”Galna Gretas” retorik alltmer som Vladimir Putins….

Få torde ha lagt märke till det, men ”Galna Greta” eller Greta Thunberg, som hon ibland kallas – använder numera en retorik och ett uttryckssätt, som är på pricken likt Vladimir Putins.

Den svenska Regeringen har givit ett miljöprövningstilltånd till den grundligt utredda gruvan i Kallak, och de flesta renägare och företrädare för Samebyar i närheten uttrycker sig med försiktighet, medan näringsminister Karl Peter Thorvaldsson inte gör större affär av en 100 hektar stor grop inne på ett 1300 hektar stort område – och det behöver man heller inte göra, nu när frågan ändå blivit grundligt utredd i nio år.

Asbergers och alkoholskador under graviditeten kan ge upphov till stora beteende-störningar längre fram i livet

Ändå står detta sjuka barn – formellt sett några månader över 18, men intellektuellt sett kvar på en sjätteklassares nivå – kvar och skriker att Svenska staten är rasister, nykolonialister, att Sverige ska få evig skam, att ”detta datum ska ihågkommas i den mänskliga historien” och så vidare och så vidare – och hon låtsas fortsatt vara Same, samt ger sig ut för att vara en sådan – trots att hon inte kan det ringaste om renskötsel, inte har det minsta av samiskt blod i ådrorna och inte på något sätt kan vara företrädare för en påstådd ”urbefolkning” som invandrat hit österifrån under århundradena närmast efter vår tideräknings början – för några bevis för en samisk närvaro och en renägar-kultur, i motsats till renjägare är faktiskt inte äldre än så.

Det enda ”Urfollk” som finns inom det nuvarande Sveriges gränser är och förblir de etniska svenskarna, som spårats tillbaka ända till 30 000 år före kristus, och som kom hit i samband med istidens slut för ca 14 000 år sedan. Om några ”urfolksbestämmelser” alls borde tillämpas i vårt land, så är det den stora etniska majoritetens – för närvarande nedtrimmad till 75 % genom ett på mycket kort tid genomfört befolkningsutbyte som gäller, och majoritetens lagar – därmed punkt. Detta är elementära fakta, och inte alls svårt att förstå. Till och med grundskole-elever borde kunna begripa det.

 

Enligt Greta Thunberg är den nuvarande Socialdemokratiska Regeringen RASISTER… Kan det stämma ? En viss Stefan Löfvén lär ha sagt att målet med Regeringens politik är att Sverige snabbt skall förvandlas till ett ”blandland” och genomföra ett befolkningsutbyte – så visst finns här RASISM – men vem riktar den sig emot ? (källa SCB – diagram över Sveriges nutida befolkningsutveckling)

 

Om 22 Mars i år alls kommer ihågkommas för något i framtiden, blir det inte för beslutet om en vidare utredning av en skäligen obetydlig svensk järnmalmsgruva – men Greta Thunbergs retorik är mycket lätt att känna igen – liksom andra – renodlat sjukliga eller skall vi säga psykopatoida drag i hennes personlighet.

Det har till och med på allvar i pressen diskuterats, om en del ryska ledare kan uppvisa samma personlighetsdrag, och jag tror inte vi kan missta oss på den saken heller, även om vi inte ska överdriva. En annan bloggare vid namn Carl Bildt har idag – via det Ukrainska Försvarsdepartementet (jo, faktiskt – dessa har haft följande TV-inslag uppe på sin twitter-sida från vad som sänds i rysk TV och ryska media just nu. Även tidigare har jag ju för egen del haft just herr Bildt på besök här i min blogg, och kanske kan han då – som en förhållandevis saklig man – som ofta kvarhåller just det nordiska eller cirkumpolära perspektivet – bidra med en del intressanta synpunkter:

Det är kriget i Ukraina – inget annat – som månaden Mars 2022 skall ihågkommas för i framtiden – och inte Greta Thunberg, sanna mina ord !

Såhär låter den ryska retoriken – märk likheterna med Greta Thunbergs ADHD-mässiga svammel:

Vad är likheterna mellan ”Galna Greta” och de ryska demagoger och TV-journalister vi ser här ?  Kanske borde vi stanna upp ett tag, och försöka beskriva dem närmare.

1. Både ”Galna Greta” och andra media-fenomen är noggrant regisserade individer, som inte ens skriver sina tal och texterna till sina framträdanden själva, utan bara tjänar som ”nyttiga idioter” för en viss, fast kontrollerad ideologi

2. De omges av ja-sägare, fullständigt avskärmade från den yttre verkligheten, och kan inte ”ta in” fakta som lätt motbevisar deras falska verklighetsbild – ett av de främsta tecknen på en verklig psykopat, eller i alla fall en psykopatoid personlighet. Detta lilla ”entourage” rekryteras också ur den styrande makteliten, och är till för att producera lättköpta ”sanningar” som ska domptera och ”träna” det egna folket för vad som kommer.

3. Psykopaterna företräder alltid en extrem ideologi, driven inte bara till sin spets, utan ren absurditet. Det är så man känner igen dem – deras yttranden har ingenting med realism, realistisk politik eller ens realiserbara mål att göra – men det värsta är som vi vet – att vanligt folk tror på dem…

 

Dessa två de är – LIKA SOM BÄR – och för övrigt nog det är – Samma PSYKOPATER här som där….

 

Kring Järnvägsarbetarna i Belarus….

Jag antar att ganska många av mina läsare aldrig ägnat växlarna, ställverkspersonalen och bangårdsarbetarna på de Belarusiska eller rättare sagt Vitryska Statsjärnvägarna någon närmare tanke – men det borde kanske samtliga, varenda en och alla av mina läsare ändå göra. Igår nämnde jag båtar och maritima ämnen, på tal om vissa hamnstäder; men även järnvägen – detta sorgligt bortglömda transportmedel – har fortfarande sin roll att fylla, särskilt i tider av kris eller krig.

Dessa män från lokverkstäderna i Gomel, stickspåren i Retjutsa, eller lastramperna i Svedske (jo, det finns faktiskt en sådan ort) – eller vad vi nu ska tänka oss – är faktiskt något av Europas okända hjältar just nu – och dessutom hederliga människor, även om de här i väst brukar vara tarvligen bortglömda för det mesta. Skitiga av dieselfett och och allehanda smuts, som lätt samlas i brännolja och andra ämnen som förekommer på en järnväg, går de hem och tvättar av sig det allra värsta om fredagarna, precis som oss andra – och umgås väl också med hustru och barn, om än inte med vodkaflaskan, mer än på särskilt påbjudna nationella festdagar, då deras Regering anser att detta är vad de borde göra – för sådant är livet i Belarus.

Det svenska huvudskyddsombudet på denna bild, har förstås ingenting ingenting ingenting alls att göra med vad som skildras i detta inlägg….

Och kanske är livet också – i viss mån – exakt så i Sverige också – ibland svenska järnvägsarbetare, vars liv ibland är mycket, ja nästan slående likt vad som upplevs ibland deras Vitryska kollegor. Vi vet också att Volodymir Zelensky – ingen ringare person, just han och bara han i egenskap av sitt ämbete som Ukrainas President i ett tal i Sveriges Riksdag igår tackade de svenska Hamnarbetarna och Transportarbetarna för sin blockad av ryska fartyg. Dessa män gör vad den Socialdemokratiska Regeringen med ”Magadan Magda” Andersson i spetsen hela tiden vägrar göra, och inleder en mellanfolklig solidaritetsaktion. Vem kunde ha trott det ?

Också i Belarus sker nämligen dylika Mellanfolkliga solidaritetsaktioner, märkligt nog. Vi vet att den ryska armén fortfarande är mästerlig i att ilasta eller rättare sagt upplasta sin materiel på järnväg, och att en hel stridsvagnsbataljon faktiskt kan lasta på flakvagnar inom loppet av föga mer trettio minuter – men underligt nog kommer järnvägstransporterna sällan fram. De hamnar ibland på fel spår, växlingen går inte alls som den skall, vagnar i ett och samma tågset kopplas inte ihop på rätt sätt, utan kommer på drift, och börjar ibland av egen kraft rulla ned för rangerryggarna åt alldeles fel håll… Ja – visst är det anmärkningsvärt… men det har sin enkla och naturliga förklaring…

Vad skedde på vissa järnvägsstationer i Belarus, natten den 24 Februari ? Och varför misslyckas ibland sådan ”transitering” ??

Alltihop beror på historiska faktorer. Belarus eller Vitryssland, Polen, Ukraina och Litauen har en gång i tiden varit samma nation, samma land – och del i ett Östeuropeiskt rike som var större än Moskovien, ja större än det egentliga Ryssland, större än Republiken Novgorod till och med – och dessa folk betraktar varandra än idag till mycket stor del som grannar och bröder. Danskar, Norrmän och Svenskar har ibland haft sina krig, de också – men i stort sett har de alltid varit brödrafolk, som talat samma eller liknande språk, och antalet ”Bondefreder” i gemensam svensk, dansk och skånsk historia är som de flesta bildade svenskar vet – legio !

En gång fanns ett gemensamt polskt-litauiskt-ukrainskt-vitryskt rike, som sträckte sig från Östersjön till Svarta Havet, och som i mer än 500 år var en stormakt att räkna med…

Under denna fjärran tid fanns inget Ryssland, inget Mongol-välde och närapå inget Moskva – och inte ens idag vågar Lukasjenko ge sig ned i det Ukrainska blodbadet. Vitryska militära förband visar en i västs ögon underlig passivitet – som naturligtvis också har en mycket enkel förklaring, sett emot nutidens historia – med tanke på de protester, som redan skett i Belarus på senare år, så vågar helt enkelt dess diktator inte att gå med i ett krig som snart skulle visa sig mycket impopulärt, och utlysa fler vågor av folkligt missnöje – utan har – av fullt förståeliga skäl – hittills hållit sig utanför allt sådant utrikespolitiskt ”vingleri” – trots upprepade påtryckningar från Kreml om att han borde göra slag i saken…

Därför kan nog Oleksandr Kamyshin – chef för de Ukrainska statsjärnvägarna – nog sova lugnt om nätterna ändå – allra helst som han antytt det i en Intervju med Radio Free Europe. Ukraina och Vitryssland har numera inga direkta järnvägsförbindelser, för de spåren har blivit avbrutna, och trots att järnvägen mellan Gomel och Ukrainska gränsen fortfarande fungerar som ryska arméns försörjningslina nummer ett, kan man aldrig riktigt veta hur det står till med just den järnvägslinjen, för… (jag citerar !)

“I believe that among the Belarusians — and particularly among the rail workers — there are still honest people,” he said. “I don’t want to betray them. I am grateful to them for what is happing today…. And I am sure that the honest people in this organization will be able to stop the work of Belarusian railways regarding the transfer of military equipment in the direction of Ukraine.”

Så – ni ser – gott folk – den enskilde järnvägsarbetaren kan vara en okänd hjälte – och samtidigt med det krig som rasar i Ukraina, har 41 Ukrainska järnvägsarbetare dödats i tjänsten, medan 40 sårats – enligt uppgifter från 20 Mars i år. Rysslands krig har inte avgjorts till dess egen fördel, trots försenade vapentransporter från ett Sverige, som är påfallande likgiltigt för att ge militärt stöd till Ukraina, och som allrahelst ser till sina egna, snäva intressen – trots att den nuvarande svenska Regeringen mycket väl vet, att den inte borde göra så.

De Ukrainska Statsjärnvägarna har också – som alla av oss numera vet – transporterat mer än 3 miljoner av sina egna medborgare i riktning Västeuropa, samt mer än 10 miljoner personer från de östra till de västra delarna av Ukraina, efter vad det ser ut. Detta är fakta, och fakta går inte att förneka – och att förflytta alla dessa människor är också en bragd i sammanhanget. Hur bra tror ni förresten att svenska SJ skulle lyckas i en liknande situation, som den nuvarande i Ukraina ? Tror ni alls våra Statsjärnvägar skulle kunna uppnå ett sådant resultat, under de omständigheterna ??

Ja, kort sagt – det är mycket sant, vad den gamla amerikanska visan säger:

Headaches and heartaches
And all kinds of pain
All the part of a railroad train
Sweat and toil  – the good and the grand
Are part of the life of a railroad man…