Hednandet av Sverige Fortsätter – SNART är vi i MAJORITET

Du kan vara ateist, agnostiker eller rent av Asatroende, men definitionen på en Hedning enligt Svenska Akademins Ordbok, är en person som INTE tror på en av de tre stora Abrahamitiska Ökenreligionerna. Förra årsskiftet var endast 61,19 % av Sveriges Invånare med i ”Svenska” Kyrkan, medan resten – dvs ca 38,8 % redan hade blivit hedningar.

2016 var också året då Svenska Kyrkan förlorade mest medlemmar av alla år på 2000-talet – 1,7 % gav de kristna nobben, och eftersom det är ett känt faktum att medlemsantalet minskar i alla frikyrkor, samtidigt som de flesta Abrahamitiska samfund förfalskar sina medlemssiffror, kan vi nog vara säkra på att långt fler än en tredjedel av alla Svenskar är Hedningar nu. Under den nuvarande Kulturministern, Alice Bah, har Regeringens bidragspolitik helt urartat. Man påstår, att endast demokratiska samfund ska få bidrag ur statskassan, men verkligheten är en helt annan. Förra året betalades mer än 91 miljoner ut i bidrag – alltsammans till monoteistiska rörelser typ Sjundedagsadventisterna eller Katolska Kyrkan. Hur kan man ens kalla dessa samfund demokratiska ? De tjatar ju och tjafsar om en allsmäktig gud, och det är – per definition – inte alls demokratiskt, eftersom de här Ökenreligionerna vägrar att erkänna alla andra religioner, samfund eller gudar.

Bidragen delas ut helt utan kontroll, helt utan krav på exakt redovisning av antalet medlemmar och i stort sett huller om buller, utan något regelverk alls. Det enda samfund, som alls blivit avslöjat som definitivt odemokratiskt, är ”Sveriges Förenade Muslimer” som bland annat hotat 12-åriga flickor med helvetet, och nekat vuxna kvinnor att gå ut på gatorna utan manligt sällskap. Men många kristna samfund fortsätter också med helveteshot emot barn, och de har fortfarande kvar sina bidrag… Det påstås också att det sker en ”dubbelregistrering” av muslimer och IS-anhängare, som skriver in sig som medlemmar i än det ena, än det andra islamistiska samfundet; och totalt får nu dessa odemokratiska rörelser mer än ett tjog miljoner av Regeringen Löfvén för att islamisera Sverige, förutom vad samma Regering slösar bort på kristna sekter och judendom. Sen när blev egentligen Ökenreligionerna något samhällsintresse ? Och varför ska just vi svenskar betala för dem ??

 

Befolkningsutvecklingen i vårt land skenar, också helt okontrollerat. Enligt data från SCB – statistiska centralbyrån – har befolkningen vuxit från 9 995 153 personer vid årsskiftet, till 10 032 357 invånare i slutet av April månad, förutom alla de personer som befinner sig här illegalt, och som därför inte syns i den officiella statistiken. Förra året delade Regering Löfvén ut 60 343 svenska medborgaskap till utlänningar, den största årliga siffran någonsin. För bara 5 dagar sedan avslöjade SVT hur 200 svenska visum stulits från en av våra ambassader i Asien – av Migrationsverkets egna anställda – och hur diverse kriminella och ljusskygga individer som har råd att betala ca 20 000 USD sedan tog sig in i Sverige – på illegal väg. Och det här är bara toppen på isberget. I slutet av Maj blev det känt att minst 75 % av de tiotusentals sk ”ensamkommande” som inte alls är ensamma, utan som i stora hopar söker sig till Sverige har ljugit om sin ålder och sin identitet. Minst 1500 lär ha avslöjats som lögnare och kriminella i Migrationsverkets tester, men ändå finns det diverse obskyra utomparlamentariska rörelser typ ”FI” i vårt land, som står och förespråkar ”amnesti” åt de här personerna. I största hemlighet har Regeringen Löfvén också börjat flyga in minst 2000 afrikaner och syrier tilll Norrland, vilket man påstår skall vara resultatet av överenskommelser med Grekland och Italien – överenskommelser som nästan inget annat EU-land håller.

Inte konstigt befolkningspolitiken har havererat. SCB Konsaterar, att över 23 % av vårt lands invånare nu har utländsk härkomst, emot 22,2 % i slutet på 2015, och 16 % kring år 2000. Med den takten, kommer nästan alla etniska svenskar vara utbytta emot en ny ”ersatz-befolkning” som regeringen Löfvén släppt in, inom mindre än en enda generationEndast ett fåtal modiga ledarskribenter som Ivar Arpi i SvD vågar ifrågasätta utvecklingen. Den Socialdemokratiska strategin är bekant som länge. ”Klasskamp” och ”söndra och härska” är Regeringens mål. Genom att på konstgjord väg pumpa in vad man tror är nya sympatisörer och väljare i landet, vill (S) och (Mp:s) lilla nomenklatura krampaktigt hålla sig kvar vid makten, också efter nästa val. Frågan är om de alls kommer att lyckas med det, nu när sanningen sakta men säkert håller på att gå upp för det svenska folket.

Tror DU på ”kärlekens” och öknens profeter ?

Brottsligheten i Sverige fortsätter att öka. Senast idag förklarade Rikspolischefen, att antalet ”Problemområden” eller ”Förbjudna Zoner” dit Polisen inte längre vågar sig, utom med tung eskort och flera enheter samtidigt, har stigit till 23 stycken – nu är även småstäder som Borås och Nyköping med på listan, förutom områden som Gottsunda och Stockholmms Nordvästsektor.. Situationen är ”ytterst känslig” förklarar Rikspolischefen till DN, som nu skriver att missämja och uppgivenhet sprider sig genom hela poliskåren. Samme Polischef har som bekant också förra sommaren yttrat, att han vill använda tvångsmedel emot alla, som vill rösta på Sveriges näst största parlamentariska parti, som om det nu skulle lösa några problem i riket.

Polisens uppklarningsprocent, även för mord, våldtäkt och de allra grövsta formerna av brott, har nu sjunkit under 21 %.

Samhället blir allt otryggare, och oavsett om vi nu tror att herrar Löfvén och Frigolit – nej förlåt jag menar Fridolin – kan vända utvecklingen, så måste man ändå konstatera, att Regeringen skapat flera allvarliga problem, som kommer att plåga oss svenskar under lång lång tid framåt.

Det är här – i dessa bakgrundsfaktorer – som jag själv tror att orsakerna till flykten från Kyrkan, Kristendomen och den Skatteprotest, som detta innebär – står att finna. Svenska Kyrkan har själv lovat att tillsättta en utredning, som är att se som en partsinlaga, naturligtvis, och som ska presenteras i höst. ”Svenska” kyrkan är nu åtskilligt politiserad, ja genompolitiserad, på alla nivåer från församling till Ärkebiskop, har nu olika politiska partier herraväldet, och det passar inte längre svenskarna, som vill ha en opolitisk religion, samt ett tryggare samhälle. Där tror jag själv, att förklaringen till Hedendomens oerhörda framgångar står att finna.

Antalet medlemar i Svenska Kyrkan – bara 10 % av dem tror alls på ”gud” enligt oberoende undersökningar – var 6116 480 stycken vid nyåret. Enligt SCB har 33 280 svenskar dött under årets första fyra månader, och medan frekvensen av medlemskapp ligger kvar på ca 85 % inom de äldsta generationerna – de kristna dör ut, sakta men säkert – allteftersom en generationsväxling sker – så förlorar de kristna här ca 28 288 medlemmar. Samtidigt har de begått många övergrepp emot barn i Sverige. ca 45 % av de nyfödda i landet utsätts obegripligt nog för en hemsk och frånstötande tvångsregistrering, helt utan minsta hänsyn till deras vilja – och detta är och förblir just ett övergrepp, även om de kristna kallar det för ”dop”. Ca 16 072 barn utsattes för de här övergreppen mellan januari och april i år, ifall inte landets föräldrar äntligen har vaknat, och beslutat sig sätta stopp för de här medeltida dumheterna.

Detta innebär att ”Svenska” Kyrkan förlorat ytterligare ca 12 217 medlemmar netto, räknat med dödstalett minus doptalet, och därtill kommer det faktum att 25 503 svenskar tagit sitt förnuft till fånga och lämnat ”Svenska” Kyrkan, mellan Januari och April i år. Bara 2688 har sorgligt nog låtit sig lockas med av dessa kristna, men nettot lyder alltså på minus 22 815 personer – och under april månad i år blev inte mindre än 10 283 personer i riket hedningar – den största siffran i april någonsin sedan 2004 – förra året var också ettt rekord.

Sammantaget betyder det här, att ”Svenska” Kyrkan förlorat 0,6 % av sitt medlemstal, bara på fyra månader. Sett emot hela 2017, kan man komma att förlora 1,8 % – och det innebär att om bara sex år når vi den punkt som jag kallar det Hedniska Skiftet – då vi äntligen är i majoritet och har mer än 50 % av befolkningen – en mycket viktig psykologisk siffra, för antagligen är det väl först då som de kristna begriper, att de inte kan hålla på och lalla och jollra om sin påstått ”allsmäktige” sk Herre som hittills, utan att de äntligen måste anpassa sig till den rådande verkligehten, och SLUTA blanda sig i vårt lands politik…

Vår tid ska komma, och slutmålet för den Hedniska Folkrörelsen i Sverige kvarstår oförändrat.

Vårt mål är att reducera ALLA Monoteistiskaa religioner till under 10 % av befolkningen, medan 90 % förblir hedningar.

Nås detta mål, kommer demokratin i Sverige, Parlamentarismen och Toleransen gå emot en viktig renässans – och om inte, då kvarstår den splittring som de nuvarande svaga och odugliga minortietsregeringarrna har skapat, med de synnerligen obehagliga konsekvenser det innebär för hela folket, och alla befolkningsgrupper.

Tillsammans är vi starka. Låt oss kasta ut ökenreligionerna och göra slut på deras totalitära herravälde en gång för alla !

Andelen hedningar är redan uppe i 39,4 % – och innan år 2017 är slut – kommer vi Hedningar vara mer än 40 % av den svenska befolkningen.

Så, vad väntar du på, käre läsare ? LÅT HEDNA DIG du också – Det är du skyldig ditt follk och ditt land !

Kammarkollegiet och SVT slår fast: ”Fornsed” är INTE Asatro

Det finns något som heter faktaresistens, eller faktaförnekande. Det utövas oftast av vetenskapsfientliga, politiskt extrema grupper eller sekter, liknande det ökända ”Samfundet för forn sed” som på sista tiden fått åtskilligt dåligt rykte, inte bara i hedniska kretsar. Faktaförnekarna driver sitt spel på sociala media, wikipedia och andra mindre seriösa forum, där de försöker bygga upp stöd för sina alltmer fantastiska teorier. Våra dagstidningar har också skrivit artiklar om fenomenet, och hur faktaresistens yttrar sig. Skrämmande läsning, måste man säga.

Så gott som alla svenskar vet vad Asatro är för något, och de flesta känner också till att ”Trua a Asom” finns flerstädes belagt redan i Eddan. Ändå envisas ett slags urspårade Miljöpartister och New Age-folk att använda sin helt egna beteckning, trots att den inte är känd förrrän hundratals år efter det att Asatron i Norden och Sverige för länge sen hade upphört, och trots att man än idag överallt i hela Världen använder termen Asatro och inget annat. Ändå fortsätter de faktaresistenta ”fornsedarna” med sitt idiotiska pjoller.

Varför använda en kristen term från 1200-talet ifall man alls ska kalla sig Hedning, och alls påstå sig stå för något som tydligen ska vara ”fornt” ?

Det hela saknar ju helt all logik, och är långt bortom rimlighet, sans och vett. Vi andra, som lever i ett modernt samhälle, talar däremot om en utvecklad tro, men också om trofasthet. Att vara trogen sina ideal. Här finns en begreppsmässig skillnad, som man ändå lätt borde kunna förstå.

I påsk urartade en av deras sammankomster i Gamla Uppsala fullständigt. Det slutade med allvarlig nedskräpning på platsen, samt blodsoffer i vad som skulle ha varit en fredlig vigselceremoni. Varför folk går knivbeväpnade till en religiös högtid förstår inte jag, och jag förstår inte heller vad det ska finnas för meningsfullt i självskadebeteende eller offer av människoblod på offentlig plats, något som nog får betecknas som förargelseväckande beteende, och bör bestraffas därefter.

Själv har jag också varit Asatroende i mer än 30 år, och jag har aldrig sett en enda källa, som talar om att man skar sig själv vid bröllop eller motsvarande. Ifall ni anser er veta bättre, ange då källan och redovisa fakta tydligt, ifall ni nu får lust att yttra er.

Nästan alla av oss som är Seriösa Asatroende tar avstånd ifrån sånt här. Vi vill INTE förknippas med ”fornsedare” eller deras ”fornsederi” vad det nu än är eller ska vara.

Stenar Sonnevang, talesperson i Nordiska Asa Samfundet, som nu har närmare 650 medlemar och tillväxer dagligen, uttalade sig igår i SVT, Statstelevisionen. Han tar liksom jag skarpt avstånd från vad som hänt, och vill inte förknippas med ”fornsedarna” eller deras beteende. I detta TV-inslag från SVT Östergötland säger han tydligt, att blodsoffer och liknande är något vi inte ägnar oss åt.

Utvecklingen går nämligen framåt, och även Asatron förändras med den. Detta är något som faktaförnekarna och de faktaresistenta fornsedarna inte kan erkänna. SVT intervjuade igår även Kammarkollegiet, som ska se till att alla religiösa samfund i Sverige sköter sig, i alla fall någotsånär.

Visserligen har vi religionsfrihet här i landet, men ingen ”religiös” grupp, oavsett vilken, får uppföra sig på ett sätt som direkt strider emot goda seder eller allmän ordning, skriver man i SVT:s artikel. Enligt min mening borde detta medföra, att ”Forn sed” bötfälls eller blir av med sitt erkännande från det organiserade samhället, i alla fall om de fortsätter att ”balla ur” på det här sättet. Uppenbarligen går deras ceremonier väldigt ofta helt snett, och det framgår, att de som placerats i ansvarig ställning eller skall leda det hela, helt enkelt tappat all kontroll. Det är därför vi ständigt får se, att det blir såhär – och att det skall drabba en såpass viktig plats som Gamla Uppsala – ett område som borde vara helig mark för alla Asatroende är givetvis djupt tragiskt.

Detta är helig mark. Fortsatt närvaro av ”fornsedare” och andra som inte hör dit, varken kan eller skall accepteras !

Juristen Jan Sterner på Kammarkollegiet, som citeras i SVT, konstaterar att det bara finns tre samfund i Sverige av idag som verkligen kan kallas Asatrogna. Det första är Nordiska Asa Samfundet, och därutöver Samfundet för Nordisk Sed och Samfälligheten för Nordisk Sed. Fler Asatrogna samfund finns helt enkelt inte, och Jan Sterner avstår helt från att blanda in ”fornsederi” och andra groteska avarter i sammanhanget, vilket han gör alldeles rätt i.

”Forn sed” är inte Asatro, har inte varit det, kommer inte att vara det och kan inte vara det – för juridiskt sett är nog måttet rågat redan.

SVT citerar också den kristne forskaren Fredrik Gregorius från Lund, vars uttalanden sällan är okontroversiella. Han säger att det finns minst tusen organiserade Asatroende i Sverige, men misstar sig gruvligt när det gäller fakta om ”Samfundet Forn Sed”. Detta samfund påstår nämligen, att det skulle ha drygt fyrahundra medlemmar. Det är lögn, osanning och ett exempel på felaktiga fakta – och ändå upprepas detta oemotsagt i pressen. Från sagda ”samfunds” fd kasssör Bastian van Beuningen vett både jag själv, Stenar Sonnevang och flera andra att ”fornsedarna” aldrig uppgått till fler än 70 personer på senare år. Under 1990-talets början – innan de fullständigt urartade – hade de i och för sig drygt 300 medlemmar, och sedan dess har de aldrig förnyat sitt adressregister, men behåller folk som inte ens varit medlemar hos dem på tjugo år för att ”blåsa upp” medlemssiffrorna. På ett liknande sätt agerar Katolska Kyrkan i Norge, som registrerat till och med Buddhister som medlemmar, och som fortfarande står åtalad för bedrägeri emot Norska Staten och Folket för minst 40 miljoner NOK.

Bild från 5 Februari 2015 – Beväpnad polis i Norge beslagtar Katolska Kyrkans medlemsregister. Orsak: Bedrägeri emot ett helt land ! INGEN tjänar på lögner, fakta-förnekande eller ”dribblande” med falska medlems-siffror

BROTT LÖNAR SIG INTE – CRIME DOES NOT PAY

Till och med ”Svenska” Kyrkan, eller den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige, som den nog bör kallas, är i så fall en ärligare och öppnare organisation. Man har en analysavdelning på ett tiotal personer – och man redovisar fakta om medlemstal och liknande öppet, förhoppningsvis utan att förvrida dem, och på ett meningsfullt och intressant sätt. Givetvis kan vi alla ha olika åsikter, men när det gäller rena fakta, och behovet av korrekt information, så måste nog alla grupper i samhället – religiösa, politiska, enbart föreningsmässiga eller vad de nu vara må – i alla fall ha så mycket sinne för öppenhet, demokrati och ”fair play” att de erkänner fakta, och inte ljuger eller luras – exempelvis om medlemstal eller på annat sätt.

”fornsederiet” och dess utövare bryter emot denna mycket grundläggande princip, visserligen inte i akt och mening att tillskansa sig statsbidrag – de har aldrig haft några, och bör absolut inte ha några eller få några i framtiden heller – som vi andra i samhället följer. Kammarkollegiet och dess jurister har nu börjat uppmärksamma saken, och det tycker jag faktiskt är bra. Det bästa vore, att sådana samfund inte godkäns alls, och att de fråntas både vigselrätten och rätten att utföra alla andra ceremonier på offentlig plats.

Vi har alla ett samhällsansvar. Kallar vi oss alls ”trogna” eller tror på det som heter ”Truá” eller trofasthet, gör vi gott i att minnas detta.

Nu – och för alltid !

Idag är det en tisdag. Dagen är uppkallad efter guden Tyr, han som skipar rätt och ger rättvisa åt mänskligheten. Hell Tyr !

Bloggen Rotlöshet avslöjar KD-märkt ”Batikhäxa” – Hon tror att Yoga beror på ”Onda Andar”…

Min hedniske kollega och parhäst (nå, vi är snart fler än i en quadriga) på den goda och utmärkta bloggen ”Rotlöshet” har kommit den KD-märkta Batikhäxan Anette Asplund, som tillåts sitta i Kommunstyrelsen i Luleå, uttala sig i SVT, Statstelevisionen, och sprida sina irrläror över landet. Bland annat tror hon att Yoga i Luleås skolor skulle leda till massmord, och att Yogaträning gör att skolelever faller offer för ”onda andar” enligt vad hon sagt till SVT. Och påståenden som dessa får stå oemotsagda – i år – 2016 !

Själv undrar jag bara över SVT:s förmenta objektivitet. Och för övrigt – hur kan man kalla sig ”Kristdemokrat” ?? – Snacka om ”Contradiction in terms” eller en ren självmotsägelse, eller hur ? Jag menar, kristendomen har ju aldrig varit någon demokratisk religion – och när det i grundlagen står, att detta land ska vara ”Multikulturellt” – Hur kan man då ens tillåta personer som bara tror på en enda ”Gud” i vår Riksdag – det är ju Okonstitutionellt – det kan ju var och en inse !

l-yogany-jpgHur tänker hon – ska inte elever få ha gymnastik i skolan – Hur ska vi då fostra dem till sunda medborgare ?

Jag citerar, från SVT:s Lokalnyheter den 24 Oktober i år:

Som SVT rapporterade om förra veckan är Anette Asplund (KD) starkt kritisk till yoga som elevens val på Tunaskolan, med synpunkter om att yogan är starkt kopplad till Hinduism, som hon menar inte har i skolan att göra. Under måndagens möte i kommunstyrelsen utvecklade hon kritiken, och pratade bland annat om ett frigörande av energi som kan ge psykoser… — —

Enligt kommunstyrelseledamoten Jan Nyberg (MP), som var med på måndagens möte, pratade Asplund om psykoser som kan leda till massmord, kopplade till den här formen av yoga.

– Jag sade på presskonferensen efteråt att jag suttit i kommunstyrelsen i tre år och det här var det mest häpnadsväckande och underliga jag varit med om, säger han.

Kommunstyrelsen var, förutom Asplund, positiva till förslaget och det ser nu ut att bli verklighet.

– Inte bara på Tunaskolan utan överhuvudtaget i skolan så är det ofta ett bekymmer att få bra deltagande på gymnastik och idrott, och ofta är det extra känsligt för unga tjejer. Här har man försökt hitta alternativa träningsformer, det är ju bara jättebra. Sedan läser kristdemokraten in en massa religion och saker i det här, det är hjärnspöken tycker jag, säger Jan Nyberg.

Norrländska ”Socialdemokraten” har också tagit upp Asplunds griller och kristna Mumbo-Jumbo. Alltsammans som en förtäckt kritik emot Polyteism, dvs Hedendom. Skolverket fastslog redan 2012, att Yoga är en sund form av träning som inte alls har något med hinduism eller religion överhuvudtaget att göra – i alla fall inte som den vanligen utövas i Sverige. ”Socialdemokraten” skriver:

Joanna Hansson, samordnare vid folkhälsocentrum vid landstinget, säger att projektet med yoga är ett sätt att öka den fysiska aktiviteten, och kanske locka elever som inte är intresserade av de mer traditionella formerna av idrott till att röra sig mer. Yoga är något vanligt, som till exempel föreslås människor som får fysisk aktivitet på recept, säger Hansson. – Vi har också vilat på ett beslut som Skolinspektionen tagit 2012 när man fick ett överklagande och det avgjordes att yoga inte var en religiös aktivitet och att den accepteras i skolan.

När alla redan accepterar det här i skolans värld, inklusive Tunaskolans rektor i Luleå, varför skall Kommunalfullmäktige tvingas att lyssna till uppenbarligen svårt förvirrade, kristna fanatiker ? SVT har mer i ämnet, och det har ”Rotlöshet” och hela det Hedniska Sverige också.. ”Socialdemokraten” har till och med gett ordet till Anette Asplund i en insändare på en hel sida genom dem kan vi kritiskt granska hennes ”argument” vilket faktiskt är viktigt.. Såhär lyder hennes förvirrade babbel:

Det är alldeles riktigt att yoga kommer från Indien och att det är en 5000-årig metod. Men syftet med den är inte att ”föra oss tillbaka in i våra kroppar” — –. Inte heller är den ursprungliga meningen med yoga att människan skall få bättre hälsa och harmoni. Tvärtom, eftersom yoga hör hemma i hinduismen så är yogan ett verktyg för att uppnå hinduismens livsmål. De andliga inslagen är bland annat solhälsningen till den hinduiske solguden Surya Namaskar, uttalandet av mantran, varav ett av dem är AUM, står för Brahma, Vishnu och Shiva tre av de mest kända hinduiska gudarna. Barnen i Östermalmsskolan i Stockholm gjorde detta i sina yogaövningar som man kunde se på webben för några år sedan.

Att hälsa solen skulle alltså vara farligt, påstås det. Eller rättare sagt – att lägga handflatorna emot varandra och buga – vilket i och för sig är en hednisk gest, trots att de flesta utövare av Yoga inte har någon minsta idé om det, eller ens att gesten skulle ”betyda” något... Men vari sitter det ”farliga” ?. Ni hör ju själv – Anette Asplund, KD-ledamot från Luleå, kan helt enkelt inte vara riktigt klok. Till och med hennes eget parti har officiellt tagit avstånd från vad hon säger.

luleSe själva ! I Luleås innerstad ligger Yoga-studios granne med Systembolaget, och till och med Stadshotellet och teatern.. Blir ni kristna Rädda nu ???

Ändå fortsätter hon att nämna den kristne massmördaren Anders Behring Breivik som ett exempel på ”yoga och meditations farlighet” – och ännu farligare är att tänka själv, ty:

Meditation syftar till avhumanisering av människan. Under andra världskriget använde sig Japan av just meditation för att soldaterna skulle kunna döda utan att besväras av känslor för vad de gjorde.

Normala och sunda individer världen över, förstår nog att Japans roll i andra världskriget inte alls berodde på detta, utan på att man tillämpade sin egen version av kristen kolonialism. Och hon fortsätter:

Genom att man säger mantra hela tiden. Det är ju hinduiska gudanamn. Så kommer det påverka i framtiden. Om man gör rörelserna är det också gudar, symboler för gudar. Religionen smyger sig in bakifrån, säger Kristdemokraternas gruppledare i Luleå, Anette Asplund.

Detta tillåter man henne att framträda och säga i SVT, vår statstelevision. Tar då SVT inget ansvar för sådana helt odemokratiska åsikter ? Nu ger jag ordet till min hedniske kollega:

Allt utanför ramarna för kristendom verkar vara ren ondska. Åtminstone om man ska tro på vad en del kristna säger.

I Luleå har man valt att ha en kurs i Yoga för studenterna på Tunaskolan. Kristdemokraternas ledamot, Anette Asplund, i kommunstyrelsen menar att yogan är kopplad till energi som kan ge psykoser och ha med onda andar att göra.  Dessutom är Yoga starkt kopplat till Hinduism och sådant anser hon inte ska förekomma i skolan.

”Det är lite svårt att beskriva men jag kan tänka mig att det är någon form av andar.”

Någon form av onda andar… Handlar det mer om misstänksamhet och okunskap grundat på personlig tro? Vad är ondska? Vad är godhet? Märker du någonsin av en god ande? Eller handlar det om vidskepelse? En tankevilla som inte baseras på kunskap och inte heller förnuft? — — Religionen smyger in bakifrån, säger Anette i en annan intervju med SvT. Troligen samma väg som ökenreligioner kom ut genom röven på Loke, säger jag. Det som tydligen är extra farligt i detta med Yogan är att rörelserna har att göra med Hinduismens gudar och gudinnor. Men skol-yogan enligt skolverket har ingen religiös inriktning utan handlar om hälsa och välbefinnande. Precis som att göra morgongymnastik med Bertil Uggla!

Kopplingen till Bertil Uggla, den hurtfriske Livgardeskaptenen i gamla tiders svenska radio är faktiskt ganska intressant. Sedermera Översten Uggla införde Yoga i Sverige redan på 1930-talet, och då var det ingen kristen, som tyckte det var något konstigt med det..

1514859_520_322

Stockholm-Motala, Stockholm-Motala.. ”Hjärtligt God Morgon, Svenska Folk och Lyssnare.. Nu skall vi börja med Yoga !” (detta sades på SR, varje dag from 1928)

kra-nov-03-5-big

Hela utbildningspaket med Yoga-rörelser fanns framtagna av kapten Uggla själv. Riksarkivet har bevisen !

uggla_0

”Och nu Valvstupstående ! Mycket enkelt att utföra också i hemmet, som ni alla ser 🙂 ”

Frågan är väl vad Anette Asplund (KD):s stora rädsla för alla sorters icke kristet tänkande egentligen beror på.. Och varför är hon så rädd för gymnastik och idrott, samt fysisk fostran ? Borta i Denver, Colorado – en stad som är lika isolerad pga sitt läge som någonsin Luleå – finns faktiskt ”The Freyja Project” – en hel rörelse (som även finns i Portugal) där man förenar dans med Yoga-rörelser för att just hylla Freja, vår stora Nordiska gudinna för Sex, Magi och Kärlek…

bc45f82e9f5efbb4205bc61e9cc32e42Se så starka och lyckliga dessa Amerikanska Hedningar blir !

144a9d9f75e23f899d394c45f5bae089

”Kvinnor kan” – också i Norden ! Oberoende av ålder och kön, så kan man alltid träna…

content_psoas_image

Visste ni att Yoga stärker kvinnans bäckenbotten, och ger henne härliga orgasmer, samtidigt som det också förebygger kissnödighet ? (ett svårt ”kärringproblem” tyvärr)

img052m

Och inte bara det ! En i yoga väl tränad Hednisk kvinna som DYRKAR FREJA kan bjuda varje man på massor av spännande upplevelser !

( Inte bara till halloween – eller – som här – en galgbacke i Marstrand – Så sluta gnäll, kära ”Hängbröstvänster” Börja träna istället !)

freyja

Dyrka Freyja Freja Freya – Meditera dagligen över alla hennes namn….

Fler OSAKLIGHETER och FÖRVANSKNINGAR av SVT:s ”Vetenskapens Värld” – Birka kallas arbetsläger osv osv

Förvanskningarna och Osakligheterna som sprids om Sveriges historia ifrån den sk ”vetenskapsredaktionen” på SVT tar aldrig slut, tydligen. Nu har rykten från besökare kablats ut via etermedia som varande ”sanning”, tillsammans med ”friserade” kvasi-citat från diverse ”experter” på arkeologiska hjälpvetenskaper – men inte arkeologerna själva.

Hela tiden, ideligen och stup i kvarten fäller SVT:s okunniga, kristna rubriksättare pejorativa, förklenande och grovt nedsättande värdeomdömen om Vikingastaden – på ett sätt som varken har med historia eller populärvetenskap att göra.

Några exempel, tagna direkt från SVT:

 • ”Ett arbetsläger, befolkat av slavar”.
 • ”Vadade i avfall”
 • ”Ingen handelsplats”

Det är inte första gången som SVT och den sk ”Vetenskapssredaktionen” förvrider sanningen med falska rubriker på detta sätt. Vad sägs om detta exempel, hämtat från i somras,  signerat en viss ”Olof Planthaber” som enligt obekräftade uppgifter ska vara med i ett samfund kallat ”Forn Sed”.

”Vikingahövding tillverkade droger och Öl” står det som rubrik på det tendentiösa inslaget – vad det handlar om är en hövdingagård där några rostade bolmörtsfrön (som kan ha använts medicinskt) har hittats nära en bakugn. På gården kan man också eventuellt ha sysslat med just ölbryggning, vilket man i och för sig gjorde på alla gårdar – oavsett storlek – på den tiden. Sådan är sanningen. För övrigt ska jag återkomma om SVT.s lögner om Händelö-boplatsen i ett senare inlägg – jag har frågat utgrävningsledaren om hur han citerats i pressen och vad han tycker om SVT:s journalister, nämligen – och han var inte glad – kan jag berätta… ”för om dem, tycker han inte”… som det heter

birka5-jpg

Vart vill SVT egentligen komma genom att STÄNDIGT RACKA NED PÅ och försöka ”Svärta” Svensk Historia. Är det ens ”Vetenskap” den sk ”Vetenskapsredaktionens” rubriksättare håller på med ??

Vad är sanningen om de lögner eller rena falsarier SVT publicerat denna gång ? Vad har man för ”argument” som styrker teserna ? Några nya teorier är det ju inte, möjligtvis hypoteser eller lösryckta citat – men det hela hänger inte ihop – som vi ska se.

Birkas hus är små med dagens mått mätt, men det gäller i och för sig nästan alla bostäder från vendeltiden och vidare bakåt – eftersom man i mycket hade en ”utomhuskultur”. Teorin om att Birka skulle gått under på grund av förgiftade brunnar eller dålig sophantering är gammal, och ingen nyhet precis. Det har forskare vetat ända sedan tidigt 1990-tal, och man har haft vilda spekulationer kring den sk ”Birkaflickans” näshålor, mycket tyder faktiskt på att hon var en sk ”Snorunge” om vi ska låna SVT:s gängse språkbruk. För övrigt kom hon inte ens från Birka, enligt mera seriösa arkeologer än de som citeras i det senaste ”Birkaprogrammet”

jobe_2013_a00055Visst – ”Birkaflickan” var en tysk eller dansk sk ”Snorunge” som var mycket elegantare klädd än såhär, och antagligen begravd på ett sätt som skulle efterlikna kristna begravningar – men hon levde i en äkta hednisk miljö…

Att Birka – liksom alla städer i det dåtida Europa – kanske var en ohälsosam plats, vet man av namnet ”Dretskär” som ligger nära en annan holme kallad ”Midsommar” mitt på Björkö-fjärden söder om Birka. En teori går ut på att det var på det skäret sop-pråmarna från Birka tömdes – men annars är det lika sant att staden byggdes med trälagda broar och gångbanor – vilket merparten av Europeiska städer inte alls hade på den tiden. Skälet för SVT:s ”sågning” ska vara hörsägen, påstår SVT. ”Jag har hört besökare säga att de gärna skulle vilja bo på en sådan plats, säger Gunnar Andersson, 1:e intendent vid museet.”

Hörsägner alltså – men inte fakta – bara tomma hypoteser…

Dessutom – hur sant är SVT:s påstående ”Birka var inte en handelsplats” ?

Detta är ju inget annat än klockren idioti. Till och med den hjälpvetenskapsman (han är inte arkeolog utan geofysiker) dvs Wolfgang Neubauer, forskningsledare vid LBI. (det österrikiska Ludwig Bolzmann-institutet) som påstås ha sagt att ”Birka var ett arbetsläger med slavar osv – tomma ord, som tydligen ska föra tankarna till nazismen – har undersökt området med markradar, laserscanning och magnetometer – vilket är det nya.

Men – ur magnetometer-undersöknningar, lasers och markradarscanning kan man inte bevisa ett djävla dugg om Birkaborna höll ”trälar” eller inte.

Allt detta är att förvränga fakta. Vi vet inte alls – allra minst från de nya geofysiska karteringarna – i hur stor utsträckning trälar möjligen kan ha använts i Birkas hantverksstäder. Vad som förekommer i programmet är bara spekulationer. SVTs Benny Eriksson skriver:

Något bränsle fanns inte – all skog var förmodligen nedhuggen, och folket i staden måste ha fått all mat från fastlandet.

Samtidigt börjar Birka massproducera olika varor – bland annat olika sorters smycken som aldrig tillverkats uppe i norden tidigare.

– Det tidiga Birka verkar ha varit något helt annat än den fredliga handelsplats som vi hade väntat oss, säger Wolfgang Neubauer. Vi ser en innesluten verkstadsmiljö, och frågan är: vilka var det som tillverkade alla de här nya varorna?

Den frågan kanske förtjänar att ställas – men hantverkare var dyra specialister och behandlades säkert väl – lika väl som dyra ridhästar. Verkstadsmiljön var innesluten med en försvarsmur, eftersom hantverket var dyrbart och behövde försvardet var visst inget ”arbetsläger” som man hävdat – men däremot fanns en fast militär garnison – på Borgberget invid ”Krigarnas hus” som kallas Sveriges första militära byggnad.

img-3

NEJ NEJ NEJ SVT och ”Benny Eriksson”  – Markradar säger INGENTING om hur många som bodde i husen, hur trångbodd man kanske var eller inte var, eller samhällsskicket under svenskt 900-tal…sådant är STRUNTPRAT…

Och för övrigt – Varför berättar SVT ingenting om de nya arkeologiska teknikerna, eller förklarar vad markradar verkligen innebär, och vad man kan utläsa ur markradar-bilder, till exempel -istället för allt meningslöst PK-tjafs..??

index

Hajar du det nya PK-tugget ?? SVT eller Statstelevisionen tror kanske att de ska ”ta poäng” om Birka med hjälp av det…

63080

Praktikant på SVT förvanskar sanningen om Uppåkra-templet

Praktikanten Tim Leffler på SVT:s vetenskapsredaktion skrev igår ett mycket tendentiöst inslag på Statstelevisionen SVT:s egen hemsida, som inte borde få passera okorrigerat. Han påstår, att Järnåldersbosättningen Gamla Uppåkra i Skåne skulle vara en plats, där svenska folket ÖVERGAV Asatron. Ja, jag vet – kära läsare – det är verkligen ABSURT – men så är det faktiskt. Han har uppenbarligen inte LÄST PÅ ordentligt. Skrattretande nog talar han om ”Tempel” i Uppåkra, när alla vet att det heter Gudahov, till exempel.

Vad han säger är fel i sak. Tim Lefflers egen ideologiska hemvist är inte känd, men antagligen är han väl kristen – eller – ja – vi vet inte..

start-upp__kra

Tim Leffler förvanskar, ljuger och pratar strunt när han säger att Uppåkra i Skåne skulle varit platsen där vi ÖVERGAV våra Gamla gudar. Sånt trams ! säger jag. I dagens Sverige finns minst 1500 organiserade Asatroende, som allesammans kan bevisa att Tim Leffler har fel. Vi har aldrig någonsin övergivit eller svikit våra Gudar, och allt tal om sådant är rent överdjävla nonsens, och dessutom kränkande för en hel grupp. Vidare – mer än 38 % av alla svenskar är idag Hedningar – eftersom de gått ur Svenska Kyrkan – och inte tillhör något samfund som dyrkar JHVH, ”gud” eller ”Allah”. Vem frågar jag – vem eller vilken Gud är det då som blivit ”övergiven” ?

Är det inte snarare den kristne guden, inte de gamla gudarna ??

asatro-010-fb-anpassadVåra Gudar ”Övergavs” aldrig – de LEVER – så länge VI gör det…

Tim Leffler borde titta på den nya sajten ”offentligt.se” där mer än 13 300 svenskar Hednat sig – enbart på de tre sista veckorna. Med den takten kommer mer än 200 000 Svenskar gå ur Svenska Kyrkan inom ett enda år – och VAD är det DÅ som ”överges” ?? Inte Asatron, i alla fall..

12314065_766700603473307_1202995256780247878_n

Vidare påstår Tim Leffler, att det skulle finnas arkeologiska bevis för att det skulle ha byggts en kyrka i Uppåkra på 900-talet. Detta TROTS att han i sin artikel skriver att Uppåkra HELT övergavs som handelsplats vid 900-talets slut, och då citerar en arkeolog vid namn Lars Larsson.

Uppenbarligen är detta en nätt självemotsägelse.

Någon kyrka vid Uppåkra fanns aldrig, förrän då tusentalet slutade – mer än 100 år senare – vilket arkeologer har bevisat.  Möjligen fanns en träkyrka intill Sven Tveskäggs förmodade kungsgård i Lund, (mer än 8 km bort från den aktuella platsen) men i Lundagård har det ALDRIG hittats något spår efter en sådan kyrkobyggnad från 900-talet, som Tim Leffler helt okritiskt skriver. Lunds Domkyrka kan omöjligt vara äldre än 1080-talet, och dessutom är Dalby Kyrka – som alla någotsånär bildade människor VET är den äldsta kyrkan i Skåne tidigast från 1060-talet, minst 30 år äldre än alla kyrkor i Lund – för några kyrkor före år 1000 i Skåne, har man aldrig funnit några rester av – mig veterligen. (Correct me if I’m wrong, säger jag. Och IMBARS BIDBIB om ni vet vad det står för)

volundDet rekonstruerade ”Völundsmycket” från Uppåkra..

Vad Tim Leffler skriver är därför en påtaglig förenkling, nys, strunt, snack i backen och något man kan lämna utan avseende. På närbelägna Söderslätt – där Tullstorpsstenen står – fanns aldrig några kyrkor förrän närmare år 1100 – och Skåne var inte alls kristet på 900-talet, vilket Leffler felaktigt hävdar. Om Uppåkra som arkeologisk bosättning visar något, så är det en enastående Hednisk kontinuitet från ca 200 ekr ända till 900 talets slut – och en mer än 20 gånger förnyad, förbättrad och utökad byggnad som var ett hedniskt ”Gudahov” – (INTE ett ””Tempel”) – under mer än 700 år av kontinuerligt bruk. Det är nog de flesta seriösa och professionella arkeologer rörande överens om, och då är det ganska fel av SVT att säga något annat.

LÄNGRE än kristendomens tid i Skåne alltså – och för övrigt har vi INTE ”övergivit” några Gudar här.

Vet Skäms SVT, och VET SKÄMS herr Leffler !

”Forn Sed” och Drogerna – Del 2

I somras hände något mycket märkligt. 11 Juli i år publicerade svenska media en nyhet om hur någotslags ”fornsediskt” eller New Age-relaterat Samfund plötsligt tilläts arrangera ett slags påstådd ”andlig retreat” strax nära Barnens Ö och Väddö Skjutfält i den Uppländska skärgården, och hur de bjöd sina festdeltagare på Ayahuasca och andra starka psykedeliska droger och narkotikaklassade preparat.

I den här bloggen har jag berättat om andra liknande ”fornsediska”, new age-betonade sammankomster i Tyskland som orsakat tjogtals förgiftningsfall – utan att deltagarna där ens var förvarnade om vad som hände. Ayahuasca och liknande substanser – som INTE hör hemma i Nordisk tradition – kan utlösa starka psykoser, särskilt om en person blir ofrivilligt förgiftad av andra – Kriminalunderrättelsetjänsten KUT och Läkare blev snabbt inkopplade på det senaste svenska fallet.  Stockholmspolisen uttalade ig också, enligt SVT. P4 Uppland kunde till sist – några dagar senare – berätta hur ”fornsedarna” avhystes från platsen, och nekades att hyra ”Barnens Ö” som skall vara en drogfri verksamhet.

b671a737-1b0a-491b-a456-d3c8eb518dddHär – mitt i den svenska skärgårdsidyllen – försökte ett New Age sällskap med namnet ”Inner Evolution Retreat” bjuda på hallucinogena droger… Det har INGENTING med verklig andlighet att göra… Inte i några religioner… (ja, utom sk ”forn sed” förstås)

Också Norrtälje Tidning och andra medier följde upp med separata reportage om hur drog-vännernas tilltag stoppades – för tillfället – i somras…

polisenra%cc%88ddadesa%cc%88lkut-mitticentrum

KUT behövs om sanningen ska fram. Utan spaning – Ingen aning ! (Fotnot: KUT = Kriminalunderrättelser, en del av den svenska Poliskåren)

Allt detta var ju ganska så eländigt, får man nog säga, inte minst därför att det drar skam över hela den Hedniska rörelsen i Sverige. Jag har redan – tillräckligt många gånger – varnat för diverse samfund som säger sig hålla på med sk ”forn sed” och vad de kan ta sig till – sådant har inte med Asatro eller Hedendom att göra. Men det märkliga i det här fallet var vad som hände omedelbart efteråt att jag på min facebook-sida publicerat mina farhågor angående ”fornsedarna” och ”Skandalen i Skärgården”.

Inom fem minuter – inte mer – får jag besök av en åtskilligt märklig person, som säger sig heta ”Ernest Oden Carlsson” (och ibland Ernest Loke Karlsson och ibland något helt annat – alla de här personerna ”leker runt” med dussintals fiktiva fb-profiler – helt mot reglerna för sk ”sociala media” för övrigt)  och som genast hävdar att ”knark är gott” och att ”alla vikingar berusade sig på spindelskivling och flugsvamp” samt att ”mjöd måste vara en svampdrog”, ”grunden i de eleusiska mysterierna måste vara narkotika och svamp” och annat sådant…

11276950-dku3t

Allt det här är såpass idiotiskt, att jag knappast vet vad jag ska säga om det. Missuppfattningen att flugsvamp skulle ha ingått i den Vikingatida dieten spreds av den kristne prästen Samuel Ödman på 1800-talet – en man som var svårt hypokondrisk, aldrig lämnade sängen de sista 40 åren av sitt liv och aldrig heller gick ut för att plocka någon svamp. Flugsvamp orsakar bara bortfall av njur- och leverfunktion, förgiftning och död. Det finns inga som helst bevis för att svampen någonsin ingått i den Nordiska eller ens Samiska traditionen (glöm allt flum om Schamaner !) men det är klart – en del Samojediska stammar osv i norra Sibirien brukade dricka pisset från sina renar eller mänskliga krigsfångar – som därefter dog i hemska plågor, medan Samojederna fick sig en billig fylla – samt överkänslighet för hörselintryck mm – vilket framkallar raseriutbrott. Detta var sanningen om det sk ”bärsärkaraseriet” – ett annat fenomen, som blivit föremål för en del drog-skallars intresse..

Den dåre jag träffade på är sannolikt påverkad av den svampige ”forskaren” eller pseudo-vetenskaparen Terence McKennas helt obevisade teorier om alla kulturer som drog-kulturer osv – men så är det ju bland knarkare – de är alltid besatta av att få fler in i sitt missbruk

”Ernest Oden Carlsson” – som även kallar sig ”Joel Kalsong” när han uppträder på internet, är dessutom Ordförande i ”Idéprogramsgruppen” av ”Gröna Studenter” efter vad jag fått veta.  ”Gröna Studenter” skall i sin tur vara en underavdelning av Miljöpartiets Ungdomsförbund vid Universitet och Högskolor, där det tydligen går för sig att predika om allmänt bruk och missbruk av narkotika, nuförtiden. Visst – alla ”Ungdomsförbund” är kanske radikalare än moderpartierna – det medges ! – men ändå – i Miljöpartiets Partprogram står följande att läsaförlåt att jag blott citerar:

Missbruk orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer ett stort mänskligt lidande. Personer med missbruk har precis som alla andra rätt till bästa möjliga vård. Målet är ett narkotikafritt samhälle.

Miljöpartiet vill

 • att Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik och vara fritt från narkotika,
 • att bra behandling mot missbruk ska ges snabbt och under tillräckligt lång tid, och
 • att polis och tull ska ha tillräckligt med resurser.

Runt varje människa som missbrukar finns anhöriga och vänner som också berörs. För varje människa som missbrukar ökar det mänskliga lidandet och samhällets kostnader.

Förebyggande arbete ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk. För att bekämpa missbruk bland unga är det förebyggande arbetet viktigt, det kräver tillgängliga ungdomsmottagningar, skolor med fungerande elevhälsa och bra fritidsverksamheter.

I våras lovade Gustav Fridolin i samband med Mehmet Kaplan skandalen – en Minister i en Socialdemokratiskt ledd Regering som visade sig umgås med Nynazister och Islamistiska fundamentalister – bland annat en hemlig organisation, benämnd ”grå Vargarna” – att ALL DRÄGG skulle rensas ur (Mp).

Uppenbarligen missade man ett stort antal namn”Joel Kalsong” och hans gelikar inräknade...

Dräggen är kvar – och Mp närmar sig 4 % spärren – samtidigt som drogerna fortsätter att spridas över vårt land. Utåt sett säger man en sak – men i verkligheten GÖR man en helt annan. ”We are our deeds” säger man i Asatrogna kretsar i USA. Vad ska man då säga om människor som hycklar och ljuger, gång efter annan ?

image.php

”We are our deeds” – jodå ! Har de här ”halvfigurerna” rent mjöd i hornet, eller rent mjöl i påsen tror du ??

I samband med att vi andra försöker få till ett lungt och värdigt skördeblot – som inte har med droger och alkohol att göraså fortsätter nu ”fornsedarna” med mjödbryggningskurser i privat regi – där man enligt uppgift ”piggar upp sig” med lite ”kryddor”, ”svamp från skogen”  och sådana saker...

Kanske borde KUT – eller Kriminalunderrättelseavdelningen – ta in lite ”tips från allmänheten” om de här – 10-20 – personerna – som förekommer under olika namn, och i olika konstellationer. Fler är de ändå inte, men de förstör en hel rörelse – och de förstör för alla andra..

Personer inom ”forn sed” som jag pratat med och diskuterat den här saken – särskilt då de som enligt egen utsago ska vara ”Goar”, ”Gydjor” eller med andra ord förestår det hela – fast vilken utbildning och kunnande de har, vill jag låta vara osagt – slår bara ifrån sig hela tiden och säger saker som ”Jamen vi kan inte vara någon drogpolis”

Det är inte att bry sig om sina egna församlingsmedlemmar eller vänner, att svara så; anser jag. Den som hela tiden slår ifrån sig, är ingen vän alls. En sådan person är bara feg, och manifesterar ingenting alls, utom sin egen fundamentala brist på ansvar. Dessutom är vi alla skyldiga att hålla oss till lagen och dessutom ta ansvar för varandra. För övrigt – vad har droger för plats eller roll i någon religion ? Har de någon plats i kristendomen ? Har de någon plats i islam (nå, undantaget kat och hasch, då) eller för den delen Hinduism, Buddhism eller vad som helst ?

Droger ger ingen andlig insikt överhuvudtaget – och ska man köpa mjöd, och dessutom dricka det – i måttliga mängder – vilket de flesta svenskar klarar av och inte har något problem med – så kan man lika gärna köpa en handgjord kvalitetsprodukt från något gårdsbryggeri. Andra samfund har redan fasta kontrakt med sådana firmor, fast vi erbjuder alkoholfria alternativ för samvaro – vilket däremot dessa fornsedare INTE gör. Det tycker jag är svagt. Mycket svagt och mycket dåligt, till och med.

alla

All andlig utövning borde nämligen vara drogfri. Det anser jag för en ren självklarhet. Och vid gille och liknande dricker man i måttliga mängder. ”Ej är ölet så bra som man säger, för människors ätt” står det i Hávamál. Eller, för att säga det rent ut:

11.Byrði betriberr-at maðr brautu aten sé mannvit mikit;vegnest verravegr-a hann velli aten sé ofdrykkja öls. 12.Er-a svá góttsem gótt kveðaöl alda sona,því at færa veit,er fleira drekkrsíns til geðs gumi. 13.Óminnishegri heitirsá er yfir ölðrum þrumir,hann stelr geði guma;þess fugls fjöðrumek fjötraðr varkí garði Gunnlaðar.

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
Sämre vägkost
man ej släpar över fältet
än övermått utav öl.

12.
Ej är så gott,
som gott man säger,
öl för människors ätt;
ty ju mera du dricker

dess mindre vet du – var ditt vett tar vägen.

13.
Glömskans häger heter,
den över glatt lag svävar;
han snattar från män deras sans.
Med den fågelns fjädrar
jag fjättrad blev
i Gunnlods gård.

Ja – så lyder stroferna i Erik Brates välkända översättning. Gång på gång varnas det i Eddan för slemmiga ”svampar” eller andra figurer, som försöker förgifta en. ”Lägg i ölet en lök, så varder dig aldrig mjöd till men blandat” står det i Sigdrifumál – därför att lök tar bort vissa giftämnen – bland annat från bläcksvamp. Att bli ”förgiven med ond dryck” varnas det också för – och sagan om Kung Fjölner – som drunknade i mjödfatet – känner de flesta till.

Det är både ynkligt och löjligt att behöva umgås med dessa ”fornsedare” eller annat patrask, som inte känner sin egen kultur och sin historia.

Oden tog skaldemjödet – som är gjort på rent vatten, ren honung och inget annat, förutom mjödjäst – till Valhall – därför att han visste, att människorna inte kunde tåla det. Han delade ut lite i taget åt de förtjänta, men undvek allt missbruk, svamp eller droger. Och däri gjorde han rätt – ty se – han talade av egen erfarenhet.

Hávamáls budskap är enkelt och klokt. Oden hade också sina ungdomssynder – men de ångrade han, och avstod ifrån. Så blev han en vis man, och avstod från rus, dumheter eller ”ominneshägrar”. Och han fördömer ingen. Han lastar inte den enskilde missbrukaren, eller de som vill komma till Asatron och hitta en väg bort från sina problem.

För egen del lastar jag bara ideologerna – de som sprider och säljer droger – och de som står bakom ”forn sed”. De som i likhet med ”Joel Kalsong” sprider en på droger baserad ideologi, i namn av ”andlighet” och sedan försöker tjäna pengar på det. Allt sådant, som är totalt motsatt vad verklig andlighet  – oberoende av övertygelse eller religion – verkligen står för.

icelandasatru

För ett VÄRDIGT Skördeblot – utan droger, ”hemkokeri” eller fylleri… (Bild: Hilmar Örn Hilmerson – AllsherjarGodi i det Isländska Asatrufelagid – som i likhet med Nordiska Asa Samfundet tar avstånd från droger, alkohol och liknande – samt erbjuder drogfria alternativ…)

”Kyrkochefen” i Växjö erkänner sina brott – men bara till en del..

”Smålandsposten” och flera andra media i Sverige rapporterar idag vidare om den senaste i en lång rad barnsexskandaler inom den ”Svenska” Kyrkan. Trots att han suttit gripen i inte mindre än fyra dagar efter vad det verkar, omhäktas inte den här personen, utan försätts på fri fot. Präst efter präst. Barn efter barn. Familj efter Familj i Sverige som drabbas. Skolklass efter skolklass. Tonåring efter Tonåring. Stift efter Stift. Församling efter Församling – Biskop efter Biskop och ”Domkapitel” efter ”Domkapitel”. Förövarna frias nästan alltid – Polisen i Sverige har ju nu en uppklarningsprocent på 14 %, också när det gäller våldtäkter och liknande sexbrott. Detta är fakta, och det går inte att bortse ifrån.

Och såhär håller de kristna på…

index

Tydligen slutar det aldrig. Bara under de tre senaste år jag skrivit på den här bloggen, har följande hänt: I Mars i år dömdes en 35-årig präst, ”ungdomsledare” i Svenska Kyrkan för pedofilbrott. Prästen Lars Oscar Julius Mehler från Tyskland ofredade två stycken 11-åriga småflickor i källaren på en kyrka på Gotland. En präst i Göteborgs stift tilldelades ett nytt jobb och en ny tjänst av biskopen där, trots att prästen förgripit sig på en 11-årig pojke. Prästen Oskar Kalm i Uppsala stift blev 2015 dömd för inte mindre än tio övergrepp emot en liten flicka, det ena efter det andra..

Bland annat – listan här ovan är inte på något sätt fullständig – och enbart sen 2013, omfattar raden av de här prästerna inom Svenska Kyrkan mer än 20 personer. Ingen annan Kyrka eller något Samfund eller vad ni vill i Sverige gör på det här viset. Ingen annan religion i landet uppvisar dessa problem. Inga rabbiner eller imamer förekommer i spalterna, inga buddhister, inga hedningar. Bara de kristna, och då alldeles speciellt ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige, som den rätteligen väl bör kallas. Man kan inte förklara saken med att just denna religions präster skulle vara så många fler till antalet, för fler än 5000 är de inte – men så fort denna yrkeskategori kommer in i bilden, eller får ha hand om små barn och skolungdomar – ja då uppstår det tydliga problem…

I andra länder finns ideella organisationer, som på ett seriöst sätt tar i tu med det här – men det finns inte i Sverige. I Australien finns en organisation som heter Broken Rights, till exempel – och enligt den kan så många som 10 % av Australiens befolkning – i vissa årsklasser – ha drabbats av katolsk pedofili – i olika former. Också i USA finnns organisationer för de stackars människor, som fallit offer för de kristna, och allt det onda, som deras religion ofrånkomligen för med sig.

Innan jag fortsätter min framställning här vill jag för klarhetens skull påtala, att jag själv på intet vis hör till de här offren – jag har i klartext aldrig kladdats på av någon präst, eller Rövknullats av ”Svenska Kyrkan” – för det är ju faktiskt det saken gäller, för att nu säga som så.. (utom möjligen andligen, eller på det religiösa planet.). Men – tänk efter…

skolavslutning_kyrkan-645x363

Hur många föräldrar vågar i längden lämna sina egna barn i kyrkans och prästernas händer ?

Påven själv har erkänt, att minst 2% av prästerna i katolska kyrkan är pedofiler – och det betyder tiotusentals eller kanske hundratusentals fall, världen över.  Allt tack vare denna kristna kyrka. Hur många fall den senaste skandalen – bara för i år – i Växjö egentligen gäller, vet man fortfarande inte.

Smålands-Posten beskriver hur en okänd kristen plötsligen kommit utrusande ur Stiftskansliets lokaler och skrikit ”Inga Kommentarer ! Inga Kommentarer! för att hindra pressen i dess arbete, och dölja vad som hänt. Men den högt uppsatte ”Kyrkochefen” har ändå erkänt det mesta av vad han anklagats för – alltså grovt barnpornografibrott och sexuellt utnyttjande av barn.

Inga vackra saker – precis.

Datorer och telefoner har tagits i beslag, berättar tidningen. Flera dagars förhör har hållits. Husrannsakan har också genomförts, och materiella beslag har gjorts, hemma hos den misstänkte. Allt tyder på att flera personer kan vara inblandade – varför skulle man annars undersöka telefon, dator mm ? Hur många präster och liknande det egentligen gäller, kan ingen svara på.

image-phpHär inne – mitt i centrala Växjö – dolde sig brottslingarna. Datorer togs i beslag. Går det till så – på en normal arbetsplats ??

Av ett okänt sammanträffande rapporterar den kristna dagstidningen ”Dagen” idag om en sk ”Kyrkchef” i Malmö, som plötsligt vägrar lämna sin anställning, trots att hon fått sparken.(inte en Kyrk-o-chef som i Växjö alltså – här stavar man tydligen helt annorlunda) På Stiftskansliet i Malmö har det rått grava arbetsmiljöproblem, skriver man. Är detta fallet även i Växjö och flera andra Stiftsstäder ? – Ja, vem vet… I veckan anklagade den ensamme prästen Patrik Pettersson – på bloggen ”Kyrkliga Ting” ingen mindre än Ärkebiskopen Antjé Jackelén för dåligt ledarskap inom ”Svenska” Kyrkan, vilket ärkebiskopen besvarade genom att kalla prästen för Misogyn, bara för att han vågat komma med kritik.

Händelsen kommenterades i kvällstidningen Expressen, där Ärkebiskopen uppmanades att ta sitt ansvar.

jesus-with-children-2302Se upp ! Den här skäggige individen från Mellanöstern, kan göra dina barn illa ! Mycket, mycket illa…

 Kanske inte så oväntat, på det hela taget. Man måste ju våga erkänna, att här finns allvarliga ledningsproblem, när själva verksamheten urartar på det här viset. Väldigt få medborgare i vårt land känner ens till det, men ”Svenska” Kyrkan har faktiskt skaffat sig ”fribrev” i arbetsrättsligt hänseende. Trots att Statskyrkan upphörde redan år 2000 gäller inte den normala Arbetsmiljölagen just Svenska Kyrkan, märkligt nog. Arbetsdomstolen får inte döma i kyrkliga mål – och därför åker förövarna inte fast, ens när man konstaterar, att tydliga problem finns. Istället finns det närmast medeltida specialdomstolar i Sverige, sk ”Domkapitel” som staten och myndigheterna totalt saknar insyn i.

Därför finns också alla de arbetsrättsliga problemen, och därför hamnar ”Svenska” Kyrkan gång på gång såhär snett. Prästerna får styra som de själva vill, och många gånger ”friar” de sig själva – tills resten av samhället kommer dem på spåren, och tar dem så att säga ”med byxorna nere” eller på bar gärning…

welcome2

Vad leder kristendomens pedofila bildvärld och alla dessa bräkande små lamm och jesusar till ?

Jag menar – alla de här pedofilskandalerna kan ju inte komma som en blixt från klar himmel – rimligen borde man känt till detta om sina egna anställda för länge länge sen, och varit medvetna om dessa tendenser. Att prästerna i stift efter stift bär sig åt såhär emot barn och ungdomar kan ju t ex inte bero på – grundvattnet – eller vad ?

Någon rationell orsak måste det väl finnas.

Själv tror jag att problemet är strukturellt. Problemet finns i själva religionen, i själva Kristendomen. I de kristnas tro, i deras föreställningsvärld. Där sitter det onda..

Oavsett vad, så måste vi konstatera att:

 1. Problemet beror på ledningen. Finns det prestigefyllda ”maktmänniskor” i spetsen för det hela, som är helt blinda för sina egna fel, och vägrar ta emot konstruktiv kritik, tydliga ”arbetsplatsproblem” på kyrkokanslierna osv – ja då hjälper det inte hur fina små ”gender” policys man än har, och hur mycket man än bräker om guds nåd och godhet..
 2.  Föreställningen om Guds Allmakt och en allsmäktig Gud, som kan behandla människorna precis som han vill, och tron på kyrkan och prästerna som den allsmäktiges redskap, skadar oerhört mycket mer än den hjälper. ”Svenska” Kyrkans präster har aldrig varit folkvalda. De tillhör ett totalitärt system,, en totalitär ideologi – utanför det normala samhället. Tron på att de är ”den allsmäktiges” representanter, gör dem i stånd att rättfärdiggöra precis vad som helst – och utse sig själva till ”guds ställföreträdare”. Asatron tex har folkvalda Gydjor eller Godar, som kan avsättas genast av sina egna församliingsmedlemmar på ordinarie ting. I svenska kyrkan råder Domkapitel, Nepotism, Biskopsvälde, andlig diktatur…
 3. Den sjukliga, osunda kulten av ”Jesus-barnet” och käre lille jesus, gud som haver barnen kär, ”ingen kan inträda i himlen, som inte är som ett barn” osv leder till en infantiliserad religion, och en sjuk, förvriden föreställningsvärld. Hela kristendomen är ett slags bebis-kult, och för en del präster slår detta uppenbarligen helt över.. De kunde ju betona kristus i egenskap av en normal, vuxen man istället – men det görs underligt nog inte… Kanske därför att han strök omkring på landsbygden med inte mindre än 12 andra män – vilket också säger en hel del…
 4. Synen på ”vuxen” sexualitet mellan man och kvinna – alltså vuxna människor – har av de kristna alltid fördömts och förhånats som ”syndig”, ”ful”, ”otäck” osv. istället kommer grova perversioner, eller ”det som är åt röven vänt” sakta smygande… Liknande kan också hända i en-könade miljöer, exempelvis fängelser, internatskolor, fångläger, kaserner och liknande – men kombinerat med kristendomens alla nackdelar och rent repressiva struktur skapas en grogrund förr sådant här sjukt beteende. Och förr eller senare omsätts det i handling..
 5. Avsaknad av kontroll från det övriga samhället, rent ”lagtrots” från de kristna och ”Domkapitlens” skadliga inverkan, där man utåt säger att ”nämen vi har regler, vi har policys, så det så...” men inåt mörkar ner, slätar över osv förklarar hur problemen blir värre och värre…

Till slut har det nu gått så långt och blivit så illa – att hela vårt land har drabbats. Nu måste vi sätta stopp, och gemensamt få slut på det här.

Vi kan protestera. Vi kan gå ur Svenska Kyrkan. Vi kan förklara, att vi nu blivit hedningar, och inte vill ha det såhär, längre…

sprid_off

GÅ UR SVENSKA KYRKAN – HJÄLP DE DRABBADE – PROTESTERA !!