Hedendom utanför Sverige

I vilket European Congress of Ethnic Religions kritiserar Litauiska Sejmen för Människorättsbrott

Igår anklagade European Congress of Ethnic Religions den Litauiska Sejmen, alltså Litauens parlament och riksdag för brott emot Europakonventionen samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Orsaken är attsamma parlament vägrat erkänna Romuva, alla litauers inhemska hedniska religion, som ett fullvärdigt religiöst altlernativ, likställt med alla andra religiösa samfund i just Litauen.

Romuva har enligt de senaste mätningarna minst 6000 registrerade utövare i Litauen och växer snabbt, liksom det folkliga MOTSTÅNDET emot den katolska kyrkan…

Bakom alltsammans ligger den katolska kyrkan och dess ränker, samma katolska kyrka som för inte så länge sedan var totalförbjuden i Sverige, men som nu släppts in även här – vilket har varit ett klart demokratiskt misstag. ECER skräder inte orden, utan anklagar i klara och otvetydiga ordalag katolikerna för vad som hänt. Jag citerar ur ECER:s officiella kommuniké.

The decision by the Seimas, under strong pressure from the Roman Catholic church, represents not only a gross violation of the Lithuanian Constitution, but also contravenes important treaties and agreements such as the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights.

This has been a long and ongoing process. The leadership of Romuva has been actively pursuing their right to be recognized as a religion in Lithuania for almost three decades. The ECER and other NGOs, both in Europe and abroad, have officially expressed our support. I have personally met twice with Lithuanian government officials in an effort to convince them to approve Romuva’s petition. The Parliament of the World’s Religions has also sent letters of support, as have indigenous leaders and elders from various parts of the world. But — despite the incontrovertible agreements establishing religious freedom of choice and expression, and separation of church and state throughout most of Europe — the sad reality is that government officials in many countries still bow down to the dictates of mainstream religions, even if it means breaking or ignoring their own laws.

Vad som sägs här stämmer. Ironiskt nog var det under Vytautas Landsbergis, den första presidenten i det nyuppväckta och åter självständiga Litauen, som Romuva var nära ett politiskt erkännande, och faktiskt satt som ett eget politiskt parti i det Litauiska parlamentet. Men detta sakernas tillstånd varade inte länge. Knappt hade man gjort sig fria från det sovjetiska förtrycket, innan Romuvas ledare trodde att allt var frid och fröjd och att den nya konstitutionen garanterade både religionsfrihet och att de som hedningar skulle bli erkända och accepterade på lika villkor. Därför drog de sig snabbt ur politiken, och i nästkommande val ställde de aldrig upp. Det visade sig – som vi nu fått se – vara ett nattsvart misstag, för de hade inte räknat med det ständiga förtrycket ifrån de kristna.

Monoteism och religionsfrihet går helt enkelt inte ihop – det har Världen fått se gång efter annan (Inte bara i Litauen), lika lite som Monoteism och demokratiska fri- och rättigheter – och det är just därför som de Monoteistiska religionerna måste bekämpas, och inte får tillåtas ta över i ett modernt samhälle.

Kristendomen representerar ett totalitärt system. Det är viktigt att förstå. Också i vårt land finns det politiker som Morgan Johansson, till exempel, som vill göra slut på det svenska folkets religionsfrihet, likaväl som katolikerna i det Litauiska parlamentet försöker göra slut på religionsfriheten i Litauen, och förföljer de lokala hedningarna.

Morgan Johansson har som alla vet yrkat på förbud för runor, samt Torshammare och på olika sätt försökt skada det Nordiska kulturarvet. Men både Justitiekanslern, en utredning som Regeringen Löfvén själv tillsatt har sagt emot honom, och det finns en bred folkopinion emot de bigotta, diktatoriska och förlegade åsikter Morgan Johansson företräder. Nordiska Asa Samfundet har till exempel genomfört en namninsamling med över 15000 underskrifter emot Regeringen Löfvéns religiösa förtryck, men ännu så länge har inga deklarationer från ECER utfärdats vad gäller just Sverige.

Kanhända är det också på tiden att så sker.

Hedniska Tankar vill i alla fall med detta inlägg förklara sig solidarisk med de Litauiska hedningarna och Romuvas alla utövare – för också jag har haft vänner i det fria Litauen och besökt det landet på mina många färder i Österled. Lustigt nog har inte ett enda ord som solidaritetsyttring hörts från ett litet svenskt samfund som kallar sig ”Forn Sed” trots att detta tillvältrat sig medlemskap i ECER på orättmätig grund – orättmätig inte minst för att det inte ens företräder tiondelen av de Hedningar som finns i Sverige, och dessutom inte sysslar med Asatro, utan med new age och andra dumheter.

Så kan vi inte ha det. Romuva företräder, liksom Asatron, en renare och hälsosammare väg, och på den vägen ÄR det…

”Trond i Gata” – ”Trondur i Götu” – The man that wouldn’t die ! (inlägg från 20 Oktober 2017)

The copper bosses killed you, Joe !”
– ”I never died, said he. ”I never died, said he !

(ur den amerikanska visan om Joe Hill, aka Joel Emmanuel Hägglund från Gävle)

”Some village-Hampden, that with dauntless breast
The little tyrant of his fields withstood;
Some mute inglorious Milton here may rest,
Some Cromwell guiltless of his country’s blood…”

(Thomas Gray, ”Elegy, written in a country Churchyard”)

 

 

Långt borta i Thorshamn, huvudstaden på Färeöarna, som naturligtvis är uppkallad efter Thor eller Asa-Tor, står ett märkligt monument över en märklig man. Han heter Trond i Gata, Thrönd i Gatu eller Thrand i Götu – beroende på vilkeet Nordiskt språk man ännu talar – och han var en man som verkligen trodde på Tor, och fick sin seger och stryka av just honom och bara honom, och som förtjänar att mer än någon annan kallas ”Mannar Allherliga Mannast !” – den fras som i Harbadsljod och Eddan betecknar själve Tor, och som ingen nutida översättare ens vågat göra en korrekt översättning av. ”The man !” skulle man kanske säga, på amerikansk engelska. Han var verkligen ”Heidningi inn meisti!” eller den störste av hedningar.

Trond i Gata, den siste hedniske Jarlen på Färeöarna, slogs under 90 års levnad oavbrutet för Asatron, och sitt eget lands frihet och överlevnad…

Hos oss i Sverige är Tronds liv och verk helt okänt, men på Färeöarna är han fortfarande nationalhjälte. Den förste moderne poeten på den lilla ögruppen i Nordatlanten med sådär 49 000 invånare – och nästan inga bilar och ingen invandring alls – hette Janus Djuurhus och skrev sin hyllningsdikt till Tröndur – ”Gandkvaedi” – vad en Gand är, vet ni kanske, och till och med den moderna hårdrocksgruppen TYR:s berömda låt ”Hold the Heathen Hammer High !” är en enda lovsång till Trond i Gata – för se detta var just vad han gjorde…

På Island har Trond i Gata blivit ett ordspråk. Att vara någons ”Trond i Gata” innebär att vara Nemesis, den straffande och rättfärdiga hämnden förkroppsligad, en oförsonlig fiende, någon som ”motar Olle i grind” för att nämna ett svenskt likalydande talesätt, eller själva sinnebilden för frihetskamp och folkligt civilmotstånd, segt och oförtrutet, genom sekel och århundraden. Sådan är också Asatrons och Hedendomens själ – och ändå har Trond i Gata fått ett mycket svart och dåligt eftermäle i Färeöinga Saga från 1200-talet, men den berättelsen skrevs av kristna munkar, som hade all anledning att hata och förbanna Trond och alla hans fränder och hela hans släkt. Trots det skiner den verkliga historien om honom igenom, och inte ens de kristna krönikörer som levde minst 200 år efter att Tronds liv utspelade sig – mellan år 945 och 1035 närmare bestämt – kunde skada hans rykte det minsta, för han fick sin upprättelse i vår tid.

 

Hedendomen är inget skämt, ingen intellektuell sysselsättning. Den är en frihetskamp och en nationell befrielserörelse – då som nu.

VÄNTA ER INGET ANNAT !

Han var född i gården Göta eller Gata på Austuröy i den norra delen av Färeöarna, och kom från vad som blev en av öns mäktigaste stormannasläkter, även om det inte alls var så från början. Som hans förnamn antyder, så kom hans förfäder från Tröndelagen i Norge och trakten av Trondheim, och han beskrivs som en stor, rödskäggig och blåögd man, mycket lik Asa-Tor till utseendet, och hedning ända in i märgen. De kristna beskyllde honom redan under hans levnad för många ting, bland annat för att kunna tala övertygande och insmickrande inför makthavare när så behövdes, och var avundsjuka på hans bekantskap med flera kända kungar över Norge och Danmark, men Trond i Gata var mer än något annat en slug realpolitiker, som säkerställde att Färeöarna blev det sista land i Norden som alls kristnades, och att kristnandet bara stannade på ytan, som en tom läpparnas bekännelse.

Landskapet på öarna är i stort sett detsamma då som nu. Tusen år har gått, men ingenting har förändrats, allraminst i folkets hjärtan, för folksjälen glömmer aldrig. Inte människorna heller. Trond for ut i Viking i sin ungdom, och träffade en man som hette Holmgeir Köpman och Kung Harald Blåtand av Danmark, säger sagan. Då vann han mycket guld och ära, och visade sig slug i köpenskap, vilket ledde till de kristnas och flera kungasöners avundsjuka, för rika mäns söner förstår sällan hur hårt och arbetsamt folk lyckas i affärer, eller hur viljestarka män också i ungdomen förmår större ting än de själva, som fått allt gratis och aldrig behövt ägna sig åt hederligt arbete på egen hand.

Berättelsen om Trond, som den framställs i Färöinga Saga (som man inte ska tro för mycket på) påminner mig om en liten sagatåt, som heter ”Audun med Isbjörnen” på svenska. Islänningen Audun levde bland de karga Nordvästfjordarna, och en gång kom en isbjörn drivande på ett flak från Grönland. Audun hyrde in sig på en passerande knarr, och seglade med sin björn emot Norge, trots att isbjörnar för det första inte tycker om människor, inte vill vara instängda och dessutom har ett väldigt stort rörelsebehov, varför de inte trivs ens i de modernaste av djurparker. Dessutom äter de ganska mycket, och när de blir hungriga, kan de attackera vem som helst. Audun kom lyckligt fram till Kung Harald Hårdråde av Norge, men svarade att han inte alls tänkt ge björnen till den Norske kungen, utan till Sven Tveskägg av Danmark. Harald, som ville ha björnen till gårdvar och vakt på sin kungsgård (faktum är att man höll sig med sk ”Husbjörnar” men sådana var mycket dyra i drift) blev imponerad av sådan dristighet, och det slutade med att Islänningen blev vän med båda Kungarna, och fick utmärkta handelsavtal.

Med sådana metoder styrde också Trond i Gata, skickligt, länge och väl, och trots maktkampen mellan de nordiska rikena, drabbades Färeöarna aldrig av krig i stor skala, vilket var hans förtjänst. Men så kom de kristna. Släktfejder utbröt, bara därför att ett kristet parti tilläts invandra, och bosätta sig på Färeöarna. Till sist blev det så illa, att Trond i Gatas kristne granne hotade honom till livet med en yxa, men Trond och hans husfolk blev inte mer kristna till sinnelaget efter det, vilket man ju kan förstå.

Trond gällde för att vara en stor sejdman, som med magi kunde hålla kristen ohyra, missionärer och annat otyg borta från sin ö..

Trond i Gata var ett helt liv igenom ogift, även om han höll flera kvinnor i sitt hus. Han hade inga egna söner eller barn, men istället uppfostrade han andra familjers söner som sina egna – sådant var inte alls ovanligt på den tiden, till och med den Norske kungen Håkon Adalstensfostri fostrades ju hos Kung Ethelstan i England – och det ansågs också passande och hedersamt, att stora hövdingar skulle uppfostra unga män till dugliga krigare, och lära dem allt som behövdes för en vis mans liv.  Trond var alltid frikostig med mat och gåvor åt sina egna, men hård och skoningslös emot sina fiender, får vi veta. De kristna munkar som skrev Färöinga saga, säger att han lät sända bort två av sina många fostersöner till Norge när det blev för farligt för dem på ön, där inbördeskrig nu började härja i de kristna hundarnas samhällsnedbrytande spår… De säger också, att det var för att han tänkt sälja dem som trälar, men det skall ingen man tro.

I  sagan finns också ett långt avsnitt, där vi får möta Håkon Jarl av Norge, som gällde för att vara kristen, men som dyrkade Thorgerd Hörgabrud och Irpa, hans personliga Diser och hans ätts Fylgior. Detta är ytterst intressant, för här finns en helt annan beskrivning av ett Asatroget Gudahov än vi är vana vid, fastän berättelsen är skriven av kristna. På danska – berättelsen finns inte i någon god svensk översättning utom min – lyder texten såhär

der traf de en aaben Plads for sig, paa hvilken der stod et Huus med en Skigaard eller Stakitværk om; dette Huus var meget smukt, og i Udgraveringerne var der indstøbt Guld og Sølv. Hakon og Sigmund gik ind i Huset, og faa Mænd med dem; der var en Mængde Afgudsbilleder inde, og paa Huset vare mange Glasvinduer anbragte, saa at der ingensteds var Skygge. En Kvinde var der inderst tværs for Indgangen, og hun var kostelig prydet. Jarlen kastede sig ned for hendes Fødder, og laae der længe; og siden stod han op, og sagde til Sigmund, at de skulde bringe hende noget Sølv i Offer, og lægge det paa Stolen for hende. ”Men paa, at hun vil modtage Offeret, og opfylde mit Ønske,” vedblev Jarlen, ”skulle vi have det til Mærke, at hun da slipper den Ring, som hun har paa sin Haand, og den Ring, Sigmund! skal bringe dig Held.” Og nu tog Jarlen til Ringen, men han fik den ikke, og det forekom Sigmund, som hun krummede Næven i det samme. Jarlen kastede sig ned anden Gang for hende, og Sigmund saae, at Taarerne stode Jarlen i Øinene; og han stod derefter op, og tog til Ringen, og da var den løs, og han gav Sigmund den, og sagde at Sigmund ikke skulde skille sig ved denne Ring, hvilket Sigmund lovede.

Där såg de en öppen plats framför sig, på vilken stod ett hus med en skidgård eller stockverk runt om, detta hus var mycket vackert, och det var sirat i guld och silver. Hakon och Sigmund gick in i huset, och få män med dem, det fanns många avgudabilder därinne, och på huset fanns många glasfönster anbrakta, så att det inte fanns någon enda skugga på insidan. En kvinnas bild stod innanför, tvärs vid ingången, och hon var rikt prydd. Jarlen kastade sig ned för hennes fötter, och låg där länge, och sedan stod han upp och sa till Sigmund, att de skulle ge henne något silver i Blot, och lägga det på stallen framför henne. ”Men för att vi ska märka om hon vill ta blotet, och uppfylla min önskan,” sade Jarlen, ”ska vi ta till märke att om hon släpper ringen, som hon bär på sin arm, och den ringen, du Sigmund, ska bringa dig lycka.” Och nu drog Jarlen i ringen, men han fick inte av den, och det syntes Sigmund, som om kvinnan knäöt näven i detsamma. Jarlen kastade sig åter ned för henne, och Sigmund såg, att tårarna rann i Jarlens ögon, och därefter reste han sig upp och drog i ringen, och då lossnade den, och han gav den till Sigmund och sa, att Sigmund aldrig fick skiljas från denna ring, vilket Sigmund lovade

Hedningar knäföll aldrig framför sina gudar, och denna kristna amsaga om att Håkon Jarl skulle ha lagt sig framstupa, är ett grundfalskt påsåtende, antagligen inspirerat av Jesu frestelse, där ju satan säger ”fall ned och tillbe mig!” eftersom de kristna vid denna tid trodde, att alla våra gudar var djävlar och demoner. Förgyllda och rikt utsmyckade gudabilder, som den Tor med vagn, bockar och allt som var helt förgylld och stod i Tröndernas gudahov nära Trondheim (antagligen i Ranheim, en anläggning som nu förstörts för alltid,och gått förlorad för fler arkeologiska undersökningar, eftersom trondheims stad till varje pris ville bygga ett nytt höghusområde just där) omtalas ofta i Sagorna, men här ser vi något annat, som de kristna motvilligt måste erkänna – Gudahovet var en vacker och behaglig plats, det var ljust, strålade av silver och guld och det fanns inga skuggor därinne. 

Asynjans – väl Thorgerd Hörgabrud själv – rikt smyckade och vackra bild måste tänkas minst lika stor som en levande människa, och mycket realistiskt gjord, med hand, edsring av guld på armen och allt. I Heimskringla omtalas bilder av gudarna som ”kan gå och samtala precis som en människa” och som kan röra händer, armar och ben, men med det menas väl att gudastöttor var något man kunde bära med sig, snarare än någotslags besjälade demoner i trä-gestalt, som en del kristna forskare fortfarande tänker sig det hela. Säkert är, att Edsringar var mycket betydelsefulla.

På 1200-talet, när denna berättelse skrevs, fanns inga stora glasfönster alls i hela Europa, och först efter 1240 eller så började man bygga stora katedraler i Chartres eller Reims – men här skildras ett hedniskt gudahov i Norge som minst lika kostbart och vackert, fast det säkert var gjort i trä. Hur ska vi tänka oss det ? Kan det tjäna som förebild, när vi i framtiden kommer bygga allt större Gudahov även i vårt land ?

Gudahov har aldrig sett ut som dessa tempelfantasier från tidigt 1900-tal, men håll med om att de inte är helt avlägsna från Färeöinga sagas beskrivning…

Trond i Gatas största bedrift, enligt sagan – var att med Tors hjälp styra över väder och vind, så att några kristna missionärer aldrig kom fram till Färeöarna. Denna berömda scen skildras på ett frimärke av Anker Eli Pedersen, och ser då ut som såhär:

Frimärket utgavs år 2000, vid Färeöarnas 1000 års jubileum som stat – fast öarna var självständiga långt tidigare – och är förstås ursprunget till den idag så kända frasen ”Hold the Heathen Hammer High !” Naturligtvis finns det idag dem, som förnekar Trond i Gatas kraft, men tänk på vad som hände i veckan, nu och här, år 2017 i Sverige… I trakten av Uppsala slog åskan plötsligt ned – bokstavligt talat som en blixt ifrån klar himmel – och träffade de kristnas kyrkor… Ett kompakt mörker sänkte sig helt oförklarligt i tisdags över hela Mellansverige. Metreologer teoretiserar om storm på Atlanten, eller babblar osammanhängande om skogsbränder i Portugal – men ingen kan förklara fenomenet – allt vi har är teorier.

För några år sedan fick charterresenärer och flygpassagerare från hela Världen plötsligt lära sig ordet ”Eyafjallajökkull !” – ett ord som ingen kristen eller engelsktalande individ kan uttala. Flygtrafiken över Atlanten låg nere i flera veckor. Inget plan kunde lyfta. Inte ens den bästa eller mest moderna teknik förmådde någonting emot Asarnas krafter.

Människor kunde inte besegra dem, och det var som om Trond i Gata stod på sitt bergiga näs på nytt, ensam mot himlen med Tors Hammare i högsta hugg.

Trond var ingen dumbom. Han hade levt på sina öar i ett helt liv, och han kunde tyda vädret, veta när stormar var på väg av erfarenheten, och förstå när det inte lönade sig att segla. Det fanns inget som helst magiskt med detta, mer än vad som idag på militärt språk kallas ”lokal taktisk överlägsenhet till följd av INFORMATIONSÖVERTAG” och det var just därför som Trond i Gata kunde fortsätta sin kamp emot de kristna så länge.

Man kan jämföra med situationen på Island, där den berömde Lagmannen och Allsherjargoden Thorgeirr Ljosvetningagodi– han som härskade över de ljusa vattnen – räddade ett helt land från inbördeskrig, för så långt hade de kristnas mördande, lagtrots och allmänna infiltration i samhället gått, och det är något som vi också idag måste se noga upp med. Efter många samvetsbetänkligheter och åtskillig tvekan – han låg vaken en hel natt, säger sagan – gav Thorgeirr med sig, och tillät dumt nog de kristnas närvaro på ön i alla fall ,men det skulle senare visa sig vara ett fruktansvärt misstag. Thorgeirr stadgade så, att hemma på sin egen gård och på sitt eget gårdstun kunde envar blota som man ville, står det att läsa i Kristninga Saga.

Långt innan principen om åsiktsfrihet och mänskliga rättigheter ens blivit upptäckt, förklarad i ord och fäst på papper, visste Thorgeirr allt detta i sitt hjärta, ty han var en vis man. Han förstod – som en god ledare och den bäste av män – att det inte går att hindra människor från att tänka fritt, och att man inte kan tvinga på människor en främmande religion eller tro, inte i deras familjs sköte, inte inne i deras egna hem..

 

Så satt en gång även Thorgeirr, lagmannen från de ljusa vattnen…

Men Thorgeirrs ordning blev inte bestående. Bara tjugo år senare bröt de kristna alla avtal, och avskaffade allt förnuft, avskaffade all lag.

Så brann åter kättarbål och häxbål i Europa. Korståg, blodiga förföljelser. Förbud och Påvar. Kyrkoplikt, tortyr och tyranni.

Få vill minnas det, men också i Sverige infördes kristendomen med förtryck och våld. Det får vi aldrig någonsin glömma bort. Så här låter det, i Olavs Saga Tryggva – Olaf Tryggvason och den påstått ”helige” Olaf Haraldsson, som bönderna i Tröndelag rättvist lät slå ihjäl, var båda onda och vrångvisa män, ty:

Konungen bjöd honom gåvor och stora intäkter, men Eyvind avböjde allt detta. Till sist hotade konungen honom med lemlästning eller död, men Eyvind lät ändock icke rubba sig. Då lät konungen bära in ett bäcken fyllt med glöder och sätta det på magen på Eyvind, och snart brast buken sönder, och Eyvinds tarmar rann ut på marken, medan hans könsorgan förbrändes.

”Vill du tro på Kristus nu ?” frågade kungen.

Men härpå svarade Eyvind ingenting, och gav inte det minsta ljud till svar, utan vände utan tårar sitt ansikte emot de berg, där han var född.

(läsning ur Olafs Saga Tryggva)

Med våld, mutor och ränker erövrade till sist de kristna hundarna Färeöarnas fria jord. Det skildras i Heimskringla hur Trond i Gatas fränder lät underkasta sig kristendomen, ungefär som vissa svenskar numera kryper inför islam. Fränderna försökte locka över Trond genom att tala väl om Ärkeängeln Mikael, ledare för de himmelska härskarorna likt Tyr och Oden, för det hade visat sig ha effekt på vissa isländska vikingar enligt andra sagor, men Trond i Gata förblev vid sina fäders tro. I den var han uppväxt, för den hade han levat och kämpat, och för den var han beredd att dö – om det slutligen kom därhän.

Det sägs att han dog av grämelse, över 90 år gammal, till följd av hur de dödade hans fosterson Leif, men för egen del tror jag inte detta är sant. Han dog av sjukdom och av ålder, sant nog, men han dog ändå som en fri man, och fria män överallt skall för evigt hedra Trond i Gatas minne.

Flera öriken i Färeöarnas närhet har i vår tid tack vare katolicism och annat upplevt samma sak, som Nordborna gjorde vid kristendomens införande…

Men kampen för frihet och oberoende går ständigt vidare… Varje generation, har sitt eget krig att utkämpa…

Nu får även BBC hednisk kritik.. (inlägg från 15 Januari 2015)

Borta i Storbritannien har det startats en namninsamling på nätet, för att få anrika och ansedda BBC, the British Broadcasting Corporation att ge ”equal time” åt landets hedningar. Efter 8 dagar har man nått ca 1450 av nödvändiga 1000 underskrifter. Enligt den senaste folkräkningen från 2011 fanns det bara 59,5 % kristna i Storbritannien – här i Sverige är ”Svenska” Kyrkans, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutehranska andliga ockupationsmakten (som väl detta samfund rätteligen borde kallas) nere på samma siffra. Minst 32,9 % av befolkningen var sekulära hedningar emot långt över en tredjedel här hos oss. Dessutom finns det 4,4 % anhängare av islam i Storbritannien, 1,3 % hinduer, 0,6 % buddhister och 0,7 % judar, medan de organiserade hedningarnas andel av befolkningen är 0,2 % – vilket betyder att det finns cirka 131 350 registrerade hedningar ”in the UK”

”Well, we said it before, and we’ll say it AGAIN !”

 

Även om BBC håller mycket god kvalitet på sina naturprogram, eller program om historia, religion och andra ämnen, så är ändå hedendomen och det hedniska perspektivet kraftigt underrepresenterat – och detta kan inte kallas rättvist – understryker namninsamlingens initiativtagare.

Det mycket populära radioprogrammet ”Thought for the Day” på BBC 4 behöver verkligen Hedniska Tankar, för aldrig någonsin har detta program, som sänts varje dag sedan 4 September 1939 – då ”BBC Home Services” började sända det– och som alltid betytt mycket för lyssnare, hela det brittiska imperiet över – inte minst under andra världskriget ger till exempel 3% av sin sändningstid att informera om Buddhism, och 5 % av sändningstiden för just Judendomen, trots att dessa religioners andel av befolkningen är långt lägre. Och någon gång kunde man åtminstone sända ett hedniskt program – men se – det har BBC aldrig någonsin gjort !

Också IMPERIET kräver Hedniska Tankar !

The BBC should make Pagan voices heard. They should have an occasional programme looking at Paganism and they should feature a Pagan voice on Thought for the Day at least once a year.

Why is this important?

The BBC recently published a review of its religious programming however despite getting the views from a range of religious leaders, no Pagans were consulted.

Det brittiska folket har talat. De kräver Hedniska tankar, helt enkelt. Om jag själv i någon mån kunnat bidra till detta – för jag stöder självfallet namninsamlingen – så är jag tacksam – jag ser att jag kunnat inspirera andra, och att mina tankar har burit frukt. ‘Never in the history of mankind have so many owed so much to so few’ – det är allt jag just nu själv har att säga om saken, där jag sitter i min länsstol  av märket Chesterfield; nere på den Asatrogna Klubben, you know, you see – nästintill Särimner själv, som kan tänkas belöna de brittiska initiativtagarna till namninsamlingen så småningom.

Det är så sant som det är sagt – eller hur ?

Hur många hedningar finns det i Ryssland, förresten ?? (inlägg från 12 December 2014)

Om det nu är så, att bara 15 % eller ännu mindre av Sveriges befolkning är kristen egentligen och att endast 52 % alls skulle kalla sig ”kristna” oberoende av vad de alls tror på (men 48 % Hedningar är alltså sannolikt) enligt vad forskare från Linnéuniversitetet kommit fram till och att det allra minst finns ca 3 400 000 hedningar i Sverige, så kan man ju fråga sig hur det ser ut i våra nära grannländer.  Ta det största grannlandet av dem alla – Ryssland – som exempel.

Enligt de bästa uppskattningarna har Ryssland år 2014 ca 143,5 miljoner invånare. Av dem var minst 53,2 % Hedningar, inklusive ateister eller agnostiker; år 2012, och Ryssland är precis som Sverige huvudsakligen ett sekulärt och modernt samhälle. Ändå har den ryska, grekisk-ortodoxa kyrkan ökat starkt på senare år, delvis med Vladimir Putins bistånd.

Nyligen avslöjade Hedniska Nyhetsmedia att Ortodoxa präster under Patriarken Kirill – den gamle KGB-mannen vill förbjuda vissa former av islam och all hedendom tillika. Religionsfriheten skall med andra ord avskaffas i Världens största nation – Hur det är ställt med den politiska friheten där, råder det också delade meningar om… På ryskt manér skälls alla oliktänkande för ”fascister” eller något ännu värre – samma obehagliga tendens har på senaste tiden dykt upp här i Sverige också – men vad som blir av det hela, är än så länge för tidigt att yttra sig om.

2NOV_5461

Varhelst den politiska friheten är begränsad, finns också de kristna genast på makthavarnas sida… Det är ingen tillfällighet !

Trots att Vladimir Putin officiellt sägs vara troende ortodox, kan man vad gäller honom – och de flesta ryssar – undra. Bara 8 % säger sig alls ha öppnat en bibel, till exempel, och enligt den senaste folkräkningen från 2012 så var bara 41 % kristna ens till namnet. 1,2 % av ryssarna identifierade sig som organiserade hedningar – förvånande nog – vilket borde betyda att det finns minst 1,7 miljoner hedningar i dagens Ryssland. Pagan Federation International, en internationell organisation emot religiös diskriminering, som också finns i Sverige, gjorde i år en urvalsundersökning per dator ibland 3049 – tilläggas bör att väldigt få ryssar har en persondator – datorägandet är inte på långt när så stort som i vårt land – och kom fram till att bara 30 % ungefär identifierar sig som Slaviska Hedningar, medan minst 15 % är Asatroende – i övrigt är det svårt för de ryska hedningarna att berätta, vad de verkligen tror på.

Kanhända är inte heller det så överraskande, eftersom minst 30 % av dagens Ryssar lär ha en Nordisk etnisk bakgrund, om man ser till deras förfäder.. Ryssland – eller Svitjod hin Mikla – som det en gång hette – grundades ju bevisligen av Svenska väringar…

Om resultat som räknas, på Island och i USA – samt om Asatro kontra ”forn sed” (inlägg från 2015-09-23)

Som bekant är det Höstdagjämning idag. Själva ordet ”Höst” betyder att skörda, att inhösta – alltså med andra ord att samla, eller hämta in. Det är nämligen i Asatrons Värld som överallt annars – det är det praktiska resultatet som räknas. Om vi ser till det halvår som varit, både lokalt här i Sverige och globalt – så är det viktigaste resultatet som noterats, att Isländska Asatrufélagid sedan i april denna vår – 2015 – äntligen påbörjat sitt byggande av ett Gudahov – ja – just det ärade läsare – inget Asatempel – några sådana finns nämligen inte och har heller inte funnits – utan just ett Gudahov som sagt.

Bygget kommer inte som en överraskning, eftersom man i mer än trettio år handlat och planerat långsiktigt för att genomföra hela projektet, som inte bara omfattar en plats för seriös religionsutövning inomhus och utomhus (i klar motsats till ”fornsederi” och liknande) utan också så småningom skall utökas med bland annat ett forskningscenter på universitetsnivå, ett bibliotek och andra gemensamhetslokaler.

Just nu sysslar man med markberedning inför det nya bygget, som med tanke på det Isländska klimatet måste ta en tillfällig paus under den tid då det är tjäle i jorden och vintersäsongen varar.

Fleygun hafin

Foto från det isländska Asatrufélagids hemsida

Själva bygget, som sker enligt den isländska motsvarigheten till en fastställd Detaljplan i vårt land, är beläget relativt nära Midborg Airport (som inte ska förväxlas med Keflavik och den gamla Amerikanska militärbasen, som Halldor Laxness, den isländske nobelpristagaren skrev om i sin stora roman ”Atomstationen” från 1948.)  Flygbilder från den kommersiellt verksamma arkitektstudio som designat alltsammans, visar den kommande anläggningens exakta läge.

Afst_Reykjavik

Platsen är en hög kulle som har utsikt över i stort sett hela innerstaden, och som kommer att tävla med Reykjaviks stora katedral vid Hallgrimskirkja, cirka en kilometer därifrån. Nu kommer man en gång för alla att kunna visa, att kristendomen fått klar konkurrens på ön. Reykjavik är ingen stor stad, men med svenska mått mätt vidsträckt. Utsikt finns både åt Nordväst, in över Reykjaviks centrum, och söderut, ut över fjorden emot Keflaviks näs. Länge har man arbetat för detta, länge har man samlat in nödvändiga pengar och mycket har man investerat, i kraft och arbete. Nu kan man därför också börja skörda, vad tidigare generationer av Asatrogna (ja, Sveinbjörn Beinteinsson, en av de få män som verkligen förtjänar att bära en titel som ”Allsherjargodhi” eller som Tor själv kallas ”Mannar, Allherliga Mannast !” lämnade oss och Midgård redan 1993.) faktiskt skapat och åstadkommit.

Afstöðumynd-1024x633Pilen visar Gudahovets exakta läge

Vad som nu finns i Sverige, förbleknar helt vid en jämförelse. Skamligt nog – det är skändligt ! – har jag fått se hur en del personer, som säger sig företräda ett numera alldeles urartat samfund, åter fått sin sk ”tempelkassa” fullständigt stulen, något som också upprepat sig i det förgångna rörande samma förening och samma sällskap, och hur de till och med motarbetar de vettigare föreningar och samfund i Sverige som fortfarande försöker skapa något liknande, dvs en seriös och fungerande verksamhet i en inomhuslokal, som kan verka och synas året om. Jag behöver inte nämna några namn på de här personerna, men de fyller sina nätsajter med oseriöst dravel om att ”jag vill springa omkring i skogen och blota som jag brukar” (Vi har alla nyligen fått se vad det kan leda till, i Handeloh, Tyskland till exempel – se mitt tidigare inlägg i ämnet) – uttalanden som bara visar den fundamentala okunskapen hos dessa foliehattar och andra, som uppenbarligen inte förstår vad de pysslar med.

foliehattDär andra bygger upp, så finns de dem i vårt eget land som fördärvar, förstör och river ned för alla oss andra – rena Foliehattar och Skitstövlar, faktiskt…

De flesta någotsånär seriösa forskare och arkeologer har numera accepterat det förhållandet, att det åtminstone sedan bronsåldern – och möjligen också yngre stenålder – funnits vad man kallar Kulthus eller just byggnader för religiös tro och dyrkan av olika slag, också i vårt land. Vem som helst som har kännedom om vad den nordiska vintern innebär, till exempel, eller ens bott och vistats i detta land någon längre tid förstår av enkla och naturnödvändiga skäl varför våra förfäder t ex firade Julblotet inomhus, och inte utomhus. Inser man inte ens så enkla faktum, förnekar man faktiskt fakta; inklusive alla de källor vi alls har kvar, och vanställer alltsammans efter sina egna onödiga fördomar, precis som alla dessa onödiga ”fornsedare” och foliehattar vanligen brukar göra. Vanligt sunt förnuft – ifall man nu har något – visar nämligen, att just våra förfäder inte var dummare, sämre och mer obegåvade än alla andra folk i Världen, och att de inte skulle kunna framställa byggnader för kultiskt eller religöst bruk själva, helt utan yttre inblandning från någon annan kultur – först i blygsam omfattning, sedan allt större och större…

De vetenskapliga bevisen för detta har legat i öppen dag sedan åtminstone 1990-talets början eller i mer än tjugofem år, och själv tycker jag det bara är ynkligt och löjligt, att höra på den ständiga dvärgalåten från alla dessa bakåtsträvare, och människor som inte ens förstår sitt eget bästa, och som än mindre är kapabla att utöva något verkligt ledarskap – för på Island har man faktiskt lyckats just på grund av detta – ytterst sett är det nämligen Ledarskapet eller personerna bakom det hela, och som skall föreställa ansvariga det handlar om – utan bra ledare, inga som helst resultat – så är det faktiskt.

”Marken är alltid frusen för lata svin !” säger ett vackert och välklingande svenskt ordspråk.

När det gäller ”fornsederi” och foliehattar här hemma i Sverige vet jag bättre besked, eftersom jag kan bygga på åtminstone fem års dokumenterad erfarenhet av fenomenet. Liksom deras frånvaro av resultat.

Inte en enda gång på tjugofem år har de uppnått vad de enligt sina egna uttalanden skulle göra – nämligen att lansera Asatron och Hedendomen som ett fullvärdigt religiöst alternativ i vårt land.

De har inga Gudahov, ingen ”tempelkassa”, så gott som ingen verksamhet och inga medlemmar.

Inga riktiga blot – för vad jag själv sett och upplevt med egna ögon – och även skrivit om här – liknar inga värdiga sammakomster eller ”gudstjänster” överhuvudtaget.

De har – som Gunnar Arpi – Ledarskribent i Svenska Dagbladet – och andra redan skrivit och sagt inga kunskaper om ämnet heller, och vad de ger ifrån sig av uttalanden, bär liten eller ingen frukt.

Och som man sår, får man skörda…

applen-september

Själv ser och känner jag andra samfund, som bär mer och bättre skörd – detta år och andra år. Den här bloggen – bara en sådan sak – har jag själv drivit och utvecklat i nästan fem år nu – på olika ställen och i olika former. Ständigt får jag mer och mer läsare och följare – mer än cirka 100 personer dagligen, trots dess ganska ”smala” ämnessfär. Och mer och mer gehör för vad jag faktiskt säger, eller gör. Angående Gudahov har jag publicerat egna byggnadsritningar i ”bygglovsfritt” format – som var och en kan resa själv – hemma på sin egen tomt. Dessutom vet jag, att många har gjort det redan.

Resultat, som sagt. Skörd och Skördetid – det är vad Höstdagjämningen handlar om – och därför firar vi Hedningar Höstdagjämning.

Asatrogna i USA får äntligen äta hästkött.. (inlägg från 2015-11-09)

Jag har tagit upp ämnet förr, men även såhär före ”Gåsablotet” som traditionsenligt sker såhär i Slaktmånad, eller November som månaden numera kallas i Sverige har detta med ätande av hästkött blivit aktuellt, åtminstone bland Asatroende i USA. Av alla fördomar och all förföljelse, som nästan dagligen drabbar oss Hedningar och Asatroende från kristna, muslimer och andra, är det här med intoleransen emot hästkött den som är svårast att förstå. Visst, man kanske kan argumentera för att människan borde äta mindre kött rent generellt – men då glömmer man bort att vi här i Sverige och Norden aldrig haft någon hög köttkonsumtion, historiskt sett. Innan den moderna kyltekniken uppfanns – och Kylskåpet är faktiskt en svensk uppfinning – så konsumerade man knappast kött här i landet mer än några dagar i veckan, högst, och då oftast i saltad, rökt eller torkad form. Färskt kött fick man bara till större helger som Jul och liknande, eller inte alls.

images-2Väldigt många traditionella svenska maträtter innehåller Hästkött. Gustafskorven från Dalarna är bara ett exempel…

Vidare finns ju de som är kompromisslöst intoleranta vegetarianer, och som tjutande av hat hävdar att ”kött är mord och liknande, men det flesta människor – både här i landet och utomlands – äter nog i alla fall nötkött, fläskkött, fårkött, getkött, kycklingkött, kalkonkött och viltkött av alla de slag med god aptit, och även om det kanske finns Buddhister och andra som kanske vägrar att äta kött av etiska skäl, så finns det inte ens något köttförbud i alla Buddhistiska länder. I Japan äter man till exempel BaSashi eller rått hästkött med den största glädje, och nästan alla hästägande eller traditionellt hästuppfödande folkslag i Världen, från Mongoler till Argentinare, äter hästkött de med. Kanhända finns det dem, som vägrar att äta ett eller annat slag av kött- eller en viss livsmedelsprodukt – på grund av kritisk hållning emot livsmedelsindustrin i en eller annan form (och det är inget fel med det !) men om man äter en sorts kött – exempelvis nöt eller fläsk – vad finns det då för skäl till att döma ut just hästköttet, och förklara det för tabu – av någotslags dunkel anledning, som ofta är outsagd ?

horsemeat graphicÖver hela Europa – också i katolska länder som Polen och Italien – producerar man massor med hästkött – trots den kristna fundamentalismen…

Kristna fundamentalister, både här i Sverige, i Europa eller USA brukar hela tiden hänvisa till Bibeln, men det verkar inte vara något förnuftigt skäl alls. Ser man till livsmedelshygien och annat, finns det inget skäl till att tro att hästkött skulle vara farligt på det minsta sätt, och antagligen är det faktiskt miljömässigt sundare att äta än till exempel nötkött, därför att hästar knappast föds upp industriellt, eller som ”biffdjur” utan mestadels nyttjas som rid- och sällskapsdjur. Och som jag berättat – jag har haft flera hästägande kollegor av ”Valkyrietypen” som själva inte skulle ha det minsta emot att äta t.om en häst de själva ridit på – varför inte ? Då vet de ju åtminstone att hästen haft ett bra liv, så varför inte äta den ? Så gjorde man i gamla tider med…

sbild_580x482_hkott_01-400x242

Granrökt hästkött – också en helt naturlig svensk produkt, som är miljömässigt sund… (se nyckelhålsmärket)

Men i England och USA däremot, finns folk som av någon anledning hatar hästkött, och alla som äter det. Detta oerhörda hat och dessa fördomar är svåra att förklara, men till och med nyhetsmedia som ”The Daily Telegraph” förklarar att hatet kommer av de kristnas intolerans emot Hedendomen, och att det faktiskt fanns juridiska förbud mot hästkött, så snart kristendomen införts i vissa länder. Enligt tjugonde kapitlet i den Norska Gulatingslagens Kyrkobalk, till exempel, kunde man förlora all sin egendom till biskopen och kyrkan, bara man åt hästkött en enda gång – i sitt eget hem ! Denna lag gällde på Island och i Norge, men flera svenska medeltidslagar var inte bättre de, och utomlands lär det till och med ha varit dödsstraff på ätande av hästkött, enbart för att de Asatrogna använde just hästköttet vid sina blotmåltider. Hästen var ju det starkaste djuret man hade, och även det värdefullaste, så det var inte så konstigt, att man delade dess kött med gudarna, på samma sätt som bland annat älg och kanske även björn sågs som halvt gudomliga djur.

Holmgrens köttdisk i Lunds Saluhall

Hästfilé och Älgbiff, samt många andra rent Hedniska kötträtter finns i de flesta svenska saluhallar…

Under den sk ”Liquoristiska striden” på 1500-talet lär det ha hänt att både vår landsfader Gustav Vasa och Erik XIV skall ha firat nattvarden i hästkött och öl, vid Gamla Uppsala till på köpet, och då upprepade de bara en gammal sedvänja, som många hedniska kungar haft före dem. Läser vi i ”Håkon den Godes Saga” och de andra Norska Konungasagorna i ”Heimskringla” så finner vi att det alltid blev strid på kniven, när någon självrådig kristen kung ville ta bort hästköttet och själva blotmåltiden – sådant ville hederligt folk inte tåla !

700px-Håkon_den_Gode_og_bøndene_ved_blotet_på_Mære_av_Peter_Nicolai_ArboKan du inte äta hästkött som hederligt folk ? Då skall du heller inte vara Kung… !” (scen från det stora blotgillet på Möre, enligt den norske målaren Peter Arboe)

I Håkon den Godes saga står det skrivet om hur man firade Alvablot hos Trönderna på Hlades gamla kungsgård:

Dagen därefter, då man gick till bords, trängdes bönderna omkring konungen och begärde, att han skulle äta hästkött. Konungen ville det icke för någon del. Då bådo de honom dricka spadet, men han ville icke. Då bådo de honom äta flottet, men han ville icke heller detta, och det var nära, att de hade brukat våld mot honom. Sigurd jarl sade sig då vilja förlika dem, bjöd dem upphöra med larmet och bad konungen, att han skulle gapa över kittelgrepen, på vilken ångan från det kokande hästköttet hade lagt sig, så att den var något smord. Konungen gick fram, vecklade en handduk om grepen och gapade över den och gick sedan tillbaka till högsätet. Men ingen av parterna var tillfreds.

Så fortsatte Håkon till Möre, men där var han tvungen att ge med sig till sist – annars hade han blivit av med hela Kungariket:

Då konung Håkon och Sigurd jarl kommo in på Mären med sitt folk, hade bönderna kommit dit i stort antal. Vid gästabudet den första dagen trängde sig bönderna in på konungen och bådo honom blota; de hotade att i annat fall bruka våld mot honom. Sigurd jarl medlade då emellan dem, och det kom därhän, att konung Håkon åt några bitar av en hästlever och drack alla minnesskålarna, som bönderna iskänkte åt honom, utan att göra korstecknet över dem.

Skålarna, som det här står talat om, var till Oden, Tor och Frej, och man gjorde Hammartecknet över hornen. Så gör alla verkliga Asatroende när de har gille, än idag.

horse-meat_2487414b”Ca, c’est un tres bon Viande !” (citat ur den franska filmen ”Brakfesten”)

I England började kristendomen luckras upp under 1800-talet, och under drottning Viktoria sålde man hästkött som ”Cheval Meat” ungefär som om köttet var finare, bara för att man talade franska, och inte sa var ifrån det egentligen kom. Först under första och andra världskriget insåg man, att man inte kunde upprätthålla dessa idiotiska kristna fördomar längre, och att det inte fanns något skäl till att rata hästkött som fullvärdig protein- och vitaminkälla.

Screen-Shot-2013-03-24-at-12.13.44-AM1Till och med i Rom – bara några kilometer från Påven – äter man hästkött med god aptit – Buon Gusto !

Men sen har vi ju alltid USA. Detta stackars efterblivna kristna land, som alltid är så långt efter Europa ifråga om tolerans och kulturell utveckling. I flera delstater råder fortfarande totalförbud på att äta hästkött, enbart pga kristna fundamentalister och andra, som inte vill erkänna Hedendom och Asatro som ett fullvärdigt religiöst alternativ. I förra veckan skrev Joseph Bloch, Gode i Skylands Asatru Fellowship ett brev till de Amerikanska myndigheterna, och hävdade The First Ammendment, alltså den första paragraf i den Amerikanska Konstitutionen, som säger att staten inte får sätta upp obefogade hinder för medborgare att utöva sin religion.

maxresdefault-1”We’ll eat horsemeat ! Do you have any problems with that ?”

Hans egen blogg rekommenderas mycket starkt, också därför att den är påfallande välskriven och läsvärd, samt berättar mycket om ”Asatru over there”.  Och döm om hans förvåning – de amerikanska myndigheterna skrev artigt tillbaka, och talade om att det faktiskt går bra att importera Hästkött för personlig konsumtion från Canada – där det får säljas ! – bara det är inslaget i obrutna förpackningar från kommersiella tillverkare. ”A small step for man” måste man säga – Men religiös frihet är i alla fall garanterad i ”Land of the Free, Home of the Brave !”

Hur vi har det här hemma är en annan femma – men hästkött får vi ännu äta – och det tänker jag minsann göra, i Jul som alla jular – och till Gåsablotet, som nu kommer…

RossFleisch-004600

”Bald zum Metzger sollst du laufen – Um das Rossfleisch schnell und billig einzukaufen ! Damit kannst du Thor verehren, und danach dein Wurst ganz fein scheren !

ueber-schlechte-geschaefte-koennen-sich-pferdeschlachter-derzeit-nicht-beklagen

Jaaa ! Också i Tyskland äter man häst…

 Mera om Monoteismen och vad den står för – samt Världens reaktioner idag.. (inlägg från 15 November 2015)

Också det isländska Asatrufélagidh gör idag solidaritetsyttringar med Frankrike från sin Facebook-sida. Från muslimska organisationer i Sverige och resten av Norden kommer hittills inte en enda kommentar, inte ett enda avståndstagande, så vitt jag kan se idag. Men – det borde det göra. Även Svenska Kyrkan och alla andra Monoteistiska organisationer tiger som muren om vad som hänt, även om de väl borde ta avstånd ifrån det. Och ifrån diverse New Age-samfund och ”flumreligioner”  typ det svenska, helt urspårade samfundet för ”Forn Sed” kommer heller inte några avståndstaganden överhuvudtaget – betecknande nog !

11201892_10153136648860906_3866447644312345395_nFrån det Isländska Asatruarélagidhs hemsida…

Jag bara konstaterar faktum – Vi Hedningar är de första att ta avstånd från sådant här, och vi har alltid tagit avstånd ifrån Monoteismen. Så snart det finns människor, som bara tror på en enda Gud och underkänner alla andra folk och religioners Gudar, går det förr eller senare såhär illa – vi har sett det igen och igen och igen under Världshistoriens gång -men Polyteism innebär Tolerans. Hilmar Örn Hilmersson på Island har alltid varit den förste att betona detta, och att man måste ta tydligt avstånd från all Monoteism, med allt vad den innebär.

mememonotheismisonetruthforthemassesbutpolytheismismanytruthsfortheindividualhilmarornhilmarssonasatruarfelagidasatruheathenicelandicelandicnorsemythologyblogm

Också Gore Vidal, den amerikanske författaren – av hinduiskt ursprung – och flera andra intellektuella har konstaterat, att det är tid att välja Polyteism istället, om vi alls skall kunna ha någon religion i framtiden, eller kunna upprätthålla illusionen om ett ”globalt” samhälle där alla kulturer respekterar varandra. Uppenbarligen gäller inte den förmågan till respekt ganska många av muslimerna och de kristna, och det beror på att deras religion i grund och botten är en totalitär förkunnelse, som står i motsättning till det moderna, demokratiska samhället av den typ vi ser i Väst.

IMG_1613

Monoteismen är en fara, som fortsätter att hota hela vår planet. För våra barns skull och för framtidens, gäller det att en gång för alla komma till rätta med den. Till och med kvällstidningar i Sverige typ Aftonbladet – inte precis någon intellektets och intellektualismens högborg – börjar nu komma underfund med, att det är just Monoteismens ideologi som är det farliga, och som kan förklara varför terror-dåd typ de i Paris alls sker.

Från Norge kommer nyheter om ”Katolske Kirken” i det landet, som fortfarande står under utredning för Grovt Bedrägeri. Den katolske ärkebiskopen av Oslo, Bernt Eidsvig, har blåst Norge och det norska folket på över 50 miljoner NOK, som han tillägnat sig i form av falska medlemsbidrag för personer, som aldrig någonsin varit med i den katolska kyrkan. Vatikanen har underättats, men man svarar hånfullt att Ärkebiskopen måste sitta kvar, och att han inte kan avsättas alls, trots att han är avslöjad som en ren bedragare, som försökt lura hela Norges folk. Polisen och Utrikesdepartementet i Norge har hållit offentliga hearings om saken, men ändå fortsätter det katolska bedrägeriet. Här i Sverige gav SST, den ”Statliga nämnden för Stöd till Trossamfund” över 12 miljoner kronor, förutom allt vad man gav till extrema muslimska organisationer. Ändå är katolska kyrkan kanske den rikaste religiösa organisationen på vår planet överhuvudtaget, och den behöver inga fler statsbidrag.

http://www.nrk.no/video/PS*202558

Skall vi alls ha en Stat, som hela tiden Uppmuntrar och dyrkar Monoteistiska religioner, trots all ondska, alla mord och all terror de ställt till med ? Ska vi finansiera sådant här, som nu sker i Paris, och snart sagt alla andra ställen i Världen ? Hur länge ska vi acceptera de här bedrägerierna, som sker i den påstått allsmäktige ”Herrens” namn ??

Igår sågs Sveriges Utrikesminister göra uttalanden, samtidigt som hon höll islam bakom ryggen. Acceptabelt, med hänsyn till Säkerhetsläget, och vad SÄPO sagt ?? Det tycker allt färre svenskar just nu…

12240158_10153578085834792_6435664126808975910_n

Fornsedisk Skitstövel i New Hampshires primärval – ställer upp för Demokraterna (inlägg från 2015-11-28)

Jag gör inget anspråk på att förstå mig på Amerikansk politik, svensk, hedning och Asatroende som jag är. Vi har redan sett hur en person som Donald Trump tydligen kan bli den ledande kandidaten för det Republikanska partiet i USA, och komma allt närmare och närmare att få bli mannen som kontrollerar världens mäktigaste krigsmakt, för att inte tala om världens största kärnvapenarsenal... Men nu får Herr Trump konkurrens. I New Hampshires primärval har en märklig figur – en äkta skitstövel, efter hur det ser ut – märk stöveln på hans huvud – etablerat sig. Primärvalen i New Hampshire är helt oviktiga i sig, men de anses ha stor principiell betydelse, för som folk där röstar, röstar oftast hela Amerika…

qs6tuBQVermin Supreme” – en äkta skitstövel ?

Vermin Supreme – eller ”den högsta ohyran” som han kanske borde kallas i svensk översättning,är ingen nykomling i amerikansk politik. Tidigare kandiderade han för Republikanerna, men numera har han bytt till det Demokratiska partiet, efter att ha fått 833 röster i New Hampshire förra gången det var presidentval – det kan jämföras med att Ron Paul, den då starkaste republikanska kandidaten – fick 2289 emot ca 49 000 röster för Barack Obama. Det är alltså inte omöjligt, att detta USA:s svar på Åsa Romson faktiskt blir vald..

Mr Supremes politik liknar nämligen vad Miljöpartisterna håller på med här hemma vid. Rena ”fornsederiet”. Han tror på en Ponny-ekonomi, har han förklarat, och hans största inrikespolitiska löfte är att varje amerikansk familj skall tilldelas en ponny, förutom obligatoriska tandborstningslagar.

”Lots of ponies — pony bombs, pony drones, pony tanks, pony troops, hoofs on the ground, boots on the head,” he said.

Ponnyerna skall ersätta alla bilar, och därigenom göra slut på koldioxid-utsläppen, lovar han. För de Asatrogna innebär det väl goda tider – tidigare har man varit tvungen att importera hästkött från Kanada för personligt bruk, vilket jag skrivit om redan tidigare. Om Vermin Supreme blir vald, så blir det nog hästkött i överflöd, för alla som vill ha, och förutom det är han på det utrikespolitiska planet känd för att gilla explosioner, och ha en minst sagt liberal inställning till skjutvapen och droger. Han bär alltid en laddad pistol under sin skitstövel, som han har på huvudet, sägs det; och har även uttalat att han vill resa tillbaks i tiden, göra slut på Profeten Mohammed och därmed stoppa Islamiska Staten, IS, innan den ens har fötts…

Vermin_Supreme_Explosion

”Med en bra karbin i varje hand, klarar sig Vermin i alla land !”

Att Herr Supreme i så fall också skulle göra slut på användningen av arabiska siffror, kaffe (månne från Starbucks) och kemi, liksom algebra och många andra nyttiga ting, är väl i så fall en oönskad bieffekt – men vad tusan ska man säga – först Donald Trump, och sedan det här…

 

”Finländarna – Älvor i Hedendomens Kungarike ??” (inlägg från 2015-12-02)

Nu över till vårt Östra grann-och broderland, som snart firar Frihetsdagen, medan våra bröder Islänningarna tyvärr fick skjuta upp sitt Landvaettirblót i måndags, på grund av Odens Storm…

12106286_1612946498967928_2138813154_n

Reklamfilmerna – i Vinter och Sommarversion kan ses på länk här…

Mervi Hollmén är marknadsföringsdirektör på Visit Finland. Hon påpekar att Finland är ett okänt turistland med en liten marknadsföringsbudget.

– Vi måste utmana för att få vår röst hörd. Annars väcker vi inget intresse. Det finns ett så stort utbud av resmål i världen. Vi måste göra något på annat sätt vad konkurrenterna gör.

I reklamvideon åker en kvinna med en kort vinterkappa fladdrande i vinden över vidden med ett hundspann. Hon ackompanjeras av en ekande kantele. Bildspråket antyder att hon själv är ett eko från svunna tider.

Berättaren fortsätter: ”En helt ny värld framträder. Vad som en gång var utom räckhåll väntar nu på att bli återfunnet. Älvornas kungadöme överger ingen. Deras röster kan höras från underjorden.”

– De här filmerna dramatiserar den finska mytologin, men också ger inspiration och idéer till turister om vad de kan uppleva här i Finland. Vi har många element i den finska mytologin som vi inte har utnyttjat så mycket, säger Mervi Hollmén.

En kvinna i moderna kläder har dykt upp i videon och lägger ner sig i snön på kalfjället för att lyssna till älvorna. Det är hon som skall återfinna och det är den ensamme mannen som har kommit inom räckhåll.

Och naturligtvis finner mannen och kvinnan varandra, ty ”På natten leder månen dina steg. Med några års mellanrum leder den de lyckliga till urgamla skatter”.

För några år sedan gjorde Visit Finland en sommarvideo som har fått flera internationella priser. I den samlar tre unga damer i halvgenomskinliga nattlinnen kvistar i skogen för att vid en stilla sjöstrand elda en brasa till guden Ukkos ära.

Nå, Mulkku-Juttu ! utbrister jag, finskt och kärnfullt. Alla Finländare är inte älvor, och heller inte av kvinnligt kön, utan snarare manligt. Men HEDNINGAR är de i alla fall  liksom alla vi svenskar – och därför spelar jag nu denna sång, designad utav Korpi-Klaani, som inte har med Korpar att göra, då ”korpi” är det finska ordet för skog…

”Den Gud som gav oss Järnet, ville inte ha några slavar !”

”Der Gott, der Eisein wachsen liess, Der wollte keine Knechte !”

Hedniska Holländares Heta Hyss… (inlägg från 2015-12-07)

Humanistbloggen och andra källor på nätet skojar just nu om Korantricket som genomförts av två sluga slynglar i Holland. Uppenbarligen är de hedningar båda två, och avslöjar Monoteisternas groteska irrläror ute på stan för folk, genom att demonstrera att den kristna bibeln är minst lika grotesk och oförlåtande som någonsin koranen…

Den kristna bibeln innehåller fullt med uppmaningar om att hugga händerna av sin hustru, att folk ska få äta sina barn bara därför att de inte tror på JVHV, uppmaningar att stena folk till döds och massor av annat sådant… Titta noga på åskådarnas reaktioner när de får veta vilken bok citaten i själva verket kommer ifrån. Ganska obetalbart…

De Monoteistiska Ökenreligionerna är alla likadana... Ni kan inte hitta sådant här i Eddan, hur mycket ni än försöker..

Asatrogna bloggar i Spanien… (inlägg från 14 april 2016)

Jag har fått en fråga om Asatro i Spanien och andra Latinska länder – för Hedendomen och asatron växer även där. Det lär finnas en hel del Asatrogna i Mexico och Sydamerika numera, underligt nog, och även i Spanien, där det Visigotiska inflytandet en gång var starkt, finns också ett stort och nyvaknat intresse för ämnet. På bloggen ”Encruijada Pagana” som betyder ”Hedniska Korsvägar” och inte ”Ett hedniskt korståg” som jag först trodde – detta skulle ju vara en nätt självmotsägelse eller hur ? – kan ni hitta mycket, också om den nordiska hedendomen. För övrigt drivs den av en god Erisian (se under rubriken ”Adiafora” ovan) som också driver en radiostation med samma namn.

ragnarok_by_valentina_mustajarvi-d4fazyiDärifrån lånar jag idag följande bild av Ragnaröksslaget, med skeppet Nagelfar till vänster, Fenris, Midgårdsormen och alla gudarna inklusive Freja och Mimers huvud (i förgrunden) som ska ha gjorts av en finländsk illustratris. Mera om Asatro i Spanien kan ni också läsa på den här bloggen – Me gusta !

 

Ett nödrop från Astrakhan… (inlägg från 14 april 2016)

Astrakhan, den stora ryska staden vid Volgas utlopp i Kaspiska havet, är förmodligen ganska okänd för Sveriges nuvarande invånare. Där bor det nu närmare en halv miljon invånare, varav strax över 2 % faktiskt är hedningar, och anhängare av Rodnovery, eller ”Vetandet om de rådande” – Slavernas och Ryssarnas gamla hedendom, som företer många och uppenbara likheter med vår egen Asatro – men mera om dem sedan… En gång var det annorlunda. Då kunde man på flodvägar ta sig från Holmgård och Svitjod över till Svitjod hin Mikla, som sedan blev Rus eller Ryssland. Vid Volgas utlopp bodde Avarer, Khazarer och andra folk som fortfarande finns kvar, låt vara som vrakspillror i det ryska folkhavet.

Varangian_routes

Khazarerna, som kommit dit redan på 400-talet, blev hårt klämda mellan aggressiva Kineser, Perser och andra muslimer samt de ännu aggressivare och farliga kristna, som ville missionera för dem. På 800-talet bestämde sig några av hövdingarna i Khazarernas tio stammar att gå över till Judendomen, eftersom de tänkte som så att Judarna var den enda Monoteistiska religion som inte missionerade, och inte tvingade sig på dem, och att de därmed kunde vara ifred för Islam och de kristna – men så blev det inte. Vid 900-talets början kom slaverna och ryssarna till dessa trakter istället, förstärkta av svenska Väringar, och Atil eller Itil, Khazarernas gamla huvudstad, förstördes så grundligt att man i långliga tider inte ens visste var den legat.

Först 2003 återfann en rysk arkeolog den sägenomspunna staden, som på sin tid hade sju olika domare för olika folkslag och religioner (två var för judar, mohammedaner och kristna, eftersom dessa var ovanligt brottsliga, men bara en domare för alla Hedningar – Asatroende, Slaviska hedna och anhängare till Tengriismen, Khazarernas schamanistiska hedendom – och därav kan man se, att hedningarna redan då var dubbelt så laglydiga som de andra..)

Khazariska mynt har hittats också på Gotland, och man vet att Svear och folk från Astrakhan en gång hade täta och fredliga förbindelser. Också den ryska sagan om Sadko, köpmannen från Stora Pomoron eller Farmanna-gården i Novgorod, minner om dessa fjärran tider, när vi alla kunde leva i den djupaste fred, och få dyrka vilka gudar vi ville.

sadkoSadko kommer till Astrakhan – bild ur rysk sago-film från 1950-talet

182_avc 20120813-095909

Några jämförelser mellan filmen och skepp jag själv seglat och ännu seglar – inte på Volga, men längs Dnjepr, Östersjön, Nordsjön och andra hav

Alla svenskar känner däremot till Astrakaner, de goda och välsmakande äpplen, som längs Volga ska ha kommit till vårt land långt före 1700-talet, då de först blev omnämnda. Det finns både röda och vita astrakaner, liksom Läckö och Gyllenkroks Astrakaner, som funnits sedan åtminstone 1600-talets början – och alla svenskar känner också till scenen ur Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna” – där huvudpersonen Kristina, god patriot in i det sista, på sin dödsbädd i Amerika konstaterar att Astrakan-trädet, som slagit rot i Minnesotas fjärran jord, ger ifrån sig samma ljuvliga äpplen som därhemma. Själv vet jag inte om det växer äpplen av sådan kvalitet vid Volgas utlopp idag precis, men någon av oss hedningar i Sverige måste förmodligen åka dit och se efter…

190472_555236Äpplen från Astrakan lämpar sig mycket bra för must eller mjöd

Och kanske ska vi en dag göra det, på samma sätt som vi alltid brukatroende och seglande som fria män, för enbart egen muskelkraft och med Asarnas bistånd, så som det är, alltid varit och även skall vara…

95bcbe9ecf266362c8d053c1856c7834Dazbog – Det ryska svaret på Heimdall eller Frej

Medan jag själv satt och skrev om Heimdall, Solens fredlige väktargud bland de Asatroende (se föregående inlägg), nådde mig ett nödrop från just Astrakhan, och hedningar där som dyrkar Dazbog, solens eller dagens gud i Slavisk mytologi. Man tror att han en gång kanske uppkommit ur Dyaus Pitar, den indoiranske himmelsguden, som blev Zeus och Jupiter bland Medelhavets folk, och han har på fullt allvar jämförts med just Heimdall, även om han också påminner ganska mycket om Frej, välståndets givande gud, eller rättvisans Tyr.

Sådana ”meningsfulla tillfälligheter” är inget nytt för mig – ju mer man studerar Hedendomen, ju mer upplever man dem. Man lär sig, att då man talar om Väktarguden eller rättvisan, får man plötsligt brev från någon, som behöver just uppmärksamhet och rättvisa.

stad 1

På Goroda Ostrov – som jag själv kallar den på min dåliga ryska – eller ”Stadsön” vid Astrakhan i Volga, ligger det som ända tills nyss varit Dazbogs heliga harg, vilket framgår ur foton på Google och VKontakte, den ryska motsvarigheten till Facebook, som är en mycket bra källa till underrättelseinformation och spaningsfoton. Kanske är det just för att anläggningen blivit så omtalad, och för att det borde bo omkring 10 000 hedningar av alla sorter i staden, som tragiska händelser nu har utspelats.

stad2

Hardly had we gladdened a great deed than a terrible act of outrage at our sanctuary, at the image of our ancestor saddened our souls.
Someone unknown regularly ravages our sanctuary with no remorse. Every year they break our fence, burn our implements and desecrate our altar stones pushing them down to the ditch. I don’t understand what goals do they want to achieve? Whether they want us to join their churches? I think that in the place those people came from the evil pierced humans’ heart so strong as the only way for them to satisfy is to humiliate someone else. If they think we shall surrender and give up praising our Gods, they are mistaken.
We have spoilt neither cathedral nor mosque, synagogue, khurul or any other sanctuary. We don’t intend to do it at all, because doing good is better than to harm and we won’t give in.

Astrakhan RODnaya i/på The Sanctuary of Dazhdbog.
Igår kl. 20:00 · Astrakhan, Russia ·

The idol of Dazhdbog is cut down

Okända personer – troligen lokala huliganer och vandaler – har återigen plundrat och förstört det lilla gudahovet, en cirkelformig anordning på knappa 15 meter i diameter, som ni kan se från mina flygbilder, där jag noggrannt bestämt dess läge. Och ändå har de lokala Rodnovery inte gjort någon människa det ringaste ont. De har aldrig tagit emot pengar från utlandet – sånt är olagligt i Putins Ryssland, och aldrig ens kritiserat någon annan religion – jag själv är i så fall mycket mera kritisk emot vissa religioner, men så är Sverige också ett helt annat land än Ryssland, och med en helt annan kultur än den ryska. Men – ändå:

22049.ngsversion.1422032187029.adapt.768.1

Under gladare tider firade människorna i Astrakhan Kupalo eller Midsommar, precis som vi Svenskar och Nordbor. Ändå finns det många fördomar emot utövarna av Rodnovery, både i deras hemländer och inte minst bland ”fornsedare” och andra här i Sverige. Man har beskyllt utövarna av denna fredliga religion för att vara nynazister, rasister, xenofober och allt möjligt annat, och även om sådana element finns – främst i Moskva – så gäller det bara en liten, liten minoritet. En rysk forskare med namnet Viktor Schnirelman beskyller fortfarande utövarna av slavisk hedendom för allt ont som sker i Ryssland, men han är en hetsare och hatare, ungefär som Matthias Gardell här hemma i Sverige. Långtifrån alla av de 750 000 Rodnoverister som lär finnas i Ryssland har tokiga idéer, och för det mesta har de heller inga problem med myndigheterna. Det framgår inte minst om man tar reda på fakta och intervjuar dem själva om deras åsikter, istället för att bara påstå en massa saker, som människor i Sverige ofta gör.

Den helryska människorättsorganisationen Sova Center (som inte heller tar emot pengar från utlandet eller på annat sätt bryter emot rysk lag) har undersökt alla fall av förföljelse emot olika religiösa grupper i Ryssland, politiskt våld emot oliktänkande, extremister av alla sorter osv problematik – ni kan själv se efter på deras sajt här – säger, att det knappast förekommer någon förföljelse emot just hedningar i Putins Ryssland, som för det mesta är ett mycket tolerant land vad gäller olika ”nyreligiösa” grupper. Vissa Rodnoverys i Moskva var som sagt involverade i en högerextrem hat-marsch på första maj 2014, och i maj 2015 åtalades en galen kristen kvinna, en viss Elvira Sultanakhmetova i regionen Sverdlovsk för de nya ryska lagar, som närmast motsvarar lagen om hets mot folkgrupp här i Sverige eftersom hon sagt, att dans kring julgranen var rester av en blodig hednisk offerceremoni, och att alla ryssar som firat Jul eller Påsk – för att inte tala om Midsommar – var gudlösa hedningar, som ska hamna i helvetet osv – de vanliga kristna flosklerna, som vi ser också här i vårt land – med andra ord. Hon frikändes dock, eftersom hon inte sagt att något ont skulle drabba hedningar i det här livet, och därmed inte ”hetsat” enligt myndigheterna i den goda staden Sverdlovsk.

12983938_1753262748251890_1966531278213973951_oGudahovet vid Astrakhan kommer säkert att byggas upp igen, nu som många gånger förut…

Presidenten, Vladimir Vladimirovitj Putin är numera känd som en varm kristen, men var i sin ungdom ateist. Han har dock lovat religionsfrihet för alla ryska medborgare, så länge de inte är extremister eller islamister – även om en del av Putins rådgivare – samma personer som ligger bakom kriget i Ukraina – ett krig som Putin och Utrikesminister Lavrov – ”frusit” påstås ha sagt att man måste vara rysk ortodox för att räknas som rysk patriot, och menar då kanske att Rodnovery därmed indirekt skulle räknas som ”opatriotiska”. Det ska också ha funnits en mycket märklig ”Svarog bataljon” på den ryska sidan i det ukrainska inbördeskriget, som dessutom ska ha varit vegetarianer och levt uteslutande av råkost, också vid fronten, men i Ukraina har Rodnoverys deltagit i fredsdemonstrationer, bland annat i Kiev, och det skall också ha hänt i Ryssland, enligt vad jag läst.

De flesta av Rodnoverys utövare betraktar sig i alla händelser som fredliga människor, som inte vill delta i brödrakrig, och tycker kanhända liksom jag att det är den största och grymmaste skändlighet, att två folk som alltid varit bröder och levat i fred, nu skall börja slåss emot varandra. Som deras granne, kan jag inte åse detta i tysthet, utan måste protestera – för om de nu börjar mörda varandra, och om min grannes hus brinner, angår detta också enligt ett gammalt svenskt ordspråk också mig.

12973440_1754804551431043_6410447411620148071_o 12973164_1754804464764385_1096460067874035033_o 12970892_1754804454764386_7839697498684714472_o1415220470404

Skändat ligger våra bröders hus på marken – se så djupt det stora Ryssland har sjunkit !

I Sverige fanns under hednisk tid – och finns fortfarande – en tradition om att enskilda medborgare kunde ”gå till kungs” eller klaga direkt till Statens högste ledare – den traditionen finns också i Japan, och fanns också i de gamla Tsarernas Ryssland – och idag har Vladimir Putin – istället för Vladimir den Store – han som en gång hade Dazbogs staty direkt utanför sitt palats – kommit att stå som något av garant för sitt folks klagomål, förhoppningar och drömmar, för när hela grupper av medborgare känner sig allvarligt kränkta, är det också i det moderna Ryssland en tradition, att klaga till Presidenten personligen.

Putin brukar – liksom Tsaren – ofta svara, att ”jag har hört era klagomål, och jag lyssnar” och man kan tänka på en incident denna vinter, då bilister, fångade i en snöstorm i trakten av Orenburg, med rätt eller orätt påstås ha vänt sig till presidenten. Det är inte för den ryska, i väst ofta citerade militära doktrinen om ”reflexiv medgörlighet” som jag säger detta, utan därför att jag verkligen tror på den Ryska Presidentens goda vilja, och att det finns något gott att finna också i Ryssland.

Russian President Vladimir Putin stands in front of the map of Russia and Commonwealth of Independent States between working meetings at his residence Novo-Ogaryovo just outside Moscow, August 11, 2006. REUTERS/ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE (RUSSIA) - RTR1GAL7

Kanske han kan gripa in – som många gånger förr ?

G024_01

”På andra sidan gränsen bor också klokt folk, och de är inte mindre medvetna än vi” säger ett annat svenskt ordspråk, som jag tycker om att citera. Rättvisa åt hela folket, är rättvisa också åt Hedningarna – och det tror jag nog, att även Vladimir Vladimirovitj förstår. Låt oss då slippa, att sända Varjager från Svea rike, som det står skrivet i Nestrokrönikan, och låt nu – i Dazbogs namn – våra grannar återfå sin fred, som de länge har saknat !

Avslutar med en sång av Garmarna, som möjligen har ett budskap, avsett för situationen i Astrakhan – ni kan se efter själva – och tänka själva !

Ett budskap till Astrakhan !

 

Om en Asatrogen blogg från Serbien (inlägg från 4 Juni 2016)

Häromdagen hittade jag en mycket bra blogg om Asatro från Serbien av alla platser – den är informativt skriven och håller sig till vedertagna och allmänt kända fakta om ämnet, och ägnar sig inte åt spekulationer och ”fornsederi”. Den har nu också kommit ut på sin okände utgivares hemspråk, och fyller säkert sin funktion, eftersom jag tror att det finns lite skrivet om Asatron i just Serbien, vilket förresten är föga förvånande, även om man förstås har sin egen slaviska hedendom där också.

kupala-6Visste ni att både Serber och Svenskar firar Midsommar ?

Det fanns en tid för inte så länge sedan – under 1990-talet och Balkankrigen – när svenskar och serber fick möta varandra i strid. Mina kamrater slogs också mot Serberna, och deras armé, som jag skrivit för er, och berättat om. Men själv har jag arbetat också tillsammans med serbiska officerare från samma armé, och ett mer demokratiskt Serbien. Och det förflutna – och dess många fasor – är nu för min del glömt. Var och en, som är intresserad av Asatro, och som har något att säga om ämnet, är ändå en okänd vän, långt borta – om kanske inte en bror, så i alla fall.  Kriget är slut, och freden har kommit. Låt oss hoppas, att det ännu i många år kan förhålla sig just så, och att vi får fortsätta ha fred i vårt Europa.

I Ukraina, däremot – råder ännu en annan politisk situation, på grund av Ryssland och ryska ledares handlande, men det kan vi ta en annan gång.

Den okände Serbiske utgivaren skriver om Vikingars humor, och förutom det om Asatron som en krigarreligion – för i Serbien, olikt i det av PK-hets dominerade Sverige, kan man faktiskt erkänna att det trots allt är så, oaktat tron också på sommarens och skördens makter – alltså Vanerna – som dock inte skall överbetonas. Tillvaron innehåller det goda, så väl som det mindre goda, och konflikter och disharmoni är en del av den. verkligt dåligt, däremot, kan endast brist på kommunikation och brist på ärlighet vara.

Ett annat aktuellt ämne – med tanke på hur diverse ”fornsedare” vill förvrida odens-gestalten här i Sverige – är detta med sejd, och vad det kan få för konsekvenser. Även här har den okände, serbiske utgivaren bidragit med en bra och förståndigt skriven text. Nutiden må ha skilt oss från de slaviska folken, men vårt arv och kulturerna kan göra så att vi förenas…

novo torta

Från ett Asatroget sommarbröllop, någonstans i Serbien…

 

Mera ordning under Farbror Vladimir… (inlägg från 26 Augusti 2016)

Denna blogg läses i allt vidare kretsar, märker jag. Inte bara mina kollegor och närmaste kamrater läser förstås den så gott som dagligen, utan även mina vänner bland de kristna, mohamedanerna och till och med de intellektuella i Uppsala och lite varstans i Världen tar nu ivrigt del av alltsammans. Det förra inlägget, till exempel; ett litet kåseri om Martin Luther och en hel del annat, fick på femton timmar inte mindre än 200 individuella läsare. En del av er förstod tydligen inte någonting av det, och undrade vad mitt val av illustrationer hade att göra med ämnet, medan andra förstod mig alldeles rätt, kunde ”läsa mellan raderna” som det heter på svenska, och se en analogi till en debatt, som rasar inom Amerikansk Asatro just nu. Här till exempel, följer just ett sådant inlägg, från en helt annan internet-sida.

Men – låt oss nu glömma detta – och gå över till ämnet för dagen – Mera ordning !

putinukraine

Mera ordning eller rent av lite Tysk Ordnung ? – Denne man har alltid kunnat leverera…

Uppenbarligen är detta med mera ordning vad en del av mina läsare vill ha, och jag kan bara uppmana dem alla att genast flytta till Vladimir Putins Ryssland – för det är – som vi alla vet – ett land där själva ordningen sitter i högsätet. Ok, nu är Rysk Ordning inte detsamma som svensk ordning, och kanske inte heller Tysk Ordnung, av gammaldags modell – ifall någon nu vill ha det – men i dagarna införde Ryssland en helt ny uppsättning lagar, som skall styra den ryska staten på det andliga och ideologiska området, vilket även såpass udda organ som den engelskspråkiga hedniska nyhetssajten ”The Wild Hunt” har uppmärksammat.

Sedan tidigare (april 2015) har det införts lagar, som förbjuder att man satiriserar, ironiserar eller gör sig lustig över den Ryske Presidenten på något sätt, eftersom det visat sig att en hel del anonyma skämtare på sociala media i Ryssland gjort just detta. Också i Väst betraktas nästan Putin och den ryska nationen som synonyma begrepp, så en drift med presidenten blir därför samma sak som en drift med nationen, resonerar man, och en opinionsundersökning från November 2015 visar också, att mer än 90 % av den ryska befolkningen faktiskt har mycket stort förtroende för Putins lagar, så stort att de också är beredda att acceptera exempelvis vissa inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten för den sakens skull.

Med andra ord, den ryska ordningen är förträfflig, och andan i det ryska samhället är mycket god – men vad sägs nu om följande:

Strax efter 18 Augusti i år antog den ryska Duman en lag, som helt förbjuder agitation, evangelisation eller ”proselytiserande” (dvs medlemsvärvning) för ALLA kyrkor, andliga organisationer, samfund osv UTOM den Rysk-Ortodoxa Kyrkan, som i och med detta får karaktären av en Statskyrka, och inte bara det – det är dessutom en Statskyrka med nära nog absolut makt.

putin_n_russian_orthodox_church_patriarch_krill”Putin och Patriarken – tillsammans hjälps de åt – För Putin och Patriarken – De sitter i samma båt !” (aningen fritt efter Ebba Grön: ”Staten och Kapitalet”)

Hittills är det bara kristna media i USA som skrivit om detta. Svenska media, som exempelvis ryssvänliga Dagens Nyheter – fortfarande vår största dagstidning – vågar inte skriva ett enda ord om saken. Hittills är det också främst Evangeliska kristna, typ Mormoner, Jehovas Vittnen, Svenska Kyrkan och liknande organisationer som drabbats av förbuden, som bland annat innebär att varje form av försök till spridande av religioner eller ideologier som inte överensstämmer med den ryska ortodoxa kyrkans är totalt förbjudna – exempelvis om två personer råkar sitta och samtala om andliga ting på en tunnelbana i Moskva, och blir anmälda för den saken. I så fall kan det bli böter på upp till 50 000 rubel, (ca 6500 SEK) och eftersom en rysk normal månadsinkomst ligger på sådär 30 000 rubel, (3900 SEK) är detta som vi förstår en högst allvarlig sak.

 

Nu slipper ryssarna att ha Jehovas eller Mormoner rännande i sina trappuppgångar mer, och de kan vila ostörda på söndagsmorgnarna, vilket de alla har Putin att tacka för. Inte heller drabbas de av vrålandet från minareter och ”Allahu Akbar” skrik som vi här i Sverige får lida så mycket av. Patriarken Kirill – en av de rikaste oligarkerna i hela Ryssland, med ett tidigare förflutet som GRU-officer – han var specialutbildad på geografi och användandet av kartor – är en ordningsam herre, han med. I Mars 2016 förklarade han, att allt tal om mänskliga rättigheter, som i väst, är Heresi eller med andra ord Hädelse emot Gud, och geografi-intresserad som han är, lär han också ha avlagt officiellt besök på Antarktis, och blev därmed den förste kristne förkunnare, som försökte omvända folk just där.

CbfagRTW4AA-e0N

Kort sagt, någon ”Pussy Riot” eller något famöst 14 sekunders framträdande i ryska kyrkor är numera totalt uteslutet för all framtid. Inom den hedniska rörelsen debatterar man just nu hur de nya lagarna – helt till förmån för de kristna, och till stor nackdel för alla andra – egentligen kommer att tillämpas. Som inom all lagstiftning eller jurisprudens är det ju i och för sig alltid så att bara därför att en lag instiftats eller existerar, så behöver inte omsättas i arresteringsorder och straff, eftersom den ryske Presidenten personligen kan ingripa och benåda de misstänkta, eller det faktum att Polis och Domstolar inte nödvändigtvis behöver tillämpa lagen i alla fall. I ett land som Sverige görs det ju numera mycket sällan, eftersom vi har inte mindre än 70-80 ”No Go” områden, där ingen svensk polis alls arbetar längre, och samma sak kan nog tänkas hända i en del ryska städer.

Men – faktum är ändå faktum.

Alla mobiltelefonbolag och Internet-operatörer för Sociala Media (som Vkontakte, den ryska versionen av Facebook – hittills en bra källa för underrättelsematerial) måste nu lagra all sin trafik i upp till sex månader, och vid behov kunna redogöra för vissa personers aktivitet i upp till tre år. (Ganska vettiga lagar, faktiskt. I väst lagrar man sedan länge data från mycket längre perioder – rysk underrättelsetjänst är något efter, pga dålig serverkapacitet). Och inte bara det. Varje samfund, ”andlig” organisation eller liknande måste nu gå till Polisen, och uppge namn på alla medlemmar, officiella företrädare och inte minst var gruppen samlas – samt en exakt beskrivning av vilka ritualer eller liknande man nu tänker sig avhålla.

Man får inte samlas i naturen, inte på allmän mark och inte hålla tältmöten eller liknande utan tillstånd – bara lokaler under tak räknas, vilket innebär att hedningar i Ryssland nu måste bygga ”tempel” eller Gudahov, ifall de vill fortsätta sin verksamhet..

8dc86c529f9be22d870d4b579375fa5aNumera ett ”måste” i Ryssland…

Liknande lagar, har inte ens Kammarkollegiet i Sverige. Sedan måste också varje ”religiös” organisation lova, att respektera tre saker – och här – återigen – har den ryska lagstiftningen ganska mycket vettigt över sig:

 1. Man måste acceptera den ryska statens rätt att existera, och får inte bryta emot dess lagar och värderingar. Detta betyder ett omedelbart stopp för Daesh, IS, Al-shababare och alla andra muslimska grupper – som vi nu har inne i Sverige – och kanske också förbud emot burkor, burkinis, shadorer och liknande – om man skall ”hårdra” – men som sagt – hur hårda de ryska myndigheterna i själva verket kommer att vara, får väl tiden utvisa.
 2. Man får inte bryta emot den ryska Familjens värdegrund.
  Detta betyder antagligen förbud emot ”reklam för homosexualitet” (som det heter i Ryssland) eller allsköns promiskuitet, eller religioner som kan stämplas som ”osedliga” typ Amoristerna, den svenska kristna Korpela-rörelsen eller andra liknande sekter – kanhända en välgärning
 3. Man måste acceptera den ryska statens rätt att försvara sig. Detta innebär förbud emot religioner som lär ut pacifism, exempelvis vissa kristna sekter, buddhister eller liknande – verkligt eller påstått ”fredliga” organisationer. Kanske – strängt taget – inte så tokigt det heller…

Bryter man emot det här, får man betala relativt blygsamma 320 rubel i böter, för att ha visat ”administrativ orättvisa” som ryssarna kallar det. Man undrar hur bra ”forn sed” och andra rörelser, som inte tar tydligt avstånd från narkotika och andra brottsliga saker skulle klara sig i Ryssland, men det finns det inget svar på. Inte en enda av Rysslands mångmiljonhövdade befolkning vill ägna sig åt något sådant i alla fall, och vad Ryska hedningar nu beträffar, är de för det mesta antingen anhängare av Rodnovery eller Slavisk hedendom, eller just Asatro – men – inga konstigheter !

I den ryska debatten har det framhållits, att man infört de nya lagarna för ”att motverka fanatism hos ungdomen” vad man nu menar med det…

Ungdomen är väl alltid ”fanatisk” eller bestående av just entusiaster, men det kan vara vissa nationalistiska grupperingar inom Rodnovery man syftar på. Just dessa grupper har Putin också alltid stött, innan han lierade sig med kyrkan, och plötsligt blev ”en varmt troende kristen” om man nu får tro farbror Vladimir själv… Putins uppmuntran av de ryska nationalisterna – han lät dem få sitt krig ! – betecknar jag själv som hans allra svartaste och otäckaste gärning, även om jag inte har så mycket dåligt att säga om honom i sig. För övrigt är det ju säkrast, att inte säga något..

fdca98f73960c443835a7446f741bc66661340898e51b431ae55a4df52096c3b_1”Rodnoverister” stödde Putins krig i Ukraina – även om alla Ryska hedningar inte alls gjorde det – de flesta tog faktiskt avstånd från kriget…

Men – trots de uppenbara riskerna – låt oss nu ta en titt på vår käre granne, Vladimir Vladimirovitj – bördig från Östersjöregionen liksom oss själva, Nordbo och naturintresserad (frågetecken har uppstått om Putin inte i själva verket också är Hedning – hans Tv-framträdanden med flygande tranor, björnar och andra av naturens varelser har tolkats åt detta håll) samt vad som tidigare varit vanligt inom hans väldiga land – för under Putins tidigare Presidentperioder – under 90-talet och 2000-talets början – var det faktiskt tillåtet att gör en hel del saker, som inte alls skulle varit tillåtna här i väst..

putin

Inte minst de många ”parodierna” på en barbröstad, halvnaken Putin – här ovan ser ni en sådan, nu förbjuden bild – kommer sig av Presidentens dåförtiden ganska vidlyftiga tv-framträdanden, som ingen i Ryssland kunde undgå att ta del av… Till viss del kan man faktiskt säga, att Putin också skapade satir-vågen, paradoxalt nog, och nästan ”surfade” på den…

Visste ni att det 2011 och än tidigare årligen utgavs erotiska Putin-kalendrar med lättklädda ryska damer, som fick säga positiva saker om presidenten, och slippriga skämt i stil med ”Du är så bra på att släcka skogsbränder, men vad säger du om min heta brasa ?”. 

Jag menar – det vore som om jag och min fd (som jag grundligt avpolleterade igår, ifall ni inte förstod…) skulle göra en porr-kalender till ära för Stefan Löfvén eller något. I Sverige skulle man faktiskt bli åtalad för den saken.

104878964

Den lättklädda damen på bilden ovan är inte vem som helst, och inte en bimbo. Lena Gornostayeva visade sig vara student vid Moskvas journalisthögskola, och hennes pojkvän var högt uppsatt inom ”Naschi” eller ”De våra” – Putins egen ungdomsrörelse…

Ifall någon ens vågade göra något liknande här, på en journalisthögskola i Stockholm, skulle man bli relegerad, utesluten och dömd till fängelse eller böter inom tjugo sekunder, ungefär. I Sverige finns heller inget ”Berufsverbot” eller yrkesförbud för journalister som i Tyskland, men inofficiellt finns det – Bonniers, Scibstedt och Sanoma group från Finland styr tillsammans med TV 4 koncernen alla svenska media i alla fall, men å andra sidan – skulle en medlem av SSU, eller Socialdemokraterna i Sverige, våga göra såhär ? Det tvivlar jag på. Varje person, som försökte något liknande, skulle nog vara politiskt död…

I Ryssland däremot, får man fortfarande lyssna till klämkäcka disco-hits som de här, där unga damer i tjugo-års åldern (inte 34 som vissa !) ständigt lovsjunger Putin. Det hela är lite som Lill Lindfors ”jag vill ha en man i byrålådan fast med Rysslands president i huvudrollen istället. Skulle detta gå med Löfvén i Sverige ?

”Nej Putin han blir aldrig blaski han å dricker – inte taskig mot oss flicker ! Hopp tralla lalla la – Putin e så himla bra !”

De enda som vågade uppträda som officiella ”glädjedöderskor” och stoppa denna dans på rosor, var förstås de oppositionella studentskorna på samma journalisthögskola i Moskva. De lät 2012 utge en kalender med BDSM och bondage-motiv, där de poserade med tejp för munnen, i hundkoppel och andra liknande attiraljer, tillsammans med texter som ”Visst är presidentens person fängslande – vi blev fängslade av presidenten !”

pic_1358453980

Stora Jul-pajaren i Ryssland, anno 2012

På den ryska marknaden har det också förekommit Putin-vodka, och konsumtionsprodukter, som direkt – och utan tillstånd ! – använder sig av Presidentens namn. I nästan alla västländer skulle även det vara förbjudet…

Skulle någon sälja ”Åsa Romsons båtbottenfärger” eller ”Fridolin brunkol – med extra mycket avgas” här kanske… ?

100912

Ryssland är och förblir annorlunda. Dess folkmentalitet är en annan, dess medialandskap, dess politik och dess Gudar och makter är annorlunda… Det är bara att inse faktum – och den Ryska ordningen, förresten, är just ingen ordning alls – och inget bra och trevligt alternativ…

russian-villagers

Storm i det Amerikanska vattenglaset… Ny kampanj emot AFA… (inlägg från 2 September 2016)

Borta i USA har en ny hat-kampanj på nätet blossat upp emot AFA, Asatru Follk Assembly, en Asatroende grupp i USA som är känd för att påminna ganska mycket om kristet konservativa grupper i ”Middle America”. Man måste nämligen komma ihåg, att Amerikansk Asatro är i väsentliga delar helt olik den som praktiseras på Island, eller här i Norden och Sverige, exempelvis. Jag själv har ignorerat det mesta av grälet, som började kring den 18 Augusti och som blivit alltmer hatiskt och infekterat sedan dess, för med dumt folk behöver man inte föra ordstrider, det framgår redan av Hávamál.

maxresdefault

Som jag nämnt i den här bloggen har AFA varit ute i blåsväder förr. Dess grundare Stephen A McNallen (född 1948) har blivit kritiserad för att han på 1970-talet – för över 45 år sen – vistats i Sydafrika som ”säkerhetsexpert” vilket dock inte säger någonting om hans nuvarande åsikter. AFA begränsar inte sitt medlemskap till vita amerikaner med Europeisk bakgrund, men är inte Universalister, utan menar att Asatro i första hand är till för de med Nordeuropeiskt ursprung. Detta gör dem knappast till ”rasister” i sig, trots allehanda påståenden om motsatsen från mycket underliga – och aggressiva – organisationer typ HUAR (Heathens United Against Racism) som på ett mycket stereotypt och ensidigt sätt beskyller AFA för just detta. Själv kan jag se till båda sidorna i debatten, och jag förhåller mig också ganska neutral.

tumblr_inline_mjto86jXaA1qz4rgp

Min egen syn är att vem som helst skulle kunna bli Asatroende om bara han eller hon nu verkligen ville bli det, och studerade tillräckligt hårt – utan kunskap om ämnet kommer man ingenstans -Men å andra sidan – Varför skulle någon – En Amerikan eller en icke-Europé ? alls vilja bli Asatroende ”in the first place” ? Vi är för det första ingen missionsreligion, och alla människor har sina egna rötter, sitt eget ursprung och en Hedendom som är anpassad för just dem. (Ja det finns Japansk hedendom som Shinto också, och ingen kallar Shintoisterna för rasister, när de hävdar att man faktiskt antingen måste befinna sig i Japan rent fysiskt, eller åtminstone ha någotslags koppling dit – etniskt eller via bostadsort – för att ens kunna praktisera Shinto). Självklart finns det också Afrikansk Hedendom, keltisk Hedendom och vad ni vill, och inte alla som är verksamma inom detta accepterar exempelvis vita personer heller…

18799_253556621440675_939061554_n

Bara för att vissa samfund eller vissa riktningar av Hedendomen håller sig för sig själva, och inte närsomhelst, hursomhelst accepterar vemsomhelst, behöver det inte alls betyda, att de ser ned på någon eller anser sig bättre än någon annan för det.

Men debatten gällde i och för sig inte den gamla frågan om Universalism kontra Exklusivism den här gången, utan ett uttalande på Facebook från en viss Matt Flavel, som nu har blivit Allsherjargothi (så stavar man det i USA!) eller Allsherjargode för AFA istället för Stephen McNallen. Titeln Allsherjargodhi (med korrekt stavning !) används nu som förr bara på Island, och man undrar varför Amerikanerna alls behöver lägga sig tilll med den, när de dessutom inte kan stava rätt.. Men alltnog, såhär skrev Matt Flavel..

Döm nu själva, om det verkligen finns någon ”rasism” i detta:

afapost

AFA tycker inte, att kön är en ”social konstruktion” utan anser att det är ett biologiskt faktum. Man står för en traditionell syn på hem och familj, som inte alls skiljer sig från det kristna USA:s, och som är ganska mycket ”Middle America” fast inte på långt när så radikal eller så långt åt höger som exempelvis en del Amerikanska frikyrkor (av vilka flera också angripit Sverige som nation) eller för den delen Donald Trump och hans väljare.

60

Såhär tycker ”Tokvänstern” – Men har ni hört det senaste om Kristdemokraterna i Sverige ? – De är mycket mer rasister än AFA i alla fall..

AFA har heller aldrig nekat någon medlemskap, bara för att den personen haft avvikande sexuell läggning eller utomeuropeisk härkomst, vilket också är viktigt att komma ihåg, även om en del amerikanska bloggare den senaste tiden påstått motsatsen, och anser sig veta bättre än AFA själva – man kan ju läsa de olika sidornas uttalanden, och jämföra… Och även om de skulle vara för ett begränsat medlemskap, så vad betyder det, egentligen ?

possible to love a thing

Jag kan inte gå med i Afrosvenskarnas Riksförbund, till exempel, eftersom jag inte är svart eller med andra ord neger. Och samma Riksförbund kräver att svarta kvinnor i Sverige ska ha 5-dubbel rösträtt, bara därför att svarta kvinnor i afrika påstås ha 5 barn i medeltal – vilket då enligt dem ska styra den svenska rösträtten.. Är då sagda förbund rasister eller inte ?

Vidare kan jag inte gå med i SAAB-ägarnas Riksförbund heller, eftersom jag inte har någon SAAB, utan kör en Volvo. Är då SAAB-ägarna rasister ?

Dessutom kan jag inte gå med i det Socialdemokratiska kvinnoförbundet, av den mycket enkla orsaken att jag inte är någon kvinna. Är då det förbundet rasister ?

Slutligen kan jag inte vara med i Liberalernas ungdomsförbund, av den orsaken att jag inte är någon ungdom längre. Är då detta ett exempel på rasism ??

I Sverige – som är en demokrati – har vi något som heter Organisationsfrihet eller ”Freedom to Organize”. Det innebär bland annat att man faktiskt har rätt att hitta på vilka regler man vill för ett samfund, en förening, ett politiskt parti osv. Vill man till exempel ha regler, som säger att man bara godkänner medlemmar, som heter ”Anders” i förnamn, eller har emaljögon, rött hår och träben – så kan man faktiskt ha det, kanske därför att man råkar vara en intresse-förening för just rödhåriga

headerI Sverige finns intresse-föreningar som bara accepterar rödhåriga som medlemmar, men ingen stämplar dessa föreningar som ”rasistiska” bara för det…

Såhär har det varit ända sedan Gustav III:s tid, eller ända sedan Svenska Kyrkans framfart började stoppas. Exempelvis har Frimurarna i Sverige aldrig godkänt kvinnor som medlemmar, men ingen vrålar, klagar eller skriker att Frimurarna skulle vara rasister eller elitister eller något för just det… Ok, själv kanske jag anser att AFAs åsikter inte stämmer överens med mina, men – och det är det viktiga ! – de har fortfarande rätt att ha en åsikt…

Storm-in-a-teacup-1280-1024

En storm i det Amerikanska Vattenglaset – men vad angår det oss i Norden och Europa ?

En av de många som vänt sig emot HUAR:s och andra hat-gruppers arguumentation är signaturen Heargweard, som själv är homosexuell (och sammanlevande med en svenskättad herre) men som inte alls känner sig förolämpad eller det minsta kränkt av just AFA:s familjepolitik, och jag tar mig nu friheten att citera hans utmärkt väl formulerade inlägg:

But why is it that Europeans are not allowed to have any interest in their own wellbeing while practising a European religion? And why is it an issue that an organisation take a traditional, scientifically accurate view regarding gender?

Truthfully, the answer is simple: the regressive left is incredibly intolerant of any who disagree with their current whims and has successfully trained many people to see the world in such a distorted way. — —

I don’t see people attacking other ethnic religions for limiting their exposure to unwanted elements. Shinto isn’t attacked. American Indian religions aren’t attacked. But this is the true hilarity: the AFA never said that they weren’t allowing non-Europeans to join. For that matter, they also never said that gay or transgendered people can’t join. Straight Europeans are, however, the primary target demographic one way or another. And haven’t we always talked about the need to grow the religion? People are generally opposed to proselytising, so that really only leaves breeding. Oh, how gauche! What were they thinking in [current year]?

Det stora – och fortfarande pågående – onödiga grälet slutar inte här. ”The Ring of Troth” – den andra stora Asatrogna organisationen i USA -angrep häromdagen AFA genom att skriva ett öppet brev, i vilket de hävdar att AFA – som driver sitt eget ”Military Program” (sådär 10% av AFA:s medlemmar har påståtts vara knutna till USA:s väpnade styrkor genom arbete eller på andra sätt) skulle ha brutit emot (UCMJ) article 134, and the Canadian Queens Regulations and Orders 103.60. – ett faktum som Heargweard och andra vänt sig emot – eftersom Ring of Troth för det första inte har till uppgift att bedöma detta, och för det andra knappast förbättrar chanserna för The Open Halls Project – en organisation som Ring of Troth tidigare sagt sig stödja, och som annars arbetar för större erkännande för de Asatroende inom just de Amerikanska stridskrafterna..

the+troth+logo

Vad amerikanska myndigheter ska tycka om Ring of Troths ”skällbrev” och anklagelser återstår också att se – jag tror inte att det hela förbättrar deras anseende, i alla fall… liksom hela detta politiska käbbel… Jag ger ordet till förnuftets röst borta i England, eller Heargweard igen:

I just don’t understand how someone can write such a plainly and factually incorrect statement about the AFA. They merely stated their positions, which are not falsifiable. Gender is not a social construct, after all. Feminine women and masculine men are the norm. Children are cherished things. Being of European descent cannot be incorrect. Loving your own people is not a crime. None of this is somehow wrong. Supporting these does not make you a bad person.

I am a gay man who is married to another man. I celebrate my English and German heritage, just as my husband celebrates his Swedish heritage. We plan on having kids, which have been otherwise delayed because of financial constraints. I support all of the AFA’s statements. I am not banned by them in the slightest. This does not make me or anyone else homophobic, transphobic, or racist magically. The Troth’s shrieks about military discipline simply do not apply, although it would not take much to level such allegations of racism against them due to their (often self-)hatred of Europeans.

The AFA and the Troth differ a lot. While I have had issues with the former in the past, I consider the latter to be rather unhinged much of the time. But neither is my concern, as I am a member of neither. I have no ties to any organisation. I mind my own business. I don’t force my values onto others.

Tänk – om också Amerikanerna kunde vara lika kloka...

”Storm i det Amerikanska vattenglaset” del 2 – HUAR går på pumpen… (inlägg från 6 september 2016)

Kontroverserna kring AFA – Asatru Folk Assembly fortsätter borta i USA. Deras vedersakare och fiender i organisationen HUAR (som säger sig företräda ”Hedningar mot rasism” – dock osäkert på vilket mandat och med vilken grund) för att inte tala om HUÄLK, AURGHH och inte att förglömma TAR-ZAN BUNDOLO ! går ständigt vidare med nya utspel. Vart det hela till slut leder, är osäkert. För oss här i Europa verkar det hela bara trams och ser åtskilligt märkligt ut, men tydligt är att en hel del Asatrogna och hedningar på båda sidor av konflikten nu tagit åtskilligt illa vid sig av det hela.

huar”Here, I bring milk and cookies.. You folks through discussing HUAR yet ??”

I veckan hände det sig att Labour day firades over there – annars USA:s motsvarighet till Första Maj i den civiliserade Världen – och till den ändan var AFA inbjudna till ”Camp Courage” – ett slags festival för olika hedniska grupper i trakten av Chicago. Men – någon skvallrade till tidningen Star Tribune, som såg till att AFA ”portades” från arrangemanget, och helgens festligheter, trots att gruppen i sig är mest talrik och baserad i Washington State, alltså USA:s nordvästra hörna – ett annat Åmål – kunde man säga. Den inflytelserike Chicago-professorn Karl H Seigfried – som jag skrivit om tidigare – skrev omedelbart ett inlägg, fullt av illa dolda exempel på det tyskarna kallar ”Schadefreude” – i alla fall för de som kan läsa mellan raderna, eftersom också han tidigare känt en tydlig fiendskap emot Stephen McNallen, AFA:s grundare, och säger sig ha ”mångåriga bevis” för dennes allmänna tvivelaktighet.

För en svensk läsare liknar det hela inte så lite de många och märkliga turerna kring om man ska inkludera förlaget ”Nya Tider” på Bokmässan i Göteborg – en del påstår att dessa är Rasister och därmed Satans Utsända, samt Djävulens Anhang – och även om detta mycket väl kan vara sant, så är temat för Bokmässan i år ”Yttrandefrihet”.

Samtidigt har också Ring of Troth, den andra stora Asatrogna organisationen i USA (vars medlemstal sjunker, och som annars är känd för att göra lite obalanserade uttalanden under en helt ny ledning, vars politiska hemvist kan bedömas som osäker) utgett en deklaration, i vilka de säger att ”nej – det var inte vi ! vi är helt oskyldiga…till den redan berömda utkastningen av AFA från ”camp courage” – ”lokala anarkistgrupper” i Chicago ska ligga bakom uthängningen av AFA som föregivna ”rasister” – men varför skriver Ring of Troth alls denna plötsliga dementi, så hastigt ? Ja, man kan verkligen undra…

the+troth+logo

Viktigare och Sakligare är i så fall vad Jennifer Snook, Sociolog och Akademisk forskare, samt tidigare ”understudy” till Professor Seigfried (ja, han stavar sitt namn så) borta i Chicago för länge, länge sedan konstaterat. De personer som möjligen kan betecknas som rasister eller liknande är bara ett ytterst litet fåtal, ja knappast 1 % av Amerikas Asatrogna, och det är viktigt att komma ihåg. AFA – med mer än 800 medlemmar – må möjligen ha en del obehagliga ”hangers on” eller ”fringe elements” men det har vi exempelvis inom den åtskilligt märkliga ”forn sed” rörelsen här i Sverige också.

graph-chart-white-nationalism-asatru-heathenry

Fakta talar sitt tydliga språk. Visst är AFA aningen ”Middle America” eller konservativt med Europeiska mått, men…

archery-bow-traditional-arrow-jennifer-snook-american-heathens-the-politics-of-identity-in-a-pgan-religious-movement-photo-photograph-skadi-portrait-interview-norse-mythology-asatru-theodism

Jennifer Snook, den Skade-glada Sociologen, dyrkar faktiskt gudinnan Skade… jaktens gudinna enligt Asatron..

I veckan har också en hel rad kända bloggare i den Amerikanska delen av den hedniska Världen yttrat sig i sakfrågor, och utan HUARs överdrivna argumentation, som vi ska se. Galina Krasskova, rysk-amerikansk mångårig Gydja, frågar sig också vad HUAR håller på med, och vad deras syften kan vara.  Jag tar mig friheten att citera:

Then yesterday, I saw this article and that the not so aptly named Camp Courage had, at the last minute, caved to pressure from HUAR and others who were calling in and refused to honor their contract to host an AFA harvest gathering. The AFA was left scrambling to find a new venue, which I’m told they did. That’s when I decided I had to say something.

Why are more people not up in arms about this? Seriously. Do you not see what is going on?

A group made a statement articulating its values. They never said that they spoke for all of Asatru or Heathenry. They specifically said they don’t monitor what their own members do or how well they adhere to these values. They made a statement about their core values on their own facebook page, to their own members. Whether or not you agree with that statement is beside the point. They have both freedom to speak and freedom to assemble in this country. Moreover, groups and traditions have the right to make decisions about their values and membership. If one doesn’t like the result, well the adult thing to do is to find a group or tradition more suited to one’s own values. That of course, predictably, is not what happened here. — —

There’s been long standing tensions between the folkish and universalist camps within Heathenry and they are after all competing for the same demographic. There was never any expectation that the Troth would take the high road. (For the record, I am most adamantly NOT a member of either the Troth or the AFA. I have theological issues with them both). As you can see from the link, they’re not even responding to what the AFA actually said; they’re responding to what they would like us all to believe they said. What I didn’t expect was for everyone else to unthinkingly jump on the outrage brigade with them.

Som ni ser, även Ms Krasskova håller sig neutral, precis som jag, och det finns ingenting krasst i detta… På Facebook har det nu bildats en ny intressegrupp, ”Heathens Against HUAR” och allt HUAR verkar ha lyckats med, är ironiskt nog att ena opinionen emot sig. Vad värre är, rapporterar hon om minst ett fall där HUAR verkar ha haft framgång i sina försök att hetsa emot oskyldiga – och enskilda – personerminst en skollärare i USA fick lämna sitt jobb efter att en ”Facebook-mobb” plötsligt formerats, antagligen – även om det är svårt att bevisa – på HUARs order..

Whose livelihood are they going to destroy next? They’ve already managed to get a teacher at Cherry Hill to resign. It’s no longer enough to say “I disagree with their position on X and here’s why,” now the opposition has to be demonized (regardless of what their position actually is, mind you. Let’s call them far right, fascist, racist, homophobic, transphobic insert charged term du jour here). It’s no long enough to have one’s own space, now opposition must be silenced and brought to heel until they confirm ideologically.

Think about that. While you’re patting yourself on the back for protecting diversity, think really hard about that.

Think about who might be next. Think about your own gatherings disrupted because someone doesn’t find you ideologically pure enough. Think about the phone call to your boss outing you as Pagan, Heathen, pseudo fascist (even if you’re not). Rhyd is going around (most recently on John Beckett’s patheos column) talking about how there is no witch hunt from the anarcho-Marxist left. He’ll still be saying that I’m sure, when they come for you

Helt osökt, och liksom av ett kosmiskt sammanträffande publicerade den svenska nyhetstidningen Metro (som också utges i USA, Brasilien och minst 8 andra länder) om hur liknande exempel på hets, nätmobbing och allmänt hat från diverse vänstergrupper (let’s face it – oftast verkar det som om dessa är inblandade) numera börjat förekomma också i Sverige.

racists-everywhere_o_1051199Man ser alltid det man ”vill” se…

Jag ska återvända till den ”teknik” HUAR och dess proselyter använder för att ”upptäcka” sina mål, och hur de sätter igång sitt obefogade näthat inom kort; men låt mig innan dess övergå från en kommentar från en företrädare för anglo-saxisk hedendom , en annan del av det Asatrogna fältet.

And so another tremor has recently shaken North American Heathendom, emanating of course from the same tired old tectonic fault line that has divided Heathendom here since its earliest days in the original AFA. I speak of course of the co-joined twin monstrosity of race and politics.

This time out the tantrum began with a position statement issued by the AFA and its new leadership. It ran as follows,

Today we are bombarded with confusion and messages contrary to the values of our ancestors and our folk. The AFA would like to make it clear that we believe gender is not a social construct, it is a beautiful gift from the holy powers and from our ancestors. The AFA celebrates our feminine ladies, our masculine gentlemen and, above all, our beautiful white children. The children of the folk are our shining future and the legacy of all those men and women of our people back to the beginning. Hail the AFA families, now and always!

I first got wind of the statement on the Facebook page of the British Columbia Heathen Freehold, which I had helped to found in times past and maintained an honorary membership within. When I read the scathing critique posted along with the quote — and by a man I had come to expect a little better from — I was immediately struck by the lack of proportion between the AFA’s statement and the general reaction of Freehold;— —

This is not to say that Heathenry isn’t a sorted crowd in which you might find just about anything that you already can find in spades in greater society. A real microcosm. You’ll certainly find people who are aggressively  fixated on race; though I would add that, in my experience, you’ll find far more of them on the “universalist” (the Troth) side of the Asatru equation than on the “folkish” (AFA) side.— —

The accusation of “racist” is no different than that of “witch”. And really, most of us European peoples outgrew witch-hunts centuries ago and tend to adhere to the principle of “innocent until proven guilty”; though I understand that mob-rule in (North) America is making a comeback. The same can be said for a lot of these “-isms” that are floating around these days. Indeed, if it were any other minority group was so maligned by the use of such inflammatory language, it would likely be condemned, technically or otherwise, “hate speech”.

Vi har sagt det förut, och vi säger det igen…

Kanske är det dags att titta lite närmare på HUARs ”argument” efter AFA:s uttalande, som jag kommenterade i del 1 av detta inlägg. Mycket av deras argumentationsteknik består av sk ”Cherry Picking” – en välkänd amerikansk metod, som går ut på att man väljer ut ett enstaka uttalande, helt på måfå – eller en illustration eller något annat sådant – ofta naturligtvis det mest negativa exempel man kan hitta – från sin ”fiende” och bygger upp hela sin argumentation på detta. Problemet är naturligtvis, att man inte kan svänga sig med lösryckta citat och liknande helt utanför sitt kontext, eller sitt sammanhang utan att hela argumentationen fullständigt faller till marken.

cherrypicking

Genom sk ”Cherry Picking” eller ”Quote Mining” (alltså att komma med korta citat, helt utanför kontext – kristna uttalanden i stil med ”Pork, 3:14, psaltaren 56:711 är också exempel på detta) eller irrelevant argumentation typ – ”detta påminner mig om något obehagligt – jag gillar t. ex inte homofober, och då är alltså min fiende person X genast homofob” kan man så bevisa vad som helst om vemsomhelst, ungefär som i AFA fallet.  Med samma teknik som HUAR använder – kom ihåg deras uttalanden emot att ”AFA respekterar familjen och vissa värden” och hur de byggde sin kampanj helt på det – kan man också bevisa, att Bibeln är Anti-gud, fastän Bibeln som helhet, eller som samlat verk, med kontext och allt, handlar till mycket stor del om den gamle hebreiske mån-gud, som heter JHVH eller Jehova..

tumblr_m2ryjn2sqy1rs83b5o1_1280

Jag kan själv också citera flera exempel, bland annat hur en enda person inom en mycket ökänd organisation i Sverige försökt hetsa emot just mig personligen, och säga att också jag skulle vara rasist osv osv – bara därför att jag inte tycker just som henne. ”Argumentation” i den här stilen, eller baserat på ”fri association” ( I Siegmund Freuds kliniska mening) som diverse galningar ägnar sig åt, faller nog på sin orimlighet. Istället är det nog bättre, att basera sig på faktiska gärningar, dvs vad varje individ eller organisation de facto och bevisligen har gjort, eller hur person organisation x y z faktiskt uppträder, om man nu ska kritisera någon eller några för något.

”We are our deeds” tjatar de Amerikanska Asatroende ofta, och det kan de ju på sätt och vis ha rätt i, fastän det inte alls står i Eddan, till exempel.

5877000Jag ger istället sista ordet till Filosofen Bertrand Russel – ni vet han som skrev ”Why I am not a Christian” och som var en av de mest hedniska och frispråkigt elaka människor som någonsin funnits under det nu förgånga 1900-talet. Min vän i Underground, Mark Bodé skickade mig och världen detta klipp, och man kan ju fråga varför de Asatrogna i USA ägnar så mycket tid åt att bekämpa varandra, när det är Islam och Kristendomen – i sina intoleranta former ! som verkligen behöver bekämpas

Angående ”fornsederi” och andra riktningar i Sverige, så behagar jag som sagt återkomma. Där finns en hel del handlingar, utförda av ökända personer; som jag helt enkelt inte kan och aldrig någonsin kommer att sympatisera med – och gamle Bertrand, för sin del – hade också fasta gränser för sin Humanism…

 

Dygd och Odygd (inlägg från 15 Juni 2017)

Mina läsare i Ryssland och Vitryssland är tydligen fortfarande med mig, och tar troget del av varje litet bloggginlägg jag skriver, ungefär som om de trodde att inläggen skulle utgöra en rapport av något slag. Ni misstar er alldeles gruvligt, kära läsare i Minsk och Moskva – även om jag ser er som trogna vänner och följare numera. Gårdagens inlägg tycks ha piggat upp er högst väsentligt, eftersom en av er tydligen lagt in en ryskspråkig annons av typen ”tjäna pengar på att arbeta hemifrån” i ett och annat kommentarsfält till denna sajt. Det är visserligen sant att en hel del av det jag skriver kanske är en spegel av det svenska samhället; på sitt sätt och om man förstår att ”läsa mellan raderna” men som alla vet har jag knappast några kommersiella – eller mer långtgående – politiska intressen. Å andra sidan – ni har följt mig troget i över 4 långa år – för så länge har jag bloggat här, och ni snappar upp varje liten tillfällig idéassociation, varje liten kommentar; precis som om ni förväntade er att finna något alldeles djupt, meningsfullt och sant och äkta i den.

Ni ska veta en sak, och det är helt enkelt den, att jag tycker bättre om er än en del av mina landsmän, och i synnerhet en hel del amerikaner. Denna bråkiga, oborstade, till idioti förfallna bråkiga skara, som läser mig som fan läser bibeln, dvs baklänges och bakfram, utan att förstå vad jag syftar på.

Men – jag kan försäkra er, kära vänner och kollegor på andra sidan östersjön, att jag inte är någon Alexander Navalny, precis. Bloggar är ett mycket dåligt sätt att styra ett land, och låt mig bara säga det först som sist – och det kommer ur djupet av mitt hjärta,

з глыбіні майго сэрца

att jag inte alls tycker om den där Navalny – eftersom jag inte gillar hans metoder. Medborgarna i en del grannländer kanske gör rätt i att protestera emot korruption, sant nog – men detta borde inte behöva resultera i någotslags stämning av allmänt uppror, eller protester emot Presidenten – som för det första inte kan göras ensamt ansvarig för en hel kontinent, och alla frågor som berör denna. Ryssland är en stor nation, och Vitryssland i realiteten bara en satellitstat, en del av dess maktområde. En del av mina tidigare krönikor, typ ”En Freja för Två-funktionen” samt 2014 års artiklar om Femen och närbesläktade konstiga rörelser österut – vars verksamhet numera så gott som helt upphört, och därför saknar all politisk eller diplomatisk betydelse – och inte minst det roliga lilla inlägget om ”Nallebombningen” av Vitryssland, utförd av en svensk reklambyrå 2013 – kan sannerligen ha dragit till sig en del Vitryskt intresse, och jag har därför haft mina trogna läsare österut sedan dess.

Just nu verkar de mycket aktiva, vad det nu kan bero på…

Ifall ni vill köpslå, ryska vänner så föreslår jag att vi håller oss till status quo, ceteris paribus. Jag skriver inget om er, trots att jag vet vilka ni är och exakt var ni sitter sedan länge, för även jag kan spåra IP nummer och annat, så snart ni besöker denna sida. Behåll er president, och era Iskender-missiler – ännu en hänsyftning på begreppet Alexander – och förfall inte till någon odygd. Ämnena som behandlas här kan knappast vara av något större värde för er, och just nu förbereder vi oss som ni också måste göra för Kupala, Kupalo, Kupale,  den stora Midsommarfesten.

I själ och hjärta är ni ju Hedningar som vi, Nordbor och Asatroende. Ni är slaviska hedningar, visserligen, och ni dyrkar er Svarog, Dazbog och Perun, alldeles som vi dyrkar Tyr, Frej och Tor, i nyss nämnd ordning, för dessa gudar hos er motsvarar faktiskt och de facto de jag nu nämnde av våra. Och vi är ändå Indoeuropéer allihop, med en gemensam historia och i mycket gemensamma förfäder.

Låt oss då erkänna det pinsamt uppenbara, ta till vara våra gamla hedniska dygder – de finns här ännu, långt borta på landsbygden – och undfly städerna, vrålen, den ointelligenta ”Mångkulturen”, presidenter och protester.

För egen del är jag trött på bra mycket i det land, som omger mig. Frånsett er Navalny, er Zhirinovsky – som skall vara ledare av det Liberala partiet i Ryssland, vilket säger en hel del – han är ungefär lika liberal som vår Dagens Nyheter, den lögnaktiga floskeltidningen – bara ”låtsasliberal” med andra ord – så har ni en del bra saker i era respektive länder. Er Putin, och avsaknaden av sk ”Mångkultur” för sådant har ni möjligen i storstäderna, men ute på landsbygden saknar ni allt sådant.

Det vore allt bra synd, om vi för någraa vildhjärnors skull åter skulle komma att bekriga varandra, och till slut kommer nog även ni inse, var ni hittar en sundare politik och var ni har era verkliga vänner.

Time will tell – okända läsare. Jag tror nog, att vi får en mycket intressant höst framför oss, och snart nog får jag väl se, vad ni tänkt att hitta på då.

Jag och mina många bröder kommer att vänta på er, och som jag redan förklarat, anser vi även vaksamheten och medborgarsinnet för en dygd. Lustigt nog hävdar också er President i dagarna samma sak, och det är därför jag tycker om honom. En svensk Vladimir Vladimirovitj vore inte så illa, men nu blev han född på er sida Östersjön, vilket är oss till stor skada och omak.

PEW Research Centre har GODA NYHETER från Landet Trump…. (inlägg från 18 December 2017)

Ifrån Landet Trump eller the US of A brukar det sällan komma något gott numera, särskilt inte i Asatrons Värld. Det mesta vi får se därifrån är groteska missuppfattningar, baserade på Marvel Comics eller diverse synkretistiska, universalistiska sajter, som vill göra Asatro till någotslags urvattnad, halvslafsig intellektuell tankelek för överåriga hipsters, samt folk av alla möjliga religiösa konfessioner, som inte är för fem öre seriösa eller allvarliga i sin tro, som aldrig utövat Asatron i praktiken, och som heller inte har den minsta koppling till Norden eller några Nordiska rötter.

Asatro i USA brukar mest utövas av sådana, som aldrig varit på ett riktigt blot och som fortfarande tillhör kristna kyrkor eller andra konfessioner. Då är man inte ärlig eller helhjärtad i sin tro…

Riktig Asatro betyder att du gått ur alla andra samfund, och inte hymlar med var du står…

Men borta i Landet Trump finns nu ett forskningsinstitut eller en ”think thank” som brukar kalla sig icke-missionerande, eller ”Non-partisan” fast det ändå har mycket klara kopplingar till de evangeliska, amerikanska kyrkorna, och sponsras påfallande ofta av något kristet, som kallas ”John Templeton Foundation”. Pew Institute, som det kallas (Pew betyder ”kyrkbänk”, men kan också uttydas ”pust, stånk, stön”) publicerade härföreleden en undersökning om Julen i USA, som visar att den kristna fanatismen och bokstavstron minskar därborta, till och med bland republikanska väljare och de högerkristna.

Skrämmande nog visar det sig, att 66 % av amerikanerna bokstavligt talat tror på Jungfrufödsel, eller den katolska dogmen om den obefläckade avelsen. 75 % tror att Jesus fanns på riktigt, och att han blev lagd i en krubba, medan 67 % tror att en ängel bokstavligt talat kom flygande till de tre vise männen – och allt detta sker i vår egen upplysta tidsålder, då människor fått gymnasie- eller till och med universitetsutbildning i stigande grad och omfattning.  Ok, nog för att vi visste att det fanns många outbildade eller dumma amerikaner, men att de var så dumma, och så fullkomligt renons på all historisk uppfattning eller omvärldsorientering över huvud taget, ja det skrämmer faktiskt...

En sådan ignorans, en sådan okunnighet… Vad beror den på ? Är det sample, som den amerikanska ”think tanken” intervjuat alldeles för litet, eller beror det på någon kulturföreteelse i det amerikanska samhället, som till exempel amerikaners vana att bara hålla med i alla marknadsundersökningar, helt okritiskt, och säga ”Sure thing, Bubba ! eller ”Right on, Bro !” bara för att det låter väldans positivt – fast de i själva verket kanske tycker helt annorlunda..

Man kanske också kunde tänka sig – även om det kanske är för radikalt för vissa – att det kristna julevangeliet inte hela tiden måste uppfattas som rent bokstavlig ”sanning” utan faktiskt som en allegori, en fantasi, en sedelärande berättelse…

 

Hur kan de Monoteistiska Ökenreligionerna kalla sig ”vidsynta” när de underkänner nästan allt som hänt utanför Mellanöstern ? Har de ingen kulturell förståelse ??

Det amerikanska forskningsinstitutet drar också likhetstecken mellan begreppet ”religious” och kristen – vilket inte kan sägas vara objektivt alls, utan tvärtom visar på de kristnas sedvanliga trångsynthet, och alla deras fördomar. Men glädjande nog har nu 45 % av Amerikanerna insett, att Julen är en kulturell tradition – och fler och fler verkar också vara medvetna om att den kommer från den Hedniska Norden, vilket är en ökning ifrån tidigare år. År 2012, till exempel, ansåg bara 41 % samma sak.

Fler och fler – också i USA – erkänner Julens Nordiska Ursprung – själva ordet Jul, Noël eller Yule är ju Nordiskt…

Fler och fler amerikaner säger nu också ”Good Yule!” eller ”Happy Holidays!” istället för ”Merry Christmas” (32 % säger det offentligt, emot 43 % för fem år sen) eller ”Glad kristmässa” vilket ju låter ovanligt krystat, eftersom julen ju inte alls har med någon kristus att göra. Inget är känt om när denne mytiske person ens föddes, därför att det inte finns ett enda hållbart bevis för hans existens, och påståendet om denna helt påhittade födelse – som nog inte gärna kan ha varit ”jungfrulig” – tillkom först på 300-talet, som alla redan vet.

Detta sker, trots att Donald Trump nu lär ha förklarat, att man inte får säga annat än ”Merry Christmas” – men hans eget folk, lyder honom alltså inte längre… och det är kanske lika så gott det… 45 % av Amerikanerna vill inte gå i kyrkan om Julhelgen, och 82 % vill istället umgås med släkt och goda vänner, vilket ju är Julens huvudsyfte, och egentliga budskap.

Bara 35 % vill att kristna symboler skall tillåtas i eller på regeringbyggnader, medan en majoritet av alla amerikaner numera vill, att Regeringen skall hålla sig religiöst neutral. Kristenheten sjunker påtagligt i de yngre generationerna, och bara 40 % av de födda efter år 2000 vill gå i kyrkan alls, denna helg. Lovande siffror, som ni hör. Monoteismen släpper sitt järnhårda grepp om sinnena, också ”over there”. Från att ha varit intvingade i en enda religion, under en enda gud, börjar nu också amerikanerna inse värdet med Polyteism, och det faktum att man inte kan vara multikulturell utan att också omfatta Polyteistiska religioner – som till exempel Asatro..

 

Kan det rent av vara en Julgran, som avbildas på denna bronsåldersristning från Sverige – ja en del tror det

 

Också POLEN Hednas snabbt… Och Polens kvinnor leder marschen UT UR KRISTENDOMEN…. (inlägg från 5 april 2016)

Om Sverige nu snabbt blir alltmera Hedniskt så är det precis likadant i många andra länder. I Polen, till exempel – ett av våra grannländer på andra sidan Östersjön – håller precis samma sak att ske, enligt vad Humanistbloggen och den engelska TV-kanalen Channel 4 News idag berättar….

Den Polske Premiärministern, Katolska kyrkan och det regerande halvsocialistiska partiet ”Lag och Rättvisa” (som mycket påminner om Socialdemokraterna i Sverige) har bestämt sig för att avskaffa rätten till fri abort i Polen, vilket gör att allt fler och fler kvinnor och män lämnar den katolska kyrkan – bokstavligt talat !

De helt enkelt reser sig upp och går,tjackar spikskor och listigt drar iväg” och bokstavligt talat lämnar Kyrkan och låter sig hednas – som framgår av detta nyhetsklipp…

Raka motsatsen till vad Katolikerna och regeringspartiet avsåg, alltså. Här i Sverige finns en motsvarande ohelig allians mellan en mystisk rörelse benämnd ”Tro & Solidaritet” och Regeringspartiet, men folkliga proteströrelser och skatterevolter saknas inte heller hemma hos oss.

thousands-protested-in-poland-against-tightening-of-the-countrys-abortion-law-136404980388403901-160403205134Hundratusentals människor protesterar nu emot Kristendomen och Katolska Kyrkan i Polen – Det får du aldrig läsa om i Svenska Tidningar….

Det hedniska Polen har valt trådgalgen som protestsymbol, eftersom den traditionellt sett använts som abortredskap av många desperata kristna kvinnor runt om i Världen, inte minst i USA. Tidigare har Channel 4 också kunnat berätta om hur Tyska Hedniska kvinnor flugit in drönare eller fjärrstyrda flygplan med abortpiller på Polskt område…

Enad front mot Katolikerna – ”I told you – No Wire Hangers – Ever !”

På Vikingatiden spred Nordiska kvinnor kunskap om örter som Sävenbom eller trädslag som Idegran samt andra abortivum till de polska och slaviska kvinnorna. Dussintals Torshammare har hittats på polskt område, och än idag finns det många kvinnor – framförallt äldre – som vet hur man ska utnyttja de här örterna, utan att det uppstår förgiftning eller skada. De kallas allmänt för ”häxor” förstås men har ändå varit verksamma i Polen sedan urminnes tid…

d13cef30e08a04b60705ece4ed22ca1a image

Jodå – det finns fortfarande 100 % HEDNISKA häxor i Polen – och de har aldrig varit Katoliker, minsann !

Enligt alla Hedniska religioner – Asatron inbegripet – är det KVINNAN SJÄLV som väljer, ifall hon ska föda barn eller inte. Polska kvinnor – och deras män har nu tröttnat på kristendomen och katolicismen, helt enkelt, och lämnar de kristna bakom sig med en känsla av lättnad…

slavic-pagan-beauty

”Freedom will cure most things ” – Vänd åter till dina rötter – och välj själv ditt öde !

Här kan du själv läsa på en Polsk hednisk blogg, om vad som gällde angående kvinnors rättigheter enligt slavisk – och germansk mytologi – och i dagens Multikulturella polska och svenska samhälle – vem skulle inte välja det här, som ETT STARKT ALTERNATIV…

886df-601452_482239285176503_42016190_nLite hjälp från ovan, kanske – ja det kan man enkelt få – om man väljer Hedendomen !

24_abortion_w--(None)_LRG

I USA däremot, där har Donald Trump nyss sagt att kvinnor skall straffas om de begår abort…  Många mediakällor har på sista tiden noterat det starka sambandet mellan Donald Trump och fanatiska högerkristna som breder ut sig mer och mer – också i vårt land. Många inser också att det här bara är de Monoteistiska religionernas vanliga sätt att behandla kvinnor, och att alla Monoteistiska religioner egentligen är ganska lika…

punishment_for_abortion_of_trump__marian_kamenskyKristendom eller Islam ? Samma resultat….

Images proport to show a woman being stoned in Raqqa, Northern Syria on Januray 16th 2015. >>> Images sourced from twitter / online - http://justpaste.it/7dod Brutal killings in Syria, captioned as scenes from Raqqa & Nineveh.15.jpg

Det här är en VERKLIG (ej arrangerad) bild från Raqqua, Syrien, 16 januari 2015 (källa Daily Mail) –

Ifall Världens alla kvinnor själva fick välja – tror ni inte att de skulle välja Polyteismen, så småningom, om de alls skulle ha någon religion, och dyrka Freja, Frigg, Idun, Mokosh, Hekate, Ishtar med flera… ?

morana3

Marazanna – en gudinna ur Polsk mytologi ?

ivana_kupala_by_lady_leanora1

Också DU kan GÅ UR den kristna kyrkan och lämna kristendomen bakom dig – använd blanketten här !

 

Estlands President – hon är HEDNING hon ! (inlägg från 8 November 2016)

Estland är vårt nära grannland, och det finns också 10 000 Estlandssvenskar, vilket vi bör komma ihåg, eftersom det var Svenska Dagen i Finland och Estland den 6 November, dvs i Söndags, samtidigt som det var Gustav Adolfs dagen, eller dagen efter Alvablotet här hos oss. 6 Oktober fick också Estland en ny President, som dessutom är Hedning enligt vad Humanistbloggen och Humanisterna omtalar. Kersti Karjulaid heter hon, 46 år gammal och 6 November i år rapporterades också att hon vägrar gå till Kyrkan och delta i några kristna ceremonier överhuvudtaget, enligt den Estniska tidningen Postimees, alltså brevbäraren på estniska.

vabariigi_presidendi_ametisse_astumise_tseremoonia_kersti_kaljulaid_crop2

Det enda undantaget är Veterandagen, och då det gäller att hylla stupade estniska soldater, samt vid statsbesök utomlands, har hon förklarat.

Att gå till kyrkan vid nationella eller kyrkliga högtidsdagar vore inte hederligt, eftersom kyrkobesök aldrig tidigare varit en del av dessa dagar för mig.” När man i S:t Johanneskyrkan i Tori under veterandagarna minns de krigsmän som stupat för Estland, så går jag dit. När jag för några år sedan tillsammans med de andra medlemmarna i Europeiska revisionsrätten rentav träffade påven, följde vi alla vid detta möte kyrkans sedvänjor. Eftersom man bjöd mig och sedan är sådan”, skrev statsöverhuvudet. Vi respekterar också inom familjen varandras frihet att tro på det som för var och en är väsentligt. Vi söker tröst där vi finner den. Om så i kyrkan, om så vid havet, om så i skogen. Det är var och ens frihet. Och detta ser jag som det allra väsentligaste.”

Hedendomen är alltså tillåten i Estland nu. Tidigare hade Sverige också en hednisk Statsminister, eftersom Fredrik Reinfeldt – enligt vad som redan är känt – gick ur ”Svenska” kyrkan vid 18 års ålder, och till och med lär ha ansett det vara en patriotisk handling att göra så. Vill man ha ett Demokratiskt samhälle, går det inte att stå bakom religioner som försvarar Monoteism, eftersom idén om en enda gud, inte stämmer med ett demokratiskt samhälle eller pluralism överhuvudtaget.

Enligt en undersökning från 2014, ansåg 41 % av esterna, att deras inhemska finsk-ugriska Hedendom var den enda religion, som hörde hemma i Estland. 4 % betraktade sig som aktiva hedningar. Mer om den estniska hedendomen – Taaraism eller dyrkan av jorden, Maausk – kan ni läsa här.

jumiois-symbol_of_taaraism-maausk estonian-song-and-dance-festival-photo-by-anton-klink

Stephen Fry slapp hädelseåtalet på Irland (inlägg från 22 Maj 2017)

10 maj i år kom ett lyckligt besked för all världens hedningar. Komikern och ateisten Stephen Fry hade den 7 Maj åtalats för hädelse på Irland av alla platser, men åtalet lades snabbt ned såsom varande komplett onödigt. Av alla Europeiska länder är det fortfarande bara Irland, Danmark, Finland, Tysklan, Polen och Italien, Österrike, Grekland och Montenegro som alls har några lagar emot hädelse överhuvudtaget. Alla andra – mer civiliserade – länder har insett att man inte kan åtala någon för brott emot en abstrakt företeelse, dvs en gud eller en gudinna.

Enligt Dagens Nyheter den 10 Maj så åtalade man Stephen Fry för vad han sagt i Tv år 2015, alltså för mer än två år sedan. Han framförde då sin åsikt att den kristne guden är en dum, nyckfull och elak gestalt som skapar en värld fylld med orättvisor, och att man därför omöjligt kan tro på honom. De flesta av oss Hedningar och Asatroende torde tvivelsutan helt instämma i det uttalandet.

Enligt SVT sade Stephen Fry att ”Gud” är en komplett galning, och dessutom korkad. Det måste man också hålla med om. Först skapar gud arvssynden, sedan börjar han straffa mänskligheten om och om igen (vilket utförligt beskrivs i Gamla Testamentet) och sedermera låter han sin egen son, som också påstås vara gud (en total självmotsägelse) lida martyrdöden och straffar till och med sig själv – vilket bara en galning skulle göra – och varför skulle någon vettig människa alls tro på denna kristna cykel av enbart skuld, skam och straff, om och om igen i det oändliga ? Endast en enda person lär ha väckt det aktuella åtalet på Irland, och därför lades det snabbt ned.

För övrigt kan man ju undra vad det är för slags religioner eller religiösa utövare som känner sin guds allmakt hotad och utsatt, bara därför att en enda individ någonstans uttrycker sig ogillande eller vanvördigt om den. Om deras gud nu verkligen är såpass allsmäktig som de påstår, borde ju inget av detta logiskt sett eller strängt taget spela den minsta roll, eller hur ?

Men nej – men nej – så fort någon i likhet med Stephen Fry motsäger den kristne guden, ja då blir det ”ett herrans liv” !

Enligt hedendomen och Asatron spelar hädelse ingen som helst roll, och även om den teoretiskt sett kan förekomma, bryr sig varken människor eller gudar och gudinnor alls om den. Loke finns redan, och därmed har Hedendomen infört en gud också för själva hädelsen och förnekandet av de andra gudarna. Oegirsdrikkja eller Lokasenna, ett av Eddans kväden, visar ändå tydligt vad jag menar..

Och kanske kunde Stephen Fry också spela Loke i en kommande film, eller något – minns att han gjort konstigare roller förr…

Hädelsen är redan inbyggd i Asatron i och med Lokes gestalt, och därför behöver vi inte frukta att bli hädade..

Newsweek avslöjar: ”Hur många Hedningar finns det i USA egentligen” ? (inlägg från 20 November 2018)

 

Svenska språkets användning styrs som bekant av Svenska Akademins Ordbok (SAOB), som inte skall förväxlas med dess åtskilligt mer kortfattade ordlista över svenska språket (SAOL). Själva den språkliga definitionen på en Hedning är en person, som inte tillhör de tre Abrahamitiska ökenreligionerna, i synnerhet om den personen har förkastat Monoteismen eller tron på en allsmäktig ”gud” och istället till exempel är Ateist (som helt förnekar även själva möjligheten av gudar) eller Agnostiker (som säger sig vara ovetande om gudamakternas eventuella existens, utan att förneka dem i och för sig) eller till och med en Troende hedning, alltså en god Polyteist och Asatroende, till exempel.

Visste du att även David Bowie kallade sig ”Heathen” eller just Hedning ? Och kunde han, så kan väl  DU ??

På engelska – och särskilt amerikansk engelska är det åtskilligt mer komplicerat, eftersom man där stöter på ordet ”Pagan” som inte alls är vad vi i Sverige menar med en Hedning. Ordet ”pagan” utesluter vanligen alla ateister och agnostiker ur sammanhanget, och man kan svårligen tänkas vara en ”pagan agnostic” respektive ”pagan atheist” även om det finns enstaka personer ”over there” som försökt kalla sig så för tydlighetens skull. Med ”Pagan” menas vanligen också en sk ”wiccan” eller en häxtroende, eller en anhängare av en påstått ”keltisk” hedendom, eller kanske en grekisk eller romersk hedning under förgången tid. Däremot är ordet ”Heathen” fortfarande starkt tabubelagt i USA, och inte återerövrat som här i Norden, där det egentligen aldrig gått förlorat för oss. Det gäller att ha dessa språkliga definitioner fullkomligt klara för sig, innan man ens kan börja debattera frågan, eller för den delen läsa nyhetsartiklar på Internet…

Ibland verkligen ”News” ibland ”Fake News” Ibland inte…

Den kända tidskriften Newsweek rapporterar till exempel med avsevärt kristen bias och fördomar om att ”häxeriet i USA ökar” så sent som för två dagar sedan, och att det skulle vara ”millennials” – alltså personer födda efter årtusendeskiftet som ”avvisar kristendomen” och därmed ligger bakom denna ökning. Allt skylls på ”ungdomen” precis som vanligt. Vi har hört denna fördomsfulla refräng förr – och man redovisar inga som helst bevis för sin tes. Inte någonstans i Newsweeks undermånliga artikel redovisar man statistiskt godtagbara data på åldersfördelning eller något annat, men det uppges att det skulle finnas minst 1,5 miljoner Wiccaner i USA – och dessa kallar alltså tidskriften för ”häxor” trots att seriösa wiccaner förmodligen skulle säga, att detta inte alls är samma sak. En undersökning från Trinity College skulle år 1990 ha visat, att just Wiccanernas antal den gången var cirka 8000, och man nämner att Wicca som hednisk religion betraktat nu har fler anhängare i USA är Presbytarianerna, och flera andra kristna sekter.  År 2008 skulle kategorin ”Pagans” – som man fortfarande inte definierar på något enhetligt eller vetenskapligt godtagbart sätt – ha stigit till över 340 000 personer, skriver man.  Det var för tio år sedan, och det verkar på alla sätt rimligt att anta, att denna siffra är mycket större nu, oavsett vilken definition av begreppet man i så fall använder.

Man citerar Pew Research Center, som i alla fall får antas vara en vetenskapligt godtagbar och erkänd källa – jag har själv åtskilliga gånger använt mig av detta kristna opinionsundersökningsinstituts data i den här bloggen. Enligt dem, så skulle högst 70 % av USA:s befolkning vara kristen i år, anno 2018. Trenden är etablerad sedan flera årtionden, och känd och säkerställd hela Västvärlden över. Kristendomen går tillbaka, över hela vår Jord, liksom Monoteistiska religioner i övrigt. Den alltmer våldsamma och extrema islam, som vi kan se på flera håll, är kanske bara Monoteismens sista, våldsamma dödsryckningar,  innan den för evigt lämnar vår planet, och mänskligheten äntligen, äntligen kan utvecklas framåt.

22 % av alla amerikaner beskrev sig själva som ”unaffliated” i Pews undersökningar tidigare i år – för det fanns inga kategorier utöver de tre stora ökenreligionerna och exempelvis beteckningar som hindu, buddhist eller något annat att välja på – varken ”Pagan” eller ”Heathen” eller ens ”Wicca” eller ”Asatru” fanns med som valbart alternativ – så undersökningen var inte objektiv, utan uppgjord på förhand.

Men – 22 % av 327 667 000 invånare – det utgör faktiskt över 72 miljoner människor – som alltså kan vara ateister, agnostiker eller rena hedningar….

Newsweeks oseriösa artikel blandar också ihop verklig hedendom med randfenomen som new age, yoga och astrologi, vilket inga seriösa hedningar vill förknippas med. Man antyder, att merparten av ”nyhedningarna” i USA skulle vara alltför unga, eller att det hela skulle bero på ”a rise in fear” vad man nu menar med det.

Man påstår också, att merparten av wiccanerna skulle vara ”instagram-häxor”, helt utan att redovisa minsta form av bevis eller belägg för detta påstående, som har karaktären av en kristen partsinlaga, och inte är hämtat ur någon seriös forskning. Slutligen tar man också upp exemplet med den populära sångerskan Lana Del Rey som har uppmanat till en Förbannelse-kampanj emot President Donald Trump, utförd med hjälp av svart magi. Hon ska ha uppmuntrat tiotusentals av sina fans att använda förbannelse-ritualer, vilket bekräftats av flera oberoende källor.

”Dis is a li’l black Hoe ! Mah Hoe ain’t no Bitch– (And mah Bitch ain’t no Hoe !)”

Verkliga hedningar – i synnerhet wiccaner – skulle aldrig någonsin ställa sig bakom något sådant, och det gör inte jag heller. Det hela påminner mycket mer om vanlig ”Bitchcraft” (konsten att vara en riktig, manifest ”Bitch” eller vanligt KVINNERI – synnerligen utbrett i alla Världsdelar och Kulturer ) snarare än någon ”Witchcraft” värd namnet.

En av Wiccas viktigaste regler lyder, att man inte får ta till någon form av hot eller våld annat än i självförsvar, och man påstår sig också tro på ”den trefaldiga regeln” (som inte finns i Asatron) vilken dikterar, att allt det man önskar över andra, vanligen kommer trefalt igen över en själv…

Att syssla med förbannelser eller andra former av ”näthat” (synnerligen vanligt förekommande inom den sk ”Forn Sed” rörelsen i Sverige) kan faktiskt räknas som en form av Olaga Hot, oavsett vilka politiska åsikter man nu har, gällande USA:s president eller annat. Personligen råkar jag anse, att politik och politiska diskussioner skall byggas på fakta och inte annat. Satir är tillåtet, men vill man göra sig lustig över någon, kan man exempelvis åtminstone försöka använda humor…

A RAKE’S PROGRESSIs the President soon to visit FINLAND ??

Asatron härskar ombord på hangarfartyget CVN-74, USS John Stennis (inlägg från 4 Januari 2018)

 

Från the US of A kommer nu rapporter om att Hangarfartyget USS John Stennis (CVN-74) har många Asatroende bland sin besättning, och nyligen firade man också ett blot ombord. Fartyget tillhör den amerikanska Atlantflottan, är baserat i Norfolk, Virginia på den amerikanska östkusten och leder sin egen Carrier Strike Force, predestinerad för Nordeuropa och Nordatlanten.

”In the Navy”

Fartyget har kärnvapenkapabilitet genom sina flygplan, tillhör Nimitz-klassen från 1990-talet och bemannas av över 5000 personer. Den som i likhet med mig varit ombord på ett amerikanskt hangarfartyg eller besökt deras baser i San Diego eller på andra håll vet hur stora de är, de är i princip hela flytande städer. CVN-74 måste hem och få översyn av sina atomreaktorer detta år, och dess nuvarande position, destination eller uppdrag avslöjas inte i de amerikanska artiklar jag läst, men det ska befinna sig någonstans i Persiska Viken, där man nu hållit blot i Hangarfartygets särskilda gudstjäntlokal, som vidsynt nog är öppen även för Asatroende. US Navy har inga som helst problem med detta, och det bör heller inte ni ha, kära läsare ! Jag citerar, från en artikel som konfirmerats från två oberoende källor:

The development is the latest in a series of boosts for Heathenism in the U.S. military, a little-known religion with roots in Viking mythology that has gradually gained recognition in the services. A 2013 non-scientific ”census” poll by the Norse Mythology Blog identified nearly 8,000 Heathen respondents in the U.S. and more than 16,000 worldwide. A 2018 estimate from religious author Jefferson Calico suggested there may be up to 20,000 American Heathens.

According to the Stennis release, Aviation Electrician’s Mate 2nd Class Joshua Wood, a practitioner of Heathenry for more than five years, was appointed Heathen lay leader for the carrier. This distinction allows him to facilitate sumbels, or informal Heathen religious services, within the ship’s chapel.

Religious lay leaders must be appointed by commanding officers ”on the basis of volunteerism, high moral character, motivation, religious interest and a letter of certification by the appointee’s religious organization,” according to the release, which cites the Military Personnel Manual.

While the release did not state how many sailors are regularly joining Wood for services, it includes quotes from one other Navy practitioner, Aviation Electronics Technician Airman Joshua Shaikoski.

Shaikoski was born in Norway, where Heathenism originated, but grew up Lutheran, he said.

”I never felt like I connected with anything spiritual until I visited Norway and discovered a group of Heathens who opened my eyes to their religion,” he said in a statement. ”When I returned to [the United States], I met a kindred that aligned with my beliefs, and I’ve been with them ever since.”

Deployed at sea since October, Heathens aboard the Stennis pray to Njord, the god of seafarers, one of many deities recognized by the religion, Shaikoski said.

 

Asatron tilltar och är fullständigt accepterad inom den Amerikanska försvarsmakten som helhet, säger tidningskällan. Njord, skeppsbyggnadens och sjöfartens gud, är flitigt tillbedd även av sjömän i Sverige. Sedan 2017 är Asatron officiellt godkänd som religion även av Pentagon, eller det Amerikanska Försvarsdepartementet, uppges på sajten Military.com, och det finns nu mer än 20 000 organiserade Asatroende enbart i USA.

USS Stennis i sjögång – Njords beskydd behövs

Blot till Njord på Brännö, Bohuskusten

Asatron och Torshammaren är sedan 2013 också godkända inom Arlington-kyrkogården, USA:s mest framstående militära begravningsplats. Full likställdhet har uppnåtts med andra religioner, enligt vad militära källor i USA uppger – men vi kan ändå inte undgå att publicera denna smått hädiska sång, eftersom självaste Loke så att säga förmått oss till det – ”Uti flottan…”

”Uti flottan – man lägger ut – man lägger till…”

 

Nåja. I över fyra månader har Hangarfartyget nu varit ute på uppdrag, i en av världens hetaste konfliktområden. Tekniker Shaikoski., och de övriga hedningarna ombord, har full heder av sin insats, och är värdiga allt vårt stöd, liksom Hedningar och Asatroende som ställer upp för sina respektive länder och stater, runt om i Världen. Det borde vi erinra oss, denna Tors månad 2019.

God sed i Tyskland… (inlägg från 26 Februari 2019)

 

Ibland gör man sina erfarenheter på nätet. I veckan har jag hittat en hel del Asatrogna sajter och bloggar från Tyskland, som inte slår över i det fullständigt urspårade ”fornsederi” som vi har här hemma i Sverige, men som inte heller närmar sig det högerextrema hållet, vilket i dessa sammanhang finns mest i USA. Och kanske har jag också fler proselyter än jag tror. Ingen kan bli profet i sin hemstad, sägs det, men en man jag inte känner, benämnd Roland Kaiser har skrivit en ”Blog zur Religionswissenwschaftlichen und Ethnohistorischen Erforschung vorchristlicher Germanische Gruppen”.

Älskar ni inte också det tyska språket, förresten – även om det är vi svenskar, som enligt Esaias Tegnér skall förutsättas tala ”ärans och hjältarnas språk” ?

Hör här bara – för slutsatsen är riktigt (dreimahl noch, hör doch richtig gut zu):

Die öffentliche Rezeption über die vorchristliche einheimische, sprich meist germanische Kultur leidet immer noch am Image des kriegslüsternen ”Wilden, der auf den Bäumen saß” und leider haben die deutschsprachigen Kulturwissenschaftler wenig getan, diesen schlechten Ruf ins rechte Licht zu rücken. Zu sehr steht das Bild des ewig aggressiven, trunkenen und dem Glückspiel verfallenen germanischen Krieger im Vordergrund, der die Entwicklung der Dörfer und Städte vernachlässigte und keine Tempel besass, sondern im Kreis herumstand, aus Hörnern soff  und dem Würfelspiel verfallen war.
Neben der Tempelschmäh, dass die germanischen Gruppen keine festen Tempel und Priester gehabt hätten, müssen aber noch andere kulturimperialistische Falschdarstellungen, vor allem aus Übersee, korrigiert werden.

Just det. ”Tempelschmäh” eller kristet smädande, i stil med Adam av Bremens smädande av Gamla Uppsala – vi har fått nog av det allihop, och det har man i Tyskland också, men bluffen har genomskådats för längesen.

Bevis finns – vilket jag själv skrivit om under rubriken ”arkeologi” här ovan, att Asatron eller den Fornnordika religionen inte alls var en utomhusreligion, utan försedd med vad man kallat ”kulthus” och särskilda byggnadsverk, från bronsåldern och framåt. De kristna nidbilderna av Germanerna i Norr eller på kontinenten som en hop vildar, kan vi lika bra glömma, och förvisa till forskningens skräpkammare.

Nya undersökningar från Uppsala Universitet visar att grannskapet till Hågahögen var försett med särskilda kulthus, fornborgar och bebyggelsekomplex redan för 3000 år sedan…

Nåväl. Den gode Herr Kaiser, på kontinenten någonstans, är stundtals riktigt underhållande. Han väjer inte för det kontroversiella, och hans blogg ägnar sig också åt nutidspolitik mitt i alltihop, ett ämne som han vågar underställa en kritisk granskning, mitt i allt det vetenskapliga. Han är förstås ingen anonym bloggare som jag – men Sverige är numera ett land där lag och ordning knappast råder – redan under 2017 utsattes sådär 24,5 % av befolkningen här för misshandel, grov misshandel, rån och andra brott emot person, inklusive mord och dråp, och lite mildare saker, typ vanligt näthat – allt enligt BRÅ:s officiella statistik, men bara sådär 13-14 % av de allra grövsta våldsbrotten klaras upp. Med tanke på att jag själv varit utsatt för tre-fyra dödshot hittills, enbart pga den här bloggen (vilket jag redan skrivit om) är min egen situation en aning annorlunda än just Herr Kaisers.

Därför har jag själv valt att behålla anonymitetens illusion, trots att ingenting sådant finns på nätet egentligen (ni skulle bara veta vad som pågår, ifall ni inte redan vet!) eftersom det trots allt ändå är så, att Friheten alltid är värd att försvara, och friheter som inte utövas, tenderar att snabbt försvinna i dagens värld. Jag tror till och med herr Kaiser skulle hålla med mig om det, nu när han inte diskuterar Ptolemaios gamla kartor, de tyska städernas förkristna ursprung, och många andra lärda ämnen som är värda att studera.

I Tyskland finns i alla fall relativt sett (emot Sverige, och de flesta andra Europeiska länder) en effektiv polis, och ett effektivt rättssystem, som fortfarande kan skydda landets egna medborgare och garantera deras yttrandefrihet och rättigheter, men sådant har vi inte här. Inte just nu i alla fall, för våra myndigheter är ju upptagna med att ta hand om alla de stackars ”ensamkommande” som vi alla vet, medan landets infödda befolkning därför enligt dem i stort sett inte betyder någonting längre.

 

Det finns förvisso mycket – under vår icke-euklidiska sol – Det finns förvisso mycket – under Faust-andens eviga himmel” (Sångtext av bandet ”Geggamoja ûbermensch och det heterosexuella närstridskommandot, featuring David Nessle)

Idag, förresten, infaller Bjurnedan enligt den gamla svenska kalendern, den tid då Bävrarna förutsätts vakna ur sin långa vinterdvala, och komma upp ur sina bäverhyddor. Tydligen råder samma flitens princip nere i de tyska länderna, för i Mecklenburg-Vorpommern skriver de lokala hedningarna att trots att stormarna fällt deras lokala björkskog, släpar de numera hem det stormfällda virket, för att göra runor och amuletter av det, och sämre användning för trä kan man ju ha. Varje bäver fattar ändå principen, och medan gudahov i vinterskrud och hargar fotograferas, konstateras att allt står bra till med den lokala hedendomen. …

Den som vill vara en verklig Hedning, måste vara flitig som en Bäver, rakryggad som en fura, seg som Malungs läder och hård som Svenskt stål…

Våren kommer åter till respektive länder, sakta men säkert. Men när går vår tro och våra rättigheter emot en ny vår ?

 

I vilket AFA i USA bygger ett andra Gudahov….

I Sverige är den ominösa och lätt olycksbådande förkortningen AFA känd för att stå för en extremt militant grupp inom yttersta vänstern, som inte drar sig för att använda väpnat våld emot sina motståndare. I USA, och inom amerikansk Asatro – som nog inte ska blandas ihop med den Nordiska – står däremot förkortningen för något helt annat. Där står samma förkortning för Asatru Folk Assembly, en grupp med mer än 500 medlemmar, som tydligen är väldigt kontroversiell för vissa personer, åtminstone här hemma i Sverige. AFA och dess stridbare ledare Stephen  McNallen har flerfaldiga gånger beskyllts för rasism, en ofta – inte minst från den extrema vänsterns håll – upprepad anklagelse, som också riktats emot alla Asatroende i allmänhet; men utan att innehålla någon särdeles substans eller saklighet, måste man säga.

Jodå – sanning nog det är – att det finns ”Tribalister” over there…

Jag rekommenderar den utmärkta sajten ”Tankar om den forna tiden” med dess inlägg ”Konvertiter och Galningar”, skriven redan Mars 2017 för den som vill fördjupa sig i denna debatt, och studera vad vad vissa individer i landet Trump sagt eller gjort, vad just AFA angår. Själv håller jag mig strikt neutral i frågan, och tar inte ställning för någondera parten, för så är det nog bäst.

Emellertid – för två år sedan lyckades McNallen, en gång i tiden ”Ranger” i amerikanska armén och senare även militärt verksam i Sydafrika, efter vad vi förstår (hans engagemang för djurskydd och elefanters bevarande är även väl känt -”surely, one can see no harm in that”) ena sina följeslagare kring ett byggnadsprojekt, som varken vi här i Sverige eller Islänningarna lyckats med. Däremot finns som ni vet Gudahov i Danmark, liksom andra länder, men AFA kom först i USA – till sina många fienders klara avund – och nu är det alltså dags för Hovprojekt nummer 2, har man stolt deklarerat. Det är trots allt resultatet som räknas – och AFA har faktiskt nått resultat.

Snickarglädje och röd stuga med vita knutar – american size – som en gammal folkets park – ”Folk Park” – och det passar väl bra ?

 

Vad detta med rasismen nu angår, så är det sant att AFA på sistone lierat sig med en del kanske tvivelaktiga grupperingar i resten av Världen, som jag skulle vilja säga tillhör Asatrons absoluta utmarker. Dessutom har AFA ända sedan sin tillblivelse 1995 vänt sig till endast vita amerikaner med Europeisk bakgrund, men jag tycker för min del att det vore relevantare att påpeka, att jag för min del inte kan gå med i Afro-svenska Riksförbundet, eftersom jag inte är svart, och inte heller kan jag bli medlem i Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, eftersom jag faktiskt inte är någon kvinna. Är då också dessa organisationer rasistiska, månne ?

För egen del skulle jag också vilja påpeka, att det nog är si och så med den genetiska renheten hos de flesta av AFA:s medlemmar, även om vi nu ansåg, att just genetik, kultur och religion på något sätt hörde ihop. De flesta amerikaner av idag är inte mer än ”mongrels” eller någotslags gatukorsningar sedan mint fyra fem generationer tillbaka, och skulle vi nu använda genetik som bevekelsegrund, är det ett ovedersägligt faktum att de nordiska länderna varit mycket stabilare befolkningsmässigt. Å andra sidan resonerar jag inte på det här befängda viset, men vi skall komma ihåg att både i USA och i Sverige är föreningsrätten fri. Om man vill bilda ett andligt samfund för människor, som alla heter Olsson, eller kanske ”De rödhårigas förening” (som de facto lär existera) så är det inte särskilt rasistiskt det heller, och för övrigt går det ju bra att ta del av AFA:s stadgar på nätet, och själv se efter vad det nu är, man eventuellt har att vända sig emot, innan man ens öppnar käften. AFA har för sin del så vitt jag vet aldrig hävdat, att just deras medlemmar eller de själva skulle vara bättre än någon annan, i någon bemärkelse, utan bara annorlunda, och att de har rätt att bygga upp sin andliga gemenskap för sig, på sina premisser. Afro-Svenska Riksförbundet och de flesta muslimer, som numera bosatt sig i Sverige, tycker antagligen nog likadant.

Jag själv kan inte se att det skulle finnas någon begränsning för ”konvertering” till Asatron, annat än intresset; eller vad vi kan kalla kulturell tillhörighet. På det sättet är jag alldeles avgjort ”tribalist”, jag också. Men – för amerikaner utan koppling till Norden eller de nordiska länderna, till exempel, som aldrig talat något Nordiskt språk, aldrig befunnit sig här (nåja, just Stephen McNallen har det faktiskt, även om just jag inte fått förmånen att träffa honom) och heller inte har någon förståelse för våra heliga platser eller våra traditioner annat än vad de läst sig till, eller hört i andra hand – kan de verkligen kallas ”Asatroende” ?

Eller en person, som vuxit upp i en Västafrikansk kultur, till exempel, och som är bosatt i just Västafrika ? – Det är nog så, i de flesta fall, att det finns en hedendom i varje folks tradition, varje land, varje region och varje världsdel världen över. Japaner utövar Shinto. Indier utövar ofta Hinduism, och är – också om de råkar vara Buddhister eller Muslimer, rent personligen till mycket stor del påverkade av den hinduiska kulturen. På Jamaica och i Haiti utövas Vodoo, i Finland även finsk hedendom, och i Ryssland naturligtvis slavisk dito.

Och ingen har det minsta lov, rätt eller skäl att tillägna sig andra människors religion eller kultur, utan att verkligen omfatta den, för det vore detsamma som ”kulturell appropriering”  vilket inte minst i Amerikanska liberala eller vänsterliberala kretsar anses vara något väldigt fult.

Själv önskar jag därför AFA ett kraftigt lycka till, rörande deras nästa Gudahovsprojekt – eftersom deras attityd emot oss Nordbor på det hela taget varit vänlig, respektfylld och byggd på respekt samt lärande. Det är mer än vad man kan säga om en del andra amerikanska intellektuella, särskilt i New York, Chicago, i Arizona och på andra ställen, där Asatron nog har få förutsättningar för att slå rot och frodas, och nog heller inte hör hemma, om vi ska vara riktigt ärliga – för den här hemma här hos oss, i Norden och Europa. Inte i USA, eller i Amerika generellt.

Också deras förra projekt var ”Crowdfundat” via insamlingar på nätet, och gav snabbt resultat. Inte minst därför stödde jag själv det.

Det är mycket mer än vad vi kan säga om NAS, Nordiska Asa Samfundet, eller för den delen om ”Forn Sed” och därmed likställda Söndags-Schamaner, till exempel.

 

I vilket en amerikansk jazzprofessor firade TOR till Midsommar… (inlägg från 2019-06-27)

Midsommaren är nu som bekant överstånden, och medan de flesta Asatroende firat bröllopet mellan Ärings- och himmelsguden Frej samt Gerd eller jordgudinnan, har där funnits utrymme för lokala varianter, som det också var i gamla dagar. Tor är en av de viktigaste gudamakterna under Midsommaren, och Frigg, vars månad det nu är, är förstås en annan. I Västergötland firades Frigg nu till Midsommar av åtminstone en del personer, och man får väl anta att det på platser som Friggeråker, Torsvi och Frövi samt många andra lokala gudahov i vårt land var det de lokala gudarna som firades, tillsammans med det stora gudaparet.

Tors eller Thors insatser för att skaffa oss regn och gröda, samt krossandet av Monoteismens fasansfulla giftorm skall inte förglömmas…

Borta i Chicago lever akademikern och jazzmusikern Professor Karl E H Seigfried, som nyligen också skrev om en Midsommar i Tors och de Torstroendes tecken, nu när jag själv nyligen tog upp Skånehammaren och dess betydelse för oss alla. Om Midvintern tillhör Oden, menade han, så tillhör Midsommaren i sanning Tor, som ju är regnets och regnmolnens herre, och inte bara åskans. I ett tidevarv när snedvridna människor börjat tillbe Loke, kanske vi ska påminna oss de raka ekarnas stammar och styrka – för ekträden är helgade åt Tor de med, konstaterar han. Och Torshammaren är och förblir en av Asatrons viktigaste symboler, ty:

For those of us who see the Norse myths as symbolic stories expressing the values of the past peoples that produced them (even if there was originally no clear distinction of “religion” as separate from life lived), Thor’s hammer can be seen not merely as a weapon of war but as a symbol of community.

In the hands of the god and of practitioners, the hammer was used to bless newborns, brides, and the dead – to hallow members of the community in the major life events in the community. As the god of the myths uses the hammer to protect the human world from the incursions of the threatening giants, archaeological finds show ancient heathens calling upon Thor to use his hammer and protect them from harm.

The hammer as a symbol of blessing and protection merges into the conceptual locus around the god himself, a god who can be seen as a positive embodiment of what we must all do for the betterment of the communities to which we belong.

Karl E H Siegfried har faktiskt en  poäng här, när han talar om innangård och utangård, och betydelsen av ett hedniskt samhälle på enad, nationell grund. Själv betraktar jag Sverige och Norden som just ett sådant hedniskt samhälle, med sin egen kultur, avskild från USA, Amerika och den amerikanska Asatro, som numera allt mindre liknar den svenska. Men många känner sig inspirerade av Tor, därborta – Torskelov – säger jag…

Inspiration can take many forms. For children, hearing the tales of Thor bravely standing up to giants and monsters can inspire them to be brave in the face of the frightening aspects of their young lives. For adults, hearing others speak at blót can inspire them to speak out themselves and to feel a sense of communal support. For all, the focused experience of standing around the tree during the ritual can reinforce internal feelings of dedication to the deity, the tradition, and their own commitment to right action.

Bär din Torshammare på RÄTT sätt, och undfly all ”fornsed”…

2 tankar om “Hedendom utanför Sverige

 1. Hi there. I’m the Founder of Legacy of Tyr. The American Veteran kindred you are referring to in this article based out of Virginia. I just saw your article. I would be happy to answer any questions you may have.

  Gilla

  • Hello Carrje, and many thanks for your comment. Maybe that article is outdated now, since it has been a while since I wrote it. In fact, maybe I had better remove it altogether, since The Legacy of Tyr has been well established by now, and is steadily growing, as far as I understand it. Anyway, I just think that it is such a good idea that The Legacy of Tyr actually exists, and that it continues to inspire us in so many different ways. I do not know any kindred / group / etc in my part of the World which corresponds to your organization in its scope and limits, shall we say, but to be sure, there is at least one Facebook group in Denmark for veterans who also happen to be Asatruar, and the founder of SFF, a Swedish Veteran’s Relief fund, also happens to be an Asatruamann – I myself has contributed to this organisation in the past..

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s