Malmö St Pauli: Bögisk altarrtavla åker UT – befanns vara för ”gnostisk”

Sedan Joel Halldorf – den ärkekonservative kristne debattören, känd för sina många utfall emot Asatro och hedendomen, yttrat sig om den anstötliga och sedlighetssårande ”altartavlan” i Malmö St Pauli (ej att förväxla med det berömda hor- och bordell-distriktet i Hamburg med samma namn) har en smärre teologisk debatt tydligen utspelat sig i den ”Svenska” Kyrkans hägn. Detta evangelisk-Lutheranska samfund skildes från staten redan år 2000, men vägrar fortfarande att inse, att det inte längre har den minsta rätt att representera alla svenskar i andligt hänseende, särskilt som närmare 45 % av landets befolkning inte längre är medlemmar i samfundet ifråga, och heller inte vill ha det minsta med det att göra. Att de flesta svenskar numera tar klart avstånd ifrån detta ”svenska” samfunds förkunnelse, är heller inte så konstigt…

Se här bara. I det ”Paradis” av en viss Elisabeth-Ohlsson Wallin som en lokal fjolla till präst anskaffat till St Pauli kyrka – något hon själv betecknat som ett ”mirakel” ingår inga heterosexuella människor alls. Endast och endast bara samkönade par, samt transsexuella har rätt att ta del av denna kyrkas förkunnelse, och människor med normal sexualitet exkluderas helt – särskilt då heteosexuella kvinnor. Joel Halldorf, denne store, lysande teolog har uttalat att verket är ”Gnostiskt” och att ”Gnosticism” inte kan få förekomma i den svenska kyrkan.

Man undrar hur han alls kunnat komma fram till den slutsatsen, men det förmäler inte den historia som nu utspelats i media. Emellertid, ingen mindre än hans Högvördigt Högvördiga Högvördighet, alltså Biskopen i Lund har behagat uttala sig, och det vet vi ju allihop att ”Svenska” Kyrkan anser, att dess biskopar liksom är förmer än oss vanliga dödliga människor.

Högvördigheterna och prästerskapet uppges nu ”överväga” om det anstötliga verket, som redan upprört många människor i församlingen eller förslamningen av de kristna, nu ska tas bort eller inte. Beslut väntas före Julen, säger man.

Enligt en kyrkokälla, har den sårande och sexuellt anstötliga altartavlan redan tagits bort. Storm i det kristna vattenglaset, således – men sak samma…

 

Värdig religion eller halvdebilt PK-TJAFS ? Tja, ni väljer ju själv, men att GÅ UR är faktiskt ett väldigt vettigt alternativ…

Varför vill ”Svenska” Kyrkan förvandla Svansjön i Småland till Svinsjön ??

Om vi nu ska ta upp sk ”Miljödebatt” och ”Väädegjund”, vilket verkar vara vansinnigt populärt nuförtiden, så kan man ju fråga sig om Torvbrytning, näst utvinning av Stenkol i öppna dagbrott inte är en av världens minst miljövänliga och mest kontroversiella verksamheter. Ändå är det precis som vad den sk ”Svenska” Kyrkan, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige ägnar sig åt – den är ju inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, snarare tvärtom – och ändå säger denna Kyrka ideligen ideligen, att den ska vara snällare, bättre och godare än alla oss andra…

Nyligen läste jag en insändare av Ove Martinsson, fd foskningsledare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som verkligen vet vad han talar om – men detta vill vanliga svenska media inte ta upp…

”Svenska” Kyrkan är fortfarande en stor markägare i vårt land. Med feodala principer som grund, har man köpt upp och tillägnat sig mer än 467 000 hektar skogsmark och annan mark i Sverige. man påstår att det rör sig om ”prästlönetillgångar” men på Prästeryds mosse i Kronobergs län har det skett en exempellös rovdrift i nära 50 år – bara ett exempel på hur denna ”Svenska” Kyrka missköter sina tillgångar, trots att man säger att man ”följer statliga miljömål” osv – frågan är väl då om utarrendering av svensk mark till utländska bolag alls kan anses miljömässigt hållbart..

Ett utlandsägt bolag vid namn Jiffy Unitorv  AB exporterar svensk torv till Nederländerna, och nu har det gått så långt att vattendelaren mellan åarna Tidan och Nissan håller på att vändas bakfram. Vatten, som förut var rent och som strömmade till den ena ån, och en värdefull skogssjö vid namn Stora Svansjön, strömmar nu åt andra hållet och den vackra sjön grumlas alltmer – tack var dessa kristna !

Karta över Svansjöns läge. Varför anser sig ett religiöst samfund ha rätt att vända bakfram på vattendelaren till två åar, och grumla ett av Sydsveriges största vattensystem ??

Jag citerar, från Ove Martinssons artikel:

Prästeryds mosse, som delvis är ett naturskyddat Natura 2000-område och tidigare boplats för storspov, ljungpipare, brushanar och tofsvipa med mera, är för alltid spolierad som fågelmyr. Nu handlar det om att rädda Svansjön som har fått en kraftig kvalitetsförsämring till följd av minskad vattenomsättning.

Orsaken till föroreningen av Svansjön är sannolikt en följd av minskad vattenomsättning. Svansjöns största inflöde av vatten har förstörts av torvtäkten på Prästeryds mosse. Vid fortsatt torvtäckt skulle i värsta fall vattenströmmen i bäckens strömfåra vända och dränera sjön. Arrendet inbringar en icke obetydlig inkomst till Svenska kyrkan är nu beredd att förnya arrendet med 25 år. Tänker Svenska kyrkan dränera en av Smålands vackraste insjöar?

I stället bör markägaren och Jiffy Unitorv åläggas att bidra med kostnaderna för att återställa Hattabäckens tidigare vattenflöde. Under alla förhållanden krävs en sakkunnig, opartisk och skyndsam analys av topografin och vattnet. Svenska kyrkan bär ett tungt ansvar för konsekvenserna av fortsatt torvtäkt.

Varför svinar denna ”Svenska” Kyrka ner i vår svenska natur ? Varför följer den inte den miljöpolicy och den miljölagstiftning som faktiskt finns, istället för att öka sina mystiska ”prästlönetillgångar” ?

Är det moraliskt rätt att Kyrkor ska få förstöra den natur, som alla svenskar kunde ha glädje av – stick i stäv mot principen att ”all makt utgår från folket” ?

Och varför skall religiösa samfund alls vara markägare över naturtillgångar, som de stulit från det svenska folket – sjöar, vattendrag och fri natur, som borde tillhöra alla ?

Här behövs en räfst. En reduktion och en reformation, lika hård och skoningslös som de som genomfördes under kompetenta regenter som Karl XI och Gustav Vasa. Driv ut prelaterna – en gång för alla !

Varför ska Svansjön i Småland förvandlas till SVINSJÖN ? Här ett känsligt pas-de-deux med Rudolf Nurejev och Miss Piggy…

Präst i ”Svenska” Kyrkan Jämförde Jesus med Hitler – utesluts…

I förra månaden publicerade lokaltidningar över hela landet den märkliga nyheten att en präst i ”Svenska” Kyrkan – ett samfund som inte är ett enda förbannat dugg ”Svenskare” än något annat, men som ändå anser sig ha ensamrätt på vad alla svenskar skall tro eller tycka – plötsligt blivit avsatt därför att han låtit sig intervjuas i ”fel” sorts media och då kommit med olämpliga politiska åsikter. Prästen ska ha uttalat sig i ”en nazistisk podd” säger Kyrkans Tidning. Trots att det råder meddelarfrihet i Sverige, liksom åsiktsfrihet och yttrandefrihet, ingrep genast det närmast allsmäktiga Domkapitleten sorts kristen special-domstol, som existerar helt bortom det lagliga rättsväsendet – och uteslöt genast prästen, trots att denne överklagade.

Visst kan man ifrågasätta det lämpliga i denne prästmans åsikter, säger jag här på Hedniska Tankar – och visst är det olämpligt, när präster och religiösa företrädare gör politiska uttalanden – men i så fall bör man nog förbjuda alla sådana – även de som kommer från den yttersta vänstern. Vad dessa kristna skeenden bevisar, är kanske inte så mycket att enskilda präster har konstiga åsikter, utan att ”Svenska” Kyrkan är en helt och hållet politisk organisation, inget neutralt trossamfund.

Var det en sådan här ”kristen” man hade att göra med ?

Själv tycker jag att jämförelsen mellan Jesus och Hitler eller Kristendomen och Nazismen inte alls är så oäven, utan ganska så riktig. Kristendom och Nazism har många, många likheter:

 • Både kristendom och Nazism är Totalitära åskådningar, med en tydligt anti-demokratisk ideologi
 • Kristendomen har en ”Führer-princip” liksom Nazismen. Ledaren är helig, och hans ord får inte ifrågasättas
 • Båda har en närmast monumental intolerans emot oliktänkande
 • Kristendomen föreskriver, att de som inte tror på den skall avlivas. ”En trollkona skall du icke låta leva” står det i den kristna Bibeln. Nazismen föreskriver i vissa fall samma sak.
 • Kristendomen förespråkar, att alla andra åskådningar, partier och samfund skall utplånas, och att den skall ta över hela samhället. Nazismen förespråkar samma sak, liksom de svenska Socialdemokraterna med sitt valspråk ”alla skall med”
 • Kristendomen kollektivansluter till och med mycket små barn till sin lära – de kallar det för ”dop”. Nazisterna gjorde samma sak.

 • Kristendomens ikonografi visar ofta jesus eller ”ledaren” omgiven av tillgivna små barn, säger att ”ledaren” är barnens vän, osv – Nazisternas ikonografi var precis likadan.
 • Ledaren måste hela tiden omhuldas och tillbes via ”böner” och åkallan, som ska visa hur ”god” och ”bra” respektive allsmäktig han är. Så är det både i Nazismen och Kristendomen
 • Avvikande beteende – speciellt vad gäller avvikande sexualitet – utmönstras som ”perverst” eller onaturligt av båda ideologierna
 • Nazismen är ytterst intolerant, vad beträffar judar och frimurare, t ex. Kristendomen har i flera hundratals år predikat precis samma sak – redan Luther var antisemit.
 • Nazisterna finansierade sin verksamhet med tandguld från koncentrationsläger. Antje Jackélen finansierar numera Svenska Kyrkan genom svenska fattigpensionärers tandguld, direkt från krematorierna…

 

Lika som bär- eller hur ?

 

 • Både nazister och kristna har använt sig av ”helgon” eller ”martyrer” för att sprida sin påstått heliga lära
 • Både kristna och nazister anser, att de är ”utvalda” av en högre makt, är bättre än alla andra, ”står närmare gud” osv och att detta ursäktar nästan allt de gör
 • ”ändamålet helgar medlen” är ett kristet ordspråk. Det ansåg nazisterna också.
 • Motståndare stämplas genomgående som ”onda”, ”djävulska”, ”inte förtjänta av att leva” osv – vilket kristendomen alltid predikat, när det gäller oss hedningar
 • Konstföremål, byggnader, kulturell identitet osv vad gäller andra kulturer är något som både kristna och nazister alltid försökt förstöra, före allt annat
 • Främmande kulturer – särskilt hedniska – stämplas som ”mindre värda” eller ”utan bevarandevärde” av båda ideologierna
 • Både nazister och kristna har ofta förslavat folk ur främmande folkslag, eller bedrivit regelrätta utrotningskampanjer
 • Både nazismen och kristendomen har påfallande ofta använt sig av ren historieförfalskning, särskilt när det gäller att dölja brott emot mänskligheten

Ja – som ni ser – Kristendom och Nazism har många, många och mycket stora likheter… Ska vi tillåta totalitära läror som dessa att vistas i vårt eget land ? (Kom ihåg – den svenska demokratin är ingen självmordspakt – Den har rätt att försvara sig emot rörelser, vars enda mål är dess snara undergång…)

Hitler skrev att hela hans rörelse var kristen. Han fastslog det redan på 1920-talet, och sa det gång på gång i sina tal. Han vidhöll det ända till slutet, och betecknade alltid sig själv som troende…

SE PÅ FAN ! – Nu gör ANDRA det !

För en tid sedan kom rapporter om att Kammarkollegiet, samma myndighet som förklarat att ”forn sed” och andra sjuka avarter av Hedendomen inte har med Asatro att göra, faktiskt godkänt Satanistiska Samfundet som ett legalt trossamfund i Sverige. Genast började olika kristna grupperingar i Sverige publicera rena hat-artiklar emot beslutet. Allra värst var nog tidningen ”Dagen” vars nyhetschef omedelbart skrev att ”kyrkan i alla tider betraktat dessa grupper som ondskans upphov och sin huvudfiende” och insinuerade att beslutet omedelbart skulle leda till olika sorters skadegörelse eller våldsbrott.

Varför kristna i dagens Sverige ännu ägnar sig åt den sortens fördomar är svårt att förstå. ”Dagen” påstår att samfundets namn skulle ”strida emot goda seder och allmän ordning”, vilket nog ingen annan tycker. Och det samfund saken gäller, har förklarat att de inte alls tror på Djävulen, Fan, Horn-per eller Gammel-Erk ni vet, annat än som ett slags frihetssymbol. Finns där då något att bli upprörd över ?

Bakom gruppen står det gifta paret Erik och Jenny Hedin från Stockholm. De är båda akademiker inom idéhistoria och språkvetenskap och säger själva att de inte har någon bakgrund inom andra religiösa rörelser. Satanismen kom de i kontakt med i unga år. Deras version är ateistisk och liknar mer ett filosofiskt system. I Sverige har man, enligt egna uppgifter, ett 100-tal anhängare.

Rörelsen har sitt ursprung i ”The Satanic Temple”, en politisk aktivistgrupp från Massachusetts i USA. Där har man bland annat lobbat för att bli av med bön i skolan, inte helt olikt Humanisterna i Sverige. Om satanism för gemene man är förknippat med djävulsdyrkan och djuroffer vill samfundet peka på något annat. Det hyllar social rättvisa, ett vetenskapligt förhållningssätt och en sekulär stat. Inte helt olikt en liberal eller humanistisk ideologi – något de också lyfter fram själva. — —

Och satan själv då? Enbart en litterär figur, svarar samfundet. Satan ses som en förebild som den eviga rebellen som säger emot auktoriteter. Samtidigt ägnar sig gruppen åt vissa ritualer, som avdop och ”åkallande av Lucifer och Lilith”. – Människan är perfekt som hon är, vi behöver inte lyssna på andra utan kan tro på oss själva. Det handlar även om att ifrågasätta godtyckliga normer och auktoriteter, säger Jenny Hedin till Dagen.

Tidningen Dagen påpekar också på att de högst liberala Satanisterna – som i andra organ kallats för PK-satanister – synts till på den sk ”prajd” festivalen i Stockholm, där även den såkallade ”Svenska” Kyrkan (ett samfund som inte är ett enda djävla dugg ”svenskare” än något annat) också deltar. Hur kan ”Svenska” Kyrkan ägna sig åt sådana saker, frågar sig tidningen ”Dagens” nyhetsredaktör – Bibelns syn på homosex och liknande måste ju vara välkänd för alla kristna, och då kan man fråga ifall man alls är kristen, ifall man helt omtolkar bibelns budskap och deltar i en sådan ”festival”. Onekligen måste man ge ”Dagens” företrädare rätt på den sista punkten. Detta ständiga kristna hyckleri är mycket svårt att förstå.

Nej men stanna SATAN ! Jag glömde min handväska !!

Också andra svårartat kristna organ typ Kyrkans Tidning och andra har varnat för det nya samfundet, och jämför det genast med våldsverkare av olika slag – helt utan att motivera varför… Humanisterna, som däremot värnar tanke- och religionsfriheten, har påpekat att det inte alls krävs någon gudstro för att ett samfund skall kallas religiöst i dagens Sverige, och att Kammarkollegiets beslut därför är alldeles riktigt.

Själv håller jag med. Ger man frihet åt kristendomen, islam och andra liknande totalitära trosriktningar, så måste man också godkänna Satanism. Å andra sidan tror jag inte att de intellektuella satanister den här debatten gäller, får så stor framgång med sin förkunnelse nuförtiden. Satanism är bara kristendom ”in reverse”.

Misstaget som alla de som läser Bibeln upp och ned eller bakfram gör (”Svenska” Kyrkan inbegripen) är att de fortfarande läser just Bibeln, när de borde ha förkastat den och kristendomens synnerligen naiva uppdelning i ont och gott helt och hållet.

”Gabba Gabba Hey ! One of us…One of Us…”

 

Att hela tiden – som dessa barnsliga kristna – dela upp hela Världen i absolut gott, kontra absolut ont är verkligen fånigt. Varken godhet eller ondska är absoluta storheter, utan högst relativa begrepp, och det krävs inte mycket tankeförmåga för att räkna ut varför det är så. En del kristna stämplar rovdjur som ”onda” och växtätare som ”goda” enbart för att de äter kött, respektive växter. På samma sätt har de också börjat stämpla människor, när det kanske är fruktbarare att tala om ”dumska” snarare än ondska – eller ren och skär dumhet. Och att sedan – som Satanisterna – ersätta alla lagar, all samhällsbildning med egoism, för knappast heller till ett bättre samhälle. I boken ”den själviska genen” kritiserade den kände humanisten Richard Dawkins redan för många år sedan kristendomens oerhört naiva syn på ont och gott. I själva verket är även skenbart ”goda” handlingar som vi människor utför inte alls grundade på omtanke om andra eller altruism, åtminstone inte hela tiden. Redan aporna vet att det går att skaffa sig fördelar genom att dela mat och andra gåvor med andra, eftersom man då ofta får en liknande gåva respektive mera mat i gengäld – och i Sverige har vi sedan länge en inrotad ”godhetskultur” som säger att man bör ge pengar åt romska tiggare på gatan, bara därför att man framstår som oerhört ”god”, politiskt korrekt och ”progressiv” om man gör så. Att gåvorna ofta hamnar i fickorna på internationella brottssyndikat ger de skenbart ”goda” givarna oftast tusan i…

Och vet vi egentligen vad skenbart ”goda” eller ”onda” gärningar får för konsekvenser i morgon ? Antag att jag själv, anno 1973, hjälper lille ”Mollgan” över gatan. Föga anar jag då – det året – att samma barn kommer att växa upp till en förtryckare och despot, och till och med en dag bli Sveriges Justitieminister – samt anno 2020 diktator på livstid. Hade jag istället mördat Lille Mollgan eller kanske ”Greta” hade mycket ont kanske kunnat undvikas, men för det mesta agerar vi människor såklart inte så. Oftast agerar vi med skenbar ”godhet” utan en tanke på de framtida, tänkbara konsekvenserna av vårt beteende, eftersom vi lever i nuet och inte kan förutse framtiden. Vi utgår kort sagt ifrån att goda handlingar är bäst, eftersom de tycks hjälpa för ögonblicket, men kanhända bedrar vi oss, lika mycket som vi skulle göra om vi istället skulle utföra en ”ond” handling. Man måste också komma ihåg, att ”ondska” eller godhet” inte kan existera i sig. Man kan vara god emot, för eller till någon, lika mycket som motsatsen, men det måste alltid finnas ett föremål för handlingen (eller en person som blir ”drabbad” av den), som i så fall blir bra respektive illa behandlat – och därför är alla diskussioner om ”ondska” och ”godhet” i sig meningslösa, eftersom de måste sättas i relation till något, eller vad handlingarna som sådana medför.

Satanistiska Samfundet har emellertid utfört en hel del aktioner på sista tiden, som jag själv skulle vilja beteckna som Goda – mycket goda och allmänt påkallade faktiskt, även om de så att säga kommer från Satans Fans.

För det första genomförde de ett Böne-bröl på Medborgarplatsen förra året. Om nu Muslimer och andra samfund ska få störa alla svenskar genom att ropa, skrika och vråla oartikulerat i högtalare, över hela Stockholm och direkt in i de boendes lägenheter, resonerade de – ja då måste också djävulsdyrkarna få tillstånd att göra precis samma sak..

De haver brölat för Satan – offentligt och i Huvudstaden…

 

För det andra har de också protesterat emot den kristna dominansen i media, som hotar att snedvrida och utplåna hela det sekulära samhället. SVT eller Statstelevisionen ägnar sig sedan länge åt kristen propaganda, ”helgsmålsringning” och annat – liksom religiös propaganda riktade emot barn. Är det verkligen etiskt försvarbart i nutiden, frågade Jenny Hedin, som en av detta samfunds grundare i Sverige, och det kan man verkligen fråga sig, anser jag. Över 45 % av alla svenska medborgare är inte kristna överhuvudtaget. Varför skall vi då tvingas lyssna till mer än 60 kristna gudstjänster i direktsändning, respektive två judiska, och en muslimsk ? Vore det verkligen ”equal time” här, ja då skulle också Humanisterna, Asatroende, Hedningar och alla andra grupper få framträda i svensk Tv och sända gudstjänster de med, men de får de ju inte…

Hur har vi det med religionsfriheten, egentligen ?

Tror du på Bääh-lial, eller kanske på Muuh-hammed ?? DAT’S ALL, FOLKS !