En Birkakrigares förvandlingar

Nyheter har spritts i svenska media om att en av de allra mest kända kammargravarna på Birkas borgberg skulle innehålla en kvinnlig krigare istället för en manlig. Inte så revolutionerande, kanske, och inget som stör Världsbilden för oss verkliga Asatroende i Nordiska Asa Samfundet det minsta, vana vid såväl Sköldmör som Valkyrior som vi förvisso är. Kammargraven Bj 581 är en av de mest kända gravar som grävdes ut av Hjalmar Stolpe, ”den svenska arkeologins far” på 1800-talet, men den omvärdering som nu gjorts av den gravlagda personens kön som gjorts, är långtifrån säker, utan bara ett sannolikt antagande, men inte ett vetenskapligt säkerställt bevis i och för sig.

Det är den kända birkaforskaren Charlotte Hedenstierna-Jonson, arkeolog vid Uppsala universitet, som tillsammans med osteologen Anna Kjellström vid Stockholms universitet återigen börjat granska de välkända gravarna kring Birkas borgberg, och då tyckt sig hitta feminina drag hos detta skeletts underkäke och bäcken. Själva kraniet saknas helt i Historiska Muséets nuvarande material, eftersom det slarvats bort under 1900-talet, men man tror att man hittat rätt kotpelare, och har tagit DNA- och isotop-prover från det, vilket kan bestämma både personens ursprung, var den levat och vad den i stora drag ätit, samt naturligtvis könet – ifall uppmärkningen av kotpelaren nu verkligen är rätt, vilket man inte kan vara säker på, efter alla årtionden av slarvig förvaring i Muséets magasin.

Och SVT, vår knappast opartiska statstelevision, känd för att vinkla reportage om arkeologi och historiska ting, tillägger, när de frågar ut Anna Kjellström som osteolog:

Men vad tror du – är skelettet ni analyserat personen som begravts i kammargraven?

– Jag tror att det här är rätt skelett, ja.

— —

– I sitt knä har hon haft ett spelbräde med spelpjäser, och det är ett taktiskt krigsspel som var en viktig del av utbildningen av högre officerare under den här tiden. Det skulle kunna tolkas som att hon är den person som planerar striden.

Släkt viktigare än kön

Arkeologen Torun Zachrisson, som också deltagit i studien, drar paralleller med norska fynd där kvinnor begravts på liknande sätt som Birkakvinnan.

– Vi vet att kvinnor som blev änkor fick särskilda befogenheter, och helt kunde ikläda sig en mans position, så det är inte otänkbart att en del av de här kvinnorna som vi finner i speciella situationer, och för oss lite oväntade, att det kan ha varit änkor, för att då får man möjlighet att fylla många olika typer av kostymer så att säga, säger hon.

Spelet man syftar på, är antagligen Hnefatafl, men det faktum att Borgen med sin garnison redan långt tidigare varit grundlagd och planerad redan på 700-talet, och redan då antagligen innehållit en fast garnison, är oomtvistat. Att det sedan kanske varit så, att kommendanten på Birka i något skede av mer än 250 år av kontinuerlig militär historia varit en kvinna, är knappast revolutionerande, och tillför inte alls så mycket nytt, till det man redan visste.

Modern rekonstruktion av graven, jämfört med Hjalmar Stolpes originalteckningar. Mössa och kläder är bara lösa och helt obevisade antaganden, eftersom inga textilfynd hittades i graven.

Att vissa ”Paradfynd” i Svensk arkeologi omtolkas, och förses med en ny könsbestämning är inte alls någon nyhet. Även om SVT:s okunniga reportrar inte är medvetna om det, skulle man kunna jämföra med Barumkvinnan från Skånsk stenålder, dräpt av en spjutspets i bröstkorgen – efter hur man tidigare tolkade…

Tolkningarna av ett och samma ”portalfynd” kan som bekant skifta, och det finns ingenting som säger, att den tolkning som nu gjorts av ett känt Birkafynd skulle vara rätt, ens vad könsbestämning angår, för några helt ”vattentäta” bevis har alltså inte hittats i det här fallet heller.

Redan på 1950-talet började faktiskt osteologer misstänka att den 1939 upptäckta kroppen faktiskt var en kvinna, och ingen manlig fiskare som först hävdades. Detta bevisades slutgiltigt först på 1970-talet tack vare DNA-teknik, och idag har Barum- eller Bäckaskogsfyndet som det också kallats blivit tillbakaflyttat till minst 6540 till 7010 fK. vilket gör det till ett faktum att kvinnliga krigare eller jägare och samlare fanns i Sverige för minst 9000 år sedan, så detta är inte alls något nytt…

Bara därför att kvinnliga krigare de facto fanns, så behöver de inte alls ha varit så särskilt förekommande. I de flesta fall rörde det sig dessutom om ”krigsmans änka” som ensam fortsatte verksamheten…

Utlandet börjar reagera emot Kulturförstöringen…

Stölderna från Universitetsmuséet i Bergen, där närmare 300 av Norges allra yppersta konstföremål från Vikingatiden försvann, och den uppsåtliga ”selektionen” och ”kasssationen” av värdefulla föremål från Molnby-utgrävningen och förstörelsen av andra kulturskatter i Sverige börjar nu uppmärksammas även utomlands.

Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholms län har fortfarande ingen som helst förklaring till det inträffade. Hur kunde man slänga tjogtals med värdefulla amulettringar med Asatrons symboler från 900-talet direkt i metallåtervinningen, och vägra att ta hand om dem ?

Riksantikvarieämbetet har bekräftat, att fynden var av stort vetenskapligt värde, men redovisar inte hurpass vanligt sådant här blivit sedan Miljöpartiets mycket märkliga ”kulturpolitik” infördes år 2015. Såhär skriver man på sin hemsida:

Det är beklagligt att många metallföremål har kasserats varav flera med ett högt vetenskapligt värde. Gallring bör ske i dialog mellan undersökaren och länsstyrelse för att urval till konservering och eventuell gallring av metallföremål sker på bästa sätt. Länsstyrelsernas hantering av gallringsfrågor är ett område vi kan komma att följa upp och utvärdera ytterligare.

Lama efterhandskonstruktioner, försäkran om att vi ”tillsätter en utredning” och tomma beklaganden, helt till ingen nytta. Känns mönstret igen från sommarens skandaler med Transportstyrelsen och alltfler genomkorrupta, hutlöst agerande myndigheter i Stefan Löfvéns Sverige ?

Hur kan man från Myndighetshåll tillåta, att vackra föremål som de här målinriktat förstörs och fördärvas ?

Johan Runér, arkeolog vid Stockholms Länsmuseum har larmat och agerat. SvD har skrivit debattartiklar Populär Arkeologi och flera sammanslutningar för såväl professionella arkeologer och amatörer reagerar – men ändå händer inget.. Förstörelsen bara fortsätter. Ingen vet egentligen hur många föremål som försvunnit, för RAÄ och Länsstyrelserna sitter ju själva på alla data, och kan effektivt hemlighålla vad som hänt, i alla fall tills någon vidare utredning sker.  Jag citerar, från en fransk nät-tidskrift:

The findings are usually quickly disposed of in order to make way for construction machines and building workers.

This was kept secret until this week’s declarations by Johan Runer, archaeologist at the said museum. He tried to raise the alarm before but only met indifference from the Liberal Swedish Media. According to Runer, this has been going on since at least 2016 as he recalls the example of an entire human settlement from the Bronze and Iron Age that discretely got levelled to allow road works for Sweden’s E6 motorway to progress. We do not know so far if this practice only incriminates this museum or is part of a greater scale.

The money argument for a national museum implanted in one of the most prosperous countries on Earth (for now, before the “New Swedes” do what they do best) does not make sense. There is no shortage of funds in Sweden to host more refugees and promote multiculturalism in every media, but the money seems to vanish when it’s time to preserve European common heritage.

— —

It was even kept relatively secret until one researcher who could not take it anymore had to tell the world. Why do they not invite other museums around the world to collect and protect their artifacts in their name if money is an issue? I know at least ten museums around me that would stop everything they are doing right now to plan a trip and bring back the artifacts to add them to their collection.

Why don’t they store them in labelled wooden boxes as it was done for hundred of years? If not, let them ask for voluntary work to take care of the findings or let it be given to the native people that are interested in this culture. Even if used as door stops or cutlery, they’ll take better care of it than any Swedish government.

Varför blev det plötsligt så viktigt för Miljöpartiet (som leder vårt kulturdepartement) att förstöra alla spår från landets Forntid ?

Vad som sägs här är mycket klokt. Man gör inget som helst att samarbeta med andra vetenskapliga instanser, inom och utom Sverige för att bevara föremålen. Istället förstör man dem bara. I Sverige finns inte bara Historiska Museet eller Länsmuséerna, utan också Svenska Fornminnesföreningen, Vitterhetsakademin, små kommunala muséer, och till och med vissa bibliotek – som det i Järfälla Kommun – har arkeologiska samlingar.

Men Nej – Men Nej – enligt den nya sk ”kultur” politik som (Mp) infört, måste föremålen förstöras. Man vägrar samarbeta, man finner inga andra lösningar – och varför ? Sker det inte målinriktat, och på grund av ett illa dolt Sverigehat, kanske ? Det finns branschorganisationer och förbund för yrkesverksamma arkeologer också, som nog borde få ett ord med i laget – men RAÄ och Kulturdepartementet vägrar att lyssna. Och vem bär egentligen ansvaret ??

Fd ledarinna för Disney-klubben. Värdig Minister för Svensk Kulturpolitik ? Säg BAH ! åt vår Kulturminister…

Terminally ill patients suffering from the Liberal Cancer like Alice Bah Kuhnke (“New Suede” and Sweden’s Minister of Culture) are the ones that now approve those decisions and define what should compose Swedish History and choose what will be Sweden’s future. The same people that consider that the ideal treatment for returning ISIS fighters to Sweden should be more love and integration.

 

The struggle to erase Swedish history, break down Swedish culture and force the Swedes to assimilate into the multicultural globalist phenomenon is going according to plan. — —

By destroying elements attached to the idea of Viking culture, which valued financial success, bravery and putting one’s people first, Sweden’s self-loathing decision makers  try to erase the few traces that show Sweden as something else than a multiculturalism-infected petri dish.

Destroy a people’s history so they cannot find a common heritage to fight for and you can start anew and create the society you seek.

Så långt de utländska reaktionerna. Regeringens motiv blir alltmer klara. Den dolda agendan har avslöjats, och nu går det inte att tiga längre.

I Norge använder man idag ordet ”NIDINGAR” om de som bröt sig in på Bergens Universitetsmuseum. Samma ord kan nog också användas om ISIS sk ”Frihetskämpar” – mer än 150 av dessa ”återvändare” finns nu i landet enligt SÄPO, och samma Kulturminister ivrar förstås för, att de allesammans måste stanna här. Rena sammanträffanden ? Eller delar av en gemensam politik ??

”Kulturpolitik” modell ISIS och Kunkhe – Samma sak kan hända även här…

Regeringens politik talar i mycket för sig själv – för vad är avsikten ?

Vad är en Niding och en Varg Veumr, eller Varg i Veum, alltså en varg eller förbrytare som kränker också det allra heligaste, förresten ? Kan man använda de orden om de som bröt sig in på Universitetsmuséet i Bergen med syfte att fördärva och ödelägga ett helt folks historia ? Kan man använda samma ord om Sveriges Kulturminister, eller de som förstör och ödelägger kulturföremål i vårt land ??

Ja, ni bestämmer själva, kära läsare – men vad gäller IS och dess förespråkare – i den svenska regeringen så väl utanför, tycker jag nog att det ordet kan användas.

De som låter sådana saker som redan skett i andra länder ske även här, ger jag inte mycket för, hursomhelst… Den sortens styrande får vi nog avlägsna fortast möjligt, med fredliga medel i nästa val..

ENKÖPING – EN ANNAN STAD, GRUNDAD AV HEDNINGAR ??

Många andra städer i Sverige än exempelvis Lund, Uppsala, Birka och Falköping kan ha grundats av hedningar i en hednisk tid, långt innan någon kristendom kom till landet, och långt långt innan några kristna kyrkor ens fanns här, enligt vad ny forskning visar. Det vanligen mycket sakliga företaget Arkeologikonsult har hållit en presentation av sina fynd i centrala Enköping, enligt vad Enköpingsposten berättade i Lördags.

Hus och gårdar har daterats till omkring 1060, vilket gör Enköping äldre än man trott. Och då fanns där inte ett spår av kyrkor på platsen – nyhetskällorna nämner inga sådana..

Under utgrävningen har arkeologerna hittat spår av 55 byggnader, gatunät, brunnar, keramik, föremål gjorda av djurben och samt föremål av organiskt material som skålar, delar till skor och ullvantar.

– Många av de fynd som gjorts visar att det varit många hantverkare som garvare och smeder som bott och arbetat i det här området, berättar Åsa Berger.

Fynd av matrester visar att kosthållningen varit ganska varierad med gröt, olika typer av bär, hasselnötter samt både kött och fågel.

Dåtidens Enköpingsbor levde gott och åt väl – utan sorger – tills de kristna kom. Man har också hittat spår av sk slaviskt svartgods på platsen, men utgrävningen visar att det rör sig om lokalt producerade lerkärl. Namnet ”slaviskt svartgods” är i själva verket något som moderna arkeologer hittade på under 1900-talet, eftersom keramik av denna typ först upptäcktes i Polen och Baltikum, men den finns rikt representerad också över hela Östersjöområdet, samt i Danmark och Sverige. Ibland kallas den också ”Östersjökeramik” vilket kanske är ett bättre namn.

Långväga import var inte alls okänd på den tiden, och mycket lerkärl importerades – Enköping hade säkert rika handelskontakter.

Dock ska ingen förledas att tro, att man på något sätt skulle ha hittat slaviska bosättningar i Mälardalen – det är ett helt grundfalskt påstående. Populär- och stundtals vulgärhistoriker har ibland hävdat att förekomst av krukskärvor av Svartgods i exempelvis Skånska Sjöbo skulle ”bevisa” något sådant, men se – det gör det inte alls..

Visst – en Buddha-staty från 500-talet hittades på Helgö i Mälaren – men vad bevisar det ? Att befolkningen där var Buddhister ?? – Nej, INTE ALLS, men vad som bevisas är att fjärrhandel med flera mellanled säkert förekom…

Än mindre ska man – som vissa – försöka dra några politiska växlar på den saken. Häromsistens påstod en dansk kvinnlig vulgärarkeolog, att Ribe på Jylland skulle ha varit en ”globaliserad” stad på 800-talet (jag tänker inte länka till den populärvetenskapliga tidskrift som tendentiöst påstod det) bara därför att man i 3 gravar av ungefär 50 hittat en person som kom från Norge, samt 2 från Nordtyskland…

Att Svitjod, Danmark med flera riken hade kontakt med sina absolut närmaste grannländer är självklart, men det finns faktiskt inga genetiska bevis eller skelettfynd som visar så mycket mer än så..