HEDNINGARNA vill ha EXTRAVAL – Och varför ”Canaris-Operationer” snart framstår som en sannolikhet, gränsande till visshet…

”War kein Verräter. Ich war Deutscher Patriot !

  • Wilhelm Canaris sista ord

Såsom i en Öststat, där vi skola bära masker, men aldrig mötas ansikte emot ansikte…

  • Sagt av HEDNINGEN, travesterande bibeln

Statstelevisionen SVT – detta under av sanning och objektivitet – som enligt sig självt aldrig aldrig kan göra fel, och alltid alltid är såå objektiv såå i sina och Nomenklaturans slutsatser, har idag fräckt nog försökt ”sälja på” oss Svenskar den fullkomligt ”geniala” slutsatsen att Annie Lööf av alla människor skall bli Statsminister i vårt land.

Den som tillåts komma fram med detta ”ädla” budskap från den härskande Nomenklaturan är en viss statsvetare vid namn Johan Hellström från Umeå Universitet. Han säger nämligen att Lööf – hon som vil legalisera Pedofili, samt ta in 40 miljoner invandrare till Landet – är hans ”andra favorit” på Statsminister-Posten, och därför måste naturligtvis SVT blåsa upp detta fullkomligt absurda uttalandet till en ”sanning” som automatiskt skall anses inträffa.

Centerpartiet motsvarar i alla någotsånär aktuella opinionsundersökningar inte ens tio procent av folkopinionen. Ändå lanserar alltså den ”objektiva” Statstelevisionen en Regering med C i spetsen, och MP + S och V som stödpartier som en ”sanning” – trots att verkligheten är den, att V och C inte kan samregera.

Teckning av Karikatyrtecknaren ”Steget Efter” från 11 Maj i år (profetisk bild !)

För bara någon dag sedan försökte man – med samma lögnaktighet och samma inpiskade fräckhet – ”sälja på” oss Stefan Löfvéns eget uttalande om att ALLA partier som skulle utsatt honom för Misstroendevotum skulle vara ”högerextrema” och att ”folket” inte ville ha något extraval. Det som föranledde den sista LÖGNEN var att man köpt sig en opinionsunderökning från firman NOVUS på ett urval av 1000 personer, vilket inte alls har ett enda förbaskat dugg med någon verklig ”folkopinion” att göra, utan bara är en riktad, manipulerad ”urvalsundersökning” av föga eller ingen konfidens eller trovärdighet alls..

Såhär fortsätter SVT manipulera, ljuga och domptera, dag efter dag, timme efter timme, vecka efter vecka, år efter år. Själv kunde jag leta fram minst 1000 debattörer som tycker att extraval framstår som ett synnerligen klokt alternativ, med samma fermitet som när en trollkarl på Cirkus drar fram roliga kaniner ur en hatt..

Min parhäst Henrik Andersson i den hedniska bloggosfären lanserade igår påståendet att den HEDNISKA rörelsen i Sverige verkligen VILL ha ett extraval. Det är BRA för oss HEDNINGAR eftersom det gynnar demokratin, stärker Sverige – som behöver en MAJORITETSREGERING och inga fler svaga, odugliga minoritetsregeringar – och det får också ”Kyrkovalet” att hamna helt i skymundan – så att denna märkliga ”svenska kyrka” självdör och tynar bort för alltid. Miljöpartiet är ett annat exempel på samma sak – de förutsätts ju åka ur Riksdagen.

Själv erinrar jag mig FAKTA för dagen som bloggen ”Kulturbilder” uppmärksammat. Regeringarna Reinfeldt och Löfvén har tillsammans släppt in över 1,5 miljoner migranter i Sverige, och det är detta som orsakat gängkriminaliteten, den skenande brottsligheten och andra av Sveriges problem – samtidigt som vi nu fått en ”ny migrationslag” som tillåter personer med tillfälliga uppehållstillstånd att genast ta hit precis alla släktingar, anförvanter och anhöriga de vill – också med tillfälliga uppehållstillstånd såklart – så att dessa snart permanentas.

Att man viljemässigt och målstyrt har bedrivit och fortsätter bedriva en politik, som är till alla etniska svenskars nackdel, och inte alls till någon fördel, är en för bloggen ”Kulturbilder” självklar slutsats. Jag låter er själv välja om ni håller med eller inte. Men för vissa perversa gråterskor i det som skall föreställa vårt nationella parlament räcker inte ens detta. En mycket sjuk och sinnesförvirrad människa, Kommunist-kvinnan Christina Höj Larsen, har ställt sig i Riksdagens talarstol för att gråta, skrika och bära sig uppenbart ovärdigt åt, ett frånstötande beteende, som inte hör hemma i något Nationellt Parlament eller någon politisk församling, allraminst i Sverige.

Det sjuka, förståndshandikappade och hutlösa beteendet överträffas endast av den lallande fåne till Kristdemokrat, en viss Roland Utbult som ställt sig upp i Talarstolen och började med kristet tungomålstal och sjungande av egenkomponerade Psalmer, ”B-a-a-rn av saligheten” och annan sådan idioti, när Riksdagen skulle debattera ”Löfvéns pojkar” eller de över 9000 påstått ”ensamkommande” kriminella Afghaner – med oklar identitet – som helt i strid emot internationell lag av Löfvén-Regeringen tillåts uppehålla sig i landet.

Sådant här kan inte och skall inte tolereras i en Riksdag. Politik skall byggas på FAKTA samt rationellt mänskligt beteende, och inte vara någon lallande, nyreligiös ”freak show” med inhyrda gråterskor och andra ”pittoreska” inslag.

Ifall en person som Annie Lööf görs till Statsminister i detta land lovar jag er alla att

A) Allvarligt överväga emigration till Finland, Norge eller Island

eller

B) Omedelbart och utan fördröjning igångsätta lämpligt antal ”Canaris-operationer”

ifall ni inte vet, eller genast känner igen vad som menas med en ”Canaris-operation” kommer jag att vidare förklara innebörden i det begreppet nedan.

Annie Lööf är knappast frisk, lika lite som Roland Utbult eller Christina Höj-Larsen är det. Nu är jag ingen professor i Klinisk Psykiatri, visserligen – men redan Lööfs blick på diverse fotografier säger en hel del. En sådan individ får aldrig och kan aldrig tillåtas nå Statsministerposten i ett Demokratiskt land, lika lite som ett sådant ”stolpskott” som Mona Sahlin kunde tillåtas göra det. En människa, som i sin maktfullkomlighet och sitt fikande efter mera makt spräcker en hel politisk allians, bara för att ställa sig in hos den styrande makten verkar mycket osund, och det är – som vi alla vet – vad Fru Lööf redan har gjort – för så kan man summera hennes politiska gärning de senaste åren, förutom att hon avvecklat och förstört Arbetsförmedlingen i landet – visserligen lyckades hon inte fullt ut, men hon försökte efter bästa oförmåga.

Vi minns alla Annie Lööfs och ”Centerkvinnornas” hanterande av ”Affären Eskil Erlandsson”. Denne man – en av de sista hederliga ”Bondeförbundarna” av gamla stammen anklagades på falska grunder, och friades två gånger i svensk Domstol, för sitt påstått ”oerhörda” brott om påstått ”tafsande”.

Samtidigt vet vi också numera VARFÖR denna politiska skådeprocess – med tycke av Mcarthyism eller Stalin-tidens folkdomstolar – utspelades. Det var för att bereda Fredrik Federley vägen till makten, såsom varande Annie Lööfs ”Kronprins” och efterträdare. Det säger också en hel del om vad för slags människa Annie Lööf verkligen är, moraliskt sett – om ni frågar mig. Sådana människor med sådant ledarskap kan inte, skall inte och bör inte släppas fram till några maktpositioner överhuvudtaget, inte i något land.

Det rör sig om en rent patologisk karaktär – en ”maktmänniska ” – sjukligt besatt av tanken på att utöva makt och av analsadistiska skäl trycka ned andra – till och med inom det egna partiet, en människa utan kontakt med den omgivande verkligheten, i stånd att slänga ur sig vilka floskler som helst – till exempel detta om att 40 miljoner invandrare från islamska länder genast skall inhysas i Sverige. De flesta av oss förstår i alla fall, att en sådan politik för det första är totalt omöjlig, och dessutom för det andra direkt farlig, av skäl som torde vara pinsamt uppenbara.

Herrar Canaris och Oster – delar i en på sin tid MYCKET framgångsrik liten firma…

På sin tid – 1930-talet – fanns det två kunniga och väl utbildade herrar i Tyskland, som hette Wilhelm Canaris och Hans von Oster, även om denne senare slopade sitt ”von”. De var intellektuellt begåvade, humanister och mycket allmänbildade båda två, och vore det nu inte för det faktum att en av dem kommit att bli högste chef för en viss Militär Underrättelsetjänst, och den andre Stabschef i samma lilla ”firma” kanske de hade blivit författare, eller konstnärer. Canaris var för sin del mycket musikaliskt begåvad, och tyckte om att spela piano med sin granne i den idylliska villaförorten Wannsee – hans granne spelade för övrigt fiol…

Men – låt mig inte gå händelserna i förväg..

Vad herrar Canaris och Oster gjorde i fallet Rosa Luxenburg – exempelvis – tål att tänkas på. Hon påträffades med ansiktet vänt nedåt, flytande död i Landwehr-kanal i centrala Berlin, redan anno 1919.

Nu är jag – som jag skrivit, om och om och om igen – tiotals gånger – ingen större vän av utomparlamentariska arbetsmetoder, eller till och med något sådant som Politiska Mord, rätt och slätt. Erfarenheten och Historien visar oss gång på gång, att Mord på Statsministrar eller Statschefer är vansinnigt ineffektiva. Jag tror Dick Harrison, exempelvis – denne lärde gigant på SvD -helt säkert skulle hålla med om detta, ifall han bara visste, vad jag nu vet.

Risken man löper, är nämligen att en ännu större Djävla Dåre kommer till makten efter den person man försökte Mörda, ungefär som vi nu av SVT förutspås bli regerade och styrda av Lööf istället för Löfvén…

Jag kan försäkra er alla, att jag studerat herrar Canaris och Osters karriärer i mycket stor detalj – och på min bokhylla står fortfarande ett antal biografier om den förre, om ej så den senare. Särskilt en, skriven av hans nära medarbetare, en viss Karl Heinz Absagen (ifall det namnet är bekant – ni kanske vet vad ”Absage” betyder på tyska) förtjänar verkligen att nämnas. Den är ytterst lärorik, på mångahanda sätt och vis.

Anno 1938 till exempel, gjorde herrar Oster och Canaris upp en plan för Statschefens arresterande. De kallade honom vid täcknamnet ”Emil” och det hela skulle gå till så – allt var planerat och förberett i minsta detalj – att ”Emil” helt enkelt skulle arresteras inne i Reichstagsgebäude inne i Berlin, samt av en lojal – och handplockad – pluton ur Gardesregementet där föras till Charité sjukhuset, tvärs över floden Spree, där ”Emil” skulle förklaras kliniskt sinnessjuk, och alltså spärras in under hela sitt återstående liv.

Nu tyckte till och med Canaris och Oster själva, att det där kanske var ”lite magstarkt” så att säga. De gjorde aldrig allvar av sin plan, allrahelst som de såsom varande Gentlemän ansåg sig bundna av en ed, som de svurit till statschefen i det tyska riket personligen, och de satte också stort värde vid Eders svärjande, ungefär som oss Hedningar. Härav kan man se, att ”osvuret alltid är bäst”. Dessutom kunde ju Firma Canaris och Oster inte veta, hur tysk press, journalister för att inte tala om den tyska allmänheten skulle reagera, anno 1938.

I ARR SCHENTLEMANS !!

En sådan ed har jag också svurit – lustigt nog. Jag har enligt ”Krigsmans Erinran” – numera sorgligt nog utbytt och taffligt omformulerad till en ”soldated” helt utan samma innehåll och innebörd – för den nya eden är totalt annorlunda – och TOTALT urvattnad – svurit att lyda Statschefen, dvs Konungen, Hans Majestät Carl Gustav Folke Hubertus XVI – men däremot ingen Statsminister – och någon skyldighet emot ”gud” har jag inte, eftersom jag vid edens uttalande, anno 1983 – aldrig nämnde någon kristen ”gud” alls – och sålunda står fri gentemot alla former av förpliktelser gentemot honom. Följaktligen kan endast och endast bara Konungen, dvs Majestätet självt, få mig att sluta upp med att skriva på denna Blogg, exempelvis – om hans Majestät nu behagar ge order om det. Jag är inte skyldig ”Lööf” någonting, inte ens som statsminister, inte folket, inte landet Sverige, inte fanan, inte geografin – utan jag tar order av bara och endast bara Konungen – samt mina förmän – Comprende, Wakarimasu da ! – Soglasen, Einverstanden – ja förstått !

I annat fall fortsätter jag, naturligtvis…och då får ni skylla er själva..

Canaris och Oster – närmare bestämt den senare – låste in sina planer mycket omsorgsfullt och väl, i ett arkivskåp av renaste stål – som stod under bevakning – naturligtvis… Det borde de aldrig ha gjort – och varför förstår ni kanske själva. En av de allra allra mest grundläggande drag man MÅSTE komma ihåg om ”Canaris-operationer” är att aldrig aldrig vara så Satans dum i huvudet, att man skriver ned dem på någon form av papper, och ännu mindre på Internet, eller ens någon form av digitala media.

Sådana planer och tankar behåller man bäst för sig själv, tills den dag då de tyvärr krävs, och man sorgligt nog måste utföra dem – för hela mänsklighetens gemensamma bästa.

RÖDPÄRMARNA ÄRO PRYDLIGEN SORTERADE !

1944 – då situationen i deras hemland av helt förklarliga skäl var mycket mycket mycket annorlunda, greps både Wilhelm Canaris och Hans Oster. Båda hamnade i Flossenburg, där man avrättade dem med nackskott, 9 maj 1945 – andra världskriget – som de ensamma kunnat förhindra – slutade officiellt 8 Maj i Europa, som alla vet – utom i det forna Sovjet och det nutida Ryssland – som fortfarande anger 9 Maj som ”krigets sista dag”.

Förstår ni nu, govänner – vad en äkta och kvalificerad ”Canaris-Operation” är för något ?

Jag rekommenderar inte på något sätt det tillvägagångssättet, eller ett sådant ”Modus Operandi” i dagsläget, nej inte alls. Framförallt inte om någon av er därute fortfarande vill bli betraktade som ”goda medborgare” eller om ni inte tänkt fly ur riket och lämna ”Landet Löfvén” fortast möjligt, vilket jag kanske gör – som sagt.

Allt jag gör är att skissartat hålla upp möjligheten för er – för om Annie Lööf skall kallas Statsminister, eller någon ännu värre sopa typ ett ”språkrör” från ett visst parti skall bekläda den posten, så är det NÖDVÄNDIGT – som jag ser det – inte bara med Extraval – utan kanske – till slut – extraordinära åtgärder, såsom ”Modus Operandi Canaris”

Detsamma som ”Coup D’Etat” på franska. Statskupp, med andra ord. Detta HAR faktiskt genomförts inte mindre än TRE gånger under Sveriges historia från 1520 och vidare framåt, som alla bildade människor vet. De av er som har lite allmänbildning och förmåga till kritiskt tänkande – vilket kan vara till nytta i tider av verklig eller påstådd ”Regeringskris” vet också att det i samtliga tre fall av lyckade statskupper i Sverige, fanns EN och endast EN organisation vars stöd krävdes, och som ensamt sörjde för att man lyckades – nämligen vilka – ja – det får ni själva räkna ut.

”Borggårdstalet” under den rent Bögiske Gustav V räknas inte, inte på något sätt – eftersom just den organisationens stöd uteblev, vid just det speciella tillfället. Skall man göra ”Coup D’etat” så krävs det alltså stöd från ett visst håll – det är sensmoralen eller kontentan i vad jag säger – och tills den dagen, sker inget – även om ni kan lita på, att det kanske finns dem i vår omvärld – som har sina planer klara.

Walter Canaris sista ord, för övrigt – var inte alls detta”kvasi-citat” som förfalskats och traderats i felaktig form.

Allt sådant är ”Wikipedia-kunskap” eller med andra ord ”fake news”. Han sa aldrig såhär:

Jag dör för mitt fosterland med rent samvete. Jag gjorde endast min plikt mot mitt fosterland då jag sökte opponera mig mot all denna kriminella dårskap

Vad han verkligen ”sa” – och det knackade han fram i form av morse-signaler emot rören till ett värme-element – som fd Ubåtskapten var han van vid att knacka och banka fram dylika morse-signaler – att knacka på rör i ett sakta altmer vattenfyllt utrymme är naturligt för ubåts-besättningar i nödläge, även om Flossenburg aldrig översvämmades.. var helt enkelt orden ”War kein Verräter – Ich war Deutscher Patriot !” och det är alltsammans.

Enligt alla tillgängliga och vederhäftiga biografier, var det nämligen så att en brittisk fånge i nästa cell av en ren händelse också varit ubåtsman, och därför uppfattade knackningarna korrekt – och bevarade dem till eftervärlden. Mera än så hade Canaris inte tid med, innan de sköt honom till sist, och mer tid än så kommer kanske inte heller jag själv att ha till förfogande – den dag som komma skall, fortare än någon anar – om SVT nu har rätt eller får rätt.

Man kan trots allt ta livet av en människa, för att rädda väldigt väldigt många, och rörande despoter typ Lööf, Löfvén, Lukasjenko eller ”med flera” anser jag faktiskt, att det nära nog är välbetänkt – fast – inte ännu..

”FLITIGT LÄSA GÖR DIG OFTA KLOK – DÄRFÖR – LÄS VARENDA BOK !!”

Ny HEDNINGAKARTA för år 2025 och 2030

Takten i Hednandet av vårt land fortsätter öka, vilket jag konstaterade för några dagar sedan. Snart inträffar det Hedniska Skiftet i de flesta av landets kommuner – alltså den dag då de sorgliga resterna av ”Statskyrkan” inte längre är i majoritet i varje kommun, utan bara uppnår en klar minoritet.

Det är slut på jesus-köret nu, helt enkelt. Finito och Schluss – oåterkallerligt slut. Monoteismens förtryck är inte längre populärt bland medborgarna, och i alla tre storstadsregionerna har man redan börjat göra sig fria. I år har Oxelösund och Gnosjö kommuner gått över till Hedendomen, för där är vi redan i majoritet – liksom i mer än 12 kommuner runt hela landet.

Räknar man ut ett medelvärde för 2019 och 2020, och förlänger detta 5 år framåt i tiden, så får vi följande bild av hur läget för de kristna kan se ut år 2025.

Som vi ser kommer nästan hela Stockholmsegionen, halva Södermanland, delar av Jönköpings län, Västra Skåne och Göta Älv-dalen göra uppror emot Kristendomen. Också Bräcke Kommun – där den hedniske hjälten Arnjot Gelline en gång kom ifrån – kommer att hednas.. Och drar vi ut de två senaste årens trend till 2030 och slutet av detta decennium, får vi följande bild:

Innan detta årtionde är slut, kommer nästan hela Sydsverige ha en hednisk folkmajoritet. De kristna kommer att trängas undan till glesbygden, men som vi ser är nästan hela Norrland illrött år 2030, och redo för Hedendom samt ett hedniskt skifte… Takten i processen har ökat – bilden nedan visar vad jag själv trodde om utvecklingen för ett år sedan – och de av er som är kvar år 2030 kommer snart nog få se om förutsägelserna stämmer.

Redan idag är 46 % eller mer av vårt folk Hedningar, och de har gått ur den ”Svenska” Kyrkan för alltid. Det kan du också göra – det är helt gratis, och du kan spara massor av pengar på köpet – se blanketten här !

Siffror från 2019 – sedan dess har takten i Hednadet ÖKAT !

Om en Lösspringande björn och turism i Japan

För fyra dagar sedan kunde SvD rapportera om att en björn skådats i centrala Sapporo. Den skulle enligt tidningen ha ”gått bärsärkagång” och skadat fyra personer, däribland en soldat, samtidigt som SvD påstår att den skulle ha ”bultat på ingången till en militärbarack”. Detta väckte mitt intresse, men alltsammans visar sig vara ett resultat av dålig journalism från svenska journalister, dålig research och dåliga översättningar – och jag förstår inte varför Svenska Dagbladet alls släpper igenom sånt här.

Det är visserligen sant att björnrädda japanska myndigheter stängde flera skolor och bad allmänheten stanna inomhus, samtidigt som man ställde in avgångar vid en lokal flygplats. Men björnen bet inte alls någon soldat, utan en officer. Vidare bultade den inte alls på ”ingången till en barrack” utan sprang förbi ingången till ett garnisonsområde, vilket är något helt annat, och jagades och hetsades samtidigt emot sin död.

Detta enligt Japan Times, och The Guardian, dvs väl underrättade källor. Som vanligt är svenska journalisters produkter helt undermåliga. Delstatsregeringens representant Katsunobo Kato skall ha bett de fyra sårade om ursäkt, men han erbjöd inga ursäkter till björnen, som tutades på av bilar, angreps av människor och sköts med gevär – kan man anklaga ett hungrigt djur för att det försvarar sig självt ?

Saken kommer olägligt för de Japanska myndigheterna, eftersom Sapporo snart står värd för flera grenar i OS, och man kan fråga sig hur det är med inställningen till björnen som rovdjur i Japan överhuvudtaget – dess farlighet brukar ofta överdrivas av myndigheterna. Enligt Buddhismen, Japans ledande religion, borde man visa respekt för allt levande, och inte dräpa större däggdjur överhuvudtaget.

Enligt Shinto, japans gamla traditionella religion – som mycket påminner om Asatron i Norden, fast den innehåller många fler Schamanistiska inslag, kan varje djur eller naturföreteelse som utmärker sig och är något utöver det vanliga vara en gud, eller ett högre väsen. Exempelvis gäller det också stenar och klippor – likt ”seitar” bland samerna – eller till och med tallar och andra träd så vem kan säga, om denna björn inte hade ett budskap att förmedla... men ändå sköt man den – när den lika gärna kunde ha sövts, och återbördats till något vildmarksområde.

Det lär finnas 2000 björnar enbart på Hokkaido i norr, och de kommer under hårdare och hårdare tryck på grund av minskade habitat och ökad exploatering – de har även setts söka sig till gravplatser och tempelområden, där Japanerna ställer fram sötsaker som gravoffer – som björnarna sedan äter upp. Ainu-kulturen på Hokkaido och i Tohoku – alltså norra Japan – vördade björnen som ett heligt djur, och höll björnar instängda i burar i så gott som varje Ainu-by – björnen antogs verkligen vara gudarnas budbärare, men efter en viss tid tog man livet av den och åt upp den.. Vi kan verkligen undra hur det står till med förståelsen för björnar och naturen bland dagens moderna japaner…

Protest ! Vi sörjer en stupad kollega… (Bild från Noboribetsu björnpark)

I Noboribetsu på södra Hokkaido finns en hel björnpark, men den verkar minst sagt överbebjörnad, med ganska lite plats för djuren – ändå gör man kanske en insats för att informera den japanska allmänheten om björnars liv, deras väl och ve. Mer än 60 björnar skall finnas i anläggningen – min enda kommentar är att det hade varit bättre, om man som i Ryssland fostrat dem till ett liv i frihet, och därefter återfört dem till naturen, men nu är det som det är..

Under covid-året 2020 och 2021 har Japan varit hermetiskt tillslutet för utländska besökare, och befunnit sig i karantän. Det får mig också att undra en smula över hur situationen på Hokkaido – där man ser fram emot både inhemsk och utländsk turism nu är…eller kan vara…

Nya Rön om Herkules- Figuren från Cerne Abbas..

Igår omnämnde jag Stonehenge, och det hårt kritiserade vägprojektet i Storbritannien, som hotar att helt spoliera detta minnesmärke i Världsklass, samtidigt som det också undanröjer allt skydd för UNESCO-skyddade ”World Heritage Sites” eftersom man skapar ett mycket farligt prejudikat om vägprojektet får tillstånd att fortsätta, och därmed går igenom. Nu är det bara två dagar kvar till en officiell hearing på Parlamentsnivå, som ska avgöra frågan.

I Maj månad däremot, gjordes det också en spännande upptäckt av en av de mest berömda platserna i Brittisk arkeologi. Det rör sig om den sk ”Cerne Abbas Giant”, en 55 meter hög ristning i grevskapet Dorsets kalk-berggrund, som är mycket känd – men åsikterna har gått isär om figurens ålder.

VÅR i Luften mina damer,men var har ni ER ? Ni är väl inga PRYDA kristna ??
Bara de kristna är RÄDDA för fysisk nakenhet !

Enligt de flesta forskares teorier föreställer figuren den Romerske Herkules, eller möjligen den lokale keltiske guden Ogmios, och kan vara från 300-talet enligt vår tideräkning, då det fortfarande fanns romerska garnisoner i grannskapet. Men nu har man undersökt figuren med Lidar, en delvis ny typ av markradar, som påvisar hur gamla ristningarna ända ned i kritberggrunden är. Tidigare har man inte kunnat göra detta, då tekniken inte varit tillräckligt utvecklad, och grästorvens tjocklek är svårmätbar, eftersom takten i dess tillväxt kan variera kraftigt under olika århundraden, och man därför inte kunnat få fram några säkra mätvärden.

Värdena visar att jätten är från sent 900-tal, och att den inte kan vara gjord före 700-talet. Figuren är alltså Vikingatida, och kan vara samtida med ”The great heathen army” och de Nordiska invasionerna av England, även om man anser att endast danskarna, och inte övriga nordbor nådde Dorset. Den kan ha varit övertorvad eller nedgrävd under vissa perioder, eftersom den inte syns på den synnerligen noggranne Engelske lantmätaren John Nordens karta från 1617, men däremot har den varit markerad på alla senare kartor, inklusive Brittiska Arméns berömda ”ordnance survey maps”. Själv besökte jag platsen under tidigt 1990-tal, givetvis med en armékarta i handen.

Långt tidigare – redan på 500 talet FÖRE vår tideräkning, fanns det en keltisk fornborg, kallad ”the Frying Pan” i folkmun, på platsen. Den syns på kartskissen ovan, och på bilden överst i detta inlägg. Det kloster, eller ”Abby” varifrån byn Cerne Abbas fått sitt namn, grundades först på 1000-talet, och en teori är nu att lokala hedningar och Vikingar från Norden (danskar !) kan ha karvat ut jätten ur berggrunden, för att förfasa och skrämma de pryda, kristna munkarna. Ett äkta hedniskt ”Puts” med andra ord…

Jag citerar, från den välkända hedniska nyhets-sajten ”The Wild Hunt”

Alison Sheridan, a freelance archaeological consultant, comments, “It would almost seem to be an act of resistance by local people to create this fantastically rude [Pagan] image on the hillside. It’s like a big two fingers to the abbey.” TWH spoke to historian Kari Maund, who said:

I seriously doubt there’s a Pagan context: it’s more likely to be a statement of resistance to political or social change (e.g. the rather harsh Benedictine reforms, which were driven by a royal cabal around Aethelred’s mother; or possibly someone commenting on the succession to Eadgar…it could be someone underwhelmed by religious reforms during the early years of Aethelred.

Oavsett om det nu var okristliga och vanartiga Djäknar på 1000-talet, eller ÄKTA hedningar från Dorset eller Danmark som skapade detta MÄSTERVERK finns det ändå kvar, som kulturskyddat minnesmärke, för alla att beskåda. Vi Nordbor har aldrig varit pryda av oss för pryda och rädda för nakenhet, är det bara kristna och särskilt katoliker som är… Det finns också en lokal vers eller ramsa som ännu är känd i grannskapet och som lyder:

‘ Ere I am / old Hub-bub-bub / In my hand I carry a club/ and at my back a frying pan / am I not a valiant man ?”

”Frying pan” i denna strof syftar förstås på fornborgen, som till stora delar ännu är outgrävd. Jämför den kända svenska soldatvisan: ”När jag gick genom skogen – med en Yxa av stål i min hand – Yxa av stål i min hand ! – Fanns ej värre man eller Djävul – I hela vårt Svenska land !” – en svensk variant av ”sounding the dozens” – vilket är tradition också i andra arméer, exempelvis den i US of A. 2015 censurerade ett amerikanskt bokförlag bilder av Cerne Abbas-jätten i serie-form, eftersom de ansågs ”anstötliga” för det högerkristna USA

Två andra kända brittiska kritfigurer är dels The Long Man of Wilmington, som daterats till 3460 före vår tideräkning – ungefär – och alltså skulle vara från stenåldern eller möjligen en senare bronsålder – enligt vissa forskare – och som antingen föreställer stjärnbilden Orion – den nordiska Aurvandil – Tors hjälpare – eller en forntida lantmätare.

”The Long man of Wilmington” från Sussex på Englands sydkust

Ännu kändare är förmodligen ”The White Horse of Uffington” som gett namn åt ”White Horse Hills” – en hel liten bergskedja i Berkshire, centrala Sydengland. Den har en längd av hela 110 meter, och utvisar som de andra ristningarna i kritberggrunden att man redan då kunde samordna stora konstprojekt, som bara kunde avnjutas från luften, eller på flera kilometers avstånd – på nära håll är dessa figurer alldeles omöjliga att överblicka.

Den sägs vara keltiskt influerad till sitt utseende, och kommer antingen från järnåldern eller sen bronsålder, 1000 – 700 år före vår tideräkning, enligt forskare. Men hittills har det INTE gjorts några Lidar- eller berggrundsmätningar på de två figurerna – i framtiden kan dateringen bli helt annorlunda..

Vi vet i alla fall att de som skapade dem var HEDNINGAR – och att Cerne Abbas figuren är ett HEDNISKT konstverk kan man inte ta fel på – liksom de små svenska bilderna av ”Farbror Frej – Äringens och Sädens store gud!”

Bloggen ”Brons & Blod” om vår Nordiska Midsommar…

Ni får ursäkta, att jag blott citerar ur denna text:

Om man någonsin tvivlar över att livet kan segra över döden, så är det bra att tänka tillbaka på den här tiden på året. Därför har människan, särskilt i norr, alltid firat någon typ av högtid vid midsommar. De lärde är inte eniga i vad det var för högtid som firades, för till skillnad från de andra årstidsbundna bloten, så finns det lite eller ingen dokumentation av midsommarfirande. Ändå är midsommarfirandet det mest spridda och gemensamma hedniska firandet runt hela Östersjön.

Många kollegor och bekanta från andra länder har frågat om midsommar, och jag har även hört om folk från andra länder som har besökt Sverige för att få uppleva midsommar. Men de har alla blivit besvikna när de har insett att de inte släpps in i det som de tror bara är en glad fest. Problemet är att det inte är en fest, som sådan. Det är en helig tradition, och främlingar kan bara se de yttre attributen. Bara de som är del av en hundra generationer lång tradition kan känna och förstå vad midsommar egentligen är. Midsommar känns i kroppen, och i hjärtat. Gå ut och känn gudarnas närvaro!

Sommarsolståndet firas av Hedningar världen över…

Sommarsolståndet, som infaller idag, har firats av Hedningar Världen över, eller åtminstone bland alla de Hedningar som befinner sig på Norra Halvklotet, eftersom årstiderna är omkastade på den södra hemisfären… Från Stonehenge på Salisbury Plain i Storbritannien kommer rapporter om att årets firande är nedtonat, och att det ”bara” skall ha besökts av ”hundratals” besökare, mot kanske upp emot 10 000 under ett normalt år. Mer än 20 000 personer lär i år också ha tittat på Soluppgången på den sanna och äkta Midsommardagen via internet, enligt BBC.

BBC ondgör sig över att ett antal besökare klättrat över de staket, som omger det urgamla och hedniska monumentet, och att dessa hållit upp banderoller med texten ”Standing for Stonehenge” vilket är ett politiskt budskap. Falskt nog berättar BBC inte hela sanningen – utan förvrider den – och detta är sällsynt i Brittiska media, som annars brukar vara åtskilligt sakligare än den svenska Statstelevisionen SVT, för att bara nämna ett synnerligen flagrant exempel på hur vissa TV-bolag förvrider och manipulerar nyheter.

Sanningen och Bakgrunden till de fredliga protestaktioner som skedde idag, framgår dock ur ett annat BBC reportage. Som jag berättat för er försöker skumma vägentrepenörer i Storbritannien att driva ett tunnelprojekt, och en massiv motorvägsutbyggnad, som är tänkt att ske rakt över UNESCO-skyddat område, och som helt omintetgör de värden, som UNESCO World Heritage Site-området försöker skydda.

The Planning Inspectorate had recommended Transport Secretary Grant Shapps withhold consent for the upgrade, warning it would cause ”permanent, irreversible harm” to the World Heritage site.

– BBC World Services News, 10 June 2021

Jag har berättat för er om hur myndigheter, forskare och allmänhet – inte bara hedningar ! – i Storbritannien gått sammanhttps://hedniskatankar.com/2021/03/10/statstelevisionen-sager-sig-sitta-inne-med-sanningen-om-stonehenge-men-missar-helt-det-viktigaste/, och bildat ”Save Stonehenge World Heritage Site” aktionen komplett med en namninsamling – som nu har samlat cirka 200 000 underskrifter från hela Världen. Den 23 till 25 Juni skall en offentlig hearing ske inför Brittiska Myndigheter på central nivå – och det kan stoppa det totalt vansinniga vägprojektet, som hotar att omintetgöra allt vad UNESCOs internationella regelverk heter.

Förlorar kulturminnesvården i England, så är den hotad överallt. Isåfall kan det bli fritt fram att bygga motorvägar tvärs över Egyptens pyramider, att riva Uppsala Högar, spränga Taj Mahal i luften för att bygga en ny flygplats, eller göra om hela Kinesiska Muren till världens längsta MacDonalds-restaurang.

Detta är faktiskt vad frågan ytterst gäller.

Ingen i svenska media skriver om detta. SVT tiger. Svenska Tidningar tiger. De organisationer i det hedniska sverige som verkligen BORDE bry sig, Nordiska Asa Samfundet inbegrepit – tiger – rullar tummarna som vanligt och gör ingenting – värdelösa FEGISAR som de är…

För egen del har jag i alla fall skrivit under namninsamlingen, donerat pengar till stonehengealliance.org.uk – och jag rekommenderar att ni slutar lata er, agerar och tar ställning !

Somliga bara pratar om att de är hedningar. Andra agerar, och omfattar hedendomen PÅ RIKTIGT. Det är SKILLNAD det, och det är SKILLNADEN som till slut räknas inför makterna.. Jag har tagit ställning.

Nu vill jag, att du som läser det här gör samma sak…

Vill du att detta minnesmärke ska få fortleva i orört skick som på bilden ? Då får man bygga en som mest 5 km längre väg – eller vill du att man ska FÖRSTÖRA allt det här med en motorvägstunnel som mynnar där solen går upp ?

Sommarsolståndet 2021 – ”Listen to the Winds of Change”

Dagen då Stefan Löfvén avgick, sken solen. Ja, så kommer det att stå i framtidens svenska historieböcker. Tillika var det Sommarsolståndet 2021, och det inträffade exakt 05.32 i dag, bara så ni vet.

Hedning som jag är, så brukar jag för min del alltid gå upp klockan 05.30 på morgonen – det är en OKRISTLIG tid förstår ni – och eftersom jag inte gör någonting av slump här i Världen, hälsade jag i naket tillstånd solen från min balkong, exakt 2 minuter senare. Jag firar nämligen solståndet då det ska firas, inte på helgen före, och heller inte på den borgerliga Midsommarafton, som infaller på Fredag. Det är det astronomiskt bestämda ögonblicket som gäller, för då når sommaren och naturen sitt verkliga zenith – så är vårt universum beskaffat, och så skall det förbli.

Arvak och Allsvinn drar solens Vagn, medan Sköll, den ständigt skällande vargen förföljer dem

Det enda som är konstant i vår värld är förändringen, och själv välkomnar jag förändring; även om inte alla förändringar nödvändigtvis blir till det bättre. Vår Statsminister, Ledaren-Svetsaren, har idag på SVT i direktsändning kommenterat den Misstroendeomröstning som drabbat honom med att den skulle ha vållats av Vänstern och ”Extremhögern”

En närmast Lukasjenko-liknande retorik, som kunde ha hämtats direkt från Moskva. Som den maktfullkomlige lille despot han är, yttrar alltså Herr Löfvén att varje Riksdagsledamot som röstat för hans avgång, skulle vara Höger-extrem. Vilka är då dessa ”Högerextrema” ?

Är Ulf Kristersson ledare för ett Högerextremt parti ? Är Moderaterna Höger-extremister ? Skulle Nyamko Sabuni vara Högerextremist, kanske ? Är Ebba Bush Thor och hennes Kristdemokrater ( A Contradicition in Terms – eller en nätt självmotsägelse. Man kan inte vara kristen och för Demokrati. Kristendomen är en mycket anti-demokratisk religion, då den anser att en enda ”allsmäktig” gud ska styra allt – en sådan ”värdegrund” kan aldrig någonsin förena med ett demokratiskt samhälle) högerextremister ? Demokrater är de inte alls, i alla händelser, men bara för det kan man inte kalla dem högerextrema. Religiöst extrema, visserligen, men det är en annan sak..

Slutligen Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna, som är ett nationellt och svensksinnat parti. Och hela tiden dessa närmast religiösa griller från Löfvéns sida, om att Jimmy Åkesson skall vara Satan och Djävulen, Djävulen och Satan, samt att allt går åt helvete, bara partierna i vår Riksdag vågar resonera öppet med varandra.

Stefan Löfvén har inte bara en dålig människosyn, ett dåligt ledarskap och en dålig politik. Han är också alldeles uppenbart en dålig förlorare.

Måtte solens strålar förjaga Nomenklaturans vanvett !

Det är just hans Lukasjenko-fasoner, som lett fram till dagens nederlag. Och låt oss se efter hur det står till i våra tre närmaste Nordiska grannländer, Finland, Norge och Danmark.

I Finland har de sk ”Sannfinländarna” suttit i Regeringsställning. Pogromer emot Finlandssvenskar utbröt inte. Inga medlemmar i IKL eller höger-extrema organisationer sågs marschera iklädda stålhjälmar på gatorna. Istället har Finland förbjudit NMR, den sk ”Nordiska Motståndsrörelsen” vilket Regeringen Löfvén totalt misslyckats med, och inte vågat göra. Och istället har vi fått den lille narren Morgan Johansson, med sitt ytterst svårförklarliga hat emot svensk kultur och runor.

I Norge har Fremskrittspartiet suttit i Regeringen sedan 2013. Koncentrationslägret Grini förblir stängt. Inga konstiga figurer med armbindlar och stelt uppsträckta högerarmar ses på Karl Johann i Olso. Eidsvolls Flaggstang står ikke tom – den Norske flaggen vajer mest !

I Danmark har Dansk Folkeparti regerat, och det medförde inga svårigheter. Partiet var landets näst största under många år, men varken judar eller araber har förföljts i Danmark, som förblir ett dejligt, ja ytterst normalt land.

Snart dräps dvärgarna, ty solen skiner i salen !”

Själv tror jag att sanningen skall segra till sist, och sanningen är att Regeringen Löfvén har fel – på alla punkter. De har inte bara fel om marknadshyror. De har fört en felaktig politik länge nog, och Nyamko Sabuni, som idag säger att alla partier måste kunna tala med varandra, visar liksom Nooshi Dagostar en påtaglig klarsyn.

Om Sverigedemokraterna ingår i nästa regering, vore det på intet sätt någon katastrof, utan högst normalt – sett ur ett nordiskt och Europeiskt perspektiv. Överallt har nationella partier vunnit parlamentarisk representation, och det har inte alls medfört några större nackdelar.

Inte ens det perversa, pedofila och Ultra-liberala Centerpartiet stöder idag regeringen Löfvén. Annie Lööf och hennes anhang har avstått från att rösta, och stöder inte Löfvén de heller. Rimligen måste detta betyda Statsministerns avgång, och inte fler dolska manipulationer och mystiska ”talsmansrundor” med idel skendemokrati, som efter det förra Riksdagsvalet. Men ni ska se, svenska folk ! Nomenklaturan och dess mörkmän kommer att trixa, fixa och vrida sig som ålar för att behålla makten – och ”Talmansrundorna” kan vara minst hela sommaren ut.

Dagostar och vänstern har redan kallat det för en politisk teater, och jag själv håller med. Det är inte annat än ett enda stort falskspel, för i förra Riksdagsvalet röstade hela svenska folket eller de röstberättigade för ett Regeringsskifte. Löfvén har aldrig haft någon majoritet, men han tillskansade sig den på ett oerhört fult sätt – eller via manipulationer. Har folk röstat för en borgerlig regering, i en parlamentarisk demokrati som vår, ja då är det också en borgerlig regering de bör få – oberoende av vad man råkar tycka om den saken – för allt annat är att visa förakt för folkopinionen, och att förkasta ett demokratiskt valresultat.

”JÖK” partiernas eländiga gökande, stökande och pökande har byggt på kommando-styrning, och ett program på 70 punkter eller mer, som helt låst fast den politiska utvecklingen. Löfvén-Regeringen har inte haft en enda innovativ tanke, inte gjort ett enda nytt förslag utan trampat på i gamla invanda hjulspår, och svensk socialdemokrati har behållit sina traditionella skygglappar. Uppdragstaktik, inte kommandostyrning hade varit en långt bättre ledarskapsmodell. Inga fastlåsta ”utredningar” eller ”förhandlingar” mellan ”parterna” som falskt nog ska komma till en redan av partiet fastställd slutsats, via hemliga lagförslag – precis som i det gamla Sovjet.

Sådant är inte en bra modell för att styra ett fritt land, och det är just därför (S) ideologi är hopplöst föråldrad, liksom dess invandrings- och befolkningspolitik, som bara tjänar till att upprätthålla partiets slokande maktmonopol på alla etniska svenskars och en urholkad välfärds bekostnad. Alla har för längesen genomskådat det tricket, och nu är det dags att hela teater-föreställningen och cirkusen genast upphör.

Hur farligt det kan vara i en föränderlig omvärld, har vi set inte minst under Covid-pandemin – där Regeringen helt saknat varje tillstymmelse till strategi, utom att neka våra äldsta och fattigaste medborgare syrgas, så att de dött i hundratal och tusental – och det var just dessa människor, som man i sin lögnaktiga propaganda sa att man skulle värna…

Regeringens politik har kort sagt varit skamlig, skamligt låg liksom Stefan Löfvéns retorik för dagen, och nu får han själv betala priset. Själv förbehåller jag mig rätten till en åsikt, och att uttrycka mig fritt och oförblommerat, genom att säga vad jag faktiskt tycker och känner – men så är jag också HEDNING och inte politiker eller Statsminister. Jag ömkar honom inte, inte på minsta sätt, men jag ömkar det land och det folk jag tillhör, som alltför länge behövt stå ut med allt detta förtryck.

Solgudinnan Sunna i Finländska Kari Vannemaas gestalt

Vår sol lyser ännu över oss, och låt oss alla hoppas på bättre tider. Låt oss följa Allsvinns och Arvaks väg över sommarens ljusa himlar – ty så heter solens båda hästar – och se upp emot Svalinn, den sköld som likt ett ozoskikt står framför själva Solen, gudinnan Sunna själv i sin glans och härlighet.

Nu är årets middagstid, då despoten har fallit och det är en lust att leva. Jag spelar ”The Winds of Change” med the Scorpions för dagen – den låt som blev något av en frihetssång över hela 1990-talets Östeuropa, och gav miljontals människor deras hopp åter, så att de kunde leva, älska och drömma.

Också vårt land behöver större, renare och vidare drömmar och tankar. Låt oss vakna till hopp och till dag, och låten den nya dagen bringa en ny seger. Ned med despoterna ! Ned med Nomenklaturan ! Bort med Löfvén !!

Om att stå fast för vad man tror på

”There’ll be no skullduggery, no compromise, no controlled show, no flim-flam and no sellout”

  • Malcolm X, 1963

Man må tycka vad man vill om den svenska Vänstern, men just nu har den en partiledare, som är beredd att stå upp för vad hon tror på, och som inte överger sin egen sak. Hon har avslöjat Regeringen Löfvéns eländiga falskspel, och ständiga skendemokrati. Papegojmässigt upprepar vår Statsminister att han skall låta ”parterna” på bostadsmarknaden ”förhandla” om införandet av marknadshyror, men han har redan förberett ett lagförslag, som inför marknadshyror i alla fall, oberoende av vad dessa ”parter” kommer fram till i sina ”förhandlingar”.

Alla kan se att de svenska Socialdemokraterna spelar falskt, och hur manifest oärliga de är. Deras allians med ett parti som Centern gör dem inte till Socialister, utan bara till representanter för en förlegad maktpolitik, men Nooshi Dagostar är i alla fall den hon utger sig för att vara, alltså en riktig demokratisk socialist.

Sådant väcker min uppriktiga beundran, för såsom varande Asatrogen Hedning gillar jag inte lögnhalsar och förrädare. Mitt tålamod med herr Löfvén är för länge sedan slut, och jag sticker inte under stol med mina åsikter, för så går det till i en verklig demokrati. Där kan var och en få säga sin mening, och mitt förtroende för (S) dog definitivt med behandlingen av fattigpensionärerna, och underlåtenheten att göra något konkret år Covid-19 pandemin.

3 miljoner svenskar, eller alla de som bor i hyreslägenheter, har skäl att tacka V för att de för en human politik, som värnar om de svaga i samhället – allt det lögnaren Löfvén sa att han skulle göra, men aldrig gjorde. För övrigt gick han till val på att marknadshyror aldrig skulle införas, men som vi ser, har han redan svikit det löftet, precis som han svikit och åter svikit under hela den tid han suttit vid makten.

Om ett misstroendevotum inträffar på måndag klockan tio, må ni läsare agera hur ni vill, men mitt råd till er är att stödja den opposition som trots allt finns i vårt land.

Med den har vi etniska svenskar i alla fall en chans att ta tillbaka vårt land, men med en fortsatt Löfvén-Regering och en Svensk Lukasjenko – som vi har idag – har vi ingen chans alls.

Att det kan bli vänstern, som till slut räddar landet kanske ses som djupt ironiskt – av vissa – men under hela efterkrigstiden har svensk Socialdemokrati betraktat de verkliga Socialisterna som ett slags dörrmatta, som skall lägga sig platt för deras fötter, och agera Valboskap likt den berömde ”kamrat 4 %” på sin tid.

Den epoken i svensk politik är nu oåterkallerligt slut, förbi, finito, schluss damit ! Vänstern tänker inte låta sig toppridas av Nomenklaturans kreatur längre- och det bör inte ni heller göra. Låt oss hoppas på nyval, och att Regeringen Löfvén äntligen faller !

Inför de hedniska Midsommarbröllopen

Denna Midsommar kommer många par i Sverige gifta sig efter Asatrogna, men inte kristna ritualer. Jag känner själv till inte mindre än fyra par, som planerar sina Hedniska Midsommarbröllop, för de vill inte ha någon kyrka eller någon påstått ”allsmäktig” gud som ska lägga sig i deras personliga förhållande eller relationer, och varför skulle någon alls vilja det, förresten ?

Att gifta sig vid Uppsala Högar – utan någon kristen kyrkas inblandning – är numera en Hednisk tradition

Jag har själv skrivit om Bröllop och Trolovning under rubriken ”Högtider och Blot” här ovan, och även gett er ett fullt fungerande exempel på en hednisk bröllopsceremoni, som jag själv vigt folk efter under min tid som Gode, även om jag inte har något Godord för tillfället. Missupfattningarna om de Hedniska bröllopen är många. En av de mest spridda villfarelserna är att det som kallades Handfästning – som var ett löfte mellan Kungar, alltså en diplomatisk överenskommelse, likt Handfästningen i Konungahälla – dagens Kungälv – en Konungaförsäkring, som inte hade något med bröllop att göra. Allt wiccansk och new age trams om ”Handfasting” och andra skruvade ritualer kan ni därmed glömma – det är väl bara de fåtaliga utövarna av ”forn sed” som alls ägnar sig åt sådant.

Det amerikanska on-line magasinet Scandification publicerade nyligen en artikel, som påstår sig innehålla sanna fakta om Nordiska bröllopstraditioner, tyvärr helt utan att redovisa källor för sina ibland ganska märkliga observationer, som jag nu tänker kommentera i lite större detalj. Det hedniska bröllopet var först och främst en förbindelse mellan två olika ätter eller släkter – de älskande visste ju redan att de hörde samman, och trolovat sig hade de ju redan tidigare och inte så mycket en religiös ritual inför Gudamakterna, även om man nu kunde befästa sin trohet och löfte inför dem med, liksom inför Tinget och folkförsamlingen.

Det amerikanska magasinet skriver – dumt nog – att ordet Bröllop på vårt språk skulle komma av den kapplöpning, som de inbjudna skulle ha genomfört till närmaste krog eller gilleshall, så snart den högtidliga akten var avklarad. Det är förstås rena dumheter, eftersom fornsvenskans brūþløp (fornnordiska brúðhlaup), betyder brudfärd, rätt och slätt – även åar har sitt lopp och solen har sitt lopp över himlen, men det går sakta och rusar inte iväg – och det finns heller inga större belägg för att Bröllop alltid skulle ha skett på Fredagar – Friggs dag i Västnorden, men Frejas dag här i Svealand och Sverige.

Sant är emellertid att ”mundr” eller hemgift alltid skulle lämnas till bruden av brudgummens ätt eller familj – i händelse av en senare skilsmässa, skulle hon kunna ta dessa pengar att leva på – på järnåldern fanns ju inget system med socialförsäkringar – men på detta sätt kunde man från äldsta tid garantera att ingen kvinna gick lottlös från ett äktenskap, och att skilsmässa, om den nu inträffade – inte innebar något negativt för kvinnan. Som ni ser, har Hedendomen och Asatron alltid varit överlägsen den senare kristendomen på de flesta punkter, och hur långt efter islam är ifråga om kvinnosyn – ska vi inte ens tala om…

Att bröllop alltid firats med stora fester, och företrädesvis utomhus, under våren eller försommaren – årets vackraste del — kan vi också förutsätta. Det amerikanska magasinet påminner oss påpassligt om att ursprunget till engelskans ”Honeymoon” eller smekmånad, kommer ur det av honung och klaraste källvatten bryggda mjödet, för utan honung, inget bröllopsmjöd. Att det är maken, som ger makan en Morgongåva, morgonen efter bröllopsnatten (och inte omvänt, som amerikanerna helt felaktigt skriver ) har också varit självklart, alltsedan äldsta tid – men redan Goterna begränsade gåvans storlek, så att den inte behövde omfatta hela byar eller orter, likt Morgongåva i Heby Kommun, nu en ort med 1491 invånare – frikostig likt en konung, måste i sanning den man vara, som ger sin hustru sådant, även om där varit ett hejdundrande sängelag, eller bruden ovanligt vacker.

Ett brudbad, eller att bada före bröllopet – bruden gjorde det tillsammans med brudtärnorna, och sina närmaste kvinnliga vänner – var också tradition i Norden, långt in på Medeltiden, och frågan är varför inte fler utövar den seden till Midsommar.

Mannen badade bastu tillsammans med sina vänner, ofta under ölande – och dagens ”svensexor” hörde nog till saken förr också – ingen skall föreställa sig något annat, eller att det gick till alltför annorlunda. Men viktigast var Vighammaren, den som skulle placeras med skaftet uppåtvänt i brudens knä, för god äring och fruktbarhet, bröllopskransarna av ängsblommor och ringeden, som skulle utväxlas på en stor Edsring, innan man själv gav varandra mindre fingerringar av guld- som vi fortfarande gör – kyrkan och de kristna lyckades inte heller utrota den fina sedvänjan, även om de träget försökt förstöra nästan allt annat som är vackert, inklusive att det var samvaron mellan man och kvinna det handlade om, för släktets fortbestånd och landets bästa, inte förhållanden mellan man och man, eller kvinna och kvinna, för slika hjonelag bör man ej sammanviga, och ingen kan heller tvinga en redlig Gode eller Gydja därtill.

Torshammaren var också för att ge paret beskydd, och för att få starka och livsdugliga barn – sådan var den bakomliggande tanken. Det behövdes också, då folksjukdomar och risken för att dö i barnsäng var större än nu, liksom barnadödligheten. Man vet inte, om de små hammarförsedda ringar som hittats i hela Mälardalen kan ha varit föbundna med bröllopsceremonierna – men ”guldgubbarna” eller de små guldblecken, som i hundratal och tusental hittats vid Gudahov i stolphål och i marken, och som oftast bär avbildningar av en manlig figur och en kvinnlig, var det helt säkert. Kanhända deponerades de där inte bara för välgång och lycka, utan också som ett slags skatt till Goden och gudarna.

Nu skall det vigas, vad som redan parats – och månde det vara och hålla, till livets slut.

Glad Midsommar, svenska folk – och alla övriga !

Hedningakartan 2020

Här kommer 2020 års Hedningakarta, gjord med siffror från resterna av den ömkliga Statskyrkan. Slavägarna har nått nya förluster – alla dessa korsträlar och kristträlar dör snart ut, och för första gången på 700 år befriar vi Hedningar hela vårt land !

Friheten nalkas. Vårt slutmål är i sikte – och det är att alla Monoteistiska religioner som kristendom och islam skall reduceras till mindre än 10 % av befolkningsantalet.

Visserligen kommer vi nog dessvärre aldrig att kunna utrota dem helt, för obegåvade och lättlurade människor finns ju alltid, och sedan skall det råda ”religionsfrihet” säger man. Men är man fri att välja en religion, som förtrycker och förslavar ? Är man fri att välja en religion, som tvångsregistrerar små barn, kallar det för ”dop” och bildligt talat klämmer till med en stämpel som det står ”kristen” på, rakt i arslet på dem ? Vad är det för ”frihet” ? De flesta svenskar som lever idag har aldrig någonsin ”valt” att bli kristna. De har helt enkelt inte fått välja, därför att det hela körts ned i halsen på dem, och de tvingats anta dopet som små – och det är INTE något ”fritt val”.

Nu så får ni ursäkta mig om jag leker ”Hans Rosling” ett tag, och för fjärde året i rad publicerar min berömda ”Hedningakarta”. Det här är något, som ingen annan vågat publicera. Dagens Nyheter – med katoliker på sin ledarredaktion vågar aldrig aldrig säga det här. SvD och framförallt Statstelevisionen tiger som muren – de vågar inte visa dig sanningen, utan man hymlar, mumlar, hycklar och skyler över med hartassen.

Du ska inte få veta sanningen, är det tänkt – för så håller de kristna och överheten dig nere i okunnighet, och så kan de lugnt fortsätta att styra dig och befalla över dig – för så har herrarna bestämt..

Men av mig får du veta hur det verkligen är. Jag visar dig det, som ingen annan vågar visa.

Redan år 2019 hade ”Det Hedniska Skiftet” som jag kallat det inträffat i många kommuner, främst i de tre storstadsregionerna. Både i Stockholm, Malmö och Göteborg fanns och finns en hednisk majoritet, som inte längre vill tro vad kyrkan tror. Och redan är 46 % av vårt svenska folk hedningar -främst naturligtvis de etniska svenskarna. Det vill ingen erkänna, det vill ingen skriva om eller förklara, men så är det faktiskt.

Det här året kan vi välkomna kommunerna Gnosjö och Oxelösund in i den Hedniska gemenskapen, för där inträffade ett hedniskt skifte nu i år. Lunds kommun ligger på gränsen – och här skiljer det nu bara en tiondels procent till hednisk majoritet, och så är det i många andra kommuner. Du kan själv se på kartan nedan, hur landet blir rödare och rödare, och ”hettan” i hednandet bara ökar och ökar, tills det hedniska skiftet inträffar, överallt..

FAKTA talar sitt tydliga språk. Om rätt och fel må man diskutera, men man kan inte förneka de fakta, som ”svenska” kyrkan lagt fram över sitt eget medlemsantal – för det är den andliga frihetens fiender jag använder som källa, och vänder rakt emot dem (Smart, eller hur ?) Det är bara i rena glesbygdskommuner – som Sjöbo exempelvis – där befolkningen kallats för Rasister och Fascister – som kristendomen är verkligt stor, och det är kanske ingen slump. Kristendom och rasism har ju i alla tider hört nära samman – liksom judeförföljelser, utlösta av kristna.

I storstäder, industristäder och framförallt universitetsstäder är bilden en annan. Man vet från andra undersökningar att kristendomen alltid går ned, är befolkningens utbildningsnivå och kulturella bildning ökar. I fattiga, underutvecklade kommuner som i Norrlands inland och norra Värmland, sitter kristendomen kvar – men som vi ser håller stora delar av Jönköpings län, Kronobergs län, Skåne, Västergötland och Mälardalens landskap på att revoltera emot den ”Svenska” Kyrkan. Folket börjar resa sig, och snart kan ingenting hålla dem tillbaka.

Vad händer inom 5 år eller 10 år ? Inom 30 år eller en hel generation ?? Man kan resonera fram och tillbaka hur man vill, och en del tycker kanske till skillnad från mig att detta är en dålig utveckling, medan jag för min del tycker att den är bra. Men förneka fakta kan ingen av oss – för det är ingen framkomlig väg. Sanningen kommer nog alltid fram till sist – och själv är jag övertygad om, att mänskligheten kommer gå framåt och sanningen segra, medan vi lämnar den naiva tron på ”den ende guden” bakom oss för alltid.

Monoteisternas diktatur är snart slut. Och för över 120 år sedan skrev en svensk nobelpristagare:

Mitt folk, det finns annat att bära i hand
än en bräddfull egyptisk gryta.
Det är bättre, den grytan rämnar itu,
än att levande hjärtat förrostar;
och intet folk får bli mer än du,
– det är målet, vad helst det kostar
!

SUPRISE, SUPRISE, Akbar- and Jesus-lovers !

Sverige 2020: Takten i Hednandet ÖKAR !

You can’t deny this ! You might not like me saying it, BUT YOU CAN’T DENY IT !

  • Malcolm X

Det här är bilder och fakta som man vill att du inte ska få se, och inte ta del av. Media vill inte behandla dem, ingen vågar skriva det. Ingen vågar säga som det är. Sanningen ska gömmas, glömmas och stoppas undan – för så vill ”big media” och de styrande i vårt land ha det. Alla stora dagstidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, för att inte tala om SVT, vår Statstelevision, har numera såkallade ”Grafikredaktioner” som på ett enkelt sätt kan tillverka illustrationer, kartor, diagram och många andra slags dokument.

Men ingen, absolut ingen – utom jag – vågar skriva, publicera och säga detta. Den sk ”Svenska” Kyrkan, eller med andra ord den Evangelisk-Lutheranska Kyrkan i Sverige, som den rätteligen väl bör kallas (den är inte ett enda förbannat dugg ”svenskare” än något annat samfund, Statskyrkan upplöstes år 2000 och dessutom säger man åt oss, att det ska råda religionsfrihet i det här landet – varför tillåter vi då att de här kristna tramsebyxorna ockuperar titeln ”svensk” ?)

Takten i hednandet ökar som aldrig förr. Befolkningen formligen hoppar strömhopp från denna påstått ”svenska” Kyrka – de vill helt enkelt inte ha med den att göra längre, och inte ha någon konstig ”Allsmäktig Herre” som ska befalla och styra över dem i evigheters evighet, amen… Nu säger vi svenskar NEJ till allt sådant, och det sker i allt ökande omfattning. Enbart i fjol gjorde över 54 000 medborgare helt frivilligt ett bra livsval, och valde frihet framför andligt slaveri. Titta på fakta här det är ”slavdrivarnas” egna siffror jag citerar.

Såhär såg det ut år 2019. I alla landets kommuner ökade hedendomen, och allt fler och fler valde att hedna sig. I genomsnitt uppgick takten till 0,8 % av kyrkans medlemsantal – och även om det inte verkar mycket – tänk på vad det innebär över 30 år. Redan idag är över 46 % av Svenskarna Hedningar, och det går inte att förneka.

Så till 2020 års bild över takten i hednandet, och nu ser det ut såhär, kommunvis uppdelat:

Som ni ser – under Corona-året 2020 ökade takten i Hednandet, och i många kommuner låg den upp emot 2-3 %. Det betyder, att de kristna inom 10 år kan förlora en tredjedel eller mer av sitt medlemstal. Det här vill ingen tala om för er. Det här vill man ”mörka” för om sanningen kommer ut, kan ju den rådande samhällsordningen bli rubbad, och de som har makt över politik och mycket mer förlorar makten – vilket ingen av dem vill.

I sanningens namn skall det här sägas, att det finns två små kommuner i landet, Mörbylånga och Båstad, där andelen kristna faktiskt ökat med 0,2% – men det är nog ingenting att ropa ”halleluuuja!” över. Annars har den forna ”Statskyrkan” inte noterat några framgångar överhuvudtaget, och man kan ju diskutera vad den ytterst lilla framgången i exmpelvis Mörbylånga beror på. Impopulära frikyrkopastorer, typ Åke Green ? Extra gott kyrkkaffe, eller extra sladdriga kanelbullar på församlingshemmet, inklusive någon populär präst ? – Ja, vem vet…

Det skulle också kunna tänkas – det är i alla fall en hypotes – men den kan jag inte bevisa – att många fattigpensionärer dog år 2020, främst beroende på den vanvård de utsattes för, och på grund av att regeringen Löfvén nekade dem syrgas, eller med andra ord en institutionaliserad Eutanasi, alltså statligt beordrade ”barmhärtighetsmord”. Det är ju ett väl känt faktum, att det främst är den äldre befolkningen i landet, från 70 år och uppåt, som alls är kristen, men nu har jag inte undersökt korrelationen mellan de här siffrorna, och kan därför inte säga hur stark den är.

Dessutom vet vi alla, att sk ”rak trendframskrivning” inte är en bra metod att förutsäga framtiden på. Så småningom kommer jag publicera fakta över hur kartbilden över det andliga Sverige kan förändras inom 5 år och 10 år, men det kräver nog ett viktat medelvärde för utvecklingen under de senaste 5 åren i varje kommun i så fall – för man kan nog inte automatiskt anta, att folk hednar sig lika friskt som under 2020 – ifall år 2020 nu skulle visa sig vara ett undantag…

Säkert är emellertid endast ett. Fler och fler blir hedningar. Fler och fler är trötta på Monoteismen, de allsmäktiga herrarna, hela jämra jesus-köret står dem upp i halsen – och nu väljer de ett friare, friskare liv…

SvD om ”Koranbråk” – som Statsministern ej beklagat…

SvD, vårt kära dagblad, rapporterade igår på sitt eget lilla vis om resultatet av de ”koranbråk” som förra året rasade i Malmö – eller rättare sagt ett av de mest destruktiva upploppen i Sverige på många år. Tidningen påstår att det skulle varit en ”provokation” av den danske aktivisten Rasmus Paludan att ha bränt Koranen, ungefär som om han vore skyldig till det hela. Ändå är det allmänt känt, att orsakerna var precis de omvända.

Företrädare för Malmö Stad, till exempel, säger att det skulle finnas ett stort och utbrett ”polishat” ibland Malmös muslimska befolkning, och kravallerna ”inte skulle ha religiösa motiv”. Frågan är väl då, vad som skulle ha orsakat dem. Samtliga inblandade får mycket milda domar av Löfvén-Regeringen. Underligt nog har Statsministern heller inte beklagat upploppen eller uttalat sig emot dem på minsta sätt, men han har istället uttalat sig emot Rasmus Paludan och Koranbränningar, och sagt att ”vi behöver inte ha detta i vårt land”.

De flesta medborgare tycker nog, att det är Islam som helhet som inte behövs, lika lite som vi behöver ha någon ”Sveriges svar på Lukasjenko” eller herr Löfvén själv – i alla fall inte på Statsministerposten. Vi får väl alla se vad som händer på måndag, eller hur – goda medborgare – för det är ni väl ?

Busskurer krossades, däck sattes i brand och polisfordon förstördes – och enligt polisens bedömningar samlades flera hundra människor för att delta i upploppet på Amiralsgatan i Malmö i augusti 2020.

Flera personer har tidigare dömts i tingsrätten – flera tonåringar till ungdomsvård och ungdomstjänst – och en vuxen upploppsmakare dömdes till skyddstillsyn innan hovrätten bestämde att personen skulle överlämnas till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.

  • Svd 2021-06-18

En 26-årig man döms för anstiftan av upplopp, men får bara fängelse i sex månader, vilket innebär att han kan vara ute igen efter fyra månader, och så fortsätta med sitt bilbränneri. Den 59-åriga gamla kvinnan från Libanon, en viss 59-årige Jamilé Abdul Salam Iskandar som setts hetsa mot svensk polis, springa omkring på Malmös gator med en brinnande fackla i handen, skrikande ”Allahu Akbar” som de flesta muslimska terrorister brukar göra innan de går till anfall för att döda och mörda oskyldiga människor, får ett års fängelse – vilket kan innebära att hon går fri inom åtta månader. Fru Iskandar kom till Sverige redan 1991, men har inte på trettio års vistelse ilandet lyckats lära sig korrekt svenska, än mindre korrekt sätt att uppträda i det svenska samhället enligt vad Alternativmedia uppger.

Utvisning på livstid vore kanske en mycket bättre påföljd, som på intet sätt begränsar hennes rörelsefrihet. Skickas hon tillbaka till sitt hemland, så kan hon ju fortsätta springa runt med facklor just där, eller utöva sin religion – i full frihet – men för att citera Statsministern – här behöver vi inte ha henne..

Sverige är ett stort land till ytan. Särskilt sommartid finns här många människor, som grillar eller spelar lite fotboll… Ja de bara ”joxar med trasan”, och gör mål som Zlatan eller ”skruvar den som Beckham”. Om nu någon spelar fotboll med Koranen, eller rent av lägger den på grillen i sommar – hur ska man då kunna garantera, att det INTE sker ? Ingen polismakt i hela världen, ingen sharia och inga galna islamister med behov av psykvård kan garantera att det inte händer i alla fall, och dessutom har åklagare och myndigheter i Sverige redan slagit fast, att Koranbränning på intet sätt är hets mot Folkgrupp, eller annars brottsligt, om det sker i hemlighet.

Vem som helst har fortfarande rätt att grilla, eller bränna upp Koranen på sin egen tomt – ifall det inte råder torka och eldningsförbud. Det kan vara bra att minnas inför en lång, het sommar i ”Landet Löfvén”.