”I Män av Höga sinnen…”

”I män av höga sinnen” är en liten dryckesvisa av Lars Lucidor, den svenske 1600-talspoeten – men nu var det inte om dryckesvisor det skulle handla. Jag sade att jag skulle vara tillbaka på denna blogg först i morgon, dagen för Lucia och det gamla Midvintersolståndet enligt den Julianska kalendern, men nu blir det inte så. Ni ser – ni kan aldrig lita på hedningar…. eller snarare – det är JUST DET ni kan – för vi är som SÄRIMNER !!

Jag hade faktiskt tänkt att göra en recension av ”Snillen spekulerar” såhär i Nobeltider – men jag tror jag avstår, och rekommenderar ett annat och mycket spexigare, roligare, mer upplyftande Tv-program som kanske också har med ordet Lux – som i Lux Interior (från the Cramps) och självaste Lusse-pär att göra.

Här kan ni läsa en lång och utförlig beskrivning av programmet på svenska Wikipedia – men jag tar inte ansvar för dess sakriktighet, nu när Wikipedia ändå är som det är. Också Sydvenskan uppmärksammade samma dokumentär när den gjordes, redan år 2019 – och det retade visst en hel del kristna läsare – men se de ”Rövvahålen” bryr er hedning sig inte om…

Vi har sagt det förr – och vi säger det igen… ”Sympati – För Fan !”

 

Ni bör se det till slut, med öppna sinnen och med ett öppet hjärta. Ned med Monoteismen, ned med den i dyn – och leve Hedendomen – nu sätter snart Fjantje Kackélen och alla galande små ”Hens” sitt kyrk-kaffe i vrångstrupen, och här firas Lusse-Vaka. Vem vet vad man enligt folktron kan få se då ? ÄVEN om vi fortfarande är Nordiska Hedningar, och inte amerikaner från Arkansas – och dess huvudstad…

Kul att SVT såhär i Juletid kan SLUTA med sin Kristna Propaganda… Kolla på KUNSKAPSKANALEN istället !!

Fast – det är klart – De som läser Bibeln upp och ned eller baklänges som Satans alla Fans, läser FORTFARANDE Bibeln – och just därför är vi NORDISKA Hedningar…

Finlands Nationaldag 2021

”Svenska stam på svekets kuster – Vad är liv och vad är död ?”

– Bertel Gripenberg, Finlandssvensk diktare 1917

 

Finland är ingen främmande makt. Finland är ett nära grannland, som inte alls existerade som självständig nation före 1917, därför att Finland som helhet var ockuperat av Ryssarna mellan 1809 och 1917, vilket många svenska medborgare idag glömt bort. Före det tillhörde Finland sedan urminnes tider eller ända tillbaka till för-romersk järnålder Sverige, och som den danske professorn Eske Willerslev bevisat, skiljer sig inte svenskar och finnar åt i något genetiskt hänseende, utom vad gäller spridningen av en del haplogrupper, som också kännetecknar samerna. Det finns inga ”Finsk-Ugriska” språk – däremot anammade de vita Nordbor som befann sig på Östersjöns östra kuster tidigt en renjägar- och fångskulturs språk – och denna första finländska kultur var finsk, inte samisk – eftersom det inte fanns några samer på finsk mark heller förrrän långt efter kristi födelse – Nordborna har däremot minst ca 37 000 år av gemensam historia och genetiskt arv bakom sig.

År 2019 uppgav fortfarande 1,1 miljoner Finländare av totalt ca 6 miljoner, utom eller inom landet att de kunde tala svenska som huvudspråk till vardags. Cirka 200 000 finnar har också invandrat till Sverige under efterkrigstiden, men i Finland av idag bor också 79 000 ryssar och sorgligt nog även 21 000 somalier, som nog inte skall vara där överhuvudtaget, och enligt Finlands statistikcentral bodde där över 402 000 personer med utländsk bakgrund i slutet på 2018. Hur många av dessa som inte var Estländare, Ryssar eller Svenskar har jag inte tid att ta reda på för tillfället, men Finland är på alla sätt ett mindre sönderinvandrat och starkare, sundare och mer välförsvarat land än Sverige – av uppenbara och historiska skäl.

Finland har alltså inte mer än 7,7% invånare av utländsk bakgrund, medan Sverige har mer än 20 % sådana – och fler kriminella än vi har förmåga att ta hand om eller försörja. I Finland finns numera också bara 67,8 % evangelisk lutheransk kristna – och ingen ”Finsk” eller ens en ”Finländsk” kyrka – för den har man redan lagt ned. ”Svenska” Kyrkan i Sverige borde göra samma sak, och sluta hyckla, hymla och ljuga, då statskyrkan i vårt land avskaffades redan år 2000. Mer än 29 % av Finländarna är redan hedningar, förutom de finska och finländska hedningar som bor i Sverige. UKKO PEKKA TULEE JUMMALAUTA !

 

Det finska lejonet med Nordens raka svärd i pansrad hand – Trampar för evigt på förtryckets kroksabel och värnar friheten !

Nuförtiden är det nästan så, att det som är kvar av Sverige är Finlands Västra Rikshalva – särskilt i händelse av krig – och Finland är inte Sveriges Östra Rikshalva längre. Men – nu ska det sägas, och det ska sägas ärligt. En av mina ledstjärnor och lärare sedan jag börjat skriva på den här bloggen var och är Harry Järv, före detta Ställföreträdande Riksbibliotekarie i Sverige, ifall hans namn råkar vara bekant. Han lämnade oss på Midvintersolståndets dag redan 2009 – men hans böcker finns kvar, liksom de manuskript från den klassiska antiken han samlade på – och donerade till sin hemstad.

Hur många Svenska och Finska medborgare vet idag vad DETTA Märke står för – Och hur många kan bära det med stolthet, likt TORS HAMMARE ?

Vi hade bara äran och förmånen att möta honom två gånger. Första gången var på Södermalm i Stockholm, nära Mariatorget, där hans bostad låg. Han slog oss i magen – väldigt hårt – eftersom vi stod i vägen för honom, när han skulle ut genom sin ytterdörr. Detta hände när Harry Järv var vidpass 86 år gammal, och jag kan garantera er, att han hade kraft i nävarna. Andra gången vi mötte honom, var kort före hans död då filmen ”Framom Främsta Linjen” – som behandlar en kort, men intensiv period i Harry Järvs liv – hade premiär. Då visade vi honom några texter vi skrivit, som han snabbt korrigerade, medan han röt, så att alla omkringstående hörde: ”Nå helveti pojk ! Sån gröt- och mjölkprosa får man bara ont i magen av ! Om du inte skriver kontroversiellt, om du inte gör folk upprörda, ja arga och förgrymmade med vad du skrivit, eller väcker någon reaktion – ja då bör du helst inte skriva något alls !”

Dessutom tillade han, att han pga sin ålder inte kunde minnas, att han givit mig grundligt med stryk, 2 år tidigare. Men – sade han med en skolpojksglimt i ögat: ”Nåå nu sku det bli pättre gjort – så att ja int glömmer”. Därpå slog han till mig rakt i solarplexus, fast förall del – det var ganska löst.

Harry Järv – Kropotkiansk ANARKIST (inte Bakunian – Det är skillnad !) och fd. Kompanichef i Spaningskompaniet, Svensktalande Österbottniska Regementet IR 61

Om sig själv sade Harry Järv – och det är ofta citerat: ”Det finns bara tre saker jag verkligen kan. Fotografering, Kommatering och Närstrid.” Han skrev över 50 böcker, och gav upphov till uttrycket Mångfald kontra Enfald, som sedan dess perverterats av svenska Socialdemokrater. Han nekades Mannerheim-korset, flera gånger – enligt honom själv och ej bekräftade uppgifter av Marskalken själv, eftersom han ju var Anarkist – och alls inte officersmässig. Den korta tid han var soldat i vinterkriget – och förlorade högra foten pga en rysk mina under ett patrulluppdrag – motiverade han med att ingen annan ville vara det, eller sköta den sysslan. Nästan alla ur Lyceum, alltså hans gymnasieklass stupade. Själv tog han livet av inte mindre än sådär 120 ryssar, varav ca 30 vid ett enda uppdrag emot en ställning kallad ”птица” (ptitsa eller ”fågeln” på ryska – detta efter sina örnlikt utbredda flyglar). En svenskspråkig stabsofficer som var monockelförsedd, frågade honom på en mäss varför han var arg på journalister, särskilt från ryska media

”Järven” svarade: ”Därför att de Satans Moskvatidningarna ljuger rent ut ! Här står ju att över 80 ryssar stupat, men så var det inte alls ! ” – ”Varför det ?” frågade svensken. ”Jo, därför att det var jag som ledde anfallet, och vi räknade liken efteråt. Därför vet jag, att det högst kan ha varit omkring 30…

Harry Järvs taktiska uppträdande var skäligen enkelt. Det bestod i att hålla en helt öppen gruppdiskussion om vad man skulle göra över en karta – helt i strid med vedertagna principer på 1930-talet, då ”ordergivning skulle hållas kort, och utan onödigt resonemang med underställda”. Vad som sedan följde, bör ha varit extremt nervpåfrestande. Harry Järv och de patruller han ledde, kröp så långt intill de ryska ställningarna de bara förmådde, ibland inte mer än 5-6 meter bort. Sen låg de blixt stilla utan att röra sig tills det åter blivit mörkt, eller gryning, om det var sommar – och då anföll de plötsligt – efter att förhoppningsvis varit oupptäckta och helt stilla i 12-15 timmar.. Han ordnade en skola i sin egen kompanistab, och försåg soldaterna med ett lämpligt bibliotek, då han märkte att tre finskspråkiga i kompaniet var helt utan elementär läsförståelse, eller med andra ord snudd på analfabeter (Detta skildras också i filmen). För två judiska soldater ordnade han transport bakåt, där en synagoga kunde upprättas. Han hindrade eget manskap från att avrätta minst en zampolit (alltså politisk officer) från den ryska sidan, trots att han hatade zampoliter och därmed likställda. Vid premiären frågade honom en odräglig kvinnlig svensk journalist, knappt trettioårig honom om han hatade ryssarna – och han svarade: ”Nej, tvärtom. Jag hatade ingen alls – så gjorde man inte vid fronten. Ryssland var för mig Turgenjevs och Tolstoys land, en kulturnation, styrd av ett kulturfolk – och inte fähundar som Berija och Stalin !
Tre gånger nekade man honom att bli Riksbibliotekarie i Sverige under Kulturmarxismens glada 1970-  och 1980 tal, mitt i Socialdemokratins Sverige, men motiveringen att han ”bekämpat Sovjetunionen” och därför borde betraktas som nazist, då Finlands Försvarsmakt de facto lierade sig med den Tyska under Fortsättningskriget 1941 – 44. Det är FEL i Sak, därför att Harry Järv redan var krigsinvalid då, och befann sig på ett sjukhus i staden Stockholm, där han senare mötte sin hustru – och äktenskapet med ”fotgängaren” (så kallade han sig själv – han hade en dåligt gängad fotprotes) varade livet ut, medan Harry Järv – 88 år gammal – klättrade på stegar i takhöjd hemma i sin med böcker överfulla lägenhet. Dessutom utkämpade Finland ensamt FYRA krig under nittonhundratalet, och inte ”Två” som Järv skrev i en boktitel. Inbördeskriget emot de röda, 1917-18, Vinterkriget 1939-40, Fortsättningskriget 1941-44 och så till sist Lapplandskriget 1944-45 då Finlands armé ensamma drev Tyskarna ut ur Nordfinland. Det sista av dessa fyra krig har alla ”sossar” i Sverige totalt glömt bort, och vägrar att kännas vid.
Förtjänar att läsas, liksom resten av Harry Järvs produktion. Står på min bokhylla sedan många år, men tyvärr osignerad. Bra att börja med, då den mest innehåller artiklar han skrivit – och sämre lärare i journalistik kan man ha…

Jag väljer att sluta min hyllning till Finland – till dess goda medborgare – döda eller levande – och de svenskar som finns på Svekets Kust, alltså den SVENSKA sidan av Östersjön. Det var vi – och vår (S) märkta Regering som SVEK Finland under Vinterkriget, liksom under all senare historia. Våra frivilliga var inte många till antalet, och den materiella hjälpen betydde mer. Men om Sverige gjort vad som varit dess förbannade skyldighet under de mörka åren – ja då hade det aldrig blivit någon allians med Tyskland, ingen VSB eller någon ”biståndspakt” med Sovjet, ingen Urho Kekkonen (Harry Järv avskydde den mannen, men gillade Mauno Koivisto !) och vi hade än idag kunnat vara ett land, ett rike, ett starkare Norden – även om våra två broderländer har förenats på i alla fall ETT stort utrikespolitiskt område den senaste tiden.

Jag lämnar er alla med en fin dikt av Bertel Gripenberg, poeten som sa att ”Jag hatar all socialism – särskilt också national-socialismen – för det kan ju gå på ett ut, vilket slags socialism det är tal om…” Dessutom tar jag mig den lilla friheten, att modernisera språket i den en ytterst liten aning och ta bort två strofer – men originalet kan ni fortfarande läsa – ifall ni som Herr Järv och jag har ett omfångsrikt bibliotek… Bertel Gripenberg, förresten, lär vara den diktare som nominerats till nobelpriset flest gånger – eftersom han fick hela nio nomineringar till litteraturpriset mellan 1917 och ca 1930… men han nekades, därför att han stridit för Finlands självständighet, och mot rysskommunismen… av en Svensk Akademi, som sedermera kommit att avslöja sig själv..

”Den Drömda Armén”

Dämpat i snön hör jag trampet av ändlösa rader,
långsamt växer de fram, dessa tysta brigader
sida vid sida i tigande, böljande led
trotsiga, trasiga följande fädernas sed.

Natten är kall, och furorna mumla och susa
Natten är mörk, men våra tankar är ljusa
ljusa och höga, då äntligt i mörker och storm
våra länders hemliga längtan tar liv och form.

Finlands Armé drar förbi i den susande natten,
fram över snöhöljda vägar och döda, isbundna vatten
Finland i vapen, en gråklädd, hotande här.
Finlands Armé, träldomens folk i gevär.

Dova i natten hörs de taktfasta stegen
fordon och män drar bort längs den isiga vägen
bort mot ett högt, ett hägrande härligt mål
bort mot en framtid, som hoppet skapar med stål.

Härliga dröm, så länge förtryckt och förtrampad
modiga här, på en enda natt ur drivorna stampad,
hell dig, framtid i natten och drivorna född
Vita fana av väpnade armar stödd !

HYCKLERI och ”Cultural Appropriation” i Svensk Domkyrka – Ärkebiskop djupt insyltad

Såkallad ”Cultural Appropriation” eller Kulturell Appropriering – det vill säga att en starkare, totalitärt sinnad religion eller annan grupp på falska grunder försöker ta över en annan kultur, tjäna ”PK” eller ”Godhetspoäng” på att låtsas företräda den andra kulturen, helt utan att ha den minsta rätt till det – räknas numera som REN, RÅ RASISM av allra värsta sort, och det är precis vad som försiggick i Uppsala Domkyrka för sex dagar sedan, på tal om detta med katedraler (se föregående inlägg). Även i Sverige härjar en djupt politiserad ”PK”-kyrka som bekant, och den har dessutom fräckheten att kalla sig ”svensk” och tycks tro att den har någotslags konstig ensamrätt på att företräda svenska folket i andligt hänseende.

Personen på bilden är RASIST. Så enkelt är det. Hon kräver att den Samiska kulturen och religionen skall vara underställd hennes. Så gör bara RASISTER !!

SVT – detta omutliga sanningsvittne, som alltid alltid är såå bra såå – rapporterade härförleden om hur ett antal samer letts in i Uppsala Domkyrka som byfånar eller renar som motståndslöst vallas till slakt, och som iklädda sina folkdräkter låtit sig övertalas till en noga orkestrerad ceremoni på överhetens order, där Ärkebiskop Antjé Jackélen påstås ha bett det samiska folket om ursäkt för mer än 300 år av systematiska övergrepp, avrättningar, religiös förföljelse och vad som bara kan betecknas som folkmord.

Däremot vägrar samma Ärkebiskop underligt nog att ge någon som helst ursäkt till oss etniska svenskar, trots att det är VI som sedan urminnes tider är majoritetsbefolkningen och ursprungsbefolkningen i detta land, eftersom Samerna för sin del inte är annat än en minoritet, som inflyttat i Sverige för cirka 1500 år sedan, medan vi svenskar har etnisk hemortsrätt här sedan cirka 12 000 år, eller sedan den senaste istiden upphörde.

Kyrkan har genom århundraden avrättat minst cirka 400 svenska män och kvinnor för häxeri eller kätteri, och på orätta grunder sett till att tortera, orätt fängsla, frihetsberöva och förstöra hälsan för ännu fler, ja för miljontals invånare i detta land. Systematisk indoktrinering i form av konventikel-plakat, sk ”husförhör” och så vidare bevisar att de kristna lagt sig i minsta detalj av människornas privatliv, ja också sexuallivet och ända in i sängkamrarna har svenska folket – liksom det samiska – förföljts i flera sekel. Barn har förklarats för ”oäkta” – genom den ”Svenska” Kyrkan. Kvinnor har förklarats som ”horor” och utstötts ur samhället – genom den ”Svenska” Kyrkan. Människor  har brännmärkts, utsatts för skamstraff i ”stocken” på kyrkbacken, fått armar och fingrar avhuggna, steglats på hjul eller pryglats framför altaret – liksom för all del samerna.

Historisk dokumentation visar tydligt, att ”Svenska” kyrkan under loppet av ett enda år på 1600-talet lät tortera, korsförhöra och prygla inte mindre än 7000 oskyldiga kvinnor i Ångermanland och Norrland, då oräknat de mer än 72 kvinnor och män som avrättades, och brändes på bål för häxeri.

Men Antje Jackélen VÄGRAR fortfarande att ge svenska folket och de etniska svenskarna den minsta ursäkt eller förklaring, med den futtiga lögnen att ”det inte finns någon motpart” som enda ursäkt för de brott hon gjort sig moraliskt medskyldig till. Hon ljuger rätt ut, rätt ut i media.

Det FINNS en motpart, och den består av alla nu levande etniska svenskar, lika väl som alla nu levande etniska samer (som etnisk same räknas man enligt sametingets bestämmelser endast och endast bara, om man på goda grunder kan bevisa att det talades samiska i ens föräldrahem, och med samma definition – det skall väl vara lika för alla, antar jag – något annat vore ju ju uppenbart odemokratiskt – kan man också hävda, att bara och endast bara om det talades felfri svenska i ens föräldrahem, har man någon rätt att kalla sig etnisk svensk.) Nu är jag – och det vill jag tydligt betona – inte på minsta sätt Same, och har inget samiskt blod i ådrorna alls, och dessutom kan jag fyra generationer bakåt på mödernet och åtta på fädernet bevisa, att jag inte har annat än etniska svenskar i min släkt, om någon nu skulle vilja veta. Och jodå – jag har släktforskat..

Ärkebiskopen kunde ha avlevererat sin ursäkt till Nordiska Asatrosamfundet, som länge krävt det. Hon kunde avleverera sin ursäkt till wiccanerna, och andra grupper – de samlar drygt 5000 eller mer till antalet – som sysslar med traditionellt ”häxeri”. Hon kunde avleverera en ursäkt till alla de föreningar för släktforskare på Facebook och andra forum, där tiotusentals svenskar faktiskt kan bevisa, att de är ättlingar till de ”häxor” som ”Svenska” Kyrkan avrättat, torterat till döds eller som avlidit efter den fängelsevistelse som prästerna burit skulden till. Hon kunde avlevererat sin ursäkt till ”Nordic Noise Movement” – en rörelse med hundratals medlemmar, som kämpar för juridisk och moralisk upprättelse för ”Svenska” Kyrkans många offer – trots att denna påstått andliga men i själva verket hela tiden politiska organisation inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat, allrahelst som dess lära kommer från Mellanöstern, och inte hör hemma i vårt land, lika lite som i något demokratiskt samhälle. Att ständigt förespråka en och samma gud, och kräva att alla andra människor skall överge sin övertygelse – vilket är just den huvudförbrytelse man begått i det samiska fallet – hör nämligen inte hemma i en modern demokrati.

Flera samiska bedömare har uttalat sig i media och tagit klart avstånd från ”Svenska” Kyrkans senaste initiativ – eller uppenbara hyckleri. Flera hundra år försent, ber man om ursäkt till en kultur som knappt existerar, därför att det bara finns något tusental samisktalande kvar i livet, och sedan tror man på falska grunder, att allt det lidande man förorsakat skall vara borta med ens.

Lilian Mikaelsson, Marie Persson Njajta och Jan Rannerud samt många andra samiska företrädare har vägrat godta ursäkten, eftersom de är i hög grad skeptiska, vilket de också har all rätt att vara. Man borde inte bli Nåjd med mindre, säger jag – och då får ni ursäkta att jag skämtar en smula.

Än så länge tiger alla föregivna ”same-advokater” och historiker, samiska bloggare, aktivister och kulturpersonligheter.

De låter sig alla shanghaias, och går aningslöst ombord på den kristna skutan – och låter sig dompteras, som om vore de slaktdjur.

Jackélen har i sin falskhet beviljat ”40 miljoner SEK till Samelands återkristnande” – som om det Samiska Folket inte lidit tillräckligt redan av all denna kristna närvaro i sina bygder. En kultur som inte kämpar emot för sin överlevnad, är dömd till undergång. Samerna har ingen stat, ingen armé – och de har de heller aldrig haft – de har inte ens hat några riktiga krigare, och därför har de mycket riktigt varit maktlösa emot andra kulturer och tvingats till underkastelse. Här finns en viktig lärdom för oss etniska svenskar av idag. Själv förstår jag inte varför inte varje person med samiskt påbrå går UR ”Svenska” Kyrkan och kräver en UPPLÖSNING AV LULEÅ STIFT – till exempel.

Många av denna ”Svenska” Kyrkas anläggningar är byggda på samisk mark. De ligger på sejte-platser och kåtatomter. På samiska gravar, och mark som borde vara helig för samerna – men de gör ingenting för att värna sina döda, eller sitt kulturarv.

Visste ni att Svenska Kyrkan – i likhet med HITLER på sin tid – faktiskt tjänar miljoner på att konfiskera Krematorie-guld från dess rättmätiga ägare ?

Tandguld från döda Samer finansierar Svenska Kyrkans verksamhet med miljonbelopp. Varje år stjäl man samiska guldplomber, och inte ens när de anhöriga säger att de inte vill att man ska roffa, snatta, stjäla, korpa och tjuva från de döda – inte ens då upphör ”Svensk” kyrkan med sina ständiga kränkningar och sina brott.

Kan man tänka sig en skändligare, hemskare, lögnaktigare, falskare hycklar-organisation – som behandlar både svenskar och samer på detta sätt ?

De säger att de har ”etiska regler” för sin verksamhet, men handlar i högsta grad oetiskt. Att stjäla från döda människor, och att kategoriskt vägra att ta minsta hänsyn till de anhörigas vilja, kan inte kallas etiskt försvarbart, inte på långa vägar. Att stjäla från döda och bedriva gravplundring är tabu i nästan alla kulturer, inbegripet den samiska.

Lika lite är det etiskt försvarbart, att likt muslimer följa någon ”bergspredikan” och vilja förslava hela världens befolkning under en enda tro, en enda kultur – som är dessa ”goda” kristnas egen – enda skillnaden är ju att muslimerna predikar ”Jihad” eller det heliga kriget, vilket somliga kristna kallar ”Korståg” och fortfarande ägnar sig åt.

Nazism och kristendom har många likheter.

Både Adolf Hitler, Heinrich Himmler och andra höga koryféer inom NDSAP försökte på sin tid ”Tala för Minoritetsgrupper” som Bosniaker och Muslimer i tysk-ockuperade områden, därför att detta gynnade nazismens sak. På exakt samma sätt går Antje Jackélen till väga, när hon ”ockuperat” HBTQB-rörelsen i Sverige, och säger sig tala för de Homosexuellas sak – trots att det tydligt och klart står i den kristna bibeln att Homosexualitet skall fördömas och straffas med döden – minst lika tydligt som de kända bibelorden ”kvinnan tige i församlingen” och ”en trollkona skall du icke låta leva”

Antje Jackélens strategi är tydlig och genomskinlig. Genom att annektera ”samefrågan” – helt utan minsta hänsyn till samer med avvikande uppfattning, eller den samiska befolkningens egen vilja – försöker hon ”återkristna” dem – och gör sig skyldig till Kulturell Appropriering, som sagt.

Hennes avsikt är att krossa och förinta de sista resterna av den samiska kulturen, och etablera ett kristet tusenårsrike, precis som Adolf Hitler.

Frågan är bara om Sveriges kvarvarande samiska befolkning skall finna sig i allt detta, eller om den motståndslöst kommer att låta sig ledas till slaktbänken…

”sisådär lille Same… sisådär lilla Samiska…Sisådär lille Svensk… Lapp-mössan i hand, och så bocka bocka bocka inför altaret och penning-påsen !!”

Enparti-Regering helt utan Parlamentarisk legitimitet. Kurdisk kommunist får avgöra hur Sverige ska regeras…

Riksdagen, vårt nationella Parlament, uppges idag ha röstat för att låta en Socialdemokratisk enparti-regering under Magdalena Andersson tillträda. Det kan vara början till en enparti-stat, och dödsstöten emot den svenska demokratin. Något parlamentariskt underlag för den nya regeringen finns i alla händelser inte alls, eftersom 173 Riksdagsledamöter röstade emot den nya Regeringen, 75 stycken lade ned sina röster inklusive Centerpartisterna och en mycket falskt agerande Liberal kvinnlig Riksdagsledamot, som gick helt tvärtemot sitt eget parti. Bara 101 av kammarens ledamöter röstade för den nya Regeringen, som därför bara har 28,9 % av Riksdagens förtroende.

Och i de senaste opinionsundersökningarna, har Socialdemokraterna bara 25,6 % av väljarsympatierna enligt Statstelevisionen, som ju aldrig aldrig kan ha fel, och alltid alltid är 100 % objektiv och perfekt sanningsenlig, har vi fått veta.

En viss partiledare, vars namn det inte är comme il faut att nämna i vissa kretsar, har idag uttalat sig och sagt att det är högst egendomligt att en kurdisk kommunist ska få avgöra hela Sveriges styrelse. Det stämmer. Ännu mer oroande är att vårt lands styrelse kan bestämmas av en person, som öppet sympatiserar med PKK, en organisation som är ytterligt våldsbejakande, och dessutom terror-stämplad i de flesta civiliserade nationer. Har en sådan person överhuvudtaget i Sveriges Riksdag att göra ? Hon har dessutom öppet propagerat för att fler kurder med garanterat tvivelaktig politisk bakgrund och oklar identitet skall hämtas in till Sverige, och få sin hemvist här.

PKK uppges ligga bakom flera kidnappningar av politiska motståndare, som i strid med alla FN-resolutioner och FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna hålls som gisslan. Amineh Kakabaveh – eller om det nu är Kackel-Bääh-Oh Ve och Fasa ! är dessutom känd för att ha varit aktiv medlem i kurdiska Peshmerga, en organisation som också flera gånger anklagats för krigsbrott och människorättsbrott, liksom dess motståndare. Eftersom Sverige är en neutral, icke-krigförande stat, skall en sådan person sitta i vår Riksdag ? Frågan förtjänar förvisso att ställas – och vad är det för slags ”Liberaler” som kan stödja en Socialistisk Regering, som regerar med Kommunister som enda stöd ?

Den förra Andersson-ledda Regeringen lär ha existerat i lite över fyra timmar. Miljöpartiet, ett parti som är emot cement; och som tror att man kan bygga motorvägar och järnvägsbroar av trä, samt velat skrota hela Sveriges byggsektor och därmed all infrastruktur, gick ur den förra Regeringen efter Centerpartiets måttlösa arrogans och svek. Därför föll Regeringen, och S tillåts nu med Riksdagens goda minne regera vidare helt utan stödpartier – något som borde få hända i en representativ demokrati, helt enkelt därför att den regering som nu tillträtt, inte kan kallas demokratisk för fem öre. Den har ju varken Riksdagens eller folkets stöd.

Det enda goda dagens situation för med sig, är att den Socialdemokratiska minoritetsregeringen – med bara 25 % mandat – nu tvingas regera på oppositionens betydligt bättre budgetförlag, om ni frågar mig som oberoende, men Liberal Hedning. Sverige är numera Europa-ledande ifråga om arbetslöshet, vårdköer och dödsskjutningar på öppen gata. I sju år har Magdalena Andersson suttit och medverkat till det här, och nu leder hon vad som måste betecknas som en mycket svag expeditionsministär.

Demokratin i vårt land har blivit naggad, kantstött och nedsolkad i och med detta.

Vi har att vänta hårda år framöver, och troligtvis en lika hård vinter.

Plötsligt en Friggs Fredag: SKANDAL I SÄFFLE ! Pingstkyrkan UTVISSLAD – Präster och pensionärer HELT BLÅSTA !!

Ni vet väl att i Västsverige och Västnorden – alltså Island, Norge, Färeöarna och många andra västliga platser – är Fredagen av tradition helgad åt moder Frigg, medan den i övriga Sverige är helgad åt Freja ! Gränsen lär gå någonstans genom Västergötland…

Men alltnog, denna dag skall Riksmedia och journalister med sedvanlig urskiljning och oförmåga att skilja viktigt från oviktigt skriva om en inträffad händelse i Säffle av alla platser. Där lär ortens Pingstkyropastor ha blivit alldeles rosenrasande, enligt uppgifter både i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Nya Wermlandstidningen.

Deckarparet Sjöwall / Wahlöö skrev en gång i tiden en hel bok om ”Den Vedervärdige Mannen från Säffle”. TÄNK OM det är SAMMA person som ortens Pingstkyrkopastor ??

 

Saken är den, förstår ni, att två ungdomar skall ha begått lite hyss, och öppnat Pingstkyrkans dörr samt blåst i visselpipor när gudstjänsten skolat börja, och ”flera pensionärer har blivit skrämda i kyrkbänkarna” skriver man. Nu måste ortens store store tjocke Poliskonstapel ovillkorligen tillkallas, och en ANMÄLAN skall bli upprättad,  jojo men ! I Säffle Pingstkyrka minsann, där har alltså någon nu fört ett Herrans liv. Pastor Loci haver försökt ”tala förstånd med ungdomarna” men dessa haver bara sprungit därifrån, ja har man hört på maken, hjälpeti hjälp hjälp hjälp och kära hjärtanes, synd och skam, synd och skam…

”Dekadens råder här i vår sockenförsamling, Dekadans, Dekadans” sjöng Cornelis Vreeswik på sin tid…

Storgatan i SÄFFLE. Ingen plats som man blir glad av. Här skedde det FR.RRR…UKTANSVÄRDA DÅDET. Två tonåringar blåste i Visselpipor….Pingstkyrkan skymtar till vänster i bild… Något för vårt lands journalister att hetsa upp sig för och göra ”scoop” av kanske… (det är äckligt med kristen reklam) ”Dekadent och försoffad är vår ungdom av idag – och de har varken respekt för religion eller lag” (citat C Vreeswijk )

Vad är det för urval av nyheter våra svenska journalister gör, förresten ? 5 års fängelse för Polismord – nyss begånget av en Somalier i Biskopsgården, Göteborg är enligt Statstelevisionen ”ett alldeles för hårt straff”, och vi lever i ett land där våldtäktsmän kan få 840 000 i skadestånd för att ha ljugit om sin ålder. Eller, för att citera Katerina Janouch i Katerina Magasin:

Polismannen Andreas Danmans mördare är fri när han är 23. Men Andreas Danmans familj har fått livstid. Mördaren borde aldrig fått vara i Sverige. Ointegrerbara familjer som skapar våld i vårt land bör inte befinna sig här. Som det är nu går hela Sverige sönder för att inga myndigheter rår på detta bestialiska gränslösa våld, med droger, misshandel, tortyr, våldtäkter, mord… Feministerna är tysta eller gör hyllningsreportage i Expressen där våldtäktsmän tillåts göra reklma för sin “musik”. Hur kan de leva med sig själva? — —

Det svenska rättsväsendet är verkligen ett skämt. En våldtäktsman i Vetlanda som våldtagit en flicka i skolan, har släppts på fri fot. Han är “ung”. Sverige offrar sina ungdomar och barn i den nog värsta historiska förvirring som något land skådat. Vi har en justitiekansler, Marie Heidenborg, som strösslar pengar över grovt kriminella, och vi har ett justitieråd, ordföranden i Överklagandenämnden för etikprövning, Ann-Christine Lindeblad, som nyligen överklagade beslutet att en forskargrupp i Lund inte ska utredas på grund av att de presenterat en studie där utlänningar är överrepresenterade i sexualbrott, som tillsammans med två andra högt uppsatta jurister räddade kvar en somalisk våldtäktsman i Sverige 2019. Detta gjorde att det numera är mycket svårare att utvisa grovt kriminella utlänningar.

Katerina Magasin, 2021-11-21

När nu rättsrötan i landet nått skyhöga proportioner under Regeringen Löfvén, tror någon då att Polisen i Säffle – av alla platser – har råd eller tid att ta fast några busvisslande ungdomar ?

Visst, ”störande av förrättning” som det heter, är också ett brott – men jag kan inte undgå att märka att man på prylsajten ”Säffletorget.se” säljer en högst nödvändig liten vissla, som borde ligga i varje etnisk svensk och svenskas jackficka…

Denna Nödvissla för 19 kronor är nyttig för mångahanda ting. När Pingstvänner och Monoteister, Islamister och andra kommer med sitt hat, ja då kan du blåsa i denna vissla och ”Visa ut” dem – så att hela deras kristna skval blir avblåst, och de åker på en riktig blåsning… precis som Pingstvännerna i Säffle.

”I’m the whistler” sjöng Jethro Tull på sin tid…

Högljudda visslingar kan också stoppa våldtäkter och överfall, vilket allt fler och fler svenskar rutinmässigt drabbas av. Och vem vet – själv vill jag hylla de tappra, modiga och rättrådiga ungdomarna i Säffle för deras gärning – som kanhända var en ren protestaktion. Visste ni att det sedan flera år tillbaka finns en proteströrelse som heter The Nordic Noise Movement, och som kämpar för rättvisa och upprättelse för alla de hundratusentals människor, som de kristna kyrkorna i Sverige hunsat, plågat, fängslat eller torterat ihjäl – det gäller inte bara häxprocesserna och deras offer – de är skyldiga till mycket annat också.

Kort sagt – var helst en kristen, en pingstvän eller en Monoteist yttrar sig, ska han eller hon ”blåsas av” för totalitära åsikter av den sorten, passar inte in i ett öppet eller demokratiskt samhälle. Ett riktigt Gjallarhorn, likt det Heimdal själv har i Asgård, eller en billig blå-gul vuvuzela i plast – det gör ingen skillnad – huvudsaken är att du protesterar emot Monoteisternas tyranni..

Kostar bara 10 kronor – hjälper emot mycket, Pingstvänner inte minst..

En såkallad ”Sverigetrumpet” för bara tio kronor är rätta medicinen… Tutom Gjallarhorn, från Ystad till Haparanda ! Jag avslutar detta inlägg med den Slovenska supergruppen Laibachs fina låt ”The Whistleblowers” vars textrader jag heller inte kan undgå att citera. Frihet åt Säffle-borna, och må så gott !

We rise, we grow
We walk and we stand tall
We never fall
As big as the sky
As far as the dawn
We walk
And we do not fall

We sleep, we dream
With no time in between
We never stop
Whistling our chant
In the heat of the night
We sing
The spirit is clean

From north and south
We come from east and west
Breathing as one
Living in fame or dying in flame
We laugh
Our mission is blessed

We fight for you
For freedom unforeseen
Thinking as one
Rolling along
To the beat of the drum
We march !

Dagens Läsarfråga: ”Är Midgårdsormen en Metafor för något, och i så fall vad ?”

Egentligen brinner jag av lust att ge mig in i politiska resonemang, och skriva om vad jag anser om läget i Sverige och Världen, men det får väl vänta, ifall jag nu alls återvänder till det ämnet. Mina läsare vill ha svar på sina frågor, och det är bäst att göra dem till viljes, eftersom de frågar efter saker som rör denna bloggs huvudämne, det vill säga Asatro. En läsare ställde i något annat sammanhang frågan om Midgårdsormen kunde vara en metafor för något, och i så fall vad…

Mitt svar på frågan är att det förstås alltid finns dem som vill tolka Asatron och Hedendomen metaforiskt, men det bör man inte göra. Alltför ofta ser vi hur moderna ”filosofer” ger sig in i metafysiskt, kvasi-intellektuellt svammel, och då kan det låta som såhär: Midgårdsormen symboliserar, likt ormar i andra mytologier, den vitala livskraften. När den äter sin egen svans och cirkulerar runt jorden är det en metafor för harmoni i den vitala energin.”

För det första ”cirkulerar” Midgårdsormen inte alls. Det finns ingenting som tyder på det. Möjligtvis omfattar den jorden eller rättare sagt Omfamnar Midgård, eftersom den antas ligga i cirkel ja, men det är inte alls samma sak som att den skulle röra på sig.  För det andra är allt det här svamlandet om ”vital energi” och allt vad det nu är oftast bara detsamma som New Age floskler – och jag tror inte alls att våra förfäder trodde på sådant.

De uppfattade troligen sina myter och sagor på ett helt annat sätt – och jag tror inte att det var förrän i Hedendomens absoluta slutskede på Island och i 1200-talets verklighet, som Sturlasson och andra tänkte sig Asatron som en metafor – men därmed är det alls inte sagt att man skulle ha gjort det under alla de århundraden, som Midgårdsormen faktiskt var känd, och en del av folkmedvetandet.

Runsten från Altuna kyrka i Uppland, 1000-talet

För att alls förstå hur gammal föreställningen om Midgårdsormen är och vad denna föreställning i så fall betyder, måste vi gå till arkeologin, som har handfasta bevis, och inte bara vår egen uppfattning om saken, eller någon kvasi-intellektuell new age människa, någon ”fornsedare” eller annan tvåbent boskap. Vi vet till exempel, att både Gosforth-korset i England (tidigt 900-tal) och en runsten från Altuna i Uppland (sent tusental) avbildar berättelsen om Tors Fiskafänge mycket exakt, inklusive sådana detaljer som att Tor använde huvudet på jätten Hymers favoritoxe som agn – oxhuvudet syns mycket tydligt på båda stenarna. Också den detaljen att Tor trampade igenom båtens botten syns på Altuna-stenen, och ser vi noga efter, ser vi mycket riktigt ett hål i Gosforth-korsets båt också – ifall nu det inte är en senare defekt i stenytan – liksom en rädd Hymer, som uppenbarligen klamrar sig fast i båtens akterstam. (Lägg märke till denna detalj, den finns också på mycket tidiga avbildningar)

Föreställningen om en Midgårdsorm är mycket mycket äldre än Vikingatiden, och jätteormar finns också avbildade på Bronsålderns hällristningar. Redan på 1950- och 1960-talen, hade forskare en teori om att Egypten, den ledande civilisationen sådär 1700 före kristus – vid Bronsålderns höjd i Norden – och de Nordiska kulturerna stod i mycket tät handelskontakt. Det syns inte minst på mängden bärnsten i Egyptiska gravar. Alltnog, Egyptierna hade en föreställning om solguden Ra, som varje dag seglade över himlen i två olika farkoster – ett stort skepp på morgonen, och ett mindre skepp på eftermiddag och afton. Varje middag, då solen stod som högst, måste Ra och hans följeslagare möta den fruktansvärda Apopis-Ormen, även känd som Apep som gömde sig vid himlens zenith. Mycket riktigt tycks ju solen stå stilla vid Middagstid också, och det var då Ra måste fly till en mindre båt.

Det är i denna berättelse – minst 3000 år gammal – man ser Midgårdsormens ursprung – och liknande scener finns på våra svenska hällristningar…

Pytheas, den grekiske geografen, talade om ett ställe kallat ”Havslungan” i den norra Oceanen, där hav och himmel skulle blandas i en enda fuktig dimma – och på minst två hällristningar ser vi faktiskt ett lung-format möster, tydligast på en ristning från Leonardsberg i Östergötland, där ett större fartyg med en solsymbol syns nedtill, och ett mindre – inte lika väl bemannat – fartyg är på väg ut ur dimman, med en sol-hövdad Ull – vår solgud Ull åker ju över havet i en gyllene sköld eller ett skepp – ”ullar gulli” som det står i Eddan – som sträcker sina armar mot skyn. En annan hällbild visar ett stort skepp i dimbanken, och ett slags jolle i en ”tom” nätmaska i det nät-formade virrvarret – och i en del spiralornament, har man försökt spåra Midgårdsormen…

På en hällristning från Kallerby nedergård i Bohuslän ser vi verkligen ett stort, välbemannat skepp som attackeras av en stor slingrande orm, och en liten båt, som tycks dreja bi vid det stora skeppets akter – slutligen seglar en annan farkost med höga stävar triumferande därifrån… Jämför följande moderna ”egyptiska” bild…

Men Tor och Hymer då ? – undrar nu kanske någon… Jo, när alla Egyptens gudar gemensamt måste gå samman för Ras skull, behövde våra förfäder BARA Tors styrka – han ENSAM kunde ju besegra Midgårdsormen i alla fall tillfälligt, och det finns de som menar att Hymers bräckliga eka var själva himmelskupan, men det ska jag gå närmare in på en annan gång. Poängen är, att Tor och Midgårdsormen OCKSÅ finns på minst fyra-fem Hällristningsbilder, och därmed är Hymers och Tors fiske en mycket mycket gammal berättelse..

Bilder av ett skepp eller en båt, som lägger ut en lång metrev eller får en tydlig orm på kroken, finns på minst fem Bohusländska ristningar – och märk den lilla bilden från Kasen i Tanum – längst bak sitter en man i en båt och griper om akterstäven – precis som ”Hymer” på Gosforth-korset… Är allt detta verkligen slump eller tillfälligheter ? Det kan vi inte tro… den alltid spekulative Åke Ohlmarks i ”Hällristningarnas Gudar” var inne på något,då han 1963 redogjorde för teorin – men han var inte först..

Tors och Hymers fiske finns avbildat också på bildstenen Ardre VIII från Gotland – som nedanstående bild visar…

Här ser vi bland andra bildberättelser en skäggig man – det är förstås Tor – som är på väg att vrida nacken av en Oxe – Hymers tjur – som står i ett fähus, och vi ser Tor och Hymer till höger i huset, med fiskeredskap eller oxhuvudet på vad som väl skall vara Tors axel. Två män fiskar med spjut i en liten farkost till vänster, och ovanför ser vi en scen, där Tyr möter sin farmor – hon med tre eller niohundra huvuden – Tyr finns ju också med i Hymers-myten… Överst till vänster syns Hymers och Tors båt igen, med vad som verkar vara oxhuvudet och möjligen huvudet av en stor orm, som verkar dragga efter båten – fast allt detta är något otydligt.. Bildstenen visar allt som i en tecknad serie, där man kan få se samma figur flera gånger, även om det inte finns ”bildrutor” som i vår tids tecknade serier.. Tydligare syns samma historia på två stenar från 2001 och 2004 av Kalle Dahlberg på Adelsö – han skildrar allt såhär…

Här ser vi också hur det gick för Hymer till slut – feg och ängslig skar han ju av Tors metrev med agnkniven, och till tack fick jätteklunsen hammaren Mjölner i skallen, så att han dröp i havets djup – och aldrig såg Hymer eller någon annan seende varelse någon grymmare eller värre syn, när Tor och Midgårdsormen såg varann i vitögonen…

Med allt detta i minnet – är då Midgårdsormen någon ”metafor” ? – Nej, våra förfäder tänkte sig alls inte saken så, i alla fall inte enligt vad jag tror – för dem var nog historien om Tors fiske ren och skär verklighet, eller i alla fall närapå verklighet – något som verkligen skulle kunna ha hänt i den andra Världen… Midgårdsormen var förstås mörkret, natten, allt som står den ljusa dagen emot, och på så sätt var den ju metaforisk, men knappast på något annat sätt.

I sen hednisk tid lade Snorre Sturlasson till uttrycket ”Kringla Heimsins” eller ”Världens krets” i första meningen till sina Nordiska Kungasagor, och därifrån kommer ordet ”Heimskringla” som man vet.

Den Världsomspännande ormen, som slukar sin egen stjärt, i antikens Värld kallad ”Ouroboros” var en symbol som kom till under århundradena närmast före kristus, kanske också i Egypten, eller i alla fall Medelhavsområdet, och den berättelsen influerade också Sturlasson, men att därför påstå, att Midgårdsormen skulle stå för evigheten, odödlighet och så vidare och så vidare, vore att föra saken alldeles för långt, och bort från berättelsens sanna ursprung, där Ormen ”bara” var dagens, ljusets och gudarnas fiende i största allmänhet.

Carl Gustav Jung berättar i sin kända bok ”Människan och hennes symboler” om kemisten August Kekulé (1829-1896) som i en dröm skådade Midgårdsormen – och därmed fann lösningen på ett problem, som han länge brottats med. Han försökte få sin nyupptäckta formel för Bensen att stämma, också vad gällde antalet väteatomer – och insåg till slut – undermedvetet – att ”bensenringen” eller den enkla kedja av kolatomer, som bildar bensens kemiska stryktur måste avbilda en ”Ouroboros” eller en Midgårdsorm, och alltså bita sig i sin egen svans, så att säga…

Men också denna metafor, för oss alldeles för långt… Ormen står inte för cykliska kolväten eller något annat sådant, nej inte ens för Fullerener... Den var, som jag sagt – antagligen bara en symbol för mörker, natt, ondska och allt fientligt – och därifrån ledde den sitt upphov.

Varför inte låta ormen symbolisera islams och kristendomens pest, förresten…? Dessa två religioner är ju just världsomspännande farsoter, som ormlikt nästlar sig in överallt…

En HEDNISK Tanke för dagen…

Sveriges största Ärke… någonting lär ha uttalat sig, och sagt att Regeringens nuvarande bestämmelser om Corona-skydd för våra medborgare, manifesterad i den regeln att man INTE får vara mer än 100 personer i någon möteslokal eller offentlig sammankomst, skulle vara ”ett akut hot emot religionsfriheten”.

Ja – vad är hon egentligen ? En förvirrad gammal dam i en väldigt missklädsam hatt, Ärketönt, Ärkenarr, eller rent av Ärke-Skurk ??

Vi är många som undrar…

Och för övrigt – NÄR i Sveriges moderna historia under efterkrigstiden har det alls hänt, att ett av Svenska Kyrkans arrangemang, som högmässor eller liknande – besökts av fler än 100 personer ?

Möjligen är det hela endast av intresse för biskoparna och de pösande, jäsande prästerna själva, om de nu håller sin hemliga Sanhedrin någonstans…

Men nu över till mer positiva nyheter för dagen:

Göteborgs-Posten – en av Sverige verkligt få riktigt Liberala Tidningar – den är inte bara ”Låtsas-Liberal” som SvD eller vänsterblaskan ”Dagens Nyheter” – publicerar idag en debatt-artikel, där en viss Richard Jomshof, talesman för Sverigedemokraterna i Skolpolitiska frågor (och före detta lärare, som ”petats” från lärarjobbet för sina politiska åsikters skull) hävdar att Religionsfrihet också kan vara detsamma som frihet FRÅN religion, eller åtminstone garanterat skadliga och samhällsfarliga religioner.

”Alla Muslimska friskolor bör förbjudas” hävdar han – och i förstone bör Sveriges regering verka för att inga fler muslimska friskolor godkänns, för att slutligen också stänga och lägga ned de existerande islamistiska indoktrinerings-centralerna. Det är ett steg i rätt riktning, anser vi här på ”Hedniska Tankar” men problemet är att det inte går tillräckligt långt. Vår uppfattning har sedan länge varit, att ALLA religiösa friskolor, i synnerhet de kristna eller de som företräder andra Monoteistiska religioner, bör läggas ned – med OMEDELBAR verkan.

Det finns inget som vi hedningar och Asatroende hatar så mycket, som religiös indoktrinering och övergrepp på barn.

Undervisningen i Sverige bör stå fri ifrån allt vad religion heter – också den kristna religionen. Barn skall inte behöva bli tvångsmässigt drillade till bönerabblande eller Monoteistiska griller. Funnes det ”Asatrogna” Friskolor, vore vi emot dem med. Låt oss ge våra svenska barn FRIHETEN och VERKLIG Kunskap – inte religiöst svammel – Religion är en sak för vuxna människor, och ingenting för barnrumpor !

Ett gott FÖRSVAR emot Islam, Kristendom och alla andra villoläror är alltid NÖDVÄNDIGT !!

Snart kommer det HEDNISKA Skiftet – är DU redo ?

 

Om vi får tro SCB, Svenska Statistiska Centralbyrån, och vårt lands officiella befolkningsstatistik, så hade Sverige 31 September 2021  10 435 447 stycken invånare. Invandring gör att befolkningen hela tiden skenar iväg, på ett okontrollerat sätt. Data publicerar idag visar att försörjningsbördan hela tiden ökar och ökar för de etniska svenskarna, och vårt land kan omöjligen försörja så många personer som finns här nu. Riksdagens Utredningstjänst, RUT, visade i dagarna att minst 675 000 invandrare bor här utan att kunna försörja sig själva. Lägsta gräns för att vara självförsörjande har då satts till en inkomst av 12 500 kronor i månaden, men många främmande folkslag i Sverige kan inte ens klara av att ro hem detta.

En Undersökning från det Nordiska Välfärdscentret visar att det i genomsnitt tar 12–13 år innan 50 procent av invandrarna har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. Många av dem fortsätter förstås att hela tiden leva på bidrag också vid högre inkomstnivåer, och under 2018 försörjde sig motsvarande 772 000 helårspersoner i arbetsför ålder under hela året på bidrag och sociala ersättningar, dvs motsvarande 13,3 procent av arbetskraften.

Så kan det naturligtvis inte fortsätta i längden, för då blir de etniska svenskarnas skattebörda orimligt hög. Många människor i vårt land gör sig också av med totalt onödiga utgifter, som den straff-skatt eller ”kyrkoavgift” de hela tiden måste betala till den ”Svenska” Kyrkan – en kyrka de flesta av dem inte alls tror på.

Själv tror jag att det här är en av de viktigaste anledningarna till att vi kommer ha mer än 75 000 frivilliga utträden innan detta år är över.

”Svenska” Kyrkan själv har påstått, att den skulle ha haft 5 728 748  medlemmar 1 Januari 2021. Det motsvarade 55,2 % av befolkningen, och inte alls 57% som man felaktigt påstår. Var så god att kontrollera den officiella statistiken själva, ifall ni inte tror mig !  Under årets tio första månader har sorgligt nog 9 824 personer lockas av sk ”mission”, och blivit medlurade i sekten av de kristna. Det ger  ett positivt netto av 52 724 personer som nu befriats från Monoteismen, denna skadliga lära.

Demografin – eller ”dödskvoten” är sådan, att det dött 68 079 personer Januari – September 2021 enligt SCB, medan det fötts 88 300 levande födda Vi vet också att ungefär 70 % av de som dog, var kristna, pga antaganden från tidigare år, och vad vi vet om medlemsutvecklingen för den bisarra organisation, som lögnaktigt hävdar att den skulle företräda oss alla. Vi vet också att det dessvärre är så, att 40,3 % av alla svenska nyfödda barn blir utsatta för Kristna övergrepp – såkallat ”Dop” – en äcklig, motbjudande och medeltida ritual – där kristendomen tvingas på barnen, helt utan hänsyn till deras egen vilja – av föräldrar som verkligen borde veta bättre än att göra på detta rent motbjudande vis..

 

Det innebär i sin tur, att ”Svenska” Kyrkan tvångsregistrerade 35 585 individer genom kollektivanslutning av spädbarn under årets första tio månader – ett oetiskt,  förfarande för att berika sig själva med skatter, ”tionde” och pålagor på svenska barnfamiljers bekostnad.  Samtidigt dog 47 655 kristna– så den ”demografiska faktorn” lyder på minus 12 070 personer – senare i år får vi se de faktiska siffrorna och då får vi se om mina beräkningar stämmer. Hittills har de alltid stämt, på plus/minus 100 personer när, sedan 2016.

Låt oss nu summera. ”Svenska” Kyrkan har under Januari till Oktober 2021 förlorat 52 724 personer på frivilliga utträden, och ytterligare 12 070 personer via den ”demografiska faktorn”. Det ger ett resultat på minus 64 794 personer, som inte är kristna längre, inte vill vara kristna och inte kommer att vara det heller, därför att många av dem ”åkt ur prästbetyget” och ”lämnat in för gott, som det så vackert, poetiskt och sensibelt råkar heta.

Då har den påstått ”Svenska” Kyrkan (som inte är ”svenskare” än något annat) bara 5 676 024 personer i riket som medlemmar. Mycket talar också för att de flesta av dem inte är med pga någon särskild gudstro, utan bara ”av gammal vana”

Samtidigt har totalbefolkningen i landet stigit till 10 435 447 personer – som sagt.… Detta innebär – och ni kan inte neka till det – att bara  54,4 % av Sveriges befolkning är kristen – för bland alla kristna kyrkor, anser sig ju ”Svenska” Kyrkan ha ”Statsmonopol” – men det var alltså inte alls 57 % som var medlemmar…

Inom 5 år är denna kyrka inte längre i majoritet. Andelen Hedningar är redan 45,6 % – och större kommer den att bli..

Det HEDNISKA SKIFTET kommer att inträffa, vare sig de vill eller ej – och då kommer alla Ateister, Sekulära, Agnostiker, ja HEDNINGAR och Humanister vara i majoritet – så ÄR det – och det kan ingen jehova, ”gud”, ”allah” eller JHVH-1 göra något åt – för Monoteismen är Verkningslös, ute, kaputt, finitio – vorbei och Förbi.. Det blir slut på hela Jesus-köret, helt enkelt…

Det är NU vi HEDNAR detta land – och hedniskt kommer det att förbli…

 

SVT sänder ”halvbra” programserie kallad ”Vikingarnas Arv”

Författaren Per Erik Tell – en skribent som jag inte förut läst och som jag inte känner – har uppmärksammat hur Statstelevisionen SVT sänt en utlandsproducerad TV-serie vid namn ”Vikingarnas Arv” som bara ytligt berör hela den kulturella påverkan, som Asatron och Vikingatiden haft på Europa. Första avsnittet var visserligen ganska korrekt helt faktamässigt, bortsett från de vanliga kristna överdrifterna; och behandlade hela Europas historia ur ett engelskt perspektiv, från stormningen av Lindisfarne till grundandet av Normandie via Rollo. I programmet nämndes ingenting om att Lindisfarne 793 var en ren vedergällning för de slavräder som gjorts emot Danmark och Norge av kristna.

Karl den Stores folkmord på Sachsarna och alla germanska och slaviska folk i Norra och Östra Tyskland nämns bara i rent förbigående i programmet, trots att massakern vid Verden, där de kristna avrättade mer än 4000 hedniska furstar, måste varit en av de största inspirationskällorna till den rättvisa hämnd, som de första Vikingatågen innebar.

Lika lite framhäver man det faktum, att Vikingarna var tillräckligt framgångsrika vid sina båda stormningar av Paris, i så måtto att de kunde ta ut brandskatt och fortsätta nedåt de franska floderna ända till Lyon och Burgund – vilket knappast hade varit möjligt om inte fransmännen varit helt och hållet militärt besegrade uppströms, och liknande resonemang måste gälla om det frankiska styret i Rhenlandet. Man lämnar gärna inte starka garnisoner bakom sig, då man åker på en smal flod nedåt Europa, för att sedan vända åter hemåt. Rhenlandets historia visar tydligt och klart, att det inte bara var i Normandie man var framgångsrik, så vad SVT sänt, är som vanligt en förenkling och en förvanskning av historien, men det förvånar ju inte längre någon – eller hur ?

Tyska historiker betraktar numera Utrecht, Dorestad och Nijmegen som helt Hedniska handelsstäder, som INTE var underordnade de kristna. Och hur skulle Vikingarna under sent 800-tal ha trängt fram ända till Trier i Moseldalen, om fästningar och borgklippor som Ehrenbreitstein (där Mosel rinner ut i Rhen vid Deutsches Eck) varit i händerna på deras fiender… ?

Vidare påstår SVT sådant som är rent gallimatias, och uppenbart fel. Till exempel att det inte skulle ha funnit havsgående skepp i Norden före 700-talet, vilket direkt motsägs av all arkeologi. Det 23 meter långa Nydamsskeppet hade ingen permanent mast, men kunde seglas ändå, vilket inte SVT:s undermånligt utbildade journalister verkar ha klart för sig – och med 45 mans besättning kunde den båten mycket väl segla till England, vilket liknande båtfynd från Sutton Hoo och tidig Vendeltid mycket väl visar. Nydamskeppet är från ca 320, och fullt havsgående. Det vet var och en, som har det minsta intresse för ämnet.

Att havsgående krigsfartyg med en besättning uppåt 50 man fanns i Norden långt långt före Vikingatiden visste man redan på 1870-talet, men SVT:s drumlar står rakt fram och förnekar det..

Redan under bronsåldern fanns skepp, som kunde vara i förbindelse med Medelhavsländerna. Arkeologiska fynd som Hjortspringbåten (1200 år innan vikingatiden !) bekräftar det, liksom de Bohusländska hällristningarnas väldiga flottor, och bärnstensvägarna genom Rhen, Maas och Rhone ned till Medelhavet. Ett rikt nät av handelsvägar ledde redan då söderut – och varför förnekar SVT helt detta, eller rättare sagt underlåter att alls nämna det ?

Europeiska historiker har ända sedan 1970-talet varit helt på det klara hur handelsvägarna till Norden under Bronsåldern såg ut…

För övrigt – om Vikingarna var så ”grymma” eller ”illa omtyckta” som SVT hävdar, VARFÖR står det i en originalhandskrift FÖLJANDE att läsa:

Annales Bertiani, 864: ”Pippin, son av Pippin, avföll från frankerna och blev som munk lekman och avfälling, förband sig med Nordmännen och antog deras religionsbruk” (ritum eorum servat)

Ur ett brev från biskop Fulcus av Rheims till Karl den Tjocke år 886: ”Många har gått över till den hedniska tron, och samarbetar helt med Nordmännen

Ur 800-tals krönikan Diplomatarium Danicarum, sent 800-tal: ”kyrkorna brändes inte bara av nordmän, utan av kättare och misshagliga kristna” (variis casibus tam paganorum quam etiam nequam christianorum adnihitatam”)

Bretangare, Friser, Holländare och många andra folk inom det frankiska riket såg helt uppenbart Vikingarna som befriare, och anslöt sig gladeligen både till dem och till Asatron. Detta har aldrig nämnts i våra historieböcker, trots att det finns många skriftliga och samtida bevis för det.

Hur länge skall sanningen döljas, tror ni ? Hur länge ??

Hur Jens Flycht avslöjar Kommunal Kristifikation

Bloggen ”Sverigebilder” skriven av journalisten Jens Flycht tillhör de bloggar jag brukar läsa. Senast avslöjade han hur Upplands Väsby kommun kör med en osaklig ”kristifikation” av den svenska historien, och hur de publicerar kristna fantasier som fakta. Bland annat gäller det den runsten ni kan se på bild här, U 112, som sedan 1600-talet varit känd för vetenskapen.

Runstenen U 112 saknar som synes helt kristna kors, och är därför en sten ristad av Hedningar

Man påstår felaktigt att stenen skulle stå utmed en ”kyrkstig” på informationsskyltar, trots att stenen står intill den urgamla färdvägen runt Edssjön. En ca 500 meter lång vägbank av okänd ålder – den har aldrig blivit ordentligt arkeologiskt undersökt – löper nära det flyttblock som stenen är ristad på, och att då påstå att stigen skulle ha något med kristendomen att göra är bara nys, hitte-på, BOGUS och en förvridning av hela historien. Visserligen skriver Ragnvald, som lät resa stenen, att hans mor Fastvi antagit kristendomen, och anger den kristna standardformuleringen kuþ hialbi · ant · hena eller gud hjälpe hennes ”and” men själv var han aldrig kristen – och berättar på en inskrift till att han i Grekland var krigarföljets hövding – liðs forungi – eller den som förde hela Väringagardet.

Tragiskt nog hade hans mor svikit vårt lands tro vid hans återkomst, men några kyrkor fanns med säkerhet inte alls i Upplands Väsby när detta hände, under sent tusental eller tidigt 1100-tal. Stenen har alltid kallats ”Kungs-stenen” av Upplands allmoge, står det att läsa på Wikipedia, och man återfann år 2010 de försvunna manuskriptsidor ur Collectaneum Monumentale Runicum, där riksantikvarien Martin Aschaneus (cirka 1575-1641) redan under 1600-talets första hälft omnämnt och beskrivit inskrifterna på bild.

 

Mycket riktigt skriver Aschaneus också att det rör sig om en sjöstig och inte alls en kyrkstig, som alla kan se på bilden ovan. Den är tydligt märkt ”Eds stigen” och ligger vid ”Eds sjön”. Därmed står det klart, att Upplands Väsby kommun publicerar falska fakta och inte använder originalkällorna. Man påstår också andra kristna osanningar och lögner – men Jens Flycht avslöjar alltsammans som den påhittade dynga det är, ty:

Men idag dominerar bilden av stigen/färdvägen som en kyrklig förbindelse i en lokalt delvis snedvriden historiebeskrivning. Detta är olyckligt då stor del av platsens historia kommer i skymundan för besökarna.

Ett exempel är den skylt som Upplands Väsby kommun nyligen satte upp och som beskriver Ragnvalds runristade flyttblock som en kyrksten. Här ger sig kommunen ut på mycket osäker mark som helt saknar vetenskapliga referenser.

Att Ragnvalds runristade flyttblock skulle vara en kyrksten, det vill säga en plats för kristna predikningar på 1100-talet, är ett häpnadsväckande påstående som det saknas historiska belägg för.

Även på sin hemsida hävdar Upplands Väsby kommun att det flyttblock som Ragnvald lät rista runor på, är en kyrksten.

Över huvudtaget är kopplingen mellan Eds kyrka och Ragnvalds runristningar inte möjlig.
Nuvarande Eds kyrkas äldsta delar anses vara från 1100-talets mitt eller senare del. Ragnvalds runristningar är från sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal. Runristningarna fanns redan när den nuvarande kyrkan började byggas.

Även stigen/färdvägen har en historia som är betydligt äldre än den kristna närvaron och som sannolikt går tillbaka till hednisk tid. Den kan, räknat utifrån den höjd över havet som den följer, vara 500 år äldre än runristningarna. Därför går det med säkerhet säga att stigen/färdvägen ursprungligen inte var en kyrkstig.

  • citat från bloggen ”Sverigereportage” 14 November 2021

 

Jens Flycht är värd en eloge, då han avslöjar hur lögnaktiga kultursekreterare och andra vill ”kristifiera” vår hedniska historia, och dölja vårt kulturarv – men – det skall de inte få komma undan med – alla invånare i kommunen har rätt att kräva en ändring..

Katoliker är sig lika – I Portugal eller ÖVERALLT annars…

Så har det nu hänt igen. Denna gång i Portugal. Dagens Nyheter eller DN, fortfarande Sveriges törsta dagstidning, konstaterade för fem dagar sedan att Katolska Kyrkan står under en statlig utredning nere på Iberiska Halvön. Orsaken är enkel. Mellan 2900 och 3200 katolska präster, biskopar och andra religiösa funktionärer i lilla Portugal har avslöjats som pedofiler. Över 216 000 barn och ungdomar har utsatts för systematiska sexövergrepp, från 1950-talet fram till idag.

I land efter land, Världsdel efter Världsdel bär sig katolska kyrkan åt såhär.  Bland annat i Australien, där Kardinalen Robert Pell dömts för sexövergrepp emot två minderåriga pojkar, men släppts ur fängelset i förtid.

I Frankrike har också den nationella Regeringen tvingats utreda vad den katolska Kyrkan sysslat med i alla år, liksom i USA, på Irland – där offren uppgår till flera hundratusen personer ochdär påven sagt att han är ”ledsen” över händelseutvecklingen – som om det nu ursäktar alltsammans.. I Storbritannien, och till och med på Island och i många, många nationer förutom det – bland annat i Latinamerika. Överallt samma sak. Katolska präster, biskopar, nunnor, tiotusentals med sexförbrytare, som fegt döljer sig bakom den kristna religionens täckmantel. Och i inget fall har Regeringarna vidtagit den åtgärd som kanske till slut MÅSTE vidtas – ett konkret och tydligt TOTALFÖRBUD emot Katolicismen som religiös riktning, samfund eller rörelse.

”Religionsfrihet” är inte samma sak som att tillåta SYSTEMATISK kriminell verksamhet. Ett Världsomfattande TOTALFÖRBUD emot Katolicism, vore på tiden…

 

Enbart i Frankrike uppgår offrens antal till 216 000. Över hela jorden finns antagligen miljontals barn, som katolikerna våldtagit, misshandlat och förgripit sig på – i årtionde efter årtionde. Enbart i USA spårade myndigheterna 4,392 katolska förövare, men av dessa pedofil -präster har nästan ingen fått sitt straff. Och i en enda nation på Jorden – gissa vilken ! – ignorerar de lagliga myndigheterna alltsammans, och lämnar fritt fram för Katolikerna att ”kontrollera” sig själva. Vilket land är det, som är så oerhört naivt ? Vilken nation kunde det vara, som vägrar undersöka kristna förbrytelser emot barn, som pågått under hela efterkrigstiden.

Svaret är enkelt. Det enda land som ignorerar alltsammans, är förstås Stefan Löfvéns Sverige…

Redan 2019 kunde Statstelevisionen SVT avslöja hur två Pedofil-präster från USA ”omplacerats” till Sverige och hur de fortsatte sin kriminella verksamhet med systematiska kränkningar och övergrepp emot minderåriga också i vårt land. Men Kardinal Arborelius, som tillika är ”Ärkebiskop” och främste företrädare för Sveriges Katoliker, struntade i att polisanmäla detta. Istället har han upprepade gånger påstått, att det just i Sverige skulle finnas en intern kontrollmekanism, som gör att alla de brott, som redan tusentals gånger om BEVISATS i Utlandet, och förvisats till vanliga domstolar inte skulle hända här – vilket förmodligen skulle göra Sverige helt världsunikt ibland alla de nationer, där katolikerna alls tillåts visa sina fula trynen.

Nämen visst sörru Svetsar-Steffe ! Det kan aldrig aldrig hända här i Sverige – ELLER ?? (ja, man kan verkligen fråga…)

Den här mannen, Biskop Bernt Eidsvig är den katolska kyrkans överhuvud i Norge. Hans kyrka har under en lång rad av år genom systematiskt medlemsfusk stulit mer än 40 miljoner NOK från den Norska staten, vilket jag själv berättat om under rubriken ”katoliker” här ovan. När norsk Polis började granska den katolska kyrkan i Norge, kom det fram hur man ägnat sig åt omfattande bedrägerier. under flera årtionden. Människor hade registrerats som katoliker utan att de ens var medvetna om det – ibland bara därför att kyrkan tyckte att de hade ”ett katolskt efternamn” och så håvade man in massor av pengar från staten i deras namn. I Sverige har myndigheterna inte ens brytt sig om att kontrollera vad Katolikerna håller på med, och därför är det högst sannolikt, att samma systematiska bedrägeri i syfte att på illegal väg tillskansa sig skattemedel, faktiskt kan förekomma också i vårt land. (Se föregående inlägg)

2015 var civilklädd Norsk polis tvungen att göra en ”gryningsräd” emot den Katolska Kyrkan – Orsak: GROVT BEDRÄGERI och fusk med medlemsregister..

Biskop Grundevik har också erkänt, att Norska Katolska kyrkan har ett hemligt arkiv fyllt med uppgifter om sexövergrepp på barn, bland annat såkallade ”korgossar” eller rättare sagt Stjärtgossar – som de katolska prästerna utnyttjat i många år. Katolikerna vägrar att låta Polis och lagliga myndigheter ta del av innehållet, som bara biskoparna får se. Svenska Dagbladet har skrivit en lång artikel om saken.

Sådan är den kyrka, som ”Myndigheten för Stöd till trossamfund” sitter och betalar ut mångmiljonbelopp till, varje år. Helt utan kontroll, helt utan skattebetalarnas insyn eller vetskap. Förra året fick Katolska Kyrkan ungefär 10 miljoner i Statsbidrag, helt utan kontroll och revision. och summorna ökar och ökar hela tiden, år efter år… Överallt, över hela världen begår samma katolska kyrka Sexbrott – och Stefan Löfvén – som är med och sponsrar – säger att han leder en ”Feministisk Regering” !!! Var ligger ”feminismen” i att stödja sexförbrytare ? Kan ni förklara det för mig, kära läsare ??

 

SST:s Generaldirektör upp i dagen, eller hur ?

Varför är de Kristna ständigt MÖRKRÄDDA och drabbade av fördomar… ?

Nu när Alvablotet är förbi, och den mörka årstiden är här filosoferar jag en aning över de ständiga kristna dumheter och förvrängningar av verkligheten som vi får läsa på Internet. En av de värsta, mest fördomsfulla sajterna utgörs av Wikipedia, vars artiklar inom ämnena Asatro och Nordisk Hedendom är föga objektiva. Som jag redan flera gånger talat om för er är detta den ökände Göteborgsprofessorn Lasse ”Liten” Lönnroths verk, ty han rotar verkligen i lönn, som vanligt.

Angående bronsålderns hällristningar får vi läsa att ”De bilder av miniatyryxor som har hittats visar att blixten troligen tänkts som en yxa, slungad mot mörkrets makter”. Jag menar – vad ÄR det här för kristen skit, bogus, hitte-på, gallimatias ? Det finns inte de ringaste vetenskapliga bevis för dessa påståenden. Bronsålderns människor såg med största sannolikhet inte mörkret som något ont, inte minst därför att de var vana vid det. Inte någonstans i Eddan står det heller, att Tor för sin del skulle ha slagits emot något mörker, eller att Jotnar och Resar skulle varit mörkrets representanter. Allt det här är bara kristna fördomar, sliddersladder utan något som helst vetenskapligt värde…

Ständigt, ständigt måste vi lyssna till detta eviga kristna tjat om att mörker skulle vara något dåligt, när det bara hör till ett fullständigt naturligt vinterhalvår. Det är ”mörka makter” hit och ”mörkrets furste” osv osv – ständigt denna inbilskhet, ständigt denna mörkrädsla….

I Oktobernumren av Svenska Turistföreningens tidskrift, och Världsnaturfondens ”WWF Magasin” kan man detta år lära sig vad jag sagt och skrivit ända sedan 2015. ”Light Pollution” eller Ljusföroreningar existerar faktiskt som begrepp, och ställer inte bara till problem för all världens astronomer. Biologen Johan Eklöf, som skrivit en bok med titeln ”Mörkermanifestet” har faktiskt kommit på något väsentligt.

En bok som är väl värd att läsa…

Mörker har förekommit ända sedan jorden blev till och började rotera. Visserligen roterar den obetydligt långsammare nuförtiden än för 6-7 miljarder år sedan, och dess rotation avtar faktiskt med någon millisekund per århundrade, men det faktum att vi efter ytterligare 200 miljoner år får ett dygn på 25 timmar, innebär också längre nätter – och mer mörker…  

I själva verket är allt biologiskt liv på jorden anpassat efter att nattens mörker faktiskt finns, och på norra halvklotet – liksom på det södra – har de flesta organismer inrättat sig efter att det skall vara långa nätter under vinterhalvåret. Men för 140 år sedan, ungefär, började människan lysa upp natten med artificiellt ljus – och det gör vi nu i en sådan omfattning att det aldrig blir riktigt mörkt på allt större och större partier av jordytan. Man beräknar att hälften av alla insektsarter och minst en tredjedel av alla ryggradsdjur är beroende av mörker för att kunna skaffa föda, para sig och sköta sina sociala aktiviteter – och om det inte finns någon naturlig natt längre, havererar hela ekosystem.

Jämför dessa satellitfoton över Norden och Europa med varandra. I Benelux-området, Storbritanniens storstäder, Ruhr, Po-dalen, längs Nilen och Medelhavets kuster finns nu nästan ingen naturlig natt eller något naturligt mörker alls. Och Svenska Kyrkan är också djupt insyltad, och som vanligt en del av problemet. När Johan Eklöf undersökte ett antal slott och kyrkor i Skåne, kunde han som biolog notera att de kyrkor som hade fasadbelysning nästan helt saknade ugglor, fågelbon eller fladdermöss – annars helt naturliga inslag på den svenska landsbygden. Där INGEN fasadbelysning fanns, å andra sidan – var djurlivet opåverkat.

Också växtplankton, djurplankton – grunden för allt marint liv och fiskar i havet påverkas av ljuset längs kusterna och nära storstäder – organismerna dras emot den upplysta vattenytan, och det kallare ytvattnet – vilket gör att de får svårt att repoducera sig, och så småningom blir resultatet ett utarmat hav – också koraller och till och med marina däggdjur typ havssköldpaddor påverkas – upplysta stränder gör dem så desorienterade, så att nykläckta ungar söker sig inåt land – där de dör – istället för ned emot havet. I Frankrike  och andra länder finns det nu lagstiftning, som avser att reglera ljusföroreningarna – och bara något så enkelt som fotoceller längs våra vägar skulle kunna ändra på det faktum att vägbelysningen står påslagen, nätterna igenom – varför skall vi alls sprida ljus längs vägar, som ingen kör på ?

Tror jag slutar med ett Bellman-citat – han är ju trots allt vår nationalskald:

Träd fram, du nattens gud, att solens lågor dämpa!
Bjud stjärnan på din sky mot aftonrodnan kämpa!
Gör ljumma böljan kall!
Slut ögats förlåt till, kom, lindra kval och krämpa
och blodets heta svall!

Ditt täcke gömmer allt… Betraktom Floras gårdar!
Här skönsta höjder fly, där mörka griftevårdar
på svarta kullar stå;
och under uvars gråt mullvadar, ormar, mårdar
ur sina kamrar gå.

Mörker är inget dåligt, utan något som skall bejakas – särskilt i den månad vi nu befinner oss i. Den som inte förstår det, är inte ens Hedning…