Åsa Walldau och Knutby Filadelfia ÄNTLIGEN inför rätta – Bör dömas för sina brott…

Äntligen har det hänt, och nu kan det kristna etablissemanget och rörelser som ”Tro & Solidaritet” som bakom kulisserna försöker styra Regeringen Löfvén, inte dölja det längre. Åsa Walldau, den mycket märkliga kvinnan som går runt och påstår att hon i någotslags ”Heliga Birgitta”-anda skall vara ”Kristi Brud” och andra dumheter, har äntligen åtalats för sina många brott, enligt vad Svenska Dagbladet berättade för två dagar sedan. Två andra personer ur den ökända kristna ”Knutby-sekten” har också gripits, och vad dessa kristna står åtalade för är sannerligen inga bagatellartade förseelser.

 

Kristligt beteende ? Ja, i Filadelfia-församlingarna och Knutby går det till såhär…

Åsa Walldau står åtalad för att upprepade gånger ha sparkat och slagit liggande personer, som hon i kraft av att ha varit ”Kristi Brud” haft som sina ”personliga tjänare” och dragit ned på golvet i sitt hem. Hon har stuckit dem med gafflar och matbestick, och till och med utövat misshandel genom att bita dem i ansiktet, hårt och flera gånger. Till tidningarna säger hon nu att hon ”aldrig menat att göra någon illa” och att hon alltså skulle sakna uppsåt, men hur är det alls möjligt ? Man kan inte sparka på en liggande person, inte heller bita eller sticka någon utan uppsåt, försåvitt man inte är höggradigt sinnessjuk, asberusad eller annars inte medveten om konsekvenserna av sina egna handlingar. Vi får väl se vad rätten kommer fram till i ”Fallet Walldau”.

Kvällstidningen Expressen skriver:

I stämningsansökan som lämnats in till Uppsala tingsrätt framgår det att Åsa Waldau åtalas för att ha slagit en kvinna i huvudet med en hårborste och dragit henne i håret, dunkat hennes huvud i ett skåp, slagit henne i ansiktet med en flugsmälla och slagit henne med knytnävarna mot brösten.

I ännu ett fall åtalas Åsa Waldau för att ha slagit en kvinna i ansiktet med öppen hand, ”klöst henne över ryggen”, bitit henne i nacken och slitit i hennes hår.

Ytterligare en kvinna ska ha fått hår avslitet av Åsa Waldau.

I ett fall anklagas Åsa Waldau för att ha dragit ner en kvinna på golvet för att sen hoppa eller stampa på hennes kropp.

Och dessa kristna fortsätter alltså att hävda, att allt detta skulle vara ”helt oavsiktligt” och ”rena tillfälligheter” – och de vill att resten av samhället skall tro på dem. Vad ska man egentligen säga om sådant ? Bakom alltsammans ligger den Monoteistiska läran, föreställningen om att det ska finnas en allsmäktig Gud, och att det finns ett prästerskap som är den allsmäktiges representanter, bättre än andra människor och som därför har rätt att bära sig åt såhär – till och med emot sina egna – och andra kristna !

”Åtalet visar på grymhet, hänsynslöshet. Mina klienter har hjärntvättats, manipulerats och bestraffats såväl fysiskt som psykiskt. De fd pastorerna har också använt religionen som verktyg för att lyckas med gärningarna. Min klient som utsatts för sexualbrott mår mycket dåligt”, skriver målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz i en kommentar.

Såhär far de kristna fram. Såhär lever de. Så här gör de, om och om igen – och de säger att just deras religion ska vara byggd på sk ”kärlek” och så vidare och så vidare…

Är en religion som dyrkar sådana här bilder alls sund ? Och vad för slags ”kärlek” ligger det i detta… ?? Det är ju Homosexuell Sado-porr och olaga Våldsskildiring det är fråga om…

 

Andra sektmedlemmar i ”den innersta kretsen” eller det ”Högsta Råd” som Åsa Walldau satt upp, har ägnat sig åt sexuella förbrytelser emot minderåriga – något som vi alla känner igen från den Katolska Kyrkan.

SvD skrev följande för två dagar sedan. Tidningen har också – i en annan artikel – konstaterat att den sk ”Brudmystiken” eller tron på att vissa personer är utvalda av Gud att styra över alla andra fortfarande förekommer inom Filadelfia, och i stort sett hela den svenska frikyrkorörelsen. 

”Inom kretsen kan våld ha normaliserats på ett sätt som annars ofta bara förekommer inom nära relationer”, skriver han.

Totalt åtta personer står som målsäganden i målet, enligt dokument från tingsrätten.

”Jag företräder flera målsäganden i målet och misstankarna rör sexualbrott och våldsbrott som pågått under en längre tid. Det rör sig om målsägande som farit väldigt illa psykiskt”, skriver advokat Elisabeth Massi Fritz i ett sms till TT.

Och från expressen citerar jag:

 I ett mejl till TT har Åsa Waldaus advokat Andreas Hahn skrivit:

Åsa kan nu i efterhand se att den gemenskapen och den tron man levt i, inom en grupp av församlingen, lett till ett beteende som inte varit sunt. Det beklagar Åsa djupt i dag och hon är beredd att ta sin del av ansvaret för det. Åsa vill dock understryka att hon upplevt att man agerat tillsammans och i samförstånd i gruppen och att hon aldrig haft något uppsåt att göra någon illa.

Detta måste rimligen vara en ren lögn och en mycket dålig undanflykt, och vi kan bara hoppas, att Domstolen också bedömer det så. ”Inte sunt” är det närmaste denna kvinnliga psykopat – för nog är det väl en sådan det är fråga om ? – kommer ett offentligt erkännande av vad hon gjort, men i vanlig kristen ordning inte är beredd att stå för. Snart kommer väl de obligatoriska frånskyllningarna på ”Satan”, häxor osv osv – de kristna brukar ju ofta ta till den sortens argument när de äntligen kommer inför rätta, både nu som förr.

Det är tydligt att Monoteistiska religioner och föreställningar om Guds allmakt osv är mycket mycket farliga, och att de inte kan tillåtas i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi har alla ett ansvar för våra medmänniskor och andra medborgare., samt hur de blir behandlade av dem som tagit sig en självpåtagen roll att vara ”ledare” eller ”påvar” över andra. ”All makt korrumperar” sägs det, och absolut makt korrumperar fullständigt. De kristna praktiserar också ”läran om arvssynden” eller teorin om att alla människor är födda ”dåliga” eller ”syndfulla” och att de måste skämmas – särskilt då över sin sexualitet, sina kroppar och andra, högst naturliga ting. Och så börjar förslavandet, medan de ”frälsta” – som därför anser sig syndfria och bättre än alla andra – kan styra och ställa som de vill.

Sådana tankar finns inte i Hedendomen eller Asatron, som inte är och aldrig varit någon ”frälsningslära”.

Där kan ingen säga sig vara ”frälst” eller ens säker på en plats i Valhall, och i Havamál står det mycket riktigt, att ”Det ska vi finna när nogsamt oss själva vi granskar, att ingen är fri från fel – men ingen så usel, att han till intet dugerÅsa Walldau och de andra – som förgripit sig också på barn och ungdomar, inte minst sexuellt – har fått människor att känna sig just usla och smutsiga. De har tryckt ned dem, upprepade gånger, behandlat dem som om de vore sämre än djur och helt fråntagit dem deras mänsklighet – som de kristna prästerna ofta gör, när det gäller påstådda ”hedningar” eller syndare. Och för dessa förbrytelser, måste man nog ange lagens strängaste straff, eller allrahelst utvisning ur Sverige på livstid, om det nu kan tillämpas i just detta fall.

Vi kan inte låta oss själva eller våra barn ”samexistera” med sådana här religioner eller samfund. Demokrati är ingen självmordspakt, för vårt sekulära samhälle har rätt att försvara sig emot de mörka krafter som helt vill förstöra det, och som i Knutby-fallet försöker ta över det inifrån.

Inte heller är det någon ursäkt, varken juridiskt eller moraliskt, att flera personer med ansvar utövat de här avskyvärda handlingarna ”i samförstånd” som Åsa Walldau påstår. Det gör inte alls saken bättre. Tvärtom gör det saken så mycket sämre, när flera personer påstått, att de skulle vara ledare och sedan gör såhär emot sina egna. Det är till att svika allt förtroende och ansvar, och det är att svika det grovt. I flera år, ja i decennier har sedan dessa kristna lurat och bedragit samhället runtomkring, och lurat i alla att det varit frid och fröjd, att just de själva är en ”kärlekens religion” osv osv…

Likheten med IS i Syrien och liknande farliga sekter, är också nästan slående...och träffar mycket riktigt som en spark i magen.  Visste ni att det i dagens Sverige finns en ännu märkligare Myndighet som heter SST, den statliga ”Nämnden för Stöd till Trossamfund” som förra året pytsade ut mer än 80 miljoner kronor i statsbidrag just till märkliga ”Östkyrkor” eller kristna, muslimska eller Monoteistiska samfund i allmänhet – helt utan någon kontroll över vilket slags verksamhet, som fick använda pengarna.

Knutby-fallet är kanske bara toppen på ett isberg, och sånt här vekar – inte minst med tanke på salafismen – vara mycket vanligare än man annars kunde tro. Religioner och sekter som den i Knutby är ingen samhällsangelägenhet, utan en samhällsfara. Ändå fortsätter Regeringen Löfvén år efter år efter år att ge bidrag till sådant här. Vem kan egentligen tycka att det är bra, särskilt som Förbundet Humanisterna och andra polyteistiska alternativ som trots allt finns, inte får ett enda rött öre av staten ? Och hur kan en sådan stat, som bara stöder Monoteistiska förtryckarreligioner, alls kalla sig objektiv ??

Så länge vi har kristna sekter som Filadelfia och andra liknande församlingar av ”Livets Ord” typ kvar i landet, så är det stor risk att detta mönster upprepas, också på andra orter än i just Knutby.

Kärnan till det onda som skedde i Knutby sitter i själva tron. I gudsföreställningen, och läran om ”den ende gudens” allmakt…

Annonser

Sveriges folk får en runinskrift tillbaka – trots att man försökt förstöra den…

Så över till en glad nyhet. Tidningen eFolket från Eskilstuna kunde för några dagar sedan rapportera om hur den unika Sundbyholmsstenen, som varit försvunnen i mer än 300 år, men som förra året återupptäcktes vid ett vägbygge, nu är lyckligen återinstallerad och placerad nära sin ursprungliga plats, på det sk Ormkullens gravfält i trakten av Sundbyholm.

Stenen är mer än 4 meter hög, och en av de största i hela Södermanland. Den bär visserligen en kristen inskrift, men pryds också av ett hedniskt solkors, som sig bör. Okunniga byggarbetare var nära att krossa stenen i flera bitar med grävskopa, men hindrades av den duktige lokalhistorikern Erik Björklid, som syns på bilden ovan. En enkel man, som gjorde sin medborgarplikt, och sin pilkt emot eftervärlden, fast han inte alls var hedning.

Nu har Länsstyrelsen återinvigt stenen, som får stå invid den väg, där den en gång restes. Tusen år har passerat i vårt land, men ännu finns det dem, som värnar det egna landet.

Tyvärr är det fortfarande sämre beställt med den världskända Sigurdsristningen på Ramsundsberget, som en viss Kristina Birath, okunnig kommunbyråkrat i Eskilstuna Kommun, nästan lät totalförstöra förra året, då kommunen nödvändigtvis skulle ”handikapp-anpassa” ristningen genom att installera träramper och stenkistor, vilket nästan helt förstörde hela fornminnesmiljön, efter vad Länsstyrelsen och Riksantikvariämbetet senare konstaterade. Du kan läsa mer om saken här.

Eskilstunakuriren har också skrivit om dessa fasansfulla ”Birath-dåd”, i samma stil som Jihadisternas sprängning av Buddha-statyer i Afghanistan. Olyckligtvis sitter samma befattningshavare ännu kvar i Eskilstuna, och har aldrig ställts till svars. Men, vi är många – och vi minns... Länsstyrelsen och RAÄ har redan ingripit emot kommunen, och man får väl bara hoppas, att Ramsundsberget kan återställas i sitt ursprungliga skick…

Sk ”Kulturminnesvård” i Landet Löfvén och Eskilstuna anno 2018. Varför alls installera en stentrappa för 100 000-tals kronor, om det skulle vara ”Handikapp-anpassning”… ? Alltihop beordrades av en fullständigt okunnig stadsbyggnadsdirektris, som ännu inte ställts till svars för sitt tilltag…

 

 

En rättelse om Oseberg och Gokstadskeppen – och debatten om Runorna..

Idag har det visat sig att Hedniska Tankar faktiskt blivit felinformerad om en detalj i det senaste inlägget om Oseberg och Gokstadskeppen, samt Norges försök att bevara dessa unika Världsarv åt framtiden. Trots att det visat sig – enligt uttalanden på Minister-nivå i Norge – att det föreligger ett akut hot; av rena konserveringsskäl emot båda skeppen, som riskerar att drabbas av allvarlig sprickbildning och därmed falla sönder, så har den Norska Regeringen inte anslagit några medel för omedelbara hjälpåtgärder i sin senaste budget…

Flera protester i aktionsgrupper på nätet har omedelbart ägt rum. Jag citerar från den i Tönsberg baserade föreningen Oseberg Vikingavarvs Facebook-sida:

Vi konstaterer dessverre at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er satt av nødvendige midler.
Vi ber Stortinget umiddelbart bevilge ekstra midler som øremerkes arbeidet med umiddelbar sikring av vikingskipene.

Europa Nostra Norge og Forbundet KYSTEN vil nominere vikingskipene på Bygdøy til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner» som koordineres av den pan-europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra. Det gjør vi med støtte fra seks andre organisasjoner og fagmiljøer.

Vikingskipene er ved siden av stavkirkene Norges viktigste kulturhistoriske bidrag til verdensarven. En kollaps av vikingskipene fra Oseberg og Gokstad ville være et havari for norsk kulturminneforvaltning, og bli lagt merke til internasjonalt.

Oslo, 14. mai 2019

Föreningen Norskt Kulturarv och flera vetenskapliga organisationer har också skrivit under uppropet. Här i Sverige har det idag blivit känt, att samtliga Borgerliga partier utom centerpartiet lämnat Försvarsuppgörelsen med Regeringen Löfvén, eftersom denna inte vill betala för landets försvar, utan vägrar tillskjuta nödvändiga medel, som den istället lagt på sk ”Syrienåtervändare” och liknande åtgärder. På kulturpolitikens område står Regeringen Löfvén fortfarande också ensam. Förra året upptäcktes det, hur dåvarande Kulturministern Alice Bah Kuncke beordrat förstörelsen av mängder med sk ”Torshammar-ringar” från Stockholms norra förorter.

Den här personen är skyldig till flera rasistiska hatkampanjer, och har offentligen ägnat sig åt Hets emot Folkgrupp – från Almedalens talarstol…

 

Redan 2017 inledde nuvarande Justitieministern Morgan Johansson en exempellös hatkampanj, som fortsatt ända tills nu och som inneburit en av de allra allvarligaste exemplen på Hets emot Folkgrupp som det moderna Sverige känner. Han har velat brännmärka Torshammaren som en rasistisk symbol, och yrkat på ett förbud emot flera Runor, som exempelvis Tyr-runan och Odal-runan.

Allt fler och fler personer i Sverige har börjat protestera emot Regeringen Löfvén, och dess hat-politik, som inte tjänar något vettigt syfte, utom att förtala och smutskasta alla former av politiska motståndare. Den påstår, att man måste förbjuda runorna, därför att de någon gång skulle ha missbrukats av Högerextremister, men det var huvudsakligen på 1940-talet. Vem som helst kan ändå inse, att det är Extremisterna, inte runorna som bör förbjudas, precis som man redan gjort i Finland, ett annat nära grannland till Sverige.

Intresset för runor är tilltagande, inte bara i Sverige – men det sker därför att allmänheten är intresserad av historia, religion och sitt nordiska ursprung, och inte av några politiska skäl. För övrigt är den extrema vänsterns och den sk ”Forn Sed” rörelsens användning av Torshammaren minst lika felaktig och obehaglig som någonsin nazisternas – de försöker koppla den till Homosex och liknande, och har även uttalat, att de hoppas att Tors hammare skall bli symbol för allt detta, dock helt utan att ange varför. Resten av den hedniska rörelsen i Sverige har vägrat att acceptera ”fornsedarnas” förvanskningar, precis som vi också vägrat att acceptera högerextremisterna, eller Regeringen Löfvéns hets, osakligheter och meningslösa ”påhopp”

Den extrema vänsterns användning av Torshammaren är minst lika felaktig som nazisternas. Och varför tillåter Morgan Johansson Islamiska Statens fanor i Sverige, medan han vill förbjuda runor ??

Redan 2017 – dvs för två år sedan – skrev Nordiska Asa Samfundet följande, när Morgan Johansson inledde sin rasistiskt motiverade hets emot etniska svenskar:

Att se dessa företrädare för folket vara så enormt dåligt pålästa och öppna för ett förbud av vårt nordiska kulturarv och en del av vårat fornnordiska alfabet /Futhark är skrämmande. Runorna har funnits så mycket längre än några moderna politiska grupper och en runa kan varken vara höger, vänster eller mitt i mellan.

En Runa är för oss i Asa-samfundet en viktig del av vårat arv och ursprung, en länk till våra förfäder och deras kunskap. Det är en del av runalfabetet och det skulle vara absurt att komma på iden att förbjuda bokstäver i språket oavsett vilka grupper som använder dem.

Det är missbruket av symbolerna för politiska syften, något som extrem höger, extrem vänster med sk ”forn sed” i spetsen och även Svensk Socialdemokrati har ägnat sig åt i ungefär samma utsträckning som är det farliga, inte symbolerna i sig.

Nor is it a political statement…

 

Nordiska Asa Samfundet har kallat till en offentlig demonstration framför Riksdagshuset den 24 Maj – en handling som i sig är politisk, och vars politiska betydelse man inte kan förneka. Vi hedningar och Asatroende i det här landet har aldrig velat ägna oss åt politik, men nu tvingas vi göra det på grund av inkompetensen hos landets Justitieminster, hans fördomar och hans blinda hat emot sina egna landsmän. I och med detta har vi så gott som allesammans hamnat i politisk opposition, men där lag och rätt förvandlats till den högsta orätt, måste vi till slut agera.

Det finns också en offentlig namninsamling på NAS nätsidor, som till dags dato samlat nära 5300 namn.

Jag som skriver denna blogg rekommenderar alla läsare att SNARAST skriva under den, om ni inte redan gjort det.

Förstörelsen av vårt gemensamma arv kan inte få stå oemotsagd, oavsett om det är i Norge eller Sverige den sker.

”Där rätt har förvandlats till orätt, är CIVILT MOTSTÅND en Medborgarplikt !”

– Hedningen

Präst i Danmark ÖVERGICK till Asatron – och skrev en bok om sin OMVÄNDELSE

Danmark är ett ”yndigt” land – och dessutom ”Frejas Sal” – det vet vi av den Danska Nationalsången. Någon kristendom hör inte hemma där, lika lite som i de övriga Nordiska länderna, för endast Asatron är ju vår egen ursprungliga religion. Och i Danmark har det nu hänt, att en man som tidigare var präst i den danska sk ”Folkekirken” (som minst 25 % av det danska folket valt att inte vara medlemmar i) låtit omvända sig, och gått över till Asatron – sina fäders tro. Han har hittat hem, helt enkelt.

Allt började en kväll när pastorn skulle lära sin dotter att be aftonbön. ”Allt kändes så falskt, och det skorrade ihåligt – som om det bara var en upprabblad ramsa” berättar han på nedanstående Youtube-inslag.

Han insåg, att man inte kan tvinga sitt eget barn att be kristna böner. Varken som människa eller förälder är det rätt att göra så, för pastorn ville som alla goda föräldrar att hans dotter skulle välja själv – och så småningom kom han att tvivla på den påstått ”allsmäktige” Guden. Det kändes helt enkelt inte rätt att vara präst längre, och så lämnade han för alltid den kristna kyrkan bakom sig, och blev en fri människa.

Det tog tid för Johan Christian Nord att komma till rätt plats i tillvaron. Han beslöt sig för att skriva en bok om hela processen, och den väg han själv valt, för alla andra som insett; att kristendomen inte är något för dem. Han är också cand.mag. i tysk og religionsvidenskab, som det heter på danska, och i en öppenhjärtig och ärlig intervju med Kristeligt Dagblad i Danmark berättar han att han alltid känt till Asatron och sina fäders tro, den mest naturliga tron i Världen, också innan han började utbilda sig till kristen präst på universitetet.

”Jeg synes, at det er farligt for et folks overlevelse at forestille sig en guddommelig magt, der kræver, at man skal elske alle forskelsløst. At man endda skal elske dem, der hader én selv. Men det er ikke kun mit folkelige ståsted, der har været udslagsgivende. For eksempel synes jeg også, at kristendommen underbetoner det kvindelige element i det guddommelige,”

Man kan inte älska alla förbehållslöst, konstaterar han. Det finns människor som vill döda alla Nordbor på den här planeten, och som inget högre önskar, än att utplåna oss och hela vår kultur. Och mot sina fiender måste man till slut slåss – man kan inte bara ”vända andra kinden till” och stillatigande låta sig bli trampad på, eller se sitt eget land bli ockuperat av främmande makt. Sådant är Johan Christian Nords enkla konstaterande, och ur fakta växer insikt, och ur insikten slutsatser…

Så gick då en fd. präst ur en falsk statskyrka med i ett Danskt samfund för Asatro, och därvid har det förblivit.

Nu vill jag här inflika en sak, och det är att jag själv mött många präster, som förstås varit ärliga i sin kristna tro, och som i allt visat sig vara goda kristna. Främst gäller det fältpräster – jag har mött ett flertal bataljonspastorer, som på alla sätt varit och fortfarande är goda vänner, goda föredömen och goda andliga krigare. Jag respekterar deras väg och livsval. Också jag själv – som Hedning – tror på Ecclesia Militans, eller den kämpande kyrkan. Jag råder ingen att lämna sin övertygelse, när han eller hon verkligen har någon, och jag missionerar inte. Det gör inte mina Gudar heller, för den delen. Oden kräver inte att du ska tro på honom, långt mindre tillbe honom eller offra något för honom -men själv har han redan offrat mycket av sig själv, för att uppnå visdom och leda oss; också i den sista av alla strider.

”All there is to know or see – Odin freely gives to thee
Although knowledge is a burden, and from this gift, you can never flee
Then, use your knowledge well, and on your fate never dwell
For all ends well that is or was or is supposed to be”

Min farfar, som var präst i den svenska kyrkan, men mycket vidsynt – menade att alla prästers kall och syssla i grund och botten var ständigt densamma, oavsett vilken religion eller tro de nu företrädde. Det mesta av allt ”prästeri” hävdade han, eller predikande, handlar om att barn skall växa upp till någorlunda bra vuxna, att någorlunda bra vuxna skall gifta sig och bilda par på ett någorlunda anständigt sätt, och att människornas liv också får sluta så, att de kommer i jorden på ett någorlunda värdigt vis.

Som ni hör, så nöjde han sig med ”någorlunda”. De flesta präster, andens män eller kvinnor är inga helgon eller hjältar, och man kan inte alltid vänta sig mirakel eller för mycket här i Världen, när nu människorna faktiskt är som de är och alltid har varit. En ordets förkunnare, i synnerhet en som kämpat mycket med sig själv, riskerar ofta att bli besviken, när han ser vad exempelvis den ”svenska” kyrkan numera står för.

Man kan heller inte vara två herrars tjänare, eller samtidigt tjäna gud och Mammon, sade han ofta.

Detta säger jag som råd, till de av mina vänner som tillhört eller ännu tillhört samma kämpande enhet som jag själv.

”Att inte tveka i virveln av dagens frågor
att inte böjas för krämare eller hot
är det som visar vårt väsens rot.

Att inte lockas av lidelsers lågor
att aldrig böjas inför pöbelns kast
Trädet, som äger frukt att försvara, bör stå fast…”

 

Om den sk ”Gävleimamen” och hans stöd från Svensk Socialdemokrati

Jag skriver sällan eller aldrig om svensk säkerhetspolitik i denna blogg, men ibland inträffar det händelser som är såpass allvarliga, att man faktiskt inte kan förtiga dem. I en demokrati och ett öppet samhälle skall medborgarna heller inte behöva vara rädda för att yttra sig i ämnen som rör rikets säkerhet, utan kunna debattera dessa ämnen i det offentliga samtalet, precis som det också anstår medborgare i en fri stat. Jag hänvisar till en artikel på bloggen ”Det Goda Samhället” som också tangerar bakomliggande ämnen.

 

Vissa myndigheter agerar i alla fall, trots att Regeringen Löfvén inte gör det…

 

För några dagar sedan blev det känt att SÄPO, den Svenska Säkerhetspolisen, äntligen arresterat den sk ”Gävleimamen” Abo Raad och hans son, som numera påstår sig vara ”ungdomsledare” i Gävle. De tillhör de allra mest radikala islamisterna i hela Sverige, och är kända för att flera gånger ha ställt till med allvarliga problem också för sina mer dämpade trosfränder. Nu har de häktats för förberedelse till terrorbrott, enligt vad vissa svenska media påstår. SÄPO har klart deklarerat, att utländska medborgare som hotar hela Sveriges säkerhet måste utvisas, och att de här personerna inte kan tillåtas stanna i landet.

Man vet också, att det är kända terror-finansiärer från bland annat Quatar, som bekostat köpet av den fd Metodistkyrka i Gävle, där Abo Raad inrättat sin moské. Mer än 2 miljoner SEK, som imamen låtit samla in, har gått till grupper som IS och Al-quaida, via en viss Umayr al-Nuaymi, vars banktillgodohavanden frysts av USA – eftersom den personen under lång tid sysslat med att finansiera terrorism. Detta har fått pågå, rakt fram, år efter år, utan att någon ansvarig i Gävle kommun gjort det minsta åt saken. SVT, den svenska statstelevisionen, har som vanligt publicerat ”snyftreportage” om hur synd det är om imamen, och hur ”spontana” demonstrationer ägt rum i Sandviken, liksom påståenden om att Abo Raad och hans familj kanske ådrar sig långvariga fängelsestraff eller värre, om de utvisas ur Sverige. Finansierar man terrorism, förbereder attentat och liknande saker, kanske det ligger i sakens natur att man blir straffad, då man åter förpassas till sitt hemland, men det säger förstås vår kära Statstelevision ingenting om…

Förutom det vet man också att imamens 34-årige bror gjort sig skyldig till grovt bedrägeri i flera års tid, samtidigt som han varit gift med en kvinnlig IS-medlem. Det rör sig om miljonbelopp, som man lurat till sig från kommunen och staten – allt delar i en organiserad verksamhet. Och ändå har ledande socialdemokrater i Gävle också lyft fram de här personerna som ”mönstermedborgare” och låtit dem skaka hand med kungen, och så vidare. Hur djupt fusket och korruptionen i Gävle faktiskt gått, blev känt för några månader sedan, då en välkomstskylt för staden Gävle plötsligt blev försedd med en islamsk kvinna i slöja. Skylten plockades tämligen omedelbart ned av goda patrioter, som inte ville se ett islamistiskt maktövertagade i den hedniska staden, vars enda rätta symbol ju är en av Tors bockar, men skadan var redan skedd…

Det visade sig också ganska omgående, att kvinnan var radikal islamist, och en av Abo Raads främsta adepter… Hur kunde det komma sig, att Socialdemokraterna i Gävle kommun just valde att lyfta fram henne ?

Samtidigt med alla dessa händelser i Sverige, har det nu också blivit känt att President Donald Trump borta i USA förbereder sig att sätta en terror-stämpel på det sk ”Islamiska Brödraskapet” i Egypten, en organisation vars täta och intima förbindelser med svensk Socialdemokrati är väl kända. Redan 2010 stod det klart, att det fanns en hemlig överenskommelse mellan rörelsen ”Tro & Solidaritet” och detta islamska brödraskap, som har förgreningar också i Sverige. Bakom ryggen och över huvudet på det svenska folket bestämde sig Socialdemokraterna för att radikala islamister skulle beredas tillfälle att hamna i varje kommunalfullmäktigeförsamling, stå på alla valsedlar och få en mycket stor del av makten i framtidens Sverige – allt med (S) ledningens och de kristna socialdemokraternas goda minne.

Motivet var att partiet skulle fiska röster bland islamska väljare, som i stort antal importerades och tilläts flytta in i Sverige, allt för att samma Socialdemokrater skulle hålla sig kvar vid makten…

Vi vet också vad som hände sedan. Vi har Rakmat Akilov, och händelserna på Drottninggatan i Stockholm, till exempel. Trots att Uzbekistans utrikesminister sagt att den svenska Löfvén regeringen varnats för att släppa in Akilov i landet, förnekar svensk socialdemokrati att det någonsin fanns en sådan diplomatisk not. Ord står mot ord, men vilken utrikesminister skall vi egentligen lita på ? Att Akilov ”togs om hand” av ledande socialdemokrater, och att dessa gav honom frikostigt underhåll i samband med att han blev ”snickare” hos en viss partikamrat Nujen på Gotland finns det också många bevis för

Snart KNÄPPS BYXORNA NED på dessa inkompetenta politiker… Det vankas pisk och RAMMELBULJONG på bara svetsar-stjärten !

Vad händer då, om USA med Donald Trump i spetsen snart går till aktion emot den socialdemokratiska ”terrorist haven” som Sverige tyvärr har blivit ? Regeringen Löfvén får sannolikt lägga om sin politik, och det illa kvickt, om man inte vill drabbas av fler frysta banktillgodohavanden, eller handelssanktioner – som kan komma att slå mycket hårt emot svensk industri. Man måste komma ihåg att Donald Trump är en man som är känd för att besluta sig fort, som står upp för vad han sagt och som sällan lägger fingarna emellan.

Det har också blivit känt, att Israel som stat officiellt förklarat Margot Wallström, den svenska utrikesministern, som Persona Non Grata och för all framtid förbjudit henne att beträda Israeliskt territorium. Orsaken uppges vara hennes många grovt antisemistiska uttalnden, som nog inte gått USA förbi heller, och dessutom hennes kontakter med terror-grupper i Palestina…

Man kan förvisso säga, att ”Sverigebilden rämnar” under Stefan Löfvéns styre.

Fler och fler obehagliga sanningar kommer i dagen, samtidigt som (S) era vid makten oåterkalleligt närmar sig sitt definitiva slut.

Redan i höstas ogilitgförklarade Sveriges Riksdag Stefan Löfvéns Regering två gånger efter varann, och endast en smutsig, schakrande uppgörelse med (C) och (mp) kunde hålla den kvar vid makten – trots att den har stöd av mindre än 30 % av det svenska folket, och nästan inte alls bland gruppen etniska svenskar.

Nu har det också kommit fram, hur samma mycket grova antisemitism, islamistiska infiltration och korruption lägrat sig över (S) i Malmö – något som fortsatt ända sedan Simon Wiesenthal-centret fick ingripa emot det Socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, vilket skedde redan år 2012. Redan Barack Obamas administration i USA reagerade den gången, och det återstår att se hur pass kraftig USA:s reaktion emot Sverige kommer att bli framöver. Själv hoppas jag att Donald Trump sätter hårt emot hårt – för de inkompetenta politiker som nu styr vårt land förtjänar verkligen en uppläxning – på flera sätt än ett.  Om jagsjälv varit kritisk emot Mr Trump i det förgångna, eller i denna blogg, må man komma ihåg att vi lever i en värld som ständigt förändrar sig, och att utvecklingen i vårt land inte alls är statisk, utan i många fall högst olycksbådande. Det gäller både den islamism som frodas här, och Regeringen Löfvéns agerande gentemot sitt eget folk i allmänhet.

Man vet, att ledande Salafister bjudits in och fått tala hos SSU Malmö, och socialdemokratins antisemitism ligger i öppen dag. Den syns både där, och i den sk ”Feministiska utrikespolitik” som Regeringen Löfvén påstår att den driver. Snart lider denna politik nya nederlag, men Stefan Löfvén låtsas ännu oberörd i sitt Riksdagshus, trots att han mycket snart kan få det alltmer hett om öronen..

Ingriper USA och världens säkerhetstjänster – inte bara SÄPO – på allvar i Sverige – så är det bara att lyckönska. Med tanke på händelserna i Gävle, Malmö, Örebro och på flera håll i vårt land, är det ändå hög tid. Norge förbjöd nyligen IS-¨återvändare ” att komma in i landet, och även Danmark har vidtagit liknande åtgärder. Regeringen Löfvén, däremot, fortsätter att göra vårt land till en ”terrorist haven”.

Slutsatsen är uppenbar. Varken svenska medborgare eller omvärlden kan tolerera detta längre..

I vilket Norge vidtar åtgärder för att bevara sitt kulturarv

Medan vi svenskar lever i ett land, där den Nordiska kulturen ständigt nedprioriteras och sätts på undantag, gör man i våra grannländer allt som tänkas kan för att bevara den. En fråga som varit aktuell i många år är bevarandet av Gokstad- och Osebergsskeppen, eftersom det i flera år varit känt att Vikingskipshuset på Bygdöy i Oslo behöver en ny byggnad att förvara och presentera de unika fynden i. Men trots ännu en larmartikel i Aftenposten idag är Norge ännu ett rikt land, tack vare att det inte är med i EU, inte har så stor invandring som Sverige och själv får råda över sina finanser.

Experter vid Kulturhistorisk Museum i Oslo är mycket oroliga över hur sprickorna i aktern på Gokstad har vidgat sig, och skeppet har försetts med nya stöttor så sent som denna påsk.

Den norska regeringen, som är långt kompetentare än Regeringen Löfvén, har anslagit 1,7 miljarder NOk till ett nytt museum, som kan stå färdigt redan 2025, men tiden brådskar. Som jag redan berättat, kan den ursprungliga konserveringen med alun och drygt millimeterstora sprickor ändå orsaka stor skada på den urspungliga träkostruktionen., och man är nu vid den absoluta brottgränsen, enligt vad ”Aftenposten” erfar.

Luft-Hansa, Luft-Greta med flera Luft-affärer

Med uttrycket ”luft-affär” menas på svenska språket någonting som bara är båg, eller uppenbart bedrägeri. Frågan är om inte Greta Thunberg, dotter till den fanatiska miljöpartisten Malena Ernman och den smarta affärsmannen Svante Thunberg tillhör ett av de största bedrägerierna i modern tid, och dessutom ett bedrägeri i i internationell skala. I Makarna Ernman/Thunbergs självbiografiska bok ”Scener ur hjärtat” påtår de att deras psyksjuka dotter skulle kunna se Koldioxid eller CO-2 med blotta ögat, något som är fullständigt omöjligt, faktafel och mest liknar en mentalpatients griller. Både Greta och hennes syster Beata är dessutom födda med grava mentala funktionsnedsättningar från början och klart maniska dag, något som lär vara vanligt hos barn med störd inlärningsförmåga, ADHD eller andra psykiska åkommor.

Nej, man kan INTE se CO-2, eftersom det är en absolut färglös gas – och människor kan inte se mikrovågor heller…

 

Att drilla och tubba ett barn att skolstrejka, och vägra ta emot vanligt utbildning är ett lagbrott. Alla barn i Sverige över sju års ålder står under skolplikt, och över hela Världen – särskilt då i de allra fattigaste och mest efterblivna länderna och kulturerna, som dessa miljöpartister vurmar så mycket för, anser man att utbildning och kunskap är den enda vägen att lösa Världens problem. Miljoner barn Världen över är stolta och glada över att få gå i skolan, även om de har lång skolväg eller måste gå till fots. Nu kommer alltså denna 11-åriga, felnavlade och vanskapta snorunge från Sverige, och kräver att hela Världen måste dansa efter hennes pipa, och hetsar rika barnungar emot de vuxna… Men vad vinner vi med det ?

Utlandet har också upptäckt Greta-bluffen, och hur dessa fanatiska (Mp) anhängare skämmer ut vårt land.

 

This claim underscores how bizarre her activism has become, and people seem to want to look the other way instead of questioning her abilities and cognitive understanding of the information she professes to know.

Ska vi ens lösa miljöproblemen, hjälper det inte att bli kunskaps-hatare och faktaförnekare, som lever i ett slags sekt-tillvaro. Man har visserligen konstaterat, att jordens medeltemperatur skall ha stigit med 0,7 grader under de sista åttio åren eller så, men vad bevisar nu det ? Enligt de flesta forskare är detta bara delvis orsakat av mänsklig påverkan, och enbart IPCC:s allra mest alarmistiska beräkningar förutspår något annat än att koldioxidhalten i atmosfären stabiliserar sig runt strax över 400 ppm, vilket inte alls är ”synligt” för några levande varelser på denna planet.

Extrem flygskatt i Sverige, eller andra ensidiga förändringar i vårt land har knappast någon påverkan globalt sett, och övermaga föreställningar om ”föregångsmannaskap i den feministiska utrikespolitiken” och andra av Löfvén-regimens floskler kan vi nog lämna därhän. Fler skribenter än jag har konstaterat, att den sk ”Greta-effekten” nog helt lär utebli, och för övrigt – är det inte ganska ironiskt, att denna hycklande barnunge själv släpper ut mer CO-2 med sina resor runt halva klotet, och idiot-krav på att få tala i Sveriges Riksdag ? Varför skulle våra parlamentariker alls lyssna på detta sjuka, förvirrade barn ?

Jodå – alla levande djur utandas koldioxid – korna till och med fiser ut det…men det ser visst inte lilla Greta…så mystiskt, eller hur ?

 

Lustigt nog står Sveriges sjöfart för mycket större koldioxidutsläpp än just flyget, och för övrigt är det fraktflyg och inte turism som står för den största andelen av flygtrafiken på global nivå nuförtiden. Enligt vad Svenska myndigheter räknat ut, men lilla Greta och & vägrar erkänna, så släpper Flygtrafiken ut 2,6 procent av världens utsläpp av koldioxid och 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp. Greta Thunbergs tal om att förbjuda allt flyg, utom i ”nödfall” som hon säger, är inget annat än rent svammel från någon som inte ens är torr bakom öronen, långt mindre har studerat fakta.

Själv tänker jag på 1970-talets miljörörelse, som också uppvisade klart sekteristiska drag. Än mer ironiskt är att Sveriges 12 kärnkraftverk mer än något annat bidragit till att sänka koldioxidutsläppen per capita, liksom vattenkraftens andel av elproduktionen – något som dessa aktivister på sin tid var starkt emot….

Vill vi minska utsläppen av CO 2 ? – Ja, i så fall är fler och nyare atomreaktorer i Sverige för att driva industrin faktiskt ett bra alternativ, men – förstås – det kan ju (MP:s) sektmedlemar inte erkänna..

Fakta visar helt klart, att det inte är flygresor som är problemet….

Så varför höra på en sjuk snorunges griller, när vi alla kan ta del av fakta… ?

”Allting kan man sälja med mördande reklam” – men någon gång får det vara slut på Luftaffärerna, liksom sagan om Luft-Hansa och Luft-Greta…