Hednandet av Sverige Fortsätter – SNART är vi i MAJORITET

Du kan vara ateist, agnostiker eller rent av Asatroende, men definitionen på en Hedning enligt Svenska Akademins Ordbok, är en person som INTE tror på en av de tre stora Abrahamitiska Ökenreligionerna. Förra årsskiftet var endast 61,19 % av Sveriges Invånare med i ”Svenska” Kyrkan, medan resten – dvs ca 38,8 % redan hade blivit hedningar.

2016 var också året då Svenska Kyrkan förlorade mest medlemmar av alla år på 2000-talet – 1,7 % gav de kristna nobben, och eftersom det är ett känt faktum att medlemsantalet minskar i alla frikyrkor, samtidigt som de flesta Abrahamitiska samfund förfalskar sina medlemssiffror, kan vi nog vara säkra på att långt fler än en tredjedel av alla Svenskar är Hedningar nu. Under den nuvarande Kulturministern, Alice Bah, har Regeringens bidragspolitik helt urartat. Man påstår, att endast demokratiska samfund ska få bidrag ur statskassan, men verkligheten är en helt annan. Förra året betalades mer än 91 miljoner ut i bidrag – alltsammans till monoteistiska rörelser typ Sjundedagsadventisterna eller Katolska Kyrkan. Hur kan man ens kalla dessa samfund demokratiska ? De tjatar ju och tjafsar om en allsmäktig gud, och det är – per definition – inte alls demokratiskt, eftersom de här Ökenreligionerna vägrar att erkänna alla andra religioner, samfund eller gudar.

Bidragen delas ut helt utan kontroll, helt utan krav på exakt redovisning av antalet medlemmar och i stort sett huller om buller, utan något regelverk alls. Det enda samfund, som alls blivit avslöjat som definitivt odemokratiskt, är ”Sveriges Förenade Muslimer” som bland annat hotat 12-åriga flickor med helvetet, och nekat vuxna kvinnor att gå ut på gatorna utan manligt sällskap. Men många kristna samfund fortsätter också med helveteshot emot barn, och de har fortfarande kvar sina bidrag… Det påstås också att det sker en ”dubbelregistrering” av muslimer och IS-anhängare, som skriver in sig som medlemmar i än det ena, än det andra islamistiska samfundet; och totalt får nu dessa odemokratiska rörelser mer än ett tjog miljoner av Regeringen Löfvén för att islamisera Sverige, förutom vad samma Regering slösar bort på kristna sekter och judendom. Sen när blev egentligen Ökenreligionerna något samhällsintresse ? Och varför ska just vi svenskar betala för dem ??

 

Befolkningsutvecklingen i vårt land skenar, också helt okontrollerat. Enligt data från SCB – statistiska centralbyrån – har befolkningen vuxit från 9 995 153 personer vid årsskiftet, till 10 032 357 invånare i slutet av April månad, förutom alla de personer som befinner sig här illegalt, och som därför inte syns i den officiella statistiken. Förra året delade Regering Löfvén ut 60 343 svenska medborgaskap till utlänningar, den största årliga siffran någonsin. För bara 5 dagar sedan avslöjade SVT hur 200 svenska visum stulits från en av våra ambassader i Asien – av Migrationsverkets egna anställda – och hur diverse kriminella och ljusskygga individer som har råd att betala ca 20 000 USD sedan tog sig in i Sverige – på illegal väg. Och det här är bara toppen på isberget. I slutet av Maj blev det känt att minst 75 % av de tiotusentals sk ”ensamkommande” som inte alls är ensamma, utan som i stora hopar söker sig till Sverige har ljugit om sin ålder och sin identitet. Minst 1500 lär ha avslöjats som lögnare och kriminella i Migrationsverkets tester, men ändå finns det diverse obskyra utomparlamentariska rörelser typ ”FI” i vårt land, som står och förespråkar ”amnesti” åt de här personerna. I största hemlighet har Regeringen Löfvén också börjat flyga in minst 2000 afrikaner och syrier tilll Norrland, vilket man påstår skall vara resultatet av överenskommelser med Grekland och Italien – överenskommelser som nästan inget annat EU-land håller.

Inte konstigt befolkningspolitiken har havererat. SCB Konsaterar, att över 23 % av vårt lands invånare nu har utländsk härkomst, emot 22,2 % i slutet på 2015, och 16 % kring år 2000. Med den takten, kommer nästan alla etniska svenskar vara utbytta emot en ny ”ersatz-befolkning” som regeringen Löfvén släppt in, inom mindre än en enda generationEndast ett fåtal modiga ledarskribenter som Ivar Arpi i SvD vågar ifrågasätta utvecklingen. Den Socialdemokratiska strategin är bekant som länge. ”Klasskamp” och ”söndra och härska” är Regeringens mål. Genom att på konstgjord väg pumpa in vad man tror är nya sympatisörer och väljare i landet, vill (S) och (Mp:s) lilla nomenklatura krampaktigt hålla sig kvar vid makten, också efter nästa val. Frågan är om de alls kommer att lyckas med det, nu när sanningen sakta men säkert håller på att gå upp för det svenska folket.

Tror DU på ”kärlekens” och öknens profeter ?

Brottsligheten i Sverige fortsätter att öka. Senast idag förklarade Rikspolischefen, att antalet ”Problemområden” eller ”Förbjudna Zoner” dit Polisen inte längre vågar sig, utom med tung eskort och flera enheter samtidigt, har stigit till 23 stycken – nu är även småstäder som Borås och Nyköping med på listan, förutom områden som Gottsunda och Stockholmms Nordvästsektor.. Situationen är ”ytterst känslig” förklarar Rikspolischefen till DN, som nu skriver att missämja och uppgivenhet sprider sig genom hela poliskåren. Samme Polischef har som bekant också förra sommaren yttrat, att han vill använda tvångsmedel emot alla, som vill rösta på Sveriges näst största parlamentariska parti, som om det nu skulle lösa några problem i riket.

Polisens uppklarningsprocent, även för mord, våldtäkt och de allra grövsta formerna av brott, har nu sjunkit under 21 %.

Samhället blir allt otryggare, och oavsett om vi nu tror att herrar Löfvén och Frigolit – nej förlåt jag menar Fridolin – kan vända utvecklingen, så måste man ändå konstatera, att Regeringen skapat flera allvarliga problem, som kommer att plåga oss svenskar under lång lång tid framåt.

Det är här – i dessa bakgrundsfaktorer – som jag själv tror att orsakerna till flykten från Kyrkan, Kristendomen och den Skatteprotest, som detta innebär – står att finna. Svenska Kyrkan har själv lovat att tillsättta en utredning, som är att se som en partsinlaga, naturligtvis, och som ska presenteras i höst. ”Svenska” kyrkan är nu åtskilligt politiserad, ja genompolitiserad, på alla nivåer från församling till Ärkebiskop, har nu olika politiska partier herraväldet, och det passar inte längre svenskarna, som vill ha en opolitisk religion, samt ett tryggare samhälle. Där tror jag själv, att förklaringen till Hedendomens oerhörda framgångar står att finna.

Antalet medlemar i Svenska Kyrkan – bara 10 % av dem tror alls på ”gud” enligt oberoende undersökningar – var 6116 480 stycken vid nyåret. Enligt SCB har 33 280 svenskar dött under årets första fyra månader, och medan frekvensen av medlemskapp ligger kvar på ca 85 % inom de äldsta generationerna – de kristna dör ut, sakta men säkert – allteftersom en generationsväxling sker – så förlorar de kristna här ca 28 288 medlemmar. Samtidigt har de begått många övergrepp emot barn i Sverige. ca 45 % av de nyfödda i landet utsätts obegripligt nog för en hemsk och frånstötande tvångsregistrering, helt utan minsta hänsyn till deras vilja – och detta är och förblir just ett övergrepp, även om de kristna kallar det för ”dop”. Ca 16 072 barn utsattes för de här övergreppen mellan januari och april i år, ifall inte landets föräldrar äntligen har vaknat, och beslutat sig sätta stopp för de här medeltida dumheterna.

Detta innebär att ”Svenska” Kyrkan förlorat ytterligare ca 12 217 medlemmar netto, räknat med dödstalett minus doptalet, och därtill kommer det faktum att 25 503 svenskar tagit sitt förnuft till fånga och lämnat ”Svenska” Kyrkan, mellan Januari och April i år. Bara 2688 har sorgligt nog låtit sig lockas med av dessa kristna, men nettot lyder alltså på minus 22 815 personer – och under april månad i år blev inte mindre än 10 283 personer i riket hedningar – den största siffran i april någonsin sedan 2004 – förra året var också ettt rekord.

Sammantaget betyder det här, att ”Svenska” Kyrkan förlorat 0,6 % av sitt medlemstal, bara på fyra månader. Sett emot hela 2017, kan man komma att förlora 1,8 % – och det innebär att om bara sex år når vi den punkt som jag kallar det Hedniska Skiftet – då vi äntligen är i majoritet och har mer än 50 % av befolkningen – en mycket viktig psykologisk siffra, för antagligen är det väl först då som de kristna begriper, att de inte kan hålla på och lalla och jollra om sin påstått ”allsmäktige” sk Herre som hittills, utan att de äntligen måste anpassa sig till den rådande verkligehten, och SLUTA blanda sig i vårt lands politik…

Vår tid ska komma, och slutmålet för den Hedniska Folkrörelsen i Sverige kvarstår oförändrat.

Vårt mål är att reducera ALLA Monoteistiskaa religioner till under 10 % av befolkningen, medan 90 % förblir hedningar.

Nås detta mål, kommer demokratin i Sverige, Parlamentarismen och Toleransen gå emot en viktig renässans – och om inte, då kvarstår den splittring som de nuvarande svaga och odugliga minortietsregeringarrna har skapat, med de synnerligen obehagliga konsekvenser det innebär för hela folket, och alla befolkningsgrupper.

Tillsammans är vi starka. Låt oss kasta ut ökenreligionerna och göra slut på deras totalitära herravälde en gång för alla !

Andelen hedningar är redan uppe i 39,4 % – och innan år 2017 är slut – kommer vi Hedningar vara mer än 40 % av den svenska befolkningen.

Så, vad väntar du på, käre läsare ? LÅT HEDNA DIG du också – Det är du skyldig ditt follk och ditt land !

86 000 svenskar lät HEDNA sig 2016 – trenden FORTSÄTTER i år…

”Svenska” Kyrkan har stora och tydliga problem. Rätteligen borde den väl kallas Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, eftersom den inte hör hemma här, och inte på något sätt kan åberopa sig på någon legal eller samhällelig särställning alls, därför att Statskyrkan sedan länge är avskaffad i vårt land (det skedde redan år 2000), som enligt sina grundlagar dessutom skall vara ”Multikulturellt” fastän lagen inte alls förklarar vad detta nu ska innebära..

Redan 11 Januari i år blev det känt, att fler svenskar gått ur Kyrkan och tappat all tro på den sedan verkliga mätningar påbörjades om den saken, och det var på 1970-talet. Innan dess – fram till 1951 – ar det nämligen inte tillåtet för svenska medborgare att lämna kristendomen alls, och genom sekler av förtryck, övergrepp och förmynderi har denna kyrka satt sig över det svenska folkets vilja.

slide_19

Men nu förutsätts vi alltså ha religionsfrihet. Trots detta fortsätter ”Svenska” kyrkan att vägra inordna sig under de lagar och förordningar, som gäller för resten av samhället. Alla myndigheter i Sverige godkänner elektroniska legitimationsmedel som sk ”Bank-ID” till exempel, ja till och med Skatteverket och Försäkringskassan godkänner detta, liksom förstås PostNord, Banker, Affärer, Föreningar och Samfund i övrigt. Ändå fortsätter ”Svenska” Krykan att hindra, obstruera och schackra med pengar, som vi ska få se..

Redan i Oktober 2016 skrev DN – landets största dagstidning – en artikel om saken. Samma månad kunde jag och Humanistbloggen avslöja, att det var Emmanuel Karlsson, en alldeles vanlig svensk civilingenjör, som står bakom den utmärkta sajten Offentligt.Se som låter dig GÅ UR ”Svenska” Kyrkan alldeles gratis ! 

Vår hjälte och befriare av folket har redan räddat 18 595 svenskar från säker ruin, och sk ”kyrkoavgifter” (en dold Tvångs-skatt, och ett ”modernt tionde” på minst 1,25 % av allt du och din familj tjänar ) som under ett helt vuxet liv leder till att varje svensk och svenska får avstå från miljonbelopp, som vi annars skulle kunna använda till något bättre, som våra pensioner eller våra barns framtid, till exempel. Och kyrko”avgiften” bara höjs och höjs i de flesta församlingar, år från år. Många svenskar – särskilt de etniska svenskarna – lever nu på marginalen, och att fler och fler väljer att gå ur och SJÄLVA få bestämma över sina pengar som det anstår vuxna människor och medborgare i ett fritt land samt SJÄLVA få bestämma om och när de ska ge något till sk ”välgörenhet” (inte ens 2 % av ”Svenska” Kyrkans budget går till sådana ändamål) är egentligen inte så konstigt.

7182012042256iwsmt

Men ”Svenska” Kyrkan fortsätter sin miljardsvindel. De har – också på 1950-talet infört ett magiskt ”stoppdatum” den 1 November, och alla som försöker gå ur Svenska Kyrkan och lämna detta ocker bakom sig tvingas därför betala straff-skatten och pålagorna ännu ett helt år. Kyrkan skyller fegt ifrån sig med ”administrativa svårigheter” och att den inte kan datorisera, som samhället i övrigt. Bank-ID och vad samhället annars accepterat, är alltså en total omöjlighet för dessa dryga prelater. De vägrar anpassa sig, de vägrar lyda samhället och lagarna. De opererar bortom all kontroll, och i fullständigt förakt för vad vanliga människor tycker och tänker. Hur länge ska vi låta dem fortsätta ? Hur länge ??

em-ann

Tänk dig själv om du vore medlem i något annat samfund eller förening, en fackförening eller ett politiskt parti och ville gå ur, eftersom du fått andra åsikter – men så kommer någon och säger: ”Nehej, men det får du inte – du ska vara med i metall och Socialdemokraterna ett helt år till, och betala, betala betala – och du ska vara kollektivansluten, från dagen du föds till dagen du dör och inte kan leva och andas mera,  för se så har jag bestämt !”

Eller om du var medlem i en bokklubb, till exempel – eller om det gällde hundskatt eller båtskatt för en båt som redan för länge länge sen blivit såld, och en hund du inte längre har, därför att stackars Fido tynade bort och hastigt avled. Kom ihåg att det heller inte är den minsta skillnad på ”religious services” och andra varor och tjänster, såsom Sveriges lagar och regler faktiskt är skrivna. Vore det då rätt, om någon kom och krävde dig extra skatt i ett helt år för båten du inte har, och hunden som inte längre finns ?

Totalt lämnade 85 848 personer kyrkan 2016, vilket kan jämföras med 46 895 år 2015. Allesammans har vi tröttnat på det kristna tramset.

Jag har varit hedning i över 30 år nu, eller ända sedan jag varit 18, och det är ett beslut jag inte ångrar.

Jag förutspådde i November att kanske 90 000 svenskar skulle gå ur, och jag blev i stort sett sannspådd.

12353305_889154267859254_54160689_n

I andra länder – till exempel det Svenska Finland – och även det Finskspråkiga Finland – har de kristna insett faktum, och det är att de inte kan styra och ställa i ett modernt samhälle efter sitt eget huvud. Vi lever inte längre på den mörka medeltiden. I Finland finns inte något som heter ”Finska Kyrkan” och heller ingen ”Suomen Kirkko” (eller snarare ”Suomen Kajko!” ) eller så… Nej, där heter man mycket riktigt Evangelisk-Lutheranska Kyrkan I Finland – och Ingenting annat ! Man publicerar vederhäftig och noggrann statistik på ett professionellt sätt, vilket ”Svenska” Kyrkan inte gör.

Finland är på många sätt ett ärligare och rättframmare land än Sverige, även om man där tyvärr har 72 % kristna ibland sig och inte kommit lika långt inom frihet som vi, där vi nu lever ibland vad som påstås vara 62 % kristna och 7% muslimer, eller rättare sagt 7% personer med muslimsk bakgrund, vilket är något helt annat än att vara troende muslim – för många av alla dem som har kommit hit, gör det för att de är trötta på Monoteismen och förtrycket de också, och vill ha del av den frihet, vi har i den Nordiska kulturen.

Som Jim Lyngvild och flera andra står jag och de mina redo att utbilda de nyanlända i vår kultur. För den som är villig att lära, finns det alltid hopp. För den som är villig att arbeta och följa folkets lagar, finns än mer och mycket mer än så.

12314065_766700603473307_1202995256780247878_n

Men låt oss nu göra en snabb ”faktakoll” eftersom siffrorna ovan kommer från svenska journalister och mainstream media, som sällan eller aldrig granskar statistiken. 7 553 personer i vuxen ålder lät sig luras av de kristna, och skrevs in under deras ”allsmäktige” herre, som i all evighet antas befalla över dem och förslava dem.

Vad värre var – det kristna ”dopet” – en fruktansvärd form av ”religiös doping” där individens vilja kränks utövades fortfarande, mitt ibland oss, 2016 – något som faktiskt är ett övergrepp – bland annat Humanisterna, the Swedish Humanist Association, tycker att detta föråldrade bruk inte får och inte skall utövas, och att religiösa samfund inte heller ska få ta ut tvångsavgifter av minderåriga och deras föräldrar via skattsedeln – något jag också helt ställer mig bakom. Religion är inget för barnrumpor, utan för vuxna och medvetna människor som är utbildade nog att förstå vad de ger sig in på, och verkligen kan göra ett aktivt val. Till och med de kristna själva erkänner ju det, när de tjafsar om sin ”konfirmation” och hur viktig den är (men inte ens barn och ungdomar lämnar de ifred !) men glädjande nog ”döps” bara 45,5 % av antalet barn i Sverige. Resten kanske knäsätts enligt Asatrons sed istället, för knäsättning innebär som jag förklarat för er välkomnandet in i en familj och en ätt, ett språk, en kultur och ett historiskt sammanhang, och det har inget med religion eller val av Gudar att göra, eftersom det är något individen bestämmer senare i livet.

Ca 74 000 kristna dog under 2015, sägs det – vilket motsvarade 1,1 % av medlemsantalet. Denna andel har sannolikt inte minskat under 2016, utan tvärtom ökat, eftersom främst personer i hög ålder är kristna. (Kom ihåg att medias rapportering om saken är mycket dålig, och att ingen utomstående forskare eller populationsstatistiker typ Hans Rosling studerat det här – inte heller sociologer mfl)

Detta gör att antalet kristna ibland oss nu kan beräknas till 6 225 091 – ca 75 000 döda – 85 848 som insett den bistra sanningen och låtit sig hednas, (plus 0,455 x antalet födda inom riket, vilket enligt SCB var 108 910 = 49 554) vilket gör, att ”Svenska” kyrkan 31 December 2016 hade ca 6 113 797 medlemmar. Tyvärr är det tvångsanslutningen av barn och minderåriga, som gör att denna otäcka religion alls överlever.

Samtidigt skenar befolkningsutvecklingen i vårt land iväg på ett alldeles okontrollerat sätt, därför att Regeringen i stort sett tappat all kontroll över gränserna och den sk ”invandringspolitiken”. Nu har vi mer än 10 miljoner personer i landet, sägs det – men ingen kan längre avgöra om den siffran verkligen stämmer.

Om den nu stämmer, så är nu bara 61,1 % av befolkningen i Sverige kristen, men det finns redan 38,9 % hedningar.
”Svenska” Kyrkan erkänner som vanligt inte det här, och hävdar att de skulle ha ca 62 % av befolkningen istället – nå välan, säger jag. Den siffran sjunker snart ytterligare, för detta år, 2017 – skall vi i den hedniska rörelsen arbeta för att 100 000 personer eller fler ska gå ur !

Vårt antal växer – år från år. Man kan vara agnostiker, ateist eller Asatroende, men enligt Svenska Akademins Ordbok (inte ordlistan!) som styr användningen av det svenska språket, så betyder ”Hedning” varje person, som inte tror på de Monoteistiska religionerna. Detta är mycket mycket viktigt att lära sig, och förstå.

DOK-SNILLEOCHSMAK-SVENSKAAKADEMIEN-02_992

Nytt för i år är också, att de kristna redan erkänner sitt nederlag, och vårt folks kommande slutseger enligt Svenska Dagbladet. De har nämligen erkänt att vad jag ensam förutspått i flera år, nämligen att det jag kallar ”Det hedniska skiftet” eller ”Der Umschwung, Der Rückschlagspunkt” för att nu tala med Clausewitz faktiskt kommer. Det är dagen när vi Hedningar är i majoritet, och inte i minoritet längre.

Redan 2030 kommer mindre än 45 % av Svenskarna att vara med i ”Svenska” Kyrkan alls, enligt dess egna siffror och beräkningar.

För egen del tror jag att det kommer att gå lite snabbare än så – men EN sak måste alla medborgare i det här landet vara medvetna om:

Vid slutet, står segern !

freja-hacc88mndens-eld-1

Vår tid kommer. 700 år av andligt förtryck, hets, våld och mörker kommer äntligen att vara över. När vi Hedningar äntligen kommer i majoritet, inleds en ny era och en ny tid för vårt sargade, slitna och misskötta gamla land.

Och den nya tiden kommer att innebära stora förändringar – var så säker på det, medborgare respektive medborgarinna. Kanhända skriver jag snart om dem, och vad som kommer att ersätta allt vad Monoteismens bottenlösa förnedring av människor fört med sig, och vad den hemska föreställningen om ”den allsmäktige” har skapat.

dsc_5929_58a4aaf92a6b228003d8e125Foto lånat av Ulvdotter, Valkyria

Snart firar vi Disablotet, och det som är början på Vårens ankomst, efter en lång, lång vinter.  Och precis som naturens krafter förkunnar det, måste det till sist komma en förändring i attityd, över hela landet – också bland de kristnas eller muslimernas alltmer fåtaliga skara. Deras herravälde skall snart vara krossat för alltid. En ny vår börjar, Polyteismens, Vetenskapens, Mänsklighetens och Framstegens tidevarv.

Kampen går vidare. ”We live in interesting times”

maxresdefault

Det här ÄR en folklig BEFRIELSERÖRELSE – Vänta er INGET annat !

e93adf3f5eb82c7ff89f47d1a4f5f792

We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender

  • Sir Winston Churchill

Nu inser ”Svenska” Kyrkan den bistra sanningen…

”Sent skall syndaren vakna” lyder ett kristet gammalt ordspråk, och det kom jag att tänka på i veckan. Två dagar efter det att jag kommenterat Svenska Kyrkans medlemsras, kom journalistkåren i vårt land på att det kanske var dags att kommentera samma sak. Alla upprepar de samtidigt papegojmässigt samma TT-telegram, helt utan källkritik, utan faktakoll, utan självständigt tänkande, utan tillstymmelse till varje form av intellektuell analys kring vad det hela kan innebära.

De enda två tidningar jag läst som har något att tillägga till standardförklaringen att allt skulle bero på Kvällstidningarnas avslöjanden från i somras om långt gången korruption inom ”Svenska” Kyrkan och att just dessa artiklar skulle resulterat i ”det värsta medlemsraset någonsin” är Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Man påstår, att just 2016 års medlemsras skulle varit det största, vilket är en sanning med åtskillig modifikation, eftersom nedgången efter Statskyrkans avskaffande de facto var större. Och när vi nu INTE längre har en Statskyrka – varför envisas då dessa Evangeliska Lutheraner – som de väl rätteligen bör kallas – med att på falska grunder hävda, att just DE skulle vara de enda, som får företräda Svenska folket eller Staten Sverige i andligt hänseende ?

Deras kyrka är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än någon annan, för att nu tala klarspråk, och säga det rent ut. Ursäkta uttrycket ifall det nu skulle ”kränka” – men så ÄR det faktiskt… Ingen kristen kyrka har ensamrätt på det här begreppet. Ingen kristen organisation har den minsta rätt, att försöka genomföra ”Coup d’Etat” eller med andra ord Statskupp vid Riksdagens öppnande, och tvinga alla Riksdagsmän att delta i ett lovprisande av den kristna läran.

Sådant ser faktiskt mycket illa ut, ifall Statskyrkan nu ska vara avskaffad.

Endast staten självt och dess företrädare borde ha rätt, att syssla med statsceremoniell verksamhet, och det m-å-s-t-e dessa kristna lära sig att förstå – om så behövs ”den hårda vägen”.

bigoriginalGAME OVER !! Rien ne va plus – Raus Raus ! Von unserem land hinaus –  DAS SPIEL IST AUS !!

Årets medlemsras kan också ha flera och helt skilda orsaker – för i pressen spekulerar man bara – här finns ingen som verkligen v-e-t. Helsingborgs dagblad har uppgett, att det skulle vara så att en hemlig rapport som internt tagits fram inom kyrkan, och som får publiceras först nästa vecka på det stora Kyrkomötet visar att ”Svenska” Kyrkan själva erkänner, att enligt deras kalkyl så kommer endast 45 % av svenskarna alls vara med i denna kyrka år 2030.

Att då skylla ifrån sig, och peka på kvällstidningar som Expressen och Aftonbladet som den enda orsaken till detta, framstår inte som vederhäftigt alls.

Man kan mycket väl tänka sig flera andra hypoteser, och för övrigt tycker jag att det är ytterst märkligt att inget Universitet, ingen Högskola, ingen Samhällsvetare, ingen Statistiker och inte ens SCB vågat granska den här utvecklingen och dess orsaker.  Om det nu – oavsett vad vi tror på, oavsett vilken religion och livsåskådning vi tillhör och oavsett om vi är med i ett samfund eller inte, faktiskt ÄR så som jag själv i nära sju år förutspått, att mer än 50 % av svenska folket blir hedningar inom sex-sju år, så KUNDE ju någon våga ställa frågan, ifall detta beror på inkomst, socialgrupp, kön, åldersfördelning, arbetstillhörighet, region och var i landet man bor eller andra meningsfulla faktorer.

index

Är det inte en skyldighet för denna myndighet, att allsidigt belysa samhällsutvecklingen ?

 

Men nej, men nej – ingen vågar utmana denna mäktiga organisation – ingen vågar ens fråga. Allt som hörs är bara prelaternas och biskoparnas egen version av saken – och media hör och lyder.

imageHur kan mindre än 100 000 katoliker kräva, att 19 000 poliser ska bevaka deras Påve – för 30 miljoner eller mer ? Var är varsamheten med skattemedel ??

Under PÅVEBESÖKET krävde man, att hela landets Poliskår skulle stå med mössan i hand och bocka, bocka inför överheten. Kanske så mycket som 30 miljoner kostade detta – allt bara för att mindre än 1% av befolkningen – katolikerna – skulle få topprida hela samhället och se sin store idol. ”Återkatoliserandet” av Sverige verkade inte vara någon större succé – för man firar inte reformationen på det viset – och många hoppade av under månaden Oktober, eftersom de trodde, att den kyrka de gått med i ju skulle vara Lutheransk och inget annat. 

Ärligt talat tycker jag synd om de stackars goda kristna i vårt land som måste stå ut med en sådan bedrövlig ledning.

Många som var med i denna kyrka, var en gång troende Lutheraner – vi svenskar har varit det i mer än 500 år snart — och de tycker inte om något ”Påveri”.

Så sent som i Måndags fråntogs ”Regionchefen” i Uppsala Ärkestift sin befattning, och tvingades avgå. Han framträdde i UNT, och påstod att han var ”oerhört ledsen” för det inträffade. Aftonbladet har tidigare avslöjat hur denne bland annat reste på en privat semester till New York tillsammans med sin fru på kyrkans bekostnad. Han var inte ledsen alls i new York, visade sig – men det blev han sedan man väl kommit på hur han använt medlemmarnas pengar

Kan detta ha något med den plötsliga medlemsförlusten att göra, kantro ? I avsmak vänder sig folket bort, när de ser vad prästerna håller på med.

Och – det är – tyvärr – inte bara det.

barndopEtt religiöst samfund som håller på och TVÅNGSVÄRVAR mycket små och späda barn – helt utan att fråga efter individens vilja – hur kan det accepteras ?

Vi har den ökände ”Kyrkochefen” i Växjö också – han som arresterades för barnsexbrott i höstas, och även han fick lämna sin tjänst. Domen väntas innan årsskiftet, säger min trogne vän i bloggosfären, den frispråkige och folklige Dag Sandahl, som själv har varit präst i Växjö stift, och känner de inblandade, inklusive biskopen där. Och han är inte det ende. Vi har fallet med den för barnvåldtäkt dömde Oskar Kalm i ärkestiftet, till exempel.

Vi har den sk ”Ungdomsledaren” som mystiskt nog fick sänkt straff – för att han var med i Svenska kyrkan. Också i det fallet var brottsrubriceringen våldtäkt mot barn.

Sammanlagt har jag tididgare skrivit om sex eller sju väl dokumenterade fall av sånt här ibland Svenska Kyrkans präster i Sverige – bara på de senaste två åren. Många människor – också Biskopen i Växjö – har sagt att de känner sig mycket illa berörda av vad som sker – och det kan man ju förstå. Kyrkan påstår att den har en policy mot detta slags brott – men uppenbarligen fungerar den ju inte alls – sånt här är ju förankrat ända upp på Stiftskansliernas nivå – som vi sett under hösten.

Att man då tappar medlemmar i denna unkna kristna miljö av bebis-dyrkan, jesus-barn och knubbiga keruber (vi har fått se hur sådant slutar, och det slutar inte ens vid de kristna barnungarnas ryggslut) och att folk till sist inser, att förtrycket av barn är en del av den kristna strukturen, och den ”Allsmäktiges” eviga Führer princip (Jesus är ju ”herren” som man vet – och honom måste man bara lyda ) – ja – är det så konstigt, att kristendomen blir impopulär av sånt här ?

index2

Dag Sandahl har vågat ställa frågan om inte Utträdet ur Kyrkan måste leda till ett avträde – för så skriver han faktiskt. Han skriver inte detta därför att han så att säga blandat ihop Sakristian med Svinstian – ni vet väl att det finns två sorters stior – men därför att det måste till en rejäl omvärdering – och ett utbyte av ledningen bakom alltsammans. Utan det, har ”Svenska” Kyrkan ingen framtid alls, antyder han – och fastän hedning, är jag böjd att hålla med.

Han berättar om hur Antje Jackélen plötsligt utsetts till hedersdoktor i Greifswald, en tvivelaktig ära, som tidigare tillkommit bland annat Erich Honnecker, DDR:s diktatoriske president, och hur samma Jackelén – känd för sin totalitära människouppfattning –  plötsligt blev ”habilitiert” trots sina kopplingar till DDR-regimen, och hur hon själv uppträdde under alla dess mörka år.

Han berättar om hur mobbing förekommer inom Svenska Kyrkan – många präster som ställer sig på folkets sida blir kritiserade, utfrysta av sin egen ledning och så uteslutna. Dålig personalvård, vantrivsel och kotterimentalitet härskar. Jag har själv tagit upp vissa fall, där Ärkebiskopen varit inblandad. De hemliga bandinspelningarna i Skanör, och hur församlingsprästen där ”petades” och bildade ett eget kyrkligt parti. Återigen är det ledningen det beror på – och alltsammans har nog också en viss betydelse för medlemsutvecklingen – det måste man till sist erkänna, även om man kanske inte vill.

I en artikel – som han nu tagit bort från sin blogg – redovisade Dag Sandahl hur det – ironiskt nog – förekom en bild på s.7 i Växjö Stifts årsrapport för 2017 där Biskop Modérus och den nu för barnsex avskedade ”Kyrkochefen” gick hand i hand, på det av Kyrkan arrangerade ”Pride-tåget i Växjö” under en banderoll med textenSe mig som jag är”.

Onekligen har medborgarna i vårt land fått se mycket – eller mer och mer – från dessa biskopar och deras kyrka.

klassikerÖÖÖÖH-DUGG-GYGJA !

 

De stackars svenskarna har tröttnat, helt enkelt. I veckan har det också visat sig, att ”Svenska” Kyrkan nu vägrar godta människors utträde per email, liksom de tidigare vägrat godta Bank-ID och hela tiden sedan 1950-talet vägrat människor utträde, under årets två sista månader. Istället tvingas människor betala, betala och betala ett helt år extra – via skattsedeln – med procent på allt de tjänar.

Inget annat samfund, ingen annan myndighet, inget företag och ingen organisation i hela Sverige uppför sig på det här befängda sättet – och det väcker berättigad kritik.

Människor i det här landet ”köper” inte allt det här längre.

Nu vill vi vara fria – också i andligt hänseende.

Statistiken visar tydligt och klart, att bara en tredjedel av svenskarna gifter sig kristet. Bara 75 % vill ha en kristen begravning – och den andelen minskar i snabb takt. Bara 45 % av landets föräldrar tror på något så ohyggligt och föråldrat, som spädbarnsdop. Detta är FAKTA, och det kan man bara inte motsäga.

Sen är det upp till var och en vad man gör åt saken, eller ens om man väljer att höra sanningen. ”Sanningen ska göra eder fria” sas det en gång – men inte av mig.

Slutar med en helt annan sång – av JUDAS PRIEST – lämpligen nog – som jag dedicerar till Dag Sandahl – och alla andra ärliga kristna här i landet.

Ni har syndat. Ni kristna är alla syndare. Ni har syndat emot människorna i det här landet – till och med emot barnen. Emot naturen. Emot kulturen. Emot ett helt folk, emot ett helt land. Så säger Freja, och jag förkunnar det. Jag säger det. Jag predikar det.

Omvänd er – och anta hedendomen !

 

20 374 lät sig HEDNAS efter Påvebesöket

Förra månaden förutspådde jag att vi kommer att få 75 000 nya hedningar i vårt land under det här året. Den förutsägelsen har redan överträffats, för under enbart Oktober månad, hednade sig frivilligt 20 374 personer i vårt land, allt enligt ”Svenska” Kyrkans egna siffror. Inte sedan Oktober 2009 – dvs för sju år sen – har så många frivilligt hednat sig på en enda månad, och utträdessiffran för hela 2016 är REDAN större än för något annat år det här seklet, även om vi har två månader kvar på året vars statistik inte hunnit publicerats än.

I och med detta står det helt klart, att vårt folk inte ”köpte” det senaste Påve-besöket och den smygkatolisering av Sverige som man nu försökt inleda. Motståndskampen fortsätter, och om statistik från den nya sajten ”offentligt.se” är något att döma efter, kommer minst 4000 personer under November i år, och kanske ett liknande antal i December. Om så blir fallet, når vi närmare 90 000 nya hedningar i vårt land i år.

12353305_889154267859254_54160689_n

Asatro och Hedendom i Sverige är en BEFRIELSERÖRELSE – och snart VINNER vi kampen !

Enligt den senaste befolkningsstatistiken för SCB från September, innehåller vårt land nu 9 954 420 personer, och befolkningsutvecklingen skenar helt okontrollerat med rekordhögt invandringsnetto. Det är här en icke-hållbar utveckling, som lovar mycket illa för framtiden. I Januari 2016 var vi 9 858 842 personer, och redan det var alldeles för mycket ur folkförsörjningssynpunkt. Då var dessvärre 6 225 091 personer eller 63,2 % av befolkningen fortfarande medlöpare till den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten, som ”Svenska” Kyrkan rätteligen bör kallas. Medtaget medlemsutvecklingen sedan dess och det faktum att 45,5 % av de spädaste barnen i Sverige tvingas undergå en ohygglig, fullkomligt medeltida ceremoni kallad ”dop” där man tvångsinskriver dem i denna kyrka – helt utan att fråga efter deras egen åsikt – något som per definition är ett svårt övergrepp och borde vara förbjudet i alla någotsånär civiliserade länder, samt att ca 85 % av de som avlidit under året kan beräknas vara kristna, kan ”Svenska” Kyrkan nu ha så litet som 6 130 192 medlemmar, eller 61, 6 % av befolkningen. Dessa riktvärden har visat sig stämma under de fem år jag själv bedrivit mina undersökningar.

Med andra ord är redan ca 40 % av oss svenskar Hedningar, och snart – mycket snart – är vi över 50 %. Inom bara 25 år finns inte längre någon ”Svensk” Kyrka alls, och de kristna har helt försvunnit från vårt land, ifall årets minskning – minst 1,6 % – håller i sig i framtiden, och det kommer den nog att göra.

 annons

Man brukar påstå, att islamister och frikyrliga vinner terräng i dagens Sverige, men det är lögn. Det finns en mycket märklig myndighet som kallas SST, Nämnden för Statligt stöd till trossamfund, som fördomsfullt nog bara godkänner Monoteistiska samfund – bland dem flera radikala islamistiska rörelser –  och ger dem millionbidrag om mer än 80 miljoner SEK, bara i år.

Rörelser som dessa skulle inte ha en enda krona i bidrag alls. Monoteism, alltså tro på en enda gud, samt vägran att erkänna andra gudar än just denna ende, låter sig inte förenas med ett demokratiskt och modernt samhälle, särskilt inte om nu Sverige enligt sina grundlagar anses vara ”Multikulturellt”. I så fall kan endast Polyteistiska religioner som Asatron och möjligen den lapska religionen vara bidragsberättigade, men samtidigt vräker man ut mer än 12 miljoner i år till den Katolska Kyrkan i Sverige, trots dess mycket egendomliga ”medlemsregler”. I Norge står fortfarande samma kyrka under åtal för grovt bedrägeri, sedan det kommit fram att man systematiskt förfalskat sina medlemssiffror.  Också i Sverige påstår man nämligen – fräckt nog – att alla som någonsin skulle deltagit i någon katolsk aktivitet ska vara ”medlemmar” och söker sedan statsbidrag för de här personerna – helt utan deras vetskap.

Med sådana regler borde alla som någonsin firat Midsommar eller en svensk traditionell Jul automatiskt räknas som hedningar eller Asatroende, men nu kommer ingen av VÅRA organisationer på tanken att lura oss till bidragspengar bara för det, mycket beroende på att vi är hederliga människor (ja, så när som på de sk ”fornsedarna” då, men i alla fall)

SST räknar med att det högst finns ca 100 000 muslimer och kanske 3000 judar i Sverige – fler är de inte – och så kanske 100 000 ”andra kristna” om man bortser från de förfalskade medlemsantalen – SST har själva erkänt att ”friseringar” av medlemstal förekommer på sin egen hemsida – kontrollera själva får ni se…

Varje enskild svensk tvingas också betala ca 1,3 miljoner kronor till ”Svenska” kyrkan under en livstid, ifall hon eller han nu får en normalinkomst. Är det såhär vi ska ha det ? är det rimligt, att tvångsbeskatta ett helt land och ett helt folk på det här rent ut sagt snuskiga viset – och ta betalt för tjänster, som ingen efterfrågar ?

932c34a9041a0e988cbecafa436735a8

”Svenska” Kyrkans egna siffror visar, att bara 33 % av alla giftemålsceremonier är ”kyrkbröllop”. Mer än två tredjedelar av svenskarna och svenskorna, vill inte gifta sig kristet. Mindre än hälften av alla barn ”döps” och mindre än 25 % vill alls ”konfirmeras” på sin påstått kristna tro, när de blir tillräckligt gamla för att bestämma själva. Ny statistik visar också, att mindre än 73 % vill blanda in de kristna i begravningen – allt fler och fler väljer Borgerlig begravning eller andra alternativ. (Mer om detta i ett kommande inlägg)

Varför då fortsätta att betala för en ”gud” som vi inte längre tror på, när vi kan få bestämma över våra egna pengar och våra egna liv istället ?

maxresdefault

Framtiden tillhör Asatron och Hedendomen. Och du – vet du om att för bara en tredjedel av den summa som en normalinkomsttagare tvingas betala till ”Svenska” Kyrkan på ett år, kan du bli medlem i Nordiska Asa Samfundet under en hel livstid… Det är VÄRT något det – så LÅT DIG HEDNAS du också…

doepler-heimdal-rig

Ni kan spara MILJONBELOPP till Pensionsförsäkringen – eller till era Barns Studier, gott folk”   (Emil Doeppler visar hur Rig eller Heimdal undervisar i stugorna…)

Ännu fler framgångar för Hedendomen i Sverige

Den här bloggen har nu haft en naturlig paus i ett antal veckor, medan våren och Vanadisblotet varit i antågande. I februari i år förutspådde jag, att andelen Hedningar i vårt land skulle uppgå till 35,3 procent, och att de kristnas föraktliga antal skulle ha minskat till ungefär 6,3 miljoner, medan mer än 3,4 miljoner svenskar valt friheten – och därmed hedendomen. Det visade sig tidigare denna månad att det stora avkristnandet av landet går något fortare än vad jag själv beräknat. ”Svenska” Kyrkan – eller den Evangelisk Lutheranska Ockupationsmakten – erkänner enligt sin egen statistik att bara 64,6 % av befolkningen är kristna, och deras medlemsantal var 6 292 264 personer vid årsskiftet. Sedan dess har ca 6000 personer låtit hedna sig, och statistiken är inte klar för April månad ännu..

Granskar man hur fördelningen av hedningar och kristna är inom vårt lands olika kommuner, framträder följande mönster:

hedningakarta

I framförallt storstadsområdena är vi hedningar nu i absolut majoritet, och starka hedniska fästen finns också i hela Mälardalen, Bergslagen, Västsverige och i Skåne. I Stockholms Län som helhet, är andelen hedningar 45,3 %, och i exempelvis Botkyrka över 63 %. Till viss del kanske mönstret i Stockholmsregionen kan förklaras av hög invandring, men man må samtidigt betänka att bara 7% eller så av invandrarna från muslimska länder alls betecknar sig som ”troende”. Jag vill betona, att det naturligtvis finns många sociologiska faktorer som kan förklara mönstret i figuren ovan, och att jag inte hunnit studera dem alla i detalj – man kunde till exempel anta att låg utbildning och kristendom ofta går hand i hand, och att åldersfördelningen i en del efterblivna delar av Riket, typ Värmland och inre Norrland kan förklara den höga andelen kristna där. Vidare kan man nog också misstänka, att den låga medlemstalen för ”svenska” kyrkan i Gnosjö och Smålands bibelbälte till viss del kan förklaras av en hög andel frikyrkliga, även om man inte skall vara alltför säker på det.

Fakta visar, att bara 19 % eller mindre av svenskarna skulle vilja beteckna sig som religiösa överhuvudtaget. Detta enligt en ny undersökning från det ansedda opinonsundersökningsinstitutet Gallup International. Ändå är en hel del personer bara med i svenska kyrkan av ren slentrian, eller mot bättre vetande. De flesta kommer med tiden säkerligen att gå ur, och Hedendomen och Asatron i Sverige har onekligen en mycket stor potential. Om ett år kommer jag att förnya min undersökning, och vi får väl se hur hedendomens livgivande, friskt röda färg sprider sig över kartan ovan, som föreställer vårt älskade fosterland !

Tyvärr sker många övergrepp emot barn fortfarande i Svenska kyrkans regi. Genom ohyggliga ceremonier, sk ”dop” tvingas många nya medborgare i mycket , mycket späd ålder att anta kristendomen, och det är bara på det här befängda och avskyvärda viset, som de kristna kyrkorna alls kan öka sitt medlemsantal.

Att ge sig på barn, och tvinga dem att utan vetskap anta en religion är skändligt. Humanisterna och många andra organisationer har protesterat emot detta fasansfulla bruk, som helt kränker allt vad individuella fri- och rättigheter heter. Bäst av allt vore om samhället äntligen grep in, och stiftade en lag emot detta. Tyvärr ”döps” fortfarande – skamligt nog – en så stor andel som ca 46,3 % av alla nyfödda i Sverige – en skrämmande hög siffra – och de får alltså inte ens välja sin tro själv, utan måste betala sk ”kyrkoavgift” – en hemlig skatt, som barnen och deras föräldrar måste betala i hela 18 år, innan de små medborgarna till slut får välja sin tro själva. Men – trots allt – också här börjar attityderna sakta men säkert skifta.

Framtiden tillhör oss, Hedningarna…

AnnonsAnnons från Dagens Nyheter, Västerbottens-Kuriren och Nerikes Allehanda 20 April 2015. Hedendomen är global, och en humanistiskt präglad livssyn !