TOTAL Könsförvirring utbryter i Kanada – Presidenten är INBLANDAD !!

För två dagar sedan uppdagades det att den kanadensiske Presidenten Justin Trudeau måste vara totalt förvirrad, och dessutom lida av en störd verklighetsuppfattning. Han förstår inte ens, att människosläktet har två kön av naturen, och att detta faktiskt är ett biologiskt faktum och ingen ”social konstruktion”.

”Lost in space” – and not just Justin. Rökte han på för mycket ?? Hur tusan blev det såhär ??

Presidenten har nu bestämt, att man skall införa den nya officiella beteckningen 2slgbtqi+ för könsförvirrade individer, vilket fått vissa kristna nät-tidningar och bedömare hemma i Sverige att gå i taket. Det är som om själva alfabetet inte vill räcka till för dessa genus- och anus-freaks, kommenterar den kristna nät-tidningen ”Världen Idag” och man har nu skapat en term, som inte går att uttala på franska, inte går att uttala på engelska, inte går att uttala på svenska, och inte går att uttala i dagligt tal på något känt språk i hela vida Världen, utan att det blir språkliga komplikationer.

Tilltaget verkar uppenbart dårhusmässigt, och man har skrattretande nog mage att påstå att 2s ska stå för ”upplevelsen av att vara tvåkönad”, i för intersexuell (vad det nu ska vara för något ??) samt att +-tecknet skall stå för alla andra upplevda eller påstådda könsindentiteter som ännu inte diagnosticerats, eller fått någon bokstav.

Min enda fråga i sammanhanget är att sinnes-sjukhusen i Kanada liksom i Sverige och resten av Världen torde vimla av individer som tror att de är gjorda av glas, individer som ”självidentifierar” som bord, varulvar och pingviner – men – och det är den väsentliga frågan – Behöver någon regering uppmuntra dylika vanföreställningar, och dessutom ge dryga statsbidrag för dem ?

Vad vinner ett samhälle med att gynna tilltagande ”könsförvirring” och annan idioti ?

Uppenbarligen är det inte fruktbart alls, utan en evolutionär återvändsgränd, för på det sättet blir inga barn gjorda – och man får inte fram några sunda medborgare.

Gudarna skapade Ask och Embla till Man och Kvinna. De lade grunden för Fruktbarhet, Tvåsamhet och en sund mänsklig utveckling

Är detta en sund utveckling? Varför hamnar ständigt dessa frågor – som i praktiken berör relativt få människor – på högsta nyhets- och politiska nivå? Varför förväntas majoriteten snabbt och okritiskt svälja nya och, ur ett historiskt perspektiv sett, extrema åsikter angående definitioner på manligt och kvinnligt, identitet och sexualitet?

I dag betraktas minsta motstånd mot denna sakramentskade idioti som närmast reaktionärt och ondsint. Epitetet fobi kastas ofta mot dem som vågar problematisera och ifrågasätta dumheterna och bokstaverings-sjukan. Själv föreslår jag att både Kanadas och Sveriges Regering borde införa beteckningen ADHD-HBTQB istället.

ADHD-HBTQB eller det ryckvisa, hastigt påkomna behovet att plötsligt göra sig själv och alla andra människor i närheten till bögar eller sexuella spastiker är uppenbarligen en mycket svårbehandlad sjuka, och den bör också betraktas som en sådan.

I Sverige har Socialstyrelsen nu noterat, att pjosk-pedagoger, lärare och skolkuratorer i maskopi med sk ”Regnbågsfamiljer” plötsligt orsakat, att frekvensen på ”Könsförvirrade” ungdomar i vårt land gått upp med flera hundra % – vilket orsakat mycket stora kostnader för sjukvårds-sektorn och hela samhället.

Felaktiga hormon-behandlingar har getts, bekostade med skattemedel. ”Könsförändrande” experiment har bedrivits också på mycket små barn, som inte kunnat tåla hormonbehandlingarna och ”terapin” utan bestående skadeverkningar. Flera personer har ångrat sig, när de kommit upp i vuxen ålder – men då har det varit försent, för i de flesta fall kvarstår lidandet och de psykiska skadorna.

Vad beror den ökade sk ”könsförvirringen” bland våra unga på ? Beror den inte på en insnöad lärarkår med snedvridna ideal, brist på sunda vuxna förebilder och ett samhälle, som hela tiden uppmuntrar och göder psykisk sjukdom ??

Störd kroppsuppfattning bland unga är inte ovanligt. Man skulle kunna jämföra med det antal unga flickor som börjar lida av anorexi, eller de som hela tiden – till följd av ett sjukt mode – börjar med byst- och läppförstoring.. Men frågan är återigen – varför skall samhället uppmuntra sådant, och dessutom understödja det med skattemedel ?

När det gäller anorexin och allt det andra, förstår till och med våra svenska politiker, att man INTE bör ge statsbidrag för att individer skall fortsätta med sådant, och svälta eller skada sig själva. Detsamma gäller annat självskade-beteende – men ifråga om Könsbyte och Könsförvirring – ooh ja – då säger man plötsligt ja och amen till allt, av en ren modenyck – och så får du och jag betala, betala och betala för skiten.

Verklig ”läggning” eller bara smaklöst clowneri till ingen nytta ? Mr Trudeaux upp i dagen ??

Man måste säga, att alla dam-imitatörer, bystdrottningar, porrstjärnor och instagram-luder in spe i alla fall har den goda smaken att själva betala för sina plastikoperationer och allt det andra. Själv dömer jag inte folk för deras högst eventuella läggning, och förnekar inte att den visst kan vara svår att bemästra eller leda till sociala problem; men så länge folk sköter sig själva, inte stjäl av allmänna medel, uppför sig hederligt och någorlunda diskret (nåja, på nätet är det mesta tillåtet, och folk må ha tillstånd att leva ut vad tusan de nu vill, så länge de gör det anonymt, och åtminstone har den goda smaken att inte blanda in barn och djur) så har jag ingenting, ingenting alls att invända.

Att byta kön, är till skillnad från lönskaläge, lite frihetskränkande otukt (som ingen har dött av, åtminstone inte så länge man tillämpar sunt förnuft) eller aningen allmänna perversiteter, hedonism eller dylikt en irreversibel process.

Den kostar pengar, och är en långdragen, plågsam historia – och skall INTE bekostas av den allmänna sjukvården. Att födas till man eller kvinna, exempelvis – är ingen sjukdom. Det är ett naturligt tillstånd, som man får lära sig att acceptera. Anatomiskt svårbehandlade undantag finns, men då får individen SJÄLV betala behandlingen, likaväl som folk betalar för bröstförstoring, eller ett par träningsskor – i det fall de blivit för feta.

Medborgarna skall icke ligga sitt samhälle till last – här eller i Kanada !

Tor Hjälpe och Bättre !!

Gammalsvenskby befriat – och Sveriges regering rullar tummarna som vanligt..

Igår hände det. En blå-gul fana vajar återigen över Gammalsvenskby, Sveriges sista utpost i öster. Vi kan tacka Ukrainas folk och dess hjältemodige President Volodymir Zelensky för den saken, för i honom ser vi den sorts ledare, som vårt eget land numera tragiskt nog saknar. Ukraina har utkämpat den kamp, som Sverige och hela västvärlden inte velat utkämpa. De har tillfogat Ryssland ett par svidande nederlag, men än så länge är kriget långtifrån slut, vilket är mycket viktigt att betona.

DE har fört den kamp och tagit de förluster, som Sverige fegt undandragit sig. När tänker DU ge dem ditt fulla, oreserverade stöd ?

Under ”Magadan Magdas” eller Magdalena Anderssons regering försvårades, byråkratiserades och försenades all hjälp till Ukraina, såväl civilt, humanitärt som militärt. Och den senaste svenska Regeringen har sedan sitt tillträde inte skickat någon som helst militär hjälp till Ukraina, den heller. Det är en ren ynkedom, och mycket mindre än vad flera grannländer gjort. Vore det någon verklig tåga i den svenska Regeringen skulle den ögonblickligen ha kallat upp den ryske ambassadören till UD, och i klara och otvetydiga ordalag förklarat för honom att vidare hot och vidare förstörelse riktad emot Gammalsvenskby och etniska svenskar i Ukraina ovillkorligen kommer att besvaras med vapenmakt – för ryska soldater HAR hotat Gammalsvenskbyborna med att förstöra byn via artilleri-eld från Dnjeprs östra strand, vilket skedde i samband med deras utmarsch från byn för två dagar sedan, den 11 November.

Föreningen ”Svenskbyborna” har redan förklarat läget i byn, och redogjort för hur omgivningarna och Dnjepr-stranden minerats, hur drivor av skräp och avskräde lämnats kvar av ockupanterna, hur ryska armén förstört alla tillfartsvägar och skadat civila hus och bosättningar, och hur alla elstolpar välts ned, i uppenbar avsikt att försvåra lokalbefolkningens överlevnad under kommande vinter. Man har också redogjort för hur Gotlands Hemvärnsbataljon och den Svenska Försvarsmakten nu ställt upp för att skicka humanitära hjälpsändningar, samtidigt som Sveriges nuvarande regering inte lyfter så mycket som ett enda finger för att hjälpa till.

Istället är det hela tiden frivilliga – däribland jag själv – som hela tiden stött föreningen Svenskbyborna med donationer och bidrag. Andra föreningar bildade av helt vanliga svenskar, som ”Blågula Bilen” och ”Operation Aid” har också hjälpt till.

Donera dina pengar – de behövs för Chersons och Gammalsvenskbys återuppbyggnad !

Tidningen ”Hela Gotland” har berättat om hur den enda asfalterade infartsvägen, ”Kungsvägen” kallad, bekostad av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustav, Folke Hubertus, son av sitt land och folk, nu förstörts och hur ryssarna också hotat med terrorbombningar.  Ryssarna har redan förlorat Cherson, som de påstod skulle bli huvudstad i en ny konstlad folkrepublik, och ISW och andra Internationella, öppna källor har redan berättat om hur ryssarna fört bort 40 000 barn och ungdomar till det inre av Ryssland, i avsikt att beröva dem deras nationalitet och språk, samt hur de också fört med sig mer än 15 000 målningar och artefrakter från muséer i Cherson, allt i avsikt att förstöra Ukrainas nationella identitet, och utrota det Ukrainska folket.

Vore det inte för det faktum att kriget nu förs i Ukraina, skulle samma öde kunna övergå alla etniska svenskar – och inte bara dem i Gammalsvenskby. Det bör vi minnas och komma ihåg, och det är just därför som deras kamp också är vår – och den förblir oerhört viktig.

Inom ramen för ”Operation Unifier” utbildas svenska och ukrainska soldater nu gemensamt. Dagen kommer, då vi också utför en gemensam INSATS !

(Bildkälla: Anders Blom, Försvarsmakten )

”Inte sedan Carolus Rex och Hetman Ivan Mazepa… men vid slutet, står SEGERN !!”

Själv har jag ägnat en bit av gårdagen till att tala med en ny Ukrainsk väninna. Hon har ingen bostad kvar i det egna landet, men tycker att det kan vara som det vill och kan med den saken. Vad hon däremot önskar sig, säger hon – är ett nytt bibliotek. Jag har svarat henne att jag alltjämt äger ett eget, på sådär 4000 volymer. Har man ett bibliotek, kan man också inhämta kunskaper – och eftersom inte alla kulturer, religioner och folkslag blir eller är likvärdiga, så kan man koncentrera sig på sin gemensamma historia, och undfly de makter, som står för barbari och förstörelse. Sådan är hennes mening !

Låt oss AVRÄTTA bröderna Kia…

”Tag allt vad mörker finns i grav
Tag allt vad sorger finns i liv.
Och skapa dig ett namn därav
– och det åt dessa giv.

De som förrått sitt land,
de har ej ätt, ej stam, ej son, ej far. ”

– En smula fritt efter JL Runebergs dikt ”Sveaborg”

 

Fredrik Reinfeldt – som nu påstås söka befattningen som Ordförande i Svenska Fotbollsförbundet – är en av de allra sämsta ledare och Statsministrar vårt land någonsin har haft, möjligen undantaget Stefan Löfvén. Det var Reinfeldt som hävdade att det svenska försvaret var ”ett särintresse” och som påstod att alla etniska svenskar skulle vara barbarer. Han avskaffade värnpliktssystemet, och nedrustade hela Sverige till en nivå, där landet inte längre kan försvara sig emot en fientlig invasion, samtidigt som han ökade invandringen från muslimska länder till aldrig tidigare skådade nivåer, under den falska förespeglingen att detta skulle ”berika” Sverige.

En LANDSFÖRRÄDARES ansikte.. Ganska skrämmande, eller hur ?

Men detta var inte de enda skador, Fredrik Reinfeldts vanstyre ledde till. Galningen bestämde också, att den svenska Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och hela rättsväsendet skulle ”berikas” och göras ”mångkulturellt”. Som en direkt konsekvens av hans beslut anställdes bröderna Peyman och Payam Kia vid MUST, den svenska militära underrättelsetjänsten respektive SÄPO. Peyman Kia växte upp i kriminalghettot Gottunda utanför Uppsala, och kommer från Iran, men tilldelades på osäkra grunder svenskt medborgarskap år 1994. Han anställdes vid ”Kontoret för särskild inhämtning” (KSI) som är en av underrättelsetjänstens mest centrala delar, men har nu visat sig begå förräderi emot Sverige i mer än tio år, samt samarbetat med ryska GRU och Irans underrättelsetjänst, samtidigt som han tjänat miljonbelopp på detta.

Tillsammans med sin bror står han nu åtalad för grovt spionage, grov obehörig befattning med hemlig uppgift och ännu flera grova brott. Enbart grovt spioneri i sig innebär ett fängelsestraff på lägst fyra år, eller upp till arton år, men de skador de här personerna redan vållat vårt land borde redan i sig föranleda mycket hårdare straff. Payam Kia har sedan i November förra året varit häktad för samma brott, och har tidigare också varit anställd vid SÄPO.

Åtal är offentlig handling i Sverige, och får därmed citeras

Åklagaren kan bevisa att ”Peyman Kia direkt eller indirekt hanterat motsvarande åtminstone ca 380.000 kr i USD i kontanter under tiden september 2016–juli 2017 och att Peyman Kia dolt pengarnas ursprung samt att pengarna härrör från främmande makt”, vilket står att läsa i stämningsansökan. Man har säkrat omfattande bevisning i form av datorer, mobiltelefoner, telefonlistor, hårddiskar, USB-minnen med mera för att styrka de båda brödernas kontakter med ryska agenter. Det har bland annat hittats en hårddisk som Payam Kia försökt förstöra och kasta i en papperskorg, efter att hans storebror greps i september. Dessutom har anteckningar säkrats där den yngre av de båda bröderna skriver om ”omfattande penningtransaktioner med kontanter och guld, metoder för att dolt ta emot pengar, flyktväg, back-up plan, och försök att dra sig undan lagen”

Båda bröderna är skrivna på adressen Hörnbovägen 2, 756 55 Uppsala. Peyman har personummer 19800911-0332, medan hans bror har personnumret 19870823-1553.

Om rätten befinner dem skyldiga, är de att betrakta som Landsförrädare, och vi får hoppas att det svenska folkets vrede hinner upp de här personerna så småningom.

Dödsstraff förekommer inte i svensk rätt, men i ett fall som detta anser jag dödsstraffet faktiskt moraliskt berättigat, trots att jag personligen råkar vara motståndare till all användning av dödsstraff i fredstid- av moraliska skäl. Bröderna Kia och de som anställde dem har ställt alla svenskars säkerhet i allvarlig fara, och hade det inte varit för det faktum att Ryssland redan gjort stora förluster i sitt Ukrainska krig, hade deras handlingar sannolikt fått mycket svårare konsekvenser än någon av oss kan överblicka – liksom Fredrik Reinfeldts.

Det talades om ”MÅNGFALD” men det ledde till FÖRRÄDERI – och de som anställde personen till höger är också SKYLDIGA

Sverige avskaffade dödsstraff i krigstid redan på 1970-talet, vilket var ett fullständigt absurt beslut – och det kan nog vem som helst i hela världen utom en svensk Riksdagsman av Socialdemokratiskt eller ”Vänsterblivet” snitt lätt inse. Det ligger i sakens natur att om krigstillstånd råder, så kan folk bli dödade. Det är inte svårt att förstå.

Bröderna Kia har förberett döden för tiotusentals, kanske miljontals svenska medborgare, och därmed har de förverkat rätten till sin existens. Nu kommer självfallet inget ont hända dem, så länge de befinner sig i den svenska rättvisans klor, för sannolikt får de väl reducerat straff, eller bara några fåtal år i ett mycket bekvämt inrett svenskt fängelse, och pengarna de tjänat på att förråda oss alla, bostaden och deras lyxbilar får de nog också behålla.

Annat är det i Ryssland och Iran – det land de kommer ifrån, och vars intressen de hela tiden tjänat. I Ryssland får de flesta fängelsekunder tuberkulos efter en tid, och i Iranska fängelser lär det titt som tätt hända ännu värre saker. Utvisning efter avtjänat fängelse i Sverige vore ett alldeles för milt straff – och en avrättning av de här personerna – döden genom hängning eller nackskott – vore faktiskt att föredra, i alla fall som jag ser det. Det skulle ha ett viktigt signalvärde inför främmande makt, och klart och tydligt tala om för Omvärlden att vi svenskar inte längre stillatigande kan acceptera allvarliga kränkningar av våra fri- och rättigheter, eller regelrätta invasionsförberedelser, som det ju tydligen varit fråga om i det här fallet.

Om en person utvisas, blir ju vederbörande inte ens frihetsberövad – utan är fri att utöva sitt liv precis som han eller hon (något tredje gives inte!) finner lämpligt, bara det inte sker på den lilla, lilla yta – inte ens 1 % av Jordytan – som omfattas av svenskt statsterritorium. Inte heller sker det några kroppsstraff, vilket däremot den Iranska rättvisan föreskriver – i enlighet med Islamsk Sharia – och eftersom bröderna Kia stött just en Sharia-diktatur – vad är väl då mer lämpligt, att de själva får prova på Islams lagar ??

Häng dem ! Häng dem allesammans !! Häng dem högt !!!

DÖD ÅT FÖRRÄDARNA !!

De ”Galna Gretorna” SJUKARE än någonsin… Utvecklar Ny-religiös UNDERGÅNGS-SEKT

En hel del Riksdagsmän i Sverige har uttalat sig under det gångna dygnet och sagt att den vänster-dominerade Klimat-rörelsen utvecklat sig till en religion, eller ett slags sjuk undergångs-sekt, som man inte får kritisera. Notiser från den kristna nät-tidningen ”Världen idag” bär syn för sägen. Man har arrangerat en riggad ceremoni på Sinai Berg, där den judiske uppviglaren Moses påstås ha fått ”lagens tavlor” efter att han sett Jehovas buske fatta eld och gå upp i lågor.

Ska DETTA vara basen för en värdig religion ? VEM kan tro på sådan skit ??

I samband med en så kallad ”omvändelseceremoni” ska religiösa ledare från olika religioner presentera ”tio universella budord” för klimaträttvisa och tvinga folk att gå med på den nya läran. Också den påstått ”Svenska” Kyrkan – som inte har den minsta rätt att representera Sverige, och inte är ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, eftersom Kyrkan slutgiltigt skildes från staten redan år 2000 har förstås hakat på arrangemanget, lika ”PK” eller förment politiskt korrekt som alltid. Den representeras av Biskopen för Stockholms stift, Andreas Holmberg, som redan vid sin invigning 2019 påstod att ”Klimatet är den viktigaste frågan i kristendomen” – en ganska häpnadsväckande ”nytolkning” av bibelns lära.

Ceremonin, kallas ”en profetisk kallelse till klimaträttvisa”, skriver de att Sinai berg är ”en plats av uppenbarelse i det kollektiva medvetandet hos kristendomen, judendomen och islam”. De hävdar att även Muhammed ska ha tagit emot budskap från Gud på denna plats – men enligt Islam besökte aldrig någonsin profeten just Sinai. Det verkar lite som om de Monoteistiska religionerna dömer sig själva till döden, genom att hänge sig åt tomma undergångsbudskap och urvattnade profetior.

Deras senaste ”utspel” förblir en ren PR-kupp och lurar nog ingen – samtidigt som det visar hur i otakt med tiden de blivit, och hur föråldrade de är för 2000-talets människor. Dessa patetiska försök att sminka upp sig och värva nya proselyter påminner mest om förförelsekonsterna från den på sin tid så berömda Babyloniska Skökan, ett i forntiden ökänt prakt-luder.

”Pappa, pappa – Vem var den Babyloniska Skökan ?” – ”Jo, lille vän, det var en tant från Babylon, och förresten kan du fråga din Mamma – OCH SÅ, LILLE VÄN TALAR VI INTE MER OM DEN SAKEN….”

 

Arrangörerna babblar osammanhängande om att ”frigöra religionens kraft” och att de ”behöver en ny vision” eftersom Islam, Kristendom och Judendom helt uppenbart inte fungerar längre. Om de alla antog hedendomen rakt av istället, skulle de slippa att hymla och fromla om sin undergångs-hets.

För övrigt är det så, att jordens klimat ALLTID förändrats, även om man kallar detta för någon ”kris” eller inte. Redan på Bronsåldern var världens klimat åtskilligt varmare än nu, och vindruvor växte på våra breddgrader. Påståendena om en ”massutrotning” i djurvärden är ett intet emot den sk ”Megafaunans” död i slutet på Kvartär-epoken och den senaste istiden, och det är långtifrån säkert att detta berodde på någon mänsklig påverkan. Dessutom har jordklotet upplevt ännu större och ännu värre ”massutrotningar” flera gånger förut under sin historia, och varken livet eller jorden gick nu under bara för det….

Uppfattningen att dagens klimatförändringar helt och hållet skulle bero på mänsklig påverkan, delas inte av alla forskare – och den massutrotning som skedde vid slutet av Krita-epoken var inte framkallad av människor, den heller.

För ungefär 250 miljoner år sen skedde den sk ”Permiska Extinktionen” då 70 % av alla landlevande djur och 80 % av allt liv i världshaven försvann, och tillika dog ett otal insektsarter. Men – livet på jorden repade sig mycket snabbt, och världen gick på intet vis under – tvärtom utvecklade sig bara en ännu frodigare och livskraftigare flora och fauna.

Sk ”Miljökatastrofer” har inträffat otaliga gånger under årmiljonernas lopp – men jorden har INTE gått under, bara för det…

Dessutom är det inte säkert, att en miljökatastrof är av ONDO för människan som djurart. Anledningen till att vi alls finns här, beror på en utbredd torka i Afrika. Om den torkan aldrig infunnit sig, skulle våra förfäder aldrig klivit ned ur träden, lämnat de krympande djunglerna och börjat gå på två ben, ut på savannerna – och därmed skapat den moderna människan.

Under nittonhundratalets mitt var forskarna förbryllade över hur Homo Erectus kunde öka sin hjärnvolym från i början ca 700 kubikcentimeter upp till 1400 kubikcentimeter under den årmiljon, som utmärkte dess existens. Kom också ihåg att hjärnvolymen hos en genomsnittlig negress av idag ligger ungefär lika högt, dvs 1300-1400 kubikcentimeter – medan den moderna människans hjärna krympt och blivit mindre och inte större i genomsnitt.

Torkan i Östafrika och Olduvai-klyftan, där Homo Erectus levde för 2 miljoner år sedan var helt avgörande för intelligensens utveckling – liksom Istiden, eftersom Homo Erectus också kan ha utvecklat en stor hjärna helt oberoende av sina afrikanska förfäder – och det skedde antagligen också med ”Pekingmänniskan” från Kina.

När klimatet blev torrare, blev det svårare att hitta föda och vatten – och då måste hjärnorna växa. Samma sak skedde i de kalla delarna av Världen – ont om föda drev på evolutionen även där.

Nej, alla Homo Erectus såg inte ut som afrikaner – ganska många av dem levde i Asien, och hade vit hy (vilket bara tar sådär 3000 år att utveckla)

Växtätande däggdjur är också påtagligt ointelligenta, i alla fall i jämförelse med köttätarna. Det var just därför att Homo Erectus övergick till att äta högvärdigt animaliskt protein eller med andra ord kött, som gjorde den intelligent, och därmed skapade förutsättningarna för vår existens, sådär 2 miljoner år senare. Jakten som företeelse gynnar intelligensen – för att jaga måste man kunna tänka och handla, hantera vapen och utveckla ledarskap.

Homo Erectus uppfann elden, och banade till slut väg för Homo Sapiens var. Neanderthaliensis, vars hjärna nådde hittills oöverträffade 1550 kubikcentimeter för manliga individer. Problemet med Neanderthalarna var antagligen, att de inte uppfann något skriftspråk – och genom deras 500 000 år, var deras kultur märkvärdigt konstant. Varje individ var tvungen att hålla hela kulturens kunskapsmassa i huvudet, bokstavligt talat; och trots stora luktlober, en stor pannlob (som bland annat styr spatial uppfattningsförmåga, eller förmåga att orientera sig geografiskt, och minnas händelser och platser – ett slags ”inre karta” vilket alla jägare och jägarfolk MÅSTE ha) och mycket annat, nådde var. Neanderthaliensis sitt ”bäst före” datum…

Dags för DIG – helt utan klander – Lära dig hantera spjut och jakt – bli en DJÄVLIGT BRA NEANDER !!

Att återgå till växtföda, som ”klimatvänstern” och dess fanatiska vegetarianer vill, gynnar oss inte som djurart eller samfundsvarelser. Tvärtom vrider det bara klockan tillbaka till rena apstadiet.

Vad som utmärker oss, Homo Sapiens var. Sapiens som djurart är förmågan till specialisering. Vi uppfann tvåsamheten, och heterosexuell kärlek, vilket förstärkte våra par-relationer och samspelet mellan man och kvinna – och därmed skapade vi kärnfamiljen och ett oöverträffat sätt att uppfostra våra barn eller yngel på. Neanderthalarna, har vissa forskare sagt – levde i storfamiljer och uppfostrade sina barn kollektivt, vilket ledde till ett dåligt lärande. Tvåsamheten gav vissa par förmågan att bli föräldrar, medan skickliga jägare (företrädesvis av manligt kön, därför att man inte kan släpa med sig småbarn under jakt) helt kunde ägna sig åt jakten, de som hade förmåga att sitta och kladda med lera kom att specialisera sig till krukmakare med tiden, och så vidare.

På så vis föddes den mänskliga civilisationen. Framgångsrika jägare kunde dela med sig av köttet till de som kunde bidra med något, och på så vis utvecklade vi ätter, klaner, stammar, hövdinga-dömen och så småningom hela nationer, vilket varit det bästa sättet att organisera oss på ända sedan bronsåldern.

Vårt största problem är nu att vi uppfunnit skrivkonsten, och så småningom datorer och mobiltelefoner, vilket skapat en konstlad värld, och riskerar att sätta hela evolutionen ur spel. En Miljökatastrof skulle förmodligen ta livet av U-ländernas befolkning FÖRST, och få ned världsbefolkningen från dagens alldeles ohållbara 8 miljarder – som tär alldeles för mycket på planetens resurser till mer humanare, hållbarare och förnuftigare 1-2 miljarder, som det var innan den industriella revolutionen. Visst – för de övertaliga blir det en ”katastrof” – men minns att digerdöden lär ha utplånat ca hälften av mänskligheten den också, och trots ett visst tungsinne hos de överlevande, födde detta en renässans, och gjorde slut på medeltidens kristna mörker…

Vore en ”klimatkatastrof” egentligen så illa ? Vi skulle lika gärna kunna ställa oss upp och hävda, att den skulle sätta fart på evolutionen igen, få oss att utvecklas ännu mer, möta nya utmaningar, öka vår ledarskapsförmåga och föda fram Homo Sapiens var. Superior – en helt ny och BÄTTRE människoart… ja vem vet ?

Ändrad miljö och ändrade förutsättningar ÖKAR evolutionen – inte tvärtom. Utmaningar ger utveckling, hedendom och Polyteism !

Det antal gånger som diverse obskyra sekter, ”Galna Gretor” domedags-profeter och andra förutspått ”Jordens snara undergång” är inte litet. Diverse religiösa fjantar har hävdat detta nästan alla år som gått i vår tideräkning, men VERKLIGHETEN har alltid kommit detta kristna och muslimska TRAMS på skam...

För jorden HAR inte gått under, Ragnarök har inte inträffat, och så kommer heller inte att ske på flera årmiljoner än. Inte förrän solen går i Nova, om sådär 2-3 miljarder år eller mer, lär vi få uppleva den saken, och då har vi säkerligen utvecklats ända dit hän, att vi faktiskt kan fara genom kosmos och FLYTTA på oss..

Vi ska bli en ny och bättre ras, en mänsklighet på den hedniska tankens vingar.

Tänk om det är HEDNINGARNA som sitter inne med sanningen, och inte Katastrof-förespråkarna, Miljöpartister, Monoteister och de kristna…

Vi ska erövra världsalltet, på samma sätt som våra förfäder styrde mot Vinland, och vi ska aldrig rädas skeppsbrotten, katastroferna eller bråddjupen.

Det heter FRAMÅT ! och inte TAMFÅR…

 

 

FAVORIT I REPRIS: Om att BLOTA med BLOD, Svartsoppa och ”Sankt” Martin (text från 11 November 2015)

Om att BLOTA med BLOD, Svartsoppa och ”Sankt” Martin (text från 11 November 2015)

Idag är dagen för det traditionella sydsvenska Gåsablotet,  som alltid och sen urminnes tid har firats just idag, kring dagen för Slakttunglet eller det mörkaste nedan i årets elfte månad, innan Åsgårdsnyen eller Asarnas nymåne tänds, som man ännu på 1800-talet sa i Värmland, och Julmåanden började. Många tror helt felaktigt, att den skånska seden att äta Svatsoppa skulle ha med det katolska helgonet ”Sankt” Martin eller den påstått kristna ”Mårtensafton” att göra, och att svartsoppan först på 1500-talet skulle ha funnits i Sverige (hos Biskop Brask i Linköping bland annat) medan den först på 1850-talet hade letat sig fram till Stockholm.

Inget kunde vara felaktigare !

tumblr_njwgg5uUYJ1rp36m7o1_1280Kom ihåg att BLOT skall med BLOD bedrivas, ty därav kommer själva ordet !

Allt det här är bara kristna fördomar, precis som vanligt, skrivet av journalister och osakliga personer som aldrig ens brytt sig om att göra den elementäraste forskning i ämnet. Svartsoppa, liksom Blodmat eller Blotmat har alltid funnits, både över hela Europa och i alla andra Världsdelar, och redan själva ordet att Blota kommer faktiskt av ordet för Blod, som är detsamma i nästan alla indoeuropeiska språk. Också i det förkristna England var Blotmonadh namnet för November, i likhet med månadsnamnet Slaktmånad hos oss, och redan i Olaf Saga Tryggvasonar, står det om hur Olaf Tryggvason i slaget vid Svolder – som ska ha stått på hösten – säger om de fruktade Jomsvikingarna, som alla var Skåningar – att det hade varit bättre om dessa och de andra svenskarna stannade hemma och slickade sina blotskålar” eller blotbollar istället.

På fornengelska fanns ett ord bledsod, att koka ihop något eller att ”sjuda med blod”, som också går tillbaka på ett tidigare gotiskt ”Blothisojan som också finns i Wulfilas berömda bibelöversättning till Gotiska. Där används det om ängeln i Egypten, som går från hus till hus och ritar symboler på varje dörr med blod, så att husets invånare ska välsignas, och bevaras från pest och varje fara. De kristna bland mina läsare vet säkert vilket bibelställe jag syftar på, och alla etymologiska ordböcker om engelska, tyska, svenska och andra germanska språk inklusive ”New Websters Dictionary” vet att berätta att de senare engelska orden för ”bless”, alltså välsignelse, samt ”bliss” eller lycksalighet kommer från just detta gotiska, forngermanska bledsod, själva offersoppan, blotet, den heliga måltiden. Många kristna känner idag till detta ovedersägliga faktum, se länkar här också och erkänner faktiskt, att deras termer för välsignelse och lycka kommer direkt från den Asatrogna blotmåltiden och den djupa känsla av tillfredställse och gemenskap, som man kan känna efter en god svartsoppsmiddag och ett väl utfört blot.

recept-1741-460x345

Såhär BLOTAR man – det är att dela sin måltid med sina vänner, sin släkt och själva gudarna !

Blotet var och är en helig måltid, som man delar med gudarna. Blodmat och liknande har också funnits och finns fortfarande i alla kulturer och religioner på vår jord – och det är ingenting konstigt med detta. Om någonting skall kallas konstigt, så är väl den kristna kannibalmåltiden – där man äter frälsarens kött och dricker hans blod – alltså ren kannibalism och inget annat en fruktansvärd travesti på det hedniska blotet, som är vida äldre och kom först, och som funnits i alla jagande och samlande kulturer. Nästan alla människor i vårt land – utom rena vegetarianer, kanhända – äter blodpudding eller blodkorv. Redan barnen får det i skolbespisningen. Som den skånska tidningen Helsingborgs Dagblad klarsynt påpekade i samband med traditionella svartsopperecept, så måste man faktisk acceptera svartsoppan och den hedniska blotmåltiden också, ifall Blodpudding nu ska vara tillåten. I dagens England och USA äter man ”plumpudding” eller black pudding till Jul. Det är mer eller mindre samma sak, gjord på i stort sett samma ingredienser, och med just blod som huvudbeståndsdel.

Forskare, som undersökt saken, har hittat blodmat över hela Europa, och i alla Världsdelar. Det är bara fanatiskt intoleranta muslimer, samt judendomen som har ett definitivt förbud emot förtärande av blod – anledningen till detta var att blod snabbt blir dåligt i medelhavsklimat, och att herdefolk istället använder getmjölk och andra källor till animaliskt protein, vilket jägarfolk, ryttarfolk och alla från massajer i Afrika (som dricker blodet från sin nötboskap) till Älgjägare i Norrland (det är fortfarande sed att ta sig en kåsa med varmt blod ur den nyss fällda älgen), renjägare på Sibiriens tundra, eller Djingis Khans mongoler (som drack blodet från sina egna ridhästar) – alla folk har genom tiderna praktiserat samma sak – varför skulle då vi Nordbor inte få göra det ?

ao_svartsoppa_3_jpg_110039aAlla vet att man börjar med att röra ned två tredjedelar grisblod och en tredjedel gåsblod i en god buljong…

En del oärliga människor som ljuger, svänger sig och förvanskar Asatron och sin egen historia, och som av okänd anledning kallar sig ”fornsedare” hävdar att blot i form av en måltid med blotmat aldrig skulle ha funnits, trots att det finns tiotusentals bevis, både i de Isländska sagorna, i Eddan och från arkeologiska utgrävningar.

I någotslags förvriden politisk korrekthet tror de, att det skulle vara opassande att säga sanningen, att folk skulle bli skrämda av blodkorv och andra stolligheter, och dessa förbannade foliehattar vill därför inte erkänna det sanna blotet. Istället blotar de hallonbåtar, söta bakverk och annat fjanteri i den stilen, och tror att detta skulle vara detsamma som Asatro. Sådana idioter har jag föga eller inget gemensamt med, för egen del, och jag kan bara skämmas och häpna över de som förvanskar sitt eget folks historia på det tokiga viset.

foliehattBara Foliehattar och Idioter skulle förneka Blotets betydelse, samt det faktum att det försiggick med kött och blod

På Island talade man om Hlaut, av ordet för ”låta” som i åderlåta eller utgjuta vätska, och talade också om Hlautteinar och Hlautbollar om de skålar, som den varma Blotsoppan serverades i. Med Hlautteinen eller ”vispe-riset”, en kvist som stacks i det varma offerblodet, välsignade Goden eller Offerprästen Gudabilderna och ”Stallen”, den hylla eller ställ, på vilken de stod. ”Hlaut” kunde också förrättas genom att stänka blodet över stallen, ”Blot-huset” eller församlingen, som deltog i Blotet, skriver de isländska källorna. En del har betvivlat detta, av praktiska skäl – man talar om rädsla för blod, att man inte skulle få det på kläderna och så vidare – men det förekom säkerligen – och vad är det för fel med att äta sin mat ihop med andra, eller dela måltiden med makterna, genom att ge dem det mest energirika i matväg som överhuvudtaget finns ?

200509060788

 ”Hlaut-teinen” eller Visperiset (som man fortfarande säger i Skåne) görs av ett renkokat björkris, som man dragit barken av. Svårare är det inte att göra en äkta hednisk offerkvast…

Min egen farmor – som blev 92 år – berättade för mig att när min farfar var präst, på 1920- och 1930 talet, hände det fortfarande att traktens bönder tyckte att han skulle närvara vid slakten – i själva ”Svinottan” eller vid tretiden på morgonen, och sedan välsigna både gäss, svin, blod och inte minst hålla upp det blodiga ”visperiset” så att alla kunde se, att blodet var gott – och att det med kyrkans uttryckliga välsignelse dög att göra mat och svartsoppa av. Detta är min familjs och ätts egna traditioner, och därifrån har jag också mina egna recept på svartsoppa – och dem följer jag !

brueghel_autumn

Också på Peter Brügels målning från renässansens Nederländerna kallad ”Hösten” ser man hur en svartklädd präst (i mitten) välsignar slaktdjuret, medan blodet samlas upp i en panna för att göra svartsoppa av…

04VVXAWu1E

Blotbollar eller Hlaut-skålar har funnits mycket långt fram i tiden – för svartsoppans skull !

Just blotbollarna eler bolkarna, de klotformade skålarna, har funnits mycket långt fram i tiden, och senare började man även servera öl ur dem. Själva engelskans ord för skål, bowl, har också ett nordiskt ursprung. Alla har i och för sig inte ett sånt monumentalt utseende som Bielke-ättens väldiga, med vapensköldar prydda 15-liters skål från 1500-talet, men i alla fall..

0019.5

Hur kunde det då komma sig, att de kristna nere på kontinenten stal den hedniska traditionen med ett ”Gåsablot” kring slakten i November, ”Blotmånaden” efter Alvablotet ?

kirchenjahr_martin_09

Gåsen antas vara vaksamhetens fågel, och är därför Helgad åt Oden !

Oden, ”den vilda jaktens” anförare, ansågs vara särskilt aktiv under de mörka vinter- och höstnätterna under tiden från Alvablot fram till Jul. Då anförde han ”Åsgårdsreien” eller de dödas ritt till Asgård och Valhall, och i höststormarna kunde man se de dödas skuggor, som likt vildgäss brusade fram genom skyn. Samma tradition om ”King Herla’s Ride, ”Harlechim”, ”Caccia Morta” och allt vad den hette i olika Europeiska länder gick ut på att en ensam ryttare av gudomlig storlek skulle leda ett följe av skuggor, flygande fåglar eller kanske vilddjur, och han tänktes oftast försedd med en fotsid mantel, eller vara enögd, som Oden. Särskilt bland Goterna var föreställningen om Oden som ryttargud utbredd..

7c47702103cac557ae00e3990204c970

Senare kom dessa föreställningar – liksom Oden som vandrare ihopkopplad med det lokala helgonet ”Sankt Ibb” eller pilgrimshelgonet ”Sankt Jakob” på Ven började de kristna också para ihop Odens gestalt med Sankt Martin av Tours, som var just ett ryttar- och pilgrimshelgon. Man kan jämföra med hur Thor blev förvandlad till den senare ”Sankt Olav” i Norge. Tyskarna talar just idag också om ”Martins-gans” och ”Martins-feier” för firandet av det sydsvenska ”Mårten Gås” – 11 November.

St_Martin_im_Park_3985_lb

220px-Del_av_hjälm_vendel_vendeltid_möjligen_oden

Man håller också ”Martins-ritter” i Franken och Rhenlandet – gamla frankiska och germanska provinser, där det påstådda helgonet St Martin av Tours ska firas, just på dagens datum. Men vem är egentligen detta helgon ?  Att St Martin och Oden faktiskt ursprungligen var samma person har många tyska folklorister än idag klart för sig.. I och för sig finns det en historisk Martinus (316 – 397) också. Han var son till en hednisk romersk officer, och född i Pannonien, våra dagars Ungern, där Goterna och Gepiderna – en annan germanstam – bodde. Via Sulpicius Severus – en kollega till honom som också blev fanatisk kristen, går det faktiskt att rekonstruera hans liv i detalj. Martinus, fastän German, tjänstgjorde i Equites catafractarii Ambianenses, eftersom hans far tillhörde det gotiska kejsargardet – som funnits redan på tvåhundratalet med stationering i Ticinum, eller Pavia i våra dagars Norditalien, där Martinus förmodligen växte upp. Vid det här laget var nästan alla ”romerska” soldater i verkligheten kelter eller germaner, och att Martinus far förmodligen dyrkade Oden själv, var inte alls märkvärdigt utan bara naturligt, eftersom alla Goter ju hade Oden som huvudgud. Den tidens tunga kavalleri såg faktiskt ut som vendeltidens ryttare i Sverige, och var betydligt mindre ”romerska” i sin utrustning än man kunde tro.

comitatuscavalry82

Precis såhär såg verklighetens ”Sankt Martin” och hans gamle vän Severus ut – Martin skulle desertera, bli biskop och förebild till ”Mårten Gås”

Equites Catafractarii – eller det tunga pansarkavalleriet av byzantisk modell, var efterträdare till den tidiga antikens ”ala milliaria” eller tusenmanna-skvadronen, romarnas motsvarighet till ett självständigt stridsvagnskompani. Det fanns aldrig särskilt många av de här elitenheterna, och fastän varje romersk legion eller infanteribrigad skulle ha en sån här tung ryttarenhet, var det långtifrån alla legioner som alls tilldelades någon. Martinus blev stationerad i Gallien (en rik provins, men helt hednisk) efter att ha ryckt in vid 16 års ålder, och hamnade i Ambianensium civitas eller Amiens. Vid den här tiden kom den hedniske Julianus Apostata till makten, och under tronstriderna skall Martinus ha fått kristna sympatier, och till och med deserterat i själve kejsarens åsyn, säger hans levnadstecknare Severus. Strax före ett slag vid nutidens Worms, Tyskland, ska han ha träffat Julianus själv, och då plötsligt försökt lämna sin tjänst – man har påpekat att Martin då redan måste varit 45 år gammal, och att kronologin inte stämmer alls. Nåja, den blivande biskopen och helgonet klarade sig från åtal för svikande av försvarsplikt genom att gå obeväpnad mot fienden framför sitt eget kavalleriförband – sånt gör man inte ostraffat, eller utan ett visst mod (se bild).

c6a53efc81c4b48d84fb7162e7384a89

Innan dess ska det enligt legenden ha hänt, att Martinus – på marsch genom Tyskland en vinternatt – träffat på en naken tiggare vid vägkanten, och då kommit på, att han med ett raskt svärdshugg kunde dela sin mantel med tiggaren  av ren givmildhet – ett drag som Oden alltid uppvisar. Nästa dag, väl hemma i kasernen, såg han – efter att ha träffat sin ”optio” eller ställföreträdare hur manteln mirakulöst hängde på sin krok och var hel – och då ska Martinus alltså ha bestämt sig för att bli kristen (som att dricka sig full till svartsoppan och ta fel rock på väg hem från mässen – det har många kavallerister gjort genom åren !). I själva verket gick det nog inte till så – Martinus tog nog sin kamrats utrustning istället…

Martin-und-Bettler1

Dagens kristna legend:  ”Den givmilde pansarofficeren” (har aldrig funnits !)

På så sätt kom det sig, att ”Den Helige Martin” än idag är skyddshelgon för tiggare, alkoholister och legoknektar, allt enligt Katolikernas sätt att se. Dessutom för vinhandlare, eftersom han lär ha tyckt mycket om vin – ”av vin lever Oden allenast” står det i Eddan, liksom av en ren tillfällighet. St Martins skrud lär än idag bevaras – som en stor helighet – i ett kapell – ”Capella” är det latinska ordet för soldatmantel – och därifrån kommer ordet Kapellan, alltså en präst i ett kapell, liksom den engelska termen ”Field Chaplain” eller Fältkaplan, vilket är vad alla Fältpräster och Militärpastorer heter inom NATO, till exempel…

Men gässen då – och Svartsoppan ? undrar nu någon.

Dog-conducting-geeseVargar och Rävar predikar för Gässen.. (Medeltid bild från Tours, ”St Martins” hemstad..)

Jo, innan han blev biskop i Tours, inte långt från Amiens, skall Martinus ha gömt sig i ett hus med gäss, säger legenden. Gässen började genast kackla och snattra, som gäss alltid gör, och så kom det sig att Martinus blev framhalad ur sitt gömställe och utsedd till biskop, fast han aldrig ville detta själv, säger legenden, eller rättare sagt hans personlige vän Severus, som alltså skulle skriva en hagiografi, eller en förvanskning av sanningen. Man kan ju undra varför Martinus alls skulle gömma sig i en flock dumma gäss, som sällan eller aldrig håller snattran, och varför han inte flydde till häst istället, om han i själva verket inte ville bli utsedd..

Att var biskop i 300-talets Gallien var nämligen helt självpåtaget, och ett mycket lönande värv. Det innebar att man kunna plundra, mörda, bränna och härja av hjärtans lust, och det var just vad fd. kavalleristen Martinus gjorde. ”Han brände flera stora och gamla hedniska tempel” skriver Severus helt öppet. Han skulle ha huggit ned flera heliga lundar, både i Germanien och Gallien, och plundrat människor in på bara skinnet – det var sanningen om ”tiggarnas skyddshelgon”. Severus skriver vid ett tillfälle, att Hedningarna skulle gått med på att låta ”Sankt” Martin hugga ned en helig ek, om han kunde stå i vägen för trädstammen. Då flyttade sig på ett mirakulöst sätt denna trädstam, mitt i själva fallet, säger Severus, men det behöver ingen tro. Detta är en sk ”vandringssägen” som finns till och med i den hedniske poeten Horatius oden, har forskare slagit fast. Som klassiskt bildad kände Severus mycket väl till den historien, men den moderne arkeologiprofessorn Marcus Junkelmann, som ingående studerat det här med romerskt kavalleri – säger i sina böcker att just fallande träd, spetsiga grenar och annat sådant är något som just romerska kavallerister måste ha uppmärksammat – och just det vet Professor Junkelmann också mycket väl, efter att ha gjort sin egen mer än 800 km långa ”Martinsritt” genom obanad skog…

För övrigt – jodå – svartsoppan ingick redan i de romerska kavalleristernas standard-diet den också, för även antikens folk kände till denna ädla och välsmakande rätt…

Vad menar vi med en filosof ? skrev en gång den skånske humoristen Axel Wallengren.

Och han själv svarade: ”Jo, därmed menas en människa, som lever av svartsoppa och sanning”

Själv älskar jag som praktisk Odinist och Asatroende just detta med Sanningskärleken, förutom Svartsoppan, vars hemliga recept jag dock behåller för mig själv.

spartan-black-soup

Redan i det gamla Sparta åts Svartsoppa rituellt, och bara vid bestämda tillfällen. Och inte bara Spartanerna var förtjusta i rätten. I Vietnam ska det finnas en liknande blodsoppa på ankblod, som bland annat Vo Nguyen Giap, den Nordvietnamesiske Generalen som från början var Historieprofessor ska ha rekommenderat till trupperna. Utan Svartsoppan skulle de aldrig vunnit över USA:s armé. Nu blev de starka nog att handveva runt mer än 30 år gamla Bofors-kanoner, och med dem skjuta ned såväl B-52:or som Phantom-plan i överljudshastighet – allt tack vare sin egen variant av Svartsoppa…

miraculix-magic-portion

Svartsoppa eller Bledsod har alltid påståtts ha rent magiska egenskaper, och ge människor övermänsklig styrka…

vo-nguyen-giap

Vo Nguyen Giap (1911 – 2013) – Oöverträffad strateg och befälhavare – Segrade vid Dien Bien Phu och i Tet-Offensiven – tack vare Svartsoppa !

Just Spartanernas bruk av Svartsoppa under antiken är kanske värt att studera närmare. Den sk ”Doriska Invasionen” eller Indoeuropéernas inträngande i Grekland, förde med sig en maträtt kallad melas zomos (μέλας ζωμός) eller Den Svarta Soppan, som närmast fick karaktären av ”hemligt vapen” liksom Jomsvikingarns Blotsoppa i slaget vid Svolder. Genom att häva i sig lämplig kvantitet rått animaliskt protein, alkohol och järn får man faktiskt väldigt mycket energi, särskilt i kallt väder. Så länge man inte äter för mycket – det finns en gräns för hur mycket animaliskt protein man kan ta upp via blodmat – men äpplen eller frukt med mycket c-vitamin underlättar – finns det faktiskt en fysiologisk förklaring till detta..

spartan300

Massor av animaliskt protein, blandat med alkohol och järn – en ren ”morale booster” eller kraftigt moralhöjande, energi-givande föda…

Svartsoppan, som Spartanerna åt före de gav sig ut på särskilt kvalificerade uppdrag, var dock inte omtyckt överallt. En sybarit, som besökte Sparta, lär ha anmärkt: ”Nu vet jag varför ni Spartaner aldrig fruktar döden ! Kan ni svälja den soppan, klarar ni också att svälja precis allt !”

Dionysios, Tyrann av Syracusa, som levde på 300-talet fk, var känd som en omänsklig och misstänksam diktator, som på fullt allvar trodde att Spartanernas Svartsoppa var ett slags trolldryck, som gav dem rent övermänskliga krafter i strid. För att prova sin teori lät han till och med kidnappa en spartansk kock, som dock aldrig avslöjade receptet, men som lovade att tillreda en portion av den ytterst begärliga soppan.

Som alla spartaner hade han lärt sig konsten att koka den av sin mor, samt farmor, och de spartanska kvinnorna var liksom kvinnorna i Norden kända för en hel del egenskaper, som annat kvinnfolk inte hade, inte kunde få, och aldrig uppnådde.

svartsoppa

När den spartanske kocken kom in med sopptallriken, spottade Dionysius II genast ut den första skeden på golvet, eftersom han tyckte den smakade avskyvärt. Så är det alltid med tyranner och despoter av alla de slag – de uppskattar och förstår inte det fina här i livet ! ”Soppan är fel kryddad !” skrek diktatorn argt.

”Det är inte k-r-y-d-d-n-i-n-g-e-n det är fel på !” förklarade kocken. ”Du har aldrig, aldrig badat i den kalla, kalla floden Eurotas, som flyter genom Sparta. Du har aldrig gått långa vintermarscher. Du har aldrig varit utsatt för köld och fukt, som vi Spartaner.

Om du hade tränat och levt som oss, hade du förstått ! Då hade denna soppa smakat dig bättre än någonsin, för hungern är den bästa krydda ! Omvänd dig till sann Hedendom, och bränn vad du har tillbett, och börja tillbe, vad du har bränt ! Först när du lever som vi gör, kan du andas fritt, och börja inse och förstå… och DÅ – men inte förr ! – är du verkligen hedning – och förstår Svartsoppans hemlighet !”

Just så är det också. I varmt klimat eller sommartid smakar Svartsoppa inte bra, utan det skall till fukt, kyla, eller snö och vinter för att man riktigt skall förstå den, samt Blotandets Hemlighet – som ofta uppenbaras vid Julen. Genom att äta en halv tallrik, fick till exempel jag själv styrka att på bara 40 minuter skriva och forska fram allt det här – ja där ser ni ju själva !

Mera skall vara er givet nästa gång – om ni förblir Asarna trogna !

poster-odin-yggdrasil-havamal

”Svenska” Kyrkan FÖRLORAR stort – HEDNISK MAJORITET i Sverige inom 5 år

”Svenska” Kyrkan – ett samfund som inte är ett enda dugg ”svenskare” än något annat – eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i vårt land fortsätter att FÖRLORA medlemmar. Bara under Oktober månad 2022 HEDNADE sig 14 281 medborgare, och de SLIPPER nu betala Kyrkoskatt i resten av sina liv. På grund av en uppenbart bedräglig och skadlig regel, som inget annat samfund, ingen annan samhällssektor, inga företag och inga myndigheter tillämpar tvingar denna Kyrka de som försöker gå ur i November och December månad att vara medlemmar i ett helt år extra, och beslagtar deras pengar. Kyrkan skyller lögnaktigt ifrån sig med att ”det inte skulle gå” att registrera utträden under de sista två månaderna av året, men det är en LÖGN eftersom man publicerat statistik på detta sedan åtminstone 1972.

Följaktligen har den här organisationen ingen rätt att fortsätta bluffa, ljuga och stjäla från vårt svenska folk, och den borde bötfällas och ställas inför domstol så snart det bara är möjligt.

Gör SLUT på Bedrägerierna ! Den här organisationen påstår att den säljer ”evigt liv” – men det är bara BLUFF !! Gå inte på sådana OETISKA försäljningsmetoder…

Hittills har 42 897 goda medborgare HEDNATS under årets första tio månader, och fortsätter det i den takten, kommer det att bli 51 476 eller fler HEDNINGAR i vårt land innan årets slut. Det motsvarar en mellanstor stad. Enligt preliminär befolkningsstatistik från SCB, Statistiska Centralbyrån, fanns det 10 508 669 invånare i vårt land i slutet på September månad – förutom alla de personer som tagit sig in i landet illegalt, och som inte skall vara här, utan borde utvisas. Om vi antar, att befolkningsökningen i oktober i år inte var annorlunda än förra året, så skulle det innebära, att det fanns 10 514 084 invånare i Sverige den 1 November i år. Detta är mycket mer än vårt land kan försörja, och ingen hållbar siffra inför framtiden – vilket våra Miljöpartister nog borde notera..

Kyrkan ljuger också om sitt medlemsantal, och påstår att den skulle ha över 5,6 miljoner medlemmar, men det är inte sant. 2021-12-31 uppgick medlemsantalet enligt dess egen statistik till 5 633 867 medlemmar, men nu måste vi dra ifrån ett netto på 34 588 på de som GÅTT UR och inte mer vill ha med denna hyckel-organisation att göra under Januari till Oktober. Då återstår bara 5 599 279 personer, och till det måste vi lägga den ”generationsväxling” på minus 0,6 % som kyrkan kunde konstatera redan under 2021, och den generationsväxlingen, orsakad av kristna dödsfall och mindre antal döpta barn, är antagligen inte mindre i år.

”Dop” är en BARBARISK och fullständigt OETISK ceremoni. ALDRIG I LIVET skall du ”döpa” dina barn – du vill väl inte utsätta dem för ”religiös doping” ?

”Generationsväxlingen” innebär en förlust på ytterligare 33 595 kristna, bara i år. Det gör, att ”Svenska” Kyrkans verkliga medlemsantal nu bara uppgår till 5 565 684 personer, och FÄRRE ska det bli inom kort ! Med en befolkning om minst 10 514 084 individer, innebär det att bara 52,94 % av befolkningen är medlemmar i ”Svenska” Kyrkan – medan resten, dvs 47,06 % redan blivit HEDNINGAR.

Du som vill Hedna dig, och spara ungefär en miljon kronor under ditt vuxna liv – så mycket blir det faktiskt, om vi räknar med 2-3 % ränta på ränta – kan använda blanketten här, och GÅ UR det kristna förtryckar-samfundet. Så enkelt blir du en FRI MÄNNISKA och får SJÄLV bestämma över mer av dina pengar – bra eller hur ?

Enbart medtaget ”generationsväxlingen” så kommer ”Svenska” Kyrkan och dess förtryckar-apparat förlora ytterligare 3 % av sitt medlemsantal inom 5 år. Detta är förutbestämt av befolkningsutvecklingen, och det kommer INTE gå att ändra på. Det innebär, att vi når en hednisk majoritet i vårt land inom detta årtionde, och då får nog alla dessa skrikiga och bråkiga kristna vi tyvärr har i landet ändra attityd fortast möjligt, och sluta missionera, dvs sluta tvinga sin religion på alla oss andra…

Med tanke på att ungefär 1 % av medlemsantalet försvinner genom frivilliga utträden eller HEDENDOMENS popularitet, så innebär det ytterligare 5 % eller så medlemsförluster inom kort – och de kristna har INGEN CHANS att ta tillbaka den andelen. Utvecklingen från år 2000, då ”Statskyrkan” avskaffades, visar att medlemsandelen GÅTT NED från 88% till 53 % i år – och det innebär att 35 % eller mer än en tredjedel av svenska folket har HEDNATS under den tidsperioden.

Om utvecklingen fortsätter så i 22 år till, kommer kyrkan ha mindre än 20 % av folket som medlemmar – och ASATRON kan komma tillbaka på bred front.

Vi är som Särimner. Vi ger oss aldrig.

Vid slutet, står segern !

Du och Du ! Ta med din Fru !! HEDNA HEDNA HEDNA…

Läsning ur Penu Proverbiale #2

Och nu fortsätter vi vårt återgivande av gamla svenska ordspråk ett tag till..

 • Gammal Kiärleek rostar intet.
 • Galen Kohna, som lastar sin qweed (kved betyder moderliv, för de som inte visste…)

 • Gambla Wänner och gambla Wägar swijka intet giärna (jämför om vägen till en väns boning i Hávamál)
 •  Gammal Rääf går intet giärna på Nätet.
 • Gambla Wänner och profwat Swärd, Ähre i nöden Gullet wärd.
 • Gullet pröfwas i glöd, och wänner i nödh
 • Gambla skal man ähra, dhe vnga skal man lähra  (belagt sedan tidigt 1300-tal)
 • Gemeene bästa är högsta Laag.
 • Giord giärning, haar ingen wändning.  (från Olaus Petris Domarregler, 1540 talet)
 • Giör som du wil haa giordt igen (den sk ”gyllene regeln” som fanns i hedniska religioner långt före kristendomen)

 

 • Giöra nittan gånger wäl, och dhen tiugonde illa, så får man skam för allt.
 • Godh krook måste krökias i tijdh. (sedan 1300-talet eller tidigare)
 • Gott nogh, skijtit Smör åth siuka Hundar.
 • Halffgiord giärning bör hwarken lofwas eller lastas.

 

”Siuk Hund ?”

 • Handla ährligen och swara djärfligen.  (jfr Hávamál)
 • Han måste haa mycket Miööl, som wil stoppa hwars mans Munn.
 • Han duger intet til Skogz, som räds för hwar buska (sedan 1300-talet)
 • Han druncknar intet som hängias skall.
 • Harm giör Helfwete. (sedan 1450)

 • Hastigh rijkedom giör mannen misztänkt. (sedan Menander, 290 före kristus)
 • Hemma är hwilan bäst.
 •  Hemligh haatare, är wärre än en vppenbar Fiende (jfr Egil Skallagrimsson i ”Sonartorek”)
 • Herregunst och Aprils wäder, Dhe skrifwas bådhe medh en fjäder. (jfr Hávamál om vädrets skiftningar på en månad)
 • Herrar och Narrar, haa frijdt språk.
 • Hiälp dig sjelf, så blijr du och hulpen. (jfr Hávamál)
 • Horungar haa bästa Lyckan.
 • Hoot dräper ingen. (sen 1300-talet)
 • Hunger giör frwsen Älskog.
 • Hunden som mäst skiäller, han bijtz minst
 • Jagh weet hwadh iagh haar, men intet hwadh iagh får.
 • Icke alt sannt, som sanning är lijkt.

 

 •  Icke alt Kongzord som Drottningen talar. (jfr Hávamál om kvinnans ord i sängen)
 • Icke twå domare på en saak
 •  I dhet Wattnet man minst troor, får man snarast Fisk.
 • Ingen föddes mästare.
 • Ingen Barnaleek, när gambla Gumman dantzar.
 • Intet är så nytt, som icke förr är skedt.
 •  Jw meer man stryker Kattan på ryggen, jw meer sätter hon vp Rumpan.

 

Läsning ur Penu Proverbiale

Idag är rätta dagen för Alvablotet, som tidigare meddelats. Första Fullmånen i slaktmånad eller November är inne. Det firar vi med några gamla svenska ordspråk ur samlingen Penu Proverbiale av Christofer Larsson Grubb, en lärd landshövding i Kalmar län som blev hela 87 år gammal. och som genomlevde nästan hela Sveriges stormaktstid. Samlingen utkom år 1665, men innehåller mängder av svenska ordspråk som kan föras tillbaka till minst Medeltiden, då de först blev nedtecknade, och som nog egentligen är Hedniska, förutom att de speglar folklynnet i vårt land:

 • Aas lockar Örnen vth  (belagt redan 1604)

 

 • Abbothen bär Thärning, så haar Muncken godt speel
 • Aff Eelden blijr man bränder, och aff Skiökian skämder.
 • Aff skadan blijr man wijs, men icke rijk.
 • Agelös lefwer, ährelös döör. (belagt sedan åtminstone 1300-talet)

 • Bannor bijta intet til Beens (belagt sen åtminstone 1300-talet – jfr Kurt Vonneguts amerikanska version: ”Sticks and Stones might break my bones, but mere words cannot hurt me”)
 • Barn giör så i Byy, som dhet är hemma waant (belagt sedan 1100-talet)
 • Alle mans vän är Allemans Narr
 •  Blandar man sigh i Draaff, så blijr man ätin aff Swijn;    Blandas man med Gull, så blijr man lagd i Skrijn (belagt sedan 1440)
  Dhet är icke strax sommar med en Swala
 • Dhet som giömmes i Snöö, kommer vp i thöö.
 • Dhet Ögat seer, dhet troor och Hiertat.
 • Dhet är intet borta som man gieer sin grijs.
 • Effter Regn kommer Soolskeen. (belagt sen 1440)
 • Egen härd, är Gull wärd. (finns även i Hávamál, dock i annan version)
 • Egennytta, är en bottnlös Bytta.
 • Elack Giäst som drifwer Wärden vth. (finns även i Hávamál)
 • En Fader föder mång Barn, men mång Barn kunna icke föda en Faar.
 • Ensamt är ledesamt. (finns även i Hávamál, dock i annan version)
 • En arm högfärdigh brwkar hin hååle til arslezwiska

 

 • Faderen måste altijd giee Barnet nampn. (bevis för Knäsättning enligt Asatron)
 • Fager Ord mätta intet Magen.
 • Fast Åsnan blijr klädd i Leyonehwd, så förråda henne doch öronen.
 • Fattigh man feelar något, men dhen girige alt
 • Flere äre dagarne, än kårffuarne. (belagt sedan 1450)

 

En sång till de döda: Charkiv, Lysychansk, Mariupol, Cherson….

Texten skriven en smula fritt efter
Hannes Wader: ”Es ist an der Zeit

Långt bort i Ukraina och slätternas land
Syns röken från byar och städer i brand.
Över leriga åkrar och steniga fält
Över kullfallna träd som granaterna vält.
I ett dike, där dog du, Ukrainske soldat
Ditt namn blir till siffror i politikers prat
Anno tvåtusen och sen tjugotvå.
Och ditt öde vill Västvärlden inte förstå.

Bildkälla: Edmo.eu, Bucha, 6 april 2022

Ja, också dig har de ständigt beljugit, så som vi alla beljugs.
Ditt liv och din kraft blev det som du gav
Du fick inte ens någon anständig grav.

Du var en ibland många, Ukrainske soldat
Själv sitter jag här i en fredsskadad stat
Ett naivt litet land som inget kan, inget ser
Och som svikit Ukraina för några få Euro mer.
Kanske trodde du att ditt land snart fått hjälp
Mot Kadyrov och Putin, från NATO och ännu fler.
Du blev sviken och lurad till sist
Smädad och hånad av envar journalist
Inför godtrogna svenskar
– en moralisk brist, som du nog förstår
hos alla dem, som för Ryssland ärenden går

(bild: April 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko)

Men också mig har man ständigt beljugit, så som också du nu beljugs
För vårt liv och vår kraft och allt som vi gav
Och vi får inte ens någon anständig grav.

Bildkälla: Radio Free Europe, Bucha vid Kiev, 4 april 2022

Ukrainske soldat, ta här min fattiga krans
Ditt folk kämpar ännu, det finner sin chans
Att värna sin frihet där du också stred
Jag hyllar ditt minne, hör därför min ed
Jag kämpar mot lögnen för alla folks fred.
För lyssnar människor till despoternas krets
Till Jesusar, Putin och Islamisternas hets
Då har vi till sist varken fred eller ro
På hela vårt jordklot, vart än vi må bo.

Ja, också dig har de ständigt beljugit, så som vi alla beljugs.
Trots ditt liv och din kraft och allt det du gav
Du fick inte ens någon anständig grav.

Tavla ”Walhalla” av Pavel Spitsyn – rysk hednisk konstnär 2022

Kring en ÄKTA nyristad runsten från Ukraina.

En nyristad Runsten, djupt inne i den Ukrainska skogen. Skeppsmotivet i mitten verkar hämtat från den sten, som år 2004 restes till minne av Expedition Vittfarne vid det dåvarande svenska konsulatet i Nova Kachovka, strax nordväst om staden Cherson och Dnejprs utlopp i Svarta Havet.

I Ukraina hedrade man för några dagar sedan en av sina stupade soldater genom att resa en alldeles nyhuggen runsten. Han kallades Harald, och uppnådde Löjtnants grad, samt var plutonchef i det andra Ukrainska kriget, som fortfarande rasar och som i realiteten redan utvecklats till ett världskrig. På ena sidan står – som vi alla vet – Ukraina och hela den fria Världen. På den andra står Ryssland och dess allierade, Iran och Nordkorea – som båda stöder ryssarna med vapen – samt Tjetjenien och en rad andra fanatiskt muslimska stater.

Som vi kan se har den stupades kamrater och familj lagt åtskillig möda på sin minnessten. De har åstadkommit en drakslinga och en ornamentik liknande dem på Uppländska stenar från Sverige, och upptill har de satt Valknuten – Odens stora symbol. Stenen besudlas som ni kan se inte heller av några kristna kors, och den får förbli vacker och ren – som sig bör när det gäller minnet av en Asatrogen krigare. Inskriften i sig påstås lyda – jag har nu inte lagt ned tid på att tyda den, så jag vet inte om detta är norröna eller modern Ukrainska, men såhär står det – enligt min översättning från de artiklar jag läst:

Moria, Kommandor, Spámaðr, Helga, Valdis och Ing reste denna sten (”latu raisa stain thensa” finns på en rad svenska stenar) efter Harald, en modig man och make till Inna. Han föll i Österled.”

Detta är en mycket Asatrogen och helt traditionell inskrift, som nära följer de runformler som iakttas på Ingvars-stenarna från 1080-talet i Sverige. ”X… eller flera personer reste denna sten efter Y…” men de svenska stenarna lägger också ofta till ”Z ristade” om ristaren hör till de mer kända, vilket dock inte är fallet med den nutida Ukrainska stenen.

Mannen, som kallades Harald var i trettioårsåldern, och hade ingen tanke på att bli soldat. Han föddes inte heller till Asatrogen, men blev det först sent, och i vuxen ålder av allt att döma. Han hade en akademisk utbildning från Universitetet i Kiev, och kom att specialisera sig på Optik, men då den orange-röda revolutionen hände, och civila sköts till döds av Ukrainska inrikestrupper och Ryska Spetznaz-förband som opererade från hustak och gator, så var han tvungen att ta till vapen, och skydda folk och land. Han kallades in i det Ukrainska Försvaret först i februari 2022, och var plutonchef i Azov-brigadens sjätte kompani, andra plutonen, beteckning A-40-81 (kan vara ett fältpostnummer – sådant har ju varit vanligt i många krig. På sin fritid var han ofta ute i naturen, deltog i trekamp, cykeltävlingar och löpning, vilket också förde honom utomlands och till Europa.

Ofta har vi sett hur Azov-männen smädats och förlöjligats i svenska media. Om och om och om igen har Putins vapendragare skrivit i våra tidningar att de skulle vara Nazister, på samma sätt som man påstått att Ukrainas president skulle vara Nazist (fast han är av judisk härkomst – hur går det ens ihop ?) samt Knarkare och nu senast också Satanist. Notiser har också dykt upp som beskyllt de Azov-krigare som tjänstgjorde i Mariupol och som uthärdade en mer än månadslång belägring i Azovstals stålverk för kannibalism – de påstås felaktigt ha ätit upp amputerade armar, ben och andra kroppsdelar som kommit från stupade kamrater. Vi vet, att många av dem också fått utstå hård tortyr i ryska fångläger och fängelser, och att några få av de överlevande har utväxlats emot ett större antal ryssar.

Ett exempel – av många – som visar hur svenska journalister ljugit, förvanskat och hetsat emot de Ukrainska förbanden kommer från sportjournalisten och ryssvännen Jan Majlard, som så sent som i mars fick utbreda sig på en helsida i Svenska Dagbladet. Jag har redan kommenterat honom och hans förehavanden emot Ukraina och emot oskyldiga civila i detta land, men jag kan säga er så mycket, att om jag mötte en person som Jan Majlard ute på gatan, skulle jag spotta honom mitt i ansiktet, och ge honom vad han förtjänar för alla hans lögner. Jag är också ganska så övertygad om att många av de tusentals Ukrainska flyktingar som nu finns i Sverige, också känner likadant.

”Haralds” pluton deltog i befrielsen av Charkiv, men överraskades av rysk artillerield under ett patrulluppdrag. De uthärdade intensiv artilleribeskjutning i fyra timmar enligt vad som skrivits, och plutonchefen stupade stående upprätt, då han hjälpte några av sina soldater att gräva skyddsvärn. 60 % av plutonens manskap skadades eller dog, men de slutförde ändå sitt uppdrag, tydligtvis; och det kan visa oss hur hög stridsmoral och hur mycket mod dessa soldater har. Normalt sett – och de vet alla som har minsta insikt i militär teori – brukar man anta att ett mindre förband (upp till bataljons storlek) är fullständigt utslaget, om dess förluster uppgår till mer än 30 %.

Kanske kan de freds-skadade svenskarna – för att inte tala om de odugliga svenska politikerna – bland mina läsare inse vad som krävs, att först bli beskjuten med granater och ligga i skydd och huka i fyra timmar, utan att kunna röra sig eller lämna platsen, bara för att sedan upptäcka att 2 av 3 kamrater är döda eller skadade, men att ändå gå ur skydd och fortsätta lösa stridsuppgift.

Det måste vara härdade och stridsvana män, som alls klarar sådana saker.

Vi vet också hur den svenska socialdemokratiska regeringen under ”Magadan Magda” Andersson hela tiden behandlat Ukraina sedan det andra kriget började. Om och om igen har Volodymir Zelensky och andra bett Sverige att skicka Archer-pjäser, artilleri-ammunition eller effektiva pansarförstöringsvapen typ robot 56 – eller varför inte slutfas-styrda STRIX granater, som fortfarande duger. Om och om och om igen har Magdalena Andersson nekat, förhalat, försenat och byråkratiserat, så att knappt någon hjälp alls kommit fram.

Vår nytillträdda Regering – där landets andra största parti inte alls får vara med – har hittills inte åstadkommit ett enda förbannat dugg av hjälp, trots att två hela månader gått sedan valet i September. En sådan släpphänthet är näst intill kriminell – och de lagar som Miljöpartister och andra infört emot vapenexport är snudd på idiotiska. Inget land köper vapen, som inte är avsedda för att användas – och vad Ryssland gör i Ukraina är genocid, folkmord. Att i det läget inte tillåta, att ett land försvarar sig, och kastar ut en ensidig aggressor som redan fördömts i EU och FN åtskilliga gånger, är också det en skändlighet.

De röda och gröna kommunisterna i vårt land tror att vi kan försvara hela Sverige med 12 stycken sådana här pjäser – som bara har 50 km skottvidd vardera. Ändå finns det budgeterat för en serietillverkning om 46 stycken – VAD VÄNTAR VI PÅ ? – LÅT OSS SKÄNKA 34 PJÄSER ELLER MER TILL UKRAINA…

 

Igår kunde vi alla bevittna hur SVT:s journalister fortsätter att hetsa och ljuga – denna gång mot vårt lands egen Överbefälhavare, General Mikael Bydén. Man har på falska grunder påstått, att ÖB skulle vara för en placering av kärnvapen på svensk mark vid NATO-inträdet. Något sådant har ÖB aldrig sagt, aldrig hävdat och aldrig skrivit. Han har däremot sagt, att vi inte bör komma med förbehåll eller invändningar, när kriget i Europa redan är ett faktum. Jag själv har idag läst annex 1b till vad som kan betraktas som den senaste PERP eller perspektivplanen för Sveriges Försvar – alltså den del, som behandlar NATO. Inte någonstans står det ett enda ord om att kärnvapen skulle utplaceras i Sverige, och så har heller inte skett på Island, i Norge eller i Danmark, där man nota bene varit Nato-medlemmar i mer än 70 år, eller ända sedan försvarsalliansen ifråga – the North Atlantic Treaty Organisation – ens bildades. Varken USA eller ett enda av Natos medlemsländer har heller framställt något sådant krav, någonsin.

Ändå fortsätter SR och SVT med sina idiotiska lögner, sitt förvridande av sanningen och sin exempellösa hets, som bara är till för att sabotera hela NATO-inträdet och skrämma vanliga, okunniga svenska medborgare. De journalister som deltar i sådant, och gör sig till ”nyttiga idioter” för Vladimir Putins sak;borde verkligen skämmas. Vi har fortfarande myndigheter för psykologiskt försvar och säkerhetspolis i det här landet – och de borde ingripa – helst så snart som möjligt. Vår egen statsradio och statstelevision, överdriver och svartmålar situationen.

Mera sansade bedömare finns, och de har idag tydligt sagt att vad det handlar om är att stå fri från fördomar, förbehåll och onödiga förseningar – Clas Arvidssons ledare i SvD – som i pappersupplagan avslutas med en vit yta – man märker draget av censur – är bara ett exempel av många. Några kärnvapen på svensk mark kommer vi aldrig att få se – utom möjligen de ryska…

Enligt den amerikanska nyhetsbevakar sajten ”Understanding War” – som bara använder öppna källor – skall ryska ”milbloggers” ha sagt att Ryssland nu använder artilleriammunition köpt från Nordkorea, eftersom de ryska lagren håller på att ta slut. Man säger också, att Ukrainas förutspådda anfall emot Cherson och den västra Dnejpr-stranden dröjer, eftersom Ukraina har alldeles slut på 155 mm artillerigranater. Det kan inte bevisas, men får betraktas som troligt.

Haralds sten skall nu målas, och så fraktas till en nationalpark utanför Kiev. På den mark som ägs av hans familj har Ukrainska Asatroende firat Midsommar och Midvinterblot, och låt oss heller inte glömma bort, att det finns många ryska Asatrogna också – fastän jag skulle tro att väldigt få av dem alls vill slåss emot sina bröder.

Harald och hela hans pluton blev nästan utplånad, och det av artillerield – för det är inte alls missiler, eller flygbeskjutning som orsakar de flesta civila eller militära dödsfallen och all förstörelsen i Ukraina. Hade de i tid fått hjälp från Sverige, och haft något att utföra ”counter battery fire” med, hade de kanske alla levt nu – men nu dog eller lemlästades de i September, tack vare Sveriges och Västvärldens måttlösa svek. Själv äcklas jag så att jag nästan spyr av våra handlingsförlamade ledare, och kanske känner ni, mina läsare och läsarinnor också samma sak.

One day, we shall return !

Många är de döda som redan vilar i Ukrainas blodbestänkta jord, och det skall vi minnas, såhär till Alvablotet. De ryska dödsoffren lär vara många fler än de Ukrainska soldaterna, de som offrade sina liv för VÅR skull, inte bara Ukrainas. Det är vårt krig de utkämpar, och det får vi aldrig någonsin glömma bort.

De ukrainska och ryska folken har nästan alltid varit bröder, och ytterst sällan fört krig emot varandra, förutom under Hetman Mazepa och Karl XII, samt under Katarina den storas erövring på 1700-talet. Detta är också vad som gör det krig som ännu pågår till en fruktansvärd tragedi. Det brukar sägas att det tar minst tre generationer innan den glömska allmänheten inte längre minns ett krig, och ett land inte längre hedrar sin historia.

Den första generationen utgörs av krigsdeltagarna själva, eller de som var i vuxen ålder när kriget kom. Nästa generation är barnen, som fick uppleva kriget ur ett underifrån-perspektiv, och som i bästa fall för höra sanningen från sina egna föräldrar – och så kommer den första efterkrigsgenerationen, som fått höra om kriget enbart från sina farföräldrar och morföräldrar.

Alla bedömare är ense om att kriget i Ukraina kommer att fortsätta långt in på 2023 – och redan börjar Ryssland med avledningsmanöver, riktade emot Sverige. Sprängningen av Nordstream 1 och 2 samt stölderna av svensk elektronik är typexempel på sådant, men vi SKALL och BÖR vara vissa om att det kommer mera. Idag har Polens försvarsminister uppmärksammat det faktum, att Ryssland nu håller på att föra in somalier, araber och andra såkallade ”flyktingar” med flyg rakt in i Kaliningrad-enklaven. Polska myndigheter är nu övertygade om att tiotusentals ”migranter” eller rättare sagt specialrekryterade kriminella, drägg och avskum från jordens allra fattigaste länder kommer att försöka ta sig in i Europa via just Polen, men det är inte alls säkert. Lika illa utsatt torde Litauen vara – och Litauen har ännu sämre möjligheter att försvara sig. Snart kanske det dyker upp ”båtflyktingar” i Östersjön, medan Miljöpartiets språkrör skriker och ojar sig, och agerar ”gråterskor” i SVT och påstår att det skulle vara ”synd” om de kriminella, som just släppts ut ur Syriska fängelser och liknande, och som nu är på väg emot Sverige.

Ni ska få se, gott folk. Det dröjer inte länge till – och då återstår det verkligen att se, om vi har en Regering som sätter de etniska svenskarnas säkerhet i främsta rummet, och likt den Ukrainska eller Polska sätter hårt mot hårt.

Polen och Ukrainas väpnade styrkor har tagit strid för Europa. Borde vi inte hedra och minnas dem ?

En kamrat är död, och borta i kriget. Ryssar och Ukrainare dör och lider nu i lika hög grad, tack vare de ryska makthavarna och deras oerhörda dårskap. Putin är inte ensam skyldig till kriget, som många tror – minst lika skyldig är den ryska ”Stavkan” eller generalstaben med Sergej Shiogu i spetsen, Ramzan Kadyrov och hans tjetjenska muslimer, burjäterna – som genomförde folkrättsbrotten vid Bucha utanför Kiev – samt mullorna i Iran.

Men vad våldet må skapa, är vanskligt och kort – det dör som en stormvind i öknen bort” skrev en gång en svensk diktare.

En gång skall vi alla mötas på de svarta bergen utanför Kiev. Då skall vi fira Midsommar, och Jarilo, Frej och Tor lika mycket som Chernobog. Och minnet efter de som dött, ska framstå i ett förklarat sken, inte bara för deras kära och närmaste – utan också för oss. Ja, för oss.

”Ej med klagan skall du firas.
Ej likt dens, som går och snart skall glömmas.
Så skall fosterlandet dig begråta
Som en afton gråter dagg om sommarn
Full av glädje, ljus och sånger
Och med famnen, sträckt mot morgonrodnan. ”

BBC sprider nyhet om FEJKAD Runsten från Oklahoma

Vad allt för skräp kan man inte hitta på Internet ! Det finns ett egendomligt svenskt samfund för New Age, som påstår att de på något sätt skulle ha med Asatro att göra, fast de använder en kristen 1200-tals term, som de själva bringat i starkt vanrykte och kallar för ”fornsed”…

Och nu sprider en såpass ansedd mediakälla som BBC, British Broadcasting Corporation, missuppfattningar om den såkallade Heavener Runstenen från Oklahoma. Den är bara en av flera förfalskningar som finns i den amerikanska delstaten, och en lika stor media-bluff som den otaliga gånger avslöjade Kensington-stenen, som troligtvis höggs av Olof Öhman, en svensk invandrare i Minnesota, med hjälp av diverse hågkomster av Hälsingerunor och annat run-gods från hans barndoms Hälsingland.

Talande nog är det Oklahoma Tourism & Recreation Dep, eller den lokala turistförvaltningen som vill tjäna pengar på stenen, och som utrustat den intet ont anande Brittiska Statstelevisionen med billigt PR-material. Till och med en såpass ökänd forskare som Henrik Williams from Uppsala Runforum bevisade redan vid sitt besök år 2015 att stenen är en bluff, eftersom dess inskrift inte hänger samman varken språkhistoriskt, lingvistiskt eller stilistiskt, och dessutom blandar runor ur den äldre urnordiska 24-typiga och den yngre 16-typiga runraden. Klåparen, som skapade alltsammans har dessutom inte försett stenen med någon runslinga eller några ornament, utan bara huggit runorna på måfå, rakt in i ytan på ett större klippblock – och som alla någotsånär bildade människor vet, så gjorde våra förfäder nästan aldrig så.

En olärd klåpares verk. Några analyser av huggdjup, mejselspår eller nötning verkar aldrig ha gjorts, men redan runornas placering och utseende tyder på att den inte alls är äkta.

BBC:s artikel om saken kan inte kallas objektiv, eftersom den bara redovisar den syn som amerikanska lokalpatrioter och turistiskt intresserade har på saken. Inskriften lyder ”G Nomdael” eller ”Gnomdal” – ordet ”gnom” finns inte alls i det norröna språket, eftersom det kommer från latinet, och är inte känt från några andra runinskriptioner överhuvudtaget. Henrik Williams har påstått att stenen omöjligen kan vara äldre än 1100-talet – och det finns inte minsta spår av några färder till centrala Vinland under denna tid, inga arkeologiska fynd som mellanled, och vad en typisk blåhårig amerikansk gammal dam – en viss Gloria Farley – från 1928 och framåt till sin död år 2006 påstått om stenen, stämmer inte heller.

Hennes amerikanska amsagor inkluderar påståenden om att Vikingar år 800-900 skulle ha seglat in i Mexikanska Golfen, och sedan uppströms på Missisippi hela vägen till Oklahoma kan vi glömma – för Vinlandsfärderna hände ju först cirka ett helt sekel senare, emot Vikingatidens slut – och minsta spår söder om Maine – USA:s mest nordliga delstat högst upp på amerikanska östkusten – har heller aldrig funnits. BBC upprepar okritiskt påståenden om att indianer i området skulle ha upptäckt inskriften redan 1823, vilket redan motbevisats ur andra källor. Vissa teoretiserar om en för konventionell historieskrivning helt okänd Karolinsk Kapten från Sverige, som skulle ha medföljt La Salles franska expedition på 1680-talet – då de första vita kom till området – eller att han på egen hand skulle ställt sig och ristat runor i den amerikanska vildmarken mellan 1718-1720 – då Karl XII behövde alla officerare han kunde få tag i hemmavid, och ingen kunde ha åkt västerut pga Stora Nordiska Kriget, trots att det tydligen inte finns minsta spår av någon lantgård eller bosättning på platsen.

Dessutom tyder namnet ”G Nomdael” snarare på en sentida Norrman eller kanske Dansk, som klottrat lite runor på måfå. Runologen Magnus Källström på RAÄ har redan identifierat dussintals andra sentida fejk-inskrifter i Stockholm och Mälardalen, inklusive en vid ”Fåfängan” och Danvikens Dårhus, en plats som skulle kunna härbärgera många klåfingriga amerikaner.

Samtliga av Oklahoma-inskrifterna är ”klotter” av samma sentida typ.

Hedniska Tankar donerar gärna ett stop tjära, en bit järnvägsräls och en säck fjäder åt BBC:s okritiska journalister, och önskar dem ett traditionellt Vilda-Västern avsked.

Att fira värdigt

SkogskyrkogŒrden pŒ Allhelgona

”Då är mången gravhög öppen, och alla landvättar har flyttningsdag” (ur Gunnars saga þiðrandabana )

Vi här på Hedniska Tankar bojkottar det genomkommersialiserade, sönder-amerikaniserade Halloween-firandet, som ni vet. Majoriteten av Sveriges hedningar torde hålla med oss om att det inte är något värdigt firande av döden, eller de döda – som vi ju minns såhär års.

Henrik Andersson på bloggen ”Ideell Kulturkamp” skriver:

Värdighet om vi får välja

Hur respekterar man sina döda förfäder bäst, genom att klä ut sig och fjanta runt alternativt att i enskilt eller i små grupper samlas för att hedra de dödas minne? Fjant, trams och gyckel handlar ofta om en sak, ett desperat sätt att hantera dödsångest och rädsla för det eviga. Låt oss hedningar åtminstone försöka tänka på de döda med någon form av värdighet.