I vilket Kyrkans Tidning ERKÄNNER sanningen i ”Det Hedniska Skiftet”

Så har det nu hänt igen ! Hedniska Tankars argumentation, debattämnen och blogginlägg på denna sajt väcker genklang och blir lästa på allt fler och fler ställen i det svenska samhället. Nu tar till och med ett pressorgan som Kyrkans Tidning upp vad jag hävdat i många år, med exakt mina ordval och uttryckssätt, vad det nu kan bero på. Även om artikelförfattaren Göran Wiking (ja, han heter faktiskt så, även om han  är tydligt kristen) kanske inte vill krypa till korset och erkänna det, så är det tydligt att han fått sig en stor dos av just mina Hedniska Tankar till livs.

Snart kan det vara ”Game Over” och ”Tilt” för den här gamla mossiga organisationen – det hävdar man till och med i ”Kyrkans Tidning” !

 

Jag känner inte denne Herr Wiking sedan tidigare, men av hans inlägg i KT att döma, är han just en av dessa ärliga kristna som inte hymlar, inte fromlar eller falskt knäpper sina händer i bön utan som jag vandrar handlingens väg, och säger att ”Svenska” Kyrkan måste reformeras med omedelbar verkan, och det inifrån, illa kvickt, ifall den alls skall kunna överleva nästa årtionde.

Det håller jag honom högt i ära för, även om han så att säga tillhör det ideologiska motståndarlägret. Det må vara hur det kan och vill med den saken, men herr Wiking skriver bra, och lägger fram sina argument på ett enkelt och lättfattligt sätt, utan att övergå till personangrepp emot oss hedningar, precis som en viss Ärke- någonting till biskop, och många andra. Även jag skriver god svenska – det som Tégner en gång kallade ”ärans och hjältarnas språk” – och något av det jag sätter allra högst här på jorden är det som kallas medborgarsinne eller ”Bürgersinn” på ett annat Europeiskt och Germanskt tungomål. Vi är trots allt landsmän, herr Wiking och jag; och dessutom etniska svenskar båda två, med förstfödslorätt till det här landet. Vi är inte araber, eller såkallade ”kulturberikare” vilka det nu kan vara – och vad, vem och vilka är det, som verkligen utövar och berikar svensk kultur, förresten ?

 

Men, alltnog – enligt Göran Wiking så kan ”Svenska” Kyrkan helt enkelt inte hålla på som den gör nu. Den MÅSTE acceptera att den inom en mycket, mycket snar framtid befinner sig i MINORITET, och att den inte längre kan få topprida, schackra, domptera och dominera människors liv som den vill här i landet. Statskyrkan ÄR upplöst en gång för alla, och den kommer aldrig mer tillbaks. Bara 55 % av Sveriges befolkning tillhör alls denna mycket märkliga ”Svenska” Kyrka idag, som fortfarande står upp och hävdar att just den ska ha någotslags konstig och självpåtagen Ensamrätt att representera det svenska folkets åsikter ifråga om andliga ting. Och av dess medlemmar är förmodligen bara 10 % verkligt troende, medan resten – 80 – 90 % eller så – faktiskt bara är med av slentrian, eller gammal vana – även om denna andel personer inte alls tror på ”Gud” eller ens besöker en kyrka en enda gång om året..

Själv har jag alltid hävdat, att ifall ”kyrkan” nu gjorde sig kvitt alla dessa ljumma, såkallat kulturkristna men i själva verket högst indifferenta medlemmar, och istället satsade på ett verkligt församlingsliv för de som faktiskt tror, så skulle det innebära en oerhörd vitalisering, men för all del, jag är inte kristen själv, som alla vet:

Är sjunkande medlemstal nödvändigtvis av ondo? En omöjlig fråga men att det är smärtsamt för alla som älskar Svenska kyrkan kan aldrig förnekas.

Om bara några år skär kurvan det magiska 50-strecket och vi blir de facto en minoritet. Så är det och det båtar föga att dividera om denna process hade kunnat förhindras eller vändas, om fallet i sig är positivt eller negativt.

Statistiken är obarmhärtig och inte unik för Sverige. Det enda som är tydligt är att vi kommer att bli en minoritetsrörelse samtidigt som alla våra mallar och tänkesätt grundar sig på ett majoritetsperspektiv. Vi måste få in detta kolossala paradigmskifte i vårt sätt att tänka och arbeta och att skriva teologi. Där är vi naturligtvis inte i dag, men det brådskar.

  • Göran Wiking

Vad jag INTE håller med om, däremot, är Göran Wikings recept för att lösa den kris, både han och jag tydligt kan se och iaktta. Lösningen – enligt honom ska kyrkan börja driva barnhem och indoktrineringsanstalter, och lägga sig i både sjukvård, åldringsvård och all annan social verksamhet, vilket är Samhällets och Statens uppgift, och ingenting för religiösa organisationer, som naturligtvis hela tiden strävar efter att favorisera sina egna medlemmar, men utestänga, diskriminera eller missionera emot alla andra.

Människor med en viss religion skall inte favoriseras eller ”tränga sig före i kön” inom sjukvården, och inte inom andra välfärdsinrättningar heller. I en verklig demokrati av frisinnat slag gäller, att det skall vara lika för alla, ifrån en godtagbar lägsta nivå. Och missionerandet – för Göran Wikking föreslår att ”Svenska” Kyrkan skall bli ett oanständigt ”dörrknackeri” av samma slag som Jehovas Vittnen, Maranata eller Pingstkyrkan, som han lyfter fram som en förebild – jag menar – vad skall man säga om en sådan sak ?

 

GE UPP ! Tiden för mission och tvång är ute – Dagens HEDNINGAR kan besegra er med SUNT FÖRNUFT till hjälp – Tänk på det, du kristna fåra- och fårskalehjord…

Anledningen till varför både ”Svenska” Kyrkan, andra kristna samfund och till och med islam ständigt tappar medlemmar, är just deras missionerande och fördomsfulla attityd mot människor, som vill ha sin frihet och få tänka efter själva. En sådan attityd passar inte längre in i ett sekulariserat och modernt samhälle, för har människor fått smak på sin personliga frihet, tror jag inte att de överger den eller sina liberala värderingar i första taget. Grupper som ”Jehovas” som hela tiden knackar dörr, stör folk per telefon, försöker ”frälsa” osv osv i det oändliga är bara motbjudande, fysiskt odrägliga och impopulära i de flesta läger än sitt eget, och det bör alla ”goda kristna” nog ha i minnet.

Frälsningslärornas tid är helt enkelt förbi, och jag tror inte heller den nya ”Gretatron” eller Thunberg-sektens raseri är lösningen på det här landets eller hela Världens problem..

Den här bloggen då ?” kanske någon frågar. ”Missionerar inte den ?”

Så tusan heller !” svarar isåfall jag. Du som läser denna text befinner dig här av egen fri vilja, och jag har inte tvingat eller tubbat, ”frälst” eller förmått dig till att läsa den här texten på andra vis. Du har förmodligen ingen pistol riktad emot ditt huvud just nu, och ingen mullig Mullah till Allah Akbar-snubbe med helskägg från ”Förortskalifatet” hotar dig med stryk om du inte läser. Sådant är Monoteist- och Islamistfasoner helt enkelt, och för övrigt har jag heller aldrig sagt eller skrivit, att just du – käre läsare – måste tro eller tycka som  just jag, eller vara Asar och Vaner trogen.

Att jag sedan själv är det, är emellertid en helt annan sak, och nu övergår jag lekande lätt till nästa ämne, medan jag avslutar med ännu en vacker visa för dagen. Det är KSMB:s gamla sång ”Var här någon Dörrterror ?” som på sitt sätt – även om den utkom redan på 1980-talet – ger den definitiva, ja ultimata kommentaren om alla de kristna eller monoteistiska sekter som säger sig vilja frälsa världen…

När du ligger bakfull och vill sova
Får du besök utav vittnen från Jehova
Lägg en hundring i kollekten
Och du blir hedersgäst i sekten

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Ja ere nån dörrterror då?

Feta madammer med åderbrocks-ben
som gapar och skriker i Frälsningsarmén
På Guds bekostnad lever orkestern men
Det är DU som får betala festen och

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja!)
Ja ere nån dörrterror då?

Narkomaniserat barfotasvin
Vill banka och slå på Hare Krishnas tamburin
Pyjamas-gubbar med rakat hår
Som sitter och skriker och bankar och slår

Men ere nån dörrterror (Harry Krishna, Ha-Harry Krishna!)
Men ere nån dörrterror (Harry Krishna, Ha-Harry Krishna!)
Ja ere nån dörrterror då?!

Antar Regeringen Löfvén ”den andra pelaren” ur Macrons strategi ?

Igår citerade jag ingen mindre än Frankrikes President Emmanuel Macron, angående kampen emot Islam och annan Monoteism, vilken är helt nödvändig att föra om vi skall kunna ha kvar någon mänsklig civilisation eller någon högre kultur på den här planeten överhuvudtaget. Såsom av en ren slump, en meningsfull tillfällighet eller ett rent sammanträffande, publicerar Svenska Dagbladet idag en helsida om hur Regeringen Löfvén verkar ha anammat den andra av de ”fem pelare” som Macron ställt upp. Pelare nummer två handlade om att stoppa birdagsfusk och kriminella religiösa samfund, som genom sin korrupta verksamhet gynnar och finansierar terrorism.

 

Ingen mindre än självaste Justitieminister Morgan ”Mollgan” Johansson citeras i artikeln, och denne man – annars mest känd för sitt fullkomligt intelligensbefriade försök att förbjuda runskriften i Sverigeskall i ett sällsynt utbrott av klarsyn ha konstaterat följande:

Inga offentliga medel ska gå till anti-demokratisk verksamhet. Ändå förekommer detta

  • Morgan Johansson, Justitieminister i Regeringen Löfvén 2020-11-18

Man kan i så fall undra, varför Regeringen Löfvén med sådan flit och sådan iver hela tiden ger mer mer och mer till Monoteistiska samfund bland kristna och muslimer, men ignorerar alla andra, särskilt då föreningar och samfund som uppmuntrar till Polyteism och därmed tolerans. Vi Asatroende har aldrig fått en enda fattiga krona eller ett enda rött öre i bidrag från någon Regering, kommun eller annan myndighet, och det har inte Humanisterna – den ledande organisationen för Humanism och icke-religiösa andliga initiativ – heller.

Och för övrigt – varför skall Regeringen alls stödja någon specifik religion ? Mig veterligt görs inte det på nationell nivå i något annat land än i Sverige – alla andra civiliserade stater, USA inbegripet, anser att religion är en privatsak och inte skall ges statsbidrag, ty det kan INTE vara något allmänt intresse att stödja en religion, som inte delas av alla. Statskyrkan i Sverige är för länge sedan upplöst – det skedde redan år 2000 – och därmed finns inte det ringaste intresse för staten att sitta och sponsra enskilda religioner, särskilt då inte fundamentalt odemokratiska sådana, som Islam och Kristendom – de erkänner ju bara en enda gud, och vägrar att acceptera någon annan förkunnelse än just sin egen – och det kan inte kallas demokratiskt alls.

Tidigare ville starka politiska krafter i landet, att Svenska Staten skulle finansiera till och med Imam-utbildning, enligt vad ”Ledarsidorna” avslöjat. Redan 2015 var det nära att Regeringen Löfvén styrt så, att den kände – och av SÄPO sedermera förvarstagna – ”Gävleimamen” Abo Raad fick ha hand om denna speciella Imam-utbildning, som inte alls låg eller ligger i folkflertalets intresse. Svenska skattebetalare och etniska svenskar skulle alltså drillas och luras till att islamisera sig själva, och dessutom betala dyra pengar för det

Vad är det för slags politik ?

SvD skriver idag att inte mindre än 14 miljarder kronor kastas bort varje år i form av föreningsbidrag från myndighets-Sverige. Självfallet är det inte allt av denna summa som går till kriminell verksamhet, men bra mycket….

Tidningen citerar hur Arbetsförmedlingen från 2012 och framåt började betala ut vansinnesbelopp åt åtta föreningar, som skulle ”främja integration” genom att anställa sk ”nyanlända” och långtidsarbetslösa i Stockholms norra förorter för att de skulle göra ”trygghetsvandringar”. Det visade sig snabbt, att föreningarna anställt yrkeskriminella, som inte alls ökade ”tryggheten” i området, och fram till 2019 slösade man bort 21 miljoner, enbart på detta projekt.

Ett annat exempel, som jag själv var den förste att skriva om, var hur en Syriansk ”kyrkoledare” i Botkyrka förskingrade 6 miljoner kronor genom falska anställningar i tre olika bluff-företag. (se under rubrikerna ”andra religioner” och ”kristna” här ovan) Den sk ”Kyrkoledaren” dömdes år 2018 till 3,5 års fängelse för bidragsbrott, men fortfarande har inte en enda krona av de pengarna kommit till rätta.

Polisens Operativa samordnare vid Underrättelseavdelningen i Stockholm håller helt med Justitieministern, får vi veta. Vissa samfund och föreningar – exakt vilka de är sägs såklart inte – ägnar sig åt ”bidrags-shopping” genom att systematiskt lura olika myndigheter. Först söker man bidrag hos en myndighet, sen hos en annan, men avslöjar såklart inte att man fått bidrag för exakt samma syfte hos den första, och ”får man nej hos pappa, går man till mamma” – eller från en myndighet till en annan, och så fortsätter lurendrejeriet, bidragsberoendet, tiggeriet år efter år, decennium efter decennium – på hederliga svenskars bekostnad, naturligtvis.

Bara en såpas enkel åtgärd som att be de olika samfunden och föreningarna att registrera sig hos Bolagsverket, och föra en enkel lista över vilka namn och personer som har tagit emot pengar av stat och kommun, skulle stävja det allra värsta av det här missbruket, men så långt har Morgan Johansson och hans gelikar i Regeringen uppenbarligen aldrig någonsin tänkt.

Och ändå är det inte ”raketforskning” att inse, att myndigheter i det här landet måste utbyta information, när de betalar ut miljoner och miljarder i skattepengar till enskilda.

Idag skriver också ”alternativmedia” om en av de sex Glock-pistolerna (Pistol 87) som stals rakt fram av kriminella från Regeringskansliet i Stockholm, helt utan att den fullständigt inkompetenta regeringen kunde hejda det. Flera stölder begicks, och det från Regeringens livvakters eget vapenskåp – bara något tiotal meter från Morgan Johanssons tjänsterum på Rosenbad.

Också Laptops, datorer och annan utrustning  – med värdefull information – försvann från Morgan Johanssons eget kansli. En pistol har nu spårats, eftersom tjuven lade ut den på Internet för försäljning. Vi kan alla tänka på Transport-styrelse skandalen för ett år sedan, eller den nya Gunnebo-skandalen.

Gång på gång har det visat sig, att Regeringen Löfvén varit fullständigt inkomptent, när det gällt att skydda till och med sin egen säkerhet, för att inte tala om vanliga medborgares.

Idag, slutligen – har det också kommit fram hur en viss Amir Sai, tidigare kriminell och sedermera anställd av föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) för att ”hålla ungdomar borta från brott” suttit i en Volvo V70 och riktat en laddad AK 47 emot en polisbil utanför ett Casino i centrala Sundsvall – just en snygg ”ungdomsambassadör” för det nya ”mångkulturella” Sverige – tycker ni inte…

 

Kort sagt – kanhända är det bra att Sveriges nuvarande regering till  slut reagerar efter Macrons program – men skall här alls bli någon ordning, så väljer vi svenskar hellre en helt ny Regering, som i USA. Den vi haar nu är TYDLIGT KORRUPT och oförmögen att lösa de problem, den själv bidragit till att skapa…

Det är dags att lägga ned det bidragsindustriella komplexet, en gång för alla ! Vårt lösenord MÅSTE bli: ”Inte en man, inte en krona mer till Islam och Monoteismen !”

Koranfotboll LEGALT – Vi ska skruva den som Beckham !

”Du sitter och ironiserar
om ditt dimdunkla ödesmål
men GIV AKT ty LEGIONEN marscherar –
Och MUSKLERNA ÄRO AV STÅL !”

– Ur dikten ”Amerikaner” av KG Ossianilsson, svensk arbetarförfattare

Alternativmedia i Sverige rapporterar nu att Malmöpolisens ingripande mot den kände danske Människorättsadvokaten Rasmus Paludan var illegalt. Herr Paludan är svensk medborgare sedan 1989, och man har för det första ingen som helst laglig rätt att stoppa honom från att resa in i sitt hemland. Advokaten kommer nu att lämna in en stämningsansökan till JK, Justitiekanslern med ersättningskrav på en miljon kronor.

Sex stycken av Paludans följeslagare greps av Polis efter att de eldat upp en Koran i Rosengård, och spelat fotboll med Koranen på Stortorget i Malmö. Men nu har åklagarmyndigheten fastställt,  att det inte på något sätt är olagligt att spela fotboll med koranen, eftersom det inte finns några blasfemilagar i Sverige. Det är alltså fritt fram att lira jota med akbar-boken, att finta, dribbla, passa centern (ja ni vet!) göra en bicykletas, bära sig åt som Zlatan och SKRUVA DEN SOM BECKHAM, ta mig fan !

Jeder Mann sein eigner Fussballvar ett slagord från den tyske Dadaisten Kurt Schwitters (på sin tid!) Performance Art, tjö !

Paludan och kompani har också startat en insamling, troligen för inköp av fler fotbollar…förlåt vi menar såklart Koraner… En länk till denna finner du här – och eftersom Landet Löfvén är i stort sett helt obevakat, och utan gränskontroller – vem kan då hindra honom från att Landstiga i Laholmsbukten, äntra Falsterbo-näsets stränder, åka luftballong in över Åreskutan… ja det finns mycket denna friska fläkt i det unkna Folkhemmets ruiner kan göra –  och han har lovat bränna en Koran i VARJE utanförskapsområde som detta land har – bara så ni vet.

VAYA CON PORCOS, PAYSANeller Paludan – det är allt jag säger 🙂

”Vorsprung durch Technik – Mann har uns oft kopiert – Aber nie erreicht !!”

 

Och nu ett meddelande från Le President de la Republique Francaise !

Hedendom och Polyteism finns i alla stater och kulturer – och är ett osvikligt tecken på tolerans och religionsfrihet. Överallt där Monoteismen tillåts råda, däremot – finns varken yttrandefrihet, religionsfrihet eller rättvisa.

Min parhäst i den hedniska bloggosfären, Henrik Andersson på bloggen ”Ideell Kulturkamp” påpekar att även den Islamska kulturen har sin Polyteism, och att allt fler och fler människor, även i muslimska länder, blir trötta på Islamismens ständiga Monoteistiska förtryck, och går tillbaka till den Polyteism, som fanns under för-Mohammedansk tid. Monoteismen är mitt i en global kris. Fler och fler människor världen över går tillbaka till den hedendom, som finns i just deras geografiska region av Världen, och både kristendomen och islam radikaliseras därför alltmer, och somliga av dessa religioner utövare har redan i sin desperation börjat tillgripa terror – vilket visar var de står, och hur deras religion faktiskt är beskaffad.

Från Österrike meddelades nyligen att Förbundskansler Sebastian Kurtz vill införa ett definitivt förbud emot all politisk Islam, som en direkt konsekvens av de senaste muslimska vansinnesdåden i Wien. Det är onekligen rätt väg att gå, och man frågar sig varför Regeringen Löfvén i Sverige inte gör samma sak – varför skall just vårt land förvandlas till en ”terrorist haven” ?

I Österrike kan man snart hålla personer som begår terrorbrott emot oskyldiga medborgare fängslade på obestämd tid, vilket är nödvändigt med hänsyn till det allmänna säkerhetsläget. – Om en psykiskt störd brottsling kan hållas inlåst livet ut för att han utgör ett hot så kan en terrorist som utgör ett hot hållas inlåst livet ut, sade Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz vid en presskonferens enligt flera medier.

I paketet ingår även att en dömd person som avtjänat sitt straff kan hållas under fortsatt övervakning med till exempel elektronisk fotboja. Därtill ska regeringen även kunna dra in österrikiska medborgarskap vid terrorbrottsdomar, och göra det lättare att dra in körkort och vapenlicenser. Man vill även föra register över imamer, som bedöms sprida terrorpropaganda, och man vill även kunna stänga ner moskéer snabbare. Enligt integrationsminister Susanne Raab, ska det att inkluderas ett ”uttryckligt, straffrättsligt förbud av politisk islam i Österrike”.

 

Aux armes, citoyens ! Formez vos bataillons…

 

Allt detta är steg i rätt riktning, för man kan inte förhandla med Monoteister och andra anti-demokrater.

Nyligen höll också President Macron i Frankrike ett tal, som verkligen förtjänar att citeras,det kan tas som en klar och tydlig åtgärdsplan på Europa-basis, för att en gång för alla minska Monoteismens och Islams inflytande – Hedniska Tankar ansluter sig genast till programmet, och hyllar det upplysta Frankrike !

(Presidentens tal var mycket långt, och omfattade mer än 60 000 ord – en komplett sammanfattning finns här )

”Mina damer och herrar !

Som jag flera gånger har sagt innebär sekularismen i Franska Republiken, friheten att tro eller inte tro, möjligheten att utöva sin tro, under förutsättning att den allmänna ordningen är säkrad. Sekularismen är limmet i ett enat Frankrike. Om andlighet är allas privatsak så är sekularismen allas angelägenhet. Vad vi behöver angripa är islamistisk separatism. Det är ett medvetet, teoretiskt, politiskt-religiöst projekt, som materialiseras genom upprepade avståndstaganden från Republikens värderingar. Det handlar om indoktrinering och förnekandet av våra principer, förnekande av jämställdhet mellan kvinnor och män, förnekande av mänsklig värdighet.

Problemet är att denna ideologi hävdar att dess egna lagar är överlägsna Republikens.  Islam är en religion som är i kris idag, överallt i världen. Wahabism, salafism, Muslimska brödraskapet, många av dessa former var i början fredliga. De har gradvis urartat i sitt budskap. De har radikaliserat sig själva. De har framfört budskap om brytning, ett politiskt projekt, en radikalism i förnekandet till exempel av jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi har koncentrerat den islamiska delen av befolkningen i gettoliknande områden.

Republiken har varit överhopad av sina egna svårigheter och på grund av vår feghet byggde islamisterna sitt projekt metodiskt. Det är därför som bristerna i vår integrationspolitik, i vår kamp mot diskriminering, mot rasism och mot antisemitism gradvis har gynnat denna utveckling. En övergripande strategi vill jag presentera här som kretsar kring fem huvudpelare.

Den 1:a pelaren

Den första pelaren för detta uppvaknande är först och främst en uppsättning åtgärder för allmän ordning och neutralitet inom den offentliga sektorn. Folkvalda, ibland muslimska, i kommuntjänst till exempel utesluter, eller planerar att utesluta, män eller kvinnor från vissa platser som exempelvis tillgång till simbassänger, vilket inte får ske.

Inom de många offentliga tjänsterna som företagen tillhandahåller, särskilt kollektivtrafiken, har vi också sett allt fler avvikelser de senaste åren. — — Alla dessa fakta som inte överensstämmer med våra principer, var vi tvungna att ta itu med och vi gör det med fasthet och övertygelse. Kontrollera, åtala, straffa.

 

Den 2:a pelaren

Den andra pelaren är den som gäller föreningarna. Våra föreningar är en pelare i vår republikanska pakt; oerhört viktiga. Det är därför ganska logiskt att de som förordar detta projekt för islamistisk separatism har investerat i föreningslivet eftersom de har identifierat det som en form, eller som ett forum som i vilket fall som helst är det mest effektiva sättet för att sprida sina idéer. Vad vi kan konstatera, är att ett antal föreningar som erbjuder aktiviteter inom idrott, kultur, konst, språk eller andra aktiviteter i själva verket använder egna vedertagna strategier för indoktrinering.

Varje förening som begär subvention från staten eller från en lokal myndighet måste underteckna ett avtal där man respekterar Republikens värderingar och minimikrav för samhällslivet. Om kontraktet bryts måste de ansvariga betala tillbaka eftersom det är viktigt att offentliga medel inte används för att finansiera separatister.

Den 3:e pelaren

Den tredje pelaren i vår strategi är skolan. — — Idag utbildas mer än 50 000 barn i hemmiljö, en siffra som ökar för varje år. Varje vecka upptäcker rektorerna barn som helt hamnat utanför systemet. Varje månad stängs några skolor av prefekterna eftersom de ofta administreras av religiösa extremister.

Vi har konstaterat att det är det berömda systemet med ELCO, Undervisning av Originalspråk och Kultur, som ledde till att vi i vårt land, hade lärare som ibland inte behärskade franska och där vi inte har kontroll över lärarna. Skolan skall förmedla republikens värderingar och inte värderingarna från en religion. Skolan skall utbilda eleverna till medborgare och inte till troende.

I Mali kämpar just nu Svenska FN-soldater sida vid sida med Franska soldater, även ur Främlingslegionen. Om vi stöder dessa insatser på BORTAPLAN, så MÅSTE vi bekämpa Islamisterna också här hemma på HEMMAPLAN i hela Europa !!

Den 4:e pelaren

Den fjärde pelaren består i att bygga ett islam i Frankrike som kan vara ett Upplysningstidens islam. Men vi måste hjälpa denna religion i vårt land att strukturera sig för att vara Republikens partner.

Förr var islam inte en vanligt förekommande religion i vårt land men den har vuxit mycket de senaste åren också på grund av migrationsvågorna.  Först och främst skall vi befria islam i Frankrike från utländsk påverkan. Det ska vi göra på två sätt. Det finns ett inflytande som är synligt och det finns ett inflytande som ibland är djupare och farligare, men som är mindre synligt.

Det första inflytandet som vi beslutade att begränsa är själva organisationen av konsulär islam, det vill säga det synliga utländska inflytandet. Det är Turkiet, Marocko och Algeriet som försåg oss med dessa imamer och dessa predikanter. Vi har beslutat att sätta stopp för detta system och kapa banden med det som vi kallar konsulär islam.

Det andra inflytandet, mer skadligt och allvarligare, är finansieringen. Det handlar helt enkelt om att övervaka de muslimska utländska organisationerna, att göra dem transparenta. Det är också en önskan att skydda de moskéansvariga från kupper och fientliga övertaganden av extremister. Detta händer ibland på moskénivån att de mest radikala muslimerna helt plötsligt byter ut de moderata ledarna på den religiösa föreningen på bara några dagar. Det skall INTE få hända igen !

Den 5:e pelaren

Det är nödvändigt att de radikala muslimerna skall frukta republiken genom att vi tillämpar dess lagar och regler med bestämdhet. Vårt mål är tydligt: Vi måste återvända till republikens värderingar.

Varje dag, varje dag, vill en och annan lägga fram sina muslimska skäl för att splittra Frankrike. Vi är inte ett individsamhälle. Vi är en nation av medborgare. Det handlar om rättigheter och skyldigheter. Men jag kommer inte ge efter för dem som vill splittra oss på ett eller annat sätt.

Regeringen kommer att ta sitt ansvar. Jag vet att alla som tjänar staten också kommer att göra det. Jag vet att våra folkvalda tjänstemän kommer att vara där och jag vet att alla våra medborgare kommer att göra sin del.

Vive la République et vive la France”

Så långt Fransmännens store ledare, President Emmanuel Macron – När kommer också Sverige få en såpass klarsynt politik ?

När – frågar jag er – NÄR ??

 

Svensk Kulturstiftelse bildad – och protesterna mot vägbygget under Stonehenge går vidare…

Borta i England har organisationen The Stonehenge Alliance nu samlat in över 131 604 namnunderskrifter, plus ytterligare 50 920 underskrifter från hela Världen, för att stoppa det idiotiska vägprojektet jag skrev om för tre dagar sedan.

Ni som vill vara med och försöka rädda ett UNESCO Världsminnesmärke åt eftervärlden, kan skriva på namninsamlingen på länken här.Det framstår som skäligen dumt och dyrt att försöka anlägga en tunnel under Stonehenge, när man lika gärna kunde prova andra vägsträckningar. Strobritannien har ett väldigt finmaskigt vägnät som det är, och att bygga fler motorvägar tvärsigenom ett av det fornminnestätaste områdena i Hela England, samtidigt som man enligt lag bara behöver behålla 4 % av de fynd man påträffar, och vägentrepenören tillåts förstöra resten, låter inte som någon bra lagstiftning överhuvudtaget.

Enligt denna karta skulle man mycket väl kunna tänka sig en sydligare sträckning utanför det tonade området, som går ned mot flodkröken sydöst Amesbury. Man får då bygga ungefär 1,5 km väg till, men det blir onekligen billigare än de hundratals miljoner pund, som en vägtunnel skulle kosta, förutom påverkan på miljön.

Från sajten ”Det Goda Samhället” meddelas idag att man bildat en helt ny svensk kulturstiftelse. Sverige är inget stort land, och dess nationella kultur och språk är under hot från arabiskan, och andra språk och kulturer som inte hör hemma här. Med undantag för några hundra tusen personer i Finland och kanske tio tusen Estlandssvenskar har svenskarna inget hem på jorden utom just Sverige, och ingenting de kan kalla sitt, även om Sverigefientliga politiker och invandrare nu tar mer och mer av deras fäderneärvda jord och kultur ifrån dem. Själv applåderar jag ”Det Goda Samhällets” initiativ, och citerar:

Den blivande Svenska Kulturstiftelsen ska ha som uppgift att dela ut stipendier, priser och projektanslag till svenska kulturutövare, och eventuellt lärare och forskare, som i sin verksamhet bidrar till att stärka det svenska språkets och den svenska kulturens ställning i Sverige. — — Många av våra politiker tvekar inför värnandet av det svenska. Det står ingenting i de mål som regering och riksdag har fastställt för svensk kulturpolitik om att den specifikt svenska kulturen ska försvaras. Vår kulturarvspolitik tar heller inte uttryckligt sikte på det svenska kulturarvet. I vår strävan att vara öppna mot allt som kommer utifrån har vi varit rädda för att göra det som Sverige och inget annat land på jorden förväntas göra: Bevara och utveckla svensk kultur.

—- —-

Svenska Kulturstiftelsen kommer att stå politiskt obunden. Den ska inte ägna sig åt opinionsbildning, utan det kulturstödjande arbetet ska stå i centrum. Det finns naturligtvis redan pengar för kulturutövare att söka i Sverige. Men pengarna är ofta ideologiskt villkorade. Det är ingen hemlighet att det svenska kulturlivet, inklusive det kulturadministrativa komplexet, med stor entusiasm har anammat vår tids politiska mantran om öppenhet och mångkultur.

Stöd bildandet av en ny svensk kulturstiftelse. Gå in på vår Facebooksida, vår hemsida eller vår YouTube-kanal. Titta på vår lanseringsvideo (eller på den korta trailern). Dela länkarna till människor du känner och som du tror kan vara intresserade av detta projekt. Och stöd oss ekonomiskt. Det går bra att swisha till +123 620 70 88 eller sätta in pengar på bankgiro 5567-4410.

Dagen Viveka och Vibeke

Idag är det namnsdag för Viveka och Vibeke enligt den svenska almanackan. Etymologerna har härlett Vivekas namn ur samma ord som Viv, eller ett äldre medeltida tyskt ”wib” vilket förstås är samma ord som det nutida tyska ”Weib” som betyder kvinna. Men ett Viv på nordiskt språk kan bara vara en gift kvinna, och Viveka skulle således var en diminiutiv form ”den lilla gifta kvinnan” – uppenbarligen alltså ett smeknamn från början… Mer än 1400 svenska kvinnor – företrädesvis blonda sådana – bär ännu namnet som tilltalsnamn.

Såhär ska det se ut – om man heter Viveka !

Det finns dock en hel del närliggande namn, typ Vivan, Vivi och Vivianne vilka dumt nog har en egen namnsdag den 20:e Februari, vilket är en smula onödigt, eftersom fler Nordiska namn skulle få plats i den svenska almanackan om man slog ihop dem till en och samma dag. Varianter på namnet är också Dyveke och Dyvika. Dyveke Sigbrittsdotter är förmodligen den mest berömda bärerskan av namnet, hon var älskarinna till Kristian II Tyrann av Danmark på sin tid, men var från Bergen i Norge. Bara 42 kvinnor med namnet finns nu i Sverige.

En  Dyvika, slutligen – är en bottenplugg i en mindre båt – men ge INTE någon Viveka bottenpluggar eller liknande i namnsdagspresent, för då blir hon ARG på er, nämligen – som ni nog förstår.

Modern expanderbar Dyvika av Fabrikat Atwood i gummi och mässing…

Norska Kyrkan tvångsregistrerade 117 000 barn – HELT OLAGLIGT !!

Det har visat sig att Norska Kyrkan, som fortfarande är Statskyrka i Norge, begått fruktansvärda övergrepp emot minderåriga norska medborgare av båda könen. Helt utan att tillfråga varesig barnen eller deras föräldrar har man tvångsregistrerat in dem i Norska Kyrkan, bara på grund av att minst en förälder varit medlem i det förhatliga kristna samfundet. Barnen har aldrig döpts, och det har aldrig heller varit föräldrarnas vilja att de skulle vara med i någon kristen kyrka.

Men såhär får man inte göra. Det är för det första omoraliskt, för det andra direkt emot Norsk lag enligt den Lagändring, som Stortinget nu gjort. Från och med årsskiftet, så förhindras Norska Kyrkan att dribbla, schackra, fuska och förfalska sina medlemssiffror, och driva in pengar från folk på detta uppenbart oetiska sätt. Nu får det vara slut på dessa kristna förtryckarfasoner, helt enkelt !

Ett fåtal svenska media har berättat om händelsen, som andra hedniska bloggare betecknar som en stor seger för Hedendomen. Själv skulle jag också vilja skriva, att det är en stor seger för Humanismen, och kampen för mänskliga rättigheter.

Svärdsmonumentet, från det norska Jaeren

Den norska kyrkan uppgav sig på falska grunder ha 3 686 715 medlemmar i Juni 2020, efter att mer än 71 000 Norska medborgare låtit sig hednas de tre sista åren.  Norges folkmängd uppgick vid samma tillfälle till 5 374 807 individer.

Alltså är 31,4 % av alla Norrmän och norskor numera Hedningar, eftersom de inte längre lyder under sin statskyrka, och inte längre vill ha med den att göra. Hedniska Tankar noterar, att sedan övergreppen emot de små barnen numera blivit olagliga, så innebär det, att Norska Kyrkan kommer att ha högst 3 569 715 medlemmar efter årsskiftet, och då är minst 33,5 % eller mer än en tredjedel av landets befolkning hednisk.

Befrielsen kommer, sakta med säkert !

Heja Norge ! Må ert land bli fritt från Monoteism, och må ni leva trygga i era fäders tro !!

 

Bildkälla: H Andersson, Asatru Art Blog

 

Ny silverskatt funnen på Gotland – och Om vår framtid…

”All mänsklig utveckling beror egentligen på bonden,
som med sitt arbete föder oss alla.
Den beror på de andens män,
som lär ut en användbar etik.
Den beror på krigarna,
som försvarar landet i kamp.

Resten är skapade för piskan…
”Le reste est créé pour le fouet”

– Översatt en smula fritt efter Charles Baudelaire, fransk poet

Mitt inlägg om Silverskatten, som hittades vid Viggbyholm i Täby, har tydligen fått genomslag. Nu berättar SVT Öst – som annars inte gjort sig kända för någon vidare vederhäftighet i behandlingen av arkeologiska ämnen, om ännu en vikingatida silverskatt som hittats på Gotland, vilket förstås inte är någon ovanlighet, eftersom Gotland är vårt absolut fyndrikaste landskap, när det gäller Vikingatida mynt och Silver.

Skatten består bland annat av 160 arabiska silvermynt eller Dirhemer, samt böjda rester av en fin silverfibula eller ett spänne till en mansdräkt, och kommenteras utförligt av Majvor Östergren, en av Gotlands allra bästa nu levande arkeologer, som varit synlig i media förr. 160 Dirhemers vikt i silver är ganska exakt 2 Mark lödigt silver, och lite till, om vi har i minnet att den Vikingatida Marken, själva basen i penning- och viktsystemet, var omkring 220 gram. Marken indelades i 8 öre, 24 örtugar om 8 penningar och var alltså 192 penningar totalt, utom just på Gotland, där den indelades i 288 penningar, och där det alltså gick 12 penningar på örtugen istället.

Ett ”örtugaland” eller så mycket åker du kunde köpa för en örtug, var på 1600-talet ännu 1/3 tunnland, men på Vikingatiden hela tunnlandet, i alla fall i det mindre rika Svealand, så 48 örtugars värde, bör ha motsvarat en gård med kanske 24 – 48 tunnland, eller i moderna mått 12- 24 hektar åker, vilket var mycket, om man tar i beaktande att de flesta vikingatid enfamiljsgårdar inte var mer än 7 hektar stora.

HÅRT ARBETE byggde landet. ”Svenskt Arbete och Liv” av ekonomhistorikern Eli Heckscher, är fortfarande ett standardverk.

Den okände 900-tals bonden från Gotland, som gömde sin skatt åt eftervärlden, var en framgångsrik och framsynt man. Det är också hans sentida ättling, bonden Håkan Linder, som hela tiden blivit avfärdad av myndigheterna, fastän han hittade de första bitarna av silverskatten redan under sin barndom på 1980-talet. Dåtidens kulturmarxistiska byråkrater svarade honom att alltsammans var skräp och värdelöst, då han tog sig in till Visby för att få fynden värderade. SVT berättar nu den historien.

Men varje silverbit räknas. Håkan Lider bevarade sina fynd, och vägrade skiljas från allt det, hans förfäder samlat in och byggt upp.

Arkeologerna ger honom rätt. De berättar, att varje pusselbit om kustsocknarnas rika historia, ger en aning om hur rikt och mäktigt Gotland en gång var, och hur långt åt öster och väster dess handelsvägar gick. Arbete bröt byggd, arbete byggde landet. Så är det, så har det alltid varit, så kommer det alltid att förbli.

Men vad är det för slags samhälle vi har fått idag, Corona-året 2020 ? Håkan Linders fina fynd, och hans omsorg om sitt land, får mig faktiskt att tänka på den saken. Vår regering och en viss Herr Tegnell, som hela tiden papegojmässigt hyllas i pressen, får oss hela tiden att ”stanna hemma vid minsta symptom”. Maska med andra ord, ligga på latsidan, strunta i arbetet och lata sig, hemma i den varma och uppvärmda stugan… En Regering, som vore namnet värd, skulle uppmana sitt folk att förse sig med andningsmasker och munskydd, och jobba tredubbelt hårdare, för att lyfta vårt land ur krisen. Att inte spara någon ansträngning, liksom de Gotländska bönderna, och ge i arv till våra efterkommande alla de rikedomar, vi själva bragt samman.

Symboliskt nog – eller som ett tidens tecken, kan man säga – såg jag idag följande notis om en felaktigt och otillräckligt byggd modern vägbro, som spolats bort av höstregnen nära Robertsfors i Västerbotten. Under den moderna bron, fanns en hundraårig stenbro, och den visade sig vara förmer än den moderna tidens fuskverk.

Den gamla stenbron, hon står ännu bi” (foto från SVT)

Det svenska trafikverket har nu bestämt sig för att bevara stenbron, som kan stå i många hundra år till, eftersom de män som byggde den, visste vad de gjorde.

Från annat håll kommer idag notiser om såkallade ”Rumänska bärplockare” i Söderhamn, och vad de fört med sig av nedskräpning, förstörelse och miljöbrott i de svenska skogarna, medan Regeringen med Morgan ”Mollgan” Johansson i spetsen påstår att våra lagar är effektiva.

(Bildkälla: Samnytt)

Saneringen av vad den romska ohyran lämnade efter sig den här gången kostade minst en halv miljon kronor, enligt alternativmedia. Ni kan själva kanske räkna ut hur många gammaldags marker silver det blir, medan vanligt hederligt folk i det här landet numera tvingas betala sju kronor i extra skatt per plastpåse, och helt andra sorters folk från främmande land kommer undan med att svina ned såhär:

Man kan ju undra vad de som ”säger sig företräda en naturreligion” i vissa av Riksdagens extrempartier tycker och tänker om den här saken. Varför vill de inte se problemet, och benämna saker och ting vid sitt rätta namn ? Nästan inga etniska svenskar bär sig åt såhär i det land och det landskap vi själva förvaltar, men det finns helt uppenbart andra kulturer i landet numera, vars blotta närvaro är ett växande problem.

På ett annat och högre plan diskuterade EU:s ministrar idag vad de ska göra åt den växande islamistiska terrorismen och det hot, som Monoteismen fortfarande utgör för hela Europa.  Mötet resulterade dock bara i en halvmesyr, eller rättare sagt ingenting ingenting alls, eftersom man inte lyckades enas om en gemensam deklaration.

Frankrike har nyligen förbjudit den Turkiska organisationen ”De grå vargarna” som gynnas av Miljöpartiet i Sveriges Riksdag.  Tyskland har förbjudit det Islamska Brödraskapets bulvan-organisation ”Islamic Relief”. ”Svenska” Kyrkans ledare Ärkebiskop Jackélen har tagit ”selfies” med dess representanter, och medan alla andra Europeiska stater, Tyskland inbegripet, nu stryper finansieringen av ”Islamic Relief” håller den svenska regeringen på och tredubblar den.. Samma Löfvén-Regering har nu också stoppat alla lagförslag om att ta bort bidragen till religiös terror och islam på två år, efter det att Inrikesministern Mikael Damberg har gett sig in i debatten, enligt vad SvD erfar.

Samtidigt med detta har också Sveriges smällfeta EU-kommissionär Ylva Johansson (S) stått rakt fram i Bryssel och sagt att islamismens terror inte är ett hot, avsiktligen saboterat alla försök till gemensamma skrivningar mot terror, och lögnaktigt påstått att det skulle vara ”högerextremister” som skulle vara den stora faran för Europa.

Varför skall Sverige alls vara med i EU, egentligen ?

Tjänar vi inte mer på att med arbete bygga upp vårt eget land, och skydda det emot främmande inkräktare ?

Vägtunnel kan förstöra Stonehenge för all framtid – Hedniska organisationer i Sverige ignorerar alltsammans…

Världsarvet Stonehenge står under UNESCO-skydd, och har således av Förenta Nationerna förklarats som en plats som är värd att bevara orörd i framtiden, på vägnar av hela mänskligheten. Den utgör en av de mest kända och heliga platserna för Hedningar Världen över, men på grund av ett felaktigt och kränkande beslut från det Brittiska Transportministeriet, har man nu planerat att gräva en vägtunnel rakt under monumentet.

Alternativa planer har funnits, men vägentrepenörerna inom Highways England har vägrat godkänna andra sträckningar av väg A303

Hittills är kvällstidningen Aftonbladet den enda svenska mediakälla förutom jag själv, som alls kommenterat tilltaget. Brittiska Media, däribland den erkända och allmänt respekterade tidningen The Guardian, har förklarat att den nya tunnelns nordligaste infart, kommer att ligga så, att den helt fördärvar perspektivet och utsikten från Megalitmonumentet på Sommar- och Vintersolstånden.

Detta faktum nämns inte alls av den svenska kvällstidningen, vars värde som källa är mycket lågt.

På osäker grund, och snart ett minne blott ?

Brittisk press – vars kvalitet och vederhäftighet är skyhögt överlägsen den svenska, har istället fäst sig vid det faktum att ansedda arkeologer förklarat, att ett helt kulturlandskap av oersättligt värde nu kommer att gå förlorat, tillsammans med tiotusentals fornfynd. Enligt brittisk lag är vägentrepenören endast skyldig att dokumentera ungefär 4% av de fynd som kan hittas, medan resten kan komma att förstöras. Brittisk press har rapporterat om en namninsamling, undertecknad av mer än 150 000 personer, som alla samstämmigt protesterat emot vägprojektet.

Projektet är dessutom mycket dyrt, för den 2,9 km långa tunneln kommer att kosta minst 1,6 miljarder pund; och många experter har frågat sig, om en lokal förbättring i trafikmiljön på Salisbury Plain egentligen är värd sådana utgifter, särskilt i tider som dessa, när mer än 50 000 britter dött i Corona och ännu fler behöver sjukvård.

Lokala hedningar och druider har förstås protesterat emot allt detta vansinne, förutom de många vetenskapsmän av alla sorter, som nu hjälplöst ser på medan en av jordens äldsta astronomiska observatorier hotar att förstöras. Det megalitmonument vi ser idag, rest omkring 2600 före kristendomen, var bara slutfasen i en utveckling, som sträcker sig minst tillbaka till 3100 fk – och vad man nu vill förstöra, är ett kulturlandskap som bevarats intakt i mer än 5000 år.

Processionsvägar med resta stenar, de sk ”Aubury Holes” och rester av en ännu större ”solkalender” med resta stolpar av trä, forntida vägnät, fornborgar och fossila byar där nya fynd görs årligen – allt riskerar nu att förstöras och jämnas med marken av vägprojektet…

Tunnelmynningen från väg A303 är lagd precis så, att utsikten från Stonehenge förstörs.

Hela Monumentet förlorar dessutom sin mening för all framtid, eftersom det inte längre blir möjligt att se soluppgången från Stonehenges stencirkel, vilket även hedningar av idag gör, varje gång det är Sommarsolstånd eller Vintersolstånd. Den religiösa kontinuiteten hos en plats som varit till för människor i området i mer än 5000 år förintas nu, och det är förstås precis vad de kristna politikerna i England vill – men några röster i den Engelska pressen vädjar fortfarande om hjälp hos Premiärminister Boris Johnson, som faktiskt har laglig makt att stoppa vansinnet, innan det är försent..

I mer än 5000 år har människor hälsat den uppåtgående solen på denna plats – som snart kan vara skändad och våldtagen för alltid…

De hedniska organisationer i Sverige som ännu finns, ignorerar helt hela saken. Ingenting ingenting hörs från NAS, eller Nordiska Asa Samfundet, som borde vara de första att protestera. Jag själv minns hur jag ensam övertygade NAS att protestera emot vår Justitieminister Morgan Johanssons fullkomligt idiotiska och barnsliga förslag att förbjuda alla runor – ett förslag som sedan 1,5 år befinner sig i soptunnan, och som troligtvis aldrig kommer att bli verklighet, sedan mer än 5000 namn samlades in i protest, och offentliga demonstrationer hölls framför Riksdagshuset, något som kanske aldrig hänt, ifall det inte vore för mig.

Jag minns namninsamlingen emot Påvestenen (som mer än 1670 personer skrivit på) och den kristna våldtäkten på Gamla Uppsala, där man stick i stäv emot Länsstyrelsens skötselplan huggit ned hela Gudalunden, något som skedde på ”Svenska” Kyrkans initiativ och order. Katolikerna i Sverige har aldrig någonsin haft det minsta stöd för att ställa upp permanenta altaren på områden, som står under lagligt fornminnesskydd, och även om NAS namninsamling fortfarande löper, var det jag och endast jag, som var den förste att protestera, och väcka de som är Asarna trogna.

Det lilla fåtalet inom något som kallar sig ”Samfundet Forn Sed” skall vi inte ens tala om. De här totalt inkompetenta personerna, som inte vet vad föreningsdemokrati och vanlig anständighet innebär, säger sig vilja ”försvara jordens rättigheter” och annat sådant, men när det verkligen är dags att agera och handla, gör de ingenting ingenting ingenting alls.. De firar just nu något idiotiskt, som de kallar ”vent” och som bara är ett meningslöst ”hitte-på dravel”, men när det gäller det VERKLIGA hedniska firandet av Solstånden, visar de bara hur lata, inkompetenta, oföretagsamma och dumma de är, fisande och instängda i sin småborgerliga, svenska dumdryghet.

SK ”Meme” gjord av okänd Engelsman. En av de få, som står upp för sitt land och dess framtid…

Också den Svenska Regeringen kunde protestera via gängse diplomatiska kanaler emot vad som nu håller på att ske i Storbritannien, och om vi ens hade en Kulturminister värd namnet, så kunde också hon vara den förste att agera – och reagera.

Ett öppet brev till den Svenska Regeringen, undertecknat av enskilda och organisationer tillsammans, vore faktiskt på sin plats – och även EU och flera Regeringar i Europa, liksom UNESCO borde faktiskt agera – om sanningen ska fram.

Att vara HEDNING är att agera FRAMÅT !

Det heter just ”FRAMÅT”, och fanimig inte ”TAMFÅR”

Vår tro är ingen djävla meningslös ”sed” eller en tom, mekanisk upprepning. Den är inte ”Forn” – men utgår från hela mänskligheten, den kultur som ännu finns och alla folks bästa.

Den som tjänar sitt land och slåss för det, tjänar till sist också hela Världen, och bevarar sin bit av dess gemensamma kulturarv. Sådan är min tro, och den står jag för.

Jag talade med en god vän igår, och han sade såhär, angående det slag av fega, oföretagsamma, självbelåtna små vrak till Söndags-schamaner, Snedseglare och pårökta Hedningar vi har i det här landet: ” jag klarar mig utan sekter där den ena leker bikerklubb, och den andra är en avart av frikyrkan..

Det kan inte sägas nog ofta. Min väg är handlingens, och jag lever här och nu, idag; och inte efter något ”fornt” eller någon ”sed”. Dagens frågor måste lösas med politik, och politiska medel – inte med tro och religion, och rationalitet och sunt förnuft är våra enda vapen, när vi skall lösa de frågorna. Rörande väg A303 i England, mitt över det gamla Militära Övningsfältet Salisbury Plain – där Stonehenge också ligger – så finns det alternativa vägdragningar, som sagt – och dessa förefaller inte omfatta någon dyr tunnel.

Ironiskt nog är det också stridsvagnarna, skjutfältet och den militära verksamheten, som gjort att Stonehenge finns kvar idag, och att så mycket i omgivningarna är oexploaterat. Vore det inte för de krigare, som England ännu har till sitt försvar, så skulle de stenar, som enligt legenden själv en gång restes av Merlin – känd också från Merlinusspá och den nordiska sagan, inte ens ha funnits där. Och kanske kan de också göra en insats. Jag vet att de leds av bildade män, som förstår vad ett världsarv är, och som inte tvekar att bevara sitt lands historia.

En Challenger 2 stridsvagn ur Royal English Hussars, 3e Brittiska divisionen

Det är aldrig försent att göra en insats, även om det sägs att emot själva dumheten, kämpar också gudarna förgäves. Vi är alla skyldiga att bevara den del av världen som vi bebor, och när vi utvecklar den, skall vi göra det på bästa sätt och även så, att vi vördar minnet av tidigare generationer. ”Thunbergeri” gynnar ingen, men det gör heller inte meningslösa vägutbyggnader, som kan fördyras ytterligare, och som därför inte tjänar sitt syfte. Låt oss nu hoppas, att alla goda och kloka krafter i England kommer samman, och inte faller till föga inför okloka byråkrater, hänsynslösa exploatörer och kortsynta människor, som inte förstår Hedendomens skönhet.

Stonehenge vid Midvinter 2019 – ”For England, Arthur and the Danelaw !