DN och Karin Bojs avslöjar: Samerna är INGEN ursprungsbefolkning i Sverige…

Dagens Nyheter och skribenten Karin Bojs, fast medarbetare på dess vetenskapsredaktion, bekräftar idag vad alla redan vet, rörande samerna och deras ursprung. Samerna är INGEN ursprungsbefolkning i Sverige, och det finns inte och har aldrig funnits några ”rena” samer, genetiskt sett. Utgångspunkten för detta ämne, som Dagens Nyheter och även jag behandlat många gånger förr, är denna gången två nya genetiska studier, som publicerats i den ansedda tidskriften Nature.

I veckans nummer av Nature publiceras två stora studier med arkeologiskt dna från människor som har levt i Sibirien, Nordamerika och Grönland. Flera av världens allra tyngsta forskare inom fältet har varit delaktiga. Den ena studien har letts av Eske Willerslev i Köpenhamn, och bland medförfattarna finns Kristian Kristiansen och Karl-Göran Sjögren i Göteborg. Den andra har letts av David Reich i Boston och Stephan Schiffels i Jena, och på författarlistan finns svenske Pontus Skoglund som nu leder ett forskningsinstitut i London.

– Dagens Nyheter, 2019-06-09

Eske Willlerslev, som genom sina genetiska studier bekräftat, att Nordborna kan spåras mer än 37 000 år tillbaka i tiden, och att Kaukasiska stammar med i stort sett samma genetiska ”mix” som dagens svenskar, norrmän, finnar, islänningar och danskar; torde vara känd för mina läsare sedan tidigare. Men rörande det genetiska ursprunget till dagens Samer, Sibiriska nomadfolk och även de nord- och sydamerikanska indianerna, förhåller det sig alltså annorlunda.

De nutida sibiriska folken är en blandning av minst två olika ”typ-genom”, alltså en Europeisk-kaukasisk stam med inslag av DNA från Neanderthalarna, som i likhet med Nordborna är den äldsta Europeiska ”urbefolkningen” och sedan Östasiatiska folk, som kanske fanns redan på ”Pekingmänniskans” tid, och som hade tydliga ”mongoliska” drag redan då. Det verkar också som det skett en tredje invandringsvåg till Sibirien för ungefär 10 000 år sedan, och de nutida Sibirierna har alltså minst tre olika ursprungliga befolkningar i det nutida ”standard-genomet”.

Amerika har ingen längre förhistoria, eftersom det befolkades först för omkring 20 000 år sedan….

Karin Bojs erkänner nu Dagens Nyheters underlägsenhet som vetenskaplig källa, vilket är något nytt. Hon erkänner öppet, att vad DN vanligen rapporterar om, bara är förenklingar och sammandrag av reportage från mycket vederhäftigare utländska media som New York Times, The Guardian och New Scientist. Hon själv generaliserar och förenklar, när inte DN politiserar, och det bör man också vara medveten om.

Eske Willerslev, emellertid, har undersökt påstått ”samiska” lämningar från fyndplatsen Levänluhta nära Storkyrko i Österbotten. De levde för 1.500 år sedan och ligger genetiskt nära dagens samer.

Tidigare forskning visar att dagens samiska språk utvecklades i södra Finland och Karelen under tidig järnålder, det vill säga ungefär 500 år före Kristus. Därefter, fram till 500-talet efter Kristus, spred sig samisktalande människor till Lappland, samtidigt som de minskade i södra Finland.

På vägen till Lappland inkorporerade samerna två andra språk, som lingvisterna kan se spår av. Plus att de också plockade upp germanska ord. Summa fyra språk.

Även genetikerna ser spår av fyra olika folkgrupper i samernas ursprung: ”De forntida samerna är den enda grupp i vår studie som bara kan modelleras som en fyrvägars blandning, med stenåldersbönder, östliga jägare, herdar från stäppen och tidiga östasiater.”

Samerna är alltså INGEN URSPRUNGSBEFOLKNING utan ett rent blandfolk, som först på 300-talet eller senare alls kom till Sverige – och då var de norra delarna av vårt land REDAN och för länge sedan befolkat av stenålderns bönder, som talade ett germanskt eller i varje fall proto-germanskt språk. Och någon verklig renägar-kultur, i motsats till ren-jägarkultur fanns inte förrän långt senare, vilket innebär att den nutida ”samekulturen” är långt ifrån ursprunglig, och något som bara funnits i ett tusental år.

Karin Bojs fortsätter att ge ifrån sig ovetenskapliga uttalanden, som att ”alla folk är en blandning” och så vidare, men detta är inte helt styrkt vad beträffar nordborna, vars ”blandning” hela tiden visat sig vara märkvärdigt stabil, utom under tiden från 1945 och vidare framåt. Och för övrigt – vad innebär talet om ”blandningar” ? En bensinblandning, som innehåller kanske 0,5 % bensenringar, kan fortfarande saluföras och användas som bensin – och en ”apelsinjuice” som du kan köpa på COOP – innehåller kanske 8 % äppeljuice, sant nog – och ännu mera vatten – men den smakar fortfarande bara av apelsiner…

Och det är heller inget argument för att blandningen ”måste” förändras, eller att vissa anlag skulle vara ”bättre” – eller sämre” än andra, som Karin Bojs hela tiden gör i sina krior, där hon hyllar det påstått ”Europeiska” och ”globala” och konsekvent nedvärderar det nordiska och svenska.

Utan ett noggrant resonemang om varifrån ”blandningar” kommer, hur länge de bestått och vilka andelar av olika folk de egentligen innehåller, kommer vi ingenstans, rent vetenskapligt sett. En 50 – 50 blandning, är inte alls samma sak som en blandning av 95-05 av någonting, och inte heller kvalitativt lika med en 25 – 75 blandning av någonting, vad det än nu må vara.

Visst – alla dessa blandningar är just ”blandade” och inte ”absolut rena” och migration i viss omfattning har alltid förekommit – men det bevisar inte alls, att ständigt ökad migration skulle vara önskad eller ”bra” som företeelse, och förhållanden långt tillbaka i förhistorien kan heller inte användas för att göra politiska uttalanden i dagens värld, även om Karin Bojs och DN hela tiden ägnar sig åt detta. Och kulturers eventuella ålder, förresten – avslöjar inget om deras eventuella bevarandevärde. Den Samiska kulturen är lika så god som den svenska – självklart precis lika värd att bevara, dokumentera och bry sig om… men ”ursprunglig” är den alltså inte…Inte heller vår egen kultur av idag…

Och det finns bara ETT ursprungsfolk i det nutida Sverige – nämligen Svenskarna.Det fanns här redan ungefär 18 000 år innan några ”samer” alls kom till Norden, österifrån

Det har Eske Willerslevs och andras forskning redan bevisat…

Annonser

”Det sitter i generna…” avslöjar DN. Om vissa kulturers genetiska natur.

På sista tiden har det kommit in många människor till vårt Sverige som är svårt intoleranta, berättar Karin Bojs på Dagens Nyheters Vetenskapsredaktion.

Tidigare har hon också skrivit artiklar som redogör för hur det finns vetenskapligt kända och väl dokumenterade skillnader i egenskaper mellan olika grupper av människor beroende på exakt var i Världen de beror – för så är det faktiskt… ”Det är skillnad på dina och mina gener” konstaterar hon – och alla har vi inte exakt samma härkomst. eller utvecklingshistoria, rent genetiskt.

14433196_200202130401937_8649621819641831775_n

En bild av Yggdrasil – så god som någon

Ja – kära läsare – jag vet ! – men så skriver hon faktiskt. Om jag nu får citera hennes artikel av söndagen 16 Oktober o-r-d-a-g-r-a-n-n-t så skriver hon att ”Men här i Norra Europa är vi vanliga” angående detta med vår förmåga till tolerans. Det har visat sig, satt vi Nordbor har genetiska egenskaper, som man helt och hållet saknar i resten av Världen. Bland annat har vi blont hår och blå ögon, men inte bara det. Vårt immunförsvar är också beskaffat på ett visst sätt, och redan på Vikingatiden och långt före det blev vi långa till växten, mycket längre än genomsnittseuropeerna.

neanderthals-interbreeding-humans_19941_990x742.adapt.590.1

Inte alls tolerant. Tvärtom väldigt LAKTOSINTOLERANT

Genforskare har nu också bevisat, att vår fullständigt unika förmåga till tolerans, måste ha uppstått här i Nordeuropa för absolut tidigast 6000 år sedan. Tidigare har man trott, att Neanderthalmänniskan också skulle ha varit tolerant. Detta visar sig djupt felaktigt, för så är det inte alls. Neanderthalarna visade sig inte kunna tåla filmjölk, ost smör och mjölkprodukter – för så är det – det är nu vetenskapligt bevisat.

Ja govänner – jag talar alltså om LAKTOSINTOLERANS som ni nog alla begriper.

Om MJÖLKSYRAKULTUR, inget annat.

 

filmjolk-3-1l-arla-6

Ta-daaa ! Är du Svensk och en äkta Nordbo – ja då kan du äta sådant här. Är du inte härifrån, bör du förmodligen avstå…

I flera tusentals år har man här i Norra Europa anpassat sig till en förträfflig och nyttig diet, som baseras på vad man i Kaukasus och bland slaverna kallar Kefir, men som vi här i Sverige benämner filmjölk eller fil. Kaukasoida människor – som vi svenskar – är det mest laktostoleranta folket i Världen. 93 % av oss bär fortfarande på vår rena genetiska markör – trots att vissa påstår att vi skulle vara upp-blandade, inte utgör någon enhetlig genetisk grupp osv – men det GÖR vi faktiskt.

index 8afd3ff1e4-plain-uk-2015En ren kulturprodukt – utan främmande tillsatser. Skyr har alltid funnits, så länge Island har varit bebott.

På Island talar man om Skyr, en nationalrätt som om och om igen finns nämnd redan i 1200-talets släktsagor. Allt detta sitter i generna. Det ligger i vår natur. Vi är genetiskt anpassade till att kunna överlevas hårda vintrar till exempel, och data från Storbritannien visar, att den unika nordiska förmågan infann sig absolut tidigast 2-3000 år sedan, eller samtidigt med att de första Nordiska invandrarna – Saxare och Angler mest – eller deras föregångare från Doggerland – kom dit från norra delarna av den Europeiska kontinenten.

WHO – World Health Organisation – ändrade nyligen sina rekommendationer för högsta sockerintag. Särskilt de som har anammat den amerikanska vanan att dricka läsk istället för mjölk ligger i farozonen. Data visar att 39 % av Världens vuxna befolkning väger för mycket. När det gäller sjuklig övervikt fördubblades andelen mellan 1980 och 2014. Nu är mer än 11 % och 15 % av alla män och kvinnor i Världen sjukligt överviktiga.

largethumbnail

Ifall vi överger våra Nordiska matvanor – så kan det sluta såhär…

Håller vi oss till vanlig svensk husmanskost, mycket träning och sunda vanor i övrigt, kan vi undvika sånt här. Fil, Skyr och liknande innehåller en flora av sunda tarmbakterier, som bidrar till att hålla oss i trim – ja till och med Ph-balansen i kvinnans slida kan påverkas i gynnsam riktning av något så enkelt som filmjölk – om man applicerar den digitalt, eller med fingrarnas hjälp – och inte genom att äta den.

Forskare vid universitet i USA har på fullt allvar och utan minsta försök till ironi framkastat hypotesen att Nordamerikanska indianers laktosintolerans är förklaringen till vad som hände enligt Vinlandssagorna.

I Thorfinn Karlsefnis Saga står klart och tydligt utsagt, att när Skrälingarna – som Nordborna de facto kallade dem – åt Skyr – som de till en början begärligt glupade i sig – så blev de mycket, mycket sjuka. Deras kroppar förmådde inte bryta ned laktosen– och följaktligen trodde indianerna, att de främmande besökarna hade försökt förgifta dem. Krig och misshälligheter följde snart – allt i spåren på denna intolerans.

vikinger

Man ska inte försöka äta främmande matvaror, som man inte är van vid. Sådant kan sluta mycket mycket illa…

Nuförtiden är det mode ibland först och främst unga kvinnor och tonåringar att hela tiden klaga och gnälla över dålig mage, och låtsas vara laktosintolerant. Den som har en väl balanserad kost och inte dricker för mycket läsk – inga söta kakor, red bull eller något sådant – behöver inte göra sig till på det befängda viset, anser hälsoexperterna.

l3k_sogqjhxm0iyunbhyvstosg

De flesta av oss Nordbor har inget som helst behov av sk ”låglaktosprukter” som pushas på oss till höga priser. Äter vi mindre, behövs inte sådant.

Och för övrigt – säger jag. ”Do you have what it takes ?” – när det kommer till att leva här uppe i Norr. Kan du dricka naturlig äppelsaft – i måttliga doser – med fruktos istället för skadligt socker – ja då klarar du dig. Här en liten rekonstruktion av Fleming Kaul – känd arkeolog från Danmarks Nationalmuseum i Köpenhamn, som visar hur smidiga, starka och vackra våra förfäder var – när de fick följa sin egen kost – och leva som de ville – utan kristendom, coca-cola burkar och annan onatur…

 

Jämför detta med hur moderna amerikanska och engelska ”rekonstruktioner” av samma kvinna och hennes klädedräkt ser ut – om man lever på engelsk nutids-diet, det vill säga… För vad blir resultatet ? Drick mjölk istället, så får du användbara muskler och starka ben – hela livet ut…

egtved-girl

Sk ”epic fail” – Inte godkänt på övningen…