Världens åttonde underverk – den hänsynsfulle björnen

Av en händelse såg jag ett kort inslag om en amerikansk naturfilmare i Alaska härförleden, nu när de fiskande kodiak- och grizzlybjörnarnas årstid ändå är över oss. Här hemma har vi nu matats med tidningsklipp och krigsrubriker om en tragisk dödsolycka på Orsa Björnpark, och hur man här i landet skjuter sk närgångna björnar till döds, med Polisens respektive Länsstyrelses goda minne, utan annat argument än att de är just närgångna. Naturligtvis är det sant att vissa djur skulle kunna utvecklas till ”problembjörnar”, men om björnar utvecklar dåliga vanor i mötet med den mänskliga civilisationen, beror det på att människan ställer ut sopor, matrester och annat ätbart inom bekvämt räckhåll för en och annan björn. Betrakta detta klipp från Finland, där man inte skjuter på björnarna, men ändå vet att handskas med dem..

 

Observera att björnen hellre går ur vägen än ger sig i närkamp om de extra kalorierna, och de långt större och mångdubbelt starkare grizzlybjörnarna i Alaska bär sig åt på exakt samma hänsynsfulla sätt, i alla fall så länge tillgången på föda är god och björnen inte behöver slåss med andra björnar, rovdjur eller människor för en matbit…

 

Björnen i filmklippet tycks sukta efter något ätbart, men den vet att uppföra sig hänsynsfullt och väl, och sätter sig ned bredvid kameramannen, som för att fråga denne hur de övriga björnarnas fiske går, och när den inte får något vidare svar, lommar den en smula misslynt iväg, och sätter sig inte emot några tillsägelser. Så snällt är alltså detta fruktade rovdjur, och då undrar man ju – käre läsare, oavsett om du är kristen eller islamist eller något annat, varför kan du inte vara likadan emot din omgivning, som den hänsynsfulle björnen ?

Björnen förkroppsligar alla hedniska egenskaper, och i många kulturer – också den finska och nordiska – har den varit ärad och dyrkad som en gud. Se vad jag skrivit om den finska björnkulten i tidigare inlägg, och björnens himmelska ursprung enligt Kalevala. Själv tror jag att björnarna bryr sig ytterst föga om detta, eftersom de inte har några religiösa föreställningar eller någon politisk uppfattning överhuvudtaget, annat än att de förstås som de flesta djur nog anser att det är bra att överleva. ”Erst kommt das Fressen, dann kommt Das Moral” sade en gång Berthold Brecht, och det skulle nog nästan alla björnar skriva under på, om de nu alls hade kunnat skriva, vilket de inte kan.

Theodor Kittelsen ”En Uheldig Björnejagd”

Olyckan i Orsa Björnpark berodde på att en understimulerad björn hade grävt sig ut ur sitt hägn, som placerats innanför ett annat. Björnar tycker i allmänhet om att gräva efter rötter, myror och liknande, och äter rötterna av kvanne (Angelica Archangelica) och mycket annat. Dessutom kan en vuxen björnhanne med lätthet röra sig 80 km eller så per dag, om den tycker att den behöver (så länge som en födokälla i form av kött, bär eller något annat finns i närheten, rör sig björnen knappt alls, utan stannar till dess att maten är slut) och gäller det isbjörnar, kan de ledigt traska iväg 120 km om dygnet, eller mer, eftersom deras rörelsebehov är ännu större. Nu stänger människan in björnen i vad som för oss framstår som stora hägn, men som ur i alla fall en vildfödd björns perspektiv ter sig alltför små.

När en helt ovan skötare skulle valla en barnfamilj, antagligen bestående av bullriga och tjutande storstadsbor in i det yttre hängnet, dit björnen redan grävt sig ut (därför att den matas därifrån, och alltså resonerar som så att maten måste finnas där) hände olyckan. Människans ungar tjuter, vrålar, gastar och skriker, men det gör inte björnens; eftersom de vet att sköta sig, när de är ute i naturen. Dessutom går människor på två ben, vilket björnen också kan, när den vill överblicka situationen, eller hota. Människan går däremot på två ben för jämnt, vilket en björn upplever som ytterst hotfullt, särskilt om människan fortsätter gå rakt fram emot björnen, vilket framstår som ett rent utfall, och uppenbar aggressivitet för en björn.

En björn som står upp gör så för att få överblick, särskilt innan den går till anfall

Har så björnen för lite utrymme att röra sig på, och kan den inte vika undan, så måste den anfalla; och så gick det som det gick, uppe i Orsa. Återigen sköt man ett stort och ståtligt djur, som inte hade gjort annat än att följa sina naturliga instinkter, och som dessutom inte gavs någon annan chans än de gränser människan hade uppställt för dess handlande. Vem klandrar då djuret i detta läge ? – Inte jag i alla fall.

Människan ser och utforskar sin Värld med hjälp av synen, men björnar anses se sämre än vi, och förlitar sig på lukten istället, varför de med största lätthet kan upptäcka människor eller hundar på flera hundra meters håll, och därför alltid undviker oss, för det mesta innan vi ens vet att de är där. ”Barnaskrik och horn de låter illa i mitt öra, och kristet folk och klockors klang de drar mig utåt myra” ska björnen kunna säga enligt Norrländsk folktro.

Sedan mycket lång tid tillbaks har det i folktron funnits regler för vad man ska göra vid Björnmöte, och hur man uppför sig vid möte med en björn – och senare tiders forskning ar bekräftat detta.

Uppför vi människor nu oss på ett sätt som björnen inte tycker är anständigt, och som är mer än vad de står ut med, så går den till anfall, men annars uppför den sig lungt och snyggt. Under 1900-talet lär mindre än ett tjugotal människor i Sverige ha dödats av någon björn i vilt tillstånd, och andelen mord, misshandelsfall och liknande i människornas Värld är förstås mångdubbelt högre, mest eftersom björnarna framledes inte sänker sig till vår låga nivå.

Om björnar ens hade andlig förmåga eller religion (vilket de inte alls har) – vad skulle de förresten tro på ?

Redan den antike filosofen Xenofanes visste år 570 fk att det är människan, som skapat Gudarna till sin avbild, inte gud människan, som de kristna fortfarande påstår.

Han iakttog, att Trakerna och Nordliga folk tänkte sig gudarna ljushåriga och blonda, medan Etiopierna dyrkade svarta gudar, eftersom det var mest passande och naturligt för dem; och ifall nu hästar och andra djur hade gudar, skulle de vara hästformade eller se ut som Knubbsälar, ifall Knubbsälen nu ens hade en gud.

Polyteism är naturligt för människan, och finns i alla kulturer. Monoteism, däremot, är fruktansvärt onaturligt och ungefär som att stänga in ett djur i en alldeles för trång bur, och ”den ende gudens” förespråkare burkar som IS och de kristna ständigt anfalla varje annan tänkbar guds eller gudinnas anhängare, enbart för att de tror att just deras Gud skulle ha rätt.

Förmodligen skulle en ras av evolverade björnar först skapa en Himmelsgud ungefär som Ull, uppe vid Stora eller Lilla Björn på himlen, och sedan en myt om en oerhört stark och stor Björnhanne, som kunde slå ihjäl alla människor och annat otyg, på det att de små och oskyldiga björnarna skulle föröka sig och förmera sig. Redan där ser vi Tors arketyp.

Kanske skulle de också uppfinna en stor och moderlig björnhona, med uppgift att beskydda smånallarna, och där skulle vi se början till det som vi kallar Frigg.

Säkert skulle de också kunna uppfinna berättelser om en ovanligt vacker binna eller ung björnhona, som likt Freja skulle dra alla handjur till sig, tillika en läkekunnig björn kanhända, något i stil med Eir, därpå också en ovanligt rättvis björn, liknande Tyr eller Oden, och så vidare. Allt detta anpassat efter deras kulturella förutsättningar och naturlandskapet som omger dem, ifall björnar nu hade en materiell kultur, vilket de förstås inte har.

Hedendomen i Norden däremot, dvs Asatron, finns redan, och den är skapad för och av de människor som lever här.

Det är här den har sin kärna och sitt fäste, och det är här den ska utövas, för den ende gudens dyrkare och öknarnas invånare har inte mycket att hämta här, vare sig nu eller i framtiden.

Vi Hedningar är – likt björnarna i skogen – i mycket oss själva.

Brum !

I Vårbrytningen

32305A

Jodå  jag både häcklar och hädar – men TANKEN ÄR FRI – och i kraft av yttrandefrihet får man vara kritisk !

Idus Martii har kommit och gått. Vi står snart vid Vårdagjämningen, och meteorologiskt sätt råder det nu vår – minst 14 dagar för tidigt enligt almanackan – i Mälardalen, och vårtemperaturer på upp emot 14 grader har noterats allra längst upp i norr, mer än 1050 km norröver där jag nu sitter och skriver detta. Aldrig någonsin har det varit så varmt i Sverige sedan meteorologiska mätningar ens började, har jag fått höra.

 

normank_varank_var

Våren skulle ha kommit till Mälardalen först kring den 1 april, men något i naturen verkar vara i olag…

Tiden kring det som kallas Vårbrytning, och det danskarna kallar Föråret – deras namn på hela fenomenet vår – har alltid varit en viktig tid för mig. Jag har märkt att vilka händelser som än utspelar sig såhär års, har de en tendens att bestämma resten av året eller i varje fall Sommarperioden också – det är just därför man talar om ett För-år, innan vegetationsperioden och markens gröda riktigt kommer igång. I Skåne och Sydsverige talar man om att ”jorden reder sig” såhär års. Tjälen går ur marken. De djur som legat i iden under vintern återuppstår, och återinträder i naturen. Moder jord gör sig redo för det som kommer – ett avstamp sker. Vatten som blivit fast, övergår till flytande form. Vårfloden rör sig – och en oro sprider sig över mitt sinne, jag kan känna vårens obändiga förlopp också i min egen kropp och benstomme, ja ända in i märgen.

IMG_1712L

Jordgudinnan Gerd, som jag skildrade henne år 2012 – meningen var också att erinra om Matj Syra Zemia eller Stora Moder Ryssland från ”Svitjod Hin Mikla” och det som en gång var Hröreks land

Till och med björnarna i Alaska, som likt de i Svenska Norrland traditionellt sett inte anses lämna sina iden före den 14 april, tvingas nu gå upp tidigare och tidigare varje år. Detta är inte naturligt för björnen, som hungrig och illa till mods tar sig en titt på omvärlden, och allt den kan se och upptäcka där. Också björnen kräver sin frihet, sin rättvisa. Den ansågs förr om åren vara en tänkande varelse, precis som vi.

bear bjorn_kenneth_johansson1189

I Ryssland  och Ukraina- där de enkla människorna faktiskt är äkta, och verkligen tar vara på vad som är forna seder och inte bara hittar på oriktiga, onaturliga sammanblandningar som här (jag hatar och förbannar fortfarande allt som här i landet på falsk grund fått namn av ”forn sed” utan att vara varesig det ena eller det andra) har man nyss firat Maslenitsa – en ursprungligen hednisk fest vid vinterns slut, som den grekisk-ortodoxa kyrkan försökt lägga beslag på, men utan att riktigt lyckas.

Maslenitsa var urspungligen en gudinna, något av jorden eller våren själv, och det är henne man firar vid den ryska versionen av det som en gång var vårt Segerblot, som det bör kallas – jag ska komma till varför inom kort. ”Fru Maslenitsa” – ibland också kallad Kostroma, Kostrobunko – uppstiger efter en vecka av firande till solen genom ett stort symboliskt vårbål – det är detta Igor Stravinsky en gång visade i sitt symfoniska verk ”Våroffer” – det ryska ordet ”syra” för fuktig, kom förresten in i deras slaviska språk under vikingatiden – ”kärr och syra” sjunger till och med Bellman om – och deras ord Sistra, kommer från det nordiska Syster – detta sagt med bakgrund hos alla dem, som fortfarande lider orättfärdigt där borta. (se tidigare inlägg)

01l-maslenitsa-2011-st-petersburg

I slutet på Maslenitsa-veckan och tövädret brukar man i Ryssland och Ukraina säga ”Må gudarna förlåta dig !” till sina fiender – då underförstått att ”själv kommer jag kanske inte kunna göra det”. Nu har vi olika länder, och två folk – båda gränsande till oss – som förut alltid var bröder, har nu mötts i ett – för tillfället fruset — inbördeskrig. Jag själv, som har vänner på båda sidorna, själv besökt båda länderna och känner observatörer – som själva suttit i krigsfångenskap där – vet sannerligen, vad detta krig har kostat våra båda grannländer.

Och till en viss Vladimir Vladimirovitj – som under hela kriget varit President, fast han kanske fått hela konflikten i sitt knä och delvis ovilligt gått med på den – störst skuld bär hans rådgivare – säger jag: ”Måtte gudarna förlåta dig – själv kommer jag nog aldrig att kunna göra det…

Grannen

”Grannen” – konstverk av den finländske konstnären Kaj Stenvall

Jag har skrivit en hel del om hädelse och yttrandefrihet i den här bloggen.

En del läsare har frågat mig: ”Kan man ens häda de Nordiska Gudarna, eller begå hädelse emot Asatron, ifall man nu tvunget ville ?”

Nej” svarar jag då skarpt och hårt. ”Njet – Nein – Nitchivo !

Att begå hädelse emot Asatron är totalt omöjligt, även om man kanske kan kränka dess utövare, även om vi Hedningar är rätt svårkränkta och uthålliga efter sådär 80 000 år eller mer på våra planet. Detta är fallet, därför att Asatron redan har en gudom också för själva Hädelsen, vars namn är Loke. Loke är personligen bekant med de andra gudarna, för att inte tala om gudinnorna, och vet därför allt om deras tillkortakommanden – därför kan han häda dem betydligt mer genomgripande och omfattande än vad vi vanliga dödliga någonsin skulle kunna klara av och i jämförelse med det, förbleknar allt annat genom sin futtighet – varken ni eller jag kan någonsin ställa till med något jämförbart – försåvitt vi nu inte utlöste Världskrig eller gjorde något verkligt nedrigt, som att rösta på Miljöpartiet, Donald Trump eller likt Putins handgångna män hetsa två grannfolk emot varandra och eftersom makterna är gamla, mycket äldre än någon av oss har de sett och upplevt mycket mer och mycket värre saker redan, oavsett vad vi själva nu skulle hitta på att säga, skriva eller göra.

loki1

Kom ihåg att Loke själv uppfann det första nätet, och därför är Internets skapare !

Jag har redan skrivit nog om de som kallas Lokeaner eller ”Lokeans” borta i USA. Själv har jag aldrig mött en enda lycklig Lokean, vad det nu kan bero på. Loke är – av olika skäl – en gudom man bör akta sig för och nog undvika att dyrka – den här våren tänker jag mera på Heimdall, Lokes direkta motsats – ordningens och lagens upprätthållare, som värnar Världen och varnar människorna i den för den annalkande stormen.

heimdall3

Heimdall eller Rig – den sanne och rätte konungen – är betydligt mera värd att ha på sin sida…

Men jämför våra egna gudamakter med de kristnas Jod He Vau He eller Allah – och andra små och obetydliga gudomar som går omkring och kallar sig ”allsmäktiga”. Dessa gudar gnäller och kältrar ideligen. Jämnt och ständigt måste de tillbes eller föräras, för annars hotar de att förgöra mänskligheten. Ständigt måste deras tillbedjare ömka sig, göra sig ynkligare än de är och krypa och kräla i stoftet för dem som maskar, medan de säger saker som ”jag fattig syndig människa” och andra dumheter i den stilen. Och framförallt – den kristne guden är liksom Allah extremt känslig för just hädelse – dessa påstådda härskare över hela kosmos är hela tiden oerhört småaktiga, och gråter som treåringar över minsta småsak:

UwaaH – Rabaaäh – Petterson där nere tror inte på mig !” eller ”Jamen Lundström har runkat !” eller ”Andersson är en syndare!

En VERKLIG Gud eller härskare över hela kosmos skulle lämna sådana futiliteter åt sidan, och bry sig om det som verkligen var väsentligt – vem kan ens tro att en gudom skulle bry sig om ifall du ”syndar” emot denna eller inte ??

Oden och Tor bryr sig inte ett enda förbannat skvatt om ifall just DU som läser dessa rader TROR på dem eller inte.

3f6ccce9d9d789d71a210d6fc114e3fd

Det är dem fullständigt överdjävla likgiltigt, för eftersom Asar och Vaner är verkliga NATURKRAFTER som du själv kan se och uppleva såhär års och existerar helt OBEROENDE av oss, behöver de inte bry sig heller.

Allt Oden gör – av rent medlidande eller en viss sympati med mänskligheten – tro inte annat ! – är att ge oss en del goda råd i Hávamál, men inte mer än så. Han krävde aldrig några blot eller offer, begärde aldrig att du skulle tro på honom, och förelade dig inga lagar, lika lite igår som idag eller ens i morgon. Vad du tror eller inte tror, lämnar han åt dig själv att bestämma – och därför kan du knappast ”häda” honom ens om du försöker, därför att Oden till skillnad emot den kristne guden och hans anhängare är säker på sig själv, och vet att han står för en rättvis sak, som kommer segra så småningom…

Vi Asatroende b-e-r heller aldrig till våra Gudar, som jag redan har förklarat i andra inlägg – upprepade gånger. Det är helt onödigt att försöka be Våren om att komma tidigare eller senare, eller att be vårfloden om att skona just ditt hus ifall det blir översvämning – för Våren och Vårfloden kommer ändå när den vill – och om du inte gillar detta – jamen bygg inte ditt hus på en plats där det kan bli översvämning, då…

imagesÖversvämningskarta från SMHI, utvisande centrala Uppsala – vissa år blir här en kraftig vårflod (you’d better start swimmin or you sink like a stone sjöng en gång Bob Dylan..)

Snart är det savtappningens tid – och dags att dricka björksav igen – som en vårkur och bot emot det min gamle Värmländske vän Tekniske Johansson (hoppas ni kommer ihåg honom !) kallade ”Svårmodet i Tjällossningen”. De första varelser, som tappade björksav i Norden, var nog inte människor utan björnar, har forskare räknat ut. När björnen kommer ur idet blir den både hungrig och törstig, och klok som den är förstår den att den bara behöver skrapa på björken med sina kraftiga klor, eller bryta av en gren, så kommer björksaven flytande…

Brown bear, Ursus arctos, standing raised upright and rubbing her back against a birch tree in Katmai National Park and Preserve, Alaska .

I naturen finns – olikt de kristnas värld – ingen skam, ingen synd, ingen skuld eller straff. Inga galna gudar typ JHVH-1, vars enda nöje är att plåga och förfölja människorna, bara därför att de inte tror på hans enfödde , enfaldige son. Allt som är naturligt, försiggår på rätt ställe, rätt plats och enligt rätt regler – som naturen själv står för. I naturreservat får man inte längre skörda björksav, och heller inte i nationalparker – och man borrar ogärna centimeterstora hål eller mer i en björk om man inte vill ha bort den för evigt – björnarna däremot gör inte så – de vet att om man bara lätt rispar björken och tar vad man behöver, så slutar saven rinna efter en stund, och när det kommer så långt att de första björklöven visar sig, ja då är också björksaven oåterkallerligt slut. Men ingen makt och ingen regering – varesig Putins eller någon annan – kan förbjuda dig att tappa björksav i en skog du själv äger… eller ur björkar du själv planterat och vårdar – år efter år !

För mig som Hedning och Asatroende är det viktigt att ge akt på naturens signaler. Jag tillhör inte den urspårade och barnsliga skara, som tvunget envisas med att fira någonting de kallar ”Påskblot” vid Uppsala högar – utan att de kan enas om en gemensam policy emot droger i sitt samfund, betecknande nog.

Vad tusan skulle ”påskblot” vara egentligen ?

Är ”Påsk” ens något naturligt eller hedniskt begrepp ??

Den ska vara något man firar för en påstådd ”frälsares” dödsdag, som alltså ska variera fram och tillbaka varje år – helt utan någon logik eller ordning alls, som det verkar. Allt detta istället för att ge akt på naturen som den faktiskt är, eller himlens astronomiska rörelser. Så onaturligt, så bizarrt…. så konstlat….

När jag själv möter alla dessa ”frälsningsprofeter” som är ute i våra bostadsområden och härjar såhär års (”när du är vårtrött och vill sova – får du besök av dårar från jehova”) och som vill skuldbelägga oss alla med sin omöjliga lära om att åsynen av en annan människa, som pinats ihjäl på ett stort plustecken kallat ”kors” eller något (morsning korsning ?) tydligen ska glädja mig på något dunkelt vis eller få mig att känna mig ”frälst” – själv tycker jag åsynen av någon annans död under hemsk tortyr bara framstår som något allmänt sorgligt eller tragiskt – därför att någotslags påstått allsmäktig ”gud” annars kommer ge sig på mig och hela mänskligheten tillika, och att vi bara genom detta ställföreträdande lidande eller någon annans bög-sado-masochistiska tortyrdöd kan undgå straff – ja det är då jag går igång och berättar om Loke på allvar…

48f387f2e4dc0fee4e30e58c79675d4a

Blaha-Blaha Kristus hängde bara på korset i en dag, men Loke lider FORTFARANDE för DINA synder ! Allt är DITT fel !!  Allt är DITT Fel !! Där ser du – och HÖR sen !!!

Kristi lidande och pina var enligt Bibeln oerhört begränsat, men Loke lider evinnerligenutan att klaga – eftersom han ligger bunden intill Ragnarök med den giftorm hängande över sig som Skade – vinterns gudinna – stoppade dit, eftersom Loke också är vådelden, och eldsvådor släcks av vatten. Till och med Loke är alltså bättre än jesus kristus, brukar jag säga, och allt är ERT fel lägger jag till, när någon kristen dörrknackare kommer för att ”frälsa” mig.

2f6998e8e15de9ddfaa976016604325b

Också en Hednisk Man har väl rätt att vara kritisk eller filosofisk…

Om deras kvinnor sen har håret obetäckt, brukar jag fråga ”hur mycket kostar det ?” eller ”tar du den i tvåan också, syster ?”eftersom det står i bibeln att bara horor går utan huvudduk, och eftersom bibeln till skillnad från Eddorna är bokstavlig sanning enligt Jehovas vittnen och många av deras kvinnor går just barhuvade, så då antar jag att – tja ni vet…

product_thumbnail.phpSigyn, tövädrets gudinna från den kalla, våta februari vet mer om frälsning och kärlek, än vad de flesta kristna någonsin vet..

Sedan berättar jag för dem om Sigyn – Lokes lojala hustru – hon som verkligen visade frälsningens väg genom kärlek – för inte ens när Loke svikit henne om och om igen, ett helt liv igenom, vek hon en tum från hans sida. Och hon fördömde honom aldrig. Nej – hon delade för evigt hans plågor i Nástrand och Nifelhel, det allra uslaste och nedersta Helvetet – hon satt inte oåtkomlig uppe i himlen, utan satte sig själv vid Lokes sidafor till Damaskus – och gjorde något…. DET är vad jag menar med frälsning eller kärlek… ett föredöme…

SigynSigyn i Nifelhel, som jag tänkte mig henne år 2012 – bilden tagen i en nedlagd järnvägstunnel under ett sjukhus i Stockholm med enbart en 2w ficklampa som ljus

För övrigt är jag ruskigt straight edge som hedning. Jag tror inte, att droger har det minsta med sund och naturlig religionsutövning att göra, och jag ser inte något enda behov för att använda något annat än rent vatten eller möjligen mjöd i samband med ceremonier. För människor som bär sig åt som barnungar, profanerar Gamla Uppsala, blandar ihop kristendom med islam och sen tillsätter en svag skugga av Asatro och kallar resultatet för ”fornt” har jag heller inget större tålamod.

Visst – på den tiden vi hade ett landsomfattande, fungerande Asatrosamfund här i Sverige – jag var med och grundade det – och vi ville protestera emot Svenska Kyrkan genom att ta tillbaka platsen hade kanske ett ”Påskblot” sitt symboliska värde, men den tiden är nu länge sedan förbi. Inte heller skulle jag fara till Gamla Uppsala för att blomstersmycka några kristna altaren eller tillbe någon ”jesuskraft” – för ville jag ens det, kunde jag fortfarande vara med i ”svenska” kyrkan, hursomhelst.

Och hellre ärliga kristna än falska hedningar – det säger jag er !

Själv firar jag ett segerblot för vårens inträdande – det gjorde till och med den unge Strindberg på sin tid – när han var Hedning – och så bör ni också göra – om ni nu alls vill vara Hedna eller Asarna trogna !

Gamla_Uppsala

Den här platsen tillhör inte några inbillade ”fornsedare” eller några kristna ! Den tillhör svenska staten och folket – samt verkliga hedningar i alla land !!

Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon
For the wheel’s still in spin
And there’s no tellin’ who
That it’s namin’.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin’.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don’t stand in the doorway
Don’t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There’s a battle outside
And it is ragin’.
It’ll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin’.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don’t criticize
What you can’t understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin’.
Please get out of the new one
If you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’.

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin’.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin’.