”Lombroso” och ett Märkligt Mord i Malmö…

Fy Fabian” skulle vi kunna utbryta inför ett ”enskilt fall” i Malmö-området, som plötsligt blivit Riksnyheter eftersom det gagnar vissa politikers sak, och avleder uppmärksamheten hos svenska folket från Ukraina-kriget. ”Magadan Magda” har som den nya ”Riksmodern” sagt att hon är ”bestört” och skulle reagera med ”sorg” på det faktum att två ”förtjusande kvinnor i övre medelåldern” dött på den såkallade Malmö Latrinskola – nej förlåt vad skriver jag – det ska ju vara Latinskola, naturligtvis.

Samtliga gymnasie-elever i landet skall ha kommenderats ut på skolgårdarna, och tvångsmässigt iakttagit ”en tyst minut” medan deras rektorer hållit tal, läser vi i media. Något ”fritt skolval” gäller givetvis inte här, trots att vi naturligtvis inte får och inte skall kommentera just ”enskilda fall” – för så gör man ju inte, i alla fall inte så länge polisutredning faktiskt fortfarande pågår, rent juridiskt sett. Men åjo – enligt media skall det alltså genast påbjudas landssorg just i alla fall, bara för att två äldre lärarinnor av något slag avlidit på en skola i Malmö, vilket självfallet är mycket tragiskt – liksom alla andra mordfall…

Men – man får också behålla sitt sinne för proportioner, och sakens betydelse sett emot bakgrunden av ett större Europeiskt krig, vilket är en aspekt som svenska media helt, fullständigt ja samt och synnerligen ignorerar.

På SVT rapports 1930-sändningar framkastades under gårdagen teorin att ”nynazister” skulle ha legat bakom alltsammans – liksom flera liknande fall – en bisarr tanketråd, påminnande om en konspirationsteori, som också andra media tagit uppVisst – enstaka mord, utövade av unga etniska svenskar av manligt kön, exempelvis i Eslöv eller i Trollhättan har iakttagits på senare år – vad nu det kan bero på. Brist på sunda och naturliga manliga förebilder, kanske – det är en lika bra teori eller förklaringsmodell som de fullständigt bisarra tankar, media nu lanserar..

Det skall alltid vara ”nynazisterna” som är de skyldiga – eller föregivna, påstådda nynazister. Här – eller i Ukrainas Regering, vars president märkligt nog är av delvis judisk härkomst, men enligt Kreml ändå både narkoman och nynazist. Säpos årsrapporter skulle alltså hela tiden, år efter år tyda på, att muslimsk agitation, eller vänsterextrema grupper inte alls kan utgöra ett hot emot Sverige och det svenska samhället – utan alltid dessa påstådda ”nazister” som den Socialdemokratiska nomenklaturan jämnt och ständigt ständigt jagar med ljus och lykta – och tycker sig hitta ”bevis” för – än här, och än där…

Scen från den sk ”Latrinskolan” i Malmö ??

Ändå säger SÄPO:s årsrapport anno 2022 liksom många andra år faktiskt precis tvärtom – visserligen radikaliseras ungdomen allt hastigare, men det är faktiskt 1) främmande makt 2) Muslimsk terrorism 3) Extremvänsterns våld som är de tre största eller farligaste orosmomentenförst som god 4) kommer då andra kriminella grupperingar, de som utför ”skjutningar” och möjligen också enstaka nynazzar – dessa är ju allesammans såå farliga såå – som vi vet.

Det har i dagarna också framkastats andra teorier om unge herr Fabian Cederholm, möjligen släkt med en viss Keith Cederholm, på sin tid berömd för sin medverkan i boken ”Justitiemordet” av en viss Jan Guillou, även om det förstås finns många personer med just släktnamnet ”Cederholm” i en stad som Malmö. Vi skulle inte kommentera enskilda fall, som sagt – men nu har även statsministern och media hela tiden mycket intensivt ägnat sig åt just det.

Unge Herr Cederholms motiv skall enligt pressen – och hans försvarsadvokat – eftersom också han har rätt till en sådan – vara åtskilligt oklara. Herr Cederholm skall ha iakttagits på ett slags ”föreläsning om kriminologi” har vi fått veta – medan resten av hans klasskamrater eller i alla fall åtskilliga elever ”repeterade på ett spex” långt efter skoltid och på kvällen, har vi fått veta. Vad tyder det på, månne ? Herr Cederholm fick i alla fall inte vara med om spexet, för han ansågs kanhända som en allmänt trist och humorlös typ, men se föreläsa för just honom och några till, ja det skulle man alltså -men på vems order, efter vems beslut ?

Unge Herr Cederholm skall också ha uttryckt att själv bli lärare, längre fram i livet – men varför då ? Tyckte han möjligen, att de saker som lärdes ut på Latrin-skolan var lite väl onödiga, kanhända – eller inte alls i överensstämmelse med verkligheten, sådan han nu såg den, och att sagda skolsystem som han var en del av, inte alls förberedde honom på något bra sätt för vad han kunde komma att möta, senare i livet ?? Ja, säg det, kära läsare – säg det – många arga unga män har väl under sin skoltid haft sådana känslor eller tankar lite till mans, men nu blir de faktiskt inga MÖRDARE just för det..

 

Unge herr Fabian Cederholm – en ”före” och ”efter” träningspreparaten – bild…

Herr Cederholm har också – enligt andra media – intresserat sig för fysisk träning, idrott och kampsport, vilket genast framhålls som ett dåligt tecken, och en egenskap han inte borde ha. Självfallet kan han styrketräningen – som han bör ha gått inför tämligen helhjärtat – ha lagt på sig i muskelmassa beroende på vissa stereoider eller andra preparat, men det utgör knappast något större ”bevis” det heller – en hel del kroppsbyggare blir varken mördare eller särskilt aggressiva, även om de intagit ännu större doser av testosteron och annat, som herr Cederholm kanske kommit över – eller försetts med, av någon, någonstans ifrån.

Självklart kan hans tillvägagångssätt – att mörda två personer med en yxa, vilket är ganska svårt – förklaras med att han som etnisk svensk, inte tidigare känd hos polisen inte hade några större kriminella kontakter, utan valde ett annat och ovanligare vapen, vars hanterande krävde ren, rå styrka – men det finns många personer som har till hobby att hugga ved på landsbygden, till exempel – inte hugga ned medelålders +, 50 åriga lärarinnor, och de blir inte mördare just för det faktumet att de är intresserade av vedhuggning.

På den helt unika ”kriminologi-föreläsningen” – varför den alls skulle hållas, och för vems bästa, förklaras inte av medias rapporter, skall Fabian Cederholm bland annat – enligt ej bekräftade rykten ha uttryckt viss sympati för mördaren Mihailo Mihailovic, vad det nu kan bero på. Föredragshållaren var i och för sig bekant med just fallet Anna Lind – men nej nej och åter nej, Fabian Cederholm skall inte repetera inte haft några politiska motiv alls, inga hämndkänslor just emot någon populär lärare, som kanske i flera år mobbat, frusit ut just honom eller problematiserat hela hans skoltid, neeej då – inte alls, inte alls. Unge Herr Cederholm hade aldrig några sådana tankar, förstår ni – och givetvis är den 50+ lärarinna vi talar om solklart höjd över alla former av någon sorts misstanke, allrahelst som hon råkade bli ett mordoffer… Det vore ju väldigt osmakligt att alls säga något annat, eller hur – allrahelst som det nationella lärarfacket nu redan gripit in…

Vi ska ju som sagt inte kommentera enskilda fall, som sagt – men hur såg media-landskapet ut just vid Anna Linds – just då Utrikesminister – alltför tidiga – död ?

Jodå, Partiordförande Göran Persson förklarade då – Ex Cathedra, skolmästar-aktigt och inför hela Svenska Folket – att Utrikesministerns död inte alls hade några politiska motiv, det var blott och bart ”ett verk av en ensam galning” förstår ni – och polisutredningen i just det fallet skulle alltså ha bevisat, att mordet på Utrikesministern inte alls var något politiskt. Kan det möjligen ha varit detta faktum, som unge Herr Cederholm blev så upprörd över ?

Men är inte mord på Utrikesministrar ALLTID politiska, just därför att en person som råkar vara Utrikesminister, faktiskt ÄR just detta ??

Redan handlingen i sig BLIR alltid politisk, hur man än vrider och vänder på det – därför att en Utrikesminister ÄR en Utrikesminister, lika mycket som en Nomenklatura faktiskt är en Nomenklatura…

Mihailo Mihaliovic är liksom den kristne mördaren Anders Behring Breivik – ifall han är bekant – högst känd för att ha skrivit bloggar med just politiskt innehåll – även om hans ”manifest” är skäligen torftiga, och som Breiviks fruktansvärt obehagliga att läsa. Jag vet, kära läsare – för i den hedniska bloggosfären har jag stött på dem bägge två. Jag har till och med skrivit en bloggartikel, betitlad ”Sanningen om våra Mangalitzas” angående just fallet Mihailovic – ifall ni nu vet vad en riktig, manifest ”Mangalitza” är för något – men den tog jag bort – den finns numera kanske bevarad endast i ett av ”darknets” mörkaste hörn…

Mihaliovic – idag 43 år gammal – har hela tiden, märkligt nog – i omgångar och ihållande – faktiskt hävdat, att hans dåd VAR politiskt när allt kommer omkring, och att han önskat bli överförd till ett serbiskt fängelse, eftersom han sagt att han gjorde vad han gjorde just för Serbiens skull, även om han senare försökt ta tillbaka just det. Politiska motiv, eller ett stort agg emot det svenska systemet eller den svenska Socialdemokratins allmänna framtoning kan alltså inte uteslutas, men alla som känner så blir FORTFARANDE inte ”radikaliserade” eller begår några politiska mord, allrahelst som det faktiskt verkar vara en mycket dålig metod för att bedriva politik på, vilket jag själv många gånger påpekat. Enda undantaget torde förstås vara i händelse av krig, men se det var en annan sak… Enligt folkrättens regler, kanman ju inte fortsätta en nations krig på en annan nations territorium, allrahelst som den nationen säger sig vara ”neutral”.

Kan vi då helt utesluta, att unge herr Fabian Cederholm faktiskt HADE någon form av politiska motiv han också, även om det inte går att bevisa ur medias uppgifter – mest beroende på vilket slags ”större media” landet Sverige just nu råkar ha ?

Kom ihåg att varje land och varje nomenklatura här i Världen, till slut får just det slags mördare den själv ger upphov till – och ibland – även om detta rimligen inte alls gäller staden Malmö, som stad betraktat – också närapå förtjänar…

Vi skulle förmodligen – nu när vi ändå är inne på ämnet ”Kriminologi” alls försöka förstå – eller alternativt inte förstå – varför någon mördare alls börjar mörda, eller begår en mordisk handling…

En som på sin tid ägnade mycket tid, kraft och arbete åt den saken var – på sin tid – den här mannen, Doktor Professor Cesare Lombroso, 1835 – 1909, vars namn på senare tid råkat i stort vanrykte, inte så mycket på grund av det han skrev eller gjorde, som på grund av att han haft mycket dåliga uttolkare och ”följare” som helt misstolkade och förvred vad han faktiskt skrev.

Lombroso var faktiskt den förste att påpeka, att inte bara mänskliga sjukdomar utan också brott i sig kunde begås under inflytande av en störd kroppskemi, eller främmande ämnen, liksom arv och genetik. Debatten kring ”Arv eller Miljö” inom kriminologin har rasat vidare ända sedan dess, även om man idag mest brukar betona ”det sociala arvet” eller det faktum att individer, som är socialt sårbara eller växer upp under verkligt beklagansvärda omständigheter, faktiskt i högre grad än andra löper en stor risk att senare i livet begå svåra brott.

På Lombrosos tid fanns inte någon modern genetik i form av DNA analys, ”fingeravtrycksmetoden” var knappast känd, och det fanns heller knappt ens något studium av blodgrupper. Istället fick han förlita sig på ren antropometri, eller mätning av människor – exempelvis graden av symmetri eller asymetri i ansikten, eller andra – för kriminella eller sjuka individer – klart identifierande drag…

Studier visar faktiskt, att drag som vi människor uppfattar som ”symmetriska” eller ”vackra” baseras på ”det gyllene snittet” och att detta är OBEROENDE av kulturkrets, ras, världsdel, religion, etnicitet och mycket annat – symmetri tyder oftast på ”goda gener” medan riktigt grov asymetri i ett ansikte tyder på MOTSATSEN – och därför uppfattas som ”frånstötande”

Lombroso sa faktiskt aldrig – i en del av sina verk – att en del personer var ”predestinerade” att begå brott, utan blott och bart att det var mycket SANNOLIKT att vissa av dem senare kom att faktiskt bli just brottslingar eller mördare – det fanns så att säga en ”psykologisk typ” som var atavistisk, vilddjursmässig eller starkt brottsbenägen, så att säga. Han yttrade sig förstås om stora populationer, hela befolkningar, statistiska medeltal och annat sådant – inte om individer i sig.

Och till viss del hade han helt rätt – även om han senare råkat bli feltolkad. Aspergers syndrom, ADHD, bristande impulskontroll och påverkan från anabola stereoider existerar förvisso, liksom brott begångna under narkotika- eller alkoholpåverkan. Likaså trodde Lombroso, att vissa sorters tatueringar eller symboler, som stora grupper av kriminella ofta använder, faktiskt kan vara till polisiär hjälp att identifiera dem.

Så ÄR det faktiskt också – även i dagens värld – även om vi fortfarande rör oss med SANNOLIKHETER eller medeltal.

Exempel: Alla som går klädda i en viss typ av skinnjacka, är inte med i Hells Angels eller Bandidos, även om det finns de som helt säkert är det. Alla medlemmar i HA är inte nödvändigtvis försörjda enbart genom narkotikabrott, eller annan kriminell verksamhet – även om det finns dem, som är det – och kanske just hela den organisationen som organisation betraktat, faktiskt till stora delar försörjer sig just så – men det betyder inte att varje ”prospect” eller varje person som finns eller H-a-r funnits inom den miljön, automatiskt är skyldig, rent juridiskt sett.

Nämen ”brödraskapet Wolfpack” anyone – eller ??

Annat exempel: Alla ”vargkramare” inom Forn Sed och andra delvis kriminella rörelser inom Asatrons utmarker, eller de som har direkt stötande eller smaklösa tatueringar av Torshammare eller annat är inte kriminella – men många kriminella utnyttjar och missbrukar Asatrons symboler för egen vinning. Se på vissa organisationer, vars verksamhet i stort går ut på att ”sälja T-shirts eller kalendrar” till exempel, diverse ”reformerade X-cons, fd biker gäng, NAS-are” och andra i den stilen… Någon annan gång, kanhända – ska jag berätta om vad man finner där, liksom inom ”fornsederiet”

Varför gick det då som det gick för unge herr Cederholm, undrar ni kanske ?

Jo, förklaringen är det samhälle vi har idag – inte bara individens ”sociala arv” på individuell nivå – det är den amatörpsykologiska förklaring jag kommer fram med. En gång i tiden hade det här landet en värnpliktsarmé, som tog hand om den sortens ”arga unga män” och fostrade dem i en helt annan anda. Sunda, manliga förebilder som sagt – och något att använda sin energi till…

Vi hade ett utrymme för Tor, och de Torstroende – och inget missbruk av yxor och Tors hammare eller andra ting, ingen ghettomentalitet, gangster rap och glamouriserande av kriminella eller sjuka individer, till exempel.

I dagens samhälle ser vi också stora grupper, som dyrkar det sjuka, avvikande eller förvridna. Mongoloider, eller folk som lider av Downs Syndrom – som det nu ska heta – är mycket mycket inne i ”underhållningsbranschen” – därför att vår egen Nomenklatura, med sin ytterst säregna smak – naturligtvis vill ha det så.

Vid Medeltidens hov skrattade man så att man tjöt åt kretiner, dvärgar, förståndshandikappade och andra sådana – precis som det nu är högsta mode att dyrka och idolisera ”de goa gubbarna och gummorna” från ”En annan del av Köping” eller köra verkligt ”högklassiga” helaftons-föreställningar med svårt debila personer från Härnösand.

Ordet ”kretin” kommer som ni kanske vet från medeltidsfranskans crétin, en dialektform av chrétien som betyder kristen – eftersom dessa totalidioter förstås ansågs vara ”goda kristna” – ”saliga äro de i anden fattiga” heter det ju – men är det värdigt oss som människor, att leva på ett sådant sätt – eller göra clowner och narrar av dessa personer, som vore det någotslags tarvligt och taffligt ”skolspex” från Malmö Latrin-skola ?

Dessa sjuka personer måste numera ”inkluderas” i varje kultursatsning, och vi förväntas alla att sitta och säga att detta är bra, detta är vad hela vårt samhälle ska dyrka, tillbe och verkligen uppskatta – på alla de sätt – och naturligtvis skall sådana personer inte alls vårdas på institution, neej då – låt dem tjänstgöra i fruktdisken på ICA, låt dem springa runt med vapenattrapper i händerna om nätterna, också i Stockholms innerstad – och så ser vi då, vad som till slut händer, och vad det får för samhällelig effekt, angående detta med brott och straff.

Återigen – vi kanske inte skall kommentera de individuella fallen, men även i ”Fallet Erik” har jag såsom jourhavande hedning varit inkopplad – eller som amatörjournalist – välj själva vilket.

Samhällets dom föll snart nog, och den löd så att samtliga tre poliser som varit inblandade i just det tragiska fallet frikändes – på alla punkter.

”I rest my case” som det heter – men varje samhälle får så att säga de ”olycksfall” eller den sorts brottslingar det själv förtjänar eller producerar, och det är summan av allt som ryms i detta blogginlägg.

Att vara etnisk svensk i ett samhälle som Malmö av idag är inte lätt, särskilt inte för en del yngre män – med tanke på alla de sjuka och förvridna ideal, som samhället omkring dem dyrkar…

Och då går det dessvärre till slut som det går, även om Statsministern twittrar och kvittrar om att hon är ”bestört” i vårsolens glans, eller hur det nu står i blaskorna.. Också en viss kvinnlig ”Ärke-” någonting – kanhända biskop eller pisskopp eller hur det nu var ansåg sig ha blivit ”bestört” vid det Ukrainska krigets utbrott, för över en månad sedan – men på sista tiden har vi inte hört mer falskheter eller sett mer krokodiltårar från just henne.

Undrar ni varför, kära publik ? – Det gör faktiskt inte jag.

 

”Galna Gretas” retorik alltmer som Vladimir Putins….

Få torde ha lagt märke till det, men ”Galna Greta” eller Greta Thunberg, som hon ibland kallas – använder numera en retorik och ett uttryckssätt, som är på pricken likt Vladimir Putins.

Den svenska Regeringen har givit ett miljöprövningstilltånd till den grundligt utredda gruvan i Kallak, och de flesta renägare och företrädare för Samebyar i närheten uttrycker sig med försiktighet, medan näringsminister Karl Peter Thorvaldsson inte gör större affär av en 100 hektar stor grop inne på ett 1300 hektar stort område – och det behöver man heller inte göra, nu när frågan ändå blivit grundligt utredd i nio år.

Asbergers och alkoholskador under graviditeten kan ge upphov till stora beteende-störningar längre fram i livet

Ändå står detta sjuka barn – formellt sett några månader över 18, men intellektuellt sett kvar på en sjätteklassares nivå – kvar och skriker att Svenska staten är rasister, nykolonialister, att Sverige ska få evig skam, att ”detta datum ska ihågkommas i den mänskliga historien” och så vidare och så vidare – och hon låtsas fortsatt vara Same, samt ger sig ut för att vara en sådan – trots att hon inte kan det ringaste om renskötsel, inte har det minsta av samiskt blod i ådrorna och inte på något sätt kan vara företrädare för en påstådd ”urbefolkning” som invandrat hit österifrån under århundradena närmast efter vår tideräknings början – för några bevis för en samisk närvaro och en renägar-kultur, i motsats till renjägare är faktiskt inte äldre än så.

Det enda ”Urfollk” som finns inom det nuvarande Sveriges gränser är och förblir de etniska svenskarna, som spårats tillbaka ända till 30 000 år före kristus, och som kom hit i samband med istidens slut för ca 14 000 år sedan. Om några ”urfolksbestämmelser” alls borde tillämpas i vårt land, så är det den stora etniska majoritetens – för närvarande nedtrimmad till 75 % genom ett på mycket kort tid genomfört befolkningsutbyte som gäller, och majoritetens lagar – därmed punkt. Detta är elementära fakta, och inte alls svårt att förstå. Till och med grundskole-elever borde kunna begripa det.

 

Enligt Greta Thunberg är den nuvarande Socialdemokratiska Regeringen RASISTER… Kan det stämma ? En viss Stefan Löfvén lär ha sagt att målet med Regeringens politik är att Sverige snabbt skall förvandlas till ett ”blandland” och genomföra ett befolkningsutbyte – så visst finns här RASISM – men vem riktar den sig emot ? (källa SCB – diagram över Sveriges nutida befolkningsutveckling)

 

Om 22 Mars i år alls kommer ihågkommas för något i framtiden, blir det inte för beslutet om en vidare utredning av en skäligen obetydlig svensk järnmalmsgruva – men Greta Thunbergs retorik är mycket lätt att känna igen – liksom andra – renodlat sjukliga eller skall vi säga psykopatoida drag i hennes personlighet.

Det har till och med på allvar i pressen diskuterats, om en del ryska ledare kan uppvisa samma personlighetsdrag, och jag tror inte vi kan missta oss på den saken heller, även om vi inte ska överdriva. En annan bloggare vid namn Carl Bildt har idag – via det Ukrainska Försvarsdepartementet (jo, faktiskt – dessa har haft följande TV-inslag uppe på sin twitter-sida från vad som sänds i rysk TV och ryska media just nu. Även tidigare har jag ju för egen del haft just herr Bildt på besök här i min blogg, och kanske kan han då – som en förhållandevis saklig man – som ofta kvarhåller just det nordiska eller cirkumpolära perspektivet – bidra med en del intressanta synpunkter:

Det är kriget i Ukraina – inget annat – som månaden Mars 2022 skall ihågkommas för i framtiden – och inte Greta Thunberg, sanna mina ord !

Såhär låter den ryska retoriken – märk likheterna med Greta Thunbergs ADHD-mässiga svammel:

Vad är likheterna mellan ”Galna Greta” och de ryska demagoger och TV-journalister vi ser här ?  Kanske borde vi stanna upp ett tag, och försöka beskriva dem närmare.

1. Både ”Galna Greta” och andra media-fenomen är noggrant regisserade individer, som inte ens skriver sina tal och texterna till sina framträdanden själva, utan bara tjänar som ”nyttiga idioter” för en viss, fast kontrollerad ideologi

2. De omges av ja-sägare, fullständigt avskärmade från den yttre verkligheten, och kan inte ”ta in” fakta som lätt motbevisar deras falska verklighetsbild – ett av de främsta tecknen på en verklig psykopat, eller i alla fall en psykopatoid personlighet. Detta lilla ”entourage” rekryteras också ur den styrande makteliten, och är till för att producera lättköpta ”sanningar” som ska domptera och ”träna” det egna folket för vad som kommer.

3. Psykopaterna företräder alltid en extrem ideologi, driven inte bara till sin spets, utan ren absurditet. Det är så man känner igen dem – deras yttranden har ingenting med realism, realistisk politik eller ens realiserbara mål att göra – men det värsta är som vi vet – att vanligt folk tror på dem…

 

Dessa två de är – LIKA SOM BÄR – och för övrigt nog det är – Samma PSYKOPATER här som där….

 

Kring Järnvägsarbetarna i Belarus….

Jag antar att ganska många av mina läsare aldrig ägnat växlarna, ställverkspersonalen och bangårdsarbetarna på de Belarusiska eller rättare sagt Vitryska Statsjärnvägarna någon närmare tanke – men det borde kanske samtliga, varenda en och alla av mina läsare ändå göra. Igår nämnde jag båtar och maritima ämnen, på tal om vissa hamnstäder; men även järnvägen – detta sorgligt bortglömda transportmedel – har fortfarande sin roll att fylla, särskilt i tider av kris eller krig.

Dessa män från lokverkstäderna i Gomel, stickspåren i Retjutsa, eller lastramperna i Svedske (jo, det finns faktiskt en sådan ort) – eller vad vi nu ska tänka oss – är faktiskt något av Europas okända hjältar just nu – och dessutom hederliga människor, även om de här i väst brukar vara tarvligen bortglömda för det mesta. Skitiga av dieselfett och och allehanda smuts, som lätt samlas i brännolja och andra ämnen som förekommer på en järnväg, går de hem och tvättar av sig det allra värsta om fredagarna, precis som oss andra – och umgås väl också med hustru och barn, om än inte med vodkaflaskan, mer än på särskilt påbjudna nationella festdagar, då deras Regering anser att detta är vad de borde göra – för sådant är livet i Belarus.

Det svenska huvudskyddsombudet på denna bild, har förstås ingenting ingenting ingenting alls att göra med vad som skildras i detta inlägg….

Och kanske är livet också – i viss mån – exakt så i Sverige också – ibland svenska järnvägsarbetare, vars liv ibland är mycket, ja nästan slående likt vad som upplevs ibland deras Vitryska kollegor. Vi vet också att Volodymir Zelensky – ingen ringare person, just han och bara han i egenskap av sitt ämbete som Ukrainas President i ett tal i Sveriges Riksdag igår tackade de svenska Hamnarbetarna och Transportarbetarna för sin blockad av ryska fartyg. Dessa män gör vad den Socialdemokratiska Regeringen med ”Magadan Magda” Andersson i spetsen hela tiden vägrar göra, och inleder en mellanfolklig solidaritetsaktion. Vem kunde ha trott det ?

Också i Belarus sker nämligen dylika Mellanfolkliga solidaritetsaktioner, märkligt nog. Vi vet att den ryska armén fortfarande är mästerlig i att ilasta eller rättare sagt upplasta sin materiel på järnväg, och att en hel stridsvagnsbataljon faktiskt kan lasta på flakvagnar inom loppet av föga mer trettio minuter – men underligt nog kommer järnvägstransporterna sällan fram. De hamnar ibland på fel spår, växlingen går inte alls som den skall, vagnar i ett och samma tågset kopplas inte ihop på rätt sätt, utan kommer på drift, och börjar ibland av egen kraft rulla ned för rangerryggarna åt alldeles fel håll… Ja – visst är det anmärkningsvärt… men det har sin enkla och naturliga förklaring…

Vad skedde på vissa järnvägsstationer i Belarus, natten den 24 Februari ? Och varför misslyckas ibland sådan ”transitering” ??

Alltihop beror på historiska faktorer. Belarus eller Vitryssland, Polen, Ukraina och Litauen har en gång i tiden varit samma nation, samma land – och del i ett Östeuropeiskt rike som var större än Moskovien, ja större än det egentliga Ryssland, större än Republiken Novgorod till och med – och dessa folk betraktar varandra än idag till mycket stor del som grannar och bröder. Danskar, Norrmän och Svenskar har ibland haft sina krig, de också – men i stort sett har de alltid varit brödrafolk, som talat samma eller liknande språk, och antalet ”Bondefreder” i gemensam svensk, dansk och skånsk historia är som de flesta bildade svenskar vet – legio !

En gång fanns ett gemensamt polskt-litauiskt-ukrainskt-vitryskt rike, som sträckte sig från Östersjön till Svarta Havet, och som i mer än 500 år var en stormakt att räkna med…

Under denna fjärran tid fanns inget Ryssland, inget Mongol-välde och närapå inget Moskva – och inte ens idag vågar Lukasjenko ge sig ned i det Ukrainska blodbadet. Vitryska militära förband visar en i västs ögon underlig passivitet – som naturligtvis också har en mycket enkel förklaring, sett emot nutidens historia – med tanke på de protester, som redan skett i Belarus på senare år, så vågar helt enkelt dess diktator inte att gå med i ett krig som snart skulle visa sig mycket impopulärt, och utlysa fler vågor av folkligt missnöje – utan har – av fullt förståeliga skäl – hittills hållit sig utanför allt sådant utrikespolitiskt ”vingleri” – trots upprepade påtryckningar från Kreml om att han borde göra slag i saken…

Därför kan nog Oleksandr Kamyshin – chef för de Ukrainska statsjärnvägarna – nog sova lugnt om nätterna ändå – allra helst som han antytt det i en Intervju med Radio Free Europe. Ukraina och Vitryssland har numera inga direkta järnvägsförbindelser, för de spåren har blivit avbrutna, och trots att järnvägen mellan Gomel och Ukrainska gränsen fortfarande fungerar som ryska arméns försörjningslina nummer ett, kan man aldrig riktigt veta hur det står till med just den järnvägslinjen, för… (jag citerar !)

“I believe that among the Belarusians — and particularly among the rail workers — there are still honest people,” he said. “I don’t want to betray them. I am grateful to them for what is happing today…. And I am sure that the honest people in this organization will be able to stop the work of Belarusian railways regarding the transfer of military equipment in the direction of Ukraine.”

Så – ni ser – gott folk – den enskilde järnvägsarbetaren kan vara en okänd hjälte – och samtidigt med det krig som rasar i Ukraina, har 41 Ukrainska järnvägsarbetare dödats i tjänsten, medan 40 sårats – enligt uppgifter från 20 Mars i år. Rysslands krig har inte avgjorts till dess egen fördel, trots försenade vapentransporter från ett Sverige, som är påfallande likgiltigt för att ge militärt stöd till Ukraina, och som allrahelst ser till sina egna, snäva intressen – trots att den nuvarande svenska Regeringen mycket väl vet, att den inte borde göra så.

De Ukrainska Statsjärnvägarna har också – som alla av oss numera vet – transporterat mer än 3 miljoner av sina egna medborgare i riktning Västeuropa, samt mer än 10 miljoner personer från de östra till de västra delarna av Ukraina, efter vad det ser ut. Detta är fakta, och fakta går inte att förneka – och att förflytta alla dessa människor är också en bragd i sammanhanget. Hur bra tror ni förresten att svenska SJ skulle lyckas i en liknande situation, som den nuvarande i Ukraina ? Tror ni alls våra Statsjärnvägar skulle kunna uppnå ett sådant resultat, under de omständigheterna ??

Ja, kort sagt – det är mycket sant, vad den gamla amerikanska visan säger:

Headaches and heartaches
And all kinds of pain
All the part of a railroad train
Sweat and toil  – the good and the grand
Are part of the life of a railroad man…