Kugghamn vid Birka hade stor marin verksamhet

För fyra dagar sedan offentliggjorde Stockholms Universitet resultatet av nya utgrävningar vid Kugghamn, alldeles norr om stadsvallen och Svarta Jorden på Birka. Man påstår att en dylik varvsplats aldrig skulle ha hittats förut, men det är fel i sak och stämmer inte. Redan för fyrtio år sedan och mer hittade man Naustar eller båthus med dimensioner på 40 meters längd och mer vid det norska Kaupang, fakta som Universitetet utelämnar i sammanhanget. Men däremot är det sant, att platsen är unik för svenska förhållanden. Rapporten kan laddas ned här, och har redan låtit tala om sig i dagspressen.

Karta över det moderna Birka med Kugghamns läge tydligt angivet.

Redan under 700-talet, då Birka grundades, bedrev man en avancerad marin verksamhet med varv, reparationer, upptagning och klargöring samt isärtagning av hela skrov, vilket bevisas av den mängd båtnitar, verktyg och brynen man nu har funnit över hela området enligt arkeologerna. Skepp på åtminstone tjugo meters längd verkar ha haft naustar eller båthus i området, som klart utvisar vilken högt utvecklad handelsstad och stadsmiljö det hedniska Birka var – vilket vi borde minnas och ta som anledning till besök, såhär i Midsommartider !

Röda markeringar både innanför och utanför stadsvallen visar läge för bryggor och båthus