika slags mystiska ”östkyrkor”, kristna sekter eller religiösa extremister inom Monoteistiska religioner. Men I Sverige – ja – i Sverige – där kastar man bort över 102 miljoner SEK årligen, på vad som inte alls är samhällsnyttigt, utan tvärtom i allra högsta grad Samhälls-skadligt..

Ingen Kontroll. Ingen revision. Ingen sans, ingen omsorg. De bara KASTAR BORT skattebetalarnas pengar – rakt ned i Vasken…

I alla andra någotsånär civiliserade stater på vår Jord anser man att religion är vars och ens privatsak, och inget samhällsintresse, eller något som bör sponsras av skattebetalarna. Hur stort intresse har etniska svenskar av att Islam och Sharia-lagar införs i Sverige ? Mer än 45 % av invånarna är inte ens med i ”Svenska” Kyrkan, men ändå ska både den och alla andra Monoteistiska religioner ha Statsbidrag, vilket som sagt knappast sker i någon annan stat på hela Jorden. Både Göteborgs-Posten och andra media har i dagarna avslöjat hur fusket går till.

Mystiskt nog är det nämligen bara och endast bara Monoteistiska religioner (nåja, så när som på Sveriges Buddhister, som får kanske 2% av bidrags-kakan) som får bidrag. Humanisterna, the Swedish Humanist Association (där jag själv är medlem) har i åratal krävt en ändring och ett slut på bidragsfusket – men Regeringen Löfvén har fortsatt med sina oegentligheter. Nu har det kommit fram, att den nuvarande Generaldirektören för SST, en viss Isak Reichel, själv är en högt uppsatt funktionär i ett av de samfund han för egen del sitter och ger ständigt ökade bidrag till – ett solklart fall av vad som kallas Jäv, med andra ord. Han är nämligen sedan 2015 generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm och har tidigare arbetat i flera år som Revisionsdirektör på Riksrevisionen.

Märkligt nog tycker inte Generaldirektör Reichel att Riksrevisionsverket, som har till uppgift att kontrollera ALLA statliga myndigheter – så vitt det är känt – skall kontrollera just hans myndighet, eftersom ” Vi har ett system som bygger på förtroende” som han uttrycker det i en intervju. Han påstår också, att alla Monoteistiska samfund inte behöver kontrolleras alls, eftersom ”det skulle hota religionsfriheten

I och för sig är det inte första gången det avslöjats, att SST haft åtskilligt ”märkliga” generaldirektörer. Så sent som 2017 kom det fram, att Åke Göransson, en av Reichels företrädare på posten, blivit allvarligt knivskuren av två 18-åriga invandrarungdomar i Uppsala, eftersom han försökt ”köpa sex” av dem på en känd Homosex-sajt. Anno 2020 hittades Åke Göransson mördad i Bukarest, Rumänien – under liknande tvivelaktiga omständigheter.

Göteborgs-Posten har nu avslöjat hur ännu en ökänd ”Östkyrka” under en lång rad av år Bidragsfuskat med de Miljoner och åter Miljoner SST suttit och betalat ut – helt utan kontroll eller revision av vart pengarna gått.

Detta är inte första gången det händer. Oegentligheter i Miljonklassen har avslöjats också vad gäller den sk ”Syrianska” Kyrkan i Sverige. Den gången – 2015 – begärdes bidragsmedel på kring 3,5 miljoner i kvarstad, enbart för en församling i Stockholms Södra förorter – dvs Botkyrka. Gällande den Grekisk-Ortodoxa frikyrkan i Sverige har det nu klarlagts, att församlingar över hela landet, bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Jönköping och Kalmar, vittnat om att pengarna försvinner på vägen och att de aldrig nått av statsbidragen. Maria Kehagia (S), tidigare kassör i grekisk-ortodoxa kyrkan i Kalmar berättar för GP att kyrkans redovisning till staten inte stämmer. Hon påstår sig ha hoppat av sin post av rädsla för att hamna i fängelse om hon skulle dras in i bedrägeriet.

Sedan GP:s granskning uppges SST ha beslutat återkräva delar av statsbidraget från grekisk-ortodoxa kyrkan. Än så länge gäller det endast 190 000 kronor. Kyrkan fick cirka 2,3 miljoner under 2020 och flera ledande medarbetare inom samfundet hävdar att kyrkans redovisning är hopdiktad.

På det här sättet tillåter man – rakt fram och utan kontroll – att Samfund efter Samfund snor pengar från alla hederliga svenskar och den svenska staten.

Och dessa är kanske inte de enda som bidragsfuskar. Nyligen har det kommit fram hur Riksdagsmannen Abderizak Waberi i sin roll som ”Skolledare” för den sk ”Framstegsskolan” i Göteborg – en islamistisk skola med köns-separering – spenderat pengar på porrklubbsbesök i Thailand. Det är visserligen inte olagligt i sig, och ingen skulle väl höjt på ögonbrynen om herr Waberi gjort detta för egna pengar – men att göra det på statsbidrag för undervisning av skolbarn ?

Waberi-härvan omfattar bidragsfusk för minst 13 miljoner, allt via en enda skola. I dagarna fick den dömde somaliske rånaren och rapparen Salah ”Dree Low” Abdulle priset för ”årets låt” av branschorganisationen Musikförläggarna. I låten rappar somaliern om hur Gabriel Urwitz tidningar alltid ”hyllar” honom och hur han och hans kriminella gäng har fått Expressen att ”hålla käften” på begäran.

Abdulle beskrivs av polisen som drivande i det kriminella nätverket ’Husbys hyenor’, vars främsta inkomstkälla är narkotikaförsäljning. Han dömdes för rånet trots att målsäganden tog tillbaka sitt vittnesmål, enligt tingsrätten för att det kriminella gänget hotat målsäganden. Och ”Alternativmedia” skriver följande om saken:

Att Expressen håller käften i enlighet med önskemål från kriminella uppmärksammades i slutet av oktober, då Expressen-journalisten Nina Svanberg gjorde en smickrande och inställsam intervju med en grupp­våldtäktsman från Dödspatrullen, samtidigt som tidningen mörkade att mannen var dömd för denna gruppvåldtäkt. — —

Gabriel Urwitz grundade år 1994 riskkapitalbolaget Segulah, som finansierat stiftelsen Expo och andra vänsterextrema grupperingar.

Segulahs pengar har också bland annat gått till den kontroversiella tankesmedjan Paideia i Stockholm – en ”religiös” organisation som verkar för att Europa ska ha öppna gränser för tredje världen-invandring.

Bakom finansbolaget stod andra finansprofiler som Robert Weil och Mikael Kamras. År 2019 meddelade Urwitz dock att han slutade som vd.

Frågan kan väl också ställas: När lämnar SST:s nuvarande Generaldirektör in sin avskedsansökan för Jäv, och när avgår vår nuvarande Kulturminister ?

Själv är jag bara en hednisk skattebetalare som är fundersam över den svenska nomenklaturans små krumsprång…

Liberal politiker till storms emot Multikulturalism – Inte en man, inte ett öre mer till Monoteismen !

På bloggen ”Det Goda samhället” –  som tagit sitt namn efter en företeelse som många svenskar numera saknar – fanns igår ett inlägg från Paula Ternström, ledamot för Liberalerna i Stockholms Kulturnämnd. Hon har tydligen fått Hedniska Tankar – och driver nu samma agenda som jag själv gjort i många år. Som jag sagt – först kommer framgångarna i det lilla, sedan blir de fler och fler.

Ändå var Paula Ternström en av dem som bara satt och delade ut hundratusentals kronor till olika sorters radikalt islamistiska organisationer, den ena värre än den andra, år efter år. Monoteisterna fick hela tiden bidrag från Regeringen och Staden, på svenska skattebetalares bekostnad, berättar hon. Hon kan vittna om hur man aldrig krävde den minsta form av återredovisning på vart bidragsmiljonerna gick, och hur samfunden bara kunde ”hitta på” sina egna medlemssiffror, och så kvittera ut mer och mer pengar för anhängare de aldrig haft. Rent bidragsfusk, med andra ord – och en misshushållning med allmänna medel.

 

Var en del av ett korrupt och sjukt bidragssystem. Fick HEDNISKA TANKAR och började plötsligt REVOLTERA emot systemet ! (Så kan det gå…)

Vad som fick henne att tänka om, och inse att man inte kan fortsätta och driva politiken från 1970-talets kulturmarxistiska år i 2010-talets Sverige var en mystisk islamistgrupp vid namn SMFR. Hon säger:

I två års tid försökte hon göra ett studiebesök hos SMFR (Svenska muslimer för fred och rättvisa) för att få se hur de pengar de fick användes, men några företrädare för SMFR var aldrig anträffbara.

1970-talets ”minoritetspolitik” är ohållbar i 2019 års Sverige.

Upphör med bidragsfinansieringen av etniska och religiösa organisationer! Genom att ösa skattepengar över religiösa samfund uppmuntras invandrade grupper att utmana våra gemensamma normer. Vi ska helga den grundlagsfästa föreningsfriheten, men religiösa organisationer borde kunna finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.

Precis vad jag själv hävdat i inlägg efter inlägg. Äntligen en liberal politiker som lyssnar på mig, och på det sunda förnuftets röst. Även om hon inte nämner det i sitt inlägg, finns det en ytterst suspekt myndighet i Sverige vid namn SST, den sk ”Statliga Nämnden för Stöd till Trossamfund”. Denna myndighet kastar varje år bort över 85 miljoner av Svenska skattebetalares pengar, helt utan minsta krav på redovisning. Och den godkänner bara Monoteistiska samfund. Endast Buddhister i Sverige är det enda undantaget, som bekräftar regeln.

Humanisterna, the Swedish Humanist Association, som jag själv tillhör, har i mer än ett decennium nekats varje form av bidrag, från denna bluff-myndighet, som säger att den är oberoende och opartisk.

Alla Asatroende, Hedningar och Hinduer nekas likaså. Inga polyteistiska organisationer godkänns av SST överhuvudtaget, som grundar sina domslut på vad som verkar vara uppenbara fördomar, tillika rasism. Ursprungsreligioner från Norden godkännes ju icke, just med motiveringen att de är nordiska och därför inte förtjänar stöd, varför rasismen i SST:s uttalanden är fullständigt uppenbar.  Men fanatiska Monoteister får hela tiden bidrag – och många gånger är handläggarna, som själva är rekryterade ur just de samfund, de sedan sitter och administrerar fram bidrag till. Det finns exempel på handläggare ur EfS – även känt som ”Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen” (en organisation som strävar efter att bara och endast bara kristendomen ska tillåtas existera i Sverige) som hanterar bidrag till just frikyrkor, samtidigt som personer av muslimsk religiositet får sitta och besluta fram bidrag till sina egna – allt i kraft efter den ”rekrytering av minoriteter” SST som myndighet strävar efter.

Överallt annars i det svenska samhället skulle detta klassas som ett solklart fall av sk ”Jäv” eller med andra ord ”vänskapskorruption”

”Håll Sverige rent” sa jag…

Och Paula Ternström fortsätter:

2019 utgör andelen utrikes födda enligt SCB nitton procent av Sveriges befolkning och än fler har utländskt ursprung. Det är alltså många människor idag i Sverige som med hjälp av statliga medel skall upprätthålla en kultur och identitet som per definition skiljer sig från den svenska. — —

Är det verkligen rimligt att svenska skattepengar går till att finansiera alla dessa organisationer? Redan 2015 försökte jag lyfta frågan i Region Stockholms kulturnämnd där jag satt och fortfarande sitter som ersättare för Liberalerna. Jag förstod inte varför offentliga medel till kulturen skulle gå till religiösa samfund. Och varför skulle det vara lättare att bli godkänd som bidragstagare om man driver ett religiöst samfund än om man ägnar sig åt riktig kulturverksamhet?

Under två års tid försökte jag få göra ett studiebesök hos SMFR (Svenska muslimer för fred och rättvisa) som kvalificerat sig för verksamhetsstöd. De var aldrig anträffbara. Trots det rullade bidragen ut som en klocka som inte går att stoppa. Att bli medlem i samfundet var gratis och ansökan till medlemskap fyller man i på föreningens hemsida. Men hur många av de uppgivna gratismedlemmarna som är aktiva vet vi inte för det sker ingen kontroll.

Då jag ifrågasatte rimligheten i att ledande företrädare för SMFR inte vill ta kvinnor i hand och då jag uttryckte min oro över att aktuell organisation enligt vissa källor skulle ha islamistiska tendenser och kunde vara turkiska AKP:s förlängda arm i Sverige utsattes jag för en effektiv härskarteknik av flera ledamöter i kulturnämnden som bestod i att undra om jag var islamofob.

Svaret på den frågan är nej. För det handlar inte om islamofobi utan om hur vi använder skattebetalarnas pengar och hur vi använder våra gemensamma medel på ett sätt som gynnar vårt samhälle. Vi kan inte tvinga människor att ta kvinnor i hand, men vi kan rimligtvis heller inte tvinga svenska folket att finansiera en organisation som arbetar för en kultur vars värderingar står i bjärt kontrast till dem vi själva håller högt.

Ett uppdrag som politiskt förtroendevald innebär en skyldighet att vara aktsam om skattebetalarnas pengar. Mitt uppdrag är att värna kulturen i samhället och jag ser de behov som finns. Kultur inom vården är exempelvis ett viktigt område, men det äskade beloppet från kulturförvaltningen tar slut efter halva året eftersom efterfrågan är så stor. Hur blir det med incitamentet att betala skatt om inte skattepengarna går dit de verkligen behövs?

— —

Att staten i demokratins namn skall finansiera religiösa och etniska organisationer som utvecklats till bidragsentreprenörer på särart är ohållbart. Vi behöver enas, inte splittras. Det bör bli upp till var och en att behålla sin särart så väl som att finansiera den. Att strypa dessa bidrag bör ligga högt på den politiska agendan.

Vi kan fråga – vems kultur är det, som dessa korrupta politiker med sitt bidrags-system i verkligheten stöder ? Varför går inte pengarna till satsningar som har nytta och värde för majoritetsbefolkningen, istället för små religiösa extremistgrupper…??

Terror-forskaren Magnus Ranstorp, anställd vid Försvarshögskolan, har också avslöjat hur det pro-islamska ”Studieförbundet Ibn Rushd” fått 46 miljoner från svenska staten – trots dess tydliga terror-kopplingar till ”Muslimska Brödraskapet” i Egypten – som du kan läsa mera om här…

Till och med den kristna tidningen ”Dagen” och debattören Sameh Egyptsson – som själv är muslim – säger att det finns otaliga bevis för att FHS och Ranstorps rapport är riktig.

Varför finansierar då svenska staten och Regeringen Löfvén en islamisering av Sverige – när det inte gagnar Svenska Skattebetalare, eller ett demokratiskt samhälle överhuvudtaget..?

Om ONT du ser – kvad då att ONT det är – Och giv dina fiender ingen frid !” (Havamal, strof 127 i Erik Brates översättning)