”Sådan är Monoteismen” konstaterar DN och andra media

Journalisiten Katarina LagerwallDagens Nyheter vågar idag skriva en artikel, som få eller inga media i dagens Sverige – eller Landet Löfvén som det också kallas – är villiga att ta upp. Hon gör det på grundval av rapportering från BBC i Storbritannien, en mycket mer opartisk och väl sedd källa än den ofta partiska och helt osakliga svenska dagstidningen.

I Australien har mer än 60 000 människor fallit offer för pedofiler inom den katolska kyrkan och andra kristna kyrkor – samfund som tyvärr trängt sig in också här hos oss i Sverige, trots att Sverige skall vara ett protestantiskt land. Efter fem års statlig utredning av vad dessa kristna samfund hållit på med, har man först nu inrättat en nationell skadeståndsfond, som vänder sig till offren för närmare femtio års oavbrutna sexuella övergrepp och förföljelser emot minderåriga, i snart sagt varje katolsk skola, vårdhem eller kyrka som dessa kristna tillåtits driva – under hela efterkrigstiden. Påven har tidigare erkänt, att det skulle vara högst 1 eller 2 % av de katolska prästerna som regelbundet ägnar sig åt pedofili, men nu visar det sig att denna siffra är alldeles för låg. Rätt svar är att mer än 40 % av alla katolska prästerna i varje stift av Australien rutinmässigt begått övergrepp efter övergrepp, sedan 1950-talet och vidare framåt – och ingen har brytt sig eller vågat ta upp vad som skett – tills för fem år sedan, det vill säga.

Vad är det för ”moral” eller ”värdegrund” de kristna och framförallt katolikerna har ? Varför skall vi alls tillåta deras närvaro i vårt land ??

DNs artikel väcker många frågor, inte minst med tanke på situationen i Sverige. Skall vi förutsätta, att det är långt långt över 1-2 % av de katolska prästerna som rutinmässigt begår övergrepp på barn här också – ja, kanske så många som 40 %, som det ju var i det Australiska fallet ? Katolska kyrkan utpekas som den skyldiga organisationen bakom alltsammans i bara 60 % av fallen, vilket innebär att alltså 40 % av barnvåldtäkterna, övergreppen och allt det andra förövats av andra kyrkor, bland dem främst den anglikanska kyrkan, enligt vad DN antyder. Man skriver att enbart på Tasmanien, Australiens minsta provins, har den anglikanska kyrkan fått göra sig av med 108 byggnader, varav 78 kyrkor – som nu stängts och bommats igen för alltid – bara för att man måste betala ut ersättningar till alla dem, vars liv man förstört, flera decennier i streck..

78 kyrkor har fått slå igen på Tasmanien. Orsak: Pedofili i hela organisationen. När börjar vi stänga kyrkorna i Sverige – VÅRT Sverige ??

Med tanke på att det finns minst 2000 katolska präster, nunnor och annat anhang som går lösa – och helt outredda – i våra dagars Sverige – hur många av dem är egentligen sexförbrytare, med religionen och celibatet som täckmantel ? Finns det någon som egentligen vet ? Minst 20 till kanske 800 förövare, som fortfarande är ostraffade och som fortfarande begår övergrepp – helt utan att vår Regering gjort vad andra länder redan gjort, och utrett saken i detalj, samt under polisiära experter... Och var och en av dessa förövare, hinner med att våldta och förgripa sig på kanske 20-30 barn eller mer under sin livstid – det betyder i runda tal 400 – 2600 offer för katolicismen, bara i Sverige…

Australiska undersökningar visar att pojkar systematiskt utnyttjades vid en ålder av i medeltal 11,6 år, flickorna var i medeltal 10,5 år gamla när de kristna började förgripa sig på dem…

Och kom ihåg – också den Anglikanska kyrkan, som skulle vara ”majoritetssamfundet” i Australien hörde till de mest skyldiga – hur är det egentligen med den sk ”Svenska” Kyrkan – också där är ”mörkertalen” fasaväckande stora…

Uppgifter från BBC – som hör till världens mest ansedda nyhetskällor – visar att man i USA upptäckte 4000 katolska pedofil-präster med mer än 10 000 offer redan år 2004. På Irland anses pedofilin bland katolska präster vara ”endemisk” – dvs snart sagt var och varannan katolsk präst är och förblir en sexförbrytare. Det var ju inte snyggt, precis…

Men för övrigt kan vi fråga, om det egentligen är de kristna eller katolikerna som är värst. I Sverige förekommer nu tusentals ”gruppvåldtäkter” varje år, och man vet, att sk ”ensamkommande” islamister från bland annat Somalia, Syrien och Afghanistan är förövare i mer än 80 % av fallen. Statsminister Stefan Löfven, som är skyldig till att ha släppt in alla dessa grova förbrytare och kriminella i landet, har offentligt stått i Tv och pratat osammanhängande om LAS, lagen om anställningsskydd när han tillfrågats om sin juridiska och moraliska skuld i sammanhanget. Tidigare har han också – skrattretande nog -stått i FN och förklarat att vårt land skulle ha en ”feministisk utrikespolitik” vad han nu menar med det. Landet Löfvén är ingen moralisk stormakt, utan ett moraliskt svart hål.

idag avslöjade tidningen ”Samhällsnytt” hur den hårdföre Kommunisten och Vänsterpartisten Stefan Lindquist anmält Facebook gruppen ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu 1” eftersom det visat sig, att hela denna V + Mp styrda ”junta” inte är något annat än ett ”vänskapsförbund” för pedofiler och kriminella.

Vems intressen är det ”Tokvänstern” och Miljöpartisterna egentligen stöder ? Varför vurmar de så för muslimsk pedofili och de som våldtar i grupp, när det redan finns juridiskt väl motiverade utvisningsbeslut ?

Stefan Lindquist är distriktsordförande för Vänstern i Svenska kyrkan i Härnösand. Han var även engagerad i Facebook-gruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu! – fram tills han nyligen blev blockerad i gruppen. I ett inlägg på sin Facebook berättar Lindquist att gruppen används bland annat för sexuellt utnyttjande av ensamkommande:

”Samvetslösa kvinnor erbjuder pojkarna som är papperslösa, bostad och mat mot att kvinnorna får utnyttja pojkarna. Det förekommer berättelser om allt från slavliknande arbeten i hemmen till vidriga sexuella övergrepp och våldtäkter”, skriver han bland annat i sitt inlägg.

– Samhällsnytt, 2018-07-02

På sk ”flyktingboenden” och andra institutioner runt om i hela Sverige förekommer grova oegentligheter, och i vissa fall rent kriminella beteenden, antyder Stefan Lindquist. Han är visserligen både kristen och kommunist – samtidigt (a contradiction in terms !) men till och med han börjar nu reagera emot missförhållandena, och den ”värdegrund” som tokvänstern och Socialdemokratin visat sig ha – bakom kulisserna och i sin ”halvhemliga” rörelse ”Tro & Solidaritet” som står bakom allt det här:

Men jag kan ta ett exempel som är ganska känt i den här gruppen. Det är att en överårig man erbjöd en afghansk pojke rum och mat. Redan första kvällen kom han in och onanerade framför pojken. Det pågick ungefär en månad. Sista kvällen innan den här pojken rymde därifrån blev han våldtagen av den här mannen.

Händelsen skedde i Malmö för några månader sedan och blev polisanmäld, men Lundquist menar att det ofta är svårt för rättsvårdande myndigheter att få kännedom om utnyttjande och sexuella övergrepp eftersom de ensamkommande offren är illegala i Sverige och därför inte kan räkna med hjälp från polisen:

– Då kan du inte gå till polisen och vittna eller berätta.

Ja, kära läsare – Vad ska man säga ? SÅDAN ÄR MONOTEISMEN säger jag – överallt där dessa kristna och muslimer tillåts ”komma in” i ett sekulärt, öppet och hedniskt samhälle, så går det förr eller senare såhär.

Det finns de som säger, att vi ska ”samexistera” med dessa katoliker, muslimer och allt vad det är – men varför det ? Hur kan man någonsin ”samexistera” i ett öppet samhällssystem med renodlat totalitära åskådningar vars enda mål är att begå brott, och förinta det fria samhället. Demokratin är ingen självmordspakt, och det är inte Hedendomen eller vårt Sverige heller. Vi måste ta oss rätten att försvara oss emot de krafter utifrån, som vill förgripa sig på alla fria medborgare, och som inte ens skonar samhällets svagaste och minsta medlemmar. UT MED DEM – UT MED DEM ALLESAMMANS !

Ännu några tankar om Boxar-Påven… (SYMPATI – FÖR FAN !)… och om sådana, man INTE bör ha sympati för…

Man måste erkänna att Boxar-Påven, Hans Helighet Franciskus den Förste, ändå är en bra grabb. Jag kanske ogillar många drag i den religion och religiositet han står för – men en sak kan jag erkänna och bekänna – Jag gillar honom som person. Redan hans uttalande från anno 2015, som jag nämnde igår väcker faktiskt min beundran, på sitt sätt.

Och varför skulle man inte, någon gång emellanåt, kunna erkänna att motståndaren har rätt i något ?


Karln har ändå humor – Det måste man beundra !

Påven är nämligen inte den som vänder andra kinden till i alla lägen, som vi har fått se. Ånej ! Förolämpar någon den heliga romerska kyrkan, ja då är det pang på rödbetan, och yes box kula – det har han ju själv sagt. Nu har hans helighet inte sagt att man bör använda den åtgärden i alla lägen, och kanske är den heller inte den första åtgärd man bör ta till, eller ”det allena saliggörande” om vi nu säger så, men i princip tycker jag ändå Påven har rätt här. Det finns människor som uppför sig som skitstövlar, till exempel. Jag har ändå gett er exempel på sådana personer och till och med grupper av personer ifråga, utan att nu tala om någon speciell skitstövel i och för sig.

Och Påven kanske talar ur ett andligt perspektiv, som vi alla förstår. Då menar han alltså andliga käftsmällar, andlig ”rammelbuljong”, andliga fiskar som blir varma, andliga kok stryk, helt enkelt. Hans livssyn verkar vara ljus och positiv, precis som min egen. Jag själv gillar nämligen de flesta eller snart sagt alla människor jag möter i det verkliga livet, utanför Internet, och har den benägenheten, att jag ofta tror både enskilda och hela grupper av personer om gott, när jag inledningsvis råkar möta dem. Det är bara det, att någon gång får jag den direkta motsatsen snabbt bevisad för mig, och en gång varje årtionde, ungefär; möter man en verklig skitstövel ute i livet också.

Precis som en av Hávamáls centrala strofer lär oss (ja, jag tog upp den igår !) har vi rätt att protestera emot övervåld, de som vill dräpa oss eller utplåna vår kultur, till exempel, och det är nog så Hans Helighet menar, i alla fall om jag skall tolka honom positivt, och det gör jag alltså. Man kan inte vara så ”inkluderande” emot alla överallt, för då gör man sig själv, sina närmaste och allt det man älskar – inklusive den tro och den kultur man tillhör – fruktansvärt orätt.

Skulle du släppa in vem som helst i ditt eget hem, utan att låsa dörren ? – Nej, det tror jag knappast. På samma sätt har vi redan sett, att Asatrons världar i det hinsides, inte är inkluderande, och det är sannolikt den kristna himlen inte heller. En del personer kommer alltid och för evigt att stå utanför den, lika mycket som barnrumpor och ovärdiga är utestängda ifrån Valhall. Och inte ens den kristna himlen är till för alla – det säger jag utan omsvep, som god fd. Lutheran, utan att vara ”Mehr Katolisch als Der Papst” som tysken säger.

Scen från Petersplatsen, 2014. Påven skulle släppa ut en massa duvor, men skåda miraklet – en av Odens Korpar hann först… Så går det till ute i naturen, ser ni…

Medan vi nu ändå befinner oss på jorden, och här i Midgårds dalar, erinrar jag mig ett engelskspråkigt uttryck, som heter ”Give the Devil his due” – eller ”Ge (den) Djävulen vad han förtjänar” eller ”Sympathy for the Devil” helt enkelt, för att nu tala med The Rolling Stones. ”SYMPATI – FÖR FAN !” som jag själv ibland har ropat, högt och ljudligt, så att folk hört det, när jag läst ”Dagens Nyheter” och andra kristna dagstidningar, där man också emellanåt kan hitta en och annan liten godbit…

En verklig skitstövel, som låtit mycket tala om sig i dagspressen det senaste året, är den dömde sexualförbrytaren Arif Moradi.  Han har låtit förfalska sin identitet inte mindre än tre olika gånger, tagit sig in i vårt land på illegal väg, och sedan gjort sig till talesman för en grupp sk ”ensamkommande” barn från Afghanistan, som flerfaldiga gånger visat sig vara långt över 18 år. Han överföll och förgrep sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger utanför Söderköping, där han bor, eftersom ”Svenska” Kyrkan av någon anledning utsett honom till sk ”ungdomsledare”. Flickan överfölls nattetid när hon sov, och Moradi tafsade på hennes kön, stack in fingrarna i henne, höll fast henne och stoppade handen innanför hennes trosor. ”Svenska” Kyrkan dolde först hela övergreppet, och sade inget till Polisen.

I Europas civiliserade länder skulle den sortens ”konvertiter” till kristendomen inte tillåtas, och jag tvivlar starkt på att den sortens beteende skulle tolereras i ett katolskt land, eller för den delen en katolsk skola eller ett ”ungdomsläger” i Sverige. Vederbörande skitstövel skulle nog finna sig relegerad från skolan och utvisad ur Italien eller Frankrike på ett par dagar.

Arif Moradi har också uttalat, att han ska bli Statsminister i Sverige, och – som han uttrycker det ”ta över” i vårt land. Också S-märkta Folkbladets redaktör, samt Afghanistanexperten Johanne Hildebrandt har reagerat emot hur Migrationsverket i Sverige gett den dömde Sexualförbrytaren uppehållstillstånd, som nu löper risk att permanentas. Samtidigt har ”Svenska” Kyrkan etablerat och stött hans sk ”ledarskap” över ungdomen – samma ungdom som han flerfaldiga gånger misshandlat och förgripit sig på… allt enligt den sk ”kristna förlåtelseläran”.

Bild som visar hur Sveriges Statsminister skakar hand med en dömd sexualförbrytare och flerfaldig identitetsförfalskare, som uppgivit sig vara ”kristen” och därför ”ska förlåtas”. (OBS – Statsministern är den obehaglige figuren till vänster på bilderna ovan)

Visserligen intar Hans Helighet Påven en invandringsvänlig hållning, och manar till ”tolerans” – men han skakar inte hand med dömda sexualförbrytare – det gör Sveriges Statsminister Stefan Löfvén, däremot – och man kan fråga sig, hur aningslösa våra sk ”goda kristna” i det här landet kan bli... Efter att ”Svenska” Kyrkans välsignelse utfärdats, och Moradi fått skaka hand med Statsministern, blev han insläppt i Sverige med motiveringen att han blivit kristen – och därför omedelbart skulle ”förlåtas”

Ur domen: ”Under utredningen hos Migrationsverket har (Moradi) enligt domstolens uppfattning lämnat uppgifter som ger uttryck för att han har en förståelse för kristendomen som inte är grund.”

Och ändå säger man, att vi skulle vara lika inför Lagen i det här landet. Varför kan en och samma individ ljuga om sin identitet flera gånger, begå sexualbrott emot barn, och ändå inte bli utvisad ? Har inte all denna fullkomligt absurda ”kristna förlåtelselära” gått för långt ? Vi kan ju alla se, hur de här personerna sätter sig över lagen, och börjar terrorisera samhällets svagaste medlemmar, svenska barn som inte har något skydd alls, ens i Domstol…

Journalisten Tino Sandjali, som själv är invandrare från ett muslimskt land, har skrivit om Moradi och hans övergrepp på Facebook. Jag citerar, ur ett av hans inlägg där från igår, klockan 17.49:

Moradi har tidigare fått avslag då han saknar skyddsbehov. Gud hör dock ”barns” bön, och nu får vi uppleva en solskenshistoria rakt ut ur bibeln när Arif beviljas uppehållstillstånd efter att tagit Jesus till sitt hjärta. Den som skrev intyget om hans konversion till kristendom ska vara en av kyrkans fritidsledare som försökte skydda honom efter övergreppet. Precis som Kristus förvandlade vatten till vin förvandlades hans avvisningsbeslut mirakulöst till ett uppehållstillstånd. Lovad vare Herran, våra fäders Gud! Både när och fjärran skalle detta ljud: Lovat, upphöjt, prisat vare Herrens råd! Han har oss bevisat outsäglig nåd!

Widar Andersson kritiserar att myndigheter citerar kyrklig aktivitet som slutade med sexövergrepp som grund för uppehållstillstånd:

”Att ”A” deltagit i ”kyrkans aktiviteter” är sant och riktigt. I början av oktober 2017 dömde nämligen Norrköpings tingsrätt ”A” som skyldig till sexuellt ofredande av en 14-årig flicka. Enligt domen begicks brottet på Svenska kyrkans konfirmandläger i Söderköping där mannen deltog som ”assistent”.

Folkbladet uppmärksammade händelsen; framförallt därför att kyrkans medarbetare agerade mycket anmärkningsvärt och svekfullt gentemot det unga brottsoffret….I min värld krävs det mycket starka skäl för att en man vars identitet inte går att styrka och som dömts för sexualbrott mot barn ska ges uppehållstillstånd”

Det finns inga straff mot kristna i Afghanistan, och att kristna skulle ha hög sannolikhet att dödas är rövarhistorier att lura svenskar med. Migrationsdomstolen själva pratar bara vagt om att han skulle ”riskera förföljelsen”, ungefär som judar i Malmö eller svenska tjejer i förorten.

Påve Franciskus I har sagt att man inte behöver ha tålamod med skitstövlar, eller de som våldtar, skändar, mördar och förstör. SK ”kristen förlåtelselära” är en sak, men Lagar och Förordningar är en annan. Herrar och Fruar Hildebrandt, Sanandjali, Folkbladets redaktörer och jag själv är av alldeles samma åsikt..

”Svårmod i Tjäl-lossningen” (del 1)

Min gamle vän och kompanjon Tekniske Johansson (om ni nu minns honom – han har inte varit omnämnd här på länge) – tillika en Broder i Särimner – brukade såhär års alltid utbrista, att han kände ”svårmod i tjällossningen”, vilket jag också tycker anknyter rätt bra till vad jag skrev igår. Vi hedningar och Asatroende förfasas och förundras nästan dagligen över alla de galenskaper vi ser i denna, av Monoteister behärskade Värld.

Svårmod i tjäl-lossningen ?

Från Jerusalem kommer idag underrättelsen – från den Engelska tidningen ”The Independent” (som är bra mycket vederhäftigare än amerikanska och svenska media, som ju skriver nästan vilka fejk-nyheter som helst) hur Överrabbinen Yitzhak Yosef av Israel, kallat alla svarta människor i Hela Världen för ”apor” – något som lett till chock och bestörtning, som man kan förstå. Sånt här får vi aldrig läsa om i svenska tidningar, framförallt inte i Bonnier-ägda Dagens Nyheter – som man också kan förstå…

Det ska man finna, om nogsamt vi själva oss må granska, att ingen är fri från fel” lyder en strof ur Hávamál, som jag erinrar mig just idag. Eller hur, Patriarker ?

Från USA rapporteras, att deras senaste självmordsbombare och inhemske, vite terrorist såklart hade anknytning till den kristna extremhögern – föga förvånande… ”The Independent” berättare även här om sådant, som Svenska Dagstidningar inte vågar och inte vill rapportera om… Kanske bäst att vi kopplar in en annan broder i Särimner, Kultingen Winston, alias ”The Atheist Pig” på det aktuella fallet, eller vad tror ni ?

Klicka på bildrutan för en förstoring av texten – läs och begrunda !

 

Från Landet Löfvén eller Absurdistan, som det också kallas, rapporteras nu att Regeringens Justitieminister Morgan ”Mollgan” Johansson vill presentera ett nytt lagförslag, som i ett enda slag gör slut på 273 års pressfrihet i vårt land. All anonymitet på nätet och i sociala media skall också upphävas. Samtidigt ska 9000 sk ”ensamkommande” – (hur kan de ens vara det, när det rör sig om ett kollektiv ?) helt utan pass, identitetshandlingar och som upprepade gånger ljugit om sin identitet och ålder fritt få studera i landet. Man får alltså ta sig in anonymt i vårt land – men inte framföra åsikter av fel sort anonymt… Högst besynnerlig, denna ständiga Socialdemokrati, tycker ni inte ?

 

Samtidigt har Regeringens ännu absurdare stödparti (MP) – efter sitt strålande förslag om förbud emot Vedspisar och Korvgrillning – nu tyvärr nått ett bakslag, eftersom dess förslag om barnäktenskap och äktenskap i grupp inte gick igenom. Det är väl någon ”forn sed” kanhända… eller något Islamiserat pedofil-förbund som ligger bakom det här, skam till sägandes. En viss Röv eller Räv Skogsberg, någonstans, i åter en mycket egendomlig organisation, började propagera för de här grupp- och barnäktenskapen redan år 2015, vill jag minnas – men nu har alltså just det lagförslaget blivit nedröstat.

Återstår då en ny lag om kvinnliga spermier och barnafödande män, något Regeringen Löfvén vill införa från 1 Januari 2019, som ni kan se av utdraget från en statlig utredning här ovan.

Själv undrar jag bara – Vad är det egentligen för fel på dessa Miljöpartistiska politiker ? Sov de sig igenom alla skolans biologi-timmar eller all gratis sexualundervisning, eller ??

”Vårvindar friska, leka och viska, Halv-könisar och kacklande ”Hens”

Såsom tillhörande en natur-religion vill jag bara protestera emot den här eländiga sörjan. Kvinnor har inga spermier, och män föder inte barn. Det funkar inte så i naturen, ifall nu någon av mina läsare inte visste detta redan. Bland alla lägre och högre djur är det faktiskt så, att honan framföder ungarna, och hanen bidrager med säden – ja till och med i växternas, blommornas och binas Värld, där den gamle snuskhummern Carl von Linné ni vet, kom sättandes med sitt käcka sexualsystem (smaka på det ordet, herrar och damer idioter till Riksdagsmän och Ministrar) är det faktiskt ordnat på samma sätt. Visst – somliga individer kan kanske byta kön – till mycket höga kostnader för hela samhället – och operera in äggstockar samt gonader med – ifall det nu ska vara något, som skattebetalare i det här vanstyrda, utarmade och allt fattigare landet nu skall förutsättas vilja satsa pengar på.

Men någonstans måste det ändå finnas utrymme för vett och sans, innan det hela går totalt över styr... Kön är inte alls en ”social konstruktion” utan en biologisk realitet, och idiotiska lagar av denna typ behövs inte, lika lite som några obligatoriska förändringar i yttrandefriheten, enbart för att tillfredsställa denna lilla illa navlade och vilsegångna ”Nomenklaturas” ständiga nycker.

Det nya Folkhemmet” modell Löfvén och Fridolin… Det är valår i år… Säg visste ni det ?

Nämen oj – blev någon ”kränkt” nu – när jag skrev detta ?

Do you feel ”Krr…ääänkt” och i Röven krängd, ah #BoooHoo #Metoo baby ? Då är det kanske dags att jag talar om en sak för dig. Du befinner dig på denna sida av egen fri vilja, antar jag – och du måste inte läsa denna blogg. Således har du bara dig själv att skylla, ifall du ens befinner dig här – och den server denna blogg befinner sig på ligger redan utomlands, om någon råkar undra.. Läser du denna text, av egen fri vilja – så kan du inte komma och åberopa någon ”kränkthet” i efterhand, sörru…

Under tiden – särskilt de av mina läsare som inte redan skrattat ihjäl sig åt vår regerings fullkomligt dårhusmässiga dumheter – så kanske vi skulle ta och diskutera det här med Allmänna Arvsfonden istället… Hört talas om den på sistone ? Vet ni ens vad som försiggår där, och i alla andra myndigheter, där vissa partier låtit installera några av ”Nomenklaturans” lejda kreatur… Jodå, jag ska tala om det för er. ”Svårmod i Tjäl-lossningen”, som sagt.

För en månad sedan bestämde sig regeringen för att skärpa reglerna för Allmänna arvsfonden. Fondens uppgift är att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och handikappade. Det låter ju trevligt. Riktigt så trevligt har det dock inte varit. — —  Arvsfondens anslag ska nämligen ha finansierat islamistiska och antidemokratiska organisationer, enligt en rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I rapporten beskrivs hur den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet via frontorganisationer tagit emot miljontals skattekronor för att bygga upp verksamhet i Sverige.

Pengar går också till rena bedrägerier. 2016 fick föreningen Spiritus Mundi 2,9 miljoner kronor av arvsfonden. Medlen skulle användas till att omvända ungdomar på väg in i extremism. Verksamheten verkar dock ha varit en rökridå. Pengarna gick till fantasilöner och bluffakturor.

Arvsfonden har vidare finansierat antisemitisk propaganda. Det skedde i form av seminarier tillsammans med Afrosvenskarnas riksförbund och Forix (ett projekt inom det islamiska studieförbundet Ibn Rushd), där den ökända antisemiten och terrorpropagandisten Yvonne Ridley fick hålla låda. 6 miljoner kronor lade fonden under tre år på Forix.

I Uppsala finansierar man ”normkritisk” experimentverksamhet på förskolebarn, baserat på identitetspolitisk ideologi. Och så vidare.

(Nya VärmlandsTidningen 2017-07-20)

Dessutom ska det anmärkas, att det bara är Sverige och Island – av alla länder i Världen – som ens har en sk ”Allmän Arvsfond” – medan man i alla andra civiliserade stater anser, att sådant inte behövs – pengarna kan gå direkt in i Statskassan, och man använder dem inte för att finansiera några Anti-semiter, ”Afro-svenskar” eller Islamistisk Terror, av den sort som Regeringen Löfvéns nya stödparti (MP) tydligt och klart vill stödja, ty:

Den naivitet som uppvisades då Arvsfonden på 1990-talet, var med och finansierade Vitt Ariskt Motstånd via Fryshusets ”Skinnskalleprojekt”, har senare gått igen i islamistiska sammanhang. Bland annat har Arvsfonden finansierat seminarier där svensk terrorlagstiftning har kritiserats, med inbjudna talare från brittiska organisationen Cage UK, som haft nära band till islamistiska terrorister. — —

Trots stora intäkter från dödsbon och att avkastningen från kapital växer, drar sig inte Arvsfonden för att processa mot till synes rättmätiga arvingar. Arvsfonden har stämt barnbarn, sambor och andra anhöriga även då testamente funnits. Förfarandet har bland annat resulterat i att åldringar har vräkts. En 85-årig man förlorade förra våren arvet från den kvinna han levt med sedan 40 år tillbaka. Arvsfondens kommentar: ”Vi kan inte fatta beslut för att vara snälla”.

I juli 2016 fick Arvsfonden ytterligare en inkomstkälla – metall från avlidnas kroppar. Lagen, som ändrades av miljöskäl, kräver numera att krematorier skiljer metaller ur stoftet efter kremering. Guldtänder, proteser, skruvar, vigselringar och andra metaller tas om hand och säljs till förmån för Arvsfonden. Den som inte uppskattar Arvsfonden kan nog se förfarandet som ren likplundring. Statskassan borde vara en rimligare mottagare.

Vad får vi då för mormors guldtänder?

Exempelvis ett projekt vars primära målgrupp sägs vara ”personer som definierar sig som män”, mellan 13 och 25 år för feministiska samtal. Projektet som finansieras med 8,6 miljoner kronor sägs bygga ”på en intersektionell analys där manlighetens utmaningar möter klass och etnicitet.”

Detta är Regeringen Löfvéns verk. Sådan är den politik, den för gentemot vårt land och vårt folk – och varje hederlig medborgare i det här landet. Människor som arbetat i ett helt liv, och som strävsamt betalat sin skatt, år efter år får allesammans se sina sista besparingar hanteras på det här viset. Man drar sig inte ens för att stjäla från de döda. Och den som är utan arvingar, eller lämnar ett ”Dana-arv” som det heter (nej, det är inte något arv till några Daner) löper störst risk för att falla offer för den här idiotpolitiken, som inte gagnar någon enda svensk, men däremot gynnar Islamism, Kristendom och andra Totalitära förkunnelser.
I Morgon har Gerd, Jordgudinnan namnsdag, liksom Gerda. Namnen fördes in i vår svenska kalender i en friskare och sundare tid – början på 1900-talet – när en del svenskar till och med vågade utforska detta med Asatro, men det är förstås en annan historia. Men jordgudinnan behöver sannerligen fortfarande vår hjälp, för att bevara den del av Jorden som faktiskt är vår, och för att stoppa dem, som faktiskt missbrukar den – på ett helt människosamhälles bekostnad…
Jodå… det är kvinnorna som föder barnen