I vilket Länsstyrelsen i Halland får Hedniska Tankar.

Från det mycket stora, som globala pandemier – till det löjligt lilla – eller vad som i alla fall synes vara litet. Från mitt elektroniska Hlidskjalf ser jag som Jourhavande Hedning ut över hela den digitala och reella Världen, och konstaterar att tillvaro precis som vanligt innehåller en blandning av stort och litet, gigantiskt och mycket smått.

Alla händelser eller icke-händelser är oerhört betydelsefulla (eller också inte) alltefter den betydelse som vi själva tillmäter dem, och tvivlar ni på det, så råder jag er att se nästkommande nyhetssändning på TV eller slå upp en dagstidning – däri får ni också se samma blandning av stort och smått, heroiskt eller tragiskt; alltefter era egna tycken och smak. Ett bättre bevis för Polyteismen, eller det faktum att hela vår tillvaro är sammansatt av motstridiga och sinsemellan totalt oförenliga krafter, och att det INTE finns någon ”allsmäktig herre” som styr alltihop, eller någon enväldig gud; än själva den omgivande verkligheten; finns knappast, för verkligheten bevisar Polyteismens förklaringsmodell tämligen så entydigt, ifall vi nu alls ska söka oss ”andliga” förklaringsmodeller.

Nåja, detta bara sagt i anslutning till gårdagens kria. Nu över till någonting helt annat – ”Now over to something completely different”

Länsstyrelsen i Hallands Län går nu också helt och hållet på Hedniska Tankars linje i den pågående debatten om ekorr- och småviltsjakt, där Jägarförbundet och Naturvårdsverket tillsammans påstår, att det skulle vara bra att skjuta och jaga landets kanske 200 000 återstående ekorrar, vilket är mindre än antalet medlemmar i samma nationella Jägarförbund.

Detta enligt vad det nya jakt- och frilutsmagasinet ”Vildmark” rapporterade, den 4 Mars i år.

– Vi ser det som ett onödigt förslag. Vi ser inte behovet av jakt på ytterligare en art. Istället hade vi önskat att man under jakttid fokuserade på arter som orsakar skador i samhället, säger Martin Broberg som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland, till SVT Nyheter Halland.

Argumentet att flockar av vilda ekorrar skulle ta sig in i vindsutrymmen, källarförråd eller hus och orsaka skada eller vandalism där stämmer helt enkelt inte. Inträffar sådant, i Halland eller annorstädes i landet, så är det nog betydligt sannolikare att det är diverse tvåbenta individer som varit framme, kanske sådana jag omnämnde igår. Man kan i alla händelser inte skylla på ekorrarna, konstaterar den Halländska Länsstyrelsen, och därmed faller NRV:s nya lagförslag platt till marken.

Dessutom finns redan bestämmelser om skyddsjakt, ifall man nu verkligen tror, att det är inbrottsbenägna och svårt kriminella ”ekorrar” som härjar lite varstans i landet…

 

Fd Utrikesminister Bildt är som bekant Hallänning…

Skadegörelse på gravfält i Halland – Vem ligger bakom ?

Så har det då hänt igen. Åter har ett fall av grovt fornminnesbrott upptäckts i Sverige. Vårt Sverige. Denna gång är det Örelidsgravfältet i Laholms kommun som råkar illa ut, och Länsantikvarie Jenny Nord är alldeles förtvivlad och ledsen, kan vi läsa på Länsstyrelsens hemsida. Det skulle jag också vara, ifall jag befann mig i hennes ställning. Vanskötsel och förstörelse av fornminnen blir allt vanligare och vanligare. Knappt har vi fått läsa i lokaltidningar som ”Sundbyberg Direkt” om seriösa föreningar typ Alsnu Vikingalag, och de som gör sitt för att bevara den svenska historien oförstörd och oförvanskad (se mittuppslaget här) så händer det åter, att kapitalstarka reklambyråer och andra ”marknadsaktörer” försöker förneka hela den nordiska kulturens existens, och helt omotiverat rackar ned på denoch hack i häl på dem kommer vandalerna…

 

På Örelidsgravfältet har vandaler varit framme och fraktat bort jord från foten av en rest sten – mönstret syns tydligt igen från andra fornminnesbrott vid Ales Stenar i Skåne och Lindholm Höje i Danmark.

Först etableras ideologin, sedan kommer de kriminella – skulle man också kunna säga. Det är hatet och föraktet emot det Nordiska, som skapar grogrund för fornminnesbrotten och ger dem tillfälle att blomstra – för det handlar antagligen långtifrån om något så enkelt som diverse obildade och totalt okunniga ”skattsökare” med metalldetektorer den här gången.

En Polisanmälan är redan gjord, och förundersökningen har inletts – och enligt vad Länsstyrelsen berättar på sin hemsida kommer man också följa upp med en ”efterundersökning” eller rättare sagt säkra fler bevis. Jag har redan berättat för er om hur alla seriösa Samfund och Föreningar inom vad vi kan kalla den Hedniska Sfären i Sverige tagit avstånd från sådant här, från Nordiska Asatro Samfundet till PFI eller Pagan Federation International.

Också vid Ales Stenar har vandaler upprepade gånger grävt bort jord just vid foten av resta stenar…. Ingen tillfällighet ?

Men, inte alla rörelser inom den hedniska sfären tycker likadant, vilket blir helt uppenbart. På Hylte Naturbruksgymnasium i Halland har den ökända ”forn sed” rörelsen bitit sig fast, och här har den en av sina starkaste center. Inom ”Forn Sed” finns ritualer som går ut på att man ska ”Magna jorden” till Påsk, fira sk Påskblot vid Uppsala högar med offer av människoblod och andra dumheter (Ni hör själva hur idiotiskt detta är – Påsken är en kristen tradition och har inget med Nordisk hedendom att göra) och i dessa ritualer ingår också, att man fraktar bort jord och använder den för egna ändamål, bland annat för att tillverka sk ”fröbomber” och kladda och gegga med den, vilket man tydligen tänker sig skall ingå i ceremonierna.

Jag anklagar ingen rent specifikt, men jag är ändå ganska övertygad om att ifall man letar i ”svansen” på detta mycket egendomliga samfund, som de flesta av oss helt tar avstånd ifrån så hittar man nog snart några av de skyldiga. Sånt här vill vi inte se, varesig nu eller i framtiden, och därför är det viktigt för oss, att göra slut på allt ”fornsederi” och alla andra oseriösa verksamheter på det, som för alla svenskar och Nordbor borde vara helig och okränkbar mark.