Ännu en märkesdag…

Enligt en god kollega som är av svensk etnisk bondesläkt, skulle den 14 Mars – som är dagens datum – vara sista dagen för försäljning av boskap, ett slags motsvarighet på runstaven till Mickelsmäss den 15 September, då allt tjänstefolk och ”statare” skulle flytta, och Flyttlassen drog över Uppland och Mälardalen.

Lär dig tyda tidens tecken – Idag som i alla dagar (Bild från Olaus Magnus historia om de Nordiska Folken, 1555)

Dagens namn är Matilda, Tilda, Tilde eller Mechtild – ett äkta Germanskt namn som kommer av Macht eller Makt, samt ordet för Strid, som är Hild. Och maktstrider förekommer som bekant ännu, både i Svenska Media – av det lilla och löjliga formatet – eller såsom blodig realitet – i såväl Iran som Ukraina, där det fria, sekulära och västerländska samhället utmanas av Monoteismens och Totalitärismens mörka krafter.

”Om ont du ser,
kvad då att ont det är
och ge ej dina fiender frid !”

Så står det i Hávamáls 127 strof, Odens egna råd till den kämpande mänskligheten – och det stämmer mycket bra – både angående gårdagens inlägg och som en kommentar till världen i stort. Man skall aldrig acceptera övervåld, från de som gör illa och handlar illa. Tvärtom skall man bekämpa dem, och vädja till högre rätt, samt mänsklighetens ansvarskänsla – så skall strofen uttydas. I original lyder den:

hvars þú böl kannt /,kveð þú þér bölvi at /ok gef-at þínum fjándum frið.

Ondskan känner vi igen, både när den maskerar sig i form av påstådd ”forn sed” eller kristendom. Det gäller att bekämpa den med full kraft – vid alla tillfällen.

Lev efter denna regel, om du är en verklig Asatroende. Du skall vara Asarnas ben, armar och knutna nävar emot allt som är ont och vrångt i den här Världen !

Svenska Dagbladet, däremot, demonstrerar idag endast sitt mest bondska vetande – som inte är Odens. ”En Gödselbrunn är ingen Bubbel-pool” skriver Peter Wennblad med anledning av (S)-ledaren Magdalena Anderssons senaste snedvridna uttalanden i debatten om elstöd, där hon helt missar det faktum att de flesta av de privat-personer på landet som fått högt elstöd, faktiskt inte är villaägare med bubbelpooler, utan just bönder med gödselbrunn. Också Peter Wennblad står som oss andra upp till armarna i den socialistiska skiten, samt den gödselhög som Sverige tyvärr blivit.

Man intervjuar också det gamla hockey-proffset Arto Blomberg, som hunnit bli 57 år och för länge sedan avgått från sin tjänst som Sportkommentator hos Statstelevisionen, SVT. Nuförtiden kör han lastbil. ”Om det måste grisas, så grisa !” lyder hans råd till den svenska allmänheten – och det låter föga djupsinnigt, fastän han kanske har rätt på sitt eget lilla sätt och vis. Man påminner sig Gnesta-tecknaren Lars Hillersbergs ord om att Brottas med grisar, ifall ni nu till äventyrs också minns dessa.

Idag har Högsta Domstolen sänkt straffen för de muslimska fanatikerna Ardalan Abdulla (28 år) och Abdulrahman Khalil (21 år) som skadat flera Poliser vid ”Påskupploppen” I Örebro förra året. Tingsrätten hade dömt dessa hundar till sex års fängelse, bland annat för det nya brottet ”Blåljussabotage” men nu får de bara tre år i fängelse, medan polismannen Patrik Linde Lindblads yrkande om skadestånd avslås. Hans krav på skadestånd för den misshandel och skador han utsatts för underkänns helt  av Högsta Domstolen, trots att det REDAN är bevisat av Tingsrätten att han träffats av minst en sten, kastad av ingen mindre än Abdulrahman Khalil – vilket också finns med på Polisens videoupptagningar. Tidigare har det också kommit fram, hur en liknande slusk vid namn Hani Madi Bilal – som ”hjälteförklarats” av media sedan han påståtts ”städa upp” efter kravallerna, själv var med och stenkastade, tände eld på bilar och for fram med våldsamt motstånd emot Svensk Polis. HD anser dock inte, att gärningsmännen skulle ha kunnat handla ”i samförstånd” trots att deras attacker var väl koordinerade.

”Om ont du ser, kvad då att ont det är – och giv EJ dina fiender frid !”

”Svenskarna och Svampen” – Drognissar FÖRSTÖR Gamla Uppsala…

”Forn Sed” och andra liknande New Age-sekter har varit ”på tapeten” i SVT nyligen, i samband med att man sänt serien ”Svenskarna och den Psykedeliska Svampen” på TV.  Förra veckan försökte – sorgligt nog – personer ur denna drog- och flumsekt genomföra ett sk ”Aum-blot” vid Gamla Uppsala och dessvärre finns det stor risk för att de fortsätter sin verksamhet vid Påsk, om inte vädret eller vårt lands Polismakt och Rättsvårdande Myndigheter lägger hinder i vägen.

Problematiken är välkänd sedan länge. Bevisen på hur svamperiet sprider sig över landet, ligger i öppen dag.  Spindelskivlingar, ”magic mushrooms”, LSD och MMDA rekommenderas till den svenska allmänheten som ”terapi” av personer som varken har utbildning, läkar-licens eller erfarenhet – annat än som drogmissbrukare, eftersom de också tagit drogerna själva – under kortare eller längre tid. Henrik Hallgren, en av de ledande ”profilerna” bakom ”Forn Seds” bluffen yttrade redan under 2000-talets första decennium att bruket av psykedeliska svampar och liknande droger skulle ge ”många goda andliga erfarenheter” – men vad det var för ”andlig erfarenhet” han trodde sig vinna genom att droga ned sig – eller andra i sin omgivning – är inte känt…

ANDENS TATTAR-FÖLJE ! Se upp så ingen ”Mänger dig men i Mjödet” – det kan LÄTT hända om du går på sk ”Vårblot” med Forn Sed… (bild: UNT)

Svamp-förespråkarna blir allt högljuddare och högljuddare, och de upprepar sina nonsens-argument. ”Forn Sed” har ”inga fasta regler” enligt sin hemsida ”alla får dyrka som de vill” och resultatet är en FUL SVANS till Hedendomen av idag i Sverige. Vårt Sverige – inte deras ! Nordiska Asatro Samfundet och övriga Samfund har antagit en strikt policy, som förbjuder allt bruk av droger vid alla sammankomster eller ”blot”.  ”Forn Sed” svänger sig med idel undanflykter.Nämen vi använder inte droger”, ”Arrangörerna sålde ingenting”, ”Vi visste inget” – och så tror man sig kunna gå fria från allt ansvar, därför att besökarna hade med sig ”partydrogerna” för eget bruk. Jämför med ”terapeuten Oskar” och flera andra i New Age-svängen som SVT intervjuat – precis samma undanflykt och ”lagliga” kryphål används där..

”Örtvandringar” har arrangerats av ”Råds-gydjan” Susitar, en mycket märklig person, som vi har anledning återkomma till. Man annonserar om sin ”Schamanism” och hur oerhört ”frigörande” den är på evenemangs-sidor i Stockholms och Göteborgs-trakten, också i stora klatschiga, färggranna magasin och tidskrifter. Men ingen ser vad som verkligen pågår. Det hela är bara en ”front” för ett helt annat slags verksamhet. SVT har berättat om de ”oskyldiga svamp-pojkarna” Erik och Johan, som har varit ute i skogen och plockat Spindelskivling och annat – vår natur har många växter som är direkt giftiga – och även farliga – inte bara mykologer eller svamp-forskare utan också vanliga Biologi-lärare vet det redan – och så sprids kunskapen aningslöst vidare genom ”fornsederi”.

Kommun-poliser i Göteborg har gått ut och varnat sedan Slotts-skogen i Göteborg blivit ett känt ”tillhåll” för Fornsedarna – men vad hjälper väl det ? Mindre nogräknade ”forskare” och Svamp-profeter typ Terence McKenna som flitigt citeras i ”fornseds-sfären” propagerar för missbruket. ”En enda dos” skulle räcka för att bota svår depression, livskriser, brist på mening i livet och snart sagt allt annat – och så fortsätter man att ”Sälja på” människor Sektens flum-lära.

SVT har visat hur Drogprofeter från USA numera bedriver sin verksamhet också i Sverige. Seriösa forskare och kemister har redan för länge sen avslöjat att den påstått ”anti-depressiva” effekten bygger på önsketänkande, suggestion och placebo-effekt – man kan jämföra med 60-talets popularisering av LSD. Detta hindrar inte att en del naturligt förekommande ”psyko-aktiva” substanser skulle kunna vara verksamma beståndsdelar i framtida, ej färdigutvecklade mediciner emot depression – som inte bör tas utan läkarkontroll – men vad ”new age” personerna och fornsedarna gör, är att vräka i sig svamp, MMDA och snart sagt allt annat utan kontroll, utan urskiljning, eftersom ”alla” får vara med och ”blota” och det finns ”inga regler” säger man, trots att alltihop styrs av ett litet ”Högsta Råd” som likt Knutby-sektens ledning får bestämma vad alla får säga, tycka och tänka enligt sektens ”Värdegrund”. Känns det igen, månne ?

Bevisen är många. I Oktober förra året kom det fram hur en amerikansk medborgare skulle ordna en ”andlig retreat” med ”growing experiences” i Enköpings-området. Ett rikt utbud av olika växtdroger i ”mjöd” fanns för kursdeltagarna att ta del av, men amerikanen arresterades av svensk polis.

Jag har under förra veckan kontaktats av flera personer, som undrar vad som pågår i Gamla Uppsala. Man påstår sig ha arrangerat ett ”Aun” eller ”Aum” blot, vad det nu ska vara – hur det hela egentligen relaterar till Nordisk Hedendom är väldigt oklart. Detta ska också vara ”Auns” eller ”Aums” år, påstår sekten och samme person som förestod hela ”partajet” har också tidigare dykt upp på Omberg nära Ödeshög i Östergötland – det hela lära ha slutat med fylla, ungdomsbråk och en sönderslagen bil – vilket lär ha dokumenterats i form av polisanmälan. Kanske dämpade snön och det dåliga vädret i Mellansverige utsvävningarna för denna gång, men vi kan inte så noga veta..

I Rest my case. För övrigt undrar jag vad ”Påskblot” har att göra med Asatro, eftersom Påsken ju är en kristen fest.

På den tiden (1990-talet) när jag alls umgicks med dessa märkliga ”fornsedare” och New Age-vrak förekom det, att minst 8-9 personer ur deras ledande personkrets visade sig vara drogmissbrukare – bland annat stals en sk ”Tempelkassa” (det heter Gudahov, inte tempel…) och jag vet också flera personer som det gått ordentligt åt helvete för – efter att de dragits in i de här kretsarna, under ”Rådsgydjan” och därmed likställda. Problemen är inte mindre idag, enligt flera anonyma mail som jag fått, men vad som står i dem vill jag inte avslöja, med hänsyn till uppgiftslämnarna.

Jag hade en gång en kamrat, som var ”yngrekursare” till mig, och kom från det Regemente, där jag gjorde min värnplikt. Han var med om något som hette BA 01, och omnämns också i en bok, betitlad ”Alpha Tango” av en viss Jimmy Juhlin Alftberg – där han förekommer, men inte under sitt riktiga efternamn. Emellertid hade han flera svåra upplevelser bakom sig, och när han kom tillbaka till Sverige, ville ingen veta av honom. Så drogs han in i ”Fornseden” – och fick också allt märkligare och märkligare idéer. Bland annat sydde han en Schamansk ”osårbarhets-skjorta” åt sig själv – den PBV 802 han suttit i hade träffats av en rysk Sagger-missil som gått rakt genom vagnen efter att ha skadat två personer – allt det beskrivs i boken, med bilder därtill – den har kommit i flera upplagor.

Det lugnade kanske honom, till en början – men efter det blev det McKennas böcker – och det gick mer och mer utför med min kamrat, ju fler kontakter han hade med ”Samfundet Forn Sed” och allt det onda, som det kommit att stå för. Han är inte den ende. Vem som helst kan drabbas av ”fornsederi” och drogmissbruk, oavsett bakgrund. Kanske bara som anhörig. Kanske bara som god vän, vilket det var i mitt fall.

Jag råder alla läsare av denna blogg att aldrig aldrig ha det minsta med ”Samfundet Forn Sed” att göra.

Min kamrat mår mycket bättre nu, och arbetar med spelutveckling och simulering för en kommersiell firma.

Han har tillfrisknat, men så länge ”fornsedarna” agerar som de gör, kan det sluta väldigt väldigt illa för ännu fler människor.

Själv är jag Asatroman, som sagt. Jag är ”straight edge” ända sedan första början, och konsumerar inga droger alls, förutom kaffe och minimala mängder alkohol.

Skall jag taga vara på min broder ?” FRÅGAR de kristna. Vi hedningar behöver INTE FRÅGA – Ty vi SKALL, enligt Oden !!

 

Udda Utflykter och ”Sverigereportage”…

Känn ditt Land – Det var en gång Svenska Turistföreningens motto, när den bildades år 1885 i Uppsala. Numera har den utvecklats till att bli något helt annat än den ursprungligen var – i början inriktade man sig på Fjällturism och Norrland som ett ”Framtidsland” men framtiden för vårt land har som alla vet blivit mer och mer kringskuren under 2000-talets första tre decennier, och hela Sverige upplever en allvarlig nedgångsperiod…

Under 1970-talet debuterade en bokserie på Raben & Sjögrens förlag, som kallades ”Sällsamheter i… (valfritt landskap, stad eller geografisk region sattes in här). Mig veterligen har aldrig den bokserien katalogiserats eller beskrivits på Internet, men journalisterna Edward + Erling Matz – som var far och son – gav sig 1973 i kast med ”Mälrdalens Sällsamheter” och så småningom fann förlaget – och bokserien – sitt format. Tanken bakom alltsammans var enkel. Vana journalister från ”landsortspressen”, var och en i sin hemtrakt – skulle beskriva de lokala sevärdheterna på ett lätt-tillgängligt men ändå intressant sätt för den svenska allmänheten, utan politiska vinklingar eller nutida PK-floskler. Så småningom blev det över 50 band, har jag lyckats räkna ut – och många är som jag samlare, när det kommer till detta unika bokverk – som aldrig fått komma ut i nyutgåva – Rabén & Sjögren är numera ett andefattigt, genomkommersialiserat barnboksförlag, och ger inte ut kvalitetslitteratur längre.

Kvaliteten på böckerna var ibland ganska ojämn, men ibland sköt man ”turskott” som när Bengt Järbe förde pennan – eller när Lennart Jörälv skrev om Västergötland. Ibland blev det rena stolpskott istället. ”A writer shouldn’t write what he doesn’t know” skrev en gång Ernest Hemmingway, och det stämmer. Speciellt delarna om de Norrländska landskapen lämnade mycket övrigt att önska, och det första bandet om Skåne – av John Nihlén – var inte så bra det heller. Ibland utkom flera utgåvor av olika författare om samma trakt eller landskap (exempelvis Gotland råkade ut för den behandlingen, liksom Öresund – som fick ett specialband, men inte Österlen, exempelvis).

Jag själv har fått ihop     band nu – i samma serie – men för de som önskar en fullödig samling kåserier och rese-reportage om Runstenar och Runologi exempelvis, om fornborgar i Sverige, labyrinters utbredning i Mälardalen och mycket annat man kan åka och beskåda – vilket är aktuellt när Våren så småningom kommer, så finns ju alltid Internet. Få, om ens några människor i Sverige läser böcker längre. Vi har fått in ”Somalia-svenskar” och därmed likställda, som inte kan läsa överhuvudtaget. De kriminella gäng vi ser i våra ”no go” zones och befolkningen där är förstås inte mycket bättre – det nya ”Fattig-Sverige” är snart ett faktum, och då talar jag inte om materiell fattigdom först och främst, utan om andefattigdom. Ett land som tillåter kristna sekter och islam att breda ut sig, på bekostnad av den Nordiska eller Etniskt Svenska kulturen som funnits här i tusentals år, kallar jag faktiskt för väldigt, väldigt fattigt, ja efterblivet – vad de styrande angår.

Tror ni mig inte, eller förstår ni inte vad jag menar, så beskåda Malim Kims kria för dagen, borta på sajten ”Kulturminnet” – men också denna sajt bygger förstås på det antagandet, att ni för det första kan läsa sammanhängade text, och för det andra att ni faktiskt kan förstå och minnas vad ni läser. Kan ni inte det, så har ni inte här att göra, utan kan glatt surfa vidare till någon annan del av nätet.

 

Udda Utflykters foto av Folkeslunda-stenen på Öland…

 

En sajt, som kanske fyller det hål som ”Sällsamheter” serien lämnat efter sig, är sajten ”Udda Utflykter” av Björn Granstrand – och den kan jag verkligen helt oreserverat ställa mig upp och rekommendera. Här finns en integritetspolicy, karta, sevärdheter indelade efter olika landskap och ämnesområden, som exempelvis Runstenarna här.

En blogg, som jag noga följer sedan ett helt år är Jens Flychts ”Sverigereportage” som nästan alltid förtjänar en noggrann genomläsning – se exempelvis vad han skriver om Igelsta-stenen här – och följer ni dessa två kunniga guider – har ni att göra i ert hemland året runt !

 

Håll rent från Monoteismens skadeverkningar – och håll hela landet RENT HEDNISKT…

”Wir wussten ja nichts…” Svenska Kyrkan STÖDER Rysslands Folkmord i Ukraina

Vi visste ingenting.. – Ja, sådana ursäkter fram-mumlades 1945 av invånarna i München och andra tyska storstäder, när de såg koncentrationsläger som Dachau… Och på samma sätt, hävdade Weimars synnerligen kristna befolkning att den var helt omedveten om vad som skett i Buchenwald – bara 2 km från Weimars gamla  stadskärna, Goethes sommarbostad och alltihop.

Också ”Svenska” Kyrkans ständiga hyckleri är ohyggligt. De har bjudit in nunnor från den Moskva-trogna Ortodoxa Kyrkan för att göra en insamling av pengar i Sundsvall och ”Selångers Pilgrimscenter” som de kallar ett av sina  påhitt, inriktat på att tjäna ”snabba cash” och sprida kristendomens gift bland svenskarna.

Det är sedan länge väl känt att dessa Despoter samarbetar – och de har agenter och insamlings-centra i Sverige

I Aspudden utanför Stockholm finns en gammal frikyrka i trä som Moskva-patriarkatet rustat upp, och där ”förböner för Putin” ständigt hålls, samtidigt som man verkar som insamlings-central för de ryska styrkor, som dödar och begår Folkmord i Ukraina. Detta har varit känt sedan 2022. Renodlade ”Kuppförsök” har riktats emot andra Ortodoxa Församlingar i Stockholm, och ingen kyrkoledare i Sverige kan ha varit omedveten om detta. ”Dagen” och flera andra kristna nyhetstidningar har haft hela artikelserier.

Vitryssar i exil har gång på gång kontaktat vår synnerligen märkliga ”Svenska” Kyrka – Den Evangelisk-Lutheranska Andliga Ockupationsmakten – och varnat den för att samarbeta med Moskva, eller ”de Belarusiska Nunnorna” vars snyltande också utsträckt sig till Norge, England och flera andra av våra grannländer. Nu har det kommit fram, att pengarna går till Putins krig – trots att man i Minsk hycklar, hycklar och hycklar – och nekar, nekar, ljuger och nekar – som alla dessa ”goda kristna”.

När skall den svenska allmänheten vakna ? Hur länge skall kyrkan i Sundsvall och Sollefteå säga att den ”ingenting visste” ?? De visste. De visste hela tiden, och det är ett Folkmord i Ukraina, som de stöder med pengar, ord och gärningar. Inte bara Belarus folkambassad – som inte stöder Lukasjenko – utan också den oberoende organisationen Nordic Ukraine Forum riktar skarp kritik mot Svenska kyrkan efter avslöjandet.

 

Du som inte längre vill stödja denna Lögnar-organisation, som nu visar var den verkligen står kan GÅ UR ”Svenska” Kyrkan – och klicka på denna länk.

Vi får hoppas Rättsvårdande Myndigheter griper in, och ser till att de här ”Vitryska nunnorna” ALDRIG MER tillåts resa in i Sverige, och att de skyldiga i Härnösands stift straffas – för straff är vad de borde ha. Att samarbeta med främmande makt på det här viset, och ge sitt stöd till Folkrättsbrott, kan INTE tolereras. Det är att göra sig delaktig i brott mot mänskligheten, och det skall bestraffas enligt lag. Åtal enligt 19 Kap, 4 § Brottsbalken kan antagligen också komma ifråga, ifall det framkommer, att detta är grovt nog – att Svenska Kyrkan inte står på Ukrainas sida, och att man försökt påverka den svenska opinionen i Pro-rysk riktning genom sitt handlande, torde också vara tydligt – misstankarna kan inte tillbakavisas utan vidare, utan bör bli föremål för en sak-kunnig, juridisk undersökning. Polis bör förhöra de ansvariga. Allmän åklagare skall sköta utredningen, allraminst.

”Svenska” Kyrkan har mycket på sitt samvete. Nu även sitt brott emot det Ukrainska folket, liksom 700 år och mer av brott emot det svenska.

Massaker som den i Bucha och Massmorden vid Izium har upprört en hel Värld – DETTA är vad Svenska Kyrkan i Härnösands stift har valt att STÖDJA….

Du som vill donera till Ukraina, kan göra det via religiöst och politiskt neutrala organisationer som Röda Korset, eller Föreningen Svenskbyborna, som hjälper våra svensktalande landsmän i Gammalsvenskby, fortfarande under häftig beskjutning vid Dnjeprs nedre lopp. Du kan inte lita på de kristna. Du kan inte lita på deras kyrkor, för gång efter annan gör de såhär.

”Svenska” Kyrkan i Härnösand, Sundsvall och Sollefteå har visat sitt sanna ansikte. Lögnerna om att de ”ingenting visste” kan vi glömma. De har haft full tillgång till TV, radio och tidningar. Kristna tidningar som varnat dem. Invånare från Ukraina och Belarus som trätt fram och berättat. Och ÄNDÅ har denna förbannade kristendom, och dessa ”gudfruktiga nunnor” fortsatt med sin verksamhet i vårt land – allt genom sina lokala ombud i Sollefteå.

De har vetat om alltsammans, och vad som varit mycket välkänt i mer än ett helt år. De måste ha vetat. Varje någotsånär allmänbildad människa eller normalbegåvad person vet ändå, var Vitryssland och Ryssland håller på med.

De kan INTE säga att de ”inte visste”.

Det finns ingen ursäkt för deras beteende.

Sky deras ”Pilgrimscenter” som pesten ! ”Samarbeta” aldrig någonsin med Svenska Kyrkan eller någon ”Ortodox” Kyrka !!

Bekämpa dem istället, och säg klart ifrån vad du tycker !

Slava Ukraini ! NED MED ”SVENSKA” KYRKAN ! BORT MED HYCKLARNA I HÄRNÖSAND !!

Min Tredje Bok av och med Clas Svahn…

Clas Svahn, van journalist på Dagens Nyheter och en av tidningens långvarigaste medarbetare, har ofta varit ett troget sällskap här på Hedniska Tankar, som ju snart kan fira sitt tioårsjubilieum här på WordPress, även om denna blogg funnits i olika former sedan 2005, ungefär… Allra bäst minns ni kanske honom från händelserna 2012, då Syrianer i Tensta plötsligt – före Syrien-kriget – tyckte sig se uppenbarelser av Jungfru Maria i kyrkfönstren mitt emot en bensinstation, och muskulösa unga män försedda med underliga armbindlar ur samma församling plötsligt blev rekryterade för att hålla ovälkomna, icke-troende besökare borta från ”Mirakelkyrkan”.

Ja – mycket har vi varit med om genom åren från dessa egendomliga ”Kyrkotjänare”. Vi minns fallet med Jenny Wenhammar, Sveriges enda FEMEN-medlem – det var en underlig proteströrelse, som fanns i Ukraina före den ”orangea revolutionen” och de två Ukrainska krigen – och hur hon blev strypt av en Katolsk präst i dessa Katolikers domkyrka, mitt inne i Stockholm.

Varenda kärring i byn, såg änglavingar i skyn” (citat Nils Ferlin) – Bild från Clas Svahn och DN.

Hela tiden har Clas Svahn funnits där, som reporter kring de mest ovanliga ämnen – men det har ”Hedniska Tankar” också. Man har i dagarna frågat mig efter boktips, främst vad gäller ämnet Asatro och Hedendom – men si ! – eller Lo! – för att tala med Charles Fort – det tänker jag inte alls göra. Istället tänker jag rekommendera en av Clas Svahns alldeles utmärkta böcker. Fler än 40 har det blivit genom åren, så det finns många titlar att välja mellan. Han är för övrigt bosatt i Skälby, och son till SVT:s berömde programledare Lennart Svahn, så där ser man ! Själv är jag som bekant bosatt i centrala Jakobsberg, där ”skjutningar” och ”knivningar” sker så gott som dagligen, men som ligger alldeles i grannskapet. Den äldre Herr Svahn avled också i den förortskommun söder om Stockholm, där jag själv råkade växa upp.

Osannolikt” – ”Märkliga Möten och Fantastiska Sammanträffanden” från 2013 står redan på min bokhylla, och ingår i samlingen av Clas Svahn-böcker. Synkronicitet, till exempel, eller samtidighet i tankar och handlingar är ett ämne, som alltid fascinerat mig, men nu är Sverige ett mycket litet och inskränkt land, där man ständigt snubblar över samma personer och samma andefattiga tankegods. Snart skall de kristna tvinga på oss ”Marie Bebådelsedag” igen, med ”heliga jungfrur” som blir med barn och tas om hand av ogifta snickare – har ni hört den livslögnen förr ? – och vi får väl se vad som bebådas då, apropå Husbys Heligheter, som man inte får kritisera – utan att vara rasist, förstås.

Världens största konspirationerfrån 2003, med såväl Estonia-katastrofen, Frimurarna, Olof Palmes och Karl XII:s död var titel nummer två för min del, men där var Clas Svahn bara medförfattare.

Nu har jag köpt in förstaupplagan av den här boken – som senare fått en ny undertitel och nytt innehåll i upplaga 2. Men – den meriterar fortfarande att köpas in och läsas ! Vissa recensenter klagade genast på att den skulle vara ”orättvis” emot sekten Verkligheten, som började i Luleå med underliga, kommun-finansierade, ABF-betonade kurser – liknande händelserna vid ABF Botkyrka, och den lokala S-märkta ”particellen”, där över 60 hastigt och lustigt tillkomna ”nya medlemmar” visar sig ha kopplingar till kriminella klaner och gängkriminalitet.

”Verkligheten” visar sig vara en ytterst aggressiv, Scientolog-liknande sammanslutning från Vilhelmina, som engagerat ett gammalt utbränt svenskt golf-proffs samt två lokala sektledarinnor med tydliga Åsa Walldau-ambitioner – ”Maria Marathon” kallas en av dem – det hela påminner väldigt mycket om Korpela-rörelsens ”Silver-ark” som i ett UFO:s form skulle föra Jehovanska Vittnen till himlen – och det tidiga 2000-talets Vilhelmina delas mycket riktigt i två hälfter, varav den ena halvan tycker att sånt här är ”bra” eftersom det för med sig arbetstillfällen och nya barnfamiljer i glesbygden, medan andra sett vad som faktiskt pågår – och det är groteskerier lika sjuka som Korpelanernas kollektiva ”kamningar” av könshår och annat i den stilen, något som till och med advokaten Henning Sjöström – och hans bror – också från ”orten” eller rättare sagt ”bygden” skrivit hela romaner om, på sin tid.

Problemet är förstås bara, att det Clas Svahn beskriver – i detalj och med massor av fakta-uppgifter – faktiskt är just – verklighet, inte fiktion.

Vi skulle kunna ta min erfarenhet av ”Forn Sed” och diverse nyhedniska sekter som ett annat exempel – jag har åtskillig, dokumenterad erfarenhet av vilka personer det gäller – men för all del – jag ska inte bli långrandig – ”Fornsederiet” och vad det orsakat genom åren, skall jag återkomma till mycket snart…

Boken tar emellertid sitt avstamp i klassisk, esoterisk och Västerländsk tradition hos Frimurarna, Tempelriddare, och Rosenkreutzarna, vilka faktiskt började som ett ovanligt urspårat student-skämt på 1600-talet, och så rann vidare som en underström genom seklen, lärda män emellan. Över mera exklusiva, Amerikanska ”halvhemliga” sällskap typ Skull & Bones hos Yale-studenterna hamnar vi hos Bilderberg-gruppen, där Annie Lööf av alla Homo Appiens eller vad hon nu ska vara har figurerat som inbjuden talare. Eller kanske Thalare, utan klander som Neander. Därefter kommer det verkliga kristna Tung-gunget, med Plymouth-bröderna (som fortfarande tillåts driva ”religiös friskolor” i Sverige trots barnmisshandeln) samt Opus Dei, Jehovas Vittnen och Livets Ord. Vi besöker Pastor Jim Jones, och ”folkets tempel” i Guayanas djungler samt bevittnar hur en Amerikansk Senator attackerades, och nära nog miste livet, när han kom på besök-

”Finlands Förbedjerskor” som hävdade att just Finland var det nya förbundets land, och de kristna Fanatikorna inom Vingåkers-sekten – som till slut satt i ring runt den ”heliga moderns” köksbord hemma i Vingåker, och förbannade såväl E4:an, handelsboden som sina grannar träffar vi också på – liksom ”Guds Barn” – den kristna sex-sekten med avdankade fotomodeller och barn som ”lockfåglar” liksom David Koresh från Waco – eller om det nu var Whacko, Texas – ja…

Alla dessa ”goda kristna” träffar ni på i denna intressanta bok, som lustigt nog – betecknande nog – inte vågar ta upp några muslimer…eller för den delen ”cohener” – däremot finns här mycket om new age, aningen Schamanism i kanten som pikant krydda – men vad det gäller ”kryddorna”, trummandet vid Uppsala Högar och allt det andra, skall jag snart återkomma till det – SVT har nyligen sänt en finfin liten TV-serie om Svenskarna och Svampen – men den känner väl alla människor till.. Även sk ”Festfixare” och Nöjes-profiler, som tycker det är roligt med lite Bali-resor och Kok-konst, har tydligen drabbats av denna nya fräsch ”trend” – kanske i ”Extinction Rebellions” och Greta Thunbergs biodynamiska anda…

Nåja. Clas Svahn kokar inte soppa på en spik. Inte jag heller – och inte heller andra av hans recensenter.

 

Händelser i Hamburg och Halmstad….

Har man sagt A, så får man också säga B. Har man givit sig in i en debatt – om högst valfritt ämne – så får man också se till att avsluta den, låt vara att ämnet kanske återkommer i en annan form, och att det aldrig blir någon riktig slutreplik. Vissa saker i mänsklighetens historia upprepas ändå gång på gång på gång på gång i all evighet, och då är det på sin plats att kommentera dem.

Sex vuxna och ett ofött barn har skjutits ihjäl i Jehovas Vittnens lokaler i vad man påstår skulle heta Alsterdorf i Hamburg, fastän det rör sig om Gross Borstel, alldeles söder om Hamburgs flygplats, och cirka 3 km norr om Reeperbahn – men så vågar svenska media inte skriva, utan man drar till med något lantligare, trevligare. Snart nämner man väl Eppendorfer Baum och Winterhudel också, så får vi det riktigt småborgerligt gullegull gulligt i all kristenhet. Mördaren gick upp på övervåningen i ”Rikets Sal” hos dessa ”Jehovas Zeugen” och sköt sedan sig själv, av allt att döma i huvudet, eftersom han snabbt avled. Ja se dessa kristna – och deras sekter…

Detta är en sekt, mina vänner… En TYSK SEKT….

Man bör förstås inte skämta eller komma med något opassande inlägg en dag som denna. Förbundskansler Scholz har sagt att han är högst upprörd, och det kan vi ju alla förstå. Das versteht man ja genau ! Aber Trotzdem, Trotz Allerdem… Vad har jag sagt om de kristna sekterna ? Gång på gång denna Monoteism – och så går det som det går – något Jesus-freak eller nyfrälst person blir utfrusen av Sekten. Vi kan påminna oss Åsa Walldau, och ”Bordet” samt hennes ”Högsta Råd” i Knutby. Vi kan påminna oss ”Forn Sed” som säger sig inte ha några regler alls för sin sekterism, även om de har en kvinnlig person som ska kallas ”Susitar” och hela tiden ska förestå ”Rådet” som bestämmer vad alla landets Hedningar skall tycka – fast jag säger ju Asatro – det är trots allt begripligare i all Världens länder, för så heter det i Eddan. Hedning som jag är, så kan jag ”trua á asom ok ölvom”.

En som bättre förklarar för oss om Jehovas och deras syn på barnsex och mycket annat är just nu Filip Lamperud i Morgonposten – han nämner dock inte DN:s återkommande mittuppslag om Barnsexet, och de ”Höga råd” eller interna kristna special-domstolar inom sekten, som tillåts ta över allt sådant – ifrån sina högkvarter i USA. Vi har Jehovas ständiga förutsägelser om Armageddon, eller den slutliga Världsbranden, som de kristna vill framkalla, allrahelst i form av ett atomkrig. Vi har det faktum att en Statlig Myndighet i Sverige, en såkallad ”Myndighet för stöd till Trossamfund” sitter och betalar ut miljonbelopp årligen till sånt här – en högst märklig tingens ordning, eftersom sådana myndigheter helt saknas i alla EU-länder utom Sverige – de bidragsberoendes förlovade land, ett Gosen och Gomorrah…

Ragnarök, för oss hedningar – är en bild av ett cykliskt förlopp, och vad som ändå händer i naturen varje höst – men nu skall det vara vår, fastän större delen av vårt land har Vinter…

Bild på en riktig ”Jesus Jones” eller Jöns – som i Hamburg, som i Halmstad…

Och vad sker i Halmstad, en stad där en mycket märklig ”Frälsningens Armé” fortsätter härja, företrädd bland annat av en fd ”kristen ungdomsledare” från Svenska Kyrkan – för så lär det faktiskt vara… Till och med en ”blaska” som Aftobladet, företrädd av en viss Oisin Cantwell- he can’t be well, that Oisin ! – men se kristen det är han ! tvingas nu motvilligt erkänna, att två (S) märkta nämndemän fått avgå, trots ”coachning” från Partiet angående den famösa ”Snippa” domen.

Barn kan ljuga, javisst – och de är inga änglar – men detta fall är mycket noga dokumenterat i Tingsrätt eller Underrätt redan, och för att ett fall alls ska tas upp i Hovrätt eller Apellationsdomstol i Sverige, krävs det vanligen ett helt års förarbete. Hur kunde denne kristne slinka igenom, och hur kunde Jäv uppstå för nämndemännen, om det INTE var just den kristna tron, som var felet eller faktorn i det här sammanhanget – och som inte belysts tillräckligt noga.

Nu blir det Högsta Domstolen som får döma, och efter den kan man ”gå till kungs” eller skriva till Justitiedepartementets Nåde-enhet, som det faktiskt heter.

Den kristne kommer vara ute på gatorna igen om 4-5 veckor efter HD:s avgörande, och då är det hög risk, att han återupptar sin ”ungdomsverksamhet”.

Skall vi slå vad ? Detta är Sverige, och inte Hamburg – men i många avseenden liknar vi faktiskt Tyskland och resten av EU…

Skillnaden är, att Jehovas Vittnen har statsbidrag för sin verksamhet i vårt land – men varför skall de ha det ? Vad är motiveringen till varför de ska vara bidragsberättigade ?? Ska vi ge Statsbidrag till Knutby Fria Filadelfia, eller Ulf Ekmans ”Livets Ord” också ??

 

”Njords Riken” och en Gammal nyhet…

Alla någotsånär bildade Svenskar vet att Njord är handelsfärdernas, seglatsernas och de stora havsviddernas gud, medan Ägir råder över Havsbottnen, Ran över den fria vattenmassan och dess djup, Tor över de vindar och det väder som råder till sjöss, och att Ägirs och Rans nio döttrar är själva havsvågorna... Är man Hedning, Asatroende och polyteist så är man. Man slår inte samman dessa helt olika företeelser till ett och samma, för det går inte…

De som inte vet, vem Njord är skall en dag få lära känna honom… Ordentligt, och så att det känns…

Men nu över till en ”gammal” nyhet. Den brittiska tidningen ”The Guardian” – långt mera vederhäftig och mindre vinklad än svenska media – vågade redan 31 Oktober 2021 skriva något om Vikingar och Azorerna – en nyhet av den typen som vi aldrig någonsin får läsa om i Svenska media, vars uppgift är att ständigt förklena, förtala och förbarnsliga den egna kulturen, men aldrig lyfta fram eller verkligen dokumentera..

Men den Portugisiske ekologen Pedro Raposeir undersökte sjösediment från Azorerna – en ögrupp långt ut i Södra Atlanten som förut antogs ha varit så gott som obebodd före 13-1400 talet, då den skulle ha koloniserats av just Portugisiska sjöfarare…

Än märkligare var att sjösedimenten innehöll stora mängder träkol, som visade att skog hade röjts, och djurspillning, som visade att någon fört dit ett stort antal mjölkkor och får – och dessa sediment var märkligt nog från perioden 700 – 850…

Fåravel bedrevs inte i Marocko eller Nordafrika. Kött och Biffkor samt Oxar må ha existerat i det Arabiska Spanien och Ar-Andalus, men där drack man inte komjölk i någon större utsträckning. Getter finns i Nordafrika och Spanien, ja – men inte härdiga får av Nordatlantisk typ – så vem ack vem kunde det vara som fört dit dem ? Nordamerikanska indianer och folk i Sydamerika är liksom Afrikaner ofta svårt laktosintoleranta, så de dricker eller äter ingenting som innehåller komjölk..

Genetiska skillnader mellan olika människoraser (ja – just det – jag skrev r-ordet) existerar faktiskt, och rent vetenskapligt sett – men frågan är bara hur det skall tolkas, och vad det betyder…

”Jeg er Nordmann, jeg !”

Väldigt mycket klarare blev det när man fann spår av den här lilla krabaten, alltså en Husmus eller en Mus Musculus – ty så heter den på Latin – även om möss inte är särskilt muskulösa. Dessa möss lever och frodas på Azorerna än idag – och när man gentestade dem, påvisades uppenbara likheter med Husmöss i dagens Norge, samt isolerade populationer på Orkney, ön Man, Katanäs eller Caithness i Skottland, samt enstaka möss från Irland, där Lochlann eller sjöfolket från norr gjorde sig hemmastadda, som en gång under Kung Sigtrygg Silkeskägg av Dublin.

Bevisen är ovedersägliga. Azorerna koloniserades av Nordmän och Vikingar under perioden 700 – 850, före Portugiserna, före någon annan var där – men somliga forskare vill motbevisa genom att påstå att det i modern tid finns svaga spår av ”nordiska” husmöss också i dagens Portugal – men vad betyder det ?

Den bruna råttan, Rattus Norvegicus – anses också komma från Norge. Engelsmännen trodde – när de först observerade den i stort antal i London Docks på 1600-talet, och senare på Dickens tid under Drottning Victoria – att den konkurrerat ut den inhemska svarta råttan eller pestråttan, som spritt Digerdöden omkring sig under medeltiden, till stor skada för hela Storbritannien. Denna kristenhetens plågoris finns också i Mellersta Östern och bland Mohammedaner – men alla möss och råttor inklusive japanska och kinesiska dansmöss och andra mutationer kommer ytterst från Central-asien, och Indoeuropéernas gamla hemtrakter.

Mössen i sig är inte det avgörande beviset, men allt pekar åt samma håll. I de Nordiska sagorna nämns Hvitamannaland och flera andra öar förutom Vinland, och de beskrivs som gröna paradis, där det också fanns vulkaner som på Island, jättestora valar och annat mera.

Azorerna har verkligen vulkankratrar, och de Portugisiska upptäckare som kom dit på 1400-talet kallade dem Satanazes – de Satans öarna ! där djävulens egen hand skulle visa sig ur dimmorna och gasmoln – allt delvis inspirerat av St Brendans och irländska munkars senare resor – mycket om detta kan man läsa i boken ”The Phantom Atlas” av Edward Brooke Hitching – en Engelsman som skrivit om fiktiv geografi och geografers misstag genom årtusenden… Själv köpte jag mitt exemplar i Londons Marinhistoriska Museum i Greenwich, UK – eftersom jag tillika råkar vara Geograf – och att Azorerna och Satanzes verkligen är en och samma ögrupp, anses nu längesen bevisat, till skillnad från Buss-ön, som sjöbussar och sjöbusar placerat mitt i Nordatlanten, Hy Breasail eller High Brasil – man teoretiserar om att Vikingarna nog var där också – och många platser förutom detta.

”Charta Marina” och Olaus Magnus katolska fantasi-foster har också spelat in, men Azorerna och sedimenten där förblir ren och handfast verklighet – som ej kan motbevisas. Nordiska sjöfarare var verkligen där – allt tyder på detta. Hur var det då med Kanarieöarnas Guancher ? frågar någon. De ljushyade och blonda Berber, som påträffats långt utanför Arabiskt område i Nordafrika ?? Enligt vissa svenska barnböcker från 1950-talet skulle Guancherna ha varit både blonda och blåögda– men se – det stämmer inte alls !

Guancherna var enligt alla urkunder och avbildningar svarta i hyn, och eftersom vi har kvar deras förtorkade kroppar, mumifierade i Teneriffas heta vulkansand, vet vi att de var just Berber, och kom från Nordafrika. Deras variant av Hedendom, som de nyss återupplivat (år 2001) – under namn av en ”kyrka” för att undkomma Katolsk förföljelse och Spanjorerna, och inte Portugiserna – som förslavade dem – liknar på pricken Berbernas – och visst dyrkar de sina vulkaner, och de gudomar man kan finna där.

Att ”Satanzes” eller ”de satans öarna” var en ögrupp väster om Kanarieöarna, och långt ute i Atlanten, var redan känt på 1400-talet…

Nu återstår bara att förklara, vad de ”blonda” Berberna man på 1800-talet påträffade i Atlas-bergen kommer ifrån… Jo, hela 1600-talet igenom, och nästan fram i modern tid, fanns Barbareskstaterna och deras Korsarer, som också plundrade och förslavade 1600-talets Islänningar, Engelsmän från Cornwall och Orkney-bor.

Det land som inte försvarar sig, och det folk som inte besitter någon militär teknologi riskerar alltid att förslavas, av kristendom såväl som islam. Så har det varit i alla tider, och där finns en läxa för oss Nordbor av idag, värd att minnas. Antingen håller vi de kristna, katolikerna och islamisterna borta från vårt eget område – eller så förslavar de oss – direkt eller indirekt, med alla till buds stående medel… Och hela vårt kulturarv, vårt språk och identitet förstörs.

På Azorerna var befolkningen för liten för att hålla emot, för där fanns mestadels bara skog, och de få inbyggare där kan ha funnits, gav upp direkt – och så gick det som det gick. I andra fall går det bättre. Vill ni veta var Stora Potemkin-ön och Furst Potemkins Öar ligger någonstans ? Rätt svar är att de finns – de är inte som Langerhans Öar – och de finns nära staden Cherson i Ukraina. På Stora Potemkin-ön har jag själv landstigit, anno 2004. Där fanns en hel del kaserner från Sovjet-tiden och mycket annat, som till exempel huggormar.

På denna ö sprängdes igår ett stort ryskt ammunitionsförråd av Ukrainskt Marininfanteri,  Specialtrupper och Kustjägare. En känd Engelsk ”tankesmedja” jag ofta citerat har berättat om det. I månader har ryska trupper och vad som finns kvar av Ukrainas sista Marinkårsregemente slagits om öarna och floddeltat.

De Ukrainska förbanden vägrar ge sig. De kämpar vidare, för sitt land och sina liv.  Gammalsvenskby ligger under ständig beskjutning, enskilda fordon ned till personbils storlek och hjälpsändningar kan inte komma fram. Bybor dödas dagligen, också bland de svenskspråkiga och våra landsmän.

Vad gör SVT, svenska media och den samlade svenska journalistkåren i detta läge ? Påminner de oss om Hans Majestät Konungens Jultal, kanske ?? – Ty Carl XVI Gustav, Folke Hubertus – vårt folks kung och ende Statschef – nämnde faktiskt Gammalsvenskby i just det talet, December 2022. Han har ju – som jag själv – ljusa minnen från just den orten, under fredens tid.

Jo  SVT lanserar taffliga Transvestit-kabaréer – på bästa sändningstid. Detta är mumma för den röd-gröna vänstern och Putins alla ”nyttiga idioter” – förutom alla de andra medborgare som redan idiotiserats eller befinner sig på en treårings mentala nivå. Våra barnfamiljer och spädbarn förutsätts titta på sådant, särskilt under fredagskvällar och helger. Pensionärer skall också flocka sig vid Dumburken för att beskåda de sexuella perversionerna, även om sådant finns på nätet i överflöd, och lätt kunde förvisas till programtablåernas absoluta baksida, där hela ADHD-HBTQB skiten ändå hör hemma.

Jag kan inte säga att jag skäms över mitt fosterland, kära medborgare – för just jag behöver inte skämmas.

Däremot äcklas jag. Äcklas, över det som skall föreställa Sverige av idag. Äcklas, över politiker och mediafolk, som inte kan ta sitt ansvar, och som inte förstår vad som verkligen är nödvändigt. Äcklas, över Politikers oförmåga. Äcklas, över ett land utan moralisk ryggrad och en fast, nationell grund att stå på.

Ute i Njords riken, om så övärld, delta eller skärgård gäller lyckligtvis något annat. Var och en styr sin egen farkost, var och en för befäl ombord, och väljer fred, krig eller något annat. Med muskulösa möss i lasten eller inte. Njord själv väntar oss, Ran, Tor och Ägir. Tids nog skall vi få möta dem, allihop – och vi sörjer aldrig, rabblar inga böner heller.

Böner är för barnungar och kristna. Däremot blotar vi, ty havets gudomar kräver sina offer.

 

 

Jew Pork Crimes, Lew Dork Chimes, Nordsteam 1 + 2 och Njords riken….

Den vittberömda amerikanska tidningen Jew Pork Crimes – nej vad skriver jag ! – jag menar förstås Lew Dork Chimes – nej nej sorry förlåt ! – jag menar förstås New York Times , Trumpilandia USA– så säger man att det skall heta – tror sig plötsligt veta ”sanningen” om attackerna emot Nordstream 1 och 2, och vem som skall ligga bakom dessa Pipeline-attentat. Förmodligen har detta också legat i tidningens ”pipeline” ganska länge.

New York Times är en tidning, som är känd för att ha kallat det Norska Landslaget i skidor för nazister, eftersom de skulle ha ”hemliga symboler och runor” på sina norska lusekofter. Are we getting ”woke” yet, good people ??

”Well, you can stuff that in your pipeline and SMOKE it !!

New York Times är en tidning, som är känd för att stödja skit-filmer som smutskastar Sverige och Svenskarnas Midsommar, och framställer svenska kvinnor som dreglande, halvdebila, relationshämmade vrak, och blandar ihop vår Nordiska kultur med forntida Balter och Slaver, anklagar oss för att hålla på med människo-offer och så vidare och så vidare… Gissa vilken folkgrupp i USA som står bakom sådana filmer…

Hur hög trovärdighet har New York (ha ha!) Times ??

Igår firade vi ”Internationella Kvinnodagen” och ”Allt för sjön” här på Hedniska Tankar – och nåväl – idag skall vi inte vara sämre...

Jomenvisst serru, en ukrainsk kvinnlig läkare och ett sabotage-team på 5 personer va, de kunde enkelt ha av jättepipeline på 3 ställen, helt utan upptäckt (Det är en sammansvärjning, det är en Sammansvärjning å ALLA Ukrainare är Nazister, för det har farbror Trump och Putin sagt !! )

Så sent som i Februari sade den amerikanske Pultizer-Price vinnande journalisten Seymour Hersh (say no more!) att det var USA själva, inte Ukraina som låg bakom.

Nu lanserar den något Vederhäftigare och finstilta tidningen Die Zeit – och fyra tyska mediehus – att fem stycken ytterst hemliga personer från Ukraina, ledda av en kvinnlig läkare från samma land – som skulle ha kommit över sprängmedel och hyrt en liten båt – läkarinnan fraktade ned alltihop, samt två dykare, två ”dykassistenter” (alle man till pumparna – nu !!) och en Ukrainsk ”Kapten” (Kapitän zur See, naturligtvis !) i största samförstånd ordnat alltsammans. Enkelt och lekande lätt dök dessa dykare ned i Östersjöns grumliga vatten, som har ett medeldjup på cirka 70 meter – och utan helium och Kalle Anka-röster i hörtelefonerna har de plötsligt tonvis med sprängmedel – och kan kapa 2 stora pipelines med vitalt intresse för Tyskland och hela Europa på minst tre ställen…

Bild från Dagens Nyheters grafik-redaktion, Oktober 2022

LÄGG NED ! – New York Times. HÅLL KÄFTEN ! – Der Zeit….

Pipe down, everyone !

Svenske Kammar-åklagaren Mats Ljungqvist, som i egenskap av ensam svensk jurist leder utredningen – han tackade helt nej till något sk ”Internationellt Samarbete” och befinner sig nu inne på sin kammare, där han inte vill bli störd av näsvisa journalister – säger till Svenska Alternativa media att han inte tror att Ryssland är de skyldiga, i alla fall, och förnekar alla dessa konspirationsteorier från utlandet – dock till ingen nytta.

Vi har ju den fd sportjournalisten Jan Majlard på Svenska Dagbladet, ni vet han som mitt under belägringen av Azov-stal i Mariopol kastade i ansiktet på de Ukrainska försvararna att de allesammans var ”nazister” och fortsatte gå Trumps och Putins ärenden – precis den linje diverse ”vederhäftiga” journalister i svenska media talar sig varma för just nu, liksom ”Die Grünen” och de Galna Gretorna i Tyskland… Vad händer kring den 1 Maj i Sverige detta år, tror ni – angående ”Galna Greta” och moral ?

Stridsmoral, då främst – ty förr eller senare behövs sådan, och då gäller det att veta, vem man verkligen är.

Jag befinner mig fortfarande 100 % på den Ukrainska sidan – och det ska ni ha väldigt klart för er – men alla dessa spekulationer, tror jag inte mycket på…

Detta inlägg avslutas med några vackra tavlor från Kaj Stenvall (still, like Jackson in his time – standing like a Stonewall ) – den förkättrade Finlands-svenske Ank-målaren, som 2014 i ryska Media antogs ha hyllat Vladimir Putin – vilket han nog inte gjorde…. Finland bleibt Finland – och vi Svenskar gillar inte vissa stater i Öst eller Väst – bara våra Nordiska och Europeiska grannar och bröder…

Kaj Stenvall 2018 – ”My Dearest” (oil on Board) – or ”Donald upon Donald, a study in DUNG !”

”The Man in the Mirror” (May, 2022)

 

 

 

”Did you push my seat, boy ? Did you push my seat ??” (autumn, 2022)

”Lest Darkness Falls” (summer, 2022)

”Hosianna in Excelsis Deo – Red Carpet Mullah !” (X-mas, 2022)

Gårdagen var en Odens Dag…

Tidningen Aftonbladet, denna svenska kvällstidning med allt vad det nu innebär, tog tillfället i akt att påminna oss alla om att gårdagen var en Odens Dag, fastän några trodde att det skulle vara en kvinnodag… Innehållet var närapå så sakligt som vi kunde begära, och i alla fall överlägset Excessens vanliga trams, eller SVT:s tok-teorier om Atilla Hunnerkonungen.

I Danmark – detta yndiga land – har man nu tytt och tolkat en gammal guld-brakteater (typ C), utan att ställa till med teater eller brak, nutidspolitiska vinglerier utlösta av överdriven symboltolkning etc.

Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseum Köbenhavn

Runolog Lisbeth Imer har tillsammans med lingvisten Krister Vasshaus vid universitetet i Bergen tolkat våra förfäders 1500 och mer gamla språk – och det är inte alls svårt – om man är Nordbo. Vad inskriften säger? Oden nämns i meningen ”Han är Odens man” och syftar på medaljongens porträtt av en okänd kung eller storman – som visst inte bör ha hetat Jaga eller Jagaz med tonande s-ljud, för Oden själv är en stormens och jaktens gud, som jagar. Det vet alla redan.

Det danska hänget – från tidigt 400-tal – långt före Atilla och några Hunner, som inte alls har med Oden som gudom att göra – eftersom den spjutlyftande och ridande guden finns redan på Nordiska Hällristningar långt långt före någon kristus uppges nu av kvällstidningen vara den första inskrift, som nämner Oden och hans män vid namn.

Även det är spekulation, och det skall man inte vara alltför säker på – Sanningen är att detta är den första guldbrakteat i Danmark eller Världen som nämner Oden ja – alltså den tidigaste brakteaten av just denna typ som är känd av vetenskapen – men det säger visst inte allt om ämnet. Sverige har många liknande Brakteater daterade till perioden 400-550, men detta är en tidsangivelse, utan precision..

Också idag finns praktiska Odinister – men vad en ”Odinist” är, skall vi inte dra alltför stora växlar på. I USA finns monoteister, som inte vet vem Valfader och Allfader verkligen är, men hans män lever i Svea och Götars rike. Han är Gaut, Gautatyr, vår anfader. Han leder oss – och från honom tar vi våra order.

Inte från någon jordisk furste, ty vårt rike är inte av denna världen.

Väpna alltid man och häst – glöm inte kriget i fredens långa dagar

Saga och Siv – Internationell Valkyriedag – Inte Kvinnodag-… (Allt för Sjön och Skönheten !)

Man påstår att det skulle firas en Internationell Kvinnodag just idag – men så är det förstås INTE. Av tradition firar vi Asatroende Hedningar INTE den dagen, men en Internationell Valkyriedag istället, trots att både Valkyrior och Sköldmör är näst intill imaginära väsen, som aldrig funnits och aldrig kan finnas i så vidare stort antal, av högst naturliga skäl som har med elementär mänsklig biologi att göra. Så snart en påstådd eller föregiven kvinnlig krigare får barn, så måste hon av naturliga skäl avstå från krigarsysslan eller yrket, för man kan inte föra småbarn eller barnrumpor i fält. Passerar en mänsklig individ de 30, är varken män eller kvinnor längre på topp, och vi talar inte om ”hens”, kacklande hönor eller hermafroditer i uniform, för de är inte särskilt vanliga eller gångbara de heller.

Som vi påpekat för er okunniga läsare och läsarinnor (det gives inte något tredje osv) finns det inga ”Internationella Män” eller barn heller, eftersom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fastställer – en gång för alla – att alla människor måste ha en bestämd nationalitet, en etnicitet – men inte flera – och EN religion – inte fler. Er Hednings etnicitet är – som framgår av genetisk test, gjord i slutet på förra året 100% svensk – inget annat, och med nationaliteten förhåller det sig likadant. Hans tro är Asatron, och Hedendomen, men ingen löjlig, narkomaniserad ”forn sed” eftersom Treue, Tro, ”Trua” på Norröna är något helt annat än både sedeläran och sedel-äran, som för vissa helt tagit över hela tillvaron.  För övrigt är han icke ”forn” och accepterar inte kristna speglosor från 1200-talet och senare, eftersom han är icke-kristen, här och nu.

Tvivlar ni på dessa bistra sanningar, så bör ni läsa vad vi skrivit om samma dag som idag är förr om åren. Idag har också Saga och Siv namnsdag enligt den gamla svenska almanackan. SCB – Sadistiska eller Statistiska Centralbyrån – samlar inte längre in statistik om Svenska Namn, eftersom det inte anses politiskt korrekt längre, men när man ännu vågade göra det – så sent som i fjol – framkom det att medelåldern för namnbärerskor med namnet Saga är 15 år, och att 18 452 kvinnor i vårt land hette så år 2022. Antal namnbärerskor med namnet Siv var exakt 32 397 och att deras medelålder var 76,5 år, avrundat till tre värdesiffror.

Namnen Saga och Siv är och förblir förnamn och inte efternamn i alla Nordiska språk. Det gives inga undantag, för då är man inte Nordbo. Take it, or leave it !

Som framgår har Solkvinnan Sivs namn blivit impopulärt, trots att hon är Tors maka och minst lika stark och vacker som sin man, för så är det i Asgård och Trudvang. Nuförtiden används det namnet endast av mycket gamla kvinnor, eller de i en äldre generation, medan ”Saga” – som också var vanligt under 1900-talets början – just nu upplever än renässans, kanske på grund av förbarnsligade, infantila svenska småbarnsföräldrar av idag som tror att deras nyfödda döttrar aldrig kommer bli äldre än tre år i alla fall, och att de ska läsa sagor för dem i all evighet. Vi verkliga hedningar vet däremot, att Saga inte alls skall förväxlas med Frigg, utan att Saga från Sökkvabäck är och förblir en självständig gudinna, som aldrig kan och aldrig skall förväxlas med någon annan, inte ens Gerd eller Nerthus.

I Sökkvabäck dricker Oden och Saga – som inte alls är hans hustru Frigg – dagligen glada ur horn av renaste guld

Bullshit, som Lasse Liten Lönnroths kristna pjoller på svenska Wikipedia, bör ni heller inte tro på. Vi vet väldigt mycket om Saga och hennes rätta identitet, hur hon ser ut, vem hon är – att hon är en självständig gudinna och odödlig, på grund av det mjöd hon dricker och framräcker. Här ovan gestaltas hon i den första av mina hedniska fotokalendrar (2015) av Amy från Göteborg, och våra ögonblick är också odödliga, och något jag vill minnas för alltid, även om det inte är som ni tror – för ni vet inget.

Nu över till en bild, som organisationen ”Nordic Sisterhood” på Instagram UNDER VAPENHOT (Pilbågar !) har TVINGAT på oss.

Förstår ni lite bättre nu vad som menas med en Hednisk och Nordisk kvinna – som är från vår egen kultur och ingen annans ? Kvinnan på bilden ovan är en Norska, för övrigthårfärgen är inte hennes naturliga, men de flesta kvinnor är ju sådana att de färgar håret ibland. Egentligen skulle vi här visat ett litet film-inslag, av en Ukrainsk kvinna ombord på vad som starkt påminner om skeppet Sigrid Storråda – en Gokstad-kopia från Västergötland och i Mariestad – som visar att kvinnor kan, minsann. Åtminstone de kvinnor, som är från just Ukraina, även om de inte är populära i dagens Sverige. Ånej – här är det ju bara negresser och arabiskor som gäller – massor, och i parti och minut. Inga andra kvinnor göre sig besvär, inga andra skönhetsideal får spridas eller accepteras – för så är det i dagens Sverige.

Inga hedniska kvinnor göre sig besvär, särskilt inte de från Öststaterna, för de betraktas ju bara som horor, madrasser och luder.

Här en liten bild från den svenske karikatyrtecknaren ”Steget Efter” och Statsradion SR. Självaste Statstelevisionen SVT – som det INTE är tillåtet att tvivla det minsta på – den säger själv att den ALLTID är 100% objektiv – BEGRIPS !! – har också vågat beröra sanningen om just Ukrainskorna i Sverige, deras öden och vedermödor, och vad de får uppleva här.

Våldtäkterna på våra flyktingförläggningar, i Mariannelund och Småland – med araber, muslimer och invandrar-män från MENA-länderna som förövarebörjade redan år 2012. I just Mariannelunds-fallet skulle Mohammedanerna försöka överklaga till högsta domstolen, till och med – men det hade de för en gångs skull inte mycket för.

I Örebro, 2022 skedde n-ä-s-t-a-n ännu en gruppvåldtäkt på ett flykting-boende, där en Ukrainsk kvinna nära nog våldtogs – av gissa vilken grupp etniska förövare. Lögnerna om att ”alla män våldtar” kan vi fullständigt glömma, för inte ens BRÅ skulle vilja gå med på det påståendet, även om de såklart ljuger och kamouflerar sina siffror, bäst de nu kan eller förstår.

Slutligen har vi ett fall från Ronneby, Blekinge, där man ville tvinga Ukrainska kvinnor att rätta ”klädkoden” efter svensk Sharia, genomdriven i en röd-grön röra av såkallade ”feminister” med (S) märkt och kristen bakgrund. Vi vet alla vad de står för, och vem dessa batikhäxor lierar sig med. Riksdagsmän från ett helt annat parti vågade under ”Mollgan” Johanssons tid vid makten kritisera det hela, men det partiet anses ju enbart bestå av dödsdjävelnazister liksom Ukrainarna – för så är det ju förstås. Putin själv har ju sagt det i TV, och en viss Magdalena Andersson säger fortfarande exakt samma sak. Alla Ukrainare är nazister, inklusive Volodymir Zelensky, som dessutom är jude – och är du mot en (S) ledd regering och bor i Sverige – jaha, då är du förstås också nazist...

En Bok som faktiskt meriterar att läsas – för de som fortfarande kan läsa böcker…

Bakom detta fanns en gång Sigrid Storråda, för att nu återvända till just henne. Enligt Polackerna var hon absolut polsk, samt hette egentligen Sygryda Swietoslawa, för så tror än idag alla goda Polacker”Antemurale” och ”Bolwerk” för Europa – ofta i allians med Litauer och de från Ukraina. Deras kvinnor går inte av för hackor de heller. Många av dem klär sig som kvinnor och uppträder som kvinnor, i Polska parlament och Polsk Riksdag finns varken Tant Vestit eller Tönt Vestit, som i vårt Centerparti.

Sigrid Storråda var också såpass Hednisk som kvinna, att när Olaf Tryggvason, den kristne mördarkungenslog henne med en handske i ansiktet, och sade ”Varför skulle jag gifta mig med dig, din hundhedning ?” så svarade hon honom: ”Dessa ord månde väl bliva din bane !” och så ledde hon slutligen tre Nordiska sjökonungar och icke stolkonungar från Danmarks, Norges och Sveriges riken emot honom – och det blev slaget vid Svolder, som är antingen Ven i Öresund eller Greifswalder Bodden nära Polen, ja kanske ändå Wolin och Stettiner Haff, enligt vissa polacker. Än skymfligare behandlades hon, när Olafs män drog undan planka och landgång för henne, så att hon med hängselkjol och smycken drattade rakt i sjön, men så fick hon också sin hämnd, och det grundligt, som alla kvinnor av hög och ädel ätt bör få. De övriga är ju knappt värda att hämnas eller dö för, för det finns så många av dem i alla fall, i alla länder som sjögående män kan befara eller ro och segla till, för det sättet att färdas har alltid varit det bästa. Fråga en man, som verkligen vet.

 

Åddå ska man KNÖÖ saj in på Krogen änna då liksom brevi Glenn fö’ å chaama Hedning sminka som ho’ Lagertha e änna likksom svååt fall ??

(Behövs inte, mina damer – ingen onödig makeup här ! Troublemakers Gööteborg !!)

”Nordic Sisterhood” och alla ”typ motsvarande” får faktiskt ursäkta. Det finns INGA historiska bevis för att Vikingatidens kvinnor i Norden skulle ha sminkat sig i ansiktet i någon högre utsträckning, lika LITE som Hedniska män dåförtiden, eller av idag. Allt sådant är Hollywood, lögner lika dumma som plasthjälmar med horn på, Mark Zuckerberg och andra idiotiska ”suckers” – och inget man kan tro på. Tror jag på någon sådan kvinna skulle det väl vara motsvarigheten till en fullständigt Hednisk Katerina Janouch i GP då – innan hon blev utsatt för ”Cancel Culture” och tvingades lägga ned sitt eget Katerina Magasin – för att hon varit för politisk, emot fel personer – var hon faktiskt – sexrådgiverska… Vilket återigen säger något om Vita, Europeiska, Kontinentala kvinnors öde i Sverige, ett Sverige dominerat av Hängbröstvänstern och idel Greteri – samt kvinnor som ser ut och uppträder därefter.

Alla kulturer och civilisationer är INTE likvärdiga, nämligen – lika LITE som alla kvinnor – även om de alla har i stort sett samma rättigheter, vilket är en annan sak…

Kring Korståg, Tavastland, Lodjur och annat…

Idag är det vårfull enligt den gamla svenska almanackan, men få lär väl komma ihåg det. Trots det idiotiska babblet om katastrofala ”klimatförändringar” – som aldrig inträffar – klimatet förändras alltid i långsam takt, men en två graders värmehöjning på femtio år är ingenting emot Bronsålderns temperaturer – närmar sig en större snöstorm Sverige, och vi har en helt normal Vinter i de mellersta delarna av landet.

Få, om ens någon medborgare lär väl minnas det Andra Svenska Korståget till Finland år 1248-50 en sån här dag, utom möjligen en viss Dick Harrison. Ändå läste jag idag en ny artikel om ämnet. Påven hetsade emot Hedningarna i Finland från 1237 och framåt, med samma iver som Vänsterblivna svenska politiker idag hetsar emot Ungern och Polen, samt därmed omöjliggör allt framtida svenskt NATO-medlemskap, vilket kan straffa sig mycket hårt i och med att det Ukrainska kriget snart accelererar.

Såhär långt hade kristenheten i Finland hunnit på 1500-talet. Innan år 1300 fanns INGEN kristendom i det inre av Finland alls…

Det första kristna korståget under den påstått helige rövarkungen Erik IX eller Erik Jedvardsson, en kristen mördare vars plundrar-biskop Henrik rättvist blev ihjälslagen av den finske patrioten Lalli, hade inte gått så bra. Det slutade med att hedniska stormän från halvhedniska ätter hemma i Sverige likaledes rätt och riktigt tog Erik Jedvardsson av daga, för det var i alla fall inte mer än rätt. På 1200-talets början fanns inga kristna kyrkor i Finland på ett avstånd av högst 30-35 km från kusten, medan det inre av Finland var helt okristnat. Så skedde Tavasternas uppror när de kristna förstörarna kom härjande, precis som de gör i Ukraina av idag.

Såhär enkelt befriade man sig från kristen ohyra under Finlands 1100-tal…

Historikerna lär diskutera det hela länge än, men den första kyrkan i ”Häme” eller Tavastland blev mycket riktigt nedbränd, och stod aldrig mer än ett par år. Sverige övertog den politiska kontrollen över hela Finland, men det blev sämre ställt med kristnandet, för det var inte ens genomfört år 1500… Tavastehus byggdes inte förrän på 1300-talet, och inga kristna spår finns överhuvudtaget för perioden mellan 1250 – 1300 ca, så Skogsfinnarna och Tavasterna kunde vara hedna ändå, och förresten är väl många av dem rena Hedningar ännu.

Nå Ukko-Pekka Jummalauta !

Tavastlands vapen är Lodjuret, vilket är aktuellt såhär års. Naturvårdsverket har utlyst licensjakt på 201 lodjur i 14 svenska län, och detta trots att det rör sig om ett Fridlyst djur, som Värdsnaturfonden WWF vill skydda. Resultatet kan mycket väl bli, att Lodjuret helt utrotas i Mellersta och Södra Sverige, eftersom det här är den största ”jaktkvoten” på över tio år, och dessutom har man inlett jakt i sydliga län, där Lodjuret aldrig förr jagats under hela 1900-talet eller senare.

 

Dessutom beviljar man såkallad ”skyddsjakt” långt över detta antal, och därtill kommer tjuvjakt från Samer och ”Storviltjägare” från EU. Man ska inte tro, att Samerna är något ”ursprungsfolk” eller ”naturfolk” i dagens Sverige. Många Länsstyrelser i Sverige har redan full dokumentation om hur Samerna ägnat sig åt ”dynamitfiske” i vattendrag och sjöar, där Öring och Röding planterats in för lokala fiskevårdsprojekt. Det sk ”naturfolket” har längesedan fått skotrar och gevär, och uppför sig lika djävla illa som etniska svenskar eller invandrare i naturen.

Redan under 1980-talet gjorde Länsstyrelsen i Norrbottens län statliga utredningar om hur många renar som dödades på Narviks-banan. Jag läste dem själv år 1990, i Östersund, Jämtland. Mystiskt nog var det inte alls de såkallade ”samebyar” (en idylliserande beteckning för ett brukarkollektiv och bolagiserade föreningar) som låg närmast järnvägen som förlorade mest ren – det var de som låg längst därifrån – och det trots att inga renbeten eller leder fanns, som kunde förklara hur renarna kommit dit. Någon hade helt enkelt systematiskt drivit upp hela flockar på järnvägsspåren under lång tid, och så fick man bra betalt i form av statliga ersättningar.

Samma systematiska bidragsfusk sker fortfarande från ”Samernas” sida – och levnadsmässigt skiljer de sig inte ett enda förbannat dugg från de flesta moderna svenskar.

De utgör ingen ”förtryckt minoritet” överhuvudtaget, och lantbrukare eller de som ägnar sig åt ”areella näringar” i form av Mjölkbönder i Västergötland, Fårfarmare på Gotland, Minkuppfödare i Blekinge (som blir föremål för ren terror och mordbrand från ”Galna Greta” och hennes kompisar ibland de sk ”djur-rätts aktivisterna” som mera är intresserade av att begå våldsdåd emot sina egna landsmän, än att verkligen skydda några fridlysta djur) – ja allesammans är de faktiskt lika mycket ”förtryckta” eller föremål för hårda tider som någonsin några påstådda ”samer”.

Ändå fortsätter gullandet och idylliseringen, samt same-romantiseringen, i Sverige såväl som i Finland.

Det är vi etniska svenskar och etniska finnar som är Nordens VERKLIGA ”ursprungsfolk” !

Ebba Ebba Ebba Habla Hej…

Dagens namn är Ebba enligt den gamla Svenska almanackan. Trots att det var Vasalopp i helgen slår det mig nu (aj!) att jag aldrig mött någon trevlig person med namnet Ebba i hela mitt liv, trots att namnet är en förkortning av Eberhardt, som betyder vildgalt – eller andra germanska sammansättningar med Eber-. Vi vet alla att Vildgalten är både Frejs och hans syster Frejas Vapendjur, gestaltad av i det första fallet Gullinbursti, i det andra fallet Hildisvin, ja själva Strids-svinet

Därutöver finns naturligtvis Särimner själv.

Som såhär BÖR det se ut. Vi vill ha Ebbor med FÖRMÅGA inför vad som snart kan komma (om Putin, Thunbergare, ”Sameaktivister”, Romska russin och Islamisterna får som de vill – vilket ÄR EN STOR RISK)

Ställd inför faktum som dessa, kunde man begära mycket mer av Tidens Ebbor. 453 Ebbor föddes i vårt land 2022 enligt SCB och är det då för mycket begärt att kunna vaska fram åtminstone 4-5 väldrillade exemplar ? Tänk på den miljon ungdomar, som redan organiseras i Ryssland just nu. Vilka är de avsedda att slåss emot, kantro ? – Jo, Sverige, Norden, det sekulära Väst och de demokratiska staterna…

29 615 namnbärerskor lär finnas i längderna, liksom 4 stycken felnavlade eller felbenämnda män. Krig råder i Europa, liksom på Ebba Brahes tid – hon var ju älskarinna åt den store Gustav Adolf, men även Gustav Vasas svärmor bar samma namn. Då är det väl – återigen – inte för mycket begärt, att en eller annan nutida Ebba lever upp till vad detta land en gång varit, och åter kunde bli ?

Snart skall det vara den Internationella Kvinnodagen, men det finns INGA ”Internationella Kvinnor” lika lite som det finns internationella män eller barn. FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast, att varje människa på hela jorden först och främst har rätt till en Nationalitet, först i andra hand Etnicitet eller Religion. Vår nationalitet i det här landet är svensk – och inget annat. De flesta av oss är också Etniska Svenskar, och Asatron och Hedendomen, inte Kristendomen och Islam är och förblir vår fäderneärvda tradition…

Det stolpskott i vår Riksdag, som åstadkommit ett litet ”elstöd” på sådär 300 kronor per hushåll, när hela vår nationella industris framtid är hotad, tack vare luftslott och vindmöllor, meningslöst Greteri och en ny provreaktor i Studsvik som enda hopp – den är i säkra händer, det vet Samfundet Särimner som redan har en av sina medlemmar som ”inside man” – är inte någon RIKTIG Ebba.

Usch Usch Usch för Ebba Busch !

Sådana här falska Ebbor ska vi inte ha. Hur i Nifelhel kan man heta ”Thor” i Efternamn, och påstå att man leder ett kristdemokratiskt parti, tillika ? Kristendomen är inte demokratisk, och har aldrig någonsin varit det, eftersom den kräver att alla människor tvångsmässigt skall omvändas till att tro på en enda gud – vilket står i den ”Bergspredikan” som dess fiktive grundare på falska och uppdiktade grunder ska ha gett ifrån sig.

Enda skillnaden mellan Ebba Busch och Irans Mullor är att hon inte vill gripa till våld för att införa ett totalitärt system, men annars är Kristendom och Islam precis lika illa. Ett val mellan pest och kolera. Vi hedningar skulle bättre förstå KD, om dess Führer hette Sacredeus, Ulf Ekman, Alf Svensson som förut (han bar ett av Frejs namn !) eller rent av Åsa Walldau.

Det hade på ett sätt varit logiskt. Nej – fram för bättre Ebbor i vår stat – men låt oss inte förgås av omvärldens och Rysslands hat!

Skulle man gå enbart efter utseendet, är åtminstone Ebba von Sydow fortfarande snygg vid 42 års ålder. Hon är åtminstone inte Tant Vestit i SVT på bästa sändningstid... (Troublemakers Göteborg!)